CUPRINS

I. GENERALITĂŢI………………………………………………………….… 2 1. Cerinţele pomilor faţă de condiţiile de mediu…………………………...2 1.1. Cerinţele faţă de lumină………………………………………………….… 2 1.2. Cerinţele faţă de căldură………………………………………………….…..2 1.3. Cerinţele faţă de apă……………………………………………………..… 3 1.4. Cerinţele faţă de aer………………………………………………………..…4 1.5. Cerinţele faţă de sol……………………………………………………….…..4 2. Organele pomilor şi funcţiile acestora………………………………….….6 2.1 Rădăcina…………………………………………………………………….….6 2.2. Tulpina……………………………………………………………………….…7 2.3. Frunza……………………………………………………………………….…9 2.4. Muguri – Floarea – Fructul ………………………………………………...9 II. ÎNFIINŢAREA PLANTAŢIILOR……………………………………………10 1. Alegerea şi pregătirea terenului…………………………………………..10 1.1. Alegerea terenului………………………………………………………………10 1.2. Zonarea speciilor pomicole……………………………………………………11 1.3. Pregătirea terenului……………………………………………………………..12 1.4. Parcelarea terenului…………………………………………………………….13 2. Plantarea pomilor………………………………………………………….19 2.1. Epoca de plantare………………………………………………………………19 2.2. Executarea gropilor …………………………………………………………....20 2.3. Pregătirea materialului săditor………………………………………………...20 2.4 Tehnica de plantare……………………………………………………………. 20 III. LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE A POMILOR ŞI ARBUŞTILOR FRUCTIFERI……………………………………………………………….23

1. Lucrări de întreţinere…………………………………………………………23 1.1 Lucrări de întreţinere a solului în livezi………………………………………..23 1.2. Combaterea brumelor şi îngheţurilor târzii…………………………………..24 1.3. Combaterea buruienilor cu ajutorul erbicidelor……………………………..25 2. Lucrări de întreţinere a pomilor şi arbuştilor fructiferi…………………26 2.1. Combaterea bolilor şi dăunătorilor…………………………………………...26 2.2. Complexe de tratamente fitosanitare la pomi şi arbuşti fructiferi…………27 2.3. Calculul volumului de soluţie pentru tratamente fitosanitare………………45 3. Fertilizarea plantaţiilor pomicole…………………………………………...46 3.1. Îngrăşămintele organice……………………………………………………… 46 3.2. Îngrăşăminte chimice…………………………………………………………. 47 3.3. Reguli generale ……………………………………………………………….. 49 3.4. Epoca de aplicare a îngrăşămintelor……………………………………….. 49 3.5. Metode şi locul de aplicare al îngrăşămintelor…………………………….. 49 4. Irigarea livezilor……………………………………………………………….50 5. Tăierea pomilor………………………………………………………………. 52

5.1. Epocile de aplicare a tăierilor la pomi………………………………………52 5.2. Operaţii tehnice folosite la conducerea creşterii şi fructificării pomilor… 52 5.3. Sisteme de coroană pentru livezi intensive…………………………………54 5.4. Sisteme de coroană pentru livezi superintensive…………………………..55 5.5 Schiţe pentru tăieri de formare, întreţinere, fructificare la pomi şi arbuşti fructiferi............................................................................................................... 57 6. Soiuri propuse ………………………………………………………………...70 6.1. Soiuri propuse pentru cultura măr……………………………………….…… 70 6.2. Soiuri propuse pentru cultura păr……………………...…………………… 70 6.3. Soiuri propuse pentru cultura prun………………………………..………… 70 6.4. Soiuri propuse pentru cultura nuc……………………………………..……. 71 6.5. Soiuri propuse pentru cultura cais……………………………………..……. 71 6.6. Soiuri propuse pentru cultura cireş……………………………………….…. 71 6.7.Soiuri propuse pentru cultura gutui……………………………………….… ….72 6.8.Soiuri propuse pentru cultura piersic…………………………………… ……...73 6.9. Soiuri propuse pentru cultura vişin………………………………………….. . .74 6.10. Soiuri propuse pentru cultura cătină…………………………………….……75 6.11. Soiuri propuse pentru cultura alun…………………………………….…… 76 6.11 Soiuri propuse pentru cultura arbuştilor fructiferi……………………..…… 76 6.12. Soiuri propuse pentru cultura zmeur……………………………………...… 77 6.13. Soiuri propuse pentru cultura mur……………………………………….…. 78 7.Staţiuni pomicole........................................................................................79 IV. RECOLTAREA, CONDIŢIONAREA ŞI PĂSTRAREA FRUCTELOR ......81 1. Recoltarea fructelor………………………………………………………… 81 1.1. Evaluarea producţiei de fructe………………………………………………..81 1.2.Stabilirea momentului optim de recoltare…………………………………….81 1. 3. Perioada de recoltare a fructelor…………………………………………….82 1.4. Metode de recoltare...................................................................................83 2.Condiţionarea şi păstrarea fructelor……………………………………….84 2.1. Sortarea fructelor……………………………………………………………....84 2.2. Păstrarea fructelor……………………………………………………………..85 V. CALCULE ECONOMICE PENTRU ÎNFIINTAREA UNUI HA DE POMI ŞI ARBUŞTI FRUCTIFERI…………………………………………………………...….90 1. Antemăsurătoare şi deviz pentru pregătirea terenului în vederea înfiinţării unei plantatii…………………………………………………………………............91 1.1.Antemăsurătoare – Deviz nr. 1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de măr pe o suprafaţă de 1 ha…………………………………… 91 1.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de păr de tip intensiv…………………………………….. 93 1.3. Antemăsurătoare – Deviz nr. 1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de prun………………………………………………………95 1.4. ANTEMĂSURĂTOARE –DEVIZ NR.1. Pentru executarea lucrărilor de pregătirea terenurilor şi înfiinţarea

unei plantaţii de nuc cu desimea de 208 pomi la hectar ………………………….97 1.5.Antemăsurătoare – Deviz nr.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de gutui de tip intensiv…………………………………. 100 1.6.Antemăsurătoare-Deviz nr.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de cais………………………………………………………102 1.7.Antemăsurătoare-Deviz nr.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de piersic……………………………………………….… 104 1.8. Antemăsurătoare – Deviz nr. 1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de visin ………………………………………………….…106 1.9. Antemăsurătoare-Deviz nr.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de cires…………………………………………………......108 1.10. Antemăsurătoare – Deviz nr.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru înfiinţarea unei plantaţii de alun cu desimea de 580 plante/ha…………110 1.11. Antemăsurătoare – Deviz nr.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru înfiinţarea unei plantaţii de cătină albă cu desimea de 3333 plante/ha………..112 1.12. Antemăsurătoare – Deviz nr.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru înfiinţarea unei plantaţii de arbuşti cu desimea de 4000 tufe/ha……………… 114 1.13.Antemăsurătoare – Deviz nr. 1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de zmeur ………………………………………………… 116 1.14. Antemăsurătoare – Deviz nr.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru înfiinţarea unei plantaţii de mur cu desimea de 2667 plante/ha……………… 118 2. Antemasuratoare si deviz pentru executarea lucrarilor de infiintare a unei plantatii………………………………………………………….120 2.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii intensive de măr având următoarele caracteristici :………………………………………. 120 2.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.2

Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de păr cu următoarele caracteristici:……………………………………

122

2.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de prun cu distanţa de plantare de 5 x 4 m şi desimea de 500 pomi la hectar…………..................................................................................................125

2.4.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de

gutui cu următoarele caracteristici:…………………………………….....127
2.5.Antemăsurătoare-Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de cais cu desimea de 334 pomi/ha.................................................................130 2.6. Antemăsurătoare-Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de piersic cu desimea de 635 pomi/ha...........................................................132 2.7.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de visin cu distanţa de plantare de 4,5 m şi desimea de 560 pomi la hectar……………..135 2.8.Antemăsurătoare-Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de cires cu desimea de 430 pomi/ha...............................................................................137 2.9.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de alun cu 580 plante/ha, desime care se va asigura folosind la plantare distanţa de 5,00 m între rânduri şi 3,50 m pe rând şi lucrările de întreţinere în anul…………………………………………………………………139 2.10.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de cătină albă cu 3333 tufe/ha, desime care se va asigura folosind la plantare distanţa de 3 m între rânduri şi 1,50 m pe rând şi lucrările de întreţinere în anul I…………………………………………………….142 2.11.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de arbuşti cu 4000 tufe/ha, desime care se va asigura folosind la plantare distanţa de 2,50 m între rânduri şi 1,00 m pe rând şi lucrările de întreţinere în anul I………………144 2.12.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de zmeur cu 8000 drajoni/ ha desime (care se va asigura folosind la plantare distanţa de 2,50 m între rânduri şi 0,50 m pe rând )şi lucrările de întreţinere în anul I……………………………………………………………….147 2.13.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de mur cu 2667 plante/ha, desime care se va asigura folosind la plantare distanţa de 2,50 m între rânduri şi 1,50 m pe rând şi lucrările de întreţinere în anul I………………149

3. Antemăsurătoare şi deviz pentru executarea lucrărilor de întreţinere…………………………………………………………………......151
3.1.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a plantaţiei de măr cu desimea de 1250 pomi la hectar………………………………………151 3.1.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de măr cu desimea de 1250 pomi la hectar………………………………………153 3.1.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.5

Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de măr cu desimea de 1250 pomi la hectar………………………………………156 3.2.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de păr cu desimea de 834 pomi /ha……………………………………………..158 3.2.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de păr cu desimea de 834 pomi /ha……………………………………..160 3.2.3.Antemăsurătoare – Deviz nr. 5 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de păr cu desimea de 834 pomi /ha……………………………………………....162 3.2.4.Antemăsurătoare – Deviz nr. 6 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de par cu desimea de 834 pomi /ha……………………………………………….164 3.3.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a plantaţiei de prun cu desimea de 500 pomi la hectar……………….167 3.3.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de prun cu desimea de 500 pomi la hectar……………………………………….169 3.3.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de prun cu desimea de 500 pomi la hectar…………………..…171 3.3.4.Antemăsurătoare – Deviz nr.6 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de prun cu desimea de 500 pomi la hectar……………………………………….173 3.3.5.Antemăsurătoare – Deviz nr.7 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul V a unei plantaţii de prun cu desimea de 500 pomi la hectar……………………………………....175 3.4.1.Antemăsurătoare –Deviz nr.2 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de nuc cu desimea de 208 pomi/ha……………………………………………….177 3.4.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de nuc cu desimea de 208 pomi/ha……………………………………………….179 3.4.3.Antemăsurătoare - Deviz nr. 4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de nuc cu desimea de 208 pomi/ha ………………………………………………181 3.4.4.Antemăsurătoare - Deviz nr. 5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV aunei plantaţii de nuc cu desimea de 208 pomi/ha ………………………………………………183 3.4.5.Antemăsurătoare - Deviz nr. 6 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VI a unei plantaţii de nuc cu desimea de 208 pomi/ha ………………………………………………185 3.4.6.Antemăsurătoare - Deviz nr. 7 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VI a unei plantaţii

de nuc cu desimea de 208 pomi/ha ………………………………………………187 3.4.7.Antemăsurătoare - Deviz nr. 8 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VII a unei plantaţii de nuc cu desimea de 208 pomi/ha ………………………………………………189 3.4.8.Antemăsurătoare - Deviz nr. 9 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VIII a unei plantaţii de nuc cu desimea de 208 pomi/ha ………………………………………………191 3.4.9.Antemăsurătoare - Deviz nr. 10 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IX a unei plantaţii de nuc cu desimea de 208 pomi/ha ………………………………………………193 3.5.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de gutui cu desimea de 800 pomi /ha……………………………………………..195 3.5.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de gutui cu desimea de 800 pomi /ha………………………………………..……197 3.5.3.Antemăsurătoare – Deviz nr. 5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de gutui cu desimea de 800 /ha………………………………………………..…199 3.5.4.Antemăsurătoare – Deviz nr. 6 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de gutui cu desimea de 800 pomi /ha……………………………………………..201 3.6.1.Antemăsurătoare-Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de cais cu desimea de 334 pomi/ha..................................................................204 3.6.2.Antemăsurătoare-Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de cais cu desimea de 334 pomi/ha..................................................................206 3.6.3.Antemăsurătoare –Deviz nr.5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de cais cu desimea de 334 pomi/ha……………………………………………….208 3.6.4.Antemăsurătoare-Deviz nr.6 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de cais cu desimea de 334 pomi/ha……………………………………………….210 3.6.5.Antemăsurătoare-Deviz nr.7 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul V a unei plantaţii de cais cu desimea de 334 pomi/ha………………………………………………212 3.7.1.Antemăsurătoare-Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de piersic cu desimea de 635 pomi/ha..........................................................214 3.7.2.Antemăsurătoare-Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de piersic cu desimea de 635 pomi/ha..............................................................216 3.7.3.Antemăsurătoare –Deviz nr.5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de piersic cu desimea de 635 pomi/ha…………………………………………..219

3.8.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a plantaţiei de vişin cu desimea de 560 pomi la hectar………………………………………221 3.8.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de vişin cu desimea de 560 pomi la hectar……………………………………….223 3.8.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de vişin cu desimea de 560 pomi la hectar………………………………………225 3.8.4.Antemăsurătoare – Deviz nr.6 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de vişin cu desimea de 560 pomi la hectar……………………………………….227 3.9.1.Antemăsurătoare-Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de cireş cu desimea de 430 pomi/ha.................................................................229 3.9.2.Antemăsurătoare-Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de cireş cu desimea de 430 pomi/ha................................................................231 3.9.3.Antemăsurătoare –Deviz nr.5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de cireş cu desimea de 430 pomi/ha…………………………..………………….234 3.9.4.Antemăsurătoare-Deviz nr.6 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de cireş cu desimea de 430 pomi/ha…………………………..………………….236 3.9.5.Antemăsurătoare-Deviz nr.7 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul V a unei plantaţii de cireş cu desimea de 430 pomi/ha……………………………………………..238 3.10.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de alun cu desimea de 580 plante/ha……………………………………………..241 3.10.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de alun cu desimea de 580 plante/ha………………………………………….....243 3.10.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de alun cu desimea de 580 plante/ha………………………………………….….244 3.10.4.Antemăsurătoare – Deviz nr.6 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul V a unei plantaţii de alun cu desimea de 580 plante/ha…………………………………………...…246 3.10.5.Antemăsurătoare – Deviz nr.7 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VI a unei plantaţii de alun cu desimea de 580 plante/ha………………………………………...……248 3.10.6.Antemăsurătoare – Deviz nr.8 Pentru executarea lucrărilor de exploatare a unei plantaţii de alun……….……250 3.11.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii

...Antemăsurătoare – Deviz nr..... Antemăsurătoare – Deviz nr..4/a Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu bulumaci din lemn la o plantaţie de zmeur…………………………………….4/b Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu spalieri beton armat la o plantaţie de mur fără spini……………………...265 Varianta II 3..….………….12.Antemăsurătoare – Deviz nr..275 3.1...273 Varianta II 3.a Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu bulumaci din lemn CR esenţă tare la o plantaţie de mur fără spini……….3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţiei de zmeur…………………………………………………………. Centralizatorul materialelor principale la prun………....280 4...2...12..252 3..13.4 Pentru executarea lucrărilor de exploatare a unei plantaţii de arbuşti fructiferi……………………………………………………………….…...5 Pentru executarea lucrărilor de exploatare a unei plantaţii de zmeur…………269 3..3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de arbuşti fructiferi cu desimea de 4000 tufe/ha……………………......2/a.......11.1.278 4....2/b.271 Varianta I 3..3..5 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu spalieri la o plantaţie de cătină albă……………………………………….5 Pentru executarea lucrărilor de exploatare a unei plantaţii de mur fără spini…………………………………………………………………..Antemăsurătoare – Deviz nr...14.....………261 3..Antemăsurătoare – Deviz nr...2/b.1.13..Centralizatorul materialelor principale şi al costurilor la măr…………..Antemăsurătoare – Deviz nr....281 4.267 3..1.Antemăsurătoare – Deviz nr......14.11.………263 Varianta I 3.3..Antemăsurătoare – Deviz nr...259 3.2/a Antemăsurătoare – Deviz nr.13.282 ..4.... Centralizatorul materialelor principale la păr………….3.....4.….2/b Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu spalieri de beton armat la o plantaţie de zmeur……………………………….14..257 3....Antemăsurătoare – Deviz nr......…280 4..13.. Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu bulumaci din lemn CR esenţă tare la o plantaţie de cătină……………….Antemăsurătoare – Deviz nr.Antemăsurătoare – Deviz nr....2....... CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALELOR PENTRU REALIZAREA UNEI PLANTATII………………………………....14.3..…255 3.....de cătină albă cu desimea de 3333 tufe/ha…………………………….2..3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de mur cu desimea de 2667 plante/ha…………………………………………….

............4...4....... Deviz general pentru un ha de plantaţie de cais…………………………….......294 4.....3...1... Deviz general pentru un ha de plantaţie de piersic…………………………........303 5. Centralizatorul materialelor principale şi costurile lor pentru o exploataţie de zmeur cu suprafaţa de 1 ha…...Centralizatorul costurilor directe de investiţii la cais………………...…………... Deviz general pentru un ha de plantaţie de cireş…………………………...............10.. Centralizatorul costurilor directe de investiţii la prun……………….......292 4.........Centralizatorul costurilor directe de investiţii la piersic………………........302 5..........……......CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTITII PENTRU UN HA DE PLANTATIE…………….6....Centralizatorul costurilor directe de investiţii la gutui……………………......Centralizatorul materialelor principale la nuc………...............9.....Centralizatorul costurilor directe de investiţii la zmeur……………………....5....Centralizatorul costurilor directe de investiţii la cătină…………………….. Deviz general pentru un ha de plantaţie de prun……………………....... Deviz general pentru un ha de plantaţie de par………………………..Centralizatorul costurilor directe de investiţii la alun………….311 6..Deviz general pentru un ha de plantaţie de alun……………………………313 6..7........288 4.5..309 6..297 5..................6....2.............306 5.300 5...309 6..12.. Centralizatorul materialelor principale la cătină……..307 5.....12..............1......4... 310 6.. Deviz general pentru un ha de plantaţie de nuc……………………………...... ..9.7......Centralizatorul costurilor directe de investiţii la mur……………………….......2.293 4.............298 5. Centralizatorul materialelor principale la vişin……….305 5....13..........8......5...6... Deviz general pentru un ha de plantaţie de vişin…………………………...10..Centralizatorul costurilor directe de investiţii la nuc………………………... Deviz general pentru un ha de plantatie………………………….…………......11....Deviz general pentru un ha de plantaţie de arbuşti fructiferi………………314 6.8............295 5..299 5.312 6...297 5. Deviz general pentru un ha de plantaţie de gutui……………………………311 6.....14.312 6..……………………....…..…......... Centralizatorul materialelor principale la alun……….13.Deviz general pentru un ha de plantaţie de zmeur…………………………314 6....287 4..........283 4.........3.9.... Centralizatorul materialelor principale la cireş………... Centralizatorul materialelor principale la arbusti fructiferi………….............313 6... Deviz general pentru un ha de plantaţie de mar…………………………....289 4.......10...14... Centralizatorul materialelor principale la cais…………......12.......11.................309 6..............310 6....314 6.301 5...Deviz general pentru un ha de plantaţie de cătină…………………………..304 5.....Centralizatorul materialelor principale la gutui……...........308 6.291 4.... Centralizatorul costurilor directe de investiţii la măr………………………...Deviz general pentru un ha de plantaţie de mur……………………………315 ..7.......8.....Centralizatorul materialelor principale la mur……………………………........11....285 4.........4....C entralizatorul costurilor directe de investiţii la păr…………………........... Centralizatorul materialelor principale la piersic…..........286 4..............Centralizatorul volumelor de lucrări şi a costurilor directe de investiţii la arbustii fructiferi…………………..…….

.3.Valoarea producţiei globale la cultura alun…………………………………. Indicatori de eficienta economica……………………………….…315 7.2.…317 7.M.14.M.9.3.P. Valoarea productţei marfă la cultura gutui (V. Valoarea producţiei globale la cultura nuc………………………………….9.P.…….4.7. Valoarea producţiei globale la cultura cais………………………….)……………………….4.324 8.2.……… 320 7.. Indicatori de eficienţă economică la prun……………………………………. Valoarea producţiei marfă la cultura arbuşti fructiferi (V.1. Valoarea producţiei marfă la cultura alun (V.P.…….…. Indicatori de eficienţă economică la nuc………………………………..………….……335 9..336 9.. Valoarea producţiei globale la cultura măr……………………………….318 7.M. Indicatori de eficienţă economică la măr………………………….10.316 7.9.P. Valoarea producţiei globale la cultura gutui………………………………….13.P.12.P..……………334 9.13.)…………..1.P..P.M.M.333 9.. Valoarea producţiei marfă la cultura piersic (V. Valoarea producţiei marfă la cultura măr (V. Valoarea producţiei marfă la cultura prun (V. Indicatori de eficienţă economică la gutui…………………………………… 335 9.14.3.P.……….334 9. Valoarea producţiei marfă la cultura mur (V.P.)………………………. Valoarea producţiei globale la cultura păr……………………………………323 8. Indicatori de eficienţă economică la vişin…………………………………….M. Indicatori de eficienţă economică la cătină…………………………………337 9.Valoarea producţiei globale la cultura cireş………………………………….…316 7. Valoarea producţiei globale la cultura piersic………………………….322 8..12.)…………………….)………………………….Valoarea producţiei globale la cultura mur……………………………….)…………………….10. Indicatori de eficienţă economică la arbuştii fructiferi…………….8.5.333 8.5.Valoarea producţiei globale la cultura arbuşti fructiferi…………….7.6.Valoarea producţiei globale la cultura vişin……………………………….) ……………………………………….M.G.328 8.7. Valoarea producţiei globale (V.323 8..8.P.. Valoarea producţiei marfă la cultura vişin (V.11.)…………………….P.Valoarea producţiei globale la cultura zmeur ………………….)……………………….8.)………………….6.10.…… 335 9.M.5.………330 8.336 9.11.P.325 8.325 8.12.336 9.324 8... 319 7. Indicatori de eficienţă economică la păr………………………………………334 9. Valoarea producţiei marfă la cultura nuc (V.M.)……………………. Valoarea producţiei marfă la cultura cătină (V.M..6.. Valoarea producţiei marfă la cultura păr (V.P. Valoarea producţiei marfă la cultura cais (V.328 8. Valoarea producţiei marfă la cultura zmeur (V. Indicatori de eficienţă economică la alun……………………………………337 9. Indicatori de eficienţă economică la cireş……………………………………. Indicatori de eficienţă economică la zmeur…………………………………339 . Indicatori de eficienţă economică la piersic………………………….)…………………………316 7.….322 7.4.326 8.7.338 9.2.323 8.1. 319 7.….13.…………334 9.11.M.…327 8. Valoarea producţiei marfă la cultura cireş (V.M.Valoarea producţiei globale la cultura cătină………………………….)………………………318 7.M...……….….P.)………………………. Valoarea producţiei globale la cultura prun………………………………….M.)……………. Indicatori de eficienţă economică la cais……………………………….………317 7.327 8.………. 321 7.

350 10.7.…..8..………… 341 10.3.343 10.9.. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura măr………………. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura cais……………………….……….….….. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura gutui…………………………. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura zmeur…………………. Indicatori de eficienţă economică la mur………………………. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura nuc…………………. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura prun……………….. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura mur…………………………...………….13.348 10.351 .2. Grafic de eşalonare a investitţilor la cultura arbuştii fructiferi……….…345 10..12.347 10.1.14.11.. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura păr……………………………341 10. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura piersic…………………….5. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura alun……………………....340 10.. 344 10.10.349 10. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura cireş……………………….342 10...…346 10..….14. Grafic de esalonare a investitiilor la cultura vişin………………………….346 10.340 10.339 10.4.6.……….9. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura cătină………………….…………. Grafic de eşalonare a investiţiilor…………………………………..

MINISTERUL AGRICULTURII. PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CONSULTANŢĂ AGRICOLĂ PROIECT TIP Pomi şi arbuşti fructiferi 2006 .

. părul. prunul european. portaltoi. pentru ţara noastră. are loc procesul de fotosinteză.2. vârsta pomilor. parcurgerea fenofazelor.CAPITOLUL I. Creşterea şi fructificarea pomilor au loc sub influenţa a două categorii de factori: ereditari şi ecologici. temperatura. cireşul şi caisul. Cunoaşterea cerinţelor speciilor şi soiurilor de pomi şi de arbuşti fructiferi faţă de lumină este necesară la amplasarea lor pe terenurile în pantă. împiedicând maturarea ţesuturilor şi pregătirea pomilor pentru iarnă. Căldura este un factor de vegetaţie deosebit de important. viaţa latentă a pomilor în timpul repausului de iarnă. Mai puţin pretenţioşi sunt arbuştii fructiferi: zmeurul. care condiţionează desfăşurarea proceselor de asimilaţie. Lumina condiţionează viteza de creştere şi de formare a organelor aeriene ale plantei. în raport cu punctele cardinale. şi mărul. Cei mai pretenţioşi faţă de căldură sunt în ordine descrescândă migdalul.factori organici. faza de vegetaţie sau repaus. agrişul şi zmeurul. 1. piersicul. cu condiţia asigurării unor condiţii tehnologice optime. deoarece în prezenţa ei. Cerinţele faţă de lumină. 1.etc. castanul şi nucul. Factorii ecologici cu efect direct asupra creşterii şi fructificării sunt grupaţi in mai multe categorii: . Capacitatea de rezistenţă la ger a speciilor pomicole este redată în tabelul următor: 2 . prunul. şi vişinul ocupă o poziţie intermediară între primele două grupe. . Mai puţin pretenţioşi sunt: părul. influenţează respiraţia şi transpiraţia frunzelor şi determină direcţia de creştere a lăstarilor. cireşul. vişinul. iar în urmă se plasează căpşunul. Cei mai pretenţioşi faţă de lumină sunt : nucul. Cerinţele pomilor faţă de condiţiile de mediu Cerinţele pomilor şi arbuştilor fructiferi faţă de factorii de mediu variază foarte mult în raport cu specia. respiraţie şi transpiraţie. . apa şi aerul. la stabilirea distanţelor optime de plantare. Nevoile de căldură ale pomilor şi arbuştilor fructiferi sunt foarte variate. postmaturaţia seminţelor. alunul. caisul. Îngheţurile timpurii din toamnă provoacă căderea prematură a frunzelor şi degerarea vârfurilor lăstarilor. Cerinţele speciilor pomicole faţă de lumină sunt diferite.1. Rolul luminii în viaţa pomilor este foarte important. a desimii şi formei coroanei etc. Mărul. apă. gradul de asigurare al acestuia cu substatanţe nutritive. de vârsta pomilor. coacăzul şi agrişul. soiul şi portaltoiul.factori biotici. coacăzul. suficientă pentru cerinţele tuturor speciilor pomicole cultivate. Lumina. care cuprind proprietăţile fizico-chimice ale solului. piersicul şi apoi gutuiul. Cunoaşterea comportării speciilor şi soiurilor de pomi şi arbuşti fructiferi la acţiunea temperaturilor scăzute are o mare importanţă pentru procesul de producţie pomicolă din zona temperată. măsurată sub aspectul intensităţii (număr de lucşi) cât şi a duratei acesteia (număr de ore de strălucire a soarelui ) este. aer şi activitatea microbiologică . agrotehnica aplicată etc. Rezistenţa la ger a pomilor depinde de însuşirile ereditare ale genotipului.factori climatici: lumina. GENERALITĂŢI 1. Cerinţele faţă de căldură. faza de vegetaţie. prezenţa sau absenţa rodului.factori edafici ( pedologici ).

ramuri şi rădăcini şi de circa 85% în fructe. În prima jumătate a perioadei de vegetaţie.2 -0. datorită sistemului radicular foarte dezvoltat. cireşul. Necesităţile faţă de apă variază în funcţie de vârsta pomului. viteza vântului.2 -1. Exigenţe mai mici faţă de apă (peste 500 mm anual ) au piersicul. Limitele de rezistenţă în acest stadiu fenologic se redau în tabelul următor: Limitele de rezistenţă la ger a pomilor în primele faze de vegetaţie la câteva specii pomicole Specia Butoni florali ºC Inflorit ºC Fructe mici ºC Măr Păr Piersic Cireş Prun Cais -2. de cantitatea precipitaţiilor atmosferice.1…-2.7…-4. pomii îmbătrânesc prematur. în timpul creşterii intense a lăstarilor şi a fructelor nevoia de apă este cea mai mare.1 -1.2 -1. în proporţie de până la 75% în frunze.Specia Măr Păr Gutui Prun Cais Temperaturile minime de rezistenţă la ger a pomilor ºC Specia -35…-36 Piersic -32…-33 Cireş -28…-30 Vişin -30…-32 Căpşun -26…-28 Smochin ºC -24…-26 -29…-32 -30…-32 -22…-24 -16 Ingheţurile de primăvară pot provoca pagube importante atunci când mugurii floriferi au ajuns într-un anumit stadiu în care devin sensibili. intensitatea luminii. 3 . Rezistenţa la secetă a pomilor este destul de ridicată. de concentraţia soluţiilor nutritive din sol.3.5 1.1 -0. mărimea şi calitatea fructelor şi scurtează durata de viaţă a rădăcinilor active sau frânează creşterea de toamnă a acestora. alunul. pomii rezistă la insuficienţa umidităţii mai mult şi vreme mai îndelungată decât culturile agricole. de structura şi de umiditatea solului.1…-3.0…-1.1…-2. Totuşi.8 -1. mărul. Pe locul al doilea se plasează gutuiul.7…-2.9 -1. Cu toate că cerinţele lor faţă de umiditate sunt mai ridicate decât la cele mai multe culturi agricole.2 -1.7…-3. mai mare decât spre sfârşitul verii şi toamna.7…-3. şi vişinul dau rezultate bune în centre cu peste 600 mm precipitaţii anual. Părul. şi prunul. Dimpotrivă.7…-3.8…-4.7…-4.6…-2.6…-3.1…-2.9 -1.1…-4. Apa intră în compoziţia tuturor organelor. dezvoltarea frunzelor. Se cunoaşte că apa ca factor de vegetaţie are rol hotărâtor în viaţa pomilor.1 -0. Cerinţele faţă de apă.7 -1.1…-4.9 -1. panta terenului. nucul. nevoia de apă a pomilor este în general.1…-3. iar durata lor de viaţă este scurtată. În timpul înfloritului pomii au nevoie de mai puţină apă.2 -1.2 -0. În consecinţă.1 -1. în condiţii de secetă puternică şi persistentă se produce şi la pomi o scădere cantitativă şi calitativă a producţiei. regularitatea producţiei şi mărimea recoltelor nu mai sunt asigurate. Insuficienţa apei din sol reduce creşterea lăstarilor.2 -1. vigoarea pomilor scade. uneori şi compromiterea totală a acesteia sau chiar uscarea în masă a plantelor. care necesită peste 650-700 mm precipitaţii anual. mărimea recoltelor şi alţi factori.6…-3.9 -1. Cele mai mari cerinţe faţă de apă (peste 700 mm precipitaţii anual) le au arbuştii fructiferi. dimensiunile coroanei şi a sistemului radicular. de asemenea în timpul coacerii fructelor şi la căderea frunzelor. caisul şi migdalul.

pot înmagazina şi păstra apa . terenurile în pantă sunt cele mai favorabile. întrucât duce la înrăutăţirea aeraţiei în sol. 1.5. În zilele cu vânt. prunul. După textură solurile pot fi clasificate în următoarele grupe mari: soluri nisipoase. cu un conţinut de 0. Aerul uscat influenţează negativ pomii prin aceea că provoacă pierderea apei din ţesuturi şi mai ales din sol. mai ales prin bioxidul de carbon. pentru a preveni excesul de umiditate atmosferică. în timpul îngheţurilor împrăştie aerul răcit şi micşorează efectul lui dăunător. vişinul. După ele vin terenurile plane şi platourile. Dintre însuşirile fizice ale solului de primă importanţă sunt:textura. mai ales când acesta este uscat. lutoase şi argiloase. aerul are un rol important. de soi. ca şi a celorlalte plante. sunt bine aerate. Solul este principalul factor de mediu de care depinde producţia de fructe in cazul în care condiţiile cerute de specie. structura şi adâncimea apei freatice. Cerinţele faţă de sol. reuşesc aproape toate speciile pomicole cultivate în ţara noastră: mărul. Astfel se explică de ce în aceste locuri. depinde de însuşirile fizico-chimice şi biologice ale lui. se încălzesc uşor şi conţin suficiente substanţe nutritive. slab humifere.4.6 -1% humus şi peste 5% argilă. 1. respectiv potenţialul de producţie pe care îl posedă. Vânturile slabe au efect favorabil prin aceea că după ploi usucă repede frunzişul de apă şi împiedică dezvoltarea bolilor criptogamice. 4 . hidratarea ţesuturilor. şi portaltoi sunt asigurate. este dereglată absorbţia apei. iar rădăcinile pomilor cresc mai slab şi în consecinţă pomii rodesc mai puţin. este defavorabilă pomilor. pe nisipurile semimobile. unde în frecvente cazuri apa se găseşte în deficit. În plantaţiile de pomi şi mai ales în coroanele pomilor. asigurând producţii mari şi constante de la an la an (solurile nisipoase din Oltenia şi nord-vestul ţării) În general aceste soluri necesită aplicarea frecventă a îngrăşămintelor organice. Fertilitatea naturală a unui sol. 1. aflat în mişcare. aerul uscat. în perioadele cu arşiţe mari de vară produc adieri răcoritoare. Solurile nisipoase au în general o fertilitate naturală redusă. Mişcarea prea puternică a aerului. iar pe nisipurile uscate este obligatorie irigarea culturilor. sunt lipsite de structură. piersicul. bolile criptogamice atacă mai puternic. la cea mai mică adiere de vânt. unde mişcarea aerului se face destul de uşor. permiţând în acelaşi timp infiltrarea excesului de apă. pentru că aici are loc o mişcare a maselor de aer chiar în absenţa vântului. În regiunile cu precipitaţii normale şi cu pânza freatică la adâncimi nu prea mari. albinele nu părăsesc stupii şi nu se poate realiza polenizarea încrucişată. folosit în asimilaţie şi prin oxigenul necesar pentru respiraţia organelor aeriene şi a celor subterane. Cerinţele faţă de aer. determinând încetinirea activităţii normale a rădăcinilor pomilor. Solurile lutoase sunt cele mai potrivite pentru cultura pomilor şi arbuştilor. au permeabilitate mare pentru apă şi aer. În zonele cu viituri puternice are loc căderea masivă a fructelor. provoacă scăderea concentraţiei de zahăr în fructe şi chiar alterarea lor prematură. părul. din regiunile mai ploioase. este necesar să se menţină o mişcare permanentă a aerului. În plus.Excesul de umiditate în sol şi atmosferă nu este favorabil. produce uscarea secreţiei de pe stigmate şi deci defavorizează polenizarea. În viaţa pomilor. prin faptul că permit o bună dezvoltare a sistemului radicular. grosimea stratului penetrabil pentru rădăcini.5-4 m. coacăzul negru. cireşul. Mai puţin favorabile sunt depresiunile şi locurile joase închise. se încălzesc uşor şi pierd uşor apa prin evapotranspiraţie şi infiltraţie. Din acest punct de vedere.

2 8. fier. Deşi mai bogate în substanţe nutritive. pietroase şi cele calcaroase cu un conţinut de peste 8 -10% calcar activ. cele situate în zona stejarului şi fagului.3 8. argilo-iluviale.5 6.5 6. fosfor. În zona de stepă. precum şi prezenţa unor săruri nocive mai ales cloruri . De regulă astfel de soluri sunt caracteristice dealurilor subcarpatice.5 Specia Măr Păr Cireş Vişin Prun Cais Piersic Nuc Deşi pomii prezintă o mare plasticitate şi rezistenţă la diferite reacţii ale solului.7-7.5 6. atunci când şi însuşirile fizice şi hidrofizice sunt favorabile.2-8. zinc. Corectarea reacţiei solului se face prin fertilizarea cu îngrăşăminte organice.Solurile argiloase au un conţinut de argilă de peste 45%.6 8. În zonele de silvostepă sunt bune pentru cultura pomilor şi arbuştilor fructiferi cernoziomurile levigate şi aluviunile. calciu. potasiu. chimice şi prin amendamente. Însuşirile chimice ale solului. aşa cum rezultă din tabelul următor: Cerinţele speciilor pomicole faţă de reacţia solului Valoare pH Acid Minim Optim Maxim 4.5 6.0 6.2 8. sulf. corespund pentru pomicultură şi solurile nisipoase dacă subsolul este mai compact şi dispune de surse de apă pentru irigare. necorespunzătoare pentru cultura speciilor pomicole. recolte mici şi nesigure şi prelungirea perioadei de vegetaţie până toamna târziu. aerate.0 6. la alegerea terenurilor pentru plantaţiile pomicole se va avea în vedere ca acestea să fie cât mai corespunzătoare speciei.7 6. Reacţia solului. umede şi reci. negre de fâneţe şi altele.2-8.0 5. ca şi cele cu conţinut prea ridicat de materie organică.2 8. sunt: favorabile pentru cultura pomilor şi arbuştilor fructiferi. pe lângă cernoziomuri şi aluviuni.5 5. solurile podzolice. Ele prezintă multe neajunsuri printre care creşterea slabă a rădăcinilor.7 5.5 6. sunt greu penetrabile pentru rădăcini.2 8. Solurile slab humifere. soiului şi portaltoiului. ceea ce atrage după sine micşorarea rezistenţei la ger. Pentru cultura pomilor nu corespund terenurile mlăştinoase.5 5. greu permeabile pentru apă. nu asigură o creştere şi dezvoltare echilibrată a pomilor.2 8. Conţinutul în humus influenţează negativ creşterea şi rodirea pomilor atunci când scade sub 2%.2-8. bor. Pomii şi arbuştii fructiferi au o toleranţă destul de largă faţă de valoarea pH-ului. de regulă mai acide.2-8.2-8. cum sunt: brune de pădure.3 9. sărăturoase.5 6. cele puternic erodate. cupru.2-8.5 5. 5 . solurile slab podzolice. brune roşcate de pădure şi aluviunile.8-8. Cele mai echilibrate creşteri ale pomilor se înregistrează pe soluri cu 2-3% humus. sunt compacte. Pentru cultura pomilor o importanţă deosebită o prezintă reacţia solului şi conţinutul în elemente minerale : azot. etc. Printre tipurile de sol din ţara noastră. magneziu.0 5.

seminţele Fig.2. 2.rădăcini de schelet puternice.organe reproductive: florile. Organele pomilor şi funcţiile acestora Pomicultorul este interesat de cunoaşterea organelor pomilor pentru ca intervenţiile sale asupra acestora să nu se facă la întâmplare ci în cunoştinţă de cauză: toate lucrările agrotehnice pot fi astfel aplicate raţional. . fructele. c.1 Rădăcina Sistemul radicular al pomilor altoiţi este constituit de fapt din rădăcinile portaltoiului. h. fiind alcătuit din: . având ca efect creşterea şi fructificarea echilibrată a pomilor şi în final obţinerea de producţii mari şi fructe de calitate. Organele principale ale unui pom: a. Organele pomilor se împart în două categorii: . ramurile. e.ramură de schelet.coletul. cu rol principal în fixarea pomului de sol.axul coroanei. d. tulpina. f-săgeata.rădăcini orizontale.ramură de semischelet. 6 . mugurii şi frunzele.organe vegetative: rădăcina. conducerea sevei şi depozitarea substanţelor de rezervă. g.rădăcini verticale. b.trunchiul.

2.6 m.ramuri buchet . florali şi vegetativi. 2). frunze (organe vegetative) şi flori. Ramurile sunt: . fiind practic vârful de creştere şi dezvoltare al sistemului radicular.vegetative de schelet ( şarpante.2% din masa totală a rădăcinilor.4 mm). Pe orizontală. care sunt în directă corelaţie cu perii absorbanţi se află la adâncimea de 18 – 60 cm.- rădăcini de semischelet sunt ramificaţii de ordin superior. la un măr în vârstă de 15 ani altoit pe sălbatic. au culoare albă. sunt purtătoare de rădăcini absorbante. iar lateral muguri florali şi vegetativi. Tulpina Tulpina este partea aeriană fiind alcătuită din: trunchi. caisului. rădăcinile pătrund în sol până la adâncimea de 1. foarte numeroşi. depăşind de 2 ori raza proiecţiei coroanei pomilor. rădăcini absorbante.pleată Ramurile mixte poartă un mugur vegetativ normal în vârf. Pe orizontală. Sunt purtătoare ale perişorilor absorbanţi care sunt practic prelungiri ale celulelor epidermice din zona piliferă. fertilizarea. 76. 1mm în grosime. Amplasarea în sol a sistemului radicular Este elementul cel mai important pe care cultivatorul trebuie să-l cunoască. De exemplu. ramuri. udarea etc. dacă se arcuieşte sau dacă se fac operaţii în verde. muguri. ultimile ramificaţii s-au găsit la distanţa de 6 m de trunchiul pomului. Trunchiul este partea aeriană ce se găseşte între nivelul solului ( punctul de altoire sau colet) şi ramificaţiile primului etaj al coroanei. 3.ramuri mixte . . cel din mijloc vegetativ şi cei laterali florali sau unul lateral floral şi ceilalţi vegetativi. de dimensiuni mai mici.salbă . constituind grupurile de muguri caracteristice prunului. cireş şi vişin) sunt: . 7 . se regenerează permanent. ramurile mixte sunt lungi de 25-60-70 cm şi poartă pe noduri totdeauna grupuri din 3 muguri care pot fi: toţi florali. La baza ramurii se găsesc 1-2-3 muguri vegetativi slab dezvoltaţi (fig 3) care pot evolua dacă ramura se scurtează. Ramurile de rod la speciile sâmburoase (cais. reprezentând 58. inserate pe rădăcini de semischelet. semişarpante) şi semischelet.5 – 2 m. Masa mare a rădăcinilor subţiri însă (cu diametrul de 0 . dar de cele mai multe ori asociaţi pe nod. Aproape întreaga cantitate de apă şi săruri minerale necesare funcţiilor metabolice este preluată de către pomi prin perişorii absorbanţi. aşezaţi fie solitari pe noduri (cireş). rădăcini fibroase sau tranzitorii. La piersic. piersicului (fig.6% din masa rădăcinilor subţiri se află sub proiecţia coroanei atingând un maximum cantitativ în raza de 1. cu excepţia arbuştilor fructiferi şi a plantelor altoite pe portaltoi cu vigoare redusă. de la trunchi.de rod sau fructificare care sunt diferite în funcţie de specie. sunt cele mai tinere.2. prun. fructe şi seminţe (ca organe reproductive). cu acelaşi rol ca cele de schelet. pe această bază urmând a se aplica corect lucrările solului.5 mm în lungime.

înlocuindu-se cu altele nou formate pe ramurile de schelet şi semischelet. Ele poartă un singur mugur vegetativ în vârf. în majoritate florali (fig. 6) pintenul (ramură prefloriferă) are 1-3 cm lungime şi poartă în vârf un singur mugure vegetativ. făcând imposibilă regenerarea. Ca atare. având în plus faţă de aceasta muguri de rod axilari. o formaţiune de 1-1. cais). poartă muguri vegetativi axilari şi mugur terminal de asemenea vegetativ şi evoluează în nuieluţă sau mlădiţă. cu lungimi de 15-60 cm. deoarece în această lună sunt deja conturate morfologic la unele specii. fără muguri axilari evidenţi. bursa-pungă. are particularitatea că pe nod se formează un singur mugur de obicei floral. Din aceste motive. Sunt ramuri de bază pentru fructificarea acestor specii şi asigură fructe de calitate. Sub greutatea frunzelor şi a fructelor se arcuiesc. 5). unde aceste ramuri sunt foarte numeroase. buchetele de mai sunt ramuri foarte scurte. pleata nu poate fi regenerată decât rar prin tăieri (fig. ramurile salbă se suprimă. chiar mai lungă la unele soiuri. ramură de rod propriu-zisă. Pleata este o ramură de organizare morfologică identică cu salba şi se întâlneşte la numeroase soiuri de vişin. dacă fructificarea este asigurată de ramurile mixte. motiv pentru care se elimină prin tăiere după prima fructificare. Sunt foarte subţiri. La unele specii pot fi axilari şi câte 1-2 muguri vegetativi. motiv pentru care mai sunt denumite punţi de rod. restul mugurilor rămânând vegetativi . mai rar se întâlnesc axilar şi muguri vegetativi. Ramura mixtă la cireş şi vişin. lungă de 7-30 cm. decât 1-2 muguri vegetativi care. Nu pot fi regenerate prin tăieri. ramifică puţin sau chiar deloc. 3-4 ani. cu mugur florifer (mixt) în vârf. constituind baza fructificării. chiar după ramificări multiple. mlădiţa are aceleaşi caracteristici ca nuieluşa.5 cm lungime. vişin. iar fructele sunt de calitate mediocră. constituie îngroşarea bazei inflorescenţei pe care cresc şi se formează fructele iar lateral alături de fructe. Durata economică a ramurilor buchet la prun şi cais este relativ scurtă. amplasaţi de la vârf către bază. nuieluşa – 15 – 30 cm lungime. vatra de rod este o formaţiune realizată din ramificarea burselor purtătoare de pinteni şi ţepuşe care se extinde anual şi care trebuie regenerată periodic. neavând nici o rezervă laterală de muguri vegetativi. prun şi piersic) sau mai deşiraţi (cais) sau 3-7 muguri florali (fig.4). ramurile buchet nu pot fi regenerate prin tăieri. Ramurile salbă poartă în vârf un mugur vegetativ.Ramurile mixte ale piersicului asigură fructe de calitate numai în primul an de formare a lor. rămânând să evolueze numai prin mugurele terminal. care conduc la ramuri buchet ramificate (prun. Ca şi salba la piersic. numite şi buchete de mai. iar axilar în jurul acestuia strâns grupaţi (la cireş. poartă un singure mugur de rod în vârf. 8 . Durata economică poate fi de 5-7 ani. În 1-2 ani evoluează în ţepuşă. 1-12 cm şi au o durată de viaţă variabilă cu specia şi soiul de la 1-2 ani până la 10-12 ani. de obicei în anul următor evoluează în buchete de mai. cu grupuri de 2-3 muguri de rod la prun şi 5-6-8 la cais. iar lateral numai muguri florali. Ramurile de rod la speciile seminţoase (fig. smiceaua (ramură) prefloriferă) are 15 -20 cm lungime. se degarnisesc total. 3). Ramurile buchet. dar alungindu-se an de an provoacă o puternică îndesire a coroanelor. ţepuşa . La piersic sunt în număr restâns de regulă şi o durată de viaţă economică de 1-2 an. 4-6 ani. se formează 12 muguri din care iau naştere noi ramuri fructifere. foarte rar se pot întâlni în poziţie axilară 1 – 2 muguri vegetativi. Evoluează în acest caz numai prin mugurele vegetativ din vârf. de 1-10 cm lungime. Evoluând numai prin mugurele vegetativ. Prunul şi caisul formează ramuri mixte lungi de 7-20 cm. În general.

9 . cu temperaturi de peste 15 ºC. fiind purtătoarea unor substanţe specifice (clorofilă) importante pentru principala sa funcţie. sărurile minerale şi bioxidul de carbon sunt transformate în substanţe organice primare (glucoza). Frunza Este organul cu cea mai mare importanţă în creşterea. apa.4. purtat către ovul de tubul polinic. dar şi al pomicultorului. La plantele unisexuate dioice ca nucul. zilele lipsite de vânt. proteine). proces în care cu ajutorul luminii solare şi în prezenţa clorofilei. în beneficiul deopotrivă al pomului. fotosinteza. realizează polenizarea. odată cu maturarea staminelor. Muguri – Floarea – Fructul Pentru a interveni eficace în constatarea numeroaselor boli şi insecte care atacă aceste organe în diferite stadii. dezvoltarea şi fructificarea pomului. Polenizarea este urmată de fecundarea ovulelor de către gametul mascul. fazele creşterii şi dezvoltării (fenofazele). acestea găsindu-se pe partea inferioară a frunzei. Agenţii polenizatori sunt reprezentaţi de insecte. între care rolul dominat revine albinelor. prin transfer pe stigmatele florii.3. care prin transformări ulterioare realizează toată gama de substanţe organice (glucide. secreţia sucului zaharat pe stigmate. „porţile de intrare” în mezofilul frunzei al numeroaselor boli se fac prin stomate. lipide. Pentru asigurarea condiţiilor de realizare a fotosintezei în limite optime. 2. Polenizarea. acestea eliberează polenul care. începând din primăvară. este necesar să se cunoască dinamica. în sensul că vremea însorită. aparatul foliar trebuie menţinut într-o perfectă stare de sănătate. germinarea polenului şi dezvoltarea tubului polinic. iar structura anatomică este extrem de complexă. de unde necesitatea ca la efectuarea tratamentelor soluţiile să acopere cu prioritate această zonă. alunul şi castanul polenizarea se face cu ajutorul vântului (anemofilă) şi de aceea este foarte important să se aleagă corect soiurile polenizate. De reţinut este faptul că. fecundarea şi legarea fructelor sunt influenţate de factorii naturali. La înflorire. favorizează zborul albinelor. menţinerea frunzişului în integritatea sa.2. substanţele organice. realizându-se prin măsurile de fitoprotecţie pe care pomicultorul trebuie să le cunoască. În frunză au loc cele mai importante procese biochimice şi fiziologice pentru viaţă.

lutoasă. În afara perimetrului construibil se pot organiza plantaţii pomicole în masiv înfiinţate după tehnica modernă. pentru mărirea capacităţii de producţie sunt necesare măsuri care constau din: . mijlocii până la profunde. Solurile uşoare.7 şi 9.pe terenurile în pantă pot fi executate terase individuale cu diametru de 2-3 cm. . condiţiile de microzonare. cu orientarea rândurilor pe direcţia curbelor de nivel şi chiar pante până la 18-20%. cât şi pentru irigaţii. . Alegerea şi pregătirea terenului 1. sunt condiţii indispensabile plantaţiilor. mai ales în zonele cu precipitaţii reduse în timpul anului. de preferinţă. . . .1-1. ÎNFIINŢAREA PLANTAŢIILOR 1. solurile lutoase şi luto-argiloase nu sunt favorabile pentru cultura pomilor.trebuie de avut în vedere. Terenul destinat plantării pomilor la micii producători poate fi în incinta gospodăriilor sau în afara acestora. . pomi de talie mică. Noile plantaţii se vor realiza numai în acele zone. cu pH cuprins între 4.3. altoiţi pe portaltoi de vigoare slabă. de preferat cu textura mijloci. cu posibilitatea mecanizării lucrărilor specifice pomiculturii.sunt excluse de la plantare. îndeosebi pentru cele de dimensiunea unei ferme sau microferme pomicole. lutonisipoasă şi chiar nisipoasă. .crearea unor canale colectoare în zone cu precipitaţii abundente şi cu pericol de inundare. mecanizabile sau cu posibilităţi certe de îmbunătăţire a proprietăţilor agro-productive. Alegerea terenului Amplasrea plantaţiilor se face în zonele destinate pomiculturii. terenurile excesiv de umede şi fără drenaj. permeabile. nisipo-lutoase şi luto-nisipoase sunt favorabile pentru cultura căpşunului.executarea de lucrări antierozionale. cele mai bune soluri 10 .CAPITOLUL II.se vor alege terenurile cu soluri fertile. dar supuse erodării.din punct de vedere al pantei sunt foarte bune terenurile cu panta uşoară 3-6% ce permit o bună întreţinere a solului cât şi un transport uşor al fructelor . ca şi cele cu nivel freatic sub 1. atunci când pe remedieri este prea târziu.plantaţiile de pomi pot fi de interes industrial (ferme de peste 2-5 ha –la 100-200 ha) şi de interes familial (0. Pentru o alegere corectă a locului de plantare a unei specii trebuie respectate cu stricteţe.0 ha). Asigurarea apei necesare pentru stropiri.5 m. ca în pomicultură greşelile mari se manifestă după 4-5 ani de plantare. cu condiţia ca acestea să fie uniforme. . . bazine şi centre de cultură unde specia sau soiul vor întâlni maximum de condiţii naturale pentru creştere şi rodire: .condiţia prioritară la înfiinţarea unei livezi o constituie sursa de apă necesară la stropiri şi la udatul pomilor.1.executarea de drenaje. . În cazul în care nu toate terenurile dispun de condiţii corespunzătoare şi posibilităţi de mecanizare.se va căuta ca zona respectivă să fie ferită pe cât posibil de brumele târzii de primăvară şi îngheţurile timpurii de iarnă. În incinta gospodăriei pe spaţii reduse ca suprafaţă se pot planta. când nivelul apei freatice este la mică adâncime sau există porţiuni de băltiri sau infiltraţii de apă. Pentru livezile de măr şi prun care se pretează în sisteme de cultură moderne se vor prefera în primul rând terenurile cu soluri fertile. pe terenurile în pantă.livezile de pomi pot fi amplasate în condiţii bune şi pe terenul cu panta de 6-12%.

Maramureş. bogate în humus. De asemenea trebuie pusă în evidenţă şi concentrarea realizată în partea de nord-est a Transilvaniei (judeţele Bistriţa Năsăud. Cluj. Arad. Harghita. nectarin. Pe solurile mai puţin fertile.2. Giurgiu. cireş. astfel sub aspectul suprafeţelor şi a numărului total de pomi cultivati. fără a exclude celelalte specii. Bihor) şi în nordul Moldovei : conditţi bune pentru cultură gaseşte şi în judeţele: Mureş. Vâlcea. Gorj. în celalalte judeţe cultura mărului este slab reprezentată. Având la bază lucrările de zonare şi microzonare. Prunul . Vaslui şi Vrancea. Prahova. Satu-Mare. piersic. Prahova. precum şi de rezistenţa la geruri. 1. Caraş-Severin. Speciile: măr. dezvoltarea pomiculturii în ultimii 20-25 de ani a fost concentrată în cele mai favorabile zone. Hunedoara. de nuci în combinaţie cu specii de talie mai redusă (alun sau alţi arbuşti).în zona subcarpatică meridională ( Argeş. Buzău. se pot cultiva în zona dealurilor subcarpatice. Sălaj.desi este bine reprezentat în majoritatea zonelor ţării. cu curenţi de aer. Dâmboviţa. Caraş Severin. irigarea şi recoltarea. astfel încât să fie uşurate tratamentele fitosanitare. Dolj. prun. Botoşani. precum şi zonele cu frecvente îngheţuri târzii de primăvară. Dâmboviţa. vişin. Braşov. cultura este cantonată în judeţele Argeş. Solurile trebuie să fie permeabile pentru a se evita băltirea apei. mai ales în judeţele Argeş. 11 . Arad. oscilaţii de temperatură şi alte accidente climatice. în zonele calde de câmpie se vor planta mai ales: cais. Mehedinţi. cu pH-ul cuprins între 5-8. Buzău. migdal.sunt cernoziomurile. zonele de cultură sunt : Argeş. Bacău. iar media temperaturii minime din luna iulie este de 10-12 °C. Dâmboviţa. Olt. cu completarea deficitului de apă. în nordvestul ţării (Bistriţa. în zonele înalte şi reci se pot cultiva doar arbuştii fructiferi. Vâlcea. slab acidă sau slab alcalină. cele mai mari concentrări s-au realizat în judeţele din zona subcarpatică a Olteniei şi Munteniei. păr. Părul . terenurile vor fi expuse la soare. dar întâlneşte condiţii dintre cele mai favorabile (Ilfov. cele mai favorabile zone sunt acelea în care temperatura maximă în lunile iulie şi august este de 24-26°C. Vâlcea. Satu . Mehedinţi. Călăraşi). pânza de apă freatică trebuie să fie la peste 2-3 m adâncime.Mare. Alba. Deşi în cadrul tuturor speciilor s-au creat soiuri autocompatibile. gutui. Cluj s. Suceava. Sălaj. Pe specii. Sibiu. Zonarea speciilor pomicole Zonarea se va face în funcţie de pretenţiile fiecărei specii şi chiar a soiurilor faţă de lumină şi căldură. frasin. Dâmboviţa. Bacău. Dolj. Botoşani. Caraş Severin. salcâm). judeţul Mureş. se recomandă folosirea a cel puţin 2-3 soiuri. Se consideră că cele mai favorabile pentru cultura mărului zonele cu temperatura medie anuală de 8-9°C şi cu 700-800 mm precipitaţii anuale. Olt şi Dolj.a. Reacţia solului este de preferat să fie neutră. pentru o mai bună polenizare. Iaşi. el dă cele mai bune rezultate în zonele cu temperatura medie anuala 9-10 °C şi cu precipitaţii de peste 650-700 mm anual. Bihor. Prahova). Maramureş şi Bihor). se recomandă utilizarea unei culturi premergătoare (lucerna) care fertilizează natural terenul. Vâlcea. solurile brun-roşcate de pădure. Este recomandat ca soiurile să fie amplasate în funcţie de epoca de coacere. zonarea culturii se prezintă astfel: Mărul . În zonele cu frecvenţă mare a vânturilor sunt obligatorii perdelele de protecţie cu arbori înalţi (stejar. precum şi în judeţele din nord-est Neamţ. Bihor. Nu se recomandă plantarea în văile înguste. precum şi Hunedoara. orientarea preferată a rândurilor fiind N-S. Iaşi şi în centrul ţării. arţar. Buzău. Mai nou au apărut noi amplasamente pomicole în Câmpia Română.deşi este mult mai slab reprezentat în cultura. Prahova. Olt. Mehedinţi. Buzău. Timişoara şi Arad. se vor evita expoziţiile nordice. Timişoara.

cu alte mijloace. arbuştii fructiferi şi căpşunul sunt reprezentate pe întreg cuprinsul ţării. castanul. Desfundatul se execută mecanizat cu ajutorul plugurilor şi tractoarelor speciale pentru livezile intensive şi superintensive. pe suprafeţe mai mari. Caisul este specia cea mai pretenţioasă faţă de factorii climatici şi mai ales faţă de temperatură. Piersicul – se cultivă în zonele de sud şi vest ale ţării. sau după posibilităţi. Bacău. Modelarea terenului este obligatorie şi se execută în aşa fel încât să nu existe băltiri de apă care influienţează negativ asupra vegetaţiei pomilor. care ar ajunge pe unele porţiuni de teren nivelat la roca-mamă. Banat.) 1. Perioada optimă de executare a lucrărilor de desfundare este: în cazul terenurilor libere. se recomandă cultivarea cu leguminoase furajere în amestec cu ierburi perene şi apoi fie plantarea pomilor după 2-3 ani. cireş. alunul ( zona Olteniei. Vrancea.Jiu şi Geoagiu. Lucrarea se execută imediat după defrişare şi se evită mişcarea unui volum prea mare de sol.Un teren bine modelat uşurează mult şi asigură efectuarea celorlalte lucrări tehnologice: deplasarea pompelor de stropit. nucul în zona Tg. Giurgiu.3. Vâlcea etc. Giurgiu.Cireşul si vişinul se întâlnesc pe toate formele de relief. Olt. etc. alunul. Muntenia. Maramureş. Pregătirea terenului Pentru plantarea pomilor. Zonele cele mai favorabile sunt în sudul ţării ( Dolj. Călăraşi. Botoşani. Defrişarea se face în cazul când se înfiinţează plantaţii pe locul ocupat de vechile plantaţii pomicole sau de vegetaţie forestieră. precum şi Argeş. este de preferat când este posibil. Tulcea. zona Bucureştiului. Mehedinţi. Constanţa. Cu cât solul este mai greu cu atât este nevoie de o mobilizare mai adâncă. cu anumite concentrări în unele microzone ( exp. Practicarea timp 2-3 ani a unor culturi agricole. Arad. Constanta. Ialomiţa. Teleorman) şi partea de vest (Bihor. fie o fertilizare puternică. piersic. modelare. aşezarea şi manipularea lăzilor şi a containerelor. Timişoara. se recomandă scoaterea şi strângerea rădăcinilor care pot să constituie sursă de infecţie pentru noile plante. în judeţele Dolj. Bacău. Adâncimea optimă de desfundare este de 60-70 cm. Dobrogea) căpşunul în Satu Mare. pregătirea terenului constă din defrişare. precum şi judeţele Bihor. Olt. fertilizare şi desfundare.În situaţia când prin nivelare a rămas la suprafaţă un sol mai sărac în elemente nutritive. pentru refacerea structurii şi a fertilităţii solului. simptome mai puţin evidente sunt semnalate în cazul replantării pe acelaşi teren a speciilor: prun. cât şi pentru a stinge focarele unor boli virotice. cea mai mare pondere o deţin judeţele : Iaşi. castanul în zona Gorj şi Baia Mare. timp de pauză (dacă este cazul). Olt. Arad). căpşuni. Desfundarea asigură afânarea structurilor inferioare mai compacte şi cele gleice impermeabile şi totodată cu această lucrare se încorporează îngrăşămintele organice în adâncime. Vaslui. 12 . Vâlcea. Vâlcea. Efectele oboselii solului Efectele cele mai păgubitoare sunt semnalate în special în cazul replantării pe acelaşi teren a speciilor: măr. bacteriene. Lucrarea de defrişare se execută cu ajutorul tractoarelor grele dotate cu instalaţii speciale pentru extirparea totală a rădăcinilor groase şi adunatul lor. fungice. Satu Mare. Celalalte specii pomicole cum sunt: nucul. Neamţ. Giurgiu şi Dolj. cositul sau tocatul ierburilor etc. La plantarea imediată după defrişarea unei livezi vechi este recomandat să nu se planteze aceeaşi specie. păr. În urma defrişării vechilor plantaţii şi a desfundării terenului.

inclusiv a şanţului rezultat de la ultima brazdă a plugului.0/0. lungimea rândurilor de pomi să fie orientată pe direcţia nord-sud pentru a asigura o cantitate mare de lumină pe tot timpul zilei. atât cât este posibil. În cazul terenurilor în pantă. trebuie avută în vedere amenajarea de drumuri. cu atât mai uşor se vor executa pichetarea. Ca dimensionare. întregii plantaţii şi a evita fenomenul de umbrire.iunie – august. chiar şi mai mult. a recoltării şi transportului fructelor. Orientativ. exploataţia pomicolă devine rentabilă începând de la 1 ha şi până la 20 -30 ha.6 m) în aceeaşi perioadă recomandată pentru desfundat. terenul se împarte în parcele. În vederea transportului fructelor şi nu numai. pichetarea. 600-800 kg superfosfat şi sare potasică. Cantitatea de îngrăşăminte organice este de 15-20 kg pentru fiecare groapă. şi câte 150-200 g superfosfat şi sare potasică. pentru un ha se administrează pe soluri cu fertilitate mijlocie 50-60 tone gunoi de grajd.0 prin administrarea de amendamente calcaroase în doze de cel puţin 5 t/ha (pe bază de analiză). executarea gropilor). în cazul celor ocupate de culturi premergătoare. se impune executarea lucrării de nivelare de suprafaţă . odată cu desfundatul (de preferat pe baza unui studiu agro-chimic realizat de o instituţie de specialitate). prin care se urmăreşte eliminarea denivelărilor rezultate în urma desfundării. orientarea rândurilor se va face de-a lungul curbelor de nivel. după plantare. Înainte de pichetare şi plantarea propriu-zisă. Îmbunătăţirea proprietăţilor chimice are ca scop modificarea reacţiei solurilor puternic acide cu pH sub 5. Fertilizarea de fond cu îngrăşăminte organice şi minerale se aplică pe întreaga suprafaţă la înfiinţarea plantaţiilor intensive şi superintensive şi la groapă pentru pomii plantaţi la distanţe mai mari. La parcelarea terenului trebuie avut în vedere şi stabilirea locurilor unde se va depozita producţia în aşa numitele construcţii de producţie. la plantare. de preferat perpendiculare pe lungimea parcelelor. Perioada de desfundare trebuie să asigure aşezarea solului şi acumularea unei umidităţi corespunzătoare din ploi. Cantitatea de îngrăşăminte chimice. Lucrarea se execută de regulă cu discul şi cu cât este mai bine executată. precum şi executarea în condiţii optime a celorlalte lucrări premergătoare plantării ( nivelarea. organice şi amendamente se împrăştie în mod uniform pe terenul nivelat pe toată suprafaţa şi se încorporează în sol prin lucrarea de desfundare. care se amestecă cu pământul de plantare la fiecare pom. iulie – septembrie. Va urma mărunţirea solului prin discuire. Parcelele sunt necesare la suprafeţele de peste 5 ha sau când sunt cultivate mai multe specii. Dacă terenul nu se desfundă peste tot. Parcelarea terenului În vederea uşurării lucrărilor de întreţinere din livadă. Forma unei parcele este de regulă dreptunghiulară iar lăţimea reprezintă aproximativ jumătate din lungimea acesteia. Odată cu parcelarea terenului. 13 . gropile de plantare se fac cât mai mari (1.0/1. Îmbunătăţirea stării de aprovizionare cu fosfor şi potasiu pe toată adâncimea de răspândire a sistemului radicular se realizează prin administrarea unor cantităţi corespunzătoare de îngrăşăminte. pentru a evita degradarea solului. la înfiinţarea plantaţiilor. Trebuie reţinut faptul că. alinierea pomilor pe rând şi lucrările ulterioare de exploatare a plantaţiei.4. nivelarea terenului apoi mărunţirea şi tasarea solului cu combinatorul. Excepţie face terenul destinat culturii afinului. 1. trebuie avut în vedere şi împrejmuirea viitoarei livezi.

0-3.0-.0-2.5 2.0 2.5 4. sativa Rădăcini proprii Rădăcini proprii Rădăcini proprii Rădăcini proprii Rădăcini proprii Rădăcini proprii 3 Standard Spur Standard Spur Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard 14 .0-2.5 2.0-2.0 0.0 2.0 4.5 3.0-4.2 2.5 3.5 1.0 4.4.0 4.0 4.0 2. Miroval Oteşani 8.5-6.5 4.0-9. regia J.5-3.0 8.5-3.0-6.5-4.0-5.0 8.2 1. BN 70 Mirobolan. BN 70 Franc Gutui A.5 5.0-3.5 4.0-5.0-5.0-5. fertilitatea solului.0-4.0-10. Pixy Mirobolan.0 3.0-5.5-5.0 4.5-3. nigra Rădăcini proprii C.0-4.0-3.5 5.5 1.0 Densitatea /ha Min Max 6 740 1000 500 740 634 500 500 404 740 364 444 571 740 307 454 100 110 416 83 500 8000 2777 2777 1142 3333 7 1000 1428 740 1000 1250 833 740 500 1000 500 555 740 1000 454 1000 156 156 666 125 800 10000 4000 4000 1666 4000 1 Măr 2 MM 106.0-4.5 4.5-3.0 4.0-4.5 3.0-4.0 8.0-9.0-12.0 3.0 4. M4 Franc Păr Gutui Prun Cais Piersic Cireş Vişin Nuc (altoit) Alun Castan Soc negru Zmeur Mur Afin Cătină Coacăz Gutui A.0 2.5-5.0-1. sistemul de cultură şi se materializează în teren conform unei scheme de pichetaj.5-5.0 2.Stabilirea distanţelor de plantare şi pichetatul terenului Distanţele dintre rândurile de pomi şi pe rând se stabilesc în funcţie de combinaţia soi-portaltoi.0-10.0-10.5 2.0 5 2.5-5.0 4.0 5.0-4.5-3.0 3.5 2.5 4.0 10.0-4.0-4.0-4.0 3.5 8.0-4.0 2.0-5.0-1.5-4.0 4.5-3.5 3.0 4.0 5. zarzăr Oteşani 8 Mirobolan Franc Franc sau vegetativ Franc sau vegetativ J.0 8. Distanţele de plantare la pomi şi arbuşti fructiferi pentru plantaţiile intensive în funcţie de portaltoii utilizaţi Specia Portaltoiul Soiul Distanţa de plantare Intre Pe rând rânduri 4 4.0-5.5-3.

0 0.0-6.0-7.5 6.5-3.0 Densitatea/ha Minimă Maximă 2283 3333 1904 238 2666 5000 3333 333 15 .25 2.0 3.Distanţele de plantare şi densităţi folosite în plantaţiile superintensive Specia Măr Piersic Nuc Portaltoiul Soiul M9.0-3.0-1.5 1.regia Spur Distanţa (m) Între Pe rând rânduri 3.0 5. Standard P22 Spur Franc Dwarf.5 1.M27.0-3.semidwarf J.8-1.M26.

considerat linie de bază.50 m. cu crestături la cele două capete şi una la mijloc. şi se fixează cu un ţăruş. Pe suprafeţe mai mici se folosesc obligatoriu scândura de plantare. la distanţa stabilită. Pentru alinierea picheţilor se folosesc jaloane înalte de 1. cei doi picheţi de la capetele scândurii rămân şi la plantarea pomului .5-2. Locul fiecărui pom se determină prin întinderea unei sârme marcate între picheţii din capătul rândului. Scândura de plantare se aşează cu crestătura de la mijloc pe pichetul care marchează locul pomului şi se mai bat doi picheţi la ambele capete ale scândurii. Denumirea acestor forme este atribuită şi sistemelor de pichetat: 16 . vizibile de la distanţă pentru a trasa liniile care încadrează terenul într-o figură geometrică (dreptunghi. se marchează cu ţăruşi capetele rândurilor următoare la distanţa stabilită. pătrat etc). Sistemul de pichetat ales este dat de figura geometrica. La plantarea pomilor se întinde din nou aceeaşi sârmă gradată.Pichetarea terenului constă în marcarea pe teren a locului unde se va planta fiecare pom iar direcţia rândurilor va fi paralelă cu latura lungă a parcelei şi pe cât posibil pe direcţia N-S. care are lungimea de 1. un dreptunghi sau un triunghi. ce se realizeaza pe teren cu ajutorul a 3-4 picheti şi care poate fi: un pătrat. pentru a determina locul fiecărui pom. când se sapă groapa. pe toată lungimea lui. După marcarea primului rând.0 m.

pentru înfiinţarea plantaţiilor clasice şi pe terenuri plane..Pichetatul în dreptunghi. pentru a fi vizibile. se utilizează mai mult pe terenurile plane şi cu pantă uşoara pentru toate tipurile de livezi. Acest tip de pichetat se foloseste în general. cu distanţele mai mari între rânduri şi mai mici între pomi pe rând. pomii constituie obstacole pentru apa care se scurge la vale şi erodează solul. .Pichetatul în triunghi. Pe terenurile în pantă. la care distanţele dintre rânduri sunt egale cu cele dintre pomi pe rând.Pichetatul în pătrat. . oferă pomilor condiţii mai bune de captare a luminii directe şi de distributţe a rădăcinilor în spaţiul de nutriţie. Pentru executarea unui pichetat sunt necesare: • jaloane de 2 m vopsite cu roşu şi alb. 17 .

• • • •

ruleta sau panglica de oţel de circa 50 m lungime; sârmă cu noduri marcată din metru în metru de circa 50 m lungime; picheţi, ţăruşi şi maiuri din lemn (0,5 lungime); triunghi compas cu deschidere reglabilă (2 - 2,5)

Pe terenurile plane pichetatul începe cu jalonarea laturii lungi, luându-se ca aliniament fix un drum, un gard, o perdea de copaci etc, care există şi nu poate fi mutat usor. In zonele colinare, unde majoritatea terenurilor sunt framântate şi au diferite expoziţii şi pante, orientarea şi pichetarea rândurilor solicită o atenţie şi o pricepere deosebită. Pe versanţii scurţi, cu pante mici şi uniforme, pichetatul rândurilor de pomi se face paralel cu curbele de nivel, plecându-se de la un aliniament jalonat la baza pantei sau de-a lungul potecilor făcute de animale în timpul păşunatului. Pe versanţii lungi ai dealurilor înalte, pichetatul constituie o lucrare mai complexă, care se execută de către cadre calificate cu ajutorul aparatelor de măsurat.

18

Stabilirea polenizatorilor

Intâlnim deseori în livada de langă casă sau în plantatţile cu scop comercial, pomi care deşi au beneficiat de cele mai bune condiţii climatice, agrotehnice, îngrijiţi cu multă migală şi măiestrie de bunul gospodar, au înflorit dar nu au legat fructe. Aceşti pomi care sunt din anumite specii şi soiuri au nevoie să se polenizeze cu polen străin (fiind autosterile), de la alte soiuri pentru ca fructele lor să lege. Un factor deosebit de important pentru asigurarea unor recolte mari şi de calitate, care trebuie avut în vedere chiar de la înfiinţarea livezii, este distribuirea soiurilor în livadă, pentru a asigura polenizarea reciprocă. Toate soiurile de măr sunt autosterile, adică nu leagă fructe prin polenizare cu polenul propriu. Ele au nevoie de polen de la un alt soi. Prin cercetări s-a stabilit care este cel mai bun polenizator pentru fiecare soi şi care este efectul polenizării cu unul sau altul dintre polenizatori. Lista cu principalii polenizatori va fi prezentata la fiecare specie pomicolă în următoarele capitole. Pentru asigurarea unui efect maxim al polenizării dintre soiuri, trebuie respectate câteva reguli şi anume: - soiurile să prezinte compatibilitate la polenizare ; - soiurile să aibă aceeasi perioadă de înflorire; - distanţa dintre soiul de bază şi soiul polenizator să nu fie prea mare; - polenizarea se face cu ajutorul albinelor şi al vântului (nuc, alun, castan); - pentru o bună polenizare sunt necesare minimum două familii de albine la hectar; - pentru protejarea albinelor în perioada înfloritului, se recomandă să nu se efectueze stropiri cu insecticide, iar dacă acestea se execută, se vor folosi insecticidele care nu omoară albinele; - aşezarea stupilor în livada pentru polenizare, se va face în imediata apropiere a livezii sau chiar in mijlocul acesteia şi neapărat la începutul înfloritului;

2. Plantarea pomilor 2.1. Epoca de plantare Cele mai bune rezultate dau plantările de toamnă, începând cu 15 octombrie şi până la venirea primului îngheţ, deoarece până în primăvară rădăcinile pomilor realizează un contact strâns cu pământul, rănile se calusează, uneori emit chiar rădăcini noi, iar în groapă se acumulează umiditate care se păstrează şi în perioadele mai secetoase din timpul primăverii. Pomii pornesc în vegetaţie cu 10-15 zile mai devreme decât cei plantaţi primăvara şi realizează creşteri mai mari cu 20-30%. În situaţia în care plantarea nu s-a făcut în toamnă, aceasta se realizează primăvara cât mai devreme posibil, imediat după dezgheţarea şi zvântarea solului, înainte de pornirea pomilor în vegetaţie, când solul are umiditate ridicată.
19

Plantările de primăvară executate cu întârziere pot să compromită plantaţia şi să întârzie intrarea pe rod a pomilor. Se mai pot planta pomi şi în „ferestrele iernii”, cu condiţia ca temperaturile din timpul plantării să nu scadă sub 0 °C. 2.2. Executarea gropilor Săpatul gropilor. In teren desfundat gropile se fac cu putţn timp înainte de plantare, sau în ziua plantării, pentru a nu se pierde umezeala acumulată în sol, cu dimensiunile de 50 / 50 / 60 cm, în cazul plantaţiilor intensive şi superintensive, iar la cele clasice de 80/80/60cm. Pe terenurile nedesfundate dimensiunile gropilor trebuie să fie de 80 / 80 cm şi adânci de 70 cm şi se efectuează cu 2-3 luni înainte de plantare. După săparea gropilor se trage 2/3 din pământ în groapa de plantare după ce în prealabil s-a adăugat gunoiul de grajd bine fermentat. În teren desfundat, gropile se fac înainte de plantare sau chiar în ziua plantării, pentru a nu se pierde umezeala acumulată în sol, cu dimensiunile reduse în aşa fel încât să încapă cât mai bine sistemul radicular. În cazul arbuştilor fructiferi gropile cu dimensiuni de 40/40/30 cm. Gropile se execută manual cu hârleţul, sau mecanic cu burghiul. Pământul rezultat la săparea manuală a gropilor în teren nedesfundat se separă, urmând ca umplerea gropilor, la plantare, în zona rădăcinilor pomilor, să se facă cu pământul cel mai fertil. 2.3. Pregătirea materialului săditor Materialul săditor se procură de la pepinierele pomicole şi până la plantarea acestora se stratifică în şanţuri adânci de 50-60 cm. Scoaterea de la stratificare, repartizarea în teren şi plantarea trebuie să se realizeze cât mai operativ pe măsura plantării pentru a evita deshidratarea. Trebuie multă atenţie la transportul, manipularea şi plantarea pomilor, pentru a nu vătăma mugurii, în special din zona de proiecţie a coroanei (50 – 80 cm). Materialul săditor admis la plantare este cel certificat (eticheta albastră) sau cel C.A.C. (eticheta galbenă). Orice altfel de material săditor folosit la plantare rămâne în responsabilitatea celui care îl foloseşte. Un astfel de material săditor este bine să fie evitat la plantare. La plantare rădăcinile pomilor se fasonează prin scurtare, eliminarea celor rupte, rănite şi mucegăite. Rădăcinile principale se lasă cât mai lungi, rădăcinile secundare se scurtează cu cca 1/3 din lungime iar cele subţiri la 1-2 cm sau rămân intacte. Tăierile se execută perpendicular pe axul rădăcinilor pentru a provoca răni cât mai mici. După fasonare, pomii se mocirlesc cu un amestec de apă, pământ galben şi balegă proaspătă de vită (3 părţi pământ, 2 părţi balegă de vită şi apă până se obţine o pastă de consistenţa smântânii). Mocirlirea asigură o mai bună aderenţă a particulelor de pământ în jurul rădăcinilor pentru a menţine o umiditate mai ridicată în zona rădăcinilor. Până la plantare materialul saditor se stratifica in santuri cu adancimea de 50-60 cm, unde se asigură condiţii pentru menţinerea în stare normală fiziologică (fără deshidratare). 2.4 Tehnica de plantare Pomii trebuie plantaţi cu punctul de altoire la nivelul solului, asezându-se pe un muşuroi de pământ, făcut în mijlocul gropii de plantare. Plantatul pomilor se face de către o echipă formată de obicei, din două persoane. Una fixează şi ţine pomul în poziţie verticală în mijlocul gropii de plantare şi la adâncimea corespunzătoare iar cealaltă trage pământ provenit din stratul fertil al solului, bine marunţit şi reavăn în jurul rădăcinilor. Se scutură uşor pomul, ca pământul să patrundă printre rădăcini, astfel încât să nu existe spaţii goale. După ce s-au
20

acoperit rădăcinile cu un strat de 5-10 cm de pământ, se tasează uniform pământul în jurul pomului, începând de la marginea gropii spre interior. Tasarea se face prin călcarea cu piciorul (cu cizma), de 2-3 ori până când se termină plantarea. Pe fundul gropii şi în amestec cu solul din groapă se administrează 20-30 kg, gunoi de grajd fermentat. Pe timp secetos, în special primăvara, pomii plantaţi se udă cu 15-20 litri de apă. In final, se face un muşuroi pe suprafaţa gropii de plantare, cu restul pământului râmas, fără a se mai tasa. Proiectarea coroanei pomilor. Pomii sub forma de vargă se scurtează la 60-70 cm de la nivelul solului în cazul plantaţiilor intensive, respectiv la 80 cm în cazul coroanelor globuloase, utilizate în sistemul semiintensiv. Scurtarea pomilor este bine să se execute primavara, inclusiv la pomii plantaţi toamna.

ÎNFIINŢAREA PLANTAŢIILOR Perioada de Parametrii lucrării Speciile la care se executare aplică 0 1 2 3 A. PREGĂTIREA TERENULUI ÎN VEDEREA PLANTĂRII a)Amendarea solului pe Inainte de 4-8 t/ha (doza care să La toate speciile, cu terenurile cu aciditate desfundare ridice pH la 6, încât excepţia plantaţiilor pronunţată ( cu pH sub 5,5 saturarea în baze să de castan şi afin care şi cu saturare în baze sub fie de 80% pe reuşesc bine pe 60%) orizontul până la 4° solurile acide. La cm adâncime) afin, pentru acidifierea solului se recomandă folosirea turbei ca îngrăşamânt organic. b) Fertilizarea în funcţie de Inainte de gunoi 40-50 t/ha Pomi si arbuşti starea de aprovizionare a desfundare fosfor 150-200 fructiferi solului cu elemente nutritive: kg/ha s.a. - pe terenuri care se In groapă, potasiu 150-200 desfundă, la plantare kg/ha s.a. Pomi In groapă, 20-30 kg gunoi Arbuşti fructiferi la plantare 5-10 kg gunoi - pe terenuri care nu se 40-50 kg gunoi desfundă. 250-300 g fosfor Pomi
21

Lucrarea

c) Dezinfecţia solului

Inainte de desfundare

s.a. 150-200 g potasiu s.a. 25-75 kg/ ha Lindatox-3, în funcţie de vârsta larvelor 60/60/60 cm 40/40/30 cm 80/80/60 cm

Pomi şi arbuşti fructiferi

d) Desfundarea terenului : - pe terenuri profunde de minimum 70 cm; - gropi individuale pe terenuri cu sol superficial şi cu alunecări stabilizate e) Nivelarea terenului desfundat f) Săpat gropi în teren desfundat

Cu 2-3 luni înainte de plantare Cu 2-3 luni înainte de plantare Cu 10-15 zile înainte de plantare Inainte de plantare

Pomi Arbuşti fructiferi Pomi

Uniformizarea terenului 60x60x60 40x40x30

Pomi si arbuşti fructiferi Nuc, castan, măr, etc Arbuşti fructiferi

Parametrii lucrării Speciile la care se Perioada de executare aplică 0 1 2 3 B. PLANTAREA POMILOR ŞI ARBUŞTILOR FRUCTIFERI a) Asigurarea materialului Cu 5-10 zile Soiurile prevăzute a Pomi şi arbuşti săditor înainte de se planta fructiferi plantare, - certificat şi C.A.C. toamna b) Stratificarea materialului Imediat In şanturi fără Pomi si arbuşti săditor şi udarea lui stagnări de apă fructiferi c) Plantarea propiu-zisă ( Toamna 1 XI-1 Conform tehnologiilor Pomi si arbuşti fasonarea, mocirlirea, XII fructiferi plantarea ) Primavara 1 III5 IV d) Udarea pomilor după Imediat după 20l/groapa Pomi plantare la locul definitiv plantare, 10 l/tufă Arbuşti fruciferi primavara. de 2 -3 ori la nevoie Pomi si arbuşti fructiferi e) Protejarea pomilor Toamna Cu diferite materiale Pomi împotriva rozătoarelor f) Arătura terenului bătătorit După plantare, La 15-20 cm, cu Pomi si arbuşti cu ocazia plantării toamna sau răsturnarea brazdei fructiferi primavara spre rândul de pomi g) Proiectarea coroanei Primavara la Conform specificului Pomi si arbuşti pornirea în formei de coroană fructiferi vegetaţie proiectată Lucrarea
22

CAPITOLUL III. LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE A POMILOR ŞI ARBUŞTILOR FRUCTIFERI 1. Lucrări de întreţinere 1.1 Lucrări de întreţinere a solului în livezi Înierbarea constă din menţinerea terenului din plantaţie cultivat cu ierburi perene şi se recomandă doar pentru zonele deluroase, cu multe ploi. În zonele cu mai puţine ploi, înierbarea mai mult dăunează decât ajută, deoarece ierburile prin numeroasele lor rădăcini, formează aproape de suprafaţa solului, un strat pâslos, care împiedică pătrunderea apei din ploi, la rădăcinile pomilor. O parte din apă, care pătrunde totuşi în pământ, este absorbită de rădăcinile ierburilor, înainte de a ajunge la rădăcinile pomilor. Mai mult, ierburile crescând primăvara devreme, consumă cantităţi mari de apă tocmai în acea vreme când şi pomii au mare nevoie de ea. Înierbarea are loc începând cu al doilea, al treilea an de plantare şi poate să fie totală sau parţială. În cazul înierbării parţiale, o parte din suprafaţa de teren din jurul trunchiului se menţine sub formă de ogor negru prin lucrări manuale şi prin erbicidare. Înierbarea poate fi permanentă sau periodică, când după un număr oarecare de ani se ară şi se menţine câţiva ani ca ogor negru, după care se înierbează din nou. În condiţii de irigare este bine să se execute înierbarea terenului în benzi, între rândurile de pomi. Menţinerea permanentă a ogorului negru este un alt mod de întreţinere a solului în livezi. În acest caz solul se menţine curat de buruieni şi afânat în cursul întregii perioade, prin discuire sau praşile repetate. Pământul fiind lucrat şi afânat, apa din ploi pătrunde cu uşurinţă şi ajunge repede la rădăcini. În acelaşi timp, solul fiind afânat la suprafaţă, împiedică evaporarea apei, ea rămânând aproape în întregime la dispoziţia pomilor. Ca urmare, pomii din livezile unde pământul este menţinut ogor negru, fără concurenţa buruienilor pentru apă şi hrană cresc mai bine, formează mai mulţi muguri de rod şi dau recolte bogate. Totuşi, prin lucrarea permanentă a solului, în cazul ogorului negru, se distruge, într-o anumită măsură structura lui. Asemenea soluri se bătătoresc repede, nu permit pătrunderea apei şi a aerului către rădăcini. Pentru a reduce aceste efecte nedorite, toamna, în perioada îngălbenirii frunzelor, terenul se ară la adâncimea de 20 – 22 cm, în livezile de măr şi păr, la 15 – 18 cm, la 15 – 18 cm, în cele de prun, cais, piersic, cireş, vişin şi de arbuşti fructiferi. Adâncimea arăturii va fi mult mai redusă în apropierea trunchiului pomilor, pentru a nu distruge rădăcinile. Arătura de toamnă nu se grăpează, brazdele şi bulgării opresc zăpada pe loc, sporind la creşterea cantităţii de apă din sol în primăvară. Arătura se va executa la 1,01,2 m de rândul de pomi. Primăvara se face o lucrare de afânare a solului la 10 – 12 cm cu cultivatorul sau cu sapa pe toată suprafaţa, inclusiv sub coroana pomilor, după efectuarea tăierilor şi tratamentelor contra bolilor. În cursul verii, solul din livadă se mai lucrează de 4- 6 ori, la 10 – 12 cm, mai ales după ploi, în aşa fel încât să nu fie buruieni şi pământul să fie afânat. Culturi de acoperire folosite pentru îngrăşământ verde constau în întreţinerea terenului din livadă prin cultura unor plante folosite ca îngăţământ verde. Cultura ocupă terenul doar câteva luni, în restul timpului solul se menţine ca ogor negru. Specia cultivată trebuie să crească repede, să producă o masă cât mai bogată de materie organică, să nu concureze pomii pentru apă şi substanţe nutritive.
23

Cele mai bune culturi de acoperire pentru îngrăşământ verde în livezi sunt cele de toamnă-primăvară sau de vară, deoarece ele cresc şi se dezvoltă în perioadele în care pomii au cerinţe mai mici pentru apă şi substanţe nutritive. Pentru culturile de primăvară se recomandă: seradela, sulfina şi rapiţa; pentru culturile de vară: lupinul alb, lupinul galben, facelia, seradela, soia, fasoliţa, floarea soarelui; pentru culturile de toamnă: secara, măzărichea păroasă, trifoiul şi rapiţa. Încorporarea plantelor în sol se realizează cu ajutorul grapei cu discuri şi cu plugul. Se practică pe solurile lipsite de materie organică (solurile nisipoase, în special). Ogorul negru combinat cu plante acoperitoare sau ogorul negru ocupat este un alt mod de menţinere a solului în livezi care elimină unele neajunsuri ale celor două moduri de lucrare a solului. În prima jumătate a verii solul din livadă se menţine ogor negru. După încetarea creşterii lăstarilor, în a doua jumătate a verii (luna august) se însămânţează anumite plante agricole, de obicei furajere ( mazăre furajeră, lupin galben, secară, timoftică). Aceste plante cresc până în toamnă, dau o masă verde importantă care în perioada înfloritului se tăvălugesc şi se îngroapă în sol prin arătura de toamnă, ca îngrăşământ verde. Culturile intercalate cu plante agroalimentare constau în cultivarea cu plante cu perioadă scurtă de vegetaţie în zonele secetoase pentru menţinerea umidităţii în sol. Din păcate, acest mod de întreţinere a solului nu este posibil decât în zonele cu multe ploi, cel puţin 600-700 mm de precipitaţii anual sau cu posibilităţi de irigare. În regiunile secetoase, unde se resimte o mare lipsă de ploaie, în a doua parte a verii, nu este posibilă o cultură anuală, nu răsare nimic sau ceea ce răsare nu creşte. În aceste regiuni este mai bine de menţinut ogorul negru în cursul verii. Mulcirea solului constă în menţinerea solului acoperit cu diferite materiale. Mulciul poate fi natural, obţinut pe terenul din plantaţii sau pe alte terenuri, cât şi artificial. Ca mulci natural se folosesc resturile vegetale din gospodărie (paie, coceni, frunze, rumeguş, fânul de proaspătă calitate) care, fie întregi, fie tocate, acoperă terenul într-un strat uniform de 10-15 cm, strat ce permite pătrunderea în sol a apei, aerului şi cădurii dar împiedică pierderea apei, pătrunderea luminii şi creşterea buruienilor. Ca mulci artificial se foloseşte folia neagră de polietilenă sau cea transparentă. Practica mulcirii s-a generalizat pe rândurile de pomi pe o lăţime de 1,5 -.2 m, în special la plantaţiile intensive şi superintensive amplasate pe terenurile nisipoase şi în zonele secetoase precum şi în culturile de căpşuni. 1.2. Combaterea brumelor şi îngheţurilor târzii Brumele şi îngheţurile târzii pot surprinde pomii în fenofaza de umflare a mugurilor floriferi şi chiar în plină floare. Cele mai des afectate sunt speciile cais, migdal, piersic şi cireş, care înfloresc timpuriu. Pentru protejarea livezilor, cea mai accesibilă şi mai ieftină metodă, rămâne fumigaţia, respectiv arderea unor materiale uşor de aprins şi care produc fum mult. Condiţia esenţială este ca arderea să fie înceată, să nu producă flacără. În aceste scopuri se caută din timp bălegar păios, semiuscat, turbă, gunoaie, buruieni uscate, vreascuri, resturi de cauciuc şi alte materiale care amestecate pot servi la pregătirea grămezilor fumigene. Pentru fiecare hectar de livadă sunt necesare 150-200 asemenea grămezi de material fumigen care se distribuie la 8 -10 m una de alta, printre rândurile de pomi, nu numai pe alei şi, pe cât posibil, să fie perpendiculare pe direcţia vântului dominat. Grămezile cu materiale fumigene trebuie să ardă (să producă fum) până la răsărirea soarelui şi au un efect bun numai la o scădere a temperaturii la -2…-3ºC.
24

Cercetările efectuate în domeniu cât şi practica de producţie au arătat că dintre speciile pomicole cultivate. pentru a împiedica germinaţia seminţelor şi postemergent în stadiul de vegetaţie. bacterii. rozătoare. . Soluţiile rămase cât şi apa provenită de la spălarea vaselor şi pompelor se varsă în gropi anumite.1. La aplicarea erbicidelor în plantaţiile pomicole se vor respecta următoarele reguli: . sănătatea şi productivitatea pomilor este foarte mare. acestea fiind absorbite de plante prin frunze. Buruienile perene se combat în tot timpul anului pe vetre. Lucrări de întreţinere a pomilor şi arbuştilor fructiferi 2. Diferiţi viruşi. suportă cel mai bine erbicidarea. se hrănesc şi cresc pe anumite organe ale pomilor. Combaterea buruienilor cu ajutorul erbicidelor Distrugerea buruienilor se poate face prin mijloace mecanice şi prin mijloace chimice înainte de formarea seminţelor. Folosirea exclusivă a erbicidelor duce la înmulţirea speciilor perene de buruieni mai rezistente la erbicide (pir. fără vânt. păsări. cât şi cele de contact sau totale. canale. lăsând loc liber celor rezistente. seminţoasele.3. De asemenea. . ape curgătoare. în amestec cu sodă şi se clătesc repetat cu apă curată. Erbicidele se pot aplica preemergent toamna sau primăvara devreme. Această lucrare se face obligatoriu cu consultarea specialiştilor. În aceste plantaţii pot fi folosite cu succes atât erbicidele sistemice. departe de fântâni. Ambalajele goale rămase se distrug.la prepararea erbicidelor nu se vor folosi vase din lemn.prepararea (soluţiei) suspensiei de erbicide se face numai cu apă perfect limpede şi lipsită de orice impurităţi. insecte. ciuperci parazite. Cele sensibile sunt distruse foarte repede. cele mai bune rezultate obţinându-se înainte de înflorire sau când au 10-15 cm înălţime. etc. Lupta cu bolile şi dăunătorii pomilor trebuie dusă permanent pe parcursul întregului an şi cu 25 . Perioada optimă de aplicare a erbicidelor se stabileşte în funcţie de stadiul de dezvoltare a principalelor specii de buruieni din plantaţii. prepararea soluţiilor se va face cât mai departe de sursele de apă (fântâni.după terminarea lucrării vasele cât şi toată aparatura folosită se spală cu apă curată. canale.erbicidarea se va efectua numai pe timp liniştit. păianjeni. . Combaterea bolilor şi dăunătorilor Numărul organismelor dăunătoare care afectează într-un fel sau altul. şi în special mărul. viermi. pentru a nu se înfunda duzele instalaţiei.1. ape curgătoare). Erbicidele recomandate şi autorizate pentru a fi folosite în plantaţiile de pomi Denumirea erbicidelor sau Substanţa activă Doza amestecurilor de erbicide recomandată % kg/ha efectiv Gramoxone Paraquat 20% 4 Roundup Glyphosate 36% 6-10 Devrinol Napromid 50% 6-8 Simazin ( simadon) 4-5 Caragard (caradon) 4-5 2. erbicidele selective contribuie în mare măsură la schimbarea compoziţiei floristice a buruienilor. talpa gâştii şi volbură). adânci.

Aceste lucrări pot fi aplicate cu uşurinţă în plantaţiile pomicole de mici dimensiuni (sub 1. are un efect mai mare. 2. . sunt scoase la suprafaţă şi degeră în cursul iernii. reducându-se. Văruitul trunchiului. făcută toamna. rezerva biologică pentru următorul an de vegetaţie. de care au nevoie pomii. ouăle sau pupele lor. care şi-au găsit adăpost în sol. Deşi oamenii văruiesc pomii primăvara. mai complet. care provoacă putrezirea fructelor. Adunarea şi distrugerea fructelor mumificate contribuie foarte mult la reducerea atacului unor ciuperci şi bacterii. în afară de efectul frumos pe care-l au pomii văruiţi şi de protecţia scoarţei de „arsurile de iarnă”. contribuind la procesele de extragere şi prelucare a substanţelor nutritive. larve. iar resturile se distrug imediat prin ardere. O serie de insecte. aerul şi apa pătrund uşor la rădăcini. Complexe de tratamente fitosanitare la pomi şi arbuşti fructiferi a) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la măr Pentru realizarea unor tratamente fitosanitare eficiente şi cu protejarea mediului înconjurător este bine să se apeleze la specialiştii horticultori sau agronomi Nr.care trebuie însoţite de măsuri agrotehnice. de igienă culturală. Răuirea scoarţei.0 ha) Săpatul solului în jurul tulpinilor şi aratul întregii suprafeţe ocupată de pomi.). ciuruirea frunzelor şi altor boli. Tăierea şi arderea ramurilor uscate este o lucarare de igienă. cum ar fi: Omizitul pomilor constă în adunarea şi arderea cuiburilor de omizi din frunzele uscate.2. primăvara.). ouă de acarieni şi insecte etc. la începutul toamnei. Măsurile menţionete mai sus nu sunt suficiente şi trebuie completate cu măsuri de combatere chimică. are un rol deosebit în distrugerea unor specii de ciuperci parazite. astfel. trunchiului şi ramurilor groase are ca efect îndepărtarea unei întregi serii de dăunători aflaţi pe scoarţă sau în crăpăturile acesteia ca ouă. fixate sau atârnarea de ramuri. cea mai importantă fiind lucrarea solului din livadă. Primele măsuri care pot fi aplicate în perioada de iarnă. lucrarea respectivă. prin care se încorporează şi se distrug pupăriile insectei. săpatul manual sau arătura adâncă de toamnă. reducând substanţial atacul omizilor. prin care se distrug numeroşi dăunători care se găsesc pe scoarţă (păduchi ţeştoşi. Răzuirea se face cu perii de sârmă. unii dăunători din interiorul lemnului (carii.toate că vara se văd mai bine dăunătorii şi efectele lor. sfrederitorul ramurilor etc. iarna este un prilej foarte bun de a acţiona asupra lor. Bolile şi dăunătorii Perioada 26 Pesticide folosite Conc. este o lucrare hotărâtoare pentru creşterea şi rodirea pomilor. pentru protejarea pomilor contra agenţilor patogeni şi a dăunătorilor sunt cele mecanice. precum şi o serie de ciuperci şi bacterii. pupe sau adulţi. De asemenea. ouă de insecte şi alţi dăunători.

defoliatoare.. acarieni. făinare. minatoare Rapăn.05 0. psilide. Phylosticta sp. Phomopsis m. Eriosoma.05 0.5 1...07 0.2 0. minatoare Rapăn..2 0. afide.păduchele din Sant Jose ( G. minatoare Rapăn. monilioză. Sp. minatoare Rapăn.2 0. făinare. Phylosticta sp. afide. defoliatoare.5 1. Anthonomus sp.07 0. monilioză.5 0. 1 7 Mai..250 0.2 Zeamă bordeleză + Sulf muiabil Metoben + Captadin 50 sau Dithan + Caolin + Acid boric + Carbetox 37 la sol Sumialpha Captadin 50+(Dithan) Metoben + Caolin + Acid boric + Filitox + Carbetox 37 la sol Captadin 50 + Fademorf + Plictran 600 FL + Thuringin 6000 + Caolin + Acid boric Polycarbacin + Metoben + Wofatox 50 + Caolin + Acid boric + Carbetox 37 la sol Captadin 50 + Fademorf + Wofatox 50 + Caolin + Acid boric + Carbetox 37 la sol 0. făinare. minatoare ( luna.1 Aprilie.. 2 decembrie.250 0. defoliatoare... Phomopsis m. Eriosoma.. Eriosoma. Hoplocampa m. 3 Aprilie.5 Polisulfură de Ba + Carbetox 37 1. Eriosoma. monilioză..05 0. Phylosticta sp. Eriosoma.5 0. 1 2 3 4 combătuţi Păduchele din San Jose. făinare. ouă hibernante de acarieni.2 0. Gloeosporium sp.025 0.5 1. Gloeosporium sp. monilioză.3 US – RV 92% 1. 3 Martie. afide. decada ) noiembrie. Eriosoma..0 EC sau Karathan sau Kumulus 0.5 0.. defoliatoare. Phomopsis m.1 0.2 0.. Eriosoma.160 0. inclusiv Lymantria Rapăn.05 0. Gloeosporium sp..2 Champion 50 WP 0. păduchele din Sant Jose ( G. Phomopsis m. 2 Aprilie. defoliatore Rapăn. Gloeosporium sp. 3 Mai.5 0. 3 27 . 1 9 Iunie.250 0. afide.1 ).1 0. acarieni. monilioză. făinare. psilide. Phylosticta sp. acarieni. Phylosticta sp.. 3 Iunie. ouă de afide Psilide.7 0.. Rapăn. făinare. defoliatoare. ( G. Phomopsis sp.5 5 6 Aprilie.160 0. Phylosticta. Gloeosporium sp. făinare. defoliatoare Făinare.1 ). 1 % Oleodiazol Oleockalux Oleocarbexox Polisulfură de Ba + Carbetox 37 1.05 0.2 0. ouă de defoliatoare..07 0. Phomopsis m.. psilide.. acarieni. 1 Martie.2 0. 3 Aprilie.trat.5 ( Paracarovicid ) + Turdacupral 50 0.0 0. psilide. parţial acarieni. Gloeosporium sp. Carpocapsa p. Eriosoma. Phylosticta sp. 1 ). psilide. acarieni.1 0. afide.04 0.250 0. monilioză.. acarieni.05 0. 2 8 Mai. Hoplocampa m. Phomopsis sp. 2 10 Iunie.

minatoare Rapăn. Phomopsis m. acarieni. minatoare Rapăn. acarieni.05 0. defoliatoare.. făinare. făinare. Phylosticta sp. defoliatoare. acarieni. Eriosoma..05 0. psilide. Pură. Phylosticta sp.5 0. acarieni. Eriosoma. monilioză. + Decis 2. acarieni.0125 0.5 0. păduchele din Sant Jose ( G. minatoare Rapăn.03 0. defoliatoare.11 12 Rapăn. Gloeosporium sp. păduchele din Sant Jose ( G. afide.0 0.1 ).1 0. afide.5 0. afide.05 1. făinare. făinare.125 0.05 0. afide. afide. Carpocapsa (G2).5 EC + Caolin + Acid boric + Carbetox 37 la sol Captadin 50 + Metoben 70 + Ekalux S. psilide. Eriosoma.0125 0. defoliatoare. Carpocapsa (G2).05 0..05 0..125 0. 1 15 16 Rapăn. Phylosticta sp.. Oradea + Caolin + Acid boric + Clorură de Ca chim. 2 13 Iulie. Phomopsis sp. 2 Dithane M 45 + Nimrod 25 EC + Ekalux S. Phomopsis m. monilioză. psilide.5 August. Gloeosporium sp. psilide. monilioză.. minatoare Rapăn.2 0. Phylosticta sp. Oradea + Caolin + Acid boric + Carbetox 37 la sol Polycarbacin + Metoben 70 + Plictran 600 Fl.125 0. Carpocapsa (G2). 1 Iulie. monilioză. 1 b) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la păr Nr.1 ).05 0. Eriosoma. lichidă + Carbetox 37 la sol Captadin 50 + Metoben 70 + Plictran + Decis 2. Gloeosporium sp. Phylosticta sp.6 + Caolin + Acid boric + Clorură de Ca chim. minatoare August. Phomopsis sp. Phylosticta sp..2 0.2 0.5 0.05 0. 0 Bolile şi dăunătorii combătuţi 1 Perioada ( luna. Gloeosporium sp. acarieni. monilioză..5 0.0125 0.2 0. Eriosoma.5 0.0 0. decada ) 2 28 Produsele folosite 3 Conc. % 4 .1 ). 3 14 August. lichidă + Carbetox 37 la sol Captadin 50 + Metoben 70 + Ekalux + Carbetox 37 la sol Captadin 50 + Metoben 70 + Carbetox + Dicofol + Carbetox 37 la sol 0. trat. păduchele din Sant Jose ( G. Phomopsis m. Pură. psilide.05 1.125 0. defoliatoare.05 0. afide. Phomopsis sp. defoliatoare. Gloeosporium sp. făinare. minatoare Iulie.1 0. monilioză. psilide. Eriosoma.1 0. făinare. Gloeosporium sp.. 3 Septembrie.2 0..2 0.03 0.

1 8 Mai. bacterioză. pătarea albă şi brună a frunzelor. bacterioză. monilioză. bacterioză. psilide. afide.3 0. monilioză. psilide. ouă hibernante de acarieni şi de Lymantria d. pătarea brună. ). 1 Dibutox 25 EC Dibutox 25 EC Turdacupral 50 + PEB – 25% ( Metoxan 25% EC ) Turdacupral 50 + US – RV -92% (Paracarovicid – S ) Turdacupral 50 + Sinoratox R 35 Captadin 50 PU + Zolone 35 EC 1. viermele fructelor (G 1). afide. 1 Mai. 3 Captadin 50 PU + Thuringin 6000 0. 2 Decembrie. 1 Martie. acarieni.5 . 1 Ziram 75 PU + Wofatox 30 0. defoliatoare. afide. ). defoliatoare (Hyphantria c. psilide Rapăn.5 0. insecte Defoliatoare ce iernează pe scoarţa pomilor. viespea cu ferastrău a fructelor. monilioză.1 0. 2 Ianuarie. bacterioză. monilioză.2 Mai.5 0. 2-3 0. monilioză. bacterioză.3 1. afide. 1 Martie. defoliatoare (Hyphantria c.. pătarea brună şi pătarea albă a frunzelor. 3 Aprilie. minatoare Rapăn. pătarea brună a frunzelor. ouă de primăvară de psilide etc. pătarea albă a frunzelor. psilide. bacterioze. minatoare Rapăn. pătarea brună a frunzelor.5 0.0 1.250 0.250 0. bacterioză. pătarea brună şi pătarea albă a frunzelor.3 10 Iunie. păduchele din Sant Jose psilide. psilide Rapăn. pătarea brună şi pătarea albă a frunzelor. ).2 9 Iunie. pătarea brună şi pătarea albă a frunzelor.5 Aprilie.1 2 3 4 5 6 7 Păduchele din San Jose şi alţi păduchi ţestoşi. Noiembrie.250 0.0 0. monilioză. viermele fructelor (G 1). ). Rapăn. ouă de afide. 3 29 Ziram 75 + Carbetox 37 0. defoliatoare (Hyphantria c. 2 Ziram 75 PU + Sinoratox R 35 0. insecte defoliatore (inclusiv Lymantria dispar) Rapăn. monilioză. defoliatoare (Hyphantria c. minatoare Rapăn. minatoare Rapăn.5 0. 2 Captadin 50 PU + Wofatox 30 PU 0.3 11 Iunie. păduchele din Sant Jose. afide. pătarea brună şi pătarea albă a frunzelor. gărgăriţa florilor Rapăn. bacterioză.3 0. monilioză. monilioză.

3 Zeamă bordeleză : ( SO4Cu + var pastă ) Metoben 70 0.250 0. 2 Aprilie. viermele fructelor (G2). 1 Captadin 50 PU + Carbetox 37 + Plictran 600 Fl. monilioză.025 0. 5 EC Captadin 50 PU + Decis 2. Diplocarpon soraueri Noiembrie.2 Conc. bacterioză. Bolile şi dăunătorii combătuţi Perioada Produsele folosite trat. 3 August.5 EC Dudeşti + Plictran 600 Fl.07 6 Mai.5 0.5 EC 0. afide.5 0. Ziram 75 PU + Carbetox 37 + Dicofol 18. Valcea 0.2 0. ( luna.0125 0.1 30 . decada) 1 2 3 Păduchele din San Jose Ouă de acarieni. Monilinia fructigena.5 0. acarieni. Podosphaera oxicanthae. pătarea albă şi brună a frunzelor. monilioză. ouă hibernante de carieni. psilide. minatoare Rapăn.0 0. monilioză. afide. ouă de Lymantria d. afide. 3 Ianuarie. psilide.12 13 14 15 16 bacterioză.07 0.5 1. viermele fructelor Rapăn. minatoare Rapăn.3 Iulie. păduchele din Sant Jose (G1). Podosphera oxicanthae. pătarea albă şi brună a frunzelor. 1 Dibutox 25 Dibutox 25 US – RV 92% + Turdacupral 50 4 5 Aprilie. 1 Martie.025 0. linhartiana. Monilinia fructigena. psilide. acarieni Iulie. bacterioză. Diplocarpon soraueri. 2 Iulie. 1 August. antracnoză Monilinia. pătarea albă şi brună a frunzelor. ouă de afide.5 EC Dudeşti Metoben 70 PU + Carbetox 37 EC + Dicofol 18.07 0. bacterioză. de cotari etc. păduchele din Sant Jose (G2). ouă de insecte defoliatoare Monilinia linhartiana fructigena.250 0.5 0. Monilioze. 1 Metoben 70 + Rovral 50 Rm. monilioză.0 1. linhartiana.0 1. % 1. pătarea albă şi brună a frunzelor. defoliatoare. minatoare Rapăn.5 0. afide. afide. Podosphera oxicanthae. minatoare Rapăn. 3 c) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la gutui Nr. păduchele din Sant Jose (G1). psilide.0075 0. monilioză. Diplocarpon soraueri Monilinia. acarieni. bacterioză. 2 Decembrie.4 0. psilide.. Ziram 75 PU + Decis 2. 1 Aprilie. păduchele din Sant Jose (G1).

4 0. Pesticidele folosite decada) Noiembrie.1 Iunie. acarieni. 2 Dibutox 25 EC Decembrie. 3 Iulie.05 0. Păduchele din San Jose (G2). Monilinia fructigena. insecte defoliatoare. monilioze. ouă de acarieni şi afide Perioada (luna. monilioze Mai.4 0. Hyphantria c. afide. % 1. monilioze. Diplocarpon soraueri. Monilinia fructigena. viermele fructelor (G1).07 0. afide. 1 Iulie. insecte defoliatoare.4 0. monilioze.5 0. Păduchele din San Jose (G1).05 Iunie.5 0.1 0. afide.1 0. Virmele fructelor (G2). afide. antracnoze etc.5 0. afide. acarieni.7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Monilinia.2 Iunie. 2 Septembrie.5 0. 1 d)Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la prun Nr. monilioze. antracnoze etc. 2 Ziram 75 + Carbetox 37 Tiuram 75 + Carbetox 37 Tiuram 75 + Carbetox 37 Ziram 75 + Carbetox 37 Ziram 75 + Carbetox 37 Metoben 70 + Sinoratox R 35 Metoben 70 + Sinoratox R 35 Metoben 70 + Decis 2. acarieni. acarieni. Păduchele din San Jose (G1). afide.07 0.5 0.5 0.07 0. antracnoze etc.5 EC Dudeşti 0. 3 August.5 0. Păduchele din San Jose (G1). monilioze. afide. insecte defoliatoare ( Lymantria d. insecte defoliatoare. 1 August. acarieni. antracnoze Păduchele din San Jose (G1).. Podosphera oxicanthae. acarieni. insecte defoliatore. afide etc. Diplocarpon soraueri. acarieni. linhartiana. Carpocapsa pomonella G.0 . insecte defoliatoare Păduchele din San Jose (G1). 2 Iulie. trat. antracnoze etc. insecte defoliatoare. 1 Ziram 75 + Sinoratox R 35 0. 3 31 Conc. afide.1 etc. monilioze. antracnoze etc.1 0. ) Viermele fructelor (G1). antrcnoze. insecte defoliatoare.5 0. monilioze. acarieni. acarieni. Monilinia linhartiana. afide. 1 Bolile şi dăunătorii combătuţi Păduchele din San Jose şi alţi păduchi ţestoşi. insecte defoliatoare. Viermele fructelor (G2). acarieni. 3 Metoben 70 + Rovral 50 Rm Vâlcea + Zolone 35 EC Oradea 0.

păduchele din San Jose (G1). bacterioză. defoliatoare (inclusiv Lymantria d. acarieni Monilioză. rapăn. deformarea frunzelor. rapăn.05 0. 3 Iulie. bacterioze.2 Iunie. acarieni Monilioză.2 0.1 0. rapăn.05 0. ciuruirea frunzelor. ciuruirea frunzelor. 2 Iulie. păduchele din San Jose (G1). afide.3 0. viespile cu ferăstrău (Hoplocampa sp. bacterioză. defoliatoare Monilioză. bacterioză.2 0.07 0. ciuruirea frunzelor.160 0.2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Monilioză. viespea sâmburilor (Eurytoma schreineri). pătarea roşie.5 Ziram 75 + Wofatox 50 Maetoben 70 + Filitox Metoben 70 + Thuringin 6000 + Dicofol 18. 3 Mai. bacterioze.2 0.2 0. afide. păduchele din San Jose (G1).4 0. afide.5 0.2 Aprilie. ciuruirea frunzelor.07 Mai.2 0. afide Monilioză. rapăn. ciuruirea frunzelor. defoliatoare.4 0.4 0.07 0. afide. deformarea fructelor (G1).0075 Iunie. rapăn. ouă hibernate de acarieni. pătarea roşie a frunzelor. acarieni.05 Mai. Aprilie. pătarea roşie a frunzelor. ciuruirea frunzelor.3 0. 3 32 . pătarea roşie a frunzelor.5) 1. ). afide. viermele fructelor (G2). Polystigma rubrum ( Pătarea roşie a frunzelor ). 1 Metozir + DEF – 25 (Sintox 25) 0. defoliatoare. 2 Ziram 75 + Carbetox 37 + Dicofol 18. ). viespea sâmburilor. 1 US – RV – 92% (Paracarovicid S. ciuruirea frunzelor. bacterioze. acarieni Monilioză. ) + Turdacupral 50 Turdacupral 50 + Metoben 70 + DEF 25 ( Sintox 2. acarieni. bacterioze. afide Monilioză. rapăn. ciuruirea. 3 Iunie. viespea sâmburilor ( Eurytoma schreineri ).5 0. rapăn.5 Metozir + Decis 2.5 0. ciuruirea. 1 Metoben 70 + Policarbacin + Filitox 0. ciuruirea. 1 Iulie. acarieni unde nu a fost aplicat US – RV – 92% Monilioză. viermele fructelor (G1). afide Monilioză. defoliatoare Monilioză. deformarea fructelor.5 EC + 0. bacterioză.07 0. 2 Ziram 75 + Metoben + PEB – 1 25% + Plictran 25 WP 0.07 0.

ciuruirea bacteriană.0 2 Turdacupral 50 + US – RV 92 % s.2 0. trat. afide.250 0.07 0. Acospora B. monilioză. Noiembrie. defoliatoare ( Hyphantria ). ciuruirea bacteriană. ouă de Martie. monilioză Afide. 3 cerasi). rapăn. ciuruirea bacteriană. August 2. Hyphantria cunea.2 1.2 e) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la cireş şi vişin Nr.05 0.5 0. afide. Acospora beijerinkii. insecte defoliatoare ( Lymantria ). combătuţi decada) Păduchele din San Jose. antracnoza Mai. 1 ouă de Lymantria d. Aprilie. ouă de acarieni ( parţial ) Ouă hibernante de acarieni. Păduchele din San Jose August. 2 frunzelor. ciuruirea bacteriană. insecte defoliatoare ( Caliroua limacina).. 1 frunzelor. 3 (G1). Hyphantria cunea.2 3 4 Metoben 70 + Sinoratox R 35 0. viermele fructelor (G3). ciuruirea frunzelor. antracnoza Mai.12 afide.160 7 8 Ziram 75 + 0. afide. cotari etc.007 6 Metoben 70 + Sinoratox R 35 Captadin 50 + Wofatox 50 0. Coccomyces hiemalis. 2 33 Produsele folosite Dibutox 25 Conc. rapăn. defoliatoare. păduchele din Sant Jose (G2). rapăn.07 0. Iunie. Acospora. monilioză. antrcanoza ( Coccomyces hiemalis). rapăn. Coccomyces h. afide ( pentru soiurile târzii ) Plictran 600 Fl. 1 ciuruirea bacteriană.5 0. 1 afide. % 1. bacterioze Monilioză. rapăn. viermele fructelor (G2).5 EC 0. 1 Bolile şi dăunătorii Perioada (luna. 2 Eulecanium corni. antracnoză.1 5 Metoben 70 + Decis 2.07 0.a Captadin 50 + Metoben 70 + Zolone 35 EC Oradea 0. acarieni.07 0. rapăn Păduchele din San Jose Iunie.5 EC 0.5 .025 0.1 0. Monilioză.. acarieni Monilioză.3 Metoben 70 + Carbetox 37 + Dicofol 18. musca cireşelor ( Rhagoletis cerasi ) Musca cireşelor (Rhagoletis Mai.

.0 2. Coccomyces hiemalis.a + Ziram 75 + Metoben 70 1. monilioză.160 August. bacterioză. persicae).5 f) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la piersic şi migdal Nr. Acospora beijerinckii Păduchele din San Jose (G. Cytospora cincta. Acospora beijerinckii Păduchele din San Jose (G1). uscarea ramurilor (Cytospora cincta). monilioze.5 0. împotriva bolilor la primul tratament Taphrina deformans. 1 Produsele folosite Zeamă bordeleză (SO4Cu + var pastă + DEF 25 Conc. ciuruirea bacteriană. monilioză (Monilinia laxa).07 34 . monilioză. purpureum etc. Hyphantria cunea (G2). monilioză. 1 US – RV 92 % s. Fusicladium cerasi. bacterioze. ciuruirea bacteriană. Hyphantria cunea (G2).07 4 Aprilie. Sphaerotheca panosa var. Perioada (luna şi decada) Octombrie. rapăn (Fusicladium cerasi). 3 Tiuram 75 + Carbetox 37 0. Fusarium sp. Stereum. Coccomyces hiemalis. 1 Martie. % 1.0 0. Coccomyces hiemalis. acarieni. 3 Noiembrie. Fusicoccum amygdali.4 0. 3 Februarie.. trat. de insecte defoliatore. Botrytis cinerea.5 0. persicae.5 0. Hyphantria cunea (G.0 3 Ziram 75 + Metoben 70 0.2). Ouă hibernante de acarieni şi de Lymantria d..2). făinarea (Sphaerotheca pannosa var. ouă de acarieni. ciuruirea frunzelor Wofatox 50 0. cancerul uscat al ramurilor (Fusiccocum amygdali). ouă de acarieni Păduchele din San Jode.160 August. Stereum p.2 2 Ianuarie. Acospora beijerinckii.9 10 (G1). ciuruirea frunzelor (Acospora beijerinckii). 1 Bolile şi dăunătorii combătuţi Deformarea frunzelor (Taphrina deformans). 2 Ziram 75 + Wofatox 50 0. 2 Polisulfură de Ba 6.5 0. Fusicoccum amygdali.

Vâlcea + Metoben 70 + Decis EC Dudeşti + Plictran 600 Fl... Acospora b.. Stereum purpureum. Hyphantria cunea şi alte insecte defoliatoare. Taphrina d. Cytospora cincta. Pseudomonas sp. acarieni Anarsia lineatella. Eulecanium c. Cytospora cincta...2 0. bacterioze. Laspeyresia molesta.05 0.5 EC Dudeşti 0. Fusicladium c..2 Mai. Fusicoccum amygdali. Monilinia sp.07 0. acarieni.0125 Mai..5 6 7 8 9 Cytospora cincta.. Monilinia sp. Pseudomonas sp. afide. Stereum purpureum etc. Anarsia lineatella Fusicoccum amygdali. persicae. Monilinia laxa. insecte defoliatoare. Anarsia lineatella. persicae. afide. afide.1).. afide.2 0. Stereum p. Monilinia sp. persicae. 1 Ziram 75 + Metoben 70 + Orafon 50 0. Hyphantria c. insecte defoliatoare. Fusicoccum amygdali..1 0.1). Ascospora beijerinckii. Ascospora b. 3 Metoben 70 + Carbetox 37 0. acarieni. 0. Taphrina deformans. Aprilie.5 Iunie.. Fusicladium cerasi. Monilinia sp. Anarsia l. Anarsia lineatella.. acarieni şi aceleaşi boli indicate la tratamentul 7 Păduchele din San Jose (G. Taphrina d. Fusicladium cerasi. persicae.05 0.2 35 . Ascospora beijerinckii. 3 Rovral 50 Rm. 2 Aprilie. Carpocapsa p. Vâlcea + Metoben 70 + Zolone 35 EC 0.1)...1 0. Sphaerotheca pannosa var. Sphaerotheca pannosa var. acarieni. Laspeyresia molesta. Anarsia l.05 0. Laspeyresia m. Tphrina d.. Sphaerotheca panosa var..05 0. Myzuz p. Carpocapsa pomonella (G. Cytospora cincta..0125 0.. Sphaerotheca pannosa var. insecte defoliatoare..025 Mai. Laspeyresia molesta. Fusicladium cerasi. Laspeyresia m. (G. Păduchele din San Jose (G. 2 Ziram 75 + Metoben 70 + Decis 2.1) etc. 1 Rovral 50 Rm..

... Stereum p.07 0.2 Iulie. Sphaerotheca p.v pers.. monilioze. Anarsia l.. 2 Metoben 70 + Orafon 50 0. Laspeyresia m.p... Taphrina d. Myzus p. acarieni.2). Sphaerotheca p... Fusicoccum a. Monilinia sp. Ascospora b.afide...p. afide. etc. acarieni.. etc. acarieni. Anarsia l.05 0... Cytospora c.07 0. etc.07 0. Cytospora c.1).2 0.07 0. 1 August. Pseudomonas sp. Fusicladium c... bacterioze.07 0.. Laspeyresia m. Păduchele din San Jose (G. afide. Ascospora b. 3 Metoben 70 + Decis 2... Stereum p.5 Metoben 70 + Orafon 50 0.. Anarsia l. etc.. Monilinia sp. Ascospora b... Sphaerotheca p.2 Iulie. boli foliare. Stereum p... insecte defoliatoare. Cytospora c.. Stereum p. 3 Metoben 70 + Orafon 50 0. afide. (G... Quadraspidiotus p. Taphrina d. Stereum p. Taphrina d.... etc. Fusicoccum a. Hyphantria c.... 1 Metoben 70 + Orafon 50 0.v. Quadraspidiotus p.. Ascospora b.2 August. Monilinia sp. Monilinia sp.2 Iulie. Laspeyresia m. Stereum p..5 EC Dudeşti + Dicofol 18. Păduchele din San Jose (G. Laspeyresia m. Quadraspidiotus p. afide. Fusicoccum amygdali.. Ascospora b.... acarieni.. insecte defoliatoare...07 0. Anarsia l. Anarsia l. Monilinia sp.. Cytospora c. 1 Metoben 70 + Orafon 50 0.2).2 August. 2 Metoben 60 + Orafon 0. Cytospora p. Fusicladium c.. Păduchele din San Jose (G. Sphaerotheca pan..... etc. (G. insecte defoliatoare. acarieni.07 0.10 11 12 13 14 15 16 Fusicoccum a. Fusicaldium c.. Iunie... bacterioze. Ascospora b.v... Taphrina d. V. afide. Monilinia sp.2). insecte defoliatoare Anarsia l. Bacterioze. Laspeyresia m. Anarsia l.p.1). defoliatoare. acarieni. Laspeyresia p. Stereum p.. Fusicoccum a. Laspeyresia m. Cytospora p.. Stereum p.2 36 .. Hyphantria c.

1 Produsele folosite Dibutox 25 Conc. Vâlcea + Metoben 70 + Sinoratox R 35 0. Vâlcea + Zolone 35 EC Oradea 0. Gnomonia erythrostoma. 3 Zeamă bordeleză (SO4Cu + 0. Monilinia laxa. Anarsia Perioada ( luna. 1 Rovral 50 Rm. afide. 3 Ziram 75 + Rovral 50 Rm. păduchele ţestos (Eulecanium corni). 2 37 Rovral 50 Rm Vâlcea + 0. Gnomonia erythrostoma.. 2 Zeamă bordeleză (SO4Cu + var pastă Turdacupral 50 + US – RV 92% 1. bacterioze.0 0.1 0. bacterioze.0 2 Februarie. afide. Fusicladium cerasi. Laspeyresia m. Ascospora b... 1 Bolile şi dăunătorii combătuţi Păduchele din San Jose.1) Laspeyresia molesta.. afide. ouăle de păduchi de frunze. Gnomonia erythrostoma. Cytospora c. v. Cytospora cincta. Fusicladium cerasi. Stereum p. Ascospors beijerinckii..p. Monilinia laxa. v. Fusicladium c. Carpocapsa pomonella (G..3 1.. ouă hibernante de acarieni. Cytospora cincta. Fusicoccum a.0 0..05 0.0 DEF 25 EC 0. afide.0 2. ouăle de acarieni.2 5 Mai. Cytospora c.. insecte defoliatoare Septembrie. păduchele din San Jose Taphrina d..2 g) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la cais Nr.. insecte defoliatoare.2 Septembrie. insecte defoliatoare . 1 Ianuarie.. decada) Noimebrie. Fusicoccum a. afide... Sphaerotheca pan. Taphrina d. 3 Zeamă bordeleză (SO4Cu + Var pastă) + PEI 147 + DEF 25 EC 0.17 18 Fusicoccum a. Stereum p.1 6 Mai. % 1. Stereum purpureum etc.. Ascospors b.. 1 4 Aprilie. Monilinia laxa. Stereum p. trat.4 0.. Cytospora cincta. Ascospors b.5 Var pastă) + 1.5 1.. ouă de insecte defoliatoarea Monilinia laxa. Monilinia sp.1 . Cytospora cincta.p. acarieni.05 0.150 0. Stereum purpureum.5 3 Aprilie. Gnomonia erythrostoma.. Fusicladium c. Fusicladium cerasi. acarieni.. insecte defoliatoare etc. Monilinia sp. Fusicladium cerasi. insecte defoliatoare etc. Sphaerotheca p. ciuruirea frunzelor etc.. acarieni. Stereum p.

Laspeyresia molesta. Stereum purpureum etc.2). rapăn. acarieni.5 Ziram 75 + Carbetox 37 0. afide. Stereum purpureum etc. 2 Ziram 75 + Carbetox 37 + Dicofol 18. Puccinia pruni spinosae. ciuruirea frunzelor. insecte defoliatoare. monilioze. 2 Metoben 70 + Carbetox 37 + Dicofol 18. Cytospora c.. bacterioze. rapăn.5 0. Gnomonia erythrostoma. insecte defoliatoare. Stereum purpureum etc. Stereum purpureum Gnomonia erythrostoma. Stereum purpureum Monilioze.2). afide. 3 Septembrie. Laspeyresia molesta. Cytospora c. Ascospora b. acarieni. Cytospora cincta. Gnomonia erythrostoma. monilioză. păduchi de frunze. 3 Zeamă bordeleză (SO4Cu + var pastă) 1 2 h) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la nuc Nr. Anarsia lineatella..07 0. insecte defoliatoare. Fusicladium c.5 Dudeşti 0.5 August. rugină. insecte defoliatoare Păduchele din San Jose (G. insecte defoliatoare. Gnomonia erythrostoma.. Laspeyresia molesta. Păduchele din San Jose (G. Produsele folosite 38 Conc.05 0.5 0. 3 Metoben 70 + Decis 2. ciuruirea frunzelor. rapăn. bacterioze..1).1). Fusicladium c. afide. Anarsia lineatella. Păduchele din San Jose (G.0126 Mai.0125 Iunie. bacterioze. monilioză.2 0. Ascospora b. păduchele din San Jose (G. ciuruirea frunzelor. bacterioze. monilioze. monilioză.7 8 9 10 11 12 lineatella.07 0. acarieni. acarieni.07 0. Boli şi dăunători Perioada (luna. afide. acarieni. rapăn.5 0.2 August. ciuruirea frunzelor. monilioze.5 EC Dudeşti 0. Stereum purpureum Metoben 70 + Decis 2..4 0. 1 Metoben 70 + Carbetox 37 0. Cytospora cincta. rugină. Gnomonia erythrostoma.5 Iunie. afide. .4 0.. Hphantria cunea. Gnomonia erythrostoma. Ascospora beijerinckii.

3 Turdacupral 50 + Sinoratox R 35 Turdacupral 50 + DEF 25 Zeamă bordeleză (SO4Cu + var pastă) + Carbetox 37 EC Turdacupral 50 + Carbetox 37 EC 0. insecte defoliatoare.5 9 Iulie. 2 Zeamă bordeleză (SO4Cu + var pastă) + Sinoratox R 35 11 Viermele fructelor (G. antracnoza frunzelor. 1 Decembrie februarie Aprilie. molia frunzelor. acarianul galicol.5 1. 2 Mai. molia frunzelor.2). bacterioză etc. etc.1 0. trat. afide.2 0. 3 Iunie. )(G. 1 Zeamă bordeleză insecte defoliatore. Viermele fructelor (G.1). Antrcnoza Bacterioză.5 1. 1 Aprilie.2). gărgăriţa mugurilor şi a frunzelor (Sciaphobus squalidus) etc. păianjenul galicol etc.0 0. Păduchele din San Jose. etc.1).0 0. Viermele fructelor (Carpocapsa p.5 1.trat.0 0. acarianul galicol ( Eriophyes tristriatus). var pastă) + bacterioza. antrcanoză. anatrcanoză.0 0. 3 0.2 Pesticidele folosite Dibutox 25 EC Turdacupral 50 + . Se combat aceleaşi boli şi dăunători ca la tratamentul 6 Păduchele din San Jose (G.2 2 3 4 5 6 7 8 Mai. bacterioza decada) Septembrie.0 0. molia (SO4Cu + frunzelor. Antracnoza (Gnomonia leptostylla).5 1. cărăbuşul de mai (Melolontha melolontha) în anii cu zbor masiv.0 1. August. afide. afide.3 0.5 1. afide.1) şi aceleaşi boli şi dăunători ca la tratamentele 6 şi 7 Păduchele din San Jose (G. antracnoză. antracnoză etc. Perioada (luna. ouă hibernante de acarieni Xanthomonas corylina. etc.0 0. ouă de afide. 2 Iunie.0 0. decada) Noiembrie.5 0. 1 2 Bolile şi dăunătorii combătuţi Păduchele din San Jose. Crabetox 37 EC i)Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la alun Nr. % 1. 3 Noimbrie. antrcnoză. 2 39 10 Iulie.5 0. 1 Zeamă bordeleză (SO4Cu + var pastă) Dibutox 25 Zeamă bordeleză (SO4Cu + var pastă) Turdacupral 50 Zeamă bordeleză (SO4Cu + var pastă) + DEF 25 EC % 1. Bacterioză.3 0.1 0. molia frunzelor.3 0. Bacterioza nucului. afide.0 2.5 Conc. bacterioză. 2 Decembrie. 1 combătuţi Bacterioza nucului (Xanthomonas juglndis). 3 Mai.

3 Captadin 50 + Fundazol + Carbetox 37 0.5 0. Xiloborus dispar.5 0.2 0.250 0. Melanconis modonia. Laspeyresia splendana Curculio elephants. 2 Captadin 50 + Fundazol 50 + Carbetox 37 0. decada) Noiembrie. Păduchele din San Jose (G. Curculio elephans.2) Metoben 70 + Sinoratox R 35 Iunie. Myzocalis coryli. Melanconis modonia. Xiloborus dispar.250 0. trat.5 0.07 0. Myzocalis coryli. 2 Iunie. cotarul brun şi cotarul verde.5 Iulie.250 0. Melancolis modonia. 3 Turdacupral 50 + Metoben 70 + Ekalux S Tiuram 75 + Metoben 70 + Carbetox 37 EC Tiuram 75 + Metoben + Tiuram 75 + Carbetox 37 EC Turdacupral 50 + Carbetox 37 EC 0. Hedya nubiferana.3 4 5 6 7 Phyllactinia suffulata. Phylactinia suffulata. 1 2 Bolile şi dăunătorii combătuţi Păduchele din San Jose. cotarul brun şi cotarul verde.05 0. Mycosphaera alpitoides Perioada (luna. Hedya nubiferana Mycosphaerella macularis. Phylactinia suffulata.1) Xanthomonas corylina. Păduchele din San Jose (G.1 0. Myzocalis coryli. Mycosphaera alpitoides.5 4 Iunie. Adoxophyes reticulana. Phylactinia suffulata.0 0.05 0.1) Xanthomonas corylina. Myzecalis coryli. Phytoptus avellanae Aceleaşi boli şi dăunători ca la tratamentul 2.07 0. Phylactinia suffulata. în plus păduchele din San Jose (G.5 3 Mai.075 0.05 0. 3 Ianuarie. afide.1). Mycosphaera alpitoides.5 40 . păduchele din San San Jose (G.5 0.1) Xanthomonas corylina. Păduchele din San Jose (G. % 1. 3 j) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la castan Nr.05 0. 3 Mai.5 0. ouă de afide Mycosphaerella maculiformis.07 0. Păduchele din San Jose (G.1) Xanthomonas corylina. Mycosphaerella macularis. Phytoptus avellanae. 3 Pesticidele folosite Dibutox 25 Captadin 50 + Fundazol + Carbetox 37 Conc. Phytoptus avellanae. Laspeyresia splendana.2 0. Phytoptus avellanae. Adoxophyes reticulana. 2 August. 1 Iulie.

decada) Noiembrie martie Aprilie.0 4 Aprilie.2 0. 3 7 Iunie. afide.02 0.05 0. 1 Aprilie. Pseudopeziza ribis. ouă de afide.05 0. Sphaerotheca mors-uvae. acarieni. Laspeyresia splendana. păduchele din San Jose (G.. Melancolis modonia. insecte defoliatore Sphaerotheca mors-uvae.2). C.250 0.250 0. Sesia tipuliformis. Sphaerotheca.1). 1 Bolile şi dăunătorii combătuţi Păduchele din San Jose. afide. Sphaerotheca mors-uvae.1). Cronartium r. % 1. insecte defoliatore. ouă de afide.160 0. 3 0.5 EC Captadin 50 + Fundazol 50 + Carbetox 37 0.0 2 3 Polisulfură de Ba Zeamă bordeleză (SO4Cu + Var pastă ) + Sinoratox R 35 Metoben 70 + DEF 25 Metoben 70 + Captadin 50 + Zolone 35 EC Metoben 70 + DEF 25 Metoben 70+ Orafon 50 EC 1. ribis. Noematus ribesi.07 0. Mycosphaerella maculiformis. Cronartium ribicola Sphaerotheca mors-uvae. 2 41 . Mycosphaera alpitoides Laspeyresia splendana. afide.05 0. acarieni Cronartium r.1 0.250 0. Pseudopeziza r.125 0.250 0. 2 6 Mai.2 0. 2 Produsele folosite Dibutox 25 Conc.160 0. Melancolis modonia etc..025 0.05 0.2 5 Mai. Sphaerotheca mors-uvae etc. Mycosphaera alpitoides Iunie. Pseudopeziza r. ribicola.07 0. Noematus ribesi.05 0.5 6 7 8 Păducehle din San Jose (G. Ouă de acarieni.5 August. 2 Captadin 50 + Metoben 70 + Wofatox 50 Captadin 50 + Metoben 70 + Wofatox 50 Captadin 50 + Fundazol 50 + Decis 2. Mycosphaera alpitoides Păduchele din San Jose (G.07 0. P. Melancolis modonia. 1 August. Pseudopeziza ribis. Mycosphaerella maculiformis. Cronartium r. trat.. acarieni. insecte defoliatoare. Perioada (luna. Sesia tipuliformis. 3 k)Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la coacăz şi agriş Nr. 2 August.5 1. ouă de acarieni. Mycosphaerella maculiformis. Cronartium ribicola Sphaerotheca mors-uvae. Mycosphaerella maculiformis..0 0.1). Păduchele din San Jose (G. Melancolis modonia.

5 1. 9 Păduchele din San Jose (G. acarieni 4 Botrytis cinerea. 1 Metoben 70 + Orafon 50 Tiuram 75 + Metoben 70 + Carbetox 37 + Plictran 600 Fl Tiuram 75 + Metoben 70 + Carbetox 37 0. Sinoratox R 35 Mycosphaerella rubi. Pseudopeziza r. Iunie. E.. 8 Păduchele din San Jose (G. E. applanata. Elsinoe veneta etc. E. Mai. D.2 0. Iunie. S.05 0. 1 l)Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la zmeur Nr.5 0. 6 B. Byturus tomentosus. Lasioptera rubi. Didymella aplanata. Septembrie. Zolone 35 EC Oradea P rubidae. Păduchele din San Jose (G. afide.1). venetta. D. Pseudopeziza r. acarieni etc... Cronartium r.025 0. cinerea..0 0. Metoben 70 + Phragmidium rubidae. tomentosus. applanata. % 1.07 0. Sphaerotheca mors-uvae. E. 3 Turdacupral 50 + Sphaerotheca humuli. Păduchele din San Jose (G. acarieni. cinerea. 3 Metoben 70 macularis. veneta.07 0. Aprilie. acarieni 7 B. combătuţi (luna. Bolile şi dăunătorii Perioada Produsele folosite trat. D.2).2 0.4 0.5 0. afide. insecte defoliatoare.1). Mai. rubidae etc.. 1 Tiuram 75 PU + 42 Conc. Carbetox 37 macularis. Aprilie.1 0.1). 3 August. acarieni etc. Cronartium r.2 0. E.0 0. S. ouă de afide.1 0. D. 2 Didymella aplanata. D applanata.2 0.125 0. S. Zolone 35 EC Oradea B. L. venetta. rubi. insecte + defoliatoare Var pastă) + Sinoratox R 35 3 Elsinoe v. 2 Metoben 70 + macularis. E. applanata. venetta.07 0. veneta. rubidae etc. macularis.250 0. Iunie. M. rubi. 1 Ziram 75 PU + afide. venetta. tomentosus. 2 Captadin 50 + S. P. afide.. M. DEF 25 Anthonomus rubi. 5 B. P. 2 Zeamă bordeleză (SO4Cu acarieni.2 0. 3 Captadin 50 + macularis. rubi.2). Păduchele din san Jose (G.05 0. August.4 0. S. ouă Noiembrie Dibutox EC de acarieni. Sphaerotheca mors-uvae.. Pseudopeziza r.4 0. martie Didymella applanata.5 Septembrie. afide.05 0.8 9 10 Sesia tipuliformis etc. cinerea. rubi. B. M. Cronartium r.4 . acarieni etc. acarieni etc. decada) 1 Păduchele din San Jose. Sphaerotheca mors-uvae etc. applanata.

Aprilie.. veneta Carbetox 37 0.1 0. 2 Turdacupral 50 sp. % 1.3 0. Lasioptera Metoben 70 + rubi. afide 9 Phragmidium violaceum.07 0. Păduchele din Orafon 50 San Jose. afide Decis 2.. Lasioptera Sinoratox R 35 rubi. 3 2 Phomopsis vaccini. afide.250 0. afide Sinoratox R 35 6 Phomopsis vaccini. Iunie. Păduchele din Orafon 50 San Jose. Septembrie.02 0. 3 Captadin 50 + sp. Pesticidele folosite trat combătuţi decada) 1 Păduchele din San Jose Noiembrie.0 0. Monilinia vaccini 4 Phomopsis vaccini.3 Conc. 2 Ziram 75 + sp. 3 Turadcupral 50 Botrytis cinerea 4 Phragmidium violaceum. 2 Turdacupral 50 Botrytis cinerea 3 Phragmidium violaceum. Monilinia vaccini 3 Phomopsis vaccini. % 1. Iunie. S. acarieni.2 0.5 0. afide 10 Păduchele din San Jose (G. Iunie.3 0.0125 0.. afide 7 Phragmidium violaceum. 1 Carbetox 37 + Phragmidium violaceum Turdacupral 50 n) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la afin Nr. 1 Dibutox 25 decembrie 2 Phragmidium violaceum.1 0. 3 Tilt 250 + Botrytis cinerea. Alternaria Aprilie. 3 Turdacupral 50 sp. Alternaria Martie. 3 Metoben 70 + sp. 2 Metoben 70 + Botrytis cinerea. Lasioptera Metoben 70 + rubi. 2 Captadin 50 + Botrytis cinerea. D.0 0.2). Monilinia vaccini.5 EC 8 Phragmidium violaceum. Mai. 3 Metoben 70 + Botrytis cinerea.05 0.05 0. Lasioptera rubi. decada) 1 Păduchele din San Jose Noiembrie. 2 Turdacupral 50 Botrytis cinerea 5 Phragmidium violaceum. Monilinia vaccini Metoben 70 5 Phomopsis vaccini. Martie.250 0.07 0..1 0. Bolile şi dăunătorii combătuţi Perioada (luna.07 0. Martie.07 0.05 . Pesticide folosite trat.afide.3 0.5 0.. Metoben 75 + 43 Conc. Bolile şi dăunătorii Perioada (luna.3 0. macularis. Monilinia vaccini. E. Alternaria Mai. 1 Polycarbacin + Botrytis cinerea.5 m) Tratamente pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la murul fără ţepi Nr. Mai. applanata.5 0. afide Sinoratox R 35 6 Phragmidium violaceum. 3 Dibutox 25 Decembrie. Alternaria Iunie.5 0. Alternaria Aprilie.2 0.

afide. Alternaria. Monilinia v.5 0. Păduchele din San Jose (G. Iunie.2 0. Monilinia v.7 8 9 păduchele din San Jose (G.2). Alternaria.07 0.5 0.1)... 3 Carbetox 37 Metoben 70 + Orafon 50 Ziram 75 + Carbetox 37 Turdacupral 50 + Carbetox 37 0. 3 Iulie. Phomopsis v. Alternaria. afide.5 44 . Păduchele din San Jose (G. Phomopsis v. Monilinia v.5 0. 3 Septembrie..1) Păduchele din San Jose (G.1). afide.5 0. Phomopsis v.

6 2 3. Ordinea de calcul al volumului de soluţie este 1-2-3.7 2.04% 2.5 3.3 2.4 0.3 5.25 2.3 7 10 13 20 27 33 40 50 53 67 100 130 200 330 665 0.3 6 7 10 13 17 27 33 50 67 100 130 165 200 250 260 330 500 660 0.3% 0. ml) Citiţi volumul de apă în litri la intersecţia dintre linia şi coloana corespunzătoare Obs.2 4 6 8 12 16 20 24 30 32 40 60 80 120 200 400 0.5 5 7.6 3 5 7 10 13 17 20 25 27 30 50 67 100 165 330 0.Tabelul nu conţine informaţii privind cantitatea de soluţie necesară pe unitatea de suprafaţă.15% 0.5 0.005% 20 36 40 60 80 100 160 200 300 400 600 800 0.02% 5 9 10 15 20 25 40 50 75 100 150 200 250 300 375 400 500 750 0.8 1.9 1 1.6 4 6 8 10 16 20 30 40 60 80 100 120 150 160 200 300 400 600 0.7 4 5 7 11 13 20 27 40 53 67 80 100 105 130 200 265 400 665 3 Selectaţi cantitatea de produs în grame sau ml 0.25% 0.3 0.7 1 1.5 2 2.003% 1 1.4% 0.6 0.8 2 3 4 5 8 10 15 20 30 40 50 60 75 80 100 150 200 300 500 1000 2 x 33 60 67 100 130 160 260 330 0.4 2.2 2 2.03% 3.75 5 6 10 12 18 25 37 50 62 75 90 100 125 185 250 375 625 1250 x 0.2% 0.75 1 1.5 4.08% 1. 45 .5 10 15 20 25 30 38 40 50 75 100 150 250 500 0.2 1.5 11 13 19 26 32 52 65 97 129 190 255 320 390 480 510 654 1000 0.25 0.015% 6.5 0.3 Calculul volumului de soluţie pentru tratamente fitosanitare Cum se calculează volumul de soluţie pentru tratamentele fitosanitare 1 x Concentraţia recomandată a soluţiei de stropit (%) 0.1% 1 1.2 1.01% 10 18 20 30 40 50 80 100 150 200 300 400 500 600 750 800 1000 1500 0.45 0.7 5 8 10 13 15 20 20 25 38 50 75 125 250 Selectaţi din primul rând al tabelului concentraţia necesară a soluţiei de stropit.3 2 2.:tabelul este util pentru produsele la care se recomandă concentraţia de aplicare şi nu doza pe unitatea de suprafaţă.3 1. conform recomandării Cantitatea de produs (g.3 2.5 10 13 20 25 38 50 75 100 125 150 190 200 250 375 500 0.8 2 3 4 5 8 10 15 20 30 40 50 60 75 80 100 150 200 300 500 1000 0.7 0.5 4 5 7.2.5 3.7 3.075% 1.05% 2 3.7 1.

P. în funcţie de starea de asigurare cu azot a solului ( indicele de azot IN*) şi de cantitatea de argilă din sol la toate speciile – în plantaţiile pe rod. Principalele îngrăşăminte organice sunt: gunoi de grajd. cuprul.Fertilizarea plantaţiilor pomicole Aplicarea îngrăşămintelor în livezile de pomi asigură creşteri normale sau viguroase ale lăstarilor. trunchi). fosforul şi potasiul. 3. Doze de gunoi de grajd în t / ha aplicate o dată la 2 ani. Îngrăşămintele organice provin din dejecţiile animalelor şi se găsesc în majoritatea gospodăriilor ţărăneşti. favorizează formarea unui număr mai mare de muguri de rod pentru producţia din anul următor şi contribuie la creşterea în volum şi greutate a fructelor din anul respectiv. aceste elemente sunt luate din organele de rezervă şi folosite acolo unde este nevoie. Pentru o evaluare cât mai corectă a necesarului de subsţante nutritive a livezilor trebuie stabilit mai întâi continuţul solului în elemente nutritive. O particularitate a pomilor fructiferi de care trebuie ţinut seama la întocmirea programelor de fertilizare este aceea de reutilizare a elementelor nutritive.5 la sâmburoase (prun).5 61 71 77 81 84 86 1. În pomicultură se folosesc trei feluri de îngrăţăminte: organice. Gunoiul de grajd (bălegarul) este un îngrăşământ organic cu acţiune pozitivă complexă asupra tuturor tipurilor de sol din pomicultură.5 29 33 39 38 39 40 3. Atunci când apar deficienţe de nutriţie. gunoiul de păsări şi compostul. atunci cand pomii întâlnesc condiţii optime de absorbţie a elementelor nutritive. magneziul. minerale şi îngrăţăminte verzi. acestea sunt absorbite în cantităţi mai mari decât este necesar în momentul respectiv şi sunt depozitate în anumite organe (rădăcini.1.3 :1. umede şi reci.3. Îngrăşămintele folosite în pomicultură trebuie să conţină cel puţin principalele elemente care intră în hrana pomilor: azotul. chimice şi biologice ale solului. Efectele cele mai evidente ale aplicării gunoiului în livezi se înregistrează pe solurile cu un conţinut ridicat în argilă. aluminiul. denumite microelemente. în special N. Cantităţile de gunoi ce trebuie aplicate în livezi cresc odată cu creşterea conţinutului în argilă şi a scăderii indicelui de azot. în care extrag din sol mari cantiţăti de elemente nutritive. borul. fosfor şi potasiu.5 20 23 25 26 27 28 > 3. Cerinţele pomilor faţă de elementele nutritive variază în cursul vieţii acestora. 2 pentru samânţoase (măr) şi 1 :0.0 2.5 25 22 28 26 31 28 33 29 34 30 35 31 46 0. Pe lângă efectul bun pe care-l au în direcţia sporirii producţiei şi a calităţii fructelor. îngrăşămintele organice contribuie şi la îmbunătăţirea unor proprietăţi fizice. În afară de azot.0 21 24 26 27 28 29 3. în funcţie de vârsta acestora.25 :1.K) este în general 1 :0. Raportul dintre principalele macroelemente (N.5 18 21 23 24 25 26 .0 37 43 46 49 50 52 1. manganul şi altele. Argilă (%) 15 20 25 30 35 40 Indicele de azot din sol* 2. pomii mai extrag din sol şi alte elemente. Pomii fructiferi rămân pe acelaşi amplasament o perioadă lungă de timp.K. cum sunt: fierul. ramuri.P.

la piersic şi cais. Gunoiul de păsări este de 2-4 ori mai bogat în elemente nutritive decăt gunoiul de grajd şi se foloseşte numai după fermentare (7-8 t/ha) sau compostare (15-20t/ha). 3.la cireş şi vişin. 47 . se recomandă să se păstreze în locuri uscate. resturi ale tulpinilor de legume etc. Îngrăşăminte chimice În afara îngrăşămintelor organice. Doze de azot în kg/ha substanţă activă.5 56 75 90 101 110 118 > 3. păr şi gutui. borceag. o dată la doi ani. turba.5 3. Doze de fosfor în kg/ha substanţă activă.0 66 87 105 117 129 138 1. Pe scară mai redusă se folosesc urina. dozele menţionate vor fi mai mari cu 66 %. semănate pentru a fi încorporate în sol cu scopul îngrăşării acestuia. 100 în care V% reprezintă gradul de saturaţie a solului în baze Gunoiul de grajd se aplică toamna pe suprafaţa de sub proiecţia coroanei pomilor. frunze uscate.5 56 74 89 100 109 117 Pentru obţinerea aceloraşi producţii: . prun şi gutui. Deoarece prin descompunere pierde cantităţi mari de azot. floarea soarelui.Îngrăşămintele cu azor se vor aplica în 3 reprize.5 61 82 98 109 120 128 3. Recolta scontată (t/ha) 8 12 16 20 25 30 Indicele de azot al solului 2. Pe suprafeţe reduse se poate folosi şi ca îngrăşământ suplimentar ( 1 kg la 10 litri de apă) în timpul vegetaţiei. păr. etc).2. aplicate în funcţie de indicele de azot (IN) al solului şi recolta scontată în t/ha la măr. dar în doze duble. grele. aplicate în funcţie de starea de asigurare a solului cu fosfaţi solubili şi recolta scontată în t/ha la măr.) care se strâng în platformă. din care 1/3 toamna. Se administrează ca şi gunoiul de grajd. .0 2. Îngrăşămintele verzi se obţin de la plante care dau o masă vegetativă bogată (lupin. Pentru grăbirea fermentării se udă în perioadele uscate şi se omogenizează la 6-8 săptămâni. . acoperit cu un strat de pământ sau cu folie de polietilenă. în proporţie de 80 %. dozele menţionate se dublează.0 59 79 94 105 115 124 58 77 92 103 113 121 57 76 91 102 112 120 1. în plantaţiile de pomi şi arbuşti fructiferi se folosesc şi îngrăşăminte pe bază de azot. fân stricat. fecalele. Compostul se obţine din resturile vegetale din gospodărie (paie.*IN (/ de humus x V%). 1/3 primăvara la dezmugurire şi 1/3 la înflorire. fosfor şi potasiu. Sunt folosite cu deosebire pe terenurile nisipoase sau pe cele lutoase.

aplicate în funcţie de starea de asigurare a solului cu potasiu mobil şi recolta scontată în t/ha la măr. . la toate speciile pomicole.0 kg pentru fiecare kg de azot s. În general.5 – 3. calculându-se 1. 48 . cu excepţia castanului şi afinului. Recolta scontată (t/ha) 8 12 16 20 25 30 Conţinutul solului în K2O exprimat în ppm 100 120 140 180 220 124 160 174 198 211 219 118 153 168 190 202 210 114 148 159 183 195 203 108 139 153 173 186 192 104 136 153 167 179 185 60 140 180 206 224 239 248 80 131 168 182 209 223 232 > 220 100 220 140 160 170 175 Pentru obţinerea aceloraşi producţii: .la prun dozele vor fi mai mari cu 10 %. . care de regulă conţine 17 – 20 % s./ha. pe solurile cu pH sub 6. în scopul prevenirii acidifierii solului.a. Se aplică toamna pe toată suprafaţa plantaţiei. folosit în perioada respectivă.a.a.Se aplică pe toată suprafaţa plantaţiei. dozele vor fi mai mari cu 25 %. ca îngrăşământ cu azot se va folosi nitrocalcarul. la doza de îngrăşăminte chimice cu azot menţionată se va mai adăuga 40 kg N s. iar în cele cu diferite culturi agroalimentare se vor mai adăuga dozele de NPK menţionate la speciile respective. N. se va folosi azotatul de amoniu cu 33 % s. prun.la piersic şi cais………………cu 20 %. Cu 50 %. o dată la 3 – 4 ani.a.la piersic şi cais. şi în cazul când acest îngrăşământ lipseşte.la cireş şi vişin………………. cu adăugarea de carbonat de calciu măcinat. cireş. .Recolta scontată (t/ha) 8 12 16 20 25 30 10 97 121 137 146 153 157 Conţinutul solului în P2O5 exprimat în ppm 20 30 40 50 60 70 79 93 105 112 118 121 59 73 83 88 92 95 47 58 66 70 74 76 38 47 54 57 60 62 30 38 44 46 48 50 25 31 35 37 39 40 > 70 20 24 28 29 31 33 Pentru obţinerea aceloraşi producţii: . vişin şi gutui. NOTĂ: În plantaţiile cu benzi înierbate. păr. Doze de potasiu în kg/ha substanţă activă..

fosfor şi potasiu recomandate pentru primul an de rodire se vor aplica şi în toamna anului premergător diferenţierii mugurilor floriferi pentru anul intrării pe rod a plantaţiei. - - • Aplicarea odată cu apa de irigare localizată (fertirigare) – constă în dizolvarea anticipată a îngrăşămintelor solubile cu azot. în diferite fenofaze de vegetaţie.anul 3 de vegetaţie 150g/pom . Îngrăşămintele cu azot se vor administra 1/3 toamna şi 2/3 primăvara. anual. a unor îngrăşăminte simple sau complexe care. 3. Reguli generale la plantarea pomilor se adminstrează 15-20 kg gunoi bine fermentat sau 8-10 kg mraniţă care se amestecă cât mai bine cu pământul cu care se umple groapa. Acesta se încorporează în sol printr-o lucrare superficială.anul 4 de vegetaţie 200g/pom Aceste doze se aplică anual în două reprize: 50% primăvara la dezmugurire şi 50% în timpul creşterii intensive a lăstarilor (în luna mai). se administrează 4 kg gunoi şi 4-6 g N substanţă activă per m² de proiecţie a coroanei pomilor. În primul an de viaţă al pomilor.anul 2 de vegetaţie 100g/pom . Dozele de gunoi. Se recomandă în special în zonele şi anii secetoşi în exploataţiile cu număr redus de pomi. În afara îngrăşămintelor aplicate la pregătirea solului şi la groapa de plantare.în livezile ajunse în perioada de rodire deplină se recomandă administrarea la fiecare 2 ani a dozelor de gunoi menţionate în tabel. Epoca de aplicare a îngrăşămintelor Îngrăşămintele organice şi cele minerale cu fosfor şi potasiu se aplică de regulă toamna după recoltare.3. Datorită mobilităţii reduse a fosforului şi potasiului concentrarea acestora prin aplicarea în benzi late de 1. . • Aplicarea pe cale foliară – constă în aplicarea prin stropirea pe frunze. administrarea îngrăşămintelor se va realiza pe suprafaţa lucrată din jurul pomilor care trebuie să fie egală cu proiecţia coroanei şi nu mai mică de 7 m². 3. pe lângă o serie de 49 .până la intrarea pe rod a pomilor.4. de preferat în două reprize (primul moment primăvara devreme şi al doilea imediat după legarea fructelor). .anul 1 de vegetaţie 60 g/pom . când lăstarii acestora au 8-12 cm lungime se aplică împrejurul fiecărui pom 15-20 g N substanţă activă. aplicarea îngrăşămintelor făcându-se odată cu udarea pomilor. se mai aplică următoarele doze de azot substanţă activă în timpul vegetaţiei: . fosfor. Îngrăşămintele organice cât şi cele cu fosfor şi potasiu în livezile tinere (până în anul 3-4 de rodire a pomilor) se vor împrăştia de regulă sub proiecţia coroanei pomilor.5.2 m dispuse de o parte şi de alta a rândului de pomi şi între coroanele pomilor pe rând măreşte conţinutul de potasiu din frunzele pomilor comparativ cu aplicarea pe întreaga suprafaţă în special pe solurile cu permeabilitatea mai mică. fiind încorporate cât mai adânc posibil în sol. În cazul pomilor răzleţi de pe terenurile cu pante mari. potasiu etc.0 – 1. şi administrarea lor fracţionată o dată cu apa de irigare prin picurare sau microaspersiune.3. Metode şi locul de aplicare al îngrăşămintelor • Aplicare la sol Îngrăşămintele cu azot se aplică de-a lungul rândului de pomi pe banda lucrată sau erbicidată unde se găsesc majoritatea rădăcinilor.

în 50 . Această metodă poate fi aplicată pe orice fel de teren.6 m şi la 1. pe cele mijlocii la 0. la 0. părul. Este însă obligatorie o udare după recoltarea fructelor. udarea prin aspersiune şi udarea localizată (prin picurare). apa trebuie să ajungă la rădăcina pomului atunci când are cea mai mare nevoie. se trasează mai multe brazde şi anume: pe solurile argiloase grele. gutuiul) au nevoie de apă şi în partea a doua a verii. Dacă există posibilitatea. pentru a împiedica evaporarea apei. cireşului şi vişinului). în care rădăcinile.6 – 0. de fiecare parte a rândului de pomi. Prima udare se va da la ieşirea din iarnă. Udarea prin aspersiune – constă în distribuirea apei în plantaţii asemănător ploii naturale cu ajutorul instalaţiilor şi dispozitivelor care funcţionează sub presiune. dar în acelaşi timp. pot conţine şi unele substanţe organice cu rol de stimulare a proceselor metabolice.5 – 1 m de trunchi şi copcă. În plantaţiile pe rod. După ce apa a intrat în pământ. pomicultorii folosesc irigarea. părului) sau la întărirea sâmburelui (cazul caisului. cele mai folosite fiind: udarea prin brazde. În general. prunului (dar nu. După infiltrarea apei în sol şi zvântarea terenului. Cantitatea de apă care trebuie dată variază după vârsta pomului şi încărcătura cu rod. în timp ce la unul tânăr numai 60 – 70 l. trebuie să formeze muguri de rod. Aplicarea udărilor în livezi se face prin mai multe metode.0 m una de alta. o udare la intrarea în pârgă a fructelor (10 – 15 zile înainte de cules) ajută foarte mult piersicului. pentru recolta anului viitor. În cazul livezilor mici cele mai bune metode de irigare sunt: prin brazde trasate de-a lungul rândului de pomi la 0. la diferenţierea mugurilor de rod. piersicului. permeabilitatea solului şi mărimea normei de udare. caisului.5 m distanţă de rândul de pomi. A doua udare se dă la 10 – 15 zile după înflorit (niciodată în timpul înfloritului. Ultima udare. Udarea prin picurare constă în umezirea locală a zonei de sol în care sunt extinse majoritatea rădăcinilor active ale pomilor. La un pom în plină rodire se dau 100 – 150 l apă la o udare. chiar dacă solul are ceva umezeală. când pomii sunt epuizaţi de recoltă.4 – 0. brazda se nivelează. iar pe cele uşoare la 0.8 – 1. se execută o lucrare cu discul sau cultivatorul pentru a se astupa brazdele (cu excepţia terenurilor înţelenite). datorită creşterii prelungite a lăstarilor şi a maturării târzii a fructelor.8 – 1. este căderea frunzelor. piersic etc) au nevoie de mai multă apă primăvara şi în prima jumătate a verii. la aceeaşi distanţă. înainte de venirea îngheţului. cais. panta terenului.elemente nutritive.8. înainte de umflarea mugurilor.0 m distanţă de rând. În livezile tinere este suficient să se efectueze câte o singură brazdă. făcută în jurul trunchiului. În plantaţiile pe rod. Terenul trebuie să fie foarte bine nivelat pentru a asigura brazde uniforme şi cu panta continuă iar lungimea brazdelor în funcţie de permeabilitatea terenului să aibă o lungime de la 50 la 300 m. deoarece se provoacă scuturarea florilor) pentru a ajuta la creşterea fructelor legate. Irigarea livezilor Pentru a suplini insuficienţa apei din sol. A treia udare se aplică la căderea fiziologică a fructelor (cazul mărului. la 0. în livezile mici sau la pomii izolaţi. 4. în cazul livezilor mari şi udarea. speciile de pomi sâmburoase (prun. inclusiv pe cele în pantă şi cu relieful frământat. Indiferent de tipul livezii şi metoda de irigare. prunului) şi ajută la creşterea intensă a lăstarilor. de mare folos pentru sporirea rezistenţei la ger a pomului şi stimularea activităţii rădăcinilor. prin administrarea lentă a apei în această zonă. Utilizarea metodei de udare prin brazde este legată de microrelief. de regulă în ziua următoare udării. creşterea normală a fructelor. iar sămânţoasele (mărul.

/ha efectiv tratat. tinere şi pe rod De arbuşti fructiferi./ha efectiv tratat Simazin ( simadon) 3-6 kg s. tinere şi pe rod De arbuşti fructiferi şi de pomi. legume sau leguminoase cu talie mica Cultivarea solului pe intervale.20 cm. sau pe sârma de jos a spalierului. 12 – 14 cm 10 -14 cm. în funcţie de sistem. agroalimentare. tinere şi pe rod De arbuşti fructiferi şi de pomi. tinere şi pe rod Pomi Arbuşti fructiferi De pomi.Aprilie Parametrii lucrării 3 18 . tinere Mobilizarea solului pe rând (sau pe proiecţia coroanei în livezile clasice) Discuit arătură Semănat culturi praşitoare intercalate. pe rod Pomi pe rod Arbuşti fructiferi pe rod Pomi pe rod 51 ./ha efectiv tratat Caragard (caradon) 4-5 kg s. la nivelul solului. de 2 ori ( sau 4 -5 ori ) Erbicidare pe rând (exclusiv pe terenurile nisipoase) In perioada de vegetaţie In perioada de vegetaţie Iunie .4 ori Cosirea ierburilor de pe intervale.raport cu cerinţele fiziologice ale pomilor.a. tinere De pomi. LUCRARI DE INTRETINERE SI IRIGARE A SOLULUI Lucrarea 1 Aratură de bază Perioada de executare 2 Toamna. înainte de căderea frunzelor Primavara devreme Martie . inainte de căderea frunzelor Toamna.Iulie In perioada de repaus pe sol curat (preemergent) 800-1000 l/ha In perioada de vegetaţie (postemergent) 300-400 l/ha De arbuşti fructiferi.a. Conductele de udare se amplasează de-a lungul rândurilor de pomi fixându-se. la diferite înălţimi pe trunchiul pomilor şi spalieri. de 4 – 5 ori Praşitul pomilor pe rând sau pe proiecţia coroanei de 3. 8 – 12 cm 8 -12 cm Conform tehnologiei culturilor respective 6 – 8 cm Distrugerea buruienilor şi afânarea solului la 4–5 cm Pentru fân (sau ca mulci organic pentru pomi) Simazin ( simadon) 4-5 kg s. cand buruienile au 1520 cm Tipul plantaţiei 4 De pomi.a.

după căderea frunzelor şi să continue în zilele favorabile din perioada de repaus a pomilor. . formării şi întreţinerii coroanei. ramurilor. axului tulpinii. nu pot fi recomandate.August 3-6 udâri a 500mc/ha 2-3 udări în perioadele secetoase. la pomi se urmăresc mai multe scopuri: rărirea coroanelor.formarea unor elemente de schelet suficient de solide. între procesele de creştere şi de fructificare. obţinerea unor ramificaţii în puncte obligate. . migdal. care constau din scurtări şi suprimări totale de tulpini. Tăierea pomilor În sens larg. Tăierile propriu –zise. În fermele pomicole specializate este necesar ca tăierea să fie începută toamna. întinerirea ramurilor şi a pomilor.îmbunătăţirea regimului de lumină în coroană . . întrucât se soldează cu o risipă de substanţe de rezervă care au migrat din rădăcini.Irigarea plantaţiilor când IUA scade sub 30% Mai .garnisirea cât mai uniformă a acestui schelet cu ramuri de semischelet şi de rod . Tăierile” în verde” se referă la lucrările din tot cursul vegetaţiei. mugurilor şi lăstarilor. la volumul optim necesar pentru mecanizarea lucrărilor în plantaţii 5.operaţii de modificare a poziţiei ramurilor şi a direcţiei de creştere a lăstarilor (dresare. în principal în perioada repausului vegetativ (tăierea ”în uscat“sau de iarnă).tăieri propriu – zise. deşi sunt urmate de o cicatrizare mai bună a rănilor. în vederea proiectării.realizarea unui raport favorabil între procesele de creştere şi de fructificare . precum şi a realizării unui raport favorabil între pocesele de creştere şi de fructificare. decât în cazuri speciale.obţinerea unor producţii mari şi de calitate superioară de la un an la altul . “tăierea pomilor” cuprinde totalitatea intervenţiilor ce se fac asupra trunchiului. după formarea lor. după umflarea mugurilor. ţesuturile din apropierea rănilor neprotejate cu mastic pot suferi ( formează scurgeri de clei ). Tăierile efectuate primăvara târziu. De aceea este indicat ca în perioadele cu geruri mari tăierile să fie suspendate. .menţinerea coroanelor. cireş ). ramuri şi lăstari. .2. 5. cu 300-400mc/ha Cais si piersic Celelalte specii de pomi şi arbuşti fructiferi 5. corespunzătoare ca număr şi repartizare în spaţiu sistemului de coroană adoptat . 52 . limitarea extinderii tulpinii pe orizontală şi verticală. Prin aplicarea tăierilor se urmăresc următoarele obiective : . efectuarea de incizii şi crestături. Epocile de aplicare a tăierilor la pomi Tăierea pomilor se efectuează. Prin tăieri. mai ales la speciile sâmburoase sensibile la ger (cais. torsionare).grăbirea fructificării pomilor . Dacă tăierea se face în perioadele cu geruri puternice. piesic. Operaţii tehnice folosite la conducerea creşterii şi fructificării pomilor Conducerea creşterii şi fructificării pomilor se realizează prin două grupe de operaţii tehnice: . înclinare arcuire. . trunchi şi ramuri spre muguri. . realizarea unui raport optim între mugurii floriferi şi vegetativi.1.

Prin suprimarea unor ramuri. Când incizia transversală se aplică înainte de pornirea vegetaţiei sub un mugur sau ramură anuală. rezultă un lăstar terminal potrivit de viguros. se poate utiliza la pomii în declin. Scurtarea puternică a unei ramuri anuale viguroase şi cu un unghi de inserţie mai mic de 45º. Scurtarea slabă a unei ramuri anuale viguroase. iar cele situate dedesubt prosperă. Se obţin 3 -4 sau mai mulţi lăstari viguroşi sau foarte viguroşi spre vârf. Scurtarea puternică a ramurilor anuale este contraindicată la pomii tineri. în formă de semilună. în mersul lor ascendent. care se face primăvara devreme sau la începutul umflării mugurilor. datorită faptului că substanţele de rezervă. are un efect stimulativ redus asupra creşterii . a cărei creştere trebuie stimulată. primesc mai multă lumină şi hrană şi sunt stimulate în creştere. fie în fenofaza de creştere intensă a lăstarilor. Incizia opreşte circulaţia lor şi le dirijează spre lăstarul de deasupra inciziei. înlăturând 1/4 până la 1/3 din lungimea ei. depinde de intensitatea acesteia (puternică. debilitate sau prea viguroase şi cu un unghi de inserţie prea mic ( nu este posibilă corectarea acestui unghi). Inciziile inelare sunt de fapt incizii transversale. Tăierea de reducţie (tăierea în lemn vechi ) constă în scurtarea ramurilor mai vechi de 1 an. deasupra unui mugur dormind. are ca efect stimularea creşterii.Reacţia ramurilor anuale la operaţia de tăiere (scurtare). rău plasate (pe partea superioară sau inferioară a şarpantelor. slabă). iar restul lăstarilor rămân foarte scurţi. Inciziile transversale se execută fie înainte de pornirea vegetaţiei. concurente). Scurtarea ramurilor anuale viguroase se face întotdeauna cu 2 -3 mm deasupra unui mugur vegetativ ( fără a se lăsa cep ). îndepărtând 2/3 până 3/4 din lungimea ei. datorită faptului că în perioada de vegetaţie activă organele pomului sunt alimentate cu substanţele sintetizate în frunze. câţiva lăstari subterminali de vigoare relativ slabă. pentru restabilirea creşterilor vegetative. devenind ramuri de rod. care sunt depozitate în rădăcini. trunchi şi în ramurile principale. pentru a favoriza creşterea lăstarului de prelungire. longitudinale sau inelare. cu condiţia ca aceasta să aibă la bază un diametru egal cu cel puţin 1/2 din diametrul ramurii – mamă la locul de inserţie. organele învecinate. sunt oprite la nivelul inelului. fie întruna din zonele cu muguri dorminzi. care circulă în sens descendent. Ele pot fi transversale. circulare. moderată. eventual şi câţiva lăstari de vigoare mijlocie în porţiunea bazală a ramurii. Scurtarea mijlocie (moderată) a unei ramuri anuale viguroase (cu circa 1/2 din lungime) dă rezultate mai bune ca precedenta. Se mai poate efectua şi deasupra unei ramuri slabe. aplicată dedesubtul unui lăstar în faza creşterii lui intense. duce la întârzierea pornirii acestora în creştere. are ca rezultat pornirea în creştere a tuturor mugurilor rămaşi pe ramură. Suprimare totală (“la inel”) a ramurilor anuale şi multianuale se impune când ele sunt prea dese. Această scurtare se poate face fie deasupra unei ramuri – fiice. Aceeaşi incizie. Suprimarea (‘’orbirea’’) mugurilor constă în înlăturarea a 2 – 4 muguri situaţi sub cel terminal (la vârful şarpantelor). Dacă inelarea se face înainte de pornirea în vegetaţie. deoarece planta porneşte în vegetaţie pe seama substanţelor de rezervă. 53 . precum şi de vigoarea şi poziţia ramurii care se scurtează. Crestarea este o tăietură în coajă şi puţin în lemn. Inciziile sunt operaţii care se fac numai în scoarţă. organele rămase deasupra întârzie creşterea. în scopul trezirii lui la viaţă. în sensul că se obţin 2-3 lăstari viguroşi spre vârf şi mai mulţi lăstari de vigoare mijlocie şi slabă spre bază care devin ramuri roditoare.

Şarpantele aceluiaşi etaj pot fi formate din muguri succesivi sau distanţaţi cu 8 -12 cm. datorită unei creşteri vegetative prea intense. stimularea procesului de diferenţiere a mugurilor florali şi deci grăbirea fructificării. grăbirea formării coroanei şi a fructificării. cu coroana în curs de formare. Ramurile anuale şi lăstarii care nu sunt necesari la formarea coroanei. Arcuirea trebuie efectuată de la axul pomului către exterior şi de sus în jos.3. ca să nu se rupă. lăstarilor viguroşi. Distanţele dintre etaje variază de la 60 cm până la 130 cm în funcţie de vigoarea soiului şi portaltoiului. pentru a rezulta un gard fructifer cât mai îngust. ci numai să crape longitudinal. de regulă. Plivitul constă în suprimarea totală (de la inel ) a lăstarilor de prisos. torsionarea). Primul etaj este inserat la 50-70 cm de la nivelul solului. Sisteme de coroană pentru livezi intensive Palmeta etajată (regulată) cu braţe oblice are un ax central. axul palmetei şi şarpantele se dezvoltă mai bine. în loc să fie suprimaţi. când aceştia au o lungime de 5 -6 cm. garnisirea foarte bună şi rapidă cu formaţiuni fructifere scurte. În al doilea caz. El se aplică. arcuirea. cu scopul de a favoriza creşterea. deasupra ultimei frunze care a atins dimensiuni normale. intră târziu în perioada de rodire. având în vedere să nu rezulte o curbură prea pronunţată şi depărtată mult de axul ramurii mamă. cu scopul de a tempera creşterea lor şi a le grăbi fructificarea. Ciupitul şi plivitul lăstarilor se aplică pomilor tineri. în vederea temperării creşterii. vertical. rădăcinile vor fi subnutrite şi pomii pot intra în dezechilibru fiziologic. Ciupitul se face când lăstarii au o lungime de 20 -30 cm. pe care se află 3-4 etaje a câte două şarpante opuse şi orientate oblic pe direcţia rândului. 5. ci numai ramuri de semischelet şi de rod. pentru a ocupa spaţiul liber dintre şarpantele inferioare ale pomilor vecini. Torsionarea şi îndoirea ramurilor anuale şi a lăstarilor se practică la pomii tineri atunci când se impune conservarea la maximum a frunzişului. Şarpantele formează cu axul palmetei unghiuri de 45-55º. prin care ramurilor şi lăstarilor li se măresc unghiurile de inserţie. se răsucesc de la bază. Pe şarpantele din etajele II-IV nu se lasă subşarpante. prinse pe bulumaci distanţaţi la 20 cm unul de altul. 54 . Operaţiile de modificare a poziţiei ramurilor şi a direcţiei de creştere a lăstarilor (dresarea. palisându-se de prima sârmă a spalierului. în general slabă.Ciupitul lăstarilor constă în suprimarea vârfului erbaceu. Dresarea ramurilor şi lăstarilor constă în aducerea lor în poziţie verticală. care se conduc orizontal. Arcuirea are următoarele efecte favorabile: încetarea sau reducerea creşterii în lungime. Se aplică pomilor tineri. Cea mai convenabilă înclinare este de 45-55º. Fiecare şarpantă din etajul I are două subşarpante. în caz contrar. în vârstă de 1-4 ani. Dresarea este defavorabilă diferenţierii mugurilor florali. au efecte favorabile: îmbunătăţirea regimului de lumină din coroană favorizarea diferenţierii elementelor de schelet şi semischelet. care nu sunt necesari pentru formarea elementelor de schelet. Prin operaţiile de ciupit şi plivit nu se va suprima mai mult de 20 -30 % din frunzişul pomului. cu deosebire atunci când sunt conduşi în garduri fructifere. Deşi aceste lucrări reduc din suprafaţa aparatului foliar. Arcuirea unor ramuri anuale lungi şi a unor lăstari viguroşi este justificată şi indicată la soiurile de pomi care. datorită poziţiei lor apropiată pe verticală . înclinarea. uşor de întreţinut. în curs de formare şi devine necesară când ramurile de shelet au unghiuri de inserţie prea mari sau de creştere neechilibrată. fiind specifică pomilor tineri. Pentru conducerea corectă a pomilor este necesară instalarea unui spalier cu trei sârme. dar ea poate ajunge până la orizontală sau chiar sub orizontală. în toate cazurile când unele ramuri (respectiv lăstari) au creştere prea viguroasă. Inclinare este operaţia opusă dresării. tipul de fructificare şi alţi factori.

ci numai ramuri de semischelet şi de rod. distanţate pe ax la 30 cm. După plantare. Trunchiul are o înălţime de 40-50 cm. Gardul belgian este un cordon cu două braţe oblice dispuse în V. Şarpantele formează cu verticala unghiuri de 40-45º. După plantare. se orientează pe direcţia rândului. se ciupesc de asemenea foarte scurt ( la 23 frunze de la bază) şi lăstarii anticipaţi care apar pe ei. fără mijloc de susţinere. iar ceilalţi 2 la 12-30 cm unul de altul. fiind garnisite numai cu ramuri de semischelet şi de rod. Acestea se dirijează puţin oblic faţă de direcţia rândului. Primul din lăstarii laterali se lasă la 50-60 cm de la nivelul solului. orientaţi în sens opus. plus lăstarul de prelungire a axului.Palmeta neetajată (neregulată) cu braţe oblice diferă de precedenta prin faptul că şarpantele nu mai sunt dispuse câte două în etaje. pentru a favoriza circulaţia agregatelor. pomul este scurtat la 60 cm ( din care 40 cm pentru trunchi). Prima şarpantă. fiecare braţ formând cu verticala un unghi de 45º. cu punctele lor de inserţie distanţate pe ax la 25-30cm. pentru a forma primele şarpante. varga se taie la 40 cm. se utilizează la noi în cultura pirsicului (gard fructifer îndesit cu distanţe de plantare de 4 x 2 m = 1250 pomi la ha). În anul plantării nu se face nici o intervenţie în verde. pomii sub formă de vergi se scurtează la 70-85 cm. din care doi pentru braţele palmetei. Când lăstarii au 20-25cm se aleg 3 dispuşi în spirală. dispusă la maximum 60 cm. cu punctele lor de inserţie distanţate la 12-30 cm. Pe fiecare şarpantă se lasă câte două subşarpante. Ceilalţi lăstari se suprimă. se aleg doi cu poziţie laterală. pe care se află 3-4 ramuri de schelet permanente la partea inferioară. În mai-iunie. 5. formând între ele romburi. În acest al doilea caz ramurile anticipate se lasă intacte. Trunchiul are înălţimea de 30-50 cm. Vasul întârziat aplatizat (piramida întreruptă aplatizată) are 3-4 şarpante. de la sol. de la sol. pe direcţia rândului şi sub un unghi de 50-60º faţă de verticală. încât între şarpantele suprapuse de aceeaşi parte a axului distanţele sunt de 50-60 cm. În august. Ea se leagă de un tutore instalat înainte de plantare. iar cei cu ramuri anticipate la 80 -100 cm. Fusul . iar cel de al treilea pentru prelungirea axului. Palmeta simplă. la înălţimea de 150 cm. Această palmetă are 10-12 şarpante. La plantare varga. de o parte şi de alta a axului coroanei. pe direcţia rândului. care se lasă intacţi. când lăstarii au 15 -20 cm. eventualele ramuri anticipate se taie la doi muguri de la bază. orientaţi pe direcţia rândului. exceptând pe cele situate pe trunchi ( 40 cm. La plantare. Întrucât ramurile laterale descresc ca lungime de la bază spre vârful pomului. În mai –iunie. Restul lăstarilor se torsionează sau se ciupesc la 2-3 frunze de la bază. se scurtează la 80 cm de la nivelul solului. Pe braţe se lasă numai semishelet foarte scurt şi ramuri de rod. de la nivelul solului).4. Braţele se încrucişează cu ale pomilor vecini. Pentru a favoriza creşterea celor trei lăstari. Şarpantele sunt dirijate orizontal. şi respectiv 120 cm. de la suprafaţa solului. Ultima şarpantă se suprapune peste prima şarpantă. se aleg trei lăstari.tufă (Spindelbusch) are un ax central pe care se inserează în spirală 10 -16 şarpante. după care urmează ramuri de semischelet scurte şi ramuri de rod dispuse direct pe ax. braţele palmetei se dirijează sub un unghi de 45-55º faţă de ax. în aşa fel ca între ele să rezulte în unghi de deschidere de 8090º. Sisteme de coroană pentru livezi superintensive Fusul subţire prezintă un ax central conic şi cotit. deasupra unui mugur. Următoarele două şarpante au punctele de inserţie pe ax la 90 cm. Pe şarpante nu se găsesc subşarpante. subţire. ci alternativ câte una. pentru a forma 55 . rezultă o coroană conică. care se taie la inel. cu excepţia a 9 -10 lăstari anticipaţi necesari pentru fructificare în anul următor. când lăstarii au 15-20 cm.

În luna august. altoite pe M9. prun. când cei doi lăstari au o lungime 70-80 cm.5 -3 m şi se utilizează pentru soiurile de măr de vigoare slabă şi mijlocie. iar dintre ramurile laterale se reţin necesare pentru a deveni ramuri de rod. migdal şi cais Plantaţii de pomi şi arbuşti fructiferi tinere şi pe rod Noiembrie – aprilie Noiembrie – martie Martie .8 m pe rând.6 .0. pentru a se garnisi mai bine. M26. nuc. păr. gutui. castan.aprilie Iunie . nuc şi castan. se înclină sub un unghi de 45º legându-se de sârmele spalierului. LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE A POMILOR ŞI ARBUŞTILOR Lucrarea 1 Tăieri de formare a coroanelor sau a tufelor Tăieri de întreţinere şi fructificare (inclusiv eliminarea drajonilor) Operaţii în verde (inclusiv eliminarea drajonilor) Perioada de executare 2 Martie . Vişin.braţele. Arbuşti şi alun. piersic. precum şi la celelalte specii la care s-au executat Martie 56 . vişin. cireş. În primăvara următoare. cais. programate pentru executarea tăierilor din toamnă Persic. Înălţimea gardului fructifer este de 2. migdal. cireş. sau M106. Distanţele de plantare sunt de 3.iulie LUCRĂRI DE EVALUARE ŞI PERIOADA DE EXECUTARE Lucrarea 1 Prognozarea producţiei Perioada de executare 2 Noiembrie Scopul lucrării 3 Stabilirea încărcăturii cu muguri de rod pentru anul următor. prelungirile braţelor se scurtează la 60-80 cm. alun şi arbuşti fructiferi.5 -4 m între rânduri şi de 0. păr. iar restul lăstarilor se suprimă.aprilie Parametrii lucrării 3 Potrivit formelor de coroană adoptate prin proiect Se normează încărcătura cu muguri de rod a pomilor şi arbuşti fructiferi Luminarea şi aerisirea coroanei Tipul plantaţiei 4 Plantaţii tinere de pomi şi arbuşti fructiferi Măr. pentru părul altoit pe gutui şi pentru piersic. în vederea normării acesteia prin tăieri Idem Speciile 4 Măr.

pe pante. având şarpantele de schelet cu ramificaţii secundare laterale. fructificare pentru pomi şi arbuşti fructiferi Livadă semiintensivă Soiuri de măr: standard/ A2 sau frac Distanţă: 6/4m.Preelevarea producţiei La înflorire Evaluarea producţiei După căderea fiziologică a fructelor pe specii Cu 10 – 15 zile înainte de declanşarea recoltării pe fiecare specie Evaluarea definitivă a producţiei Pentru prognozarea orientativă a recoltei Stabilirea orientativă a producţiei probabile de fructe Stabilirea definitivă a producţiei de fructe după metodologia prevăzută în Decretul 77/1986 şi a mediei greutăţii fructelor pe specii şi soiuri tăierile până în luna martie La toate speciile La toate speciile La toate speciile 5. realizată prin tăieri şi palisări în perioada repausului de vegetaţie. întreţinere. cu 2-3 etaje. 57 . bilateral alternative. Coroană conic trunchiată. fără spalier.5 Tăieri de formare.

fără spalier. x0x0 = taiere de eliminare a unei ramuri anuale. a = inclinare de ramura şarpantă prin legare. Coroană conic trunchiată. Livadă Semiintensivă Soiuri de măr: spur/ A2 sau franc Distanţe: 5/3m. e = înclinare a 3 ramuri anuale de schelet cu 3 vergele legate între ele la locul de întălnire a acestora. c-d = ramură anuală aplecată la orizontală. realizată prin tăieri în perioada repausului de vegetaţie. b = inclinare de ramură şarpantă prin căluş sau stachetă cu cuie la capete. pe pante.Legenda: T = scurtare de ramura de 1 an. cu 2-3 etaje. având şarpantele cu ramificaţii secundare bilateral alternative. 58 .

.Legenda: ~ Scurtarea de ramură cu foarfeca.Eliminarea de ramură cu foarfeca. pentru eventuala subordonare sau ramificare. 59 .

Legenda: = taieri de scurtare si de eliminare a ramurilor de 1 an.Livada intensivă Soiul de măr: standard/ MM 106. Distanţa: 4/3 m. bilateral alternative. rod de 2 ani. cu = formatie de rod de 1 an. realizata prin taieri si palisari in perioada repausului de vegetatie. = directia de inclinare a ramurilor de 1-2 ani. = pozitia ramurilor dupa inclinare. Palmeta cu braţe oblice. 60 . pe spalier cu 4 sârme. = formatie de legarea la sarmele spalierului. = formatie de rod de 3 ani. avand sarpantele de schelet cu ramificatii secundare laterale.

Livada intensivă Soiul de măr: standard/ MM 106. Palmeta cu brate oblice. avand sarpantele de schelet cu ramificatii secundare laterale. realizata prin taieri si palisari in perioada repausului de vegetatie. 61 . bilateral alternative. pe spalier cu 4 sârme. Distanta: 4/3 m.

= directia de = formatie de = pozitia ramurilor dupa inclinare. cu axul garnisit pe toata lungimea. cu sarpantele realizate prin dresaj in unde si prin taieri in perioada repausului de vegetatie. Distanta: 4.5/ 2. Livada intensiva Soiuri de mar: M 26 sau MM 106. Coroana fus-tufa.0-4.5 m.Legenda: = taieri de scurtare si de eliminare a ramurilor de 1 an. = formatie de rod de 1 an. legarea la sarmele spalierului. cu sau fara mijloace de sustinere. 62 . rod de 2 ani. cu = formatie de rod de 3 ani. inclinare a ramurilor de 1-2 ani.5-3.

63 .

64 .

65 .

66 .

67 .

68 .

69 .

Soiuri propuse pentru cultura prun Cultivate Agen Anna Spath Grand Prix Stanley Tuleu gras Tuleu timpuriu Vinete de Italia Centenar Silvia Polenizatori Anna Spath .3. consum 1 Romus 3 (Vf) Mijlocie 125-135 Aug-sept 25 2 Prima (Vf) Supramijlocie 130-150 Sept-dec 25-30 3 Pioner (Vf) Submijlocie 140-150 Sept-ian 25 4 Mijlocie 160-180 Oct-april 30 5 Mutsu (crispin) Mare >250 Oct-april 30 6 Voinea (Vf. Silvia . Vinete Româneşti Stanley .) Mare >200 Sept-dec 18-20 7 Generos Mijlocie 160-180 Sept-martie 25-30 8 Florina Mare 150-180 Sept-april 30-40 9 Granny Smith Mijlocie 170-180 Oct-april 25-30 10 Ionathan Mijlocie 140-160 Sept-april 20-25 11 Golden Delicious Mijlocie 160-200 Sept-april 25-30 12 Starkinson Submijlocie 150-180 Sept-april 25-30 6. Soiuri propuse 6. Stanley . Anna Spath .1. Anna Spath Stanley . Vinete de Italia Stanley . Agen Agen . Anna Spath Agen . Vinete de Italia Anna Spath .6. Soiuri propuse pentru cultura păr Soiuri cultivate Aniversarea Bella di Giugna Doina Napoca Republica Abatela Fetel Beurre Bosc Cure Williams Trivale Soiuri polenizatoare Williams şi Untoasă de Gioagiu Cedrata Română Williams şi Untoasa de Gioagiu Williams şi Republica Williams şi Passe Crassane Willians şi Beurre Gifford Williams şi Conferance Williams şi Beurre Bosc Beurre Bosc şi Posse Crassance Napoca şi Williams 6. Stanley Vinete de Italia .2. Stanley Anna Spath . Anna Spath 70 . Soiuri propuse pentru cultura măr SOIURI de MĂR aflate la înmulţire în pepinierele din România altoite pe M106 Soiul Câteva caracteristici Vigoare pom Mărimea Epoca de Producţie fructelor – recoltare şi To/ha gr.

Stanley Valor .Pescăruş Record Ialomiţa Albatros 6. Van Germersdorf. Stanley Silvia . Anna Spath .0 63.4 20. Hedelfinger 71 .5 52. Silvia Silvia .5 64. Agen . Soiuri propuse pentru cultura cais Soiuri de cais Mari de Cernad Dacia Mamaia Comandor Selena Sirena Favorit Salmona Uniserta Royal 6.5 19. Ramon Oliva Stella.4 45. Anna Spath Fruct mărimea gr.8 49. Agen .3 63.6.4.2 Subst.8 Grosimi % 68.5. 12 14 12 13 13 Miez % 49. Rainer Ramon Oliva Ramon Oliva.3 19. Prot % 16. Hedelfinger Germersdorf. Soiuri propuse pentru cultura nuc Pentru plantaţii clasice Sibesel precoce Geoagiu 65 Sebesel 44 Germisara Orăştie Suseta Pestesani Bratia Pentru plantaţiile semiintensive Sarmis Mihaela Roxana M 06 R Valcor Valmit Valrex Agen . Agen .3 6. Soiuri propuse pentru cultura cireşului Soiuri de cireş cultivate Bigarreau Moreau Ramon Oliva Negre Bistriţa Van Pietroase de Cotnari Germersdorf Polenizatoare Stella.

Perioada de consum: octombrie . produce abundent şi constant. care imprimă soiurilor vigoare mică. Mălăieţe. dulce-acidulată.Perioada de consum: octombrie . dăunători şi ger. galben portocalie. . .Rezistent la boli şi ger. . . Pulpa suculentă. . . precocitate şi productivitate mare. . Pulpa este suficient de suculentă. Bereczki. Rubin. intra timpuriu pe rod. . . . Stela.Rezistent la boli şi ger. formează coroană globuloasă. originar din Romania.Soi de vigoare mijlocie. . Hedelfinger Sam Jubileu 30.Soi vechi. pieliţă netedă.Soi de vigoare mare.Fructul este mare sau foarte mare. fără coaste şi de culoare galben-limonie.noiembrie. Pulpa este potrivit de suculentă. . este productiv.Soi românesc.decembrie. .Fructul este mare. formeaza coroană rară.Bing Sam Compact Larnbest Armonia Van.Perioada de consum: septembrie . Soiurile de gutui sunt autofertile şi nu necesită polenizatori. Pepiniera Sarca a produs circa 130 mii gutui din soiurile omologate după 1990. Portaltoiul folosit la înmulţire este gutuiul tip A. globulos. piriform. foarte productiv. Aurii. originar din Turcia.noiembrie. cu coaste largi.Sensibil la boli. . Aromate. cu gât alungit. 72 Moldoveneşti Aromate Bereczki De Constantinopol . Pulpa este galbuie. De Mosna. puţin acidulată şi plăcut aromată. de formă ovoid-alungită sau piriformă cu un mamelon peduncular brun cenusiu şi suprafaţa neuniform costată. Hedelfinger Germersdorf. . intens aromată. este foarte productiv. fină. . semidulce. Din cele opt soiuri admise la înmulţire în România.Fructul este mijlociu. uşor alungit. lucioasă. reprezentate de soiuri şi selecţii autohtone şi străine. . Soiuri propuse pentru cultura gutui In fondul de germoplasmă organizat în România există circa 78-80 genotipuri de gutui. De Huşi.Soi de vigoare mijlocie.Soi românesc.Perioada de consum: octombrie .Soi vechi.Soi de vigoare mijlocie. Are perioada de vegetaţie lungă. cu gust dulce-acrişor.Fructul are o greutate medie. . placută la gust.7. forma sferic-turtită. Fructele se scutură uşor din pom şi au o perioadă scurtă de păstrare. .Rezistent la boli. circa 80% sunt româneşti şi anume: Moldoveneşti. . cu gust bun şi aromă puternică. cu 5 coaste evidente. Van 6. suprafaţă netedă. rustic. intră timpuriu pe rod.ianuarie. rustic.

Fructul este mare spre foarte mare (80-90 g). pulpa este galbenă. .6. cu roşu pe partea însorită.U.Soi originar din S.Perioada de maturare: sfarsitul lunii iunie-inceputul lunii iulie. fada. porotocaliu cu rosu-carmin pe partea insorita. . de culoare oranj cu roşu.Fructul este mare (70-75 g). . . mediu consistenta. cu fructificare preponderenta pe buchete de mai. placută. cu flori campanulate.Soi originar din Romania.Soi originar din S. mediu productiv. productiv.Fructul este mic spre mijlociu (40-42 g). pulpa este portocalie. neaderenta.Pomul semiviguros.A. pulpa consistentă cu gust plăcut. .A.inceputul lunii august.Perioada de maturare: prima jumătate a lunii iulie.Perioada de maturare: sfarşitul lunii iulie . portocaliu. fin aromată. .Soi originar din Italia. galben-portocaliu acoperit cu roşu-carmin. cu fructificare preponderentă pe ramuri mijlocii. . . inflorire tarzie. . . rezistent la ger. mediu rezistent la Monilinia si Clasterosporium. mediu rezistent la Monilinia. rezistent la ger. galben-auriu cu rosu pe partea insorita. oblong-eliptic.A. aderenta la sâmbure. . ovoid.Fructul este mijlociu (140 g).U. semiconsistentă.Perioada de maturare: sfarsitul lunii iulie . . ovoidal.U. sensibil la ger şi Taphrina. coroana globuloasa. .Soi originar din Romania. sferic.Perioada de maturare: prima decadă a lunii iulie. pulpa portocalie.Fructul mijlociu (55-60 g). cu coroană globuloasă. Soiuri propuse pentru cultura piersic .8. foarte productiv. .începutul lunii august.Pomul viguros. cu înflorire timpurie. . sensibil la ger şi Taphrina. . productiv. productiv. autosteril. cu plasticitate ecologica buna.Pomul este de vigoare mijlocie.U. parţial autofertil. .Perioada de maturare: prima decadă a lunii iunie . 73 Goldrich Umberto Tudor Favorit NJA 42 Cardinal Redhaven . rezistent la gerurile de revenire din primăvară. pulpă consistentă. de calitate mediocră.Pomul semivigu-ros. mediu productiv.Soi originar din S. ovoidal. . .Soi originar din S. asimetric. . suculenta.Fructul este mijlociu (65 g).Pomul viguros.A. productiv. cu coroana conică. pulpa galbena. sferic. . cu slabe infiltraţii roşii sub epiderma. ferma. . sensibil la Clasterosporium. inflorire timpurie. .Pomul semiviguros. usor aplatizat. Formează multe fructe gemene. rezistent la bacterioză. cu gust dulce-acrisor. coroana invers-piramidala. portocaliu cu roz pe partea însorită.Pomul semiviguros.cel mai timpuriu soi. . sensibil la boli. .

Soi de nectarine originar din Romania. . cu epiderma subţire.Soi originar din România. . aromată.U. . flori campanulate. . . pulpa galbenă cu infiltraţii roşii în jurul sâmburelui. .prima decadă a lunii iulie. galben-oranj. coroana invers-piramidală.Perioada de maturare: a doua decadă a lunii iulie. sferic. acoperit 3/4 cu roşu. pulpa alb-galbuie. .Soi originar din S. productiv. .Perioada de maturare: a treia decadă a lunii iulie. galben portocaliu. fermă semiaderentă la sămbure. sferic uneori uşor mamelonat.Fructul este mic (60-65 g). galbenăverzuie. florile de tip rosaceu. cu infiltraţii roţii în jurul sâmburelui. cu plasticitate ecologică ridicată.Soi originar din S. placută la gust.Fructul este mijlociu (120 g). aromată. . sensibil la Taphrina şi Fusicladium. neaderentă. suculentă. . roşu-vişiniu. fructifică preponderent pe ramuri plete. . cu slabe infiltraţii în jurul sâmburelui.Maturitatea de recoltare: sfârşitul lunii iunie-începutul lunii iulie . mediu rezistent la ger şi boli. cu fructificare 74 Nana Ilva . semiaderentă. lucioasă. productiv. acoperită 2/3 cu roşu-rubiniu. productiv. rezistent la ger.Fructul este mare (200 g). cu coroana semiglobuloasa. Este autofertil şi cu mare plasticitate ecologică.. placută la gust.Pomul semiviguros. sensibil la Coccomyces şi Monilinia.Perioada de maturare: prima decadă a lunii septembrie. acoperit 70-80% cu roşu.Perioada de maturare: decada a doua a lunii iunie .Pomul viguros.Pomul de vigoare mijlocie. galben.Fructul este mijlociu (5 g). rezistent la ger şi secetă. pulpa galbenă suculentă. simetric. sferic. flori de tip rozaceu ce infloresc timpuriu. . acoperit 3/4 cu roşu-viu. pulpa galbenă. seceta şi boli.Pomul de vigoare submijlocie.Soi originar din România. . sferic.9. . neaderentă. .U. suculentă. Sâmburele crapă uşor.Fructul mijlociu (160 g). . Southland Springold Superba de toamna Cora 6. .Fructul este mijlociu spre mare (160 g).A. . pulpa este fermă.Pomul viguros.Soiul este precoce. productiv. neaderentă.Perioada de maturare: a treia decadă a lunii iunie-prima decadă a lunii iulie. cu pulpa galbenă. Soiuri propuse pentru cultura visin Visinul este o specie care se înmulteşte destul de greu având în vedere lipsa portaltoilor vegetativi atât pe plan mondial cât şi în România. pulpă şi sucul colorate. .A. dulce. foarte productiv. fermă. sferic. . sferic.Soi originar din România. . . alb-gălbui cu roşu. .Pomul de vigoare supra-mijlocie.

preponderentă pe ramuri lungi. Soiul este semiprecoce, autofertil, productiv, rezistent la ger şi mediu rezistent la secetă, sensibil la Coccomyces. - Fructul este mijlociu (5,8 g), sferic, roşu-lucios, cu pulpa colorată, suculentă, acidulată. - Maturitatea de recoltare: sfârşitul lunii iunie-începutul lunii iulie - Soi originar din S.U.A.. - Pomul de vigoare mică, cu coroana globuloasă, cu fructificare preponderenta pe ramuri mijlocii. Soiul este precoce, productiv, rezistent la ger şi boli, autofertil. - Fructul este mijlociu spre mare (5,5 g), sferic, usor alungit, vişiniu-inchis, cu pulpa intens colorată şi gust astringent. - Maturitatea de recoltare: decada a doua şi a treia a lunii iulie. - Soi originar din Romania. - Pomul de vigoare mijlocie spre mare, cu coroana piramidala, cu fructificare predominanta pe ramuri scurte şi mijlocii. Soiul este foarte productiv, semiprecoce, rezistent la ger, mediu rezistent la secetă. Este bun polenizator. - Fructul este mijlociu, sferic sau sferic-turtit, roşu-cărămiziu, cu pulpa roşie, gust plăcut. - Maturitatea de recoltare: sfârşitul lunii iulie.

Northstar

Mocăneşti 16

- Soi originar din Germania. - Pomul de vigoare mică-mijlocie, cu coroana sferic-turtită, cu fructificare preponderentă pe ramuri mijlocii. Soiul este autofertil, foarte productiv, rezistent la ger, sensibil la boli. Schattenmorelle - Fructul este mijlociu (4,5-5 g), ovosferic sau larg cordiform, vişiniu-închis până spre negru la supramaturare, cu pulpa şi sucul colorate. Pedunculul este bine prins de fruct. - Maturitatea de recoltare: decada a doua a lunii iulie. - Soi originar din România. - Pomul de vigoare medie, cu coroana globuloasă şi fructificare preponderentă pe buchete de mai. - Fructul este mijlociu (5,5-6 g) spre mare, turtit la bază, roşu-vişiniu, lucios. Pulpa este roşie-vişinie, suculentă, mediu consistentă, cu sucul colorat. Este asemănător cu soiul Crişane. - Maturitatea de recoltare: decada a doua a lunii iunie.

De Botoşani

6.10. Soiuri propuse pentru cultura cătină Denumirea soiului Şerpeni Ţara de origine Menţinătorul soiului 1037 Anul înregistrării Anul reînscrierii (radierii) 2000

R

1984

75

6.11. Soiuri propuse pentru cultura alun Denumirea soiului Cozia Romavel Tonda delle Langhe Uriaşe de Halle Vâlcea 22 Maturitatea (luna/decada) IX/1 IX/1 IX/1 IX/3 IX/1 Ţara de origine R R I D R Menţinătorul soiului 1052 1052 1037, 1052 1037, 1052 1052 1980 Anul înregistrării 1987 1991 1958 1999 1999 1996 Anul reînscrierii (radierii)

6.12. Soiuri propuse pentru cultura arbuştilor fructiferi Lista speciilor, soiurilor şi selecţiilor de perspectivă existente la înmulţire la ICPP Piteşti şi în reţeaua Staţiunilor pomicole Nr . SPECIA crt Soiul - selecţia . 1 2 1 Coacăz negru Record 35 Perla neagră Abanos Tsema Tenah Blackdown Bogatyr Tinker 2 Coacăz roşu Roşu timpuriu Abundent Jankheer Van Tets Rondom Red Lake Laxton’s Houghton Castle Elita DV4 3 Coacăz alb Mărgăritar Blanka 4 Agriş Zenit Originea Mărimea fructului gr. 4 0,8 0,7 mijlocie 0,9 1,0 0,9 0,9-1,0 0,8 0,6-0,8 mijlocie mijlocie medie 0,6 0,7 0,5 0,5 mijlocie mijlocie 5,1 Producţia posibilă pe Pe ha plantă to kg 5 6 1,3 1,6 1,8 4,0 4,2 10-12 4-9 4-6 4-5 4,5 6,0 6,3 3-6 4,0 4-6 6-7 7-8 15-16 15-17 -

3 SCPP Fălticeni SCDP Cluj ICPP Piteşti Olanda Olanda Anglia Rusia Anglia România România Olanda Olanda America America Anglia SCPP Cluj România Cehoslovacia România
76

5

6

Someş Careless Rezistent de Cluj White Smith Houghton Seedling Whinham’s Industry Mourers Samling Jubiliar Afin Simultan Pemberton Heerma Azur Safir Lax Compact Augusta Ivanhoe Coville Delicia Trandafiri pentru petale Rosa Damascena Rosa centifolia

România Anglia România Anglia America Anglia Germania ICPP Piteşti America Germania ICPP Piteşti ICPP Piteşti ICPP Piteşti ICPP Piteşti ICPP Piteşti America America ICPP Piteşti

5,1 8,2 3,2-5 3,8 1,5-1,7 5,2 7,0 4,4 mijlocie mijlocie mijlocie mijlocie mijlocie mari mari mari mari mari 2 grame mare mare

3,0 6,0 4,0 4-5 5,5 4,0 2,5-3 0,350,45 0,250,30

6-8 8-10 9-11 5-6 5-6 7-9 7-9 8-10 7-8 10-12 1,5-1,8 timpuriu 1,0-1,2 iunie

6.13. Soiuri propuse pentru cultura zmeur Soiul Grădină Willamette Veten Heritage September Rubin Bulgarese Lathan Ruvi Citria Shoenmann Lord George Puya Uup Star Originea Mărimea fructelor gr.) 3,3 – 4,2 2,5 – 3,8 2,8 – 3,3 2,2 – 2,7 3,0 2,3 2,2 3,3 2,5 3–4 2,7 2,7 2,4 - 3
77

Producţia ( posibilă t/ha 10 6 – 10 Iulie Iulie Septembrie 2 recolte Iulie Iuni-iulie Iunie-iulie Iulie Iulie Iulie-august Timpurie Târzie Mijlocie

America Norvegia America America Bulgaria America ICPP Piteşti ICPP Piteşti Germania Anglia America ICPP Piteşti

7 – 10 8 – 10 9 – 11 8,0 13,0 8 – 10

6.14. Soiuri propuse pentru cultura mur fără ghimpi SOIUL Wilson’s Early Darrow Comanchee ARK – 537 Thornfree Thornless Evergreen Smoothstem Hull thornless Felix Loganberry ORIGINEA America America America America America America America America SCPP Fălticeni America Greutatea medie a fructului gr. 4,9 8,4 7,0 6,0 f. productiv 3,4 11-14 to/ha 4,5 3-8 4-5 5,4 Perioada de maturarerecoltare iulie iulie-august iulie iulie august august august iulie-august august iulie

Soiurile care vor fi plantate vor fi alese din „ Catalogul Oficial al soiurilor ( hibrizilor ) de plante de cultură din România, elaborat de Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor.

78

LISTA CU INSTITUTELE ŞI STAŢIUNILE POMICOLE Nr. crt. 1. Denumirea instuţiei Institutul de CercetareDezvoltare pentru Pomicultură –Piteşti Mărăcineni- ICDP Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa – SCDP Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Cluj-Napoca - SCDP Adresa Com. Mărăcineni, Cod Poştal 117450, Jud.Argeş Tel.:0248/278292;278066; 0248/278399 Fax. 0248/278477 E-mail: icpp_mar@geostar.ro Str. Drumul Dumitrei Nou nr. 3, Bistriţa, Cod Poştal 420127, Jud. Bistriţa-Năsăud Tel/Fax: 0263/214752 E-mail: scdp_bn@karma.ro Str. Horticultorilor nr. 5, Cluj Napoca, Cod Poştal 400457, Jud. Cluj Persoana de contact Duţu Ion 0726/218506

2.

Platon Ion 0722/896901

3.

Ghidra Vasile 0744/703244

4.

5.

6.

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Fălticeni – SCDP Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Voineşti – SCDP Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Vâlcea – SCDP Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Iaşi - SCDP Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Constanţa - SCDP Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Horticultură Tg.Jiu – SCDH

Tel: 0364 /10.15.70 Fax: 0364 /10.15.72 E-mail: scpp@mail.dntcj.ro Str. Plut. Ghiniţa nr. 10, Fălticeni, Lazăr Gheorghe Cod Poştal 725200, Jud. Suceava 0744/965740 Tel/Fax: 0230/544944 Com. Voineşti, Cod Poştal 137525, Petre Gheorghe Jud. Dâmboviţa 0723/225137 Tel/Fax: 0245/679085, 679123 Calea lui Traian nr, 464, Rm. Vâlcea, Cod Poştal 240273, Jud. Vâlcea Tel: 0250/740885 E-mail: stpomvl@onix.ro Soş. Voineşti nr. 175, Iaşi, Cod Poştal 700620, Jud. Iaşi Tel/Fax. 0232/214798;215068 Emai: scdp22@rdslink.ro Str. Pepinierei nr.1, Com. Valu lui Traian, Cod Poştal 907300, Jud. Constanţa Tel/Fax: 0241/231187 Emai: scpp_constanta@hotmail.com Calea Bucureşti nr. 72, Tg.Jiu, Cod Poştal 210150, Jud. Gorj Tel/Fax: 0253/212471
79

Botu Ion 0723/506547

7.

Gelu Corneanu 0722/650239

8.

Spiţa Valentin 0744/434000

9.

Călinoiu Ion 0722/586132

10

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Băneasa Bucureşti SCDP

11.

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Geoagiu - SCDP

Bdul Ion Ionescu de la Brad nr. 4, Bucureşti Sector 1, Cod Poştal 031811 Tel: 2330613; Fax: 233.06.14 E-mail: office@statiuneabaneasa.ro Web_site: www.statiuneabaneasa.ro Str. Romanilor nr. 153, Geoagiu, Cod Poştal 335400, jud. Hunedoara Tel/Fax: 0254/248879

Gherghe Petre 0722/404803

Diaconu Ion 054/641876; 641180 0724/380162

80

CAPITOLUL IV. RECOLTAREA, CONDIŢIONAREA ŞI PĂSTRAREA FRUCTELOR 1. Recoltarea fructelor Recoltarea, transportul şi manipularea fructelor necesită un bun nivel de dotare tehnică şi un volum mare de forţă de muncă (aproximativ 40-60% din necesarul anual). 1.1. Evaluarea producţiei de fructe se face la începutul intrării în pârgă când datele pot fi foarte apropiate de producţia reală. Aceste date vor sta la baza organizării şi pregătirii campaniei de recoltare, în funcţie de care se va stabili: necesarul de forţă de muncă pentru recoltarea, ambalarea şi sortarea fructelor, recipientele necesare pentru recoltare (coşuri, găleţi, saci), scări şi platforme, ambalaje (lăzi de diferite tipuri, coşuri de plastic, scări în funcţie de specie, precum şi volumul şi măsurile necesare (curăţirea, reparaţia, dezinfectarea, deratizarea). Stabilirea momentului optim de recoltare Fructele se recoltează când ajung la maturitate. Se deosebesc două feluri de maturităţi: a) maturitate de recoltare sau de cules, stadiu care pe de o parte permite fructelor culese să-şi desăvârşească procesul de coacere, căpătând culoarea, gustul şi aroma specifică, iar pe de altă parte face posibil transportul lor la piaţă, fără ca fructele să se strice. b) maturitatea de consum sau tehnică este starea de dezvoltare maximă a gustului şi aromei, când fructele sunt bune de consum în stare proaspătă sau pentru prelucrare. Maturitatea fructelor se apreciază după mai multe caractere şi însuşiri, dintre care cele mai importante sunt: culoarea, gustul şi aroma, plus intensitatea pruinei (brumei), înnegrirea seminţelor, desprinderea uşoară de pe ramură (pentru sâmburoase, mai ales). La fructele de iarnă, în aprecierea maturităţii de cules nu se ţine seama de culoare, gust şi aromă, acestea dezvoltându-se mai târziu, în depozit. După cules, merele, perele, gutuile şi piersicile îşi desăvârşesc maturitatea în depozit (în timpul păstrării), în timp ce caisele şi mai ales prunele, cireşele, vişinile rămân aşa cum au fost culese, deci ele trebuie culese coapte sau aproape coapte, adică cu 2-3 zile înainte de maturitatea de consum. Pentru prelucrare fructele se culeg mai devreme sau mai târziu, după felul preparatului ce urmează a se obţine din ele: pentru compoturi se culeg cu 2-3 uile înainte de a se înmuia, iar pentru rachiuri atunci când sunt bine coapte. Cireşele şi vişinile se culeg atunci când îşi capătă culoarea caracteristică, fără să se ajungă la coacerea completă. Prunele culese înainte de vreme, de obicei nu-şi capătă culoarea caracteristică, se zbârcesc şi rămân acre. Face excepţie soiul Stanley, care se colorează foarte frumos, caracteristic, cu mult înainte de coacere. Caisele se culeg atunci când culoarea verde a dispărut, dar pulpa e încă tare, ceea ce înseamnă cu 3-4 zile înainte de a începe să se înmoaie. Pentru piaţa internă, caisele se culeg cu 1-2 zile înainte de a se înmuia, iar pentru marmelade, jeleuri şi alte moduri de preparare, culesul se face la coacerea completă. La piersici trebuie făcută deosebirea între soiurile cu pulpa albă şi cele cu pulpa galbenă. Primele se culeg când nuanţa verde a dispărut pe tot pe tot fructul, iar lângă codiţă a apărut o porţiune moale. Piersicile galbene, fiind mai rezistente, se culeg atunci când culoarea galbenă s-a întins pe tot fructul şi nuanţa verde au dispărut. Culese mai devreme rămân acre. Pentru
81

dar acoperite. dar sunt încă destul de tari ca să suporte transportul. eventual ele cad singure din pom. În acelaşi timp trebuie evitată orice lovitură sau zgâriere a cojii şi pulpei. dacă noaptea a bătut vântul şi fructele sunt uscate. 3. fie de ploaie sau de rouă. toate celelalte se culeg cu codiţă. dar păstrarea. La piersic coacerea fructelor. îndată ce s-a ridicat roua sau cât mai devreme.septembrie 82 . atunci când temperatura fructelor se ridică. Cele care se recoltează după amiaza se recomandă să treacă noaptea peste ele în ambalaje. Soiurile de măr şi păr de vară se culeg cu 1-3. Soiurile de toamnă se culeg cu 10 – 15 zile. apoi din exteriorul coroanei şi numai la urmă cele din interior. care de obicei se culeg fără codiţă. pe acelaşi pom . se face eşalonat. recoltarea fructelor se face atunci când acestea au căpătat culoarea lor roşie. Cu excepţia zmeurii şi murelor. şi să fie depozitate dimineaţa următoare. păstrată bruma de fructe. De asemenea trebuie să se evite culegerea fructelor umede. Perioada de recoltare a fructelor Specia şi soiurile Merele şi perele Soiuri de vară Soiuri de toamnă şi iarnă Perioada de recoltare Cu 3 – 4 zile înainte de maturitatea de consum 5 sept. Fructele care se recoltează dimineaţa este bine să se introducă imediat la păstrare. fructele se culeg atunci când coaja verde crapă. La căpşun.compoturi piersicile se culeg cu 1-2 zile înainte de a se înmuia. La nuc şi migdal. Indiferent de specie sau epoca de coacere. începutul brunificării seminţelor Când culoarea de bază devine galbenă-limonie sau portocalie Când fructele ating volumul maxim pentru soiul respectiv. recoltarea fructelor trebuie începută dimineaţa. iar soiurile de iarnă cu multe săptămâni înainte de maturarea de consum. Gutuile se culeg când culoarea verde a dispărut de pe fruct. Culesul fructelor se începe totdeauna cu cele de pe vârful pomului. este de scurtă durată. Caracteristicile fructelor la maturitatea de recoltare Fructele ating dezvoltarea caracteristică soiului şi culoarea specifică Uşurinţa cu care fructele se detaşează de pe ramura fructiferă. culesul trebuind să se facă în 3-4 etape. 1. şi pe cât posibil. Cel mai bine este să se introducă fructele la păstrare cât mai reci. Culesul trebuie făcut obligatoriu cu mâna şi numai în cazuri speciale se poate efectua prin scuturare. – 15 oct. călduroase. au căpătat culoarea caracteristică. sunt acoperite cu pruină şi au aroma specifică şi gustul Gutuile Prunele de vară-toamnă Octombrie Iulie . respectiv 4-5 zile înainte de maturarea de consum. în general. Perioada de recoltare a fructelor Pe cât posibil să se evite recoltarea în mijlocul zilelor senine.

fructele desprinse fiind conduse de prelate receptoare şi benzi rulante către ambalaje. Recoltarea manuală prin scuturare este folosită în prezent pentru unele destinaţii. . În plantaţiile organizate de prun. la maturitatea deplină (prelucrare) Cu 3 – 4 zile înainte de maturitatea de consum (export) şi după 1 – 2 zile (consum intern) La maturitatea de consum şi la supracoacere (pentru sucuri) Când învelişul verde crapă şi fructele încep să cadă singure La maturitatea de consum La maturitatea de consum.4. 1. Recoltarea manuală fruct cu fruct este tipică pentru fructele destinate consumului în stare proaspătă şi cu un grad mare de perisabilitate. . când începe înmuierea pulpei (consum intern). nuc. Recoltarea prin batere s-a practicat pe scară largă în plantaţiile de prun.acidulat Se schimbă culoarea în galben – portocaliu şi se desprind uşor de pe ramură Pulpa să aibă consistenţă fermă. arbuşti. 100-150 kg prune de masă iar prin scuturare 150 – 300 kg prune în 8 ore. Metode de recoltare În funcţie de destinaţia de valorificare metoda de recoltare a fructelor poate fi: . migdalele şi castanele de toamnă Coacăzele. culoare şi luciu maxime.recoltare manuală prin scuturare. cireş.Caisele de vară Piersicile de vară-toamnă Cireşele şi vişinele de vară Nucile. alunele. dar a avut efecte negative asupra calităţii recoltei şi asupra pomilor. Această metodă a predominat în zonele de deal. Mărimea caracteristică soiului Mărimea şi culoarea specifică soiului Mărimea maximă şi culoarea roşu – zmeuriu sau vişiniu. iar pentru sucuri la supracoacere dulce . în special la prunele destinate deshidratării sau prelucrării sub formă de gemuri. Un muncitor poate recolta: 400-500 kg mere. scuturarea mecanică a început să fie realizată cu echipamente speciale de vibrare ataşate de trunchiul sau de baza ramurilor de schelet. iar epiderma de culoare galbenă portocalie Dezvoltarea maximă a fructelor. la care desprinderea fructelor de pe ramuri este foarte dificilă. Este o metodă costisitoare şi necesită un volum mare de forţă de muncă .recoltare manuală prin batere (cu prăjina). recoltarea făcându-se la maturitatea deplină şi constă în scuturarea fructelor pe prelate. vişin. agrişele şi afinele de vară Zmeură de vară Când fructele au încă consistenţa fermă (export). cu pulpa fermă Momentul de recoltare se stabileşte în funcţie de destinaţia producţiei la toate speciile de pomi şi arbuşti fructiferi. la soiurile autohtone. 83 .recoltare manuală fruct cu fruct.

presare.culegerea „pe alese” numai a fructelor care au mărimea şi aspectul solicitat de destinaţia de valorificare – se recomandă la prun. boxpaleţi Speciile Măr. cireş. în saci sau coşuri şi găleţi căptuşite. coşurile sau sacii de recoltare. castan. nuc. prea mici. . butoaie 2.1. lăzi P şi containere paletizabile Lăzi P. în saci sau coşuri şi găleţi căptuşite.aerisire. . măr.distilare Export. mur Recoltat fructe arbuşti manual în reprize Lădiţe. păr. alun. în reprize (pomi cu talie mică) Manual de pe sol. păr. . afin. migdal Coacăz. 84 . cais. este bine ca din găleţile. păstrare îndelungată. consumul pieţei.să aibă o bună izolaţie termică. cireş.Metode de recoltare după destinaţia producţiei de fructe Metode de recoltare Manual de pe sol. . Deoarece în mica gospodărie nu există utilaje speciale pentru sortarea fructelor. fructele să se sorteze punându-se în ambalaje separate pe calităţi. atacate. fără atac de rapăn. zdrelire. de transvazare a fructelor dintr-un ambalaj în altul care. piersic.atunci când recoltarea se face în totalitate. viermele fructelor etc. zmeur. coşuleţe.fructele necorespunzătoare. Condiţionarea şi păstrarea fructelor 2. sănătoase. în reprize (pomi cu talie înaltă) Prin scuturare Destinaţia Export. industrializare . prelucrare. lăzi T. cu mărimea normală corespunzătoare soiului. consumul pieţei şi pentru prelucrare Deshidratare. lovite etc. la mere. se pun separat şi se valorifică imediat pe destinaţii corespunzătoare calităţii.să fie curate de mirosuri străine. Condiţiile pe care trebuie să le asigure încăperile respective sunt: . .2. piersic. lăzi P şi containere paletizabile Lădiţe. prun. 2. cais. depreciază calitatea fructelor prin lovire. vişin. Păstrarea fructelor Spaţiile din gospodărie special destinate sau amenajate pentru păstrarea fructelor sunt: pivniţe (beciuri). vişin Măr. această operaţie se poate face în mai multe feluri şi anume: . Sortarea fructelor La păstrare trebuie introduse fructele de calitate superioară.sucuri . refrigerare şi sucuri Tipuri de ambalaje Lădiţe. prun. vişin Măr. . camere şi alte spaţii amenajate. lăzi T.umiditate ridicată. hrube. pe lângă consum de forţă de muncă neeconomicos.posibilităţi de ventilaţie . păstrare îndelungată şi consumul pieţei Export. păr. aspectuoase.trebuie să se evite pe cât posibil operaţiunile repetate de mişcare.

Greutatea medie şi numărul fructelor la un kilogram. la principalele soiuri. pe specii de pomi şi arbuşti fructiferi Specia 0 Măr Soiul 1 Ancuţa Ardelean Delia Delicios de Voineşti Fălticeni Frumos de Voineşti Granny Smith Generos Golden Delicious Idared James Grieve Jerseymac Jonathan Mutsu Pioner Prima Rădăşeni Red Melba Romus 1 Romus 2 Romus 3 Starkrimson Vista Bella Voinea Wagener premiat Abatele Fetel Aniversarea Argessis Contesa de Paris Curé Doina Favorita lui Clapp Napoca Olivier de Serres Passe Crassane Republica Triumf Trivale Untoasă Bosc Untoasă de Geoagiu 85 Greutatea medie a fructului (g) 2 130. numai cele din catalog.190 125 – 180 144 155 180 120 – 167 120 – 140 180 – 200 120 – 150 180 – 200 120 – 160 100 – 120 100 – 135 140 – 190 180 – 200 120 – 150 126 – 175 80 – 100 120 120 125 150 – 180 100 – 120 200 – 230 100 – 120 102 – 130 165 125 115 – 175 100 – 250 173 110 – 160 80 – 110 140 – 210 140 – 240 95 – 160 120 70 150 – 260 90 – 130 Păr Numărul fructelor la 1 kg 3 7-5 8–6 8–7 7–6 6–5 8–6 8–7 6–5 8–7 6–5 8–6 10 – 8 10 – 8 7–6 6–5 8–7 8–6 12 – 10 8–7 8–7 8–7 7–6 10 – 8 5–4 10 – 8 10 – 7 6–5 8–7 8–6 10 – 4 6–5 9–6 13 – 9 7–5 7–4 10 – 6 9–8 15 – 14 7–4 11 – 7 .

Gutui Prun Cais Untoasă Hardy U.20 .b.35 45 – 50 30 – 36 25 – 30 35 – 40 35 – 40 30 – 35 18 .20 În medie 40 . Althan Rivers timpuriu Silvia Stanley Tuleu gras Tuleu timpuriu Valor Vinete de Italia Vinete româneşti Callatis C.50 9–5 8–6 7–4 7–5 3–2 3–2 4–1 2–1 4–3 6–2 6–2 4–3 55 .m. de Ungaria Comandor De Olanda Earlyril Excelsior Favorit Litoral Luizet Mamaia Mari de Cenad 86 110 – 220 120 – 160 150 – 250 140 – 200 341 462 225 – 890 415 – 790 220 – 375 180 – 410 175 – 400 332 18 – 20 35 – 40 35 – 40 30 – 35 35 – 40 45 – 50 40 – 45 45 – 50 30 – 35 20 – 25 30 – 35 35 – 40 40 – 45 45 – 50 50 – 60 60 – 70 30 – 35 30 .28 22 – 20 33 – 28 40 – 33 28 – 25 28 – 25 33 – 28 55 – 50 În medie 25 .50 28 – 25 28 – 25 33 – 28 28 – 25 22 – 20 25 – 22 22 – 20 33 – 28 50 – 40 38 – 35 28 – 25 25 – 22 22 – 20 20 – 17 17 0 15 33 – 28 33 . precoce Morettini Williams alb William roşu Aromate Aurii Bereczki Champion De Constantinopol De Huşi De Portugalia Moldoveneşti Agen Andreea Albatros Anna Späth Carpatin Centenar Diana Dîmboviţa Gras ameliorat Gras românesc Ialomiţa Minerva Piteştean Pescăruş Peche Record Renclod d.

150 10 .Piersic Neptun Olimp Roşii de Băneasa Royale Saturn Selena Silvana Sirena Sulmona Sulina Steaua roşie Timpurii de Arad Timpurii de Chişinău Umberto Venus Cardinal Collins Congres Dixired Elberta Fairtime Fayert Fillette Flacăra Frumos de Băneasa Fantasia Flavortop Harbritte Hiland Jerseyland Jerseyglo Loring Maygold Madeleine Pouyet Madison Monroe Nectared Independence Redhaven Redskin Splendid Springold Sprincrest Suncrest Superbă de toamnă Romamer 2 Triumf Veteran 87 100 .7 .

1 4.1 5.0 14-15 14-15 13-13 13-16 10-12 138 178 144 153 133 295 115 153 135 270 204 144 135 157 204 145 115 169 140 238 158 333 196 185 196 178 188 250 212 172 217 270 217 158 192 222 256 200 71-66 71-66 83-77 77-71 100-82 .3 4.5 3.7 5.2 4.7 6. de Bistriţa Ulster Uriaşe de Bistriţa Van Vinka Bucovina Crişana 2 Dropia Engleze timpurii Grossa Gamba Ilva Mari timpurii Meteor Mocăneşti 16 Nana Nefris Northstar Oblancinska Schattenmorelle Scuturator Timpurii de Cluj Timpurii de Piteşti Tarina Vrâncean Sibişel 44 Geoagiu Jupăneşti Bratia Biotipuri valoroase Valcor Valrex Valmit 88 7.2 5.5 8.2 6.6 3.7 4.6 6.5 3.1 5. Donissen Bing Boambe de Cotnari Cerna Fruheste der Mark Germersdorfer Hedelfinger Jubileu 30 Muncheberger Fruhe Negre de Bistriţa Roşii de Bistriţa Rubin Stella Timp.7 4.8 4.9 7.0 5.6 5.9 7.4 5.4 4.3 3.0 8.4 5.5 7.4 6.9 6.6 6.9 5.5 7.0 4.4 3.9 6.9 7.Cireş Vişin Nuc Victoria Bigarreau Moreau B.7 5.

Castan Alun Migdal Coacăz negru Coacăz roşu Zmeur Afin Mur fără ghimpi Polovragi Gureni Tismana Iza Mara Alte soiuri Vâlcea 22 Cozia T.L.5 2-2.2-1.D.5 1.0 6.5 1.0 8.0 8.9-2.2-1.5 2.5 2.0 2.6 1.0-1. Alte soiuri Primorski Preanai Nikitski Mărculeşti Pomorie Sudak Alte soiuri Bogatir Costwold Cross Record Tinker Abundent Roşu timpuriu Cayuga Rubin bulgăresc Taylor The latham Early blue Ivanhoe Coville Bluecrop Thornfree Evergreen Logamberry 13-15 77-66 11-13 2-3 3-3.5-2 1.5 91-77 89 .0 1.G.1 1.3 1.8 1.5 1.4-1.5 1.3 1.5-2 2-3 3-5 1.2-1.2-1.5-2.0 2.2-1.2-1.

5 1 0. a devizelor de lucrări.CALCULE ECONOMICE PENTRU ÎNFIINŢAREA UNUI HA DE POMI ŞI ARBUŞTI FRUCTIFERI Tabel centralizator privind costurile şi distanţele de plantare la diferite specii Specia Măr Păr Prun Nuc Gutui Cais Piersic Vişin Cireş Alun Cătină albă Arbuşti Zmeur Mur Distanţa între arbori / arbuşti m 2 3 4 6 3 5 3.27 84987.51 36075.32 87136. costul materialelor şi costul lucrărilor mecanizate.3 40883. 90 .85 40715 33951 49402.70 60789.5 1.95 Antemăsurătorile şi devizele pe elemente de cheltuieli din prezentul proiect sunt orientative şi pot fi modificate în funcţie de specificul zonei în care se va înfiinţa plantaţia. specialistul consultant împreună cu beneficiarul vor ţine cont de structura antemăsurătorilor. La realizarea proiectului.5 Distanţa între rânduri m 4 4 5 8 4 6 4. costul manoperei.65 52562.93 88840.5 6 5 3 2.5 2.5 4.CAPITOLUL V.1 43067.5 1. etc.8 35234. arbuşti / ha 1250 834 500 208 800 334 635 560 430 580 3333 4000 8000 2667 Cost total / ha Ron 62354.5 2.10 57786.5 4 5 3.5 Număr arbori.

22 9.6 14.75 - 35. 0 1 Lucrarea Caracteristici şi utilajul folosit 1 Administrat îngr.08 0.cu MIC 91 CT coef.uri TOTAL 1(unu) Tarif RON ZO MANOPERĂ ha PENTRU Total RON Nr. n 3 4 0.Antemăsurătoare – Deviz nr. păducel grad de acoperire de 20% UM=ha : cantit = 0.1.6 6 2887 Defrişat de porumbar.08 0.35 25 1108.25 9.14 18. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.35 20. 2 0. = 1.6 2 3226 Încărcat.UM = t.40 0.25 TOTAL ZO 4 0. Denumirea lucrării din articol normele de muncă din unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 3246 Încărcat + descărcat îngrăşăminte chimice : .00 III 7 IV 8 - 0.05 25 876. cantit = 1. măceş.1. ZO UM 3 0. 1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de MĂR pe o suprafaţă de 1 ha Cap.30 25 232.08 0. crt. crt.22 - 9.00 din care pe categorii I 5 II 6 0.3 - 14. mur.de transf.18 0.20 2 Cantitatea ha ha a.30 - x x x 44.11 0.40 0. cantit.5 Cap. 1. Antemăsuratoare şi deviz pentru pregătirea terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii.chim.2 lucrări UM=ha : cantit = 1 5 3091 Mărunţit îngrăşăminte chimice UM= t.40 .35 20. transport la 812 km şi descărcat gunoi grajd: UM =t: cantit =80 3 3223 Încărcat gunoi de grajd şi făcut platforma : UM=t: cantit = 80 4 3135 Deservit MIC . 1 Manoperă Nr.50 Total ZO.

14 18.75 Cap.tr transp km ansport.II utilaje 4567.Total ha a.8 – 2 lucrări + discuit TOTAL . Ha a.07 1 1 1 2 6.90 1.50 RON UM 2 Kg Kg To Cantitatea 3 1000 600 80 . 0 1 2 3 1 0.chimice + Sinoratox 5 G 2 Gunoi de grajd semifermentat TOTAL TRANSPORTURI PENTRU Pentru 1 (ha) Valoarea RON/UM Total RON 4 5 1 1000 1 600 50 400 750 2750 Greut.43 8.I manopera Pentru 1(un) hectar 1108.50 92 .27 250 4567.Materii şi materiale Nr.Sare potasică . pentru transport 6 1000 600 80000 30 81700 Distanţa de Cantit. n MECANICE .90 2.08 0.Superfosfat . t 2 3 50 1.43 8.n.40 0.Sinoratox kg 30 25 TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1 (unu) hectar MATERIALE Cap.88 RON Total cheltuieli directe 8758.88 Volum total t/km 4 85 800 885 0.Total pentru un ha PENTRU Cap.Gunoi de grajd semifermentat 4 .13 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.Grupa crt.00 Cap.Tarif RON / ha a.7 10 80 -total t/km -tarif RON t/km -total RON Cap.III materiale 2750.2 Administrat gunoi de grajd cu MIG 60to / ha 3 Dezinfectat terenul 4 Desfundat la 60 cm adâncime cu S 1800 5 Nivelat terenul cu NT –2. Denumirea . n LUCRĂRI 1(un) ha . 0 1 1 Îngrăş.IV transport 331.III . Denumirea crt.375 331.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.

cantitate=2 Defrişarea de porumbar. distanţa de transport 8 -12 km UM = t. cantitate = 60 Încărcat gunoi de grajd în remorcă şi împrăştiat în câmp UM=t.50 1 (unu) ha . măceş. unitatea de măsură UM NTM/92 şi cantitatea 1 3246 2 Încărcat şi descărcat îngr.20 0.25 15.20 9. = 60 Mărunţirea îngrăşămintelor chimice UM=t.Antemăsurătoare – Deviz nr. articol Denumirea lucrării din normele Z.Total RON ha x x x 35. de crt Nr. cantititate.4 x 2) 2.30 - TOTAL MANO PERA PENTRU 1 . 4 0.Tarif RON/Z. Lucrarea Coef.Total Z.18 10.a. articol transformare din NPC/78 caracteristici şi utilajul folosit Ct 0 1 2 1 Administrat îngrăşăminte chimice cu MIC 0.0 - - 3 3223 0. = 1.81 25 895.5 - Cap.20 - 9. cantitate= ( 1.25 - 26.O.14 0.60 0.1 pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de PĂR de tip intensiv Cap.2 operaţiuni UM=t.n. cantitate= 0.30 - 0.O/ din de muncă .10 18.80 - - 4 5 6 3091 3136 asimilat 2887 0.1.11 TOTA L Z.80 - 10.8 Încărcat gunoi de grajd şi descărcat în câmp.51 25 662.40 .20 93 Cantitatea Ha 3 2 Ha. Nr.00 - 15. crt.31 III 7 - IV 8 - 2 3226 0.75 9. . chimice . păducel cu 20% grad de acoperire UM=ha.2.O. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.O.30 25 232.31 din care pe categorii 0 1 I II 5 6 0. 3 0. cantititate.20 0.I Manoperă: Nr. 4 0.4 Descărcat MIC – 2 lucrări UM=ha. mur.

III – Materii şi materiale Nr.a.43 8. IV.43 8.6 60.08 0.47 Total ha.3 94 .2 3 4 5 Anexa 1 275 Administrat gunoi de grajd cu MIG – 4 Anexa 1 192 Dezinfectat terenul cu Sinoratox 5G Anexa 1 287 Desfundat la 60 cm cu S – 1800 Anexa 1 259 Nivelat terenul + discuit Anexa 251 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU: 1 (un) ha 0.94 15.n Tarif pentru 1(un) ha RON 1 1 1 2 4.8 0.crt DENUMIREA – GRUPA 0 1 2 1 Gunoi de grajd Îngrăşăminte chimice + Sinoratox 5G TOTAL TRANSPORTURI PENTRU Pentru 1 ( un ) ha UM 2 kg Kg to kg Canti tatea 3 800 600 60 30 pentru Valoarea RON/UM TOTAL RON 4 5 1 800 1 600 50 300 25 1(unu) ha 750 24450 Greut pentru transp 6 0.5 Distanţa de transport Km 2 10 50 Total t/km Tarif RON/t/km Cantitate transport tone 3 60 1. DENUMIREA crt 0 1 2 3 4 1 Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd semifermentat Sinoratox 5 G TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE Cap.Transporturi de materii şi materiale Nr. Tarif RON /ha.0 0.47 250 3867.1 61.90 0.n.5 Cap.80 0.90 0.a.4 4 Volum total t/Km 600 70 670 251.

0 RON Cap.25 95 .directe 7464.10 UM=ha : cantit = 2 Defrişat arboret de 18.20 9. crt 0 1 Nr.81 25 TOTAL MANOPERĂ PENTRU Total RON X ZO Total RON X - 895.05 1.81 25 895.chimice 2 operaţiuni ZO UM 3 0.00 III 7 IV 8 2 O.3. 1 Manoperă Nr.20 0.25 - 35.chimice 0.4 Deservit MIC .2 lucrări 0.III Materiale 2450. Utilaje 3867.3 Total chelt.00 din care pe categorii I 5 II 6 15.18 10.31 - 0.6 porumbar.5 Cap.08 3 0.IV Transport 251.20 9. 1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de prun Cap.80 - 10. articol Denumirea lucrării din din normele de NTM/92 muncă unitatea de măsură şi cantitatea 1 2 3226 Încărcat gunoi şi descărcat în câmp cu transport de la 8-12 km UM = t: cantit = 60 3223 Încărcat gunoi de grajd din platf. şi împrăştiat în câmp UM =t: cantit =60 3246 Încărcat şi descărcat îngr.rugi 0 cu 20% grad de acoperire UM = ha : cantit = 1 Total ZO uri X 1(unu) ha 0.14 UM=t: cantit =1.31 4 5 6 3091 3136 2863 redus1/2 UM=t: cantit =(1.30 - 0.30 35.II. Antemăsurătoare – Deviz nr.8 Mărunţit îngrăş.11 0.TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.I Manopera 1 Pentru 1 (unu ) 895.2 hectar Cap.măceş.20 0.4x2)=2.25 TOTAL ZO 4 15.

din CT crt Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 coef.1 Volum total t/km 4 75 600 675 0.a.art.0 Cap.6 60 0.Sare potasică 3 .5 10 60 -total t/km -tarif RONt/km -total RON Cap. Denumirea .5 96 .Materii şi materiale Nr.08 60 t / ha 3 Desfundat terenul la 60 cm 245 8.Gunoi de grajd 4 . Lucrarea Nr.90 0.5 Valoarea RON/U Total M RON 2 3 4 5 Kg 800 1 800 Kg 600 1 600 T 60 5 300 kg 30 25 750 PENTRU 1 (unu) hectar 2450 UM Cantitatea Greut.III . 0 1 2 3 1 Administrat îngr.43 0.1 61. km t 2 3 50 1.cu MIC(2 275 0.375 253. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. Denumirea crt 0 1 1 .tr de transp ansport.Grupa crt 0 1 1 Îngrăş.5 Cap.8 0.II utilaje 3867.pentru transport 6 0.43 5 Nivelat cu NT+ discuit (2 lucrări) 251 0.chim.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.Superfosfat 2 .85 cheltuieli TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I manopera Pentru 1(un) 895.IV transport 253.47 TOTAL .80 8.94 15. n LUCRĂRI -1(un) .25 hectar Cap.Total Ha a.Cap. n MECANICE ha .Total pentru un ha RON PENTRU Cap. n.III materiale 2450.1 RON Total directe 7465.47 250 3867.40 4.de anexa 1 transf.90 adâncime 4 Dezinfectat terenul 287 0.Sinoratox 5G TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE ha 4 2 1 1 1 2 Cantitatea ha .chimice + Sinoratox 5 G 2 Gunoi de grajd TOTAL TRANSPORTURI PENTRU 1 (unu) ha Distanţa Cantit.20 lucrări) 2 Administrat gunoi de grajd cu MIG-4 192 0. 5 0.Tarif RON / ha a.

3226 Încărcat. 3246 Încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice (2operaţiuni) M=buc. cantitate=0.14 1.0 5. Antemăsutătoare –Deviz nr.Manoperă: Nr.=1 5.0 m3/ha: UM=ha.25 97 . =o. cantit.4. 3091 Mărunţit îngrăşăminte chimice UM=t.=0.00 0. art.11 0. cantitate=o.07 26.20 1.0 5.gunoiul de grajd UM=tone.25 0.=1 4.02 0..208 11.14 0.10 0. mur cu Φ pâna la 10 cm.125 1.8 Din care pe categorii I II III IV 5 6 7 18.cantit.=5 Z.54 0.02 0. măceş.208 6. 2918 Evacuarea material lemnos cu volum de 2.06 0. şi stratificat UM=ml. şi grad de acop. Din normele de muncă NTM/92 Unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1. 1859 Pichetat terenul:UM= mb.02 1. cant.. 1819 Confecţionat picheţi: UM=ha.cantit. =1.8m.66 1.1. 2892 Revizuirea şi completarea lucrării de defrişare :UM=ha.5 8.O. 1867 Administrat îngrăşăminte UM=mb.=1 3.O. cant.0 0.5 12. cantit.80 8 3. transportat la 8-10 Km. şi descărcat în câmp.0 7. 1832 Săpat gropi de 1 × 1 × 0.=208 10.1-3.07 26.cantit. cantit.20 0. UM=buc.2 1.=20.=0.14 3.cantit. I .32 0. 20% UM=ha . UM 3 18. 2887 Defrişarea de porumbar.25 3. Număr Denumirea lucrării din Crt.00 0.32 0. 1773 Făcut şanţ de 50 × 50cm. pentru executarea lucrărilor de pregătirea terenurilor şi înfiinţarea unei plantaţii de NUC cu desimea de 208 pomi la hectar Distanţele de plantare: 8 m între rânduri şi 6 m pe rând Cap.2 1.1.0 0. cantit.8 Total Z.06 0.0 0. 4 18.0 2.10 0.05 0. 3281 Încărcat şi descărcat pomi şi picheţi UM=tone.5 9.

47 2 4. 0 1 Gunoi de grajd 100kg. 17.O Total RON 1.=0.08 25 1702 0. 0 1 2 3 1.5 kg.43 8. Dezinfectat solul 0./pom Cantitatea Ha /a.80 2 de plantare 2.08 1 t/ha 3. Arătura normală în livadă înainte de 1. LUCRĂRI Tarif RON/ha a.43 1 TOTAL 1(un) ha Total ha a.74 0. III. Kg Kg 98 Cantitate a 3 20 30 500 RON / UM 4 50 25 1 Valoarea Total Greutate pe mii lei transport 5 6 1000 20000 750 100 500 500 . cantitate=0. 1845 1847 3.13.36 0. Cantit. Discuit+nivelat terenul înainte de plantare 0. Denumirea Crt.47 0. Administrat gunoi de grajd cu MIG -4 – 20 0.6 0.66 0.n..5 7.2 lucrări înainte 1.74 25 218.14 25 3./pom Sinoratox Îngrăşăminte chimice complexe 2. –Materii şi materiale Nr.82 8 0. 1845 3.36 1 plantare 5.r.66 1. cantit.4 250 2100 UM 2 Kg.33 0. cantit.5 Cap.=208 1( unu ) Total Z.uri ha Tarif RON /Z.208 Repartizat pomi la gropi UM=mb.69 16.38 1.74 TOTAL MANOPERĂ × × × 68.34 25 1283. 5 8.60 1.de ha transf. 1775 1846 Stratificat pomi UM=mb. 14. Discuit după plantare 0.042 0.69 0.=0.208 Fasonat rădacina. CT Lucrarea crt. 4 3.47 1 6.r MECANICE Total pentru un ha RON Cap.II-Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.65 8. Arătură adâncă la 30cm.38 15.O.65 8.94 1. Caracteristici şi utilajul folosit Coef..86 25 196.5 51.=0. Cantit.2 Adus gunoiul de grajd la gropi UM=mb.13 0.208 Plantarea pomilor lucrare completă UM=buc. făcut mocirla şi mocirlitul în vederea plantării UM=mb.

II Manoper Utilaje a pentru 1 (un) hectar 1702 2100 Cap.5 Total t/km Tarif RON/t/km.0 30.63 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.IV Transporturi de materii şi materiale Nr. 3.375 95.0 50 0. IV Transport 95.I Cap. Denumirea –grupa Distanţa de Crt.III Material e 6613 Total cheltuieli directe 10510.63 Volum total t/km 4 200.3 ŞI :pentru 1 (un) ha 6613 4300 63 500 100 22200 Cap. transport 1 Gunoi de grajd Îngrăşăminte chimice +liudator Pomi altoiţi TOTAL 1 ( un) ha TRANSPORTURI PENTRU : 0 1.63 99 . Cantitatea transport tone 2 3 10 20. 2.Pomi altoiţi cu rezerva de 3% Pichete TOTAL VALOARE MATERII MATERIALE Buc 215 20 Buc 210 0.6 50 0.0 0. Total RON RON Cap. 25 255.

Total Z. cantititate.25 - 11.a.30 - TOTAL MANO PERA PEN TRU x x x 29.0 - 20.5. mur.50 1 (unu) ha . 4 0. UM NTM/92 unitatea de măsură şi cantitatea 1 3246 2 Încărcat şi descărcat îngr.30 - - 9.O/ din normele de muncă .O.10 - - 0.4 x 2) 2. . cantitate = ( 1.5 9. Articol transformare din NPC/78 caracteristici şi utilajul folosit 1 Administrat îngrăşăminte chimice cu MIC 100 Cantitatea 0 1 Ct 2 0.20 Ha 3 2 Ha. cantitate= 0. cantititate.5 - Nr. din care pe categorii I 4 0.20 0. păducel cu 20% grad de acoperire UM=ha.06 25 501.11 TOTAL Z.1.I Manoperă: 6 2887 Defrişarea de porumbar. = 1.2 operaţiuni UM=t.8 3226 Încărcat gunoi de grajd şi descărcat în câmp.20 - 0.20 - - 18. .Total RON 3 0. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Lucrarea Coef. cantitate = 45 3223 Încărcat gunoi de grajd în remorcă şi împrăştiat în câmp UM=t.n.30 25 232. = 45 3091 Mărunţirea îngrăşămintelor chimice UM=t. măceş.O.10 - 8. articol Denumirea lucrării din Z.40 .10 0. distanţa de transport 8 -12 km UM = t. chimice .O.36 25 734. cantitate=2 Cap.31 5 - II 6 0. crt Cap.Tarif RON/Z.18 8.20 0. de Nr.14 0.31 III 7 - IV 8 - 0.60 9.4 3136 Descărcat MIC – 2 lucrări asimilat UM=ha.Antemăsurătoare – Deviz nr.1 pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de GUTUI de tip intensiv Nr.25 11.25 - - 0.

n Tarif pentru 1(un)ha RON Canti tatea 3 800 600 45 30 Valoarea RON/UM 4 1 1 5 25 1 1 1 2 3.5 Cap. III – Materii şi materiale Nr.directe 6872.2 3 4 5 ( 2 lucrări) Anexa 1275 Administrat gunoi de grajd cu MIG – 4.a.III Materiale 2375.a.08 0. Tarif RON /ha.5 521.4 Volum total t/Km 4 450 71.I Manopera Pentru 1 (un ) hectar 734.90 0.6 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap. DENUMIREA crt 0 1 2 3 4 1 Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd semifermentat Sinoratox 5 G TOTAL VALOARE MATERII SI MATERIALE UM 2 kg Kg to kg pentru 1 (unu) ha TOTAL RON 5 800 600 225 750 2375 Greut pentru.5 Nr.0 0. Utilaje 3567.43 8.5 0.Transporturi de materii şi materiale DENUMIREA – GRUPA Distanţa de transport Km 1 2 Gunoi de grajd 10 Îngrăşăminte chimice + Sinoratox 5G 50 Total transporturi pentru 1 (un) ha Total t/km Tarif RON/ t/km Total RON Cap. transp. 6 0.90 0.375 195.43 8.10 101 .IV Transport 195.27 250 3567.5 Cap. crt 0 1 2 Cap.8 0.60 0.n. IV.0 Cantitate transport tone 3 45 1.94 14. 45 t/ha Anexa 1192 Dezinfectat terenul cu Sinoratox 5G Anexa 1 287 287 Desfundat la 60 cm cu S – 1800 Anexa 1259 Nivelat terenul + discuit Anexa 251 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU: 1 (un) ha 0.1 61.0 Cap.60 RON Total chelt.II.6 60.47 Total ha.

cantit.51 25 787.de transf..43 .31 0.o.18 0.40 4.25 TOTAL z.6.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.30 x x x 31.50 III 7 IV 8 0.21 25 555. 2 0.20 9. 4 0. păducel cu 20% grad de acop.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Administrat îngrăşăminte chimice cu 275 MIC (două lucrări) 2 Administrat gunoi de grajd cu MIG-4 192 50 Tone/ha 3 Dezinfectat terenul cu Sinoratox 5G 287 102 CT.Antemăsurătoare-Deviz nr.00 0.o..20 9.crt.4x2)=2. mur.1.00 0. UM 3 0. măceş.artico Denumirea lucrării din Nr.o.= (1.75 - 22.50 I 5 II 6 12.30 25 232. 4 12.5 1(unu) ha TOTAL MANOPERĂ PENTRU: Total z.4 Deservit MIC-2 lucrări UM=ha: cantit.uri Tarif RON/z.10 18.20 0.11 9.31 - 9.=1.n.00 0. a.14 0.30 - 0.=2 Defrişarea de porumbar.8 4 5 6 3091 3136 asimilat 2863 asimilat Mărunţirea îngrăşămintelor chimice UM=t: cantit.6 0.=50 3 3246 încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice – două operaţinui UM=t: cantit.25 9. Total RON din care pe categorii z.1 pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de CAIS Cap. UM=ha:cantitatea 0.I Manoperă: Nr..43 Cantitatea Ha 3 2 1 1 Ha.20 0. Lucrarea Nr.08 0.5 Cap.20 0. l normele de muncă crt.o. 8-12 km UM=t: cantitatea=50 2 3223 Încărcat gunoi de grajd şi împrăştiat pe câmp UM=t. din unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 3226 Încărcat gunoi şi descărcat în câmp cu transp. Coef.

M.III Materii şi materiale Nr.a.IV Transporturi de materii şi materiale Nr. Km.75 Cap. Cap. tone 3 1.n.5 50 Volum total tkm 4 75 500 575 0..67 250 3667.5 RON Valoarea Total RON 5 800 600 250 750 2400 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (unu) hectar Cap.a.375 215.94 14. 0 Denumirea-grupa 1 Îngrăşăminte chimice+Sinoratox 5G Gunoi de grajd TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif RON/t/km -total RON Distanţa de transp. LUCRĂRI MECANICE Tarif RON/ha.47 1 2 8.crt.625 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.90 0. 2 50 10 Cantitatea transport.II Utilaje 3667.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 787.625 RON Cap. 4 1 1 5 25 RON 8.90 0.5 Cap.n PENTRU: Total pentru un ha.4 Desfundat terenul la 60 cm cu S 1800 258 5 Nivelat + discuit (două operaţiuni) 251 TOTAL 1(un ) ha Total ha.III Materiale 2400.IV Transporturi 215.crt.00 Total Cheltuieli directe 7070. 0 1 2 3 4 Denumirea 1 Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd semifermentat Sinoratox 5G UM 2 Kg Kg T kg Cantitatea 3 800 600 50 30 RON pe U.875 103 .

4x2)=2..30 TOTAL MANOPERĂ PENTRU: x x x 29.1.uri Tarif RON/z.o.43 8.00 - 9.90 Cantitatea Ha 3 2 1 1 1 Ha.5 1(unu) ha Total z. Coef.10 18.I Manoperă: Nr.n.=1. a. 4 0.20 0.30 - 0.1 pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de PIERSIC Cap.08 0. Lucrarea Nr. 4 11. UM 3 0. mur.20 - 0.=50 încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice –două operaţinui UM=t: cantit.25 I 5 II 6 11.o.36 25 734.5 Cap.40 3.5 9. articol normele de muncă crt.20 9. Total RON din care pe categorii z. 8-12 km UM=t: cantitatea=45 2 3223 Încărcat gunoi de grajd şi împrăştiat pe câmp UM=t.90 .11 0.20 5 6 3136 asimilat 2863 asimilat 0. din unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 3226 Încărcat gunoi şi descărcat în câmp cu transp.18 9..31 - 0.25 III 7 IV 8 0.14 0.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.o. 2 0.00 3 3246 0.Antemăsurătoare-Deviz nr.43 8.30 25 232.00 - 20. Denumirea lucrării din Nr. măceş.o. UM=ha:cantitatea 0.=2 Defrişarea de porumbar. păducel cu 20% grad de acop.06 25 501.d e transf.8 Mărunţirea îngrăşămintelor chimice UM=t: cantit.4 Deservit MIC-2 lucrări UM=ha: cantit.20 9.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Administrat îngrăşăminte chimice 275 cu MIC (două lucrări) 2 Administrat gunoi de grajd cu MIG192 4 45 Tone/ha 3 Dezinfectat terenul cu Sinoratox 5G 287 4 Desfundat terenul la 60 cm cu S 258 1800 104 CT.7.crt.25 TOTAL z.31 4 3091 0.cantit.= (1.6 0.60 0.

a.5 Cap.IV Transporturi 195.n Total pentru un ha.5 Cap.00 Cap.00 105 .III Materiale 2375.60 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.27 250 3567.n. 0 1 2 3 4 Denumirea 1 Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd semifermentat Sinoratox 5G UM 2 Kg Kg T kg Cantitatea 3 800 600 45 30 RON RON pe U.II Utilaje 3567. 0.IV Transporturi de materii şi materiale Nr.1 Distanţa de transp.375 195.43 45 Volum total tkm 4 71.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 734. Km.crt. Tarif RON/ha. 2 50 10 Cantitatea transport. 0 1 2 Denumirea-grupa 1 Îngrăşăminte chimice+Sinoratox 5G Gunoi de grajd TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif Total RON/t/km RON Cap.94 14.6 Total Cheltuieli directe 6872..5 0.III Materii şi materiale Nr. 4 1 1 5 25 Valoarea Total RON 5 800 600 225 750 2375 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (unu) hectar Cap.a.5 450 521.M.crt.47 2 RON 0.5 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU: Nivelat + discuit (două operaţiuni) 251 1(un ) ha Total ha. tone 3 1.

chimice 2 operaţiuni UM=t:cantit=(1.20 9.rugi cu 20% grad de acoperire UM = ha : cantit = 1 Total ZO uri TOTAL MANOPERĂ PENTRU 1(unu) ha Total RON ZO Total RON X X X 29.18 0. articol Denumirea lucrării din crt din normele de muncă NTM/92 unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 3226 Încărcat gunoi şi descărcat în câmp cu transport de la 8-12 km UM = t: cantit = 45 2 3223 Încărcat gunoi de grajd din platf.din crt Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 anexa 1 0 1 2 1 Administrat îngr. n 5 0.60 0. 1 Manopreă Nr.36 ZO UM 3 0.25 TOTAL ZO 4 11.31 - 8. 8 Mărunţit îngrăş.4 Deservit MIC .cu MIC(2 lucrări) 275 2 Administrat gunoi de grajd cu MIG-4 45 t / ha 192 CT coef. 1 pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de VISIN Cap.10 0.8.4x2)=2.de transf. şi împrăştiat în câmp UM =t: cantit =45 3 3246 Încărcat şi descărcat îngr.20 0.36 29.25 din care pe categorii I 5 II 6 11.14 0.6 106 .25 III 7 IV 8 O.art.40 3.chimice UM=t: cantit =1.măceş. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. Lucrarea Nr.30 - 0.2 lucrări UM=ha : cantit = 2 Defrişat arboret de porumbar.20 0. 3 0.chim. Antemăsurătoare – Deviz nr.08 Cantitatea ha 4 2 1 ha a.1.20 9.10 18.31 4 5 6 3091 3136 2863 redus1/2 0.30 Cap. Nr.11 8.10 0.20 0.

47 Ha a.5 hectar Distanţa Cantit.Sare potasică Kg 600 1 600.27 250 3567. Denumirea crt 287 0.IV transport 196.90 0.0 3 . km t 2 3 50 1.43 251 0.5 4 Dezinfectat terenul 5 Nivelat cu NT+ discuit (2 lucrări) TOTAL .III .Gunoi de grajd T 45 5 225.5 10 45 -total t/km -tarif RON t/km -total RON Cap.II manopera utilaje Pentru 1(un) 734.875 UM Cantitate a Greut.0 4 .Grupa crt 0 1 1 Îngrăş.43 0. Denumirea .III materiale 2375.I Cap.chimice + Sinoratox 5 G 2 Gunoi de grajd TOTAL TRANSPORTURI PENTRU 1 (unu) ha TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.0 3567.375 196.Superfosfat Kg 800 1 800.375 107 .Sinoratox 5G kg 30 25 750.Materii şi materiale Nr.94 14.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.Total LUCRĂRI 1(un) ha .0 2 .pentru transport 6 800 600 45000 30 46430 Volum total t/km 4 75 450 525 0.Tarif MECANICE .0 MATERIALE Cap.90 1 1 2 8. n RON / ha a.Total PENTRU Cap. n pentru un ha RON Valoarea RON/U Total M RON lei 0 1 2 3 4 5 1 .3 Desfundat terenul la 60 cm adâncime 245 8.0 TOTAL VALOARE MATERII ŞI PENTRU 1 (unu) hectar 2375.tr de transp ansport.875 RON Total cheltuieli directe 6873.0 Cap.

.00 0.25 9.d e transf.=1.25 0.51 25 787.o.1 pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de CIRES Cap. Coef.4 5 3136 Deservit MIC-2 lucrări asimilat UM=ha: cantit.20 0.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.10 18.30 x x x 31.5 1(unu) ha TOTAL MANOPERĂ PENTRU: Total z.o. UM 3 0. 4 0. 8-12 km UM=t: cantitatea=50 2 3223 Încărcat gunoi de grajd şi împrăştiat pe câmp UM=t. mur.5 Cap.cantit.1.40 4. a. 2 0. 4 12.n.9.4x2)=2.21 25 555. UM=ha:cantitatea 0.14 0.20 9.= (1. din unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 3226 Încărcat gunoi şi descărcat în câmp cu transp.6 0.00 0.30 - 0.20 0.20 9.o.crt.. articol normele de muncă crt.31 I 5 II 6 12.8 4 3091 Mărunţirea îngrăşămintelor chimice UM=t: cantit. Lucrarea Nr.11 TOTAL z.20 0. asimilat măceş. Total RON din care pe categorii z.75 - 22.I Manoperă: Nr.o.50 9..50 9.43 Cantitatea Ha 3 2 1 1 Ha.=50 3 3246 încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice –două operaţinui UM=t: cantit.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Administrat îngrăşăminte chimice cu 275 MIC (două lucrări) 2 Administrat gunoi de grajd cu MIG-4 192 50 Tone/ha 3 Dezinfectat terenul cu Sinoratox 5G 287 CT.uri Tarif RON/z. păducel cu 20% grad de acop.31 III 7 IV 8 0. Denumirea lucrării din Nr.00 0. Antemăsurătoare-Deviz nr.30 25 232.43 108 .08 0.18 0.=2 6 2863 Defrişarea de porumbar.

0 1 2 3 4 Denumirea 1 Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd semifermentat Sinoratox 5G UM 2 Kg Kg T kg Cantitatea 3 800 600 50 30 RON pe U.II Manopera Utilaje Pentru 1 (un) 787.IV Transporturi de materii şi materiale Nr.0 RON Cap.67 250 3667.III Materiale 2400.625 Total Cheltuieli directe 7070. Km.5 50 Volum total tkm 4 75 500 575 0.M.5 Nivelat + discuit (două operaţiuni) 251 1(un ) ha Total ha.a.90 0.cr t. RON Cap.4 5 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU Desfundat terenul la 60 cm cu S 1800 258 8.n. 0 Denumirea-grupa 1 Îngrăşăminte chimice+Sinoratox 5G Gunoi de grajd TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif RON/t/km -total RON Distanţa de transp.crt.III Materii şi materiale Nr.75 3667.47 1 2 8..I Cap. Tarif RON/ha. 2 50 10 Cantitatea transport.90 0.94 14.a.n Total pentru un ha.875 109 .375 215. tone 3 1.IV Transporturi 215.5 hectar Cap.625 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap. 4 1 1 5 25 RON Valoarea Total RON 5 800 600 250 750 2400 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (unu) hectar Cap.

25 I Din care pe categorii II III IV 5 6 11.18 - 0.10.00 6. NPC/79 de anexa 1 transf.25 gunoi de grajd cu transport de la 8-12 km UM=t.11 îngrăşăminte chimice 2 operaţiuni UM = t.11 25 102. cantit.1 pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru înfiinţarea unei plantaţii de ALUN cu desimea de 580 plante/ha Cap.75 19.39 4. 0 1 Nr.n.10 - - 3 3246 0. cantit=0.14 TOTAL ZO 4 11.8 x 2 = 1.39 - 7 2331 0.10 - 8. = 1. articol din NTM/92 1 3226 Denumirea lucrării din ZO/ normele de muncă UM Unitatea de măsură şi cantitatea 2 3 Încărcat + descărcat 0.11 0. cantit.11 - - - 5 6 3148 2863 2.18 - - 4 3091 0.00 .1.75 - Cap. CT.0 1 (unu) ha Total ZOuri Tarif RON/ZO Total RON 0.59 25 164. crt.75 4. = 2 Defrişare tufişuri cu 2% acoperire UM=ha. 4 1 5 2.53 25 488. cantit.39 4.00 6. 0 1 2 3 1 Arătură adâncă la 30-35 cm 11 2.93 25 755. Antemăsurătoare – Deviz nr.18 platformă şi împrăştiat pe câmp UM= t.8 Deservit MIG (2 lucrări) UM = ha.20 0. cantit.20 - - 0. = 45 t Încărcat gunoi din 0.6 Mărunţit îngrăşăminte chimice UM=t.art.25 6.a. Lucrarea Nr. caracteristici şi utilajul folosit din Coef. = 0.25 7 8 - 2 3223 8. I. crt. Manoperă Nr.00 - - 6.20 - TOTAL MANOPERĂ PENTRU x 30.II – Utilaje: Lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.00 110 Cantitatea ha Ha. =45 Încărcat + descărcat 0. cantit=1 Parcelarea şi trasarea căilor de acces UM = ha. cantit.

Administrat îngrăşăminte chimice cu 275 MIC 3 Administrat gunoi de grajd 50 to/ha 192 4 Dezinfectat terenul 37 5 Nivelat cu NT + discuit prin 2 treceri 251 TOTAL 1(un) ha Total ha.00 Cap.0 1775.83 2 Gunoi de grajd 10 45 TOTAL 1(unu) ha Total t/km TRANSPORTUR Tarif RON/t/km I PENTRU: Total RON Total cheltuieli directe Specificare Cap.47 2 45 1 2 RON 0.5 0. IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. transp.60 0. Denumirea crt.0 Cantitatea 3 500 300 45 Valoarea RON/U Total M RON 4 5 1 500.a.II Utilaje 1855.94 7. pentru transp.12 4570.375 184. 0 1 2 3 1 Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd fermentat UM 2 kg kg t 2 0.IV Total Transport Chelt.grupa Distanţa de Cantitatea crt.III – Materii şi materiale Nr.0 1 300. 6 500 300 45000 30 45830 4 Sinoratox TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE kg 30 pentru 1 (unu) hectar Cap.III Materiale 1775.5 450 491.42 250 1855. LUCRĂRI Tarif RON/ha.I Manopera 755.08 0.a.20 0. Denumirea.00 Volum total t/km 4 41.n. transp. tone 0 1 2 3 1 Îngrăşăminte chimice + Sinoratox 50 0.312 RON Cap.n.062 Pentru 1 (unu) hectar 111 .40 3.75 Cap.0 Greut.48 0.0 25 750. Directe 1843. MECANICE Total pentru un ha PENTRU : Cap.48 0.0 5 225. km.

26 - 0.11 - - - 5 6 3148 2863 2.31 25 382.75 7 8 - I 3 0.75 - Cap.14 0.20 0.30 - 6.20 - - 0. 5 2.39 2.30 - - 3 3246 0.20 - TOTAL MANOPERĂ PENTRU: x 24. cantit=1 Parcelarea şi trasarea căilor de acces UM = ha.75 6. 0 1 Cap. cantit.17 25 54. cantit. CT. cantit=0.00 6. = 0.00 6. = 35 t 3223 Încărcat gunoi din platformă şi împrăştiat pe câmp UM= t.07 25 601.25 15. 0 1 2 3 1 Arătură adâncă la 30-35 cm 11 2.00 .11.6 Mărunţit îngrăşăminte chimice UM=t.75 Din care pe categorii II III IV 5 6 8. cantit. Lucrarea Nr.8 x 2 = 1. cantit. Denumirea lucrării din articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 1 2 3226 Încărcat + descărcat gunoi de grajd cu transport de la 8-12 km UM=t. NPC/79 de anexa 1 transf.8 Deservit MIG (1 lucrări) UM = ha. caracteristici şi utilajul folosit din Coef.00 - - 6. Manoperă Nr.39 2. =35 Încărcat + descărcat îngrăşăminte chimice 2 operaţiuni UM = t.39 - 7 2331 0.59 25 164.25 2 0.a.II – Utilaje: Lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. cantit.1.75 2.11 0.26 - - 4 3091 0.0 1 (unu) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON ZO/UM TOTAL ZO 4 8.00 112 ha 4 1 Cantitatea Ha. Antemăsurătoare – Deviz nr. = 1.n. = 1 Defrişare tufişuri cu 2% acoperire UM=ha. crt. I.1 pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru înfiinţarea unei plantaţii de CĂTINA ALBĂ cu desimea de 3333 plante/ha Nr.11 0.18 6.art. crt.

III Materiale 2325. Directe 4739.II Utilaje 1655.0 RON Cap.III – Materii şi materiale Nr.94 6.0 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE Canti Valoarea RON/U Total tatea M RON 2 3 4 5 kg 800 1 800. tone 3 1.0 Greut. IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.Administrat îngrăşăminte chimice cu 275 MIC 3 Administrat gunoi de grajd 50 to/ha 192 4 Dezinfectat terenul 37 5 Nivelat cu NT + discuit prin 2 treceri 251 TOTAL 1(un) ha Total ha.I Manopera 601.62 250 1655.5 0.n.80 0.81 Cap.5 350 421. Denumirea.a. 0 1 2 1 Îngrăşăminte chimice + Sinoratox 50 2 Gunoi de grajd 10 TOTAL 1(unu) ha Total t/km TRANSPORTUR Tarif RON/t/km I PENTRU: Total Total cheltuieli directe Specificare Pentru 1 (unu) hectar Cap.20 0.43 35 RON Volum total t/km 4 71. pentru transp.IV Transport 158.0 Cantitatea transp.062 Total Chelt. transp. Denumirea crt.375 158.75 Cap.48 0.a.0 kg 300 1 600.40 2.n.0 t 35 5 175 kg 30 25 750 x pentru 1 (unu) hectar 2325. MECANICE Total pentru un ha PENTRU : Cap. LUCRĂRI Tarif RON/ha.06 113 .08 0. 0 1 2 3 4 1 Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd fermentat Sinoratox UM 2 0.grupa Distanţa de crt.47 2 35 1 2 RON 0. 6 800 600 3500 30 36430 Cap.48 0. km.

59 25 164.0 TOTAL 1 (unu) ha Total x MANOPERĂ ZO-uri PENTRU Tarif RON/ ZO Total RON TOTAL ZO Din care pe categorii II III IV I 4 12. cantit. Manoperă Nr.00 6. cantit: = 2 6 2863 Defrişare tufişuri 6.20 trasarea căilor de acces UM = ha.17 25 104.20 0. cantit: = 1. 20%) UM = ha.2 5 3148 Deservit MIG (2 2.20 x 32. Nr.17 4.39 0. de la 8-12 km UM = t. Denumirea lucrării ZO/ crt. Antemăsurătoare – Deviz nr.00 4. cantit: 1.14 îngrăşăminte chimice UM = t.26 - - 0.39 (grad acop.2 x 2 = 2.50 7 - 8 - 9. = 50 tone 3 3246 Încărcat + descărcat 0.18 platformă şi împrăştiat pe câmp UM = t. = 50 tone 2 3223 Încărcat gunoi din 0.39 0.12.00 x x 6. cantit.25 21.1. I. articol din normele de UM din muncă NTM/92 Unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 3 1 3226 Încărcat + descărcat 0.52 25 813.11 îngrăşăminte chimice (2 operaţiuni) UM = t.26 - 0.00 6.00 lucrări) UM = ha.17 4. cantit: 1.00 - - 0.76 25 544.00 - 9.75 - 114 . cantit: = 1.4 4 3091 Mărunţit 0.25 gunoi de grajd cu transp.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru înfiinţarea unei plantaţii de arbuşti cu desimea de 4000 tufe/ha Cap.50 5 - 6 12.0 7 2331 Parcelarea şi 0.

tone 3 1.a. crt.Cap. Denumirea crt. CT.I Manopera 813.94 7.31 Cap.5 500 571. MECANICE Total pentru un ha PENTRU : Cap.III – Materii şi materiale Nr.00 .00 0.0 2400.n.a.II Utilaje 1955. 6 800 600 50000 30 51430 4 Sinoratox TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE Cap.0 750.a.48 5 Nivelat cu NT + discuit prin 2 treceri 251 0.0 250.31 Total t/km Tarif RON/t/km Total Cap. 2 50 10 Cantitatea transp.20 lucrări 3 Administrat gunoi de grajd 50 to/ha 192 0. IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.grupa crt.art.n.48 0.43 50 Volum total t/km 4 71.5 0. 0 1 2 3 1 Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd semifermentat UM Cantitatea 3 800 600 50 ha 4 1 2 50 1 2 RON Cantitatea Ha.47 TOTAL 1(un) ha Total ha.00 0.0 1 5 600.00 kg 30 25 pentru 1 (unu) hectar Distanţa de transp. NPC/79 de anexa 2 transf.00 2 Administrat îngrăşăminte chimice 2 275 0. caracteristici şi utilajul folosit din Coef. 0 1 1 Îngrăşăminte chimice + Sinoratox 2 Gunoi de grajd TOTAL 1(unu) ha TRANSPORTURI PENTRU: Total cheltuieli directe Specificare Pentru 1 (unu) hectar Cap. pentru transp.III Materiale 2400. Directe 5382.375 214.00 2 kg kg t Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 1 800. LUCRĂRI Tarif RON/ha. 0 1 2 3 1 Arătură adâncă la 30-35 cm 11 2.0 Greut. 5 2. Lucrarea Nr.IV Transport 214.40 4.08 4 Dezinfectat terenul (asimilat) 37 0.82 250 1955.n.00 115 RON RON Cap.312 Total Chelt. km.II – Utilaje: Lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. Denumirea.

14 UM=t: cantit =1 Deservit MIG ( 2 lucrări 2.59 25 25 TOTAL MANOPERĂ PENTRU 650.0x2) =2.80 - 10.00 6. articol Denumirea lucrării din crt din normele de muncă NTM/92 unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 3226 Încărcat gunoi şi descărcat în câmp cu transport de la 8-12 km UM = t: cantit = 60 2 3223 Încărcat gunoi de grajd din platf.25 TOTAL ZO 4 15. Lucrarea Nr.1.75 25 918.14 25 103.11 0. crt Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 anexa 1 de transf 0 1 2 1 Arătură adâncă la 30 – 35 cm Administrat îngr.75 4.39 0.5 - 0.5 164.13.20 X X X 0. chimice 2 operaţiuni ZO UM 3 0.00 6.40 3 2. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.20 26.00 )UM=ha : cantit = 2 Defrişat tufişuri cu 20% 6.00 0.14 4.20 36.cu 2 11 275 116 Cantitatea ha ha a.18 10.chim. n 4 1.chimice 0.22 4 5 6 3091 3136 2863 UM=t: cantit.00 0. 75 Cap.0 Mărunţit îngrăş.20 . 1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării unei plantaţii de ZMEUR Cap.0 Parcelare şi trasarea căilor de acces Total ZO uri 1(unu) Tarif Ron/ ZO ha Total Ron 0.0 2.0 5 2.00 III 7 IV 8 0.22 - 0.din CT coef. şi împrăştiat pe teren UM =t: cantit =60 3 3246 Încărcat şi descărcat îngr.02 6.art.14 4. =(1.39 grad de acoperire UM = ha : cantit = 1.80 0.39 7 2331 0. Nr.Antemăsurătoare – Deviz nr. 1 Manopreă Nr.00 din care pe categorii I 5 II 6 15.

0 Valoarea RON/U Total M RON 0 1 2 3 4 5 1 .62 Cap.62 RON Total cheltuieli directe 5369.Grupa crt 0 1 2 1 Îngrăş.0 TOTAL VALOARE MATERII ŞI -A – PENTRU 1 (unu) hectar 2050.0 hectar Distanţa Cantit.chimice + Sinoratox Gunoi de grajd 1 (unu) ha TOTAL TRANSPORTURI PENTRU TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.0 Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. n LUCRĂRI 1(un) ha .III materiale 2050.Tarif Ron/ha.0 2 .tr de transp ansport. MECANICE .37 117 .II manopera utilaje Pentru 1(un) 918.0 MATERIALE Cap.0 3 .75 2155.IV transport 245.0 -total t/km -tarif Ron/t km -total Ron Greut.3 Administrat gunoi de grajd cu 60 t / 192 ha 4 Dezinfectat terenul 37 5 Nivelat cu NT+ discuit (2 lucrări) 251 TOTAL .48 0. km t 2 3 50 1.Gunoi de grajd T 60 5 300.n.0 2.62 250 2155.Total pentru un ha PENTRU Ron Cap.0 4 .94 8.I Cap.III .08 0.Sare potasică Kg 400 1 400.0 4.47 60.80 0.Superfosfat Kg 600 1 600. Denumirea crt UM Cantitatea 0.48 0.Total Ha a.Materii şi materiale Nr.1 10 60.a.0 1.375 245.Sinoratox kg 30 25 750. Denumirea .pentru transport 6 600 400 60000 30 61030 Volum total t/km 4 55 600 655 0.

00 0. Lucrarea Nr. 0 1 2 3 1 Arătură adâncă la 30-35 cm 11 2. = 0.39 0.n. I.68 25 542. cantit.14.14 2.1. 5 2.00 6. articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 3226 Încărcat + descărcat gunoi de grajd cu transport de la 8-12 km UM=t.20 118 ha 4 1 2 Cantitatea Ha.00 6.00 - - 0.00 4.11 25 102.25 TOTA L ZO 4 12.1 Pentru executarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru înfiinţarea unei plantaţii de MUR cu desimea de 2667 plante/ha Cap.18 - - 0. NPC/79 de anexa 1 transf.6 4 3091 Mărunţit îngrăşăminte chimice UM=t.a.50 0.75 21.8 x 2 = 1.00 6. cantit.50 7 8 - I 0. cantit.39 0. cantit=0.38 25 809. crt.11 4.20 x 0.59 25 164. Denumirea lucrării din crt. Antemăsurătoare – Deviz nr.art.20 6.00 - 9.18 - 0.18 9.39 0.50 Din care pe categorii II III IV 5 6 12.0 TOTAL 1 (unu) ha Total ZOMANOPERĂ uri PENTRU Tarif RON/ZO Total RON ZO/ UM 3 0. cantit=1 7 2331 Parcelarea şi trasarea căilor de acces UM = ha.II – Utilaje: Lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. cantit. = 1. = 50 t 2 3223 Încărcat gunoi din platformă şi împrăştiat pe câmp UM= t.20 32. Nr.11 4.40 .8 5 3148 Deservit MIG (2 lucrări) UM = ha. =50 3 3246 Încărcat + descărcat îngrăşăminte chimice 2 operaţiuni UM = t.11 0.75 - Cap. = 2 6 2863 Defrişare tufişuri cu 2% acoperire UM=ha.00 2 Administrat îngrăşăminte chimice cu 275 0. caracteristici şi utilajul folosit din Coef. CT. cantit. Manoperă Nr.

48 0.48 0. IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.062 4767.94 7.00 4 41. 0 1 1 Îngrăşăminte chimice + Sinoratox 2 Gunoi de grajd TOTAL 1(unu) ha TRANSPORTUR I PENTRU: Total cheltuieli directe Specificare Cap.0 5 250. km.00 Pentru 1 (unu) hectar RON Cap.0 1 300.IV Total Transport Chelt. Denumirea crt.a.III – Materii şi materiale Nr.82 250 1955. Directe 203. Denumirea.III Materiale 1800.grupa crt.n.50 Distan ţa de transp .47 50 1 2 RON 4.5 500 541.I Manopera 809. 2 50 10 Cantitat ea transp.56 119 .5 0.0 1800.MIC 3 Administrat gunoi de grajd 50 to/ha 192 4 Dezinfectat terenul 37 5 Nivelat cu NT + discuit prin 2 treceri 251 TOTAL 1(un) ha Total ha. tone 3 0.08 0. 6 500 300 50000 30 50830 Cap.375 203.83 50 RON Volum total t/km Total t/km Tarif RON/t/km Total Cap.0 25 750.062 Cap.0 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 3 500 300 50 30 x pentru 1 (unu) hectar Valoarea RON/U Total M RON 4 5 1 500. pentru transp.00 0. LUCRĂRI Tarif RON/ha.II Utilaje 1955. MECANICE Total pentru un ha PENTRU : Cap.0 Greut. 0 1 2 3 4 1 Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd fermentat Sinoratox UM 2 kg kg t kg Cantitatea 0.a.n.

5 9 1843 . făcut mocirlă şi mocirlit în vederea plantării UM=mb cantit=1.25 11 1868 .28 4.5 3 1863 .2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii intensive de MĂR având următoarele caracteristici : Distanţa de plantare. de la 8-12 km UM=t cantit=37. 2.93 - - 3.16 4.00 1.33 4.5 0.5 1.25 10 1846 .11 TOTAL ZO 4 0.83 1.48 0. 4 m între rânduri şi 2 m pe rând şi desimea 1250 pomi/ha Cap.Pichetat terenul UM=ha cantit=1.16 - 8.65 2.28 6 9.66 1.16 - - - 120 .25 0.Administrat îngrăş. chimice două operaţiuni UM=t cantit=2.Săpat gropi de 50x50 UM=mb cantit =1.00 1.83 1.38 - 7 - 8 15. Nr.Făcut şanţ pt.Adus mraniţa şi pus la gropi UM=mb .28 Din care pe categorii 5 0.Confecţionat picheţi refolosibili UM=mb: cantit = 1.Încărcat+desc.28 4. Gunoi cu trans.Fasonat rădăcina.82 3. chimice manual 1 kg la groapă UM= mb.5 5 3246 .65 2.33 0.Încărcat şi desc.Stratificat pomii (100 buc/ml) UM=mb cantit=0.25 12 1864 . cantit = 1.54 10.Antemăsurătoare – Deviz nr.00 12.5 0 0.25 2 1859 .4 7 1773 .Repartizat pomii la groapă în vederea plantării ZO UM 3 0.2 0.Încărcat+descărcat îngrăşăm.2. Pomi+picheţi UM=ml cantit=2.93 - 10.00 1.16 - 0.5 6 3281 . stratificat de 50x50 cm UM=ml cantit=13 8 1775 .5 15.48 - 0.25 4 3226 .cantit=1.63 - 0.artic Denumirea lucrării din ctr din normele de muncă NTM/9 Unitate de măsură şi 2 cantitatea 0 1 2 1 1819 .1.63 9.38 0. Antemăsurătoare şi deviz pentru executarea lucrărilor de infiinţare a unei plantaţii. 1 Manoperă : Nr.

2 3% 3 .79 25 544.75 0. cantit=1250 .75 25. 0 1 2 1 .Total RON X X 25.37 25 184.Total ZO uri X 1(unu) ha .18 2.Arătura normală printre rănduri 1.59 anexa 254 TOTAL -Total ha. Denumirea crt UM Greut. Pomi.pentru transport 6 0.48 coroanei UM=mb cantit=1. Lucrarea CT coef.Total pentru un ha PENTRU : 3 1 2 Cantitatea Ha Ha a.00 MATERII ŞI MATERIALE Cap.13 1866 14 2019 UM=mb.35 25 533. 0.5 1. Chim.8 121 .Mraniţă 30 kg/ pom T 38 50.5 37.a.00 1803.8 două lucrări 0.51 25 1887.0 0.00 50.00 133.00 25 625 TOTAL MANOPERA PENTRU Cap. Complexe(1 kg 1250 1.3 40.n 4 1.Discuit arătura cu GD-2.Plantarea pomilor.n LUCRĂRI 1(un) ha .Picheţi ( refolosibili ) Mb 1.n MECANICE .25 21.00 - - - 25.75 21.Îngr.0 kg/pom) TOTAL VALOARE pentru 1 (unu) hectar RON 29285.48 250 RON 620 Cantitate Valoarea a RON/U Total M RON 0 1 2 3 4 5 1 .5 1.0 2 .60 75.25 .02 lucrare completă cu udat UM=buc.Tăieri de proiectare a 0.60 7.30 1.25 300.Tarif RONha a.Tarif RON/ZO . II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. cantit=1.Pomi altoiţi cu rezerva de Buc 1288 20.de crt Caracteristici şi utilajul folosit transf.III – Materii şi materiale Nr.00 125.30 anexa 242 2 .0 4 .25 .

II manopera utilaje Pentru 1(un) 1887.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de PĂR cu următoarele caracteristici: distanţa de plantare: 4 m între rânduri şi 3 m pe rând .25 0.M.O/ UM 3 0.18 - - . cantitate = 0.5 25 -total t/km -tarif RON/t/km -total RON Cap.43 Încărcat şi descărcat gunoi cu transport de la 8 -12 km UM = t. t 3 1.50 10.M.834 2 1859 Pichetat teren la 4 x 3m majorat cu 50% U.25 0.I Manoperă: Nr.50 10.5 1. Nr.38 Volum total t/km 4 13 375 75 50 513 0.I Cap.375 192. cantitate = 1.43 1.55 6 7 Cap.834 4 5 3226 3246 Z.5 0 1. = mb . Denumirea – Grupa Distanţa crt de transp km 0 1 2 1 Îngrăşăminte chimice 10 2 Mraniţa 10 3 Pomi altoiţi 50 4 Apă ptr.18 - 6. cantitate = 0. 4 0.66 IV 8 1. = ha . cantitate = 25 0.3 37.00 Antemăsurătoare – Deviz nr.55 din care pe categorii I II III 5 0.M.00 12.00 hectar Cap.25 Încărcat şi descărcat îngr.75 620.IV transport 192.se execută 2 lucrări UM= t.O.III materiale 29285.68 0. Denumirea lucrării din crt. chim. cantitate= 1. din unitatea de măsură şi NTM/98 cantitatea 0 1 2 1 1819 Confecţionat picheţi surse locale U.Cap.transport. articol normele de muncă .13 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.38 RON Total cheltuieli directe 31985. = mb.5 3 1863 Săpat gropi de 50 x 50 x 50 cm în teren desfundat U. Udat pomii 20l/pom 2 TOTAL TRANSPORTURI 1 (unu) ha PENTRU Cantit.numărul de pomi la hectar = 834 TOTAL Z.11 122 6.

a. cantitate = 0.78 - 0.78 0.71 52.75 14. = mb. . 123 Coef. cantitate= 1.48 .02 0.două lucrări 0. = mb.67 1.53 2.84 x x x 16.83 25 370. cantitate = 0.78 2.18 2. = mb. de transformare Cantitatea Ha 3 1 2 Ha.O. . articol din NPC/78 0 1 2 caracteristici şi utilajul folosit Ct 1 2 Arătură normală printre rânduri 1.8 . 4 1. cantitate = 0.M. cantitate = 0. 7 Făcut şanţ de 50 x 50 pentru stratificat UM= ml.34 0.33 3.M.34 6.Tarif RON/Z.00 17.50 1.Total RON 0.M.50 1. cantitate = 0.O. făcut mocirlă şi mocirlit în vederea plantării U.0 1. = buc. cantitate = 0.75 15.25 - - - 16.82 3.n.30 Anexa / 242 după terminarea plantării Discuit arrătura cu GD 2. cantitate = 0.29 0.30 1.53 2. = mb.59 Anexa / 254 TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha.24 25 381.834 Repartizat pomii la gropi U.Total Z. lucrare completă cu udat 20 l U. = mb.n.834 Adus mraniţă la gropi U. cantitate= 10 Stratificat pomi U.68 0.78 6.M.834 1 (unu) ha . = mb.834 Administrat manual îngrăşăminte chimice 1kg la groapă U.6 7 8 9 3281 1773 1775 1843 10 11 12 1864 1846 1868 13 14 1866 1951 TOTAL MANO PERA PENTRU Încărcat şi descărcat pomi UM= t.M.29 25 1307.39 25 434.05 1.33 8.M. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.54 0.20 0.75 Cap.84 Fasonat rădăcina.834 Plantarea pomilor.68 0.834 Tăieri pentru proiectarea coroanei fără fasonarea rădăcinei U.83 25 120.67 1.29 2. crt Lucrarea Nr.71 4.a.M.

9 Nr.III Materiale 23809.crt 0 1 2 3 4 Cap.12 620 Cap.Transporturi de materii şi materiale DENUMIREA – GRUPA Distanţa de transport Km 1 2 Îngrăşăminte chimice 50 Mraniţă 10 Pomi altoiţi 50 Apă pentru udat 20 l/pom 2 TOTAL TRANSPORTURI Total t /Km PENTRU 1 (un) ha Tarif RON /t / Km Total RON Cantitate transport tone 3 0.375 155.II.00 Cap.25 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Nr. SPECIFICARE crt.7 25. A – Pentru 1 (un ) hectar Cap.20 RON Cap. buc.25 Cap.9 25 1. IV.75 124 .2 25 21475 50 1250 1 834 23809. III – Materii şi materiale Nr.3 250.25 25891.directe 155.0 0. transp.I Manopera 1307.a.3 1. DENUMIREA crt 0 1 2 3 4 1 Picheţi Pomi altoiţi cu rezervă 3% Mraniţă 30 kg/ pom Îngrăşăminte chimice complexe 1 kg/pom TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE UM 2 Buc.PENTRU: 1 (un) ha Tarif RON 250 /ha.IV Total Transport chelt.7 17 4 Volum total t/Km 45 250 85 34 414 0.n Tarif pentru 1 RON ha Cantitatea 3 834 859 25 834 pentru 1(un) ha Valoarea RON/ TOTALR UM ON 4 5 0.9 27. to kg Greut pentru. Utilaje 620. 6 0.

5 .50 - 0.Încărcat gunoi şi descărcat cu transp.66 1.24 - 0.00 125 .Antemăsurătoare – Deviz nr.24 0.91 - - 11 1866 0.25 5.91 1.82 3.50 6. ctr 0 1 2 3 4 Nr.stratif.00 5 0.02 10.00 - 7 - 8 1.00 0.Adus mraniţa şi pus la gropi UM=mii gropi cantit=0.67 1.20 0.5 .5 . cantit = 500 ZO UM 3 0.Fasonat şi mocirlit rădăcinile UM=mb cantit=0.Săpat gropi de 50x50 UM=mb cantit = 0.00 12.Confecţionat picheţi refolosibili UM=mb: cantit = 0.5 Repartizat pomi la gropi UM=mb cantit=0. 1 Manoperă : Nr.33 Din care pe categorii 6 5.5 .5 0.13 8.Pichetat terenul UM=ha cantit=1 .67 1.5 .57 4.25 TOTA L ZO 4 0.57 - 4.Plantat pomi +udat lucrare completă UM= buc.2 Făcut şanţ pt.Stratificat pomi(50 buc/ml) UM=mb cantit=0.50 - 7 8 9 10 1775 1843 1845 1846 1.pomi de 50x50 cm UM=ml cantit=10 .33 1.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de PRUN cu distanţa de plantare de 5x4 m şi desimea de 500 pomi la hectar Cap.00 - - - 10.05 0.de la 8-12 km UM=t cantit=20 .33 3.3.50 6.Încărcat şi descărcat pomi şi pichete UM=t cantit=1.00 1.artic dinNTM/9 2 1 1819 1860 1863 3226 Denumirea lucrării din normele de muncă Unitate de măsură şi cantitatea 2 .25 - 5 6 3281 1773 0.00 0.2.

UM= mb cantit=0.24 3.16 25 229.12 3246 13 1867 14 2019 Încărcat şi desc.8 0.00 25 250.Tăieri pt.24 33. chim.Total pentru un ha PENTRU : Cap.III .Picheţi Buc 500 .Discuit arătura cu GD-2.54 0.3 150 20 10300 50 1 1000 500 11950 Greut.25 9.25 0.48 250 RON 620 2 3 .11 0.Materii şi materiale Nr.0 .77 - - 0.92 25 98. 0 1 2 1 .11 - - - 1.n 3 4 1 1.30 2 1.00 10.5x2)= 1.pentru transport 6 170 1000 20000 500 21670 126 .Total ZO uri 1(unu) ha - 0.5 .Pomi altoiţi cu rezerva de Buc 515 3% 3 .00 TOTAL MANOPERA PENTRU Tarif X RON/ZO .Tarif RON/ha a.n LUCRĂRI 1(un) ha .de t Caracteristici şi utilajul folosit transf.(2 operaţiuni) UM=t cantit=(0.01 25 250.a. Complexe kg 500 (1 kg/pom) TOTAL VALOARE pentru 1 (unu) hectar MATERII ŞI MATERIALE Valoarea RON/U Total M RON 4 5 0.00 10.proiectarea coroanei UM=mb cantit=0.59 TOTAL -Total ha.n MECANICE .Arătura normală în livadă 1.5 .Administrat manual îngrăş chimice.09 25 827.Total RON X Cap.Îngr.77 - 0.84 X 0.cr Lucrarea CT coef. îngr.Mraniţă 40 kg/ pom T 20 4 . Denumirea crt 0 1 2 1 UM Cantitatea Cantitatea Ha Ha a.30 2 .11 0. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.18 2.chim.

O/ din unitatea de măsură şi UM NTM/98 cantitatea 0 1 2 3 1 1819 Confecţionat picheţi surse 0.66 locale U.0 200. chim.62 RON Total cheltuieli directe 13507.33 - - 1.se execută 2 lucrări UM= t.0 0. Denumirea . Nr.53 din care pe categorii I II III 5 0. = ha .chim. cantitate= 1.Cap.numărul de pomi la hectar = 800 TOTAL Z.0 295.75 0.25 5 3246 Încărcat şi descărcat îngr. 6 0. cantitate= 1.00 Cantit.transport. cantitate = 1 1.0 50.5 0.32 .IV transport 110.O. cantitate = 12.33 3 1863 Săpat gropi de 50 x 50 x 50 cm în teren desfundat U. t 3 10 1.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de GUTUI cu următoarele caracteristici: distanţa de plantare: 4 m între rânduri şi 3 m pe rând .Antemăsurătoare – Deviz nr.18 - - - 0.5. articol normele de muncă .complexe 50 4 Mraniţă 10 TOTAL TRANSPORTURI 1 (unu) ha PENTRU TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.00 2.00 3.0 25.68 0.20 127 1.33 - 10.11 6 3281 Încărcat şi descărcat pomi UM= t.Grupa Distanţa de crt transp km 0 1 2 1 Apă pentru udat 20 l/pom 2 2 Pomi altoiţi 50 3 Îngr.75 0.62 Volum total t/km 4 20.800 0 4 3226 Încărcat şi descărcat gunoi cu transport de la 8 -12 km UM = t.00 - - 10.I Cap. = mb .M.375 110.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. cantitate = 0.5 20 -total t/km -tarif RON/t/km -total RON Cap.I Manoperă: Nr.32 - 3. Z. 4 0.II manopera utilaje Pentru 1(un) hectar 827.0 0. Denumirea lucrării din crt.M.M. cantitate = 15 0.III materiale 11950.18 0.53 6 7 IV 8 Cap. = mb.87 Cap.800 2 1859 Pichetat teren la 4 x 3 m U.25 620.

cantitate = 0.67 25 416.a.O. cantitate = 0.30 1. făcut mocirlă şi mocirlit în vederea plantării U.67 3.23 2.8 1 (unu) ha .8 .8 Plantarea pomilor.0 1.66 2. PENTRU: 1 (un) ha Tarif RON /ha.M. = mb.33 3.84 x x x 16.8 Repartizat pomii la gropi U.46 2. articol transformare din NPC/78 caracteristici şi utilajul folosit Ct 1 2 Arătură normală printre rânduri 1.n. = buc.59 Anexa / 254 TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha.70 25 292.M.67 47.75 - - - 16. cantitate = 0.48 1.93 25 398. cantitate= 9.05 1. cantitate = 0.66 - - 0.Tarif RON/Z.48 620 128 .două lucrări 0.50 15.48 1. cantitate = 0. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.6 Stratificat pomi U. cantitate = 0.O.25 16.13 8.M.50 - 6.8 Fasonat rădăcina.00 0.n Tarif pentru 1 ha Cantitatea 0 1 2 Ha 3 1 2 250 RON Ha.n.M.a.M. cantitate = 0.Total Z.54 0.M.a.40 1.50 6.00 0.8 Adus mraniţă la gropi U.30 Anexa / 242 după terminarea plantării Discuit arrătura cu GD 2.21 25 80.M.75 Cap.8 Administrat manual îngrăşăminte chimice 1kg la groapă U. = mb. = mb.40 1. 4 1.51 25 1187.25 11. de crt Nr. = mb. Lucrarea Coef.46 2. = mb.18 2.7 8 9 1773 1775 1843 10 11 12 1864 1846 1868 13 14 1866 1951 TOTAL MANO PERA PENTRU Făcut şanţ de 50 x 50 pentru stratificat UM= ml.23 0. lucrare completă cu udat 20 l U. . .82 3.8 Tăieri pentru proiectarea coroanei fără fasonarea rădăcinei U.02 0. = mb.Total RON 0.

0 0. Utilaje 620. transp.77 Cap.III Materiale 17920.4 1.0 Greut pentru. 6 0.I Manopera Pentru 1 (un ) hectar 1187. DENUMIREA – GRUPA crt 0 1 2 3 4 1 Îngrăşăminte chimice Mraniţă Pomi altoiţi Apă pentru udat 20 l/pom TOTAL TRANSPORTURI PENTRU (un) ha Distanţa de transport Km 2 50 10 50 2 Total t /Km Tarif RON /t / Km Total RON Cantitate transport tone 3 0.937 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.5 32 194.5 0. buc.00 Cap.0 17920.8 8 1.69 129 .Transporturi de materii şi materiale Nr.937 RON Total chelt.375 72.II.00 Cap.directe 19800. DENUMIREA crt 0 1 2 3 4 1 Picheţi Pomi altoiţi cu rezervă 3% Mraniţă 10 kg/ pom Îngrăşăminte chimice complexe 1 kg/pom TOTAL VALOARE MATERII ŞI UM 2 Buc.8 10.57 16 Volum total t/Km 4 4 80 78. to kg Cantitatea 3 800 824 8 800 pentru 1(un) ha Valoarea RON TOTAL UM RON 4 5 300 240. IV.IV Transport 72. III – Materii şi materiale Nr.2 20 16480.0 50 400.Cap.57 8.0 1 800.75 Cap.

M .05 - - - 6.=0. 3 0.o.82 0.I Manoperă: Nr.66 1.0 1775 Stratif.08 0.0 3.=0.=0.0 3281 Încărcat şi descărcat pomi + picheţi UM=t: cantit.08 0.11 0.20 0. transportat de la 8-12 km şi descărcat în câmp UM=t: cantit.arti Denumirea lucrării din col din normele de muncă NTM/9 unitatea de măsură şi 2 cantitatea 1 2 1819 Confecţionat picheţi U. 0 1 2 3 4 Nr.67 1.6.=1. Cap. Distanţa de plantare 6 m între rânduri şi 5 m pe rând.334 1866 Plantarea pomilor lucrare completă UM=buc.5 0.67 - 1.22 1.0 1773 Făcut şanţ de 50x50 cm pentru stratif.M.25 TOTA L z.22 2.2.=1.11 - 11 12 3.pomi UM=mb: cantit.02 1.35 0.334 1859 Pichetat terenul UM=ha:cantit.=(0.05 6.:cantit=7.61 0.50 din care pe categorii II III IV 6 7 1.00 12.334 1845 Repartizat pomii la gropi UM=mb:cantit=0.17 2.=10.68 130 .334 3226 Încărcat gunoi.l.33 2. făcut mocirlă şi mocirlit în vederea plantării UM=mb:cantit.-mb:cantit. UM=m. 4 0.Antemăsurătoare-Deviz nr. U. Cantit.20 - 0.68 1.20 0.334 z.7 1846 Adus mraniţă la gropile de plantat UM=mb:cantit.11 - 2.c rt.35 0.=0.17 8 - 5 6 7 8 0.0 1863 Săpat gropi de 50 x 50 x 50cm UM=mb:cantit.05 1.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de CAIS cu desimea de 334 pomi/ha.00 4.334 1843 Fasonat rădăcina .13 0.50 I 5 0.=0.35x2) 0.334 3246 Încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimicedouă operaţinuni UM=t: cantit.61 - - 9 10 8.00 4.o.

75 0.2 pentru 1 (unu) hectar RON Cap. 6 150 650 10000 350 11111 1 Pichete Pomi altoiţi cu rezervă de 3% 3 Mraniţă 30 kg/pom 4 Îngrăşăminte chimice complexe 1kg/pom TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE Valoarea RON pe TOTAL U.crt . 0 1 2 Denumirea UM 2 buc.de transf.0 .8-două 254 lucrări TOTAL 1(un ) ha Total ha.uri Tarif RON/z.13 14 1867 1951 TOTAL MANOPERĂ PENTRU: Administrat manual îngrăş.III Materii şi materiale Nr. 4 1.68 25 167.63 25 40..334 1-(unu) ha Total z. RON 4 5 0.M. Denumirea-grupa transp. Cap.=0.35 10.=0.28 1.n.00 Cap.88 25 147.30 0. 0 1 2 1 Îngrăşăminte chimice 50 2 Mraniţă 10 131 Cantitatea transport.2 20 6880 50 1 500 334 7814.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Arătură normală printre rânduri 242 după terminarea plantării 2 Discuit arătură cu GD-2.51 5.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa de Nr. tone 3 0. Km.5 100.a. LUCRĂRI MECANICE Tarif RON/ha.a.o.51 0.48 RON 250 620 Greutate pentru ttransp.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.18 2.3 100.75 0.54 0.84 x x x 0.334 Tăieri pentru protecţia coroanei UM=mb. buc.00 7.00 6.crt.59 Cantitatea Ha 3 1 2 Ha.cantit. Lucrarea Nr. T kg Cantitatea 3 334 334 10 334 CT.n PENTRU: Total pentru un ha.o.n. a.43 25 535.24 25 181. chimice UM=mb: cantit.28 21.00 Volum total t/km 4 17. crt. Coef. Total RON 1.30 1.. 2 1.

635 8 3246 Încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice-două operaţinuni UM=t: cantit. Antemăsurătoare-Deviz nr.o.=0.08 0.35 1.o.0 166. 3 0.pomi UM=mb: cantit.-mb:cantit.33 12. 4 0.:cantit=7.=1.437 Total cheltuieli directe 9032.5 m între rânduri şi 3.=0.5 0.0 14.11 0.33 7.c Nr. Cap.5 0 0.20 0.0 6 1773 Făcut şanţ de 50x50 cm pentru stratif. Distanţa de plantare 4.0 5 3281 Încărcat şi descărcat pomi + picheţi UM=t: cantit.08 0. U.25 TOT AL z.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de PIERSIC cu desimea de 635 pomi/ha.33 7.82 0.III Materiale 7814.387 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.635 4 3226 Încărcat gunoi.=0.7 z.41 1. col din normele de muncă NTM/9 unitatea de măsură şi 2 cantitatea 0 1 2 1 1819 Confecţionat picheţi U.50 din care pe categorii II III IV 6 2.20 0.00 Cap.35 1.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 535.16 0.0 3 1863 Săpat gropi de 50 x 50 x 50cm UM=mb:cantit.94 2.20 RON Cap.l.=10.M.41 - 0. UM=m.0 7 1775 Stratif.35x2) 0.75 2.5 m pe rând.0 -total t/km 1(un) ha -tarif RON/t/km -total RON Cap.5 0.635 2 1859 Pichetat terenul UM=ha:cantit.II Utilaje 620.66 1.375 62.05 1.437 50 2 35.=(0.70 7.arti Denumirea lucrării din rt.16 - - 132 .M.7.2 0 7 1.I Manoperă: Nr.=1.3 Pomi altoiţi 4 Apa pt. transportat de la 8-12 km şi descărcat în câmp UM=t: cantit.IV Transport 62. udat 20 l/pom TOTAL TRANSPORTURI 0.94 8 - I 5 0.

25 12.a.635 Repartizat pomii la gropi UM=mb:cantit=0. Cantitatea 3 635 654 133 CT.08 2.02 1.11 - 3.76 . Cantit.11 - 5.3 190.crt.13 0.18 2.=0.=0.o.9 10 1846 1843 11 12 13 14 1845 1866 1867 1951 TOTAL MANOPERĂ PENTRU: Adus mraniţă la gropile de plantat UM=mb:cantit. LUCRĂRI MECANICE Tarif RON/ha.M. 4 1.53 3.635 1-(unu) ha Total z.crt .98 0.25 0.7 12.5 Cap.01 25 75. 6 317.08 - 2..99 0.n PENTRU: Total pentru un ha.84 x x x 1.8-două 254 lucrări TOTAL 1(un ) ha Total ha. 0 1 2 Denumirea 1 Pichete Pomi altoiţi cu rezervă de 3% UM 2 buc.59 Cantitatea Ha 3 1 2 Ha.635 Tăieri pentru protecţia coroanei UM=mb. făcut mocirlă şi mocirlit în vederea plantării UM=mb:cantit.a.uri Tarif RON/z. Cap.635 Plantarea pomilor lucrare completă UM=buc.=0.n..II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.635 Administrat manual îngrăş. Total RON 8.48 RON 250 620 Valoarea RON pe TOTAL U.7 0.o.30 0.53 37.635 Fasonat rădăcina . 2 1. RON 4 5 0.0 3.III Materii şi materiale Nr.89 25 322.=0.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Arătură normală printre rânduri 242 după terminarea plantării 2 Discuit arătură cu GD-2.30 1. chimice UM=mb: cantit.99 12.de transf.5 1235.cantit.5 20 13080 Greutate pentru transp. buc. Lucrarea Nr. Coef.n.98 8.3 6 25 934 1.54 0.33 5.7 25 317. a.76 25 219 12.

IV Transport 67.5 m şi desimea de 560 pomi la hectar Cap.20 1.74 RON Total cheltuieli directe 15.35 Îngrăşăminte chimice kg 635 complexe 1kg/pom TOTAL VALOARE pentru 1 (unu) hectar MATERII ŞI MATERIALE 3 4 50 1 RON 317.56 134 TOTA L ZO 4 0.75 63.III Materiale 14223 Cap.74 2.8.33 7.4 180.2 4 Apa pt.65 0.26 Cap.Antemăsurătoare – Deviz nr.33 UM=ha cantit=1 3 1863 . tone 0 1 2 3 1 Îngrăşăminte chimice 50 0.844.5 635 14223 6350 635 8538.74 Cap. t.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa de Cantitatea Nr.375 67.635 2 Mraniţă 10 6. udat 20 l/pom 2 12. transport.35 3 Pomi altoiţi 50 1.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de VISIN cu distanţa de plantare de 4.5 50x50 UM=mb cantit = 0. 1 Manoperă : Nr. Nr.Mraniţă 10 kg/pom T 6.I Cap.33 7.II Manoper Utilaje a Pentru 1 (un) 934 620.5 60 25. Km.66 refolosibili UM=mb: cantit = 1 2 1860 Pichetat terenul 1.20 II 6 1.00 Din care pe categorii I 5 0.70 TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif RON/t/km -total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.00 hectar Volum total t/km 4 31.Săpat gropi de 12.00 III 7 IV 8 .cr Denumirea-grupa transp.artic Denumirea lucrării din ZO ctr dinNTM/ normele de muncă UM 92 Unitate de măsură şi cantitatea 0 1 2 3 1 1819 Confecţionat picheţi 0.

38 25 9.86 1.86 - 0.24 0.56 Repartizat pomi la gropi UM=mb cantit=0.stratif.80 - 2.01 - - 0.50 - 1.86 1.20 0.de la 8-12 km UM=t cantit=5.6 .0 TOTAL MANOPERA PENTRU 209. cantit = 560 .50 - 0.84 25 11.0 135 .56 .54 0.Adus mraniţa şi pus la gropi UM=mii gropi cantit=0.protecţia coroanei UM=mb cantit=0.5 25 112.Stratificat pomi(50 buc/ml) UM=mb cantit=0.0 0.33 3.86 - - 0.Total RON - 0.56 .20 25 280.22 0.Încărcat şi descărcat pomi şi pichete UM=t cantit=12 Făcut şanţ pt.20 - - - 11.47 4.chim.Tarif RON/ZO .75 - 4.80 - - 0.05 0.5x2) Administrat manual îngrăş.Încărcat şi desc.5 2.20 0.56 .47 33.48 1.(2 operaţiuni) UM=t cantit=(0.Total ZO uri 1(unu) .pomi de 50x50 cm UM=ml cantit=10 .5 246.22 - - - 1.84 X X X 0.00 1.5 8.13 8.11 0.56 .4 3226 5 6 3281 1773 7 8 9 10 1775 1843 1845 1846 11 1866 12 3246 13 1867 14 2019 Încărcat mraniţă şi descărcat cu transp. UM= mb cantit=0. chimice. îngr.Tăieri pt.56 .Plantat pomi +udat lucrare completă UM= buc.75 4.92 25 848.Fasonat şi mocirlit rădăcinile UM=mb cantit=0.02 11.24 - 0.81 3.01 1.48 1.

chim.0 7540 Cap.Discuit arătura cu GD-2.I Cap.0 Greut.a.3 168.0 hectar Cap. chim.0 0.0 560.0 Cap.n.0 56.Tarif RON/ha.transport.0 154.a. Denumirea crt 0 1 2 Cantitatea Ha Ha a.60 1 TOTAL -Total ha. Lucrarea CT coef.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.pentru transport 6 280 1100 5600 500 15433. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.8 0. MECANICE .Cap.II manopera utilaje Pentru 1(un) 848.Materii şi materiale Nr.36 1 2 .0 28.n 4 1.6 4 .Pomi altoiţi cu rezerva de Buc 577 3% 3 . Denumirea .4 2 Îngr.36 0.6 TOTAL TRANSPORTURI 1 (unu) ha -total t/km PENTRU -tarif RON/t/km -total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.IV transport 57.III materiale 15433.56 3 Mraniţă 10 5.75 136 .Total pentru un ha PENTRU : Cap.75 RON Total cheltuieli directe 16828. 0 1 2 3 1 .375 57.n LUCRĂRI 1(un) ha .0 25 14452.de crt Caracteristici şi utilajul folosit transf.75 Volum total t/km 4 70.0 490.III .60 1.96 250 RON 490 UM Cantitatea 1 2 3 .Arătura normală în livadă 1.complexe 50 0.Îngr. t crt transp km 0 1 2 3 1 Pomi altoiţi + picheti 50 1.Grupa Distanţa de Cantit.Mraniţă 40 kg/ pom T 5.Picheţi Buc 560 . complexe(1 kg 560 kg/pom) TOTAL VALOARE pentru 1 (unu) hectar MATERII ŞI MATERIALE Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 0.0 50 1 280.

430 13 1867 Administrat manual îngrăş.05 1.28 - 0. Nr.0 6 1773 Făcut şanţ de 50x50 cm pentru stratif.35 0.78 0. UM=m.43 11 1845 Repartizat pomii la gropi UM=mb:cantit=0.08 0.33 5. făcut mocirlă şi mocirlit în vederea plantării UM=mb:cantit.66 - 8.13 0. transportat de la 8-12 km şi descărcat în câmp UM=t: cantit.0 3 1863 Săpat gropi de 50 x 50 x 50cm UM=mb:cantit.2.20 - 0. Cantit.50 I din care pe categorii II III IV 6 2.o.28 1.430 4 3226 Încărcat gunoi.=0.7 9 1846 Adus mraniţă la gropile de plantat UM=mb:cantit.=0.pomi UM=mb: cantit.73 8 - 5 0. col din normele de muncă NTM/9 unitatea de măsură şi 2 cantitatea 0 1 2 1 1819 Confecţionat picheţi U.08 0.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de CIREŞ cu desimea de 430 pomi/ha.=1. TOTAL U. z.66 1.34 8.arti Denumirea lucrării din crt.25 4 0. Distanţa de plantare 6 m între rânduri şi 5 m pe rând.43 10 1843 Fasonat rădăcina . chimice UM=mb: cantit.=0. 3 0.43 - 3.=(0.44 - 1.43 - 3.-mb:cantit.5 0.20 0.43 12 1866 Plantarea pomilor lucrare completă UM=buc.37 2.9.0 3.43 8 3246 Încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice-două operaţinuni UM=t: cantit.66 1.35x2) 0.I Manoperă: Nr.33 3.=10.60 0.33 12.=1. Cap.11 0.0 7 1775 Stratif.l.50 7 1.54 1.Antemăsurătoare-Deviz nr.o.43 2 1859 Pichetat terenul UM=ha:cantit.M.:cantit=7.82 0.20 0.02 1.44 1.=0.35 0.33 5.=0.0 5 3281 Încărcat şi descărcat pomi + picheţi UM=t: cantit.60 - .43 137 z.M.34 - 0.=0.78 - - 8.

Denumirea UM Cantitatea CT.8-două 254 lucrări TOTAL 1(unu ) ha Total ha.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.. Lucrarea Nr.crt.o.18 2.48 RON 250 620 Pichete Pomi altoiţi cu rezervă de 3% 3 Mraniţă 30 kg/pom 4 Îngrăşăminte chimice complexe 1kg/pom TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 0 1 2 1 2 buc.cantit..26 25 231.30 0. buc.60 25 215 Cap.3 443 Valoarea RON pe TOTAL U.crt.0 42. a. RON 4 5 0. LUCRĂRI Tarif RON/ha.59 Cantitatea Ha 3 1 2 Ha. 4 1.0 .a. 6 150 840 13300 450 14740 pentru 1 (unu) hectar Cap.3 90 25 11075 50 1 RON 665 443 12273. Total RON x 0.43 1(unu) ha Total z.0 Greutate pentru transp. 0 1 2 1 Îngrăşăminte chimice 50 2 Mraniţă 10 3 Pomi altoiţi 50 138 Cantitatea transport.n.M.80 25 170 9.o.a. Denumirea-grupa de transp.3 0.84 UM=mb. PENTRU: Cap.0 133.de transf. 2 1.44 13.=0.36 1. tone 3 0.84 Volum total t/km 4 22.uri x Tarif x RON/z.crt.36 26.14 1951 TOTAL MANOPERĂ PENTRU: Tăieri pentru protecţia coroanei 0.n.5 8.30 1.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Arătură normală printre rânduri 242 după terminarea plantării 2 Discuit arătură cu GD-2. T kg 3 300 443 13.63 25 51.5 6.n MECANICE Total pentru un ha.III Materii şi materiale Nr. Km.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa Nr. Coef.72 25 668 0.

00 1.50 m pe rând şi lucrările de întreţinere în anul I Cap. cantit = 0.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 668.40 0. cantit = 0.32 - 1.00 m între rânduri şi 3.58 6 1782 Plantat alun UM = mii buc.32 - - 0.32 2.5 8 2 2339 Pichetat terenul cu sârmă UM = ha.58 4 1846 Administrat gunoi la redus ½ groapă UM = mii gropi.38 6.67 5.66 6. cantit = ZO/ UM 3 0. fasonat şi mocirlit rădăcini UM = mii buc.31 din care pe categorii I II III IV 5 0.58 7 2347 Udat alunii după plantat cca. desime care se va asigura folosind la plantare distanţa de 5.375 80.III Materiale 12273.36 - - 139 .86 -total t/km 1(un) ha -tarif RON/t/km -total RON RON Cap.10. cantit = 1 3 1781 Săpat gropi de 20 x 20 x 25 UM = mii gropi.0 Cap.71 Total ZO 4 0.38 6.7 214.) Unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1819 Confecţionat picheţi UM = mii buc.Antemăsurătoare – Deviz nr.23 0.67 3.35 4.31 6 7 8 - 4. 5 l apă UM = mii buc. udat 20 l/pom TOTAL TRANSPORTURI 2 8.58 5 2343 Verif.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de ALUN cu 580 plante/ha. cantit = 0.36 2.32 - 2. I Manopera Nr. = 0.00 2.IV Transport 80. Simbolul Denumirea lucrării din crt.512 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap. cantit. cantit = 0. normei normele de muncă (Nr.23 - - - 2.512 2.0 Total cheltuieli directe 13641.67 3.7 0.0 Cap.II Utilaje 620.512 17.4 Apa pt.

n.n. LUCRĂRI Tarif RON/ha.78 25 0.77 1.95 250 987.a. art.45 0.50 5.45 23.2 Preparat soluţie pt.58 1 (unu) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON 0. Caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 2 0 1 2 1 Arătură la 20 – 22 cm adâncime după 48 plantare 2 Lucrat cu discul printre rânduri – 4 lucrări 54 3 Stropit cu insectofungicide – 4 lucrări 74 TOTAL : 1 (unu) ha Total ha.n.40 0.22 25 619.22 0.24 - 0.95 2.22 - - - 0.5 RON 140 .37 25 1034.15 25 328. crt. 4 tratamente UM = mii l.09 0.25 13. cantit = 600 x 4 = 2. MECANICE Total pentru un ha PENTRU: CT.45 - - x x x 41.5 Cap.06 0.95 0. de transf. cantit = 0.60 3. 4 1 4 4 5 0.0.) UM = ha.58 Prăşit pe rând 1. cantit = 19. 3 0.22 0.42 - 0.42 - 0.a.2 m – 4 lucrări UM = mii m2. Coef.24 0.22 25 80.60 0.15 Cantitatea ha Ha. Lucrarea Nr. cantit = 4 Muşuroit toamna toată plantaţia UM = mii buc.a.45 23. cantit = 0.50 24.58 8 9 2356 1908 10 2744 11 12 3157 2356 TOTAL MANOPERA PENTRU: Muşuroit după udat UM = mii buc.4 Deservit MPSP 300 (4 trat.77 0.87 3.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.

0 290. Denumirea .I Manopera Pentru 1 (unu) hectar 1034.III Materiale 13154. 0 1 1 Picheţi 2 Mur înrădăcinat (plante) 3 Mraniţă 4 Insecto-fungicide TOTAL 1(unu) ha TRANSPORTURI PENTRU: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.1 Total t/km 6.65 Total Chelt.0 Greut.IV Transport 34.0 580. Denumirea crt.0 960.8 50 0.2 3 Mraniţa 10 kg/planto 4 Insecticide 5 Fungicide TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE t 5.0 5760.68 Tarif RON/km Total RON Cap.0 40. transp.grupa crt.8 kg 72 kg 24 pentru 1 (unu) hectar Cap.0 10 50. tone 2 3 2 0.4 29.4 2.0 RON Cap.0 5 92.2 580.0 58.3 174.II Utilaje 987.58 10 5.2 50 0.0 72 24 6673.0 5970.4 Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.III – Materii şi materiale Nr.0 13154.0 80. pentru transp.Cap.50 141 .25 Distanţa Cantitate de a transp. Directe 15210. 6 197. 0 1 2 1 Picheţi refolosibili Arb alun rădăcină + 3% rezervă UM 2 buc buc Cantitatea 3 580 597 Valoarea RON/U Total M RON 4 5 0.65 Volum total t/km 4 0.375 34.

cantit = 8 Preparat soluţie pt.40 1.33 Udat murii după plantat cca.00 7. cantit = 1 Săpat gropi de 45 x45 x40 UM = mii gropi. cantit =3.11.06 0.24 0. cantit = 3.10 6. cantit = 3.67 6.50 m pe rând şi lucrările de întreţinere în anul I Cap.67 22.33 - - - 6 7 1782 2347 2. cantit = 1. cantit = 3.32 7 8 - 5 2343 0.67 4.35 4.09 2.22 - 2. fasonat şi mocirlit rădăcini UM = mii buc.) 0 1 2 3 4 1 1819 2339 1186 1846 redus ½ Denumirea lucrării din normele de muncă Unitatea de măsură şi cantitatea 2 Confecţionat picheţi UM = mii buc.33 1. 5 l apă UM = mii buc.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de CĂTINĂ ALBĂ cu 3333 tufe/ha.32 - 7.33 Administrat gunoi la groapă UM = mii gropi. desime care se va asigura folosind la plantare distanţa de 3 m între rânduri şi 1.21 6 13. cantit = 4 ZO/ UM 3 0.2 m – 4 lucrări UM = mii m2.76 0.67 Pichetat terenul cu sârmă UM = ha.00 Total ZO 4 1.66 6. cantit = 2.57 9.33 Muşuroit după udat UM = mii buc.76 0.24 - - - 142 .10 6. normei (Nr. 4 tratamente UM = mii l.Antemăsurătoare – Deviz nr.57 9.7 Verif.67 22.83 - - 8 9 10 2356 1908 2744 0. cantit.32 13.22 0. = 3.21 13.33 Prăşit pe rând 1.33 Plantat mur UM = mii buc.22 - - 11 3157 0. cantit = 600 x 4 = 2.2.32 din care pe categorii I II III IV 5 1. Simbolul crt.83 13.) UM = ha.77 1.4 Deservit MPSP 300 (4 trat. I Manopera Nr.

crt.3 10 50 80 40 5 249. 0 1 2 3 4 1 Picheţi refolosibili Mur în rădăcină + 3% rezervă Mraniţa 10 kg/planto Insecticide UM 2 buc buc t kg Cantitatea 3 833 3433 17. Denumirea crt. 4 1 4 4 5 0.15 2.n.5 44.40 0.57 - 2.a. Caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 2 0 1 2 1 Arătură la 20 – 22 cm adâncime după 48 plantare 2 Lucrat cu discul printre rânduri 54 – 4 lucrări 3 Stropit cu insectofungicide – 4 lucrări 74 TOTAL 1 (unu) ha Total ha.2 72 Cantitatea ha Ha.87 25 1121.57 - - x x x 81.a. 3 0.5 9 25 439.77 2.95 2. Lucrarea Nr.n.5 RON Valoarea RON/UM Total RON 4 0.95 0.60 0. MECANICE Total pentru un ha PENTRU: Cap.14 25 2028.n.III – Materii şi materiale Nr. LUCRĂRI Tarif RON/ha.22 25 5. 75 0.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.9 Greut.9 34330 860 5760 960 42159. 6 170 1730 17200 72 24 19200 5 Fungicide TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE kg 24 pentru 1 (unu) hectar 143 .5 Cap.60 3.5 17.12 2356 TOTAL MANOPERA PENTRU: Muşuroit toamna toată plantaţia UM = mii buc. pentru transp.57 25 461.95 250 987. cantit = 3.333 1 (unu) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON 0.7 5 CT. de transf. Coef.a. art.

cantit = 1. I Manopera Nr. Distanţa de transp. Directe 45274.8 0.0 263.grupa crt.66 6.5 Cap.Antemăsurătoare – Deviz nr.50 m între rânduri şi 1.I Manopera Pentru 1 (unu) hectar 2028.84 144 22.375 98.Cap.00 Pichetat terenul cu sârmă marcată UM = ha. Denumirea .00 m pe rând şi lucrările de întreţinere în anul I.67 4 0. Plantaţia va fi de tip intensiv şi se vor utiliza la plantare butaşi înrădăcinaţi şi bine fortificaţi Cap.9 2.00 Săpat gropi de 20 x ZO/ UM Total ZO din care pe categorii I II III IV 3 0. desime care se va asigura folosind la plantare distanţa de 2.13.5 Cap.5 172.) 0 1 2 1 1819 2339 3 1781 Denumirea lucrării din normele de muncă Unitatea de măsură şi cantitatea 2 Confecţionat pichete UM = mii buc.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.82 0 1 1 Picheţi 2 Mur înrădăcinat (plante) 3 Mraniţă TOTAL 1(un) ha TRANSPORTURI PENTRU: RON RON Cap.84 - - - .71 22.II Utilaje 987.III Materiale 42159.IV Transport 98.0 Volum total t/km 4 0.66 6. crt Simbol ul normei (Nr.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de arbuşti cu 4000 tufe/ha.34 91. cantit = 1. tone 3 0.67 6 - 7 - 8 - 5.2 30.83 17.67 5 0.17 1. 2 2 50 10 Total t/km Tarif RON/km Total Cantitate a transp.925 Total Chelt.925 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.66 6.

08 103. crt.00 - - 0.5 Cap.08 23.08 22.a. cantit = 4.77 1.0 Verificat.60 1.00 - - - 0.0 Administrat gunoi de grajd (turbă) UM = mii gropi.16 25 554.) UM = ha. cantit = 4.21 25 2580.25 3.40 - - 9.2 Preparat soluţie pt.4 1846 redus ½ 2343 5 6 1782 7 2347 8 9 2356 1908 10 2744 11 12 3157 2356 TOTAL MANOPERA PENTRU: 20 x 25 cm UM = mii gropi. 0 1 2 3 145 Cantitatea ha Ha.00 16.n.06 0.42 - 3.08 23.24 x 48.82 25 820.22 25 5. din CT. cantit = 4.22 - - - 0.25 0. anexa 2 de transf. fasonat şi mocirlit rădăcini UM = mii buc.60 - - - 2.0 Plantat butaşi înrădăcinaţi UM = mii buc. = 4. Lucrarea Nr.0 Muşuroit după udat UM = mii buc.22 0. 4 tratamente UM = mii l.00 16.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.0 Udat fiecare butaş cu 5 l apă UM = mii buc.4 Deservit MPSP 300 (4 trat.40 - 4.42 - 0.0 Prăşit pe rând 1. cantit = 2. cantit = 4.0 1 (unu) ha Total ZO-uri Tari RON/ZO Total RON 4.09 0.00 - 16.35 9.24 3.2 m x 4 lucrări UM = mii m2.01 25 1200.77 x x x 0.00 x 32.5 x 0. cantit = 4. art.40 1. cantit = 4 Muşuroit toamna UM = mii buc. cantit = 19.00 16. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef. 4 5 .22 3. cantit = 4. cantit.

00 0. transp.I Manopera Pentru 1 (unu) hectar 2580.0 1000.50 Cantitatea transp.0 200.40 0. MECANICE Total pentru un ha PENTRU: Cap. 0 1 2 3 1 Picheţi refolosibili ¼ din nr.0 4 50 80 40 16480.grupa Distanţa de crt.III Materiale 24500.Arătură la 20 – 22 cm adâncime 48 după plantare 2 Lucrat cu discul – 4 lucrări 54 3 Stropit cu insectofungicide – 4 74 lucrări TOTAL 1 (unu) ha Total ha. pentru transp. LUCRĂRI Tarif RON/ha.3 300.0 Greut.55 Cap.4 2.30 146 .n.1 RON Volum total t/km 4 0.a.0 5760. 0 1 1 Picheţi 2 Butaşi înrădăcinaţi + insectofungicide 3 Mraniţă 4 Insecto-fungicide TOTAL 1(un) ha TRANSPORTURI PENTRU: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.0 24500.8 0.15 1 4 4 0.5 RON Cantitatea 3 1000 4120 20 Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 0.IV Total Chelt. Denumirea crt.95 250 987.0 310.60 3.95 0.a.95 2.375 116.II Utilaje 987.55 28184. Denumirea .0 5.60 0.25 2 2 50 10 50 Total t/km Tarif RON/km Total Cap.8 105.III – Materii şi materiale Nr. Transport Directe 116. de plante Butaşi înrădăcinaţi fortificaţi cu rezerva 3% Mraniţă 5 kg/plantă UM 2 buc buc t 1 0. 6 340 2100 20000 72 24 22536 4 Insecticide 5 Fungicide TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE kg 72 kg 24 pentru 1 (unu) hectar Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.n.0 960. tone 3 0.00 RON Cap.10 20.

18 12.68 16.22 0.60 18.80 32. Denumirea lucrării din crt din normele de muncă NTM/92 Unitate de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1819 . 1 Manoperă : Nr.0 12 2356 .00 TOTAL ZO Din care pe categorii 4 0. fasonat şi redus ½ mocirlit rădăcini UM=mii buc cantit=8 6 1782 .00 6.Deservit MPSP – 300(4 trat) UM= ha.22 0.0 6 - 7 - 8 - 1.16 23.22 .13.Săpat de 20x20x25 UM=mii gropi cantit = 8 4 1846 . Nr.00 6.00 5 0.0 5 2343 .16 23.2 10 2744 .42 0.0 7 2347 Udat zmeurul după plantare UM=mii buc cantit=8.24 6.33 45.2.33 3.68 16.16 107.artic.24 6.71 2.66 3.32 42.20 2.Antemăsurătoare – Deviz nr.0 1/2 3 1781 .06 0.50 m între rânduri şi 0.50 m pe rând )şi lucrările de întreţinere în anul I.5 2 2339 Pichetat terenul cu sârmă redus UM=ha cantit=1.Verificat.0 8 2356 .Prăşit pe rând 1.16 161.Confecţionat picheţi UM=mii buc: cantit = 0.2 Pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de ZMEUR cu 8000 drajoni/ ha desime (care se va asigura folosind la plantare distanţa de 2.Plantat drajoni de zmeur UM=mii buc cantit=8.0 0.Total ZO uri ZO UM 3 0.33 45.0 9 1908 .Preparat soluţia pentru 4 trat UM=mii l gropi cantit=2.4 11 3157 .42 0.33 3.94 0.Administrat 5 kg gunoi redus pe groapă 1/2 UM=mii gropi cantit=8.60 18.22 9.33 5.80 32.35 4.2m-4 lucrari UM=mii m2 cantit=19.22 0. cantit = 4.Muşuroit după udat UM=mii buc cantit=8.Muşuroit toamna UM=mii buc cantit= 8 .77 1.77 x 147 0.09 9. Cap.

CT rt Caracteristici şi utilajul din coef.0 41430.Drajoni zmeur cu rezerva de Buc 8240 3% 3 .n 5 0.Materii şi materiale Nr. crt transp km transport.Tarif Ron/ha a.0 25 1055.34 100 320 5 425.95 2.n LUCRĂRI 1(unu) ha .5 25 5.Fungicide 2400 l x 1% kg 24 TOTAL VALOARE pentru 1 (unu) hectar MATERII ŞI MATERIALE Valoarea Ron/ Total UM Ron 4 5 0.Tarif Ron/ZO 1(unu) ha . II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.5 1 2 3 .0 960.Mraniţă 4 kg/ arbust T 32 4 .c Lucrarea Nr.95 1 2 .pentru transport 6 170 2000 32 72 24 34266 Cap.4 lucrări 3 .III .0 5760.1 TOTAL TRANSPORTURI 1(un) ha -total t/km PENTRU -tarif Ron/t/km -total Ron 148 Volum total t/km 4 0.5 25 2679.3 150.Grupa Distanţa de Cantit.Picheţi refolosiţi Buc 500 .60 4 rânduri. Denumirea . 0 1 2 3 4 1 .Total Ron x x 25 4048.40 0.375 159.60 3.0 50 80 40 1600.15 4 fungicide TOTAL -Total ha.50 .IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.n MECANICE . Ha folosit NPC/79 de anexa 2 transf.Lucrat cu discul printre 54 0.Însecticide 2400 l x 3% kg 72 .34 0.Arătura normală în livadă 48 0.Total pentru un ha Ron PENTRU : Cap. t 0 1 2 3 1 Picheţi 2 170 2 Drajoni zmeur 50 2.a.5 Cap.Stropit cu insecto74 0. Denumirea crt 0 1 2 UM Cantitatea Cantitatea Ha a.0 Greut.TOTAL MANOPERA PENTRU .0 3 Mraniţă 10 32 4 Insecto-fungicide 50 0.0 4 32960.art.5 25 308.95 250 987.

cantit = 600 x 4 = 2.7 6 1782 Plantat mur UM = mii buc. cantit = 2.00 10.50 m între rânduri şi 1.35 4.7 8 2356 Muşuroit după udat UM = mii buc.) Unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1819 Confecţionat picheţi UM = mii buc. I Manopera Nr.42 - 0.2 m – 4 lucrări UM = mii m2.71 Total ZO 4 0.50 hectar Cap. Simbolul Denumirea lucrării din crt.67 5.41 din care pe categorii I II III IV 5 0.42 0. cantit = 19. 4 tratamente UM = mii l.66 6.67 15.08 - 6. desime care se va asigura folosind la plantare distanţa de 2. cantit = 2.4 ZO/ UM 3 0.7 4 1846 Administrat gunoi la redus ½ groapă UM = mii gropi. normei normele de muncă (Nr. cantit = 2.TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.40 2.80 - 2. cantit = 2.2 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a unei plantaţii de MUR cu 2667 plante/ha.33 6.III materiale 41430.50 RON Total cheltuieli directe 46625.80 - 10.77 1.08 23.22 0.50 2.00 0.14. cantit = 0.5 2 2339 Pichetat terenul cu sârmă UM = ha. cantit = 1 3 1781 Săpat gropi de 20 x 20 x 25 UM = mii gropi.80 - - 0.7 7 2347 Udat murii după plantat cca.7 5 2343 Verif. cantit = 2.7 9 1908 Prăşit pe rând 1.22 1.09 1.22 149 . cantit.Antemăsurătoare – Deviz nr.I Cap.67 15.IV transport 159.0 Cap.50 987.35 23. 5 l apă UM = mii buc.33 6.41 6 7 8 - 4.50 m pe rând şi lucrările de întreţinere în anul I Cap. fasonat şi mocirlit rădăcini UM = mii buc.2 10 2744 Preparat soluţie pt. = 2.08 6.08 10.80 2.35 10.II manopera utilaje Pentru 1(un) 4048.

60 3.06 0. crt.0 2750 27 4.24 0.5 Cap.48 25 34.96 25 29.0 960.0 863.40 0.08 - 2.0 1350.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.5 CantiValoarea tatea RON Total /UM RON 3 4 5 500 0.a.15 4 lucrări TOTAL 1 (unu) ha Total ha.77 25 0. art.a.0 pentru 1 (unu) hectar 150 .0 50.0 Greut. 5 0.95 2. MECANICE Total pentru un ha RON PENTRU: Cap.III – Materii şi materiale Nr. din CT.0 kg 24 40.53 25 14. Lucrarea Nr.n.25 374.a.25 5.7 1 (unu) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON 0.11 3157 12 2356 Deservit MPSP 300 (4 trat.3 150.60 4 lucrări 3 Stropit cu insectofungicide – 4 74 0.n.n.95 250 987. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef. pentru transp.24 - - - 0. cantit = 2. LUCRĂRI Tarif RON/ha. 0 1 2 3 4 1 Arătură la 20 – 22 cm adâncime 48 0.77 2.08 - - TOTAL MANOPERA PENTRU: x x x 79. cantit = 4 Muşuroit toamna toată plantaţia UM = mii buc.0 19220. 6 170 2750 27000 72 24 30016 4 Insecticide 5 Fungicide TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE kg 72 80. ha anexa 2 de transf. Denumirea crt.0 11000. 0 1 2 3 1 Picheţi refolosibili Mur înrădăcinat + 3% rezervă Mraniţa 10 kg/planto UM 2 buc buc t Cantitatea Ha.95 1 după plantare 2 Lucrat cu discul printre rânduri – 4 54 0.0 5760.0 744.) UM = ha.22 25 1987.

0 Preparat soluţii pentru 5 tratam. ctr Nr.89 Din care pe categorii I 5 II 6 III 7 7.II Utilaje 987.0 RON Volum total t/km 4 0.375 154.875 22349.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a plantaţiei de măr cu desimea de 1250 pomi la hectar Cap. cantit=(3000x4)=12. 1 Manoperă : Nr.2 2.5 Cantitatea transp.5 137. UM=mii m2. transp.Cap.0 0.18 - - - 0.09 0.64 - 4 2744 asimilat - 0.artic dinNTM/9 2 1 1906 Denumirea lucrării din normele de muncă Unitate de măsură şi cantitatea 2 Sapa mare pe rândul de pomi UM= mii m2 cantit=2. Antemasuratoare si deviz pentru executarea lucrarilor de intretinere.7 Prăşit pe rând ( 1.IV Total Transport Chelt.63 2 3 3135 1908 - 0.06 - - 14.64 0.Antemăsurătoare – Deviz nr. Denumirea .0 2 2 50 10 50 Total t/km Tarif RON/km Total Cap. 3.18 151 .89 IV 8 - 0 1 3 2.375 3.1.2 m lat) cu sapa se execută 4 lucr.III Materiale 19220.0 RON Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.22 0. a câte 400 litri ZO UM TOTA L ZO 4 7.875 Cap.75 27 0. 0 1 1 Picheţi 2 Mur înrădăcinat (plante) 3 Mraniţă 4 Insecto-fungicide TOTAL A: 1(un) ha TRANSPORTUR I PENTRU: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.08 1.0 Deservit semănătoarea SUP-21 UM=ha cantit=0.1 30. Directe 154.5 270.1.0 5 413.I Manopera Pentru 1 (unu) hectar 1987.grupa Distanţa de crt.4x1250=3.06 14. tone 3 0.

00 0. n pentru un ha TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU RON 152 .30 - - - 5.0 1.Tarif RON/ZO .30 0.5 Discuit arătura cu GD 2.8 m UM=ha cantit=(0.0 Deservit MSPP 3x300 la 5 trat.Total Ha a.75 1.4 .Total .7x2 lucr) =1.5 6 3157 294 asimilat 1869 - 7 - 8.54 1. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.4 Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM= mii pomi. 1.0 Cosit cu coasa pe interval 2.din t Caracteristici şi utilajul folosit NPC/78 0 1 2 3 4 1 Arătura normală în livadă(după plantare) 2 Anexa 1 242 CT coef.06 7.60 6.78 25 144.36 25 9 1.de transf.59 0.25 Strâns mulci şi aşezaţi pe rândul de pomi UM= Ha.58 - 1.00 25 950 0.5 TOTAL MANOPERA PENTRU 1(unu) ha Cap.25 X X X 1. cantit=2.60 0.8 / se execută 2 Anexa 1 254 lucrări) Semănat ierburi perene cu SUP 21 Anexa 1 107 Stropit în livadă tratamente 1(un) ha cu MSSP 3x300 – 5 Anexa 1 128 .75 38. UM=mii t.75 25 43.Cantit.75 5.0 5 5 1.37 Cantitatea ha ha a. UM=ha cantit=5.Total ZO uri .18 0.85 4.30 1.Tarif .30 5.75 30.art. cantut=1. 3 1.06 4.Total RON 0.58 - - 7.cr Lucrarea Nr.87 250 1217. n RON / ha a.54 0.11 25 752. n 4 1.0 2.

25 2 3 -insecticide 2000l x 0.II manopera utilaje Pentru 1(un) 950 1217.00 870.2.Săpat gropi pt.Grupa Distanţa de Cantit.III .Antemăsurătoare – Deviz nr.I Cap.IV transport 1.Cap.artic Denumirea lucrării din ctr din normele de muncă NTM/92 Unitate de măsură şi cantitate 0 1 2 1 2020 .00 140.1 .083 12.375 1. Denumirea crt 0 1 1 -fungicide 2000 l x 0.00 Greut.45 - 153 .63 5 - Din care pe categorii II III IV 6 7 8 1. t 0 1 2 3 1 Insectofungicide + seminţe 50 0.88 RON Total cheltuieli directe 3039.4 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de MĂR cu desimea de 1250 pomi la hectar Cap. Denumirea .63 0.total t /km -A:1(ha) . completarea golurilor 12% ZO UM 3 1.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.30 TOTAL ZO I 4 1.25 2 1837 .pentru transport 6 5 4 7 14 30 -seminţe trifoi alb 0.38 3. 1 Manoperă : Nr.Tăieri pt.7ha Kg 7 x10kg/ha =7 kg 4 -seminţe de lolium perene Kg 14 0.88 Volum total t/km 4 5 5 0.transp crt transp km ort.III materiale 870 Cap.tarif RON/ t / km .00 80 30 10 320.00 210.2% UM 2 Kg Kg Cantitatea 3 5 4 Valoarea RON/UM Total RON 4 5 40 200.total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.Materii şi materiale Nr.5 hectar Cap.7x20 =14kg TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1(unu) hectar MATERIALE Cap.45 - - 12. Nr.formarea coroanei UM=mii pomi cantit=1.1.

89 - - 7. UM=mii m2 cantit=(3000x4) 12.4x1250) =3.58 .50 - - - 7 1866 - Plantat pomi în goluri 0.25 asezat ca mulci UM=ha cantit=1.63 1.45 10 3157 - 0.2 m lăţime UM=mii m2 cantit=(2.33 0.27 - - 0.50 0.75 - 7.06 dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM =mii pomi.33 0.15 Repartizat pomi la gropi UM=mii pomi cantit=0.00 - - - 3.0 Preparat soluţie pt.0 Cosit intre randuri-2 lucrari UM=ha cantit=(0.22 3.00 5.64 - 12 294 - 4.4 1.15 - - 0.06 tratam x 500 l UM=ha cantit=6 Prăşit pe rând (1.75 - 1.05 0.82 0.50 - 6 1864 - 3. cantit = 1.15 tratam.2 m lat ) cu sapa se execută 4 lucr.36 0.60 13 312 - 14 1869 - Strans manual fan si 1.27 - 5 1843 - 3. x500 ml UM=mii l cantit= 3.50 - - 0.89 - 9 2743 - 0.15 - 1.0 Deservit MSSP la 6 0.15 0.00 8 1906 - 7.60 - - - 5.3 1773 - 4 1775 - UM=buc cantit=150 Făcut şanţ pt.15 Fasonat şi mocirlit rădăcina UM=mii pomi cantit=0.4 Plivit lăstarii şi 6.7x2)=1.02 12% UM=buc cantit=150 Sapa mare pe rând 2. 6 0. strtificat de 50x50 UM=ml cantit=3 Stratificat pomi UM=mii buc cantit=0.45 - - - 0.36 - - - 11 1808 - 14.5 154 1.58 - - 7.64 - - 14.

Total RON X X X 56.5 0. Denumirea ..Total pentru un ha RON PENTRU : Cap.375 5.00 155 .22 250 555 Cantitat Valoarea ea RON/UM RON 3 4 5 150 20 300 12 12 40 80 480 960 4440 Greut.48 25 1087.I manopera Pentru 1(un) hectar 1419.81 Volum total t/km 4 15 0. Denumirea UM crt 0 1 2 1 Pomi pentru completat goluri Buc 12% 2 Fungicide : 3000 l x 0.25 0.1% Kg TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE Ha 4 6 Cantitatea Ha a.III .3 0.00 Cap.22 2.75 43.81 RON Total cheltuieli directe 6420.01 -total t/km -tarif RON/t/km -total RON Cap.IV transport 5.n MECANICE .00 Cap. NPC/79 0 1 2 3 1 Stropit cu MSPU 6 tratamente Anexa 0.Materii şi materiale Nr.37 1 128 TOTAL -Total ha.50 1.n 5 2.Tarif RON//ha a.II utilaje 555.77 25 1419.transport. coef.pentru transport 6 300 12 12 324 pentru 1(unu) hectar Cap. t 3 0.Total ZO uri TOTAL MANOPERA PENTRU 1(unu) ha -Tarif RON/ZO . II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.75 25 43.15% Kg 3 Insecticide : 3000 l x 0.86 25 21.00 10.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.III materiale 4440.crt Lucrarea Nr CT Caracteristici şi utilajul folosit artic.25 Cantit.n LUCRĂRI 1(un) ha .a.68 25 267.Grupa Distanţa crt de transp km 0 1 2 1 Pomi 150 buc x 2 kg = 300 kg 50 2 Insectofungicide 50 TOTAL TRANSPORTURI : (ha) PENTRU TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.5 15.06 Cap.de Din transf.

64 - - 14.Tăieri pt.0 Prăşit pe rând cu sapa ( 1.09 0.5 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de MĂR cu desimea de 1250 pomi la hectar Cap. 8 tratam a câte 600 l soluţie UM=mii cantit=4.60 - - - 5.0 .28 - 0.22 14.43 8 3157 - Deservit MSPU 900 la 8 0.25 .Încărcat şi descărcat gunoi cu transp.Încărcat şi desc.89 - - 7.formarea coroanei UM=mii pomi cantit=1.48 0.3.48 - - - 9 294 - 5.25 TOTAL ZO I 4 4.2 lat) UM=mii m2 cantit=3.8 ZO UM 3 3.7 x 2) 1.31 - 3 4 3223 3246 0.89 - 6 1908 1.0 2.06 tratam UM=mii pomi cantit=8 Cosit între rânduri lăţime 4. 1 Manoperă : Nr.Încărcat şi desc.18 0.54 0.0 . artic dinNTM /92 1 2021 3226 Denumirea lucrării din normele de muncă Unitate de măsură şi cantitatea 2 . Gunoi cu transp de la o – 2 km UM=T cantit=3. Îngrăş.2 m lat ) 4 lucr UM= mii m2 cantit=4x3=12.25 x 2) =2.Antemăsurătoare – Deviz nr.00 Din care pe categorii II III IV 6 7 8 4.5 .1.8m Se execută 2 lucrări UM=ha cantit=(0.64 - 7 2744 asimilat - 0.31 5. chimice x 2 operaţiuni UM=t cantit= (1.28 - - 5 1906 2.0 Preparat soluţia ptr. ctr 0 1 2 Nr.4 156 0.11 0.63 7.54 0.45 0.00 5 5. De la 8 – 12 km UM=t cantit=20.Sapa mare pe rând (1.3.43 - - - 0.60 .

25 22. crt 0 1 Lucrarea Caracteristici şi utilajul folosit Nr.25 10.10 312 - Strâns manual fânul şi 1.pentru 1(unu) hectar ŞI MATERIALE Cap. Denumirea crt 0 1 UM Cantitate a 1 2 3 Fungicide : 4800 l x Kg 7.Materii şi materiale Nr.27 250 1317.transport.1% 3 Gunoi de grajd 20 t/ha Kg 20 50 4 Îngrăşăminte chimice 1250 1 TOTAL VALOARE MATERII -A. n MECANICE .5 ha 4 1 8 1 2 Împrăştiat îngrăşăminte chimice cu MIC 2 Stropit cu MSPU – 8 tratamente Anexa 1 0. n 5 0.17 Cantitatea ha a.pentru transport 6 7.00 0. n LUCRĂRI 1(un) ha .75 - 1.4 . II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.Total ZO uri X . 3 0.din NPC/78 CT coef.Total RON X X 1.Grupa crt 0 1 1 Insectofungicide 2 Gunoi de grajd 3 Îngrăşăminte chimice TOTAL 1 unu (ha) 157 RON/U M 4 40 Valoarea Total RON 5 288 384 1000 1250 2922 Greut.Tarif RON/ZO . Denumirea .96 5.75 - - 40.total t/km 226 .8 20 1250 1282 Distanţa de Cantit.5 TOTAL MANOPERA PENTRU 1(unu) Cap.37 128 TOTAL .00 7.53 25 563.7x2) 1.Total Ha a.8 10 20 200 20 1.de transf.8 80 0.15 0.57 25 189.25 aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha cantit= (0.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.34 25 258.25 25 .art.48 25 12.2 4.Tarif RON/ ha a.Total pentru un ha PENTRU Cap.III .92 25 102.17 2. Volum total transp km t t/km 2 3 4 50 0.2 0.15% 2 Insecticide : 4800 l x Kg 4.

00 Cap.58 5.I Manoperă: Nr.Antemăsurătoare – Deviz nr.09 asimilat tratamente a cota 500 l /ha UM= miil.06 14.00 1317.60 5. UM din unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 3 1 1906 Sapa mare pe rândul de 2.75 RON Total cheltuieli directe 5347.O.60 - 1.36 - - 5.0 4 2744 Preparat soluţie pentru 6 0. 4 7.06 tratamente UM= ha. Nr.06 lor pe direcţia rândurilor UM= mii pomi. 4. cantitate= (3 x 4) 12.7 3 1908 Prăşit pe rândul de pomi (4 1.834 8 312 Strâns fân şi aşezat ca 1. cantitate= 0.27 5.IV transport 84.75 1.05 0.Total Z.27 0.75 0.TRANSPORTURI PENTRU TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.0 5 3157 Deservit MSPP 900 la 6 0.4 TOTAL 1 (unu) ha x .89 0. cantitate= 3.05 0. cantitate= 0.25 3.50 hectar -tarif RON/t/km -total Cap.I Cap.00 asimilat Se execută 2 lucrări UM= ha.25 mulci pe rândul de pomi UM = ha. articol normele de muncă .22 operat) UM= m m².3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de PĂR cu desimea de 834 pomi /ha Cap.2. cantitate= 1. Denumirea lucrării din Z.08 –21 UM= ha.4 7 1869 Plivitul lăstarilor şi dirijarea 6.III materiale 2922.375 84. cantitate= 3 2 3135 Deservit semănătoare SUP 0.1.36 5.06 6 7 7. cantitate = 1.64 IV 8 - 0. 158 TOTAL Z.64 din care pe categorii I II III 5 0.75 35. cantitate= 6 6 294 Cosit manual între rânduri.42 1.75 27.63 pomi UM= m m².89 14.O.87 .62 0.II manopera utilaje A-Pentru 1(un) 1023.O/ crt.

1 (un) ha Tarif 250 RON /ha.a.2 % Seminţe de trifoi alb ( 0.54 1.a.22 tratamente ) 121 TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha.75 Cap.37 6.5 25 146.MANO . DENUMIREA Crt. Lucrarea Coef.n.30 1. 0 1 2 3 4 1 Arat în livadă normală 1.0 1.59 2.5 25 10. III – Materii şi materiale Nr.0 1.a.O PERA PEN . 6 9 6 7 14 36 0 1 2 3 4 1 Fungicide: 3000 l x 0.n Tarif pentru RON 1310 un ha Cap.Transporturi de materii şi materiale Nr.n.Total RON TRU 1 (unu) ha x x 25 890.5 25 43.0 2. UM Cantitatea Valoarea RON /UM 4 40 80 10 1(unu) ha TOTAL RON 5 360 480 210 140 1190 Greut pentru transp. IV. articol transformare din NPC/78 caracteristici şi utilajul folosit Ct Ha Ha.54 107 4.18 254 3.8 .două lucrări 0. Semănat ierburi perene cu SUP – 21 0.0 0. de Cantitatea crt Nr.crt DENUMIREA – GRUPA Distanţa de transport Km Cantitate transport tone Volum total t/Km 159 . Stropit cu MSPP 900 ( Se execută 6 0.30 Anexa 1 ( după terminarea plantării) 242 2 Discuit arrătura cu GD 2.75 25 689. 5.24 PENTRU: A. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.7 ha x 20 kg) =7 Seminţe de lolium perene (0.3 % Insectofungicide: 3000 l x 0.7 ha x 20 kg ) = 14 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 2 kg kg kg kg 3 9 6 7 14 pentru Cap.Tarif RON/Z.

5 Cap. cantitate = 0.O/ din unitatea de măsură şi UM NTM/98 cantitatea 0 1 2 3 1 2020 Tăieri pentru formarea 1.M.10 0..1 7 1866 Plantat pomi în goluri 12 % 0.05 stratificat pomi U.375 1.M.0 5. Utilaje 1310 Cap.I Manopera Pentru 1 (un ) hectar 890. Denumirea lucrării din crt.M.18 - - 0.30 coroanei U. făcut 3.directe 3392.085 8.33 - 0.30 - - 8.08 completarea golurilor 12 % 3 U.33 - - - 2.O.18 - 0.1 5 1843 Fasonat rădăcina.82 completat goluri U.875 RON Total chelt.2.M.10 0.2. = mb. cantitate = 0. = buc .0 1 1 Insectofungicide + seminţe de ierburi perene TOTAL TRANSPORTURI PENTRU : 1 (un) ha 2 50 Total t /Km Tarif RON /t / Km Total RON Cap. Z.00 .375 3. 4 1. = mii buc.33 - - 0.085 din care pe categorii I 5 II 6 III 7 IV 8 1.III Materiale 1190 3 0. cantitate = 100 3 1733 Făcut şanţ pentru 0.1 6 1864 Repartizat pomii la gropi 3. articol normele de muncă .875 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.Antemăsurătoare – Deviz nr.II.IV Transport 1.30 - 0.33 2.02 lucrare completă şi udat cu 160 TOTAL Z.0 0.M.33 U. = ml. Nr. cantitate = 2 4 1775 Stratificat pomi pentru 1.834 2 1837 Săpat gropi pentru 0.1 4 5.M. = mii pomi .00 0.4 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de PĂR cu desimea de 834 pomi /ha Cap. cantitate = 0. cantitate = 0.33 mocirlă şi mocirlit în vederea plantării U.I Manoperă: Nr. = mb.

06 5. cantitate= 3.a.22 0.75 25 43..2 m lăţime) se execută 4 lucrări UM= mii m².89 0. 2.2 m lăţime) UM= mii m².89 - 0.00 Cap.a.25 1.4 312 Strâns fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM= ha. de Cantitatea crt Nr.22 PENTRU: 1 (un) ha Tarif 250 RON/ha.05 - 1.75 - 5..60 1.36 - - 14. Lucrarea Coef.64 0..0 2.05 5. cantitate= 100 Sapa mare pe rând (1. UM RON 161 .O. cantitate= ( 3 x 4) 12.75 5.22 128 TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha.27 - - 7. cantitate= 6 1808 Prăşit pe rând (1.O RA PENTRU .60 - x x x 47. cantitate= 3. transp.75 36.8 9 1906 2744 20 l apă UM= buc.0 Preparat soluţii pentru 6 tratamente x 500 l UM= mii l..63 0. cantitate= 0.00 1.09 7.89 25 1197.27 10 11 12 13 14 Deservit MSPP la 6 tratamente UM= ha.Total Z.64 - 4. DENUMIREA UM Cantitatea Valoarea Greut crt.25 6.n.Total RON 3157 0. III – Materii şi materiale Nr..a.49 25 912. RON/ TOTAL pentru.06 1. cantitate= 1.96 25 224. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr..n.4 1869 Plivit lăstarii şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM = mii pomi.0 294 Cosit cu coasa între asimilat rânduri 2 lucrări UM= ha..834 TOTAL 1 (unu) ha . MANOPE -Tarif RON/Z.37 6.69 25 17.25 8. articol transformare din NPC/78 caracteristici şi utilajul folosit Ct Ha Ha.n Tarif pentru RON 555 1 ha Cap. cantitate= 1. 0 1 2 3 4 1 Stropit cu MSPP 9 6 tratamente Anexa 1 0.25 0..36 14.0 2.

Utilaje 555.0 13.17 5 - II 6 - III 7 - IV 8 4.O/ UM TOTA L Z. IV. Nr. 5 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de PĂR cu desimea de 834 pomi /ha Cap.0 1 2 3 1 Pomi altoiţi pentru completarea golurilor 12% Fungicide: 0.68 Z. din care pe categorii I 3 5.00 RON Total chelt.3 % x 3000 l Insectofungicide: 0.12 3.18 - - 162 . = t.II.Antemăsurătoare – Deviz nr. din unitatea de măsură şi NTM/98 cantitatea 0 1 1 1954 2 Tăieri pentru formarea coroanei U.8875 RON Cap.2 % TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 2 buc.875 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.IV Transport 4.11 0. articol normele de muncă . DENUMIREA – GRUPA crt 0 1 2 1 Pomi pentru completat goluri Insectofungicide TOTAL TRANSPORTURI PENTRU A: (un) ha Distanţa de transport Km 2 50 50 Total t /Km Tarif RON /t / Km Total Cap. = mb .M.M.directe 5097.00 4 4.3.Transporturi de materii şi materiale Nr.06 Volum total t/Km 4 10. kg kg A ptr. Denumirea lucrării din crt. cantitate = 0.25 Cap.834 Încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice Se execută două lucrări U. cantitate = ( 0.O.I Manoperă: Nr.0 3.17 2 3246 0.2 0.18 - 0.I Manopera Pentru 1 (un ) hectar 1197.0 0.2 % x 0.III Materiale 3340. 1(un) ha 3 100 9 6 4 25 40 80 5 2500 360 480 3340 6 200 9 6 215 Cap.375 4.834 x 2 ) =1.00 Cantitate transport tone 3 0.2.

0 Prăşit pe rând – 4 lucrări U.63 7.25 22.25 Cap.5 Cantitatea Valoarea Greut .a.M. = mii m².. articol transformare din NPC/78 caracteristici şi utilajul folosit Ct 0 1 2 0.O..60 - TOTAL MANO PERA PENTR: x x x 34..Tarif RON/Z.06 4. cantitate = 3.n.1 (un) ha Tarif RON /ha.38 25 9.00 1.60 1. cantitate= ( 0.O .13 25 253. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.0 Deservit MSPP la 8 tratamente UM= mii l.64 0.17 2.a.2 m lăţime) U.75 - 5. = mii m².. cantitate= ( 0.89 - - 7.25 0.7 x 2) 1. .37 Anexa1 128 TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha.89 - 4 5 1908 2744 1.4 Cosit între rânduri 2 lucrări UM= ha. de crt Nr. Lucrarea Coef.25 10.3 1906 Sapa mare pe rând (1.7 x 2) 1.4 Strâns manual fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM= ha.36 6 7 8 3157 294 312 0.a.38 - 1.09 14.5 x 8) 4.64 - 0.93 25 48.36 - - 14. III – Materii şi materiale Nr.17 1 Împrăştiat îngrăşăminte chimice cu MIC Anexa 1 275 2 Stropit cu MSPP 900 8 tratamente 0. cantitate= ( 0.4 1 (unu) ha .38 5. cantitate = (3 x 4) =12 Preparat soluţie pentru 8 tratamente a câte x 500 l UM= mii l.53 25 563.75 0.25 0.n.96 3.97 25 874..50 1.M. 4 0. DENUMIREA UM 163 Cantitatea Ha 3 1 8 Ha. cantitate= 6.Total Z.n Tarif pentru 1 ha Cap.22 0. PENTRU: A.Total RON 2.13 250 RON 782.

313 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.Transporturi de materii şi materiale Nr. = t.crt DENUMIREA – GRUPA 0 1 2 1 Insectofungicide Îngrăşăminte chimice TOTAL TRANSPORTURI PENTRU 1 (un) ha Cantitate transport tone 3 0. din normele de muncă .25 Cap.375 7.05 0.1 1 0.3 % Insectofungicide: 4000 l x 0.IV Transport 7.I Manoperă: Nr.I Manopera Pentru 1 (un ) hectar 874.84 Volum total t/Km 4 2.4.25 III 7 IV 8 9. 1 ha RON Distanţa de transport Km 2 50 20 Total t /Km Tarif RON/t / Km Total RON Cap.25 5 din care pe categorii II 6 6. NTM/98 unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 2022 Tăieri de formarea coroanei U.27 6.44 - - 164 .27 - Z.II.III Materiale 1954. cantitate = 0. 1 Fungicide: 4000 l x 0.M. 6 12 8 834 854 Cap. Nr.O.11 0. cantitate = ( 0.834 2 3226 Încărcat gunoi şi descărcat în câmp de la 8 – 10 km Se execută două lucrări U.5 0. IV.22 4.2.directe 3618.Antemăsurătoare – Deviz nr. articol Denumirea lucrării din crt.5 t x 4 operaţii ) = 2 TOTAL Z.O/ UM 3 11. = mii pomi . 6 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de PĂR cu desimea de 834 pomi /ha Cap. Utilaje 785. transp. I 4 9.06 3.50 Cap. cantitate = 25 3 3246 Încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice U.M.M.31 RON Total chelt.2 % Îngrăşăminte chimice complexe TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 2 3 kg 12 kg 8 kg 834 ptr.0 19.5 17. = t.0 RON /UM 4 40 80 1 TOTAL RON 5 480 640 834 1954 pentru.25 0.crt 0 1 2 3.

4

1906

5 6 7 8 9

1908 2744 3157 294 312

TOTAL MANOPE RA PENTRU

Sapa mare pe rând ( lăţime = 1,2 m ) U.M. = mii m².; cantitate = 3,0 Prăşit pe rând – 4 lucrări U.M. = mii m².; cantitate = (3 x 4) =12 Preparat soluţii ( 10 tratamente a x 600 l ) UM= mii l., cantitate= 6,0 Deservit MSPP la 10 tratamente UM= mii l, cantitate= 6,0 Cosit între rânduri 2 lucrări UM= ha., cantitate= 1,4 Strâns manual fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM= ha., cantitate= ( 0,7 x 2) 1,4 1 (unu) ha - Total Z.O. -Tarif RON/Z.O - Total RON

2,63

7,89

-

-

7,89

-

1,22 0,09 0,06 4,00 1,25

14,64 0,54 0,36 5,60 1,75

0,36 -

-

14,64 -

-

0,54 1,75 5,60 -

x x x

46,82 25 1163,00

0,60 25 9,00

8,22 25 205,50

22,53 25 563,25

15,47 25 385,25

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. Lucrarea Coef. de crt Nr. articol transformare din NPC/78 Ct caracteristici şi utilajul folosit 0 1 2 1 Împrăştiat gunoi de grajd cu MIG – 4 - 25 2,14 t/ha 2 Împrăştiat îngrăşăminte chimice cu MIC 0,17 Anexa1 275 3 Stropit cu MSPU 10 tratamente Anexa 1 0,37 128 TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha.a.n. PENTRU: A.1 (un) ha Tarif RON /ha.a.n Tarif pentru 1 ha Cap. III – Materii şi materiale Nr. DENUMIREA UM
165

Cantitatea Ha 3 1 1 10

Ha.a.n. 4 2,14 0,17 3,70 6.01 250

RON

1502,5

Cantitatea

Valoarea

Greut

crt 0 1 2 3 4 1 Fungicide: 0,3 % x 6000 l Insectofungicide: 0,2 % x 6000 l Gunoi de grajd semifermentat 25 t / ha Îngrăşăminte chimice complexe TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 2 kg kg t kg A 3 12 10 25 834

RON /UM 4 40 80 50 1

TOTAL RON 5 800 1250 834

pentru. transp. 6 12 10 25000 834 25856

Cap. IV- Transporturi de materii şi materiale Nr.crt DENUMIREA – GRUPA 0 1 2 3. 1 Insectofungicide Îngrăşăminte chimice Gunoi de grajd TOTAL TRANSPORTURI 1 (un) ha

Distanţa de transport Km 2 50 20 10 Total t /Km Tarif RON /t / Km Total RON Cap.III Materiale 3364,0

Cantitate transport tone 3 0,2 0,8 25

Volum total t/Km 4 10,0 16,0 250,0 265,0 0,375 103,5

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.I Manopera Pentru 1 (un ) hectar 1163,0

Cap.II. Utilaje 1502,5

Cap.IV Transport 103,5

RON Total chelt.directe 6133,0

3.3.1.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a plantaţiei de PRUN cu desimea de 500 pomi la hectar Cap. 1 Manoperă : Nr. Nr.artic Denumirea lucrării din ctr dinNTM/9 normele de muncă 2 Unitate de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1906 - Sapa mare pe rând(500x4,8) UM= mii m2 cantit=2,4 2 3135 - Deservit semănătoarea SUP-21 UM=ha cantit=0,70 3 2744 - Pregătit soluţia pt.4 ZO UM TOTAL ZO Din care pe categorii I 3 4 2,63 6,31 0,14 0,10 0,09 0,14
166

II 6 -

III 7 6,31 0,10 -

IV 8 0,14

5 -

4

3157

-

5

1907

-

tratamente a câte 400l UM=mii l cantit=1,6 Deservit MSPP la 4 0,06 0,24 tratamente UM=ha cantit=4 Prăşit cu sapa pe 1,22 11,71 rândul de pomi 4 lucrărix2,4 mii mp UM=mii m2 cantit=9,6 Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM= mii pomi cantit=0,5 6,06 3,03

0,24

-

-

-

-

-

11,71

-

6

1869

-

-

-

3,03

-

7

294

-

8

312

-

Cosit între rânduri-2 4,00 6,08 lucrări UM=ha cantit=(0,76x2) 1,52 Strâns fânul şi aşezat 1,25 1,90 ca mulci pe rândul de pomi UM=ha cantit=1,52 - Total ZO uri X X X 29,51 25 737,75 - Tarif RON/ZO - Total RON

-

-

-

6,08

-

-

-

-

0,24 25 6,0 -

-

21,15 25 528,7 5

8,12 25 203,0

TOTAL MANOPERA PENTRU

1(unu) ha

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. crt 0 1 Lucrarea Caracteristici şi utilajul folosit 1 normală în Nr.art.din NPC/79 anexa 1 2 livadă(după 242 CT coef.de transf. 3 1,30 Cantitatea ha ha a. n 4 1 2 1 4 RON 1,30 1,18 0,54 1,48 4,50 250 1125 5

Arătura plantare) 2 Discuit arătura – 2 lucrări 3 Semănat amestec de ierburi perene 4 Stropit în livadă – 4 tratamente TOTAL - Total LUCRĂRI 1(un) ha - Tarif MECANICE - Total PENTRU Cap.III - Materii şi materiale Nr. Denumirea UM

254 0,59 107 0,54 121 0,37 Ha a. n RON / ha a. n pentru un ha

Cantitatea
167

Valoarea

Greut.pentru

crt 0 1 1 Sămânţă de lolium perene 2 Sămânţă de trifoi alb 3 Fungicide 1600 l x0,3% 4 Insecticide 1600 l x0,2% TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 2 Kg 3 14

RON/ UM 4 10

Total RON 5 140 210 192 256 798

transport 6 14 7 4,8 3,2 29

Kg 7 30 Kg 4,8 40 Kg 3,2 80 pentru 1(unu) hectar

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea - Grupa Distanţa de Cantit.tr crt transp km ansport. t 0 1 2 3 1 Sămânţă şi insectofungicide 50 0,03 2 Apă pt.4 tratamente 2 1,60 - total t /km -A:1(ha) - tarif RON / t / km - total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Cap.II manopera utilaje Pentru 1(un) 737,75 1125,0 hectar

Volum total t/km 4 1,5 3,2 4,7 0,375 1,762

Cap.III materiale 798,0

RON Cap.IV Total cheltuieli transport directe 1,762 2662,51

3.3.2.Antemăsurătoare – Deviz nr.4 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de PRUN cu desimea de 500 pomi la hectar Cap. 1 Manoperă : Nr. Nr.artic Denumirea lucrării din normele ctr dinNTM/ de muncă 92 Unitate de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1952 - Tăieri pt.formarea coroanei UM=mii pomi cantit=0,5 2 1835 - Săpat gropi pt. completarea golurilor 12% UM=buc cantit=60 3 1773 - Făcut şanţ de 50x50 pt.stocat UM=ml cantit=2 ZO UM 3 2,08 0,11 0,05 TOTAL ZO I 4 1,04 6,60 0,10 5 -

Din care pe categorii II 6 III 7 6,60 0,10 IV 8 1,04 -

168

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1775 1843 1845 1866 1906 1907 2744 3157 294 312 1869

TOTAL MANOPE RA PENTRU

Stratificat pom în şanţ UM=mii buc cantit=0,06 - Fasonat şi mocirlit rădăcina UM=mii pomi cantit=0,06 - Repartizat pomi la gropi UM=mii pomi cantit=0,06 - Plantat pomi lucrare completă UM=buc cantit=60 - Sapa mare pe rând(4,8x500) UM=mii m2 cantit=2,40 - Prăşit pe rând- 4 lucrări UM=mii m2 cantit=(4x2,4) 9,6 - Pregătit soluţia pentru 5 trat. UM=mii l cantit=2,0 - Deservit MSPP-5 tratamente UM=ha cantit=5,0 - Cosit intre randuri-2 lucrari UM=ha cantit=1,52 - Strans fan si asezat ca mulci UM=ha cantit=1,52 Plivit lastari si dirijarea lor pe directia randurilor UM mii pomi cant. 0,5 - Total ZO uri 1(unu) - Tarif lei/ZO - Total RON

-

1,82 3,33 3,13 0,02 2,63 1,22 0,09 0,06 4,00 1,25 6,06 X X X

0,11 0,20 0,19 1,20 6,31 11,71 0,18 0,30 6,08 1,90 3,03 38,95 25 973,75 -

O,20 0,19 0,30 -

-

0,11 6,31 11,71 3,03 -

1,20 0,18 6,08 1,90

0,69 25 17,25

-

27,86 25 696,5

10,40 25 260,0

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.c Lucrarea CT coef.de rt Caracteristici şi utilajul folosit transf. 0 1 2 1 Stropit cu MSPP 5 tratamente 0,37 TOTAL -Total ha.a.n LUCRĂRI 1(un) ha - Tarif RON/ha a.n MECANICE - Total pentru un ha PENTRU : Cap.III - Materii şi materiale Nr. Denumirea UM Cantitatea
169

Ha 3 5 RON

Cantitatea Ha a.n 4 1,85 1,85 250 450

Valoarea

Greut.pentru transport

crt 0 1 2 3 1 2 Pomi pentru completat goluri Buc 12% Fungicide : 2000 l x 0,3% Kg Insecticide : 2000 l x 0,2% Kg 3 60 6 4

RON Total /UM mii lei 4 5 20 1200,0 40 80 240,0 320,0 1760,0

6 60 6 4 70

TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

pentru 1(unu) hectar

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea - Grupa crt 0 1 1 Pomi 2 Insectofungicide 3 - total t /km -A:1(ha) - tarif RON / t / km - total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Cap.II manopera utilaje Pentru 1(un) 973,75 450,0 hectar

Distanţa de Cantit.transport. transp km t 2 3 50 0,1 50 0,01

Volum total t/km 4 5,0 0,5 5,5 0,375 2,062

Cap.III materiale 1760,0

Cap.IV transport 2,062

RON Total cheltuieli directe 3185,812

3.3.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.5 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de PRUN cu desimea de 500 pomi la hectar Cap. 1 Manoperă : Nr. Nr.artic Denumirea lucrării din ctr dinNTM normele de muncă /92 Unitate de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1954 - Tăieri pt.formarea coroanei UM=mii pomi cantit=0,5 2 3 2037 redus 3/4 2744 Strângerea ramurilor şi scoaterea lor la alei UM=ha cantit=1 ha Pregătit soluţia pt.6 tratamente a câte 500 l UM=mii l cantit=3,0 ZO UM 3 5,0 TOTAL ZO I 4 2,50 5 -

Din care pe categorii II III IV 6 7 8 2,50

1,44 0,09

1,44 0,27

1,44 -

-

-

0,27

170

4 5 6 7 8

3157 1906 1908 3246 1868

9

294

10

312

TOTAL MANOPERA PENTRU

Deservit MSPP la 6 tratamente UM=ha cantit=6 - Sapa mare pe rând (4,8 mx500) UM=mii m2 cantit=2,4 - Prăşit pe rând(4 lucr x 2,4) UM= mii m2 cantit=9,6 - Încărcat şi desc îngr.chim. -4 operaţiuni UM=t cantit=0,5 x 4=2 - Administrat îngr.chim.câte 1 kg/pom UM=mii pomi cantit=0,5 - Cosit între rânduri 2 lucrări UM=ha cantit=(0,76 x 2) 1,52 - Strâns iarba cosită şi aşezarea ca mulci pe rândul de pomi UM=ha cantit=1,52 - Total ZO uri 1(unu) - Tarif RON/ZO - Total RON

-

0,06 2,63 1,22 0,11 1,54

0,36 6,31 11,71 0,22 0,77

0,36 -

0,22 O,77

6,31 11,71 -

-

-

4,00

6,08

-

6,08

1,25

1,90

-

-

-

1,90

X X X

31,56 25 789,0

1,80 25 45,0

0,99 25 24,75

18,02 25 450,5

10,75 25 268,75

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. Lucrarea Nr.art.din CT crt Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 coef.de ha anexa 1 transf. 0 1 2 3 4 1 Stropit în livadă cu MSPP-6 128 0,37 6 tratamente 2 Administrat îngr.chim. 275 0,17 1 TOTAL - Total Ha a. n LUCRĂRI 1(un) ha - Tarif RON / ha a. n MECANICE - Total pentru un ha RON PENTRU

Cantitatea ha a. n 5 2,22 0,17 2,39 250 597,5

Cap.III - Materii şi materiale Nr. Denumirea

UM

Cantitatea
171

Valoarea

Greut.pentru

0 480.375 4.87 0.Antemăsurătoare – Deviz nr.formarea coroanei UM=mii pomi cantit=0.54 0.III materiale 1340. t 0 1 2 3 1 insectofungicide 50 0.0 500.total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.2% 3 Îngrăşăminte chimice TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE Lei/UM 2 3 4 Kg 9.5 ZO UM TOTAL ZO I 3 4 6.IV transport 4.11 0.25 3.chim.13 2.Strângerea ramurilor şi redus scoaterea lor la alei 3/4 UM=ha cantit=1 ha 3 3246 .13 - 172 .031 Volum total t/km 4 0.75 10. Denumirea .Administrat îngr.0 6.Grupa Distanţa de Cantit.0 40.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.6.77 Din care pe categorii II III IV 6 7 8 3.4 operaţiuni UM=t cantit=2 t 4 1868 .87 0.0 transport 6 9.Încărcat şi descărcat îngr.0 10.031 RON Total cheltuieli directe 2730.0 Cap.53 3.Tăieri pt.22 0.0 500.87 2. 1 Manoperă : Nr Nr.3% 2 Insecticide : 300 l x 0.0 Kg 6.0 134.total t /km 1 (unu) ha .0 515 Cap.II manopera utilaje A-Pentru 1(un) 789. Denumirea lucrării din ctr artic normele de muncă dinNT Unitate de măsură şi M/92 cantitatea 0 1 2 1 1955 .22 1.0 Kg 500 1 pentru 1(unu) hectar Total RON 5 360.0 80.tarif RON / t / km .0 597.50 .5 2 2037 .chimice UM=mii pomi cantit=0.I Cap.crt 0 1 1 Fungicide : 300 l x 0.75 0.77 5 2.5 hectar Cap.3.6 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de PRUN cu desimea de 500 pomi la hectar Cap.tr crt transp km ansport.015 2 Ingrasaminta chimice 20 0.

52 Strâns iarba cosită şi aşezarea ca mulci pe rândul de pomi UM=ha cantit=1.5 11.Tarif RON/ha a.71 UM=mii m2 cantit=9.71 - 0.75 0.31 UM=mii m2 cantit=2.Materii şi materiale Nr.75 TOTAL MANOPERA PENTRU 1(unu) ha Cap.0 3.48 - - - 6.52 . Denumirea crt 0 1 2 3 1 Fungicide : 4000 l x 0.n LUCRĂRI 1 (un) ha .pentru transport 6 12 8 500 520 pentru 1(unu) hectar Cap.36 8 9 10 3157 294 312 - 0. Denumirea .2% Îngrăşăminte chimice complexe TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE UM 2 Kg Kg Kg Cantitatea 3 12 8 500 Valoarea Lei/UM Total mii lei 4 5 40 480 80 360 1 500 134.0 740.47 25 286.5 18.de crt Caracteristici şi utilajul folosit transf.48 25 12.96 2.n 4 2.36 tratamente a câte 500 l UM=mii l cantit=4.6 Pregătit soluţie pentru 8 0. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.Tarif RON/ZO .IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.a.08 1.Total ZO uri .86 25 96.09 0.Total pentru un ha RON PENTRU : Cap.4 Prăşit pe rând 4 lucrări 1.8 tratamente 0.III .3% Insecticide : 4000 l x 0.5 6 7 1906 1908 2744 - Sapa mare pe rând 2.0 Deservit MSPP la 8 tratamente UM=ha cantit=8 Cosit între rânduri 2 lucrări UM=ha cantit= 1.37 8 TOTAL -Total ha.25 1.83 25 845.0 Greut.22 11. 173 Volum total t/km .0 Cantitatea Ha a.96 250.tr crt transp km ansport.Grupa Distanţa de Cantit. Ha 0 1 2 3 1 Stropit cu MSPP .00 6.31 11.n MECANICE .06 0.Total RON 0.08 1.63 6. Lucrarea CT coef.90 X X X 33.48 4.02 25 450.90 - - 6.

I Cap.63 6.III materiale 1340. 1 Manoperă : Nr.chimice + insectofungicide 2 50 3 0.63 1.Administrat gunoi de grajd redus1/ UM=ha cantit=1.5.22 TOTAL ZO I 4 7.22 0.6 ZO UM 3 15.66 0.formarea coroanei UM=mii pomi cantit=0.total t /km 1 (unu) ha .22 0.Sapa mare pe rând UM=mii m2 cantit=2.3.II manopera utilaje Pentru 1(un) hectar 845.chim. Nr.4 operaţiuni UM=t cantit=2 T 4 1868 .t 0 1 1 Transport îngrăş.80 1.75 RON Total cheltuieli directe 2935.0 Cap.71 5 0.0 2 7 1906 .71 7 8 7.4 8 1908 .75 740.31 11.7 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul V a unei plantaţii de PRUN cu desimea de 500 pomi la hectar Cap.67 6.75 26 0.tarif RON/ t / km .5 5 3223 .0 Cap.Încărcat gunoi de grajd UM=t cantit=(500 x 20)=10 6 1867 .Antemăsurătoare – Deviz nr.11 1.80 1.chimice UM=mii pomi cantit=0.31 11.375 9.77 1.total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.67 - Din care pe categorii II III IV 6 6.82 3.52 4 26 .82 3.77 1.67 2.54 0.Administra îngr.33 0.IV transport 9.artic Denumirea lucrării din ctr dinNTM normele de muncă /92 Unitate de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1956 .Strângerea ramurilor şi redus scoaterea lor la alei 3/4 UM=ha cantit=1 ha 3 3246 .Tăieri pt.Încîrcat şi descărcat îngr.5 2 2037 .5 3.18 1.33 - 174 .Prăşit pe rând 4 lucrări UM=mii m2 cantit=9.

Tarif RON/ha a.0 2344.48 - - - X X X 42.tr crt transp km ansport.2% Îngrăşăminte chimice complexe 1kg/pom 4 Gunoi de grajd semifermentat 20kg/pom TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 0 1 2 3 UM Cantitatea 2 Kg Kg Kg t 3 14.0 4.06 6. t 175 Volum total t/km . Denumirea crt 1 Fungicide : 4000 l x 0.52 Strâns iarba cosită şi 1. Denumirea .Total ZO uri . Lucrarea CT coef.n LUCRĂRI 1(un) ha .43 - - - 0.96 2.52 Pregătit soluţie pentru 8 0.48 25 12.0 19.Total RON 0.48 0.5 18.3% Insecticide : 4000 l x 0.0 0.9 2744 - 10 3157 - Cosit între rânduri 2 4.III .25 aşezarea ca mulci pe rândul de pomi UM=ha cantit=1.02 25 450.56 25 489.0 740.0 50 500.96 250. Ha 0 1 2 3 1 Stropit cu MSPP .4 9.a.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.52 25 1063.6 500 10.0 lucrări UM=ha cantit= 1.8 Deservit MSPP la 8 tratamente UM=ha cantit=8 .0 80 768.8 tratamente 0.08 1.90 - - - 1.0 Valoarea RON/UM Total RON 4 5 40 576.n MECANICE .n 4 2.Grupa Distanţa de Cantit.37 8 TOTAL -Total ha.0 Greut.Total pentru un ha RON PENTRU : Cap.0 pentru 1(unu) hectar Cantitatea Ha a.de crt Caracteristici şi utilajul folosit transf. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.08 - - - 6.Tarif RON/ZO .46 25 111.43 12 312 - 0.Materii şi materiale Nr.0 TOTAL MANOPERA PENTRU 1(unu) Cap.09 tratamente a câte 500 l UM=mii cantit=4.pentru transport 6 15 10 500 10000 10525 Cap.0 1 500.90 11 294 - 0.

08 0.63 2.=(0.66 2. 0.O Total Din care pe categorii Crt.625 4 27 100 Cap.525 10 127 0. 0. UM=ha.Manoperă Nr.2 5 3135 Deservit semănătoarea 0.6 0. Art.625 RON Total cheltuieli directe 4194. Nr.04 chimice 2 operaţiuni UM=t.8 8 2740 Stropit pomii cu Vermorelul 3.=0. Cap. mur. 4m × 4 lucr.41 4 1867 Administrat manual 1.31 0.09 0.cantitate=0. =0. UM=mii m .chimice 0. Denumirea lucrării din Z.375 47.90 9 1908 Prăşit în jurul pomilor 2 2.22 3.total t /km :1(ha) .1.2 176 .14 0.54 0.=1.0 6 1906 Sapă mare.0 Cap. 4m2/pom UM= 2.0 Cap.II utilaje 740.8 1.Antemăsurătoare –Deviz nr.2 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de NUC cu desimea de 208 pomi/ha. paducel.07 tratamente UM =mii l.0 0 1 2 50 10 3 0.66 ( AS-S) UM=mii l. cantit.6 14 14 maceş.IV transport 47.11 0.408 3 3091 Marunţit îngr. 18.625 3.08 UM=ha. I . Distanţa de plantare 8 m între rânduri şi 6 m pe rând.90 3.4.07 0.6 UM=t. 20%grad de acop.III materiale 2344. cantit.75 2 3246 Incârcat şi descărcat îngr.10 2.04 0.tarif RON/ t / km .08 0.chimice + insectofungicide 2 Gunoi de grajd .31 îngrăşăminte chimice UM=0. cantit.I manopera Pentru 1(un) hectar 1063.8 × 4)=3. din normele de muncă ZO I II III IV NTM/92 Unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2863 Defrişarea de porumbar .1 Transport îngrăş.33 2.total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.208)=0.8 7 2744 Pregătit soluţie pentru 4 0. cantit.cantitate=0. cantitate(2x0.10 mii m2 cantit.

18 1.02 3. II.50 2.05 34.O.4 1.uri × Tarif RON /Z.n PENTRU : Total pentru un ha Cap.375 .08 25 2.208 1 (un) ha Total Z.5 26.03 +seminţe de ierburi perene TOTAL 1 (UN) Total t/km.31 25 857. tone 0 1 2 3 1 Îngrăşăminte chimice 50 0. cantit. Denumirea grupa Distanţa de Cantitatea Crt.2% Kg TOTAL VALOARE pentru 1 (un) MATERII ŞI hectar MATERIALE Cap.0 (2lucr.r.59 Semănat amestec de ierburi perene –2 0. Lucrarea caracteristică şi utilajul folosit C T coef.0 0.25 mulci lângă pomi UM=ha. TRANSPORTURI HA Tarif RON /t/km 177 Volum total t/km 4 25 1.06 pe direcţia rândurilor UM=mp. transp.8 – 2 lucrari 0. transport 6 500 15 7 2. transf. – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. 0 1 2 Discuit cu GD -2.73 25 268.=2 Strâns fânul şi aşezarea ca 1.6 ha 3 2 2 Cantitatea Ha a.75 0.54 lucrări TOTAL LUCRĂRI 1 ( un) ha Total ha a.6 530 RON Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 1 500 10 30 40 80 150 210 96 128 1084 2 Seminţe de lolium perene Kg 3 Seminţe de trifoi alb Kg 4 Fungicide: 800 l × 0. IV. cantit=2 Plivit lăstari şi dirijarea lor 6.05 25 501. × Total RON × 8.cantitate=0.Transporturi de materii şi materiale Nr.5 0. Denumirea Crt 0 1 1 Îngrăşăminte chimice complexe UM 2 Kg Cantitatea 3 500 15 7 2.05 0.) UM=ha.26 250 565 Greutatea pt.08 2.4 1.25 Cap. 4 1. MECANICE Tarif RON/ha a.O.10 11 294 312 12 2869 TOTAL MANOPERA Cosit manual între pomi 4.n. transp.45 25 86.50 8.3% Kg 5 Insecticide : 800 l × 0.25 10.25 20.00 2. de crt. III – Materii şi materiale Nr.5 2 Insectofungicide 50 0.

=1.04 0.PENTRU TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare pentru 1 (un )hectar Total RON 99.33 3. cantit. Denumirea lucrării din normele Z.22 3. cantit =0. din de muncă Z.10 mocirlet UM=mb.00 lucrări UM=ha .IV transport 99.10 2.03 4 1845 Repartizat pomi la gropi 3.90 se execută 4 lucrări UM= mii m2.II Utilaje 565 Cap. Din care pe categorii NTM/92 Unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1952 Tăieri de formarea coroanei 1.. cantit. Total Crt.13 0. Pomi.33 0.03 5 1866 Plantat pomi nr.10 0. cantit.0 9 1908 Prăşit în jurul pomilor câte 4 m2 1.Manopera Nr.=0.22 0.8 7 2744 Preparat soluţie pentru 5 0. cantit.33 3.0 8 2740 Stropit pomii cu vermorel AS-5 3.00 8.=0.38 Total cheltuieli directe 2606.I Manopera 857.=2 178 .33 UM=mii l.0 8.4.13 3.10 6 1906 Sapa mare în jurul pomului UM=mii m2 .21 redus1/ UM=nr.63 2.2 10 294 Cosit manual între pomi –2 4.09 0.50 2. cantit=25 2.O.50 UM=buc.09 0.13 goluri 12% 5 UM=buc. goluri 12% 0.90 3. cantit.09 0.=25 3 1843 Fasonat rădăcină făcut mocirlă şi 3.I ..=3. Art.12 3..5 0. Nr.13 3. cantit.O.38 RON Cap. cantit.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de NUC cu desimea de 208 pomi/ha Cap.75 Cap.50 mulci în jurul pomilor UM=ha .208 2 2 1832 Săpat gropi pentru completări de 0.cantit =0. =2. =1. cantit.0 11 312 Strâns iarbă cosită şi aşezată ca 1.25 2.02 0.Antemăsurătoare – Deviz nr.III Materiale 1084 Cap.09 tratamente a 200 l UM=mii.3.09 UM=mb.

2% TOTAL 1 (un ha VALOARE MATERIALE 0 1 Valoarea RON Total / UM RON 4 5 20 500 40 80 120 160 Greutatea pentru transport 6 50 3.n. Tarif RON/ha a.5 5. ha 0 1 2 3 TOTAL LUCRĂRI MECANICE 1(un) ha Total ha a.13 25 278.26 11. Denumirea crt. II-Utilaje :lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.r.375 MATERIALE Total RON 1. Denumire grupa Distanţa Cantitatea Volum total t/km crt.0 3. Total pentru RON UM 2 Buc Kg kg Cantitatea 3 25 3 2 780 Ha a.cantitate=1.63 1.5 12.O.II Cap. Lucrarea CT coef. 4 un ha Cap III.IV Total cheltuieli Manopera Utilaje Materiale Transport 179 .85 25 846.25 10.Transporturi de materii şi materiale Nr.Materii şi materiale Nr. de transport transport tone 0 1 2 3 4 1 Pomi şi insectofungicide 50 0.208 1 (unu)ha TOTAL Z.0 TOTAL 1 (un ) ha Total t/ha 3.06 3. Caracteristici şi utilaje folosite de transf.n.O TOTAL RON × CAP.125 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE RON Specificare Cap.cantitate=0.0 Capitolul IV.3% 3 Insecticide :1000 × 0.26 33.14 25 303.0 2.25 8.12 13 2037 1869 Strâns ramurile şi scoase la alei UM=mii mp.06 direcţia rândurilor UM=mp. I Cap. 1 Pomi pentru completări goluri 12% 2 Fungicide :1000 × 0.75 8.63 1.58 25 264.5 TOTAL MANOPERA Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe 6.0 MATERII ŞI Tarif RON /t/km 0. Cantitatea Crt.III Cap. × TARIF RON /Z.

00 2.26 11.4.50 2.I . Denumirea lucrării din Crt din normele de muncă NTM/92 Unitatea de măsură şi cantitatea 1 1952 Tăieri pentru formarea coroanei U.II. Total ZO 4.26 35. Total RON Z.cantitate=0.5 Plivitul lastarilor si dirijarea lor pe directia randurilor UM=mb.5 5 6 7 1908 294 312 Prăşit 4 m2 în jurul pomilor de 4 ori UM=mii m2 .0 Strâns iarba cosită şi aşezare camulci în jurul pomilor UM=ha : cantit.25 - 780.5 4 2740 Stropit pomii cu vermorelul AS UM=mii l.O.=2 Strans ramurile si scoase la alei UM=mii mp. cantit.5 TOTAL MANOPERA PENTRU × × × Cap.25 25 181.cantitate=1. cantit.pentru 1(un ) ha 846.08 2. art. 4 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de NUC cu desimea de 208 pomi/ha Cap.14 5.00 Din care pe categorii I II III IV 4.16 2. =0.10 0.25 8 9 2037 1869 5.Deviz nr. cantit =1.2 2 1866 Sapa mare în jurul pomilor UM=mii m2.63 1. Nr.00 2. =2.14 5. =3.50 3.38 3.16 2.22 4.O. =1.63 0. cantit.2 Cosit manual între pomi –2 lucrări UM=ha .-Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole 180 .3.Antemăsurătoare .=mii pomi .13 25 278.68 25 892 8.06 8.208 1 (unu) ha Total Zouri Tarif RON/Z.75 6.3 25 432.M.90 8.00 1.63 1.8 3 2744 Preparat soluţie pentru 5 tratament a 300 l UM= mii l.90 8. cantit.00 3.2 5 17. cantitatea =0.10 0.125 1627.09 3.Manopera Nr.2 5 7.00 1.33 1.

2% Kg. × 0.0 Valoarea RON Total / RON UM 4 5 40 180 80 240 420 Greutatea pentru transport 6 1.01 RON Volum total t/km 4 0.Deviz nr.5 3. Tarif RON/ha a. × 0. TRANSPORT Tarif tarif RON /t/km PENTRU : Total TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.19 1312. IV Total cheltuieli Transport directe 0. Total pentru un ha RON Cap. Insecticide :1500 l.II Utilaje Cap.0 TOTAL 1 (un) ha Total t/km. Transporturi de materii şi materiale Nr.5 Cap. Insectofungicide 5.00 - Cantitatea transportată tone 3 0. I Manopera pentru 1 ( un ) hectar 892. de trans. 0 1 2 1.r. III Materiale 420 RON Cap. Denumirea –grupa Distanţa de crt. Denumirea Crt 0 1 2 UM Cantitatea 1 2 Fungicide 1500 l. 2 Cantitatea 3 4 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU : 1(un) ha Total ha .3% Kg.375 0.a. III – Materii şi materiale Nr.5 3.h.IV. Crt 0 Lucrarea Caracteristici şi utilaje folosite 1 CT Coef.Antemăsurătoare .Nr.5 0. TOTAL -pentru 1 (un) hectar VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 3 4. 5 181 . transport Km.5 0.19 3.19 Cap.5.0 7.4.

26 25 15.8 3 1868 Administrat manual îngrăşăminte chimice UM=mii pomi.08 5 6 7 8 0.0 2.208 Marunţit îngr.pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV aunei plantaţii de NUC cu desimea de 208 pomi/ha Cap. =2 8 294 Cosit manual între pomi –2 lucrări UM =ha .=2 7 1908 Prăşit în jurul pomilor 4 m2 Se execută 4 lucrări UM =mii m2.63 8.cantit.cantitate=0.4 × 2=0. cantit. UM=mii l.00 2.=0. Denumirea lucrării din crt art.08 1.0 6 2740 Stropit pomi vermorel AS-S UM =mii l. =2 10 2037 Strâns ramurile şi scoase la alei UM=mii mp.31 2.90 8.50 5.=0.I .41 1 (unu) ha Total ZO uri Tarif RON/ZO ZO UM Total ZO I Din care pe categorii II III IV 3 2.08 0. cantit.25 0.66 3.=0.5 11 12 1869 3091 Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mb.75 8. Nr.= 2 9 312 Strâns iarba cosită şi aşezarea ca mulet în jurul pomilor UM= ha . cantit =0.66 3.26 25 .10 0.22 4.33 1.14 1.18 6. cantit.cantitate=0. =2. cantit.0 1.18 6. cantit.6 34.26 TOTAL MANOPERĂ × × 182 7.6 11.chimice UM=t. cantit.09 3.cantitate=1.31 2.08 25 0.42 0.50 0.11 4 0.63 0. normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/9 cantitatea 2 0 1 2 1 1952 Tăieri pentru formarea coroanei Um=mii pomi.Manopera Nr.1 25 0.8 5 2744 Preparat soluţie pentru 5 tratamente a 400 l.63 6.10 0.2 2 1775 Încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice 2 operaţiuni UM=1.42 0..54 2.26 0.5 25 1.06 0.2 4 1866 Sapa mare în jurul pomilor UM=mii m2 cantit.90 8.

3 Insecticide :2000 l.r. Denumirea –grupa Distanţa crt.II Utilaje - Cantitatea transportată tone 3 0. I Manopera pentru 1 ( un ) hectar 852. 6 183 .00 820 410 Cap.Antemăsurătoare .h. III Materiale 820. × 0.5 Cap. 2 Fungicide 2000 l.a.00 Total cheltuieli directe 1680.5 381.IV.5 2. IV Transport 8.00 0 1 2 1 Îngrăşăminte chimice complexe Kg. .Total RON × 852.2% Kg. 0 1 2 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU : 1(un) ha Total ha . Îngrăşăminte chimice +Insectofungicide 50 TOTAL 1 (un) Total t/km. TRANSPORTURI ha Tarif RON /t/km PENTRU Total TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.375 8.3% Kg..5 181. III – Materii şi materiale Nr.00 0. de transport Km.5.Deviz nr.0 Volum total t/km 4 21 21.n 3 4 RON Cap.5 Cap. Total pentru un ha Cantitatea ha Ha a. TOTAL -pentru 1 (un) hectar VALOAREA MATERII ŞI MATERIALE Valoarea Greutatea pentru RON Total transport / UM RON 4 5 6 1 400 400 40 180 1.II.4. × 0. Lucrarea CT Crt Caracteristici şi utilaje folosite Coef. de transf.5 Cap.41 RON RON Cap.50 3. Tarif RON/ha a.Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea Crt UM Cantitatea 3 400 4.-Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.50 80 240 3. 0 1 2 1.0 3.00 287.

30 tratamente UM=ha .06 1.00 × MANOPERA Tarif RON/Z.=0.pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VI a unei plantaţii de NUC cu desimea de 208 pomi/ha Cap.5 336.cantit.cantitate=1.46 7.09 0.26 1.Manopera Din care pe categorii Nr.26 9. =2 10 2037 Strans ramurile şi scoase la 5. cantit. uri 30.22 3.O.90 3.50 aşezarea ca mulet în jurul pomilor UM= ha .10 UM=mii m2 cantit.208 TOTAL 1 (unu) ha Total Z.50 2.33 1.63 alei UM=mii mp.II.O.5 181. 25 25 25 25 25 × Total RON 750.63 2.=1. =2.00 12km.O. UM=mii l.2 2 3226 Încărcat.0 4 1866 Sapa mare în jurul pomilor 2. Gunoiul de grajd UM=t cantit.00 8.23 0.63 8. transportat la 80.=5 7 1908 Prăşit în jurul pomilor 4 m2 1.77 coroanei Um=mii pomi. Nr.8 5 2744 Preparat soluţie pentru 5 0.77 0.=4 3 1867 Administrat îngrăşăminte 1.5 225.06 0. cantit. cantit.30 13. şi descărcat în comp.O.90 UM =mii m2. =3.33 1.= 2 9 312 Strâns iarba cosită şi 1. I II III IV NTM/9 Unitatea de măsură şi 2 cantitatea 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1953 Tăieri pentru formarea 3. cantit.I .2 8 294 Cosit manual între pomi –2 4. Denumirea lucrării din Z.30 0.=0. Total crt din normele de muncă UM Z.02 0.00 lucrări UM =ha .84 0.5 7.25 1.-Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.26 lor pe direcţia rândurilor UM=mp.00 1.. Lucrarea 184 CT Cantitatea . cantit. cantit.cantitate=0.5 6 3157 Deservit MSPP la 5 0.5 11 1869 Plivitul lăstarilor şi dirijarea 6.10 2.33 natural în jurul pomilor 20kg/pomi UM=ha .23 tratamente a 500 l.25 2.0 × Cap.00 8.75 8. art.

Denumirea Crt 0 1 2 1 Gunoi de grajd t 2 Fungicide 2000 l.Antemăsurătoare . Gunoi de grajd 10 2 Insectofungicide 50 TOTAL 1 (un) ha Total t/km. 7 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VI a unei plantaţii 185 . 0 1 2 1.50 0. TRANSPORTURI Tarif tarif RON /t/km Total TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.a.37 ha 3 5 Ha a.19 1988.Deviz nr.85 250 462.5 Cap.375 15.00 6.h. de trans. III – Materii şi materiale Nr. Tarif RON/ha a.5 Cantitatea transportată tone 3 4 0.II Utilaje 462. 3 Insecticide :2000 l.2% Kg.4. Total pentru un ha UM Cantitatea 3 4.0 4010 TOTAL LUCRĂRI MECANICE RON Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 50 200 40 240 80 320 760 Cap. de transport Km.0 Coef.IV.3% Kg.19 Cap.0 RON Cap.0 4.85 1.19 3.5 Greutatea pentru transport 6 4000 6 4. IV Total cheltuieli Transport directe 15.001 RON Volum total t/km 4 40 0.50 40. III Materiale 760. . 2 0.6. × 0.. × 0. Denumirea –grupa Distanţa crt. TOTAL -pentru 1 (un) hectar VALOAREA MATERII ŞI MATERIALE Cap.r.n 4 1.Transporturi de materii şi materiale Nr.Crt 0 1 Caracteristici şi utilaje folosite 1 Stropit cu MSPP-5 tractoare 1(un) ha Total ha . I Manopera – pentru 1 ( un ) hectar 750.

5 13 1869 Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mb. art. cantit..O.=6 7 1908 Prăşit în jurul pomilor 4 lucrări UM =mii m2.2 8 294 Cosit manual între pomi –2 lucrări UM =ha .63 1.= 2 9 312 Strâns iarba cosită şi aşezarea ca mulet în jurul pomilor UM= ha .I .25 0. cantit.26 11.0 6 3157 Deservit MSPP la 6 tratamente UM=ha .4 × 2=0.54 2.75 6. cantit.90 8.26 8.44 25 8. uri MANOPERA Tarif RON/Z.36 3.26 28.Manopera Nr. =2 10 2037 Strans ramurile si scoase la alei UM=mii mp. 186 Din care pe categorii Z. Denumirea lucrării din crt din normele de muncă NTM/9 Unitatea de măsură şi 2 cantitatea 0 1 2 1 1953 Tăieri pentru formarea coroanei Um=mii pomi.208 12 2037 Strâns ramurile şi scoase la alei UM=mii mp.53 0.06 5.18 25 9.63 1.=0.50 0.77 0./ha UM=mii l.O. cantit.5 11 1869 Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mb.27 3.31 2.=0.2 4 1866 Sapa mare în jurul pomilor UM=mii m2.=0. =3.=0.8 3 1868 Administrat manual îngrăşăminte chimice UM=mii pomi .00 2.63 1.22 4. cantit.04 25 × × . cantit. cantit.06 1.208 TOTAL 1 (unu) ha Total Z.cantitate=0.26 8.44 25 7.08 I 5 II 6 III 7 IV 8 0. =3. UM 3 3. cantit.27 0.O.02 0.63 1.06 8.75 6.cantitate=1.cantit.36 0.8 5 2744 Preparat soluţie pentru 6 tratamente a 500 l.90 8.84 0.08 1. 4 0.O.10 25 0.cantitate=1.cantitate=0.11 Total Z.02 0. Nr.09 0.50 5.de NUC cu desimea de 208 pomi/ha Cap.2 2 1775 Încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice –două operaţiuni UM=t .77 0.31 2.00 2.0 1.

Lucrarea CT Crt Caracteristici şi utilaje folosite Coef.5 Cap. III Materiale 1260 3. I Manopera pentru 1 ( un ) hectar 702. 3 Insecticide :3000 l. TRANSPORTURI Tarif tarif RON/t/km Total TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.5 Cantitatea Ha a. 2 Fungicide 3000 l.IV.a.n 4 2.0 286.25 Cap. 0 1 2 1 Îngrăşăminte chimice complexe 50 +insectofungicide TOTAL 1 (un) ha Total t/km. × 0.II.r.-Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. III – Materii şi materiale Nr. IV Transport 8.00 Cap.00 6.h.25 Total cheltuieli directe 2525.37 6 TOTAL 1(un) ha Total ha . MECANICE Total pentru un ha RON PENTRU Cap.Total RON × 702..2% Kg.5 11.Transporturi de materii şi materiale Nr.Deviz nr. LUCRĂRI Tarif RON/ha a.4.7. TOTAL pentru 1 (un) hectar VALOAREA MATERII ŞI MATERIALE 3 420 9. 0 1 2 3 1 Stropit cu MSPP-6 tratamente 0. Denumirea –grupa Distanţa crt. 8 187 . de transport Km. . de ha trans.00 435 0 1 2 1 Îngrăşăminte chimice complexe Kg.00 6.22 2. Denumirea Crt UM Cantitatea Valoarea RO Total N/ RON UM 4 5 1 420 40 360 80 480 1260 Greutatea pentru transport 6 420 9.0 179.75 RON RON Cap.3% Kg.22 250 555 226 Cap.44 Volum total t/km 4 22 22 0.Antemăsurătoare .II Utilaje 555 Cantitatea transportată tone 3 0. × 0.375 8.

cantit.O.8 3 1866 Sapa mare în jurul pomilor UM=mii m2 cantit.Manopera Nr.59 2.208 1 (unu) ha Total Z. cantit.-Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. cantit.r. 0 1 2 1 Stropit cu MSPP-6 tratamente 0.10 0. Total RON ZO UM 3 3. uri Tarif RON/Z.27 6.22 2.=0.04 25 26. LUCRĂRI Tarif RON/ha a.77 I 5 0.79 25 694.8 4 2744 Preparat soluţie pentru 6 tratamente a 500 l.cantitate=0.=0.. cantit. cantit. 188 ha 3 6.h.50 2./ha UM=mii l.II. Lucrarea CT Crt Caracteristici şi utilaje folosite Coef. =3.2 2 1848 Strâns manual ramurile tăiate redus ½ UM=ha.= 2 8 312 Strâns iarba cosită şi aşezarea ca mulet în jurul pomilor UM= ha .00 Din care pe categorii II III IV 6 7 8 0. de trans.25 7.59 2. =2 9 1869 Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mb.22 4.00 Cantitatea Ha a.36 25 9.06 1.09 0.5 9.25 Total ZO 4 0.59 2.00 1.0 Cap. cantit.36 3.90 8. cantit.22 250 .36 3.10 0.13 25 278.26 TOTAL MANOPERA × × × 27.00 2.26 25 131.50 0. =3.27 0. Nr.O.pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VII a unei plantaţii de NUC cu desimea de 208 pomi/ha Cap.75 0.53 0.54 0.0 5 3157 Deservit MSPP la 6 tratamente UM=ha .=0.I .06 1.26 1.a. art.2 7 294 Cosit manual între pomi –2 lucrări UM =ha ..=6 6 1908 Prăşit în jurul pomilor 4 lucrări UM =mii m2.n 4 2.00 11.90 8.37 TOTAL 1(un) ha Total ha . Denumirea lucrării din crt din normele de muncă NTM/92 Unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1953 Tăieri pentru formarea coroanei Um=mii pomi.77 0.

2% Kg.00 0. Denumirea Crt Total pentru un ha UM Cantitatea RON Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 40 360 80 480 840 555 Greutatea pentru transport 6 9. 0 1 2 1 Insectofungicide 50 TOTAL 1 (un) ha Total t/km.II Utilaje 555.Transporturi de materii şi materiale Nr. 9 189 .375 0. Denumirea –grupa Distanţa crt.376 Total cheltuieli directe 2090.00 RON Cap.3% Kg.00 0 1 2 3 1 Fungicide 3000 l.02 RON Volum total t/km 4 1. 6.8.75 Cap.00 1. TRANSPORTURI Tarif tarif RON/t/km Total TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap. IV Transport 0. .00 6.Deviz nr.4. I Manopera pentru 1 ( un ) hectar 694. III Materiale 840.13 Cap.MECANICE Cap. × 0. × 0.00 15.Antemăsurătoare .38 3.00 2 Insecticide :3000 l. III – Materii şi materiale Nr.IV.00 TOTAL VALOAREA -pentru 1 (un) hectar MATERII ŞI MATERIALE Cap. de transport Km.00 Cantitatea transporta tă tone 3 0. 9.

06 1. cantit.I .00 25 700.50 25 278.pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VIII a unei plantaţii de NUC cu desimea de 208 pomi/ha Cap.=8 6 1908 Prăşit în jurul pomilor 4 lucrări UM =mii m2.09 2.25 6.cantitate=0.48 3.77 1.=0.06 1. =2 1869 Plivitul lastarilor si dirijarea lor pe directia randurilor UM=mb. cantit.00 2.18 0.2 7 294 Cosit manual între pomi – 2 lucrări UM =ha .0 3 2744 Preparat soluţie pentru 8 tratamente a 500 l. cantit.54 1.. PERA ha Total RON PENTRU Z.2 2 1948 Strâns manual ramurile tăiate UM=ha.O.00 1.0 4 1866 Sapa mare în jurul pomilor –4m2 UM=mii m2 cantit.208 TOTAL 1 Total Z.=0.cantit.18 0.36 x × × 28. =3.8 5 3157 Deservit MSPP la 8 tratamente UM=ha . cantit.crt Nr. UM Tota l Z.90 8.O.Manopera Nr.53 0. Lucrarea CT 190 Cantitatea . cantit.50 1.0 10.22 4.II./ha UM=mii l. =4.90 8.10 Din care pe categorii I 5 II 6 III 7 IV 8 0.25 Cap.=1. normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/ cantitatea 92 0 1 2 1 1953 Tăieri pentru formarea coroanei Um=mii pomi.48 25 12.36 2. Denumirea lucrării din art.00 2.13 25 228.26 2.26 0.10 0.25 6.00 25 181.50 1.18 0. cantit. 4 0.48 3.= 2 8 312 Strâns iarba cosită şi aşezată în jurul pomilor UM= ha .O. uri MANO (unu) Tarif RON/Z.-Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.5 9.0 2.O.77 3 3.

4.II Utilaje 740.00 1.Deviz nr.96 250 740 Greutatea pentru transport 6 12.00 Cap. .00 20.h. × 0. 2 0.00 8. 12. 8.00 2 Insecticide :4000 l. MECANICE Tarif RON/ha a..00 TOTAL 1 (un) ha Total t/km. Antemăsurătoare .38 2560. Denumirea –grupa Distanţa crt de . III Materiale 1120.a. transport Km. IV Total cheltuieli Transport directe 0.38 3.37 ha 3 8. TRANSPORTURI Tarif tarif RON /t/km PENTRU Total TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.00 Cantitatea 0 1 2 3 1 Fungicide 4000 l.00 RON Cap.375 0.9. Denumirea Crt UM Coef.n 4 2.96 2.00 0. Total pentru un ha Cap.IV.375 Cap.02 RON Volum total t/km 4 1.r.Transporturi de materii şi materiale Nr.00 Valoarea RON Total /UM RON 4 5 40 480 80 640 1120 Cantitatea transportată tone 3 0.00 RON Ha a.3% Kg.2% Kg. 10 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IX a unei plantaţii 191 . de transf.Crt Caracteristici şi utilaje folosite 0 1 1 Stropit cu MSPP-8 tratamente TOTAL LUCRĂRI 1(un) ha Total ha . I Manopera pentru 1 ( un ) hectar 700. III – Materii şi materiale Nr.00 TOTAL VALOARE -pentru 1 (un) hectar MATERII ŞI MATERIALE Cap. 0 1 2 1 Insectofungicide 50. × 0.

O. cantit.=0.I .48 3.26 0. I 4 6./pomi UM= ha .O. art.00 2.63 5.25 2. uri × MANOPERA ha 25 Tarif RON/Z.66 TOTAL 1 (unu) Total Z. Denumirea lucrării din crt din normele de muncă NTM/92 Unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1959 Tăieri pentru formarea asimilat coroanei Um=mii pomi. cantit.33 1. cantit. cantit. UM 3 0.2 9 294 Cosit manual între pomi –2 4.63 2.03 8. =4.II.00 14.O. transportat la 8-12 km.00 1. Nr.50 Preparat soluţie pentru 8 0..10 0.25 Total Z.33 2.00 5 Din care pe categorii II 6 III 7 IV 8 6. cantit.43 0.46 25 25 25 25 12.=1.03 8. =1 5 1866 Sapa mare în jurul pomilor UM=mii m2 cantit.029 5.63 5.-Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.50 aşezarea ei ca mulci în jurul pomilor UM= ha .33 1.5 Cantitatea .cantitate=0. =2 11 1869 Plivitul lastarilor si dirijarea 6.75 0.5 361.208 39.=8 8 1908 Prăşit în jurul pomilor 4 1.46 6. şi descărcat în câmp a gunoiului de grajd UM=t./ha UM=mii l. =3.5 × Cap.Manopera Nr.cantit.06 1.00 lucrări UM =ha .48 17. cantit.O. Lucrarea CT 192 1.de NUC cu desimea de 208 pomi/ha Cap.48 tratamente UM=ha . cantit.90 lucrări UM =mii m2.= 2 10 312 Strâns iarba cosită şi 1.0 181.09 0.00 8.43 tratamente a 600 l.22 3.90 8.06 0.=20t 4 1867 Administrat îngrăşăminte natural în jurul pomilor – 100kg.26 lor pe directia randurilor UM=mb.5 3 3226 Încărcat.cantit.8 7 3157 Deservit MSPP la 8 0.0 436.10 2.=208 2 2057 Strâns manual ramurile tăiate şi scoase la alee UM=ha. × PENTRU Total RON 991.8 6 2744 Z.

0 Insecticide :4800 l. 2 0.Antemăsurătoare – Deviz nr.37 ha 3 8 RON Ha a. × 0.h. Total pentru un ha Cap. Denumirea –grupa Distanţa crt. Denumirea Crt 0 1 2 3 UM Cantitatea Coef. I Manopera pentru 1 ( un ) hectar 991.5 201.. III Materiale 2120.r.2% Kg.0 Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 50 1000 40 480 80 640 2120 Cantitatea transportată tone 3 20 0.5 3926. de transport Km. .96 2.IV.3% Kg.88 3. MECANICE PENTRU Tarif RON/ha a. 12.3.5.38 Cap.Crt Caracteristici şi utilaje folosite 0 1 1 Desevit MSPP-8 tratamente TOTAL LUCRĂRI 1(un) ha Total ha . III – Materii şi materiale Nr. 8. IV Total Transport cheltuieli directe 361.0 TOTAL VALOAREA -pentru 1 (un) hectar MATERII ŞI MATERIALE Cap. de trans.n 4 2. × 0.Transporturi de materii şi materiale Nr.a.0 RON Cap.5 0.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii 193 . 0 1 2 1 Gunoi de grajd 10 2 Insectofungicide 50 TOTAL 1 (un) ha Total t/km. TRANSPORTURI Tarif tarif RON /t/km PENTRU Total TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.96 250 740 Greutatea pentru transport 6 20000 12 8.5 Cap.375 70.0 20024 1 2 3 Gunoi de grajd t 20 Fungicide 4800 l.II Utilaje 740.03 RON Volum total t/km 4 200 1.

22 operat) UM= m m². cantitatea 0 1 2 3 1 1906 Sapa mare pe rândul de 2. cantitate = 1.5 5. din NTM/92 normele de muncă .85 0.de GUTUI cu desimea de 800 pomi /ha Cap.834 8 312 Strâns fân şi aşezat ca 1.60 4. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.5 0.06 tratamente UM= ha. cantitate= 6 6 294 Cosit manual între rânduri 4.O. Lucrarea Coef.O. cantitate= 3 2 3135 Deservit semănătoare SUP 0.64 din care pe categorii I 5 0.38 25 684.31 5.89 14.Total RON x x TOTAL Z.64 IV 8 - 0.06 lor pe direcţia rândurilor UM= mii pomi.89 0. cantitate= (3 x 4) 12.63 pomi UM= m m². .4 TOTAL 1 (unu) ha .5 1. x MANOPERA PENTRU .4 7 1869 Plivitul lăstarilor şi dirijarea 6. 4 7.85 0.75 1.60 - 1.06 II 6 III 7 7.I Manoperă: N Nr.0 5 3157 Deservit MSPP 900 la 6 0.91 25 147. cantitate= 3.75 27. cantitate= 1.n.00 asimilat Se execută 2 lucrări UM= ha.Tarif RON/Z. articol transformare din NPC/78 Ct 194 Cantitatea Ha Ha.62 25 886.7 3 1908 Prăşit pe rândul de pomi (4 1.09 asimilat tratamente a cota 500 l /ha UM= miil.O .O/ r.36 5.06 14.a.75 25 43. cantitate= 0. cantitate= 0.0 4 2744 Preparat soluţie pentru 6 0.36 - - 4. UM cr unitatea de măsură şi t.42 25 10.75 Cap.Total Z. de crt Nr.08 –21 UM= ha.75 35.31 0. articol Denumirea lucrării din Z.25 mulci pe rândul de pomi UM = ha.

54 2.a. Crt.n.8 .0 2.30 1.0 121 TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha.I Manopera Pentru 1 (un ) hectar 886.875 3387.IV Total Transport chelt.0 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.2 % Seminţe de trifoi alb ( 0.30 1. 0 1 2 3 4 Greutatea pentru. transp.18 0.036 0.a.două lucrări 0. Utilaje 1310.00 195 RON Cap.375 0.0 0. crt 0 1 Cap.875 Total t /Km Tarif RON /t / Km Total RON Cap.0 107 Stropit cu MSPP 900 ( Se execută 6 tratamente ) 0.54 1.0 1 2 3. 4.7 ha x 20 kg ) = 14 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 2 kg kg kg kg 3 9 6 7 14 pentru 4 40 80 10 1(unu) ha TOTAL RON 5 360 480 210 140 1190 1. caracteristici şi utilajul folosit 1 Arat în livadă normală 1.directe 0.24 250 1310 Nr.0 254 Semănat ierburi perene cu SUP – 21 0. PENTRU: 1 (un) ha Tarif RON /ha. 6 9 6 7 14 36 Nr.22 5.37 6.0 Anexa 1 ( după terminarea plantării) 242 Discuit arătura cu GD 2. IV.036 Volum total t/Km 2.III Materiale 1190.59 2.375 .II. III – Materii şi materiale DENUMIREA UM Canti tatea Valoarea RON/ UM 1 Fungicide: 3000 l x 0.7 ha x 20 kg) =7 Seminţe de lolium perene (0.Transporturi de materii şi materiale DENUMIREA – GRUPA 1 Insectofungicide + seminţe de ierburi perene TOTAL TRANSPORTURI PENTRU (un) ha 2 Distanţa de transport Km 3 50 Cantitate transport tone 4 0.3 % Insectofungicide: 3000 l x 0.n Tarif pentru RON un ha Cap.50 Cap.

. = buc .Antemăsurătoare – Deviz nr.M. cantitate = 0.17 - 0.M.I Manoperă: Nr.4. făcut 3.33 mocirlă şi mocirlit în vederea plantării U. cantitate= 96 8 1906 Sapa mare pe rând (1.30 - - - 1.800 2 1837 Săpat gropi pentru 0.O/ crt.97 - 0. Nr.04 din care pe categorii I 5 II 6 III 7 IV 8 1.04 7.82 completat goluri U.3.M. cantitate = 0. cantitate = 96 3 1733 Făcut şanţ pentru 0. cantitate= 2.08 completarea golurilor 12 3 % U.096 6 1864 Repartizat pomii la gropi 3.27 - - - 0.26 - 0. articol Denumirea lucrării din Z.63 m lăţime) UM= mii m².M.05 stratificat pomi U. din NTM/98 normele de muncă .5.2 2.32 - 0. = mii pomi .O.0 196 TOTAL Z.92 0.M. UM unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 3 1 2020 Tăieri pentru formarea 1.10 0. cantitate = 0. = mii buc. cantitate= 3.97 - - 7.09 tratamente x 500 l UM= mii l.26 - - 5.. = ml.13 U.0 9 2744 Preparat soluţii pentru 6 0.30 coroanei U. 4 1.4 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de GUTUI cu desimea de 800 pomi /ha Cap..92 5..096 5 1843 Fasonat rădăcina.M. cantitate = 2 4 1775 Stratificat pomi pentru 1. = mii buc.32 - - 0.27 . = mii buc.17 - - 0.30 1.02 % lucrare completă şi udat cu 20 l apă UM= buc. cantitate = 0.10 0.096 7 1866 Plantat pomi în goluri 12 0.

4 Plivit lăstarii şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM= mii pomi.31 25 832.5 - - x x x 56. DENUMIREA UM Cantitatea Valoarea Greutatea crt RON/ TOTAL pentru.Total Z.06 5. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Lucrarea Coef.Total RON 0..25 33. cantitate= 6 Prăşit pe rând ( 1.60 - 5.36 - - 14.5 13.75 8.25 6.64 0. crt 197 . cantitate= 2.22 0.36 14. cantitate= ( 3 x 4) 12..5 - 11. 2..a. caracteristici şi utilajul folosit 0 1 2 3 4 1 Stropit cu MSPP 900 6 tratamente 0.a. cantitate= 0.Tarif RON/Z. cantitate= 1.n.O.85 5..800 Strâns ramurile şi scos la alei UM= mii .10 11 3157 1808 12 13 14 294 asimilat 312 1869 15 2037 TOTAL MANOPERA PENTRU: Deservit MSPP la 6 tratamente UM= ha.66 25 16. cantitate= 1.25 25 331.75 - 4. .2 m lăţime) se execută 4 lucrări UM= mii m².22 PENTRU: .00 1.. m². 96 20 1920 183 golurilor 12% Nr.64 - 4.37 6.. articol transformare din NPC/78 Ct Ha Ha.75 Cap. transport UM RON 0 1 2 3 4 5 6 1 Pomi altoiţi pentru completarea buc.1 (un) ha Tarif 250 RON/ha.06 1.0 1 (unu) ha .O .22 Anexa1 128 TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha.75 11. III – Materii şi materiale Nr.05 25 1401.. de Cantitatea Nr.85 - 1.n Tarif pentru 1 ha RON 555 Cap.75 4.0 2.a.0 Cosit cu coasa între rânduri 2 lucrări UM= ha.25 0.n.60 1.4 Strâns fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM= ha.83 25 220.

015 RON Volum total t/Km 4 9.3 % x 3000 l Insectofungicide: 0.11 îngrăşăminte chimice Se execută două lucrări U.0 Prăşit pe rând – 4 lucrări 1. 0 1 Nr.crt 0 1 2 Cap..18 - 0.2 % x 0.O/ normele de muncă .22 U.63 m lăţime) U. 1(un) ha 9 6 40 80 360 480 2760. 4 4.O. cantitate = (3 x 4) =12 198 TOTAL Z.00 coroanei U.2 0.directe 3.89 - - 7. cantitate = ( 0.. = t.8 10.5.375 3.834 x 2 ) =1. crt.I Manoperă: Nr.I Manopera Pentru 1 (un ) hectar 1401.89 - 4 1908 14.M. IV. cantitate = 0.183 0.Transporturi de materii şi materiale DENUMIREA – GRUPA Distanţa de transport Km 1 2 Pomi pentru completat goluri 50 Insectofungicide 50 TOTAL TRANSPORTURI Total t /Km PENTRU 1 (un) ha Tarif RON /t / Km Total Cap.00 Cantitate transport tone 3 0.75 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.0 3.Antemăsurătoare – Deviz nr.800 Încărcat şi descărcat 0. = mii buc .2 % TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE kg kg ptr. = mii m². articol din NTM/98 1 1954 Denumirea lucrării din Z.75 4720.00 2 3246 0.M.2 3 Fungicide: 0. = mii m².0 9 6 198 Nr. 5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de GUTUI cu desimea de 800 /haCap.IV Total Transport chelt. Utilaje 555.II.64 - .2 2.25 RON Cap. cantitate = 3.M. UM unitatea de măsură şi cantitatea 2 3 Tăieri pentru formarea 5.3.III Materiale 2760.0 0.18 - - 3 1906 7.M.00 Cap.64 - - 14.68 Sapa mare pe rând (1.00 din care pe categorii I 5 II 6 III 7 IV 8 4.

.06 0. cantitate= ( 0.a.36 - - - 0. cantitate= ( 0.38 0.n.4 Cosit între rânduri 2 lucrări UM= ha.96 3. Tarif RON/Z.5 2744 6 3157 7 294 8 312 TOTAL MANO PERA PENTRU Nr. III – Materii şi materiale DENUMIREA UM Cantitatea Valoarea RON/ UM 4 40 80 1 TOTAL RON 5 480 640 800 Greutatea pentru.n Tarif pentru 1 ha Cantitatea Ha Ha.25 10.. 6 12 8 800 1 Fungicide: 4000 l x 0.25 22.13 250 782.5 x 8) 4.75 - - x x x 34.93 25 48.a.97 25 874.75 - 1.50 1.60 - - - 5. de Nr.4 Strâns manual fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM= ha. transp.7 x 2) 1.25 0.17 Anexa 1 275 Stropit cu MSPP 900 8 tratamente 0.00 5.4 1 (unu) ha .13 25 253.Total RON 0.25 1. 3 1 8 4 0.0 Deservit MSPP la 8 tratamente UM= mii l.37 Anexa 1 128 TOTAL LUCRĂRI MECANICE Total ha. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Lucrarea Coef.25 Cap. cantitate= ( 0. Cap.Total Z. crt 0 1 2 Preparat soluţie pentru 8 tratamente a câte x 500 l UM= mii l. articol transformare din NPC/78 Ct caracteristici şi utilajul folosit 1 2 Împrăştiat îngrăşăminte chimice cu MIC 0.53 25 563.7 x 2) 1.38 25 9. cantitate= 6.n.O .a.5 RON Nr.17 2.36 0.38 - - - 4. crt 0 1 2 3.60 1.09 0.O.2 % Îngrăşăminte chimice complexe 2 kg kg kg 199 3 12 8 800 . PENTRU: 1 (un) ha Tarif RON /ha..3 % Insectofungicide: 4000 l x 0.

IV.5.Transporturi de materii şi materiale Nr. cantitate = 25 Încărcat şi descărcat îngrăşăminte chimice U. = mii pomi .375 RON Total chelt.375 3.25 - 6.II. Utilaje 782.1 1 0.directe 3866. din NTM/98 din normele de muncă .89 2 3226 6.O.4.Antemăsurătoare – Deviz nr. 6 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de GUTUI cu desimea de 800pomi /ha Cap.IV Transport 6.TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE ptr.22 - - 200 .25 - - 3 3246 0.I Manopera Pentru 1 (un ) hectar 1157.0 0.89 5 - II 6 - III 7 - IV 8 8. unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2022 1 2 Tăieri de formare a coroanei U. 1 ha RON 1920 820 Cap. Nr. = t.crt DENUMIREA – GRUPA Distanţa de transport Km 0 1 2 1 Insectofungicide 50 2 Îngrăşăminte chimice 20 TOTAL TRANSPORTURI Total t /Km PENTRU (un) ha Tarif RON/t / Km Total RON Cantitate transport tone 3 0.M.375 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.11 0.5 t x 4 operaţii ) = 2 TOTAL Z.5 Cap.80 Volum total t/Km 4 1.III Materiale 1920. din care pe categorii Z.375 6.M.5 Cap. cantitate = 0.0 17.800 Încărcat gunoi şi descărcat în câmp de la 8 – 10 km Se execută două lucrări U.M.0 16. crt. cantitate = ( 0.O/ UM 3 11.25 I 4 8. = t.I Manoperă: articol Denumirea lucrării Nr.22 0.00 Cap.02 0.

cantitate= ( 0.60 25 15.09 0.0 Prăşit pe rând – 4 lucrări U.17 3.14 t/ha Împrăştiat îngrăşăminte chimice cu MIC 0.4 Strâns manual fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM= ha.25 1..00 0. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Lucrarea Coef.75 Nr.06 0.5 - - x x x 57.25 15. de Nr.03 25 375.63 7.25 2.60 1.75 11. cantitate= 2.. cantitate = (3 x 4) =12 Preparat soluţii ( 10 tratamente a x 600 l ) UM= mii l.88 25 1447.60 - - - 5. . = mii m².0 Deservit MSPP la 10 tratamente UM= mii l.4 1906 5 1908 6 2744 7 3157 8 294 9 312 10 2037 TOTAL MANOPERA PENTRU: Sapa mare pe rând ( lăţime = 1. 4 2.53 25 563.Tarif RON/Z..a.00 19.M.22 14. cantitate= 1. cantitate= 6.M.36 - - 4.2 m ) U.89 - - 7.00 22. = mii m².36 0.. crt 0 1 2 3 Cap.54 - - 0..O..O .54 0.5 - 11.0 1 (unu) ha .Total Z.17 Anexa1 275 Stropit cu MSPU 10 tratamente 0.75 - 1.4 Strâns ramurile şi scos la alei UM= mii .64 - - 14. articol transformare din NPC/78 Ct caracteristici şi utilajul folosit 1 2 Împrăştiat gunoi de grajd cu MIG – 4 .Total RON 2.00 5.70 .7 x 2) 1. cantitate= 6.89 - 1.75 - - 5.n. cantitate = 3.0 Cosit între rânduri 2 lucrări UM= ha.72 25 493.14 0. m².64 - 0..37 201 Cantitatea Ha 3 1 1 10 Ha.

III Materiale 2605. crt Cap.6.01 250 1502.2 % x 6000 l Gunoi de grajd semifermentat 25 t / ha Îngrăşăminte chimice complexe TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE 2 kg kg t kg 3 18 12 25 800 Valoarea Greutatea RO TOTAL pentru.1.n Tarif pentru 1 ha RON UM Cantitatea 6.00 RON Cap.Transporturi de materii şi materiale Nr.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de CAIS cu desimea de 334 pomi/ha.I Manopera Pentru 1 (un ) hectar 1447.0 250.II.a.312 5663. Utilaje 1502. Tarif RON /ha.03 0. III – Materii şi materiale DENUMIREA 0 1 2 3 4 1 Fungicide: 0.3 % x 6000 l Insectofungicide: 0.Anexa 1 128 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU: 1 (un) ha Total ha.0 Cap.312 1 (un) ha TOTAL CHELTUIELI DIRECTE SPECIFICARE Cap.0 18 80 960. N/ RON UM 4 5 6 40 720.directe Transport 109.IV Total chelt.812 3. 1 Insectofungicide Îngrăşăminte chimice Gunoi de grajd TOTAL TRANSPORTURI 2 50 50 10 Total t /Km Tarif RON /t / Km Total RON Cantitate transport tone 3 0. transp. Cap.5 Nr.5 0.0 291.5 Cap.375 109.a.8 25 Volum total t/Km 4 1.n. IV.Antemăsurătoare-Deviz nr.0 10 5 125 25000 1 800 800 25830 Cap.crt DENUMIREA – GRUPA Distanţa de transport Km 0 1 2 3.I Manopera: 202 .5 40.

M.09 0.22 0.50 Cap.: cantit.Nr.59 0. de transf.00 2.0 0 2.arti col din NTM/9 2 1 1906 z.76 0. 4 5.06 9. U.=0.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.02 25 649.18 0.00 2.26 0.5 asimilat tratamente a câte 400 l UM=miil.=1.04 25 6. cantit=5 294 Cosit manual între rânduri (2 asimilat lucrări) UM=ha: cantit.50 0.30 II 6 III 7 5.30 0.08 1.54 .06 4. 3 2.02 26. crt.36 25 9.uri Tarif RON/z.02 17.00 2.o.30 1.30 6.18 0.334 1-(unu) ha Total z.0 2.63 0..0 Ha.o. Lucrarea Nr.00 25 50.n.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Arat în livadă (după terminarea 242 plantării) 2 Discuit arătură cu GD-2.6 Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mii pomi. cantit=2.25 6.40 din care pe categorii I 5 0.06 x x x 2.00 TOTAL z. Coef.00 164.0 1.54 Cantitatea Ha 3 1. 2 1. 4 1.o.18 6. 0 1 2 3 4 5 6 Denumirea lucrării din normele de muncă unitatea de măsură şi cantitatea 2 Sapa mare pe rândul de pomi UM=mii m2: cantit=2 3135 Deservit semănătoare SUP=21 UM=ha: cantit=0.76 IV 8 0.o.(2x4)=8 2744 Preparat soluţie pt.crt.7 1908 Prăşit pe rândul de pomi (4lucrări) UM=mii m2:cantit.06 0.40 7 8 1.26 9.6 312 1869 Strâns fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit=1.58 25 TOTAL MANOPERĂ PENTRU: 426.0 3157 Desevit MSPP la 6 tratamente UM=ha.8-(se 254 execută două lucrări) 3 Semănat amestec de ierburi 107 perene cu SUP-21 203 CT. Total RON Nr. a.

0 2.875 RON Total cheltuieli directe 2871.II Utilaje 1310.a.III Materiale 910.7 ha x 20 kg) TOTAL VALOARE pentru 1 (unu) hectar MATERII ŞI MATERIALE 6 4 6 7 14 30 Cap.1 ierburi perene TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif lRON/t/km -total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.3 Kg 6 % 3 Seminţe de trifoi alb: Kg 7 (0.n Total pentru un ha. 204 .2. t.00 210.n. 0.00 Cap. Tarif RON/ha.Antemăsurătoare-Deviz nr.875 Volum total t/km 4 5.00 Cap. transp.6.00 140. 0 1 Denumirea UM Cantitatea Valoarea RON pe TOTAL U.0 0.4 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU: Stropit cu MSPP (se execută 6 121 tratamente) 1(un ) ha Total ha.00 910.crt .4 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de CAIS cu desimea de 334 pomi/ha.375 1. RON 4 80 40 30 10 5 320.IV Transport 1.III Materii şi materiale Nr.a.00 240. 1 2 3 Insecticide: 2000 l x Kg 4 0.22 5..IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa Cantitatea Nr.24 RON 250 1310 Cap.7 ha x 10 kg) 4 Seminţe lolium kg 14 perene: (0.375 3.cr Denumirea-grupa de transport.37 6.00 Greutate pentru transp.2% 2 Fungicide: 2000l x 0.0 5. tone Km.50 Cap.M.I Manoper a Pentru 1 (un) hectar 649. 0 1 2 3 Insectofungicide + seminţe de 50 0.

13 5.o.40 0.82 3.30 0.10 0.00 7.07 0.8x 2 lucr.04 Fasonat rădăcina.Cap.80 5.36 25 - 0.56 25 TOTAL MANOPERĂ .25 6.M.=2 Stratificat pomi pt. 3 1.o.13 IV 8 0.76 7.0 8.334 Săpat gropi pentru completarea golurilor-12% UM=buc: cantit.=0.= (0.36 9.43 25 0.=0.6 Strâns fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit=1.76 6.09 0. compl.35 25 0.26 9.=6. din normele de muncă unitatea NTM/92 de măsură şi cantitatea 0 1 2 3 4 5 1 2020 1835 1733 1775 1843 2 Tăieri de formarea coroanei UM=mii pomi: cantit:=0.334 1-(unu) ha Total z.04 Plantat pomi în goluri 12% lucrare completă UM=buc: cantit= 40 Sapa mare pe rând (1.43 4.=0. cantit.04 Repartizat pomii la gropi UM=mii buc: cantit.=2 Preparat soluţie pentru 6 tractoare a câte 500 l UM=miil: cantitatea=3. făcut mocirlă şi mocirlit în vederea plantării UM=mb.27 0.63 0.6 Plivit lăstarii şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mii pomi: cantit.=40 Făcut şanţ pentru stratificat pomii UM=ml: cantit.13 0.06 1. Nr.0 Deservit MSPP la 6 tratamente UM=ha: cantit.02 2.33 TOTAL z.13 0.58 27.27 6. U.07 0.43 - 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1845 1866 1906 2744 3157 1808 294 asimilat 312 1869 3.58 38.o.00 1.05 1. 205 z.06 x x 0. (2x4) = 8 Cosit cu coasa între rânduri UM=ha: cantit.11 0.2 m lăţime) UM=mii m2::: cantit.0 Prăşit pe rând x 4 lucrări UM=mii m2: cantit.)=1.22 4.80 0.=0.10 0.de goluri UM=mii buc: cantit.40 2.36 0.13 I 5 - din care pe categorii II 6 III 7 4.uri Tarif RON/z.o.40 2. 4 0.articol Denumirea lucrării din crt.40 0.26 0.I Manopera: Nr.

n. de transf.50 Ha. transp. completări de goluri 50 0.n PENTRU: Total pentru un ha.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa Cantitatea Nr. Kg.00 2 3 Kg.375 3.III Materii şi materiale Nr.00 9 6 95 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (un) hectar Cap.a.187 RON . . Cap.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 1 2 3 2 Stropit cu MSPP 6 tratamente 128 TOTAL 1(un ) ha Total ha.crt. Lucrarea Nr. 9 6 40 80 360. crt.crt Denumirea-grupa de transport. 6 80 RON Valoarea RON / TOTAL U.M. a.0 0. LUCRĂRI MECANICE Tarif RON/ha.a. RON 4 5 20 800.25 9. 0 1 Denumirea 1 Pomi altoiţi pt. Tone Km. completarea golurilor 12% Fungicide 3000 l soluţie x 0.03% Insecticide 3000 l soluţie x 0.00 Ha 685. Cantitatea 3 40 CT.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.PENTRU: Total RON x 942.75 247. Cap.22 2.22 250 555 Greutate pentru transp. 0 1 2 3 1 Pomi pt.08 2 Insectofungicide 50 0.5 4. Coef.n..5 0..02% UM 2 buc.01 TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha –tarif RON/t/km -total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE 206 Volum total t/km 4 4.00 480.00 1640. 4 0.37 5 6 2.

Specificare Pentru 1 (un) hectar Cap.= 0.0 6 4.0 TOTAL zo 4 1.(2 x 4)=8 Pregătit soluţiile pentru 8 tratamente a câte 500 l UM= mii l: cantit.00 - - 8 3246 0. 2 lucrări UM=ha: cantit.26 din care pe categorii I II III IV 5 0.Antemăsurătoare –Deviz nr.0 Deservit MSPP la 8 tratamente UM=ha: cantit.76 0.00 - 2.o.=4.I Manopera 943.07 - - 9 1868 1.2 5 0.0 Prăşit manual pe rând –4 lucrări UM=mii m2: cantit.334 Sapa mare pe rând 120 m lăţime UM=mii m2: cantit. Nr.76 0.40 8 1.00 Cap.6 Încărcat şi descărcat îngrăş.=2.3.= (0.II Utilaje 555.I Manoperă Nr.6 Strâns manual fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit.51 - 0.70 2. chim.25 Cap.437 3.334 207 z.=8 Cosit între rândurile de pomi.III Materiale 1640.26 9.=0.0 9 0.8 x 2) = 1.6 3 1.40 7 312 1.1 1 2.=1.0 9. din NTM/92 0 1 2 3 4 5 6 1954 1906 1908 2744 3157 294 1 Denumirea lucrării din normele de muncă unitatea de măsură şi cantitatea 2 Tăieri pentru formarea coroanei UM=mb: cantit.187 Total cheltuieli directe 3141.5 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de CAIS cu desimea de 334 pomi/ha Cap.(0.70 5.48 6.68 Administrat îngrăşăminte chimice căte 1 Kg/pom UM= mii pomi: cantit.36 0.48 6 7 5. UM 3 5.2 2 0.articol crt.51 - - .07 - 0.IV Transport 3. Se execută 2 lucrări UM=t: cantit.36 6.00 Cap.6.5 4 0.34 x 2) = 0.

a.41 25 735. Kg.50 Cap. Total RON 2.7 0. tone Km.10 2037 redus 3/4 TOTAL MANOPERA PENTRU Strângerea ramurilor şi scoaterea lor pe aleie UM=ha: cantit.. Cantitatea 3 12 8 334 CT. Kg.8 7 x x x 2.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa Cantitatea Nr.uri ha Tarif RON/z.02 2 Îngrăşăminte chimice 50 0.3% 2 Insecticide.25 0.00 80 1 640. 4 2.87 29.02 25 8. PENTRU: Cap.n.0 2.00 1454.n MECANICE Total pentru un ha.46 25 375.87 5.=1 ha 1 (un) Total z.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Stropit cu MSPP 128 TOTAL 1(un ) ha Total ha. crt.o. 2 0. 4000 soluţie x 0. Lucrarea Nr..III Materii şi materiale Nr.0 Greutate pentru transp.637 RON .7 17.375 6. Coef.M.o. a.2 5 15. LUCRĂRI Tarif RON /ha.37 Cantitatea Ha 3 8 Ha.crt.00 334.0 16.a. transp. 6 12 8 340 354 pentru 1 (un) hectar Cap.48 25 12.de transf..96 250 740 RON 1 Fungicide :4000 l soluţie x 0.45 25 136. 0 1 Denumirea UM 2 Kg.n. crt.334 TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif RONt/km -total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE 208 Volum total t/km 4 1. 0 1 2 3 1 Insectofungicide 50 0. Denumirea-grupa de transport.50 211. RON 4 5 40 480.2% 3 Îngrăşăminte chimice complexe TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE Valoarea RON pe TOTAL U.96 2.

334 209 z.26 9.= 0.Antemăsurătoare-Deviz nr.articol Denumirea lucrării din rt.I Manoperă Nr.63 1.76 0.25 0.26 9.637 Total cheltuieli directe 2935.II Utilaje 740.8 6 3157 Deservit MSPP la 8 tratamente UM=miil: cantit =8 7 294 Cosit între rânduri –2 lucrări UM=ha: cantit (0. din normele de muncă NTM/92 unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1955 Tăieri de formare a coroanei UM=mii pomi: cantit=0.00 0.(0.III Materiale 1454.334 2 1906 Sapa mare pe rând 1.336 5 2744 Preparat soluţii (8 tratamente 600 l UM= mii l: cantit =4.6.8 x 2) 1.IV Transport 6.887 3.6 8 312 Strâns manual fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit.51 - - . 4 operaţiuni UM=t: cantit (0.c Nr.06 4.48 6.25 Cap.43 0.76 IV 8 2.2 m lăţimi UM= mii m2:cantit =2.o.40 2.00 Cap.15 5 - din care pe categorii I II 6 0.11 TOTA L zo 4 2.48 - - - 0.0 1.09 - 0.4 lucrări UM=mii m2 cantit (4 x 2) =8 4 3226 Încărcat şi descărcat îngrăş.4.40 2.6 9 1868 Administrat îngrăşăminte chimice căte 1 Kg/pom UM= mii pomi: cantit.0 3 1908 Prăşit pe rând .I Manopera 735.15 III 7 5.00 1.09 0.51 - 0.54 0.chim.334 x 4) = 1.6 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de CAIS cu desimea de 334 pomi/ha Cap.43 6.25 2.Specificare Pentru 1 (un) hectar Cap.00 Cap.8 x 2) 1. UM 3 6.22 0.09 5.

03 2 Îngrăşăminte chimice 50 0. Ha Coef. Km.375 6.uri Tarif RON/z.00 2.53 25 88. transport. 480 l soluţie x 0.o.87 3.96 250 740.a.10 2037 redus 3/4 TOTAL MANOPERA PENTRU Strângerea ramurilor şi scoaterea lor pe alei UM=ha: cantit.825 210 .3% UM 2 Kg. Cantitatea 3 14. 4 0.75 0.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa Cantitatea Nr.48 25 12.5 16.M.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.92 25 273.96 2.0 RON Valoarea RON / TOTAL U..4 9. Lucrarea Nr. PENTRU: Cap.6 334 CT.de transf..n MECANICE Total pentru un ha.2 0. Total RON 2. a. Kg.5 10.0 Insecticide.III Materii şi materiale Nr. LUCRĂRI Tarif RON /ha. RON 4 5 40 576 80 1 768 334 1678 Greutate pentru transp.7 18.25 15.6 334 358.0 Cap.n.a. Kg.n.87 x x x 2.o. tone 0 1 2 3 1 Insectofungicide 50 0.cr Denumirea-grupa de transp. 6 2. t. crt.crt.37 5 8 Ha.334 TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif RON/t/km -total RON Volum total t/km 4 1.02 25 375.87 29. 6 14.95 25 748.4 9.2% 3 Îngrăşăminte chimice complexe TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (un) hectar Cap.=1 ha 1 (un) ha Total z.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 1 2 3 2 Stropit cu MSPP 8 tratamente 128 TOTAL 1(un ) ha Total ha. 0 1 2 Denumirea 1 Fungicide :480 l soluţie x 0.

28 2.= 25 Sapa mare pe rând UM=mii m2: cantit.31 2. Nr.00 1.575 3. chimice 4 operaţiuni UM=t: cantit. (0.00 .48 - 7.00 0.TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.75 Cap.25 7.00 - 5. UM 3 15.26 9.I Manoperă Nr. 8 tratam.IV Total cheltuieli Transport directe 6.(8x2) =1.=2 Prăşit pe rând 1.6.=1.22 0.2 m lăţime de 4 ori UM= mii m2: cantit.76 0.III Materiale 1678.43 0.40 2. NTM/92 unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1956 Tăieri de formare a coroanei UM=mii pomi: cantit=0.87 TOTA L zo 4 5.00 5.40 2.334 x 4) = 1.11 0.09 0.8 Deservit MSPP la 8 tratam.63 1.43 6.336 Încărcat şi administrat gunoi de grajd 25 to/ha UM cantit.=(2x4) 8 Pregătit soluţie pt.26 9.87 7 8 5. a 600 l UM= mii l: cantit= 4.0 RON Cap.articol Denumirea lucrării din crt din normele de muncă . UM= mii l: cantit = 8 Cosit între rânduri 2 lucrări UM=Ha : cantit.31 - 0.6 211 z.6 Strâns fânul şi aşezat pe rândul de pomi ca mulci UM=Ha: cantit.o.76 - 0.87 I 5 - din care pe categorii II III IV 6 2.48 6.7 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul V a unei plantaţii de CAIS cu desimea de 334 pomi/ha Cap.15 - - 4 5 6 7 8 9 10 3238 1906 1908 2744 3157 294 312 0.Antemăsurătoare-Deviz nr.6 3 2.06 4.34 2 2037 Strâns ramurile şi scoase la redus 3/4 alei UM= ha:cantit =1 ha 3 3246 Încărcat şi descărcat îngrăş.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 748.15 - 0.II Utilaje 740.5.00 Cap.825 3173.

0 212 .II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr. 0 1 2 1 Insectofungicide şi 50 îngrăşăminte chimice 2 Gunoi de grajd 10 Cantitatea transport.6 334 25 pentru 1 (un) hectar Valoarea RON / TOTAL U.6 334 25000 25358 1 Fungicide: 4800 l soluţie x 0. 2 0.2% 3 Îngrăşăminte chimice complexe 4 Gunoi de grajd semifermentat TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE Cap.25 Cantitatea Ha 3 8 Ha.0 0.36 25.n Total pentru un ha. a.08 25 1002.= 0.4 9.uri Tarif RON/z. crt.articol din caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 anexa 1 0 1 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU: 1 Stropit cu MSPP 8 tratamente 1(un ) ha 128 Total ha.05 25 25 375.M.96 2. Coef.o.n. crt.n.02 14. Total RON 1.o.0 10. Lucrarea Nr.11 1868 TOTAL MANOPERA PENTRU Administrat îngrăşăminte chimice căte 1 Kg/pom UM= mii pomi: cantit.48 25 12. RON 250 740. 0 1 Denumirea UM 2 Kg Kg Kg Kg Cantitatea 3 14.4 9.96 Cap.51 - 0.III Materii şi materiale Nr.0 Volum total t/km 4 18 250.334 1 (un) ha Total z.54 0. tone 3 0. Tarif RON/ha.3% 2 Insecticide: 4800 l soluţie x 0.53 25 263.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa de Nr.37 15. Km. 4 2..a. 6 14.25 CT. RON 4 5 40 576 80 1 5 768 334 125 1803 Greutate pentru transp.51 - - x x x 40.50 351. Denumirea-grupa transp.de transf.00 Cap.a.crt.

26 9.articol Denumirea lucrării din crt.6 8 1869 Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mii pomi.00 Cap. I 4 5. Nr.00 - - - 6.30 - - - 4.00 1. din normele de muncă NTM/92 unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1906 Sapa mare pe rândul de pomi UM=mii m2: cantit=2 2 3135 Deservit semănătoare SUP=21 UM=ha: cantit=0.36 18.76 IV 8 0.06 9. Cap.=1.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de PIERSIC cu desimea de 635 pomi/ha.M.25 6.06 0.00 740.uri 213 z.5 RON Total cheltuieli directe 3645.85 - x 27. cantit=2.o.76 0.06 - 0.0 5 3157 Deservit MSPP la 6 tratamente UM=ha.63 0.50 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.375 100.40 2.1.18 0. U.I Manopera: Nr.TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif RON /t/km -total RON 268 0.30 0.7 3 1908 Prăşit pe rândul de pomi (4lucrări) UM=mii m2:cantit.00 (un) hectar Cap.50 3.=0.III Materiale 1803.26 0.I Cap.40 2.58 . cantit=5 6 294 Cosit manual între rânduri (2 asimilat lucrări) UM=ha: cantit.08 1.Antemăsurătoare-Deviz nr.06 3.85 - - 3.IV Transport 100.18 5 - din care pe categorii II 6 III 7 5.o. cantit.7.81 0.6 7 312 Strâns fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit=1.00 6.5 asimilat tratamente a câte 400 l UM=miil.635 TOTAL 1-(un) ha Total z. 3 2.09 TOTAL z.87 8.22 0.(2x4)=8 4 2744 Preparat soluţie pt.II Manopera Utilaje A-Pentru 1 1002.o.

crt.22 tratamente) TOTAL 1(un ) ha Total ha.5 Cap.n.7 ha x 10 kg) Seminţe lolium perene: (0.n 250 MECANICE Total pentru un ha.o.00 Greutate pentru transp. anexa 1 0 1 2 3 4 1 Arat în livadă (după terminarea 242 1.M.00 25 25 471.0 2.25 25 9. 1 Insecticide: 2000 l x 0.54 perene cu SUP-21 4 Stropit cu MSPP (se execută 6 121 0. RON 1310 PENTRU: Cap. NPC/79 transf.3 % Seminţe de trifoi alb: (0.de Ha Ha..00 140..a.0 0. Cantitatea caracteristici şi utilajul folosit din Coef.articol CT. 0 1 2 3 4 Denumirea UM Cantitatea Valoarea RON / U.37 6.crt.0 1.0 1.18 execută două lucrări) 3 Semănat amestec de ierburi 107 0. Total RON x x 25 695.54 1.00 240.00 210.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.III Materii şi materiale Nr.2% Fungicide: 2000l x 0.7 ha x 20 kg) 2 Kg Kg Kg kg 3 4 6 7 14 6 4 6 7 14 214 . Lucrarea Nr. 4 80 40 30 10 TOTAL RON 5 320.30 plantării) 2 Discuit arătură cu GD-2. 5.n.24 LUCRĂRI Tarif RON/ha.30 1.59 2.8-(se 254 0. a.a.MANOPERĂ PENTRU: Tarif RON/z.75 214.

TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

A-pentru 1 (un) hectar

910,00

30

Cap.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa de Cantitatea Nr.cr Denumirea-grupa transp. transport. t. Km. tone 0 1 2 3 Insectofungicide + seminţe de 50 0,03 ierburi perene TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif lRON/t/km -total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 695,25 Cap.II Utilaje 1310,00 Cap.III Materiale 910,00 Cap.IV Transport 1,875

Volum total t/km 4 1,5 1,5 0,375 0,5625 RON Total cheltuieli directe 2875,125

3.7.2.Antemăsurătoare-Deviz nr.4 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de PIERSIC cu desimea de 635 pomi/ha. Cap.I Manopera: Nr. Nr.articol Denumirea lucrării din crt. din normele de muncă NTM/92 unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 2020 Tăieri de formare a coroanei UM=mii pomi: cantit:=0,635 2 1835 Săpat gropi pentru completarea golurilor-12% UM=buc: cantit.=76 z.o. U.M. 3 1,30 0,11 TOTAL z.o. I 4 0,825 8,36 5 din care pe categorii II 6 III 7 8,36 IV 8 0,825 -

215

3 4 5

1733 1775 1843

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1845 1866 1906 2744 3157 1808 294 asimilat 312 1869 2037

TOTAL MANOPERĂ PENTRU:

Făcut şanţ pentru stratificat pomii UM=ml: cantit.=2 Stratificat pomi pt. compl.de goluri UM=mii buc: cantit.=0,076 Fasonat rădăcina , făcut mocirla şi mocirlit în vederea plantării UM=mii buc, cantit.=0,076 Repartizat pomii la gropi UM=mii buc: cantit.=0,076 Plantat pomi în goluri 12% lucrare completă UM=buc: cantit= 76 Sapa mare pe rând (1,2 m lăţime) UM=mii m2::: cantit.=2 Preparat soluţie pentru 6 tractoare a câte 500 l UM=miil: cantitatea=3,0 Deservit MSPP la 6 tratamente UM=ha: cantit.=6,0 Prăşit pe rând x 4 lucrări UM=mii m2: cantit. (2x4) = 8 Cosit cu coasa între rânduri UM=ha: cantit.= (0,8x 2 lucr.)=1,6 Strâns fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit=1,6 Plivit lăstarii şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mii pomi: cantit.=0,635 Strângerea ramurilor şi scoaterea la alei UM=ha: cantit.=1ha 1-(un) ha Total z.o.uri Tarif RON/z.o. Total RON

0,05 1,81 3,33

0,10 0,14 0,25

-

-

0,10 0,14 0,25

-

3,13 0,02 2,63 0,09 0,06 1,22 4,00 1,25 6,06 1,44 x x x

0,24 1,52 5,26 0,27 0,36 9,76 6,40 2,00 3,848 1,44 40,773 25 1019,32

0,36 -

-

0,24 5,26 9,76 3,848

1,52 0,27 6,40 2,00 1,44

0,36 25 9

-

27,958 25 698,95

11,015 25 275,375

Cap.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.crt. Lucrarea Nr.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 2 1 Stropit cu MSPP ….6 tratamente 128
216

CT. Coef.de transf. 3 0,37

Cantitatea Ha 4 Ha. a..n. 5 2,22

TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU:

1(un ) ha

Total ha.a..n. Tarif RON/ha.a.n Total pentru un ha. RON

2,22 250 555,0

Cap.III Materii şi materiale Nr. crt. 0 1 Denumirea UM 2 buc. Kg. Kg. Cantitatea 3 76 9 6 Valoarea RON / TOTAL U.M. RON 4 5 20 1520 40 80 360,00 480,00 2360 Greutate pentru transp. 6 38,5 9 6 53,5

1 Pomi altoiţi pt. completarea golurilor 12% 2 Fungicide 3000 l soluţie x 0,03% 3 Insecticide 3000 l soluţie x 0,02% TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

pentru 1 (unu) hectar

Cap.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa Cantitatea Nr. Denumirea-grupa de transport. crt. transp. Tone Km. 0 1 2 3 1 Pomi pt. completări de goluri 50 0,037 2 Insectofungicide 50 0,015 TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha –tarif RON/t/km -total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 1019,32 Cap.II Utilaje 555,00
217

Volum total t/km

4 1,8 0,8 2,6 0,375 0,975

Cap.III Materiale 2360

RON Cap.IV Total cheltuieli Transport directe 0,975 3935,295

3.7.3.Antemăsurătoare –Deviz nr.5 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de PIERSIC cu desimea de 635 pomi/ha Cap.I Manoperă Nr. crt. 0 1 2 3 Nr.articol din NTM/92 1 1954 1906 1908 Denumirea lucrării din normele de muncă unitatea de măsură şi cantitatea 2 Tăieri pentru formarea coroanei UM=mb: cantit.=0,635 Sapa mare pe rând 120 m lăţime UM=mii m2: cantit.=2,0 Prăşit manual pe rând –4 lucrări UM=mii m2: cantit.(2 x 4)=8 Pregătit soluţiile pentru 8 tratamente a câte 500 l UM= mii l: cantit.=4,0 Deservit MSPP la 8 tratamente UM=ha: cantit.=8 Cosit între rândurile de pomi, 2 lucrări UM=ha: cantit.(0,8 x 2) = 1,6 Strâns manual fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit.=1,6 Încărcat şi descărcat îngrăş. chim. Se execută 2 lucrări UM=t: cantit.= (0,34 x 2) = 0,68 Încărcat gunoi grajd UM= t: cantit. = 12,7 Administrat gunoi grajd UM= ha: cantit.= 1,0 Strângerea ramurilor şi scoaterea lor pe alei UM=ha: cantit.=1 ha z.o. UM 3 5,0 TOTAL zo I 4 3,175 5,26 2,63 1,22 9,76 9,76 5 din care pe categorii II 6 III 7 5,26 IV 8 3,175

4 5 6

2744 3157 294

0,09 0,06 4,0

0,36 0,48 6,40

0,4 8 -

-

-

0,36 6,40

7

312

1,25

2,00

-

-

-

2,00

8

3246

0,11

0,07

-

0,07

-

-

9 10 11

3223 1868 2037 redus 3/4

0,18 1,67 1,44

2,3 1,67 1,44

-

2,3 1,67 -

-

1,44

218

TOTAL MANOPERA PENTRU

1 (un) ha

Total z.o.uri Tarif RON/z.o. Total RON

x x x

32,915 25 822,875

0.4 8 25 12 CT. Coef. de transf. 3 0,17 0,37

4,04 25 101

15,02 25 375,5

13,375 25 334,375

Cap.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.crt. Lucrarea Nr.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 2 1 Administrat îngrăşăminte chimice 275 cu MIC 2 Stropit cu MSPP 128 TOTAL 1(un ) ha Total ha. a..n. LUCRĂRI Tarif RON /ha.a.n MECANICE Total pentru un ha. PENTRU: Cap.III Materii şi materiale Nr. crt. 0 1 Denumirea UM Cantitatea

Cantitatea Ha 4 1 8 Ha. a..n. 5 0,17 2,96 3,13 250 782,5

RON

1 2 3 Fungicide :4000 l Kg.. 12 soluţie x 0,3% 2 Insecticide. 4000 Kg. 8 soluţie x 0,2% 3 Îngrăşăminte chimice Kg. 635 complexe 4 Gunoi de grajd t 10 TOTAL VALOARE pentru 1 (un) hectar MATERII ŞI MATERIALE Cap.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa de Nr. Denumirea-grupa transp. crt. Km. 0 1 2 1 Insectofungicide 50 2 Îngrăşăminte chimice 50 3 Gunoi de grajd 10

Valoarea RON pe TOTAL U.M. RON 4 5 40 480,00 80 1 5 640,00 635,00 50 1805

Greutate pentru transp. 6 12 8 635 10000 10655

Cantitatea transport. tone 3 0,02 0,635 10

Volum total t/km 4 1,0 31,75 100

219

TOTAL TRANSPORTURI

-total t/km 1(un) ha -tarif RONt/km -total RON

132,75 0,375 49,78

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 822,875

RON Cap.II Utilaje 782,5 Cap.III Materiale 10655 Cap.IV Transport 49,78 Total cheltuieli directe 12310,155

3.8.3.Antemăsurătoare – Deviz nr.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a plantaţiei de VISIN cu desimea de 560 pomi la hectar. Cap. 1 Manoperă : Nr. Nr.artic Denumirea lucrării din ctr dinNTM/92 normele de muncă Unitate de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1906 - Sapa mare pe rând(500x4,8) UM= mii m2 cantit=2,4 2 3135 - Deservit semănătoarea SUP-21 UM=ha cantit=0,76 3 2744 - Pregătit soluţia pt.4 tratamente a câte 400l UM=mii l cantit=1,6 4 3157 - Deservit MSPP la 4 tratamente UM=ha cantit=4 5 1907 - Prăşit cu sapa pe rândul de pomi 4 lucrărix2,4 mii mp UM=mii m2 cantit=9,6 6 294 Cosit între rânduri-2 lucrări UM=ha cantit=(0,76x2) 1,52 Strâns fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha cantit=1,52 - Total ZO uri ZO UM 3 2,63 0,14 0,09 0,06 TOTAL ZO 4 6,31 0,11 0,14 0,24 Din care pe categorii I 5 0,24 II 6 III 7 6,31 0,11 IV 8 0,14 -

1,28

12,29

-

-

12,29

-

4,00

6,08

-

-

-

6,08

7

312

-

1,25 X
220

1,90 27,07

0,24

1,90

18,71

1,90 8,12

TOTAL MANOPERA PENTRU

- Tarif RON/ZO 1(unu) - Total RON lei

X X

25 676,75

25 6,0

25

25 467,75

25 203,0

Cap. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr. Lucrarea Nr.art.din CT crt Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 coef.de anexa 1 transf. 0 1 2 3 1 Arătura normală în livadă(după 1,36 plantare) 2 Discuit arătura – 2 lucrări 0,60 3 Semănat amestec de ierburi perene 0,65 4 Stropit în livadă – 4 tratamente 0,36 5 TOTAL - Total Ha a. n LUCRĂRI 1(un) ha - Tarif RON/ ha a. n MECANICE - Total pentru un ha PENTRU Cap.III - Materii şi materiale Nr. Denumirea crt 0 1 1 Sămânţă de lolium perene 2 Sămânţă de trifoi alb 3 Fungicide 1600 l x0,3% 4 Insecticide 1600 l x0,2% TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE

ha 4 1 2 1 4

Cantitatea ha a. n 5 1,36 1,20 0,65 1,44 4,65 250 1162,5

RON

UM 2 Kg

Cantitatea 3 14

Valoarea RON/ Total UM mii lei 4 5 10 140,0 210,0 192,0 256,0 798,0

Greut. pentru transport 6 14 7 4,8 3,2 29

Kg 7 30 Kg 4,8 40 Kg 3,2 80 pentru 1(unu) hectar

Cap.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. Denumirea - Grupa crt 0 1 1 Sămânţă şi insectofungicide 2 Apă pt.4 tratamente - total t /km 1(ha) - tarif RON / t / - total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.I Cap.II manopera utilaje

Distanţa de transp km 2 50 2

Cantit. transport. t 3 0,03 1,60

Volum total t/km 4 1,5 3,2 4,7 0,375 1,762

Cap.III materiale
221

Cap.IV transport

RON Total cheltuieli directe

8.Săpat gropi pt.31 12.4) 9. Nr.29 1.31 1.Repartizat pomi la gropi UM=mii pomi cantit=0.00 1.Sapa mare pe rând(4.stocat UM=ml cantit=2 4 1775 .Pregătit soluţia pentru 5 trat.8x500) UM=mii m2 cantit=2.10 1.63 6.02 1.6 10 2744 .56 2 1835 .22 - 0.Plantat pomi lucrare completă UM=buc cantit=67 8 1906 .2.21 - - - 0.50 798.Pentru 1(un) hectar 676.08 1.Făcut şanţ de 50x50 pt.762 2639.75 1162.29 - - 6.18 - - - 0.067 5 1843 . UM=mii l cantit=2.12 - - 3.4 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de VISIN cu desimea de 560 pomi la hectar Cap.Prăşit pe rând.21 0.81 0.012 3.artic Denumirea lucrării din ctr din normele de muncă NTM/92 Unitate de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1952 .16 5 - Din care pe categorii II III IV 6 7 8 1.34 - 0.16 0.4 lucrări UM=mii m2 cantit=(4x2. 1 Manoperă : Nr.05 0.13 0.09 0.12 3.18 222 .Stratificat pom în şanţ UM=mii buc cantit=0.37 - - 7.40 9 1907 .Tăieri pt.10 0.34 2.067 7 1866 .0 ZO UM TOTAL ZO I 3 4 2.22 0.33 0.Fasonat şi mocirlit rădăcina UM=mii pomi cantit=0. completarea golurilor 12% UM=buc cantit=67 3 1773 .28 12.formarea coroanei UM=mii pomi cantit=0.37 - 0.067 6 1845 .Antemăsurătoare – Deviz nr.11 7.

30 0.25 1.08 0.75 6.90 1.02 25 975.5 Cap.n LUCRĂRI 1(un) ha .tran Volum total sport.a.5 .5 1. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.0 TOTAL VALOARE MATERII ŞI -pentru 1(unu) hectar 2235.Materii şi materiale Nr.44 12.0 3 Insecticide : 2000 l x 0.50 TOTAL MANOPERA PENTRU 1(unu) Cap. cantit=1 .06 0. Denumirea crt Valoarea RON/ Total UM RON 0 1 2 3 4 5 1 Pomi pentru completat goluri Buc 67 25 1675.III . 0 1 2 1 Stropit cu MSPP 5 tratamente 0.44 1.Grupa crt 0 1 1 Pomi 223 UM Cantitatea Greut.90 1.Total RON 0.11 12 13 14 3157 294 312 2037 - Deservit MSPP-5 tratamente UM=ha cantit=5.52 Strâns fân şi asezat ca mulci UM=ha cantit=1.44 X X X 39.08 1.pentru transport 6 128 6 4 138 Distanţa de transp km 2 50 Cantit.n 4 1.Tarif RON/ha a.85 250 462.10 25 302.30 4 6.0 2 Fungicide : 2000 l x 0.37 TOTAL -Total ha.Total pentru un ha PENTRU : Ha 3 5 RON Cantitatea Ha a.85 1.0 MATERIALE Cap.52 Strâns ramurile şi scos la alei UM=ha.3% Kg 6 40 240. Lucrarea CT coef.13 6.Tarif RON/ZO .2% Kg 4 80 320.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.19 25 654. Denumirea .73 25 18.de crt Caracteristici şi utilajul folosit transf. t t/km 3 4 0.Total ZO uri .0 Cosit intre randuri-2 lucrari UM=ha cantit=1.n MECANICE .25 - 26.

îngr.total RON 50 0.01 0.0 0.31 - 6 1907 - 1.44 3 4 - 0.II manopera utilaje A-Pentru 1(un) 975.44 - - - 1.tarif RON/ t / .0 Deservit MSPP la 6 tratamente UM=ha cantit=6 Sapa mare pe rând (4.-4 operaţiuni UM=t cantit=0.63 6.29 - - 12.5 462.06 0.31 - - 6.80 1.6 Încărcat şi desc.5 7.0 RON Cap.2 Insectofungicide .III materiale 2235.11 0.formarea coroanei UM=mii pomi cantit=0.27 - 5 1906 - 2.Antemăsurătoare – Deviz nr.56 2 2037 redus 3/4 2744 3157 Strângerea ramurilor şi scoaterea lor la alei UM=ha cantit=1 ha Pregătit soluţia pt.625 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.44 1.I Cap.total t /km 1(ha) . 1 Manoperă : Nr.chim.IV transport 2.28 12.36 - - 0.29 7 3246 - 0.3.375 2.5 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de VISIN cu desimea de 560 pomi la hectar Cap.0 TOTAL ZO I 4 2.625 3.8.4) UM= mii m2 cantit=9.5 hectar Cap.6 tratamente a câte 500 l UM=mii l cantit=3.09 0.Tăieri pt.5 x 4=2 ZO UM 3 5.625 Total cheltuieli directe 3675.8 mx500) UM=mii m2 cantit=2.22 - 0.27 0.22 - - 224 .4 Prăşit pe rând(4 lucr x 2.36 0.80 5 - Din care pe categorii II III IV 6 7 8 2. Denumirea lucrării din artic normele de muncă dinNT Unitate de măsură şi M/92 cantitatea 0 1 2 1 1954 .

câte 1 kg/pom UM=mii pomi cantit=0. Denumirea .8 1868 - Administrat îngr.Total pentru un ha PENTRU Cap. 0 1 2 3 1 Stropit în livadă cu MSPP-6 128 0.0 40 360.08 10 312 - 1.54 0.53 25 813.chim.22 0.Grupa Distanţa de Cantit.Total RON 1.0 18.76 x 2) 1.3% Kg 9.0 TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1(unu) hectar 1400.08 - 6.25 TOTAL MANOPERA PENTRU 1(unu) Cap. t 0 1 2 3 1 insectofungicide 50 0. 275 0.art.Tarif lei / ha a.37 tratamente 2 Administrat îngr.chim.III .0 2 Insecticide : 300 l x 0. n LUCRĂRI -1(un) ha .0 80 480.39 250 597.08 25 27.Tarif RON/ZO . pentru transport 6 9.0 560.din CT crt Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 coef.0 3 Îngrăşăminte chimice Kg 560 1 560. Denumirea crt UM Cantitatea ha 4 6 1 RON Cantitatea ha a.015 2 Ingrasaminte chimice 50 0.25 0.0 1.90 - - 1.0 Volum total t/km 4 0.de anexa 1 transf.0 6.52 Strâns iarba cosită şi aşezarea ca mulci pe rândul de pomi UM=ha cantit=1.2% Kg 6. Lucrarea Nr.52 .Total ZO uri .8 28 .IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.5 Cosit între rânduri 2 lucrăriUM=ha cantit=(0.00 6.0 MATERIALE Cap. n 5 2. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.25 1.90 X X X 32.86 - 0.tr crt transp km ansport.Materii şi materiale Nr.49 25 312.86 - - 9 294 4.Total Ha a.60 25 465.5 Valoarea RON/ Total UM RON 0 1 2 3 4 5 1 Fungicide : 300 l x 0.17 TOTAL .36 25 9. n MECANICE .0 12.17 2.56 225 Greut.0 575.

Antemăsurătoare – Deviz nr.67 6.4.II manopera utilaje Pentru 1(un) 813.68 - 1.43 .Pregătit soluţie pentru 8 tratamente a câte ZO UM 3 15.chim.68 - 0.4 operaţiuni UM=t cantit=2 ha 4 1868 .formarea coroanei UM=mii pomi cantit=0.22 0.18 1.IV transport 10.75 5 - Din care pe categorii II III IV 6 7 8 8.18 - 1.56 5 3223 .25 597.I Cap.44 1.6 9 2744 .Administra îngr.0 Cap.8.22 0.Prăşit pe rând 4 lucrări UM=mii m2 cantit=9.Sapa mare pe rând UM=mii m2 cantit=2.6 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de VISIN cu desimea de 560 pomi la hectar Cap.tarif lei / t / km .Încîrcat şi descărcat îngr.5 hectar 3.29 0.4 8 1907 . 1 Manoperă : Nr.625 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.63 TOTAL ZO I 4 8.56 2 2037 .28 0.total RON :1(ha) 29 0.6 3 1.29 0.18 - - 1.67 - 6.44 - 0.09 226 1.875 RON Total cheltuieli directe 2821.875 Cap.63 1.Strângerea ramurilor redus şi scoaterea lor la alei 3/4 UM=ha cantit=1 ha 3 3246 .44 0.75 1.arti Denumirea lucrării din ctr c normele de muncă dinNT Unitate de măsură şi M/92 cantitatea 0 1 2 1 1955 .31 - 12.31 10.total t /km . Nr.Administrat gunoi de Redus1 grajd UM=ha /2 cantit=1.Tăieri pt.67 2.Incarcat gunoi de grajd UM=t cantit=(500x20)=10 6 1867 .0 7 1906 .43 - 1..11 2.375 10.chimice UM=mii pomi cantit=0.III materiale 1400.

IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.trans port.96 2. 0 1 2 1 Stropit cu MSPP .0 5 50.25 .06 4. t 3 0. Lucrarea CT coef.10 11 12 3157 294 312 - 500 l UM=mii l cantit=4.Tarif RON/ZO .n MECANICE .60 18.III .0 80 768.Grupa Distanţa de crt transp km 0 1 2 1 Transport îngrăş. Denumirea crt 0 1 2 3 1 Fungicide : 4000 l x 0.96 250 740 Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 40 576.de crt Caracteristici şi utilajul folosit transf.Total RON 0.a.0 465.0 1 560.0 4.8 Deservit MSPP la 8 tratamente UM=ha cantit=8 Cosit între rânduri 2 lucrări UM=ha cantit= 1.52 .0 TOTAL MANOPERA PENTRU 1(unu) Cap.Total ZO uri .48 - - - 6. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.Total pentru un ha PENTRU : Cap.37 25 109.48 6.25 0.90 0.Materii şi materiale Nr.90 X X X 42.08 1. Denumirea .37 TOTAL -Total ha.n 4 2. pentru transport 6 15 10 560 10000 10585 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1(unu) hectar Cap.48 25 12.08 1.52 Strâns iarba cosită şi aşezarea ca mulci pe rândul de pomi UM=ha cantit=1.0 1954.585 Volum total t/km 4 29.25 18.00 1.chimice + 50 insectofungicide 227 Cantit.3% Insecticide : 4000 l x 0.2% Îngrăşăminte chimice complexe UM 2 Kg Kg Kg Cantitatea 3 12 8 560 Ha 3 8 RON Cantitatea Ha a.05 25 1051.0 Greut.60 25 465.Tarif RON/ha a.n LUCRĂRI 1(un) ha .25 0.8 tratamente 0.

30 - - - 0. Nr.I Manopera: Nr.0 5 3157 Desevit MSPP la 6 tratamente UM=ha.7 3 1908 Prăşit pe rândul de pomi (4lucrări) UM=mii m2:cantit.6 7 312 Strâns fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit=1.Antemăsurătoare-Deviz nr.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul I a unei plantaţii de CIREŞ desimea de 430 pomi/ha.737 3.22 TOTA L z.08 1.1.06 4.18 0.5 asimilat tratamente a câte 400 l UM=miil.26 0. Cap.total RON 10 :1(ha) 10 129.(2x4)=8 4 2744 Preparat soluţie pt.=1. 4 5. cantit=5 6 294 Cosit manual între asimilat rânduri (2 lucrări) UM=ha: cantit.6 z.06 6 7 5.30 6.3 0.09 0.25 740.487 100 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap. cantit=2.06 9.IV transport 48.0 Cap.0 hectar Cap.26 9.o.I Cap.40 0.40 1.articol Denumirea lucrării din crt din normele de muncă NTM/92 unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1906 Sapa mare pe rândul de pomi UM=mii m2: cantit=2 2 3135 Deservit semănătoare SUP=21 UM=ha: cantit=0.00 - - - 2.76 din care pe categorii I II III IV 5 0.76 8 - 0.2 Gunoi de grajd .63 0.o.00 0.tarif RON/ t /km . U.18 6.M.III materiale 1954.total t /km .25 2.00 228 .II manopera utilaje Pentru 1(un) 1051. 3 2.9.487 RON Total cheltuieli directe 3793.375 48.

30 1.59 0.3 % Seminţe de trifoi alb: (0.2% Fungicide: 2000l x 0..8-(se 254 execută două lucrări) 3 Semănat amestec de ierburi 107 perene cu SUP-21 4 Stropit cu MSPP (se execută 6 121 tratamente) TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU: 1(un ) ha Total ha. 0 1 2 3 4 Denumirea 1 Insecticide: 2000 l x 0.24 RON 250 1310 Greutate pentru transp.0 140.61 - - 2.7 ha x 20 kg) UM 2 Kg Kg Kg kg Cantitatea 3 4 6 7 14 Valoarea RON / TOTAL U..crt.0 210.50 Cap.0 229 .57 25 664.o Total RON 6.uri Tarif RON/z.43 1-(un) ha Total z.58 25 214. CT. 2 1.37 Cantitatea Ha 3 1. cantit.00 - 17.0 1.54 2. a. Coef.0 6.63 25 440. RON 4 5 80 320.36 25 9.III Materii şi materiale Nr.crt .22 5.n.18 0.=0.7 ha x 10 kg) Seminţe lolium perene: (0.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Arat în livadă (după terminarea 242 plantării) 2 Discuit arătură cu GD-2.n Total pentru un ha. Lucrarea Nr. Tarif RON/ha.54 0.25 0.d e transf.0 40 30 10 240.75 8. 4 1.0 2.a.30 0.8 1869 TOTAL MANOPERĂ PENTRU: Plivitul lăstarilor şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mii pomi.o.M.a. 6 4 6 7 14 Cap.0 Ha.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.n.61 - x x x 26.06 2.

0 30 Cap.I Manopera: 230 .812 1 Insectofungicide + seminţe de ierburi perene TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif RON/t/km -total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Pentru 1 (un) hectar Cap.III Materiale 910.562 RON Cap.4 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de CIREŞ cu desimea de 430 pomi/ha. crt.5 0.25 Cap. 2 50 Cantitatea transport. tone 3 0. Km.03 Volum total t/km 4 1.9.II Utilaje 1310.Antemăsurătoare-Deviz nr. 0 1 Denumirea-grupa Distanţa de transp.0 Cap.375 0.TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (un) hectar 910.5 1.2. Cap.IV Transporturi de materii şi materiale Nr.I Manopera 664.562 Total cheltuieli directe 2884.0 3.IV Transport 0.

8x 2 lucr.61 0.76 6.40 2.76 2.56 - 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1845 1866 1906 2744 3157 1808 294 asimilat 312 1869 3.)=1.6 Strâns fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit=1.=0.30 0.o.=6.6 Plivit lăstarii şi dirijarea lor pe direcţia rândurilor UM=mii pomi: cantit.26 9.Total RON z. crt .11 0.=52 Făcut şanţ pentru stratificat pomii UM=ml: cantit.06 0.0 - X X X 34.36 9. făcut mocirla şi mocirlit în vederea plantării UM=mb.=2 Preparat soluţie pentru 6 tractoare a câte 500 l UM=miil: cantitatea=3.04 Fasonat rădăcina .17 8 0.63 0.25 6.Tarif RON/ZO .82 3.43 Săpat gropi pentru completarea golurilor-12% UM=buc: cantit.0 0.Nr.articol din NTM/92 1 2020 1835 1733 1775 1843 Denumirea lucrării din normele de muncă unitatea de măsură şi cantitatea 2 Tăieri de formarea coroanei UM=mii pomi: cantit:=0.M. 0 1 2 3 4 Nr.0 25 - 23.0 Prăşit pe rând x 4 lucrări UM=mii m2: cantit.72 0.40 2. (2x4) = 8 Cosit cu coasa între rânduri UM=ha: cantit.05 1.07 0.26 0.61 1.de goluri UM=mb: cantit. compl.04 0.16 5.13 0. 3 1.02 2.00 2..0 Deservit MSPP la 6 tratamente UM=ha: cantit.72 0.Total ZO uri 1(un) ha .= (0.=0.17 din care pe categorii I II III IV 5 6 7 5.75 TOTAL MANOPERA PENTRU Cap.04 5.2 m lăţime) UM=mii m2::: cantit.43 .06 1.3 6 - - 0.10 0. U.=0.07 0.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: 231 .=0.16 1.85 25 596.00 1.48 25 1150.33 TOTAL z.27 6.25 10.10 0.09 0.27 25 256.=2 Stratificat pomi pt.22 4.27 0.052 Repartizat pomii la gropi UM=mb: cantit. 4 0. cantit.36 25 9.052 Plantat pomi în goluri 12% lucrare completă UM=buc: cantit= 52 Sapa mare pe rând (1.o.56 5.

03% 3 Insecticide 3000 l soluţie x 0. Denumirea-grupa transp. 2 0.37 Cantitatea Ha 3 Ha.Nr.375 2. Lucrarea caracteristici şi utilajul folosit 1 Stropit cu MSPP …6 tratamente 1(un ) ha Nr. transport. RON 4 5 25 1300. Coef.II Manopera Utilaje A-Pentru 1 (un) hectar 1150.n Total pentru un ha.d e transf.n.n.0 Cap. Tarif RON/ha.III Materiale 2140. completări de 50 0.22 2.M. Tone 0 1 2 3 1 Pomi pt.0 Greutate pentru transp.IV Transport 2.22 250 555 Total ha.02% TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (un) hectar Cap. Cantitatea 3 52 9 6 Valoarea RON / TOTAL U.crt.625 Total cheltuieli directe 3847. crt.0 40 80 360. a.12 goluri 2 Insectofungicide 50 0.0 RON Cap..625 232 .articol din NPC/79 anexa 1 128 0 1 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU: CT.III Materii şi materiale Nr.0 2140. Kg.a. RON Cap.0 TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha –tarif RON/t/km -total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.0 1 7 0.I Cap..a. 6 105 9 6 120 1 Pomi altoiţi pt.625 Volum total t/km 4 4. Km. 0 1 Denumirea UM 2 buc.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa de Cantitatea Nr.0 555. Kg.0 480. crt. 4 2. completarea golurilor 12% 2 Fungicide 3000 l soluţie x 0.

48 - - - 6.0 1908 Prăşit manual pe rând –4 lucrări UM=mii m2: cantit.=0. 2 lucrări UM=ha: cantit. chim.=2.51 - 1. 0 1 2 3 Cap.15 - I 5 - 4 0.25 2.0 3157 Deservit MSPP la 8 tratamente UM=ha: cantit.76 8 2.articol Denumirea lucrării din din normele de NTM/92 muncă unitatea de măsură şi cantitatea 1 2 1954 Tăieri pentru formarea coroanei UM=mb: cantit.Antemăsurătoare –Deviz nr.09 0.22 TOTAL zo 4 2.9.0 2.3.63 1.= 0.00 8 2.26 9.8 x 2) = 1.= (0.36 5 6 0.5 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de CIREŞ cu desimea de 430 pomi/ha Nr. UM 3 5.=8 294 Cosit între rândurile de pomi.3.6 312 Strâns manual fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit.36 - - - 0.06 4.68 1868 Administrat îngrăşăminte chimice căte 1 Kg/pom UM= mii pomi: cantit.34 x 2) = 0.6 3246 Încărcat şi descărcat îngrăş. Se execută 2 lucrări UM=t: cantit.00 - - - 2.15 5.0 0.=4.334 z.26 9.48 6.40 0. crt.22 1.I Manoperă Nr.=1.51 - - 9 - - - - - - 233 .40 7 1.(0.43 1906 Sapa mare pe rând 120 m lăţime UM=mii m2: cantit.76 din care pe categorii II III IV 6 7 5.o.(2 x 4)=8 2744 Pregătit soluţiile pentru 8 tratamente a câte 500 l UM= mii l: cantit.

17 0. 12 soluţie x 0.n.5 0. Km.76 x x x 11.a.III Materii şi materiale Nr. Total RON 5.o.3% 2 Insecticide. crt.crt.0 430. 430 complexe TOTAL VALOARE MATERII pentru 1 (un) hectar ŞI MATERIALE Valoarea RON pe TOTAL U. Denumirea-grupa de crt.2% 3 Îngrăşăminte chimice Kg.0 1550. 4000 Kg. tone Volum total t/km . a. MECANICE Tarif RON /ha.5 Greutate pentru transp.uri Tarif RON/z..II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.n PENTRU: Total pentru un ha. 234 Cantitatea transport.25 15.=1 ha Strâns ramurile si scos la alei 1 (un) ha Total z. 8 soluţie x 0.5 10..M.42 25 985. transp. 2 0. RON 4 5 40 480.5 39. 0 1 Denumirea UM Cantitatea CT.0 Cap.0 11.91 25 272..02 25 375.75 TOTAL MANOPERA PENTRU Cap. 4 0.n.10 11 2037 redus 3/4 2037 Strângerea ramurilor şi scoaterea lor pe alei UM=ha: cantit.5 13.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Administrat îngrăşăminte 275 chimice cu MIC 2 Stropit cu MSPP 128 TOTAL LUCRĂRI A:1(un ) ha Total ha. Coef.de transf.0 80 1 640.o.17 2.01 25 325.13 250 782. 6 12 8 430 450 RON 1 2 3 Fungicide :4000 l Kg. Cap. Lucrarea Nr. a.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa Nr.37 Cantitatea Ha 3 1 8 Ha.48 25 12.96 3.

437 3326.15 - 0.48 - - 0.43 2 1906 Sapa mare pe rând 1.5 Cap.III Materiale 1550.43 -total t/km 1(un) ha -tarif RONt/km -total RON Cap.334 x 4) = 1.76 0.IV Total cheltuieli Transport directe 8.69 2.5 3.437 RON Cap. NTM/92 muncă unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1955 Tăieri de formare a coroanei UM=mii pomi: cantit=0.II Utilaje 782.articol Denumirea lucrării crt din din normele de .o.76 - - 0.26 9.5 22.26 9.I Manoperă Nr.69 5 - 6 - 7 - 8 2.11 5.8 6 3157 Deservit MSPP la 8 tratamente UM=miil: cantit =8 z.0 1 1 Insectofungicide 2 Îngrăşăminte chimice TOTAL TRANSPORTURI 2 3 50 0.02 50 0.22 0.437 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.63 1.25 4 2.chim. Nr.06 0.9.15 5.336 5 2744 Preparat soluţii (8 tratamente 600 l UM= mii l: cantit =4.09 0.375 8.Antemăsurătoare-Deviz nr.5 0. 4 operaţiuni UM=t: cantit (0.6 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de CIREŞ cu desimea de 430 pomi/ha Cap.48 0.0 3 1908 Prăşit pe rând-4 lucrări UM=mii m2 cantit (4 x 2) =8 4 3226 Încărcat şi descărcat îngrăş.0 4 1.43 - 235 .I Manopera Pentru 1 (un) hectar 985.0 21.4.43 0.2 m lăţimi UM= mii m2:cantit =2. UM TOTAL zo din care pe categorii II III IV I 3 6.

4 0.n MECANICE Total pentru un ha.=1 ha 1 (un) Total z. LUCRĂRI Tarif RON /ha. Cantitatea 3 14.a.6 .65 25 291.articol caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 1 0 1 1 Administrat îngraşăminte chimice 275 cu MIC 2 Stropit cu MSPP 8 tratamente 128 TOTAL 1(un ) ha Total ha.6 Administrat îngrăşăminte chimice căte1 Kg/pom UM= mii pomi: cantit. Lucrarea Nr.3% Insecticide. Coef.crt. PENTRU: CT.5 11.4 9.III Materii şi materiale Nr.5 38.13 250 782.25 15.17 2.75 x x x 11.= 0.17 0.00 - - - - - - 5.0 1..a.6 236 Valoarea RON / TOTAL U. RON 4 5 40 576.(0. a.52 25 288.96 3.n..6 Strâns manual fânul şi aşezat ca mulci pe rândul de pomi UM=ha: cantit.40 2.8 x 2) 1.8 x 2) 1. Kg.0 80 768.4 9. 0 1 2 Denumirea 1 Fungicide :480 l soluţie x 0.n.67 25 966.5 11.02 25 375.de transf.75 0.7 8 294 312 9 1868 10 2037 redus 3/4 TOTAL MANOPERA PENTRU Cosit între rânduri –2 lucrări UM=ha: cantit (0.334 Strângerea ramurilor şi scoaterea lor pe alei UM=ha: cantit. Total RON 4.37 Cantitatea Ha 3 1.40 2.5 RON Cap. 2 0.25 6.o.2% UM 2 Kg. 480 l soluţie x 0.48 25 12.M.o.0 8 Ha.00 - - - 6.0 11. 6 14.crt.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.uri ha Tarif RON/z.0 Greutate pentru transp.0 Cap.

0 430 454 pentru 1 (un) hectar Cap.o. 0 Cap.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţ Cantitatea Nr.cr Denumirea-grupa a de transport.0 Cap.II Utilaje 782.5 21.I Manopera A-Pentru 1 (un) hectar 966.5.5 23 0. 430 1 334. transp.625 Total cheltuieli directe 3532.7 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul V a unei plantaţii de CIRES cu desimea de 430 pomi/ha Nr.375 8. 0 1 2 3 1 Insectofungicide 50 0.43 TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif RON/t/km -total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.articol Denumirea lucrării din din normele de muncă NTM/92 unitatea de măsură şi cantitatea 1 2 z.I Manoperă Nr.5 Cap. UM 3 237 TOTAL zo 4 I 5 din care pe categorii II III IV 6 7 8 .III Materiale 1774.IV Transport 8.Îngrăşăminte chimice complexe TOTAL VALOARE MATERII SI MATERIALE 3 Kg.625 RON Cap.03 2 Îngrăşăminte chimice 50 0.9. t.Antemăsurătoare-Deviz nr.25 3. crt. tone Km.75 Volum total t/km 4 1.0 1774.

25 2.50 13.63 6.26 9.87 0.6 Administrat îngrăşăminte chimice căte 1 Kg/pom UM= mii pomi: cantit.0 CT.articol 238 Cantitatea . Total RON 15.72 25 518.(8x2) =1.48 25 12.50 0.40 - - 1.11 11.06 4. a 600 l UM= mii l: cantit= 4.48 6.22 - 11.1 1956 2 3 2037 redus 3/4 3246 4 5 6 3238 1906 1908 7 8 9 2744 3157 294 10 312 11 1868 TOTAL MANOPERA PENTRU Tăieri de formare a coroanei UM=mii pomi: cantit=0.09 0.48 - - - 0.2 m lăţime de 4 ori UM= mii m2: cantit.0 - 2.55 25 338.22 - - 0.o.43 6.=1.334 1 (un) ha Total z.=2 Prăşit pe rând 1.0 - - - - - - - - x x x 49.334 x 4) = 1.=(2x4) 8 Pregătit soluţie pt.0 20.26 9.= 0.00 5.25 0. UM= mii l: cantit = 8 Cosit între rânduri 2 lucrări UM=Ha : cantit.50 0.= 25 Sapa mare pe rând UM=mii m2: cantit.43 0.0 0.02 25 375.72 - - - 6.II-Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.336 Încărcat şi administrat gu noi de grajd 25 to/ha UM cantit.77 25 1244.6 Strâns fânul şi aşezat pe rândul de pomi ca mulci UM=Ha: cantit.8 Deservit MSPP la 8 tratam. chimice 4 operaţiuni UM=t: cantit.00 - 5.22 7.63 1.40 0.76 - 7. 15. Lucrarea Nr.75 Cap.72 2.o.76 - 0. (0.crt.43 Strâns ramurile şi scoase la alei UM= ha:cantit =1 ha Încărcat şi descărcat îngrăş.28 2.uri Tarif RON/z. 8 tratam.

tone Km.0 1899.3% 2 Insecticide: 4800 l Kg 9. Tarif RON/ha.5 250. RON Cap.M. 2 0.6 soluţiex 0.0 430.0 TOTAL TRANSPORTURI -total t/km 1(un) ha -tarif RON /t/km -total RON 239 Volum total t/km 4 22. 4 0.187 .2% 3 Îngrăşăminte chimice Kg 430 complexe 4 Gunoi de grajd Kg 25000 semifermentat TOTAL VALOARE MATERII pentru 1 (un) hectar ŞI MATERIALE Cap.crt. a.17 2.45 chimice 2 Gunoi de grajd 10 25.5 0.0 Greutate pentru transp.0 80 1 0.5 1 Administrat îngrăşăminte chimice cu 275 MIC Administrat gunoi de grajd 25 to/ha 192 Stropit cu MSPP 8 tratamente 128 1(un ) ha Total ha.17 0.IV Transporturi de materii şi materiale Distanţa Cantitatea Nr.de transf.08 0. crt.n Total pentru un ha. 0 1 2 3 1 Insectofungicide şi îngrăşăminte 50 0. 6 14. transp.a.0 272.0 2.0 125.III Materii şi materiale Nr.caracteristici şi utilajul folosit 0 1 2 3 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU din NPC/79 anexa 1 Coef.96 5.n.4 soluţiex 0.a.4 9.005 768.6 430 25000 25454 1 2 3 Fungicide: 4800 l Kg 14. 0 1 Denumirea UM Cantitatea Valoarea RON pe TOTAL U..n. RON 4 5 40 576.375 102. Denumirea-grupa de transport.37 Ha 3 1 1 8 Ha.13 250 1282.

Antemăsurătoare – Deviz nr. fasonat şi mocirlit rădăcina UM = mii buc.22 0. cantit.035 Plantat mur în goluri 6% UM = mii buc.06 23.3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de alun cu desimea de 580 plante/ha Cap. = 0.71 Total ZO 4 1.33 7 1.08 - - 7 2356 0. = 0. UM = mii l. Nr. cantit.58 Legarea lăstarilor UM = ha. =0. cantit.36 - 23.035 Verif.42 0.01 0.2 Pregătit soluţia pt.I Cap. articol crt.40 2.I Manoperă: Nr.5 Cap.36 0. = 0. = 3.10.08 0.5 6.20 Din care pe categorii I II III IV 5 0. 6 tratam.187 RON Total cheltuieli directe 4527.1. cantit. cantit. = 0. cantit.32 0. = 1 Săpat gropi pt. cantit.IV Transport 102.01 0. din NTM/92 0 1 1 1783 redus ½ 2 1788 redus ½ 3 1781 Denumirea lucrării din normele de muncă Unitatea de măsură şi cantitatea 2 Tăieri de curăţire a tufelor UM = mii buc.33 0. cantit.45 8 - 4 5 6 2343 1782 2347 0. complet. = 19.03 - - 8 9 10 1908 2744 3157 1.6 Deservit MPSP-300 la 6 trat. goluri 6% UM = mii gropi.00 0.25 1282.14 - 0.03 - 0.20 6 3.035 Prăşit pe rând (4 lucr.14 0.45 3.III Materiale 1899.II Manopera Utilaje Pentru 1 (un) hectar 1244. cantit.32 - 240 .937 3.66 5.0 Cap. cantit. = 6 ZO/ UM 3 2. = 0.77 0.035 Muşuroit murul după udare UM = mii buc.42 - 0.035 Udat murul plantat în goluri UM = mii buc.35 4. UM = ha.09 0.TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.) UM = mii m2.

79 x x 25 744.81 25 95.0 10115.30 250 825. cantit. 54 0. 0 1 2 3 4 1 Discuit printre rânduri – 4 lucr.8 0.75 0. Lucrarea Nr.45 - 0. LUCRĂRI Tarif RON/ha.30 241 .art. Denumirea crt. de transp.95 25 623. = 0.11 2356 Muşuroit toamna toată plant.45 - - TOTAL MANOPERA PENTRU: 29. din CT crt.8 7.0 Cap.0 Greut.25 24.32 25 8. 0 1 2 3 1 Alun înrădăcinat pt. Denumirea – grupa Distanţa Cantitatea crt.035 2 Insecto-fungicide 50 0. MECANICE Total pentru un ha RON PENTRU: Cap. 5 2.III – Materii şi materiale Nr.75 3. goluri 6% Insecticide Fungicide UM 2 mc kg Cantitatea 3 35 108 36 Cantitatea Ha. cu MPSP 300 TOTAL 1 (unu) ha Total ha.15 6 lucr.40 0.0 Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 10 350.90 3.0 1440. de ha anexa 2 transf.a.71 25 17. pentru transp.n.n.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr. tone 0 1 2 3 1 Alun înrădăcinat 50 0.77 0.n.a.375 3.a. comp. 6 35 108 36 179 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (unu) hectar Cap.60 4 2 Stropit cu insecto-fungicide 6 74 0.58 1(unu) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON 0.0 80 40 8640.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.14 TOTAL 1(un) ha Total t/km TRANSPORTURI Tarif RON/km PENTRU: Total RON Volum total T/km 4 1. UM = mii buc. transp.75 0. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef.0 8.

chimUM = mii buc. = 6 Muşuroit toamna toată plant.32 0.16 7 1. = 0. = 0.45 8 - 1.45 23.I Manoperă: Nr.32 - TOTAL MANOPERA PENTRU: 30. = 0. Directe 11688. Denumirea lucrării din crt.00 4.50 0. cantit.10.TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap. cantit.58 2 1788 Legarea lăstarilor redus ½ UM = ha. cantit.75 0.09 0.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 744. cantit.66 0.58 1(un) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON 242 ZO/ UM 3 2.33 0. Nr.11 Total ZO 4 1.45 3.45 0.54 1.035 4 1868 Ad. cantit.89 0.38 x x 25 759. cantit. îngrăşăminte chimice UM = mii buc.36 0.0 . Trat. = 1 3 3246 Înc.33 0.2.22 0.05 3.42 - 0.32 25 8. = 19. 6 tratam.42 0. şi desc. UM = mii l. UM = ha.00 Cap.77 0.36 25 9.IV Transport 3.58 5 1908 Prăşit pe rând (4 lucr.II Utilaje 825.Antemăsurătoare – Deviz nr.2 6 7 8 2744 3157 2356 Pregătit soluţia pt. UM = mii buc.5 6. cantit.87 25 621.83 25 120.00 Cap. = 3.75 RON Cap.16 I 5 - Din care pe categorii II III IV 6 3.89 23.30 Total Chelt.4 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul III a unei plantaţii de alun cu desimea de 580 plante/ha Cap. cantit. Îngr.36 - 0.75 24.06 0.) UM = mii m2.6 Deservit MPSP-300 la 6 trat. articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 1783 Tăieri de curăţire a tufelor redus ½ UM = mii buc. = 0.III Materiale 10115.

art. Denumirea crt. tone 3 Volum total T/km 4 34. din CT Cantitatea crt. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef.0 7620.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 759.n.0 Greut.0 80 40 5600.n.10. 250 MECANICE Total pentru un ha RON 225.90 LUCRĂRI Tarif RON/ha.0 PENTRU: Cap.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.90 lucr.437 RON Cap. Directe 8617.a.Cap. anexa 2 transf. 0 1 1 Alun înrădăcinat 2 Insecto-fungicide şi îngr. 0. 0 1 UM Cantitatea Valoarea RON/U Total M RON 4 5 1 580.II Utilaje 225. 6 580 70 36 686 1 2 3 Îngr. chimice complexe 50 0.5 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul IV a unei plantaţii de alun cu desimea de 580 plante/ha 243 .IV Transport 12.a.937 Total Chelt.15 6 0.5 0. 0 1 2 3 4 5 1 Discuit printre rânduri – 4 lucr.III Materiale 7620. cu MPSP 300 TOTAL 1 (un) ha Total ha. Chimice complexe 1 kg / kg 580 tufă 2 Insecticide kg 70 3 Fungicide 36 TOTAL VALOARE MATERII pentru 1 (un) hectar ŞI MATERIALE Cap. 2 Cantitatea transp.a.5 34.III – Materii şi materiale Nr. Denumirea – grupa crt. de ha Ha.00 Cap.937 3.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. 2 Stropit cu insecto-fungicide 6 74 0. pentru transp.375 12.69 TOTAL 1(un) ha Total t/km TRANSPORTURI Tarif RON/km PENTRU: Total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.50 Cap.Antemăsurătoare – Deviz nr.00 Distanţ a de transp. Lucrarea Nr.3.n.0 1440.

2 6 2744 Pregătit soluţia pt.11 1. = 0.Cap.45 I 5 - Din care pe categorii II III IV 6 3. Nr.75 0.22 0.45 3. din CT crt.a.16 7 1.89 0. = 0.36 0.42 0.50 0.16 0.6 7 3157 Deservit MPSP-300 la 6 trat.15 6 lucr.0 .38 x x 25 759. MECANICE Total pentru un ha RON PENTRU: 244 Cantitatea Ha.) UM = mii m2. Chim. = ½ 0. cantit.90 0.77 Total ZO 4 1. Îngr. = 3. cantit. Denumirea lucrării din crt. cu MPSP 300 TOTAL 1 (un) ha Total ha.58 TOTAL 1(un) ha Total ZO-uri MANOPERA PENTRU: Tarif RON/ZO Total RON ZO/ UM 3 2. 2 Stropit cu insecto-fungicide 6 74 0. 5 0.n.45 30. şi desc. LUCRĂRI Tarif RON/ha. UM = mii l. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef.5 6.33 0.87 25 621. articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 1783 Tăieri de curăţire a tufelor redus UM = mii buc. 6 tratam.32 25 8.a.n. cantit.00 4. Trat. cantit. cantit.5 4 1868 Ad.45 8 23.66 0. Lucrarea Nr.32 - 0.54 1. cantit.06 0.75 24.UM = mii buc.n.art.36 25 9.42 0.58 5 1908 Prăşit pe rând (4 lucr.33 0. cantit. UM = ha. = 1 ½ 3 3246 Înc.09 0. = 6 8 2356 Muşuroit toamna toată plant.58 2 1788 Legarea lăstarilor redus UM = ha.89 23.a. cantit.0 Cap.32 0. = 1. îngrăşăminte chimice UM = mii buc. 0 1 2 3 4 1 Discuit printre rânduri – 4 lucr.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.83 25 120. = 19.36 - 0.90 250 225.I Manoperă: Nr. UM = mii buc. de Ha anexa 2 transf.

5 34. cantit.00 RON RON Cap.16 I 5 - Din care pe categorii II III IV 6 3.5 0. chimice complexe 1 kg /tufă kg 580 2 Insecticide kg 70 3 Fungicide 36 TOTAL VALOARE MATERII pentru 1 (un) hectar ŞI MATERIALE Cap. Nr.0 40 1440.10.58 2 1788 Legarea lăstarilor redus ½ UM = ha.IV Transport 12.00 Cap.5 6. Directe 8617.16 7 1. = 1 3 3246 Înc. îngrăşăminte ZO/ UM 3 2. 6 580 70 36 686 Cantitatea transp. şi desc.66 0.437 Total t/km Tarif RON/km Total Cap. transp. Alun înrădăcinat Insecto-fungicide şi îngr. tone 3 0. Denumirea – grupa Distanţa de crt. chimice complexe TOTAL 1(un) ha TRANSPORTURI PENTRU: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.45 3.375 12. articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 1783 Tăieri de curăţire a tufelor redus ½ UM = mii buc.937 Total Chelt. Denumirea crt.33 0. pentru transp.50 0 1 2 1 2 50 UM Valoarea RON Total /UM RON 4 5 1 580.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.6 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul V a unei plantaţii de ALUN cu desimea de 580 plante/ha Cap.Cap.33 0.0 80 5600.Antemăsurătoare – Deviz nr.4. Canti tatea 0 1 2 3 1 Îngr.937 3.II Utilaje 225.69 Volum total T/km 4 34.45 8 - .I Manoperă: Nr. cantit.0 Greut. = 0. Denumirea lucrării din crt.III – Materii şi materiale Nr.11 245 Total ZO 4 1.III Materiale 7620.I Manopera Pentru 1 (unu) hectar 759.0 7620.

06 0.30 0.89 - 0. chimice complexe 1 kg / kg 580 tufă 2 Insecticide kg 70 3 Fungicide 36 TOTAL VALOARE MATERII pentru 1 (un) hectar ŞI MATERIALE 246 . UM = ha.30 - - - 8 2356 0.75 Cap. = 1.27 7 3157 0.) UM = mii m2. LUCRĂRI Tarif RON/ha.22 17.III – Materii şi materiale Nr.75 0. = 6 Muşuroit toamna toată plant. 2 Stropit cu insecto-fungicide 6 74 0.09 0. cantit.27 25 6.50 0. MECANICE Total pentru un ha RON PENTRU: Cap.a. de ha anexa 2 transf.n.50 4.0 1200. UM = mii buc. cantit. chimUM = mii buc. = 0. = 0.50 0.54 0.75 250 187.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr. Denumirea crt. 6 tratam. îngr.0 Cantitatea Ha a.42 x x 25 610.83 25 120.a.02 25 475.77 0.89 - 5 1908 1. din CT crt. = 19.57 - 6 2744 0.45 - TOTAL MANOPERA PENTRU: 24. 0 1 2 3 4 1 Discuit printre rânduri – 4 lucr. Lucrarea Nr. UM = mii l. cantit.58 1(unu) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON 1.4 1868 chimice UM = mii buc.45 - 0. cantit.2 Pregătit soluţia pt.5 Ad.15 5 lucr. 6 580 58 30 668 1 2 3 Îngr.75 19. 0 1 UM Cantitatea Valoarea RON/ Total RON UM 4 5 1 580. 5 0.6 Deservit MPSP-300 la 6 trat. = 3. cantit.0 6420. cantit.57 - - 17.art.0 80 40 4640.n. pentru transp.58 Prăşit pe rând (4 lucr.27 - - - 0. cu MPSP 300 TOTAL 1 (un) ha Total ha. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef. trat.n.50 Greut.30 25 7.

articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 1783 Tăieri de curăţire a tufelor redus ½ UM = mii buc. Denumirea lucrării din crt.5 33.562 3.5 6.II Utilaje 187. tone 0 1 2 3 1 Alun înrădăcinat 2 Insecto-fungicide şi îngr. cantit.33 7 1.I Manopera Pentru 1 (unu) hectar 610.67 complexe TOTAL 1(un) ha Total t/km TRANSPORTURI Tarif RON/km PENTRU: Total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap. = 1 ZO/ UM 3 2.10.5.45 3.I Manoperă: Nr.5 0.IV Transport 12. transp. Directe 7230.562 Cap.7 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul VI a unei plantaţii de ALUN cu desimea de 580 plante/ha Cap.58 2 1788 Legarea lăstarilor redus ½ UM = ha.45 8 - 247 .33 Din care pe categorii I II III IV 5 6 3. Nr.III Materiale 6420.50 Volum total t/km 4 33.50 Cap. = 0.00 Cap.562 RON Total Chelt.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. chimice 50 0. de transp. cantit. Denumirea – grupa Distanţa Cantitatea crt.66 Total ZO 4 1.375 12.Antemăsurătoare – Deviz nr.Cap.

0 1 2 3 4 5 1 Discuit printre rânduri – 4 lucr. de ha Ha.22 0. din CT crt.45 0.30 - 0.3 3246 4 5 6 7 8 1868 1908 2744 3157 2356 TOTAL MANOPERA PENTRU: Înc. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef.75 lucr.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Cantitatea Nr.6 Deservit MPSP-300 la 6 trat.0 40 1200. UM Cantitatea Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 1 580. = 19. = 1.89 17. = 6 Muşuroit toamna toată plant.75 Cap. cantit. = 0.58 Prăşit pe rând (4 lucr. cantit. pentru transp.a. = 3. 6 tratam.30 25 7.n. îngrăşăminte chimice UM = mii buc.n.0 80 4640.77 0.16 0.n.09 0. 0.57 0.15 5 0.42 25 610.27 - x x 24. trat.0 Greut.) UM = mii m2.a. cantit.58 1(un) ha Total ZO Tarif RON/ZO Total RON 0.27 25 6.UM = mii buc. 2 Stropit cu insecto-fungicide 6 74 0.30 0.50 4.50 PENTRU: Cap.2 Pregătit soluţia pt.a. îngr.III – Materii şi materiale Nr.06 0.16 - - 1.83 25 120.11 0.57 - 0. UM = ha. chimice complexe 1 kg / tufă kg 580 2 Insecticide kg 70 3 Fungicide 36 TOTAL VALOARE MATERII pentru 1 (unu) hectar ŞI MATERIALE 248 . UM = mii l. Lucrarea Nr. 250 MECANICE Total pentru un ha RON 187.5 Ad.89 0.art.02 25 475. şi desc. chim.50 0.27 0. Denumirea crt. anexa 2 transf.75 19.54 1. cantit. 6 580 58 30 668 0 1 2 3 1 Îngr. UM = mii buc.45 17.75 LUCRĂRI Tarif RON/ha.50 0. cu MPSP 300 TOTAL 1 (un) ha Total ha.0 6420. = 0. cantit. cantit.

articol din normele de din muncă NTM/9 Unitatea de măsură 2 şi cantitatea 0 1 2 1 1783 Tăieri de curăţire a asimilat tufelor UM = mii buc.00 12.57 - 0.6.4 5 3127 Administrat îngrăşăminte chimice cu MIC UM = t.III Materiale Distanţa de transp.5 0. chimice complexe 50 TOTAL 1(un) ha Total t/km TRANSPORTURI Tarif RON/km PENTRU: Total RON TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap. 2 Cantitatea transp. Nr.0 4 2.8 pentru executarea lucrărilor de exploatare a unei plantaţii de ALUN Cap.375 12.18 0.18 - - - 249 . cantit.31 0.562 RON Cap.22 6.IV Total Transport Chelt.58 ZO/U M Total ZO Din care pe categorii II III I IV 3 5. Denumirea – grupa crt. cantit (4.58 2 1788 Legarea lăstarilor (tulpinilor) UM = ha.562 3.67 Volum total T/km 4 33.II Utilaje 187. cantit. 0 1 1 Alun înrădăcinat 2 Insecto-fungicide şi îngr.Cap.15 17.5 33. cantit. cantit. = 5 4 1908 Prăşit pe rând – 4 lucrări UM = mii mp.90 8 - 6.8 x 3) 14.66 - 13. = 0.90 5 - 6 - 7 2.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.50 Cap. Antemăsurătoare – Deviz nr.66 13.66 2.10. Directe 6420.I Manopera Pentru 1 (unu) hectar 610.63 1.0 3 1906 Sapa mare pe rând asimilat UM = mii m2 . tone 3 0.I Manoperă: Nr.50 Cap.562 7230.57 - 6. Denumirea lucrării crt. = 1. = 0.15 17.

90 - 0.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr. pentru transp.01 25 4000.art.60 lucrări 2 Stropit în plantaţie cu MPSP – 300 de 6 74 0. 65 tratam.48 25 12.30 2.6 7 8 2744 3157 1789 9 10 1792 2356 TOTAL MANOPERA PENTRU: Pregătit soluţie pt.0 40 1 5 1200.00 0. cantit.15 250 787.77 150.58 250 Valoarea RON/UM Total RON 4 5 80 4640. 6 58 30 580 5.58 1(un) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON 0.90 0. MECANICE Total pentru un ha RON PENTRU: Cantitatea ha Ha a.0 2. cantit: = 3 Deservit MPSP – 300 – 5 trat. UM = mii plante. LUCRĂRI Tarif RON/ha.8 .50 Cap. 0 1 2 3 1 Discuit cu DPV 1.a.n.0 0. = 3 Muşuroit toamna toate plantele UM = mii buc.5 sau GDD-1. Lucrarea Nr. UM = mii l. UM = ha.40 5 0. Denumirea crt.8 – 4 54 0.45 - 150.58 Recoltat alune UM = t. org.50 0.a.00 160. cantit.27 - 50.n.10 kg/pl. crt.00 0.n. cantit.75 Cap.30 - 2. 0. din CT Coef.45 - - x x x 194.0 0.75 3.06 5.9 Greut.27 0.38 25 4859. 4 5 4 2.09 0. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 anexa 2 de transf. 0 1 2 3 4 1 Insecticide Fungicide Îngrăşăminte chimice complexe Gunoi de grajd UM 2 kg kg kg to Cantitatea 3 58 30 580 0.505 0.62 25 840.III – Materii şi materiale Nr.15 ori TOTAL 1 (unu) ha Total ha.25 33. cantit.0 580.27 25 6. = 0. = 5 Administrat îngrăş.

08 - - - 5 1782 2.4 58 91 0. cantit =2 Săpat gropi pt.20 ZO/ UM Total ZO I Din care pe categorii II III IV 0 3 4 5 6 7 8 1 1783 redus ½ 2037 1781 2. cantit. transp. complet.II Utilaje 787.47 - - 0. tone 3 0.1. cantit.50 Cantitatea transp.5 8. Denumirea .33 1. Directe 12104.Antemăsurătoare – Deviz nr. crt Nr.50 1.35 0.47 - 251 .3 Pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de CĂTINĂ ALBĂ cu desimea de 3333 tufe/ha Cap.275 Total Chelt. = 0.TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (un) hectar 6422.75 6.175 Cap.grupa Distanţa de crt. = 3. articol din NTM/9 2 1 Denumirea lucrării din normele de muncă Unitatea de măsură şi cantitatea 2 Tăieri de curăţire a tufelor UM = mii buc.III Materiale 6422.20 Verif.668 5.333 Strâns ramurile şi scos la alei UM=MII MP.67 11.8 RON RON Cap.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 4859. fasonat şi mocirlit rădăcina UM = mii buc.33 - - 8.50 0 1 2 50 10 Total t/km Tarif RON/km Total Cap.375 34. cantit.40 0.IV Transport 34.11.33 11. goluri 6% UM = mii gropi.20 Plantat mur în goluri 6% UM = mii buc.08 0.33 - 2 3 5. = 0.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.I Manoperă: Nr.275 Volum total t /km 4 33. 1 Îngrăşăminte chimice complexe şi insectofungicide 2 Gunoi de grajd TOTAL 1(un) ha TRANSPORTURI PENTRU: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.90 3. = 0. cantit.90 6468 Cap.50 - - - 4 2343 0.

= 0.81 25 1020.00 1.20 Prăşit pe rând (4 lucr.76 0.06 4.6 Deservit MPSP-300 la 6 trat. = 3.25 6. = 0.333 1(un) ha Total ZO Tarif RON/ZO Total RON 4.15 - 0.47 25 386.40 0. = 8 Pregătit soluţia pt.57 9.30 4. Lucrarea Nr.0 Strâns fânul şi aşezat ca mulci între rânduri UM=ha. cantit=1.0 252 .77 9.art.56 25 464. = 5 Cosit manual intre rânduri.15 - - 8 9 10 11 12 13 1908 2744 3157 294 312 2356 1.27 - TOTAL MANOPERA PENTRU: x x 40. 5 2.n.80 0. UM = ha.22 0. MECANICE Tarif RON/ha.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.90 3. UM = mii buc.a. cantit.0 Muşuroit toamna toată plant.25 0.25 2. cantit. din CT crt.30 4.00 1. cantit.00 0.75 Cap.) UM = mii m2.75 15. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef.6 2347 Udat murul plantat în goluri UM = mii buc.75 18. UM = mii l.27 0.15 6 lucr.57 0. cantit.25 2.60 4 2 Stropit cu insecto-fungicide 6 74 0.76 - 0.0 0.30 250 825.1 lucratoare UM=ha.00 - 1. cu MPSP 300 TOTAL LUCRĂRI 1 (un) ha Total ha. cantit=1. de ha anexa 2 transf.77 0.a. cantit.27 25 6.09 0. 6 tratam.51 25 162.n.n. 0 1 2 3 4 1 Discuit printre rânduri – 4 lucr. 54 0. = 3. PENTRU: Total pentru un ha RON Cantitatea Ha a.20 Muşuroit murul după udare UM = mii buc.80 - - - 7 2356 0. cantit.

33 IV 8 - 253 .25 2 50 50 Total t/km Tarif RON/km Total Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 10 2000 80 8640 40 1440 12080.2 0. pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu bulumaci din lemn CR esenţă tare la o plantaţie de CĂTINĂ Cap.I – Manoperă: Nr.33 Din care pe categorii I 5 II 6 III 7 8. 6 100 108 36 244 Cantitatea transp. cantit.Cap. 0 1 1 Mur înrădăcinat 2 Insecto-fungicide TOTAL 1(un) ha TRANSPORTURI PENTRU: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.0 Greut. comp.II Utilaje 825.375 4. Denumirea lucrării din crt.82 3.III – Materii şi materiale Nr.Antemăsurătoare – Deviz nr. Denumirea crt. Directe 4.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. stabilirea Redus bulumacilor ½ UM = ha. UM Cantitatea 0 1 2 3 1 Mur înrădăcinat pt.2 12.0 Cap.11. articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 1783 Pichetat pt.5 Total ZO 4 8.575 13929. = 3.144 RON Volum total t /km 4 5 7.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 1020.100 0.575 Cap. Nr. tone 3 0.IV Total Transport Chelt.333 ZO/ UM 3 2. pentru transp. Denumirea – grupa Distanţa de crt.4.0 RON Cap. goluri 6% mc 200 2 Insecticide kg 108 3 Fungicide 36 TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1 (un) hectar MATERIALE Cap. transp.III Materiale 12080.2.

27 25 TOTAL MANOPERA PENTRU: 452. cantit=20 Incârcat şi descărcat îngraşăminte chimice UM= t.27 - 11.00 4.8 54 0.a. cantit=1.30 25 107. cantit=5 Cosit manual intre randuri = 1 lucrare UM=ha.25 35.50 0.25 12.68 Praşit pe rând cu sapa ( 4 lucrari) UM = M II L.76 0.art. Denumirea crt.25 6. 5 2.15 250 787.18 - 9.5 Greut.n.60 4 – 4 lucrari 2 Stropit în plantaţie de 5 ori 74 0.25 18.0 Deservit MPSP-300 la 5 tratamente UM=ha.III – Materii şi materiale Nr.75 Cap.a.30 4.n.30 4.7 5 0. 0 1 2 3 4 1 Discuit cu OPV 1.27 6 7 8 3157 294 312 0. 6 108 36 840 Cantitatea 3 108 36 840 Valoarea Lei/ Total UM RON 4 5 80 8640 40 1440 1 840 .15 5 TOTAL LUCRĂRI 1 (un) ha Total ha. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef.0 6 4. cantit=1. cantit=3.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr. pentru transp. din CT crt.50 1.76 - 0. cantit=3.59 25 889.0 0 1.09 25 0.5 sau GDO-1. de ha anexa 2 transf. MECANICE Tarif RON/ha.50 0.2 5 x x x 11.0 Strans fanul si asezat ca mulci intre randuri UM=ha.2 2 0.18 9.0 Prepararea soluţiei pentru 5 tratamente x 600 l UM = mii l. PENTRU: Total pentru un ha RON Cap. Lucrarea Nr. cantit = 1.0 9 0.2 3 4 5 2037 3246 1908 2744 Strâns ramurile şi scoase la alei UM= M II MP.00 1.75 0.n.40 0.75 3.1 1 1.93 25 323. 0 1 2 3 1 Insecticide Fungicide Ingraşăminte chimice complexe UM 2 Kg Kg kg 254 Cantitatea Ha.a.0 1(unu) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON 5.

IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.11.375 18. Denumirea lucrării din ZO/ Total Din care pe categorii crt. Distanţ a de transp.II Utilaje 787.2 49. tone 3 0.III Materiale 10920.5 pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu spalieri la o plantaţie de CATINA ALBĂ Cap. 0 1 2 1 Insecto-fungicide + îngraşăminte chimice 50 TOTAL 1(un) ha Total t/km TRANSPORTURI Tarif lei/km PENTRU: Total TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (un) hectar Cap.IV Transport 18.I – Manoperă: Nr.Antemăsurătoare – Deviz nr.3. Directe 12615.grupa crt. Nr.5 Cantitat ea transp.70 Cap.2 0.45 3.75 Cap. articol normele de muncă UM ZO I II III din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 3 4 5 6 7 IV 8 255 .0 RON Cap.984 RON Volum total T/km 4 49.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 889. Denumirea .45 Total Chelt.

09 0.0 0.0 9. din CT crt.57 9. cantit:=20. cantit=3. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef.75 Cap.06 50.a.39 1019.67 - 16.333 1(un) ha Total ZOuri 5.22 11. cantit=3.00 0. cantit=8 Administrat îngraşăminte chimice cu MIC UM= t.40 .50 - 9.27 16.art.77 9. cantit=3.0 Incărcarea şi descărcarea îngraşămintelor chimice UM=mii m2.00 16.67 - 5.0 Muşuroit toamna toată plantaţia UM=mii buc.4 0.76 - 0.31 26.76 - 11. cantit=8 Pregatit soluţia pentru 5 tratamente UM=mii l.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr. 5 0.333 Strâns ramurile şi scoase la alei UM = M II MP. cantit=2.0 25 25 660.75 6.0 Deservit MPSP-300-5 tratamente UM=ha.75 1.57 0.333 Prasit pe rand (4 lucrari) UM=t.1 1783 2 3 2037 3246 Tăieri de curaţire anuală a tufelor UM = mii buc.30 - 1000 2.50 9.20 cu MIC 256 25 25482.75 Cantitatea Ha.30 1000 2. de anexa 2 transf.76 0. 0 1 2 3 1 Stropit cu insectofungicide – 5 2 0.67 - - 16.75 ha 4 5 2. cantit=5 Cules fructe de catină albă UM=t.76 - 4 5 3127 1789 0.27 Tarif x 25 25 RON/ZO Total RON x 26160.27 0.22 0.75 0.43 0.67 - 0.15 lucrări 2 Administrat îngrăşăminte chimice 275 0. Lucrarea Nr. cantit=3. cantit=3.27 - TOTAL MANOPERA PENTRU: x 1046.27 - 6 7 8 9 10 1908 2744 3157 1792 2356 1.09 5.0 Administrat ingrasaminte organice 5 kg/tufa UM= mii buc.n.

tone 3 1.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.7 1. Directe 28697.7 TOTAL LUCRĂRI 1 (un) ha Total ha.5 Greut.1.7 Kg 30 pentru 1 (unu) hectar Lei/ UM 4 1 1 5 25 Cap. 6 600 400 16700 30 17730 RON Valoarea Total RON 5 600. Denumirea lucrării ZO/ Total Din care pe categorii 257 .34 2.12.0 400.7 RON Volum total T/km 4 51.5 RON Cap. 0 1 1 Ingrăşăminte chimice + Sinoratox 2 Gunoi de grajd TOTAL 1(un) ha TRANSPORTURI PENTRU: Distanţ a de transp.Antemăsurătoare – Deviz nr.a. pentru transp.I Manoperă: Nr.03 16. PENTRU: Total pentru un ha Cap. MECANICE Tarif RON/ha.08 16.n. Denumirea .III – Materii şi materiale Nr.0 1833.5 750.5 0.0 83.5 2 3 Kg 600 Kg 400 t 16.937 Total t/km Tarif RON/km Total TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.5 Cap. Denumirea crt.n.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 26160.375 81.IV Transport 81.937 Total Chelt. 0 1 1 Superfosfat 2 Sare potasica 3 Gunoi de grajd 4 Sinotatox TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE UM Cantitatea 3 0.a.grupa crt.0 218. Nr.0 Cap.II Utilaje 622.49 250 622. 2 50 10 Cantitat ea transp.94 3.III Materiale 1833.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de arbuşti fructiferi cu desimea de 4000 tufe/ha Cap.5 167.Administrat gunoi de grajd cu 192 16.

18 x x 23.08 x x x 0.37 1.42 x x 0. 6 tratam.50 8.09 0.24 7 1908 Prăşit pe rând cu sapa (4 lucr.71 1.26 25 81. cantit.00 8 x 5. = 0.24 3 2343 Verificat. articol din NTM/92 UM ZO I II III IV 3 2.06 0.36 3.50 33. UM = mii buc. = 6 10 2356 Muşuroit toamna toată plant. cantit. = 0.56 x 4.77 1. cantit. cantit.din normele de muncă Unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1783 Tăierea şi curăţirea redus ½ tufelor UM = mii buc. cantit.96 0.79 25 69. = 4 TOTAL 1(un) ha Total ZOMANOPERA uri PENTRU: Tarif RON/ZO Total RON crt. complet.00 5 x 6 x 7 10.96 x x x 0.) UM = mii m2. UM = ha.2 8 2744 Pregătit soluţia pt.00 0.98 25 0.32 0.6 9 3157 Deservit MPSP-300 la 6 trat.37 x x x 0. goluri 6% UM = mii gropi.22 0. fasonat şi mocirlit rădăcina UM = mii buc.36 x x x 3. x 600 l UM = mii l. = 4 2 1781 Săpat gropi. cantit.75 2.5 4 10.24 4 1782 Plantat butaşi înrăd. = 0. = 0. în goluri UM = mii buc. cantit.35 0. cantit.56 x x 0.75 3.32 x x 40.8 x 4 = 19.24 6 2356 Muşuroit după udare UM = mii buc. cantit. = 3. = 0.35 x x 25 1008.32 25 849.00 258 .42 x x 0.24 5 2347 Udat butaşii plant.18 23.08 x 0.40 0.10 0. = 4. cantit. în goluri UM = mii buc.77 0.10 x x x 2.

Lucrarea Nr.0 240 80 8640.00 384 Cantitatea transp. tone 3 0.4 pentru executarea lucrărilor de exploatare a unei plantaţii de 259 .0 36 11040. completare goluri 6% 2 Insecto-fungicide TOTAL 1(un) ha TRANSPORTURI PENTRU: 0 1 2 50 50 Total t/km Tarif RON/km Total Valoarea Greut.2 0.0 0 1 2 3 1 Butaşi înrădăcinaţi pt.0 7.n.75 Cap. UM Cantitatea Cantitatea Ha.60 4 2 Stropit cu insecto-fungicide 6 74 0.IV Transport 6.III Materiale 11040.goluri 6% buc 240 2 Insecticide 3% kg 108 3 Fungicide 1% kg 36 TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1 (un) hectar MATERIALE Cap.90 3.24 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.00 RON Cap. 1 Butaşi înrădăcinaţi pt. de ha anexa 2 transf.a.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 1008. din CT crt.a.375 6.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.30 250 825.grupa Distanţa crt.24 Total Chelt.Cap.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr. 54 0.15 6 lucrări TOTAL LUCRĂRI 1 (un) ha Total ha. Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 Coef.40 0. Directe 12879. de transp.a.comp. 0 1 2 3 4 1 Discuit printre rânduri – 4 lucr.Antemăsurătoare – Deviz nr.24 0. PENTRU: Total pentru un ha RON Cap.art. MECANICE Tarif RON/ha.2.00 Cap. Denumirea crt.12.II Utilaje 825.144 RON Volum total T/km 4 12.0 108 40 1440.99 3. Denumirea . 5 2.n. RON/ Total RON pentr u UM transp . 4 5 6 4 960.III – Materii şi materiale Nr.n.2 19.

8 Prăşit pe rând (4 lucrări) UM = mii m2 .0 50. cantit: = 4.2 m x 4000) UM = mii m2 .0 Muşuroit toamna toată plant. cantit: = 19.42 0.0 50.0 2 1906 asimilat 1908 3127 2744 3157 1789 Sapa mare pe rând (1.0 x x 260 3. cantit: = 0.3 Pregătit soluţia pt. cantit: = 6 Administrat îngr.08 25 56. cantit: = 12 Cules fructe de coacăz roşu şi alb UM = t. cantit: = 15 Cules fructe de afin UM = t.32 0.62 x 3 4 5 6 7 1.0 x x x x TOTAL MANOPERA PENTRU: 0.2 Administrat îngrăşăminte chimice cu MIC UM = t.09 0. cantit: = 4 Cules fructe de coacăz negru UM = t.0 750.08 600.00 Total ZO Din care pe categorii I II III IV 5 x 6 x 7 20.32 25 .09 x 0.32 x x 8 9 2356 1792 0.89 25 x 3.0 79.0 23.I – Manoperă: Nr.77 50.22 0. 6 tratam. cantit: = 15 Cules fructe de agriş UM = t. Denumirea lucrării din crt.0 750. UM = mii l.00 23. cantit: = 8 1(un) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO ZO/ UM 3 5. cantit: = 4.63 12.06 5. UM = ha.0 750.09 0.0 400.08 600. articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 1783 Tăieri de curăţire anuală a tufelor UM = mii buc.00 x 0.6 Deservit MPSP – 300 – 6 tratam.62 x x 12.45 25 23.04 25 0.36 x x x x x 20. cantit: 3.ARBUŞTI FRUCTIFERI Cap.42 x x x x x x 0. organice 10 kg/tufă UM = mii buc. cantit: = 4. UM = mii buc. Nr.31 0.36 20.00 8 x 4 20.0 750.0 50.0 400.00 2.

grupa 261 Distanţa Cantitatea Volum total .II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.08 25 15577. Denumirea crt.a. de CT crt. anexa 2 0 1 2 3 4 1 Discuit cu OPV 1.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.45 25 11.0 1 500.40 0.0 5 200.04 0.45 25 11. 5 2.8 – 54 0.25 11.25 0.89 25 11997.04 25 0.0 8. alb şi agriş 1(un) ha Total afin Total ZO-uri Tarif RON/ZO TOTAL RON Total ZO-uri Tarif RON/ZO RON Total ZO-uri Tarif RON/ZO TOTAL RON x x x x x x x x x x 1997. 6 108 36 500 40000 Valoarea RON Total /UM RON 4 5 80 8640.0 8.89 25 16997. din Coef.00 0.TOTAL RON * . 0 1 2 3 4 1 Insecticide Fungicide Îngrăşăminte chimice complexe Gunoi de grajd UM 2 kg kg kg T Cantitatea 3 108 36 500 40 Cantitatea Ha.25 479.08 25 19327.25 829.15 6 TOTAL LUCRĂRI 1 (un) ha Total ha.0 1401.0 Greut.08 25 10577. MECANICE Tarif RON/ha.90 3.n.n.0 8.89 25 20747. de ha NPC/79 transf.04 623.III – Materii şi materiale Nr.n.45 25 11.60 4 4 lucrări 2 Stropit în planta]ie de 6 ori 74 0.a.0 56.3 2 25 25 1401.30 250 825. Lucrarea Nr.0 40 1440.25 679.00 1401.25 577.0 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (un) hectar Cap. Caracteristici şi utilajul folosit art.32 25 56. PENTRU: Total pentru un ha RON Cap. pentru transp.32 TOTAL MANOPERA PENTRU: 25 25 1401.0 Cap.0 773.25 0. Denumirea .0 423.coacăz negru TOTAL 1(un) MANOPERA ha PENTRU: Total coacăz negru TOTAL MANOPERA PENTRU: 1(un) ha Total coacăz roşu.a.0 8.0 10780.25 0.5 sau GDO-1.0 56.

32 3.5 5 2347 . UM=mii l cantit=1.00 IV 8 - 0.0 825.00 2.5 6 2356 .0 432.00 - - - 0. 1 Manoperă : Nr.375 162.39 - - .Verif.IV Total Transport Chelt.71 TOTA L ZO 4 20. alb.1.Muşuroit zmeurul din ZO UM 3 2.07 Cap.de transp. transp.13.2 400.35 0.40 2.III Materiale 10780.00 2. fasonat şi mocirlit rădăc. roşu.64 - - 1.00 2.Afin Coacăz negru. Nr. 0 1 2 1 Insecto-fungicide + îngrăşăminte chimice 50 2 Gunoi de grajd 10 TOTAL 1(un) ha Total t/km TRANSPORTURI Tarif RON/km PENTRU: Total TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.Plantat zmeur în goluri UM=mii buc cantit=0.2 0.0 10780. completare goluri 6% UM=mii gropi cantit=0.6 4 1782 .644 40 RON T/km 4 32.18 - 4.39 - 0.77 262 0.I Manopera Pentru 1 (un) hectar .Udat zmeurul plant.25 Cap.25 20747. În goluri UM=mii buc cantit= 0.18 0.Săpat gropi pt.0 RON Cap.0 crt.07 32514. tone 3 0.3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţiei de ZMEUR Cap. agriş 1997.86 Din care pe categorii I 5 2.artic Denumirea lucrării din ctr dinNTM/ normele de muncă 92 Unitate de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1783 .86 II 6 III 7 20.64 1.50 5.Antemăsurătoare – Deviz nr.07 13764. Directe 162.II Utilaje 825.5 3 2343 .32 162.Tăieri de curăţare a redus ½ tufelor UM= mii buc cantit=8 2 1781 .

0 0.Total Ha a.15 TOTAL LUCRĂRI 1(un) ha .75 1.0 2 completare Buc Kg Greut. UM=ha cantut=6. n PENTRU .36 6.85 0.5 Prăşit pe rând rân(4 lucr) UM=mii 2cantut=1.art.25 250 1062.Total Ron 1.din CT crt Caracteristici şi utilajul folosit NPC/79 coef. n 4 1 4 6 Ron 5 0.36 5.32 0.Tarif Ron/ZO .6 Deservit MPSP 300 – 6 trat.06 0. Denumirea crt 0 1 2 1 Drajoni pt.5 6.0 Muşuroit toamna toată plant. anexa 1 de transf . n MECANICE .76 25 894.32 0.5 Cap.55 25 163.Materii şi materiale Nr.85 23.03 25 575. Lucrarea Nr. pentru transport 6 125 108 .Total ZO uri .22 0.7 8 9 10 1908 2744 3157 2356 - goluri UM=mii buc cantit= 0. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.Total pentru un ha Cantitatea ha ha a.77 X 1.0 TOTAL MANOPERA PENTRU 1(un) ha Cap.40 0.Tarif Ron / ha a.09 0.0 4320.III . UM=mii buc cantut=8 .32 25 8. 6 tratamente UM=mii l cantut=3.95 2. goluri 6% Fungicide UM Cantitatea 3 500 108 263 Valoarea Lei/UM Total RON 4 4 40 5 2000.95 2 Lucrat cu discul printre rânduri – 4 54 0.52 Pregătit soluţia pt.86 25 146.16 6.90 4.60 lucrări 3 Stropit cu insecto-fungicide 74 0.16 35.75 0. 0 1 2 3 1 Arătură la 20-22 cm 48 0.

bulumaci mijlocii şi ancore UM=buc gropi cantit=442 4 2376 .67 2.tarif Ron / t / km .total Ron TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.III materiale 9200. bulumaci fruntaş UM=buc gropi cantit=68 3 2386 .12 6.38 - 0. Denumirea .Decojit bulumaci şi ancore UM= buc cantit=510 ZO UM 3 0.5 6 13.2/a. ul normele de muncă normei Unitate de măsură şi ( nr.0 1062.38 - - 13.I Manoperă: Nr.375 5.5 Cap. Simbol Denumirea lucrării din ctr.012 6.67 0.0 9200.II manopera utilaje Pentru 1(un) hectar 894.total t /km :1(un) ha .04 TOTAL ZO I 4 0.) cantitatea 0 1 2 1 2379 .Săpat gropi pt.Antemăsurătoare – Deviz nr.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.72 Din care pe categorii II III 6 7 0.12 - - - 264 .5 0.0 36 269 Cap.0 Cap. sistem susţinere UM=ha cantit=1 2 2381 .028 13.72 5 2.13.062 Volum total t/km 4 7.562 Varianta I 3. t crt transp km 0 1 2 3 1 Insecto-fungicide 50 0.transport.I Cap.4/a pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu bulumaci din lemn la o plantaţie de ZMEUR Cap.15 2 Drajoni zmeur 50 0.Grupa Distanţa de Cantit.IV transport 5.Săpat gropi pt.Pichetat pt.062 RON Total cheltuieli directe 11161.67 - IV 8 - 0.12 .3 Insecticide Kg 36 80 TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1(un) hectar MATERIALE 2880.

transport . 10-12 mm – 800 kg/mc 2 Sârmă galvanizată 2.05 25 226. Denumirea .Total Ron 0.3 1.027 0.III .06 ( salcâm.5 3 Scândură ET Mc 1.50 792.25 5.01 0.68 9.01 0.25 18.7 Volum total t/km 4 146 51.pentru transport Ron/UM Total Ron 4 5 6 500 4030.Tarif Ron/ZO .Materii şi materiale Nr. stejar ) 10-12 mm 2 Sârmă galvanizată 2.75 TOTAL MANOPERA PENTRU 1(un) ha Cap.04 0.00 448.45 Instalarea a 4 fire de sârmă UM=mii m cantit=17.25 9.68 0.004 0.72 0.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.t 3 7.57 25 1139.022 0.Grupa crt 0 1 1 Lemn CR cu diam.5 6 7 8 9 2378 2380 2384 2389 2392 asimilat 2390 - 10 - Arderea bazei bulumaci şi ancore UM=buc cantit=510 Repartizat bulumaci la gropi UM=buc cantit=442 Confecţionat şi fixat ancore UM=buc cantit=68 Fixarea bulumacilor în gropi UM=mii m2 cantit=442 Fixat distanţierul pe bulumaci UM=mii semne cantit=0. Denumirea crt 0 1 UM Cantitatea 1 2 3 Lemn CR esenţă tare mc 8.Total ZO uri .5 1027 1500 56 9883 Cap.42 0.00 7300 7702.42 - - - 0.47 25 461.04 4.05 25 451.61 18.47 2.33 X X X 5.6 mm Kg 1027 7.0 .6 mm + cuie 3 Scândură de stejar 265 Distanţa de transp km 2 20 50 30 Cantit.21 9.72 - 4.00 12972.61 45.21 2.76 450 4 Cuie de 120x5 mm Kg 56 8 TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1(un) hectar MATERIALE Valoarea Greut.3 21 .

I Cap.67 13. spalieri fruntaşi UM=buc cantit=68 3 2386 .22 1.70 0.01 TOTAL ZO I 4 0.2/b pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu spalieri de beton armat la o plantaţie de ZMEUR Cap.22 - - - - - 8 2388 - 1.47 11.II manopera utilaje A-Pentru 1(un) 1139.67 2. fixare spalieri UM=ha cantit=1 2 2381 .5 Cap.Repartizat la gropi spalieri + ancore UM=buc cantit=510( 68+442) 5 2389 .Săpat gropi pt.022 0.375 81.61 Varianta II 3.Săpat gropi pt.04 0.72 - 0. 1 Manoperă : Nr.025 0.38 5.artic Denumirea lucrării din crt din normele de muncă NTM/92 Unitate de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 2379 . Nr.10 Din care pe categorii II III IV 6 7 0.5 ZO UM 3 0.10 5 2.24 1.tarif Ron / km_ -total Ron TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.total t /km__ :1(ha) PENTRU .5 Confecţionat şi montat bride UM=mii buc cantit=0.72 - - 266 .38 8 0.Pichetat pt.2/b.67 0.43 0.3 0.862 218.86 RON Total cheltuieli directe 14193.24 11.028 0.72 13.III materiale 12972.25 hectar Cap.TOTAL TRANSPORTURI . mijlocaşi şi ancore UM=buc cantit=442 4 2380 .Fixat spalieri şi ancore UM=buc cantit=510 6 2375 .72 5.Antemăsurătoare – Deviz nr.IV transport 81.Ancorat spalierii fruntaşi UM= buc cantit=68 7 2392 Marcat pe spalieri locul bridei UM=mii semne cantit=0.70 0.13.

0 Valoarea Total RON 5 6630.0 7807.total t /km_______1(ha) PENTRU tarif Ron/ t / km_ .50 Greut.a de 1600/ 8 x 8 /6 x 6 2 Sârmă galvanizată cu diam. transport.00 16069. t 0.537 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.0 6.0 1.pentru transport 6 10.A.Materii şi materiale Nr.25 TOTAL MANOPERA PENTRU 1(un) ha Cap.36 25 1034.0 hectar Notă de calcul Cap.pentru 1(un) hectar Cap.7 - Volum total t/km 2.41 10.61 41.III .37 25 634.Total ZO uri .total Ron Cantit.375 100.6mm 3 Scândură ET ( distanţier ) 4 Şurub cu cap îngropat de 120x10 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE UM 2 buc Kg Mc buc Cantitatea 3 442 1041 1.5 450.50 RON Cap.10 0.25 14.Tarif Ron .0 268.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.III materiale 16069.1 52.Total Ron 0.600 1041 1500 100 13241 .33 X X X 5.94 25 48.61 25.IV Total cheltuieli transport directe 100.II manopera utilaje Pentru 1(un) 1034.037 Pentru dimensionarea consumului de materiale necesare realizării sistemului de susţinere la cultura de ZMEUR 267 .0 214.00 840. Denumirea crt 0 1 1 Spalieri b.I Cap. .537 17204.9 2390 - Instalarea a 4 fire de sârmă UM=mii m cantit=17.Grupa Distanţa de transp crt km 1 Scândură stejar 30 2 Sârmă galvanizată 50 3 Spalieri si suruburi 20 TOTAL TRANSPORTURI .5 5. Denumirea .76 140 RON/ UM 4 15 7.05 25 351.5 792.7 1. 2.

un hectar d. total pe un ha.pt.mijlocaşi Necesar ancore Lemn CR de 10-12 cm necesar pt.c. bride – coliere Cantitate de sârmă ( 55 gr/ ml ) Şurub cu cap îngropat de 120x10 cu şaibă m m m buc buc buc Nt buc buc buc buc m.008 56 1.un bulumac .017 0.pt. pentru: .T.c. – pt.Nr. pt.50 120 10 13 2 11 34 442 68 374 68 8. de rânduri la hectar ( 10000:2.50 120 10 13 2 11 34 442 68 374 68 68 1. d.13.6 mm.4 fire .a 2.76 0. d.c – pt.Antemăsurătoare – Deviz nr.50x120) Necesar de bulumaci la un hectar.o ancoră Ancore din piatră Cuie de 120x5 mm ( 2210 buc x 25 gr.fruntaşi . Specificare UM I bulumaci din lemn 2. ) Scândură E.fruntaşi .3.c m.0016 17420 17000 420 1027 - Varianta II spalieri din b.crt. un ha.06 0.c .0016 1764 17000 420 220 1041 68 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Distanţa între rânduri Lungimea optimă a rândurilor Distanţa între bulumacispalieri d.mijlocaşi Nr. total d. ancore . susţinerea plantelor.76 0.c m. distanţiere necesar pt.c . un distanţier Sârmă galvanizată de 2.c buc Kg mc mc ml ml ml ml Kg buc 12 13 14 3.5 pentru executarea lucrărilor de exploatare a unei plantaţii de ZMEUR Cap. 1 Manoperă : 268 .

24 Sapa mare pe rând UM= mii m 2 cantit = 4.63 1.32 25 8.5 12.chimice UM=t cantit=0.42 0.52 25 13.Total Ron Cap.16 0.31 0.84 25 16396.90 3.50 50. primăvara UM=ha cantit=1 Recoltat zmeură UM=t cantit=12 Muşuroit toamna UM=mii tufe cantit= 8.42 46.16 655. 0 1 2 1 Discuit cu DPV sau GDD.6 Deservit MPSP – 300 – 6 trat. 6 tratamente UM=mii l cantit=3.36 0.0 0.8 .30 8 2 3 4 5 6 7 8 9 12.2 Administra îngr.Nr.40 0.Tăieri de curăţare a 1. UM=ha cantit=6 Revizuit sistem susţin.16 608.32 0.77 X X X TOTAL ZO I 4 10. Caracteristici şi utilajul folosit transf.06 2. Lucrarea CT coef.de crt.Total ZO uri 2.8 Prăşit pe rând 4 lucrîri UM=mii m 2 cantit=19.a.22 0. crt 0 1 Nr.30 5 - Din care pe categorii II III IV 6 7 10.30 250 .25 tufelor UM=mii buc cantit=8.Tarif Ron/ha a.50 600.5 0 0.articol din NTM/92 1 1783 redus ½ 1906 1908 3127 2744 3157 2436 1793 2356 Denumirea lucrării din ZO normele de muncă UM Unitate de măsură şi cantitatea 2 3 .60 0.0 2.0 0 0.34 25 1158.n 4 2.00 6.62 23.16 0.09 0.15 Cantitatea Ha a.n MECANICE 1 (un) ha .0 0 6.0 .Tarif Ron/ZO .1.5 Pregătit soluţie pt.36 2.50 600.0 TOTAL MANOPERA PENTRU 1(un) ha .6 6 25 15216 .62 23. II – Utilaje : lucrări cu tractoare şi maşini agricole Nr.n 269 Ha 3 0.32 0. 4 54 lucrări 2 Stropit cu MPSP-30 – 6 lucrări 74 TOTAL LUCRĂRI -Total ha.

PENTRU : Cap.Antemăsurătoare – Deviz nr.III .total Ron 2 50 Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 40 4320.12 TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap. articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 1783 Tăieri de curăţire a ZO/ UM 3 2.III materiale 10580.00 hectar Cap.tarif Ron/ t / km .00 825.5 270 Total ZO 4 6.125 RON Total cheltuieli directe 27814.75 8 - .0 10580.I Cap. Denumirea .14.pentru transport 6 108 72 500 680 Volum total t/km 4 35 35 0.375 13.0 80 5760.IV transport 13.Grupa Distanţa de crt transp km 0 1 1 Îngrăş.0 Cantit.Materii şi materiale Nr. transport.125 3.total t /km 1(ha) .3 pentru executarea lucrărilor de întreţinere în anul II a unei plantaţii de mur cu desimea de 2667 plante/ha Cap.00 Cap. Nr.chimice + insecto-fungicide . Denumirea lucrării din crt.I Manoperă: Nr.0 1 500. t 3 0.1.70 Greut.II manopera utilaje Pentru 1(un) 16396.75 I 5 - Din care pe categorii II III IV 6 7 6.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.Total pentru un ha Ron 825 UM Cantitatea 1 2 3 Fungicide Kg 108 Insecticide Kg 72 Îngrăşăminte chimice Kg 500 complexe TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1(un) hectar MATERIALE Cap. Denumirea crt 0 1 2 3 .

7 1(un) ha Total ZOuri Tarif RON/ZO Total RON 6.77 2.75 0.32 - - 23. cantit. cantit. cantit.22 0.55 25 763.7 Legarea lăstarilor UM = ha. = 0. Lucrarea Nr.66 5.77 0.08 - 2.16 Udat murul plantat în goluri UM = mii buc. cantit. = 6 Muşuroit toamna toată plant.38 0.16 Plantat mur în goluri 6% UM = mii buc. 6 tratam.06 0. complet. goluri 6% UM = mii gropi.32 10 3157 0.2 Pregătit soluţia pt. = 0. = 0.09 23.) UM = mii m2.64 0.08 - - TOTAL MANOPERA PENTRU: 38.12 - 0. cantit. UM = mii l.33 0. UM = mii buc.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr. UM = ha.35 4.38 - - 7 2356 0.5 1.40 0.33 - - - 4 2343 0. cantit.06 0.6 Deservit MPSP-300 la 6 trat.75 30.12 - - 8 9 1908 2744 1.5 5.64 - 0. cantit. cantit.71 3.0 Cap.36 0.53 25 138. = 2. cantit. cantit. = 1 Săpat gropi pt.redus ½ 2 3 1788 redus ½ 1781 tufelor UM = mii buc. = 19.16 Prăşit pe rând (4 lucr.00 0.38 x x 25 959. = 0.06 - - - 5 6 1782 2347 2. din CT 271 Cantitatea . = 2.92 3.16 Verif. = 0.16 Muşuroit murul după udare UM = mii buc.42 - 0.32 25 8. fasonat şi mocirlit rădăcina UM = mii buc.42 0.art. cantit.92 0.98 25 49.36 - - - 11 2356 0. = 3.

transp.0 80 40 8640.0 Varianta I Cantitatea transp.n.15 ha 4 4 6 Ha.n.I Manopera Pentru 1 (unu) hectar 959.625 12510.16 0.n.30 250 825.III – Materii şi materiale Nr. Denumirea – grupa Distanţa de crt.4. de transf.a.a. Total pentru un ha RON UM 2 mc kg Cantitatea 3 160 108 36 Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 4 640.375 5. tone 3 0.0 Greut. 6 160 108 36 300 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (un) hectar Cap.a pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu bulumaci din lemn CR esenţă tare la o plantaţie de MUR FĂRĂ SPINI 272 .0 RON Cap.5 2 50 50 Total t/km Tarif RON/km Total Cap.2/a Antemăsurătoare – Deviz nr.0 Total ha.crt. Tarif RON/ha. comp.14 RON Volum total T/km 4 8.0 7.125 3.0 0. cu MPSP 300 TOTAL LUCRĂRI 1 (un) ha MECANICE PENTRU: Cap.90 3. 5 2.40 0.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.a.II Utilaje 825. Stropit cu insecto-fungicide 6 lucr. goluri 6% Insecticide Fungicide NPC/79 anexa 2 2 54 74 Coef. 3 0.IV Total Transport Chelt.III Materiale 10720. 0 1 2 Caracteristici şi utilajul folosit 1 Discuit printre rânduri – 4 lucr. 0 1 1 Mur înrădăcinat 2 Insecto-fungicide TOTAL 1(un) ha TRANSPORTURI PENTRU: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap. Directe 5.0 1440. pentru transp.625 Cap. 0 1 2 3 1 Mur înrădăcinat pt.14. Denumirea crt.60 0.0 10720.0 15.

03 25 275. cantit.01 0. articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 2379 Pichetat pt.8 TOTAL 1(un) ha Total ZO-uri MANOPERA PENTRU: Tarif RON/ZO Total RON Cap. cantit. = 64 3 2386 Săpat gropi pt. Denumirea lucrării din crt.2 11 2390 Instalarea sârmelor UM = mii ml.67 10.44 1. = 64 8 2388 Făcut bride şi fixarea lor UM = mii buc.III – Materii şi materiale Nr.56 6 2.67 2. 0 1 1 Lemn CR esenţă tare UM 2 mc ZO/ UM 3 0. cantit.70 1. cantit.01 2 0.48 3. cantit. = 370 10 2392 Marcat pe bulumaci locul bridei UM = mii semne.56 3.56 10. = 1.67 0.50 11. cantit. bulumaci şi ancore UM = gropi. = 370 6 2380 Repartizare la gropi bulumaci UM = buc.33 x x x 4.22 38.14 0. bulumaci fruntaş UM = buc.70 0.48 0. cantit. Denumirea crt. cantit.80 7.02 8 0.47 Total ZO 4 0. 6 11000 - Valoarea Lei/UM Total RON 4 5 500 6900.22 20.14 7 0.02 2 0. cantit. = 12. gropi.64 1.2 9 2389 Fixat bulumacii în gropi UM = buc.72 8.36 - IV 8 - 0.Cap.0 2 2381 Săpat gropi pt. cantit.72 8. stabilirea bulumacilor UM = ha.44 1.36 4. = 1.32 25 508.00 4.04 0.0 273 . pentru transp. = 370 7 2384 Fixarea pietrelor de ancoră Inclusiv confecţ.43 0.56 Din care pe categorii I II III 5 4.00 4 0.64 0.01 1. = 370 4 2376 Decojit bulumaci din lemn uscat UM = buc.25 Cantitatea 3 13. = 1.12 25 178. ancorei UM = buc. cantit.49 25 962. Nr.75 Greut. =370 5 2378 Arderea bazei bulumacului UM = buc.I – Manoperă: Nr.

0 12600 23600 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (unu) hectar Cap.IV Transport 318.6 RON Volum total T/km 4 220 630 850 0.375 318.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.6 mm kg 780 7.75 Total Chelt.III Materiale 12750. tone 3 11. cantit.4/b.0 ZO/ UM 3 0.I Manopera Pentru 1 (unu) hectar 962.14.5 5850.I – Manoperă: Nr. Antemăsurătoare – Deviz nr.67 8 - 274 .67 Din care pe categorii I II III IV 5 6 7 0.67 Total ZO 4 0. Nr. articol normele de muncă din Unitatea de măsură şi NTM/92 cantitatea 0 1 2 1 2379 Pichetat teren pt.II Utilaje - Cantitatea transp. = 1.4/b pentru executarea lucrărilor de înfiinţare a sistemului de susţinere cu spalieri beton armat la o plantaţie de MUR FĂRĂ SPINI Cap.0 12. Denumirea . Directe 14031.0 12750.75 2 TOTAL TRANSPORTUR I PENTRU: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap. 0 1 1 Lemn CR esenţă tare cu ø 10-12 cm 800kg/m3 1(un) ha 2 20 50 Total t/km Tarif lei/km Total Cap.25 Cap.grupa Distanţa crt. Denumirea lucrării din crt.0 RON Cap. de transp.0 Varianta II 3.2 Sârmă galvanizată ø 2. spalieri UM = ha.

= 12. gropi.01 0.22 20.57 25 814.56 - 2.04 2.25 1. spalieri fruntaşi UM = buc. 6 16864 78 17644 2 Sârmă galvanizată ø 2. cantit.grupa Distanţa de crt.8 1(un) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON 0.0 Greut.34 25 508. = 64 Fixarea spalierilor în gropi UM = buc.72 - 1.2 Făcut bride şi fixat pe spalieri UM = mii buc. = 1.5 5850.47 10. pentru transp. cantit: = 370 Marcarea pe spalieri a bridei UM = mii semne. = 370 Fixarea pietrelor de ancore UM = buc. = 370 Repartizat spalierii la gropi UM = buc. 0 1 1 Spalieri din beton armat a 31 kg UM 2 buc Cantitatea 3 544 Valoarea Lei/UM Total RON 4 5 15 8160.01 0.03 25 275.64 8.0 14010.70 0. transp.33 x x x 4.14 - - - 8 2388 1.20 25 30.2 2381 3 2386 4 5 6 7 2380 2384 2389 2392 Săpat gropi pt.75 - TOTAL MANOPERA PENTRU: Cap.14 0.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr. 275 Cantitatea transp.56 0. = 1.36 - 3.22 32. Denumirea crt. gropi. Denumirea .2 Instalat 3 sârme UM = mii ml cantit. spalieri mijloc şi ancore UM = buc. cantit. cantit.0 7. = 64 Săpat gropi pt.56 3. tone Volum total T/km .72 - - 9 2390 0.64 0. cantit.50 11.36 - - 10. cantit.43 1.III – Materii şi materiale Nr. cantit.6 mm kg 780 TOTAL VALOARE MATERII ŞI pentru 1 (un) hectar MATERIALE Cap.70 8.00 4.56 - - 0.02 2 0.02 8 0.

II Utilaje RON Cap. Directe 15155.6 mm .75 Total Chelt.fruntaşi .c. : .0248 0.75 4 843 39 882 0.25 2 3 50 16.375 330.0 1 1 Spalieri din beton armat 2 Sârmă galvanizată ø 2.78 Total t/km Tarif RON/km Total RON Cap.004 60 12600 340 12940 765 Varianta II spalieri din beton armat 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Specificare UM I bulumaci din lemn 2.mijlocaşi Nr. crt.c.025) Sârmă pentru susţinerea tulpinilor 3 fire Sârmă pentru ancore Sârmă pentru bride Total sârmă galvanizată de ø 2. – pentru un bulumac . : .fruntaşi .2 m d. de rânduri la hectar Necesar total de bulumaci – spalieri de H = 2.IV Materiale Transport 14010.pentru un ţăruş ancoră Ancore Cuie de 120 x 5 mm (5 x 442 x 0.I Manopera Pentru 1 (un) hectar 814.III Cap. 544 bulumaci şi 68 ţăruşi d.greutate 276 m m m buc buc buc nr buc buc buc mc mc mc buc kg ml ml ml ml kg .0 330. .86 50 0.50 120 8 16 2 14 34 544 68 476 13. de bulumaci – spalieri pe rând d.6 mm TOTAL A: 1(un) ha TRANSPORTURI PENTRU: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap. .800 0.50 120 8 16 2 14 34 544 68 476 68 12600 340 260 13200 780 Distanţa între rânduri Lungimea optimă a rândurilor Distanţa între bulumaci – spalieri Nr.0 Notă de calcul pentru dimensionarea necesarului de materiale folosite la realizarea sistemului de susţinere pentru cultura MURULUI FĂRĂ SPINI Nr.c.mijlocaşi Lemn CR necesar pt.

32 0.14. = 15 ZO/ UM Total ZO Din care pe categorii II III I IV 3 5. cantit.31 0.62 - 6. cantit.50 5 - 6 - 7 13. Denumirea lucrării crt articol din normele de din muncă NTM/92 Unitatea de măsură şi cantitatea 0 1 2 1 1783 Tăieri de curăţire a asimilat tufelor UM = mii buc.66 - 12.I – Manoperă: Nr.5 8 - 6. org.15 0.00 0. cantit.3.7 9 1792 Recoltat mure UM = t.5 pentru executarea lucrărilor de exploatare a unei plantaţii de MUR FĂRĂ SPINI Cap. 2. cantit. = 1.66 2. = 4. = 2.66 12.0 750.5 x 2.5 6 2744 Pregătit soluţie pt.09 0.2 5 3127 Administrat îngrăşăminte chimice cu MIC UM = t.0 4 13.06 5.0 - 750 - - 277 .667) UM = mii m2 . 6 tratam.15 - - - 0.8 x 4)19.42 - - 23.8 4 1908 Prăşit pe rând – 4 lucrări UM = mii mp.7 -2 1788 Legarea lăstarilor (tulpinilor) UM = ha.5 - 0.Antemăsurătoare – Deviz nr.0 3 1906 Sapa mare pe rând asimilat (1. UM = ha.36 13. UM = mii l. Nr.36 - 13.50 0.3.10 kg/pl.62 - 1. cantit. cantit.22 23.42 - 0.6 7 3157 Deservit MPSP – 300 – 6 trat. cantit: = 3.3 2 - 50. cantit (4. = 6 8 1789 Administrat îngrăş.63 6.2 m x 1. UM = mii plante. cantit. = 0.

7 Revizuit spalieri şi întins 3 sârme UM = ha.75 2.74 25 19368.0 40 1 5 1440. Caracteristici şi utilajul folosit din NPC/79 anexa 2 0 1 2 1 Discuit cu DPV 1.0 135.0 Greut.III – Materii şi materiale Nr. 0 1 2 3 4 1 Insecticide Fungicide Îngrăşăminte chimice Gunoi de grajd Valoarea RON/ Total UM RON 4 5 80 8640.5 49.a.5 sau GDD-1.08 - - 2. cantit. crt.11 25 20627.n.5 8. = 2. 0 1 1 Îngrăşăminte chimice 278 2 50 Cantitatea transp.10 2356 11 2436 TOTAL MANOPERA PENTRU: Muşuroit toamna toate plantele UM = mii buc. 4 4 6 5 2. 6 108 36 500 27000 27650 TOTAL LUCRĂRI MECANICE PENTRU: Total ha.0 Cap.08 - 2.0 500.90 3.II – Utilaje: lucrări cu tractoare şi maşini agricole: Nr.grupa Distanţa de crt.75 0. tone 3 0.n. Tarif RON/ha.50 774.54 25 0.77 2. Lucrarea Nr.3 2 25 1238.51 25 12. transp.n.50 X X x 2.a.8 – 4 lucrări 54 2 Stropit în plantaţie cu MPSP – 300 de 6 ori 1 (un) ha 74 CT Coef.0 10715. Total pentru un ha UM 2 kg kg kg to Cantitatea 3 108 36 500 27 RON Cap. pentru transp. Denumirea .art.a. 1 1(un) ha Total ZO-uri Tarif RON/ZO Total RON 0. 3 0.40 0.50 825.15 Cantitatea ha Ha.650 Volum total T/km 4 33 . Denumirea crt.IV – Transporturi de materii şi materiale Nr.0 TOTAL VALOARE MATERII ŞI MATERIALE pentru 1 (un) hectar Cap. de transf.60 0. cantit.30 250 825.

00 1.Mraniţă .00 20.00 80.1 1.2 3.4 2 2.2 1. complet.00 4440.Gunoi de grajd .I Manopera Pentru 1 (un) hectar 20627.Superfosfat Sare potasică . chimice complexe .625 32281.4 4 4.0 27 RON 0.30 40.Pomi altoiţi .00 1000 1000.0 Cap.00 750.00 320.Insecticide .00 38. Directe 113.IV Total Transport Chelt.00 140.2 2.3 3.375 4.Îngr.00 400. Centralizatorul materialelor principale pentru realizarea unei plantatii 4.00 150 3000.00 5 4 14 7 25760.Centralizatorul materialelor principale şi al costurilor la MĂR Nr.1 3. de un ha cantit Valoare RON 4 5 X 2750.00 Necesarul la supraf.Picheţi Întreţinere în anul I .II Utilaje 825.30 1288.00 1250.Pomi altoiţi pt.00 0.00 20.Seminţe de lolium perene .1.00 50.00 1900.75 10 Total t/km Tarif RON/km Total Cap.ante m deviz 0 1 1.4 3 3.00 29285.00 1250.Sinoratox 5 G Înfiinţarea plantaţiei .00 200.Seminţe de trifoi alb Întreţinere în anul II .1 2.00 0.625 270 303 RON Cap.00 210.Fungicide .00 25.III Materiale 10715.00 1.00 1250.00 375.00 50.3 1.375 113. goluri UM Preţ /UM RON 3 x 1.2 Gunoi de grajd TOTAL 1(un) ha TRANSPORTURI PENTRU: TOTAL CHELTUIELI DIRECTE Specificare Cap.00 Necesarul la supr.00 600 80 30 600.3 2.de …ha cantit valoa re 6 7 2 x Kg Kg To Kg x Buc To Kg Buc x Kg Kg Kg Kg x Buc 279 .1 Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului .00 870.00 10.

0 1.00 40. Denumirea materialelor şi antem. Kg Kg Kg kg buc.Sinoratox S.0 600.00 50.4 . to kg buc.0 7.00 x 7.4.00 80.0 750. 6 7 - - - - - - - .2 4.Fungicide .Seminţe de trifoi alb Întreţinere în anul II .0 480.3 5.goluri 2 kg kg to kg buc.0 3340 2500.4 2 2.2 2.Fungicide – 02% .0 800.8 20 1250 x 288.Îngrăşăminte chimice complexe Picheţi Intreţinere anul I .Gunoi de grajd Îngrăşăminte chimice complexe TOTAL COSTURI MATERIALE Kg Kg x Kg Kg To Kg x 40.Pomi altoiţi pt.00 1. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA PĂR Nr.00 80.Mraniţă .2 4.Seminţe de lolium perene .1 1 Pregătirea terenului .3 40 80 10 30 25 4 800 600 60 30 859 25 834 834 9.2% Întreţinere în anul III .0 14.1 5.3 5 5.00 1250.3 2.Insecticide .0 100 Valoare RON 5 2450.1 3.Insecticide – 0.00 40267 4. Înfiinţarea plantaţiei .ha Cantit.00 960.1 1.3 3. categoria de lucrări la care deviz se utilizează UM Preţ /UM RON 843 pomi/ ha Necesarul la Necesarul la suprafaţa de un suprafaţa de ha.0 23. 1.G.2 1190 360.0 140.00 384.Insecticide .Fungicide .2 5.Gunoi de grajd .complet.0 834.0 210.Pomi altoiţi .0 6.809.1 2.Superfosfat -Sare potasică .00 1000. 2 21475.00 2922.2.2 3.4 3 3.0 Cantit Valoare .0 300.0 250.2 1.3 1. ….0 1250..00 12 12 480.4 4 4. 280 3 1 1 50 25 25 50 1 0.

3 3.2 1. complet. chimice complexe .00 1.0 480.2 14.Seminţe de trifoi alb Întreţinere în anul II .Fungicide .1 1.Insecticide Întreţinere în anul III .2 2 Kg Kg T Kg Buc T Kg Buc Kg Kg Kg Kg Buc Kg 281 4 800 600 60 30 515 20 500 500 4.Fungicide .1 2.3 2.Insecticide .Pomi altoiţi .4 . CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA PRUN Nr.0 3364 480.Pomi altoiţi pt.00 1.4 3 3.2 4.2 6.3.2 - - - x 4.Insecticide .1 4.00 50.5 1.00 25.antem deviz Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului .Sare potasică . goluri .3 40 80 10 3 20 40 Necesarul la supr.Mraniţă .4 4 4.Fungicide .Gunoi de grajd .Picheţi Întreţinere în anul I .Gunoi de grajd .00 0.0 800.2 2.4 2 2.Insecticide -Îngrăşăminte chimice complexe Întreţinere în anul IV .Îngr.Superfosfat .2 5.0 1954 480 640.0 834.Îngrăşăminte chimice TOTAL GENERAL kg kg kg kg kg kg kg to kg x 40 80 40 80 1 40 80 50 1 x 9 6 12 8 834 12 10 25 834 x 360.Seminţe de lolium perene .2 3.3 1.0 7.1 3.Fungicide .3 5 5.3 6 6.4 3.4.1 5.3 6.0 1250 834 36107.0 60 6 Valoare RON 5 2450 800 600 300 750 11950 10300 1000 500 150 798 192 256 140 210 1760 1200 240 Necesarul la supraf.8 3.Fungicide UM Preţ / UM RON 3 1.1 6. de un ha cantit 0 1 1.de …ha cantit valoa re 6 7 .Sinoratox Înfiinţarea plantaţiei .

00 25.CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA NUC Nr.1 2.1 3.4 4 Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului şi înfiinţarea • Gunoi de grajd • Sinoralox 5G Înfiinţarea plantaţiei • Pomi altoiţi • Îngrăşăminte chimice complexe • Pichete Întreţinere în anul I • Fungicide • Insecticide • Seminţe de volum perene • Seminţe trifoi alb Întreţinere în anul II 282 U.chimice complexe Întreţinere în anul V .2 7.Îngrăş. Kg.3 7.30 215 500 210 Kg.Insecticide .4.Fungicide .1.3 3.Insecticide Îngrăşăm.2 5.00 1.4 .Fungicide .3 5 5.4 1.2 2.Gunoi de grajd TOTAL MATERIALE Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg T 80 40 80 1 40 80 1 40 80 1 5 4 9 6 500 9 6 500 14.4 9.Insecticide .1 7.00 2.Îngrăşăminte chimice . Necesarul la suprafaţa de un ha Cantitate Valoare RON 4 5 1750 20 30 1000 750 4863 4300 500 63 584 96 128 150 210 780 Necesarul la suprafaţa de….M Preţ pe UM 3 50.00 0.00 80.2 2 2.1 6.Fungicide . 20. chimice complexe Întreţinere în anul IV .00 30.4. 40.2 3.6 500 10 320 1340 360 480 500 1340 360 480 500 2344 576 768 500 500 21982 4.Insecticide Întreţinere în anul III .3 3 3.2 6.1 5. ha Cantitate Valoare 6 7 Buc.3 7 7. Kg.00 2 Tone Kg. Buc. Kg Kg.3 6 6.00 10.6 15 7 . 1. intem. deviz 0 1 1.

2 6 6.1 6.00 50.1 4. Kg.00 6 4 4 Kg.00 1. insecticide Întreţinere în anul VII • Fungicide • Insecticide Întreţinere în anul VIII • Fungicide TOTAL MATERIALE Kg.00 4.0 Kg.1 9.00 80. Kg.1 5.00 40.CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA GUTUI 800 pomi/ ha 283 .00 80.00 80.5 3.2 10 10.1 7.00 80.1 • • • Pomi altoiţi pentru completare Goluri Fungicide Insecticide Buc. gunoi de grajd • Gunoi de grajd Întreţinere în anul VI • Îngrăşăminte chimice complexe • Fungicide • Gunoi de grajd.00 80. Kg.2 8.00 25 3 2 500 120 160 420 180 240 1040 240 400 400 760 240 320 200 1260 420 360 480 840 360 480 1120 480 13417 Întreţinere în anul III • Fungicide • Insecticide Întreţinere în anul IV • Fungicide • Insecticide • Îngrăşăminte chimice complexe Întreţinere în anul V • Fungicide • Insecticide. 1.00 9 6 Kg 40.00 6 4 400 Kg.4.5. Kg.3 9 9.2 4. tone 40. Kg 40.2 7.00 420 9 6 Kg. Kg.3 7 7.3 5 5.00 12 4. Kg Kg 40.2 6.3 8 8.1 8. 20.00 40. Kg 40.00 80.

0 210.0 50 8 400. Kg Kg Kg kg buc. Valoare RON 3 4 5 2375.Îngrăşăminte chimice TOTAL GENERAL UM 2 kg kg to kg buc.0 140.2 2.1 3.0 1190 360.Seminţe de lolium perene .0 800.0 480.0 1 800 800.ha Cantit.3 6.3 2.0 1 600 600.4 3 3.Insecticide .0 6.Pomi altoiţi .2 1. Înfiinţarea plantaţiei .Pomi altoiţi pt.0 720.0 2605.Insecticide .2 4.goluri .2 5.Gunoi de grajd .G.Insecticide Întreţinere în anul III .2 3.3 40 80 10 30 20 40 80 40 80 1 40 80 5 1 x 800 9.0 360.Îngrăşăminte chimice complexe Picheţi Intreţinere anul I .Nr Denumirea materialelor şi antem.3 1.4 1 Pregătirea terenului .0 1 800 800.0 800 28770.4 2 2.1 1.4 4 4.1 5.0 1920.Fungicide .3 3.3 6 6.3 5 5.Mraniţă . kg kg kg kg kg kg kg to kg x Preţ / Necesarul la UM suprafaţa de un RON ha.Fungicide .0 0.0 480.Seminţe de trifoi alb Întreţinere în anul II .0 125..2 6.0 960.0 7.0 Necesarul la suprafaţa de ….Superfosfat -Sare potasică . 6 Valoare 7 - - - - - - - - - - x 284 .Sinoratox S. 1.Insecticide -Îngrăşăminte chimice complexe Întreţinere în anul IV .complet.0 2760.0 96 9 6 12 8 800 18 12 25 800 x 240. to kg buc.0 14.1 6.0 25 30 750.Fungicide .Gunoi de grajd .0 17920.0 5 45 225.0 1954 480 640. Cantit.1 2. categoria de lucrări la care deviz se utilizează 0 1.0 20 824 16480.1 4.Fungicide .

Preţ / UM RON 3 1. 1.00 Necesarul la suprafaţa de un ha. 2.1.00 10.00 800.3.4.00 600.M.00 334. antem. Valoare 6 7 2 kg kg To.00 1640. 1.00 480.2.00 80.00 Kg.00 250.00 1. To.4.1. deviz 0 1 1.00 9 6 360. 2.00 6 4 7 14 240. Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului -superfosfat -sare potasică -gunoi de grajd Sinoratox 5G Înfiinţarea plantaţiei Pomi altoiţi Mraniţa Îngrăşăminte chimice complexe Picheţi Întreţinere în anul I Fungicide Insecticide Seminţe de trifoi alb Seminţe de lolium perene Întreţinere în anul II Pomi altoiţi pentru completare goluri 12% Fungicide Insecticide Întreţinere în anul III Fungicide Insecticide U. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA CAIS Nr. Cantit.4.2. 2. Kg.1. 5. 1.00 25.1.4.00 Buc.3.2 910.00 40 800. 7814. Cantit. 3.00 80.00 30. kg Buc. 40.00 5. 20.00 Necesarul la suprafaţa de ha.2.30 334 10 334 334 6880.00 80.00 1. Kg.00 210.00 140. 3 3.6. 4 4.3.00 500.00 750. 20.2.1.00 285 12 8 480.2.00 4.00 0. 40. Valoare RON 4 800 600 50 30 5 2400.00 . kg 2 2. 4. 5 5.00 kg kg kg kg 40.00 320. 3.00 50.3. 3.00 640.00 1454.20 Buc.00 100. Kg.

00 14.3. 40.00 x 14.00 80.4.2.00 Kg. To.00 Kg. 6. 7.00 768.00 334 334.6 334 25 x 576. Kg. 1678.2.00 1.4 9.00 80.1. 6. Cantit. Preţ / UM RON 3 1.5.00 5.2 TOTAL GENERAL 4.0 600.0 800. Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului -superfosfat -sare potasică -gunoi de grajd U. Kg. 7. Valoare RON 4 800 600 50 5 2375. 7. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA PIERSIC Nr.00 125.00 334. 1.7. Kg.00 5. 1. antem.00 1.6 334 576. Cantit.00 6 6. 1. x 40. Îngrăşăminte chimice complexe Întreţinere în anul IV Fungicide Insecticide Îngrăşăminte chimice complexe Întreţinere în anul V Fungicide Insecticide Îngrăşăminte chimice complexe Gunoi de grajd semifermentat Kg. Kg.4 9.3. Valoare 6 7 2 kg kg To..00 286 Necesarul la suprafaţa de un ha.2.M.00 17699. deviz 0 1 1.00 334.1.0 225.0 Necesarul la suprafaţa de ha.00 7 7.3. 1803.00 768.3.00 1. .1.

00 80. t x 40.antem deviz 0 1 1. Seminţe de lolium perene 4 Întreţinere în anul II 4. Kg.2.00 40. Pomi altoiţi 2.5 4.00 50. Pomi altoiţi pentru completare goluri 12% 4.0 635.0 140. Seminţe de trifoi alb 3. Insecticide 5 Întreţinere în anul III 5.Sinoratox UM Preţ / UM RON 3 1 1 5 25 Necesarul la supr.5 Buc. Kg. kg 25.Gunoi de grajd .0 2300 Buc.1. Mraniţa 2.0 50.Sare potasică . Îngrăşăminte chimice complexe 5.1 635 12560 305.00 628 6. Îngrăşăminte chimice complexe 3 Întreţinere în anul I 3.de …ha cantit valoare 6 7 2 Kg Kg T Kg 287 .0 21080. Gunoi de grajd TOTAL GENERAL 1.0 45 225.3.2. Insecticide 5.2.0 480.00 73 1460 Kg. de un ha cantit valoare RON 4 5 2375.00 80.0 Necesarul la supraf.0 320.4.00 80.0 1805. Fungicide 4.0 910.3.0 210.4. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA VIŞIN Nr.8. Insecticide 3.2. Kg.00 1.00 5 x 9 6 12 8 635 10 x 360.0 30 750. To. kg 20.Sinoratox 5G 2 Înfiinţarea plantaţiei 2.0 13690. Kg.3.Superfosfat .0 640. 20.2 1. Fungicide 3.1.00 1.1 1.3 1.3.0 635.4.00 6 4 7 14 240.. Fungicide 5.00 30 750.1.0 600 600.0 480.1.00 30.0 kg kg kg kg 40.4 Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului .0 800 800.00 10.

Insecticide .0 24195 Kg Kg Kg 40 809.0 168.0 192. complet.Fungicide .Insecticide .0 576.3 Înfiinţarea plantaţiei . CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA CIREŞ Nr. deviz 0 1 1.4 4 4.0 280.Pomi altoiţi pt.0 560.0 320.0 480.0 7.2 4.0 560.8 3.0 256.0 1400. chimice complexe .2 5.2 2. antem.6 500 560 4.0 16750 240.1 2.0 768.1 3.Îngrăş. chimice complexe Întreţinere în anul IV .chimice complexe TOTAL MATERIALE Buc T Kg Buc Kg Kg Kg Kg Buc Kg Kg Kg Kg Kg 25 50 1 0.94 500.9. Preţ / UM RON 3 Necesarul la suprafaţa de un ha.Fungicide .0 4. Cantit.Insecticide .0 798.0 140.Îngrăşăm.0 67 6 4 9 6 560 15433.2 14.0 2235.1 4.3 40 80 10 30 25 40 80 40 80 1 577 5.4 0.Picheţi Întreţinere în anul I .0 360.3 5 5.Fungicide . goluri .3 2.1.Mraniţă .0 560.0 kg 1 288 Necesarul la suprafaţa de ha.2 3.3 6 6.0 .2 2.1 5.1 6.Fungicide .6 1 14. 4 Valoare RON 5 2400. 6 Valoare 7 2 800 800.Seminţe de trifoi alb Întreţinere în anul II .Îngr.Seminţe de lolium perene .Insecticide Întreţinere în anul III . Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului -superfosfat U.3 3.4 3 3.2 6.0 213.Pomi altoiţi .0 1954.M.0 14425. Cantit.

4.3. 2140. Kg.3. 3.0 289 .0 750. 40 80 9 6 360.0 Buc.2.3. 12273. 2. To.1. 4. -sare potasică -gunoi de grajd Sinoratox 5G Înfiinţarea plantaţiei Pomi altoiţi Mraniţa Îngrăşăminte chimice complexe Picheţi Întreţinere în anul I Fungicide Insecticide Seminţe de trifoi alb Seminţe de lolium perene Întreţinere în anul II Pomi altoiţi pentru completare goluri 12% Fungicide Insecticide Întreţinere în anul III Fungicide Insecticide Îngrăşăminte chimice complexe kg To. 3.1. 5.0 443.0 Kg. 2.4.0 140. 40 80 1 12 8 430 480. 5. 2.3.0 1550. 25 52 1300.1.0 4 4. Kg.0 90 910. 5. kg 1 5 25 600 50 30 600.0 2 2. 5 5.0 Buc.1.2. Kg.0 210.2. 25 50 1 0.0 320.2.0 640.0 665.00 kg kg kg kg 40 80 30 10 6 4 7 14 240.0 430.3 443 300 11075.0 250.4. 3 3.0 480.2.3 443 13.4. 1.0 4.3. 3.1.. kg Buc. Kg. 1.

1.4 9. 40 80 1 14.1 2.0 30 750.0 4.6 6.8 72 24 500 5970.3.3 1.0 Kg. de un ha supraf.0 5760.0 290.3. Kg. 7.5 3 Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd Sinoratox Înfiinţarea plantaţiei şi întreţ. Kg.0 768.4 2. To. ALUN înrădăcinaţi Mraniţa 10 kg/plantă Insecticide Fungicide Picheţi refolosibili Întreţinere în anul II UM Preţ pe UM 3 1 1 5 25 10 50 80 40 0.3 Necesarul la Necesarul la supraf.0 300 300.0 500 500.0 430.3 2. an I Arb. Valoare Cant. de …ha Valoare Cant. 6. deviz 0 1 1.0 768. 5 25 125. 40 80 1 14.0 13154.6 430 576. Kg.0 Kg.4 9. 1899.4 2 2.2 2.6 430 576.2.10. Kg. antem.0 960.1. 7.0 174. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA ALUN Nr.0 2 x kg kg t kg x buc t kg kg buc x 290 .0 597 5. RON 4 5 6 7 1775.4.0 50 225.0 TOTAL GENERAL x x x 22946. Întreţinere în anul IV Fungicide Insecticide Îngrăşăminte chimice complexe Întreţinere în anul V Fungicide Insecticide Îngrăşăminte chimice complexe Gunoi de grajd semifermentat 1774.0 10115.2.0 430 7 7.0 7.2 1.1 1. 6.

4 9.0 1 80 40 1 80 40 1 80 40 1 80 40 80 40 1 5 580 70 36 580 70 36 580 58 30 580 58 30 58 30 580 0.4 4 4.2 6.0 580.0 580.1 8.0 580.1 1.0 1200.3.3 6.0 580.0 4640.1 4.0 7620.9 59551.3 5 5.11.0 4640.0 7620.3 7. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA CĂTINĂ Nr.1 5.0 2. alun înrădăcinaţi TOTAL lucrări tehnologice Întreţinere în anul III Îngrşăminte chimice complexe Insecticide Fungicide Întreţinere în anul IV Îngrşăminte chimice complexe Insecticide Fungicide Întreţinere în anul V Îngrăşăminte chimice complexe Insecticide Fungicide Întreţinere în anul VI Îngrşăminte chimice complexe Insecticide Fungicide Lucrări de exploatare Insecticide Fungicide Îngrăşăminte chimice complexe Gunoi de grajd TOTAL GENERAL kg kg buc x x kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg t x 40 80 10 36 108 35 1440. de un ha Cant.0 5600. Valoare Euro 4 5 2325.0 1200.0 53124.0 1200.0 1440.0 6420.2 7.2 Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului Superfosfat Sare potasică UM RON / UM 3 1 1 Necesarul la supraf.1 6. Valoare 6 7 2 x kg kg 291 . Fungicide Insecticide Arb.2 5.0 500 800 600 600 Necesarul la supraf.0 6420.9 4640.2 3.0 6422.1 7.0 8640.0 1440.1 3.3 8. de …ha Cant.2 8.0 5600.3 8.58 580. 7.3 3.2 4. antem. 8.9 4. 6. deviz 0 1 1.

4 2. antem.2 5 Intreţinere anul III Insecticide Fungicide Cheltuieli cu îngrăşăminte complexe TOTAL GENERAL x kg kg kg 80 40 1 108 36 840 10920.3 1.1 2. Valoare RON 4 5 2400.3 2.3 3433 17. de un ha Cant.00 600. deviz 0 1 1.1.1 1.00 800 600 50 800.1 3.2 1.3 Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd UM RON pe UM 3 1 1 5 292 2 kg kg t Necesarul la supraf. an I Butaşi înrădăcinaţi într-un an I Mraniţa 10 kg/plantă Insecticide Fungicide Picheţi refolosibili Întreţinere în anul II Fungicide Insecticide Mur înrădăcinaţi TOTAL lucrări tehnologice t kg x buc t kg kg buc x kg kg buc x 5 25 35 30 175 750 42159. Valoare 6 7 .12.9 10 50 80 40 0.5 3 3.9 4 4. de …ha Cant.00 Necesarul la supraf.3 3.2 72 24 833 34330 860 5760 960 170 12080.1 4.4 Gunoi de grajd Lindatox Înfiinţarea plantaţiei şi întreţ.9 4.0 8640 1440 840 68324.2 2.4 2 2.0 40 80 10 36 108 200 1440 8640 2000 67484.2 3. CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA ARBUŞTI FRUCTIFERI Nr.00 250.

3 3.Superfosfat .4 2. de un ha cantit Euro 4 600 400 5 2050.00 11040.00 buc t kg kg buc 4 50 80 40 0.3 2.2 3.1 3.00 8640.00 960.1 2.0 Necesarul la supraf.5 3 3.00 16480. 00 1000.2 2. antem deviz 0 1 1.1 1.2 Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului .0 400.00 5760.13.Sare potasică UM Preţ / UM RON 3 1 1 Necesarul la supr.4 2 2.0 600.3 4120 20 72 24 1000 kg kg buc x 40 80 4 x 36 108 240 x 4.00 24500.00 37940.00 960.4 Lindatox Înfiinţarea plantaţiei Butaşi înrădăcinaţi Mraniţa 5 kg/plantă Insecticide 3% Fungicide 1% Picheţi refolosibili Întreţinere în anul II Fungicide Insecticide Butaşi înrădăcinaţi TOTAL MATERIALE kg 25 30 750.de …ha cantit valoare 6 7 2 Kg Kg 293 . CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE ŞI COSTURILE LOR PENTRU O EXPLOATAŢIE DE ZMEUR CU SUPRAFAŢA DE 1 ha Nr.1.00 1440.00 300.

Drajoni de zmeur . deviz 0 1 1.0 960.3 4 4.1 3.0 750.0 1600.Sinoratox Înfiinţare şi întreţinerea în anul I a plantaţiei . antem.5 Buc Kg Kg 4 40 80 500 108 36 mc.3 2.5 450 8 8.Mraniţă .0 9200.0 7702.4 2 2. 2 x kg kg t 294 Necesarul la supraf.Insecticide .0 2000. de …ha Cant.3 1.0 2880.1.Sârmă galvanizată 2.0 12972.3 4.1 2.Fungicide Sistem de susţinere var.Insecticide .Scândură esenţă tare .2 2.Picheţi refolosibili .4 2.2 3.0 65652.Cuie de 120 TOTAL MATERIALE T Kg 5 25 60 30 300. I .3 4 50 80 40 500 8240 32 72 24 150.Drajoni pt.CENTRALIZATORUL MATERIALELOR PRINCIPALE LA MUR Nr. de un ha Cant. t Kg Kg 0.0 4320.4 . completare goluri .6 mm .0 41430.0 300.Fungicide Întreţinere în anul II . 6 Valoare 7 3 1 1 5 4 500 300 50 Valoare RON 5 1800.0 5760.1 4.Gunoi de grajd .14.0 448.0 32960.5 3 3.2 1. Kg Kg Kg 500 7.Lemn CR esenţă tare .0 500.0 250.3 Denumirea materialelor şi categoria de lucrări la care se utilizează 1 Pregătirea terenului Superfosfat Sare potasică Gunoi de grajd UM Preţ/ UM Necesarul la supraf.76 56 4030.1 1.5 4.2 4.06 1027 1.0 .0 Buc Buc.5 792.

0 4 4.2 2.4 2 2.0 19200.0 150.1.5 13.2 5 SISTEM DE SUSŢINERE (var.3 3.0 44490.0 40 50 80 40 0.0 6900.0 31740.0 5850.0 10720. a) Lemn CR (esenţă tare) Sârmă galvanizată ø 2.1 3.1 4.3 2.4 Sînoratox Înfiinţarea plantaţiei şi întreţ.0 1350.800 780 12750.6 mm TOTAL GENERAL x mc kg x 500 7.0 8640.1 2.5 3 3.2 3.0 36 108 160 1440.0 640. an I Butaşi înrădăcinaţi Mraniţa 10 kg/planto Insecticide Fungicide Picheţi refolosibili Întreţinere în anul I Fungicide Insecticide Mur înrădăcinaţi TOTAL lucrări tehnologice kg x buc t kg kg buc x kg kg buc x 25 30 750.0 295 .3 2750 27 72 24 500 11000.0 960.0 40 80 4.0 5760.4 2.

II Utilaje Cap III Materii şi materiale Valoare pt: 1Ha … Ha 9 2750.1.77 40.n re RON 7 8 1 Ha T/km Valoa re RON 11 12 885.0 0 870.22 5.00 6388.00 40267. CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA MĂR Cap I Manopera Cap.00 1644.5 0 192.75 616.25 1023.70 ….38 1.48 4.00 2922.2 5 55549.00 1217.81 84.Ha Ha Valoa a.3 8 6420. 1 HA … Ha 15 8758.00 4440.5.Ha Z.n RON 5 18..50 620.75 950.27 33.50 555.88 5.50 226.00 1419.1 3 31985.00 56.35 75.0 6 5347.50 ….75 1887.55 2 1108.O Valoare RON 1 44.92 255. 90 16 Antem ăsurăt oarea – deviz nr.87 2.00 331. 0 1 2 3 4 5 TOTAL 1 Ha Z.Centralizatorul costurilor directe de investitii pentru un ha de plantatie 5.1 1 6 4567.00 1317.Ha T/km Valoa re 13 14 296 ..51 38. 00 3039.75 ….50 8277.O Valoare 3 4 1 Ha Ha Valoare a.00 5.00 29285.00 15.2 7 2.88 513.0 0 10 Cap IV Transporturi TOTAL GENERAL VALOARE PT.

70 3392.50 620.2 119.19 35.0 13.05 25891.00 555. 7 8 1 Ha 9 2450.313 103. IV.50 …….875 7. O. re 3 4 1 Ha Ha.47 2.CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA PĂR Ante măsură toarea deviz Nr.III.25 890.06 6133.0 3364. Materii Cap.13 6.II.50 1197.00 1310.01 34.Ha t/ Valoa km re 13 13 TOTAL GENERAL VALOARE PENTRU: RON 1 Ha .48 5.a.50 ……Ha Valoa Z.80 52.62 47.25 1.Ha 1 Ha Z.50 8637.0 1386.Ha ha.11 …….52 252.0 19.0 23809.00 6327.0 1954. Valoare 0 1 2 3 4 5 6 TOTAL 1 35.00 51596.n loare .25 1307.07 46.55 6 3867.38 5097.I Manopera Cap. Va a.0 3340.875 4.22 3.12 3618.O.96 2 895.5 265. Utilaje lucrări mecanice Cap.24 2. Cap.H A 10 15 7464.25 874.50 12 251.0 36107.00 782. re 5 15..5 524.25 1263.0 414.85 34.n Valoa .5. Transporturi şi materiale valoare pt: 1 Ha t/km Valoare 11 670.50 1502.20 .3 155.31 16 297 .2.0 5.

0 127.812 2730.III Materii şi materiale valoare pt.o.53 2935. valoa a.5 107.75 973.o.50 1.0 798.1 110.062 4.56 33.697 16 298 .52 209.n.Transporturi 1 Ha t/km 11 675. 5 15.I Manopera 1 Ha valoare 2 895.0 ……. CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA PRUN Antemă sură toarea deviz Nr.46 Cap.25 827.Ha t/ val km oa re 13 14 TOTAL GENERAL VALOARE PT.0 845..75 …….0 8140.0 4.62 1.0 11950.0 1340.51 3185.0 21982.0 1760. valoa re 3 4 Cap.0 295.0 450.762 2.5 26.7 5. 1Ha 9 2450.5 740.75 1063 6131.75 789.95 31.0 2344.39 2.85 2.61 valoare 6 3867.51 38.625 36682.5 4194.Ha Ha.96 2.7 Valoa re 12 253.0 1125.75 47.87 2662.625 428.031 9.3. 0 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL 1 35.0 597. z.0 1340.0 1240.81 33.85 13507. 1 Ha … RON Ha 15 7465.5.96 32.0 Ha 10 Cap.II Utilaje lucrări mecanice 1 Ha Ha.25 737. re 7 8 Cap..09 29.n.0 740.IV.83 42.5 620.47 2.a.48 4.95 ….Ha z.

19 8.0 1.19 1680.0 1. valoa re Cap.10 27.5 3. Cap.5 22.4.38 75.16 299 .38 3926.O.22 2.85 35.II Utilaje şi lucrări mecanice 1 ha Ha.n.I Manopera 1 ha Z.n.66 359.13 0.08 1702 34.0 99.75 2090.79 28.59 857.68 34.50 1988..85 2. Valoa a.63 26.0 95.4 2100 2.13 2560.0 0.22 2.5 702.5 694.III Materii şi materiale Valoare pt: 1ha .5 …ha Ha valoa a. Valoa re 68.96 2.19 2525.31 33.5 672.00 39.88 30828.: 1 ha ha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 6613 1084 780 420 820 760 1260 840 1120 2120 15817 10510.63 2606. re Cap.87 565 462.5 …ha Z.0 201.25 892 852.5 555 555 740 740 5717.1 30.26 1.5 750.5 21.ha Cap.96 22.13 1627.CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA NUC Antemă surătoarea – deviz Nr.19 8.5.IV Transporturi 1 ha T/km Valoa re 255.0 40.38 1312.02 28.38 1.91 …ha T/ valoa km re TOTAL GENERAL Valoare pt.O.75 700 991.25 0.75 846. re 8.00 15.38 303.38 0.

28 2 .Ha t/km Val oar e 13 13 TOTAL GENERAL VALOARE PENTRU: RON 1 Ha …Ha Z. re 5 14.00 3866. 0 1 2 3 4 5 6 TOTAL 1 29.34 16 272.46 56.24 2.50 8337.0 1190.5 2.5.375 5663.Ha h.0 1920. Transporturi Materii şi materiale valoare pt: .5 1 Ha Valoare 12 195.10 19800.O.25 1157. loa re 7 8 1 Ha 9 2375.875 3.0 28770.0 H A 1 0 t/k m 11 521 .375 109.0 17920..48 5. Utilaje mecanice lucrări Cap.27 2.5.50 1401.CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA CAIS 300 .a.I Manopera Cap.00 Z.50 1447. 0 291 .00 6814.75 886..812 44310.36 47.0 1187.5 103 6.5 15 6872.312 1045.II.37 4720. 0 17.37 0. 3 …Ha Valoa re 4 1 Ha Ha.III.750 6.0 2760.00 555.00 782. IV.00 1310.22 3.CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA GUTUI Ante măsu rătoa rea deviz Nr.6.50 1502.69 3387.n Valoa .50 620.35 6 3567.51 35.0 10. Cap.56 5.30 57. Cap.n.13 6.05 46.6 729.a. Va a.88 1 Ha Valoare 2 734.0 2605.5 194 .01 33. O .

0 1454. z.a.187 6..0 1640.8 75 9032.8 87 3173.69 29. 1 Ha … Ha 0 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL 1 31.24 2.95 40.IV.41 29.93 37.0 555.25 ……. 036 16 301 .4 37 2935.2 268.875 3.67 2.0 1058.22 2.o.5 ……. va lo ar e 4 1 Ha t/km Valoa re RON 12 215.5 620.Ha Ha.0 740.48 5. n.5 75 3645. 1Ha Ha Cap.51 21.0 17699.625 62. 7 va lo ar e 8 Cap.437 1.0 740.0 1310. Valoa re RON 6 3667.0 740.0 5401.II Utilaje lucrări mecanice 1 Ha Ha.Antemă surătoa rea deviz Nr.Transporturi 1 Ha Valoare RON 2 787.637 6.43 9 2400.5 397.III Materii şi materiale valoare pt.n.5 0 31871.96 2.Ha z.o.05 3 5 14.a.25 735.5 5.25 748.50 942.I Manopera Cap.0 1678.75 535.0 8.0 166.086 t/k m 13 Ha Va loa re 14 TOTAL GENERAL VALOARE PT.0 1803.0 8372. Cap.00 7814.96 2.5 17.7 18.3 87 2871.96 33.75 649.2 10 11 575.2 910.08 216.43 25.9 15 7070.75 1002.3 75 3141.825 100.

06 32354.4 …. Ha 10 1 Ha t/km valoa re 12 195.50 1004.5 620. valoare …….06 27..17 34.Ha Ha.6 131.0 9 2375.5.25 4184. 0 910.7.4 15 6872.56 0.6 0 65.24 2.0 555.0 1310.4 6 2912.10 15245.I Manopera Cap. Cap.38 2 734.0 21023.36 36.0 782.o. 1 Ha RON …H a 1 Ha valoare …….II Utilaje lucrări mecanice Cap.0 2300. va lo ar e 4 1 Ha Ha.5 3 5 14.5 835.IV.66 40. a.23 3465.00 901.n.CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA PIERSIC Antemă surătoa rea deviz Nr.5 2.n. 7 va lo ar e 8 1Ha ….50 691. Cap.22 3.. z.o.97 49.25 853.Transporturi TOTAL GENERAL VALOARE PT.a.34 6 3567.13 167.27 2. 0 11 521.III Materii şi materiale valoare pt.96 0.Ha t/k m 13 valoa re 14 0 1 2 3 4 5 TOTAL 1 29.31 312.Ha z.9 1 16 302 .48 5.06 3860.13 27.3 1.0 6835.0 1780.5 178.0 13658.

5.2 5 744.42 24.99 Valoar e RON 2 755. a.05 8617.23 41.90 0.CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA ALUN Ante măsu rătoa rea – deviz Nr.44 8617.42 3.50 759. 7 Valoa re 8 9 1775 13154 10115 7620 7620 6420 6420 53124 10 Cap. 0 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL INVESTIŢIE Cap.42 210.56 7230.5 …hectare Ha.31 34.40 11688.III Materii şi materiale 1 ha … RON ha Cap.5 825.n.50 5274. 1 30.56 273.0 225.79 30.90 0.4 8.30 12.8 34.26 …hectare T/ km 13 Valo are 14 15 4570. 5 7.5 92.38 30.10.7 5 …hecta re Z. Va O loa .O.50 610. I Manopera 1 hectar Z.44 7230.37 29.50 4492.56 12.5 33.a.IV Transporturi 1 hectar T /km 11 491.94 12.30 0.50 610.5 728.0 187.n .38 24.5 33.75 759.0 225.51 16 TOTAL GENERAL VALOARE 1 hectar … RON ha 303 .94 12.50 187.75 17. re 3 4 Cap.7 Valoa re RON 12 184.5 34.95 3.75 1034.97 Valoar e RON 6 1855 987. II Lucrări mecanice 1 hectar Ha.75 0.65 3.56 63164.06 15210.

50 4255. loa re 3 4 1 hectar Ha.00 …hectare Ha.90 … ha 10 Cap. Valoare Euro 1 24. Va a.25 4540.02 987. Cap.n.06 263.00 42159.8 12.50 825. II Lucrări mecanice Cap.00 67484.07 81.IV Transporturi TOTAL GENERAL VALOARE 1 hectar RON 15 4739.15 …ha 1 hectar Z.30 3.81 45274.45 280. re RON 5 6 6.70 98. Va O.III Materii şi materiale 1 ha RON 9 2325.2 746.00 3.O.5.00 787.14 40.5 158.62 1655.25 889..92 4.61 2 601.57 18.50 1020.81 35.15 17.00 10920.75 0 1 2 3 4 TOTAL INVESTIŢIE …hectare Z.2 49.7 0 76560.n.82 12615. loa re 7 8 1 hectar T/km Valoa re RON 11 12 421.59 181. I Manopera Cap.75 2028.90 12080.CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA CATINA Antemăsu ră-toarea – deviz Nr.11.82 13929.00 …hectare T/ Va km loare 13 14 16 304 .95 3. Valoa a.

re 7 8 1 hectar T/km Valoare RON …hectare T/ km Valoa re 11 574.30 15.n.IV Transporturi TOTAL GENERAL Valoare pentru 1 hectar RON ha 1 hectar Z.III Materii şi materiale Valoare pentru 1 ha … RON ha 9 10 2400.99 46446.O.00 3767.52 813.50 …hectare Ha.31 116.10 13 14 15 5382.55 6.21 40. II Lucrări mecanice Cap.50 825.82 1955.24 337.31 28184.30 12879.25 1008.5.35 176. Valoa a.00 …hectare Z. Valoare RON 1 2 32.95 3.00 103.75 4402.O Valoa re 3 4 1 hectar Ha.08 2580.00 Cap.60 16 305 . I Manopera Cap.50 12 214.00 3.07 987.8 19.n. 0 1 2 3 TOTAL INVESTIŢIE Cap.5 310.00 11040. RON 5 6 7.CENTRALIZATORUL VOLUMELOR DE LUCRĂRI ŞI A COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA ARBUŞTII FRUCTIFERI Antemăsurătoarea – deviz Nr. Valoare a.00 37940.00 24500.2 904.12.

52 1139.0 9200.75 4048. III materii şi materiale Cap.n 5 8. IV Transporturi TOTAL GENERAL 1 hectar Z.25 … hectare Z.04 14193. I Manoperă Cap.0 41430.04 306 .0 12972.062 410.0 … ha 10 1 hectar t/km 11 655 425.95 4.5 16.3 1312. 1 ha 15 5369.18 … hectare t/ km 13 val oar e 14 Valoare pt.62 159. a. 0 1 2 3 TOTAL LUCRĂR I TEHNOL OGICE SISTEM SUSŢINE RE TOTAL GENE RAL 1 36.25 7000.43 … ha 16 45.5 1062.37 46625.57 279.0 … hectare Ha. 1 ha 9 2050.5.0 987.862 492.61 77350.84 valoar e 12 245.5 65652.62 3.0 52680.76 233.5 4205.50 5. II Lucrări mecanice Cap.14 81.75 161.95 Valoare 2 918.CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA ZMEUR Ante măsu rătoa rea Deviz nr.n 7 Valoar e 8 Valoare pt. 3 Valoa re 4 1 hectar Ha. a.5 218.94 35.82 4205.5 11161.O.56 63156.25 16.13.82 valoare 6 2155.34 13.O. Cap.5 894.5 1093.0 5861.

49 1987.75 188.5 12 203.95 3.14.00 … ha 10 Cap.2 4 38.5.62 363.00 3767.CENTRALIZATORUL COSTURILOR DIRECTE DE INVESTIŢII LA MUR Antemăsură toarea – deviz Nr. Valoare n.25 …hectare Z.1 2 39627.50 682. Cap.O. RON 5 7.0 5 14031. II Lucrări mecanice Cap.0 0 959.00 19220.50 …hectare Ha. Valo a.07 6 1955.48 38.0 5 307 .00 3174.38 809.a.38 150. Valoar e RON 1 2 32.82 3.00 10720. Valoa O. are 7 8 1 hectar T/km Valoare RON 11 541.30 15. re 3 4 1 hectar Ha.06 154.0 0 962.3 7 12510.87 5.7 3 4718.50 79.50 825.30 53658.IV Transporturi TOTAL GENERAL VALOARE 1 hectar ha RON 15 4767.56 22349.55 …hectare T/ Valo km are 13 14 - 12750.50 44490.50 3756.2 5 15.n.5 413 15 969.0 0 16 0 1 2 3 Total tehnologie Sistem de susţinere TOTAL INVESTIŢIE 1 hectar Z.00 1819. I Manopera Cap.00 850 318.III Materii şi materiale 1 ha RON 9 1800.00 987.07 3767.

70 3392. Deviz general pentru un ha de plantaţie de păr SPECIFICARE Cap.6 17321.II Cheltuieli suplimentare pentru: .54 57786.72 2579.50 6804.00 RON RON RON RON RON RON RON RON RON Euro Euro 6.00 3039. I Cheltuieli directe pentru realiz. în an III TOTAL CAP.70 2777. Deviz general pentru un ha de plantaţie 6.06 5347.1. I Cap.Lucrări de întreţinere în anul II . II -Lucr. În an.06 6133 51596.ha 7464.Aprovizionare cu materiale (10% x 36107.82 6190.10 3. Deviz general pentru un ha de plantaţie de măr Specificare Cap. de întreţ.2) .38 6420.13 3618.85 3.I Cheltuieli directe pentru realizarea investiţiei .Lucrări de întreţinere în anul III .9 TOTAL CAP II TOTAL GENERAL Curs de schimb TOTAL VALOARE UM Valoarea pentru : 1 hectar …hectare 55549.25 4026.20 62354.Lucrări de întreţinere în anul I .37 5097. II Cheltuieli suplimentare pentru -Aprovizionare materială 10% x 40267 -Diverse şi neprevăzute 5% x 55549.Înfiinţarea plantaţiei . de întreţ.2. I Cap.90 8758.31) TOTAL CAP II TOTAL GENERAL Curs de schimb TOTAL VALOARE UM Valoarea pentru: 1 hectar ….05 25891.13 31985. în an. I -Lucr.Lucrări de întreţinere în anul IV TOTAL CAP.6.6 16052 RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON/ Euro Euro 308 .Diverse şi neprevăzute (5% x 51596.31 3610.Pregătirea terenului . de întreţ. investiţiei -Pregătirea terenului -Înfiinţarea plantaţiei -Lucr.

13 1627.6 9431 RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON/EURO EURO . II TOTAL GENERAL Curs de schimb TOTAL VALOARE 309 Valoarea pentru 1 hectar …hectare 10510.II Cheltuieli suplimentare pentru : .50 1988.6 11309.19 1680.5% × 3416. II.00 3.51 3185.38 1312.16 1582 1541 3123 33951 3.Lucrări de întreţinere în anul III . Cheltuieli suplimentare pentru: • Aprovizionare materiale (10% × 19000. I Cheltuieli directe pentru realizarea investiţiilor • Pregătirea terenului şi înfiinţarea plantaţiei • Lucrări de întreţinere în anul I • Lucrări de întreţinere în anul II • Lucrări de întreţinere în anul III • Lucrări de întreţinere în anul IV • Lucrări de întreţinere în anul V • Lucrări de întreţinere în anul VI • Lucrări de întreţinere în anul VII • Lucrări de întreţinere în anul VIII • Lucrări de întreţinere în anul IX TOTAL CAP.30 40715.625 36682.3.37) TOTAL CAP.87 2662.Pregătirea terenului .20 1834.75 2090.realizarea investiţiei .I Cheltuieli directe pt.Lucrări de întreţinere în anul IV .70 TOTAL CAP.85 13507. Deviz general pentru un ha de plantaţie de NUC Specificare UM Cap.63 2606.Lucrări de întreţinere în anul V TOTAL CAP I Cap.50 4194.19 2525.Lucrări de întreţinere în anul I .88 30828. I • Cap.38 3926.6.812 2730.7 .Înfiinţarea plantaţiei .10 4032.70 2198. II TOTAL GENERAL Curs de schimb TOTAL VALOARE INVESTIŢIE UM Valoarea pentru 1hectar RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON/Euro Euro 7465.53 2935.Aprovizionare materiale 10% x 21982.13 2560.7 …hectare 6.05) • Diverse şi neprevăzute (0.4. Deviz general pentru un ha de plantaţie de prun Specificare Cap.Lucrări de întreţinere în anul II .Diverse şi neprevăzute 5% x 36682.

Înfiinţarea plantaţiei .2) .0 RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON/ Euro Euro 6.387 2871.31) TOTAL CAP II TOTAL GENERAL Curs de schimb TOTAL VALOARE UM Valoarea pentru: 1 hectar ….00 3866.51 3. Deviz general pentru un ha de plantaţie de GUTUI SPECIFICARE Cap.575 3645.10 19800.92 1593.887 3173.II TOTAL GENERAL Curs de schimb TOTAL DE VALOARE RON -/-/-/-/-/-/-/RON -/-/-/-/RON/ Euro Euro 310 Valoarea pentru 1 hectar …….500 31871. I Cap.II Cheltuieli suplimentare pentru: .6 9787.6 13723.00 2215.8 3.37 5663.: Aprovizionare materiale 10% x 17699.Lucrări de întreţinere în anul IV TOTAL CAP.Aprovizionare cu materiale (10% x 36107. Deviz general pentru un ha de plantaţie de CAIS Specificare UM Cap.Diverse şi neprevăzute (5% x 51596.ha 6872.2 Diverse şi neprevăzute 5% x 31871.55 3363.Lucrări de întreţinere în anul I .Pregătirea terenului .5.34 2877.I Cheltuieli directe pentru realizarea investiţiei Pregătirea terenului Înfiinţarea plantaţiei Lucrări de întreţinere în anul I Lucrări de întreţinere în anul II Lucrări de întreţinere în anul III Lucrări de întreţinere în anul IV Lucrări de întreţinere în anul V TOTAL CAP.6.37 4720.II Cheltuieli suplimentare pt.00 3387.36 .hectare RON 7070.036 1769.5 49402.81 44310.Lucrări de întreţinere în anul II .6.875 9032.Lucrări de întreţinere în anul III . I Cap.50 5092.036 TOTAL CAP.437 2935.47 35234.I Cheltuieli directe pentru realizarea investiţiei .375 3141.

46 2912.Lucrări de întreţinere în anul I .: Aprovizionare materiale 10% x 17699.4 16828. Deviz general pentru un ha de plantaţie de VIŞIN Natura cheltuielilor Cap.II TOTAL GENERAL Curs de schimb TOTAL DE VALOARE RON -/-/-/-/-/-/-/RON -/-/Valoarea pentru 1 hectar ……….1 40883.8.23 3465.76 TOTAL CAP.2 Diverse şi neprevăzute 5% x 31871.II Cheltuieli suplimentare pt.7 2639.hectare RON 6872.0 2419.Diverse şi neprevăzute 5% x 4065.Aprovizionare materiale 10% x 2285.Lucrări de întreţinere în anul III .realizarea investiţiei .6 3793.II Cheltuieli suplimentare pentru : .6. Deviz general pentru un ha de plantaţie de PIERSIC Specificare UM Cap.06 3860.0 3675.5 1831. II TOTAL GENERAL Curs de schimb TOTAL VALOARE INVESTIŢIE UM Valoarea pentru 1hectar …hectare 6873.6 Euro 10021 6.Înfiinţarea plantaţiei .3 RON/Euro 3.4 RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON Lei/Euro Euro 311 .6 11356. I Cap.Pregătirea terenului .1 3.036 TOTAL CAP.Lucrări de întreţinere în anul II .I Cheltuieli directe pentru realizarea investiţiei Pregătirea terenului Înfiinţarea plantaţiei Lucrări de întreţinere în anul I Lucrări de întreţinere în anul II Lucrări de întreţinere în anul III Lucrări de întreţinere în anul IV Lucrări de întreţinere în anul V TOTAL CAP.7 36632.Lucrări de întreţinere în anul IV TOTAL CAP I Cap.04 -/36075.10 15245.6 2821.6 4251.91 2102.30 1617.06 32354.74 -/3720.I Cheltuieli directe pt.7 .7.

hectare Cap..TOTAL d.pregătirea terenului .56 12104. TOTAL VALOARE UM RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON/Euro € Valoarea pentru 1 hectar 1 hectar 63164. I -/38831. Deviz general pentru un ha de plantaţie de ALUN Specificare Cap.69 9718.44 8617.600 17699.întreţinerea plantaţiei an VI Cap.I CHELTUIELI DIRECTE PENTRU REALIZAREA INVESTIŢIEI .6.06 15210.întreţinerea plantaţiei an III .512 Lucrări de întreţinere în anul I -/2884. III CHELTUIELI SUPLIMENTARE INDIRECTE .05 8617.270 Curs de schimb RON/Euro 3.100 6.c.32 3.812 Lucrări de întreţinere în anul II -/3847.40 11688.600 TOTAL VALOARE Euro 11963.: RON Aprovizionare materiale 10% x -/2294.625 Lucrări de întreţinere în anul III -/3326.63 5955.II Cheltuieli suplimentare pt.18 75268.întreţinerea plantaţiei an V .036 TOTAL CAP.43 84987.600 31871.înfiinţarea plantaţiei şi întreţ.c. An I .875 Înfiinţarea plantaţiei -/13641.073 Cap. Deviz general pentru un ha de plantaţie de CIREŞ Valoarea pentru Specificare UM 1 hectar ………….Diverse şi neprevăzute 5% x 53658 TOTAL GENERAL Curs valutar la data de ………….44 7230.10.TOTAL d.9.250 Lucrări de întreţinere în anul V -/4527.60 312 .2 Diverse şi neprevăzute 5% x -/1941.51 4570.56 7230.200 TOTAL GENERAL -/43067.întreţinerea plantaţiei an II . II CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTAL CHELTUIELI DIRECTE CAP.20 3763.II -/4236..937 TOTAL CAP.I Cheltuieli directe pentru RON realizarea investiţiei Pregătirea terenului RON 7070.întreţinerea plantaţiei an IV .Aprovizionare materiale 10% x 44490 .437 Lucrări de întreţinere în anul IV -/3532.60 23607.

II CHELTUIELI SUPLIMENTARE INDIRECTE .00 12615.12.50 11161.31 28184.I Cheltuieli directe pt.70 87136.00 …hectare 313 . Deviz general pentru un ha de plantaţie de CĂTINĂ Specificare UM Cap.întreţinerea plantaţiei an II CAP.70 3. lei Valoarea pentru 1hectar 5369.60 14600.60 24205.Pregătirea terenului .c.33 3794.I CHELTUIELI DIRECTE PENTRU REALIZAREA INVESTIŢIEI ..Aprovizionare materiale 10% x 44490 .înfiinţarea plantaţiei + întreţinere an I .65 3.întreţinere anul II Cap.c.I CHELTUIELI DIRECTE PENTRU REALIZAREA INVESTIŢIEI ..c.13.50 88840. TOTAL VALOARE RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON/Euro € Valoarea pentru 1 hectar .25 3867.82 13929..c.TOTAL d.6.99 6116. III CHELT.pregătirea terenului .diverse şi neprevăzute TOTAL GENERAL Curs de schimb TOTAL VALOARE INVESTIŢIE RON RON RON RON RON RON RON RON RON/Euro RON 6.60 24678.Deviz general pentru un ha de plantaţie de ZMEUR Specificare UM Cap. SUPLIMENTARE TOTALE d.75 7623.11.60 5382.I Cap.înfiinţarea plantaţiei şi întreţ.1 Diverse şi neprevăzute 3% x Tot. II SISTEM DE SUSŢINERE Cap.00 Valoarea pentru 1 hectar …hectare 46446.80 6.c.00 2322.15 4739.33 52562.TOTAL d..realizarea investiţiei .Deviz general pentru un ha de plantaţie de arbuşti fructiferi Specificare UM Cap.50 3828.pregătirea terenului .30 12879.TOTAL d.61 11490..37 46625.56 63156. II CHELTUIELI SUPLIMENTARE TOTAL d.43 14193.50 6748.Înfiinţarea plantaţiei si lucrarile intr-un an I .81 45274.Diverse şi neprevăzute 5% x 53658 Intretinere anul III TOTAL GENERAL Curs valutar la data de …………. materiale TOTAL GENERAL Curs de schimb TOTAL VALOARE INVESTIŢIE RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON/Euro Mil.82 10576.hectar 76560.Lucrări de întreţinere în anul II TOTAL CAP. An I ..93 3.aprovizionare materiale 10% . Aprovizionare materiale 10% x 8186.

TOTAL VALOARE UM RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON/Euro € Valoarea pentru 1 hectar 1 hectar 39.TOTAL d.) Nr.c.I CHELTUIELI DIRECTE PENTRU REALIZAREA INVESTIŢIEI .12 14031.2. – calitatea extra şi I 314 UM t t t 1 Ha 25 25 14 REVINE LA: ……ha .Deviz general pentru un ha de plantaţie de MUR Specificare Cap. III CHELTUIELI SUPLIMENTARE INDIRECTE .90 60789.6.preţ pe tonă Valoare prod. a) TOTAL CHELTUIELI DIRECTE CAP. de calit sub stas TOTAL VALOAREA PRODUCŢIEI MARFĂ UM To To to Euro/to Euro To Euro/to Euro To Euro/to Euro Euro Revine la 1 Ha …Ha 25 25 15 400 6000 6 300 1800 4 150 600 8400 7.2 2.înfiinţarea plantaţiei şi întreţ.1 2.) SPECIFICARE Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d.56 22349.c. extra şi . Valoarea producţiei marfă la cultura MĂR (V.preţ pe tonă Valoare prod.05 7131. crt 1 2 2.pregătirea terenului .întreţinerea plantaţiei an II Cap. calit..M.627. II SISTEM DE SUSŢINERE(var.37 12510.00 53658.14..05 4767.00 2682.calitatea II Preţ pe tonă Valoarea prod.00 7.P. Valoarea producţiei marfă la cultura PĂR (V.60 16886.3 3 Specificare -Producţia fizică proiectată -producţia valorificabilă -calitateae extra şi .90 4449.Diverse şi neprevăzute 5% x 53658 TOTAL GENERAL Curs valutar la data de ………….c.TOTAL d. An I .Aprovizionare materiale 10% x 44490 . de calit I .P.calitatea I .1.M.95 3.

EURO KG. Euro t. t.de calitate II .M.P. EURO/KG EURO 1 ha 3000 3000 2400 2.M.P. –calitatea extra şi I Preţ pe Kg. Valoarea producţiei marfă la cultura NUC (V.00 4800 600 1.26 3900 3 0.extra şi I -calitatea II preţ pe kg Valoarea prod. Euro/kg Euro t. t.) Specificare Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d.calitatea extra şi I .4.3. Euro/ t.35 2450 4 0.de calit II -calitatea industrială(substas) preţ pe kg Valoarea producţiei de caliatte sub stas Total valoarea producţei marfă UM t. Kg EURO/KG.preţ pe T valoare prod.00 600 5400 Revine la : …. Kg. Valoarea producţiei calitatea extra şi I .) Specificare Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d..c-calitatea extra şi I preţ pe kg Valoarea prod.200 800 9950 7.calitatea II preţ pe T valoarea prod. Valoarea producţiei de calitate II TOTAL VALOAREA PRODUCŢIEI MARFĂ UM Kg.17 510 2 0.calitatea II Preţ pe Kg. Valoarea producţiei marfă la cultura PRUN (V.calit.de calitate substas TOTAL VALOAREA PRODUCŢIEI MARFĂ Euro/t Euro t Euro Euro t Euro/t Euro Euro 0.calitatea industrială (substas) preţ pe T valoarea prod.450 6300 7 0. Euro/kg 1ha 20 20 15 0.ha 315 .08 160 4570 Revine la …ha 7.c.

Valoarea producţiei marfă la cultura GUTUI (V.26 4160 3 0.c.P.5. sub stas TOTAL VALOAREA PRODUCŢIEI MARFĂ UM To To To Euro/To Euro To Euro/To Euro To Euro/To Euro Euro 1 ha 20 20 16 0.extra şi I -calitatea II preţ pe t valoarea prod. – calitatea extra şi I preţ pe T valoare prod.calitatea industrială (substas) preţ pe T valoarea prod.-calitatea extra şi I preţ pe t valoare prod. calit.7.de calitate substas TOTAL VALOAREA PRODUCŢIEI MARFĂ UM t t T Euro/t Euro T Euro/t Euro T Euro/t Euro 1 Ha 20 20 12 0.…. de calit. Valoarea producţiei marfă la cultura CAIS (V.P.M.08 80 4645 Revine la: ….M.22 1320 2 0.14 280 5440 REVINE LA: ……ha 7.135 405 1 0.) Specificare Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d.32 3840 6 0.ha 316 ..6. de calit.de calitate II .calitatea II preţ pe T valoarea prod.calitatea extra şi I .c.) SPECIFICARE Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d.II -calitatea industriale (sub stas) Preţ pe t valoarea prod.

Valoarea producţiei marfă la cultura VIŞIN (V.7.P.ha 7.5 280 700.II -calitatea industriale (sub stas) Preţ / t valoarea prod.15 450 1 0. sub stas TOTAL VALOAREA PRODUCŢIEI MARFĂ UM To To To Euro7To Euro To Euro7To Euro To Euro7To Euro Euro 1 ha 20 20 16 0.c.M.) Specificare Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d. Euro/ t. Euro/kg Euro t.M.extra şi I -calitatea II preţ pe kg Valoarea prod.8..0 2.c-calitatea extra şi I preţ pe kg Valoarea prod. t.08 80 4050 Revine la: ….P.7.-calitatea extra şi I preţ / t valoare prod.0 1.calit. de calit. calit.…. t.extra şi I -calitatea II preţ / t valoarea prod.22 3520 3 0.5 160 240 5880 Revine la …ha 317 .de calit II -calitatea industrială(substas) preţ pe kg Valoarea producţiei de caliatte sub stas Total valoarea producţei marfă UM t.) Specificare Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d. de calit. Euro/kg 1ha 17 17 13 380 4940. Valoarea producţiei marfă la cultura PIERSIC (V. Euro t.

9.c.4 280. de calit.4 250 3600 2. Valoarea producţiei marfă la cultura CIREŞ (V. extra şi I .) Specificare Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d. sub stas TOTAL VALOAREA PRODUCŢIEI MARFĂ UM To To To Euro7To Euro To Euro7To Euro To Euro7To Euro Euro 1 ha 18 18 14. de calit.….7.c. calit.0 2.0 318 .0 3000.) Specificare Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d.P.II -calitatea industriale (sub stas) Preţ pe t valoarea prod.0 1.10.calitatea II preţ pe kg valoarea prod. II Total valoarea producţiei marfă UM Kg Kg Kg Euro/kg Euro Kg Euro/kg Euro Revine la: 1 ha …ha 3000. Valoarea producţiei marfă la cultura ALUN (V. de calit.-calitatea extra şi I preţ pe t valoare prod.0 200.0 2800. calit..extra şi I -calitatea II preţ pe t valoarea prod.0 8120.M. – calitatea extra şi I preţ pe kg valoarea prod.6 200 520 1 100 100 4220 Revine la: ….8 7840.M.P.ha 7.

) Specificare Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d.11. de calit.P.calitatea II preţ pe kg valoarea prod.M.84 15120 2 0. Valoarea producţiei marfă la cultura CĂTINĂ (V.7. extra şi I . calit. – calitatea extra şi I preţ pe kg valoarea prod.4 800 15920 796 319 .c. II Total valoarea producţiei marfă Pret mediu UM Kg Kg Kg Euro/kg Euro Kg Euro/kg Euro Euro/t Catina alba 20 20 18 0.

8 6400 6400 800 15 15 12 0.c.P. – calitatea extra şi cal.4 200 7200 480 SPECIA Afin Agriş Trandafir pentru petale 1. II şi industriale TOTAL VALOARE PRODUCŢIE MARFĂ Preţ mediu t t t Euro Euro t Euro Euro Euro/t 12 12 11 1.1 15400 1 0.5 500 14800 1233 Coacăz roşu 15 15 14 1.2 600 9000 600 320 . I .8 1.preţ pe kg .) Nr.extra şi I .12.valoarea prod.preţ pe kg .valoarea prod.calitatea II şi industriale % .M. de calit. Valoarea producţiei marfă la cultura arbuşti fructiferi (V.0 3600 3600 2000 Pentru specia şi suprafaţa utilizator 1 2 8 8 8 0.4 400 15800 1053 Coacăz alb 15 15 14 1.8 1. Specificare UM Coacăz negru Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d.7.1 15400 1 0. crt.3 14300 1 0.7 8400 3 0.de calit.8 2.

Valoarea producţiei marfă la cultura MUR (V.extra şi I -calitatea II preţ pe kg Total valoarea producţei cal.c-calitatea extra şi I preţ pe kg Valoarea prod. calit.a II-a Total valoare prod. Valoarea producţiei globale la cultura MĂR Nr. Euro/kg kg Euro/kg Euro Euro 1ha 12000 12000 10000 1. Valoarea producţiei marfă la cultura ZMEUR (V.preţ de cost mediu 321 UM Kg Kg Kg Euro/kg Euro Kg Euro/kg Euro Revine la: 1 ha …ha 15000 15000 14000 14000 1.c. crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Specificare -capacitatea proiectată -valoarea totală a investiţiei -durata de exploatare -cota anuală de amortisment -valoarea anuală a chelt.calitatea II preţ pe kg valoarea prod.M.1.P.1 15400 1000 1000 0. Valoarea producţiei globale (V. de prod.14.marfa UM kg kg kg Euro/ kg.) Specificare Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d.7. II Total valoarea producţiei marfă 8.M.25 12000 2000 0. extra şi I .P.calit. – calitatea extra şi I preţ pe kg valoarea prod.recoltat şi valorificat recolta 25t/ha -valoarea totală a producţiei (4+5) -producţia fizică . de calit.G.13.5 500 15900 Ha Euro Ani Euro /an Euro Euro Euro Euro To Euro /t Valoarea pentru 1 Ha …Ha 1 17321 20 866 2867 1783 1084 3733 25 336 .) Specificare Producţia fizică proiectată Producţia valorificabilă d.P.60 1200 13200 Revine la …ha 7. (6+7) Din care : -lucrări tehnologice .) 8.

ox 6.3 2600 CHELTUIELI ANUALE DE PRODUCŢIE (VPM) Se compun din : . Euro/t.5z.CHELTUIELILE ANUALE DE PRODUCŢIE Se compun din : -Cheltuielile tehnologice anuale antemăsurătoarea – deviz nr.0 16052 20 803 3126 25 398 3931 • CHELTUIELILE ANUALE DE PRODUCŢIE Se compun din: . majorat cu 20% ( 2044) -cheltuieli pentru recoltarea producţiei (NTM/92. Total cheltuieli anuale de producţie__3126 Euro 8. articol nr. 2120 ) 25 to x 6.0 11310 25 452.6 20 113. Euro Valoarea pentru 1ha …ha 1.4 226.94 = 694. 5 majorată cu 20% ( 1783 Euro) -Cheltuielile pentru recoltarea producţiei de 25to/ha (NTM)/92 artic 2102 ) 25Tox2.7 majorat cu 20%) 1237.cheltuieli tehnologice anuale (antemăsurătoarea-deviz nr.cheltuieli tehnologice anuale (antemăsurătoarea deviz nr. Valoarea producţiei globale la cultura PRUN Specificare Capacitatea proiectată Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Cheltuieli anuale de producţie Producţia de fructe Cost mediu pe tona de fructe Valoarea totală a producţiei globale UM Ha Euro Ani Euro Euro t.25 Z.19 Euro .81 Euro Total cheltuieli anuale de producţie 1932 Euro 322 . x 6.94 = 1084.2093) 20 t x 5 zo x 6.37.3.94 Euro = 1084EURO Total cheltuieli anuale de producţie 2867 EURO 8.2.6.cheltuieli pentru recoltarea producţiei (NTM/92 art. Valoarea producţiei globale la cultura PĂR SPECIFICARE Capacitatea proiectată Valoarea totală a investiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Cheltuieli anuale de producţie Producţia de fructe Preţ mediu pe tona de fructe Valoarea totală a producţiei globale UM Ha Euro ani Euro Euro To Euro/t Euro Valoare pentru: 1 ha ……ha 1.O.

8 3240. Valoarea producţiei globale la cultura NUC Specificare Capacitatea proiectată Valoarea totală a investiţiei Durata normată de exploatare Cota anuală de amortisment Cheltuieli anuale de producţie . articol nr.0 13723. x 6.94 = 868 Euro.0 CHELTUIELILE ANUALE DE PRODUCŢIE Se compun din: .cheltuieli tehnologice anuale .cheltuieli tehnologice anuale (antemăsurătoarea deviz nr.0 9431 60 157 1589 1200 389 3 1800 1746 CHELTUIELILE ANUALE DE PRODUCŢIE Se compun din : Cheltuieli tehnologice anuale (antemăsurătoarea–deviz nr.0 20 137.94=389 EURO Total cheltuieli anuale de producţie 1589 EURO 8.75 ZO × 6. majorat cu 20% .0 20 686.cheltuieli pentru recoltare Producţia de fructe Preţ mediu pe tona de fructe Valoarea totală a producţiei globale UM Ha EURO Ani EURO EURO EURO EURO Tone EURO/tone EURO Valoarea pentru 1 ha ……ha 1.4. Total cheltuieli anuale de producţie 2756 Euro 323 .1 2756.6.5.25 Z.8.O. 2120 ) 20 to x 6.10 majorat cu 10% = 1200 EURO Cheltuieli pentru recoltarea producţiei ( NTM/92 2042 ) 3. Valoarea producţiei globale la cultura GUTUI SPECIFICARE Capacitatea proiectată Valoarea totală a investiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Cheltuieli anuale de producţie Producţia de fructe Cost de producţie pe tona de fructe Valoarea totală a producţiei globale UM Ha Euro ani Euro Euro To Euro/t Euro Valoare pentru: 1 ha ……ha 1.0 t × 18.1888 Euro -cheltuieli pentru recoltarea producţiei (NTM/92.

33 1215.28 20 90.lucrări tehnologice .0 10021 15 668 1849 833.ha CHELTUIELILE ANUALE DE PRODUCŢIE Se compun din: -Cheltuielile tehnologice anuale antemăsurătoarea –deviz nr.4 15 652. şi valorificare recoltă Producţia de fructe Cost mediu pe tona de fructe Valoarea totală a producţiei globale UM Ha Euro ani Euro Euro Euro Euro To/ha Euro/t Euro 1 ha 1.33) -Cheltuielile pentru recoltarea producţiei de (20 to x 5zo x 6.5 majorate cu 20% →1155.0 9787.6.lucrări tehnologice .44 Euro Total cheltuieli anuale de producţie 1849 Euro 324 .33 1215.5 2049 833.7 majorate cu 20% ( 833.5 2400 pentru: ….8.28 20 102.94) =1215.25 2200 pentru: …. Valoarea producţiei globale la cultura piersic Specificare Capacitatea proiectată Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Cheltuieli anuale de producţie din care: .7.. Valoarea producţiei globale la cultura CAIS Valoarea Specificare Capacitatea proiectată Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Cheltuieli anuale de producţie din care: .ha CHELTUIELILE ANUALE DE PRODUCŢIE Se compun din: -Chelt.28 Euro Total cheltuieli anuale de producţie 2049 Euro 8.02 Euro -Cheltuielile pentru recoltarea producţiei de (20 to x 5zo x 6.rec.recoltat şi valorificat recolta Producţia de fructe Cost producţie mediu pe tona de fructe Valoarea totală a producţiei globale UM Ha Euro ani Euro Euro Euro Euro To/ha Euro/t Euro Valoarea 1 ha 1.. tehnologice anuale antemăsurătoarea –deviz nr.94 Euro) = 694.

6 majorat cu 20%) 1264.0 30 399.0 2100.Valoarea producţiei globale la cultura CIREŞ Specificare UM Valoarea 1 ha 1 11963.2093) 17t x 22 x 6.0 pentru: ….826 17 227 4. Euro Valoarea pentru 1ha …ha 1 11356 20 568 3.ha Capacitatea proiectată Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Cheltuieli anuale de producţie din care: .7 Euro cheltuieli pentru recoltarea producţiei (NTM/92 art.7 majorate cu 20%=625 € -Cheltuielile pentru recoltarea producţiei =159 Euro Total cheltuieli anuale de producţie 2134 Euro 325 .8.5 2295.9.recoltat şi valorificat recolta Producţia de fructe Cost mediu pe tona de fructe Valoarea totală a producţiei globale Ha Euro ani Euro Euro Euro Euro To/ha Euro/t Euro CHELTUIELILE ANUALE DE PRODUCŢIE Se compun din: -Cheltuielile tehnologice anuale antemăsurătoarea–deviz nr.2 Euro Total cheltuieli anuale de producţie 3862 Euro 8.Valoarea producţiei globale la cultura vişin Specificare Capacitatea proiectată Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Cheltuieli anuale de producţie Producţia de fructe Cost de productie mediu pe tona de fructe Valoarea totală a producţiei globale UM Ha Euro Ani Euro Euro t.0 17 123. Euro/t..94Euro/ZO 2597.lucrări tehnologice .539 CHELTUIELI ANUALE DE PRODUCŢIE (VPM) Se compun din : cheltuieli tehnologice anuale (antemăsurătoarea-deviz nr.8.

Valoarea producţiei globale la cultura CĂTINĂ Specificare .3 3 1120.Valoarea producţiei globale la cultura ALUN Specificare .27 RON TOTAL CHELTUIELI ANUALE DE PRODUCŢIE 12104.75 h. (3362.3€ ) 8.50 RON Utilaje – lucrări mecanice 0.producţia de fructe .valoarea totală a investiţiei . x 25 RON/30__________________ 4859.cost de producţie mediu pe tona de fructe .durata normată de exploatare .5) (VCAP) Manopera:194.valoarea totală a investiţiei .o.durata normată de exploatare .8.38 z.0 1310.6 15 1573.50 RON Materiale _______________________________________6422.cota anuală de amortisment .capacitatea proiectată .capacitatea proiectată .11.valoarea totală a producţiei globale .cheltuieli anuale de producţie .n.preţ mediu de valorificare UM Ha Euro Ani Euro Euro To Euro/t Euro Euro/t Cătină albă 1.producţia de fructe .valoarea totală a producţiei globale .cota anuală de amortisment .cost de producţie mediu pe tona de fructe .7 3930.0 24205 15 1614 7972 20 399 9300 465 326 .8 3362.cheltuieli anuale de producţie .preţ mediu de valorificare UM Ha Euro Ani Euro Euro To Euro/t Euro Euro/t Valoarea pentru 1 ha 1 ha 1. x 250RON/HAAn___787.a.0 CHELTUIELILE ANUALE DE PRODUCŢIE (Antemăsurătoare – deviz nr.0 23607.18 RON.10.90 RON Transporturi _______________________________________34.a.

0 20 50 1000 28697.00 622.VALOAREA CHELTUIELILOR ANUALE DE PRODUCŢIE Specificare Chelt.50 81.94 25000.94 1160.50 1833.94 327 . pentru aplicarea lucrărilor de întreţinere -lucrări manuale -lucrări mecanice -materiale -transporturi Cheltuieli pentru recoltarea producţiei -producţia proiectată -manopera ZO/t Necesar forţă de muncă TOTAL GENERAL UM RON RON RON RON RON RON t ZO/t ZO RON Cătină albă 3697.

60 4402.60 Trandafir pentru petale 46446. crt Specificare UM Coacăz negru Cheltuieli pentru aplicarea lucrărilor de întreţinere: TOTAL d.0 10 1460.cost de prod.a.00 3767.00 3767.00 3767.cota anuală de amortisment .10 15000 12 50 600 61446.10 18750 15 50 750 65196.60 328 2 .00 337.00 3767.Transporturi Cheltuieli pentru recoltarea producţiei: .60 Coacăz roşu pentru 1.0 1230 Agriş 1 2 3 4 5 6 7 1.60 46446.mediu pe tona de fructe VALOAREA TOTALĂ A PRODUCŢIEI GLOBALE Preţ mediu /t UM Ha Euro ani Euro Euro to Euro/to Euro Euro/t Coacăz negru 1.0 10 1460.12.2 9840.Producţia proiectată (To/ha) .1 9448.0 14601.60 4402.0 14601.0 780 Coacăz roşu 1. crt Specificare .8 450 810 66696.Lucrări mecanice 15.00 337.00 3767.60 4402.valoarea totală a investiţiei .50 37940.cheltuieli anuale de producţie .60 4402.capacitatea proiectată .10 10000 8 50 400 56446.0 14601.1 10575.10 18750 15 50 750 65196. pentru dorită de petale utilizator 1.0 15 602.1 9032. x 25 .0 10 1460.50 37940.0 1.9 11052.1 10575.Materiale .o.c.00 337.50 37940.10 20250 1.1 9032.1 10575. dorită de utilizator 1 46446.0 6140 VALOAREA CHELTUIELILOR ANUALE DE PRODUCŢIE Nr.– Lucrări manuale 176.0 14601.00 337.Valoarea producţiei globale la cultura arbuşti fructiferi Nr.0 705 VPG pentru 1 ha de: Coacăz Afin alb 1.0 705 Pentru Trandafir specia şi supraf.0 12 665.00 3767.producţia de fructe .0 10 1460.Manopera ZO/t Necesar forţă de muncă TOTAL GENERAL RON RON RON RON RON RON Tone ZO/t ZO x 46446.8 9360.1 8 1053.0 15 602.00 337.60 4402.8 5248.8. x 250 .07 ha.25.0 8 18.0 15 602.n.durata normată de exploatare .0 10 1460.60 4402.0 705 1.50 37940.60 Pentru specia şi supraf.1 9032.00 337.50 37940.08 z.1 7990.0 14601.1 8426.50 37940.00 ha din specia: Coacăz Afin Agriş alb 46446.10 18750 15 50 750 65196.0 14601.60 46446.

750 = 32.514.8 t/ha x 450 zo/t x 25RON/zo = 20.250 = 34.32 RON ( 9032 Euro) Cheltuieli anuale de producţie la trandafir = 13764.32 RON ( 7990 Euro) Cheltuieli anuale de producţie la coacăz roşu şi alb = 13764.514.32 RON ( 9448 Euro) Cheltuieli anuale de producţie la afin = 13764.32 RON Cheltuieli anuale de producţie = cheltuieli de exploatare + cheltuieli cu recoltarea Cheltuieli cu recoltarea la coacăz negru = 12 t/ha x 50 zo/t x 25RON/zo = 15.32 +20.014.32 +18.Cheltuieli de exploatare a unei plantaţii: = 13764.32 +18.000 = 23764.32 +10.32 RON (6601 Euro) 329 .750 = 32.000 RON Cheltuieli cu recoltarea la coacăz roşu şi alb = 15 t/ha x 50 zo/t x 25RON/zo = 18.750 RON Cheltuieli cu recoltarea la agriş = 15 t/ha x 50 zo/t x 25RON/zo = 18.32 RON ( 9032 Euro) Cheltuieli anuale de producţie la agriş = 13764.000 RON Cheltuieli anuale de producţie la coacăz negru = 13764.000 = 28764.250 RON Cheltuieli cu recoltarea la afin = 8 t/ha x 50 zo/t x 25RON/zo = 10.750 RON Cheltuieli cu recoltarea la trandafir = 1.32 +15.

ANUALE 27814.3 h. Euro Euro/t 1ha 1.12 Ron 8.15 Ron Utilaje : 3. x 25 RON/30__________________20627.cost de producţie mediu pe tona de fructe .0 15 15 597.0 RON 330 .valoarea totală a investiţiei .0 24678 20 1233.durata normată de exploatare .375Ron = 13.125 Ron TOTAL CHELT.30 ha.a.0 700 CHELTUIELILOR ANUALE DE PRODUCŢIE (Antemăsurătoare – deviz nr.0 1.8 10500.8.n.75RON Utilaje – lucrări mecanice 3.preţ mediu de valorificare UM Ha Euro Ani Euro Euro To Euro/t Euro Euro/t Valoarea pentru 1 ha 1 ha 1.n x 250 Ron = 825 Ron Materiale : = 10580 Ron Transporturi : 35t/km x 0.13.0 643 9036 753 Valoarea pentru …ha CHELTUIELI ANUALE DE PRODUCŢIE (Antemăsurătoarea – deviz nr.5) (VCAP) Manopera: 825.11 z. x 250RON/HA--------------------------------------825 RON Materiale __________________________________ 10715.cheltuieli anuale de producţie .producţia de fructe .Valoarea producţiei globale la cultura MUR Specificare .a.7 8967.Valoarea producţiei globale la cultura ZMEUR Specificare Capacitatea proiectată Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Cheltuieli anuale de producţie Producţia de fructe Cost de productie mediu pe tona de fructe Valoarea totală a producţiei globale Pret mediu de valorificare UM Ha Euro Ani Euro Euro t.14.o.capacitatea proiectată .a.cota anuală de amortisment . Euro /t.9 7726 12.0 16886 15 15 1125.54 ZO x 25Ron/ZO = 2622.5 ) Manopera : 655.valoarea totală a producţiei globale .

Indicatori de eficienţă economică 9. Indicatori de eficienţă economică la PĂR INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea anuală a cheltuielilor de producţie Valoarea producţiei fizice (VPG) Valoarea producţiei marfă (UPG) Profit anual Durata de recuperare a investiţiei din profit 9.3. (8967 € ) 9. Indicatori de eficienţă economică la PRUN INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea anuală a cheltuielilor de producţie Valoarea producţiei fizice (VPM) Valoarea producţiei marfă Profit annual Durata de recuperare UM Euro ani Euro Euro Euro Euro Euro ani Valoarea pentru 1 hectar 16052 20 803 3126 3931 9950 5619 3 UM Euro Ani Euro Euro Euro Euro Euro Ani Valoarea pentru 1 hectar 11310 25 452.1. Indicatori de eficienţă economică la MĂR Indicatorul UM Ani Euro/ha Euro Euro Euro Euro ani Valoarea pentru 1 Ha 17321 20 866 7501 3733 8400 4667 3-4 -durata normată de exploatare -cota anuală de amortisment -valoarea anuală a cheltuielilor de producţie -valoarea producţiei globale (VPG) -valoarea producţiei marfă -profit anual -durata de recuperare a investiţiei din profit 9.4 2266 2718 4570 1852 6 331 .62RON TOTAL CHELTUIELI ANUALE DE PRODUCŢIE -------.32281.2.- Transporturi _____________________________________ 113.4 RON.

Indicatori de eficienţă economică la CAIS INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea anuală a cheltuielilor de producţie Valoarea producţiei fizice (UP.4.9 UM EURO Ani EURO EURO EURO EURO EURO Ani Valoarea pentru 1 hectar 9441 60 157 1589 1746 5400 3654 3 332 . Indicatori de eficienţă economică la NUC INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea anuală a cheltuielilor de producţie Valoarea producţiei globale ( VPG) Valoarea producţiei marfă ( VPM) Profit anual Durata de recuperare a investiţiei din profit 9.5 2257 2909 4645 1736 ≈6 UM Euro ani Euro Euro Euro Euro Euro ani Valoarea pentru 1 hectar 13723.6.0 1997.) Valoarea producţiei marfă Profil anual Durata de recuperare din profil UM Euro ani Euro -/-/-/-/ani Valoarea pentru 1 hectar 9787.1 2756.5.0 20 686.9 6.0 3442.1 5440.9. Indicatori de eficienţă economică la GUTUI INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea anuală a cheltuielilor de producţie Valoarea producţiei fizice (VPG) Valoarea producţiei marfă (UPG) Profit anual Durata de recuperare a investiţiei din profit 9.G.36 15 652.

1~ 7 UM Euro Ani Euro Euro Euro Euro Euro Ani Valoarea pentru 1 hectar 11356 20 568 3862 4430 5880.) Valoarea producţiei marfă Profil anual Durata de recuperare din profil UM Euro ani Euro -/-/-/-/ani Valoarea pentru 1 hectar 11963 399 2134 2533 4220 1687 7.5 333 .7.G. Indicatori de eficienţă economică la CIREŞ INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea anuală a cheltuielilor de producţie Valoarea producţiei fizice (UP.9.G.0 1450 7.8. Indicatori de eficienţă economică la VIŞIN INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea anuală a cheltuielilor de producţie Valoarea producţiei fizice (VPM) Valoarea producţiei marfă Profit anual Durata de recuperare 9. Indicatori de eficienţă economică la PIERSIC INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea anuală a cheltuielilor de producţie Valoarea producţiei fizice (UP.9.) Valoarea producţiei marfă Profil anual Durata de recuperare din profil 9.8 UM Euro ani Euro -/-/-/-/ani Valoarea pentru 1 hectar 10021 15 668 1849 2517 4050 1533 ≈ 6.

6 15 1573.0 3183.3 4936.9.8 3362.8 334 .11.1 8120.10. Indicatori de eficienţă economică la ALUN INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normată de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea cheltuielilor anuale de producţie Valoarea producţiei fizice Valoarea producţiei marfă Profit anual Durata de recuperare a investiţiei UM Euro ani Euro Euro Euro Euro Euro ani Valoarea pentru 1 hectar 23607.4 9.9 7. Indicatori de eficienţă economică la CĂTINĂ INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normată de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea cheltuielilor anuale de producţie Valoarea producţiei fizice Valoarea producţiei marfă Profit anual Durata de recuperare a investiţiei UM Euro ani Euro Euro Euro Euro Euro ani Valoarea pentru 1 hectar 24205 15 1614 7972 9586 15920 6334 3.

0 5350.0 10 1460.0 10 1460.0 3.0 5308. Indicatori de eficienţă economică la arbuştii fructiferi Specii de arbuşti fructiferi cu tehnologii asemănătoare Coacăz Coacăz Coacăz Afin Agriş Trandafir negru roşu alb pentru petale 14601.0 8426.6 Pentru specia şi suprafaţa dorită de utilizator Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 Indicatorul Valoarea totală a investiţiei Durata normată de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea anuală a chelt.0 3.1 7990.0 10908.0 15800.5 14601.0 4374.1 6601.0 10492.1 9032.3 14601.1 9448.1 14800. de prod.0 2592.0 10 1460.0 9450.0 5.1 9032.0 3 14601.0 10492.0 10 1460.12.9.0 4208.1 9032.0 10492.0 10 1825.0 10 1460. Valoarea producţiei globale Valoarea producţiei marfă Profit anual Durata de recuperare din profit UM Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro ani 335 .0 13500.0 3 14601.0 14700.0 15800.1 12800.0 5308. crt.0 3 14601.

06 5347.0 15900.20 62354.9-3 UM Euro Ani Euro Euro Euro Euro Euro Ani Valoarea pentru 1 hectar 24.25 8758.8~6 10.0 8967.50 99830.90 4286.06 5347. 20.14.00 3039.90 6804. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura MĂR GRAFIC DE EŞALONARE a cheltuielilor şi de realizare a investiţiei Nr.13.03 39306.9 7726. Indicatori de eficienţă economică la MUR INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normată de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea cheltuielilor anuale de producţie Valoarea producţiei fizice Valoarea producţiei marfă Profit anual Durata de recuperare a investiţiei UM Euro ani Euro Euro Euro Euro Euro ani Valoarea pentru 1 hectar 16886 15 1126.13 31985.38 6420.25 1071.678 20 1233.80 654. 3 4 8758. Grafic de eşalonare a investiţiilor 10.86 6001.10 din care eşalonată pe ani de execuţie Anul I Anul II Anul III Anul IV 20.13 35024.9 13200 4240 5. Indicatori de eficienţă economică la ZMEUR INDICATORUL Valoarea totală a investiţiei Durata normală de exploatare Cota anuală de amortisment Valoarea anuală a cheltuielilor de producţie Valoarea producţiei fizice (globale) Valoarea producţiei marfă Profit anual Durata de recuperare 9.0 8959.00 3039.0 5807. Suplimentare TOTAL GENERAL 336 .90 785.38 6420.25 55549..1..înfiinţarea plantaţiei 3 -întreţinerea în anul I 4 -întreţinere în anul II 5 -întreţinere în anul III TOTAL COSTURI DIRECTE Chelt. 20. crt Lucrare Valoarea totală RON 2 8758.0 10093.10 7205..20 6240. 20.0 2.75 0 1 1 -pregătirea terenului 2 ..13 31985.9.06 5347.

Înfiinţatea plantaţiei 3 .66 5708. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura PRUN Nr.13 3618.05 895.3 40715.51 3185.50 4194.16 4052.78 3216.625 4194.1 2730.06 2935.53 2935.37 Anul III 5 x x 5097.29 8084.38 2083.812 2730.10.00 51596.54 57786.Întreţinere în anul V TOTAL COSTURI DIRECTE cheltuieli suplimentare TOTAL GENERAL 337 .69 4032.87 2662.eşalonată pe ani de execuţie Anul II Anul III Anul IV Anul V 4 13507.625 36682.625 444.06 7464.75 5 6 7 Anul VI 8 0 1 1 .125 4638.00 735.13 3618.63 8359.28 4194.68 29284.13 611.85 618.00 Anul IV 6 x x Anul V 7 x x 10.70 3185.0 6868.03 Anul I 3 7465.Întreţinere în anul IV 7 .Întreţinere în anul III 6 .53 2935.812 335.50 7465.09 32798.85 din care eşalonată pe ani de execuţie Anul I 3 7464.06 434.32 18253.51 3185.50 280.85 13507.06 6133.31 6190. crt Lucrarea Valoarea totală 2 7465.07 3514.Pregătirea terenului 2 .Întreţinere în anul I 4 .79 3618.53 270.2. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura PĂR Nr crt 0 1 2 3 4 5 6 Lucrarea 1 Pregătirea terenului Înfiinţarea plantaţiei Întreţinere în anul I Întreţinere în anul II Întreţinre în anul III Întreţinere în anul IV TOTAL COSTURI DIRECTE Cheltuieli suplimentare TOTAL GENERAL Valoarea toatală RON 2 7464.16 5097.812 2730.14 16170.05 25891.Întreţinere în anul II 5 .22 6133.29 3521.53 3001.85 din care.87 2662.70 3392.70 3392.00 6133.05 Anul II 4 x 25891.3.37 5097.

7 5 250 2776 × 2090. 38 156 1783 × 1312. 6. 3. 0 1.13 2560.6 3 2606. 10. Crt. 13 × × × 1627.8 8 390 4317 × × × × 10510. 53 1057 11568 × 2606. 9.38 1312.10.5 × × × 1988. 19 142 1455 × 1680 .19 2521.5 1988.13 1627.38 3926.7 5 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 2090. 53 × Anul II 4 Din care . 5.75 2090. 4. 38 × × × × 1312.88 30828. 38 260 2020 × × × 3926. 19 × × × × 2521.4. 13 × × × 2560.1 6 3123 33951 Anul I 3 10510. 7. 19 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 1680 . Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura NUC Nr.8 8 3926. 38 × 2560. 8. eşalonată pe ani de execuţie Anul Anul Anul Anul Anul Anul III IV V VI VII VIII 5 6 7 8 9 10 Anul IX 11 Anul X 12 × 2606.5 162 1842 × 1988. 13 227 2317 TOTAL COSTURI DIRECTE Cheltuieli suplimentare TOTAL GENERAL 338 . 13 263 2869 × 1627. 1 Pregătirea terenului Înfiinţarea plantaţiei Întreţinere in anul I Întreţinere in anul II Întreţinere in anul III Întreţinere in anul IV Întreţinere in anul V Întreţinere in anul VI Întreţinere in anul VII Întreţinere in anul VIII Întreţinere in anul IX Valoare a totală RON 2 10510.19 1680. 2. 19 216 2204 × 2521.

00 3866.10 19800.69 3387.69 3387.69 6207.37 4720.85 Anul I 3 6872.50 49402.37 5 x x 4720.46 4720.06 3070.40 26258.00 512.5.37 5663.10 7453. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura GUTUI Nr crt 0 1 2 3 4 5 6 Lucrarea 1 Pregătirea terenului Înfiinţarea plantaţiei Întreţinere în anul I Întreţinere în anul II Întreţinre în anul III Întreţinere în anul IV TOTAL COSTURI DIRECTE Cheltuieli suplimentare TOTAL GENERAL Valoarea totală RON 2 6872.20 23188.00 5232.37 385.10 581.00 3866.10.10 din care eşalonată pe ani de execuţie Anul II Anul III Anul IV 4 x 19800.37 5663.34 5092.32 4251.69 5663.00 3866.5 6 x x Anul V 7 x x 339 .81 6872.81 44310.81 543.

.5 31871.87 9032. 1 Pregătirea terenului 2 Înfiinţarea plantaţiei 3 Întreţinere în anul I 4 Întreţinere în anul II 5 Întreţinere în anul III 6 Întreţinere în anul IV 7 Întreţinere în anul V TOTAL COSTURI DIRECTE Cheltuieli suplimentare TOTAL GENERAL 340 .44 321. eşalonată pe ani de execuţie Anul I…… 3 7070.87 7070.41 Anul II…….5 362.5 3645.6.51 Anul IV ……. 0 1 Lucrarea Valoarea Totală 2 7070.08 Anul V …….38 11903.47 35234.57 3173. ….51 din care.08 Anul… Anul . 4 x 9032.48 3500.89 3173.19 3228. x x x x x 3173.38 3141.89 292.10.77 1467.44 2935.39 2871..05 Anul VI …… x x x x x x 3645. x x x x 2935.07 3462.57 326.61 13371.04 3363.44 3141.58 4008.39 2871.54 7664. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura CAIS Nr.89 2935.87 593. x x x 3141.57 3645.38 Anul III ……. crt.

Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura PIERSIC Nr.1 15245.06 18157.25 3816.06 x x 3860.1 6872.7. crt.31 0 1 1 Pregătirea terenului 2 Înfiinţarea plantaţiei 3 Întreţinere în anul I 4 Întreţinere în anul II 5 Întreţinere în anul III 6 Întreţinere în anul IV TOTAL COSTURI DIRECTE Cheltuieli suplimentare TOTAL GENERAL Anul I 3 6872.01 4283.2 423.06 3860.91 372004 36074.06 2364.52 3860.46 2912. eşalonată pe ani de execuţie Anul Anul III Anul IV Anul II 4 x x x 15245.2 Anul 341 .23 x 3465. Lucrarea Valoarea Totală 2 6872.95 din care.06 32354.23 3465.1 581.24 351.68 20522.10 7453.23 3465.10.46 x x 2912.

51 2884.1 43067.25 3532.4 2 .Întreţinere în anul IV 3793.94 4527.Întreţinere în anul III 2821.02 x x x 3326.6 5 .62 3847.84 61.4 19467.4 6873.65 TOTAL GENERAL 10.00 3886.44 321.32 2144.0 4 .44 3326.7 TOTAL COSTURI DIRECTE 36632.84 25.37 342 .74 x x x x 3532. crt.6 6 .87 - Anul Întreţinere în anul V TOTAL COSTURI DIRECTE Cheltuieli suplimentare TOTAL GENERAL 38831.6 2821.25 x x x x x 4527.40 4254. Lucrarea Valoare crt a totală Anul I Anul II Anul Anul Anul V III IV 0 1 2 3 4 5 6 7 1 .6 3793.62 406.9.7 cheltuieli suplimentare 61.30 4944.2 4236.0 6873.30 3647.87 593. eşalonată pe ani de execuţie Nr.92 x x 3847.50 7664.24 1 Pregătirea terenului Înfiinţarea plantaţiei Întreţinere în anul I Întreţinere în anul II Întreţinere în anul III Întreţinere în anul IV Anul I 3 7070. eşalonată pe ani de execuţie Anul Anul Anul Anul Anul II III IV V VI 4 x x x x x 13641.81 16526.7 3 . Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura CIREŞ Nr.8.7 3793.6 2821.6 3675.Pregătirea terenului 6873.25 354.Înfiinţatea plantaţiei 16828.94 416.7 16828.60 18670.0 2639.26 115.3 7070.10. 0 1 2 3 4 5 6 7 Lucrarea Valoare Totală 2 din care.Întreţinere în anul I 2639.7 3675.Întreţinere în anul II 3675. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura VIŞIN din care.

688.05 anul II Întreţinere în 8.40 11.192.13 4.06 terenului Înfiinţarea 15.56 anul V Întreţinere în 7.44 15.570.688.51 4.56 anul VI TOTAL 63.44 anul III Întreţinere în 8.570.44 1.688.617.286.570.230.210.40 2.230.44 anul IV Întreţinere în 7.05 1.62 406.10.617.617.90 13. I Întreţinere în 11.470.00 CHELTUIELI INDIRECTE TOTAL 71635.32 11.87 9. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura ALUN Valoarea totală RON din care.210.283.06 4.595.075.40 plantaţiei şi într.05 8.95 8.976.92 17.06 CHELTUIELI DIRECTE TOTAL 8.10.810.164.210. crt 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Specificare Anul I Proiect tip RON Utilizator 4 Anul IV Proiect Utilizator tip RON Utilizator 8 9 10 1 2 3 Pregătirea 4. eşalonată pe ani de execuţie Anul II Anul III Proiect tip RON 5 Utilizator 6 Proiect tip RON 7 Nr.31 343 .06 GENERAL 15.617.

30 5382. crt Specificare Valoarea totală RON 1 Pregătirea terenului Înfiinţarea plantaţiei şi întreţinere în anul I 3 Întreţinere în anul II TOTAL LUCRĂRI INVESTIŢII Cheltuieli suplimentare TOTAL GENERAL 0 1 2 2 5382. eşalonată pe ani de execuţie Anul I Anul II Anul III Proiect Utilizator Proiect Utilizator Proiect Utilizator tip tip tip RON RON RON 3 4 5 6 7 8 4739.30 12879.82 469.31 28184.31 509.74 1904.15 10576.60 6116.11. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura CĂTINĂ Nr.30 3859.49 5209.31 Specificare 0 1 2 3 4 6 7 8 9 1 Pregătirea terenului Înfiinţarea plantaţiei şi într.99 12879.92 din care.70 87136.99 46446.82 x x x 13929.81 45274.31 28184.99 344 .30 51754. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura arbuşti fructiferi Nr.56 15834.82 13929.51 12879.81 x x x x x x 45274.65 10.21 32043.82 4739.5 12615.I Întreţinere în anul II TOTAL LUCRĂRI INVESTIŢII Cheltuieli suplimentare Intretinere in anul III Cheltuieli suplimentare TOTAL GENERAL 2 4739.99 1748.0 14627.10.49 6479.82 76560. crt Valoarea totală RON din care. eşalonată pe ani de execuţie Anul I 20… Anul II 20… Anul III 20… Proiect Utilizator Proiect Utilizator Proiect Utilizator tip tip tip RON RON RON 3 4 5 6 7 8 5382.42 28184.11 5891.12.81 45274.82 13929.32 52562.

Pregătirea terenului .61 din care.13.37 x 46625.50 11161.61 77350.10. eşalonată pe ani de execuţie Anul I 20 Anul II 20 Anul III 20 Proiect tip Utilizator Proiect tip Utilizator Proiect tip Utilizator 3 4 5369.79 51994.56 11161.56 63156. crt 0 1 2 3 Specificare 1 .74 58942.87 51994.01 28840.61 25355.Întreţinere în anul II TOTAL LUCRĂRI TEHNOLOGICE Sistem de susţinere TOTAL COSTURI DIRECTE cheltuieli suplimentare TOTAL GENERAL Valoarea Totală RON 2 5369.56 14193.50 x 11161.75 87782.87 6947.04 10432.43 14193.18 4 5 345 .17 3485. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura ZMEUR Nr.Înfiinţarea plantaţiei şi întreţinere în anul I .37 46625.

crt Specificare Valoarea totală RON din care.14.90 60789.95 346 .17 0 1 2 3 4 6 7 8 9 1 Pregătirea terenului Înfiinţarea plantaţiei şi într.37 3039.10. Grafic de eşalonare a investiţiilor la cultura MUR Nr.0 53658.37 4767. eşalonată pe ani de execuţie Anul I Anul II Anul III Proiect Utilizator Proiect Utilizator Proiect Utilizator tip tip tip RON RON RON 3 4 5 6 7 8 4767.37 22349.56 418.05 30215.56 22349.05 14031.56 4767.94 22349.37 12510.12 14031. I Întreţinere în anul II TOTAL LUCRĂRI TEHNOLOGICE SISTEM SUSŢINERE TOTAL CHELTUIELI DIRECTE TOTAL CHELTUIELI INDIRECTE TOTAL GENERAL 2 4767.0 26541.84 12510.12 3674.56 22349.12 12510.47 25388.05 7131.38 5185.12 39627.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful