SMK DATO’ JAAFAR, JOHOR BAHRU

MATEMATIK TINGKATAN 1
BORANG SKOR INDIVIDU
NAMA: …………………………………………………………………………….
TAJUK
1. Nombor Bulat

2. Urutan dan Pola Nombor.

3. Pecahan

4. Perpuluhan

5. Peratusan

6. Integer

7. Ungkapan Algebra

EVIDENS
B1D1E1
B2D1E1
B3D1E1
B3DIE2
B4D1E1
B5D1E1
B2D2E1
B2D2E2
B2D2E3
B2D2E4
B3D2E1
B3D2E2
B3D2E3
B4D2E1
B4D2E2
B4D2E3
B4D2E4
B1D1E2
B2D3E1
B2D3E2
B3D3E1
B6D1E1
B2D4E1
B2D4E2
B2D4E3
B3D4E1
B3D4E2
B4D3E1
B5D1E1
B6D1E1
B2D5E1
B2D5E2
B4D4E1
B5D2E1
B6D1E1
B1D1E3
B2D6E1
B5D3E1
B6D1E1
B1D2E1
B2D7E1
B2D7E2
B3D5E1

TINGKATAN: ……………………

PENTAKSIRAN / TARIKH
1
2
3

CATATAN

Sudut dan Garis 10. Perimeter dan Luas 12. Poligon 11. Pepejal Geometri B1D3E1 B1D3E2 B1D3E3 B2D8E1 B2D8E2 B2D8E3 B4D5E1 B6D1E1 B1D4E1 B2D9E1 B2D9E2 B2D9E3 B3D6E1 B3D6E2 B4D6E1 B4D6E2 B4D6E3 B6D1E1 B1D5E1 B2D10E1 B2D10E2 B3D7E1 B3D7E2 B3D7E3 B4D7E1 B4D7E2 B5D4E1 B2D11E1 B3D8E1 B3D8E2 B4D8E1 B4D8E2 B6D1E1 B1D6E1 B2D12E1 B3D9E1 B4D9E1 B4D10E1 B5D5E1 B6D1E1 .8. Ukuran Asas 9.