You are on page 1of 3

KTSAD VE DAR BLMLER FAKLTES

KTSAT BLM
Dersin ADI: Uygulamal ktisadi Analiz
Dersin HOCASI: Prof. Dc. Murat KARAZ
devin KONUSU: Ya ay retimini Etkileyen Faktrler

Hazrlayan
Tebriz CAFEROV
0811401126

Isparta 2013

NDEKLER
GR.... 1
METOT. 1
1. AY SEKTR2
1.1 Dnyada ayn Tarihesi2
1.2 Trkiyede ayn Tarihesi..2
1.3 Trkiyede ay Sanayi..4
2. AY TCARET5
2.1 Dnyada ay Ticareti..5
2.2 Trkiyede ay Ticareti...5
3. DNYADA AY. ....5
3.1 ay retimi..5
3.2 Fiyat 6
3.3 Kalite7
3.4 ay Ticareti..7
3.5 ay hracat.8
3.6 ay ithalat...8
4. TRKYEDE AY TCARET
4.1 Trkiyede ay hracat .9
4.2 Trkiyede ay thalat ve Kayt D Ticaret... 11
4.3 ay Tketimi...12
4.4 Fiyat.13
4.5 ay Sektrnde Destekleme Politikalar14
4.6 Pazarlama15
4.7 Pazarlama Yaps.16
4.8 Pazarlama Sorunlar...17
SONU 17
KAYNAKA.19

NDEKLER

*TABLOLAR
Tablo 1. Yllar tibariyle retici Saylar...3
Tablo 2. retici ve aylk Alanlarn llere Gre Dalm.......4
Tablo 3. Dnya ay retim Alanlar....6
Tablo 4. Dnya ay hracat (Bin Ton)....8
Tablo 5. Trkiye ay hracat...10
Tablo 6. Trkiye ay thalat....12
Tablo 7. ay Sektrnde Tketim (Bin ton).13
Tablo 8. Ya ay Fiyatlar.....14

*EKLLER
ekil 1. ay Pazarlama Kanallar16

**STATA istatistik programna girilecek Veriler ..18

II