CUPRINS

I. GENERALITĂŢI………………………………………………………….… 2 1. Cerinţele pomilor faţă de condiţiile de mediu…………………………...2 1.1. Cerinţele faţă de lumină………………………………………………….… 2 1.2. Cerinţele faţă de căldură………………………………………………….…..2 1.3. Cerinţele faţă de apă……………………………………………………..… 3 1.4. Cerinţele faţă de aer………………………………………………………..…4 1.5. Cerinţele faţă de sol……………………………………………………….…..4 2. Organele pomilor şi funcţiile acestora………………………………….….6 2.1 Rădăcina…………………………………………………………………….….6 2.2. Tulpina……………………………………………………………………….…7 2.3. Frunza……………………………………………………………………….…9 2.4. Muguri – Floarea – Fructul ………………………………………………...9 II. ÎNFIINŢAREA PLANTAŢIILOR……………………………………………10 1. Alegerea şi pregătirea terenului…………………………………………..10 1.1. Alegerea terenului………………………………………………………………10 1.2. Zonarea speciilor pomicole……………………………………………………11 1.3. Pregătirea terenului……………………………………………………………..12 1.4. Parcelarea terenului…………………………………………………………….13 2. Plantarea pomilor………………………………………………………….19 2.1. Epoca de plantare………………………………………………………………19 2.2. Executarea gropilor …………………………………………………………....20 2.3. Pregătirea materialului săditor………………………………………………...20 2.4 Tehnica de plantare……………………………………………………………. 20 III. LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE A POMILOR ŞI ARBUŞTILOR FRUCTIFERI……………………………………………………………….23

1. Lucrări de întreţinere…………………………………………………………23 1.1 Lucrări de întreţinere a solului în livezi………………………………………..23 1.2. Combaterea brumelor şi îngheţurilor târzii…………………………………..24 1.3. Combaterea buruienilor cu ajutorul erbicidelor……………………………..25 2. Lucrări de întreţinere a pomilor şi arbuştilor fructiferi…………………26 2.1. Combaterea bolilor şi dăunătorilor…………………………………………...26 2.2. Complexe de tratamente fitosanitare la pomi şi arbuşti fructiferi…………27 2.3. Calculul volumului de soluţie pentru tratamente fitosanitare………………45 3. Fertilizarea plantaţiilor pomicole…………………………………………...46 3.1. Îngrăşămintele organice……………………………………………………… 46 3.2. Îngrăşăminte chimice…………………………………………………………. 47 3.3. Reguli generale ……………………………………………………………….. 49 3.4. Epoca de aplicare a îngrăşămintelor……………………………………….. 49 3.5. Metode şi locul de aplicare al îngrăşămintelor…………………………….. 49 4. Irigarea livezilor……………………………………………………………….50 5. Tăierea pomilor………………………………………………………………. 52

5.1. Epocile de aplicare a tăierilor la pomi………………………………………52 5.2. Operaţii tehnice folosite la conducerea creşterii şi fructificării pomilor… 52 5.3. Sisteme de coroană pentru livezi intensive…………………………………54 5.4. Sisteme de coroană pentru livezi superintensive…………………………..55 5.5 Schiţe pentru tăieri de formare, întreţinere, fructificare la pomi şi arbuşti fructiferi............................................................................................................... 57 6. Soiuri propuse ………………………………………………………………...70 6.1. Soiuri propuse pentru cultura măr……………………………………….…… 70 6.2. Soiuri propuse pentru cultura păr……………………...…………………… 70 6.3. Soiuri propuse pentru cultura prun………………………………..………… 70 6.4. Soiuri propuse pentru cultura nuc……………………………………..……. 71 6.5. Soiuri propuse pentru cultura cais……………………………………..……. 71 6.6. Soiuri propuse pentru cultura cireş……………………………………….…. 71 6.7.Soiuri propuse pentru cultura gutui……………………………………….… ….72 6.8.Soiuri propuse pentru cultura piersic…………………………………… ……...73 6.9. Soiuri propuse pentru cultura vişin………………………………………….. . .74 6.10. Soiuri propuse pentru cultura cătină…………………………………….……75 6.11. Soiuri propuse pentru cultura alun…………………………………….…… 76 6.11 Soiuri propuse pentru cultura arbuştilor fructiferi……………………..…… 76 6.12. Soiuri propuse pentru cultura zmeur……………………………………...… 77 6.13. Soiuri propuse pentru cultura mur……………………………………….…. 78 7.Staţiuni pomicole........................................................................................79 IV. RECOLTAREA, CONDIŢIONAREA ŞI PĂSTRAREA FRUCTELOR ......81 1. Recoltarea fructelor………………………………………………………… 81 1.1. Evaluarea producţiei de fructe………………………………………………..81 1.2.Stabilirea momentului optim de recoltare…………………………………….81 1. 3. Perioada de recoltare a fructelor…………………………………………….82 1.4. Metode de recoltare...................................................................................83 2.Condiţionarea şi păstrarea fructelor……………………………………….84 2.1. Sortarea fructelor……………………………………………………………....84 2.2. Păstrarea fructelor……………………………………………………………..85 V. CALCULE ECONOMICE PENTRU ÎNFIINTAREA UNUI HA DE POMI ŞI ARBUŞTI FRUCTIFERI…………………………………………………………...….90 1. Antemăsurătoare şi deviz pentru pregătirea terenului în vederea înfiinţării unei plantatii…………………………………………………………………............91 1.1.Antemăsurătoare – Deviz nr. 1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de măr pe o suprafaţă de 1 ha…………………………………… 91 1.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de păr de tip intensiv…………………………………….. 93 1.3. Antemăsurătoare – Deviz nr. 1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de prun………………………………………………………95 1.4. ANTEMĂSURĂTOARE –DEVIZ NR.1. Pentru executarea lucrărilor de pregătirea terenurilor şi înfiinţarea

unei plantaţii de nuc cu desimea de 208 pomi la hectar ………………………….97 1.5.Antemăsurătoare – Deviz nr.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de gutui de tip intensiv…………………………………. 100 1.6.Antemăsurătoare-Deviz nr.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de cais………………………………………………………102 1.7.Antemăsurătoare-Deviz nr.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de piersic……………………………………………….… 104 1.8. Antemăsurătoare – Deviz nr. 1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de visin ………………………………………………….…106 1.9. Antemăsurătoare-Deviz nr.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de cires…………………………………………………......108 1.10. Antemăsurătoare – Deviz nr.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru înfiinţarea unei plantaţii de alun cu desimea de 580 plante/ha…………110 1.11. Antemăsurătoare – Deviz nr.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru înfiinţarea unei plantaţii de cătină albă cu desimea de 3333 plante/ha………..112 1.12. Antemăsurătoare – Deviz nr.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru înfiinţarea unei plantaţii de arbuşti cu desimea de 4000 tufe/ha……………… 114 1.13.Antemăsurătoare – Deviz nr. 1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de zmeur ………………………………………………… 116 1.14. Antemăsurătoare – Deviz nr.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru înfiinţarea unei plantaţii de mur cu desimea de 2667 plante/ha……………… 118 2. Antemasuratoare si deviz pentru executarea lucrarilor de infiintare a unei plantatii………………………………………………………….120 2.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii intensive de măr având următoarele caracteristici :………………………………………. 120 2.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.2

Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de păr cu următoarele caracteristici:……………………………………

122

2.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de prun cu distanţa de plantare de 5 x 4 m şi desimea de 500 pomi la hectar…………..................................................................................................125

2.4.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de

gutui cu următoarele caracteristici:…………………………………….....127
2.5.Antemăsurătoare-Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de cais cu desimea de 334 pomi/ha.................................................................130 2.6. Antemăsurătoare-Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de piersic cu desimea de 635 pomi/ha...........................................................132 2.7.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de visin cu distanţa de plantare de 4,5 m şi desimea de 560 pomi la hectar……………..135 2.8.Antemăsurătoare-Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de cires cu desimea de 430 pomi/ha...............................................................................137 2.9.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de alun cu 580 plante/ha, desime care se va asigura folosind la plantare distanţa de 5,00 m între rânduri şi 3,50 m pe rând şi lucrările de întreţinere în anul…………………………………………………………………139 2.10.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de cătină albă cu 3333 tufe/ha, desime care se va asigura folosind la plantare distanţa de 3 m între rânduri şi 1,50 m pe rând şi lucrările de întreţinere în anul I…………………………………………………….142 2.11.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de arbuşti cu 4000 tufe/ha, desime care se va asigura folosind la plantare distanţa de 2,50 m între rânduri şi 1,00 m pe rând şi lucrările de întreţinere în anul I………………144 2.12.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de zmeur cu 8000 drajoni/ ha desime (care se va asigura folosind la plantare distanţa de 2,50 m între rânduri şi 0,50 m pe rând )şi lucrările de întreţinere în anul I……………………………………………………………….147 2.13.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de mur cu 2667 plante/ha, desime care se va asigura folosind la plantare distanţa de 2,50 m între rânduri şi 1,50 m pe rând şi lucrările de întreţinere în anul I………………149

3. Antemăsurătoare şi deviz pentru executarea lucrărilor de întreţinere…………………………………………………………………......151
3.1.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a plantaţiei de măr cu desimea de 1250 pomi la hectar………………………………………151 3.1.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de măr cu desimea de 1250 pomi la hectar………………………………………153 3.1.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.5

Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de măr cu desimea de 1250 pomi la hectar………………………………………156 3.2.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de păr cu desimea de 834 pomi /ha……………………………………………..158 3.2.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de păr cu desimea de 834 pomi /ha……………………………………..160 3.2.3.Antemăsurătoare – Deviz nr. 5 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de păr cu desimea de 834 pomi /ha……………………………………………....162 3.2.4.Antemăsurătoare – Deviz nr. 6 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de par cu desimea de 834 pomi /ha……………………………………………….164 3.3.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a plantaţiei de prun cu desimea de 500 pomi la hectar……………….167 3.3.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de prun cu desimea de 500 pomi la hectar……………………………………….169 3.3.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de prun cu desimea de 500 pomi la hectar…………………..…171 3.3.4.Antemăsurătoare – Deviz nr.6 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de prun cu desimea de 500 pomi la hectar……………………………………….173 3.3.5.Antemăsurătoare – Deviz nr.7 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul V a unei plantaţii de prun cu desimea de 500 pomi la hectar……………………………………....175 3.4.1.Antemăsurătoare –Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de nuc cu desimea de 208 pomi/ha……………………………………………….177 3.4.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de nuc cu desimea de 208 pomi/ha……………………………………………….179 3.4.3.Antemăsurătoare - Deviz nr. 4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de nuc cu desimea de 208 pomi/ha ………………………………………………181 3.4.4.Antemăsurătoare - Deviz nr. 5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV aunei plantaţii de nuc cu desimea de 208 pomi/ha ………………………………………………183 3.4.5.Antemăsurătoare - Deviz nr. 6 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VI a unei plantaţii de nuc cu desimea de 208 pomi/ha ………………………………………………185 3.4.6.Antemăsurătoare - Deviz nr. 7 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VI a unei plantaţii

de nuc cu desimea de 208 pomi/ha ………………………………………………187 3.4.7.Antemăsurătoare - Deviz nr. 8 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VII a unei plantaţii de nuc cu desimea de 208 pomi/ha ………………………………………………189 3.4.8.Antemăsurătoare - Deviz nr. 9 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VIII a unei plantaţii de nuc cu desimea de 208 pomi/ha ………………………………………………191 3.4.9.Antemăsurătoare - Deviz nr. 10 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IX a unei plantaţii de nuc cu desimea de 208 pomi/ha ………………………………………………193 3.5.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de gutui cu desimea de 800 pomi /ha……………………………………………..195 3.5.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de gutui cu desimea de 800 pomi /ha………………………………………..……197 3.5.3.Antemăsurătoare – Deviz nr. 5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de gutui cu desimea de 800 /ha………………………………………………..…199 3.5.4.Antemăsurătoare – Deviz nr. 6 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de gutui cu desimea de 800 pomi /ha……………………………………………..201 3.6.1.Antemăsurătoare-Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de cais cu desimea de 334 pomi/ha..................................................................204 3.6.2.Antemăsurătoare-Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de cais cu desimea de 334 pomi/ha..................................................................206 3.6.3.Antemăsurătoare –Deviz nr.5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de cais cu desimea de 334 pomi/ha……………………………………………….208 3.6.4.Antemăsurătoare-Deviz nr.6 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de cais cu desimea de 334 pomi/ha……………………………………………….210 3.6.5.Antemăsurătoare-Deviz nr.7 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul V a unei plantaţii de cais cu desimea de 334 pomi/ha………………………………………………212 3.7.1.Antemăsurătoare-Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de piersic cu desimea de 635 pomi/ha..........................................................214 3.7.2.Antemăsurătoare-Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de piersic cu desimea de 635 pomi/ha..............................................................216 3.7.3.Antemăsurătoare –Deviz nr.5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de piersic cu desimea de 635 pomi/ha…………………………………………..219

3.8.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a plantaţiei de vişin cu desimea de 560 pomi la hectar………………………………………221 3.8.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de vişin cu desimea de 560 pomi la hectar……………………………………….223 3.8.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de vişin cu desimea de 560 pomi la hectar………………………………………225 3.8.4.Antemăsurătoare – Deviz nr.6 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de vişin cu desimea de 560 pomi la hectar……………………………………….227 3.9.1.Antemăsurătoare-Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de cireş cu desimea de 430 pomi/ha.................................................................229 3.9.2.Antemăsurătoare-Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de cireş cu desimea de 430 pomi/ha................................................................231 3.9.3.Antemăsurătoare –Deviz nr.5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de cireş cu desimea de 430 pomi/ha…………………………..………………….234 3.9.4.Antemăsurătoare-Deviz nr.6 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de cireş cu desimea de 430 pomi/ha…………………………..………………….236 3.9.5.Antemăsurătoare-Deviz nr.7 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul V a unei plantaţii de cireş cu desimea de 430 pomi/ha……………………………………………..238 3.10.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de alun cu desimea de 580 plante/ha……………………………………………..241 3.10.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de alun cu desimea de 580 plante/ha………………………………………….....243 3.10.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de alun cu desimea de 580 plante/ha………………………………………….….244 3.10.4.Antemăsurătoare – Deviz nr.6 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul V a unei plantaţii de alun cu desimea de 580 plante/ha…………………………………………...…246 3.10.5.Antemăsurătoare – Deviz nr.7 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VI a unei plantaţii de alun cu desimea de 580 plante/ha………………………………………...……248 3.10.6.Antemăsurătoare – Deviz nr.8 Pentru executarea lucrărilor de exploatare a unei plantaţii de alun……….……250 3.11.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii

Antemăsurătoare – Deviz nr..Antemăsurătoare – Deviz nr.Antemăsurătoare – Deviz nr.3.1.. Centralizatorul materialelor principale la păr………….…280 4...1.259 3....a Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu bulumaci din lemn CR esenţă tare la o plantaţie de mur fără spini……….271 Varianta I 3....11.257 3.Antemăsurătoare – Deviz nr.....…255 3.278 4.13.........4.2/b..14.14......13.4 Pentru executarea lucrărilor de exploatare a unei plantaţii de arbuşti fructiferi……………………………………………………………….281 4..282 .Centralizatorul materialelor principale şi al costurilor la măr…………...14.....Antemăsurătoare – Deviz nr.......3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de arbuşti fructiferi cu desimea de 4000 tufe/ha…………………….11..Antemăsurătoare – Deviz nr..252 3.....………263 Varianta I 3....... Centralizatorul materialelor principale la prun………..267 3. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALELOR PENTRU REALIZAREA UNEI PLANTATII……………………………….5 Pentru executarea lucrărilor de exploatare a unei plantaţii de zmeur…………269 3.3.4/b Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu spalieri beton armat la o plantaţie de mur fără spini…………………….4..5 Pentru executarea lucrărilor de exploatare a unei plantaţii de mur fără spini………………………………………………………………….3.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de mur cu desimea de 2667 plante/ha……………………………………………..2/b Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu spalieri de beton armat la o plantaţie de zmeur……………………………….….....13.14..3.......Antemăsurătoare – Deviz nr.2/a Antemăsurătoare – Deviz nr.....………….….2.275 3.2..12...3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţiei de zmeur…………………………………………………………...13.. Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu bulumaci din lemn CR esenţă tare la o plantaţie de cătină………………..5 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu spalieri la o plantaţie de cătină albă………………………………………....2/a....280 4...2/b.2.273 Varianta II 3..de cătină albă cu desimea de 3333 tufe/ha…………………………….....…..12.Antemăsurătoare – Deviz nr.4/a Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu bulumaci din lemn la o plantaţie de zmeur…………………………………….265 Varianta II 3..Antemăsurătoare – Deviz nr.1....Antemăsurătoare – Deviz nr.1.......………261 3. Antemăsurătoare – Deviz nr..

..7..Centralizatorul costurilor directe de investiţii la zmeur……………………. Deviz general pentru un ha de plantaţie de prun……………………..10....8......…………………….....3..313 6...2........301 5.288 4...302 5.........CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTITII PENTRU UN HA DE PLANTATIE…………….286 4.........9. Deviz general pentru un ha de plantatie…………………………..11... Centralizatorul materialelor principale la cătină…….. 310 6...... Deviz general pentru un ha de plantaţie de vişin…………………………. Deviz general pentru un ha de plantaţie de cais…………………………….4..... . Deviz general pentru un ha de plantaţie de nuc……………………………..........4.... Deviz general pentru un ha de plantaţie de mar…………………………...…………..............……........Deviz general pentru un ha de plantaţie de zmeur…………………………314 6.....Deviz general pentru un ha de plantaţie de mur……………………………315 .Centralizatorul costurilor directe de investiţii la cătină……………………..........12.....Centralizatorul volumelor de lucrări şi a costurilor directe de investiţii la arbustii fructiferi………………….......... Centralizatorul materialelor principale la arbusti fructiferi…………....303 5....4.9..309 6......289 4......291 4.308 6..................310 6.. Centralizatorul materialelor principale la vişin………........292 4............299 5....12....312 6.3...............Centralizatorul materialelor principale la gutui…….... Centralizatorul materialelor principale şi costurile lor pentru o exploataţie de zmeur cu suprafaţa de 1 ha…....311 6.....305 5..........Centralizatorul costurilor directe de investiţii la cais……………….285 4....…………...283 4.. Deviz general pentru un ha de plantaţie de piersic…………………………........297 5....................Centralizatorul materialelor principale la nuc………..Deviz general pentru un ha de plantaţie de arbuşti fructiferi………………314 6.. Centralizatorul costurilor directe de investiţii la măr………………………..... Centralizatorul materialelor principale la cais…………..4..293 4..Centralizatorul costurilor directe de investiţii la mur………………………... Centralizatorul materialelor principale la alun………..13.....2..........14.........307 5....1............309 6..........13...1.……......306 5. Centralizatorul costurilor directe de investiţii la prun………………....C entralizatorul costurilor directe de investiţii la păr…………………...........8......Deviz general pentru un ha de plantaţie de alun……………………………313 6...Centralizatorul costurilor directe de investiţii la gutui…………………….......309 6...............Centralizatorul materialelor principale la mur…………………………….10........8... Deviz general pentru un ha de plantaţie de cireş…………………………..........6.....304 5..312 6...... Centralizatorul materialelor principale la cireş……….......294 4....297 5.....12.….... Deviz general pentru un ha de plantaţie de par………………………..6...........6..7....300 5....314 6...Centralizatorul costurilor directe de investiţii la alun………….11....9..298 5............….....7.10.......Deviz general pentru un ha de plantaţie de cătină………………………….....5.....287 4.. Centralizatorul materialelor principale la piersic…....11.5..............Centralizatorul costurilor directe de investiţii la nuc………………………...Centralizatorul costurilor directe de investiţii la piersic………………......5.........295 5...14... Deviz general pentru un ha de plantaţie de gutui……………………………311 6..........

P. Valoarea producţiei globale la cultura cais………………………….P.M. Valoarea producţiei marfă la cultura păr (V.P.324 8.M.336 9.328 8.2. Indicatori de eficienţă economică la nuc……………………………….9.336 9.. Valoarea producţiei marfă la cultura măr (V..328 8.M..)………………………. 319 7.6.6.5.M. Valoarea producţiei marfă la cultura cireş (V.P.3. Indicatori de eficienţă economică la prun…………………………………….13. Valoarea producţiei marfă la cultura piersic (V.)…………………….M.)…………………….338 9. Indicatori de eficienţă economică la vişin…………………………………….M.…...)………….………..12.….)………………………. Valoarea producţiei globale la cultura nuc………………………………….13.)………………………318 7.P.P..318 7.…………334 9.333 8.5.334 9.…. Indicatori de eficienţă economică la alun……………………………………337 9... Valoarea producţiei marfă la cultura nuc (V.325 8. Valoarea producţiei globale la cultura măr……………………………….)…………………. Valoarea producţiei marfă la cultura prun (V.P.10. Indicatori de eficienţă economică la cireş…………………………………….11.. Valoarea producţiei marfă la cultura cătină (V.…….…317 7.……………334 9.323 8.P.322 8.……….6.14.……… 320 7.G.Valoarea producţiei globale la cultura mur……………………………….P. Valoarea producţiei globale la cultura gutui………………………………….1.8..Valoarea producţiei globale la cultura vişin……………………………….333 9. Valoarea producţiei marfă la cultura arbuşti fructiferi (V.322 7.P. Indicatori de eficienţă economică la gutui…………………………………… 335 9.8. Valoarea producţiei globale la cultura prun………………………………….324 8.…………. Valoarea producţiei marfă la cultura mur (V.M.7. Indicatori de eficienţă economică la piersic………………………….)…………………….316 7. Indicatori de eficienţă economică la păr………………………………………334 9.…316 7.P.) ……………………………………….M..M. Valoarea producţiei marfă la cultura vişin (V.3.336 9. Indicatori de eficienţă economică la măr………………………….2.P. 319 7.2.M.Valoarea producţiei globale la cultura arbuşti fructiferi…………….…… 335 9.……. Indicatori de eficienta economica……………………………….7.)……………………….……335 9. Valoarea producţiei globale (V.4. 321 7.. Valoarea producţiei marfă la cultura cais (V.….………317 7.7.. Valoarea producţiei globale la cultura piersic………………………….M.Valoarea producţiei globale la cultura alun………………………………….………330 8.)………………………….…315 7.M. Valoarea producţiei marfă la cultura alun (V.Valoarea producţiei globale la cultura cătină………………………….…327 8.11.………..7..8.)…………………….M. Valoarea producţiei marfă la cultura zmeur (V.. Valoarea productţei marfă la cultura gutui (V.14.Valoarea producţiei globale la cultura cireş………………………………….326 8.Valoarea producţiei globale la cultura zmeur ………………….10..)…………………………316 7. Valoarea producţiei globale la cultura păr……………………………………323 8.327 8.13.4.11.)……………………….325 8. Indicatori de eficienţă economică la arbuştii fructiferi…………….10. Indicatori de eficienţă economică la cais……………………………….4.P.9.M.12.323 8.3.12.P. Indicatori de eficienţă economică la cătină…………………………………337 9.1.5. Indicatori de eficienţă economică la zmeur…………………………………339 .P.)…………….9.1.

351 .347 10...….8. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura păr……………………………341 10.13.14.………….2..349 10.340 10. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura prun……………….……….4.339 10. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura cireş……………………….342 10.1.9.5.……….350 10..………… 341 10.…..6.. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura piersic……………………. Indicatori de eficienţă economică la mur……………………….. Grafic de eşalonare a investiţiilor………………………………….10... 344 10.…345 10.3. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura alun……………………..9.. Grafic de esalonare a investitiilor la cultura vişin………………………….7. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura cais……………………….340 10.12.348 10. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura gutui………………………….………….….…346 10.. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura nuc…………………..11. Grafic de eşalonare a investitţilor la cultura arbuştii fructiferi……….…. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura măr………………...343 10.346 10.14. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura mur…………………………. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura zmeur…………………... Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura cătină………………….

PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CONSULTANŢĂ AGRICOLĂ PROIECT TIP Pomi şi arbuşti fructiferi 2006 .MINISTERUL AGRICULTURII.

iar în urmă se plasează căpşunul. Cerinţele faţă de lumină. temperatura. Cunoaşterea comportării speciilor şi soiurilor de pomi şi arbuşti fructiferi la acţiunea temperaturilor scăzute are o mare importanţă pentru procesul de producţie pomicolă din zona temperată. cireşul. are loc procesul de fotosinteză. Creşterea şi fructificarea pomilor au loc sub influenţa a două categorii de factori: ereditari şi ecologici.factori edafici ( pedologici ). agrotehnica aplicată etc. Căldura este un factor de vegetaţie deosebit de important. postmaturaţia seminţelor. Cerinţele faţă de căldură. respiraţie şi transpiraţie. Capacitatea de rezistenţă la ger a speciilor pomicole este redată în tabelul următor: 2 . şi mărul. măsurată sub aspectul intensităţii (număr de lucşi) cât şi a duratei acesteia (număr de ore de strălucire a soarelui ) este.1. vişinul. de vârsta pomilor.factori climatici: lumina. suficientă pentru cerinţele tuturor speciilor pomicole cultivate. Cei mai pretenţioşi faţă de căldură sunt în ordine descrescândă migdalul. care condiţionează desfăşurarea proceselor de asimilaţie. a desimii şi formei coroanei etc.CAPITOLUL I. Lumina condiţionează viteza de creştere şi de formare a organelor aeriene ale plantei. castanul şi nucul. la stabilirea distanţelor optime de plantare. coacăzul. faza de vegetaţie sau repaus. Rezistenţa la ger a pomilor depinde de însuşirile ereditare ale genotipului. deoarece în prezenţa ei. coacăzul şi agrişul.2. părul. în raport cu punctele cardinale.factori organici. gradul de asigurare al acestuia cu substatanţe nutritive. portaltoi. viaţa latentă a pomilor în timpul repausului de iarnă. . şi vişinul ocupă o poziţie intermediară între primele două grupe. prezenţa sau absenţa rodului.factori biotici. Mai puţin pretenţioşi sunt arbuştii fructiferi: zmeurul. influenţează respiraţia şi transpiraţia frunzelor şi determină direcţia de creştere a lăstarilor. apa şi aerul. Mai puţin pretenţioşi sunt: părul. prunul. piersicul.etc. Cunoaşterea cerinţelor speciilor şi soiurilor de pomi şi de arbuşti fructiferi faţă de lumină este necesară la amplasarea lor pe terenurile în pantă. prunul european. care cuprind proprietăţile fizico-chimice ale solului. caisul. pentru ţara noastră. vârsta pomilor. 1. GENERALITĂŢI 1. Cei mai pretenţioşi faţă de lumină sunt : nucul. Îngheţurile timpurii din toamnă provoacă căderea prematură a frunzelor şi degerarea vârfurilor lăstarilor. alunul. Rolul luminii în viaţa pomilor este foarte important. apă. 1. cu condiţia asigurării unor condiţii tehnologice optime. Lumina. . împiedicând maturarea ţesuturilor şi pregătirea pomilor pentru iarnă. aer şi activitatea microbiologică . . parcurgerea fenofazelor. agrişul şi zmeurul. piersicul şi apoi gutuiul. Factorii ecologici cu efect direct asupra creşterii şi fructificării sunt grupaţi in mai multe categorii: . cireşul şi caisul. faza de vegetaţie. Cerinţele pomilor faţă de condiţiile de mediu Cerinţele pomilor şi arbuştilor fructiferi faţă de factorii de mediu variază foarte mult în raport cu specia. soiul şi portaltoiul. Mărul. Nevoile de căldură ale pomilor şi arbuştilor fructiferi sunt foarte variate. Cerinţele speciilor pomicole faţă de lumină sunt diferite.

1 -1.1…-4.2 -0. Cu toate că cerinţele lor faţă de umiditate sunt mai ridicate decât la cele mai multe culturi agricole.5 1.2 -1. Necesităţile faţă de apă variază în funcţie de vârsta pomului.9 -1. Apa intră în compoziţia tuturor organelor. Se cunoaşte că apa ca factor de vegetaţie are rol hotărâtor în viaţa pomilor. panta terenului.6…-3.3. pomii îmbătrânesc prematur. de concentraţia soluţiilor nutritive din sol.9 -1.8…-4. dezvoltarea frunzelor. datorită sistemului radicular foarte dezvoltat. Cerinţele faţă de apă.0…-1.1…-2.7 -1. Totuşi.2 -0.2 -1.7…-3. iar durata lor de viaţă este scurtată. vigoarea pomilor scade. mărimea şi calitatea fructelor şi scurtează durata de viaţă a rădăcinilor active sau frânează creşterea de toamnă a acestora. Pe locul al doilea se plasează gutuiul. Rezistenţa la secetă a pomilor este destul de ridicată.9 -1. Părul. viteza vântului.8 -1.1 -1. de cantitatea precipitaţiilor atmosferice. dimensiunile coroanei şi a sistemului radicular. ramuri şi rădăcini şi de circa 85% în fructe.7…-2.Specia Măr Păr Gutui Prun Cais Temperaturile minime de rezistenţă la ger a pomilor ºC Specia -35…-36 Piersic -32…-33 Cireş -28…-30 Vişin -30…-32 Căpşun -26…-28 Smochin ºC -24…-26 -29…-32 -30…-32 -22…-24 -16 Ingheţurile de primăvară pot provoca pagube importante atunci când mugurii floriferi au ajuns într-un anumit stadiu în care devin sensibili. 3 . intensitatea luminii.2 -1. uneori şi compromiterea totală a acesteia sau chiar uscarea în masă a plantelor.7…-4. în timpul creşterii intense a lăstarilor şi a fructelor nevoia de apă este cea mai mare.2 -1. pomii rezistă la insuficienţa umidităţii mai mult şi vreme mai îndelungată decât culturile agricole.1…-3.1 -0.1…-2. şi prunul.7…-4. caisul şi migdalul.7…-3. în proporţie de până la 75% în frunze. În timpul înfloritului pomii au nevoie de mai puţină apă. şi vişinul dau rezultate bune în centre cu peste 600 mm precipitaţii anual.7…-3.1…-2. În consecinţă.6…-2. nevoia de apă a pomilor este în general.6…-3. în condiţii de secetă puternică şi persistentă se produce şi la pomi o scădere cantitativă şi calitativă a producţiei.1…-3. mărul. În prima jumătate a perioadei de vegetaţie. nucul. de asemenea în timpul coacerii fructelor şi la căderea frunzelor.1…-4.1 -0. Insuficienţa apei din sol reduce creşterea lăstarilor. de structura şi de umiditatea solului. alunul.9 -1. mai mare decât spre sfârşitul verii şi toamna. Limitele de rezistenţă în acest stadiu fenologic se redau în tabelul următor: Limitele de rezistenţă la ger a pomilor în primele faze de vegetaţie la câteva specii pomicole Specia Butoni florali ºC Inflorit ºC Fructe mici ºC Măr Păr Piersic Cireş Prun Cais -2. care necesită peste 650-700 mm precipitaţii anual. regularitatea producţiei şi mărimea recoltelor nu mai sunt asigurate. Cele mai mari cerinţe faţă de apă (peste 700 mm precipitaţii anual) le au arbuştii fructiferi. cireşul. Dimpotrivă. Exigenţe mai mici faţă de apă (peste 500 mm anual ) au piersicul.2 -1. mărimea recoltelor şi alţi factori.

În zonele cu viituri puternice are loc căderea masivă a fructelor. iar rădăcinile pomilor cresc mai slab şi în consecinţă pomii rodesc mai puţin. de soi. prunul. este defavorabilă pomilor. ca şi a celorlalte plante. terenurile în pantă sunt cele mai favorabile.Excesul de umiditate în sol şi atmosferă nu este favorabil. 4 . Solul este principalul factor de mediu de care depinde producţia de fructe in cazul în care condiţiile cerute de specie. din regiunile mai ploioase. vişinul. reuşesc aproape toate speciile pomicole cultivate în ţara noastră: mărul. părul. coacăzul negru. permiţând în acelaşi timp infiltrarea excesului de apă. în timpul îngheţurilor împrăştie aerul răcit şi micşorează efectul lui dăunător. sunt lipsite de structură. În plantaţiile de pomi şi mai ales în coroanele pomilor. pentru că aici are loc o mişcare a maselor de aer chiar în absenţa vântului. În zilele cu vânt. Astfel se explică de ce în aceste locuri. albinele nu părăsesc stupii şi nu se poate realiza polenizarea încrucişată. Solurile lutoase sunt cele mai potrivite pentru cultura pomilor şi arbuştilor. slab humifere. Cerinţele faţă de sol. mai ales prin bioxidul de carbon. Dintre însuşirile fizice ale solului de primă importanţă sunt:textura. respectiv potenţialul de producţie pe care îl posedă. aerul are un rol important.4. Mişcarea prea puternică a aerului. grosimea stratului penetrabil pentru rădăcini. mai ales când acesta este uscat. aflat în mişcare. pe nisipurile semimobile. în perioadele cu arşiţe mari de vară produc adieri răcoritoare. hidratarea ţesuturilor. este necesar să se menţină o mişcare permanentă a aerului. provoacă scăderea concentraţiei de zahăr în fructe şi chiar alterarea lor prematură. piersicul. produce uscarea secreţiei de pe stigmate şi deci defavorizează polenizarea. Din acest punct de vedere. lutoase şi argiloase. structura şi adâncimea apei freatice. Cerinţele faţă de aer. asigurând producţii mari şi constante de la an la an (solurile nisipoase din Oltenia şi nord-vestul ţării) În general aceste soluri necesită aplicarea frecventă a îngrăşămintelor organice. Aerul uscat influenţează negativ pomii prin aceea că provoacă pierderea apei din ţesuturi şi mai ales din sol. În viaţa pomilor. prin faptul că permit o bună dezvoltare a sistemului radicular. 1. Mai puţin favorabile sunt depresiunile şi locurile joase închise. Vânturile slabe au efect favorabil prin aceea că după ploi usucă repede frunzişul de apă şi împiedică dezvoltarea bolilor criptogamice. După ele vin terenurile plane şi platourile. 1. este dereglată absorbţia apei. iar pe nisipurile uscate este obligatorie irigarea culturilor. se încălzesc uşor şi conţin suficiente substanţe nutritive.5. Solurile nisipoase au în general o fertilitate naturală redusă. Fertilitatea naturală a unui sol. unde mişcarea aerului se face destul de uşor. pot înmagazina şi păstra apa . folosit în asimilaţie şi prin oxigenul necesar pentru respiraţia organelor aeriene şi a celor subterane.5-4 m. unde în frecvente cazuri apa se găseşte în deficit. pentru a preveni excesul de umiditate atmosferică. bolile criptogamice atacă mai puternic. sunt bine aerate. întrucât duce la înrăutăţirea aeraţiei în sol. cu un conţinut de 0. depinde de însuşirile fizico-chimice şi biologice ale lui. 1. aerul uscat. au permeabilitate mare pentru apă şi aer. la cea mai mică adiere de vânt. determinând încetinirea activităţii normale a rădăcinilor pomilor. În regiunile cu precipitaţii normale şi cu pânza freatică la adâncimi nu prea mari. În plus. După textură solurile pot fi clasificate în următoarele grupe mari: soluri nisipoase.6 -1% humus şi peste 5% argilă. cireşul. şi portaltoi sunt asigurate. se încălzesc uşor şi pierd uşor apa prin evapotranspiraţie şi infiltraţie.

Pentru cultura pomilor nu corespund terenurile mlăştinoase.2-8. Corectarea reacţiei solului se face prin fertilizarea cu îngrăşăminte organice. Reacţia solului. soiului şi portaltoiului. etc. pe lângă cernoziomuri şi aluviuni. chimice şi prin amendamente.5 6. umede şi reci. Printre tipurile de sol din ţara noastră.8-8.3 9.0 6. atunci când şi însuşirile fizice şi hidrofizice sunt favorabile.5 5.2 8. de regulă mai acide. Însuşirile chimice ale solului.Solurile argiloase au un conţinut de argilă de peste 45%. Pomii şi arbuştii fructiferi au o toleranţă destul de largă faţă de valoarea pH-ului.2-8. fier.5 6. corespund pentru pomicultură şi solurile nisipoase dacă subsolul este mai compact şi dispune de surse de apă pentru irigare. aşa cum rezultă din tabelul următor: Cerinţele speciilor pomicole faţă de reacţia solului Valoare pH Acid Minim Optim Maxim 4.2 8. ceea ce atrage după sine micşorarea rezistenţei la ger. sunt compacte.5 5. 5 . cum sunt: brune de pădure.2-8. fosfor.7 6. De regulă astfel de soluri sunt caracteristice dealurilor subcarpatice.7 5. sunt: favorabile pentru cultura pomilor şi arbuştilor fructiferi.5 6. sărăturoase. precum şi prezenţa unor săruri nocive mai ales cloruri . cupru. bor.2 8. aerate. solurile podzolice. calciu. Cele mai echilibrate creşteri ale pomilor se înregistrează pe soluri cu 2-3% humus. potasiu. pietroase şi cele calcaroase cu un conţinut de peste 8 -10% calcar activ. cele situate în zona stejarului şi fagului. solurile slab podzolice. Solurile slab humifere.7-7.5 Specia Măr Păr Cireş Vişin Prun Cais Piersic Nuc Deşi pomii prezintă o mare plasticitate şi rezistenţă la diferite reacţii ale solului.5 6. argilo-iluviale. ca şi cele cu conţinut prea ridicat de materie organică. Deşi mai bogate în substanţe nutritive.2 8. necorespunzătoare pentru cultura speciilor pomicole. În zonele de silvostepă sunt bune pentru cultura pomilor şi arbuştilor fructiferi cernoziomurile levigate şi aluviunile.2-8. greu permeabile pentru apă. magneziu. sunt greu penetrabile pentru rădăcini.2 8. zinc. Conţinutul în humus influenţează negativ creşterea şi rodirea pomilor atunci când scade sub 2%.3 8. recolte mici şi nesigure şi prelungirea perioadei de vegetaţie până toamna târziu. brune roşcate de pădure şi aluviunile.5 6. Pentru cultura pomilor o importanţă deosebită o prezintă reacţia solului şi conţinutul în elemente minerale : azot.0 6. Ele prezintă multe neajunsuri printre care creşterea slabă a rădăcinilor.0 5. negre de fâneţe şi altele.5 5.2-8.5 6.2-8.6 8. nu asigură o creştere şi dezvoltare echilibrată a pomilor. cele puternic erodate.0 5. În zona de stepă. la alegerea terenurilor pentru plantaţiile pomicole se va avea în vedere ca acestea să fie cât mai corespunzătoare speciei. sulf.

cu rol principal în fixarea pomului de sol. .ramură de schelet.1 Rădăcina Sistemul radicular al pomilor altoiţi este constituit de fapt din rădăcinile portaltoiului. c.2.rădăcini de schelet puternice. h. seminţele Fig. 6 .axul coroanei. Organele principale ale unui pom: a. b. fructele. tulpina.coletul.rădăcini verticale. f-săgeata. Organele pomilor şi funcţiile acestora Pomicultorul este interesat de cunoaşterea organelor pomilor pentru ca intervenţiile sale asupra acestora să nu se facă la întâmplare ci în cunoştinţă de cauză: toate lucrările agrotehnice pot fi astfel aplicate raţional. conducerea sevei şi depozitarea substanţelor de rezervă. fiind alcătuit din: .rădăcini orizontale.organe vegetative: rădăcina. mugurii şi frunzele. g. având ca efect creşterea şi fructificarea echilibrată a pomilor şi în final obţinerea de producţii mari şi fructe de calitate.organe reproductive: florile. e. 2. d.trunchiul. Organele pomilor se împart în două categorii: .ramură de semischelet. ramurile.

cireş şi vişin) sunt: . De exemplu. la un măr în vârstă de 15 ani altoit pe sălbatic.6 m. Ramurile de rod la speciile sâmburoase (cais. pe această bază urmând a se aplica corect lucrările solului. Pe orizontală.vegetative de schelet ( şarpante. depăşind de 2 ori raza proiecţiei coroanei pomilor. sunt cele mai tinere. fertilizarea. piersicului (fig. dar de cele mai multe ori asociaţi pe nod. se regenerează permanent. Sunt purtătoare ale perişorilor absorbanţi care sunt practic prelungiri ale celulelor epidermice din zona piliferă. ramurile mixte sunt lungi de 25-60-70 cm şi poartă pe noduri totdeauna grupuri din 3 muguri care pot fi: toţi florali.- rădăcini de semischelet sunt ramificaţii de ordin superior. florali şi vegetativi. rădăcini absorbante. iar lateral muguri florali şi vegetativi.6% din masa rădăcinilor subţiri se află sub proiecţia coroanei atingând un maximum cantitativ în raza de 1. caisului. cel din mijloc vegetativ şi cei laterali florali sau unul lateral floral şi ceilalţi vegetativi. care sunt în directă corelaţie cu perii absorbanţi se află la adâncimea de 18 – 60 cm. 7 . muguri. Amplasarea în sol a sistemului radicular Este elementul cel mai important pe care cultivatorul trebuie să-l cunoască. cu acelaşi rol ca cele de schelet. 3.2. Trunchiul este partea aeriană ce se găseşte între nivelul solului ( punctul de altoire sau colet) şi ramificaţiile primului etaj al coroanei. .5 – 2 m.5 mm în lungime. inserate pe rădăcini de semischelet. sunt purtătoare de rădăcini absorbante. cu excepţia arbuştilor fructiferi şi a plantelor altoite pe portaltoi cu vigoare redusă. dacă se arcuieşte sau dacă se fac operaţii în verde. ramuri. Aproape întreaga cantitate de apă şi săruri minerale necesare funcţiilor metabolice este preluată de către pomi prin perişorii absorbanţi. 1mm în grosime. Masa mare a rădăcinilor subţiri însă (cu diametrul de 0 . fiind practic vârful de creştere şi dezvoltare al sistemului radicular. La piersic.4 mm). La baza ramurii se găsesc 1-2-3 muguri vegetativi slab dezvoltaţi (fig 3) care pot evolua dacă ramura se scurtează. Pe orizontală. udarea etc. frunze (organe vegetative) şi flori.pleată Ramurile mixte poartă un mugur vegetativ normal în vârf. ultimile ramificaţii s-au găsit la distanţa de 6 m de trunchiul pomului. 2. aşezaţi fie solitari pe noduri (cireş). constituind grupurile de muguri caracteristice prunului. 2). de la trunchi.salbă . rădăcini fibroase sau tranzitorii.2% din masa totală a rădăcinilor. prun. semişarpante) şi semischelet. Tulpina Tulpina este partea aeriană fiind alcătuită din: trunchi.ramuri mixte . Ramurile sunt: . rădăcinile pătrund în sol până la adâncimea de 1. foarte numeroşi. au culoare albă.ramuri buchet . fructe şi seminţe (ca organe reproductive).de rod sau fructificare care sunt diferite în funcţie de specie. de dimensiuni mai mici. 76. reprezentând 58.

rămânând să evolueze numai prin mugurele terminal. 5). dacă fructificarea este asigurată de ramurile mixte. În 1-2 ani evoluează în ţepuşă. se degarnisesc total. amplasaţi de la vârf către bază. 6) pintenul (ramură prefloriferă) are 1-3 cm lungime şi poartă în vârf un singur mugure vegetativ. pleata nu poate fi regenerată decât rar prin tăieri (fig. cais). prun şi piersic) sau mai deşiraţi (cais) sau 3-7 muguri florali (fig. Ramura mixtă la cireş şi vişin. iar axilar în jurul acestuia strâns grupaţi (la cireş. de obicei în anul următor evoluează în buchete de mai.Ramurile mixte ale piersicului asigură fructe de calitate numai în primul an de formare a lor. Pleata este o ramură de organizare morfologică identică cu salba şi se întâlneşte la numeroase soiuri de vişin. Ramurile buchet. Ramurile salbă poartă în vârf un mugur vegetativ.5 cm lungime. poartă muguri vegetativi axilari şi mugur terminal de asemenea vegetativ şi evoluează în nuieluţă sau mlădiţă. lungă de 7-30 cm. 1-12 cm şi au o durată de viaţă variabilă cu specia şi soiul de la 1-2 ani până la 10-12 ani. numite şi buchete de mai. poartă un singure mugur de rod în vârf. Evoluând numai prin mugurele vegetativ. Prunul şi caisul formează ramuri mixte lungi de 7-20 cm. făcând imposibilă regenerarea. mai rar se întâlnesc axilar şi muguri vegetativi. cu grupuri de 2-3 muguri de rod la prun şi 5-6-8 la cais. Durata economică poate fi de 5-7 ani. fără muguri axilari evidenţi. unde aceste ramuri sunt foarte numeroase.4). înlocuindu-se cu altele nou formate pe ramurile de schelet şi semischelet. ramurile buchet nu pot fi regenerate prin tăieri. buchetele de mai sunt ramuri foarte scurte. cu lungimi de 15-60 cm. foarte rar se pot întâlni în poziţie axilară 1 – 2 muguri vegetativi. vişin. având în plus faţă de aceasta muguri de rod axilari. Sub greutatea frunzelor şi a fructelor se arcuiesc. mlădiţa are aceleaşi caracteristici ca nuieluşa. În general. iar fructele sunt de calitate mediocră. Ramurile de rod la speciile seminţoase (fig. iar lateral numai muguri florali. Evoluează în acest caz numai prin mugurele vegetativ din vârf. decât 1-2 muguri vegetativi care. se formează 12 muguri din care iau naştere noi ramuri fructifere. smiceaua (ramură) prefloriferă) are 15 -20 cm lungime. are particularitatea că pe nod se formează un singur mugur de obicei floral. Ca atare. Din aceste motive. chiar după ramificări multiple. constituie îngroşarea bazei inflorescenţei pe care cresc şi se formează fructele iar lateral alături de fructe. în majoritate florali (fig. ramurile salbă se suprimă. La unele specii pot fi axilari şi câte 1-2 muguri vegetativi. ramifică puţin sau chiar deloc. ţepuşa . bursa-pungă. 8 . constituind baza fructificării. Sunt foarte subţiri. o formaţiune de 1-1. dar alungindu-se an de an provoacă o puternică îndesire a coroanelor. 3). 3-4 ani. nuieluşa – 15 – 30 cm lungime. 4-6 ani. Ele poartă un singur mugur vegetativ în vârf. chiar mai lungă la unele soiuri. restul mugurilor rămânând vegetativi . motiv pentru care mai sunt denumite punţi de rod. vatra de rod este o formaţiune realizată din ramificarea burselor purtătoare de pinteni şi ţepuşe care se extinde anual şi care trebuie regenerată periodic. Durata economică a ramurilor buchet la prun şi cais este relativ scurtă. motiv pentru care se elimină prin tăiere după prima fructificare. care conduc la ramuri buchet ramificate (prun. Sunt ramuri de bază pentru fructificarea acestor specii şi asigură fructe de calitate. La piersic sunt în număr restâns de regulă şi o durată de viaţă economică de 1-2 an. ramură de rod propriu-zisă. Ca şi salba la piersic. cu mugur florifer (mixt) în vârf. deoarece în această lună sunt deja conturate morfologic la unele specii. Nu pot fi regenerate prin tăieri. neavând nici o rezervă laterală de muguri vegetativi. de 1-10 cm lungime.

dezvoltarea şi fructificarea pomului. în sensul că vremea însorită. fazele creşterii şi dezvoltării (fenofazele). fotosinteza. acestea eliberează polenul care. apa. De reţinut este faptul că. alunul şi castanul polenizarea se face cu ajutorul vântului (anemofilă) şi de aceea este foarte important să se aleagă corect soiurile polenizate.3. în beneficiul deopotrivă al pomului. Frunza Este organul cu cea mai mare importanţă în creşterea. realizându-se prin măsurile de fitoprotecţie pe care pomicultorul trebuie să le cunoască. menţinerea frunzişului în integritatea sa. realizează polenizarea. „porţile de intrare” în mezofilul frunzei al numeroaselor boli se fac prin stomate. favorizează zborul albinelor. dar şi al pomicultorului. secreţia sucului zaharat pe stigmate. Pentru asigurarea condiţiilor de realizare a fotosintezei în limite optime. Polenizarea este urmată de fecundarea ovulelor de către gametul mascul. lipide. 9 . proteine). fiind purtătoarea unor substanţe specifice (clorofilă) importante pentru principala sa funcţie. La înflorire. purtat către ovul de tubul polinic. cu temperaturi de peste 15 ºC. Polenizarea. acestea găsindu-se pe partea inferioară a frunzei. iar structura anatomică este extrem de complexă. substanţele organice. germinarea polenului şi dezvoltarea tubului polinic.4. între care rolul dominat revine albinelor. sărurile minerale şi bioxidul de carbon sunt transformate în substanţe organice primare (glucoza). de unde necesitatea ca la efectuarea tratamentelor soluţiile să acopere cu prioritate această zonă. este necesar să se cunoască dinamica. prin transfer pe stigmatele florii. Muguri – Floarea – Fructul Pentru a interveni eficace în constatarea numeroaselor boli şi insecte care atacă aceste organe în diferite stadii. Agenţii polenizatori sunt reprezentaţi de insecte. care prin transformări ulterioare realizează toată gama de substanţe organice (glucide. fecundarea şi legarea fructelor sunt influenţate de factorii naturali.2. aparatul foliar trebuie menţinut într-o perfectă stare de sănătate. proces în care cu ajutorul luminii solare şi în prezenţa clorofilei. odată cu maturarea staminelor. În frunză au loc cele mai importante procese biochimice şi fiziologice pentru viaţă. 2. începând din primăvară. La plantele unisexuate dioice ca nucul. zilele lipsite de vânt.

mecanizabile sau cu posibilităţi certe de îmbunătăţire a proprietăţilor agro-productive. mijlocii până la profunde. cât şi pentru irigaţii.din punct de vedere al pantei sunt foarte bune terenurile cu panta uşoară 3-6% ce permit o bună întreţinere a solului cât şi un transport uşor al fructelor . bazine şi centre de cultură unde specia sau soiul vor întâlni maximum de condiţii naturale pentru creştere şi rodire: . îndeosebi pentru cele de dimensiunea unei ferme sau microferme pomicole.1.7 şi 9. cu pH cuprins între 4.sunt excluse de la plantare. . Solurile uşoare. . pomi de talie mică. Pentru o alegere corectă a locului de plantare a unei specii trebuie respectate cu stricteţe. ca şi cele cu nivel freatic sub 1. Alegerea şi pregătirea terenului 1.condiţia prioritară la înfiinţarea unei livezi o constituie sursa de apă necesară la stropiri şi la udatul pomilor. de preferinţă. În afara perimetrului construibil se pot organiza plantaţii pomicole în masiv înfiinţate după tehnica modernă. atunci când pe remedieri este prea târziu.plantaţiile de pomi pot fi de interes industrial (ferme de peste 2-5 ha –la 100-200 ha) şi de interes familial (0.5 m. permeabile. În cazul în care nu toate terenurile dispun de condiţii corespunzătoare şi posibilităţi de mecanizare. lutonisipoasă şi chiar nisipoasă. . ÎNFIINŢAREA PLANTAŢIILOR 1.executarea de lucrări antierozionale. pentru mărirea capacităţii de producţie sunt necesare măsuri care constau din: . cele mai bune soluri 10 . . În incinta gospodăriei pe spaţii reduse ca suprafaţă se pot planta. sunt condiţii indispensabile plantaţiilor. Pentru livezile de măr şi prun care se pretează în sisteme de cultură moderne se vor prefera în primul rând terenurile cu soluri fertile. nisipo-lutoase şi luto-nisipoase sunt favorabile pentru cultura căpşunului.se va căuta ca zona respectivă să fie ferită pe cât posibil de brumele târzii de primăvară şi îngheţurile timpurii de iarnă. lutoasă. mai ales în zonele cu precipitaţii reduse în timpul anului. cu orientarea rândurilor pe direcţia curbelor de nivel şi chiar pante până la 18-20%. . ca în pomicultură greşelile mari se manifestă după 4-5 ani de plantare.3. de preferat cu textura mijloci. . terenurile excesiv de umede şi fără drenaj. solurile lutoase şi luto-argiloase nu sunt favorabile pentru cultura pomilor. .CAPITOLUL II.trebuie de avut în vedere.pe terenurile în pantă pot fi executate terase individuale cu diametru de 2-3 cm.0 ha). când nivelul apei freatice este la mică adâncime sau există porţiuni de băltiri sau infiltraţii de apă.se vor alege terenurile cu soluri fertile. pe terenurile în pantă. dar supuse erodării. cu condiţia ca acestea să fie uniforme. . . Asigurarea apei necesare pentru stropiri.1-1. Terenul destinat plantării pomilor la micii producători poate fi în incinta gospodăriilor sau în afara acestora.executarea de drenaje. . condiţiile de microzonare.livezile de pomi pot fi amplasate în condiţii bune şi pe terenul cu panta de 6-12%.crearea unor canale colectoare în zone cu precipitaţii abundente şi cu pericol de inundare. altoiţi pe portaltoi de vigoare slabă. cu posibilitatea mecanizării lucrărilor specifice pomiculturii. Noile plantaţii se vor realiza numai în acele zone. Alegerea terenului Amplasrea plantaţiilor se face în zonele destinate pomiculturii.

arţar. în zonele calde de câmpie se vor planta mai ales: cais. Sălaj. se vor evita expoziţiile nordice. precum şi de rezistenţa la geruri. cu curenţi de aer. Mehedinţi. Caraş Severin. Olt şi Dolj. 11 . orientarea preferată a rândurilor fiind N-S. Pe specii. prun. salcâm). Alba. Nu se recomandă plantarea în văile înguste. cele mai mari concentrări s-au realizat în judeţele din zona subcarpatică a Olteniei şi Munteniei. Caraş Severin. Olt. Prahova. cele mai favorabile zone sunt acelea în care temperatura maximă în lunile iulie şi august este de 24-26°C. Braşov. judeţul Mureş. Călăraşi). vişin. astfel sub aspectul suprafeţelor şi a numărului total de pomi cultivati. cultura este cantonată în judeţele Argeş. se recomandă folosirea a cel puţin 2-3 soiuri. Vaslui şi Vrancea. Dolj. Satu . Sibiu. Reacţia solului este de preferat să fie neutră. se recomandă utilizarea unei culturi premergătoare (lucerna) care fertilizează natural terenul. Bacău. Caraş-Severin. Prunul . de nuci în combinaţie cu specii de talie mai redusă (alun sau alţi arbuşti). Cluj s.desi este bine reprezentat în majoritatea zonelor ţării. păr. pânza de apă freatică trebuie să fie la peste 2-3 m adâncime. Mehedinţi. Bihor. Harghita. dar întâlneşte condiţii dintre cele mai favorabile (Ilfov. Botoşani. Mehedinţi. Buzău. pentru o mai bună polenizare. Gorj. De asemenea trebuie pusă în evidenţă şi concentrarea realizată în partea de nord-est a Transilvaniei (judeţele Bistriţa Năsăud. Prahova. în zonele înalte şi reci se pot cultiva doar arbuştii fructiferi. Sălaj. astfel încât să fie uşurate tratamentele fitosanitare. Prahova. Vâlcea. Hunedoara. Arad. Se consideră că cele mai favorabile pentru cultura mărului zonele cu temperatura medie anuală de 8-9°C şi cu 700-800 mm precipitaţii anuale. Buzău. precum şi zonele cu frecvente îngheţuri târzii de primăvară. Iaşi şi în centrul ţării. Părul . Solurile trebuie să fie permeabile pentru a se evita băltirea apei. Vâlcea. Deşi în cadrul tuturor speciilor s-au creat soiuri autocompatibile. Dolj. Maramureş şi Bihor). el dă cele mai bune rezultate în zonele cu temperatura medie anuala 9-10 °C şi cu precipitaţii de peste 650-700 mm anual. cireş.a. Satu-Mare. fără a exclude celelalte specii. oscilaţii de temperatură şi alte accidente climatice. Timişoara şi Arad. zonarea culturii se prezintă astfel: Mărul . Bacău. Vâlcea. migdal. Zonarea speciilor pomicole Zonarea se va face în funcţie de pretenţiile fiecărei specii şi chiar a soiurilor faţă de lumină şi căldură.Mare. Cluj. Arad. iar media temperaturii minime din luna iulie este de 10-12 °C.sunt cernoziomurile. dezvoltarea pomiculturii în ultimii 20-25 de ani a fost concentrată în cele mai favorabile zone. gutui. piersic. Prahova). Dâmboviţa. Suceava. Bihor. Iaşi. 1. terenurile vor fi expuse la soare. Maramureş. solurile brun-roşcate de pădure. Dâmboviţa. în celalalte judeţe cultura mărului este slab reprezentată.deşi este mult mai slab reprezentat în cultura. zonele de cultură sunt : Argeş. irigarea şi recoltarea. Speciile: măr. mai ales în judeţele Argeş. în nordvestul ţării (Bistriţa. Este recomandat ca soiurile să fie amplasate în funcţie de epoca de coacere. se pot cultiva în zona dealurilor subcarpatice. Vâlcea. cu completarea deficitului de apă. Dâmboviţa.în zona subcarpatică meridională ( Argeş. În zonele cu frecvenţă mare a vânturilor sunt obligatorii perdelele de protecţie cu arbori înalţi (stejar. frasin. bogate în humus. Olt. Timişoara. slab acidă sau slab alcalină.2. Bihor) şi în nordul Moldovei : conditţi bune pentru cultură gaseşte şi în judeţele: Mureş. Având la bază lucrările de zonare şi microzonare. Mai nou au apărut noi amplasamente pomicole în Câmpia Română. Buzău. Pe solurile mai puţin fertile. precum şi Hunedoara. nectarin. Giurgiu. cu pH-ul cuprins între 5-8. Botoşani. Dâmboviţa. precum şi în judeţele din nord-est Neamţ. Buzău.

Teleorman) şi partea de vest (Bihor. cositul sau tocatul ierburilor etc. Tulcea. Călăraşi. arbuştii fructiferi şi căpşunul sunt reprezentate pe întreg cuprinsul ţării. Zonele cele mai favorabile sunt în sudul ţării ( Dolj. timp de pauză (dacă este cazul). bacteriene. Piersicul – se cultivă în zonele de sud şi vest ale ţării. castanul în zona Gorj şi Baia Mare. La plantarea imediată după defrişarea unei livezi vechi este recomandat să nu se planteze aceeaşi specie. căpşuni. Vaslui. cât şi pentru a stinge focarele unor boli virotice.În situaţia când prin nivelare a rămas la suprafaţă un sol mai sărac în elemente nutritive. cireş. Neamţ. Constanta. fertilizare şi desfundare. Maramureş. pregătirea terenului constă din defrişare. Constanţa. Lucrarea se execută imediat după defrişare şi se evită mişcarea unui volum prea mare de sol.) 1. Muntenia. Arad). Desfundarea asigură afânarea structurilor inferioare mai compacte şi cele gleice impermeabile şi totodată cu această lucrare se încorporează îngrăşămintele organice în adâncime. piersic. Ialomiţa. Efectele oboselii solului Efectele cele mai păgubitoare sunt semnalate în special în cazul replantării pe acelaşi teren a speciilor: măr. se recomandă scoaterea şi strângerea rădăcinilor care pot să constituie sursă de infecţie pentru noile plante. zona Bucureştiului. aşezarea şi manipularea lăzilor şi a containerelor. Olt. Bacău. alunul. Satu Mare. Vâlcea etc. Lucrarea de defrişare se execută cu ajutorul tractoarelor grele dotate cu instalaţii speciale pentru extirparea totală a rădăcinilor groase şi adunatul lor. Adâncimea optimă de desfundare este de 60-70 cm. Botoşani. Celalalte specii pomicole cum sunt: nucul. Vâlcea. În urma defrişării vechilor plantaţii şi a desfundării terenului. Pregătirea terenului Pentru plantarea pomilor. fungice. Vrancea. Olt. Modelarea terenului este obligatorie şi se execută în aşa fel încât să nu existe băltiri de apă care influienţează negativ asupra vegetaţiei pomilor. Timişoara. Vâlcea. Giurgiu şi Dolj. cu anumite concentrări în unele microzone ( exp. alunul ( zona Olteniei. cea mai mare pondere o deţin judeţele : Iaşi. care ar ajunge pe unele porţiuni de teren nivelat la roca-mamă. 12 . simptome mai puţin evidente sunt semnalate în cazul replantării pe acelaşi teren a speciilor: prun. păr. nucul în zona Tg. Olt.Cireşul si vişinul se întâlnesc pe toate formele de relief.Un teren bine modelat uşurează mult şi asigură efectuarea celorlalte lucrări tehnologice: deplasarea pompelor de stropit. Practicarea timp 2-3 ani a unor culturi agricole. Caisul este specia cea mai pretenţioasă faţă de factorii climatici şi mai ales faţă de temperatură.3. cu alte mijloace. precum şi Argeş. Desfundatul se execută mecanizat cu ajutorul plugurilor şi tractoarelor speciale pentru livezile intensive şi superintensive.Jiu şi Geoagiu. castanul. pentru refacerea structurii şi a fertilităţii solului. Dobrogea) căpşunul în Satu Mare. Giurgiu. Banat. Giurgiu. Cu cât solul este mai greu cu atât este nevoie de o mobilizare mai adâncă. modelare. pe suprafeţe mai mari. sau după posibilităţi. Bacău. fie o fertilizare puternică. Arad. este de preferat când este posibil. Mehedinţi. etc. precum şi judeţele Bihor. Defrişarea se face în cazul când se înfiinţează plantaţii pe locul ocupat de vechile plantaţii pomicole sau de vegetaţie forestieră. se recomandă cultivarea cu leguminoase furajere în amestec cu ierburi perene şi apoi fie plantarea pomilor după 2-3 ani. Perioada optimă de executare a lucrărilor de desfundare este: în cazul terenurilor libere. în judeţele Dolj.

600-800 kg superfosfat şi sare potasică. organice şi amendamente se împrăştie în mod uniform pe terenul nivelat pe toată suprafaţa şi se încorporează în sol prin lucrarea de desfundare.4. de preferat perpendiculare pe lungimea parcelelor. Îmbunătăţirea proprietăţilor chimice are ca scop modificarea reacţiei solurilor puternic acide cu pH sub 5. La parcelarea terenului trebuie avut în vedere şi stabilirea locurilor unde se va depozita producţia în aşa numitele construcţii de producţie. Excepţie face terenul destinat culturii afinului. Lucrarea se execută de regulă cu discul şi cu cât este mai bine executată. Perioada de desfundare trebuie să asigure aşezarea solului şi acumularea unei umidităţi corespunzătoare din ploi. pichetarea. la înfiinţarea plantaţiilor. În cazul terenurilor în pantă. alinierea pomilor pe rând şi lucrările ulterioare de exploatare a plantaţiei. iulie – septembrie.0/1. Cantitatea de îngrăşăminte chimice. terenul se împarte în parcele.iunie – august. se impune executarea lucrării de nivelare de suprafaţă .6 m) în aceeaşi perioadă recomandată pentru desfundat. Parcelarea terenului În vederea uşurării lucrărilor de întreţinere din livadă. inclusiv a şanţului rezultat de la ultima brazdă a plugului. atât cât este posibil. după plantare. pentru un ha se administrează pe soluri cu fertilitate mijlocie 50-60 tone gunoi de grajd. Îmbunătăţirea stării de aprovizionare cu fosfor şi potasiu pe toată adâncimea de răspândire a sistemului radicular se realizează prin administrarea unor cantităţi corespunzătoare de îngrăşăminte. În vederea transportului fructelor şi nu numai. Fertilizarea de fond cu îngrăşăminte organice şi minerale se aplică pe întreaga suprafaţă la înfiinţarea plantaţiilor intensive şi superintensive şi la groapă pentru pomii plantaţi la distanţe mai mari. Trebuie reţinut faptul că. cu atât mai uşor se vor executa pichetarea. prin care se urmăreşte eliminarea denivelărilor rezultate în urma desfundării. pentru a evita degradarea solului. trebuie avută în vedere amenajarea de drumuri. odată cu desfundatul (de preferat pe baza unui studiu agro-chimic realizat de o instituţie de specialitate).0 prin administrarea de amendamente calcaroase în doze de cel puţin 5 t/ha (pe bază de analiză). a recoltării şi transportului fructelor. executarea gropilor). lungimea rândurilor de pomi să fie orientată pe direcţia nord-sud pentru a asigura o cantitate mare de lumină pe tot timpul zilei.0/0. orientarea rândurilor se va face de-a lungul curbelor de nivel. în cazul celor ocupate de culturi premergătoare. Dacă terenul nu se desfundă peste tot. Odată cu parcelarea terenului. care se amestecă cu pământul de plantare la fiecare pom. la plantare. Forma unei parcele este de regulă dreptunghiulară iar lăţimea reprezintă aproximativ jumătate din lungimea acesteia. întregii plantaţii şi a evita fenomenul de umbrire. gropile de plantare se fac cât mai mari (1. 1. Orientativ. Va urma mărunţirea solului prin discuire. precum şi executarea în condiţii optime a celorlalte lucrări premergătoare plantării ( nivelarea. 13 . Ca dimensionare. şi câte 150-200 g superfosfat şi sare potasică. Înainte de pichetare şi plantarea propriu-zisă. nivelarea terenului apoi mărunţirea şi tasarea solului cu combinatorul. exploataţia pomicolă devine rentabilă începând de la 1 ha şi până la 20 -30 ha. Parcelele sunt necesare la suprafeţele de peste 5 ha sau când sunt cultivate mai multe specii. Cantitatea de îngrăşăminte organice este de 15-20 kg pentru fiecare groapă. trebuie avut în vedere şi împrejmuirea viitoarei livezi. chiar şi mai mult.

0-4.0-5.0-5.0-5.0-4. fertilitatea solului.0 Densitatea /ha Min Max 6 740 1000 500 740 634 500 500 404 740 364 444 571 740 307 454 100 110 416 83 500 8000 2777 2777 1142 3333 7 1000 1428 740 1000 1250 833 740 500 1000 500 555 740 1000 454 1000 156 156 666 125 800 10000 4000 4000 1666 4000 1 Măr 2 MM 106.0 4.0-6. regia J.5 4.5 2.5-5. BN 70 Mirobolan.0 8.0 2.5 1.0-9.5-3.0 2.5 2.0-5.0-.0 0. M4 Franc Păr Gutui Prun Cais Piersic Cireş Vişin Nuc (altoit) Alun Castan Soc negru Zmeur Mur Afin Cătină Coacăz Gutui A.0-4.5 3.0 4.0 2.5-5. Distanţele de plantare la pomi şi arbuşti fructiferi pentru plantaţiile intensive în funcţie de portaltoii utilizaţi Specia Portaltoiul Soiul Distanţa de plantare Intre Pe rând rânduri 4 4.0-4.0 2.5-3.5 5.0-1.5-5.5-3.5 4.0-4.0-10.0 5.5-3. Miroval Oteşani 8.0 10.5 3.0-2.5 8.0 4. sistemul de cultură şi se materializează în teren conform unei scheme de pichetaj.0-2. nigra Rădăcini proprii C.0 4.4.5 4.5 1.5-5.5 3.0-3.0 3.5 4.0 2.0-1.0-4.0 3.5-3. Pixy Mirobolan.2 1. sativa Rădăcini proprii Rădăcini proprii Rădăcini proprii Rădăcini proprii Rădăcini proprii Rădăcini proprii 3 Standard Spur Standard Spur Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard 14 .0 8. zarzăr Oteşani 8 Mirobolan Franc Franc sau vegetativ Franc sau vegetativ J.0 4.0-5.0-2.0 4.0 4.0-10.5 2.0 5.5-6.0 4.0 4.5 4.Stabilirea distanţelor de plantare şi pichetatul terenului Distanţele dintre rândurile de pomi şi pe rând se stabilesc în funcţie de combinaţia soi-portaltoi.0-12.0 2.5-3.0 3.5 3.0-3.5 5.0-9.5 2.0-3.0-5.0 5 2.0-4.0-4.2 2.5-4.0-4.0-10.0-5.0 4.0 8.0-4.0 8.0 3.5-4.5-3.0-4. BN 70 Franc Gutui A.

0-6.M26.0 5.regia Spur Distanţa (m) Între Pe rând rânduri 3.5 1.8-1.0 Densitatea/ha Minimă Maximă 2283 3333 1904 238 2666 5000 3333 333 15 .5 6.0 3.0 0.semidwarf J.0-1.0-7.0-3.25 2.Distanţele de plantare şi densităţi folosite în plantaţiile superintensive Specia Măr Piersic Nuc Portaltoiul Soiul M9.5-3.M27.0-3. Standard P22 Spur Franc Dwarf.5 1.

se marchează cu ţăruşi capetele rândurilor următoare la distanţa stabilită. când se sapă groapa.Pichetarea terenului constă în marcarea pe teren a locului unde se va planta fiecare pom iar direcţia rândurilor va fi paralelă cu latura lungă a parcelei şi pe cât posibil pe direcţia N-S.5-2. Locul fiecărui pom se determină prin întinderea unei sârme marcate între picheţii din capătul rândului. ce se realizeaza pe teren cu ajutorul a 3-4 picheti şi care poate fi: un pătrat. la distanţa stabilită. Scândura de plantare se aşează cu crestătura de la mijloc pe pichetul care marchează locul pomului şi se mai bat doi picheţi la ambele capete ale scândurii. un dreptunghi sau un triunghi. cei doi picheţi de la capetele scândurii rămân şi la plantarea pomului .50 m. şi se fixează cu un ţăruş. pătrat etc). pe toată lungimea lui. cu crestături la cele două capete şi una la mijloc. care are lungimea de 1.0 m. La plantarea pomilor se întinde din nou aceeaşi sârmă gradată. Sistemul de pichetat ales este dat de figura geometrica. Pe suprafeţe mai mici se folosesc obligatoriu scândura de plantare. vizibile de la distanţă pentru a trasa liniile care încadrează terenul într-o figură geometrică (dreptunghi. Pentru alinierea picheţilor se folosesc jaloane înalte de 1. Denumirea acestor forme este atribuită şi sistemelor de pichetat: 16 . pentru a determina locul fiecărui pom. considerat linie de bază. După marcarea primului rând.

la care distanţele dintre rânduri sunt egale cu cele dintre pomi pe rând.Pichetatul în triunghi. pomii constituie obstacole pentru apa care se scurge la vale şi erodează solul. 17 . pentru înfiinţarea plantaţiilor clasice şi pe terenuri plane. cu distanţele mai mari între rânduri şi mai mici între pomi pe rând.. . Pe terenurile în pantă. se utilizează mai mult pe terenurile plane şi cu pantă uşoara pentru toate tipurile de livezi. oferă pomilor condiţii mai bune de captare a luminii directe şi de distributţe a rădăcinilor în spaţiul de nutriţie. .Pichetatul în pătrat. Pentru executarea unui pichetat sunt necesare: • jaloane de 2 m vopsite cu roşu şi alb. Acest tip de pichetat se foloseste în general. pentru a fi vizibile.Pichetatul în dreptunghi.

• • • •

ruleta sau panglica de oţel de circa 50 m lungime; sârmă cu noduri marcată din metru în metru de circa 50 m lungime; picheţi, ţăruşi şi maiuri din lemn (0,5 lungime); triunghi compas cu deschidere reglabilă (2 - 2,5)

Pe terenurile plane pichetatul începe cu jalonarea laturii lungi, luându-se ca aliniament fix un drum, un gard, o perdea de copaci etc, care există şi nu poate fi mutat usor. In zonele colinare, unde majoritatea terenurilor sunt framântate şi au diferite expoziţii şi pante, orientarea şi pichetarea rândurilor solicită o atenţie şi o pricepere deosebită. Pe versanţii scurţi, cu pante mici şi uniforme, pichetatul rândurilor de pomi se face paralel cu curbele de nivel, plecându-se de la un aliniament jalonat la baza pantei sau de-a lungul potecilor făcute de animale în timpul păşunatului. Pe versanţii lungi ai dealurilor înalte, pichetatul constituie o lucrare mai complexă, care se execută de către cadre calificate cu ajutorul aparatelor de măsurat.

18

Stabilirea polenizatorilor

Intâlnim deseori în livada de langă casă sau în plantatţile cu scop comercial, pomi care deşi au beneficiat de cele mai bune condiţii climatice, agrotehnice, îngrijiţi cu multă migală şi măiestrie de bunul gospodar, au înflorit dar nu au legat fructe. Aceşti pomi care sunt din anumite specii şi soiuri au nevoie să se polenizeze cu polen străin (fiind autosterile), de la alte soiuri pentru ca fructele lor să lege. Un factor deosebit de important pentru asigurarea unor recolte mari şi de calitate, care trebuie avut în vedere chiar de la înfiinţarea livezii, este distribuirea soiurilor în livadă, pentru a asigura polenizarea reciprocă. Toate soiurile de măr sunt autosterile, adică nu leagă fructe prin polenizare cu polenul propriu. Ele au nevoie de polen de la un alt soi. Prin cercetări s-a stabilit care este cel mai bun polenizator pentru fiecare soi şi care este efectul polenizării cu unul sau altul dintre polenizatori. Lista cu principalii polenizatori va fi prezentata la fiecare specie pomicolă în următoarele capitole. Pentru asigurarea unui efect maxim al polenizării dintre soiuri, trebuie respectate câteva reguli şi anume: - soiurile să prezinte compatibilitate la polenizare ; - soiurile să aibă aceeasi perioadă de înflorire; - distanţa dintre soiul de bază şi soiul polenizator să nu fie prea mare; - polenizarea se face cu ajutorul albinelor şi al vântului (nuc, alun, castan); - pentru o bună polenizare sunt necesare minimum două familii de albine la hectar; - pentru protejarea albinelor în perioada înfloritului, se recomandă să nu se efectueze stropiri cu insecticide, iar dacă acestea se execută, se vor folosi insecticidele care nu omoară albinele; - aşezarea stupilor în livada pentru polenizare, se va face în imediata apropiere a livezii sau chiar in mijlocul acesteia şi neapărat la începutul înfloritului;

2. Plantarea pomilor 2.1. Epoca de plantare Cele mai bune rezultate dau plantările de toamnă, începând cu 15 octombrie şi până la venirea primului îngheţ, deoarece până în primăvară rădăcinile pomilor realizează un contact strâns cu pământul, rănile se calusează, uneori emit chiar rădăcini noi, iar în groapă se acumulează umiditate care se păstrează şi în perioadele mai secetoase din timpul primăverii. Pomii pornesc în vegetaţie cu 10-15 zile mai devreme decât cei plantaţi primăvara şi realizează creşteri mai mari cu 20-30%. În situaţia în care plantarea nu s-a făcut în toamnă, aceasta se realizează primăvara cât mai devreme posibil, imediat după dezgheţarea şi zvântarea solului, înainte de pornirea pomilor în vegetaţie, când solul are umiditate ridicată.
19

Plantările de primăvară executate cu întârziere pot să compromită plantaţia şi să întârzie intrarea pe rod a pomilor. Se mai pot planta pomi şi în „ferestrele iernii”, cu condiţia ca temperaturile din timpul plantării să nu scadă sub 0 °C. 2.2. Executarea gropilor Săpatul gropilor. In teren desfundat gropile se fac cu putţn timp înainte de plantare, sau în ziua plantării, pentru a nu se pierde umezeala acumulată în sol, cu dimensiunile de 50 / 50 / 60 cm, în cazul plantaţiilor intensive şi superintensive, iar la cele clasice de 80/80/60cm. Pe terenurile nedesfundate dimensiunile gropilor trebuie să fie de 80 / 80 cm şi adânci de 70 cm şi se efectuează cu 2-3 luni înainte de plantare. După săparea gropilor se trage 2/3 din pământ în groapa de plantare după ce în prealabil s-a adăugat gunoiul de grajd bine fermentat. În teren desfundat, gropile se fac înainte de plantare sau chiar în ziua plantării, pentru a nu se pierde umezeala acumulată în sol, cu dimensiunile reduse în aşa fel încât să încapă cât mai bine sistemul radicular. În cazul arbuştilor fructiferi gropile cu dimensiuni de 40/40/30 cm. Gropile se execută manual cu hârleţul, sau mecanic cu burghiul. Pământul rezultat la săparea manuală a gropilor în teren nedesfundat se separă, urmând ca umplerea gropilor, la plantare, în zona rădăcinilor pomilor, să se facă cu pământul cel mai fertil. 2.3. Pregătirea materialului săditor Materialul săditor se procură de la pepinierele pomicole şi până la plantarea acestora se stratifică în şanţuri adânci de 50-60 cm. Scoaterea de la stratificare, repartizarea în teren şi plantarea trebuie să se realizeze cât mai operativ pe măsura plantării pentru a evita deshidratarea. Trebuie multă atenţie la transportul, manipularea şi plantarea pomilor, pentru a nu vătăma mugurii, în special din zona de proiecţie a coroanei (50 – 80 cm). Materialul săditor admis la plantare este cel certificat (eticheta albastră) sau cel C.A.C. (eticheta galbenă). Orice altfel de material săditor folosit la plantare rămâne în responsabilitatea celui care îl foloseşte. Un astfel de material săditor este bine să fie evitat la plantare. La plantare rădăcinile pomilor se fasonează prin scurtare, eliminarea celor rupte, rănite şi mucegăite. Rădăcinile principale se lasă cât mai lungi, rădăcinile secundare se scurtează cu cca 1/3 din lungime iar cele subţiri la 1-2 cm sau rămân intacte. Tăierile se execută perpendicular pe axul rădăcinilor pentru a provoca răni cât mai mici. După fasonare, pomii se mocirlesc cu un amestec de apă, pământ galben şi balegă proaspătă de vită (3 părţi pământ, 2 părţi balegă de vită şi apă până se obţine o pastă de consistenţa smântânii). Mocirlirea asigură o mai bună aderenţă a particulelor de pământ în jurul rădăcinilor pentru a menţine o umiditate mai ridicată în zona rădăcinilor. Până la plantare materialul saditor se stratifica in santuri cu adancimea de 50-60 cm, unde se asigură condiţii pentru menţinerea în stare normală fiziologică (fără deshidratare). 2.4 Tehnica de plantare Pomii trebuie plantaţi cu punctul de altoire la nivelul solului, asezându-se pe un muşuroi de pământ, făcut în mijlocul gropii de plantare. Plantatul pomilor se face de către o echipă formată de obicei, din două persoane. Una fixează şi ţine pomul în poziţie verticală în mijlocul gropii de plantare şi la adâncimea corespunzătoare iar cealaltă trage pământ provenit din stratul fertil al solului, bine marunţit şi reavăn în jurul rădăcinilor. Se scutură uşor pomul, ca pământul să patrundă printre rădăcini, astfel încât să nu existe spaţii goale. După ce s-au
20

acoperit rădăcinile cu un strat de 5-10 cm de pământ, se tasează uniform pământul în jurul pomului, începând de la marginea gropii spre interior. Tasarea se face prin călcarea cu piciorul (cu cizma), de 2-3 ori până când se termină plantarea. Pe fundul gropii şi în amestec cu solul din groapă se administrează 20-30 kg, gunoi de grajd fermentat. Pe timp secetos, în special primăvara, pomii plantaţi se udă cu 15-20 litri de apă. In final, se face un muşuroi pe suprafaţa gropii de plantare, cu restul pământului râmas, fără a se mai tasa. Proiectarea coroanei pomilor. Pomii sub forma de vargă se scurtează la 60-70 cm de la nivelul solului în cazul plantaţiilor intensive, respectiv la 80 cm în cazul coroanelor globuloase, utilizate în sistemul semiintensiv. Scurtarea pomilor este bine să se execute primavara, inclusiv la pomii plantaţi toamna.

ÎNFIINŢAREA PLANTAŢIILOR Perioada de Parametrii lucrării Speciile la care se executare aplică 0 1 2 3 A. PREGĂTIREA TERENULUI ÎN VEDEREA PLANTĂRII a)Amendarea solului pe Inainte de 4-8 t/ha (doza care să La toate speciile, cu terenurile cu aciditate desfundare ridice pH la 6, încât excepţia plantaţiilor pronunţată ( cu pH sub 5,5 saturarea în baze să de castan şi afin care şi cu saturare în baze sub fie de 80% pe reuşesc bine pe 60%) orizontul până la 4° solurile acide. La cm adâncime) afin, pentru acidifierea solului se recomandă folosirea turbei ca îngrăşamânt organic. b) Fertilizarea în funcţie de Inainte de gunoi 40-50 t/ha Pomi si arbuşti starea de aprovizionare a desfundare fosfor 150-200 fructiferi solului cu elemente nutritive: kg/ha s.a. - pe terenuri care se In groapă, potasiu 150-200 desfundă, la plantare kg/ha s.a. Pomi In groapă, 20-30 kg gunoi Arbuşti fructiferi la plantare 5-10 kg gunoi - pe terenuri care nu se 40-50 kg gunoi desfundă. 250-300 g fosfor Pomi
21

Lucrarea

c) Dezinfecţia solului

Inainte de desfundare

s.a. 150-200 g potasiu s.a. 25-75 kg/ ha Lindatox-3, în funcţie de vârsta larvelor 60/60/60 cm 40/40/30 cm 80/80/60 cm

Pomi şi arbuşti fructiferi

d) Desfundarea terenului : - pe terenuri profunde de minimum 70 cm; - gropi individuale pe terenuri cu sol superficial şi cu alunecări stabilizate e) Nivelarea terenului desfundat f) Săpat gropi în teren desfundat

Cu 2-3 luni înainte de plantare Cu 2-3 luni înainte de plantare Cu 10-15 zile înainte de plantare Inainte de plantare

Pomi Arbuşti fructiferi Pomi

Uniformizarea terenului 60x60x60 40x40x30

Pomi si arbuşti fructiferi Nuc, castan, măr, etc Arbuşti fructiferi

Parametrii lucrării Speciile la care se Perioada de executare aplică 0 1 2 3 B. PLANTAREA POMILOR ŞI ARBUŞTILOR FRUCTIFERI a) Asigurarea materialului Cu 5-10 zile Soiurile prevăzute a Pomi şi arbuşti săditor înainte de se planta fructiferi plantare, - certificat şi C.A.C. toamna b) Stratificarea materialului Imediat In şanturi fără Pomi si arbuşti săditor şi udarea lui stagnări de apă fructiferi c) Plantarea propiu-zisă ( Toamna 1 XI-1 Conform tehnologiilor Pomi si arbuşti fasonarea, mocirlirea, XII fructiferi plantarea ) Primavara 1 III5 IV d) Udarea pomilor după Imediat după 20l/groapa Pomi plantare la locul definitiv plantare, 10 l/tufă Arbuşti fruciferi primavara. de 2 -3 ori la nevoie Pomi si arbuşti fructiferi e) Protejarea pomilor Toamna Cu diferite materiale Pomi împotriva rozătoarelor f) Arătura terenului bătătorit După plantare, La 15-20 cm, cu Pomi si arbuşti cu ocazia plantării toamna sau răsturnarea brazdei fructiferi primavara spre rândul de pomi g) Proiectarea coroanei Primavara la Conform specificului Pomi si arbuşti pornirea în formei de coroană fructiferi vegetaţie proiectată Lucrarea
22

CAPITOLUL III. LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE A POMILOR ŞI ARBUŞTILOR FRUCTIFERI 1. Lucrări de întreţinere 1.1 Lucrări de întreţinere a solului în livezi Înierbarea constă din menţinerea terenului din plantaţie cultivat cu ierburi perene şi se recomandă doar pentru zonele deluroase, cu multe ploi. În zonele cu mai puţine ploi, înierbarea mai mult dăunează decât ajută, deoarece ierburile prin numeroasele lor rădăcini, formează aproape de suprafaţa solului, un strat pâslos, care împiedică pătrunderea apei din ploi, la rădăcinile pomilor. O parte din apă, care pătrunde totuşi în pământ, este absorbită de rădăcinile ierburilor, înainte de a ajunge la rădăcinile pomilor. Mai mult, ierburile crescând primăvara devreme, consumă cantităţi mari de apă tocmai în acea vreme când şi pomii au mare nevoie de ea. Înierbarea are loc începând cu al doilea, al treilea an de plantare şi poate să fie totală sau parţială. În cazul înierbării parţiale, o parte din suprafaţa de teren din jurul trunchiului se menţine sub formă de ogor negru prin lucrări manuale şi prin erbicidare. Înierbarea poate fi permanentă sau periodică, când după un număr oarecare de ani se ară şi se menţine câţiva ani ca ogor negru, după care se înierbează din nou. În condiţii de irigare este bine să se execute înierbarea terenului în benzi, între rândurile de pomi. Menţinerea permanentă a ogorului negru este un alt mod de întreţinere a solului în livezi. În acest caz solul se menţine curat de buruieni şi afânat în cursul întregii perioade, prin discuire sau praşile repetate. Pământul fiind lucrat şi afânat, apa din ploi pătrunde cu uşurinţă şi ajunge repede la rădăcini. În acelaşi timp, solul fiind afânat la suprafaţă, împiedică evaporarea apei, ea rămânând aproape în întregime la dispoziţia pomilor. Ca urmare, pomii din livezile unde pământul este menţinut ogor negru, fără concurenţa buruienilor pentru apă şi hrană cresc mai bine, formează mai mulţi muguri de rod şi dau recolte bogate. Totuşi, prin lucrarea permanentă a solului, în cazul ogorului negru, se distruge, într-o anumită măsură structura lui. Asemenea soluri se bătătoresc repede, nu permit pătrunderea apei şi a aerului către rădăcini. Pentru a reduce aceste efecte nedorite, toamna, în perioada îngălbenirii frunzelor, terenul se ară la adâncimea de 20 – 22 cm, în livezile de măr şi păr, la 15 – 18 cm, la 15 – 18 cm, în cele de prun, cais, piersic, cireş, vişin şi de arbuşti fructiferi. Adâncimea arăturii va fi mult mai redusă în apropierea trunchiului pomilor, pentru a nu distruge rădăcinile. Arătura de toamnă nu se grăpează, brazdele şi bulgării opresc zăpada pe loc, sporind la creşterea cantităţii de apă din sol în primăvară. Arătura se va executa la 1,01,2 m de rândul de pomi. Primăvara se face o lucrare de afânare a solului la 10 – 12 cm cu cultivatorul sau cu sapa pe toată suprafaţa, inclusiv sub coroana pomilor, după efectuarea tăierilor şi tratamentelor contra bolilor. În cursul verii, solul din livadă se mai lucrează de 4- 6 ori, la 10 – 12 cm, mai ales după ploi, în aşa fel încât să nu fie buruieni şi pământul să fie afânat. Culturi de acoperire folosite pentru îngrăşământ verde constau în întreţinerea terenului din livadă prin cultura unor plante folosite ca îngăţământ verde. Cultura ocupă terenul doar câteva luni, în restul timpului solul se menţine ca ogor negru. Specia cultivată trebuie să crească repede, să producă o masă cât mai bogată de materie organică, să nu concureze pomii pentru apă şi substanţe nutritive.
23

Cele mai bune culturi de acoperire pentru îngrăşământ verde în livezi sunt cele de toamnă-primăvară sau de vară, deoarece ele cresc şi se dezvoltă în perioadele în care pomii au cerinţe mai mici pentru apă şi substanţe nutritive. Pentru culturile de primăvară se recomandă: seradela, sulfina şi rapiţa; pentru culturile de vară: lupinul alb, lupinul galben, facelia, seradela, soia, fasoliţa, floarea soarelui; pentru culturile de toamnă: secara, măzărichea păroasă, trifoiul şi rapiţa. Încorporarea plantelor în sol se realizează cu ajutorul grapei cu discuri şi cu plugul. Se practică pe solurile lipsite de materie organică (solurile nisipoase, în special). Ogorul negru combinat cu plante acoperitoare sau ogorul negru ocupat este un alt mod de menţinere a solului în livezi care elimină unele neajunsuri ale celor două moduri de lucrare a solului. În prima jumătate a verii solul din livadă se menţine ogor negru. După încetarea creşterii lăstarilor, în a doua jumătate a verii (luna august) se însămânţează anumite plante agricole, de obicei furajere ( mazăre furajeră, lupin galben, secară, timoftică). Aceste plante cresc până în toamnă, dau o masă verde importantă care în perioada înfloritului se tăvălugesc şi se îngroapă în sol prin arătura de toamnă, ca îngrăşământ verde. Culturile intercalate cu plante agroalimentare constau în cultivarea cu plante cu perioadă scurtă de vegetaţie în zonele secetoase pentru menţinerea umidităţii în sol. Din păcate, acest mod de întreţinere a solului nu este posibil decât în zonele cu multe ploi, cel puţin 600-700 mm de precipitaţii anual sau cu posibilităţi de irigare. În regiunile secetoase, unde se resimte o mare lipsă de ploaie, în a doua parte a verii, nu este posibilă o cultură anuală, nu răsare nimic sau ceea ce răsare nu creşte. În aceste regiuni este mai bine de menţinut ogorul negru în cursul verii. Mulcirea solului constă în menţinerea solului acoperit cu diferite materiale. Mulciul poate fi natural, obţinut pe terenul din plantaţii sau pe alte terenuri, cât şi artificial. Ca mulci natural se folosesc resturile vegetale din gospodărie (paie, coceni, frunze, rumeguş, fânul de proaspătă calitate) care, fie întregi, fie tocate, acoperă terenul într-un strat uniform de 10-15 cm, strat ce permite pătrunderea în sol a apei, aerului şi cădurii dar împiedică pierderea apei, pătrunderea luminii şi creşterea buruienilor. Ca mulci artificial se foloseşte folia neagră de polietilenă sau cea transparentă. Practica mulcirii s-a generalizat pe rândurile de pomi pe o lăţime de 1,5 -.2 m, în special la plantaţiile intensive şi superintensive amplasate pe terenurile nisipoase şi în zonele secetoase precum şi în culturile de căpşuni. 1.2. Combaterea brumelor şi îngheţurilor târzii Brumele şi îngheţurile târzii pot surprinde pomii în fenofaza de umflare a mugurilor floriferi şi chiar în plină floare. Cele mai des afectate sunt speciile cais, migdal, piersic şi cireş, care înfloresc timpuriu. Pentru protejarea livezilor, cea mai accesibilă şi mai ieftină metodă, rămâne fumigaţia, respectiv arderea unor materiale uşor de aprins şi care produc fum mult. Condiţia esenţială este ca arderea să fie înceată, să nu producă flacără. În aceste scopuri se caută din timp bălegar păios, semiuscat, turbă, gunoaie, buruieni uscate, vreascuri, resturi de cauciuc şi alte materiale care amestecate pot servi la pregătirea grămezilor fumigene. Pentru fiecare hectar de livadă sunt necesare 150-200 asemenea grămezi de material fumigen care se distribuie la 8 -10 m una de alta, printre rândurile de pomi, nu numai pe alei şi, pe cât posibil, să fie perpendiculare pe direcţia vântului dominat. Grămezile cu materiale fumigene trebuie să ardă (să producă fum) până la răsărirea soarelui şi au un efect bun numai la o scădere a temperaturii la -2…-3ºC.
24

Folosirea exclusivă a erbicidelor duce la înmulţirea speciilor perene de buruieni mai rezistente la erbicide (pir. Cercetările efectuate în domeniu cât şi practica de producţie au arătat că dintre speciile pomicole cultivate. ciuperci parazite.prepararea (soluţiei) suspensiei de erbicide se face numai cu apă perfect limpede şi lipsită de orice impurităţi. . suportă cel mai bine erbicidarea.1. . insecte. Soluţiile rămase cât şi apa provenită de la spălarea vaselor şi pompelor se varsă în gropi anumite. Combaterea buruienilor cu ajutorul erbicidelor Distrugerea buruienilor se poate face prin mijloace mecanice şi prin mijloace chimice înainte de formarea seminţelor.după terminarea lucrării vasele cât şi toată aparatura folosită se spală cu apă curată.la prepararea erbicidelor nu se vor folosi vase din lemn. canale. în amestec cu sodă şi se clătesc repetat cu apă curată. rozătoare. Ambalajele goale rămase se distrug. se hrănesc şi cresc pe anumite organe ale pomilor. La aplicarea erbicidelor în plantaţiile pomicole se vor respecta următoarele reguli: . departe de fântâni. viermi. Cele sensibile sunt distruse foarte repede. talpa gâştii şi volbură). cât şi cele de contact sau totale. păsări. sănătatea şi productivitatea pomilor este foarte mare. Lucrări de întreţinere a pomilor şi arbuştilor fructiferi 2. lăsând loc liber celor rezistente. Erbicidele recomandate şi autorizate pentru a fi folosite în plantaţiile de pomi Denumirea erbicidelor sau Substanţa activă Doza amestecurilor de erbicide recomandată % kg/ha efectiv Gramoxone Paraquat 20% 4 Roundup Glyphosate 36% 6-10 Devrinol Napromid 50% 6-8 Simazin ( simadon) 4-5 Caragard (caradon) 4-5 2. fără vânt. prepararea soluţiilor se va face cât mai departe de sursele de apă (fântâni. Lupta cu bolile şi dăunătorii pomilor trebuie dusă permanent pe parcursul întregului an şi cu 25 . În aceste plantaţii pot fi folosite cu succes atât erbicidele sistemice.3. erbicidele selective contribuie în mare măsură la schimbarea compoziţiei floristice a buruienilor. ape curgătoare). De asemenea. şi în special mărul. cele mai bune rezultate obţinându-se înainte de înflorire sau când au 10-15 cm înălţime.1. . adânci. etc. pentru a împiedica germinaţia seminţelor şi postemergent în stadiul de vegetaţie. canale. bacterii. pentru a nu se înfunda duzele instalaţiei.erbicidarea se va efectua numai pe timp liniştit. ape curgătoare. acestea fiind absorbite de plante prin frunze. Perioada optimă de aplicare a erbicidelor se stabileşte în funcţie de stadiul de dezvoltare a principalelor specii de buruieni din plantaţii. Buruienile perene se combat în tot timpul anului pe vetre. Această lucrare se face obligatoriu cu consultarea specialiştilor. Erbicidele se pot aplica preemergent toamna sau primăvara devreme. seminţoasele. Diferiţi viruşi. Combaterea bolilor şi dăunătorilor Numărul organismelor dăunătoare care afectează într-un fel sau altul. păianjeni.

). Tăierea şi arderea ramurilor uscate este o lucarare de igienă. contribuind la procesele de extragere şi prelucare a substanţelor nutritive. de igienă culturală. iarna este un prilej foarte bun de a acţiona asupra lor. lucrarea respectivă. iar resturile se distrug imediat prin ardere. are un rol deosebit în distrugerea unor specii de ciuperci parazite. ouăle sau pupele lor. rezerva biologică pentru următorul an de vegetaţie. Bolile şi dăunătorii Perioada 26 Pesticide folosite Conc. la începutul toamnei. prin care se distrug numeroşi dăunători care se găsesc pe scoarţă (păduchi ţeştoşi. în afară de efectul frumos pe care-l au pomii văruiţi şi de protecţia scoarţei de „arsurile de iarnă”. cea mai importantă fiind lucrarea solului din livadă. reducând substanţial atacul omizilor. ouă de acarieni şi insecte etc. de care au nevoie pomii. Văruitul trunchiului. care provoacă putrezirea fructelor. Aceste lucrări pot fi aplicate cu uşurinţă în plantaţiile pomicole de mici dimensiuni (sub 1. Deşi oamenii văruiesc pomii primăvara. Complexe de tratamente fitosanitare la pomi şi arbuşti fructiferi a) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la măr Pentru realizarea unor tratamente fitosanitare eficiente şi cu protejarea mediului înconjurător este bine să se apeleze la specialiştii horticultori sau agronomi Nr. primăvara. De asemenea. . pupe sau adulţi. are un efect mai mare. Primele măsuri care pot fi aplicate în perioada de iarnă. O serie de insecte. Răzuirea se face cu perii de sârmă. trunchiului şi ramurilor groase are ca efect îndepărtarea unei întregi serii de dăunători aflaţi pe scoarţă sau în crăpăturile acesteia ca ouă.toate că vara se văd mai bine dăunătorii şi efectele lor. Măsurile menţionete mai sus nu sunt suficiente şi trebuie completate cu măsuri de combatere chimică. Adunarea şi distrugerea fructelor mumificate contribuie foarte mult la reducerea atacului unor ciuperci şi bacterii.0 ha) Săpatul solului în jurul tulpinilor şi aratul întregii suprafeţe ocupată de pomi. aerul şi apa pătrund uşor la rădăcini. care şi-au găsit adăpost în sol. reducându-se. este o lucrare hotărâtoare pentru creşterea şi rodirea pomilor. Răuirea scoarţei.care trebuie însoţite de măsuri agrotehnice. pentru protejarea pomilor contra agenţilor patogeni şi a dăunătorilor sunt cele mecanice. 2. prin care se încorporează şi se distrug pupăriile insectei.2. unii dăunători din interiorul lemnului (carii. ciuruirea frunzelor şi altor boli. fixate sau atârnarea de ramuri. făcută toamna. ouă de insecte şi alţi dăunători. astfel. săpatul manual sau arătura adâncă de toamnă. mai complet. larve. sfrederitorul ramurilor etc. precum şi o serie de ciuperci şi bacterii. sunt scoase la suprafaţă şi degeră în cursul iernii.). cum ar fi: Omizitul pomilor constă în adunarea şi arderea cuiburilor de omizi din frunzele uscate.

.5 1. făinare. psilide. monilioză. Phylosticta sp. Hoplocampa m.1 ).5 1.250 0. făinare. Phomopsis m.05 0.5 1.2 Zeamă bordeleză + Sulf muiabil Metoben + Captadin 50 sau Dithan + Caolin + Acid boric + Carbetox 37 la sol Sumialpha Captadin 50+(Dithan) Metoben + Caolin + Acid boric + Filitox + Carbetox 37 la sol Captadin 50 + Fademorf + Plictran 600 FL + Thuringin 6000 + Caolin + Acid boric Polycarbacin + Metoben + Wofatox 50 + Caolin + Acid boric + Carbetox 37 la sol Captadin 50 + Fademorf + Wofatox 50 + Caolin + Acid boric + Carbetox 37 la sol 0. afide.2 0. 2 8 Mai. Gloeosporium sp. minatoare Rapăn. Phylosticta sp.2 0. psilide. Eriosoma. monilioză. Phomopsis sp.2 0. monilioză.1 ). păduchele din Sant Jose ( G.05 0.1 0. Phomopsis m. defoliatoare. 2 decembrie..160 0. Eriosoma...05 0. acarieni. ouă hibernante de acarieni.trat. 1 Martie. ouă de defoliatoare. Eriosoma. 3 Aprilie. Phylosticta. Gloeosporium sp.1 0. 1 2 3 4 combătuţi Păduchele din San Jose.păduchele din Sant Jose ( G.. Gloeosporium sp. 3 27 ...1 0. afide.2 0. făinare. psilide. psilide.0 0. Eriosoma.5 ( Paracarovicid ) + Turdacupral 50 0. acarieni.5 0. 1 7 Mai. acarieni. acarieni.5 0.0 EC sau Karathan sau Kumulus 0. 1 % Oleodiazol Oleockalux Oleocarbexox Polisulfură de Ba + Carbetox 37 1... Eriosoma. acarieni. Phylosticta sp.05 0. defoliatoare. monilioză. 3 Martie. parţial acarieni. Phylosticta sp.07 0. 3 Iunie. monilioză. făinare. Anthonomus sp. Eriosoma. Eriosoma.5 Polisulfură de Ba + Carbetox 37 1. Phomopsis sp. Phomopsis m.07 0. Eriosoma.250 0.2 Champion 50 WP 0. făinare.. decada ) noiembrie..5 0. psilide. afide. Gloeosporium sp.. ( G.5 5 6 Aprilie. 2 10 Iunie.7 0. Phomopsis m.05 0.2 0.160 0.025 0.04 0. Carpocapsa p. defoliatoare. minatoare ( luna..2 0. minatoare Rapăn..5 0. afide. inclusiv Lymantria Rapăn. Gloeosporium sp. Sp. defoliatore Rapăn. Phylosticta sp..2 0. 3 Mai.. 2 Aprilie. Gloeosporium sp. 1 ). defoliatoare. Hoplocampa m.. făinare. 1 9 Iunie.250 0.1 Aprilie. monilioză.. minatoare Rapăn.05 0. 3 Aprilie. făinare. ouă de afide Psilide. acarieni. Phomopsis m.07 0. afide.. minatoare Rapăn. defoliatoare Făinare. defoliatoare.. Phylosticta sp.250 0.3 US – RV 92% 1. Rapăn.

monilioză.. Phylosticta sp. defoliatoare. defoliatoare.05 0.125 0. Gloeosporium sp.125 0. afide..0125 0.0125 0. monilioză. monilioză. psilide. făinare.11 12 Rapăn. făinare.1 ). acarieni. acarieni.05 0. Gloeosporium sp.05 1. 3 Septembrie. + Decis 2. Carpocapsa (G2). Phylosticta sp.1 0. minatoare Rapăn... defoliatoare. Phomopsis sp. acarieni. defoliatoare. păduchele din Sant Jose ( G.2 0. Phomopsis sp.2 0. decada ) 2 28 Produsele folosite 3 Conc.125 0.0 0.. minatoare Rapăn. făinare. Eriosoma. defoliatoare. Phylosticta sp. Gloeosporium sp.6 + Caolin + Acid boric + Clorură de Ca chim.2 0. Gloeosporium sp.. 2 Dithane M 45 + Nimrod 25 EC + Ekalux S. făinare. Gloeosporium sp. Pură. minatoare Iulie. Eriosoma. Eriosoma. făinare. minatoare Rapăn.05 0.2 0. trat. păduchele din Sant Jose ( G. afide.03 0. monilioză. Phylosticta sp. Pură. 1 Iulie. minatoare Rapăn. monilioză. afide. 1 15 16 Rapăn. psilide.5 0. afide.2 0. % 4 .1 ). minatoare August.05 0.0 0.5 0.05 0. Phomopsis sp.05 0. lichidă + Carbetox 37 la sol Captadin 50 + Metoben 70 + Plictran + Decis 2.. psilide.03 0. defoliatoare..1 0. 0 Bolile şi dăunătorii combătuţi 1 Perioada ( luna. Eriosoma.05 1.5 0.0125 0.5 0. psilide. Oradea + Caolin + Acid boric + Clorură de Ca chim.. 1 b) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la păr Nr. Carpocapsa (G2).5 August. Eriosoma. Phylosticta sp.5 0. Eriosoma.05 0. 2 13 Iulie.125 0.5 0. Gloeosporium sp. acarieni.05 0. păduchele din Sant Jose ( G.. Phylosticta sp. acarieni. Oradea + Caolin + Acid boric + Carbetox 37 la sol Polycarbacin + Metoben 70 + Plictran 600 Fl.1 ). lichidă + Carbetox 37 la sol Captadin 50 + Metoben 70 + Ekalux + Carbetox 37 la sol Captadin 50 + Metoben 70 + Carbetox + Dicofol + Carbetox 37 la sol 0. 3 14 August. Phomopsis m. Phomopsis m.1 0. acarieni. Phomopsis m. Carpocapsa (G2). psilide. monilioză. afide. afide. făinare.5 EC + Caolin + Acid boric + Carbetox 37 la sol Captadin 50 + Metoben 70 + Ekalux S.2 0. psilide.

250 0. ). pătarea albă şi brună a frunzelor. ). 1 Dibutox 25 EC Dibutox 25 EC Turdacupral 50 + PEB – 25% ( Metoxan 25% EC ) Turdacupral 50 + US – RV -92% (Paracarovicid – S ) Turdacupral 50 + Sinoratox R 35 Captadin 50 PU + Zolone 35 EC 1. bacterioză.1 8 Mai. pătarea brună. monilioză. ouă de afide. păduchele din Sant Jose psilide. insecte defoliatore (inclusiv Lymantria dispar) Rapăn.. Rapăn. psilide. 1 Mai. 3 29 Ziram 75 + Carbetox 37 0. 2 Decembrie.250 0. acarieni. psilide Rapăn. 2-3 0.5 0. pătarea brună şi pătarea albă a frunzelor.250 0. 1 Martie. psilide Rapăn. minatoare Rapăn. bacterioză.0 1. monilioză. bacterioză. psilide. pătarea brună şi pătarea albă a frunzelor. afide.3 1. minatoare Rapăn. ouă de primăvară de psilide etc.2 Mai.2 9 Iunie.1 2 3 4 5 6 7 Păduchele din San Jose şi alţi păduchi ţestoşi. psilide. 2 Ziram 75 PU + Sinoratox R 35 0. păduchele din Sant Jose. defoliatoare. insecte Defoliatoare ce iernează pe scoarţa pomilor. ouă hibernante de acarieni şi de Lymantria d. afide. defoliatoare (Hyphantria c.5 0. pătarea albă a frunzelor. pătarea brună şi pătarea albă a frunzelor. bacterioză. monilioză. pătarea brună şi pătarea albă a frunzelor.3 10 Iunie. 2 Captadin 50 PU + Wofatox 30 PU 0. ). ). pătarea brună a frunzelor. 3 Aprilie.1 0.3 0. bacterioză. afide. 3 Captadin 50 PU + Thuringin 6000 0. bacterioză. pătarea brună şi pătarea albă a frunzelor. Noiembrie. defoliatoare (Hyphantria c.3 0. gărgăriţa florilor Rapăn.5 0. monilioză. viermele fructelor (G 1). defoliatoare (Hyphantria c.5 . monilioză. monilioză.5 Aprilie. monilioză.5 0. afide. 1 Ziram 75 PU + Wofatox 30 0. 2 Ianuarie. bacterioză. pătarea brună a frunzelor. bacterioze. afide.0 0.3 11 Iunie. monilioză. defoliatoare (Hyphantria c. viespea cu ferastrău a fructelor. monilioză. 1 Martie. minatoare Rapăn. minatoare Rapăn. viermele fructelor (G 1).

bacterioză. pătarea albă şi brună a frunzelor.5 0.07 6 Mai.2 Conc.12 13 14 15 16 bacterioză.250 0. Diplocarpon soraueri Noiembrie. Monilinia fructigena. minatoare Rapăn. 2 Aprilie. Podosphera oxicanthae. pătarea albă şi brună a frunzelor. psilide. monilioză. Ziram 75 PU + Carbetox 37 + Dicofol 18. 5 EC Captadin 50 PU + Decis 2.5 0. păduchele din Sant Jose (G1).0075 0.5 0. decada) 1 2 3 Păduchele din San Jose Ouă de acarieni. 1 Captadin 50 PU + Carbetox 37 + Plictran 600 Fl. ouă hibernante de carieni. psilide. monilioză.5 0.5 EC Dudeşti Metoben 70 PU + Carbetox 37 EC + Dicofol 18. 3 c) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la gutui Nr. Valcea 0. 1 Martie. 2 Iulie. viermele fructelor (G2). acarieni Iulie. Monilinia fructigena.025 0. psilide. afide.250 0.1 30 . minatoare Rapăn. 1 August.3 Iulie. 1 Aprilie. acarieni. 1 Metoben 70 + Rovral 50 Rm.025 0. pătarea albă şi brună a frunzelor.5 1.. ( luna. pătarea albă şi brună a frunzelor. afide. 1 Dibutox 25 Dibutox 25 US – RV 92% + Turdacupral 50 4 5 Aprilie. 3 Zeamă bordeleză : ( SO4Cu + var pastă ) Metoben 70 0.0 1.0 1. afide. 3 Ianuarie. păduchele din Sant Jose (G1). Diplocarpon soraueri. bacterioză. de cotari etc. acarieni.07 0.5 EC Dudeşti + Plictran 600 Fl. Ziram 75 PU + Decis 2. păduchele din Sant Jose (G2). Podosphaera oxicanthae. % 1. monilioză. bacterioză. afide. ouă de Lymantria d. minatoare Rapăn.5 EC 0.5 0. monilioză. 3 August. linhartiana. psilide. Podosphera oxicanthae. antracnoză Monilinia. Diplocarpon soraueri Monilinia. Bolile şi dăunătorii combătuţi Perioada Produsele folosite trat. minatoare Rapăn. afide. păduchele din Sant Jose (G1).2 0.07 0.0125 0. viermele fructelor Rapăn. monilioză.0 0. bacterioză. ouă de afide. psilide. ouă de insecte defoliatoare Monilinia linhartiana fructigena. Monilioze.4 0. linhartiana. defoliatoare. 2 Decembrie.

antracnoze etc.5 0. insecte defoliatoare. insecte defoliatoare.1 0.5 0.0 . 1 Iulie. 1 Bolile şi dăunătorii combătuţi Păduchele din San Jose şi alţi păduchi ţestoşi.5 0. insecte defoliatoare ( Lymantria d. antracnoze etc. acarieni. Carpocapsa pomonella G. Diplocarpon soraueri. monilioze.. afide. antracnoze etc. 2 Ziram 75 + Carbetox 37 Tiuram 75 + Carbetox 37 Tiuram 75 + Carbetox 37 Ziram 75 + Carbetox 37 Ziram 75 + Carbetox 37 Metoben 70 + Sinoratox R 35 Metoben 70 + Sinoratox R 35 Metoben 70 + Decis 2. afide.5 EC Dudeşti 0.07 0. Podosphera oxicanthae. Monilinia fructigena. 2 Dibutox 25 EC Decembrie.1 etc. acarieni. antracnoze etc.4 0. Monilinia linhartiana. Viermele fructelor (G2). afide.5 0. % 1.5 0. afide etc. afide. Pesticidele folosite decada) Noiembrie. monilioze. afide. acarieni. Păduchele din San Jose (G1). Virmele fructelor (G2). monilioze Mai. monilioze. 2 Septembrie. antracnoze etc. insecte defoliatoare.05 Iunie. 1 August.1 0. insecte defoliatoare. acarieni. trat. 1 Ziram 75 + Sinoratox R 35 0. monilioze. acarieni. Păduchele din San Jose (G1). Hyphantria c.4 0. 1 d)Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la prun Nr. acarieni. 2 Iulie. ) Viermele fructelor (G1).5 0. Păduchele din San Jose (G1). Păduchele din San Jose (G2).4 0. viermele fructelor (G1). afide. acarieni. linhartiana.07 0.2 Iunie.1 0. insecte defoliatore. insecte defoliatoare. acarieni.5 0. acarieni. Diplocarpon soraueri. ouă de acarieni şi afide Perioada (luna.5 0. 3 Metoben 70 + Rovral 50 Rm Vâlcea + Zolone 35 EC Oradea 0. insecte defoliatoare Păduchele din San Jose (G1). antrcnoze. monilioze. afide.07 0.1 Iunie. afide. 3 31 Conc. monilioze. 3 August. 3 Iulie. monilioze. insecte defoliatoare. afide. antracnoze Păduchele din San Jose (G1). Monilinia fructigena.05 0.7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Monilinia. acarieni.

5 Ziram 75 + Wofatox 50 Maetoben 70 + Filitox Metoben 70 + Thuringin 6000 + Dicofol 18. pătarea roşie a frunzelor. bacterioză.2 0. bacterioză. ciuruirea frunzelor. ciuruirea. 3 Iulie.05 0.2 0. ciuruirea frunzelor. 2 Ziram 75 + Carbetox 37 + Dicofol 18.5 Metozir + Decis 2. afide Monilioză. viespea sâmburilor ( Eurytoma schreineri ).2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Monilioză. viespea sâmburilor.4 0.05 Mai.5 0. pătarea roşie a frunzelor. afide. rapăn. pătarea roşie a frunzelor.5 EC + 0.07 0. ). ) + Turdacupral 50 Turdacupral 50 + Metoben 70 + DEF 25 ( Sintox 2.2 Aprilie. păduchele din San Jose (G1). afide. acarieni. ciuruirea frunzelor. viermele fructelor (G1). defoliatoare Monilioză.07 0. bacterioze. Aprilie. afide. defoliatoare. ). afide Monilioză.5 0.160 0. afide Monilioză. pătarea roşie. defoliatoare Monilioză. păduchele din San Jose (G1). 1 Metoben 70 + Policarbacin + Filitox 0. păduchele din San Jose (G1). rapăn. bacterioză. 1 Metozir + DEF – 25 (Sintox 25) 0.2 0. bacterioze. 3 Iunie. viermele fructelor (G2). Polystigma rubrum ( Pătarea roşie a frunzelor ). acarieni Monilioză. acarieni unde nu a fost aplicat US – RV – 92% Monilioză. afide. viespile cu ferăstrău (Hoplocampa sp.0075 Iunie. 1 US – RV – 92% (Paracarovicid S. rapăn. viespea sâmburilor (Eurytoma schreineri). defoliatoare (inclusiv Lymantria d. rapăn.2 Iunie. 3 Mai. deformarea fructelor (G1).2 0.1 0. ciuruirea frunzelor.5) 1.4 0. bacterioză.07 0. rapăn. rapăn. acarieni. rapăn. deformarea frunzelor. deformarea fructelor.07 0.3 0. ciuruirea. afide. acarieni Monilioză. bacterioze. 2 Iulie. acarieni Monilioză. bacterioze. ciuruirea frunzelor. 3 32 . ciuruirea frunzelor.07 Mai.4 0. defoliatoare.05 0. ciuruirea. 1 Iulie. 2 Ziram 75 + Metoben + PEB – 1 25% + Plictran 25 WP 0.2 0. ouă hibernate de acarieni.5 0.3 0. ciuruirea frunzelor.

07 0. ouă de acarieni ( parţial ) Ouă hibernante de acarieni. acarieni.5 EC 0. antracnoza Mai.2 0.007 6 Metoben 70 + Sinoratox R 35 Captadin 50 + Wofatox 50 0. defoliatoare. antracnoza Mai. insecte defoliatoare ( Caliroua limacina). ciuruirea bacteriană. combătuţi decada) Păduchele din San Jose.1 5 Metoben 70 + Decis 2.0 2 Turdacupral 50 + US – RV 92 % s. Monilioză.2 1. Iunie. monilioză Afide.a Captadin 50 + Metoben 70 + Zolone 35 EC Oradea 0.5 EC 0. 1 frunzelor.07 0. antrcanoza ( Coccomyces hiemalis). rapăn. 1 ouă de Lymantria d. Hyphantria cunea.5 0. defoliatoare ( Hyphantria ). Hyphantria cunea.07 0. musca cireşelor ( Rhagoletis cerasi ) Musca cireşelor (Rhagoletis Mai. 1 ciuruirea bacteriană. rapăn Păduchele din San Jose Iunie. rapăn. antracnoză. Păduchele din San Jose August..3 Metoben 70 + Carbetox 37 + Dicofol 18.2 e) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la cireş şi vişin Nr.05 0. monilioză. Coccomyces h. % 1.025 0. Noiembrie. viermele fructelor (G2). afide ( pentru soiurile târzii ) Plictran 600 Fl.160 7 8 Ziram 75 + 0. viermele fructelor (G3). ouă de Martie. Acospora. 1 Bolile şi dăunătorii Perioada (luna. acarieni Monilioză. cotari etc.5 . monilioză. trat.. 3 cerasi). 2 Eulecanium corni. ciuruirea bacteriană. bacterioze Monilioză.2 3 4 Metoben 70 + Sinoratox R 35 0. afide. rapăn. Acospora beijerinkii. 2 33 Produsele folosite Dibutox 25 Conc.12 afide. Acospora B. ciuruirea bacteriană.5 0. 1 afide.07 0. afide.250 0. păduchele din Sant Jose (G2). afide. ciuruirea frunzelor. insecte defoliatoare ( Lymantria ). Aprilie. rapăn. 3 (G1). 2 frunzelor. rapăn. August 2. Coccomyces hiemalis.1 0. ciuruirea bacteriană.

% 1. Acospora beijerinckii Păduchele din San Jose (G.5 0. 2 Ziram 75 + Wofatox 50 0. 1 Bolile şi dăunătorii combătuţi Deformarea frunzelor (Taphrina deformans).. ciuruirea bacteriană. monilioză. Hyphantria cunea (G2).160 August. Fusarium sp. Fusicladium cerasi. 3 Tiuram 75 + Carbetox 37 0. Sphaerotheca panosa var.a + Ziram 75 + Metoben 70 1.0 3 Ziram 75 + Metoben 70 0. monilioză.5 0. 1 Produsele folosite Zeamă bordeleză (SO4Cu + var pastă + DEF 25 Conc. monilioză (Monilinia laxa). purpureum etc.2).5 f) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la piersic şi migdal Nr. Coccomyces hiemalis. uscarea ramurilor (Cytospora cincta). Ouă hibernante de acarieni şi de Lymantria d. Coccomyces hiemalis. Perioada (luna şi decada) Octombrie. ciuruirea frunzelor (Acospora beijerinckii). ciuruirea frunzelor Wofatox 50 0. trat. 2 Polisulfură de Ba 6.0 2. persicae). 1 Martie. 3 Februarie. ouă de acarieni Păduchele din San Jode. acarieni. persicae. Stereum p. 3 Noiembrie. de insecte defoliatore. monilioze..07 4 Aprilie. Botrytis cinerea..9 10 (G1). bacterioză. ciuruirea bacteriană. ouă de acarieni. Fusicoccum amygdali. împotriva bolilor la primul tratament Taphrina deformans. Fusicoccum amygdali. cancerul uscat al ramurilor (Fusiccocum amygdali).4 0. bacterioze. Hyphantria cunea (G2).160 August. Hyphantria cunea (G. făinarea (Sphaerotheca pannosa var. Coccomyces hiemalis. Acospora beijerinckii.0 0. Acospora beijerinckii Păduchele din San Jose (G1). rapăn (Fusicladium cerasi).07 34 .2 2 Ianuarie. Stereum.5 0.2).5 0. monilioză. 1 US – RV 92 % s. Cytospora cincta.

Sphaerotheca pannosa var. Vâlcea + Metoben 70 + Decis EC Dudeşti + Plictran 600 Fl.5 6 7 8 9 Cytospora cincta.2 0. Monilinia laxa. Aprilie. Ascospora beijerinckii.. persicae. Hyphantria c..1). Laspeyresia m. Taphrina d.05 0. 3 Rovral 50 Rm. Fusicladium cerasi.05 0..2 0. 2 Ziram 75 + Metoben 70 + Decis 2. 0. Fusicoccum amygdali. Taphrina deformans.07 0. persicae. Anarsia l...05 0. Vâlcea + Metoben 70 + Zolone 35 EC 0. Fusicladium cerasi. Laspeyresia m..5 Iunie. Laspeyresia molesta...2 35 . afide. Carpocapsa pomonella (G.. Anarsia l. Cytospora cincta. Anarsia lineatella Fusicoccum amygdali. insecte defoliatoare. Sphaerotheca pannosa var. Ascospora b.05 0.5 EC Dudeşti 0.. afide.1) etc. insecte defoliatoare.0125 Mai... Fusicladium c.. acarieni. Monilinia sp.1 0.2 Mai.1). acarieni şi aceleaşi boli indicate la tratamentul 7 Păduchele din San Jose (G. acarieni Anarsia lineatella. Stereum purpureum etc. 1 Ziram 75 + Metoben 70 + Orafon 50 0. afide. persicae. acarieni.1). Stereum p. persicae. Anarsia lineatella. Monilinia sp. Pseudomonas sp.. Cytospora cincta. acarieni. Sphaerotheca panosa var.. (G. Cytospora cincta. 2 Aprilie..1 0. Laspeyresia molesta. Anarsia lineatella. Monilinia sp. Păduchele din San Jose (G. Taphrina d.. Monilinia sp. Stereum purpureum.. Myzuz p. insecte defoliatoare. Fusicladium cerasi. Tphrina d. 1 Rovral 50 Rm. Hyphantria cunea şi alte insecte defoliatoare.025 Mai.0125 0. Carpocapsa p. Sphaerotheca pannosa var.. Eulecanium c. Ascospora beijerinckii. Pseudomonas sp. Acospora b.. afide. 3 Metoben 70 + Carbetox 37 0. Laspeyresia molesta. Fusicoccum amygdali. bacterioze.

. 3 Metoben 70 + Decis 2.afide. acarieni.1). Păduchele din San Jose (G. Cytospora c. Anarsia l... Iunie. Anarsia l.. Fusicladium c. acarieni. etc. Fusicoccum a.07 0. Păduchele din San Jose (G.2 36 ..v pers.. (G. V. Laspeyresia p..2). Fusicoccum amygdali. Sphaerotheca p.07 0. etc. Ascospora b.. Taphrina d... Sphaerotheca p.v.p.. Quadraspidiotus p. 3 Metoben 70 + Orafon 50 0. Taphrina d.. Hyphantria c. Monilinia sp. Stereum p. 1 Metoben 70 + Orafon 50 0. Fusicoccum a...07 0.. Cytospora c.. Hyphantria c. Stereum p. Myzus p. Ascospora b. etc. Quadraspidiotus p. Laspeyresia m. insecte defoliatoare Anarsia l.. Păduchele din San Jose (G. acarieni. insecte defoliatoare. 2 Metoben 60 + Orafon 0. Fusicladium c.10 11 12 13 14 15 16 Fusicoccum a.. Ascospora b... Ascospora b.1)..2)... Stereum p..... Bacterioze. defoliatoare..2 August. boli foliare. Sphaerotheca pan.5 EC Dudeşti + Dicofol 18. afide. Laspeyresia m. bacterioze. Monilinia sp. Stereum p..2 Iulie.. Anarsia l. acarieni.2 0... Monilinia sp... 1 August.2). monilioze. Cytospora p. Monilinia sp.2 Iulie... Taphrina d. Cytospora c.. Stereum p.p.07 0... Quadraspidiotus p.. Stereum p. Monilinia sp. Sphaerotheca p. afide.. afide. Monilinia sp.. Stereum p.2 Iulie.. Laspeyresia m..v.p. Stereum p. 1 Metoben 70 + Orafon 50 0. Ascospora b. Fusicaldium c. etc. Taphrina d.07 0.. Anarsia l... 2 Metoben 70 + Orafon 50 0.. Cytospora c..05 0.07 0.5 Metoben 70 + Orafon 50 0. Laspeyresia m.07 0. bacterioze. Laspeyresia m... Anarsia l. Anarsia l. Pseudomonas sp. acarieni. Fusicoccum a.2 August... (G. Ascospora b. etc. afide. insecte defoliatoare. afide. Laspeyresia m... etc. insecte defoliatoare. Cytospora p.. acarieni..

Monilinia sp. Monilinia laxa. insecte defoliatoare Septembrie.. Cytospora c. insecte defoliatoare. Stereum p.. afide. Cytospora cincta.0 2.4 0. v.1 0... 1 Rovral 50 Rm. insecte defoliatoare . bacterioze.150 0.1 . Cytospora c. afide. Fusicladium cerasi.0 2 Februarie. ouă de insecte defoliatoarea Monilinia laxa. ouăle de acarieni. Cytospora cincta. Vâlcea + Zolone 35 EC Oradea 0.3 1. 3 Ziram 75 + Rovral 50 Rm. 3 Zeamă bordeleză (SO4Cu + 0.. Stereum purpureum etc.. Stereum p. Gnomonia erythrostoma. 3 Zeamă bordeleză (SO4Cu + Var pastă) + PEI 147 + DEF 25 EC 0. Monilinia laxa. Stereum purpureum. Gnomonia erythrostoma.05 0. Anarsia Perioada ( luna. 2 Zeamă bordeleză (SO4Cu + var pastă Turdacupral 50 + US – RV 92% 1.2 Septembrie. Gnomonia erythrostoma. păduchele din San Jose Taphrina d. Laspeyresia m.. ouă hibernante de acarieni.p. % 1. Ascospors b. Fusicladium cerasi. 1 Produsele folosite Dibutox 25 Conc. acarieni. afide. Fusicoccum a.0 DEF 25 EC 0.p. Ascospora b. ciuruirea frunzelor etc. acarieni. Sphaerotheca pan.. Taphrina d. Fusicoccum a.... insecte defoliatoare etc. Fusicladium cerasi. Stereum p..2 5 Mai.2 g) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la cais Nr..5 1. 2 37 Rovral 50 Rm Vâlcea + 0. v. decada) Noimebrie.5 3 Aprilie.5 Var pastă) + 1. 1 Ianuarie. afide. Ascospors b. Fusicladium c.1 6 Mai. Cytospora cincta. Gnomonia erythrostoma. Fusicladium c. Fusicladium cerasi. 1 Bolile şi dăunătorii combătuţi Păduchele din San Jose.. Carpocapsa pomonella (G. Ascospors beijerinckii. 1 4 Aprilie. acarieni. bacterioze... Vâlcea + Metoben 70 + Sinoratox R 35 0. Cytospora cincta. păduchele ţestos (Eulecanium corni). Stereum p. Sphaerotheca p...17 18 Fusicoccum a. afide. ouăle de păduchi de frunze. Monilinia sp..05 0.0 0. insecte defoliatoare etc. trat. Monilinia laxa...0 0.1) Laspeyresia molesta.

2 August. Fusicladium c. Stereum purpureum Gnomonia erythrostoma. rapăn. Ascospora beijerinckii.5 August.2). bacterioze..07 0.5 0. monilioză. Cytospora c. acarieni. afide. afide. Puccinia pruni spinosae. Stereum purpureum etc. Ascospora b. acarieni..1). Stereum purpureum Monilioze. monilioză. Boli şi dăunători Perioada (luna. monilioze.1). Gnomonia erythrostoma. afide. păduchele din San Jose (G.5 EC Dudeşti 0.4 0. rapăn. insecte defoliatoare. 2 Metoben 70 + Carbetox 37 + Dicofol 18. monilioze. acarieni.0126 Mai. Laspeyresia molesta.5 0. Gnomonia erythrostoma. . Gnomonia erythrostoma. păduchi de frunze. Hphantria cunea. afide.5 0. bacterioze. rapăn.5 Iunie.0125 Iunie.5 Ziram 75 + Carbetox 37 0. Stereum purpureum etc. bacterioze. acarieni. monilioze.. Laspeyresia molesta. insecte defoliatoare.2). ciuruirea frunzelor. 3 Zeamă bordeleză (SO4Cu + var pastă) 1 2 h) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la nuc Nr. Păduchele din San Jose (G. Păduchele din San Jose (G. Stereum purpureum Metoben 70 + Decis 2.5 Dudeşti 0.4 0.2 0. monilioză. 3 Septembrie. Stereum purpureum etc. Ascospora b. ciuruirea frunzelor. 3 Metoben 70 + Decis 2. ciuruirea frunzelor. 2 Ziram 75 + Carbetox 37 + Dicofol 18. insecte defoliatoare. Anarsia lineatella.7 8 9 10 11 12 lineatella. Cytospora cincta.05 0. Produsele folosite 38 Conc. rapăn. Laspeyresia molesta.07 0. Anarsia lineatella... Fusicladium c. Gnomonia erythrostoma. acarieni. ciuruirea frunzelor. bacterioze. Gnomonia erythrostoma. insecte defoliatoare.07 0. rugină. insecte defoliatoare Păduchele din San Jose (G. Cytospora cincta. 1 Metoben 70 + Carbetox 37 0. Cytospora c. afide. rugină..

0 0.0 2.0 0.1 0. Antracnoza (Gnomonia leptostylla). 1 Decembrie februarie Aprilie. 3 0.2 2 3 4 5 6 7 8 Mai. antracnoza frunzelor. ouă hibernante de acarieni Xanthomonas corylina. Bacterioză. păianjenul galicol etc. 1 combătuţi Bacterioza nucului (Xanthomonas juglndis). Viermele fructelor (Carpocapsa p.5 1. afide. insecte defoliatoare. etc.5 1. 1 Aprilie. decada) Noiembrie. afide. molia (SO4Cu + frunzelor. Viermele fructelor (G. antracnoză etc. 3 Noimbrie.5 Conc. Păduchele din San Jose. cărăbuşul de mai (Melolontha melolontha) în anii cu zbor masiv.5 1. etc. gărgăriţa mugurilor şi a frunzelor (Sciaphobus squalidus) etc.0 0. Se combat aceleaşi boli şi dăunători ca la tratamentul 6 Păduchele din San Jose (G.2 0.trat. 1 Zeamă bordeleză insecte defoliatore.5 0.1 0. molia frunzelor.1). Bacterioza nucului. 2 Mai. acarianul galicol. August.0 0. 3 Mai. Perioada (luna. 3 Turdacupral 50 + Sinoratox R 35 Turdacupral 50 + DEF 25 Zeamă bordeleză (SO4Cu + var pastă) + Carbetox 37 EC Turdacupral 50 + Carbetox 37 EC 0. 2 Iunie. 1 Zeamă bordeleză (SO4Cu + var pastă) Dibutox 25 Zeamă bordeleză (SO4Cu + var pastă) Turdacupral 50 Zeamă bordeleză (SO4Cu + var pastă) + DEF 25 EC % 1. afide.3 0. 2 39 10 Iulie. 2 Zeamă bordeleză (SO4Cu + var pastă) + Sinoratox R 35 11 Viermele fructelor (G. antracnoză.5 1.0 0.1). afide. var pastă) + bacterioza. bacterioză.0 0. bacterioza decada) Septembrie.3 0. antrcnoză. acarianul galicol ( Eriophyes tristriatus). )(G. Crabetox 37 EC i)Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la alun Nr. 3 Iunie.0 0.3 0. afide.5 9 Iulie.1) şi aceleaşi boli şi dăunători ca la tratamentele 6 şi 7 Păduchele din San Jose (G. anatrcanoză. etc.2).5 0.0 1. bacterioză etc. antrcanoză.2 Pesticidele folosite Dibutox 25 EC Turdacupral 50 + . molia frunzelor. molia frunzelor. % 1.2). ouă de afide.5 1. Antrcnoza Bacterioză. trat. 1 2 Bolile şi dăunătorii combătuţi Păduchele din San Jose. 2 Decembrie.

3 j) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la castan Nr. Păduchele din San Jose (G. 3 Turdacupral 50 + Metoben 70 + Ekalux S Tiuram 75 + Metoben 70 + Carbetox 37 EC Tiuram 75 + Metoben + Tiuram 75 + Carbetox 37 EC Turdacupral 50 + Carbetox 37 EC 0. 2 Iunie. ouă de afide Mycosphaerella maculiformis. Phylactinia suffulata. Myzocalis coryli. % 1. Phytoptus avellanae.075 0.5 0.1) Xanthomonas corylina.5 0. Hedya nubiferana Mycosphaerella macularis.05 0. păduchele din San San Jose (G. Melanconis modonia.0 0.250 0. Phylactinia suffulata.2 0.3 4 5 6 7 Phyllactinia suffulata.07 0. Phytoptus avellanae. 3 Captadin 50 + Fundazol + Carbetox 37 0. Mycosphaerella macularis. Phytoptus avellanae Aceleaşi boli şi dăunători ca la tratamentul 2. trat.1 0. Hedya nubiferana. Mycosphaera alpitoides Perioada (luna. Melancolis modonia.07 0.05 0. Myzocalis coryli. Phylactinia suffulata.05 0.07 0.250 0. Mycosphaera alpitoides. decada) Noiembrie.5 4 Iunie. Adoxophyes reticulana. Xiloborus dispar. Păduchele din San Jose (G. Păduchele din San Jose (G. în plus păduchele din San Jose (G. cotarul brun şi cotarul verde.5 0.1) Xanthomonas corylina. Curculio elephans. 3 Mai.2) Metoben 70 + Sinoratox R 35 Iunie.250 0. Myzocalis coryli. Laspeyresia splendana. 1 Iulie. 1 2 Bolile şi dăunătorii combătuţi Păduchele din San Jose.1). 2 August. 2 Captadin 50 + Fundazol 50 + Carbetox 37 0. Phytoptus avellanae. Adoxophyes reticulana. 3 Pesticidele folosite Dibutox 25 Captadin 50 + Fundazol + Carbetox 37 Conc. Phylactinia suffulata. Myzecalis coryli. 3 Ianuarie.1) Xanthomonas corylina. Laspeyresia splendana Curculio elephants. Xiloborus dispar. cotarul brun şi cotarul verde.2 0.5 3 Mai.5 Iulie.1) Xanthomonas corylina.5 0.05 0. Mycosphaera alpitoides.5 40 . afide. Păduchele din San Jose (G.5 0. Melanconis modonia.

160 0. 2 Produsele folosite Dibutox 25 Conc.0 2 3 Polisulfură de Ba Zeamă bordeleză (SO4Cu + Var pastă ) + Sinoratox R 35 Metoben 70 + DEF 25 Metoben 70 + Captadin 50 + Zolone 35 EC Metoben 70 + DEF 25 Metoben 70+ Orafon 50 EC 1. Cronartium r.05 0. 1 Aprilie. 2 41 . Mycosphaera alpitoides Laspeyresia splendana.250 0. Sesia tipuliformis.1 0.. acarieni. 3 0. afide. decada) Noiembrie martie Aprilie. insecte defoliatoare.07 0..2 5 Mai.160 0.5 August. Melancolis modonia.07 0. Sphaerotheca mors-uvae etc.05 0.1).07 0. Sphaerotheca mors-uvae. Melancolis modonia etc.2 0. Melancolis modonia. Ouă de acarieni. 2 August.05 0. insecte defoliatore.025 0. Noematus ribesi.125 0. ouă de afide. Mycosphaerella maculiformis. Pseudopeziza r. Noematus ribesi.2). % 1. Laspeyresia splendana. Păduchele din San Jose (G. Pseudopeziza ribis.1). Pseudopeziza ribis. acarieni Cronartium r. acarieni. 1 August.250 0..0 0. ribicola. 3 k)Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la coacăz şi agriş Nr.5 EC Captadin 50 + Fundazol 50 + Carbetox 37 0. Cronartium r. afide..05 0. ribis.5 1.250 0.250 0. Mycosphaera alpitoides Iunie. Mycosphaera alpitoides Păduchele din San Jose (G. ouă de acarieni. Mycosphaerella maculiformis. Sphaerotheca. Cronartium ribicola Sphaerotheca mors-uvae. insecte defoliatore Sphaerotheca mors-uvae.05 0. Pseudopeziza r. păduchele din San Jose (G. Mycosphaerella maculiformis. Sphaerotheca mors-uvae.02 0.5 6 7 8 Păducehle din San Jose (G.1). ouă de afide. Sesia tipuliformis. afide. 2 6 Mai. P. 2 Captadin 50 + Metoben 70 + Wofatox 50 Captadin 50 + Metoben 70 + Wofatox 50 Captadin 50 + Fundazol 50 + Decis 2. Cronartium ribicola Sphaerotheca mors-uvae.0 4 Aprilie. 1 Bolile şi dăunătorii combătuţi Păduchele din San Jose. Melancolis modonia. Perioada (luna.2 0. Mycosphaerella maculiformis. 3 7 Iunie. C. trat.

macularis.2 0. venetta. D applanata. acarieni etc. 1 l)Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la zmeur Nr. applanata. venetta. Aprilie.4 0. Elsinoe veneta etc. ouă Noiembrie Dibutox EC de acarieni. M. Mai. D. Zolone 35 EC Oradea P rubidae.07 0. S. M. Sphaerotheca mors-uvae etc. afide. Păduchele din San Jose (G. 2 Metoben 70 + macularis.2 0.1).05 0.07 0. E. 2 Zeamă bordeleză (SO4Cu acarieni. rubi. veneta.250 0. Carbetox 37 macularis.0 0. 1 Metoben 70 + Orafon 50 Tiuram 75 + Metoben 70 + Carbetox 37 + Plictran 600 Fl Tiuram 75 + Metoben 70 + Carbetox 37 0. Pseudopeziza r. afide. 9 Păduchele din San Jose (G. 6 B.05 0.2 0.4 . P. DEF 25 Anthonomus rubi. rubi. D.. Pseudopeziza r. Păduchele din san Jose (G. E.1 0. Păduchele din San Jose (G. E. cinerea..5 1. Cronartium r. E. B.05 0.025 0. Sphaerotheca mors-uvae. afide. Cronartium r. 5 B. combătuţi (luna. L. Byturus tomentosus. Sphaerotheca mors-uvae. August. Metoben 70 + Phragmidium rubidae. acarieni etc. rubidae etc. decada) 1 Păduchele din San Jose. E. 2 Captadin 50 + S. 3 Turdacupral 50 + Sphaerotheca humuli.2 0. M.1). acarieni 7 B.07 0. Pseudopeziza r. 2 Didymella aplanata. 3 August. tomentosus. ouă de afide. Iunie.5 0. 1 Ziram 75 PU + afide.0 0.1 0. P. cinerea. Aprilie. martie Didymella applanata.. Zolone 35 EC Oradea B. S.2). applanata.4 0. 8 Păduchele din San Jose (G..5 Septembrie. E. venetta.8 9 10 Sesia tipuliformis etc.1).. D. acarieni 4 Botrytis cinerea.2). Mai. rubi. S. applanata. Septembrie. Iunie.. venetta. insecte defoliatoare. acarieni. rubidae etc. Cronartium r. veneta.2 0.4 0. acarieni etc. D.. cinerea. tomentosus. rubi. Bolile şi dăunătorii Perioada Produsele folosite trat. applanata. 1 Tiuram 75 PU + 42 Conc. S.125 0. acarieni etc. Didymella aplanata. insecte + defoliatoare Var pastă) + Sinoratox R 35 3 Elsinoe v. % 1. Lasioptera rubi. afide. 3 Metoben 70 macularis. 3 Captadin 50 + macularis. Iunie. Sinoratox R 35 Mycosphaerella rubi.5 0.

Alternaria Mai.1 0. 3 2 Phomopsis vaccini. Martie. Pesticide folosite trat. acarieni.05 0. Mai. 2 Turdacupral 50 sp. Bolile şi dăunătorii Perioada (luna.3 0.0 0. % 1. Pesticidele folosite trat combătuţi decada) 1 Păduchele din San Jose Noiembrie. Lasioptera Sinoratox R 35 rubi.3 0. Alternaria Martie. Iunie. Monilinia vaccini 4 Phomopsis vaccini.0 0.3 0. 1 Polycarbacin + Botrytis cinerea.5 0.3 0. % 1. Lasioptera Metoben 70 + rubi.250 0. 3 Dibutox 25 Decembrie. Mai. Alternaria Iunie. 2 Captadin 50 + Botrytis cinerea.3 Conc. Martie..2). Păduchele din Orafon 50 San Jose. 2 Turdacupral 50 Botrytis cinerea 3 Phragmidium violaceum. Aprilie. Lasioptera Metoben 70 + rubi.. 3 Metoben 70 + sp.07 0. afide.07 0. Monilinia vaccini. 3 Captadin 50 + sp.250 0.07 0.05 0. Monilinia vaccini 3 Phomopsis vaccini.2 0. Alternaria Aprilie. S. 2 Turdacupral 50 Botrytis cinerea 5 Phragmidium violaceum.5 0.1 0. Monilinia vaccini. 2 Metoben 70 + Botrytis cinerea. afide Sinoratox R 35 6 Phragmidium violaceum. afide Decis 2.02 0.5 EC 8 Phragmidium violaceum. 3 Turdacupral 50 sp. 1 Carbetox 37 + Phragmidium violaceum Turdacupral 50 n) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la afin Nr. Septembrie.2 0. Iunie.. 2 Ziram 75 + sp.. Lasioptera rubi.07 0.5 0. afide 9 Phragmidium violaceum. 3 Tilt 250 + Botrytis cinerea. afide 10 Păduchele din San Jose (G. E. applanata.0125 0. afide 7 Phragmidium violaceum.05 .. 3 Turadcupral 50 Botrytis cinerea 4 Phragmidium violaceum. Monilinia vaccini Metoben 70 5 Phomopsis vaccini. Alternaria Aprilie. Bolile şi dăunătorii combătuţi Perioada (luna. afide Sinoratox R 35 6 Phomopsis vaccini. Metoben 75 + 43 Conc. 3 Metoben 70 + Botrytis cinerea.1 0. veneta Carbetox 37 0. Păduchele din Orafon 50 San Jose. 1 Dibutox 25 decembrie 2 Phragmidium violaceum.afide. macularis. D.5 m) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la murul fără ţepi Nr.5 0. decada) 1 Păduchele din San Jose Noiembrie. Iunie.

Păduchele din San Jose (G.1). Alternaria.2). 3 Iulie.1) Păduchele din San Jose (G.. Păduchele din San Jose (G.7 8 9 păduchele din San Jose (G. 3 Carbetox 37 Metoben 70 + Orafon 50 Ziram 75 + Carbetox 37 Turdacupral 50 + Carbetox 37 0.5 0. Alternaria. Monilinia v. afide.. Monilinia v. Alternaria. Monilinia v.5 0.1). afide.5 44 . Iunie.5 0. Phomopsis v. Phomopsis v.. 3 Septembrie.07 0.5 0. Phomopsis v. afide.2 0.

15% 0.8 2 3 4 5 8 10 15 20 30 40 50 60 75 80 100 150 200 300 500 1000 0.3 2.01% 10 18 20 30 40 50 80 100 150 200 300 400 500 600 750 800 1000 1500 0.2 1. conform recomandării Cantitatea de produs (g.2% 0.8 2 3 4 5 8 10 15 20 30 40 50 60 75 80 100 150 200 300 500 1000 2 x 33 60 67 100 130 160 260 330 0. 45 .6 0.3 0.3 2 2.5 3.02% 5 9 10 15 20 25 40 50 75 100 150 200 250 300 375 400 500 750 0.5 5 7.:tabelul este util pentru produsele la care se recomandă concentraţia de aplicare şi nu doza pe unitatea de suprafaţă.5 4 5 7. Ordinea de calcul al volumului de soluţie este 1-2-3.5 11 13 19 26 32 52 65 97 129 190 255 320 390 480 510 654 1000 0.3 1.08% 1.7 1 1.8 1. ml) Citiţi volumul de apă în litri la intersecţia dintre linia şi coloana corespunzătoare Obs.25 0.4 0.5 0.1% 1 1.6 4 6 8 10 16 20 30 40 60 80 100 120 150 160 200 300 400 600 0.6 2 3.2 4 6 8 12 16 20 24 30 32 40 60 80 120 200 400 0.5 4.3 6 7 10 13 17 27 33 50 67 100 130 165 200 250 260 330 500 660 0.6 3 5 7 10 13 17 20 25 27 30 50 67 100 165 330 0.005% 20 36 40 60 80 100 160 200 300 400 600 800 0.5 3.075% 1.003% 1 1.7 5 8 10 13 15 20 20 25 38 50 75 125 250 Selectaţi din primul rând al tabelului concentraţia necesară a soluţiei de stropit.5 10 13 20 25 38 50 75 100 125 150 190 200 250 375 500 0.4 2.05% 2 3.2 1.3 Calculul volumului de soluţie pentru tratamente fitosanitare Cum se calculează volumul de soluţie pentru tratamentele fitosanitare 1 x Concentraţia recomandată a soluţiei de stropit (%) 0.2 2 2.75 5 6 10 12 18 25 37 50 62 75 90 100 125 185 250 375 625 1250 x 0.2.5 10 15 20 25 30 38 40 50 75 100 150 250 500 0.7 2.3 5.015% 6.4% 0.7 0.7 3.5 2 2.03% 3.25% 0.3% 0.25 2.5 0.9 1 1.45 0.Tabelul nu conţine informaţii privind cantitatea de soluţie necesară pe unitatea de suprafaţă.7 4 5 7 11 13 20 27 40 53 67 80 100 105 130 200 265 400 665 3 Selectaţi cantitatea de produs în grame sau ml 0.75 1 1.3 7 10 13 20 27 33 40 50 53 67 100 130 200 330 665 0.3 2.7 1.04% 2.

Principalele îngrăşăminte organice sunt: gunoi de grajd. în funcţie de starea de asigurare cu azot a solului ( indicele de azot IN*) şi de cantitatea de argilă din sol la toate speciile – în plantaţiile pe rod.1. O particularitate a pomilor fructiferi de care trebuie ţinut seama la întocmirea programelor de fertilizare este aceea de reutilizare a elementelor nutritive.5 25 22 28 26 31 28 33 29 34 30 35 31 46 0. acestea sunt absorbite în cantităţi mai mari decât este necesar în momentul respectiv şi sunt depozitate în anumite organe (rădăcini. Cerinţele pomilor faţă de elementele nutritive variază în cursul vieţii acestora. favorizează formarea unui număr mai mare de muguri de rod pentru producţia din anul următor şi contribuie la creşterea în volum şi greutate a fructelor din anul respectiv. Argilă (%) 15 20 25 30 35 40 Indicele de azot din sol* 2. magneziul.K) este în general 1 :0. Îngrăşămintele organice provin din dejecţiile animalelor şi se găsesc în majoritatea gospodăriilor ţărăneşti. aceste elemente sunt luate din organele de rezervă şi folosite acolo unde este nevoie. trunchi).K. atunci cand pomii întâlnesc condiţii optime de absorbţie a elementelor nutritive. 2 pentru samânţoase (măr) şi 1 :0. minerale şi îngrăţăminte verzi. cum sunt: fierul.25 :1. fosforul şi potasiul. Îngrăşămintele folosite în pomicultură trebuie să conţină cel puţin principalele elemente care intră în hrana pomilor: azotul.5 la sâmburoase (prun). aluminiul.P.0 37 43 46 49 50 52 1.3. în care extrag din sol mari cantiţăti de elemente nutritive.5 29 33 39 38 39 40 3. în funcţie de vârsta acestora. pomii mai extrag din sol şi alte elemente. cuprul. Pomii fructiferi rămân pe acelaşi amplasament o perioadă lungă de timp.0 21 24 26 27 28 29 3. Raportul dintre principalele macroelemente (N. Atunci când apar deficienţe de nutriţie. îngrăşămintele organice contribuie şi la îmbunătăţirea unor proprietăţi fizice.5 61 71 77 81 84 86 1.0 2. gunoiul de păsări şi compostul.Fertilizarea plantaţiilor pomicole Aplicarea îngrăşămintelor în livezile de pomi asigură creşteri normale sau viguroase ale lăstarilor.5 20 23 25 26 27 28 > 3. Pentru o evaluare cât mai corectă a necesarului de subsţante nutritive a livezilor trebuie stabilit mai întâi continuţul solului în elemente nutritive. în special N.3 :1.5 18 21 23 24 25 26 . ramuri. În afară de azot. Cantităţile de gunoi ce trebuie aplicate în livezi cresc odată cu creşterea conţinutului în argilă şi a scăderii indicelui de azot. Efectele cele mai evidente ale aplicării gunoiului în livezi se înregistrează pe solurile cu un conţinut ridicat în argilă. manganul şi altele. chimice şi biologice ale solului. Gunoiul de grajd (bălegarul) este un îngrăşământ organic cu acţiune pozitivă complexă asupra tuturor tipurilor de sol din pomicultură. umede şi reci. Doze de gunoi de grajd în t / ha aplicate o dată la 2 ani. 3. fosfor şi potasiu. denumite microelemente. borul.P. Pe lângă efectul bun pe care-l au în direcţia sporirii producţiei şi a calităţii fructelor. În pomicultură se folosesc trei feluri de îngrăţăminte: organice.

Se administrează ca şi gunoiul de grajd.) care se strâng în platformă. se recomandă să se păstreze în locuri uscate. în plantaţiile de pomi şi arbuşti fructiferi se folosesc şi îngrăşăminte pe bază de azot. acoperit cu un strat de pământ sau cu folie de polietilenă. . prun şi gutui. turba. . Îngrăşămintele verzi se obţin de la plante care dau o masă vegetativă bogată (lupin. 47 .0 59 79 94 105 115 124 58 77 92 103 113 121 57 76 91 102 112 120 1. etc). floarea soarelui.5 61 82 98 109 120 128 3. dozele menţionate vor fi mai mari cu 66 %. Doze de azot în kg/ha substanţă activă.*IN (/ de humus x V%). Pe suprafeţe reduse se poate folosi şi ca îngrăşământ suplimentar ( 1 kg la 10 litri de apă) în timpul vegetaţiei. din care 1/3 toamna. 3.la cireş şi vişin.5 56 74 89 100 109 117 Pentru obţinerea aceloraşi producţii: . resturi ale tulpinilor de legume etc. fecalele.2. aplicate în funcţie de starea de asigurare a solului cu fosfaţi solubili şi recolta scontată în t/ha la măr.5 56 75 90 101 110 118 > 3. grele. frunze uscate. Îngrăşăminte chimice În afara îngrăşămintelor organice.5 3. Compostul se obţine din resturile vegetale din gospodărie (paie. aplicate în funcţie de indicele de azot (IN) al solului şi recolta scontată în t/ha la măr. în proporţie de 80 %. dar în doze duble. o dată la doi ani. fân stricat. semănate pentru a fi încorporate în sol cu scopul îngrăşării acestuia. Sunt folosite cu deosebire pe terenurile nisipoase sau pe cele lutoase. borceag. Pentru grăbirea fermentării se udă în perioadele uscate şi se omogenizează la 6-8 săptămâni.0 66 87 105 117 129 138 1. păr şi gutui.0 2. dozele menţionate se dublează. fosfor şi potasiu. 100 în care V% reprezintă gradul de saturaţie a solului în baze Gunoiul de grajd se aplică toamna pe suprafaţa de sub proiecţia coroanei pomilor. păr. Recolta scontată (t/ha) 8 12 16 20 25 30 Indicele de azot al solului 2. Doze de fosfor în kg/ha substanţă activă.la piersic şi cais. 1/3 primăvara la dezmugurire şi 1/3 la înflorire. Pe scară mai redusă se folosesc urina.Îngrăşămintele cu azor se vor aplica în 3 reprize. Deoarece prin descompunere pierde cantităţi mari de azot. Gunoiul de păsări este de 2-4 ori mai bogat în elemente nutritive decăt gunoiul de grajd şi se foloseşte numai după fermentare (7-8 t/ha) sau compostare (15-20t/ha).

în scopul prevenirii acidifierii solului. iar în cele cu diferite culturi agroalimentare se vor mai adăuga dozele de NPK menţionate la speciile respective.a. păr. 48 . cireş.. cu adăugarea de carbonat de calciu măcinat. Cu 50 %.a. şi în cazul când acest îngrăşământ lipseşte. vişin şi gutui. . la toate speciile pomicole.la cireş şi vişin……………….a. N. pe solurile cu pH sub 6./ha. la doza de îngrăşăminte chimice cu azot menţionată se va mai adăuga 40 kg N s. ca îngrăşământ cu azot se va folosi nitrocalcarul. cu excepţia castanului şi afinului. folosit în perioada respectivă. calculându-se 1.Recolta scontată (t/ha) 8 12 16 20 25 30 10 97 121 137 146 153 157 Conţinutul solului în P2O5 exprimat în ppm 20 30 40 50 60 70 79 93 105 112 118 121 59 73 83 88 92 95 47 58 66 70 74 76 38 47 54 57 60 62 30 38 44 46 48 50 25 31 35 37 39 40 > 70 20 24 28 29 31 33 Pentru obţinerea aceloraşi producţii: . aplicate în funcţie de starea de asigurare a solului cu potasiu mobil şi recolta scontată în t/ha la măr. NOTĂ: În plantaţiile cu benzi înierbate. o dată la 3 – 4 ani. care de regulă conţine 17 – 20 % s. Se aplică toamna pe toată suprafaţa plantaţiei. Recolta scontată (t/ha) 8 12 16 20 25 30 Conţinutul solului în K2O exprimat în ppm 100 120 140 180 220 124 160 174 198 211 219 118 153 168 190 202 210 114 148 159 183 195 203 108 139 153 173 186 192 104 136 153 167 179 185 60 140 180 206 224 239 248 80 131 168 182 209 223 232 > 220 100 220 140 160 170 175 Pentru obţinerea aceloraşi producţii: .a.0 kg pentru fiecare kg de azot s.la piersic şi cais. .la piersic şi cais………………cu 20 %.la prun dozele vor fi mai mari cu 10 %. .5 – 3.Se aplică pe toată suprafaţa plantaţiei. dozele vor fi mai mari cu 25 %. prun. În general. se va folosi azotatul de amoniu cu 33 % s. Doze de potasiu în kg/ha substanţă activă.

În primul an de viaţă al pomilor. fosfor şi potasiu recomandate pentru primul an de rodire se vor aplica şi în toamna anului premergător diferenţierii mugurilor floriferi pentru anul intrării pe rod a plantaţiei. Metode şi locul de aplicare al îngrăşămintelor • Aplicare la sol Îngrăşămintele cu azot se aplică de-a lungul rândului de pomi pe banda lucrată sau erbicidată unde se găsesc majoritatea rădăcinilor.0 – 1. Îngrăşămintele organice cât şi cele cu fosfor şi potasiu în livezile tinere (până în anul 3-4 de rodire a pomilor) se vor împrăştia de regulă sub proiecţia coroanei pomilor.anul 1 de vegetaţie 60 g/pom . şi administrarea lor fracţionată o dată cu apa de irigare prin picurare sau microaspersiune.anul 3 de vegetaţie 150g/pom . se administrează 4 kg gunoi şi 4-6 g N substanţă activă per m² de proiecţie a coroanei pomilor. pe lângă o serie de 49 . anual. fiind încorporate cât mai adânc posibil în sol.anul 2 de vegetaţie 100g/pom .2 m dispuse de o parte şi de alta a rândului de pomi şi între coroanele pomilor pe rând măreşte conţinutul de potasiu din frunzele pomilor comparativ cu aplicarea pe întreaga suprafaţă în special pe solurile cu permeabilitatea mai mică. În afara îngrăşămintelor aplicate la pregătirea solului şi la groapa de plantare. Reguli generale la plantarea pomilor se adminstrează 15-20 kg gunoi bine fermentat sau 8-10 kg mraniţă care se amestecă cât mai bine cu pământul cu care se umple groapa. potasiu etc.4. de preferat în două reprize (primul moment primăvara devreme şi al doilea imediat după legarea fructelor). Dozele de gunoi. - - • Aplicarea odată cu apa de irigare localizată (fertirigare) – constă în dizolvarea anticipată a îngrăşămintelor solubile cu azot. . 3. în diferite fenofaze de vegetaţie.3. Datorită mobilităţii reduse a fosforului şi potasiului concentrarea acestora prin aplicarea în benzi late de 1.în livezile ajunse în perioada de rodire deplină se recomandă administrarea la fiecare 2 ani a dozelor de gunoi menţionate în tabel. În cazul pomilor răzleţi de pe terenurile cu pante mari. Acesta se încorporează în sol printr-o lucrare superficială. se mai aplică următoarele doze de azot substanţă activă în timpul vegetaţiei: . • Aplicarea pe cale foliară – constă în aplicarea prin stropirea pe frunze. fosfor. aplicarea îngrăşămintelor făcându-se odată cu udarea pomilor.anul 4 de vegetaţie 200g/pom Aceste doze se aplică anual în două reprize: 50% primăvara la dezmugurire şi 50% în timpul creşterii intensive a lăstarilor (în luna mai). Epoca de aplicare a îngrăşămintelor Îngrăşămintele organice şi cele minerale cu fosfor şi potasiu se aplică de regulă toamna după recoltare.5. a unor îngrăşăminte simple sau complexe care. administrarea îngrăşămintelor se va realiza pe suprafaţa lucrată din jurul pomilor care trebuie să fie egală cu proiecţia coroanei şi nu mai mică de 7 m². . Îngrăşămintele cu azot se vor administra 1/3 toamna şi 2/3 primăvara.3. 3.până la intrarea pe rod a pomilor. Se recomandă în special în zonele şi anii secetoşi în exploataţiile cu număr redus de pomi. când lăstarii acestora au 8-12 cm lungime se aplică împrejurul fiecărui pom 15-20 g N substanţă activă.

la diferenţierea mugurilor de rod. când pomii sunt epuizaţi de recoltă. prunului) şi ajută la creşterea intensă a lăstarilor. pot conţine şi unele substanţe organice cu rol de stimulare a proceselor metabolice. În plantaţiile pe rod. în cazul livezilor mari şi udarea. iar pe cele uşoare la 0.8. inclusiv pe cele în pantă şi cu relieful frământat. Această metodă poate fi aplicată pe orice fel de teren. Udarea prin picurare constă în umezirea locală a zonei de sol în care sunt extinse majoritatea rădăcinilor active ale pomilor. înainte de umflarea mugurilor. de mare folos pentru sporirea rezistenţei la ger a pomului şi stimularea activităţii rădăcinilor. A doua udare se dă la 10 – 15 zile după înflorit (niciodată în timpul înfloritului.elemente nutritive. Cantitatea de apă care trebuie dată variază după vârsta pomului şi încărcătura cu rod. se execută o lucrare cu discul sau cultivatorul pentru a se astupa brazdele (cu excepţia terenurilor înţelenite). prin administrarea lentă a apei în această zonă. la 0. gutuiul) au nevoie de apă şi în partea a doua a verii. Ultima udare.5 m distanţă de rândul de pomi. în care rădăcinile. părul. deoarece se provoacă scuturarea florilor) pentru a ajuta la creşterea fructelor legate. în livezile mici sau la pomii izolaţi. În cazul livezilor mici cele mai bune metode de irigare sunt: prin brazde trasate de-a lungul rândului de pomi la 0.6 – 0. panta terenului. de fiecare parte a rândului de pomi. părului) sau la întărirea sâmburelui (cazul caisului. piersic etc) au nevoie de mai multă apă primăvara şi în prima jumătate a verii. La un pom în plină rodire se dau 100 – 150 l apă la o udare.0 m distanţă de rând. la aceeaşi distanţă. cireşului şi vişinului). cais. permeabilitatea solului şi mărimea normei de udare. A treia udare se aplică la căderea fiziologică a fructelor (cazul mărului. trebuie să formeze muguri de rod. După ce apa a intrat în pământ. Irigarea livezilor Pentru a suplini insuficienţa apei din sol. în timp ce la unul tânăr numai 60 – 70 l. făcută în jurul trunchiului. brazda se nivelează. iar sămânţoasele (mărul. dar în acelaşi timp. speciile de pomi sâmburoase (prun. la 0. Aplicarea udărilor în livezi se face prin mai multe metode. datorită creşterii prelungite a lăstarilor şi a maturării târzii a fructelor. Este însă obligatorie o udare după recoltarea fructelor. După infiltrarea apei în sol şi zvântarea terenului.8 – 1. prunului (dar nu. creşterea normală a fructelor. piersicului.4 – 0. este căderea frunzelor. apa trebuie să ajungă la rădăcina pomului atunci când are cea mai mare nevoie. În livezile tinere este suficient să se efectueze câte o singură brazdă. cele mai folosite fiind: udarea prin brazde. Utilizarea metodei de udare prin brazde este legată de microrelief. în 50 .0 m una de alta.5 – 1 m de trunchi şi copcă.6 m şi la 1. pentru recolta anului viitor. chiar dacă solul are ceva umezeală. Indiferent de tipul livezii şi metoda de irigare. caisului. de regulă în ziua următoare udării. se trasează mai multe brazde şi anume: pe solurile argiloase grele. Terenul trebuie să fie foarte bine nivelat pentru a asigura brazde uniforme şi cu panta continuă iar lungimea brazdelor în funcţie de permeabilitatea terenului să aibă o lungime de la 50 la 300 m. pentru a împiedica evaporarea apei. o udare la intrarea în pârgă a fructelor (10 – 15 zile înainte de cules) ajută foarte mult piersicului. pomicultorii folosesc irigarea. Prima udare se va da la ieşirea din iarnă. 4. udarea prin aspersiune şi udarea localizată (prin picurare). pe cele mijlocii la 0. Dacă există posibilitatea. înainte de venirea îngheţului. În general. În plantaţiile pe rod. Udarea prin aspersiune – constă în distribuirea apei în plantaţii asemănător ploii naturale cu ajutorul instalaţiilor şi dispozitivelor care funcţionează sub presiune.8 – 1.

LUCRARI DE INTRETINERE SI IRIGARE A SOLULUI Lucrarea 1 Aratură de bază Perioada de executare 2 Toamna. pe rod Pomi pe rod Arbuşti fructiferi pe rod Pomi pe rod 51 .raport cu cerinţele fiziologice ale pomilor. Conductele de udare se amplasează de-a lungul rândurilor de pomi fixându-se. tinere şi pe rod De arbuşti fructiferi şi de pomi. 8 – 12 cm 8 -12 cm Conform tehnologiei culturilor respective 6 – 8 cm Distrugerea buruienilor şi afânarea solului la 4–5 cm Pentru fân (sau ca mulci organic pentru pomi) Simazin ( simadon) 4-5 kg s. agroalimentare.a.4 ori Cosirea ierburilor de pe intervale. tinere şi pe rod De arbuşti fructiferi şi de pomi./ha efectiv tratat Simazin ( simadon) 3-6 kg s. de 4 – 5 ori Praşitul pomilor pe rând sau pe proiecţia coroanei de 3. tinere De pomi. cand buruienile au 1520 cm Tipul plantaţiei 4 De pomi.Aprilie Parametrii lucrării 3 18 ./ha efectiv tratat. sau pe sârma de jos a spalierului.a. tinere şi pe rod Pomi Arbuşti fructiferi De pomi. la diferite înălţimi pe trunchiul pomilor şi spalieri. în funcţie de sistem. inainte de căderea frunzelor Toamna. tinere şi pe rod De arbuşti fructiferi. de 2 ori ( sau 4 -5 ori ) Erbicidare pe rând (exclusiv pe terenurile nisipoase) In perioada de vegetaţie In perioada de vegetaţie Iunie . tinere Mobilizarea solului pe rând (sau pe proiecţia coroanei în livezile clasice) Discuit arătură Semănat culturi praşitoare intercalate.20 cm. la nivelul solului. legume sau leguminoase cu talie mica Cultivarea solului pe intervale. înainte de căderea frunzelor Primavara devreme Martie .a. 12 – 14 cm 10 -14 cm.Iulie In perioada de repaus pe sol curat (preemergent) 800-1000 l/ha In perioada de vegetaţie (postemergent) 300-400 l/ha De arbuşti fructiferi./ha efectiv tratat Caragard (caradon) 4-5 kg s.

Epocile de aplicare a tăierilor la pomi Tăierea pomilor se efectuează. realizarea unui raport optim între mugurii floriferi şi vegetativi. mugurilor şi lăstarilor.2. Tăierea pomilor În sens larg. . întinerirea ramurilor şi a pomilor. Operaţii tehnice folosite la conducerea creşterii şi fructificării pomilor Conducerea creşterii şi fructificării pomilor se realizează prin două grupe de operaţii tehnice: . În fermele pomicole specializate este necesar ca tăierea să fie începută toamna.formarea unor elemente de schelet suficient de solide. ţesuturile din apropierea rănilor neprotejate cu mastic pot suferi ( formează scurgeri de clei ).realizarea unui raport favorabil între procesele de creştere şi de fructificare . înclinare arcuire. decât în cazuri speciale. piesic. migdal. cu 300-400mc/ha Cais si piersic Celelalte specii de pomi şi arbuşti fructiferi 5. Prin aplicarea tăierilor se urmăresc următoarele obiective : .tăieri propriu – zise. . mai ales la speciile sâmburoase sensibile la ger (cais. 5. Dacă tăierea se face în perioadele cu geruri puternice.îmbunătăţirea regimului de lumină în coroană . la pomi se urmăresc mai multe scopuri: rărirea coroanelor. deşi sunt urmate de o cicatrizare mai bună a rănilor. axului tulpinii. . efectuarea de incizii şi crestături. Prin tăieri. . întrucât se soldează cu o risipă de substanţe de rezervă care au migrat din rădăcini.operaţii de modificare a poziţiei ramurilor şi a direcţiei de creştere a lăstarilor (dresare. Tăierile” în verde” se referă la lucrările din tot cursul vegetaţiei. corespunzătoare ca număr şi repartizare în spaţiu sistemului de coroană adoptat .1. .August 3-6 udâri a 500mc/ha 2-3 udări în perioadele secetoase. la volumul optim necesar pentru mecanizarea lucrărilor în plantaţii 5. .garnisirea cât mai uniformă a acestui schelet cu ramuri de semischelet şi de rod . cireş ). .menţinerea coroanelor. De aceea este indicat ca în perioadele cu geruri mari tăierile să fie suspendate. 52 . după umflarea mugurilor. limitarea extinderii tulpinii pe orizontală şi verticală.obţinerea unor producţii mari şi de calitate superioară de la un an la altul . ramurilor. torsionare). care constau din scurtări şi suprimări totale de tulpini. Tăierile propriu –zise.grăbirea fructificării pomilor . Tăierile efectuate primăvara târziu. precum şi a realizării unui raport favorabil între pocesele de creştere şi de fructificare. după formarea lor. după căderea frunzelor şi să continue în zilele favorabile din perioada de repaus a pomilor. în principal în perioada repausului vegetativ (tăierea ”în uscat“sau de iarnă). “tăierea pomilor” cuprinde totalitatea intervenţiilor ce se fac asupra trunchiului.Irigarea plantaţiilor când IUA scade sub 30% Mai . formării şi întreţinerii coroanei. ramuri şi lăstari. între procesele de creştere şi de fructificare. în vederea proiectării. nu pot fi recomandate. obţinerea unor ramificaţii în puncte obligate. trunchi şi ramuri spre muguri.

Inciziile transversale se execută fie înainte de pornirea vegetaţiei. Crestarea este o tăietură în coajă şi puţin în lemn. moderată. pentru a favoriza creşterea lăstarului de prelungire. care se face primăvara devreme sau la începutul umflării mugurilor. Scurtarea puternică a ramurilor anuale este contraindicată la pomii tineri. longitudinale sau inelare. fie în fenofaza de creştere intensă a lăstarilor. cu condiţia ca aceasta să aibă la bază un diametru egal cu cel puţin 1/2 din diametrul ramurii – mamă la locul de inserţie. eventual şi câţiva lăstari de vigoare mijlocie în porţiunea bazală a ramurii. Aceeaşi incizie. pentru restabilirea creşterilor vegetative. care sunt depozitate în rădăcini. Scurtarea slabă a unei ramuri anuale viguroase. Inciziile sunt operaţii care se fac numai în scoarţă.Reacţia ramurilor anuale la operaţia de tăiere (scurtare). circulare. concurente). Scurtarea mijlocie (moderată) a unei ramuri anuale viguroase (cu circa 1/2 din lungime) dă rezultate mai bune ca precedenta. organele rămase deasupra întârzie creşterea. deoarece planta porneşte în vegetaţie pe seama substanţelor de rezervă. are ca rezultat pornirea în creştere a tuturor mugurilor rămaşi pe ramură. Această scurtare se poate face fie deasupra unei ramuri – fiice. are ca efect stimularea creşterii. Dacă inelarea se face înainte de pornirea în vegetaţie. debilitate sau prea viguroase şi cu un unghi de inserţie prea mic ( nu este posibilă corectarea acestui unghi). datorită faptului că în perioada de vegetaţie activă organele pomului sunt alimentate cu substanţele sintetizate în frunze. Ele pot fi transversale. sunt oprite la nivelul inelului. rezultă un lăstar terminal potrivit de viguros. organele învecinate. Prin suprimarea unor ramuri. devenind ramuri de rod. depinde de intensitatea acesteia (puternică. în mersul lor ascendent. a cărei creştere trebuie stimulată. Inciziile inelare sunt de fapt incizii transversale. Suprimare totală (“la inel”) a ramurilor anuale şi multianuale se impune când ele sunt prea dese. Suprimarea (‘’orbirea’’) mugurilor constă în înlăturarea a 2 – 4 muguri situaţi sub cel terminal (la vârful şarpantelor). datorită faptului că substanţele de rezervă. Scurtarea ramurilor anuale viguroase se face întotdeauna cu 2 -3 mm deasupra unui mugur vegetativ ( fără a se lăsa cep ). Tăierea de reducţie (tăierea în lemn vechi ) constă în scurtarea ramurilor mai vechi de 1 an. în scopul trezirii lui la viaţă. se poate utiliza la pomii în declin. Se obţin 3 -4 sau mai mulţi lăstari viguroşi sau foarte viguroşi spre vârf. rău plasate (pe partea superioară sau inferioară a şarpantelor. Se mai poate efectua şi deasupra unei ramuri slabe. câţiva lăstari subterminali de vigoare relativ slabă. primesc mai multă lumină şi hrană şi sunt stimulate în creştere. deasupra unui mugur dormind. are un efect stimulativ redus asupra creşterii . înlăturând 1/4 până la 1/3 din lungimea ei. precum şi de vigoarea şi poziţia ramurii care se scurtează. în formă de semilună. 53 . îndepărtând 2/3 până 3/4 din lungimea ei. iar cele situate dedesubt prosperă. slabă). Scurtarea puternică a unei ramuri anuale viguroase şi cu un unghi de inserţie mai mic de 45º. Incizia opreşte circulaţia lor şi le dirijează spre lăstarul de deasupra inciziei. în sensul că se obţin 2-3 lăstari viguroşi spre vârf şi mai mulţi lăstari de vigoare mijlocie şi slabă spre bază care devin ramuri roditoare. trunchi şi în ramurile principale. duce la întârzierea pornirii acestora în creştere. aplicată dedesubtul unui lăstar în faza creşterii lui intense. Când incizia transversală se aplică înainte de pornirea vegetaţiei sub un mugur sau ramură anuală. fie întruna din zonele cu muguri dorminzi. iar restul lăstarilor rămân foarte scurţi. care circulă în sens descendent.

ci numai ramuri de semischelet şi de rod. Operaţiile de modificare a poziţiei ramurilor şi a direcţiei de creştere a lăstarilor (dresarea. El se aplică. au efecte favorabile: îmbunătăţirea regimului de lumină din coroană favorizarea diferenţierii elementelor de schelet şi semischelet. Plivitul constă în suprimarea totală (de la inel ) a lăstarilor de prisos. Arcuirea are următoarele efecte favorabile: încetarea sau reducerea creşterii în lungime. pentru a ocupa spaţiul liber dintre şarpantele inferioare ale pomilor vecini. prin care ramurilor şi lăstarilor li se măresc unghiurile de inserţie. Şarpantele formează cu axul palmetei unghiuri de 45-55º. Sisteme de coroană pentru livezi intensive Palmeta etajată (regulată) cu braţe oblice are un ax central. cu coroana în curs de formare. palisându-se de prima sârmă a spalierului. în toate cazurile când unele ramuri (respectiv lăstari) au creştere prea viguroasă. Inclinare este operaţia opusă dresării. în loc să fie suprimaţi. 54 . Şarpantele aceluiaşi etaj pot fi formate din muguri succesivi sau distanţaţi cu 8 -12 cm. grăbirea formării coroanei şi a fructificării. prinse pe bulumaci distanţaţi la 20 cm unul de altul. torsionarea). garnisirea foarte bună şi rapidă cu formaţiuni fructifere scurte. axul palmetei şi şarpantele se dezvoltă mai bine. vertical. Ciupitul se face când lăstarii au o lungime de 20 -30 cm. în vederea temperării creşterii. având în vedere să nu rezulte o curbură prea pronunţată şi depărtată mult de axul ramurii mamă. Se aplică pomilor tineri. arcuirea. Prin operaţiile de ciupit şi plivit nu se va suprima mai mult de 20 -30 % din frunzişul pomului. în vârstă de 1-4 ani. Cea mai convenabilă înclinare este de 45-55º. Dresarea ramurilor şi lăstarilor constă în aducerea lor în poziţie verticală. lăstarilor viguroşi. de regulă. uşor de întreţinut. Ramurile anuale şi lăstarii care nu sunt necesari la formarea coroanei. tipul de fructificare şi alţi factori. Deşi aceste lucrări reduc din suprafaţa aparatului foliar. cu scopul de a favoriza creşterea.Ciupitul lăstarilor constă în suprimarea vârfului erbaceu. care nu sunt necesari pentru formarea elementelor de schelet. Distanţele dintre etaje variază de la 60 cm până la 130 cm în funcţie de vigoarea soiului şi portaltoiului. Torsionarea şi îndoirea ramurilor anuale şi a lăstarilor se practică la pomii tineri atunci când se impune conservarea la maximum a frunzişului. datorită unei creşteri vegetative prea intense. înclinarea. când aceştia au o lungime de 5 -6 cm.3. Arcuirea trebuie efectuată de la axul pomului către exterior şi de sus în jos. Pe şarpantele din etajele II-IV nu se lasă subşarpante. Dresarea este defavorabilă diferenţierii mugurilor florali. ci numai să crape longitudinal. Ciupitul şi plivitul lăstarilor se aplică pomilor tineri. ca să nu se rupă. Primul etaj este inserat la 50-70 cm de la nivelul solului. Pentru conducerea corectă a pomilor este necesară instalarea unui spalier cu trei sârme. în general slabă. în curs de formare şi devine necesară când ramurile de shelet au unghiuri de inserţie prea mari sau de creştere neechilibrată. în caz contrar. Fiecare şarpantă din etajul I are două subşarpante. 5. Arcuirea unor ramuri anuale lungi şi a unor lăstari viguroşi este justificată şi indicată la soiurile de pomi care. deasupra ultimei frunze care a atins dimensiuni normale. intră târziu în perioada de rodire. În al doilea caz. dar ea poate ajunge până la orizontală sau chiar sub orizontală. fiind specifică pomilor tineri. care se conduc orizontal. datorită poziţiei lor apropiată pe verticală . cu deosebire atunci când sunt conduşi în garduri fructifere. pentru a rezulta un gard fructifer cât mai îngust. rădăcinile vor fi subnutrite şi pomii pot intra în dezechilibru fiziologic. se răsucesc de la bază. cu scopul de a tempera creşterea lor şi a le grăbi fructificarea. pe care se află 3-4 etaje a câte două şarpante opuse şi orientate oblic pe direcţia rândului. stimularea procesului de diferenţiere a mugurilor florali şi deci grăbirea fructificării.

rezultă o coroană conică. În mai –iunie. Pe fiecare şarpantă se lasă câte două subşarpante. care se lasă intacţi. deasupra unui mugur. ci alternativ câte una. 5. pentru a forma primele şarpante. În acest al doilea caz ramurile anticipate se lasă intacte. Fusul . Ceilalţi lăstari se suprimă. pomii sub formă de vergi se scurtează la 70-85 cm.tufă (Spindelbusch) are un ax central pe care se inserează în spirală 10 -16 şarpante. dispusă la maximum 60 cm. La plantare. În anul plantării nu se face nici o intervenţie în verde. când lăstarii au 15 -20 cm. la înălţimea de 150 cm. formând între ele romburi.Palmeta neetajată (neregulată) cu braţe oblice diferă de precedenta prin faptul că şarpantele nu mai sunt dispuse câte două în etaje. fără mijloc de susţinere. care se taie la inel. plus lăstarul de prelungire a axului. în aşa fel ca între ele să rezulte în unghi de deschidere de 8090º. Următoarele două şarpante au punctele de inserţie pe ax la 90 cm. ci numai ramuri de semischelet şi de rod. Şarpantele formează cu verticala unghiuri de 40-45º. orientaţi în sens opus. de la sol. iar ceilalţi 2 la 12-30 cm unul de altul. Pentru a favoriza creşterea celor trei lăstari. distanţate pe ax la 30 cm. de la sol. Trunchiul are înălţimea de 30-50 cm. În mai-iunie. pomul este scurtat la 60 cm ( din care 40 cm pentru trunchi). orientaţi pe direcţia rândului. pentru a forma 55 . varga se taie la 40 cm. subţire. după care urmează ramuri de semischelet scurte şi ramuri de rod dispuse direct pe ax. Vasul întârziat aplatizat (piramida întreruptă aplatizată) are 3-4 şarpante. După plantare. Şarpantele sunt dirijate orizontal. Primul din lăstarii laterali se lasă la 50-60 cm de la nivelul solului. cu punctele lor de inserţie distanţate la 12-30 cm. de o parte şi de alta a axului coroanei. Când lăstarii au 20-25cm se aleg 3 dispuşi în spirală. braţele palmetei se dirijează sub un unghi de 45-55º faţă de ax. Întrucât ramurile laterale descresc ca lungime de la bază spre vârful pomului. Braţele se încrucişează cu ale pomilor vecini. se scurtează la 80 cm de la nivelul solului. pentru a favoriza circulaţia agregatelor. Pe şarpante nu se găsesc subşarpante. Ultima şarpantă se suprapune peste prima şarpantă. din care doi pentru braţele palmetei. fiind garnisite numai cu ramuri de semischelet şi de rod. încât între şarpantele suprapuse de aceeaşi parte a axului distanţele sunt de 50-60 cm. pe direcţia rândului. iar cel de al treilea pentru prelungirea axului. Restul lăstarilor se torsionează sau se ciupesc la 2-3 frunze de la bază. Sisteme de coroană pentru livezi superintensive Fusul subţire prezintă un ax central conic şi cotit. După plantare. se ciupesc de asemenea foarte scurt ( la 23 frunze de la bază) şi lăstarii anticipaţi care apar pe ei. Palmeta simplă. iar cei cu ramuri anticipate la 80 -100 cm.4. pe care se află 3-4 ramuri de schelet permanente la partea inferioară. se utilizează la noi în cultura pirsicului (gard fructifer îndesit cu distanţe de plantare de 4 x 2 m = 1250 pomi la ha). de la suprafaţa solului. La plantare varga. Această palmetă are 10-12 şarpante. cu punctele lor de inserţie distanţate pe ax la 25-30cm. când lăstarii au 15-20 cm. şi respectiv 120 cm. se orientează pe direcţia rândului. de la nivelul solului). Ea se leagă de un tutore instalat înainte de plantare. Gardul belgian este un cordon cu două braţe oblice dispuse în V. În august. fiecare braţ formând cu verticala un unghi de 45º. Acestea se dirijează puţin oblic faţă de direcţia rândului. se aleg doi cu poziţie laterală. Pe braţe se lasă numai semishelet foarte scurt şi ramuri de rod. exceptând pe cele situate pe trunchi ( 40 cm. eventualele ramuri anticipate se taie la doi muguri de la bază. pe direcţia rândului şi sub un unghi de 50-60º faţă de verticală. se aleg trei lăstari. Prima şarpantă. Trunchiul are o înălţime de 40-50 cm. cu excepţia a 9 -10 lăstari anticipaţi necesari pentru fructificare în anul următor.

LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE A POMILOR ŞI ARBUŞTILOR Lucrarea 1 Tăieri de formare a coroanelor sau a tufelor Tăieri de întreţinere şi fructificare (inclusiv eliminarea drajonilor) Operaţii în verde (inclusiv eliminarea drajonilor) Perioada de executare 2 Martie . nuc.aprilie Parametrii lucrării 3 Potrivit formelor de coroană adoptate prin proiect Se normează încărcătura cu muguri de rod a pomilor şi arbuşti fructiferi Luminarea şi aerisirea coroanei Tipul plantaţiei 4 Plantaţii tinere de pomi şi arbuşti fructiferi Măr. migdal şi cais Plantaţii de pomi şi arbuşti fructiferi tinere şi pe rod Noiembrie – aprilie Noiembrie – martie Martie .5 -4 m între rânduri şi de 0. nuc şi castan. cireş. altoite pe M9. Înălţimea gardului fructifer este de 2. sau M106.0. piersic. cais. când cei doi lăstari au o lungime 70-80 cm. păr. prelungirile braţelor se scurtează la 60-80 cm.6 . precum şi la celelalte specii la care s-au executat Martie 56 . În luna august.braţele. Vişin. în vederea normării acesteia prin tăieri Idem Speciile 4 Măr. vişin. Arbuşti şi alun. iar dintre ramurile laterale se reţin necesare pentru a deveni ramuri de rod. castan.iulie LUCRĂRI DE EVALUARE ŞI PERIOADA DE EXECUTARE Lucrarea 1 Prognozarea producţiei Perioada de executare 2 Noiembrie Scopul lucrării 3 Stabilirea încărcăturii cu muguri de rod pentru anul următor. programate pentru executarea tăierilor din toamnă Persic. iar restul lăstarilor se suprimă. pentru a se garnisi mai bine.8 m pe rând. se înclină sub un unghi de 45º legându-se de sârmele spalierului. gutui. Distanţele de plantare sunt de 3. alun şi arbuşti fructiferi. păr.aprilie Iunie . migdal.5 -3 m şi se utilizează pentru soiurile de măr de vigoare slabă şi mijlocie. pentru părul altoit pe gutui şi pentru piersic. M26. În primăvara următoare. cireş. prun.

5 Tăieri de formare. cu 2-3 etaje. bilateral alternative.Preelevarea producţiei La înflorire Evaluarea producţiei După căderea fiziologică a fructelor pe specii Cu 10 – 15 zile înainte de declanşarea recoltării pe fiecare specie Evaluarea definitivă a producţiei Pentru prognozarea orientativă a recoltei Stabilirea orientativă a producţiei probabile de fructe Stabilirea definitivă a producţiei de fructe după metodologia prevăzută în Decretul 77/1986 şi a mediei greutăţii fructelor pe specii şi soiuri tăierile până în luna martie La toate speciile La toate speciile La toate speciile 5. realizată prin tăieri şi palisări în perioada repausului de vegetaţie. fructificare pentru pomi şi arbuşti fructiferi Livadă semiintensivă Soiuri de măr: standard/ A2 sau frac Distanţă: 6/4m. având şarpantele de schelet cu ramificaţii secundare laterale. fără spalier. 57 . întreţinere. Coroană conic trunchiată. pe pante.

pe pante. fără spalier. realizată prin tăieri în perioada repausului de vegetaţie. Coroană conic trunchiată. x0x0 = taiere de eliminare a unei ramuri anuale. Livadă Semiintensivă Soiuri de măr: spur/ A2 sau franc Distanţe: 5/3m. cu 2-3 etaje. c-d = ramură anuală aplecată la orizontală. a = inclinare de ramura şarpantă prin legare. 58 . având şarpantele cu ramificaţii secundare bilateral alternative. e = înclinare a 3 ramuri anuale de schelet cu 3 vergele legate între ele la locul de întălnire a acestora.Legenda: T = scurtare de ramura de 1 an. b = inclinare de ramură şarpantă prin căluş sau stachetă cu cuie la capete.

Eliminarea de ramură cu foarfeca. pentru eventuala subordonare sau ramificare. . 59 .Legenda: ~ Scurtarea de ramură cu foarfeca.

= formatie de legarea la sarmele spalierului. Palmeta cu braţe oblice. avand sarpantele de schelet cu ramificatii secundare laterale. = formatie de rod de 3 ani.Livada intensivă Soiul de măr: standard/ MM 106. rod de 2 ani. realizata prin taieri si palisari in perioada repausului de vegetatie. Legenda: = taieri de scurtare si de eliminare a ramurilor de 1 an. = directia de inclinare a ramurilor de 1-2 ani. bilateral alternative. 60 . cu = formatie de rod de 1 an. = pozitia ramurilor dupa inclinare. Distanţa: 4/3 m. pe spalier cu 4 sârme.

Distanta: 4/3 m. bilateral alternative. Palmeta cu brate oblice. 61 . pe spalier cu 4 sârme.Livada intensivă Soiul de măr: standard/ MM 106. realizata prin taieri si palisari in perioada repausului de vegetatie. avand sarpantele de schelet cu ramificatii secundare laterale.

= formatie de rod de 1 an. cu = formatie de rod de 3 ani. cu sau fara mijloace de sustinere. Coroana fus-tufa. = directia de = formatie de = pozitia ramurilor dupa inclinare. legarea la sarmele spalierului. cu axul garnisit pe toata lungimea.5-3.Legenda: = taieri de scurtare si de eliminare a ramurilor de 1 an. rod de 2 ani. inclinare a ramurilor de 1-2 ani. Livada intensiva Soiuri de mar: M 26 sau MM 106. cu sarpantele realizate prin dresaj in unde si prin taieri in perioada repausului de vegetatie. Distanta: 4.0-4.5/ 2. 62 .5 m.

63 .

64 .

65 .

66 .

67 .

68 .

69 .

6. Vinete de Italia Anna Spath . Anna Spath 70 . Soiuri propuse pentru cultura păr Soiuri cultivate Aniversarea Bella di Giugna Doina Napoca Republica Abatela Fetel Beurre Bosc Cure Williams Trivale Soiuri polenizatoare Williams şi Untoasă de Gioagiu Cedrata Română Williams şi Untoasa de Gioagiu Williams şi Republica Williams şi Passe Crassane Willians şi Beurre Gifford Williams şi Conferance Williams şi Beurre Bosc Beurre Bosc şi Posse Crassance Napoca şi Williams 6. Anna Spath Agen .3.) Mare >200 Sept-dec 18-20 7 Generos Mijlocie 160-180 Sept-martie 25-30 8 Florina Mare 150-180 Sept-april 30-40 9 Granny Smith Mijlocie 170-180 Oct-april 25-30 10 Ionathan Mijlocie 140-160 Sept-april 20-25 11 Golden Delicious Mijlocie 160-200 Sept-april 25-30 12 Starkinson Submijlocie 150-180 Sept-april 25-30 6. Agen Agen . Stanley Anna Spath . Vinete de Italia Stanley . Vinete Româneşti Stanley . Stanley Vinete de Italia . Anna Spath . Silvia .2. Soiuri propuse pentru cultura prun Cultivate Agen Anna Spath Grand Prix Stanley Tuleu gras Tuleu timpuriu Vinete de Italia Centenar Silvia Polenizatori Anna Spath . consum 1 Romus 3 (Vf) Mijlocie 125-135 Aug-sept 25 2 Prima (Vf) Supramijlocie 130-150 Sept-dec 25-30 3 Pioner (Vf) Submijlocie 140-150 Sept-ian 25 4 Mijlocie 160-180 Oct-april 30 5 Mutsu (crispin) Mare >250 Oct-april 30 6 Voinea (Vf.1. Soiuri propuse 6. Stanley . Anna Spath Stanley . Soiuri propuse pentru cultura măr SOIURI de MĂR aflate la înmulţire în pepinierele din România altoite pe M106 Soiul Câteva caracteristici Vigoare pom Mărimea Epoca de Producţie fructelor – recoltare şi To/ha gr.

0 63.2 Subst. Hedelfinger 71 . Ramon Oliva Stella. Silvia Silvia .4 20. Hedelfinger Germersdorf.3 6.5 19.5.8 49.6. Soiuri propuse pentru cultura cireşului Soiuri de cireş cultivate Bigarreau Moreau Ramon Oliva Negre Bistriţa Van Pietroase de Cotnari Germersdorf Polenizatoare Stella. Stanley Valor .Pescăruş Record Ialomiţa Albatros 6. Prot % 16. Agen . Agen .3 19. Anna Spath Fruct mărimea gr. Anna Spath . 12 14 12 13 13 Miez % 49. Soiuri propuse pentru cultura cais Soiuri de cais Mari de Cernad Dacia Mamaia Comandor Selena Sirena Favorit Salmona Uniserta Royal 6.3 63.4 45. Soiuri propuse pentru cultura nuc Pentru plantaţii clasice Sibesel precoce Geoagiu 65 Sebesel 44 Germisara Orăştie Suseta Pestesani Bratia Pentru plantaţiile semiintensive Sarmis Mihaela Roxana M 06 R Valcor Valmit Valrex Agen . Agen .5 52. Stanley Silvia .5 64. Van Germersdorf. Rainer Ramon Oliva Ramon Oliva.8 Grosimi % 68.4.

. . Bereczki. foarte productiv. . produce abundent şi constant.Soi de vigoare mijlocie. . dăunători şi ger. globulos. Aurii. Din cele opt soiuri admise la înmulţire în România. .Soi vechi. Pulpa este potrivit de suculentă. .Rezistent la boli şi ger.Perioada de consum: octombrie . intră timpuriu pe rod. cu gust dulce-acrişor. . rustic. suprafaţă netedă. circa 80% sunt româneşti şi anume: Moldoveneşti. . pieliţă netedă. reprezentate de soiuri şi selecţii autohtone şi străine. De Mosna. semidulce. fină. originar din Turcia.Perioada de consum: octombrie .Fructul are o greutate medie.Fructul este mare sau foarte mare. .decembrie. galben portocalie. Portaltoiul folosit la înmulţire este gutuiul tip A. lucioasă. piriform.ianuarie. . .Soi românesc. .Fructul este mijlociu. intra timpuriu pe rod. Hedelfinger Sam Jubileu 30.7.noiembrie. placută la gust. Pulpa este suficient de suculentă.Soi vechi.Bing Sam Compact Larnbest Armonia Van. cu gât alungit. 72 Moldoveneşti Aromate Bereczki De Constantinopol .Rezistent la boli. Soiurile de gutui sunt autofertile şi nu necesită polenizatori.Soi românesc. formeaza coroană rară. . rustic. care imprimă soiurilor vigoare mică. Are perioada de vegetaţie lungă. . este productiv. formează coroană globuloasă.Sensibil la boli. Pulpa suculentă. Aromate.Perioada de consum: septembrie . Pepiniera Sarca a produs circa 130 mii gutui din soiurile omologate după 1990. este foarte productiv. Pulpa este galbuie.Perioada de consum: octombrie . . cu coaste largi.Rezistent la boli şi ger. .Soi de vigoare mijlocie. Stela.Fructul este mare. Van 6. intens aromată. puţin acidulată şi plăcut aromată.noiembrie. dulce-acidulată. uşor alungit. Mălăieţe.Soi de vigoare mijlocie. . . Soiuri propuse pentru cultura gutui In fondul de germoplasmă organizat în România există circa 78-80 genotipuri de gutui. Hedelfinger Germersdorf. .Soi de vigoare mare. De Huşi. precocitate şi productivitate mare. cu 5 coaste evidente. fără coaste şi de culoare galben-limonie. cu gust bun şi aromă puternică. de formă ovoid-alungită sau piriformă cu un mamelon peduncular brun cenusiu şi suprafaţa neuniform costată. Fructele se scutură uşor din pom şi au o perioadă scurtă de păstrare. Rubin. originar din Romania. . forma sferic-turtită.

A.A.U.Perioada de maturare: sfarsitul lunii iunie-inceputul lunii iulie. . de culoare oranj cu roşu. . coroana globuloasa. foarte productiv. Formează multe fructe gemene. .Pomul semiviguros. ovoid. . .Pomul este de vigoare mijlocie. placută. pulpă consistentă.Fructul este mic spre mijlociu (40-42 g).U. rezistent la bacterioză. cu fructificare preponderentă pe ramuri mijlocii. pulpa portocalie. galben-portocaliu acoperit cu roşu-carmin. fin aromată. ferma. . semiconsistentă.Soi originar din S.Pomul viguros. rezistent la gerurile de revenire din primăvară. sensibil la Clasterosporium. .Soi originar din S. Soiuri propuse pentru cultura piersic .Fructul este mare (70-75 g). . pulpa este galbenă. mediu productiv. oblong-eliptic.începutul lunii august. cu înflorire timpurie.Pomul viguros.Soi originar din Italia. cu plasticitate ecologica buna.inceputul lunii august.A. ovoidal. sferic. asimetric.A. . . . . mediu rezistent la Monilinia si Clasterosporium. mediu productiv. . portocaliu. . .U. productiv. sensibil la ger şi Taphrina. . . sferic. pulpa consistentă cu gust plăcut. parţial autofertil. usor aplatizat. . . .6. galben-auriu cu rosu pe partea insorita. pulpa galbena. . .Fructul este mijlociu (140 g).cel mai timpuriu soi.U. cu gust dulce-acrisor. 73 Goldrich Umberto Tudor Favorit NJA 42 Cardinal Redhaven .Pomul semivigu-ros. pulpa este portocalie. coroana invers-piramidala. . productiv. rezistent la ger. mediu consistenta. suculenta.Fructul este mare spre foarte mare (80-90 g).Perioada de maturare: prima decadă a lunii iulie. de calitate mediocră. cu roşu pe partea însorită. inflorire timpurie. rezistent la ger. porotocaliu cu rosu-carmin pe partea insorita. autosteril.Pomul semiviguros.Soi originar din Romania.Perioada de maturare: sfarşitul lunii iulie . cu flori campanulate. productiv.Fructul este mijlociu (65 g). mediu rezistent la Monilinia. neaderenta.Pomul semiviguros. sensibil la ger şi Taphrina. inflorire tarzie.Perioada de maturare: sfarsitul lunii iulie . aderenta la sâmbure. . . portocaliu cu roz pe partea însorită. cu coroană globuloasă.Perioada de maturare: prima jumătate a lunii iulie.Soi originar din S. cu coroana conică.Perioada de maturare: prima decadă a lunii iunie .Soi originar din Romania. productiv. fada. sensibil la boli. cu slabe infiltraţii roşii sub epiderma. cu fructificare preponderenta pe buchete de mai. ovoidal.Soi originar din S.Fructul mijlociu (55-60 g).8.

sensibil la Coccomyces şi Monilinia. . . Sâmburele crapă uşor. rezistent la ger şi secetă. Soiuri propuse pentru cultura visin Visinul este o specie care se înmulteşte destul de greu având în vedere lipsa portaltoilor vegetativi atât pe plan mondial cât şi în România. sferic. .Fructul este mic (60-65 g).Perioada de maturare: a treia decadă a lunii iunie-prima decadă a lunii iulie. .Fructul mijlociu (160 g).Fructul este mijlociu spre mare (160 g).. rezistent la ger. foarte productiv. florile de tip rosaceu. lucioasă. seceta şi boli. . galben. . productiv.prima decadă a lunii iulie.Perioada de maturare: prima decadă a lunii septembrie. . galbenăverzuie.9.Fructul este mare (200 g). roşu-vişiniu. . . . . simetric. acoperit 3/4 cu roşu-viu.U. pulpa galbenă. galben portocaliu.A.Pomul viguros. neaderentă.Maturitatea de recoltare: sfârşitul lunii iunie-începutul lunii iulie .Pomul semiviguros.Soi originar din România. . galben-oranj. suculentă. . pulpă şi sucul colorate. fermă. semiaderentă.Perioada de maturare: a doua decadă a lunii iulie. . fructifică preponderent pe ramuri plete.Pomul de vigoare mijlocie. productiv. sferic uneori uşor mamelonat. . pulpa galbenă cu infiltraţii roşii în jurul sâmburelui. coroana invers-piramidală. neaderentă. flori campanulate. acoperit 70-80% cu roşu. neaderentă. pulpa este fermă.Soiul este precoce. cu plasticitate ecologică ridicată. cu slabe infiltraţii în jurul sâmburelui. acoperit 3/4 cu roşu.Soi originar din S. acoperită 2/3 cu roşu-rubiniu.Soi originar din România. .Pomul de vigoare supra-mijlocie. placută la gust. pulpa alb-galbuie.Perioada de maturare: a treia decadă a lunii iulie.U. placută la gust.Perioada de maturare: decada a doua a lunii iunie . sensibil la Taphrina şi Fusicladium. . cu coroana semiglobuloasa.Fructul este mijlociu (120 g). cu infiltraţii roţii în jurul sâmburelui. cu epiderma subţire. .Fructul este mijlociu (5 g). mediu rezistent la ger şi boli. . Este autofertil şi cu mare plasticitate ecologică. flori de tip rozaceu ce infloresc timpuriu.Pomul viguros. aromată. . alb-gălbui cu roşu. dulce.Soi originar din S. suculentă. . sferic. Southland Springold Superba de toamna Cora 6.Soi originar din România. sferic. fermă semiaderentă la sămbure.Soi de nectarine originar din Romania. cu pulpa galbenă.A. productiv. pulpa galbenă suculentă. . sferic. productiv. aromată.Pomul de vigoare submijlocie. sferic. . cu fructificare 74 Nana Ilva .

preponderentă pe ramuri lungi. Soiul este semiprecoce, autofertil, productiv, rezistent la ger şi mediu rezistent la secetă, sensibil la Coccomyces. - Fructul este mijlociu (5,8 g), sferic, roşu-lucios, cu pulpa colorată, suculentă, acidulată. - Maturitatea de recoltare: sfârşitul lunii iunie-începutul lunii iulie - Soi originar din S.U.A.. - Pomul de vigoare mică, cu coroana globuloasă, cu fructificare preponderenta pe ramuri mijlocii. Soiul este precoce, productiv, rezistent la ger şi boli, autofertil. - Fructul este mijlociu spre mare (5,5 g), sferic, usor alungit, vişiniu-inchis, cu pulpa intens colorată şi gust astringent. - Maturitatea de recoltare: decada a doua şi a treia a lunii iulie. - Soi originar din Romania. - Pomul de vigoare mijlocie spre mare, cu coroana piramidala, cu fructificare predominanta pe ramuri scurte şi mijlocii. Soiul este foarte productiv, semiprecoce, rezistent la ger, mediu rezistent la secetă. Este bun polenizator. - Fructul este mijlociu, sferic sau sferic-turtit, roşu-cărămiziu, cu pulpa roşie, gust plăcut. - Maturitatea de recoltare: sfârşitul lunii iulie.

Northstar

Mocăneşti 16

- Soi originar din Germania. - Pomul de vigoare mică-mijlocie, cu coroana sferic-turtită, cu fructificare preponderentă pe ramuri mijlocii. Soiul este autofertil, foarte productiv, rezistent la ger, sensibil la boli. Schattenmorelle - Fructul este mijlociu (4,5-5 g), ovosferic sau larg cordiform, vişiniu-închis până spre negru la supramaturare, cu pulpa şi sucul colorate. Pedunculul este bine prins de fruct. - Maturitatea de recoltare: decada a doua a lunii iulie. - Soi originar din România. - Pomul de vigoare medie, cu coroana globuloasă şi fructificare preponderentă pe buchete de mai. - Fructul este mijlociu (5,5-6 g) spre mare, turtit la bază, roşu-vişiniu, lucios. Pulpa este roşie-vişinie, suculentă, mediu consistentă, cu sucul colorat. Este asemănător cu soiul Crişane. - Maturitatea de recoltare: decada a doua a lunii iunie.

De Botoşani

6.10. Soiuri propuse pentru cultura cătină Denumirea soiului Şerpeni Ţara de origine Menţinătorul soiului 1037 Anul înregistrării Anul reînscrierii (radierii) 2000

R

1984

75

6.11. Soiuri propuse pentru cultura alun Denumirea soiului Cozia Romavel Tonda delle Langhe Uriaşe de Halle Vâlcea 22 Maturitatea (luna/decada) IX/1 IX/1 IX/1 IX/3 IX/1 Ţara de origine R R I D R Menţinătorul soiului 1052 1052 1037, 1052 1037, 1052 1052 1980 Anul înregistrării 1987 1991 1958 1999 1999 1996 Anul reînscrierii (radierii)

6.12. Soiuri propuse pentru cultura arbuştilor fructiferi Lista speciilor, soiurilor şi selecţiilor de perspectivă existente la înmulţire la ICPP Piteşti şi în reţeaua Staţiunilor pomicole Nr . SPECIA crt Soiul - selecţia . 1 2 1 Coacăz negru Record 35 Perla neagră Abanos Tsema Tenah Blackdown Bogatyr Tinker 2 Coacăz roşu Roşu timpuriu Abundent Jankheer Van Tets Rondom Red Lake Laxton’s Houghton Castle Elita DV4 3 Coacăz alb Mărgăritar Blanka 4 Agriş Zenit Originea Mărimea fructului gr. 4 0,8 0,7 mijlocie 0,9 1,0 0,9 0,9-1,0 0,8 0,6-0,8 mijlocie mijlocie medie 0,6 0,7 0,5 0,5 mijlocie mijlocie 5,1 Producţia posibilă pe Pe ha plantă to kg 5 6 1,3 1,6 1,8 4,0 4,2 10-12 4-9 4-6 4-5 4,5 6,0 6,3 3-6 4,0 4-6 6-7 7-8 15-16 15-17 -

3 SCPP Fălticeni SCDP Cluj ICPP Piteşti Olanda Olanda Anglia Rusia Anglia România România Olanda Olanda America America Anglia SCPP Cluj România Cehoslovacia România
76

5

6

Someş Careless Rezistent de Cluj White Smith Houghton Seedling Whinham’s Industry Mourers Samling Jubiliar Afin Simultan Pemberton Heerma Azur Safir Lax Compact Augusta Ivanhoe Coville Delicia Trandafiri pentru petale Rosa Damascena Rosa centifolia

România Anglia România Anglia America Anglia Germania ICPP Piteşti America Germania ICPP Piteşti ICPP Piteşti ICPP Piteşti ICPP Piteşti ICPP Piteşti America America ICPP Piteşti

5,1 8,2 3,2-5 3,8 1,5-1,7 5,2 7,0 4,4 mijlocie mijlocie mijlocie mijlocie mijlocie mari mari mari mari mari 2 grame mare mare

3,0 6,0 4,0 4-5 5,5 4,0 2,5-3 0,350,45 0,250,30

6-8 8-10 9-11 5-6 5-6 7-9 7-9 8-10 7-8 10-12 1,5-1,8 timpuriu 1,0-1,2 iunie

6.13. Soiuri propuse pentru cultura zmeur Soiul Grădină Willamette Veten Heritage September Rubin Bulgarese Lathan Ruvi Citria Shoenmann Lord George Puya Uup Star Originea Mărimea fructelor gr.) 3,3 – 4,2 2,5 – 3,8 2,8 – 3,3 2,2 – 2,7 3,0 2,3 2,2 3,3 2,5 3–4 2,7 2,7 2,4 - 3
77

Producţia ( posibilă t/ha 10 6 – 10 Iulie Iulie Septembrie 2 recolte Iulie Iuni-iulie Iunie-iulie Iulie Iulie Iulie-august Timpurie Târzie Mijlocie

America Norvegia America America Bulgaria America ICPP Piteşti ICPP Piteşti Germania Anglia America ICPP Piteşti

7 – 10 8 – 10 9 – 11 8,0 13,0 8 – 10

6.14. Soiuri propuse pentru cultura mur fără ghimpi SOIUL Wilson’s Early Darrow Comanchee ARK – 537 Thornfree Thornless Evergreen Smoothstem Hull thornless Felix Loganberry ORIGINEA America America America America America America America America SCPP Fălticeni America Greutatea medie a fructului gr. 4,9 8,4 7,0 6,0 f. productiv 3,4 11-14 to/ha 4,5 3-8 4-5 5,4 Perioada de maturarerecoltare iulie iulie-august iulie iulie august august august iulie-august august iulie

Soiurile care vor fi plantate vor fi alese din „ Catalogul Oficial al soiurilor ( hibrizilor ) de plante de cultură din România, elaborat de Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor.

78

LISTA CU INSTITUTELE ŞI STAŢIUNILE POMICOLE Nr. crt. 1. Denumirea instuţiei Institutul de CercetareDezvoltare pentru Pomicultură –Piteşti Mărăcineni- ICDP Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa – SCDP Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Cluj-Napoca - SCDP Adresa Com. Mărăcineni, Cod Poştal 117450, Jud.Argeş Tel.:0248/278292;278066; 0248/278399 Fax. 0248/278477 E-mail: icpp_mar@geostar.ro Str. Drumul Dumitrei Nou nr. 3, Bistriţa, Cod Poştal 420127, Jud. Bistriţa-Năsăud Tel/Fax: 0263/214752 E-mail: scdp_bn@karma.ro Str. Horticultorilor nr. 5, Cluj Napoca, Cod Poştal 400457, Jud. Cluj Persoana de contact Duţu Ion 0726/218506

2.

Platon Ion 0722/896901

3.

Ghidra Vasile 0744/703244

4.

5.

6.

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Fălticeni – SCDP Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Voineşti – SCDP Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Vâlcea – SCDP Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi - SCDP Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Constanţa - SCDP Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Horticultură Tg.Jiu – SCDH

Tel: 0364 /10.15.70 Fax: 0364 /10.15.72 E-mail: scpp@mail.dntcj.ro Str. Plut. Ghiniţa nr. 10, Fălticeni, Lazăr Gheorghe Cod Poştal 725200, Jud. Suceava 0744/965740 Tel/Fax: 0230/544944 Com. Voineşti, Cod Poştal 137525, Petre Gheorghe Jud. Dâmboviţa 0723/225137 Tel/Fax: 0245/679085, 679123 Calea lui Traian nr, 464, Rm. Vâlcea, Cod Poştal 240273, Jud. Vâlcea Tel: 0250/740885 E-mail: stpomvl@onix.ro Soş. Voineşti nr. 175, Iaşi, Cod Poştal 700620, Jud. Iaşi Tel/Fax. 0232/214798;215068 Emai: scdp22@rdslink.ro Str. Pepinierei nr.1, Com. Valu lui Traian, Cod Poştal 907300, Jud. Constanţa Tel/Fax: 0241/231187 Emai: scpp_constanta@hotmail.com Calea Bucureşti nr. 72, Tg.Jiu, Cod Poştal 210150, Jud. Gorj Tel/Fax: 0253/212471
79

Botu Ion 0723/506547

7.

Gelu Corneanu 0722/650239

8.

Spiţa Valentin 0744/434000

9.

Călinoiu Ion 0722/586132

10

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Băneasa Bucureşti SCDP

11.

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Geoagiu - SCDP

Bdul Ion Ionescu de la Brad nr. 4, Bucureşti Sector 1, Cod Poştal 031811 Tel: 2330613; Fax: 233.06.14 E-mail: office@statiuneabaneasa.ro Web_site: www.statiuneabaneasa.ro Str. Romanilor nr. 153, Geoagiu, Cod Poştal 335400, jud. Hunedoara Tel/Fax: 0254/248879

Gherghe Petre 0722/404803

Diaconu Ion 054/641876; 641180 0724/380162

80

CAPITOLUL IV. RECOLTAREA, CONDIŢIONAREA ŞI PĂSTRAREA FRUCTELOR 1. Recoltarea fructelor Recoltarea, transportul şi manipularea fructelor necesită un bun nivel de dotare tehnică şi un volum mare de forţă de muncă (aproximativ 40-60% din necesarul anual). 1.1. Evaluarea producţiei de fructe se face la începutul intrării în pârgă când datele pot fi foarte apropiate de producţia reală. Aceste date vor sta la baza organizării şi pregătirii campaniei de recoltare, în funcţie de care se va stabili: necesarul de forţă de muncă pentru recoltarea, ambalarea şi sortarea fructelor, recipientele necesare pentru recoltare (coşuri, găleţi, saci), scări şi platforme, ambalaje (lăzi de diferite tipuri, coşuri de plastic, scări în funcţie de specie, precum şi volumul şi măsurile necesare (curăţirea, reparaţia, dezinfectarea, deratizarea). Stabilirea momentului optim de recoltare Fructele se recoltează când ajung la maturitate. Se deosebesc două feluri de maturităţi: a) maturitate de recoltare sau de cules, stadiu care pe de o parte permite fructelor culese să-şi desăvârşească procesul de coacere, căpătând culoarea, gustul şi aroma specifică, iar pe de altă parte face posibil transportul lor la piaţă, fără ca fructele să se strice. b) maturitatea de consum sau tehnică este starea de dezvoltare maximă a gustului şi aromei, când fructele sunt bune de consum în stare proaspătă sau pentru prelucrare. Maturitatea fructelor se apreciază după mai multe caractere şi însuşiri, dintre care cele mai importante sunt: culoarea, gustul şi aroma, plus intensitatea pruinei (brumei), înnegrirea seminţelor, desprinderea uşoară de pe ramură (pentru sâmburoase, mai ales). La fructele de iarnă, în aprecierea maturităţii de cules nu se ţine seama de culoare, gust şi aromă, acestea dezvoltându-se mai târziu, în depozit. După cules, merele, perele, gutuile şi piersicile îşi desăvârşesc maturitatea în depozit (în timpul păstrării), în timp ce caisele şi mai ales prunele, cireşele, vişinile rămân aşa cum au fost culese, deci ele trebuie culese coapte sau aproape coapte, adică cu 2-3 zile înainte de maturitatea de consum. Pentru prelucrare fructele se culeg mai devreme sau mai târziu, după felul preparatului ce urmează a se obţine din ele: pentru compoturi se culeg cu 2-3 uile înainte de a se înmuia, iar pentru rachiuri atunci când sunt bine coapte. Cireşele şi vişinile se culeg atunci când îşi capătă culoarea caracteristică, fără să se ajungă la coacerea completă. Prunele culese înainte de vreme, de obicei nu-şi capătă culoarea caracteristică, se zbârcesc şi rămân acre. Face excepţie soiul Stanley, care se colorează foarte frumos, caracteristic, cu mult înainte de coacere. Caisele se culeg atunci când culoarea verde a dispărut, dar pulpa e încă tare, ceea ce înseamnă cu 3-4 zile înainte de a începe să se înmoaie. Pentru piaţa internă, caisele se culeg cu 1-2 zile înainte de a se înmuia, iar pentru marmelade, jeleuri şi alte moduri de preparare, culesul se face la coacerea completă. La piersici trebuie făcută deosebirea între soiurile cu pulpa albă şi cele cu pulpa galbenă. Primele se culeg când nuanţa verde a dispărut pe tot pe tot fructul, iar lângă codiţă a apărut o porţiune moale. Piersicile galbene, fiind mai rezistente, se culeg atunci când culoarea galbenă s-a întins pe tot fructul şi nuanţa verde au dispărut. Culese mai devreme rămân acre. Pentru
81

Gutuile se culeg când culoarea verde a dispărut de pe fruct. De asemenea trebuie să se evite culegerea fructelor umede. fie de ploaie sau de rouă. îndată ce s-a ridicat roua sau cât mai devreme. În acelaşi timp trebuie evitată orice lovitură sau zgâriere a cojii şi pulpei. Perioada de recoltare a fructelor Specia şi soiurile Merele şi perele Soiuri de vară Soiuri de toamnă şi iarnă Perioada de recoltare Cu 3 – 4 zile înainte de maturitatea de consum 5 sept. au căpătat culoarea caracteristică. La căpşun. dacă noaptea a bătut vântul şi fructele sunt uscate. Perioada de recoltare a fructelor Pe cât posibil să se evite recoltarea în mijlocul zilelor senine.compoturi piersicile se culeg cu 1-2 zile înainte de a se înmuia. 3. Culesul fructelor se începe totdeauna cu cele de pe vârful pomului. se face eşalonat. dar acoperite. culesul trebuind să se facă în 3-4 etape. Fructele care se recoltează dimineaţa este bine să se introducă imediat la păstrare. iar soiurile de iarnă cu multe săptămâni înainte de maturarea de consum. Caracteristicile fructelor la maturitatea de recoltare Fructele ating dezvoltarea caracteristică soiului şi culoarea specifică Uşurinţa cu care fructele se detaşează de pe ramura fructiferă.septembrie 82 . care de obicei se culeg fără codiţă. recoltarea fructelor trebuie începută dimineaţa. pe acelaşi pom . La nuc şi migdal. La piersic coacerea fructelor. 1. păstrată bruma de fructe. călduroase. toate celelalte se culeg cu codiţă. este de scurtă durată. – 15 oct. eventual ele cad singure din pom. Culesul trebuie făcut obligatoriu cu mâna şi numai în cazuri speciale se poate efectua prin scuturare. Cel mai bine este să se introducă fructele la păstrare cât mai reci. şi să fie depozitate dimineaţa următoare. Soiurile de toamnă se culeg cu 10 – 15 zile. Cele care se recoltează după amiaza se recomandă să treacă noaptea peste ele în ambalaje. Soiurile de măr şi păr de vară se culeg cu 1-3. şi pe cât posibil. atunci când temperatura fructelor se ridică. respectiv 4-5 zile înainte de maturarea de consum. recoltarea fructelor se face atunci când acestea au căpătat culoarea lor roşie. în general. Cu excepţia zmeurii şi murelor. fructele se culeg atunci când coaja verde crapă. apoi din exteriorul coroanei şi numai la urmă cele din interior. dar păstrarea. Indiferent de specie sau epoca de coacere. începutul brunificării seminţelor Când culoarea de bază devine galbenă-limonie sau portocalie Când fructele ating volumul maxim pentru soiul respectiv. dar sunt încă destul de tari ca să suporte transportul. sunt acoperite cu pruină şi au aroma specifică şi gustul Gutuile Prunele de vară-toamnă Octombrie Iulie .

cu pulpa fermă Momentul de recoltare se stabileşte în funcţie de destinaţia producţiei la toate speciile de pomi şi arbuşti fructiferi. În plantaţiile organizate de prun.acidulat Se schimbă culoarea în galben – portocaliu şi se desprind uşor de pe ramură Pulpa să aibă consistenţă fermă. culoare şi luciu maxime. cireş. Această metodă a predominat în zonele de deal. iar pentru sucuri la supracoacere dulce . Mărimea caracteristică soiului Mărimea şi culoarea specifică soiului Mărimea maximă şi culoarea roşu – zmeuriu sau vişiniu. 1.4. dar a avut efecte negative asupra calităţii recoltei şi asupra pomilor. la care desprinderea fructelor de pe ramuri este foarte dificilă. vişin. Recoltarea manuală prin scuturare este folosită în prezent pentru unele destinaţii.Caisele de vară Piersicile de vară-toamnă Cireşele şi vişinele de vară Nucile. când începe înmuierea pulpei (consum intern). în special la prunele destinate deshidratării sau prelucrării sub formă de gemuri.recoltare manuală prin batere (cu prăjina). 83 . Un muncitor poate recolta: 400-500 kg mere. la soiurile autohtone. la maturitatea deplină (prelucrare) Cu 3 – 4 zile înainte de maturitatea de consum (export) şi după 1 – 2 zile (consum intern) La maturitatea de consum şi la supracoacere (pentru sucuri) Când învelişul verde crapă şi fructele încep să cadă singure La maturitatea de consum La maturitatea de consum. iar epiderma de culoare galbenă portocalie Dezvoltarea maximă a fructelor. .recoltare manuală prin scuturare. migdalele şi castanele de toamnă Coacăzele. alunele. Metode de recoltare În funcţie de destinaţia de valorificare metoda de recoltare a fructelor poate fi: . . recoltarea făcându-se la maturitatea deplină şi constă în scuturarea fructelor pe prelate. arbuşti. agrişele şi afinele de vară Zmeură de vară Când fructele au încă consistenţa fermă (export). 100-150 kg prune de masă iar prin scuturare 150 – 300 kg prune în 8 ore. Recoltarea prin batere s-a practicat pe scară largă în plantaţiile de prun. Recoltarea manuală fruct cu fruct este tipică pentru fructele destinate consumului în stare proaspătă şi cu un grad mare de perisabilitate. nuc. fructele desprinse fiind conduse de prelate receptoare şi benzi rulante către ambalaje. scuturarea mecanică a început să fie realizată cu echipamente speciale de vibrare ataşate de trunchiul sau de baza ramurilor de schelet.recoltare manuală fruct cu fruct. Este o metodă costisitoare şi necesită un volum mare de forţă de muncă .

culegerea „pe alese” numai a fructelor care au mărimea şi aspectul solicitat de destinaţia de valorificare – se recomandă la prun. butoaie 2. lăzi T.posibilităţi de ventilaţie . pe lângă consum de forţă de muncă neeconomicos. 2. aspectuoase. în reprize (pomi cu talie mică) Manual de pe sol. măr. piersic. păr. se pun separat şi se valorifică imediat pe destinaţii corespunzătoare calităţii. consumul pieţei. cais. cireş. fără atac de rapăn. consumul pieţei şi pentru prelucrare Deshidratare.umiditate ridicată. vişin Măr. lăzi T. prun. fructele să se sorteze punându-se în ambalaje separate pe calităţi. la mere. . piersic. Deoarece în mica gospodărie nu există utilaje speciale pentru sortarea fructelor.să aibă o bună izolaţie termică. zdrelire. această operaţie se poate face în mai multe feluri şi anume: . industrializare . castan. mur Recoltat fructe arbuşti manual în reprize Lădiţe. lovite etc. 84 . . . alun. păr. camere şi alte spaţii amenajate. boxpaleţi Speciile Măr. în saci sau coşuri şi găleţi căptuşite.sucuri . de transvazare a fructelor dintr-un ambalaj în altul care.Metode de recoltare după destinaţia producţiei de fructe Metode de recoltare Manual de pe sol. depreciază calitatea fructelor prin lovire. hrube. migdal Coacăz. vişin. păstrare îndelungată şi consumul pieţei Export. lăzi P şi containere paletizabile Lăzi P. prea mici. zmeur. este bine ca din găleţile. în saci sau coşuri şi găleţi căptuşite. coşurile sau sacii de recoltare.aerisire. coşuleţe. Condiţiile pe care trebuie să le asigure încăperile respective sunt: . păstrare îndelungată. Condiţionarea şi păstrarea fructelor 2. presare. păr. cu mărimea normală corespunzătoare soiului. .atunci când recoltarea se face în totalitate. cais. prelucrare. sănătoase. prun.1.2. viermele fructelor etc. afin. atacate. . cireş. Sortarea fructelor La păstrare trebuie introduse fructele de calitate superioară. nuc.trebuie să se evite pe cât posibil operaţiunile repetate de mişcare. în reprize (pomi cu talie înaltă) Prin scuturare Destinaţia Export. . lăzi P şi containere paletizabile Lădiţe. refrigerare şi sucuri Tipuri de ambalaje Lădiţe. vişin Măr.distilare Export.fructele necorespunzătoare. Păstrarea fructelor Spaţiile din gospodărie special destinate sau amenajate pentru păstrarea fructelor sunt: pivniţe (beciuri).să fie curate de mirosuri străine.

pe specii de pomi şi arbuşti fructiferi Specia 0 Măr Soiul 1 Ancuţa Ardelean Delia Delicios de Voineşti Fălticeni Frumos de Voineşti Granny Smith Generos Golden Delicious Idared James Grieve Jerseymac Jonathan Mutsu Pioner Prima Rădăşeni Red Melba Romus 1 Romus 2 Romus 3 Starkrimson Vista Bella Voinea Wagener premiat Abatele Fetel Aniversarea Argessis Contesa de Paris Curé Doina Favorita lui Clapp Napoca Olivier de Serres Passe Crassane Republica Triumf Trivale Untoasă Bosc Untoasă de Geoagiu 85 Greutatea medie a fructului (g) 2 130. la principalele soiuri.Greutatea medie şi numărul fructelor la un kilogram. numai cele din catalog.190 125 – 180 144 155 180 120 – 167 120 – 140 180 – 200 120 – 150 180 – 200 120 – 160 100 – 120 100 – 135 140 – 190 180 – 200 120 – 150 126 – 175 80 – 100 120 120 125 150 – 180 100 – 120 200 – 230 100 – 120 102 – 130 165 125 115 – 175 100 – 250 173 110 – 160 80 – 110 140 – 210 140 – 240 95 – 160 120 70 150 – 260 90 – 130 Păr Numărul fructelor la 1 kg 3 7-5 8–6 8–7 7–6 6–5 8–6 8–7 6–5 8–7 6–5 8–6 10 – 8 10 – 8 7–6 6–5 8–7 8–6 12 – 10 8–7 8–7 8–7 7–6 10 – 8 5–4 10 – 8 10 – 7 6–5 8–7 8–6 10 – 4 6–5 9–6 13 – 9 7–5 7–4 10 – 6 9–8 15 – 14 7–4 11 – 7 .

50 28 – 25 28 – 25 33 – 28 28 – 25 22 – 20 25 – 22 22 – 20 33 – 28 50 – 40 38 – 35 28 – 25 25 – 22 22 – 20 20 – 17 17 0 15 33 – 28 33 .35 45 – 50 30 – 36 25 – 30 35 – 40 35 – 40 30 – 35 18 .b.Gutui Prun Cais Untoasă Hardy U.28 22 – 20 33 – 28 40 – 33 28 – 25 28 – 25 33 – 28 55 – 50 În medie 25 . Althan Rivers timpuriu Silvia Stanley Tuleu gras Tuleu timpuriu Valor Vinete de Italia Vinete româneşti Callatis C. precoce Morettini Williams alb William roşu Aromate Aurii Bereczki Champion De Constantinopol De Huşi De Portugalia Moldoveneşti Agen Andreea Albatros Anna Späth Carpatin Centenar Diana Dîmboviţa Gras ameliorat Gras românesc Ialomiţa Minerva Piteştean Pescăruş Peche Record Renclod d.50 9–5 8–6 7–4 7–5 3–2 3–2 4–1 2–1 4–3 6–2 6–2 4–3 55 . de Ungaria Comandor De Olanda Earlyril Excelsior Favorit Litoral Luizet Mamaia Mari de Cenad 86 110 – 220 120 – 160 150 – 250 140 – 200 341 462 225 – 890 415 – 790 220 – 375 180 – 410 175 – 400 332 18 – 20 35 – 40 35 – 40 30 – 35 35 – 40 45 – 50 40 – 45 45 – 50 30 – 35 20 – 25 30 – 35 35 – 40 40 – 45 45 – 50 50 – 60 60 – 70 30 – 35 30 .m.20 .20 În medie 40 .

7 .150 10 .Piersic Neptun Olimp Roşii de Băneasa Royale Saturn Selena Silvana Sirena Sulmona Sulina Steaua roşie Timpurii de Arad Timpurii de Chişinău Umberto Venus Cardinal Collins Congres Dixired Elberta Fairtime Fayert Fillette Flacăra Frumos de Băneasa Fantasia Flavortop Harbritte Hiland Jerseyland Jerseyglo Loring Maygold Madeleine Pouyet Madison Monroe Nectared Independence Redhaven Redskin Splendid Springold Sprincrest Suncrest Superbă de toamnă Romamer 2 Triumf Veteran 87 100 .

0 8.2 4.4 5.3 4.6 3.4 5. de Bistriţa Ulster Uriaşe de Bistriţa Van Vinka Bucovina Crişana 2 Dropia Engleze timpurii Grossa Gamba Ilva Mari timpurii Meteor Mocăneşti 16 Nana Nefris Northstar Oblancinska Schattenmorelle Scuturator Timpurii de Cluj Timpurii de Piteşti Tarina Vrâncean Sibişel 44 Geoagiu Jupăneşti Bratia Biotipuri valoroase Valcor Valrex Valmit 88 7.9 7.9 5.2 5.7 6.1 4.9 6.6 6.0 14-15 14-15 13-13 13-16 10-12 138 178 144 153 133 295 115 153 135 270 204 144 135 157 204 145 115 169 140 238 158 333 196 185 196 178 188 250 212 172 217 270 217 158 192 222 256 200 71-66 71-66 83-77 77-71 100-82 .6 6.6 5.2 6.7 4.5 7.1 5.5 7.8 4.4 6.9 7.7 5.5 8.7 4.9 7.5 3.4 4.Cireş Vişin Nuc Victoria Bigarreau Moreau B. Donissen Bing Boambe de Cotnari Cerna Fruheste der Mark Germersdorfer Hedelfinger Jubileu 30 Muncheberger Fruhe Negre de Bistriţa Roşii de Bistriţa Rubin Stella Timp.7 5.1 5.0 5.0 4.9 6.5 3.3 3.4 3.

5 1.3 1.5 1.L.5-2. Alte soiuri Primorski Preanai Nikitski Mărculeşti Pomorie Sudak Alte soiuri Bogatir Costwold Cross Record Tinker Abundent Roşu timpuriu Cayuga Rubin bulgăresc Taylor The latham Early blue Ivanhoe Coville Bluecrop Thornfree Evergreen Logamberry 13-15 77-66 11-13 2-3 3-3.5 1.5 2-2.5 2.0 2.5-2 2-3 3-5 1.8 1.5-2 1.5 91-77 89 .2-1.4-1.3 1.6 1.2-1.5 2.D.5 1.2-1.0 8.G.0 8.0 2.2-1.9-2.Castan Alun Migdal Coacăz negru Coacăz roşu Zmeur Afin Mur fără ghimpi Polovragi Gureni Tismana Iza Mara Alte soiuri Vâlcea 22 Cozia T.1 1.0-1.0 1.2-1.0 6.2-1.

8 35234. costul materialelor şi costul lucrărilor mecanizate.5 4 5 3.3 40883.CALCULE ECONOMICE PENTRU ÎNFIINŢAREA UNUI HA DE POMI ŞI ARBUŞTI FRUCTIFERI Tabel centralizator privind costurile şi distanţele de plantare la diferite specii Specia Măr Păr Prun Nuc Gutui Cais Piersic Vişin Cireş Alun Cătină albă Arbuşti Zmeur Mur Distanţa între arbori / arbuşti m 2 3 4 6 3 5 3. a devizelor de lucrări.5 Distanţa între rânduri m 4 4 5 8 4 6 4. 90 .CAPITOLUL V.95 Antemăsurătorile şi devizele pe elemente de cheltuieli din prezentul proiect sunt orientative şi pot fi modificate în funcţie de specificul zonei în care se va înfiinţa plantaţia.5 6 5 3 2.5 Număr arbori. specialistul consultant împreună cu beneficiarul vor ţine cont de structura antemăsurătorilor.1 43067. etc.10 57786.32 87136.70 60789. costul manoperei.5 1.5 1 0.5 4. La realizarea proiectului. arbuşti / ha 1250 834 500 208 800 334 635 560 430 580 3333 4000 8000 2667 Cost total / ha Ron 62354.5 2.5 2.27 84987.5 1.51 36075.93 88840.85 40715 33951 49402.65 52562.

1.18 0.00 III 7 IV 8 - 0.40 .30 - x x x 44.Antemăsurătoare – Deviz nr.de transf.14 18. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. crt.cu MIC 91 CT coef.35 20.6 2 3226 Încărcat.3 - 14.22 - 9.75 - 35.11 0. n 3 4 0.50 Total ZO.08 0.UM = t. păducel grad de acoperire de 20% UM=ha : cantit = 0. cantit.22 9. cantit = 1.25 9.1. Denumirea lucrării din articol normele de muncă din unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 3246 Încărcat + descărcat îngrăşăminte chimice : .40 0. 1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de MĂR pe o suprafaţă de 1 ha Cap.25 TOTAL ZO 4 0.uri TOTAL 1(unu) Tarif RON ZO MANOPERĂ ha PENTRU Total RON Nr. mur.2 lucrări UM=ha : cantit = 1 5 3091 Mărunţit îngrăşăminte chimice UM= t.05 25 876.6 6 2887 Defrişat de porumbar. transport la 812 km şi descărcat gunoi grajd: UM =t: cantit =80 3 3223 Încărcat gunoi de grajd şi făcut platforma : UM=t: cantit = 80 4 3135 Deservit MIC .6 14. 1.40 0.20 2 Cantitatea ha ha a.35 25 1108. 1 Manoperă Nr.chim.00 din care pe categorii I 5 II 6 0.08 0. măceş.35 20.08 0. Antemăsuratoare şi deviz pentru pregătirea terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii. = 1. 0 1 Lucrarea Caracteristici şi utilajul folosit 1 Administrat îngr. 2 0. crt.5 Cap. ZO UM 3 0.30 25 232.

Ha a.Total ha a.07 1 1 1 2 6.Grupa crt.50 92 . 0 1 1 Îngrăş.27 250 4567.50 RON UM 2 Kg Kg To Cantitatea 3 1000 600 80 .43 8.Materii şi materiale Nr.43 8.Superfosfat .Sare potasică .Tarif RON / ha a.III materiale 2750. 0 1 2 3 1 0.Sinoratox kg 30 25 TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1 (unu) hectar MATERIALE Cap. n MECANICE .IV transport 331.75 Cap.Gunoi de grajd semifermentat 4 . Denumirea crt.7 10 80 -total t/km -tarif RON t/km -total RON Cap.III .88 RON Total cheltuieli directe 8758. n LUCRĂRI 1(un) ha . pentru transport 6 1000 600 80000 30 81700 Distanţa de Cantit. t 2 3 50 1.14 18.chimice + Sinoratox 5 G 2 Gunoi de grajd semifermentat TOTAL TRANSPORTURI PENTRU Pentru 1 (ha) Valoarea RON/UM Total RON 4 5 1 1000 1 600 50 400 750 2750 Greut.8 – 2 lucrări + discuit TOTAL .IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.tr transp km ansport.88 Volum total t/km 4 85 800 885 0.13 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.90 1.375 331.I manopera Pentru 1(un) hectar 1108.08 0.00 Cap.n.II utilaje 4567.90 2. Denumirea .Total pentru un ha PENTRU Cap.2 Administrat gunoi de grajd cu MIG 60to / ha 3 Dezinfectat terenul 4 Desfundat la 60 cm adâncime cu S 1800 5 Nivelat terenul cu NT –2.40 0.

8 Încărcat gunoi de grajd şi descărcat în câmp.20 9.Tarif RON/Z. cantitate = 60 Încărcat gunoi de grajd în remorcă şi împrăştiat în câmp UM=t.60 0.Total Z.11 TOTA L Z.a.I Manoperă: Nr. mur.20 0.51 25 662.1.4 Descărcat MIC – 2 lucrări UM=ha.18 10.31 din care pe categorii 0 1 I II 5 6 0. crt.30 - 0. Nr. 4 0.30 25 232.40 .20 - 9.0 - - 3 3223 0. = 60 Mărunţirea îngrăşămintelor chimice UM=t. unitatea de măsură UM NTM/92 şi cantitatea 1 3246 2 Încărcat şi descărcat îngr.O.25 - 26.5 - Cap.80 - 10. Lucrarea Coef. păducel cu 20% grad de acoperire UM=ha.1 pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de PĂR de tip intensiv Cap.80 - - 4 5 6 3091 3136 asimilat 2887 0.20 93 Cantitatea Ha 3 2 Ha.O.O.Antemăsurătoare – Deviz nr.31 III 7 - IV 8 - 2 3226 0. 4 0. 3 0.75 9. cantititate.O/ din de muncă .2 operaţiuni UM=t.81 25 895.50 1 (unu) ha . articol Denumirea lucrării din normele Z.00 - 15. cantititate. cantitate= 0.30 - TOTAL MANO PERA PENTRU 1 .25 15.4 x 2) 2. cantitate=2 Defrişarea de porumbar. = 1. .14 0. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.n. de crt Nr.2. articol transformare din NPC/78 caracteristici şi utilajul folosit Ct 0 1 2 1 Administrat îngrăşăminte chimice cu MIC 0.20 0. cantitate= ( 1.Total RON ha x x x 35.10 18. măceş. distanţa de transport 8 -12 km UM = t. chimice .

0 0.90 0. III – Materii şi materiale Nr.crt DENUMIREA – GRUPA 0 1 2 1 Gunoi de grajd Îngrăşăminte chimice + Sinoratox 5G TOTAL TRANSPORTURI PENTRU Pentru 1 ( un ) ha UM 2 kg Kg to kg Canti tatea 3 800 600 60 30 pentru Valoarea RON/UM TOTAL RON 4 5 1 800 1 600 50 300 25 1(unu) ha 750 24450 Greut pentru transp 6 0.47 250 3867.a.94 15.08 0.80 0.5 Distanţa de transport Km 2 10 50 Total t/km Tarif RON/t/km Cantitate transport tone 3 60 1.2 3 4 5 Anexa 1 275 Administrat gunoi de grajd cu MIG – 4 Anexa 1 192 Dezinfectat terenul cu Sinoratox 5G Anexa 1 287 Desfundat la 60 cm cu S – 1800 Anexa 1 259 Nivelat terenul + discuit Anexa 251 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU: 1 (un) ha 0.47 Total ha.90 0.43 8.43 8.1 61.Transporturi de materii şi materiale Nr.5 Cap.n Tarif pentru 1(un) ha RON 1 1 1 2 4.8 0.3 94 . IV.4 4 Volum total t/Km 600 70 670 251. Tarif RON /ha.6 60.a. DENUMIREA crt 0 1 2 3 4 1 Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd semifermentat Sinoratox 5 G TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE Cap.n.

şi împrăştiat în câmp UM =t: cantit =60 3246 Încărcat şi descărcat îngr.4 Deservit MIC .80 - 10.IV Transport 251.rugi 0 cu 20% grad de acoperire UM = ha : cantit = 1 Total ZO uri X 1(unu) ha 0. Antemăsurătoare – Deviz nr.2 hectar Cap.I Manopera 1 Pentru 1 (unu ) 895. articol Denumirea lucrării din din normele de NTM/92 muncă unitatea de măsură şi cantitatea 1 2 3226 Încărcat gunoi şi descărcat în câmp cu transport de la 8-12 km UM = t: cantit = 60 3223 Încărcat gunoi de grajd din platf.10 UM=ha : cantit = 2 Defrişat arboret de 18.05 1.81 25 TOTAL MANOPERĂ PENTRU Total RON X ZO Total RON X - 895.6 porumbar.20 0.20 9.11 0.25 TOTAL ZO 4 15.3.II.08 3 0.TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.3 Total chelt.0 RON Cap.20 0.chimice 0. crt 0 1 Nr.25 - 35. 1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de prun Cap.31 4 5 6 3091 3136 2863 redus1/2 UM=t: cantit =(1.4x2)=2.30 - 0.00 III 7 IV 8 2 O.măceş.III Materiale 2450.14 UM=t: cantit =1.directe 7464.30 35.25 95 .8 Mărunţit îngrăş.31 - 0.20 9.chimice 2 operaţiuni ZO UM 3 0. Utilaje 3867.5 Cap.2 lucrări 0.18 10. 1 Manoperă Nr.81 25 895.00 din care pe categorii I 5 II 6 15.

5 0.40 4.pentru transport 6 0.25 hectar Cap.Total Ha a.chim.5 10 60 -total t/km -tarif RONt/km -total RON Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. Denumirea .85 cheltuieli TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.Materii şi materiale Nr.1 61.Sinoratox 5G TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE ha 4 2 1 1 1 2 Cantitatea ha . n MECANICE ha .cu MIC(2 275 0.Tarif RON / ha a.IV transport 253.43 0.5 Cap.Sare potasică 3 . n LUCRĂRI -1(un) .5 96 .IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.art.8 0.80 8.5 Valoarea RON/U Total M RON 2 3 4 5 Kg 800 1 800 Kg 600 1 600 T 60 5 300 kg 30 25 750 PENTRU 1 (unu) hectar 2450 UM Cantitatea Greut.94 15.90 0.tr de transp ansport.chimice + Sinoratox 5 G 2 Gunoi de grajd TOTAL TRANSPORTURI PENTRU 1 (unu) ha Distanţa Cantit.a.90 adâncime 4 Dezinfectat terenul 287 0. Lucrarea Nr.din CT crt Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 coef. n. Denumirea crt 0 1 1 .III materiale 2450.1 RON Total directe 7465.III .43 5 Nivelat cu NT+ discuit (2 lucrări) 251 0.0 Cap.47 TOTAL .47 250 3867.Grupa crt 0 1 1 Îngrăş.Cap. km t 2 3 50 1.08 60 t / ha 3 Desfundat terenul la 60 cm 245 8. 0 1 2 3 1 Administrat îngr.Total pentru un ha RON PENTRU Cap.1 Volum total t/km 4 75 600 675 0.Gunoi de grajd 4 .20 lucrări) 2 Administrat gunoi de grajd cu MIG-4 192 0.de anexa 1 transf.Superfosfat 2 .I manopera Pentru 1(un) 895.375 253.II utilaje 3867.6 60 0.

=208 10.4. I .25 0.11 0. şi grad de acop.06 0. transportat la 8-10 Km. 3091 Mărunţit îngrăşăminte chimice UM=t.O.0 5.8 Din care pe categorii I II III IV 5 6 7 18. cantit.208 11.208 6.14 1.125 1.0 0.=5 Z.0 m3/ha: UM=ha.0 0. =o.05 0.0 7.07 26.25 97 .20 1.cantit. UM=buc. =1.2 1. 3281 Încărcat şi descărcat pomi şi picheţi UM=tone.5 12. UM 3 18. 2918 Evacuarea material lemnos cu volum de 2. cantit.gunoiul de grajd UM=tone.=0.8 Total Z. 1832 Săpat gropi de 1 × 1 × 0.00 0.0 0. Din normele de muncă NTM/92 Unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1. şi descărcat în câmp.20 0. Număr Denumirea lucrării din Crt.cantit. cantit. şi stratificat UM=ml. 20% UM=ha .2 1. 2887 Defrişarea de porumbar. mur cu Φ pâna la 10 cm.10 0.06 0.8m.07 26. pentru executarea lucrărilor de pregătirea terenurilor şi înfiinţarea unei plantaţii de NUC cu desimea de 208 pomi la hectar Distanţele de plantare: 8 m între rânduri şi 6 m pe rând Cap.14 0. cant..10 0.=20.=1 5.32 0. 3246 Încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice (2operaţiuni) M=buc.Manoperă: Nr. 4 18.14 3. 1867 Administrat îngrăşăminte UM=mb.02 1.0 5.66 1. Antemăsutătoare –Deviz nr. 1773 Făcut şanţ de 50 × 50cm. art.54 0. 1859 Pichetat terenul:UM= mb.80 8 3.02 0.5 9.O.25 3. măceş.=1 3.32 0.=1 4. 3226 Încărcat. cantitate=o.=0.1-3.5 8.00 0.1. cant. 1819 Confecţionat picheţi: UM=ha.1. cantit.cantit.cantit..0 2. 2892 Revizuirea şi completarea lucrării de defrişare :UM=ha. cantitate=0.02 0.

cantitate=0. cantit. 4 3.13 0..2 Adus gunoiul de grajd la gropi UM=mb. 0 1 Gunoi de grajd 100kg.43 1 TOTAL 1(un) ha Total ha a.=0.38 1. –Materii şi materiale Nr. CT Lucrarea crt.47 1 6.36 1 plantare 5. 17.O.=208 1( unu ) Total Z. 1845 3. Discuit+nivelat terenul înainte de plantare 0.r MECANICE Total pentru un ha RON Cap.33 0.n.74 TOTAL MANOPERĂ × × × 68.II-Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. Cantit. LUCRĂRI Tarif RON/ha a.042 0. Arătură adâncă la 30cm.47 2 4.r. Arătura normală în livadă înainte de 1.86 25 196.38 15. Dezinfectat solul 0.69 0.O Total RON 1. Cantit.5 kg.6 0.08 1 t/ha 3.34 25 1283. Discuit după plantare 0..5 7.208 Repartizat pomi la gropi UM=mb.=0.82 8 0.47 0.80 2 de plantare 2.65 8.208 Fasonat rădacina.36 0.5 51.2 lucrări înainte 1.4 250 2100 UM 2 Kg.74 25 218.66 0.de ha transf.69 16. făcut mocirla şi mocirlitul în vederea plantării UM=mb.94 1.66 1. 14./pom Sinoratox Îngrăşăminte chimice complexe 2.13. III. Administrat gunoi de grajd cu MIG -4 – 20 0. Kg Kg 98 Cantitate a 3 20 30 500 RON / UM 4 50 25 1 Valoarea Total Greutate pe mii lei transport 5 6 1000 20000 750 100 500 500 .14 25 3. Caracteristici şi utilajul folosit Coef. 1775 1846 Stratificat pomi UM=mb.43 8.208 Plantarea pomilor lucrare completă UM=buc.60 1.=0. 1845 1847 3./pom Cantitatea Ha /a.uri ha Tarif RON /Z.74 0. 5 8. 0 1 2 3 1. Denumirea Crt.5 Cap. cantit.65 8.08 25 1702 0.

3 ŞI :pentru 1 (un) ha 6613 4300 63 500 100 22200 Cap. IV Transport 95. 3.III Material e 6613 Total cheltuieli directe 10510.IV Transporturi de materii şi materiale Nr.0 30. II Manoper Utilaje a pentru 1 (un) hectar 1702 2100 Cap.6 50 0.63 99 . 25 255. Total RON RON Cap. Denumirea –grupa Distanţa de Crt.63 Volum total t/km 4 200.5 Total t/km Tarif RON/t/km.63 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Cap. Cantitatea transport tone 2 3 10 20. transport 1 Gunoi de grajd Îngrăşăminte chimice +liudator Pomi altoiţi TOTAL 1 ( un) ha TRANSPORTURI PENTRU : 0 1.Pomi altoiţi cu rezerva de 3% Pichete TOTAL VALOARE MATERII MATERIALE Buc 215 20 Buc 210 0.375 95.0 50 0. 2.0 0.

O.5 - Nr.8 3226 Încărcat gunoi de grajd şi descărcat în câmp. cantititate.Total RON 3 0.60 9.20 Ha 3 2 Ha. UM NTM/92 unitatea de măsură şi cantitatea 1 3246 2 Încărcat şi descărcat îngr.36 25 734.I Manoperă: 6 2887 Defrişarea de porumbar.Tarif RON/Z.31 5 - II 6 0.14 0. de Nr.0 - 20.Antemăsurătoare – Deviz nr.20 0.20 - - 18.25 - 11.2 operaţiuni UM=t.50 1 (unu) ha . din care pe categorii I 4 0. cantitate = ( 1. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Lucrarea Coef. crt Cap.5.30 - TOTAL MANO PERA PEN TRU x x x 29. chimice . distanţa de transport 8 -12 km UM = t. articol Denumirea lucrării din Z. păducel cu 20% grad de acoperire UM=ha. Articol transformare din NPC/78 caracteristici şi utilajul folosit 1 Administrat îngrăşăminte chimice cu MIC 100 Cantitatea 0 1 Ct 2 0.30 - - 9. .Total Z.31 III 7 - IV 8 - 0. mur. = 45 3091 Mărunţirea îngrăşămintelor chimice UM=t.5 9.25 11. cantitate= 0. = 1.10 0.20 - 0.25 - - 0. cantitate = 45 3223 Încărcat gunoi de grajd în remorcă şi împrăştiat în câmp UM=t.4 3136 Descărcat MIC – 2 lucrări asimilat UM=ha.20 0. cantitate=2 Cap.a.18 8.40 .10 - - 0. măceş. .4 x 2) 2. cantititate.1 pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de GUTUI de tip intensiv Nr.10 - 8.O.O.06 25 501.11 TOTAL Z.O/ din normele de muncă .1. 4 0.n.30 25 232.

08 0.II.6 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.0 Cap.10 101 .5 0.n Tarif pentru 1(un)ha RON Canti tatea 3 800 600 45 30 Valoarea RON/UM 4 1 1 5 25 1 1 1 2 3.4 Volum total t/Km 4 450 71.I Manopera Pentru 1 (un ) hectar 734.a. transp.0 Cantitate transport tone 3 45 1.94 14.III Materiale 2375.47 Total ha.60 RON Total chelt.directe 6872.43 8.27 250 3567.375 195.5 521.60 0.IV Transport 195.5 Cap.5 Nr. 45 t/ha Anexa 1192 Dezinfectat terenul cu Sinoratox 5G Anexa 1 287 287 Desfundat la 60 cm cu S – 1800 Anexa 1259 Nivelat terenul + discuit Anexa 251 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU: 1 (un) ha 0. 6 0. Tarif RON /ha. crt 0 1 2 Cap.n.0 0. Utilaje 3567.90 0.1 61.43 8.a.Transporturi de materii şi materiale DENUMIREA – GRUPA Distanţa de transport Km 1 2 Gunoi de grajd 10 Îngrăşăminte chimice + Sinoratox 5G 50 Total transporturi pentru 1 (un) ha Total t/km Tarif RON/ t/km Total RON Cap. IV.90 0.2 3 4 5 ( 2 lucrări) Anexa 1275 Administrat gunoi de grajd cu MIG – 4.8 0.5 Cap. DENUMIREA crt 0 1 2 3 4 1 Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd semifermentat Sinoratox 5 G TOTAL VALOARE MATERII SI MATERIALE UM 2 kg Kg to kg pentru 1 (unu) ha TOTAL RON 5 800 600 225 750 2375 Greut pentru. III – Materii şi materiale Nr.6 60.

25 TOTAL z.4 Deservit MIC-2 lucrări UM=ha: cantit.30 25 232.6.=2 Defrişarea de porumbar. măceş.Antemăsurătoare-Deviz nr...5 1(unu) ha TOTAL MANOPERĂ PENTRU: Total z. a.31 - 9.artico Denumirea lucrării din Nr.51 25 787.5 Cap.00 0.uri Tarif RON/z.11 9.20 0.1.20 0.=50 3 3246 încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice – două operaţinui UM=t: cantit. Coef.30 - 0.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.31 0.50 I 5 II 6 12. 4 12.21 25 555.4x2)=2.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Administrat îngrăşăminte chimice cu 275 MIC (două lucrări) 2 Administrat gunoi de grajd cu MIG-4 192 50 Tone/ha 3 Dezinfectat terenul cu Sinoratox 5G 287 102 CT.00 0. 2 0.43 . 4 0.08 0.o.20 9.de transf.6 0.o. l normele de muncă crt.25 9.00 0.14 0.10 18.cantit.50 III 7 IV 8 0.43 Cantitatea Ha 3 2 1 1 Ha.= (1.18 0. din unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 3226 Încărcat gunoi şi descărcat în câmp cu transp.30 x x x 31. Lucrarea Nr..75 - 22.40 4. UM 3 0. UM=ha:cantitatea 0.o.o.I Manoperă: Nr.1 pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de CAIS Cap.=1. mur. 8-12 km UM=t: cantitatea=50 2 3223 Încărcat gunoi de grajd şi împrăştiat pe câmp UM=t.n.8 4 5 6 3091 3136 asimilat 2863 asimilat Mărunţirea îngrăşămintelor chimice UM=t: cantit. păducel cu 20% grad de acop. Total RON din care pe categorii z.crt.20 0.20 9.

94 14.875 103 .5 Cap.75 Cap.47 1 2 8. 0 1 2 3 4 Denumirea 1 Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd semifermentat Sinoratox 5G UM 2 Kg Kg T kg Cantitatea 3 800 600 50 30 RON pe U.IV Transporturi de materii şi materiale Nr.375 215.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 787.III Materii şi materiale Nr.a.67 250 3667. Km. 4 1 1 5 25 RON 8.M. 2 50 10 Cantitatea transport. LUCRĂRI MECANICE Tarif RON/ha.IV Transporturi 215..n.625 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.III Materiale 2400.5 RON Valoarea Total RON 5 800 600 250 750 2400 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (unu) hectar Cap.n PENTRU: Total pentru un ha.crt.625 RON Cap.90 0.4 Desfundat terenul la 60 cm cu S 1800 258 5 Nivelat + discuit (două operaţiuni) 251 TOTAL 1(un ) ha Total ha. tone 3 1.90 0.crt.II Utilaje 3667. Cap.00 Total Cheltuieli directe 7070.a. 0 Denumirea-grupa 1 Îngrăşăminte chimice+Sinoratox 5G Gunoi de grajd TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif RON/t/km -total RON Distanţa de transp.5 50 Volum total tkm 4 75 500 575 0.

90 . din unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 3226 Încărcat gunoi şi descărcat în câmp cu transp. Denumirea lucrării din Nr.o.5 9.14 0.d e transf. articol normele de muncă crt.o..25 I 5 II 6 11.crt.4 Deservit MIC-2 lucrări UM=ha: cantit. păducel cu 20% grad de acop.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.20 9.20 0. 2 0.o.= (1.=2 Defrişarea de porumbar.90 Cantitatea Ha 3 2 1 1 1 Ha. UM=ha:cantitatea 0.00 3 3246 0. măceş.n.31 - 0.30 25 232..10 18.8 Mărunţirea îngrăşămintelor chimice UM=t: cantit.00 - 9. UM 3 0.00 - 20.20 - 0. a.25 TOTAL z. Total RON din care pe categorii z.08 0. 4 0.43 8.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Administrat îngrăşăminte chimice 275 cu MIC (două lucrări) 2 Administrat gunoi de grajd cu MIG192 4 45 Tone/ha 3 Dezinfectat terenul cu Sinoratox 5G 287 4 Desfundat terenul la 60 cm cu S 258 1800 104 CT.11 0.30 - 0.40 3.I Manoperă: Nr.43 8.18 9.31 4 3091 0.5 1(unu) ha Total z.25 III 7 IV 8 0. mur.20 5 6 3136 asimilat 2863 asimilat 0. Coef. 4 11.06 25 501.Antemăsurătoare-Deviz nr.cantit.uri Tarif RON/z.o. 8-12 km UM=t: cantitatea=45 2 3223 Încărcat gunoi de grajd şi împrăştiat pe câmp UM=t.36 25 734.20 9.60 0.30 TOTAL MANOPERĂ PENTRU: x x x 29.6 0.=1.5 Cap.=50 încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice –două operaţinui UM=t: cantit.4x2)=2.7.1 pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de PIERSIC Cap.1. Lucrarea Nr.

43 45 Volum total tkm 4 71. tone 3 1.crt.n Total pentru un ha.6 Total Cheltuieli directe 6872. 2 50 10 Cantitatea transport.a.5 0.1 Distanţa de transp.375 195.II Utilaje 3567..M.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 734.a.47 2 RON 0. 0 1 2 3 4 Denumirea 1 Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd semifermentat Sinoratox 5G UM 2 Kg Kg T kg Cantitatea 3 800 600 45 30 RON RON pe U.5 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU: Nivelat + discuit (două operaţiuni) 251 1(un ) ha Total ha. Tarif RON/ha.00 105 .III Materii şi materiale Nr.III Materiale 2375.00 Cap.IV Transporturi 195. 0.crt.5 Cap.IV Transporturi de materii şi materiale Nr.n. Km.5 Cap. 0 1 2 Denumirea-grupa 1 Îngrăşăminte chimice+Sinoratox 5G Gunoi de grajd TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif Total RON/t/km RON Cap.5 450 521.94 14.27 250 3567.60 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap. 4 1 1 5 25 Valoarea Total RON 5 800 600 225 750 2375 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (unu) hectar Cap.

20 0.20 0. 1 Manopreă Nr.20 9.08 Cantitatea ha 4 2 1 ha a.20 0.de transf.măceş.25 din care pe categorii I 5 II 6 11.60 0.11 8. Nr.din crt Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 anexa 1 0 1 2 1 Administrat îngr.1.2 lucrări UM=ha : cantit = 2 Defrişat arboret de porumbar.10 0.4 Deservit MIC .36 ZO UM 3 0.8. Lucrarea Nr. n 5 0.art. Antemăsurătoare – Deviz nr. şi împrăştiat în câmp UM =t: cantit =45 3 3246 Încărcat şi descărcat îngr.chim. 8 Mărunţit îngrăş.chimice UM=t: cantit =1.4x2)=2.10 18.31 - 8.cu MIC(2 lucrări) 275 2 Administrat gunoi de grajd cu MIG-4 45 t / ha 192 CT coef.36 29. 3 0.25 TOTAL ZO 4 11. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.30 - 0.25 III 7 IV 8 O. articol Denumirea lucrării din crt din normele de muncă NTM/92 unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 3226 Încărcat gunoi şi descărcat în câmp cu transport de la 8-12 km UM = t: cantit = 45 2 3223 Încărcat gunoi de grajd din platf.20 9.14 0.31 4 5 6 3091 3136 2863 redus1/2 0.rugi cu 20% grad de acoperire UM = ha : cantit = 1 Total ZO uri TOTAL MANOPERĂ PENTRU 1(unu) ha Total RON ZO Total RON X X X 29.10 0.18 0. 1 pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de VISIN Cap.40 3.6 106 .chimice 2 operaţiuni UM=t:cantit=(1.30 Cap.

5 4 Dezinfectat terenul 5 Nivelat cu NT+ discuit (2 lucrări) TOTAL .875 UM Cantitate a Greut.3 Desfundat terenul la 60 cm adâncime 245 8.Grupa crt 0 1 1 Îngrăş.II manopera utilaje Pentru 1(un) 734.27 250 3567.0 4 .Tarif MECANICE .Sinoratox 5G kg 30 25 750.IV transport 196.Gunoi de grajd T 45 5 225.875 RON Total cheltuieli directe 6873.0 TOTAL VALOARE MATERII ŞI PENTRU 1 (unu) hectar 2375.0 Cap.tr de transp ansport.90 0.43 251 0.III materiale 2375. km t 2 3 50 1.0 3 .5 10 45 -total t/km -tarif RON t/km -total RON Cap.0 2 .IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.43 0.pentru transport 6 800 600 45000 30 46430 Volum total t/km 4 75 450 525 0.Superfosfat Kg 800 1 800.Total PENTRU Cap.Sare potasică Kg 600 1 600. Denumirea .Total LUCRĂRI 1(un) ha .5 hectar Distanţa Cantit.47 Ha a.III .94 14. Denumirea crt 287 0.375 196.I Cap.0 MATERIALE Cap.Materii şi materiale Nr. n pentru un ha RON Valoarea RON/U Total M RON lei 0 1 2 3 4 5 1 .chimice + Sinoratox 5 G 2 Gunoi de grajd TOTAL TRANSPORTURI PENTRU 1 (unu) ha TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.0 3567. n RON / ha a.90 1 1 2 8.375 107 .

50 9.o.30 - 0.20 0. UM 3 0.=2 6 2863 Defrişarea de porumbar. Total RON din care pe categorii z. Denumirea lucrării din Nr.1 pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de CIRES Cap.. păducel cu 20% grad de acop. UM=ha:cantitatea 0.5 Cap. 4 12.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.6 0.d e transf..30 25 232.25 9.30 x x x 31. Antemăsurătoare-Deviz nr. 8-12 km UM=t: cantitatea=50 2 3223 Încărcat gunoi de grajd şi împrăştiat pe câmp UM=t..31 I 5 II 6 12.= (1.11 TOTAL z.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Administrat îngrăşăminte chimice cu 275 MIC (două lucrări) 2 Administrat gunoi de grajd cu MIG-4 192 50 Tone/ha 3 Dezinfectat terenul cu Sinoratox 5G 287 CT.n.75 - 22.00 0.5 1(unu) ha TOTAL MANOPERĂ PENTRU: Total z. Coef. mur.08 0.I Manoperă: Nr.=50 3 3246 încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice –două operaţinui UM=t: cantit. 4 0.21 25 555.cantit.10 18.40 4.=1.4 5 3136 Deservit MIC-2 lucrări asimilat UM=ha: cantit.crt. din unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 3226 Încărcat gunoi şi descărcat în câmp cu transp.20 0.43 108 .25 0.43 Cantitatea Ha 3 2 1 1 Ha. asimilat măceş. a.o.1.14 0. 2 0.o. articol normele de muncă crt.8 4 3091 Mărunţirea îngrăşămintelor chimice UM=t: cantit.51 25 787.20 9.31 III 7 IV 8 0.o.20 9.00 0. Lucrarea Nr.00 0.9.uri Tarif RON/z.4x2)=2.50 9.18 0.20 0.

n.90 0.75 3667.5 Nivelat + discuit (două operaţiuni) 251 1(un ) ha Total ha. Km.94 14. 2 50 10 Cantitatea transport.IV Transporturi de materii şi materiale Nr.III Materiale 2400. 0 Denumirea-grupa 1 Îngrăşăminte chimice+Sinoratox 5G Gunoi de grajd TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif RON/t/km -total RON Distanţa de transp.a.875 109 .625 Total Cheltuieli directe 7070.90 0.III Materii şi materiale Nr.5 hectar Cap.. tone 3 1. 0 1 2 3 4 Denumirea 1 Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd semifermentat Sinoratox 5G UM 2 Kg Kg T kg Cantitatea 3 800 600 50 30 RON pe U.II Manopera Utilaje Pentru 1 (un) 787.0 RON Cap.67 250 3667.cr t.47 1 2 8.a. 4 1 1 5 25 RON Valoarea Total RON 5 800 600 250 750 2400 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (unu) hectar Cap. Tarif RON/ha.I Cap.n Total pentru un ha.4 5 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU Desfundat terenul la 60 cm cu S 1800 258 8.M.5 50 Volum total tkm 4 75 500 575 0.crt.IV Transporturi 215. RON Cap.375 215.625 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.

4 1 5 2.20 0.10 - 8. = 1.39 4. cantit.25 I Din care pe categorii II III IV 5 6 11.39 4. = 2 Defrişare tufişuri cu 2% acoperire UM=ha. 0 1 2 3 1 Arătură adâncă la 30-35 cm 11 2.00 .53 25 488. articol din NTM/92 1 3226 Denumirea lucrării din ZO/ normele de muncă UM Unitatea de măsură şi cantitatea 2 3 Încărcat + descărcat 0.00 6.25 gunoi de grajd cu transport de la 8-12 km UM=t.20 - - 0.75 4.10 - - 3 3246 0. =45 Încărcat + descărcat 0.8 Deservit MIG (2 lucrări) UM = ha.14 TOTAL ZO 4 11.art. = 45 t Încărcat gunoi din 0.20 - TOTAL MANOPERĂ PENTRU x 30.59 25 164.18 platformă şi împrăştiat pe câmp UM= t. cantit.25 6. caracteristici şi utilajul folosit din Coef. NPC/79 de anexa 1 transf.11 îngrăşăminte chimice 2 operaţiuni UM = t. crt. CT.18 - - 4 3091 0.0 1 (unu) ha Total ZOuri Tarif RON/ZO Total RON 0. I.93 25 755.II – Utilaje: Lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. Antemăsurătoare – Deviz nr. cantit.11 - - - 5 6 3148 2863 2.00 110 Cantitatea ha Ha.39 - 7 2331 0. Lucrarea Nr.00 6. cantit.75 19.6 Mărunţit îngrăşăminte chimice UM=t.11 0.8 x 2 = 1. cantit=0.00 - - 6.25 7 8 - 2 3223 8.18 - 0. cantit=1 Parcelarea şi trasarea căilor de acces UM = ha.1.75 - Cap.n.1 pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru înfiinţarea unei plantaţii de ALUN cu desimea de 580 plante/ha Cap. 0 1 Nr. Manoperă Nr.10.11 25 102. cantit. = 0. crt.a.

40 3.60 0. km. 6 500 300 45000 30 45830 4 Sinoratox TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE kg 30 pentru 1 (unu) hectar Cap.n.0 1775. transp.20 0.0 Cantitatea 3 500 300 45 Valoarea RON/U Total M RON 4 5 1 500. tone 0 1 2 3 1 Îngrăşăminte chimice + Sinoratox 50 0.0 25 750.n.5 450 491.II Utilaje 1855. transp.a.48 0.83 2 Gunoi de grajd 10 45 TOTAL 1(unu) ha Total t/km TRANSPORTUR Tarif RON/t/km I PENTRU: Total RON Total cheltuieli directe Specificare Cap. IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.5 0.III Materiale 1775.312 RON Cap.47 2 45 1 2 RON 0.III – Materii şi materiale Nr. pentru transp. Denumirea crt.0 5 225.Administrat îngrăşăminte chimice cu 275 MIC 3 Administrat gunoi de grajd 50 to/ha 192 4 Dezinfectat terenul 37 5 Nivelat cu NT + discuit prin 2 treceri 251 TOTAL 1(un) ha Total ha.375 184. Denumirea.a.08 0.12 4570.94 7. 0 1 2 3 1 Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd fermentat UM 2 kg kg t 2 0.0 Greut.IV Total Transport Chelt.grupa Distanţa de Cantitatea crt.00 Volum total t/km 4 41. LUCRĂRI Tarif RON/ha. MECANICE Total pentru un ha PENTRU : Cap. Directe 1843.75 Cap.0 1 300.42 250 1855.062 Pentru 1 (unu) hectar 111 .00 Cap.48 0.I Manopera 755.

cantit.1. cantit=1 Parcelarea şi trasarea căilor de acces UM = ha.a.30 - - 3 3246 0.26 - 0.39 - 7 2331 0.26 - - 4 3091 0. cantit. I.00 - - 6.75 6.00 6.75 7 8 - I 3 0.25 15.20 - TOTAL MANOPERĂ PENTRU: x 24.6 Mărunţit îngrăşăminte chimice UM=t. cantit. = 1. Antemăsurătoare – Deviz nr. 0 1 2 3 1 Arătură adâncă la 30-35 cm 11 2.75 - Cap.39 2.0 1 (unu) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON ZO/UM TOTAL ZO 4 8. Denumirea lucrării din articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 1 2 3226 Încărcat + descărcat gunoi de grajd cu transport de la 8-12 km UM=t.31 25 382.00 6. = 0.75 2.75 Din care pe categorii II III IV 5 6 8. =35 Încărcat + descărcat îngrăşăminte chimice 2 operaţiuni UM = t.39 2.n.1 pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru înfiinţarea unei plantaţii de CĂTINA ALBĂ cu desimea de 3333 plante/ha Nr.18 6.14 0. = 1 Defrişare tufişuri cu 2% acoperire UM=ha.00 .07 25 601.11. = 35 t 3223 Încărcat gunoi din platformă şi împrăştiat pe câmp UM= t.17 25 54.20 - - 0.20 0.8 Deservit MIG (1 lucrări) UM = ha. CT. Manoperă Nr.11 0.59 25 164.25 2 0. cantit.11 - - - 5 6 3148 2863 2.II – Utilaje: Lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. caracteristici şi utilajul folosit din Coef. Lucrarea Nr.30 - 6. 5 2. crt. cantit.8 x 2 = 1. cantit=0.11 0.art. crt. NPC/79 de anexa 1 transf.00 112 ha 4 1 Cantitatea Ha. 0 1 Cap.

062 Total Chelt. 0 1 2 3 4 1 Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd fermentat Sinoratox UM 2 0.20 0.III – Materii şi materiale Nr. transp.48 0.94 6.40 2.47 2 35 1 2 RON 0.0 Greut.0 kg 300 1 600.I Manopera 601.0 RON Cap.5 0.375 158.n. Directe 4739.n.62 250 1655. Denumirea. 0 1 2 1 Îngrăşăminte chimice + Sinoratox 50 2 Gunoi de grajd 10 TOTAL 1(unu) ha Total t/km TRANSPORTUR Tarif RON/t/km I PENTRU: Total Total cheltuieli directe Specificare Pentru 1 (unu) hectar Cap.48 0.a. LUCRĂRI Tarif RON/ha.II Utilaje 1655.0 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE Canti Valoarea RON/U Total tatea M RON 2 3 4 5 kg 800 1 800.06 113 .a.Administrat îngrăşăminte chimice cu 275 MIC 3 Administrat gunoi de grajd 50 to/ha 192 4 Dezinfectat terenul 37 5 Nivelat cu NT + discuit prin 2 treceri 251 TOTAL 1(un) ha Total ha. Denumirea crt.81 Cap.80 0.75 Cap.0 t 35 5 175 kg 30 25 750 x pentru 1 (unu) hectar 2325.5 350 421.III Materiale 2325.0 Cantitatea transp. km. tone 3 1. MECANICE Total pentru un ha PENTRU : Cap. pentru transp.IV Transport 158. IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. 6 800 600 3500 30 36430 Cap.grupa Distanţa de crt.43 35 RON Volum total t/km 4 71.08 0.

cantit: = 1. = 50 tone 2 3223 Încărcat gunoi din 0.39 0.20 0. de la 8-12 km UM = t.0 7 2331 Parcelarea şi 0.39 0. Denumirea lucrării ZO/ crt.17 25 104.00 lucrări) UM = ha. cantit. 20%) UM = ha. Nr.25 21.17 4.18 platformă şi împrăştiat pe câmp UM = t. articol din normele de UM din muncă NTM/92 Unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 3 1 3226 Încărcat + descărcat 0. cantit: = 2 6 2863 Defrişare tufişuri 6.00 x x 6. I.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru înfiinţarea unei plantaţii de arbuşti cu desimea de 4000 tufe/ha Cap.1. Antemăsurătoare – Deviz nr.12.4 4 3091 Mărunţit 0.76 25 544.00 - - 0.11 îngrăşăminte chimice (2 operaţiuni) UM = t. = 50 tone 3 3246 Încărcat + descărcat 0.20 trasarea căilor de acces UM = ha.2 5 3148 Deservit MIG (2 2.17 4.26 - - 0.50 5 - 6 12.00 6.26 - 0. Manoperă Nr.00 4.0 TOTAL 1 (unu) ha Total x MANOPERĂ ZO-uri PENTRU Tarif RON/ ZO Total RON TOTAL ZO Din care pe categorii II III IV I 4 12. cantit: 1. cantit.50 7 - 8 - 9.75 - 114 . cantit: 1.25 gunoi de grajd cu transp.00 - 9.52 25 813.00 6.14 îngrăşăminte chimice UM = t.59 25 164. cantit: = 1.2 x 2 = 2.20 x 32.39 (grad acop.

47 TOTAL 1(un) ha Total ha.a.00 2 Administrat îngrăşăminte chimice 2 275 0. MECANICE Total pentru un ha PENTRU : Cap.31 Total t/km Tarif RON/t/km Total Cap.n. Directe 5382.III Materiale 2400. LUCRĂRI Tarif RON/ha. Denumirea crt.IV Transport 214.48 5 Nivelat cu NT + discuit prin 2 treceri 251 0.40 4. 2 50 10 Cantitatea transp.31 Cap.48 0.0 1 5 600.II Utilaje 1955. 0 1 2 3 1 Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd semifermentat UM Cantitatea 3 800 600 50 ha 4 1 2 50 1 2 RON Cantitatea Ha.0 Greut.00 . crt.0 2400.00 0. caracteristici şi utilajul folosit din Coef.0 750.Cap.I Manopera 813.art.5 0. pentru transp. CT.43 50 Volum total t/km 4 71.312 Total Chelt. tone 3 1.III – Materii şi materiale Nr.00 115 RON RON Cap. 0 1 1 Îngrăşăminte chimice + Sinoratox 2 Gunoi de grajd TOTAL 1(unu) ha TRANSPORTURI PENTRU: Total cheltuieli directe Specificare Pentru 1 (unu) hectar Cap.94 7.grupa crt.n.II – Utilaje: Lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.08 4 Dezinfectat terenul (asimilat) 37 0.5 500 571. 5 2.00 2 kg kg t Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 1 800. 6 800 600 50000 30 51430 4 Sinoratox TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE Cap. IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.n. Denumirea. NPC/79 de anexa 2 transf. 0 1 2 3 1 Arătură adâncă la 30-35 cm 11 2. km.82 250 1955.a.00 0.a. Lucrarea Nr.0 250.00 kg 30 25 pentru 1 (unu) hectar Distanţa de transp.375 214.20 lucrări 3 Administrat gunoi de grajd 50 to/ha 192 0.

5 - 0. 1 Manopreă Nr.art.00 6. articol Denumirea lucrării din crt din normele de muncă NTM/92 unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 3226 Încărcat gunoi şi descărcat în câmp cu transport de la 8-12 km UM = t: cantit = 60 2 3223 Încărcat gunoi de grajd din platf.1. 1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de ZMEUR Cap. şi împrăştiat pe teren UM =t: cantit =60 3 3246 Încărcat şi descărcat îngr.0 Parcelare şi trasarea căilor de acces Total ZO uri 1(unu) Tarif Ron/ ZO ha Total Ron 0.0 Mărunţit îngrăş.39 grad de acoperire UM = ha : cantit = 1.0 2.39 0.20 X X X 0.39 7 2331 0.25 TOTAL ZO 4 15.20 .Antemăsurătoare – Deviz nr. chimice 2 operaţiuni ZO UM 3 0.75 4.chim.59 25 25 TOTAL MANOPERĂ PENTRU 650.14 4. Lucrarea Nr. n 4 1. Nr.20 26.18 10.75 25 918.22 - 0. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.0x2) =2.14 25 103.00 )UM=ha : cantit = 2 Defrişat tufişuri cu 20% 6.0 5 2.80 - 10.00 0.00 III 7 IV 8 0.80 0. 75 Cap.13.40 3 2.din CT coef.cu 2 11 275 116 Cantitatea ha ha a.00 0. crt Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 anexa 1 de transf 0 1 2 1 Arătură adâncă la 30 – 35 cm Administrat îngr.14 4.20 36.00 din care pe categorii I 5 II 6 15.22 4 5 6 3091 3136 2863 UM=t: cantit. =(1.5 164.02 6.chimice 0.11 0.00 6.14 UM=t: cantit =1 Deservit MIG ( 2 lucrări 2.

80 0.0 Valoarea RON/U Total M RON 0 1 2 3 4 5 1 .n.0 4.0 Cap.62 RON Total cheltuieli directe 5369. n LUCRĂRI 1(un) ha .Tarif Ron/ha.III .III materiale 2050.0 -total t/km -tarif Ron/t km -total Ron Greut.0 MATERIALE Cap.Total Ha a.a.3 Administrat gunoi de grajd cu 60 t / 192 ha 4 Dezinfectat terenul 37 5 Nivelat cu NT+ discuit (2 lucrări) 251 TOTAL .0 3 .pentru transport 6 600 400 60000 30 61030 Volum total t/km 4 55 600 655 0.Materii şi materiale Nr.0 1.0 4 .94 8. km t 2 3 50 1.Sinoratox kg 30 25 750.62 250 2155.Superfosfat Kg 600 1 600.chimice + Sinoratox Gunoi de grajd 1 (unu) ha TOTAL TRANSPORTURI PENTRU TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.47 60.Total pentru un ha PENTRU Ron Cap.62 Cap.0 2.0 2 .II manopera utilaje Pentru 1(un) 918.0 hectar Distanţa Cantit.37 117 .1 10 60.Gunoi de grajd T 60 5 300.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.75 2155.0 TOTAL VALOARE MATERII ŞI -A – PENTRU 1 (unu) hectar 2050.48 0.375 245.tr de transp ansport.Grupa crt 0 1 2 1 Îngrăş.Sare potasică Kg 400 1 400. Denumirea crt UM Cantitatea 0.08 0.I Cap. MECANICE .IV transport 245.48 0. Denumirea .

cantit. NPC/79 de anexa 1 transf. articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 3226 Încărcat + descărcat gunoi de grajd cu transport de la 8-12 km UM=t. cantit.20 6. Antemăsurătoare – Deviz nr.39 0.00 - 9.11 4.00 0. cantit.50 0. cantit=1 7 2331 Parcelarea şi trasarea căilor de acces UM = ha. = 2 6 2863 Defrişare tufişuri cu 2% acoperire UM=ha.11 4.18 9.20 32.59 25 164.11 0. Nr.0 TOTAL 1 (unu) ha Total ZOMANOPERĂ uri PENTRU Tarif RON/ZO Total RON ZO/ UM 3 0.50 Din care pe categorii II III IV 5 6 12. cantit.00 4.18 - - 0.1. crt.40 .art.00 6.11 25 102.00 6.II – Utilaje: Lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.8 x 2 = 1.18 - 0.68 25 542.39 0. Denumirea lucrării din crt.20 x 0.00 2 Administrat îngrăşăminte chimice cu 275 0.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru înfiinţarea unei plantaţii de MUR cu desimea de 2667 plante/ha Cap.14.75 21.n. Manoperă Nr. = 50 t 2 3223 Încărcat gunoi din platformă şi împrăştiat pe câmp UM= t. cantit=0. cantit. = 1.00 6. =50 3 3246 Încărcat + descărcat îngrăşăminte chimice 2 operaţiuni UM = t.8 5 3148 Deservit MIG (2 lucrări) UM = ha. I.6 4 3091 Mărunţit îngrăşăminte chimice UM=t.14 2.50 7 8 - I 0.20 118 ha 4 1 2 Cantitatea Ha. 0 1 2 3 1 Arătură adâncă la 30-35 cm 11 2. caracteristici şi utilajul folosit din Coef. Lucrarea Nr. CT.a.75 - Cap.00 - - 0.25 TOTA L ZO 4 12. 5 2. = 0.38 25 809.39 0.

a.5 500 541. 6 500 300 50000 30 50830 Cap.0 25 750.0 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 3 500 300 50 30 x pentru 1 (unu) hectar Valoarea RON/U Total M RON 4 5 1 500. LUCRĂRI Tarif RON/ha. pentru transp.56 119 .82 250 1955. Denumirea.47 50 1 2 RON 4.5 0. IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. km. Directe 203.MIC 3 Administrat gunoi de grajd 50 to/ha 192 4 Dezinfectat terenul 37 5 Nivelat cu NT + discuit prin 2 treceri 251 TOTAL 1(un) ha Total ha.08 0.48 0.n.062 4767.0 5 250.375 203.III Materiale 1800. 2 50 10 Cantitat ea transp.00 Pentru 1 (unu) hectar RON Cap.IV Total Transport Chelt.n. MECANICE Total pentru un ha PENTRU : Cap.II Utilaje 1955. 0 1 1 Îngrăşăminte chimice + Sinoratox 2 Gunoi de grajd TOTAL 1(unu) ha TRANSPORTUR I PENTRU: Total cheltuieli directe Specificare Cap.48 0.50 Distan ţa de transp .94 7.0 Greut.062 Cap.0 1800.00 4 41.grupa crt. 0 1 2 3 4 1 Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd fermentat Sinoratox UM 2 kg kg t kg Cantitatea 0.0 1 300.a.00 0.I Manopera 809.83 50 RON Volum total t/km Total t/km Tarif RON/t/km Total Cap. Denumirea crt.III – Materii şi materiale Nr. tone 3 0.

stratificat de 50x50 cm UM=ml cantit=13 8 1775 .83 1.33 0.2.16 - - - 120 .28 4.66 1.5 6 3281 .Făcut şanţ pt.48 - 0.00 1.16 - 8.Antemăsurătoare – Deviz nr.5 5 3246 . Pomi+picheţi UM=ml cantit=2.28 Din care pe categorii 5 0.25 12 1864 .Repartizat pomii la groapă în vederea plantării ZO UM 3 0.Încărcat şi desc. chimice două operaţiuni UM=t cantit=2.5 15.5 3 1863 .33 4.38 0.28 4.5 0 0.48 0.82 3.Încărcat+desc.63 9.38 - 7 - 8 15.16 - 0.Stratificat pomii (100 buc/ml) UM=mb cantit=0.28 6 9.Fasonat rădăcina.25 0.2 0.25 4 3226 .5 0. de la 8-12 km UM=t cantit=37. cantit = 1.54 10.Încărcat+descărcat îngrăşăm. 2.5 1. 1 Manoperă : Nr. 4 m între rânduri şi 2 m pe rând şi desimea 1250 pomi/ha Cap. Antemăsurătoare şi deviz pentru executarea lucrărilor de infiinţare a unei plantaţii. Gunoi cu trans.Administrat îngrăş.artic Denumirea lucrării din ctr din normele de muncă NTM/9 Unitate de măsură şi 2 cantitatea 0 1 2 1 1819 .16 4.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii intensive de MĂR având următoarele caracteristici : Distanţa de plantare.93 - - 3.cantit=1.Pichetat terenul UM=ha cantit=1.25 10 1846 .00 1.65 2.1.63 - 0.00 1. Nr.65 2.25 2 1859 .25 11 1868 .93 - 10.Confecţionat picheţi refolosibili UM=mb: cantit = 1.11 TOTAL ZO 4 0.5 9 1843 .83 1.00 12. făcut mocirlă şi mocirlit în vederea plantării UM=mb cantit=1. chimice manual 1 kg la groapă UM= mb.Adus mraniţa şi pus la gropi UM=mb .4 7 1773 .Săpat gropi de 50x50 UM=mb cantit =1.

51 25 1887.III – Materii şi materiale Nr.25 300.02 lucrare completă cu udat UM=buc.Pomi altoiţi cu rezerva de Buc 1288 20.30 anexa 242 2 . 0.37 25 184.25 21.00 MATERII ŞI MATERIALE Cap.48 coroanei UM=mb cantit=1.8 121 .Discuit arătura cu GD-2.Tarif RONha a.25 .48 250 RON 620 Cantitate Valoarea a RON/U Total M RON 0 1 2 3 4 5 1 .60 7.79 25 544.Total ZO uri X 1(unu) ha .5 1.5 1.Total RON X X 25. Pomi.00 25 625 TOTAL MANOPERA PENTRU Cap. Complexe(1 kg 1250 1.75 0. Denumirea crt UM Greut.60 75.de crt Caracteristici şi utilajul folosit transf.30 1.59 anexa 254 TOTAL -Total ha.13 1866 14 2019 UM=mb. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.35 25 533.pentru transport 6 0.Tarif RON/ZO .Arătura normală printre rănduri 1.n 4 1.0 4 .Plantarea pomilor. Chim.n LUCRĂRI 1(un) ha .00 133.25 .18 2.00 1803.a.8 două lucrări 0.00 125. 0 1 2 1 .2 3% 3 .3 40.75 25.Total pentru un ha PENTRU : 3 1 2 Cantitatea Ha Ha a. cantit=1250 .Picheţi ( refolosibili ) Mb 1. cantit=1.Mraniţă 30 kg/ pom T 38 50. Lucrarea CT coef.00 50.n MECANICE .00 - - - 25.Îngr.0 2 .Tăieri de proiectare a 0.5 37.75 21.0 kg/pom) TOTAL VALOARE pentru 1 (unu) hectar RON 29285.0 0.

O/ UM 3 0.50 10.00 Antemăsurătoare – Deviz nr.M.II manopera utilaje Pentru 1(un) 1887. cantitate = 0.5 25 -total t/km -tarif RON/t/km -total RON Cap. cantitate = 25 0.numărul de pomi la hectar = 834 TOTAL Z. din unitatea de măsură şi NTM/98 cantitatea 0 1 2 1 1819 Confecţionat picheţi surse locale U.55 din care pe categorii I II III 5 0.55 6 7 Cap. = mb .25 0. = mb.III materiale 29285.25 0.3 37.50 10.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. articol normele de muncă .5 0 1. Denumirea lucrării din crt.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de PĂR cu următoarele caracteristici: distanţa de plantare: 4 m între rânduri şi 3 m pe rând .I Manoperă: Nr. Nr.se execută 2 lucrări UM= t.43 1.38 RON Total cheltuieli directe 31985.68 0.I Cap. = ha .75 620.375 192. cantitate= 1.18 - - . 4 0.66 IV 8 1.38 Volum total t/km 4 13 375 75 50 513 0.00 hectar Cap. cantitate = 0.13 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap. t 3 1.834 2 1859 Pichetat teren la 4 x 3m majorat cu 50% U.M.25 Încărcat şi descărcat îngr.834 4 5 3226 3246 Z.O.00 12.18 - 6.5 1. cantitate = 1.Cap.transport. Denumirea – Grupa Distanţa crt de transp km 0 1 2 1 Îngrăşăminte chimice 10 2 Mraniţa 10 3 Pomi altoiţi 50 4 Apă ptr.11 122 6. Udat pomii 20l/pom 2 TOTAL TRANSPORTURI 1 (unu) ha PENTRU Cantit. chim.M.43 Încărcat şi descărcat gunoi cu transport de la 8 -12 km UM = t.5 3 1863 Săpat gropi de 50 x 50 x 50 cm în teren desfundat U.IV transport 192.

123 Coef. 7 Făcut şanţ de 50 x 50 pentru stratificat UM= ml.50 1.05 1. cantitate = 0. cantitate = 0. crt Lucrarea Nr.n.8 .82 3.834 Tăieri pentru proiectarea coroanei fără fasonarea rădăcinei U. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. = mb.834 Adus mraniţă la gropi U.20 0. = mb.67 1.75 14.67 1.a.834 Repartizat pomii la gropi U.0 1. = mb.M.834 1 (unu) ha . cantitate = 0. = mb.29 2.83 25 370.71 4. de transformare Cantitatea Ha 3 1 2 Ha.78 2. = mb.25 - - - 16.78 - 0.6 7 8 9 3281 1773 1775 1843 10 11 12 1864 1846 1868 13 14 1866 1951 TOTAL MANO PERA PENTRU Încărcat şi descărcat pomi UM= t.83 25 120.50 1.O.29 25 1307. 4 1.30 Anexa / 242 după terminarea plantării Discuit arrătura cu GD 2. făcut mocirlă şi mocirlit în vederea plantării U.02 0. cantitate= 1.39 25 434. cantitate = 0.30 1.18 2.două lucrări 0.Tarif RON/Z.84 Fasonat rădăcina.M.n.834 Plantarea pomilor.00 17.75 15. .Total RON 0.34 0.M. cantitate = 0.33 3. articol din NPC/78 0 1 2 caracteristici şi utilajul folosit Ct 1 2 Arătură normală printre rânduri 1.59 Anexa / 254 TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha.834 Administrat manual îngrăşăminte chimice 1kg la groapă U.84 x x x 16.75 Cap.54 0.78 0.24 25 381.53 2.48 .71 52.M. cantitate= 10 Stratificat pomi U.a.78 6.34 6. . cantitate = 0. cantitate = 0. lucrare completă cu udat 20 l U.Total Z.68 0.M.M. = buc.M. = mb.O.29 0.53 2.68 0.33 8.

9 Nr.0 0.III Materiale 23809.Transporturi de materii şi materiale DENUMIREA – GRUPA Distanţa de transport Km 1 2 Îngrăşăminte chimice 50 Mraniţă 10 Pomi altoiţi 50 Apă pentru udat 20 l/pom 2 TOTAL TRANSPORTURI Total t /Km PENTRU 1 (un) ha Tarif RON /t / Km Total RON Cantitate transport tone 3 0. to kg Greut pentru.PENTRU: 1 (un) ha Tarif RON 250 /ha.75 124 .00 Cap.375 155.directe 155.crt 0 1 2 3 4 Cap. transp.3 1.2 25 21475 50 1250 1 834 23809.IV Total Transport chelt.n Tarif pentru 1 RON ha Cantitatea 3 834 859 25 834 pentru 1(un) ha Valoarea RON/ TOTALR UM ON 4 5 0.II. buc.9 27. Utilaje 620.a.7 17 4 Volum total t/Km 45 250 85 34 414 0.12 620 Cap.I Manopera 1307.25 25891.7 25.25 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Nr.3 250. 6 0. A – Pentru 1 (un ) hectar Cap. III – Materii şi materiale Nr. DENUMIREA crt 0 1 2 3 4 1 Picheţi Pomi altoiţi cu rezervă 3% Mraniţă 30 kg/ pom Îngrăşăminte chimice complexe 1 kg/pom TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE UM 2 Buc. IV.25 Cap.20 RON Cap. SPECIFICARE crt.9 25 1.

5 .Adus mraniţa şi pus la gropi UM=mii gropi cantit=0.00 - - - 10.Stratificat pomi(50 buc/ml) UM=mb cantit=0.Antemăsurătoare – Deviz nr.de la 8-12 km UM=t cantit=20 .3.00 12.82 3.00 0.00 1.57 - 4.00 - 7 - 8 1.24 0.00 0.Săpat gropi de 50x50 UM=mb cantit = 0.Plantat pomi +udat lucrare completă UM= buc.67 1. ctr 0 1 2 3 4 Nr.20 0.02 10.91 1.5 .33 1.00 125 .Încărcat şi descărcat pomi şi pichete UM=t cantit=1.2.stratif.33 Din care pe categorii 6 5. cantit = 500 ZO UM 3 0.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de PRUN cu distanţa de plantare de 5x4 m şi desimea de 500 pomi la hectar Cap.66 1.5 .25 TOTA L ZO 4 0.33 3.24 - 0.2 Făcut şanţ pt.91 - - 11 1866 0.13 8.5 .50 - 0.05 0.5 0.50 - 7 8 9 10 1775 1843 1845 1846 1.Fasonat şi mocirlit rădăcinile UM=mb cantit=0.50 6. 1 Manoperă : Nr.50 6.Pichetat terenul UM=ha cantit=1 .67 1.57 4.25 - 5 6 3281 1773 0.artic dinNTM/9 2 1 1819 1860 1863 3226 Denumirea lucrării din normele de muncă Unitate de măsură şi cantitatea 2 .pomi de 50x50 cm UM=ml cantit=10 .5 Repartizat pomi la gropi UM=mb cantit=0.00 5 0.Confecţionat picheţi refolosibili UM=mb: cantit = 0.25 5.Încărcat gunoi şi descărcat cu transp.5 .

Total pentru un ha PENTRU : Cap.a.0 .5x2)= 1.00 10.Pomi altoiţi cu rezerva de Buc 515 3% 3 .11 0.Tarif RON/ha a.8 0.5 .48 250 RON 620 2 3 .pentru transport 6 170 1000 20000 500 21670 126 .00 25 250.Îngr.III .Picheţi Buc 500 .25 0.77 - 0.Tăieri pt.77 - - 0.24 3. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.Total RON X Cap.30 2 .00 TOTAL MANOPERA PENTRU Tarif X RON/ZO .11 0.25 9.n LUCRĂRI 1(un) ha .n 3 4 1 1.00 10.Administrat manual îngrăş chimice.chim.11 - - - 1.Total ZO uri 1(unu) ha - 0.Arătura normală în livadă 1.24 33.Materii şi materiale Nr.09 25 827. 0 1 2 1 .18 2.cr Lucrarea CT coef.5 .16 25 229.proiectarea coroanei UM=mb cantit=0.n MECANICE .59 TOTAL -Total ha.30 2 1.de t Caracteristici şi utilajul folosit transf.84 X 0.3 150 20 10300 50 1 1000 500 11950 Greut.92 25 98. UM= mb cantit=0.01 25 250.54 0.(2 operaţiuni) UM=t cantit=(0. îngr.Mraniţă 40 kg/ pom T 20 4 . chim.Discuit arătura cu GD-2.12 3246 13 1867 14 2019 Încărcat şi desc. Complexe kg 500 (1 kg/pom) TOTAL VALOARE pentru 1 (unu) hectar MATERII ŞI MATERIALE Valoarea RON/U Total M RON 4 5 0. Denumirea crt 0 1 2 1 UM Cantitatea Cantitatea Ha Ha a.

cantitate = 1 1. Denumirea lucrării din crt. chim.53 din care pe categorii I II III 5 0.Grupa Distanţa de crt transp km 0 1 2 1 Apă pentru udat 20 l/pom 2 2 Pomi altoiţi 50 3 Îngr.0 0.00 3. t 3 10 1.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.00 2.complexe 50 4 Mraniţă 10 TOTAL TRANSPORTURI 1 (unu) ha PENTRU TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.68 0.32 - 3.numărul de pomi la hectar = 800 TOTAL Z.0 50.18 - - - 0.5 20 -total t/km -tarif RON/t/km -total RON Cap.5 0. Denumirea .00 Cantit. Nr.Cap.III materiale 11950.se execută 2 lucrări UM= t.0 0. cantitate= 1.0 200.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de GUTUI cu următoarele caracteristici: distanţa de plantare: 4 m între rânduri şi 3 m pe rând .00 - - 10.87 Cap.75 0.M. cantitate= 1.O/ din unitatea de măsură şi UM NTM/98 cantitatea 0 1 2 3 1 1819 Confecţionat picheţi surse 0.0 295. cantitate = 0. Z.66 locale U. = mb.11 6 3281 Încărcat şi descărcat pomi UM= t.I Cap.II manopera utilaje Pentru 1(un) hectar 827. cantitate = 15 0.M.33 - 10. cantitate = 12.O. articol normele de muncă .33 - - 1.0 25. = mb .53 6 7 IV 8 Cap.33 3 1863 Săpat gropi de 50 x 50 x 50 cm în teren desfundat U.375 110.32 .20 127 1. = ha .800 2 1859 Pichetat teren la 4 x 3 m U.25 5 3246 Încărcat şi descărcat îngr.M.Antemăsurătoare – Deviz nr. 4 0.transport.5.chim.IV transport 110.75 0. 6 0.I Manoperă: Nr.62 Volum total t/km 4 20.25 620.62 RON Total cheltuieli directe 13507.18 0.800 0 4 3226 Încărcat şi descărcat gunoi cu transport de la 8 -12 km UM = t.

67 25 416. .40 1.8 1 (unu) ha .25 16. .66 2.M.48 620 128 .Total RON 0.0 1.13 8.M.75 - - - 16. cantitate = 0.40 1.8 Repartizat pomii la gropi U.M.75 Cap.48 1.O.50 6.8 Fasonat rădăcina.6 Stratificat pomi U.23 2.a.25 11.93 25 398. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.8 Administrat manual îngrăşăminte chimice 1kg la groapă U. cantitate = 0.O.50 15.a.59 Anexa / 254 TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha.21 25 80. cantitate = 0. cantitate = 0. cantitate = 0. = buc.50 - 6.30 Anexa / 242 după terminarea plantării Discuit arrătura cu GD 2.30 1.00 0.a.7 8 9 1773 1775 1843 10 11 12 1864 1846 1868 13 14 1866 1951 TOTAL MANO PERA PENTRU Făcut şanţ de 50 x 50 pentru stratificat UM= ml. = mb.M. 4 1. = mb.8 Plantarea pomilor.două lucrări 0.n Tarif pentru 1 ha Cantitatea 0 1 2 Ha 3 1 2 250 RON Ha.8 Tăieri pentru proiectarea coroanei fără fasonarea rădăcinei U. lucrare completă cu udat 20 l U.23 0. cantitate = 0.Total Z.82 3. făcut mocirlă şi mocirlit în vederea plantării U.54 0. cantitate= 9.n.66 - - 0.48 1.00 0.M.46 2.02 0. PENTRU: 1 (un) ha Tarif RON /ha.M.70 25 292.05 1.33 3.67 47. = mb.8 . = mb.18 2.8 Adus mraniţă la gropi U. cantitate = 0.67 3.84 x x x 16. Lucrarea Coef.M. articol transformare din NPC/78 caracteristici şi utilajul folosit Ct 1 2 Arătură normală printre rânduri 1. de crt Nr.51 25 1187.n. = mb.46 2.Tarif RON/Z. = mb.

8 10.69 129 .375 72.00 Cap.4 1.0 17920.IV Transport 72. 6 0.57 8. IV.I Manopera Pentru 1 (un ) hectar 1187. buc.75 Cap.8 8 1.II.0 1 800.directe 19800. DENUMIREA – GRUPA crt 0 1 2 3 4 1 Îngrăşăminte chimice Mraniţă Pomi altoiţi Apă pentru udat 20 l/pom TOTAL TRANSPORTURI PENTRU (un) ha Distanţa de transport Km 2 50 10 50 2 Total t /Km Tarif RON /t / Km Total RON Cantitate transport tone 3 0.5 0.937 RON Total chelt.5 32 194.2 20 16480.III Materiale 17920.Transporturi de materii şi materiale Nr.00 Cap. to kg Cantitatea 3 800 824 8 800 pentru 1(un) ha Valoarea RON TOTAL UM RON 4 5 300 240.57 16 Volum total t/Km 4 4 80 78.937 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.Cap.77 Cap. Utilaje 620.0 50 400. III – Materii şi materiale Nr.0 0.0 Greut pentru. transp. DENUMIREA crt 0 1 2 3 4 1 Picheţi Pomi altoiţi cu rezervă 3% Mraniţă 10 kg/ pom Îngrăşăminte chimice complexe 1 kg/pom TOTAL VALOARE MATERII ŞI UM 2 Buc.

67 1.M. 0 1 2 3 4 Nr.=0.61 0.50 I 5 0.334 1845 Repartizat pomii la gropi UM=mb:cantit=0.-mb:cantit. 3 0. UM=m.08 0.0 1773 Făcut şanţ de 50x50 cm pentru stratif.l.11 - 2.82 0.334 1843 Fasonat rădăcina .35 0.22 1. Distanţa de plantare 6 m între rânduri şi 5 m pe rând.00 4.00 12.=1.68 1.66 1. Cap.61 - - 9 10 8.c rt.05 1.=(0.11 0.2.50 din care pe categorii II III IV 6 7 1.08 0.20 - 0.25 TOTA L z.334 3226 Încărcat gunoi.0 1775 Stratif.=0.I Manoperă: Nr.02 1. 4 0.334 1866 Plantarea pomilor lucrare completă UM=buc.11 - 11 12 3.334 3246 Încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimicedouă operaţinuni UM=t: cantit.67 - 1.334 1859 Pichetat terenul UM=ha:cantit.20 0.17 8 - 5 6 7 8 0.0 3281 Încărcat şi descărcat pomi + picheţi UM=t: cantit.5 0.68 130 .o.M .=0.0 3.6.17 2.00 4.05 - - - 6.o.arti Denumirea lucrării din col din normele de muncă NTM/9 unitatea de măsură şi 2 cantitatea 1 2 1819 Confecţionat picheţi U.22 2.=10.:cantit=7.334 z.=0.0 1863 Săpat gropi de 50 x 50 x 50cm UM=mb:cantit. transportat de la 8-12 km şi descărcat în câmp UM=t: cantit.05 6.13 0.35x2) 0.35 0. U.33 2.7 1846 Adus mraniţă la gropile de plantat UM=mb:cantit.=0. făcut mocirlă şi mocirlit în vederea plantării UM=mb:cantit. Cantit.pomi UM=mb: cantit.20 0.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de CAIS cu desimea de 334 pomi/ha.Antemăsurătoare-Deviz nr.=1.

2 20 6880 50 1 500 334 7814. T kg Cantitatea 3 334 334 10 334 CT. Denumirea-grupa transp.. 2 1.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.3 100.68 25 167.a. a.00 Volum total t/km 4 17. Lucrarea Nr.2 pentru 1 (unu) hectar RON Cap.0 . 0 1 2 Denumirea UM 2 buc.n. Cap.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa de Nr.88 25 147.o.35 10.24 25 181.00 7.43 25 535.n.n PENTRU: Total pentru un ha. chimice UM=mb: cantit. Coef.. 0 1 2 1 Îngrăşăminte chimice 50 2 Mraniţă 10 131 Cantitatea transport. Total RON 1.8-două 254 lucrări TOTAL 1(un ) ha Total ha.=0.crt .=0. crt.uri Tarif RON/z.28 21. 6 150 650 10000 350 11111 1 Pichete Pomi altoiţi cu rezervă de 3% 3 Mraniţă 30 kg/pom 4 Îngrăşăminte chimice complexe 1kg/pom TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE Valoarea RON pe TOTAL U. LUCRĂRI MECANICE Tarif RON/ha.51 0.63 25 40.III Materii şi materiale Nr.51 5. tone 3 0.00 6. Km. 4 1.de transf.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Arătură normală printre rânduri 242 după terminarea plantării 2 Discuit arătură cu GD-2.48 RON 250 620 Greutate pentru ttransp.334 1-(unu) ha Total z.18 2.crt.75 0.334 Tăieri pentru protecţia coroanei UM=mb.75 0.5 100. buc.84 x x x 0.54 0.59 Cantitatea Ha 3 1 2 Ha.a.cantit.28 1.o.M.30 0.30 1. RON 4 5 0.13 14 1867 1951 TOTAL MANOPERĂ PENTRU: Administrat manual îngrăş.00 Cap.

5 m între rânduri şi 3.0 7 1775 Stratif. transportat de la 8-12 km şi descărcat în câmp UM=t: cantit.08 0. col din normele de muncă NTM/9 unitatea de măsură şi 2 cantitatea 0 1 2 1 1819 Confecţionat picheţi U.33 7.5 0 0.M.05 1.:cantit=7.35 1. U.7.=1.50 din care pe categorii II III IV 6 2.=10.o.3 Pomi altoiţi 4 Apa pt. udat 20 l/pom TOTAL TRANSPORTURI 0.35 1.pomi UM=mb: cantit.20 RON Cap. Antemăsurătoare-Deviz nr.=(0.=1.437 Total cheltuieli directe 9032.94 2.=0.=0.35x2) 0.arti Denumirea lucrării din rt.M.0 -total t/km 1(un) ha -tarif RON/t/km -total RON Cap.5 0.-mb:cantit.635 8 3246 Încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice-două operaţinuni UM=t: cantit.16 0.l.5 m pe rând.=0.635 2 1859 Pichetat terenul UM=ha:cantit.20 0.08 0.III Materiale 7814.82 0.IV Transport 62.33 7.33 12.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de PIERSIC cu desimea de 635 pomi/ha.70 7.0 3 1863 Săpat gropi de 50 x 50 x 50cm UM=mb:cantit.635 4 3226 Încărcat gunoi.437 50 2 35. UM=m.0 5 3281 Încărcat şi descărcat pomi + picheţi UM=t: cantit.25 TOT AL z.I Manoperă: Nr.o.75 2.375 62. Distanţa de plantare 4.41 1.387 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.7 z.0 14. 4 0. Cap.c Nr.20 0.00 Cap.0 6 1773 Făcut şanţ de 50x50 cm pentru stratif.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 535.16 - - 132 .II Utilaje 620.2 0 7 1.5 0.0 166.66 1. 3 0.94 8 - I 5 0.41 - 0.11 0.

crt . Total RON 8.=0.n PENTRU: Total pentru un ha.III Materii şi materiale Nr.uri Tarif RON/z.48 RON 250 620 Valoarea RON pe TOTAL U.7 0. 6 317.13 0.9 10 1846 1843 11 12 13 14 1845 1866 1867 1951 TOTAL MANOPERĂ PENTRU: Adus mraniţă la gropile de plantat UM=mb:cantit.a.7 25 317.99 12. Cap.635 Fasonat rădăcina .3 190.08 - 2..30 1.98 8.59 Cantitatea Ha 3 1 2 Ha.635 Repartizat pomii la gropi UM=mb:cantit=0. buc. Cantitatea 3 635 654 133 CT.crt.635 Tăieri pentru protecţia coroanei UM=mb. 4 1.=0.53 3. Lucrarea Nr.635 1-(unu) ha Total z.02 1.01 25 75.7 12.=0.98 0.30 0. LUCRĂRI MECANICE Tarif RON/ha.635 Plantarea pomilor lucrare completă UM=buc.76 .cantit.5 20 13080 Greutate pentru transp.o.8-două 254 lucrări TOTAL 1(un ) ha Total ha.53 37.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.76 25 219 12.5 Cap.M. RON 4 5 0.3 6 25 934 1. 2 1.08 2.635 Administrat manual îngrăş.25 12.=0.o. făcut mocirlă şi mocirlit în vederea plantării UM=mb:cantit.. a.n. Coef.0 3.a.11 - 5. 0 1 2 Denumirea 1 Pichete Pomi altoiţi cu rezervă de 3% UM 2 buc.18 2.89 25 322.99 0.33 5. chimice UM=mb: cantit.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Arătură normală printre rânduri 242 după terminarea plantării 2 Discuit arătură cu GD-2.54 0.n.25 0.84 x x x 1.de transf.5 1235.11 - 3. Cantit.

20 II 6 1.75 63.65 0.5 m şi desimea de 560 pomi la hectar Cap.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa de Cantitatea Nr.cr Denumirea-grupa transp. 1 Manoperă : Nr. udat 20 l/pom 2 12.artic Denumirea lucrării din ZO ctr dinNTM/ normele de muncă UM 92 Unitate de măsură şi cantitatea 0 1 2 3 1 1819 Confecţionat picheţi 0.00 Din care pe categorii I 5 0.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de VISIN cu distanţa de plantare de 4.35 3 Pomi altoiţi 50 1.II Manoper Utilaje a Pentru 1 (un) 934 620.70 TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif RON/t/km -total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.74 Cap.74 RON Total cheltuieli directe 15.635 2 Mraniţă 10 6.35 Îngrăşăminte chimice kg 635 complexe 1kg/pom TOTAL VALOARE pentru 1 (unu) hectar MATERII ŞI MATERIALE 3 4 50 1 RON 317.5 60 25.5 635 14223 6350 635 8538.375 67.00 hectar Volum total t/km 4 31.844.8.III Materiale 14223 Cap.56 134 TOTA L ZO 4 0.Mraniţă 10 kg/pom T 6.00 III 7 IV 8 .74 2.5 50x50 UM=mb cantit = 0. transport.33 7.66 refolosibili UM=mb: cantit = 1 2 1860 Pichetat terenul 1.I Cap.Săpat gropi de 12.4 180.33 7.2 4 Apa pt. Nr.20 1.26 Cap.33 UM=ha cantit=1 3 1863 .Antemăsurătoare – Deviz nr. tone 0 1 2 3 1 Îngrăşăminte chimice 50 0. t.IV Transport 67. Km.

Tăieri pt.Total RON - 0. chimice.24 0.01 - - 0.0 0.86 1.54 0.Încărcat şi descărcat pomi şi pichete UM=t cantit=12 Făcut şanţ pt.0 TOTAL MANOPERA PENTRU 209.56 .pomi de 50x50 cm UM=ml cantit=10 .92 25 848.00 1.Încărcat şi desc.86 1.0 135 .75 4.56 .48 1.Plantat pomi +udat lucrare completă UM= buc.20 25 280.02 11.24 - 0.22 - - - 1.13 8.84 25 11.84 X X X 0.05 0.86 - 0. UM= mb cantit=0.Total ZO uri 1(unu) .6 .75 - 4.56 .81 3.5 25 112.56 .33 3. îngr.22 0.4 3226 5 6 3281 1773 7 8 9 10 1775 1843 1845 1846 11 1866 12 3246 13 1867 14 2019 Încărcat mraniţă şi descărcat cu transp.5 8.Tarif RON/ZO .Adus mraniţa şi pus la gropi UM=mii gropi cantit=0.de la 8-12 km UM=t cantit=5.protecţia coroanei UM=mb cantit=0.80 - 2.56 .(2 operaţiuni) UM=t cantit=(0.chim.50 - 1.11 0.01 1.5 2.20 0.47 33.Fasonat şi mocirlit rădăcinile UM=mb cantit=0. cantit = 560 .20 0.stratif.38 25 9.80 - - 0.Stratificat pomi(50 buc/ml) UM=mb cantit=0.20 - - - 11.5 246.47 4.48 1.50 - 0.86 - - 0.56 Repartizat pomi la gropi UM=mb cantit=0.5x2) Administrat manual îngrăş.

75 Volum total t/km 4 70.complexe 50 0.transport.0 560.0 490.II manopera utilaje Pentru 1(un) 848.56 3 Mraniţă 10 5.96 250 RON 490 UM Cantitatea 1 2 3 . 0 1 2 3 1 .0 hectar Cap.36 0. complexe(1 kg 560 kg/pom) TOTAL VALOARE pentru 1 (unu) hectar MATERII ŞI MATERIALE Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 0.0 Cap.36 1 2 .IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.chim.n 4 1.375 57.0 Greut.Tarif RON/ha. MECANICE .III .n LUCRĂRI 1(un) ha . chim. Denumirea crt 0 1 2 Cantitatea Ha Ha a.0 56.75 136 .III materiale 15433.Arătura normală în livadă 1.I Cap.60 1 TOTAL -Total ha.Cap.n.0 0. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.0 154.Total pentru un ha PENTRU : Cap.IV transport 57.6 4 .0 7540 Cap.0 25 14452.0 50 1 280.a.a. t crt transp km 0 1 2 3 1 Pomi altoiţi + picheti 50 1.Mraniţă 40 kg/ pom T 5.de crt Caracteristici şi utilajul folosit transf.6 TOTAL TRANSPORTURI 1 (unu) ha -total t/km PENTRU -tarif RON/t/km -total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.pentru transport 6 280 1100 5600 500 15433. Denumirea .Grupa Distanţa de Cantit.60 1.Materii şi materiale Nr.Picheţi Buc 560 .Îngr.3 168.Pomi altoiţi cu rezerva de Buc 577 3% 3 .75 RON Total cheltuieli directe 16828.4 2 Îngr.Discuit arătura cu GD-2. Lucrarea CT coef.0 28.8 0.

arti Denumirea lucrării din crt.430 13 1867 Administrat manual îngrăş.66 1.33 5.2.o.35x2) 0.430 4 3226 Încărcat gunoi. 3 0. Distanţa de plantare 6 m între rânduri şi 5 m pe rând.M.0 5 3281 Încărcat şi descărcat pomi + picheţi UM=t: cantit.02 1. z.08 0.08 0.33 12.0 7 1775 Stratif.28 - 0.33 3.=0.43 11 1845 Repartizat pomii la gropi UM=mb:cantit=0. col din normele de muncă NTM/9 unitatea de măsură şi 2 cantitatea 0 1 2 1 1819 Confecţionat picheţi U.50 7 1.=(0.28 1. Cap.=0.I Manoperă: Nr.34 8.60 - .:cantit=7.o.=0.78 0.44 - 1.pomi UM=mb: cantit.66 1.20 0.33 5. chimice UM=mb: cantit.43 12 1866 Plantarea pomilor lucrare completă UM=buc.-mb:cantit. TOTAL U.44 1.=0.0 3.0 3 1863 Săpat gropi de 50 x 50 x 50cm UM=mb:cantit.l.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de CIREŞ cu desimea de 430 pomi/ha.43 8 3246 Încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice-două operaţinuni UM=t: cantit.35 0.35 0.7 9 1846 Adus mraniţă la gropile de plantat UM=mb:cantit. transportat de la 8-12 km şi descărcat în câmp UM=t: cantit.11 0.43 137 z.Antemăsurătoare-Deviz nr.=0. UM=m. făcut mocirlă şi mocirlit în vederea plantării UM=mb:cantit.9.43 10 1843 Fasonat rădăcina .73 8 - 5 0.=10.M.34 - 0. Cantit.05 1.0 6 1773 Făcut şanţ de 50x50 cm pentru stratif. Nr.78 - - 8.60 0.82 0.20 - 0.43 2 1859 Pichetat terenul UM=ha:cantit.20 0.43 - 3.54 1.66 - 8.13 0.=0.25 4 0.5 0.=1.43 - 3.37 2.=1.50 I din care pe categorii II III IV 6 2.

36 1. Coef.84 Volum total t/km 4 22..=0. Km. Denumirea UM Cantitatea CT.48 RON 250 620 Pichete Pomi altoiţi cu rezervă de 3% 3 Mraniţă 30 kg/pom 4 Îngrăşăminte chimice complexe 1kg/pom TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 0 1 2 1 2 buc.36 26.o.30 1.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Arătură normală printre rânduri 242 după terminarea plantării 2 Discuit arătură cu GD-2.0 42. LUCRĂRI Tarif RON/ha.o.72 25 668 0.30 0.80 25 170 9.uri x Tarif x RON/z. PENTRU: Cap.84 UM=mb. 2 1.de transf.18 2.3 443 Valoarea RON pe TOTAL U.n. buc.crt.44 13.60 25 215 Cap. Denumirea-grupa de transp.63 25 51.26 25 231. Total RON x 0.14 1951 TOTAL MANOPERĂ PENTRU: Tăieri pentru protecţia coroanei 0.. a.3 90 25 11075 50 1 RON 665 443 12273.crt.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.0 Greutate pentru transp.crt.III Materii şi materiale Nr.a.cantit. Lucrarea Nr. 0 1 2 1 Îngrăşăminte chimice 50 2 Mraniţă 10 3 Pomi altoiţi 50 138 Cantitatea transport. 4 1.59 Cantitatea Ha 3 1 2 Ha.43 1(unu) ha Total z.n MECANICE Total pentru un ha. tone 3 0. T kg 3 300 443 13.0 133.M. RON 4 5 0. 6 150 840 13300 450 14740 pentru 1 (unu) hectar Cap.n.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa Nr.3 0.8-două 254 lucrări TOTAL 1(unu ) ha Total ha.5 6.0 .5 8.a.

86 -total t/km 1(un) ha -tarif RON/t/km -total RON RON Cap.4 Apa pt. cantit.32 2.32 - 2.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de ALUN cu 580 plante/ha.7 0. cantit = 0. I Manopera Nr.) Unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1819 Confecţionat picheţi UM = mii buc. cantit = 0.00 m între rânduri şi 3.58 6 1782 Plantat alun UM = mii buc. desime care se va asigura folosind la plantare distanţa de 5.67 3. cantit = 1 3 1781 Săpat gropi de 20 x 20 x 25 UM = mii gropi. Simbolul Denumirea lucrării din crt.32 - - 0.5 8 2 2339 Pichetat terenul cu sârmă UM = ha.36 - - 139 .0 Cap.23 0.38 6.0 Cap.7 214. normei normele de muncă (Nr.58 7 2347 Udat alunii după plantat cca.375 80.67 3.0 Total cheltuieli directe 13641. = 0. cantit = 0.IV Transport 80.23 - - - 2.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 668.512 17.36 2.Antemăsurătoare – Deviz nr.66 6. 5 l apă UM = mii buc.32 - 1.58 4 1846 Administrat gunoi la redus ½ groapă UM = mii gropi.00 1.58 5 2343 Verif.10. udat 20 l/pom TOTAL TRANSPORTURI 2 8.38 6.50 m pe rând şi lucrările de întreţinere în anul I Cap.31 din care pe categorii I II III IV 5 0.71 Total ZO 4 0. cantit = ZO/ UM 3 0.67 5.35 4.00 2. cantit = 0.III Materiale 12273.31 6 7 8 - 4.512 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.II Utilaje 620. fasonat şi mocirlit rădăcini UM = mii buc.40 0.512 2.

15 Cantitatea ha Ha.45 0.22 25 80.n.42 - 0.22 0. crt.95 250 987.n.45 23. de transf.40 0.a. cantit = 4 Muşuroit toamna toată plantaţia UM = mii buc.22 0. Coef.95 0.45 - - x x x 41.77 1.2 m – 4 lucrări UM = mii m2. art. cantit = 0.15 25 328. MECANICE Total pentru un ha PENTRU: CT.58 8 9 2356 1908 10 2744 11 12 3157 2356 TOTAL MANOPERA PENTRU: Muşuroit după udat UM = mii buc.06 0. Lucrarea Nr.25 13.45 23. Caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 2 0 1 2 1 Arătură la 20 – 22 cm adâncime după 48 plantare 2 Lucrat cu discul printre rânduri – 4 lucrări 54 3 Stropit cu insectofungicide – 4 lucrări 74 TOTAL : 1 (unu) ha Total ha.60 3.a.37 25 1034.60 0.58 1 (unu) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON 0.a.2 Preparat soluţie pt. 4 1 4 4 5 0.09 0.42 - 0.87 3. 4 tratamente UM = mii l. cantit = 19.50 24.) UM = ha.24 - 0. 3 0.5 Cap.77 0. cantit = 600 x 4 = 2.0.95 2. LUCRĂRI Tarif RON/ha. cantit = 0.50 5.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.4 Deservit MPSP 300 (4 trat.n.22 25 619.58 Prăşit pe rând 1.5 RON 140 .78 25 0.22 - - - 0.24 0.

0 1 2 1 Picheţi refolosibili Arb alun rădăcină + 3% rezervă UM 2 buc buc Cantitatea 3 580 597 Valoarea RON/U Total M RON 4 5 0.Cap.0 58.0 5760.0 13154.375 34. Denumirea . 6 197.8 kg 72 kg 24 pentru 1 (unu) hectar Cap. Directe 15210.0 5 92.2 50 0.25 Distanţa Cantitate de a transp.58 10 5. pentru transp.I Manopera Pentru 1 (unu) hectar 1034.8 50 0.III Materiale 13154.3 174. tone 2 3 2 0.65 Total Chelt.4 2.0 5970.0 80.0 RON Cap.65 Volum total t/km 4 0.0 72 24 6673.50 141 .68 Tarif RON/km Total RON Cap.4 Cap.1 Total t/km 6.0 10 50.IV Transport 34.4 29.2 3 Mraniţa 10 kg/planto 4 Insecticide 5 Fungicide TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE t 5.0 580.0 290.0 960. 0 1 1 Picheţi 2 Mur înrădăcinat (plante) 3 Mraniţă 4 Insecto-fungicide TOTAL 1(unu) ha TRANSPORTURI PENTRU: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.II Utilaje 987.grupa crt.0 40. transp.0 Greut.2 580.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea crt.III – Materii şi materiale Nr.

83 13. I Manopera Nr.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de CĂTINĂ ALBĂ cu 3333 tufe/ha. desime care se va asigura folosind la plantare distanţa de 3 m între rânduri şi 1.Antemăsurătoare – Deviz nr.00 7.67 6.00 Total ZO 4 1.67 Pichetat terenul cu sârmă UM = ha.2 m – 4 lucrări UM = mii m2.67 22.22 0.35 4. normei (Nr.22 - - 11 3157 0.) UM = ha. cantit. = 3.32 din care pe categorii I II III IV 5 1.10 6.33 Plantat mur UM = mii buc.66 6.76 0. fasonat şi mocirlit rădăcini UM = mii buc.33 Prăşit pe rând 1.32 13.21 6 13.40 1.10 6. cantit = 1 Săpat gropi de 45 x45 x40 UM = mii gropi.32 - 7.33 Muşuroit după udat UM = mii buc.57 9.2.33 Udat murii după plantat cca.50 m pe rând şi lucrările de întreţinere în anul I Cap.06 0.33 1. cantit =3. cantit = 3. Simbolul crt. cantit = 1.4 Deservit MPSP 300 (4 trat.11.21 13. 5 l apă UM = mii buc.) 0 1 2 3 4 1 1819 2339 1186 1846 redus ½ Denumirea lucrării din normele de muncă Unitatea de măsură şi cantitatea 2 Confecţionat picheţi UM = mii buc. cantit = 2. cantit = 3. 4 tratamente UM = mii l.83 - - 8 9 10 2356 1908 2744 0.77 1.76 0. cantit = 8 Preparat soluţie pt.7 Verif.33 Administrat gunoi la groapă UM = mii gropi.33 - - - 6 7 1782 2347 2.22 - 2. cantit = 3.57 9.24 - - - 142 .67 4.24 0.09 2. cantit = 4 ZO/ UM 3 0.32 7 8 - 5 2343 0. cantit = 600 x 4 = 2.67 22.

87 25 1121.7 5 CT. MECANICE Total pentru un ha PENTRU: Cap. 75 0.a.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr. 0 1 2 3 4 1 Picheţi refolosibili Mur în rădăcină + 3% rezervă Mraniţa 10 kg/planto Insecticide UM 2 buc buc t kg Cantitatea 3 833 3433 17.a.40 0. Lucrarea Nr.n.12 2356 TOTAL MANOPERA PENTRU: Muşuroit toamna toată plantaţia UM = mii buc.9 34330 860 5760 960 42159. pentru transp. 3 0.14 25 2028. de transf.5 44. 4 1 4 4 5 0.95 0. Denumirea crt.22 25 5. 6 170 1730 17200 72 24 19200 5 Fungicide TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE kg 24 pentru 1 (unu) hectar 143 .a.n.5 17.60 0.57 25 461. art.5 RON Valoarea RON/UM Total RON 4 0.333 1 (unu) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON 0.5 Cap.9 Greut.95 250 987. cantit = 3.60 3.III – Materii şi materiale Nr.15 2.3 10 50 80 40 5 249. LUCRĂRI Tarif RON/ha. crt.n. Coef.57 - - x x x 81.2 72 Cantitatea ha Ha.57 - 2.5 9 25 439.77 2. Caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 2 0 1 2 1 Arătură la 20 – 22 cm adâncime după 48 plantare 2 Lucrat cu discul printre rânduri 54 – 4 lucrări 3 Stropit cu insectofungicide – 4 lucrări 74 TOTAL 1 (unu) ha Total ha.95 2.

00 m pe rând şi lucrările de întreţinere în anul I. I Manopera Nr.82 0 1 1 Picheţi 2 Mur înrădăcinat (plante) 3 Mraniţă TOTAL 1(un) ha TRANSPORTURI PENTRU: RON RON Cap. cantit = 1.17 1.67 6 - 7 - 8 - 5.00 Săpat gropi de 20 x ZO/ UM Total ZO din care pe categorii I II III IV 3 0. cantit = 1.) 0 1 2 1 1819 2339 3 1781 Denumirea lucrării din normele de muncă Unitatea de măsură şi cantitatea 2 Confecţionat pichete UM = mii buc.III Materiale 42159.5 Cap.00 Pichetat terenul cu sârmă marcată UM = ha.925 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.34 91.66 6.0 263.0 Volum total t/km 4 0.925 Total Chelt. Directe 45274. tone 3 0.13.2 30.375 98. Denumirea .9 2. crt Simbol ul normei (Nr.84 144 22.IV Transport 98.66 6.67 4 0.67 5 0.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.66 6. 2 2 50 10 Total t/km Tarif RON/km Total Cantitate a transp.5 Cap.8 0.71 22.83 17. Plantaţia va fi de tip intensiv şi se vor utiliza la plantare butaşi înrădăcinaţi şi bine fortificaţi Cap. desime care se va asigura folosind la plantare distanţa de 2.50 m între rânduri şi 1.I Manopera Pentru 1 (unu) hectar 2028.84 - - - .5 172. Distanţa de transp.grupa crt.Cap.Antemăsurătoare – Deviz nr.II Utilaje 987.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de arbuşti cu 4000 tufe/ha.

2 m x 4 lucrări UM = mii m2. cantit = 4. Lucrarea Nr.00 16.4 Deservit MPSP 300 (4 trat.5 Cap.16 25 554.2 Preparat soluţie pt. cantit = 4 Muşuroit toamna UM = mii buc. cantit = 4. 4 5 .22 25 5. cantit = 4.21 25 2580.08 23.0 Administrat gunoi de grajd (turbă) UM = mii gropi. cantit = 4.00 16.60 - - - 2.77 1.25 0.0 1 (unu) ha Total ZO-uri Tari RON/ZO Total RON 4.) UM = ha.60 1.00 x 32.25 3.08 23. cantit.n.0 Prăşit pe rând 1. cantit = 2.08 103.22 0.00 - - 0.4 1846 redus ½ 2343 5 6 1782 7 2347 8 9 2356 1908 10 2744 11 12 3157 2356 TOTAL MANOPERA PENTRU: 20 x 25 cm UM = mii gropi.77 x x x 0.0 Plantat butaşi înrădăcinaţi UM = mii buc. din CT.24 3. cantit = 4. 4 tratamente UM = mii l.24 x 48. cantit = 4. 0 1 2 3 145 Cantitatea ha Ha.00 16.42 - 3.5 x 0.40 1. art.82 25 820.22 - - - 0. cantit = 19.01 25 1200. crt.a. = 4.40 - 4.40 - - 9.0 Verificat.0 Udat fiecare butaş cu 5 l apă UM = mii buc.06 0. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef.42 - 0.00 - - - 0. fasonat şi mocirlit rădăcini UM = mii buc.35 9.09 0.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr. anexa 2 de transf.0 Muşuroit după udat UM = mii buc.08 22.00 - 16.22 3.

00 RON Cap.4 2.95 0.IV Total Chelt. Transport Directe 116.II Utilaje 987.55 Cap.8 0.3 300.5 RON Cantitatea 3 1000 4120 20 Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 0.grupa Distanţa de crt.60 3. 6 340 2100 20000 72 24 22536 4 Insecticide 5 Fungicide TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE kg 72 kg 24 pentru 1 (unu) hectar Cap.a. de plante Butaşi înrădăcinaţi fortificaţi cu rezerva 3% Mraniţă 5 kg/plantă UM 2 buc buc t 1 0.0 5.III Materiale 24500. LUCRĂRI Tarif RON/ha.40 0.60 0. tone 3 0.15 1 4 4 0.50 Cantitatea transp.0 5760.10 20.n.0 310.95 2.0 Greut.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.8 105.55 28184.I Manopera Pentru 1 (unu) hectar 2580. pentru transp.1 RON Volum total t/km 4 0.a. 0 1 1 Picheţi 2 Butaşi înrădăcinaţi + insectofungicide 3 Mraniţă 4 Insecto-fungicide TOTAL 1(un) ha TRANSPORTURI PENTRU: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.30 146 . 0 1 2 3 1 Picheţi refolosibili ¼ din nr.III – Materii şi materiale Nr.n.0 4 50 80 40 16480. Denumirea . MECANICE Total pentru un ha PENTRU: Cap. transp.0 1000.00 0. Denumirea crt.0 200.0 24500.375 116.Arătură la 20 – 22 cm adâncime 48 după plantare 2 Lucrat cu discul – 4 lucrări 54 3 Stropit cu insectofungicide – 4 74 lucrări TOTAL 1 (unu) ha Total ha.25 2 2 50 10 50 Total t/km Tarif RON/km Total Cap.0 960.95 250 987.

Denumirea lucrării din crt din normele de muncă NTM/92 Unitate de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1819 .Prăşit pe rând 1.4 11 3157 .22 0.33 45.22 .16 161.68 16.24 6.artic.0 0.16 107.77 1.0 8 2356 .2 10 2744 .80 32.2.33 3.Total ZO uri ZO UM 3 0.24 6.20 2.Antemăsurătoare – Deviz nr.22 9.22 0.00 6.0 1/2 3 1781 .33 45.50 m între rânduri şi 0.60 18.60 18.35 4. Nr.Muşuroit toamna UM=mii buc cantit= 8 .00 6. 1 Manoperă : Nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de ZMEUR cu 8000 drajoni/ ha desime (care se va asigura folosind la plantare distanţa de 2.Deservit MPSP – 300(4 trat) UM= ha.09 9.Confecţionat picheţi UM=mii buc: cantit = 0.77 x 147 0.06 0.66 3.5 2 2339 Pichetat terenul cu sârmă redus UM=ha cantit=1.16 23.Administrat 5 kg gunoi redus pe groapă 1/2 UM=mii gropi cantit=8.Muşuroit după udat UM=mii buc cantit=8.71 2.68 16.33 5.16 23.0 6 - 7 - 8 - 1.Săpat de 20x20x25 UM=mii gropi cantit = 8 4 1846 .0 5 2343 .18 12.2m-4 lucrari UM=mii m2 cantit=19. Cap.33 3.0 9 1908 .22 0.42 0.00 5 0.Plantat drajoni de zmeur UM=mii buc cantit=8.Verificat.32 42.00 TOTAL ZO Din care pe categorii 4 0.0 12 2356 .13.94 0.0 7 2347 Udat zmeurul după plantare UM=mii buc cantit=8. cantit = 4.80 32. fasonat şi redus ½ mocirlit rădăcini UM=mii buc cantit=8 6 1782 .50 m pe rând )şi lucrările de întreţinere în anul I.42 0.Preparat soluţia pentru 4 trat UM=mii l gropi cantit=2.

Arătura normală în livadă 48 0.TOTAL MANOPERA PENTRU .0 Greut. t 0 1 2 3 1 Picheţi 2 170 2 Drajoni zmeur 50 2.Tarif Ron/ZO 1(unu) ha .5 1 2 3 .Fungicide 2400 l x 1% kg 24 TOTAL VALOARE pentru 1 (unu) hectar MATERII ŞI MATERIALE Valoarea Ron/ Total UM Ron 4 5 0.c Lucrarea Nr. Ha folosit NPC/79 de anexa 2 transf.1 TOTAL TRANSPORTURI 1(un) ha -total t/km PENTRU -tarif Ron/t/km -total Ron 148 Volum total t/km 4 0.95 2.0 50 80 40 1600.Mraniţă 4 kg/ arbust T 32 4 .Picheţi refolosiţi Buc 500 .0 5760.95 250 987.4 lucrări 3 .0 3 Mraniţă 10 32 4 Insecto-fungicide 50 0.5 25 5.3 150.n 5 0.50 .Stropit cu insecto74 0.15 4 fungicide TOTAL -Total ha.95 1 2 .Total Ron x x 25 4048. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.n LUCRĂRI 1(unu) ha .5 Cap.375 159.Materii şi materiale Nr.Total pentru un ha Ron PENTRU : Cap.34 0.art.n MECANICE .0 960. CT rt Caracteristici şi utilajul din coef.Lucrat cu discul printre 54 0.40 0.60 3.Tarif Ron/ha a.60 4 rânduri.a. crt transp km transport.Drajoni zmeur cu rezerva de Buc 8240 3% 3 .0 4 32960.0 25 1055.34 100 320 5 425.5 25 2679. 0 1 2 3 4 1 .0 41430.Însecticide 2400 l x 3% kg 72 .III . Denumirea .Grupa Distanţa de Cantit.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea crt 0 1 2 UM Cantitatea Cantitatea Ha a.5 25 308.pentru transport 6 170 2000 32 72 24 34266 Cap.

II manopera utilaje Pentru 1(un) 4048.14.09 1.0 Cap. cantit.08 23.7 6 1782 Plantat mur UM = mii buc. cantit = 2.80 - 2.4 ZO/ UM 3 0.71 Total ZO 4 0.67 15. cantit = 2.2 10 2744 Preparat soluţie pt.50 m pe rând şi lucrările de întreţinere în anul I Cap. cantit = 1 3 1781 Săpat gropi de 20 x 20 x 25 UM = mii gropi.35 4.80 2.00 10. Simbolul Denumirea lucrării din crt.) Unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1819 Confecţionat picheţi UM = mii buc. cantit = 0.08 6. cantit = 2.42 - 0. cantit = 2.67 15.2 m – 4 lucrări UM = mii m2.67 5.I Cap.7 4 1846 Administrat gunoi la redus ½ groapă UM = mii gropi.33 6.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de MUR cu 2667 plante/ha.50 hectar Cap.IV transport 159.7 5 2343 Verif.Antemăsurătoare – Deviz nr.42 0.5 2 2339 Pichetat terenul cu sârmă UM = ha.41 6 7 8 - 4. cantit = 19.7 8 2356 Muşuroit după udat UM = mii buc.66 6. 4 tratamente UM = mii l.80 - 10.7 9 1908 Prăşit pe rând 1.35 10.00 0.80 - - 0.7 7 2347 Udat murii după plantat cca.TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.22 149 . I Manopera Nr.40 2.35 23. fasonat şi mocirlit rădăcini UM = mii buc.50 987.41 din care pe categorii I II III IV 5 0. desime care se va asigura folosind la plantare distanţa de 2. normei normele de muncă (Nr.III materiale 41430. 5 l apă UM = mii buc. cantit = 2.08 10.33 6.77 1. cantit = 600 x 4 = 2.22 1. = 2.08 - 6.50 m între rânduri şi 1.22 0.50 2.50 RON Total cheltuieli directe 46625.

15 4 lucrări TOTAL 1 (unu) ha Total ha.24 0.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.0 863.48 25 34.60 3.) UM = ha. Denumirea crt. crt.0 2750 27 4.08 - - TOTAL MANOPERA PENTRU: x x x 79.25 374.n.77 2.0 Greut.n.5 CantiValoarea tatea RON Total /UM RON 3 4 5 500 0.a. 5 0.0 pentru 1 (unu) hectar 150 .0 960. cantit = 2. din CT. 0 1 2 3 4 1 Arătură la 20 – 22 cm adâncime 48 0.0 744. art.0 1350.7 1 (unu) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON 0.11 3157 12 2356 Deservit MPSP 300 (4 trat.III – Materii şi materiale Nr.a. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef.95 2.0 5760.08 - 2. ha anexa 2 de transf.3 150.96 25 29. LUCRĂRI Tarif RON/ha. 6 170 2750 27000 72 24 30016 4 Insecticide 5 Fungicide TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE kg 72 80.a.95 250 987.0 50. 0 1 2 3 1 Picheţi refolosibili Mur înrădăcinat + 3% rezervă Mraniţa 10 kg/planto UM 2 buc buc t Cantitatea Ha.95 1 după plantare 2 Lucrat cu discul printre rânduri – 4 54 0. Lucrarea Nr. MECANICE Total pentru un ha RON PENTRU: Cap.0 kg 24 40. cantit = 4 Muşuroit toamna toată plantaţia UM = mii buc.24 - - - 0.0 11000.0 19220.5 Cap.53 25 14.77 25 0.06 0.60 4 lucrări 3 Stropit cu insectofungicide – 4 74 0.22 25 1987.n. pentru transp.25 5.40 0.

89 IV 8 - 0 1 3 2.08 1.II Utilaje 987.IV Total Transport Chelt.875 Cap. Denumirea .3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a plantaţiei de măr cu desimea de 1250 pomi la hectar Cap. 1 Manoperă : Nr.grupa Distanţa de crt.5 137.0 5 413.64 0. UM=mii m2.Antemăsurătoare – Deviz nr. cantit=(3000x4)=12.63 2 3 3135 1908 - 0. Directe 154. 3.09 0.0 RON Volum total t/km 4 0.375 3.18 151 . transp.III Materiale 19220.375 154.0 Preparat soluţii pentru 5 tratam.75 27 0.0 Deservit semănătoarea SUP-21 UM=ha cantit=0.875 22349.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.2 2.06 - - 14.5 Cantitatea transp.Cap.18 - - - 0.7 Prăşit pe rând ( 1.64 - 4 2744 asimilat - 0.0 2 2 50 10 50 Total t/km Tarif RON/km Total Cap. Antemasuratoare si deviz pentru executarea lucrarilor de intretinere.22 0.0 0.1. tone 3 0.4x1250=3.artic dinNTM/9 2 1 1906 Denumirea lucrării din normele de muncă Unitate de măsură şi cantitatea 2 Sapa mare pe rândul de pomi UM= mii m2 cantit=2. a câte 400 litri ZO UM TOTA L ZO 4 7. 0 1 1 Picheţi 2 Mur înrădăcinat (plante) 3 Mraniţă 4 Insecto-fungicide TOTAL A: 1(un) ha TRANSPORTUR I PENTRU: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.5 270.2 m lat) cu sapa se execută 4 lucr.89 Din care pe categorii I 5 II 6 III 7 7. ctr Nr.I Manopera Pentru 1 (unu) hectar 1987.06 14.1 30.1.0 RON Cap.

Total ZO uri .58 - - 7.54 1.30 - - - 5.7x2 lucr) =1.5 Discuit arătura cu GD 2. cantut=1. 3 1. n pentru un ha TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU RON 152 .11 25 752.85 4.0 Cosit cu coasa pe interval 2.Total Ha a.din t Caracteristici şi utilajul folosit NPC/78 0 1 2 3 4 1 Arătura normală în livadă(după plantare) 2 Anexa 1 242 CT coef.75 5. n RON / ha a.0 2.36 25 9 1.54 0.Total .Cantit. UM=mii t.Total RON 0.5 6 3157 294 asimilat 1869 - 7 - 8.0 1.78 25 144.37 Cantitatea ha ha a.0 Deservit MSPP 3x300 la 5 trat.4 Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM= mii pomi.0 5 5 1.60 6.59 0.Tarif .75 30.de transf.06 4.00 25 950 0.25 X X X 1.30 5. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.8 / se execută 2 Anexa 1 254 lucrări) Semănat ierburi perene cu SUP 21 Anexa 1 107 Stropit în livadă tratamente 1(un) ha cu MSSP 3x300 – 5 Anexa 1 128 .4 .5 TOTAL MANOPERA PENTRU 1(unu) ha Cap. UM=ha cantit=5.Tarif RON/ZO .30 0.75 38.87 250 1217. cantit=2.75 1.75 25 43.58 - 1.30 1.25 Strâns mulci şi aşezaţi pe rândul de pomi UM= Ha.18 0. 1.cr Lucrarea Nr.art.00 0.8 m UM=ha cantit=(0.06 7.60 0. n 4 1.

I Cap.375 1.total t /km -A:1(ha) .25 2 3 -insecticide 2000l x 0.45 - - 12.formarea coroanei UM=mii pomi cantit=1.II manopera utilaje Pentru 1(un) 950 1217.III materiale 870 Cap. Nr.00 Greut. 1 Manoperă : Nr.00 80 30 10 320.pentru transport 6 5 4 7 14 30 -seminţe trifoi alb 0.88 Volum total t/km 4 5 5 0.30 TOTAL ZO I 4 1.Tăieri pt.00 140.00 210. Denumirea .4 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de MĂR cu desimea de 1250 pomi la hectar Cap.2.tarif RON/ t / km .38 3.1 . Denumirea crt 0 1 1 -fungicide 2000 l x 0.Antemăsurătoare – Deviz nr.5 hectar Cap.III .total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.2% UM 2 Kg Kg Cantitatea 3 5 4 Valoarea RON/UM Total RON 4 5 40 200.45 - 153 .7x20 =14kg TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1(unu) hectar MATERIALE Cap. t 0 1 2 3 1 Insectofungicide + seminţe 50 0.Săpat gropi pt.00 870.1.88 RON Total cheltuieli directe 3039.63 5 - Din care pe categorii II III IV 6 7 8 1.transp crt transp km ort.Materii şi materiale Nr.25 2 1837 . completarea golurilor 12% ZO UM 3 1.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.7ha Kg 7 x10kg/ha =7 kg 4 -seminţe de lolium perene Kg 14 0.IV transport 1.Grupa Distanţa de Cantit.Cap.artic Denumirea lucrării din ctr din normele de muncă NTM/92 Unitate de măsură şi cantitate 0 1 2 1 2020 .63 0.083 12.

64 - - 14.27 - - 0.02 12% UM=buc cantit=150 Sapa mare pe rând 2.15 tratam.15 Repartizat pomi la gropi UM=mii pomi cantit=0.4 Plivit lăstarii şi 6.15 - 1.2 m lat ) cu sapa se execută 4 lucr.36 - - - 11 1808 - 14.0 Deservit MSSP la 6 0.25 asezat ca mulci UM=ha cantit=1.45 - - - 0.2 m lăţime UM=mii m2 cantit=(2.4x1250) =3.15 - - 0.0 Preparat soluţie pt.75 - 7.82 0.63 1.64 - 12 294 - 4.00 - - - 3.05 0.50 - - 0.58 .89 - - 7.0 Cosit intre randuri-2 lucrari UM=ha cantit=(0.60 13 312 - 14 1869 - Strans manual fan si 1. strtificat de 50x50 UM=ml cantit=3 Stratificat pomi UM=mii buc cantit=0.50 - 6 1864 - 3.75 - 1.06 tratam x 500 l UM=ha cantit=6 Prăşit pe rând (1.58 - - 7.45 10 3157 - 0.22 3. cantit = 1.06 dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM =mii pomi.7x2)=1. x500 ml UM=mii l cantit= 3.33 0.60 - - - 5.33 0.00 8 1906 - 7. 6 0.50 0.27 - 5 1843 - 3.4 1.15 Fasonat şi mocirlit rădăcina UM=mii pomi cantit=0.3 1773 - 4 1775 - UM=buc cantit=150 Făcut şanţ pt.89 - 9 2743 - 0.50 - - - 7 1866 - Plantat pomi în goluri 0. UM=mii m2 cantit=(3000x4) 12.5 154 1.00 5.15 0.36 0.

Total ZO uri TOTAL MANOPERA PENTRU 1(unu) ha -Tarif RON/ZO .crt Lucrarea Nr CT Caracteristici şi utilajul folosit artic.1% Kg TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE Ha 4 6 Cantitatea Ha a.III .5 0.75 43.50 1.375 5.Total RON X X X 56.25 0.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.77 25 1419.Grupa Distanţa crt de transp km 0 1 2 1 Pomi 150 buc x 2 kg = 300 kg 50 2 Insectofungicide 50 TOTAL TRANSPORTURI : (ha) PENTRU TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.de Din transf. coef.25 Cantit.15% Kg 3 Insecticide : 3000 l x 0.81 RON Total cheltuieli directe 6420.n MECANICE .Materii şi materiale Nr.48 25 1087. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.00 Cap.5 15.pentru transport 6 300 12 12 324 pentru 1(unu) hectar Cap..a.n 5 2.IV transport 5.06 Cap.22 250 555 Cantitat Valoarea ea RON/UM RON 3 4 5 150 20 300 12 12 40 80 480 960 4440 Greut.3 0. Denumirea .22 2.86 25 21.01 -total t/km -tarif RON/t/km -total RON Cap.III materiale 4440. NPC/79 0 1 2 3 1 Stropit cu MSPU 6 tratamente Anexa 0.Tarif RON//ha a.00 Cap.n LUCRĂRI 1(un) ha .68 25 267.transport.II utilaje 555. Denumirea UM crt 0 1 2 1 Pomi pentru completat goluri Buc 12% 2 Fungicide : 3000 l x 0.81 Volum total t/km 4 15 0.Total pentru un ha RON PENTRU : Cap.00 10.I manopera Pentru 1(un) hectar 1419. t 3 0.37 1 128 TOTAL -Total ha.75 25 43.00 155 .

54 0.Încărcat şi desc.25 TOTAL ZO I 4 4.60 - - - 5.18 0.Tăieri pt.5 .3.Antemăsurătoare – Deviz nr.3.63 7.8 ZO UM 3 3. artic dinNTM /92 1 2021 3226 Denumirea lucrării din normele de muncă Unitate de măsură şi cantitatea 2 .4 156 0.89 - 6 1908 1.2 lat) UM=mii m2 cantit=3.0 Preparat soluţia ptr.31 5.0 .25 x 2) =2.28 - - 5 1906 2. 1 Manoperă : Nr.7 x 2) 1.00 Din care pe categorii II III IV 6 7 8 4. De la 8 – 12 km UM=t cantit=20.60 .5 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de MĂR cu desimea de 1250 pomi la hectar Cap.Încărcat şi desc.45 0.09 0.0 2.43 8 3157 - Deservit MSPU 900 la 8 0.25 . 8 tratam a câte 600 l soluţie UM=mii cantit=4.8m Se execută 2 lucrări UM=ha cantit=(0.48 - - - 9 294 - 5.0 Prăşit pe rând cu sapa ( 1.64 - - 14. Îngrăş.28 - 0.89 - - 7.22 14.11 0.Încărcat şi descărcat gunoi cu transp. ctr 0 1 2 Nr.00 5 5.31 - 3 4 3223 3246 0. chimice x 2 operaţiuni UM=t cantit= (1.2 m lat ) 4 lucr UM= mii m2 cantit=4x3=12.formarea coroanei UM=mii pomi cantit=1.48 0. Gunoi cu transp de la o – 2 km UM=T cantit=3.1.64 - 7 2744 asimilat - 0.06 tratam UM=mii pomi cantit=8 Cosit între rânduri lăţime 4.43 - - - 0.54 0.0 .Sapa mare pe rând (1.

IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.7x2) 1.de transf.75 - 1.Grupa crt 0 1 1 Insectofungicide 2 Gunoi de grajd 3 Îngrăşăminte chimice TOTAL 1 unu (ha) 157 RON/U M 4 40 Valoarea Total RON 5 288 384 1000 1250 2922 Greut.Total Ha a.pentru transport 6 7.8 20 1250 1282 Distanţa de Cantit. n 5 0.17 Cantitatea ha a. Denumirea .53 25 563.1% 3 Gunoi de grajd 20 t/ha Kg 20 50 4 Îngrăşăminte chimice 1250 1 TOTAL VALOARE MATERII -A.5 ha 4 1 8 1 2 Împrăştiat îngrăşăminte chimice cu MIC 2 Stropit cu MSPU – 8 tratamente Anexa 1 0.8 10 20 200 20 1.17 2.00 7.Tarif RON/ZO .57 25 189.Total pentru un ha PENTRU Cap.transport.Total RON X X 1. Volum total transp km t t/km 2 3 4 50 0.15% 2 Insecticide : 4800 l x Kg 4.Materii şi materiale Nr.total t/km 226 .48 25 12.37 128 TOTAL .00 0.art.8 80 0.5 TOTAL MANOPERA PENTRU 1(unu) Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.10 312 - Strâns manual fânul şi 1.III .27 250 1317.4 .92 25 102.34 25 258.25 22. n MECANICE .2 4.25 25 .25 aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha cantit= (0. 3 0.15 0. n LUCRĂRI 1(un) ha . Denumirea crt 0 1 UM Cantitate a 1 2 3 Fungicide : 4800 l x Kg 7. crt 0 1 Lucrarea Caracteristici şi utilajul folosit Nr.25 10.pentru 1(unu) hectar ŞI MATERIALE Cap.2 0.96 5.Total ZO uri X .din NPC/78 CT coef.Tarif RON/ ha a.75 - - 40.

cantitate= 3 2 3135 Deservit semănătoare SUP 0.60 - 1.TRANSPORTURI PENTRU TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.06 tratamente UM= ha.IV transport 84.75 RON Total cheltuieli directe 5347.2.25 mulci pe rândul de pomi UM = ha. cantitate= 6 6 294 Cosit manual între rânduri.0 4 2744 Preparat soluţie pentru 6 0. 4.Total Z.58 5.87 . UM din unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 3 1 1906 Sapa mare pe rândul de 2.00 Cap.64 IV 8 - 0. Denumirea lucrării din Z.1. cantitate= 0.I Manoperă: Nr. cantitate = 1.06 lor pe direcţia rândurilor UM= mii pomi.4 7 1869 Plivitul lăstarilor şi dirijarea 6.27 5.50 hectar -tarif RON/t/km -total Cap.O.42 1.II manopera utilaje A-Pentru 1(un) 1023. articol normele de muncă . cantitate= 3.60 5. cantitate= 1.89 0.89 14.75 1. cantitate= 0.06 6 7 7. Nr.O/ crt.834 8 312 Strâns fân şi aşezat ca 1.36 - - 5.I Cap. cantitate= (3 x 4) 12.Antemăsurătoare – Deviz nr.00 asimilat Se execută 2 lucrări UM= ha.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de PĂR cu desimea de 834 pomi /ha Cap. 4 7.27 0.05 0.7 3 1908 Prăşit pe rândul de pomi (4 1.O.25 3.63 pomi UM= m m².375 84.64 din care pe categorii I II III 5 0.III materiale 2922.62 0.06 14.22 operat) UM= m m².0 5 3157 Deservit MSPP 900 la 6 0.75 27.75 35.05 0.09 asimilat tratamente a cota 500 l /ha UM= miil. 158 TOTAL Z.4 TOTAL 1 (unu) ha x .36 5.08 –21 UM= ha.00 1317.75 0.

Transporturi de materii şi materiale Nr. IV.MANO . 0 1 2 3 4 1 Arat în livadă normală 1.2 % Seminţe de trifoi alb ( 0. Lucrarea Coef.8 .a. articol transformare din NPC/78 caracteristici şi utilajul folosit Ct Ha Ha.75 25 689. Semănat ierburi perene cu SUP – 21 0. 6 9 6 7 14 36 0 1 2 3 4 1 Fungicide: 3000 l x 0.24 PENTRU: A.7 ha x 20 kg) =7 Seminţe de lolium perene (0.0 1. DENUMIREA Crt.54 1.0 2.75 Cap.1 (un) ha Tarif 250 RON /ha.54 107 4. Stropit cu MSPP 900 ( Se execută 6 0.două lucrări 0.Total RON TRU 1 (unu) ha x x 25 890.22 tratamente ) 121 TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha.7 ha x 20 kg ) = 14 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 2 kg kg kg kg 3 9 6 7 14 pentru Cap.5 25 10.30 Anexa 1 ( după terminarea plantării) 242 2 Discuit arrătura cu GD 2. de Cantitatea crt Nr.37 6. III – Materii şi materiale Nr.5 25 43.3 % Insectofungicide: 3000 l x 0.30 1.n.n Tarif pentru RON 1310 un ha Cap.a.0 0.n. 5.18 254 3. UM Cantitatea Valoarea RON /UM 4 40 80 10 1(unu) ha TOTAL RON 5 360 480 210 140 1190 Greut pentru transp.crt DENUMIREA – GRUPA Distanţa de transport Km Cantitate transport tone Volum total t/Km 159 . II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.Tarif RON/Z.59 2.a.0 1.5 25 146.O PERA PEN .

1 5 1843 Fasonat rădăcina.0 1 1 Insectofungicide + seminţe de ierburi perene TOTAL TRANSPORTURI PENTRU : 1 (un) ha 2 50 Total t /Km Tarif RON /t / Km Total RON Cap.18 - 0.33 - - - 2.M.0 5.O/ din unitatea de măsură şi UM NTM/98 cantitatea 0 1 2 3 1 2020 Tăieri pentru formarea 1.085 8. cantitate = 0.82 completat goluri U. Denumirea lucrării din crt. = mb.05 stratificat pomi U.Antemăsurătoare – Deviz nr. = mii buc. Z. = ml.375 3..M.M.M.2.I Manoperă: Nr.4 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de PĂR cu desimea de 834 pomi /ha Cap. cantitate = 0.0 0.10 0. Utilaje 1310 Cap.00 .18 - - 0.33 U.33 - - 0.30 - - 8.directe 3392.II. = mb.1 7 1866 Plantat pomi în goluri 12 % 0.834 2 1837 Săpat gropi pentru 0.1 4 5.33 - 0. cantitate = 100 3 1733 Făcut şanţ pentru 0.00 0. articol normele de muncă .30 - 0.10 0. Nr.085 din care pe categorii I 5 II 6 III 7 IV 8 1.O. cantitate = 2 4 1775 Stratificat pomi pentru 1.33 mocirlă şi mocirlit în vederea plantării U.M. = mii pomi .02 lucrare completă şi udat cu 160 TOTAL Z.30 coroanei U.375 1. = buc .I Manopera Pentru 1 (un ) hectar 890.2.875 RON Total chelt. cantitate = 0.III Materiale 1190 3 0.1 6 1864 Repartizat pomii la gropi 3.33 2.08 completarea golurilor 12 % 3 U.875 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.5 Cap. 4 1.M.IV Transport 1. făcut 3. cantitate = 0.

II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.0 294 Cosit cu coasa între asimilat rânduri 2 lucrări UM= ha..27 10 11 12 13 14 Deservit MSPP la 6 tratamente UM= ha.0 Preparat soluţii pentru 6 tratamente x 500 l UM= mii l.60 - x x x 47..89 - 0.64 0. cantitate= 1.a.Total Z.27 - - 7. 2.89 25 1197.25 6.2 m lăţime) se execută 4 lucrări UM= mii m². III – Materii şi materiale Nr.09 7.n. cantitate= 6 1808 Prăşit pe rând (1.25 8..8 9 1906 2744 20 l apă UM= buc.75 36. cantitate= 100 Sapa mare pe rând (1.O RA PENTRU . MANOPE -Tarif RON/Z.75 - 5..63 0.. UM RON 161 .. de Cantitatea crt Nr.834 TOTAL 1 (unu) ha .36 14.00 Cap.00 1.05 5. cantitate= 1.25 0.22 PENTRU: 1 (un) ha Tarif 250 RON/ha.60 1.37 6. articol transformare din NPC/78 caracteristici şi utilajul folosit Ct Ha Ha.4 312 Strâns fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM= ha.89 0.25 1.0 2.a.n.05 - 1. cantitate= 3.69 25 17.a.36 - - 14. RON/ TOTAL pentru.06 5.O. cantitate= ( 3 x 4) 12.75 5.22 0. cantitate= 0.2 m lăţime) UM= mii m².64 - 4.49 25 912. Lucrarea Coef.96 25 224..n Tarif pentru RON 555 1 ha Cap.75 25 43..Total RON 3157 0.0 2. 0 1 2 3 4 1 Stropit cu MSPP 9 6 tratamente Anexa 1 0.22 128 TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha. transp.06 1.4 1869 Plivit lăstarii şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM = mii pomi. DENUMIREA UM Cantitatea Valoarea Greut crt. cantitate= 3.

= t.834 x 2 ) =1.0 0. IV.8875 RON Cap.11 0. DENUMIREA – GRUPA crt 0 1 2 1 Pomi pentru completat goluri Insectofungicide TOTAL TRANSPORTURI PENTRU A: (un) ha Distanţa de transport Km 2 50 50 Total t /Km Tarif RON /t / Km Total Cap.O/ UM TOTA L Z.0 13.2 % TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 2 buc.II. articol normele de muncă . Denumirea lucrării din crt.17 2 3246 0.2.375 4.directe 5097. din care pe categorii I 3 5.00 Cantitate transport tone 3 0. din unitatea de măsură şi NTM/98 cantitatea 0 1 1 1954 2 Tăieri pentru formarea coroanei U.12 3.2 % x 0.M.3.0 3.18 - - 162 . kg kg A ptr. = mb . 1(un) ha 3 100 9 6 4 25 40 80 5 2500 360 480 3340 6 200 9 6 215 Cap.68 Z.O.3 % x 3000 l Insectofungicide: 0.00 RON Total chelt. 5 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de PĂR cu desimea de 834 pomi /ha Cap.0 1 2 3 1 Pomi altoiţi pentru completarea golurilor 12% Fungicide: 0.875 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.I Manopera Pentru 1 (un ) hectar 1197.00 4 4.25 Cap. Utilaje 555.III Materiale 3340.2 0. cantitate = 0.I Manoperă: Nr.M.Antemăsurătoare – Deviz nr.17 5 - II 6 - III 7 - IV 8 4. cantitate = ( 0.06 Volum total t/Km 4 10.IV Transport 4. Nr.Transporturi de materii şi materiale Nr.834 Încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice Se execută două lucrări U.18 - 0.

= mii m²..M.. 4 0..M.O .1 (un) ha Tarif RON /ha.n.64 - 0.63 7.75 - 5. .25 10. cantitate = (3 x 4) =12 Preparat soluţie pentru 8 tratamente a câte x 500 l UM= mii l.Total Z.3 1906 Sapa mare pe rând (1.37 Anexa1 128 TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha.53 25 563.5 x 8) 4. DENUMIREA UM 163 Cantitatea Ha 3 1 8 Ha.25 22.Total RON 2. cantitate = 3.50 1.0 Deservit MSPP la 8 tratamente UM= mii l. articol transformare din NPC/78 caracteristici şi utilajul folosit Ct 0 1 2 0.75 0.17 1 Împrăştiat îngrăşăminte chimice cu MIC Anexa 1 275 2 Stropit cu MSPP 900 8 tratamente 0.O.17 2. Lucrarea Coef.4 1 (unu) ha .4 Cosit între rânduri 2 lucrări UM= ha. de crt Nr.25 0.a.60 - TOTAL MANO PERA PENTR: x x x 34.38 25 9.13 25 253.38 - 1.a.13 250 RON 782.25 Cap.60 1.n. cantitate= ( 0.36 - - 14.00 1.09 14.36 6 7 8 3157 294 312 0.a.5 Cantitatea Valoarea Greut .22 0. cantitate= ( 0..4 Strâns manual fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM= ha.38 5. III – Materii şi materiale Nr.25 0.96 3.7 x 2) 1. = mii m². PENTRU: A.64 0.7 x 2) 1.0 Prăşit pe rând – 4 lucrări U.97 25 874.2 m lăţime) U.89 - 4 5 1908 2744 1. cantitate= ( 0.06 4.93 25 48.Tarif RON/Z. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.89 - - 7.. cantitate= 6.n Tarif pentru 1 ha Cap.

directe 3618.1 1 0.5 0.I Manoperă: Nr.22 4.I Manopera Pentru 1 (un ) hectar 874.5 t x 4 operaţii ) = 2 TOTAL Z.O.IV Transport 7. = t. Utilaje 785.2 % Îngrăşăminte chimice complexe TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 2 3 kg 12 kg 8 kg 834 ptr.05 0.27 6.Antemăsurătoare – Deviz nr.11 0.crt DENUMIREA – GRUPA 0 1 2 1 Insectofungicide Îngrăşăminte chimice TOTAL TRANSPORTURI PENTRU 1 (un) ha Cantitate transport tone 3 0. Nr.3 % Insectofungicide: 4000 l x 0. I 4 9.crt 0 1 2 3. articol Denumirea lucrării din crt.Transporturi de materii şi materiale Nr. cantitate = ( 0. 1 ha RON Distanţa de transport Km 2 50 20 Total t /Km Tarif RON/t / Km Total RON Cap.M.25 0. transp.834 2 3226 Încărcat gunoi şi descărcat în câmp de la 8 – 10 km Se execută două lucrări U.0 RON /UM 4 40 80 1 TOTAL RON 5 480 640 834 1954 pentru.III Materiale 1954.25 III 7 IV 8 9. 6 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de PĂR cu desimea de 834 pomi /ha Cap.5 17. cantitate = 25 3 3246 Încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice U.0 19.84 Volum total t/Km 4 2.31 RON Total chelt.O/ UM 3 11. NTM/98 unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 2022 Tăieri de formarea coroanei U.25 Cap. din normele de muncă . cantitate = 0.M.II.M.25 5 din care pe categorii II 6 6.44 - - 164 . = mii pomi .2.50 Cap.313 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap. 6 12 8 834 854 Cap. = t.06 3.375 7. IV. 1 Fungicide: 4000 l x 0.4.27 - Z.

4

1906

5 6 7 8 9

1908 2744 3157 294 312

TOTAL MANOPE RA PENTRU

Sapa mare pe rând ( lăţime = 1,2 m ) U.M. = mii m².; cantitate = 3,0 Prăşit pe rând – 4 lucrări U.M. = mii m².; cantitate = (3 x 4) =12 Preparat soluţii ( 10 tratamente a x 600 l ) UM= mii l., cantitate= 6,0 Deservit MSPP la 10 tratamente UM= mii l, cantitate= 6,0 Cosit între rânduri 2 lucrări UM= ha., cantitate= 1,4 Strâns manual fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM= ha., cantitate= ( 0,7 x 2) 1,4 1 (unu) ha - Total Z.O. -Tarif RON/Z.O - Total RON

2,63

7,89

-

-

7,89

-

1,22 0,09 0,06 4,00 1,25

14,64 0,54 0,36 5,60 1,75

0,36 -

-

14,64 -

-

0,54 1,75 5,60 -

x x x

46,82 25 1163,00

0,60 25 9,00

8,22 25 205,50

22,53 25 563,25

15,47 25 385,25

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. Lucrarea Coef. de crt Nr. articol transformare din NPC/78 Ct caracteristici şi utilajul folosit 0 1 2 1 Împrăştiat gunoi de grajd cu MIG – 4 - 25 2,14 t/ha 2 Împrăştiat îngrăşăminte chimice cu MIC 0,17 Anexa1 275 3 Stropit cu MSPU 10 tratamente Anexa 1 0,37 128 TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha.a.n. PENTRU: A.1 (un) ha Tarif RON /ha.a.n Tarif pentru 1 ha Cap. III – Materii şi materiale Nr. DENUMIREA UM
165

Cantitatea Ha 3 1 1 10

Ha.a.n. 4 2,14 0,17 3,70 6.01 250

RON

1502,5

Cantitatea

Valoarea

Greut

crt 0 1 2 3 4 1 Fungicide: 0,3 % x 6000 l Insectofungicide: 0,2 % x 6000 l Gunoi de grajd semifermentat 25 t / ha Îngrăşăminte chimice complexe TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 2 kg kg t kg A 3 12 10 25 834

RON /UM 4 40 80 50 1

TOTAL RON 5 800 1250 834

pentru. transp. 6 12 10 25000 834 25856

Cap. IV- Transporturi de materii şi materiale Nr.crt DENUMIREA – GRUPA 0 1 2 3. 1 Insectofungicide Îngrăşăminte chimice Gunoi de grajd TOTAL TRANSPORTURI 1 (un) ha

Distanţa de transport Km 2 50 20 10 Total t /Km Tarif RON /t / Km Total RON Cap.III Materiale 3364,0

Cantitate transport tone 3 0,2 0,8 25

Volum total t/Km 4 10,0 16,0 250,0 265,0 0,375 103,5

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.I Manopera Pentru 1 (un ) hectar 1163,0

Cap.II. Utilaje 1502,5

Cap.IV Transport 103,5

RON Total chelt.directe 6133,0

3.3.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a plantaţiei de PRUN cu desimea de 500 pomi la hectar Cap. 1 Manoperă : Nr. Nr.artic Denumirea lucrării din ctr dinNTM/9 normele de muncă 2 Unitate de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1906 - Sapa mare pe rând(500x4,8) UM= mii m2 cantit=2,4 2 3135 - Deservit semănătoarea SUP-21 UM=ha cantit=0,70 3 2744 - Pregătit soluţia pt.4 ZO UM TOTAL ZO Din care pe categorii I 3 4 2,63 6,31 0,14 0,10 0,09 0,14
166

II 6 -

III 7 6,31 0,10 -

IV 8 0,14

5 -

4

3157

-

5

1907

-

tratamente a câte 400l UM=mii l cantit=1,6 Deservit MSPP la 4 0,06 0,24 tratamente UM=ha cantit=4 Prăşit cu sapa pe 1,22 11,71 rândul de pomi 4 lucrărix2,4 mii mp UM=mii m2 cantit=9,6 Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM= mii pomi cantit=0,5 6,06 3,03

0,24

-

-

-

-

-

11,71

-

6

1869

-

-

-

3,03

-

7

294

-

8

312

-

Cosit între rânduri-2 4,00 6,08 lucrări UM=ha cantit=(0,76x2) 1,52 Strâns fânul şi aşezat 1,25 1,90 ca mulci pe rândul de pomi UM=ha cantit=1,52 - Total ZO uri X X X 29,51 25 737,75 - Tarif RON/ZO - Total RON

-

-

-

6,08

-

-

-

-

0,24 25 6,0 -

-

21,15 25 528,7 5

8,12 25 203,0

TOTAL MANOPERA PENTRU

1(unu) ha

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. crt 0 1 Lucrarea Caracteristici şi utilajul folosit 1 normală în Nr.art.din NPC/79 anexa 1 2 livadă(după 242 CT coef.de transf. 3 1,30 Cantitatea ha ha a. n 4 1 2 1 4 RON 1,30 1,18 0,54 1,48 4,50 250 1125 5

Arătura plantare) 2 Discuit arătura – 2 lucrări 3 Semănat amestec de ierburi perene 4 Stropit în livadă – 4 tratamente TOTAL - Total LUCRĂRI 1(un) ha - Tarif MECANICE - Total PENTRU Cap.III - Materii şi materiale Nr. Denumirea UM

254 0,59 107 0,54 121 0,37 Ha a. n RON / ha a. n pentru un ha

Cantitatea
167

Valoarea

Greut.pentru

crt 0 1 1 Sămânţă de lolium perene 2 Sămânţă de trifoi alb 3 Fungicide 1600 l x0,3% 4 Insecticide 1600 l x0,2% TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 2 Kg 3 14

RON/ UM 4 10

Total RON 5 140 210 192 256 798

transport 6 14 7 4,8 3,2 29

Kg 7 30 Kg 4,8 40 Kg 3,2 80 pentru 1(unu) hectar

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea - Grupa Distanţa de Cantit.tr crt transp km ansport. t 0 1 2 3 1 Sămânţă şi insectofungicide 50 0,03 2 Apă pt.4 tratamente 2 1,60 - total t /km -A:1(ha) - tarif RON / t / km - total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Cap.II manopera utilaje Pentru 1(un) 737,75 1125,0 hectar

Volum total t/km 4 1,5 3,2 4,7 0,375 1,762

Cap.III materiale 798,0

RON Cap.IV Total cheltuieli transport directe 1,762 2662,51

3.3.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de PRUN cu desimea de 500 pomi la hectar Cap. 1 Manoperă : Nr. Nr.artic Denumirea lucrării din normele ctr dinNTM/ de muncă 92 Unitate de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1952 - Tăieri pt.formarea coroanei UM=mii pomi cantit=0,5 2 1835 - Săpat gropi pt. completarea golurilor 12% UM=buc cantit=60 3 1773 - Făcut şanţ de 50x50 pt.stocat UM=ml cantit=2 ZO UM 3 2,08 0,11 0,05 TOTAL ZO I 4 1,04 6,60 0,10 5 -

Din care pe categorii II 6 III 7 6,60 0,10 IV 8 1,04 -

168

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1775 1843 1845 1866 1906 1907 2744 3157 294 312 1869

TOTAL MANOPE RA PENTRU

Stratificat pom în şanţ UM=mii buc cantit=0,06 - Fasonat şi mocirlit rădăcina UM=mii pomi cantit=0,06 - Repartizat pomi la gropi UM=mii pomi cantit=0,06 - Plantat pomi lucrare completă UM=buc cantit=60 - Sapa mare pe rând(4,8x500) UM=mii m2 cantit=2,40 - Prăşit pe rând- 4 lucrări UM=mii m2 cantit=(4x2,4) 9,6 - Pregătit soluţia pentru 5 trat. UM=mii l cantit=2,0 - Deservit MSPP-5 tratamente UM=ha cantit=5,0 - Cosit intre randuri-2 lucrari UM=ha cantit=1,52 - Strans fan si asezat ca mulci UM=ha cantit=1,52 Plivit lastari si dirijarea lor pe directia randurilor UM mii pomi cant. 0,5 - Total ZO uri 1(unu) - Tarif lei/ZO - Total RON

-

1,82 3,33 3,13 0,02 2,63 1,22 0,09 0,06 4,00 1,25 6,06 X X X

0,11 0,20 0,19 1,20 6,31 11,71 0,18 0,30 6,08 1,90 3,03 38,95 25 973,75 -

O,20 0,19 0,30 -

-

0,11 6,31 11,71 3,03 -

1,20 0,18 6,08 1,90

0,69 25 17,25

-

27,86 25 696,5

10,40 25 260,0

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.c Lucrarea CT coef.de rt Caracteristici şi utilajul folosit transf. 0 1 2 1 Stropit cu MSPP 5 tratamente 0,37 TOTAL -Total ha.a.n LUCRĂRI 1(un) ha - Tarif RON/ha a.n MECANICE - Total pentru un ha PENTRU : Cap.III - Materii şi materiale Nr. Denumirea UM Cantitatea
169

Ha 3 5 RON

Cantitatea Ha a.n 4 1,85 1,85 250 450

Valoarea

Greut.pentru transport

crt 0 1 2 3 1 2 Pomi pentru completat goluri Buc 12% Fungicide : 2000 l x 0,3% Kg Insecticide : 2000 l x 0,2% Kg 3 60 6 4

RON Total /UM mii lei 4 5 20 1200,0 40 80 240,0 320,0 1760,0

6 60 6 4 70

TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

pentru 1(unu) hectar

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea - Grupa crt 0 1 1 Pomi 2 Insectofungicide 3 - total t /km -A:1(ha) - tarif RON / t / km - total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Cap.II manopera utilaje Pentru 1(un) 973,75 450,0 hectar

Distanţa de Cantit.transport. transp km t 2 3 50 0,1 50 0,01

Volum total t/km 4 5,0 0,5 5,5 0,375 2,062

Cap.III materiale 1760,0

Cap.IV transport 2,062

RON Total cheltuieli directe 3185,812

3.3.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.5 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de PRUN cu desimea de 500 pomi la hectar Cap. 1 Manoperă : Nr. Nr.artic Denumirea lucrării din ctr dinNTM normele de muncă /92 Unitate de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1954 - Tăieri pt.formarea coroanei UM=mii pomi cantit=0,5 2 3 2037 redus 3/4 2744 Strângerea ramurilor şi scoaterea lor la alei UM=ha cantit=1 ha Pregătit soluţia pt.6 tratamente a câte 500 l UM=mii l cantit=3,0 ZO UM 3 5,0 TOTAL ZO I 4 2,50 5 -

Din care pe categorii II III IV 6 7 8 2,50

1,44 0,09

1,44 0,27

1,44 -

-

-

0,27

170

4 5 6 7 8

3157 1906 1908 3246 1868

9

294

10

312

TOTAL MANOPERA PENTRU

Deservit MSPP la 6 tratamente UM=ha cantit=6 - Sapa mare pe rând (4,8 mx500) UM=mii m2 cantit=2,4 - Prăşit pe rând(4 lucr x 2,4) UM= mii m2 cantit=9,6 - Încărcat şi desc îngr.chim. -4 operaţiuni UM=t cantit=0,5 x 4=2 - Administrat îngr.chim.câte 1 kg/pom UM=mii pomi cantit=0,5 - Cosit între rânduri 2 lucrări UM=ha cantit=(0,76 x 2) 1,52 - Strâns iarba cosită şi aşezarea ca mulci pe rândul de pomi UM=ha cantit=1,52 - Total ZO uri 1(unu) - Tarif RON/ZO - Total RON

-

0,06 2,63 1,22 0,11 1,54

0,36 6,31 11,71 0,22 0,77

0,36 -

0,22 O,77

6,31 11,71 -

-

-

4,00

6,08

-

6,08

1,25

1,90

-

-

-

1,90

X X X

31,56 25 789,0

1,80 25 45,0

0,99 25 24,75

18,02 25 450,5

10,75 25 268,75

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. Lucrarea Nr.art.din CT crt Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 coef.de ha anexa 1 transf. 0 1 2 3 4 1 Stropit în livadă cu MSPP-6 128 0,37 6 tratamente 2 Administrat îngr.chim. 275 0,17 1 TOTAL - Total Ha a. n LUCRĂRI 1(un) ha - Tarif RON / ha a. n MECANICE - Total pentru un ha RON PENTRU

Cantitatea ha a. n 5 2,22 0,17 2,39 250 597,5

Cap.III - Materii şi materiale Nr. Denumirea

UM

Cantitatea
171

Valoarea

Greut.pentru

0 Kg 6.54 0. t 0 1 2 3 1 insectofungicide 50 0.Tăieri pt.031 RON Total cheltuieli directe 2730.5 ZO UM TOTAL ZO I 3 4 6.0 transport 6 9.0 480.0 515 Cap.50 .I Cap.031 Volum total t/km 4 0.3.0 597.IV transport 4.75 0.Grupa Distanţa de Cantit. 1 Manoperă : Nr Nr.0 10.Antemăsurătoare – Deviz nr.015 2 Ingrasaminta chimice 20 0.13 - 172 .13 2. Denumirea .chim.53 3.11 0.6.25 3.77 5 2.75 10.0 500.0 40.2% 3 Îngrăşăminte chimice TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE Lei/UM 2 3 4 Kg 9.0 Cap.77 Din care pe categorii II III IV 6 7 8 3.87 0.0 Kg 500 1 pentru 1(unu) hectar Total RON 5 360.chimice UM=mii pomi cantit=0.6 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de PRUN cu desimea de 500 pomi la hectar Cap.total t /km 1 (unu) ha .87 0.22 0.Administrat îngr.formarea coroanei UM=mii pomi cantit=0. Denumirea lucrării din ctr artic normele de muncă dinNT Unitate de măsură şi M/92 cantitatea 0 1 2 1 1955 .0 134.5 2 2037 .III materiale 1340.tr crt transp km ansport.total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.4 operaţiuni UM=t cantit=2 t 4 1868 .375 4.5 hectar Cap.0 500.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.0 6.II manopera utilaje A-Pentru 1(un) 789.tarif RON / t / km .22 1.Strângerea ramurilor şi redus scoaterea lor la alei 3/4 UM=ha cantit=1 ha 3 3246 .3% 2 Insecticide : 300 l x 0.87 2.0 80.Încărcat şi descărcat îngr.crt 0 1 1 Fungicide : 300 l x 0.

90 X X X 33. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.4 Prăşit pe rând 4 lucrări 1.52 Strâns iarba cosită şi aşezarea ca mulci pe rândul de pomi UM=ha cantit=1.5 6 7 1906 1908 2744 - Sapa mare pe rând 2.25 1.31 UM=mii m2 cantit=2.tr crt transp km ansport.n LUCRĂRI 1 (un) ha .IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.22 11. Denumirea . Lucrarea CT coef.Grupa Distanţa de Cantit.Total RON 0.71 UM=mii m2 cantit=9.pentru transport 6 12 8 500 520 pentru 1(unu) hectar Cap.71 - 0.6 Pregătit soluţie pentru 8 0.02 25 450.48 4.83 25 845.09 0. Ha 0 1 2 3 1 Stropit cu MSPP .III .Tarif RON/ha a.90 - - 6.00 6.0 Deservit MSPP la 8 tratamente UM=ha cantit=8 Cosit între rânduri 2 lucrări UM=ha cantit= 1.de crt Caracteristici şi utilajul folosit transf.47 25 286.3% Insecticide : 4000 l x 0.0 740.08 1.06 0.37 8 TOTAL -Total ha.n MECANICE .96 250.63 6.75 0.0 Greut.Total pentru un ha RON PENTRU : Cap.48 25 12. Denumirea crt 0 1 2 3 1 Fungicide : 4000 l x 0.2% Îngrăşăminte chimice complexe TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE UM 2 Kg Kg Kg Cantitatea 3 12 8 500 Valoarea Lei/UM Total mii lei 4 5 40 480 80 360 1 500 134. 173 Volum total t/km .86 25 96.0 3.31 11.52 .Tarif RON/ZO .75 TOTAL MANOPERA PENTRU 1(unu) ha Cap.5 11.0 Cantitatea Ha a.36 tratamente a câte 500 l UM=mii l cantit=4.96 2.08 1.48 - - - 6.a.36 8 9 10 3157 294 312 - 0.Total ZO uri .n 4 2.Materii şi materiale Nr.5 18.8 tratamente 0.

Administrat gunoi de grajd redus1/ UM=ha cantit=1.Prăşit pe rând 4 lucrări UM=mii m2 cantit=9.I Cap.chim.82 3.67 - Din care pe categorii II III IV 6 6.tarif RON/ t / km .t 0 1 1 Transport îngrăş.Încărcat gunoi de grajd UM=t cantit=(500 x 20)=10 6 1867 .54 0.7 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul V a unei plantaţii de PRUN cu desimea de 500 pomi la hectar Cap.67 2.22 0.18 1.75 26 0.11 1.63 1.artic Denumirea lucrării din ctr dinNTM normele de muncă /92 Unitate de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1956 .75 740.5.80 1.3.4 8 1908 .22 0.5 5 3223 .II manopera utilaje Pentru 1(un) hectar 845.0 Cap. Nr.67 6.0 2 7 1906 .52 4 26 . 1 Manoperă : Nr.0 Cap.6 ZO UM 3 15.375 9.5 2 2037 .77 1.total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.33 0.Administra îngr.total t /km 1 (unu) ha .33 - 174 .Sapa mare pe rând UM=mii m2 cantit=2.63 6.22 TOTAL ZO I 4 7.IV transport 9.77 1.5 3.Tăieri pt.75 RON Total cheltuieli directe 2935.31 11.Antemăsurătoare – Deviz nr.formarea coroanei UM=mii pomi cantit=0.Strângerea ramurilor şi redus scoaterea lor la alei 3/4 UM=ha cantit=1 ha 3 3246 .31 11.80 1.66 0.71 5 0.4 operaţiuni UM=t cantit=2 T 4 1868 .chimice UM=mii pomi cantit=0.Încîrcat şi descărcat îngr.82 3.chimice + insectofungicide 2 50 3 0.III materiale 1340.71 7 8 7.

0 pentru 1(unu) hectar Cantitatea Ha a.02 25 450.06 6.n MECANICE .6 500 10.25 aşezarea ca mulci pe rândul de pomi UM=ha cantit=1.48 0.96 250.2% Îngrăşăminte chimice complexe 1kg/pom 4 Gunoi de grajd semifermentat 20kg/pom TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 0 1 2 3 UM Cantitatea 2 Kg Kg Kg t 3 14.tr crt transp km ansport.Grupa Distanţa de Cantit.46 25 111.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.37 8 TOTAL -Total ha.43 - - - 0.Total RON 0.9 2744 - 10 3157 - Cosit între rânduri 2 4.n 4 2.8 Deservit MSPP la 8 tratamente UM=ha cantit=8 .52 Strâns iarba cosită şi 1.de crt Caracteristici şi utilajul folosit transf.0 Valoarea RON/UM Total RON 4 5 40 576.Tarif RON/ZO .52 Pregătit soluţie pentru 8 0.a.56 25 489.0 4.Total pentru un ha RON PENTRU : Cap.0 Greut.08 1.90 - - - 1.pentru transport 6 15 10 500 10000 10525 Cap.0 0.48 25 12.48 - - - X X X 42.0 19. t 175 Volum total t/km .52 25 1063.5 18.09 tratamente a câte 500 l UM=mii cantit=4.Total ZO uri .0 lucrări UM=ha cantit= 1.90 11 294 - 0.08 - - - 6. Denumirea crt 1 Fungicide : 4000 l x 0.0 740.96 2.Materii şi materiale Nr.Tarif RON/ha a.0 1 500.3% Insecticide : 4000 l x 0. Lucrarea CT coef. Ha 0 1 2 3 1 Stropit cu MSPP .43 12 312 - 0.n LUCRĂRI 1(un) ha .III .4 9.0 TOTAL MANOPERA PENTRU 1(unu) Cap. Denumirea .8 tratamente 0.0 50 500. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.0 80 768.0 2344.

din normele de muncă ZO I II III IV NTM/92 Unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2863 Defrişarea de porumbar .10 mii m2 cantit.31 0.09 0.04 chimice 2 operaţiuni UM=t. mur.07 tratamente UM =mii l.625 3. cantit.4.2 5 3135 Deservit semănătoarea 0. paducel.chimice 0.0 0 1 2 50 10 3 0. 20%grad de acop. 0. UM=mii m .=(0. 18.54 0.408 3 3091 Marunţit îngr.04 0.1.II utilaje 740.6 0.8 8 2740 Stropit pomii cu Vermorelul 3.33 2. cantit.0 Cap.90 3. cantit.14 0.208)=0. Denumirea lucrării din Z. 4m2/pom UM= 2.66 ( AS-S) UM=mii l. cantit.90 9 1908 Prăşit în jurul pomilor 2 2.08 UM=ha.0 6 1906 Sapă mare.tarif RON/ t / km . Distanţa de plantare 8 m între rânduri şi 6 m pe rând.08 0. =0.=0. cantitate(2x0.66 2.41 4 1867 Administrat manual 1.Manoperă Nr.1 Transport îngrăş. Art.I manopera Pentru 1(un) hectar 1063. I . Nr.08 0.525 10 127 0.8 1.III materiale 2344.total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.0 Cap.31 îngrăşăminte chimice UM=0.625 RON Total cheltuieli directe 4194.63 2.total t /km :1(ha) .10 2.O Total Din care pe categorii Crt.2 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de NUC cu desimea de 208 pomi/ha.11 0. UM=ha.375 47.8 7 2744 Pregătit soluţie pentru 4 0.2 176 .8 × 4)=3.IV transport 47.75 2 3246 Incârcat şi descărcat îngr.6 14 14 maceş.cantitate=0. Cap.chimice + insectofungicide 2 Gunoi de grajd .cantitate=0. 4m × 4 lucr.22 3.=1.6 UM=t.07 0. 0.Antemăsurătoare –Deviz nr.625 4 27 100 Cap.

n.25 mulci lângă pomi UM=ha.375 . MECANICE Tarif RON/ha a.uri × Tarif RON /Z.25 Cap. de crt. III – Materii şi materiale Nr.0 0.59 Semănat amestec de ierburi perene –2 0.4 1.5 26.08 2.18 1.208 1 (un) ha Total Z. Denumirea grupa Distanţa de Cantitatea Crt.50 2.50 8. 4 1.00 2. cantit=2 Plivit lăstari şi dirijarea lor 6. IV. – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.73 25 268.) UM=ha.02 3.8 – 2 lucrari 0.Transporturi de materii şi materiale Nr. TRANSPORTURI HA Tarif RON /t/km 177 Volum total t/km 4 25 1.05 25 501.05 34. 0 1 2 Discuit cu GD -2.5 0.54 lucrări TOTAL LUCRĂRI 1 ( un) ha Total ha a.O.03 +seminţe de ierburi perene TOTAL 1 (UN) Total t/km.75 0. transf.3% Kg 5 Insecticide : 800 l × 0. cantit.31 25 857. II.=2 Strâns fânul şi aşezarea ca 1.6 ha 3 2 2 Cantitatea Ha a.4 1.6 530 RON Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 1 500 10 30 40 80 150 210 96 128 1084 2 Seminţe de lolium perene Kg 3 Seminţe de trifoi alb Kg 4 Fungicide: 800 l × 0.05 0.08 25 2. transport 6 500 15 7 2. tone 0 1 2 3 1 Îngrăşăminte chimice 50 0.10 11 294 312 12 2869 TOTAL MANOPERA Cosit manual între pomi 4.06 pe direcţia rândurilor UM=mp.0 (2lucr.cantitate=0.r.O.25 10. transp. Denumirea Crt 0 1 1 Îngrăşăminte chimice complexe UM 2 Kg Cantitatea 3 500 15 7 2.n PENTRU : Total pentru un ha Cap. Lucrarea caracteristică şi utilajul folosit C T coef. transp. × Total RON × 8.45 25 86.5 2 Insectofungicide 50 0.26 250 565 Greutatea pt.25 20.2% Kg TOTAL VALOARE pentru 1 (un) MATERII ŞI hectar MATERIALE Cap.

cantit.0 8.5 0.38 Total cheltuieli directe 2606. cantit =0.II Utilaje 565 Cap.00 lucrări UM=ha .09 tratamente a 200 l UM=mii.13 0.21 redus1/ UM=nr. cantit.22 3.8 7 2744 Preparat soluţie pentru 5 0.PENTRU TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare pentru 1 (un )hectar Total RON 99.O.10 2.33 3.50 UM=buc.09 UM=mb..cantit =0.0 8 2740 Stropit pomii cu vermorel AS-5 3.00 8.0 9 1908 Prăşit în jurul pomilor câte 4 m2 1.90 se execută 4 lucrări UM= mii m2. Art.33 0. =1.Manopera Nr. cantit.=3.13 3. Nr. cantit.I .3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de NUC cu desimea de 208 pomi/ha Cap.03 4 1845 Repartizat pomi la gropi 3.10 6 1906 Sapa mare în jurul pomului UM=mii m2 .50 2.03 5 1866 Plantat pomi nr.90 3.4.10 0.50 mulci în jurul pomilor UM=ha .33 UM=mii l.=2 178 . goluri 12% 0. Total Crt. din de muncă Z..IV transport 99.02 0.3.I Manopera 857. cantit. =2.22 0.09 0.=0.12 3.09 0.=0. cantit.13 goluri 12% 5 UM=buc.=1.63 2.208 2 2 1832 Săpat gropi pentru completări de 0.0 11 312 Strâns iarbă cosită şi aşezată ca 1. cantit=25 2. Pomi.25 2.O.=25 3 1843 Fasonat rădăcină făcut mocirlă şi 3.38 RON Cap.2 10 294 Cosit manual între pomi –2 4.10 mocirlet UM=mb.Antemăsurătoare – Deviz nr.33 3.75 Cap.09 0.III Materiale 1084 Cap. cantit.. Denumirea lucrării din normele Z.13 3. cantit.04 0. Din care pe categorii NTM/92 Unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1952 Tăieri de formarea coroanei 1.

IV Total cheltuieli Manopera Utilaje Materiale Transport 179 .O TOTAL RON × CAP.n. ha 0 1 2 3 TOTAL LUCRĂRI MECANICE 1(un) ha Total ha a.26 33. Caracteristici şi utilaje folosite de transf.III Cap.cantitate=1.63 1.06 3.14 25 303. Tarif RON/ha a.n. 4 un ha Cap III. Denumirea crt.63 1.5 TOTAL MANOPERA Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe 6.125 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON Specificare Cap. × TARIF RON /Z. I Cap.Transporturi de materii şi materiale Nr.5 12.0 Capitolul IV.58 25 264. 1 Pomi pentru completări goluri 12% 2 Fungicide :1000 × 0.85 25 846.25 10.26 11. Denumire grupa Distanţa Cantitatea Volum total t/km crt.0 3.Materii şi materiale Nr.0 2.13 25 278.12 13 2037 1869 Strâns ramurile şi scoase la alei UM=mii mp.208 1 (unu)ha TOTAL Z.2% TOTAL 1 (un ha VALOARE MATERIALE 0 1 Valoarea RON Total / UM RON 4 5 20 500 40 80 120 160 Greutatea pentru transport 6 50 3. II-Utilaje :lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.06 direcţia rândurilor UM=mp.5 5.0 MATERII ŞI Tarif RON /t/km 0.0 TOTAL 1 (un ) ha Total t/ha 3.II Cap.cantitate=0. de transport transport tone 0 1 2 3 4 1 Pomi şi insectofungicide 50 0.3% 3 Insecticide :1000 × 0. Total pentru RON UM 2 Buc Kg kg Cantitatea 3 25 3 2 780 Ha a. Lucrarea CT coef. Cantitatea Crt.r.75 8.25 8.375 MATERIALE Total RON 1.O.

26 35.4.O.00 1.M.pentru 1(un ) ha 846.5 TOTAL MANOPERA PENTRU × × × Cap.cantitate=1.5 Plivitul lastarilor si dirijarea lor pe directia randurilor UM=mb. =0.0 Strâns iarba cosită şi aşezare camulci în jurul pomilor UM=ha : cantit.5 5 6 7 1908 294 312 Prăşit 4 m2 în jurul pomilor de 4 ori UM=mii m2 .75 6.00 2.00 2.50 2.O.16 2.63 0.33 1.38 3. =2.26 11.25 - 780. art.63 1.08 2. Nr.cantitate=0. Total RON Z. cantit.Deviz nr. =1.10 0.10 0. cantit. Denumirea lucrării din Crt din normele de muncă NTM/92 Unitatea de măsură şi cantitatea 1 1952 Tăieri pentru formarea coroanei U. =3. cantit.=mii pomi .63 1. Total ZO 4. cantit.13 25 278.50 3.125 1627.09 3.=2 Strans ramurile si scoase la alei UM=mii mp. cantitatea =0.Antemăsurătoare .3.22 4.Manopera Nr.2 5 7.-Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole 180 .3 25 432.00 1.06 8.16 2.I .5 4 2740 Stropit pomii cu vermorelul AS UM=mii l.00 Din care pe categorii I II III IV 4.68 25 892 8.208 1 (unu) ha Total Zouri Tarif RON/Z.2 Cosit manual între pomi –2 lucrări UM=ha .2 5 17.25 8 9 2037 1869 5.8 3 2744 Preparat soluţie pentru 5 tratament a 300 l UM= mii l. cantit =1.25 25 181.14 5. 4 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de NUC cu desimea de 208 pomi/ha Cap.II.00 3.2 2 1866 Sapa mare în jurul pomilor UM=mii m2.90 8.14 5.90 8.

III Materiale 420 RON Cap. Insectofungicide 5.Nr. Crt 0 Lucrarea Caracteristici şi utilaje folosite 1 CT Coef.0 7.5 0. × 0.II Utilaje Cap.00 - Cantitatea transportată tone 3 0.375 0.5 Cap.5 3. TRANSPORT Tarif tarif RON /t/km PENTRU : Total TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap. Denumirea Crt 0 1 2 UM Cantitatea 1 2 Fungicide 1500 l.19 1312. Denumirea –grupa Distanţa de crt. 0 1 2 1. × 0.19 3.Deviz nr.IV.r. III – Materii şi materiale Nr.19 Cap. Total pentru un ha RON Cap.h.5 0.Antemăsurătoare . Insecticide :1500 l.5. 5 181 .4. transport Km. IV Total cheltuieli Transport directe 0. TOTAL -pentru 1 (un) hectar VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 3 4.0 TOTAL 1 (un) ha Total t/km. Transporturi de materii şi materiale Nr.5 3.a. de trans.3% Kg. Tarif RON/ha a. 2 Cantitatea 3 4 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU : 1(un) ha Total ha . I Manopera pentru 1 ( un ) hectar 892.0 Valoarea RON Total / RON UM 4 5 40 180 80 240 420 Greutatea pentru transport 6 1.2% Kg.01 RON Volum total t/km 4 0.

18 6. Nr. cantit.= 2 9 312 Strâns iarba cosită şi aşezarea ca mulet în jurul pomilor UM= ha .0 1.5 25 1.=0.63 8.2 2 1775 Încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice 2 operaţiuni UM=1. cantit.6 11.66 3.00 2. cantit.22 4.08 1.cantitate=1.6 34.26 0.10 0.08 5 6 7 8 0.4 × 2=0.66 3.31 2. Denumirea lucrării din crt art.25 0.18 6.09 3.06 0.10 0.08 0.2 4 1866 Sapa mare în jurul pomilor UM=mii m2 cantit.26 TOTAL MANOPERĂ × × 182 7.41 1 (unu) ha Total ZO uri Tarif RON/ZO ZO UM Total ZO I Din care pe categorii II III IV 3 2.8 3 1868 Administrat manual îngrăşăminte chimice UM=mii pomi.pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV aunei plantaţii de NUC cu desimea de 208 pomi/ha Cap.26 25 .1 25 0.8 5 2744 Preparat soluţie pentru 5 tratamente a 400 l.=0.Manopera Nr.54 2.42 0.90 8.26 25 15. =2.=2 7 1908 Prăşit în jurul pomilor 4 m2 Se execută 4 lucrări UM =mii m2. cantit.63 0.5 11 12 1869 3091 Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mb.cantitate=0.cantitate=0. normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/9 cantitatea 2 0 1 2 1 1952 Tăieri pentru formarea coroanei Um=mii pomi.. cantit.33 1.42 0. =2 8 294 Cosit manual între pomi –2 lucrări UM =ha .chimice UM=t.50 0.14 1. UM=mii l.50 5.75 8.63 6.0 6 2740 Stropit pomi vermorel AS-S UM =mii l. =2 10 2037 Strâns ramurile şi scoase la alei UM=mii mp. cantit.08 25 0.31 2.I .208 Marunţit îngr.11 4 0.0 2. cantit =0.cantit.=0.90 8.

IV.5 Cap.375 8.50 80 240 3. de transf. TOTAL -pentru 1 (un) hectar VALOAREA MATERII ŞI MATERIALE Valoarea Greutatea pentru RON Total transport / UM RON 4 5 6 1 400 400 40 180 1. 3 Insecticide :2000 l. 6 183 . 2 Fungicide 2000 l. I Manopera pentru 1 ( un ) hectar 852.00 0.5 181.h.-Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. de transport Km.00 Total cheltuieli directe 1680. × 0.5 2.5 381.3% Kg. IV Transport 8.5 Cap. × 0.2% Kg. Lucrarea CT Crt Caracteristici şi utilaje folosite Coef. 0 1 2 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU : 1(un) ha Total ha . Denumirea Crt UM Cantitatea 3 400 4. Total pentru un ha Cantitatea ha Ha a.5 Cap.r. Tarif RON/ha a.n 3 4 RON Cap..a. 0 1 2 1.00 0 1 2 1 Îngrăşăminte chimice complexe Kg.4.Antemăsurătoare .Transporturi de materii şi materiale Nr.0 3. TRANSPORTURI ha Tarif RON /t/km PENTRU Total TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.Total RON × 852.41 RON RON Cap.II Utilaje - Cantitatea transportată tone 3 0. III – Materii şi materiale Nr. .00 287.50 3.II. Denumirea –grupa Distanţa crt. Îngrăşăminte chimice +Insectofungicide 50 TOTAL 1 (un) Total t/km. III Materiale 820.5.Deviz nr.0 Volum total t/km 4 21 21.00 820 410 Cap.

Nr.26 1.II.00 12km.2 8 294 Cosit manual între pomi –2 4.5 11 1869 Plivitul lăstarilor şi dirijarea 6.50 aşezarea ca mulet în jurul pomilor UM= ha .=0.=1. I II III IV NTM/9 Unitatea de măsură şi 2 cantitatea 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1953 Tăieri pentru formarea 3.5 336.I .63 alei UM=mii mp.O.30 tratamente UM=ha . cantit.23 0.09 0.cantitate=1.00 × MANOPERA Tarif RON/Z.50 2. cantit.90 3.5 6 3157 Deservit MSPP la 5 0.8 5 2744 Preparat soluţie pentru 5 0.33 1.46 7.cantitate=0.22 3.30 13..25 2. Total crt din normele de muncă UM Z.77 coroanei Um=mii pomi. =2.0 4 1866 Sapa mare în jurul pomilor 2. uri 30.= 2 9 312 Strâns iarba cosită şi 1.-Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.5 225.00 lucrări UM =ha .=4 3 1867 Administrat îngrăşăminte 1.5 7.84 0.26 lor pe direcţia rândurilor UM=mp.Manopera Din care pe categorii Nr. 25 25 25 25 25 × Total RON 750.2 2 3226 Încărcat.02 0.25 1. Lucrarea 184 CT Cantitatea . art. cantit.77 0. Denumirea lucrării din Z. Gunoiul de grajd UM=t cantit.00 1. =2 10 2037 Strans ramurile şi scoase la 5. transportat la 80.=5 7 1908 Prăşit în jurul pomilor 4 m2 1.pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VI a unei plantaţii de NUC cu desimea de 208 pomi/ha Cap. cantit.33 1. cantit.06 0.O.00 8.23 tratamente a 500 l.30 0. =3. şi descărcat în comp.63 2.5 181.10 UM=mii m2 cantit. cantit.O.75 8.33 natural în jurul pomilor 20kg/pomi UM=ha .06 1.208 TOTAL 1 (unu) ha Total Z.O.0 × Cap.=0.10 2. UM=mii l.26 9.90 UM =mii m2.63 8.cantit.00 8.

I Manopera – pentru 1 ( un ) hectar 750.0 RON Cap. IV Total cheltuieli Transport directe 15. TOTAL -pentru 1 (un) hectar VALOAREA MATERII ŞI MATERIALE Cap.50 0.0 4010 TOTAL LUCRĂRI MECANICE RON Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 50 200 40 240 80 320 760 Cap.2% Kg. × 0. de transport Km. Total pentru un ha UM Cantitatea 3 4.6.h.375 15. Denumirea Crt 0 1 2 1 Gunoi de grajd t 2 Fungicide 2000 l.Transporturi de materii şi materiale Nr. × 0.II Utilaje 462.19 3. 3 Insecticide :2000 l.0 Coef.. Denumirea –grupa Distanţa crt.IV. 0 1 2 1.0 4.19 1988.001 RON Volum total t/km 4 40 0. 7 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VI a unei plantaţii 185 . III – Materii şi materiale Nr. Gunoi de grajd 10 2 Insectofungicide 50 TOTAL 1 (un) ha Total t/km.Deviz nr.4.Antemăsurătoare . de trans.n 4 1. .5 Cap.Crt 0 1 Caracteristici şi utilaje folosite 1 Stropit cu MSPP-5 tractoare 1(un) ha Total ha .a.85 250 462.37 ha 3 5 Ha a. 2 0.85 1.5 Greutatea pentru transport 6 4000 6 4. III Materiale 760.r.3% Kg.5 Cantitatea transportată tone 3 4 0.19 Cap.00 6.50 40. Tarif RON/ha a. TRANSPORTURI Tarif tarif RON /t/km Total TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.

0 6 3157 Deservit MSPP la 6 tratamente UM=ha .09 0.25 0.=0.50 0.31 2.36 3.4 × 2=0.5 11 1869 Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mb.63 1.2 2 1775 Încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice –două operaţiuni UM=t .63 1.0 1.11 Total Z. =3.54 2.27 0. =3. art.27 3. cantit. cantit. UM 3 3.26 28.22 4.O.36 0. cantit.cantitate=0.5 13 1869 Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mb.77 0.50 5.02 0.Manopera Nr.10 25 0. cantit.02 0.53 0.31 2.06 8.84 0. Denumirea lucrării din crt din normele de muncă NTM/9 Unitatea de măsură şi 2 cantitatea 0 1 2 1 1953 Tăieri pentru formarea coroanei Um=mii pomi.63 1.cantitate=0. Nr.=6 7 1908 Prăşit în jurul pomilor 4 lucrări UM =mii m2.08 I 5 II 6 III 7 IV 8 0.2 4 1866 Sapa mare în jurul pomilor UM=mii m2.I .=0./ha UM=mii l. =2 10 2037 Strans ramurile si scoase la alei UM=mii mp.08 1.O.90 8.208 TOTAL 1 (unu) ha Total Z.O. 4 0. cantit.O.cantitate=1.06 1. cantit.06 5.26 11.8 3 1868 Administrat manual îngrăşăminte chimice UM=mii pomi .90 8.208 12 2037 Strâns ramurile şi scoase la alei UM=mii mp.26 8.00 2. cantit.26 8..63 1.75 6.=0.44 25 7.44 25 8. cantit.= 2 9 312 Strâns iarba cosită şi aşezarea ca mulet în jurul pomilor UM= ha .75 6.2 8 294 Cosit manual între pomi –2 lucrări UM =ha .18 25 9.cantit.de NUC cu desimea de 208 pomi/ha Cap.00 2.cantitate=1. uri MANOPERA Tarif RON/Z.04 25 × × .8 5 2744 Preparat soluţie pentru 6 tratamente a 500 l.=0.77 0. 186 Din care pe categorii Z.

4.75 RON RON Cap.r.IV. LUCRĂRI Tarif RON/ha a.0 179. 2 Fungicide 3000 l. Lucrarea CT Crt Caracteristici şi utilaje folosite Coef.00 6.22 2. × 0. 8 187 .2% Kg.5 Cap.44 Volum total t/km 4 22 22 0.II. III Materiale 1260 3.Total RON × 702. I Manopera pentru 1 ( un ) hectar 702.Antemăsurătoare . TRANSPORTURI Tarif tarif RON/t/km Total TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap. × 0. 0 1 2 1 Îngrăşăminte chimice complexe 50 +insectofungicide TOTAL 1 (un) ha Total t/km.n 4 2.5 Cantitatea Ha a.37 6 TOTAL 1(un) ha Total ha .Transporturi de materii şi materiale Nr.00 435 0 1 2 1 Îngrăşăminte chimice complexe Kg.3% Kg. 3 Insecticide :3000 l. IV Transport 8.22 250 555 226 Cap.0 286.Deviz nr.II Utilaje 555 Cantitatea transportată tone 3 0. III – Materii şi materiale Nr. MECANICE Total pentru un ha RON PENTRU Cap.-Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.5 11. de ha trans. de transport Km.00 Cap.00 6.. Denumirea Crt UM Cantitatea Valoarea RO Total N/ RON UM 4 5 1 420 40 360 80 480 1260 Greutatea pentru transport 6 420 9. 0 1 2 3 1 Stropit cu MSPP-6 tratamente 0.a. .375 8. Denumirea –grupa Distanţa crt.7.25 Cap.h.25 Total cheltuieli directe 2525. TOTAL pentru 1 (un) hectar VALOAREA MATERII ŞI MATERIALE 3 420 9.

a.cantit.13 25 278.8 4 2744 Preparat soluţie pentru 6 tratamente a 500 l.-Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. uri Tarif RON/Z.06 1.59 2.=0.09 0.208 1 (unu) ha Total Z. =3.pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VII a unei plantaţii de NUC cu desimea de 208 pomi/ha Cap.5 9.04 25 26.= 2 8 312 Strâns iarba cosită şi aşezarea ca mulet în jurul pomilor UM= ha . LUCRĂRI Tarif RON/ha a.n 4 2. cantit.27 0.26 1.27 6.=6 6 1908 Prăşit în jurul pomilor 4 lucrări UM =mii m2.0 5 3157 Deservit MSPP la 6 tratamente UM=ha . 0 1 2 1 Stropit cu MSPP-6 tratamente 0.II.36 25 9. de trans.59 2. cantit. cantit.26 25 131. Lucrarea CT Crt Caracteristici şi utilaje folosite Coef.00 11.77 I 5 0. 188 ha 3 6.37 TOTAL 1(un) ha Total ha . cantit.10 0.I .77 0.8 3 1866 Sapa mare în jurul pomilor UM=mii m2 cantit.36 3.50 2.cantitate=0.2 7 294 Cosit manual între pomi –2 lucrări UM =ha . =2 9 1869 Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mb. cantit.Manopera Nr.25 Total ZO 4 0. Nr.10 0.59 2. Denumirea lucrării din crt din normele de muncă NTM/92 Unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1953 Tăieri pentru formarea coroanei Um=mii pomi.22 250 .79 25 694.r.54 0.O. cantit.h.2 2 1848 Strâns manual ramurile tăiate redus ½ UM=ha.06 1..50 0. =3.90 8.22 2.=0..53 0.O.00 Din care pe categorii II III IV 6 7 8 0.90 8.=0.25 7.00 1.22 4.0 Cap.26 TOTAL MANOPERA × × × 27. art./ha UM=mii l.00 Cantitatea Ha a.36 3.00 2.75 0. Total RON ZO UM 3 3.

6.00 15.75 Cap.IV. de transport Km.00 2 Insecticide :3000 l.00 TOTAL VALOAREA -pentru 1 (un) hectar MATERII ŞI MATERIALE Cap.376 Total cheltuieli directe 2090. .3% Kg.8. 9 189 . Denumirea Crt Total pentru un ha UM Cantitatea RON Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 40 360 80 480 840 555 Greutatea pentru transport 6 9.2% Kg.00 1. 9.00 6. × 0.Antemăsurătoare .4. Denumirea –grupa Distanţa crt.MECANICE Cap. IV Transport 0.00 0 1 2 3 1 Fungicide 3000 l. × 0.375 0. III – Materii şi materiale Nr.Transporturi de materii şi materiale Nr. I Manopera pentru 1 ( un ) hectar 694.00 0.00 Cantitatea transporta tă tone 3 0.13 Cap. III Materiale 840.02 RON Volum total t/km 4 1.38 3.00 RON Cap. 0 1 2 1 Insectofungicide 50 TOTAL 1 (un) ha Total t/km.II Utilaje 555. TRANSPORTURI Tarif tarif RON/t/km Total TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.Deviz nr.

cantit.=8 6 1908 Prăşit în jurul pomilor 4 lucrări UM =mii m2. uri MANO (unu) Tarif RON/Z. =4.26 2.09 2.O.36 2.25 6./ha UM=mii l.77 3 3.48 3. cantit.54 1.10 Din care pe categorii I 5 II 6 III 7 IV 8 0.Manopera Nr..II.77 1.00 25 700.18 0.=0.36 x × × 28.06 1.0 3 2744 Preparat soluţie pentru 8 tratamente a 500 l.18 0.cantit.50 1.06 1. cantit.90 8.8 5 3157 Deservit MSPP la 8 tratamente UM=ha .crt Nr.208 TOTAL 1 Total Z.25 Cap. PERA ha Total RON PENTRU Z.90 8.O.48 25 12. Denumirea lucrării din art.0 4 1866 Sapa mare în jurul pomilor –4m2 UM=mii m2 cantit.0 2.5 9.25 6. 4 0.18 0.0 10.O. =3.O.00 25 181. Lucrarea CT 190 Cantitatea .pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VIII a unei plantaţii de NUC cu desimea de 208 pomi/ha Cap.50 1. cantit. cantit.13 25 228.00 2.2 7 294 Cosit manual între pomi – 2 lucrări UM =ha .-Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.00 1.=1.cantitate=0.2 2 1948 Strâns manual ramurile tăiate UM=ha.50 25 278. cantit.53 0.48 3.26 0. UM Tota l Z.22 4.I . normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/ cantitatea 92 0 1 2 1 1953 Tăieri pentru formarea coroanei Um=mii pomi.10 0.= 2 8 312 Strâns iarba cosită şi aşezată în jurul pomilor UM= ha .=0.00 2. =2 1869 Plivitul lastarilor si dirijarea lor pe directia randurilor UM=mb.

III Materiale 1120. 10 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IX a unei plantaţii 191 . transport Km.375 0.IV.a.00 0.00 8. III – Materii şi materiale Nr. × 0. Total pentru un ha Cap.00 1.00 TOTAL VALOARE -pentru 1 (un) hectar MATERII ŞI MATERIALE Cap.00 RON Cap. MECANICE Tarif RON/ha a.00 Cantitatea 0 1 2 3 1 Fungicide 4000 l. 12.96 250 740 Greutatea pentru transport 6 12.02 RON Volum total t/km 4 1. 8.9.4. Denumirea Crt UM Coef. .38 3.00 RON Ha a.00 Cap. 0 1 2 1 Insectofungicide 50.Transporturi de materii şi materiale Nr.r.3% Kg.96 2. Denumirea –grupa Distanţa crt de .37 ha 3 8.00 Valoarea RON Total /UM RON 4 5 40 480 80 640 1120 Cantitatea transportată tone 3 0. × 0.38 2560..00 20. IV Total cheltuieli Transport directe 0. TRANSPORTURI Tarif tarif RON /t/km PENTRU Total TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.00 2 Insecticide :4000 l.h. Antemăsurătoare .375 Cap.Deviz nr. I Manopera pentru 1 ( un ) hectar 700.II Utilaje 740. 2 0.2% Kg.00 TOTAL 1 (un) ha Total t/km.n 4 2.Crt Caracteristici şi utilaje folosite 0 1 1 Stropit cu MSPP-8 tratamente TOTAL LUCRĂRI 1(un) ha Total ha . de transf.

cantit. art.50 Preparat soluţie pentru 8 0.26 0. =1 5 1866 Sapa mare în jurul pomilor UM=mii m2 cantit.50 aşezarea ei ca mulci în jurul pomilor UM= ha . cantit.09 0.0 181.00 8.O. Lucrarea CT 192 1.2 9 294 Cosit manual între pomi –2 4.cantit.208 39. cantit./pomi UM= ha .029 5.03 8.10 0.63 2.5 3 3226 Încărcat.8 6 2744 Z. cantit.00 14.5 361.06 0. cantit. UM 3 0.=8 8 1908 Prăşit în jurul pomilor 4 1.63 5.00 1.00 2.48 3.03 8.33 2.00 5 Din care pe categorii II 6 III 7 IV 8 6.26 lor pe directia randurilor UM=mb.=0.25 Total Z.90 8.-Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.Manopera Nr.33 1. şi descărcat în câmp a gunoiului de grajd UM=t.=208 2 2057 Strâns manual ramurile tăiate şi scoase la alee UM=ha. =2 11 1869 Plivitul lastarilor si dirijarea 6.10 2. cantit.46 25 25 25 25 12.O.33 1.O.43 0. Denumirea lucrării din crt din normele de muncă NTM/92 Unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1959 Tăieri pentru formarea asimilat coroanei Um=mii pomi.43 tratamente a 600 l. × PENTRU Total RON 991.= 2 10 312 Strâns iarba cosită şi 1.46 6.II.5 Cantitatea .63 5.75 0.8 7 3157 Deservit MSPP la 8 0. Nr.=1. cantit. transportat la 8-12 km. =3.48 17.06 1.0 436.48 tratamente UM=ha . I 4 6.66 TOTAL 1 (unu) Total Z.90 lucrări UM =mii m2./ha UM=mii l.=20t 4 1867 Administrat îngrăşăminte natural în jurul pomilor – 100kg.O.de NUC cu desimea de 208 pomi/ha Cap.I .5 × Cap. uri × MANOPERA ha 25 Tarif RON/Z. cantit.cantitate=0.25 2. =4..00 lucrări UM =ha .22 3.

Antemăsurătoare – Deviz nr.5 Cap.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii 193 .IV. IV Total Transport cheltuieli directe 361.0 Insecticide :4800 l.96 250 740 Greutatea pentru transport 6 20000 12 8.a.0 TOTAL VALOAREA -pentru 1 (un) hectar MATERII ŞI MATERIALE Cap. III – Materii şi materiale Nr. III Materiale 2120.Transporturi de materii şi materiale Nr. × 0.375 70.38 Cap.n 4 2. I Manopera pentru 1 ( un ) hectar 991.0 Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 50 1000 40 480 80 640 2120 Cantitatea transportată tone 3 20 0. MECANICE PENTRU Tarif RON/ha a. de transport Km.Crt Caracteristici şi utilaje folosite 0 1 1 Desevit MSPP-8 tratamente TOTAL LUCRĂRI 1(un) ha Total ha . Total pentru un ha Cap.3% Kg.03 RON Volum total t/km 4 200 1.II Utilaje 740.5 3926. 8.5 201.0 20024 1 2 3 Gunoi de grajd t 20 Fungicide 4800 l.5. de trans.r. 0 1 2 1 Gunoi de grajd 10 2 Insectofungicide 50 TOTAL 1 (un) ha Total t/km.37 ha 3 8 RON Ha a.96 2. 12. 2 0.h.88 3. . × 0.5 0.3.2% Kg. Denumirea Crt 0 1 2 3 UM Cantitatea Coef.0 RON Cap. Denumirea –grupa Distanţa crt.. TRANSPORTURI Tarif tarif RON /t/km PENTRU Total TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.

O .64 IV 8 - 0. 4 7.22 operat) UM= m m². cantitate= 0.4 TOTAL 1 (unu) ha . cantitate = 1.5 1.0 4 2744 Preparat soluţie pentru 6 0.O.Total Z.0 5 3157 Deservit MSPP 900 la 6 0.75 27.75 35.31 5. din NTM/92 normele de muncă .25 mulci pe rândul de pomi UM = ha.31 0.06 14.85 0. cantitate= 0. cantitate= (3 x 4) 12.75 1.36 5.06 II 6 III 7 7.834 8 312 Strâns fân şi aşezat ca 1.O. cantitatea 0 1 2 3 1 1906 Sapa mare pe rândul de 2.7 3 1908 Prăşit pe rândul de pomi (4 1.06 tratamente UM= ha.91 25 147. x MANOPERA PENTRU .85 0.06 lor pe direcţia rândurilor UM= mii pomi.64 din care pe categorii I 5 0.38 25 684. Lucrarea Coef.de GUTUI cu desimea de 800 pomi /ha Cap.89 0.75 Cap. de crt Nr.60 4. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. .5 5.60 - 1.a. UM cr unitatea de măsură şi t. cantitate= 3.4 7 1869 Plivitul lăstarilor şi dirijarea 6. cantitate= 3 2 3135 Deservit semănătoare SUP 0.89 14.n. articol Denumirea lucrării din Z.36 - - 4.I Manoperă: N Nr. cantitate= 1.09 asimilat tratamente a cota 500 l /ha UM= miil. articol transformare din NPC/78 Ct 194 Cantitatea Ha Ha. cantitate= 6 6 294 Cosit manual între rânduri 4.42 25 10.5 0.75 25 43.08 –21 UM= ha.63 pomi UM= m m².O/ r.62 25 886.Total RON x x TOTAL Z.Tarif RON/Z.00 asimilat Se execută 2 lucrări UM= ha.

0 0. caracteristici şi utilajul folosit 1 Arat în livadă normală 1.0 121 TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha.0 2.036 Volum total t/Km 2.375 . Utilaje 1310.50 Cap.22 5.III Materiale 1190.24 250 1310 Nr.8 .0 254 Semănat ierburi perene cu SUP – 21 0.IV Total Transport chelt.I Manopera Pentru 1 (un ) hectar 886.0 1 2 3. 0 1 2 3 4 Greutatea pentru.875 Total t /Km Tarif RON /t / Km Total RON Cap.3 % Insectofungicide: 3000 l x 0.a.59 2. III – Materii şi materiale DENUMIREA UM Canti tatea Valoarea RON/ UM 1 Fungicide: 3000 l x 0. 4.30 1. PENTRU: 1 (un) ha Tarif RON /ha.875 3387.II. Crt.00 195 RON Cap.directe 0.7 ha x 20 kg ) = 14 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 2 kg kg kg kg 3 9 6 7 14 pentru 4 40 80 10 1(unu) ha TOTAL RON 5 360 480 210 140 1190 1.0 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.37 6. IV. 6 9 6 7 14 36 Nr.30 1.a.0 Anexa 1 ( după terminarea plantării) 242 Discuit arătura cu GD 2. crt 0 1 Cap.375 0.036 0.Transporturi de materii şi materiale DENUMIREA – GRUPA 1 Insectofungicide + seminţe de ierburi perene TOTAL TRANSPORTURI PENTRU (un) ha 2 Distanţa de transport Km 3 50 Cantitate transport tone 4 0.n Tarif pentru RON un ha Cap.2 % Seminţe de trifoi alb ( 0.0 107 Stropit cu MSPP 900 ( Se execută 6 tratamente ) 0.7 ha x 20 kg) =7 Seminţe de lolium perene (0.54 1.două lucrări 0.n. transp.54 2.18 0.

4 1.05 stratificat pomi U.2 2. cantitate = 0.09 tratamente x 500 l UM= mii l.26 - 0.096 7 1866 Plantat pomi în goluri 12 0.800 2 1837 Săpat gropi pentru 0.Antemăsurătoare – Deviz nr.32 - - 0. cantitate = 0.27 .0 9 2744 Preparat soluţii pentru 6 0.10 0.30 - - - 1.4 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de GUTUI cu desimea de 800 pomi /ha Cap.82 completat goluri U.M. cantitate = 0.13 U. = mii buc.97 - 0.92 5. UM unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 3 1 2020 Tăieri pentru formarea 1.63 m lăţime) UM= mii m². din NTM/98 normele de muncă .M.. articol Denumirea lucrării din Z. cantitate= 2. = mii buc.5.17 - - 0. = buc . = mii buc.97 - - 7..4.30 1.M.M.04 7.26 - - 5. cantitate = 0.10 0.33 mocirlă şi mocirlit în vederea plantării U.096 6 1864 Repartizat pomii la gropi 3.O.096 5 1843 Fasonat rădăcina.3.02 % lucrare completă şi udat cu 20 l apă UM= buc.0 196 TOTAL Z.08 completarea golurilor 12 3 % U.04 din care pe categorii I 5 II 6 III 7 IV 8 1.30 coroanei U.17 - 0. cantitate = 2 4 1775 Stratificat pomi pentru 1.I Manoperă: Nr. cantitate= 3. = ml.32 - 0.M.M. cantitate = 96 3 1733 Făcut şanţ pentru 0.92 0. Nr.. făcut 3. = mii pomi .. cantitate= 96 8 1906 Sapa mare pe rând (1.27 - - - 0.O/ crt.

75 Cap.36 - - 14.5 13.4 Plivit lăstarii şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM= mii pomi.n. m². 2.60 1.n.25 33.75 4.85 5.4 Strâns fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM= ha.2 m lăţime) se execută 4 lucrări UM= mii m². cantitate= 1. articol transformare din NPC/78 Ct Ha Ha.06 5.800 Strâns ramurile şi scos la alei UM= mii ..0 1 (unu) ha .25 0... caracteristici şi utilajul folosit 0 1 2 3 4 1 Stropit cu MSPP 900 6 tratamente 0.O.22 0.64 - 4. cantitate= 6 Prăşit pe rând ( 1.60 - 5.Tarif RON/Z.31 25 832.n Tarif pentru 1 ha RON 555 Cap.05 25 1401. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Lucrarea Coef.25 25 331.O .00 1. crt 197 . III – Materii şi materiale Nr.85 - 1.a..1 (un) ha Tarif 250 RON/ha. 96 20 1920 183 golurilor 12% Nr. cantitate= 0. DENUMIREA UM Cantitatea Valoarea Greutatea crt RON/ TOTAL pentru.06 1. cantitate= 2.Total RON 0.Total Z. cantitate= ( 3 x 4) 12.37 6. transport UM RON 0 1 2 3 4 5 6 1 Pomi altoiţi pentru completarea buc.a.5 - 11.22 PENTRU: . ..64 0.22 Anexa1 128 TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha.36 14.5 - - x x x 56. de Cantitatea Nr.a.0 2..75 - 4.75 11.75 8.83 25 220..25 6.66 25 16.10 11 3157 1808 12 13 14 294 asimilat 312 1869 15 2037 TOTAL MANOPERA PENTRU: Deservit MSPP la 6 tratamente UM= ha.0 Cosit cu coasa între rânduri 2 lucrări UM= ha. cantitate= 1.

I Manopera Pentru 1 (un ) hectar 1401. crt. cantitate = (3 x 4) =12 198 TOTAL Z.M. cantitate = 0.directe 3.800 Încărcat şi descărcat 0. cantitate = ( 0.2 2. articol din NTM/98 1 1954 Denumirea lucrării din Z.75 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.2 3 Fungicide: 0.00 coroanei U.II.18 - 0.I Manoperă: Nr. = mii m².64 - - 14.M. cantitate = 3.2 0.183 0. 5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de GUTUI cu desimea de 800 /haCap.00 Cantitate transport tone 3 0. = t.25 RON Cap.89 - - 7.375 3.Transporturi de materii şi materiale DENUMIREA – GRUPA Distanţa de transport Km 1 2 Pomi pentru completat goluri 50 Insectofungicide 50 TOTAL TRANSPORTURI Total t /Km PENTRU 1 (un) ha Tarif RON /t / Km Total Cap.00 din care pe categorii I 5 II 6 III 7 IV 8 4.5. 1(un) ha 9 6 40 80 360 480 2760.2 % x 0.Antemăsurătoare – Deviz nr.68 Sapa mare pe rând (1.8 10. IV. Utilaje 555.M.crt 0 1 2 Cap.0 9 6 198 Nr. 4 4..IV Total Transport chelt.0 3.22 U..O.18 - - 3 1906 7.3 % x 3000 l Insectofungicide: 0.0 0.015 RON Volum total t/Km 4 9. 0 1 Nr. UM unitatea de măsură şi cantitatea 2 3 Tăieri pentru formarea 5.63 m lăţime) U.III Materiale 2760.11 îngrăşăminte chimice Se execută două lucrări U.89 - 4 1908 14.00 2 3246 0.00 Cap.3.75 4720. = mii m².64 - .0 Prăşit pe rând – 4 lucrări 1.2 % TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE kg kg ptr.O/ normele de muncă .834 x 2 ) =1. = mii buc .M.

36 0. 6 12 8 800 1 Fungicide: 4000 l x 0.a..O.09 0.7 x 2) 1.5 2744 6 3157 7 294 8 312 TOTAL MANO PERA PENTRU Nr. cantitate= ( 0. cantitate= 6.75 - - x x x 34.4 1 (unu) ha .38 0. de Nr. articol transformare din NPC/78 Ct caracteristici şi utilajul folosit 1 2 Împrăştiat îngrăşăminte chimice cu MIC 0.n.93 25 48.96 3.4 Strâns manual fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM= ha.06 0.a.n.17 Anexa 1 275 Stropit cu MSPP 900 8 tratamente 0.38 - - - 4.60 - - - 5.n Tarif pentru 1 ha Cantitatea Ha Ha.25 Cap.25 22.53 25 563.2 % Îngrăşăminte chimice complexe 2 kg kg kg 199 3 12 8 800 .Total RON 0.38 25 9...60 1.Total Z.O .4 Cosit între rânduri 2 lucrări UM= ha. PENTRU: 1 (un) ha Tarif RON /ha.37 Anexa 1 128 TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha.17 2. crt 0 1 2 Preparat soluţie pentru 8 tratamente a câte x 500 l UM= mii l.3 % Insectofungicide: 4000 l x 0.75 - 1.00 5. crt 0 1 2 3.13 250 782.36 - - - 0.97 25 874.a.0 Deservit MSPP la 8 tratamente UM= mii l.25 1. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Lucrarea Coef.5 x 8) 4.50 1.7 x 2) 1. Tarif RON/Z.13 25 253.25 10. III – Materii şi materiale DENUMIREA UM Cantitatea Valoarea RON/ UM 4 40 80 1 TOTAL RON 5 480 640 800 Greutatea pentru. transp.25 0. 3 1 8 4 0. cantitate= ( 0. cantitate= ( 0. Cap.5 RON Nr.

6 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de GUTUI cu desimea de 800pomi /ha Cap. din care pe categorii Z. crt.375 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE ptr.22 - - 200 .5. cantitate = ( 0. Nr.02 0.25 - 6.89 2 3226 6.Antemăsurătoare – Deviz nr.375 RON Total chelt. unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2022 1 2 Tăieri de formare a coroanei U.III Materiale 1920.5 Cap.1 1 0.5 t x 4 operaţii ) = 2 TOTAL Z.4. = mii pomi .25 - - 3 3246 0.0 16.800 Încărcat gunoi şi descărcat în câmp de la 8 – 10 km Se execută două lucrări U. cantitate = 0.89 5 - II 6 - III 7 - IV 8 8. = t. IV.I Manoperă: articol Denumirea lucrării Nr. din NTM/98 din normele de muncă .0 0.directe 3866. 1 ha RON 1920 820 Cap. = t.0 17.M.375 6.375 3.22 0.I Manopera Pentru 1 (un ) hectar 1157.25 I 4 8.crt DENUMIREA – GRUPA Distanţa de transport Km 0 1 2 1 Insectofungicide 50 2 Îngrăşăminte chimice 20 TOTAL TRANSPORTURI Total t /Km PENTRU (un) ha Tarif RON/t / Km Total RON Cantitate transport tone 3 0.O.Transporturi de materii şi materiale Nr.80 Volum total t/Km 4 1.O/ UM 3 11. Utilaje 782.5 Cap. cantitate = 25 Încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice U.00 Cap.M.II.11 0.IV Transport 6.M.

75 Nr.09 0.4 1906 5 1908 6 2744 7 3157 8 294 9 312 10 2037 TOTAL MANOPERA PENTRU: Sapa mare pe rând ( lăţime = 1.00 5.0 Prăşit pe rând – 4 lucrări U.25 2..60 - - - 5.63 7.5 - 11. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Lucrarea Coef.25 15. = mii m².22 14. = mii m².n.54 - - 0.0 Deservit MSPP la 10 tratamente UM= mii l. de Nr..53 25 563..75 - 1.Tarif RON/Z.00 19.00 22.64 - - 14.00 0.M. cantitate = 3.14 t/ha Împrăştiat îngrăşăminte chimice cu MIC 0.2 m ) U.14 0. articol transformare din NPC/78 Ct caracteristici şi utilajul folosit 1 2 Împrăştiat gunoi de grajd cu MIG – 4 ...75 11. cantitate = (3 x 4) =12 Preparat soluţii ( 10 tratamente a x 600 l ) UM= mii l.4 Strâns ramurile şi scos la alei UM= mii .89 - - 7.Total Z.17 3.89 - 1. 4 2.36 0.Total RON 2. m².37 201 Cantitatea Ha 3 1 1 10 Ha. cantitate= 2. cantitate= 6.25 1. cantitate= ( 0. crt 0 1 2 3 Cap.75 - - 5.M.0 1 (unu) ha .54 0.a. cantitate= 6.7 x 2) 1.88 25 1447.06 0.72 25 493.60 25 15.70 ..O.4 Strâns manual fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM= ha.0 Cosit între rânduri 2 lucrări UM= ha.64 - 0..O .36 - - 4.03 25 375.60 1.17 Anexa1 275 Stropit cu MSPU 10 tratamente 0. .5 - - x x x 57. cantitate= 1.

II.5 40.III Materiale 2605.812 3. crt Cap. 1 Insectofungicide Îngrăşăminte chimice Gunoi de grajd TOTAL TRANSPORTURI 2 50 50 10 Total t /Km Tarif RON /t / Km Total RON Cantitate transport tone 3 0.crt DENUMIREA – GRUPA Distanţa de transport Km 0 1 2 3. Tarif RON /ha.8 25 Volum total t/Km 4 1.0 291. Utilaje 1502.a. IV. III – Materii şi materiale DENUMIREA 0 1 2 3 4 1 Fungicide: 0.Anexa 1 128 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU: 1 (un) ha Total ha.IV Total chelt.0 Cap.directe Transport 109. Cap.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de CAIS cu desimea de 334 pomi/ha.0 10 5 125 25000 1 800 800 25830 Cap.5 Cap.Transporturi de materii şi materiale Nr.312 5663.2 % x 6000 l Gunoi de grajd semifermentat 25 t / ha Îngrăşăminte chimice complexe TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 2 kg kg t kg 3 18 12 25 800 Valoarea Greutatea RO TOTAL pentru.3 % x 6000 l Insectofungicide: 0.00 RON Cap.6.n.0 250.01 250 1502.n Tarif pentru 1 ha RON UM Cantitatea 6. transp.0 18 80 960.5 Nr.03 0.375 109.I Manopera Pentru 1 (un ) hectar 1447.Antemăsurătoare-Deviz nr.5 0.1.I Manopera: 202 . N/ RON UM 4 5 6 40 720.312 1 (un) ha TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.a.

40 7 8 1.00 2.63 0.06 9. Total RON Nr.o.arti col din NTM/9 2 1 1906 z.58 25 TOTAL MANOPERĂ PENTRU: 426.25 6.02 17.=1.26 9.uri Tarif RON/z.0 3157 Desevit MSPP la 6 tratamente UM=ha.08 1. crt. 2 1.5 asimilat tratamente a câte 400 l UM=miil.n.76 IV 8 0.30 6.54 Cantitatea Ha 3 1.7 1908 Prăşit pe rândul de pomi (4lucrări) UM=mii m2:cantit. a.0 2.0 0 2.22 0.30 II 6 III 7 5.=0.o. de transf.(2x4)=8 2744 Preparat soluţie pt.06 x x x 2.0 Ha. cantit=5 294 Cosit manual între rânduri (2 asimilat lucrări) UM=ha: cantit.00 25 50. 3 2.06 0.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.6 312 1869 Strâns fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit=1.09 0.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Arat în livadă (după terminarea 242 plantării) 2 Discuit arătură cu GD-2.crt.06 4.00 2.54 .Nr.04 25 6.30 1.02 25 649. Lucrarea Nr. cantit=2.00 TOTAL z. Coef.50 Cap.o.00 164.: cantit. U.0 1. 4 1.18 0.18 0.02 26.40 din care pe categorii I 5 0.76 0.8-(se 254 execută două lucrări) 3 Semănat amestec de ierburi 107 perene cu SUP-21 203 CT.M..30 0. 0 1 2 3 4 5 6 Denumirea lucrării din normele de muncă unitatea de măsură şi cantitatea 2 Sapa mare pe rândul de pomi UM=mii m2: cantit=2 3135 Deservit semănătoare SUP=21 UM=ha: cantit=0. 4 5.26 0.00 2.36 25 9.334 1-(unu) ha Total z.59 0.50 0.6 Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mii pomi.o.18 6.

n Total pentru un ha. tone Km.00 240.0 5.III Materiale 910.II Utilaje 1310.4 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de CAIS cu desimea de 334 pomi/ha.cr Denumirea-grupa de transport.1 ierburi perene TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif lRON/t/km -total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.0 2.a.875 RON Total cheltuieli directe 2871. RON 4 80 40 30 10 5 320. transp.crt .375 3.50 Cap.n.2% 2 Fungicide: 2000l x 0. 0 1 Denumirea UM Cantitatea Valoarea RON pe TOTAL U.6.375 1. t.00 910. 0.00 Greutate pentru transp.875 Volum total t/km 4 5.24 RON 250 1310 Cap.22 5. 1 2 3 Insecticide: 2000 l x Kg 4 0.00 Cap.2.37 6.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa Cantitatea Nr.I Manoper a Pentru 1 (un) hectar 649. 0 1 2 3 Insectofungicide + seminţe de 50 0.4 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU: Stropit cu MSPP (se execută 6 121 tratamente) 1(un ) ha Total ha.M.Antemăsurătoare-Deviz nr.00 140. 204 .a.3 Kg 6 % 3 Seminţe de trifoi alb: Kg 7 (0.7 ha x 10 kg) 4 Seminţe lolium kg 14 perene: (0.III Materii şi materiale Nr.7 ha x 20 kg) TOTAL VALOARE pentru 1 (unu) hectar MATERII ŞI MATERIALE 6 4 6 7 14 30 Cap.00 Cap. Tarif RON/ha.0 0..IV Transport 1.00 210.

)=1.0 8.40 2.=40 Făcut şanţ pentru stratificat pomii UM=ml: cantit. 3 1.8x 2 lucr.76 6. făcut mocirlă şi mocirlit în vederea plantării UM=mb.36 9.Cap.articol Denumirea lucrării din crt.=0.09 0.58 27.25 6.de goluri UM=mii buc: cantit.26 9.334 1-(unu) ha Total z.11 0.07 0.=2 Preparat soluţie pentru 6 tractoare a câte 500 l UM=miil: cantitatea=3.M.= (0.o.76 7.43 25 0.o. (2x4) = 8 Cosit cu coasa între rânduri UM=ha: cantit.63 0.35 25 0.=0.22 4. U.13 0.02 2.40 0. compl.=6.40 0.04 Repartizat pomii la gropi UM=mii buc: cantit.43 - 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1845 1866 1906 2744 3157 1808 294 asimilat 312 1869 3. din normele de muncă unitatea NTM/92 de măsură şi cantitatea 0 1 2 3 4 5 1 2020 1835 1733 1775 1843 2 Tăieri de formarea coroanei UM=mii pomi: cantit:=0.13 0.00 1.uri Tarif RON/z.30 0.07 0.6 Plivit lăstarii şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mii pomi: cantit.13 I 5 - din care pe categorii II 6 III 7 4.I Manopera: Nr.=0.26 0.58 38.6 Strâns fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit=1.40 2.334 Săpat gropi pentru completarea golurilor-12% UM=buc: cantit. 205 z.2 m lăţime) UM=mii m2::: cantit.82 3.=2 Stratificat pomi pt.80 0.06 x x 0.05 1. Nr.0 Deservit MSPP la 6 tratamente UM=ha: cantit.56 25 TOTAL MANOPERĂ .13 5.o.80 5.13 IV 8 0.00 7.04 Fasonat rădăcina.0 Prăşit pe rând x 4 lucrări UM=mii m2: cantit.36 0. 4 0.10 0.27 6.=0.36 25 - 0.10 0.o.04 Plantat pomi în goluri 12% lucrare completă UM=buc: cantit= 40 Sapa mare pe rând (1. cantit.06 1.43 4.27 0.33 TOTAL z.

LUCRĂRI MECANICE Tarif RON/ha.02% UM 2 buc. Cap.n. a.00 9 6 95 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (un) hectar Cap.crt.. Cantitatea 3 40 CT. 6 80 RON Valoarea RON / TOTAL U.00 1640. completări de goluri 50 0.75 247.00 2 3 Kg..M.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa Cantitatea Nr.PENTRU: Total RON x 942.00 480. Cap.25 9.a. de transf.00 Ha 685.01 TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha –tarif RON/t/km -total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE 206 Volum total t/km 4 4.22 250 555 Greutate pentru transp.crt Denumirea-grupa de transport.5 4. 9 6 40 80 360.08 2 Insectofungicide 50 0.n PENTRU: Total pentru un ha. Lucrarea Nr. 4 0. Tone Km.187 RON . crt. 0 1 2 3 1 Pomi pt.375 3. RON 4 5 20 800. completarea golurilor 12% Fungicide 3000 l soluţie x 0.a.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.22 2. Kg. transp. Coef.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 1 2 3 2 Stropit cu MSPP 6 tratamente 128 TOTAL 1(un ) ha Total ha. .50 Ha.III Materii şi materiale Nr.37 5 6 2.n.5 0.03% Insecticide 3000 l soluţie x 0. 0 1 Denumirea 1 Pomi altoiţi pt.0 0.

26 9.187 Total cheltuieli directe 3141.III Materiale 1640.00 Cap.5 4 0.68 Administrat îngrăşăminte chimice căte 1 Kg/pom UM= mii pomi: cantit.(0.70 5.26 din care pe categorii I II III IV 5 0.Antemăsurătoare –Deviz nr.5 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de CAIS cu desimea de 334 pomi/ha Cap.Specificare Pentru 1 (un) hectar Cap.I Manopera 943.0 TOTAL zo 4 1.3.=2.36 0.(2 x 4)=8 Pregătit soluţiile pentru 8 tratamente a câte 500 l UM= mii l: cantit.IV Transport 3.=0.2 5 0.6 Strâns manual fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit.51 - 0.76 0. UM 3 5.6 Încărcat şi descărcat îngrăş.40 7 312 1.o. 2 lucrări UM=ha: cantit.48 6. Se execută 2 lucrări UM=t: cantit.00 Cap.36 6.0 9. din NTM/92 0 1 2 3 4 5 6 1954 1906 1908 2744 3157 294 1 Denumirea lucrării din normele de muncă unitatea de măsură şi cantitatea 2 Tăieri pentru formarea coroanei UM=mb: cantit.=1.articol crt.6 3 1.40 8 1.I Manoperă Nr.=8 Cosit între rândurile de pomi.00 - 2.25 Cap.437 3.334 207 z.8 x 2) = 1. chim.0 Prăşit manual pe rând –4 lucrări UM=mii m2: cantit.6.48 6 7 5.0 6 4.07 - 0.00 - - 8 3246 0.II Utilaje 555.2 2 0.76 0.51 - - .34 x 2) = 0.= 0.70 2.0 9 0.= (0. Nr.=4.07 - - 9 1868 1.1 1 2.334 Sapa mare pe rând 120 m lăţime UM=mii m2: cantit.0 Deservit MSPP la 8 tratamente UM=ha: cantit.

0 Greutate pentru transp.375 6.7 17.02 2 Îngrăşăminte chimice 50 0.o. Lucrarea Nr.n.48 25 12. 4 2.02 25 8. Coef.41 25 735.. transp. crt. RON 4 5 40 480.3% 2 Insecticide.8 7 x x x 2..III Materii şi materiale Nr. 6 12 8 340 354 pentru 1 (un) hectar Cap.50 Cap.96 2. 4000 soluţie x 0.0 2.96 250 740 RON 1 Fungicide :4000 l soluţie x 0..10 2037 redus 3/4 TOTAL MANOPERA PENTRU Strângerea ramurilor şi scoaterea lor pe aleie UM=ha: cantit. LUCRĂRI Tarif RON /ha.7 0. Kg. crt.uri ha Tarif RON/z.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa Cantitatea Nr.crt.87 5. 0 1 Denumirea UM 2 Kg. Cantitatea 3 12 8 334 CT. tone Km.87 29.2 5 15.334 TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif RONt/km -total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE 208 Volum total t/km 4 1. 2 0.00 80 1 640.2% 3 Îngrăşăminte chimice complexe TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE Valoarea RON pe TOTAL U. 0 1 2 3 1 Insectofungicide 50 0. PENTRU: Cap. Kg.M. Total RON 2.0 16.00 334.637 RON .45 25 136.50 211.37 Cantitatea Ha 3 8 Ha.n MECANICE Total pentru un ha. a.de transf.00 1454.=1 ha 1 (un) Total z.46 25 375.n.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Stropit cu MSPP 128 TOTAL 1(un ) ha Total ha. Denumirea-grupa de transport.25 0.a. a.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.o.

25 Cap.II Utilaje 740.6 9 1868 Administrat îngrăşăminte chimice căte 1 Kg/pom UM= mii pomi: cantit.336 5 2744 Preparat soluţii (8 tratamente 600 l UM= mii l: cantit =4.o.43 6.11 TOTA L zo 4 2.0 1.8 6 3157 Deservit MSPP la 8 tratamente UM=miil: cantit =8 7 294 Cosit între rânduri –2 lucrări UM=ha: cantit (0.887 3.63 1.chim.6 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de CAIS cu desimea de 334 pomi/ha Cap.8 x 2) 1.09 0.637 Total cheltuieli directe 2935.2 m lăţimi UM= mii m2:cantit =2.25 0.22 0. din normele de muncă NTM/92 unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1955 Tăieri de formare a coroanei UM=mii pomi: cantit=0.09 5.76 IV 8 2.00 1.I Manopera 735.334 209 z.09 - 0.c Nr.III Materiale 1454. 4 operaţiuni UM=t: cantit (0.48 - - - 0.51 - - .43 0.00 0.0 3 1908 Prăşit pe rând .articol Denumirea lucrării din rt.I Manoperă Nr.15 5 - din care pe categorii I II 6 0.51 - 0.334 2 1906 Sapa mare pe rând 1.00 Cap.40 2.8 x 2) 1.IV Transport 6.00 Cap.48 6.40 2. UM 3 6.6.334 x 4) = 1.6 8 312 Strâns manual fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit.(0.25 2.Specificare Pentru 1 (un) hectar Cap.26 9.= 0.4 lucrări UM=mii m2 cantit (4 x 2) =8 4 3226 Încărcat şi descărcat îngrăş.Antemăsurătoare-Deviz nr.4.26 9.06 4.54 0.76 0.15 III 7 5.

02 25 375.96 2.5 10.53 25 88. Lucrarea Nr.cr Denumirea-grupa de transp. 6 2. Kg. Cantitatea 3 14. RON 4 5 40 576 80 1 768 334 1678 Greutate pentru transp.0 RON Valoarea RON / TOTAL U. t.0 Insecticide.4 9.00 2.3% UM 2 Kg. Total RON 2.334 TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif RON/t/km -total RON Volum total t/km 4 1..n MECANICE Total pentru un ha..4 9.95 25 748.n. 4 0.5 16.o.25 15.a.o.a.III Materii şi materiale Nr.87 x x x 2.M.2 0.87 3.uri Tarif RON/z.7 18. Km.de transf.48 25 12. transport.375 6.2% 3 Îngrăşăminte chimice complexe TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (un) hectar Cap.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 1 2 3 2 Stropit cu MSPP 8 tratamente 128 TOTAL 1(un ) ha Total ha. 480 l soluţie x 0.n. Ha Coef.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr. PENTRU: Cap.92 25 273.0 Cap.crt.87 29. LUCRĂRI Tarif RON /ha.96 250 740.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa Cantitatea Nr.=1 ha 1 (un) ha Total z.03 2 Îngrăşăminte chimice 50 0.75 0.6 334 CT. 6 14.10 2037 redus 3/4 TOTAL MANOPERA PENTRU Strângerea ramurilor şi scoaterea lor pe alei UM=ha: cantit. crt. tone 0 1 2 3 1 Insectofungicide 50 0. a.6 334 358.825 210 . Kg. 0 1 2 Denumirea 1 Fungicide :480 l soluţie x 0.37 5 8 Ha.

6 Strâns fânul şi aşezat pe rândul de pomi ca mulci UM=Ha: cantit.25 7.TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.31 2.26 9.09 0.6 3 2. a 600 l UM= mii l: cantit= 4. Nr.I Manoperă Nr.0 RON Cap.22 0.00 5.= 25 Sapa mare pe rând UM=mii m2: cantit.87 I 5 - din care pe categorii II III IV 6 2.43 6.6 211 z.00 - 5.II Utilaje 740. (0.63 1.336 Încărcat şi administrat gunoi de grajd 25 to/ha UM cantit.5. UM 3 15.76 - 0.34 2 2037 Strâns ramurile şi scoase la redus 3/4 alei UM= ha:cantit =1 ha 3 3246 Încărcat şi descărcat îngrăş.15 - - 4 5 6 7 8 9 10 3238 1906 1908 2744 3157 294 312 0.334 x 4) = 1. NTM/92 unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1956 Tăieri de formare a coroanei UM=mii pomi: cantit=0.6.87 TOTA L zo 4 5.06 4.00 .43 0.IV Total cheltuieli Transport directe 6.7 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul V a unei plantaţii de CAIS cu desimea de 334 pomi/ha Cap.575 3.31 - 0.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 748.40 2.00 Cap.48 - 7.articol Denumirea lucrării din crt din normele de muncă .00 1.8 Deservit MSPP la 8 tratam.75 Cap.III Materiale 1678.76 0.48 6.15 - 0. UM= mii l: cantit = 8 Cosit între rânduri 2 lucrări UM=Ha : cantit.87 7 8 5. chimice 4 operaţiuni UM=t: cantit.(8x2) =1.o.11 0.=1.825 3173.=(2x4) 8 Pregătit soluţie pt.26 9.40 2. 8 tratam.00 0.2 m lăţime de 4 ori UM= mii m2: cantit.Antemăsurătoare-Deviz nr.=2 Prăşit pe rând 1.28 2.

o.11 1868 TOTAL MANOPERA PENTRU Administrat îngrăşăminte chimice căte 1 Kg/pom UM= mii pomi: cantit.n Total pentru un ha.25 Cantitatea Ha 3 8 Ha.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.n.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa de Nr. a. Coef.6 334 25 pentru 1 (un) hectar Valoarea RON / TOTAL U. 0 1 2 1 Insectofungicide şi 50 îngrăşăminte chimice 2 Gunoi de grajd 10 Cantitatea transport.3% 2 Insecticide: 4800 l soluţie x 0.0 Volum total t/km 4 18 250.n.51 - - x x x 40. 2 0.53 25 263.96 Cap.articol din caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 anexa 1 0 1 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU: 1 Stropit cu MSPP 8 tratamente 1(un ) ha 128 Total ha.M.0 10.a.crt.4 9.37 15.36 25.de transf.0 212 .2% 3 Îngrăşăminte chimice complexe 4 Gunoi de grajd semifermentat TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE Cap.48 25 12. Tarif RON/ha.96 2. Km.III Materii şi materiale Nr.00 Cap. 6 14.0 0. crt.= 0. Denumirea-grupa transp..o.51 - 0. 0 1 Denumirea UM 2 Kg Kg Kg Kg Cantitatea 3 14.uri Tarif RON/z.a.4 9.6 334 25000 25358 1 Fungicide: 4800 l soluţie x 0.05 25 25 375.50 351.08 25 1002. 4 2. tone 3 0.334 1 (un) ha Total z.25 CT. RON 250 740. crt.54 0. Total RON 1.02 14. RON 4 5 40 576 80 1 5 768 334 125 1803 Greutate pentru transp. Lucrarea Nr.

Cap.36 18.(2x4)=8 4 2744 Preparat soluţie pt.III Materiale 1803.00 1.=0.08 1.06 3.375 100.40 2.22 0.00 (un) hectar Cap.Antemăsurătoare-Deviz nr.18 5 - din care pe categorii II 6 III 7 5.6 8 1869 Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mii pomi.25 6.58 . I 4 5.18 0.76 0.635 TOTAL 1-(un) ha Total z. U. 3 2.40 2.85 - x 27.63 0.00 740.o.0 5 3157 Deservit MSPP la 6 tratamente UM=ha.TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif RON /t/km -total RON 268 0.26 0.06 0.09 TOTAL z.articol Denumirea lucrării din crt.=1.II Manopera Utilaje A-Pentru 1 1002.o.6 7 312 Strâns fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit=1.M. cantit=5 6 294 Cosit manual între rânduri (2 asimilat lucrări) UM=ha: cantit. din normele de muncă NTM/92 unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1906 Sapa mare pe rândul de pomi UM=mii m2: cantit=2 2 3135 Deservit semănătoare SUP=21 UM=ha: cantit=0.uri 213 z.7 3 1908 Prăşit pe rândul de pomi (4lucrări) UM=mii m2:cantit. cantit.7.5 asimilat tratamente a câte 400 l UM=miil.30 - - - 4.81 0.5 RON Total cheltuieli directe 3645.1.o.00 - - - 6.00 6.85 - - 3.50 3.06 9.I Manopera: Nr.50 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.00 Cap.06 - 0. cantit=2.26 9.76 IV 8 0.30 0.IV Transport 100. Nr.87 8.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de PIERSIC cu desimea de 635 pomi/ha.I Cap.

18 execută două lucrări) 3 Semănat amestec de ierburi 107 0.00 140.54 1.25 25 9.III Materii şi materiale Nr. RON 1310 PENTRU: Cap.8-(se 254 0.30 plantării) 2 Discuit arătură cu GD-2.n 250 MECANICE Total pentru un ha.a.2% Fungicide: 2000l x 0. Lucrarea Nr.37 6.n.3 % Seminţe de trifoi alb: (0.n.00 210.. a.75 214.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.0 0.7 ha x 20 kg) 2 Kg Kg Kg kg 3 4 6 7 14 6 4 6 7 14 214 . Cantitatea caracteristici şi utilajul folosit din Coef.0 1. 1 Insecticide: 2000 l x 0..22 tratamente) TOTAL 1(un ) ha Total ha.a. crt.7 ha x 10 kg) Seminţe lolium perene: (0.30 1.00 240.0 1. 4 80 40 30 10 TOTAL RON 5 320.24 LUCRĂRI Tarif RON/ha.0 2. NPC/79 transf.00 Greutate pentru transp.00 25 25 471.M.54 perene cu SUP-21 4 Stropit cu MSPP (se execută 6 121 0.MANOPERĂ PENTRU: Tarif RON/z.articol CT.59 2.de Ha Ha. anexa 1 0 1 2 3 4 1 Arat în livadă (după terminarea 242 1.5 Cap. 5. 0 1 2 3 4 Denumirea UM Cantitatea Valoarea RON / U.crt.o. Total RON x x 25 695.

TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

A-pentru 1 (un) hectar

910,00

30

Cap.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa de Cantitatea Nr.cr Denumirea-grupa transp. transport. t. Km. tone 0 1 2 3 Insectofungicide + seminţe de 50 0,03 ierburi perene TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif lRON/t/km -total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 695,25 Cap.II Utilaje 1310,00 Cap.III Materiale 910,00 Cap.IV Transport 1,875

Volum total t/km 4 1,5 1,5 0,375 0,5625 RON Total cheltuieli directe 2875,125

3.7.2.Antemăsurătoare-Deviz nr.4 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de PIERSIC cu desimea de 635 pomi/ha. Cap.I Manopera: Nr. Nr.articol Denumirea lucrării din crt. din normele de muncă NTM/92 unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 2020 Tăieri de formare a coroanei UM=mii pomi: cantit:=0,635 2 1835 Săpat gropi pentru completarea golurilor-12% UM=buc: cantit.=76 z.o. U.M. 3 1,30 0,11 TOTAL z.o. I 4 0,825 8,36 5 din care pe categorii II 6 III 7 8,36 IV 8 0,825 -

215

3 4 5

1733 1775 1843

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1845 1866 1906 2744 3157 1808 294 asimilat 312 1869 2037

TOTAL MANOPERĂ PENTRU:

Făcut şanţ pentru stratificat pomii UM=ml: cantit.=2 Stratificat pomi pt. compl.de goluri UM=mii buc: cantit.=0,076 Fasonat rădăcina , făcut mocirla şi mocirlit în vederea plantării UM=mii buc, cantit.=0,076 Repartizat pomii la gropi UM=mii buc: cantit.=0,076 Plantat pomi în goluri 12% lucrare completă UM=buc: cantit= 76 Sapa mare pe rând (1,2 m lăţime) UM=mii m2::: cantit.=2 Preparat soluţie pentru 6 tractoare a câte 500 l UM=miil: cantitatea=3,0 Deservit MSPP la 6 tratamente UM=ha: cantit.=6,0 Prăşit pe rând x 4 lucrări UM=mii m2: cantit. (2x4) = 8 Cosit cu coasa între rânduri UM=ha: cantit.= (0,8x 2 lucr.)=1,6 Strâns fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit=1,6 Plivit lăstarii şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mii pomi: cantit.=0,635 Strângerea ramurilor şi scoaterea la alei UM=ha: cantit.=1ha 1-(un) ha Total z.o.uri Tarif RON/z.o. Total RON

0,05 1,81 3,33

0,10 0,14 0,25

-

-

0,10 0,14 0,25

-

3,13 0,02 2,63 0,09 0,06 1,22 4,00 1,25 6,06 1,44 x x x

0,24 1,52 5,26 0,27 0,36 9,76 6,40 2,00 3,848 1,44 40,773 25 1019,32

0,36 -

-

0,24 5,26 9,76 3,848

1,52 0,27 6,40 2,00 1,44

0,36 25 9

-

27,958 25 698,95

11,015 25 275,375

Cap.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.crt. Lucrarea Nr.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 2 1 Stropit cu MSPP ….6 tratamente 128
216

CT. Coef.de transf. 3 0,37

Cantitatea Ha 4 Ha. a..n. 5 2,22

TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU:

1(un ) ha

Total ha.a..n. Tarif RON/ha.a.n Total pentru un ha. RON

2,22 250 555,0

Cap.III Materii şi materiale Nr. crt. 0 1 Denumirea UM 2 buc. Kg. Kg. Cantitatea 3 76 9 6 Valoarea RON / TOTAL U.M. RON 4 5 20 1520 40 80 360,00 480,00 2360 Greutate pentru transp. 6 38,5 9 6 53,5

1 Pomi altoiţi pt. completarea golurilor 12% 2 Fungicide 3000 l soluţie x 0,03% 3 Insecticide 3000 l soluţie x 0,02% TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

pentru 1 (unu) hectar

Cap.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa Cantitatea Nr. Denumirea-grupa de transport. crt. transp. Tone Km. 0 1 2 3 1 Pomi pt. completări de goluri 50 0,037 2 Insectofungicide 50 0,015 TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha –tarif RON/t/km -total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 1019,32 Cap.II Utilaje 555,00
217

Volum total t/km

4 1,8 0,8 2,6 0,375 0,975

Cap.III Materiale 2360

RON Cap.IV Total cheltuieli Transport directe 0,975 3935,295

3.7.3.Antemăsurătoare –Deviz nr.5 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de PIERSIC cu desimea de 635 pomi/ha Cap.I Manoperă Nr. crt. 0 1 2 3 Nr.articol din NTM/92 1 1954 1906 1908 Denumirea lucrării din normele de muncă unitatea de măsură şi cantitatea 2 Tăieri pentru formarea coroanei UM=mb: cantit.=0,635 Sapa mare pe rând 120 m lăţime UM=mii m2: cantit.=2,0 Prăşit manual pe rând –4 lucrări UM=mii m2: cantit.(2 x 4)=8 Pregătit soluţiile pentru 8 tratamente a câte 500 l UM= mii l: cantit.=4,0 Deservit MSPP la 8 tratamente UM=ha: cantit.=8 Cosit între rândurile de pomi, 2 lucrări UM=ha: cantit.(0,8 x 2) = 1,6 Strâns manual fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit.=1,6 Încărcat şi descărcat îngrăş. chim. Se execută 2 lucrări UM=t: cantit.= (0,34 x 2) = 0,68 Încărcat gunoi grajd UM= t: cantit. = 12,7 Administrat gunoi grajd UM= ha: cantit.= 1,0 Strângerea ramurilor şi scoaterea lor pe alei UM=ha: cantit.=1 ha z.o. UM 3 5,0 TOTAL zo I 4 3,175 5,26 2,63 1,22 9,76 9,76 5 din care pe categorii II 6 III 7 5,26 IV 8 3,175

4 5 6

2744 3157 294

0,09 0,06 4,0

0,36 0,48 6,40

0,4 8 -

-

-

0,36 6,40

7

312

1,25

2,00

-

-

-

2,00

8

3246

0,11

0,07

-

0,07

-

-

9 10 11

3223 1868 2037 redus 3/4

0,18 1,67 1,44

2,3 1,67 1,44

-

2,3 1,67 -

-

1,44

218

TOTAL MANOPERA PENTRU

1 (un) ha

Total z.o.uri Tarif RON/z.o. Total RON

x x x

32,915 25 822,875

0.4 8 25 12 CT. Coef. de transf. 3 0,17 0,37

4,04 25 101

15,02 25 375,5

13,375 25 334,375

Cap.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.crt. Lucrarea Nr.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 2 1 Administrat îngrăşăminte chimice 275 cu MIC 2 Stropit cu MSPP 128 TOTAL 1(un ) ha Total ha. a..n. LUCRĂRI Tarif RON /ha.a.n MECANICE Total pentru un ha. PENTRU: Cap.III Materii şi materiale Nr. crt. 0 1 Denumirea UM Cantitatea

Cantitatea Ha 4 1 8 Ha. a..n. 5 0,17 2,96 3,13 250 782,5

RON

1 2 3 Fungicide :4000 l Kg.. 12 soluţie x 0,3% 2 Insecticide. 4000 Kg. 8 soluţie x 0,2% 3 Îngrăşăminte chimice Kg. 635 complexe 4 Gunoi de grajd t 10 TOTAL VALOARE pentru 1 (un) hectar MATERII ŞI MATERIALE Cap.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa de Nr. Denumirea-grupa transp. crt. Km. 0 1 2 1 Insectofungicide 50 2 Îngrăşăminte chimice 50 3 Gunoi de grajd 10

Valoarea RON pe TOTAL U.M. RON 4 5 40 480,00 80 1 5 640,00 635,00 50 1805

Greutate pentru transp. 6 12 8 635 10000 10655

Cantitatea transport. tone 3 0,02 0,635 10

Volum total t/km 4 1,0 31,75 100

219

TOTAL TRANSPORTURI

-total t/km 1(un) ha -tarif RONt/km -total RON

132,75 0,375 49,78

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 822,875

RON Cap.II Utilaje 782,5 Cap.III Materiale 10655 Cap.IV Transport 49,78 Total cheltuieli directe 12310,155

3.8.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a plantaţiei de VISIN cu desimea de 560 pomi la hectar. Cap. 1 Manoperă : Nr. Nr.artic Denumirea lucrării din ctr dinNTM/92 normele de muncă Unitate de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1906 - Sapa mare pe rând(500x4,8) UM= mii m2 cantit=2,4 2 3135 - Deservit semănătoarea SUP-21 UM=ha cantit=0,76 3 2744 - Pregătit soluţia pt.4 tratamente a câte 400l UM=mii l cantit=1,6 4 3157 - Deservit MSPP la 4 tratamente UM=ha cantit=4 5 1907 - Prăşit cu sapa pe rândul de pomi 4 lucrărix2,4 mii mp UM=mii m2 cantit=9,6 6 294 Cosit între rânduri-2 lucrări UM=ha cantit=(0,76x2) 1,52 Strâns fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha cantit=1,52 - Total ZO uri ZO UM 3 2,63 0,14 0,09 0,06 TOTAL ZO 4 6,31 0,11 0,14 0,24 Din care pe categorii I 5 0,24 II 6 III 7 6,31 0,11 IV 8 0,14 -

1,28

12,29

-

-

12,29

-

4,00

6,08

-

-

-

6,08

7

312

-

1,25 X
220

1,90 27,07

0,24

1,90

18,71

1,90 8,12

TOTAL MANOPERA PENTRU

- Tarif RON/ZO 1(unu) - Total RON lei

X X

25 676,75

25 6,0

25

25 467,75

25 203,0

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. Lucrarea Nr.art.din CT crt Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 coef.de anexa 1 transf. 0 1 2 3 1 Arătura normală în livadă(după 1,36 plantare) 2 Discuit arătura – 2 lucrări 0,60 3 Semănat amestec de ierburi perene 0,65 4 Stropit în livadă – 4 tratamente 0,36 5 TOTAL - Total Ha a. n LUCRĂRI 1(un) ha - Tarif RON/ ha a. n MECANICE - Total pentru un ha PENTRU Cap.III - Materii şi materiale Nr. Denumirea crt 0 1 1 Sămânţă de lolium perene 2 Sămânţă de trifoi alb 3 Fungicide 1600 l x0,3% 4 Insecticide 1600 l x0,2% TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

ha 4 1 2 1 4

Cantitatea ha a. n 5 1,36 1,20 0,65 1,44 4,65 250 1162,5

RON

UM 2 Kg

Cantitatea 3 14

Valoarea RON/ Total UM mii lei 4 5 10 140,0 210,0 192,0 256,0 798,0

Greut. pentru transport 6 14 7 4,8 3,2 29

Kg 7 30 Kg 4,8 40 Kg 3,2 80 pentru 1(unu) hectar

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea - Grupa crt 0 1 1 Sămânţă şi insectofungicide 2 Apă pt.4 tratamente - total t /km 1(ha) - tarif RON / t / - total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Cap.II manopera utilaje

Distanţa de transp km 2 50 2

Cantit. transport. t 3 0,03 1,60

Volum total t/km 4 1,5 3,2 4,7 0,375 1,762

Cap.III materiale
221

Cap.IV transport

RON Total cheltuieli directe

12 3.63 6.10 0.8.29 1.50 798. 1 Manoperă : Nr.Stratificat pom în şanţ UM=mii buc cantit=0.8x500) UM=mii m2 cantit=2.Plantat pomi lucrare completă UM=buc cantit=67 8 1906 .21 0.33 0.012 3.22 - 0.56 2 1835 .02 1.stocat UM=ml cantit=2 4 1775 .Pregătit soluţia pentru 5 trat.Prăşit pe rând.2.16 5 - Din care pe categorii II III IV 6 7 8 1.40 9 1907 .31 1.37 - 0.4) 9.067 6 1845 .22 0.05 0.formarea coroanei UM=mii pomi cantit=0.08 1.067 5 1843 .4 lucrări UM=mii m2 cantit=(4x2. completarea golurilor 12% UM=buc cantit=67 3 1773 . UM=mii l cantit=2.18 222 .28 12.18 - - - 0.34 - 0.09 0.37 - - 7.75 1162.10 1.Repartizat pomi la gropi UM=mii pomi cantit=0.Antemăsurătoare – Deviz nr.artic Denumirea lucrării din ctr din normele de muncă NTM/92 Unitate de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1952 .16 0.0 ZO UM TOTAL ZO I 3 4 2.29 - - 6.762 2639.Tăieri pt.6 10 2744 .4 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de VISIN cu desimea de 560 pomi la hectar Cap.34 2. Nr.31 12.067 7 1866 .Sapa mare pe rând(4.11 7.13 0.Săpat gropi pt.Pentru 1(un) hectar 676.Fasonat şi mocirlit rădăcina UM=mii pomi cantit=0.12 - - 3.Făcut şanţ de 50x50 pt.21 - - - 0.00 1.81 0.

08 0.85 250 462.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.90 1.90 1.10 25 302. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.0 Cosit intre randuri-2 lucrari UM=ha cantit=1.0 2 Fungicide : 2000 l x 0.Total ZO uri .50 TOTAL MANOPERA PENTRU 1(unu) Cap.III .n LUCRĂRI 1(un) ha . Lucrarea CT coef.08 1.52 Strâns ramurile şi scos la alei UM=ha. Denumirea crt Valoarea RON/ Total UM RON 0 1 2 3 4 5 1 Pomi pentru completat goluri Buc 67 25 1675.19 25 654.0 MATERIALE Cap.5 1.5 .a.30 0.Total RON 0.13 6.5 Cap.75 6.44 X X X 39.73 25 18.Grupa crt 0 1 1 Pomi 223 UM Cantitatea Greut. t t/km 3 4 0.11 12 13 14 3157 294 312 2037 - Deservit MSPP-5 tratamente UM=ha cantit=5.de crt Caracteristici şi utilajul folosit transf.25 1.06 0.Tarif RON/ZO .pentru transport 6 128 6 4 138 Distanţa de transp km 2 50 Cantit.44 1. 0 1 2 1 Stropit cu MSPP 5 tratamente 0.52 Strâns fân şi asezat ca mulci UM=ha cantit=1.2% Kg 4 80 320.n MECANICE .02 25 975.0 3 Insecticide : 2000 l x 0.30 4 6.44 12.37 TOTAL -Total ha. cantit=1 .3% Kg 6 40 240.Total pentru un ha PENTRU : Ha 3 5 RON Cantitatea Ha a.Tarif RON/ha a. Denumirea .tran Volum total sport.25 - 26.0 TOTAL VALOARE MATERII ŞI -pentru 1(unu) hectar 2235.85 1.Materii şi materiale Nr.n 4 1.

8.2 Insectofungicide .29 - - 12.IV transport 2.28 12.22 - 0.0 RON Cap.80 5 - Din care pe categorii II III IV 6 7 8 2.01 0.5 462.80 1.I Cap.29 7 3246 - 0.III materiale 2235.chim.total RON 50 0.625 Total cheltuieli directe 3675.4 Prăşit pe rând(4 lucr x 2.0 Deservit MSPP la 6 tratamente UM=ha cantit=6 Sapa mare pe rând (4.formarea coroanei UM=mii pomi cantit=0.6 Încărcat şi desc.625 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.36 - - 0.31 - - 6.II manopera utilaje A-Pentru 1(un) 975.44 1.0 0.3.5 7.5 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de VISIN cu desimea de 560 pomi la hectar Cap.Antemăsurătoare – Deviz nr.-4 operaţiuni UM=t cantit=0.total t /km 1(ha) .27 0.0 TOTAL ZO I 4 2.44 - - - 1.63 6. 1 Manoperă : Nr.5 hectar Cap.06 0.56 2 2037 redus 3/4 2744 3157 Strângerea ramurilor şi scoaterea lor la alei UM=ha cantit=1 ha Pregătit soluţia pt.44 3 4 - 0. Denumirea lucrării din artic normele de muncă dinNT Unitate de măsură şi M/92 cantitatea 0 1 2 1 1954 .22 - - 224 .îngr.375 2.31 - 6 1907 - 1.tarif RON/ t / .Tăieri pt.4) UM= mii m2 cantit=9.625 3.36 0.27 - 5 1906 - 2.5 x 4=2 ZO UM 3 5.09 0.8 mx500) UM=mii m2 cantit=2.6 tratamente a câte 500 l UM=mii l cantit=3.11 0.

0 MATERIALE Cap.08 10 312 - 1. n MECANICE .0 18.17 TOTAL .Total Ha a.5 Valoarea RON/ Total UM RON 0 1 2 3 4 5 1 Fungicide : 300 l x 0.Grupa Distanţa de Cantit.37 tratamente 2 Administrat îngr.Total RON 1.Total pentru un ha PENTRU Cap.0 40 360.0 1. Denumirea .2% Kg 6.49 25 312.17 2.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.0 6.52 .8 1868 - Administrat îngr.22 0.86 - - 9 294 4. n LUCRĂRI -1(un) ha .0 80 480.56 225 Greut. t 0 1 2 3 1 insectofungicide 50 0.III .0 575.25 0.8 28 . 0 1 2 3 1 Stropit în livadă cu MSPP-6 128 0.08 - 6. n 5 2.Total ZO uri .90 - - 1.36 25 9. 275 0.0 Volum total t/km 4 0.0 TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1(unu) hectar 1400.25 1.54 0.5 Cosit între rânduri 2 lucrăriUM=ha cantit=(0.câte 1 kg/pom UM=mii pomi cantit=0.86 - 0.39 250 597.0 560.din CT crt Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 coef.0 2 Insecticide : 300 l x 0.60 25 465.de anexa 1 transf.08 25 27.00 6.0 3 Îngrăşăminte chimice Kg 560 1 560.chim.0 12.Tarif RON/ZO . Denumirea crt UM Cantitatea ha 4 6 1 RON Cantitatea ha a.52 Strâns iarba cosită şi aşezarea ca mulci pe rândul de pomi UM=ha cantit=1.Tarif lei / ha a.chim.90 X X X 32.art. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. pentru transport 6 9.015 2 Ingrasaminte chimice 50 0. Lucrarea Nr.3% Kg 9.25 TOTAL MANOPERA PENTRU 1(unu) Cap.53 25 813.tr crt transp km ansport.76 x 2) 1.Materii şi materiale Nr.

43 .8.875 Cap.67 6.625 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.63 TOTAL ZO I 4 8.67 - 6.6 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de VISIN cu desimea de 560 pomi la hectar Cap.44 0.09 226 1.0 7 1906 .Antemăsurătoare – Deviz nr.II manopera utilaje Pentru 1(un) 813.25 597.31 10.0 Cap.IV transport 10.56 5 3223 .28 0.Strângerea ramurilor redus şi scoaterea lor la alei 3/4 UM=ha cantit=1 ha 3 3246 .18 - - 1. 1 Manoperă : Nr.chim.5 hectar 3.375 10.18 - 1.Sapa mare pe rând UM=mii m2 cantit=2.Pregătit soluţie pentru 8 tratamente a câte ZO UM 3 15.total RON :1(ha) 29 0..tarif lei / t / km .68 - 1.6 3 1.4.22 0.29 0.31 - 12.18 1.44 - 0.44 1.11 2.75 5 - Din care pe categorii II III IV 6 7 8 8.56 2 2037 .I Cap.Încîrcat şi descărcat îngr.Incarcat gunoi de grajd UM=t cantit=(500x20)=10 6 1867 .75 1.63 1. Nr.68 - 0.arti Denumirea lucrării din ctr c normele de muncă dinNT Unitate de măsură şi M/92 cantitatea 0 1 2 1 1955 .4 8 1907 .67 2.III materiale 1400.total t /km .22 0.6 9 2744 .Administrat gunoi de Redus1 grajd UM=ha /2 cantit=1.chimice UM=mii pomi cantit=0.Prăşit pe rând 4 lucrări UM=mii m2 cantit=9.43 - 1.Tăieri pt.875 RON Total cheltuieli directe 2821.4 operaţiuni UM=t cantit=2 ha 4 1868 .29 0.Administra îngr.formarea coroanei UM=mii pomi cantit=0.

90 X X X 42.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.08 1.37 TOTAL -Total ha.0 465.25 0.25 0.48 25 12.Tarif RON/ha a.Grupa Distanţa de crt transp km 0 1 2 1 Transport îngrăş.00 1.2% Îngrăşăminte chimice complexe UM 2 Kg Kg Kg Cantitatea 3 12 8 560 Ha 3 8 RON Cantitatea Ha a. Denumirea crt 0 1 2 3 1 Fungicide : 4000 l x 0.trans port.37 25 109.n MECANICE .Total RON 0. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.0 1954.III .08 1.chimice + 50 insectofungicide 227 Cantit.25 .Total ZO uri .a.52 Strâns iarba cosită şi aşezarea ca mulci pe rândul de pomi UM=ha cantit=1.8 Deservit MSPP la 8 tratamente UM=ha cantit=8 Cosit între rânduri 2 lucrări UM=ha cantit= 1.3% Insecticide : 4000 l x 0.Total pentru un ha PENTRU : Cap.de crt Caracteristici şi utilajul folosit transf.Materii şi materiale Nr.0 1 560.60 18.0 5 50.48 6.06 4.0 80 768.585 Volum total t/km 4 29.25 18.0 TOTAL MANOPERA PENTRU 1(unu) Cap.0 4.8 tratamente 0. t 3 0.60 25 465. pentru transport 6 15 10 560 10000 10585 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1(unu) hectar Cap.10 11 12 3157 294 312 - 500 l UM=mii l cantit=4.96 2.n 4 2. 0 1 2 1 Stropit cu MSPP .48 - - - 6.90 0. Lucrarea CT coef.96 250 740 Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 40 576.52 .n LUCRĂRI 1(un) ha .0 Greut.Tarif RON/ZO .05 25 1051. Denumirea .

II manopera utilaje Pentru 1(un) 1051.9. cantit=5 6 294 Cosit manual între asimilat rânduri (2 lucrări) UM=ha: cantit.6 7 312 Strâns fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit=1.30 - - - 0.40 0.I Cap.o.=1. 4 5.0 hectar Cap.6 z.76 din care pe categorii I II III IV 5 0.26 9.total RON 10 :1(ha) 10 129.o.IV transport 48. 3 2.00 228 . U.00 0. cantit=2.40 1.tarif RON/ t /km .III materiale 1954.25 740.0 Cap.7 3 1908 Prăşit pe rândul de pomi (4lucrări) UM=mii m2:cantit.(2x4)=8 4 2744 Preparat soluţie pt.63 0.375 48.08 1.5 asimilat tratamente a câte 400 l UM=miil.I Manopera: Nr.18 6.Antemăsurătoare-Deviz nr.3 0.M.0 5 3157 Desevit MSPP la 6 tratamente UM=ha.30 6.22 TOTA L z.487 100 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.1. Nr.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de CIREŞ desimea de 430 pomi/ha.25 2.06 4.487 RON Total cheltuieli directe 3793.76 8 - 0.09 0.06 6 7 5.00 - - - 2. Cap.2 Gunoi de grajd .26 0.articol Denumirea lucrării din crt din normele de muncă NTM/92 unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1906 Sapa mare pe rândul de pomi UM=mii m2: cantit=2 2 3135 Deservit semănătoare SUP=21 UM=ha: cantit=0.total t /km .737 3.06 9.18 0.

00 - 17.50 Cap.24 RON 250 1310 Greutate pentru transp.III Materii şi materiale Nr.M.54 2.n.0 40 30 10 240.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Arat în livadă (după terminarea 242 plantării) 2 Discuit arătură cu GD-2.06 2.59 0. 0 1 2 3 4 Denumirea 1 Insecticide: 2000 l x 0.75 8.8-(se 254 execută două lucrări) 3 Semănat amestec de ierburi 107 perene cu SUP-21 4 Stropit cu MSPP (se execută 6 121 tratamente) TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU: 1(un ) ha Total ha.n.43 1-(un) ha Total z.22 5.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.a.54 0. CT. cantit.63 25 440. RON 4 5 80 320. a.25 0. Lucrarea Nr.3 % Seminţe de trifoi alb: (0.0 210.0 229 .0 6. Tarif RON/ha.7 ha x 20 kg) UM 2 Kg Kg Kg kg Cantitatea 3 4 6 7 14 Valoarea RON / TOTAL U.=0. 2 1.uri Tarif RON/z.0 1.36 25 9..d e transf.o Total RON 6.61 - x x x 26.n Total pentru un ha.58 25 214.2% Fungicide: 2000l x 0.crt.61 - - 2. 6 4 6 7 14 Cap.30 0.o..30 1. Coef.0 140.0 2. 4 1.a.37 Cantitatea Ha 3 1.7 ha x 10 kg) Seminţe lolium perene: (0.crt .18 0.57 25 664.0 Ha.8 1869 TOTAL MANOPERĂ PENTRU: Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mii pomi.

5 1.0 Cap.IV Transporturi de materii şi materiale Nr.25 Cap.375 0.III Materiale 910.TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (un) hectar 910.II Utilaje 1310. Cap.03 Volum total t/km 4 1.IV Transport 0. Km.I Manopera 664. tone 3 0.9.Antemăsurătoare-Deviz nr.5 0.562 RON Cap. 2 50 Cantitatea transport.0 3.I Manopera: 230 . crt. 0 1 Denumirea-grupa Distanţa de transp.0 30 Cap.812 1 Insectofungicide + seminţe de ierburi perene TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif RON/t/km -total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Pentru 1 (un) hectar Cap.562 Total cheltuieli directe 2884.2.4 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de CIREŞ cu desimea de 430 pomi/ha.

75 TOTAL MANOPERA PENTRU Cap.63 0.30 0.82 3.40 2.13 0.43 .72 0.27 0.17 8 0.2 m lăţime) UM=mii m2::: cantit.36 25 9. 0 1 2 3 4 Nr.25 10.76 2.=0.26 0.articol din NTM/92 1 2020 1835 1733 1775 1843 Denumirea lucrării din normele de muncă unitatea de măsură şi cantitatea 2 Tăieri de formarea coroanei UM=mii pomi: cantit:=0.40 2.43 Săpat gropi pentru completarea golurilor-12% UM=buc: cantit.04 Fasonat rădăcina .09 0.8x 2 lucr.26 9.61 0.Total ZO uri 1(un) ha .)=1.Nr.33 TOTAL z.6 Plivit lăstarii şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mii pomi: cantit.o.o.61 1.3 6 - - 0.56 5. 4 0.de goluri UM=mb: cantit.04 5.0 Deservit MSPP la 6 tratamente UM=ha: cantit.72 0.25 6.10 0.27 6.=0.052 Repartizat pomii la gropi UM=mb: cantit.=6.=2 Preparat soluţie pentru 6 tractoare a câte 500 l UM=miil: cantitatea=3.06 1.04 0.00 2.05 1. (2x4) = 8 Cosit cu coasa între rânduri UM=ha: cantit.16 1.10 0.=2 Stratificat pomi pt.07 0.=52 Făcut şanţ pentru stratificat pomii UM=ml: cantit.Tarif RON/ZO .6 Strâns fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit=1.02 2.56 - 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1845 1866 1906 2744 3157 1808 294 asimilat 312 1869 3. 3 1.00 1.=0.= (0.76 6.11 0.Total RON z.0 25 - 23.17 din care pe categorii I II III IV 5 6 7 5.27 25 256.36 9.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: 231 .22 4.48 25 1150.07 0.85 25 596.M. compl.. U. cantit.052 Plantat pomi în goluri 12% lucrare completă UM=buc: cantit= 52 Sapa mare pe rând (1.0 - X X X 34.0 0. făcut mocirla şi mocirlit în vederea plantării UM=mb.0 Prăşit pe rând x 4 lucrări UM=mii m2: cantit.=0.16 5.06 0. crt .

Lucrarea caracteristici şi utilajul folosit 1 Stropit cu MSPP …6 tratamente 1(un ) ha Nr..I Cap.n Total pentru un ha.IV Transport 2.625 232 .IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa de Cantitatea Nr.0 RON Cap. 0 1 Denumirea UM 2 buc.d e transf.a.625 Volum total t/km 4 4.03% 3 Insecticide 3000 l soluţie x 0. RON Cap. 2 0. RON 4 5 25 1300. Tarif RON/ha. transport.0 2140.crt. Km.n.0 40 80 360.22 250 555 Total ha. 4 2. Kg.III Materiale 2140. completarea golurilor 12% 2 Fungicide 3000 l soluţie x 0. completări de 50 0.II Manopera Utilaje A-Pentru 1 (un) hectar 1150. a. crt. Cantitatea 3 52 9 6 Valoarea RON / TOTAL U.0 1 7 0.M.articol din NPC/79 anexa 1 128 0 1 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU: CT.0 555. 6 105 9 6 120 1 Pomi altoiţi pt.0 480.III Materii şi materiale Nr.0 Greutate pentru transp.12 goluri 2 Insectofungicide 50 0. crt.n. Coef. Kg.Nr. Denumirea-grupa transp.a.375 2.625 Total cheltuieli directe 3847..0 TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha –tarif RON/t/km -total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap. Tone 0 1 2 3 1 Pomi pt.37 Cantitatea Ha 3 Ha.0 Cap.02% TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (un) hectar Cap.22 2.

00 - - - 2. 2 lucrări UM=ha: cantit.6 3246 Încărcat şi descărcat îngrăş.15 5. Se execută 2 lucrări UM=t: cantit.76 din care pe categorii II III IV 6 7 5. chim.0 0.25 2.22 TOTAL zo 4 2.06 4.40 0.76 8 2.8 x 2) = 1.0 2.=0.=8 294 Cosit între rândurile de pomi. crt.o.22 1. 0 1 2 3 Cap.26 9.Antemăsurătoare –Deviz nr. UM 3 5.=2.0 1908 Prăşit manual pe rând –4 lucrări UM=mii m2: cantit.=4.15 - I 5 - 4 0.48 - - - 6.articol Denumirea lucrării din din normele de NTM/92 muncă unitatea de măsură şi cantitatea 1 2 1954 Tăieri pentru formarea coroanei UM=mb: cantit.0 3157 Deservit MSPP la 8 tratamente UM=ha: cantit.334 z.48 6.36 - - - 0.= 0.26 9.3.6 312 Strâns manual fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit.(0.3.5 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de CIREŞ cu desimea de 430 pomi/ha Nr.51 - 1.40 7 1.09 0.36 5 6 0.(2 x 4)=8 2744 Pregătit soluţiile pentru 8 tratamente a câte 500 l UM= mii l: cantit.51 - - 9 - - - - - - 233 .63 1.00 8 2.I Manoperă Nr.9.=1.68 1868 Administrat îngrăşăminte chimice căte 1 Kg/pom UM= mii pomi: cantit.43 1906 Sapa mare pe rând 120 m lăţime UM=mii m2: cantit.= (0.34 x 2) = 0.

de transf.48 25 12.0 1550.5 13. 6 12 8 430 450 RON 1 2 3 Fungicide :4000 l Kg. crt. a.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa Nr. MECANICE Tarif RON /ha.13 250 782.02 25 375.76 x x x 11.crt.0 430.a. 430 complexe TOTAL VALOARE MATERII pentru 1 (un) hectar ŞI MATERIALE Valoarea RON pe TOTAL U. 4 0.25 15.0 80 1 640.o. Lucrarea Nr.=1 ha Strâns ramurile si scos la alei 1 (un) ha Total z..3% 2 Insecticide. 12 soluţie x 0.n.III Materii şi materiale Nr.01 25 325.5 10.5 39.17 2.n PENTRU: Total pentru un ha.37 Cantitatea Ha 3 1 8 Ha. 0 1 Denumirea UM Cantitatea CT.uri Tarif RON/z.10 11 2037 redus 3/4 2037 Strângerea ramurilor şi scoaterea lor pe alei UM=ha: cantit.96 3. transp.91 25 272. Cap.5 Greutate pentru transp. Coef. 8 soluţie x 0. 234 Cantitatea transport. Km.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.5 0... a.M.n.o. 2 0.75 TOTAL MANOPERA PENTRU Cap. tone Volum total t/km .0 Cap. RON 4 5 40 480. Denumirea-grupa de crt.42 25 985.17 0.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Administrat îngrăşăminte 275 chimice cu MIC 2 Stropit cu MSPP 128 TOTAL LUCRĂRI A:1(un ) ha Total ha.0 11.2% 3 Îngrăşăminte chimice Kg. 4000 Kg. Total RON 5.

69 5 - 6 - 7 - 8 2.437 3326.334 x 4) = 1.0 1 1 Insectofungicide 2 Îngrăşăminte chimice TOTAL TRANSPORTURI 2 3 50 0. 4 operaţiuni UM=t: cantit (0.5 3.22 0.9.48 0.6 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de CIREŞ cu desimea de 430 pomi/ha Cap.5 0.11 5.25 4 2.4.0 21.43 2 1906 Sapa mare pe rând 1.IV Total cheltuieli Transport directe 8.43 0.5 22.76 0.0 4 1.09 0.02 50 0.43 -total t/km 1(un) ha -tarif RONt/km -total RON Cap.48 - - 0.I Manoperă Nr.43 - 235 .o.375 8.26 9.2 m lăţimi UM= mii m2:cantit =2.15 5.437 RON Cap.8 6 3157 Deservit MSPP la 8 tratamente UM=miil: cantit =8 z. UM TOTAL zo din care pe categorii II III IV I 3 6.II Utilaje 782.III Materiale 1550.0 3 1908 Prăşit pe rând-4 lucrări UM=mii m2 cantit (4 x 2) =8 4 3226 Încărcat şi descărcat îngrăş.336 5 2744 Preparat soluţii (8 tratamente 600 l UM= mii l: cantit =4. Nr. NTM/92 muncă unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1955 Tăieri de formare a coroanei UM=mii pomi: cantit=0.26 9.06 0.Antemăsurătoare-Deviz nr.69 2.15 - 0.437 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.chim.76 - - 0.articol Denumirea lucrării crt din din normele de .I Manopera Pentru 1 (un) hectar 985.63 1.5 Cap.

n MECANICE Total pentru un ha. PENTRU: CT.65 25 291. 2 0.n.de transf.crt.8 x 2) 1. 0 1 2 Denumirea 1 Fungicide :480 l soluţie x 0.n. Kg. LUCRĂRI Tarif RON /ha.4 9.6 Strâns manual fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Administrat îngraşăminte chimice 275 cu MIC 2 Stropit cu MSPP 8 tratamente 128 TOTAL 1(un ) ha Total ha.5 38.o.2% UM 2 Kg.02 25 375.13 250 782.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr. Cantitatea 3 14.a.0 8 Ha. 480 l soluţie x 0. a.17 0.4 9.= 0. RON 4 5 40 576.334 Strângerea ramurilor şi scoaterea lor pe alei UM=ha: cantit.6 .75 x x x 11.0 Cap..7 8 294 312 9 1868 10 2037 redus 3/4 TOTAL MANOPERA PENTRU Cosit între rânduri –2 lucrări UM=ha: cantit (0.uri ha Tarif RON/z.0 Greutate pentru transp.40 2.52 25 288.=1 ha 1 (un) Total z.75 0.00 - - - - - - 5.25 6.5 11.48 25 12.o.00 - - - 6.96 3.25 15.(0.a.17 2.6 236 Valoarea RON / TOTAL U.3% Insecticide.III Materii şi materiale Nr.8 x 2) 1. Coef. 6 14.5 RON Cap.40 2. Total RON 4.crt.0 11..0 1.5 11.67 25 966.M. Lucrarea Nr.37 Cantitatea Ha 3 1.6 Administrat îngrăşăminte chimice căte1 Kg/pom UM= mii pomi: cantit.0 80 768. 4 0.

UM 3 237 TOTAL zo 4 I 5 din care pe categorii II III IV 6 7 8 .0 1774.03 2 Îngrăşăminte chimice 50 0.Îngrăşăminte chimice complexe TOTAL VALOARE MATERII SI MATERIALE 3 Kg.IV Transport 8.9.75 Volum total t/km 4 1.I Manopera A-Pentru 1 (un) hectar 966.5 23 0. 0 Cap.cr Denumirea-grupa a de transport.7 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul V a unei plantaţii de CIRES cu desimea de 430 pomi/ha Nr.625 Total cheltuieli directe 3532.5 Cap. transp. tone Km. crt.5 21.0 430 454 pentru 1 (un) hectar Cap.I Manoperă Nr.43 TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif RON/t/km -total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.II Utilaje 782. t.Antemăsurătoare-Deviz nr.o. 430 1 334.375 8.III Materiale 1774.625 RON Cap.5.articol Denumirea lucrării din din normele de muncă NTM/92 unitatea de măsură şi cantitatea 1 2 z. 0 1 2 3 1 Insectofungicide 50 0.0 Cap.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţ Cantitatea Nr.25 3.

87 0.o.= 25 Sapa mare pe rând UM=mii m2: cantit. Total RON 15.(8x2) =1.75 Cap.25 2.50 0.63 6. UM= mii l: cantit = 8 Cosit între rânduri 2 lucrări UM=Ha : cantit.72 25 518.0 - - - - - - - - x x x 49.09 0. 15.00 - 5.2 m lăţime de 4 ori UM= mii m2: cantit.43 Strâns ramurile şi scoase la alei UM= ha:cantit =1 ha Încărcat şi descărcat îngrăş.48 25 12.77 25 1244.40 0.=2 Prăşit pe rând 1. Lucrarea Nr.26 9.26 9.76 - 0.334 1 (un) ha Total z.40 - - 1.0 0.=1.=(2x4) 8 Pregătit soluţie pt.43 0.22 7.50 0.334 x 4) = 1.02 25 375.48 - - - 0.1 1956 2 3 2037 redus 3/4 3246 4 5 6 3238 1906 1908 7 8 9 2744 3157 294 10 312 11 1868 TOTAL MANOPERA PENTRU Tăieri de formare a coroanei UM=mii pomi: cantit=0.0 - 2.= 0.crt.43 6. chimice 4 operaţiuni UM=t: cantit.72 2.22 - - 0.63 1.11 11.8 Deservit MSPP la 8 tratam.22 - 11.0 20.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.0 CT.76 - 7.articol 238 Cantitatea . (0.6 Administrat îngrăşăminte chimice căte 1 Kg/pom UM= mii pomi: cantit.o.6 Strâns fânul şi aşezat pe rândul de pomi ca mulci UM=Ha: cantit. 8 tratam. a 600 l UM= mii l: cantit= 4.55 25 338.28 2.25 0.336 Încărcat şi administrat gu noi de grajd 25 to/ha UM cantit.48 6.50 13.00 5.uri Tarif RON/z.72 - - - 6.06 4.

2 0. transp.4 9.5 250.08 0.n Total pentru un ha. 0 1 2 3 1 Insectofungicide şi îngrăşăminte 50 0.2% 3 Îngrăşăminte chimice Kg 430 complexe 4 Gunoi de grajd Kg 25000 semifermentat TOTAL VALOARE MATERII pentru 1 (un) hectar ŞI MATERIALE Cap. Denumirea-grupa de transport. a.0 80 1 0.III Materii şi materiale Nr.45 chimice 2 Gunoi de grajd 10 25.caracteristici şi utilajul folosit 0 1 2 3 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU din NPC/79 anexa 1 Coef.187 . crt.a.17 0.13 250 1282.M.3% 2 Insecticide: 4800 l Kg 9.96 5. 4 0.0 430.6 430 25000 25454 1 2 3 Fungicide: 4800 l Kg 14.5 1 Administrat îngrăşăminte chimice cu 275 MIC Administrat gunoi de grajd 25 to/ha 192 Stropit cu MSPP 8 tratamente 128 1(un ) ha Total ha.0 TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif RON /t/km -total RON 239 Volum total t/km 4 22.. RON 4 5 40 576.0 272.6 soluţiex 0. Tarif RON/ha.0 2.n.4 soluţiex 0.n. tone Km.de transf.5 0.005 768.a.37 Ha 3 1 1 8 Ha. 0 1 Denumirea UM Cantitatea Valoarea RON pe TOTAL U.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa Cantitatea Nr.0 Greutate pentru transp. RON Cap. 6 14.crt.17 2.375 102.0 1899.0 125.

25 1282.20 Din care pe categorii I II III IV 5 0.71 Total ZO 4 1. cantit. cantit.187 RON Total cheltuieli directe 4527.II Manopera Utilaje Pentru 1 (un) hectar 1244.66 5.1.08 0.36 - 23. cantit.03 - 0.01 0.32 0. UM = ha.III Materiale 1899. = 0. = 0.035 Verif.01 0. = 6 ZO/ UM 3 2.35 4.33 0.42 - 0.2 Pregătit soluţia pt.10.36 0.6 Deservit MPSP-300 la 6 trat.Antemăsurătoare – Deviz nr.5 6. =0. = 19.33 7 1. din NTM/92 0 1 1 1783 redus ½ 2 1788 redus ½ 3 1781 Denumirea lucrării din normele de muncă Unitatea de măsură şi cantitatea 2 Tăieri de curăţire a tufelor UM = mii buc. fasonat şi mocirlit rădăcina UM = mii buc.00 0. = 3.03 - - 8 9 10 1908 2744 3157 1.035 Prăşit pe rând (4 lucr.035 Plantat mur în goluri 6% UM = mii buc.42 0.I Cap. articol crt. goluri 6% UM = mii gropi.58 Legarea lăstarilor UM = ha.937 3.20 6 3. cantit. 6 tratam. cantit.035 Udat murul plantat în goluri UM = mii buc. = 0.14 - 0.08 - - 7 2356 0. UM = mii l. = 0. = 1 Săpat gropi pt.035 Muşuroit murul după udare UM = mii buc. cantit.45 3.0 Cap. cantit.06 23. cantit. cantit. complet.40 2.09 0.32 - 240 .45 8 - 4 5 6 2343 1782 2347 0.5 Cap.I Manoperă: Nr.) UM = mii m2.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de alun cu desimea de 580 plante/ha Cap. cantit.IV Transport 102.22 0. Nr.77 0. = 0.TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.14 0.

32 25 8. 5 2.375 3.81 25 95.art.75 0.45 - - TOTAL MANOPERA PENTRU: 29.30 250 825. LUCRĂRI Tarif RON/ha.0 1440.0 8.30 241 . MECANICE Total pentru un ha RON PENTRU: Cap.n. Denumirea – grupa Distanţa Cantitatea crt.11 2356 Muşuroit toamna toată plant. comp. tone 0 1 2 3 1 Alun înrădăcinat 50 0.14 TOTAL 1(un) ha Total t/km TRANSPORTURI Tarif RON/km PENTRU: Total RON Volum total T/km 4 1.40 0.a.n.a.79 x x 25 744.0 Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 10 350. goluri 6% Insecticide Fungicide UM 2 mc kg Cantitatea 3 35 108 36 Cantitatea Ha.8 7.58 1(unu) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON 0. transp.0 Greut.15 6 lucr. cu MPSP 300 TOTAL 1 (unu) ha Total ha. de transp. Denumirea crt.71 25 17.77 0. pentru transp.90 3.n. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef. 0 1 2 3 4 1 Discuit printre rânduri – 4 lucr. de ha anexa 2 transf.a.0 80 40 8640.035 2 Insecto-fungicide 50 0.0 Cap. din CT crt.0 10115. = 0. cantit.25 24. 6 35 108 36 179 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (unu) hectar Cap. 54 0.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. UM = mii buc.III – Materii şi materiale Nr.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr. 0 1 2 3 1 Alun înrădăcinat pt.8 0.75 3.75 0.95 25 623.45 - 0. Lucrarea Nr.60 4 2 Stropit cu insecto-fungicide 6 74 0.

III Materiale 10115.0 . cantit.54 1.00 Cap. = 6 Muşuroit toamna toată plant.42 - 0.42 0. cantit.66 0.16 7 1. = 0.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de alun cu desimea de 580 plante/ha Cap.00 4. cantit.45 3.58 5 1908 Prăşit pe rând (4 lucr. UM = mii l.32 25 8.30 Total Chelt. = 0. cantit.06 0.89 23. = 3. Nr.33 0. = 0.10.36 25 9.035 4 1868 Ad.87 25 621. articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 1783 Tăieri de curăţire a tufelor redus ½ UM = mii buc.32 0. UM = ha.75 0. chimUM = mii buc. = 0.I Manoperă: Nr. = 19.II Utilaje 825.TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.22 0.11 Total ZO 4 1. 6 tratam. Directe 11688. cantit. Denumirea lucrării din crt.77 0. îngrăşăminte chimice UM = mii buc. cantit.75 RON Cap.09 0.83 25 120.16 I 5 - Din care pe categorii II III IV 6 3.2 6 7 8 2744 3157 2356 Pregătit soluţia pt. cantit.2.6 Deservit MPSP-300 la 6 trat.) UM = mii m2.89 0.58 1(un) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON 242 ZO/ UM 3 2.50 0. şi desc. = 1 3 3246 Înc.58 2 1788 Legarea lăstarilor redus ½ UM = ha.36 0.Antemăsurătoare – Deviz nr.45 23.45 0.05 3.36 - 0.38 x x 25 759.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 744.00 Cap. Îngr. UM = mii buc.IV Transport 3.33 0.5 6.32 - TOTAL MANOPERA PENTRU: 30. Trat.75 24. cantit.45 8 - 1.

2 Cantitatea transp.art.Cap.00 Distanţ a de transp. anexa 2 transf. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef. Denumirea crt.n.a.0 1440.375 12.50 Cap.0 7620. 6 580 70 36 686 1 2 3 Îngr.n. tone 3 Volum total T/km 4 34.III Materiale 7620.0 PENTRU: Cap. pentru transp.937 3.5 0. Chimice complexe 1 kg / kg 580 tufă 2 Insecticide kg 70 3 Fungicide 36 TOTAL VALOARE MATERII pentru 1 (un) hectar ŞI MATERIALE Cap.II Utilaje 225. 250 MECANICE Total pentru un ha RON 225. cu MPSP 300 TOTAL 1 (un) ha Total ha.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.69 TOTAL 1(un) ha Total t/km TRANSPORTURI Tarif RON/km PENTRU: Total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.00 Cap. 0.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.5 34. 2 Stropit cu insecto-fungicide 6 74 0.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 759.3.15 6 0. de ha Ha. Directe 8617.0 80 40 5600.10.n. 0 1 1 Alun înrădăcinat 2 Insecto-fungicide şi îngr.0 Greut.III – Materii şi materiale Nr.90 lucr.a. 0 1 2 3 4 5 1 Discuit printre rânduri – 4 lucr. Lucrarea Nr.5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de alun cu desimea de 580 plante/ha 243 . chimice complexe 50 0.a. din CT Cantitatea crt. Denumirea – grupa crt.437 RON Cap. 0 1 UM Cantitatea Valoarea RON/U Total M RON 4 5 1 580.IV Transport 12.90 LUCRĂRI Tarif RON/ha.937 Total Chelt.Antemăsurătoare – Deviz nr.

45 3.22 0.6 7 3157 Deservit MPSP-300 la 6 trat.87 25 621.66 0.) UM = mii m2.90 250 225.n.58 2 1788 Legarea lăstarilor redus UM = ha.16 0. Nr.09 0.42 0. = 1 ½ 3 3246 Înc. cantit.32 - 0. 0 1 2 3 4 1 Discuit printre rânduri – 4 lucr. 5 0.33 0.58 5 1908 Prăşit pe rând (4 lucr. cantit.5 4 1868 Ad. din CT crt.75 0. articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 1783 Tăieri de curăţire a tufelor redus UM = mii buc. cantit. 2 Stropit cu insecto-fungicide 6 74 0. îngrăşăminte chimice UM = mii buc.2 6 2744 Pregătit soluţia pt. cu MPSP 300 TOTAL 1 (un) ha Total ha. de Ha anexa 2 transf.15 6 lucr.54 1.0 Cap.45 I 5 - Din care pe categorii II III IV 6 3.45 8 23. Trat. = 3. = 1. = 0. Denumirea lucrării din crt.32 0. şi desc.a.32 25 8. LUCRĂRI Tarif RON/ha.77 Total ZO 4 1. Lucrarea Nr.50 0. 6 tratam. UM = ha.n.58 TOTAL 1(un) ha Total ZO-uri MANOPERA PENTRU: Tarif RON/ZO Total RON ZO/ UM 3 2. MECANICE Total pentru un ha RON PENTRU: 244 Cantitatea Ha.11 1. Chim.38 x x 25 759.a. UM = mii buc.art. = 0.33 0.36 25 9.36 0.89 0. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef.45 30. = ½ 0. cantit.Cap.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr. cantit. Îngr.06 0.00 4.42 0. cantit.I Manoperă: Nr.5 6.16 7 1. = 6 8 2356 Muşuroit toamna toată plant. UM = mii l. = 19.83 25 120.n. cantit.75 24.UM = mii buc.a.36 - 0. cantit.0 .90 0.89 23.

Antemăsurătoare – Deviz nr. 6 580 70 36 686 Cantitatea transp.II Utilaje 225.0 40 1440. chimice complexe 1 kg /tufă kg 580 2 Insecticide kg 70 3 Fungicide 36 TOTAL VALOARE MATERII pentru 1 (un) hectar ŞI MATERIALE Cap. cantit.0 7620. Alun înrădăcinat Insecto-fungicide şi îngr.66 0.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. şi desc.Cap. Denumirea – grupa Distanţa de crt. Nr.I Manoperă: Nr. Canti tatea 0 1 2 3 1 Îngr.00 Cap.5 34.I Manopera Pentru 1 (unu) hectar 759. articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 1783 Tăieri de curăţire a tufelor redus ½ UM = mii buc.437 Total t/km Tarif RON/km Total Cap.10.5 0.50 0 1 2 1 2 50 UM Valoarea RON Total /UM RON 4 5 1 580. = 0. Denumirea lucrării din crt.33 0.16 I 5 - Din care pe categorii II III IV 6 3. Directe 8617.0 Greut. Denumirea crt. = 1 3 3246 Înc.375 12.69 Volum total T/km 4 34.937 Total Chelt.00 RON RON Cap.58 2 1788 Legarea lăstarilor redus ½ UM = ha.5 6.45 8 - .III – Materii şi materiale Nr.33 0.III Materiale 7620. tone 3 0. pentru transp.45 3.IV Transport 12. cantit.16 7 1.6 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul V a unei plantaţii de ALUN cu desimea de 580 plante/ha Cap.0 80 5600.937 3. îngrăşăminte ZO/ UM 3 2. chimice complexe TOTAL 1(un) ha TRANSPORTURI PENTRU: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.11 245 Total ZO 4 1. transp.4.

MECANICE Total pentru un ha RON PENTRU: Cap. îngr. UM = mii l.6 Deservit MPSP-300 la 6 trat.a. cantit.54 0. cantit.45 - TOTAL MANOPERA PENTRU: 24. cu MPSP 300 TOTAL 1 (un) ha Total ha.5 Ad.58 Prăşit pe rând (4 lucr. = 19. Denumirea crt.50 4.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr. UM = ha.0 80 40 4640. Lucrarea Nr.27 25 6. 6 580 58 30 668 1 2 3 Îngr.0 1200.06 0.57 - - 17.4 1868 chimice UM = mii buc.77 0.27 - - - 0. chimUM = mii buc.n.30 25 7.22 17.58 1(unu) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON 1.42 x x 25 610.n.50 0. chimice complexe 1 kg / kg 580 tufă 2 Insecticide kg 70 3 Fungicide 36 TOTAL VALOARE MATERII pentru 1 (un) hectar ŞI MATERIALE 246 .a. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef.n. LUCRĂRI Tarif RON/ha.89 - 0. de ha anexa 2 transf.45 - 0.30 0. cantit. trat.30 - - - 8 2356 0. = 0.89 - 5 1908 1. cantit. = 3. pentru transp.III – Materii şi materiale Nr. 6 tratam. = 1.57 - 6 2744 0. cantit.09 0.83 25 120.0 6420.50 Greut.) UM = mii m2.0 Cantitatea Ha a.75 Cap.art.15 5 lucr. = 0. UM = mii buc.2 Pregătit soluţia pt.75 19. 5 0. cantit.75 0. 0 1 2 3 4 1 Discuit printre rânduri – 4 lucr. = 6 Muşuroit toamna toată plant.50 0. 2 Stropit cu insecto-fungicide 6 74 0.02 25 475.75 250 187. din CT crt. 0 1 UM Cantitatea Valoarea RON/ Total RON UM 4 5 1 580.27 7 3157 0.

articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 1783 Tăieri de curăţire a tufelor redus ½ UM = mii buc.7 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VI a unei plantaţii de ALUN cu desimea de 580 plante/ha Cap.562 RON Total Chelt.10.I Manoperă: Nr.IV Transport 12. cantit. Nr. Directe 7230.50 Volum total t/km 4 33.562 Cap.Cap. transp.67 complexe TOTAL 1(un) ha Total t/km TRANSPORTURI Tarif RON/km PENTRU: Total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap. Denumirea – grupa Distanţa Cantitatea crt. = 1 ZO/ UM 3 2.5 6. tone 0 1 2 3 1 Alun înrădăcinat 2 Insecto-fungicide şi îngr.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.5. Denumirea lucrării din crt.58 2 1788 Legarea lăstarilor redus ½ UM = ha.I Manopera Pentru 1 (unu) hectar 610. chimice 50 0.50 Cap.Antemăsurătoare – Deviz nr.5 0.II Utilaje 187. = 0. cantit.33 7 1.66 Total ZO 4 1.375 12.45 3.45 8 - 247 . de transp.5 33.III Materiale 6420.33 Din care pe categorii I II III IV 5 6 3.562 3.00 Cap.

cantit.a. UM = mii buc. 0 1 2 3 4 5 1 Discuit printre rânduri – 4 lucr. 0.75 lucr. de ha Ha.42 25 610. = 19. = 1.89 0.16 - - 1.III – Materii şi materiale Nr.art.16 0. cantit.75 LUCRĂRI Tarif RON/ha.54 1.50 0.27 - x x 24. chim. cu MPSP 300 TOTAL 1 (un) ha Total ha.57 - 0.0 Greut. trat.58 Prăşit pe rând (4 lucr.6 Deservit MPSP-300 la 6 trat.83 25 120.45 0. cantit. din CT crt. = 6 Muşuroit toamna toată plant.0 6420.06 0.11 0. cantit.2 Pregătit soluţia pt. anexa 2 transf. cantit. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef.0 80 4640.30 - 0.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Cantitatea Nr. îngrăşăminte chimice UM = mii buc.58 1(un) ha Total ZO Tarif RON/ZO Total RON 0.15 5 0. 6 tratam.0 40 1200.75 Cap.30 0.a. = 3.30 25 7.27 25 6. Lucrarea Nr.n. UM Cantitatea Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 1 580. UM = ha.45 17. 250 MECANICE Total pentru un ha RON 187.57 0.89 17.75 19. 6 580 58 30 668 0 1 2 3 1 Îngr.UM = mii buc.50 0. îngr. UM = mii l.02 25 475. pentru transp.) UM = mii m2.77 0. Denumirea crt.27 0.3 3246 4 5 6 7 8 1868 1908 2744 3157 2356 TOTAL MANOPERA PENTRU: Înc.50 PENTRU: Cap.09 0. chimice complexe 1 kg / tufă kg 580 2 Insecticide kg 70 3 Fungicide 36 TOTAL VALOARE MATERII pentru 1 (unu) hectar ŞI MATERIALE 248 .5 Ad.n. = 0. 2 Stropit cu insecto-fungicide 6 74 0.n. cantit. şi desc. = 0.50 4.22 0.a.

III Materiale Distanţa de transp.50 Cap. articol din normele de din muncă NTM/9 Unitatea de măsură 2 şi cantitatea 0 1 2 1 1783 Tăieri de curăţire a asimilat tufelor UM = mii buc.31 0.50 Cap. = 1. = 0.10. cantit.67 Volum total T/km 4 33.4 5 3127 Administrat îngrăşăminte chimice cu MIC UM = t.0 4 2.Cap.8 x 3) 14.375 12. Directe 6420.57 - 6.I Manoperă: Nr.15 17.66 - 13.562 RON Cap. Antemăsurătoare – Deviz nr.00 12.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. tone 3 0.58 2 1788 Legarea lăstarilor (tulpinilor) UM = ha. cantit (4. Denumirea – grupa crt.63 1.I Manopera Pentru 1 (unu) hectar 610.562 3.8 pentru executarea lucrărilor de exploatare a unei plantaţii de ALUN Cap.18 0.562 7230. = 0.18 - - - 249 .66 13. cantit. 2 Cantitatea transp.90 5 - 6 - 7 2.6. cantit.58 ZO/U M Total ZO Din care pe categorii II III I IV 3 5.57 - 0.66 2. 0 1 1 Alun înrădăcinat 2 Insecto-fungicide şi îngr. chimice complexe 50 TOTAL 1(un) ha Total t/km TRANSPORTURI Tarif RON/km PENTRU: Total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.II Utilaje 187. = 5 4 1908 Prăşit pe rând – 4 lucrări UM = mii mp. Denumirea lucrării crt.IV Total Transport Chelt.0 3 1906 Sapa mare pe rând asimilat UM = mii m2 .15 17.5 0.22 6.90 8 - 6. Nr.5 33. cantit.

30 - 2.8 . cantit.50 0.45 - - x x x 194. din CT Coef.n.90 0.15 ori TOTAL 1 (unu) ha Total ha. 0 1 2 3 1 Discuit cu DPV 1.00 0. 0 1 2 3 4 1 Insecticide Fungicide Îngrăşăminte chimice complexe Gunoi de grajd UM 2 kg kg kg to Cantitatea 3 58 30 580 0. Denumirea crt. org. 65 tratam.8 – 4 54 0.40 5 0.a. UM = ha.0 0.77 150.27 0.505 0. UM = mii plante.75 Cap.58 1(un) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON 0. pentru transp.90 - 0. = 0. cantit. cantit.0 2.III – Materii şi materiale Nr.n. = 3 Muşuroit toamna toate plantele UM = mii buc.6 7 8 2744 3157 1789 9 10 1792 2356 TOTAL MANOPERA PENTRU: Pregătit soluţie pt.60 lucrări 2 Stropit în plantaţie cu MPSP – 300 de 6 74 0.15 250 787.25 33.5 sau GDD-1. 4 5 4 2.50 Cap. UM = mii l. = 5 Administrat îngrăş.06 5. crt.58 250 Valoarea RON/UM Total RON 4 5 80 4640.01 25 4000.0 580. 0.38 25 4859.9 Greut. 6 58 30 580 5.48 25 12.00 160.09 0.0 40 1 5 1200.27 25 6.58 Recoltat alune UM = t.art. cantit.n.30 2. Lucrarea Nr.27 - 50.00 0.10 kg/pl. MECANICE Total pentru un ha RON PENTRU: Cantitatea ha Ha a.45 - 150. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 anexa 2 de transf.75 3.62 25 840.0 0. cantit: = 3 Deservit MPSP – 300 – 5 trat.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr. LUCRĂRI Tarif RON/ha.a.

3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de CĂTINĂ ALBĂ cu desimea de 3333 tufe/ha Cap.375 34. cantit.67 11.50 Cantitatea transp.668 5. complet. = 0.I Manoperă: Nr.50 - - - 4 2343 0.47 - - 0.Antemăsurătoare – Deviz nr.11.1.90 6468 Cap. = 3.75 6.II Utilaje 787. cantit. fasonat şi mocirlit rădăcina UM = mii buc. cantit =2 Săpat gropi pt. Denumirea .33 11. 1 Îngrăşăminte chimice complexe şi insectofungicide 2 Gunoi de grajd TOTAL 1(un) ha TRANSPORTURI PENTRU: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.50 0 1 2 50 10 Total t/km Tarif RON/km Total Cap. tone 3 0.08 - - - 5 1782 2. crt Nr.5 8.333 Strâns ramurile şi scos la alei UM=MII MP.33 - 2 3 5.20 Verif.40 0.IV Transport 34. Directe 12104.47 - 251 .275 Volum total t /km 4 33. cantit.III Materiale 6422.20 Plantat mur în goluri 6% UM = mii buc.33 1. articol din NTM/9 2 1 Denumirea lucrării din normele de muncă Unitatea de măsură şi cantitatea 2 Tăieri de curăţire a tufelor UM = mii buc. goluri 6% UM = mii gropi.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 4859. cantit. transp.33 - - 8.50 1.275 Total Chelt. = 0. = 0.4 58 91 0.35 0.08 0.TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (un) hectar 6422.175 Cap.8 RON RON Cap.grupa Distanţa de crt.20 ZO/ UM Total ZO I Din care pe categorii II III IV 0 3 4 5 6 7 8 1 1783 redus ½ 2037 1781 2.90 3.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.

25 0.75 15.25 6.75 Cap.6 Deservit MPSP-300 la 6 trat. cantit.a.0 Strâns fânul şi aşezat ca mulci între rânduri UM=ha.77 9.333 1(un) ha Total ZO Tarif RON/ZO Total RON 4.56 25 464. Lucrarea Nr.00 1.n. 0 1 2 3 4 1 Discuit printre rânduri – 4 lucr.15 - - 8 9 10 11 12 13 1908 2744 3157 294 312 2356 1.15 6 lucr. din CT crt. UM = mii l. 6 tratam. cantit=1.22 0.76 0. cantit.77 0. = 5 Cosit manual intre rânduri.00 1.00 - 1.76 - 0. = 0. MECANICE Tarif RON/ha.6 2347 Udat murul plantat în goluri UM = mii buc.0 0.27 - TOTAL MANOPERA PENTRU: x x 40. = 3.n.30 250 825.75 18.57 0.00 0. cantit=1.57 9. UM = ha.60 4 2 Stropit cu insecto-fungicide 6 74 0.) UM = mii m2. PENTRU: Total pentru un ha RON Cantitatea Ha a. cu MPSP 300 TOTAL LUCRĂRI 1 (un) ha Total ha.81 25 1020.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.15 - 0. = 3.1 lucratoare UM=ha.a. cantit. 54 0.90 3. cantit.06 4. cantit. de ha anexa 2 transf.25 2.40 0.30 4.51 25 162. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef.80 0.25 2.20 Prăşit pe rând (4 lucr.0 252 .art.20 Muşuroit murul după udare UM = mii buc.09 0. = 8 Pregătit soluţia pt. UM = mii buc.80 - - - 7 2356 0. cantit. = 0.n.30 4.27 25 6.0 Muşuroit toamna toată plant. 5 2.47 25 386.27 0.

2. tone 3 0. goluri 6% mc 200 2 Insecticide kg 108 3 Fungicide 36 TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1 (un) hectar MATERIALE Cap.0 Greut. 6 100 108 36 244 Cantitatea transp.2 0. stabilirea Redus bulumacilor ½ UM = ha. = 3.144 RON Volum total t /km 4 5 7.5 Total ZO 4 8.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. pentru transp. transp.0 RON Cap.4. UM Cantitatea 0 1 2 3 1 Mur înrădăcinat pt.0 Cap. Denumirea – grupa Distanţa de crt. articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 1783 Pichetat pt.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 1020.III – Materii şi materiale Nr.33 IV 8 - 253 . 0 1 1 Mur înrădăcinat 2 Insecto-fungicide TOTAL 1(un) ha TRANSPORTURI PENTRU: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap. Nr.III Materiale 12080.333 ZO/ UM 3 2.2 12.100 0.II Utilaje 825.575 13929.Antemăsurătoare – Deviz nr.Cap.33 Din care pe categorii I 5 II 6 III 7 8. cantit. pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu bulumaci din lemn CR esenţă tare la o plantaţie de CĂTINĂ Cap.82 3.I – Manoperă: Nr.11.IV Total Transport Chelt. Denumirea lucrării din crt. Denumirea crt.375 4. Directe 4.25 2 50 50 Total t/km Tarif RON/km Total Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 10 2000 80 8640 40 1440 12080. comp.575 Cap.

76 0. PENTRU: Total pentru un ha RON Cap.art.0 Strans fanul si asezat ca mulci intre randuri UM=ha. cantit=20 Incârcat şi descărcat îngraşăminte chimice UM= t. 6 108 36 840 Cantitatea 3 108 36 840 Valoarea Lei/ Total UM RON 4 5 80 8640 40 1440 1 840 .0 6 4.40 0.75 3.n. Denumirea crt.30 4.n.5 Greut.76 - 0.00 4. Lucrarea Nr.2 3 4 5 2037 3246 1908 2744 Strâns ramurile şi scoase la alei UM= M II MP.0 Prepararea soluţiei pentru 5 tratamente x 600 l UM = mii l.50 0.60 4 – 4 lucrari 2 Stropit în plantaţie de 5 ori 74 0.0 Deservit MPSP-300 la 5 tratamente UM=ha. MECANICE Tarif RON/ha.18 9.0 9 0.25 6.a.15 250 787.15 5 TOTAL LUCRĂRI 1 (un) ha Total ha.30 4.75 0.27 6 7 8 3157 294 312 0.a.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.50 0. din CT crt.5 sau GDO-1.2 2 0. cantit=3. cantit=3. cantit=5 Cosit manual intre randuri = 1 lucrare UM=ha.8 54 0.00 1.7 5 0.18 - 9.27 - 11.09 25 0. 0 1 2 3 4 1 Discuit cu OPV 1. pentru transp. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef.25 18.27 25 TOTAL MANOPERA PENTRU: 452.30 25 107.0 0 1.68 Praşit pe rând cu sapa ( 4 lucrari) UM = M II L.a. cantit=1.0 1(unu) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON 5. cantit = 1.1 1 1. de ha anexa 2 transf. cantit=1.25 35.50 1.2 5 x x x 11.25 12.III – Materii şi materiale Nr.n. 5 2.59 25 889.75 Cap.93 25 323. 0 1 2 3 1 Insecticide Fungicide Ingraşăminte chimice complexe UM 2 Kg Kg kg 254 Cantitatea Ha.

TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (un) hectar Cap.II Utilaje 787. 0 1 2 1 Insecto-fungicide + îngraşăminte chimice 50 TOTAL 1(un) ha Total t/km TRANSPORTURI Tarif lei/km PENTRU: Total TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.984 RON Volum total T/km 4 49.45 Total Chelt.5 Cantitat ea transp. Distanţ a de transp.375 18.70 Cap.2 49.I – Manoperă: Nr.5 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu spalieri la o plantaţie de CATINA ALBĂ Cap.11. Nr. tone 3 0.2 0.Antemăsurătoare – Deviz nr.45 3.75 Cap.IV Transport 18. Denumirea .I Manopera Pentru 1 (un) hectar 889. articol normele de muncă UM ZO I II III din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 3 4 5 6 7 IV 8 255 .grupa crt. Denumirea lucrării din ZO/ Total Din care pe categorii crt.0 RON Cap.3. Directe 12615.III Materiale 10920.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.

din CT crt.0 Muşuroit toamna toată plantaţia UM=mii buc.75 6.57 0.76 - 4 5 3127 1789 0.31 26. de anexa 2 transf.75 1.27 - 6 7 8 9 10 1908 2744 3157 1792 2356 1.20 cu MIC 256 25 25482.a.art.09 0. 0 1 2 3 1 Stropit cu insectofungicide – 5 2 0. cantit=3. cantit:=20.n.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.67 - 0.27 16.22 11.67 - 5.27 0.76 - 0. Lucrarea Nr.4 0.15 lucrări 2 Administrat îngrăşăminte chimice 275 0.77 9.0 Incărcarea şi descărcarea îngraşămintelor chimice UM=mii m2.39 1019.75 0.75 ha 4 5 2. 5 0.0 9.57 9. cantit=3.0 0. cantit=2.30 - 1000 2.75 Cap. cantit=3.22 0.50 - 9.333 1(un) ha Total ZOuri 5.1 1783 2 3 2037 3246 Tăieri de curaţire anuală a tufelor UM = mii buc.0 Deservit MPSP-300-5 tratamente UM=ha.0 25 25 660.0 Administrat ingrasaminte organice 5 kg/tufa UM= mii buc.333 Strâns ramurile şi scoase la alei UM = M II MP. cantit=5 Cules fructe de catină albă UM=t.40 . cantit=3.06 50.09 5. cantit=8 Administrat îngraşăminte chimice cu MIC UM= t.67 - 16. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef.27 - TOTAL MANOPERA PENTRU: x 1046.43 0.27 Tarif x 25 25 RON/ZO Total RON x 26160.76 - 11.00 0.00 16.76 0. cantit=8 Pregatit soluţia pentru 5 tratamente UM=mii l. cantit=3.67 - - 16.50 9.30 1000 2.75 Cantitatea Ha.333 Prasit pe rand (4 lucrari) UM=t.

0 1 1 Ingrăşăminte chimice + Sinoratox 2 Gunoi de grajd TOTAL 1(un) ha TRANSPORTURI PENTRU: Distanţ a de transp.7 Kg 30 pentru 1 (unu) hectar Lei/ UM 4 1 1 5 25 Cap.937 Total Chelt. Nr.a.7 1.0 400.Administrat gunoi de grajd cu 192 16.49 250 622.5 0.IV Transport 81. 6 600 400 16700 30 17730 RON Valoarea Total RON 5 600.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 26160.7 TOTAL LUCRĂRI 1 (un) ha Total ha.94 3. 2 50 10 Cantitat ea transp.n.0 Cap.7 RON Volum total T/km 4 51. Denumirea .5 RON Cap. Directe 28697.a. Denumirea lucrării ZO/ Total Din care pe categorii 257 .5 750.375 81.grupa crt.12.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.5 2 3 Kg 600 Kg 400 t 16.n. Denumirea crt.0 1833.34 2.III Materiale 1833.II Utilaje 622.5 Greut.1.0 218.03 16. PENTRU: Total pentru un ha Cap. tone 3 1. 0 1 1 Superfosfat 2 Sare potasica 3 Gunoi de grajd 4 Sinotatox TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE UM Cantitatea 3 0. pentru transp.Antemăsurătoare – Deviz nr.I Manoperă: Nr.937 Total t/km Tarif RON/km Total TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.0 83.5 167.5 Cap.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de arbuşti fructiferi cu desimea de 4000 tufe/ha Cap. MECANICE Tarif RON/ha.III – Materii şi materiale Nr.08 16.

79 25 69. cantit.2 8 2744 Pregătit soluţia pt.8 x 4 = 19.09 0.35 0.32 25 849.26 25 81.42 x x 0.96 0.50 8. cantit. = 0. complet. = 4.77 0. x 600 l UM = mii l. = 0.50 33. goluri 6% UM = mii gropi.06 0. UM = mii buc.24 4 1782 Plantat butaşi înrăd.75 2.96 x x x 0.32 0. = 0.10 x x x 2.6 9 3157 Deservit MPSP-300 la 6 trat.24 3 2343 Verificat.24 6 2356 Muşuroit după udare UM = mii buc. cantit. UM = ha. cantit.56 x x 0. fasonat şi mocirlit rădăcina UM = mii buc.71 1.08 x 0.36 3.18 23.75 3.5 4 10.00 258 .) UM = mii m2.42 x x 0.22 0.37 1.32 x x 40.00 5 x 6 x 7 10. = 3. = 4 2 1781 Săpat gropi.08 x x x 0. cantit. cantit.10 0. articol din NTM/92 UM ZO I II III IV 3 2.77 1. în goluri UM = mii buc.18 x x 23.din normele de muncă Unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1783 Tăierea şi curăţirea redus ½ tufelor UM = mii buc.37 x x x 0.00 8 x 5.24 7 1908 Prăşit pe rând cu sapa (4 lucr.24 5 2347 Udat butaşii plant. = 6 10 2356 Muşuroit toamna toată plant.00 0. cantit. 6 tratam. = 0. cantit. cantit. în goluri UM = mii buc.35 x x 25 1008.98 25 0.36 x x x 3. cantit. = 4 TOTAL 1(un) ha Total ZOMANOPERA uri PENTRU: Tarif RON/ZO Total RON crt.40 0. = 0.56 x 4.

n.00 RON Cap.15 6 lucrări TOTAL LUCRĂRI 1 (un) ha Total ha.24 0.0 7. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef.60 4 2 Stropit cu insecto-fungicide 6 74 0. Directe 12879. Lucrarea Nr.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 1008. Denumirea .a.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr. Denumirea crt.2. 4 5 6 4 960.75 Cap.III – Materii şi materiale Nr.Cap.144 RON Volum total T/km 4 12.goluri 6% buc 240 2 Insecticide 3% kg 108 3 Fungicide 1% kg 36 TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1 (un) hectar MATERIALE Cap.2 19. 1 Butaşi înrădăcinaţi pt.0 0 1 2 3 1 Butaşi înrădăcinaţi pt.30 250 825.0 108 40 1440. completare goluri 6% 2 Insecto-fungicide TOTAL 1(un) ha TRANSPORTURI PENTRU: 0 1 2 50 50 Total t/km Tarif RON/km Total Valoarea Greut.a.40 0.IV Transport 6. tone 3 0.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. 5 2. UM Cantitatea Cantitatea Ha. din CT crt.grupa Distanţa crt.90 3. MECANICE Tarif RON/ha.n.II Utilaje 825.24 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.0 240 80 8640.III Materiale 11040.2 0.12. PENTRU: Total pentru un ha RON Cap.4 pentru executarea lucrărilor de exploatare a unei plantaţii de 259 . de ha anexa 2 transf.a.comp. 54 0.0 36 11040. RON/ Total RON pentr u UM transp .24 Total Chelt.Antemăsurătoare – Deviz nr.art.99 3.n.00 Cap.375 6. 0 1 2 3 4 1 Discuit printre rânduri – 4 lucr. de transp.00 384 Cantitatea transp.

42 0.0 Muşuroit toamna toată plant.08 600. cantit: = 4. cantit: = 6 Administrat îngr. 6 tratam.32 25 .36 20.0 750.09 0.0 50. UM = mii l.04 25 0.32 0. cantit: = 8 1(un) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO ZO/ UM 3 5.08 25 56.22 0. cantit: = 19. cantit: = 15 Cules fructe de afin UM = t. cantit: = 12 Cules fructe de coacăz roşu şi alb UM = t.42 x x x x x x 0.6 Deservit MPSP – 300 – 6 tratam.0 2 1906 asimilat 1908 3127 2744 3157 1789 Sapa mare pe rând (1.0 23.00 23.0 x x 260 3.0 750.8 Prăşit pe rând (4 lucrări) UM = mii m2 . articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 1783 Tăieri de curăţire anuală a tufelor UM = mii buc.00 8 x 4 20. cantit: = 4.0 x x x x TOTAL MANOPERA PENTRU: 0. UM = ha. Denumirea lucrării din crt. cantit: = 4.89 25 x 3.36 x x x x x 20.I – Manoperă: Nr.3 Pregătit soluţia pt. UM = mii buc.45 25 23.00 Total ZO Din care pe categorii I II III IV 5 x 6 x 7 20.0 50.0 750. cantit: = 4 Cules fructe de coacăz negru UM = t. Nr. cantit: = 0.31 0.0 79. cantit: = 15 Cules fructe de agriş UM = t.ARBUŞTI FRUCTIFERI Cap.00 x 0.09 x 0.09 0.00 2.06 5.32 x x 8 9 2356 1792 0.2 m x 4000) UM = mii m2 . cantit: 3.62 x 3 4 5 6 7 1.0 400. organice 10 kg/tufă UM = mii buc.0 400.0 50.63 12.77 50.08 600.0 750.62 x x 12.2 Administrat îngrăşăminte chimice cu MIC UM = t.

III – Materii şi materiale Nr.0 8.0 Cap.45 25 11. PENTRU: Total pentru un ha RON Cap. 6 108 36 500 40000 Valoarea RON Total /UM RON 4 5 80 8640.15 6 TOTAL LUCRĂRI 1 (un) ha Total ha.00 1401.coacăz negru TOTAL 1(un) MANOPERA ha PENTRU: Total coacăz negru TOTAL MANOPERA PENTRU: 1(un) ha Total coacăz roşu.25 577. 5 2.89 25 20747.90 3.0 5 200.a. Caracteristici şi utilajul folosit art.04 0.0 10780.n.25 0.0 40 1440.0 8.grupa 261 Distanţa Cantitatea Volum total .0 56.n.89 25 11997.0 8.08 25 15577.40 0.0 773.a.89 25 16997.n.04 623. MECANICE Tarif RON/ha.45 25 11.08 25 10577.8 – 54 0.25 829.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.0 423. Denumirea crt.25 479. 0 1 2 3 4 1 Insecticide Fungicide Îngrăşăminte chimice complexe Gunoi de grajd UM 2 kg kg kg T Cantitatea 3 108 36 500 40 Cantitatea Ha.60 4 4 lucrări 2 Stropit în planta]ie de 6 ori 74 0.08 25 19327.3 2 25 25 1401. Denumirea .45 25 11.0 Greut.30 250 825. de CT crt.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.0 1 500.25 0. de ha NPC/79 transf.25 0. Lucrarea Nr.00 0.0 8.a.32 TOTAL MANOPERA PENTRU: 25 25 1401.TOTAL RON * .04 25 0. alb şi agriş 1(un) ha Total afin Total ZO-uri Tarif RON/ZO TOTAL RON Total ZO-uri Tarif RON/ZO RON Total ZO-uri Tarif RON/ZO TOTAL RON x x x x x x x x x x 1997. pentru transp.25 11.0 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (un) hectar Cap.0 1401. din Coef.32 25 56.5 sau GDO-1.25 679. anexa 2 0 1 2 3 4 1 Discuit cu OPV 1.0 56.

77 262 0. roşu.00 2.40 2.IV Total Transport Chelt.III Materiale 10780.Antemăsurătoare – Deviz nr.64 1.6 4 1782 .07 Cap.18 0.13.07 13764.Săpat gropi pt.07 32514.2 0.2 400.39 - - . transp.25 20747.375 162.artic Denumirea lucrării din ctr dinNTM/ normele de muncă 92 Unitate de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1783 .32 162. alb.32 3. fasonat şi mocirlit rădăc.00 - - - 0. În goluri UM=mii buc cantit= 0.0 RON Cap.5 6 2356 .I Manopera Pentru 1 (un) hectar . 1 Manoperă : Nr.25 Cap.Plantat zmeur în goluri UM=mii buc cantit=0.64 - - 1.Udat zmeurul plant.0 825.Afin Coacăz negru.86 II 6 III 7 20.644 40 RON T/km 4 32. completare goluri 6% UM=mii gropi cantit=0. Nr.0 432.0 10780.71 TOTA L ZO 4 20.Verif. tone 3 0. 0 1 2 1 Insecto-fungicide + îngrăşăminte chimice 50 2 Gunoi de grajd 10 TOTAL 1(un) ha Total t/km TRANSPORTURI Tarif RON/km PENTRU: Total TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap. UM=mii l cantit=1.II Utilaje 825.1. agriş 1997.Muşuroit zmeurul din ZO UM 3 2.00 IV 8 - 0.86 Din care pe categorii I 5 2.50 5.39 - 0. Directe 162.Tăieri de curăţare a redus ½ tufelor UM= mii buc cantit=8 2 1781 .18 - 4.00 2.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţiei de ZMEUR Cap.5 5 2347 .5 3 2343 .de transp.0 crt.35 0.00 2.

pentru transport 6 125 108 . anexa 1 de transf .Tarif Ron/ZO .Materii şi materiale Nr.0 0.95 2 Lucrat cu discul printre rânduri – 4 54 0.76 25 894.32 25 8. 6 tratamente UM=mii l cantut=3.Total pentru un ha Cantitatea ha ha a. 0 1 2 3 1 Arătură la 20-22 cm 48 0.52 Pregătit soluţia pt.0 2 completare Buc Kg Greut.06 0.85 0.din CT crt Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 coef. n PENTRU .5 Prăşit pe rând rân(4 lucr) UM=mii 2cantut=1.6 Deservit MPSP 300 – 6 trat.Total ZO uri .55 25 163.32 0. goluri 6% Fungicide UM Cantitatea 3 500 108 263 Valoarea Lei/UM Total RON 4 4 40 5 2000.77 X 1.36 6.Total Ron 1.85 23.25 250 1062.16 35. Denumirea crt 0 1 2 1 Drajoni pt. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. n 4 1 4 6 Ron 5 0.22 0.Tarif Ron / ha a.36 5.16 6. UM=mii buc cantut=8 .95 2.32 0.90 4.75 1.7 8 9 10 1908 2744 3157 2356 - goluri UM=mii buc cantit= 0.Total Ha a.5 6.03 25 575.09 0.60 lucrări 3 Stropit cu insecto-fungicide 74 0.75 0. Lucrarea Nr.art.15 TOTAL LUCRĂRI 1(un) ha .86 25 146.III . UM=ha cantut=6.0 4320. n MECANICE .0 Muşuroit toamna toată plant.40 0.5 Cap.0 TOTAL MANOPERA PENTRU 1(un) ha Cap.

t crt transp km 0 1 2 3 1 Insecto-fungicide 50 0.IV transport 5.II manopera utilaje Pentru 1(un) hectar 894.4/a pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu bulumaci din lemn la o plantaţie de ZMEUR Cap.3 Insecticide Kg 36 80 TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1(un) hectar MATERIALE 2880.062 RON Total cheltuieli directe 11161.5 0.III materiale 9200.Decojit bulumaci şi ancore UM= buc cantit=510 ZO UM 3 0. Denumirea .tarif Ron / t / km . Simbol Denumirea lucrării din ctr.) cantitatea 0 1 2 1 2379 .38 - - 13.2/a. ul normele de muncă normei Unitate de măsură şi ( nr.562 Varianta I 3.72 5 2.72 Din care pe categorii II III 6 7 0.12 - - - 264 . bulumaci fruntaş UM=buc gropi cantit=68 3 2386 .028 13.38 - 0.12 . sistem susţinere UM=ha cantit=1 2 2381 .total t /km :1(un) ha .0 Cap.67 - IV 8 - 0.04 TOTAL ZO I 4 0.Antemăsurătoare – Deviz nr.67 2.total Ron TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap. bulumaci mijlocii şi ancore UM=buc gropi cantit=442 4 2376 .Săpat gropi pt.062 Volum total t/km 4 7.Grupa Distanţa de Cantit.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.67 0.0 9200.15 2 Drajoni zmeur 50 0.375 5.13.12 6.Săpat gropi pt.Pichetat pt.5 6 13.012 6.I Cap.0 36 269 Cap.transport.I Manoperă: Nr.5 Cap.0 1062.

3 21 .61 45.25 5. stejar ) 10-12 mm 2 Sârmă galvanizată 2.05 25 451.pentru transport Ron/UM Total Ron 4 5 6 500 4030.68 9.t 3 7.06 ( salcâm.III . 10-12 mm – 800 kg/mc 2 Sârmă galvanizată 2. Denumirea crt 0 1 UM Cantitatea 1 2 3 Lemn CR esenţă tare mc 8.022 0.00 12972.Total ZO uri .25 9.Tarif Ron/ZO .01 0.33 X X X 5.Total Ron 0.47 25 461.0 .004 0.76 450 4 Cuie de 120x5 mm Kg 56 8 TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1(un) hectar MATERIALE Valoarea Greut.75 TOTAL MANOPERA PENTRU 1(un) ha Cap. Denumirea .5 1027 1500 56 9883 Cap.3 1.68 0.01 0.57 25 1139.Grupa crt 0 1 1 Lemn CR cu diam.25 18.7 Volum total t/km 4 146 51.72 - 4.04 0.61 18.5 6 7 8 9 2378 2380 2384 2389 2392 asimilat 2390 - 10 - Arderea bazei bulumaci şi ancore UM=buc cantit=510 Repartizat bulumaci la gropi UM=buc cantit=442 Confecţionat şi fixat ancore UM=buc cantit=68 Fixarea bulumacilor în gropi UM=mii m2 cantit=442 Fixat distanţierul pe bulumaci UM=mii semne cantit=0.21 2.42 0.72 0.5 3 Scândură ET Mc 1.transport .05 25 226.00 7300 7702.6 mm + cuie 3 Scândură de stejar 265 Distanţa de transp km 2 20 50 30 Cantit.Materii şi materiale Nr.04 4.21 9.50 792.47 2.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.027 0.6 mm Kg 1027 7.45 Instalarea a 4 fire de sârmă UM=mii m cantit=17.42 - - - 0.00 448.

25 hectar Cap.13.5 ZO UM 3 0.I Cap.10 Din care pe categorii II III IV 6 7 0.Ancorat spalierii fruntaşi UM= buc cantit=68 7 2392 Marcat pe spalieri locul bridei UM=mii semne cantit=0. mijlocaşi şi ancore UM=buc cantit=442 4 2380 .Pichetat pt.04 0.III materiale 12972.67 13.38 8 0.5 Cap.TOTAL TRANSPORTURI .tarif Ron / km_ -total Ron TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 0.025 0. Nr.IV transport 81.5 Confecţionat şi montat bride UM=mii buc cantit=0.72 - 0.72 5.862 218.II manopera utilaje A-Pentru 1(un) 1139.2/b.70 0. spalieri fruntaşi UM=buc cantit=68 3 2386 .72 13.38 5.01 TOTAL ZO I 4 0.47 11.Săpat gropi pt.67 0.24 11.67 2.028 0.375 81.10 5 2.72 - - 266 . fixare spalieri UM=ha cantit=1 2 2381 .Repartizat la gropi spalieri + ancore UM=buc cantit=510( 68+442) 5 2389 .2/b pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu spalieri de beton armat la o plantaţie de ZMEUR Cap.total t /km__ :1(ha) PENTRU .Săpat gropi pt.22 1.022 0.43 0.61 Varianta II 3.artic Denumirea lucrării din crt din normele de muncă NTM/92 Unitate de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 2379 .22 - - - - - 8 2388 - 1.86 RON Total cheltuieli directe 14193. 1 Manoperă : Nr.24 1.Fixat spalieri şi ancore UM=buc cantit=510 6 2375 .70 0.

25 14.pentru transport 6 10. Denumirea crt 0 1 1 Spalieri b.33 X X X 5.7 - Volum total t/km 2.0 6.A.0 7807.36 25 1034. 2.6mm 3 Scândură ET ( distanţier ) 4 Şurub cu cap îngropat de 120x10 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE UM 2 buc Kg Mc buc Cantitatea 3 442 1041 1.Materii şi materiale Nr.0 214.9 2390 - Instalarea a 4 fire de sârmă UM=mii m cantit=17.76 140 RON/ UM 4 15 7.50 RON Cap.61 25.0 Valoarea Total RON 5 6630.0 1.Tarif Ron .Grupa Distanţa de transp crt km 1 Scândură stejar 30 2 Sârmă galvanizată 50 3 Spalieri si suruburi 20 TOTAL TRANSPORTURI .7 1.41 10.25 TOTAL MANOPERA PENTRU 1(un) ha Cap.537 17204.III materiale 16069.a de 1600/ 8 x 8 /6 x 6 2 Sârmă galvanizată cu diam.037 Pentru dimensionarea consumului de materiale necesare realizării sistemului de susţinere la cultura de ZMEUR 267 .Total Ron 0.94 25 48.10 0.0 hectar Notă de calcul Cap.00 16069.375 100.5 792. transport.total t /km_______1(ha) PENTRU tarif Ron/ t / km_ .37 25 634.5 5.05 25 351.600 1041 1500 100 13241 .total Ron Cantit.537 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap. .pentru 1(un) hectar Cap.00 840.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.61 41. t 0.III .5 450.Total ZO uri . Denumirea .50 Greut.IV Total cheltuieli transport directe 100.II manopera utilaje Pentru 1(un) 1034.0 268.1 52.I Cap.

017 0.50x120) Necesar de bulumaci la un hectar. un distanţier Sârmă galvanizată de 2. d. susţinerea plantelor.06 0.0016 17420 17000 420 1027 - Varianta II spalieri din b. – pt.crt.fruntaşi . distanţiere necesar pt. bride – coliere Cantitate de sârmă ( 55 gr/ ml ) Şurub cu cap îngropat de 120x10 cu şaibă m m m buc buc buc Nt buc buc buc buc m.008 56 1.un bulumac . ancore .c. pt.50 120 10 13 2 11 34 442 68 374 68 68 1.76 0.c .pt. un hectar d.5 pentru executarea lucrărilor de exploatare a unei plantaţii de ZMEUR Cap.c .3. de rânduri la hectar ( 10000:2.fruntaşi .4 fire .6 mm.c m.T.0016 1764 17000 420 220 1041 68 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Distanţa între rânduri Lungimea optimă a rândurilor Distanţa între bulumacispalieri d. un ha.o ancoră Ancore din piatră Cuie de 120x5 mm ( 2210 buc x 25 gr.13. 1 Manoperă : 268 . Specificare UM I bulumaci din lemn 2. total pe un ha.76 0.c m.c.mijlocaşi Nr.Antemăsurătoare – Deviz nr.50 120 10 13 2 11 34 442 68 374 68 8.c – pt. pentru: .mijlocaşi Necesar ancore Lemn CR de 10-12 cm necesar pt.pt. d.Nr.c buc Kg mc mc ml ml ml ml Kg buc 12 13 14 3. ) Scândură E.a 2. total d.

Lucrarea CT coef.16 655.50 600.n 269 Ha 3 0.62 23.0 . crt 0 1 Nr.36 2.a.Tăieri de curăţare a 1.30 250 .Total ZO uri 2.30 8 2 3 4 5 6 7 8 9 12.6 6 25 15216 .50 50.06 2.60 0.Total Ron Cap.34 25 1158.6 Deservit MPSP – 300 – 6 trat.0 0.42 46.32 25 8.32 0.25 tufelor UM=mii buc cantit=8.8 .31 0.00 6.2 Administra îngr.5 12.5 0 0.n 4 2.Nr.90 3.8 Prăşit pe rând 4 lucrîri UM=mii m 2 cantit=19.1.0 0 0.15 Cantitatea Ha a.0 0 6.chimice UM=t cantit=0.Tarif Ron/ha a.36 0.5 Pregătit soluţie pt.42 0.16 0.0 2.84 25 16396.24 Sapa mare pe rând UM= mii m 2 cantit = 4. 4 54 lucrări 2 Stropit cu MPSP-30 – 6 lucrări 74 TOTAL LUCRĂRI -Total ha.32 0.de crt.16 608.22 0.40 0.63 1.n MECANICE 1 (un) ha . primăvara UM=ha cantit=1 Recoltat zmeură UM=t cantit=12 Muşuroit toamna UM=mii tufe cantit= 8.16 0.09 0.52 25 13. Caracteristici şi utilajul folosit transf. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. 6 tratamente UM=mii l cantit=3.Tarif Ron/ZO . UM=ha cantit=6 Revizuit sistem susţin.62 23.77 X X X TOTAL ZO I 4 10.30 5 - Din care pe categorii II III IV 6 7 10.0 TOTAL MANOPERA PENTRU 1(un) ha . 0 1 2 1 Discuit cu DPV sau GDD.50 600.articol din NTM/92 1 1783 redus ½ 1906 1908 3127 2744 3157 2436 1793 2356 Denumirea lucrării din ZO normele de muncă UM Unitate de măsură şi cantitatea 2 3 .

Denumirea .0 1 500.III materiale 10580.Grupa Distanţa de crt transp km 0 1 1 Îngrăş.00 Cap.chimice + insecto-fungicide .PENTRU : Cap. transport.0 Cantit.75 I 5 - Din care pe categorii II III IV 6 7 6.70 Greut.total Ron 2 50 Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 40 4320.pentru transport 6 108 72 500 680 Volum total t/km 4 35 35 0.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea lucrării din crt. Denumirea crt 0 1 2 3 .Total pentru un ha Ron 825 UM Cantitatea 1 2 3 Fungicide Kg 108 Insecticide Kg 72 Îngrăşăminte chimice Kg 500 complexe TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1(un) hectar MATERIALE Cap. t 3 0.12 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.125 RON Total cheltuieli directe 27814.III .125 3.Materii şi materiale Nr.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de mur cu desimea de 2667 plante/ha Cap.total t /km 1(ha) .0 10580.tarif Ron/ t / km .14.II manopera utilaje Pentru 1(un) 16396.I Manoperă: Nr.375 13.75 8 - .IV transport 13.00 825. Nr.I Cap.0 80 5760.00 hectar Cap.Antemăsurătoare – Deviz nr.5 270 Total ZO 4 6. articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 1783 Tăieri de curăţire a ZO/ UM 3 2.1.

12 - - 8 9 1908 2744 1. = 3.55 25 763. cantit.98 25 49.) UM = mii m2.36 - - - 11 2356 0.64 0.64 - 0.5 1.redus ½ 2 3 1788 redus ½ 1781 tufelor UM = mii buc.53 25 138.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr. = 6 Muşuroit toamna toată plant.40 0. = 2.art. = 1 Săpat gropi pt. = 0.77 2. complet.38 x x 25 959. cantit. cantit. cantit. cantit.75 30.00 0. UM = mii l.38 0.06 0.7 Legarea lăstarilor UM = ha.32 25 8.7 1(un) ha Total ZOuri Tarif RON/ZO Total RON 6.08 - - TOTAL MANOPERA PENTRU: 38. cantit. din CT 271 Cantitatea .38 - - 7 2356 0.16 Prăşit pe rând (4 lucr.77 0. UM = mii buc.66 5.71 3. UM = ha.0 Cap.06 0. = 19.92 3.42 0.09 23.16 Udat murul plantat în goluri UM = mii buc. cantit. 6 tratam.33 - - - 4 2343 0.5 5.12 - 0.16 Plantat mur în goluri 6% UM = mii buc.06 - - - 5 6 1782 2347 2.16 Muşuroit murul după udare UM = mii buc. = 2. goluri 6% UM = mii gropi. = 0.16 Verif.35 4.22 0. cantit.2 Pregătit soluţia pt.33 0. fasonat şi mocirlit rădăcina UM = mii buc.92 0.36 0.42 - 0. Lucrarea Nr.08 - 2. cantit.32 10 3157 0. = 0.6 Deservit MPSP-300 la 6 trat. cantit. = 0. = 0.32 - - 23. cantit.75 0.

0 Greut.16 0. Total pentru un ha RON UM 2 mc kg Cantitatea 3 160 108 36 Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 4 640.crt. 6 160 108 36 300 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (un) hectar Cap. 3 0.III Materiale 10720. transp.625 Cap.n. Denumirea – grupa Distanţa de crt.40 0.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Tarif RON/ha.a pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu bulumaci din lemn CR esenţă tare la o plantaţie de MUR FĂRĂ SPINI 272 .375 5. cu MPSP 300 TOTAL LUCRĂRI 1 (un) ha MECANICE PENTRU: Cap.a.0 Total ha.60 0.0 1440. Denumirea crt.n. 0 1 2 3 1 Mur înrădăcinat pt. 5 2.0 RON Cap.0 80 40 8640.5 2 50 50 Total t/km Tarif RON/km Total Cap.a.30 250 825.14. 0 1 1 Mur înrădăcinat 2 Insecto-fungicide TOTAL 1(un) ha TRANSPORTURI PENTRU: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.125 3.a. 0 1 2 Caracteristici şi utilajul folosit 1 Discuit printre rânduri – 4 lucr.0 Varianta I Cantitatea transp.0 7. de transf. tone 3 0.15 ha 4 4 6 Ha. Stropit cu insecto-fungicide 6 lucr.0 10720. goluri 6% Insecticide Fungicide NPC/79 anexa 2 2 54 74 Coef.14 RON Volum total T/km 4 8.2/a Antemăsurătoare – Deviz nr.0 0.IV Total Transport Chelt.II Utilaje 825.90 3. pentru transp.I Manopera Pentru 1 (unu) hectar 959.III – Materii şi materiale Nr. Directe 5.625 12510.4.0 15. comp.n.

32 25 508. = 370 7 2384 Fixarea pietrelor de ancoră Inclusiv confecţ.80 7. stabilirea bulumacilor UM = ha.02 2 0.22 38.01 2 0.70 0. = 64 3 2386 Săpat gropi pt. cantit.56 3. = 370 4 2376 Decojit bulumaci din lemn uscat UM = buc. gropi.56 Din care pe categorii I II III 5 4. cantit.72 8. = 1. cantit. = 64 8 2388 Făcut bride şi fixarea lor UM = mii buc. articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 2379 Pichetat pt. cantit.8 TOTAL 1(un) ha Total ZO-uri MANOPERA PENTRU: Tarif RON/ZO Total RON Cap.43 0.25 Cantitatea 3 13. cantit.22 20. = 1.48 0.64 1.36 - IV 8 - 0. 6 11000 - Valoarea Lei/UM Total RON 4 5 500 6900.47 Total ZO 4 0.67 10.50 11. bulumaci fruntaş UM = buc. cantit.36 4.00 4.75 Greut. =370 5 2378 Arderea bazei bulumacului UM = buc. pentru transp.01 0. = 12.67 2. Nr.2 11 2390 Instalarea sârmelor UM = mii ml.72 8. cantit.64 0. Denumirea crt. cantit.70 1.01 1. cantit.44 1. = 370 10 2392 Marcat pe bulumaci locul bridei UM = mii semne.33 x x x 4.2 9 2389 Fixat bulumacii în gropi UM = buc.12 25 178. = 370 6 2380 Repartizare la gropi bulumaci UM = buc. cantit. = 1.14 7 0. 0 1 1 Lemn CR esenţă tare UM 2 mc ZO/ UM 3 0. Denumirea lucrării din crt.0 273 .04 0.56 10. cantit.14 0.00 4 0.49 25 962.I – Manoperă: Nr.56 6 2.03 25 275. bulumaci şi ancore UM = gropi.0 2 2381 Săpat gropi pt.44 1.48 3.III – Materii şi materiale Nr.67 0.Cap.02 8 0. ancorei UM = buc.

75 Total Chelt. cantit.14.I – Manoperă: Nr.5 5850.0 RON Cap.67 Total ZO 4 0.0 12750.4/b. tone 3 11.6 mm kg 780 7.67 8 - 274 .4/b pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu spalieri beton armat la o plantaţie de MUR FĂRĂ SPINI Cap. Directe 14031.0 ZO/ UM 3 0. Denumirea lucrării din crt.67 Din care pe categorii I II III IV 5 6 7 0.II Utilaje - Cantitatea transp.0 12. de transp. spalieri UM = ha. 0 1 1 Lemn CR esenţă tare cu ø 10-12 cm 800kg/m3 1(un) ha 2 20 50 Total t/km Tarif lei/km Total Cap. Nr.0 12600 23600 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (unu) hectar Cap.III Materiale 12750.25 Cap. Denumirea .0 Varianta II 3. = 1.2 Sârmă galvanizată ø 2.75 2 TOTAL TRANSPORTUR I PENTRU: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.375 318.IV Transport 318.6 RON Volum total T/km 4 220 630 850 0. articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 2379 Pichetat teren pt. Antemăsurătoare – Deviz nr.I Manopera Pentru 1 (unu) hectar 962.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.grupa Distanţa crt.

0 Greut. cantit. 6 16864 78 17644 2 Sârmă galvanizată ø 2. = 1.36 - - 10. = 1.03 25 275.04 2.0 14010.56 3.6 mm kg 780 TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1 (un) hectar MATERIALE Cap.01 0.56 0. = 64 Fixarea spalierilor în gropi UM = buc. 0 1 1 Spalieri din beton armat a 31 kg UM 2 buc Cantitatea 3 544 Valoarea Lei/UM Total RON 4 5 15 8160. cantit. = 370 Fixarea pietrelor de ancore UM = buc.72 - - 9 2390 0.47 10. transp.22 20. 275 Cantitatea transp.20 25 30.2 Făcut bride şi fixat pe spalieri UM = mii buc. Denumirea crt. cantit. = 370 Repartizat spalierii la gropi UM = buc.43 1.75 - TOTAL MANOPERA PENTRU: Cap.02 2 0. cantit. = 64 Săpat gropi pt. cantit.56 - - 0.64 8. Denumirea .2 2381 3 2386 4 5 6 7 2380 2384 2389 2392 Săpat gropi pt.02 8 0.00 4. gropi.70 0. gropi.56 - 2.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.70 8. tone Volum total T/km .grupa Distanţa de crt.01 0.0 7.33 x x x 4.5 5850.64 0.34 25 508.72 - 1.25 1.14 0.36 - 3.57 25 814.III – Materii şi materiale Nr. pentru transp. cantit. = 12. spalieri fruntaşi UM = buc.2 Instalat 3 sârme UM = mii ml cantit. spalieri mijloc şi ancore UM = buc. cantit: = 370 Marcarea pe spalieri a bridei UM = mii semne.22 32.50 11.8 1(un) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON 0.14 - - - 8 2388 1.

25 2 3 50 16.fruntaşi . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Specificare UM I bulumaci din lemn 2.025) Sârmă pentru susţinerea tulpinilor 3 fire Sârmă pentru ancore Sârmă pentru bride Total sârmă galvanizată de ø 2. : .pentru un ţăruş ancoră Ancore Cuie de 120 x 5 mm (5 x 442 x 0.375 330. 544 bulumaci şi 68 ţăruşi d. – pentru un bulumac .I Manopera Pentru 1 (un) hectar 814.86 50 0. crt.mijlocaşi Lemn CR necesar pt. Directe 15155. .III Cap. .75 Total Chelt.0 330. de bulumaci – spalieri pe rând d.0 Notă de calcul pentru dimensionarea necesarului de materiale folosite la realizarea sistemului de susţinere pentru cultura MURULUI FĂRĂ SPINI Nr.IV Materiale Transport 14010.c.50 120 8 16 2 14 34 544 68 476 13.6 mm .50 120 8 16 2 14 34 544 68 476 68 12600 340 260 13200 780 Distanţa între rânduri Lungimea optimă a rândurilor Distanţa între bulumaci – spalieri Nr.c.6 mm TOTAL A: 1(un) ha TRANSPORTURI PENTRU: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.c.75 4 843 39 882 0. de rânduri la hectar Necesar total de bulumaci – spalieri de H = 2.004 60 12600 340 12940 765 Varianta II spalieri din beton armat 2.greutate 276 m m m buc buc buc nr buc buc buc mc mc mc buc kg ml ml ml ml kg .mijlocaşi Nr.800 0.2 m d. : .II Utilaje RON Cap.fruntaşi .0248 0.78 Total t/km Tarif RON/km Total RON Cap.0 1 1 Spalieri din beton armat 2 Sârmă galvanizată ø 2.

63 6. cantit: = 3.5 x 2. cantit (4.6 7 3157 Deservit MPSP – 300 – 6 trat.50 5 - 6 - 7 13.0 3 1906 Sapa mare pe rând asimilat (1. Nr. cantit. 6 tratam. = 15 ZO/ UM Total ZO Din care pe categorii II III I IV 3 5.8 4 1908 Prăşit pe rând – 4 lucrări UM = mii mp.3.5 pentru executarea lucrărilor de exploatare a unei plantaţii de MUR FĂRĂ SPINI Cap.66 12.3.42 - - 23. cantit.0 - 750 - - 277 .06 5.36 - 13.09 0. cantit.42 - 0. org.667) UM = mii m2 . = 4.66 - 12.10 kg/pl.62 - 1. UM = ha. = 6 8 1789 Administrat îngrăş.15 - - - 0. UM = mii l. Denumirea lucrării crt articol din normele de din muncă NTM/92 Unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1783 Tăieri de curăţire a asimilat tufelor UM = mii buc. cantit.7 -2 1788 Legarea lăstarilor (tulpinilor) UM = ha.8 x 4)19.36 13.14.0 750.7 9 1792 Recoltat mure UM = t. 2. UM = mii plante.Antemăsurătoare – Deviz nr.00 0.3 2 - 50. cantit.2 m x 1.I – Manoperă: Nr.2 5 3127 Administrat îngrăşăminte chimice cu MIC UM = t.15 0. cantit.5 8 - 6.5 - 0. = 0. cantit. = 1.31 0.5 6 2744 Pregătit soluţie pt.22 23.66 2.62 - 6. = 2.0 4 13.32 0.50 0.

15 Cantitatea ha Ha.0 500.75 2.11 25 20627.8 – 4 lucrări 54 2 Stropit în plantaţie cu MPSP – 300 de 6 ori 1 (un) ha 74 CT Coef.a. 0 1 1 Îngrăşăminte chimice 278 2 50 Cantitatea transp.a.5 sau GDD-1.650 Volum total T/km 4 33 .77 2.75 0.3 2 25 1238. tone 3 0.5 49. Denumirea crt.50 825.74 25 19368.08 - - 2.grupa Distanţa de crt.30 250 825.5 8. cantit. Caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 2 0 1 2 1 Discuit cu DPV 1.III – Materii şi materiale Nr.50 X X x 2.0 Cap.51 25 12.n.0 Greut. 0 1 2 3 4 1 Insecticide Fungicide Îngrăşăminte chimice Gunoi de grajd Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 80 8640.0 135.50 774.art. 6 108 36 500 27000 27650 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU: Total ha.0 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (un) hectar Cap.7 Revizuit spalieri şi întins 3 sârme UM = ha.a. transp.n. 3 0. cantit.10 2356 11 2436 TOTAL MANOPERA PENTRU: Muşuroit toamna toate plantele UM = mii buc.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.54 25 0. = 2. Tarif RON/ha. Total pentru un ha UM 2 kg kg kg to Cantitatea 3 108 36 500 27 RON Cap.90 3. Lucrarea Nr.0 40 1 5 1440.0 10715. 4 4 6 5 2. crt.60 0.40 0. de transf. 1 1(un) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON 0.n. pentru transp.08 - 2. Denumirea .

00 1250. Directe 113.375 4.0 Cap.1 Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului .00 80.1.75 10 Total t/km Tarif RON/km Total Cap.1 1.00 1.2 3.de …ha cantit valoa re 6 7 2 x Kg Kg To Kg x Buc To Kg Buc x Kg Kg Kg Kg x Buc 279 .Gunoi de grajd .375 113.2 Gunoi de grajd TOTAL 1(un) ha TRANSPORTURI PENTRU: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.00 20.3 2.Centralizatorul materialelor principale şi al costurilor la MĂR Nr.00 750.00 1900.00 Necesarul la supraf.00 50.00 10.4 3 3.625 270 303 RON Cap.00 200.00 25.00 38.00 140.Mraniţă .00 1000 1000.Seminţe de lolium perene .II Utilaje 825.00 400.625 32281.30 1288.Sinoratox 5 G Înfiinţarea plantaţiei .Seminţe de trifoi alb Întreţinere în anul II .4 2 2.00 1.0 27 RON 0.3 1.00 0.00 20.00 375.IV Total Transport Chelt.Insecticide .Superfosfat Sare potasică .00 150 3000.00 Necesarul la supr.Îngr.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 20627.00 5 4 14 7 25760.3 3. de un ha cantit Valoare RON 4 5 X 2750.00 320. goluri UM Preţ /UM RON 3 x 1.2 1.2 2.Pomi altoiţi pt.1 3.00 50.00 1250.Fungicide .00 29285.Pomi altoiţi .00 1250.1 2.4 4 4.00 4440. Centralizatorul materialelor principale pentru realizarea unei plantatii 4.00 600 80 30 600.III Materiale 10715.30 40. chimice complexe .00 0.00 870.00 210. complet.Picheţi Întreţinere în anul I .ante m deviz 0 1 1.

00 1000.00 1250. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA PĂR Nr.8 20 1250 x 288.complet.00 1.Fungicide .3 1.0 600.1 2.3 5 5.4 3 3.0 6.Pomi altoiţi .00 50.00 80.0 23.0 210.809. 0 1.1 1 Pregătirea terenului . …. categoria de lucrări la care deviz se utilizează UM Preţ /UM RON 843 pomi/ ha Necesarul la Necesarul la suprafaţa de un suprafaţa de ha.G.00 384. Înfiinţarea plantaţiei .0 140.Îngrăşăminte chimice complexe Picheţi Intreţinere anul I .2 5.3 2.0 250.3 40 80 10 30 25 4 800 600 60 30 859 25 834 834 9.Fungicide .1 3.4 4 4.Gunoi de grajd .0 1250.0 100 Valoare RON 5 2450.00 2922. 6 7 - - - - - - - .Sinoratox S.00 80.00 40.00 960.00 x 7.0 Cantit Valoare .2 4. 1.2 1190 360. to kg buc.Fungicide – 02% .0 480.2 4. Denumirea materialelor şi antem.0 7.3 5.2% Întreţinere în anul III .0 3340 2500.Gunoi de grajd Îngrăşăminte chimice complexe TOTAL COSTURI MATERIALE Kg Kg x Kg Kg To Kg x 40.0 14.4..00 12 12 480.Mraniţă .0 300. 280 3 1 1 50 25 25 50 1 0.Insecticide – 0.1 1.00 40267 4.2.0 750. Kg Kg Kg kg buc.2 1. 2 21475.4 .0 834.2 3.Seminţe de trifoi alb Întreţinere în anul II .ha Cantit.1 5.Seminţe de lolium perene .goluri 2 kg kg to kg buc.4 2 2.Pomi altoiţi pt.Insecticide .0 800.Insecticide .2 2.Superfosfat -Sare potasică .3 3.

Sinoratox Înfiinţarea plantaţiei .4 .Seminţe de lolium perene .0 7.2 5.0 3364 480.00 1.2 2 Kg Kg T Kg Buc T Kg Buc Kg Kg Kg Kg Buc Kg 281 4 800 600 60 30 515 20 500 500 4.2 1.3 5 5.Fungicide .1 1.3 1.8 3.5 1.2 2.antem deviz Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului .2 4.Fungicide .Gunoi de grajd .Mraniţă . de un ha cantit 0 1 1.1 4.Picheţi Întreţinere în anul I . CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA PRUN Nr.2 6.Superfosfat . complet.Insecticide Întreţinere în anul III . chimice complexe .1 3.1 5.Fungicide .4 4 4.2 14.00 0.00 1.Fungicide UM Preţ / UM RON 3 1.3 3.Pomi altoiţi .Pomi altoiţi pt.de …ha cantit valoa re 6 7 .2 - - - x 4.3 6 6.Îngrăşăminte chimice TOTAL GENERAL kg kg kg kg kg kg kg to kg x 40 80 40 80 1 40 80 50 1 x 9 6 12 8 834 12 10 25 834 x 360.0 60 6 Valoare RON 5 2450 800 600 300 750 11950 10300 1000 500 150 798 192 256 140 210 1760 1200 240 Necesarul la supraf.Insecticide .0 834.3.0 1954 480 640.3 40 80 10 3 20 40 Necesarul la supr.Insecticide .Gunoi de grajd .Insecticide -Îngrăşăminte chimice complexe Întreţinere în anul IV .4 3. goluri .3 6.0 480.00 25.Îngr.2 3.Seminţe de trifoi alb Întreţinere în anul II .0 1250 834 36107.4 2 2.3 2.1 6.Sare potasică .0 800.4.00 50.1 2.Fungicide .4 3 3.

00 10.4 1. intem.3 5 5.Îngrăşăminte chimice .6 15 7 .Fungicide .00 1.Insecticide .chimice complexe Întreţinere în anul V .Insecticide .4. 40.2 2.4 9.Îngrăş. Kg Kg.3 6 6.2 6.Insecticide Întreţinere în anul III .1 7.M Preţ pe UM 3 50.2 3. Buc.00 2.4 4 Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului şi înfiinţarea • Gunoi de grajd • Sinoralox 5G Înfiinţarea plantaţiei • Pomi altoiţi • Îngrăşăminte chimice complexe • Pichete Întreţinere în anul I • Fungicide • Insecticide • Seminţe de volum perene • Seminţe trifoi alb Întreţinere în anul II 282 U.3 3 3.CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA NUC Nr.3 3.2 2 2.3 7 7.1 6.1.00 25. Necesarul la suprafaţa de un ha Cantitate Valoare RON 4 5 1750 20 30 1000 750 4863 4300 500 63 584 96 128 150 210 780 Necesarul la suprafaţa de….00 2 Tone Kg.00 80.6 500 10 320 1340 360 480 500 1340 360 480 500 2344 576 768 500 500 21982 4. Kg.2 7. 20.Fungicide .00 30.1 5.3 7.4.2 5.Fungicide .00 0.4 . deviz 0 1 1.Gunoi de grajd TOTAL MATERIALE Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg T 80 40 80 1 40 80 1 40 80 1 5 4 9 6 500 9 6 500 14.Insecticide Îngrăşăm. chimice complexe Întreţinere în anul IV . 1. ha Cantitate Valoare 6 7 Buc.1 2. Kg.30 215 500 210 Kg.1 3.

00 420 9 6 Kg. Kg 40.3 7 7.00 50.00 80.3 9 9.00 9 6 Kg 40.00 80.1 4.00 80.0 Kg. 1.2 10 10. Kg.00 6 4 4 Kg.00 6 4 400 Kg.00 80.00 80.00 80.1 5.2 7. Kg.1 • • • Pomi altoiţi pentru completare Goluri Fungicide Insecticide Buc. tone 40. Kg. 20.5.5 3.1 9.2 6.2 4.CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA GUTUI 800 pomi/ ha 283 .2 8.00 40. Kg Kg 40. Kg.00 1.2 6 6. insecticide Întreţinere în anul VII • Fungicide • Insecticide Întreţinere în anul VIII • Fungicide TOTAL MATERIALE Kg.00 25 3 2 500 120 160 420 180 240 1040 240 400 400 760 240 320 200 1260 420 360 480 840 360 480 1120 480 13417 Întreţinere în anul III • Fungicide • Insecticide Întreţinere în anul IV • Fungicide • Insecticide • Îngrăşăminte chimice complexe Întreţinere în anul V • Fungicide • Insecticide. Kg 40.00 40.00 12 4.00 4.1 8.4. Kg.3 8 8. gunoi de grajd • Gunoi de grajd Întreţinere în anul VI • Îngrăşăminte chimice complexe • Fungicide • Gunoi de grajd.1 6.1 7.3 5 5.

2 3.0 210.1 6.4 2 2.0 1 800 800. categoria de lucrări la care deviz se utilizează 0 1.Îngrăşăminte chimice complexe Picheţi Intreţinere anul I .0 6.0 20 824 16480.goluri . to kg buc.3 6.3 40 80 10 30 20 40 80 40 80 1 40 80 5 1 x 800 9.0 7.ha Cantit.complet.0 0.0 14.0 2605. kg kg kg kg kg kg kg to kg x Preţ / Necesarul la UM suprafaţa de un RON ha.0 5 45 225.0 480.0 1 800 800.1 5.4 3 3.Fungicide .Pomi altoiţi .Seminţe de lolium perene .0 720.0 96 9 6 12 8 800 18 12 25 800 x 240.3 5 5.Superfosfat -Sare potasică .2 1.Seminţe de trifoi alb Întreţinere în anul II .0 140.1 2.3 6 6.3 1.Pomi altoiţi pt.3 3.0 360.Gunoi de grajd .Fungicide . Înfiinţarea plantaţiei .0 1920.0 480.0 800 28770.0 960.0 50 8 400.0 125.0 800.Insecticide Întreţinere în anul III .Fungicide .Insecticide -Îngrăşăminte chimice complexe Întreţinere în anul IV .4 4 4.Insecticide .1 3.2 5.1 1.0 17920.2 2.Insecticide .2 4.Sinoratox S.2 6.0 1 600 600.Gunoi de grajd .3 2.0 1190 360. Kg Kg Kg kg buc.4 1 Pregătirea terenului .Fungicide .0 Necesarul la suprafaţa de …. Valoare RON 3 4 5 2375.0 25 30 750.Nr Denumirea materialelor şi antem. 6 Valoare 7 - - - - - - - - - - x 284 .Mraniţă .Îngrăşăminte chimice TOTAL GENERAL UM 2 kg kg to kg buc. 1.1 4.0 1954 480 640..G.0 2760. Cantit.

4. 2.00 250.00 640.3.M. 5.20 Buc. deviz 0 1 1.3.4.00 30.00 Kg.00 80. Cantit. Preţ / UM RON 3 1.4.3.00 320.00 kg kg kg kg 40.00 80.1.00 Necesarul la suprafaţa de ha.1.6. Cantit.00 6 4 7 14 240.2.2.00 800.00 50.00 4.2 910. 3.00 210.00 1640.4.3. 1.1.2.00 9 6 360.00 334.00 480.00 80. 3. To.00 1454. kg Buc.00 1.00 10.1.00 . Valoare RON 4 800 600 50 30 5 2400. 1. 20. 2. Valoare 6 7 2 kg kg To. 4. Kg. Kg. 7814. 2.00 Necesarul la suprafaţa de un ha. antem.00 750. 3 3. 5 5.2.1.00 25. Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului -superfosfat -sare potasică -gunoi de grajd Sinoratox 5G Înfiinţarea plantaţiei Pomi altoiţi Mraniţa Îngrăşăminte chimice complexe Picheţi Întreţinere în anul I Fungicide Insecticide Seminţe de trifoi alb Seminţe de lolium perene Întreţinere în anul II Pomi altoiţi pentru completare goluri 12% Fungicide Insecticide Întreţinere în anul III Fungicide Insecticide U. Kg. 1. 4 4.30 334 10 334 334 6880.00 40 800.00 100. 3. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA CAIS Nr. 40.00 285 12 8 480.00 0. kg 2 2.00 5. 40. 20.00 600.2.00 1.00 140.00 Buc.00 500.

00 768.3. Kg. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA PIERSIC Nr.00 Kg.6 334 25 x 576. Preţ / UM RON 3 1.00 334.0 600. 40.00 5. Kg.4.2. 6.0 225.0 Necesarul la suprafaţa de ha.00 17699. Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului -superfosfat -sare potasică -gunoi de grajd U.00 14.00 334 334. .1. Cantit. 1678.00 80.3. antem. Kg. 6. deviz 0 1 1. 7.00 7 7. 1. 1.6 334 576. Cantit.00 1.3.00 x 14. x 40.1.4 9. To. 1. 7. Valoare 6 7 2 kg kg To.00 286 Necesarul la suprafaţa de un ha.4 9.00 5..3.7.1.00 1.0 800.00 768.00 Kg. 7. Îngrăşăminte chimice complexe Întreţinere în anul IV Fungicide Insecticide Îngrăşăminte chimice complexe Întreţinere în anul V Fungicide Insecticide Îngrăşăminte chimice complexe Gunoi de grajd semifermentat Kg.00 334.2.00 6 6.00 125. Kg.M.2. 1803. Valoare RON 4 800 600 50 5 2375.2 TOTAL GENERAL 4.00 1.00 80.5.

Mraniţa 2.3.00 30. Insecticide 5 Întreţinere în anul III 5.3. Pomi altoiţi pentru completare goluri 12% 4. Fungicide 3.Sinoratox 5G 2 Înfiinţarea plantaţiei 2.5 Buc. 20.00 30 750.Superfosfat .00 40.0 480.00 80.1.0 210.0 800 800.4.2.antem deviz 0 1 1. To.3 1.00 73 1460 Kg. Kg.de …ha cantit valoare 6 7 2 Kg Kg T Kg 287 .1.4. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA VIŞIN Nr.0 45 225.00 10.0 140.00 5 x 9 6 12 8 635 10 x 360.0 910.0 2300 Buc. Kg.00 1. de un ha cantit valoare RON 4 5 2375. Insecticide 3.0 635.00 80.2.0 640.0 50.0 kg kg kg kg 40. Fungicide 5. t x 40.1.00 1. Kg.3.00 80.2.5 4.0 Necesarul la supraf.2 1.0 600 600. Pomi altoiţi 2.1 1.00 50.0 1805..0 30 750. Îngrăşăminte chimice complexe 3 Întreţinere în anul I 3. Îngrăşăminte chimice complexe 5.Sare potasică .0 320.0 635.4 Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului . Kg. Seminţe de lolium perene 4 Întreţinere în anul II 4. Insecticide 5. Fungicide 4.Sinoratox UM Preţ / UM RON 3 1 1 5 25 Necesarul la supr.0 480. Seminţe de trifoi alb 3.2.00 628 6.1.3. Gunoi de grajd TOTAL GENERAL 1. kg 25.00 6 4 7 14 240. kg 20.Gunoi de grajd .0 13690.0 21080.4.8.1 635 12560 305.

goluri .Seminţe de trifoi alb Întreţinere în anul II .3 40 80 10 30 25 40 80 40 80 1 577 5.0 480.Mraniţă .Seminţe de lolium perene .0 280.1 3. Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului -superfosfat U.Fungicide .Pomi altoiţi pt.0 24195 Kg Kg Kg 40 809.Insecticide .2 14.2 3.chimice complexe TOTAL MATERIALE Buc T Kg Buc Kg Kg Kg Kg Buc Kg Kg Kg Kg Kg 25 50 1 0.Fungicide .1 6.8 3.Pomi altoiţi .Fungicide .2 4.9.3 6 6.0 560.0 168.0 576. 6 Valoare 7 2 800 800.Picheţi Întreţinere în anul I .0 560.3 2.1 5.94 500.3 3.4 0.Îngrăşăm.0 1954.0 768.6 500 560 4. deviz 0 1 1.4 3 3. Preţ / UM RON 3 Necesarul la suprafaţa de un ha.0 798.0 192.Îngr. chimice complexe Întreţinere în anul IV .1.0 320.Insecticide . complet.0 7. chimice complexe .3 Înfiinţarea plantaţiei . Cantit.0 67 6 4 9 6 560 15433.0 256.0 1400.2 2.1 4.0 4.0 .0 140. 4 Valoare RON 5 2400.2 5.0 2235.0 16750 240. antem.3 5 5.0 kg 1 288 Necesarul la suprafaţa de ha. Cantit.0 14425.1 2.6 1 14.Îngrăş.2 2.Fungicide .4 4 4.0 360.Insecticide .M. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA CIREŞ Nr.Insecticide Întreţinere în anul III .2 6.0 213.0 560.

4. Kg.0 4 4.1. Kg.0 289 .4. 2.. 3. 3.0 665.0 250.3.0 430. 3. 5. 5 5. 5.0 640. 1. 40 80 9 6 360.2.2. kg 1 5 25 600 50 30 600. 2.0 320.0 480. -sare potasică -gunoi de grajd Sinoratox 5G Înfiinţarea plantaţiei Pomi altoiţi Mraniţa Îngrăşăminte chimice complexe Picheţi Întreţinere în anul I Fungicide Insecticide Seminţe de trifoi alb Seminţe de lolium perene Întreţinere în anul II Pomi altoiţi pentru completare goluri 12% Fungicide Insecticide Întreţinere în anul III Fungicide Insecticide Îngrăşăminte chimice complexe kg To.4. 2140. 2. Kg.0 2 2.0 Buc.1. kg Buc.1.0 Kg.1. 3 3.2.2.0 90 910.00 kg kg kg kg 40 80 30 10 6 4 7 14 240. 25 52 1300. 1.3.3.3 443 13.0 443.0 140.3.3 443 300 11075. 40 80 1 12 8 430 480. 5.0 750.0 210.0 Buc. Kg.1.0 4.3. To. 12273.2. 4. 25 50 1 0.4.0 1550.

0 5760. 6.0 174.1.4 9.0 768.1 1.0 768.0 300 300.0 Kg.0 960. ALUN înrădăcinaţi Mraniţa 10 kg/plantă Insecticide Fungicide Picheţi refolosibili Întreţinere în anul II UM Preţ pe UM 3 1 1 5 25 10 50 80 40 0.0 500 500.2 2.3 1.2 1.1.4.1 2.0 430.6 430 576. 5 25 125. Kg.0 430 7 7. de un ha supraf.2.0 597 5. Întreţinere în anul IV Fungicide Insecticide Îngrăşăminte chimice complexe Întreţinere în anul V Fungicide Insecticide Îngrăşăminte chimice complexe Gunoi de grajd semifermentat 1774.0 50 225. To. antem.6 6. 40 80 1 14.8 72 24 500 5970. RON 4 5 6 7 1775.0 30 750.4 9. 7. Valoare Cant.3 Necesarul la Necesarul la supraf.0 13154. deviz 0 1 1.0 10115. 6. de …ha Valoare Cant.3.0 7.0 2 x kg kg t kg x buc t kg kg buc x 290 .2. 1899. Kg.4 2 2. 7.6 430 576. Kg.0 Kg.3 2.0 4.0 290.10. Kg. an I Arb. 40 80 1 14.3. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA ALUN Nr.5 3 Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd Sinoratox Înfiinţarea plantaţiei şi întreţ.4 2.0 TOTAL GENERAL x x x 22946.

0 580.1 5.1 7.0 53124.2 8. Valoare 6 7 2 x kg kg 291 .0 1440.2 4. Fungicide Insecticide Arb.1 8.2 6. 7.0 500 800 600 600 Necesarul la supraf.0 4640.3.3 6.1 6.0 1200.0 6422.0 5600.2 3. alun înrădăcinaţi TOTAL lucrări tehnologice Întreţinere în anul III Îngrşăminte chimice complexe Insecticide Fungicide Întreţinere în anul IV Îngrşăminte chimice complexe Insecticide Fungicide Întreţinere în anul V Îngrăşăminte chimice complexe Insecticide Fungicide Întreţinere în anul VI Îngrşăminte chimice complexe Insecticide Fungicide Lucrări de exploatare Insecticide Fungicide Îngrăşăminte chimice complexe Gunoi de grajd TOTAL GENERAL kg kg buc x x kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg t x 40 80 10 36 108 35 1440.3 3.1 4. 6.0 7620.0 6420.9 59551.0 6420. Valoare Euro 4 5 2325. 8.9 4.2 7.3 7.0 580.3 8.1 3.2 Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului Superfosfat Sare potasică UM RON / UM 3 1 1 Necesarul la supraf.4 9.9 4640.0 1440.0 2.58 580. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA CĂTINĂ Nr. deviz 0 1 1.0 4640.1 1.0 1200.0 580. antem. de …ha Cant.0 7620. de un ha Cant.0 8640.2 5.0 1200.3 5 5.0 1 80 40 1 80 40 1 80 40 1 80 40 80 40 1 5 580 70 36 580 70 36 580 58 30 580 58 30 58 30 580 0.0 580.0 5600.4 4 4.11.3 8.

4 Gunoi de grajd Lindatox Înfiinţarea plantaţiei şi întreţ.0 40 80 10 36 108 200 1440 8640 2000 67484.3 1.3 3433 17.2 72 24 833 34330 860 5760 960 170 12080.2 1. deviz 0 1 1.2 2.3 2.1.1 1.2 5 Intreţinere anul III Insecticide Fungicide Cheltuieli cu îngrăşăminte complexe TOTAL GENERAL x kg kg kg 80 40 1 108 36 840 10920.00 250. de un ha Cant.00 600.2 3.9 4. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA ARBUŞTI FRUCTIFERI Nr.3 Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd UM RON pe UM 3 1 1 5 292 2 kg kg t Necesarul la supraf.4 2.4 2 2.9 10 50 80 40 0.5 3 3. antem. de …ha Cant.1 4.1 2.00 Necesarul la supraf. Valoare RON 4 5 2400. an I Butaşi înrădăcinaţi într-un an I Mraniţa 10 kg/plantă Insecticide Fungicide Picheţi refolosibili Întreţinere în anul II Fungicide Insecticide Mur înrădăcinaţi TOTAL lucrări tehnologice t kg x buc t kg kg buc x kg kg buc x 5 25 35 30 175 750 42159.1 3.9 4 4. Valoare 6 7 .3 3.00 800 600 50 800.0 8640 1440 840 68324.12.

1 2.0 400.de …ha cantit valoare 6 7 2 Kg Kg 293 .1 1.2 Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului .00 5760.00 24500. 00 1000.3 4120 20 72 24 1000 kg kg buc x 40 80 4 x 36 108 240 x 4. antem deviz 0 1 1.13.2 3.Superfosfat .4 2 2. de un ha cantit Euro 4 600 400 5 2050.4 2.00 16480.1.00 960.1 3.00 300.4 Lindatox Înfiinţarea plantaţiei Butaşi înrădăcinaţi Mraniţa 5 kg/plantă Insecticide 3% Fungicide 1% Picheţi refolosibili Întreţinere în anul II Fungicide Insecticide Butaşi înrădăcinaţi TOTAL MATERIALE kg 25 30 750.00 11040.00 buc t kg kg buc 4 50 80 40 0.00 37940.00 960.3 2.00 1440.3 3.0 Necesarul la supraf.5 3 3. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE ŞI COSTURILE LOR PENTRU O EXPLOATAŢIE DE ZMEUR CU SUPRAFAŢA DE 1 ha Nr.0 600.00 8640.Sare potasică UM Preţ / UM RON 3 1 1 Necesarul la supr.2 2.

5 Buc Kg Kg 4 40 80 500 108 36 mc.0 Buc Buc.Gunoi de grajd .0 2000.Drajoni pt. de un ha Cant. 6 Valoare 7 3 1 1 5 4 500 300 50 Valoare RON 5 1800.1 4. t Kg Kg 0.14.5 450 8 8.0 4320.2 3.3 1.0 1600.0 9200.06 1027 1.76 56 4030.Cuie de 120 TOTAL MATERIALE T Kg 5 25 60 30 300.4 2 2.5 3 3.1 1.3 4 50 80 40 500 8240 32 72 24 150. Kg Kg Kg 500 7.4 2. antem.Insecticide .0 65652.Insecticide . deviz 0 1 1.0 250. I .1 3. de …ha Cant.0 32960.2 4.1 2.0 12972.0 41430.Sinoratox Înfiinţare şi întreţinerea în anul I a plantaţiei . completare goluri .Sârmă galvanizată 2.Fungicide Sistem de susţinere var.0 7702.Mraniţă .0 5760.2 2.5 4.5 792.Fungicide Întreţinere în anul II .3 4.0 .2 1.0 500.3 Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd UM Preţ/ UM Necesarul la supraf.6 mm .4 .0 300.CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA MUR Nr.0 960.3 4 4.3 2.0 2880.Picheţi refolosibili .1.Lemn CR esenţă tare .0 750. 2 x kg kg t 294 Necesarul la supraf.Drajoni de zmeur .Scândură esenţă tare .0 448.

1 3.1 4.0 8640. an I Butaşi înrădăcinaţi Mraniţa 10 kg/planto Insecticide Fungicide Picheţi refolosibili Întreţinere în anul I Fungicide Insecticide Mur înrădăcinaţi TOTAL lucrări tehnologice kg x buc t kg kg buc x kg kg buc x 25 30 750.0 4 4.0 5850.0 40 80 4.0 295 .6 mm TOTAL GENERAL x mc kg x 500 7.5 13.4 Sînoratox Înfiinţarea plantaţiei şi întreţ.800 780 12750.2 5 SISTEM DE SUSŢINERE (var.0 44490.4 2. a) Lemn CR (esenţă tare) Sârmă galvanizată ø 2.0 640.0 150.0 5760.1 2.0 1350.3 2750 27 72 24 500 11000.3 2.0 31740.0 10720.0 40 50 80 40 0.3 3.1.2 3.4 2 2.0 36 108 160 1440.0 19200.5 3 3.0 960.0 6900.2 2.

0 0 870.00 29285.00 56.00 2922.00 5.38 1.0 6 5347.2 7 2.5.1 3 31985.00 40267.1.48 4. 0 1 2 3 4 5 TOTAL 1 Ha Z.50 555.Ha Ha Valoa a.O Valoare RON 1 44.51 38.75 ….75 616.O Valoare 3 4 1 Ha Ha Valoare a.00 1217.35 75.Ha Z.00 1419. 00 3039.n re RON 7 8 1 Ha T/km Valoa re RON 11 12 885. 90 16 Antem ăsurăt oarea – deviz nr.0 0 10 Cap IV Transporturi TOTAL GENERAL VALOARE PT.22 5.55 2 1108.27 33.Ha T/km Valoa re 13 14 296 .3 8 6420.92 255.50 ….77 40.n RON 5 18.2 5 55549.88 513.5 0 192. CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA MĂR Cap I Manopera Cap.70 ….00 1317. 1 HA … Ha 15 8758.50 620..75 950.50 226.00 6388. II Utilaje Cap III Materii şi materiale Valoare pt: 1Ha … Ha 9 2750.81 84.00 331.1 1 6 4567.25 1023.50 8277.87 2.Centralizatorul costurilor directe de investitii pentru un ha de plantatie 5.75 1887.00 4440..00 1644.00 15.88 5.

2 119.Ha 1 Ha Z.50 8637.0 3340.I Manopera Cap. IV.25 890.55 6 3867.12 3618.00 51596.Ha ha.50 …….05 25891.n loare .0 3364. Valoare 0 1 2 3 4 5 6 TOTAL 1 35.48 5.06 6133.25 1307.0 36107.25 1.50 ……Ha Valoa Z.n Valoa .25 1263.CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA PĂR Ante măsură toarea deviz Nr.52 252.50 12 251.0 414.Ha t/ Valoa km re 13 13 TOTAL GENERAL VALOARE PENTRU: RON 1 Ha .38 5097.0 23809.70 3392.62 47.3 155.24 2.II.0 19.5. 7 8 1 Ha 9 2450.5 265.00 555.III. re 5 15. Va a.13 6.0 13.20 .2.0 1386.07 46. Utilaje lucrări mecanice Cap. Cap.11 …….25 874.00 6327.19 35.0 5.22 3.O.50 1502.313 103. O.85 34.5 524.50 1197. re 3 4 1 Ha Ha.a.31 16 297 .0 1954.H A 10 15 7464.80 52.00 1310.50 620.875 7.96 2 895.. Materii Cap.875 4.47 2.00 782. Transporturi şi materiale valoare pt: 1 Ha t/km Valoare 11 670.01 34.

95 ….0 8140. 1Ha 9 2450.Ha t/ val km oa re 13 14 TOTAL GENERAL VALOARE PT. 1 Ha … RON Ha 15 7465.25 737.Ha Ha..75 47.95 31.0 Ha 10 Cap. z.50 1.56 33.7 Valoa re 12 253.0 1340.762 2.5 620.5 740.5 26.IV.39 2.83 42.51 38.0 127.61 valoare 6 3867.5 4194.48 4.62 1.III Materii şi materiale valoare pt.o.0 21982.0 11950.0 845.25 827.87 2662..0 2344.96 32.0 740.Transporturi 1 Ha t/km 11 675.031 9.96 2.n.53 2935.625 428. re 7 8 Cap.a.52 209. 5 15.0 ……. 0 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL 1 35.II Utilaje lucrări mecanice 1 Ha Ha.75 789.47 2. valoa a.0 597.46 Cap.0 1340.I Manopera 1 Ha valoare 2 895.85 13507.1 110.81 33.o.812 2730.Ha z.0 4.0 450.51 3185.3.5 107.697 16 298 .5. CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA PRUN Antemă sură toarea deviz Nr.09 29.85 2.625 36682.0 1760.75 1063 6131.0 295.7 5.0 1125.n.0 798.75 …….75 973.062 4. valoa re 3 4 Cap.0 1240.

19 8.59 857.75 2090.75 700 991.4 2100 2.26 1.38 0.75 846.96 2.5 672.63 2606.5 3.13 0.5 22.III Materii şi materiale Valoare pt: 1ha .n.O.22 2.25 892 852.85 2.88 30828.13 2560.02 28.38 1312.n.13 1627.66 359.ha Cap.68 34.50 1988.79 28.5 …ha Ha valoa a.IV Transporturi 1 ha T/km Valoa re 255.96 22.CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA NUC Antemă surătoarea – deviz Nr.II Utilaje şi lucrări mecanice 1 ha Ha.5 694.4. re 8.38 303.I Manopera 1 ha Z.16 299 .19 8.08 1702 34.31 33.00 39.0 95.: 1 ha ha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 6613 1084 780 420 820 760 1260 840 1120 2120 15817 10510.5 750.38 75.38 3926.63 26. re Cap.87 565 462.38 1.O.19 1680.85 35.0 0.5 21..0 1.5 …ha Z. valoa re Cap. Valoa re 68.1 30. Cap.0 99.5 555 555 740 740 5717.0 1.5 702.10 27.00 15.25 0.5.0 40.0 201. Valoa a.91 …ha T/ valoa km re TOTAL GENERAL Valoare pt.19 2525.22 2.

0 1190.II. O .13 6. Cap. loa re 7 8 1 Ha 9 2375.5.37 4720.36 47.75 886.00 6814.00 3866.88 1 Ha Valoare 2 734.375 109. re 5 14.6 729.48 5.0 2605.35 6 3567.50 8337.01 33. IV.0 2760.00 Z.28 2 .812 44310.Ha t/km Val oar e 13 13 TOTAL GENERAL VALOARE PENTRU: RON 1 Ha …Ha Z.a.I Manopera Cap. Cap.69 3387.312 1045.10 19800.CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA GUTUI Ante măsu rătoa rea deviz Nr.5.0 17920. 0 291 .37 0.375 5663.22 3.n. Transporturi Materii şi materiale valoare pt: ..5 15 6872.875 3.n Valoa .Ha h. 0 17.III.50 1447.0 28770.O.5 194 .750 6..50 1401.0 1187.34 16 272.00 1310.56 5.6.a.24 2.0 1920.5 2.50 1502.5 103 6.00 555.27 2. Utilaje mecanice lucrări Cap.50 620.0 H A 1 0 t/k m 11 521 .0 10.05 46.CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA CAIS 300 .46 56. 0 1 2 3 4 5 6 TOTAL 1 29.00 782. Va a.30 57. 3 …Ha Valoa re 4 1 Ha Ha.5 1 Ha Valoare 12 195.25 1157.51 35.

2 268.o.a.08 216.8 75 9032. 036 16 301 .0 1678.IV.5 397.43 25. z.22 2.48 5.n. n.51 21.0 740.625 62.0 1640.75 1002.69 29.o.825 100.0 8.7 18.75 535.43 9 2400.96 2.0 1803.96 33.00 7814.0 1310.41 29.25 748.5 …….0 17699. 1Ha Ha Cap.0 5401.05 3 5 14.24 2.437 1.25 ……..25 735.Antemă surătoa rea deviz Nr.5 0 31871.50 942.a.3 87 2871.5 5.5 620.0 740.2 10 11 575.0 1058.I Manopera Cap. va lo ar e 4 1 Ha t/km Valoa re RON 12 215. 1 Ha … Ha 0 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL 1 31.4 37 2935.086 t/k m 13 Ha Va loa re 14 TOTAL GENERAL VALOARE PT.0 1454.0 8372. 7 va lo ar e 8 Cap.5 75 3645.II Utilaje lucrări mecanice 1 Ha Ha.Transporturi 1 Ha Valoare RON 2 787.0 740.875 3.96 2.93 37.Ha z.2 910.637 6.75 649.8 87 3173.95 40.Ha Ha.9 15 7070.3 75 3141. Valoa re RON 6 3667.III Materii şi materiale valoare pt.67 2.0 555.0 166.187 6.5 17. Cap.

13 167..5 3 5 14.27 2.97 49.n.25 4184.Transporturi TOTAL GENERAL VALOARE PT. Cap.n.50 691. 1 Ha RON …H a 1 Ha valoare …….4 6 2912.4 ….Ha Ha.4 15 6872.17 34.0 6835. z.0 9 2375.34 6 3567.o.0 2300.3 1.0 21023.0 1780.III Materii şi materiale valoare pt.06 32354.23 3465. Cap.o.7. valoare …….25 853.5.Ha z.5 620.24 2.0 1310.0 13658.5 178. va lo ar e 4 1 Ha Ha.00 901.22 3.I Manopera Cap.50 1004.13 27. 7 va lo ar e 8 1Ha ….Ha t/k m 13 valoa re 14 0 1 2 3 4 5 TOTAL 1 29.56 0.06 27. a.6 131.. Ha 10 1 Ha t/km valoa re 12 195.6 0 65.10 15245.0 782.5 835.36 36.a.48 5. 0 11 521.IV.5 2. 0 910.0 555.CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA PIERSIC Antemă surătoa rea deviz Nr.38 2 734.66 40.9 1 16 302 .06 3860.96 0.II Utilaje lucrări mecanice Cap.31 312.

42 3.56 7230.40 11688. 0 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL INVESTIŢIE Cap.23 41.38 24. I Manopera 1 hectar Z.05 8617.37 29.51 16 TOTAL GENERAL VALOARE 1 hectar … RON ha 303 .95 3.94 12.50 4492.5.56 273.5 825.CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA ALUN Ante măsu rătoa rea – deviz Nr.44 8617.56 63164.42 24.5 34.90 0.99 Valoar e RON 2 755. 1 30.2 5 744.79 30.O.65 3.94 12.0 225.n.5 33. a.26 …hectare T/ km 13 Valo are 14 15 4570.44 7230.50 187.5 …hectare Ha.75 17.50 759.III Materii şi materiale 1 ha … RON ha Cap.5 33.50 5274.31 34.5 728.8 34. Va O loa .7 Valoa re RON 12 184.75 759.42 210.7 5 …hecta re Z. II Lucrări mecanice 1 hectar Ha.38 30.06 15210.IV Transporturi 1 hectar T /km 11 491.5 92.0 225.10.4 8. re 3 4 Cap.0 187.97 Valoar e RON 6 1855 987.75 0.90 0. 5 7.50 610.30 0.n .a. 7 Valoa re 8 9 1775 13154 10115 7620 7620 6420 6420 53124 10 Cap.75 1034.50 610.30 12.56 12.

25 889. Va O. I Manopera Cap.92 4.n.75 2028. Cap.2 49.07 81. Va a.50 4255.00 42159. II Lucrări mecanice Cap.5.82 12615.50 1020.00 …hectare Ha.62 1655.90 12080. loa re 3 4 1 hectar Ha.7 0 76560.61 2 601.57 18.81 35.O. Valoa a.50 825. loa re 7 8 1 hectar T/km Valoa re RON 11 12 421.06 263.81 45274.00 3.III Materii şi materiale 1 ha RON 9 2325.00 10920.15 17.14 40.15 …ha 1 hectar Z.02 987. re RON 5 6 6.45 280.82 13929.00 …hectare T/ Va km loare 13 14 16 304 .11.70 98.IV Transporturi TOTAL GENERAL VALOARE 1 hectar RON 15 4739. Valoare Euro 1 24..n.59 181.CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA CATINA Antemăsu ră-toarea – deviz Nr.2 746.5 158.75 0 1 2 3 4 TOTAL INVESTIŢIE …hectare Z.30 3.8 12.00 787.90 … ha 10 Cap.25 4540.00 67484.95 3.

0 1 2 3 TOTAL INVESTIŢIE Cap. I Manopera Cap.25 1008.10 13 14 15 5382.III Materii şi materiale Valoare pentru 1 ha … RON ha 9 10 2400.00 3767.31 28184.O. RON 5 6 7.n.8 19.50 12 214.00 11040.82 1955.50 …hectare Ha. Valoare a.21 40.00 …hectare Z.30 12879.07 987.31 116.00 37940.12.00 24500.IV Transporturi TOTAL GENERAL Valoare pentru 1 hectar RON ha 1 hectar Z.O Valoa re 3 4 1 hectar Ha.CENTRALIZATORUL VOLUMELOR DE LUCRĂRI ŞI A COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA ARBUŞTII FRUCTIFERI Antemăsurătoarea – deviz Nr. re 7 8 1 hectar T/km Valoare RON …hectare T/ km Valoa re 11 574.00 3.99 46446. Valoa a.95 3.75 4402. Valoare RON 1 2 32.00 Cap.60 16 305 .24 337.5.5 310.n.55 6.30 15.52 813.2 904.50 825.35 176.00 103.08 2580. II Lucrări mecanice Cap.

56 63156.37 46625.82 valoare 6 2155.0 52680.62 3.0 5861.O.0 … ha 10 1 hectar t/km 11 655 425.34 13. 0 1 2 3 TOTAL LUCRĂR I TEHNOL OGICE SISTEM SUSŢINE RE TOTAL GENE RAL 1 36. III materii şi materiale Cap.04 306 .52 1139.57 279.5 11161.18 … hectare t/ km 13 val oar e 14 Valoare pt.5.862 492.0 9200.3 1312. I Manoperă Cap.75 161.n 5 8.0 12972.062 410.0 … hectare Ha.75 4048. a.76 233.13.94 35.95 Valoare 2 918.5 1062.0 41430.95 4. IV Transporturi TOTAL GENERAL 1 hectar Z.O.43 … ha 16 45.5 1093.25 … hectare Z. II Lucrări mecanice Cap.5 218.5 65652. a.62 159.61 77350.5 894. 1 ha 9 2050.84 valoar e 12 245.82 4205.25 16.n 7 Valoar e 8 Valoare pt. 3 Valoa re 4 1 hectar Ha.CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA ZMEUR Ante măsu rătoa rea Deviz nr. 1 ha 15 5369.5 4205. Cap.04 14193.25 7000.5 16.0 987.14 81.50 5.

38 150.0 0 962.50 …hectare Ha. RON 5 7. Valoa O.95 3. Cap.06 154. II Lucrări mecanice Cap.5 413 15 969.30 15.07 3767.3 7 12510.50 682.14.50 3756.25 …hectare Z.00 987.50 79.75 188.0 0 959.a.00 850 318.87 5.0 5 307 . Valoare n.00 10720.2 5 15.00 19220.82 3.55 …hectare T/ Valo km are 13 14 - 12750.7 3 4718.0 5 14031. I Manopera Cap.30 53658.56 22349.0 0 16 0 1 2 3 Total tehnologie Sistem de susţinere TOTAL INVESTIŢIE 1 hectar Z. are 7 8 1 hectar T/km Valoare RON 11 541. Valoar e RON 1 2 32.n.00 1819.00 … ha 10 Cap.48 38.5 12 203.50 44490.49 1987.50 825. Valo a.CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA MUR Antemăsură toarea – deviz Nr.38 809.00 3767.62 363.5.O. re 3 4 1 hectar Ha.IV Transporturi TOTAL GENERAL VALOARE 1 hectar ha RON 15 4767.00 3174.2 4 38.07 6 1955.1 2 39627.III Materii şi materiale 1 ha RON 9 1800.

06 5347. de întreţ. în an III TOTAL CAP.Lucrări de întreţinere în anul II .85 3.Lucrări de întreţinere în anul I .9 TOTAL CAP II TOTAL GENERAL Curs de schimb TOTAL VALOARE UM Valoarea pentru : 1 hectar …hectare 55549.6 16052 RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON/ Euro Euro 308 . I Cap. II Cheltuieli suplimentare pentru -Aprovizionare materială 10% x 40267 -Diverse şi neprevăzute 5% x 55549. în an.70 2777.20 62354. de întreţ. Deviz general pentru un ha de plantaţie 6.70 3392.72 2579. de întreţ.6 17321.10 3.Aprovizionare cu materiale (10% x 36107.1.50 6804.13 31985. II -Lucr.25 4026.I Cheltuieli directe pentru realizarea investiţiei .00 3039. Deviz general pentru un ha de plantaţie de măr Specificare Cap.31) TOTAL CAP II TOTAL GENERAL Curs de schimb TOTAL VALOARE UM Valoarea pentru: 1 hectar …. În an.6.06 6133 51596.II Cheltuieli suplimentare pentru: .31 3610.05 25891. I -Lucr.Lucrări de întreţinere în anul IV TOTAL CAP.82 6190. investiţiei -Pregătirea terenului -Înfiinţarea plantaţiei -Lucr.2) .37 5097.Lucrări de întreţinere în anul III .13 3618.Diverse şi neprevăzute (5% x 51596.Pregătirea terenului .00 RON RON RON RON RON RON RON RON RON Euro Euro 6.38 6420.Înfiinţarea plantaţiei . I Cheltuieli directe pentru realiz. Deviz general pentru un ha de plantaţie de păr SPECIFICARE Cap. I Cap.90 8758.54 57786.ha 7464.2.

20 1834.Lucrări de întreţinere în anul I .10 4032.6. I Cheltuieli directe pentru realizarea investiţiilor • Pregătirea terenului şi înfiinţarea plantaţiei • Lucrări de întreţinere în anul I • Lucrări de întreţinere în anul II • Lucrări de întreţinere în anul III • Lucrări de întreţinere în anul IV • Lucrări de întreţinere în anul V • Lucrări de întreţinere în anul VI • Lucrări de întreţinere în anul VII • Lucrări de întreţinere în anul VIII • Lucrări de întreţinere în anul IX TOTAL CAP.37) TOTAL CAP.Înfiinţarea plantaţiei .Lucrări de întreţinere în anul II .63 2606.Pregătirea terenului .7 …hectare 6.30 40715.Lucrări de întreţinere în anul IV . Cheltuieli suplimentare pentru: • Aprovizionare materiale (10% × 19000.16 1582 1541 3123 33951 3. II. II TOTAL GENERAL Curs de schimb TOTAL VALOARE INVESTIŢIE UM Valoarea pentru 1hectar RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON/Euro Euro 7465.Lucrări de întreţinere în anul V TOTAL CAP I Cap. I • Cap.38 1312. Deviz general pentru un ha de plantaţie de prun Specificare Cap.38 3926.realizarea investiţiei .87 2662.5% × 3416.625 36682.II Cheltuieli suplimentare pentru : .Lucrări de întreţinere în anul III .Aprovizionare materiale 10% x 21982. Deviz general pentru un ha de plantaţie de NUC Specificare UM Cap.I Cheltuieli directe pt.812 2730.00 3.6 9431 RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON/EURO EURO .19 1680.51 3185.19 2525.3.05) • Diverse şi neprevăzute (0.75 2090.4.13 2560.88 30828.53 2935.7 .6 11309.13 1627. II TOTAL GENERAL Curs de schimb TOTAL VALOARE 309 Valoarea pentru 1 hectar …hectare 10510.Diverse şi neprevăzute 5% x 36682.50 1988.70 TOTAL CAP.70 2198.85 13507.50 4194.

Înfiinţarea plantaţiei .Lucrări de întreţinere în anul II . Deviz general pentru un ha de plantaţie de CAIS Specificare UM Cap.00 3866.37 5663.875 9032.00 2215.81 44310.II Cheltuieli suplimentare pentru: .47 35234.375 3141.II Cheltuieli suplimentare pt.500 31871.55 3363.00 3387.I Cheltuieli directe pentru realizarea investiţiei Pregătirea terenului Înfiinţarea plantaţiei Lucrări de întreţinere în anul I Lucrări de întreţinere în anul II Lucrări de întreţinere în anul III Lucrări de întreţinere în anul IV Lucrări de întreţinere în anul V TOTAL CAP.10 19800.34 2877.887 3173.Lucrări de întreţinere în anul III .II TOTAL GENERAL Curs de schimb TOTAL DE VALOARE RON -/-/-/-/-/-/-/RON -/-/-/-/RON/ Euro Euro 310 Valoarea pentru 1 hectar …….36 .5 49402.6.31) TOTAL CAP II TOTAL GENERAL Curs de schimb TOTAL VALOARE UM Valoarea pentru: 1 hectar ….0 RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON/ Euro Euro 6.6.437 2935.51 3.hectare RON 7070.2) .2 Diverse şi neprevăzute 5% x 31871.: Aprovizionare materiale 10% x 17699.387 2871. I Cap.Pregătirea terenului .Diverse şi neprevăzute (5% x 51596. Deviz general pentru un ha de plantaţie de GUTUI SPECIFICARE Cap.036 1769.I Cheltuieli directe pentru realizarea investiţiei .ha 6872.92 1593.Lucrări de întreţinere în anul IV TOTAL CAP.8 3.6 13723.Lucrări de întreţinere în anul I .5. I Cap.6 9787.575 3645.Aprovizionare cu materiale (10% x 36107.036 TOTAL CAP.50 5092.37 4720.

91 2102.5 1831.Lucrări de întreţinere în anul III .74 -/3720.Înfiinţarea plantaţiei .036 TOTAL CAP.hectare RON 6872.7 .04 -/36075.: Aprovizionare materiale 10% x 17699.46 2912.8.Pregătirea terenului .7 2639.6 11356.6 Euro 10021 6.I Cheltuieli directe pentru realizarea investiţiei Pregătirea terenului Înfiinţarea plantaţiei Lucrări de întreţinere în anul I Lucrări de întreţinere în anul II Lucrări de întreţinere în anul III Lucrări de întreţinere în anul IV Lucrări de întreţinere în anul V TOTAL CAP.30 1617.6 2821.2 Diverse şi neprevăzute 5% x 31871.10 15245.6 3793.II Cheltuieli suplimentare pentru : .II Cheltuieli suplimentare pt. Deviz general pentru un ha de plantaţie de VIŞIN Natura cheltuielilor Cap.06 3860.4 RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON Lei/Euro Euro 311 .Aprovizionare materiale 10% x 2285.7.6 4251.0 2419.3 RON/Euro 3.I Cheltuieli directe pt.4 16828.Diverse şi neprevăzute 5% x 4065.Lucrări de întreţinere în anul IV TOTAL CAP I Cap.Lucrări de întreţinere în anul II .0 3675.7 36632.1 3.6. Deviz general pentru un ha de plantaţie de PIERSIC Specificare UM Cap.realizarea investiţiei . I Cap.II TOTAL GENERAL Curs de schimb TOTAL DE VALOARE RON -/-/-/-/-/-/-/RON -/-/Valoarea pentru 1 hectar ……….06 32354.1 40883.76 TOTAL CAP. II TOTAL GENERAL Curs de schimb TOTAL VALOARE INVESTIŢIE UM Valoarea pentru 1hectar …hectare 6873.Lucrări de întreţinere în anul I .23 3465.

250 Lucrări de întreţinere în anul V -/4527..Diverse şi neprevăzute 5% x 53658 TOTAL GENERAL Curs valutar la data de …………. III CHELTUIELI SUPLIMENTARE INDIRECTE . TOTAL VALOARE UM RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON/Euro € Valoarea pentru 1 hectar 1 hectar 63164.625 Lucrări de întreţinere în anul III -/3326.44 8617.60 312 .II Cheltuieli suplimentare pt.c.hectare Cap.2 Diverse şi neprevăzute 5% x -/1941.43 84987.pregătirea terenului .512 Lucrări de întreţinere în anul I -/2884.18 75268. I -/38831.100 6.05 8617.63 5955.937 TOTAL CAP.TOTAL d.06 15210.44 7230.32 3..c.: RON Aprovizionare materiale 10% x -/2294.6.Aprovizionare materiale 10% x 44490 .40 11688. An I .875 Înfiinţarea plantaţiei -/13641.56 7230.TOTAL d.întreţinerea plantaţiei an IV .întreţinerea plantaţiei an V .200 TOTAL GENERAL -/43067. Deviz general pentru un ha de plantaţie de ALUN Specificare Cap.812 Lucrări de întreţinere în anul II -/3847.270 Curs de schimb RON/Euro 3.întreţinerea plantaţiei an III .20 3763.073 Cap.I CHELTUIELI DIRECTE PENTRU REALIZAREA INVESTIŢIEI .9.437 Lucrări de întreţinere în anul IV -/3532.56 12104.60 23607.600 TOTAL VALOARE Euro 11963. II CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTAL CHELTUIELI DIRECTE CAP.600 17699.înfiinţarea plantaţiei şi întreţ.51 4570.I Cheltuieli directe pentru RON realizarea investiţiei Pregătirea terenului RON 7070.întreţinerea plantaţiei an II .II -/4236.69 9718.600 31871.întreţinerea plantaţiei an VI Cap. Deviz general pentru un ha de plantaţie de CIREŞ Valoarea pentru Specificare UM 1 hectar ………….10.036 TOTAL CAP.

Aprovizionare materiale 10% x 8186.00 12615.65 3.50 11161.realizarea investiţiei .50 3828.60 14600.33 52562.13.00 Valoarea pentru 1 hectar …hectare 46446.6.82 10576.60 5382.Înfiinţarea plantaţiei si lucrarile intr-un an I . II CHELTUIELI SUPLIMENTARE TOTAL d.Lucrări de întreţinere în anul II TOTAL CAP.TOTAL d. II CHELTUIELI SUPLIMENTARE INDIRECTE .00 …hectare 313 . materiale TOTAL GENERAL Curs de schimb TOTAL VALOARE INVESTIŢIE RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON/Euro Mil..Deviz general pentru un ha de plantaţie de ZMEUR Specificare UM Cap.50 6748. TOTAL VALOARE RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON/Euro € Valoarea pentru 1 hectar .hectar 76560.60 24205.56 63156.aprovizionare materiale 10% .TOTAL d. III CHELT.întreţinerea plantaţiei an II CAP..37 46625.întreţinere anul II Cap.31 28184. II SISTEM DE SUSŢINERE Cap.I CHELTUIELI DIRECTE PENTRU REALIZAREA INVESTIŢIEI .70 87136.c..I Cap.c.33 3794.70 3.15 4739.99 6116..43 14193. An I .11.diverse şi neprevăzute TOTAL GENERAL Curs de schimb TOTAL VALOARE INVESTIŢIE RON RON RON RON RON RON RON RON RON/Euro RON 6.I Cheltuieli directe pt.81 45274.50 88840.80 6. Deviz general pentru un ha de plantaţie de CĂTINĂ Specificare UM Cap.Deviz general pentru un ha de plantaţie de arbuşti fructiferi Specificare UM Cap.înfiinţarea plantaţiei şi întreţ.00 2322.30 12879.c..Pregătirea terenului . lei Valoarea pentru 1hectar 5369.61 11490.1 Diverse şi neprevăzute 3% x Tot.25 3867.pregătirea terenului .TOTAL d.înfiinţarea plantaţiei + întreţinere an I . SUPLIMENTARE TOTALE d.93 3.Aprovizionare materiale 10% x 44490 .pregătirea terenului .c.82 13929.60 24678.c.Diverse şi neprevăzute 5% x 53658 Intretinere anul III TOTAL GENERAL Curs valutar la data de …………..75 7623.I CHELTUIELI DIRECTE PENTRU REALIZAREA INVESTIŢIEI .12.

90 4449. II SISTEM DE SUSŢINERE(var.95 3.P. a) TOTAL CHELTUIELI DIRECTE CAP.6.56 22349.12 14031.preţ pe tonă Valoare prod.90 60789.c. An I .I CHELTUIELI DIRECTE PENTRU REALIZAREA INVESTIŢIEI .înfiinţarea plantaţiei şi întreţ.2 2. crt 1 2 2.00 53658. Valoarea producţiei marfă la cultura PĂR (V.pregătirea terenului . de calit I .P.1.M.05 7131.14.TOTAL d.Diverse şi neprevăzute 5% x 53658 TOTAL GENERAL Curs valutar la data de ………….3 3 Specificare -Producţia fizică proiectată -producţia valorificabilă -calitateae extra şi .preţ pe tonă Valoare prod.05 4767.2.00 7. de calit sub stas TOTAL VALOAREA PRODUCŢIEI MARFĂ UM To To to Euro/to Euro To Euro/to Euro To Euro/to Euro Euro Revine la 1 Ha …Ha 25 25 15 400 6000 6 300 1800 4 150 600 8400 7.M.calitatea I ..c. calit.Deviz general pentru un ha de plantaţie de MUR Specificare Cap.calitatea II Preţ pe tonă Valoarea prod.00 2682.TOTAL d. III CHELTUIELI SUPLIMENTARE INDIRECTE .1 2.. – calitatea extra şi I 314 UM t t t 1 Ha 25 25 14 REVINE LA: ……ha .întreţinerea plantaţiei an II Cap.Aprovizionare materiale 10% x 44490 . extra şi .) SPECIFICARE Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d. TOTAL VALOARE UM RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON/Euro € Valoarea pentru 1 hectar 1 hectar 39.) Nr. Valoarea producţiei marfă la cultura MĂR (V.37 12510.627.c.60 16886.

Kg.de calitate substas TOTAL VALOAREA PRODUCŢIEI MARFĂ Euro/t Euro t Euro Euro t Euro/t Euro Euro 0. Valoarea producţiei de calitate II TOTAL VALOAREA PRODUCŢIEI MARFĂ UM Kg.de calit II -calitatea industrială(substas) preţ pe kg Valoarea producţiei de caliatte sub stas Total valoarea producţei marfă UM t.) Specificare Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d. EURO/KG EURO 1 ha 3000 3000 2400 2.00 4800 600 1.00 600 5400 Revine la : …. Euro/ t. Valoarea producţiei marfă la cultura PRUN (V.. Valoarea producţiei marfă la cultura NUC (V.17 510 2 0. t.de calitate II .extra şi I -calitatea II preţ pe kg Valoarea prod.P.26 3900 3 0. Euro/kg 1ha 20 20 15 0.preţ pe T valoare prod. EURO KG.calitatea II preţ pe T valoarea prod.c-calitatea extra şi I preţ pe kg Valoarea prod. –calitatea extra şi I Preţ pe Kg.M.450 6300 7 0.ha 315 . Euro t.calit. Valoarea producţiei calitatea extra şi I .calitatea industrială (substas) preţ pe T valoarea prod. Kg EURO/KG.M.200 800 9950 7.) Specificare Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d.35 2450 4 0. Euro/kg Euro t.3.P.4.calitatea extra şi I .c. t.calitatea II Preţ pe Kg.08 160 4570 Revine la …ha 7.

de calitate substas TOTAL VALOAREA PRODUCŢIEI MARFĂ UM t t T Euro/t Euro T Euro/t Euro T Euro/t Euro 1 Ha 20 20 12 0. de calit.32 3840 6 0.P.6.5.c.135 405 1 0.II -calitatea industriale (sub stas) Preţ pe t valoarea prod.c.ha 316 . sub stas TOTAL VALOAREA PRODUCŢIEI MARFĂ UM To To To Euro/To Euro To Euro/To Euro To Euro/To Euro Euro 1 ha 20 20 16 0.) Specificare Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d..22 1320 2 0.-calitatea extra şi I preţ pe t valoare prod.14 280 5440 REVINE LA: ……ha 7.extra şi I -calitatea II preţ pe t valoarea prod.P.7. de calit.26 4160 3 0. Valoarea producţiei marfă la cultura GUTUI (V.) SPECIFICARE Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d.calitatea industrială (substas) preţ pe T valoarea prod.M. calit.08 80 4645 Revine la: ….de calitate II . Valoarea producţiei marfă la cultura CAIS (V.calitatea extra şi I .calitatea II preţ pe T valoarea prod.….M. – calitatea extra şi I preţ pe T valoare prod.

0 2.5 160 240 5880 Revine la …ha 317 .de calit II -calitatea industrială(substas) preţ pe kg Valoarea producţiei de caliatte sub stas Total valoarea producţei marfă UM t.M.P.22 3520 3 0. t.8. Valoarea producţiei marfă la cultura VIŞIN (V.08 80 4050 Revine la: …. calit.c. sub stas TOTAL VALOAREA PRODUCŢIEI MARFĂ UM To To To Euro7To Euro To Euro7To Euro To Euro7To Euro Euro 1 ha 20 20 16 0.15 450 1 0.P. t.extra şi I -calitatea II preţ pe kg Valoarea prod.5 280 700. de calit. Euro/ t.) Specificare Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d.extra şi I -calitatea II preţ / t valoarea prod.7.M.c-calitatea extra şi I preţ pe kg Valoarea prod. Euro/kg 1ha 17 17 13 380 4940.ha 7.) Specificare Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d. Valoarea producţiei marfă la cultura PIERSIC (V.0 1.calit. Euro/kg Euro t.…..7.II -calitatea industriale (sub stas) Preţ / t valoarea prod. de calit.-calitatea extra şi I preţ / t valoare prod. Euro t.

de calit.0 2800.P.M.) Specificare Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d.0 318 ..….0 2. de calit.6 200 520 1 100 100 4220 Revine la: …. – calitatea extra şi I preţ pe kg valoarea prod.9.-calitatea extra şi I preţ pe t valoare prod.10.8 7840.calitatea II preţ pe kg valoarea prod.M. calit.c.extra şi I -calitatea II preţ pe t valoarea prod.0 3000.II -calitatea industriale (sub stas) Preţ pe t valoarea prod.c.4 250 3600 2.7.0 8120. de calit.0 1.0 200. calit.) Specificare Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d. Valoarea producţiei marfă la cultura ALUN (V. Valoarea producţiei marfă la cultura CIREŞ (V. II Total valoarea producţiei marfă UM Kg Kg Kg Euro/kg Euro Kg Euro/kg Euro Revine la: 1 ha …ha 3000.P. sub stas TOTAL VALOAREA PRODUCŢIEI MARFĂ UM To To To Euro7To Euro To Euro7To Euro To Euro7To Euro Euro 1 ha 18 18 14.4 280.ha 7. extra şi I .

calit.M.c.84 15120 2 0. de calit.11. II Total valoarea producţiei marfă Pret mediu UM Kg Kg Kg Euro/kg Euro Kg Euro/kg Euro Euro/t Catina alba 20 20 18 0.) Specificare Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d. Valoarea producţiei marfă la cultura CĂTINĂ (V.4 800 15920 796 319 . – calitatea extra şi I preţ pe kg valoarea prod. extra şi I .calitatea II preţ pe kg valoarea prod.7.P.

5 500 14800 1233 Coacăz roşu 15 15 14 1.3 14300 1 0.2 600 9000 600 320 .8 1.) Nr.4 400 15800 1053 Coacăz alb 15 15 14 1.P. I .preţ pe kg . II şi industriale TOTAL VALOARE PRODUCŢIE MARFĂ Preţ mediu t t t Euro Euro t Euro Euro Euro/t 12 12 11 1. crt.M.extra şi I .7.valoarea prod. de calit.4 200 7200 480 SPECIA Afin Agriş Trandafir pentru petale 1.c.calitatea II şi industriale % .valoarea prod. Valoarea producţiei marfă la cultura arbuşti fructiferi (V.1 15400 1 0. Specificare UM Coacăz negru Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d.7 8400 3 0.preţ pe kg . – calitatea extra şi cal.8 6400 6400 800 15 15 12 0.0 3600 3600 2000 Pentru specia şi suprafaţa utilizator 1 2 8 8 8 0.8 2.1 15400 1 0.12.8 1.de calit.

preţ de cost mediu 321 UM Kg Kg Kg Euro/kg Euro Kg Euro/kg Euro Revine la: 1 ha …ha 15000 15000 14000 14000 1. de calit.14.60 1200 13200 Revine la …ha 7.7.1.c-calitatea extra şi I preţ pe kg Valoarea prod.13.1 15400 1000 1000 0.5 500 15900 Ha Euro Ani Euro /an Euro Euro Euro Euro To Euro /t Valoarea pentru 1 Ha …Ha 1 17321 20 866 2867 1783 1084 3733 25 336 . (6+7) Din care : -lucrări tehnologice .calitatea II preţ pe kg valoarea prod.recoltat şi valorificat recolta 25t/ha -valoarea totală a producţiei (4+5) -producţia fizică .P.c. extra şi I .M. II Total valoarea producţiei marfă 8.calit.G. Valoarea producţiei globale (V.P.P. calit.25 12000 2000 0. Valoarea producţiei globale la cultura MĂR Nr.) Specificare Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d.) Specificare Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d.extra şi I -calitatea II preţ pe kg Total valoarea producţei cal. Valoarea producţiei marfă la cultura ZMEUR (V. de prod. crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Specificare -capacitatea proiectată -valoarea totală a investiţiei -durata de exploatare -cota anuală de amortisment -valoarea anuală a chelt.M. Euro/kg kg Euro/kg Euro Euro 1ha 12000 12000 10000 1.a II-a Total valoare prod.marfa UM kg kg kg Euro/ kg.) 8. Valoarea producţiei marfă la cultura MUR (V. – calitatea extra şi I preţ pe kg valoarea prod.

3.7 majorat cu 20%) 1237.O.3 2600 CHELTUIELI ANUALE DE PRODUCŢIE (VPM) Se compun din : .6. 5 majorată cu 20% ( 1783 Euro) -Cheltuielile pentru recoltarea producţiei de 25to/ha (NTM)/92 artic 2102 ) 25Tox2. Euro Valoarea pentru 1ha …ha 1.81 Euro Total cheltuieli anuale de producţie 1932 Euro 322 . 2120 ) 25 to x 6.cheltuieli pentru recoltarea producţiei (NTM/92 art.cheltuieli tehnologice anuale (antemăsurătoarea deviz nr.4 226.cheltuieli tehnologice anuale (antemăsurătoarea-deviz nr.37. majorat cu 20% ( 2044) -cheltuieli pentru recoltarea producţiei (NTM/92.2093) 20 t x 5 zo x 6.0 16052 20 803 3126 25 398 3931 • CHELTUIELILE ANUALE DE PRODUCŢIE Se compun din: .94 = 694. Valoarea producţiei globale la cultura PRUN Specificare Capacitatea proiectată Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Cheltuieli anuale de producţie Producţia de fructe Cost mediu pe tona de fructe Valoarea totală a producţiei globale UM Ha Euro Ani Euro Euro t.25 Z.2. Total cheltuieli anuale de producţie__3126 Euro 8. Valoarea producţiei globale la cultura PĂR SPECIFICARE Capacitatea proiectată Valoarea totală a investiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Cheltuieli anuale de producţie Producţia de fructe Preţ mediu pe tona de fructe Valoarea totală a producţiei globale UM Ha Euro ani Euro Euro To Euro/t Euro Valoare pentru: 1 ha ……ha 1.CHELTUIELILE ANUALE DE PRODUCŢIE Se compun din : -Cheltuielile tehnologice anuale antemăsurătoarea – deviz nr.19 Euro .94 = 1084. Euro/t.0 11310 25 452.ox 6. x 6.5z.94 Euro = 1084EURO Total cheltuieli anuale de producţie 2867 EURO 8.6 20 113. articol nr.

94 = 868 Euro.0 CHELTUIELILE ANUALE DE PRODUCŢIE Se compun din: . majorat cu 20% .0 20 137.8 3240. x 6.0 t × 18.5.cheltuieli tehnologice anuale (antemăsurătoarea deviz nr.94=389 EURO Total cheltuieli anuale de producţie 1589 EURO 8.0 13723.4.0 20 686. articol nr. Valoarea producţiei globale la cultura NUC Specificare Capacitatea proiectată Valoarea totală a investiţiei Durata normată de exploatare Cota anuală de amortisment Cheltuieli anuale de producţie .cheltuieli tehnologice anuale .6.0 9431 60 157 1589 1200 389 3 1800 1746 CHELTUIELILE ANUALE DE PRODUCŢIE Se compun din : Cheltuieli tehnologice anuale (antemăsurătoarea–deviz nr.25 Z.10 majorat cu 10% = 1200 EURO Cheltuieli pentru recoltarea producţiei ( NTM/92 2042 ) 3.1 2756.8. Total cheltuieli anuale de producţie 2756 Euro 323 . Valoarea producţiei globale la cultura GUTUI SPECIFICARE Capacitatea proiectată Valoarea totală a investiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Cheltuieli anuale de producţie Producţia de fructe Cost de producţie pe tona de fructe Valoarea totală a producţiei globale UM Ha Euro ani Euro Euro To Euro/t Euro Valoare pentru: 1 ha ……ha 1. 2120 ) 20 to x 6.1888 Euro -cheltuieli pentru recoltarea producţiei (NTM/92.75 ZO × 6.O.cheltuieli pentru recoltare Producţia de fructe Preţ mediu pe tona de fructe Valoarea totală a producţiei globale UM Ha EURO Ani EURO EURO EURO EURO Tone EURO/tone EURO Valoarea pentru 1 ha ……ha 1.

şi valorificare recoltă Producţia de fructe Cost mediu pe tona de fructe Valoarea totală a producţiei globale UM Ha Euro ani Euro Euro Euro Euro To/ha Euro/t Euro 1 ha 1.ha CHELTUIELILE ANUALE DE PRODUCŢIE Se compun din: -Chelt.ha CHELTUIELILE ANUALE DE PRODUCŢIE Se compun din: -Cheltuielile tehnologice anuale antemăsurătoarea –deviz nr.. Valoarea producţiei globale la cultura piersic Specificare Capacitatea proiectată Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Cheltuieli anuale de producţie din care: .rec.4 15 652.94) =1215.5 2049 833.5 majorate cu 20% →1155. Valoarea producţiei globale la cultura CAIS Valoarea Specificare Capacitatea proiectată Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Cheltuieli anuale de producţie din care: .recoltat şi valorificat recolta Producţia de fructe Cost producţie mediu pe tona de fructe Valoarea totală a producţiei globale UM Ha Euro ani Euro Euro Euro Euro To/ha Euro/t Euro Valoarea 1 ha 1.0 10021 15 668 1849 833.7 majorate cu 20% ( 833.0 9787.02 Euro -Cheltuielile pentru recoltarea producţiei de (20 to x 5zo x 6..44 Euro Total cheltuieli anuale de producţie 1849 Euro 324 .94 Euro) = 694.33 1215.lucrări tehnologice .28 20 90.28 Euro Total cheltuieli anuale de producţie 2049 Euro 8.7.5 2400 pentru: ….28 20 102.8.33 1215.6.25 2200 pentru: ….lucrări tehnologice . tehnologice anuale antemăsurătoarea –deviz nr.33) -Cheltuielile pentru recoltarea producţiei de (20 to x 5zo x 6.

2093) 17t x 22 x 6.8.lucrări tehnologice .9. Euro/t.7 Euro cheltuieli pentru recoltarea producţiei (NTM/92 art.0 pentru: …. Euro Valoarea pentru 1ha …ha 1 11356 20 568 3.7 majorate cu 20%=625 € -Cheltuielile pentru recoltarea producţiei =159 Euro Total cheltuieli anuale de producţie 2134 Euro 325 .6 majorat cu 20%) 1264.0 17 123.5 2295.0 30 399.2 Euro Total cheltuieli anuale de producţie 3862 Euro 8.539 CHELTUIELI ANUALE DE PRODUCŢIE (VPM) Se compun din : cheltuieli tehnologice anuale (antemăsurătoarea-deviz nr..Valoarea producţiei globale la cultura vişin Specificare Capacitatea proiectată Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Cheltuieli anuale de producţie Producţia de fructe Cost de productie mediu pe tona de fructe Valoarea totală a producţiei globale UM Ha Euro Ani Euro Euro t.94Euro/ZO 2597.8.ha Capacitatea proiectată Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Cheltuieli anuale de producţie din care: .Valoarea producţiei globale la cultura CIREŞ Specificare UM Valoarea 1 ha 1 11963.826 17 227 4.0 2100.recoltat şi valorificat recolta Producţia de fructe Cost mediu pe tona de fructe Valoarea totală a producţiei globale Ha Euro ani Euro Euro Euro Euro To/ha Euro/t Euro CHELTUIELILE ANUALE DE PRODUCŢIE Se compun din: -Cheltuielile tehnologice anuale antemăsurătoarea–deviz nr.

6 15 1573.90 RON Transporturi _______________________________________34.o.38 z.valoarea totală a investiţiei .7 3930. x 250RON/HAAn___787.8 3362.27 RON TOTAL CHELTUIELI ANUALE DE PRODUCŢIE 12104.a.0 24205 15 1614 7972 20 399 9300 465 326 .durata normată de exploatare .valoarea totală a investiţiei .5) (VCAP) Manopera:194.preţ mediu de valorificare UM Ha Euro Ani Euro Euro To Euro/t Euro Euro/t Valoarea pentru 1 ha 1 ha 1.capacitatea proiectată .durata normată de exploatare . (3362.0 1310.cost de producţie mediu pe tona de fructe .producţia de fructe .a.preţ mediu de valorificare UM Ha Euro Ani Euro Euro To Euro/t Euro Euro/t Cătină albă 1.valoarea totală a producţiei globale .n.capacitatea proiectată .18 RON.50 RON Materiale _______________________________________6422.0 23607.cota anuală de amortisment .cost de producţie mediu pe tona de fructe .8.0 CHELTUIELILE ANUALE DE PRODUCŢIE (Antemăsurătoare – deviz nr.3€ ) 8.10. x 25 RON/30__________________ 4859.Valoarea producţiei globale la cultura CĂTINĂ Specificare .cheltuieli anuale de producţie .75 h.producţia de fructe .3 3 1120.50 RON Utilaje – lucrări mecanice 0.valoarea totală a producţiei globale .cheltuieli anuale de producţie .Valoarea producţiei globale la cultura ALUN Specificare .cota anuală de amortisment .11.

94 25000.50 81.50 1833.94 1160.94 327 . pentru aplicarea lucrărilor de întreţinere -lucrări manuale -lucrări mecanice -materiale -transporturi Cheltuieli pentru recoltarea producţiei -producţia proiectată -manopera ZO/t Necesar forţă de muncă TOTAL GENERAL UM RON RON RON RON RON RON t ZO/t ZO RON Cătină albă 3697.0 20 50 1000 28697.00 622.VALOAREA CHELTUIELILOR ANUALE DE PRODUCŢIE Specificare Chelt.

0 10 1460. dorită de utilizator 1 46446.0 15 602.10 18750 15 50 750 65196.mediu pe tona de fructe VALOAREA TOTALĂ A PRODUCŢIEI GLOBALE Preţ mediu /t UM Ha Euro ani Euro Euro to Euro/to Euro Euro/t Coacăz negru 1.60 Pentru specia şi supraf.50 37940.10 20250 1.60 4402.0 10 1460.1 8 1053.00 337.60 4402.a. pentru dorită de petale utilizator 1.60 46446.10 18750 15 50 750 65196.50 37940.8 9360.50 37940.1 10575.00 3767.c.capacitatea proiectată .0 12 665. x 25 .– Lucrări manuale 176.cheltuieli anuale de producţie .12.1 9448.00 337.0 10 1460.0 8 18.60 328 2 .1 10575.0 705 VPG pentru 1 ha de: Coacăz Afin alb 1.50 37940.0 15 602.valoarea totală a investiţiei .00 337.0 1.1 8426.0 6140 VALOAREA CHELTUIELILOR ANUALE DE PRODUCŢIE Nr.0 10 1460.00 337.0 14601.00 3767.producţia de fructe .00 3767.0 10 1460.00 3767.0 14601.0 780 Coacăz roşu 1.60 46446.60 Trandafir pentru petale 46446.60 4402.08 z.00 3767. crt Specificare .50 37940.Materiale . crt Specificare UM Coacăz negru Cheltuieli pentru aplicarea lucrărilor de întreţinere: TOTAL d.8 450 810 66696. x 250 .8.60 Coacăz roşu pentru 1.1 10575.50 37940.10 10000 8 50 400 56446.2 9840.00 337.1 9032.9 11052.Lucrări mecanice 15.0 14601.cota anuală de amortisment .0 14601.1 9032.60 4402.25.durata normată de exploatare .00 3767.60 4402.10 18750 15 50 750 65196.cost de prod.Transporturi Cheltuieli pentru recoltarea producţiei: .1 9032.0 14601.0 705 1.Producţia proiectată (To/ha) .n.Valoarea producţiei globale la cultura arbuşti fructiferi Nr.0 14601.60 4402.00 337.o.0 15 602.8 5248.1 7990.07 ha.0 1230 Agriş 1 2 3 4 5 6 7 1.00 ha din specia: Coacăz Afin Agriş alb 46446.0 705 Pentru Trandafir specia şi supraf.10 15000 12 50 600 61446.Manopera ZO/t Necesar forţă de muncă TOTAL GENERAL RON RON RON RON RON RON Tone ZO/t ZO x 46446.

750 = 32.32 RON Cheltuieli anuale de producţie = cheltuieli de exploatare + cheltuieli cu recoltarea Cheltuieli cu recoltarea la coacăz negru = 12 t/ha x 50 zo/t x 25RON/zo = 15.000 = 28764.014.750 RON Cheltuieli cu recoltarea la agriş = 15 t/ha x 50 zo/t x 25RON/zo = 18.514.514.32 RON ( 9032 Euro) Cheltuieli anuale de producţie la agriş = 13764.32 +18.32 +10.000 = 23764.000 RON Cheltuieli anuale de producţie la coacăz negru = 13764.32 +20.32 RON ( 9448 Euro) Cheltuieli anuale de producţie la afin = 13764.750 RON Cheltuieli cu recoltarea la trandafir = 1.250 RON Cheltuieli cu recoltarea la afin = 8 t/ha x 50 zo/t x 25RON/zo = 10.32 RON ( 7990 Euro) Cheltuieli anuale de producţie la coacăz roşu şi alb = 13764.250 = 34.32 +18.750 = 32.32 +15.8 t/ha x 450 zo/t x 25RON/zo = 20.32 RON (6601 Euro) 329 .Cheltuieli de exploatare a unei plantaţii: = 13764.32 RON ( 9032 Euro) Cheltuieli anuale de producţie la trandafir = 13764.000 RON Cheltuieli cu recoltarea la coacăz roşu şi alb = 15 t/ha x 50 zo/t x 25RON/zo = 18.

13.12 Ron 8.375Ron = 13.0 24678 20 1233.a.a.54 ZO x 25Ron/ZO = 2622. Euro Euro/t 1ha 1.cota anuală de amortisment .a.7 8967.9 7726 12. ANUALE 27814.5 ) Manopera : 655.durata normată de exploatare .0 1.125 Ron TOTAL CHELT.Valoarea producţiei globale la cultura MUR Specificare .75RON Utilaje – lucrări mecanice 3.cost de producţie mediu pe tona de fructe .o. x 25 RON/30__________________20627.0 700 CHELTUIELILOR ANUALE DE PRODUCŢIE (Antemăsurătoare – deviz nr. Euro /t.valoarea totală a producţiei globale .30 ha.valoarea totală a investiţiei .0 15 15 597.cheltuieli anuale de producţie .capacitatea proiectată .8 10500.3 h.15 Ron Utilaje : 3.0 16886 15 15 1125.0 643 9036 753 Valoarea pentru …ha CHELTUIELI ANUALE DE PRODUCŢIE (Antemăsurătoarea – deviz nr.5) (VCAP) Manopera: 825.8.producţia de fructe .11 z.preţ mediu de valorificare UM Ha Euro Ani Euro Euro To Euro/t Euro Euro/t Valoarea pentru 1 ha 1 ha 1.0 RON 330 .n. x 250RON/HA--------------------------------------825 RON Materiale __________________________________ 10715.n x 250 Ron = 825 Ron Materiale : = 10580 Ron Transporturi : 35t/km x 0.14.Valoarea producţiei globale la cultura ZMEUR Specificare Capacitatea proiectată Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Cheltuieli anuale de producţie Producţia de fructe Cost de productie mediu pe tona de fructe Valoarea totală a producţiei globale Pret mediu de valorificare UM Ha Euro Ani Euro Euro t.

2.62RON TOTAL CHELTUIELI ANUALE DE PRODUCŢIE -------.4 2266 2718 4570 1852 6 331 . Indicatori de eficienţă economică la PRUN INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea anuală a cheltuielilor de producţie Valoarea producţiei fizice (VPM) Valoarea producţiei marfă Profit annual Durata de recuperare UM Euro ani Euro Euro Euro Euro Euro ani Valoarea pentru 1 hectar 16052 20 803 3126 3931 9950 5619 3 UM Euro Ani Euro Euro Euro Euro Euro Ani Valoarea pentru 1 hectar 11310 25 452.- Transporturi _____________________________________ 113. Indicatori de eficienţă economică la MĂR Indicatorul UM Ani Euro/ha Euro Euro Euro Euro ani Valoarea pentru 1 Ha 17321 20 866 7501 3733 8400 4667 3-4 -durata normată de exploatare -cota anuală de amortisment -valoarea anuală a cheltuielilor de producţie -valoarea producţiei globale (VPG) -valoarea producţiei marfă -profit anual -durata de recuperare a investiţiei din profit 9.32281. Indicatori de eficienţă economică 9.4 RON. Indicatori de eficienţă economică la PĂR INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea anuală a cheltuielilor de producţie Valoarea producţiei fizice (VPG) Valoarea producţiei marfă (UPG) Profit anual Durata de recuperare a investiţiei din profit 9.3.1. (8967 € ) 9.

1 2756. Indicatori de eficienţă economică la CAIS INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea anuală a cheltuielilor de producţie Valoarea producţiei fizice (UP.9.0 3442.6.) Valoarea producţiei marfă Profil anual Durata de recuperare din profil UM Euro ani Euro -/-/-/-/ani Valoarea pentru 1 hectar 9787.4.36 15 652.0 1997. Indicatori de eficienţă economică la NUC INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea anuală a cheltuielilor de producţie Valoarea producţiei globale ( VPG) Valoarea producţiei marfă ( VPM) Profit anual Durata de recuperare a investiţiei din profit 9.G.0 20 686. Indicatori de eficienţă economică la GUTUI INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea anuală a cheltuielilor de producţie Valoarea producţiei fizice (VPG) Valoarea producţiei marfă (UPG) Profit anual Durata de recuperare a investiţiei din profit 9.1 5440.9 UM EURO Ani EURO EURO EURO EURO EURO Ani Valoarea pentru 1 hectar 9441 60 157 1589 1746 5400 3654 3 332 .5.5 2257 2909 4645 1736 ≈6 UM Euro ani Euro Euro Euro Euro Euro ani Valoarea pentru 1 hectar 13723.9 6.

1~ 7 UM Euro Ani Euro Euro Euro Euro Euro Ani Valoarea pentru 1 hectar 11356 20 568 3862 4430 5880.G.8.0 1450 7.5 333 .9. Indicatori de eficienţă economică la PIERSIC INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea anuală a cheltuielilor de producţie Valoarea producţiei fizice (UP.7. Indicatori de eficienţă economică la CIREŞ INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea anuală a cheltuielilor de producţie Valoarea producţiei fizice (UP.8 UM Euro ani Euro -/-/-/-/ani Valoarea pentru 1 hectar 10021 15 668 1849 2517 4050 1533 ≈ 6.) Valoarea producţiei marfă Profil anual Durata de recuperare din profil UM Euro ani Euro -/-/-/-/ani Valoarea pentru 1 hectar 11963 399 2134 2533 4220 1687 7. Indicatori de eficienţă economică la VIŞIN INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea anuală a cheltuielilor de producţie Valoarea producţiei fizice (VPM) Valoarea producţiei marfă Profit anual Durata de recuperare 9.9.) Valoarea producţiei marfă Profil anual Durata de recuperare din profil 9.G.

8 334 .11.9.8 3362.9 7.1 8120.4 9. Indicatori de eficienţă economică la ALUN INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normată de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea cheltuielilor anuale de producţie Valoarea producţiei fizice Valoarea producţiei marfă Profit anual Durata de recuperare a investiţiei UM Euro ani Euro Euro Euro Euro Euro ani Valoarea pentru 1 hectar 23607.10. Indicatori de eficienţă economică la CĂTINĂ INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normată de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea cheltuielilor anuale de producţie Valoarea producţiei fizice Valoarea producţiei marfă Profit anual Durata de recuperare a investiţiei UM Euro ani Euro Euro Euro Euro Euro ani Valoarea pentru 1 hectar 24205 15 1614 7972 9586 15920 6334 3.6 15 1573.3 4936.0 3183.

0 10 1460.0 10 1460.0 10492.3 14601.1 6601. 1 2 3 4 5 6 7 8 Indicatorul Valoarea totală a investiţiei Durata normată de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea anuală a chelt.0 10 1460.0 13500.1 14800.0 10492.0 10 1460.0 10908.0 3.0 14700.12.1 9032.1 9448.0 5.0 3.0 15800.0 3 14601.0 9450.0 3 14601.1 9032.1 12800. Indicatori de eficienţă economică la arbuştii fructiferi Specii de arbuşti fructiferi cu tehnologii asemănătoare Coacăz Coacăz Coacăz Afin Agriş Trandafir negru roşu alb pentru petale 14601.0 3 14601.6 Pentru specia şi suprafaţa dorită de utilizator Nr.0 4208. crt.1 7990.0 5308.0 10 1825.0 15800.0 5308.9. Valoarea producţiei globale Valoarea producţiei marfă Profit anual Durata de recuperare din profit UM Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro ani 335 .0 5350.5 14601.0 8426. de prod.0 10 1460.0 10492.0 4374.1 9032.0 2592.

86 6001.9 7726.00 3039.1.13 31985.38 6420. 20.8~6 10.13 31985.06 5347.13 35024.0 2. 20.25 55549.00 3039.25 1071.13..75 0 1 1 -pregătirea terenului 2 .90 6804. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura MĂR GRAFIC DE EŞALONARE a cheltuielilor şi de realizare a investiţiei Nr. Indicatori de eficienţă economică la MUR INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normată de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea cheltuielilor anuale de producţie Valoarea producţiei fizice Valoarea producţiei marfă Profit anual Durata de recuperare a investiţiei UM Euro ani Euro Euro Euro Euro Euro ani Valoarea pentru 1 hectar 16886 15 1126.20 62354.20 6240.03 39306.38 6420.06 5347.0 15900.10 din care eşalonată pe ani de execuţie Anul I Anul II Anul III Anul IV 20.90 4286. 20.0 10093.10 7205. Indicatori de eficienţă economică la ZMEUR INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea anuală a cheltuielilor de producţie Valoarea producţiei fizice (globale) Valoarea producţiei marfă Profit anual Durata de recuperare 9. 3 4 8758.0 8967.14..06 5347.0 5807.înfiinţarea plantaţiei 3 -întreţinerea în anul I 4 -întreţinere în anul II 5 -întreţinere în anul III TOTAL COSTURI DIRECTE Chelt. Grafic de eşalonare a investiţiilor 10.0 8959..678 20 1233.25 8758.9 13200 4240 5.90 785.50 99830.9-3 UM Euro Ani Euro Euro Euro Euro Euro Ani Valoarea pentru 1 hectar 24. Suplimentare TOTAL GENERAL 336 ..9. crt Lucrare Valoarea totală RON 2 8758.80 654.

05 25891.16 4052.85 din care. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura PĂR Nr crt 0 1 2 3 4 5 6 Lucrarea 1 Pregătirea terenului Înfiinţarea plantaţiei Întreţinere în anul I Întreţinere în anul II Întreţinre în anul III Întreţinere în anul IV TOTAL COSTURI DIRECTE Cheltuieli suplimentare TOTAL GENERAL Valoarea toatală RON 2 7464.32 18253.00 735.53 2935.29 3521.85 din care eşalonată pe ani de execuţie Anul I 3 7464.37 Anul III 5 x x 5097.625 36682.625 444.70 3392.Întreţinere în anul I 4 .05 895.09 32798.53 270.87 2662.79 3618.28 4194.Întreţinere în anul II 5 .53 3001.812 2730.51 3185.66 5708.13 3618.54 57786.00 51596.78 3216.10.Înfiinţatea plantaţiei 3 .50 7465.3.75 5 6 7 Anul VI 8 0 1 1 .85 618.50 280.00 6133.68 29284.63 8359.03 Anul I 3 7465.06 2935.07 3514.37 5097.85 13507.14 16170.eşalonată pe ani de execuţie Anul II Anul III Anul IV Anul V 4 13507.87 2662.31 6190.00 Anul IV 6 x x Anul V 7 x x 10.3 40715.812 2730.13 3618.53 2935. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura PRUN Nr.70 3392. crt Lucrarea Valoarea totală 2 7465.06 434.Întreţinere în anul III 6 .06 6133.69 4032.16 5097.2.06 7464.50 4194.625 4194.70 3185.Întreţinere în anul V TOTAL COSTURI DIRECTE cheltuieli suplimentare TOTAL GENERAL 337 .Întreţinere în anul IV 7 .05 Anul II 4 x 25891.Pregătirea terenului 2 .1 2730.13 611.125 4638.0 6868.38 2083.22 6133.812 335.51 3185.29 8084.

13 227 2317 TOTAL COSTURI DIRECTE Cheltuieli suplimentare TOTAL GENERAL 338 . 38 × × × × 1312. 38 260 2020 × × × 3926. 7. 53 1057 11568 × 2606. 38 × 2560. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura NUC Nr.75 2090.19 2521. 19 142 1455 × 1680 . eşalonată pe ani de execuţie Anul Anul Anul Anul Anul Anul III IV V VI VII VIII 5 6 7 8 9 10 Anul IX 11 Anul X 12 × 2606. 2.6 3 2606. 19 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 1680 . 0 1.13 2560.8 8 390 4317 × × × × 10510. 13 × × × 2560. 9. Crt.88 30828.5 1988.38 1312. 19 × × × × 2521. 1 Pregătirea terenului Înfiinţarea plantaţiei Întreţinere in anul I Întreţinere in anul II Întreţinere in anul III Întreţinere in anul IV Întreţinere in anul V Întreţinere in anul VI Întreţinere in anul VII Întreţinere in anul VIII Întreţinere in anul IX Valoare a totală RON 2 10510.38 3926.13 1627. 53 × Anul II 4 Din care .7 5 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 2090.4.7 5 250 2776 × 2090.8 8 3926. 8.5 162 1842 × 1988. 10. 6. 13 × × × 1627.19 1680. 3. 19 216 2204 × 2521. 13 263 2869 × 1627. 5.10. 38 156 1783 × 1312. 4.5 × × × 1988.1 6 3123 33951 Anul I 3 10510.

06 3070.37 5663.10 7453.10 19800.5 6 x x Anul V 7 x x 339 .37 4720.32 4251.46 4720.5.00 512.10.50 49402.69 3387. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura GUTUI Nr crt 0 1 2 3 4 5 6 Lucrarea 1 Pregătirea terenului Înfiinţarea plantaţiei Întreţinere în anul I Întreţinere în anul II Întreţinre în anul III Întreţinere în anul IV TOTAL COSTURI DIRECTE Cheltuieli suplimentare TOTAL GENERAL Valoarea totală RON 2 6872.10 din care eşalonată pe ani de execuţie Anul II Anul III Anul IV 4 x 19800.40 26258.81 6872.10 581.00 5232.81 543.81 44310.37 385.00 3866.69 6207.69 5663.69 3387.00 3866.37 5 x x 4720.20 23188.85 Anul I 3 6872.00 3866.37 5663.34 5092.

04 3363.51 din care.6.89 2935.38 Anul III …….44 2935.47 35234.39 2871.19 3228.58 4008.44 321. 1 Pregătirea terenului 2 Înfiinţarea plantaţiei 3 Întreţinere în anul I 4 Întreţinere în anul II 5 Întreţinere în anul III 6 Întreţinere în anul IV 7 Întreţinere în anul V TOTAL COSTURI DIRECTE Cheltuieli suplimentare TOTAL GENERAL 340 .48 3500.87 7070.61 13371.08 Anul V …….54 7664.89 292. x x x x 2935.07 3462. x x x 3141. 0 1 Lucrarea Valoarea Totală 2 7070.57 326. eşalonată pe ani de execuţie Anul I…… 3 7070.89 3173. ….77 1467..87 593.08 Anul… Anul .57 3645.51 Anul IV ……. crt. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura CAIS Nr. 4 x 9032. x x x x x 3173.38 11903.05 Anul VI …… x x x x x x 3645.5 362.87 9032.39 2871.5 31871.38 3141..44 3141.5 3645.57 3173.10.41 Anul II…….

eşalonată pe ani de execuţie Anul Anul III Anul IV Anul II 4 x x x 15245.1 15245.10 7453.23 3465.1 6872.01 4283.06 2364.23 3465.25 3816.06 32354.10.31 0 1 1 Pregătirea terenului 2 Înfiinţarea plantaţiei 3 Întreţinere în anul I 4 Întreţinere în anul II 5 Întreţinere în anul III 6 Întreţinere în anul IV TOTAL COSTURI DIRECTE Cheltuieli suplimentare TOTAL GENERAL Anul I 3 6872.68 20522.46 2912.23 x 3465.2 423.46 x x 2912. crt.2 Anul 341 .06 18157.52 3860.06 x x 3860.1 581.95 din care. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura PIERSIC Nr. Lucrarea Valoarea Totală 2 6872.24 351.06 3860.7.91 372004 36074.

6 6 .4 19467.02 x x x 3326. 0 1 2 3 4 5 6 7 Lucrarea Valoare Totală 2 din care.1 43067.40 4254. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura VIŞIN din care. crt. eşalonată pe ani de execuţie Nr.Întreţinere în anul I 2639.30 3647.7 3793.Pregătirea terenului 6873.94 4527.25 3532.74 x x x x 3532.84 25.4 2 . Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura CIREŞ Nr.44 321.62 406.65 TOTAL GENERAL 10.25 354.0 4 .7 TOTAL COSTURI DIRECTE 36632.44 3326.30 4944.32 2144.6 3675.0 2639.00 3886.Întreţinere în anul II 3675.51 2884.6 2821.37 342 .24 1 Pregătirea terenului Înfiinţarea plantaţiei Întreţinere în anul I Întreţinere în anul II Întreţinere în anul III Întreţinere în anul IV Anul I 3 7070.62 3847.87 - Anul Întreţinere în anul V TOTAL COSTURI DIRECTE Cheltuieli suplimentare TOTAL GENERAL 38831.7 3 .6 3793.3 7070.0 6873.50 7664.92 x x 3847.6 5 .25 x x x x x 4527.2 4236. Lucrarea Valoare crt a totală Anul I Anul II Anul Anul Anul V III IV 0 1 2 3 4 5 6 7 1 .60 18670.7 16828.84 61.81 16526.9.Întreţinere în anul IV 3793.8.87 593.26 115.94 416. eşalonată pe ani de execuţie Anul Anul Anul Anul Anul II III IV V VI 4 x x x x x 13641.10.Înfiinţatea plantaţiei 16828.7 cheltuieli suplimentare 61.7 3675.4 6873.Întreţinere în anul III 2821.6 2821.

06 CHELTUIELI DIRECTE TOTAL 8.44 15.570.570. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura ALUN Valoarea totală RON din care.92 17.90 13.617.31 343 .06 terenului Înfiinţarea 15.40 plantaţiei şi într.32 11.44 anul IV Întreţinere în 7.06 GENERAL 15.40 11.06 4.617.230.810.05 anul II Întreţinere în 8.51 4.44 1.56 anul V Întreţinere în 7.05 1.688.210.210.617. eşalonată pe ani de execuţie Anul II Anul III Proiect tip RON 5 Utilizator 6 Proiect tip RON 7 Nr.40 2.210.470.075.192.164.688.595.283.976.570.10.230.56 anul VI TOTAL 63.87 9.95 8.617.05 8. crt 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Specificare Anul I Proiect tip RON Utilizator 4 Anul IV Proiect Utilizator tip RON Utilizator 8 9 10 1 2 3 Pregătirea 4.62 406.10.688.286. I Întreţinere în 11.44 anul III Întreţinere în 8.00 CHELTUIELI INDIRECTE TOTAL 71635.13 4.

81 45274.31 28184.99 1748. crt Specificare Valoarea totală RON 1 Pregătirea terenului Înfiinţarea plantaţiei şi întreţinere în anul I 3 Întreţinere în anul II TOTAL LUCRĂRI INVESTIŢII Cheltuieli suplimentare TOTAL GENERAL 0 1 2 2 5382.31 28184.12. eşalonată pe ani de execuţie Anul I Anul II Anul III Proiect Utilizator Proiect Utilizator Proiect Utilizator tip tip tip RON RON RON 3 4 5 6 7 8 4739.10.74 1904.82 13929.81 45274.99 12879.82 4739.60 6116.51 12879.81 x x x x x x 45274.15 10576.49 5209.30 51754.11 5891.56 15834.32 52562.31 509.82 469.31 Specificare 0 1 2 3 4 6 7 8 9 1 Pregătirea terenului Înfiinţarea plantaţiei şi într.65 10.99 344 .30 3859.21 32043.82 13929.I Întreţinere în anul II TOTAL LUCRĂRI INVESTIŢII Cheltuieli suplimentare Intretinere in anul III Cheltuieli suplimentare TOTAL GENERAL 2 4739.11.82 76560.92 din care.82 x x x 13929.30 5382. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura arbuşti fructiferi Nr.0 14627. eşalonată pe ani de execuţie Anul I 20… Anul II 20… Anul III 20… Proiect Utilizator Proiect Utilizator Proiect Utilizator tip tip tip RON RON RON 3 4 5 6 7 8 5382.49 6479.70 87136.5 12615.30 12879. crt Valoarea totală RON din care. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura CĂTINĂ Nr.42 28184.99 46446.

50 x 11161.04 10432.61 din care.Întreţinere în anul II TOTAL LUCRĂRI TEHNOLOGICE Sistem de susţinere TOTAL COSTURI DIRECTE cheltuieli suplimentare TOTAL GENERAL Valoarea Totală RON 2 5369.37 46625.75 87782. eşalonată pe ani de execuţie Anul I 20 Anul II 20 Anul III 20 Proiect tip Utilizator Proiect tip Utilizator Proiect tip Utilizator 3 4 5369. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura ZMEUR Nr.56 11161.Înfiinţarea plantaţiei şi întreţinere în anul I . crt 0 1 2 3 Specificare 1 .79 51994.37 x 46625.61 77350.56 14193.74 58942.18 4 5 345 .13.61 25355.Pregătirea terenului .50 11161.56 63156.10.17 3485.43 14193.01 28840.87 51994.87 6947.

12 12510.94 22349.37 12510.12 3674.37 22349.95 346 .10. eşalonată pe ani de execuţie Anul I Anul II Anul III Proiect Utilizator Proiect Utilizator Proiect Utilizator tip tip tip RON RON RON 3 4 5 6 7 8 4767.05 30215.12 14031.56 22349.56 418. crt Specificare Valoarea totală RON din care.90 60789.17 0 1 2 3 4 6 7 8 9 1 Pregătirea terenului Înfiinţarea plantaţiei şi într.14.84 12510.05 14031. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura MUR Nr.37 4767.0 26541.38 5185. I Întreţinere în anul II TOTAL LUCRĂRI TEHNOLOGICE SISTEM SUSŢINERE TOTAL CHELTUIELI DIRECTE TOTAL CHELTUIELI INDIRECTE TOTAL GENERAL 2 4767.47 25388.56 22349.56 4767.0 53658.37 3039.05 7131.12 39627.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful