Bibiliografi

i.

Buku

Abdul Rahman Haji ismail (2005). MALAYSIA Sejarah Kenegaraan dan Politik, Selangor. Dawama Sdn. Bhd

Kamus Dewan Edisi Ke – 3.(2002). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

Modul HNS2013 Kenegaraan Pendidikan Jarak Jauh (2011). Unit 10 Isu-Isu dan Cabaran Negara. Tanjung Malim, Perak : Universiti Perguruan

Sultan Idris.

ii.

Internet

Cikgu Rashman(2012). Dasar dan Kesan Pendudukan Jepun.

http://sejarahstpm2.blogspot.com/2012/05/dasar-dan-kesanpendudukan-jepun-di.html. Diakses pada 13 Mac 2013
Dasar Pendidikan Kebangsaan melalui http://www.pmo.gov.my. Dilayari pada 4 Mac 2013.

Jabatan Penerangan Malaysia (Online) Konsep Gagasan 1 Malaysia melalui http :/pmr.penerangan .gov.my. Dilayari pada 4 Mac 2013.

http://w1.bharian.com.my/bharian/articles/Demokrasikitalebihmatang_progresi f/Articl e/. Dilayari pada 3 Mac 2013.

http://www.saifuddinabdullah.com.my/post/2010/09/01/Wujudkan-masyarakat demokratik-matang.aspx. Dilayari pada 4 Mac 2013

http://www.epu.gov.my/malaysianeconomyfigures2005;jsessionid=644F3D18 476A5 09F61808D8D5AE4E19. Dilayari pada 4 Mac 2013

http://pmr.penerangan.gov.my/index.php/component/content/article/460-nkra pendidikan/11743-dasar-dasar-kerajaan-dalam-membentukperpaduan.html. Dilayari pada 4 Mac 2013

iii.

Jurnal

Mohamad Rodzi Abd Razak (2009). Pembinaan Negara Bangsa Malaysia : Peranan Pendidikan Sejarah dan Dasar Kebangsan. pp. 90-106. ISSN 2180-0251

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful