You are on page 1of 7

NAUČNO-NASTAVNOM VEĆU TEHNIČKOG FAKULTETA U ČAČKU

Odlukom Naučno-nastavnog veća Tehničkog fakulteta u Čačku br. XXVII-1983/9 od 10.9.2008 godine (na osnovu člana 72 Zakona o visokom obrazovanju i člana 115 i 116 Statuta fakulteta) imenovani smo za članove Komisije za pisanje izveštaja o prijavljenim kandidatima na konkurs za izbor asistenta za užu naučnu oblast Industrijsko inženjerstvo. Konkurs je objavljen u listu "Poslovi" broj 269 od 29. jula 2008. godine, a na konkurs su se prijavila dva kandidata i to Mr Milorad Pantelić, dipl. maš. inž. iz Lazarevca i Mr Dimitrije Đorđević, dipl. maš. inž. iz Lučana. Pošto kandidat Mr Dimitrije Đorđević, dipl. maš. inž. nije podneo svu potrebnu dokumentaciju, njegova prijava nije uzeta u razmatranje. Na osnovu pregleda dokumentacije o prijavljenom kandidatu Mr Miloradu Panteliću, dipl. maš. inž. podnosimo sledeći

IZVEŠTAJ
OSNOVNI BIOGRAFSKI PODACI O KANDIDATU Mr Milorad Pantelić, dipl. inž. maš. je rođen 4. marta 1962. godine u Aranđelovcu. Porodica se 1970. godine iz mesta Rudovci preselila u Lazarevac, gde je završio osnovnu i srednju školu. Po odsluženju vojnog roka, 1982. godine upisao se na Mašinski fakultet u Beogradu. Na grupi za Mehanizaciju i mašinske konstrukcije Mašinskog fakulteta diplomirao je 1990. godine. Poslediplomske specijalističke studije, na grupi za Mehanizaciju i mašinske konstrukcije, na Mašinskom fakultetu u Beogradu, upisao je 1995. godine. Specijalistički rad sa temom "Analitičko-eksperimentalne metode određivanja parametara statičke stabilnosti rotornih bagera" odbranio je 2000. godine. Na poslediplomske magistarske studije, grupa za Mehanizaciju i mašinske konstrukcije, na Mašinskom fakultetu u Beogradu, upisao se 2003. godine. Magistarski rad pod naslovom "Položaj težišta nadgradnje rotornih bagera - metode određivanja i analiza uticaja na dinamičko ponašanje" odbranio je 10. oktobra 2006. godine. Doktorsku disertaciju pod naslovom "Unapređenje koncepcije održavanja bagerskih jedinica na površinskim ugljenokopima" prijavio je na Tehničkom fakultetu u Čačku Univerziteta u Kragujevcu, koju je Komisija za ocenu podobnosti teme i kandidata prihvatila u svom Izveštaju od 27. 3. 2007. godine. Od školske godine 2007/2008 angažovan je, u dopunskom radnom odnosu, za izvođenje nastave vežbi na Tehničkom fakultetu u Čačku, na grupi predmeta u užoj naučnoj oblasti Industrijsko inženjerstvo: Efektivnost tehničkih sistema, Menadžment kvalitetom, Sistem kvaliteta, Terotehnologija. Objavio je 21 naučni i stručni rad i učestvovao u većem broju projekata iz oblasti održavanja, kontrole pogonskog stanja, pouzdanosti i analize otkaza tehnološke opreme na površinskim kopovima. Posle diplomiranja na fakultetu, neko vreme je radio kao nastavnik u Tehničkoj školi u Lajkovcu, a krajem 1990. godine se zaposlio u Kolubari Metal u Vreocima. Do 1997. godine je radio na mestu inženjera za bagere, a zatim je postavljen na mesto šefa radionice za remont rudarske opreme na terenu. Od 2000. godine je radio na mestu tehničkog direktora Pogona za remont, a od januara 2006. godine - kao direktor Pogona za remont u Kolubari Metal.

1

inž.o. maš.o. Dobitnik je sledećih nagrada za stručne doprinose: .1 Pantelić M. obuhvata istraživanja u okviru specijalističkog rada " Analitičko-eksperimentalne metode određivanja parametara statičke stabilnosti rotornih bagera" i magistarske teze "Položaj težišta nadgradnje rotornih bagera . . Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu. obuhvata. 1. 2. 4. Magistratura 2 . dipl.Godišnja nagrada Privredne komore Beograda za tehničko unapređenje za 2004/2005 godinu. primenjeni u praksi. Radovi na skupovima.metode određivanja i analiza uticaja na dinamičko ponašanje".Godišnja nagrada Privredne komore Beograda za pronalazak za 2003/2004 godinu. Magistratura. Specijalizacija. od 1. Struktura objavljenih radova je sledeća: 1. PRIKAZ NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG I OBRAZOVNOG RADA KANDIDATA Naučno-istraživačka delatnost Naučno-istraživačka delatnost Mr Milorada Pantelića. je objavio 21 naučni i stručni rad. dipl. DQM-2002. Specijalizacija 1. septembra 2006. što je od naročitog značaja.Sa novom sistematizacijom radnih mesta u preduzeću. angažovanje na izvođenju nastave vežbi na grupi predmeta u naučnoj oblasti Industrijsko inženjerstvo na Tehničkom fakultetu u Čačku: Efektivnost tehničkih sistema. inž. inž. Beograd. od školske 2007/2008 godine. Oženjen je i sa suprugom i dvoje dece živi u Lazarevcu. . Radovi u časopisima. U kontinuitetu naučnih istraživanja u oblasti inženjerstva održavanja složenih tehničkih sistema prijavio je i radi doktorsku disertaciju pod naslovom "Unapređenje koncepcije održavanja bagerskih jedinica na površinskim ugljenokopima" na Tehničkom fakultetu u Čačku. Rezultati do kojih je kandidat došao verifikovani su kroz veći broj radova objavljenih u časopisima i saopštenih na skupovima i. maš. Sistem kvaliteta i Menadžment kvalitetom.Godišnja nagrada u području privrednih primena za nabolji rad saopšten na 5.: Analitičko-eksperimentalne metode određivanja parametara statičke stabilnosti rotornih bagera. Služi se francuskim i engleskim jezikom. 2. u Beogradu. godine radi na mestu Menadžera programa za remont i montažu u Kolubara Metal d. PREGLED OBJAVLJENIH RADOVA Mr Milorad Pantelić. 2000. 3. DQM Međunarodnoj konferenciji Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću. dipl. Obrazovna delatnost Obrazovna delatnost na Univerzitetu Mr Milorada Pantelića. koji su odbranjeni na Mašinskom fakultetu u Beogradu. maš.

Pantelić M. Spasojević R. Novi Sad.1. 2008.. Međunarodne konferencije Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću DQM-2002...: Demontaža . Beograd.. sa međunarodnim učešćem. Milić I. Pantelić M. Spasojević R.: Položaj težišta nadgradnje rotornih bagera .: Tehničko ekonomski parametri pri održavanju bagerskih jedinica na površinskom kopu Kolubara .6. Čačak. 1. Petrović S. Radovi u časopisima 3. Pantelic M. Zbornik radova 5. Petrović S.remontnim popravkama na površinskim ugljenokopima Kolubara Lazarevac.. Zbornik radova VI međunarodnog simpozijuma povodom 40.10.7. Radovi na skupovima 4. 4. 2001.. 4. Petrović S. Vrnjačka Banja. 3. Pantelić M. Spasojević R. 4. Zbornik radova XXV jugoslovenskog majskog skupa Održavanje teničkih sistema YUMO. 2000. Petrović S. 2002.: Tehničko ekonomski parametri pri održavanju bagerskih jedinica na površinskom kopu Kolubara . Pavlović A. No. 2001.Tamnava zapadno polje.12. Pantelić M. Herceg Novi. 4. Zbornik radova XXIV jugoslovenskog majskog skupa Održavanje teničkih sistema YUMO. 4. Pantelić M. 2005..Tamnava Zapadno polje. Simić V.montaža radijalnog kugličnog ležaja kuglibana Deponijske mašine Krupp Ldc(480x1200)/36. Rudarsko geološki fakultet. Zbornik radova 3.: Merenje težine (vaganje) gornje obrtne gradnje rotornog bagera i određivanje koordinata težišta.8. DQM konferencije Upravljanje održavanjem. Spasojević R.: Određivanje težine i položaja težišta gornje gradnje rotornog bagera SRs 2000x32/5(2x670kW)+VR.. Beograd.kuglibana deponijske mašine Krupp Ldc (480x1200)/36. Spasojević R. 4. 4. Pantelić M. 4.. Tomić Ž.: Dynamical Model for Analysis of Balance Mass Influence to Bucket Whell Excavator Superstructure Behaviour. Lazarevac. 2000. Zbornik radova XXIV jugoslovenskog majskog skupa Održavanje teničkih sistema YUMO.4. Herceg Novi. Lazarevac. Zbornik radova IV jugoslovenkog naučno-stručnog skupa Mehanizacija u rudarstvu. 3 .montaže ležaja na rotoru bagera Takraf SRs 2000x32/5. Beograd.metode određivanja i analiza uticaja na dinamičko ponašanje. 1999... Zbornik radova Savetovanja Toplifikacioni sistemi opštine Lazarevac. 4.: Tehničko-ekonomski parametri pri održavanju bagerskih jedinica i transportnih sistema na površinskom kopu Kolubara Tamanva zapadno polje.. DQM konferencije Upravljanje održavanjem. Pantelić M. 1995. Tomić Ž.2. 2001.: Korozija i zaštita od korozije toplifikacionog sistema opštine Lazarevac. 4.3. Pantelić M. 2002.: Postupak demontaže .: Korekcija položaja koordinata težišta gornje obrtne gradnje rotornog bagera SchRs 900/6x25 i njegova kontrola. 4.: Rasterećenje sprava pri investicionim . Zbornik radova 2.9. Pantelić M. Pantelić M.... Vrnjačka Banja. Pantelić M. Beograd. 4.5 Pantelić M.: Održavanje toplovoda kao dela toplifikacionog sistema opštine Lazarevac.. Problemy mashinostroeniya i avtomatizatsii. 2001. DQM konferencije Upravljanje održavanjem.11.. Čolović V. Spasojević R. Pantelić M. Spasojević R. godina Smera za mehanizaciju u rudarstvu MAREN 2002..1. Zbornik radova Savetovanja Toplifikacioni sistemi opštine Lazarevac. 2000. Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu. Beograd. 2002. Zbornik radova XXVI jugoslovenskog majskog skupa Održavanje teničkih sistema YUMO.: Demontaža .1. Spasojević R.2.montaža radiaksijalnog kugličnog ležaja . Zbornik radova 4.

18. Međunarodne konferencije Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću DQM-2005. Spasojević R. Na primeru rotornog bagera SRs 2000x32/5(2x670kW)+VR detaljno je prikazan sistem koji se koristi za ovo merenje. Kontrola je izvršena uz računarsku podršku sa pratećim hardverom i softverom najnovije generacije. To je omogućilo da se sprovede određivanje težišta.. Beograd.1 obrađeno je rasterećenje (oslanjanje) velikih mobilnih rudarskih jedinica (bageri. Drugoj grupi radova pripada magistarska teza. Pantelić M.: Demontaža . vaspitno-obrazovnoj i nastavnoj i privrednoj aktivnosti Mr Milorada Pantelića.14. Pantelić M. U radu 2.1. Tomić Ž.. dipl. Međunarodne konferencije Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću DQM-2003. istovremeno na dva načina: hidraulični i elektrootporni. Zbornik radova 7. Beograd. Trećoj grupi radova pripadaju radovi objavljeni u časopisima.15. komisija izvodi konstataciju da svi objavljeni naučni i stručni radovi kandidata u potpunosti pripadaju naučnoj oblasti za koju kandidat konkuriše i da se mogu svrstati u četiri grupe. U radu 1.. Čolović V.: Položaj težišta nadgradnje rotornih bagera: metode određivanja i analiza uticaja na dinamičko ponašanje. Formiran je odgovarajući dinamički model koji omogućuje analizu uticaja mase protivtega na dinamičko ponašanje strukture gornje obrtne gradnje. ANALIZA OBJAVLJENIH RADOVA Analizom dokumentacije o ukupnoj naučno-istraživačkoj. 4.16. Beograd. Nekić M. 4. na primeru rotornog bagera Krupp SchRs 1760. Pantelić M. 4.. 2003. demonstrirano je merenje gornje obrtne gradnje i provera položaja težišta.. Beograd. 2007. Spasojević R.: Primena novih tehnologija kao direktni uticaj rentabilnosti..: Tehnologija merenja nadgradnje i provera položaja težišta rotornih bagera. Zbornik radova 6. 4. inž.17. Spasojević R. Zbornik radova 8. maš. U radu 4. Međunarodne konferencije Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću ICDQM-2007. odlagači.. Zbornik radova konferencije Održavanje tehničkih sistema KOD 2003. 2003. 2008. tako i formiranje veoma složenih modela gornje obrtne gradnje rotornih bagera.: Eksperimentalno ispitivanje originalnih i rekonstruisanih nosećih kolica mehanizma transporta rotornog bagera Krupp SchRs 1760/5x32. samohodni transporteri) pri izvođenju remontnih operacija. Spasojević R. Beograd. Herceg Novi. Zbornik radova 11.1 je izvršena kontrola položaja težišta gornje obrtne gradnje rotornih bagera i analiza uticaja na dinamičko ponašanje noseće konstrukcije i pogonskih mehanizama.13. podaci uzeti iz tehničke dokumentacije proizvođača opreme i 4 . Pantelić M.: Tehno-ekonomska analiza otkaza i održavanje sistema mehanizama transporta rotornog bagera Krupp SchRs 1760/5x32.. 4.4. što predstavlja jedan od osnovnih postulata u kontroli statičke stabilnosti i dinamičkog ponašanja gornje obrtne gradnje. Zbornik radova 10. U radu 3. 2005. Spasojević R. U radu su sadržane teorijske postavke. Međunarodne konferencije Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću ICDQM-2008. Četvrtu grupu čine radovi saopšteni na skupovima.1 prikazan je način merenja težine i određivanja položaja težišta gornje obrtne gradnje rotornih bagera.montaža radiaksijalnog kugličnog ležaja (kuglibana) ∅10000 rotornog bagera SchRs 900/6x25 u RB Kolubara. 2004. Međunarodne konferencije Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću DQM-2004. gde su obrađeni svi rezultati koji pokazuju ukupnu težinu i položaj težišta gornje obrtne gradnje. Pantelić M. eksploatacije i remonata BTO sistema u JP RB Kolubara. Pantelić M.. Prvoj grupi radova pripada specijalistički rad.

zatim se mere opterećenja na tim tačkama a iz njih se utvrđuje ukupna težina gornje obrtne gradnje i položaj težišta u ravni gde se sistem postavlja. kuglibana na rotornom bageru (deponijska mašina u vlasništvu TE Ugljevik). U radu 4. On u sebi sadrži dva paralelna načina merenja. jednostavan . koristi alat koji je u ovom radu i prikazan. a sve u funkciji provere njihove stabilnosti. Prema nemačkim uputstvima. što je praktično dokazano. koje bi se izvodile u narednom periodu. potreban broj ljudi za održavanje bagerskih jedinica. direktna posledica pomeranja napadne tačke težine gornje obrtne gradnje iz projektovanih granica. a koje direktno utiču na pogonsku spremnost toplifikacionog sistema u narednoj grejnoj sezoni. je najefikasnija i najekonomičnija vrsta preventivne zaštite ovakvih i sličnih sistema. Patzolda za proračuna parametara Donje lužičkih površinskih kopova. Sama korekcija položaja koordinata težišta gornje obrtne gradnje ka projektovanim granicama vršena je olakšanjem strele rotora. Pri tome je korišćena metodologija T. Jedan.Tamnava zapadno polje". složeniji . za rasterećenje ležaja.5 prikazan je broj potrebnih norma sati. rovokopač.10 prikazan je tehnološki postupak demontaže i montaže radiaksijalnog kugličnog ležaja.6 pokazana je metoda merenja gornje obrtne gradnje rotornog bagera SRs 2000x32/5 (2x670kW)+VR i određivanje položaja težišta radi njihove kontrole.saznanja stečena tokom dugogodišnjeg rada na remontima velikih rudarskih kapaciteta na površinskimm ugljenokopima.hidraulični i drugi. veće angažovanje mehanizacije (autodizalice.7 dat je tehnološki postupak demontaže/montaže "čvrstog" ležaja na vratilu rotora bagera Takraf SRs 2000x32/5(2x670kW)+VR. U radu 4.4 su prikazani tehnoekonomski parametri pri održavanju bagerskih jedinica na površinskom kopu "Kolubara . U radu 4. odnosno demontažom i smanjivanjem težina nekih mašinskih delova.8 dati su statistički podaci broja intervencija u zadnjih pet godina na tačno određenim lokacijama toplifikacionog sistema opštine Lazarevac. Na osnovu tih podataka dat je predlog aktivnosti. Nakon toga.zapadno polje" i u Rudarskom basenu Kostolac Površinski kop "Drmno" i dala je veoma dobre rezultate: vremenski rok izvođenja ove operacije i troškovi pripreme su svedeni na minimum. U radu 4. potrebna površina radionice. Dobijeni merni razultati ovom metodom su veoma tačni. sama priprema koja podrazumeva rasterećenje ležaja zahteva mnogo duži rok izvođenja. U radu 4.Tamnava zapadno polje" sa njihovim tehničkim podacima. za ovu veoma složenu operaciju.3 je prikazana metodologija načina delimičnog prevazilaženja problema nestabilnog rada rotornog bagera SchRs 900/6x25 u domenu funkcionisanja pogona za kružno kretanje bagera. Tu se. posmatrano na duže staze. Postupak merenja je opšteg karaktera i može se primeniti kod srodnih mašina. nakon izvršenog niza merenja težine gornje obrtne gradnje i izračunavanja položaja koordinata težišta. U radu 4. tzv.2 je pokazano kako se mere težine gornjih obrtnih gradnji rotornih bagera i određivanje položaja njihovih težišta. Takođe je dat predlog rešenja preventivne zaštite od korozije toplifikacionog sistema opštine Lazarevac metodom aktivne katodne zaštite. Meri se pomoću mernog sistema koji se postavlja na određene tačke. utvrđeno je da se radi o prekomernoj pohabanosti kuglibana tako da je doneta odluka 5 . cevopolagač i vučni voz). U radu 4. urađeno je završno (kontrolno) merenje.elektrootporni. koji su dobijeni teorijskim putem. nakon analize uzroka.9 navedeni su tipovi korozije kojima je izložen toplifikacioni sistem i mehanizmi po kojima se korozija odvija. kao i vizuelni izgled ugljenog i jalovinskog sistema na površinskom kopu "Kolubara . U radu 4. Ovi problemi su. U radu 4. veći broj izvršilaca i specijalni pribor (tegovi od 2x460 kN) u odnosu na tehnologiju koja je dala "Kolubara Metal".Površinski kop "Tamanva . Da bi se rešio problem pojave uvećanih vibracija pri radu bagera. Ova metoda zaštite. Tehnologija je proverena u praksi u Rudarskom basenu Kolubara .

Poseban značaj ovog rada ogleda se u samoj montaži kuglibana i to u delu određivanja strukture (mešavine) specijalne podlivke i njenog faznog sipanja ispod samog ležaja. U radu 4. Dat je tehnološki postupak demontaže/montaže "čvrstog" ležaja na vratilu rotora bagera Takraf SRs 2000x32/5(2x670kW)+VR. za ovakve poslove u okviru EPS celokupna tehnologija i stručni nadzor je korišćena usluga iz Nemačke. tzv. zbog čega se prvo morala izmeriti (izvagati) gornja obrtna gradnja i sa dobijenim parametrima odrediti tehnologija rasterećenja i demontaža kuglibana. Na taj način se obezbeđuje pouzdan rad opreme. U radu 4. Problem nedostatka dokumentacije predstavljao je veliki izazov. Izvršena je njegova rekonstrukcija i eksperimentalno dokazano da rekonstruisana kolica imaju znatno bolja svojstva u odnosu na originalna. Dati su uslovi koje treba obezbediti na terenu pre početka izvođenja merenja. utvrđeno je da se radi o prekomernoj pohabanosti kuglibana tako da je doneta odluka da se on zameni. U radu 4. u dobro organizovanim preduzećima.Tamnava zapadno polje". sa posebnim osvrtom na pregled najčešćih otkaza i problema koji se javljaju u održavanju sistema mehanizma transporta rotornog bagera Krupp SchRs 1760/5x32. U radu 4. inž. U radu 4. tzv. kuglibana na rotornom bageru SchRs 900/6x25. Nakon sagledavanja uzroka pojave prekomernih vibracija pri radu bagera .12 prikazan je tehnološki postupak demontaže i montaže radiaksijalnog kugličnog ležaja. nakon analize uzroka. Za istu mašinu formiran je odgovarajući dinamički model koji omogućava da se izvrši analiza uticaja mase protivtega na dinamičko ponašanje strukture nadgradnje.11 prikazani su tehnoekonomski parametri pri održavanju bagerskih jedinica na površinskom kopu "Kolubara . dipl.14 dati su tehnoekonomski parametri demontaže/montaže. koje ima za cilj da u procesu proizvodnje blagovremeno otkriva i otklanja slaba mesta.16 dat je pregled potrebnih načina održavanja rudarskih mašina. U radu 4.zapadno polje" i u Rudarskom basenu Kostolac .pohabanost kuglibana doneta je odluka o njegovoj zameni. Na osnovu rezultata proračuna zaključeno je da promena mase protivtega. Ranije.17 dat je prikaz merenja i položaj težišta nadgradnje na primeru rotornog bagera SchRs 1760. Pri analizi je korišćena metodologija pomoću koje je utvrđen broj potrebnih norma sati.18 objašnjen je postupak merenja težine nadgradnje i položaja težišta rotornih bagera.da se on zameni. odnosno do visokih naponskih stanja strukture. Za rasterećenje ležaja koristi alat koji je u ovom radu i prikazan. saradnik i doktorant na Katedri za opšte mašinstvo Tehničkog fakulteta u Čačku ima jednu godinu iskustva u radu na Univerzitetu. Da bi se rešio problem pojave uvećanih vibracija pri radu bagera. potrebni ljudski resursi za održavanje i potreban radionički prostor za održavanje. može da dovede do neželjenog dinamičkog ponašanja. Odziv sistema određen je za deset različitih masa protivtega.. Prikazan je slučaj u kome je kao slabo mesto identifikovan mehanizam nosećih kolica transporta rotornog bagera. maš. Tehnologija je proverena u praksi u Rudarskom basenu Kolubara .Površinski kop "Tamanva . što ovde nije bio slučaj.15 prikazana je uloga preventivnog održavanja. kuglibana na rotornom bageru. u domenu apsolutne greške merenja. Takođe su nabrojani faktori koji utiču na tačnost merenja i izvršen proračun greške merenja. ZAKLJUČAK SA PREDLOGOM Mr Milorad Pantelić.Površinski kop "Drmno" i dala je veoma dobre rezultate. U radu 4. u 6 . U radu 4. pri čemu je došlo do povećanja vrednosti elastične čvrstoće za 100%.13 je prikazan tehnološki postupak demontaže i montaže radiaksijalnog kugličnog ležaja.

istraživanjima. inž.) na površinskim kopovima. god. je objavio ukupno 21 naučni i stručni rad iz predmetnog područja. sa radnim vremenom 10%. a učestovala u ili rukovodio izradom većeg broja projekata u privredi. INŽ. Prijavio je i radi doktorsku disertaciju na Tehničkom fakultetu u Čačku. U Čačku. 19. vaspitno-obrazovnu i nastavnu i privrednu delatnost Mr Milorada Pantelića. član Tehnički fakultet u Čačku (Naučna oblast: Konstrukciono mašinstvo) Prof. predsednik Tehnički fakultet u Čačku (Naučna oblast: Industrijsko inženjerstvo) Prof. dipl. inž.. Sagledavajući celokupnu naučno-istraživačku. odlagači i dr. dr Miomir Stanković. Mr Milorad Pantelić. KOMISIJA: Akademik prof. dr Zvonimir Jugović.. član Fakultet zaštite na radu u Nišu (Naučna oblast: Upravljanje rizikom) 7 . dr Jeroslav Živanić. u periodu rada u privredi i u svojstvu saradnika na Katedri za opšte mašinstvo. saradnika na Katedri za opšte mašinstvo Tehničkog fakulteta u Čačku izabere u zvanje ASISTENTA za užu naučnu oblast INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO u radni odnos na određeno vreme od tri godine. transporteri. maš. dr Ljubiša Papić. čiji sadržaj u potpunosti odgovara naučnoj oblasti za koju se bira. MAŠ. dipl. septembar 2008. član Tehnički fakultet u Čačku (Naučna oblast: Industrijska elektroenergetika) Prof. DIPL. u obrazovanju i u primenama u području Industrijskog inženjerstva i 19 godina iskustva u rukovođenju poslovima održavanja velikih rudarskih mašina (bageri. Komisija ima izuzetnu čast da jednoglasno predloži Naučno-nastavnom veću Tehničkog fakulteta u Čačku da kandidata MR MILORADA PANTELIĆA. maš. jer kandidat u potpunosti ispunjava sve uslove predviđene odredbama Zakona o visokom obrazovanju i Statuta Tehničkog fakulteta u Čačku.