P. 1
Talcuirea Psalmilor Imparatului Prooroc David

Talcuirea Psalmilor Imparatului Prooroc David

|Views: 56|Likes:
Published by exactasa
Talcuirea Psalmilor Imparatului Prooroc David
Talcuirea Psalmilor Imparatului Prooroc David

More info:

Published by: exactasa on Apr 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/15/2013

pdf

text

original

Întru sfîrşit, robului Domnului, lui David, care a grăit Domnului cuvintele cîntării
acesteia în ziua în care l-a izbăvit pe dînsul Domnul din mîna tuturor vrăjmaşilor lui şi
din mîna lui Saul, şi a zis:

Istoria Împăraţilor

Iubi-Te-voi, Doamne, vîrtutea mea!
2 Domnul este întărirea mea, şi scăparea mea şi izbăvitorul meu. Dumnezeul meu,
ajutorul meu, şi voi nădăjdui spre Dînsul. Apărătorul meu, şi cornul mîntuirii mele şi
sprijinitorul meu.

Punerea de Lege

3 Lăudînd, voi chema pe Domnul, şi de vrăjmaşii mei mă voi mîntui.

4 Cuprinsu-m-au durerile morţii şi rîurile fărădelegii m-au tulburat,
5 durerile iadului m-au înconjurat, întîmpinatu-m-au laţurile morţii.

6 Şi, cînd mă necăjeam, am chemat pe Domnul şi către Dumnezeul meu am strigat.
Şi a auzit din Biserica cea sfîntă a Sa glasul meu, şi strigarea mea înaintea Lui va intra
în urechile Lui.

7 Şi s-a clătinat, şi s-a cutremurat pămîntul, şi temeliile munţilor s-au tulburat şi s-
au clătinat, că S-a mîniat pe dînsele Dumnezeu.
8 Suitu-s-a fum întru mînia Lui, şi foc de la faţa Lui se va aprinde, cărbuni s-au

aţîţat de la Dînsul.

9 Şi a plecat cerurile, şi S-a pogorît şi - negură sub picioarele Lui.
10 Şi S-a suit peste Heruvimi şi a zburat, zburat-a pe aripile vînturilor.
11 Şi a pus întuneric ascunderea Lui, împrejurul Lui - Cortul Lui,

57

întunecoasă apă în norii văzduhurilor.
12 Dintru strălucire înaintea Lui nori au trecut,

grindină şi cărbuni de foc.
13 Şi a tunat din cer Domnul şi Cel înalt Şi-a dat glasul Său.
14 Trimis-a săgeţi, şi i-a risipit pe ei; şi fulgere a înmulţit, şi i-a tulburat pe dînşii.

15 Şi s-au arătat izvoarele apelor şi s-au descoperit temeliile lumii de certarea Ta,
Doamne, de suflarea Duhului mîniei Tale.

16 Trimis-a dintru înălţime şi m-a luat, luatu-m-a din ape multe.

17 Izbăvi-mă-va de vrăjmaşii mei cei tari şi de cei ce mă urăsc pe mine, că s-au
întărit mai vîrtos decît mine.

18 Întîmpinatu-m-au în ziua răutăţii mele,

58

şi S-a făcut Domnul întărirea mea şi m-a scos întru lărgime.

19 Izbăvi-mă-va, că m-a voit.

20 Şi îmi va răsplăti mie Domnul după dreptatea mea şi după curăţia mîinilor mele

îmi va răsplăti mie.

21 Că am păzit căile Domnului şi nu am făcut păgînătate despre Dumnezeul meu.
22 Că toate judecăţile Lui sînt înaintea mea şi îndreptările Lui nu s-au depărtat de

la mine.

23 Şi voi fi fără prihană cu Dînsul

şi mă voi păzi de fărădelegea mea.

24 Şi îmi va răsplăti mie Domnul după dreptatea mea şi după curăţia mîinilor mele

înaintea ochilor Lui.

25 Cu cel cuvios, cuvios vei fi; şi, cu omul nevinovat, nevinovat vei fi.
26 Şi, cu cel ales, ales vei fi; şi, cu cel îndărătnic, Te vei îndărătnici.

27 Că Tu pe norodul cel smerit vei mîntui, şi ochii mîndrilor vei smeri.

28 Că Tu vei lumina pe Luminătorul meu, Doamne-Dumnezeul meu, lumina-vei

întunericul meu.

29 Că întru Tine mă voi izbăvi de ispită, şi întru Dumnezeul meu voi trece zidul.

30 Dumnezeul meu, fără prihană este calea Lui,

cuvintele Domnului - cu foc lămurite.

31 Scutitor este al tuturor celor ce nădăjduiesc spre Dînsul.

32 Că cine este Dumnezeu, afară de Domnul nostru, şi cine este Dumnezeu, fără
numai Dumnezeul nostru?

33 Dumnezeu, Cel ce mă încinge cu putere şi a pus fără prihană calea mea,

34 Cel ce face picioarele mele ca ale cerbului şi peste cele înalte mă pune;

35 Cel ce înveţi mîinile mele la război,

şi ai pus arc de aramă în braţele mele,

59

36 şi mi-ai dat mie scuteală de mîntuire şi dreapta Ta m-a sprijinit. Şi certarea Ta
m-a îndreptat întru sfîrşit şi certarea Ta aceasta mă va învăţa.

37 Lărgit-ai paşii mei sub mine, şi nu au slăbit urmele mele.

38 Goni-voi pe vrăjmaşii mei şi-i voi prinde pe dînşii. Şi nu mă voi întoarce, pînă ce

se vor sfîrşi.

39 Necăji-i-voi pe dînşii, şi nu vor putea să stea, cădea-vor sub picioarele mele.

40 Şi m-ai încins cu putere spre război, împiedicat-ai pe toţi cei ce se sculau asupra

mea, sub mine,

41 şi al vrăjmaşilor mei mi-ai dat dosul

şi pe cei ce mă urăsc i-ai pierdut.

42 Strigat-au, şi nu era Cel ce mîntuieşte, către Domnul, şi nu i-a auzit pe ei.

43 Şi-i voi zdrumica pe ei ca praful în faţa vîntului, ca tina uliţelor voi şterge pe

dînşii.

44 Izbăveşte-mă de împotrivă-grăirea norodului!

60

61

Pune-Mă-vei cap neamurilor.

45 Norodul pe care nu l-am cunoscut Mi-a slujit Mie, întru auzul urechii M-a

ascultat.

46 Fiii străini au minţit Mie, fiii străini s-au învechit şi au şchiopat din cărările lor.

47 Viu este Domnul, şi bine este cuvîntat Dumnezeul meu şi să Se înalţe
Dumnezeul mîntuirii mele!

48 Dumnezeule, Cel ce mi-ai dat izbîndire mie şi ai supus noroadele sub mine,
Izbăvitorul meu de vrăjmaşii mei cei mînioşi,
49 de la cei ce se scoală asupra mea mă vei înălţa, de omul nedrept mă vei izbăvi.

50 Pentru aceasta mă voi mărturisi Ţie întru neamuri, Doamne, şi numelui Tău voi

cînta,

51 Cel ce măreşti mîntuirile împăratului şi faci milă unsului Tău, lui David, şi
seminţiei lui pînă în veac.

Evangheliei

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->