You are on page 1of 23

www.themegallery.

com

PHN LOI RAU TRN TH TRNG

Rau khng
an ton

Rau sch

c im
- Trng xanh mt,
bng lng
- C mi hc

L do
- Xt thuc nhiu nn
ti tt
- D lng thuc tr
su trn l nn c mi
hc
- Rau mm,
- L gia on u ca
nh,xanh c trng, rau xanh, thi gian thu
c ng gi cn hoch t 4-15 ngy
thn, c nhn mc
- Ni sn xut m bo
cht lng, c ng k
sn xut, ng tin cy

- Trng sch s,
ti, nhng khng
xanh mt
- Khng c mi hc
- c b, hoc
Rau an ton
ng gi gn gng
- Khng c su

- Khng xt nhiu
thuc
- c sp xp,
kim tra trc khi bn
- C nh li bo v,
c ta b k lng

u im
- Nng sut cao
- Bt mt ngi tiu
dng
- Gi r

Nhc im
- nh hng xu n
sc khe ngi tiu
dng

- Vn u t thp
- D canh tc
- Hiu qu kinh t cao
- Tt cho sc khe

- Vn u t cao hn
rau khng an ton
- Gi t gp nhiu
ln so vi cc loi
rau khc

- Tt cho sc khe
ngi tiu dng

- Chi ph u t rt
ln
- Gi cao
- Yu cu canh tc
kh

www.themegallery.com

CHNG 1: PHN TCH NHU CU TH TRNG


TH TRNG RAU

- C nhiu ngun cung vi sn lng


trn 290.000 tn

- Mi ngy tp.HCM tiu th ht 1,200T


nhng ch c 20T rau t chun

- c im:
+Nhiu loi rau cung ng ko r

- 80% nhp t cc tnh Lm ng,

ngun gc
+Khng p ng ATTP
+Sn lng rau sch v an ton
chim khng ti 30%
Nhu cu rau t chun AT rt cao

Ty Ninh, BSCL,
- Hu ht cc rau-c-qu u d

lng thuc BVTV..


y l mt thc trng rt ng lo
ngi cho sc khe ngi tiu dng
www.themegallery.com

CHNG 2: TM HIU V RAU MM


Rau mm l g?
Rau mm l loi rau sch. Thng c canh tc bng cc
loi ht ging thng thng nh : c ci, ci b xanh, ci ngt, ci ta
xi, rau mung, ht hng dng, u xanh
Thi gian canh tc ngn t 4-15 ngy tui l thu hoch.

Rau mm s dng bn khng:


+ Khng s dng t tht
+ Khng s dng phn bn ha hc.
+ Khng s dng thuc BVTV
+ Khng ti rau bng nc bn

www.themegallery.com

CHNG 2: TM HIU V RAU MM


Li ch ca rau mm
Dinh
dng
cao
Gim
calo

Mn
n
trn
vn

Li ch
rau mm

Thm
ngon

Tng
h
min
dch

Gii
tr
c t

Gi tr ca rau mm

Gi tr v dinh dng

Gi tr v kinh t

Gi tr v x hi
www.themegallery.com

CHNG 2: TM HIU V RAU MM

www.themegallery.com

CHNG 3: PHN TCH TH TRNG TIU TH

www.themegallery.com

CHNG 3: PHN TCH TH TRNG TIU TH


100

Mc thu nhp bnh qun u ngi tp HCM


90
80

(1000 VN/ngi)

70

60

3000

Chi lng thc, thc phm

50

Chi nhu cu sng

2500

40

Chi khc

30

2000
1500

20
10
0

1000

2008

2010

Mc thu nhp

Kt
lun: Th trng rau mm hin nay l 1 th trng kh thun li xm
500

nhp do: Nhu cu x hi ngy cng tng cao, cht lng, s an ton t ln u
th nhng
0 sn phm ti, sch, an ton, khng thuc tr su, khng ha cht l
nhng sn phm ngy cng c x hi a chung. Nhng vi tnh trng trn,
2002
2004
2006
2008
2010
th cung khng cu. V vy d n trng rau mm l cn thit, nhm p ng
nhu cu ca ngi tiu dng

www.themegallery.com

CHNG 4: QUY TRNH SN XUT RAU MM

www.themegallery.com

CHNGiu
4: QUY
kinTRNH
trng: SN XUT RAU MM
Phi trng ni thong mt c nhiu nh sng
Khng trng ni c nh nng, ma trc tip v
gi la.
Ngm ht ging

rau trong 2 ngy

Rau 1 ngy tui

Cung cp nc:
Ti vo bui sng khng ti vo bui chiu vi
lng nc thch hp cho tng ngy.
1 ngy trc khi thu hoch gim ti hoc ngng
ti hn ty theo mc m ca gi th
Rau 2 ngy tui

Rau 3 ngy tui

Rau 4 ngy tui

Yu cu v ging

Rau 5 ngy tui

Nn s dng ging tt. Nu b bnh phi hy b,


ra sch khay em phi kh cch ly mm bnh
Khng c s dng thuc tr su ha hc
phun.
Thu hoch
ng gi thnh phm
www.themegallery.com

CHNG 4: QUY TRNH SN XUT RAU MM

Bnh + Thi r
hi + Thi nhn, thi thn
+ Cht cy non
Bin php khc phc

Khay trng sau thu hoch phi sch s, phi nng tr


mm bnh.

Chn ht ging tt. Thc hin ngm theo quy trnh


quy nh.

Nc ti phi sch. Ti thep liu lng thch hp.


t trng phi sch. t s dng li phi c lm ti,
s dung ti a 6 ln.

Khng dng thuc BVTV khi c mm bnh. Cn cch


ly cc khay c bnh

www.themegallery.com

Quy m d n

Cn c
php l
Giy php kinh
doanh: SH302TP.HCM thng
3/2012

Tn c s:
MM XANH

Cn c
thc t

a im

Nhu cu
th trng

S 4, Phng
Linh Trung,
Qun Th c,
TP.HCM

Tnh kinh t

- DT: 700m2 t
nng nghip
- Chi ph thu:
10 triu/thng
www.themegallery.com

Ngun vn v phng thc tr li


Ngun vn
LI VAY NGN HNG
Tng vn vay

1,000,000,000 VN

K hn

3 nm (tr gc v li hng nm bng nhau)

Li sut

12%/nm

K hoch tr li v gc hng nm
Nm

N gc

N gc phi tr

Li phi tr

N gc v li
phi tr

1,000,000,000

296,300,000

120,000,000

416,300,000

703,700,000

331,856,000

84,444,000

416,300,000

371,844,000

371,678,720

44,621,280

416,300,000

Tng cng

249,065,280

1,248,900,000

www.themegallery.com

S c s sn xut

Cng

Phng hnh chnh

Nh xe

Kho lnh
(8m x 4m)

( 10m x 5m)
Kho NVL

Ni ng gi thnh phm

(10m x 5m )

( 12m x 5m)
(1,9m

x 0,6m x 8 gin )

35m
Gin
rau
mm

www.themegallery.com

T chc nhn s

www.themegallery.com

Phn tch hiu qu kinh t

Bng sn lng d kin ( v: Gram)

Nng sut thu hoch 1 khay

400

Tng s khay thu trong ngy

500

Tng sn lng thu hoch trong ngy


Tng sn lng thu hoch trong thng

200,000
6,000,000

Bng gi bn d kin theo gi th trng


STT

Sn phm

Rau mm c ci trng

Rau mm hng dng

Rau mm u phng

Rau mm rau mung

Rau mm ci xanh

hp 200g
hp 1 kg
hp 200g

Gi trn th
trng (VN)
10,000
50,000
14,000

Gi bn s cho
c s (VN)
7,400
37,000
10,000

hp 1 kg
hp 200g
hp 1 kg
hp 200g
hp 1 kg
hp 200g

70,000
11,000
55,000
12,000
60,000
10,000

50,000
8,000
40,000
9,000
45,000
7,400

hp 1kg

50,000

n v tnh

37,000

www.themegallery.com

Bng u t ti sn c nh
S lng
Gin st

200

Xy dng xng
Kho lnh
Kho nguyn vt liu

n gi
500,000

Thnh tin
100,000,000

1
1

70,000,000
50,000,000

Qut thng gi

700,000

200,000,000
70,000,000
50,000,000
420,000,000
2,100,000

Thit b lm mt (3 u my CARRIER)

10,000,000

30,000,000

Nh xng

H thng lm lnh trong kho lnh

32,100,000

Chi ph xy dng

70,000,000

70,000,000

My vi tnh
Bn lm vic
Xe ti nh

2
2
1

7,000,000
5,000,000
70,000,000

14,000,000
10,000,000
70,000,000
94,000,000

Phng hnh chnh

Chi ph u t c s vt cht

616,100,000
www.themegallery.com

Bng tng hp doanh thu v chi ph hng thng


Ch tiu

S lng

n gi

Chi ph khay nha

2,500

20,000

50,000,000

Chi ph ht ging

450

60,000

27,000,000

Chi ph cng c, dng c, vt r mau hng


Chi ph lng v cc khon ph cp
Chi ph nhin liu

Gi tr (VN)

