You are on page 1of 5

AYAT TANYA

AYAT TANYA
Untuk menanyakan tentang sesuatu perkara

Ada Kata Tanya

Tiada Kata Tanya

Apa
Mengapa

Dimana

Siapa

KATA TANYA

Bagaimana

Berapa

Bila

1. Siapakah nama murid itu?

2. Bilakah ayah akan pulang untuk makan malam bersama-sama? 3. Sambutan Hari Guru peringkat Kebangsaan akan diadakan dimana? 4. Bagaimanakah kemalangan tersebut boleh berlaku? 5. Boleh beritahu saya berapakah harga sepasang kasut tersebut?

6. Mengapakah tajuk itu kamu yang pilih? 7. Kamu hendak datang ke sekolah pada pukul berapa? 8. Apakah yang akan berlaku sekiranya kita mencabut kayu ini? 9. Berapakah jumlah wang yang diperlukan untuk membeli sebuah rumah? 10. Buku panduan pengajaran itu di mana?