You are on page 1of 9

KARMA I OBITELJSKI ODNOSI

Pored duševnog i tjelesnog zdravlja, skladni odnosi čine temelj kvalitetnog života. Upravo o odnosima ovisi da li će neka osoba biti sretna ili ne. O odnosima također ovisi da li je određena osoba uravnotežena ili ne. Osoba koja izbjegava odnose s drugim ljudima ili je većina njenih odnosa loša, ne može se nazvati zdravom osobom. Tako su odnosi i njihova kvaliteta vrlo dobro dijagnostičko sredstvo jer direktno ukazuju na stanje u kojem se osoba nalazi. Čovjek mora imati barem jedan kvalitetan odnos da bi uopće mogao početi s bilo kojim oblikom terapijske intervencije. Ukoliko ga nema, neće imati pravi motiv za ostvarenje promjene koju donosi terapijska intervencija, neće moći dobiti potrebnu podršku i potvrdu o uspješno izvedenoj intervenciji od bliske osobe iz svoje neposredne okoline, niti će imati odnos kao osnovno sredstvo kroz koje se manifestira i ostvaruje novonastalo stanje svijesti. Tada je bolje da terapijska intervencija započne kreiranjem jednog kvalitetnog odnosa, a tek kad se odnos ostvari osoba može prijeći na druge vrste rada. Odnosi predstavljaju izuzetno bitnu dimenziju ljudskog postojanja. Ako malo pažljivije promotrimo što je to u stvari sam život, doći ćemo do saznanja da je život u svojoj suštini proces koji se odvija između ljudi, odnosno odnos između bića koja tvore životni lanac. Ukoliko postoji odnos, postoji i život. Život bez odnosa nije moguć. Kada život sagledamo s nivoa duhovne realnosti, tada postoji direktna povezanost svih oblika života i svih bića koja ga sačinjavaju. Naime, potražimo li zajednički nazivnik različitim mističnim iskustvima, onda će to biti stanje sveopćeg jedinstva. Bog je sveprisutan i jedan upravo zbog toga što čini samu suštinu svih pojedinačnih životnih formi. Ukoliko kod duhovnog iskustva ne postoji razlika između objekta i subjekta, ukoliko svi pojavni oblici imaju istovjetnu suštinu, tada na energetskoj i spiritualnoj razini postoji svojevrsna mreža odnosa između svih živih bića. Upravo zato nije moguće ne biti u odnosu - samim svojim postojanjem mi smo već uključeni u mrežu mnogobrojnih odnosa. Čak i u ekstremnim slučajevima kao što je, na primjer, spiritualno pustinjaštvo, postoji neka vrsta odnosa koja pustinjaku omogućuje kontinuiran razvoj, a to je odnos između pustinjaka i Boga. Zato odnosi ne moraju nužno postojati samo između tjelesnih bića. Iako su konkretni međuljudski odnosi najbitnija vrsta odnosa, za mnoge će ljude veoma bitan aspekt odnosa činiti neka vrsta komunikacije s duhovnim bićima. Ono što je ovdje bitno jest da odnosi neminovno postoje i ostvaruju se između svjesnih bića, bila ona tjelesna ili bestjelesna. Svaki je odnos, između ostalog, sredstvo pomoću kojeg bića koja jesu u odnosu ostvaruju svoje ciljeve. Niti jedan cilj na kojem netko radi ne može biti ostvaren isključivo samostalnim naporima. To, naravno, ne znači da treba podilaziti vlastitim slabostima i oslanjati se pretjerano na druge, odnosno biti ovisan o tuđoj pomoći. To znači da odnosi neminovno postoje i služe kao sredstvo ostvarenja naših ciljeva, htjeli mi to li ne. Pomoć drugih ljudi, njihovo usmjeravanje, suradnja ili inspiracija omogućit će nam ostvarenje najrazličitijih ciljeva, kako onih dubokih, tako i onih svakodnevnih. Istovremeno, kvalitetna suradnja s drugim ljudima također dovodi i do "sinergije", što je pojam koji označava stvaranje nove kvalitete koja nastaje udruživanjem određenog broja ljudi usmjerenih prema zajedničkom cilju. Tako, na primjer, zbroj energija petoro ljudi nije pet, nego otprilike sedam. Zato se udruženim snagama daleko lakše ostvaruju osobni ciljevi. Neki ljudi možda smatraju da odnosi nisu bitni ili da čak koče individualni razvoj. Premda kod raznih osoba mogu postojati različite sklonosti (prema individualizmu ili socijalizaciji), činjenica je da se ljudi razvijaju na dva osnovna načina: - kroz samostalan rad na sebi - kroz odnose s drugim ljudima i zajednicom.

moje je iskustvo da do samostalnosti i . odnosno najrazličitije druge oblike ljubavnih devijacija. kao kod nekih suvremenih terapijskih sustava. Istovremeno i svakoj će izrazito društvenoj osobi nužno trebati periodi samoće kako bi se pozabavila osobnim potrebama. Drugi odnosi potpomažu našu kreativnu realizaciju.Svim velikim individualistima jednostavno treba publika koja će prepoznati i potvrditi njihova individualna dostignuća. SREĐIVANJE OBITELJSKIH ODNOSA Obiteljski odnosi jesu temelj svemu što će se događati u životu pojedinca. naime. Tako se ona ponekad pretvara u mržnju. a neki tipovi odnosa ga direktno potiču. Karmička je veza. ja ću karmičkom vezom zvati odnos opterećen negativnim duševnim stanjima i djelima koja prema zakonu karmičkog povrata izazivaju odgovarajuće posljedice. pogotovo onda kada odnos prijeđe u svoju negativnu suprotnost pa umjesto da bude izvorom sreće. Nema ništa misteriozno u sređivanju obiteljske karme. Suština svih međuljudskih odnosa jest ljubav i ona će se nastojati ostvariti u svojem najčišćem i najizvornijem obliku. Međutim. žudnju. Individualni osobni razvoj provjerava se i potvrđuje kroz odnose. postane izvorom velike patnje. pogotovo kad je riječ o odnosima s bliskim osobama. Razlog zbog kojeg se neka negativna iskustva ne otpuste u periodu pročišćenja koje duša prolazi izmđu dviju inkarnacija jest u lekciji koja leži iza takvog iskustva. Izvorna intencija većine odnosa u kojima se nađemo jest učenje određene lekcije i mogli bismo ih povezati s tri osnovna cilja našeg postojanja kao ljudskih bića. radi samo na kidanju veza. Sređivanje odnosa koji su se na bilo koji način pogoršali jedan je od najtežih životnih procesa i vjerojatno najveći problem s kojim se ljudska rasa u ovome trenutku suočava. Zajedničko svim tim oblicima odnosa jest snažan intenzitet. Ponekad se karmičkom vezom smatra odnos koji ima posebnu dubinu i snagu. Upravo zato ovo polje zahtijeva posebnu pozornost. Ponekad karmička veza osobi nameće određene obaveze i dužnosti koje nije lako ispuniti. bio on pozitivan ili negativan. neovisno o njegovom pozitivnom ili negativnom karakteru. Lekcije koje nisu naučene prenose u buduće inkarnacije da bi konačno bile svladane. razvila kreativnost ili uz odmak sagledala zbivanja koja prate njen društveni život. Neki odnosi služe prvom cilju. neće mu biti lako prepoznati ljubav kao izvornu prirodu odnosa. Treba znati da su svi odnosi također sredstvo manifestacije ljubavi . No. Zato oni predstavljaju temelj svake terapijske intervencije. opterećena traumatskim iskustvima te neprirodnim oblicima vezanosti koji su se u sadašnju inkarnaciju prenijeli iz prošlih života. riječ je o izgradnji odnosa koji bi trebali biti utemeljeni na zdravoj međusobnoj povezanosti članova obitelji. Zato je prava pozadina takozvanih karmičkih veza ljubav koja nije do kraja realizirana. odnosno probleme. Treći služe našem duševnom pročišćenju. Najekstremniji oblik karmičke veze jest izrazito loš odnos koji snažno opterećuje osobu. Sva ljudska bića posjeduju potencijal za potpuno ispunjene odnose. Taj se pojam koristi pri opisu vrlo različitih tipova odnosa. ukoliko je netko opterećen traumatskim iskustvom i lošim navikama. Umjesto da se. a to bi bilo duhovno prosvjetljenje. stvara joj velike probleme i naizgled ne nudi nikakvo pozitivno rješenje osim dugotrajne patnje. Postoji čitav niz odnosa koje možemo smatrati sredstvom našeg razoja. Ponekad je riječ o sretnoj i ispunjavajućoj vezi koja se uspješno ostvaruje bez prevelikog truda. patnju. KARMIČKE VEZE Popularna novoeonska terminologija uvela je pojam takozvanih "karmičkih veza" u sustave osobnog razvoja.oni su ljubav u akciji.

takvi odnosi u praksi nalikuju više na prokletstvo negoli na ideal bezuvjetne ljubavi. Zato će se svaka promjena u pojedinom članu obitelji odraziti na ostale članove te time i na obiteljske odnose. mi ćemo ih bespoštedno kritizirati. međutim. onda nam uvijek preostaje naša obitelj. Naime. a roditelje okriviti za negativne osobine koje imamo ili neostvarene životne ciljve. bezuvjetna ljubav. tome i namijenjena. Negativne oblike vezanosti svakako treba prekinuti. bezuvjetna će se ljubav ponekad manifestirati kao napuštanje čvrste vezanosti koja može dovesti i do međusobnog udaljavanja. Osobe koje tvore našu užu obitelj nisu bilo tko. koje bi bile karakteristike bezuvjetne ljubavi? Njezine su osnovne osobine prihvaćanje druge osobe onakvom kakva jest. ali mi toga obično nismo svjesni. treba se prisjetiti da smo ih sami sebi odabrali. Naime. dakle negativne namjere. Obiteljski odnosi mogu se promatrati i kroz prizmu teorije sustava pa će tako svaka obitelj predstavljati sustav sastavljen od niza različitih elemenata koji su međusobno povezani i služe zajedničkom cilju. ali upravo nas povezivanje oslobađa. Ukoliko ne postoji niti jedno drugo životno područje na kojem je moguće ostvariti bezuvjetnu ljubav kao jednu od bitnih čovjekovih motivacijskih potreba. To znači da će rad na uzrocima karmičkog problema stvoriti novu realnost unutar neke osobe. Pored razumijevanja i topline. kao i obitelj koju će kasnije sama stvoriti. Dobar se dio obiteljskih veza u pozitivnom smislu ostvaruje kroz ljubav u mirovanju jer negativna karma ne dozvoljava ništa više od toga. na žalost. Međutim. Prema nekima ćemo se odnositi hladno i rezervirano. No. misleći da znamo što je za njih najbolje. podrška njenim ciljevima i podrška njenoj neovisnosti. i ljubav u mirovanju vodi do pomaka. Ona je. Takvo udaljavanje.zrelosti članova obitelji daleko prije dovodi zdrava i prirodna povezanost. uostalom. Tako je bezuvjetna ljubav ponekad i nemilosrdna. naši obiteljski odnosi nisu uvijek takvi. ukoliko neki član obitelji nije spreman primiti našu ljubav ili je čak u otvorenom sukobu s nama zbog takve naše težnje. Kritika. Članovi obitelji sasvim će sigurno biti duše s kojima smo se susreli u prijašnjim egzistencijama i s kojima smo prilično snažno povezani. Prije ili kasnije osobe s kojima smo prekinuli kontakt. Umjesto da prihvatimo članove obitelji takve kakvi jesu. ali jednako tako često reagiraju i negativno. koliko god nam članovi obitelji izgledali nezanimljivo ili opterećujuće. Tako je način na koji se većina problematičnih obiteljskih odnosa može riješiti upravo proces međusobnog povezivanja članova obitelji. nipošto ne bi smjelo biti poslijedicom naše uvrijeđenosti. čak i kad je riječ o izuzetno pozitivnim promjenama. To su ljudi koje smo odabrali da bismo s njima ostvarili odnos ispunjen bezuvjetnom ljubavlju. Zvuči paradoksalno. No. nego ćemo se petljati u njihove živote. Svaki član predstavlja jedan kotačić mehanizma koji zovemo obitelj. Zato će i prepreke ostvarenju ovakvog cilja biti prilično velike. kada je neki dio naših obiteljskih odnosa opterećen negativnom karmom. Nećemo ih puštati da se sami pobrinu za sebe. potpuna podrška njenoj osobnosti. naravno. Naime. ali samo ako je promatramo površno. Prema nekim članovima obitelji odnosit ćemo se isuviše posesivno. zbog toga što nismo željeli sudjelovati u negativnom tipu odnosa. negoli prekid veza koji je obično praćen nadobudnom težnjom prema nekoj vrsti umišljene "neovisnosti" i "samostalnosti" kojom se samo maskira snažna potreba za obiteljskom ljubavlju. već bi trebalo biti odrazom nemilosrdne ljubavi koja se manifestira kao ne-ljubav ili ljubav u mirovanju. treba pribjeći taktici udaljavanja. čak i onda kada tako nešto izgleda nemoguće. No. U vlastitu djecu projicirat ćemo svoje neostvarene ambicije. Tada se ne-ljubav obično pretvara u otvoreno izražavanje ljubavi. novi stupanj svijesti i novi ciljevi koje . Naime. osnovu obiteljskih odnosa treba činiti nadosobna. shvate poruku. Oni ponekad ragiraju pozitivno na promjene koje uoče ili nesvjesno osjećaju. samo odražava ono što u stvari mislimo o sebi. I tako dalje. a njezinu će promjenu ponajprije i najdublje osjetiti članovi uže obitelji. Duša prije svoga inkarniranja bira obitelj u kojoj će se pojaviti. ali zatim treba obaviti proces povezivanja. Svoga ćemo partnera terorizirati ljubomorom.

Ovaj tip . krunsku čakru povezujemo s Nebom. od druge do šeste. Nakon rada na uzroku nekog problema. Osoba će tako vizualizirati da iz zone prednjeg aspekta svoje druge čakre šalje jednu svjetlosnu nit u zonu druge čakre člana svoje obitelji. -iscjeljenje fizičke ili duševne bolesti. oni će nas pokušati povući nazad. -prihvaćanje. -oslobađanje i razdvajanje.osoba stvara nakon rada na traumatskom iskustvu odrazit će se direktno na ljude s kojima je povezana obiteljskim vezama. -otpuštanje. -opraštanje. upravo je povezivanje način na koji je moguće izbjeći većinu obiteljskih problema koji nastaju našom osobnom transformacijom. Tada će sebe jednostavno povezati energetskim nitima iz zona vlastitih čakri sa čakrama člana obitelji.radit će na povezivanju s osobom s kojom ima problem. a to je ponekad neizvedivo. -podrška. odnosno osamostaljenje. Prvu čakru možemo povezati svjetlosnom niti sa središtem Zemlje kako bismo se dobro uzemljili. Možda je osoba radila na rješavanju nekog obiteljskog odnosa pa tada neće morati tražiti koji je odnos poremećen . Ukoliko se naša promjena iz nekog razloga ne sviđa članovima naše obitelji. osoba se povezuje sa svojom nadsviješću i promatra da li je traumatsko iskustvo na kojem je radila proizvelo poremećaj odnosa s nekim članom uže obitelji. -iskrenost. a sedmu. -tolerancija. Međutim. Povezanost donosi čitav niz pozitivnih posljedica kao što su: -obnavljanje prekinute ili površne komunikacije. kako bismo bili povezani s vlastitim izvorom. Na isti način povezujemo i sve ostale čakre. Ako im ne dozvolimo da nas vuku nazad. mi ćemo morati članove svoje obitelji povući naprijed. Treća je mogućnost napuštanje obitelji koja nas vuče nazad. dakle one koje imaju i prednji istražnji aspekt. Naime. Proces povezivanja Povezivanje se može obaviti na slijedeći način. Zato je veoma dobro nakon svkog rada na osobnoj transformaciji sebe ponovo povezati s članovima uže obitelji. -otvorenost. -razumijevanje. -suradnja. -pozitivan utjecaj (inspiriranje promjene). povezivanje se odvija kroz sve aspekte naše osobnosti koje simboliziraju čakre dvostrukih aspekata. s duhovnim svijetom. prema staroj realnosti.

Takva iskrenost i otvorenost može dovesti do privremenog sukoba. Nakon čišćenja uzroka problema te energetskog rada na povezivanju mi ćemo se morati suočiti s osobom. danas već klasiku na polju energetskog liječenja. Terapijska intervencija ponekad može zamijeniti neposredno suočavanje. Jedna se osoba na mojem tečaju u jutarnjem dijelu programa povezala s ocem koji živi na Novom Zelandu i s kojim se dulje vrijeme nije čula. naime.rada također primjenjuje Barabara Ann Brennan. Ono na površinu izvlači obiteljske tajne. duhovna iscjeliteljica koja je svoj način tretiranja niti opisala u svojoj knjizi "Light emerging". To znači da povezivanje uvodi osobu u stanje univerzalne ljubavi prema članu obitelji s kojim se povezala i time stvara kvalitetan preduvjet za nastavak rada. Zato je uloga roditelja vrlo jednostavna. . Njima ćemo biti usmjereni prema najspretnijem komunikacijskom modelu koji možemo koristiti prilikom raščišćavanja odnosa. a ne prema njegovom zamrzavanju. Ovakav će energetski rad proizvesti određene posljedice. Otac mora preuzeti identitet oca. Prilikom povezivanja na površinu izlazi sve ono što odnos čini lošim. neke se osobe nakon povezivanja posvade s članom svoje obitelji. ali sukob je u ovom slučaju zdrav proces koji sasvim sigurno vodi prema raščišćavanju odnosa. Način na koji ćemo ovo izvesti prepušta se našoj osobnoj volji. nadosobne ljubavi. Međutim. ali u većini slučajeva ne može. nakon povratka s ručka dočekala ju je očeva poruka na telefonskoj sekretarici. Pored toga ona vlastitom djetetu može biti prijateljica ili suigrač u igri. Naravno. Energetska povezanost na vidjelo izvlači neizrečene zamjerke ili dugotrajno nezadovoljstvo nečijim ponašanjem. Osnovni identitet majke mora biti . prvo mijenja percepciju i odnos osobe prema članu obitelji s kojim se povezuje te na adekvatan način priprema teren za neposredno i konkretno raščišćavanje odnosa. Prvo