You are on page 1of 2

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β’ ΓΤΜΝΑ΢ΙΟΤ

 ΚΑΝΟΝΕ΢ ΣΟΝΙ΢ΜΟΤ
1. Να τονίςετε τισ παρακάτω λζξεισ:
 Ο κθποσ
 Οι κθποι
 Σοισ κθποισ
 Σοςουτοι
 Σοςουτουσ
 Σοςαυτθ
 Μοιρα
 Μοιραι
 Χωραισ
 Ουτω
 Ουτοι
 Σουτων
 Πανταχου
 Αςφαλθσ
 Δικαιωσ
 Ψυχθσ
 Σιμθσ
 Οικθςαι
 Σινοσ
 Ανκρωποι
 Γλωςςα
 Ηδονθ
 Παχεια
 Νουν
 Ηγειτο
 Δεςποτθσ
 Παςα
 Πλουτοσ
 Απλθν
 Ναυταισ
 Δωρον
 Δωροισ
 Ζωμεν
 Πλειςτοι
 Γνωναι
 Γνωμθ
 Δωρου

΢τθν παρακάτω άςκθςθ δίνονται τφποι ςωςτοί και λανκαςμζνοι. δοτικι και αιτιατικι πλθκυντικοφ των παρακάτω ονομάτων:            Η βοθκεια Η μοιρα Ο κοχλιασ Ο πελατθσ Ο οπλιτθσ Η ςθμαια Ο κυτθσ Η δουλεια Η νικθ Η αιςχυνθ Η ςοφια 3. Να γραφτεί θ γενικι ενικοφ και θ ονομαςτικι. Α’ ΚΛΗ΢Η 2. Να διαγράψετε τουσ λανκαςμζνουσ: Ονομαςτικι Γενικι Δοτικι Η τράπεηα τθσ τραπεηθσ τθ τραπεηθ τθσ τραπεηασ τθ τραπεηα Η ακανκα τθσ ακανκασ τθ ακανκα τθσ ακανκθσ τθ ακανκθ Η πεινα τθσ πεινασ τθ πεινα τθσ πεινθσ τθ πεινθ .