BANK-BANK & “KERAJAAN-KERAJAAN” DITUTUP DI SELURUH DUNIA

Amanah Awam Satu Rakyat (OPPT) mengumumkan penutupan bank-bank dan "kerajaankerajaan" di dunia pada 25 Disember 2012 berpunca daripada siasatan yang terdahulu ke atas penipuan besar-besaran merentasi keseluruhan sistem: http://www.scribd.com/doc/118067922/PARADIGM-DOCUMENT-FROM-THETREASURY-FINANCEAGINDUSTRIESTRASSE-21-CH-6055ALPNACH-DORFSWITZERLAND. Apa telah terjadi? OPPT telah mengemukakan kepada Bank-bank dan Kerajaan-kerajaan di dunia: 1. bahawa mereka, melalui amalan dan perbuatan yang mengelirukan, telah mencuri daripada rakyat selama berkurun-kurun, dan; 2. tiada sesuatupun yang berdiri di antara Pencipta dan setiap ciptaan Pencipta, dan memberi peluang sewajarnya untuk menangkis/menyangkal kedua-dua kenyataan tersebut. Mereka tak boleh dan tak berbuat apa-apa. Untuk memahami ini sepenuhnya sila baca Deklarasi Fakta di http://www.peoplestrust1776.org/ > UCC Filings > 2012 ptII > Declaration of Facts. Here are two excerpts: Piagam-piagam Kerajaan Dibatalkan: (Rujuk: DECLARATION OF FACTS: UCC Doc # 2012127914 Nov 28 2012) "... Bahawa apa jua dan semua PIAGAM-PIAGAM, termasuk Kerajaan Persekutuan Amerika Syarikat, AMERIKA SYARIKAT," NEGERI ... ", termasuk apa jua dan semua singkatan, idem sonans, atau lain-lain bentuk undang-undang, kewangan atau pengurusan, apa jua dan semua setara antarabangsa, termasuk apa jua dan semua PEJABAT-PEJABAT, termasuk apa jua dan semua PEGAWAI-PEGAWAI, PEKHIDMAT-PEKHIDMAT AWAM, PERINTAH EKSEKUTIF, TRITI-TRITI, PERLEMBAGAAN-PERLEMBAGAAN, KEAHLIAN, AKTA-AKTA, dan apa jua dan semua kontrak-kontrak dan perjanjian-perjanjian lain yang dibuat di bawahnya dan dengan itu, adalah kini, tidak sah, tidak bernilai, atau sebaliknya dibatalkan, tak disangkal; ... " Piagam-piagam Bank Dibatalkan: (Rujuk: TRUE BILL: WA DC UCC Doc# 2012114776 Oct 24 2012) "Diisytiharkan dan diperintahkan batal tanpa boleh ditarikbalik; apa jua dan semua piagam-piagam untuk ahli-ahil Bank of International Settlements (BIS) kepadanya dan daripadanya termasuk semua benefisiari, termasuk semua keadaan-keadaan jasad tertentu memiliki, mengendali, membantu dan bersubahat dengan sistem-sistem wang swasta, , sistem-sistem pengeluaran, koleksi penguatkuasaan undang-undang, mengoperasi SISTEM-SISTEM PERHAMBAAN... merampas nilai sah melalui representasi yang menyalahi undang-undang ... " Perintah-perintah untuk menamatkan dan memberhenti:

Perhatian ditarik kepada PENGISYTIHARAN DAN PERINTAH: UCC Doc # 2012096074, Sept 09 2012, sewajarnya disahkan remula dan diratifikasi oleh RANG UNDANG-UNDANG PERDAGANGAN UCC Doc. No 2012114586 dan TRUE BILL UCC Doc. No.2012 114776 yang menyatakan: Sukarelawan-sukarewaan dalam tentera ... "Untuk menangkap dan menahan apa jua dan semua keadaan-keadaan jasad tertentu, ejen-ejen, pegawai-pegawai, dan pelakon-pelakon lain, tanpa mengira domicil pilihan, memiliki, mengendali, membantu dan bersubahat dengan sistem-sistem wang swasta, sistem-sistem pengeluaran, koleksi, penguatkuasaan undang-undang, mengoperasi SISTEM-SISTEM PERHAMBAAN terhadap berbilang rakyat-rakyat negeri-negeri, ... ", dan "menarik balik semua sistem-sistem wang swasta, sistem-sistem pengesanan, pemindahan, pengeluaran, koleksi, penguatkuasaan undang-undang, mengoperasi SISTEM-SISTEM PERHAMBAAN... " "... Semua makhluk/kejadian pencipta hendaklah dengan serta-merta membantu semua Pekhidmatpekhidmat Awam dikenalpasti di sini, untuk melaksanakan, melindungi, memelihara dan melengkapkan PERINTAH ini dengan apa jua cara pencipta dan dicipta seperti yang dinyatakan di sini, oleh, dengan, dan di bawah liabiliti peribadi anda sepenuhnya... " Cari nombor dokumen yang disenaraikan di Washington DC UCC Registry: https://gov.propertyinfo.com/DC-Washington/ Apakah maknanya ini kepada Bank-bank & "Kerajaan-kerajaan"? Semua makhluk-makhluk/kejadian-kejadian kini bertindak dalam kapasiti entiti-entiti individu tanpa jaringan keselamatan korporat dan dengan liabiliti peribadi penuh bagi sesuatu dan SETIAP TINDAKAN MEREKA AMBIL di bawah undang-undang biasa, dilindungi dan dipelihara oleh dasar awam UCC 1-103, dan undang-undang Universal, undang-undang yang mengawal yang diletakkan di dalam pemfailan UCC oleh OPPT. (Rujuk: WA DC UCC Ref Doc # 2012113593) Sekiranya mana-mana individu melanjutkan apa jua tindakan bagi pihak Bank atau "Kerajaan” yang telah ditutupkan, menyebabkan apa jua kerosakan ke atas individu lain seperti diterangkan di sini, mereka dalam kapasiti individu dan tidak terhad adalah benar-benar bertanggungjawab. Tindakan sedemikian boleh mengakibatkan penerimaan Notis Ihsan. Notis ihsan Notis Ihsan mengandungi maklumat risalah ini dan menawarkan terma-terma dan syarat-syarat bagi urusan-urusan masa depan. Manakala Bank-bank dan "Kerajaan-kerajaan" telah ditutup di seluruh dunia ... Akta-akta, Statutstatut, Kod-kod, Mahkamah-mahkamah, Perintah-perintah Eksekutif dan sebagainya dengan itu telah dimansuhkan, sekali gus tanpa kontrak yang sah yang mengikat - individu kepada individu, tiada peralatan wujud untuk memaksa perlaksanaan. Notis Ihsan menawarkan terma-terma baru kepada mana-mana individu dari sesuatu entiti yang telah dihalang tebus untuk penerimaan mereka dan kaedah penerimaan adalah jelas ditakrif. Individu-individu kini sedang memuat turun dan menghantar Notis Ihsan seluruh dunia; 64,000 salinan telah dimuat urun dalam tempoh dua hari pertama selepas dikeluarkan pada awal Februari 2013. Lihat www.oppt-in.com

Apakah UCC - Di mana dan kepada siapa ia diguna pakai? Kod Komersial Seragam (Uniform Commercial Code - UCC) adalah ‘kitab’ perdagangan dan digunakan di seluruh dunia, tetapi kadang-kala dalam samaran. UCC tidak diajar di pusat-pusat pengajian undang-undang, ia digunakan dalam perbankan dan korporat-korporat kerajaan tahap tinggi. Oleh itu kebanyakan peguam-peguam, dan majistretmajistret tidak tahu apa-apa tentang UCC dan akan berdebat bahawa ia mempunyai tiada kegunaan. 1. Perintah Eksekutif 13037 bertarikh 4 MAC 1997 mentakrifkan insan/manusia sebagai modal (capital). Lihat: http://americankabuki.blogspot.com.au/2013/03/us-citizensdefined-as-property-of.html 2. UCC Doc # 0000000181425776 difailkan 12 Ogos 2011 menunjuk bukti-bukti penjualan rakyat Amerika Syarikat dalam transaksi di antara Sistem Rizab Persekutuan dan Jabatan Perbendaharaan Amerika Syarikat 1789 untuk $14,300,000,000,000. (Pautan di atas) 3. UCC Doc # 2001059388 menunjukan bukti templat yang diggunakan Federal Reserve Bank of New York untuk mendapatkan kolateral di bank-bank utama di seluruh dunia ... termasuk harta yang boleh dialih seperti kertas, barangan-barangan dan anak-anak haiwan dalam kandungan. Lihat http://www.mediafire.com/view/?3yh79cjnzcwzu0s Mereka yang beranggapan UCC sebagai tidak relevan di luar Amerika Syarikat adalah dengan itu mendakwa urusan lampau pembiayaan dengan Federal Reserve Bank of New York batal dan tidak sah. Due Diligence/Ketekunan Wajar Memandangkan penggunaan pemfailan UCC di tahap atas "kerajaan" dan bank-bank di seluruh dunia, ketekunan wajar adalah suatu yang perlu. Jika terdapat pertikaian, kesilapan, atau kepalsuan, buat DAN sampaikan satu PENGISHTIHARAN PENYANGKALAN/BANTAHAN yang sewajarnya ditentusahkan kepada PENGISYTIHARAN FAKTA-FAKTA OPPT yang telah ditentusahkan, diangkat sumpah, dan DIDAFTAR, perkara demi perkara, dengan kekhususan dan ketepatan, dengan penuh tanggungjawab dan liabiliti, di bawah penalti sumpah bohong di bawah mana-mana undangundang yang anda mengenal pasti, yang diberikan disini adalah benar dan tepat, yang ditandatangani dengan tandatangan dakwat basah anda. Sehingga kini, tiada bangkangan seperti itu telah didaftarkan. Penyelidikan Tambahan Radio shows: http://oppt-in.com/opptinradio/ http://oppt-in.com/thecollectiveimagination/

Semua Rakyat Diisytiharkan Bebas Hutang (Rujuk Notice of Declaration of Absolute Truth UCC# 2013032035) Pemfailan akhir OPPT yang berlaku pada 18 Mac, 2013. Dokumen ini menamatkan semua baki entiti buatan manusia dan mengembalikan semua rakyat di planet ini kepada kebebasan mutlak. Di dalam dokumen ini, pencipta dirujuk sebagai "intipati mutlak" dan semua penciptaan rakyat dirujuk sebagai "intipati mutlak dalam penjasadan ". Perkara VI menyatakan ... "Saya sewajarnya mengesahkan, dengan penuh tanggungjawab dan liabiliti, dengan PENGISYTIHARAN PERINTAH, bahawa intipati abadi ADALAH dibuat telus dan dikenali dengan me’LAKU’kan apa jua dan semua penjasadan-penjasadan intipati abadi di alam semesta intipati abadi, ADALAH bebas dan bebas daripada hutang, tak disangkal. " Ini bermakna HUTANG ITU TIADA. Anda tidak berhutang ... Tiada sesiapa berhutang ... ia telah dilaksanakan Rujuk: Dokumen asal Bahasa Inggeris Dialih bahasa oleh keluarga Abu Bakar Yusof

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful