Cazul fortuit

Student Bucur Ștefan Grupa 203

Spre deosebire de multe alte legislaţii care nu dau o reglementare expresă cazului fortuit, codul nostru penal instituie în situaţia cazului fortuit o cauză legală expresă de împiedicare a constituirii infracţiunii. Potrivit art. 47 C.pen. ” Nu constituie infracțiune fapta prevăzută de legea penală al cărei rezultat este consecința unei împrejurări care nu putea fi prevăzută”. Așadar, există caz fortuit ori de câte ori agentul produce un rezultat pe care nu l-a conceput sau urmărit ci este consecinţa intervenţiei unei energii, obiectiv imprevizibile, care s-a interpus în desfăşurarea acţiunii ori a amplificat acţiunea subiectului. În ipoteza cazului fortuit, deşi persoana săvârşeşte o faptă care aparent contravine legii penale, ea va beneficia de o cauză legală de împiedicare a constituirii infracţiunii, pentru simplul motiv că, deşi rezultatul vătămător s-a produs în urma acţiunii sau inacţiunii sale, la producerea acestuia a contribuit în mod esenţial şi intervenţia unei împrejurări imprevizibile. Așadar, făptuitorul nu prevede şi nici nu poate să prevadă că va interveni o împrejurare străină care, suprapunându-se acţiunii sau inacţiunii sale, va determina producerea rezultatului vătămător.Spre deosebire de constrângerea fizică sau morală, făptuitorul acţionează fără vinovăţie, cunoaşte şi prevede rezultatul faptei sale, urmărind producerea acestui rezultat sub constrângerea necesităţii sau a unei energii fizice ori morale străine. Imposibilitatea de a prevedea intervenţia împrejurării care a condus la rezultatul neaşteptat are un caracter atât de evident şi de general, încât desfăşurarea cu totul accidentală a evenimentelor şi rezultatul lor nu ar fi fost prevăzute în aceleaşi condiţii de fapt, nici de o altă persoană cu dezvoltare psihică normală şi experienţă obişnuită. Cazul fortuit începe, așadar, acolo unde sfârșește culpa, fiindcă, din

alunecări de teren. accidentale şi cu totul imprevizibile la rezultate care depăşesc puterea de prevedere a omului în general. provocând moartea unei persoane. trăsnet. de pildă. Dongoroz. 1939. un incendiu. în anumite situaţii de fapt. furtună. însă nu le-a prevăzut. 2 Cazul fortuit poate proveni din surse foarte variate. există caz fortuit. adăpostite de făptuitor într-un imobil mai şubred. Invers. producerea unui accident grav de circulaţie rutieră datorită apariţiei neaşteptate a unui om sau animal pe şosea în faţa unui autoturism.moment ce o persoană a putut să-și reprezinte intervenția forței străine în producerea rezultatului. Drept penal. producerea unui vârtej puternic. Parte Generala. intervenția unei defecţiuni neaşteptate la un avion ] sau de oameni ori animale [ cum ar fi. Condițiile cazului fortuit. nici survenirea rezultatului.şi produce un incendiu care atrage distrugerea unor importante bunuri materiale sau în cazul producerii unui cutremur. Boroi – Drept penal. 429 Al. manipularea greşită a unui elicopter din cauza atacului dat asupra pilotului de un roi de albine sau defectarea elicei unui avion din cauza impactului cu o pasăre şi prăbuşirea acestuia. pag. Fapta săvârșită să fie rezultatul unei acțiuni sau inacțiuni peste care s-a suprapus însă o anumită împrejurare care a provocat rezultatul periculos. 1 2 V. Pag 245 . acţiunile sau inacţiunile umane sunt conduse de împrejurări neaşteptate. un defect de fabricaţie a frânelor la autocamion.1 Aşadar cazul fortuit pune în valoare o cauză de împiedicare a constituirii infracţiunii din lipsă absolută a vinovăţiei care se întemeiază pe ideea că.iniţial absolut inofensiv. avalanşe de zăpadă etc. A. răsturnarea unei lămpi de petrol de o pisică provocând incendierea casei ] . Cel mai adesea împrejurarea accidentală şi neaşteptată poate fi produsă de o energie naturală. din moment ce o persoană nu a putut să conceapă nici intervenția energiei străine. explozia unui cazan sau a unei anvelope. cum ar fi un cutremur. există culpă. Aşa se întâmplă în cazul intervenţiei unui vârtej neaşteptat care amplifică un foc de vreascuri. Cazul fortuit poate fi generat şi de lucruri [ de exemplu.

aplicate în regiuni vitale. dar nerespectând în mod inexplicabil locurile şi sarcinile ce li s-au stabilit. Esenţială pentru existenţa cazului fortuit este însă condiţia ca între împrejurarea accidentală şi neaşteptată şi rezultatul acţiunii sau inacţiunii făptuitorului să existe o legătură de cauzalitate. nu ne vom afla în faţa unui caz fortuit. că acţiunea sau inacţiunea făptuitorului ar fi putut genera. chiar dacă nu ar fi intervenit împrejurarea fortuită. s-ar stabili însă. dacă se va stabili că a fost în imposibilitatea de a prevedea rezultatul neaşteptat şi accidental survenit. pentru că. în cazul în care. În acest caz. este aceea care a generat în mod obiectiv rezultatul vătămător. împrejurarea fortuită venită fie de la instalaţia tehnică. rezultatul periculos. făptuitorul nu va răspunde pentru uciderea din culpă. de pildă. Cazul fortuit poate fi generat din chiar eroarea făptuitorului. deşi a fost spitalizată. decedează în drum spre spital. În situaţia în care. nu a fost determinantă pentru producerea rezultatului. Aşa se întâmplă în situaţia numeroaselor accidente de circulaţie a căror victime sunt accidentate datorită împrejurării când încearcă să traverseze în mod neregulamentar diverse artere de circulaţie. de determinare obiectivă. Spre exemplu. sau. Substanţele amestecate dobândesc proprietăţi explozive şi cauzează moartea cuiva. împrejurarea intervenită deşi imprevizibilă. un copil care se joacă pe balcon cade în stradă şi este rănit de un autovehicul care circula normal ]. prin ea însăşi. fie de la o energie naturală.Numeroase cazuri fortuite sunt generate chiar de imprudenţa victimei [ de exemplu. fizic şi decisiv la producerea rezultatului neprevăzut. încălcând de o manieră imprevizibilă. regulile de circulaţie stabilite de lege pentru pietoni şi neasigurându-se faţă de un eventual pericol. contractează o infecţie care-i grăbeşte . intră în raza focului declanşat şi sunt rănite sau ucise. în cazul persoanelor care participă la o vânătoare colectivă. De asemenea. Aşa se întâmplă. sau a incendierii unei păduri din cauza unui vârtej neaşteptat care a răspândit scânteile unui foc de vreascuri. de fapt. o persoană amestecă mai multe substanţe chimice despre care cunoaşte că nu sunt nocive pentru a le arunca. din cauza unui accident de circulaţie. în sensul că împrejurarea să fi contribuit şi ea în mod obiectiv. prin lovituri de cuţit. iniţial inofensiv. Astfel în cazul uciderii unei persoane prin lovirea ei de un autoturism la care a intervenit o defecţiune subită la sistemul de direcţie. o persoană rănită foarte grav.

Supr. repertoriu de practică judiciară în materie penală pe anii 19811985. În concepţia legii penale române. un accident mortal de circulație a avut loc din cauza exploziei unei anvelope datorită unei fisuri preexistente. făptuitorul va răspunde pentru fapta sa de omor intenţionat dacă se va stabili că leziunile cauzate victimei prin lovituri de cuţit erau mortale. dec. deoarece este raportată la un eveniment care prin natura lui este considerat atât de neobişnuit. Papadopol. În ambele cazuri. încât survenirea lui este pur accidentală şi imprevizibilă pentru oricine. făptuitorul ar fi trebuit sau ar fi putut să prevadă rezultatul faptei. Pen. Ceea ce obiectiv este imposibil de a fi prevăzut de orice persoană. în aceleaşi condiţii de fapt. deoarece lipseşte prevederea de către subiect a consecinţelor acţiunii(inacţiunii). nici o persoană nu poate prevedea în mod obişnuit momentul. imposibil de prevăzut şi subiectiv. excepţional şi neaşteptat. Secț. ori de câte ori s-ar manifesta.71 . Făptuitorul să fie în imposibilitatea obiectivă de a prevedea intervenţia împrejurării care a determinat rezultatul. RRD nr 4/1981 . care nu putea fi constatată nici cu ocazia verificării tehnice anuale. Deneș. fireşte. datorită uzurii premature a unor piese. Pen . nu ar putea fi prevăzută de nici o persoană. Secț. B. locul şi intensitatea producerii unui cutremur. . general valabil pentru orice persoană. fortuitul constituie o cauză care înlătură vinovăţia. dec. .defect de fabricație. în acest caz. Într-adevăr. Supr. pag 116 Trib. va fi. Împrejurarea care constituie cazul fortuit. în condiţiile date. ca urmare. Nr 1023/1980. datorită unui viciu 3 4 Trib. prăbuşirii unei clădiri noi. Avem astfel cazul atunci când.care nu putea fi sesizată.3 Tot astfel. București. Nr 140/1981. Editura Științifică și Enciclopedică . mecanismul de direcție al unui autovehicul s-a blocat și s-a produs un accident de circulație care a avut ca urmare moartea unei persoane. pentru că survenirea împrejurărilor fortuite deşi au grăbit decesul victimei nu au fost determinante în producerea lui. St. 1988 pag . V.4 Imposibilitatea de prevedere care are în acest caz un caracter obiectiv. n-ar fi posibil să se susţină că. adică în raport cu capacitatea de prevedere a subiectului. iar nu numai pentru făptuitorul în speţă. raportată la însuşirile unei persoane care ar fi acţionat în aceleaşi condiţii ca şi acesta.sfârşitul.

nu şi rezultatul produs. Fortuitul şi imprevizibilul se vor verifica. fapta săvârșită nu cade sub incidența legii penale. distrugerea unor bunuri. ci survenirea lor din cauza unor împrejurări absolut accidentale.putând fi prevăzut( deşi făptuitorul nu a anticipat nici rezultatul împrejurărilor date). deşi în majoritatea situaţiilor de caz fortuit. a scufundării unei insule. iar nu în raport cu rezultatul dorit. a producerii unor valuri de o mărime nemaiîntâlnită pe un lac. ar fi lipsită de obiect. aplicarea prevederilor art 47 C. 270 . Într-adevăr. 5 Vasile Dobrinoiu – Drept Penal parte generală. Nu moartea sau rănirea unor persoane sau distrugerea unui bun sunt fenomene imprevizibile. prin raportarea faptei cu rezultatul ei la împrejurarea care a intervenit în producerea acesteia iar nu prin raportarea rezultatului la posibilităţile de prevedere ale făptuitorului. C. a orbirii unui conducător auto din cauza unei descărcări electrice la reţeaua de înaltă tensiune sau intervenirii unei explozii la motorul unui avion aflat în aer. fapta trebuie examinată în raport cu rezultatul real survenit în urma acţiunii sau inacţiunii făptuitorului. Acțiunea sau inacțiunea care – datorită intervenției neașteptate a împrejurării fortuite – a determinat producerea rezultatului neprevăzut să fie o faptă incriminată de legea penală. numai împrejurarea este în mod obiectiv imprevizibilă datorită caracterului ei neaşteptat şi accidental. autorul nu prevede nici împrejurarea fortuită şi nici rezultatul vătămător care se va produce. dar care nu s-a produs datorită intervenţiei împrejurărilor fortuite( care a atras rezultatul vătămător). accidentarea şi vătămarea unei persoane. prin urmare. Dacă. căci. problema existenței unui caz fortuit nu se poate pune.cum ar fi moartea unui om. Pen. a ţâşnirii unui animal sălbatic pe autostrada foarte circulată.ascuns( cu excepţia persoanelor care cunoşteau viciul). momentul sau locul surpării unui teren de construcţie a cărei stabilitate era cunoscută. acesta din urmă. 5 Este evident că din punctul de vedere al legii penale. în lipsa caracterului penal al faptei. în raport cu rezultatul produs. pag.

Când însă. acesta va răspunde penal pentru fapta săvârșită. pag 429 Vasile Dobrinoiu. culpa și cazul fortuit au același efect. V. Drept penal parte generală 6 7 V. Al. Vasile Dobrinoiu. Drept penal. odată constatat în concret. În cazul infracțiunilor ce se comit cu intenție este indiferent dacă făptuitorul a putut sau nu să prevadă rezultatul survenit. 1939.Cazul fortuit interesează mai mult în legătură cu infracțiunile săvâr șite din culpă. 7 Bibliografie 1. Boroi. deci. Parte Generala 3.adică dacă există culpă sau caz fortuit. rezultatul nu s-ar fi produs dacă nu i s-ar fi asociat și o culpă a făptuitorului. deși a existat o împrejurare neprevăzută. Drept penal parte generală. neexistând vinovăție. Drept Penal parte generală 4. și. 6 Cazul fortuit. Dongoroz. din moment ce nu există intenție. Drept penal 2.pentru că. Dongoroz. atrage înlăturarea caracterului penal al faptei. fapta tot nu se pedepsește și. pe cale de conseciință. înlătură răspunderea penală. pag 268 . Ion Oancea. Drept penal.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful