You are on page 1of 2

Introducere Perioada actuală de dezvoltare este specifică prin trecerea economiei țării de la monopolismul statului asupra proprietății inclusiv

imobiliare la proprietatea privată, la relațiile economice de piață. Aceasta și este esența reformei relațiilor economice. Unul din cele mai complicate domenii de reformare a economiei sunt relațiile funciare (imobiliare). Pentru Moldova, cu economie pronunțat agrară, reforma relațiilor funciare a fost una din primele și cele mai importante probleme în procesul reformei relațiilor economice. Este știut că societatea se afla într-o permanență dezvoltare, iar reformele, inclusiv economice, sunt nu altceva decât forța motrice a progresului. Cu cât mai bine sunt cunoscute strategiile reformei de către toată populația țării, cu atât mai eficientă este reforma. Acest adevăr a mai fost demonstrat odată prin practica realizării reformelor economice similare în Țările Baltice (Estonia, Lituania, Letonia), în Cehia și alte țări. Aceste țări au păstrat întregul potențial economic de care au dispus până la reforme și, pe baza lui, au creat altul nou, modern, adecvat cerințelor actuale. În Moldova nu s-au respectat aceste axiome. Foarte des problemele economice căpătau conținut politic și, în final, au dus la distrugerea potențialului economic, bazei tehnico-materiale. Au fost distruse fără nici un calcul economic fermele animaliere, sistemele de irigare. Fără o concepție bine argumentată de dezvoltare au rămas viile, livezile, legumele, industria prelucrătoare în ansamblu etc. Bunurile țării au fost distruse fără o strategie de creare a altora noi. Aceasta, în primul rând, ne vorbește că strategiile reformei sau nu existau, sau nu erau cunoscute de majoritatea populației țării. Altfel pierderile economice ar fi fost mult mai mici. Cadastrul, fiind o știință economica, își are locul sau în relațiile economice ale țării în ansamblu. La etapa de trecere la relațiile economice de piață, cadastrul reprezintă mecanismul de formare a bunurilor imobile și a dreptului de proprietate asupra lor. Sub acest aspect, al rolului cadastrului în cadru reformei, au fost privatizate terenurile agricole, loturile de pe lângă casele individuale de locuit, construcțiile și amenajările amplasate pe aceste terenuri, alte bunuri agricole. Procese similare s-au produs și în alte domenii decât cel agricol.

inevitabil. în primul rând. În conlucrare cu alte domenii. În asemenea condiții devine necesar ca. sistemul fiscal. cadastrul devine o veriga importantă a economiei moderne. în condițiile relațiilor economice de piață. să existe o școală matură de cadastru. deservește pia ța imobiliară a țării. deja formate.La etapa următoare. moderna. cadastrul. un proces obiectiv. ocrotește dreptul de proprietate etc. prin sistemul informațional . actuale. . o teorie proprie. care să reflecte specificul țării în domeniul cadastrului.