You are on page 1of 2

Latihan ( Kumpulan A dan B ) Pilih salah satu nilai murni dibawah.

Kemudian buat ulasan mengenai nilai murni yang dipilih berdasarkan pengalaman dan petikan yang dibaca.

1. Berdikari 2. Bertanggungjawab 3. Berjimat cermat

Latihan ( Kumpulan C ) Sambung perkataan di bawah menjadi satu karangan yang lengkap.

--- dan --- melakukan kerja rumah tanpa bantuan ibu mereka. Di --- guru selalu --- mereka kerana mereka murid yang --- dan suka --- tanpa bantuan orang lain. Ramai murid lain suka --- dengan mereka.