5,000,000
30,000,000
7,000,000

Chi ph in nc, in thoi

10,000,000

Chi ph thu t

10,000,000

Chi ph qung co

600,000

Chi ph pht sinh

5,000,000

Tng chi ph khai thc trc tip


Khu hao

144,600,000
5,134,167

Tng chi ph khai thc trc tip v khu hao

Doanh thu

149,734,167
241,200,000

www.themegallery.com

Dng tin ca d n (1000VN)


Nm

Khon mc
0

Tng doanh thu

2894400

2894400

3039120

3039120

3191076

3191076

3350630

3350630

3518161

3518161

Tng chi ph (-)

1927410

1927410

1917261

1872640

1963391

1963391

2058680

2058680

2158734

2158734

Chi ph khai
thc trc tip (-)

1749800

1728000

1815030

1815030

1905781

1905781

2001070

2001070

2101124

2101124

57610

57610

57610

57610

57610

57610

57610

57610

57610

57610

120000

84444

44621

966990

966990

1121859

1166480

1227685

1227685

1291950

1291950

1359427

1359427

241748

241748

280465

291620

306921

306921

322987

322987

339857

339857

725243

725243

841394

874860

920764

920764

968962

968962

1019570

1019570

-1000000

1000000

416300

416300

416300

486553

450997

527325

932470

978374

Khu hao (-)


Li vay (-)
Li nhun trc
thu
Thu thu nhp
DN
Li nhun sau
thu
Chi u T
Vn vay
N gc v li
phi tr hng
nm (-)
Dng tin

10

www.themegallery.com
978374 1026572 1026572
1077180 1077180

Bng
thivgian
hon
Bngtnh
tnh NPV
IRR ca
d vn
n
tin
(CFn)
Nm Dng
Chi ph
u
t
Tng vn u t
0 tin nm
-1,000,000
Dng
1

Sut chit khu


Thu rng Nm
hin ti
0
0 1
1.0000

Gi tr
PV(Rt-Ct)

NPV
-1,000,000,000
-1,000,000 447,996,500
-1,000,000

1 tin nm 2
Dng

487,553 2

0.8929

435,315

-564,685
527,325,320

Dng
2 tin nm 3

447,997 3

0.7972

357,140

932,470,000
-207,545

Dng
3 tin nm 4
Dng
4 tin nm 5

527,325 4
932,470 5

0.7118

375,340

0.6355

592,602

978,373,375
167,795
978,373,375
760,396

0.5674

555,155

0.5066

495,674

0.4523

464,369

0.4039

414,615

Dng tin nm 6
5
Dng tin nm 7
6
Dng tin nm 8
7
Dng tin nm 9
8
Dng tin nm 10
9
NPV
10

IRR (%)

1,077,180

0.3606
388,442
2,440,863,327.8753

1,026,571,919
1,315,551
1,026,571,919
1,811,226
1,026,571,919
2,275,595
1,077,180,390
2,690,210
1,077,180,390
3,078,652

1,077,180

0.3220 65.23 346,823

3,425,475

978,373

978,373
1,026,572
1,026,572

7
8

9
10

Thi gian hon vn: 3 nm 3 thng 15 ngy


www.themegallery.com

CHNG 6: KT LUN V NH HNG


Kt lun
Kinh t: hiu qu cao, thu hi vn nhanh, chi ph
thp hn rau an ton, chim din tch nh
Thun li X hi : an ton, giu dinh dng
Kinh t: gi thnh tng i cao, bo qun kh
X hi : th phn cn nh, ngi tiu dng cha
Kh khn
quen vi sn phm
Kinh t: marketing sn phm, nng cao uy tn
Khc phc X hi : m bo cht lng sn phm
www.themegallery.com

CHNG 6: KT LUN V NH HNG


nh hng
M rng quy m v th trng ra cc tnh thnh
Trong tng lai, cn xy dng cc chin lc kinh doanh vi m hnh
20%

C s
SX khc

C s
Mm Xanh

Ch l

Siu th

Ngi
tiu dng

70-75%
Khch sn, nh
hng, bp n

1 -5%
Cty, ca hng
cung ng rau qu
hoc ch bin

70-75%

Xut khu

1%

www.themegallery.com

Add your company slogan

THE END
LOGO