REKOD PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran: Bahasa Malaysia Tahun Bil.Murid Hari Masa Tema Tajuk Objektif : 5 Zamrud : 35 orang : Isnin : 09.15 – 10.15 pagi ( 60 minit) : Unit 8 - PERTANIAN : HASIL TERNAKAN KITA : Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat menyatakan secara ringkas beberapa proses penternakan itik Muscovy dengan jelas dan tepat. Fokus Utama 5.1 7.1 2.2 :

Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Menjelaskan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik. Membentangkan penemuan dan dapatan secara jelas dan terperinci

Fokus Sampingan : 7.0 7.2 Membaca, menaakul ,dan menghayati kandungan teks yang dibaca Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat, dan gaya bahasa daripada bahan sastera dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca.

Kemahiran Bahasa : Mendengar dan bertutur. Membaca. interpersonal. Membaca. Projektor & LCD .lampiran 1) Pengisian Kurikulum Ilmu Nilai Murni : Pendidikan Moral/Sivik : Bertanggungjawab.  Bahan Bantu Belajar : Beberapa foto (slide) dan video berkenaan itik Moscovy. kasih sayang Kemahiran Bernilai Tambah Kemahiran Berfikir : Menjana idea. Membina ayat topik dan huraian (proses penternakan itik Moscovy . papan putih. Kemahiran Belajar Cara Belajar : Mendengar. merumus.menghubung kait. Menulis Kecerdasan Pelbagai : Verbal & Linguistik. . dan Menulis Sistem Bahasa      : Tatabahasa . Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah melihat/menyentuh/menternak itik di rumah.

U.2(i) BBM  Projektor & LCD Nilai murni Kasih sayang – kepada haiwan     ii. Guru mengaitkan set induksi dengan tajuk pelajaran hari ini.RANCANGAN PELAJARAN HARIAN(RPH) Catatan Set Induksi (5 min) i. 7. Apakah yang kamu lihat pada video tersebut? (telor sedang menetas) Ini telor apa? Bapa siapakah yang bekerja sebagai penternak? Haiwan apakah yang diternak? iii. Murid menyatakan haiwan ternakan yang selalu diternak di sekitar kawasan rumah. Isi Pelajaran Guru menayangkan sebuah video ‘telor menetas’ dan bersoaljawab dengan pelajar.1 A. . Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran  Murid bersoal jawab mengenai video tersebut. Catatan F.

sila lihat lampiran 1  Murid membentuk 4 kumpulan kecil – video3 Apakah langkah-langkah penternakan itik Moscovy? Nyatakan: 1. 4.Langkah 1 (10 min ) i. Mencari dan mengumpul maklumat tentang proses penternakan itik ini berdasarkan petikan teks tersebut. Kolaboratif Kemahiran bahasa Langkah 3 (20 minit) i. Murid membaca (senyap) dan memaham petikan teks yang diberikan – Itik Moskovy [halaman 107]. Keistimewaan – [video1]  Sifat : Warna bulu / saiz yang lebih besar  Lain-lain kelebihan [video2]  Guru menunjukkan beberapa keping foto/video ‘Itik Muscovy’  Bersoal jawab: Apakah keistimewaan/perbezaan itik ini berbanding itik lain? [video] LCD Projektor Teks halaman 107 Kemahiran: Kolaboratif Langkah 2 ( 10 min ) i. 3.  Murid membentang:  Murid daripada kumpulan lain memberi komen/pendapat  Murid membuat catatan ringkas – rumusan Nilai : Bekerjasama & bertanggungjawab *diberi 5 minit bagi setiap 1 kumpulan .  Contoh maklumat . ii. 2. Murid berbincang mengenai sifat dan keistimewaan itik ini.  Apakah yang anda faham tentang itik ini. Murid membentang hasil kerja(perbincangan) di hadapan kelas. dan bersuara lantang. Kemudiannya membaca kuat berintonasi. iii.

Murid merumuskan tentang penternakan itik Moscovy. Nilai murni Kasih sayang – kepada haiwan . Penutup (5 minit) Rumusan isi pelajaran dan nilai murni.  Contoh – lihat lampiran 2  Dagingnya yang enak & telor itik  Murid melukis seekor itik jenis ini dan mewarnakannya mengikut warna asal itik. ii. Murid melakar dan melukis itik Muscovy. Rujukan: http://shawnagrofarm.com/2010/06/02/p enternakan-itik-muscovyitik-nila-itik-serati/ Pengayaan Pendidikan Seni Visual – Penyerapan-contoh bahan.Langkah 4 (10 minit) i.  Murid melayari internet.  Keistimewaan  Galakan kepada pelajar supaya menceburi bidang ini suatu hari nanti  Sayangi binatang peliharaan. Murid membuat carta alir tentang proses penternakan itik Moscovy ini.wor dpress. Murid mencari dan mengumpul maklumat Mengenai hasil ternakan itik ini dan juga penternakan lain yang terdapat di Malaysia(pengayaan).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful