Pengaruhnya boleh dilihat dari aspek ekonomi. sosial. kesenian. . Pengaruh barat dalam kebudayaan Melayu sememangnya sangat jelas. politik dan lain-lain.

penghutang dikenakan faedah sebanyak beberapa peratus dari jumlah yang dipinjam.  Mengamalkan sistem ekonomi secara kapitalis yang menjadikan faedah (riba) sebagai asasnya. Contohnya dalam berhutang. Ini sebenarnya menindas penghutang dengan faedah yang dikenakan. .

Oleh itu. . Seterusnya. sistem Ekonomi Campuran juga diperkenalkan.   Barat juga memperkenalkan sistem ekonomi sosialis iaitu produk dan pendapatan akan menjadi milik kerajaan. undangundang buruh ditubuhkan untuk melindungi hak pengusaha agar kelihatan lebih saksama. Ini kelihatan berat sebelah.

Ini menyebabkan berlaku jurang perbezaan ekonomi antara orang Melayu.   Sistem ini adalah gabungan sistem ekonomi sosialis dan kapitalis. Cina dan India. Ekonomi masyarakat Malaysia juga dibahagikan mengikut bangsa semasa pemerintahan barat yang mengamalkan dasar “pecah dan perintah”. .

Sistem ini telah berjaya menghapuskan sistem feudal Melayu zaman itu yang mengamalkan Pemerintahan Beraja. .   Barat telah memperkenalkan sistem demokrasi. Demokrasi mengutamakan suara rakyat dan rakyat berkuasa penuh dalam penentuan pemimpin mereka.

   Terdapat pelbagai jenis demokrasi yang diperkenalkan oleh barat antaranya Demokrasi Berparlimen. Malaysia telah mengamalkan Demokrasi Berparlimen sejak mendapat kemerdekaan daripada British. . Demokrasi Berparlimen ini diamalkan di bawah pentadbiran Raja Perlembagaan.

Pemikiran yang terbuka contohnya masyarakat sudah kurang mempercayai tentang perkara-perkara yang digelar pantang larang. petua dan lain-lain dan sesetangah orang menganggapnya sebagai karut.  Pengaruh lebih kepada cara berfikir yang dianggap moden iaitu berfikiran terbuka. .

  Barat juga mengamalkan sosial kekeluargaan tidak sesuai diamalkan oleh kita. Perkara ini tidak sesuai sama sekali dengan masyarakat Islam di Malaysia. keibubapaan tunggal dan lain-lain. barat mula mengiktiraf bersekedudukan tanpa nikah. pasangan sejenis. . Sebagai contoh.

keibubapaan tunggal. namun institusi kekeluargaan masyarakat Islam di Malaysia masih utuh dengan berlandaskan Islam. 1986). Perkara ini melanda masyarakat timur termasuk Malaysia secara perlahan-lahan. pasangan sejenis. kehidupan berkelompok. . dan didikan anak secara professional (Eliot.  Barat cuba mencari alternatif lain menggantikan institusi kekeluargaan dan antara alternatif yang dicadangkan ialah bersekedudukan tanpa nikah.

pop. dan lain-lain. . jazz. balada. Setiap aliran ini mempunyai identiti dan imej yang tersendiri.   Dunia mula diperkenalkan dengan aliranaliran muzik barat yang pelbagai antaranya kumpulan-kumpulan artis yang beraliran rock. Seni hiburan barat ini menjadi ikutan negara lain termasuklah Malaysia.

Seni reka bentuk pula. dibina dengan berkonsepkan silinder yang diideakan oleh barat. boleh dilihat dari bangunan-bangunan yang dibina dengan rekabentuk yang dianggap moden oleh orang ramai. Contohnya.   Ini telah menyebabkan seni tradisional sudah mula dipinggirkan sehingga ke hari ini. . Menara Berkembar Petronas contohnya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful