CUPRINS
CUVÂNT ÎNAINTE

PARTEA I: MORFOLOGIA
I.0 GENERALITĂŢI I.0.1 Morfologia şi sintaxa I.0.2 Criterii utilizate în definirea părţilor de vorbire I.0.2.1 Criteriul semantic I.0.2.2 Criteriul morfologic I.0.2.3 Criteriul sintactic

1.1 Definiţie 1.2 Clasificare 1.2.1 Structura morfologică 1.2.2 Sensul lexical al verbelor 1.2.3 Funcţia sintactică a verbelor 1.2.4 Verbe cu sens lexical redus 1.3 Categoriile gramaticale ale verbului 1.4 Timpul 1.5 Timpul prezent simplu 1.5.1 Definiţie 1.5.2 Formă 1.5.3 Pronunţare şi ortografie 1.5.4 Întrebuinţare 1.6 Timpul trecut simplu 1.6.1 Definiţie 1.6.2 Formă 1.6.3 Pronunţare şi ortografie 1.6.4 Verbe neregulate 1.6.5 Întrebuinţare 1.6.6 Traducerea lui Past Tense 1.7 Perfectul prezent 1.7.1 Definiţie 1.7.2 Formă 1.7.3 Întrebuinţare 1.8 Mai mult ca perfectul 1.8.1 Definiţie 1.8.2 Formă 1.8.3 Întrebuinţare

1 VERBUL

1

1.9 Mijloace de exprimare a viitorului 1.9.1 Definiţie 1.9.2 Formă 1.9.3 Întrebuinţare 1.9.4 Be about to 1.9.5 Be to 1.9.6 Viitorul cu going to 1.9.7 Întrebuinţare 1.9.8 Prezentul continuu 1.9.9 Prezentul continuu + adeverbele de timp 1.9.10 Prezentul simplu 1.9.11 Prezentul simplu + continuu + verbe de mişcare 1.9.12 Definiţie 1.9.13 Formă 1.9.14 Întrebuinţare 1.9.15 Acţiuni viitoare dintr-o perspectivă trecută 1.10 Apectul 1.10.1 Definiţie 1.10.2 Opoziţia durativ - non durativ 1.10.3 Verbe de activitate 1.10.4 Aspectul continuu - Formă 1.10.5 Ortografie 1.10.6 Întrebuinţarea aspectului continuu 1.10.7 Prezentul continuu 1.10.8 Past Tense Continuu 1.10.9 Viitorul Continuu 1.10.10 Traducerea formelor la aspectul continuu 1.10.11 Verbe care nu pot fi folosite la aspectul continuu 1.10.12 Aspectul perfectiv - definiţie 1.10.13 Întrebuinţarea 1.10.14 Aspectul perfectiv - aspectul continuu 1.10.15 Mai mult ca perfectul continuu 1.10.16 Viitorul perfect continuu 1.11 Diateza 1.11.1 Definiţie 1.11.2 Diateza activă 1.11.3 Diateza pasivă 1.11.4 Be + participiul trecut 1.11.5 Conjugarea unui verb la diateza pasivă 1.11.6 Get/Become + participiul trecut 1.11.7 Complementul de agent 1.11.8 Întrebuinţarea diatezei pasive 1.11.9 Traducerea construcţiilor pasive 1.12 Persoana şi Numărul 1.13 Modul

2

1.13.1 Definiţie 1.13.2 Modul indicativ 1.13.3 Modul subjonctiv 1.13.4 Subjonctivul sintetic 1.13.5 Subjonctivul prezent 1.13.6 Subjonctivul trecut 1.13.7 Subjonctivul II trecut 1.13.8 Subjonctivul analitic 1.13.9 Întrebuinţarea subjonctivului analitic 1.13.10 Should + infinitiv 1.13.11 May/Might + infinitiv 1.13.12 Would + infinitiv 1.13.13 Could + infinitiv 1.13.14 Subjonctiv sau indicativ 1.14 Formele nepersonale ale verbului 1.14.1 Formele nepersonale 1.14.2 Caracteristici verbale 1.14.3 Caracteristici substantivale 1.15 Infinitivul 1.15.1 Formele infinitivul 1.15.2 Caracteristici verbale 1.15.3 Caracteristici substantivale 1.15.4 Traducere 1.16 Forma în -ing 1.16.1 Definiţie 1.16.2 Participiul în -ing 1.16.3 Caracteristici verbale 1.16.4 Caracteristici adjectivale 1.16.5 Funcţii sintactice 1.16.6 Traducere 1.17 Gerund 1.17.1 Caracteristici verbale 1.17.2 Caracteristici substantivale 1.17.3 Întrebuinţare 1.17.4 Traducere 1.17.5 Infinitivul cu to şi Gerund 1.17.6 Folosirea infinitivului cu to 1.17.7 Folosirea formei Gerund 1.17.8 Gerund sau infinitiv 1.17.9 Asemănări de sens 1.18 Participiul Trecut 1.18.1 Definiţie 1.18.2 Caracteristici verbale 1.18.3 Caracteristici adjectivale 1.18.4 Forme participiale folosite adjectival

3

1.18.5 Funcţii sintactice 1.18.6 Traducere 1.18.7 Conjugarea verbului Call 1.19 Verbele auxiliare 1.19.1 Caracteristici 1.19.2 Forme contrase 1.19.3 Be 1.19.4 Have 1.19.5 Shall/Should 1.19.6 Will/Would 1.19.7 May/Might 1.19.8 Let 1.19.9 Do 1.20 Verbele modale 1.20.1 Definiţie 1.20.2 Caracteristicile verbelor modale 1.20.3 Can, could 1.20.4 May, might 1.20.5 Must, have to, need 1.20.6 Shall, should 1.20.7 Ought to 1.20.8 Will, would 1.20.9 Udes to 1.20.10 Be to 1.20.11 Dare Exerciţii

2.1 Definiţie 2.2 Clasificare 2.2.1 Formarea substantivelor 2.2.2 Grad de individualizare 2.3 Numărul substantivelor 2.3.1 Substantive numărabile 2.3.2 Clasificarea substantivelor numărabile 2.3.3 Formarea pluralului substantivelor numărabile 2.3.4 Pluralul regulat al substantivelor 2.3.5 Ortografia pluralului regulat 2.3.6 Pluralul neregulat al substantivelor 2.3.7 Substantive nenumărabile 2.3.8 Numărul substantivelor invariabile 2.4 Genul substantivelor 2.4.1 Definiţie 2.4.2 Clasificarea substantivelor după ideea de gen

2 SUBSTANTIVUL

4

2.4.3 Genul substantivelor nume de persoane 2.4.4 Genul substantivelor nume de animale 2.4.5 Genul substantivelor nume de obiecte 2.4.6 Folosirea stilistică a categoriei gramaticale a genului 2.5 Cazul substantivelor 2.5.1 Definiţie 2.5.2 Cazul nominativ 2.5.3 Cazul acuzativ 2.5.4 Cazul dativ 2.5.5 Cazul genitiv 2.5.6 Cazul vocativ Exerciţii

3.1 Categoria determinarii 3.1.1 Definiţie 3.1.2 Determinanţii propriu-zişi 3.1.3 Predeterminanţii 3.1.4 Postdeterminanţii 3.2 Articolul 3.2.1 Definiţie 3.2.2 Referinţă unică 3.2.3 Referinţă individuală 3.2.4 Numele proprii şi referinţa unică 3.3 Articolul hotărât 3.3.1 Forma articolului hotărât 3.3.2 Funcţiile articolului hotărât 3.4 Articolul nehotărât 3.4.1 Forma articolului nerotărât 3.4.2 Funcţiile articolului nehotărât 3.5 Articolul zero 3.5.1 Definiţie 3.5.2 Funcţiile articolului zero 3.6 Omisiunea articolului 3.7 Adjectivul demonstrativ 3.7.1 Definiţie 3.7.2 Formă 3.7.3 Întrebuinţare 3.8 Adjectivul posesiv 3.8.1 Definiţie 3.8.2 Formă 3.8.3 Întrebuinţare 3.9 Adjectivul interogativ

3 ARTICOLUL ŞI ALŢI DETERMINANŢI

Alţi determinanţi

5

6.10.3.10.1 Numeralul ca determinant.9 Numeralul adverbial Exerciţii 4 NUMERALUL 5.6.8 Numeralul distributiv 4.9.9.10.1 Formă 4.7 Numeralul multiplicativ 4.1 Formă 4.1 Definiţie 3.1 Definiţie 4.6 Numeralul colectiv 4.3 Categoria numărului la pronumele personal 5.1 Categoria persoanei la pronumele personal 5.2.9.7.1 Definiţie 3.2 Formă 3.3 Numeralul cardinal 4.5. în gramatica structuralistă 4.2 Categoria genului la pronumele personal 5.3 Întrebuinţare 3.6.2 Forma 3.4 5.2 Întrebuinţare 4.2 Întrebuinţare 4.3 5.4.3.10.1 Formă 4.2 Clasificare 4.4 Categoria cazului la pronumele personal 6 .4 Adjectivul negativ Exerciţii 4.2.2 Categoria numeralului în gramatica tradiţională 4.2 5.4.6.4 Numeralul ordinal 4.1 Forma 4.5 Numeralul fracţionar 4.6.7.1 Formă 4.2 Întrebuinţare 4.2 Întrebuinţare 4.3 Întrebuinţare 3.5 5.10 Adjectivul nehotărât 3.3.1 5.6.6 5 PRONUMELE Definiţie Rolul de substitut al pronumelui Categoriile gramaticale ale pronumelui Clasificarea pronumelui Funcţiile sintactice ale pronumelui Pronumele personal 5.

5.2 Întrebuinţarea pronumelui relativ 5.3 Locul pronumelui relativ 5.5.1 Comparaţia sintetică 6.11.2 Întrebuinţarea pronumelui reflexiv 5.1 Definiţie 6.3 Adverbe de timp 7.1 Locuţiuni adverbiale 7.2 Întrebuinţare 5.6.12 Pronumele negativ Exerciţii 6.5.3 Pronumele de întărire 5.8 Pronumele posesiv 5.3.10.2 Adverbe de loc 7.7.2.2 Locuţiuni şi contrucţii adverbiale 7.3 Formarea comparativului de egalitate şi inferioritate 6.10.5.9 Pronumele interogativ 5.1 Adverbe de mod 7.3 Formarea comparativului şi superlativului 6.2 Comparaţia analitică 6.7 Locul adjectivului în propoziţie Exerciţii 6 ADJECTIVUL 7.2 Comparaţia adjectivelor 6.2 Construcţii adverbiale 7.6 Funcţiile sintactice ale adjectivului 6.1 Categoriile gramaticale ale pronumelui reflexiv 5.10.3 Forma adverbului 7.1 Definiţie 5.5 Întărirea comparativului adjectivului 6.7.1 Definiţie 5.10 Pronumele relativ 5.3.7 Pronumele reflexiv 5.7.11 Pronumele nehotărât 5.5 Funcţiile sintactice ale pronumelui personal 5.1 Gradul comparativ 7 ADVERBUL 7 .1 Definiţie 7.5 Clasificarea adverbului 7.3.3.2.4 Formarea superlativului absolut 6.6 Comparaţia adverbului 7.11.4 Modificări de ortografie 7.6.4 Comparaţia neregulată a adjectivului 6.

7 Particole adverbiale 8.3 Poziţie Exerciţii 10 INTERJECŢIA 10.7.2 Conjuncţiile coordonatoare 9.3 Conjuncţiile subordonatoare 9.3 Locul prepoziţiilor 8.1 Întrebuinţarea particolelor adverbiale 8.1 Clasificare 9.0.6.1 Definiţie 10.5 Paralelisme între prepoziţia în limba română şi în limba engleză 8.6.7 Adverbe speciale Exerciţii 8.2.3.2 Caracteristici ale prepoziţiilor 8.5 Cuvinte cu prepoziţii obligatorii 8.2 Locul particolelor adverbiale în propoziţie Exerciţii 8 PREPOZIŢIA 9 CONJUNCŢIA 9.2.4 Relaţii exprimate de prepoziţii 8.2.2 Clasificare 10.2 Gradul superlativ 7.7.4 Verbe precedate de prepoziţii 8.1 Definiţie 8.2 Întrebuinţare 9.1 Prepoziţii cu acuzativ 8.1 Clasificare 9.2 Întrebuinţare 9.1 Definiţie 8 .2.3 Comparaţia neregulată 7.2.3 Prepoziţii urmate de substantive nearticulate 8.3 Întrebuinţare Exerciţii PARTEA II: SINTAXA PROPOZIŢIEI II.6 Diferenţe între prepoziţia în limba română şi în limba engleză 8.2 Prepoziţii urmate de substantive cu articol 8.2.2.7.3 Poziţie 9.2.3.1 Definiţie 9.0 GENERALITĂŢI II.3.

3 Subiectul introductiv 11.2.3 Situaţii speciale 11.6 Verbe tranzitive cu două complemente directe 14.3.7 Verbe tranzitive urmate de un complement direct şi un complement indirect 14.3 Exprimarea complementului direct 14.0.1 Subiectul generic 11.2 Acordul după înţeles 13.1 Acordul gramatical 13.4 Locul subiectului în propoziţie 12 PREDICATUL 12.3.3 II.1 Acordul în persoană 13.1 Definiţie 14.3.0.4 II.2 Clasificare 12.2 Exprimarea subiectului 11.1 Complementul direct exprimat prin pronume personal 14.2.1 Predicatul verbal 12.2.0.2.2 Indicii formali ai complementului direct 14.3.5 Clasificare Timpuri de propoziţii Subtipuri de propoziţii Părţile de propoziţie 11 SUBIECTUL 11.2 Subiectul impersonal 11.8 Verbe tranzitive urmat de un complement direct şi un complement prepoziţional 14 COMPLEMENTUL DIRECT 9 .2 Predicatul nominal 12.5 Verbe tranzitive cu un complement direct 14.3 Locul predicatului în propoziţie 13.0.1 Definiţie 11.2 Acordul în număr 13.4 Întrebuinţare 14.2.1 Definiţie 12.3 Acordul prin atracţie Exerciţii 13 ACORDUL SUBIECTULUI CU PREDICATUL 14.2 II.2 Complementul direct exprimat prin pronume reflexiv 14.3.II.3.3 Complementul direct exprimat prin pronume reciproc 14.

2 Clasificare 19.1 16.6 Alte construcţii complexe 18 CONSTRUCŢII COMPLEXE 19 COMPLEMENTE CIRCUMSTANŢIALE 19.2 16.6 Definiţie Indicii formali ai complementului indirect Exprimarea complementului indirect Întrebuinţare Locul complementului indirect Transformarea pasivă 16 COMPLEMENTUL PREPOZIŢIONAL 16.3.1 15.4 Construcţiile cu nominativul 18.3.4.4 Funcţiile sintactice 18.6 Definiţie Indicii formali ai complementului prepoziţional Exprimarea complementului prepoziţional Întrebuinţare Locul complementului prepoziţional Transformarea pasivă 17 ELEMENTUL PREDICATIV SUPLIMENTAR 17.3 16.2 For + infinitivul 18.3.5 15.1 Definiţie 17.15 COMPLEMENTUL INDIRECT 15.3 Complementul circumstanţial de loc 19.1 Acuzativul cu infinitiv 18.3.3 Construcţiile cu acuzativul 18.1 Caracteristici predicative 18.2.2 15.2 Exprimarea elementului predicativ suplimentar 17.1 Definiţie 19.4 16.3 Acuzativul cu participiul prezent 18.2 Nominativul cu participiul prezent 18.2.2.3 15.3.3 Locul elementului predicativ suplimentar 18.4.1 Definiţie 18.5 Nominativul absolut 18.2 Caracteristicile contrucţiilor complexe 18.4 Acuzativul cu participiul trecut 18.4 15.1 Definiţie 10 .2.3 Deosebiri între construcţiile complexe 18.5 16.2 Asemănări între construcţiile complexe 18.1 Nominativ cu infinitiv 18.

4.1 Atributul prepus 20.3.2 Comparaţia cu limba română 22.3 21.5.1 Definiţie 19.2 Apoziţia simplă 20.4.3.3 Atribute ce pot avea ambele poziţii 20.5.1 Importanţa studierii ordinii cuvintelor 22.4 Poziţia părţilor de propoziţie 11 .2 Exprimarea atributului 20.3.3 Locul complementului circumstanţial de timp 19.1 Definiţie 20.4.4.2 21.2 Clasificare 19.1 Definiţie 19.4 Apoziţia 20.4.2 Exprimarea complementului circumstanţial de loc 19.4.4 21.1 Definiţie 20.5 Locul complementului circumstanţial de mod propriu-zis 19.5.4.3.5.6 Complementul circumstanţial de mod comparativ 19.5 Complementul circumstanţial de mod 19.0.3.7 Locul complementului de mod comparativ 19.6 21 ELEMENTE INDEPENDENTE Definiţie Clasificare Interjecţiile Adresarea directă Cuvintele şi locuţiunile parentetice Locul elementelor independente 22 ORDINEA CUVINTELOR ÎN PROPOZIŢIE 22.3 Caracteristici generale ale ordinii cuvintelor în limba engleză 22.2 Exprimarea complementului circumstanţial de timp 19.6 Alte complemente circumstanţiale 20 ATRIBUTUL 20.5.0.0 Generalităţi 22.5 Locul apoziţiei dezvoltate 21.5.4.2 Atributul postpus 20.5.3 Locul atributului 20.1 21.3 Locul apoziţiei simple 20.0.4 Complementul circumstanţial de timp 19.4 Exprimarea complementului circumstanţial de mod 19.4 Apoziţia dezvoltată 20.3 Complementul circumstanţial de mod propriu-zis 19.5 21.3 Locul complementului circumstanţial de loc 19.0.19.

0 Clasificare 23.1 Forma verbală 23.3 Folosirea pronumelor şi adjectivelor în propoziţii interogative 23.0.22.1 Intonaţia 23.2 Două negaţii într-o propoziţie 23.3.4 Legarea propoziţiilor 24.2.4.5.2 Propoziţii interogativ .1 24.2.6 Întrebări alternative 23.0 GENERALITĂŢI III.3 24.1 Propoziţia – fraza III.3 Structura propoziţiei imperative 23.3.3 Raporturile sintactice III.2 Definiţie III.3.3.2 24.3.2 Propoziţiile exclamative propriu-zise 23.5 Propoziţia exclamativă 23.2.3 Propoziţia interogativă 23.0.4.4 Propoziţia imperativă 23.2.1 Reguli privitoare la ordinea cuvintelor în propoziţie Exerciţii 23 FELURILE PROPOZIŢIILOR 23.3.5.4 Sublinierea caracterului negativ 23.1 Propoziţia enunţiativă 23.2 Intonaţia propoziţiei imperative 23.7 Întrebări disjunctive 23.5 Negarea unei propoziţii întregi 23.0.5 Întrebări speciale 23.2 Propoziţia negativă 23.1 Exprimarea negaţiei 23.negative 23.4 Mijloace de întărire sau de formulare politicoasă 23.2.3 Propoziţiile exclamative cu formă nespecifică Exerciţii PARTEA III: SINTAXA FRAZEI III.5.3 Exprimarea sensului negativ 23.3.4.1 Interogativul verbelor 23.4 Întrebări generale 23.4.0.4 24 FRAZA PRIN COORDONARE Coordonare-Definiţie Felul coordonării Coordonarea copulativă Coordonarea disjunctivă 12 .

5.3 Reducerea propoziţiei circumstanţiale de timp 25.7.1 Prin ce se introduce 25.5 Reducerea propoziţiei completive directe 25.11 Propoziţia circumstanţială de mod propriu-zisă 25 FRAZA PRIN SUBORDONARE 25.3 Folosirea timpurilor în Propoziţia subiectivă 25.3 Reducerea propoziţei predicative 25.7 Propoziţia predicativă 25.2 Propoziţia interogativă în vorbirea indirectă este completivă directă 25.4.8.3 Omiterea conjuncţiei „that” 25.7 Propoziţia apoziţională 25.9.5 Propoziţia completivă prepoziţională 25.24.9 Reducerea propoziţei apoziţionale 25.5 Coordonarea adversativă 24.1 Prin ce se introduce 25.6.2 Omiterea propoziţiei 25.1 25.2 Folosirea timpurilor 25.2 Locul propoziţiei subiective în frază 25.8 Folosirea timpurilor în propoziţia apoziţională 25.2 25.8 Propoziţiile relative 25.10.4 Corespondenţa timpurilor în completiva prepoziţională 25.5.9 Propoziţia circumstanţială de timp 25.7.4 13 .1 Felurile propoziţiilor relative 25.4.4.8.5 Folosirea timpurilor în propoziţia relativă 25.4 Propoziţia relativă descriptivă 25.6 Propoziţia subiectivă 25.4 Reducerea propoziţiei subiective 25.1 Prin ce se introduce 25.6.8.4 Corespondenţa timpurilor 25.1 Rolul completivei directe 25.10.2 Reducerea propoziţiei circumstanţiale de loc 25.8.6 Folosirea timpurilor în frazele prin coordonare Legarea propoziţiilor subordonate Clasificarea propoziţiilor subordonate Reducerea propoziţiilor subordonate Propoziţia completivo-directă 25.2 Prin ce se introduce propoziţia relativă 25.9.3 Propoziţia relativă restrictivă 25.7.5.8.4.9.8.3 Anticiparea completivei prepoziţionale prin „it” 25.1 Prin ce se introduce 25.8.6 Reducerea propoziţiei relative 25.6.4.10 Propoziţia circumstanţială de loc 25.2 Folosirea timpurilor 25.8.1 Prin ce se introduce 25.5.3 25.8.6.

14.7 Folosirea timpurilor în condiţională după viitorul – în – trecut 25.14.3 Traducerea propoziţiei circumstanţiale de mod comparativă 25.15.14 Propoziţia circumstanţială condiţională 25.16.6 Alte timpuri folosite în propoziţiile condiţionale 25.1.13.14.2 Reducerea propoziţiilor circumstanţiale concesive 25.3 Reducerea propoziţiei circumstanţiale consecutive 25.4 Folosirea timpurilor 25.13.3.2 Reducerea propoziţiei circumstanţiale cauzale 25. reflexiv şi posesiv 26.12.14.25.15 Propoziţia circumstanţială de scop 25.1 Prin ce se introduce 25.14.2 Folosirea timpurilor 25.3 Reducerea propoziţiei circumstanţiale de scop 25.13 Propoziţia circumstanţială cauzală 25.14.2 Vorbirea indirectă 26.17 Propoziţia circumstanţială concesivă 25.17.3 Adverbele de timp 26.2 Prin ce se introduce propoziţia circumstanţială condiţională 25.14.3 Transformarea vorbirii directe în vorbire indirectă 26.3 Folosirea timpurilor Exerciţii 26 VORBIREA DIRECTĂ ŞI INDIRECTĂ 26.5 Traducerea propoziţiilor condiţionale 25.16.3.1 Tipuri de condiţii 25.12.17.15.16.12.15.1.17.2 Pronumele/adjectivul demonstrativ 26.2 Locul şi funcţia sintactică a enunţului în vorbirea directă 26.1 Prin ce se introduce 25.3 Folosirea timpurilor 26.14.11 Could/Might + infinitiv 25.3 Locul propoziţiilor circumstanţiale condiţionale 25.12 Reducerea propoziţiei circumstanţiale condiţionale 25.14.9 Should + infinitiv 25.12 Propoziţia circumstanţială de mod comparativă 25.8 Combinaţii între cele trei tipuri de propoziţii circumstanţiale condiţionale 25.1 Prin ce se introduce 25.1 Definiţie 26.2 Folosirea timpurilor 25.14.14.16 Propoziţia circumstanţială consecutivă 25.1 Pronumele personal.1 Prin ce se introduce 25.3.1 Prin ce se introduce 25.14.1.4 Predicatul la un timp prezent 14 .10 Will în propoziţii circumstanţiale condiţionale 25.1 Vorbirea directă 26.2 Folosirea timpurilor 25.3.

3.3.11 Frazele condiţionale 26.12 Propoziţii enunţiative 26.3.8 Predicatul .3.5 Predicatul la un timp trecut 26.acţiune viitoare 26.13 Propoziţii interogative 26.3.14 Propoziţii exclamative 26.3.7 Predicatul .3.3.3.6 Predicatul la prezentul simplu 26.Past simple 26.4 Vorbirea indirectă liberă 15 .3.Verbe modale 26.15 Propoziţii imperative 26.26.3.9 Predicatul .Past Tense Continuous 26.10 Predicatul .

structura lucrării şi terminologia au fost elaborate pe baza unor gramatici ale. iar pentru a oferi cititorului un cadru de referinţă familiar şi posibilitatea de a face comparaţii cu structura limbii române. Ştiinţifică. . Ed. 1979.S. comparaţia adjectivelor etc. În descrierea formei cuvintelor (în cadrul morfologiei) şi a funcţionării lor în comunicare (în cadrul sintaxei).R. Univ. în funcţie de scopul comunicării.R. Gramatica limbii engleze pentru uz şcolar prezintă fenomenele gramaticale în mod descriptiv. Au fost de asemenea în atenţia autorilor progresele înregistrate în analiza fenomenului lingvistic în general. VI.Gramatica limbii române explicată. din Buc. limbii române: Academia R.Gramatica limbii engleze. În cadrul părţii I. Universitatea din Bucureşti . de interlocutor (limbaj oficial sau familiar) şi de aspectul limbii (scris sau oral). pluralul substantivelor. MORFOLOGIA. de ansamblu. în stilul oficial sau în literatură.Gramatica limbii engleze. Ed. Ed. Ştiinţifică. Junimea.. 1963. În elaborarea lucrării.CUVÂNT ÎNAINTE În tratarea problemelor. s-a pornit de la explicaţiile gramaticale şi compendiile de gramatică cuprinse în manualele de limbă engleză actualmente în uz în şcolile din ţara noastră şi de la experienţa personală şi a altor cadre didactice în predarea limbii engleze. s-a avut în vedere modul în care acestea sunt prezentate în majoritatea manualelor şi gramaticilor de limbă engleză din ţara noastră.Gramatica limbii engleze. sunt studiate regulile privitoare la forma cuvintelor. Partea a II-a şi partea a III-a. deoarece primul lucru care se învaţă în gramatica unei limbi străine este cum se formează categoriile gramaticale de bază: timpurile verbului. Catedra de limbă şi literatură engleză.. 1962. lucrarea reia afirmaţiile conţinute în manualele şcolare în vigoare. Această primă parte este considerată ca deosebit de importantă pentru cel care studiază limba engleză. Ceea ce aduce în plus Gramatica limbii engleze este o imagine funcţională. au fost folosite şi lucrări publicate în Marea Britanie şi în alte ţări (vezi cap. 1978. Având în vedere tendinţele recente din limba engleză contemporană. Ioan Preda . I. Bibliografie). Ioana Ştefănescu . în varianta britanică sau cea americană a limbii engleze. C. 16 . Alice Bădescu .S.Lectures in English Morphology. deoarece ea arată celui care studiază limba engleză cum să folosească formele gramaticale pe care le-a învăţat. prin specificarea atât a unor posibile abateri de la reguli.Gramatica limbii române. Ed. În primul rând. precum şi caracteristica limbii engleze contemporane de a aplica regulile flexibil şi nuanţat. Morfologia. Dimitriu . Academiei R. Această parte este considerată de asemenea importantă. dar şi în ţările unde se vorbeşte limba engleză. SINTAXA PROPOZIŢIEI şi SINTAXA FRAZEI. Robu . Luând în consideraţie toate aceste aspecte. nu numai în România.Limba româna contemporană. definiţiile generale. autoarele s-au bazat pe tradiţia creată de gramaticile elaborate de: Leon Leviţchi. cuprind regulile privitoare la îmbinarea cuvintelor în propoziţii şi a propoziţiilor în fraze. cât şi a situaţiilor în care se folosesc formele gramaticale: în vorbirea curentă sau în limba scrisă. 1966. asupra fenomenului gramatical contemporan. Iordan. Ştiinţifică 1967.

Alexandra Vasiliu. Anca Iliescu. aşa cum sunt ele folosite în vorbirea curentă sau prezentate în alte gramatici ale limbii engleze. 1978. construite pe baza unui vocabular redus şi accesibil. autoarele ţin să mulţumească redacţiei de specialitate de la Editura didactică şi pedagogică pentru recomandările preţioase date şi munca desfăşurată în pregătirea volumului pentru publicare. univ. faptele de teorie gramaticală conţinute în Gramatică au fost expuse succint şi însoţite de numeroase exemplificări. Exemplele prezente în lucrare sunt dintre cele mai simple. În egală măsură. 50 din Bucureşti.româneşti sau străine . prof. de la şcoala generală nr.nu au fost de regulă menţionate pe parcursul lucrării pentru a nu îngreuia lectura. Sanda Retinschi de la Universitatea din Bucureşti. fiind. Trimiterile la sursele folosite . Situaţiile în care deosebirile dintre cele două limbi prezintă dificultăţi pentru elevul român au fost subliniate în lucrare şi practicate în exerciţiile care urmează fiecărui capitol. 17 . uşor de înţeles pentru elevi..D. Autoarele doresc să-şi exprime gratitudinea faţă de autorii gramaticilor limbii engleze menţionaţi anterior. care au pus bazele unei solide tradiţii de anglistică în România. mulţumirile noastre se îndreaptă de asemenea către asist. oferind binevenite sugestii critice. Datorită caracterului practic al lucrării. materialele de referinţă fiind specificate la sfârşitul lucrării. pentru o eventuală reeditare. pentru competenţa şi răbdarea cu care au parcurs lucrarea în' stadiul de elaborare. în vederea îmbunătăţirii lucrării.P. Elaborarea unei asemenea gramatici prezentând numeroase dificultăţi autoarele aşteaptă eu interes sugestii şi recomandări din partea cititorilor.E. de la liceul de artă „George Enescu” şi prof. Rezolvarea unui mare număr de exerciţii a fost inclusă la sfârşitul volumului.

o însuşire a unui obiect (adjectivul). timp. vorbire: Unitatea de analiză în gramatica tradiţională este cuvântul. Cele două părţi constitutive ale gramaticii tradiţionale sunt morfologia şi Morfologia cuprinde regulile privitoare la forma cuvintelor şi la modificările formale ale cuvintelor studiate pe părţi de vorbire. adjectivul. Din punct de vedere al criteriului semantic.0. verbul. I. persoană. articolul. indirect şi pronumele. o caracteristică a unei acţiuni. numite părţi de Împărţirea cuvintelor în 10 părţi de vorbire se bazează pe folosirea concomitentă a 3 criterii: a) criteriul semantic = sensul lexical cel mai general al claselor de cuvinte. numeralul.Partea I MORFOLOGIA (Morphology) I. Din punct de vedere semantic.0.1. I. b) criteriul morfologic = schimbările ce au loc în forma cuvintelor pentru exprimarea categoriilor gramaticale de gen. 18 .0. Criterii de utilizare în definirea părţilor de vorbire substantivul. verbul. GENERALITĂŢI I. care ţine locul unui substantiv). adverbul. numeralul. a unei stări fizice. Definirea părţilor de vorbire se bazează pe toate cele 3 criterii.2. aspect şi diateză. adjectivul. o acţiune sau o stare (verbul). un număr sau o determinare numerică (numeralul). sintaxa cuprinde regulile privitoare la îmbinarea cuvintelor în propoziţii şi fraze. caz. comparaţie. adverbul şi interjecţia.1. număr. prepoziţia. c) criteriul sintactic = posibilitatea cuvintelor de a îndeplini funcţii sintactice în cadrul propoziţiei. conjuncţia şi interjecţia. mod. Morfologia şi sintaxa sintaxa. pronumele.2. exteriorizarea unui sentiment. Gramatica tradiţională grupează cuvintele în 10 clase mari. stări sau însuşiri (adverbul). pronumele. şi care pot fi părţi de propoziţie: substantivul.0. părţile de vorbire se disting după ceea ce exprimă ele: numele unui obiect (substantivul. un singur criteriu fiind insuficient. a unui act de voinţă sau imitarea unui sunet (interjecţia). părţile de vorbire se împart în: a) părţi de vorbire cu sens lexical de sine stătător.

persoană. listen to. În funcţie de prezenţa sau absenţa flexiunii. b) are categorii gramaticale de persoană şi număr comune cu alte părţi de vorbire şi categoriile specifice de timp. număr. She receiverd the parcel afeter paying for it. I. complement. putând fi o parte principală (subiect. succees in. care nu sunt marcate pentru categorii gramaticale.2. cuvintele se împart în: a) cuvinte flexibile. conjuncţia şi articolul. exprimând raporturi între noţiuni. dar care marchează funcţii sintactice: I’ve bought this book for Mary. d) verbe cu prepoziţie obligatorie: look at. predicat) sau secundară (atribut. b) cuvinte care nu au o funcţie sintactică. Verbele pot fi clasificate din punct de vedere al structurii morfologice sau din punct de vedere al sensului lexical şi al funcţiei. Definiţie Verbul este partea de vorbire care: a) exprimă acţiuni. c) verbe cu particulă adverbială: put on. În funcţie de criteriul sintactic. cuvintele se împart în: a) cuvinte care îndeplinesc o funcţie sintactică în propoziţie.0.0.1 Din punct de vedere al structurii morfologice. element predicativ suplimentar) de propoziţie. comparaţie. aspect şi diateză. put off. aspect şi diateză. 1. caz. wait. mod. VERBUL (The Verb) 1. şi care nu pot fi părţi de propoziţie: prepoziţia. 1.2 Clasificare 19 . Schimbările în forma cuvintelor care exprimă categoriile gramaticale alcătuiesc flexiunea. mod. pentru exprimarea căreia îşi modifică forma.b) părţi de vorbire care nu au întotdeauna sens lexical de sine stătător.1. I. În funcţie de criteriul morfologic. c) îndeplineşte funcţia sintactică de predicat.3. verbele pot fi clasificate în: a) verbe simple: go. put away. procese sau stări. timp. care au cel puţin o categorie gramaticală.2. b) verbe compuse: spotlight.2. 1. cuvintele din limba engleză îşi modifică forma pentru exprimarea categoriilor gramaticale de gen.2. for. b) cuvinte neflexibile.

3. mod. Pentru c) vezi 8. Pe plan sintactic verbele cu sens lexical plin sunt predicative. 20 . ought to etc. c) verbe semiauxiliare sau modale (can/could. . persoană şi număr. mod.2. will/would. turn.2. will/would. have to. get. Categoriile gramaticale ale verbului În limba engleză verbul are forme gramaticale determinate de categoriile specifice de timp. La aceste forme. can/could. Filmul a fost văzut de milioane de oameni. Încerca să prindă mingea când a căzut. have. formele verbale în limba engleză se împart în forme personale şi nepersonale.) care arată atitudinea vorbitorului faţă de enunţ: . 1. may/might. au nevoie de o complinire (verb noţional. b) verbe cu sens lexical redus. remain. persoană şi număr. aspect. numite de obicei verbe noţionale. verbul este marcat pentru a exprima categoriile de timp. . aspect. timp. b) verbe auxiliare (be. a formei interogative şi negative la verbele pe care le însoţesc: He was told a lie. must. may/might. adică pot forma singure predicatul unei propoziţii. stay etc. şi. Grupele a). do) care îndeplinesc funcţia de marcă a categoriilor gramaticale de diateză.Diateza pasivă.4 Verbele cu sens lexical redus se împart în: a) verbe copulative (be. conform gramaticii tradiţionale: appear.5. become. În: The film was seen by millions of people. în clasa verbelor cu sens lexical redus intră verbele copulative. Trebuie să termini înainte de prânz etc. shall/should. ele pot forma singure predicatul şi se acordă în număr şi persoană cu subiectul. look. persoana a III-a singular pentru verbul see. 1. shall/should. make use of. persoană şi număr. b) şi e) nu prezintă particularităţi deosebite. diateză.2.posibilitate: It might rain later. I s-a spus o minciună. care sunt folosite mai mult cu funcţii gramaticale.necesitate: You must finish before noon. aspect.2 Sensul lexical al verbelor. was are funcţia de marcă a diatezei pasive. 1. . Pare bolnav. S-ar putea să plouă mai târziu. verbele auxiliare şi verbele modale. diateză şi mod şi de categoriile nespecifice de persoană şi număr. Formele personale ale verbului (Finite Forms of the Verb) sunt modurile indicativ şi subjonctiv.2.3 Funcţia sintactică a verbelor. În schimb ele marchează anumite categorii gramaticale. Verbele în limba engleză se împart în: a) verbe cu sens lexical plin.7. timpul Paste Tense. În funcţie de prezenţa sau absenţa categoriilor de timp. iar pentru d) vezi 8.): He seems ill. He was trying to catch the ball when he fell.Aspectul continuu etc. 1. pe când verbele cu sens lexical redus sunt nepredicative. nume predicativ) pentru a deveni predicate: The child is clever. iar din punct de vedere sintactic. seem.e) locuţiuni verbale: take care of.

când ele au loc înainte de momentul vorbirii (evenimentele sunt amintite de vorbitor): Present Perfect. participiul prezent şi particupiul trecut. alte evenimente pot fi: a) anterioare: Future Perfect. personă şi număr şi nu pot forma singure predicatul propoziţiei. Considerând momentul vorbirii punctul prezent. De asemenea. momentul acţiunii şi momentul de referinţă . b) posterioare faţă de momentul vorbirii (evenimentele fiind anticipate de vorbitor. alte evenimente pot fi: a) anterioare momentului trecut then: Past Perfect.limba engleză cunoaşte următorul sistem de timpuri: 21 .Formele nepersonale ale verbului (Non-Finite Forms of the Verb) sunt infinitivul Gerund-ul (Gerunziul). axa trecutului. Categoria gramaticală a timpului (Tense). c) simultane cu momentul vorbirii (având loc în acelaşi timp) Present. Faţă de acest moment care constituie axa de referinţă a prezentului. Aceste forme nu au categoriile de timp. b) momentul (săvârşirii) acţiunii. se referă la ordinea evenimentelor în timp. categorie specifică verbelor. Momentul în care are loc actul de vorbire este momentul prezent (now). aşa cum este percepută aceasta de vorbitor în momentul vorbirii. trebuie astfel luate în consideraţie trei elemente: a) momentul vorbirii. Timpul (Tense) then. vorbitorul îşi poate aminti un eveniment care a avut loc la un moment anterior momentului vorbirii (then). axa viitorului. În raport cu un anume eveniment posterior momentului prezent (axa de referinţă a viitorului). a) Momentul vorbirii este momentul în care enunţul este pronunţat de vorbitor: now. 1. in momentul vorbirii (now). b) Momentul acţiunii este momentul în care a avut loc acţiunea sau starea: now. b) simultane: Future. care dă naştere axei de referinţă a trecutului. c) posterioare: Future in the Past. b) simultane cu then: Past Tense.4. vorbitorul poate anticipa anumite evenimente (posterioare momentului vorbirii). c) posterioare: engleza nu are marcă formală pentru aceste evenimente. unele evenimente sunt: a) anterioare. c) Momentul de referinţă reprezintă axa pe care se plasează vorbitorul în perceperea evenimentului: axa prezentului. deoarece vor avea loc după momentul vorbirii): Future. În analiza timpului. c) axa sau momentul de referinţă. În raport cu acest moment amintit then.momentul vorbirii. tomorrow etc. În funcţie de cele trei elemente .

cu excepţia persoanei a III-a singular. Timpul prezent simplu (Present Tense Simple) 1. Past Perfect. You swim. El înoată.2. Pronunţarea şi ortografierea terminaţiei -(e)s la persoana a III-a singular prezintă aceleaşi caracteristici ca şi terminaţia de plural -(e)s a substantivelor: -(e)s se pronunţă: [s] după consoane surde: He thinks [_ts_i_n_ks]. prezentul simplu este identic cu infinitivul.a persoana a III-a singular: He walks. She sees. Verbele terminate în -y precedat de consoană. care adaugă -(e)s: I swim. Future Perfect 1. Three and three make six. Definiţie. Future in the Past. El/Ea înoată.he tries. 1. He runs [r_a_nz].5. Prezentul simplu desemnează un eveniment (o acţiune sau stare) care se întâmplă simultan cu momentul vorbirii (prezentul instantaneu) sau care include momentul vorbirii (prezentul generic şi habitual). I do [du:] .5.pe axa prezentului: Present. Noi înotăm.5. . Ei/Ele înoată. Din punct de vedere al formei. . [iz] după consoane sibilante: She washes [‘_w_o_ş_iz] Verbele say şi do au la persoana a III-a singular o pronunţare deosebită faţă de celelalte persoane: I say [sai] . Din punct de vedere al ortografiei. They swim.pe axa viitorului: Future. Eu înot. ch. Întrebuinţare. We swim. [z] după consoane sonore şi vocale: He studies [‘st_a_diz]. Future. sh.. la toate persoanele singular şi plural.3.5. It swim. x. He swims. He goes. Prezentul simplu are mai multe întrebuinţări: 1) Prezentul generic (Generic Simple Present) exprimă acţiuni generale care au loc într-un interval de timp nespecificat. schimbă y în i şi adaugă -es: I try . tch sau o: She watches. It buzzes. (neutru) 1. z. Formă. She swims.5. Tu/Voi înoţi/înotaţi.pe axa trecutului: Past tense. dar care include momentul vorbirii: The Earth moves round the Sun. majoritatea verbelor adaugă -s .he says [sez]. Ea înoată. 1.he does [d_a_z]. 22 . Present Perfect. Birds fly.1.4. Disinenţa devine -es când verbul se termină în s.

introduse în when. 23 . b) demonstraţii: I now mix the butter with the cocoa. Acum amestec untul cu cacao. mai ales cu verbe de mişcare ca: go. Sosim la Predeal la ora 10. come. pentru înviorarea povestirii (prezentul istoric): One day. start. Portarul nu prinde mingea şi se marchează încă un gol. repetate (Habitual Simple Present). We arrive in Predeal at ten. Mâine este 21 decembrie. seldom. b) condiţionale. care au loc într-o perioadă de timp generală sau specifică. Water boils al 100° Centigrade. Vom ajunge acasă înainte să se întunece. never. 2) Prezentul simplu este folosit pentru acţiuni obişnuite. occasionally. leave. frequently. 3) Prezentul instantaneu (Instantaneous Simple Present) se referă la acţiuni care sunt văzute ca având loc în întregime în momentul vorbirii. ever: Wood always floats on water. return sau verbe ca begin. finish: We leave Bucharest at eight. regularly. Mâine este sâmbătă. am să-mi repar bicicleta. every day sau adverbe sau locuţiuni adverbiale de frecvenţă ca: often. Această întrebuinţare a prezentului simplu se întâlneşte în: a) comentarii: The goal-keeper misses the ball and one more goal is scored. sometimes. menţionată prin adverbe sau locuţiuni adverbiale de timp ca: on Mondays. c) exclamaţii: Here comes our teacher! Iată (că) vine profesorul nostru! 4) Folosirea prezentului simplu cu alte valori temporale: A) Prezentul cu valoare de viitor este întrebuinţat în propoziţii principale: a) pentru exprimarea datei: Tomorrow is December 21st. end. conform unui orar sau program stabilit (de exemplu în excursii organizate). There he finds a buried treasure. I’ll repair my bicycle. A doctor works hard. the little boy goes to the woods. pe când în cele generice subiectul este general: I go skiing in winter. Plecam din Bucureşti la ora 8. rarely. in case: If it rains on Sunday. after. unor aranjamente pentru viitor. Deosebirea între cele două folosiri ale prezentului simplu este următoarea: în propoziţii care conţin acţiuni repetate subiectul este individualizat. as soon as: We’ll get home before it gets dark. Tomorrow is Saturday. in summer. b) pentru redarea unor acţiuni planificate. unless.Adverbele de frecvenţă tipice pentru propoziţiile generice sunt: always. once a week/month/year: I go to school every day. provided. Dacă o să plouă duminică. before. I usually watch TV in the evening. a) de timp. B) Prezentul cu valoare de viitor este întrebuinţat şi în propoziţii subordonate: C) Prezentul cu valoare de trecut se foloseşte: a) în naraţiuni. Notă: Prezentul simplu desemnând acţiuni repetate este apropiat de prezentul generic deoarece nici el nu individualizează evenimentele sau specifică momentul acţiunii. introduse de if.

travel .z. acestea au fost împărţite în şapte grupe. worship .moved. Pronunţarea şi ortografierea terminaţiei -ed este în funcţie de terminaţia infinitivului.travelled. 1. Îmi spune că ai câştigat concursul. ed: We listened to the concert last night. c) verbele terminate în -e adaugă doar -d: move .2. -l se dublează numai dacă ultima silabă este accentuată: controlled.4. arrived [_ă_’raivd]. prefer .controlled.6. desemnează un eveniment definit care a avut loc pe axa trecutului (evenimentul este amintit în momentul prezent).p. În ceea ce priveşte verbele neregulate. Marca timpului Past Tense simplu este. Particularităţi ortografice ale terminaţiei -ed: a) consoana finală a formei de infinitiv se dublează când vocala care o precede este scurtă şi accentuată: stop .6.played [pleid]. Formă. Am ascultat concertul aseară._dj_]: play . dar: traveled.l. În varianta americană a limbii engleze. nod nodded [‘n_o_did]. deşi silaba finală nu este accentuată: kidnap .picnicked. a formei de Paste Tense şi a participiului trecut: 24 . în funcţie de pronunţarea infinitivului. la verbele regulate. iar la verbe terminate în ic. Timplul trecut simplu (Past Tense Simple) 1.m. În engleza britanică. b) [t] când verbele se termină în consoană surdă [f. 3.kidnapped. handicap . =c se dublează în ck: picnic . 1.k.crossed [kr_o_st]. learn.worshipped.liked [laikt].handicapped.1.dz. 1.preferred. pentru a sublinia efectul prezent al unei comunicări trecute: He tells me that have won the competition. write._ş_.s.6. aspectul simplu. cross . Definiţie. 2.3. Consoana finală se dublează la câteva verbe. -ed se pronunţă: a) [d] când verbele se termină în vocală sau consoană sonoră [b. verbele terminate în -l dublează această consoană. indiferent de accent: control .b) cu verbe ca tell.stopped.n. b) verbele terminate în -y precedat de consoană îl schimbă în -i: study - studied. hear. Past Tense.g.wanted [‘w_o_ntid].t_ş_] like .v.6.6. Notă: 1. c) [id] când verbele se termină în -t sau -d: want . 1.

verbe de tipul: burn-burnt-burnt learn-learnt-learnt lend-lent-lent spend-spent-spent 2.litened (a ascultat) . mow-mowed-mown/mowed sow-sowed-sown/sowed swell-swelled-swollen/swelled 6.1. Past Tense şi participiul trecut. 25 . ele se împart în verbe regulate şi verbe neregulate. Verbele neregulate sunt cele care au forme deosebite pentru infinitiv. Verbele regulate formează Past Tense şi participiul trecut prin adăugarea terminaţiei -(e)d la forma de infinitiv: listen (a asculta) . wear-wore-worn grow-grew-grown give-gave-given write-wrote-written 7. creep-crept-crept leave-left-left buy-bought-bought catch-caught-caught 3. begin-began-begun sing-sang-sung come-came-come go-went-gone Notă: În funcţie de formele pe care le au verbele la Past Tense şi la participiul trecut.listened (ascultat). cast-cast-cast hit-hit-hit shut-shut-shut wet-wet-wet 4. meet-met-met hang-hung-hung win-won-won sit-sat-sat 5. care trebuie învăţate pe dinafară.

VERBE NEREGULATE
Infinitiv
arise (a) wake(n) Be bear beat become begin bend bid bind bite bleed blow break breed bring build burn burst buy cast catch choose cling come cost creep cut deal dig do draw dream drink drive dwell eat

Past Tense
arose (a) woke was bore beat became began bent bid bound bit bled blew broke bred brought built burnt burst bought cast caught chose clung came cost crept cut dealt dug did drew dreamt drank drove dwelt ate

Participiu trecut
arisen (a) woken been borne beaten become begun bent bid bound bitten bled blown broken bred brought built burnt burst bought cast caught chosen clung come cost crept cut dealt dug done drawn dreamt drunk driven dwelt eaten

Traducerea infinitivului
a se ridica a se trezi a fi a purta a bate a deveni a începe a se îndoi a ruga, a porunci a lega a muşca a sângera a sufla, a bate a sparge a creşte, a educa a aduce a construi a arde a izbucni, a năvăli, a crăpa a cumpăra a arunca a prinde a alege a se agăţa a veni a costa a se târî, a se furişa a tăia a trata, a se ocupa de a săpa a face a trage, a desena a visa a bea a şofa, a mâna a locui a mânca

26

fall feed feel fight find flee fling fly forbid forget forgive freeze get give go grind grow hang have hear hide hit hold hurt keep kneel knit know lay lead lean leap learn leave lend let light lie lose make mean mow pay

fell fed felt fought found fled flung flew forbad forgot forgave froze got gave went ground grew hung had heard hid hit held hurt kept knelt knit knew laid led leant leapt learnt left lent let lit lay lost made meant mowed paid

fallen fed felt fought found fled flung flown forbidden forgotten forgiven frozen got given gone ground grown hung had heard hidden hit held hurt kept knelt knit known laid led leant leapt learnt left lent let lit lain lost made meant mowed,mown paid

a cădea a hrăni a (se) simţi a (se) lupta a găsi a fugi, a se refugia a arunca a zbura a interzice a uita a ierta a îngheţa a primi, a obţine a da a merge a măcina a creşte a atârna a avea a auzi a (se) ascunde a lovi a ţine a lovi, a răni, a durea a ţine, a păstra a îngenunchia a tricota a şti, a cunoaşte a pune, a aşeza a conduce a se apleca, a se sprijini a sări a învăţa a pleca, a lăsa a da cu împrumut a lăsa, a permite a aprinde a zăcea, a se afla a pierde a face a însemna a cosi a plăti

27

put read rid ride ring rise run saw say see seek sell send set sew shake shear shed shine shoe shoot show shrink shut sing sink sit slay sleep sling slit smell sow speak speed spell spend spill spin spit split

put read rid rode rang rose ran sawed said saw sought sold sent set sewed shook sheared shed shone shod shot showed shrank shut sang sank sat slew slept slung slit smelt sowed spoke sped spelt spent spilt spun spat split

put read rid ridden rung risen run sawn,sawed said seen sought sold sent set sewn/sewed shaken shorn/sheared shed shone shod shot shown shrunk shut sung sunk sat slain slept slung slit smelt sown spoken sped spelt spent spilt spun spat split

a pune a citi a scăpa de, a se descotorosi a călări a suna a răsări, a se ridica a fugi a tăia cu fierăstrăul a spune a vedea a căuta a vinde a trimite a pune a coase a scutura, a tremura a tunde oi a vărsa (lacrimi, sânge) a străluci a potcovi a împuşca a arăta a se strânge, a se scoroji a închide a cânta a (se) scufunda a şedea a ucide a dormi a arunca a (se) crăpa a mirosi a semăna a vorbi a grăbi, a accelera a ortografia a cheltui, a petrece a vărsa a toarce a scuipa a despica

28

spoil spread spring stand steal stick sting stink strew stride strike string strive sweat swear sweep swell swim swing take teach tear tell think thrive throw thrust tread understand wear weave wed weep wet win wind wring write

spoilt spread sprang stood stole stuck stung stunk strewed strode struck strung strove sweat swore swept swelled swam swang took taught tore told thought throve threw thrust trod understood wore wove wed wept wet won wound wrung wrote

spoilt spread sprung stood stolen stuck stung stunk strewn strode struck strung striven sweat sworn swept swollen swum swung taken taught torn told thought thriven thrown thrust trodden understood worn woven wed wept wet won wound wrung written

a răsfăţa a (se) întinde a izvorî, a sări a sta (în picioare) a fura, a se furişa a lipi a înţepa a mirosi urât a presăra a merge cu paşi mari a lovi a înşira (pe o aţa) a năzui a transpira a jura, a înjura a mătura a se umfla a înota a legăna a lua a învăţa, a preda a rupe, a sfâşia a spune, a povesti a (se) gândi a prospera a arunca a înfige a călca a înţelege a purta a ţese a (se) cununa a plânge a uda a câştiga a răsuci a stoarce a scrie

29

1.6.5. Întrebuinţare. Past Tense simplu este folosit pentru a exprima:

1) o acţiune săvârşită şi încheiată într-un moment trecut: a) Momentul în care a avut loc acţiunea este de obicei menţionat prin adverbe de timp ca: two hours ago (acum două ore), yesterday (ieri), last week (săptămâna trecută), in 1970 (în 1970) etc.: I went to the opera last night. Am fost la operă aseară. Despre acest moment se pot cere informaţii prin întrebări începând cu when, what time, how long ago: When did you call on him? Când ai trecut pe la el? What time did you call on him? La ce oră ai trecut pe la el? How long ago did you call on him? Cu câtă vreme în urmă ai trecut pe la el?
I called on him yesterday. Am trecut pe la el ieri. I called on him at five o’clock. Am trecut pe la el la ora 5. I called on him a few days ago. Am trecut pe la el acum câteva zile. b) Acţiunea este săvârşită şi încheiată într-un anume moment trecut, chiar dacă acesta nu este menţionat, el putând fi dedus din context. (În schimb se poate specifica locul acţiunii): He shook his head and said no. Dădu din cap dezaprobator şi spuse nu. I met him outside museum. M-am întâlnit cu el în faţa muzeului. c) Acţiunea este săvârşită şi încheiată într-un moment trecut care este precizat ca rezultat al unei întrebări şi unui răspuns la Present Perfect. A: Have you seen this film? B:Yes, I have. I saw it last week. A:Ai văzut acest film? B: Da, l-am văzut. L-am văzut săptămâna trecută. Notă: În acest context (c), Past Tense are o funcţie anaforică, referindu-se la un eveniment deja introdus în vorbire şi deci cunoscut: I have been to Constanţa. I visited the Aquarium and walked down the pier.

limba română: I often visited him. Îl vizitam adesea.

2) o acţiune repetată în trecut, care se traduce de obicei prin imperfect în

Notă: 1. O acţiune repetată în trecut se mai poate exprima şi cu ajutorul verbului modal would (cu valoare „frecventativă”) + infinitiv, această construcţie fiind caracteristică limbii literare: He would sit for hours in front of his house, looking at the stars. Stătea/obişnuia să stea ore în şir în faţa casei privind stelele. În vorbirea curentă se foloseşte used to + infinitiv: He used to sit for hours in from of his house. Obişnuia să stea ore în şir în faţa casei. 2. Past Tense simplu nu se foloseşte niciodată cu valoare generică sau instantanee, ca Present Tense simplu. 3. Past Tense simplu poate fi folosit şi cu alte valori temporale:

30

a) cu valoare de mai mult ca perfect (Past Perfect), pentru redarea unor acţiuni succesive în trecut, în special în propoziţii circumstanţiale de timp introduse de when, after etc.: He went out to play after he finished his homework. I saw him before he saw me. Această folosire a lui Past Tense este caracteristică verbelor care exprimă acţiuni (activity verbs): He addressed and sealed the envelopes. b) cu valoare de prezent, pentru a exprima o rugăminte politicoasă prin verbe ca wish, want, wonder, like, intend: I wondered if you could lend me this book. Mă întrebam dacă aţi putea să-mi împrumutaţi cartea. c) cu valoare de prezent, în vorbirea indirectă, dacă verbul din propoziţia principală este la un timp trecut: He told me he was ill. d) cu valoare de viitor, în propoziţii circumstanţiale de timp, dacă verbul din propoziţia principală este la un timp trecut: He told me he would show me the photos when he came. Mi-a spus că-mi va arăta fotografiile când va veni. 1.6.6. Traducerea lui Past Tense. În limba română, Past Tense se traduce: 1) în propoziţiile principale sau independente, prin: a) perfectul compus (de obicei la persoana I şi a II-a) şi perfectul simplu (aproape exclusiv la persoana a III-a), când Past Tense exprimă o acţiune trecută încheiată, însoţită sau nu de perioada de timp: I lost my umbrella yesterday. Mi-am pierdut umbrela ieri. I lost my umbrella a few days ago. Mi-am pierdut umbrela acum câteva zile. I lost my umbrella last week. Mi-am pierdut umbrela săptămâna trecută. He said goodbye and left. Spuse la revedere şi plecă. b) imperfect, când Past Tense exprimă o acţiune repetată în trecut, de obicei însoţită de adverbe de frecvenţă: She often left her Englesh textbook at home. Deseori îşi uita manualul de engleză acasă.

a) prezent, în vorbirea indirectă (după un verb trecut): He told me he was ill. Mi-a spus că este bolnav. b) viitor, în propoziţiile temporale, când verbul din principală este la un timp He said he would bring me the book when he came to me place. Mi-a spus că-mi va aduce cartea când mă va vizita.

2) în propoziţii subordonate prin:

trecut:

31

Această întrebuinţare a lui Present Perfect este adeseori marcată de adverbe de timp ca just (tocmai). Am/Ai/Au auzit un zgomot. A sosit. Deosebirea între cele două timpuri este în axa pe care se plasează vorbitorul: axa prezentului (Present Perfect) sau axa trecutului (Past Tense).). 1. b) I saw her at the conference. şi în natura evenimentului descris: a) nedefinit (Present Perfect) şi b) definit. neterminată: today.7. We ‘ve They He She has heard a noise.1. Atenţie! Cu adverbe ca today. I’ve been to the theatre this week. Have you seen him this morning? (Now it’s 11 a. It ‘s 1.3. Have you heard Ion Voicu play recently? (in the near past. this week.). unic (Past Tense): a) I’ve seen Mary. pentru a exprima o acţiune săvârşită în trecut şi terminată recent sau chiar înaintea momentului vorbirii: He has come. Present Perfect desemnează un eveniment văzut din perspectiva axei prezentului anterior momentului vorbirii. la fel ca şi Past Tense. în funcţie de: a) caracterul acţiunii (definit/nedefinit) şi b) al perioadei de timp (încheiată/neîncheiată): a) Did you hear Ion Voicu play recently? (on a certain occasion). având un caracter nedefinit: I’ve painted a picture. up to now. b) Did you see him this morning? (Now it’s five o’clok p. this morning.m. terminată: I went to the theatre last week. this month etc. recently (în ultima vreme): He has just phoned.7. dar a cărui anterioritate nu este fixată.m. se poate folosi fie Past Tense.2. not a long time ago). 32 . this month.7.1. A auzit un zgomot. Pe când folosirea lui Past Tense este asociată cu adverbe care exprimă o perioadă de timp închisă. lately. so far (până acum). Perfectul prezent (Present Perfect) 1. Tocmai a telefonat. Întrebuinţare eveniment anterior momentului vorbirii. already (deja). Formă. 1) Present Perfect este folosit. Definiţie. pentru a desemna un perioadă de timp deschisă. fie Present Perfect. 2) Folosirea lui Present Perfect este asociată cu adverbe care exprimă o 3) Present Perfect este uneori folosit cu valoare de Past Tense. this year.7. În structura formei Present Perfect intră verbul auxiliar have la prezent şi participiul trecut al verbului de conjugat: I/You Have heard a noise. recently.

John has injured his arm. (Eugen Barbu is alive). este obligatorie pentru această întrebuinţare a perfectului prezent. John injured his arm. când se specifică momentul iniţial al perioadei: I was born. Complinirile adverbiale de timp caracteristice pentru această întrebuinţare sunt cele indicând: a) lungimea perioadei de timp: for a long time (de multă vreme). Notă: Prepoziţia for poate fi omisă în vorbire: He has lived in Bucharest ten years.. (It still hurts him). Studiază engleza de la începutul anului şcolar.. I’ve lived in Bucharest since my parents came to live here./since. pe când la Present Perfect. He has been here for half an hour. Folosirea lui Present Perfect Simple fără determinarea temporală cu for/since. Present Perfect Eugen Barbu has written several novels and short stories. se referă la o acţiune încheiată (vezi 5) Present Perfect este folosit şi pentru a exprima o acţiune începută în 33 . b) începutul perioadei de timp: since yesterday (de ieri). Perioada de timp redată printr-o propoziţie temporală introdusă de since poate fi exprimată: a) printr-un verb la Past Tense. (It does not hurt him any longer). He has studied English since the beginning of the school year. Atenţie! Determinarea for. I last met you. Did you see the exhibition? (The exhibition is closed now).. când cele două acţiuni sunt paralele: It hasn’t stopped raining since I’ve been in this town.. (Marin Preda is dead). Have you seen the exhibition? (The exhibition is still open). b) printr-un verb la Present Perfect.. dar autorii sau efectele evenimentelor mai există şi în prezent: Past Tense Marin Preda wrote several novels and short stories. since you came (de când ai venit) etc. trecut şi care continuă şi în momentul vorbirii.4) Past Tense este folosit pentru evenimente care au avut loc în trecut şi ai căror autori nu mai există în prezent. for two days (de două zile) etc. for ten minutes (de 10 minute).. I have never come across my friends since I’ve stayed in this hotel. since December (din Decembrie). evenimentele au avut loc în trecut.

dar nu studiază engleza acum). 2. sometimes (uneori) etc. Past Perfect este un timp folosit când vorbitorul se plasează psihologic pe o axă a trecutului. încheiată înaintea altei acţiuni trecute: When Doris got to the theatre. petrecută în trecut într-un moment de timp nedefinit. Mai mult ca perfectul (Past Perfect Tense Simple) 1. repetată în trecut. când aceasta este exprimată printr-un verb la imperativ. He had already left by ten o’clock. încheiată înaintea unui moment trecut: I had finished my lessons by ten o’clock yesterday.1.2. Present Perfect este folosit pentru a reda o acţiune anterioară acţiunii din propoziţia principală. Notă: Diferenţa între cele două întrebuinţări reiese şi din modul în care se traduc în limba română: acţiunea care continuă şi în momentul vorbirii .8. 2) o acţiune trecută. Această întrebuinţare este marcată de adverbe de frecvenţă ca: often (adesea). 4. By the time you came. 1. Întrebuinţare. Telefonează-mi când ai terminat. he may live there again. prezent şi poate şi în viitor: He has performed in public.8. Definiţie. poate va mai locui acolo. He has studied Englesh (some time in the past. Mai mult ca perfectul este întrebuinţat pentru a exprima: 1) o acţiune trecută. Formă. care este amintit în momentul vorbirii: I had finished the book by ten o’clock yesterday. never (niciodată). 6) Present Perfect poate exprima o acţiune caracteristică. pentru a desemna un eveniment anterior unui moment sau unui eveniment trecut. so the knows it. El plecase deja la ora 10. Terminasem cartea înainte să vii tu. A studiat engleza (cândva în trecut. A interpretat în public. always (totdeauna).: He has often performed in public. 1. 7) În propoziţii subordonate temporale sau condiţionale. Mai mult ca perfectul se formează din forma de Past Tense a verbului have + participiul trecut al verbului de conjugat: I had finished the book before you came. A stat în acest hotel. Îmi terminasem lecţiile înainte de ora 10 ieri. aşa că o ştie. iar cea încheiată. 1. I’d finished the book before you came. but he is not living there now).8. indicativ prezent sau viitor: Ring me up when you have finished. 6) şi nu la una care continuă şi în momentul vorbirii: He has lived in Bucharest (some time in his life. Mă va ajuta dacă-şi va fi terminat treaba lui. Stă în acest hotel de o săptămână. the show had (already) started. He will help me if he has finished his own work. deci nespecificat prin perfectul compus: He has stayed in this hotel. A locuit în Bucureşti (cândva în viaţa lui.întrebuinţările 1. Când a ajuns Doris la teatru spectacolul 34 . but he is not studying it now).8. He has stayed in this hotel for a week.prin prezent.3. dar nu locuieşte în Bucureşti în momentul de faţă).

He had lived in Bucharest since 1975 when I met him. pentru a înlocui Present Perfect sau Past Tense. Pasagerii au coborât îndată ce s-a oprit trenul). Mother had cooked the dinner by the time father arrived home. Locuia în Bucureşti din 1975 când l-am cunoscut.(deja) începuse. I spoke to her last week. No sooner had I got into the classroom than the bell rang. 3) o acţiune trecută. prin contrast cu folosirea lui Past Tense. I had hardly got into the classroom when the bell rang. încheiată imediat înaintea unei alte acţiuni trecute: I had just got into the classroom when the bell rang. 3. 2. He added he had spoken to her the week before. Mai mult ca perfectul este un timp utilizat mai frecvent în limba engleză decât în limba română pentru exprimarea anteriorităţii. 4) o acţiune trecută. Notă: 1. Era în clasă de două minute când a intrat profesorul. În limba engleză se poate folosi Past Tense în loc de Past Perfect în următoarele situaţii: a) după conjucţia after. Şoferul porni maşina după ce verifică motorul. săvârşită într-o perioadă de timp anterioară unei alte acţiuni trecute. faptul că acţiunea din principală nu a avut loc decât după ce acţiunea din subordonată a fost încheiată: The pupil on duty left the classroom AFTER she had turned off the lights. dar ajungând până la aceasta (cu compliniri adverbiale începând cu for sau since): He had been in the classroom for two minutes when the teacher came in. Tom said he had spoken to Mary about it. când verbul din propoziţia principală este la un timp trecut: Tom: I have spoken to Mary about it. No sooner had I got into the classroom than the bell rang. care indică prin sensul ei raportul de anterioritate nemaifiind necesară şi o formă verbală specială: The driver started the car after he cheked the engine. folosirea mai mult ca perfectului. Eleva de servici a părăsit clasa (numai) după ce a stins lumina. Tocmai/de abia intrasem în clasă când a sunat clopoţelul. The waiter didn’t take the plates away UNTIL they had finished their dinner. În propoziţiile subordonate introduse de after sau until. Mi-a spus că a văzut un urs când a fost la munte. Mama gătise deja cina câna a ajuns tata acasă. Chelnerul n-a strâns farfuriile până n-au terminat masa. Mai mult ca perfectul poate fi folosit: 5) în vorbirea indirectă. 35 . Tocmai/de abia intrasem în clasă când a sunat clopoţelul. subliniază raportul de anterioritate. b) În propoziţiile subordonate temporale transformate în vorbire indirectă când verbul din principală este la un timp trecut: He told me had seen a bear when he was in the mountains. (În limba română se foloseşte adeseori perfectul compus cu valoare de mai mult ca perfect: The passengers got out as soon as the train had stopped.

9. We will go the seaside tomorrow.1. Forma contrasă a viitorului este ‘ll + infinitiv la toate persoanele: I’ll go. 1) Viitorul simplu este un viitor pur. Se va întoarce anul viitor. We shall go to the seaside tomorrow. şi infinitivul scurt al verbului de conjugat: I shall go to the seaside tomorrow. He’ll come back next year.3. will la persoana a II-a şi a III-a singular şi plural. după verbele think. Voi merge la mare mâine. hope. Vom merge la mare mâine. mai apropiat sau adeseori mai îndepărtat de momentul vorbirii: He’ll come back tomorrow. Viitorul simplu desemnează un eveniment posterior faţă de momentul vorbirii.9. 1. wonder. He’ll go etc. Viitorul simplu (Shall/Will Future) 1. Voi merge la mare mâine. expect. 36 . 1. You will go to the mountains next week. Se va întoarce mâine. Formă În structura viitorului simplu intră verbul auxiliar shall la persoana I singular şi plural. be afraid.2. be sure. indicând doar că acţiunea are loc într-un moment viitor. Mijloace de exprimare a viitorului Există mai multe posibilităţi de redare a ideii de timp viitor în limba engleză. fiind înlocuit de prezedntul simplu: He will come when he has time. They will go to the mountains next week. Vom merge la mare mâine. 2) Viitorul simplu nu este de obicei întrebuinţat în propoziţiile subordonate. Sunt sigur că te vei simţi mai bine mâine.1. Definiţie. suppose. fără nici o schimbare de sens: I will go the seaside tomorrow.9. În engleza britanică vorbită şi în engleza americană în general se foloseşte will şi la persoana I singular şi plural. pentru a exprima opiniile sau presupuneriule vorbitorului despre o acţiune viitoare: I’m sure you’ll feel better tomorrow. Întrebuinţare. mai ales când subiectul este exprimat printr-un pronume personal. Viitorul simplu apare doar în propoziţiile subordonate completive directe sau prepoziţionale. Această formă este întrebuinţată cu precădere în engleza vorbită. He will go to the mountains next week. assume. doubt. believe. A. Vei/Veţi/Va/Vor merge la munte săptămâna viitoare.9. Va veni când va avea timp.

b) accentuat. Suntem pe punctul de a pleca. poate fi folosit la persoana I singurlar şi plural. determinarea de a săvârşi acţiunea: A: Don’t sell that dictionary. please? Vreţi să intraţi. 4) Will + infinitivul poate fi folosit şi cu valoare de prezent habitual (frecventativ): Every Sunday thay will go to the seaside. Nici nu mă gândesc să mă duc acolo. Children will be children. 3-7).9. Be about to + infinitiv exprimă un viitor imediat: We are about to leave. vă rog? c) o rugăminte (de asemenea la persoana a II-a): Will you help me? Te rog să mă ajuţi. e foarte bun. Copiii tot copii. spontană. fiind o formă caracteristică limbii scrise (limbajul jurnalistic. hotărârea.). anunţuri oficiale. Shall + infinitiv exprimă: a) viitorul simplu: Shall I find them at home if I go now? Am să-i găsesc acasă dacă mă duc acum? b) solicitarea unei opinii: Shall I buy this watch? Să cumpăr acest ceas? Datorită în mare parte implicaţiilor modale pe care le prezintă viitorul simplu nu este frecvent folosit în vorbirea curentă. B) Be about to + infinitiv 1. apărută în momentul vorbirii: A: It’s hot in here. Nu vreau să mă duc acolo. În fiecare duminică obişnuiesc se duc la mare. la forma interogativă. B: Am să/Mă duc să deschid fereastra. obişnuită. la persoana I şi a III-a singular şi plural. obiceiul să se ducă la mare. emisiuni de ştiri. în desfăşurarea normală a evenimentelor viitoare. 7) La interogativ. refuzul absolut: I won’t go there. limbajul literar etc. b) accentuat. pentru a exprima: a) neaccentuat. won’t + infinitiv exprimă: a) neaccentuat. pentru a exprima: a) o întrebare despre o acţiune viitoare: Will they open the exhibition tomorrow? Vor deschide expoziţia ei mâine? b) o invitaţie (la persoana a II-a): Will you come in. It is very good. Viitorul simplu reprezentat prin will + infinitiv. B: I’ll open the window. 5) La forma negativă. A: Nu vinde dicţionarul. refuzul: I won’t go there. În vorbire se preferă viitorul cu going to pentru exprimarea ideii de viitor apropiat sau viitorul continuu pentru redarea ideii de acţiune neutră. de exemplu. 37 .4. no matter what you are saying.3) Viitorul simplu poate fi folosit şi cu valori modale (pct. B: Am să-l vând/sunt hotărât să-l vând indiferent ce spui. B: I will sell it. 6) Will + infinitiv este folosit. o intenţie nepremeditată. A: E cal aici.

Viitorul cu going to se formează cu ajutorul formei be going to la prezent. He is going to play tennis tomorrow. Are de gând/intenţionează să se facă pilot când va creşte.3. Notă: O intenţie spontană. E) Prezentul continuu (Present Tense Continuous) 1. Prezentul continuu. Be to + infinitiv exprimă: 1) un aranjament: I am to move house soon. (Mă duc să-ţi aduc un pahar cu apă). când vrem să subliniem intenţia vorbitorului: He is going to be a pilot when grows up. (We’ve already booked a room in Poiana Braşov). Pentru a reda ideea de viitor apropiat. pct.6. Uită-te la nori. format din verbul be la prezent şi participiul prezent (forma in -ing) a verbului de conjugat.8. Totuşi această formă poate apărea în propoziţii temporale. este folosit pentru a exprima o acţiune 38 . D) Viitorul cu going to (Going to ./Are să plouă.9. 3) o acţiune viitoare care va avea loc ca rezultat al unei cauze prezente: It’s going to rain. El vine diseară. Trebuie să vă întoarceţi înainte de căderea nopţii. Întrebuinţare.9. Look at the clouds. când ele sunt urmate de o propoziţie subordonată condiţională sau temporală (se foloseşte infinitivul cu shall/will).7. nepremeditată. We are going to see a film tomorrow. (Am rezervat deja o cameră la Poiana Braşov). 4) Viitorul cu going to nu este folosit de regulă în propoziţiile principale. 2) o activitate viitoare ce va avea loc ca urmare a unei intenţii prezente: We are going to spend our holiday in the mountains. Viitorul cu going to este întrebuinţat pentru a exprima: 1) o activitate viitoare apropiată de momentul vorbirii (vezi exemplele de mai sus). 3a. 2) un ordin: You are to return before nightfall.). B: I will fetch you a glass of water. Urmează să mă mut în curând.9. Notă: Verbele go şi come nu pot fi precedate de going to. (vezi 1. You are going to see a film tomorrow.9. She is going to play tennis tomorrow.9.C) Be to + infinitiv 1. 1. se exprimă cu ajutorul verbului auxiliar will + infinitiv: A: I’m thirsty. urmată de infinitivul scurt al verbului de conjugat: I am going to write letters tomorrow.5. They are going to see a film tomorrow.future) 1. ele sunt întrebuinţate la prezentul continuu: Where are you going ? Unde te duci? He is coming tonight. Cred că o să plouă. Voi scrie scrisori mâine. (mi-e sete). Avem de gând/Intenţionăm să ne petrecem vacanţa la munte.

Viitorul perfect este folosit pentru a exprima: 1) o acţiune viitoare care va avea loc înaintea unui moment viitor: He will have finished the book by Monday. orar stabilit etc. leave. G) Viitorul perfect (Future Perfect Simple) 1. Plecam diseară. We leave tonight.15. Va fi lucrat în această fabrica timp de 40 de ani când se va pensiona. 1. Term starts in September.).9.9.9. Viitorul perfect desemnează un eveniment anterior unui moment sau eveniment care este la rândul său posterior momentului vorbirii. 4b). Acesta este planul nostru). Deosebirea este următoarea: Wee are leaving tonight. Prezentul continuu exprimând o acţiune viitoare este de obicei însoţit de un adverb de timp viitor: We are having a meeting at 3 o’clock/this afternoon/later.5. Avem/Vom avea şedinţă la ora 3/după amiază/mai târziu. 1. Avionul decolează la ora 19. Viitorul perfect conţine în structura sa viitorul simplu al verbului have. arrive. 2) o acţiune viitoare care va avea loc înaintea unei alte acţiuni viitoare: He will have finished the book by the time you come back home. care este now. 3) o acţiune viitoare care va avea loc într-o perioadă de timp anterioară unei acţiuni viitoare. (Acesta este programul oficial. Formă.12.14. Întrebuinţare. fiind rar folosit în vorbirea curentă.13. 1. care va avea loc ca parte a unui program oficial. 2) o acţiune viitoare în proporţii subordonate temporale şi condiţionale (vezi 1. Dar evenimentele pot fi posterioare 39 . : The plane takes off at 7 p. Şcoala începe în septembrie. Plecăm mâine. stabilit (al excursiei etc.9. dar ajungând până la aceasta: He will have worked in this factory for forty years when he retires.11.9. El va fi terminat cartea până când te întorci tu acasă.m.10. 1.9. (Acesta este planul nostru personal). F) Prezentul simplu (Simple Present) 1.4 pct.00. Îmi voi fi făcut lecţiile până te întorci tu. Atenţie! Atât prezentul continuu cât şi cel simplu exprimă o acţiune viitoare conform unui plan sau aranjament când sunt folosite cu verbe de mişcare ca go. Plecăm diseară.9. Evenimentele viitoare sunt posterioare momentului vorbirii. El va fi terminat cartea până luni. Notă: Viitorul perfect este o formă verbală caracteristică limbii scrise.viitoare care a fost planificată sau proiectată într-un moment prezent: We are leaving tomorrow. come etc. Prezentul simplu exprimă: 1) o acţiune viitoare definită. Acţiuni viitoare dintr-o perspectivă trecută. urmat de participiul trecut al verbului de conjugat: I shalll/will have done my homework by the time return. (This is our plan). 1.9. Definiţie.

1.1. 1. (Dar n-ai făcut-o). 3) Past Tense aspectul continuu (acţiune conform unui plan. John citeşte un ziar englezesc (în fiecare zi). 4) Be to la Past Tense + infinitiv (construcţie folosită în engleza literară. 1. care este amintit în momentul vorbirii. The festival was to be held at the end of term. posibilităţile de exprimare a ideii de viitor sunt următoarele: 1) whould + infinitiv. (But you didn’t). În limba engleză aspectul este categoria gramaticală specifică verbului. Îi întâlneam/urma să-i întâlnesc în Tulcea a doua zi. În primul opoziţia este între o acţiune care are o anumită durată.10. Definiţie.2. cu sensul de urma să. Comparaţi: John is reading an English newspaper (now).non-durativ şi perfectiv . În al doilea acţiunea este între acţiuni văzute ca terminate în momentul vorbirii: I have read an interesting article on pollution. Aspectul (Aspect) 1.nonperfectiv în limba engleză trebuie pornit de la sensul lexical al verbelor: A) Verbe care exprimă activităţi în limba engleză (activity verbs) sunt de două feluri: 40 . şi între o acţiune pentru care o asemenea informaţie nu este importantă. Pentru a analiza contrastul durativ . 5) be about to la Past tense + infinitiv („a fi pe punctul de”): She was about to cry.non-continuu) şi perfectiv .10. este în desfăşurare într-un anumit moment sau într-o anumită perioadă de timp şi este raportată la momentul de referinţă now. caracteristică stilului narativ literar): The times was not far off when he would realize his mistake. aranjament): I was meeting them in Tulcea the next day.non-perfectiv.şi unui moment trecut then.10. adesea cu sensul de intenţie nerealizată: You were going to invite me to the cinema.non-durativ (denumit de obicei continuu . cu: John reads English newspaper (every day). Am citit un articol interesant despre poluare. şi între acţiuni despre care nu se dă o asemenea informaţie: I have been reading since 10 o’clock. Există două contraste în limba engleză: durativ . (Construcţie puţin frecventă în vorbirea curentă.3. De pe această axă a trecutului. ca fiind terminată sau nu. Urma/Trebuia să mă inviţi la cinema. care se referă la felul în care este reprezentată acţiunea exprimată de verb: ca având durată sau nu.10. Nu era departe momentul când îşi va da seama de greşeală. „era aranjat”): He was to change his mind later. then etc. 2) be going to la Past Tense + infinitiv. John citeşte un ziar englezesc (acum).

10. . drink. dar: traveling. Timpurile aspectului continuu se formează dintr-un timp al verbului be şi participiul prezent (forma în -ing) a verbului de conjugat: Present Continuous : I am reading Past Continuous: I was reading Present Perfect Continuous: I have been reading Past Perfect Continuous: I had been reading Future Continuous: I will be reading Future Perfect Continuous: I will have been reading 1. deoarece exprimă existenţa unor fapte pe o perioadă îndelungată de timp: be clever.verbe care nu implică nici un scop: rub. indiferent dacă este precedat de consoană sau de vocală: study . make a dress. c) -e final se omite: have . exist. care le deosebesc de verbele de activitate durativă. care exprimă acţiuni momentane. Acestea sunt durative.5.drink up pick . slam.verbe de activitate non-durativă. Notă: În engleza britanică. fiind încheiate aproape în acelaşi timp cu efectuarea lor: catsh. be able. B) Pe lângă verbele care definesc activităţi (durative sau non-durative) există şi verbe care denumesc stări. În engleza americană -l final se dublează numai dacă accentul cade pe ultima silabă: controlling. -l final se dublează indiferent de accent: control controlling. dress.playing. refer .sit down stand . live. play . .verbe care implică atingerea unui scop: iron a shirt.verbe de activitate durativă (exprimând acţiuni a căror săvârşire necesită o anumită durată de timp): eat. slap. read.lying. verbele de activitate durativă se împart în: . hit.stand up drink . iar -ie final se transformă în -y: lie . know how. b) -y final se păstrează. fără durată. run.having 41 . read a book. walk etc.travelling. up. die dying.pick up La rândul lor. travel . Formă. Aspect continuu (The Continuous Aspect) 1. out. walk etc.studying. Ortografia participiului prezent depinde de forma verbului la infinitiv: a) consoana finală se dublează dacă vocala care o precede e scurtă şi accentuată: stop . kick. snap etc. Notă: Adeseori sensul non-durativ al unor verbe este semnalat de prezenţa unor particule adverbiale ca down..referring.4.10.stopping. write an essay. Comparaţi: sit .

He was swimming în the lake at this time yesterday. c) Verbele de activitate non-durativă arată o acţiune reperată atunci când sunt folosite la aspectul continuu: He is kicking. o acţiune repetată în momentul vorbirii: He is knocking on the door sau o acţiune repetată în mod frecvent. Îl întâlnesc ori de câte ori mă plimb în Grădina botanică. b) o acţiune obişnuită. Ea călca o cămaşă. Îşi face temele. forever (totdeauna). Această folosire a prezentului continuu este obligatoriu însoţită de adverbe de frecvenţă ca: always. 42 . 1. 1. repetată.Excepţii: agree . care deranjează sau imită pe vorbitor: My neighbour is always starting his car when I want to have a rest. dar poate apărea şi fără ele.10. cu excepţia lui all the time care ocupă poziţie finală în propoziţie: That little child is continually crying dar: He is crying all the time. I’m living in Bucharest this year.7.10. o acţiune care nu a fost terminată la momentul vorbirii: He is doing his homework. Totdeauna îmi iau umbrella când plouă. see . all the time (tot timpul). d) Verbele care exprimă o stare arată că această stare este limitată atunci când sunt folosite la aspectul continuu: I live in Braşov (that’s where my house is). continually. Întrebuinţările aspectului continuu la diverse timpuri sunt cele enumerate la 1.She was ironing a shirt. momentul de faţă al acţiunii reieşind din forma continuă a verbului: A: What is Dan doing? B: He is shaving. prezentată în desfăşurarea ei în anumite circumstanţe: I always take my umbrella when it is raining. at this moment (în acest moment): A: What ia Dan doing? B: He is shaving right now.6. Întrebuinţarea aspectului continuu: a) Folosirea aspectului continuu cu verbele de activitate durativă fără scop arată că acţiunile denumite de verbe sunt în desfăşurare pe axa prezentului. folosirea aspectului continuu arată că scopul nu a fost atins. Dă din picioare. 2) cu verbele de activitate durativă implicând un scop. Prezentul continuu este utilizat pentru a exprima: 1) cu verbe de activitate durativă fără scop: a) o acţiune în desfăşurare în momentul vorbirii: Listen! He is singing in the bathroom! Ascultă! Cântă în baie! Această întrebuinţare este marcată de obicei de adverbe de timp ca: now (acum) right now (chiar acum).agreeing. Citeşte o carte acum (Nu a terminat-o). I never read while I am walking in the Botanical Gardens. A: Ce face Dan (acum)? B: Se bărbiereşte. Diferenţele de la un timp la altul constau în momentul în care are loc acţiunea şi în momentul de referinţă.10. dye .dyeing (a vopsi).seeing. Anul acesta locuiesc în Bucureşti. acţiunea nu a fost terminată: He is reading a book now. Acestea se aşează între auxiliarul be şi forma în -ing. Vecinul meu totdeauna îşi porneşte maşina când vreau să mă odihnesc. be . a trecutului sau a viitorului: They are walking în the park now. b) Cu verbele de activitate durativă care implică atingerea unui scop.6.being. 3) cu verbe de activitate non-durativă.

b) o acţiune durativă în desfăşurare. 5) Prezentul continuu este de asemenea folosit pentru a desemna o acţiune viitoare planificată din prezent (vezi 1. Outside. Notă: Această formă verbală este frecvent folosită în descrieri. She warmed her hands and sat down. care contrastează cu activităţi nondurative. a citit o carte aseară. în desfăşurare.10.mai de durată. neîncheiată în momentul în care cealaltă a fost încheiată). Notă: Dacă nu ne interesează aspectul de desfăşurare. c) două acţiuni paralele în desfăşurare în trecut: She was eating while I was washing.4) cu verbe care denumesc o stare. ci doar că acţiunile au avut loc într-un moment din trecut putem spune: She ate while I washed. Past Tense Continuous exprimă: 1) cu verbe de activitate durativă fără scop: a) o acţiune în desfăşurare într-un moment trecut. Plecăm mâine. He called me just as I was leaving. When he rang up I was (just) going out. sau: She ate while I was washing. A big fire was burning in the fireplace. I was walking at this last week. 1.8.acţiunea a fost mai scurtă. was washing acţiune .9. de durată al acţiunilor. o acţiune cu caracter temporar care are loc pentru o perioadă limitată de timp. Ea mânca în timp ce eu mă spălam.o acţiune trecută. dar neîncheiată: He was reading a book last night. 2) cu verbe de activitate durativă care implică atingerea unui scop: . terminată. întreruptă de o acţiune non-durativă. Citea o carte aseară. but he is teaching algebra this year. The old woman came in and went near the fire.8): We are leaving tomorrow. Tatăl meu predă geometria de obicei. dar anul acesta predă algebra. pentru redarea unor activităţi durative. these days (zilele acestea). Când a telefonat (tocmai) ieşeam. the wind was blowing. this year (anul acesta) etc: My father usually teaches geometry. (Comparaţi cu: He read a book last night. amintită în momentul vorbirii: I was walking at two o’clock yesterday. A intrat când/în timp ce mâncam. Ana urmează politehnica (studiază politehnica). pentru redarea cărora se foloseşte Past Tense simplu (forma caracteristică naraţiunilor): It was a cold winter evening. this month (luna aceasta). momentană: He came in when/while I was eating. (incluzând şi momentul vorbirii): Ann is attending the Poly. M-a strigat exact când plecam. (ate . succesive şi terminate. this week (săptămâna aceasta). Complinirile adverbiale pentru această întrebuinţare a prezentului continuu sunt: today (astăzi). 43 .

10. Ea se va plimba în timp ce eu voi dormi. 44 . Mă voi plimba mâine la ora două. Mă voi plimba săptămâna viitoare la ora asta. 1. Predă/Are oră acum. Îl văd mâine dimineaţă. 2) cu verbe de activitate durativă care implică atingerea unui scop. b) o acţiune în desfăşurare în viitor întreruptă de o acţiune momentană. 3) Viitorul continuu exprimă şi ideea de acţiune viitoare care va avea loc în desfăşurarea firească a evenimentelor: I’ll be seeing him tomorrow morning (This happens every morning).15 pct. continually. c) o acţiune în desfăşurare în viitor. Când va veni. Trec prin faţa băcăniei în drum spre şcoală. o acţiune repetată în trecut. în paralel cu o altă acţiune în desfăşurare de asemenea în viitor: She will be walking while I am sleeping. viitorul continuu exprimă: a) o acţiune în desfăşurare într-un moment viitor. posterior momentului vorbirii: I shall be walking at two o’clock tomorrow. 1. I will be eating. He is teaching arithmetic this year. Totdeauna întârzia la ora de engleză. I’ll be passing the grocer’s on my way to school. fiind subînţeleasă neîndeplinirea ei (Vezi 1. all the time): He was always coming late to the English lesson. planificată într-un moment trecut.9. Traducerea formelor aspectului continuu în limba română: Verbul românesc nu are o categorie marcată formal pentru redarea contrastului aspectual continuu-noncontinuu. o acţiune neîncheiată: She will be having her piano lesson when you come. 5) Past Tense aspectul continuu mai poate exprima şi o acţiune viitoare.9. (Îl văd în fiecare dimineaţă). I will be walking at this time next week. Viitorul continuu (Future Continuous) 1) cu verbe de activitate durativă fără scop. 4) cu verbe care exprimă o stare.3): We were leaving the next day.10. Ideea de desfăşurare sau durată limitată a acţiunii este redată în limba română cu ajutorul adverbelor de timp: He is teaching now.10.3) verbe de activitate non-durativă. When he comes. o acţiune trecută cu caracter temporar: He was living in Braşov when I met him. forever. eu voi fi în mijlocul mesei. Atenţie! A doua acţiune viitoare în desfăşurare nu poate fi pusă tot la viitorul continuu deaorece face parte dintr-o propoziţie subordonată temporală (în care nu se foloseşte viitorul în limba engleză). iritantă pentru ceilalţi (+ always. Predă aritmetica anul acesta.

I am watching TV. smell. I see him every day. hear.vezi 1. încât pot fi considerate non-durative: score. Acestea sunt: A) verbe de activitate non-durativă. care datorită sensului lor lexical nu pot fi folosite la aspectul continuu. I (can) see him. I am looking at him. Aspectul continuu: I am listening to music. place in the oven. care sunt considerate ca fiind încheiate în momentul în care au fost iniţiate: He kicks. Mai dificilă însă este traducerea imperfectului în limba engleză. 45 . Verbe care nu pot fi folosite la aspectul continuu. o acţiune neterminată la un moment dat. sound.5. este imperfectul şi acesta este folosit de obicei pentru traducerea lui Past Tense continuu în limba română: She was working in the garden when I arrivied.3). Cows give milk. Îl văd acum. bangs the door.10.4 pct. concretă în desfăşurare: I can see him now. D) verbe care exprimă o percepţie senzorială (Verbs of inert perception): see. ca şi aspectul continuu din limba engleză. sau de durată limitată. I (can) see the TV set. Muncea în grădină când am sosit. slams. B) verbe care exprimă acţiuni desfăşurate atât de rapid sub ochii vorbitorului. Atenţie! Verbele de percepţie se folosesc cu verbul modal can pentru a reda o acţiune unică. watch: Aspectul simplu: I (can) hear music. 1. shoot.11. Engleză: I worked the garden when I went to my grandparents. deoarece există tendinţa de a folosi Past Tense Continuous şi atunci când imperfectul românesc are altă valoare. The flower smells nice. The Danube flows into the Black sea. Aceasta se întâmplă de obicei în comentarii sportive sau demonstraţii practice (aşa numitul prezent simplu instantaneu . Verbele care redau percepţia senzorială pot fi folosite la aspectul continuu dacă ele indică o folosire conştientă a simţurilor: a) prin folosirea unor perechi sinonimice: listen to.Singura formă verbală din limba română care exprimă. Există mai multe clase de verbe. cea de acţiune repetată în trecut pentru care limba engleză foloseşte Past Tense Simple: Română: Munceam în grădină când mă duceam la bunici. Floarea are un miros plăcut. C) verbe care exprimă un adevăr universal sau o caracteristică generală: Fish swim. Îl văd în fiecare zi. feel. look at.

cu excepţia lui be şi have când ele nu exprimă starea. respectiv posesia: He is kind. wish. (hear = a primi veşti). recall. A: Ce face el? B: Se gândeşte la viitor. (Verbs of body sensation). Vizitează obiectivele turistice. I am tasting the cake. Elena seamănă cu mama ei. belong to. deserve. require. understand. contain. a vizita locuri turistice). Această casă e proprietatea lui. seem: This book belongs to him. Aceste verbe pot fi folosite la aspectul continuu sau simplu. cost. Această carte îi aparţine lui. dacă exprimă o intensificare treptată a acţiunii: Peter is resembling his father more and more. Aceste verbe sunt urmate de obicei de o propoziţie subordonată introdusă de that sau de un cuvânt relativ începând cu wh-: I think (that) you are right. He owns this house. cost. adore. need. cu mici diferenţe de sens: How do you feel today? How are you feeling today? Cum te simţi astăzi? 46 . have. recollect. include. Detest oamenii leneşi. possess. guess. Cred că ai dreptate. I don’t remember what he said. He has a new bike. Groceries in britain are costing so much more these days! În Anglia. detest. se poată cu amabilitate (este amabil astăzi!) (este o situaţie necaracteristică.b) prin folosirea tranzitivă (ca activităţi) a unor verbe care exprimă o calitate permanentă (folosite intranzitiv): The cake tastes good. concern. El este amabil (în general). depend on. Nu-mi amintesc ce-a spus. suspect. mean. etc. Helen resembles her mother. F) Verbe care exprimă sentimente. resemble. în vorbirea curentă verbe ca resemble. presuppose. matter. own. mind. carefor. consist of. know. lack. stări sufleteşti: love. Aceste verbe nu pot fi folosite la aspectul continuu. be. prefer. suppose. dar şi: How are you liking the trip? Cum îţi place călătoria/Cum te distrezi? G) Verbe exprimând o relaţie: apply to. (see = a întâlni. remember. Are o bicicletă nouă. he is being kind today! Ei. c) verbele de percepţie pot avea forme ale aspectului continuu când sunt folosite cu alte sensuri: I’ve been hearing all about her exams. involve. Am auzit (Mi s-a spus totul) despre examenele ei. hate. forget. Îmi place serviciul meu. He is seeing the sights. regret. owe. like. sunt uneori întrebuinţate la aspectul continuu. Petre seamănă din ce în ce mai mult cu tatăl său. imagine. Mă întâlnesc cu el diseară. Why. temporară). Unele din ele pot fi folosite la aspectul continuu dacă sunt folosite ca verbe de activitate: A: What is he doing? B: He is thinking of his future. He is having a ride now. Se plimbă cu bicicleta acum. I like my job. I’m seeing him tonight. dislike. I detest lazy people. preţul articolelor de băcănie a crescut aşa de mult în zilele noastre! H) Verbe care exprimă o senzaţie fizică. realize. E) verbele care exprimă o activitate mintală (Verbs of cognition): believe. think.

În consecinţă. Aspectul perfectiv şi aspectul continuu sunt combinate în următoarele forme verbale: perfectul prezent continuu. Perfectul prezent continuu (Present Perfect Continuous) este alcătuit din forma de Present Perfect a verbului be urmată de participiul prezent (în -ing) al verbului de conjugat: I have been reading for three hours. Whenever I have asked my father a question. London has stood on the Thames for thousands of years. Definiţie. (= They began playing tennis half an hour ago. Citeşte de trei ore. Joacă tenis de jumătate de oră. (El) citise cartea. They are stil playing tennis an they may continue doing so. He has been reading for three hours. b) He knew what the book was about. pentru a exprima o acţiune începută înainte şi care continuă şi în momentul prezent.13. Citesc de trei ore. Aspectul perfectiv arată că un eveniment (o acţiune sau stare) este reprezentat ca încheiat de către vorbitor în momentul în care este discutat. 1. Ori de câte ori iam pus tatălui meu o întrebare. Această formă verbală exprimă: 1) o acţiune începută într-un moment trecut. Locuim în Bucureşti de zece ani. I’ve been reading for three hours. I have received a straightforward anwer. He’s been reading for three hours. b) He had read the book. vorbitorul simte efectul sau rezultatul unei acţiuni anterioare: a) The vase is broken now. 3) aspectul perfectiv al experienţei (The Perfect of Experience) arată că acţiunea a avut loc o dată sau de mai multe ori în experienţa vorbitorului. Întrebuinţare. 2) aspectul perfectiv continuativ (Continuative Perfect) este folosit cu verbe care exprimă o stare şi sunt însoţite de adverbe de durată. Locuiseră în mai multe oraşe din România. Am spart vaza. care continuă în prezent şi poate şi în viitor: They have been playing tennis for half an hour. They had lived in several touwns in Romania.14.12. Vaza este spartă acum. Ştia despre ce este vorba în carte. amintit sau anticipat: We have lieved in Bucharest for ten years. În funcţie de sensul lexical al verbelor şi adverbele care le însoţesc.Aspectul perfectiv (The Perfective Aspect) 1.10.10. 1. mai mult ca perfectul continuu şi viitorul perfect continuu.10. am primit un răspuns fără ocolişuri.) 47 . aspectul perfectiv are tradiţional mai multe valori: 1) aspectul perfectiv rezultativ (Resultative Perfect) apare cu verbe de activitate durativă care implică un scop şi arată că acest scop a fost atins: a) I have broken the vase. Londra este situată pe Tamisa de mii de ani.

15. (and I’m still working). scoate în evidenţă continuitatea. since Monday (de luni) etc. in Bucharest for ten years. (I’ve just finished it). Scrie poezii de când era copil. I had been waiting for my friend for half an hour arrived. prin contract cu acea a aspectului simplu.acţiune neîncheiată: I’ve worked on this composition since five o’clock. care este cauza unui efect simţit în prezent: A: Why are your hands dirty? B: I’ve been repairing my bike. They had been playing football all morning. Îl aşteptam pe prietenul meu de la ora două când în sfârşit a sosit. for three hours (de trei ore) etc. for a few minutes (de câteva minute). În această situaţie (2) se foloseşte Present Perfect simplu (şi nu continuu) dacă se specifică de câte ori a fost săvârşită acţiunea repetată: I’ve ridden my bicycle hundreds of times. într-o perioadă de timp care se întinde dint trecut până în prezent: I’ve been riding a bicycle for three years. study etc. Am mers cu bicicleta de sute de ori. Acestă formă verbală exprimă: 1) o acţiune trecută. b) începutul perioadei de timp: since December 25th (de la 25 decembrie). Un alt contrast poate fi cel de acţiune tocmai încheiată . A scris cincizeci de poezii. since last year (de anul trecut). Îl aşteptam pe prietenul meu de jumătate de oră când în sfârşit a sosit. 3) o acţiune trecută. încheiată recent.10. Mai mult ca perfectul continuu (Past Perfect Continuous) se formează din verbul be la mai mult ca perfect şi din participiul în -ing al verbului de conjugat.Această întrebuinţare a lui Present Perfect continuu poate fi redată şi cu ajutorul lui Present Perfect simplu în cazul unor verbe ca live. He has written fifty poems. Merg cu biciclete de trei ani. Folosirea aspectului continuu. work. începută înaintea unei alte acţiuni trecute şi continuând până la ea: I had been waiting for my friend since two o’clock when he finally. 1. He has been writing poems since he was a child. I’ve been working on this composition since five o’clock. momentul de referinţă fiind însă axa trecutului. 2) o acţiune trecută începută înaintea unui moment sau a unei acţiuni trecute. Întrebuinţările 1 şi 2 ale lui Present Perfect sunt marcate de compliniri adverbiale indicând: a) lungimea perioadei de timp: for ages (de multă vreme). 2) o acţiune repetată frecvent. stay. El are aceleaşi valori ca şi Present Perfect continuu. They had been plaing football since ten o’clock. 48 . continuând până în acel moment sau până la acea acţiune şi poate şi după aceea: The boys where still playing football at noon. A: De ce ai mâinile murdare? B: Mi-am reparat bicicleta.

16.10.9): „I was thinking of going away. we shall/will have been writing for fifty minutes. Până la ora 18 ea va fi vândut 80 de bluze.3. anterioară unui moment sau unei acţiuni de asemenea viitoare.8 pct.” He said that when he was attending the secondary school in Craiova. 1. but he had changed his mind. 4) o acţiune anterioară unei alte acţiuni de asemenea trecută terminată cu puţin înaintea ei. şi fiind cauza acesteia: He was carrying a hammer and nails because he had been mending the fence. şi will have sold eighty blouses. după un verb trecut în propoziţia principală: „I’ve been reading for three hours.” He said he had been thinking of going away. Atenţie! Timpul Past Tense continuu devine Past Perfect continuu numai dacă se referă la o acţiune încheiată. fiind o formă caracteristică limbii scrise. Până la ora 18 ea va fi vândut bluze timp de opt ore. Altminteri Past Tense aspectul continuu rămâne neschimbat în vorbirea indirectă mai ales dacă el apare într-o proproziţie subordonată temporală (vezi 26. he (had) often met Dan.(vezi 26. I often met Dan. şi will have been selling blouses for eight hours. Când va suna clopoţelul noi vom fi ocupaţi cu scrisul/Noi vom fi scris de cincizeci de minute. se foloseşte Past Perfect simplu: He had written fifty poems when I met him. 3) o acţiune repetată frecvent într-o perioadă de timp trecută. 5) Present Perfect şi Past Tense continuu devin mai mult ca perfect continuu în vorbirea indirectă. anterioară unui moment sau unei acţiuni de asemenea trecute: He had been writing poems for two years when I met him./ Ei jucau fotbal de la ora zece. înainte şi până la o altă acţiune viitoare (şi poate şi după aceea): when the bell rings.f): „When I was attending the secondary school in Craiova. Avea în mână un ciocan şi cuie pentru că reparase gardul. Scrisese cincizeci de poezii când l-am cunoscut. Notă: Viitorul perfect continuu este rar folosit în vorbire.” She said she had been reading for three hours.m. Viitorul perfect continuu (Future Perfect Continuous) se formează din viitorul perfect al verbului be şi din participiul în -ing a verbului de conjugat. but I have changed my mind. şi la viitorul perfect simplu dacă este prezentă o precizare numerică în legătură cu acţiunea: By six o’clock p. Ei jucaseră fotbal toată dimineaţa. este la viitorul perfect continuu dacă se specifică lungimea perioadei de timp sau începutul ei: By six o’clock p.m. Atenţie! Acţiunea săvârşită în această perioadă de timp viitoare. Scria poezii de doi ani când l-am cunoscut.3. Viitorul perfect continuu exprimă o acţiune în desfăşurare în viitor. 49 . Atenţie! Dacă se face o precizare numerică.Băieţii mei jucau fotbal la ora prânzului.

a) Verbul be marchează categoriile de mod. Verbul este la diateza activă când subiectul gramatical săvârşeşte acţiunea care. diateza pasivă. Diateza este categoria gramaticală specifică verbului care exprimă raportul dintre verbului predicat.11.3. Indicii formali ai diatezei pasive sunt: a) verbul be sau uneori get. Ea a fost aşteptată la gară de fratele meu. 1. modul indicativ este: Aspectul simplu Present: I am seen.11.11. We were seen.11. Diateza pasivă (Passive Voice).1.2. Diateza activă (Active Voice). vezi 14. Future: I shall be seen.11. În limba engleză există două diateze marcate formal: diateza activă.5. Past: I was seen. Verbul este la diateza pasivă când subiectul gramatical suferă acţiunea săvârşită de obiect: This letter (subiect) has been written (predicat) by Lucy (obiect). Această scrisoare a fost scrisă de Lucia. Present Perfect: I have been seen. Lucia a scris o scrisoare.modul indicativ. Future Perfect: I shall have been seen. timp. Be + participiul trecut. We are seen. Diateza (Voice) 1. Forma continuă de la diateza pasivă are în structura sa verbul be la aspectul continuu (timpul Present sau Past) şi participiul trecut al verbului de conjugat: The classrooms are being cleaned now. Se făcea curăţenie în şcoală când am vrut s-o vizităm.1. Past Tense. He has been seen. (complementul direct sau de agent) al verbului predicat. He is seen. b) complementul de agent introdus de prepoziţia by. şi subiectul şi obiectul. Definiţie.11.5 . (Was . 1. pe de o parte. Se face curăţenie în clase acum. Conjugarea unui verb la diateza pasivă. persoană şi număr la diateza pasivă. El este urmat de un verb noţional la participiul trecut: She was met at the station by my brother. 50 . He will be seen.14. The school was being cleaned when we wented to visit it. la verbele tranzitive.4. se răsfrânge asupra obiectului: Lucy (subiect) has written (predicat) a letter (obiect). Past Perfect: I had been seen.8. Aspectul continuu este folosit la diateza pasivă doar la Present şi Past Tense. pe de altă parte. 1. persoana a III-a singular). 1. He will have been seen. Notă: Pentru clasificarea verbelor din punct de vedere al tranzitivităţii.

one. Au/s-a trimis după doctor. Activ: Millions of people have seen this film. Toate satele din România sunt alimentate cu curent electric. they.11. sau printr-un substantiv ca people: Activ: They speak English over the world. increasingly: The production of this factory is becoming increasingly specialized. c) subiectul real al acţiunii se poate deduce din context: He was elected President of the Teacher . 1. În limba engleză ca şi în limba română se folosesc contrucţii pasive şi nu active când intenţia vorbitorului este de a se sublinia acţiunea şi nu pe cel care a săvârşit-o. Producţia acestei fabrici devine din ce în ce mai specializată. (not by Lucy or Ann). deoarece el săvârşeşte acţiunea.7.11.Association. b) Vorbitorul nu doreşte să menţioneze subiectul real al acţiunii: This subject will be.Parent . În aceste cazuri subiectul verbului la diateza activă este de obicei exprimat printr-un pronume personal cu valoare generică: You. El se omite când: a) nu se cunoaşte subiectul real. A doctor has been send for. Întrebuinţarea diatezei pasive. Un sinonim al verbului get cu sensul de schimbare treptată este verbul become. A fost ales preşedinte al comitetului de părinţi. Notă: Complementul de agent este considerat subiectul logic sau real al propoziţiei. cel care a săvârşit acţiunea: All villages in Romania are supplied we’ve electricity. I s-a prin fusta în uşă. Atenţie! Complementul de agent se omite şi când forma pasivă este get + participiul trecut: The little boy got hurt on his way to school. all. Get/become + participiul trecut. somebody. 51 . 1. Băieţelul s-a lovit în drum spre şcoală. All our glasses got broken when we moved. însiţit deseori de more and more.6. Pasiv: This film has been seen by millions of people. Complementul de agent introdus de prepoziţia by indică cine a săvârşit acţiunea suferită de subiectul gramatical al propoziţiei: The poem was recited by Mary. Complementul de agent nu este menţionat în majoritatea proproziţiilor pasive. Poezia a fost recitată de Maria (nu de Lucia sau Ana). Verbul get + participiul trecut este utilizat mai ales în vorbirea curentă. (Accentul cade pe subiect: Milioane de oameni au văzut acest film). Pasiv: English is spoken all over the world.1. Această problemă va fi tratată pe larg în următorul capitol. Treated fully in the next charter. pentru a indica trecerea dintr-o stare în alta: Her skirt got caught in the door. S-au spart toate paharele când ne-am mutat. În afară de verbul be se mai poate folosi şi verbul get pentru formarea diatezei pasive. printr-un pronume nehotărât: everybody. Complementul de agent.11. People speak English all over the world.8.

Traducerea construcţiilor pasive în limba română. Prăjitura se taie uşor. talk of = discuss. listen to = hear.8. This metter will be dealt with at once. se pot folosi şi construcţii reflexive cu valoare pasivă când complementul indirect al persoanei devine indirect: The teacher was offered flowers by her pupils. come to = reach. Au trimis/S-a trimis după un doctor. Diateza pasivă: a) subiectul activ al acţiunii devine complement de agent pasiv (care poate fi omis în cazurile de la 1.11. obiectivă. A doctor has been sent for. La o alternativă nu s-au gândit. think of = consider. laugh at = ridicule. 1. caracterizate printr-o exprimare impersonală. Clauza poate fi interpretată în două feluri. Ne von ocupa îndată de această problemă. vezi paragraful 14.12. 52 . Diateza pasivă se foloseşte cu majoritatea verbelor tranzitive şi cu unele verbe intranzitive cu prepoziţie obligatorie în care verbul formează o unitate semantică cu prepoziţia. Verbele intranzitive cu prepoziţie obligatorie se traduc prin diateză pasivă. Pe plan sintactic. Copiii au fost bine îngrijiţi. look upon = regard. Profesoarei i s-au oferit flori de către elevi. de la caz la caz: The children were well looked after. rely on = trust. Construcţiile pasive sunt întrebuinţate mai frecvent în limbajul ştiinţific şi în cel jurnalistic. The cake cuts easly. devenind practic echivalent cu un verb tranzitiv.(Accentul cade pe verb: Acest film a fost văzut de milioane de oameni). Notă: Pentru descrierea transformărilor pasive. Notă: În limba engleză există o categorie aparte de verbe intranzitive folosite la diateza activă cu valoare pasivă şi care se traduc în limba română fie prin construcţii reflexive pasive. diateza activă sau prin forme reflexiv-pasive. Cartea s-a vândul foarte bine. The clause reads both waiys.7): This book has been lent to me by our form teacher. An alternative was not tought of. send for = call. trecerea unei propoziţii de la diateza activă la cea pasivă aduce cu sine mai multe schimbări: Diateza activă: Our form teacher has lent me this book. Un verb englezesc la diateza pasivă se traduce de obicei tot printr-o construcţie pasivă: The car was repaired yerterday. Persoana şi numărul (Person and Number) Spre deosebire de verbul românesc verbul englez are puţini indici formali care să marcheze persoana şi numărul. sau: I have been lent this book by our form teacher.9.11. 1. b) obiectul activ (complementul direct sau indirect) devine subiectul verbului pasiv: This book has been lent to me by our form teache. În cazul verbelor urmate de un complement direct şi unul indirect. Verbele cel mai frecvent folosite din această categorie sunt: care for/look after = tend. c) prepoziţia by este introdusă înaintea agentului: I have been lent this book BY our form teacher. fie prin verbe la diateza pasivă: The book has sold very well. Maşina a fost reparată ieri. deal with = analyse.

Modul este categoria gramaticală specifică verbului care arată felul în care vorbitorul consideră acţiunea din punctul de vedere al posibilităţii de îndeplinire a ei în realitate. Notă: Unele gramatici menţionează şi modurile condiţional şi imperativ. iar folosirea condiţionalului este tratată în cadrul Sintaxei frazei: 25. Datorită absenţei formelor flexionare.4. Formele folosite pentru exprimarea unei acţiuni poruncite (aşa-numitul mod imperativ) sunt analizate în cadrul capitolului Felurile propoziţiilor. După categoria gramaticală a persoanei şi a posibilităţii de a forma predicatul unei propoziţii.13.4. Propoziţia imperativă. în învecinarea lor cronologică: Pe axa trecutului: Past Past Perfect Future in the Past Pe axa prezentului: Present 53 . (Verbele modate nu primesc -s): He plays the piano. Modul (Mood) 1.Singura desinenţă specifică este -s pentru persoana a III-a singular indicativul prezent. adăugate la forma de infinitiv a verbelor noţionale. We work very hard. participiul şi gerundul). limba engleză dispune de două moduri marcate formal: indicativul (acţiune reală) şi subjonctivul (acţiune posibilă sau presupusă). Modul Indicativ (The Indicative Mood) Modul indicativ prezintă acţiunea. persoana şi numărul în limba engleză sunt identificate de obicei cu ajutorul subiectului.13.13. exprimată de verb ca reală îndeplinită chiar. mai ales când aceasta este exprimat printr-un pronume personal. formele verbale în limba engleză se împart în personale (indicativul şi subjonctivul) şi nepersonale (infinitivul. Definiţie.2. 1. În consecinţă subiectul este de regulă exprimat în limba engleză mai ales când este un pronume personal spre deosebire de limba română: I work very hard. Modul indicativ are următoarele timpuri.12) datorită formei identice cu unele forme ale sunjonctivului analitic şi funcţiei similare (acţiune posibilă sau presupusă. 23.14. (Noi) muncim foarte mult.1. în acest caz condiţionată de îndeplinirea unei altei acţiuni). starea etc.13.10 şi 1. În această lucrare formele de condiţional (prezent şi trecut) sunt tratate în cadrul modului subjonctiv (vezi 1. Pentru redarea acestui raport al acţiunii cu realitatea. El cântă la pian.13. (Eu) muncesc foarte mult. FORMELE PERSONALE ALE VERBULUI (The Finite Forms of the Verb) 1.

Subjonctivul prezent (The Present Subjonctive) este identic ca formă cu infinitivul scurt al verbului: It is necessary that he be here. 1. nerealizată. Este de ajuns să spun că. Modul subjonctiv în limba engleză are forme sintetice şi analitice. deci nu contrară realităţii. Exista o propunere ca el să fie ales preşedinte. fiind de obicei înlocuit de alte contrucţii: subjonctivul analitic.Present Perfect Future Pe axa viitorului: Future Future Perfect He returned the book to the library after he had read it.3. rugăminte. b) în propoziţii atributive apropoziţionale: There was a proposal that he be elected peace chairman. Este necesar ca el să fie aici. decizie. 1. I can return the book to the library now. 1.5 . Am citit-o. vezi 1. sau ca virtuală. Modul subjonctiv (The Subjonctive Mood). când acţiunea trebuia să aibă loc în trecut. infinitivul. 2) propoziţii subordonate introduse de that. I have read it. It is necessary that he come in time. A inapoiat cartea la bibliotecă după ce a citit-o. când acţiunea este proiectată în viitor. O va fi citit până atunci. Va înapoia cartea la bibliotecă lunea viitoare.13.9. când propoziţia principală exprimă o recomandare. Modul subjonctiv prezintă acţiunea ca posibilă. Subjonctivul prezent exprimă o acţiune considerată posibilă.4. Pot să înapoiez cartea la bibliotecă (acum). Este necesar ca preşedintele să informeze comitetul asupra deciziei.. Subjonctivul sintetic are forme de prezent şi trecut. Astfel subjonctivul sintetic este folosit în următoarele tipuri de propoziţii subordonate: a) în propoziţii subiective: It is necessary that the chairman inform the committee of the decision.. Este necesar ca el să vină la timp. speranţă sau intenţie pentru viitor ori un sentiment de surprindere (Mandative Subjonctive).5. Notă: Pentru analiza folosirii timpurilor.13. deci ireală..1. Subjonctivul prezent este puţin folosit în engleza contemporană. Subjonctivul sintetic (The Synthetical Subjonctive).13. în construcţii fixe (Formulaic Subjonctive): So be it then! Aşa să fie! Suffice it to sauy that.. Întrebuinţările lui sunt limitate la: 1) propoziţii principale conţinând: a) urări: Long live peace! Trăiască pacea! b) anumite expresii. 54 . He will have read it by then. He will return the book to the library next Monday.

există tendinţa de a-l înlocui pe were cu was la persoana I şi a III-a singular: If he were/was ill. e) în propoziţii concesive: Even though he were ill. Subjonctivul trecut coincide ca formă cu Past Tense simplu. Though everyone desert you. fiind întâlnită în tratate. c) în propoziţii condiţionale: If I saw him. cu care este identic ca formă. Chiar dacă lumea te va părăsi.6. rezoluţii. Notă: În capitolele de sintaxă a frazei s-a folosit termenul de Past Tense şi nu de subjonctiv trecut în discuţia propoziţiilor subordonate în care apare această formă. Verbul be are o formă unică pentru toate persoanele: were: I wish he/they were here. pentru a exprima o acţiune contrară realităţii: a) în propoziţii subiective. aş trimite după doctor. eu nu o voi face. Ea conţine în structura sa forma were urmată de participiul în -ing al verbului de conjugat: I wish he were revising for his exam now. Dacă ar fi bolnav. Aş dori să spun adevărul. după it’s (high) time: It’s time you went to bed.ştiinţific. Subjonctivul trecut este utilizat atât în stilul literar cât şi în limba vorbită. b) should + infinitivul: They suggest that steps should be taken. we cannot stay here. I will not. n-ar lipsi de la şcoală. Subjonctivul trecut (The Past Subjonctive). În vorbirea curentă însă. 55 . I would give him your message.c) în propoziţii completive directe: They suggested that steps be taken to consolidate peace and security in Europe. Forma de subjonctiv trecut poate fi folosită şi la aspectul continuu. Subjonctivul trecut este folosit în propoziţii subordonate. Vorbea de parcă era bolnavă. Subjonctivul prezent este mai frecvent folosit în engleza americană (literară şi vorbită). pentru simplificare şi uşurarea memorării.13. (E ora de culcare). S-a propus luarea de măsuri pentru consolidarea păcii şi securităţii în Europa. Dacă acest zvon e cumva adevărat nu putem rămâne aici. Folosirea subjonctivului prezent este caracteristică stilului oficial. Aş dori să repete pentru examen acum. Chiar dacă ar fi bolnav. b) în completive directe. E de mult timpul să vă duceţi la culcare (Este foarte târziu). modul indicativ: I wish he told the truth. he would not miss school. 1. d) în propoziţii condiţionale sau concesive introduse de o conjuncţie: If this rumour be true. regulamente sau în stilul tehnico . Dacă l-aş vedea i-aş transmite mesajul tău. I would send for the doctor. E timpul să vă duceţi la culcare. El este confundat de obicei cu Past Tense. după verbul wish: I wish you were telling the truth. Notă: Comparaţi cu: It’s time + infinitiv: It’s time for you to go bed. Aş dori să spui adevărul. d) în circumstanţiale de mod comparative: She talked as if she were ill. Engleza britanică curentă preferă construcţii cu: a) infinitivul: It is necessary for him to come in time.

concesii sau a unui scop. În limba engleză contemporană există tendinţa de a folosi subjonctivul analitic.1. pentru a exprima o 56 . în unele propoziţii subordonate: a) în propoziţii completive directe. în expresii fixe. îndoieli.13. b) în circumstanţiale de mod comparative: He talkes as if he had seen her. A plecat devreme ca să ajungă la timp.13. pentru a exprima fapte sau acţiuni ipotetice. Există mai multe posibilităţi de exprimare a subjonctivului analitic (cu o formă unică pentru toate persoanele): should + infinitiv : should leave should + infinitivul perfect : should have left would + infinitiv : would leave would + infinitivul perfect : would have left may + infinitiv : may leave may + infinitivul perfect : may have left might + infinitiv : might leave might + infinitivul perfect : might have left could + infinitiv : could leave could + infinitivul perfect : could have left Formele de subjonctiv alcătuite din verbe modale urmate de infinitivul prezent se referă la o acţiune simultană sau posterioară acţiunii din propoziţia principală. deci ireală. Dacă ar fi citit cartea ar fi scris o teză mai bună. Formele subjonctivului analitic (mai ales should + infinitiv) sunt mai frecvente în propoziţiile subordonate (în special cele introduse de that). urări.9. Folosirea acestor forme în propoziţiile principale este limitată de obicei la exprimarea unor urări. (but I wasn’t). 1. mai frecvent decât subjonctivul sintetic. pe când cele urmate de infinitivul perfect redau o acţiune anterioară acţiunii din propoziţia principală. (prezent sau perfect). c) în propoziţii condiţionale: If he had read the book. he would have written a better term paper. Atenţie! Deşi conţin verbe modale. Formele de subjonctiv analitic sunt folosite atât în propoziţiile principale. Formele subjonctivului analitic conţin în structura lor verbe modale urmate de verbe noţionale la infinitiv. când exprimă o acţiune contrară unei realităţi trecute.13.7. Subjonctivul II trecut. sub forma unor presupuneri. sau pentru exprimarea ideii de condiţional: May he live long! I should like to go now. Forma de mai mult ca perfect a indicativului are şi valoare de subjonctiv perfect. formele subjonctivului analitic şi-au pierdut în multe cazuri înţelesul modal. cât şi în propoziţiile subordonate. Întrebuinţarea subjonctivului analitic. Vorbea de parcă ar fi văzut-o. condiţii. Subjonctivul analitic (The Analytical Subjonctive). Aş fi dorit să fiu şi eu acolo. 1. după verbul wish: I wish I had been there too. verbele modale devenind simple verbe auxiliare: He left early so that he might arrive in time.8.

should + infinitivul este folosit pentru exprimarea unei atitudini emoţionale. care redau sentimentele vorbitorului: She was anxious that they should see her dancing. pentru a sublinia ideea de acţiune şi nu acţiunea propriu-zisă sau îndeplinirea ei. 1. supposition. c) Tot în propoziţii principale. pleased. tell him to wait in the room. Ideea este să se îmbunătăţească baza materială pentru sport. suprising etc. c) în propoziţiile atributive apoziţionale. Faptul este că baza materială pentru sport va fi îmbunătăţită.: It is necessary that the chairman should inform the committee of the decision taken. shame. Notă: În vorbirea curentă există tendinţa de a folosi would în loc de should: I/We would like to see him. Şi aici este prezentă tendinţa de a înlocui should cu would: I/We would have liked to see him. Era nerăbdătoare ca ei să o vadă dansând. e) în propoziţii completive prepoziţionale după adjective ca: I am glad. wonder: It is wonder that they should come so early. remarkable. natural. Au cerut ca şedinţa să fie ţinută fără întârziere. la persoana I singular şi plural: I/we should like to see him. (Aceasta se poate întâmpla sau nu). Aceasta nu este un motiv pentru care să întârzie. suggest. Este necesar ca preşedintele să informeze comitetul despre decizia luată. E o minune ca ei să vină aşa devreme. presupusă. care sunt redate prin indicativ. impossible. o hotărâre: order. offer. b) în propoziţii subiective introduse de it/was a pity. Dacă vine cumva/se întâmplă să vină. though. strnge. propose. Aş/Am dori să-l vedem. surprise.13. în alcătuirea formelor de condiţional prezent şi trecut: a) Should + infinitivul prezent este utilizat pentru a reda condiţionalul prezent în limba engleză. b) Should + infinitivul perfect este folosit cu funcţie de condiţional trecut la persoana I singular şi plural: I/We should have liked to see him.acţiune posibilă. unusual. arrange. Comparaţi: The idea is that sport facilities should be improved. The fact is that sport facilities will be improved. anxious. pentru exprimarea unei condiţii puţin probabile: If he should come. d) în propoziţiile completive directe după verbe care exprimă un ordin. o sugestie. spune-i să aştepte în camera de zi. settle: They demanded that the meeting should be held without delay. (un)fortunate. (Aceasta se va întâmpla). după substantivele reason. command. 57 . idea. demand. request. insist. în întrebări începând cu why sau how: Why should we quarrel about such a trifle? De ce să ne certăm pentru un asemenea fleac? 2) în propoziţii subordonate: a) în propoziţii subiective introduse it is/was necessary. sorry etc. Should + infinitivul este folosit: 1) în propoziţii principale.10. agree.. f) în propoziţii condiţionale. important. Should + infinitivul. hint: This is no reason why he should be late.

he must come down and talk to us. de s-ar însănătoşi repede! 2) în propoziţii subordonate. presupusă: However tiredhe might be. A repetat explicaţia ca elevii să înţeleagă mai bine lecţia. no matter etc. 1. Era posibil ca ei să fi vizitat expoziţia cu o zi înainte. d) în propoziţii concesive introduse de though. Might + infinitivul este întrebuinţat întotdeauna după un verb trecut în propoziţia principală: He spoke loudly so that everybody might hear him. however.13. i) în propoziţii subordonate temporale (rar): He was advised to keep a diet till he should feel better. pentru a exprima o urare. although. h) în propoziţii concesive introduse de though. in case (that). A vorbit tare ca să-l audă toată lumea. Atenţie! Dacă verbul din propoziţia principală este la un timp prezent. for fear (that). that he might recover soon! O. he is not likely to succeed. Subjonctivul analitic exprimat prin may/might + infinitivul prezent sau perfect este folosit: 1) în propoziţii principale. probable. pentru a reda o acţiune nesigură. May/might + Infinitivul. likely. la forma afirmativă: It was possible that they might have visited the Exhibition the day before. Notă: La forma interogativă sau negativă. în propoziţia subordonată se poate folosi may sau might + infinitiv (perfect). May/might + infinitivul (prezent sau perfect) este folosit în următoarele tipuri de propoziţii subordonate: a) în propoziţii subiective introduse de it is/was possible. S-ar putea să vină mai târziu. Se temea să nu-i resping oferta.11. Orice ar face nu are şanse să reuşească. aceste construcţii sunt urmate de should + infinitiv: Was is possible that should have visited the Exhibition alread? Era pozibil ca ei să fi vizitat deja expoziţia? b) în propoziţii completive prepoziţionale după be afraid: He was afraid I might turn down his offer. trebuie să coboare să vorbească cu noi. c) în propoziţii circumstanţiale de scop introduse de conjuncţiile that.g) în propoziţii circumstanţiale de scoip negative introduse de lest. Comm Comm 58 .. urmate de un verb la forma afirmativă: He hurried for fear he should be late. dorinţă: May you live long! Să trăieşti mulţi ani! Oh. whatever pentru a exprima o acţiune ipotetică: Whatever he should do. Se grăbea de frică să nu întârzie. although. Este posibil/Se poate să vină mai târziu. It is possible that he might come later. in order that: She repeated the explanation so that de pupils might understand the lesson better. Utilizarea lui might + infinitiv indică o nesiguranţă mai mare decât may: It is possible that he may come later. Oricât de obosit ar fi. whatever. A fost sfătuit să ţină regim până se va simţi mai bine. so that.

14. dar având puţine şanse de realizare în viitor: I wish he would lend me his book. could este utilizat în vorbire şi indică de obicei o acţiune reală: She sent him money so that he could buy the dictionary. I-a trimis bani ca să poată cumpăra / să cumpere dicţionarul. Could + infinitivul. ca o alternativă a lui may/might + infinitivul. Formele nepersonale ale verbului în limba engleză sunt infinitivul.17. forma Gerund (gerunziul) şi participiul trecut. 1. A ţinut mâncarea în cuptor ca s-o mănânce caldă. Would + infinitivul.1.13. la toate persoanele. după verbul wish. b) în propoziţii circumstanţiale de scop introduse de so that: She kept the food in the oven so that they would eat it hot. pentru a exprima o acţiune dorită. participiul în -ing. Ei ar dori să vină acum. Notă: Pentru analiza mai detaliată a folosirii modurilor şi timpurilor în propoziţiile subordonate. Ei ar dori să vină acum.25. ne-am dus la plimbare. 2) în propoziţii subordonate: a) în propoziţii completive directe. could este utilizat în vorbire şi indică un grad mai mare de nesiguranţă. este format din would + infinitivul prezent: They would like to come now. pentru construirea formelor de condiţional: a) condiţionalul prezent. Acesta este utilizat de obicei când acţiunea este menţionată ca un faptreal şi nu ca o presupunere. Deosebirea dintre cele două construcţii este următoarea: may/might este mai formal şi indică un grad mai mare de nesiguranţă.4 . 1. Formele nepersonale ale verbului nu au categoriile gramaticale de mod. Subjonctivul analitic exprimat prin would + infinitivul prezent sau perfect este utilizat: 1) în propoziţii principale. 1. E păcat că ai pierdut o asemenea ocazie. În unele situaţii însă ele pot forma construcţii cu caracter predicativ în care forma verbală se află întrun raport predicativ implicit faţă de elementul nominal: Father coming home early. The preparations for 59 . Subjonctivul sau indicativul.13.13. În unele din situaţiile de mai sus în care se întrebuinţează subjonctivul analitic se poate folosi şi indicativul. we went for a walk. vezi Sintaxa frazei. (Se subliniasză ideea de a pierde o asemenea ocazie). Tata venind devreme acasă.1. It’s a pity you have missed such an opportunity.14. (but I don’t think he will). Aş dori să-mi împrumute cartea (dar nu cred că o va face). persoană şi număr şi nu pot îndeplini în propoziţie funcţia de predicat. 25.12.14.13. b) would + infinitivul perfect este întrebuinţat pentru formarea condiţionalului trecut la toate persoanele: They would have liked to come now. Formele nepersonale ale verbului (The Non-Finite Forms of the Verb) 1. Could + infinitivul este folosit de obicei în circumstanţiale de scop.

aşezat între verbul principal. the candidates were allowed to enter the examination room. Formele nepersonale ale verbului cu atât caracteristici verbale. Caracteristicile verbele ale infinitivului.2. 1. iar participiul are şi caracteristici adjectivale. We noticed some pupils running in the playground. 1. 60 . There is the Lost Property Office. S-o vadă din nou era singura lui dorinţă.15. cât şi caracteristici nominale. Acolo este Biroul de obiecte găsite. Having read the book. După ce a citit cartea a înapoiat-o la bibliotecă. infinitivul şi gerundul au şi caracteristici substantivale. fără particula to. datorită cărora ele pot îndeplini în propoziţie şi funcţii specifice substantivului. diateză iar infinitivul are şi categoria de aspect.the exam completed. Formele infinitivului. o construcţie destul de frecventă în engleza contemporană. Îmi imaginez că-şi fac probleme despre acest lucru. De exemplu: to clearly understand = a înţelege clar to fully appreciate = a aprecia cum trebuie to flaty refuse = a refuza categoric etc They came to fully realize the importance of the event. complement direct (după verbe tranzitive) sau complemente circumstanţiale.15.1.14. li s-a permis candidaţilor să intre în sala de examen. alcătuită dintr-un infinitiv lung şi un adverb de mod. Am observat câţiva elevi alergând în curtea şcolii. datorită cărora se poate comporta ca un adjectiv în propoziţie: To see her again was his only desire. Gramaticile mai menţionează şi infinitivul cu adverb intercalat. Au ajuns să-şi dea seama pe deplin de importanţa evenimentului. Crosul îţi face bine. Adăuga timbru după timbru la colecţia lui în creştere. Caracteristicile verbale comune cu cele ale formelor nepersonale sunt: a) Formele nepersonale ale verbului au tradiţional categoria de timp. de vechi mărci poştale româneşti. Running is good for you. Infinitivul (The Infinitive) 1.14. pot avea subiect (formând construcţii predicative implicite). He would add stamp after stamp to his growing collection of old Romanian stamps. 1. marcat de particula to şi infinitivul scurt (The Short Infinitive). 1. Pregătirile pentru examen (fiind) terminate. a) Infinitivul are categoriile gramaticale de timp (prezent şi perfect).15. b) Pe plan sintactic.2. she returned it to the library. Notă: Infinitivul cu adverb intercalat (The Split Infinitive). ca şi forme personale: I can imagine them worrying about it. Infinitivul are două forme: infinitivul lung (The Long Infinitive). aspect (simplu şi continuu) diateza (activă şi pasivă). Pe lângă aceste caracteristici verbale.3.

Ar trebui să mergi la doctor. după: ought (to). subiectul exprimat printr-un infinitiv este anticipat de pronumele it: It is quite easy to learn English. pleased sorry. to put it mildly. I don’t like him. În anii ce vor veni se vor construi noi blocuri de locuinţe în această zonă. decision. glad. to speak frankly. Infinitivul este folosit: 1) la începutul propoziţiei: a) cu funcţie de subiect: To err is human. Trebuie să ne sculăm devreme în fiecare zi.5 şi 1.3. wrong etc. aspect. be (to). wish etc. îndeplinind funcţia de nume predicativ: To see her is to like her. diateză) Timpul Prezent Aspectul continuu Diateza activă Diateza pasivă wash a spăla have washed a fi spălat be washed a fi spălat have been washed a fi fost spălat Aspectul continuu Diateza activă be washing a spăla have been washing a fi spălat Perfect 1.6: attempt. need. b) infinitivul scurt.Infinitivul (timp. shall/should.15. must. ca parte a predicatului: We have to get up early every day.15. eager. may. în construcţii parentetice: to be sure. El nu este omul (care) să facă acest lucru. 5) ca o complinire a unor adjective care exprimă stări sufleteşti. have (to). to tell the truth etc.: He announced his decision to resign. după can. 3) după verbe modale. Sunt foarte bucurod că i-am văzut. A o vedea înseamnă a o plăcea. folosite predicativ: afraid. will/would: You should see a doctor. intention. ca parte a predicatului: a) infinitivul lung. Şi-a anunţat hotărârea de a demisiona. used (to) şi uneori după dare şi need (vezi 1. sure. Este dornic să te ajute.20. Notă: în vorbirea curentă. 2) după substantive îndeplinind funcţia de atribut: He is not the man to do it. certain.: He is eager to help you. Notă: Unele dintre aceste substantive provin din verbele de la 1. 61 .20.: To tell the truth. dare. A greşi este omenesc. I’m very glad to have seen them. În proproziţie. Este destul de uşor să înveţi englezeşte. New blocks of flats will be built in this area in the years to come. infinitivul îndeplineşte de regulă funcţiile unui substantiv.11). 4) după verbe copulative (în special be). Caracteristicile substantivale ale infinitivului. content. b) ca element independent în propoziţie. pct.3.

3. beg. Forget. permisiunea (allow.): We requested them to complete the survey. 7) în construcţia Infinitivul cu for . Verbul know cu sensul de „a şti cum să . Li s-a cerut să termine ancheta.. observe. She was made to work harder.” este urmat de how+infinitiv: She knows how to captivate her audience. îndeplinind funcţia de complement circumstanţial de scop: I came to talk to you. see. notice. 10) pentru a înlocui o propoziţie subordonată. command. Ştie cum să-şi captiveze auditoriul.. 8) în construcţia Nominativ cu infinitiv: They were requested to complete the survey. M-a învăţat cum să prind fluturi. B: I don’t want to. wish etc. sau de o conjuncţie: Show me where to go (= where I must go).to: They were anxious for her to begin her song. (= how I should do it). Verbul notice poate fi urmat şi de infinitivul cu to: I noticed them (to) come. precedat de un pronume/adverb interogativ. let şi make în construcţia Acuzativ cu infinitiv (vezi 18. I made her work harder. Am venit (ca) să stau de vorbă cu tine. promise. learn şi teach sunt folosite în mod similar: She taught me how to catch butterflies. Verbele de la pct. refuse.Nominativ cu infinitiv: They were heard to come. a) singure: They have decided to repeat the experiment. Notă: 1. 2. think etc. după verbe exprimând o activitate mintală (believe. offer. He has told me what to buy (= what I must buy). learn. Erau nerăbdători ca ea să-şi înceapă cântecul. B: Nu vreau (să mergem). Le-am cerut să termine ancheta. Au hotărât să repete experienţa. consider. want. permit). watch. decide. b) în construcţia Acuzativ cu infinitiv. 11) Particula to poate fi folosită pentru a înlocui un verb care a fost deja menţionat: A: Let’s go. 2. attempt. Am făcut-o să muncească mai mult. how to do it.) se foloseşte infinitivul scurt: I heard them come. 9) după verbe tranzitive sau intranzitive. 62 . 6c) sunt urmate de infinitivul cu to în transformarea pasivă a construcţiei Acuzativ cu infinitiv . A: Hai să mergem. She bought the book although I had told her not to.6) după verbe tranzitive: arrange. Notă: 1. un ordin sau o rugăminte (order.1. Repeta cuvintele noi în fiecare zi ca să nu le uite. Notă: Infinitivul cu funcţie de complement circumstanţial de scop poate fi precedat de in order to. I-am auzit venind. c) Atenţie! După verbele de percepţie: hear. request. perceive şi după have. Ea a cumpărat cartea deşi i-am spus să n-o cumpere. so as to: He repetead the new words everyday in order) not to forget them. I-am observat venind.). ask etc. îndeplinind funcţia de complement direct.

The sleeping child. cry = -ing = crying.10. 1.16.15. Copilul care doarme. he heard somebody call his name. A putut să vină. Am avut avantajul să lucrăm într-o fabrică lângă şcoala noastră. la care se adaugă terminaţia -ing: read + -ing = reading.16. 1.16. a) Participiul în -ing are categoriile gramaticale de timp şi diateză: Participiul în -ing (timp şi diateză) Timp Present participle Present Participle Participiul Prezent Participiul Perfect Diateză activă reading citind citind pasivă being read fiind citit fiind citit having read heaving been read Participiul prezent exprimă o acţiune simultană cu verbul la mod personal din propoziţie: Running across the park. El doarme. writw + -ing = writing. 1.16. Forma în -ing reprezintă două forme verbale distincte: participiul în ing şi Gerund-ul. putând fi diferenţiate numai după funcţiile pe care le îndeplinesc în propoziţie.3.1.2. lie + -ing =lying. the Present Participle) exprimă o acţiune în desfăşurare sau o stare nelegate de un agent prin categoriile de persoană sau număr. Forma în -ing se construieşte din infinitivul verbului de conjugat. Vreau s-o văd. He could come. Funcţiile îndeplinite de cele două forme verbale derivă din caracteristicile lor: participiul în -ing are caracteristici verbale şi adjectivale: He is sleeping. El exprimă o acţiune anterioară verbului predicativ din propoziţie: Having run across the park. Caracteristicile verbale ale participiului în -ing. (Pentru ortografierea acestei forme verbale. Working in a factory is useful for our future careers. caracteristici verbale şi substantivale: We had the adavantage of working in a factory near our school. sit + -ing = sitting.5).1. Acestea au formă identică. pe baza determinărilor pe care le au. iar Gerund-ul. Infinitivul se traduce de obicei în limba română printr-o propoziţie subordonată: I want to see her. vezi 1. Participiul perfect se formează din participiul prezent al verbului have din participiul trecut al verbului de conjugat. Munca în fabrică este folositoare pentru viitoarea noastră profesiune. 63 . he felt tired. a auzit pe cineva strigându-l pe nume. Forma în -ing (The -ing Form) 1.4. În timp ce traversa parcul în fugă. După ce a traversat parcul în fugă s-a simţit obosit. Participiul în -ing sau participiul prezent (the -ing Partciple. Traducere.

Participiul în -ing este folosit (singur sau precedat de conjucţii. Caracteristicile adjectivale ale participiului în -ing.. beginning with September 15 = începând cu 15 septembrie. .b) Participiul în -ing este folosit pentru formarea aspectului continuu al verbelor: They are going home. L-am văzut citind o carte englezească la bibliotecă. ca şi formele personale: I saw him reading an English book in the library. Se duc acasă. judging by appearances = judecând după aparenţe... după verbele stand. he started looking for his friend (= when he arrived... he was able to comment on ir. a putut să o comenteze. Parcicipiul în ing poate fi folosit şi ca adjectiv. Judecând după aparenţe nimeni nu este vinovat.) A ieşit din cameră purtând o rochie lungă de seară. The child sleeping in the next room is my baby brother (sleeping = who is sleeping). Notă: Exprimarea complementului circumstanţial printr-un participiu în -ing este o trăsătură caracteristică englezei literare.. b) parte dintr-un complement direct complex (Acuzativ cu participiu în -ing): She heard somebody knocking at the door. Judging by appearances. A auzit pe cineva bătând la uşă. El se aşează înaintea substantivului.) Deaorece citise cartea. în special when sau while): 1) în expresii parentetice: generally speaking = în general. Funcţiile sintactice ale participiului în -ing. I was playing ches when the telephone rang. Copilul care doarme în camera alăturată este frăţiorul meu.împrejurări însoţitoare: She came out of the room wearing a long evening dress. considering the circumstances = luând în considerare condiţiile. dacă latura verbală este mai evidentă: All sleeping children are beautiful (sleeping = not awake). sit. lie: She STOOD gazing at the brightly lit shop windows. nobody is to blame. Jucam şah când a sunat telefonul.16. a început să-şi caute prietenul. c) Pe plan sintactic.timp: Arriving at the station.cauză: Having read the book. 64 . 1. . mai ales de: .) Sosind la gară. c) complement circumstanţial. 3) ca înlocuitor al unor propoziţii subordonate. 1. În vorbire se referă propoziţiile subordonate (Vezi parantezele). (= that somebody was knocking).16.. complement direct (după verbe tranzitive) şi complemente circumstanţiale. 2) ca nume predicativ. Se uita cu admiraţie la vitrinele viu luminate. Toţi copii adormiţi sunt frumoşi. dacă se accentuează latura sa adjectivală şi după substantiv. She was wearing.4. (= As he had read the book. (She came out..5. participiul în -ing poate avea subiect. îndeplinind în propoziţie funcţia de: a) atribut: She looked at the children playing in the garden (= who were playing): Se uita la copii care se jucau în grădină.

What is WORTH doing is WORTH doing well. Această formă este mai rar folosită decât Gerund şi ea apare mai ales după verbul deny: He DENIES having seen her. Neagă că a luat cărţile. Perfect Gerund: He denies having been invited to the party. o văzu pe mama sa înăuntru. require. complemente circumstanţiale: I can’t imagine him driving a car in this weather. deserve. I thanked him for helping me. Gerund denumeşte de regulă o acţiune simultană cu acţiunea verbului predicativ (cu excepţia situaţiilor în care Gerund-ul este precedat de prepoziţia before sau after). După verbele want. Ce merită făcut merită făcut bine.mi amintesc să mai fi făcut acest exerciţiu. mai ales remember.1. Neagă că a văzut-o. I can’t remember having done this exercise before.6. without. Participiul în -ing se traduce în limba română printr-un gerunziu sau printr-o propoziţie subordonată: Passing the shop.16. excuse. Nu mi-l imaginez conducând maşina pe o asemenea vreme. Forma perfectă (Perfect Gerund) denumeşte o acţiune anterioară verbului predicativ. Notă: Sensul pasiv al Gerund-ului este redat de obicei prin forma pasivă: The children enjoied being taken to the museum. raportul de anterioritate poate fi exprimat şi de Gerund. Profesorului i-a făcut plăcere să-i ducă pe copii la muzeu duminica trecută. after. Gerund are. Gerund poate avea subienct. Nu . complement direct în cazul verbelor tranzitive. he saw his mother inside.17. b) Pe plan sintactic. Trecând/În timp ce trecea prin faţa magazinului. I-am mulţumit că m-a ajutat.1. Nu poate suferi să fie întrerupt. Îmi place să învăţ engleza.17. I thanked him for having helped. need. şi după adjectivul worth se foloseşte însă Gerund-ul activ pentru redarea sensului pasiv: Your shoes NEED mending. Copiilor le-a făcut plăcere să fie du-şi la muzeu. thank şi după prepoziţiile on. Neagă că a fost invitat la petrecere. I can’t remember doing this exercise before. Forma -ing ca Gerund (The Gerund) 1. la fel ca şi participiul în -ing. forgive. Diateza pasivă: Gerund: He can’t stand being interrupted. Perfect Gerund: He denies having taken the books. Trebuie să-ţi repari pantofii/Pantofii tăi trebuie reparaţi. The teacher enjoyed taking the children to the museum last Sunday. În cazul altor verbe. Traducere. Caracteristicile verbale ale formei Gerund. 1. 65 . caracteristici verbale: a) are categoriile gramaticale de timp şi diateză: Diateza activă: Gerund: I enjoy learning English.

b) este întrebuinţat după prepoziţii: AFTER walking for an hour. 66 . Notă: Dacă un verb tranzitiv + complementul său direct este folosit la Gerund precedat de un articol. The writting of books takes a great deal of time. Gerund are şi caracteristici substantivale: a) poate fi determinat de articole. we went to the cinema. Spre deosebire de participiul în -ing. It’s hopeless trying to get this car going. go on. Notă: Subiectul exprimat prin Gerund este adeseori introdus de un it anticipativ: It’s no good worring. ne-am dus la cinema. He FINISCHED searching for the document.2. Comparaţi: The stranghening of peace and security in Europe is an essential prerequisite for strengthening peace and security throughout the world. end. finish.17. Caracteristicile substantivale ale formei Gerund. care are şi caracteristici adjectivale.1. complementul direct se transformă într-un atribut prepoziţional cu of. cease: He BEGAN searching for the document. The sound of her coming in interrupted their discussion. He is in the habit OF going fishing every week. 4) complement direct: Fancy meeting you here! 5) parte dintr-un complement prepoziţional: He was succeeded in collecting all the material. 2) parte dintr-un predicat verbal. continuarea: continue. Writting books takes a great deal of time. keep (on) şi sfânşitul acţiunii: stop. adjective. He WENT ON searching for the document. start. Întărirea păcii şi securătăţii în Europa este o condiţie esenţială pentru întărirea păcii şi securităţii în întreaga lume. Gerund-ul îndeplineşte funcţii proprii substantivului: 1) subiect: Camping is the ideal way to spend a holiday. Are obiceiul/Obişnuieşte să meargă la pescuit în fiecare săptămână. 3) nume predicativ (rar): Seeing is document. c) pe plan sintactic. După ce ne-am plimbat o oră. substantive la cazul genitiv sintetic: The sound of a loud knocking on the door interrupted their discussion. Scrierea cărţilor ia foarte mult timp. The sound of a baby’s crying interrupted their discussion. după verbele indicând începutul begin.

consistent. fortunate. keen + on. astonished. interested. equal.3.agree. .apologize. boast. for.6) parte dintr-un complement complex: I can imagine her getting upset. think + of. succeed + in. de mod. useful + for. 7) parte dintr-un complement circumstanţial (precedat de o prepoziţie care indică şi felul complementului: . sorry. content. intention. . . convinced. congratulate. conclude. difficulty. disappointed. expert.complain. She keeps healthy BY keeping a strict diet. upset + with. opposed. he found himself in a hospital ward. before. faith. resort + to. famous. pleased. suitable. hope. 67 . habit. . happy. . helpful. Read your paper again BEFORE handing it in. intent. by. . . . used + to. from.agree + with. interest. count. anxious. furious. delight. point + of.cause. bored. luck. complain. proud.17. I OBJECT TO your leaving earlier than the others. opposition + to. bad. concentrate. good. worry + about. reason + for.based. I am USED TO getting up early.angry. skiful. . consist. happy. 1.. excellent. approve. retire + from. focus. learn. I can imagine Mary’s getting upset. confidence.: ON waking up. pleased. Sunt obişnuit să mă scol devreme.begin. prompt. . aim. on etc. delighted.de mod: He won the competition by quessing all the answers. . participate. certain. responsible. pleased. recover. he turned right. pride + in. refrain. dream. Ai să primeşti amendă pentru că ai parcat aici. quick. guilty. . worried + about. de scop.angry. Citeşte încă o dată lucrarea înainte să o predai. care + for. hesitate +. dependent. Îşi menţine sănătatea ţinând un regim strict. equivalent. conscious.agree. experience. rely + on. charge. You’ll get a ticket FOR parking here. I don’t AGREE TO your leaving earlier than the others. clever. correct. enthusiastic. struggle + against. . . satisfied. . Întrebuinţarea formei Gerund 1) Forma Gerund este folosită: a) după prepoziţii ca after.contribution. etc. tired + of.verbe cu prepoziţie obligatorie: .fight. decide. I am DELIGHTED AT her winning the first prize. consit. opportunity.prevent. hear.substantive cu prepoziţie obligatorie: . late. delighted.belief. fond. delight. b) după părţi de vorbire urmate în mod obligatoriu de anumite prepoziţii: . surprised + at. contribute. expert.adjective şi participii trecute cu prepoziţie obligatorie: . . experienced. He has a lot of EXPERIENCE IN foreign language teaching.annoyed.accuse. sick. object. 8) parte dintr-un atribut prepoziţional: I had the pleasure of travelling with them. Sunt încântat că a câştigat premiul întâi.believe. cauzale. . etc. objection.de timp: After cycling douwn the avenue. . care indică relaţii temporale. diligent. Are multă experienţă în predarea limbii străine. insist. .accustomed. look forward. Când s-a trezit s-a văzut într-un salon de spital. live. optimistic. . sure. end + by. favour.doubt + about.

give up. IT’S NO USE trying to mend the vacuum-cleaner. undertake. miss. Degeaba încerci să repari aspiratorul. prefer. I remember spending a holiday with them. Îi place să citească cu glas tare. Această carte merită citită. Aceste măsuri contribuie la întărirea păcii şi securităţii. în alternanţă cu infinitivul. risk. S-a lăsat de fumat. like. 3) după verbe tranzitive: admit. He HAS GIVEN UP smoking.complement direct: I intend to read this tomorrow. prin: a) un gerunziu: He ented his speech by thanking everybody for their attention. Trebuie să eviţi să întârzii în viitor. understand etc sau o stare sufletească: cannot bear. I HATE their arriving late. Infinitivul cu to şi forma Gerund au unele caracteristici substastantivale şi verale comune.Nu sunt de acord să pleci mai devreme decât ceilalţi. They STARTED comparing notes. Aştept cu nerăbdare să te văd din nou. continuarea: continue sau sfârşitul acţiunii: cease. detest. put off. consider. datorită cărora: a) pot avea: . I CANNOT STAND being interrupted in my work. . b) un substantiv: Swimming keeps you fit. Ea se traduce de obicei. resist. I can’t stand Tom interrupting me all the time. c) o propoziţie subordonată: He is fond of reading aloud. cannot stand. dislike. neglect.subiect: I want you to go first. cannot help. regret. Nu pot suferi să fiu întrerupt din lucru. finish. keep (on). I CANNOT HELP laughing at his jokes. I won’t HEAR OF buying a new TV set. dread. 4) după verbe exprimând o activitate mintală: forget. try. în alternanţă cu infinitivul: I remember being disappointed. love. These measures CONTRIBUTE TO strengthening peace and security. 5) după verbe indicând un proces: plan. Traducere. etc. Forma Gerund nu are corespondent perfect în limba română. suggest etc.17. 1. Înotul te menţine în formă. I’m LOOKING FORWARD TO seeing you again. remember.5. start. You must AVOID being late in future. începutul: begin. 68 . stop. Nu-mi place că întârzie. Infinitivul cu to şi forma Gerund. 2) Gerund este întrebuinţat după substantivul use în contrucţia it is no use sau there is no use şi după adjectivul worth: This book is WORTH reading. Şi-a încheiat cuvântarea mulţumind tuturor pentru atenţie. deny. avoid. în funcţie de context. postpone. Îmi amintesc că am fost dezamăgit. hate. Nu pot să nu râd la glumele lui. escape. Nu vreau să aud să cumpărăm un televizor nou. don’t mind. fancy. They CONTINUED comparing notes. They CEASED comparing notes.17. resent.4. practise. 1.

complement circumstanţial: We wanted to go to the theatre. manage. numai una din cele două forme este posibilă. Seeing is believing.17. We found it exciting explored the cave. switch off the lights please. They AGREED to make another attempt. They CONSENTED to make another attempt. decide. b) după verbe.7. b) după prepoziţii: BEFORE going out. Folosirea infinitivului cu To este obligatorie: a) după verbele enumerate la 1. ask. I love swimming. . + agree.3 pct. În alte cazuri însă. 2) când se foloseşte numai forma Gerund. Folosirea formei Gerund este obligatorie: a) după verbele enumerate la 1. Why do you PUT OFF telling her the truth? I DON‘T MIND doing it again. He had the benefit of studying at a Romanian university.atribut prepoziţional: He has no desire to go.subiect. He ASKED us to leave immediately. He is keen ON reading poetry.complement direct: I love to swim in the sea. He REQUESTED us to leave immediately. 6: arange. 1. etc. attempt. c) după adjectivele worth. substantive sau adjective. pentru a exprima scopul: We hurried to explored the cave. Vom analiza deci cazurile: 1) când se foloseşte numai infinitivul. b) pot îndeplini acelelaşi funcţii în propoziţie: . consent. determine. hope.3 pct. choose.: They DECIDED to make another attempt. 3) când se poate folosi sau infinitivul sau Gerund-ul şi care sunt diferenţele de sens.6. nume predicativ: To see her is to like her. He has no intention of going etc. după verbe care exprimă un ordin sau o rugăminte: He ORDERED us to leave immediately. demand etc. 3: He AVOIDS mentioning the subject. THERE IS NO accounting for tastes.17. like şi după there is no: It’s WORTH listening to him. c) în construcţia Acuzativ cu infinitiv. 1.17.. aim.15. We had no time explored the cave. 69 . .

infinitivul . dislike. Adjectiv + Infinitiv Sens Exemplu Sens + Gerund Exemplu I hate getting up early. It began to rain while they were Remember Forget . c) Gerund indică o acţiune anterioară.8. A început să plângă.acţiune simultană cu regretul: .acţiune I like to go to văzută în concerts general: conducted by Ion Voicu. detaliate pe verbe. b) Gerund indică o acţiune anterioară verbului la mod personal. S-a oprit din citit. la o acţiune involuntară: She began speaking. sunt următoarele: a) Gerund indică în general. I must remember to give her the parcel.scopul acţiunii exprimate de verbul predicativ: He stopped reading. Trebuie să nu uit să-i dau pachetul. Nu are rost să neg că mi-a fost teamă la început. Substantiv.acţiune involuntară . S-a oprit să citească reclama. infinitivul. I forgot to phone her last night. în anumite situaţii.săvârşirea acţiunii în anumite circumstanţe: It’s no use to deny that I was frightened at first. prefer . Hate. Îmi amintesc că i-am dat pachetul. like. I remember posting the letter. She began to weep. It’s no use crying over spilt milk. Deosebirile principale între cele două forme. I’ll never forget seeing her dance. I must remeber to post the letter. În alte situaţii se poate folosi fie Infinitivul cu to şi forma Gerund. infinitivul . I like going to concents. Deoasebirile de întrebuinţare dintre infinitiv şi forma Gerund.17.acţiune deliberată: 70 . infinitivul . He began writing when he was fifty.acţiune anterioară: Regret Begin Cease .1.cu referire la o anumită ocazie: I hate to get up earluy on Mondays. I regret to say it wasn’t true. etc.acţiune posterioară: . sunt următoarele: Deosebirile de întrebuinţare dintre infinitiv şi Gerund Verb. He stopped to read the advertisement.acţiune anterioară: . d) Gerund-ul se referă la o acţiune deliberată. . I regret saying it wasn’t true.o acţiune viitoare: I remember giving her the parcel. A început să vorbească.

continue.a trece hand. (He became silent). (= in order to talk) I intend to spend the holidays at the seaside.a însemna: tell you. opportunity .fără allow / permit complement pupils to talk indirect: during tests. intend. ocazie: . literară: deserve. Stop .încetarea acţiunii: He stopped talking. a right hand is experimenta: in plaster) I meant to .a încerca.scopul acţiunii: . infinitivul pasiv: I tried writting with my left hand when I was a child.în limba scrisă. I had the opportunity of meeting him. mean allow. His coming tomorrow means mother’s working extra hard today. He doesn’t allow / permit talking during tests. fear. .în general: 71 . require.într-o anumită situaţie: He doesn’t . I can’t play records here as I’m afraid of disturbing him. I intend spending my holidays at the seaside. permit + complement indirect al persoanei: + verbul be = un moment convenabil. He began to realize his mistake. + infinitiv need. a face un efort: -a intenţiona: Try to write with your left . His statement needs to be checked.(your prin. dread. pasiv: want .walking. I’m afraid to disturb him at this late hour.frecvent în vorbire şi în exprimarea scrisă familiară: He stopped to talk to her. Thjis will be a good opportunity (for you) to meet him. Try . neglect .construcţia cu Gerund Your shoes mai frecventă need decât cu mending. but I forgot.posibilitate: afraid .

A fost de acord să vină: I AGREE TO her coming.moved.18. move . possibility. honour. Dacă am motiv să-l întâlnesc. She left at eight.12 . Nu avea nici o intenţie să meargă în excursie. succeed + in + Gerund. etc.6. dar: He SUCCEEDED IN setting everything right. (Ea) a făcut bine că l-a refuzat. If I have an OPPORTUNITY OF meeting him. She was RIGHT IN refusing him. 1. b) Unele substantive.16. Pentru particilarităţile fonetice şi ortografice ale formei în -ed.17. We DECIDED to visit the exhibition.9. Am hotărât să vizităm expoziţia. pot fi urmate fie de infinitiv. with the INTENTION to go to bed early. Am avut onorea de a fi prezentaţi marei cântăreţe.day English.carried. 72 . Nu am onoarea de a fi membru al acestei asociaţii. I’ll him your message. Există şi situaţii în care folosirea infinitivului cu to sau a Gerund-ului nu implică diferenţe mari de sens: a) Unele substantive. Pentru forma de participiu trecut a verbelor neregulate. vezi lista principalelor verbe neregulate. I do not have the HONOUR to belong to this association. Participiul trecut (The Past Participle) 1. la care se adaugă terminaţia -ed: listen . b) aim + infinitiv. We DECIDED ON visiting the exhibition. adjective sau verbe pot fi folosite uneori fără prepoziţie. iar alteori cu prepoziţie şi atunci sunt urmate de un Gerund: She AGREED to come. Sunt de acord să vină. opportunity + of + Gerund: I hope I won’t have OCCASION (= reason for/need to) to punish you. A plecat la 8 cu intenţia să se culce devreme.3.1. vezi 1. stop stopped. You were quite RIGHT to refuse his offer. c) occasion + infinitiv. I’ll give him your message. ca ambition. aim + at + Gerund: This book AIMS to give description of the structure of present . She had no INTENTION OF going on the trip. Sper că nu voi avea motive să te pedepsesc. pp. (un)capable + of + Gerund: He was (UN)ABLE to do it. This book AIMS AT giving description of the structure of present . Atenţie la următoarele situaţii care prezintă deseori dificultăţi pentru elevii români: a) manage + infinitiv. Dacă se iveşte vreo ocazie/Dacă am pozibilitatea să-l întâlnesc am să-i transmit mesajul tău. If I have OCCASION to meet him.listened. change. am să-i transmit mesajul tău. He MANAGED to set everything right.day English. şi atunci sunt urmate de un infinitiv.18. intention. carry . d) (un)able + infintiv. Participiul trecut al verbelor regulate se formează de la infinitiv. Participiul trecut este forma nepersonală a verbului care denumeşte acţiunea ca rezultat.1. charge. fir de of + Gerund: We had the HONOUR OF meeting the great sinbger. Ai avut dreptate să-i refuzi oferta. He was (UN)CAPABLE OF doing it.

18. b) Unele verbe neregulate au forme la participiul trecut: una folosită ca participiu. El a citit cartea. He has learned ???? this lesson. Participiul trecut are şi caracteristici adjectivale. El citise cartea. Când este accentuat aspectul adjectival al participiului. 1. 73 . He is a learned ???? man. b) Participiul trecut este întrebuinţat la formarea timpurilor perfecte ale verbelor. cu ajutorul verbului be la prezent sau Past Tense (în loc de auxiliarul have): The plumber is come. Future Perfect: He will have read the book. participiul urmează substantivul. Past Conditional: He would have read the book. Notă: Verbul go şi mai rar come pot reda idea de perfect prezent şi respectiv de mai mult ca perfect. el se aşează înaintea substantivului: These are portraits of wanted persons. beloved. The quest were gone. fie a celei adjectivale. fie a naturii verbale a participiului trecut.1. adăugând un [id] silabic: Participiul trecut He was aged. Caracteristicile adjectivale ale participiului trecut. El ar fi citit cartea. Atenţie! Unele verbe au forme speciale pentru participiile trecute folosite adjectival: a) participiul unor verbe regulate (aged.2.18. putând funcţiona ca un adjectiv în propoziţie. cursed.18.3. reiese din poziţia acestuia. cealaltă ca adjectiv (care poate apărea fie singur. A sosit instalatorul. Musafirii plecaseră. împreună cu verbul auxiliar have: Present Perfect: He has read the book. Sublinierea. Când se accentuează caracterul verbal. fie în anumite combinaţii): Participiu trecut Adjectiv din participiu The little child was beaten by the He was dead-beat (mort de oboseală) bigger boys. El va fi citit cartea. learned.4. funcţionând ca un înlocuitor al unei propoziţii relative: The things not wanted were given away (= which were not wanted). Adjectiv din participiu He is an aged ???? man. 1. Past Perfect: He had read the book.???? He was beloved ???? by his students. Aici se vând fructe şi legume proaspete. împreună cu verbul be: Fresh fruit and vegetables are sold here. blessed) îşi schimbă pronunţia. Our beloved ???? country. Caracteristicile verbale ale participiului trecut: a) Participiul trecut este folosit la formarea diatezei pasive. after the day’s work.

c) parte dintr-un complement direct complex (Acuzativ cu participiu trecut): I want it done immediately. They have worked here. He was stricken with fever. The preparations for the 74 . if. Spilt milk. Privi la funcţionarul aplecat peste hârtii. Traducere. She kept silent AS IF puzzled by my words. as if/as though etc. b) nume predicativ: He was. cauză. Acolo este biroul de obiecte găsite. deseori precedat de conjuncţiile when. Participiul trecut se traduce de obicei în limba română printr-un participiu sau printr-o propoziţie subordonată: He looked at the clerk bent over the papers. She has sewn/sewed a dress. A shorn lamb. The steel has melted.18. A fost impresionat de bunătatea ei.5. Wrought iron. 1. (folosirea atributivă a adjectivului) dar şi: He was half drunk. He has sown/sowed the field. Participiul trecut îndeplineşte funcţiile sintactice de: a) atribut: There is the Lost Property Office. The lawn was mown/mowed yesterday. (ea) se întoarse şi-l privi. They have spoilt/spoiled the child. Tăcea ca şi când cuvintele mele i-ar fi stârnit nedumerirea.: Struck with the emotion in his tone. Vreau ca aceasta să fie făcută imediat. she turned and looked at him. A cleanshaven man.Impresionată de emoţia care se simţea în vocea lui. Mown grass/hay (doar atributiv) A handsewn dress. He was panic stricken (folosit predicativ). The ship has sunk. Funcţiile sintactice ale participiului trecut.We have drunk too much coffee. condiţie. The tree was struck by lightning. He has spilt/spilled the milk.18. comparaţie). The shirt has shrunk. d) parte dintr-un complement circumstanţial (de timp. dar: melted butter/snow. impressed by her kindness. A spoilt child. Sunken eyes. He has just shaved. He was grief stricken (folosit predicativ). He was terror stricken (folosit predicativ). wrought-up nerves. (folosirea predicativă a adjectivului) Molten steel gold/lava (atributiv). Shrunken clothes. pentru metale. Sown seeds. 1. They have shourn/sheared the sheep. A drunken man is unpleasant to look at.6.

birthday party completed. am ieşit să cumpăr un tort. I should/would have been called Let me be called! Be called! be called have been called being called having been - - - - Imperativul Infinitivul prezent Infinitivul perfect Participiul prezent şi Gerund Participiul şi - 75 . I should/would be calling I should/would have been calling Let me bbe calling! Be calling! be calling have been calling - I shall/will be called I shall/will have been called I be called I should be called etc.18. I should/ would call I should/ would have called Let me call! Call! call have called calling having I am calling I have been calling I was calling I had been calling I am going to be calling I shall/ will be calling I shall/will have been calling I be calling I should be calling etc. 1. I went out to buy a birthday cook. Conjugarea verbului call Diateza pasivă Aspectul simplu I am called I have been called I was called I had been called I am going to be called Aspectul continuu I am being called I was being called Aspectul continuu Timpul Indicativul prezent Perfectul prezent Past Tense Mai mult ca perfect Viitorul apropiat Viitorul simplu Viitorul perfect Subjonctivul Condiţionalul prezent Condiţionalul trecut Diateza activă Aspectul simplu I call I have called I called I had called I am going to call I shall/will call I shall/ will have called I call I should call etc. I should/would be called.7. După ce am terminat pregătirile pentru aniversare.

shall/should. Folosirea formelor contrase este caracteristică vorbirii curente şi exprimării familiare în scris. având un sens lexical propriu în anumite contexte: I have a book. verbele auxiliare apar adesea sub forme reduse.19.19. timp. Trebuie să vezi filmul acesta. ele fiind de obicei neaccentuate în vorbire. Forma contrasă ‘ve (i’ve. He’s here = He is here. contrase. I do.) ‘s (he’s etc. 3) înlocuiesc verbele noţionale în răspunsurile scurte şi întrebările disjunctive (la fel ca şi verbele modale): A: Do you like this book? B: Yes. may/might) pot fi folosite şi ca verbe modale: You should see this film. Verbele auxiliare au următoarele caracterisitici: 1) sunt golite de sens lexical: I shall leave after he comes. I s-au oferit flori. Forme contrase constau în scrutarea berbelor auxiliare la forma afirmativă şi a negaţiei not la forma negativă: I’ve got a book. Voi pleca după ce Notă: Unele verbe auxiliare (will/would. He has written a good composition. Verbele auxiliare (Auxiliary Verbs) 1. persoană şi număr la verbele pe care le însoţesc: She was offered flowers. will you. Alte verbe auxiliare pot fi folosite şi ca verbe noţionale. O formă contrasă poate avea mai multe valori: He’s come = He has come. Notă: Unele forme contrase sunt caracteristice exprimării dialectale sau vorbirii necultivate. hasn’t he? 4) din punct de vedere al pronunţării şi ortografiei.) În loc de have 1) has 2) is Forma contrasă haven’t hadn’t În loc de have not had not 76 .. 2) îndeplinesc funcţia de marcă a categoriilor gramaticale de diateză. Fă te rog această traducere. I haven’t got a book. you’ve.2.1.Gerund-ul perfect Participiul trecut called called - called Called - 1. 1. Am o carte. . mod.19. Ele apar ca forme incorecte din punct de vedre gramatical în raport cu limba standard. He ain’t no fool (= He is no fool) El nu e prost deloc. please. Do this translation. Formele contrase ale verbelor auxiliare şi modale (la afirmativ şi la negativ cu adverbul not contras) sunt următoarele: Forme verbale contrase vine el.

Future: He will be reading.19. b) în propoziţii interogative: Shall we go to cinema? Where did he go? c) în partea finală a întrebărilor disjunctivale: He wasn’t there. Past Tense: was. Diateza pasivă I is being read. Infinitive Perfect: Have been reading. Present Perfect: He had been reading. 77 . participiul trecut been. Past: He was reading. Present perfect: It has been read. was he? d) când sunt accentuate. Be. - b) a diatezei pasive (be + participiul trecut): Infinitive: be read.3. Perfect Gerund: having been read. Gerund: being read. It was being read.‘d 1) had 2) should 3) would am are 1) shall 2) will do not does not did not cannot could not must not isn’t aren’t wasn’t weren’t shan’t is not are not was not were not shall not ‘m (I’m) ‘re (you’re etc. apare în structura: a) aspectului continuu (be + participiul prezent): Diateza activă Infinitive: be reading Present: He is reading.) ‘ll (I’ll. were. I did see him there. Conditional Perfect: He would have been reading. Present: It is read. Future Perfect: He will have been reading.) don’t doesn’t didn’t can’t couldn’t mustn’t shouldn’t won’t wouldn’t daren’t needn’t let’s “lemme” “ain’t” should not will not would not dare not need not let us let me 1) am not 2) is not Atenţie! Formele contrase ale verbelor auxiliare la afirmativ nu pot fi folosite: a) în răspunsurile scurte: Has he got a new bicycle? Yes. you’ll etc. Verbul be. was/were. 1. he has. Conditional: He would be reading. pentru subliniere: He was at the conference. Perfect Infinitive: have been read. been (a fi).

I should have been given. Conditional: It would be read. 1. Future Perfect: He will have read. b) la toate persoanele. participiul trecut: had.5. Future Perfect: I shall have given. would be given. should shall.7. în structura timpurilor viitoare. atât la diateza activă. I should be given. Present Perfect: He has read.6. la persoana I singular şi plural: Diateza activă Future: I shall give. Conditional Perfect: He would have given. Having been read.4. I shall have been given. Conditional Perfect: It would have been read. It had been read. A spus că o s-o facă.19. Diateza activă Perfect Infinitive: Have read Perfect Gerund: Having read. It will have been read. Future Perfect: It will have been read. Conditional:I should give. Conditional: He will give. Conditional Perfect: We would have read. folosit mai ales în propoziţiile circumstanţiale de scop: Hurry up. la persoanele a II-a şi a III-a singular şi plural.19. would have been given. It’s strange that they should have been here. 1. will have been given. should (viitor şi condiţional). should apare: a) la ambele diateze. Diateza pasivă Have been read. 1. Shall. It would have been read. în structura formelor perfecte: Past: It was read. Have.Past Perfect: It had been read. He He He He Diateza pasivă will be given. would intră în componenţa aceloraşi forme verbale ca şi shall. It has been read. Notă: Should + infinitiv este folosit şi ca viitor-în-trecut (Future in the Past): I said I should do it.19. Future Perfect: He will have given.19. Am spus că am s-o fac. had. Will. Diateza pasivă I shall be given. had (a avea). Future: It will be read. Notă: Would + infinitiv este folosit şi ca viitor-în-trecut: He said be would do it. Past Tense: had. might apare în structura subjonctivului analitic. apare. iar în vorbire. Verbul have. modul indicativ şi ale timpurilor modului condiţional. Conditional Perfect: I should have given. Past Perfect: He had read. pentru formarea subjonctivului analitic: It’s strange that they should be here now. 1. cât şi la cea pasivă. 78 . şi la persoana I singular şi plural: Diateza activă Future: He will give. May. so that we may arrive in time.

have to. respectiv Past Tense Simple: Do you live in this town? Locuieşti în acest oraş? Does he work here? Lucrează aici? Did he attend this school? A urmat această şcoală? I don’t like it.9. Vrea să vadă piesa. Verbele modale exprimă atitudinea vorbitorului faţă de enunţ.8. Nam destul timp ca să fac asta. 1. will/would. may/might. necesară. You must meet him at the station. Verbele modale (Modal Verbs) 1. a) Do. wish. used to. need. order. b) Do apare în structura formei negative a modului imperativ: Don’t listen to that nonsense. Citeşte-mi te rog. Trebuie să-l aştepţi la gară. Do read this letter to me.) care se comportă ca celelalte verbe noţionale: He wants to see the play. Let apare în structura imperativului. obligatorie. 2) verbe modale defective (Defective Modal Verbs) (can/could. Nu-l obliga să facă asta. verbele modale englezeşti se împart în: 1) verbe noţionale exprimând modalitatea (want. Verbul have formează interogativul şi negativul cu ajutorul lui do în engleza vorbită şi în varianta americană a limbii engleze: I don’t have enough time to do this.19. acţiunea din cadrul acestuia fiind văzută ca posibilă. S-a putea să plouă mai târziu.19. They didn’t go. forma de Past Tense did. intend. care 79 . Don’t oblige him to do this. He doesn’t understand. be to. intră în alcătuirea formei interogative şi negative a verbelor noţionale la timpul Present Simple. does. probabilă.20. Într-adevăr îşi face toate rochiile singură. c) Do este întrebuinţat pentru sublinierea predicatului la forma afirmativă a indicativului. Notă: 1.20. etc.1. oblige. advise. Don’t let’s listen to that nonsense. scrisoarea. de dorit etc. prefer. They hurried so that they might arrive in time. must. shall/should. Verbul auxiliar be primeşte auxiliarul do la imperativul negativ: Don’t be silly! Nu fi prost(uţ)! 2.Grăbeşte-te ca să ajungem la timp. 1. S-au grăbit ca să ajungă la timp. timpurile prezent şi Past Tense şi a imperativului. ought to. mean. dare). Din punct de vedere al caracteristicilor formale.: It might rain later. în care situaţie este accentuat: She does make all her dresses herself. persoana I şi a III-a singular şi Let me think! Let us think! Let him think! Let them think! plural: 1.

acţiunea exprimată de verbul la infinitiv se referă la un moment viitor: I can only help you next week. Caracteristicile verbelor modale. Verbele modale au următoarele caracterisitici: a) sunt defective. . b) nu primesc s la persoana a III-a singular (cu excepţia lui be to şi have to): He must see this play. Past Perfect: He had been allowed to go out and play before they left. nu pot fi conjugate la toate modurile şi timpurile.be allowed to/permitted to: Present: You may go now. may . c) formează interogativul şi negativul fără ajutorul auxiliarului do/did (cu excepţia lui have to): Must you do this? Trebuie să faci asta? She cannot swim. Formele aparent trecute ale verbelor modale au valori: . de exemplu. condiţional şi subjonctiv (could. . A cerut să venim a doua zi. dar care din punct de vedere formal. Trebuie să vadă această piesă. I could help you if you wanted me to. Dacă ele sunt însă urmate de un adverb de timp viitor. He demanded we should come the next day.exprimă de asemenea modalitatea. În consecinţă. Ştiam să patinez când eram copil. verbele modale sunt înlocuite de perifraze modale. Can. Past Tense: He was allowed go to. I se permisese să iasă afară să se joace înainte ca ei să plece. prezintă anumite caracteristici. dar: Do you have to type that report? Trebuie să dactilografiezi raportul? 80 . Notă: Termenul de verbe modale folosit pe parcursul lucrării se referă la verbele modale defective.20. Poţi/Ai voie să pleci acum. must.la unele forme care le lipsesc. Nu ştie să înoate.have to. She lent him the camera so that he could take photos on the trip. Am să te pot ajuta abia săptămâna viitoare. de anumite construcţii cu sens modal (Modal Equivalents): can . Aş dori să vin mâine. must . 1.de condiţional şi subjonctiv (should): I should like to come tomorrow if you don’t mind. I s-a permis/dat voie să plece. I-am împrumutat aparatul de fotografiat ca să facă fotografii în excursie. exprimă indicativul prezent: I can help you.2. would. Notă: Might poate fi folosit cu valoare de Past Tense doar în vorbirea indirectă: She said you might go.be able to. adică le lipsesc anumite forme verbale. need şi dare. may. dacă nu te deranjează. might): I could skate when I was a child. Aş putea să te ajut dacă ai dori.de Past Tense. Formele pe care le au verbele modale pot fi folosite pentru redarea mai multor timpuri şi moduri.

You needn’t type this. În cadrul predicatului verbal compus. Când sunt urmate de infinitivul prezent. Can este folosit pentru toate persoanele la indicativ Could este folosit pentru toate persoanele la Past Tense şi subjonctivcondiţional. Condiţional: Would you be able to manage by yourself if it was necessary? Could you manage by yourself if it was necessary? prezent. Sar putea să fi fost aici înainte să sosim noi. Când sunt urmate de infinitivul perfect. S-ar putea ca el să fie acolo acum. 81 . Although it was very cold yesterday.20. verbele modaqle se referă la o acţiune prezentă sau viitoare: He might be there now. I could run faster than you last year. Ştiam să patinez când eram copil. Ea s-ar putea să vină mai târziu. dar: He has to get up early every day. . She might come later. Trebuie să se scoale devreme în fiecare zi.funcţia lexicală de exprimare a modalităţii: She can type. de anterioritate: He might have been here before we arrived. She might come later.manifestată în anumite condiţii. e) pe plan sintactic.) corespunde aspectului continuu al verbului respectiv: I can see the car now.3.funcţia gramaticală de marcă a timpului: He can skate now. Ştie să patineze acum. Deşi a fost foarte frig ieri. CAN/COULD. Puteam să alerg mai repede decât tine anul trecut. ought to): She can cook. Viitor: I’ll be able to skate next year. acţiunea exprimată de verbul noţional are un caracter trecut. (capacitatea de a patina în general). 1. Când sunt urmate de infinitivul prezent.d) sunt urmate de infinitivul scurt al verbelor noţionale (cu excepţia lui be to. (capacitatea de a patina . Poţi să cumperi un televizor în rate. S-ar putea ca el să fie acolo acum. Ştia să patineze când era copil. Can/could poate exprima: 1) capacitatea (fizică sau intelectuală) de efectuare a unei acţiuni: Tom can speak three foreign languages. we were able to skate for an hour. Tom ştie trei limbi străine. He could skate when he was a child. Notă: Can urmat de un verb de percepţie senzorială (see. have to. verbele modale se referă la o acfţiune prezentă sau viitoare: He might be there now. I can hear footsteps. Nu este nevoie să baţi asta la maşină. verbele modale îndeplinesc o funcţie dublă: . ea s-ar putea să vină mai târziu. Ştie să bată la maşină. Can exprimând capacitatea fizică sau intelectuală (ability) este înlocuit de be able to/be capable of/know how to: Prezent: I can ski now/I am able to ski now. Ştie să gătească. verbele modale defective alcătuiesc un predicat verbal compus împreună cu un alt verb la infinitiv: You can buy a TV-set in instalments. hear etc. am reuşit să patinăm o oră. (mai puţin frecvent) Past Tense: I could skate when I was a child. în special nefavorabile).

3) Posibilitatea datorită circumstanţelor se exprimă astfel: Prezent: You can ski at Predeal now. You will be able to ski at Predeal. If he had enough money he could buy a bicycle. There is enough snow. 1.20.4. The airport could be closed. 5) Could + infinitivul perfect este folosit pentru a exprima capacitatea nerealizată de efectuare a unei acţiuni în trecut: She could have helped me. Might este folosit pentru toate persoanele cu valoare de condiţional şi subjonctiv. MAY/MIGHT. Past Tense: We could ski at Predeal last year. I wasn’t able to see him in the dark. I couldn’t see him in the dark. ca o alternativă a lui many în exprimarea familiară: A: Can I borrow your umbrella? B: Of course you can. be permitted to: On Sundays we were allowed to stay in bed until ten o’clock. can/could poate fi înlocuit de be allowed to. (But she didn’t). Viitor: It will be possible for you to ski at Predeal. Ar fi putut să mă ajute. Can’t/Couldn’t + infinitivul perfect exprimă o deducţie negativă despre un eveniment trecut: A: Did Ann type the report? B: She can’t/couldn’t have typed it. 4) Can/could sunt folosite pentru a exprima: o cerere. May este folosit la toate persoanele cu valoare de indicativ prezent şi viitor. 82 . rugăminte politicoasă: Can you wait a few moments? Could este mai politicos decât can. În acest sens. She hasn’t learned to type yet. Forme de condiţional: It’s foggy. Could este folosit pentru a exprima permisiunea în trecut: On Sundays we could stay in bed until ten o’clock. 2) Can este folosit pentru a exprima permisiunea. There was enough snow. there will be plenty of snow in December. Pot să iau umbrela ta? Desigur.Te-ai putea descurca singur dacă ar fi nevoie? Atenţie! Diferenţa de sens între could şi was/were able to se pierde la negativ sau cu verbe de percepţie: I couldn’t ski yesterday as the weather was very bad. You’ve just had your dinner. Duminică aveam voie să stăm în pat până la ora 10. there will be plenty of snow in December. B: You can’t be hungry. 6) Can’t/couldn’t + infinitivul prezent al verbului be exprimă o deducţie negativă despre un eveniment prezent: A: I’m hungry. I wasn’t able to ski yesterday as the weather was very bad.

rar mayn’t: A: May I go out? B: No. c) în fraze conţinând subordonate condiţionale: If you shouted. He said it might rain later. you may not.) b) după un verb trecut. Dacă ai striga.. instrucţiuni: You mustn’t walk on the grass. o rugăminte politicoasă (may este mai politicos şi oficial decât can/could): May I use your phone? Îmi daţi voie să dau telefon? Folosirea lui might în acest sens indică un grad de nesiguranţă mai mare decât may (cu privire la răspuns): Might I use your phone? Aş putea să dau un telefon? 3) May/might + infinitivul prezent exprimă o posibilitate prezentă sau viitoare (în sau după momentul vorbirii): He may come today. (Please give me a copy. Se poate să fi sosit.. Nu călcaţi pe iarbă. „It may rain later”. La forma interogativă şi negativă. mai ales în regulamente. I s-a permis/I s-a dat voie să plece. Must not (musn’t) este folosit pentru a exprima interdicţia. 2) May/might poate exprima o cerere. I’m annoyed that you haven’t given me one. He might have arrived. Poţi să pleci. 4) Might mai este folosit: a) în cereri insistente sau atunci când vorbitorul este iritat de neîndeplinirea unei acţiuni (might + infinitivul prezent): You might give me a copy of that paper. Se poate să vină azi. I s-a permis/I s-a dat voie să plece. Forma negativă de neacordare a permisiunii de may not. Might este folosit: a) pentru a exprima o posibilitate mai îndepărtată (s-ar putea.Might este întrebuinţat cu valoare de Past Tense doar în vorbirea indirectă. May este folosit: 1) pentru a cere (a) sau a acorda (b) permisiunea (mai oficial decât can): a) May I go? Pot să plec? b) You may go. he said. he might hear you. S-ar putea să fi sosit. în vorbirea indirectă: He said he might come. S-ar putea să vină mâine. He might come tomorrow. s-ar putea să te audă. Echivalentul modal pentru exprimarea permisiunii este be allowed to/be permitted to: He was allowed to go. . He was permitted to go. may exprimând posibilitatea este înlocuit de construcţiile do you think + prezent/viitor sau be likely + infinitiv: Do you think he’ll come today? Crezi că o să vină astăzi? Is he likely to come today? Crezi că o să vină astăzi? May/might + infinitivul perfect este folosit pentru a exprima o speculaţie despre o acţiune trecută: He may have arrived.) 83 .

A: Do I need to come every day? B: You don’t need to. urgentă: I must be at the hospotal at two. Prezent: You must stay in bed for a few days. MUST/HAVE TO/NEED. 1. You have to stay in bed when you have flu. Forma must not (mustn’t) exprimă interdicţia. Have got to În vorbirea familiară. Must se foloseşte pentru a exprima: 1) obligaţia: They must stop because the traffic light is red now.5. Must este folsit la toate persoanele.20. 84 . la indicativul prezent şi viitor.b) pentru a exprima iritarea. pe când have to exprimă o obligaţie impusă din exterior: I must go. HAVE TO. Ai fi putut să-mi spui ce s-a întâmplat. Past Tense: He had to stay in bed last week. repetată (habitual obligation): I have to be at the hospital at seven o’clock every morning. (It’s my decision). Need poate fi folosit la mai multe timpuri (ca şi not have to): Prezent: A: Need I go there now? B: No. Forma negativă a lui have to exprimă o obligaţie externă sau repetată. I begin work ar seven. It’s most important. iar have se contrage obţinându-se I’ve got/I haven’t got to phone her. He was quite ill. Viitor: You must stay in bed tomorrow if you don’t feel better. se adaugă got la have to. sau un sfat la prezent sau viitor: You must not move. Must exprimând obligaţia poate fi înlocuit de have to sau ‘ve got to. b) Must exprimă o obligaţie importantă. You’ll have to stay in bed when you feel feverish again. You’ve got flu. mai ales în propoziţii negative şi interogative. Have to este folosit ca înlocuitor a lui must exprimând obligaţia. sau not have to/not need to: You needn’t come early. You mustn’t miss that film. (The shop is closing). iar need este folosit cu valoare de prezent şi viitor. you needn’t. Lipsa obligativităţii se exprimă cu ajutorul lui needn’t. it is very good. (We don’t go to schoool on Sundays). Între must şi have to există următoarele diferenţe de sens: a) Must exprimă o obligaţie impusă de către vorbitor. (We don’t go to schoool on Sundays). Have to exprimă o obligaţie obişnuită. You mustn’t walk on the grass. You don’t have to come early. We won’t have to get up early Sundays. reproşul în legătură cu neefectuarea unei acţiuni trecute (might + infinitivul perfect): You might have told me what had happened. Această formă exprimă de obicei obligaţia împlinirii unei singure acţiuni. habituală: We don’t have to get up early Sundays. We have to go.

20. Are nevoie de ajutor. SHALL/SHOULD.) Atenţie! Need şi needn’t sunt urmate de infinitivul scurt. Celelalte forme sunt urmate de infinitivul lung: You needn’t have bought two loaves of bread. Did she need the dictionary? A avut nevoie de dicţionar? 2) Must poate exprima şi deducţia logică: She must be at home.Past Tense: Did you need to go there yesterday? I didn’t need to go. Am crezut că este bolnavă (deducţie logică). she can’t be at home now. Cartea e foarte interesantă. o sugestie. 85 . Shall este folosit: 1) pentru a exprima obligaţie. She must have worked very hard. We thought she must be ill. You should read it. He shouldn’t tell lies. folosirea lui need în locul lui must arată vă vorbitorul se aşteaptă la un răspuns negativ: A: Need I wash the dishes? (I hope not. She left an Deducţia negativă se exprimă cu ajutorul lui cannot/can’t + infinitivul prezent al verbului to be: She left ten minutes ago. necesitatea logică de înfăptuire a unei acţiuni. după un verb declarativ la un timp trecut: She said she would have to leave early in the morning (obligaţie). Vânzătorul va furniza piesele de schimb în timp util. de obicei sub formă de sfat de către vorbitor: The book is very interesting. Viitor: You needn’t/won’t need to go there tomorrow. la persoana I singular sau plural: a) pentru a cere un sfat. hour ago. etc. She couldn’t have baked this pie. N-ar trebui să mintă. în stil oficial . mergem la cinema diseară? What shall I do? Ce trebuie să fac? b) pentru a face o ofertă: Shall I help you? Să te ajut? Should este folosit pentru a exprima: 1) obligaţia. Deducţie logică negativă se exprimă cu ajutorul lui can’t/couldn’t + infinitivul perfect: She can’t have baked this pie. În vorbirea indirectă se foloseşte must sau have to după caz.6. Notă: Need poate fi folosit şi ca verb principal. 2) Shall este folosit în propoziţii interogative. Vânzătorul este obligat să furnizeze piesele de schimb în timp util. Must + infinitivul perfect exprimă o deducţie logică (în prezent) despre o acţiune trecută: She’s got a ten in her term paper. I’ve bought a loaf myself.acte. She can’t cook. Ar trebui s-o citeşti. la persoana a II-a şi a III-a: The seller shall supply the spare parts in due time. Notă: În propoziţiile interogative. însemnând: He needs help. She can’t cook. un ordin: Where shall we put the flowers? Unde să punem florile? Shall we go to the cinema tonight? (Ce spui). 1. regulamente.

Exprimarea unui sfat. B: Ştiu c-ar trebui. He told me you should attent the conference.2) o presupunere (indicând un grad de nesiguranţă mai mare decât will): He should be there by now. A: Ar trebui să termini cartea înainte să pleci în vacanţă. Ar fi trebuit să traversezi când lumina semaforului era verde. Should + infinitivul perfect exprimă neîndeplinirea unei obligaţii sau a unei acţiuni în trecut:You should have sent her a telegram. 3) Should este frecvent folosit în propoziţiile subordonate (vezi cap. prin ought to/should este mai puţin puternică decât prin must: Comparaţi: You should see a doctor. Dacă se întâmplă să vină. c) în propoziţii condiţionate pentru a exprima o condiţie mai puţin probabilă: If she should come. Ar trebui să te duci la doctor. Trebuie să te duci la doctor. e) în propoziţii de scop negative. d) în propoziţii de scop.7. Why didn’t you? Ar fi trebuit să-i trimiţi o telegramă. după lest şi uneori după in case: She was afraid in case she should slip on the icy road.20. de obicei sub formă de sfat dat de către vorbitor (la fel ca should): A: You ought to finish the book before going on holiday. Mi-a spus că ar trebui să vii la conferinţă. Ought to + infinitivul perfect exprimă o datorie neîndeplinită. B: I know I should. You oughtn’t to have crossed when the lights were red. spune-i să mă aştepte. Îşi puse ochelarii de soare ca să nu-i vadă nimeni lacrimile. a unei recomandări. sugestii. De ce n-ai făcut-o? 1. b) în propoziţii completive directe: I suggest we should leave at once. Ar trebui să fi plecat deja. He should have left by now. You must see a doctor. 86 . Ought to/should rămâne neschimbat în vorbirea indirectă. OUGHT TO. în paralel cu would: She put on her sun glasses so that ne one should/would see her tears. 25): a) în propoziţii subiective: It’s strange that he should behave like that. o acţiune care ar fi trebuit efectuată (la fel ca should): You ought to have crossed when the lights were green. Îi era teamă să nu alunece pe drumul îngheţat. You should have crossed when the lights were green. după un verb la un timp trecut: He told me you ought to attent the conference. Ought to indică obligaţia sau datoria. tell her to wait for me. Ar trebui să te duci la doctor. You ought to see a doctor. N-ar fi trebuit să traversezi pe lumina roşie a semaforului. Ar trebui să fi ajuns acolo deja. You shouldn’t have crossed when the lights were red.

hotărârea de a efectua o acţiune: He will study chemistry whatever his father says. woud este folosit pentru a exprima: a) intenţia (în vorbire indirectă): I said. o rugăminte politicoasă: Would you do me favour? Vreţi să-mi faceţi un serviciu? Would you do me a favour? Vă rog să-mi faceţi un serviciu? Notă: Would like este de obicei folosit în locul lui want. Will devine would sau infinitiv în vorbirea indirectă. 3) o acţiune repetată. B: I’ll fetch you a glass of water. indiferent de părerea tatălui său. hotărârea de a efectua o acţiune în trecut: He would keep silent for hours. Nu vrea să mă ajute. în propoziţii interogative.20. Nu voia să mă ajute. în momentul vorbirii la persoana I (de obicei contras în ‘ll): A: I’m thirsty. b) intenţia negativă (refuzul): Present: He won’t help me. Mi-e sete.8. Aş dori să vorbesc cu directorul. dar mai autoritar decât would): Will you sign the register? Vă rog să semnaţi în registru. Past tense: He wouldn’t help me. c) insistenţa. în funcţie de sens: Would este folosit: 1) pentru a exprima o cerere. nepremeditată. Will este folosit pentru a exprima: 1) o comandă impersonală (similar cu must. 2) insistenţa. „I will help her”. 4) o invitaţie. Would you like to talk to him now? Doriţi cu el acum? 2) Ca forma de Past Tense a lui will. Va studia/este decis să studieze chimia. I want to talk to the manager. WILL/WOULD. un obicei al unei persoane (will „frecventativ”): He will sit on the bench for hours and gaze at the stars.1. no metter what arguments I used. Vino încoace imediat. la persoana a II-a: Will you have another sanwich? Mai vrei/ia te rog un sandviş. Să-ţi aduc un pahar cu apă. 87 . 5) o cerere sau rugăminte (pe un ton politicos. 6) o intenţie spontană. Obişnuieşte să stea ore-n şir pe bancă şi să se uite la stele. fiind o formă de exprimare mai politicoasă: I would like to talk to the manager. I said I would help her. be to): You will come here at once.

20. 2) o acţiune repetată. I ‘d sooner listen to the concert than see the film. Pentru a exprima un obicei prezent. 2) o acţiune planificată (construcţie des folosită în limbajul jurnalistic): The competition is to start in a week’s time. dar acum nu mai înot. 2. Obişnuiau să-şi petreacă vacanţele la munte. Obişnuiam să înot în Olt când eram copil. folosiţi prezentul simplu: I (usually) spend my holidays in the mountains.10. 1.9. Used to este folosit doar la Past Tense. (It’s very likely they still do it. pentru a exprima: 1) o acţiune repetată. De obicei îmi petrec vacanţele la munte. „Wait here till I come”. Atenţie! Used to nu are formă la prezent. but I don’t do this any longer. (Aceea trebuie să fie maşina lor). Obişnuiesc să-mi petrec vacanţele la munte. un obicei trecut. 88 . în vorbirea indirectă: He says. He says that I am to wait here till he comes. un obicei în trecut (would „frecventativ”): She would wait for me in front of the school gates. care nu mai este practicat în prezent: I used to swim in the Olt river when I was a child. Trebuie: Va sta să stea aici până ne întoarcem. BE TO. un obicei trecut. 1.20. Aş prefera să ascult concertul decât să văd filmul. care mai este practicat şi în prezent: They used to spend their holidays in the mountains. Would este frecvent: They would spend their holidays in the mountains. 3) un ordin sau comandă. Urmează: Va sta să stea aici până ne întoarcem. Probabil că aceea este maşina lor. Used to poate fi înlocuit de would la sensul.d) o activitate repetată. Îşi petreceau vacanţele la munte.). 3) Would este folosit şi pentru a exprima probabilitatea: That would be their car. Atenţie! Would + rather/sooner + infinitivul scurt este folosit pentru a exprima preferinţa: I would rather listen to the concert than see the film. USED TO. Atenţie! 1. Be to este folosit pentru a exprima: 1) o comandă sau instrucţiuni într-un mod impersonal (de obicei la persoana a III-a): He is to stay here till we return.

La Past Tense, be poate fi urmat: a) de un infinitiv prezent: He was to go. Urma să plece. Propoziţie din care nu aflăm dacă acţiunea planificată a fost îndeplinită sau nu. b) de un infinitiv perfect, pentru a exprima o acţiune plănuită dar neîndeplinită: He was to have gone (but he didn’t). 1.20.11. DARE. Dare se foloseşte cu saensul de a îndrăzni, a avea curajul, în special în propoziţii interogative şi negative: How dare you contradict me? Cum îndrăzneşti să mă contrazici? The boy dared not tell his father what he had done. Băiatul n-a îndrăznit să-i spună tatălui său ce a făcut. La afirmativ, dare se conjugă ca un verb principal: Prezent: dare, dares; Past Tense: dared. La negativ şi interogativ, dare poate fi conjugat ca un verb noţional sau ca un verb modal: Dare he speak? Îndrăzneşte să vorbească? Does he dare (to) speak? Dare ca verb modal este urmat: a) de infinitivul fără to după forma invariabilă dare (persoana a III-a singular sau Past Tense): I wonder whether he DARE come. Mă întreb dacă va îndrăzni să vină. He felt that he DAREN’T try. Şi-a dat seama că n-are curajul să încerce. b) de infinitivul cu to, după participiul prezent sau după persoana a III-a singular: Now he dares to attack me ! Acum îndrăzneşte să mă atace! c) de infinitivul cu sau fără to după forma de infinitiv a verbului, forma de Past Tense dared şi participiul trecut: He wouldn’t dare (to) tell me this. N-ar îndrăzni să-mi spună acest lucru. He dared (to) write upon the subject. A avut curajul să scrie despre acea problemă. He had never dared (to) ask me. Nu îndrăznise niciodată să mă întrebe. Atenţie! Verbul dare este urmat de infinitivul cu to când este folosit ca verb principal: He dared me to compete with him. M-a provocat la întrecere.

EXERCIŢII:
forma în -ing şi participiul trecut: study, ply, pay, write, stop, cut, travel, occur, die, dye, refer, wash, watch,go to, begin, cry, see, regret, free, show, sew.

I. Ortografiaţi următoarele verbe la persoana a III-a singular Past Tense,

1. Look! It (rain). Take you umbrelle. 2. Why (he, drive) so fast today? 3. It (start) to rain while she (walk) in the park yesterday. 4. The telephone (ring) just as he (go) out a few minutes ago. 5. If the weather (be) fine tomorrow, we (go) on a trip to Poiana Braşov. 6. What (you, go) tonight? 7. What time (the train leave)? It (leave) at 8 o’clock according to schedule.

II. Puneţi verbele din paranteză la timpul potrivit.

89

R: 1. It is raining. 2. Is he driving; drives; 3. started, was walking. 4. rang, was going out; 5. is, shall be skiing; 7. does the train leave, leaves.

1. Plouă. Plouă adesea toamna. 2. Plouă de când ai venit. 3. A plouat. 4. A plouat şi ieri. 5. Ploua când m-am uitat pe fereastră. 6. Stă să plouă. 7. Vom face o plimbare după ce va fi stat ploaia. 8. Nu vom merge în parc dacă nu va sta ploaia.

III. Traduceţi în limba engleză:

R: 1. It is raining. It often rains in autumn. 2. It has been raining since you came. 3. It has rained. 4. It rained yesterday too. 5. It was raining when I looked out of the window. 6. Is looks like rain. 7. We’ll go for a walk when the rain has stopped. 8. We shan’t go for a wak unless it stops raining.

R: 1. They are being shown the museum. 2. He has been appointed president. 3. I have been given a good dictionary. 4. You will be told what time the bus leaves. 5. The carpender will be paid for his work. 6. They were promised new bicycles.

Treceţi următoarele propoziţii la diateza complementul persoanei în subiect. Exemplu: They offered her flowers. She was offered flowers. 1. The guide is showing them the museum. 2. They have appointed him president. 3. She has given me a good dictionary. 4. They will tell you what time the bus leaves. 5. I’ll pay the cartenter for his work. 6. He promised them new bicycles.

IV.

pasivă,

transformând

pasivă:

V. Traduceţi următoarele propoziţii în limba engleză, folosind verbe la diateza
1. Această problemă trebuie analizată. 2. Nu s-a dormit în acest pat. 3. Copiii au fost bine îngrijiţi. 4. Câinele a fost călcat de un autobuz. 5. Vor râde de tine dacă vei purta rochia asta.

R: 1. This matter must be looked into. 2. This bed has not been slept in. 3. The children were well looked after. 4. The dog was run over by a bus. 5. You will be laughed at if you wear this dress.

analitic cu should sau may: Exemplu: a) It is necessary that he sand the letter at once. It is necessary that he shoul send the letter at once. b) Whoever the woman be, you must send for a doctor. Whoever the woman may be, you must send for a doctor. 1. Father insisted that his son read books in Romania history. 2. It is imperative that they exceed production. 3. The doctor recommended that the old woman keep to bed for a few days. 4. Long she be happy.

VI. În propoziţiile de mai jos, înlocuiţi, subjonctivul sintetic cu subjonctivul

90

5. The chairman demanded that proposals be made.

analitic:

VII. Traduceţi în limba engleză folosind forme ale subjonctivului sintetic sau
1. Este recomandabil să fii acolo la ora 8 fix. 2. Ei cer ca trupele inamice să fie retrase de pe teritoriul lor. 3. De ce să facem noi asta? 4. Dorinţa lui ca noi să devenim profesori s-a îndeplinit. 5. Fie ce-o fi, voi porni motorul.

R: 1. It is advisable that you be/should be there at eight o’clock sharp. 2. They require that the enemy troops be/should be withdrawn from their territory. 3. Why should we do this? 4. His wish that we should become teachers has been fulfilled. 5. Come what may, I’ll start the engine.

to).

VIII. Puneţi verbele din paranteze la infinitivul lung (cu to) sau scurt (fără
Exemplu: a) You must (hel) him. You must help him. b) They want (come) now. They want to come now. 1. He has decided (become) a mechanic. 2. Will you (come) to the theatre with me? 3. You ought (revise) for your exams this week. 4. We can (wait) for you here. 5. I saw them (cross) the street.
R: 1. to become; 2. come; 3. to revise; 4. wait; 5. cross.

paranteze la forma Gerund. Exemplu: He finally succeeded ... (sell) his old car. He finally succeeded in selling his old car. 1. The bad weather prevent him... (leave) last Monday. 2. Our teacher doesn’t approve... (study) late at night. 3. He worries... (lose) his position. 4. He finally succeeded... (post) the letter. 5. She insists... (do) everything herself. 6. This research aims... (find) a more efficient method.

IX. Completaţi spaţiile libere cu prepoziţiile necesare. Puneţi verbele din

R: 1. from leaving; 2. of studying; 3. about losing; 4. in posting; 5. on doing; 6. at finding.

X. Puneţi verbele din paranteze la forma Gerund. Puneţi pronumele personale la acuzativ (pentru o exprimare familiară), sau transformaţi-le în pronume posesive (pentru o exprimare mai literară). Exemplu: I can’t understand (he, forget) to come to the meeting. I can’t understand him/his forgeting to come to the meeting.

91

R: 1. me/my reading; 2. him/his coming; 3. me for interrupting you/my interrupting you; 4. her/her wearing; 5. them/their making; 6. us/our coming.

1. My mother hates (I, read) while I’m while I’m eating. 2. I don’t remember (he, come) late before. 3. Excuse (I, interrupt) you. 4. I don’t like (she, wear) my dresses. 5. I object to (they, make) so much noise. 6. He doesn’t agree to (we, come) late to school.

XI. Puneţi verbele din paranteze la infinitivul cu to sau forma Gerund în funcţie de sens: 1. I will remember (give) your mother your message. 2. I remember (meet) him at your birthday last year. 3. Please stop (interrupt) me in the middle of a sentence. 4. He stopped (talk) to his former pupils. 5. Did you forget (give) him that message? 6. I definitely recall (leave) my coat in this room.
R: 1. to give; 2. meeting; 3. interrupting; 4. to talk; 5. to give; 6. leaving.

participiu trecut: Exemplu: a) We saw an (entertain) programme on TV last night. We saw an entertaining programme on TV last night. b) The carpenter repaired the (break) chair. The carpenter repaired the broken chair. 1. We’ll have to work hard the (follow) weeks. 2. The police were on the tracks of the (follow) man. 3. That was a very (interest) book. 4. The (interest) parties signed the agreement. 5. They sell (freeze) goods here. 6. The temperature is below (freeze) point.

XII. Puneţi cuvintele din paranteze la forma corectă: participiu în -ing sau

R: 1. following; 2. followed; 3. interesting; 4. interested; 5. frozen; 6. freezing

R: 1. Books borrowed from the library must be returned in time. 2. The windows of the drawing-room opened on to a terrace overlooking the sea. 3. Hearing footsteps, he turned with a start. 4. All long known objects are dear to us. 5. He kept silent, as if puzzled by my behaviour. 6. Having completed her piece of work, she rose to switch off the machine.

1. Cărţile împrumutate de la bibliotecă trebuie înapoiate la timp. 2. Ferestrele salonului se deschideau spre o terasă cu privire la mare. 3. Auzind paşi, se întoarse tresărind. 4. Toate lucrurile pe care le ştim de mult ne sunt dragi. 5. Tăcu, părând mirat de purtarea mea. 6. După ce a terminat ce avea de făcut, se ridică să oprească maşina.

XIII. Traduceţi în limba engleză:

92

XIV. Înlocuiţi cuvintele scrise cursiv cu verbe potrivite ca sens şi verbe noţionale la infinitivul prezent sau perfect: Exemplu: We are obliged to do our homework every day. We have to do our hemwork every day. 1. You are given permission to leave. 2. Perhaps they have heard the news. 3. He probably went to Oradea on business. 4. Children are forbidden to play with matches. 5. She didn’t forget about the appointment; it is impossible. 6. As you don’t feel well it’s good for you to see a doctor.
R: 1. may leave; 2. may have heard; 3. must have gone; 4. must not play; 5. couldn’t have forgotten; 6. should see.

R: 1. Will you fetch me the newspaper, please. 2. Shall I buy some bananas? You’d rather buy some oranges. 3. Would you sign in the register, please. 4. Could you help me with my luggage? 5. Would you like a cup of coffee? No, thank you. 6. She can’t speak English yet, but she will be able to do so in a few years’ time.

1. Vrei să-mi aduci ziarul, te rog? 2. Să cumpăr nişte banane? Aş prefera să cumpăr nişte portocale. 3. Vreţi să semnaţi în registru, vă rog? 4. Puteţi să mă ajutaţi la bagaje? 5. Doriţi o ceaşcă de cafea? Nu, mulţumesc. Aş dori o ceaşcă de ceai. 6. Ea nu ştie însă englezeşte dar va şti această limbă peste câţiva ani.

XV. Traduceţi în limba engleză, folosind verbe modale potrivite ca sens:

2. Substantivul (The Noun)
2.1. Definiţie. Substantivul:
a) denumeşte obiecte în sens foarte larg, adică fiinţe, lucruri, fenomene (man, chair, snow, walk, wisdom); b) are categorii gramaticale de gen, număr şi caz; c) poate îndeplini în propoziţie funcţiile de subiect, nume predicativ, atribut, apoziţie, complement, element predicativ suplimentar, sau poate fi echivalentul unei propoziţii sau fraze.

2.2. Clasificare. Substantivele din limba engleză pot fi clasificate din mai multe
puncte de vedere. 2.2.1. Din punct de vedere al formării lor, substantivele se împart în: a) substantive simple: boy, meal, day; b) substantive formate din derivare cu sufixe sau prefixe: childhood, disgust, unhappiness;

93

c) substantive formate prin compunere (substantivele compunse): schoolboy, classroom; d) substantive formate prin conversiune, din alte părţi de vorbire: - adjective: the good, the evil, the rich, the poor; - verbe la infinitiv: cook, fall; - verbe la Gerund: reading, boxing; - verbe la participiul trecut: the injured; e) substantive formate prin contragere: ad (advertisement), fridge (refrigerator), gym (gymnasium), lab (laboratory), liv (livingroom), poly (polytechnic), pram (perambulator), pub (public house); f) abrevieri: MP (Member of Parliament), Dr (doctor), Mr Brown (Dl. Brown), Mrs Brown (dna Brown), Miss Brown (dra Brown), Ms Brown (apelativ pentru femei, căsătorite sau necăsătorite). 2.2.2. Din punct de vedere al gradului de individualizare, substantivele în limba engleză se împart în două clase mari: substantive comune şi substantive proprii. A. Substantivele comune sunt lipsite de posibilitatea de a individualiza prin ele însele. Ele denumesc un element printr-o categorie de obiecte de acelaşi fel: table, school. Substantivele comune se subclasifică în: a) substantive apelative, care denumesc un element dintr-o categorie: table, school; b) substantive colective, care denumesc obiecte constând din mai multe elemente de acelaşi fel: family, people; c) substantive concrete, care denumesc obiecte sau substanţa constitutivă a unor obiecte: table, wood, steel; d) substantive abstracte, care denumesc abstracţiuni: difficulty, worry, peace, love, music. B. Substantivele (numele) proprii au capacitatea de a individualiza un obiect dintr-o categorie de obiecte de acelaşi fel, denumind în principiu un singur element dintr-o categorie. În limba engleză, substantivele proprii denumesc: a) nume de persoane: Churchill; b) denumiri geografice: - nume de localităţi - nume de tări şi continente - nume de ape şi munţi c) diviziuni temporale: - lunile anului - zilele săptămânii - sărbători d) nume de cărţi, ziare, reviste e) nume de instituţii

94

audience.Ortografia substantivelor proprii. Substantivele numărabile sunt de obicei variabile ca formă (Variable Nouns). Rome .Organizaţia Naţiunilor Unite.3. număr şi caz. Numărul substantivelor (Number of Nouns) Substantivele în limba engleză au categoriile gramaticale de gen. . 2. a lot of brushes. cât şi numărul plural: museum .: The Conference for Peace an Security in Europe . We are Romanians. Sunday .Dombey şi fiul. iar cele nenumărabile sunt de regulă invariabile ca formă (Invariable nouns). având atât numărul singular. care pot fi numărate: a boy. b) pot fi precedate de numerale cardinale sau cuantificatori: one book.3. Ele se comportă: 95 . instituţii etc. ca şi în limba română: Helen . (El) Vorbeşte englezeşte.duminică. datorită desinenţei -s. concrete: child.Elena. lucrări. Clasificarea substantivelor numărabile. Există însă unele situaţii în care uzajul în limba engleză este diferit de cel din limba română: a) numele lunilor anului şi ale zilelor săptămânii se scriu cu literă mare în limba engleză.museums. specifică pentru forma de plural a substantivelor.titluri de ziare: The Daily Mirror. fiind considerate substantive proprii: April . the United Nations Organization . .titluri de capitole. 2. question. articole.3. Substantivele numărabile (Count Nouns).titluri de cărţi: Dombey and Son . school. . child . Substantivele numărabile denumesc noţiunile ca unităţi separate. Din punct de vedere al ideii de număr.2. având atât singular cât şi plural. cu verbe la plural: The apples are in the basket.children. b) toate cuvintele (cu excepţia articolelor. c) numele de naţionalităţi şi limbi se scriu de asemenea cu literă mare în limba engleză: He speaks English. Noi suntem români. three books.Conferinţa de pace şi securitate în Europa. Substantivele colective sunt o diviziune a substantivelor numărabile. Substantivele numărabile pot fi: apelative: garden. substantivele în engleză se împart în numărabile (Count nouns) şi nenumărabile (Mass nouns). two boys.1. pencil. 2. iar la numărul plural. sau colective: committee.aprilie.Roma. a few boys. În limba engleză substantivele proprii se scriu cu literă mare. etc. sau abstracte: difficulty. Numărul este categoria gramaticală care se recunoaşte cel mai uşor. several apples.titluri de reviste: English Language Teaching Journal. prepoziţiilor şi conjucţiilor) dintrun substantiv propriu exprimat printr-o perifrază substantivală se scriu cu literă mare în limba engleză: . Substantivele numărabile au următoarele caracteristici: a) sunt variabile ca formă. c) la numărul singular se acordă cu verbe la singular: The book is on the table. având forma numai de singular sau numai de plural.

3. b) La câteva dintre substantivele din acest grup se dublează consoana finală: fez . când pluralul se formează prin adăugarea desinenţei -s la forma de singular: book . când pluralul se formează în alte moduri. -x.când -o e precedat de o vocală: cuckoos. watch .quizzes. club. crowd. lamps.). Familia lui este mai numeroasă decât a mea.. shoal (of fish). 2. (=All the members of my family.buzzes. Ortografia pluralului regulat 1) Desinenţa -s se scrie -s după majoritatea substantivelor. generală: 96 .4. child.watches. villages. Neregulate. poultry. brushes. incluzând substantivele terminate în -e mut: book . team. noses. c) [iz] după sunete: classes. quiz . Din grupa substantivelor colective fac parte substantivele: army. Formele de plural sunt de două feluri: A.buses.3. La fiecare etaj locuiesc două familii. 2) Excepţii: Există unele situaţii care fac excepţie de la această regulă a) Substantivele terminate în -s. referirea fiind la o colectivitate: family. c) Substantivele terminate în -o: adaugă desinenţa -s: .1) ca substantive numărabile propriu-zise când denumesc o colectivitate considerată ca un întreg: The two football teams are in the field now. substantivele colective se folosesc ca forma de singular. regiment. carpets. Pluralul regulat al substantivelor se formează prin adăugarea desinenţei s la forma singular al substantivului. regulate. box. public. 2. planes). care se acordă cu verbul la plural. Substantivele numărabile au două forme: o formă de singular şi o formă de plural. family. class. government. zoos. În acest caz ele au numărul singular şi numărul plural şi se acordă cu verbe la singular sau la plural: His family is larger than mine. scenarios. -sh adaugă es: bus . table . troop. committee. Pronunţarea pluralului regulat este următoarea: a) [-s] după consoane surde: books. audience. months. Forma de singular este nemarcată: book. flock (of sheep). insects. Familia mea este acasă. matches. 2.books. studios. brush .3. 2) Când aceste substantive se referă la membrii componenţi ai colectivităţii.books. În această situaţie.3. proofs. buzz .brushes. On each floor live two families. press. referirea fiind la membrii colectivităţii: My family are at home. jury. kangaroos.fezzes.. ele se comportă ca substantive colective propriu-zise. Formarea pluralului substantivelor numărabile. pack (of wolves). tables. crew.tables. radios. herd (of cattle). glass glasses. swarm (of bees). -z. boys. Cele două echipe de fotbal sunt acum pe teren. -ch. box . tree. B. party. flight (of birds.5. company. assembly. A. b) [-z] după consoane sonore şi vocale: gloves.boxes.

classrooms. loaf .la unele substantive străine: concertos. 2.în substantive proprii: the Kennedys..adaugă -es la substantive ca: echoes. buffalos .la substantive proprii: Neros.6. half .după vocale: boy . sau [s]. dynamos. [f]. forget-me-not .au două forme de plural: banjos . tabaccos. .în abrevieri: kilos (kilogrammes). c) substantivele compuse în care primul element este man sau woman transformă la plural ambele elemente: man singer .baths. solos. mementos . self . În engleza contemporană există tendinţa ca numeralele şi abrevierile să formeze pluralul şi prin adăugarea doar a unui -s la singular: in the 1930s. e) Literele. [f].houses.Mts.3. race horse (cal de curse) .women doctors.elves. cargos . . Romeos. photos (photographs). sopranos. factory . mother-in-low .forget-me-nots. shelf .knives. 2) -f(e) [f] → ves [vz]: calf . Negroes. heroes. numeralele şi abrevierile formează pluralul prin adăugarea unui apostrof şi -s: A’s. woman doctor . leaf .leaves.halves.plays.cities. life .buffaloes. volcanos . There are two MP’s in the lobby.factories. Transformarea nu are loc: . potatoes. Pluralul neregulat al substantivelor se formează în mai multe a) consoana surdă [θ].boys. mosquitoes. Forma de plural fără apostrof este mai frecvent folosită decât cea cu apostrof. . b) Unele substantive compuse.lives.în substantive compuse: stand-bys.mothers-in-low.mementoes.men singers. path .paths. pros . mottos .race horses. . adaugă -s la primul element: looker-on .banjoes. sau [s] în care se termină substantivul se transformă în perechea ei sonoră: [v]. (profesionals).loaves.shelves.lookers-on. 1920’s. elf .mottoes. mouth . play . [z] (voicing) la unele substantive: 1) -th → ths: bath . pianos. MP’s: There are two A’s and three 2’s in the number of that Enghish car. d) Substantivele terminate în -y precedat de o consoană transformă pe y în i şi adaugă -es: city . 3) -se [s] → ses [ziz]: house . 3) Pluralul substantivelor compuse: a) Majoritatea substantivelor compuse adaugă -s la ultimul element: classroom . MP (Member of Parliament) . knife . Mt (Mountain) .volcanoes.selves. B.Mps.mouths. tangos. Atenţie! Acest fenomen de sonorizare a consoanei finale nu se produce la toate substantivele terminate în [θ]. .cargoes.calves. tomatoes. de obicei cele alcătuite dintr-un substantiv şi dintr-o construcţie prepoziţională. Există şi forme de plural regulat şi oscilaţie între cele două forme: Plural regulat (1): Forme duble (1): feluri: 97 .

dwarfs .feet.deer.wharves safe . headquarters .brethren.hoofs .Sonorizarea lui [s] se produce numai la substantivul house.scarfs . duck . sheep . goose . El vorbeşte cu un portughez.deaths lengh . game .berths cloth . pike . The Portuquese live in Europe.safes . the Portuquese.truths Plural regulat (2): Forme duble (2): belief .pike.duck )raţe sălbatice) . mouse mice.consoană + -th: vocală + -th: berth .cu substantivele denumind animale. This is an army barracks.horses.dogs.proofs scarf . Autobuzul. mai ales în limbajul ştiinţific: 98 .oaths truth .roofs wharf . Portughezii trăiesc în Europa. 3) doar pluralul regulat: cow .earts death . .sediu. Acestea pot avea: 1) doar pluralul zero: carp . folosit pentru indicarea unor varietăţi: antelope .cliffs hoof . c) Trei substantive adaugă desidenţa -en (cu sau fără mutaţie vocalică): ox oxen.baracă.cods. horse . foot . grouse .cod .teeth. The bus. - b) vocala sau diftongul final se schimbă în altă vocală sau diftong (mutation): man . dog .chiefs handkerchief handkerchiefs handkerchieves cliff .children. series .plural zero). louse .serie. Există mai multe desidenţe de plural de origine străină care sunt folosite în limba engleză.women.lice. cod .cu numele de naţionalităţi terminate în -ese: the Chinese. deer . 2) pluralul zero (folosit mai ales în limbajul vânătoresc) şi pluralul regulat în -s. the Vietnamese: He is speaking to a Portuquese.cu unele substantive în -s: barracks . hen . trolleybus and the underground are modern means of transport. child .lengths faith .ducks (raţe de ferme). the Japanese.cloths earth .beliefs dwarf . tooth .carp.sheep. brother .dwarves chief .hooves proof . These are army barracks.antelope . .men. e) Plurale străine (Foreign Plurals). woman .wharfs .cows.grouse.hens.faiths oath .geese. troleibuzul şi metroul sunt mijloace moderne de transport.game. d) Unele substantive numărabile au aceeaşi formă la singular şi plural (primesc desidenţa zero . means mijloc.antelopes.scarves roof . Pluralul zero este folosit: .

erratum ⎯ errata. axis ⎯ axes. stratum ⎯ strata. chassis. Unele substative au numai pluralul cu -s: -us ⎯ uses : bonus ⎯ bonuses campus ⎯ campuses chorus ⎯ choruses circus ⎯ circuses ignoramus ⎯ ignoramuses -a ⎯ as : arena ⎯ arenas drama ⎯ dramas dilemma ⎯ dillemas encyclopedia ⎯ encyclopedias diploma ⎯ diplomas era ⎯ eras 99 . paralysis ⎯ paralyses. În ceea ce priveşte pluralele străine există mai multe situaţii: 1. phenomena tableaux chamois. 2. -um -a: addendum ⎯ addenda. phenomenon tableau chamois. corps graffito Plural Terminaţia -i -ora -era -ae -a -ices -es -a -eaux zero -i Exemple stimuli corpora genera algae larvae strata codices theses criteria. ellipsis ⎯ ellipses. -is -es: analysis ⎯ analyses. agendum ⎯ agenda. parenthesis ⎯ parentheses. bacterium ⎯ bacteria. Unele substantive de origine străină şi-au păstrat forma de plural din limba din care au fost împrumutate. corps graffiti (de obicei plural) -a -um -ex -is -on -eau zero -o Unele dintre aceste desinenţe sunt mai bine reprezentate în limba engleză: -us ⎯ -i: stimulus ⎯ stimuli. hypothesis ⎯ hypotheses. diagnosis ⎯ diagnoses. bacillus ⎯ bacili.Plurale străine Singular Terminaţia Exemple -us stimulus corpus genus alga larva stratum codex thesis criterion. basis ⎯ bases. synthesis ⎯ syntheses. crisis ⎯ crises. datum ⎯ data. thesis ⎯ theses. chassis.

2.în matematică) -on -ons -on -a automaton ⎯ automatons ⎯automata -eau -eaus: bureau ⎯ bureaus ⎯bureaux -eaux plateau ⎯plateaus ⎯plateaux -o -os: libretto ⎯librettos ⎯libretti -i virtuoso ⎯ virtuosos ⎯virtuosi Notă: Formele de plural în i sunt rare. Substantivele nenumărabile pot fi concrete: sugar. Substantivele nenumărabile au următoarele caracteristici: a) sunt invariabile ca formă: tea. steel sau abstracte: beauty. kindness. I need (some) information. coal. La substantivele cu două forme de plural. Alte substantive de origine străină au două forme de plural: pluralul regulat cu -s şi pluralul de origine străină: -us -uses: cactus ⎯ cactuses ⎯ cacti -i genius ⎯ geniuses ⎯ genii (spirite. Substantivele nenumărabile denumesc noţiuni văzute ca un întreg.3. b) neavând contrastul singular . iar pluralul în s este întâlnit în vorbirea curentă. duhuri) (oameni de geniu) syllabus ⎯ syllabuses ⎯ syllabi terminus ⎯ terminuses ⎯ termini -a -as: antenna ⎯ antennas ⎯ antennae -ae formula ⎯ formulas ⎯ formulae vertebra ⎯ vertebras ⎯ vertebrae -um -ums: aquarium ⎯aquariums ⎯ aquaria -a curriculum ⎯curriculums ⎯ curricula medium ⎯ mediums ⎯ media sanatorium ⎯ sanatoriums ⎯ sanatoria ⎯ symposiums ⎯ symposia symposium -ix -ixes: appendix ⎯ appendixes ⎯ appendices -ex -ices index (în anatomie) (în cărţi) ⎯ indexes ⎯ indices (cuprinsuri) (indici . Substantivele nenumărabile (Mass Nouns). information.7. I need (some) scissors. ele nu pot fi numărate cu ajutorul numeralelor sau al altor cuantificatori: I need (some) tea.plural. cattle. formele străine de plural sunt de obicei folosite în limbajul tehnic. 100 .-um ⎯ ums: album ⎯ albums gymnasium geranium ⎯ geraniums museum ⎯ museums -on ⎯ ons: demon ⎯ demons electron ⎯ electrons lexicon ⎯ lexicons -o ⎯ -os:soprano ⎯ sopranos ⎯ gymnasiums 3.

(El) este un om de caracter. luggage. The main character of the story is on old fisherman. Am cumpărat două pâini. Îmi place carnea de oaie. Substantivele invariabile nu au opoziţia singular . Acest profesor are foarte multă experienţă. e) Uneori diferenţele de sens dintre substantivele numărabile şi cele nemumărabile sunt exprimate prin cuvinte diferite. A. cattle etc. This pig is very fat. measles. Substantivele invariabile la singular Un număr de substantive invariabile au numai formă de singular: sugar. please. Trebuie să-ţi faci cu atenţie lecţiile. (Ea) este o frumuseţe.plural. merchandise. cu diferenţe de sens: She is a beauty.8. the good. Ceaiul chinezesc este foarte bun. Porcul acesta este foarte gras. I’ve bought two loaves. Totdeauna îmi dă sfaturi bune. Acest bloc de gheaţă este foarte periculos. homework. Această unealtă este din fier. Ele au numai singular: gold. Numărul substantivelor invariabile. Am nevoie de informaţii suplimentare. Am cumpărat nişte carne de porc. Sunt două oi pe câmpie. Foarfeca este pe masă. 2. He always gives me good advice. That block of ice is very dangerous. wisdom. d) Unele substantivel englezeşti fac parte atât din clasa substantivelor numărabile. You must do your homework carefully. 101 .c) Se acordă cu verbul singular: Chinese tea is very good. Dă-mi o îngheţată te rog. I’ll buy bread at the supermarket. Give me an ice. money etc. Acestea se acordă cu verbul la singular: Phonetics is a branch of linguistics. furniture. This teacher has a great deal of experience. f) În limba engleză fac parte din clasa substantivelor invariabile la singular unele substantive care sunt numărabile sau invariabile la plural în limba română: advice. She has got a new iron. I need further information. Eroul/personajul principal al nuvelei este un bătrân pescar. Are un nou fier de călcat. I like mutton. Cunoştinţele lui de engleză sunt slabe.3. information. This tool is made of iron. knowledge. sau la plural: The scissors are on the table. income. He is a man of character. His knowledge of English is poor. Beauty is to be admired. Am să cumpăr pâine la autoservire. Mi sa întâmplat ceva interesant când am călătorit în nordul ţării. There are two sheep in the field. Wales. cât şi din a celor nenumărabile. I’ve bought some pork for dinner. news. Frumuseţea trebuie admirată. sau numai plural the police. I had an interesting experience when travelling in the North of country. business.

Fruit is good to eat. care exprimă următoarele noţiuni: 1) substantivul news: Here is the 9 o’clock news. bowls. Acoustics is the scince of sound.rahitism: Measles is a catching disease. 4) Unele nume de jocuri: billiards. the Thames: Wales is in the sounth-west of great Britain. the good. a bar of. Naples. gymnastics. a bowling-alley. d) Adjective abstracte substantivizate: the beautiful. c) Unele substantive terminate în -s. Este bine să mănânci fructe. the evil: In fairy-stories the good always wins. food. 2) nume de boli: measles . Dar: a billiard-table.Folosirea lor cu formă de plural şi/sau cu un verb la plural se face doar în situaţii speciale. 5) Unele substantive proprii: Athens.oreion. Ţara Galilor se află în partea de sud-est a Marii Britanii. an item of. Pojarul este o boală contagioasă. rickts . butter. Acustica este ştiinţa sunetelor. a dart-board. homework. Substantive concrete: Substantive abstracte: a piece of bacon a slice of cake a pice of bread a loaf of bread a pice of land a strip of land a piece of furniture an article of furniture a bit of grass a blade of grass a piece of paper a sheet of paper a piece of advice a word of advice a pice of information an item of news 102 . the sublime. darts. Brussels. Cuatificarea substantivelor invariabile la singular se poate realiza cu ajutorul unor cuvinte ca: a piece of. Dominoes is a game for children. Din clasa substantivelor invariabile la singular fac parte: a) substantivele nenumărabile concrete: bread. a bag of etc. cleanliness.pojar. Acestea sunt ştirile de la ora nouă. economics. În basme binele învinge totdeauna. information. ethics. mumps . 3) nume de ştiinţe şi obiecte de studiu terminate în -ics: acoustics. Wales. cybernetics. b) Substantive nenumărabile abstracte: advice. fruit. De asemenea: athletics. chalk. cards.

Notă: 1. Binoclul este pe masă. two pairs of glasses. Din clasa substantivelor invariabile la plural fac parte: a) substantivele care denumesc obiecte formate din două părţi egale. Exemplele de pluralia tantum în limba engleză sunt numeroase: Pluralia tantum în –s annals anale the antipodes antipozi arms arme auspices auspicii effects efecte. etc. glasses. Locuieşte la periferia oraşului. a pyjama cord . pants. Aceste substantive se numesc summnation plurals în limba engleză. Subtantive invariabile la plural Substantivele invariabile la plural au numai formă de plural şi se acordă de regulă cu un verb la plural: The binoculars are on the table. a pair of trousers. compasses. Aceşti pantaloni sunt prea lungi pentru tine. îmbrăcăminte funds fonduri grounds zaţ. three pairs of skis. Where are the scissors? Unde este foarfeca? 2) articole de îmbrăcăminte: braces. Observaţi forma de singular a unora dintre aceste substantive când sunt folosite atributiv: a spectacle case.crac de pantalon. a trouser leg . clothes flannels. a suspender belt . Substantivele care denumesc obiecte din două părţi se numără cu ajutorul cuvântului pair: a pair of scissors. jeans. shorts. trousers: These trousers are too long for you. pliers. overalls. pincers.toc de ochelari. terminate de regulă în -s: He lives in the outskirts of the touwn. drojdie letters litere the Lords Camera Lorzilor regards salutări remains resturi suds clăbuc de săpun stairs scări 103 .cordon de pijama.portjartier. pyjamas. Ele denumesc: 1) unelte: binoculars. b) alte substantive folosite numai la plural (pluralia tantum).an item of business a bit of business a piece of work a bit of work a word of abuse a fit of passion an attack of fever B. 2.

damages damages (pl. haine glass = pahar. distincţie la examene the Middle Ages-Evul mediu respects-omagii la plural Substantivele pluralia tantum şi summation plurals se confundă uneori cu forma de plural a unor substantive numărabile: colour = culoare. minutes 104 . teren letter = scrisoare. grounds grounds (pl. litere minute = minut. în limba română ele fiind substantive variabile sau invariabile la singular: archives arhivă ashes cenuşă contents conţinut goods marfă holydays vacanţă minutes proces-verbal pains osteneală sands plajă spirits dispoziţie wages salariu Atenţie! Există unele substantive care au două formă. pl. tantum) = literatură. tantum) = ochelari ground = motiv. pl. cauză. glasses glasses (pl. tantum) = despăgubiri effects (pl. cu înţelesuri diferite: o formă invariabilă la singular şi o formă invariabilă la plural: Subst. compasses compasses (pl. consideraţie la singular advices-înştiinţări. pl. avize airs-aere (figurat) ashes-cenuşă (în general) braces-bretele honours-onoruri. invariab. colours colours (pl. pl. Subst. tantum) = zaţ. tantum) = efecte. pl. pl. advice-sfaturi air-aer ash-scrum de ţigară brace-pereche (de potârnichi) honour-onoare middle age-vârstă mijlocie respect-stimă. pl. tantum) = compas damage = avarie.thanks mulţumiri troops trupe tropics tropice Unele substantive fac parte din clasa pluralia tantum doar în limba engleză. tantum) = drapel compass = busolă. invariab. letters letters (pl.

quarters quarters (pl. Vitele sunt pe câmp. the injured. e) Unele substantive proprii: the Alps. cartier. pl. În clasa substantivelor invariabile la plural intră şi unele substantive folosite numai la plural dar nemarcate formal pentru acest număr. Răniţii au fost duşi la spital. the wounded: The injured were taken to hospital.tantum) = termeni. the sick. condiţii c) Substantive nemarcate la plural. the East/West Indies. terms terms (pl. The cattle are in the field. d) Adjectivele sau participiile personale substantivizate: the handicapped. people. Aceste substantive sunt: cattle. boy watch Plural books pencils.minutes (pl. raporturi. the Hebrides. termen. trimestru. tantum) = locuinţă. pl. tantum) = balanţă spectacle = spectacol. the poor. scales scales (pl.tantum) = ochelari term = perioadă.tantum) = osteneală quarter = sfert. gentry. pl. relaţii. There are a lot of people in the street. pains pains (pl. Numărul substantivelor Substantive variabile Felul pluralului Plurale regulate Forma pluralului +s [s] +s [z] +es [iz] sonorizarea consoanei [0]-[_tz_]+[z] [f]-[v]+[z] [s]-[v]+[iz] Exemple Singular book pencil. the Highlands: The Highlands are mountainous region. police. the rich. tantum) = proces-verbal pain = durere. Regiunea Highlands este o regiune muntoasă. Sunt mulţi oameni pe stradă. boys watches bath knife house baths knives houses mutaţie vocalică man foot mouse men feet mice 105 . pl. spectacles spectacles (pl. cantomament scale = gamă muzicală. pl. clergy. solz.

-ix: -ices. -ora.plural în -en +. Genul este categoria gramaticală caracteristică în primul rând substantivelor. the good Helen.4. străine -is: -es. -era. the United States Singular Plural 2. Genul substantivelor (Gender of Nouns) 2. milk. goods cattle.mutaţie ox vocalică child Zero sheep works the Japanese stimulus corpus genus larva desideratum codex analysis phenomenon chassis tempo oxen children sheep works the Japanese stimuli corpora genera larvae desiderata codic s analyses phenomena chassis tempi -us: -i. -on: -a zero -o: -i Substantive invariabile Forma invariabilă Felul substantivelor a) nemumărabile concrete b) nenumărabile abstracte c) substantive în -s d) adjective abstracte substantivizate e) substantive proprii a) summation plurals b) pluralia tantum în -s c) substantive cu plural nemarcat d) adjective personale substantivizate e) unele substantive proprii Exemple gold. adică cuvintelor care indică numele obiectelor. -um: -a. Antarctica scissors customs. patriotism news the beautiful. dacă 106 .1. honey art. Plurale -ex. Conţinutul categoriei gramaticale a genului constă în aceea că obiectele din lumea inconjurătoare. -a:-ae. the Hebrides. Brown.4. the poor the Carpathians. police the rich.

Bibliotecara este la biroul ei. Ea scrie ceva. frate etc. sau prin adăugarea unui sufix la forma de feminin: 107 . substantivele din limba engleză se împart în trei grupe mari: A.3. iar dacă reprezintă lucruri. lion .. genul substantivelor în limba engleză se identifică de obicei cu ajutorul pronumelor care se referă la substantive şi care au forme diferite după gen: The librarian is at his desk. Clasificarea substantivelor după ideea de gen. brother. substantive nume de animale şi C. substantive nume de persoane. 3) identificată cu ajutorul unor cuvinte care marchează genul. Spre deosebire de limba română. 2. genul este marcat morfologic. feminin sau neutru. 2.reprezintă fiinţe. sister. 1) la substantive nume de persoane genul este marcat lexical.4. He is written something. categoria gramaticală a genului poate fi marcată: 1) lexical. sunt în afară sexului (neutre). în limba engleză genul substantivelor este rareori marcat formal. El scrie ceva. B. În afara cazurilor în genul este marcat formal: boy .4. Bibliotecarul este la biroul său. The librarian is at her desk. She is writting something. prin cuvinte diferite: brother ⎯ sister earl ⎯ countess father ⎯ mother king ⎯ queen lord ⎯ lady man ⎯ woman uncle ⎯ aunt 2) la alte substantive nume de persoane.2. Genul substantivelor nume de persoane (Gender of Personal Nouns). Din punct de vedere al apartenenţei la genul masculin. în care partea finală a substantivelor constuie marca categoriei gramaticale a genului: masă. iar substantivele nemarcate pentru gen (genul comun).girl. 2) morfologic. sunt unele de sex bărbătesc (masculin) şi altele de sex femeiesc (feminin). În limba engleză.lioness. substantive nume de obiecte. iar substantivele care denumesc persoane de sex femeiesc sunt de genul feminin: woman. La substantivele nume de persoane. substantivele care denumesc persoane de sex bărbătesc sunt de gen masculin: man. prin adăugarea unui sufix la forma de masculin: a) ⎯ ess: actor ⎯ actress count ⎯ countess god ⎯ goddess master ⎯ mistress waiter ⎯ waitress b) -ine: hero ⎯ heroine.

fiind înlocuite de pronumele it: I saw a frog by the lake. distincţia de sex masculin-feminin este marcată formal. friend. writer. chairman ⎯ chairwoman. 1) Substantivele nume de animale mari sunt considerate de obicei de genul masculin. Apartenenţa la genul masculin sau feminin se precizează în context: ⎯ cu ajutorul pronumelor: The teacher asked the pupil a few more questions as she wanted to give him a better mark. foreiner. male-student ⎯ female-student.: artist.4. male. Marca genului poate fi realizată: a) lexical: horse: stallion ⎯ mare ox: bull ⎯ cow sheep: ram ⎯ ewepig: boar ⎯ sow deer: stag ⎯ hind b) morfologic: lion ⎯ lioness.4. E. Ele aparţin genului comun. Iapa a nechezat când şi-a văzut stăpânul. chairman. ⎯ cu ajutorul unor adjective folosite doar pentru un singur sex: My neighbour is pregnant. situaţie în care substantivele sunt înlocuite de pronumele he sau she: The mare whinnied when she saw her master. musician. ⎯ cu ajutorul unor cuvinte la care genul este marcat lexical.4. Genul substantivelor nume de obiecte (Gender of Inanimate Nouns) 108 . It was big and ugly. ca boy. Genul substantivelor nume de animale (Gender of Animate Nouns) Substantivele nume de animale de subclasifică în: 1) nume de animale mari şi 2) nume de animale mici. teacher. female: boy-friend ⎯ girl-friend. cook.a) -er: window ⎯ widower b) -groom: bride ⎯ bridegroom 3) alte substantive nume de persoane au o singură formă atât pentru masculin cât şi pentru feminin. fiind înlocuite de pronumele he: The horse was rather restive at first. 2) Substantivele nume de animale mici sunt considerate de obicei neutre. quest. doctor. but he soon become more manageable. 2. tiger ⎯ tigress. parent.5. La unele dintre aceste animale. În unele cazuri însă se pot indica diferenţele de sex: a) lexical: cock ⎯ hen dog ⎯ bitch drake ⎯ duck b) prin cuvinte marcă ale genului: cock sparrow ⎯ hen sparrow he goat ⎯ she goat Tom cat ⎯ she cat 2. cousin.

justice. când sunt privite ca unităţi politice economice: Romania has gratly developed her tourism. devenind she sau he într-o exprimare afectuoasă. 2) Există şi o altă situaţie. Sunt feminine: a) substantivele care sugerează o caracteristică feminină. ⎯ substantivele baby. pot fi folosite şi la genul masculin sau feminin. vanity. ship. devotion. care sunt de obicei neutre. unde ele pot fi tratate ca substantive masculine sau feminine. 2. child. ambarcaţiuni: boat. river. the Cheviot. sun. ⎯ numele de ţări. Substantivele nume de obiecte. Când o persoană este tratată cu dispreţ. jealousy. engine. science. referitoare la substantive nume de persoane. d) nume de munţi: the Carpathians. nature. liberty. mercy. c) substantive abstracte ca: fortune. Where did you find it? 109 . Folosirea stilistică a categoriei gramaticale a genului A. într-o exprimare afectuoasă: The child hasn’t eaten his breakfast. fear. în vorbirea curentă. faith. iar substantivelor animate folosite de obicei la genul neutru li se atribuie genul masculin sau feminin. Fetch the baby from her cot. bus. folly. cele care indică fertilitatea: affection.4. Sunt masculine substantivele care denumesc: a) pasiuni intense şi acţiuni violente: anger.6. Unele substantive nume de obiecte care sunt de regulă neutre în vorbirea curentă sunt uneori personificate în literatură. opusă celei menţionate anterior. referirea la ea făcându-se cu pronumele it: So you’ve found the girl at last. Have you seen the dog? I don’t know where he is. Persoanele care manipulează aceste vehicule le consideră de genul feminin într-o exprimare afectuoasă: I am very fond of my car and I wash her every day. În această categorie intră: ⎯ denumirile de vehicule. b) fenomene naturale puternice: ocean. localităţi. maşini. b) substantivele care denumesc trăsături negative de caracter: ambition. la genul neutru masculin sau feminin. un caracter blând. revenge. B.Substantivele nume de obiecte sunt de genul neutru: Where’s your umbrelle? It is my bag. infant. she is crying. hope. afectuos. the Thames. c) nume de fluvii: the Danube. dar când intervin din considerente de ordin afectiv li se atribuie genul masculin sau feminin: Where is the cat? She is on the bed. aceasta poate fi considerată un obiect neînsufleţit. motor. Există două tendinţe: 1) substantivele inanimate sunt personificate. peace. ⎯ animale domestice sunt în general de genul neutru. murder. car. de animale sau persoane se pot îndepărta de la folosirea lor obişnuită. locomotive. ţinuturi.

helped me to mend the car. În limba română. categoria gramaticală a cazului este marcată prin: ⎯ desinenţă: the child’s book. c) apoziţie. cazul complementului indirect. Cazul acuzativ este cazul complementului direct: I ate an icecream an hour ago. Astfel. raporturile stabilite între obiecte şi între obiecte şi acţiuni se pot reda prin cinci cazuri.2. sau parte a unei propoziţii: Charles. dativul.5. genitivul. cazul complementului direct. Cazul nominativ este cazul substantivelor care îndeplinesc funcţia de subiect. Următoarele verbe sunt urmate de două acuzative: ask.5. Cazul acuzativ nu este marcat prin desinenţe în engleza modernă. acesta este. a very experienced engineer. un complement direct în cazul acuzativ şi este aşezat imediat după verbul tranzitiv: Shut the window. b) nume predicativ: He is a teacher. please. My neighbour. Nominativul este mai ales cazul subiectului. excuse. iar celălalt este tot în cazul acuzativ. Un substantiv în cazul nominativ în limba engleză se poate identifica cu ajutorul topicii.2. categoria gramaticală a cazului este marcată de obicei prin desinenţe (cărţile copiilor). acuzativul. Cazul este categoria gramaticală care indică raporturile dintre obiecte sau dintre obiecte şi acţiuni. în limba engleză. ⎯ prepoziţii: I bought it for Mary.1.3. Observaţi exemplele: The audience liked the play. în majoritatea cazurilor. I lent her (D) my umbrella (Ac). Funcţiile sintactice ale cazului nominativ sunt: a) subiect al propoziţiei: The boy is waiting for his friend. ⎯ topică: The man (N) opened the window (Ac). forgive. În limba engleză. Sistemul cazului este folosit pentru a marca funcţiile sintactice ale substantivelor. Cazul substantivelor (Case of Nouns) 2. fiecare dintre ele fiind folosit mai ales pentru exprimarea unui anumit raport. sau în cazul dativ. These women are nurses. nume predicativ şi apoziţie. ca şi în limba română. save. unul este în cazul acuzativ. Cazul nominativ (The Nominative Case). envy. a friend of mine.5. cazul atributului. 2. Cazul acuzativ (The Acusative Case). b) Dacă în propoziţie există două complemente. şi prepoziţii (pe masă). strike: 110 . will help you to do it. iar vocativul este în afara funcţiile sintactice. în funcţie de verbele după care urmează: I asked him (Ac) a question (Ac). De aceea el este identificat cu ajutorul topicii: a) Dacă există numai un complement în propoziţie. 2.5.

lend. give. d) parte dintr-un complement circumstanţial: They arrived in the evening. offer. happen. b) parte dintr-un complement prepoziţional: The boys were talking about the c) parte dintr-un atribut: I know him to be a man of honour. c) după verbe tranzitive urmate de complement direct şi complement indirect precedat de prepoziţia for: buy. It happened to my mother. do. În limba engleză. save: She made a new dress for her daughter. occur. c) după unele verbe intranzitive care au aceeaşi rădăcină ca şi substantivul în acuzativ. Cazul acuzativ este folosit după: a) verbe tranzitive. choose. pay.5. read sunt urmate de un complement indirect în cazul dativ şi un complement direct în cazul acuzativ: Can you lend me this book? She told the children an interesting story. formând aşa-numitul acuzativ intern: fight terrible fight. d) după prepoziţii. He proposed to her. read. communicate: I introduced him to my friends. tears. Un substantiv în cazul dativ îndeplineşte funcţia de complement indirect şi arată către cine sau către ce este îndreptată acţiunea exprimată de verb. pentru a denumi obiectul care suferă acţiunea verbului: drink. meet. eat. b) după verbe tranzitive urmate de complement direct şi complement indirect precedat de prepoziţia to: deny. În timp ce verbe ca: deny. Cazul dativ este folosit: a) după unele verbe intranzitive. urmate de un complement indirect al persoanei: come. Funcţiile în propoziţie ale unui substantiv în cazul acuzativ sunt: a) complement direct: She met my brother in the street. I wish you a good journey. order. b) după unele verbe intranzitive. 2. cazul dativ este marcat de prepoziţia to sau for sau prin topică: She gave some sweets to the children. leave. sing a song. d) după unele substantive: match. I bought a present for my mother. Cazul dativ (The dative Case). make. tranformându-le în verbe tranzitive: weep. look compassion. I envy you your garden. propose: He came to me. announce. I’m looking at him. Există însă un număr de verbe urmate în mod obligatoriu de cazul dativ + prepoziţia to: address. hand. give.The teacher asked the pupils several questions. tell: I paid the money to the cashier. 111 . hand. Majoritatea prepoziţiilor în limba engleză sunt urmate de substantive/pronume în cazul acuzativ: I’m looking at John. I’m wiriting a postcard to my friends.4. That saved us a lot of trouble. I lent her (D) a book (Ac).

David’s etc). Notă: Apostroful nu este obligatoriu în acest caz. construcţiile de mai sus întrebuinţându-se şi sub forma: for goodness sake. She advised me to be kind to the little boy. 2. ca şi în cazul scrierii cu ‘s: Burns’ [‘b_ă_:nziz] poems.Her attitude to animals surprised us. Man is superior to animals. books. Tendinţa în limba engleză contemporană favorizează însă scrierea fără -s dar pronunţarea cu [iz].la substantivele nume de persoane terminate în -s: Dickens’ life. b) Apostroful singur. (Earl’s Court.5. St. Substantivul în cazul genitiv exprimă în principal ideea de posesiune şi îndeplineşte funcţia de atribut în propoziţie: Ann’s bag is new. for convenience sake. Cazuri speciale: a) Grupurile de cuvinte şi titulaturile compuse au marca genitivului adăugată la ultimul cuvânt: a year and a half’s delay. St. We keep the children’s toys here. Harrods. Cazul genitiv (The Genitive Case). inferior: The result was not equal to his effort. equivalent. În limba engleză. e) după unele adjective: Din’t be cruel to animals. With Mr and Mrs Brown’s compliments. my sister-in-law’s job.la forma de plural a substantivelor regulate: the boys’ bicycles. for convenience’ sake. La numele proprii terminate în -s se poate întâlni şi genitivul cu ‘s: Dickens’s novels. Charles’ Notă: 1. ⎯ la câteva substantive comune terminate în sunetul -s şi urmate de cuvântul sake : for goodness’ sake. the drivers’ . La unele nume proprii care nu se termină în -s se observă tendinţa de dispariţie a apostrofului şi uneori şi a substantivului determinat: Earls Court. similar. 2. Albans. f) după adjective de comparaţie ca: adequate. Ortografia desinenţei genitivului: a) Desinenţa -s precedată de un apostrof se adaugă: ⎯ la forma de singular a substantivului: the girl’s dress. corresponding. fără desinenţa -s se adaugă: . the pupil’s question ⎯ la câteva substantive cu formă neregulată de plural: Men’s clothes are more expensive than women’s. Her cruelty to animals surprised us.5. Davids. Her kindess to animals surprised us. cazul genitiv este marcat de regulă de desinenţa -s. precedată de un apostrof. b) două substantive legate prin and care reprezint` posesorii aceluiaşi obiect adaugă marca genitivului la ultimul cuvânt: Tom and Mary’s parents (Tom şi Mary sunt fraţi). attention. 112 . equal. De aceea genitivul cu ‘s se mai numeşte genitivul în ‘s sau genitivul sintetic. St.

b) Substantivul în genitiv poate apărea singur. the school’s programme f) substantive care denumesc unităţi de timp. Love’s Labour’s Lost. determinantul. Asemenea situaţii apar: ⎯ când substantivul determinat a fost menţionat anterior: This is Tom’s book. either. those skates of Peter’s. nobody’s fault. Folosirea genitivului sintetic: Genitivul sintetic este folosit cu: a) nume proprii: Tom’s car b) substantive nume de persoane: the boy’s new shirt c) substantive colective: the nation’s security d) substantive care denumesc animale mari: the lion’s mane e) denumiri geografice şi ale unor instituţii: Europe’s future.c) Dacă obiectul nu aparţine amândorura. c) Substantivul în cazul genitiv poate urma substantivul determinat când este despărţit de acesta prin prepoziţia of (genitiv dublu): a book of the teacher’s. j) în unele expresii: a needle’s eye. în literatură: truth’s victory. Construcţia cu OF (The OF Construction) 113 . to a hair’s breadth. spaţiu. neither. substantivul determinat fiind omis. I was at the Browns’ (house) yesterday. măsură: today’s work. house. a day’s journey g) câteva substantive comune urmate de cuvântul sake: for pity’s sake. Have you met my brother Jimmy’s son? Pronunţarea desinenţei genitivului sintetic se realizează după regulile de pronunţare a desinenţei de plural a substantivelor: [s] [z] [iz] Spot’s the boy’s the judge’s the architect’s the teacher’s Bruce’s Dick’s Henry’s Alice’s Locul substantivului în cazul genitiv: a) Substantivul în cazul genitiv. somebody’s advice. h) substantive nume de obiecte care pot deveni masculine sau feminine prin personificare. every precum şi adverbul else. d) Apoziţia primeşte de obicei semnul genitivului la ultimul cuvânt. marca genitivului o primeşte fiecare substantiv în parte: Tom’s and mary’s friends. museum: I bought these at the grocer’s (shop). one şi compuşii lui some. the ocean’s roar. Romania’s foreign policy. a moment’s talk. Mary’s is in her bag. ⎯ când substantivul determinat este cuvântul shop. k) când substantivul determinat este omis: St Paul’s (Cathedral) is one of Tussaud’s (museum). i) unele pronume nehotărâte ca: another. her heart’s desire. no. any. place. for mercy’s sake. precede substantivul determinat când este folosit atributiv: This is my sister’s schoolbag.

9. Locul construcţiei cu of este după substantivul determinat: the life of the great writer. vietnamezii şi japonezii trăiesc în Asia. 8. Genitivul dublu diferă ca sens de constrcuţia cu of folosită singură. b) cu denumiri geografice urmate de un nume propriu: the City of London the Gulf of Mexico. Folosirea construcţiei cu of Construcţia cu of se foloseşte: a) cu substantivele nume de obiecte: the title of the book. Şcoala începe în septembrie.(vezi 21. 5. Dunărea se varsă în Marea Neagră.5. în locul genitivului sintetic: ⎯ când numele proprii sunt exprimate prin substantive coordonate: the teacher of Peter and Mary ⎯ când numele propriu constă dintr-un substantiv cu apoziţie: the reign of Queen Elisabeth ⎯ când dorim să subliniem numele propriu: the sonnets of William Shakespeare d) cu substantivele nume de persoană: ⎯ când substantivul determinat este precedat de articolul nehotărât sau de un demonstrativ: I am a great admirer of this writer. În fiecare an la data de 4 iulie. c) cu nume proprii. Hotelul Intercontinental din Bucureşti se află. Doctorul Ionescu consultă elevii în fiecare luni.Construcţia cu prepoziţia of este uneori folosită ca un echivalent al genitivului sintetic: Shakespeare’s plays . 2. lângă Teatrul 114 . 3.4) EXERCIŢII: I. Genitivul dublu (The Double Genitive) Genitivul dublu constă din genitivul sintetic + construcţia cu of. 2. Chinezii. Această construcţie este folosită cu substantive nume de persoane: This joke of Peter’s A threat of our teacher’s. Spania se învecinează cu Franţa.the plays of Shakespeare. 6. e) pentru întărire: The arrival of his grandfather surprised him. 7.6. folosind substnative proprii şi abrevieri: 1. Traduceţi următoarele propoziţii în limba engleză. a description of Galsworthy’s = o descriere făcută de Galsworthy. a description of Galsworthy = o descriere a lui Galsworthy (făcută de altcineva). Cazul Vocativ (The Vocative Case) . Noi mergem la înot duminica. Dl. the wings of a butterfly. 4. the roof of the house. student hostel. afternoon tea. Brown este membru al parlamentului. f) cu nume de animale mici: the tail of the mouse. Genitivul implicit (The Implicit Genitive) Genitivul implicit este o contrucţie genitivală în care substantivului determinat îi lipseşte desinenţa de genitiv: audience participation. americanii sărbătoresc Ziua Independenţei.

II.. addenda. forget-me-nor. people live in Bucharest. We study English and Russian at school. merry-go-round. They left their (watch) on the table. villas. people. encyclopedias. Naţional. 7. Give me a . 3. I need a white. 4. 4... 3. 2. 4. milkmen. hundred. curriculums/curricula. will you? 5. Ionescu consults the pupils every Monday. Completaţi propoziţiile următoare cu cuantificatori potriviţi ca sens: piece. 4. 1. addendum.. Mr Brown is an MP. head etc. firemen. million. bedrooms. III.. woman dentist. b) campuses... 3. mai jos: IV.. Those (man) are (tourists). books. children. pair.. What a . Treceţi următoarele substnative compuse la numărul plural: schoolboy. V. c) syllabuses. viruses. masterpiece. 4. Treceţi la plural următoarele substantive de origine străină: a) stimulus. footsteps. 11. desiderata. There are hundreds of (book) on the (shelf). car race. Six . 6. 4. looker-on.. headmasters... 5. bit. R: a) stimuli. formula. 8. brother-in-law. R: 1. of paper. item. piece. The Chinese. We go swimming on Sunday(s). stories. 4. passer-by. postman..of pupils attend this school. fathers-in-law. passers-by. Puneţi substantivele din paranteze la numărul plural: 1.. 2. forget-me-nots. man singer. 2. sons-in-law. c) syllabus. Dr. phenomena. Spain borders on France. the Vietnamese and the Japanese live in Asia. The Danube flows into the Black Sea. 5. bedroom. virus.. of chocolate yesterday.. toys.. tourists. of work is man! R: 1. masterpieces. father-in-law. 2. 3. sheet.. R: 1.. blackboard. 5. formulas/formulae.R: 1. Studiem engleza şi rusa la şcoală.. School begins in September. Alegeţi forma potrivită a substantivelor pentru a completa propoziţiile de hundred/hundreds 1. son-in-law. geniuses/genii. She bought two. loaves. hundreds. I want a . All his (toy) are in his room. fireman. men. VI. million. women dentists. men singers. 115 . postmen... car races. 10. 2. Two.. phenomenon. horse races. 9. villa. watches. headmaster. 5. 3.. shelves. of brown bread. loaf. The Conference for Peace and Security in Europe was held in Helsinki in 1976. footspet. În 1976 a avut loc la Helsinki conferinţa pentru pace şi securitate în Europa.. brothers-in-law. encyclopedia. lookers-on. horse-race. million/millions 3. 11.. pupils attend the school round the corner. blackboards. 3. The Intercontinental Hotel in Bucharest is next to the National Theatre. Romania has a population a twenty-two. merry-go-rounds. of chalk. On July 4th every year the Americans celebrate Independence Day. (Child) like (story). piece/stick. milkman. R: schoolboys. 2. bars. curriculum. 2. b) campus. genius. 10.. of white bread and two. desideratum.

3. His know-ledge of history is remarkable. 2. 4. Where are you going to spend your holidays? 11. 9. 12. Acesta este procesul verbal al şedinţei. 6. A book on Romanian fresh-water fishes has just been publis hed. A făcut progrese mari în învăţarea limbii engleze. 8. 11. Where are the tongs? 2. Does he wear glasses? 3. 7. 12. 4. He is a great man of letters. 10. îţi voi trimite un volum din lucrarea mea despre Marea Neagră. 1. These are the minutes of the meeting. te rog. young man! VIII. Fizica este obiectul lui preferat. De îndată ce voi primi exemplarele de autor de la Academie. 8. She has made great progress in learning English. Physics is his favourite subject. Cartierul general al armatei era lângă Londra. He's got good brains. He has good looks. 11. 4. You are forgetting your manners. They couldnţt finish the project for lack of funds. 6. E very means has been tried/All means have been tried. Cunoştinţele lui de istorie sunt remarcabile. Have you done your homework? le în limba română: 1. Traduceţi în limba engleză: Dragul meu Moş Ghiţă. 9. 10. 10. Ştirile pe care le-am primit sunt interesante. You have to declare everything at the customs. IX. 4. I don't like her airs. 4. 5. 7. Unde este cleştele? 2. We caught three big trout. The letter burnt to ashes. 5. Are you writing a letter? 6. Are păr şaten. 7. Traduceţi următoarele propoziţii în limba română: XI. 5. 6. 6. Ţi-ai făcut temele? R: 1. 4. 2. 8. She has a few grey hairs. Mi-am făcut bagajele aseară. Dragul nostru Toţu este însă voinic şi-mi face o mare plăcere să aud glasul său la telefon. I've bought some fruit and some cakes. They want to get acquainted with this Romanian custom. There is something in the air. 6. The news I have received is interesting. 9. X. Traduceţi în limba engleză: 1. 7. Tocmai s-a publicat o carte despre peştii de apă dulce din România. Am cumpărat fructe şi câteva prăjituri. Mii de mulţumiri pentru prietenoasa ta felicitare. 12. 3. Vom publica toate informaţiile care sunt necesare candidaţilor. 2. Clothes do not make the man. We are going to publish all the information necessary to the candidates. Traduceţi următoarele propoziţii în limba engleză: 1. Have a look at the table contents. 3. S-au încercat toate mijloacele. 5. There is a glass of milk on the table.VII. 3. 8. Multe mulţumiri. He has brown hair. Am prins trei păstrăvi mari. The standard of living in the Middle Ages was very low. 5. 2. All Dacians rose in arms when the Romans invaded Dacia. 116 . Many thanks. Goods are usually transported in goods trains. Citiţi următoarele propoziţii conţinând pluralia tantum în -s şi traduceţi- R: 1. I packed my luggage last night. he'll manage. Noi avem o iarnă neplăcută şi eu şi soţiam fiind bolnavi. She tried to make amends for her former behaviour. 3. Ea are câteva fire de păr alb. Dă-mi două pâini. The Army Headquarters was/were near London 5. Give me two loaves (of bread) please.

2. R: 1. brother. 8. at a stone's throw. 6. The workers' life is much better today. 12. We are having an unpleasant winter. This is my cousin's stamp book. Jenny ass. my wife and I both being ill. My cousin has got a new stamp-book. Dick has got a new bicycle. father. king. 7. Puneţi substantivele din paranteze la genitivul sintetic sau analitic. conform modelului: John has got a book. 2. 6. Formulaţi propoziţii cu substnative la genitiv. 2. Tibby cat. This is Lily's doll. 5. Jack-ass. The babies' food is in the fridge. XV. 4. 4. R: 1. boy. 4.Gr. 1. girl. XIV. to my heart's content. 5. Care sunt formele de masculin şi feminin ale următoarelor substantive: 1. The ladies' hats are very pretty. girl friend. This is Mr White's umbrella. 8. 4. 5. This is my neighbour' car. cat. 5. 3. hen. Lawrence and Paul have got an electric train. 7. ass. XII. frog. Mr White has got an umbrella. 12. Traduceţi în limba română: at a mile’s distance. 4. wife. boy-friend. woman. The worker's life is much better today. art for art's sake. 5. mother. 2. Lily has got a doll. hind. This is John’s book. queen. R: 1. 117 . goat. Gr. husband. uncle. 6. 5. My neighbour has got a car. 9. 10. I shall send you a copy of my work on the Black Sea. 4. 11. yesterday’s newspaper. XVII. 2. These are Peter's and Mary's bicycles. 8. 3. sister. 4. 8. 5. But our dear Tofu is strong and I am very pleased to hear his voice over the telephone. 3. Peter has got a bicycle and Mary has got a bicycle too. 7. niece. This is Lawrence and Paul's electric train. 7. aunt. The women's work is very much appreciated. The pupils' uniforms are blue. female frog. 6. male student. The teacher praosed the student's work Where are the child clothes? The baby's food is in the fridge. Antipa A thousand thanks for your friendly card. The girl's room is very pretty The pupil's uniform is blue The woman's work is very much appreciated. R: 1. 2. 8. nephew. 2. in two years’ time. male frog. Tom cat. 3. Antipa R: My dear uncle Ghiţă. 4. female student. lady. 11. friend. 2. My cousin's house is large. a pound’s weight. 6. The teacher praised the students' work. stag. son. XVI. 7. masculine: 1. he-goat. stundent. My cousins' house is large. 3. 5. she-goat. daughter. Care sunt corespondentele feminine ale următoarelor substantive XIII. 1. 6. 9. Treceţi următoarele substantive în cazul genitiv la numărul plural. man. 6. 6. cock. 7. 8. This is Dick's bicycle. Where are the children's clothes? 8. As soon as I get the author's copies from the Academy. 10. lor.

This is the room of my brother and sister. hand-paper-the teacher. 2. That is Alice's pencil-box. This is (mybrother and sister) room. 7. 5. offer-flowers-teacherr caz. folosind prepoziţia to sau for după 1. 4. 1. Mary is (David) sister. Mary showed the teacher her compozition. 3. 4. Traduceţi în limba engleză: 118 . Where are the girls' blouses? 11. 5. 12. 4. I ordered a lemonade for my sister. He gave Tom some presents. write-letter-grandma 7. Where are the (girls) blouses? (Dickens) novels are very interesting. Did you make this cardigan for Helen? 7. Mary showed her composition to the teacher. (Ladies) hats are very pretty this year. throw-ball-his friend.umbrella-my friend 5. I showed the building to Mike. I chose my sister a nice present. The (book) pages have numbers. 12. Construiţi propoziţii conform modelului: show-Mike-the building I showed Mie the building. I bought Mike a dog. Have you read yesterday's paper? 1. Did he give a bunch of flowers to his mother? 8. What's ( this boy) favourite sport? The (shed) roof was blown off by the wind. They sent a parcel to their parents. 8. Mary is David's sister. 2. 13. 8. This is a woman's hat. 8. XVIII. 9. They sent their parents a parcel. tell . That is (Alice) pencil-box. 10.money . XX. lend. He gave some presents to Tom. The house is at a mile's distance. 4. 13. 6. What is your brother's hobby? 4. 9.R: 1. 3. Dickens' novels are very interesting. 6. R: 1. What is your (brother) hobby? This is a (woman) hat. Ladies' hats are very pretty this year.secret. The roof of the shed was blown off by the wind. give. Have you read (yesterday) paper. Reformulaţi următoarele propoziţii. 3. 5.her son. 2. 7. 3. I bought a dog for Mike. 3. The pages of the book have numbers. 6. 2. Did you make Helen this new cardigan? Did he give his mother a bunch of flowers? I ordered my sister a lemonade. 11. 10. XIX. 6.Mary. The house is at a (mile) distance. 5. 7. 2. What's the favourite sport of this boy? 6. I chose a nice present for my sister.

Our most modern poetess spoke about her latest volume of poems. Ai citit ziarul de ieri? 3. Ce ştii despre clima acestei ţări? 9.a) 1. 2. I think I have taken somebody else's hat. 6. The pen is Bob's. The pupils offered a bunch of flowers to their teacher. After a moment's thought. 8. Nepoata ei cea mai mică este moştenitoarea casei. Veţi fi însoţiţi de fiul şi fiica mea. 10. Cred că am luat pălăria altcuiva. 5. Nu ştiu cine joacă rolul prinţesei. 6. 12. the pupil answered all my questions perfectly. 3. 2. Her youngest niece is the heiress of the house. The teacher spoke for more than an hour about the climate of this country. 119 . 12. Vecinul meu a lăsat uşa deschisă şi a uitat de ea. 7. 11. R: a) 1. 3. Cea mai modernă poetă a noastră a vorbit despre ultimul ei volum de poezii. Elevii i-au oferit învăţătoarei lor un buchet de flori. Congresul al XII-lea al partidului a luat hotărâri de mare însemnătate pentru poporul nostru şi pentru progresul patriei. Ar fi bine să ne întâlnim acasă la Maria. Publicarea acestei cărţi a însemnat un succes deosebit. 7. The printing of this book meant an important success. 2. Profesorul a vorbit mai bine de o oră despre progresul ştiinţei. 5. b) 1. 10. b) 1. Ne-am distrat foarte bine la petrecerea suroriii prietenului meu. I haven't seen my aunt and uncle for a few months. 6. Stiloul este al lui Bo. What do you know about the climate of this country? 9. I don't know who acts the princess. 6. 11. 4. My neighbour left the door open and forgot about it. The 12th Party Congress has taken decisions of great importance for our people and our country's progress. We had a very good time at the party of my friend's sister. 5. 4. Juriul a înmânat premii câştigătorilor întrecerii. You will be accompanied by my son and daughter. 4. 2. 4. Nu iam văzut pe unchiul şi mătuşa mea de câteva luni. Have you read yesterday's newspaper? 3. 8. We'd better meet at Mary's. elevul a răspuns perfect la toate întrebările mele. După un moment de gândire. The jury handed rewards to all the winners of the competition. 6.

trees.3. În clasa determinanţilor propriu-zişi intră articolul şi alte părţi de vorbire care pot înlocui articolul înaintea unui substantiv: adjectivul demonstrativ (this. that. her dress. Ele formează în gramatica structuralistă clasa determinanţilor. those papers my house.1. every. din necesitatea de a indica un element unic (the Danube) sau specific (this man) dintr-o categorie. Această terminologie a fost stabilită pe baza categoriei gramaticale pe care o reprezintă aceste cuvinte pe lângă substantiv (determinarea) şi pe baza poziţiei pe care o ocupă unul faţă de altul: Half (predeterminant) the (determinant propriu-zis) second (postdeterminant) chapter. adjectivul posesiv (my.). 120 . ca şi în limba română. those). either etc. În limba engleză există mai multe părţi de vorbire care pot determina un substantiv: the first two students. Categoria determinării a apărut în limba engleză.1. Categoria determinării 3. Determinanţii propriu-zişi.2. his etc. his watch. these. Articolul şi alţi determinanţi (The Article and other Determiners) 3. your. adjectivul nehotărât (each. 3. determinanţi propriu-zişi şi postdeterminanţi. an apple men. neither): a book the book no book each book every book either book this book my book what book Determinanţii propriu-zişi ai substantivului Determinantul Articolul hotărât Articolul nehotărât Articolul zero Adjectivul demonstrativ Adjectivul posesiv Exemple the man a tree. our school. care este subdivizată în predeterminanţi. which) şi negative (no.) şi unele adjective interogative (what. its tail. sau de a denumi o întreagă categorie de elemente de acelaşi fel (The lion is a strong animal). that magazine these articles.1. your car. apples this newspaper.1. their classroom.

no children. substantivele mai pot fi precedate şi de alte clase de cuvinte: predeterminanţi. Adjectivul nehotărât Articolul ocupă un loc central în cadrul determinanţilor. 3. neavând altă funcţie decât cea de determinare a substantivului.Adjectivul interogativ What book do you want? Which books do you want? Whose book do you want? Each pupil. ca pronume: I want this/some. 121 . Half understood the teacher’s explanation. some books. every day. half of it. Predeterminanţii all. construcţia cu of este obigatorie: all of them. Predeterminanţii.3. neither student. both şi half pot fi folosiţi şi ca pronume: All understood the teacher’s explanation. any students. numerale cardinale şi ordinale/cuantificatori (post determinanţi). Alţi determinanţi pot funcţiona independent de substantivele pe care le precedă. Aceste două clase au fost stabilite pe baza poziţiei lor faţă de determinanţi în relaţie unul cu altul. either side. both of them. Both understood the teacher’s explanation. predeterminanţii pot apărea în trei construcţii: all of the children all the children all children both of the teachers both the teachers both teachers Când determinanţii sunt urmaţi de pronume. What is this? Pe lângă determinanţii propriu-zişi.1. Predeterminanţii se numesc astfel deaorece ei apar înaintea determinanţilor: a) all the books both my books half these books b) double the/these amount twice the/these amount three times the/these amount c) ine-third the time three quarters the/these amount Când sunt urmaţi de substantive.

Dar: All soldiers must wear uniforms (generic). All (of them) were punctual. deoarece ele pot fi aşezate înaintea determinanţilor: twice the amount. next. toate: Where are all your books? Unde sunt toate cărţile tale? All poate fi folosit atât ca predeterminant cât şi ca pronume nehotărât: Have you drunk all the milk? Ai băut tot laptele? Have you seen all? Ai văzut tot? All (the) people came in time.În cazul lui all. Half este folosit ca: . cât şi ca pronume: Both are important. Îl întrerupea tot timpul. La fel şi numeralele fracţionare (vezi 4. fiind folosit pentru referirea la două persoane (accentuat): Both children are very quit.4. He didn’t spend all his money.substantiv: Your half is bigger than mine. last. În clasa ordinalelor intră: a) numeralele ordinale: first. all precede: a) substantive (ne)numărabile concrete (rar) sau abstracte la singular. He hasn’t read all the story. All poate fi de asemenea folosit cu articolul zero în expresii ca: all (the) day/morning/night. cât şi ca substantive nenumărabile: Half the students in the student hostel were asleep. b) (an)other. Both înseamnă amândoi. având sensul de toţi. având sensul de întreg. Both poate fi folosit atât ca predeterminant: Both (of) these features are very important. Half (jumătate) este folosit atât cu substantive nenumărabile: He didn’t say a word half the time he stayed there. care pot avea şi construcţii cu of. Numeralele multiplicative (vezi 4. în special într-un context negativ: I haven’t seen her all day: Ca determinant. Both. Amândoi copiii sunt foarte tăcuţi. 122 . în mod similar cu all.5).pronume nehotărât: half (of them) left. Ele urmează determinanţii în grupul nominal.1. both şi half: The vegetables boiled in one third (of) the time the meat did. He hasn’t read the whole story. second. Half. Nu şi-a cheltuit toţi banii. dar preced cuantificatorii şi adjectivele: The first three important events. . b) substantive numărabile la plural. double that price. fourth etc.7) sunt incluse în clasa predeterminanţilor. tot: She interrupted him all the time. se foloseşte determinantul zero în cazul substantivelor numărabile la plural folosite generic: All the pupils went into the classroom. Postdeterminanţii.predeterminant: half the book. 3. third. Ordinalele sunt postdeterminanţi. amândouă. .

Little înseamnă puţin. 123 . a lot of. multe se foloseşte mai ales în propoziţii interogative şi negative: Did he read many English books? A citit multe cărţi englezeşti. a great deal of. three. b) cuantificatorii. a great / large number. four. Este (foarte) mult zahăr în zaharniţă. a large (small) amount of. cuvintele care exprimă numărul (many. two. puţină. A little indică o cantitate mică. Mănânc ceva pâine. lots of: He’s read a lot of English books. N-am invitat multă lume la ziua mea de naştere. few. etc. There is very much sugar in the sugar basin. There is plety of sugar in the sugar basin. several) sau cantitatea (much. Este (foarte) mult zahăr în zaharniţă. indică o cantitate insuficientă. În propoziţii afirmative se foloseşte very many. dar suficientă şi implică o apreciere pozitivă: I eat a little bread. Cuatificatorii sunt folosiţi: a) numai cu substantive numărabile: many children a great number of children few children a large number of children several children a good number of children b) numai cu substantive nenumărabile: much time a great/good deal of money little time a great/good deal of money a little time great/good deal of money much time a large/small quantity/amount of money little time a large/small quantity/amount of money a little time a large/small quantity/amount of money c) cu substantive numărabile sau nenumărabile (în exprimarea familiară): a lot of children/money lots of children/money plenty of children/money Much = mult.Cuantificatorii urmează determinanţii şi ordinalele şi preced adjectivele: The first three important events. Nu a rămas mult zahăr. five. little) în mod nedefinit. Este foarte mult zahăr în zaharniţă. Din clasa cuantificatorilor fac parte: a) numeralele cardinale: one. Ea mănâncă puţină pâine (aproape deloc). implică o apreciere negativă: She eats little bread. Many = mulţi. I have not invited many people to my birthday party. multă se foloseşte mai ales în propoziţii interogative şi negative: There isn’t much sugar left. În propoziţii afirmative se foloseşte: very much. plenty of: There is a lot of sugar in the sugar basin. a lot of.

Aceasta se datorează faptului că articolul nu poate fi o parte de vorbire independentă.1.2. Pentru referinţa unică. câteva indică un număr mic. fiind neflexibil din punct de vedere morfologic. fiind considerat determinantul propriu-zis. b) nu are forme flexionare. puţine indică un număr insuficient şi implică o apreciere negativă: Few people live to be a hundred. He’s read a great number of English books. dar suficient şi implică o apreciere pozitivă:There are few flowers in the vase. Băiatul alerga foarte repede. Puţini oameni trăiesc 100 de ani. Several este folosit pentru mai mult de două persoane: He read several books on Dacia. cu substantive numărabile la singular: There is a book on the table.3.2.He’s read very many English books. A few = câţiva. He read several books on Dacia. 3. El a citit mai multe cărţi despre Dacia. Few = puţini.2. cu substantive numărabile la plural şi substantive nenumărabile: 124 . 3. Articolul (The Article) 3.articolul nehotărât a(n). 3. Articolul este partea de vorbire care: a) constituie un mijloac de individualiza a obiectelor şi fenomenelor într-un context lingvistic sau situaţional. Sunt câteva flori în vază. He’s read lots of English books. 1) Articolul se foloseşte pentru referinţă unică atunci când se identifică cu un membru anume al unei clase: The boy was running very fast. Articolul ocupă un loc central în cadrul determinanţilor. el contribuind doar la determinarea unică sau individuală a substantivului pe care îl însoţeşte. There is an orange on the table. . se foloseşte articolul hotărât pentru substantive numărabile şi nenumărabile: Where is the book I gave you? Where are the books I gave you? Where is the chalk I gave you? Pentru referinţă individuală. articolul nehotărât a sau an sau prin articolul zero. 2) Articolul se foloseşte pentru referinţă individuală când referirea se face la orice membru al unei clase. se folosesc: . Definiţie. El a citit câteva cărţi despre Dacia.2. Articolul este redat prin articolul hotărât the.2. fără ca acesta să fie identificat în mod unic. c) îndeplineşte funcţia de determinant.articolul zero sau some/any. Aceste articole se folosesc pentru a realiza: 1) referinţa unică (unique reference) şi 2) referinţa individuală (individual reference).

Numele proprii şi referinţa unică. Italy. numele proprii se deosebesc de substantivele comune: a) se scriu cu literă mare: Mr.Atenţie! Articolul se foloseşte generic când unei clase de elemente i se atribuie o proprietate.1. the Haque.3. deoarece ele sunt considerate membri unici ai clasei din care fac parte: Helen. Prin aceasta. Bucharest. The tiger lives in the jungle. b) articolul zero pentru substantivele nenumărabile: Milk is good for our health. o construcţie prepoziţională cu of sau una provenită dintr-o propoziţie relativă restrictivă: in Romania in the Romania of today Bucharest the Bucharest I like Eminescu the young Eminescu in Victorian England in the England of Queen Victoria There are (some) books on the table. Forma articolului hotărât. Articolul hotărât are forma unică the. fără să existe o opoziţie între ele: Australia.3. Tigrul trăieşte în junglă. France. Cows give us milk. Thomson. Monday. Băieţilor le place să joace fotbal. There is (some) salt on the table. b) nu au contrastul articulat-nearticulat: unele nume proprii sunt folosite cu articolul zero. De aceea. Windsor Castle. folosirea generică are în vedere clasa şi nu anumiţi membri ai clasei: Boys like to play football. numele printr-o propoziţie relativă restrictivă. Substantivele folosite generic nu au distincţia de număr deoarece ele denumesc ceea ce este tipic. the Danube. folosirea generică apare cu cele trei articole: a) articolul hotărât the. 3. general pentru membrii unei clase. the English Channel. articolul nehotărât a(n) sau articolul zero pentru substantivele numărabile: The cow gives us milk. 3. A cow gives us milk. Mount Everest. A boy runs faster than a girl. c) numele proprii nearticulate primesc articol când se intenţionează restrângerea referinţei la un anumit timp sau loc care identifică. Un băiat aleargă mai repede decât o fată.2. Articolul hotărât (The Definite Article) 3. Numele proprii sunt substantivele cu referinţă unică prin excelenţă. 125 .4. altele sunt folosite cu articolul the.

b) înaintea sunetelor semiconsonantice. Pământul este acoperit cu frunze uscate.3. the press. cu substantive a căror referinţă este imediat înţeleasă de vorbitorii limbii. Articolul hotărât este folosit pentru a exprima referinţa unică. 3) funcţia cataforică. the earth: The earth moves round the sun. 3. Am cumpărat o carte ieri. y. w: the university. 2) funcţia anaforică. Omul care conduce maşina roşie este profesorul nostru de engleză. The se pronunţă [_tz_i(:)] a) înaintea sunetelor vocalice: the artists. reprezentate de obicei prin literele u. Omul din maşina roşie este profesorul nostru de engleză. ea fiind specific în contextul situaţional al comunicării. will you? Închide fereastra.The se pronunţă [_tz_ă_] a) inaintea sunetelor consonantice: the pupil. the table. cu substantive determinate definitiv prin menţionarea anterioară: I bought a book yesterday. the sky. the police station. the heir. Anumite substantive au determinare deictică în contexte situaţionale. Funcţiile articolului hotărât. De exemplu: a) într-o încăpere: the door. the moon. ca reprezentant al unei clase. The ground is covered with dry leaves. 4) funcţia generică.2. c) pronunţarea [_tz_i:] este de asemenea folosită pentru subliniere: These are the facts. the window. the radiator. the honour. the one. the honest man. Cartea este interesantă. the telephone: What’s on the radio at eight o’clock? Ce program este la radio la ora 8? e) în univers: the sun. the ground etc. Calul este un animal 126 . The man (who is) in the red car is our English teacher. Pământul se învârteşte în jurul soarelui. the year. The book is intersting. El îndeplineşte mai multe funcţii. te rog. the window. În această funcţie the însoţeşte substantive numărabile la numărul singular: The horse is a useful animal. b) într-o pădure: the wind. b) înaintea lui h mut: the hour. Close the window. când substantivul este folosit în sensul său cel mai general. the hospital: Can you tell me how to get to the townhall? Puteţi să-mi spuneţi cum să ajung la primărie? d) într-o ţară: the radio. când determinarea definită apare după substantiv. c) într-un oraş: the townhall. fiind exprimată printr-o propoziţie relativă restrictivă sau printr-o construcţie prepoziţională provenită dintr-o propoziţie relativă restrictivă: The man who is driving the red car is our English teacher. Acestea sunt: 1) funcţia deictică. the railway station. the house.

The persian Gulf.familia Brown. articolul the este folosit chiar dacă unul dintre cele două elemente este omis: the (river) Thames. Elefantul sălbatic poate fi găsit în unele zone din Africa. 5) cu nume proprii: Numele proprii sunt precedate de obicei de articolul hotărât când structura lor intră şi un adjectiv sau substantiv folosit adjectival: The United Kingdom. .folositor. sau o construcţie prepoziţională postpusă (cu of): The University of Bucharest. e) nume de vase: The Transylvania. capuri: The Sahara. Ţara sau continentul China Japan Portugal Switzerland Vietnam Israel Pakistan Africa America Asia Adjectiv Chinese Japanase Portuguese Swiss Vietnamese Israeli Pakistani African American Asian Substantiv Folosire individuală Folosire generică Singular a Chinese a Japanese a Portuguese a Swiss an Israeli a Pakistani an African an American an Asian Plural Chinese Japanese Portuguese Swiss Israelis Pakistanis Africans Americans Asians Plural the Chinese the Japanese the Portuguese the Swiss the Vietnamese the Israelis the Pakistanis the Africans the Americans the Asians a Vietnamese Vietnamese 127 . . Numele de reviste au de obicei articolul zero: Life. the United States. the Intercontinental (Hotel).nume de mări şi oceane: the Black Sea.hoteluri şi restaurante: the Lido. Articolul hotărât se foloseşte cu următoarele clase de nume proprii: a) substantive la plural: the Browns .nume de deşerturi. c) nume de instituţii: . b) denumiri geografice: . În aceste cazuri. the Houses of Parliament. the Panama Canal. English Language Teaching Journal. . the National History Museum. the Berlin Restaurant. the Olt. the Capitol Cinema. d) nume de ziare: The Times. cinematografe. the Atlantic Ocean. . The wild elephant can be found in some parts of Africa. the Tate (Gallery). cluburi: The National Theatre. The Daily Telegraph.muzee. the Nertherlands Olanda the Alps . bliblioteci:The British Museum. golfuri. The Guardian. .Alpii. the Mediterranean (Sea). the Art Gallery.nume de râuri: The Danube.teatre. the Cape of Good Hope. the Pacific (Ocean).nume de canaluri: the Suez Canal.

an heir. a water-melon. an hour. Articolul nehotărât (The Indefinite Article) an. Articolul nehotărât are două forme: a şi A se pronunţă [_ă_] (forma slabă. an egg. 3. a magazine. Forma articolului nehotărât. an orange.4. a year. an honest man. An se pronunţă [_ă_n] (forma slabă) sau [_ae_n] (forma tare) şi se foloseşte înaintea cuvintelor care încep cu un sunet vocalic sau h mut: an architect.1. sau [ei] (forma tare când este accentuat) şi se foloseşte înaintea cuvintelor care încep cu un sunet consonantic sau semiconsonantic: a buider.Australia Italy Belgium Brazil Europe Germany Greece Hungary Norway Denmark Finland Poland Spain Sweden Arabia England France Holland the Netherlands Ireland Wales Britain Scotland Scotland Scotland Australian Italian Belgian Brazilian European German Greek Hungarian Norwegian Danish Finish Polish Spanish Swedish Arabic English French Dutch Dutch Irish Welsh British Scots Scottish Scotch an Australian Australians an Italian a Belgian a Brazilian a European a German a Greek a Hungarian a Norwegian a Dane a Finn a Pole a Spaniard a Swede an Arab an Englishman a Frenchman a Dutchman a Dutchman an Irishman a Welshman a Briton a Scotsman a Scot a Scotchman Italians Belgians Brazilians Europeans Germans Greeks Hungarians Norwegians Danes Finns Poles Spaniards Swedes Arabs Englishmen Frenchmen Dutchmen Dutchmen Irishmen Welshmen Britons Scotsmen Scots Scotchmen the Australians the Italians the Belgians the Brazilians the Europeans the Germans the Greeks the Hungarians the Norwegians the Danes (Danish) the Finns (Finish) the Poles (Polish) the Spaniards (Spanish) the Swedes (Swedish) the Arabs the English Englishmen the Frenchmen the Dutch the Dutch Dutchmen the Irish Irishmen the Welsh Welshmen the British Britons Scotsmen the Scots the Scotch French 3. 128 .4. când este neaccentuat).

Funcţiile articolului nehotărât. He became a headmaster. în situaţiile în care forma a(n) are valoarea numeralului one. 2) funcţia numerică. Articolul nehotărât are mai multe valori. Pentru a reda această idee de număr gramatical (singularul). I read an interesting novel last month. sau în situaţiile în care vorbitorul nu doreşte să determine definit obiectul sau persoana respectivă ci se referă doar la un membru al unei clase: I saw a cat on the stairs. 129 . două bluze şi o umbrelă. Vaca ne dă lapte. Poţi să vezi (nişte) filme interesante la televizor. pentru a reprezenta o întreagă clasă: A cow gives us milk. I bought an iron yesterday.substantiv numărabil la singular: I watched an interesting film on TV last night. cu substantive numărabile la singular.substantiv numărabil la plural: You can watch (some) interesting films on TV. 3) funcţia generică Articolul nehotărât poate fi folosit şi cu valoare generică. 2) cu substantive numărabile la plural Comparaţi: . Acestea sunt: 1) funcţia epiforică.cu substantivele numărabile la singular. He was a headmaster. He is a teacher. two blouses and an umbrella. He is a teacher. articolul nehotărât se foloseşte: . a/one thousand. de obicei în serii numerice: She bought a dress. Am văzut o pisică pe scară.cu numeralele (în locul lui one): a/one hundred. specifică articolului nehotărât. folosită pentru introducerea în comunicare a unei noţiuni care nu a fost menţionată anterior: There is a young boy waiting for you.2. He remained a headmaster. A cumpărat o rochie. Am văzut un film interesant la televizor aseară. Acest gard este din fier.4. Atenţie! Articolul nehotărât nu se foloseşte: 1) cu substantive nenumărabile Comparaţi: a) substantiv numărabil.3. A venit un om şi a bătut la uşă.substantiv nenumărabil. Am cumpărat un fier de călcat ieri. . Funcţia epiforică a articolului nehotărât este folosită în situaţiile în care obiectul sau persoana menţionată în comunicare este necunoscută ascultătorului: A man came and knocked at our door. Am citit un roman interesant luna trecută. Te aşteaptă un băiat. . This fence is made of iron. . 4) articolul nehotărât este folosit şi înaintea numelui predicativ exprimat printr-un substantiv: He is a teacher.

În unele cazuri. The chocolate you bought is nice. Sunt unele/nişte filme interesante la televizor. b) cu ajutorul lui some sau any: There are some interesting films on TV. Poţi să cumperi zahăr. b) diviziuni de timp: . I like music/literature/geography/traveling. Friday 130 . Light travels faster than sound. Copiilor le place să se joace. însoţite sau nu de apoziţie: Peter. 3. b) cu substantivele numărabile la plural articolul zero se referă la toţi membri unei clase: Children like to play. În astfel de cazuri. La toamnă Petre şi Maria vor merge la şcoală. Articolul zero (The Zero Article) 3. Acesta este de obicei numit articolul zero.2. rice and oil at the grocer’s.1. determinarea nedefinită se realizează: a) cu articolul zero: There are films on TV.5. Bobby Charlton was a good football player. Sunt filme la televizor. I like long walks/good friends/games. orez şi ulei la băcănie. substantivele numărabile la plural şi numele proprii par neînsoţite de articol: She drinks tea every day. Această întrebuinţare a articolului zero este des întâlnită în proverbe şi în limbajul ştiinţific: Haste makes waste. Lumina se deplasează mai repede decât sunetul. a) articolul zero cu substantive nenumărabile indică o cantitate nedefinită. (Articolul zero pentru folosirea generică). Dr Smith.5.5.În cazul substantivelor numărabile la plural. Funcţiile articolului zero 1) articolul zero îndeplineşte funcţia generică cu: a) substantive nenumărabile b) substantive numărabile la plural I like milk/coffee. absenţa articolului echivalează ca funcţia cu prezenţa unui articol.zilele săptămânii: Monday. John Brown. A. Graba strică treaba. 2) Articolul zero este întrebuinţat de regulă pentru referinţa unică a numelor proprii şi a unor substantive comune în anumite contexte: Peter and Mary will go to school in autumn. Ciocolata pe care ai cumpărat-o este gustoasă. cantitatea în general: You can by sugar. flower. Este necesar să distingem între existenţa unui articol zero şi omisiunea articolului hotărât sau nehotărât. pentru că articolul zero apare în situaţii opuse celor în care se folosesc celelalte articole: I like chocolate. Clothes do not make the man. substantivele nenumărabile. Îmi place ciocolata. 3. Următoarele clase de nume proprii se folosesc cu articolul zero: a) Numele de persoane.

Majoritatea acestor cuvinte intră în componenţa unor expresii idiomatice.bed/hospital (mai ales engleza britanică).before) 131 . Bulgaria.continente: Europe. având referinţă unică în anumite contexte situaţionale.by.lunile anului: april.. Loch Lomond . .class (mai ales engleza americană)/prison. Oxford Street. într-un mod similar cu numele proprii. june . poduri.sărbătorile: Liberation Day c) denumiri geografice: . Francia .munţi: Ben Nevis.: Bran Castle.after. in. în care sunt folosite cu articolul zero.oraşe: Bucharest.) lie down on the bed modernize the hospital walk round the prison walk past the school be at/go to/study at the be at/go to university (mai ales school/college/university.by bicycle/boat/bus/car/tra in/plane at/before dawn/daybreak/sunrise/s unset/dusk/twilight at/around/before noon/midnight at/by . may.ţări: Romania. Articolul hotărât in the spring/summer/ autumn/summer Anumite instituţii (at. to. Asia .night (by) day and night sit omn the bicycle be on the bus sleep in the car take the/a train be on the plane sit in the boat during the day admire the sunrise/sunset see nothing in the dusk in the afternoon wake up in the night in the daytime Mijloace de transport (by) Momente ale zilei şi nopţii (at. denumind clădiri. străzi. engleza americană) be at/go home approach the town. Edinburgh . Unele substantive comune se folosesc cu articolul zero. Mount Everest d) numele proprii urmate de substantive comune.lacuri: Lake Ontario. etc. Unele dintre ele însă pot fi folosite şi cu articolul hotărât în alte contexte: FOLOSIREA UNOR SUBSTANTIVE COMUNE CU ARTICOLUL ZERO Ce denumesc substantivele Anotimpuri (in during) Articolul zero in during spring/summer/ autumn/winter be in/go to. Westminster Abbey. B. be in/leave town travel/leave/come . etc.

the North Sea. From the beginning of the book to the end of it. He lives in the west. The United Nations. The Missisippi. Nume de boli Structuri paralele 3. the Intercontinental Hotel. Cu elementul predicativ suplimentar se foloseşte articolul zero. He has a book in his hand. I have managed to find the book on Romanticism.00. anaforică 3. The dinner they offered us was very good. pentru referinţă unică: They appointed him chairman. Walk past the hospital and you’ll get to the railway station. Keep to the right. cu unele nume proprii Articolul nehotărât 1. Articolul hotărât 5. the Parkers. please. generică Exemple Turn on the radio. the English Channel. the plague (the) flu (the) measles (the) mumps He took her by the arm. The play was very interesting. the Academy Library I saw a chimney sweep on the way to school. the Rocky Mountains. FUNCŢIILE ARTICOLULUI Articolul Funcţia 1. deictică 2. I saw a play last night. cataforică 4. The family plays an important educational role. appendicitis anaemia diabetes influenza arm in arm hand in hand day by day face to face from dawn to dusk from morning till night from beginning to end from right to left from east to west The breakfast was good. She cooked the dinner. epiforică 132 . L-a numit preşedinte sau articolul hotărât pentru referinţă unică: They appointed him the chairman of the standing commission.Mesele zilei have/before/at/after breakfast/lunch/dinner/s upper Dinner will be served at 7.

Mary Brown. Articolul zero c) cu nume proprii d) în expresii idiomatice e) cu elememntul predicativ suplimentar 3. See you at noon They elected him President. A horse is a useful animal. Aceste cazuri se deosebesc de cele în care se foloseşte articolul zero.6. on Monday. Go to bed! I go to school by bus. Daddy. Îmi place mierea care se vinde aici. in France. b) Take the honey to the children at the corner table ! Du mierea copiilor de la masa din colţ! Takes honey to children at corner table. înaintea unui nume predicativ a) cu substantive nenumărabile (generic) b) cu substantive numărabile la plural (generic) Give me a pencil. (articolul zero = funcţia generică) I like the honey they sell here. please.2. We go on long walks in the evening. Omisiunea articolului (The Elypsis of the Article) Există unele situaţii în care articolul hotărât sau nehotărât este omis. 133 . He is a doctor. Oxford Street It often snows in winter. Păcat că nu vor fi şi ei acolo. Articolul se omite în următoarele situaţii: a) în vorbirea familiară: (It’s a) Pity they won’t be there. numerică 3. President Kennedy. generică 4. Comparaţi: a) I like honey. deoarece omiterea articolului nu produce modificări de sens ci are doar o valoare stilistică. (Is the) Car still not working? Tot nu merge maşina? (A) Friend of mine told me about it. Angajaţii trebuie să respecte regulile de protecţie a muncii. (indicaţii scenice). He likes milk/skiing. Un prieten de-al meu mi-a spus despre asta. Îmi place mierea. Duce mierea copiilor de la masa din colţ. a notebook and a rubber. b) în limbajul jurnalistice: Employees have to obey safety regulations. (articolul hotărât the = referinţă definită).

Când se referă la timp.Those sunt întrebuinţate pentru a indica obiecte aflate la o mai mare depărtare de vorbitor: My father’s picture is on that wall. posesiv. Determinantul demonstrativ.7. Definiţie.3. 3. these/those sunt: a) funcţia deictică. Adjectivul demonstrativ în limba engleză are categoria gramaticală de număr şi îndeplineşte funcţia sintactică de atribut. This/these sunt folosite pentru a arăta că obiectele se găsesc în apropierea vorbitorului: This is my desk. mai pot funcţiona ca determinanţi ai substantivului: adjectivul demonstrativ. dar nu după gen. Adjectivul demonstrativ (The Demonstrative Adjective) În afară de articol. apropiat vorbitorului.7. 134 . în terminologie tradiţională adjectivul demonstrativ. That storm destroyed everything last year. În limba engleză.2. What are those children doing? That este utilizat pentru un obiect aflat la depărtare de vorbitor. indicând în principal apropierea sau depărtarea de vorbitor. interogativ şi nehotărât. Alţi determinanţi (Other Determiners) 3. de referire la un obiect menţionat anterior: I saw our English teacher in his new car. Formă.7. Întrebuinţare.these girls.1. 3.7. are quieter than those. right here. c) funcţia cataforică. Demonstrativul this/that. mai ales când acesta este în contrast cu alt obiect. This car is really something. adjectivul demonstrativ are forme deosebite după număr. Funcţiile demonstrativului this/that. those cu trecutul sau viitorul: She has been very busy these days. determină un substantiv. de referire la un obiect asupra căruia se fac precizări ulterioare: These little children are very pretty. That. These boys are my brothers. această fată aceste fete. de a indica orientarea în spaţiu sau în timp într-un context situaţional: These children. b) funcţia anaforică. Bătrâna se îndreaptă spre canapeaua din dreapta (scenei). iar that. I like these pictures much better than those. 3.c) în indicaţii scenice: (The) Old woman goes to (the) settee (on the) right. these/those este folosit ca determinant când însoţeşte un substantiv: This book is more interesting than that one. care este identificat prin this: This is my seat ant that is yours. demonstrativele this. these sunt corelate cu prezentul. El poate fi însă folosit şi ca pronume: What’s this? Those are better than these. ca în limba română: this girl .

Adjectivul posesiv se acordă în gen şi număr cu numele obiectului posedat: Her book . adjectivul posesiv îndeplineşte funcţia de atribut: My books are here on the table. These books over here. în terminologie tradiţională adjectivul posesiv. This neighbour of mine is always loosing his key.8. Definiţie. de scoatere în evidenţă a substantivului determinat: This Tom Brook is always playing the piano at night. His stamp collection is very valuable. b) depărtare. număr şi gen: Persoană I II III my your his her its Număr Singular our your their Plural Gen masculin feminin neutru La persoana a II-a singular şi plural. înlocuieşte posesorul şi determină numele obiectului posedat: Peter’s stamp collection is very valuable.2. e o muscă în supa ta.8.bicicleta lui. Locked that door? FUNCŢIILE DEMONSTRATIVULUI Funcţia 1.jucăriile lor. there is a fly in your soup. În propoziţie. That book over there. Determinantul posesiv. Emoţională Număr Singular Plural This book over here. adjectivul posesiv are aceeaşi formă: Look. Those old women are are always gossiping.d) funcţia emoţională. Cataforică 4.8. Priveşte.1. Those books over there. Adjectivul posesiv în limba engleză are forme diferenţiate după persoană. Deictică (context situaţional) a) apropiere. 2. Look at Mary’s dress! This dress is really something. 3. Adjectivul posesiv (The Posesive Adjective) 3. Anaforică (context lingvistic) 3. Their toys .cartea ei. 135 . Seen that film? 3. Formă. His bike .

Genul este marcat doar la persoana a III-a singular: - his se referă la substantive nume de persoană de sex bărbătesc: John’s car is new. The man’s car is new. His car is new. iar her se referă la substantive nume de persoană de sex feminin: Mary’s umbrella is old. The woman’s umbrella is old. Her umbrella is old. Its se referă la substantive animate (nume de animale) şi inanimate (nume de obiecte): The cat’s tail is long. Its tail is long. The door of the room is open. Its door is open. 3.8.3. Întrebuinţare. Adjectivul posesiv este folosit ca determinant al substantivului, înlocuind numele posesorului şi determinând numele obiectului posedat: John’s eyes are blue. His eyes are blue. Spre deosebire de demonstrativele this/that, these/those, care pot fi folosite atât ca determinanţi (this book) cât şi ca pronume (I want this) formele my, your, his, her, its, our, your, their nu pot fi folosite decât ca determinanţi: is this your brother? Formele posesive pronominale în limba engleză sunt diferite de cele adjectivale: COMPARAŢI:

Adjectiv posesiv
This is my book. That is your book. That is her/his/its food. This is our classroom. That is their classroom.

Pronume posesiv
This book is mine. That book is yours. That food is hers/his. This classroom is ours. That classroom is theirs.

Atenţie! O situaţie particulară în limba engleză, o prezintă substantivele denumind părţi ale corpului (hand, head, bodz, leg) şi articolele de îmbracaminte (coat, umbrella, hat, shoes) care sunt întotdeauna precedate de adjectivul posesiv în limba engleză, spre deosebire de limba română, unde el este de obicei omis. He has a hat on his head. Are o pălărie pe cap. Lend me your umbralla, will you? Împrumută-mi te rog umbrela (ta).

136

3.9. Adjectivul interogativ (The Interrogative Adjective)
3.9.1. Definiţie. Determinantul interogativ, în terminologia tradiţională adjectivul interogativ, determină numele obiectului asupra căruia se cer informaţii: What English books have you read lately? Adjectivul interogativ are categoria gramaticală de caz: (G: whose) şi poate îndeplini funcţia sintactică de atribut: What joke did he tell you? sau de marcă, introducând propoziţii subordonate: I asked him what English books he had read lately. 3.9.2. Formă. Din punct de vedere al flexiunii, who are forme flexionare pentru caz, iar which şi what sunt invariabile.

Caz
Nominativ Genitiv Dativ who whose

who

Pronume what
what what what which which which

which

to whom (formă literară) who ... to (vorbire curentă) whom (formă literară) who (vorbire curentă)

Acuzativ

what

which

3.9.3. Întrebuinţare. Adjectivul interogativ este folosit ca determinant pe lângă numele obiectului asupra căruia se cer informaţii: What film did you see last

night?

Which este selectiv: Which dress does she want? Whose se foloseşte atât cu nume de persoane cât şi cu nume de animale şi obiecte: Whose pen did you borrow? Whose walls did they paint? How much se refera la cantitate si se foloseste cu substantive nenumarabile concrete: How much money did you spend? How much rice did you buy? How many se foloseşte cu substantive nenumărabile: I don’t know how many exercises he wrote.
Unele interogative se folosesc şi ca adjective şi ca pronume: Which book is more important? Which of these is more important? What (joke) did he tell you? Whose (book) is this? Alte interogative se folosesc numai ca pronume: Who came first? To whom

today?

What priveşte obiectul respectiv fără referire la alte obiecte: What day is

did you write the letter?

137

3.10. Adjectivul nehotărât (The Indefinite Adjective)
3.10.1. Definiţie. Determinantul nehotărât, în terminologie tradiţională adjectivul nehotărât, determină substantivul într-un mod global (all the books, every pupil) sau parţial (each pupil, either side). 3.10.2. Formă. Adjectivul nehotărât este invariabil ca formă şi îndeplineşte funcţia sintactică de atribut: Each pupil must do his homework. 3.10.3. Întrebuinţare. Some. Adjectivul nehotărât some = ceva, nişte, puţină, unii, unele, câţiva, câteva, vreun, vreo, se întrebuinţează în propoziţii afirmative şi indică existenţa unui număr restrâns de lucruri, fiinţe, a unei cantităţi restrânse. Este folosit cu substantive numărabile la plural şi cu substantive nenumărabile la singular: There are some books on his desk. She bought some cheese. Some poate fi folosit în proproziţii interogative în următoarele cazuri: a) în propoziţii în care se oferă un lucru: Will you have some cake? b) când întrebarea nu se referă la some: Did she ask father to give me some money? Any. Any = vreun, vreo, nici un(ul), nici o, nici una, se întebuinţează: a) în propoziţii afirmative cu sensul: oricare, orice: Any pupil in your form

could in the question. bytter in the fridge.

b) în propoziţii interogative şi negative: Did you meet any? There isn’t any

Adjectivele nehotărâte each, every, either prezintă deosebiri de sens: Every. Every se referă la membrii unui grup fără a-i individualiza: Every word of it is true. Fiecare cuvânt este adevărat. The children engaged his every thought. Toate gândurile lui erau la copil. Every este folosit şi cu substantive denumind unităţi de timp sau distanţă pentru a indica caracterul repetat: every other day - din două în două zile every three days - din trei în trei zile every now and then - din când în când every other mile - din două în două mile Every este folosit doar ca determinant. Împreună cu -body, -one, -thing, where formează pronume şi adverbe nehotărâte: everybody, everyone, everything şi

Each. Each se referă la membrii unui grup luaţi individual: Each pupil must bring some scrap iron to school. Fiecare copil (în parte) trebuie să aducă fier vechi la şcoală. Each poate fi folosit şi ca pronume: He talked with each of us. How much are these peaches? Five pens each. şi cu referire la două persoane: Each of these (two) children is right. Either. Either = fiecare (din doi): There is no light at either end of the street. Nu este lumină la nici unul din capetele străzii. Either poate fi folosit atât ca determinant, cât şi ca pronume nehotărăt.

everywhere.

138

aversiunea cititorului pentru amândouă.

Either este folosit curent cu substantivul side: There are trees on either side of the road. Sunt copaci pe ambele părţi ale drumului. În acest context, either este apropiat ca sens de both, diferenţa fiind următoarea: both = amândoi (împreună); either = fiecare din doi (separat). Whatever was ridiculous in either character increased the aversion the reader had for both. Tot ceea ce era ridicol în fiecare dintre cele două personaje mărea

3.10.4. Adjectivul negativ (The Negative Adjective). Adjectivele negative sunt adjective nehotărâte folosite în propoziţii cu sens negativ şi verbul la forma afirmativă. Ele sunt o subdiviziune a adjectivelor nehotărâte, care indică absenţa obiectelor sau a calităţilor acestora: No = nici un(ul), nici una (din mai multe). No letter = nici o scrisoare. He has made no mistakes. Nu a făcut nici o greşeală. Neither = nici unul din, nici un (din doi): I asked him two questions but he answered neither of them. Neither poate fi folosit ca determinant sau ca pronume: Neither solution is acceptable. Neither (of these solutions) is acceptable. No este folosit numai ca determinant, cu sensul de not any sau not a: There are no letters today. There aren’t any letters today. He was no fool. He was not a fool. Forma no este preferată lui not any/not a în vorbirea curentă. Grupul nominal
Predeterminanţi
Both All Double one third

Determinanţi (propriu-zişi)
my the the the

Postdeterminanţi Ordinale Cuantificatori

Adjectiv
new

Substantiv
Children Pupils Pages Amount

first

three a lot of Romanian

Students Time Chapters

the the next four

EXERCIŢII:
I. Formulaţi propoziţii cu cuvintele din paranteze pentru a exersa funcţia anaforică a articolului hotărât. Exemplu: a) I have a letter and a postcard. (from my family). The letter is from my family.

139

1. He has a motorbike and a bicycle. (in the car-park). 2. She has a tent and a sleeping bag. (in the car). 3. I have a camera and some films. (in my bag). 4. Auntie has some bags and some parcels. (at the station).

The notebooks are on the table.

b) She has some notebooks and textbook. (on the table).

II. Formulaţi propoziţii cu cuvintele din paranteze pentru a exersa funcţia cataforică a articolului hotărât cu substantive nenumărabile şi substantive numărabile la plural: Exemplu: a) History can be interesting (of Romania). The history of Romania is interesting. b) Some coins are valuable. (he has) The coins he has are valuable. 1. Music may be beautiful. (composed by George Enescu). 2. Some roads are dangerous. (in the mountains). 3. Stamps may be valuable. (in my collection). 4. Some films are interesting. (about animals). 5. Poems can be beautiful (he has written). 6. Some children are intelligent (I know). 7. Honey is delicios (I bought yesterday) 8. Wine can be vrey good (made in Romania). 9. Vegetable are usually fresh (they sell here). 10. Architecure may be impresive (of Bran Castle).

III. Treceţi următoarele propoziţii la plural, pentru a exersa funcţia generică a articolului zero. Exemplu: The horse is a useful animal. Horses are useful animals. 1. The tiger is a wild animal. 2. The fly is an insect. 3. A chair is a piece of furniture. 4. A child likes sweets. 5. The elephant is a strong animal. 6. A fish can swim. 7. A city is a big town. 8. A tulip is a beautiful flower. IV. Completaţi spaţiile libere cu articole, acolo unde este cazul: 1. Peter Hill, who is..... Professor of History at..... University of Chicago, signed...... article. 2. They generally have...... breakfast at 8 o’clock. 3. It is not visible at ........ night. 4. ...... beauty is skin deep. 5. ... milk she bought was sour. 6. ... Romania lies in... east of ... Europe. 7. He translated the book from ... English into ... Romanian. 8. Is ... German language difficult to learn? 9. ....Washington DC is ... capital of ... United States of America. 10. Open ... book at ... page ten and read ... question. 11. ... foxes are not ... domestic animals. 12. She goes to school in ... morning. 13. Is your father ... worker. 14. ... dog is ... domestic animal. 15. .... Mississippi is ... largest river in ... North America. 16. Do you know where ... Lido hotel is? 17. It takes me ... hour to get to Ploieşti. 18. How many times ... week do you have Physics? 19. Do you like ... music? 20. Yes and I can play both ... piano and ... violin. 21. Byron ... English poet, was ... important representative of ... Rommanticism.

R: 1. -, the, the. 2. -. 3. -. 4. -. 5. the. 6. –, the, -. 7. -, - 8. the. 9. -, the, the. 10. the, -, -. 11. - , -. 12. the. 13. a. 14. a/the, a. 15. the, the, -. 16. the. 17. an. 18. a. 19. -. 20. the, the. 21. a, an, -.

140

sau zero după cum este cazul: 1. What kind of state is Romania? 2. Where does Romania lie? 3. What states does Romania border on? 4. What states does ROmania border on? 5. What is Bucharest? 6. What is Romania's population? 7. How many people live in Bucharest? 8. How many counties is Romania divided into? 9. Which is the longest river in Romania? 10. Which is the highest mountain in Romania? 11. What sea is ROmania bordered by to the south-east? 12. What lake or river is near your town/village? 13. What is the name of the most important mountain range in Romania? 14. What are the Carpatians divided into? 15. Where does the Transilvanian Tableland lie? 16. Where is the Danube Plain? 17. What town/villagedo you live in? 18. What street do you live in? 19. What important buildings are there in your town/village?

V. Răspundeţi la următoarele întrebări folosdind articolul hotărât, nehotărât

articolul hotărât, nehotărât sau yero, după cum este necesar: 1. Who are the ancestors of the Romanians? 2. Who was the most important Dacian king? 3. When did Dacia become a Roman province? 4. Which were the most important princes in medieval Romania? 5. What do we celebrate on January 24th? 6. When did Romania win its independence from the Turks? 7.When did capitalism begin to develop in Romania? 8. When did Romania enter the First World War? 9. When was the Romanian Communist Party set up? 10. What can you say about Romania`s participation in the Second World War?

VI. Răspundeţi la următoarele întrebări despre istoria României, folosind

A. 1. Ce zi frumoasă! 2. O duzină de ace costă un penny. 3. Trebuie să vorbeşti cu voce mai tare. 4. Ai venit cu autobuzul? 5. De câte ori pe săptămână ai fizica? 6. Dunărea traversează mai multe ţări europene. 7. Copiilor le plac foarte mult jocurile. B. 1. La papetărie se vând stilouri, creioane, gume, paste de lipit şi cerneală. 2. Unde este stiloul pe care l-am cumpărat ieri? 3. Îmi place muzica simfonică. 4. Îmi place muzica compusă pentru pian. 5. La şcoală studiem istoria poporului român. 6. Studiem de asemenea istoria universală. 7. În Canada sunt două limbi oficiale: engleza şi franceza. C. 1. Unde sunt ai tăi? Bunicul e în pat, bunica e în bucătărie, mama e la şcoală şi tata e la serviciu. 2. De obicei merg acasă cu autobuzul, dar uneori merg cu tramvaiul. 3. Niciodată nu pot să dorm în maşină sau în tren. 4. Mama se trezeşte deseori noaptea să-i dea de mâncare copilului.

VII. Traduceţi în limba engleză:

R: A. 1. What a beautiful day! 2. A dozen needles costs a penny. 3. You must speak in a louder voice. 4. Did you come by bus? 5. How many times a week do you have Physics? 6. The Danube crosses several European countries. 7. Children like games very much. B. 1. Pens, pencils, rubbers, glue and ink are on sale at the stationer's. 2. Where is the pen I bought yesterday? 3. I like symphonic music. 4. I like the music composed/ written for the piano. 5. We study the history of the Romanian people at school. 6. We also study world history. 7. In Canada there are two official languages: English and French. C. 1. Where are your people? Grandpa is in bed, grandma is in the kitchen, mother is at school and father is at work. 2. I generally go home by bus, but sometimes I go by tram. 3. I can never sleep in the/a car or on the/a train. 4. Mother often wakes up in the night to feed the baby.

141

Aş ţine ochii deschişi. 6. Dacă s-ar putea să nu clipesc. each 6. The man`s eyes are blue. vara mai ales. Darie? . This must be decided by the individual judgement of . 4. 7. The women`s hat is pretty. A: Which answer is right (wrong)? B: This one is.M-aş culca pe iarbă... 5. each X. Which apples are good? (bad) 1. each 7.. IX.I would lie down in the grass. 142 .. 6. I'd look at the stars. Însă. Răspundeţi la întrebări conform modelului: 1. of the three lectures has a definite subject. Înlocuiţi substantivele la genitiv cu adjectivele posesive corespunzătoare: Exemplu: The man`s hair is white. especially in the summertime/in (the) summer. Which eggs are fresh? (bad) 4.. 2. Those are difficult.VIII.. Which story is interesting? (boring) 6. either 3. Which papers are important? (unimportant) 3. ..Why do people sleep at night? .. every 4. 1. 1. 3.Tot noaptea.. Aş privi stelele.. 2. .And what would you do? . . I`ll be back in a minute. quest had a separate room.. Which dress is new? (old) 7. Completaţi spaţiile libere cu every. each 2.. O go to work . 3. mi-aş închipui că sunt liber. candidate may win.Dar tu când dormi Darie? . I'd keep my eyes open.But when do you sleep. Which schoolbag is heavy? (light) 2. Traduceţi în limba engleză: R: . A: Which lessons are easy (difficult)? B: These are. my dear aunt and uncle.. day.Also at night. If I could stop blinking. But I wouldn't sleep at all. They were all men of ability. But I would lie down on my back. 7. . every 8.De ce dorm oamenii noaptea? . XI. looking at them.Dar ce-ai face? . 2. either 5. reader. . in his own way. n-aş dormi deloc. 8. His hair is white. Şi privindu-le. he said nodded coolly to . The girl`s dress is new. I'd imagine I was free. The women`s hats are pretty. each sau either: . The boy`s shoes are dirty. few weeks she saw something new to buy.. 4. The pupils` books are on the desks.. That one`s wrong. I wouldn't blink at all. n-aş clipi. Which glass is clean? (dirty) 5. Însă cu faţa în sus m-aş culca. And. . Where is the bird`s nest? 5... . It is impossible to predict the issue with these two candidates: . R: 1..

two.3.2. three) sau determinarea numerică a obiectelor (four books.1. Conform gramaticii structuraliste. În cadrul gramaticii tradiţionale. sunt considerate postdeterminanţi. numeralul multiplicativ. numeralul întră în clasa Double. fiind aşezate înaintea determinanţilor the/this/my în cadrul grupului nominal: double the amount. Numeralele cardinale de la 1 la 12 în limba engleză sunt următoarele: 1 one 2 two 3 three 4 four 5 five 6 six 143 . Numeralul (The Numeral) 4.2. three times etc. numeralul fracţionar.4. one hundred years). Clasificare 4. sunt considerate predeterminanţi. one third (of) the time.1. c) nu are categorii gramaticale decât în folosirea substantivală (milion millions).2. the last two persons. numeralul distributiv şi numeralul adverbial. 4. b) îndeplineşte mai multe funcţii sintactice. three etc. 4. 4.numeral cardinal: the first three children. Numeralul cardinal (The Cardinal Numeral) Numeralul cardinal exprimă numărul (one. există controverse cu privire la numeral.3. two. twice. Definiţie Numeralul este partea de vorbire care: a) exprimă un număr. în funcţie de folosirea lui substantivală. la fel ca şi fracţiile one third. two fifths etc. Forma numeralului cardinal. şi numeralul ordinal: the first. numeralul ordinal. Majoritatea gramaticilor tradiţionale disting următoarele categorii de numerale: numeralul cardinal. the second etc.2. numeralul colectiv. ele urmând determinanţii the/this/my în cadrul grupului nominal în ordinea numeral ordinal . adjectivală sau adverbială.1. determinarea numerică a obiectelor (numeralul cardinal) sau ordinea obiectelor prin numărare (numeralul ordinal). determinanţilor. numeralul nefiind o parte de vorbire omogenă. 4. Numeralul cardinal: one.

. Love [l_a_v] este folosit în tenis: Năstase leads 30. nithing sau love.0 (Thirty . Nil [nil] sau nothing sunt folosite în exprimarea scorului la footbal: Leeds United won 4.40 forty 5 five .30 thirty 4 four . 0 se pronunţă [_ă_u]: Dial 6070 [‘siks ‘_ă_u ‘sevn ‘_ă_u] and ask for extension 90 [‘nain ‘_ă_u]. oh [_ă_u].9. Ea se poate citi zero [‘zi_ă_r ă_u]. fifties etc. Numeralele 13 şi 15 prezintă deosebiri ortografice şi de pronunţie faţă de numeralele 3 şi 5 de la care s-au format: 13 thirteen [‘_ts_ ă_:’ti:n] 15 fifteen [‘fif’ti:n] Toate numeralele în -teen au două accente: eighteen [‘ei’ti:n]. She was a good-looking woman in her forties. forties. Literatura anilor ’30. dar când sunt folosite ca adjective păstrează numai primul accent: seventeen years [‘sevnti:n j _ă_:z]. 144 . (four nil / for to nothing). 30. La numerele de telefon. Numele zecilor se formează de la unităţile 2 . Zero este folosit pentru 0 în matematică şi pentru indicarea temperaturii: I is tem degrees below zero. Numeralele 20. Era o femeie frumoasă între 40 şi 50 de ani.7 seven 8 eight 9 nine 10 ten 11 eleven 12 twelve Cifra 0 (zero) ocupă un loc special în cadrul numeralelor cardinale.9: 13 thirteen 14 fourteen 15 fifteen 16 sixteen etc.20 twenty 3 three . nil. Numeralele cardinale între 13 şi 19 se formează cu ajutorul sufixului -teen adăugat la numetele 3 . thirties. sunt folosite pentru a exprima o perioadă sau vârstă: The literature of the thirties.50 fifty Notă: Numele zecilor la plural: twenties. 40 şi 50 prezintă particularităţi ortografice şi de pronunţare faţă de numele unităţilor de la care s-au format: 2 two . precedate de articolul the sau alt determinant.love). la care se adaugă sufixul -ty: 20 twenty 30 thirty 40 forty 50 fifty etc.0.

în engleza vorbită.140. Este (ora) 9 şi 10 (minute). Romania has a population of about 22 000 000 people. Între clasele unui număr întreg se pune virgulă ca în limba engleză şi nu punct ca în limba română: 4. c) pentru indicarea numărului unui anumit obiect (pagină. one hundred pupils. cu ajutorul unei liniuţe de unire: 68 sixty-eight 79 seventy-nine Notă: În limba engleză scrisă. 141 a hundred an forty-one. Notă: În exprimarea curentă. Pentru a indica fracţiunile de ore până la „şi jumătate” se menţionează numărul minutelor urmat de prepoziţia past şi de ora respectivă: It is ten (minutes) past nine.nineteen eighty . Întrebuinţarea numeralului cardinal. sau a determinării numerice a obiectelor: thre apples. There are 250 people in the conference hall. (Punctul indică zecimale: 3. capitol. b) când sunt urmate de prepoziţia of: The number of young people studying in our school amounts to hundred of thounsands. It is five o’clock sharp.în stilul oficial. Numeralele care denumesc sute. Anii se citesc: 1980 . thousand şi million sunt întotdeauna precedate de articolul nehotărât sau de un numeral: 100 one/a hundred books.2. Flat 11. O’clock se foloseşte numai cu ora fixă şi se poate omite: What’s the time? Five.000. lecţie. numeralele hundred şi thousand nu primesc s la plural: 300 three hundred. Bucharest has a population of two million inhabitants.3. 1980 . 5 000 five thousand. numeralul cardinal este folosit: a) pentru exprimarea numelor numerelor abstracte: one. two. Este ora cinci fix. three. bus no. mii sau milioane sunt legate prin and de cele care denumesc zeci şi unităţi: 115 = a/one hundred and fifteen. numele zecilor se leagă de unităţi direct. 1 200 a thousand and two hundred. miile se transformă în sute: How much money have you got? Sixteen hundret lei (= 1 600) Când sunt folosite la singular. propoziţia începe de obicei cu pronumele it: It is two o’clock. iar cele mai lungi cu cifre: I have ten lei in my pocket. casă. autobuz): Lesson 10. Chapter 3. 3. 4. b) pentru exprimarea datei (anilor).În limba engleză. four etc. Atenţie! Aceste numerale primesc terminaţia s când sunt folosite: a) ca substantive: Thousands have read this book. numeralele scurte se redau de obicei cu litere.05). 31 etc. numeralele hundred. În acest caz. Când sunt precedate de numărul unităţilor şi acesta este mai mare decât 1. 145 .one thousand nine hundred and eight sau nineteen hundred and eighty . 3 005 = three thousand and five. În limba engleză. d) în exprimarea timpului cronologic.

3.the twentyseventh. Forma numeralului ordinal.double two three eight. 3rd. La numeralele compuse. Este şase fără 20 (de minute). Numeralele ordinale de la 1 la 3 au forme care se abat parţial de la această regulă. Câteva numerale ordinale prezintă dificultăţi ortografice. Este 11 fără cinci. 4. Am zece ani. It is a quarter to eight.1.seven .3 = 4 Seven minus three makes/make four. În engleza americană se folosesc şi prepoziţiile after şi before în loc de past şi to: 8: 10 It is ten (minutes) after 8. Numeralul ordinal (The Ordinal Numeral) Numeral ordinal indică ordinea în timp sau în spaţiu a obiectelor sau a acţiunilor: He was the first to come. Dacă primele sau ultimele două cifre sunt la fel. Numeralele ordinale sunt alcătuite din următoarele elemente: numeralul cardinal.the ninth etc. 146 . 4. 7 .4.four the fouth. Este opt fără un sfert.the eighth 9 . nu şi de a. The second house roud the corner is mine. thousand. Abrevierea numeralelor ordinale se face prin adăugarea ultimelor două litere la cifră: 1st. care poate fi considerat radicalul. 21st etc.the two hundred and thirty-sixth.the seventh. the first. 236 . care se adaugă la radical: 4 . şi sufixul -th. Nu se foloseşte cuvântul double dacă cifrele din mijloc sunt aceleaşi: 3002 three oh oh one. g) pentru exprimarea vârstei: How old are you? Câţi ani ai? I am ten years old.4. articolul hotărât the. 4th. the second. the third. 2nd. f) în exprimarea operaţiilor artimetice În acest caz verbul poate fi folosit la singular sau plural: 2 + 5 = 7 Two plus five is/are seven. se foloseşte cuvântul double: 2238 . Numeralele ordinale cuprinzând cuvintele hundred. prepoziţia to şi apoi ora: It is twenty (minutes) to six.8:40 It is twenty (minutes) before 9. numai ultimul număr primeşte -th: 27 . million pot fi precedate numai de one. It is five to eleven.Fracţiunile între jumătate şi ora următoare se redau în limba engleză spunând numărul minutelor. e) pentru a indica un număr de telefon Numerele de telefon se citesc cifră cu cifră: 597216 = five nine seven two one six. iar articolul hotărât poate fi omis: the one hundred and thirty-second.the fifth 8 . iar pentru „şi jumătate” se menţionează ora şi thirty: 8:30 It’s eight thirty. 7 . 5 . care precede radicalul.

Numeralul fracţionar (The Fractional Numeral) Numeralul fracţionar arată una sau mai multe părţi ale întregului: one.May the 2nd1981. În exprimarea datei. o doime. 4. În limba engleză. Întrebuinţarea numeralului ordinal. numeralul ordinal este folosit: a) la exprimarea datei: April 25th. numeralul ordinal poate fi aşezat înainte sau după numele lunii.4. Forma numeralului fracţionar.1981 . of este omis: Ann was born on April (the) 28th. o dată la 3 luni. 4. three tenths. b) pentru a indica ordinea într-o serie: the Second World Was the third act the tenth floor c) pentru a exprima repetarea la intervale regulate: every second day = don două în două zile/la fiecare două zile. 1/3/ = a/one third = o treime.1 the first 2 the second 3 the third 4 the fourth 5 the fifth 6 the sixth 7 the seventh 8 the eighth 9 the ninth 10 the tenth 11 the eleventh 12 the twelfth 13 the thirteenth 14 the fourteenth the 1st the 2nd the 3rd the 4th the 5th the 6th the 7th the 8th the 9th the 10th the 11th the 12th the 13th the 14th 15 the fifteenth 16 the sixteenth 17 the seventeenth 18 the eighteenth 19 the nineteenth 20 the twentieth 21 the twenty-first 30 the thirtieth 31 the thirty-first 32 the thirty-second 40 the fortieth 100 the hundreth 101 the hundred and first 1000 the one thousandth the 15th the 16th the 17th the 18th the 19th the 20th the 21st the 30th the 31st the 32nd the 40th the 100th the 101st the 1000th 4. În aceste expresii articolul the este omis. acesta este urmat de of: I was born on the 28th of April 1965.data . Substantivul determinat de o fracţie ordinară este la singular: 1/2 hour = half an hour. 3/4 three quarters/three-fourts. În engleza americană ordinea este luna . Dacă numeralul ordinal precede denumirea lunii. every third month = din 3 în 3 luni.: 05.2.Dacă numeralul ordinal este aşezat după denumirea lunii. third. iar numitorul printr-un numeral ordinal: 1/2 = a/one half = o jumătate.1. Numărul fracţiei este exprimat printr-un numeral cardinal.02. 3/4 ton = three quarters ton. Numitorul se citeşte la plural când numărătorul exprimă o unitate mai mare de 1: 2/3 two-thirds.5.anul. 147 .5. Numeralele fracţionare sunt redate sub forma unor fracţii. the 25th of April.

1.6. Majoritatea numeralelor colective sunt folosite ca substantive: I bought a new pair of shoes yesterday. 4. Numeralele colective se folosesc la singular când sunt precedate de un numeral cardinal sau nehotărât: two dozen of eggs. Forma numeralului colectiv. dar se citeşte la singular după întreg şi la plural după fracţie: 1 3/4 miles . În cazul fracţiilor zecimale.Substantivul determinat de numeralul 1 (one) împreună cu o fracţie ordinară este folosit la plural în scris. 4. four yoke of oxen = patru perechi de boi. 4. yoke numesc grupe de doi: a couple of seconds = două secunde. Substantivul determinat de un numeral mai mare decât 1. Substantivul determinat de o fracţie zecimală se află la singular când partea întreagă este zero şi la plural în toate celelalte cazuri: 0.25 metres = four point two five metres.25 = three point two five. Numeralul multiplicativ are forme diferite. score numesc grupe mai mari de doi: dozen = duzină two dozen eggs.05 = one point nought five (în pronunţarea britanică). Forma numeralului multiplicativ. 4. several pair(s) of shoes.75 = eighteen point seven five. Când numeralele colective nu sunt precedate de un numeral. se află întotdeauna la plural: 4 1/2 tons = four and one half tons sau four and a half tons. iar cele care urmează punctului. ele se folosesc la plural: The pupils entered the classroom in couples. team. pair. a pair of shoes = o pereche de pantofi. I have asked him about it dozens of times. cifră cu cifră: 18.1. 4. întregul se desparte de zecimale printr-un punct: 3. score = 20. Întrebuinţarea numeralului colectiv. în funcţie de stilul familiar. 1.6.05 = one point zero five (în pronunţarea americană). yoke. dozen. team.one mile and three quarters sau one and three quarter miles.2. score.7. indiferent dacă stau singure sau sunt urmate de prepoziţia of.7. Numeralele colective sunt: couple. în care el este folosit. two pair(s) of horses = două perechi de cai. împreună cu o fracţie ordinară. half a score = 10.6. Numeralele dozen. Numeralul colectiv (The Collective Numeral) Numeralul colectiv arată că obiectele sunt considerate în grup şi nu izolat. oficial etc. 4. Numeralele couple. Numeralele înainte de punct se citesc ca un singur număr. În cazul fracţiilor zecimale. zero se citeşte nought în Anglia şi zero în SUA: 1. Numeralul multiplicativ (The Multiplicative Numeral) Numeralul multiplicativ arată măsura în care creşte o cantitate (double the amount) sau o acţiune (Agricultural output has increased five times). tehnic. 148 . pair. two team of cattle = două perechi de vite.75 metre = nought point seven five of a metre. a score of people = douăzeci de oameni.

1949. Forma cu times este folosită şi în locul lui thrice: three times. 37th. 1. once again. three times (thrice). Observaţi câteva modalităţi de a exprima aceeaşi idee: two at a time. 1.de două ori.51. Ritmul dezvoltării industriale a crescut de trei ori. a hundred times.03. Scrieţi următoarele date: 20.X. A coborât scările câte trei odată.45. twice . two and two. 1848. He ran down three steps at time. b) ani: 1821. Citiţi în limba engleză următoarele: II.5. a hundredfold: a threefold quantity = o cantitate triplă.2. De la numărul 4 în continuare.V. twice as fast etc. 8th.6855. EXERCIŢII: a) cifre: 195. În stilul literar.30. threefold. sau ca adverb: The rate of industrial development has risen three times. once more. 47. se foloseşte numeralul multiplicativ format din numeralul cardinal şi sufixul -fold: twofold. five times. 20th.1944 149 . 4.18.352. numeralele multiplicative de la 1 la 3 au următoarele forme: once . I.16. Pentru unitatea 1. forma numeralului multiplicativ este single. 2. They have English twice a week. 39.În vorbirea curentă. six times etc. Numeralul adverbial (The Adverbial Numeral) Numeralul adverbial arată: a) de câte ori are loc o acţiune: once. numeralele multiplicative conţin în structura lor un numeral cardinal urmat de substantivul times (ori. bis. d) numere de telefon: 91.61. two by two. tehnic sau oficial.de trei ori. Ţi-am spus de o sută de ori să nu mă minţi.88.8.7. 59th. 1066. 4. thrice . 40th.II. iar pentru 2 se foloseşte le lângă twofold şi forma double. Numeralul distributiv (The Distributive Numeral) Numeralul distributiv exprimă gruparea numerică a obiectelor. twice. 3. 12. (Forma thrice este învechită). Au engleza de două ori pe săptămână. I told you a hundred times not to lie to me.10.2934.44.9. ten times. in tows (in pairs): The pupils left the classroom two by two/in twos. dăţi): four times. Întrebuinţarea numeralului multiplicativ.1953. 1918 c) ore: 11. 10.95.1958.odată. Elevii au părăsit clasa câte doi. 66. 23.248. Numeralul multiplicativ se foloseşte ca predeterminant: double the amount. 4. e) numerale ordinale şi fracţionare: 3 rd.VIII.25. by twos. 1453.

79. 6. 3. Open the book at page 48 and read chapter 15 again. 10. We have the long break between ten minutes to ten and ten past ten. 9. 2. I think they left by the 6. 10. two. I dialled double five. 49. 3. Cred că a plecat cu trenul de 6. I have been waiting for you for more than half an hour.25 şi apoi am aşteptat. Te aştept de mai mult de o jumătate de oră. 9. 40. Deschideţi cartea la pagina 48 şi citiţi capitolul 15 încă o dată. 8. How old are you? I am 12. 11. At half past two I’ll get on bus no. (years old). 5. 6. Am format 55. How much is a pair of shoes? 7. Câţi ani ai? Am 12 ani. o duzină de ouă şi 1 kg de făină. Traduceţi în limba engleză: 24 Ianuarie şi 1 Decembrie sunt sărbători naţionale ale poporului nostru. III. 331 and go to visit the exhibition. and then I waited. four. 4. 8. Locuiesc pe strada Spiru Haret nr. 1. Cât costă o pereche de pantofi? Am cumpărat unt.30.R: 1. a dozen of eggs and a kilo of flour. seven. 150 . La ora două şi jumătate iau autobuzul 331 şi mă duc să vizitez expoziţia. 11. Între zece fără zece şi zece şi zece avem pauza mare.79. The 24th of January and the 1rd of December are national days of our people. nine. 5. I live at no. 2.30 train. Spiru Haret street. I've bought butter. 7. 4.

se foloseşte termenul de substitut pentru cuvintele care pot apărea în locul în care apar substantivele sau termenul de pro-form pentru toate acele cuvinte care înlocuiesc alte părţi de vorbire. Those young people are students. În gramatica structuralistă. complement. pronumele are: a) genul marcat doar la persoana a III-a singular: masculin/feminin/neutru: he/she/it. 5. every. c) îndeplineşte funcţiile sintactice de subiect. you) sau desemnează global sau parţial obiecte sau fenomene (all. 5. pronumele este partea de vorbire care ţine locul unui substantiv sau grup nominal: John is a student. They are students. each). Categoria de persoană este specifică pronumelui şi verbului: persoana I. He is here. Pronumele personale. iar pronume ca all. atribut apoziţie.1. număr şi caz. they). b) numărul marcat prin supletivism (cuvinte diferite): I/we. dar la pronume ele prezintă anumite particularităţi. he/they. gen. He is a student. each desemnează global sau parţial obiecte şi fenomene. Rolul de substitut al pronumelui În gramatica tradiţională.2. Unele pronume constituie un sustitut al substantivului (he. alte pronume desemnează direct vorbitorul şi ascultătorul (I. Definiţie. Spre deosebire de substantiv. Pronumele: a) reprezintă o clasă eterogenă. it. c) contrastul între cazul nominativ şi acuzativ/dativ: I/me. Pronumele reprezintă însă o clasă eterogenă. altele desemnează direct vorbitorul şi interlocutorul (I. b) are categoriile gramaticale de persoană. Peter and Mary are students. she.3. he/him. you). Persoana şi numărul.5. număr şi caz se întâlnesc şi la substantiv. unele pronume pot înlocui substantive în comunicare The man is here. număr şi caz. Pronumele (The Pronoun) 5. gen. a IIa. a III-a: I am/You are/He is. Categoriile de gen. nume predicativ. Categoriile gramaticale ale pronumelui Unele pronume au categoriile gramaticale de persoană. reflexive şi posesive au forme distincte pentru persoană şi număr: 151 . who/whom.

reflexiv . whom) şi pentru nume de obiecte sau animale (which). Cazul genitiv: The postman’s bag Somebody’s bag Pronumele personal şi pronumele who au trei cazuri marcate formal: nominativul.personal . I can see the postman at the door. I can see somebody at the door.singular: I plural: we Persoana a II-a singular: you plural: you Persoana a III-a singular: he Persoana I she it plural: they myself ourselves yourself yourselves himself herself itself themself mine ours yours yours his hers theirs Genul. ele având forme distincte pentru persoană. număr şi caz. deoarece nu toate pronumele au forme flexionare pentru aceleaşi categorii gramaticale. Clasificarea pronumelui Pronumele formează o clasă eterogenă. dativ/acuzativ şi genitivul: Nominativ: I we he she they who Dativ/acuzativ: me us him her them who(m) Genitiv: my our his her their whose Conform tradiţiei gramaticale. Clasificarea pronumelor: Pronumele centrale . Substantivele şi majoritatea pronumelor în limba engleză au două cazuri marcate formal: cazul comun (nominativ. gen. acuzativ/dativ) şi cazul genitiv: Cazul comun: The postman is at the door. Pronumele personale. Somebody is at the door. reflexive şi posesive sunt marcate formal pentru gen la persoana a III-a singular: Masculin: He/him himself his Feminin: she/her herself hers Neutru: it itself La pronumele relative există o distincţie între pronumele pentru nume de persoana (who. Pronumele personale.4.posesiv Pronumele relativ Pronumele interogativ Pronumele demonstrativ 152 . Cazul. pronumele personal la cazul genitiv este cunoscut sub numele de adjectiv posesiv. 5. reflexive şi posesive sunt considerate centrale clasei de pronume.

This book is new.5. no. c) valoare substantivală şi de determinant: this/that. complement direct: he taught us a lesson. Uneori ele însă determină substantivele. introducând propoziţii secundare în frază: The man who is speaking is our teacher. etc. enough -one -seria some -seria any -either -seria no -neither -seria every -all -each De regulă pronumele înlocuiesc substantivele. pe când pronumele folosite cu valoare substantivală (pronumele propriu-zise) pot îndeplini diverse funcţii sintactice: subiect: I am a member of the committee. nume predicativ: He is always himself. I wondered what he meant. please. complement indirect: Show me your stamp collection. Când pronumele înlocuieşte un substantiv. 5. some/any etc. you. these/those. se vorbeşte despre valoarea determinant (sau adjectivală) a pronumelui. yours. mine. something etc. iar când acesta determină un substantiv. Pronumele relative şi interogative îndeplinesc şi funcţia de marcă a unor raporturi sintactice. little -several. etc. Din punct de vedere al valorii substantivale sau de determinant. pronumele în limba engleză pot avea: a) numai valoare substantivală: I. b) numai valoare de determinant: every. my. somebody. Funcţiile sintactice ale pronumelor 153 . he. complement prepoziţional: He will talk about himself. pronumele folosite ca determinanţi nu pot îndeplini decât funcţia sintactică de atribut: My book is new. Valoarea substantivală şi cea determinativă consiţionează funcţiile sintactice ale pronumelui.Pronumele nehotărât pozitiv universal afirmativ neafirmativ negativ -many. Every book is new. se vorbeşte de valoarea substantivală (sau pronominală) a pronumelui. much -few.

valoarea lui he este cea a unui determinant demonstrativ: That one who. nume predicativ. spre deosebire de limba română: I speak English. El este chimist. persoana I desemnează persoana care vorbeşte. He/they îndeplineşte o funcţie anaforică în discurs. Pronumele de persoana a III-a he/they reprezintă membrul nemarcat al corelaţiei. pronumele rămâne singurul indicator al celorlalte persoane. Eu sunt profesor. Notă: În limba engleză. gen. Pronumele de persoana a II-a you este persoana care receptează discursul. cu sensul de „oameni în general”: They make bicycles in this factory.2. Pronumele personal are forme supletive pentru categoriile gramaticale de persoană. cea de referire la elemente deja introduse în discurs: Peter was very tired as he had worked hard all day. Categoria persoanei la pronumele personal. De aceea pronumele personal este de obicei menţionat la comunicare în limba engleză. persoana cu care se vorbeşte. număr şi caz şi poate îndeplini funcţiile sintactice de subiect. Aceste categorii gramaticale nu apar însă la toate formele pronumelui personal. În acest fel. gen. are categoriile gramaticale de persoană. pronumele he/they nu se referă la o persoană în acelaşi mod ca şi pronumele I şi you. He is a chemist. apoziţie şi complement. persoana a II-a .6. În limba engleză pronumele şi verbul sunt singurele părţi de vorbire care au categoria gramaticală a persoanei: I am a teacher..Pronumele personal desemnează persoanele ce pot apărea într-un dialog (vorbitorul.1. număr şi caz. Categoria genului la pronumele personale. interlocutorul) sau înlocuieşte obiectul despre care se vorbeşte. Deoarece verbul este marcat de regulă pentru persoană numai la persoana a III-a singular. Pronumele he/she este folosit cu valoare generică în propoziţii care exprimă un adevăr universal: He who laughs last laughs best. (Eu) vorbesc englezeşte. Acest pronume nu face posibilă începerea actului de vorbire. 5. Pronumele personal are categoria gramaticală a genului numai la persoana a III-a singular: He este folosit pentru a înlocui nume de persoane de sex bărbătesc: Tom Brown/He is the centre forward. Nu se ştie niciodată. Pronumele I desemnează pe cel care vorbeşte şi care face actul de vorbire posibil. atribut. Cine râde la urmă râde mai bine. Pronumele personale în limba engleză sunt folosite şi cu valoare generică (generic person) . Pronumele personal (The Personal Pronoun) 154 . 5. Pronumele you este folosit şi cu sensul nedefinit de one: You can never tell. iar they. Conform definiţiei tradiţionale. pronumele I se scrie întotdeauna cu literă mare: He speaks English better than I do. ci desfăşurarea lui logică. iar persona a III-a indică pe cel despre care se vorbeşte.6. Notă: Această definiţie este incompletă. 5.6.. În asemenea contexte.

Fetele sunt aici. pentru a crea un sentiment de solidaritate între vorbitor şi ascultător. care sunt de obicei neutre: The ship/She has already arrived. The boys haven’t come yet. reprezentat prin you îşi asociază celelalte persoane ale dialogului: we = I + he (+ you) you = you + (+ you). Ei nu au venit încă. ea sau dumnealui. La fel he. O altă funcţie a pronumelui we este de a include şi pe ascultător (inclusive „we” = I + you): Well. Notă: He/she sunt folosite pentru a înlocui şi unele substantive animate sau inanimate. she pot însemna el. They haven’t come yet. Pluralul persoanei a II-a este de asemenea un plural inclusiv ca şi la persoana I: vorbitorul reprezentat prin I sau interlocutorul. Doar pluralul persoanei a III-a reprezintă un plural propriu-zis: they = he + he Notă: În limba engleză nu există pronume de politeţe ca în limba română. Băieţii nu au venit încă. Forma you este folosită atât pentru persoana a II-a singular. They are very pretty. These birds are very pretty. În limba engleză. dumneaei. cum ne mai simţim astăzi? Notă: We poate fi folosit astfel de către un doctor. voi cât şi dumneata. They are here. + he.3. Categoria numărului la pronumele personal. o profesoară sau o soră medicală care se adresează unui copil. V-am / ţi-am spus să stai jos.She este întrebuinţat pentru nume de persoane de sex femeiesc: Barbara/She is my sister. It înlocuieşte nume de obiecte sau de animale: The dog/It barked when the quests came. în funcţie de context. cât şi pentru persoana a II-a plural: I told you to sit down. You poate însemna atât tu. how are we feeling today? Ei. Ele sunt aici. pronumele pentru persoana a III-a plural they nu are forme distincte pentru gen. Aceste păsări sunt foarte frumoase. 155 .6. Ele sunt foarte frumoase. 5. dumneavoastră. ca în limba română: The girls are here. Pronumele pentru persoana I plural we nu reprezintă mai mulţi de I ci I + he: Can we come at eight? Can he and I come at eight? Această întrebuinţare a lui we este cunoscută sub denumirea de exclusive „we”.

6. . număr şi caz şi îndeplineşte funcţia de complement.4. Pronume reflexiv (The Reflexive Pronoun) Pronumele reflexiv înlocuieşte obiectul asupra căruia se execită acţiunea verbului şi care este identic cu subiectul verbului. b) dativ: complement indirect .6.He is a student. . a II-a.Look at them! 5.subiect . are categoriile gramaticale de persoană.complement prepoziţional . gen. gen. b) are forme distincte de gen numai la persoana a III-a singular: masculin: himself feminin: herself neutru: itself c) are terminaţia -self la singular şi -selves la plural. după cazul în care se află: a) nominativ: .It is he who did it.7.complement direct . nume predicativ sau apoziţie. Pronumele personal are forme pentru cazul nominativ şi pentru dativ/acuzativ (cu excepţia lui you şi it): Persoana I singular: I Persoana I plural: we Persoana a II-a singular/plural: you Persoana a III-a singular: he Nominativ Persoana a III-a plural: she it they Dativ/Acuzativ me us you him her it them 5. Categoria cazului la pronumele personal. Pronumele personal este folosit întotdeauna cu valoare substantivală. Persoana I Persoana a II-a Persoana a III-a: masculin feminin neutru Persoana Singular myself yourself himself herself itself Plural ourself yourself themselves 156 .7. număr şi caz: a) are persoana I. a III-a.5.Can you tell me a story? c) acuzativ: .5. pronumele personal îndeplineşte mai multe funcţii sintactice.1.nume predicativ . Categoriile gramaticale ale pronumelui reflexiv.I like her. Funcţiile sintactice ale pronumelui personal. Pronumele reflexiv prezintă următoarele particularităţi în ceea ce priveşte categoriile gramaticale de persoană. 5. ca şi pronumele personal şi cel posesiv.

3. Întrebuinţarea pronumelui reflexiv. Din punct de vedere al reflexivităţii. pride oneself (on): yourself! b) verbe care pot fi urmate sau nu de un pronume reflexiv. depart (oneself): 157 . . Pronumele reflexiv este folosit în asemenea cazuri doar cu valoare emoţională: She was beside herself with rage.complement indirect: He allowed himself a break.complement prepoziţional: I looked at myself in the mirror. Există şi situaţii în care uzajul oscilează între pronumele reflexiv şi cel personal: He closed the door behind him(self). behave oneself. She went into the bathroom and washed. Ajut-o tu însuţi.7.2. wash: She went into the bathroom and washed herself. Behave (from). În construcţiile prepoziţionale care exprimă relaţii spaţiale între elemnte concrete. We have the whole week before us. will you. dress. Pronumele reflexiv are numai valoare substantivală. (oneself). I don’t know what to do with myself. . busy oneself (with). 2. b) ca pronume de întărire (emphatic use): Help her yourself. se foloseşte pronumele personal în cazul acuzativ. A) Astfel. c) verbe după care pronumele reflexiv se poate omute fără a produce modificări fără sens: adjust. pronumele reflexiv îndeplineşte în principal funcţia de complement direct al unor verbe tranzitive. Pronumele reflexive se folosesc: a) ca pronume reflexive (non-emphatic use): Help yourself! Serveşte-te. She gathered the children around her(self). B) Pronumele reflexiv este folosit ca parte a unui complement prepoziţional. Take care of yourself. avail (oneself) conduct He applied himself to the task. shave. când complementul prepoziţinal este aceeaşi persoană cu substnativul: Look after yourself.nume predicativ: She is always herself. 5. .complement direct: She helped herself to another pieces of cake. verbele în limba engleză se împart în: a) verbe urmate în mod obligatoriu de pronume reflexive ca: absent oneself He busied himself with his papers. I pride myself on my cooking. He applied for a job. qualify. avail oneself (of). A făcut o cerere de serviciu.7. El poate îndeplini următoarele funcţii sintactice: . She looked about her. A depus toate eforturile pentru îndeplinirea sarcinii. chiar dacă complementul prepoziţional este aceeaşi persoană cu subiectul: I have no books on me. Atenţie! 1. Pronumele de întărire (The Emphatic Pronoun).5. She looked at herself in the mirror. Pronumele reflexiv este folosit mai ales în propoziţii în care complementul direct sau prepoziţional este identic cu subiectul. 3. comb. între cele două întrebuinţări existând diferenţe de sens: apply (oneself).

pronumele de întărire are sensul de singur.la sfârşitul propoziţiei: The boy drew the map himself. are categoriile gramaticale de persoană. it’s no mine. Ask Mary if is hers. Adjective posesive It's my car It's your car It's his car Pronume posesive It's mine It's yours It's his Pronume personal It belongs to me It belongs to you It belongs to him 158 . Pronumele posesiv (The Possessive Pronoun) Pronumele posesiv înlocuieşte atât numele obiectului posedat cât şi al posesorului. The glass cracked of itself. Pronumele de întărire îndeplineşte funcţia sintactică de apoziţie: The headmaster himself helped the pupils. . atribut. The scientist himself answered the pupils’ questions. Mary? Atenţie! Pronumele posesive (vezi exemplele de mai sus) nu determină substantive ca adjectivele posesive. nume predicativ. Faptul că pronumele de întărire depinde întotdeauna de un substantiv sau pronume îi conferă acestuia valoare adjectivală. Când este precedat de prepoziţia by. singură. număr şi caz şi îndeplineşte funcţia sintactică de apoziţie. are categoriile gramaticale de persoană. singure: I made the dress by myself. 5.8. Formele pronumelui posesiv sunt: Persoana I singular mine plural ours Persoana a II-a singular/plural yours Persoana a III-a masculin singular his plural theirs feminin singular hers plural theirs Is this your pencil? No. of sau for. ci le înlocuiesc. gen. I want to see for myself. gen. număr şi caz şi poate îndeplini funcţiile sintactice de subiect. Pronumele de întărire este accentuat în vorbire. Observaţi mai jos diferenţa dintre adjectivul şi pronumele posesiv şi pronumele personal în cazul dativ/acuzativ. pronumele de întărire se poate aşeza: .la începutul propoziţiei: The boy himself drew the map. apoziţie. complement. Poziţia nemarcată a pronumelor de întărire este imediat după pro(numele) pe care-l subliniază: The pupils themselves worked in the school garden. a interlocutorului sau a obiectului despre care se vorbeşte. Pronumele de întărire se subordonează direct unui pronume personal sau unui substantiv: He himself answered the pupils’ questions. Is it yours. Când (pro)numele însoţit de pronume de întărire este subiectul prepoziţiei.Pronumele de întărire subliniază participarea la acţiune a vorbitorului. singuri.

introducând propoziţii subordonate în frază. WHO are următoarele forme: N. poate avea categoria gramaticală de caz şi îndeplineşte funcţia sintactică de subiect. who este folosit în locul lui whom. Celelalte pronume interogative sunt invariabile.It's her car It's its car It's our car It's your car It's their car It's hers -It's ours It's yours It's theirs It belongs to her It belongs to it It belongs to us It belongs to you It belongs to them 5. în propoziţii interogative. Whom este folosit mai ales după prepoziţii: By whom was the poem written? În vorbirea curentă. precum şi la propoziţii întregi: What is she ? What is the meaning of this word ? What did he tell you ? 159 . Pronumele interogativ (The Interrogative Pronoun) Pronumele interogativ ţine locul. what kind of pentru calităţi etc.9. which pentru fiinţe şi lucruri. iar prepoziţia se aşză la sfârşitul propoziţiei: Who was the poem written by? Notă: Atunci când who îndeplineşte funcţia de subiect.: Who? cine. cuvintelor aşteptate ca răspuns la întrebare. Din punct de vedere al flexiunii. complement sau funcţia de marcă. el este urmat de un verb la singular: Who is speaking? dar atunci când îndeplineşte funcţia de complement acordul cu verbul se face în număr: Who is waiting for? Who are they waiting for? WHAT ca pronume interogativ se referă la substantive sau înlocuitori ai acestora de orice gen. what pentru lucruri. who are forme deosebite pentru fiecare caz. D: (to) whom = cui? Who se referă numai la persoană: Who did you meet? Forma whose se poate referi şi la lucruri şi animale: A: Whose food is this? B: It’s the dog’s food. how many pentru număr. how much pentru cantităţi. Pronumele interogative pot fi folosite: a) numai ca pronume: Who is he? b) numai ca determinanţi: What kind of man is he? c) ca pronume sau ca determinanţi: What do you want? What books do you want? Pronumele interogative sunt specializate: who este folosit pentru fiinţe.

