PRIJEDLOG

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ___________ 2013. godine donijela

ZAKLJUČAK

Daje se prethodna suglasnost predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana I. – V., VIII., X., XI., XIII., XV., XVI. i XVIII. Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora, od 12. ožujka 2013. godine, na članke 3., 8., 15., 17., 22., 87., 114., 115., 116., 133., 146. i 149.a Konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika, amandman VI. na članak 23. Konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika prihvaća se u dijelu koji se odnosi na članak 56.a Pomorskog zakonika, a amandman XII. koji se odnosi na članak 115. Konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika prihvaća se s time da se izmjena koja se predlaže u odnosu na članak 823.b odnosi na članak 823.d.

Klasa: Urbroj: Zagreb,

PREDSJEDNIK

Zoran Milanović

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful