You are on page 1of 6

Backup Premium | Prvodce rychlm pedstavenm

O aplikaci
Memeo Backup Premium pedstavuje jednoduch een zlohovn pro cel digitln svt. Automatickm zlohovnm vaich cennch a citlivch dokument me Memeo Backup Premium obnovit vae soubory, kdykoli je potebujete. Vae digitln soubory jsou dleit, proto je chrate pomoc aplikace Memeo Backup Premium.

Zlohovn jednm kliknutm


Memeo Backup Premium umouje zlohovat cel pevn disk potae jedinm kliknutm. Tato funkce zlohuje vechna vae data na extern pevn disk, m umouje obnovit vechna vae data, pokud dojde ke zhroucen pevnho disku.

2010 Memeo Inc

www.memeo.com

Backup Premium | Prvodce rychlm pedstavenm

Vytvoen plnu zlohovn

V nkolika snadnch krocch vm ukeme, jak vytvoit pln zlohovn. Pojme tedy zat.

Kliknte na Vytvoit pro vytvoen plnu zlohovn a zabezpeen vaich dat proti neekan ztrt

Vyberte si ze dvou monost zlohovn dat

2010 Memeo Inc

www.memeo.com

Backup Premium | Prvodce rychlm pedstavenm

Vbr soubor, kter chcete zlohovat

Aplikace Memeo SmartPicks pomh doporuenm nejbnjch typ soubor k zlohovn

Vaemu plnu zlohovn muste piadit jedinen nzev

Gratulujeme, vytvoili jste v prvn pln zlohovn!


Tip: Mete vytvoit dal plny zlohovn opakovnm krok uvedench ve

prava plnu
Vaemu plnu zlohovn muste piadit jedinen nzev

Zmna vybranch nastaven - Zmte poet verz kadho souboru, kter chcete zlohovat - Zobrazte nastaven ifrovn pro zabezpeen vaich soubor

2010 Memeo Inc

www.memeo.com

Backup Premium | Prvodce rychlm pedstavenm

Obnoven plnu zlohovn


Jednoho dne mon budete chtt obnovit nkter nebo vechny soubory, kter jste zlohovali. Mohli byste: - nechtn odstranit potebn soubor - chtt porovnat souasn soubory s pedchozmi verzemi - mt plnou ztrtu dat v dsledku selhn pevnho disku Uvdomte si, e obnoven a optovn aktivace jsou dv samostatn funkce.

Kliknte na Zobrazit a obnovit soubory pro zahjen

1. Vyberte v pln zlohovn

2. Zakrtnte polko vedle sloek, kter chcete obnovit

3. Zvolte umstn pro obnoven vaich soubor

4. Kliknutm na Obnovit akci dokonte

2010 Memeo Inc

www.memeo.com

Backup Premium | Prvodce rychlm pedstavenm


Memeo Backup Premium m uitenou funkci, kter umouje pidvat nebo obnovovat soubory a dokumenty pmo z okna Przkumnka Windows.

Pidvn soubor do plnu zlohovn pomoc roziujcho prvku LifeAgent Explorer


Kliknte pravm tlatkem na przdn msto ve sloce Vyberte Memeo LifeAgent a potom Zloha Nyn mete vybrat, kter pln zlohovn chcete zlohovat

Obnovovn soubor pomoc roziujcho prvku LifeAgent Explorer


Obnoven souboru: 1. Kliknte pravm tlatkem na soubor, kter chcete obnovit 2. Vyberte Memeo LifeAgent 3. Vyberte pln zlohovn, ze kterho chcete obnoven provst 4. Zobraz se seznam pedchozch verz vaich soubor, jednodue vyberte soubor, kter chcete obnovit

2010 Memeo Inc

www.memeo.com

Backup Premium | Prvodce rychlm pedstavenm

Optovn aktivace plnu zlohovn

Mon budete chtt znovu aktivovat pln zlohovn, kter nen aktivn. Optovnou aktivac plnu zlohovn nepepete soubory na vaem potai. Dojde pouze k optovn aktivaci starho plnu zlohovn a vy budete moct dle zlohovat vae souasn soubory.

1. Vyberte v pln zlohovn

Vyberte zazen, na kterm se v pln zlohovn nachz. Vyberte sloku s nzvem plnu zlohovn, kter chcete znovu aktivovat.

Pokraujte kliknutm na Dal

DLEIT Vbrem ANO budou vechny soubory z vaeho plnu zlohovn obnoveny do vaeho potae. Tmto dojde k pepsn soubor na potai soubory z plnu zlohovn. Vbrem NE dojde k optovn aktivaci plnu zlohovn a v pota provede zlohu soubor do vybranho cle zlohy.

2010 Memeo Inc

www.memeo.com