REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE „Celebrate Inspiration”

SECTIUNEA 1. DESFASURAREA PROMOTIEI 1.1. Organizatorul Promotiei Camel „Celebrate Inspiration” (“Promotia”) este SC JT INTERNATIONAL (ROMANIA) SRL, cu sediul in Bdul. Dimitrie Pompei nr. 9-9A, sector 2, Bucuresti, Numar de ordine in Registrul Comertului J40//17588/1993, cod unic de inregistrare 5110535, inregistrata in Registrul de Evidenta al Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal tinut de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu numarul 3893 pentru prelucrare in scop de reclama, marketing, publicitate si servicii de comunicatii electronice (“Organizatorul”). Promotia se va desfasura pe teritoriul Romaniei, la nivel national, in perioada 01 martie 2013 (orele 0:00:00) – 30 aprilie 2013 (orele 23:59:59), in conformitate cu prezentul regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii. Detalii referitoare la Promotie se pot obtine telefonic la Infoline: 021/589.1896 (numar cu tarif normal. Programul de functionare este de luni pana vineri in intervalul orar 09:00 18:00, cu exceptia sarbatorilor legale) denumit in cele ce urmeaza “Infoline Camel”. Regulamentul poate fi descarcat, in format electronic, de pe site-ul www.celebrateinspiration.ro, de la sectiunea “REGULAMENT” sau poate fi pus la dispozitia consumatorilor, la cerere, oricarui solicitant, in mod gratuit la Infoline Camel sau pe baza unei solicitari scrise transmisa pe adresa Organizatorului descrisa la Art. 1.1. de mai sus, in atentia Departamentului Direct To Consumer (DTC) cu mentiunea „Pentru Promotia Celebrate Inspiration”. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anunţul prealabil de prezentare a acestora in aceeasi maniera in care a fost facut si public. Anexele, precum si actele aditionale la Regulament, incheiate dupa data inceperii Promotiei, vor face parte integranta din acesta.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

SECTIUNEA 2. PRODUSE PARTICIPANTE 2.1. La Promotie participa pachetele de tigarete marca Camel, din portofoliul S.C. JT INTERNATIONAL (ROMANIA) SRL, comercializate pe teritoriul Romaniei: • Camel Filters • Camel Blue • Camel Silver ce se vor deosebi de celelalte pachete prin urmatoarele elemente distinctive: a) forma pachetului cu colturi curbate b) talon in interiorul pachetului ce contine informatii despre Promotie, premii, modalitate de inscriere/validare; si un cod promotional unic, alfanumeric de 7 caractere, necesar inscrierii in Promotie denumite in cele ce urmeaza “Produse participante/promotionale”. Nu participa la aceasta Promotie pachetele de tigarete Camel care nu prezinta caracteristicile descrise mai sus.

1

2.2.

Dupa data incheierii Promotiei, data determinata in conformitate cu Art. 1.2, Produsele participante, cum sunt acestea descrise mai sus, isi pierd aceasta calitate, Organizatorul nemaiavand nicio responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii Promotiei. Produsele participante la Promotie vor fi comercializate in limita stocului disponibil, Organizatorul nefiind responsabil pentru epuizarea stocului de Produse participante din magazine / unitati comerciale .

2.3.

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE 3.1. La aceasta Promotie poate participa orice persoana fizica, fumatoare, cu varsta de minim 18 ani impliniti pana la data inceperii Promotiei, cu domiciliul stabil in Romania, cu exceptia angajatilor Organizatorului si ai societatilor din grupul JT International (Romania), ai celorlalte societati comerciale implicate in organizarea si derularea Promotiei (precum SC FCB Bucharest SRL, The HUB Partners SRL, FieldStar SRL, Top Imobil 3M SRL, FRONT LINE MARKETING SRL, Mercury Research SRL, Gfk Romania SRL, Pella Events SRL, Trust Vision SRL, WEB DEV SRL, personalul din magazinele/locatiile participante la Promotie) personalul altor companii partenere, si a membrilor familiilor tuturor celor mentionati (sot/sotie, rude/afini pana la gradul II). Participarea consumatorilor la Promotie presupune cunoasterea si acceptarea integrala a Regulamentului. In perioada 01 martie 2013 – 30 aprilie 2013, consumatorii pot inscrie in Promotie, prin sms la 1896 si/sau prin intermediul website-ului Promotiei www.celebrateinspiration.ro, coduri promotionale unice de participare la Promotie obtinute astfel: i. Prin achizitionarea unui pachet de tigarete participant la Promotie – dintre tipurile descrise la Art. 2.1.; ii. Prin castigarea de pachete participante in Promotie, in conditiile descrise la art. 4.1.1, urmare a participarii efective in Promotie; iii. Prin receptionarea invitatiei de participare la Promotie transmise prin corespondenta electronica de catre Organizator. Invitatia de participare in Promotie se va trimite catre categoriile de consumatori selectionate aleator din baza de date a JT International (Romania) SRL care vor primi, prin corespondenta electronica, la adresa existenta in baza de date a Organizatorului, o invitatie de participare la Promotie. Invitatia de participare va contine detaliile Promotiei si un cod promotional unic; Un consumator poate primi 2 invitatii: Prima invitatie va fi trimisa inainte de lansarea oficiala a Promotiei din 1 martie 2013 si va contine un link ce permite vizualizarea doar a unor sectiuni din website; vizualizarea continutului website-ului in aceasta perioada presupune crearea unui singur cont pe baza codului furnizat in e-mail; accesarea sectiunilor website-ului www.celebrateinspiration.ro in perioada premergatoare campaniei se poate face doar prin intermediul accesarii butonului “intra aici” inclus in e-mailul trimis; in cazul in care, un participant acceaseaza acest website altfel decat prin apasarea acestui buton, nu isi va putea crea cont si nu va putea vizualiza sectiunile website-ului; codul va putea fi inscris in Promotie incepand cu 1 martie, prin intermediul website-ului

3.2. 3.3.

2

al taloanelor necorespunzatoare catre reprezentantul autorizat al Organizatorului (The HUB Partners SRL).04. vor fi trimise prin SMS.05. in functie de data receptionarii talonului necorespunzator. cat si pentru cele primite dupa epuizarea stocului de Produse participante. in vederea obtinerii tuturor informatiilor in legatura cu procesul de inlocuire cu coduri valide.1896 dupa data de 30.sau prin sms la 1896. participantii la Promotie vor contacta Organizatorul pana cel mai tarziu la data de 30. in vederea luarii in evidenta si a inlocuirii acestora cu taloane corespunzatoare. Copiile de pe taloanele respective vor fi trimise in prealabil prin e-mail/fax catre reprezentantul Organizatorului la adresa/numarul de fax comunicat de la Infoline. lit.2013.05. in vederea obtinerii tuturor informatiilor in legatura cu procesul de returnare. b) nu au inscrise codul unic de participare.2013 A doua invitatie va fi trimisa la inceputul Promotiei si va contine acelasi cod promotional trimis in prima invitatie ce va putea fi introdus prin website sau sms la 1896.04.2013.2013 Acelasi consumator poate primi unul sau ambele mailuri de invitatie. Pe intreaga perioada a Promotiei. sunand la Infoline Camel. in original. catre numerele agreate in timpul discutiei telefonice. la incheierea programului de la Infoline si taloanele in original receptionate de catre reprezentantul Organizatorului dupa data de 05.   Nu vor fi luate in considerare.05.1 al Regulamentului.2013. in vederea inlocuirii. participantii la Promotie vor contacta Organizatorul pana cel mai tarziu la data de 29. In situatia in care. taloanele din interiorul pachetelor trimise in copie. purtand urme de falsificare/modificari/adaugiri/alte mentiuni decat cele ale Promotiei. descrise la Art. un numar de coduri promotionale unice corespunzator numarului de taloane originale necorespunzatoare predate. acesta poate prezenta oricare din cele 2 mailuri de invitatie descrise mai sus. pentru taloanele receptionate dupa 30. participantul la promotie trebuie sa pastreze acest e-mail pana la data de 05. trimiterea codului prin sms in perioada Promotiei nu este conditionata de crearea unui cont pe website. pentru codurile necorespunzatoare sau cu defectiuni tehnice obtinute prin metodele descrise la Art. corespunzator numarului de taloane originale necorespunzatoare predate. in limita stocului disponibil.04. Dupa verificarea codurilor necorespunzatoare.3. punctele iii. ca urmare a defectiunilor tehnice. neparticipant la promotie.1.2013.. The HUB PARTNERS SRL va proceda la transmiterea 3 . in termen de maxim 15 zile calendaristice. taloanele din interiorul pachetelor de Produse participante (descrise la Art. The HUB PARTNERS SRL va proceda la inlocuirea acestuia si la transmiterea catre participant.2013. ora 18:00.05. din motive independente de Organizator.4. 2. se va trimite prin curier un pachet Camel. va fi transmis. urmand ca ele sa fie trimise in original pana la data de 05.2013.04.2013. In urma confirmarii de catre reprezentantul Organizatorului a faptului ca talonul in cauza intruneste conditiile pentru a fi inlocuit. un numar de pachete Produse participante la Promotie. in cazul in care participantul castiga un premiu ce necesita prezentarea dovezii codului. trimiterea codului prim sms in perioada Promotiei nu este conditionata de crearea unui cont pe website. astfel:  pentru taloanele receptionate prin e-mail/fax pana la data de 10. - 3. participantul la promotie trebuie sa pastreze acest e-mail pana la data de 05.2013.04. sunand la Infoline Camel.04. 2. solicitarile transmise prin intermediul Infoline Camel: 021/589. 3. pentru taloanele receptionate dupa data de 10.

la inceputul fiecarei saptamani..901. Saptamani de promotie Saptamana 1 Saptamana 2 Saptamana 3 Saptamana 4 Saptamana 5 Saptamana 6 Saptamana 7 Saptamana 8 Saptamana 9 Saptamana 10 Intervalul de inregistrare a codurilor valide (de la_ / pana la_. 3. inclusiv) 01 martie – 03 martie 2013 04 martie – 10 martie 2013 11 martie – 17 martie 2013 18 martie – 24 martie 2013 25 martie – 31 martie 2013 01 aprilie – 07 aprilie 2013 08 aprilie – 14 aprilie 2013 15 aprilie – 21 aprilie 2013 22 aprilie – 28 aprilie 2013 29 aprilie – 30 aprilie 2013 Pentru aceasta categorie de premii.2. catre reprezentantul Organizatorului este urmatoarea: .celebrateinspiration. descrise in tabelul de mai jos). sunt atribuite aceluiasi participant cu conditia folosirii la inscrierea in Promotie a aceluiasi numar de telefon. SECTIUNEA 4.550 de premii.1. prin SMS la 1896 si/sau pe website-ul Promotiei www. prin SMS. Modalitatile de returnare a codurilor necorespunzatoare sau cu defectiuni tehnice obtinute prin metoda descrisa la Art. indiferent daca a fost inregistrat in Promotie dupa un moment orar valabil prestabilit. valoare calculata pe baza documentelor justificative detinute in momentul autentififcarii regulamentului dupa cum urmeaza: 4. In cadrul Promotiei se vor acorda 4. cat si pe website. indiferent de numarul de coduri valide inscrise in Promotie in saptamana precedenta.participantul trebuie sa trimita mai departe (forward) e-mailurile cu codurile respective la o adresa de e-mail comunicata de catre Infoline Camel. a unui numar de coduri promotionale unice corespunzator numarului de coduri necorespunzatoare predate. acelasi cod nu va putea fi desemnat si castigator de premiu instant.1. 4. in valoare comerciala minima de: 307.catre participant. timp de 6 saptamani de promotie (oricare dintre cele 10 saptamani de Promotie.1. Codurile introduse atat prin SMS. 4 . In cazul in care ultimul cod inregistrat este desemnat castigator de premiu garantat.1. la numerele de telefon agreate in timpul discutiei telefonice. 400 premii garantate constand in e-book readere WI-FI 6" E-Ink. conform algoritmului descris la art. pe intreaga durata a Promotiei.8 RON (cu TVA inclus).3. PREMIILE 4.2. in fiecare zi de luni ora 00:00:00. numarul de coduri valide introduse de un participant va fi calculat de la zero.. 4. respectiv al unui premiu din cele descrise la art. acordate primilor 400 de participanti care inregistreaza saptamanal minim 2 coduri valide. punctul iii.ro.1.

(de ex: daca un moment castigator este ora 08:00:00 si urmatorul este 14:06:45. prenume si adresa din CI. Dupa cel mai recent activat moment orar prestabilit se va acorda premiul primei inscrieri valide de cod inregistrata in Promotie. Design de aluminiu eloxat lustruit. 350 de boxe Canyon 2. conform celor specificate in prezentul Regulament. iar intre cele 2 momente nu au fost inregistrate coduri valide.0 CNR-SP20BO. Acestea vor fi cuprinse intr-o anexa separata la Regulamentul autentificat de un notar public. constand in:      3.Codurile inscrise in Promotie vor fi luate in considerare pentru castigul de premiu garantat. Camel Blue si Camel Silver. in prezenta solicitantului. Premiul se va acorda primei inscrieri valide de cod. Documentul poate fi consultat numai dupa data de 30 aprilie 2013. numarul de ordine aferent primului moment va fi aplicat dupa desemnarea castigatorului pentru cel de-al doilea moment.ro. conform celor specificate in prezentul Regulament (indiferent de faptul ca pana la primirea acestei inscrieri au mai trecut sau nu alte momente orare castigatoare). 2. identificat prin nume.100 premii instant. Premiile instant de mai sus se vor acorda dupa un algoritm prestabilit. inregistrate in Promotie dupa momentul orar prestabilit (indiferent de faptul ca pana la primirea acestei inscrieri au mai trecut sau nu alte momente orare castigatoare). nu sunt acordate toate premiile garantate. a unui cod unic valid. Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa numarul de premii cu pachete de tigarete din aceleasi tipuri: Camel Filters. a notarului public si a reprezentantului Organizatorului. 4. 450 de casti Sony MDR-XB200. 2gb. culoare albastra. daca intre doua momente castigatoare nu s-a inregistrat nici un cod valid in Promotie. Bulevardul Dimitrie Pompei nr. sector 2. in atentia Departamentului „Direct To Consumer (DTC)” si numai in prezenta unei comisii intrunite in Bucuresti. Astfel. galben. In cazul in care. Compatibil cu Mac şi PC. primul cod valid inregistrat dupa 14:06:45 (care reprezinta si primul cod introdus dupa ora 08:00:00) va fi 5 . Daca la sfarsitul Promotiei. la cererea scrisa formulata de catre un participant la Promotie si transmisa la adresa: Bucuresti. 4. care se pot castiga prin trimiterea.1. descrise la Art. ultimul premiu de acelasi tip castigat va fi invalidat. la sediul reprezentantului Organizatorului. corespunzator fiecarui tip de premiu. dar care nu contin in interior talon cu cod de participare la Promotie. a castigat acelasi tip de premiu de 2 ori. 100 de music playere. culoare neagra.05.1.2. Un participant poate castiga maxim un premiu din aceasta categorie. Inainte de inceperea promotiei se vor extrage si se vor stabili momentele orare in vederea acordarii premiilor instant mai sus mentionate. prin SMS.celebrateinspiration. la 1896 sau prin inscrierea. 200 de brichete Zippo. la validarea telefonica la Infoline se constata ca acelasi castigator. 9-9A.000 pachete de Produse promotionale. indiferent daca au fost declarate castigatoare sau nu de premiu instant. acordate in limita stocului* disponibil. pe website-ul www. *In cazul epuizarii stocului total de pachete de Produse promotionale (care contin taloane cu coduri). premiile restante vor fi incluse intr-o tragere la sorti ce va avea loc pe 15.2013.

culoare albastra. culoare neagra. prenume si adresa din CI. identificat prin nume. care se pot castiga in numar nelimitat. Compatibil cu Mac şi PC. galben. identificat prin nume.celebrateinspiration.2.2.) si poate castiga maximum unul din premiile urmatoare:  1 set de casti Sony MDR-XB200. cu exceptia pachetelelor de Produse promotionale.desemnat castigator pentru premiul alocat momentului de la ora 14:06:45.1. la validarea telefonica la Infoline se constata ca acelasi castigator. model wt 40 brichete Zippo genti Crumpler brichete Zippo boxe Wrenz Birdies brichete Zippo genti Crumpler brichete Zippo brichete Zippo Un participant poate castiga maxim un premiu pe saptamana dintre premiile descrise la punctul 4. un castigator poate castiga un numar nelimitat de pachete de Produse participante (conform celor precizate la Art.  1 music player. In cazul in care. al doilea cod valid inregistrat va fi desemnat castigator pentru ora 08:00:00).3. conform tabelului: Intervalul de inregistrare a codurilor valide (de la_ / pana la_. 4.1. 2. inclusiv) 01 martie – 03 martie 2013 04 martie – 10 martie 2013 11 martie – 17 martie 2013 18 martie – 24 martie 2013 25 martie – 31 martie 2013 01 aprilie – 07 aprilie 2013 08 aprilie – 14 aprilie 2013 15 aprilie – 21 aprilie 2013 22 aprilie – 28 aprilie 2013 29 aprilie – 30 aprilie 2013 Nr. 6 .1. la validarea telefonica la Infoline se constata ca acelasi castigator. prenume si adresa din CI. ultimul premiu de acelasi tip castigat va fi invalidat. ultimul premiu de acelasi tip castigat va fi invalidat. In cazul in care. Astfel. care se pot castiga prininscrierea unui cod unic valid pe website sau prin sms. („Masina Timpului”). 50 Premii. a castigat acelasi tip de premiu de 2 ori (cu exceptia premiului constand in pachet de tigarete ).  1 set de boxe Canyon. Castigatori premii 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Tip premiu seturi boxe Philips SBA I 500 ceasuri Nooka Zub Zan white.0 CNR-SP20BO.  1 bricheta Zippo. Design de aluminiu eloxat lustruit. 4. a castigat acelasi tip de premiu de 2 ori (cu exceptia premiului constand in pachet de tigarete).3. 2gb. de catre primii 5 (cinci) participanti dintr-o saptamana de Promotie care descopera toate cele 15 elemente din zona interactiva a website-ului Promotiei www.ro.” Un participant poate castiga maxim un premiu din fiecare din categoriile descrise la punctul 4.1.

Prin aceasta tragere la sorti se vor desemna cate 1 castigator si 3 rezerve. In cazul in care acesta va introduce mai mult de 10 coduri valide intr-o zi.ro. Castigatorii vor fi afisati pe site in urma validarii acestora (conform celor specificate la art. va primi mesajul de informare pe website sau sms conform tabelelor de mai jos. nu mai tarziu de data de 31 mai 2013. 2) Data nasterii.ro.3.ro. In cazul in care.3.1. MECANISMUL PROMOTIEI 5.2.3. 6.2013. 7 . prin sms la 1896 si/sau prin intermediul website-ului www.celebrateinspiration. nu pot fi introduse in aceeasi zi conform Sectiunii 5. urmand a fi deblocat/a a doua zi. vor fi atribuite participantilor la Promotie in urma unei trageri la sorti ce va avea loc in data de 15. din motive independente de vointa Organizatorului. Participantii pot sa inregistreze codurile unice promotionale. Crearea contului este accesibila tuturor participantilor care detin cel putin un cod valid unic neintrodus anterior in Promotie prin intermediul website-ului sau un cod valid unic introdus anterior in Promotie prin sms. 3.celebrateinspiration.2013. si 4.). 4.1. 5.05. dupa ora 23:59:59 a zilei de suspendare. O zi de Promotie incepe la ora 0:00:00 si se termina la ora 23:59:59. in prezenta unui notar si a unei comisii formate din reprezentati ai Organizatorului.1.celebrateinspiration. posibilitatea utilizatorului de a introduce coduri va fi suspendata. obtinute prin modalitatile descrise la Art.1 din prezentul Regulament.05. Tragerea la sorti va avea loc in Bucuresti. Un participant poate inregistra intr-o zi de Promotie maxim 10 coduri valide.1.1. contul sau posibilitatea de introduce coduri in Promotiei va fi blocat/a timp de 24 de ore si va primi mesajul de informare pe website sau sms conform tabelelor de mai jos. pentru fiecare premiu in parte. 4. contul utilizatorului respectiv / posibilitatea utilizatorului de a introduce coduri va fi blocat/a. urmand a fi deblocat/a dupa 24h de la blocare. obtinut prin modalitatile descrise la Art. cu caracteristici si de o valoare echivalenta sau mai mare cu cea a premiilor actuale. participantii trebuie sa-si creeze in prealabil un cont. In acest caz. 4. si care nu au fost acordate in totalitate sau au fost invalidate.. Dupa terminarea Promotiei. nerevendicate si/sau anulate. Crearea contului presupune inregistrarea urmatoarelor date: 1) Nume si prenume participant. Toate codurile unice promotionale inscrise in promotie in perioada 01 martie 2013 (orele 0:00:00) – 30 aprilie 2013 (orele 23:59:59). premiile oferite in cadrul Promotiei se schimba. atat prin SMS la 1896 sau pe website-ul Promotiei www.1. In cazul in care un participant va introduce mai mult de 10 coduri invalide consecutive.1. 4.Cele 15 coduri unice. SECTIUNEA 5. vor fi inscrise in tragerea la sorti din data 15.2.3. 3. acestea vor fi inlocuite cu premii similare. necesare descoperirii celor 15 elemente din zona interactiva. cu exceptia celor castigatoare de premii. premiile descrise la art. Pentru a putea inscrie coduri in Promotie prin intermediul website-lui www. precum si a altor persoane pe care le va desemna Organizatorul in cazul in care va considera necesar. pe data de 15 mai 2013. 3) Numar de telefon mobil* (reprezinta numarul de telefon activ si valid al utilizatorului).3.

acesta o poate schimba doar daca adresa de e-mail introdusa la crearea contului este activa si valida. utilizatorii vor completa doar urmatoarele campuri:  Numar telefon mobil (acelasi numar de telefon folosit la crearea contului)  Parola In cazul in care utilizatorul nu mai detine “Parola” contului anterior creat.4) Adresa de e-mail* (reprezinta adresa casutei postale electronice. www. 8) Codul unic obtinut prin metodele descrise la articolul 3. Participantii trebuie sa inscrie pe website-ul Promotiei. Utilizatorul va primi la cerere. Un cod valid inscris in prealabil prin website nu poate fi folosit de participant pentru crearea unui nou cont pe website. link-ul de resetare a parolei. atunci nu-si va putea accesa contul creat. corect si complet. ca sa poata accesa informatiile de pe site. obtinut conform Art.celebrateinspiration. 3. fara alte informatii. in sectiunea „Inregistreaza Cod”. respectiv sa foloseasca un nou cod promotional sau sa contacteze Infoline Camel pentru activarea contului folosind adresa de e-mail corecta.ro. Participantul poate primi pe website unul din mesajele de raspuns: Tip Participare Mesaj de raspuns 8 .3 (introducerea codului in formularul de creare cont nu reprezinta participare in Promotie).3. 9) Text de siguranta (reprezinta codul de verificare. In acest caz. activa si valabila a utilizatorului). alocat aleatoriu de soft) . iar codul sa nu mai fi fost inregistrat in prealabil inca o data. 10) Bifarea casutei “Da” sau “Nu” a campului referitor la acordul cu privire la intrarea in baza de date a Organizatorului si transmiterea ulterioara de informatii promotionale de catre Organizator. mesajul text de participare trebuie sa contina doar codul promotional unic scris corect si complet. 6) Parola (reprezinta codul secret al utilizatorului). participantul trebuie sa acceseze e-mailul trimis de Organizator la adresa folosita la crearea contului si sa activeze link-ul din e-mailul respectiv. Pentru ca o inregistrare sa fie considerata valida / un cod inregistrat sa fie valid. spatii sau alte caractere. 5) Localitatea si judetul de domiciliu. participantul trebuie sa isi creeze un nou cont. Daca participantul foloseste in validarea contului o adresa de e-mail invalida (care nu-i apartine sau la care nu mai are acces). 7) Ce marca de tigarete fumeaza si tipul / Stilul marcii de tigarete preferata. Pentru accesarea ulterioara a website-ului. codul promotional unic (de 7 caractere). *la crearea conturilor numarul de telefon si adresa de e-mail trebuie sa fie unice (sa nu mai fi fost folosite la crearea altor conturi in prealabil) Pentru activarea contului. pe aceasta adresa. Un cod valid inscris in prealabil prin sms poate fi folosit de participant pentru crearea unui cont pe website si poate fi folosit pentru descoperirea elementelor din zona interactive de pe website.

de luni pana vineri. 15 obiecte castiga un premiu cu design revolutionar. premiul va fi invalidat. Mult noroc! Felicitari! Ai castigat un set de boxe Canyon! Pentru validare. pastreaza talonul si suna la Infoline 021. In plus. Mult noroc! Codul este necastigator. intre 9. ai acumulat X puncte! Foloseste-le pentru a porni 9 >2a inregistrare valida/ cod valid si necastigator de premiu instant (nu mai sunt eligibili pentru premiu garantat incepand cu sapt 6 intrucat nu au introdus minim 2 coduri saptamanal in una din saptamanile anterioare) Inregistrare valida / cod valid castigator de premiu instant (pachet) Inregistrare valida / cod valid castigator de premiu instant (bricheta Zippo) Inregistrare valida / cod valid castigator de premiu instant (o pereche de casti Sony) Inregistrare valida / cod valid castigator de premiu instant (un set de boxe Canyon) . intr-o saptamana de promotie. In caz contrar.589.05.1896 in maxim 5 zile. premiul va fi invalidat. prezinta codul castigator xxxxxxx in magazinele partenere Inmedio/Relay/1 Minute pana pe 5. intre 9. intr-o saptamana de promotie.1896 in maxim 5 zile. In caz contrar. ai acumulat X puncte! Foloseste-le pentru a activa Masina Timpului si descopera un obiect care a schimbat lumea! Primii 5 utilizatori care descopera. ai acumulat X puncte! Foloseste-le pentru a activa Masina Timpului si descopera un obiect care a schimbat lumea! Primii 5 utilizatori care descopera. de luni pana vineri.1896 in maxim 5 zile.00 si 18. intr-o saptamana de promotie. castiga un premiu cu design revolutionar. pastreaza talonul si suna la Infoline 021. Fii printre primii 400 participanti care inscriu saptamanal minim 2 coduri in oricare 6 saptamani din promotie si castigi un e-book reader! In plus.589.00. ai acumulat X puncte! Foloseste-le pentru a porni Masina Timpului si descopera un obiect care a schimbat lumea! Primii 5 utilizatori care descopera. 15 obiecte castiga un premiu cu design revolutionar.2013. premiul va fi invalidat. In plus. ai acumulat X puncte! Foloseste-le pentru a activa Masina Timpului si descopera un obiect care a schimbat lumea! Primii 5 utilizatori care descopera.00. intr-o saptamana de promotie. de luni pana vineri.Prima inregistrare valida /cod valid si necastigator de premiu instant ( in primele 5 saptamani) Codul este necastigator. In plus. In plus.00 si 18. intre 9:00 si 18:00. pastreaza talonul si suna la Infoline 021. 15 obiecte. 15 obiecte castiga un premiu cu design revolutionar. 15 obiecte castiga un premiu cu design revolutionar. Mult noroc! Ai castigat un pachet promotional! Pentru revendicare. Mult noroc! Felicitari! Ai castigat o bricheta Zippo! Pentru validare. ai acumulat X puncte! Foloseste-le pentru a porni Masina Timpului si descopera un obiect care a schimbat lumea! Primii 5 utilizatori care descopera. intr-o saptamana de promotie. In caz contrar. Inscrie in continuare coduri pentru a castiga premii cu design revolutionar! In plus.589. Mult noroc! Felicitari! Ai castigat o pereche de casti Sony! Pentru validare.

Atentie. 3. premiul va fi invalidat. Mult noroc! Acest cod a fost deja inregistrat. Codul inregistrat este incorect. pastreaza talonul si suna la Infoline 021.Inregistrare valida / cod valid castigator de premiu instant (un music player) Inregistrare valida / cod valid castigator de premiu garantat (un ebook reader) Cod dublu / deja introdus Inregistrare care nu este valida / cod care nu este valid Atentionare 9 coduri gresite consecutive Blocare 10 coduri incorecte consecutive/ zi Limitare 10 coduri corecte/ zi Masina Timpului si descopera un obiect care a schimbat lumea! Primii 5 utilizatori care descopera. Mult noroc! Felicitari! Ai castigat un e-book reader! Pentru validare. te rugam sa revii in ziua urmatoare. intr-o saptamana de promotie. mesajul trebuie sa contina doar codul unic de 7 caractere.589. In caz contrar. intre 9. Castigatorul poate primi mesajul de anuntare a castigului atat pe website. intr-o saptamana de promotie. In plus. de luni pana vineri. Ai inregistrat 10 coduri invalide consecutiv. intre 9. contul tau va fi suspendat pentru 24 de ore. Vodafone.2. toate cele 15 obiecte castiga un premiu cu design revolutionar. spatii sau alte caractere. Participantul poate primi prin sms unul din mesajele de raspuns: Tip Participare Mesaj de raspuns 10 . Pentru detalii suna la Infoline 021. fara virgule. cat si prin sms. obtinute prin modalitatile descrise la Art. In cazul in care participantii inregistreaza codurile unice alfanumerice. Contul tau este suspendat pentru 24 de ore.1896 in maxim 5 zile. Incearca alt cod sau verifica daca l-ai introdus corect. intr-o saptamana de promotie. Verifica daca l-ai introdus corect si incearca din nou. ai inregistrat 9 coduri invalide in ultimele 24 de ore! La introducerea unui alt cod incorect. pastreaza talonul si suna la Infoline 021.00. Mult noroc! Felicitari! Ai castigat un music player! Pentru validare. Mesajul poate fi primit de la numarul de telefon 1896 sau de la “Celebrate”. In caz contrar. de luni pana vineri. 5. Ai atins limita zilnica de coduri promotionale. ai acumulat X puncte! Foloseste-le pentru a porni Masina Timpului si descopera un obiect care a schimbat lumea! Primii 5 utilizatori care descopera.589.1.1896 (tarif normal).15 obiecte castiga un premiu cu design revolutionar. Ai inregistrat cu succes 10 coduri! Pentru noi inregistrari. Cosmote). 15 obiecte castiga un premiu cu design revolutionar.1896 in maxim 5 zile. prin sms la 1896 (numar scurt de telefon cu tarif normal in retelele Orange.589. ai acumulat X puncte! Foloseste-le pentru a activa Masina Timpului si descopera un obiect care a schimbat lumea! Primii 5 utilizatori care descopera. premiul va fi invalidat.3.00 si 18.00 si 18. In plus.00.

