P. 1
Lucrare de Disertatie Intocmirea Documentatiei Pentru Obtinerea Autorizatiei de Mediu Pentru Spital

Lucrare de Disertatie Intocmirea Documentatiei Pentru Obtinerea Autorizatiei de Mediu Pentru Spital

Ratings:
(0)
|Views: 245|Likes:
Published by Rada Livia
Obtinerea Avizului de mediu pentru activitatea spitaliceasca
Obtinerea Avizului de mediu pentru activitatea spitaliceasca

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Rada Livia on Apr 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/05/2013

pdf

text

original

CUPRINS

INTRODUCERE…………………………………………………………………….......1 CAPITOLUL 1. DATE DE IDENTIFICARE ALE TITULARLUI ACTIVITĂŢII...............3 1.1. Datele de identificare............................................................................................ 1.2. Obiectul autorizării..............………………………………………........................3 1.3. Categoria de activitate.…………………………….................................................3 1.4. Procesarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală........................................11 1.5. Documentaţia de solicitare, Scopul……………………………………… 1.6.1 Legislaţia naţională………………………………………………12 1.6.2. Legislaţia comunitară……………………………………………… 13 CAPITOLUL 2. SOLICITAREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI INTEGRATE DE MEDIU LA 15 2.1.1. Solicitarea de emitere a autorizaţiei integrate de mediu pentru o instalaţie nouă sau pentru modificarea substanţiala sau extinderea uneia existente …………………………………………………………………... existentă ………………………………………………………... 15 15 2.1.2. Solicitarea de emitere a autorizaţiei integrate de mediu pentru o instalaţie 2.2. Formularea solicitării ………………………………………………… 16 2.2.1. Solicitarea …………………………………………………………16 2.2.2.Formular pentru cererea de autorizare integrată de mediu ……………… 17 De aici fiecare isi alege la ceea ce s a gandit. Aici e partea aplicativa 2.3 Evaluarea impactului emisiilor asupra mediului la………………………………33 CAPITOLUL 3. CONCLUZII …………………………………………29 CAPITOLUL 4. BIBLIOGRAFIE …………………………………………29 1 2.1. Solicitarea pentru autorizaţie nouă sau………………………………………15 12 1.6. Legislaţia privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării…......15

ANEXE

INTRODUCERE
Protecţia mediului a devenit una din principalele preocupări ale secolului XX şi reprezintă o provocare pentru actualul mileniu. Un mediu curat este esenţial pentru sănătatea umană şi pentru bunăstare. Interacţiunile dintre mediu şi sănătatea umană sunt sunt extrem de complexe şi dificil de evaluat. Toate acestea au determinat societatea internaţională să devină conştientă de importanţa mediului, nu numai pentru omenire, ci pentru supravieţuirea întregii planete. Astfel, relaţia mediu-societatea umană a căpătat dimensiuni concrete. Nu se mai pune problema "îmblânzirii naturii", ci a conştientizării faptului că omul este o parte a mediului. Un loc aparte în cadrul acestor preocupări este ocupat de tehnicile si instrumentele cu caracter preventiv si de precauţie. Printre aceste mecanisme se numără şi evaluarea de mediu, raportul de mediu precum şi avizele de mediu. Un mediu curat este esenţial pentru sănătatea umană şi pentru bunăstare. Totuşi, interacţiunile dintre mediu şi sănătatea umană sunt extrem de complexe şi dificil de evaluat. După utilizarea acelor de unică folosinţă, pansamentelor, fiolelor, recipiente pentru analize etc., toate aceste obiecte utilizate zilnic în spitale şi cabinete medicale devin deşeuri cu regim special şi trebuie eliminate. Nu toate spitalele dispun de crematorii, iar dacă dispun nu sunt la standardele cerute de Uniunea Europeană; prin urmare, respectivele deşeuri trebuie colectate şi transportate la anumite crematorii autorizate (nu foarte multe la ora actuală în România). Evident, fiind vorba de deşeuri cu potenţial infecţios, nici activităţile de colectare şi transport nu pot fi făcute la întâmplare, ci numai de firme specializate. Prezentarea instituţiei care furnizează serviciul public, are scopul de a ne familiariza cu anumite noţiuni de management al unei instituţii publice sanitare (modalităţi de gestiune, mijloace de finanţare, etc), dar şi de a furniza date caracteristice Spitalului de Obstretică şi Ginecologie “Dr. Salvator Vuia” din Arad. Avizul de mediu - este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care confirmă integrarea aspectelor privind protecţia mediului în planul sau programul supus adoptării, conform prevederilor art.2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind Protecţia Mediului aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare. 2

Solicitarea şi obţinerea avizului de mediu pentru planuri şi programe este obligatorie pentru adoptarea planurilor şi programelor care pot avea efecte semnificative asupra mediului. Avizul de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a planului sau programului. Procedura de reglementare şi competenţele de emitere a avizului de mediu pentru planuri şi programe sunt date prin HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe. Etapele procedurale ce trebuie parcurse în vederea evaluării adecvate sunt stabilite conform OM 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe reprezintă transpunerea Directivei 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului (SEA) şi este implementată prin următoarele acte normative: - Ordin nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe - Ordin nr. 117/2006 pentru aprobarea Manualului privind aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe - Manualul pentru aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe

3

CAPITOLUL 1. DATE DE IDENTIFICARE ALE TITULARLUI ACTIVITĂŢII
1.1. Datele de identificare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad a luat fiinţă în forma actuală în urma Hotărârii de Guvern nr. 359/2011 din 06.04.2011 prin reorganizarea într-o singură structură a 3 spitale şi anume: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad - înfiinţat în anul 1981, Spitalul Clinic Municipal Arad – înfiinţat în anul 1775 şi Spitalul Clinic de Obstretică Ginecologie ,,Dr Salvator Vuia,, Arad care datează din anul 1919. Consiliul Judeţean Arad a preluat prin Hotărârea nr. 169/06.07.2010, managementul asistenţei medicale pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad şi pentru Spitalul Clinic de Obstetrică - Ginecologie „Dr. Salvator Vuia”. Lucrarea de faţă se referă la Spitalul de Obstetrică şi Ginecologie “Dr. Salvator Vuia” Arad, spital de specialitate cu o capacitate de peste 270 paturi de spitalizare şi care are în structura sa doar secţii de obstetrică –ginecologie, neonatologie şi ATI, secţii care nu se regăsesc în structura Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad. Deasemenea este o instituţie publică fără personalitate juridică, în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad conform deciziei nr.359/2011 a Consiliului Judeţean Arad. Spitalul se află sub managementul Consiliului Judeţean Arad. Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie ,,Dr Salvator Vuia,, Arad asigură asistenţă medicală, activitate didactică şi ingrijiri medicale acordate femeilor internate pentru afecţiuni ginecologice, intervenţii chirurgicale ginecologice, consultaţii ginecologice şi explorări paraclinice. 1.2. Obiectul autorizării Gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală Pentru atingerea Acquis-ului comunitar în domeniul protecţiei mediului, ce include şi managementul deşeurilor medicale, primul pas care trebuie realizat de România este alinierea legislativă la normele şi standardele Uniunii Europene. În acest sens, Ministerul Sănătăţii a elaborat reglementarea tehnică specifică acestui domeniu, reprezentată de Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 219/iunie 2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţile medicale.

4

Aplicarea acestei reglementări într-o manieră corectă şi eficientă, în unităţile sanitare, reduce riscul pe care îl reprezintă deşeurile medicale, în special cele periculoase, pentru personalul din spitale, populaţia generală şi mediu. În momentul actual, unităţile sanitare se afla încă în etapa de implementare a legislaţiei. Alături de Ministerul Mediului, autoritatea competentă de decizie şi control în domeniul gestionării deşeurilor, Ministerul Sănătăţii are o serie de atribuţii în acest domeniu, atribuţii stabilite prin art. 40 din O.U.G. 78/2000, astfel cum a fost modificat prin O.U.G. nr. 61/2006: evaluează impactul produs de deşeuri asupra sănătăţii populaţiei, elaborează strategia şi programul de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţile medicale, elaborează reglementări specifice pentru gestionarea deşeurilor medicale, controlează activităţile de gestionare a deşeurilor medicale, gestionează baza de date a deşeurilor rezultate din activitatea medicală. 1.3. Categoria de activitate • • Activitate spitalicească şi sanatorială - cod CAEN - 8511, conf. Ord. 337/2007Cod CAEN 8610. Diagnosticarea şi tratarea bolilor ginecologice acute şi cronice . - cod CAEN 8512 1.4. Procesarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală 1.4.1. Deşeurile rezultate din activitatea medicală. Prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 219/2002 au fost aprobate Normele Tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale . Potrivit art. 7 din Norme, deşeurile rezultate din activitatea medicală se clasifică, în funcţie de criterii practice, în deşeuri nepericuloase şi deşeuri periculoase.  deseurile rezultate din activitati medicale sunt toate deşeurile, periculoase sau nepericuloase, care se produc în unităţile sanitare;  deseurile nepericuloase sunt deseurile a caror compozitie este asemanatoare cu cea a deseurilor menajere si care nu prezinta risc major pentru sanatatea umana si pentru mediu;  deseurile periculoase - deseurile rezultate din activităţi medicale, care constituie un risc real( grupa de risc 4 ) pentru sanatatea umana si pentru mediu si care sunt 5

flacoanele de perfuzie care nu au venit in contact cu sangele sau cu alte lichide biologice. seruri si vaccinuri expirate. lichide sau gazoase. mutagene. inclusiv de cercetare medicala si producere. este obligaţia fiecărui producător. bacterii. testare. manusi). care pot fi toxice. paraziti si/sau toxinele microorganismelor. ace.substantele chimice solide. corosive ori inflamabile. medicamentele expirate si reziduurile de substante chimioterapice. tratament.deseurile lichide si solide care contin sau sunt contaminate cu sange ori cu alte fluide biologice. care pot fi citotoxice. transport şi eliminare finală. • • • • deseurile periculoase: deseurile anatomo-patologice si parti anatomice4 . ambalare. de către producător. deseurile intepatoare-taietoare( ace. precum si materialele care contin sau au venit in contact cu virusuri. deseurile infectioase (seringi. prevenirea bolilor si recuperare medicala. sacii si alte ambalaje din material plastic. Determinarea tipurilor şi cantităţilor de deşeuri produse în unitatea sanitară se 6 . supraveghere. hartia .  deseurile chimice si farmaceutice . Clasificarea pe categorii a deseurilor rezultate din activitatea medicala se face pe criterii practice. sticlarie de laborator sparta).  sistemul de gestionare a deseurilor . dupa cum urmeaza: • deseurile nepericuloase sunt ambalajele materialelor sterile. reactivi si substante folosite in laboratoare).totalitatea activitatilor de colectare separata la locul de producere. • deseurile chimice si farmaceutice ( medicamente. Cunoaşterea tipurilor şi cantităţilor de deşeuri produse şi a modului de gestionare. depozitare intermediara. transport si eliminare finala.  deseurile infectioase . depozitare si distributie a medicamentelor si produselor biologice. teratogene sau carcinogene. catetere. lame de bisturiu. genotoxice.generate in unitatea sanitara in cursul activitatilor de diagnostic. Înregistrarea datelor reprezintă modul de ţinere sub control a ciclului producere – transport – eliminare finală.

4. Colectarea deşeurilor medicale la locul de producere Colectarea separată a deşeurilor este prima etapă în gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi activităţi conexe. Nu este permisă colectarea acestor tipuri de deşeu împreună cu deşeurile nepericuloase. 1. "Toxic" etc.pentru deşeurile nepericuloase.realizează prin monitorizare lunară şi trimestrială. "Coroziv". Pentru deseurile chimice si farmaceutice se folosesc pictogramele adecvate pericolului: "Inflamabil". 219/2002 cu modificările şi completările ulterioare. 7 . Etapele gestionarii deşeurilor rezultate din activitatea medicală A.pentru deşeurile medicale periculoase. Producătorii de deşeuri medicale au obligaţia colectării separate a deşeurilor medicale în funcţie de tipul şi natura deşeului cu scopul de a se facilita tratarea/valorificarea/eliminarea specifică a fiecărui deşeu. Codurile de culori ale ambalajelor în care se colectează deşeurile medicale sunt: a) galben . întreaga cantitate de deşeuri în care au fost amestecate deşeuri periculoase se tratează ca deşeuri periculoase. bateriile si acumulatorii sunt colectate separat. sticla. B. Deşeurile medicale incluse în clasa ambalaje( hartie. carton. deşeurile de la echipamente electrice şi electronice. Pentru deseurile infectioase si taietoare-intepatoare se foloseste pictograma "Pericol biologic".2. Ambalarea deşeurilor Ambalajul în care se face colectarea şi care vine în contact direct cu deşeurile periculoase rezultate din activităţi medicale şi activităţi conexe acestora este de unică folosinţă şi se elimină o dată cu conţinutul. pe baza Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date a deşeurilor rezultate din activitatea medicală. În situaţia în care nu se realizează separarea deşeurilor. Metodologia este reprezentată de Anexa 2 a Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. plastic) sunt colectate separat. b) negru .

8 .

Schema logică privind Gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale 9 .

78/2000 privind regimul deşeurilor. 426/2001 şi a Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. Pentru deşeurile periculoase durata depozitarii temporare nu trebuie să depăşească 72 de ore. cu modificările şi completările ulterioare. 10 . evitându-se arterele aglomerate protecţie. sectia si data). Cărucioarele şi containerele mobile se spală şi dezinfectează după fiecare utilizare. Transportul Transportul deşeurilor periculoase până la locul de eliminare finală se face cu respectarea strictă a normelor de igiena şi securitate în scopul protejării personalului şi populaţiei generale. localitatea. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena şi a recomandărilor privind mediul de viaţă a populaţiei. D. din care 48 de ore în incinta unităţii şi 24 de ore pentru transport şi eliminare finală. ? Transportul extern (în afara unităţii sanitare) a deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală se va realiza in conformitate cu reglementarile in vigoare. ? Transportul deşeurilor periculoase în incinta unităţii sanitare se face pe un circuit separat de cel al pacienţilor şi vizitatorilor. echipamente de curăţenie. Producătorul este responsabil pentru corectitudinea separării la sursa pe categorii a deşeurilor. pe rute cât mai scurte posibil. iar condiţiile de depozitare vor respecta normele de igienă în vigoare. aprobată prin Legea nr. Ministerul Lucrarilor Publice. dezinfecţie. Durata depozitarii temporare va fi cât mai scurtă posibil. cu modificările şi completările ulterioare. C. În situaţia în care nu se realizează separarea pe categorii. elaborate de MAPM. în locul unde sunt descărcate. Depozitarea temporară Depozitarea temporară trebuie realizată în funcţie de categoriile de deşeuri colectate la locul de producere. Pe ambalajele care contin deseuri periculoase se lipesc etichete autocolante cu datele de identificare a sectiei sau laboratorului care a produs deseurile (denumirea spitalului.Colectarea şi separarea pe categorii a deşeurilor este prima etapă în gestionarea deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală. Este interzis accesul persoanelor neautorizate în încăperile destinate depozitarii temporare. întreaga cantitate de deşeuri se tratează ca deşeuri periculoase. Transporturilor si Locuintei si Ministerul Sanatatii si Familiei. Deşeurile asimilabile celor menajere se depozitează şi se evacuează conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. Deşeurile sunt transportate cu ajutorul unor cărucioare speciale sau cu ajutorul containerelor mobile.

compactare. etc) Dacă deşeurile de spital speciale nu pot fi arse.incineratoarele trebuie să respecte normele şi standardele în vigoare privind emisiile de gaze în atmosferă şi pe cele privitoare la produsele secundare rezultate din procesul de incinerare. Deşeurile medicale ce nu se recomandă a fi incinerate:     recipiente ce conţin gaz sub presiune – efect inflamabil şi exploziv. specifice fiecărei categorii de deşeuri. reactivi chimici în cantităţi mari. dezinfecţie chimică. recipiente ce conţin metale grele – efect poluant în atmosferă (emisii de metale grele în atmosferă).   deşeuri din material plastic halogenat (PVC) – efect cancerigen.E. iradiere. Metodele de eliminare trebuie să asigure distrugerea rapidă şi completă a factorilor cu potenţial nociv pentru mediu şi pentru starea de sănătate a populaţiei. Eliminarea finală Eliminarea deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală se face în conformitate cu reglementările în vigoare referitoare la această categorie de deşeuri. trebuie îngropate cu grijă în platformele de 11 . săruri ce conţin argint sau deşeuri ce provin de la radiografii – se recomandă recuperarea argintului.procedeul de neutralizare utilizat pentru tratarea deşeurilor infecţioase rezultate din activitatea medicală ( exceptând deşeuri anatomopatologice şi părţi anatomice). cum ar fi: autoclavare. încapsulare. deşeuri radioactive – efect radioactiv (emanaţii radioactive). Metodele folosite pentru eliminarea finală a deşeurilor rezultate din activitatea medicală sunt: a) incinerarea . b) depozitarea în depozitul de deşeuri . dezinfecţie cu microunde.la nivelul unităţii sanitare deşeurile periculoase pot fi supuse tratamentelor de neutralizare. deşeurile medicale periculoase tratate prin sterilizare termică sunt supuse unor operaţiuni de procesare mecanică (mărunţire. tocare. Deşeurile periculoase produse de unităţile sanitare trebuie eliminate prin procedee autorizate. înainte de a fi eliminate final prin depozitare în depozitul de deşeuri. c) procedee de neutralizare-Politica actuală în România • sterilizarea termică .

Ordinul Ministrului agriculturii. apelor şi mediului HG . reducerea şi controlul integrat al poluării Termeni şi abrevieri: OG – Ordonanţa de Guvern OUG .Ordinul Ministrului mediului şi dezvoltării durabile OAP .Hotărârea de Guvern OM –Ordinul Ministrului OC – Ordinul Comun OMMDD . pădurilor.Ordinul Administraţiei Publice 12 .depozitare: o gaură făcută în deşeurile gata depozitate. făcând parte din categoria substanţelor şi deşeurilor periculoase. Legislaţia privind prevenirea.6. şi deşeurile de spital speciale trebuie să fie acoperite cu grijă după ce au fost plasate în totalitate pentru a evita contactul cu aceste deşeuri al lucrătorilor de la platformele de depozitare.Ordinul Ministrului apelor şi protecţiei mediului OMAPAM .5. reducerea şi controlul integrat al poluării scopul realizării documentaţiei de solicitare este obţinerea unei Autorizaţii integrate de mediu. 1. Documentaţia de solicitare În conformitate cu Directivele UE şi Legislaţia naţională şi comunitară privind prevenirea. Întreg personalul medical are responsabilităţi în ceea ce priveşte derularea sistemului de gestionare a deşeurilor în unitatea sanitară.Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului OMAPM . Scopul acesteia este acela de a diminua şi chiar de a elimina riscurile pentru sănătate şi pentru mediul înconjurător asociate gestionării deşeurilor medicale. 1. Riscuri pentru sănătate şi mediu: ? ? ? ? riscuri biologice riscuri chimice riscuri asociate deşeurilor citotoxice – citostatice riscuri asociate deşeurilor cu conţinut de mercur Toate aceste riscuri se datorează faptului că deşeurile care rezultă din activitatea medicală au un grad de risc ridicat (3 – 4).

reducerea şi controlul integrat al poluării.HG nr. 818/2003 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu. • • Calitatea aerului. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediu acvatic a apelor uzate.91/689 referitoare la deşeurile periculoase .89/369 referitoare la prevenirea poluării aerului în instalaţiile noi de incinerare a deşeurilor municipale. 243/2000 privind protecţia atmosferei.Legea nr. .OMAPM nr. aprobată prin Legea 645/2002. 655/2001 pentru aprobarea OUG nr. 34/2002 privind prevenirea. .99/31/CE privind depozitarea deşeurilor 13 .OMAPM nr. cauzate de evacuarea unor substanţe periculoase. Înlocuite cu 2000/76 privind incinerarea deşeurilor.Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului 1. . Calitatea apei .HG nr. 1144/2002 privind stabilirea Registrului privind poluanţii emişi în mediu de activităţile aflate sub incidenţa prevederilor OUG 34/2002. . 645/2002.1 Legislaţia naţională Prevederile Directivei 96/61/EC au fost transpuse prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor RPEC .6.MMGA . ? Instrumente legislative directe pentru implementare: .OMAPM nr. .HG 118/07.OMAPAM nr. Hotărâre privind aprobarea Programului de acţiune pentru reducerea poluării mediului acvatic şi a apelor subterane. 918/2002. aprobată prin Legea nr. 890/2002 stabileşte Serviciul IPPC în cadrul MAPM. amendată cu Directiva 91/156. . .94/67/EC referitoare la incinerarea deşeurilor periculoase.75/442 referitoare la deşeuri.02. 860/2002. . . • Deşeuri Directive UE.2002. privind aprobarea procedurii cadru pentru Evaluarea Impactului asupra mediului (EIA) . pentru aprobarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi emiterea acordului de mediu.

OMMDD nr. 552/2005 privind procedurile de raportare de către agenţii economici a datelor şi informaţiilor referitoare la substanţele şi preparatele chimice. 196/2005 privind Fondul pentru mediu cu modiicările şi completările ulterioare. . inclusiv deşeurile periculoase. . făcute prin Legea nr. 856/.OMAPM nr. etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase.6. . 61/2006 aprobată cu completari şi modificări de Legea nr. 1. 162/2002 Depozitarea deşeurilor.265/2006 privind protecţia mediului.HG nr.HG nr. Cadru legislativ relevant privind gestionarea deşeurilor .OUG nr.HG nr. nr. . .HG nr. cu modificărileşi completările ulterioare.OUG nr. . 188/2002 cu modificările ulterioare privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor. 1001/2005 şi MEC nr. 14 . .OUG nr.Legislaţie naţională .OC al MMGA nr. 426/2001 privind regimul deşeurilor . cu modificările şi completările ulterioare (OUG nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu.HG nr. completată şi modificată de legea 211/2011 . 860/2002 privind procedura de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu. 451/2001 privind clasificarea. . 863/2002 pentru aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului.2. modificată şi completată prin Legea nr. 918/2002 privind procedura cadru de evaluare a impactului asupra mediului şi pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private care se supun procedurii. • Evaluarea impactului Legislaţie naţională .195/2005 aprobată. Legislaţia comunitară.HG.Legea nr. 105/2006. 200/2000 aprobată prin Legea nr.2002 – Hotărâre privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile. 78/2000 privind regimul deşeurilor aprobată prin Legea nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate. . 27/2007). 426/2001.OMAPM nr. .OUG nr. 352/2005 privind modificarea şi completarea HG nr.

.HG nr. . 448/2005 privind deşeurile din echipamente electrice şi electronice. . .HG nr. . pe perioada de valabilitate a autorizaţiei 15 .ADR .HG nr. inclusivdeşeurile periculoase. .HG nr. . 1453/2008. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul Romaniei.. . 1364/1499/2006 emis de Ministerul Mediului şi Gospodaririi Apelor privind aprobarea planurilor regionale de gestionare a deşeurilor. 1470/2004 privind aprobarea Strategiei nationale de gestionare a deşeurilor si a Planului naţional de gestionare a deseurilor modificată cu HG nr. 358/2007. .OM 462/1993 cu privire la condiţiile tehnice privind protecţia atmosferei şi norme metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi produşi de surse staţionare. 219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza natională de date privind deşeurile rezultate din activităţile medicale. .OM nr.HG nr. precum şi a altor acte normative în vigoare privind protecţia mediului înconjurător. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor modificată şi completată prin HG nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje. . . 1013/2006 privind transferul de deşeuri modificat si completat prin HG nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea RPEC (CE) nr.OAP nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile.HG nr. .HG nr. 1175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activitatii de transport rutier de marfuri periculoase in România şi Reglementările referitoare la transportul internaţional al marfurilor periculoase pe calea ferata (RID).OM nr. 268/2005. 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor si al deşeurilor de baterii şi acumulatori.Acordul european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri.HG nr. .HG nr. cu modificările şi completările ulterioare.HG nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor.

De asemenea oferă detaliile necesare pentru întocmirea fiecăreia dintre cele patru tipuri principale de solicitări care pot fi impuse. Aceste tipuri de solicitări se referă la: ♦ autorizaţie integrată nouă .pentru schimbarea condiţiilor din autorizaţiile deja eliberate. OUG 34/2002 privind prevenirea. 16 . reducerea şi controlul integrat al poluării aprobata prin Legea 645/2002. ♦ transferul de autorizaţie integrată .9.permite unor instalaţii noi sau deja existente să funcţioneze în conformitate cu cerinţele prevenirii şi controlului integrat al poluării.către un alt titular. ♦ modificări ale autorizaţiei integrate . creează cadrul legal pentru înfiinţarea sistemului de implementare a controlului integrat al activităţilor listate in Anexa 1 .la închiderea instalaţiei.Art.Introducerea şi aplicarea prevederilor prezentului ordin şi elaborarea planului anual privind gestionarea deşeurilor sunt obligatorii pentru obţinerea autorizaţiei sanitare sau pentru acreditarea unităţilor sanitare. ♦ predarea autorizaţiei integrate .

17 . Raportul de mediu trebuie să conţină şi rezultatul evaluării de mediu. condiţiile de emitere a avizului de mediu pentru planuri şi programe. Conform Legii protecţiei mediului. structura raportului de mediu. Solicitarea avizului de mediu Avizul de mediu pentru planuri şi programe se solicită atunci când are loc iniţierea şi adoptarea planurilor şi programelor. În acest scop titularul planului este obligat să notifice autoritatea de mediu în vederea începerii procedurii evaluării de mediu în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. regional sau local. Titularul planului sau programului este orice autoritate publică.DR SALVATOR VUIA. la propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. precum şi orice persoană fizică sau juridică care promovează un plan sau un program.CAPITOLUL 2. Obţinerea avizului de mediu este obligatorie pentru toate planurile şi programele care pot avea efecte semnificative asupra mediului şi care se adoptă de către o autoritate la nivel naţional.1. Autorităţile abilitate prin lege cu competenţa de emitere a avizului de mediu pentru planuri şi programe sunt: • • autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului. 1076 din 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe.. Acest aviz pentru planuri şi programe se emite numai ulterior efectuării evaluării de mediu şi în baza analizării raportului de mediu întocmit. inclusiv cele cu efecte transfrontaliere. ARAD 2. SOLICITAREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI INTEGRATE DE MEDIU LA LA SPITALUL DE OBSTRETICĂ GINECOLOGIE .. Guvernul stabileşte prin hotărâri: • • • procedura de evaluare de mediu.

gestionarea deşeurilor. Notificarea avizului de mediu Se face când se promovează un plan care: • . 5. gospodarirea apelor. Dovada informării publicului asupra iniţierii procesului de elaborare a planului sau programului şi realizării primei versiuni a acestuia. Piese desenate. amenajarea teritoriului şi urbanism sau utilizarea terenurilor. elaborarea primei versiuni a planului sau programului. Notificare (cerere) întocmită de titular. conform anexei nr.1 din HG 1076/2004. şi care include proiecte prevăzute în anexele nr. 18 . posibilitatea de a transmite în scris comentarii şi sugestii la sediul APM în termen de 15 zile calendaristice de la data ultimului anunţ. energie. 2. natura acestuia. silvicultura. industrie. 1 şi 2 la Hotarârea Guvernului nr. declanşarea etapei de încadrare. turism.este pregătit pentru următoarele domenii: agricultura. 4 din HG 1076/2004 6. 9 (1) şi 29 (2) din HG 1076/2004. 3.2. pescuit şi acvacultura.1. dezvoltare regională. 4.1.1. Anunţul public pentru etapa de încadrare va conţine informaţii despre: titularul planului sau programului. transport. inclusiv activitatea de extracţie a resurselor minerale. 2 exemplare. telecomunicaţii.Solicitarea pentru obţinerea avizului de mediu pentru planuri şi programe va cuprinde: 1. 2. 1213 din 2006 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private pentru care este necesar acordul de mediu. conform art. Dovada achitării tarifului de 500 RON pentru etapa de încadrare. locul şi orarul consultării primei versiuni a planului sau programului. 2. Proiectul de plan/program care se supune avizării completat cu date referitoare la criteriile relevante prevăzute în anexa nr.

Evaluarea de mediu Evaluarea de mediu constituie un instrument cheie al politicii de mediu şi face obiectul instituirii unui cadru de reglementare la nivel internaţional. c) etapa de analiza a calităţii raportului de mediu A. Autorităţile competente pentru protecţia mediului conduc etapa de încadrare a planurilor şi programelor pentru care sunt notificate de către titularul planului sau programului. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului transmite în scris titularului planului sau programului obligativitatea efectuării evaluării de mediu în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii primei versiuni a planului sau programului.2. prima versiune a planului sau programului. acest cadru de reglementare a fost recent actualizat şi armonizat cu legislaţia Uniunii Europene în acest domeniu. după cum urmează: a) etapa de încadrare a planului sau programului în procedura evaluării de mediu. În România. în cazul în care nu intervin modificări ale condiţiilor în care a fost emis sau a folosit scopului pentru care a fost emis. prin modificarea şi completarea Legii protecţiei mediului nr. programe şi proiecte de dezvoltare care să faciliteze şi să permită stabilirea efectelor generate asupra sănătăţii oamenilor şi mediului. pentru consultare. Etapa de încadrare a planului sau programului Titularul planului sau programului este obligat sa notifice în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi să informeze publicul asupra iniţierii procesului de elaborare a planului sau programului şi realizării primei versiuni a acestuia. Avizul de mediu pentru planuri şi programe are aceiaşi perioadă de valabilitate ca şi planul sau programul pentru care a fost emis în cazul în care nu intervin modificări ale respectivului plan sau program. 19 . Procedura de evaluare de mediu se realizeaza în etape. prin anunţuri repetate în mass-media şi prin afişarea pe pagina proprie de Internet. 137/1995 şi adoptarea unui număr de acte normative noi în materie sau cu relevanţă pentru procesul de evaluare a mediului. 2. naţional şi local pentru autorizarea unor planuri.2. european.1. Titularul planului sau programului pune la dispoziţie autorităţii competente pentru protecţia mediului şi publicului. b) etapa de definitivare a proiectului de plan sau de program şi de realizare a raportului de mediu. 2.Valabilitatea avizului de mediu este de 10 ani de la data emiterii.

în cadrul unui comitet special constituit. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului ia decizia de încadrare pe baza consultărilor realizate în cadrul comitetului. care pot avea efecte semnificative asupra mediului. în termen de 3 zile calendaristice de la luarea deciziei. sunt interesate de efectele implementării planului sau programului. spre consultare. Titularul planului sau programului este obligat să pună la dispoziţie comitetului special constituit. Etapa de definitivare a proiectului de plan sau de program şi de realizare a raportului de mediu Definitivarea proiectului de plan sau de program. autorităţii competente pentru sănătate şi autorităţilor interesate de efectele implementării planului sau programului. Persoanele atestate. prima versiune a planului sau programului. B. în termen de 25 de zile calendaristice de la primirea notificării. prin publicare pe pagina proprie de Internet.Etapa de încadrare se realizează cu consultarea titularului planului sau programului. a autorităţii de sănătate publică şi a autorităţilor interesate de efectele implementării planului sau programului. în urma etapei de încadrare. 20 . analizează măsurile propuse de titularul planului sau programului. Autorităţile competente pentru protecţia mediului identifică autorităţile publice care. Etapa de analiză a calităţii raportului de mediu şi de luare a deciziei Titularul planului sau programului are obligaţia ca în termen de 5 zile calendaristice de la finalizarea raportului de mediu să transmită proiectul de plan sau de program şi raportul de mediu elaborat pentru acesta autorităţii competente pentru protecţia mediului. nu necesită evaluare de mediu urmează a fi supuse procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Autorităţile competente pentru protecţia mediului aduc la cunoştinţa publicului decizia motivată a etapei de încadrare. Decizia se publică în mass-media de catre titular. după caz. datorită atribuţiilor şi răspunderilor specifice pe care le au în domeniul protecţiei mediului. Scopul evaluării de mediu este acela de a integra obiectivele şi cerinţele de protecţie a mediului în etapele de pregătire şi adoptare a anumitor planuri şi programe de dezvoltare. stabilirea domeniului şi a nivelului de detaliu al informaţiilor ce trebuie incluse în raportul de mediu. Planurile şi programele care. împreună cu experţii angajaţi. precum şi analiza efectelor semnificative ale planului sau programului asupra mediului se fac în cadrul unui grup de lucru. precum şi programul de monitorizare şi întocmesc raportul de mediu C.

500 RON Plan amplasare în zonă şi plan de situaţie obiectiv ( piese scrise. 21 .2. descrie şi evaluează potenţialele efecte semnificative asupra mediului ale implementării planului sau programului. industrie. nivelul de detaliu al planului sau programului şi cu stadiul acestuia în procesul de luare a deciziei.Domeniile în care legea prevede obligativitatea efectuării procesului de evaluare de mediu pentru anumite planuri şi programe sunt: • • • • • • • • amenajarea teritoriului şi urbanism. Raportul de mediu Raportul de mediu identifică. 2.( ANEXA 1) Notificarea. inclusiv activitatea de extracţie a substanţelor minerale utile. luând în considerare obiectivele şi aria geografică ale planului sau programului. gospodărirea deşeurilor. conţinutul. turism. silvicultură şi piscicultură. Cerere pt. coordonate STEREO 70) .( ANEXA 2) Dovada că a făcut publică solicitarea ( primului anunţ public I cel de-al doilea anunţ public II se va publica la interval de 3 zile calendaristice de primul ) .3. Informaţiile furnizate în raportul de mediu trebuie să fie corelate cu gradul de cunoaştere şi cu metodele de evaluare.( ANEXA 3) Dovada plăţii tarifului de autorizare . piese desenate.2. precum şi alternativele rezonabile ale acestuia.( ANEXA 4) Fişa de prezentare şi declaraţie conform modelului. Actele necesare emiterii unei autorizaţii de mediu ? • • • • • • Dosar. agricultură. 2. transport. gospodărirea apelor. utilizarea terenurilor. energie. telecomunicaţii. obţinere autorizaţie de mediu.

scări.e-mail: spitmatar@rdsar.8610. jud Arad Tel: 0257. 4407/14. din care: Corp A care cuprine: Secţia de Obstretică Fiziologică: .016. oficiu. garderobe. DATE GENERALE • Denumirea unităţii Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie "Dr.parter .2012. Arad în scopul: desfăşurării următoarelor activităţi .8511. magazie.74 mp . Salvator Vuia. 337/2007.scări. 9928/01. Episcopiei nr.90 mp .468 mp . Secţia Prematuri I: 22 . Arad. Întocmirea documentaţiei Întocmirea documentaţiei se face pentru obţinerea Autorizaţiei de Mediu pentru Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie "Dr. Fax: 0257.255. birouri. În apropierea staţiei de tranvai a oraşului se află o secţie exterioară a spitalului. jud Arad. .magazii. 1.11. 5. scări. grupuri sanitare.asistenţă spitalicească şi sanatorială.2.camera de gardă. WC. Ord.ro • Amplasament În partea Sud – Estică a oraşului Arad. căi de acces. 5. celelalte secţii şi construcţii administrative fiind amplasate în aceeaşi curte cu pavilionul central. vestiar.etaj intermediar . Arad.722 mp . având înregistrată la APM Arad cererea cu nr. str. scări. la aproximativ 200 m de strada principală.cod CAEN rev. scări.255. saloane. în spaţiul cu o suprafaţă de 7000 mp. str.etajul 1 .camera de gardă. Salvator Vuia" cu sediul în: loc. rev. . Salvator Vuia” din Arad • Adresa: Loc. ambulanţă.2 conf.2012 şi completările înregistrate la nr.052. ..4.. sală de mese.subsol . Episcopiei nr. grup sanitar. Spitalul Clinic de Obstretică şi Ginecologie "Dr. solicită obţinerea autorizaţiei de mediu drept pentru care anexează următoarele informaţii pentru dezbaterea publică: FIŞA DE PREZENTARE ŞI DECLARAŢIE I. magazie.05.

holuri.parter . birouri. scări. depozit farmaceutic. garderobe. . depozit materiale bloc operator. săli incubatoare.. ateliere. oficii. caserie. scări. garderobe. vestiar. saloane. sala de mese. cabinete.etaj . garderobe. bibliotecă.763 mp .220 mp .căi de acces.subsol .parter-căi de acces. cameră sterilizare.220 mp. sali de operatii §i reanimare. Corp F care cuprine: Secţia de Obstretică Fiziologică II: . magazii. garderobe. Corp E care cuprine: Secţia de Obstretică Fiziologică I: .căi de acces. cameră sterilizare. cabinete. scări. terapie intensivă. birouri administrative. saloane.868 mp .763 mp . holuri.magazii. oficiu.demisol.594 mp . cameră materiale pentru saloane.holuri. saloane. . sală reanimare. garderobe. holuri. morga. oficii. săli de mese. grupuri sanitare.etaj . sală de mese.la etajul 2 . săli de naştere. cameră materiale sterile. holuri. cameră de gardă.722 mp . vestiar.depozit lenjerie Corp D care cuprinde: Secţia de ginecologie: . pregătire materiale.holuri.868 mp . . . grupuri sanitare. scări.fosta spălătorie. săli de aşteptare. cabinete. camera de gardă grupuri sanitare. vestiar. săli de aşteptare.594 mp – subsol . grupuri sanitare. sală de mese. 23 . săli de aşteptare. grupuri sanitare.etajul 1. sală de mese. oficiu. grupuri sanitare. sală de mese. băi.holuri. grupuri sanitare. cameră de sterilizare.căi de acces. birouri. cabinete. cabinete. laboratoare. camera de sterilizare.868 mp . vestiare. grupuri sanitare. Secţia de Neonatologie: . cabinete. sală de operaţie. băi. anexe. cabinete scări. saloane. vestiare.etajul 2 . boxe. oicii. garderobe.763 mp . oficiu. saloane.holuri camere obscure.parter . cabinete.etaj .holuri.868 mp . grupuri sanitare.parter . cameră personal mediu. garderobe. . cameră izolare. boxe. cabină portar. centrală telefonică. registratura. arhiva.594 mp . actualmente depozit lenjerie . . scări. bucătării. scari. Corp C care cuprine: . sală de şedinţe. atelier intreţinere. sală de mese.

salon nou născuţi. Ord. utilaje. oficiu. 7 zile/săptămână. sală de mese.cod CAEN 8512. grupuri sanitare. Diagnosticarea şi tratarea bolilor ginecologice acute şi cronice . vestiar. b) Dotări (instalaţii. scări.cod CAEN 8511. În incinta spitalului se mai găsesc: staţia de oxigen (26.0 mp. 365zile/an. vestiar.cod CAEN 8511. Profil de activitate • • Activitate spitalicească şi sanatorială . Notă: Corpul B . săli alăptare. Regimul de lucru • Permanent: 24h/zi . garderobe. Salvator Vuia”. cameră medici. . saloane.asistenţă spitalicească şi sanatorială. sală operaţii. oficiu. DATE SPECIFICE ACTIVITĂŢII a)Activitatea desfăşurată: . Forma de proprietate • Proprietate publică a statului .0 mp). camera sterilizare. 337/2007-Cod CAEN 8610. asigură servicii medicale de unică specialitate şi anume obstetrică .clădirile şi terenurile se află în patrimoniul Consiliului Judeţean Arad şi în administrarea spitalului. salon operaţii. care nu fac obiectul prezentei autorizaţii. sală reanimare nou născuţi. conf. mijloace de transport utilizate in activitate): 24 .etajul 3 . conf. vestiar. conf.reprezintă clădiri de locuit. scări saloane. sală de lectură. sală de mese.etajul 2.ginecologie. oficiu. Ord. Secţia Obstretică patologică: . . camera materiale.763 mp . 337/2007 Cod CAEN 8610 • Spitalul Clinic de Obstetrică . trei şoproane (30 mp.763 mp. scări. garderobe. saloane. 25 mp şi 20 mp) şi o magazie de materiale de 40. . II.holuri. sală de mese.holuri. 337/2007-Cod CAEN 8610.Ginecologie ”Dr. grupuri sanitare. 8512. cabinete consultaţii. grupuri sanitare. Ord. cameră materiale.

toluen -50 1/an . butelii de oxigen (80 buc. • • • • • acetona. care este compusă din: 1. staţie de distribuţie. medicamente. 25 . în funcţie de necesitate.) depozitate în magazia de lângă staţia de oxigen. anestezice. Se folosesc cantităţi variabile.) necesare bucătăriei spitalului şi detergenţi necesari igienizării spatiilor . Întreţinerea şi repararea mijloacelor de transport. c) Materii prime. În cadrul spitalului funcţionează: • . două module de producţie oxigen. Deşeurile anatomo-patologice colectate în pungi de plastic galbene inscripţionate biohazard sunt depozitate în congelatoarele din încăperea amenajată acestui scop. combustibili şi ambalaje folosite ( mod de ambalare. dezinfectante şi materiale de întreţinere. 3. 2. un stocător de 200 1 capacitate. de depozitare. cantităţi ): • • medicamente şi materiale sanitare. • • secţie de sortare şi depozitare a lenjeriei (fosta spălătorie) un punct termic cu un cazan cu funcţionare pe gaz. materiale folosite în laboratoare sunt depozitate în laborator. pentru producerea aburului necesar sterilizării instrumentelor. precum şi truse medicale şi de tratament adecvate pentru fiecare secţie în parte.o staţie de oxigen (26.50 1/an .• • Secţiile spitalului sunt dotate cu aparatura şi mobilier specific. vaporizator 5.depozitat în magazia de produse periculoase a laboratorului. regulator. la care are acces doar personalul autorizat. respectiv materiale sanitare din clasa substanţelor toxice şi periculoase sunt depozitate în dulapuri metalice închise.depozitate în magazia de materiale. Mijloacele de transport din dotarea unitatii sunt: • un autoturism şi o autospecială pentru transport nou născuţi. auxiliare.depozitată în magazia de produse periculoase a laboratorului.0 mp) cu o capacitate de 80 1/minut producţie oxigen şi posibilitatea de încărcare butelii de oxigen. butelii de aragaz (7 buc. cât şi alimentarea cu carburanţi se fac numai la unităţi autorizate în acest sens. 4.

canalizare. volume): • Alimentarea cu apă se realizează din reţeaua de alimentare a municipiului. prin intermediul unui punct termic din incintă. regulator. o staţie de distribuţie. un stocător de 200 1 capacitate. 26 .0 t abur/oră şi schimbătoare cu plăci atât pentru încălzire cât şi pentru apă caldă menajeră. d) Utilităţi . Apele provenite de la bucătăria spitalului sunt evacuate în reţeaua de canalizare a municipiului. energie (surse. 4. depozitate în magazia unităţii Combustibilul utilizat la încălzirea spaţiilor este agentul termic preluat din reţeaua de termoficare a municipiului şi gazul preluat din reţeaua de gaze a municipiului. se face în reţeaua de canalizare a municipiului. • • Apă caldă menajeră este asigurată din punctul termic prin intermediul schimbătoarelor cu plăci.70 mc/zi. vaporizator 5.în cantităţi variabile.0 mc capacitate. precum şi în scop tehnologic la producerea aburului. cantităţi.apă. întreţinere platforme şi spaţii verzi. cu un cazan pe gaz şi schimbătoare cu plăci. 2. 3. • Ambalajele utilizate sunt cele ale producătorilor. două module de producţie oxigen. cu preluarea unui debit de Q zi max = 87. • Evacuarea apelor uzate menajere. având ca agent primar apă rece preluată din reţeaua municipiului. ambalaje de seringi de unică folosinţă. igienicosanitar. folii de polietilenă ale medicamentelor şi pansamentelor. care este compusă din: 1. acestea fiind cutii de carton. Acesta are în dotare un cazan de tip Manutehnica de 1. recipienţi de sticlă. ambalajele originale ale produselor alimentare şi ocazional ambaiaje pentru vopselele utilizate la întreţinerea curentă. Încălzirea spitalului se realizează prin preluarea agentului termic de la reţeaua de termoficare a municipiului prin intermediul unui punct termic din incintă. utilizat în scop menajer. după ce au trecut prin separatorul de grăsimi de 1.• oxigenul din staţia de oxigen a spitalului. • • vopsele . PET-uri.

internarea persoanelor. cantităţi. Aceasta presupune desfăşurarea activităţilor de control medical periodic de specialitate. Coşul de fum al cazanului are o înălţime de 15. Spălarea lenjeriei şi a îmbrăcămintei bolnavilor se face de către firme autorizate pentru prestarea acestor activităţi. producţie: . destinatie: în cadrul spitalului există 270 paturi.Dr..la o temperatură stabilită prin diagrama de reglaj. internarea pacientelor în vederea asigurării asistenţei medicale la naştere.dotare. cu ajutorul schimbătoarelor cu placi atat pentru încălzire cât şi pentru apă caldă menajeră. 4. 3. regulator.punctul termic din cadrul spitalului are în dotare un cazan tip Manutehnica de 1. combustibili utilizaţi.apă caldă . compoziţie. preluat din reţeaua de distribuţie gaze a municipilui. efectuarea intervenţiilor chirurgicale dacă este cazul. cu funcţionare pe gaz. vaporizator 5.0 t abur/oră. 27 .. Date referitoare la centrala termică proprie . Obţinerea oxigenului necesar desfăşurării activităţii se face cu ajutorul staţiei de oxigen a spitalului.0 m. efectuarea de investigaţii şi analize de laborator. de a asigura mediul necesar naşterii noilor născuţi şi îngrijirea acestora şi a mamelor după naştere. Produse şi subproduse obtinute-cantitati. două module de producţie oxigen. îngrijirea noilor născuţi şi a mamelor după naştere. o staţie de distribuţie.d) Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau a activităţii: Spitalul Clinic de Obstetică -Ginecologie . Salvator Vuia. un stocător de 200 1 capacitate. acesta asigură agentul termic . 2. Alte date specifice activităţii: • • • Activitatea spitalului presupune şi desfaşurarea activităţilor conexe cum ar fi prepararea aburului necesar la sterilizarea instrumentarului medical. care este compusă din: 1. are rolul de a depista şi trata diverse afecţiuni ginecologice.

înainte de evacuarea în reâeaua de canalizare a municipiului. Protectia solului şi subsolului: • • • deşeurile menajere sunt colectate în şase containere metalice amplasate într-un spaţiu special. (Normativul NTPA 002/2002).II. Anexa nr. cu păstrarea conform legislaţiei în vigoare în congelatoarele din încăperea amenajată special destinată acestui scop şi apoi predate spre distrugere ecologică. evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu din dotare (pe factori de mediu): Protecţia apelor: • separator de grăsimi de 1. deşeurile anatomo-patologice sunt colectate în pungi de plastic. MĂSURILE ŞI CONDIŢIILE DE PROTECŢIE A MEDIULUI l. pe suprafaţa betonată. 188/2002. dotări şi măsuri pentru protecţia mediului: • • • recipienţi şi saci din polietilenă destinaţi depozitării intermediare a deşeurilor specifice rezultate din activitatea medicală.microbi. viruşi. etichetate. (1) modificată şi completată prin HG nr. amplasat în incinta spitalului.0 mc capacitate. apele uzate provenite de la unităţile medicale care prin specificul activităţii lor pot produce contaminarea cu agenţi patogeni . pentru apele uzate rezultate de la bucătăria spitalului. art. Realizarea măsurilor de dezinfecţie/ sterilizare a produselor patologice evacuate o dată cu apele uzate din unităţile menţionate mai sus se certifică periodic prin buletine de 28 . societăţilor autorizate. camera amenajată special cu suprafaţa betonată şi congelatoare pentru păstrarea conform legislaţiei în vigoare a deşeurilor anatomo-patologice. destinată acestui scop. 2.0 m înălţime pentru evacuarea gazelor de ardere de la cazanul punctului termic.se descarcă în staţiile de epurare numai în condiţiile în care s-au luat toate măsurile de dezinfecţie/ sterilizare prevăzute de legislaţia sanitară ăn vigoare. Alte amenajări speciale. 352/2005. INSTALAŢIILE. Protecţia aerului: • un coş de fum de 15. conform prevederilor HG nr. 6 alin. în pungi de plastic şi apoi în cutii ecologice cu capac şi stocate într-o încăpere specială. Staţiile şi instalatiile pentru reţinerea. deşeurile medicale sunt colectate. selectiv. 2. ouă de paraziţi .

conform prevederilor HG 188/2002. periodic sau la cerere. cu modificările şi completările ulterioare. 3. 100 mg/Nmc. oxizi de sulf exprimati ca S02 max 35 mg/Nmc 4. Aceste buletine se păstrează la unităţile în cauză şi se transmit şi operatorilor de servicii publice. materiale auxiliare. modul de valoriflcare a rezultatelor: 29 . • se vor respecta prevederile Ordinul nr. art. de radiaţii. • se vor respecta prevederile Ord. emisiile de poluanţi în atmosferă de la cazanul de încălzire se vor încadra în prevederile Ordinul nr. Anexa 6 cu privire la amenajarea de suprafeţe verzi şi aliniamente simple şi duble cu rol de protecţie şi parc organizat cu o suprafaţă de 10-15 mp/ bolnav. F). 188/2002 cu completările şi modificările ulterioare. • • nivelul de zgomot la limita incintei se va încadra în prevedrerile STAS 10009-88 acustică urbană. frecvenţa. Indicatorii fizico-chimici. 6 alin. 536/1997 modificată şi completată prin Ordinul 102/2004 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei. 3. 525/1996.06. 462/1993 şi nu vor depăşi: 1. Concentraţiile şi debitele masice de poluanţi. 352/2005. produse şi subproduse ce se pot deteriora ori pot deveni deşeuri ca urmare a depăşirii termenelor de valabilitate (OUG 78/2000.(2) completată şi modificată de HG nr. lit. monoxid de carbon max. conform prevederilor din HG 188/2002. • titularul activităţii este obligat să evite formarea unor stocuri de materii prime. bacteorologici şi biologici emişi. III.analiză eliberate de inspectoratele de sănătate publică teritoriale. Anexa 2 (Normativul NTPA 002/2002). • se vor respecta prevederile Ordinul nr. admise la evacuarea în mediu. 536/23. MONITORIZAREA MEDIULUI: 1. nivele de zgomot. 2. 19. nr.1997 pentru aprobarea Normelor de igiena şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei. emisiile poluanţilor. pulberi max 5mg/Nmc. Indicatorii bacteriologici vor fi stabiliţi de către autoritatea de sănătate publică. depăşiri permise şi în ce condiţii: • indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate în canalizarea menajeră a municipiului se vor încadra în limitele prevăzute de NTPA 002/2002 din HG nr. art. conform legislaţiei în vigoare. oxizi de azot exprimati ca N02 max 350 mg/Nmc.

deşeuri a căror colectare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecţiilor (cod -18 01 03*) -cantităţi variabile.500 kg/lună. feşe) . 2.în cantităţi variabile.folie de polietilenă (cod . substante extractibile cu solventi organici.( cod .• semestrial se vor preleva probe de apă înainte de evacuarea apelor uzate preepurate în reţeaua de canalizare menajeră a municipiului şi se vor analiza următorii indicatori: 1. Nota: deşeurile marcate cu asterix sunt considerate deşeuri periculoase. ca atare vor fi predate numai societăţilor autorizate pentru prelucrarea acestor tipuri de deşeuri. • se va urmări ca prin activitatea desfăşurată să nu se producă depăşiri ale valorilor limita pentru indicatorii de calitate ai apei. CCOCr. Deşeuri colectate (tipuri.cod . pH. medicamente citotoxice şi citostatice cu termen expirat . CB05.18 01 01) deşeuri anatomo-patologice . hârtie (cod -15 01 01). detergenti sintetici biodegradabili. deşeuri din separatorul de grăsimi şi uleiuri alimentare (cod . Datele ce vor fi raportate autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului şi periodicitatea: • Rezultatele monitorizarii şi orice disfuncţionalitate în desfăşurarea activităţii ce poate afecta factorii de mediu vor fi raportate la APM Arad. 4.18 01 08*) – cantităţi variabile. seringi.( cod . frecvenţă): 30 . clor rezidual liber 6. 3.(cod-18 01 02) deşeuri valorificabile . cantităţi): • • • • • • • • deşeuri menajere . 2.450 kg/lună .5 mc/lună (cod-20 03 01) deşeuri medicale specifice (obiecte ascuţite. 5. cantităţi. cu termen expirat. compozitie. IV. MODUL DE GOSPODĂRIRE A DEŞEURILOR ŞI AMBALAJELOR 1.07 02 03).( cod 18 01 09) –cantităţi variabile. compoziţie. medicamente.1.19 08 09). Deşeuri produse (tipuri. altele decât cele de la codul 18 01 08* . 2. sticlă (15 01 07) .

in camera special amenajata.compozitie. societatilor autorizate. deşeuri anatomo-patologice . colectate în containere.folie de polietilenă.1.500 kg/luna .• • • • • • • • deşeuri menajere .stocate in pungi şi cutii ecologice cu capac etichetate. 3. IV. conf. In situatia in care nu se realizeaza separarea deşeurilor pe categorii. cap. Colectarea şi separarea deşeurilor pe categorii sunt primele etape in gestionarea deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală.stocate in pungi §i cutii ecologice cu capac. medicamente cu termen expirat. Ordinului Administratiei Publice nr.colectate în pungi şi cutii ecologice. seringi. hârtie.colectate în pungi şi cutii ecologice.1.colectate în recipienţi speciali. 19.deşeuri anatomo-patologice . fe§e) .stocate in containere . deşeuri medicale specifice (obiecte ascuţite. cu pastrarea conform legislatiei in vigoare in congelatoarele din incSperea amenajata special acestui scop §i apoi predate spre distrugere ecologies.450 kg/luna . Titularul activităţii are obligaţia: -sa nu amestece diferitele categorii de deşeuri periculoase sau deşeuri periculoase cu deşeuri nepericuloase -sa nu genereze fenomene de poluare prin descarcari necontrolate de deşeuri in mediu (OUG nr.colectate în pungi şi cutii ecologice cu capac. feşe)-500 kg/lună . art.( cod – 18 01 08*) – cantităţi variabile . deşeuri valorificabile. intreaga cantitate de deşeuri se trateaza ca deşeuri periculoase. seringi.450 kg/lună .colectate în containere.5 mc/lună . j). deşeuri din separatorul de grăsimi şi uleiuri alimentare . 9. lit. sticlă -în cantităţi variabile. . altele decat cele de la codul 18 01 08* . Deşeuri stocate temporar (tipuri.mod de stocare): . deşeuri a căror colectare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecţiilor (cod -18 01 03*) .cantităţi variabile -colectate în pungi şi cutii ecologice.colectate în pungi şi cutii ecologice cu capac. art.( cod 18 01 09) -cantităţi variabile .dejeuri menajere . 219/2002.deşeuri medicale specifice (obiecte ascutite. 78/2000. medicamente citotoxice şi citostatice cu termen expirat . 31 .5 mc/luna .cantitati.

medicamente cu termen expirat. stocate in containere. .stocate in pungi §i cutii ecologice .deşeurile considerate periculoase (anatomo-patologice. compozitie.stocate in recipienti speciali. cantitati. care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezintS riscuri de incendiu faja. se vor preda societatilor in vederea distrugerii lor ecologice (depozitare finals sau incinerare).18 01 08*) – cantitati variabile . 25 lit. Monitorizarea gestiunii deşeurilor: . incinerare): .stocate in pungi şi cutii ecologice . obiecte ascutite) sunt transportate cu mijloacele de transport autorizate acestui gen de deşeu.deşeurile reciclabile (hartie. . 6.deşeurile menajere se transports cu mijloacele de transport ale serviciului de salubrizare a localitatii la un depozit de de§euri solide nepericuloase al municipiului Arad.de§eurile medicale sunt incinerate in incineratoare autorizate din punct de vedere al protectiei mediului.deşeuri valorificabile-plastic.cod 18 01 09) -cantitati variabile . 32 .de vecinătăti (art. .deşeurile valoriicabile se transports cu mijloacele de transport ale societatilor autorizate in colectarea §i valoriicarea acestui gen de deşeuri.(cod . in vederea depozitarii finale pe rampa ecologică a municipiului Arad. 5. pana la predarea societatilor autorizate in vederea reciclării. sticla -in cantitati variabile. . plastic. altele decat cele de la codul ( 18 01 08* . .deşeuri din separatorul de grasimi şi uleiuri alimentare .deşeurile menajere se predau societatilor de salubritate.. . etc) se vor preda firmelor specializate in preluarea acestor tipuri de deşeuri in vederea reciclarii lor.medicamente citotoxice §i citostatice cu termen expirat . sticla.deşeuri a caror colectare fac obiectul unor masuri speciale privind prevenirea infectiilor (cod -18 01 03*) . destinatie): .U. pentru acest tip de deşeuri.cantitati variabile . 4.se va evita formarea de stocuri de deşeuri ce urmează sa fie valorificate.G 78/2000 cu modificSrile §i completarile ulterioare).stocate in pungi şi cutii ecologice. Deşeuri valorificate (tipuri. hartie.de§eurile din separatorul de grosimi şi uleiuri vor i predate societătilor autorizate in vederea reciclarii sau distrugerii lor ecologice 7. B din O. Modul de transport al deşeurilor şi masuri pentru protectia mediului: . . Modul de eliminare (depozitare deinitiva.de§eurile valorificabile se colectează in vederea reciclării.

20/2/a). 426/2001. 465/2001 privind regimul deşeurilor reciclabile §i a Hotăririi nr. Titularul autorizatiei va preda deşeurile specifice in vederea neutralizării in conditii controlate numai societatilor autorizate in acest sens.ambalajele de medicamente şi pansamente. 8. Substanţeş preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate ( categorii.acetonă .monitorizarea gestiunii deşeurilor se va face prin grija titularului prezentei.se vor respecta alte acte normatoive ce apar pe perioada de valabilitate a autorizatiei. sticlS §i ocazional cutii metalice de la vopsele şi diluanti .ambalajele reciclabile se comercializează către unităti autorizate Titularul de activitate are obligatia de a valorifica şi respectiv recicla deşeurile de ambalaje in conformitate cu HG 621/2005(art.50 1/an 33 . ambaiaje de seringi de unică folosinţă . V..medicamente din seria celor toxice . MODUL DE GOSPODARIRE A SUBSTANTELOR ŞI PREPARATELOR PERICULOASE 1. Se vor respecta conditiile $i obligatiile privind gestionarea ambalajelor §i de§eurilor de ambaiaje impuse prin HG 621/2005 şi Ord. ambalajele de seringi de unică folosinţă se colectează in pungi. ambaiaje din material plastic.in cantităti variabile .tipuri §i cantitati: .Modul de gospodarire a ambalajelor (valoriicare): .folie de polietilena. cu respectarea Legii nr. privind gestiunea de§eurilor şi Legii nr.ambalajele de la produsele alimentare folosite in bucătăria spitalului 9. Ordinul Administratiei Publice nr.Ambaiaje folosite şi rezultate.ambalajele nereciclabile provenite de la produsele alimentare se elimina impreună cu deşeurile menajere . cutii şi flacoane şi sunt transportate de către societăti autorizate. 927/2005. cantitati): . . . in vederea incinerării.ambaiaje de medicamente §i pansamente. 219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatile medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationals de date privind de§eurile rezultate din activitătile medicale. cutii de carton. 856/2002 privind evidenta gestiunii de§eurilor.

titularul autorizatiei va monitoriza mi§carea substantelor toxice §i periculoase §i modul de realizare a masurilor de prevenire a accidentelor ?i masurilor de !i mi tare a efectelor acestora. inclusiv a recipientilor §i ambalajelor acestora Tn conformitate cu OUG 195/2005.se va tine evidenta privind cantitatea.asigurale . caracteristicile. amenajarile. Modul de gospodarire a ambalajelor folosite sau retaliate de la substanteie toxice si periculoase: . în camera specila. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri 5. . VI. Programul de conformare . 1nstalatiile.oxigenuI Ti rezervorul de stocare incapere speciala . . 4.ambalajele de medicamente se colecteaza Tn pungi §i sunt transportate de catre societati autorizate Tn vederea incinerarii . at.depozitare: .medicamentele din seria ceior toxice si precursory . 300/2002 privind regimul jurldic al precursorilor folositi la fabricarea ilicita a drogurilor.1 86/2007 pentru aprobarea Ordonentei de urgenta a Guvernului nr.in cantitSti variabile 2.oxigen . mijlocui de asigurare a substantelor si preparatelor periculoase. cap.toluen .duiapuri (închise cu cheie) destinate pastrarii medicamentelor în conditii de siguranta.28 . Monitorizarea gospodariii substantelor şi preparatelor periculoase: Titularul autorizatiei va monitoriza miscarea substantelor toxice §i periculoase.folosire: .in cadrul activitatii. Ill. conform reglementarilor In vigoare impose de producatori 3.conform reglemenărilor în vigoare.transport: caminonete auto omologate aie miTHZonmn .ambalare: .50 1/ an .se vor respecta prevederile Legii nr.Masuri pentru reducerea efectelor prezente şi viitoare ale activitatilor (200 1 capacitate) din cadrul unitatii amplasat in 34 .Modul de gospodarire: .. dotarile §i masurile pentru protectia factorilor de mediu si peatm interventie in caz de accident: .se vor respecta prevederile Legii nr. impuse de producătorii pentru medicamente iar oxigenul in rezervorul de stocare al unitatii .

inclusiv muncitorii. termen de finalizare (pe fiecare proiect): Nu este cazul l. ? 35 . descarcarea apelor uzate. Principalele probleme de mediu ce rezultă din această activitate sunt: • Controlul slab al proceselor ce includ utilizarea la maximum a capacităţii incineratoarelor • Neconformitatea cu legislaţia naţională asupra gestionării deşeurilor şi incinerării acestora • Inexistenţa echipamentului pentru măsurarea emisiilor necontrolate de compuşi toxici • Slabă educaţie de mediu şi sanitară a personalului spitalicesc. etc) denumirea proiectului. pun accentul pe următoarele: ? Incinerarea deşeurilor periculoase are impacturi multiple asupra mediului: aer.Comisariatul Judeţean Arad şi Agenţia pentru Protecţia Mediului emitentă. Sursa de finanţare şi valoare (pe fiecare proiect). prezenta azbestului. incluzând eliminarea finală. Gîş (Rada) Livia Viorica Gîş Livia Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Garda de Mediu . Capitolul 3. emisii atmosferice. Concluzii Recomandările Asociaţiei Experţilor de Mediu conform cu situaţia actuală de gestionare a deşeurilor medicale. privitor la pericolele posibile şi impactul POP-urilor • Lipsa de fundamentare pentru activităţile spitaliceşti specifice ce privesc sănătatea şi Conform aspectelor menţionate mai sus recomandările Asociaţiei Experţilor de Mediu privind sănătatea şi managementul deşeurilor medicale se privesc următoarele activităţi posibile: • Promovarea proiectelor de informare privitoare la creşterea conştientizării factorilor implicaţi şi publicului în general legat de incinerarea deşeurilor • Implementarea planurilor de reducere a deşeurilor în spitale • Utilizarea tehnologiilor necombustibile de tratare a deşeurilor medicale gestionarea deşeurilor spitaliceşti.• Domeniul: protectia solului şi apelor subterane. gestiune deşeuriior. rapoarte: Nu este cazul ing. altele (zgomot. apă. • • • peribnianta/obiectiv de remediere (pe fiecare proiect). sol etc. evidenţe.

arpmv5.2 Categoria de deşeuri medicale periculoase Deşeurile chimioterapice şi antineoplazice Solvenţi pe bază de clor şi inflamabili Metoda de minimizare Colectarea  separată a deşeurilor chimioterapice Stabilirea  dozelor optime de administrare.  Dependenţa faţă de contractele cu unităţile medicale şi de cantităţi mari pentru procesare. crearea şi respectarea unui program de sănătate pentru angajaţi şi pacienţi. amenajarea de spaţii sterilizate pentru depozitare temporară. precum emisiile de dioxine • Utilizarea celor mai bune tehnici disponibile şi a celor mai bune practici de mediu.• Măsurarea şi monitorizarea POP-urilor. existenta echipamentelor mobile sau staţionare pentru tratarea deşeurilor spitaliceşti la faţa locului.ro/pages/SM_2006_RG/Starea%20Mediului%202006reg%20vest. externalizare către terţi a serviciilor de tratare şi eliminare de către unităţile medicale.pdf Asociatia Expertilor de Mediu – “Model de plan de minimizare a deseurilor medicale rezultate din activitatea unitatilor sanitare”. fără a rezulta surplus  Stabilirea capacităţii containerelor pentru deşeurile chimioterapice  Utilizarea materialelor periculoase în cantit aţi reduse  Folosirea reactivilor pe bază de apă  Reducerea cantităţilor de reactivi 1 2 http://www. printr-o sortare riguroasă la sursa de producere. unităţile sanitare vor trebui să întreprindă măsuri pentru minimizarea cantităţilor totale de deşeuri periculoase generate. informarea şi responsabilizarea personalului. raportări reale la autorităţile în domeniu). oferta de preţ depinzând de aceşti factori majori.1 Mai jos sunt prezentate câteva dintre categoriile de deşeuri medicale periculoase şi metodele de minimizare ce pot fi aplicate acestora. supravegherea procesului de segregare.  Oportunităţi    închiderea crematoriilor neautorizate. monitorizarea/gestionarea cantităţilor şi conţinutului de seurilor produse şi predate spre tratare. pagina 9 36 . 2 Măsuri de minimizare a cantităţii de deşeuri medicale Deoarece costurile pentru eliminarea deşeurilor periculoase medicale sunt ridicate.  Ameninţări  Politica şi organizarea unităţilor medicale cu privire la DMI (nerespectarea paşilor de segregare la producător pentru evitarea încărcării facturilor.

în cazul accidentelor Recuperarea  şi reciclarea mercurului Evaluarea firmelor specializare în vederea reciclării mercurului. cum ar fi: o înlocuirea metodei clasice de dezinfecţie chimică cu dezinfecţia pe bază de abur sau ultrasunete. înainte de a fi returnate Utilizarea  de role în scopul minimizării pierderilor de soluţie Utilizarea spălării în contra-curent Returnarea containerelor la furnizor Utilizarea de izotopi cu durată scurtă de viaţă Stocarea deşeurilor cu durată scurtă de viaţă la locul de producere Utilizarea de termometre electronice. disponibile pe piaţă Utilizarea de echipamente pentru anestezie. în locul celor cu mercur Furnizarea de truse pentru curăţarea (îndepărtarea) mercurului pentru personalul medical. înlocuirea 37 .Formaldehidă Substanţe chimice fotografice Materiale radioactive Mercurul Deşeuri reprezentate de gaze anestezice Substanţe toxice.achiziţionarea de materiale care generează cantităţi mici de deşeuri. cu pierderi puţine Verificarea / întreţinerea periodică a echipamentelor de anestezie Practicarea anesteziei cu pierderi puţine Verificarea / întreţinerea periodică a echipamentului de sterilizare cu etilen-oxid Utilizarea steriliz arii pe bază de abur şi ultrasunete Folosirea minimă a agenţilor toxici de curăţare Furnizarea de sisteme automate pentru îndepărtarea substanţelor chimice utilizate în spălătoria unităţii sanitare Reducerea cantităţilor de substanţe chimice folosite experimental în laborator Achiziţionarea de produse chimice în containere returnabile Utilizarea metodelor de curăţenie pe bază de agenţi fizici în locul celor chimici Minimizarea cantităţii de deşeuri implica următoarele etape: • reducerea la sursa a deşeurilor se poate realiza prin: . .utilizarea de metode şi echipamente moderne ce nu generează substanţe chimice periculoase. corozive şi miscelanee  Utilizarea metodelor de curăţenie bazate pe abur şi uiltrasunete Determinarea purităţii solventului  Standardizarea utiliz arii solventului Colectarea  separată a solvenţilor (ca deşeuri) Distilarea/reciclarea solvenţilor Reciclarea solvenţilor în sistem externalizat (în afara unităţii) Folosirea formaldehidei într-o concentraţie scăzută Reducerea frecvenţei de curăţare Dispensarea automatizată a formalinei Reutilizarea formalinei Aplicarea  unui sistem corespunzător de control a emisiilor Stocarea în condiţii corespunzătoare Returnarea chimic alelor depăşite la furnizor Extinderea duratei de viaţă a băii de fotoprocesare Testarea materialelor expirate privind eficacitatea.

deşeurile tratate se vor elimina prin metode de eliminare finală cu impact minim asupra mediului.recuperarea argintului din substatele fotografice. Avantajele minimizării cantităţii de deşeuri sunt reprezentate de protejarea mediului înconjurător.reciclarea hârtiei şi a cartonului. . • recuperarea şi reciclarea la sursa: . • separarea la sursa – asigurarea că deşeurile sunt colectate în ambalajele corespunzătoare fiecărei categorii. . a sticlei. utilizarea radiografiilor computerizate în locul celor clasice.achiziţionarea de produse din materiale ce se pot recupera. reducerea costurilor privind managementul deşeurilor în unitatea sanitară. După reducerea cantităţii de deşeuri pe cât posibil. o mai bună protecţie a muncii. • tratarea deşeurilor – utilizarea metodelor de neutralizare pentru deşeurile periculoase. a ambalajelor din aluminiu (conserve). Pe baza unui audit de mediu privind alternativele de minimizare a deşeurilor medicale în cadrul Spitalului de Obstetrică Ginecologie din Arad. • eliminarea finală în condiţii corespunzătoare. deşeuri din construcţii şi demolări.o termometrelor cu mercur cu cele electronice. a fost elaborat graficul Gantt 10 ce conţine obiective şi activităţi menite să asigure un management al deşeurilor eficient. 38 . îmbunătăţirea relaţiei de comunicare cu membrii comunităţii. . .compostarea deşeurilor alimentare organice.gestionarea corectă a depozitelor de materiale şi reactivi.

. Constantinescu I.Raport sintetic 2007”... Sănătate Publică. Cadariu A. 3. 147/2005 privind aprobarea Ordonanţei nr. S. Nicorici. . iulie 2005. A. A: “Metode de gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea de îngrijire medicală”.03/04. 12. 29 februarie.03. Conferinţa anuală a Institutului de Igienă. 8.Bibliografie 1. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sanatate publică. Asociaţia Experţilor de Mediu: “Metode de Minimizare şi eliminare a deşeurilor medicale periculoase rezultate din activitatea unităţilor sanitare”. 6. Institutul de Sănătate Publică Bucureşti : “Managementul deşeurilor rezultate din activitatea medicală”. 11. Lupaşcu. Sănătate Publică. Bucureşti. prevenire şi control ale infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare. PM-SPCIN-01. 7. 10. Sesiunea Ştiinţifică a Institutului de Igienă. Baran G. Qaramah. 2007. Vaicum. Protocol medical – Colectarea si depozitarea deşeurilor medicale. L. M. 8-9 mai 1997. Asistenţă tehnică pentru îmbunătăţirea sistemului intern de gestionare a deşeurilor periculoase generate de unităţile sanitare. Bucureşti. 13. Legea nr.. Patru. Mateescu C. C. M.: “Descrierea modului de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţi medicale în România”.1 martie 1996.: ” Protecţia mediului înconjurător”. Văcărel. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere. 9. Dumitrescu. 1995.“Raport de referinţă – Incinerarea deşeurilor medicale”. cod. Servicii de Sănătate şi de Conducere Bucureşti. Dumitrescu. Sandu. C. Bucureşti. Negulescu. 2008. 5. A. M. – “Noi tendinţe în tratarea şi valorificarea energetică a deşeurilor municipale biodegradabile” ... OM nr.08. 4. 18/2005 pentru modificarea Legii nr. conform prevederilor standardelor europene . 39 . Compartiment pentru prevenirea infecţiilor nosocomiale. Editura tehnică. Legea 95/14 aprilie 2006.“Monitorizarea sistemului de gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea medicală .PHARE RO 2006/018-147. Servicii de Sănătate şi de Conducere Bucureşti. 2006. Bucureşti.. Curea O. 2. .

ro/materiale/HSR_final_rom.green-report.02.ro/gestiunea-ambalajelor/romania/Managementul-deseurilor10.deseurimedicale.html *** http://www.ro/inginerie-sanitara/ ***http://www. 15.ro/ ***http://www. Rojanschi. 756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deşeurilor.php?id=1844 *** http://www. Ordinul MAPM nr. Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar: “Managementul Spitalului”. Bucureşti.pdf *** http://jurnal.pharma-business. Construcţiilor şi Turismului pentru aprobarea Procedurii de reglementare şi control al transportului deşeurilor pe teritoriul României.ro/Files/RaportStareaMediului_Cap06_Deseuri_200710295739891. 211 din 06. 324/15. Diaconu : “Economia şi protecţia mediului”. 16.html *** http://www.html *** http://www.pdf *** http://www.2004 (M.spital-barlad.pdf *** http://www.immromania.ro/noutati/noutate.stericare. Editura Economică.pdf ***http://www.ispb.ppt 40 .arpmv5.ro/pages/SM_2006_RG/Starea%20Mediului%202006reg%20vest.2004) al Ministerului Transporturilor. Ordinul nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor.ngo. F. Ordinul MAPM nr.O. 2006.inginerie-electrica.ro/pdf/regulament%20de%20organizare%20si %20functionare. V.ro/stiri/81_Deseurile_medicale_ %E2%80%93_adevarate_afaceri.medicalnews.eco-ambalaj.clinicistomatologice. 18.14.ro/juridic/gestionarea-deseurilor-rezultate-din-activitatilemedicale. *** http://eea.com/prezentare. Bucureşti. 17.ro/2010/02/24/masuri-necesare-in-sistemul-sanitar/ ***http://www.ro/acqu/pdf/2008_9.pdf ***http://www.ro/revista/tratarea-deseurilor-medicale-infectioase *** http://www.ms.IV. Gh. Editura Public H Press.spital-barlad.13.ro/despre ***http://www.anpm. Bran.

..M............ ..............Ginecologie......APM Arad.…….... ………………………………………………………… ( denumirea actelor..…--..........Ghioceilor.... 8263/13.......... str....................... bl………............4407............din……………….... str...ap...... plan de situaţie obiectiv....scara.........M...........2012 Către.. fax……--………...CUI....…..…………...Spitalul de Obstetrică .............05............2008… „ ACTIVITĂŢ DE ASISTENŢĂ SPITALICEASCĂ ŞI SANATORIALĂ„ „ ACTIVITĂŢI DE ASISTENŢĂ AMBULATORIE .....cu sediul în localitatea………......... amplasată în localitatea .....judeţul…………... nr........ email…………………………………......................... Activitatea (obiectivul) a fost reglementată anterior prin Acordul/Autorizaţia de mediu nr....14..........pentru……………………………… Anexăm la prezenta următoarele acte: fişa de prezentare şi declaraţie.........…20A....sc......... ……………...Asistenţă Spitalicească şi Sanatorială........(denumirea societăţii comerciale)......... numărul şi data emiterii) Data .P............. cod CAEN ..02......... dovada că s-a făcut publică solicitarea..... ......str......5…..P........... numele. domiciliat în localitatea… Arad....nr..8511 – 8512 – 8560.........Gîş Livia Viorica..Episcopiei..... Pretenţie de confidenţialitate...... emis(ă) de către...................bl…--….…. prenumele şi semnătura) Reprezentant A............................. Arad Solicitarea este pentru: .... plan de încadrare în zonă a obiectivului..............…….Arad...................în calitate de ……………….S......verbal de constatare privind respectare condiţiilor impuse în acordul de mediu/programul de conformare.. Verificat dosar (funcţia...... Activităţi de asistenţă ambulatorie..... L.............--... telefon… 0741242153………................solicită AUTORIZAŢIA DE MEDIU Pentru activitatea (obiectivul) ..... jud.... Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad Subsemnatul…........ ….............reânoirea Autorizaţiei de Mediu Nr... ../.. fax…………........ Altele................. procesul ........ANEXA 1 CERERE A. ARAD Nr........... nr..........ap........... reprezentant al SCJU Arad…………......... Arad 41 ...telefon………..

cu sediul în… Arad..........str....-...DE................... pe care o transmitem ataşat în format pe hârtie (şi electronic) în vederea obţinerii avizului de mediu......Ginecologie................SANAT ORIALĂ„„ACTIVITĂŢI......5…....AMBULATORIE……………...de..Arad….. Teodora Olariu.......Dr............ 1076/2004.. .... Director coordonator ANPM 42 ..G....... Vă solicităm declanşarea etapei de încadrare pentru a se decide dacă planul/programul se supune procedurii evaluării de mediu....ACTIVITĂŢ..DE.ASISTENŢĂ...…… NOTIFICARE Denumirea titularului… Spitalul.este titular al Planului/Programului. Anexat vă transmitem copiile anunţurilor publicate în mass-media......... conform H............. privind elaborarea primei versiuni a planului/programului şi declanşarea etapei de încadrare din procedură............Ginecologie.....ASISTENŢĂ.. Director/reprezentant titular . nr................... .ŞI.nr......Semnătura……………Gîş (Rada) Livia ANEXA 2 Denumirea titularului…… Spitalul de Obstetrică ................SPITALICEASCĂ..Episcopiei..... Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă că s-a elaborat prima versiune a planului/programului sus-menţionat.........Obstetrică......Dr Salvator Vuia..

......……………………..............…............... Arad..... anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu..............………………………………..... Cod 310132.... judetul Arad. cu sediul în ………………………….…..................3..................................................... Cod 43 ........................ la sediul APM ARAD................................. titular al activităţii "…………………………….. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu.... Sediul: Splaiul Muresului....... Sediul: Splaiul Muresului..... Web site: http://apmar.....……………………......... Telefon: 0257-280996.. pot fi consultate/depuse zilnic.................. "............................ titular al activităţii "…………………………….. timp de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului.. Informaţiile/observaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al activităţii desfăşurate...................ANEXA 3 II7... ANUNŢ PUBLIC I PENTRU SOLICITARE AUTORIZAŢIE DE MEDIU Denumire comerciant...........………………………………........................................... Arad................2..... FN....................... "................. pot fi consultate/depuse zilnic............... 0257-280331.....7... la sediul APM ARAD. Informaţiile/observaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al activităţii desfăşurate........................................... 0257-281461......... 0257-250046 ....... ce se desfăşoară în .......anpm......... timp de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului......ro ........ cu sediul în …………………………......ro de luni până joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 II.. ANUNŢ PUBLIC II PENTRU SOLICITARE AUTORIZAŢIE DE MEDIU Denumire comerciant...... ce se desfăşoară în .... Fax: 0257-284767 E-mail: office@apmar...anpm................................. FN..........

0257-280331. 0257-281461. Fax: 0257-284767 E-mail: office@apmar. Telefon: 0257-280996.310132.anpm.ro . Web site: http://apmar. judetul Arad.ro de luni până joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400 ANEXA 4 44 .anpm. 0257-250046 .

agenţia judeţeană pentru protecţia mediului sau Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării". ATPM este. care stabileşte condiţiile de solicitare. după caz. b) fişa de prezentare şi declaraţie. Solicitarea şi obţinerea autorizaţiei de mediu sunt obligatorii atât pentru desfăşurarea activităţilor existente. autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului. 1. după caz. 3. Agenţia Naţionala pentru Protecţia Mediului (ANPM) sau autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului (ATPM). c) dovada că a facut publică solicitarea prin cel puţin una dintre metodele de informare prevăzute în anexa nr. coroborată cu Ordonanţa de urgenţă nr. 808 din 27 noiembrie 2007.AUTORIZAŢIA DE MEDIU . EMITEREA AUTORIZAŢIEI DE MEDIU La solicitarea unei autorizaţii de mediu sau. 860/2002 pentru 45 . 1.196 din 30 decembrie 2005.798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu publicată în Monitorul Oficial nr. de emitere şi de revizuire a autorizaţiei de mediu. COMPETENŢE DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE MEDIU Autoritatea competentă pentru derularea procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu (ACPM) este. titularul activităţii este obligat să depună la ACPM un dosar cuprinzând următoarea documentaţie: a) cererea pentru eliberarea autorizaţiei de mediu. e) procesul-verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse prin acordul de mediu întocmit potrivit Ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. după caz. d) planul de situaţie şi planul de încadrare în zonă a obiectivului.procedura de emitere. cu modificările şi completările ulterioare. agenţia regională pentru protecţia mediului. publicată în Monitorul Oficial nr. cu minimum 45 de zile înainte de expirarea unei autorizaţii de mediu existente. cât şi pentru începerea activitaăţilor noi. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului. CADRU GENERAL Reglementările cu privire la procedura de emitere a autorizaţiei de mediu sunt cuprinse în cadrul Ordinului nr.

Decizia poate fi contestată în termen de 15 zile lucratoare de la data publicării. după caz. insoţit de documentele specificate de acesta. ACPM completează. titularul activităţii prezintă la ACPM un raport cu concluziile bilanţului de mediu şi cu recomandări pentru elementele programului pentru conformare. cu completările ulterioare. acte sau documente suplimentare şi le solicită în scris titularului activităţii. cu modificările şi completările ulterioare. nota privind stadiul de realizare a programului pentru conformare existent. analizează documentele. 46 . 128/2002 privind incinerarea deşeurilor. Nu se primesc solicitări care nu conţin documentele prevăzute. După executarea bilanţului de mediu. prin afişare la sediul propriu şi postare pe pagina proprie de internet. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor. ACPM. aprobată cu modificări prin Legea nr. acvariilor publice şi centrelor de reabilitare şi/sau îngrijire. pentru autorizarea activităţii grădinilor zoologice. Termenul de eliberare a autorizaţiei de mediu este de maximum 90 de zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei complete. formularul de verificare a criteriilor necesare autorizării şi raportul. şi în Hotărârea Guvernului nr. precum şi programul de consultare a documentelor care au stat la baza acesteia. 426/2001. stabileşte dacă sunt necesare informaţii. cu modificările şi completările ulterioare. Pentru activităţile existente. după derularea etapelor prevăzute mai sus. în termen de 20 de zile lucrătoare de la data depunerii solicitării. acvariilor publice şi centrelor de reabilitare şi/sau îngrijire. Pentru activităţile de eliminare a deşeurilor documentaţia prezentată conţine în plus cerinţele specifice prevăzute în OUG nr. face publică decizia de emitere a autorizaţiei de mediu. 78/2000 privind regimul deşeurilor. f) formularul de înregistrare.aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu. precum şi necesitatea efectuării bilanţului de mediu. lista autorizaţiilor/avizelor necesare emise de alte autorităţi. în Hotărârea Guvernului nr. sau. Pentru activităţile grădinilor zoologice. la verificarea în teren. cu modificările şi completările ulterioare. ACPM întocmeşte îndrumarul cu problemele rezultate din analiza iniţială a documentaţiei. Pentru activităţi noi pentru care a fost emis acordul de mediu. Raportul cu concluziile bilanţului de mediu este supus dezbaterii publice în conformitate cu procedura de dezbatere publică. ACPM verifică amplasamentul.

cu responsabilităţi şi cu identificarea surselor de finanţare necesare realizării măsurilor programului pentru conformare. Cuantificarea impactului efectiv al unei activităţi de pe un amplasament se realizează prin bilanţul de mediu. Programul pentru conformare este necesar pentru orice activitate care are impact asupra mediului prin funcâionarea curentă sau anterioară. pe baza concluziilor şi recomandărilor bilanţului de mediu. cu termene realizabile. La elaborarea programului pentru conformare se iau în considerare următoarele: a) concluziile bilanţului de mediu. cu sau fără un program pentru conformare. diversele materiale de documentare etc. Programul stabileşte măsurile de conformare. ACPM stabileşte cu titularul activităţii programul pentru conformare. d) studiile. etapele. ofertele. ACPM împreună cu titularul activităţii şi cu colectivul de analiză tehnică analizează raportul cu concluziile bilanţului de mediu. ACPM analizează proiectul programului pentru conformare. concluziile dezbaterii publice şi stabileşte dacă emite autorizaţia de mediu. b) constatările şi sarcinile stabilite de autorităţile de control care răspund de protecţia factorilor de mediu. îl acceptă sau dispune completarea ori refacerea acestuia. c) datele deţinute de titularul activităţii şi de autorităţile administraţiei publice locale privind emisia şi emisia poluanţilor în mediu.. ELABORAREA PROGRAMULUI DE CONFORMARE Titularul activităţii înaintează la ACPM un proiect de program pentru conformare. cu eventuale propuneri ale autorităţilor consultate. termenele şi responsabilităţile necesare realizării acestora şi poate avea două secţiuni: a) măsurile pentru reducerea efectelor prezente şi viitoare ale activităţilor asupra mediului. e) sugestiile şi propunerile primite de la populaţie şi de la asociaţiile neguvernamentale cu ocazia dezbaterii publice. în termen de 10 zile de la luarea deciziei de emitere a autorizaţiei de mediu în şedinţa colectivului de analiză tehnică. 47 .După realizarea dezbaterii publice şi analizarea rezultatelor acesteia. precum şi de alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale. raportând starea mediului şi măsurile necesare de remediere la standardele şi reglementările în vigoare.

sau decide reluarea procedurii de emitere a unei noi autorizaţii de mediu. Autorizaţia de mediu se emite în 3 exemplare. ACPM acceptă introducerea în autorizaţia de mediu a programului pentru conformare. incluzând acele date care s-au modificat. Durata programului pentru conformare are în vedere perioada minimă necesară realizării măsurilor stabilite în funcţie de disponibilităţile financiare şi tehnice ale titularului proiectului sau al activităţii. prin afişare la sediul propriu şi postare pe pagina proprie de internet. titularul activităţii: a) dovedeşte că modificările necesare pentru conformarea imediată nu sunt fezabile tehnic şi/sau economic.b) măsurile de remediere a efectelor activităţilor anterioare asupra mediului. Titularul activităţii prezintă la ACPM. ACPM face publică decizia de emitere a autorizaţiei de mediu. ACPM eliberează autorizaţia de mediu. ACPM ia în considerare angajamentele titularului activităţii. Un program pentru conformare nu poate depăşi perioada de valabilitate a autorizaţiei de mediu. cu excepţia măsurilor de remediere a prejudiciilor aduse mediului prin activităţi anterioare. La expirarea acestui termen. c) se angajează să asigure fondurile necesare realizării programului pentru conformare la termenele propuse ale acesteia. b) dovedeşte că în perioada de conformare nu se produc daune semnificative asupra mediului şi sănătăţii publice. La stabilirea termenelor din programul pentru conformare. din care să rezulte că instituirea modificărilor cerute nu depăşeşte posibilităţile financiare ale acestuia. 48 . următoarele documente: a) programul pentru conformare în redactare finală. b) fişa de prezentare şi declaraţie completată cu instrucţiuni de intreţinere şi de exploatare a instalaţiilor de depoluare. REVIZUIREA AUTORIZAŢIEI DE MEDIU Revizuirea autorizaţiei de mediu se realizează ori de cate ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei. iar ACPM emite o autorizaţie de mediu revizuită. la solicitarea reglementării. precum şi programul de consultare a documentelor care au stat la baza acesteia. Titularul activităţii informează în scris ACPM despre acest lucru. numai dacă. după acceptarea programului pentru conformare. Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile lucrătoare de la data afişării.

auxiliare si combustibili. utilaje..Revizuirea decisă se realizează prin emiterea unei autorizaţii de mediu care pastrează numărul şi data autorizaţiei de mediu supuse revizuirii.. conţinutul programului pentru conformare se reface. adresa. specificându-se sursa de finanţare şi responsabilitatea.Profilul de activitate . d) în situaţia în care nu au fost realizate integral măsurile prevăzute în programul pentru conformare. FISA DE PREZENTARE SI DECLARATIE 1. zile/saptamana. supuse revizuirii. dacă este necesar...". fax . intrate/intrati in proces 49 . firmei etc. Date specifice activitatii: a) Activitatea desfasurata Se prezinta activitatea specifica desfasurata. inclusiv descrierea proceselor tehnologice b) Dotari Dotarile specifice: cladiri (cu suprafata spatiilor ocupate). aparate. Autorizaţia de mediu nu se emite: a) dacă nici o variantă a programului pentru conformare nu asigură încadrarea în condiţiile care permit autorizarea..Cantitatile de materii prime.Forma de proprietate ..... b) dacă titularul activităţii nu respectă obligaţiile ce îi revin prin prezenta procedura. mijloace de transport utilizate in activitate etc..... masini. zile/an) 2. Date generale: .Regimul de lucru (ore/zi.. instalatii. anexă la autorizaţia de mediu emisă anterior..Amplasamentul . telefon.. cu informatii complete..Denumirea unitatii. Modificarea termenelor în programele pentru conformare este permisa numai dacă acestea se reduc ca timp de realizare a măsurilor. c) Bilantul de materiale . urmată de sintagma "revizuită la data de . La schimbarea titularului activităţii.. raportate la standardele şi reglementările în vigoare.. Autorizaţia revizuită este valabilă până la expirarea duratei de valabilitate a autorizaţiei de mediu iniţiale.. c) în situaţia în care nu au fost respectate condiţiile impuse în procedura de evaluare a impactului asupra mediului....

epurarea si dispersia gazelor reziduale si a pulberilor .Sursele si poluantii pentru aer . Surse de poluanti si protectia factorilor de mediu: Protectia calitatii apelor . platforma industriala) . .): surse. randamentele de retinere a poluantilor.Sursele de radiatii din activitate . locul de evacuare (emisar.Sursele de ape uzate si compusii acestor ape . 50 . energie etc. canalizare.Nivelul radiatiilor emise in mediu Protectia fondului forestier . care serveste si la intocmirea si revizuirea bilantului de mediu. canalizare publica.Instalatii pentru colectarea. Bilantul acestor materiale. 3.Nivelul de zgomot si de vibratii produs Protectia solului si subsolului . canal.Statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate.Pierderile pe faze de fabricatie sau de activitate si emisiile in mediu (inclusiv deseuri) .Sursele de zgomot si de vibratii . amenajarile si masurile pentru protectia impotriva radiatiilor .Sursele posibile de poluare a solului si a subsolului.Dotarile.Poluantii evacuati in atmosfera (in mg/mc si g/s) Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor .Lucrarile si masurile pentru diminuarea si eliminarea impactului negativ produs asupra vegetatiei si ecosistemelor forestiere. amenajarile si masurile de protectie impotriva zgomotului si vibratiilor .Poluantii evacuati in mediu sau in canalizari publice ori in alte canalizari (in mg/l si kg/zi) Protectia atmosferei .Cantitatile de produse si subproduse rezultate. volume.Masurile. . trebuie sa se inchida cu eroarea acceptata de metodologia de calcul folosita d) Utilitati Modul de asigurare cu utilitati (apa. cantitati. dotarile si amenajarile pentru protectia solului si a subsolului Protectia impotriva radiatiilor .Situatia afectarii fondului forestier..Dotarile.

Distanta fata de asezarile umane.U. compozitie si cantitati de deseuri rezultate . localitatile si populatia eventual afectata . la care Romania a aderat.N.Modul de gospodarire a ambalajelor si masuri pentru protectia mediului Incadrarea in planurile de urbanism si amenajare a teritoriului Modul de incadrare a obiectivului in cerintele planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului.Modul de gospodarire.Modul de incadrare a obiectivului in peisaj . depozitare controlata.Masuri si amenajari pentru protectia peisajului si a zonelor de interes traditional Gestiunea deseurilor .Sursele de deseuri. Reconstructia ecologica 51 . . dotarile si amenajarile pentru protectia mediului Gestiunea ambalajelor . care au legatura cu protectia factorilor de mediu si planul de interventie in caz de poluari accidentale. Alte date si informatii privind protectia mediului Se vor prezenta si alte date specifice activitatii sau solicitate de autoritatea pentru protectia mediului. biodiversitatii si ocrotirea naturii . a parcurilor nationale si a rezervatiilor naturale.Sursele posibile de afectare a ecosistemelor acvatice si terestre. comercializare Gestiunea substantelor si preparatelor periculoase . a monumentelor naturii. a reglementarilor comunitare si ale organismelor O.Modul de gospodarire a deseurilor.Masurile pentru protectia ecosistemelor. Amenajarile. biodiversitatii si pentru ocrotirea naturii.Tipurile si cantitatile de ambalaje folosite .Masurile. tratare. integrare in mediu. cantitatile utilizate/detinute si fisele de securitate ale acestora . dotarile si masurile pentru respectarea conventiilor internationale.Substantele si preparatele periculoase utilizate/detinute. dotarile si amenajarile pentru protectia asezarilor umane Respectarea prevederilor conventiilor internationale la care Romania a aderat. transport. distrugere. Protectia asezarilor umane . masurile. tipuri. Protectia peisajului si a zonelor de interes traditional .Protectia ecosistemelor. in general. refolosire.

in functie de specificul activitatii. MENTIUNE: Continutul fisei de prezentare si de declaratie ce se va intocmi si se va prezenta la autoritatea pentru protectia mediului se va adapta: . precum si pentru mentinerea unui ecosistem corespunzator in zona Monitorizarea mediului Dotari si masuri privind instruirea personalului.continutului-cadru care formeaza obiectul acesteia. . . managementul exploatarii si analiza periodica a propunerii de conformare pentru controlul emisiilor de poluanti.Lucrari si masuri pentru refacerea mediului deteriorat.prevederilor legislatiei nationale si comunitare in domeniu 52 . supravegherea calitatii mediului si monitorizarea activitatilor de protectie a mediului.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->