i osnovno. a majka identitet majke. ali povezivanje treba nekako početi pa je uspostava komunikacije uvijek neophodan prvi korak. roditelj bi trebao biti odrasla osoba. projekcije roditeljskih neostvarenih težnji u djecu ili poremećaje u odnosima između roditelja. osnovni identitet u kojem se nalazi majka ne može biti identitet prijateljice. Možda će se ovaj tip terapijske intervencije nekome učiniti površnim ili simplicističkim. On/ona mora biti u identitetu roditelja. No.majka. ovo je bio samo početni impuls. Jedina pomoć (pored pripreme terena radom na uzrocima te energetskim povezivanjem) bit će informacije koje možemo dobiti od naše nadsvijesti.dijete Veoma bitna stvar kod roditeljskih odnosa jest da oni budu upravo to što i jesu. Zatim smo svi zajedno otišli na ručak. Odnos između roditelja i djece mora biti upravo odnos između roditelja i djece. Svi sudionici i ja kao voditelj tečaja bili smo svjedoci učinkovitosti povezivanja. roditelj treba biti roditelj. Tako povezivanje vrlo precizno ukazuje na karakter problema koji postoji u odnosu. Povezivanje. Odnos roditelj . a zatim nam preostaje konkretno suočavanje. povezivanje jednako efikasno tretira teže oblike nezdravih obiteljskih odnosa. razgovarati s njom i kroz otvorenu komunikaciju dovesti odnos i u praktičnom smislu do nekog aspekta univerzalne. ali ne smije biti osnovni. Neke su osobe sebe povezale s članovima obitelji s kojima nisu komunicirale godinama i sutradan bi im se dotična osoba javila telefonom i razgovarala s njima kao da se ništa nije dogodilo. Kako je ta osoba bila vlasnik stana u kojem se tečaj održavao. spremna za vlastitu ulogu. Taj identitet može biti prateći identitetu roditelja. Dijete od roditelja očekuje da mu budu roditelji. Međutim. Dodatne informacije o ovom tipu rada čitatelj može pronaći u njezinoj knjizi. kao i blaže oblike nesamostalnosti. spretnosti i vještini.

ili se povlači iz odnosa (prekida energetske niti) sve dok ga roditelj ne prihvati onakvog kakvo jest. Međutim. Zato će čišćenje odnosa između članova obitelji. Roditelj ima ispunjen i zanimljiv život i ne treba mu dijete da živi kroz njega. htjeli oni to ili ne.dijete se mora osjećati fizički sigurnim i njegov opstanak ne smije doći u pitanje. Takva osoba ima dijete zato što ga želi. Zaštita i sigurnost osnovne su njihove funkcije . Ono ili prihvaća namijenjenu mu ulogu pa postaje osobom kakvom se od nje očekuje da bude. pronalaze svoj život u djeci. pružaju mu podršku. . popustiti u školi i skrivati svoje loše ocjene pred roditeljima. Zatim su roditelji izvor bezuvjetne ljubavi i time simboliziraju ništa drugo nego Boga. Naime. Oni dijete prihvaćaju onakvim kakvo jest. roditelji predstavljaju pozitivan ili negativan (ponekad i jedan i drugi istovremeno) uzor vlastitom djetetu. odnosno utjecalo na probleme s učenjem. potiču ga na samostalnost ili inspiriraju kreativnost. Takav će roditelj moći dati bezuvjetnu podršku djetetu. Jednom kad saznaju da im je dijete postalo lošim đakom. odnosno da je sreća prirodna stvar. na primjer. ista će se stvar dogoditi i s djetetom i njegovim odnosima s. Dijete će se nadovezati na njihove pozitivne osobine i nastojati ih dalje razvijati. Roditelji tako moraju kontinuirano raditi na ostvarenju vlastitih ciljeva. Roditelj ima vlastiti društveni život. dolazi do poremećaja u odnosu. Dijete nikako ne bi smjelo biti sredstvom kompenzacije neostvarenih ambicija jednog ili oba roditelja. moći će biti izvorom pozitivne energije i ispunjenja te uzorom kroz koji dijete vidi da je moguće da čovjek bude sretan. projicirat će svoje neostvarene životne težnje u djecu. ima svoje prijatelje i društvene odgovornosti u koje ne upliće dijete. Zato roditelji moraju kontinuirano raditi na sebi. Ukoliko roditelji nisu ostvarene osobe. odnosno Božju ljubav. Fizički (biološki) roditelji predstavljaju u psihološkom smislu dvije izuzetno važne figure u životu djeteta. Naime. stvoriti poteškoće u učenju i devijacije u ponašanju. Zato je roditelj ostvarena osoba koja kontinuirano radi na vlastitim ciljevima. Ono će možda. Odnosi između roditelja također se veoma snažno ogledaju u djeci. No. praćeno oslobađanjem od sputanosti koju izaziva obiteljska tajna proizvesti čitav niz pozitivnih promjena. naizgled bez nekog očiglednog razloga. Na primjer. nakon povezivanja osoba koja čuva tajnu može osjetiti snažan unutarnji poriv da otvoreno kaže ono što je dugo vremena potiskivala ili jednostavno prestane činiti ono što taji od obitelji. a ne od djece očekivati da ih nadmaše ili ostvare ono što oni nisu uspjeli. odnosno na međusobnom odnosu.To konkretno znači da je roditelj osoba koja djetetu postavlja granice i pravila koja važe za njega kao osobu te za odnos između djeteta i sebe. Istovremeno. Za primjer ćemo uzeti već spomenute obiteljske tajne. jednako kao što će imati tendenciju da ponovi sve njihove greške. Obiteljska tajna može usporiti kreativni ili emotivni razvoj djece. uloga roditelja prečesto se ne prihvaća u potpunosti i ne igra cjelovito. ali će u sebi nositi i njihove negativne osobine. Povezivanjem će se stvoriti pravi preduvjeti za iscjeljenje obitelji kao sustava. Ukoliko je dijete sredstvo nečije kompenzacije. prijateljima. a ponekad se nadopunjuje ili zamjenjuje ulogama koje ovdje ne spadaju. ono nije u stanju živjeti vlastiti život. Ukoliko odnos između roditelja zahladi. svi će se problemi koji postoje u odnosima između bračnih partnera ogledati na djeci. One mogu biti izvorom velike patnje svim članovima obitelji jer iako naizgled skrivene. a ne zato što ga zbog nečega treba. Tajna koju čuva roditelj zaživjet će u djetetu. Osoba u identitetu roditelja mora također imati i kvalitetan odnos sa svojim partnerom. Zato roditelji moraju kontinuirano raditi na sebi. Roditelju ne treba dijete da bi kroz njega realizirao svoju potrebu za partnerskim odnosima. roditelji će biti iznenađeni i neće razumjeti što je to pokvarilo nekada iskren odnos. jedan od roditelja ima vanbračnu ljubavnu aferu. Roditelju ne treba dijete da bi preko njega ostvarivao vlastite ciljeve. u svim slučajevima u kojima postoji projekcija neostvarenih ciljeva ili težnji roditelja u djecu. ili je u stalnom konfliktu između ova dva modela.

ako ne u podsvijest osobe s kojom smo najsnažnije povezani. Tako će dodatna edukacija o obiteljskoj povezanosti te o obiteljskim odnosima uopće vjerojatno predstavljati ključ za unaprijeđenje svih oblika društvenih odnosa. odnosno u fizičkom tijelu. bit će to netko drugi. U njima se amortiziraju i ogledaju svi neriješeni obiteljski odnosi. ali ga intenzivno projicira u okolinu pa u nesvršenosti svijeta. jer je duša sama izabrala obitelj u kojoj će naići na određene probleme. Roditelji potiskuju istinu ili negativna unutarnja stanja i ona žive u djeci. Roditelji se pak čude svome djetetu i ne mogu shvatiti u čemu stvar pa ponekad primjenjuju nasilne odgojne metode na koje dijete reagira negativno i takva obitelj se odjednom nađe u velikim problemima. Sve emocije koje roditelji potiskuju prenose se na djecu. društvenih i političkih struktura pronalzi opravdanje za vlastitu promjenu. Važnost rada na unaprijeđenju obiteljskih odnosa leži u tome što oni predstavljaju temelj svim drugim odnosima koje osoba u životu ostvaruje. a ne na potiskivanju obiteljskih problema. dakle s mrtvim članovima obitelji. dijete se nesvjesno poistovjećuje s dušom abortiranog djeteta i ta će identifikacija živjeti u njemu. Kuda bi energija neke obiteljske tajne uopće mogla otići. a najsnažnije je povezana s vlastitim djetetom. niti je svjesno njezinog uzroka. tada će ova tajna živjeti u djetetu. Ono što najvjerojatnije jest posljedica negativne karme. na zajedničkim naporima društva da pojedinac ostvari maksimum osobnog potencijala od kojeg će istovremeno i čitavo društvo imati koristi. Društvu utemeljenom na skladnim obiteljskim odnosima neće trebati autoritativni predsjednici ili političke partije. Nerazriješeni obiteljski sukobi prenose se na djecu. Ako to ne bude energetski sustav osobe koja potiskuje. Naime. prilikom povezivanja s umrlim članom . Ukoliko majka izvrši abortus ili je otac u izvanbračnoj vezi s osobom koja je izvršila abortus i to zataji svojoj obitelji. Njeno objektivno postojanje nije umanjeno smrću fizičkog tijela. Rekli smo. Zato treba raditi na raščišćavanju odnosa. svojih roditelja i nastavnika.Martyn Carruthers navodi jedan izuzetno zanimljiv primjer obiteljske tajne o kojem se malo govori. čak i ako je riječ o odnosu između roditelja i njihovih roditelja. s naivnom idejom da će problem tako nestati. Ukoliko jedan od roditelja igra ulogu žrtve i potiskuje svoju agresivnost. Ono ponekad postaje opsjednuto smrću i manje zainteresirano za aktivnosti ispunjene kreativnošću i pozitivnom energijom. Riječ je o abortusu. Naime. a značajno utječe na obiteljske odnose. veoma logičnim i jednostavnim kada uzmemo u obzir činjenicu da odnos i povezanost neminovno postoji. od partnerskih preko poslovnih pa sve do političkih. proces povezivanja može se obaviti i s osobama koje nisu u fizičkom tijelu. manifestirajući se na najrazličitije načine. Karma ovdje u potpunosti gubi bilo kakvu misterioznu dimenziju. obično netko s kime je osoba snažno povezana. melankoliji i depresiji te povlačenju iz odnosa. Takvom djetetu pada imunitet i sklono je čestom razbolijevanju. velike su šanse da će njegovo dijete biti agresivno. Dijete izražava agresiju koja nije njegova. djeca su amortizeri za sve potisnute sadržaje svijesti vlastitih roditelja. Osoba koja je napustila fizičku razinu nastavlja svoju egzistenciju u suptilnim sferama. Zato će energija potisnuta na jednom mjestu svoj ventil naći negdje drugdje. osoba koja je napustila tijelo nastavlja živjeti daleko većim intenzitetom. Dijete postaje sklono mračnim raspoloženjima. Međutim. ovdje dobiva konkretan oblik. Zato će svjesna povezanost s takvom osobom donijeti jednako pozitivne efekte kao da je osoba "živa". onda će ova tajna živjeti u najmlađem ili najsenzitivnijem od njih. ali osjeća neodoljivu potrebu da je izrazi jer jedan ili oba roditelja potiskuju vlastitu ljutnju. Ovo je još jedan razlog zbog kojeg bi roditelji morali više raditi na unapređenju vlastitih odnosa. dapače. Jednako kao što to činimo sa živim ljudima. da su ljudi koji tvore obitelj snažno međusobno povezani na svjestan i na nesvjestan način. Ono će moći biti temeljeno na slobodi pojedinca. naime. Ako je u obitelji više djece. Riječ je o izrazito prirodnim zakonitostima. Dijete obično nije svjesno ove identifikacije. Nerazriješeni konflikt između oca i njegove majke koja je u međuvremenu umrla prenosi se na djecu. sviješću i energijom.

nasuprot službenom pristupu kojim se čovjek tretira kao materijalni mehanizam. Time ćemo odati počast pozitivnim životnim stremljenjima naših roditelja i uistinu učiniti nešto korisno za njih. raditi na njihovom rastvaranju te na kreiranju suprotnih pozitivnih osobina. jednako kao što to radimo s bilo kojom živom osobom. s time da će liječenje. prema našem subjektivnom doživljaju. odnosno negativnih osobina na sebe. ponekad povezivanje neće biti dovoljno i možda ćemo pri raščišćavanju obiteljskih odnosa morati primijeniti neku od metoda koje se koriste prilikom rada na čišćenju partnerskih odnosa. dijete će imati za zadatak prekinuti karmički lanac time što će preuzeti odgovornost za vlastiti život i time ga kreirati prema vlastitom nahođenju. vjerojatno ne na isti način. u obitelji u kojoj se negativna karma manifestira kroz igre heroja i gubitnika. ali uzdignut oktavu više. mi ćemo morati pronaći koje su to negativne osobine u nama koje smo preuzeli od svojih roditelja te ćemo ih morati promijeniti kako ne bismo ponovili njihove greške. Tako je suština procesa čišćenja obiteljske karme u prekidu nasljeđivanja negativnih osobina. Ukoliko je smrt člana obitelji za nas bila traumatična i još k tome nismo s njime u potpunosti raščistili odnos. Naime. naime. Čistu karmu ne možemo mijenjati. s njenim negativnim osobinama. Oni čitavo vrijeme i očekuju da mi učinimo nešto za njih. ali suštinski iste. neotpuštanje umrle osobe da ode te pruzimanje njenih "grijeha". pored toga što stvaraju nepoželjna duševna stanja. privlače i negativne životne okolnosti te je upravo u njima uzrok svim obiteljskim problemima. Kako se negativna karma manifestira kroz naše negativne osobine. Zato će njihova zadaća redovito biti prekidanje lanca negativnog djelovanja ili neuspjeha koji krasi određenu obitelj. najnegativnije osobine (slabosti) našeg oca i majke. Tek tada prelazimo na povezivanje. Stoga prilikom povezivanja s umrlom osobom treba provjeriti da li je u trenutku njene smrti došlo do našeg povezivanja s astralnim smećem koje je osoba ostavila iza sebe. Na primjer. Mi bismo se. odnosno s astralnim entitetima koje je osoba ostavila iza sebe i koji su se u nas naselili. Treba otkriti koje su. Te osobine sasvim sigurno imamo i mi. Obiteljska karma Obiteljska je karma pojam koji označava skup čiste i promjenjive karme svih članova obitelji. svakako trebali baviti nečim što će predstavljati spoj zanimanja naših roditelja. odnosno učenjem drugih. čak smo je dužni promijeniti. Negativne osobine. Negativne aspekte njihovih zanimanja treba rastvoriti.obitelji treba obratiti pozornost na neke izuzetno bitne prateće procese koji su se možda dogodili u trenutku smrti osobe s kojom se povezujemo. Na primjer. čega naši roditelji obično nisu svjesni. ali promjenjivu možemo. Najmlađi članovi obitelji bit će amortizeri negativnoj obiteljskoj karmi. Zatim treba pogledati kojim se zanimanjima bave naši roditelji. ali to nešto neće biti ispunjenje njihovih neostvarenih ambicija. možda poprimiti neki suptilniji oblik kao što je energetsko liječenje. Ta se identifikacija konkretno manifestira kao zadržavanje negativnog tipa vezivanja. Međutim. način na koji se mogu otkriti te reprogramirati negativne osobine preuzete od roditelja je slijedeći. već sudjelovnje u prekidu lanca negativne obiteljske karme. a te nam osobine uvelike programiraju roditelji svojim vlastitim osobinama te odgojem. Pored postupaka koje sam naveo do sada. moglo se dogoditi da smo se identificirali s umrlom osobom jer je negdje u nama tinjao osjećaj krivice zbog neraščišćenog odnosa. a pozitivne kreirati. Sve negativne osobine s kojima smo se identificirali treba rastvoriti i otpustiti te očistiti entitete koji su se u nas naselili. netko čiji su roditelji liječnik i profesorica jezika bavit će se liječenjem i pisanjem o svojim metodama. mi moramo prevladati negativne ili nepoželjne aspekte zanimanja naših roditelja te . Promjenjiva karma manifestira se kroz negativne osobine roditelja koji takve svoje osobine na suptilan i obično nesvjestan način nastoje prenijeti na djecu. Njih treba reprogramirati. Mi se u stvari identificiramo s raspadnutim fragmentima njenog astralnog tijela.

onom koji je samo naš i nema nužno veze s našom prošlošću. Tek tada imat ćemo slobodu razvijati se u nekom novom smjeru. Nije ovdje riječ ni o čemu što bismo sami sebi nametnuli . Što je još važnije. Ona se može precizno analizirati te reprogramirati u dovoljnoj mjeri da osoba postane zadovoljna vlastitim životom. Ovim ćemo postupcima postati svjesni što je to što moramo učiniti. koje poslove raditi i koje procese proći da bismo kompenzirali negativnu obiteljsku karmu i time prekinuli obiteljski karmički lanac. Naime. Treća stvar koju treba napraviti jest pogledati koje su najviše životne vrijednosti naših roditelja i kako bi izgledala osoba koja bi objedinila u sebi te vrijednosti i živjela u skladu s njima. koje pozitivne osobine razviti. jedan od bitnih ciljeva inkarniranja duše upravo je vlastito karmičko pročišćenje prekidanjem lanca negativne obiteljske karme. odnosno pomaknuti se na ljestvici ciljeva tih zanimanja jedan korak bliže njihovoj izvornoj pozitivnoj intenciji.istovremeno uzdignuti ta zanimanja jednu stepenicu više. Najviši ciljevi naših roditelja sasvim će sigurno biti i naši ciljevi.) . barem tijekom procesa karmičke kompenzacije pa zato treba raditi na njihovom kreiranju. © Tomislav Budak (travanj 2000. obiteljska karma postoji i nećemo ništa postići poricanjem njenog postojanja. Zato je ovaj proces i neka vrsta naše dužnosti koju smo sami odabrali.riječ je o stvarima koje ionako osjećamo da trebamo učiniti.