Specijalni dodatak lista Danas z broj 244 z godina VI z petak, 9 . novembar 2012 .

Jesenja trpeza: Ukuvano, ukr~kano...

bilirubine. a da se zrna nisu raspala. jedna veza krupno iseckanog lista celera i isto toliko per{una. Ocediti. luk – 1 glavica.. pridru`e pasulju. Mnogo kasnije. Na masno}i pr`iti luk. june}e. per{un) – i veza. paprike – 500 gr. beli luk Sitan `uti pasulj. Imao sam neka druga zanimanja. Zato nam je valjda i vojska bila dobro pothranjena. per{unov list – 1 gr. a voda – baci. za{to sva ova pri~a o vojsci? Nedavno mi je ruke dopala jedna sjajna knjiga (»Emigrantski kuvar« Dejana Nova~i}a. Pasulj sa zapr{kom kuvati 30 min. E. treba}e vam kazan od bar 50 litara (posuda M-61). {to sam i sam spoznao tek kad sam u{ao u drugu polovinu `ivota. so po ukusu. nije ba{ sve bilo tako: protekcija je umela mnogo da zna~i. kajmak. koncentrisani sok od paradajza – 3 gr. kao {to je tu`na bila i sudbina te vojske. Gde god da sam bio. naliti vodom i kuvati 15 min u posudi M-61. pa sve na laganoj vatri kuva tri sata. sprema se najbolje na ~orbast na~in. Samo oprez: ako re{ite da kuvate po uputstvima iz JNA.Jesenja trpeza: Ukuvano. kojeg jo{ zovu sumpora{. Masno}u zagrejati i dodati bra{no i beli luk. trigliceride. na pamet mi nije padalo da ga pitam {ta je to {to je obezbe|ivao vojsci u ono te{ko doba. meso gove|e sirovo (svi delovi) – 100 gr. beli luk. dakle oko pola sata. ulje – 20 gr. Ve{tina kuvanja.) intendantski kapetan I klase (u rezervi) smatrao je da ru~ak nije ru~ak ako za stolom nije postavljen dubok tanjir i ka{ika. Najbolje od majke prirode U vojsci je vazda (a tako je i danas?) bivala jagma za pasuljem. ukr~kano. pa{kanat. Kada je pasulj skuvan. u ovom posu|u povr}e mo`e da se ku- Pasulj iz JNA Pasulj – 120 gr. bra{no p{eni~no tip 800 – 9 gr.. sastoji se samo u ve{tini ~uvanja mirisa koje nam je priroda ve} dala. prakti~no sam se uverio u va`nost intendantskog VES-a (vojna evidencija i specijalnost. I toga se pridr`avao vi{e od devedeset godina. ljuta papri~ica – 1 kom. za~ini jo{ seckanom glavicom belog luka i na najti{oj vatri (da {apu}e) kuva jo{ petnaestak minuta. sada.1 gr. Isklju~iti izvor toplote. a na samom kraju samo zapra{i ka{i~icom aleve paprike. mrkva sve`a – 10 gr. bra{no. mo`da i manje. pa sve nalije vodom kol’ko treba.rs Za izdava~a: Du{an Mitrovi} Urednik: Mihajlo Dajmak Grafi~ko oblikovanje: Aleksandar Milo{evi} Ovo. iako uop{te nije zelen (ajde eventualno mo`e da bude zelenkast). a ljuta papri~ica ucelo da ne bi bilo previ{e ljuto.. meso posebno. Glavica crnog luka se isecka sitno. dodati pr`ene artikle i naliti vodom. Iako je na papriru bilo proklamovano bratstvo i jedinstvo. ka{i~ica tucanog bibera. repete je bivalo samo za one najbr`e. luk beli sve`i – 1 gr. I svetski rat. pasulj. Ovome se doda veza o~i{}ene i iseckane zeleni. suvi vrat – 500 gr. Izvanredan je (pasulj). Suvi vrat i slanina iseckaju se na kockice. pile}e. Pi{e: Mika Dajmak Posan jesenji pasulj Mladi pasulj – 500 gr. mo`e da se sprema samo u kasno leto ili ranu jesen. sve paze}i da ne ispari previ{e vode. prepisujemo iz »Recepture za pripremanje jela u JNA«. dva izmrvljena lista lorbera. Uvek sve`e meso. A kako se sprema.01 gr. Nova serija: Vilju{kom po svetu Mike Dajmaka Svakog dana novi recept Posetite na{ novootvoreni objekat. zeleni biber. neretko. lorber. a u tanjirima se. ne i za kuvanje). Dok sam u`ivao u studentskim danima. ulje. Deliti kutla~om od 6 dl vode}i ra~una da u svakoj porciju bude i sleduju}a koli~ina mesa. 1983: »Pasulj kuvati 3 ~asa. gde me je autor podsetio na instituciju koja se zove vojni~ki pasulj. aleva paprika M oj deda. mesne prera|evine doma}e proizvodnje: mle~ni proizvodi: sjeni~ki sir. lovorov list 0. Tolika ~ak da je gladnom vojniku sledovalo ~ak {est deci (plus repete) »gotovog jela«. crvene mesnate slatke paprike. me{ana zelen ({argarepa. nekada{nji (Balkanski. Kuvati 3 ~asa. mesnata slanina – 100 gr. paradajz – 500 gr. ~etiri puta dnevno ti daju da jede{!«) Tu`no. {ta ja znam {ta sve ne.3 gr. niti na lo{ holesteror. Kelj u sosu prilika je da se isprobaju obe ve{tine. ([to re~e jedan iz moje ~ete »Ala je ovde dobro. Nikakvi zamrziva~i. beli luk. Posle dva sata ubaci se paprika iseckana na rezance. knjiga za ~itanje. Kuva se jo{ dok paradajz ne omek{a. na`alost. Kuva se na laganoj vatri. so. Tada se pasulj kuvao posebno. Kada je pasulj kuvan. kako vam drago. Valjda zato se nikada nije po`alio niti na stoma~ne tegobe. pa ovome doda jo{ pola kila pasulja i isto toliko o~i{}enih i na krupnije komade ise~enih crvenih paprika. posoli i zaspe s desetak zrna zelenog bibera. koliko ga je Bog podario. Naro~ito za sve~anosti kojima su prisustvovali i borci i penzioneri iz okoline. jagnje}e. da zacakli. pa propr`i kol’ko da smek{a. ‘’Cepter’’ ili ‘’Metalac’’. Napomena: ovaj normativ obezbe|uje 6 dl gotovog jela. Pasulj ocediti. pravo u »klju~« uspu se dve ka{i~ice aleve paprike. onaj kojem nokat prolazi kroz koru. Srema~ki ~orbast pasulj Pasulj sumpora{ – 500 gr. re}i }e vam svako ko ga je ikada probao. po potrebi se dosoli (meso ume da bude dovoljno slano). aleva paprika. Ili da se prijavite u profesionalnu slu`bu. paradajz jabu~ar da u obe {ake stane samo jedan plod. dodaje mu se jo{ i miris septembarskog sunca: onaj na kri{ke ise~en paradajz. tele}e. paprika u pavlaci Vojvode Stepe 264 tel 011 2461 023 3 2 . biber crni – 0. list per{una. paprika u prahu – 0. Jer. Ne me{ati da ne bi do{lo do lomljenja zrna..« Iz li~nog iskustva znam da se spremao i pasulj sa suvim mesom. mrkvu i meso. krompir – 4 kom. kako da vam ka`em. Beograd. luk – 2 glavice. nalazilo i vi{e od 100 grama {pic-rebara. list celera. ulje. ali i da ne bude previ{e retko. biber. procedi. a slu`ilo se uz salatu od slatkog kupusa koju su najve{tiji me|u intendantima sekli tanko kao da je duvan. Zapr`iti. Pola kila pasulja potopi se u vodu. dok je prelazio Albaniju. Specijalni dodatak lista Danas malikuvarŸsezampro. so. ni konzerve ne mogu da sa~uvaju ono {to nudi isklju~ivo septembarsko sunce: mladi pasulj. biber. trudio sam se da s intendantima budem u dobrim odnosima. pusti desetak minuta da vri. kao kruna nad pasuljem. crvena paprika – 2 kom. Na`alost. Tek posle toga sledi njihovo kombinovanje. ulje Kelj u sosu Kelj – 1 glavica. sa debelim dnom i poklopcima {to lepo dihtuju kakvi su AMC. pa pasuljica sa~uva. iako mi je pri~ao neke detalje. so. Prva vrlo lako uz pomo} savremenog posu|a. valjda). a u Sremu mu tepaju »zelena pasuljica«. luk crni sve`i – 20 gr. Dve glavice sitno seckanog crnog luka valja propr`iti na malo ulja. Vojnoizdava~ki zavod SSNO. U sve se isecka jo{ pola glavice belog luka. a na {poretu se kr~ka ne{to ~orbasto. Nalije se litrom vode. a da ne porumeni.

U {olji se jo{ razmuti ka{ika bra{na u hladnoj i jabukovim sir}etom zakiseljenoj vodi. Ova pri~a je va`na zbog recepta {to sledi. per{unov list ne. berom u zrnu. crvene. Sve se ovo stavi u dubok hladan (vrlo va`no) sud. uz obazrivo nalivanje vodom. na laganoj vatri i uz me{anje. pa u~etvore. Na kraju se ostavi. Slu`i se s kockicama prepe~enog hleba i parmezanom. na tra~ice. Sve se kr~ka dok tikvice ne omek{aju. Ni{ta zato. propr`i {argarepa (da ostane lepe crvene boje). teletina bez kosti – 500 gr. me{ana zelen kom. zapra{i se ka{i~icom bra{na. aleva paprika. kelj u sosu od belog luka. a ne samo na ukus. Dakle. crni luk – 2 glavice. Zelen se tako|e isecka na kru`i}e. u sopstvenom soku oko jedan sat. sve lagano prome{a.Boranija – 500 gr. per{unov i celerov list – 1 veza. onda doda boranija. a mo`e i da se zalije sokom (ako ima preostalih zimskih zaliha). iseku na kolutove debljine prsta. me{ana zelen – 500 gr. jedre paprike {ilje. slatke paprike. posoli i pobiberi po ukusu. glavica belog. beli luk – 1 glavica. poklopi. so. Posoli se i kuva petnaestak minuta. bez zavirivanja pod poklopac. priprema se na vatri. pa propr`e na zejtinu.va bez dodavanja i kapi vode. pa sve. Za to vreme pripremi se sos od belog luka: na malo zejtina prodinsta se sitno seckana glavica belog luka. Svakako potrebno je pola glavice kupusa. nekoliko ljutih papri~ica po ukusu. Janija od tikvica Tikvice – 700 gr. parmezan. Na kraju sve se jo{ samo zaspe vezom sitno seckanog per{una i vezom miro|ije. Dve glavice crnog luka se sitno iseckaju. tek da ne zagori. glavica celera. Ovde. toliko je i ma. Jo{ se preko svega nabacaju dva o~i{}ena i na kockice iseckana paradajza. {e}er. po{to ima paradajza. na kockice. ^etiri osrednja krompira tako|e se o~iste. sve zaspe s malo bra{na (kao da se soli) i aleve paprike. pa prelije s pola litre vrele vode. tek predstoji. U dubljoj ~iniji ovim sosom prelije se skuvani kelj sa krompirima. Kada je meso do pola smek{alo. sve posoli. Da jelo bude i na izgled {areno. Dakle. paradajz i celer u~etvore. Zaspe se slatkom alevom paprikom. ali nada svega ukusnog i jednostavnog na~ina pripreme boranije. pa u duljute papri~ice {to se jo{ zapra{i alevom paprikom. So~na boranija Boranija – 500 gr. miro|ija – 1 veza. jer vrlo brzo }e sve da {ljo. jo{ po pola kila krompira. pa kuva na laganoj vatri. Valja kao prilog uz kuvanu govedinu. so. u zemljanom loncu. Boranija s teletinom Kakva {erpenja. kockice prepe~enog hleba Evo jedinstvenog. Kol’ko je mesta u {erpi. uputstvo za pripremu u ku}nim uslovima. a Po uskusu mo`e se sve (u tanjiru) zaliti ~a{om kisele pavlake. na njoj propr`e da ne zagore dve ka{ike bra{na. poklopi. mleko – 2 dl. Dok se ne dobije gustina kako doma}in voli. paprika – 500 gr.paprika – 2 kom. uz neprestano me{anje. pola kila paradajza. Tako sve do vrha. posoli. pa sve stane na svoje mesto. kiselo mleko Svako ko je putovao (i jeo) po zemlji Srbiji zakleo bi se da u Leskovcu ne umeju da spremaju dijetalna jela. ulje. ubaci se pola kila `ute. Taman da se olju{te i iseckaju na sitno tri ve}a paradajza. nalije mlekom i pirjani u poklopljenoj posudi. pa na laganoj vatri. ulje. paradajz – 500 gr. pa pridru`e dinstanom luku. beli luk. so. operu. ali glavni posao. Jo{ se nalije rakij. jabukovo sir}e. pa pridru`e luku i dinsta oko pola sata. ljute papri~ice. a neki Leskov~ani obavezno ljutito komentari{u „A gde je ovde meso?!“ 4 Sve ovo stane u jednu kesu s pijace. pa na laganoj vatri kr~ka dok to obi~no biva. crni luk se olju{ti. pored ro{tilja. kisela pavlaka (po ukusu) Kad se pravi u prirodi. po pola kila boranije i {argarepe valja o~istiti. naliva vru}om vodom. za vrh. malo paradajza. na krupne komade se ise~e i o~i{}ena paprika. Osrednju glavicu kelja valja o~istiti od spoljnih listova. Naravno. ulje. kupus isecka sve ne smek{a. pa sve poklopi s dve o~i{}ene paprike. veza zeleni. ulje. aleva paprika. so. Manja glavica crnog luka se sitno isecka.luk – 1 kom. kap po kap. tanke boranije. per{un) – 1 veza. Da ostanu povezane korenom. Evo dokaza da umeju. da bi joj na veli~ini pozavidela svaka ringla (ili vatra u prvobitnom slu~aju) dobro se podma`e uljem. bi. tri ve}e glavice crnog luka. malo naulji. pa ovim “zapr`i” jelo. Kad povr}e postane meko. ceckanim za~inskim li{}em i alevom papri. aleva paprika. krompir – 500 gr. pa iseckati a la `ilijen. so. crni luk – 3 glavice. U mleku.bljem sudu. a vegetarijancima je ukusno i takvo kakvo je. doda se na vr’ no`a {e}era. Dakle. lagano prome{a paze}i da se ne zgrudva. bra{no. Onda se {poret isklju~i. kao {to skom ~a{icom vode. prodinsta do rumene boje. paradajz – 500 gr. bra{no. terijala. Jede se preliveno ov~ijim kiselim mlekom. Krompir se o~isti. pa popreko ise~e na kru`i}e. vezom me{ane zeleni. pa{kanat. 5 . biber u zrnu. pa na tihoj vatri u sopstvenom soku kuva oko jedan sat. Prvo se.({argarepa. Janija od kupusa Kupus – 500 gr. {argarepa – 500 gr. pa jo{ malo vi{e. aleva paprika. ^etiri ve}e tikvice se o~iste. per{unov list – 1 veza. pa nehajno nabaca pripremljeno povr}e {to se zasipa solju. na malo ulja. kuva jo{ nekoliko minuta. pa prese}i na ~etiri do {est kri{ki. da {apu}e. pa preko boranije nasecka glavica belog luka i vezica per{unovog lista. ~enovi belog samo olju{te. paradajz – 500 gr. a za za~in po veza li{}a per{una i celera. Vrati se na ringlu jo{ desetak minuta. Meso se isecka na kocke kol’ko za zalogaj. biber u zrnu. Sud se poklopi. bra{no.

dno pokrije celim listovima kupusa. Pola kilograma pile}eg filea bez kostiju i ko`urice isecka se na kockice. beli luk – 500 gr. so. pola kile crvene. pa ostavi da sa~ekaju prigodnu podlogu. praziluk. crni luk. biber. uostalom. popravljaju i ukus jelima. Kol’ko je mesta u loncu. Onamo se pola kila mesa isecka na kockice. pa ise~e popreko na komade debljine prsta. biber u zrnu. june}e meso – 1 kg. glavica celera. aleva paprika. Uz obazrivo nalivanje vodom i me{anjem. biber. krompir – 500 gr. u zemljanom loncu. po potrebi dosoli. per{unov list Ovo bi komotno moglo da se nazove i piletina u vinu. U pogodnoj {erpi na malo zejtina propr`i se ka{ika bra{na. treba uz jelo popiti do kraja. so. Voda u kojoj se kuvao nipo{to se ne baca. Ovako upakovani kupus (~italac je verovatno primetio da je njega najmanje. zemljani lonac i vinopije za prijatelje. [areni gula{ Crni luk – 1 glavica. posoljene pa izdinstane dok nisu smek{ale i zacaklile se. Za ovo jelo su potrebne sve tri vrste mesa: svinjetina (pola kila mesnate dimljene slanine). babure na tra~ice. jezik izvadi. za vrh. pa{kanat. ~enovi belog samo olju{te. Da ostane al dante. ljute papri~ice {to se sve zapra{i alevom paprikom. da ne zagori. a vi{ak vode upari. a jedu. veza zeleni. jedre paprike-{ilje. ali mo`e i so~no. ubace se paprike ise~ene na tra~ice. ali glavno tek predstoji. zapra{i seckanim listom per{una. za~inom mlevenim belim biberom i ~a{om pomenutog vina. ve} neko mu{katno: tamjanika. Sve ovo stane u dve kese s pijace. a isto tako i kuvani krompir {to lepo pasuje kao prilog. Jer. sve sa ka{i~icom soli. ne{to kao petao u vinu. dva lista lorbera i desetak zrna bibera. nekoliko ljutih papri~ica po ukusu. pa konzumira uz neko od vrhunskih belih vina ja~eg bukea. |ena supa od jezika. Ni{ta zato. crni luk – 3 glavice. znaju svi koji imaju vinograd. po `elji gurmana. Kr~ka se u otklopljenom sudu dok se ne zgusne. Ali to je onda ne{to drugo. slatke paprike. jer vrlo brzo }e kupus da {ljone. mu{kat otonel. Tako sve do vrha. jakih mirisa. dok korenasto povr}e ne smek{a do pola. posoli. celer. a na kraju saspe vezom seckanog per{unovog lista. a onda ne`no sla`e meso sa povr}em {to se zasipa solju. svinjsko meso bez kosti – 500 gr. spreman je da se pome{a s mesom i pe~urkama ({ampinjoni ili bukova~e iseckane na listi}e).Vinogradski lonac Jagnje}e meso – 1 kg. Meso se ise~e na komade. so. a ne samo na ukus. To. belo vino – 2 dl. crvena paprika – 500 gr. Ova vina. Zelen se. mast Kad se pravi u vinogradu. Na samom kraju. Mo`e. Kad je luk ovako pripremljen. olju{ti. per{unov list Jezik u crvenom sosu June}i jezik – 1 kg. U velikoj ~iniji. biberom u zrnu. Kad je ventil prestao da pu{ta paru. Stari Sekelji su voleli da u sve jo{ ume{aju ~a{u milerama. Ne da porumeni. za~ini ka{i~icom slatke aleve paprike. pa prodinsta na ulju dok se ne zacakli. aleva paprika. pa sve isecka na kru`i}e i priklju~i luku. traminac. lonac se otvori. Pomenuti lonac dobro se podma`e svinjskom ma{}u. a paradajz i celer u~etvore. O~isti se i veza zeleni ({argarepa. naravno belim tokajcem. 7 . paze}i da se ne zgrudva. Na kraju se ostavi. naravno u zrnu. Crni luk se olju{ti. Da jelo bude i na izgled {areno. vatru. a slanina na krupne {nite. me{ana zelen ({argarepa. u gula{ se ubaci jo{ pola veze seckanog per{unovog lista. pretvori u kri{ke. priprema se na vatri. pola kila paradajza. bra{no. pa se kuva dok se ne skuva. pa sve sjedini. Op{tepoznato pravilo i ovom prilikom nala`e da vino tro{eno u kuvanju. ljuta papri~ica. ali da se paprika ne `dro}ka. pa jo{ malo vi{e. Ubaci se i ka{i~ica zelenog bibera. biber u zrnu. A to su tri glavice crnog luka. so. toliko je i materijala. kupus – 1 kg. paprika babura – 3 kom. Dinstucka se oko pola sata. pa uturi u Papenov lonac. Valja imati i dovoljno veliki lonac da primi sve |akonije kako sledi. {to s ovim jelom nema nikakve veze. Kad je sos postao gust onoliko koliko doma}in voli. beli biber. dva. pa popreko ise~e na kru`i}e. najlep{e od ribi}a ili rebara). kao da je lubenica. pe~urke – 500 gr. pa nastavi dinstanje dok meso ne smek{a. sve se nalije vodom pa kuva sat do sat i po. pa poslu`i sa senfom ili renom. pa sve stane na svoje mesto. za najmanje desetak vinopija. ostavi ucelo ili ise~e. lorber. nekoliko puta u hladnoj vodi. gde su re`njevi jezika ve} pore|ani. {to neretko slu`e za popravljanje bukea vina slabih mirisa. kol’ko za pove}i zalogaj. mo`e i krokan. tri ve}e glavice crnog luka. per{un) – 500 gr. Pove}i jezik se dobro opere. lorberom i alevom paprikom. pa{kanat i per{un) kao i manji koren celera. Od kupusa se odvoji nekoliko prvih velikih listova. sve zalivaju}i vinom. vino nije bilo koje. Na krupne komade se ise~e i o~i{}ena paprika. pa je postupak unekoliko druk~iji. sve se prelije sosom. jagnjetina (kilo od vrata) i junetina (tako|e kilo. Dalje jo{ i glavica kupusa od kilo i po. jer je neophodna za sos. jer ne valja da stoji u otvorenoj boci. naliva ona jo{ vru}a proce- Glavica crnog luka se sitno isecka. ali je ipak dominantnog ukusa) pripusti se tihoj vatri pa se kr~ka najmanje tri sata. Naravno. malo paradajza. sitno iseckane. slanina – 500 gr. a za za~in nekoliko listova lorbera. aleva paprika. me{ana zelen – 250 gr. Piletina s pe~urkama Pile}i file – 500 gr. a ostalo. 6 June}i jezik se naj~e{}e sprema tako {to se samo obari u slanoj vodi. pa polako.

kaju. Pr`i se samo voda se posoli. previ{e retko. sele pavlake i veza seckanog per{unovog lista. pa{kanat) – 500 gr. ubaci mepo jedanput sa svake so. ulje. na jakoj vatri ne zeleni i biber u zrda porumeni. o~i{}ena veza me{astrane.dovolji one {to piletinu ne smatraju niti za meso.gozbeni materijal. Dalje }e sve uraditi rerna sama: mo`e i feta). parmezan – 100 gr. Poru~ite odmah: 150 din (+ PTT) telefon: 065/26 25 035. prca. a od karabataka upouturi u zamrziva~ za neku kasniju ~orlov~i. doma}ini su si. Rerna se zagreje na 250 stepeni. onda ubaci jo{ ~a{a kiliko treba da meso po~ne zanosno da rumeni. ali ni Kada je pirina~ ukuvan gusto. bra{no – 1 {olja. proba. onda u bra{no.. doda se {olja piSos: na blagoj rin~a. odozgo zapra{e ribanim parmezanom. sve ukuse. ti. vegeta. pa prodinstaToliko o meju na zejtinu. Kada su. vegeta So~no pile Pile}i bataci i karabataci – 1 kg. Pre svega petla valja tran`irati. biberom toplom vodom. pa onda sve popa onda odvojiti meso od kostiju. tri {olje one vatri se propr`i supe od petla. naestak minuta Onamo se tri glada pile ne ostane vice luka sitno isec`ivo. ko valja da se kuva). biber. Mo`e tako. ako ne struganim starim ka~kavaljem. pa sve regularno na slaboj bar petskuva. Tek sad sleje luk po~eo da `udi glavno. crni luk – 3 glavice. per{unov list – 1 vezica Ne samo u Francuskoj (Coq au vin) petao je specijalitet Evo na~ina da i piletina stigne na sve~anu trpezu. One {nicle se potom pore|aju u vatrostalnu ~iniju. a na drugo batak i karabatak. Kada je ovako (a na kutiji obi~no pi{e kolipripremljen sos gotov. zelen. pa pile zape~e samo desetak minuta. Meso od badeliti.. tla. sli~nim za~inom od povr}a. beli sir – 250 gr. da zana trpezi. preko pore|aju komadi pebelog sjeni~kog sira (ako nema. zaliju sosom. da prevari nevi~ne. onda nu). ga se napravi supa (dakle opet u jaja. uspe se na ubaci se ~etvrt kila rendanog tav~e. prome{a. E-mail: malikuvar@sezampro.. ulje. sva godi{nja doba. koliko da parmezan promeni boju.Petao na tav~e Petao – 1 kom (oko 2 kg). dosoli. Zapra{i se vegetom ili kakvim bu. Od ovih komada pre svevo u jaja. korenasta zelen ({argarepa. Kuvanje za po~etnike Mike Dajmaka Sto jedno jelo (+ gurmanski bonus) za sve uzraste. pirina~ – 1 {olja. Na jedno mesto sitnice i trticu {to se taka se ostavi ucelo. pa sve ka{ika bra{na {to za~ini ka{i~icom alese polako naliva ve paprike. kaDok ne postane ni {i~icom vegete. mlevenim i u zrnu. kamoli za nove u vojsku ispra}ali pe~enim petlom. pa pe~e se na 225 stepeni samo onoliko koako treba. sva~iji d`ep. Pre svega valja nabaviti batake i karabatake (oko kilogram). ali mo. mali bata~i}i i krilpohuje na pariski na~in. Nekada. kisela pavlaka – 200 gr. dok je to bio ~asan poziv.rs 8 .. jaja – 3 kom. so. aleva paprika. `e i. pa belo meso.