Oricine vine trebuie să aştepte aici. The dog which ran across the street is mine. whose leaves are yellow and red.. The man that showed you the way is very old. The man who showed you the way is very old. I know people that don’t like this writer. The trees. 160 .. acordul cu verbul se face în număr: What are they doing? (Ce face ei?). ale căror frunze sunt galbene şi roţii. Who. which şi what se pot asocia cu adverbele ever şi soever pentru a forma pronume relative. indiferent de gen şi caz: The dog that ran across the street is mine. What se traduce în limba română prin: a) CE.1. verbul este la singular: What is happening here? (Ce se întâmplă aici?) dar când îndeplineşte funcţia de complement. Which. He is a writer whose works are very well-known. That se referă la substantive. Copacii. Pronumele relativ se referă la un substantiv sau înlocuitor al acestuia care a fost deja menţionat şi el face legătura între propoziţia în care se află şi cea pe care o însoţeaşte: I know people who don’t like this writer. Notă: Pronumele relative şi pronumele interogative who.Notă: Atunci când what îndeplineşte funcţia sintactică de subiect. Pronumele relative sunt: who. Betty or Jane? sau un acuzativ: Which of these books do you prefer? Which implică selecţia dintr-un număr limitat de obiecte: Which of the two dresses will you take? Which of the girls do you like? Când pronumele sau adjectivul interogativ este însoţit de o prepoziţie aceasta îl precede în limba scrisă: From what country does she come? În vorbirea curentă. Pronumele relativ (The Relative Pronoun) 5. D/Ac.10.. A carpenter is a man who makes chairs and tables. who(m). whose se referă la un substantiv sau înlocuitor de gen masculin sau feminin: The girl who sang is my cousin. Whoever comes must wait here. atunci când se presupune un răspuns prin care se arată profesiunea sau funcţia: What is your father? What are you? b) CARE: What are the days of the week? What is your favourite game? c) CÂT: What time is it? What implică o selecţie dintr-un număr nedefinit de obiecte: What books do you like best? WHICH ca pronume interogativ este un nominativ: Which is shorter. prepoziţia se aşează la sfârşitul propoziţiei: What country does she come from? 5.10.. G. which şi that. whose se referă la substantive de genul neutru: Tom is wearing a coat which is too large for him. respectiv pronume interogative compuse: whoever – pe oricine.

which. pronumele relativ se omite de obiecei. yesterday has been mended. I’ve got some English books.10. A întâlnit fata pe care o cunoşti pe stradă. The magazine (that) you lent me is very interesting.11. pe cât posibil. Pronumele nehotărâte sunt folosite: a) numai ca pronume: There is somebody here.11. wants you to come to dinner. căreia îi vorbeai acum. Soţia mea. 161 . whose introduc îndeosebi propoziţii relative descriptive (propoziţii care aduc informaţii suplimentare.pe oricare. whichever. Locul pronumelui relativ. whom. to whom you were speaking just now.1. This is the man (whom) I gave the parcel to (familiar). th se omit în propoziţiile restrictive când se găsesc în cazul acuzativ: The girl (who(m)) you have just met is my niece. which is an enjoyable sport. În exprimarea familiară. lângă antecedentul său. Pronumele nehotărât (The Indefinite Pronoun) 5. Who. doreşte să vii la noi la masă. despre antecedent): My wife. 5. Pronumele relativ trebuie aşezat. makes people strong and healthy. The teacher talked with each of them.2. iar prepoziţia se aşează după verb sau complementul direct: This is the man to whom I gave the parcel (scris). 5. (N)either boy can do it. b) The glass which you are drinking out of has just been washed. Nerespectarea acestei reguli poate da naştere la confuzii: He met the girl in the street that you know. He will take whichever is his.10. Când pronumele relativ în acuzativ este însoţit de o prepoziţie. None of them was in time. That se foloseşte numai în propoziţii restrictive: The chair that was broken 5.3. A întâlnit fata pe strada pe care o cunoşti. Întrebuinţarea pronumelui relativ. There is something here. aceasta este aşezată înaintea pronumelui relativ în limba scrisă. he met the girl that you know. b) ca determinanţi sau pronume: I’ve got some. O/Îl va lua pe oricare Pronumele relative who.este a/al lui. either) obiecte sau fenomene. Pronumele nehotărât desemnează global (all) sau parţial (each. neesenţiale. The teacher talked with each parent. In the street. Which introduce atât propoziţii relative descriptive (a) cât şi restrictive (b): a) Swimming. Aceste pronume relative pot introduce şi propoziţii relative restrictive (propoziţii care aduc informaţii absolut necesare pentru clarificarea sensului): The boy who threw the stone will be punished.

exprimă totalitatea lucrurilor sau fiinţelor şi înlocuieşte substantivele numărabile la plural: I’ve read them all. puţin. în propoziţii afirmative. sau substantive nenumărabile la singular: I’ve read all about this subject. I saw something in your room. any. Compuşii lui every însă sunt folosiţi doar ca pronume nehotărâte: Everybody is present. Am citit tot înb legătură cu acest subiect.nobody/no one none . puţină.11. Some = ceva.nothing Pentru întrebuinţarea compuşilor lui some. Toţi sunt prezenţi. Every este folosit doar ca determinant: Every pupil must do his homework. Am tot ce-mi trebuie. Oricare dintre voi (doi) poate face acest lucru. I saw somebody in your room. All children are here. Fiecare (dintre ei) dorea să încerce. toţi. toată. I saw nothing in your room. no. unii. vreo. All = tot. I saw nobody in your room. interogative şi negative. Some poate fi folosit în propoziţii interogative: a) când se pune accentul pe o parte din obiectul sau obiectele menţionate: Did you read some of the books the teacher recommended? b) în proppoziţiile în care se oferă ceva: Will you have some? c) când întrebarea nu se referă la some: Did you ask father to give me some? Any = vreun.anything . Each se referă la membrii unui grup luaţi individual: Each of them wanted to try. either are sensul de oricine. All poate fi folosit şi ca predeterminant: Give me all the books I need. Nu pot fi folosite şi ca determinanţi: 162 . Either (forma negativă neither) = fiecare (nici unul) din doi este folosit mai ale în propoziţii interogative şi negative: Have you seen either of them ? L-ai văzut pe vreunul dintre ei (doi)? În propoziţii afirmative. She bought some.(N)either of you can do it. 5. Le-am citit pe toate. Întrebuinţarea pronumelor nehotărâte. oricare: Either of you can do it. unele. any şi no (no este folosit doar ca determinant sunt pronume nehotărâte: . câţiva. nici un(ul). Acestea sunt folosite numai ca pronume. I have everything I need.anybody/anyone . fiinţe. somebody/someone something b) în propoziţii interogative şi negative: Have you got any ? I haven’t got any. nişte. nici una se întrebuinţează: a) în propoziţii afirmative cu sensul: oricare. All of them are here. Compuşii lui some. nici o. vreo.2. câteva. vreun. se întrebuinţează în propoziţii aformative şi indică existenţa unui număr restrâs de lucruri. Este folosit cu substantive numărabile la plural şi cu substantive nenumărabile la singular: There are some on his desk. orice: Any of you could answer this question. toate. a unei cantităţi restrânse.

... 4... neither (nici unul din doi).. but this is not… 10.room is on the left. Răspundeţi la următoarele întrebări. 3. there’s george.. it’s. Ce-ai cumpărat? Nimic.. Folosirea lor exclude existenţa altor negaţii în propoziţie. her etc. They are… 9. your 5... 5. What have you bought? Nothing. are o singură formă.. nothing (nimic): Neither of the is right.birthday cake alone. 4. Betty can’t eat. yours.. I gave them to him. One = un... Peter. his 7.. He may take the ball. 3.. 5. număr şi caz: There were two women in the room: one was young and one was old. Who explained the lesson to the new student? 7. is on the right.. I told it to them. I explained it to him. Who told the story to the children? 2. she. mine.pronumele negative. none (nici unul).. Who bought the books for Jane ? 5.. III. unul.. it şi cu formele corespunzătoare: his. The Wilsons and I decided to ask him. Have you seen.. I wrote it to her. în funcţie de sens: All are here = Everybody is here. One cu valoare impersonală se întrebuinţează în sens foarte general: One should always perform his duty. your. hers.? 2.. Folosiţi pronumele I ca subiect. Who wrote the letter to Mrs White? 3. 1. our 6. Look. una cineva.. 8.12. I showed it to them. I asked him about it. Pronumele negative desemnează lipsa obiectelor sau a fenomenelor. 8. 2. no one (nimeni).. his. her. 6.. I’m looking for my trousers.. 7. 1. mine. I bought them for her. … classroom is sunny. These records belong to them. 2. indiferent de gen. Tell me all about it = Tell me everything about it. Trebuie întotdeauna să-ţi faci datoria. Nici unul dintre ei (doi) nu are dreptate. I needed an umbrella and I asked Alice if I could borrow… R: I. This is not my book..thought he would enjoy it. Folosiţi forma corectă a pronumelui: 1. Jane. 9. 6... Completaţi punctele cu adjectivul sau pronumele posesiv necesar: 1. him. 2. EXERCIŢII: I. 7. 4. One se acordă cu he. 3... Who invited.În vorbirea curentă. II.face. înlocuiţi substantivele cu pronumele: Exemplu: Who lent the book to that student? I lent it to him.: One of the boys said he would stay at home.. Jack is very bright for … age. all este înlocuit de obicei de everybody sau everything. Pronumele negative sunt: nobody. Who showed the town to the touristes? R: 1. it’s … 8. 10.3. theirs. That is my book. Who gave the apples to the boy? 6. Pronumele negativ (Negative Pronouns) Pronumele nehotărâte cu sens negativ sunt considerate de unii autori o clasă aparte de pronume . 5. you must go and wash.? 163 . Who sent the present to Bob? 4. I sent it to him. we like it.

6. Cât a fost fată mare nu i-a cumpărat nici o aţă. Pe drum. Îi atrase luarea aminte că tatăl ei îl poate da în judecată. Polina îi spuse din nou că nu se poate ajunge la o înţelegere cu tatăl ei dacă au să stea şi să-l aştepte pe el să se împace. Nu trebuie să mai strice omenia pe ei. who 5. helped the child cross the street. nici un petic. o vită. Ea s-a măritat şi are dreptul la pământul pe care l-a muncit. The book.. 2. R: 1. her 8.. 8. she is reading has been published recently. Spunându-i acest lucru. we. Polina se făcu roşie auzindu-l cum o laudă şi îi răspunse că cu alde tat-său ea şi-a luat gândul de la omenie. R: Birică and Polina stayed behind. Is this the woman. is sitting at the desk is our typist. chiar mai mult decât crede el.4. Completaţi spaţiile punctate cu pronume relative acolo unde este cazul: 1. Ea îl cunoaşte mai bine. him. Îl dă în judecată şi iese rău.. a umblat desculţă la horă.. Dar pământul n-ai cum să-l iai. Birică îşi descreţi fruntea şi spuse cu multă mirare şi admiraţie că zău. Şi dacă tatăl ei are să facă proces are să aibă ea grijă să-i scoată procesul pe nas. who 8. he 5.. Îşi luară secerile pe umăr şi porniră amândoi spre locurile lui Tudor Bălosu. Traduceţi în limba engleză: Birică şi Polina rămaseră. Polina răspunse că ştie ea de forme. 3. poţi să-l faci forme că e al tău. Is this the house… was built by your brother? R: 1. The land must be taken by force. Pentru pământ trebuie forme la notariat şi numai atunci poţi să zici că e al tău. 4. you take it by force and carry it away with you. Merseră mult în tăcere şi el nu-i răspunse decât târziu.. We offered Ann some flowers. Do you know …? 8. cunoaşte şi el bine povestea asta. 7. Birică. Ar trebui să înţeleagă că altceva nu mai e de făcu. o căruţă. Birică answered that you could take anything by force. Telling her this. 5. a cart. . You need papers at the notary's office for the land and only then you can say it is yours. Have you read this book? … is very interesting. . … won’t improve for the next two or three days 6. say a horse.3. îl iai cu forţa şi îl duci cu tine. 7. Birică made her realize what a 164 . el. 3.. She knew him better than that. it 7. sold you the English dictionary? I don’t remember the joke… he told us.. That is the man. Pământul trebuie luat cu forţa... But you can't take land. The weather is getting colder.. The girl.. That is a student…always gets excellent marks. Does your boy friend speak English?. chiar dacă ăla nu vrea.6. a cow. Birică îi răspunse că orice lucru se poate lua cu forţa cum ar fi să zicem un cal.. who 7. 5. IV. He is the football player…scored three goals. them 4. who 4. who 2. She invited … to her birthday party.. Birică îii atrase luarea aminte cât e ea de proastă când îşi închipuie că nu s-a gândit la toate felurile la situaţia lor. Şi anume că dacă te foloseşti de un lucru mai mulţi ani şi aduci martori că atâţia ani lucrul acela a fost al tău. They put their sickles over their shoulders and made for Tudor Bălosu's land.. us.should study it if he doesn’t.. a dracului naţie de muiere mai este ea. which/that V. Polina îl întrerupse spunând că asta n-are să îndrăznească el s-o facă.... On the way Polina told him again they could not reach an agreement with ver father if they stayed and waited for him to make it up to them. She is a nice girl. 2. it 6..

she used to come bare-footed to the village dance. She had married and had a right to the land she had worked on. They walked silently for a long time and he . They shouldn't waste their good intentions on him. and afterwards you brought witnesses that the thing had been yours for so many years. A trial might turn out bad. What she knew was that if you made use of one thing for several years. you could obtain papers saying that it was yours even if the other person did not want you to. he hadn't bought her anything. When she was a young girl.fool she had been to imagine he hadn't thought of their situation from all possible angles. Birică's face lightened and he said with great wonder and admiration that she was some woman. And if her father wanted a trial. He told her that her father could sue him and take him to court.answered only later.Moromeţii) 165 . He ought to understand there was nothing else to do about the matter. Polina interrupted him by saying he wouldn't dare do such a thing. Polina blushed when she heard him praise her and answered that she no longer hoped to find any understanding from her father. Polina answered she knew more about legal papers than he thought. (Marin Preda . she would take care to make him sorry he had wanted it. not a stitch of clothing. Birică himself knew the story well enough.

Adjectivul (The Adjective) 6. b) are categoria gramaticală a comparaţiei: He is taller than his brother. Categoria gramaticală a comparaţiei este concretizaqtă în limba engleză ca şi în limba română. . unde adjectivul are flexiune de gen. prin intermediul unei comparaţii directe (comparativul relativ: She is the cleverest of all) sau fără comparaţie directă (superlativul absolut : She is very clever). număr şi caz şi comparaţie. Atenţie! Atunci când se compară numai două noţiuni se foloseşte gradul comparativ precedat de articolul the în locul superlativului: She is the younger and the more beautiful of the two sisters. 6. c) îndeplineşte funcţiile sintactice de atribut. Gradul superlativ arată că un membru al unui grup posedă calitatea comparată în cel mai înalt grad.1. Comparaţia adjectivelor (The Comrarison of Adjectives) Spre deosebire de limba română. fără a se face vreo comparaţie: He is tall. în trei grade de comparaţie: Gradul pozitiv nemarcat arată prezenţa normală a unei calităţi a obiectelor.2. Singurul mod de marcare formală este comparaţia: un elev inteligent . Definiţie Adjectivul este partea de vorbire care: a) exprimă o calitate a unui obiect (an interesting lecture. adjectivul din limba engleză nu se schimbă după gen.6.clever schoolchildren Lecţia a doua este mai grea decât prima lecţie. sau neexprimat: He is more punctual. indicând prezenţa calităţii la obiectele comparate în măsură egală (comparativul de egalitate: He is as tall as his sister) sau în măsură inegală (I am younger than her) sau de inferioritate: This lesson is less interesting than the previous one). sau în măsură inegală: The maths teacher is older than the Pasysics teacher. La gradul comparativ. apoziţie.a clever schoolboy o elevă inteligentă .Lesson 2 is more difficult Conţinul categoriei gramaticale a comparaţiei constă în faptul că la obiectele din lumea înconjurătoare calităţile pot apărea în măsură egală: The Maths teacher is as old as the Psysics teacher.a clever schoolgirl elevi inteligenţi . than Lesson 1. element predicativ suplimentar. număr şi caz. She is beautiful. on old man). 166 . termenul comparaţiei poate fi exprimat: He is more punctual than the others. nume predicativ. Gradul comparativ compară două obiecte.

the thinnest 2) Adjectivele terminate în -y precedat de o consoană transformă pe y în i: dry .cu preferinţă pentru forme sintetice: a) adjective monosilabice: calm. sleepy. remote.3.angrier .the biggest hot . -er.the freest.the fattest thin . . b) adjective bisilabice cu accentul pe ultima silabă: concise.the hottest fat .hotter . huge. Folosirea formei sintactice sau analitice sau toate aceste adjective depinde deseori de ritmul propoziţiei. hostile. insecure.cu preferinţă pentru formele analitice: a) adjective bisilabice cu accentul pe prima silabă: active. Comparaţia sintetică. 167 . intact etc. B) În mod sintetic se compară şi adjectivele bisilabice terminate în -y. unpleasant.calmer .the most active. prudent. unlucky.more active . precise. A) Adjectivele monosilabice formează comparativul şi superlativul în mod sintetic. keen Ortografie: 1) Adjectivele terminate într-o consoană precedată de o vocală scurtă dublează consoană: small .the happiest.the calmest fertile. -ow şi -some: happy . active . pleasant.shorter . angry . fragile se compară numai cu more şi Unele adjective pot avea mabele forme de comparativ şi superlativ: . free .bigger . polite.the cleverest narrow . fot. -le. pierd pe -e final înaintea lui -er sau est: nice . formează comparativul şi superlativul numai cu more şi the most: a more distinct pronunciation = o pronunţie mai clară.freer .the shortest the most. Excepţie: adjective bisilabice terminate în două consoane: correct. common.drier .fatter . unpleasant . c) adjectivele formate din trei silabe cu un prefix negativ: unhappy.the nicest. exact. profound. sudden.cleverer . hostile. clumsy. de nevoia de expresivitate. civil. constant.thinner .more unpleasant .smaller .3. proper.happier .the most unpleasant. calm .the angriest b) adjective bisilabice terminate în -y sau -ly: angry. Ele primesc -(e)r la comparativ şi the -(e)st la superlativ: big . severe.the narrowest Excepţii: eager. musty.1.6.nicer .the smallest short .the driest 3) Adjectivele terminate în -e sau -ee. clever .narrower . just. stupid. distinct. Formarea comparativului şi a superlativului 6. fertile.

Tema mea nu e la fel de uşoară ca a ta. Camera mea este la fel de mare ca a ei.the most careful difficul . highly.the heart-broken far-fetched .more intelligent-looking .În limba vorbită sunt preferate formele sintetice.the most difficult b) când cele două elemente formează un tot din punct de vedere al sensului comparaţia se realizează cu ajutorul lui more şi the most: well-known . much = mult more .the most intelligent-looking heart-broken . . Formarea superlativului absolut. Nine is better than eight.3. 6.better=known . bad = rău worse . This plate has the most 168 .better .more heart-broken .the worst They are both bad boys. Comparaţia analitică.the best-known ill-paid .than: My homework is not as easy as yours. în timp ce în scris se folosesc mai ales formele analitice.3. It is extremelly difficult to reach the top. but Peter is worse than Tom.. utterly: The story he told us was very amusing.the most many = mulţi more . Of all the bad boys I know Peter is the worst. extremely..3.the worst ill = bolnav worse .more far-fetched . Acest curs e mai puţin interesant decât cursul anterior. Superlativul absolut se construieşte cu ajutorul adverbelor very.more difficult . This lecture is less interesting than the previous one.the most We haven’t much butter left. Formarea comparativului de egalitate şi inferioaritate.worse-paid .4. I need more help. Comparativul de inferioritate se exprimă prin adjectivul la gradul pozitiv precedat de not so/as şi urmat de as sau prin less. Comparaţia neregulată a adjectivelor Unele adjective formează comparativul şi superlativul în mod neregulat: good = bun .3.more careful . A) Adjectivele formate din două sau mai multe silabe formează comparativul şi superlativul analitic cu ajutorul lui more şi the most: B) Adjectvele compuse formează gradele de comparaţie în felul următor: a) când primul element este un adjectiv care îşi păstrează sensul. too.2. Ten is the best mark. 6. acesta se schimbă la comparativ şi superlativ: careful . 6. Comparativul de egalitate se exprimă prin adjectivul la gradul pozitiv precedat şi urmat de conjuncţia as: My room is as large as hers.4.the most far-fetched 6.the best Eight is a good mark.tyhe worst-paid intelligent-looking.

John and Tom are tall boys: the former is the catain of the basketball team and the later is a good footballer. little = puţin less . My friend has less time than I have.nearer = mai apropiat (în spaţiu. I have little time. Peter este o rudă apropiată de-a mea.the next = următorul (în timp. The late edition of this paper appears at 3 p. near = aproape . ordine) mai apropiată? Peter is a near relation of mine. Formele elder şi the eldest se folosesc uneori şi pentru persoane din afara familiei: The elder girls in our school sing in the chorus.the nearest = cel mai apropiat (în spaţiu.m. (nu a mai scris alte old = bătrân x vechi . folosit atributiv) My brother is older than me. Elder poate fi folosit şi ca substantiv nenumărabil la plural: She followed the advice of her elders. Ultimul său roman este încă nepublicat. My elder brother is a doctor.the oldest = cel mai bătrân. Ea este sora mea cea mai mare. Tom has the least of 169 . An elder officer 2.later = mai târziu = recent mai recent cel mai recent the lastest = cel mai târziu . What’s the lastest news? Care sunt ultimile ştiri? His last novel is still unpublished.elder = mai în vârstă (despre membrii aceleaşi familii folosit atributiv) (opus lui younger) .m. Fratele meu este mai mare decât mine. Doamna Green a fost următoarea persoană care a sosit. rudenie) . Can you show me the nearest tabacoconist’s? Îmi puteţi arăta tutungeria cea Mrs Green was the next person to arrive.older = mai bătrân mai vechi . Fratele meu mai mare este doctor. cel mai vechi . There is a later one at 5 p.meat on it late = târziu .the latter = cel de-al doilea (dintre două elemente) acesta din urmă (opus lui the former) . Notă: 1. She is my eldest sister.the last = ultimul (dintre mai multe elemente) (opus lui the first) romane).the eldest = cel mai în vârstă (despre membrii acelelaşi familii. rudenie) .the least all.

stand. b) adjective care nu poit fi folosite decât atributiv. În această grupă intră: .5. tot mai. look. feel sunt de asemenea urmate de adjective: You look beautiful. Întărirea comparaţiei adjectivelor Adverbele much şi far aşezate înaintea comparativului şi by far aşezat după comparativ întăresc ideea exprimată de adjectivul respectiv: This book is much more interesting/far more interesting by far than the other books he has weritten. cu atât. grow. The soup tastes good. turn.. taste... Your stories are less and less credible. seem. în plus . Este din ce în ce mai frig.... + comparativ . She is getting old. îndeplinind funcţia de nume predicativ în propoziţie: Tom’s bike is new. Din punct de vedere al folosirii atributive sau predicative. Dacă adjectivul este plurisilabic. adjectivele pot fi: a) atributive.6. 170 .the farthest further = mai depărtat (distanţă) suplimentar. 6. Atenţie! Verbele copulative: be. Acelaşi sens se redă în stilul oficial şi în scris prin folosirea adverbului ever în faţa comparativului: The published in this country are ever more interesting. Funcţiile sintactice ale adjectivului Din punct de vedere sintactic. adjectivele în limba engleză se împart în trei mari grupe: a) adjective care pot fi întrebuinţate atât atributiv cât şi predicativ: The old man has come again. appear.the furthest 6. remain. Verbele exprimând percepţia senzorială: look.far = depărtat farther = mai depărtat (distanţă) . get. + comparativ se redă prin două comparative precedate de the: The longer the days. Cu cât sunt zilele mai lungi cu atât sunt nopţile mai scurte. smell. Bătrânul se simţea din ce în ce mai rău.adjective terminate în -en. keep. Cartea aceasta este mult mai interesantă decât celelalte cărţi pe care le-a scris. continue sunt urmate de adjective (şi nu de adverbe) cu valoare de nume predicative: He is clever.. provenite de la substantive concrete: She has a woollen dress. the shorter the nights.. The old man felt worse and worse. sound. Construcţia cu cât . se redă în limba engleză vorbită prin repetarea comparativului şi intercalarea conjuncţiei and: It is colder and colder. They are keeping silent. îndeplinind funcţia de atribut sau apoziţie în propoziţie: Tom has a new bike.. se repetă adverbul more/less şi se intercalează conjuncţia and: His lectures are more and more interesting. Construcţa din ce în ce mai . b) predicative. He is very old. adiţional.. become.

adjectivele: ill. knight errant.living. court martial. c) adjective care sunt întrebuinţate numai predicativ: . urmate de adjective: She bought something nice. opus awake = treaz aware = conştient The little boy was still unsleep. iar celelalte îl precedă în ordinea gradului de apropiere al înţelesului lor de cel al substantivului. well.pronumele nehotărâte care se termină în -body. adjectivul al cărui înţeles este cel mai legat de substantiv se aşează în imediata lui apropiare. the half asleep girl The child was afraid to ask for help/The frightened child didn't ask for help. în viaţă asleep = adormit averse = potrivnic. secretary general. -one. b) în câteva cazuri adjectivul. a difficult problem. her late husband. These two dresses are very much alike/These are similar dresses. . ele se succed în ordinea următoare: postmaster general. from time immemorial. . Unele din aceste adjective pot fi folosite atributiv când sunt precedate de un adverb: a fully awake person. -thing sunt de obicei 171 . c) Când mai multe adjective determină un substnativ. poet laureate.7. atributiv este în mod obligatoriu aşezat după substantiv: . attorney general.adjectivele derivate cu prefixul a-: ablaze = aprins. a high mountain. . drunk: He is ill. a criminal attack.. Locul adjectivelor în propoziţie a) Adjectivul folosit atributiv precedă substantivul pe care îl determină.adjective indicând punctele cardinale: Romania lies in Eastern Europe. în flăcări afraid = speriat alone = singur ashamed = ruşinat aghast = înfricoşat alert = atent. He said nothing interesting. alike . frightened. Notă: 1.unele adjective din care pot fi derivate adverbe: my former friend. heir apparent. alive . but his mother is awake. identic alive = viu. Nu există reguli stricte privind ordinea adjectivelor. alone – lonely 2. .similar.în grupuri de cuvinte: Ambassador Extraordinary. atomic energy. a very ashamed child. vigilent alike = la fel. un utter fool.adjectivele derivate din substantive: a medical school. Câteva adjective predicative au un sinonim cu valoare atributivă: afraid - 6.

origine. Ţi s-a părut mai interesant decât celelalte romane ale lui? 3. Your dress is more modern than mine. unul mai scurt şi celălalt mai lung. the worst 10. Some people think it is (interesting) season of the year. Mike and Bob are students. II. Have you read Marin Preda's last novel? 2. naţionalitate. Since she has retired. The doctor asked (the nearest. From these two dresses the cheaper is (the best. The small round ancient Chinese box was in the table. R: 1. 4. 5. the next. 11 was by far the most pleasant holiday we spent at the seaside. The 22nd of June is (long) day of the year. the most popular 7. They study more and more and get better and better results. dimensiune. (Many) people play football in summer. many 6. The former studies medicine. 10. longer. warmer. Alegeţi forma corectă a adjectivelor din paranteză: 1. Have you met her elder brother? 7. 5. Care este planeta cea mai îndepărtată? R: 1. 2. 6. but the trees are (beautiful) than in summer. Îl cunoşti pe fratele ei mai mare? 7. Era o casă urâtă din cauza degradării. more beautiful 9. 2. Ai citit ultimul roman al lui Marin Preda? 2. skate or play with snow. R: 1. adjectiv verbal: She bought a few large red apples. because they can sky. warm. 3. warmer. 9. 8. 5. 8. Which is the farthest/furthest planet? 172 . In summer the days are (long) and the nights are (short) than in spring. 6. elder) sister did nt come to the party.însuşire. III. e) Adjectivul cu determinare urmează substantivul: It was a house ugly with decay. A fost pe departe cea mai plăcută vacanţă pe care am petrecut-o vreodată pe mare. Thew weather isn't as (warm) as in summer. vârstă culoare. Puneţi adjectivele din paranteză la forma corectă: 1. (less and less. 6. EXERCIŢII: I. The more attentive he was the fewer mistakes he made. (the second. the latter 4. Summer is (good) season of the year. Her (older. Rochia ta este mai modernă decât a mea. It is cold and wet. the better). 7. f) Adjectivul folosit predicativ urmează verbul copulativ: He is ill. formă. She seems tired. Did it seem more interesting than his other novels? 3. the longest. Football is (popular) game in Romania. the better 2. 3. fewer and fewer) friends have visited her. the best. shorter. 2. I think autumn is as (beautiful) as summer. 4. fewer and fewer 3. 4. cel scurt îl precede pe cel lung: She was taller and more beautiful. 5. I met three tall young French girl stundents. You look pale. In July the days become (warm) and (warm). Ei studiază din ce în ce mai mult şi obţin rezultate din ce în ce mai bune. 8. 3. as beautiful as 8. the next) person to come in. 4. 4. the latter) studies architecture. the most interesting. Traduceţi în limba engleză: 1. 5. Cu cât era mai atent cu atât mai puţine greşeli făcea. Winter is (bad) season of the year. elder 5. d) Când un substantiv este determinat de două adjective la comparativ.

c) când adăugarea sufixului-ly ar schimba înţelesul: She spoke in a high voice. lovely.2.7. 173 . Notă: 1. b) poate avea categoria gramaticală a comparaţiei. Unele sunt numai adjective: friendly. 7. It comes out daily. 7.2. Forma adverbelor Când mai multe adverbe de mod se formează prin adăugarea sufixului -ly la forma adjectivului: He is a slow walker. sau un pronume: Is this book really mine? 2.2. Locuţiuni şi construcţii adverbiale 7. La fel se formează şi unele adverbe de timp. now and then = din când în când. He walks slowly. Unele construcţii adverbiale se folosesc: a) când nu se pot forma adverbe de la adjectiv: She spoke with difficulty.2.1. Unele adverbe pot forma singure propoziţii: Really? Down! Faster! Gladly. Adverbul mai poate apărea pe lângă un substantiv (de obicei precedat de articolul nehotărât): He is quite a man now. şi sunt folosite ca părţi ale unor construcţii adverbiale: He came at a timely moment. likely.3. 7. Definiţie Adverbul este partea de vorbire care: a) arată o caracteristică a unei acţiuni. by the way = apropo. Yes. sufixul -ly fiind adăugat unui substantiv: This magazine is published every week. Adverbul (The Adverb) 7. She spoke to us in a friendly way. Now. as a matterof-fact = de fapt. cât şi ca adverbe: This is a daily papaer. No. (She spoke highly of him. Atenţie! Nu toate cuvintele terminate în -ly sunt adverbe. b) când construcţia adverbială este mai firească decât adverbul: She addressed the doctor in a broken voice. She went out the room. c) îndeplineşte funcţia sintactică de complement circumstanţial. Adverbele de timp terminate în ly pot fi folosite atât ca adjective. This magazine is published weekly. Never. at once = imediat. Locuţiunile (perifrazele) adverbiale sunt expresii fixe cu valoare de adverbe: at present = în prezent. once in while. timely. Maybe.1. toand fro = încoace şi încolo etc. It was only a cat. a unei stări sau a unei calităţi. as a rule = de obicei. Almost. Construcţiile adverbiale sunt construcţii prepoziţionale care pot fi folosite ca adverbe: He watches TV in the evening.

daily.Unele adverbe au forme speciale (only.). de-a dreptul + go.publicly. . uşor 174 .Adjectivele terminate în -ll pierd un -l: full . I solved the problem easily.duly. She was directly affected. . often. pe când altele sunt omonime cu alte părţi de vorbire. Sens îndeaproape foarte tare. drept . . în adâncime Formă cu -ly I followed the instructions closely.truly.4. send . Modificări de ortografie .direct.Adjectivele terminate în -ic adaugă un -ally pentru a deveni adverbe: enthusiastic .wholly. probable . în special cu adjective: She arrived early/fast/late today. The car was coming directly towards me. He drives carelessly. profund They went direct home. .simply. Excepţii: true . 7. ever etc. entire . prin adăugarea terminaţiei -ly: beatiful + ly = beautifully.enthusiastically. She speaks English well. whole .de îndată ce Take it easy! Just go easy! expresii în engleza vorbită: cu uşurinţă.probably. drept. Sens aproape adânc. În alte cazuri adverbele pot avea două forme cu diferenţieri de sens: Formă fără -ly She came close and looked at me.extremely. day .Ortografie: În general.entirely. .Adjectivele terminate în -y îl transformă în -i înaintea sufixului -ly happy happily. I got up directly the bell rang. come. Dar public .fully.Adjectivul good devine adverbul well: She is a good pupil.îndată (imediat) .fără intermediar personal . due . acesta se păstrează înaintea sufixului -ly: Dacă adjectivul se termină în -l. Dacă adjectivul se termină în -e.Adjectivele terminate în -le silabic pierd -e şi adaugă -y: simple . adverbul va avea -ll. He dug deep in the ground. They came directly after lunch.în mod direct . He was deeply concerned.direct. adăugarea sufixului -ly nu modifică forma iniţială a cuvântului: He is a careless driver. extreme . .

corect. I haven’t seen târziu them lately. work/study/drin k/ rain hard Thye plane flew high in the air. She arrived late. The village is cel mai mult mostly of wooden houses. în widely.drept. neconstrâns de-abia. He guessed the answer right. Come as quick as you can. easy go! play fair fight fair All members are admitted free. She dresses destul de pretttily. în engleza He spoke quickly familiară: repede and confidently. din greu foarte. She is here right now. direct brightest pupil in the class. tare hardly what he had lost before. She works most. He treats fără bagaje everything lightly. His paper is fairly good.într-o mare 175 . pe o suprafaţă mare .destul de liber. He worked nearly ten hours. cinstit. It is pretty late. încet. He was justly tocmai forgiven. corect pe drept bine corect . întocmai guessed her age. cu uşurinţă . întregime They are widely în anumite colocaţii: corect. cu greu. I could hardly understand her. They are wide aproape (de) drăguţ în engleza îngrijită: repede bine. He was highly sus appreciated. cu greutate. aproape. lângă They were nearly home. The door was wide open. extrem de pe drept în ultima vreme superficial. din He recovered greu. He was treated fairly. în general They live quite near.mult. cum se cuvine .Easy come.în cea mai mare parte. She is rightly considered the drept. They criticized gratuit him freely. He rightly bine. He judged Chiar rightly. . calm. foarte mult. She has just arrived. He has travelled de tot. Go right to the end of the street. uşor. He always travels light.

left. Clasificarea adverbelor După sensul lor lexical. . adverbe de timp şi particule adverbiale.2. Direcţie: He didn’t go far (Nu s-a dus departe). not at all.momentul acţiunii: now. 7.awake.5.5.durata: lately. perhaps. . rău. 7. recently. nedefinită: often. 176 . fără nici o schimbare de sens: She talked loud and clear/loudly and clearly. prost He was wrongly informed. Adverbele de mod indică modalitatea propriu-zisă: well. certainly. answer/guess/ju dge/note wrong.1. Adverbele de timp (Adverbs of Time).de probabilitate: maybe. then. . The words were wrongly spelled. different.5. foward(s). once in a while. there. adverbe de loc. badly. seldom. completely.de afirmaţie sau negaţie: yes. usually. greşit.de amplificare: absolutely.frecvenţa: definită: weekly. . soon. forma în -ly are de obicei un sens mai abstract sau figurat. În alte cazuri se poate folosi fie forma adjectivală. still. Altele indică direcţia: aside. He shouted loudest. righ. three times a day. 7. formerly. nowadays. go/treat wrong. Alte adverbe cu două forme sunt: cheap . forma adverbială identică cu cea a adjectivului este adesea întrebuinţată în comparaţia adverbelor.5. today. quickly. backward(s). Adverbele de timp indică: . Majoritatea adverbelor de loc pot fi folosite pentru a exprima atât locul cât şi direcţia: Loc: He doesn’t live far (Nu locuieşte departe).cheaply. slowly etc. foarte în mod greşit La aceste adverbe. of course. Pentru o mai mare fluenţă în exprimare. probally. obviously. Ele mai pot fi adverbe: .3. barely. hardly.de întărire: acctually. Adverbele de loc (Adverbs of Place) Unele adverbe de loc indică locul propriu-zis: here. Adverbele de mod (Adverbs of manner). fie cea adverbială. chgiar dacă la pozitiv apare forma în -ly: He runs quiker/slower than me. somewhere. yet. . previosly. eventually. before. since. really. 7. măsură. . adverbele se împart în patru mari categorii: adverbe de mod. greatly. no.succesiunea în timp: afterwards. dear .dearly.

Adverbele care au forme identice cu adjectivele se supun aceloraţi reguli fonetice şi ortografice la gradele de comparaţie: early . sau less.as: Comparativul adverbelor se realizează în doi termeni. forma de comparativ a adjectivelor este uneori folosită în loc de cea a adverbelor: She laugherd louder than anyone else. Dan works the more thoroughly. mai ales în limba vorbită: He runs fasted of all.earliest. al doilea termen poate fi menţionat sau omis: (of the three children.1. adverbelor monosilabice şi a adverbului early: fast faster. Gradul comparativ. ca şi la adjectiv: Paul works as rapidly as the others (do).. latest. Comparaţia adverbelor (Comparison of Adverbs) Comparaţia adverbelor apare numai la unele adverbe de mod.. quite.6. late . 7. Spre deosebire de gradulk comparativ..6.later - She doesn’t learn as fast as her classmates.2. iar comparativul de inferioritate. Articolul the din forma superlativului poate fi omis.. than: He drives less carefully than his wife... Ea râdea mai tare decât toţi ceilalţi. Mary plays the piano the best. most care preced adverbukl respectiv: She sings very beautifully. 177 . Of the two boys. superlativul absolut se realizează întrun singur termen: Our teacher explains things most clearly. şi prin (the) most + adverb în cazul adverbelor bi. Superlativul absolut se formează cu ajutorul unor adverbe ca very.as: She speaks English as fluently as her brother. Gradul superlativ. exprimat prin (the) least + adverb: She spells words (the) least correctly (of all). cu ajutorul lui not so / as. carefully .. În cazul superlativului relativ. Comparativul este folosit pentru compararea a două persoane sau obiecte.şi plurisilabice: quickly .earlier şi cu ajutorul cuvântului more în cazul adverbelor bi. În engleza familiară. Comparativul de egalitate se formează cu ajutorul lui as.-est în cazul adverbelor monosilabice şi a adverbului early: He runs (the) fasted (of all).earlier .. loc şi timp.more carefully.şi plurisilabice: He answers (the) most intelligently (of all).more quickly. Superlativul relativ este de două feluri: a) Superlativul relativ de superioritate. b) Superlativul relativ de inferioritate.6. Ea are acelelaşi caracteristici ca şi comparaţia adjectivului. She sings most beautifully. Comparativul de superioritate se formează cu ajutorul sufixului -er în cazul. iar superlativul pentru compararea mai multor persoane sau obiecte. 7. Ahe sings quite beautifully.7. early . exprimat prin (the).

aproape niciodată: He hardly ever comes to see me.aproape de loc: He scarcely ate anything.way: He didn’t go far. el este fie însoţit de alte adverbe sau prepoziţii. fie înlocuit de a. Ai destul timp să scrii compoziţia. În alte situaţii se foloseşte first: First I went for a walk and then I went to bed. . În propoziţii afirmative. Ai timp destul să scrii compoziţia.cu greu. but then I began to love it. el poate fi aşezat înainte sau după acesta: You have enough time to write your composition. Comparaţia neregulată a adverbelor. He is barely eighteen. Barely înseamnă „abia. barely. He is OLD enough to understand this. determinând un substantiv. Far (departe) se foloseşte de obicei în propoziţii negative sau interogative. He went only a short way. Scarcely combină sensurile lui hardly şi barely: . sau: . Unele adverbe formează gradele de comparaţie în mod neregulat: Gradul pozitiv Gradul comparativ Gradul superlativ well (bine) badly (rău) much (mult) better (mai bine) worse (mai rău) more (mai mult) (the) best (cel mai bine) (the) worst (cel mai rău) (the) most (cel mai mult) 7. ever sau cu verbul can. He lives far away / not far from here.. abia: I scarcely heard what he said. Câteva adverbe speciale (Some Special Adverbs) Enough (destul de) se aşează după adjective şi adverbe: The pupils didn’t work HARD enough. cu . Notă: Când enough este folosit adjectival.3.. You have time enough to write your composition. scarcely Aceste trei adverbe au un sens aproape negativ. At first I didn’t like the town.6.foarte rar. doar.cu greu. First (întâi): at first (la început) At first e folosit cu sensul de at the beginning/to begin with şi este adesea urmat de but. numai” şi este des folosit cu adjective ca enough sau sufficient: He had barely enough time to catch the train. de-abia: He can hardly speak. Are numai 18 ani. sensul: Hardly.7. 178 .7. Hardly se foloseşte de obicei înpreună cu any.

În acest caz cuvântul la care se referă only va fi accentuat: He only came to see me yesterday. până acum. tocmai. Adverbele here şi there apar adesea însoţite de cuvinte ca: It’s hot in here. Still poate apărea şi în propoziţii negative pentru a sublinia continuarea unei acţiuni negative: I still don’t understand what this is about.înaintea cuvântului pe care îl determină: Only HE came to see me. up. yet 179 . Când adverbul yet are sensul „deja”. Ai stat mult acolo? Da. în acest moment: Pupils are going on holiday just now. I stayed there a long time. el este precedat de very: Do you like swimming much? Yes. Much (mult). Just now. she is still there.înaintea verbului (în limba vorbită): He only CAME to see me yesterday. out. It’s cooler up here. down. . În propoziţii afirmative. Don’t stay down there. Adverbul just now are două sensuri: you stay there long? Yes. Yet (încă. Tot/Încă nu înţeleg despre ce este vorba. am stat mult (timp) acolo. Este mult mai bine să vii la timp. Presently este sinonim cu soon când este folosit cu un verb la viitor: I’ll presently be with you: Presently (în prezent. Long. Much poate fi folosit şi înaintea comparativului: It is much better to come in time. . in. out there (acolo). Adverbul long este înlocuit în propoziţii afirmative de a long time: Did Much apare singur în propoziţii negative şi interogative. doar) se poate aşeza: Folosit ca un verb la prezent.In here (aici). în curând). Can you see the cat running out there? The teacher is tanding over there. I like it very much. Adverbul still (încă) exprimă durata. el ocupă poziţia finală: Have they seen that film yet? Au văzut deja filmul? Still. He came to see me only YESTERDAY. Still este folosit în proporţii afirmative şi interogative: Is Mary still at the seaside? Yes. până atunci) se referă la un moment şi se întrebuinţează în propoziţii negative şi interogative: Has it stopped raining yet? He hasn’t yet arrived. very much (foarte mult). continuarea. over: . . adverbul presently este sinonim cu at present. Only (numai. mai ales în engleza americană: She is presently staying with us.chiar acum.adineauri: He came in just noe.

Our teacher speaks English fluently. Trenul a sosit cu întârziere. R: 1. 10. Nick is a fast swimmer. Alice is a good singer. 15. Peter is a slow worker. B. highly. He is an optimistic speaker. A. 13. B. 3. 10. . Our teacher is a fluent English speaker. Ce te deranjează cel mai tare? 16. El e chiar în vârf.: She was by far/much TALLER than him. 4. 6. Se înrudeşte de aproape cu mine. 8. 10 Este foarte apreciat pentru munca sa. 2. He speaks sensibly. Yet I don’t understand him. Yes. 14. I can hardly see your face in the dark.adjective: She is very TALL. 17. E aproape miezul nopţii. 6. Cu toate acestea nu-l înţeleg. She was very much SURPRISED at his behaviour. Păsările zboară la înălţime. Ann dances well. 8. Paul listens attentively. He speaks optimistically. 4. He dug deep in the ground. 12. Nu l-am văzut în ultima vreme. Doris is a hard worker. Exemplu: A. .adverbe: He spoke very LOUDLY. 8. Mother is a careful typist. 4. Ann is a good dancer. A fost adânc mişcat de bunătatea ei. 7. He is highly appreciated for his work. 2. 3. Ea munceşte foarte mult la şcoală. He was deeply moved by her kindness. 12. 6. adverbele still şi yet sunt sinonime cu all the same (totuşi. very trebuie însoţit sau înlocuit de much sau de alte adverbe de amplificare: greatly. 14. Mary is an efficient worker. He guessed the answer right/He rightly guessed the answer. Birds fly high. Deschide mare gura. 1. He is an intelligent teacher. 5. He is a sensible speaker. I haven't seen him lately. Doris works hard. 5.participii trecute întrebuinţate atributiv: She had a very SURPRISED look. În general suntem plecaţi duminica. 5. He teaches intelligently. 12. Very (foarte) poate modifica: EXERCIŢII: I. Nick swims fast. Paul is an attentive listener. He was rightly considered the best pupil in the class. 9. Era pe drept considerat cel mai bun elev din clasă. 11. He eats noisily. 2. 7. . 4. sau dacă participiul trecut este folosit predicativ. Peter works slowly. she sings well. 7. 11. by far etc. 11. Exprimaţi-vă acordul cu afirmaţiile de mai jos. 9. The train arrived late. He acts badly. she works efficiently. Yes. Dacă adjectivul este la gradul comparativ. Mother types carefully. 10. 7. Ia-o încetişor! 13. 11. 8.Aşezate la începutul propoziţiei. A săpat adânc în pământ. Diana is a quick runner. Father drives carelessly. 3. 9. 14. 2. 6. He is closely 1. Diana runs quickly. Traduceţi în limba engleză: 180 . He is a noisy eater. ori după conjuncţiile but. II. Father is a careless driver. He is a bad actor. folosind adverbe de mod. A găsit răspunsul corect. cu toate acestea) şi au valoare de conjucţii: Still I don’t understand him. 9. 13. 5. and. 3. R: 1. She works very hard at school. Cu greu pot să-ţi văd faţa în întuneric. All the same I don’t understand him.

He is right at the top. 181 . 14. We are mostly out on Sundays. What is troubling you most? 16. 12. Open your mouth wide. 17.related to me. Take it easy! 13. It is nearly midnight. 15.

at sea. Prepoziţia (The Preposition) 8. şcoală etc. in/to bed. Îmi amintesc cu uşurinţă numele oamenilor. (El) este pe mare (pe un vapor). Construcţia cu prepoziţia of este folosită ca echivalent al unei construcţii genitivale: The boy’s coat is new.2. train. town. verbe sau adverbe de substantive sau substitute ale acestora: I was pleased at the thought of going yto the theatre.2.2. The roof of the house (atribut) is red. college.8. She is AT the home of her firiends.2. by car. c) prepoziţia nu îndeplineşte o funcţie sintactică în propoziţie ci marchează funcţii sintactice: I gave the book to Mary (complement indirect). boat.1. Câteva prepoziţii apar în construcţii în care substantivul nu este articulat: at home. 8. Copiii se joacă în grădină. at war. b) este neflexibilă din punct de vedere morfologic. (Ea) este în casa prietenilor ei. The coat of the boy is new.: He is AT home. at breakfast/lunch/dinner. Ea leagă părţi de vorbire diferite: substantive. to şi for prezintă o situaţie specială.: referirea la o anumită casă. (El) este acasă. Am fost încântat de ideea de a merge la teatru. iar prepoziţia to şi for marchează cazul dativ: I gave it to him.4. 8. sau He is AT sea (on a ship). 8. 8. class. adjective. I am BEFORE her. at play. bus. church. Majoritatea prepoziţiilor englezeşti sunt urmate de substantive articulate. at/in/to school. de ex. Prepoziţiile of.3. I bought it for her.1. spre deosebire de limba română: The children are playing in the garden.2. plane. Folosirea articolului cu unul dintre aceste substantive aduce schimbări de sens. Verbe precedate de prepoziţii iau forma în -ing (Gerund): I am good AT remembering people’s names.2. 182 . Prepoziţiile englezeşti cer cazul acuzativ: Look AT him. Definiţie Prepoziţia este partea de vorbire neflexibilă care: a) exprimă raporturi sintactice de dependenţă între părţile unei propoziţii. Caracteristici ale prepoziţiilor englezeşti 8.

suffer for a cause. fond. escape. successful + in. . proud.5. deaf. eager. conform.aim. indifferent. side. subscribe. aware.accuse. clever. adjust. about smth. fail. die.anxious. tremble + with. flush. characteristic. tired. deprive. thankful + to. care. 183 . . part from smb. . c) Verbe: . supply. . to a proposal. refer. prefer. N-au făcut nimic (altceva) decât să râdă.interest.cause. + in. reduce. famous. progress. subscribe.agree.alarmed.afraid. invitation. sorry + for. boast.Excepţii: But şi except sunt urmate de infinitivul scurt: They did nothing BUT laugh. blame.affectionate. identical. astonished. hide. from/with a disease. . ask. parallel. end. wet + with. attentive.complete. link. consist of = a consta din. Atenţie! agree with smb. look + at. chance. in = a consta în.account. . on smb (serve). believe. concentrate. cling. . faint. shake. threaten. gaze. polite. . enthusiastic + about.. kind. opportunity + of. typical. jealous. remind take care + of. complain of an illness. . wait for smb/smth. about (=mediate). dizzy. originate. amazed. . protect + from.adapt. Unele cuvinte sunt urmate în mod obligatoriu de anumite prepoziţii: a) Substantive: . lie to smb. . . with smth. . contrary. complain to smb. glance. fire. comment. b) Adjective: . charmed. warn of (the danger). worthy + of. belong.abound.. . satisfaction + in. good + at. think of smth. sure. about smth. apply. turn + to. prevent. injury. differ.conceal. report. sail. kindness + to. cure. appropiate. shiver. 8.bound. rude. delighted. ashamed. listen. consent.angry. on a thing.2.exception. leave long + for. mediate + on. congratulate. translate from a language into another language... . busy. satisfied. cruel. pale. glow. arrive. attribute. fit. rich.disappointed. stiff. full. die. consistent. succeed (+-ing). against (the enemy). sell.

in. prepoziţiile exprimă relaţii variate: LOC: In (în) indică spaţiul în general sau în interiorul căruia are loc acţiunea: in a continent .room. c) în exclamaţii: The flat I live IN is on the 10th floor (The flat in which I live is on the 10th La ce fotografii se uită! d) în construcţii pasive: copii. kick. point. in a forest . în): Many important documents are kept within the walls of this museum. at. boat. Multe documente importante sunt păstrate între pereţii acestui muzeu.4. This is a good firm to work WITH. at play.certain point. între) (formal) indică poziţia într-un spaţiu limitat sau distanţa limită (la distanţă de. Poziţie Prepoziţia apoare în general înaintea cuvântului la care se referă: The pupils are IN the classroom. Apartamentul în care locuiesc este la etajul 10. Relaţii exprimate de prepoziţii În combinaţie cu alte părţi de vorbire. at home. Aceasta este o firmă bună cu care să 8.bite. Bunica avea grijă de e) în construcţii infinitivale: lucrezi.wood field. 8. Ea este folosită după acesta: a) în întrebări speciale (Wh-questions): What is he writing ABOUT? (About what is he writting? = formal): Despre ce scrie? b) în propoziţii relative: floor = formal). Notă: smb = somebody. get in(to)/out of a car. within 184 .street . at work. At (în la) indică un punct anumit din spaţiu sau un loc mai mic: at a small village . There is nobody within these four walls/within hearing/within a mile. plane. What photos they are looking AT! (At what photos they are looking! = formal) The children were looked AFTER by their grandmorher.country . Within (în.3. smth = something.village.address . throw + to (scopul acţiunii este atins). in a square . Elevii sunt în clasă. get on/off a bus.town .

below. in a building (clădirea): He is at school. Above (deasupra) şi below (sub. E în şcoală. în spatele) indică ordinea. underneath In front of (în faţa) este folosit în engleza vorbită. dedesubt) arată doar că un obiect se află mai sus sau mai jos decât altul: Their flat is above ours. over. The post office is beside/next to the hotel. level. pentru a indica direcţia: 185 . top of. close to. By (lângă. in front of. by. onto. în limba literară: He was before me. Before (în faţa. West Germany. under. Behind (în spatele. înaintea) exprimă ordinea aşezării persoanelor. next to. pe sub) arată o distanţă mai mică decât below sau este un echivalent formal al lui under: The Dâmboviţa river passes beneath several bridges. în spaţiu sau în timp: He walked down the stairs after his wife. towards Aceste propoziţii sunt folosite cu verbe de mişcare. France between. above. Beside. Amoung (între. beneath. Switzerland and Spain. Near. next to (lângă. amoung lies between the hotel and the hospital. Tom leant against the bookcase. The dog is under the chair. cu referire la obiecte: There is a tree in front of our house. into. dedesubt) indică o direcţie verticală sau apropierea: There’s a picture over the fireplace. France lies between Belgium. la) indică vecinătatea imediată: Mary is standing by the window. traseu). DIRECŢIE: to. behind. E elev. alături/aproape de) indică apropierea imediată: There is a night table beside my bed. aproape de) indică apropierea în general: He lives near/close to his office. near. înapoia) indică poziţia: The cat was behind the tree. (Dar: They were outside the cinema). close to (lângă. on. before. Beneath (sub. Against (lipit/rezemat de) exprimă ideea de contact şi sprijin. after Between (între) = un obiect se află între altele două sau între mai multe dacă numărul acestora este definit: Our school is between the hotel and the hospital. After (după. He is in school. beside. printre) = un obiect se află între mai multe obiecte: There’s a dictionary amoung these books. They stopped at Brussels on their way to Ney York (punct pe hartă. He lives in New York (oraş mare). Some part of Holland is below sea On top of (pe) şi underneath (sub) arată că un obiect îl atinge pe celălalt: The TV serial is on top of the house. la.Atenţie! at a buiding (=instituţia). The book you need is underneath those papers. against Over (deasupra) şi under (sub. The bookcase is against the wall.

mişcarea până la un punct: He came to school early. By (pe lângă) indică o mişcare fără oprire sau cu o întrerupere scurtă: They drove by the lake without stopping. They walked about/around town all day. around Off (de pe. by Around (în jurul) indică o poziţie sai mişcare circulară: He has a muffler around his neck. in 186 .pătrunderea: They went into the house. across. locul de unde a pornit acţiunea: She came straight home from school. on. walk around it.Out of (din) exprimă ieşirea. din) exprimă separarea. Into (în) . From (de. Through (prin indică traversarea şi pătrunderea: Don’t walk through the park. dar nu şi atingerea destinaţiei (ca to): They slowly towards the river. along Past (pe lângă) indică mişcarea pe lângă şi dincolo de: Walk past the hitel. out of. Towards (către.direcţia cătree un punct. They sailed across the ocean. prin) indică o poziţie/mişcare nedefinită: There aren’t many cinemas about/around here. scoaterea dintr-un volum: She came out of the house. Atenţie! a) În vorbire in şi on sunt adesea folosite în loc de into şi onto. de la) indică despărţirea. în preajmă. down. distanţa.: She put her money in her bag/on the table. de la.mişcarea pe o suprafaţă: The actor walked onto the stage. desprinderea de o suprafaţă: The vase fell off the table. spre) . turn righ and you’ll get to the post-office. About/around. Across/over (peste) indică numai traversarea: The train went over/across the bridge. (în jurul. through. după verbe ca put. (sinonim cu along) up. over Up and down (în susul şi în josul) exprimă o mişcare pe verticală: The children ran up and down the stairs/hill. about.To (la) . from at. lay etc. past. Onto (pe) . sau pe orizontală (de-a lungul): They walked up and down the street/platform. place. TIMP: off. b) Verbul arrive este urmat de prepoziţia at: They arrived at home early.

Before = înainte de: I talked to him before noon. on the 1st of March. in July. Like (ca) folosit ca prepoziţie este urmat de un substantiv. on New Year’s day. On a day: on Sunday. by.that. in the 20th century. Atenţie! Prepoziţiile de timp/durată se omit: a) în expresii cu last .(aseară) He came this morning(în această dimineaţă). in the following months. vacanţă) : We went to the mountains over the weekend.. at noon. this . până la) sfârşitul ei: She stayed with us from January to/till April last year. We visit the Art Galleries during our stay in Bucharest.next.. b) în expresii începând cu all: He stayed there all day/week (nu for all day/week). at the weekend. It rained throughout the summer. exprimă perioadă în timpul căreia a avut loc o acţiune (în mod intermitent): We were in Bucharest during summer. timp de). (all) through/throughout. over MOD. From (din. in. Over (de. before. After = mai târziu de. in summer. INSTRUMENT. 187 . to. some –every I saw a film last night. după: Ring me up after the meeting. Till/until (şi nu to) trebuie folosit dacă lipseşte from: He waited for you until 9 o’clock. CANTITATE: With (cu). after To poate exprima relaţii de timp sau direcţie. at dinner (time). (All) through/throughout (to. for. at night. till/until During (în timpul).. pronume sau Gerund. 1990.. By = nu mai târziu de: You will have my answer by the end of the week. on the following day. I go to school every day (în fiecare zi). indică durata unei acţiuni neîntrerupte: We stayed in Bucharest for three weeks. Until indică sfârşitul unei acţiuni pozitive sau începutul unei acţiuni negative: We worked until noon (anmmd stopped then). without (fără). manner/way (în modul) exprimă modul în care are loc acţiunea: She spoke with confidence/without hesitation/in the usual way. We didn’t work until noon (We began then). during.At a time: at the/that time. on Monday morning. till/until numai de timp. at 8 o’clock. DURATA: from. tot timpul) = de la început până la sfârşitul perioadei: We worked hard all through the year.indică o perioadă limitată (sărbători. to/till (până în. de la) indică momentul începerii acţiunii. For (de. In a period: in the (late) afternoon. la) .

He did it from pity / out of curiosity. He watches the news on television. but (cu excepţia): Everybody left but the headmaster. With (cu) precede instrumentul: The little child has learned to write with a pen.on the stret) . la) indică mijlocul cu care e săvârşită acţiunea: She entered by the back door. AGENT: by (de. SCOP: for (pentru) I went to the chemist’s for some aspirin. on account of (formal). Unele dintre acestea sunt: in the street (Engl. in spite of the bad weather. Eggs are sold by the dozen. She opened the door with a key.pe terenul de sport in the sky .Like exprimă modul: o asemănare/comparaţie între doi termeni: She walks like a dancer. In (cu) exprimă modul sau materialul folosit: She wrote the letter in ink. prin.5. despite (formal). I listen to the news on the radio. for. cu toată/toate: They enjoyed the trip. She was late on account of the heavy trafffic. Diferenţa între prepoziţii în limba română şi în limba engleză Între folosirea prepoziţiilor în limba engleză şi limba română există numeroase diferenţe.la aer curat on the way to . americ. . CONCESIE: in spite.ness. regarding. He goes to work by bus/on foot. By (cu. for all his defects. SURSĂ/ORIGINE: from (din) He comes from France. quarrel. on (despre): (din cauză de): They talked about their school days. care prezintă dificultăţi pentru elevii români. He is very much like his mother. cu) exprimă cantitatea: Cloth is sold by the yard. EXCEPŢIE: except for. in regard to. as for. talk: We put off our trip because of the weather. He coundn’t speak for shame. CAUZĂ: Because of. write speak: He lectured on Scottish literature. concerning (formal) = cu privire la. He was a good man. REFERINŢĂ: As to. Some interesting documents concerning our ancient history have just been found. through About este folosit cu verbe ca: chat. with all (familiar) = în ciuda. By (la.pe cer in the sun . About.la soare in the open air . (cât) despre: As to our grandmother. for all. de către): She was examined by a specialist. everybody loves her. după verbe ca lecture. out of. from.în drum spre 188 .pe stradă in the playground . 8. This dress is made by hand. Despite her ill. On este folosit pentru activităţi organizate. she still goes skiing. She lost her gloves through her carelessness. de) şi on (pe.

pe dinafară by mistake . transformându-le în verbe cu particule adverbiale: They have put off the meeting again = They have postponed the meeting again. back. Diferenţe între prepoziţii în limba engleza britanică şi prepoziţii în engleza americană Există unele diferenţe şi în folosirea prepoziţiilor în varianta britanică şi americană a limbii engleze: Engleza britanică towards in the street at the back of. Ele se deosebesc însă de acestea prin funcţia lor. at the weekend it’s ten minutes past six it’s a qurter to one I’ll see you on Sunday Engleza americană toward on the street in back of. around. over.în sfârşit in a year`s time .e cel mai înalt din clasă outside the cinema .. on. in..a privi pe fereastră to get in through the window ..a merge în călătorie în vacanţă to go (out) for a walk .după părerea mea beyond control .în prezent at the some time . Particule adverbiale (Adverbial Particles) Particulele adverbiale sunt asemănătoare ca formă cu unele prepoziţii sau adverbe. through. up. roud. along. in all probability . Au amânat din nou şedinţa.peste un an in my opinion .la etajul 1 round the corner .din greşeală to go on a trip/ on holiday .în acelaşi timp at this moment . Particulele adverbiale cel mai frecvent folosite sunt: about.a merge la plimare lo look out of the window .a intra pe fereastră he`s the tallest in the class .în faţa cinematografului 8.6. 189 . out./Este în casă. Particulele adverbiale modifică sensul verbelor pe care le însoţesc.după toate probabilităţile by my watch .după colţ at present . Este înăuntru.în acest moment at last . across.. by. past. on the weekend it’s ten minutes after six it’s a quarter before one I’ll see you Sunday 8.on the 1st floor . of. away..7..după ceasul meu by heart . down. Notă: Multe dintre aceste particule adverbiale pot fi folosite şi ca adverbe propriu-zise: He is in.independent de voinţa.

at. 4. 6. to. Don't go . deoarece prepoziţiile nu pot fi separate de verb...7. 10. I. Întrebuinţarea particulelor adverbiale a) în majoritatea cazurilor. Comparaţi: Please look ME up when you come to Bucharest. The coins fell. Dacă complementul direct este lung. She was looking at HIM (at = prepoziţie) Dacă complementul direct este exprimat printr-un substantiv. New York. Ridică astea..Paris. 14. while I went. on.. They arrived ... Completaţi spaţiile libere cu prepoziţii de loc sau direcţie: R: 1. 6. verbele cu particole adverbiale se deosebesc de verbele urmate de prepoziţii obligatorii. Father drove. I live. Locul particulelor adverbiale în propoziţie.home.. Let's sit.. My uncle drove ...her room. 11. My flat is. a business trip last week. the world is.. me . Braşov tomorrow. into. at.. Este în bucătărie. Pick THESE up. She carried the box..... (up = particula adverbială). out of. in. He gave THE BOOK back.. 3.. Dacă verbul este tranzitiv şi este urmat de un complement direct exprimat printr-un pronume sau alt determinant. sau este exprimat prinytr-o propoziţie subordonată. 15. the corner slowly. He must be .. the shop...7.. 2../Şi-a revenit după accident..... in. across. They ran. cinema early. We’ll leave. school. in. at.. 13. 5. his pocket. 5.. 14. to.. A înapoiat cartea pe care o împrumutase. 7. We went. the street on a red light. school. the sun.. 15. EXERCIŢII: 1. against.. Particulele adverbiale se aşează imediat după un verb intranzitiv: He turned round and looked at me. 3. lie down.1. up. to.. Franklin street. stand up. 13. but he didn't see me. the wall.. Notă: Prin această caracteristică. take away. I-am condus la gară.. on. c) Folosirea unor particule adverbiale pe lângă anumite verbe întăreşte doar ideea exprimată de acestea: drink up (bea tot/până la fund).. particula adverbială poate fi aşezată înainte sau după acesta (mai ales în vorbirea familiară): He gave back THE BOOK. past.. particula adverbială este aşezată imediat după verb: He gave back the book he had borrowed.. Peter isn't... 8. 53. 12..... The tallest building. 190 .. on. round. sensul verbului cu particulă adverbială poate fi dedus din analiza elementelor componente: go in. 2. in.. 9. He leant.London.. They'll stop. from. the 10th floor..the stairs.. particula adverbială este aşezată după complementul direct: We saw THEM off to the station. particulele adverbiale modifică total sensul verbelor la care sunt ataşate: He came round after the accident.the bus stop. 8.. 9. his car.... at. b) În alte cazuri.. 11.. bring back. please. for.their way.Oradea. 12.. 8. S-a întors şi s-a uitat la mine. Şi-a recăpătat cunoştinţa..2. come. 4. A înapoiat cartea. into. 7. in. 8.. 10. te rog.sau ca prepoziţii: He is in the kitchen..

.. 8..first. from. 19. Au pornit-o spre râu. It is very hot here . 16. 11. Fm grateful to him for the favour he has done to me. 3. September and ends. 19. 13. The meeting began at eleven o'clock in the morning and lasted until two o'clock in the afternoon/and ended at two o'clock in the afternoon. A fost plecat în timpul vacanţei. L-am felicitat pentru succesul său.. They travelled as usual.. 17.. 12. 10. summer. They travelled. What's the time by your watch? 5..... 18. They'll be here. 5.10 o’clock. September. 4.. 8. Eminescu was born.I congratulated him on his success. for. He came. 3. on. They set off towards the river. at.the day and slept. R: 1. Tabloul a fost pictat în ulei. 14. The manager won't be back. 13.. 9. E în spital de două săptămâni.9 o'clock. 14. What are you afraid of? He is always kind to his patients. until. at. 2... in. by. 12. ten years... We go to school ... De ce ţi-e teamă? El e întotdeauna amabil cu pacienţii..the weekends. 7. 14. 7...the same time with his friend. 8. Completaţi spaţiile libere cu prepoziţii de timp sau durată: R: 1. 11. 191 . 10... Pe cine aştepţi? 4.. 17. I've been living in Bucharest.. 14. January 15. Don't lie to me.... 7. Hai să mergem la plimbare.1... El se uită pe fereastră. 6.. 4. Let's go for a walk. the morning. 10. 10. We stayed at home. There is a good programme on television tonight. 15. Îi sunt recunoscător pentru serviciul pe care mil-a făcut.. 3. după-amiaza au stat acasă. He has been in hospital for two weeks. over. 20. I’ll be in the country. 8......later this afternoon. in the afternoon they stayed at home. He was away during his holiday.night.ten minutes. at. to. July. What are you looking at? 2. New Year's Day. nu în acuarelă. at. I didn't understand him... Au călătorit ca de obicei. 12. on. Cât e ora după ceasul tău? 5. Traduceţi în limba engleză: 1. III.. 11... Şedinţa a început la ora 11 dimineaţa şi a durat până la ora 2 după-amiază. Cursul a durat o lună întreagă. He is delivering a lecture on contemporary art. 15. II.... He was shivering with cold. 6. in. in. He is looking out of the window. 6. 2. In the morning they walked about/round town. in. The course lasted for a whole month.. Who are you waiting for? 4. 9.. 18. 13. Tremura de frig. La ce te uiţi? 2.. in. Nu mă minţi! 12. 7.. I hope I'll have finished my homework.. 9.. Ţine o conferinţă despre arta contemporană. 5. Dimineaţa s-au plimbat prin oraş. E un program bun la televizor diseară. 1850. 11. July. 20. School begins. 8. I phoned all my friends.. 16.. 13. in. 6. 9. The picture was painted in oil not in water-colours.

1. Întrebuinţarea conjuncţiilor coordonatoare. După felul propoziţiilor pe care le introduc. Conjuncţiile coordonatoare leagă părţi de propoziţie cu aceeaşi funcţie sintacţică sau propoziţii de acelaşi fel: I visited the Village Museum and the Art 9.2. 9.nor + verb pozitiv: I can’t travel either by air or by sea..nor . raporturi de coordonare între două părţi de propoziţie sau între o parte de propoziţie şi o propoziţie. but also . ci. Clasificare.2. ori..1. sau.3.. Either. Clasificare. 9. 9.or . Conjuncţiile coordonatoare (Co-ordinating Conjunctions) Galleries yesterday. conjuncţiile coordonatoare pot fi: a) copulative: and .. Can you drink either milk or tea? Pentru a exprima o negaţie se foloseşte either.9. I can travel neither by air nor by sea..sau..nu numai..sau.precum.. Conjuncţia (The Conjunction) 9. b) este neflexibilă din punct de vedere morfologic... dar şi. Conjuncţiile subordonatoare (Subordinating Conjunctions) Conjuncţiile suordonatoare leagă propoziţiile secundare din frază de elementele lor regente: I went to the post office. M-am dus la poştă.. unde am cumpărat douăsprezece vederi.nici.3. either. or + verb negativ sau neither. b) disjunctive: or ...3. 9.2.2. neither. c) adversative: but . not only.. conjuncţiile subordonatoare pot fi: 192 ... cât şi.2. După relaţiile pe care le stabilesc. or we can have lunch at noon.. or indică două alternative din care numai una este posibilă.. c) nu îndeplineşte nici o funcţie sintactică în propoziţie dar marchează raporturile de coordonare şi subordonare în cadrul propoziţiei şi al frazei. WHERE I bought a dozen postcards.. and . It started to rain but the game continued. 9. Conjuncţiile coordonatoare se aşează între unităţile sintactice pe care le unesc: He opened the door AS WELL AS the window.nici.şi.. as well as . both. Poziţie.1.dar..atât.. în propoziţii pozitive sau interogative: We can either have a snack now. Definiţie a) exprimă raporturi de coordonare sau de subordonare între două propoziţii. Dan şi-a terminat lecţiile şi a ieşit la plimbare. Conjuncţiile coordonatoare nuj pot fi aşezate la începutul frazei: Dan finished his homework and went out for a walk.

c) de mod: (exactly) as. since. am auzit pe cineva strigându-mi numele.ca să nu. Deoarece ai nevoie de carte. d) de cauză: as. till/until . Since presupune un argument admis de interlocutor: Since you need this book.că. wherever .unde.cu condiţia.înainte ca. since .deşi.încât. since.deaorece. h) concesive: though. f) condiţionale: if . so (familiar) . motivul pentru acţiunea din propoziţia regentă: As liked the dress.în timp ce. in order that/so (that) (mai formal) . În timp ce/Pe când traversam strada. 2) specializate: a) de loc: where . I heard somebody call my name. so/such... (exact) cum. provided (that)/on condition (that) as long as/so longs as . because (cauzale) As exprimă cauza. as if/as though . g) consecutive: so that . while. am să ţi-o iau. a cumpărat-o. 193 .afară dacă. 9. If you don’t get sick. in case.ca şi cum. Întrebuinţarea conjuncţiilor subordonatoare Când sunt obosit fac o plimbare.când.de teamă să.(pentru) ca. while/as .. you won’t need a doctor. b) de timp: when . whether . although (mai formal).(aşa) cum. decât. (propoziţie predicativă) Remember THAT we must get there in time. Plângea în timp ce vorbea. (just) as . e) de scop: so that. even if..încât.până când. I’ll get for you. as (temporale) When indică simultaneitatea a două acţiuni: When I am tired I go for a walk.dacă. As. Când ea a sunat la sonerie. As este folosit pentru acţiuni paralele: She wept as she spoke.mai (mult). she bought it. unless (condiţionale) If not este opusul lui if (dacă nu): If you get sick. încât. whereas (formal). unless .2.as . fiindcă. If not. cu toate că. When. sau ca sinonim al lui while: As I was crossing the street.3. if.though .oriunde. because . chiar dacă. (completivă directă).dacă. cu scopul ca. (accentul este pe momentul acţiunii) sau succesiunea lor imediată în timp: When she rang the bell.de când. i) comparative: as. numai dacă nu. (that) aşa/astfel. de parcă. care pot introduce mai multe feluri de propoziţii dubordonate: WHETHER he will be punctual remains to be seen. Fiindcă i-a plăcut rochia.. el a venit la uşă.1) universale: that . (propoziţie subiectivă). The best way is IF you go there yourself.. he came to the door. before .după ce. after . (accentul este pe acţiunea însăşi). Scopul negativ este exprimat de: for fear (that) . lest (formal) ... you’ll need a doctor.

I like to listen to radio.. In a way he did not really care.his brothers were. He would get a scholarship. 10.3.3.. 7. Poţi să intri la doctor cu condiţia să fii programat. You can’t see the doctor unless you have an appointment. But he wanted to do his exam . (in case.. I can’t return it to the library yet. though).. care poate precede sau urma propoziţia regentă: AS the wether was bad. whereas. (if). 9. You listen carefully. Lydia liked the book SO much THAT she read it three times. provided that). He worked very hard. 4. (so that. we Spre deosebire de conjuncţiile coordonatoare. provided. he wasn't feeling very well. I'm studying.. I haven’t finished the book. But he had always worked harder.. Mary bought a new dress. It was a very difficult exercise.that... 5.. unless). Alan can learn how to play (so that). You won’t understand. (since). Completaţi spaţiile libere cu conjuncţiile potrivite ca sens din paranteze: 194 .. 8. He can't come to our party..Unless este opusul lui provided/providing that (doar dacă..... 13. lest.he might fail to catch all the instructions.... The invigilator pronounced all the name slowly. whether). (supposing. (while). 11. Father has bought a violin. 7. 2. (but).. they ever had. I can’t help you with your homework BECAUSE I’m busy right now. if. conjuncţiile subordonatoare pot fi precedate de alte conjuncţii: He left early because he wasn’t feeling very well AND because the party was boring. She didn't really need one (although). 6. as. N-ar fi putut să intre la doctor dacă n-ar fi fost programat. ALTHOUGH she spoke very slowly. (even though). You are told (exactly as). iar când este folosit unless verbul din propoziţia condiţională este la forma pozitivă: You may see the doctor provided you have an appointment. Conjuncţiile subordonatoare se aşează la începutul propoziţiei secundare. Nu poţi să intri la doctor decât dacă eşti programat. He could't speak is fluently. 12.that). He listened to the invigilator carefully. II.as.. I couldn’t understand her. Paul is keenon tennis. He had studied English for seven years.bright. (because). (than.. It is not expensive. Cathy didn’t. Mary couldn't do it. 5. before) 3.. he passed the exam today (so.. (although.... EXERCIŢII: paranteze: 1. A plecat devreme pentru că nu se simţea foarte bine şi pentru că petrecerea era plicticoasă.. cu condiţia ca). Formaţi fraze din propoziţiile următoare cu ajutorul conjuncţiilor din 1. each of them might hear his name clearly. Unless nu este folosit pentru a introduce propoziţii condiţionale ireale: He couldn’t have seen the doctor if he hadn’t had an appointment. Alice had too much to eat. He plays every day (so. 2. You must do. I shall buy that watch. stayed home all day.. 8.. Paul was not. (unless). Peter got good marks in his term papaers.. 4. until). provided that). (so) 3.that) I. for fear. such.. Bob is having an exam tomorrow. (such. he won the scholarship or not (whether. Poziţie..

să cerceteze cum a fost cu vânzarea oilor. It was obvious that only such a stranger or strangers who had been there. Spuneau unii şi alţii că ar fi nevoie să vie vreun judecător de la târg. nici de atunci. Vitoria knew she would find some-thing there.Baltagul) 195 . And indeed she did.III. Nu spune nimenee că asemenea gospodari cu vază ar fi în stare a săvârşi o faptă rea . R: In the evening they reached Mr Vasiliu's inn. Într-adevăr. Din puţin. (Mihail Sadoveanu . Vitoria ştia că acolo are să găsească ceva. Nobody said such important men could commit an evil deed . Chiar dacă ar fi aşa.but it was good for them to claim their rights. care s-au aflat de faţă. au putut să urmărească pe Lipan. They said a judge from the city should come to investigate how things had been with the sale of the sheep. şi să-i răpească banii oilor. You could learn a lot from a little Information and the evil doers would 'be found. nor Ilie Cuţui had seen them before or since. şi dacă gospodarii din Suha au chitanţă de paralele pe care le-au dat lui Lipan. Besides. Neither Calistrat. These witnesses might be totally unknown. Traduceţi în limba engleză: Au ajuns sara la hanul lui Domnu Vasiliu. and whether the honourable men from Suha had a receipt for the money they had given to Lipan. Nici Calistrat. Afară de asta a mai spus nu ştiu cine că numai decât cinstiţii gospodari trebuie să arate martorul ori artorii care s-au găsit faţă la vânzare sau la numărătoarea banilor. Even so. În sat la Suha. they had to say what they looked like and how their horses and clothes were.dar e bine să-şi arate îndreptările. somebody said the honourable men should produce the witness or witnesses who had been present at the sale and at the counting of the money. nici Ilie Cuţui nu i-au văzut până atunci. S-ar putea ca aceşti martori să fie cu totul necunoscuţi. In the village of Suha people were talking. to see whether the bill for their sale at Dorna could be found. E la înţelegerea orişicui că numai asemenea străin sau străini. a găsit. se stârnise oarecare zvoană. se pot afla multe şi făptaşii ies la iveală. could have followed Lipan and stolen the money for the sheep. Să vadă dacă se află hârtia lor de cumpărătură de la Dorna. să arate ce înfăţişare aveau. ce cai şi ce straie.

ah. nefiind marcată de categorii gramaticale. these gloves are exactly what I was looking for. un îndemn: Oh! Help! (oh! Ajutor!). Peter! You’ve passed all your exams brilliantly. how beautiful she is! e) înţelegere: Aha! (a. You’ll manage. ah. sentimente. b) surpriză: Oh! Wow! (a. fie o propoziţie independentă sau o parte de propoziţie.ham! Miau! Beh! Bzz!): Bang! Click! Crash! 196 . b) interjecţia este o parte de vorbire neflexibilă. pah. ura!). what a nice dress! c) mirare: Oh.1. Interjecţia (The Interjection) 10. it hurst! 2) manifestări de voinţă: a) o rugăminte. c) interjecţia poate constitui fie un element de întărire pe lângă o propoziţie. i) dezaprobare: Nonsense! What a nuisance! (Prostii! Ce pacoste!): What a nuisance! Now I’ll have to do it all over again! j) regret: Ah! Oh! What a pity! (a!. ah. how dirty your hands are! h) aprobare: Well done! Congratulations! (Foarte bine! Felicitări!) Well done. Dear me! What are you doing over there? d) admiraţie: Whew!(ah. dear! Dear me! Indeed! (vai dragă. manifestări de voinţă sau se reproduc sunete şi zgomote din natură. k) durere: Ouch! Ow! (vai. I can’t find my purse.wow! Miaow! Baa! Buzz! (Ham . f) dispreţ: Fie! Pshaw! What a shame! (Ptiu. don’t be afraid! dear.10. g) dezgust: Ugh! (îh!): Ugh. oh! ce păcat!): What a pity you couldn’t come! It was a good play. 10. vai de mine. aha!): Aha. ce ruşine!): Fie upon you! You ought to be ashamed at what you have done. Clasificare Cu ajutorul interjecţiilor se exteriorizează: 1) senzaţii şi sentimente: a) bucurie: Ah! Ooh! Jippee! Hurray! (a. aoleu!): ouch. Oh. Definiţie a) Prin interjecţie se exteriorizează senzaţii. doamne): Whew. Ssh! Hush! Silance! (Sst.2. într-adevăr) Oh. linişte!): Hush! The baby’s sleeping! b) o încurajare: Cheer up! Come on! (Curaj! Haide!): Come on. oh!). c) o avertizare: Look Out! Fire! (Atenţie! Foc!): Fire! The house is on fire! 3) se reproduc sunete şi zgomote din mediul înconjurător: Bow .

. 7. thank you”. 15. „Oh. What a pity we didn't go on a picnic yesterday.! We’re having a holiday tomorrow! We’re going on a trip! 2. . 9.. „Oh. Întrebuinţarea interjecţiilor Una şi aceeaşi interjecţie poate avea semnificaţii diferite.3.10.. Mm! This cream cake's very good. . I must be going”.. my leg! 2. I see”. tut! You are naughty boy! 17.you do look pale! 11.. I’ve spilt my tea! 4. Welcome hoe. Peter. You'll have a good rest there. „Well.. there you are!” 14... . Ssh! Grandma is sleeping. Well dome. 13. II.. Now it's raining. that's exactly what I needed. Peter has broken that window again! 12. „Ah.. That was a wonderful show! I hadn’t thought I would enjoy it so much! 3. .. dar şi: Ah. here you are at last! (bucurie). 7. my! Dear EXERCIŢII: 1... . we’ve won the match! 4. . 6. .. Wow. What a mess! 5.. Unele interjecţii sunt folosite cu precădere de bărbaţi: No fear! Good lord! Jolly good! me! My goodness! pe când altele sunt specifice limbajului feminin: Wow! Oh....! You can come with us even if you are tired.. 11.. 16. în funcţie de context: Ah.. it’s painful! (durere).. Tut. . . Ouch. it's paintful! 6. My goodness! What dreadful weather! 8. how wonderfully she sings! 8. this icecream’s delicious! 3. 12. . Dear me! You do look ill!. Lookout! A car is coming. 10....There's a bus coming! 10. Grr! Isnţt it cold! 9. Traduceţi următoarele propoziţii în limba română: 1... good luck!”.. my dear! I. Father is working. Ooh. Jippee.. . Completaţi spaţiile libere cu interjecţii potrivite ca sens: 197 . dear! Oh.. isn’t she clever? 5. „Well.

ele putând fi completate cu uşurinţă: (I’ve) never heard about him. Tipuri de propoziţii. Acesta nu poate fi urmat decât de un nume predicativ sau de un complement circumstanţial de loc: They are workers. intranzitive şi tranzitive. alcătuite numai din subiect şi predicat: The children are sleeping. Verbele se împart în trei clase mari: copulative.1.0. Câinii latră. ce frumoasă este! 2) Din punct de vedere al structurii. Switch on the radio. propoziţiile se împart în: a) propoziţii simple (Unextended Simple Sentences). Clasificare 1) Din punct de vedere al scopului comunicării. care cuprind. c) propoziţii eliptice (Elliptical Simple Sentences). II. Nu a observat-o. II. care exprimă o stare afectivă (surprindere. pe lângă subiect şi predicat. 198 . d) propoziţii exclamative.Partea II SINTAXA PROPOZIŢIEI (The Simple Sentence) II. al părţilor de propoziţie care pot fi folosite după ele. how attractive she is! Oh. propoziţiile se împart în: a) propoziţii enunţiative. They are in the factory. please.2.3. care transmit o informaţie: Columbus discovered America in 1492. îndemn: Open the book! Deschide cartea.0. b) propoziţii dezvoltate (Extended Simple Sentences). o rugăminte. din punct de vedere al complinirii verbale. şi alte părţi de propoziţie: Yesterday he went to school by bicycle. He didn’t notice her. Definiţie. b) propoziţii interogative. din care lipsesc anumite părţi de propoziţie. satisfacţie etc. Ea reprezintă cea mai mică unitate a sintaxei care poate apărea de sine stătătoare şi care comunică o judecată logică sau o idee cu caracter afectiv sau voliţional. care exprimă o poruncă. Copii dorm. Columb a descoperit America în 1492. te rog. GENERALITĂŢI II. a) Verbul copulativ prin excelenţă este verbul be.0.0. Dogs bark.): Oh. Structura propoziţiilor simple şi dezvoltate poate fi detaliată în funcţie de părţile de propoziţie care urmează în mod obligatoriu anumite verbe. Who is missing? John (is missing). Propoziţia este unitatea de bază a sintaxei. nemulţumire. prin care se solicită o informaţie: Would you like to come to our party? Vrei să vii la petrecerea noastră? c) propoziţii imperative. Deschide radioul. Ieri s-a dus la şcoală cu bicicleta.

(Ea) a găsit cartea. Luând în considerare posibilităţile de complinire verbală. II. c) trăsături specifice: acord. e) subiect + verb tranzitiv + complement direct + complement indirect: Father gave the toy to the little boy. complementul direct. complemente circumstanţiale (de timp. Omul i-a pus băiatului mai multe întrebări.) şi atributul.. f) subiect + verb tranzitiv + complement direct + element predicativ suplimentar: They appointed him chairman. Propoziţia dezvoltată: a) subiect + verb intranzitiv + complement circumstanţial: He swims in the sea.0. mod. b) subiect + verb copulativ + complement circumstanţial: The teacher is here/in classroom. prepoziţional. He is competent. L-am ajutat să-şi facă temele. cauză etc. El înoată. g) subiect + verb tranzitiv + complement direct + complement prepoziţional: I helped him with homework.b) Verbele intranzitive nu pot fi urmate de complemente directe. Tatăl i-a dat jucăria băiatului. se obţin următoarele subtipuri de propoziţii: Propoziţia simplă: a) subiect + verb intranzitiv: He swims. El este profesor. Părţile de propoziţie se clasifică în: 1) părţi principale de propoziţie: subiectul şi predicatul. indirect.4. b) subiect + verb copulativ + nume predicativ: He is a treacher. El este competent. În limba engleză. c) Verbele tranzitive sunt verbele urmate de complemente directe.0. II. Profesorul este aici/în clasă. L-au numit preşedinte. 2) părţi secundare de propoziţie. d) subiect + verb tranzitiv + complement direct + complement direct: The man asked the boy several questions. aceste părţi de propoziţie pot fi identificate cu ajutorul următoarelor caracteristici: a) prin ce părţi de vorbire sunt exprimate. c) subiect + verb tranzitiv + complement direct: She has found the book.5. elementul predicativ suplimentar. El înoată în mare. loc. b) locul pe care-l ocupă în propoziţie. Părţile de propoziţie (The Parts of the Sentence). 199 . trecerea la diateza pasivă etc.

I gave the book to Mary. b) urmează complementul direct şi are prepoziţia exprimată (to sau for).a) este exprimat printr-un grup nominal (printr-un substantiv sau substitut al acestuia. c) nu poate fi folosit fără un complement direct. b) este de obiecei mobil. a) este exprimat printr-un grup nominal. însoţit sau nu de determinanţi) sau printr-o propoziţie subordonată cu funcţie de subiect. c) este de obicei opţional. construcţie adverbială sau propoziţie subordonată circumstanţială. a) este exprimat printr-un adverb. turn etc. a) este exprimat. Complementul circumstanţial (The Adverbial): 200 . a) este exprimat printr-un verb tranzitiv sau intranzitiv la un mod personal sau printr-un verb copulativ cu o complinire nominală. Elementul predicativ suplimentar (The Predicative Adjunct): a) este exprimat printr-un grup nominal. I left the meeting a little perturbed. b) urmează verbul copulativ be sau alte copulative: become.: c) nu devine subiect al propoziţiei în transformarea pasivă. a) este exprimat printr-un grup nominal. adică poate ocupa mai multe locuri în propoziţie. un adjectiv sau printr-o propoziţie subordonată cu funcţie nominală. b) se aşează înaintea predicatului în propoziţiile enunţiative şi după verbul auxiliar/modal în propoziţiile interogative. b) se aşează de regulă după subiect. b) urmează grupul subiect . printr-un grup nominal sau o construcţie prepoziţională. c) se acordă în număr şi persoană cu predicatul. c) are acord determinat de subiect. printr-un grup nominal sau printr-o propoziţie subordonată cu funcţie nominală. un adjectiv sau printr-o propoziţie subordonată cu funcţie nominală. c) devine subiectul propoziţiei în transformarea pasivă. Subiectul (The Subject): Predicatul (The Predicate): Complementul direct (The Direct Object): Complementul indirect (The Indirect Object): Numele predicativ (The Predicative Part of a Nominal Predicate). ca şi subiectul.predicat. b) urmează de regulă grupul subiect .predicat: The boat swept close They appinted him chairman. c) nu devine subiect al propoziţiei în transformarea pasivă: He was appointed chairman. adică poate fi adăugat sau eliminat dintr-o propoziţie fără ca ea să devină negramaticală.

Toţi erau prezenţi. Studenţii se pregătesc serios ca să promoveze examenele. 11.infinitivul cu for-to: It is unusual for her to be a quiet. Situaţii speciale 11. Faptul că nu a ieşit nimic din asta îl enerva. 201 . Se spune că ea este o doctoriţă bună. Răniţii au fost duşi la spital. construcţie folosită de obiecei pentru reducerea unei propoziţii subordonate subiective şi numită subiect complex: De exemplu: . Definiţie 11.o construcţie gerundială: John’s/His coming late worried us. b) printr-o construcţie cu infinitivul. verbul englez având puţine desinenţe care să marcheze formal persoana şi numărul (spre deosebire de limba română): I read the paper every morning. Citesc ziarul în fiecare dimineaţă.2. . he.3. 11. they şi substantivul people se folosesc ca subiecte pentru a desemna o persoană în general sau un grup nedefinit de persoane: You can’t do two different things at a time. sau un substitut al acestuia: Sutdents work hard to pass their exams. Subiectul generic poate fi exprimat prin pronumele one. Trei lipsesc. Sunt trei elevi în clasă. Acest exerciţiu este uşor de făcut. Este neobişnuit ca ea să fie atât de tăcută. he. The woinded were taken to hopital. logic al propoziţiei: It ia easy to do this exercise. Three are mising. Subiectul (The Subject) Subiectul este partea principală de propoziţie despre care se spune ceva cu ajutorul predicatului. d) printr-un element care nu are sens de sine stătător . You must do your duty. Subiectul poate fi exprimat: a) printr-un grup nominal conţinând un substantiv.nominativul cu infinitiv: She is said to be a good doctor. Plouă. Everybody was present. Nu se pot face două lucruri diferite în acelaşi timp. c) printr-o propoziţie subordonată subiectivă: That nothing came out of it irritated him. There are three pupils in the classroom. particupiul (prezent sau trecut) sau forma Gerund. Exprimarea subiectului În limba engleză.aşa numitul subiect introductiv ir sau there .11.1. subiectul este de obicei exprimat. sau prin substantivul people.3. chiar atunci când este impersonal sau generic. they. Întârzierea lui John ne-a îngrijorat.1. cu sau fără determinant. One can find this phone number in the telephone diectory. you. . you. It’s raining.care anticipează subiecftul real. Pronumele one. Trebuie săţi faci datoria.

Îmi trebuie o jumătate de oră să ajung la serviciu. Ninge mult la munte. Este aproape ora şase. there este urmat şi de alte verbe. Ai plâns degeaba. În stilul literar. It snows a lot in the mountains.3. Este destul de departe de aici. Este frig. distanţa: It’s nearly six o’clock. adevăratul subiect al propoziţiei. Subiectul introductiv.4. It seems he is right. în propoziţiile integorative: Can you swim? c) după verb. b) al propoziţiilor prin care se exprimă timpul. S-a întâmplat ca un bătrân să-şi amintească ceva despre ea.3. Vrea să vorbească cu tine. Este un om la uşă. 11. Sunt câteva cărţi pe masă. It seems she has left.2. mai ales happen şi occur: There happened that an old man remembered something about her. Locul subiectului în propoziţie Subiectul este aşezat: a) înaintea verbului în propoziţiile enunţiative (afirmative şi negative): Mary is a good swimmer. când el este anticipat de un it sau there introductiv: There is a teacher in the room. Este necesar să porneşti imediat. O propoziţie introdusă prin there este urmată de obicei de alta prin care se fac precizări: There is a man at the door. It takes me half an hour to get to my office. Deseori plouă toamna.3. She doesn’t swim every day. It’s quite far from here. 202 . vremea. He wants to speak to you. It’s cold. Unele propoziţii conţin un subiect gramatical (formal) şi unul logic (real). În ţara noastră se bea multă cafea. 11. b) un gerund: It was no use your crying. Se pare că are dreptate. c) o propoziţie subiectivă: It is strange that she hasn’t accepted our invitation. 1) It introductiv este folosit când subiectul propoziţiei este: a) un infinitiv: It is necessary to start at once. De obiecei subiectul real este anticipat prin pronumele it sau elementul there (care nu este identic cu adverbul there). 11. Pronumele it este subiect impersonal: a) al verbelor impersonale: It often rains in autumn. Does she want to read this book? b) după verbul auxiliar sau modal. People drink a lot of coffee in this country. 2) Subiectul introductiv there este folosit în propoziţiile în care subiectul real nu este definit: There are some books on the table. Este ciudat că ea nu a acceptat invitaţia noastră.Acest număr de telefon se poate găsi în cartea de telefon.

203 . c) verbe ale aparenţei: appear. el formează singur predicatul propoziţiei: Where is my pen? The school festival is on Saturday. He is admired by his friends. Notă: Când verbul be este folosit cu sensul „a exista.2. Predicatul (The Predicate) Predicatul este partea principală de propoziţie care atribuie subiectului o acţiune.2. atunci când au compliniri nominale.1.1. datorită golirii sale totale de sens lexical: He is a teacher. Păsările zboară. etc. keep. El este deştept. verbul be prezintă cele mai multe pozibilităţi combinatorii (cu oricare parte de vorbire care poate îndeplini o funcţie nominală).12. remain. a avea loc”. 12. Tăcea. turn: Her hair has turned grey.2. seem: She seemed ill. hold. a se afla. He kept silent. A scris o compoziţie interesantă. a se găsi. Predicatul nominal (the Nominal Predicate) este alcătuit din: A) un verb copulativ + B) un nume predicativ. look. Clasificare Funcţia de predicat poate fi îndeplinită de verbe tranzitive şi intranzitive la un mod personal. Îmbătrâneşte. stay. She is getting old. 2) Verbe parţial golite de sens lexical: a) verbe ale devenirii: become. He wrote an interesting essay. în cadrul predicatului nominal. 12. b) Verbe ale continuării în aceeaşi stare : continue. grow. Verbele tranzitive şi cele intranzitive formează predicatul verbal clasic: Birds fly. total golit de sesn loxical: He is clever. Este palid. get. A) Verbele copulative sunt verbe care şi-au pierdut total sau parţial sensul lexical şi îndeplinesc funcţia gramaticală de marcă a raportului predicativ dintre două nume. Definiţie 12. Gramatica tradiţională distinge mai multe clase de verbe copulative: 1) verbul be (Verb of Being). precum şi de verbe copulative. He is very competent. 12. A încărunţit. He looks pale. Părea bolnavă. o stare sau o însuşire. Dintre verbele copulative.2.

unele şi cu participii trecute: The child fell ill. . The child looked ill. 12.Celelalte verbe copulative se îmbină doar cu câteva părţi de vorbire: . iar predicatul conţine un verb auxiliar sau modal: Had I time.iar altele şi cu substantive: He seemed impresseed. Soarele strălucea puternic. She may turn an excellent teacher.toate cu adjective: . Locul numelui predicativ în propoziţie este după verbul copulativ: Those boys are students. He looked impressed. She was c) printr-un participiu trecut: The village seemed deserted. Dacă aş avea timp m-aş plimba. The child got ill. 204 . Locul predicatului în propoziţie sun was shining brightly. De obicei predicatul este aşezat după subiect şi înaintea complementului: The În unele cazuri această ordine este inversată: a) în propoziţiile interogative: Is Mary in the library? b) în propoziţii condiţionale în care conjuncţia if este omisă. N-am să uit niciodată ce a făcut pentru mine. He appeared impressed. Numele predicativ este exprimat: a) printr-un substantiv sau echivalent al acestuia: My nephew has become a doctor. singur sau cu o complinire: She was happy. The child felt ill. B) Numele predicativ formează împreună cu verbul copulativ predicatul propoziţiei. I should take a walk. c) pentru a acccentua o anumită parte din propoziţie: NEVER shall I forget what he did for me.3. She may become an excellent teacher. b) printr-un adjectiv. eager to come.

verbul predicat se acordă cu subiectul în persoană şi număr. este I: Notă: În vorbirea curentă. Acordul în persoană a) Când subiectul propoziţiei este un pronume personal. c) Dacă însă subiectul este exprimat printr-un alt pronume sau printr-un substantiv. 2) după înţeles. 205 . who AM his sister. Acordul subiectului cu predicatul (Subject .Verb Concord) În limba engleză.2.or reprezintă persoane diferite. sau prin folosirea a două prepoziţii coordonate: My mother IS at home in the evening and so am I. He DOESN’T remember a word. ca şi în limba română.1. verbul predicativ este la persoana a III-a singular şi plural: Who IS that man? These lessons ARE difficult. You and I ARE going to the theatre tonight. verbul se acordă în persoană cu substantivul sau cu pronumele personal la care se face referirea: It is he who DESERVES all the praise. She IS my best friend. You and I ARE going to the theatre tonight. verbul predicat sau verbul auxiliar se acordă cu pronumele personal la persoana respectivă: I AM Romanian. You and I ARE going to the theatre tonight. prin folosirea unui verb auxiliar sau modal care este invaraiabil pentru persoană: Either my mother or I WILL be at home in the evening. 13. 13. d) Când subiectul propoziţiei este exprimat printr-un substantiv sau pronume personal. I say it.13. construcţiile ca cea de sus sunt evitate. verbul se pune la persoana a III-a plural chiar dacă ultimul pronume. coordonat cu un alt pronume personal prin intermediul conjuncţiei and. b) În propoziţiile relative. verbul se acordă cu pronumele personal cel mai apropiat: Either my mother or I AM at home in the evening. Acordul în număr Acordul în număr se face: 1) după formă (acordul gramatical). e) Când subiectul coordonat prin either . conform regulilor de politeţe. 3) prin atracţie.

Cunoştinţele lui de engleză sunt bune.13. 4) numele de boli: Mumps IS infectious. fără deosebire de sens: Mumps IS/ARE infectious. Atena este capitala Greciei. 7) unele substantive proprii: Athens is the capital of Greece. 3) Numele de ştiinţe se acordă cu verbul la plural când se referă la anumite proprietăţi sau la o situaţie anume: The acoustics of the Palace Hall ARE very good. These dictionaries ARE very useful. My homework for today IS difficult.stories the good FIGHTS against the evil. Acordul gramatical (Gramatical Concord) A. Vinurile româneşti sunt vestite. iar un subiect la numărul plural se acordă cu un verb la numărul plural. Oreionul este o boală infecţioasă. cu câteva situaţii speciale în ambele cazuri.2. predicatul este fie numai la singular. 5) nume de ştiinţe şi obiecte de studiu: Mathematics IS more difficult than Geography.1. având atât numărul singular cât şi numărul plural: The novel I’m reading IS very interesting. după substantive invariabile la plural. binele luptă împotriva răului. Substantivele invariabile la singular se acordă cu verbul predicat la singular. 206 . 6) nume de jocuri: Billiards IS a game for adults. Biliardul este un joc pentru adulţi. 8) adjective şi participii abstracte substantivizate: In most fairy . Matematica este mai grea decât geografia. Acesta este numit în gramatică acordul după formă sau acordul gramatical şi se aplică la substantivele numărabile din limba engleză. care sunt variabile ca formă. Acordul substantivelor variabile Regula generală a acordului în număr între subiect şi predicat în limba engleză este următoarea: un subiect la numărul singular se acordă cu un verb la numărul singular. 2) Unele nume de boli ca mumps se acordă cu verbul la singular sau la plural. Din această clasă de substantive fac parte: 1) substantive nenumărabile concrete: Butter CONTAINS animal fat. Excepţii: Unele dintre substantivele invariabile la singular se acordă cu verbul la plural în anumite situaţii: 1) substantive numărabile concrete se acordă cu verbul la plural când denumesc varietăţi: Romanian wines ARE famous. Veştile sunt bune. după substantive invariabile la singular. Aceste dicţionare sunt foarte folositoare. Untul conţine grăsime animală. Acordul substantivelor invariabile la singular În cazul substantivelor invariabile. Romanul pe care-l citesc este foarte interesant. Temele pentru azi sunt grele. Calitatea acustică a/Acustica sălii Palatului este foarte bună. 3) substantivul news: The news IS good. În majoritatea basmelor. 2) substantive nenumărabile abstracte: His knowledge of English IS good. B. fie numai la plural.

D. A great (good) many se referă la un substantiv numărabil la plural şi se acordă cu pluralul: A great many of the students Substantivele determinate de a lot. deoarece însoţeşte un substantiv nenumărabil: A great (a good) deal of the flour WAS of the best quality. Lumea se plimbă în acest parc duminica. Toate obiectele de valoare au fost încuiate în seif. Pronumele none se poate acorda şi cu un verb la plural în engleza contemporana când se refera la un substantiv cu sens de plural: None of the pupils Acordul gramatical se face cu pronumele personale şi demonstrative: He IS HAVE done their homework for today. One DOESN’t like have one’s word doubted. much şi little.(summation plurals): Where ARE my glasses? Unde-mi sunt ochelarii? These tights ARE too long.unelte sau articole de îmbrăcăminte . These ARE his children. 3) substantive nemarcate la plural: The cattle ARE grazing. Acordul substantivelor invariabile la plural Substantivele invariabile la plural se acordă cu verbul predicat la plural. Din această clasă de substantive fac parte: 1) substantive care denumesc obiecte formate din două părţi egale . 4) adjectivele sau participiile personale substantivizate: The handicapped ATTEND special schools.C. (n)either. Every one HAS his hobby. Alpii sunt cei mai înalţi munţi din Europa. se acordă cu verbul la singular. compuşii lui every. Subiectul exprimat prin substantiv determinat de a great (a good) deal. Acordul subiectelor precedate de cuantificatori Subiectul exprimat printr-un substantiv determinat de many a se acordă cu verbul predicat la singular: Many a young girl DREAMS to become a teacher. Excepţii: Substantivul propriu the United States se acordă cu verbul la singular când este privit ca o unitate: The United States lies in North America. Notă: 1. There ARE a lot WERE present. plenty se acordă cu singularul când sunt urmate de substantive nenumărabile şi cu pluralul când sunt urmate de substantive numărabile: There IS a lot of/plenty of bread on the table. terminate de regulă în -s:(pluralia tantum) All the valuables HAVE been locked in the safe. 5) unele substantive proprii: The Alps ARE the highest mountains in Europe. any şi no. Neither of them IS right. 2) alte substantive folosite numai la plural. Little IS knoun about Shakespeare’s life. some. Vitele pasc. very good at maths. Aceşti ciorapi pantalon sunt prea lungi. They ARE listening to the radio. of/plenty of children in the schoolyard. each one. şi acordul la plural când determină un substantiv numărabil: All the pupils HAVE left. People walk in this park on Sundays. Alte situaţii All determină acordul la singular când foloseşte un substantiv nenumărabil: All the butter IS on the table. Handicapaţii frecventează şcoli speciale. Cu pronumele nehotărât one. E. 207 . acordul se face la singular: Somebody HAS told me about his arrival.

Acesta este la singular când substantivul este folosit cu sens de singular: There IS a deer at the zoo.se acordă cu verbul la plural când referirea este la membrii colectivităţii: All the crew ARE on deck. These sheep give very good wool. species etc. subiectele compuse. Acordul după înţeles (Notional concord).). kind. There IS a Japanese in the manager's office. Acordul substantivelor colective Substantivele colective .2. number. deoarece nu pot fi identificate ca fiind la numărul singular sau plural decât cu ajutorul contextului: This sheep is very old. There ARE some Germans in the manager's office. Aceste oi sau lână foarte bună. family etc. reflexive sau posesive care se referă la ele sunt adesea la numărul plural: Everybody was writing as fast as they could. Chinese. A. şi la plural când substantivul este folosit cu sens plural: There ARE some deer at the zoo.3. There ARE some Japanese in the manager's office. unele pronume. committee. No one had failed in their duty. Notă: Alte gramatici menţionează aceste substantive în cadrul acordului gramatical.2. E un cerb la grădina zoologică.2. se acordă cu verbul predicat după înţeles şi nu după formă. Chinese. sort..cu formă de singular . numărul substantivului se recunoaşte după forma verbului predicat. (Pentru substantivele care fac parte din această clasă. care uneori este diferită de numărul marcat format: All his family ARE at home. 13.. crowd. dar sens de plural: Toţi membrii familiei sunt acasă).2. substantivele care exprimă cantitatea sau felul: variety. ele fiind urmate de verbe la singular sau plural la fel ca şi celelalte substantive numărabile: There IS a German in the manager's office. works. vezi: &2. The committee HAVE finally agreed on the 208 . Japanese. Sunt câţiva cerbi la grădina zoologică. (Substantivul family are formă de singular în această propoziţie. - substantivele colective: audience. Acordul substantivelor numărabile cu pluralul zero Unele gramatici consideră că substantivele numărabile cu desinenţa zero la plural: sheep. crew. B. Acordul după înţeles este acordul între subiect şi predicat în conformitate cu ideea de număr exprimată de subiect.. Deşi pronumele nehotărâte conţinând body sau one sunt urmate de verbe la singular. Oaia aceasta e foarte bătrână. Acordul după înţeles are loc la următoarele clase de substantive: . Tot echipajul este/Toţi membrii echipajului sunt pe punte. La substantive numărabile care au forma de plural identică cu singularul (plural zero): sheep. pronumele personale. species etc.substantive numărabile care primesc desinenţa zero la plural: deer.

Four times five MAKES twenty. kind. Two kilos of apples IS all I need. Poetul muzician a fost invitat să vorbească despre creaţia sa. A great variety of goods ARE on sale at the Exhibition. denumind colectivitatea ca un întreg: The committee IS made up of twenty people. când sint folosite ca substantive numărabile. Comitetul este format din douăzeci de persoane. D. The variety of goods in display at the National Exhibition IS impressive. to do the shopping and cook the meals IS very exhausting. Ele pot fi exprimate prin: 1) două substantive legate prin and: The poet and musician WAS invited to talk about his work. Five kilometres IS a short distance. sort se acordă cu verbul la singular sau la plural în funcţie de sens: The number of foreign tourists visiting Romania INCREASES every year. Membrii comitetului au căzut în sfârşit de acord asupra ordinii de zi a următoarei şedinţe. E. se întâlneşte uneori şi un verb la plural după who: Who ARE at the table? Cine este la masă? 209 . Theree and three ARE six. 4) expresii numerice: Three and three MAKES six. Notă: Substantivele kind şi sort se acordă cu verbul la plural în engleya familiară: These kind of tools ARE very useful. 2) un substantiv precedat de două adjective coodonate: A blue and white cloth WAS for sale. Vindeau un material alb cu albastru. A great number of foreign touristis HAVE visited this country this year. 5) propoziţii subiective: That they are leaving so early ANNOYS me. să faci cumpărăturile şi să găteşti mâncarea este foarte obositor. C. 3) două sau mai multe infinitive coordonate prin and: To take care of the children. Acordul subiectelor compuse Subiectele alcătuite din două sau mai multe elemente care formează o unitate se numesc de obicei subiecte compuse şi se acordă cu verbul predicat la numărul singular. Acordul pronumelor interogative Pronumele which şi what sunt urmate de verbul predicativ la singular sau plural în funcţie de numărul substantivului pe care îl înlocuiesc: What MAKES him behave like that? Ce-l face să se comporte astfel? Which ARE yours? Care sunt ale tale? Pronumele interogativ who este construit de obicei cu singularul: Who IS coming to dinner? Cine vine la cină? În limba vorbită. Acordul substantivelor exprimând cantitatea sau varietatea Substantive ca: variety. Să ai grijă de copii.agenda of the next meeting. Four times five MAKE twenty. Notă: În unele calcule aritmetice se poate folosi şi pluralul: Theree and three IS six. number. Forty pupils MEANS a lage class. Substantivele colective iau însă formă de singular sau de plural şi se acordă cu verbul predicat la singular şi la plural respectiv.

She started looking for her glasses. The beginning of the story is not interesting. HAS learned to drive. no less than. două sau mai multe subiecte în raport de coordonare (subiect coodonat) se acordă cu un verb predicat la plural: Father and Mother ARE going to the theatre tonight. Conform acordului prin atracţie. 2) în propoziţii introduse de here: HERE ARE your books and bag. Not only Paul but also his parents ARE sending you their best regards. as well as my brother. acordul se face cu primul element. Acordul subiectelor coordonate Conform regulii de acord gramatical. Atenţie! Când subiectele sunt legate cu ajutorul unor cuvinte ca with. Alte situaţii Acordul între subiect şi predicat se face prin atracţie şi în următoarele cazuri: 1) în propoziţiile cu subiect introductiv there: THERE IS a pen. În limba engleză există mai multe situaţii de acord prin atracţie: A. Everybody says he I. There ARE a table. deşi în vorbirea curentă există tendinţa de acord cu verbul la plural. La fel se întâmplă cu subiectele coordonate prin neither . My sister. Notă: Când substantivele din enumeraţie formează însă un ansamblu. B. Both her kindness and her competence HAVE been appreciated. a rubler and some pencils in the pencil-case. Găsiţi subiectele propoziţiilor de mai jos şi spuneţi prin ce sunt exprimate: 210 . 3) în propoziţii interogative: Where IS my coat and hat? 4) acordul prin atracţie are loc şi după: more than one. one or two: More than one pupil HAS expressed his satisfaction with the new teacher. Romanian and Czech beer ARE lighter than British beer. La subiectele coordonate prin either .13.3.but also. but. în mod similar cu subiectele coordonate prin both . 3. EXERCIŢII: 1. as well as. except. not only . Tom. 2. Either your neghbour or your friends ARE at the door. together with. verbul predicat se acordă cu substantivul sau pronumele cel mai apropiat. Huck and Joe decided to run away at daybreak. acordul cu predicatul se face însă prin atracţie: Either your friends or your neighbour IS at the door. verbul este de obicei la plural.2.and: Neither he nor his sister HAVE phoned. four chairs and a sofa in this room. 4. togeter with their teacher.nor: Neither he nor his sister HAS phoned. like. One or two children ARE still playing in the park. chiar dacă primul substantiv este la singular: Here ARE your coat and gloves. My friends. Acordul prin atracţie (Concord by Attraction). Reading and writing ARE taught in the first form.or. ARE going fishing.

Nu lua în seamă ce zice lumea. 9. My family consists of father. People are always inquisitive. 2.is innocent. (Was/Were) the news good? 3. 5. 7. R: 1. Gimnastica este îndrăgită în România. 10. ţinând seama de acordul dintre subiect şi predicat: 1. 3. 2. 9. 11. Fortunately all the crew (was/were) saved. There are a lot of young families in this block of flats. Traduceţi următoarele propoziţii în limba engleză. Nu se ştie niciodată. III. 4. 5. She is known to be a great opera singer. 5. 6. 6. Sunt multe familii tinere în acest bloc. 7. 8. A great number of pupils (have/has) spent their holidays in pioneers' camp. It is essential for us to get better results in our work. 10. They say we'll have a long autumn. 4. 4. 12. Trebuie să fii foarte atent când conduci pe o stradă aşa de aglomerată. Remarcaţi modul de exprimare al subiectului impersonal sau generic: 1. 3. Gymmastics is very popular in România. Her hair is chestnut-brown. The money (is/are) on the table. The poultry are being fed now. have. mother. Economiile ei au fost puse la bancă. Statele Unite se învecinează cu Mexic şi Canada. You can never tell. You must be very careful when you drive in such a busy street. Oamenii sunt întotdeauna curioşi. 5. is. attracts. I want to know if this speciess (has/have) survived. 6. 2. 4. have. Elevii din clasă au fost nedumeriţi de întrebările profesorului. Se dă de mâncare la păsări acum. 6. 4. Several Chinese (have/has) contributed new data to an important piece of research. 2. 3. Whether she knew about it or not was what troubled him. R: 1. are. The poultry (is/are) fed three times a day. 8. 6. 2. 5. 11. Informaţiile primite sunt favorabile. Părul ei este de culoare castanie. mama. 3. Who asked you that question? 6. Se crede că recolta de anul acesta va fi foarte bună. 9. The local police (has/have) helped the firemen to put out the fire. 9. 8. The class were puzzled by the teacher's questions. The variety of fruit on display (attract/attracts) the customers. Traduceţi următoarele propoziţii. Alegeţi forma corectă a verbelor din paranteză. The future of Africa is in the hands of its own peoples. 8. is. 10. were. S-au cheltuit o mulţime de bani pentru utilarea acestui laborator. fiind atenţi la acordul subiectelor exprimate prin substantive colective sau substantive invariabile la singular sau plural: 1. Don't take into account what people say. It is easier to ride your bike when the wind blows from behind. 2. 5. 12. The Netherlands lie in western Europe. To lose all ypour books looks like carelessness. A lot of money has been spent on equipping this laboratory. 10. 7. R: 1. has. fratele meu şi mine. 11. It is believed that this year's crop will be very good. Se spune că vom avea o toamnă lungă. II. Familia mea constă din tata. They drink a lot of beer in this country. 10. The information received is favourable. 7. my brother and I. 11. Este mai uşor să mergi cu bicicleta când vântul bate din spate. The romanian army (have/has) always fought for the country's independence. has. Her savings have been put into the bank. IV. 5. was. Fortunately all the crew (was/were)saved. The United States borders on Mexico and Canada. 9. 4. 11. 7. 8. 3. 211 . 7. There are no sandwiches left. 7. În această ţară se bea multă bere. (Is/Are) mathematics your favourite subject? 4. have. 6. Olanda se află în Europa de Vest.

are. is. 5. 2.everybodypresent? 5. 7. Dl Brown şi soţia merg de obicei la ţară. am. VIII.performed all over the world.. All the food is in the fridge. Who is it? It's your father and mother. 11.. Which books are yours? 10. 5.. Someone has taken my umbrella by mistake. 2. 8. wash. 3. bunicule.V. Mr Brown and his wife usually go to the country on Sundays. Grandpa.very diffivult. as well as the way he acts. Completaţi spaţiile libere cu forma corectă a verbelor din paranteze: R: 1. 6. 7. Either Jane or her sisters (wash) the dishes after lunch. Numărul turiştilor români care îşi petrec concediul la mare creşte în fiecare an. (be appreciated) by his fellow students. 2. Either they or he has done it. 10. (be) eager to know you. 4. 2. Shakespeare's plays . VI.. Fifty minutes is a short time for a term-paper.. The priciples on which he worked. (be) playing in the sun. 9. There are coal. 8. along with his friend. together with his family. Toată mâncarea este în frigider. 6. are. 9. Patru ori zece fac patruzeci. Neither of them. ranks. 8. fiind atenţi la acordul subiectelor exprimate prin pronume sau precedate de all cu verbul predicativ din propoziţie: 1. 4. 5. Either you or I . It is they who arrange everything. is. is.those girls? 4. Traduceţi următoarele propoziţii în limba engleză. are. 12. wrong. Four times ten make/makes forty. 4. Where (be) the scissors?. Dl. 50 de minute e un timp scurt pentru o teză. 3. împreună cu familia îşi petrec vacanţa la mare. To treat them this way (be) unfair. Toată lumea a sosit şi toată lumea se simte bine.. 7. is. 2. Who has done this? 9. Everyone/Everybody has arrived and everyone/everybody is enjoying themselves. 8. 8.. În Subcarpaţi se află cărbune. 2. 12. 4. fiind atenţi la acordul dintre subiect şi predicat: 1. De blândeţe şi înţelegere este nevoie acum... Majoritatea articolelor sale sunt de critică literară. The number of Romanian tourists who spend their holidays at the seaside increases every year. as a well as my mother. is. 9. Latin grammar. Toţi elevii sunt în clasă. VII. 10. Either my parents or my elder brother (accompany) my younger sister to school. are.. None of them is right. are. 3. 8. never ( miss) a basketball match. 4. 8. Mr Brown. Kindness and understanding is what is needed row. 7.eager to begin. El este de vină. 5. Vinul alb şi cel roşu din România este vestit.. 7. R: 1. 8. Cineva mi-a luat umbrela din greşeală. 7. All the pupils are in the class-room. 10. 6. John. My father. Who.. fier şi petrol. Neither of them is very young. 10. The cat. 6. 9. These sort of mushrooms (be) not goos to eat. 2. 11. 4. a lot of food still left. 8. 6. There is the letter and your glasses. misses. 5. 6. are. Cine este? E tata şi mama. a lot of people on the platform.. Care cărţi sunt ale tale? 10. iron and oil in the Sub-carpathians. 3. Completaţi spaţiile libere cu forma potrivită a verbului be: 1. Most of his articles are oft literary criticism. R: 1. . together with kittens. 5. 2. 6. It is he who is to blame. nu ea. Nici unul dintre cei doi nu mai este tânăr. Romanian red and white wines are famous. Brown. 5. 7.. 4. not she. 7. 3. is. Duminica. is. 6.. Sau ei sau el a făcut asta. There. Nici unul din ei nu are drepate. 1. usually spends his holidays at the seaside. Poftim scrisoarea şi ochelarii. Crime and Punishment (rank) among the best novels of world literature. Traduceţi următoarele propoziţii în limba engleză. 212 . accompanies.. R: 1. 3. There. Cine a făcut acest lucru? 9. Ei sunt cei care aranjează totul. 8.

Of all the books they showed us we bought three. 2) nesemnificativ. Indicii formali ai complementului direct Indicii formali ai complementului direct sunt: a) cazul acuzativ când complementul direct este exprimat printr-un pronume personal (cu excepţia lui it) sau prin pronumele interogativ-relativ who: I haven’t seen him for a long time. care este de obicei utilizată pentru reducerea unei propoziţii subordonate completive directe: We know him to be our best tennis player . I saw him crossing the street = I saw that he was crossing the street. Nu l-am văzut de mult.3. 213 .14. phone him at once.1. Tell me whom you met there. I-am văzut ieri. c) o propoziţie subordonată completivă directă: I suggest that you should. Când este exprimat prin pronumele personal it. Şoferul a fost recunoscut de bătrână. 14. 14. Spune-mi pe cine ai întâlnit acolo. Definiţie Complementul direct este partea secundară de propoziţie care determină un verb tranzitiv cu funcţia de predicat în propoziţie.1. b) locul în propoziţie. prin pronumele reflexiv şi prin pronumele reciproic prezintă unele particularităţi. Bătrâna l-a recunoscut pe şofer. Ştim că el este cel mai bun jucător de tenis al nostru. 14. Dintre toate cărţile pe care ni le-a arătat am cumpărat trei.We know that he is our best tennis player.acuzativul cu infinitivul sau cu participiul prezent. COMPLEMENTUL DIRECT (The Direct Object) 14. L-am văzut traversând strada. Complementul direct exprimat prin pronume personal. Exprimarea complementului direct prin pronumele personal it. Beau lapte în fiecare zi. după predicatul exprimat printr-un verb tranzitiv: I drink milk every day. în care complementul direct devine subiectul formal al propoziţiei: The old woman recognized the driver. c) transformarea la diateza pasivă. Exprimarea complementului direct Complementul direct poate fi exprimat prin: a) un substantiv sau un echivalent al acestuia: He is writing a letter.2. complementul direct poate fi: 1) anticipativ. El scrie o scrisoare. I saw them yesterday. The driver was recognized by the old woman. b) o contrucţie complexă .3. Eu zic să-i telefonezi imediat.

enjoy oneself. Mi-a fost greu să le spun veştile. help oneself: We enjoyed ourselves at the cinema. (El) s-a lovit. I think IT most dangerous your climbing the mountain alone. Complementul direct exprimat prin pronume reflexiv. A făcut cerere de serviciu. Help yourself! Serveşte-te. I found IT difficult to break the news. comb. consider. to fool it = a merge pe jos.1) It este folosit anticipativ.3. b) verbe urmate de pronume reflexive sau personale în funcţie de persoana asupra căreia se răsfrânge acţiunea verbului: She washed herself.3. Din punct de vedere al felului în care verbele tranzitive în limba engleză pot fi urmate sau nu de un complement direct exprimat prin pronume reflexiv. He hurt himself. 14. Complementul direct exprimat prin pronume reciproce. cu diferenţiere de sens: He applied himself to the task. (Ea) l-a spălat (pe el). (Ea) s-a spălat (pe sine). fiind un complement direct. Ne-am distrat la cinematograf. b) prin: one another = unul pe altul/celălalt. Consider important ca tu să le spui adevărul. 214 . când este vorba de două persoane: The two boys helped each other to do the translation. She washed him.2. Alte verbe de acelaşi fel sunt: dress. care stă pe locul unui complement direct. Cred că este foarte periculos să urci muntele singur. The exploresrs had to rough it when they got into the jungle. behave oneself. Copii s-au ajutat unul pe altul să facă curăţenie acasă. 2) It nesemnificativ. to carry it = a învinge. He applied for a job. ele se împart în: a) verbe urmate în mod obligatoriu de pronume reflexive. c) verbe care pot fi urmate sau nu de pronume reflexive. Anumite verbe intranzitive au dezvoltat un it. fiind un complement direct formal: to lord it = a o face pe stăpânul. Exploratorii au trebuit să se descurce când au ajuns în junglă. când este vorba de mai multe persoane: The children helped one another in cleaning the classroom. He hurt her. believe. I consider IT important that you should tell them the truth. (El) a lovit-o.3. a se descurca. o construcţie cu infinitivul sau forma Gerund după verbe ca think. calm oneself. a o încasa. shave. S-a apucat de treabă. find. 14. excuse oneself. to rough it = a face faţă. Notă: În limba vorbită se tinde spre omiterea pronumelui reflexiv: She washed and dressed in a hurry. hide. pentru a introduce o propoziţie completivă directă. to catch it = a o păţi. S-a spălat şi îmbrăcat în grabă. Complementul direct este exprimat: a) prin pronumele reciproce each other = unul pe altul/celălalt. Cei doi băieţi s-au ajutat (unul pe altul) să facă traducerea.

drink. 14. meet. c) Verbe tranzitive urmate de un complement direct şi un complement indirect: bring. sing a song. I-am pus mai multe întrebări. I need the book tomorrow. Noaptea trecută am visat un vis ciudat. He handed her the letter. Le-a predat copiilor aritmetica. seek. eat.6. Transformarea pasivă. write: I need your advice. read etc. Ne invidiau pentru succesul nostru. Când o propoziţie conţinând un predicat exprimat printr-un verb tranzitiv şi un complement direct este transformată la diateza pasivă. Notă: Construcţiile cu complemente interne sunt caracteristice limbii literare şi după cum se vede şi din exemplele de mai sus. meet. I-a înmânat scrisoarea. strike. lend. d) Verbe tranzitive urmate de un complement direct şi un complement prepoziţional: accuse of.Complementele directe sunt întrebuinţate după următoarele clase de verbe: a) Verbe tranzitive urmate de un complement direct: seat. Profesorul era iubit de elevii lui. Last night I dreamt a strange dream. save. love. Verbele tranzitive cu două complemente directe 215 . Le-a predat elevilor o nouă lecţie. compare with. Acesta este exprimat printr-un substantiv care provine din aceeaşi rădăcină cu verbul determinat sau este înrudit semnatic cu el: smile a smile. congratulate on. They envied US our success. complementul direct devine subiectul diatezei pasive.: He gave sweets to the children. laugh a laugh. need. The teacher was loved by his pupils. read.5. 14. A trăit o viaţă lungă şi fericită. offer. înaintea complementelor circumstanţiale: She speaks English well. Vorbeşte bine englezeşte. need. read etc. Le-a dat copiilor dulciuri. L-am felicitat pentru promovare. Am nevoie de sfatul tău. Întrebuinţarea complementelor directe a fight/a battle. Aceste verbe sunt puţine la număr: ask. envy. hand. envy. Complementul direct intern (The Cognate Object) Există şi unele verbe intranzitive care pot avea un complement direct. iar subiectul se transformă în complementul de agent: The pupils loved their teacher.4. Verbe tranzitive cu un complement direct Aceste verbe reprezintă majoritatea verbelor tranzitive din limba engleză. We asked him several questions. love. primul desemnează o persoană iar al doilea un obiect: He taught THE CHILDREN a new lesson. strike. prevent from: We congratulated him on his promotion. Exemplele sunt numeroase: drink. verbul se comportă ca un verb tranzitiv: He lived a long and happy life. Am nevoie de carte mâine. complementele sunt de obicei însoţite de atribute. save. fight În acest caz. teach: Did she ask you any questions? ţi-a pus vreo întrebare? Dintre cele două complemente directe. dance a dance. b) Verbe tranzitive urmate de două complemente directe: ask. give. 14. Locul acestor complemente directe în propoziţie este imediat după verbul tranzitiv. teach: He taugh the children arithmetic.

Am cumpărat bluza pentru mama.7. Complementul direct devine subiect. b) când cele două complemente sunt exprimate prin pronume personale: I gave it to her. În varianta (2). este complement indirect reţinut (retained indirect object). devine: 1) We were talught a lesson. I Transformarea pasivă. (Vezi traducerile exemplelor de mai sus) Transformarea pasivă. I-am dat caietul de notiţe Mariei. I gave the notebook to Mary. b) The house was shown to US. În acest caz. I-a dat o carte prietenului pe care îl vizita.Notă: În limba română. I-am dat-o ei. Când propoziţia cu un complement direct şi unul indirect este transformată la diateza pasivă. 2. c) după verbele ca: address. iar cel indirect îşi păstrează funcţia. Verbele tranzitive cu un complement direct şi un complement indirect Aceste verbe sunt urmate de cele două complemente în ordinea complement direct . Notă: 1. Construcţiile cu două complemente directe au două transformări pasive: He taught us a lesson. Ordinea complement direct .complement indirect: I bought the blouse for mother. 216 . Complementul direct devine subiect. 14. este complementul indirect reţinut (retained indirect object). a) Pasiv: WE were shown the US. ambele complemente pot deveni subiecte: Activ: They showed us the house. sau: 2) A lesson was taught to us. iar cel indirect îşi păstrează funcţia. comunicate etc.: I communicated the result of the experiment to everybody concerned.complement indirect este folosită deseori pentru accentuare: You must pay the money to her (not to him). complementul persoanei este de regulă indirect. gave Mary the notebook. Varianta frecventă este (1) cu complementul personal folosit ca subiect în construcţia pasivă. complementul obiectului fiind reţinut. Am comunicat rezultatul experimentului tuturor celor interesaţi. Ordinea celor două complemente poate fi şi: verb tranzitiv + complement indirect+complement direct. announce. prepoziţia to sau for este omisă: I bought mother a blouse. complementul obiectului devine subiectul propoziţiei. iar complementul persoanei este introdus de prepoziţia to. În alte cazuri această ordine este obligatorie: a) când complementul indirect este urmat de o propoziţie subordonată: He gave a book to his friend who is visiting him. Trebuie să-i plăteşti ei banii (nu lui).

Ordinea acestor complemente în propoziţie este: verb tranzitiv + complement direct + complement prepoziţional: I helped him with his homework.: Did the doctor manage to cure the child of the child that disease? A reuşit doctorul să vindece copilul de boala aceea? They charged him with an important mission. charge smb. complementul direct devine subiectul formal al propoziţiei. = a da vina pe cineva pentru ceva. = a vindeca pe cineva de ceva.8. mai frecventă în vorbirea curentă fiind prima. 217 .= a lipsi de cineva de ceva. for smth.Direcţia dintre cele două variante constă în faptul că prima accentuează persoana iar cea de a doua obiectul. deprive smb. etc. with smth. I s-a dat o misiune importantă. of smth. Verbele tranzitive urmate de un complement direct şi unul prepoziţional Din această clasă fac parte verbe ca: blame smb. He was congratulated on his success. Au acceptat cu mare plăcere invitaţia trimisă de întreprinderea noastră de comerţ exterior.of smth. Când complementul direct are o complinire sau este exprimat printr-o propoziţie subordonată. 14.with smth. În transformarea pasivă a unui verb tranzitiv urmat de un complement direct şi unul prepoziţional. = a ajuta pe cineva cu ceva.= a acuza pe cineva de ceva. complementul prepoziţional este aşezat imediat după verb: They accepted with great pleasure the invitation sent by our foreign trade company. iar cel prepoziţional este reţinut: We congratulated him on his success. cure smb. help smb.

COMPLEMENTUL INDIRECT (The Indirect Object) 15. . 15.după complementul direct + prepoziţia to sau for: He sold his car to his neighbour. fără prepoziţie: Tom sold us his car. I-am trimis un mesaj. 218 . A cumpărat o cămaşă nouă pentru fratele ei. allow.poate deveni subiectul formal al propoziţiei: Peter promised the tickets to us. în care complementul indirect al persoanei: . The town was shown to us.3.15. We offered flowers to her. She bought her brother a new shirt. Exprimarea complementului indirect Complementul indirect este exprimat de regulă printr-un substantiv sau echivalent al acestuia. precedat de prepoziţia to sau for: We offered flowers to our teacher.1.2. spare: Can you spare me a few minutes? Îmi puteţi acorda câteva minute? Allow me to ask a question. Şi-a vândut maşina vecinului. We sent her a message. refuse. Permiteţi-mi să pun o întrebare. Mama le-a dat copiilor nişte sandvişuri. precedat de prepoziţia to sau for: Please..înaintea complementului direct. forgive. b) după verbe ca: afford. She bought a new shirt for her brother. Prepoziţia to sau for se omite: a) când complementul indirect se află imediat după verb: Mother gave the children some sandwiches. Indicii formali ai complementului indirect Indicii formali ai complementului indirect sunt: a) cazul dativ. când complementul indirect este exprimat printr-un pronume personal (cu excepţia lui it) sau prin pronumele interogativ-relativ who. She bought books for them. She bought books for her children.poate fi complement indirect reţinut: They showed the town to us. send a postcard to me. 15. c) transformarea la diateza pasivă. Te rog trimite-mi o ilustrată. To whom did you lend the tape recorder? Cui i-ai împrumutat magnetofonul? b) locul în propoziţie: . We were promised the tickets (by Peter). Definiţie Complementul indirect este partea secundară de propoziţie care indică persoana (rareori lucrul) asupra căreia se resfrânge în mod indirect acţiunea verbului.

offer. Băiatul a explicat totul tatălui său. order. Asemenea verbe sunt cele de la punctul (c) cap.6. choose. Locul complementului indirect Complementul indirect în propoziţie este aşezat de regulă: a) după complementul direct (+ prepoziţia to sau for): He said goodbye to them. etc. not to him. a căror ordine poate fi schimbată. relate. Ei i-am dat dicţionarul şi nu lui. introduce. 15.4. b) după verbe tranzitive urmate de un complement direct şi unul indirect. repeat. give. He showed the stamp book. hand. say. Dar şi: She explained to him the new regulations/how she had the information. c) la începutul propoziţiei. 15. A făcut cafea pentru toţi. leave. communicate.15. împreună cu omiterea prepoziţiei for: buy. mention. Şi-a prezentat soţul celor de faţă. reserve. Le-a spus la revedere. Întrebuinţarea complementului indirect Şi-a comandat o rochie nouă. a căror ordine poate fi schimbată. Transformarea pasivă Verbele tranzitive urmate de complemente directe şi indirecte se împart în două mari grupe. când complementul direct este mai lung sau urmat de o propoziţie subordonată. She ORDERED herself a new dress. iar cel indirect este reţinut. pentru subliniere: To her. b) înaintea complementului direct. urmate obligatoriu de prepoziţia to: He conveyed the message to them. For her children she does her best. prepoziţia to sau for fiind omisă: I bought Hellen all the English books I saw in the bookshop.Complementul indirect este întrebuinţat: a) după verbe tranzitive urmate de un complement direct şi unul indirect. după felul în care se transformă la diateza pasivă: a) Unele verbe au o singură transformare. do. show etc. owe. announce. explain. I-am cumpărat Elenei toate cărţile englezeşti pe care le-am văzut în librărie. She made coffee for all of us. make. iar prepoziţia to nu poate fi omisă: She introduced her husband to the people present.4.5.: The boy explained everything to his father. translate. save: She ORDERED a new dress for herself. to the visitors. 219 . în care complementul direct devine subiectul propoziţiei pasive. promise. c) după verbe tranzitive urmate de un complement direct şi de un complement indirect + prepoziţia to în această ordine: address. red. I-a explicat noul regulament/cum a obţinut informaţia. describe. He showed the visitors the stamp book. Notă: Complementele indirecte după verbele urmate obligatoriu după prepoziţia to nu pot fi aşezate de regulă înaintea complementelor directe. împreună cu omiterea prepoziţiei to: bring. The message was conveyed to them. I gave the dictionary. 15. Le-a arătat vizitatorilor clasorul. Pentru copiii ei ea face totul.

Această transformare este folosită mai rar. Pasiv: Mary was given the prize. tell. promise au două transformări pasive. Transformarea mai frecventă este cea în care complementul indirect al persoanei devine subiect. iar complementul indirect este reţinut. Este posibilă şi transformarea: The prize was given to Mary. 220 . show. în care complementul direct devine subiect.şi de la punctul a) urmate de prepoziţia for: Have you left anyfood for the others? Has anyfood been left for the others? b) alte verbe ca: give. iar complementul direct este reţinut: Activ: The teacher gave the prize to Mary.

221 .1. She looked at herself in the mirror.2. Se laudă că este cel mai bun jucător de fotbal din şcoală. b) locul în propoziţie: . S-a uitat la el. Complementul prepoziţional (The Prepositional Object) 16. 16.16. I ran after them. prepoziţia rămânând ataşată de verb. când complementul prepoziţional este exprimat prin prepoziţie plus pronume personal (cu excepţia lui it).3. b) o condtrucţie infinitivală sau gerundială. S-a privit în oglindă. pronume reflexiv sau pronume interogativ relativ who: She looked at him. . Îşi caută cravata.după complementul direct când predicatul este exprimat printr-un verb tranzitiv: Has anyone compared the translation with the original? A comparat cineva traducerea cu originalul? c) transformarea la diatez pasivă în care unele verbe intranzitive cu prepoziţie obligatorie se comportă ca verbe tranzitive. Definiţie Complementul prepoziţional este partea secundară de propoziţie care determină predicatul propoziţiei exprimată printr-un verb tranzitiv sau intranzitiv. Vorbea cu prietenii lui. Indicii formali ai complementului prepoziţional Indicii formali ai complementului prepoziţional sunt: a) cazul acuzativ. c) o propoziţie subordonată: He boasts that he is the best football player in the school.după predicat când acesta este exprimat printr-un verb intranzitiv: He was talking with his friends. The children were looked AFTER by their grandmother. 16. precedată de o prepoziţie: Would they agree to start at once? Ar fi de acord să începem imediat? He boasts of being the best football player in the school. Am fugit după ei. Exprimarea complementului prepoziţional Complementul prepoziţional este exprimat prin: a) un substantiv sau echivalent al acestuia precedat de o prepoziţie: He is looking for his tie. iar elementul nominal din complementul prepoziţional devenind subiectul formal al propoziţiei: Grandmother looked AFTER the children.

delighted. obsessed. concerned. warn smb about smth: I warned him about the danger. blame smb for smth. uneasy. Se plângea de căldură. .16.angry. pleased. disaplointed. amused. . Locul complementului prepoziţional în propoziţie Locul complementului prepoziţional în propoziţie este de obiecei: a) după numele predicativ exprimat printr-un adjectiv sau participiu: She was convinced of his loyalty. insistent. fortunate. horrified. assure smb of smth. depend on. alarmed. bother smb. L-am avertizat de pericol. set + ON.angry. (un)successful + IN. happy. insist on. conscious. în cazul unui verb tranzitiv: Nobody prevents your friend from asking that question. worry about: The success of the picnic will DEPEND on the weather. complain of. certain. long for. această întrebarea. furious. mistake smb. for smth. warn of. occupied. annoyed. pleased + AT. c) verbe tranzitive cu prepoziţie obligatorie: acquaint smb with smth. glad. with: He is ANGRY with your behaviour. Succesul picnicului va depinde de vreme. annoyed. wonder at. content. lucky. in: He is INTERESTED in astronomy. look at. clever. at: She is GOOD at chemistry. urmate de o prepoziţie obligatorie: about: He was REASONABLE about her decision. annoyed. exhausted.5. b) după complementul direct. lent. .4. hopeless.efficient. (un)happy. argue with smb about smth. (un)comfortable. Întrebuinţarea complementului prepoziţional Complementul prepoziţional este întrebuinţat după: a) verbe intranzitive cu prepoziţie obligatorie: care for. convinced. satisfied. with smth. bored. convince smb. of smth. bad. .busy. mad. persistent. pass for. scared + OF. fond. about smth. of: Romania’s foreign trade is BASED on co-operation and equal rights. terrible. upset + WITH. glad. . excited. b) verbe intranzitive cu două prepoziţii: agree with smb about smth. (in)compatible. overcome. entrust smb with smth. pleased worried + ABOUT. d) adjective sau participii care îndeplinesc funcţia de nume predicatic într-un predicat nominal.afraid. delighted. Era convinsă de loialitatea lui. 16. advise sick. Nimeni nu-l împiedică pe prietenul tău să pună 222 . keen. Alte adjective şi participii urmate de aceste prepoziţii sunt: . Would you CARE for one of these paintings? Ţi-ar place unul sintre aceste tablouri? She COMPLAINED of the heat. hint at. impatient. smb.dependent.

look at. look afeter. sleep in. believe in. se comportă ca verbe tranzitive în transformarea pasivă. În transformarea pasivă a verbelor tranzitive urmate de un complement direct şi de unul prepoziţional. Elementul nominal din complementul prepoziţional devine subiectul propoziţiei pasive. 223 .16. think of.. Unele verbe intranzitive cu prepoziţie obligatorie: agree about / on/to. Transformarea pasivă at. arrange for. complementul direct devine subiectul propoziţiei pasive. Tyhe neighbour’s dog was run OVER by a bus. HE was bethered with silly questions. run over. argue about. iar prepoziţia rămâne după verb: A bus ran OVER the neighbour’s a dog. write about etc. laugh at.6. speek of / about. talk of. call on. look into. look for. aim. conceive of. ask for. call for. iar cel prepoziţional este reţinut: They bothered HIM with silly questions.

: Can you push the gate open? Poţi să deschizi poarta? They’ve painted the fence white. paint (white. Push the door open. shut). Lau numit pe copil Dan.1. They have named the baby Dan. după verbe ca appoint. L-au desemnat preşedinte. break (open). green). exprimat printr-un verb tranzitiv. They nominated him President . Exprimarea elementului predicativ suplimentar Elementul predicativ suplimentar este exprimat de regulă prin: a) substantiv. The egg was hard. name: The elect Mr Brown (as) chairman. elect. L-au ales pe dl. Au vopsit gardul alb. b) un adjectiv (care exprimă starea sau condiţia ca rezultat al acţiunii verbului). choose. cât şi un substantiv sau înlocuitor al acestuia care are funcţia de complement direct al predicatului: She BOILED the egg hard = She BOILED the egg. open (wide).17.Brown preşedinte. Elementul predicativ suplimentar (The Predicative Adjunct) 17.3. drive (crazy. Locul elementului predicativ suplimentar Locul elementului predicativ suplimentar este după complementul direct exprimat printr-un substantiv sau pronume în acuzativ) care urmează predicatul (exprimat printr-un verb tranzitiv): They elected him president. Definiţie Elementul predicativ suplimentar este partea secundară de propoziţie care determină atât predicatul. proclaim. bake (hard). 224 . mad). etc. după verbe ca: boil (hard). push (open. wash (clean). 17. call.2. 17.

Construcţiile complexe au caracter predicativ. care sunt folosite de obicei pentru reducerea unor propoziţii subordonate la părţi secundare de propoziţie.18. Construcţiile complexe (Complex Constructions) 18.infinitiv .2.participiu prezent . există un raport predicativ implicit. Infinitivul. de înlocuire sau reducere a unor propoziţii subordonate.infinitiv . Caracteristicile construcţiilor complexe 18.2. Construcţii complexe cu nominativul Nominativ cu infinitiv: I was warned not to be late. formă în -ing sau participiu trecut). Aceste construcţii sunt: Acuzativ cu . participiul prezent şi participiul trecut formează împreună cu elementul nominal construcţii similare: cu acuzativul Acuzativ cu infinitiv: They warned me not to be late.to Nominativul absolut cu -infinitiv . deci a unor elemente sintactice conţinând predicat: We know her to be a gifted actress = We know that she is a gifted actress. deoarece între cei doi membri ai construcţiei: elementul nominal (reprezentat de regulă printr-un acuzativ sau nominativ) şi elementul verbal (reprezentat printr-un infinitiv.participiu trecut Construcţiile gerundiale 18. the stationery to come later.1. 225 . participiale şi gerundiale. 18.participiu trecut Nominativ cu . Caracterul predicativ al raportului dintre cele două elemente reiese din funcţia acestor construcţii.2.participiu prezent Infinitiv cu for . Definiţie Termenul de construcţii complexe se referă la constucţiile infinitivale. Forma nepersonală a verbului funcţionează ca predicat al elementului nominal.2. deoarece formele nepersonale nu sunt marcate formal pentru redarea categoriei de persoană. nominativul absolut Nominativ absolut cu infinitiv: He sent the books first.participiu prezent .1. Ştim că ea este o actriţă foarte bună. dar această funcţie este considerată implicită şi nu exprimată.

watch. Nominativ cu participiu prezent: He was noticed standing near the door. The shopping done. Am văzut c-a venit. A fost văzut trecând prin faţa magazinului. hear. S-a întâmplat ca el să dea cea mai bună soluţie. 18. We had our house repaired and painted. - Nominativ absolut cu participiu prezent: The value of „x” being known. imagine: They knew the man to have been very ill. desire. mean: 226 . Construcţiile cu acuzativul Construcţiile cu acuzativul sunt formate dintr-un substantiv sau pronume în cazul acuzativ şi un verb la infinitiv sau participiu: care se află faţă de primul element într-un raport predicativ: I noticed them shake hands.2. the value of „y” can be found. faptul petrecut. He was seen passing the shop.4. know. Toată lumea fiind prezentă. they returned home. După ce şi-au făcut cumpărăturile. Acuzativ cu participiu trecut: I want this work finished quickly.3. A lot of people supposed her to be right. acţiunea este văzută în desfăşurare: We saw him coming (=that he was coming). the lesson can begin. Deosebirile dintre cele trei feluri de construcţii reies din modul în care este privită acţiunea: a) În construcţiile infinitivale ne interesează acţiunea în sine. Ne-au reparat şi vopsit casa. 18. Am văzut sosind maşina salvării. acţiunea este privită ca un rezultat: We found the log cabin deserted. lecţia poate începe. Verbele trnazitive urmate de obicei de un acuzativ cu un infinitiv sunt cele care exprimă: a) percepţia senzorială: see.2. care este văzut ca încheiat: We saw him come (=that he came). Funcţiile sintactice ale acestor construcţii sunt următoarele: 1) complementul direct complex (construcţiile cu acuzativul): I saw the ambulance coming. Nominativ absolut cu participiu trecut: His task performed. c) dorinţa sau intenţia: want. Am observat că şi-au dat mâna. 2) subiect complex (construcţiile cu nominativul): This part of the land is believed to have been under the sea. Se crede că acest colţ de pământ a fost sub apă. expect. notice: Did anyone see Mary leave the house? A văzut-o cineva pe Mary plecând de acasă? b) activităţi mintale: think. 3) complement circunstanţial (nominativul absolut): Everybody being present.Acuzativ cu participiu prezent: She could feel her heart beating. He happened to give the best solution. Ştiau că omul a fost foarte bolnav. believe. c) în construcţiile cu participiul trecut. Multă lume credea că ea are dreptate. feel.3. consider. he left the office.3. s-au întors acasă. L-am văzut venind. suppose. b) în construcţiile cu participiul în -ing. 18.1. Acuzativul cu infinitiv. wish. Am găsit cabana părăsită. 18.

În vorbirea curentă. I suppose it to have been a mistake. order. aceste verbe sunt de obicei urmate de o propoziţie completivă directă introdusă de that: I believe (that) he is honest. request. Notă: 1. 3.d) sentimente: like. verbele let şi make şi verbul cauzativ have sunt urmate de infinitivul fără to: He made me lough. f) verbe cauzative: cause. I hate you to be troubled.: We cannot wait for the weather to change. Diriginta ne-a permis să mergem la conferinţă. Toţi au spus că el este bun pentru această treabă. The officer ordered his soldiers to advance. report. (durată) 4. hate. I suppose (that) it was a mistake. Verbul help este urmat de obicei de infinitivul cu to în varianta britanică. love. Am ajutat-o să pună masa. Acuzativul cu infinitiv este folosit după verbele care exprimă o activitate mintală mai ales în limba literară. L-au delcarat pe inginerul şef membru al comitetului. g) verbe declarative: declare. prefer: I should like them to keep their promise. allow: Our form teacher allowed us to go to the conference. I believe him to be honest. depend on. hape for etc. h) unele verbe prepoziţionale: count on. Nu putem aştepta să se schimbe vremea. Aş vrea ca ei să-şi respecte promisiunea. A vrut ca eu să explic regula. They declared the chief engineer to be a member of their committee. şi de infinitivul fără to în varianta americană a limbii engleze: I helped her (to) lay the table. de obicei când subiectul este animat: Everyone reported him to be good for this job. Unele verbe (cu excepţia lui want de la pct. Ofiţerul le-a ordonat soldaţilor să înainteze. 2. wait for. (meeting .substantiv inanimat) b) I wish you to be careful (în general) I wish you would be careful (dar nu cred că ai să fii) c) We think him to be very loyal (în engleza literară) We think that he is very loyal. Determină-i să vine cât mai devreme posibil. She wanted me to explain the rule. între folosirea acestora şi a construcţiei infinitivale existând anumite deosebiri: a) He requested us to come in time (us . let: What makes you think so? Ce te face să gândeşti astfel? Get them come as early as possible. Did she mean me to go there in her place? A intenţionat ca eu să merg în locul ei? 227 . induce. get. have. (în vorbirea curentă) d) I hear him come (acum) I hear that they are away. dislike. iar infinitivul este cel al verbului be. Presupun că a fost o greşeală. Nu-mi place să fii deranjat. c) pot fi urmate şi de propoziţii subordonate introduse de that. e) un ordin sau o permisiune: command. make. M-a făcut să râd. Verbele de percepţie (cu excepţia lui perceive).un substantiv animat) He requested that the meeting should begin on time. pronounce. Cred că este cinstit.

wait. I-am auzit venind (în timp ce veneau). 2) nume predicativ: The best thing is for him tio agree with me. They arranged for her to come. ask. Un acuzativ cu infinitv poate apărea şi după un adjectiv sau substantiv. (= I heard them making noise while they were coming). b) după substantive: problem. imperative. They sent for her to come. Infinitivul cu for .2.To Infinitive). difficult etc. send. It is difficult for them to come. pe când participiul prezent prezintă acţiunea în desfăşurare: I heard them come. De obicei el nu scria o scrisoare aşa de lungă. I-am auzit venind (Au venit). c) după unele verbe intranzitive. urmat de un substantiv sau pronume în acuzativ şi de un infinitiv cu to. Îi venea greu să creadă un asemenea lucru: Această construcţie este întâlnită: a) după adjective: (it is/was) necessary. sau menţionează doar acţiunea.to” (The For . Printre ele se numără: arrange. Este dificil ca ei să vină. Această carte este prea grea ca s-o citesc. provide. 18. 4) complement prepoziţional: I would be delighted for you to meet her. idea etc. 5) complement circumstanţial de scop: I’ve brought some magazines for you to read on the train. etc. telephone. subject. advisable.3. situaţie în care el este precedat de prepoziţia for: It was UNUSUAL for him to write such a long letter. I heard them coming. Construcţia Acuzativul cu infinitiv este folosită după anumite clase de verbe. Aceasta este o construcţie asemănătoare cu acuzativul cu infinitiv. hope. Era o nebunie ca ei să plece pe o asemenea vreme.to. 228 . A dorit ca pachetul să fie trimis imediat. impossible. care se află într-un raport predicativ faţă de (pro)nume: It was difficult for him to believe such a thing.to format din prepoziţia for.3. Acuzativul cu participiul prezent (The Accusative with the Present Participle). They planned for her to come. Cel mai bun lucru este ca el să fie de acord cu mine. Este recomandabil ca el să înveţe limbi străine.to este utilizat pentru reducerea unor propoziţii subordonate la părţi principale sau secundare de propoziţie: 1) subiect real introdus de it anticipativ: It is advisable for him to learn foreign languages. Am adus câteva reviste să le citeşti în tren. It was MADNESS for them to leave in such weather. (= That means they have arrived). Infinitivul cu for . Notă: Există şi câteva verbe urmate de prepoziţia for. ring.3. 6) complement circumstanţial consecutiv: This book is too difficult for me to read. long. pray. diferenţa fiind de aspect al acţiunii verbale: folosirea infinitivului redă acţiunea ca încheiată. easy. Aş fi încântat să o cunoşti.18. Infinitivul cu „for . care pot fi folosite cu infinitivul cu for . 3) complement direct: He wished for the parcel to be sent at once. plan.

certain: He is sure to think of every possible advantage. report. leave.: She was seen to leave the office. hear. I-am auzit pe copii vorbind despre vacanţă. b) verbe care exprimă un ordin: He ordered if finished. A fost văzută plecând din birou.4. c) verbe cauzative have şi get: I must have these shoes repaired. notice. 18. Notă: 1. change. Şi-a auzit numele menţionat. out care sunt perechi sinonimice: He appeared to be pleased with the arrangement. annmounce: The old man was reported to have disappeared. Este posibil ca trenul să întârzie.1. appear. (Nominativ + infinitiv lung) 229 . She was seen crossing the street. L-am găsit reparând radioul. feel. declare. The train is likely to be late. Her brother chanced to be there. turn. catch. unele construcţii cu acuzativul se transformă în construcţii cu nominativul. Prin trecerea predicatului de la diateza activă la cea pasivă (pasivizare = passivization).Acuzativul cu participiul prezent se foloseşte după: a) verbe care exprimă percepţia senzorială: see. Astfel. Trebuie să-mi dau pantofii la reparat. prove. Her brother happened to be there. watch. Construcţiile cu nominativul Construcţiile cu nominativul sunt alcătuite dintr-un substantiv sau pronume în cazul nominativ şi un verb la infinitiv sau participiu prezent între care se află un verb la o formă personală: He happened to be a hard-working pupil. b) find. Am privit soarele răsărind de după dealuri. El părea să fie mulţumit de aranjament. sure. 18.4. S-a anunţat că bătrânul a dispărut. Cu siguranţă că se va gândi la toate avantajele posibile. 2) după verbe declarative la diateza pasivă: say. I heard the children talking about their holidays.4. We watched the sun rising from behind the hills. A ordonat să fie terminat. Această construcţie este întrebuinţată după: a) verbe care exprimă percepţia senzorială: He heard his name mentioned. nominativul cu infinitiv apare după verbe tranzitive care pot fi urmate de acuzativ cu infinitiv la diateza activă cu excepţia verbelor exprimând dorinţa sau intenţia şi care exprimă: a) percepţia senzorială: see. Acuzativul cu participiul trecut (The Acusative with the Past Participle).3. feel etc. S-a întâmplat ca fratele ei să fie acolo. He seemed to be pleased with the arrangement. 3) după verbul copulativ be şi unul dintre adjectivele: likely. happen. 18. send: I found him mending the radio. hear. unlikely. set. Nominativul cu infinitiv se foloseşte după următoarele verbe: 1) după verbe intranzitive: seem.

Space flights are considered to provide important scientific data. he was perfectly happy.. c) de condiţie: Weather permitting. the perishables to be sent by air. make.. his self-control having been strained to breaking point. let. urmând ca mărfurile perisabile să fie trimise cu avionul. force. catch. Copilul a fost auzit plângând. (=as his self-control had been strained. oval dinner table.5.. Construcţia cu nominativul absolut conţine în structura sa un substantiv la nominativ şi un infinitiv. he asked for a translation.). His hopes attained. Construcţia Nominativul cu infinitiv după verbe de activitate mintală nu este limitată la engleza literară (cum este Acuzativul cu infinitiv). participiu prezent sau trecut care se află în raport predicativ faţă de substantiv: They forwarded the heavy equipment by sea. have. we shall go to the beach tomorrow.). understand. stăteau şi se uitau unul la altul. (= If the weather permits. Bătrânul a fost văzut plecând de acasă. Speranţele lui fiind împlinite. b) de cauză: He felt exhausted. c) un ordin sau o permisiune: command. 230 . Băiatului i s-a permis să iasă afară.: He was compelled to start all over again. 2.. they sat looking at each other. 18. d) determinarea : cause. Au expediat echipamentul greu cu vaporul. cu aceeaşi diferenţă de aspect (sublinierea ideei de durată. the family sat down round the big. a cerut o traducere.4. etc.b) activităţi mintale: think. era foarte fericit. hear.. know. Se consideră că zborurile cosmice aduc importante date ştiinţifice. (= When dinner was ready.2. suppose etc. allow. Această construcţie se foloseşte după verbele urmate la diateza activă cu acuzativul cu participiul prezent (see. Textul original fiind prea greu. compel.). Nominativul cu participiul prezent (The Nominative with the Present Participle). El a fost obligat să ia totul de la început. Construcţiile cu nominativul absolut sunt folosite pe plan sintactic pentru reducerea unor propoziţii subordonate circumstanţiale la complemente circumstanţiale: a) de timp: Dinner being ready. Această construcţie este similară cu Nominativul cu infinitiv. find): The baby was heard crying. de desfăşurare a acţiunii). Nominativul absolut (The Absolute Nominative Construction) Nominativul absolut este întrebuinţat când subiectul construcţiei predicative cu infinitiv sau participiu (prezent sau trecut) este diferit de cel al propoziţiei care conţine un verb predicativ. believe. etc. The original text being too difficult. Neavând nimic de spus. ea putând fi întâlnită în vorbirea curentă (şi cu alte verbe decât be): Are we supposed to do this? Trebuie să facem asta. leave. expect.. The old man was seen leaving the house.: The boy was allowed to go out. consider. Notă: Subiectul construcţiei Nominativul absolut cu participiul prezentpoate fi anticipat de it sau there: There being nothing to say. 18. order.

Construcţia gerundială are rolul de a înlocui: a) propoziţi subordonate subiective: Your trying to convince him was quite absent. Simţeam cum se răspândea mirosul. Construcţia gerundială este folosită după aceleaşi cuvinte ca şi forma Gerund simplă. La fel şi infinitivul şi participiul. Substantivul poate fi: a) la cazul genitiv sintetic (construcţia cu genitiv e folosită pentru substnative nume de persoane): He seemed surprised at Mary’s expresing ni interest in the subject. nothing could be done = As she was 231 . (Gerund Constructions). un pronume în acuzativ: proceda aşa. Nu puteam să înţeleg de ce I remember their/them saying that. I couldn’t understand him acting like that.Notă: Construcţiile cu nominativul absolut se întâlnesc rar în vorbirea curentă. Îmi amintesc că au spus asta. sau. în vorbire. A părut surprins de faptul că Mary nu a arătat nici un interes pentru această problemă. pentru substantive nume de persoane. substantive animate sau inanimate. b) când substantivul este urmat de o complinire atributivă: I remember a friend of mine going on such a trip. forma Gerund intră în competenţa unor construcţii complexe în care Gerundul se află într-un raport predicativ faţă de substantiv sau pronume: Your refusing to see him surprised everybody. I couldn’t understand his acting like that.6. b) circumstanţiale: She being absent. Alte contrucţii complexe Construcţii gerundiale. literare. c) în vorbire. Îmi amintesc de un prieten al meu care a mers întro astfel de excursie. nothing could be done. b) la cazul acuzativ: Did you mind him/Tom Speaking so loud? Te-a deranjat faptul că el/Toma a vorbit aşa de tare? Acuzativul este folosit: a) când substantivul este animat sau inanimat: I coild sense the smell spreading. 18. Dacă partea animată a construcţiei este exprimată printr-un pronume acesta poate fi un pronume posesiv. Refuzul tău de a-l vedea a surprins pe toată lumea. obvious = That you tried to convince him was quite obvious. Ele sunt caracteristice englezei scrise.

He was walking to b) un substantiv cu sau fără prepoziţie: Helen is in town for the moment. de timp. adjectiv sau echivalenţi ai acestora. Direcţie. 19. Aproape au ajuns. Nu s-a dus departe. Definiţie Complementul circumstanţial este partea de propoziţie care determină sau modifică un verb. right. de condiţie. (timp) Atunci când determină un adverb. Notă: Unele complemente circumstanţiale de loc exprimate prin adverbe de loc.3. Era aproape întuneric. Clasificare Complementele circumstanţiale în limba engleză se împart.2. He didn't go far. circ. direcţia sau limita unei acţiuni sau stări.19. Locul Complementului circumstanţial de loc este de obicei după predicat (+ complement direct) (+compl. (loc) They arrived half an hour later. complementul circumstanţial arată cum se prezintă o însuşire: It was nearly dark. left. de cauză. concesive. scopul. Ca determinant al verbului. complementul circumstanţial indică împrejurarea în care se petrece o acţiune (locul. They went home. timpul. c) un substantiv în cazul genitiv precedat de o prepoziţie: We buy bread at and fro. forward.3. 232 . un adjectiv sau o întreagă propoziţie. indică locul propriu-zis: here.1. de scop. Nu locuieşte departe.): A taxi appeared at the corner of the street.3. de mod. there. cât şi direcţia: Loc: He doesn't live far. Majoritatea adverbelor de loc însă pot fi folosite pentru a exprima atât locul. somewhere. consecutive etc. 19. else does. punctul de plecare.2. un adverb. They are nearly there.3. the baker’s. Complementul circumstanţial de loc indică locul. cauza etc. de loc): She has been working (hard) IN THE LIBRARY all day. ca în limba română în: complemente circumstanţiale de loc.1. 19. Definiţie. Altele indică direcţia: aside. Complementul circumstanţial de loc este exprimat prin: a) un adverb sau o perifrază advebială de loc: She is here. Complementele circumstanţiale (Adverbials) 19. d) o propoziţie circumstanţială de loc: We do our shopping where everybody 19. Complementul circumstanţial de loc (The Adverbial of Place) 19.3.

b) o perifrază adverbială de timp: They visit their grandparents from time to c) o construcţie adverbială (substantiv/numeral cu prepoziţie etc. before. get la prezent sau imperativ (+you): Here she comes. .. previously. Complementul circumstanţial de timp indică: a) momentul acţiunii: now. born in 1965. cu verbe la prezent sau Past Tense simplu: In they come! Away they went! b) în exprimarea familiară. In (bed) you get.definită: weekly. pentru a da forţă dramatică exprimării. Complementul circumstanţial care indică direcţia se aşează uneori direct după verb (înaintea adverbului de mod). eventually.Excepţii: Complementul circumstanţial de loc poate fi aşezat între verb şi complementul său direct dacă complementul direct este prea lung sau este exprimat printr-o propoziţie subordonată: They took into the reading room all the dictionaries they needed. seldom. dacă verbul exprimă mişcarea spre un loc: He went to Câteva complemente circumstanţiale exprimând direcţia pot apărea în poziţia a) în limbajul literar. still. mai ales când este exprimat printr-o construcţie prepoziţională: She was been reading (a book) IN THE LIBRARY all day. Poftim.1. Am ajuns în sfârşit (unde trebuia). Complementul circumstanţial de timp este exprimat prin: a) un adverb de timp: She arrived yesterday. Uite-o! A ajuns. Complementul circumstanţial de timp (The Adverbial of Time) 19. 233 . Notă: Here şi there apar în câteva expresii cu verbul be: Here/there you are. 19. There they go.2. There she is. b) succesiunea de timp: afterwards. since. d) frecvenţa: . three times a day. There you are. c) durata: lately.nedefinită: often. Definiţie. yet. recently. are loc inversiune între subiect şi predicat.4. There he is! There iniţială: is your father! Here they are! Here are your glasses! 19. time. formerly.(Asta-i pentru tine). Vezi că am dreptate (Asta întăreşte ce-am spus). today.4. cu verbe ca go. once in a while.): Tom was soon. school by bus.. come. Atenţie! Dacă subiectul în aceste expresii este exprimat printr-un substantiv şi nu printr-un pronume. Somewhere near the river the children were playing football. then. Here we are. Complementul circumstanţial indicând locul propriu-zis poate apărea şi la începutul propoziţiei. nowadays. usually.4. They found in the reading room all the dictionaries they needed.

again (din nou). occasionally (uneori. înaintea numeralului predicativ: He is often late. C) Locul complementelor circumstanţiale de timp exprimate prin adverbe de frecvenţă (definită şi nedefinită): Adverbe care exprimă frecvenţa unei acţiuni în mod definit: daily (zilnic). sometimes (uneori. de la perioada de timp mai scurtă la cea mai lungă: He was born on Monday. câteodată). Ordinea mai multor adverbe de frecvenţă definită este de la unitatea mai mică la cea mai mare: She phoned him hourly each day. 2) o propoziţie circumstanţială de timp: He is always air sick when he travels by plane. 19. c) un Gerund precedat de o prepoziţie: On leaving the house. adverbul de frecvenţă nedefinită este aşezat după primul auxiliar: He has never been seen like this. never (niciodată). twice (de două ori) etc. the 19th of February 1970. duty. utilizată pentru reducerea unei propoziţii circumstanţiale de timp la un complement circumstanţial de timp. adverbul de frecvenţă este aşezat după acesta: I have never seen her.1) o contrucţie complexă.4.. she asked me to look after the child. sau: On Sunday I’ll see you at ten o’clock. I played this game when a boy. sunt de obicei aşezate între subiect şi predicat: I often go to Dacă predicatul conţine un verb auxiliar sau un verd modal. Dacă verbul este folosit la diateza pasivă. Nowadays şi presently ocupă de obicei poziţia iniţială: Nowadays all children Dacă într-o propoziţie apar mai multe complemente circumstanţiale indicând momentul acţiunii.3. a) nominativul absolut cu participiul trecut: His homework written the boy went out to play. acestea sunt aşezate succesiv. Next he knocked the theatre. Locul Complementului circumstanţial de timp în propoziţie A) Majoritatea complementelor circumstanţiale indicând momentul acţiunii sunt aşezate la sfârşitul propoziţiei: He went to the cinema yesterday/last night. While in Australia he learned English. Adverbele de frecvenţă nedefinită: ussualy (de obicei) always (întotdeauna). And finnaly he started banging on the door. 234 . on the door. I’ll see you at ten d) un substantiv cu sau fără prepoziţie introdus într-o conjuncţie temporală: b) un participiu prezent sau trecut. seldom (rar). o’clock in Sunday. sunt de obicei aşezate la sfârşitul propoziţiei: The school board meets weekly/three times a week. once (odată). sau: Each day she phoned him hourly. often (adesea). precedat de o conjuncţie temporală: of school-age attend school in Romania. You must always do your Adverbele de frecvenţă nedefinită se aşează după verbul be. B) Complementele circumstanţiale indicând succesiunea acţiunilor ocupă de obicei poziţie iniţială sau medială în propoziţie: First he rang the bell. câteodată). He then rang again. He doesn’t feel quite well when travelling by plane.

/ modal Adv.Notă: Sometimes poate fi aşezat şi la începutul propoziţiei: I sometimes go for a walk in the woods. been ill.dacă aceasta este negativă: Generally/Normally/Usually he doesn’t drink .moment: I went to the country for a month every year 235 . He Has time enough for his friends. Verb auxiliar + verb noţional Verb modal + Verb noţional Verbul be + nume predicativ They have Seen her. such incidents. sau : Sometimes I go for a walk in the woods. Locul adverbelor de frecvenţă în propoziţie Situaţia Verb Subiect aux. her in a department store.pentru întărire: Usually I meet her at conferences. Unele adverbe nedefinite de frecvenţă pot apărea la începutul propoziţiei: . but yesterday I ran into coffee.de frecvenţă never/alwa ys/usually/ rarely/seld om/someti mes idem ca mai sus never/alwa ys/usually/ sometimes/ rarely/seld om idem ca mai sus idem ca mai sus idem ca mai sus idem ca mai sus Verb noţional sau nume Alte părţi de predicativ propoziţie (după be) Forma verbală simplă I Believe them. I would Eat this.frecvenţă . D) Ordinea mai multor complemente circumstanţiale de timp în propoziţie este următoarea: durată . She can Forget He She is has ill. during my childhood.

întărire: actually. much. badly. . certainly. perhaps.5. . quikly. Complementul circumstanţial de mod propriu-zis indică felul. Complementele circumstanţiale de mod se împart în: 1) Complementul circumstanţial de mod propriu-zis. scarcely.5. completely. Complementul circumstanţial de mod (The Adverbial of Manner) 19. of course. Clasificare.him hourly. I can. c) o propoziţie subordonată circumstanţială se aşează după un complement circumstanţial: We walked for hours where the Exhibition bad been. Notă: Neavând o legătură strânsă cu o anumită parte de prepoziţie. . Ele mai pot reda şi alte sensuri: . 19.5. I can’t follow you. unele gramatici (printre care şi cea de faţă) nu analizează aceste complemente în cadrul capitolului despre complemente circumstanţiale.amplificare: absolutely. barely.un adjectiv: He is a little TIRED. a little. Definiţie.un adverb: You speak too FAST. 2) Complementul circumstanţial de mod comparativ. no. afirmaţia sau negaţia ţin de obicei locul unei propoziţii întregi: A: Can you ski ? B: Yes.un verb: He DRIVES carefully. a) Complementul circumstanţial de mod propriu-zise modifică: . Sigur nu eşti bolnav. modalitatea în care decurge acţiunea sau starea: well. . greatly. Complementul circumstanţial de mod indică modul în care se îndeplineşte o acţiune sau apare o însuşire. slowly.2.timp. not at all. Complementul circumstanţial de mod propriu-zise: a) modifică o parte de propoziţie. possibly. b) Cuvintele care exprimă probabilitatea.de afirmaţie sau negaţie: yes.probabilitate: maybe. They played very well in the match yesterday. Această ordine poate fi schimbată: a) pentru a scoate în evidenţă un anume circumstanţial: Each day she phoned b) construcţiile adverbiale (mai lungi) sunt aşezate de obicei după adverbe (mai scurte): I was walking earlier in the Botanical Gardens.cantitatea: enough.1. 236 .3. sau se referă la o propoziţie întreagă: Surely you aren’t ill. highly. really. 19. 19.5. .loc . ci în cel despre Elemente independente în propoziţie. b) ţin locul unei propoziţii întregi. . E) Ordinea mai multor complemente circumstanţiale diferite în propoziţie este: MOD .

19. fully. în felul următor: . C) Circumstanţialele de mod exprimând cantitatea. I can perfectly understand her behaviour. adverbul de mod este aşezat: . She is quite ill.înaintea verbului (rar): She slowly drove car to the station. quite.Enough se aşează după un adjectiv sau verb: This lesson is EASY enough. Do you agree with us enterely? Adverbele barely. mistake. This problem can be solved in three ways. She is barely EIGHTEEN. Locul Complementului circumstanţial de mod în propoziţie A) Complementul circumstanţial de mod propriu-zis se aşează de obicei după verb: She drove slowly to the station yesterday. B) Circumstanţialele de mod intărind ideea exprimată de verb sau de altă parte de vorbire (acctually. D) Circumstanţialele de mod care amplifică ideea exprimată de verb (completely. Complementul circumstanţial de mod propriu-zis poate fi exprimat prin: a) un adverb sau perifrază adverbială de mod: He drove slowly along the mannow road. Dacă verbul este tranzitiv şi urmat de complementul său direct. She COULD hardly BE described as beautiful. Dacă însă enough este folosit ca atribut pe lângă un substantiv. honestly. preced sau urmează părţile de vorbire la care se referă. perfectly. badly) pot apărea înaintea verbului principal sau în poziţie finală: I badly need your advice. surely. really. b) un substantiv sau numeral întrodus printro propoziţie: He did this by c) o construcţie gerundială introdusă prin propoziţiile by sau without: He should have finished by thanking his parents for their help. d) o propoziţie circumstanţială de mod: He drove the car as they had toild him to. just) preced de regulă partea de vorbire la care se referă: I simply don’t understand her behaviour. Dar urmează un verb principal (+complementul lui direct): I like English very much.5.după complementul direct: She drove her car slowly to the station sau: . 237 . scarcely. apar înaintea verbului. little. Indeed poate apărea şi în poziţie finală: Thank you very much indeed. You must believe me simply on my word. simply. .5.5.19.(Very) much precede de obicei un participiu folosit predicativ: He was very much impressed.4. It was very kind indeed of you to come. a numelui predicativ sau între două auxiliare: He barely HAD time to catch the bus. obviously. el apare fie înainte fie după acesta: He has TIME enough. We like her very much. certainly. Complementul circumstanţial de mod este aşezat după verbul be când acesta este folosit la diateza pasivă: The car was slowly driven into the garage. He has enough TIME. He speaks quite rapidly.

5. She is too young to speak. pronume sau numeral. John isn’t as good at maths as my older brother. than: She is as old as my sister. un adjectiv. Complementul circumstanţial de mod comparativ se aşează de obicei: English an Englishman. He came here to talk to you.de scop . They listened to all the witnesses but one.de împrejurări însoţitoare . He behaved as if deprived of all his rights.like a glove. I couldn’t have done it without his support. o construcţie infinitivală sau gerundială introduse prin conjuncţiile as.5. he can repair all kinds of things. Alte complemente circumstanţiale Felul complementului circumstanţial . b) printr-un substantiv cu prepoziţie. d) o propoziţie circumstanţială de mod comparativă: She cried as if she were in a terrible danger.7. Loc. 19.de relaţie Exemplu He took farewell tired with waiting. not so/as. The man started crying for help.de excepţie .de cauză . as though: She cried as if in a terrible c) un substantiv. My friend has read everything about the history of the Olympic games. b) după complementul direct care urmează unui verb tranzitiv: He speaks 19. 19. It is warmer here than downstairs. She was punished because of you.6. un verb la infinitiv sau participiu prezent/trecut introduse prin as if.condiţional . 238 .consecutiv . un adjectiv.6. It is warmer here than it is downstairs. a) după verbul intranzitiv: He swims like a fish. Though not a mechanic.concesiv . Complementul circumstanţial de mod comparativ este exprimat: a) printr-un substantiv sau pronume precedat de prepoziţia like: If fits you danger.

atributul poate apărea după regentul lui (atributul postpus).): They often go out quiet 20. Exprimarea atributului Atributul poate fi exprimat printr-un adjectiv sau printr-o altă parte de vorbire folosită ca adjectiv: a) un adjectiv propriu-zis: That’s an extraordinary solution. g) un adverb: Birds are chirping in the trees outside. b) complement circumstanţial (de loc. d) un numeral: Twenty persons were waiting for him.1. 239 . Ar trebui să asculţi sfatul prietenului tău.3. Aici se vând alimente congelate. Este un singur lucru de făcut. h) o perifrază prepoziţională sau adverbială: The house on the right was built only a few years ago. Era un băiat mic şi nu prea îngrijit.1.20. Este o soluţie extraordinară. Atributul (The Atribute) Atributul modifică sau determină un substantiv sau pronume care îndeplineşte în propoziţie funcţia de: 1) subiect: The tall boy is my brother. Fratele meu cel mai mic a fost făcut pioner săptămâna trecută. Locul atributului în propoziţie Atributul precede de regulă cuvântul pe care îl însoţeaşte (atributul prepus). f) un participiu prezent sau trecut: They watched the rising tide. b) un substantiv cu valoare adjectivală: He attended evening classes. i) un grup de cuvinte: He was a small and not-over-particulary-taken-care-of boy. Atributul prepus. 20. 2) o parte secundară de prepoziţie: a) complement direct sau indirect: They made an astonishing discovery. În unele cazuri însă. Casa din dreapta a fost construită numai cu câţiva ani în urmă. e) un infinitiv: There is only one thing to do. 20. j) o propoziţie subordonată atributivă: The student who will guese the right answer will be rewarded. Definiţie evenings.2. El frecventa cursul seral. They sell frozen foods here. Urmăreau cum creşte fluxul.3. c) un substantiv în cazul genitiv: You should follow your friend’s advice. Atributul precede subiectul atunci când este exprimat prin părţi de vorbire folosite adjectival: a) un adjectiv propriu-zis: My youngest brother became a pioneer a week ago. Păsările cântă în pomii de fară. Elevul care va găsi răspunsul corect va fi evidenţiat. 20. Îl aşteptau douăzeci de persoane. timp etc.

20. b) atributele exprimate prin adjective derivate din verbe.3. Atributele exprimate prin părţi de vorbire diferite se aşează în ordinea: predeterminant: one.1. stars extraordinary. this. cel scurt este aşezat înaintea celui lung: a long tiresome voyage . autorul Povestirilor din Canterbury a trăit în secolul XIV. G. d) un substantiv în cazul genitiv: An elephant’s trunk is so strong it can hold a log of wood. Atributul postpus. half. 20.b) un demonstrativ: This exercise is less difficult than the last one. both + determinant: the. Unele atribute se pot aşeza fie înaintea substantivelor. ambassador d) după pronume nehotărâte terminate în . f) prin construcţii infinitivale: He had the intention to help you. obositoare. proper.one. -ible: visible stars. -thing: Did you find anything new? Ai găsit ceva nou? e) prin construcţii prepoziţionale: I like this story about flying saucers. Monedele de argint sunt păstrate aici. adjectivele exprimate prin participii trecute sau cele terminate în -able. extant: The story proper is much longer. lived in the 14-th century. Apoziţia (The Aposition) 20. Am citit toate cele trei romane istorice pe care le-a publicat. Ea este de două feluri: apoziţia simplă şi apoziţia dezvoltată. b) prin adjective folosite predicativ: The firemen got into the house ablase. Definiţie. Pompierii au pătruns în casa în flăcări.4. time immemorial. Atributul este aşezat după subiect sau alt element nominal din propoziţie. Exerciţiul acesta este mai puţin dificil decât ultimul.3. Când subiectul este precedat de două adjective de acelaşi fel.3. Trompa unui elefant este aşa de puternică încât poate să ridice o buturugă. c) un substantiv: The silver coins are kept here. Povestea propriu-zisă este mult mai lungă.body. 240 . rivers navigable. Îmi place povestea aceasta despre farfuriile zburătoare. Chaucer.2.4. Două persoane au vorbit la conferinţă. navigable rivers. the shortest and most accurate answer . fie după ele: a) apoziţia dezvoltată: G. visible. Apoziţia este un atribut exprimat printr-un substantiv care explică sau defineşte substantivul de lângă care stă. the author of Canterbury Tales. când este exprimat: a) prin adjectivele: present. Intenţiona să te ajute. e) un numeral: Two men spoke at the conference. c) în construcţii fixe tradiţionale: sum total. . Chaucer. my + postdeterminant: the first three + adjectiv: I’ve read all the three historical novels he has published. 20.o călătorie lungă.cel mai scurt şi exact răspuns.

apoziţia simplă nu se desparte prin virgulă de acesta: Mount Everest. În exprimarea orală. Apoziţia dezvoltată este mai puţin legată de substantivul la care se referă.4. Smith. Brown era totuşi foarte energic. the town of Dublin. Fiind în strânsă legătură cu substantivul pe lângă care stă. 20.5. dl. etc. Mr. particularly the monkeys. Au existat mari scriitori englezi. Apoziţia dezvoltată este aşezată după substantivul sau echivalentul acestuia pe lângă care stă: There have been great English writers. Locul apoziţiei simple. Apoziţia dezvoltată poate fi uneori însoţită de un adverb care subliniază relaţia dintre apoziţie şi substantiv: Dan and Mary enjoyed watching the animals at the zoo. for example Shakespeare. visited us last week. The Straits of Dover. mai ales la maimuţe.2. he river Thames. numiri geografice.: Professor Smith. profesiuni. Brown was still very energetic. iar în limba scrisă se separă prin virgulă de substantiv: Mr. ea se citeşte cu o intonaţie proprie. 20. 241 . The Danube Delta. Un om de cincizeci de ani.4.20.4. un prieten de al ei. Smith. Apoziţia simplă este exprimată printr-un substantiv care specifică titluri. 20. Apoziţia dezvoltată poate apărea şi înaintea substantivului: A man of fifty. Dl. de exemplu Shakespeare. Apoziţia simplă poate să preceadă sau să urmeze substantivul: Doctor Jojnson.4. ne-a vizitat săptămâna trecută.3. a friend of hers.4. Lui Dan şi Mariei le-a plăcut să se uite la animalele de la grădina zoologică.

21. . Bob. Titluri şi nume de profesiuni: My Lord. rostite la începutul sau sfârşitul comunicării.21.Dintre vocativele folosite în vorbirea familiară menţionăm: dad(dy). denumirile. grupuri de cuvinte sau propoziţii subordonate care nu au legătură gramaticală cu celelalte părţi ale propoziţiei. Clasificare Elementele independente sunt: a) interjecţiile. that’s just what I was looking for! O! este exact ceea ce căutam. grăbeşte-te. what a nice present! Oh. Ele pot exprima: a) surpriza: Oh! b) satisfacţia. fără legătură gramaticală cu celelalte cuvinte din propoziţie. Mr. Doctor sunt folosite ca forme de adresare în stilul oficial. 21.1. Brown? Notă: Vocativul poate fi folosit şi pentru a exprima relaţia dintre vorbitor şi ascultător: . darling. 21. profesiunile. etc. my dear. Your Excellency.3. Brown? Îmi acordaţi un moment. c) cuvintele şi locuţiunile parentetice.2. identic ca formă cu nominativul.. Oh.Sir şi Madam denotă respectul faţă de persoana căreia i se face adresarea. 21. au rolul de a atrage atenţia persoanei respective: Bob. Dl. Definiţie Elementele independente sunt cuvinte.4. mum (my). Prime Minister. ce cadou grăguţ! Ah. Elementele independente (Independent Elements) 21. recunoaşterea: Ah! c) surpriza deosebită: Wow! d) durerea: Ouch! Ow! etc. funcţia lor fiind de a da o anumită coloratură comunicării. Interjecţiile Interjecţiile nu au relaţii gramaticale cu celelalte cuvinte din propoziţie. hurry up! We are late. Your Honour. am întârziat! Have you got a minute. b) substantivele sau pronumele în cazul vocativ.5. Adresarea directă (Vocative) Numele unor persoane sau titlurile. Cuvintele şi locuţiunile parentetice Acestea pot fi: 242 .

really. to begin with. to be sure. d) cuvinte sau grupuri de cuvinte cu caracter explicativ: in my opinion. by no means: We are very happy indeed. In my opinion.a) de afirmaţie sau negaţie: certainly. surely. 243 . therefore. b) probabilitate: perhaps. I don’t believe that. in fact: Perhaps he has left the town.6. Locul elementelor independente în propoziţie Elemente independente pot ocupa în propoziţie: a) poziţia iniţială: As a matter of fact. I was happy I had met him. morever. we have heard such promises before. Eu personal. b) poziţia finală: Come on. they came to an understanding. nevertheless. you’ve made a mistake. They really have enjoyed themselves. as a matter-of-fact. after all. to conclude. De fapt. indeed. nu cred aceasta. In the end. După părerea mea. am fost fericit că l-am cunoscut. To be sure. ai greşit. Până la urmă totuşi. au ajuns la o înţelegere. maybe. however. personally. 21. c) de legătură cu comunicarea anterioară: however. to tell the truth: Personally. boys! (hai(de) băieţi! c) poziţia medială: I really liked the show.

ne interesează principiile generale care guvernează aşezarea cuvintelor în propoziţie şi unele situaţii speciale. Pasiv: The man was killed BY THE TIGRER. Limba engleză este o limbă sintetică. în care are funcţia formală de complement circunstanţial de agent. Generalităţi Ordinea cuvintelor în propoziţie a fost tratată în capitolele anterioare (cap.22. interogative. în funcţie de scopul comunicării: propoziţii enunţiative. în care ocupă poziţie iniţială. 22. Studierea ordinii cuvintelor în propoziţie în limba engleză prezintă o importanţă deosebită. funcţia sa de subiect şi respectiv de complement direct în propoziţie fiind identificată doar cu ajutorul poziţiei şi al transformării posive. 22. b) unele părţi de propoziţie în limba română ocupă de obicei alte locuri decât părţile de propoziţie corespunzătoare din limba engleză: I NEVER see him there.0. Pasiv: The tiger was killed BY THE MAN.2. În capitolul următor se analizează din nou ordinea cuvintelor în propoziţie. având foarte puţine forme flexionare. de exemplu. În propoziţiile următoare. iar subiectul nu este de obicei exprimat. Studierea ordinii cuvintelor în propoziţia în limba engleză este importantă şi datorită diferenţelor dintre cele două limbi. substantivul man are aceeaşi structură morfologică. (Eu) nu-l văd niciodată acolo. În limba română poziţia părţilor de propoziţie diferă de cea a cuvintelor englezeşti în două privinţe: a) limba română are mai multe forme flexionare decât limba engleză şi deci locul cuvintelor în propoziţie nu este atât de important. fiind aşezat imediat după verbul tranzitiv şi devenind subiectul formal al transformării pasive.0. a) Activ: THE MAN killed the tiger. imperative şi exclamative.1. Substantivul man este subiectul propoziţiei active. b) Activ: THE TIGER killed the man. (Eu) Nu-l văd acolo niciodată.0. Substantivul man este comoplementul direct al propoziţiei active. 11 .21) în analiza făcută la fiecare parte de propoziţie. De aceea locul pe care-l ocupă cuvintele în propoziţie are un rol important în identificarea funcţiilor lor sintactice. 244 . verbul românesc fiind marcat formal penru persoană şi număr: Niciodată nu-l văd acolo. şi subiectul logic al propoziţiei pasive. În capitolul de faţă. Ordinea cuvintelor în propoziţie (Word Order) 22.

direct + circ. când predicatul este exprimat doar prin verbul noţional (o formă verbală simplă): Rarely had HE time to wach TV.partea de propoziţie asupra căreia vorbitorul doreşte să ne atragă atenţia este aşezată la începutul propoziţiei. producând de obicei inversiune între subiect şi predicat: NOWHERE was be better received than in his native town. He speaks ENGLISH well. de timp) El vorbeşte bine ENGLEZEŞTE. Ordinea cuvintelor din limba engleză prezintă următoarele caracteristici generale: a) Ordinea părţilor principale de propoziţie este: . echilibru al propoziţiei): The hostess offered CAKES to all the quests in the room. b) Ordinea obişnuită a complementelor în propoziţie este: verb tranzitiv + complement direct + complemente circumstanţiale (de mod) verb tranzitiv (de loc) (de timp) Old Dacian implements were found under the ruins.parţială. c) Atributul precede de obicei partea de vorbire nominală pe care o însoţeşte: d) Schimbarea ordinii normale a cuvintelor în propoziţie are două cauze mari: . în propoziţiile interogative: Is HE an architect? I saw him AT THE CINEMA last night. în propoziţiile enunţiative şi exclamative: PETER likes . e) Inversiunea între subiect şi predicat este: .subiect. I walk quickly across the park every morning.subiect .0.3.de timp + circ.de loc + circ. când predicatul este alcătuit din mai multe cuvinte: verb auxiliar/modal + verb noţional (o formă verbală compusă). THEY are not ready yet. (subiect + predicat + compl.de timp) L-am văzut aseară LA CINEMA. (subiect + predicat + circ.predicat . .predicat. 245 . . direct) (subiect + predicat + circ. How beatiful SHE is! I read the news quickly in the dining-room after dinner. (predicat + subiect + complemente) EVERYBODY went to see the film. de loc) 22.totală.(subiect + predicat + complemente) Au mers toţi să vadă filmul.de mod + compl. (subiect + predicat + circ. algebra.parte de propoziţie mai scurtă tinde să fie aşezată înaintea celei mai lungi (din motive de ritm.

4. cu scopul de a le sublinia. precedând predicatul: The man has left. On Sunday the exhibition had been open for a week. un numeral. nu produce întotdeauna inversiune între subiect şi predicat. 22.dacă subiectul este exprimat printr-un pronume: Here HE comes.1. This evening dress is very beautiful.: The tall man left. Everything Poziţie Partea de propoziţie 0 (Complement circumstanţial de timp/Altă parte de vorbire pentru subliniere) 1 2 3 4 Complement indirect/Complement prepoziţional/Element predicativ suplimentar 5 Complement circumstanţial de mod 6 Complement circumstanţial de loc in the hall 7 (Complement circumstanţial de timp) (after dinner) Subiect (+ atribute) Exemplu (After dinner) She said goodnight Complement direct Predicat to them quickly 22.predicat este menţinută: .0. b) printr-un substantiv în cazul genitiv: The profesor’s lectures are very interesting.dacă elementul subliniat se referă la ceva menţionat anterior: Telephone numbers I can never remember. Poziţia diferitelor elemente sintactice în cadrul propoziţiei în limba engleză poate fi prezentată schematic astfel: HE says is right.În al doilea caz. 3) Subiectul este precedat de atribute exprimate prin părţi de vorbire folosite adjectival: a) un adjectiv propriu-zis. un participiu etc. f) Aşezarea în poziţia iniţială (poziţia 0) a părţilor de propoziţie care nu ocupă de obicei acest loc. Omul a plecat. Nowhere could YOU find a better job. These books are interesting. 246 . Ordinea subiect . un substabtiv. Reguli privitoare la ordinea cuvintelor în propoziţie 1) Subiectul (+ atributele sale) ocupă locul 1 în propoziţiile enunţiative. un demonstrativ. . Three hundred people were present at the ceremony. subiectul se aşează de regulă după primul cuvânt din forma verbului auxiliar/modal: Hardly had THEY finished their dinner when somebody rang at the door. 2) Subiectul sau alt element nominal din propoziţie (alt nume) poate fi precedat sau urmat de unul sau de mai multe atribute.

a LONG boring chapter. f) prin construcţii infinitivale: This is the question to be settled. proper. time immemorial c) prin adjective folosite predicativ: the house ablaze d) după pronume nehotărâte terminate în -body. 4) Subiectul (sau alt element nominal din propoziţie) este urmat de atribute exprimate: a) prin adjectivele: present. dacă atributul este exprimat prin două sau mai multe adjective: a) Două adjective de acelaşi fel se aşează în ordinea adjectiv mai scurt adjectiv mai lung: a QUIET intelligent boy. the three tall men were teachers. -think: There’s nithing unusual in what he says. e) Ordinea atributelor exprimate prin părţi de vorbire diferite este: predeterminant: all. se pot crea următoarele situaţii. the. both + determinant. the TALLEST and most talkative girl. They drove from the suburbs to the city proper. the second + cardinal/cuantificator: two. a new and useful experiment. e) prin construcţii prepoziţionale (substantiv + prepoziţie): I’ll show you a picture of my son. a FINE old carpet.În cadrul unui atribut care precede subiectul sau altă parte nominală de propoziţie. my + postdeterminant: ordinal: the first. The people present listened to him attentively. -one. this.specific/obiectiv: a NICE new vase. b) Două adjective sunt adesea legate prin and pentru subliniere: a dark and PRETTY red flower. extant: 247 . were very hot. Poziţia determinanţilor în cadrul grupului nominal: Grup Nominal Predeter minant Half Determi Postdete Cardinal nant rminant Cuantifi Ordinal cator my first two The last Calific Substantiv Grup Verbal working Summer day months was gone. c) Două adjective diferite ca sens lexical se aşează înaintea substantivului în ordinea general/subiectiv . several + adjectiv + substantiv: All gloomy house. a d) Se aşează imediat înaintea substantivului adjectivele indicând: culoarea: a delicate pink vase stilul: a beatiful gothic building naţionalitatea: a cup of delicious China tea materialul: a useful platic bag. half. b) în construcţiile fixe trandiţionale: sum total.

lover of nature. 5) Unele atribute pot apărea fie înainte. pentru subliniere: Slowly and carefully he wrote his name. de obicei în propoziţii lungi. A scientist of world renown. în special complementul circumstanţial exprimat prin adverbe negative sau restrictive singure: scarcely. little. timp: last year. hardly. nor. iar altele îl urmează. yesterday. Poziţia iniţială a circumstanţialului de timp este mai rar folosită decât poziţia finală. waiting for you half an hour. pentru realizarea ritmului propoziţiei: Before him stretched the vast forest. rarely. There are beautiful pictures in this book. sau când se face referire la ceva menţionat anterior: At eight she had been b) Şi alte părţi de propoziţie pot ocupa poziţia 0. seldom. only by luck este aşezată pe locul 0 pentru subliniere: Little does he realize how foolish he looks. neither. even less. c) Dacă un substantiv este însoţit de mai multe adjective . was a great b) Atributele exprimate prin adjective derivate din verbe sau legate de acestea. Henri Coandă was a great lover of nature. only then. never. Only by chance did I hear that they had returned from their trip. sau precedate de ONLY: only by chance. unele dintre ele îl preced. cu multe complemente: Yesterday she unexpectedly 6) Pe locul 0 în propoziţie. fie după substantiv: a) apoziţia dezvoltată: Henri Coandă. -ible precede numele când se accentuează caracterul lor adjectival (exprimarea unei calităţi) şi urmează numele când se accentuează caracterul lor verbal: Caracterul adjectival: She is an adopted child. dense and mysterious. in summer. at no time. 7) În anumite situaţii subiectul ocupă locul 2 în propoziţie. prin inversiune totală cu predicatul (exprimat prin verbul be sau have la Present sau Past Tense: Is HE at home? Have YOU a dog? IT is unusual for him to be so silent. Caracter verbal: The classification adopted is very simple. on Monday. (wich has been adopted) Caracterul adjectival: Caracter verbal: All the available copies were put at our disposal. a scientist of world renown. only with difficulty. sau prin inversiune parţială cu verbul auxiliar sau modal care intră în alcătuirea predicatului: Have YOU met him? What can I do? Subiectul ocupă locul 2 în propoziţie: a) în propoziţii interogative: Could you get me some fruit? b) când subiectul logic este precedat de un subiect introductiv (it sau there): c) când o parte de propoziţie. only yesterday. ca de exemplu adjectivele exprimate prin participii sau adjectivele terminate în -able. All the copies avilable were put at our disposal. înaintea subiectului (+ atributele sale) se pot afla: a) complementul circumstanţial de timp care exprimă o perioadă definită de left for Suceava by the morning plane. dark. etc.. 248 .

You can HARDLY Verbul be este urmat de aceste adverbe la formele simple (Present. 249 . only. şi precedat de ele la formele compuse: He has OFTEN been ill. sau variantă la 1) dacă complementul direct este exprimat printr-un substantiv: Put your gloves on. b) Două complemente directe se aşează după verb în ordinea: complement direct al persoanei. loc.adverbe de frecvenţă nedefinită: often. sau verbul noţional care intră în alcătuirea predicatului împreună cu un verb auxiliar sau modal: He has OFTEN lent me his pen. complementul direct se aşează: 1) după particula adverbială. timp: We often swim in the sea. după subiect: He came Predicatul sau o parte a predicatului poate ocupa locul 1 în propoziţie.later. complement direct al obiectului: He teaches THE CHILDREN notebook at home. de compldementul direct. în ordinea: mod. usually. în situaţiile enumerate la punctul 7. often. iar dacă este intranzitiv. We had great fun at the party last night. Pack up everything. aceste adverbe pot fi aşezate la începutul sau sfârşitul propoziţiei. walks when they were young. 8) Predicatul ocupă de obicei locul 2 în propoziţie. bought you yesterday. dacă el este exprimat printr-un substantiv singur sau cu o complinire adverbială. 10) Predicatul este de obicei precedat de complemente circumstanţiale exprimate prin: . prin inversiune totală sau parţială cu subiectul. Past): He is OFTEN ill. mathematics. cu sau fără inversiune între subiect şi predicat: Often di they go for long seldom. dacă el este exprimat printr-un substantiv singur sau cu o complinire. în modul următor: a) Un singur complement direct se aşează imediat după verb: I’ve left my Atenţie! Dacă verbul tranzitiv este exprimat printr-un verb cu particulă adverbială. excuse yourself for this reason. sometimes. always.adverbe restrictive: hardly. hardly) şi este urmat dacă este tranzitiv. 11) Verbul tranzitiv este urmat de grupul complementelor (direct. Put on the gloves I 2) între verb şi particula adverbială: poziţie obligatorie dacă complementul direct este exprimat printr-un pronume: Put it on. de complemente circumstanţiale. Aceste adverbe preced predicatul exprimat printr-o formă verbală simplă: They rarely have visitors. never. Pentru subliniere. scarcely. rarely. They visit their friends very often. indirect. They to go for long walks. 9) Predicatul poate fi precedat de anumite complemente circumstanţiale (never. prepoziţional). . sau printr-un pronume mai lung: Put on your gloves. often they walks as far as five miles every day.

neutră: I gave him YOUR NOTE.când complementul indirect este mai lung decât cel direct: I gave the note 2) O altă posibilitate este: verb tranzitiv + complement indirect fără to sau for + complement direct. timp: He waited quietly in the for an hour. e) Complementul direct este de asemenea urmat de elementul predicativ suplimentar: They found THE PLACE a prosperous village. loc. .după verbe urmate obligatoriu de prepoziţia to: I explained the lesson to . I met my friends Dacă în propoziţie apar două adverbe: unul de loc şi altul de direcţie adverbul de loc se aşează după cel de direcţie: the hourse jumped over the fence (direcţie) in the garden (loc) sau la începutul propoziţiei: In the garden the hourse jumped over the hurry yesterday. fence. fie pentru echilibrul propoziţiei. c) Un complement direct şi unul indirect se aşează în ordinea: 1) complement direct + indirect. Această aşezare produce inversiune între subiect şi predicat. d) Un complement direct şi unul prepoziţional se aşează în ordine: They to your deskmate. dacă subiectul este exprimat printr-un substantiv: Ordinea subiect predicat rămâne neschimbată dacă subiectul este exprimat printr-un pronume: Off he goes ! Lower and lowe he bend. compared THE FILM with the novel. 250 . care este ordinea normală. după un verb intranzitiv exprându-şi calea. I’ll go to the cinema by bus. Franklin Street Bucharest. in a little vilage on the Black Sea Coast. b) Circumstantialul de loc se poate aşeza înaintea complementului direct. c) Complementul circumstanţial de loc se poate aşeza la începutul propoziţiei fie pentru subliniere. pentru a-i completa sensul: She walked to school in a Off goes your train! Lower and lower bend the old man over the sick child. această ordine fiind uneori folosită pentru sublinierea complementului indirect: I gave THE NOTE to your deskmate. 12) Un verb intranzitiv este urmat de complemente circumstanţiale în ordinea: mod. după un verb tranzitiv. Excepţii: a) Circumstanţialul de loc se poate uneori aşeaza înaintea celui de mod. he covered the tube carefully. 13) Complemente circumstanţiale de mod sunt aşezat imediat după verbul intranzitiv sau după verbul tranzitiv şi complementele sale: He smiled proudly. Atenţie! Această ordine este recomandată: . Două sau mai multe complemente circumstanţiale de loc se aşează de la cel mai specific la cel mai general: He lives et 55.când ambele complemente sunt exprimate prin pronume: I gave it to him.them. când complementul direct este urmat de o constrcuţie prepoziţională sau o propoziţie subordonată: I met there a boy who pretended to be a friend of yours.

I-am cumpărat soţului meu o cravată foarte drăguţă. my childhood. all who had come. the woman sitting next to him. dacă este mai scurt decât acesta: I saw them yarlier in front of wrong. I have written John a letter. III. 6. everybody in the ball. I’ll soon find out the truth. Please. Exemplu: Show us the album. Andrew owes Betty some monay. Mai multe complemente circumstanţiale de timp exprimând momentul acţiunii se aşează de la momentul mai precis de determinat la cel mai general: He was borne at 3. Folosiţi prepoziţia to sau for înaintea complementului indirect. He didn’t forget to buy his sister a ticket.15) Complementele circumstanţiale de timp care ocupă poziţia finală în propoziţie sunt cele care indică: . 2. four ages. 1. Înlocuiţi complementele indirecte din coloana nr. I promised them a dictionary. Te rog dicteză-mi traducerea cuvintelor noi. 3. Faceţi schimbările necesare. . not to him him. Schimbaţi ordinea complementelor. Sau dacă exprimă durata: I stayed for two weeks at the seaside. 4. II. 3.durata acestuia: three weeks. 4.frecvenţă . They told us the news. send your parents my regards. Comunică-le vestea grozavă. Tell the children this funny story. 4. Mother gave us some grapes. Excepţii: a) un complement circumstanţial de timp scurt se aşează uneori înaintea predicatului sau a verbului noţional din structura sa: you (can) now see that you were b) un complement circumstanţial de timp se poate aşeza înaintea unui circumstanţial de loc. 3. 5.12 in the afternoon on August 29th. at 5 o’clock.moment: I went to the seaside for two weeks every summer during the school. He offered everyone flowers. Fetch me a glass of water. her.2. not to her. EXERCIŢII: I. 1. She bought her son some toys. two days ago. 1 cu complemente 1 2 indirecte potrivite ca sens din coloana nr. Descrie-ne peisajul. 2. William handed her some pictures. She showed Miss Denter the album 5. 7. Traduceţi următoarele propoziţii în limba engleză: 251 . pass me the sal. 1968. Mai multe complemente circumstanţiale de timp diferite se aşează în ordinea: durată . 8. from time to time. 2.frecvenţa definită: once in a while. 5. 6. . The elderly lady. Please. Show the album to us.momentul acţiunii: yesterday. 1.

You needn't return this book to me. 6.. He is said (be) the best football player of the national team. He was known to be a good doctor. (call) 3. 1. 7. Do you agree. V. 2. in dark places. 5. 6.. 2. I am working on my graduation project (now)... 10. Folosiţi prepoziţia to înaintea infintivului acolo unde este cazul. Please. VIII.. (make) They made the best speaker their representative. I offer it to you as a present. VII. Medalia de aur a fost acordată sportivei române pentru performanţa ei extraordinară.. 2. 4. We expected her to speak first. She waited. 3. The boy was given the name of William. These flowers grow (rapidly... The teacher wanted the pupils (listen) to his explanation. 5. I heard him whistle. Did you see her (play) this part? 3. 4. They expected us (come) on Sunday. 6. She never speaks. look. în infinitiv. I felt him (move) in the room. (proclaim). 9. 8.. 3. 6. The last lesson was difficult (unusually). We advised him to take it easy. (appoint) 4. IV. Transferaţi construcţiile Acuzativ cu infinitiv în construcţii Nominativ cu Exemplu: They knew him to be a good doctor. The gold medal was awarded to the Romanian athlete for her extraordinary performance. The wisest man was their president. 4. Please dictate to me the translation of the new words. Richard was their secretary. I considered her (be) my best friend. (declare) 6. 5. He still depends. Nu este nevoie să-mi înapoiezi cartea.. 4... you for half an hour. They thought him to be gifted in painting. I have believed them (never).. Tell them/Let them know the great piece of news. (choose) 2. Completaţi spaţiile libere cu prepoziţiile care lipsesc pentru a forma complemente prepoziţionale: 1. Ţi-o fac cadou. He has had his dinner (already). The teacher asked him to explain the rule. 3. We consider his methods to be very interesting. He is considered (be) a great scienticist. 8. 5. me? 5. 6. his parents. 4.R: 1. We saw him leave the room. Describe this landscape to us. She was the winner. 2. VI. I noticed him (leave) the house. We saw him (leave) the building. Puneţi complementele circumstanţiale din paranteze la locul potrivit în propoziţie: 1.. verbe urmate de elemete predicative suplimentare: The best speaker was their representative. 2. His 252 . He was the commander of the army. this one is easy (enough). Mr White was their director. 1. We have often heard him (speak) like this.the book I've bought. (elect) Exemplu: construcţiile Acuzativ cu infinitiv sau Nominativ cu infinitiv: 1. I bought a very nice tie for my husband.. 7. They told us to wait. The boy insisted . 3. 6. Transformaţi propoziţiile următoare pentru a folosi verbele din paranteză.). doing it himself. this subject. 5.

Have you read Chavy Chase. on Saturday. 7. the girls first of all. in July). Aunt Mary. extant)? 7. You look tired. We bought some wine (dry. puttind off for as long as he could the time to get dressed again. 3. 9. Subliniaţi apoziţiile: 1. London is crossed by the river Thames. 10. 5. the friends of my youth. Roşu Gheorghe had not left the room. Yesterday I met the Smithe. XI. 2 That child is my son (fairhaired).Soldatul ce mititel) 253 . We had a long talk with somebody (intelligent). especiallythe national costumes7. I can't believe that story (long. Look at those sentences (tonight). He is a man (handssome. şi în primul rând fetele. 8. not only in his group or platoon. 12. Era atât de mic. He speaks English (in the classroom. Traduceţi în limba engleză: Roşu Gheorghe este soldatul cel mai mic. silent and sad. And so. 8. the oldest historical English ballad?. always). De fapt la început îl şi reformaseră. the whole village would have known he was not good for the army. beautiful. In fact they had rejected him at first. R: Roşu Gheorghe was the shortest soldier.behaviour cannot be explained (entirely). 4. Our teacher speaks English (very well). But the same day. and if people in his village had not thought this was a certain proof of infirmity. Roşu Gheorghe could have taken a train from the recruitment centre immediately and left for home the same day. He was so short that at recruitment he had hardly managed to escape being sent back home. ci din întreaga companie. Puneţi atributele din paranteză la locul potrivit în propoziţie: X. Era originar de prin Banat. 3. There are plenty of sights in town (historical of Braşov). She was looking at Valley (wide. There was only one carriage in the village and that was old Tom's the baker. după ce mai întâi fusese amânat de două ori în doi ani şi dacă în satul lui acest lucru n-ar fi fost socotit drept o daovadă definitivă de infirmitate. 4. 8. Professor Jones will lecture on modern art. red. întârziind cât putuse de mult în timpul îmbrăcatului. 5. inexpensive). He comes (sometimes. And then he had mixed with the others whose turn was next. with strong features. he had noticed that nobody paid him any attention. stepping off the medical weighing scales. dându-se jos de pe cântarul medical. With the watchful eyes of a quiet Banat man. Do you know the old saying „First come. Aşa se face că. He came from Banat. Have you seen the inscription (oldest. You can excuse yourself for that reason (hardly). Cu ochiul lui pânditor de bănăţean liniştit observase însă că nimeni nu era tent la el. se deybrăcase şi se prezentaşe iar în faţa comisiei. had undressed and had appeared before the commission again. but had gone back. We admired the exhibits. (Marin Preda . 2. În aceeaşi zi însă. tăcut şi trist. ci se retrăsese mai încolo.). but in the entire company. Roşu Gheorghe ar fi putut să ia imediat trenul de la centrul de recrutare şi să plece în aceeiaşi zi acasă. Roşu Gheorghe nu ieşise din sală. after his application had been withheld twice in two years. încât abia reuşise la recrutare să nu fie reformat. 6. nu numai din grupa sau din plutonul lui. tot satul ar fi ştiut că nu e bun de armată. That author doesnţt write true stories (actually). first served?” 6. to my place). He goes to the the seaside (usually. of your friend). 11. 1. Şi atunci se amestecase cu ceilalţi care veneau la rând. green) IX.

23. punctuaţia. subiecte este de obicei exprimat şi precede predicatul.2.1. (El) Vorbeşte bine englezeşte. Felurile propoziţiilor (Kinds of Sentence) 23. Aceasta poate fi: a) afirmativă: He speaks English well. 254 . 23. 23. Propoziţia enunţiativă (Declarative Sentence. Statement) Propoziţia enunţiativă este utilizată pentru transmiterea unei informaţii.3. El nu vorbeşte bine englezeşte. Exprimarea sensului negativ al unei propoziţii se poate face prin: A) negarea verbului. B) negarea altei părţi de propoziţie. Propoziţia negativă (The Negative Sentence) 23.2. O propoziţie poate conţine două negaţii doar dacă acestea se referă la două părţi diferite ale propoziţei: I didn’t tell him not to phone.1. timp): Little Tommy learned a poem at school yesterday. topica etc. Ordinea cuvintelor este astfel: (atribut +) subiect + predicat (+ complement direct) (+ complemente circumstanţiale de mod. Nu i-am spus să nu telefoneze. impşerative şi exclamative. cântece sau filme sunt forme incorecte din punct de vedere gramatical. necesitând un studiu atent. Fiecare clasă prezintă anumite caracteristici în ceea ce priveşte intonaţia. Nu am spus nimic la nimeni. loc. propoziţiile pot fi împărţite în patru clase mari: enunţiative. interogative.0. Exprimarea negaţiei în limba engleză se face de regulă cu ajutorul unui singur cuvânt de negare. El nu are nimic. Ordinea propoziţiilor în propoziţia enunţiativă În propoziţiile enunţiative. care se pot întâlni în unele opere literare.23. 23. Notă: Propoziţii ca: He ain't got nothing. necesare pentru exprimarea conţinutului ei specific.2. b) negativă: He doesn’t speak English well. Intonaţia propoziţiilor enunţiative este descendentă: I went to two yesterday. Exprimarea negaţiei în limba engleză prezintă unele deosebiri faţă de limba română. M-am dus în oraş ieri. Clasificare Din punct de vedere al scopului comunicării.. spre deosebire de limba română: I didn’t say anything to anybody.2. caracteristice vorbirii necultivate sau cântecelor populare.2.

se poate folosi no.a) Verbele be şi have ca verbe noţionale. N-a făcut nimic ieri. I Notă: Dacă un verb este urmat de un substantiv. verbele modale defective şi verbele noţionale la timpuri compuse formează negativul prin adăugarea negaţiei not după primul auxiliar/modal: He is NOT an engineer. I did not see them. luând forma does: He does not like grapefruit. La persoana a III-a singular prezent. a bicycle. did. Nu am timp. They aren’t working = A) Negarea verbului: have NOT spoken English today./ modal Nume Predicativ 3 am was has had not 4 NOT Verb noţional/ (+alte părţi de prop. Past Tense 255 . He can NOT swim. care este la infinitivul scurt: I do not know him. Verbul have poate forma negativul şi cu ajutorul lui do: I don’t have enough money.) 5 a teacher. He doesn’t like grapefruit. Nu e nici un copil pe terenul de joc. Atenţie! 1. se foloseşte verbul auxiliar do pentru prezent şi forma de Past Tense. She wouldn’t speak = She’d not speak. acolo unde este posibil: He isn’t here = He’s not here. They haven’t read the book = They’ve not read the book. He didn’t have any friends in this town. them. He won’t come = He’ll not come. negaţia not este de obicei contrasă: I don’t know him. Verbul auxiliar do este necesar pentru formarea negativului la prezent şi Past Tense şi în cazul verbului noţional do = a face: He didn’t do anything yesterday. 2. I didn’t see Forma negativă a verbelor Ordinea cuvintelor în propoziţie Verb Subiect 2 I He Verb aux. I haven’t bicycle. Auxiliarul do/did + negaţia not se aşează între subiect şi verb. have la Present. Exprimarea constrasă a negaţiei se mai poate face şi prin contragerea verbului auxiliar. auxiliarul primeşte -es. I have NOT a new bucycle. 1 be. He should NOT have done this. There are no children in playground. They’re not working. pentru Past Tense. În vorbire. b) Pentru formarea negativului la timpurile Present Simple şi Past Simple (care nu conţin auxiliare în forma lor). echivalentul lui not any: I have no time. negaţia not este contrasă în n’t care se scrie într-un cuvânt cu verbul: He isn’t an engineer. În vorbire.

Verb noţional la timpuri perfecte Verb noţional la Present.: None of them knew the answer. nowhere.subiectul: Nobody came here yesterday. I spoke . În majoritatea cazurilor cuvintele negative au echivalente în propoziţiile afirmative: to nobody about this. finished by then. Nici unul dintre ei (mai mulţi de doi) nu ştia răspunsul. Unele dintre aceste mijloace de exprimare a negaţiei au câte un corespondent: any (one) either. neitherm nothing. dar: Nothing could be seen in the dark. NOT reading. adjective sau adverbe negative ca: ni (one). Ele pot fi folosite ca orice parte de propoziţie. Niciunul (din cei doi) nu ştia răspunsul. .numele predicativ: He is nothing to me. have done this.complementul circumstanţial: He is nowhere to be found. . have done this. Past Tense Simpledid Verb noţional + verb modal They They Mary I He They NOT NOT like milk. been show the museum. anywhere. prepoziţional): I saw nothing there. understood. must You should NOT swim. anything.complementul (direct. come.Verb noţional la aspectul continuu Verb noţional la diateza pasivă We He You They He are were will be is was are were have had has had will would do does reading. indirect. în afară de subiect sau parte din subiect: I couldn’t see anything in the dark. care este folosit când verbul este la forma negativă: I didn’t know anything = I knew nothing. B) Caracterul negativ al unei propoziţii poate fi exprimat şi prin negarea altor părţi de propoziţie: . NOT being followed. Neither of them knew the answer. never etc. 256 . have arrived yet. ever etc. Pentru negarea acestor părţi de propoziţii se pot utiliza pronume. none.

Doarme încă. Îmi telefonează uneori. Sublinierea caracterului negativ al unei părţi de propoziţie se face prin aşezarea ei în poziţie iniţială. Am citit undeva despre asta. I’ve read about this SOMEWHERE. seldom. scarcely. În consecinţă. Cu greu vorbea despre acel subiect. Ei citesc prea multe cărţi. hardly.5. Nu-mi telefonează îmi telefonează.verb auxiliar/modal: HARDLY could he talk about that subject. He sometimes phones me. no sa not: Do you like him? No. Cu verbele noţionale are loc inversiunea parţială subiect . propoziţiile care nu conţin asemenea cuvinte nu pot avea un predicat negativ şi se construiesc cu any şi compuşii săi: He seldom speaks to anyone. Mary isn’t coming euther. Nu i-a scăpat nici o minge portarului lor. He never/seldom phones me.Afirmativ I met SOME frinds of mine. Ei nu citesc prea multe cărţi. de auxiliarul verbului din prima propoziţie şi negaţia contrasă -n’t: Have you 257 . Nu vine nici Maria. Vine şi Maria. Niciodată nu ascultă de nimeni. Au mâncat deja. rarely. aceasta atrage după sine inversiunea totală subiectpredicat: NEVER has he in time.2. I haven’t read about this any where Alteori însă se folosesc cuvinte diferite: Afirmativ They’ve eaten already. 23. They don’t read very many books. Negarea unei propoziţii întregi se realizează cu ajutorul adverbului seen Tom? No. Ele sunt cuvinte cu sens negativ. Negativ Am întâlnit nişte prieteni de-ai mei. niciodacă/Rar They read too many books. deşi forma lor nu arată aceasta. Negativ They haven’t eaten yet. Cu verbele be. Adverbul negativ no este de obicei însoţit de un subiect exprimat prin pronume . se adaugă auxiliarul do/does respectiv forma Past Tense did: NEVER does he listen to anyone. Niciodată nu era punctual. too. I haven’t. Puţini oameni ştiu ceva despre el. He is still sleeping. Few people know anything about him.2. I didn’t meet ANY friends of mine. Dacă verbul este la Present sau Past Simple. N-am întâlnit nici un prieten de-al meu. Nu mai doarme. have. 23.4. Mary is coming . NOT A GOAL did their goalkeeper miss. barely ocupă un loc special. N-au mâncat încă. Arareori vorbeşte cu cineva. He isn’t sleeping any longer. Adjectivele little şi few şi adverbele only.

4. la Present sau Past Tense: Was he at home? Era acasă? Has she a new uniform? Are o uniformă nouă? b) prin inversiune subiect-verb auxiliar/modal în cazul verbelor modale defective şi al timpurilor verbale compuse: WILL THEY have arived by now? Vor fi sosit deja? CAN HE come at five? Poate veni la ora cinci? c) prin inversiune subiect . la Present Past Tense Ordinea cuvintelor în propoziţie Verb Verb Subiect auxiliar/modal noţional 2 3 4 Are Were you Alte părţi de propoziţie 5 in the classroom? 258 . Acordul vorbitorului cu un enunţ afirmativ se face cu ajutorul adverbului too aşezat la sfârşitul propoziţiei. Notă: 1.Nu mă pricep la grădinărit. Propoziţia interogativă (The Interrogative Sentence) Propoziţia interogativă este folosită pentru a cere o informaţie de la interlocutor. Folosirea lui yes în limba engleză înseamnă dimpotrivă exprimarea unui dezacord: This is not a suitable dress for you. 2. I do. precedate de un verb negativ: I'm not good at gardening. Nu este o rochie potrivită pentru tine. Yes. it is. Tot pentru exprimarea acordului cu o propoziţie negativă se pot folosi şi conjuncţiile neither/nor în poziţie iniţială. urmate de un verb afirmativ+subiect sau either/or în poziţie finală. Nu este o rochie potrivită pentru tine. Conţinutul interogativ al propoziţiei este exprimat de regulă prin forma interogativă a verbului. Nici eu. pentru a nega o propoziţie întreagă: Do you think it will rain? I hope not./I think not. auxiliarul do adaugă -es: DOES the postman come every day? Vine poştaşul în fiecare zi? Forma interogativă a verbelor Verb 1 be.) This is not a suitable dress for you.3. Neither(Nor) am I/ I'm not neither -. sau so. 3. Da nu este. expect) la timpul Present sau Past Simple.3.1. hope. este. în poziţie iniţială (+inversiune) I like English. Crezi că o să plouă? Cred că nu/Sper că nu. Şi mie. No it isn't. Îmi place engleza. 23. Interogativul verbelor se formează: a) prin inversiune subiect-predicat în cazul verbelor be şi have folosite ca verbe noţionale. have. 23.Adverbul not este folosit după câteva verbe principale (think. too. Acordul unei persoane cu o propoziţie negativă se exprimă în limba engleză cu ajutorul adverbnului negativ no şi a unui răspuns scurt (spre deosebire de limba română unde se foloseşte da.verb auxiliar do/did la timpul Present Simple. (So do I). Ba da. respectiv Past Simple al verbelor principale: DO YOU understand me now? Mă înţelegi acum? DID THEY understand me yesterday? M-au înţeles ei ieri? La persona a III-a singular prezent.

Have Had Verb noţional la aspectul continuu: Present Continuous Past Continuous Present Perfect Continuous Future Perfect Continuous Verb noţional la diateza pasivă: Present you a dictionary? Are they reading? now? Were Have they they reading? been living have been playing at this time yesterday? in Deva for a long time? all day? Will they Is Are Was Were Have Had Will everything The clothes America the classrooms the visitors the school the baby prepared? being washed discovered being cleaned been shown been built have been washed have been done by Columbus? when you came? the new exhibits? by 1970? by then? if they had had the money for it? Past Present Perfect Past Perfect Future Perfect Perfect Conditional Verb noţional la timpuri perfecte Present Perfect Past Perfect Would this Have Had they they finished written already? to you? 259 .

3. come and tell me. I-ai scris? Nu.2. Dacă vezi nişte copii pe terenul de sport. nu i-am scris. Ia tot/orice doreşti. oriunde: You can take any book you like. În acest loc inversiunea are loc între subiect . Oricine poate să facă acest lucru. Poţi să iei orice carte vrei. Se găseşte peste tot/oriunde. Have you written to him? No. ceea ce rezultă în propoziţii interogativ . Folosirea formelor afirmative în întrebări: Was there someone there? Would you like some tea? indică orietarea pozitivă a întrebării.3. Anyone can do this. orice. alternative şi disjunctive. 260 .verb auxiliar/modal. vino şi spune-mi. Se pot formula întrebări şi despre situaţii negative.4. You can get it anywhere. Any şi compuşii lui pot fi folosiţi şi în propoziţii afirmative cu sensul de oricine. Take anything you like. Ştii să schiezi? Da.3. vorbitorul aşteptând un răspuns afirmativ. În propoziţiile interogative se folosesc în general aceleaşi pronume adjective sau adverbe ca şi în propoziţiile negative. come and tell me. iar negaţia not se aşează după subiect: WILL TOM not do it? Când se foloseşte forma contrasă -n’t. exprimat de regulă prin Yes/No + pronume + verb auxiliar/modal: Can you ski? Yes I can.Future Perfect Perfect Conditional Verb noţional la: Present Simple Past Simple Verb noţional + Verb modal Will Would Do Does Did Can Should They They You This everybody she She have arrived have done like belong come speak have come yet? this? this? to you? in time? English? too? 23. Some este folosit în contexte în care se foloseşte de obicei any. pentru a reda sentimentul pozitiv al vorbitorului.3. ştiu. 2. o confirmare a întrebării sale: E adevărat că a fost cineva acolo? Doriţi nişte ceai? Prin propoziţiile interogative se pot formula mai multe feluri de întrebări: generale.negative. ea face corp comun cu auxiliarul: Won’t Tom do it? N-a să facă Tom asta? 23. Atenţie! 1. Întrebările generale se referă la predicat şi aşteaptă un răspuns scurt afirmativ sau negativ. 3. Dacă vezi vreun copil pe terenul de sport. I haven’t. vino şi spune-mi. If you see some children in the playground. Some şi compuşii lui se transformă în any şi compuşii lui în propoziţii condiţionale pentru a reda sentimentul negativ al vorbitorului: If you see any children in the playground. speciale. 23.

Când au sosit? Aseară. Nu am nimic.3. iar ordinea cuvintelor este: auxiliarul/modal + subiect + verb noţional (+ complemente): Will you be seeing them tommorrow? Îi întâlneşti mâine. Trebuie să fie undeva. Propoziţia negativă Verb afirm. It must be somewhere. I’ve got nothing. Această formă este caracteristică exprimării familiare. I see no one/nobody. I’ve got something. Nu am nici o carte.Intonaţia acestor întreb1ri este ascendentă: Did you talk to him last night? ↑ Yes. Întrebările generale păstrează uneori forma propoziţiilor enunţiative. Am nişte cărţi. I haven’t got anything. Nu văd pe nimeni. Întrebările speciale formulează întrebări despre o anumită parte de propoziţie şi aşteaptă un răspuns definit referitor la aceasta: When did they arrive? Last night. negative şi interogative You saw him?↑ Yes. Nu e nicăieri de găsit. I see someone/somebody Văd pe cineva. I did. de pronume. Nu am nici o carte.Who pentru fiinţe: Who is coming? Cine vine? Whose is the book? A cui este cartea? . Nu văd pe nimeni. fiind folosită sau când vorbitorul aşteaptă un răspuns afirmativ: You live here? (Tu locuieşti aici?) sau pentru exprimarea surprinderii: You paid a fine? Ai plătit (într-adevăr) amendă? Folosirea lui some. adjective sau adverbe interogative: . Întrebările speciale sunt introduse. + no + (compuşii) I’ve got no books. I don’t see anyone/anybody. Nu e nicăieri de găsit. He is nowhere to be found. any.5. conţinutul lor interogativ fiind indicat doar de semnul întrebării şi intonaţia ascendentă Propoziţia afirmativă Verb afirmativ + some (compuşii) I’ve got some books. Verb negativ + any + (compuşii) I haven’t got any books. He isn’t anywhere to be found. Propoziţia interogativă Verb interogativ + any + (compuşii) Have you got any books? Ai vreo carte? Has he got anything? Are (el) ceva? Can you see anyone/anybody? Vezi pe cineva? Can this be found anywhere? Se găseşte asta undeva? 23. Nu am nimic. Am ceva.What pentru obiecte: What subject do you like best? Ce obiect de studiu îţi place cel mai mult? 261 . no şi a compuşilor lor în propoziţiile afirmative. I did.

- Which pentru a indica alegerea sau preferinţa dintre două sau mai multe persoane sau obiecte: Which of these books do you want? Pe care dintre aceste cărţi o vrei? - How pentru indicarea modului: How did you get this? Cum ai obţinut asta? - How many pentru indicarea numărului: How many quests did you have last night? Câţi musafiri ai avut aseară? - How much pentru indicarea cantităţii: How much rice did you buy? Cât orez au cumpărat? How much did it cost? Cât a costat? - How old pentru indicarea vârstei: How old are you? Câţi ani ai? - How far pentru indicarea distanţei: How far did he run? Cât de departe a alergat? - Where pentru indicarea locului: Where did you find this? Unde ai găsit asta? - When/what time pentru indicarea momentului: When did they arive? Când au sosit? What time did you get up? La ce oră te-ai sculat? - How long pentru indicarea duratei: How long did you stay there? Cât (timp) ai stat acolo? - Why pentru indicarea cauzei: Why are you late? De ce ai întârziat? Intonaţia întrebărilor speciale este descendentă: What are you doing now? ↓

I’m reading.

Ordinea cuvintelor în întrebările speciale Cuvintele interogative ocupă poziţie iniţială în întrebările speciale, iar predicatul sau o parte a lui precede de obicei subiectul, ordinea cuvintelor fiind: a) cuvânt interogativ (+ compliniri) + be/have (Present/Past simple) + subiect (+ complemente): WHAT has he in his hand? Ce are în mână? WHERE were they last night? Unde au fost aseară? b) cuvânt interogativ (+ compliniri) + auxiliar/modal + subiect _ verb noţional (+complemente): HOW MANY postcards have you written today? Câte vederi ai scris azi? c) cuvânt interogativ (+ compliniri) + predicat (+ complemente) când cuvântul interogativ este subiectul propoziţiei interogative. În această situaţie nu mai are loc inversiunea subiect - predicat sau subiect - auxiliar, iar la timpurile Present Simple şi Past Simple nu se mai foloseşte auxiliarul do: HOW MANY PUPILS have written to you? Câţi elevi ţi-au scris? WHAT happened? Ce s-a întâmplat? WHO rings you up every day? Cine îţi telefonează în fiecare zi? În toate cele trei cazuri cuvântul interogativ ocupă poziţie iniţială. O excepţie o constituie situaţiile în care cuvântul interogativ este precedat de o prepoziţie: At whom are you looking? La cine te uiţi? construcţie caracteristică englezei literare. În vorbire, prepoziţia se aşează la sfârşitul întrebării: Who are you looking at? 23.3.6. Întrebările alternative se referă la una dintre două sau mai multe alternative, legate prin conjuncţia or: Did you see a film or a play last night? Ai văzut un film sau o piesă de teatru aseară?

262

Prima sau primele alternative au o intonaţie ascendentă, iar ultima descendentă: Did you talk to Peter, ↑ John ↑ or Mary about it? Întrebările alternative au structura fie a unor întrebări generale: Did you go

there by bus or by tram?

fie a unor întrebări speciale: How did you get there: by bus or by tram? În consecinţă ordinea cuvintelor în întrebările alternative este aceeaşi ca în întrebările generale sau speciale.

23.3.7. Întrebările disjunctive cer răspuns sau confirmare la un enunţ pozitiv sau negativ, prin reluarea, în final a verbului auxiliar/modal şi a subiectului exprimat prin pronume, la forma interogativă sau interogativ - negativă, după cum urmează: a) Enunţ pozitiv + formă interogativ - negativă contrasă: Tom can answer now, can’t he? Toma poate să răpundă acum, nu-i aşa? Father has lost his keys, hasn’t he? Tata şi-a pierdut cheile, nu-i aşa?

Întrebări speciale
Situaţie Cuvânt interogativ + complinire Verb auxiliar /modal Subiect
Who Cuvântul interogativ = subiectul propoziţiei Who What What/Where When Cuvântul interogativ = altă parte de propoziţie decât subiectul How Why Which book What colour How old How long How much How far What What Who Who did is do will are do has is are have does can is were does did What How many Which books you your name? children/you they you they he the material? you? they this you he they he you

Verb acţional + complinire
came yasterday? is going on there? are present? have been chosen? see? like/live? be brought? going to do it? like him? chosen?

Prepoziţie

Cuvântul Interogativ = pronume interogativ +

studied English? cost? run? speaking looking take send

about? at? after? for?

263

prepoziţie

What What What What

has will is does

the man the scientist the weather he

shown interest work look

in? on? like? like?

b) Enunţ negativ + forma interogativă: You don’t watch TV every night, do you? Nu te uiţi la televizor în fiecare seară, nu-i aşa? They haven’t come yet, have they? N-au sosit încă, nu-i aşa? c) Enunţ pozitiv + forma interogativă: He comes here every day, does he? Cine vine pe-aici în fiecare zi? Intonaţia întrebărilor disjunctive este: - descendentă, dacă vorbitorul nu aşteaptă un răspuns real, ci doar o confirmare formală a enunţului său: The weather is lovely today, isn’t it? ↓ Yes, it is. Ce vreme frumoasă e azi, nu-i aşa? Aşa e. - ascendentă dacă el solicită un răspuns, o confirmare sau negare reală a celor spunse: It is cold outside, isn’t it?↑ E frig afară nu-i aşa? printr-un răspuns afirmativ sau negativ: Yes it is/No, it isn’t. Da, este./Nu, nu este. Particularităţi ale întrebărilor disjunctive Întrebarea disjunctivă care conţine forma I am se termină cu aren’t: I am efficient, aren’t? Sunt eficient, nu-i aşa? Dacă subiectul din prima parte a întrebării disjunctive este un pronume sau adjectiv nehotărât, pronumele din partea a doua este he, she, we sau they după sens: Each participant has to fill in a form, doesn’t he? Fiecare participant trebuie să completeze un formular, nu-i aşa? Everybody will be delighted, won’t they? Toţi vor fi încântaţi, nu-i aşa? Observaţi întrebările disjunctive conţinând verbe modale: You have to be there at nine, don’t you? Trebuie să fii acolo la ora 9, nu-i aşa? He used to go finishing in summer, didn’t he? Obişnuia să meargă la pescuit vara, nu-i aşa? You’d beter stay, hadn’t you? Mai bine ai rămâne, nu-i aşa? You’d rather go, wouldn’t you? Ai prefera să pleci nu-i aşa?

23.4. Propoziţia imperativă
etc.

Propoziţia imperativă exprimă un ordin, o rugăminte, un îndemn, o interdicţie

23.4.1. Forma verbală caracteristică propoziţiilor imperative este modul imperativ, aspectul simplu, diateza activă. Imperativul are o singură formă, care coincide cu infinitivul scurt al verbelor, utilizată pentru persoana a II-a singular şi plural: Read the lesson! Citeşte/ Citiţi lecţia! La persoana I şi a III-a singular şi plural, ideea de imperativ este exprimată prin construcţia let + substantiv/pronume personal în acuzativ + infinitiv scurt al verbului noţional: Let me try. Să încerc şi eu. Let Mary do it. Să facă Maria asta. Let them come in. Să intre.

264

La persoana I plural, pronumele personal în acuzativ este de obicei contras în vorbire: Let us stop now = Let’s stop now. Să ne oprim acum. Forma negativă a imperativului se construieşte cu verbul auxiliar do + negaţia not: Do not read the Lesson! Nu citi(ţi) lecţia! Don’t read the Lesson! Nu citi(ţi) lecţia! Do not let Mary do it! Să nu facă Maria asta! Don’t let Mary do it! Să nu facă Maria asta! La persoana I plural sunt posibile două forme: a) cu auxiliarul do, caracteristică exprimării familiare: Don’t let’s stop! b) cu auxiliarul do: Let’s not stop! Să nu ne oprim! Formele imperativului

Persoana a II-a singular şi plural Persoana I plural Celelalte persoane: I singular, a III-a singular şi plural

Write! Don’t write! Let us/Let’s write! Let’s not write! Let me/him/her/them write! Don’t let me/him/her/them write!

23.4.2. Intonaţia propoziţiilor imperative depinde de sensul lor. Intonaţia ascendentă este întrebuinţată pentru exprimarea unei invitaţii sau a unei rugăminţi: Sit down. Stai jos. Give me that book. Dă-mi cartea aceea. Intonaţia descendentă este folosită pentru exprimarea unui ordin: Close your book. Închide cartea! Don’t look at your deskmate! Nu te uita la vecinul de bancă! 23.4.3. Din punct de vedere al structurii, propoziţiile imperative pot fi împărţite în: a) propoziţii fără subiect; b) propoziţii imperative cu subiect; c) propoziţii imperative cu let; d) alte construcţii cu valoare de imperativ. a) propoziţii imperative fără subiect se construiesc cu modul imperativ, forma afirmativă sau negativă, şi se referă la persoana a II-a singular sau plural. Această formă este utilizată în special pentru exprimarea unor ordine sau interdicţii: Don’t park here! Nu parcaţi aici. Park over there! Parcaţi acolo. b) propoziţii imperative cu subiect se construiesc de asemenea cu imperativul, subiectul fiind însă menţionbat. La persoana a II-a singular, subiectul este you accentuat, prezenţa sa indicând: - iritarea vorbitorului: You mind your own business. Vezi-ţi de treaba ta, - o diferenţiere: You bring the plates, Mary and you bring the glasses, Peter. Maria, tu adu farfuriile, şi tu Petre adu paharele. La persoana a III-a, subiectul poate fi: - un substantiv, utilizat pentru nominalizare: Bob and Cathy come here. Bob şi Cati să vină aici.

265

- un pronume nehotărât, când imperativul este adresat oricărei persoane dintr-un grup: Somebody clean the blackboard. Cineva să şteargă tabla. Everybody write their names. Toţi să-şi scrie numele. Forma negativă a propoziţiilor imperative de tipul a) şi b) se construieşte cu ajutorul lui do not (don’t): Don’t open the window. Nu deschide fereastra. Don’t you lift that case. Tu să nu ridici geamantanul (acela)! c) Propoziţiile imperative la persoana I şi a III-a singular şi plural se construiesc cu ajutorul verbului let, urmat de un substantiv sau pronume în acuzativ şi de infinitivul scurt al verbului de conjugat: Let me do it. Fac eu asta. Let them come now. Să vină acum. La persoana I plural, această construcţie exprimă de obicei un îndemn: Let us go for a walk. (Hai ) să mergem la plimbare. Let’s go for a walk. (Hai ) să mergem la plimbare. Notă: O altă posibilitate de exprimare a unu i îndemn este prin întreabrea how/what about + gerund What about going for a walk? d) Alte construcţii cu valoare de imperativ sunt: 1) construcţii impersonale: No parking! Parcarea interzisă. No (unauthorized) entry! Intrarea interzisă (persoanelor neautorizate). Wet paint! Proaspăt vopsit. 2) propoziţii eliptice: The sal, please. Sarea, vă rog. Out with it! Dă-i drumul! 3) propoziţii conţinând verbe modale, folosite pentru a exprima: - un ordin: You are to be back at seven. Trebuie să ve întoarceţi la ora şapte. - un sfat/o necesitate imediată: You must see that film! Trebuie să vezi/vedeţi filmul acesta! You must go and see her. Trebuie să te duci s-o vezi. 23.4.4. Există mai multe mijloace de întărire şi de formulare politicoasă a propoziţiilor imperative. Pentru intărire, insistenţă, se aşează verbul do înaintea imperativului: Do speak more quietly. Te rog vorbeşte mai încet. Pentru formulare politicoasă, de la un grad mai redus la un grad mai înalt de politeţe, se întrebuinţează: - cuvântul please, aşezat la începutul sau mai frecvent la sfârşitul propoziţiei imperative: Switch on the lights, please. Aprinde lumina, te rog. - construcţiile shall me? şi will you? în poziţie finală, care da propoziţiilor imperative aspectul unor întrebări disjunctive: Let’s watch the TV programme shall we? Haide să urmărim programul la televizor. Turn the volume up, will you? Vrei să dai volumul mai tare? - will you/would you în poziţie finală + please la final, care dau propoziţiilor imperative aspectul unor întrebări generale: Will you answer the door, please? Vrei să răspunzi la uşă, te rog. Would you answer the door, please? Vrei să răspunzi la uşă, te rog. - verbe ca mind, wonder şi adjective sau adverbe: kind, kindly etc. în construcţii interogative sau afirmative: Do you mind changing seats? Te superi dacă schimbăm locurile? Would you mind changing seats? Te superi dacă schimbăm locurile?

266

Will you be so kind as to have a look at these papers? Vrei să fii aşa de drăguţ să te uiţi la aceste lucrări? I wonder if you would kindly read this application, etc.

Propoziţia exclamativă exprimă o gamă largă de stări afective: surprinderea, satisfacţia, nemulţumirea, dispreţul etc., în: a) construcţii specific exclamative; b) în alte forme nespecifice. 23.5.1. Intonaţia propoziţiilor exclamative este descendentă: How interesting

23.5. Propoziţia exclamativă

this book is! Ce interesantă este această carte!

23.5.2. Propoziţiile exclamative propriu-zise sunt cele introduse de what (+ adjectiv) + substantiv sau de how + adjectiv/adverb: What (interesting) stories he knows! Ce povestiri (interesante) ştie! How well he remembers everything! Ce bine îşi aminteşte totul! Aceste propoziţii au formă afirmativă. Ordinea cuvintelor este: subiect + predicat + etc., precedate de parte de propoziţie despre care se exprimă exclamaţia. (Aceasta ocupă totdeauna poziţie iniţială). What wonderful people they met in their trip! Ce oameni minunaţi au întâlnit în excursie! What.../how... + subiect + predicat (+ complemente). Uneori propoziţiile exclamative sunt eliptice, predicatul şi subiectul fiind neexprimate: What a wonderful voice (she has)! Ce voce minunată! How true (this is)! Cât de adevărat! 23.5.3. Propoziţii exclamative cu formă nespecifică sunt exclamaţii exprimate prin: a) propoziţii enunţiative: Her acting was perfect! Interpretarea ei a fost perfectă! You are a liar! Eşti un mincinos! Notă: O categorie aparte o formeză propoziţiile introduse de here, there, away, off, în care are loc inversiunea subiect-predicat dacă subiectul este exprimat printr-un substantiv: Here you are/Here it is (Poftim) dar: There goes the last bus. S-a dus şi ultimul autobuz! b) propoziţii interogativ - negative în care vorbitorul aşteaptă acordul interlocutorului cu cele spuse de el: Hans’t she improved! Nu-i aşa că a făcut progrese! Isn’t he clever! Nu-i aşa că-i deştept! c) interjecţii: Hush! Şşş! Dear me! Vai de mine!

EXERCIŢII:
1. This is a Dacia car. 2. They were playing tennis. 3. She needs help. 4. I do my homework in the evening. 5. They came early. 6. He has a sister. 7. The meeting began at five o’clock sharp.8. 9. He can swim. 10. She has lost her pencil. 11. I listene to

I. Treceţi următoarele propoziţii la forma negativă:

267

variante: V. You have a new dress. Anyone can do this translation. You can do this translation. 7. ... 4. His car is [blue]. He goes to work by bus.? 7.. Tom whispered something to his brother. 17. They postponed their trip [because of the weather]. 15. The teacher will talk [to our parents] tomorrow. He did his work [carefully. I write to her every week. You will explain that tomorrow. 14. He teaches English in this school. They have been here a [week]. They are still eating. There are many pictures in this book.. A: Are they still eating? B: No.. 6... Folosiţi mai multe 1.] A: Where did they play football? B: In the park.? 9. She has a new pen. They sometimes see each other. Drive more slowly..? 13.. That man is our teacher. II.. He shouldn't behave like this. Don’t make so much noise. 10 . 19. Keep quiet. They'll find him. Don’t waste your time.] 7.? 12.. 14.... They are waiting [in the other room. He did too many exercises yesterday. The jurnalist spoke [about peace and disarmament]..] 3.. Completaţi următoarele întrebări disjunctive: dialog: IV. 6.. 13. 18. ? 2.. ? 4. 20.] 2.. They shoul have left earlier.. The pupils met [their teacher] in front of the school. 2.. He is working [ on his thesis now]. Take the dog for a walk. 3. 12. 5.? 11. Don’t sing in this room... He told me something. Mary sent the letter yesterday.. 15.. . Be careful. 13.. 1.. 3. He is [ten years old.. He wants the [red] pencil. 8. 11. 10. . Everybody in this class plays football well. 1. The secretary will type the report [tomorrow.. He never used to wear a hat. 4.? 5.? 10.? 14. răspunsuri. He lives a long way from his friends. 2. This report was typed yesterday.. 7. We'd better wait for her. 5. 9.. 1..] 5. The last lesson was [very difficult.?8. .. 12. 16.. they aren't. Exprimaţi următoarele comenzi într-un mod mai politicos. They aren't.. They are going to visit the Zoo. eating any longer.] 4. There are some people in the street. Open the door. He got up late yesterday.. 16. [Two] pupils are absent today.. 8..? III.. Treceţi următoarele propoziţii la interogativ şi negativ sub formă de Exemplu:.. [Father's car] broke down yesterday.. 9. 268 .. 6.the radio in the morning. You haven’t finished yet. They didn't have a good time at the party. You'd rather not say anything. Formulaţi întrebări la care părţile de propoziţie scrise cursiv să fie Exemplu: They played football [in the park. They've already seen that film. 8.? 6. Peter reads in the library.. John doesn't know the truth.? 3. [The students in this class] work very hard. They will arrive tomorrow.

că se terminase cu indisciplina. N-a fost plecat multă vreme. You have never been to the Art Galleries. 10. Cu greu putea să vadă ceva în camera întunecoasă. să-l pui să se întreacă cu alţii dacă e nevoie. than to make him ambitious. Nu-mi place acest actor şi nici prietenului meu nu-i place. Chiar „Le ştie” altă data atât de refractar. Să las radioul aprins sau să-l sting? 7. make him compete with others if necessary. R: The coach knew there was nothing better. but nobody could stand someone else being ahead of him. He could hardly see anything in the dark room. Luca simţi după un timp. Millions of people watch the Games on televisoan. The Romanian representatives are well-trained. Even 'Know-all. VII. Nici unuia dintre ei nu i-a plăcut spectacolul. (Eugen Barbu . 1. Antrenorul ştia că nu există nimic mai bun când vrei să-l înveţi pe om ceva decât să-l ambiţionezi. 13. de la o vreme. Who have you received/did you receive that parcel from? 4. The Olympic Stadium is huge. Premiile nu erau mare lucru. Iată de ce. 3. Many top athlets compete in the Games. nu-i aşa? 5. aşa cum se întâmplă de obicei cu toţi oamenii.Unsprezece) 269 . Will you be so kind as to sing a song for us? 9. aren't they? 6. aşa cum simte învăţătorul care şi-a câştigat încrederea elevilor săi. 5. 2. începuse să promită mici premii celor mai buni executanţi ai exerciţiilor necesare antrenamentului. They're going to the match. 9. nu-i aşa? 6. 6. Se duc la meci. 11. The Games are very well-organized. He wasn't away long. Neither of them understood what you were talking about. None of them liked the show. The prizes did not amount to much. I don't like this actor and neither does my friend. 12. 2. 3. Comentaţi asupra jocurilor olimpice folosind propoziţii exclamative: Exemplu: The Olympic Games are an important event. 4. se arăta interesat de aceste jocuri. like the teacher who has gained his pupils' trust. Ei nu mai sunt aici. 10. VI. Let's turn back. 14.What an important event the Olympic Games are! How important the Olympic Games are! 1. Shall I leave the radio on or turn it off? 7. showed interest in these games. 7. 13. They obtain good results at the Games. VIII. This is the reason why he had begun to promise small prizes to those who performed best the drills necessary to their training. You must ring him up. Traduceţi în limba engleză: R: 1. as usually happens with all people. 2. 8. It's a long time since I last saw him. when you wanted to teach a man something. E multă vreme de când nu l-am văzut. They works very hard. once so stubborn.. that the indiscipline was over. 11. Hai să ne întoarcem. dar nimeni nu putea suferi ca altul să i-o ia înainte. 10. After a while Luca felt. 14. have you? 6. Thee is an atmosphere of good-will and co-operation during the Games. They come from long distances. 12. Vrei să fii aşa de drăguţă să cânţi un cântec? 9. Nici unul din cei doi n-a înţeles despre ce vorbeai. N-ai fost niciodată la galeriile de artă. 8. They aren't here any longer/They are here no longer. Trebuie să-i telefonezi. 3. De la cine ai primit pachetul? 4. There are a lot of participants in the Olympic Games. shall we? 8.

raporturile care se stabilesc între aceste propoziţii în cadrul frazei. . iar frazele prin subordonare. III. complementului direct. Identitatea raporturilor existente în cadrul propoziţiei şi al frazei face ca în studierea celor două unităţi sintactice să se întâlnească categorii similare: subiectului din propoziţie îi corespunde în frază propoziţia subiectivă. Sentence poate însemna atât frază cât şi propoziţie independentă (care nu face parte dintr-o frază). . sau poate fi în anumite relaţii cu anumite propoziţii.2. 270 .1.4.Partea III SINTAXA FRAZEI (The compound and complex sentence) III. Sintaxa propoziţiei studiază propoziţia privită independent de legătura cu alte propoziţii. Sintaxa frazei studiază felul cum se unesc propoziţiile pentru a alcătui fraze. Pentru propoziţiile din cadrul unei fraze se foloseşte termenul clause. III. III. Propoziţiile dintr-o frază sunt legate între ele: .0. formate din una sau mai multe propoziţii principale şi una sau mai multe propoziţii secundare. se numesc complex sentences.0. teacher when she was twenty three. ea este întotdeauna de sine stătătoare. se numesc compound sentences în limba engleză.raporturi de coordonare între propoziţiile de acelaşi fel.0.asindetic: fără ajutorul unui cuvânt de legătură. pronume sau adjective relative sau interogative. Unitatea de bază a sintaxei este propoziţia.0. Atenţie! În limba engleză nu există un cuvânt special pentru frază. fiind constituită din două sau mai multe propoziţii. Generalităţi III.0. Propoziţia poate fi de sine stătătoare: She is a teacher. Raporturile sintactice dintre propoziţiile unei fraze sunt aceleaşi ca şi dintre părţile unei propoziţii: . Frazele prin coodonare.cu ajutorul unor conjuncţii (coordonatoare sau subordonatoare). propoziţia completivă directă etc.3. intrând în alcătuirea unei fraze: She became a Fraza este unitatea sintactică superioară propoziţiei. alcătuite din două sau mai multe propoziţii principale.raporturi de subordonare între propoziţii dependente unele de altele. adverbe relative sau adverbe cu valoare de conjuncţie.

disjunctivă şi adversativă..1. and writes two foreign languages. subiectul din a doua (a treia etc. Conjuncţiile copulative sunt: a) and.. and. and sunt folosite pentru coordonarea a două propoziţii având acelaşi subiect. care poate fi precedată de altă conjuncţie: He went home because he was tired AND because it was late). propoziţiile aflate în raport de coordonare sunt pe acelaşi plan. În cadrul frazei. în sensul că sunt fie toate principale fie toate subordonate aceluiaşi element regent. Pentru întărire. Both Peter and Ann have won prizes. nor. Conjuncţiile copulative se aşează întotdeauna la începutul propoziţiilor pe care le introduc şi nu pot fi precedate de alte conjuncţii: I liked tea and my sister likes milk. poate fi: copulativă. b) both. b) Both. producând inversiune între subiect şi predicat: Not only did he read the whole poem. Dacă predicatele din propoziţiile coordonatoare conţin acelaşi verb auxiliar. but he also translated part of it. (he) bought a tie and (he) paid for it at the cash desk. sau pentru coordonarea a două subiecte având acelaşi predicat: He both speaks 271 . a) And poate lega două sau mai multe propoziţii. c) not only..2. Felul coordonării După natura raportului dintre elementele pe care le leagă. coordonarea în frază.. are.. ca şi în propoziţie. el se omite împreună cu subiectul: I’ve been wainting and (I’ve been) wondering where you to the conference and ask him to be punctual. conjuncţia apare de regulă o singură dată. Coordonarea copulativă (Copulative Coordination) Propoziţiile coordonate prezentate de vorbitor ca asociate se numesc copulative... Coordonarea Coordonarea este raportul dintre două sau mai multe unităţi sintactice care stau pe acelaşi plan. prin simpla alăturare a propoziţiilor coordonate.3. iar pentru propoziţii negative: d) (and) neither/nor e) neither. cât şi prin conjuncţii coordonatoare specifice.. înaintea ultimei propoziţii: Phone him at once.24.. not only poate fi aşezat în poziţie iniţială. 24. but also.) propoziţie este de obicei omis: He went into the shop. but also.. 24. c) not only. (Comparaţi cu o conjuncţie subordonatoare. invite him De două sau mai multe propoziţii coordonate prin and au acelaşi subiect. Coordonarea se poate realiza atât asindetic. Fraza prin coordonare (The Compound Sentence) 24. În al doilea caz.

Past Tense sau viitor. nor sunt folosite şi împreună pentru a nega două propoziţii legate prin and. 24.. neither. Noises. spre deosebire de limba română. Coordonarea disjunctivă se stabileşte de obicei între două alternative. Welcome. Father asked him what marks he had got. Alternativa preferată este de obicei menţionată întâi: Shall we go for a walk Adăugarea lui either înaintea primei alternative indică de regulă excluderea ambelor alternative. în funcţie de momentul naraţiunii. Este în vârstă dar plin de energie..or. dacă nu este necesar a se opta pentru o singură alternativă. Există însă şi situaţii în care coordonarea disjunctivă leagă trei sau mai multe propoziţii. interdependenţa dintre cele două propoziţii este mai mare decât la coordonarea copulativă şi cea disjunctivă.6. (and) neither/nor did he send in his paper. 272 . The noise of curtain rings being pulled aside. raportul de excludere reciprocă fiind mai puţin evident: You may either read or shall we watch TV? Raportul disjunctiv se apropie de cel copulativ şi în cazul a două propoziţii. d) Nor/neither este folosit când prima propoziţie este negativă. Mother kissed him.. iar în propoziţiile în care se exclud ambele alternative. Nor/neither cere inversiune între subiect şi predicat/verb auxiliar şi poate fi precedat de and: He 24. propoziţiile adversative neputându-şi schimba locul între ele fără a se modifica sensul: He is elderly but (he) (is) energetic. watch TV or listen to the radio. Folosirea timpurilor în frazele prin coordonare În frazele prin coordonare se pot utiliza orice timpuri verbale.nor. cu un verb la forma afirmativă. Conjuncţiile disjunctive sunt: or şi either. dintre care una este preferată într-un anumit moment. nor subliniază caracterul negativ al ambelor propoziţii. unde timpurile pot alterna: Everybody was home. Folosirea lui neither. Noises of welcome. dar: She neither ate nor drank anything...5. Acestea sunt legate de obicei prin conjuncţia adversativă but: They would like La coodonarea adversativă. dar (este) în vârstă. a book.. Excepţie: enumerările de acţiuni în stilul narativ se pun la acelaşi timp gramatical: prezent.4. 24. Coordonarea disjunctivă (Disjunctive Coordonation) Raportul de coordonare disjunctivă se stabileşte între propoziţii coordonate care sunt prezentate de vorbitor ca excluzându-se una pe alta într-o măsură mai mare sau mai mică. Comparaţi: She didn’t eat and she didn’t drink.. e) Neither..did not come to the symposium. to come but they are too busy... în funcţie de intenţia vorbitorului: I went to the seaside last yesr AND I’ll go there again next year. Coordonarea adversativă (Adversative Coordination) Propoziţiile coordonate care se opun una alteia fără a se exclude se numesc adversative.

.Bagă-te înapoi în pat. Joyce . Zgomote..Portretul artistului în tinereţe) 273 . and the nurse said: Get back into bed. The nurse asked him: Are you all right? He didn’t know. Bine-ai venit. (J. (J.The Portrait of the Artist as a Young Man) Toţi erau acasă.Nu ţi-e bine? Nu ştia. şi sora zise: .His bed was hot and his face and body were hot. Joyce . Zgomotul inelelor de perdea trase de-a parte. Zgomote de bun venit. Mama îl sărută. Tata îl întreabă ce note a obţinut. Sora îl întreabă: . Patul lui dogoreşte şi faţa şi trupul îi dogoresc.

No sooner had they reached home than is stoped raining. we Lydia liked the book so much that she read it three times. depinde de el din punct de vedere gramatical. I couldn’t understand her. c) that d) inversiune. Fraza: He asked me where I bought the dress I was wearing. Propoziţiile subordonate temporale. 25. I was wearing (propoziţie subordonată faţă de 2). pot fi propoziţii principale în frază sau subordonate propoziţiei principale în frază. Raporturile într-o frază de subordonare (Complex Sentence) se stabilesc între propoziţiile secundare sau subordonare (Subordinate Clauses) şi propoziţiile lor regente (main Clauses). Propoziţiile introduse de because şi propoziţiile consecutive ocupă de regulă o poziţie finală în frază: I can’t help you with your homework because I’m busy right now. where I had bought the dress (propoziţie secundară faţă de 1 dar regenta lui 3) 3. b) un element wh-. He asked me (propoziţia principală) 2. Unele conjuncţii subordonatoare sunt alcătuite din două elemente: o conjuncţie care apare de regulă în propoziţia subordonată şi un adverb care apare în propoziţia regentă (correlative subordinators): He was so ill that they took him to hospital. Propoziţiile subordonate sunt legate de propoziţiile lor regente prin: a) conjuncţii subordonatoare circumstanţiale. a) Conjuncţiile subordonatoare circumstanţiale sunt cel mai important mijloc de indicare a subordonării în frază. care la rândul lor. Ele se clasifică în funcţie de propoziţiile pe care le introduc. este alcătuită din: 1. Conjuncţiile subordonatoare pot fi precedate de alte conjuncţii.1.25. stayed home all day. cauzale (introduse de as/since). Fraza prin subordonare (The complex Sentence) Subordonarea este raportul sintactic existent între doi termeni dintre care unul îl determină pe celălalt. Conjuncţiile subordonatoare se aşează de regulă la începutul propoziţiei secundare. spre deosebire de conjuncţiile coordonatoare: He left early because he wasn’t feeling very 274 . condiţionale şi concesive apar de obicei în poziţie iniţială: As the weather was bad. well AND because the party was boring. Although she spoke very spoke very slowly. Aceasta poate precede sau urma propoziţia regentă.

. care îndeplinesc funcţia unor complemente circumstanţiale de timp. You’ll hear all about it where you go. whenever. C) propoziţiile circumstanţiale.propoziţii interogative indirecte: I don’t know who was there. 275 . . 25. whatever. . That nu poate fi omis când propoziţia este subiectivă: THAT he was so ill alarmed her.complement direct: I knew that she was right. .apoziţie: Your opinion. how. b) Elementele wh . acesta trebuie menţionat: Though he has never been to this twn.complement prepoziţional: I’m sure that they were right. care se comportă funcţional ca nişte adjective atributive: The man who waved to us was my uncle. which.pronume interogative sau relative: who. Elementele wh. Clasificarea propoziţiilor subordonate You’ll hear all about it when he comes. I’m sure O clasificare funcţională a propoziţiilor subordonate este în: A) propoziţii subordonate introduse de that. whom/whose. she was right. cauză faţă de elemetele lor regente: 25. that things will improve. conjuncţia that este adesea omisă: I knew she was right. c) Conjuncţia that este folosită pentru introducerea mai multor tipuri de propoziţii subordonate. Dacă o propoziţie subordonată are acelaşi subiect (şi verb auxiliar) ca şi propoziţia sa regentă.3.subiect: That he answered so well surprised everybody.nume predicativ: The belief is that things will improve. În vorbire.2. .subiect: For him to come so late is unbelievable.reprezintă: . is well founded.sunt folosite ca marcă a subordonării în: . a) Construcţiile infinitivale (to .adverbe relative: where.complement direct: I like everyone to be punctual. You’ll hear all about it if you want to. .he has often written about it. putând avea funcţia de: . condiţie. loc. when. B) Propoziţiile relative.compuşii acestora: whoever. care îndeplinesc funcţiile unui grup nominal. why.în propoziţii relative: This is the place where I first saw her. b) construcţii participiale. what. Reducerea propoziţiilor subordonate Propoziţiile subordonate pot fi reduse de obicei la construcţii cu verbe la forme nepersonale: a) construcţii infinitivale. however. wherever. whichever. .Infinitive Nominal Clauses) pot îndeplini funcţia de: . .

. . Propoziţia completivă directă îndeplineşte rolul de complement direct al predicatului din propoziţia regentă: Remember that we have to leave by 11:00 a. He told us he had understood everything.complement prepoziţional: I’m glad to be of help. Folosirea timpurilor verbale în propoziţia completivă directă este mai strictă în limba engleză decât în limba română. 25. A.subiect: Helping people in need is the main duty of the Red Cross. remember.2. ele se împart în propoziţii subordonate completive directe. Atenţie! Nu foloseşte conjuncţia that după: I wish. Cred că o să vină la timp. Conjuncţia that trebuie păstrată când propoziţiile sunt lungi şi au multe complemente circumstanţiale: I don’t suppose that he indends to return until tomorrow. subiective. believe. Nu cred că intenţionează să se întoarcă până mâine.3. Ne-a spus că a înţeles tot. apoziţionale etc. Să nu uiţi că trebuie să plecăm în jurul orei 11. Propoziţia completivă directă (The Direct Object Clause) 25. requires a great deal of work. 25. Conjuncţia that este deseori omisă în engleza familiară după verbe ca: think. 25. b) Construcţiile participiale (ing-Nominal Clauses) pot îndeplini funcţia de: . I’d sooner: I wish you could find out the truth.4. numită în limba engleză Sequence of Tenses (Corespondenţa Timpurilor). suppose. Cred că o să vină la timp.nume predicativ: His hobby is collecting Romanian stamps..4.4. . Corespondenţa timpurilor. predicative. . 25. 276 .4. . Aş dori să poţi afla adevărul.1. see. being secretary of the sports club. Raportul logic stabilit între timpul predicatului din propoziţia principală/regentă şi timpul predicatului din propoziţia subordonată este exprimat pe plan sintactic printr-o anumită concordanţă sau corespondenţă a timpurilor verbale folosite în cele două propoziţii. L-am întrebat dacă a înţeles intrucţiunile. Propoziţiile enunţiative şi interogative trecute la vorbirea indirectă sunt de asemenea completive direecte: We asked him whether he had understood the instructions.m.4.apoziţie: His desire to become a veterynary doctor was finally fulfilled.complement direct: I don’t like lying to people. imagine. Propoziţiile subordonate introduse de that (That Clauses) Propoziţiile subordonate introduse de taht pot îndeplini mai multe funcţii pe lângă elementele lor regente. I suppose he will come in time. understand say: I think he will come in time. hear.4. În consecinţă. know.apoziţie: His present job. I’d rather.compement prepoziţional: I’m proud of being her pupil.nume predicativ: To be a doctor is to be very hard working. .

Ştiu că el va dirija concertul de diseară. I know he will conduct the concert tonight. Present Perfect). Regula IV. Dacă verbul propoziţiei principale este la un timp trecut. We knew (that) they were away. He had menioned (that) she would help us. iar Past Pense (acţiuni simultane) se traduce de obicei prin prezent: Ştiam că ei sunt plecaţi din oraş. Noi ştiam/El menţionase că ei sunt/erau plecaţi din oraş. în propoziţia completivă se poate folosi viitorul (spre deosebire de celelalte propoziţii subordonate): I know that he will come tomorrow. He had menioned (that) they were away. în propoziţia completivă se poate folosi orice timp afară de viitor: I shall inform him that i need his report tomorrow. sau Present Perfect. Regula III.Există câteva reguli generale de corespondenţă a timpurilor care se aplică în principal la propoziţia completivă directă: Regula I. perfectul compus este mia frecvent: Ştiam că ea a trimis scrisoarea. Îl voi informa că am nevoie de raportul lui mâine. în propoziţia completivă se poate folosi orice timp cerut de logica enunţului: I know she has sent the letter. verbul propoziţiei subordonate trebuie de asemenea să fie la un timp trecut: We knew (that) she had sent the letter. Regula II. Noi ştiam/El menţionase că ea a trimis/trimisese scrisoarea. Ştiu că ei au venit ieri. Ştiu că ea a expediat scrisoarea. Atenţie! la traducerea în limba română! Past Perfect (pentru exprimarea anteriorităţii) se poate traduce prin maimult-ca-perfectul. 277 . Noi ştiam/El menţionase că ea ne va ajuta. Dacă verbul propoziţiei principale este la un timp prezent (present. He had menioned (that) she had sent the letter. Dacă verbul propoziţiei principale este la viitor. I know they came yesterday. Ştiu că va veni mâine. We knew (that) she would help us. Când verbul din propoziţia principală este la prezent.

Cred că vor veni mai târziu.trecut: 1. Cred că am întâlnit-o. Excepţii la regula IV: Fac excepţie de la corespondenţa timpurilor trecute completivele directe care a) fapte cu valabilitate generală. I think they will come later.în .Corespondenţa între timpurile din propoziţia principală şi din completiva directă (Sequence of Tenses): Raportul acţiunii din propoziţia Timpul predicatului din Timpul predicatului din subordonată faţă de principală subordonată acţiunea din principală 1. I thought he was right. 2. I think I have met her before. I thought I had met her before. Present Perfect) utilizate pentru exprimarea unor acţiuni prezente şi timpurile trecute (Past Tense. I think he is right. exprimă: 278 . Un paralelism similar există între viitor şi viitor . adevăruri (considerate) absolute: We were told that Shakespeare is the greatest English writer. Am crezut că vor veni mai târziu. anterioritate Present/Present Perfect/ Future Past Tense/Past Perfect Present/Present Perfect/Future Past Tense/Past Perfect Present/Present Perfect Future Past Tense/Past Perfect Present Perfect Past Perfect Present Tense Past Tense Future Present Future-in-the-Past 2. 3. Am crezut că o mai întâlnisem. I thought they would come later. Past Perfect) întrebuinţate pentru redarea unor acţiuni trecute. simultaneitate 3. posterioritate Se poate observa paralelismul între timpurile prezente ale indicativului (Present. Am crezut că are dreptate. Ni s-a spus că Shakespeare este cel mai mare scriitor englez. Cred că are dreptate.

I’d rather he worked harder. acesta fiind adevărat şi în I realized he is a South American. I’d sooner he had made more efforts to improve. I’d sooner he would come tomorrow. think.momentul vorbirii: Sud. arrange. verbul din subordonata completivă se pune la subjonctivul prezent analitic should + infintiv: Căpitanul ordonă / a ordonat ca echipajul să părăsească vasul. realize. hope. Atenţie! Verbul wish este urmat de verbe la indicativ (prezent. I’d rather he had made more efforts to improve. sau o rugăminte politicoasă: I wish you would speak louder. Aş prefera ca el să muncească mai mult. Ar dori/Ar fi dorit să locuiască la ţară. Aş dori/v-aş ruga să vorbiţi mai tare. Aş prefera ca el să fi făcut mai multe eforturi pentru a se perfecţiona. urge. Sper că va veni la timp. demand. Aş dori/Aş fi dorit/ca ea să fie aici cu noi. b) completivele directe după verbe ca know. I’d sooner he worked harder. Am fi dorit ca ea să fi venit cu noi. suggest. pentru a exprima regretul faţă de o acţiune nerealizată în trecut: We wish(ed) she had joined us. Aş prefera ca el să vină mâine. 279 . b) Subjonctivul prezent sintetic este folosit în varianta americană a limbii engleze şi uneori în limba engleză scrisă: The captain ordered that the crew abandon Regula VI. I’d rather he would come tomorrow. Mi-am dat seama că este din America de Regula V. viitor) când are sensul de a spera: I wish he will come in time = I hope he will come in time. Aş dori ca el să vină la timp dar nu cred că o va face. Folosirea timpurilor după verbul wish: Verbul wish este urmat de: a) Past Tense. b) Past Perfect. sau faţă de o situaţie de mai lungă durată: He wishes/wished he lived in the country. c) Would + infinitiv pentru a exprima o dorinţă pentru o acţiune viitoare (care nu are şanse de a se realiza): I wish he would come in time (but I don’t think he will). I’d sooner: The captain orders that the crew should abandon ship. require. order. propose. Folosirea subjonctivului în propoziţia completivă directă: a) După verbe ca ask. ship. Regula VI se aplică şi la I’d rather. pentru a exprima regretul faţă de o acţiune nerealizată în prezent: I wish(ed) she were/was here with us. believe. regret care presupun adevărul complementului direct.

5. După unele verbe se poate folosi o construcţie gerundială în locul celei infinitivale. At the last moment. prepoziţia se omite: a) când prepoziţia completivă este introdusă prin that: ea mi-a amintit că nu putea să meargă.4. Vreau să vorbesc cu el. Nu-mi place ca el să ne telefoneze aşa de des. pentru a sublinia legătura dintre cele două acţiuni (şi nu dintre subiecte): I don’t like his ringing us up so often. (accentul cade pe acţiunea de telefoane). sau cu complementul direct. Propoziţia completivă directă poate fi înlocuită de o construcţie infinitivală când subiectul ei identic cu subiectul din propoziţia regentă: I want to talk to him.Atenţie! Wish urmat de o completivă directă se traduce în limba română prin condiţional + subjonctiv: I wish she were here = Aş dori ca ea să fie aici. ea m-a convins că nu putea să meargă. Nu-mi place că ne telefonează aşa de des. La fel: I’d rather he worked harder = Aş prefera ca el să muncească mai mult. Această propoziţie este introdusă de elemente wh.1. După anumite verbe.5. 25. Priveşte la cine a venit. (accentul este pe subiectul completive). În ultimul I wonder which of these ties he wants to buy. prepoziţia completivă prepoziţională poate fi anticipată de pronumele it. Look where he is going. În ultimul moment. ea a fost încântată că nu putea să meargă. în care caz se foloseşte construcţia Acuzativ + infinitiv: I want her to talk to the child. Priveşte unde se duce. Propoziţia completivă prepoziţională 25. At the last moment. At the last moment.5. 25. În propoziţia completivă prepoziţională. Mă întreb care cravată vrea s-o She hasn’t decided which of these ties he wants to buy. 25. I wished she had been with us = Aş fi dorit ca ea să fi fost cu noi. Dar: I don’t like him to ring us to often. she reminded me that she couldn’t go. vrea s-o cumpere. care îndeplineşte rolul de complement prepoziţional formal în propoziţia regentă: 280 .însoţite sau nu de prepoziţii: Look at what she has bought. În ultimul moment. she persuaded me that she couldn’t go. Nu s-a hotărât care I’m not sure which of these ties he wants to buy. b) după anumite verbe şi adjective: cumpere. Priveşte la ce-a cumpărat. Reducerea propoziţiei completive directe. Nu sunt sigur care cravată cravată vrea s-o cumpere. she was delighted that she couldn’t go. moment. Look at who has come. 25.5.5.3.2. Vreau ca ea să vorbească cu copilul.

I was sorry they should have sold their car. be surprised/astonished/amazed.6. You may rely upon it that he will keep his promise. Am fost dezamăgit că au venit aşa de târziu. I’m amazed that they should bring the children here for the summer. We agreed upon it that he was right. În toate cazurile folosirea subjonctivului accentuează ideea: Mi-a părut rău că şi-au putut vinde maşina.6. După construcţiile la un timp prezent exprimând sentimente: be sorry. Am căzut de acord că ea îşi va cere scuze.5. We agreed upon it that she would apologize. b) la Present Perfect/Past Tense sau should + infinitiv perfect pentru exprimarea unei acţiuni anterioare celei din principală: I’m surprised that he has accepted their offer.1. se aplică corespondenţa timpurilor trecute: a) simultaneitatea: Past Tense sau should + infinitiv: I was disappointed they were so late. Propoziţia subiectivă (The Subject Clause) 25. Am căzut de acord că el are dreptate. I was sorry they had sold their car. turn out: 281 . appear. change. Dacă verbul din principală este la un timp trecut. În propoziţiile completive prepoziţionale se aplică corespondenţa timpurilor: We agreed upon it that it had been a misunderstanding. Mă surprinde faptul că a acceptat oferta lor.ţine promisiunea. Propoziţia subiectivă apare după sau înaintea: a) verbelor seem. 25. Pe când infinitivul scoate în relief acţiunea care a avut loc : Mia părut rău că şi-a vândut maşina.4. I was disappoited they should be so late. I’m surprised that he should have accepted their offer. b) anterioritate: Past Perfect sau should + infinitiv perfect: Mi-a părut rău că şi-a vândut maşina. Poţi să fii sigur că îşi va 25. be disappointed. Am căzut de acord că a fost o neînţelegere. Sunt uimit că-şi aduc aici copiii vara. verbele din propoziţia completivă pot fi puse: a) la prezentul indicativ sau subjonctivul should + infintiv pentru exprimarea unor acţiuni simultane: I’m amazed that they bring the children here for the summer.

Folosirea timpurilor în propoziţia subiectivă. Poziţia normală a propoziţiei subiective este după propoziţia regentă. important. certain. propoziţia subiectivă ocupă uneori poziţie iniţială: That he has refused our offer amazes me. Este important să-ţi faci temele cu grijă. conform corespondenţei timpurilor trecute: Modul indicativ sau subjonctiv: a) După construcţii exprimând sentimente sau mirarea: it is strange. În engleza literară. annoying. true. alarming. trouble etc. scare. 25. splendid. It was a surprise that he would come. A) Modul indicativ: a) Un timp prezent în regentă poate fi urmat de orice timp în propoziţie subiectivă: It is unlikely that they have talked/will talk about this. În propoziţia subiectivă se poate folosi: a) modul indicativ. amaze. Locul propoziţiei subiective în frază. etc. clear. pentru a exprima: 1) simultaneitatea = la prezent sau subjonctiv should + infinitiv: It was a surprise that he had phoned.I seemed that he was wrong. b) Un timp trecut este urmat tot de un timp trecut. Este ciudat ca ei să ajungă înaintea noastră. propoziţia subiectivă fiind anticipată de pronumele introductiv .2. Folosorea timpurilor în propoziţia subiectivă depinde şi de timpul verbului din propoziţia regentă. 25. b) unor adjective ca: likely. alarming. 282 .anticipativ it cu funcţie de subiect formal al regentei: It is important that you should do your homework carefully. verbul din propoziţia subiectivă se pune.: That she hasn’t written yet amazes me. surprising.3. Folosirea subjonctivului arată că acţiunea este văzută ca o idee. It is splendid that the children go to bed early. discourage. Este puţin probabil că ei au vorbit/vor vorbi despre asta. It is splendid that the children should go to bed early. b) modul subjonctiv. embrarrass. Mă surprinde că a refuzat oferta noastră.la Present Perfect/Past Tense sau should + infinitiv perfect: It is gratifying that he waited until the train arrived.6. relieve. presupunere: It is strange that should arrive before us. attract. It was a surprise that he behaved like that.6. possible. 2) anterioritatea . c) a unor verbe tranzitive exprimând stări sufleteşti: alarm. Folosirea indicativului arată că acţiunea din propoziţia subiectivă este văzută ca un fapt real. săvârşit: It is strange that they arrived before us. E ciudat că au ajuns înaintea noastră. gratifying.: It’s possible that the tourists have arrived. It is gratifying that he should have waited until the train arrived. confuze.

săvârşit. Este/Era necesar ca el să găsească imediat o soluţie. Reducerea propoziţiei subiective. b) subiectul generic sau nedefinit al propoziţiei subiective este subînţeles: It is good to be careful. 1) Propoziţia subiectivă poate fi redusă la o construcţie infinitivală dacă: a) propoziţia principală conţine un substantiv sau pronume care poate fi subiect al infinitivului: It was kind of you to help us. Faptul că locuieşte lângă şcoală este un avantaj pentru el.Past Tense sau should + infinitiv: It was alarming that Mary studied until midnight.b) Dacă construcţiile de mai sus sunt la Past Tense. essential. it is probable. pe când indicativul exprimă acţiunea ca un fapt real. B) Modul subjonctiv: a) În propoziţiile subiective introduse de is is/was advisable. To live near school is an advantage for him. Indicativ: Era ciudat că ei au ajuns înaintea noastră. It was strange that they should have arrived before us. Living near school is an advantage for him.to. Notă: În engleza americană. right. este preferat subjonctivul prezent sintetic la forma afirmativă: It is/was necessary that he find a solution immediately.4. Ambele construcţii pot fi anticipate de pronumele it: It’s not easy to try to persuade her. 2) pentru anterioritate: Past Perfect sau should + infinitiv perfect: Folosirea subjonctivului în toate aceste propoziţii exprimă acţiunea ca o idee. Este bine să fii atent. Este intenţia mea să fac acest lucru. Subjonctiv: Era cioudat ca ei să fi ajuns înaintea noastră. desirable. It is my intention to do it. For + pronume se omite dacă înţelesul reiese din context: It is easy for us to say no. La forma interogativă însă. se întrebuinţează subjonctivul prezent analitic cu may/might: It is possible that she may phone me tonight. presupunere. inevitable. It was alarming that Mary should study until midnight. 2) Adeseori construcţia infinitivală este înlocuită de o construcţie gerundială: It was strange that they had arrived before us. vital se foloseşte subjonctivul prezent analitic cu should: It is/was necessary that he should find a solution immediately. b) După it is possible. A fost drăguţ din partea ta să ne ajuţi. în propoziţia subiectivă se întrebuinţează: 1) pentru simultaneitate . important. Este posibil ca ea să-mi telefoneze diseară. (Ne) este uşor să spunem nu. It’s not easy trying to persuade her. imperative. necessary. se foloseşte should + infinitiv: Is it possible that I should see you this evening? Este posibil să te văd diseară? 25. Construcţia infinitivală poate fi şi infinitivul cu for . Nu este uşor să încerci să o convingi.6. 283 .

3. b) După un verb trecut. Propoziţia predicativă este folosită după verbul capulativ be. The important fact is that the book will be soon published. The important fact is that he has written about it. when.2. adjectivele relative which. The problem was that they were in town. Faptul că totul mergea prost i-a alarmat. Problema era că telefonaseră. Faptul important este că a scris despre el. Faptul important este că s-a născut în acest oraş. Propoziţiile relative sunt introduse de pronumele relative who.7. why. care aduc explicaţii suplimentare despre un element nominal de regentă. Problema era că vor veni a doua zi. 25.8.2.1.8. 25. cu funcţia de apoziţie a unui nume din regentă. Arta înseamnă a învăţa făcând. 25. what. C) propoziţii apoziţionale.7. Autobuzul care merge la gară opreşte la colţ. which şi that (numai relativa restrictivă). Propoziţiile relative (Relative Clauses) 25. Faptul important este că volumul va fi publicat în curând. 25. Propoziţia predicativă poate fi redusă la o construcţie gerundială: 25.8. Propoziţia predicativă (The Predicative Clause) 25. 25.3) Propoziţia subiectivă mai poate fi înlocuită şi de nominativul absolut + participiul prezent: Everything going wrong alarmed them.7. The problem was that tthey would come the next day. limitând înţelesul unui nume de regentă. whose şi adverbele relative where. That is learning by doing. Propoziţiile relative se împart în: A) propoziţii relative restrictive. se aplică corespondenţa timpurilor în trecut: The problem was that they had phoned.1.7. Propoziţia relativă restrictivă este esenţială pentru înţelesul propoziţiei regente şi nu se se desparte prin virgulă de aceasta.8. B) propoziţii relative descriptive. what.3. Folosirea timpurilor: a) Orice timp poate urma unui prezent în regulă: The important fact is that he was born in this town. Problema era că erau în oraş. The bus that goes to the station stops at this corner. 284 .

that şi prin adverbe relative: where. I-am arătat rochia pe care o voi purta mâine la serbarea şcolară. Adăugând informaţii suplimentare şi putând fi omisă fără ca sensul să fie afectat. has just phoned. The icecream that has chocolate in it costs more. 25. poate fi folosit ca subiect atât pentru persoane. pe care l-am cumpărat acum două luni. în funcţie de intenţia vorbitorului. cât şi pentru obiecte (who este însă preferat după substantivul people şi pronumele those): The students that are waiting outside are tourists. Mi-a plăcut filmul pe care l-am văzut ieri. when etc. care introduce numai propoziţii relative restrictive. independent de verbul din principală: I showed him the dress I’ll wear at the school festival tomorrow. Studenţii care aşteaptă afară sunt turişti. Folosirea timpurilor în propoziţiile relative În propoziţiile relative se poate folosi orice timp. dar that este mult mai The icecream which has chocolate in it costs more. Dacă complementul este prepoziţional. The store where I buy groceries is across the street. Adverbele relative where şi when sunt deseori întrebuinţate pentru introducerea propoziţiilor relative în loc de prepoziţie + pronume relativ: Magazinul în care cumpăr coloniale este vizavi. 25.6.8. Propoziţia relativă poate fi redusă la: 285 . Pronumele relativ that. Oamenii care aşteaptă afară sunt turişti. which. which we bought two month ago. Magazinul unde cumpăr coloniale este vizavi. The store in which I buy groceries is across the street.8.4. that se omite. Îngheţata care are ciocolată în ea costă mai mult. 25. al cărui nume nu mi-l amintesc niciodată. frecvent: Which este uneori folosit ca subiect pentru obiecte. The people who are waiting outside are tourists. Pronumele relativ este de obicei omis când substantivul pe care-l determină propoziţia relativă poate fi complement direct al predicatului din relativă: I liked THE FILM we saw yesterday. Propoziţia relativă descriptivă nu este esenţială pentru înţelesul propoziţiei regente. Our new TV set. Propoziţia relativă descriptivă.Propoziţia relativă restrictivă este introdusă prin pronume relative: who. is very good. Televizorul nostru cel nou.5. Sportul care îmi place este fotbalul. este foarte bun.8. iar propoziţia se aşează la sfârşitul propoziţiei relative: The sport I am fond OF is football. relativa descriptivă se desparte prin virgulă de propoziţia regentă: Your deskmate. whose name I can never remember. Tocmai a telefonat colegul tău de bancă.

Cel mai bun lucru pe care-l ai de făcut este să-i urmezi sfatul. frightens me. to do everything by himself. The best thing for you to do is to follow his advice. (Subiectul propoziţiei reduse este de obicei un pronume sau substantiv din propoziţia regentă): Echipele care joacă la olimpiadă poartă uniforme speciale. 25. His idea. adjectiv sau participiu singur sau cu o complinire. impression. b) dacă propoziţia principală nu conţine un asemenea cuvânt. how. Trebuie rezolvată problema privitoare la modul cum va fi expediată marfa. idea. când subiectul ei este generic sau nedefinit sau când el este prezent în propoziţia regentă: The question of how to send the goods has to be settled. c) dacă subiectul contrucţiei infinitivale nu este exprimat în propoziţia regentă. Propoziţia apoziţională este de obicei introdusă de: when. doubt. question. reason. was wrong. whether. de a face totul singur. care poate fi un substantiv.7. Echipele selectate pentru olimpiadă poartă uniforme speciale.8. excuse. sau printr-un posesiv (acuzativ + gerund): why. 25. Ideea lui. fiind general sau nehotărât. The teams playing in the Olympics wear special uniforms. where. el va fi exprimat printr-un acuzativ în propoziţia apoziţională în construcţia Infinitivul cu for-to: Our hope for him to return soon is faint. Cererea preşedintelui ca şedinţa de după-amiază să fie amânată a fost acceptată. mother giving intructions and we following them c) Propoziţia apoziţională poate fi redusă şi la un nominativ absolut : This is propoziţiile circumstanţiale (Adverbial Clauses) Propoziţiile subordonate circumstanţiale sunt de mai multe feluri: 286 . that. Nu ştiu motivul pentru care a plecat aşa de grăbit. suggestion. fact şi se construiesc cu indicativul: I don’t know the REASON why he left in such a hurry. În propoziţiile atributive apozitive pe lângă substantive ca wish. recommendation.8. E slabă speranţa ca el să se întoarcă în curând. request se foloseşte subjonctivul analitic exprimat prin should + infinitiv: The chairman’s REQUEST that he afternoon session should be postponed was accepted. mă înspăimântă. Propoziţia apoziţională poate fi redusă: a) la o construcţie infinitivală sau gerundială . 25. problem.8. b) la o construcţie infinitivală activă cu un sens pasiv: This is not a thing to play with. el este prezent sub forma acuzativ în construcţia infinitivul cu for-to.9. our way. My impression. Acesta nu este un lucru cu care să te joci. sau este subînţeles.a) o apoziţie. of Peter’s enjoying himself. The teams selected the Olympics wear special uniforms. propoziţiile apoziţionale îndeplinesc funcţia de apoziţii pe lângă substantive din regentă ca opinion.8.

Nici n-au apucat să se urce în tren că a şi plecat. I told you I would call on you when I had some spare time. În timp ce te pregăteşti. am să dau un telefon. no sooner (de-abia) pot şi ele introduce 25. scarcely. Aceleaşi reguli sunt valabile şi când predicatul propoziţiei regente este la viitor în trecut: Atenţie! la traducerea acestor propoziţii! În limba română se foloseşte viitorul în temporală. Hardly has he finished eating a cake when he begins another.2. vom face o plimbare. şi Past Perfect pentru exprimarea unei acţiuni anterioare celei din principală: They left the clasroom as soon as they had finished their papers. Propoziţia circumstanţială de timp este introdusă de conjuncţiile: Hardly şi scarcely sunt urmate de conjuncţiile when. Unui viitor în regentă îi corespunde un prezent în temporală. Te voi ajuta de îndată ce îmi voi fi terminat lecţiile. pentru exprimarea simultaneităţii: When I left for school this morning.9. Atenţie! la diferenţa dintre română şi engleză./Am să te ajut când am să-mi termin lecţiile. before.9. Te voi ajuta îndată ce îmi voi (fi) termina(t) lecţiile. I’ll help you as soon as I have finished my homework. iar no sooner de than: He has hardly finished eating a cake when he begins another. we’ll go for a walk. No sooner had they got on the train than it left. şi un prezent sau Present Perfect pentru anterioritate: After the film is over. Un timp prezent în regentă este urmat de un timp prezent în circumstasnţiala de timp: When I have some days off. Notă: Adverbele hardly. Un predicat la un timp trecut în propoziţia principală cere Past Tense în propoziţia temporală. După ce se va termina filmul. 25. Te voi aştepta chiar aici când vei ieşi din sala de examen. They had no sooner got on the train than it left. 287 . Folosirea timpurilor în propoziţia circumstanţială de timp.9. Au ieşit din clasă de îndată ce/imediat după ce şi-au terminat lucrările. Nici n-apucă să termine de mâncat o prăjitură că şi începe alta. Când am plecat la şcoală azi de dimineaţă. as soon as. pe când în limba engleză numai Past Tense sau Past Perfect: Ţi-am spus că voi trece pe la tine de îndată ce voi fi terminat cartea. after. Ţi-am spus că voi trece pe la tine când voi avea puţin timp liber. I told you I would call on you as soon as had finished the book. are loc inversiune între subiect şi verbul auxiliar. I’ll be waiting right here when you come out the examination room. Propoziţia circumstanţială de timp (The Adverbial Clause of Time) when. propoziţii temporale. as. I’ll make a telephone call. I go to the mountains.25. Când am câteva zile libere. merg la munte. ploua cu găleata. whenever. while. pentru întârire. pentru a exprima simultaneitatea acţiunilor: While you are getting ready. it was raining heavily. Dacă adverbele de mai sus ocupă primul loc în propoziţie.1. until/till. since etc.

Notă: Datorită sensului. adjectiv sau participiu. am vizitat Galeriile de Artă de mai multe ori. De când locuim aici. his mother cooked dinner. untill/till pot fi urmate de Past Tense sau de Past Perfect în subordonata de timp: He rang up all his friends after he returned from the trip. (when = as soon as) Când Petre s-a întors de la şcoală. She gave him your message before you arrived. 288 . own) since poate fi urmat de acest timp şi în propoziţia temporală: De când am venit în acest oraş. Cu verbe care indică durata (ex. Aş încerca să trec pe la tine înainte să pleci în oraş. Reducerea propoziţiei circumstanţiale de timp. verbul din circumstanţiala de timp este la Past Tense: I would try to call on you before you went away. (when = at that moment) Am plătit pentru materiale când le-a livrat întreprinderea. 25. mama sa a pregătit masa. b) succesiunea imediată a celor două acţiuni: When Peter returned from school. (them = after) Am plătit pentru materiale după ce le-a livrat întreprinderea. after poate fi urmat de Past Tense sau de Past Perfect.9. Conjuncţia since cere folosirea lui Present Perfect în propoziţia principală pentru a indica perioada de timp până la (sau eventual şi în) momentul prezent. stay. when este urmat de Past Tense pentru a indica: a) simultaneitatea acţiunilor din cele două propoziţii: We paid for the materials when the company delivered them. He didn’t leave until he had received a definite answer. Spre deosebire de conjuncţiile de mai sus. Since we came to this town we have visited the Art Galleries several times. pentru a exprima anterioritatea acţiunii din circumstanţiala de timp faţă de acţiunea din propoziţia principală: În mod similar. al cărui subiect este subiectul din propoziţia regentă: He always sings while shaving. Ea i-a transmis/îi transmisese masajul tău înainte să soseşti tu. Before permite folosrea lui Past Tense sau a lui Past Perfect în propoziţia principală însoţită de o subordonată temporală la Past Tense: He didn’t leave until he received a definite answer.: live.3. În toate cele trei cazuri. folosirea lui Past Perfect subliniază anterioritatea acţiunii.Când verbul din propziţia regentă este la modul condiţional. He rang up all his friends after he had returned from the trip. Propoziţia circumstanţială de timp poate fi redusă la o contrucţie formată dintr-o conjuncţie de timp şi un substantiv. She had given him your message before you arrived. Totdeauna cântă când se bărbiereşte. When este urmat de Past Perfect pentru a arăta că acţiunea din subordonata de timp o precede pe cea din principală: We paid for the materials when the company had delivered them. Since we’ve been living here we have visited the Art Galleries several times. be. Nu a plecat până nu a primit un răspuns precis. am vizitat Galeriile de Artă de mai multe ori.

10. Seamănă cu tine prin faptul că-şi petrece timpuil liber citind. După conjuncţiile care pot fi folosite şi ca prepoziţii. Aţi vrea vă rog să puneţi cărţile înapoi/unde le este locul. his friends came to celebrate. Mergând spre şcoală l-am întâlnit pe profesorul de engleză. He bought the house unrepaired and unpainted. care poate fi prezentă sau perfectă: Walking to school. Propoziţia circumstanţială de mod propriu-zisă (The Adverbial Clause of Manner) Aceasta este introdusă de (exactly) as. prietenii au venit să-l sărbătorească. 289 . Propoziţia circumstanţială de loc este introdusă de adverbele where.10. ţara a devenit o provincie romană. se folosesc construcţii gerundiale: I swiched off all the lights before going to bed. b) o construcţie gerundială. it become a Roman province. exprimat printr-un pronume sau substantiv în cazul genitiv sau acuzativ: După ce Tom/el şi-a luat toate examenele. Am stins toate luminile înainte să merg la culcare. After him passing all his exams. his friends came to celebrate. Propoziţia temporală poate fi înlocuită şi de o construcţie prepoziţională: After Dacia’s defeat by the Romans. m-am dus la cinema. after sau berfore poate avea şi un subiect diferit de cel din propoziţia regentă. After his passing all his exams. A cumpărat casa nereparată şi nevăruită. 25. Oriunde mergeam. Propoziţia circumstanţială de loc (The Adverbila Clause of Place) 25. I went to the cinema. we met hopitable people.1.Conjuncţia poate fi omisă înaintea construcţiei participiale. Terminându-mi lecţiile/După ce mi-am făcut lecţiile.2. Circumstanţiala de loc este de obicei înlocuită de un adverb de loc sau de o contrucţie prepoziţională: Would you please put those books in their right place? We met hospitable people everywhere. 25. After Tom’s passing all his exams. întâlneam oameni ospitalieri. Afeter Tom passing all his exams. Propoziţia circumstanţială de mod propriu-zisă poate fi redusă la: a) un participiu prezent sau trecut când subiectul participiului este subiectul sau complementul predicatului din propoziţia regentă: He came to us smiling. Wherever we went. his friends came to celebrate. după o prepoziţie: He resembles you in spending jhis spare time reading. Se îndreaptă spre noi zâmbind. wherever şi se construieşte cu orice timp: Would you please put those books back where they belong. Construcţia gerundială introdusă de on. Having done my homework. his friends came to celebrate.10.11. Va face exact cum i-ai spus. I met my English teacher. (just) as şi se construieşte cu orice timp cerut de logica enunţului din principală: He will do just as you told him. 25. După înfrângerea Daciei de către romani.

He was as busy as we had thought. 25. cu atât vei obţine rezultate mai bune.1. Ea vorbeşte englezeşte mai bine decât el. Am cântat mai bine decât el. Au auzit un asemenea zgomot. Se deosebeşte de tine la dispoziţie.12. as if. Propoziţiile comparative introduse de as. such sau the same pot anticipa conjuncţia as: The film is not as good as you thought. so. He was as busy as him son is now. dar: She speaks English better than she writes it.12. They heard such a noise as they had never heard before. Conjuncţia than este precedată de un adjectiv la gradul comparativ care se află în propoziţia regentă: He was older than we had expected. pronumele personale sunt în cazul acuzativ: I sang better than he did. Cuvintele as. the better results you will get. Cu cât vei munci mai mult. verbul poate fi omis. the more they liked each other.2. Verbul nu poate fi omis decât dacă este be sau dacă atât regenta cât şi subordonata conţin acelaşi verb: She Speaks English better than him (Than he speaks it). Folosirea timpurilor în propoziţiile comparative. sau: Part Tense + Past Tense: The more frecvently they met. cu atât se plăceau mai mult. Cu cât se întâlneau mai des. Filmul nu este atât de bun cât ai crezut. Conjuncţia as este precedată în regentă de un adjectiv la gradul pozitiv sau de un substantiv.12. cum nu mai auziseră niciodată. I sang better than him. În acest caz. Propoziţia circumstanţială de mod comparativă (The Adverbial Clause of Comparison) 25.. se folosesc de regulă viitorul în principală şi prezentul în comparativă: The harder you work. He was as busy as a man could be. He left for school the same time as I did. 25. Propoziţia comparativă eliptică este mai frecventă decât cea în care verbul este exprimat. Propoziţia circumstanţială de mod comparativă este introdusă de conjuncţiile as. El era mai în vânrstă decât crezusem. În propoziţiile circumstanţiale de mod comparative. than. than se construiesc cu orice timp condiţionat logic de predicatul propoziţiei principale: În propoziţia comparativă de tipul cu cât. care se contruieşte în limba engleză cu ajutorul a două adjective sau adverbe la comparativ (unul în propoziţia regentă.cu atât. 290 . Am cântat mai bine decât a cântat el. A plecat la şcoală la aceeaşi oră la care am plecat şi eu. altul în propoziţia comparativă).c) prepoziţie + substantiv: He differs from you in disposition. precedate de articolul hotărât the. Ea vorbeşte limba engleză mai bine decât scrie.. as though. He was as busy as you are going to be.

13. ireală: It looks as if he has been here. 291 . 25. I got up at ten this morning because today is Sunday. s-a dus la culcare devreme. Propoziţia comparativă poate fi înlocuită de un adjectiv. He behaves/behaved as if he had been here (but je hasn‘t/hadn’t).3. Era admirat fiind un om de caracter.12. Deoarece nu se simţea bine. Dacă propoziţia comparativă este introdusă de than. Circumstanţiala cauzală poate fi redusă la un participiu. un participiu sau de o construcţie prepoziţională: Se purta de parcă ar fi fost supărată. adjectiv. N-a făcut nimic altceva decât să-şi semneze numele. Deoarece Dan este cam uituc.13. She behaved as though dazed. It looks as if it is going to rain. Se purta de parcă ar fi fost ameţită.13. I got up at ten this morning because I hadn’t been able to sleep all night. his wife gave him a list. He talks/talked as if he were a teacher (but he isn’t/wasn’t). (and he has).2. dar: Se poartă de parcă ar fi fost aici. 25. Propoziţia circumstanţială cauzală este introdusă de conjuncţiile because. 25. as though. Azi dimineaţă m-am sculat la ora zece pentru că n-am putut dormi toată noaptea. soţia lui i-a dat o listă. cele ireale prin condiţional: Se pare că a fost aici. he went to bed early. Se purta de parcă ar fi căutat ceva. since şi se construieşte cu orice timp condiţionat logic de verbul din principală: Since Dan often forgets things. ea poate fi înlocuită de un infinitiv (cu sau fără to): He did nothing more than (to) sign his name. She behaved as though angry. She behaved as if seeking encouragement. substantiv sau o construcţie prepoziţională: Feeling unwell. Se purta de parcă ar fi avut nevoie de o încurajare. (It’s cloudy). (după un verb prezent sau trecut) se contruiesc cu indicativul preznet sau viitor pentru exprimarea unei comparaţii reale: şi cu Past Tense (simultaneitate) sau Past Perfect (anterioritate) pentru a exprima o comparaţie imaginară. Azi dimineaţă m-am sculat la ora zece pentru că azi e duminică.Propoziţiile comparative introduse de as if. as. He was admired as a man of character. Propoziţia circumstanţială cauzală (The Adverbila Clause of Reason) 25. She behaved as if in search of something. Comparaţiile reale se traduc în română prin indicativ.1.

o condiţie ireală trecută.14. care se referă la: . Propoziţia circumstanţială condiţională este introdusă de conjuncţiile: if. suppose/supposing Condiţia negativă este introdusă de unless. we could go for a walk. Mi-a fost ruşine că au vorbit aşa. o condiţie ireală prezentă sau viitoare. călătoria. (that). provided (that)/so long as/on condition that. M-am bucurat să-i văd. Dacă propoziţia cauzală are acelaşi subiect cu propoziţia regentă. profesorul o găseşte întodeauna. într-un moment viitor: If I had the day off tomorrow. Vom pleca mâine dacă va fi vreme bună. ea poate fi redusă la un infinitiv: I was glad to see them. the teacher always finds it.tipul 3. . contrară unei realităţi prezente: If the weather were better (right now).2. aş fi plecat lunea trecută.După o propoziţie. se poate folosi o construcţie gerundială: The little boy was scolded for going out in the rain. we postponed our trip. .o situaţie imaginară.într-un moment viitor: We’ll leave tomorrow if the weather is good. Dacă vremea ar fi fost mai bună. I’ll forgive you provided you tell the truth.1. Vremea fiind instabilă. Dacă aş avea zi liberă mâine. I would have left last Monday. I would go to the beach. Dacă fac vreo greşeală.14. Pe aşa o vreme instabilă. 25.14. m-aş duce la plajă. care poate fi înlocuit de o construcţie prepoziţională: In such unsettled weather we had to postpone our trip. a trebuit să ne amânăm 25. şi propoziţia principală sau regentă (main Clause) care exprimă rezultatul sau efectul condiţiei. am să-i transmit mesajul tău.în general: If I make a mistake.tipul 2. o condiţie reală viitoare sau generală. Conjuncţiile in case şi provided sunt întrebuinţate mai ales cu propoziţii condiţionale de tipul 1: In case I see him.o situaţie improbabilă. Participiul poate face parte dintr-un nominativ absolut: The wather being unsettled. . ne-am amânat călătoria. 25. Dacă vremea ar fi mai bună. 292 . in case. I’ll give him your message. Băieţelul a fost certat pentru că a ieşit afară în ploaie. În caz că-l văd. Am să te iert cu condiţia să-mi spui adevărul. cu referire la o situaţie imaginară sau contrară realităţii într-un moment trecut: If the weather had been better. Propoziţia circumstanţială condiţională (The Adverbial Clause of Condition) Frazele condiţionale sunt formate din două feluri de propoziţii: propoziţia subordonată condiţională (if Clause) referitoare la condiţia care face posibilă îndeplinirea acţiunii din principală.tipul 1. care exprimă o situaţie anticipată sau posibilă: . . am putea face o plimbare. care se transformă într-un infinitiv cu for-to când cele două subiecte sunt diferite: I was ashamed for them to speak like that. Există trei tipuri de mari propoziţii condiţionale: .

293 . Dacă aş fi în locul tău. Suppose se foloseşte mai ales cu propoziţii condiţionale de tipul 2 şi 3: Suppose you were a teacher.avut dreptate. situaţii în care îşi pierde forma de propoziţie condiţională: Find the corect answer and they’ll give you a prize.4. Ordinea propoziţiilor. În cazul verbelor noţionale se foloseşte should/would + infinitivul: Should he come earlier. could sau should: Were I in your position. (= If you find the correct answers. pune te rog aceste scrisori la poştă pentru mine. 25. Condiţional trecut I would have spoken to Ann Past Perfect if I had seen her yesterday.14. ce ai fi făcut (atunci)? Unless (condiţie negativă) este mai frecvent în propoziţiile condiţionale de tipul 1. apar uneori propoziţii condiţionale în care ordinea subiectverb auxiliar este inversată. I won’t say anything unless he brings up the matter himself. Condiţional prezent Past Tense She would go on a trip if she were on holiday. Tipul de propoziţie condiţională Timpul în propoziţia principală Viitor/Prezent/Imperativ Timpul în propoziţia condiţională Prezent 1 2 3 I’ll go swimming if the water is warm. mi-aş cere scuze. cele două propoziţii sunt despărţite prin virgulă: If you go out. am putea merge la teatru. poate ar fi găsit o soluţie. 25. Dacă ar veni (cumva) mai devreme. what would you do? Presupunând că ai fi profesor. have. A teacher is always happy if his pupils work hard. Dacă o precedă. what would you have done? Să presupunem că ea ar fi În engleza literară. Propoziţia condiţională poate fi introdusă şi de alte cuvinte de legătură. Look at the map otherwise you will lose your way. if you want to see the Go and buy tickets play. we could go to the theatre. Comparaţi: I won’t say anything if he doesn’t bring up the matter himself. Dacă aş fi ştiut despre această problemă. Nam să spun nimic dacă n-aduce el vorba.14.3. he might. Dacă pleci în oraş. ce-ai face? Suppose she had been right. De obicei propoziţia condiţională urmează propoziţia regentă. have found a solution. iar conjuncţia if este omisă. N-am să spun nimic decât dacă aduce el vorba. Aceasta se întâmplă de regulă când propoziţia condiţională conţine be. will you. Timpurile folosite în frazele condiţionale sunt următoarele: Look at the map or else you will lose your way. I should apologize. şi este urmat de un verb la forma afirmativă. Had he known about this matter. Folosirea lui unless întăreşte negaţia (if not este neutru). they’ll give you a prize). post these letters for me.

care exprimă o condiţie şi un rezultat real în trecut: If he felt tired. Dacă ar fi o cântăreaţă mai bună.Past Tense + Past Tense. tell him to come today. Notă: În limba engleză se poate folosi viitorul după if doar când propoziţia subordonată este completivă directă (nu condiţională): I don't know if he will come. If he wasn’t here yesterday. I would invite you to the cinema. Traducerea propoziţiilor condiţionale din limba română în limba engleză prezintă de obicei dificultăţi. ar fi participat la festival. If he wasn’t here yesterday.Past perfect pentru a exprima o acţiune anterioară celei din regentă: He promised he would write to us if he had finished his work.14.9. Mă voi duce să înot dacă apa va fi caldă. . indicativul viitor şi condiţionalul prezent şi trecut apar doar în propoziţiile principale: 1. he wouldn’t be in hospital now. she would have participated in the festival. 25.14. Should + infinitivul poate fi folosit în propoziţiile condiţionale de tipul 1 şi 2 iar were to + infinitivul în propoziţiile condiţionale de tipul 2. pentru exprimarea unei condiţii trecute şi a unui rezultat prezent: If you haven’t understood the instructions. 3. se mai pot folosi: . te-aş invita la cinema. B) Dacă verbul din regentă e la viitorul în trecut. read them again. Nu ştiu daca va veni. 25.25.7. .8. citeşte-le din nou. spune-i să vină astăzi. A promis că ne va scrie dacă va avea timp. care se referă la o condiţie reală. 25.5.14.Past Tense pentru exprimarea simultaneităţii: He promised he would write to us if he had the time. deoarece folosirea timpurilor diferă în cele două limbi: în română se foloseşte viitorul în propoziţia condiţională de tip 1 şi modul condiţional atât în propoziţia principală cât şi în condiţională. în propoziţia condiţională. .14.Viitor/prezent/imperativ în propoziţia principală + Present Perfect/Past Tense. A promis că ne va scrie dacăfoloseşte: şi va fi terminat lucrul.14.tip 1 (condiţia reală) cu tip 2 (acţiune ireală): If you have a few hours to spare. făcea o plimbare. 25. Dacă se simţea obosit. he’ll come today. Ea s-ar duce în excursie dacă ar fi în vacanţă.tip 3 (condiţie ireală în trecut) cu tip 2 (rezultatul condiţiei în prezent): If he hadn’t had an accident. posibilă. Dacă n-ai înţeles instrucţiunile. va veni astăzi. Dacă n-ar fi avut un accident. în condiţională se . pe când în engleză. În limba engleză poat apărea şi combinaţii între cele trei tipuri de fraze condiţionale: .tip 2 (condiţie contrară realităţii prezente) cu tip 3 (acţiune nerealizată în trecut): If she were a better singer. pentru a 294 . he went for a walk.6. Dacă n-a foat aici ieri. 2. . Aş fi vorbit cu Ana dacă aş fi văzut-o ieri. Atenţie! A) În frazele condiţionale de tipul 1. n-ar fi în spital acum. Dacă au câteva ore libere. Dacă n-a foat aici ieri.

Dacă se întâmplă să primeşti veşti de la ea. Poate că ar fi luat examenul dacă ar fi rezolvat toate problemele.14.exprima un grad mare de incertitudine. am putea merge la ţară la sfârşitul săptămânii.15. b) un participiu absolut. let me know at once. cu valoarea de verb modal „a voi”: If you will wait a moment. Dacă vreţi să aşteptaţi un moment. Această construcţie este folosită pentru a exprima o rugăminte politicoasă: If you will/would go this for me. we could go to the country over the weekend. Ar mâhni-o dacă ai vorbi aşa. vă voi aduce cartea de care aveţi nevoie.14. iar would în cele de tipul 2. d) o construcţie prepoziţională: But for them I would have lost my way. Dacă judecăm după aparenţe cred că spune adevărul. In case. apare uneori inversiune între subiect şi verbul auxiliar. Dacă ar fi vreme frumoasă. vă voi fi recunoscător. let me know at once. We would be delighted if you would accept our invitation. 25. 295 .11. he would have been a great explorer. În engleza literară. iar if se omite: Should you get any news. o situaţie puţin probabilă: If you should get any news from her. c) o construcţie infinitivală (subiect indentic sau nedefinit): It would hurt her to talk like that. Propoziţia circumstanţială de scop este introdusă de so that. she must be telling the truth. Dacă s-ar fi născut în alt secol. ar fi fost un mare explorator. Fără ei m-aş fi rătăcit. for fear that şi lest (învechit. She might have passed the exam if she had solved all the problems. Without them I would have lost my way.10. Fără ei m-aş fi rătăcit. anunţămă imediat. Will poate fi utilizat în condiţionalele de tipul1. un order that şi that (formal). Circumstanţiala condiţională poate fi redusă la: a) un participiu sau adjectiv. I would be very happy. 25. I shall be most grateful. 25.14. Were he to come. Am fi încântaţi dacă aţi voi să acceptaţi invitaţia noastră. când cele două propoziţii au acelaşi subiect: Born in an earlier century. I’ll bring you the book you need. Could/might + infinitivul (prezent sau perfect) se foloseşte în frazele condiţionale de tipul 2 sau 3 în locul auxiliarului should/would + infinitivul (prezent sau perfect) când este implicată o nuanţă modală: If the weather were fine. I would be very happy.15. Dacă ar veni cumva. 25. Propoziţia circumstanţială de scop (The Adverbial Cloause of Purpose) 25. formal) introduc propoziţii de scop cu sens negativ (dar cu verbul la forma afirmativă). aş fi foarte fericit.1. If he were to come. Dacă aveţi/aţi avea amabilitatea să faceţi aceasta pentru mine. când subiectul este general sau nedefinit: Judging by appearances.12.

iar un timp trecut. se construieşte cu: . când subiectele sunt diferite: He took his children to the park for them to listen to the band concert. They want(ed) to leave early for fear they would be tired the next day.will/can + infinitiv după un verb la prezent. după un verb la un timp trecut: They left early so that they wouldn’t be tired the next day. .care a ieşit din uz. Şi-a dus copiii în parc să asculte fanfara. urmate de will not + infinitiv (după un verb la prezent. Propoziţia circumstanţială de scop poate fi redusă la: a) o construcţie infinitivală. Deschide fereastra ca să poată respira/să respire puţin aer curat.15. Ideea de scop negativ poate fi exprimată şi în propoziţii cu verbul la afirmativ.cu would/could + infinitiv după un verb la un timp trecut: I gave her the key so that she could get in. Au plecat devreme ca să nu fie obosiţi a doua zi. I-am dat cheia ca să poată intra. Propoziţiile de scop negative sunt introduse de so that.2. caracteristică englezei familiare.15. sau would/should not + infinitiv. I-am împrumutat dicţionarul lui Dan ca să-şi facă traducerea. -lest + should + infinitiv: He took a taxi lest he shopuld miss the train. A luat 296 . când subiectul ei este identic cu cel din propoziţia regentă: He went to the park to listen to the band concert. B) În engleza literară. I’ll give him a list in case he should forget what to buy. S-a dus în parc să asculte fanfara. viitor sau imperativ: (voi) trimite scrisoarea par avion ca s-o primească imediat. ca înlocuitor al lui lest. viitor sau imperativ): I must give him a list so that he won’t forget what to buy. urmată de Present/Past Tense sau should + infinitiv: I’ll send the letter airmail so that he will get it right away. .in case.25. in order that. se întrebuinţează conjuncţia so that şi mai ales in order that. Un prezent. Notă: In case este folosit în engleza familiară. A) Propoziţia circumstanţială de scop introdusă de so that. b) infinitivul cu for-to. 25. Trebuie să-i dau o listă ca să nu uite ce să cumpere. viitor sau imperativ în regentă este urmat de may sau mai rar de shall + infinitiv în circumstanţiala de scop: Open the window so that she may get some fresh air.3. Send the letter airmail so that he can get it right away. de mightshould + infintiv: I lent Dan the dictionary so that he might do the translation. They want(ed) to leave early for fear they should be tired the next day. I’ll give him a list in case he forgets what to buy.for fear (that) + should/would + infinitiv: un taxi ca să nu piardă trenul. Acestea sunt introduse de conjuncţiile: .

aşa că am deschis toate ferestrele. aceasta poate fi redusă la: a) as to + infinitiv când propoziţia consecutivă este anticipată de such sau so: Behave in such a way as to be admired. Puneţi-vă hainele ca să fiţi gata. în regentă . conjuncţia so se aşează uneori la începutul circumstanţialei consecutive. c) o construcţie infinitivală: He talked slowly enought to be understood. A vorbit destul de rar ca să poată fi înţeles. Propoziţia circumstanţială consecutivă (The Adverbial Clause of Result) 25.1878 war to get their independence. Era o zi aşa de fierbinte încât am deschis toate ferestrele. Aceste propoziţii sunt introduse de conjuncţia that porecedată în regentă de so. În acest caz. It was hot so we opened all the windows. de un adjectiv sau de adverb. He did his job so well that I’ll never forget him. Aşa de greu a fost exerciţiul. pe când such este urmat de un (adjectiv +) substnativ.16. 25. 25.Adeseori. Era cald. infinitivul este precedat de so as. Îşi făcea aşa de bine serviciul încât l-au promovat. He did his job so well that they promoted him. sau on purpose pentru a sublinia ideea de scop: He went to the park so as to listen to the band concert. Pentru subliniere.16.3. b) so as to + infinitiv: Put on your coats so as to be ready. So este urmat. It was such a hot day that we opened all the windows. S-a dus în parc pentru a asculta fanfara. The Romanians fought in the 1877 . He went to the park in order to listen to the band concert.16. The Romanians fought in the 1877 . Predicatul propoziţiei consecutive este la orive timp cerut de logica enunţului: It was so hot that we opened all the windows. Poartă-te în aşa fel încât să fii admirat. in order.16. are loc inversiune între subiect şi predicat: So difficult was the exercise. 25. Când subiectul propoziţiei regente este acelaşi cu cel al propoziţiei consecutive. 297 . Era aşa de cald încât am deschis toate ferestrele.1878 war for independence.2. Îşi făcea aşa de bine serviciul încât nu-l voi uita niciodată. that nobody could do it. such: sau de conjuncţia so (that). că nimeni n-a putut să-l facă.1. c) Construcţia infinitivală poate fi redusă la o construcţie prepoziţională: Românii au luptat în războiul 1877-1878 pentru (a dobândi) independenţă.

pe când may/might + infintiv se traduc prin condiţional: Oricine ar veni. I would still try to help him. whaterver. no matter. Even though he did not study music in school. I’ll do it this way.Dacă cele două propoziţii au subiecte diferite. indicativul din propoziţia concesivă se traduce tot prin indicativ. Deşi/Cu toate că nu este profesionist. c) o construcţia prepoziţie.3. May/might + infinitivul este folosit în propoziţiile concesive pentru a exprima o presupunere: Whoever may/might come. Deşi/Cu toate că nu a studiat muzica la şcoală. exprimată prin: a) un imperativ: Laugh as much as you like. 25. aparent principale. he plays the piano very well. he plays the piano very well. his behaviour cannot be excused.17. even if/though. de fapt subordonată. 25. he plays the piano very well. whereas (formal). Propoziţie concesivă poate fi redusă la: a) un participiu. el cântă foarte bine la pian. whoever.2. Deşi/Cu toate că n-a studiat niciodată muzica. conţinând de obicei cuvând all: 298 . Propoziţia circumstanţială concesivă este introdusă de: though. Să fie şi cel mai leneş om din lume şi tot aş încerca să-l ajut. Am să-l primesc oricine ar fi. pofteşte-l înăuntru. Deşi obosită. când subiectul este nedefinit: Even admittin his explanation. el cântă foarte bine la pian. el cântă foarte bine la pian. although (mai formal). b) un participiu absolt. Deşi nu se simţea foarte bine. eu am să fac aşa. circumstanţiala consecutivă poate fi înlocuită de infinitivul cu for-to: The coffee was too hot for me to frink. comportarea lui nu poate fi scuzată. În limba română. Chiar dacă admited explicaţia lui.1. (Al)though he had been playing fotball all morning.17.17. however (+ adjectiv/adverb). she continued her work. Deşi (Al)though he was not feeling very well. Cafeaua era prea fierbinte ca s-o pot bea. b) imperativ cu let: Let him be the laziest fellow in the world. Propoziţia circumstanţială concesivă (The Adverbial Clause of Concession) 25. nu era obosit. c) subjonctiv sintetic: I’ll receive him. Propoziţia circumstanţială concesivă poate avea şi forma unei propoziţii. Timpurile verbale folosite în circumstanţiale concesive sunt timpurile prezente şi trecute ale indicativului: Though he has never studied music. Although he is not a professional. Râzi cât ai vrea. show him in. be he who may. 25. şi-a continuat muncă. şi-a continuat lucrul.17. he wasn’t very tired. adjectiv sau substantiv: Though tired. he continued his work. jucase fotbal toată dimineaţa.

Dacă el ar fi aici. I-am promis Paulei că o voi ajuta când am să mă întorc din vacanţă. This is the reason [for his early arrival]. I (have) a tiny apartment in the Latin Quarter and I (earn) barely enough money to keep body and soul together. 10. I (know) exactly how much money I (have) and if the bill (come) to more I (make up) my mind that I (put) my hand in my pocket and with a dramatic cry start up and say it (be) picked. I would have forgotten about the meeting. Va veni de îndată ce-şi va termina treaba. Of course it (be) awkward if she (have) not money enough either to pay the bill. He lost his way [because of thick fog]. Transfomaţi părţile de propoziţie scrise cursiv în propoziţii subordonate: 1.11. defectelor lui. 12. He is a kind man for all his faults. 10. I (answer). Muzica pe care am ascultat-o aseară era de George Enescu. Traduceţi în limba engleză: 1. 5. [The weather being so cold]. and presently I (receive) fromher another letter saying that she (pass) through Paris and (like) to have a chat with me. 2. I (be) startled when the bill of fare ( be) brought for the prices (be) a great deal higher than I (anticipate). Then the only thing to do (be) to leave my watch and say I (come) back and pay later. The books [on my desk ] have to be returned to the library. 7. 7. He speaks [like a native]. 24 – 25: Ce se află între paranteze drepte sunt părţile scrise cursiv. She also (give) me the impression af having more teeth than (be) necessary for any practical purpose. 9. EXERCIŢII cap. [Following the dance]. 6. I (answer) that I (meet) her at Foyots on Thursday at half-past twelve. The green dress costs [ as much as the red dress]. Ea va veni mâine acasă daca şi-a terminat examenele. 2. 3. 6. E ciudat că încearcă să telefoneze la 299 . 7. I. II. A fost aşa de frig în ultima vreme încât au îngheţat râurile. We went on the picnic [in spite of the heavy rain]. Tom a vizitat expoziţia ca să le poată povesti prietenilor despre ea. He went to the post offiice[ in order to buy some stamps]. 11. de teamă să nu întârzie. but not one that (excite) a sudden and devastating passion at first sight.lui. 14. 9. 8. Este un om bun cu toate/în ciuda He is a kind man in spite of his faults. thanking her.a charming age. 4. Este un om bun cu toate/în ciuda defectelor lui. She had read a book of mine and (write) to me about it. 5. Aş fi trecut pe la ea dacă mi-ar fi spus unde locuieşte. 3. She (be) in fact a woman of forty . [But for her. 11. ne-ar putea ajuta. We were astinished [at his behaviour]. [Her being late] amazes me. 8. I first met her twenty years ago when I (live) in Paris. 13. 5. the hostess served refreshements. She (be) not so young as I (expect) and in appearance imposing rather than attractive. 4. we made a fire. 10. 3. 6. 8. You can rely [on his help]. Mary a plecat în grabă. 9. Dan a spus că-i place să studieze gramatiica. 12. We saw interesting things everywhere. Puneţi verbele din paranteză la forma potrivită: III. 2. 1. Este un om bun cu toate/în ciuda defectelor He is a kind man with all his faults.

Al tău cu toată dragostea.această oră târzie. Then she did not keep her word. E cam mult de când nu ma ştiu nimica despre tine. că vine mâine şi eu aşteptam zadarnic. without looking like doing it. despre care mi-ai scris mai de mult. I felt desperate that I would not be able to paint her well enough because of a certain liveliness which is characteristic of her. but he had lied. Apoi nu se prea ţinea dec uvânt. Îi căutase toată dimineaţa. care stătuse cinci ani pe butuci şi că nu era duminică. if he had not heard Sandu's thick voice. ne opream şi ceream informaţii. Iubite Ghiţă. Now at last my troubles are over and the result is . A. Tabloul tău cu Ceahlăul. 13. Tata a cumpărat o maşină veche. scrie-ne şi nouă câteva rândui şi ne spune cum te afli şi ce mai faci. acum e gata complet. mai persistă în dorinţa sa şi dacă. Iubite Ghiţă. Cireaşa's portrait and I am very pleased with it. It is a long time since I last heard from you. Octav Băncilă. consequently. Octav Băncilă D. The others are all well. Îmi făgăduia de exemplu. La început şi chiar tot timpul cât mi-a stat disperasem că nu voi putea-o face bine din cauza unei vioiciune ce o caracterizează. to tell us how you are and what you are doing.completely satisfactory. the one who did it. is still willing to do so and whether. R: Dearest Ghiţă. Tata propune să fim gata pe la oa 12. Dar. Ceilalţi sunt cu toţii sănătoşi. I know you are very busy as you always are. Duminica trecută am stat acasă pentru că a fost vreme rea. C. He had been looking for them all morning. B.Teohari. Azi dimineaţă secretara a ajuns la birou mai devreme decât de obicei. IV. He would have walked by. It is eight days now since I sent you a letter in which I asked you to let me know whether the person who wanted to buy paintings from me. dacă echipa juca în alt 300 . she would tell me she was coming the next day and I would wait in vain because she was deceiving me. With all my love. For instance. Octav Băncilă. a trecut tot necazul. which I had informed you was still being worked on. 14. cel puţin pentru mine ca executor. I am looking forward to your answer. Your painting of Mount Ceahlău. R: Dearest Ghiţă. dar el minţi că nu-l interesau. deşi prietenii lui l-au sfătuit să nu o facă. în fine. Mucală had told him where he might find them. prin urmare să-i trimit ţie tablouri în acest scop. Sunt opt zile de când ţi-am trimis o scrisoare prin care te rugam să-mi raspunzi dacă persoana ce voia să cumpere tablouri de la mine. Octav Băncilă. Ne-a asigurat aseară că te va aaştepta până te vei întoarce. Ştiu că eşti foarte ocupat ca întotdeauna. I should send you any pictures to/for this purpose. Am terminat portretul d-rei Cireaşa şi sunt foarte mulţumit. căci mă trăgea pe sfoară. and even all the time she sat for me. at least for me. At first. 15. Aştept un răspuns al tău ca să ştiu ce fac. nu ştiu ce vor zice criticii de toată mâna. saying he was not interested. despre care îţi scrisesem că e în lucru. (Eugen Barbu . but write us a few lines when you can. Secretarul urcase scările de fier şi era apoape să nu-i observe.Unsprezece) R: The secretary had climbed up the iron stairs and almost did not notice them. so that I can know what to do. Toată lumea ştie că domnul Pantelimon îşi reparase vechea-i maşină „Topolino”. fără să aibă aerul că o face. Eu sunt mai bine de cînd am fost la Teohari. I do not know what all the critics will have to say. Oriunde ne duceam. I have been feeling better since I went to. 16. is now completely ready. Ar fi trecut pe alături dacă nu ar fi auzit glasul gros al lui Sandu. 12. totuşi când este chip. 17. rezultatul fiind pe deplin mulţumitor. Mucală îi spuse unde i-ar putea găsi. I have finished Mrs. about whom you wrote to me some time ago.

R: There are certain dreams that we seem to have lived somewhere and some time just as there are things we have lived which make us wonder if they were not a dream.am dat peste o scrisoare care mi-a deşteptat amintirea unei întâmplări ciudate. Fusesem greu bolnav în Bucureşti şi mă întorceam la Berlin. driving so that people could see him. and told him not to worry. E. de n-ar fi decât şapte ani de când s-a petrecut. Bietul doctor! Am dat din umeri. Maşinuţa arunca gaze de-ai fi spus că deasupra oraşului plutea un val de ceaţă artificială. Poor doctor! I had shrugged my shoulders. Trecătorii ieşiţi la plimbare la ora unsprezece scoteau batistele şi le puneau la nas. smiling.hârtiile încurcă . the doctor had advised me to avoid even the slightest exertion. which had been left under repair for five years. Pantelimon had repaired his old car. R: Everybody knew Mr. aşa de ciudată că. La plecare doctorul m-a sfătuit să ma feresc până şi de cele mai uşoare eforturi. Sunt vise ce parcă le-am fi trăit cândva şi undeva. Lângă el. The little car burnt up so much petrol that you would have thought a wave of artificial fog flowed over the city. ca să fie văzut. (Mateiu Caragiale . It was in 1907. He borrowed money if he did not have any. daca n-avea. aş cred că într-adevăr am visat numai sau că am citit-o ori auzit-o demult.Remember) 301 . and that he missed none of the Sundays when the football team played in another town. he filled his tank with petrol and made a tour of the city. precum sunt lucruri vieţuite despre care ne întrebăm dacă n-au fost vis. Vizante făcea semne cunoscuţilor cu mâna. Însănătoşirea mea se făcea cu anevoinţă. This is what I was thinking of yesterday evening when.I came upon a letter which reminded me of a strange story. La asta mă gândeam deunăzi seara când răvăşind printre hârtiile mele ca să văd ce se mai poate găsi de ars . if it not were only seven years since it happened. Vizante waved to the people he knew. My recovery proceeded slowly.Unsprezece). zâmbind şi i-am spus să fie pe pace. requiring intensive care. People out for a walk at eleven in the morning took out their handkerchiefs and shielded their noses with them.. searching through my papers to see what was to be burned . Beside him. umplea rezervorul cu benzină şi făcea un tur la volan prin centru. I would believe that I had only dreamed about it. I had been seriously ill in Bucharest and I had returned to Berlin. a „Topolino”. Era în 1907. cerând îngrijiri mari. m-aş simţi cuprins de îndoială. Barbu . (E. Se împrumuta de bani.papers mix things up . or that I had read it or heard it long ago.oraş să lipsească. When I left. I would feel very much in doubt. so strange that.

Acestea se introduc de obicei prin virgulă şi sunt încadrate între ghilimele.2. Propoziţia principală poate apărea înainte. He said -I’ll see him tomorrow. John suggested meeting Peter at the station the next day. 26.2.I’ve just arrived. . „Where is Dan?” M-a întrebat: . Folosirea timpurilor în vorbirea directă nu este afectată de timpul predicatului din propoziţia principală: dar: He is saying -I’ll see him tomorrow. În vorbirea indirectă.26. I can come with you.1. spre deosebire de limba română: He asked me.I met her last night. I can come with you Tom said. I can come with you he said. fără a reproduce totdeauna întocmai cuvintele sale: John said to Peter. o a treia persoană redă spusele cuiva. Shall I meet you at the station 302 . . He has said -I’ll see him tomorrow. intercalată sau după completiva directă. Vorbirea directă şi indirectă (Direct and Indirect Speech) Există două posibilităţi de redarea a spuselor cuiva: prin vorbire directă şi indirectă. Vorbirea indirectă (Indirect/Reported Speech) tomorrow? John suggested that he should meet Peter at the station the next day.1. poate avea loc inversiune între subiect şi predicat când subiectul este exprimat printr-un substantiv.I met her last night. . 26. 26. . I can come with you said Tom.1. iar verbul este la Present saau Past Tense Simple: Tom said.3.Unde este Dan? 26.I’ve just arrived. .1. Cu excepţia poziţiei iniţiale. Enunţul reprodus îndeplineşte funcţia de propoziţie completivă directă a predicatului din propoziţia principală. Vorbirea directă (Direct Speech) 26. În vorbirea directă se reproduc întocmai cuvintele persoanei care lea rostit.I met her last night.1. .I’ve just arrived.

Pot apărea însă şi cazuri ca: You are right. The teacher told Tom to bring his paintings to school in two days time. reflexiv şi posesiv se schimba după înţeles: persoana I şi II-a devin de obicei persoana a III-a: Tom said to Mary. Modificările sunt de două feluri: A) generale.m. care afectează orice fel de enunţ reprodus. Modificările generale se referă la: persoană. schimbarea pronumelor şi adverbelor determinative nu mai este necesare. Transformarea vorbirii directe în vorbire indirectă (Change form Direct to Indirect Speech) Cândva spusele cuiva sunt trecute de la vorbirea directă la cea indirectă. imperativă.1. exclamativă. Diana. deoarece înţelesul lor 303 . 26. 26. bring your paintings here the day after tomorrow.2. said Paul. I said I thought we should leave Pronumele rămâne neschimbat când vorbitorul îşi reproduce propriile lui immediately. În ceea ce priveşte adverbele de timp. interogativă.3.3. caracteristice fiecărui tip de propoziţie: enunţiativă. Pronumele/adjectivele demonstrative şi adverbele de loc şi timp ce indică apropierea sunt înlocuite cu altele care exprimă depărtarea. Astfel: this devine that this devine those here devine there today devine that day yesterday devine the day before tomorrow devine the next/following day next week devine the previous week/the week before Schimbarea adverbelor de loc şi timp nu are loc în mod automat. B) specifice.3. determinanţi şi timpuri verbale. Tom told Mary that she should have asked him first. au loc anumite schimbări atât în propoziţia principală cât şi în completiva directă. Contextul şi momentul vorbirii indirecte indică schimbările necesare: The teacher said.Propoziţia reprodusă îndeplineşte de asemenea funcţia de completivă directă a predicatului din propoziţia principală. You should have asked me first. 26. Radio-news report: British steel workers are planning a rade-union meeting tomorrow. Pronumele personal.3. cuvinte: I think we should leave immediately.3. Diana: Paul said that I was right. I said. Tom : They said on the radio yesterday that British steel workers are planning a trade-union meeting today. 26. Dacă actul de vorbire are loc şi este reprodus în acceaşi zi. procedeul frecvent utilizat în coversaţie. Tom. ele sunt înlocuite numai dacă relaţia dintre momentul vorbirii indirecte şi momentul vorbirii directe nu mai este aceeaşi: 7 : 00 a. A.

care devin infinitive în vorbirea indirectă. Propoziţiile impşerative. timpul poate rămână neschimbat dacă acţiunea are acelaşi Doris said.este acelaşi faţă de momentul prezent: Dan: They said on the radio this morning that British steel workers are planning a trade-union meeting tomorrow. Adjectivele/pronumele demonstrative sau adverbele din completiva directă rămân de asemenea neschimbate: Alice has said. Past Tense. Present Perfect sau viitor. Conform regulilor de corespondenţă a timpurilor.3. Dacă predicatul din propoziţia principală este la prezent. nu se supun acestei reguli. I’ll help you if I can.3. exclamative şi interogative.5. după un verb la un timp trecut. Dacă predicatul propoziţiei principale este la un timp trecut: Past Tense. deoarece nu conţin un verb la o formă personală: Mrs Brown said to her Mr Brown said to his wife I’ve been very busy today. deoarece ea are loc dinspre prezent spre trecut sau dinspre trecut spre un timp şi mai trecut: Present devine Past Tense. I have many friends. Folosirea timpurilor în vorbirea indirectă 26. Alice has said to Tom. I’ll help you if I can. Be careful! Don’t drive so fast! Mrs Brown told her husband to be careful and not to drive so fast. Alice has told Tom she will help him if she can. husband. Schimbarea timpurilor în completiva directă se aplică la propoziţiile enunţiative. Future devine Future – in – the -Past. I’ll come here tomorrow.4. He asked his wife is she would give him something to eat. Doris said she had many friends. Alice is saying to Tom. Mr Brown said to his wife will you give me something to eat? Mr Brown told his wife that he had been very busy that day. 26. timpul din propoziţia redată în vorbirea indirectă (completiva directă) rămână neschimbat. Vorbire indirectă: Alice is telling Tom she will help him if she can. Present simple devine de obicei Past Simple în vorbirea indirectă: Excepţii: a) când prezentul nedefinit exprimă o acţiune repetată. timpurile verbale din enunţul reprodus devin şi ele trecute. Past Perfect devin Past Perfect. 304 . Această schimbare a timpurilor este denumită back-shift în limba engleză. Present Perfect. Alice has promised she will come here tomorrow.3.Past. Past Perfect. Future – in – the . un obicei sau o caracteristică a subiectului. Mr Brown said to his wife How hungry I am. 26. He exclaimed that he was very hungry.6.

He said he was reading.3. he said parties when I was young. c) enunţuri redate în vorbirea indirectă imediat după rostirea lor (în aceeaşi zi): Paul said. I haven’t saved enough money. he can’t buy a pair of skis as he hasn’t saved enough money. Harry said he invited all his friends to his birthday parties when he was young.caracter şi în momentul prezent (momentul vorbirii indirecte): George said I go to the b) când vorbirea directă exprimă un fapt universal valabil. Mother said that Tom had hurt himself. that water boils at 100° Celsius. Frank said I shall buy a Dacia car. can’t buy a pair of skis now. Sadoveanu was the greatest writer of his time. d) când între predicatele din principală şi completiva directă nu există un raport de anterioritate: He said. george said. b) exprimarea unui fapt: The children asked. Frank said he was going to buy a new car the following year and added he would buy a Dacia car. would (+ infintiv) am/is/are going to (+ infinitiv) devin: was/were going to (+infinitiv) Frank said. Tom hurt himself. Past Simple devine Past Perfect Simple În vorbirea indirectă: Mother said. Excepţie: Corespondenţa timpurilor nu se aplică în cazul în care acţiunea e viitoare şi momentul vorbirii indirecte.8. nu numai în momentul vorbirii directe: George said. I’ll take up engineering after graduation. acţiuni: My friend said to me. I’m going to buy a new car next year. i saw good film last night. 26. Were there any animals on the farm? The children asked if there were any animals on the farm. Water boils at 100° Celsius. Prezentul continuu se transformă de obicei în Past Tense continuu: I’m reading. I played football this morning. George said that he goes to the seaside every summer. Paul said he played football this morning. 305 . we shall (+ infinitiv) devine: he. I invited all my friend to my birthday that Sadoveanu was the greatest writer of his time. timpul nu se schimbă: The teacher said. Excepţii: Past Simple poate rămâne neschimbat pentru: a) acţiuni repetate în trecut: Harry said. George said that he went to the seaside every summer. George said he’ll take up engineering will (+infinitiv) devin: would (+infinitiv) would (+infinitiv) devin: would (+infinitiv) I. they.3. O acţiune viitoare este exprimată în vorbirea indirectă în modul următor: c) când conţinutul enunţului este valabil şi în momentul vorbirii: George said I after graduation. dacă nu se produce confuzie cu privire la momentele celor două film last night. un adevăr absolut. 26. The teacher said seaside every summer.7. My friend told me he saw a good e) în vorbire.

I must go to school now. He asked me if I could lend him my dictionary. Tom. Schimbarea are loc doar când acest timp se referă la o acţiune terminată: He f) în propoziţiile circumstanţiale de timp. Our neighbour told us he had met our father when he was living in Braşov.Our neighbour told us he met our father when he was living in Braşov. will devine would. I would go to the museum if it was open. the teacher said.3. h) după wish. He said he could swim when it was fine.3. please? He said I could swim when it was fine. We were thinking of moving house but have changed our minds. Harry said he had to go to school immediately. The children said they must buy mother a present for her birthday. sau sunt deja la trecut sau condiţional. the children The typist said. He said Could you lend me your dictionary. He said I couldn’t go into the water alone when I was a child. Father said he would have to go a conference the next day. Could I use your pen? George asked me if he could use my pen. had better. The mecanic can fix my typewriter but he won’t. He asked me to lend him my dictionary. could este menţinut în vorbirea indirectă: George asked. Father said. The typist complained that the mechanic could fix her typewriter but he wouldn’t. He said that they had been thinking of moving house but had changed their minds. The teacher told the pupils it was time they finished their papers. În mod similar. could. Past Tense Continuous devine în principiu Past Perfect Continuous. ca would. would rather. dar în practică rămâne adesea neschimbat. el poate deveni would have to sau had to. might şi used to (numai Past Tense). I must go to a conference tomorrow. 26. Când însă must exprimă o obligaţie. ought to. can devine could: Dacă verbele modale exprimate în vorbire directă nu au forme pentru trecut. need. ele rămân neschimbate în vorbirea indirectă: We must buy Mother a present for her birthday. He said he had been able to swim when it was fine. The teacher told Tom he ought to help his parents. ca de exemplu must. said. 26. sau menţinut/schimbat în funcţie de sens: Atenţie! În general must se menţine în vorbirea indirectă.9. should. He added he couldn’t go into the water alone when he was a child. He added he had not been allowed to go into the water alone when he was a 306 .10. said. the teacher said. You ought to help your parents. Propoziţia regentă circumstanţialei de timp poate fi de asemenea menţinută la Past Tense sau deveni Past Perfect: said. Verbele modale se schimbă în felul următor: may devine might. Harry said he would go to the museum if it was open. în funcţie de sens: Harry child. it is time: It’s time you finished your papers. g) în propoziţiile condiţionale de tipul 2: Harry said.

No. Yes. Frazele condiţionale de tipul 2 şi 3 nu se schimbă în vorbirea indirectă. Cathy said to her teacher.13. spusele cuiva nu pot fi reproduse în vorbirea indirectă. Modificările specifice se referă la verbele care trebuie folosite în fiecare fel de propoziţie reprodusă (enunţiativă. the doctor said. Helen wondered why Tom was angry. He accepted. iar verbul ocupă poziţia iniţială: Cathy said she didn’t understand the În celelalte cazuri se întrebuinţează tell + complement indirect: Cathy told You’ll hurt yourself if you are not careful. ci trebuie parafrazate. exclamativă. se păstrează de regulă say când complementul indirect nu este menţionat. 26. acesta trebuie înlocuit cu verbe ca: ask.3. He refused. No. în funcţie de sens: Paula said. În consecinţă forma interogativă a verbului devine afirmativă sau negativă: subiectul precede predicatul. No. He said. 26. Yes şi no sunt exprimate în vorbirea indirectă cu ajutorul unui subiect şi verb auxiliar: Is this device safe? Yes. Semnele citării sunt omise în vorbirea indirectă. Cele de tipul 1 devin identice ca formă cu condiţionalele de tipul 2: He said. the teacher she didn’t understand the question.11. 26. wonder. want to know. He answered in the affirmative. Dacă este urmat de un complement indirect. The man asked if the device was safe and the mechanic replied that it was. ele devin propoziţii enunţiative. he told me I would hurt myself if was not careful. În vorbirea indirectă. I’m sorry I’m late. interogativă.B. Why is Tom Când propoziţiile interogative sunt redate în vorbirea indirectă. He said. iar enunţul reprodus se introduce prin conjuncţia that: I’ve just arrived. iar semnul întrebării se transformă în punct: angry? Helen said to me. Peter. cu sau fără complement indirect. He agreed. verbul auxiliar do este omis. You’d better stay in bed for a few days. He said. arrived. inquire etc. He answered in the negative. He denied it. Yes. la punctuaţie. Verbul say este caracteristic vorbirii directe. verbul say urmează de obicei cuvintele reproduse: I don’t understand the question. Fred said. imperativă). He said. Fred said (that) he had just În unele situaţii. He said.12. Helen asked (me) why Tom was angry.3.3. sau prin înlocuirea cu verbe de afirmare sau negare: He said. ordinea cuvintelor etc. Dacă Verbul din principală este say. lesson. Peter is saying Isn’t Bob coming? 307 . Yes. Propoziţiile enunţiative (Declarative Sentence). Propoziţiile interogative.

Tommy asked his sister wheter she was going to the theatre or to the cinema. what. He asked me if I would sing in the choir the next day. The teacher told Mary to copy the lesson. Peter wants to know where he lives. Bob asked if I could serve the coffee. a) o întrebare despre o acţiune viitoare: Will you sing in the choir tomorrow? been to Suceava? He is asking if we have been to Suceava. Întrebările generale începând cu will/would/could you se transformă în În cazul unor întrebări generale. how much este subiectul propoziţiei interogative. d) un ordin. Denise suggested having a snack. devenind: a) o întrebare despre o acţiune viitoare: would + infinitiv: Shall I see you tomorrow? Bob said. What’s the matter? I asked (him) what was the matter. Alice asked her mother if she should buy the long dress. Whether este folosit în mod obligatoriu pentru redarea în vorbirea indirectă a întrebărilor alternative: Are you going to the theatre or to the cinema? Tommy said to his sister. legătura între propoziţia principală şi completiva directă se face cu ajutorul conjuncţiei if sau whether: He is saying Have you teacher. acesta este păstrat în vorbirea indirectă: How do you spell this word? the teacher has asked. o comandă: Copy the lesson. The teacher has asked How many arrived last night? Laura wants to know how many (people) arrived last night. how we spell this word. Bob asked me to serve the coffee. cerere: Could you serve the coffee? Bob said. b) cererea unui sfat: should + infinitiv: Shall I buy the long dress. Tommy asked his sister wheter she was going to the theatre or not. De asemenea: I said. Peter is saying Where does he live? Peter wants to know if Bob is not coming. Bob wanted to know if he would see me the next day. adică dacă ea începe cu un pronume. vorbirea indirectă în mod diferenţiat. Dacă în vorbirea directă propoziţia interogativă este o întrebare specială . adjectiv interogativ. 308 . în funcţie de sensul întrebării. b) o rugăminte. c) o invitaţie: Would you attend our meeting? The children said to their The children asked their teacher to their meeting.Excepţie: Când un cuvând interogativ: who. He said . He is asking whether we have been to Suceava. se menţine ordinea cuvintelor din vorbirea directă: Laura says. The children invited their teacher to their meeting. Mary. d) o sugestie: suggest + Gerund/should + infinitiv: Shall we have a snack? Denise said. În mod similar. Patricia offered to bring me my glasses. mother? Alice said. întrebările începând cu shall I/we se transformă diferenţiat în vorbire indirectă. c) o ofertă: offer + infinitiv lung: Shall I bring you your glasses? Patricia said.

He swore. Well done! She said. How tired I am! the old woman said. Good morning! She said. She called me a liar. Propoziţiile exclamative. observe... în funcţie de natura exclamaţiei: a) Exclamaţii începând cu what(a). Mother exclaimed În funcţie de sens se întrebuinţează diverse verbe (+ adverbe de mod) ca: exclaim. complain. say scornfully. He said. The qest said asmiringly that the cake was delicious.3. How pretty she is! He said. shout.. He gave an exclamation of surprise/disgust. b) Exclamaţii ca Oh! Ah! Ugh! devin: He exclaimed with surprise/disgust. They greeted me/wished me a good morning.14. remark..Schimbările de timp în propoziţiile interogative au loc la fel ca şi în cele enunţiative: Denise suggested that they should have a snack. etc. A happy new year! He said. He exclaimed that it was a funny joke. Propoziţiile exclamative devin propoziţii enunţiative în vorbirea indirectă. În consecinţă. Sunt posibile mai multe transformări. How beautifully she sang! He said.. Liar! She thanked me. say admiringly. When will they leave? He wanted to know where we had been. how. 26. He congratulated me. The old woman complained that she was very tired. Observaţi de asemenea: She said.. se transformă în completive directe Exclimed that it was very kind of him to help! mother said. He said. He wanted to know what Tom was doing. Predicatul propoziţiei exclamative se supune corespondenţei timpurilor faţă de un predicat trecut în propoziţia principală. Where have you been? He said. pentru redarea propoziţiilor exclamative în vorbirea indirectă: What a delicious cake! the quest that it was very kind of him to help them. etc. semnul exclamării din vorbirea directă nu mai este necesar: What a funny joke! he said. said. etc. Damn it! They said. What a delightful trip we’ll have! 309 . He wanted to know when they would leave. Thank you. She wished me a happy new year. What is Tom doing? He said. He said.

He exclaimed that they would have a delightful trip. urge). Nick said. (în engleza americană). în funcţie de sens: Officer to soldiers: Clean the barracks! Aceste verbe sunt urmate în mod obligatoriu de complemente indirecte sau prepoziţionale. Mother to Ann: Pass me the salt. He said admiringly that they would have a delightful trip. Peter. Tommy was told to go to bed. request. Do the next exercise! He Nick said. The teacher advised Tom to go to the doctor. He said admiringly that she had sung beautifully. says that we are to do the next exercise. o rugăminte (ask. recommand). Dacă exclamaţia în vorbirea directă nu conţine un verb la un timp personal. 310 . Let’s watch TV. Sit down.. etc.15.3. Imperativul pentru persoana I plural (let’s + infinitiv) exprimă de obicei o sugestie şi se exprimă în vorbirea indirectă prin verbul suggest + Gerund/completivă directă introdusă de that: ball! the little boy shouted. The little boy shouted at the bigger to give him his ball. Don’t interrupt the speaker please. will you? Mother asked Ann to pass her the salt. Verbul din propoziţia principală (say. 26. tell) se înlocuieşte cu un verb care exprimă un ordin (tell. command). un sfat (warn. b) negative: He said . Propoziţiile imperative. He remarked that they would have a delightful trip. complementul indirect nu mai este necesar: Go to bed! they said to Tommy. The officer ordered his soldiers to clean the barracks. Imperativele exprimând un ordin în general se pot transforma în vorbire indirectă şi: . He remarked that she was pretty. He exclaimed that she was pretty. În vorbirea indirectă. Nick suggested that they watch TV. What about watching TV? Nick suggested watching TV. Dacă ele nu menţionate în vorbirea directă. în vorbirea indirectă se foloseşte verbul be: Helen said. Teacher to Tom: (You shouls) go to the doctor. în special când: a) verbul din principală este la prezent: He says. advise. He remarked that she had sung beautifully.He exclaimed that she had sung beautifully. order.cu ajutorul verbului be to. propoziţiile imperative defin infinitive: a) afirmative: He said. He said admiringly that she was pretty. vor fi adăugate: Give me my Dacă verbul din principală este la diateza pasivă. Nick suggested that they should watch TV. What a lovely present! Helen exclaimed that the present was lovely.

He said that if she came we were to ring him up. a pronumelor şi adverbelor ca şi în vorbirea indirectă.b) ordinul este precedat de o propoziţie temporală sau condiţională: He said. În consecinţă. Această formă este adeseori folosită în literatură pentru exprimarea gândurilor unui personaj. întrebări disjunctive etc. ring me up. dar propoziţia principală este de obicei omisă şi se păstrează unele forme din vorbirea directă: propoziţii interogative.cu ajutorul lui should: The Captain ordered that the sailors should clean the deck. . 311 . If she comes.4. Se caracterizează prin schimbarea timpurilor. vocative. Vorbirea indirectă liberă Acesta reprezintă un stadiu intermediar între vorbirea directă şi indirectă şi este utilizată frecvent în stilul narativ. verbul he thought este de obicei mai potrivit decât he said în asemenea cazuri. 26.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful