P. 1
Drumuripoduri.chm Partea II and 539-2002

Drumuripoduri.chm Partea II and 539-2002

|Views: 50|Likes:
Published by Anne Thompson

More info:

Published by: Anne Thompson on Apr 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/09/2013

pdf

text

original

GHID PRIVIND EXECUÞIA LUCRÃRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PEREÞILOR...

Page 1 of 10

NORMATIV pentru realizarea mixturilor bituminoase stabilizate cu fibre de celuloză, destinate executării îmbrăcăminŃilor bituminoase rutiere
INDICATIV AND 539-2002 Cuprins

CAPITOLUL I Principii generale
SecŃiunea 1 Obiect şi domeniu de aplicare Art. 1. Prezentul Normativ se referă la condiŃiile generale de calitate ale îmbrăcăminŃilor bituminoase cilindrate, executate la cald, realizate din mixturi asfaltice stabilizate cu fibre de celuloză, denumite cu simbolurile MASF 16 şi MASF 8, utilizate ca strat de uzură la drumuri. Art. 2. Aceste tipuri de îmbrăcăminŃi bituminoase de tip SMA (Stone Mastic Asphalt) adaptate la condiŃiile specifice Ńării noastre, se aplică pe drumuri şi străzi, în scopurile: 1. ÎmbunătăŃirii caracteristicilor de suprafaŃare prin: a) sporirea rezistenŃei la alunecare; b) reducerea zgomotului în timpul rulării; c) îmbunătăŃirea vizibilităŃii pe timp de ploaie datorită reducerii efectului de orbire prin reflexie - prin dispersia mai bună a luminii primite; d) evacuarea mai rapidă a apelor şi diminuarea fenomenului de aquaplanare. 2. Sporirea durabilităŃii îmbrăcăminŃilor bituminoase prin: a. creşterea rezistenŃei la oboseală şi îmbătrânire; b. îmbunătăŃirea caracteristicilor de stabilitate. 3. Sporirea stabilităŃii la deformaŃii permanente prin: a. asigurarea unei rezistente sporite la producerea făgaşelor. 4. Reducerea costurilor de întreŃinere datorită: a. reducerii duratei de întrerupere temporară a circulaŃiei rutiere pentru efectuarea reparaŃiilor; b. executării unor straturi de grosimi mai reduse care implică operativitate şi eficienŃă. Art. 3. - (1) Mixturile asfaltice stabilizate cu fibre de celuloză sunt realizate prin procedeul la cald şi sunt caracterizate printr-un conŃinut ridicat de cribluri de min. 72% din masa amestecului total (agregate naturale şi filer), un conŃinut de nisip de concasaj sort 0 ... 3 mm de minim 15% din masa amestecului total şi un conŃinut de filer de calcar 9 - 10% din masa amestecului total. (2) Fibrele de celuloză, cu rol de stabilizator al mixturii asfaltice se adaugă în mixtură, în proporŃie de 0,3 ... 1,0 % din masa acesteia, urmărindu-se realizarea unui amestec omogen de agregate, filer şi fibre de celuloză, prin

mk:@MSITStore:F:\drumuripoduri.chm::/partea%20II/and%20539-2002.htm

23.03.10

Grosimea straturilor rutiere se stabileşte prin calcul de dimensionare. în cazul MASF 16 şi de minim 6. [top] CAPITOLUL II CondiŃii tehnice Art. Tabelul 2 Tipul mixturii MASF 16 Grosimea stratului Min.htm 23. (3) Dozajul optim de bitum faŃă de masa mixturii se va stabili prin studii preliminare de laborator recomandându-se ca dozajul minim de bitum să fie de 6.GHID PRIVIND EXECUÞIA LUCRÃRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PEREÞILOR. 5. în funcŃie de clasa tehnică a drumului sau de categoria străzii. Mixturi bituminoase stabilizate cu fibre Mixturi bituminoase stabilizate cu fibre MASF 16 16 Strat de uzură 2..10 . prezentate în tabelul 2. . .chm::/partea%20II/and%20539-2002. 3. cu luarea în considerare a următoarelor dimensiuni minime constructive.7% faŃă de masa mixturii. Tabelul 1 Dimensiunea maximă a granulei (mm)*) Nr. Page 2 of 10 malaxare uscată (min.03. 20 sec). Tipul de mixtură Simbol Stratul rutier 1. 3.Tipurile de mixturi bituminoase stabilizate cu fibre de celuloză sunt prezentate în tabelul 1.5% faŃă de masa mixturii. crt.. MASF 8 8 Strat de uzură *) Dimensiunea maximă specificată în tabelul 1 se referă la sorturi de criblură de 8 – 16 sau 4 – 8 utilizat în mod curent în această etapă (vezi SR 667) SecŃiunea 1 Elemente geometrice Art.0 cm I…V mk:@MSITStore:F:\drumuripoduri.5 cm Clasa tehnică a drumului Drumuri cu clasa tehnică I…V Drumuri cu clasa tehnică V Străzi de categoria I…V SR 174 I…V MASF 8 Min. în cazul MASF 8. 4.

crt.htm 23.conŃinutul de fracŃiuni sub 0.03.Sorturile de agregate naturale folosite la prepararea mixturilor bituminoase stabilizate cu fibre sunt prezentate în tabelul 3. . ConŃinutul de granule . . % max.10 . Tabelul 4 Criblură 8… 16 Caracteristica Criblură 4…8 1.rest pe ciurul superior. . .0. .chm::/partea%20II/and%20539-2002. % max. % .clasa B 5.00 18 20 3 25 1. Tabelul 3 Denumirea materialului Nisip de concasare Criblură Criblură Standardul aferent SR 667 SR 667 SR 667 Nr.clasa A . 3. Uzura cu maşina Los Angeles. 1 2 3 Sortul (mm) 0-4 4-8 8-16 Art..33 2.Profilele transversale şi longitudinale ale drumului vor fi conform prevederilor SR174-1. % max. ConŃinutul de impurităŃi .corpuri străine.8.6 mk:@MSITStore:F:\drumuripoduri.1 mm. 6. RezistenŃa la îngheŃ-dezgheŃ 5 10 25 nu se admit 1. % 4. 7. – Agregatele concasate din roci de clasa A şi B să corespundă condiŃiilor tehnice prevăzute în tabelul 4.66 ≥ (QD+Qd)/2 ≥ 0. Page 3 of 10 Art.trecere prin ciurul inferior. SecŃiunea a 2-a Materiale Art..5 18 20 3 25 1. Coeficientul de formă.6 5 10 25 nu se admit 1.GHID PRIVIND EXECUÞIA LUCRÃRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PEREÞILOR. % max.

sensibilitatea la îngheŃ-dezgheŃ.(1) Bitumul tip D 60/80 trebuie să corespundă prevederilor „Normativului privind caracteristicile tehnice ale bitumului neparafinos pentru drumuri". % max. *) Pentru operativitate. (2) Adezivitatea bitumului faŃă de granulele de agregat mineral utilizat.M.coeficient de gelivitate. 10.1. valorile maxime fiind : pentru trafic intens 5 %. Art. pentru trafic mediu 9%. AND 537-98. sunt prezentate în tabelul 4.chm::/partea%20II/and%20539-2002.10 . Art.Filerul de calcar trebuie să corespundă prevederilor STAS 539 şi condiŃiei suplimentare de trecere prin sita de 0. . 9. *) . (3) Temperaturile specificate în tabelul 4. ind. determinările urmând a fi efectuate la valorile de temperatură ce pot fi atinse în îmbrăcămintea bituminoasă. .GHID PRIVIND EXECUÞIA LUCRÃRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PEREÞILOR. . avizat prin Ordinul 497 al Ministerului Transporturilor din 28. evaluate conform algoritmului SHRP.(1) CompoziŃia granulometrică şi caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor bituminoase stabilizate cu fibre sunt prezentate în tabelul 4.) se recomandă a fi corelate în timp cu rezultatele încercărilor Wheel Traking (Tabel 4.02 mm.09.1998 şi publicat în Monitorul Oficial nr. de minim 20 %. determinată conform metodei cantitative STAS 1069/3-63 trebuie să fie de minim 80 % . % max. Art.7..Fibrele de celuloză trebuie să fie agrementate tehnic şi să se dozeze automat. cu interzicerea utilizării prafului recuperat ca filer. 13.Dozajele definitive se vor baza pe rezultatele de la îngheŃ-dezgheŃ conform SR 667. 14. Page 4 of 10 . Art. (determinarea rezistenŃei la sulfatul de sodiu în 5 cicluri). 446 din 23. 6. Tabelul 4. CompoziŃia mixturii Valori Document de referinŃă mk:@MSITStore:F:\drumuripoduri. Art. pentru. 11.Valorile admise pentru rata de ornieraj şi pentru adâncimea făgaşului la temperaturile de 45°C şi 60°C.3. punct 2. punct 2.2: (2) Rezultatele încercărilor triaxiale (Tabei 4.11.03. pentru aceste determinări au caracter orientativ.1 Tip de mixtură asfaltică tip MBSF 16 Caracteristica tehnică U. AbsorbŃia de apă. . funcŃie de zona geografică.htm 23.1. conform "Normativului privind determinarea susceptibilităŃii la formarea făgaşelor a mixturilor asfaltice la cald.1998. 1.1 şi 4. SecŃiunea a 3-a CompoziŃia şi caracteristicile tehnice ale mixturilor bituminoase stabilizate cu fibre Art. % max. îmbrăcăminŃi bituminoase". .. .). 12.3.1. la elaborarea studiilor preliminare de dozaje se poate utiliza metoda AASHTO 104-74.

1.3.3.coeziune 3.10 .15 mm prin Ø 5.7. Rata de ornieraj 2. Caracteristici fizico mecanice 2.3 max.63 mm prin Ø 3. Solicitarea triaxială*** 0 . Modulul de elasticitate dinamic la 15oC*** 2.unghi de frecare internă kN/m2 . 3600 Normative AND 543-98 10-4 mm max. la temperatura 135 ± 5oC 2. confecŃionaŃi în funcŃie de intensitatea de trafic.5 Ordin MT 497-1998 % % % % % % % % 10…15 13…20 20…29 Vezi Anexa 2 25…37 38…52 55…70 100 2.2. 1000 Normativ AND în curs de elaborare Anexa 1 InstrucŃiuni tehnice AND Normative AND 543-98 % % mm/h mm Mpa mk:@MSITStore:F:\drumuripoduri.3…1.0 mm prin Ø 12. CompoziŃia granulometrică: Anexa 2 9…13 Treceri prin # 0.5 mm prin Ø 16.2.09 mm prin # 0. Bitum tip D 60/80 % ConŃinut de bitum în mixtură 1. DeformaŃia permanentă la oboseală (3600 impulsuri) la 15oC*** 2.htm 23.2 mm prin # 0. Caracteristicile stratului gata executat Conform Anexei 4 Diagrama Asphalt Institute 3…4 şi cât mai apropiat de 3.6.5*…7..5 < 0.2 Tabel 4.GHID PRIVIND EXECUÞIA LUCRÃRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PEREÞILOR.0 mm prin Ø 8.chm::/partea%20II/and%20539-2002.00 mm 1. 10000 microdeformaŃii min. Fibre sau granule de celuloză Cantitatea de fibre sau granule de celuloză procent din masa mixturii % 0.1. Test Schellenberg ** 2.03..0 Agrement tehnic specific tipului de fibră utilizat 6.5.4. Page 5 of 10 1. Volumul de goluri determinat pe cilindri Marshall. Fluajul dinamic la 40oC*** 2.

Bitum tip D 60/80 % ConŃinut de bitum raportat la masa mixturii 1..5 Ordin MT 497-1998 % % % % % % 11…16 13…20 Vezi Anexa 3 19…28 40…55 100 Valori Document de referinŃă mk:@MSITStore:F:\drumuripoduri. 2.5. 1 Studiu de proiectare a dozajelor STAS 1338-2/87 În cazuri justificate.2.10 . Page 6 of 10 3.09 mm prin Ø 0.0 mm 1. 60 minute)*** Note : *) cm % % mm 3.0…6.2.3.7. valoarea minimă de 6. prin studii de laborator.chm::/partea%20II/and%20539-2002. 40oC.4.GHID PRIVIND EXECUÞIA LUCRÃRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PEREÞILOR.M.3.5 % poate fi redusă în vederea asigurării stabilităŃii şi rezistenŃei la ornieraj dacă această valoare nu poate fi respectată cu ridicarea conŃinutului de fibre. ***) Determinările specificate la punctele 2. Fibre sau granule de celuloză Cantitatea de fibre sau granule de celuloză procent din masa mixturii % 0.0 max. CompoziŃia mixturii 1.4. ele urmând a fi definitivate pentru aceste tipuri de mixtură după analiza şi interpretarea rezultatelor obŃinute în cadrul laboratoarelor implicate în lucrări. CompoziŃia granulometrică: Anexa 1 10…13 Treceri prin sita de # 0..5…5 min.63 mm prin Ø 3..htm 23. şi 3. 2.4.2 mm prin Ø 0.03..7*…7. 1..6 Agrement tehnic specific tipului de fibră utilizat 6.2 Tip de mixtură asfaltică tip MBSF 8 Caracteristica tehnică U.0 mm prin Ø 8. Volumul de goluri determinat pe carote 3. Determinarea rezistenŃei la pătrundere (poanson 500 mm. iar valorile specificate au caracter orientativ.1. Grosimea straturilor rutiere 3.1. Tabelul 4. Gradul de compactare 3.15 mm prin Ø 5. sunt cu caracter de recomandare. 97 3.6. pe baza unui program de încercări propus de CESTRIN şi aprobat de AND.3…0. 2. **) Mod de determinare conform Anexei 1.

Determinarea rezistenŃei la pătrundere (poanson 500 mm.4.1. ele urmând a fi definitivate pentru aceste tipuri de mixtură după analiza şi interpretarea rezultatelor obŃinute în cadrul laboratoarelor implicate în lucrări.03. Rata de ornieraj 2. Tabelul 4. valoarea minimă de 6. 2. Caracteristicile stratului gata executat 3.2.6. **) Mod de determinare conform Anexei 1.0 Studiu de proiectare a dozajelor mm max. DeformaŃia permanentă la oboseală (3600 impulsuri) la 15oC*** 2.7 % poate fi redusă în vederea asigurării stabilităŃii şi rezistenŃei la ornieraj.chm::/partea%20II/and%20539-2002. confecŃionaŃi în funcŃie de intensitatea de trafic.4.2 STAS 1338-2/87 În cazuri justificate. 1. 10000 microdeformaŃii min. 97 2. Page 7 of 10 2. 60 minute)*** Note : *) % 2…4 şi cât mai apropiat de 3. şi 3.4. Test Schellenberg ** 2.htm 23. sunt cu caracter de recomandare.coeziune 3.1.5.3.. la temperatura 135 ± 5oC 2.. 1200 Conform Anexei 3 Diagrama Asphalt Institute cm % % 3…4 min. Caracteristici fizico mecanice 2.GHID PRIVIND EXECUÞIA LUCRÃRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PEREÞILOR. Grosimea straturilor rutiere 3. Solicitarea triaxială*** 0 .10 . 40oC.7.6.unghi de frecare internă kN/m2 .3.. Fluajul dinamic la 40oC*** 2. 2.7.5 Normativ AND în curs de elaborare după BS 598-98.3. prin studii de laborator. Modulul de elasticitate dinamic la 15oC*** 2. Volumul de goluri determinat pe cilindri Marshall. pe baza unui program de încercări propus de CESTRIN şi aprobat de AND.. ***) Determinările specificate la punctele 2.2 Tabel 4. iar valorile specificate au caracter orientativ.4.2. mk:@MSITStore:F:\drumuripoduri.3 max. Volumul de goluri determinat pe carote 3. part 110 % mm/h mm < 0.. Gradul de compactare 3.5.0…6. 4000 Normative AND 543-98 Normativ AND 573-2002 Normativ AND 543-98 Mpa 10-4 mm max. 2.

dozată funcŃie de starea suprafeŃei suport şi de trafic şi răspândită mk:@MSITStore:F:\drumuripoduri. folosind testul Schellenberg şi/sau determinarea Marshall efectuată pe acelaşi tip de mixtură preparatǎ la timpi de malaxare diferiŃi.. 18. făgaşului (mm) Stabilitate (kN) Min. cu dozare gravimetrică. Page 8 of 10 Numărul mediu de vehicule de transport marfă şi autobuze în 24 ore < 1500 1500-3000 3000-6000 > 6000 SecŃiunea a 4-a Viteza de deformare la ornieraj VDO (mm/h) max 45oC 6 4 2 <2 60oC 8 6 3. până la stabilizarea caracteristicilor fizico-mecanice ale mixturii.5 < 3. . cuprinşi în gama 15. folosind testul Schellenberg şi încercările Marshall pe mixtura rezultată.La preparare. .0 %.chm::/partea%20II/and%20539-2002. (4) Durata de malaxare.Stocarea mixturii în buncărul tampon nu va depăşi 2 ore pentru eliminarea efectului de tiraj şi consecinŃele acestuia.Aştemerea şi compactarea mixturilor asfaltice stabilizate cu fibre se va face în conformitate cu următoarele prevederi: a. la cald.Adăugarea fibrelor de celuloză se face automat. 45oC 6 5 4 <4 60oC 9 8 7 <7 4.GHID PRIVIND EXECUÞIA LUCRÃRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PEREÞILOR.09 mm pentru care toleranŃa admisă este de ± 1. .. în cazul instalaŃiilor cu funcŃionare discontinuă).03. . 100 sec.. Art.. fie cea totală (cu bitum).10 . amorsarea se va realiza cu EBC.Mixturile bituminoase stabilizate cu fibre se realizează în staŃii de preparare a mixturilor astaltice. Art.5 6 7 >7 Prepararea şi punerea în operă a mixturilor asfaltice stabilizate cu fibre Art.(1) Fibrele de celuloză se adaugă în malaxor după ce au fost introduse agregatele încălzite împreună cu filerul. se recomandă respectarea regimului de temperaturi prescris conform condiŃiilor prevăzute în SR 174/2 pentru straturile rutiere realizate din beton asfaltic bogat în criblură. (2) Toate aceste materiale se amestecă împreună o durată de timp specifică tipului de fibre de celuloză utilizat (dar nu mai puŃin de 20 sec.5 Adâncimea max. (6) Această durată se va stabili în mod similar. 20.htm 23. 16. Art. Art. 17. utilizând echipamente de dozare corespunzătoare. conform condiŃiilor de toleranŃă prevăzute în SR 174/2-95 cu excepŃia conŃinutului de fracŃiuni sub 0. . durata de malaxare va fi cea necesară obŃinerii unei mixturi omogene şi stabile. (5) În cazul utilizării în mod excepŃional al instalaŃiilor cu flux continuu care nu permit malaxarea uscată (fără bitum). fie uscată (fără bitum). . (3) După dispersia fibrelor în masa de agregate şi filer se adaugă bitumul. 15. procesul de malaxare continuând pană la realizarea unei omogenizări depline a amestecului. Art. se va stabili după caz. 19.

"Norme specifice de protecŃie a muncii pentru exploatarea şi întreŃinerea drumurilor şi podurilor". 120° C.. la începerea compactării temperatura va fi de cca.. Art. cuarŃit sort 2. nu se vor folosi cilindrii compactori cu pneuri sau combinaŃi.. numărul de treceri depinde de grosimea stratului şi de natura suportului. 357/1998. avându-se în vedere şi prezentul normativ. . . etc.GHID PRIVIND EXECUÞIA LUCRÃRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PEREÞILOR. la aşternerea peste straturi rigide (beton de ciment. următoarele două treceri se pot face cu compactorul vibrator (compactorul cu vibraŃii de greutate mai mică sau egală cu 6t).Pentru controlul calităŃii fabricaŃiei curente se va efectua testul Schellenberg şi se vor verifica: stabilitatea Marshall: min. . c. 26. h. se vor respecta prevederile următoarelor acte normative: a.0. "Norme republicane de protecŃie a muncii ale Ministerului Muncii şi Ministerului SănătăŃii" (aprobate cu ordinul nr. [top] CAPITOLUL III Măsuri de tehnica securităŃii muncii şi PSI Art. Dozajul se va stabili după caz cu avizul consultantului.RecepŃia îmbrăcăminŃilor se va face conform prevederilor SR 174 şi prevederilor caietelor de sarcini aferente contractelor de lucrări.. nu se vor executa în nici un caz mai mult de două treceri cu vibratorul acŃionat. urmate de cilindrarea clasică. 150° C.chm::/partea%20II/and%20539-2002. g. d. Page 9 of 10 omogen. la temperatura de 120°C şi în cantităŃi de 1. Este de preferat însă compactarea statică. este mai mică de 60° C şi după trecerea a cel puŃin 12 ore de la sfârşitul compactării. 23.5 ..5 mm. b. prima trecere se face static imediat în spatele repartizatorului şi cât mai aproape de acesta. 24. f..Deschiderea traficului pe sectoarele pe care s-a aşternut mixtura stabilizată cu fibre de celuloză poate avea loc numai când temperatura stratului după compactare. c. 34 şi 60 din 1975). SecŃiunea a 6-a RecepŃia îmbrăcăminŃilor Art.5 mm. 21. densitatea aparentă minim 2300 kg/m3.htm 23. b. Art.2 kg/m2.3. 22. aprobate cu ordinul MMPS nr. datorită aderenŃei mari a mixturii cu fibre de celuloză. 25.Sporirea rugozităŃii straturilor de rulare prin răspândirea de agregat concasat.Controlul calităŃii lucrărilor se realizează conform prevederilor SR 174. pe suprafeŃele precompactate de finisor. Art. .Pe toată perioada de preparare şi punere în operă a mixturilor asfaltice. SecŃiunea a 5-a Tratarea suprafeŃelor îmbrăcăminŃilor şi controlul calităŃii îmbrăcăminŃilor executate Art. . i.1. e. fluajul Marshall: 1.03. compactarea mixturilor asfaltice stabilizate cu fibre de celuloză se realizează cu cilindru compactor cu rulouri netede în tandem sau cilindru compactor cu trei tamburi lestaŃi la 8-10 t. 7 kN.) vibrarea este interzisă. "Norme metodologice privind condiŃiile de închidere a circulaŃiei şi de instituire a restricŃiilor de mk:@MSITStore:F:\drumuripoduri. iar la termina rea compactării de min. . poduri. urmate de 4-8 treceri statice.10 .

calitatea mixturii asfaltice investigate se apreciază după cum urmează : . ele putând fi completate de unităŃi cu masuri specifice fiecărui loc de muncă. Procentul de material aderent la pereŃii 1 vasului se va calcula cu relaŃia: p = (m’ . paharul Berzelius se scoate din etuvă. nu sunt limitative. înainte de încălzire (m) şi după răsturnarea mixturii (m’) şi a masei iniŃiale a probei de mixtură (m ). Se prepară aproximativ 1 kg de mixtură bituminoasă MASF la temperatura de 150° C. se cânt ăreşte cu o precizie de 0. 26. d. public şi/sau pentru protejarea drumului". (%) Notă: Se poate folosi şi procedeul alternativ de cântărire a vasului Berzelius.2 % Bunǎ. 1112/411/2000.p > 0..2 % Acceptabilă. se răstoarnă mixtura asfaltică pe un recipient curat şi cântărit. aprobate prin Ordinul comun MI/MTnr.. . După această perioadă de timp. [top] Anexa 1 TESTUL SCHELLENBERG Testul se realizează în laborator prin determinarea procentului de material (p) pe care îl pierde mixtura asfaltică de tip MASF în prezenŃa temperaturilor ridicate.p = 0. Art. Page 10 of 10 circulaŃie în vederea executării de lucrări în zona drumului.htm 23.10 .m)/m1 x 100. încălzit 1 în prealabil la 170° C.GHID PRIVIND EXECUÞIA LUCRÃRILOR DE STOPARE A IGRASIEI PEREÞIL.3 % Nesatisfăcătoare.m2)/m1 x 100.1 g (m ) şi se pune imediat într-un pahar Berzelius de 800 ml (98 mm diametru şi 136 mm înălŃime). .p < 0. mk:@MSITStore:F:\drumuripoduri. se introduce într-o etuvă şi se menŃine la temperatura de 170° ± 2°C timp de 1 or ă ± 1min. "Norme de prevenire şi stingere a incendiilor şi dotarea cu mijloace tehnice de stingere pentru unităŃile din MTTc (aprobate cu ordinul MTTc nr. (%) Interpretarea rezultatelor În funcŃie de valoarea procentului (p).InstrucŃiunile menŃionate la art.03.chm::/partea%20II/and%20539-2002. 12/1980). . Paharul Berzelius se acoperă cu o sticlă de ceas. se recântâreşte mixtura asfaltică răsturnată (m ) şi se calculează procentul de material 2 fixat pe pereŃii vasului cu relaŃia: p = (m1 . 27.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->