589. Atentie. Ai inregistrat cu succes 10 coduri! Pentru noi inregistrari. program L-V. Verifica daca l-ai introdus corect si incearca din nou. 11 . Incearca alt cod sau verifica daca l-ai introdus corect.589.1896 in maxim 5 zile.1896 in maxim 5 zile. Felicitari! Ai castigat o pereche de casti Sony! Pentru validare.589.05. Acest cod a fost deja inregistrat. program L-V. Felicitari! Ai castigat un set de boxe Canyon! Pentru validare. te rugam sa revii in ziua urmatoare. Ai atins limita zilnica de coduri promotionale. pastreaza talonul si suna la Infoline 021. pastreaza talonul si suna la Infoline 021.Prima inregistrare valida /cod valid si necastigator de premiu instant ( in primele 5 saptamani) >2a inregistrare valida/ cod valid si necastigator de premiu instant (nu mai sunt eligibili pentru premiu garantat . 9-18. 9-18. Contul tau este suspendat pentru 24 de ore.1896 in maxim 5 zile.1896 in maxim 5 zile.1896 in maxim 5 zile. program L-V. Felicitari! Ai castigat o bricheta Zippo! Pentru validare. Felicitari! Ai castigat un music player! Pentru validare. pastreaza talonul si suna la Infoline 021. ai inregistrat 9 coduri invalide in ultimele 24 de ore! La introducerea unui alt cod incorect.589.589.incepand cu sapt 6 intrucat nu au introdus minim 2 coduri saptamanal in una din saptamanile anterioare) Inregistrare valida / cod valid castigator de premiu instant (pachet) Inregistrare valida / cod valid castigator de premiu instant (bricheta Zippo) Inregistrare valida / cod valid castigator de premiu instant (o pereche de casti Sony) Inregistrare valida / cod valid castigator de premiu instant (un set de boxe Canyon) Inregistrare valida / cod valid castigator de premiu instant (un music player) Inregistrare valida / cod valid castigator de premiu garantat (un e-book reader) Cod dublu / deja introdus Inregistrare care nu este valida / cod care nu este valid Atentionare 9 coduri gresite consecutive Blocare 10 coduri incorecte consecutive/ zi Limitare 10 coduri corecte/ zi Cod necastigator. Pentru detalii suna la Infoline 021. program L-V. contul tau va fi suspendat pentru 24 de ore. Fii printre primii 400 care inscriu saptamanal minim 2 coduri in oricare 6 saptamani din promotie si castigi un e-book reader! Cod necastigator. 9-18. pastreaza talonul si suna la Infoline 021. 9-18. Ai inregistrat 10 coduri invalide consecutiv. Codul inregistrat este incorect. 9-18. prezinta codul castigator xxxxxxx in magazinele partenere Inmedio/Relay/1 Minute pana pe 5.2013. Inscrie in continuare coduri pentru a castiga premii cu design revolutionar! Ai castigat un pachet promotional! Pentru revendicare.589.1896 (tarif normal). program L-V. Felicitari! Ai castigat un e-book reader! Pentru validare. pastreaza talonul si suna la Infoline 021.

00. codul neputand fi folosit ulterior pentru descoperirea altui obiect. Promotia s-a incheiat in data de 30.589.2. Promotia incepe in data de 01. La inceputul fiecarei saptamani. sa acceseze website-ul in versiunea web de pe un calculator de tip desktop sau laptop si sa apese butonul start din sectiunea “Masina timpului”. pot castiga unul dintre premiile descrise la sectiunea 4.ro conform prevederii articolului 5. intre 9. acesta va avea la inceputul urmatoarei saptamani 0 puncte disponibile si 0 obiecte in Galerie. Prin urmare. atat punctele acumulate prin introducerea codurilor. participantii trebuie sa acceseze si sa isi creeze in prealabil un cont pe website-ul www. de luni pana vineri. Primele 15 obiecte descoperite intr-o saptamana vor fi adaugate la sectiunea Galerie. descrise la Art.ro. Pastreaza talonul si trimite codul dupa aceasta data. . Obiectele descoperite se pot repeta. cat si obiectele din galerie vor disparea.2013.03. Fiecare cod promotional valid inscris prin website sau sms reprezinta un punct valabil pentru descoperirea unui obiect in Masina Timpului. suna la Infoline 021.Mesaj inregistrare cod dupa terminarea Promotiei – 30. 912 Felicitari. Pentru a putea castiga premiile acordate prin intermediul sectiunii Masina Timpului.04.1.celebrateinspiration. fara a influenta castigul participantului.1.3. in maxim 5 zile lucratoare. Participantii care vor descoperi 15 obiecte din sectiunea interactiva a website-ului pot primi urmatoarele mesaje de raspuns (mesajele de raspuns castigatoare de premiu de pe website vor fi transmise pentru confirmare prin sms): Tip Participare Mesaj de raspuns prin SMS Mesaj de raspuns prin website Premiu garantat (bricheta Zippo) Felicitari! Ai castigat o bricheta Zippo! Pentru validare.589. In sectiunea Masina Timpului. Pentru a putea activa Masina Timpului. 4.03.1 si sa acceseze sectiunea interactiva a website-ului Promotiei. program L-V. care descopera 15 obiecte intr-o saptamana de promotie.2013. pastreaza codul si suna la Infoline 021. Primii 5 participanti. un participant la Promotie poate descoperi obiecte cu design revolutionar.04. dar acestea nu vor mai fi adaugate la sectiunea galerie. un participant trebuie sa inscrie in prealabil un cod promotional prin website sau sms. Pentru a putea descoperi un astfel de obiect.2013 Mesaj afisat inainte de inceperea Promotiei – 01.1896 in maxim 5 zile. in functie de saptamana in care se produce castigul. Afla castigatorii pe www.celebrateinspiration. chiar daca un participant a introdus in saptamana precedenta coduri.1896.2013.3. Un participant poate descoperi mai mult de 15 obiecte intr-o saptamana. ai fost printre primii 5 care au completat Galeria in aceasta saptamana si ai castigat o bricheta Zippo! Pentru validare. o singura data.00 si 18. Cu fiecare nou cod unic valid inscris in Promotie participantul poate descoperi un obiect. In caz contrar. va trebui sa introduca noi coduri. Colectioneaza mai multe coduri pentru mai multe sanse! 5.1.

9-18.00 si 18.1896 in maxim 5 zile. suna la Infoline 021.1896. Revino saptamana viitoare pentru noi sanse de castig. nu mai poti castiga premii din sectiunea Masina Timpului saptamana aceasta iar obiectele descoperite nu vor mai aparea in galerie.589.1896 in maxim 5 zile. In caz contrar. Revino saptamana viitoare pentru noi sanse de castig.589. program L-V. Felicitari! Ai castigat o boxa Wrenz Birdies! Pentru validare.1896 in maxim 5 zile.00 si 18. . premiul va fi invalidat! Pentru ca ai inregistrat deja 15 coduri.589. intre 9. suna la Infoline 021. Revino saptamana viitoare pentru noi sanse de castig.. Felicitari.1896. nu mai poti castiga premii din sectiunea Masina Timpului saptamana aceasta iar obiectele descoperite nu vor mai aparea in galerie. pastreaza codul si suna la Infoline 13 premiul va fi invalidat! Pentru ca ai inregistrat deja 15 coduri.. Felicitari! Ai castigat un set de boxe Philips! Pentru validare.00. in maxim 5 zile lucratoare.00 si 18. ai fost printre primii 5 care au completat Galeria in aceasta saptamana si ai castigat un ceas Nooka! Pentru validare.589. Premiu garantat (un ceas Nooka) Felicitari! Ai castigat un ceas Nooka! Pentru validare.1896. Revino saptamana viitoare pentru noi sanse de castig.589.589. program L-V. ai fost printre primii 5 care au completat Galeria in aceasta saptamana si ai castigat o geanta Crumpler! Pentru validare. de luni pana vineri. Premiu garantat (set boxe pastreaza codul si suna Philips) la Infoline 021.18. ai fost printre primii 5 care au completat Galeria in aceasta saptamana si ai castigat o boxa Wrenz Birdies! Pentru validare. Premiu garantat (o geanta pastreaza codul si suna Crumpler) la Infoline 021.589. In caz contrar. program L-V. Felicitari! Ai castigat o geanta Crumpler! Pentru validare. suna la Infoline 021. nu mai poti castiga premii din sectiunea Masina Timpului saptamana aceasta iar obiectele descoperite nu vor mai aparea in galerie. in maxim 5 zile lucratoare. 9-18.. intre 9. Felicitari. In caz contrar.00. intre 9. in maxim 5 zile lucratoare. ai fost printre primii 5 care au completat Galeria in aceasta saptamana si ai castigat un set de boxe Philips! Pentru validare.00. de luni pana vineri. Felicitari. de luni pana vineri. Felicitari. nu mai poti castiga premii din sectiunea Masina Timpului saptamana aceasta iar obiectele descoperite nu vor mai aparea in galerie. 9-18. in maxim 5 . Premiu garantat (o boxa Wrenz pastreaza codul si suna Birdies) la Infoline 021. Pentru ca ai inregistrat deja 15 coduri. suna la Infoline021. premiul va fi invalidat! Pentru ca ai inregistrat deja 15 coduri.1896.

2. Codul castigator.021. trebuie sa se prezinte. Validarea castigatorilor pachetelor de tigarete descrise la art 4. Personalul centrelor de premiere poate solicita prezentarea actului de identitate (CI/BI) al castigatorului pentru verificarea indeplinirii conditiilor de participare la Promotie.589. Revino saptamana viitoare pentru noi sanse de castig. Castigatorii pachetelor de tigarete descrise la art. VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR 6. In cazul in care castigatorul nu suna la Infoline Camel pentru a indeplini conditiile de validare. revino saptamanii urmatoare. Pentru a adauga noi obiecte in Galerie. nu mai poti castiga premii din sectiunea Masina Timpului saptamana aceasta iar obiectele descoperite nu vor mai aparea in galerie. 4. in perioada 01 martie – 05 mai 2013. intre 9. 918. Ai descoperit toate cele 15 obiecte.1.2013. cu codul declarat castigator. validitatea codurilor si vor acorda pachetele participante la Promotie. program L-V. In caz contrar. conform modalitatilor descrise la sectiunea 3. SECTIUNEA 6. premiul va fi invalidat! Pentru ca ai inregistrat deja 15 coduri.2. Inregistreaza noi coduri si poti castiga unul din miile de premii cu design revolutionar! Poti descoperi in continuare obiecte care au schimbat lumea insa acestea nu vor mai fi adaugate in galerie. prin comunicarea codului castigator. indiferent de formatul in care a fost obtinut de catre participant.celebrateinspiration.00. Reprezentantii de vanzari vor verifica. Aceste sectiuni sunt disponibile doar accesand varianta standard a website-ului de pe un calculator de tip desktop sau laptop.05. prin intermediul unui program informatic.1.ro castiga unul dintre premiile descrise la art.1. in centrele de premiere (descrise in Anexa 1 a prezentului Regulament). de luni pana vineri. In fiecare saptamana a Promotiei.3. 14 . Validarea fiecarui castigator se va realiza in cadrul unitatiilor mentionate mai sus. in termen de 5 zile de la primirea mesajului. primii 5 (cinci) participanti care descopera 15 elemente existente in zona interactiva a website-ului Promotiei www.00 si 18.1896 in maxim 5 zile.1. insa nu ai fost printre primii 5 participanti castigatori din saptamana aceasta. Mesaj necastigator (a completat galleria intr-o saptamana dar nu a fist printer primii 5 participanti) zile lucratoare. Castigatorul este obligat sa pastreze codul pana la 05 mai 2013. va ramane in posesia participantului. Sectiunile Masina Timpului si Galerie nu vor putea fi accesate de pe varianta mobil/tableta a website-ului. premiul va fi invalidat si va fi inclus intr-o tragere la sorti ce va avea loc pe 15. 4.

nu indeplineste conditiile de eligibilitate descrise in Sectiunea 3 sau alte dispozitii ale prezentului Regulament.1 (cu exceptia premiilor care constau in pachete de Produse promotionale).2. In cazul in care castigatorul nu va contacta Infoline in termen de 4 zile lucratoare de la primirea mesajului de castig. la Infoline 021.1. . declarat castigator de premiu instant in cazul premiilor mentionate la art 4.05.nu se prezinta pana la data de 05. pana la data de 05.1. .3.589. prin intermediul mesajului de pe website sau prin sms-ul de confirmare castig) trebuie sa sune la Infoline Camel: 021/589.1.1. pentru revendicarea premiului si pentru a comunica codul declarat castigator. in decurs de cinci zile lucratoare de la primirea SMS-ului sau a mesajului online castigator. cu textul „Ai castigat un premiu. .2013. 2. data nasterii si adresa din actul sau de identitate.2013.1896 program L-V. castigatorul trebuie sa sune la Infoline Camel. . Raspunderea privind informatiile transmise (datele cu caracter personal transmise telefonic) revine in integralitate consumatorului validat ca si castigator (respectiv ca acestea sunt corecte. acesta este singurul responsabil si va raspunde pentru orice prejudiciu suferit de Organizator. sa trimita prin fax/e-mail o copie lizibila a talonului pe care este tiparit codul unic. In cazul in care castigatorul nu a comunicat corect. 4..1. sa isi ofere corect si complet datele de contact. complete.2 (cu exceptia premiilor care constau in pachete de Produse promotionale) si 4. respectiv numele si prenumele.Un premiu se anuleaza in oricare din urmatoarele situatii in care un castigator: . Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru lipsa stocului de pachete in magazinele partenere sau intarzierea alimentarii stocului.1.refuza sa se legitimeze la cererea personalului cu actul de identitate (CI/BI). cu respectarea pasilor de mai jos: 1.2 (care au primit mesajul de confirmare castig prin intermediul website-ului sau prin SMS) si la art. urmand sa primeasca un raspuns in maxim 7 zile lucratoare cu privire la primirea premiului sau sa ii solicite reprezentantului magazinului unde se face revendicarea sa ii ofere un pachet neparticipant la promotie. Validarea castigatorilor de premii descrise la sectiunea 4. codul in urma caruia s-a primit mesajul de castig pentru premiile de la 4. la una din unitatile descrise in Anexa 1. suna in maxim 24 de ore. in limita stocului disponibil. 4.refuza sa comunice personalului Inmedio/Relay/1 Minute codul castigator. reprezentantul Organizatorului va trimite la numarul de telefon inscris in Promotie un mesaj / SMS de reamintire.1896.refuza premiul. reale si nu apartin altei persoane). daca acesta exista in stoc.1. pentru validare”. 6. 15 . codurile deteriorate. .3. complet si conform realitatii informatiile solicitate etc.1. 4.3. In cazul in care in magazinul in care castigatorul doreste sa isi revendice premiul nu exista stoc disponibil. (in urma inregistrarii codului.premiul a mai fost revendicat anterior folosindu-se acelasi cod.2 si oricare din codurile introduse in promotie pana la momentul primirii mesajului de castig in cazul premiilor de la 4.05.1. in care codul nu este vizibil sau care prezinta urme de falisficare nu vor fi luate in considerare. Pachetele de tigarete vor putea fi revendicate de catre castigatori prin validarea codului castigator o singura data. 9-18. 4. nu a actionat cu buna credinta si in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.1.1. Participantii la Promotie declarati castigatori ai premiilor descrise la art. in termen de 2 zile lucratoare de la discutia telefonica. precum si adresa la care doreste sa i se livreze premiul.

in termen de 2 zile lucratoare de la contactarea Infoline Camel de catre castigator sau nu acceseaza e-mailul din invitatia de participare descrisa la pct. spre validare. si 4. • 16 . prenumele si nr de telefon al castigatorului. Pentru primirea premiului de la curier este necesara prezenta fizica a castigatorului.05. .In acest caz. se anuleaza in oricare din urmatoarele situatii. din oricare din cele 2 invitatii in cazul in care consumatorul a primit 2. castigatorul va fi invalidat.3 . catre adresa indicata in timpul discutiei telefonice. Livrarea premiului catre fiecare castigator. si 4. in caz contrar. 4. .2. premiul castigat.nume.nu isi ofera datele corecte si complete la Infoline In cazul in care intervin situatii exceptionale ce fac imposibila predarea premiului la datele stabilite prin Regulament si care sunt anuntate in prealabil de Organizator in termen de maxim 60 de zile lucratoare de la validarea telefonica a premiului.3. 4. .1. . . . in maxim 60 zile lucratoare de la validarea telefonica a datelor de catre reprezentantul Organizatorului.2013.refuza premiul..1. 4. .1.nu este gasit de catre curier la adresa indicata de reprezentantul Organizatorului. la nr.2.tipul premiului castigat. . . In aceste situatii Organizatorul va livra premiile imediat ce situatia exceptionala a fost rezolvata. Tabelul va contine urmatoarele campuri de date ce urmeaza sa fie completate: . pentru revendicarea premiului. .nu semneaza proces-verbal/lista inmanata (AWB) de curier si alte documente care atesta inmanarea premiului de catre curier.1896.1. cu exceptia pachetelor de Produse promotionale. 6. 6.nu trimite.Data.05.nu a sunat la Infoline Camel in termen de 5 zile lucratoare de la primirea confirmarii premiului pe website-ul Promotiei si/sau prin sms. 3. de catre curier. participantii la Promotie trebuie sa contacteze Organizatorul in termen de 24 de ore de la data primirii SMS-ului. de fax / adresa de e-mail indicat(a) de catre Organizator in cursul apelului telefonic. In cazul in care castigatorul nu va fi gasit acasa premiul va fi inclus intr-o tragere la sorti ce va avea loc pe 15. Organizatorul va expedia prin curier.3. • semnarii intr-un tabel nominal (AWB) pentru primirea premiilor.2013. Premiile vor fi expediate o singura data.1. Castigatorul trebuie sa pastreze codul promotional pana la data 05.iii. in care un castigator: .2. ca dovada a predarii-primirii premiului.2 si 4.nu indeplineste conditiile de eligibilitate descrise in Sectiunea 3 sau alte dispozitii ale prezentului Regulament. CI/BI curierului care va face livrarea premiilor. . Acordarea premiilor descrise la art.nu este prezent fizic la primirea premiului. o copie lizibila a talonului pe care este tiparit codul promotional castigator.1. se va realiza pe baza: prezentarii actului de identitate (CI/BI) al castigatorului (pentru verificarea datelor si a indeplinirii conditiei de varsta pentru participarea la Promotie).1. care va semna documentele aferente inmanarii premiului. prin intermediul Infoline-ului Camel 021/589.1.2.nu prezinta.Semnatura castigatorului.se constata ca acelasi castigator a depasit limita maxima de premii conform art. Organizatorul este absolvit de orice raspundere.1.

nu prezinta. respectiv numele si prenumele.nu isi ofera datele corecte si complete la Infoline. la Infoline 021.5.nu este gasit de catre curier la adresa indicata de reprezentantul Organizatorului. premiul se anuleaza. in termen de 3 (trei) zile lucratoare. Organizatorul va trimite la numarul de telefon inscris in Promotie un mesaj / SMS de reamintire. suna in maxim 24 de ore. in ordinea extrasa in timpul tragerii la sorti. .589.05. pentru validare”. pentru fiecare premiu in parte) in oricare din urmatoarele situatii de invalidare in care un castigator potential: .nu este prezent fizic la primirea premiului. In caz contrar. iar daca nici una din cele 3 rezerve nu este validata pana la data de 31 mai 2013. In cazul in care castigatorul nu poate fi contactat in conditiile de mai sus.nu poate fi contactat in termen de 3 zile lucratoare de la data tragerii la sorti si nu a sunat la Infoline Camel in 24 de ore de la primirea sms-ul de reamintire. castigatorii premiilor acordate prin tragerea la sorti din 15 mai 2013. prin intermediul Infoline-ului Camel 021/589.6. participantii la Promotie trebuie sa contacteze Organizatorul in termen de 24 de ore de la data primirii SMS-ului.3. Potentialii castigatori ai premiilor vor fi invalidati pe loc sau ulterior daca se constata (prin verificarea datei de nastere de pe actul de identitate) ca nu au respectat conditia obligatorie de participare privind implinirea varstei de 18 ani la data inceperii Promotiei (respectiv data de 01. . .05. .Premiile nerevendicate / anulate vor fi incluse intr-o tragere la sorti ce va avea loc pe 15. 6. in maxim 5 zile lucratoare de la validarea telefonica a datelor. In cazul in care dupa incheierea Promotiei. pentru revendicarea premiului. cu textul „Ai castigat un premiu.2013). In acest caz.refuza premiul. spre validare. 9-18. . CI/BI curierului care va face livrarea premiilor. numarul premiilor acordate va fi mai mic decat numarul de premii alocate. 6.4. Validarea castigatorilor de rezerva se va face conform pasilor descrisi mai sus pentru castigator. se va realiza in data livrarii premiului. data nasterii si adresa din actul sau de identitate si pentru a li se comunica metoda de livrare a premiului.03. de catre curier. catre adresa indicata in timpul discutiei telefonice. . 17 . pe baza prezentarii actului de identitate (CI/BI) si semnarii intrun tabel nominal (AWB) pentru primirea premiilor. Castigatorii vor fi afisati pe website dupa urmatorul mecanism: 6. . Castigatorul va fi inlocuit cu un castigator de rezerva (in ordinea extragerii lor in cadrul tragerii la sorti din data de 15.2013. 6. Premiul va fi predat personal castigatorului. pentru a-si oferi corect si complet / confirma datele de contact. ca dovada a predarii-primirii premiului.1896 program L-V. vor fi contactati telefonic de catre reprezentantul Organizatorului.2013. Incepand cu data de 15 mai 2013. premiul castigat. Validarea fiecarui castigator.nu indeplineste conditiile de eligibilitate descrise in Sectiunea 3 sau alte dispozitii ale prezentului Regulament. surplusul de premii va ramane in posesia Organizatorului. Premiile vor fi expediate o singura data.nu semneaza proces-verbal/lista inmanata (AWB) de curier si alte documente care atesta inmanarea premiului de catre curier.1896. castigatorul va fi invalidat si se va trece la validarea castigatorilor de rezerva. Organizatorul va expedia prin curier.

ro (participantul sa fie fumator si sa fi implinit varsta de 18 ani inainte de inceperea Promotiei) si sa respecte prevederile Regulamentului. Prin participarea la aceasta Promotie. 4. iar in cazul in care exista neconcordante / aspecte contradictorii vor prevala dispozitiile Regulamentului. anterior participarii. participantii sunt in mod implicit de acord cu prevederile prezentului Regulament. avand obligatia de a se informa.3. Persoanele care isi bazeaza deciziile si/sau actiunile pe informatii care fac obiectul acestui Site isi asuma raspunderea integrala pentru eventualele prejudicii suferite. cat si continutul Site-ului in orice moment fara o notificare prealabila.2 (cu exceptia produselor Promotionale). CLAUZE DIVERSE 7. participantul trebuie sa fie de acord cu Termenii si Conditiile mentionate la accesarea site-ului www. SECTIUNEA 7. dar si realizarea de legaturi de orice fel (ex. In cazul in care participantul se inscrie in Promotie si/sau este interesat de alte sectiuni ale website-ului trebuie sa fie informat despre urmatoarele aspecte:  Pentru accesarea Site-ului. Castigatorii pachetelor de Produse promotionale nu vor fi afisati pe website.  Castigatorii premiilor descrise la 4.1. 4.     7. Orice incercare. Datele si informatiile prezentate in platforma de comunicare interactiva sunt numai cu scopuri informative si de participare la activitati promotionale.05. Participantii trebuie sa pastreze taloanele cu codurile inregistrate in Promotie pana la data 05. acordare premii in Promotie continute pe taloanele din pachete de Produse participante / materialele de comunicare Promotie se completeaza cu informatiile din Regulament.3 si cele reportate prin tragerea la sorti(cu exceptia pachetelor de Produse promotionale) vor fi afisati pe website in maxim de 15 zile lucratoare de la validarea la Infoline Camel. cu statusul validat sau nevalidat.4. Orice informatii referitoare la conditiile de participare la Promotie.1. 7. Site-ul este adresat exclusiv persoanelor care sunt fumatoare si au implinit varsta de 18 ani inainte de data inceperii Promotiei si care respecta prevederile art. in conditiile de mai sus.1. 18 . de modificare a imaginilor sau a informatiilor din acest Site.2.1. 7. Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii decat in cazul in care Organizatorul nu mai poate oferi premiile descrise in regulamentul promotiei. respectivul castigator va pierde dreptul de atribuire a premiului. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica atat structura. iar Organizatorul are dreptul sa utilizeze toate prerogativele sale de a se adresa organelor competente in vederea sanctionarii acestor fapte.celebrateinspiration. din Regulament. inlocuindu-le cu premii similare si nici nu se acorda contravaloarea in bani a premiilor. in legatura cu dispozitiile Regulamentului. Link-uri) catre acesta fara acordul in prealabil al Organizatorului sunt strict interzise. In cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiu (prin aceasta intelegandu-se orice manifestare sau atitudine expresa sau tacita a unui castigator de a nu intra in posesia premiului) sau in cazul invalidarii sale conform prezentului Regulament. 3.2013.1. in functie de indeplinirea conditiilor necesare pentru validarea premiului. de orice natura. Persoanele care acceseaza Site-ul sunt de acord sa nu reproduca..1. traduca sau sa utilizeze informatiile specificate pe acesta fara acceptul scris prealabil al Organizatorului.

in consecinta. inexacte sau incorecte trimise de participant la numarul de telefon 1896.5. precum si pentru mesajele trimise dupa expirarea perioadei Promotiei sau la un alt numar de telefon decat cel mentionat mai sus.ro si sms – 1896) sau disfunctionalitati in procesul de inscriere la Promotie.9. indiferent de perioada de garantie corespunzatoare produsului acordat drept premiu.  Daca numarul de telefon de pe care este primit un mesaj SMS nu poate fi identificat. Organizatorul Promotiei nu isi asuma responsabilitatea:  Pentru mesajele incomplete. cu sediul in Bdul.  Pentru mesajele SMS transmise dupa data limita de primire a mesajelor la numarul 1896. Contestatia se va solutiona de catre conducerea Departamentului Direct To Consumer (DTC) al JTI. Organizatorul nu este responsabil pentru eventualele defectiuni tehnice care pot conduce la intreruperea functionarii canalelor de inscriere la Promotie (website www. va trimite un mesaj de raspuns pentru fiecare mesaj primit.  Pentru pierderile sau intarzierile mesajelor SMS de participare la Promotie sau a mesajelor SMS de raspuns mentionate mai sus. Dovada de expediere a SMS-urilor cu coduri de participare nu reprezinta si dovada primirii codurilor.12.8. Orice contestatii primite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare. in conditiile legii. premiul acordat se anuleaza. Eventualele contestatii privind desfasurarea Promotiei pot fi transmise Organizatorului pana la sfarsitul zilei de 31 mai 2013.11. Bucuresti sau prin e-mail la adresa: bucharest. determinate de factori independenti de vointa sau controlul Organizatorului. 7. a carui decizie este definitiva.  Daca acelasi mesaj SMS continand acelasi cod este trimis de mai multe ori de catre retelele de telefonie mobila. Organizatorul nu va putea raspunde participantului la Promotie. In eventualitatea unei astfel de intreruperi / disfunctionalitati inscrierile se vor relua dupa remedierea defectiunilor. sector 2. RESPONSABILITATE 19 . in urma unor verificari ulterioare incheierii Promotiei. secunda) receptionarii acestora de Organizator. 7. Aceasta prevedere este valabila pe o durata de 4 luni calendaristice de la data incheierii Promotiei.  Pentru intreruperile neanuntate ale serviciului SMS de catre operatorii de telefonie mobila sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor de telefonie pe perioadele de trafic intens. Organizatorul isi rezerva dreptul prelungirii sau modificarii conditiilor de desfasurare a Promotiei in conditiile legii.ro este reprezentata de data calendaristica si ora (ora. Dimitrie Pompei nr. 9-9A.celebrateinspiration. Ordinea receptionarii codurilor transmise prin SMS sau inscrise pe website-ul www. 7. se constata ca una sau mai multe dintre regulile de participare nu au fost respectate.C.7. In cazul in care contestatarul va fi nemultumit de decizie. SECŢIUNEA 8. Toate contestatiile vor fi trimise prin posta sau curier catre S. acesta se poate adresa instantelor judecatoresti. Organizatorul nu va putea identifica daca participantul a trimis mai multe mesaje sau daca reteaua a trimis acelasi mesaj de mai multe ori si. minutul.receptiondesk@jti.10. indiferent de data si ora trimiterii / expedierii acestora.com. Organizatorul nu este responsabil pentru eventualele defectiuni tehnice aparute la premiile de folosinta indelungata. 7. JT INTERNATIONAL (ROMANIA) SRL.celebrateinspiration.6. In acest caz. In cazul in care. In acest caz. 7. 7.

14). Pentru exercitarea acestor drepturi. Scopurile constituirii bazei de date sunt: inmanarea premiilor castigatorilor. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE 9.1 Dreptul de acces la date: Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Operator. participantii la Promotie vor trimite Organizatorului pe adresa S. abuz.7.7 20 . Adresa de domiciliu.5 9.3. 15).4 9. datata si semnata. de opozitie (art.1. sector 2. La cererea oricarui participant. principalele drepturi mai sus mentionate. e-mail. participantii isi exprima acordul neechivoc cu privire la continutul Regulamentului. PELLA EVENTS SRL (17693).1. in cazul in care in care Organizatorul considera ca este necesara verificarea varstei castigatorului. 9-9A. 12). In intelesul Legii nr. AD CONSULTING SRL (4021)]. Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie dezvaluite / prelucrate catre terti cu exceptia imputernicitilor sai [THE HUB PARTNERS SRL (21679). au urmatorul continut: 9. SECŢIUNEA 9. Marca de tigarete fumata in mod obisnuit. acestea din urma doar daca persoana vizata si-a exprimat acordul expres si neechivoc. marketing. Adresa e-mail. tentativa de frauda sau abuz sau orice alte activitati sau care ar putea afecta desfasurarea acestei Promotii in conditiile prevazute de Regulament sau care ar putea duce la incalcarea drepturilor tertilor. Organizatorul va asigura exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute mai sus. acesta va prezenta Cartea/Buletinul de identitate (este obligatoriu ca acesta sa aiba minim 18 ani impliniti pana la data inceperii Promotiei). Marca de tigarete fumata in mod ocazional. publicitate si servicii de comunicatii electronice numai daca participantul si-a exprimat expres consimtamantul in acest sens.8. de a se adresa instantei competente si de plangere catre autoritatea de supraveghere (art. 18). Urmatoarele date personale vor fi putea fi colectate pe durata Promotiei: Nume si Prenume. SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de catre Organizator. informarea acestora prin diverse mijloace de comunicare (posta. JT INTERNATIONAL (ROMANIA) SRL. Sex. Telefon Mobil. MERCURY RESEARCH SRL (6457). WEBDEV SRL (21792). 13). realizarea de rapoarte statistice cu privire la participanti. Bucuresti.C. Data Nasterii. apartinand persoanelor vizate. participantii isi dau in mod expres consimtamantul ca datele lor personale mentionate mai sus sa fie procesate si incluse in baza de date a JTI in vederea validarii.6 9. inregistrarea castigatorilor Promotiei. atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale Organizatorului. Dimitrie Pompei nr. in special drepturile persoanei vizate cu privire la informare (art. Prin participarea la prezenta Promotie. GFK ROMANIA SRL (5974). Semnatura si vor putea fi folosite ulterior derularii Promotiei de Organizator in scop de reclama. la accesul la date (art. Prin inscrierea la aceasta Promotie. la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in scop de prevenire sau sanctionare a oricarui caz de frauda. dreptul de interventie (art. cu sediul in Bdul.2 9. Tuturor participantilor la Promotie le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Datele personale mentionate anterior nu vor fi facute publice decat in conditiile legii. 677/2001. 9. Pentru a putea intra in posesia premiilor.3 9. fiind necesare doar pentru acordarea premiilor sau pentru prelucrare ulterioara in conformitate cu cele descrise mai sus la pct. confirmarea faptului ca datele care o 9. o cerere intocmita in forma scrisa.

impozitelor. existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora. Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. participantilor la Promotie. declara si vira la bugetul de stat impozitul aferent veniturilor din premii conform Art. de mai sus. Organizatorul va calcula. Prin participarea la Promotie.2. Astfel. 9.1 Organizatorul nu este raspunzator de plata taxelor. In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si participantii la Promotie. forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat. SECTIUNEA 11. 12. acesta este obligat sa comunice.privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre acesta. In cazul in care Organizatorul invoca forta majora. (ii) dupa caz.2. contributiilor sau ale altor obligatii financiare legate de premiile oferite pe care le poate datora castigatorul.2 SECŢIUNEA 12. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Promotiei. partile implicate in litigiu se vor adresa pentru solutionare instantelor competente romane din Bucuresti. Organizatorul va confirma daca utilizeaza date care o privesc sau va inceta orice prelucrare a acestora. participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor.2.571/2003 privind Codul Fiscal. termenilor si conditiilor Regulamentului. in special a datelor incomplete sau inexacte. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila. 9. conform art.2 Dreptul de interventie asupra datelor: Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator. la cerere si in mod gratuit: (i) dupa caz. FORTA MAJORA 11. LITIGII 12. Dreptul de opozitie: Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment. 77 din Legea nr. actualizarea. cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor din premii a caror valoare individuala depaseste suma de 600 lei. din valoarea comunicata a premiului cuvenit fiecarui castigator.. 11.3 SECTIUNEA 10. ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari prin transmiterea unei cereri scrise transmise Organizatorului la adresa de la 9. in mod gratuit.7.1 Pentru scopul acestui Regulament. retine.1. In cazul premiilor cu o valoare mai mare de 600 lei. TAXE SI IMPOZITE 10. in conditiile art. inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. acestea vor fi solutionate pe cale amiabila.7. blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii. rectificarea. 9. 21 . o data pe an. transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii. 1351 din Codul Civil. remediat sau prevazut de catre Organizator.

2. 97-99 Bd. Nr 30. 144 Calea Moldovei. 1. 298 Bd. 2 -4.6. Mun. Mihai Eminescu Nr. Bacau Str.05.181 Str. Aurel Vlaicu Nr. Nr. 1. Jud Maramures Str.1.2013 – 05. Nr. Nr. Nr. Dimitrie Pompeiu. Botosani. Nr. Nr. Statia Cfr Arad. Nicu Enea. 2. Nr. in perioada 01. Braila Calea Bucuresti. 225-235 . Piata Garii. Nr 73 B-dul Bucuresti. Barbu Vacarescu. 107 Str Caramidariei . 4. 301-311.2013 Denumire Centru de Premiere INMEDIO INMEDIO RELAY INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO RELAY INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO RELAY 1 Minute 1 Minute 1 Minute Situat in incinta: Kaufland Alba Iulia Shopping Mall Alba Iulia Gara Alba Kaufland Alexandria Real Arad Atrium Center Arad Galleria Arad Kaufland Arad Relay Gara Arad Real Bacau Kaufland Bacau Inmedio Cora Bacau Kaufland Baia Mare Kaufland Baia Mare 2 Gold Plaza Baia Mare Real Baia Mare Kaufland Bistrita 2 Kaufland Bistrita Kaufland Botosani Botosani Shopping Center Carrefour Erp Braila Kaufland Braila Carrefour Brasov Real Brasov Kaufland Brasov Gara Brasov Novo Park Lakeview 1 Minute Piata Pipera Oras Alba Iulia Alba Iulia Alba Iulia Alexandria Arad Arad Arad Arad Arad Bacau Bacau Bacau Baia Mare Baia Mare Baia Mare Baia Mare Bistrita Bistrita Botosani Botosani Braila Braila Brasov Brasov Brasov Brasov Bucuresti Bucuresti Bucuresti Adresa Str Calea Motilor. Loc. Jud. Arad Calea Republicii Nr. Nr. Pozitia Nr. Pct. Fn B-dul Unirii. Corp C. 21. Mihai Eminescu. Teleorman Calea Radnei. Nr. Brasov Fabrica De Glucoza. Nr 7g 22 . Botosani Comuna Chiscani. 112 B-dul Garii. 1 Str. Alexandria.centrele de premiere ale Promotiei din care pot fi revendicate premiile de la Art.03. Nr. Sector 2 Str. 50a B-dul 1 Decembrie 1918. Bistrita Nasaud Str Independentei. Braila. Milcov Nr. constand in pachete de Produse promotionale. Fn Tudor Vladimirescu. 203. 2 Str Calea Bucuresti.. Arad Str Banu Maracine Fn Str. Jud. 613/1326/99. Nr. Mun. Braila Aleea Mecanizatorilor. Jud. Bucuresti 49. Bacau Str George Cosbuc. Nr.Anexa 1 La Regulamentul Promotiei „Celebrate Inspiration” Lista locatiilor retelei LS Travel . Jud. Nr. Arad Str. Aurel Vlaicu. Botosani. 4. Nr.Bazaltului. Botosani Str. Fn. Nr. Nr. Jud. Victoriei. 5 Str. 8-9.

Dimitrie Pompei. Nr.6. 10.391 – Sector 4 – Bucuresti 040069 – “piata Sudului” Splaiul Independentei Nr. 7a. Nr. Nr. Bucuresti Sos. Sector 6 Sos Colentina. Nr. Sect 4.236. Bucuresti. Nr 88. Bucuresti Bd. Nr 546-560. Sector 2 Splaiul Independentei. 23 . Nr. Bucuresti. Nr. 1–5. 120 -144. Nr. Calea Floreasca . Bd. Sector 1 Str Costache Negri. Sect. Iuliu Maniu. In Incinta City Gate Bucuresti. Sector 2 Soseaua Bucuresti-ploiesti. Cladirea 20 Sos. Sect. Nr. Bucuresti Intersectie Sos. Nr. Sector 3 Soseaua Vergului. Cladirea 14 Sos. Bucuresti. 284 B-dul Iuliu Maniu.drumul Dealul Bisericii. Nr. Nr. Sect. Sector 1 Soseaua Colentina. Chitilei. Nr 7-13. Constructorilor Nr. 6. Nr. Nr. Progresului. 19. Dn1 Str. Nr. Nr. Bdul Dimitrie Pompei. 6 . Bucuresti Str. 7d Str. 16 A. Nr. Nr. Bucuresti . Bucuresti Bd. Bucuresti Sos. Sector 4. Nr. 51. 53-6567-69. Sector 2 Bd. Sector 5. Alexandriei Auchan Crangasi Sun Plaza underground Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Piata Presei Libere.4-8.11-13-15. Bucuresti – Nord. 3-5. 10. Bd Metalurgiei. Vitan Barzesti. 20.1 Bucuresti-ploiesti. Nr 151-171. Nr 1 Sos. Vitan-barzesti.152. Piata Garii Nr 1-3. Sector 5. Vasile Milea Nr. Alexandriei.Sofitel Carrefour Colentina Iride B14 Cora Sos. 426–426 A. Oltenitei. Bucuresti Str. 319. 9-9a.1 Minute 1 Minute INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO RELAY 1 Minute City Gate 1 Minute Gara de Nord Victoria Park Real Berceni Iride Business Center 2 Carrefour Vitantis Bucuresti Rin Hotel Fashion House Kaufland Sebastian Carrefour Grand Arena Floreasca Business Center Auchan Militari America House Liberty Center Global City Cora Sun Plaza Sema Park Cotroceni Park Real Policolor Unirea Shopping Center Colosseum Shopping Center Cora Lujerului Kaufland Colentina Carrefour Feeria Opera Center Auchan Bucuresti Kaufland 2 Bucuresti 1 Minute S-Park Real Pan Vitan Cora Granitul Carrefour Orhideea 1 WTC . 44a. Voluntari Calea Vacaresti Nr. Sector 2 Str. Flanders. Sector 1. Nr 169 A. Sector 5 B-dul 1 Decembrie 1918. Sector 2 Calea Vitan. 33 A Str Barbu Vacarescu. Nr 9-9a. Crt 7c Str Sebastian. Theodor Pallady.4 . Tipografilor Nr. Bucuresti Bd. 83 C. Sector 5. Sectorul 6. Nr. 210 – 210 B. Nr. Nr 12-18. Nicolae Titulescu Nr. Sector 6 P-ta Montreal. Sector 3 Piata Unirii.

Constructorului. Nr.Sector 4. Nr. Unirii. Carei. Jud. 195 B-dul Tomis. Jud. Arges Str. Nr. Nr. Frasinet. 10. Nr. 9 . Satu Mare Blvd.Polus 2 Iulius Mall Cluj Aeroport Cluj 2 Kaufland Comanesti Real Constanta Carrefour Constanta Kaufland Constanta Real 2 Constanta City Park Mall Constanta Maritimo Shopping Center Gara Constanta 1 Minute Gara Craiova Kaufland Tineretului Craiova Kaufland 2 Craiova Bucurestiului Real Craiova Electroputere Craiova Kaufland Curtea de Arges Deva Mall Real Deva Kaufland Deva Erp Drobeta Tr.220. Bucuresti RELAY RELAY RELAY RELAY INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO RELAY INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO RELAY 1 Minute INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO Gara de Nord Metrou Universitate Metrou Unirii Metrou Victoriei Kaufland Mihai Bravu Carrefour Aurora Buzau Kaufland Buzau Galleria Mall Buzau Kaufland Campulung Kaufland Carei Real Cluj Sora Center Cluj Kaufland Cluj Cora Cluj Kaufland Cluj 2 Fabricii Carrefour Cluj .501 Str Alexandru Vaida Voievod. Sector 1 Statia De Metrou Unirii Statia De Metrou Victoriei Str. 1 Str Avram Iancu. Jud.Polus 1 Carrefour Cluj . Nr 1-3 Statia Metrou Universitate.sector 3. Jud Arges Bd. Bacau Calea Mangaliei. 67 Bd. Racari.dolj Calea Bucuresti. Jud. Nr. Alexandru Lapusneanu Bld. Nr. Jud Mehedinti 24 . Loc. Deva. 6-6a. Nr 5355 Str. Traian Vuia.18. Hunedoara Str. Constanta Aleea Albastrelelor Nr.craiova..loc.21 Str. 232. Aurel Vlaicu. Buzau Str. 16.nr 5. Nr. Zarandului Dn7. 5 Str Campului.19 B-dul 1 Decembrie 1918.500 Str Avram Iancu.1-15. 1. Nr. Drobeta Turnu Severin. Calea Bucuresti. Albesti Nr. 30. Cluj Napoca. Dn2a B-dul 1 Decembrie 1918. 5a Str. Jud.80. Comanesti. Nr. Mun. Mihai Viteazul Nr. Constanta B-dul Decebal Nr. Nr. Nr. 5 Str. Buzau Str. 142 Str Fabricii. Nr. Curtea De Arges. Unirii. 149 Str. Nr 492 . Vasile Alecsandri. Constanta Bd. Alunis. 301a. Jud. Nr 492 . Mehedinti Str. Nr. Aurel Vlaicu. Dolj Str. Jud. Nr. Muncii. Decebal. Jud. Buzau Bd. Tineretului. Nr. 142 Calea Severinului. Nr 168. Fratii Golesti Fn. Severin Cora Drobeta Turnu Severin Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Bucuresti Buzau Buzau Buzau Campulung Carei Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca Comanesti Constanta Constanta Constanta Constanta Constanta Constanta Constanta Craiova Craiova Craiova Craiova Craiova Curtea de Arges Deva Deva Deva Drobeta Turnu Severin Drobeta Turnu Severin Piata Garii. Deva Calea Zarandului – Dn 7. Fn. Bucuresti Str. Jud. Nr. 12. Drobeta Turnu Severin. Str Gradinilor. Cluj B-dul 21 Decembrie 1989. Nr.

Nr. Nr 36. Nr 5. Pitesti Str Exercitiului. Jud.21.arges Bdul. Bucuresti Nr 56. Piatra Neamt. Jud. Fn Com. Str Obor. Sat Blejoi. Jud. Jud. 1200. 44 Calea Moldovei. 30 Str Ogorului. Jud. Medgidia Sos. Jud Bihor Str. Hunedoara Str. 10 A Calea Aradului. Suisului . Independentei Nr. 216 (fost 224) Podul Viilor. Nr 14 Str. Jud. Pitesti.72. Sat Geamana. Jud. Nr.2. Giurgiu Str Avram Iancu.91-95 Str. Nr. Galati. Jud. Jud Bacau Str. Nr. Iasi. Nr 3-a Str. Balcescu Nr.brailei. Chimiei Nr. 92 Str Pavlov. Nr. Nr 6. Nr. Nufarului Nr. N. Dobrogeanu Gherea.jud. Armatei. Loc. Iasi Str. Calea Borsului. Nr. Onesti. Bucium. Dn2 E85. Fn. Fn. Orastie. Dn65b. Fn Bdul. Nr. Sibiu Str. 15 Str. Prahova 25 . Arges Varianta Dn65b. Arges Str. Cod Poştal 0311 Piata 1 Decembrie 1918 Comuna Blejoi. Nr. Km 6+0. Jud. Nr 73. Nr. Harghita Tarla 18. Zona Ses Bahlui. Plaiesului Nr. 1. T49 Str. Iasi Str Mitropolit Varlaam. 171 Str. Jud Harghita Str. Fn. 121. Dn 79. Bihor. Neamt. 87.Felicia Palas Iasi Kaufland Iasi Chimiei Kaufland Medgidia Kaufland Medias Kaufland Miercurea Ciuc Kaufland Mioveni Kaufland Odorheiu Secuiesc Kaufland Onesti Real Oradea 2 Carrefour Era Park Oradea Kaufland Oradea Oradea Shopping City Carrefour Lotus Oradea Real Oradea Kaufland Orastie Galleria Piatra Neamt Kaufland Piatra Neamt Carrefour Jupiter Pitesti Kaufland Pitesti 2 Real Pitesti Kaufland Pitesti Euromall Pitesti Auchan Pitesti Gara Ploiesti Sud Real Ploiesti Drobeta Turnu Severin Focsani Focsani Galati Galati Galati Giurgiu Hunedoara Iasi Iasi Iasi Iasi Iasi Iasi Iasi Medgidia Medias Miercurea Ciuc Mioveni Odorheiu Secuiesc Onesti Oradea Oradea Oradea Oradea Oradea Oradea Orastie Piatra Neamt Piatra Neamt Pitesti Pitesti Pitesti Pitesti Pitesti Pitesti Ploiesti Ploiesti Calea Targul Jiului. Galati B-dul Otelarilor. 2.INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO 1 Minute INMEDIO Kaufland Drobeta Turnu Severin Eurpean Retail Park Focsani Kaufland Focsani Kaufland 2 Galati Kaufland Galati Real Galati Kaufland Giurgiu Kaufland Hunedoara Carrefour Era Park Iasi Kaufland Iasi Varlaam Kaufland Iasi Pacurari Kaufland Iasi Pavlov Carrefour Iasi . Miercurea Ciuc. Nr.la Moara. 45 Str Pacurari. Victor Babes. Nr. Jud Iasi Str. 9a Soseaua Pacurari. Sibiu Fn. Lunca Mare. Medias. Nr 5. Oradea . Pct . Nr. Jud. Bihor Calea Aradului. Nr. Bethlen Gabor. Nr. Mioveni. Bradu.102 Henri Coanda. Sf. Oradea. Lazar.

INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO 1 Minute INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO Voyage Caffe INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO RELAY INMEDIO 1 Minute INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO 1 Minute INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO Carrefour Ploiesti Kaufland Ploiesti Kaufland Ploiesti 2 Kaufland Ramnicu Sarat Kaufland Ramnicu Valcea Kaufland Reghin Kaufland Resita Kaufland Roman Kaufland Satu Mare 1Minute Aeroport Sibiu Carrefour Sibiu Real Sibiu European Retail Park Sibiu Kaufland Sibiu Voyage Cafe Aeroportul Sibiu Kaufland Sighetu Marmatiei Kaufland Sighisoara Kaufland Slatina Kaufland Slobozia Carrefour Suceava Iulius Mall Suceava Real Suceava Galleria Mall Suceava Kaufland Suceava Gara Suceava Burdujeni Kaufland Targoviste 1Minute Pasaj Victoria Tg. Humorului. Sighetu Marmatiei. Nr. Resita. Sofia Vicoveanca Nr. 1-3. Nr. 30 Strada Garii. Alba Iulia. 291 Str. In Incinta Aeroportului Sibiu Str.178 Bv. Nr. Fn Str Coriolan Brediceanu N. Jud Maramures Str. Jud. Nr 21.Km 306+629. 46. 2-4 26 . 1.9. Nr. Nr. Timis Str. 14. Nr. Gheorghe Doja Nr. Buzau Str Gib Mihaescu. Nr. Nr. Cladirea 3 C Timisoara Str. Demetriade.13. Reghin. Jud. 1. Soseaua Sibiului Intravilanul Comunei Selimbar Sos. Alba Iulia Nr. Bogdan Voda Nr. Piata Victoriei . Fn Str. Conac Nr. Nr. Nr. 19 Statia C. 56/a Str Damaschin Bojinca. 51. Suceava ( Nicolae Iorga 7) Str Arsenalului. Republicii Nr. Suceava Calea Unirii Nr. 29 Dn 2 A. 14 Piata Victoriei.15 Sos.27. Mures Str. 76. Nr. Jud. Suceava Str Universitatii.23-25. Targu Mures Str Gheorghe Doja.unirii. Sibiu Dn 1 .f. 26 Calea Aradului. Jud. Str. Gheorghe Doja. 138 Str. Nr. Nr. Nr. Jud.43 Selimbar Localitatea Selimbar.Mures Mures Mall Kaufland Targu Mures Real Targu Mures Auchan Tg. Caras Severin Str Sucedava . Jud. 9 Bd. Suceava Str. Nr. 164-170. Soseaua Sibiului Localitatea Selimbar. Nr. Brancoveanu Nr. Nicolae Titulescu Nr.243 Str Luncilor . 73. 64-68 B-dul 1 Decembrie 1918 (dn 13). Mihai Viteazu. Nr.Mures European Park Tg Mures Kaufland Targu-Jiu City Business Center Timisoara Iulius Mall Timisoara 2 Kaufland Timisoara 3 Iulius Mall Timisoara Kaufland Timisoara Real Timisoara Kaufland Timisoara 2 Ploiesti Ploiesti Ploiesti Ramnicu Sarat Ramnicu Valcea Reghin Resita Roman Satu-Mare Sibiu Sibiu Sibiu Sibiu Sibiu SIbiu Sighetu Marmatiei Sighisoara Slatina Slobozia Suceava Suceava Suceava Suceava Suceava Suceava Targoviste Targu Mures Targu Mures Targu Mures Targu Mures Targu Mures Targu Mures Targu-Jiu Timisoara Timisoara Timisoara Timisoara Timisoara Timisoara Timisoara Comuna Blejoi Soseaua Vestului. 22. Timisoara. Jud.Artera Ocolitoare.1 Str Ghorghe Lazar. Fn Drumul Careiului. Nr. Judet Mures B-dul Muncii. Timisoara Str Demetriade.11. Suceava.10/c.73. Ialomita Bd.

Jud.. urmand ca in cazul modificarii. Lista de mai sus poate fi modificata de catre Organizator oricand pe durata Promotiei. Relay sau 1 Minute care nu se regasesc in lista. Regulamentul va fi actualizat in mod corespunzator cu aceasta noua lista. modificarea sa fie anuntata pe website-ul Promotiei cu minim 1 zi inainte de data intrarii in vigoare. Salaj Str Sfanta Vineri. 3 Dn59 Stg. 1 Str. 27 . Unirii Nr. 13. Jud. Barajului Fn.INMEDIO INMEDIO RELAY INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO INMEDIO Bega Timisoara Real Timisoara 2 Aeroportul Timisoara Kaufland Tulcea Kaufland Turda Kaufland Vaslui Activ Plazza Zalau Kaufland Zalau Timisoara Timisoara Timisoara Tulcea Turda Vaslui Zalau Zalau Str Carol Telbisz. Fn Organizatorul Promotiei nu isi asuma raspunderea pentru inchiderea uneia din locatiile mentionate si/sau deschiderea de noi locatii Inmedio. Decebal. Com Giroc. Zalau. Nr. Sat Chisoda Comuna Giarmata. Str Aeroport. Nr. Vaslui Str. Fn Str. Tulcea Str Calea Victoriei.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful