RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI TINGKATAN TIGA TAHUN 2013

PANATIA GEOGRAFI SMK MUHIBBAH SANDAKAN

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI 2010 Tingkatan 3 MINGGU TARIKH
(1) 03 JAN – 07 JAN

TAJUK 1 Kedudukan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2

HASIL PENGAJARAN KEMAHIRAN GEOGRAFI Mengenal pasti kedudukan garisan timuran dan utaraan Menyatakan rujukan grid 4 angka dan 6 angka Menamakan ciri-ciri geografi berasaskan rujukan grid 4 dan 6 angka Membanding dan membezakan penggunaan rujukan grid 4 dan 6 angka Menyatakan cara mengenal pasti ketinggian dalam peta lakar Menentukan ketinggian dalam peta lakar Membanding dan membezakan simbol-simbol ketinggian dalam peta lakar Mengira ketinggian berpandukan selang kontor dalam peta lakar Menamakan bentuk muka bumi berdasarkan ciri-ciri garisan kontor Melukis keratan rentas berdasarkan garisan kontor Menjelaskan ciri-ciri bentuk muka bumi berdasarkan keratan rentas Mengukur bearing sudutan sesuatu tempat dengan menggunakan jangka sudut di atas peta lakar Mengukur bearing sukuan sesuatu tempat dengan menggunakan jangka sudut di atas peta lakar Menyatakan jenis-jenis skala Menukar dan menghubungkaitkan setiap skala Mengukur jarak dengan menggunakan skala KERJA KURSUS GEOGRAFI (KKG) Menentukan tajuk kajian Menyediakan objektif kajian Menyediakan peta kawasan kajian Menentukan kaedah kajian Mengira keluasan kawasan sekata berpandukan skala peta Mengira anggaran keluasan kawasan tidak sekata berpandukan skala peta Mengenal pasti cara menulis laporan UJIAN BULANAN 1

KONSEP Kedudukan

NILAI Menghargai Bekerjasama Rasional Berdikari Keberanian Kejujuran Bekerjasama Rasional Kerajinan Baik hati Kebebasan Kerajinan Bekerjasama Keadilan Rasional Bekerjasama Keadilan Bekerjasama Menghargai Kerajinann Bersyukur Menghargai Bekerjasama Rasional

BBM Carta Peta lakar

(2) 10 JAN – 14 JAN

Kedudukan

Peta lakar Carta Peta lakar Carta Peta lakar Jangka sudut Peta lakar Carta Pembaris Bahan edaran

(3) 17 JAN – 21 JAN (4) 24 JAN – 28 JAN

Kedudukan 2 Arah

Bearing Arah Jarak

(5) 31 JAN – 04 FEB

3

Skala

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3

(6) 07 FEB – 11 FEB

4

Merancang kajian

(7) 14 FEB – 18 FEB * 14 & 15 FEB – CUTI TAHUN BARU CINA (8) 21 FEB – 25 FEB (9) 28 FEB – 04 MAC * 28 FEB – CUTI MAULIDUR RASUL (10) 07 MAC – 11 MAC

Skala KKG

Keluasan

Peta lakar Carta Kertas graf

5

Graf, carta dan rajah KKG Graf, carta dan rajah KKG

1 2 3 1 2

Menyusun maklumat dan data dalam bentuk jadual Melukis dan melengkapkan graf bar majmuk, graf gabungan, carta pai dan rajah aliran Mengenal pasti cara melukis peta kawasan kajian Mentafsir dan merumus graf, carta dan rajah Mengenal pasti cara menentukan objektif kajian CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA 12 MAC HINGGA 20 MAC 2013

Menghargai Bekerjasama Rasional Bekerjasama Keadilan

Carta Kertas graf Bahan edaran Carta Peta minda Bahan edaran

(11) 21 MAC – 25 MAC

6

Peta KKG

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5

(12) 28 MAC – 01 APR

9

Sumber-sumber utama KKG Taburan pelbagai sumber KKG

(13) 04 APR – 08 APR (14) 11 APR – 15 APR (15) 18 APR – 22 APR

10

Menyenaraikan pandang darat fizikal dan budaya berasaskan simbol-simbol dalam peta lakar Menghubungkaitkan pandang darat fizikal dan budaya dalam peta lakar Mentafsir peta lakar Mengenal pasti kaedah kajian GEOGRAFI FIZIKAL DAN MANUSIA Mentakrif sumber boleh diperbaharui dan sumber tidak boleh diperbaharui Menyenaraikan jenis-jenis sumber utama Mengelaskan jenis-jenis sumber utama Mengenal pasti ciri fizikal dan budaya kawasan kajian Menyenaraikan jenis mineral logam dan bukan logam Menanda dan menamakan taburan mineral di atas peta negara Malaysia Mengenal pasti cara membuat laporan KKG UJIAN BULANAN 2 Menyenaraikan sumber hutan negara Malaysia Menama jenis dan kawasan hutan negara Malaysia Menghuraikan penggunaan sumber tenaga negara Malaysia Mengenal pasti cara membuat laporan KKG Menanda dan menamakan taburan sumber tenaga di atas peta negara Malaysia Menyenaraikan jenis-jenis sumber tenaga negara lain Menghuraikan penggunaan sumber tenaga negara lain Mengenal pasti cara membuat laporan KKG Menerangkan kepentingan penerokaan pelbagai sumber Menghubungkaitkan penerokaan pelbagai sumber kepada pembangunan negara Malaysia Mengenal pasti cara membuat laporan KKG Menyenaraikan kesan penerokaan sumber terhadap alam sekitar Menghuraikan dengan contoh kesan penerokaan sumber terhadap alam sekitar Mengenal pasti cara membuat laporan KKG Menyatakan kepentingan pengurusan sumber Menyenaraikan langkah-langkah pengurusan sumber Menghuraikan langkah-langkah pengurusan sumber air di Jepun Mencadangkan langkah-langkah yang boleh diambil dalam pengurusan sumber untuk masa depan Mengenal pasti cara membuat laporan KKG PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN 04 JUN HINGGA 19 JUN 2013 KEGIATAN EKONOMI Menyenaraikan jenis-jenis kegiatan ekonomi utama negara Malaysia Menentukan taburan kegiatan ekonomi uatama Menanda dan menamakan taburan kegiatan ekonomi utama Mengenal pasti cara membuat laporan KKG

Pandang darat fizikal Pandang darat budaya Sumber

Menghargai Bekerjasama Rasional Kejujuran Bekerjasama Rasional Kerajinan Menghargai Bekerjasama Rasional Kejujuran Bekerjasama Rasional Kerajinan

Peta lakar Bahan edaran Peta Malaysia Carta Peta minda Bahan edaran Peta Malaysia Peta minda Bahan edaran Peta Malaysia Peta minda Carta Bahan edaran Carta Peta Malaysia Peta minda Bahan edaran Keratan akhbar Carta Peta minda Bahan edaran Peta minda Carta Carta Peta Malaysia Peta Minda Bahan edaran

Taburan pelbagai sumber KKG Taburan pelbagai sumber

(16) 25 APR – 29 APR

12
(17) 02 MEI – 06 MEI (18) 09 MEI – 13 MEI

KKG Kepentingan pelbagai sumber KKG Kesan penerokaan sumber terhadap alam sekitar KKG Pengurusan sumber

Menghargai Bekerjasama Rasional Pandang darat Kepupusan Ekosistem Pemeliharaan Pemuliharaan Pembangunan lestari Bekerjasama Menghargai Kerajinann Bersyukur

13 14

(19) 16 MEI – 20 MEI

KKG
(20) 23 MEI – 27 MEI (21) 30 MEI – 03 JUN

(22) 20 JUN – 24 JUN

15

Kegiatan ekonomi utama KKG

1 2 3 4

Taburan

Bekerjasama Menghargai Kerajinann Bersyukur

Carta Peta Malaysia Bahan edaran

(23) 27 JUN – 01 JULAI

16
(24) 04 JULAI – 08 JULAI

Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi KKG Sumbangan kegiatan ekonomi terhadap pembangunan negara Kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar

1 2 3

Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi utama negara Malaysia Menerangkan dengan contoh faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi utama negara Malaysia Mengenal pasti cara membuat laporan KKG Menyenaraikan kepentingan kegiatan ekonomi terhadap pembangunan negara Malaysia Menghuraikan dengan contoh kepentingan kegiatan ekonomi terhadap pembangunan negara Malaysia Menyenaraikan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar negara Malaysia Merumus tentang kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar negara Malaysia

Menghargai Bekerjasama Rasional Saling kaitan Kejujuran Bekerjasama Rasional Kerajinan Bekerjasama Keadilan Kejujuran Rasional Bekerjasama Menghargai Kerajinann Bersyukur Menghargai Bekerjasama Rasional Bekerjasama Kerajinan

Carta Peta Malaysia Bahan edaran Carta Peta Minda Carta Peta minda

17
(25) 11 JULAI – 15 JULAI

1 2

18
(26) 18 JULAI – 22 JULAI

Langkah-langkah mengurangkan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar Kepentingan kerjasama ekonomi antara bangsa Ulangkaji

(27) 25 JULAI – 29 JULAI (28) 01 OGOS – 05 OGOS (29) 08 OGOS – 12 OGOS * 11 OGOS - CUTI AWAL RAMADAN (30) 15 OGOS – 19 OGOS (31) 22 OGOS – 26 OGOS (32) 29 OGOS - 02 SEPT. * 31 OGOS – CUTI HARI KEBANGSAAN (33) 12 SEPT. – 16 SEPT. * 16 SEPT. – CUTI HARI MALAYSIA (34) 19 SEPT. – 23 SEPT. (35) 26 SEPT. – 30 SEPT.

19

Menyenaraikan langkah-langkah mengurangkan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar negara Malaysia Membanding dan membezakan langkah mengurangkan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar negara Malaysia dengan negara lain Mencadangkan langkah lain bagi mengurangkan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar Menyatakan kepentingan kerjasama eekonomi antara bangsa Menjelaskan dengan contoh kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa Merumus tentang kesan kerjasama ekonomi antarabangsa pada masa depan Mengenal pasti semua topik PMR untuk menghadapi peperiksaan percubaan PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR Latih tubi menjawab soalan peperiksaan tajuk kemahiran geografi, bentuk muka bumi dan potensinya, fenomena cuaca dan iklim Latih tubi menjawab soalan peperiksaan tajuk penduduk, petempatan , pengangkutan dan perhubungan Latih tubi menjawab soalan peperiksaan tajuk sumber dan kegiatan ekonomi

Kesan rumah hijau Penipisan lapisan ozon Pulau haba Hujan asid Pemeliharaan Pemuliharaan

Carta Peta minda Bahan edaran Carta Peta minda Bahan edaran Kertas latihan

Saling bergantung Saling kaitan

Bekerjasama Kerajinan Bekerjasama Kerajinan Bekerjasama Kerajinan Bekerjasama Kerajinan Bekerjasama Kerajinan Bekerjasama Kerajinan

Kertas latihan Kertas latihan Kertas latihan

Kertas latihan

Latih tubi menjawab soalan peperiksaan percubaan dari negeri lain Latih tubi menjawab soalan peperiksaan percubaan dari negeri lain Latih tubi menjawab soalan peperiksaan percubaan dari negeri lain PEPERIKSAAN PMR PEPERIKSAAN PMR

Kertas latihan Kertas latihan

(36) 03 OKT. – 07 OKT.
(37) 10 OKT. – 14 OKT.

(38) 17 OKT. – 21 OKT. (39) 24 OKT. – 28 OKT. (40) 31 OKT. – 04 NOV. (41) 07 NOV. – 11 NOV (42) 14 NOV. – 18 NOV

Aktiviti selepas peperiksaan PMR Aktiviti selepas peperiksaan PMR Aktiviti selepas peperiksaan PMR Aktiviti selepas peperiksaan PMR Aktiviti selepas peperiksaan PMR CUTI AKHIR TAHUN PERSEKOLAHAN BERMULA 19 NOVEMBER 2013 HINGGA 01 JANUARI 2014

sbr@jujpnk.2010

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful