You are on page 1of 141

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ

ИНФОРМАТОР
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У КОСОВСКОЈ МИТРОВИВИ

Косовска Митровица, 2013.

2

3

Основне академске студије СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ Основне академске студије ПЕДАГОГИЈА .Основне академске студије ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ . ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 4 .Мастер академске студије ПЕДАГОГИЈА .Мастер академске студије ПЕДАГОГИЈА .Основне академске студије СОЦИОЛОГИЈА .Основне академске студије СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК .Мастер академске студије ИСТОРИЈА .Основне академске студије ИСТОРИЈА .Мастер академске студије СОЦИОЛОГИЈА У поступку акредитације су мастер академскке студије – ПСИХОЛОГИЈА и докторске студије за ИСТОРИЈУ.Основне академске студије ФИЛОЗОФИЈА . ПЕДАГОГИЈУ.УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Косовска Митровица Комисија за акредитацију и проверу квалитета акредитовала је следеће студијске програме: .Основне академске студије ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ .Мастер академске студије РУСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ .Основне академске студије РУСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ .Основне академске студије ПСИХОЛОГИЈА .Мастер академске студије СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ .

Крагујевац и Београд) и на југу са Приштином. Од 2006. године своју активност обновила је српска драма Народног позоришта из Приштине. манифестације која окупља познате ликовне уметнике. младости и слободарства. Велелепна црква Светог Димитрија изграђена је на брду изнад Косовске Митровице 2004. У Косовској Митровици своју делатност остварује више основних.РАЗВОЈ И ДЕЛАТНОСТ ФАКУЛТЕТА Косовска Митровица Косовска Митровица је град богате традиције. Пећи и Пећке патријашије. Штрпца и Шар планине. стиже се до Косова Поља и Газиместана. Бруса и Копаоника. Скопљем и Солуном. 2011. писце. Републике Српске и Црне Горе. Зубиног Потока и Мокре Горе. године. Посебну душу Косовској Митровици дају њени житељи. за релативно кратко време. разумевања и спремности за помоћ и сарадњу са свим добронамерницима. Рогозне и Мокре Горе. Приштине и Грачанице. Налази се на северу Косова и Метохије окружена обронцима Копаоника. Краљево. игралиштима за децу и лепо уређеним местима за излазак младих. У току је изградња велике спортске хале и владичанског двора у њеној непосредној близини. пуни предусретљивости. Град обилује спортским теренима. Кроз њу пролази саобраћајница која је на северу повезује са централном Србијом (Рашка. 5 . Магистралним путевима. Призрена и Светих Архангела. Ђаковице и Дечана. фолклорне ансамбле и културне посланике из Србије. средњих и високих школа и предшколских установа. године поново је заживео Сабор културно-уметничког стваралаштва Србије. неколико ТВ станица и делује већи број културно-уметничких друштава и студентских асоцијација. Новог Пазара и Голије.

међууниверзитетском и међународном сарадњом. наставне и ваннаставне активности студената. образовну. Својом укупном наставно-научном делатношћу и оставарењима. Студентима је на располагању коришћење Универзитетске библиотеке. смештај. Одлуком Владе Србије од 2001. Као и сви студенти у Републици Србији и они имају право на здравствену заштиту. студентске кредите. године са Косова и Метохије. прегалаштву и одговорности универзитетских посленика и грађанима Косова и Метохије. наставника и сарадника био принуђен да се исели из Приштине у разне градове централне Србије. стипендије и друге погодности на које академски грађани имају. исхрану. Захваљујући свесрдној помоћи Републике Србије.Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици У северном делу Косовске Митровице је седиште Универзитета у Приштини у чијем саставу се налази десет факултета. 6 . Највећи број факултета и Ректорат стационирани су у северном делу Косовске Митровице. створени су повољни услови за живот. За релативно кратко време. године враћа се у северни део Косова и Метохије. На Универзитету у Приштини студира око 10500 студената. где се налази и Филозофски факултет. Универзитет је у новој средини нашао нову подршку и снагу и наставио своју наставно-научну. Универзитет је постао равноправни члан универзитета у Србији и захвалан партнер бројним универзитетима у Региону и Европи. када започиње нову еру академског развоја и стварања. Културног центра и могућност ангажовања у бројним студентским асоцојацијама и ваннаставним активностима. Универзитет је са породицом својих факултета. Здрвственог центра. Након НАТО бомбардовања и прогона Срба 1999. Изграђено је пет студентских домова и савремено су опремљени студентска менза и простор за рекреативно-спортске активности. националну и културну мисију. Универзитетско образовање студенти стучу у складу са законима Србије и начелима савременог академског образовања.

Основање. научној. а назив дипломираних професора друштвено хуманистичких наука и језика стекло је преко 2. године у Приштини када је конституисана управа Факултета у саставу Београдског универзитета. друштвени и културни развој подразумевао је стално школовање нових високостручних кадрова. Македоније. Педагогију и Географију. Своје ново универзитетско уточиште на нашем Факултету нашао је и велики број прогнаних студената из ратом захваћених подручја Хрватске и Босне и Херцеговине. године Филолошки факултет. Факултет је отпочео рад са шест наставних група: Спскохрватски језик и књижевност. Биологија и Математика. године до сада је из области друштвено-хуманистичких наука и језика звање магистара на Факултету је стекло 73 кандидата. Чињеница да је једино за потребе Филозофског факултета у Косовској Митрвици изграђен нови објекат довољно говори о значају које наше друштво придаје овом Факултету и његовој националној. један је од четири Филозофска факултета у Републици Србији и најстарија високошколска институција на Косову и Метохији. године. Филозофски и Филолошки факултет организовани као јединствен факултет под називом Филозофски факултет са седиштем у Косовској Митровици. Од дана формирања до данашњег дана за рад на Факултету ангажовани су и афирмисани наставици са Универзитета у Београду. 7 . Истовремено. Хрватске. Таква орјентација у великој мери је допринела отворености Факултета. Свој наставно-научни рад Филозофски факултет од тада остварује у новоизграђеном и савремено опремљеном објекту у непосредној близини Ректората и средишту већег броја факултета Универзитета у Приштини. просвете. као део Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици. културној и цивилизацијској мисији. наставника и асистената. Повратком Универзитета у северну Косовску Митровицу 2001. образовања и привреде не само за Косово и Метохију и Републику Србију него и за суседне републике. Босне и Херцеговене. Новом Саду и Скопљу. Снажан економски. почетак рада и развој Факултета био је од изузетне важности за даљи развој школства. Из године у годину расла је популарност Факултета као и број студената.Оснивање и развој Филозофског факултета Филозофски факултет у Косовској Митровици. Тако је школске 1971/72.800 наших студената. науке. У периоду од оснивања до 1999. Грчке и Бугарске. Албански језик и књижевност. Филозофски факултет добија савремено грађено и опремљено здање у центру Приштине и врло повољне услове за наставно-научни рад. а докторске дисертације одбранило је 33 кандидата. године на Филозофском факултету универзитетско образовање стучу студенти не само из свих крајева Србије него и из Црне Горе. а 1989. образовној. размени искустава и уопште подизању квалитета наставно-научног рада. Факултет је непрекидно водио бригу о свом научном подмладку и тако изнедрио на десетине магистара и доктора наука од којих су многи од њих данас признати научни радници и наставници и ван граница Републике Србије. Физика. године формиран Природно-математички. Хемија. Само од 1999. Две године касније формиране су и наставне групе за Општу и Националну историју. Школске 1970/71. Због тога долази до прерастања појединих студијских група или више студијских група у самосталне факултете. године почињу са радом и студијске групе за Француски језик и књижевност. Нишу. Основан је 1960. Југословенску књижевност и Енглески језик.

На Факултету наставу реализује 18 редовних професора. специјализоване учионице за учење језика. бежичну интернет мрежу. амфитеатар са 100 места. Поседује библиотеку са преко 30. сајт факултета. професора и асистената.000 различитих наслова. као и простор за рад служби секретаријата и студентског парламента. великим бројем студената.Факултет је опремљен савременом наставном технологијом и средствима. кабинет за информатику. мониторе за свакодневно пласирање информација намењених студентима. 8 . значајном издавачком делатношћу и разноврсном понудом студијских програма на свим нивоима студија. Факултет сваке године уписује око 300 студента на основним академским студијама и око 100 студената мастер академским студијама. 20 доцената и 50 асистената и сарадника. 14 ванредних професора. читаоницу за студенте. Факултет са богатом понудом студијских програма Филозофски факултет у Косовској Митровици је веома развијена високошколска наставно-научна установа са богатом традицијом.

израда пројеката. њихове способности за учење. Настава је конципирана тако да до пуног изражаја може да дође стваралачка мисаона активност студената. предшколским. хоспитовање у школама и др. консултације. Филозофски факултет је научно-образовна установа са разноврсном лепезом студијских програма из области филозофских. најбољи начин припремања 9 . вежбе. образовања и културе. Факултет своју делатност остварује у складу са законима Републике Србије и принципима Болоњске декларације. студиозност и заједничка креативност и одговорност наставника. То је. семинари. друштвено-хуманистичких и филолошких наука. практична настава. сарадника и студената. радионичарски педагошки рад. медијским установама. заводима за унапређивање васпитања и образовања. осим занимљивости и ефикасности наставног рада. научно истраживачким институцијама. школским и другим институцијама васпитања. Црној Гори и другим републикама бивше Југославије раде професори и стручни сарадници који су своје академско образовање стекли на овом Факултету.У стотине средњих и основних школа у Србији. менторска настава. Не мали број свршених академаца наставио је своје наставно-научно усавршавање и данас раде и стварају као признати научни радници и стручњаци у универзитетској заједници. издавачким кућама. Савремена настава у складу са принципима болоњског процеса Филозофски факултет је препознатљив и по примени различитих облика савременог реализовања наставног процеса: предавања.

10 .будућих професора и сарадника за све захтевније и одговорније функције које ће они након дипломирања обављати. Већ 40 година Факултет објављује Зборник радова својих наставника и сарадника. издавачким активностима како на националном тако и на међународном плану. а за мастер студије 30% изборних предмата. опште стручних. Он обухвата широк спектар опште-образовних. уже стучних и изборних предмета као и практичан рад и стручну праксу студената. Наставни план основних и мастер студија је савремен и усклађен са другим филозофским факултетима у Србији и Европи. уџбеника и приручника својих наставника и сарадника. културним. просветним. Од самог почетка. Научне конференције и научно-истраживачка делатност Факултет је самостално или у сарадњи са другим високошколским институцијама у земљи и у иностранству организовао на десетине научних конференција и реализовао бројне научно-истраживачке пројекте. Из низа успешно органозованих научних конференција по свом значају и бројности учесника издваја се Међународни научни скуп „Косово и Метохија у цивилизацијским токовима“ и научно-истраживачки пројекат „Косово и Метохија између националног идентитета и евроинтеграција“. најчешће у раду са младима. за које се студенти опредељују у складу са својим посебним жељама и интересовањима. Сваки студијски план на основним студијама садржи минимално 20% изборних предмета. Факултет је у задњих десет година објавио преко 120 монографија. Факултет је успешно остваривао сарадњу са установама и организацијама које се баве научним.

Ваннаставне активности оспособљавају студенте сарадњи. лидерству и правилној организацији сопственог времена. рекреативно-забавне и потребе за ванстудијским образовањем и усавршавањем. реторичкој и другим секцијама. Заједно са својим професорима и асистентима 11 . То је добар начин да студенти постану отворени за нове и другачије активности. учествују на „Филозофијади“. да прошире своје интелектуалне хоризонте и да се постепено оспособљавају за вођење таквих активности у својим будућим школама. као и међународној размени студената. културне. Они имају прилике да на Факултету исказују и усавршавају своје способности у активностима уређивања студентског листа. Студенти Филозофског факултета традиционално организују бруцошијаду и апсолвенско вече. интересовања и склоности и развијају своје креативне потенцијале.Ваннаставне активности као могућност задовољења посебних интересовања и склоности студената На Факултету се све већа пажња поклања стварању услова у којима студенти могу да задовоље своје посебне потребе. Ове активности могу да оспособе студенте у доношењу сопствених одлука и да им помогну у стицању социјалног искуства и комуникацијских вештина. у културно-уметничким програмима Факултета. књижевно-литералној.

Право да бирају и буду бирани у Студентски парламент имају сви студенти Факултета уписани на студије у школској години у којој се врши избор. књижевности. Избор чланова Студентског парламента спроводи се једном годишње. Незаборавни су сусрети студената и наставника са Момом Капором. уметности и публицистике. 12 . а поводом дана Светог Саве и Видовдана организује свечану доделу диплома. Емиром Кустурицом.учествују и у организацији научно-стручних скупова и волентерском раду. изложби. солидарности. одговорности и тимског рада. Студентски парламент Студентски парламент је орган преко кога студенти остварују своја права и заштиту својих интереса. Факултет. Рад студентског парламента је јаван. Синишом Ковачевићем и другим великим именима наше културе. уз одговарајући културно-уметнички програм. У овим активностима негују се односи међусобне сарадње. врши се непосредно. Гојком Ђогом. Мирославом Лазанским. Факултет је стална позорница за организовање јавних предавања. поверења. обележава Дан факултета и Дан студената. трибина. Михаилом Марковићем. песничких вечери и промоције књига. тајним гласањем.

у складу са Статутом Факултета.бира представнике студената у комисије које у учествују у изради аката која се односе на студије и студирање.доноси општи акт о свом раду. .Мандат чланова Студентског парламента траје годину дана. који је у складу са Статутом Факултета.предлаже организовање различитих облика ваннаставних активности. .бира представике студената у органе Универзитета. Надлежност Студентског парламента: . . .бира представнике студената за Савет Факултета. . .усваја финасијски план и извештај о финасијском пословању Студентског Парламента. Начин и поступак предлагања и избора кандидата уређује се Правилником о изборима Студентског парламента Факултета. Студента продекана именује декан на предлог Студентског парламента. .предлаже мере за побољшање положаја и услова и ефикасности студирања.предлаже избор и разрешење студента продекана.обавља и друге послове предвиђене овим статутом и законом.усваја годишњи извештај који подноси председник студентског Парламента. 13 . . . Студент продекан обавља послове који се односе на студентска питања.бира и разрешава председника и потпредседника Студентског парламента. .

заступа интересе студената и стара се о остваривању права студената. Студент продекан може бити разрешен дужности и пре истека периода на који је именован и то на лични захтев или на образложени предлог декана.квалитет образовања. . . права и обавезе студената и студентског стандарда на Факултету.Студент продекан Факултет има једног студента продекана.обавештава студенте о свим важним и значајним питањима везаним за студенте. Обавља и друге послове у складу са Статутом Студентског парламента. Исто лице може бити изабрано за студента продекана највише два пута.учествују у комисијама у вези са дисциплинском одговорношћу студената.учествује у раду органа Факултета када се разматрају питања везана за . .предлаже мере за побољшање наставних и ваннаставних активности и услова рада на Факултету. . 14 . .координира рад Студентског парламента и органа Факултета. Мандат студента продекана траје једну годину. Студент продекан обавља следеће послове: .

консултације. израде завршних радова. уз претходно остварени обим студија од најмање 300 ЕСПБ бодова на основним академским и мастер академским студијама. колоквијума. самосталног рада. испита. а може се предвидети и израда завршног рада – дипломског рада. или полагање завршног испита.мастер рада. вежбе.ИЗВОДИ ИЗ СТАТУТА Обим студија Сваки предмет из студијског програма исказује се бројем ЕСПБ бодова. односно завршни део студијског програма. Број бодова којим се исказује завршни рад. пројекти и сл. Завршни рад и дисертација Основне академске студије завршавају се полагањем предвиђених испита. израдом и јавном одбраном докторске дисертације. Збир од 60 бодова одговара просечном ангажовању студента у оквиру 40. Укупан број активне наставе не може бити мањи од 600 часова у току школске године.часовне радне недеље током једне школске године. семинари. одговара просечном укупном ангажовању студената у оквиру 40-часовне радне недеље. Специјалистичке академске студије трају најмање једну школску годину (60 ЕСПБ) у складу са акредитованим студијским програмом. практична настава. овог члана су једносеместрални. Докторске студије трају најмање три године (180 ЕСПБ бодова) у складу са акредитованим студијским програмом. Мастер академске студије трају од једне до две године (од 60 до 120 ЕСПБ бодова) у складу са акредитованим студијским програмом при чему студент завршетком основних и мастер академских студија мора стећи укупно 300 ЕСПБ бодова. Мастер академске студије завршавају се полагањем свих предвиђених испита и израдом и одбраном завршног рада . Докторске студије завршавају се полагањем предвиђених испита. Основне академске студије трају од три до четири године (од 180 до 240 ЕСПБ бодова) у складу са акредитованим студијским програмом. односно двосеместрални. Општим актом Факултета ближе се уређује начин и поступак припреме и одбране завршног рада. а обим студија изражава се збиром ЕСПБ бодова. односно 60 бодова. улази у укупан број бодова потребних за завршетак студија. хоспитовање. добровољног рада у локалној заједници и других видова ангажовања.). у складу са студијским програмом. Предмети из става 1. ако су претходно завршене мастер академске студије. током једног семестра. Укупно ангажовање студената састоји се од: активне наставе (предавања. односно једне школске године. тако да збир од 30 бодова. у складу са студијским програмом. 15 . менторска настава.

фебруара до 31.Поступак припреме и услови за одбрану дисертације уређују се општим актом Универзитета по прибављеном мишљењу надлежног министарства. Школска година Факултет организује и изводи студије у току школске године. Распоред часова наставе доноси се по семестрима и објављује на огласној табли и веб-сајту Факултета. под условима и на начин који су утврђени посебним општим актом који доноси Сенат Универзитета. Зимски семестар. маја наредне године. а распоред испита најмање 10 дана пре почетка испитног рока. од којих сваки има 15 наставних недеља. Летњи семестар траје. октобра а завршава се 15. по правилу. која по правилу почиње 1. 16 . ако је дозволом одобрено извођење студија на даљину и утврђен максималан број студената који на тај начин може да студира. Критеријуми и услови преношења ЕСПБ бодова прописује се општим актом Факултета. октобра и траје 12 календарских месеци. од 15. Факултет је дужан да путем свог веб-сајта информише студенте о начину. Настава на Факултету организује се по годинама студија односно студијским програмима у складу са планом извођења наставе. времену и месту одржавања наставе и другим питањима од значаја за студенте. Преношење ЕСПБ бодова Између различитих студијских програма може се вршити преношење ЕСПБ бодова. Настава појединачних предмета организује се и изводи у току једног семестра а најдуже у току два семестра. по правилу. јануара наредне године. распоредом часова и испита. Остваривање студијског програма на даљину Факултет може остваривати студијски програм на даљину. односно споразумом високошколских установа. почиње 1. Наставе се изводи у зимском и летњем семестру.

у складу са Уредбом о нормативима и стандардима услова рада на Факултету. који се према радном календару организују по утврђеном распореду наставе и испита. ако је планом студија предвиђена као облик наставе. Наставници и сарадници у оквиру пуног радног времена. односно поједине делове студија. Настава се изводи у просторијама Факултета и у просторијама које је Факултет закупио у ту намену. веб-сајту Факултета. остварује се у школама основног и средњег образовања. према распореду који се истиче на огласним таблама Факултета. на гестовном језику. Факултет може за студенте са посебним потребама организовати и изводити студије. Факултет може остваривати студијски програм на страном језику уколико је такав студијски програм акредитован. Стручна пракса.Језик студија Факултет организује и изводи наставу на српском језику. обављају све облике наставе и научноистраживачког рада. 17 . Права и обавезе Факултета и других установа у којима се остварује стручна пракса или изводе посебни облици наставе уређује се посебним уговором. Организација студија Настава на Факултету организује се по годинама студија односно студијским програмом. као и у одговарајућим установама.

.Факултет је дужан да на одговарајући начин информише студенте о начину. са обавезама студената.праћење и примена новина у области наставног рада (садржаји. . расподелом укупног броја поена и начином формирања коначне оцене. методе и сл). предвиђеним облицима предиспитних активности.да библиотеци Факултета. Студенти имају право да се слободно информишу о организацији и начину извођења наставе и правилима студија на Факултету. .помоћ. . органа Факултета и Универзитета. методама и садржајима наставе. . на свим нивоима студија. структуром и садржајем испита. успешности студирања и постигнутим резулатима на колоквијумима и испитима. обавезном литературом. и препоручује библиотеци обезбеђивање нових наслова из своје уже научне области.менторство при изради завршних радова.учешће у научноистраживачком раду и на научним конференцијама.квалитетно. савесно и одговорно реализовање наставе и испита према утврђеном распореду.одржавање консулатације са студентима. . циљевима.реализовање наставе и рада са студентима у складу са академским стандардима. . . . на почетку школске године. контрола и праћење рада и усавршавања сарадника.иницирање предлога и реализовање мера и поступака за побољшање квалитета студијског програма и наставно научног рада уопште. . о начину обезбеђивања јавности на испиту и начину остваривања увида у резултате. односно асистената. као и о другим питањима од значаја за студенте.да на почетку реализације студијског програма упозна студенте са циљевима и садржајима наставног предмета.колегијална сарадња са другим наставницима. 18 . сарадницима и службама Факултета. облици. Права и обавезе наставника и сарадника Права и обавезе наставника су: . методама и критеријумима испитивања. начином праћење њиховог рада и оцењивања.праћење рада и напредовања студената и њихово објективно и реално оцењивање. . . о садржајима. .други послови по налогу декана и шефа катедре.учешће у раду одговарајућих комисија.препоручује одговарајућу литературу за припремање испита и израду завршних радова.учешће у реализацији ваннаставних активности и других облика рада Факултета. катедре. .вођење евиденције о присуствовању студената настави. достави списак обавезне и допунске литературе. неопходне за припрему испита и израду завршних радова. . организацијом наставе по недељама односно данима. . времену и месту одржавања наставе.

.помагање предметном наставнику у припреми и реализацији наставе. на захтев предметног наставника. на предлог одговарајуће катедре. катедре и органа Факултета. може се уписати лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању. Упис студената На одобрене. рачунајући и један (1) час консултација са студентима.обављање свих других облика рада са студентима.учешће у научноистраживачком раду и на научним конференцијама. . . овог члана стиче статус студента. Страни држављани плаћају школарину. . . рачунајући и један час (1) консултација са студентима. Студент се уписује у статусу студента који се финансира из буџета или студента који се сам финансира.вођење евиденције о присуству студената на вежбама и њиховом напредовању. ако је извршена нострификација његових средњошколских сведочанстава стечених у иностранству. Страни држављанин се може уписати на студијске програме под истим условима као и држављанин Републике Србије.учешће у одржавању испита и одбрани завршних радова.учешће у реализацији ваннаставних и других облика рада Факултета.стручно усавршавање.учешће у раду комисија.Дневно оптерећење наставника у непосредној настави са студентима не може бити веће од 7 (седам) наставних часова. Права и обавезе сарадника: . . . . .други послови по налогу декана и шефа катедре. . Лице које се упише на студијски програм из става 1. односно акредитоване студијске програме.припрема и извођење вежбе уз помоћ предметног наставника.обављање консулатција са студентима и помагање студентима у другим наставним активностима. Дневно оптерећење сарадника у непосредној настави са студентима не може бити веће од 7 (седам) наставних часова. осим ако међународним споразумом није другачије одређено. ако је здравствено осигуран и влада српским језиком. 19 . Провера знања српског језика обавља се пред комисијом коју образује декан Факултета.

Конкурс се објављује најкасније пет месеци пре почетка школске године. у складу са одлуком Наставно-научног већа. Број студената Факултет на седници Наставно-научног већа утврђује предлог броја студената који се уписују на акредитоване студијске програме које организује. а који не може бити већи од броја утврђеног у дозволи за рад. 20 . Факултет може повећати за највише 20% у односу на претходну годину. У наредну годину студија број студената из претходног става овог члана. односно Влада Републике Србије. најкасније два месеца пре расписивања конкурса. Одлуку о броју студената за упис у прву годину студијског програма који се финансира из буџета за високошколску установу чији је оснивач Република доноси Влада. по прибављеном мишљењу високошколских установа и Националног савета.Конкурс Одлуку о броју студената за упис у прву годину студијског програма који се финансира из буџета доноси оснивач. по претходно прибављеном мишљењу Универзитета односно Факултета.

на студијском програму Основне академске студије српска књижевност и језик: тест знања из књижевности и тест знања из српског језика. а такмичење уврштено у календар рада надлежног 21 . . .на студијском програму Основне академске студије историје: тест знања из историје и тест опште информисаности.на студијском програму Основне академске студије социологије: тест знања из социологије и тест опште информисаности.на студијском програму Основне академске студије историја уметности: тест знања из историје цивилизације и историје уметности и тест опште информисаности. .на студијском програму Основне академске студије руски језик и књижевност: тест знања из руског језика и тест знања из српског језика.на студијском програму Основне академске студије француски језик и књижевност: тест знања из француског језика и тест знања и српског језика. у складу са општим актом Универзитета. . 2.на студијском програму Основне академске студије психологије: тест знања из психологије и тест опште информисаности. Кандидат који је као ученик трећег или четвртог разреда средње школе освојио 1.на студијском програму Основне академске студије енглески језик и њижевност: тест знања из енглеског језика и тест знања и српског језика. или 3. . Пријемни испит обухвата: . Редослед кандидата за упис на студије првог степена утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту. . . . место на републичком такмичењу које је организовало надлежно министраство или стручна асоцијација.на студијском програму Основне академске студије српски језик и књижевност: тест знања из српског језика и тест знања из књижевности. . Кандидат који има положену општу матуру не полаже пријемни испит. . Уместо пријемног испита овом кандидату се вреднује резултат опште матуре.на студијском програму Основне академске студије педагогије: тест знања из психологије и тест опште информисаности.на студијском програму Основне академске студије филозофије: тест знања из филозофије и тест опште информисаности.Рангирање и упис кандидата Кандидати који конкуришу за упис у прву годину основних академских студија полажу пријемни односно испит за проверу склоности и способности.

уместо пријемног испита. Исто право признаје се и кандидату који је освојио 1. Кандидат може освојити највише 100 бодова. Факултет може кандидата са положеном стручном матуром. другом. помножен са два. Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена из свих предмета у првом. На основу критеријума објављених у конкурсу.министарства из предмета из кога се полаже пријемни испит. Редослед кандидата за упис утврђује се на основу успеха постигнутог у средњој школи и резултата постигнутог на пријемном испиту. место у оквиру такмичења на нивоу АПК Косово и Метохија. Право уписа на студије првог степене стиче кандидат који је на ранг-листи из става 5. под условом из става 3 овог члана. овог члана рангиран у оквиру одобреног броја студената. не полаже пријемни испит из тог наставног предмета. Кандидату се пријемни испит из тог предмета вреднује максималним бројем бодова. а највише 40 бодова. трећем и четвртом разреду. 22 . Кандидат на основу успеха у средњој школи може стећи најмање 16. Факултет сачињава ранг-листу пријављених кандидата. Право на вредновање остварује се тако што кандидат приликом подношења пријаве за полагање пријемног испита декану подноси одговарајући захтев. упутити на полагање одређених предмета опште матуре.

Рокови пријављивања и полагања пријемног испита утврђује се заједничким конкурсом који објављује Универзитет. може се уписати на студије првог степена.оверена фотокопија дипломе о стеченом степену образовања. Захтев се подноси у току септембра и решава се до почетка школске године. остваривши најмање 240 ЕСПБ бодова – ако мастер академске студије имају 60 ЕСПБ бодова. Лице се на одређену годину студија за коју испуњава услове утврђене студијским програмом уписује у статусу студената који плаћа школарину.Резултат који кандидат постигне на пријемном испиту односно испиту за проверу склоности и способности. Комисија предлаже признавање испита и упис на одређену годину студија. Уз захтев се подноси: . Општим актом Факултета прописују се услови и мерила за упис у прву годину мастер академских студија. или најмање 180 ЕСПБ бодова – ако мастер академске студије имају 120 ЕСПБ бодова. Услови за упис на мастер академске студије У прву годину мастер академских студија може се уписати лице које је завршило основне академске студије.студијски програм. . оцењује се од 0 – 60 бодова. По достављеном предлогу декан доноси решење. односно наставни план и програм по ком је кандидат студирао. Студент студија првог степена друге самосталне високошколске установе. Редослед кандидата за упис у прву годину мастер академских студија утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на основним студијама. Признавање испита утврђује комисија коју формира декан на предлог одговарајуће катедре. лице које има стечено високо образовање на студијама првог степена и лице коме је престао статус студента у складу са овим законом. Право из претходног става остварује се на лични захтев. под условима предвиђеним овим Статутом и законом.уверење о положеним испитима. Услови за упис на докторске студије У прву годину докторских студија може се уписати лице које има: 23 . .

квалитетно школовање и објективно оцењивање. .да испуњава наставне и предиспитне обавезе. 24 . .да бира и да буде биран у Студентски парламент. .завршене мастер академске студије са најмање 300 ЕСПБ бодова и најмање један научни рад из уже научне области из које се пријављује тема докторске дисертације објављен у целини у међународном или водећем домаћем часопису или два научна рада из уже научне области објављена у зборницима радова са међународних или домаћих научних скупова . на начин предвиђен општим актом Унивезитета.академски назив магистра наука. . у складу са одредбама члана 128. или: .на повластице које произилазе из статуса студента. Редослед кандидата за упис на докторске студије утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на основним и мастер академским студијама и на основу остварених научних резултата. ако не пријави докторску дисертацију.на упис. .на благовремено и тачно информисање о питањима која се односе на студије.завршене мастер академске студије са најмање 300 ЕСПБ бодова и општом просечном оценом најмање 8 (осам) на мастер академским студијама.да користи библиотеку и друге услуге за студенте.на различитост и заштиту од дискриминације. . односно Факултета.да поштује права запослених и других студената Факултета.да поштује општа акта Факултета и Универзитета. обавезама и дужностима на почетку школске године. . Студент има право на приговор декану Факултет ако сматра да су му угрожена права из било ког става овог члана. Декан у року од 36 сати разматра приговор и доноси одлуку по приговору. Студент је дужан: . . . - Права и обавезе студената Студент има право: . Закона о високом образовању. . .на самоорганизовање и изражавање сопственог мишљења.да буде упознат са правима.на активно учествовање у доношењу одлука у складу са овим статутом и законом.да настава и испити буду организовани у складу са студијским програмом.

у складу са законом. Студент који не оствари право из става 1. Студент који не положи испит из обавезног предмета до почетке наредне школске године. Студијским програмом се прописује који су предмети обавезни за одређену годину студирања. поново уписује исти предмет. овог члана обухвата студенте уписане исте школске године на одређени студијски програм.Правила студија При упису сваке школске године студент се опредељује за предмете из студијског програма. Полагањем испита студент стиче одређени број ЕСПБ бодова у складу са студијским програмом. на начин и по поступку утврђеном општим актом Универзитета и Факултета. а врши се полазећи од броја оставрених ЕСПБ бодова и постигнутог успеха у савлађивању студијског програма. Студијским програмом може се условити опредељивање студената за одређени предмет претходним полагањем испита из једног или више предмета утврђених студијским програмом. Студент се уписује у статусу студента који се финансира из буџета (у даљем тексту: буџетски студент) или студента који се сам финасира (у даљем тексту: самофинансирајући студент). у складу са студијским програмом. овог члана у наредној школској години наставља студије у статусу студента који се сам финансира. Статус студента Студент је физичко лице уписано на акредитовани студијски програм који реализује Факултет. може поново уписати исти или се определити за други изборни предмет. Студент који се финансира из буџета опредељује се за онолико предмета колико је потребно да се оствари најмање 60 ЕСПБ бодова. Студент свој статус доказује индексом. Студент који се финансира из буџета може у том статусу да има уписан само један студијски програм на истом нивоу студија. Студент који се сам финансира плаћа део школарине обрачунат према предметима за које се определио. за онолико предмета колико је потребно да се оствари најмање 37 ЕСПБ бодова. Студент који у текућој школској години оствари 60 ЕСПБ бодова има право да се у наредној школској години финансира из буџета ако се рангира у оквиру укупног броја студената чије се студије финансирају из буџета. Рангирање студената из става 1. Студент који се сам финансира опредељује се. Студент који не положи изборни предмет. 25 .

Испит је јаван и полаже се у седишту Факултета. у складу са распоредом за пријаву испита. или писмено и усмено.за остварених 71-80 поена на иситу. индекса и личне карте. Успех студента на испиту изражава се оценом од 5 до 10. студент добија оцену10 (изузетан) (А). односно у објектима наведеним у дозволи за рад. Својство гостујућег студента траје најдуже једну школску годину. Права и обавезе гостујућег студента и начин покривања трошкова његовог студирања уређује се уговором два универзитета. студент добија оцену 5 (није положио) (FХ) (F) . Испити Полагање испита се. Испит је јединствен и полаже се усмено. студент добија оцену 9 (одличан)(B) . 26 . студент добија оцену 7 (добар) (D) .за остварених 0-50 поена на испиту. Студент не може приступити полагању испита без испитне пријаве.Гостујући студент Гостујући студент је студент другог универзитета који уписује делове студијског програма на Универзитету у складу са уговором између Универзитета и других факултета о признавању стечених ЕСПБ бодова. студент добија оцену 8 ( врло добар)(C) .за остварених 61-70 поена на испиту.за остварених 51-60 поена на испиту. Оцењивање Успешност студента у свалађивању појединих предмета континуирано се прати током наставе и изражава се поенима у скалду са курикулумом предмета. Начин оцењивања је следећи: . односно два семестра. студент добија оцену 6 (довољан) (E) . Ако студент на испит не дође у време одређено за полагање. Коначна оцена на испиту представља збир поена остварених у оквиру предиспитних обавеза и на испиту.за остварених 81-90 поена на испиту. односно студијским програмом.за остварених 91-100 поена на испиту. пријављује на шалтеру студентске службе. сматра се да је одустао на испиту. Студент полаже испит непосредно по окончању наставе из тог предмета. Оцена 5 (није положио) (FХ или F) уноси се само у пријаву и записник али не и у индекс.

Ако је захтев оправдан. Студент сноси трошкове полагања испита пред овом комисијом. на предлог шефа катедре. Студент после три неуспела полагања истог испита може поднети захтев да исти полаже пред комисијом. Студент може тражити изузеће предметног наставника. водећи рачуна о предложеном начину и могућностима студената. продекан за наставу и шеф катедре утврђују основаност захтева. априлски. У случају спречености неког од чланова комисије декан. декан Факултета доноси решење о начину полагања испита. декан формира комисију. јунски. Декан. 27 . јулски. Наставник је обавезан да испите (писмени и усмени) обави у року од три дана од дана одржавања испита и да испитне пријаве служби Факултета достави у року од три дана од завршетка испита.Рад студената у савлађивању студијског програма који се континуирано прати током наставе изражава се у поенима у оквиру предиспитних обавеза. Испитни рокови су јануарско-фебруарски. Коначна оцена утврђује се на основу поена постигнутих у оквиру предиспитних обавеза. октобра текуће године. на писменом и усменом испиту. септембарски и октобарски. Испити заказани за одбрану завршних дипломских и мастер академских студија не могу се одлагати. именује на његово место другог члана комисије. На писмени захтев студената са посебним потребама. Последњи испит за школску годину завршава се најкасније до 10. Студент за посебним потребама има право да полаже испит на начин прилагођен његовим могућностима.

одслужења и дослужење војног рока. Мировање права и обавеза студената Студенту се на лични захтев одобрава мировање права и обавеза у случају: . 28 . За тежу повреду обавезе студенту се може изрећи и мера искључења са Факултета. овог члана.упућивања на стручну праксу у трајању од најмање 6 месеци. Студент који је био спречен да полаже испит због болести или одсуства због стручног усавршавања у трајању од најмање три месеца. студент поново полаже испит у року од три дана по пријему одлуке из става 2. ако сматра да испит није обављен у складу са законом и општим актом Факултета. Студент који је учинио материјалну штету. у складу са општим актом Факултета. Дисциплинска одговорност студента Студент одговара за повреду обавезе која је у време извршења била утврђена општим актом Универзитета или Факултета. Декан доноси решење о мировању права и обавеза студента.теже болести. и то у року од 36 сати од добијања оцене. овог члана. у складу са општим актом који доноси Наставно-научно већа Факултета. разматра приговор и доноси одлуку по приговору. .Приговор Студент има право на приговор декану на добијену оцену. . Захтев за мировање студент подноси декану Факултета уз приложене доказе о испуњености неких од разлога из става 1. дужан је да исту надокнади. Уколико се усвоји приговор студента. може полагати испит у првом наредном року. Декан у року од 24 сата од добијања приговора. .неге детета до годину дана живота . намерно или из крајње непажње.одржавања трудноће. .коришћења стручних стипендија до годину дана.

Дисциплински поступак се не може покренути по истеку три месеца од дана сазнања за повреду обавезе и учиниоца,
а најкасније шест месеци од дана када је повреда учињена.
Лакше и теже повреде, дисциплински органи и дисциплински поступак за утврђивање одговорности студената
утврђује се у складу са опшим актом Факултета и Универзитета.

Престанак статуса студената

-

Статус студената престаје у случају:
исписивања са студија;
завршетка студија;
неуписивања школске године;
кад студент не заврши студије до истека рока који се одређује у двоструком броју школских година потребних за
реализацију студијског програма;
изрицања дисциплинске мере искључење са Факултета.

Студенту се на лични захтев, поднет пре истека рока, може се продужити рок за завршетак студија за један семестар
ако је студент:
- у току студија започео и завршио други акредитовани студијски програм на овом Факултету;
- ако му на дан истека рока статуса студента остаје неостварених највише 15 ЕСПБ бодова потребних за завршетак
студија.
У решењу о престанку статуса студента које доноси декан констатује се да су се испунили услови за престанак статуса
студената.
Декан Факултета, сваке године на Дан студената 4. априла, може најбољим студентима и студентима који су се посебно
истакли у ваннаставним активностима, на предлог Студентског парламента, доделити одговарајућу награду.

Стручни, академски и научни називи
Завршетком студија студент стиче одговарајући стручни, академски односно научни назив у складу са законом.
Студент који заврши основне академске студије у обиму од 180 ЕСПБ бодова, односно у трајању од најмање три године,
стиче стручни назив са назнаком звања првог степена академских студија из одговарајуће области.

29

Студент који заврши основне академске студије у обиму од 240 ЕСПБ бодова, односно у трајању од најмање четири године и
студент који оствари најмање 240 ЕСПБ бодова на студијама првог и другог степена, стиче стручни назив "дипломирани" са
назнаком звања првог степене академских студија из одговарајуће научне области.
Студент који заврши мастер академске студије стиче академски назив "мастер" са назнаком звања другог степена
мастер академске студије из одговарајуће научне области.
Студент који заврши докторске студије стиче научни назив "доктора наука" са назнаком одговарајуће научне области.
Скраћеница стручног назива и академског назива мастер наводи се иза имена и презимена, а скраћеница академског назива
магистар наука, односно научни назив доктор наука, наводи се испред имена и презимена.
У међународном промету и у дипломи на енглеском језику, назив који је стекло лице из става 2. овог члана је bachelor, назив
који је стекло лице из става 3. овог члана је bachelor with honours, назив који је стекло лице из става 4. овог члана је master, а
назив који је стекло лице из става 5. овог члана је Ph.D., односно одговарајући назив на језику на који се диплома преводи.
Национални савет за високо образовање утврђује Правилник о Листи стручних, академских и научних назива са назнаком
звања одговарајућег степена студија који се примењују у зависности од савладаног студијског програма и нивоа студија.
Студенту који је дипломирао издаје се уверење о дипломирању које важи до издавања дипломе. Свечано уручивање диплома
обавља се на дан обележавања Светог Саве, Видовдана и Дана Факултета.

30

ПЛАН УПИСА СТУДЕНАТА ЗА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Студијски програми

Буџет

Самофин.

Укупно

Српски језик и књижевност
Српска књижевност и језик
Руски језик и књижевност
Енглески језик и књижев.
Педагогија
Историја
Психологија
Социологија
Историја уметности
Филозофија
Укупан број:

15
15
8
25
25
11
25
15
10
10
159

15
15
2
25
25
19
25
15
10
10
161

30
30
10
50
50
30
50
30
20
20
320

ПЛАН УПИСА СТУДЕНАТА
ЗА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Студијски програми

Буџет

Самофин.

Укупно

Српски језик и
књижевност
Српска књижевност и језик
Руски језик
Енглески језик и књижев.
Социологија
Педагогија
Историја
Укупан број

3

7

10

3
2
10
5
7
5
35

7
3
16
10
13
10
66

10
5
26
15
20
15
101

31

Педагогија. Српски језик. У току је припрема за акредитацију нових студијских програма за мастер академске студије (Психологија и Филозофија) и докторске студије (Историја. Енглески језик).Министарство просвете и науке и технолошког развоја Републике Србије за сваку школску годину доноси план уписа студената на свим нивоима студија и одређује оквирно време пријављивања за конкурс и полагање пријемних испита. 32 .

Књижевност од ренесансе до рационализма 5. 9. 14. Старословенски језик 2 2 3 13. Фонетика српског језика 2. 10. Француски језик 1 изборни Руски језик 1 изборни Методологија проучавања књижевности 1 4 8. Психологија изборни Теорија књижевности 1 Македонски језик 1 Стара српска књижевност 1 1 1 1 1 4 4 3 4 12. 11. 12. водитељ (или друга занимања у медијима). Тумачење књижевног дела 1 4. 6. Руски језик 3 изборни Информатика изборни Увод у филозофију изборни Фонологија српског језика Историјска морфологија српског језика Тумачење књижевног дела 2 Романтизам 2 Семестар 3 ЕСПБ 5 3 5 3 5 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 6 4 6 4 4 4 5 33 . Старословенски језик 1 1 4 3.ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОС Председник Катедре . 1 1 4 4 7. Енглески језик 1 изборни 1 4 5. Енглески језик 3 изборни 7. сарадник у настави Компетенције и занимања дипломираних студената Студенти који дипломирају на Катедри за српски језик и књижевност имају компетенције које им омогућавају да могу да се баве следећим занимањима: професор српског језика и књижевности у основној школи. новинар (или друга занимања у вези са новинарством). 10. Народна књижевност 1 1 4 4. 9. ПРВА ГОДИНА 1. Француски језик 3 изборни 8. лектор или коректор (или друга занимања у издавачким кућама). 13. односно у средњој школи уколико студент заврши други ниво студија.проф. Романтизам 1 6. Енглески језик 2 изборни 14. 11. Историјска фонетика српског језика 3. Назив предмета Увод у општу лингвистику 2. др Драган Лилић Секретар – Сања Микетић. Француски језик 2 изборни 2 2 4 4 изборни Семестар 1 ЕСПБ 4 ДРУГА ГОДИНА Назив предмета 1.

20. 10. дијалектима изборни 6 6 6 6 6 3 11. Обрада дијалекатских текстова изборни Акценатски системи у српским 14. Српска књижевност XX века 1 13. македонска. Семестар ЕСПБ 7 6 7 5 7 5 7 4 7 7 7 5 5 5 Морфосинтакса српског језика 8 6 Лексикологија српског језика Методика наставе српског језика и књижевности 2 Књижевност за децу Урбана дијалектологија Завршни рад 8 5 8 4 8 8 8 4 3 8 * У току је реакредитација студијских програма и најновији акредитовани програми биће објављени на сајту Факултета. Етнолингвистика изборни 7. словеначка) 5. Историја српског књижевног језика 5 5 4. Реализам 2 6 5 10. Српска књижевност XX века 2 6. 7. 16. 18. 19. Енглески језик 4 изборни Француски језик 4 изборни Руски језик 4 изборни 4 4 4 4 4 4 ЧЕТВРТА ГОДИНА Назив предмета 1. 18. 21. Стилистика српског језика Методика наставе српског језика и 3. 6. Руски језик 2 изборни 16. књижевности (хрватска. Народна књижевност Косова и Метохије изборни 17. 34 . књижевности 1 Преглед јужнословенских 4. 6 3 8. Правопис српског језика 4 4 Педагогија 4 4 17. 13. Фразеологија српског језика изборни 3. Општа књижевност 1 Основи библиотекарства изборни Естетика изборни Aкцентологија стандардног српског језика Творба речи српског језика 5 5 5 4 5 5 6 4 8.15. Основе академског писања изборни Стара српска књижевност 2 Теорија књижевности 2 Народна књижевност 2 Македонски језик 2 ТРЕЋА ГОДИНА Назив предмета 1. Реализам 1 5 5 5. Морфологија српског језика 2. 19. 9. Општа књижевност 2 12. 11. 6 4 9. Дијалектологија српског језика 2 4 2 4 2 2 2 2 2 4 5 5 4 4 Семестар 5 5 ЕСПБ 5 4 15. 12. Синтакса реченице српског језика 2.

Творба речи српског језика .Старословенски језик 2 . доцент Др Ана Јањушевић Оливери.Фонологија српског језика .Фразеологија (и) .Савремени српски језик 1 .Акцентологија српског језика .Синтакса српског језика 2 . асистент Мр Јелена Михајловић.Обрада дијалекатских текстова .Савремени српски језик 2 . доцент Др Драгана Радовановић.vasic@gmail.Синтакса српског језика 1 .Историја српског књижевног језика .Методика наставе српског језика и књиж.Савремени српски језик 1 .telekom.com Вежбе smilja.Етнолингвистика (и) .Историја српског језика 1 .Фонетика српског језика .Стилистика српског језика . доцент Мр Смиља Васић.janjusevic@gmail.Морфосинтакса српског језика . редовни професор Др Драган Лилић.Увод у општу лингвистику .Урбана дијалектологија .Правопис српског језика .Историјска морфологија српског језика . асистент Предмет .Култура језичког изражавања .Старословенски језик 1 .Наставно особље Др Милета Букумирић. 1 Предавања/ вежбе E-mail Предавања miletabukumira@yahoo.Дијалектологија српског језика .com Предавања draganailija@gmail.Синтакса реченице .Историја српског језика 2 .Лексикологија .com Предавања anna.rs 35 .com Предавања draganlilic53@gmail.com Вежбе drazajelena.Морфологија српског језика . ванредни професор Др Голуб Јашовић.m@open.com Предавања jasovicgolub@gmail.Историјска фонетика српског језика .Савремени српски језик 2 .

Правопис српског језика. друго.Савремени српски језик 1 .Синтакса реченице .Морфологија српског језика .Увод у општу лингвистику . Предраг&Ненад.Методика наставе српске књиж.Сања Микетић. Граматика српског језика за средње школе.Морфосинтакса .Савремени српски језик 2 .Акцентологија стандардног српског језика . Фонетика српског језика 36 .Савремени српски језик 1 . 3.Методика наставе српског језика и књиж. Београд. Матица српска Области које су предвиђене за тест на пријемном испиту: Тест из језика 1.com Литература за спремање пријемног испита: 1.Методика наставе српске књиж.com Вежбе milutinovic_milica@yahoo. Живојин Станојчић и Љубомир Поповић. Историја српског књижевног језика и српски дијалекти 2.Фонетика српског језика . и језика 1 .com Вежбе jugoslavarakic@yahoo. асистент Југослава Ракић. (или било које друго издање) 2.Стилистика српског језика 1 .Урбана дијалектологија . прерађено издање. Михаило Стевановић.Лексикологија српског језика Вежбе sanjaff@gmail. 2004. сарадник у настави Милица Милутиновић.Синтакса српског језика 1 .Савремени српски језик 2 .Обрада дијалекатских текстова (и) . Београд.Фонологија српског језика . 1992. и језика 2 . Завод за уџбенике.Синтакса српског језика 2 . (или било које друго издање).Дијалектологија српског језика . 2 .Творба речи српског језика . Граматика српског језика. сарадник у настави .

Историја српске књижевности 2. Који је дијалекат екавског наречја ушао у основицу српског стандардног језика? __________________________________ Косовско-ресавски дијалекат припада: а) млађим штокавким говорима б) старијим штокавским дијалектима. Вокал И је високи / средњи / ниски вокал који се изговара у предњем / задњем делу усне дупље (заокружити по један одговор). 5. 6. 2. Наведите та дела и њихове ауторе. Које године је Вук С. 4. Караџић објавио 2. Општа књижевност 3. 5. Заокружите слово испред тачног одговора. _______________________________ ________________________________ _______________________________ ________________________________ 6. издање Српског рјечника? ___________________________________________ Која се година сматра годином Вукове победе? ___________ Те године су издата 4 позната дела писана народним језиком. 9. 37 .Морфологија српског језика Творба речи српског језика Синтакса српског језика Лексика српског језика Тест из књижевности 1. 4. Сонанти су: а) само звучни б) само безвучни в) и звучни и безвучни гласови. 3. Теорија књижевности 3. Пример теста за полагање пријемног испита 1. 7. Који сугласници припадају групи африката (сливених сугласника)? ___________________________________________________ Поделите усправном цртом следеће речи на слогове : 8.

Акцентујте следеће речи: мајка. 15. 19. 24. Које? ________________________________________________ Заменице мој и овај припадају: а) именским б) придевским заменицама. гледати. Марко. ___________________________________________________________ Подвуци предикате у следећој реченици. 13. огледати се. писати. Заокружите праве повратне глаголе: свађати се. преварити. и поново је напунивши и палећи. 16. Он се стресе. шминкати се. Речи разљутити и изљубити примери су за одступање од једне гласовне промене. јд.10. 14. чешљати се. Која три безвучна гласа немају своје звучне парњаке? ____________ Која је гласовна промена извршена у речима бекство и бурегџија? ____________________________________________________ Заокружите речи у којима је Р носилац слога: крст. ч о в ј е к. 17. Које? _______________________________________ Речи: тетки. 20. лепота. 11. Заокружите прелазне глаголе: ићи. мотки (датив) примери су за одступање од једне гласовне промене. глава. т р а м в а ј. 21. 12. именице отац) извршене су две гласовне промене. Енклитике су речи које немају свој акценат и чине акценатску целину са речју: а) испред себе б) иза себе. прст. Старији су водили рачуна о млађима. Коју функцију има реч најслађе у следећим реченицама: Најслађе јабуке увек нестану. брзо стаде истресати лулу. настави да прича. т о п л а. 26. ____________________________ У реченици Тајну је поверио мајци одредите падеж и службу подвучених речи. 25. 23. коцки. _____________________________ Јабуке су најслађе кад нестану. Које? _______________________________ Реч одступање пример је за одступање од које гласовне промене? _____________________________________________________ Гласовна промена извршена у глаголу прати : перем зове се _____________________________________________________ У речи оца (ген. здравље. л а с т а. кум. Подвучени придеви имају функцију самосталне речи и зову се ___________________ придеви. 38 . чудити се. зарђати. 22. 18. тући се.

воштан. Заокружите градивне придеве: уљани. 29. 37.28. Препишите све зависне реченице и напишите ком типу припадају. Заокружите зависну реченицу и напишите ком типу припада. Девојка која је била много лепа стајала је на улици и плакала. 34. 38. наведите у ком су падежу оне у наведеној реченици и како гласи њихов облик номинатива. искусни. 35. У ком су односу просте реченице у наведеној сложеној реченици? _________________________________________________________ Поделите усправним цртама следећу сложену реченицу на просте: У зимско доба дође цврчак мравима и замоли их да му узајме које зрно жита да не би умро од глади. 27. безводни. 32. далековод. ланен. Препиши и одреди неличне глаголске облике из следеће реченице: ________________________________________________________________ Марко је добар студент. Овакав предикат се назива ___________________. а за њом су хтеле да уђу и њене две млађе сестре. Подвуците предикате ових реченица. двосед. 36. 30. 31. жита _________________. Из претходне реченице препишите све заменице. (од) глади ________________________? Чим је стигао на посао. таблета. ______________________________________________________ ______________________________________________________ У ком су падежу подвучене именице: мравима _______________. ____________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ 39 . ветропир. Ова сложена реченица се састоји од ___ просте реченице. 33. Заокружите сложенице: столица. позвао је колегу који га је замењивао и објаснио му је све јер га колега најпре није разумео. ___________ Ког је вида придев летњи? __________________ Најстарија је принцеза отворила тајна врата и ушла у зачарану башту.

зар незнаш мајо да не волим не слане шале ________________________________________________________________ 40 . колегу _______________.39. му __________________. Коју функцију у претходној реченици врше следеће речи: на посао ______________________. 40. Препишите следећу реченицу водећи рачуна о правопису. га _____________________.

библиотекама.културним центрима ПРВА ГОДИНА Назив предмета Народна књижевност 1 Теорија књижевности 1 Стара српска књижевност 1 Семестар 1 1 1 ЕСПБ 4 4 4 Старословенски језик 1 1 4 Македонски језик Информатика Енглески језик 1 изборни Руски језик 1 изборни Француски језик 1 изборни Увод у историју уметности изборни 1 1 1 1 1 1 3 4 4 4 4 3 Социологија културе изборни 1 3 Народна књижевност 2 Теорија књижевности 2 Стара српска књижевност 2 Старословенски језик 2 Правопис српског језика 2 2 2 2 2 5 5 5 3 4 ДРУГА ГОДИНА Назив предмета Народна књижевност 3 Естетика 1 Теорија књижевности 3 Књижевност од ренесансе до рационализма 1 Савремени српски језик 1 Историја српског језика 1 Енглески језик 3 изборни Руски језик 3 изборни Француски језик 3 изборни Теорија књижевности 4 Књижевност од ренесансе до рационализма 2 Савремени српски језик 2 Естетика 2 Историја српског језика 2 Енглески језик 4 изборни Руски језик 4 изборни Семестар 3 3 3 ЕСПБ 4 5 3 3 4 3 3 3 3 3 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3 4 4 41 . др Даница Андрејевић Секретар – мр Александра Тмушић Компетенције и занимања дипломираних студената Студенти који завршавају студије Српске књижевности и језика. .Институтима за српску књижевност. по завршетку студија.. .штампаним и писаним медијима. могу да се запосле у: ..СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЗА СРПСКУ КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК Председник Катедре – проф. електронским медијима.основним и средњим школама.издавачким кућама . . .

словеначка) Општа књижевност 1 Синтакса српског језика 1 изборни Народна књижевност Косова и Метохије 1 изборни Психологија изборни Романтизам 2 Српска књижевност XX века 1 Општа књижевност 2 Акцентологија стандардног српског језика изборни изборни ЧЕТВРТА ГОДИНА Назив предмета Реализам 1 4 4 4 4 5 5 Семестар ЕСПБ 7 5 * У току је реакредитација студијских програма и најновији акредитовани програми биће објављени на сајту Факултета.Култура језичког изражавања изборни Основе академског писања изборни Енглески језик 2 изборни Руски језик 2 изборни Француски језик 2 изборни Француски језик 4 изборни Књижевност за децу изборни Историја културе Срба изборни 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 Семестар 5 ЕСПБ 4 5 4 Српска књижевност ХХ века 2 7 5 5 5 4 6 7 7 5 5 Увод у општу лингвистику 5 4 Општа књижевност 3 Тумачење књижевног дела 1 Методика наставе српске књижевности и језика 1 7 5 Методологија проучавања књижевности 5 4 Поетика Иве Андрића изборни 7 5 5 4 Поетика Милоша Црњанског изборни 7 5 5 6 6 6 4 5 4 4 8 8 8 8 5 5 3 3 6 4 8 3 Синтакса српског језика 2 6 3 8 3 Педагогија 6 4 8 3 Креативно писање изборни Стилистика српског језика Српска књижевна критика 6 6 6 3 3 3 Реализам 2 Српска књижевност ХХ века 3 Општа књижевност 4 Тумачење књижевног дела 2 Методика наставе српске књижевности и језика 2 Европски контекст српске књижевности изборни Савремена књижевност Косова и Метохије изборни Завршни рад 8 8 ТРЕЋА ГОДИНА Назив предмета Романтизам 1 Преглед јужнословенских књижевности (хрватска. македонска. 42 .

Наставно особље Др Даница Андрејевић.rs предавања предавања предавања предавања предавања вежбе вежбе вежбе пред.Књижевност од ренесансе до рационализма 1 .Књижевност од ренесансе до рационализма 2 .Општа књижевност 2 .com предавања jevricmilorad@yahoo.Народна књижевност Косова и Метохије . века 2 .Романтизам 2 Предавања/ вежбе E-mail предавања andrejevic03@gmail. века 3 .Народна књижевност 2 .Тумачење књижевног дела 1 .com предавања bodra@ptt.com valentinapit@beotel.Романтизам 1 .Општа књижевност 1 .Народна књижевност 1 . редовни професор Др Милорад Јеврић.com slav_dej@yahoo.Преглед јужнословенских књижевности .Српска књижевност 20. доцент Др Славица Дејановић.Реализам 1 .Европски контекст српске књижевности .Општа књижевност 4 . века 1 .Поетика Иве Андрића .Реализам 2 .Тумачење књижевног дела 2 . века 1 .Српска књижевност 20.Српска књижевност 20.Стара српска књижевност 2 . редовни професор Др Драгомир Костић. века 3 . доцент Предмет .Поетика Милоша Црњанског .Историја културе Срба ./вежбе lazicjnebojsa@yahoo.Српска књижевност 20.Српска књижевност 20./вежбе пред.Стара српска књижевност 1 . редовни професор Др Валентина Питулић.Српска књижевна критика . редовни професор Др Драгиша Бојовић.Општа књижевност 3 . века 2 .rs предавања предавања kosticdragomir@yahoo.Српска књижевност 20. редовни професор Др Небојша Лазић.Народна књижевност 3 .Креативно писање .com 43 .

/вежбе пред.Теорија књижевности 1 . Љиљана Николић – Босиљка Милић. Читанка са књижевнотеоријским појмовима за трећи разред средње школе. Милић./вежбе пред. Завод за уџбенике и наставна средства. Завод за уџбенике и наставна средства. Милић. Београд.Општа књижевност 1 . мр Александра Костић Тмушић.Др Слађана Алексић. 2007. Завод за уџбенике и наставна средства. Београд.Народна књижевност 1 . Љ.Општа књижевност 2 . Београд.Босиљка Милић. доцент Асс. 2007. Љиљана Николић – Босиљка Милић./вежбе пред.Општа књижевност 4 .Народна књижевност 2 .Теорија књижевности 4 .Реализам 1 . 44 .Народна књижевност 3 . 2007. 2007.Стара књижевност 1 . Ваша књига. Петар Пијановић. Београд. Београд. Николић – Б.Теорија књижевности 2 .Тумачење књижевног дела 2 . асистент Марија Миљковић.Дечија књижевност ./вежбе предавања Вежбе aleksladjana@gmail.com aktmusic@verat. сарадник у настави .Књижевност од ренесансе до рационализма 2 . Завод за уџбенике и наставна средства. Лектира за ученике средњих школа II.Теорија књижевности 3 . 2007 Љ. Читанка са књижевнотеоријским појмовима за други разред средње школе.Методологија проучавања књижевности . Николић – Б.Општа књижевност 3 . Београд.net вежбе Литература за припрему пријемног испита: Љиљана Николић .Стара књижевност 2 . Књижевност и језик: приручник за ученике првог разреда гимназије и средњих стручних школа.Основе академског писања . 2007. Читанка са књижевнотеоријским појмовима за први разред средње школе.Књижевност од ренесансе до рационализма 1 . Лектира за ученике средњих школа I.Реализам 2 предавања вежбе вежбе вежбе пред.Тумачење књижевног дела 1 . Ваша књига.

А не дошо на бој на Косово: Не имао од срца порода. Историја српске књижевности. Станојчић). Општа књижевност 4.Злата Бојовић. 2004. Дешић. Лектира за ученике средњих школа III. Теорија књижевности 3. Уџбеник за I. М. Ваша школа. Наведите из које су песме и из којег циклуса следећи стихови: Ко је Србин и српскога рода. Ко је први истакнутији српски писац и како се зове његово главно дело?-----------------------------------------------------------------2. 2010. Завод за уџбенике и наставна средства. 2007. Правопис српскога језика. III и IV разред средње школе.Љ. Читанка са књижевнотеоријским појмовима за четврти разред средње школе. Историја српске књижевности 2. Николић – Б. Ни мушкога. Граматика српскога језика. Живојин Станојчић – Љубомир Поповић. Пижурица. 2007. Шта је то фабула?-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Б. Љиљана Николић – Босиљка Милић. док му је колена! -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. II. Завод за уџбенике и наставна средства. Ваша књига. Београд. Остојић и Ж. Милић.Марија Митровић . Драматика и правопис српског језика Пример теста за полагање пријемног испита: 1. Јован Деретић . 1991-2010. Рујно вино. Николић – Б. Београд. У њему звезда? --------------------45 . Београд. Који роман у српској књижевности почиње и завршава се поглављем Бескрајни плави круг. Матица српска. Милић. Нови Сад. Београд. (дванаест издања. било које). ни девојачкога! Од руке му ништа не родило. Лектира за ученике средњих школа IV. Области које су предвиђене за тест на пријемном испиту: 1. (приредили: М. Љ. Завод за уџбенике и наставна средства. ни шеница беле! Рђом капо. 2007. Београд. И од српске крви и колена.

године је -------------------------------------7.......... Наведите романе и најзначајније приповетке Иве Андрића: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16........ Ко је наш најпознатији просветитељ и како се зове његово најпознатије дело? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17........ Аутор романа Хазарски речник зове се .... Шта је то античка књижевност? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11......... Аутор Чувене збирке Цвеће зла из 1857..... Ко су представници српске модерне? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.. 46 .......... Који су најзначајнији представници ренесансе у италијанској књижевности и са којим делима? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.... На колико се родова дели лепа књижевност и који су? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8..... Шта је форма књижевно-уметничког дела? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5... Шта је метафора? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. Шта је Библија и из колико се делова састоји? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9.... Наведите неколико најзначајнијих песама српског романтизма? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.. Ко су најпознатији српски комедиографи? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20......... Шта је лик у књижевном делу? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.. Наведите најмање три приповетке Лазе Лазаревића: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15......... Ко су најпознатији Вукиви певачи народних епских песама? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13......

др Марко Атлагић Секретар – мр Далибор Елезовић Компетенције и занимања дипломираних студената Студенти током студија стичу и предметно специфичне компетенције: оспособљени су за планирање. библиотеке. имају основна знања и вештине за рад у области заштите и популаризације културне баштине. центри за културу). припремање и извођење наставе и ваннаставног рада из историје у основним и средњим школама. ПРВА ГОДИНА Назив предмета Увод у историјске студије 1 Помоћне историјске науке 1 Историја старог Истока и старе Грчке 1 Историја старог Рима 1 Француски језик 1 изборни Руски језик 1 изборни Енглески језик 1 Историјска географија Увод у историјске студије 2 Помоћне историјске науке 2 Историја старог Истока и старе Грчке 2 Историја старог Рима 2 Француски језик 2 изборни Руски језик 2 изборни Енглески језик 2 Семестар 1 1 1 1 1 1 ЕСПБ 4 4 5 5 4 4 1 4 1 4 2 2 2 2 2 2 5 5 6 6 4 4 2 4 ДРУГА ГОДИНА Назив предмета Историја Византије 1 Латински језик 1 изборни Старословенски језик 1 изборни Француски језик 3 изборни Руски језик 3 изборни Енглески језик 3 Историја српског народа у раном средњем веку 1 Општа историја раног средњег века 1 Историја Византије 2 Француски језик 4 изборни Руски језик 4 изборни Енглески језик 4 Латински језик 2 изборни Старословенски језик 2 изборни Историја српског народа у раном средњем веку 2 Општа историја раног средњег века 2 Семестар 3 3 3 3 3 3 ЕСПБ 6 4 4 4 4 4 3 6 3 6 4 4 4 4 4 4 6 4 4 4 4 4 4 6 4 6 47 . оспособљени су за бевљење друштвеним активностима у локалној самоуправи. посебно за рад у области туризма (туристички водичи). државним и невладиним организацијама.СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЗА ИСТОРИЈУ Председник Катедре – проф. имају основна знања и способности за рад у медијима – новинарству. имају основна знања за рад у институцијама културе (музеји.

48 .ТРЕЋА ГОДИНА Назив предмета Историја уметности српских земаља у средњем веку 3 изборни Музеологија и заштита културних добара изборни Историја српског народа од XII до XV века 1 Општа историја средњег века од XII до XV века 1 Информатика Историја српског народа од XVI до XVIII века 1 Рана модерна историја 1 Општа историја XIX века 1 Архивистика изборни Основи билиотекарства изборни Историја српског народа од XII до XV века 2 Општа историја средњег века од XII до XV века 2 Историја српског народа од XVI до XVIII века 2 Рана модерна историја 2 Општа историја XIX века 2 ЧЕТВРТА ГОДИНА Назив предмета Историја српског народа у XIX и почетком XX века 1 Историја Југославије 1 Семестар ЕСПБ 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 6 6 3 3 6 6 6 6 6 5 6 5 Глобализација и постмодерни град 6 5 Завршни рад Свет у савременом добу 1 Психологија Методика наставе историје 1 Историја културе Срба изборни Увод у социологију изборни Историја српског народа у XIX и почетком XX века 2 Историја Југославије 2 Свет у савременом добу 2 Методика наставе историје 2 Педагогија Увод у историју уметности 2 изборни изборни Семестар ЕСПБ 7 6 7 6 7 5 7 4 7 4 7 5 7 5 8 3 8 8 3 3 8 4 8 4 8 6 8 6 8 7 * У току је реакредитација студијских програма и најновији акредитовани програми биће објављени на сајту Факултета.

редовни професор Др Драги Маликовић. доцент Др Глигор Самарџић.Наставно особље Др Марко Атлагић.malikovic@pr.com 49 .Историја Југославије од 1918.com вежбе bozar@ptt.Свет у савременом добу 1 и 2 .Историјска географија .Историја народа Југославије у средњем веку (XII-XV век) .Историја српског народа у развијеном средњем веку 1 .rs вежбе marsenicmilos@gmail.Општа историја 19.Историјска географија -Увод у англоамеричку историју -Српска културна баштина -Рана модерна историја 1 и 2 -Историја српског народа од 16 до 18 века 1 и 2 -Историја српског народа 1800-1918 1 и 2 -Методика наставе историје 1 и 2 . асистент Предмет . редовни професор Др Здравко Делетић.com предавања dusan.com предавања dragi.com предавања virijevicvladan01@gmail.Историја Византије 1 и 2 .Општа историја средњег века од 12-15 века 1 и 2 .Историја народа Југославије (1800-1918) 1 и 2 Предавања/ вежбе E-mail предавања atlagicmarko@gmail. доцент Др Божидар Зарковић.com предавања gligorijas@yahoo.Општа историја раног средњег века 1 и 2 . века 1 и 2 .Општа и национална историја XIX и XX века .ac. доцент Др Радмило Пекић. ванредни професор Др Владан Виријевић.Историја старогр Рима 1 и 2 .Историја старог Истока и старе Грчке 1 и 2 . редовни професор Др Душан Берић. године 1 и 2 .beric@ymail.Историјска методологија -Архивистика .Помоћне историјске науке 1 и 2 . доцент Мр Милош Марсенић.com предавања bijeljani@yahoo.Увод у историјске студије 1 и 2 .rs предавања zdeletic@yahoo.Историја српског народа у раном средњем веку 1 и 2 .

Српске средњовековне државе).com . Историја за 2. Реља Новаковић.Методологија истраживања историје .Историја Југославије 1 и 2 . Марко Шујица.Историја народа Балкана уXIX и XX веку . Историја 19. Историја за 1. Историје новог века (Западна Европа у новом веку.Методика наставе историје 1 и 2 . 3. Београд 2002.rs вежбе stanojevicss@yahoo. Београд 1995. Татјана Катић. Историја српског народа у 19. асистент Мр Саша Станојевић. веку.ac. Историја Рима).Општа историја средњег века од 12-15 века 1 и 2 Литература за пријемни испит 1.Архивистика . Балкан у средњем веку. века (Европа у 19. Историја старе Грчке. Опште и националне историје средњег века (Европа у средњем веку. Снежана Ферјанчић.Смиља Марјановић –Душанић.Увод у историјске студије 1 и 2 . Београд 2003.Историја српског народа од XVI до XVIII века 1и2 . Историја Југославије. Милутин Перовић. Српски народ у југословенској држави). разред гимназије општег и друштвено-језичког смера. разред гимназије. веку. сарадник у настави . 50 . веку. 2.Општа историја раног средњег века 1 и 2 вежбе dalibor.Мр Далибор Елезовић. Српски народ под турском влашћу). Историја 20.Општа и национална историја XIX и XX века -Рана модерна историја 1 и 2 . Историја за за III разред гимназије општег типа и друштвено-језичког смера и III разред стручних школа .). Области које су предвиђене за тест на пријемном испиту: Историја Старог века (Историја старог Истока.Свет у савременом добу 1 и 2 .Методологија научног рада .Историја Византије 1 и 2 . века (Свет у 20.elezovic@pr.

године п. године п.н.Пример теста за полагање пријемног испита: 1. Гнеј Помпеј б) Аугуст.Први триумвират је био политички савез-владавина тројице између : а) Гај Јулије Цезар. године п. Крос ц) Крос.Грчко-персијски ратови вођени су: а) од 479-450. године п.е. б) од 502-490. Један од највећих војсковођа старог века у бици код Заме 202. године б) 410 (455) године ц) 476 године 51 .е. Гнеј Помпеј 7. Марко Крас. Матријархат је раздобље у првобитној заједници када су превласт у роду имали: а) мушкарци б) жене ц) деца 2.н. Оцем историје сматра се: а) Тукидид б) Плиније старији ц) Херодот 5. доживео је потпуни пораз: а) Марко Крас б) Цезар ц) Ханибал 6.е. ц) од 500-449.н.н. Цезар. Аугуст.е. Најпознатији законодавац у вавилонском царству био је: а) Набукодоносор б) Саргон ц) Хамураби 3. 4. Вандали су освојили и опљачкали Рим : а) 418.

године 52 . године б) 28.е. ц) 184 п. Битка код Ангоре била је: а) 1402.1329. године 14. године ц) 1395.е. године : а) Верденским уговором б) Ахенским уговором ц) Вормским уговором 11. године б) 1396.1330. Глагољицу је саставио ____________________________________ 12. 9. б) 146 п. године б) Ираклије 1025.е.На челу савеза словеначких племена налази се: а) Пипин Мали б) Само ц) Карло Велики 10. године б) 1215.н. Самаилову државу уништио је: а) Василије I 1014. године ц) 28.6.8. Римљани су Картагу сломили до темеља: а) 246.6. п. Француска је подељена 843.1331. године 15.5. Српска аутокефална архиепископија проглашена је: а) 1219. Битка код Велбужда била је: а) 28. године 13. године ц) 1217.н.н. године ц) Василије II 1018.

16. Које године је Турска војска освојила Београд:
а)
1453. године
б)
1521. године
ц)
1526. године
17. Фернандо Магелан, први човек који је опловио свет је по националности :
а)
Шпанац
б)
Италијан
ц)
Португалац
18.Побуна становника Низоземске (данашње Холандије) против власти шпанских краљева почела је:
а)
1566. године
б)
1567. године
ц)
1576. године
19. Велики земљотрес погодио је Дубровник:
а)
1607. године
б)
1667. године
ц)
1806. године
20. Битка код Ватерлоа била је:
а)
1813. године
б)
1814. године
ц)
1815. године
21. Атентатор на престолонаследника Фрању Фердинанда (28.6.1914.) био је:
а)
Алија Алијагиш
б)
Гаврило Принцип
ц)
Златко Шнајдер
22. Милоша Обреновића 1860. године наследио је:
а)
Александар Карађорђевић
б)
Милан Обреновић
ц)
Михајло Обреновић
23. Српска Војводина проглашена је на:

53

а)
б)
ц)

Сретењској скупштини
Мајској скупштини
Нишком декларацијом

24. Царински рат између Србије и Аустро-Угарске био је :
а)
1907-1911. године
б)
1905-1910. године
ц)
1906-1911. године
25. Који је од наведених владара био први световни владар Црне Горе :
а)
Петар I Петровић
б)
Петар II Петровић
ц)
Данило II Петровић
26. Колубарска битка је завршена сјајном победом српске војске над аустријском војском а била је :
а)
15.1.-16.2.1913. године
б)
16.11.-15.12.1914. године
ц)
16.11.-16.12.1915. године
27. Други светски рат је започео нападом Хитлера на Пољску :
а)
1.9.1941. године
б)
1.9.1940. године
ц)
1.9.1939. године
28. Када је Немачка напала СССР :
а)
22.6.1941. године
б)
22.6.1940. године
ц)
22.6.1939. године
29. Друго заседање АВНОЈ-а одржано је у Јајцу :
а)
29. и 30.11.1942. године
б)
29. и 30.11.1943. године
ц)
29. и 30.12.1942. године
30. Када је НАТО бомбардовао нашу земљу :
а)
1995. године
б)
1999. године
ц)
1998. године

54

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЗА ПЕДАГОГИЈУ
Председник Катедре – доц. др Звездан Арсић
Секретар – асс Драгиша Вучинић
Компетенције и занимања дипломираних студената
Педагози су стручњаци који се баве васпитно-образовним радом. Након завршених студија педагогије они се могу запослити
као стручни сарадници у васпитно-образовним установама, тј. предшколским установама и основним и средњим школама.
Педагози могу радити у домовима ученика средњих школа, студентским домовима, домовима за незбринуту децу,
установама за извршење кривичних санкција (васпитно-поправни и казнено-поравни домови) и центрима за социјални рад.
Такође, педагози након завршених студија могу да раде и у неким одељењима МУП-а као што су одељење за малолетничку
деликвенцију, одељење за превенцију и спречавање малолетничког насиља. Могу радити у издавачким кућама као аутори
или уредници публикација, заводима за унапређење васпитања и образовања, културним центрима, центрима за спорт,
рекреацију и одмор

ПРВА ГОДИНА
Назив предмета
Општа педагогија I
Психологија
Увод у социологију
Увод у филозофију
Информатика
Енглески језик 1
Руски језик 1 изборни
Француски језик 1 изборни
Логика
Социологија образовања
Историја педагошких идеја I
Енглески језик 2
Ментална хигијена и превенција
Руски језик 2 изборни
Француски језик 2 изборни

Семестар
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2

ЕСПБ
5
4
4
5
4
4
4
4
5
6
5
4
6
4
4

ДРУГА ГОДИНА
Назив предмета
Општа педагогија II
Историја педагошких идеја II
Развојна психологија
Енглески језик 3
Руски језик 3 изборни
Француски језик 3 изборни
Увод у етику изборни
Теорија сазнања изборни
Породична педагогија
Педагошка психологија I
Развој педагошких идеја у Србији
Предшколска педагогија I
Енглески језик 4
Руски језик 4 изборни
Француски језик 4 изборни
Васпитно-образовни и школски

Семестар
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4

ЕСПБ
6
6
5
4
4
4
5
6
4
5
4
5
4
4
4
4

55

редовни професор Предмет Општа педагогија 1 Општа педагогија 2 Методологија педагошког истраживањ а 1 Методологија педагошког истраживања 2 Породична педагогија Општа историја педагошких идеја 2 Школска педагогија 1 Предавања/ вежбе Предавања Предавања E-mail jovanovicffkm@gmil. Наставно особље Др Бранко Јовановић.com saitkacapor@gmail.систем у Србији изборни Педагогија слободног времена изборни ТРЕЋА ГОДИНА Назив предмета Дидактика I Андрагогија Статистика 1 Методологија педагошких истраживања I Предшколска педагогија II Медији и образовање изборни Специфичности рада предшколског педагога изборни Дидактика II Развој и евалуација програма Методологија педагошких истраживања II Стручна пракса I Докимологија изборни Грађанско васпитање изборни Семестар 5 ЕСПБ 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 4 5 4 6 7 6 5 6 6 6 6 6 7 5 5 ЧЕТВРТА ГОДИНА Назив предмета Школска педагогија I Методика друштвено-хуманистичког образовања Методика рада школског педагога 1 Стручна пракса II Педагошка комуникологија изборни Стручно усавршавање наставника изборни Школска педагогија II Методика рада школског педагога II Методика природно-математичког образовања Kомпаративна педагогија Завршни рад 4 4 Семестар ЕСПБ 7 5 7 5 7 7 7 5 10 5 7 5 8 5 8 5 8 5 8 8 5 10 * У току је реакредитација студијских програма и најновији акредитовани програми биће објављени на сајту Факултета.com 56 .

ванредни професор Др Звездан Арсић.com Вежбе Предавања Предавања ucfak@ptt. редовни професор Др Крстивоје Шпијуновић.com Предавања pedjazvk@gmail.com Вежбе Предавања djuricigor1@gmail. редовни професор Школска педагогија 2 Методика рада школског педагога 1 Методика рада школског педагога 2 Стручна пракса 2 Историја педагошких идеја 1 Развој педагошких идеја у Србији Васпитно-образовни и школски систем у Србији Методика друштвено-хуманистичког образовања Предшколска педагогија 1 Предшколска педагогија 2 Дидактика 1 Дидактика 2 Специфичности рада предшколског педагога Стручна пракаса 1 Докимологија Развој и евалуација програма Педагошка статистика Педагошка комуникологија Стручна пракса 2 Методика рада предшколског педагога 1 Методика рада предшколског педагога 2 Андрагогија Медији и образовање Педагогија слободног времена Грађанско васпитање Стручно усавршавање наставника Компаративна педагогија Компаративна педагогија Методика природно-математичког образоваеа Предавања jasnaparlic@yahoo.com Предавања zvezdanars@gmail. редовни професор Др Јасна Парлић Божовић.rs 57 . доцент Др Предраг Живковић.Др Саит Качапор. доцент Др Радивоје Кулић. доцент Др Игор Ђурић.

ванредни професор Проф.com Предавања hvostanskazemlja@gmail. ванредни професор Др Душан Ранђеловић. доцент Мр Татјана Компировић.com Предавања aidnimspasic@yahoo.krstic@gmail. асистент Мр Татјана М. ванредни професор Др Благоје Нешић. асистент Социологија Образовања Предавања jasmina@medianis.rs alkadule9@yahoo. редовни професор Др Митра Рељић.com Предавања porodica. Радојевић.Др Јасмина Петровић. доцент Др Мирослав Крстић. редовни професор Др Јелена Д.com Вежбе tatjanaradojevic@yahoo. доцент Др Радмила Обрадовић.com .com Енглески језик Руски језик Ментална хигијена и превенција Логика Увод у етику Теорија сазнања Педагошка психологија Методика друштвено-хуманистичког образовања Породична педагогија Предшпколска педагогија 1 Предшколска педагогија 2 Педагогија слободног времена Стручна пракса 1 Општа педагогија 1 Општа педагогија 2 Породична педагогија Развој и евалуација програма Методика природно-математичког образовања Историја педагошких идеја 1 Историја педагошких идеја 2 Вежбе uros-s@eunet.com Предавања radmilaobradovickm@gmail. редовни професор Др Драгана Спасић. Вежбе linamusikic@gmail. др Урош Шуваковић. Ракић.com Предавања brankicapopovic69@gmail.net Увод у социологију Предавања Развојна психологија Предавања Општа психологија Увод у филозофију Француски језик Предавања Предавања davidovicrakic@gmail.com mikonja_knezevic@yahoo.com 58 .com Вежбе tatjanakompirovic@yahoo. доцент Др Микоња Кнежевић. ванредни професор Др Бранкица Поповић.

Филозофски факултет. Лидија Вучић. Косовска Митровица 2002.com Вежбе ivanbascarevic@rocketmail. Филозофски факултет. асистент Васпитно-образовни и школски систем у Србији Развој педагошких идеја у Србији Грађанско васпитање Методологија педагошких истраживања 1 Методологија педагошких истраживања 2 Дидактика 1 Дидактика 2 Школска педагогија 1 Школска педагогија 2 Докимологија Социологија образовања Вежбе dragisavucinic@gmail. Теме из педагошке психологије (одабрана поглавља). Педагошка психологија. 2010. Завод за уџбенике и наставна средства. Косовска Митровица. Славољуб Радоњић. Београд (више издања). 1989. Филозофски факултет. Љубомир Касагић. године. систематско неекспериментално посматрање. 1988. Завод за уџбеника и наставна средства. и друга издања. експоериментално испитивање -технике и инструменти у истраживању Учење -појам и значај учења 59 .com Литература за полагање пријемног испита: Никола Рот. Области које су предвиђене за тест на пријемном испиту: Психологија као наука -предмет проучавања психологије -задаци и значај психологије -настанак и развој схватања о психологији Методе и технике у психологији -методе као теоријски и методолошки принципи -методе као општи поступци или приступи појавама -методе као начини организације истраживања (интроспекција. асистент Асс Иван Башчаревић. Борисав Стевановић.Мр Илинка Мушикић. Општа психологија. и новија издања. асистент Асс Драгиша Вучинић. Београд. Благоје Нешић. Миланко Чабаркапа. Општа психологија. Педагошка психологија.

физиолошка психологија 2) Ако желимо да утврдимо осетљивост људи за разлике у висини тонова користићемо: 1. врсте памћења -заборављање. општа психологија 5. узроци заборављања Мишљење и решавање проблема -карактеристике и дефиниције мишљења -улога представа и покрета у мишљењу -улога мотивације и осећања у мишљењу -мишљење и говор Испитивање и оцењивање -испитивања објективног школског оцењивања -фактори који утичу на оцењивање -тестови знања или постигнућа -критеријски тестови Пример теста за полагање пријемног испита За свако питање понуђено је шест одговора од којих је само један тачан. психологија личности 3. развојна психологија 6. скале процене 60 . интервју 3. социјална психологија 4. тест знања 5.-облици учења -чиниоци успешног учења -мотивација у процесу учења -трансфер учења -методе учења -подстицаји за учење Памћење и заборављање -памћење. тест личности 6. ментална хигијена 2. Заокружите број испред понуђеног решења за које процените да представља тачан одговор. 1) Психички живот и понашање. посматране као повезану и јединствену целину изучава грана психологије: 1. упитник 2. тест способности 4.

сензитизацијом 4. меланхолике 6. ретроактивном инхибицијом 3. претежно тужна осећања типични су за: 1. нативизам 4. ниједан одговор није тачан 6) Израз „гешталт“ могао би се превести као: 1. хормона хипофизе 4. трансфером 6. интуиција 4. класичним условљавањем 2. законом ефекта 5. теменом режњу мождане коре 6. адреналина 5. целина 5. екстроверте 8) Процес закључивања о узроцима нечијег понашања назива се: 1. ниједан одговор није тачан 5) Схватање према коме се све особине стичу на основу услова у коме појединац живи назива се: 1. тестостерона 6. когниција 9) Појаву да становници великих градова временом престају да запажају буку са улице можемо објаснити: 1. функционална анализа 3. интроверте 5. сличност 6. сангвинисте 2. ниједан одговор није тачан 4) До заостајања у интелектуалном развоју може довести смањено лучење: 1. теорија конвергенције 2.3) Видна сензорна област смештена је у: 1. слепоочном режњу мождане коре 2. ниједан одговор није тачан 61 . перцепција 5. бихејвиоризам 6. структурализам 5. тироксина 2. хало-ефекат 6. интеракционизам 3. потиљачном режњу мождане коре 4. флегматике 3. склад 3. близина 2. на граници чеоног и теменог режња 3. атрибуција 2. колерике 4. кортина 3. комбинација 4. континуитет 7) Осетљивост и јака. чеоном режњу мождане коре 5.

осмишљавањем 2. односу јачине мотива и успеха у учењу 6. 120-180 секунди 11) У процесу памћења. прецизно опажање и разликовање облика опажају и предмета захтева учење 13) Симболички процеси се. прерадом градива 12) На основу података које је сакупио фон Сенден може се закључити да: 1. Бине 16) Џемс-Лангеова теорија емоција тврди да: 1. телесне промене претходе емоцији 4. припадници примитивних племена тешко 4. Пијаже 2. према теорији Жана Пијажеа.10) Краткорочно памћење траје: 1. препознавањем 5. пре-операционалном стадијуму 5. 60-120 секунди 6. зависи од особе до особе 14) Јеркс-Додсонов закон говори о: 1. поједностављењем 6. Терстон 6. искуство помаже у опажању простих 5. стадијуму конкретних операција 6. значају повратне информације на успех у учењу 15) Да не постоји једна општа интелектуална способнност. сензо-моторном стадијуму 4. у одраслом добу 3. 30-40 секунди 3. Гилфорд 4. „рационализацијом“ се означава тежња или напор субјекта за: 1. ефекту спољашњег поткрепљења на памћење 5. људи пројектују своје мотиве у слике које 6. 40-50 секунди 4. запамћивањем 4.функционалној аутономији мотива 4. 50-60 секунди 5. одвајањем битног од небитног 3. односу награде и казне у учењу 2. Мајер 5. слепи људи не могу да препознају квалитета боја предмете који их окружују 3. 10-20 секунди 2. тврдио је: 1. јављају у: 1. већ 7 основних менталних способности. познавање језика значи и правилну разликују геометријске фигуре звучну перцепцију 2. стадијуму формалних операција 2. квалитативно нове емоције се јављају увек истим редоследом 62 . Спирман 3. значају негативне аспирације 3.

недовољно познавање 5. назива се: 1. телесна анксиозност 3. неуротско реаговање 2. емоционалним условљавањем се могу 5. потреба да нас други цене и ценимо сами 6. за удруживањем 3. мишљења или понашања карактеристичног за неку групу. потреба за сигурношћу 4. емоција претходи телесним променама 5. телесне промене се могу „тумачити“ на 6. механизми одбране 5. знање о нечијој негативној оцени о нама 2. ниједан одговор није тачан разне начине 17) Шта од наведног не важи за емоционално условљавање: 1. потреба за самооствењем 5. емоционално условљавање настаје веома стварати симпатије и антипатије брзо 3. потреба да се буде у присуству других. општи адаптациони синдром 6. различитост темперамента 3. пројекција 4. фобије могу настати емоционалним 6. рационализација 5. потреба за љубављу и припадањем себе 21) Манифестовање ставова. сублимација 3. непоштење и сл. емоције се стичу учењем по моделу 3. осујећење намера и циљева 19) Различити стресори изазивају увек исте одбрамбене процесе у организму који се назвају: 1. стресна реакција 4. идентификација 6. све наведено важи за емоционално условљавањем условљавање 18) Глави извор јављања ненаклоности је: 1. конформизам 2. 6. менаџерска болест 20) Који од следећих мотива се не појављује у Масловљевој хијерархији мотива: 1. црте личности – неискреност. условљена емоција се лако уопштава 2. супротни ставови и вредности 4. реакциона формација 22) О два основна типа личности – интровертираној и екстравертираној – говорио је : 1. једном стечена реакција се тешко гаси 4.2. Кател 4. Олпорт 63 . физиолошке потребе 2.

опсегу осетљивости појединих чула 5. аутономија 5. дисоцијациони поремећај 6. анархија 2. мноштва 3. тврди се у: 1.2. односу између спољашњих дражи и 4. прихваћеном од чланова групе. промењивости прага 6. 64 . моћ присиле 2. стручњачка моћ 27) Демонстрације су пример: 1. Фром 6. параноју 3. Скинеровој теорији 5. социјалног покрета 5. психопатије 26) Моћ која почива на праву неке особе. легитимна моћ 6. Милер-Долардовој теорији 24) Како се назива стање за које је карактеристично размишљање „Пошто ништа не зависи од мене. опсесивно-компулзивну неурозу 4. анорексија 25) Осећање принуде да се неке радње стално понављају карактеристично је за: 1. Олпортовој теорији 3. хипохондријску неурозу 2. релативности сазнања објективне реалности 3. Масловљевој теорији 2. да над њима има моћ. ниједан одговор није тачан. аномија 6. моћ награђивања 5. гомиле 4. Фромовој теорији 6. шизофренички психотични поремећај 5. референтна моћ 4. назива се: 1. Фројдовој теорији 4. ниједан одговор није тачан 28) Хипотеза прага говори о: 1. Фројд 5. разлици између адекватних и неадекватних унутрашњих осећаја дражи 2. Маслов 23) Да су навике елементи структуре личности. аутизам 3. структурисана моћ 3. публике 6. Јунг 3. референтне групе 2. нема разлога да ја ма према чему заузимам став и било шта предузимам“: 1. аутархија 4.

идентитет 65 . нормалност 2. самосвест 6. паралингвистички знаци 4. зрелост 5. сигнали 6. интегралност 3.29) Како се називају комуникациони знаци који почивају на просторном односу са особом са којом се комуницира? 1. ниједан одговор није тачан 30) Квалитет организације личности којим се означава међусобна повезаност и зависност наших доживљаја и својстава а и њихов међусобни утицај назива се: 1. кинезички знаци 5. интралингвистички знаци 3. интегритет 4. проксемички знаци 2.

способност самосталне анализе и интерпретације типова текстова са филолошког. интерпретације и представљања резултата научноистраживачких и практичних радова. способност формулисања основних циљева и задатака у научној и практичној делатности. лингвистичких. способност примене филолошких. способност оцењивања научне и практичне вредности истражених задатака у области русистике. способност самосталног бављења научноистраживачким радом. др Митра Рељић Секретар – мр Ивана Божовић Компетенције и занимања дипломираних студената Савлађивањем студијског програма дипломских студија Руски језик и књижевност студент стиче следеће компентенције. способност постављања и решавања проблема и задатака везаних за употребу језика у процесу образовања. књижевно-историјских метода и поступака у процесу истраживања. Студент такође стиче способност самосталног обављања професионалне делатности у процесу образовања (настава руског језика и књижевности). способност интегрисања стечених академских знања у процесу решавања сложених теоријских и практичних проблема. као и свим другим државним и приватним делатностима у којима се указује потреба за темељним познавањем руског језика. које су у функцији квалитетног обављања стручне и научне делатности: познавање савремених научних система у области русистичке филологије (руски језик и лингвистика. ПРВА ГОДИНА Назив предмета Савремени руски језик 1 Семестар 1 ЕСПБ 4 Увод у славистику 1 4 Савремени српски језик 1 Увод у историју уметности 1 Увод у општу лингвистику Старословенски језик 1 Енглески језик 1 изборни Француски језик 1 изборни Савремени руски језик 2 1 1 1 1 1 1 2 5 5 4 4 4 4 6 ДРУГА ГОДИНА Назив предмета Савремени руски језик 3 Фонетика руског језика са фонологијом Руска књижевност 18 века Други словенски језик 1 Енглески језик 3 изборни Француски језик 3 изборни Увод у филозофију изборни Социологија културе изборни Информатика изборни Семестар 3 ЕСПБ 6 3 6 3 3 3 3 3 3 3 5 5 4 4 4 4 4 66 . лингвистичког и књижевног аспекта. способност самосталне анализе. лингвистичких и књижевних истраживања. руска књижевност). у свим државним и приватним делатностима где се указује потреба за преводиоцима руског језика. познавање методолошких принципа филолошких.СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЗА РУСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ Председник катедре – доц. превођења и комуникације.

Савремени српски језик 2 2 5 Народна и стара руска књижевност 2 4 Старословенски језик 2 Увод у теорију књижевности Историја културе Срба изборни Руска цивилизација и култура изборни Енглески језик 2 изборни 2 2 2 2 2 4 4 3 3 4 Француски језик 2 изборни 2 4 ТРЕЋА ГОДИНА Назив предмета Савремени руски језик 5 Синтакса руског језика са стилистиком Тумачење књижевног дела 1 Руска књижевност-реализам Историја руског језика Синтаксички практикум изборни Руска књижевност (спец. курс 2) изборни Савремени руски језик 6 Педагошка психологија 1 Семестар 5 5 5 5 5 5 5 6 ЕСПБ 5 4 5 4 4 8 8 2 6 5 6 4 Савремени руски језик 4 Морфологија руског језика са творбом речи Руски романтизам Социјална антропологија Други словенски језик 2 Енглески језик 4 изборни Француски језик 4 изборни Руска књижевност (спец. курс 1) изборни ЧЕТВРТА ГОДИНА Назив предмета Савремени руски језик 7 Педагошка психологија 2 Естетика 1 Историја Византије 1 Социологија масовне културе Методика наставе руског језика 1 Фразеологија руског језика изборни Превођење изборни Руска књижевност (спец. курс 3) 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 Семестар ЕСПБ 7 2 7 6 7 5 7 6 7 6 7 1 7 3 7 2 7 2 Савремени руски језик 8 8 2 изборни Лексикологија и лексикографија савременог руског језика Руска књижевност 20 века и савремена руска књижевност Педагогија Тумачење књижевног дела 2 Култура језичког изражавања Друга словенска књижевност изборни 6 3 Развијање истраживачког пројекта 8 6 6 6 6 6 3 5 3 5 8 8 8 8 1 5 6 6 Руска књижевност и филм изборни 6 5 Стручно усавршавање наставника Естетика 2 Историја Византије 2 Социологија образовања Методика наставе руског језика 2 8 2 8 8 2 2 изборни Творба речи изборни Књижевно превођење изборни 67 .

cz вежбе bozovic_iva@yahoo. ванредни професор Предмет Фонетика руског језика са фонологијом Синтакса руског језика са стилистиком Фразеологија руског језика Увод у славистику Руска цивилизација и култура Морфологија руског језика са творбом речи Историја руског језика Лексикологија и лексикографија савременог руског језика Методика наставе руског језика 1.* У току је реакредитација студијских програма и најновији акредитовани програми биће објављени на сајту Факултета. 4 (нематичне филолошке групе) Морфологија руског језика Народна и стара руска књижевност Руска књижевност 18 века Руски романтизам Руска књижевност – реализам Руска књижевност 20 века и савремена руска књ. редовни професор Др Митра Рељић. 3. асистент Руска књижевност 18 века Предавања/вежбе предавања E-mail abd. доцент Др Ирина Антанасијевић. доцент Други словенски језик (чешки језик) Друга словенска књижевност Мр Ивана Божовић.ru предавања Предавања вежбе hvostanskazemlja@gmail. Др Јаромир Линда.com Предавања antiira@mail. 2 Савремени руски језик 4 Руски језик 1.ru Предавања lindajaromir@seznam. Наставно особље Др Абдулах Мушовић.musovic@gmail. 2.com 68 .com lrazdobudko@mail. редовни професор Др Лариса Човић.

Наталија Сарић.com 69 .4 (нематичне филозофске катедре) Савремени руски језик 1. спец курс 3 Руска књижевност 4 (стари програм) Руски језик 1.com m.3.ru вежбе вежбе vebilic009@gmail. Руска књ.3.isidora@yahoo.2.com szsavic@opentelecom. лектор Татјана Вулетић. лектор Весна Илић.2 Руска књижевност и филм Руски језик 1.ru вежбе vassto@mail.6 Фонетика руског језика са фонологијом Морфологија руског језика са творбом речи Синтакса руског језика са стилистиком Историја руског језика Лексикологија лексикографија савременог руског језика Методика наставе руског језика 1. сарадник у настави Руски романтизам Руска књижевност –реализам Руска књижевност 20 века и савремена руска књ.2. лектор Сузана Стојковић.rs вежбе вежбе tanjavuletic@mail. сарадник у настави Исидора Милић.2 Народна и стара руска књижевност Руска књижевност спец курс 1.4 Синатксички практикум Руски језик 4 Савремени руски језик 7 Руски језик 4 Увод у славистику Савремени руски језик 5.2.3. лектор Василије Стоиљковић.4 (нематичне филозофске катедре) вежбе stelit90doo@gmail.

Литература за припрему пријемног испита: 1) Радован Кошутић. 1983. Руски језик: изговор. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства. 2) Радмило Маројевић. конверзација. Облици. Београд: Научна књига. вежбе.Морфологија руског језика . Књ. Граматика руског језика. Београд: Завет.Фонетика српског језика .Морфологија српског језика . 3) Предраг Пипер и Мила Стојнић. Области које су предвиђене за тест на пријемном испиту: Тест из српског језика: . граматика. 2.Синтакса српског језика Тест из руског језика: . 1971 (1984).Фонетика руског језика . У следећим речима издвојте тврде и меке гласове: сестра тврди: ____________________________________________________________________ меки: _____________________________________________________________________ шестдесять тврди: ____________________________________________________________________ меки: _____________________________________________________________________ книги тврди: ____________________________________________________________________ меки: _____________________________________________________________________ 70 . Граматика руског језика. 2002.Синтакса руског језика .Лексика руског језика Пример теста за полагање пријемног испита: ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ _______________________________________ (Имя и фамилия) __________________________ (число) 2.

окно. знамя. медведь. деревня Первое склонение: _____________________________________________________________ Второе склонение: _____________________________________________________________ Третье склонение: ______________________________________________________________ 13. речка. столы. Дате именице разврстајте према граматичком роду: кровать. дерево. Руски вокали обележавају се следећим словима: _______________________________________________________________________ 7. повесть. Kоја слова указују на мекоћу претходног гласа? _______________________________________________________________________ 6. Као два гласа на почетку речи читају се слова: _______________________________________________________________________ 8. б) основна артикулација која се реализује на меком непцу 9. стих. мячь. такси. осень.3. книги. кость. плащ. Руска азбука има а) 30 слова б) 25 слова в) 33 слова г) 42 слова 10. деревня мужской: ___________________________________________________________________ женский: ___________________________________________________________________ средний: ___________________________________________________________________ 12. Умекшавање сугласника је: а) допунска артикулација која се реализује на тврдом непцу. Речи у загради употребите у потребном облику: 71 . Дате именице разврстајте према типу деклинације: рожь. Руски самогласници су: __________________________________________________ 11.

3) В этом (здание) ____________________ коридоры широки. ______________________________________________________________________ 2) Моје омиљено годишње доба је пролеће. ________________________________________________________________________ 3) Ја имам добре пријатеље.1) Две (девушка) _____________ тихо пели. 2) Студенты занимаются после (обед) _______________. Преведите на руски језик: 1) Ја се бавим спортом а сестра музиком. 14. 72 .

Наставник енглеског језика у основној школи .Научни сарадник у Институтима за стране језике . др Драгана Спасић Секретар – Снежана Зечевић. асистент Компетенције и занимања дипломираних студената Стицањем општих и специфичних компетенција дипломирани студенти енглеског језика и књижевности су оспособљени за обављање следећих професионалних делатности: .Сарадник у институтима и здравственим установама које се баве лечењем психосоматских обољења (домен психолингвистике) .Сарадник одсека за форензику у оквиру полицијске службе ПРВА ГОДИНА Назив предмета Савремени енглески језик 1 Увод у студије енглеског језика Фонологија енглеског језика Семестар 1 1 ЕСПБ 7 6 1 5 1 1 1 1 2 2 4 4 4 4 7 7 Увод у англоамеричку историју Савремени српски језик 1 Руски језик 1 изборни Француски језик 1 изборни Савремени енглески језик 2 Средњовековна и ренесансна енглеска ДРУГА ГОДИНА Назив предмета Савремени енглески језик 3 Морфологија енглеског језика Енглески класицизам и сентиментализам Англо-америчка култура и цивилизација Руски језик 3 изборни Француски језик 3 изборни Увод у етику изборни Увод у филозофију изборни Савремени енглески језик 4 Семестар 3 3 ЕСПБ 7 5 3 7 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 7 73 .Предавач за енглески језик као страни на различитим одсецима високо струковних школа .СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЗА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ Председник Катедре – проф.Наставник енглеског језика као страног у школама страних језика на различитим нивоима .Наставник енглеског језика у средњој школи .Преводилац енглеског језика у свим институцијама приватних и државних сектора .Преводилац енглеског језика у издавачким кућама .Предавач за енглески језик и књижевност на свим факултетима (на матичним и нематичним катедрама) .

књижевност Увод у теорију књижевности Савремени српски језик 2 Увод у општу лингвистику Руски језик 2 изборни Француски језик 2 изборни ТРЕЋА ГОДИНА Назив предмета Савремени енглески језик 5 Синтакса енглеског језика 2 Теорије и технике превођења 1 Књижевност викторијанског доба Шекспир и енглеска драма изборни Социологија културе изборни 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 Семестар 5 5 5 5 5 5 ЕСПБ 7 5 3 7 4 4 5 5 4 4 Лексичка семантика Англо-амерички критички есеј Педагошка психологија 1 Књижевно превођење изборни 6 6 6 6 6 7 5 7 3 4 Специјални курс из књижевности 2 изборни Историја културе Срба изборни Руска цивилизација и култура изборни 6 6 6 4 4 4 Информатика изборни Медији и образовање изборни Савремени енглески језик 6 Синтакса енглеског језика 1 Англо-амерички романтизам Педагогија Руски језик 4 изборни Француски језик 4 изборни Специјални курс из књижевности 1 изборни Основи библиотекарства изборни 4 4 4 4 4 4 5 7 4 4 4 3 4 3 ЧЕТВРТА ГОДИНА Назив предмета Семестар Савремени енглески језик 7 7 Методика наставе енглеског језика 1 7 Савремени англо-амерички роман 7 Тумачење књижевног дела 1 7 Синтаксичка синтагматика изборни 7 Школе у америчкој књижевности XX 7 века изборни Академско писање изборни 7 Специјални курс из језика изборни 7 7 Географске варијанте енглеског језика ЕСПБ 7 5 7 4 4 4 4 3 3 изборни Драмске активности изборни Савремени енглески језик 8 Историја Енглеског језика Савремена англо-америчка књижевност Култура језичког изражавања Логика изборни Специјални курс из књижевности 3 7 8 8 3 7 5 8 8 8 8 7 4 4 4 8 8 4 3 изборни Тумачење књижевног дела 2 изборни Теорије и технике превођења 2 изборни 74 .

Теорије и технике превођења 2 .Савремени енглески језик 6 .Специјални курс из књижевности 1 .com 75 . редовни професор Др Мирјана Лончар-Вујновић.Теорија и технике превођења 1 .Енглески сентиментализам и класицизам .Лексичка семантика .Савремени енглески језик 4 .Синтакса енглеског језика 2 . редовни професор Предмет .Методика наставе енглеског језика 2 8 3 8 3 изборни Социјална антроплогија изборни * У току је реакредитација студијских програма и најновији акредитовани програми биће објављени на сајту Факултета.Морфологија енглеског језика .Школе у америчкој књижевности .Специјални курс из књижевности 3 Предавања/ вежбе E-mail предавања aidnimspasic@yahoo. ванредни професор Др Весна Лопичић.Англо-америчка култура и цивилизација .Англо-амерички романтизам .Специјални курс из књижевности 2 .Англо-амерички критички есеј .com предавања loncar.Средњовековна и ренесансна енглеска књижевност .Шекспир и енглеска драма .Синтакса енглеског језика 1 . Наставно особље Др Драгана Спасић.Увод у студије енглеског језика .com предавања lovevuk@gmail.Савремени англо-амерички роман .mirjana@gmail.Књижевност викторијанског доба .Савремена англоамеричка књижевност .

Савремени енглески језик 7 редовни професор .com предавања ghwendalis@yahoo.Савремени енглески језик 4 .Увод у студије енглеског језика .Савремени енглески језик 1 .Морфологија енглеског језика .Савремени енглески језик 8 .Савремени енглески језик 3 Др Ненад Пејић.Савремени енглески језик 4 . доцент .ignjatovic6@gmail.com вежбе jeelniko@sbb.Енглески језик 2 (филолошке групе) . .Средњовековна и ренесансна предавања slobodanka.Савремени енглески језик 6 .Синтакса енглеског језика 1 Мр Бранислава Дилпарић.Методика наставе енглеског језика 2 .Енглески језик 3 (филолошке групе) .Савремени енглески језик 5 . асистент сентиментализам .com 76 ..Енглески језик 4 (филолошке групе) .Синтакса енглеског језика 2 асистент .Савремени енглески језик 2 .Методика наставе енглеског језика 2 .Специјални курс из језика – мултисложни глаголи . .Фонологија енглеског језика .Књижевно превођење Мр Јелена Ратковић-Стевовић.Методика наставе енглеског језика 1 Др Слободанка Ђолић. .Географске варијанте енглеског језика .rs вежбе danijela.com вежбе danya@open.telekom.djolic@gmail.rs вежбе andrejevic03@gmail.Лексичка семантика .Енглески језик 1 (филолошке групе) асистент .Књижевно превођење . асистент .Драмске активности Мр Данијела Кулић.Методика наставе енглеског језика 1 .Историја енглеског језика .Енглески класицизам и Мр Ана Андрејевић.

com вежбе anittajankovic@gmail. лектор Јелена Бабић Антић.Енглески језик 1 (Педагогија) .Бранимирка Алексић-Хил.Енглески језик 2 (Психологија) .Савремени енглески језик 7 .Савремени енглески језик 3 .Специјални курс из књижевности 2 .Шекспир и енглеска драма . асистент Никола Данчетовић.Теорија и технике превођења 1 .com вежбе bebbica2002@yahoo.Англо-амерички романтизам .Савремени англо-амерички роман .Школе у америчкој књижевности ХХ века вежбе brankaaleksichil@hotmail.Англоамеричка култура и цивилизација .Енглески језик 1 (филозофске групе) .Савремени енглески језик 2 .Савремени енглески језик 2 .Енглески језик 4 (филозофске групе) .Енглески језик 4 (Педагогија) .Академско писање .Енглески језик 3 (филозофске групе) .Савремени енглески језик 4 .Савремени енглески језик 3 . виши лектор Анита Јанковић.Теорија и технике превођења 2 .Савремени енглески језик 4 .com 77 .Енглески језик 1 (Психологија) .Енглески језик 3 (Педагогија) .Енглески језик 2 (Педагогија) .com вежбе radoje.Савремени енглески језик 3 .Фонологија енглеског језика .Савремени енглески језик 8 .soskic@yahoo.Енглески језик 2 (филозофске групе) .com вежбе dzoni_gep@yahoo.Савремени енглески језик 1 . асистент Радоје Шошкић. асистент енглеска књижевност .Савремени енглески језик 1 .

Савремени енглески језик 2 . асистент . 78 . показне. са глаголом у множини. Граматика енглеског језика са вежбањима. Cambridge: Cambridge University Press. В. English Vocabulary in Use. проста и трајна – облици и употреба. аnd O’Dell. Области које су предвиђене за тест на пријемном испиту: 1.Књижевност викторијанског доба вежбе snezzanaz@yahoo. . сложенице.Савремени енглески језик 5 . English Grammar in Use. Придеви: Поређење – са суфиксима и описно. Грађење именица: префиксима.. Везници: употреба Глаголи: Сва времена индикатива.McCarthy. Предлози: облици и употреба.Савремена англо-америчка књижевност .Савремени енглески језик 2 .Савремени енглески језик 1 . Cambridge: Cambridge University Press.Снежана Зечевић.Савремени енглески језик 8 . слагање времена. Београд: Завет. суфиксима. F. (1995). ПОЗНАВАЊЕ ЕНГЛЕСКЕ ЛЕКСИКЕ ЗАЈЕДНО СА ИДИОМАТСКИМ ИЗРАЗИМА 2.. Помоћни и модални глаголи.Савремени енглески језик 4 . Упитни и одрични облици. партиципи и инфинитиви (грађење и употреба). Реченице: Индиректан говор. (1995). R.Мирић. Одређени и неодређени члан: облици и употреба.Англо-амерички критички есеј .Савремени енглески језик 1 .Савремени енглески језик 3 . деминутиви. Генитив – саксонски и нормански. (2001).Савремени енглески језик 7 . Двоструки генитив. релативне. Конјуктив. Заменице: неодређене. редни.com Литература за припрему пријемног испита: . личне.Murphy. . Герунди. Љ. присвојне. партиципни придеви. ГРАМАТИКА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА СА СЛЕДЕЋИМ ЈЕДИНИЦАМА: Именице: Множина – правилна. Грађење придева суфиксацијом. Именице са глаголом у једнини. Бројеви: прости.). M. повратне. Двочлани глаголи (turn up. неправилна. и Поповић. Егзистенцијално there (is…).

and __________. A opens B open C opened D will opened 6. Each of the Olympic athletes ____________ for months. Hawkins requests that someone _________ the data by fax immediately. место прилошких одредби. __________ the windows please. релативне и прилошке клаузе. A suppose call B supposed to call C supposed calling D supposed call 10. even years. swimming. It's too hot in here. A in B on C with D about 5. I have only a ________ Christmas cards left to write. A few B fewer C less D little 7.Ред речи: инверзија. A there B their C it's D its 9. Пример теста за полагање пријемног испита: ENGLISH PLACEMENT TEST 1 Read the questions carefully and circle the appropriate letter on the answer sheet. Eli's hobbies include jogging.m. A sent B sends C send D to send 4. A as B as good C good as D as good as 2. место директног и инддиректног објекта. A to climb B climb mountains C to climb mountains D climbing mountains 3. The concert will begin ________ fifteen minutes. 79 . When I graduate from college next June. Упитне фразе (question tags). SECTION ONE: English grammar (20 questions) 1. Кондиционалне реченице – реалне. Alicia. A have been training B were training C has been training D been training 8. I _____________ a student here for five years. Mr. Пасивне конструкције (са директним и индиректним објектом). Сложене реченице: именичке. иреалне. The company will upgrade _________ computer information systems next month. You were ____________ the New York office before 2 p. потенцијалне. The movie was __________ the book.

. . Mr Haines wants ……… to his office. Guth _________ rather not invest that money in the stock market. buy a huge farm in Somerset. but __________ she began to like it. When Jason blamed Meg __________ stealing his bike. A know B can C could D should 19. I . A is study B studying C is studying D are studying 15... out late again. A save B spare C draw D adjust 23.. Eric's father ordered him . A went B had gone C go D did go 14. to the barbecue instead of staying at home. A will B shall C would D could 16. A not to stay B not stay C not staying D no stay 13.. Ms.A will have been B have been C has been D will have 11... A initially B instantly C eventually D constantly 80 . A will have left B am going to leave C left D would leave SECTION TWO: English vocabulary (15 questions) 21. By the time you get this letter I . If I were rich. A claim B suggest C mention D chat 25.. A that you come B you come to C you come D you to come 18.. she became furious. play a musical instrument.. A crew B staff C council D committee 22. It took my sister some time to get used to living on an island. The food at the hotel was excellent and the __________ were friendly and polite. We can finish the rest of the eggs for ……… .. If only I .. A on B over C about D for 24. Liz gave me Ben’s work number but forgot to __________ where he works.. We have no time to __________.. A has to B could C would D must 12. I wish I . A a breakfast B the breakfast C breakfast D a breakfasts 20. Juan___________ in the library this morning.. I’m afraid you’ll have to make a decision at once. Who is ____________ . Marina or Sachiko? A tallest B tall C taller D the tallest 17.

you should wear sun-cream on your face even in winter. A emotional B frustrated C sincere D Stubborn 27. A ignored B refused C opposed D neglected 33. A shadow B light C show D proof SECTION THREE: English reading comprehension (5 questions) Date: May 16. A innate B direct C obvious D initial 28. Her asthma means that she gets __________ of breath after even the slightest physical exercise. be ready to 81 . A observation B treatment C resistance D obsession 30. You can increase your body’s __________ to colds and flu by drinking plenty of fresh orange juice. In addition to the accurate accounting of expenditures for the monthly sales. My __________ reaction to his letter was to phone him and complain. British Rail apologise for the delay to this service. Why don’t you try buying a laptop – that might do the __________. The police kept the suspect under __________ twenty-four hours a day as they were afraid he would try and leave the country. which is a great source of Vitamin C. which is __________ to the breakdown of another train on the railway line ahead. 1998 To: Megan Fallerman From: Steven Roberts Subject: Staff Meeting Please be prepared to give your presentation on the monthly sales figures at our upcoming staff meeting. but in the end I decided not to. A resulted B owed C because D due 31. A firmness B intake C resistance D restriction 29. It’s difficult trying to work while you’re travelling. A on B in C for D to 35. such as climbing the stairs. I can’t wake up nor work without it.26. A game B trick C spot D play 32. In the __________ of recent research. We were in a ‘No parking’ zone but Mark __________ the signs and parked his car anyway. He’s incredibly __________! He’d rather make a mistake than take someone else’s advice. I’m afraid I’m addicted __________ coffee. A short B half C narrow D weak 34.

Ms. B. Steven Roberts D. staff meeting presentations 37. Szewcyzk's accomplishments D. Washington. What is the purpose of this announcement? A. to encourage college students to study broadcasting C.discuss possible reasons for fluctuations as well as possible trends in future customer spending. She moved to Oregon to begin a master's degree in broadcast journalism at Atlas University. Szewcyzk remarked. she was able to begin her career as a local newscaster with WPSUTV in Seattle. C. and rapidly advanced to national television. Noted for her quick wit and trenchant commentary. The main focus of the presentation will be: A. the company president B. 82 . She got her start in journalism as an editor at the Hollsville County Times in Missouri. her name has since become synonymous with Good Day. America! Accepting the award at the National Convention of Broadcast Journalism held in Chicago. The expression "to become synonymous with" means A. won the 1998 Broadcasting Award. When the newspaper went out of business. D. to recognize Ms. Thank you. 36. Following graduation. monthly expenditures B. to be in sympathy with. Megan Fallerman C. to be the opposite of. Who will give the presentation? A. to be the same as. to be discharged from. to invite people to the National Convention of Broadcast Journalism B. a colleague persuaded her to enter the field of broadcasting. "I am so honored by this award that I'm at a total loss for words!" Who would ever have believed it? 38. monthly salary figures C. monthly sales figures D. future customers Anna Szewcyzk. to advertise a job opening at the Hollsville County Times 39. perhaps the most popular broadcaster in the news media today.

40. Szewczyk's first job in journalism? A. D. announcer in Washington. C.V. She was a newscaster in Oregon. 83 . She was a T. She was a talk show host in Chicago. What was Ms. B. She was an editor for a newspaper in Missouri.

центри/заводи/институти ѕа заштиту менталног здравља. приватним и друштвеним медијима. невладиним и хуманитарним организацијама.специјални део 4 Мотивација и емоције изборни Грађанско васпитање изборни Студије рода изборни ЕСПБ 6 6 6 6 3 3 3 5 6 6 5 4 5 4 3 4 3 84 . ПРВА ГОДИНА Назив предмета Увод у психологију Психологија опажања Физиологија централног нервног система Статистикa у психологији 1 Увод у социологију Руски језик 1 изборни Француски језик 1 изборни Енглески језик 1 изборни Физиологија ендокриног система Статистикa у психологији 2 Увод у методологију психолошких истраживања Психологија учења Руски језик 2 изборни Француски језик 2 изборни Енглески језик 2 изборни Педагогија изборни Семестар ЕСПБ 1 6 1 7 1 4 1 7 1 3 1 3 1 3 1 3 2 4 2 6 2 7 2 7 2 3 2 3 2 3 2 3 ДРУГА ГОДИНА Назив предмета Семестар 3 Когнитивна психологија 3 Принципи психолошког тестирања 3 Развојна психологија 1 3 Општа психопатологија 3 Увод у филозофију изборни 3 Увод у етику изборни 3 Информатика изборни Психометрија-Конструкција 4 мерних инструмената 4 Развојна психологија 2 4 Основи психологије личности Психопатологија . полицији.е секунарне и терцијалне здравствене заштите. локалној самоуправи. војсци.СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЗА ПСИХОЛОГИЈУ Председник Катедре – проф. националне службе за запошљавање. приватној пракси. основне и средње школе (као школски психолози и професори). државним органима. центри за социјални рад и друге установе социјалне заштите. др Мирослав Крстић Секретар – асс Миљана Павићевић Компетенције и занимања дипломираних студената Када психолози заврше основне студије могу да раде: Стручни сарадници у предшколским установама. психијатријске и друге установе/институције у систему примарн. отвореној државној и приватној привреди. одељења за људске ресурсе.

com 85 .Логика изборни ТРЕЋА ГОДИНА Назив предмета Увод у педагошку психологију Увод у социјалну психологију Теорије личности Основе психологије рада Увод у клиничку психологију Историја психологије изборни Вештине психолошког саветовања изборни Основе клиничке процене Развојна психопатологија 1 3 Семестар ЕСПБ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 4 5 4 6 6 Психолошко саветовање у организацији Антроплогија личности изборни Психосоцијална рехабилитација изборни Истраживања у социјалној психологији ЧЕТВРТА ГОДИНА Назив предмета Методе клиничке процене Психологија људских група Развојна психопатологија 2 Војна психологија Психологија интелигенције Психологија комуникација Практикум-Педагошка психологија ЕСПБ 7 6 7 6 7 6 7 4 7 4 7 7 4 4 6 6 5 Практикум-Социјална психологија 6 5 6 4 6 4 6 Семестар изборни Практикум-Психологија рада изборни Практикум-Клиничка психологија 6 Психологија наставе изборни 2 7 4 7 изборни 4 7 изборни 4 Психологија менталног здравља Психотерапија Социјална перцепција и интеракција Стручна пракса 8 6 8 6 8 6 Социјални конфликти изборни Психопатологија и психодијагностика деце и младих изборни Психологија морала изборни Психологија индивидуалних разлика 8 4 изборни 8 4 4 4 8 4 8 4 8 * У току је реакредитација студијских програма и најновији акредитовани програми биће објављени на сајту Факултета. ванредни професор Предмет Увод у клиничку психологију Основе клиничке процене Методе клиничке процене Предавања/ вежбе предавања E-mail porodica.krstic@gmail. Наставно особље Др Мирослав Крстић.

com предавања milanko. редовни професор Др Миланко Чабаркапа.rs предавања pbkostic@gmail. ванредни професор Др Петар Костић. ванредни професор Др Звездан Милановић. ванредни професор Др Милорад Тодоровић. редовни професор Др Мила Алечковић-Николић. редовни професор Др Владимир Јовић. доцент Др Срђан Душанић.cabarkapa@gmail.rs предавања dusanic@teol.com предавања misotodorovic@yahoo. доцент Психологија менталног здравља Психопатологија и психодијагностика деце и младих Развојна психологија 1 Развојна психологија 2 Увод у педагошку психологију Психологија наставе Психологија интелигенције Основе психологије личности Теорије личности Антропологија личности Историја психологије Когнитивна психологија Психологија морала Психометрија-Конструкција мерних инструмената Принципи психолошког тестирања Психологија индивидуалних разлика Психологија учења Војна психологија Основе психологије рада Психолошко саветовање у организацији Увод у психологију Развојна психипатологију 1 Развојна психопатологија 2 Психотерапија Физиологија нервног система Физиологија ендокриног сиситема Општа психопатологија Психопатологиа-специјалан део Психосоцијална рехабилитација Вештине психолошког саветовања Увод у социјaлну психологију предавања blagojenesic@yahoo.com предавања anmila@sezampro.com предавања.net 86 .Др Благоје Нешић.org. вежбе предавања vjovic@ian.

com предавања.com 87 .Др Оливер Тошковић.com вежбе stulaolivera@yahoo. вежбе alkadule9@yahoo. асистент Мотивација и емоције Истраживања у социјалној психологији Психологија комуникације Социјални конфликти Социјална перцепција и интеракција Психологија људских група Психологија опажања Статистика у психологији 1 Статистика у психологији 2 Увод у методологију психолошких истраживања Принципи психолошког тестирања Увод у педагошку психологију Развојна психологија 1 Развојна психологија 2 Психологија наставе Психологија интелигенције Увод у клиничку психологију Основе клиничке процене Методе клиничке процене Психологија менталног здравља Практикум-Клиничка психологија Психопатологија и психодијагностика деце и младих Увод у социјлну психологију Истраживања у социјалној психологији Психологија комуникације Социјални конфликти Социјална перцепција и интеракција Психологија људских група Практикум-Социјална психологија Статистика у психологији 1 предавања otoskovi@gmail. доцент Др Душан Ранђеловић. асистент Мр Оливера Радовић. доцент Мр Јелена Минић.com вежбе jminic@yahoo. асистент Мр Драгана Станојевић.com вежбе dragana_dj2004@yahoo.

com вежбе miljanapavicevic@yahoo. Основне психичке појаве – психички процеси.com вежбе tijana8504@yahoo.com вежбе jelenajevremovic85@gmail.Биљана Јаредић.com Литература за припрему пријемног испита: Никола Рот . 2008. Београд. Осећаји и опажаји 4. особине и стања 3. Области које су предвиђене за тест на пријемном испиту: Психологија као научна дисциплина 1. сарадник у настави Тијана Тодић. сарадник у настави Статистика у психологији 2 Основе психологије рада Психолошко саветовање у организацији Практикум: Психологија рада Увод у педагошку психологију Практикум: Педагошка психологија Основе психологије личности Теорије личности Антропологија личности Историја психологије Психологија индивидуалних разлика Психологија морала Увод у психологију Развојна психипатологију 1 Развојна психопатологија 2 Психотерапија Психосоцијална рехабилитација Психологија опажања Когнитивна психологија Психологија учења Мотивација и емоције вежбе nemanjamil@yahoo. Памћење 88 . Радоњић. асистент Миљана Павићевић. Органски основи и развитак психичког живота човека 2. Завод за уџбенике. Психологија за 2 разред гимназије. С. сарадник у настави Јелена Јевремовић.

теорије личности) 14. општа психологија 5. упитник 2. Личност (структура. развојна психологија 6. слепоочном режњу мождане коре 2. чеоном режњу мождане коре 5. Промене и пореме. Особа у социјалној нтеракцији (комуникација. Мишљење 8.5. физиолошка психологија 2) Ако желимо да утврдимо осетљивост људи за разлике у висини тонова користићемо: 1. тест способности 4. развој. на граници чеоног и теменог режња 3.аји душевног живота и понашања 15. потиљачном режњу мождане коре 4. Емоције 10. интервју 3. интересовања. 1) Психички живот и понашање. Заборављање 6. тест личности 6. Мотиви 11. ментална хигијена 2. психологија личности 3. динамика. Психолошки услови успешног учења 7. људи у маси) Пример теста за полагање пријемног испита: За свако питање понуђено је шест одговора од којих је само један тачан. групни процеси. Фрустрације и конфликти 13. посматране као повезану и јединствену целину изучава грана психологије: 1. живот у групи. тест знања 5. вредности 12. теменом режњу мождане коре 6. Интелектуалне способности 9. скале процене 3) Видна сензорна област смештена је у: 1. Заокружите број испред понуђеног решења за које процените да представља тачан одговор. Ставови. ниједан одговор није тачан 4) До заостајања у интелектуалном развоју може довести смањено лучење: 89 . социјална психологија 4.

теорија конвергенције 2. екстроверте 8) Процес закључивања о узроцима нечијег понашања назива се: 1. сличност 6. хормона хипофизе 2. кортина 6. 60-120 секунди 6. ниједан одговор није тачан 5) Схватање према коме се све особине стичу на основу услова у коме појединац живи назива се: 1. склад 3. континуитет 7) Осетљивост и јака. меланхолике 6. ретроактивном инхибицијом 3.1. атрибуција 2. когниција 9) Појаву да становници великих градова временом престају да запажају буку са улице можемо објаснити: 1. комбинација 4. законом ефекта 5. близина 2. интроверте 5. структурализам 5. 120-180 секунди 90 . адреналина 3. класичним условљавањем 2. 30-40 секунди 3. функционална анализа 3. нативизам 4. тестостерона 4. 10-20 секунди 2. ниједан одговор није тачан 6) Израз „гешталт“ могао би се превести као: 1. бихејвиоризам 6. претежно тужна осећања типични су за: 1. сензитизацијом 10) Краткорочно памћење траје: 1. целина 5. ниједан одговор није тачан 4. интуиција 4. колерике 4. трансфером 6. флегматике 3. перцепција 5. тироксина 5. интеракционизам 3. сангвинисте 2. 40-50 секунди 4. 50-60 секунди 5. хало-ефекат 6.

„рационализацијом“ се означава тежња или напор субјекта за: 1. односу јачине мотива и успеха у учењу 6. телесне промене се могу „тумачити“ на 6. припадници примитивних племена тешко 4. Пијаже 2. поједностављењем 6. већ 7 основних менталних способности.функционалној аутономији мотива 4. осмишљавањем 2. тврдио је: 1. прецизно опажање и разликовање облика опажају и предмета захтева учење 13) Симболички процеси се. односу награде и казне у учењу 2. јављају у: 1. телесне промене претходе емоцији 4. значају негативне аспирације 3. препознавањем 5. одвајањем битног од небитног 3. Спирман 3. емоција претходи телесним променама 5. запамћивањем 4. у одраслом добу 3. зависи од особе до особе 14) Јеркс-Додсонов закон говори о: 1. значају повратне информације на успех у учењу 15) Да не постоји једна општа интелектуална способнност. стадијуму конкретних операција 6. ниједан одговор није тачан разне начине 17) Шта од наведног не важи за емоционално условљавање: 91 . стадијуму формалних операција 2. Терстон 6. искуство помаже у опажању простих 5. сензо-моторном стадијуму 4. емоције се стичу учењем по моделу 3. пре-операционалном стадијуму 5. према теорији Жана Пијажеа. познавање језика значи и правилну разликују геометријске фигуре звучну перцепцију 2. слепи људи не могу да препознају квалитета боја предмете који их окружују 3. квалитативно нове емоције се јављају увек истим редоследом 2. Гилфорд 4. прерадом градива 12) На основу података које је сакупио фон Сенден може се закључити да: 1. Мајер 5. људи пројектују своје мотиве у слике које 6.11) У процесу памћења. ефекту спољашњег поткрепљења на памћење 5. Бине 16) Џемс-Лангеова теорија емоција тврди да: 1.

недовољно познавање 5. емоционалним условљавањем се могу стварати симпатије и антипатије 3. потреба за сигурношћу 4. тврди се у: 92 . Олпорт 5. рационализација 5. менаџерска болест 20) Који од следећих мотива се не појављује у Масловљевој хијерархији мотива: 1. Маслов 23) Да су навике елементи структуре личности. непоштење и сл. емоционално условљавање настаје веома брзо 6. механизми одбране 5. Фром 6. физиолошке потребе 2. потреба да се буде у присуству других. Кател 2. Јунг 3. условљена емоција се лако уопштава 5. идентификација 6. осујећење намера и циљева 19) Различити стресори изазивају увек исте одбрамбене процесе у организму који се назвају: 1. црте личности – неискреност. мишљења или понашања карактеристичног за неку групу. телесна анксиозност 3. конформизам 2. потреба за љубављу и припадањем себе 21) Манифестовање ставова. Фројд 4. фобије могу настати емоционалним условљавањем 18) Глави извор јављања ненаклоности је: 1. сублимација 3. потреба да нас други цене и ценимо сами 6. неуротско реаговање 2. пројекција 4. реакциона формација 22) О два основна типа личности – интровертираној и екстравертираној – говорио је : 1. општи адаптациони синдром 6. стресна реакција 4. 6. знање о нечијој негативној оцени о нама 2.1. за удруживањем 3. све наведено важи за емоционално условљавање 4. потреба за самооствењем 5. једном стечена реакција се тешко гаси 2. назива се: 1. различитост темперамента 3. супротни ставови и вредности 4.

1. назива се: 1. легитимна моћ 6. Фројдовој теорији 2. аутархија 4. аномија 6. Фромовој теорији 4. ниједан одговор није тачан 28) Хипотеза прага говори о: 1. анорексија 25) Осећање принуде да се неке радње стално понављају карактеристично је за: 1. структурисана моћ 3. опсесивно-компулзивну неурозу 4. гомиле 4. моћ награђивања 5. интралингвистички знаци 3. да над њима има моћ. хипохондријску неурозу 2. психопатије 26) Моћ која почива на праву неке особе. опсегу осетљивости појединих чула 5. дисоцијациони поремећај 6. промењивости прага 6. параноју 3. анархија 2. публике 6. односу између спољашњих дражи и 4. социјалног покрета 5. ниједан одговор није тачан 93 . сигнали 6. Скинеровој теорији 3. ниједан одговор није тачан. 29) Како се називају комуникациони знаци који почивају на просторном односу са особом са којом се комуницира? 1. аутономија 5. стручњачка моћ 27) Демонстрације су пример: 1. проксемички знаци 2. нема разлога да ја ма према чему заузимам став и било шта предузимам“: 1. моћ присиле 2. аутизам 3. паралингвистички знаци 4. мноштва 3. разлици између адекватних и неадекватних унутрашњих осећаја дражи 2. прихваћеном од чланова групе. релативности сазнања објективне реалности 3. Олпортовој теорији 6. шизофренички психотични поремећај 5. Масловљевој теорији 5. кинезички знаци 5. референтна моћ 4. Милер-Долардовој теорији 24) Како се назива стање за које је карактеристично размишљање „Пошто ништа не зависи од мене. референтне групе 2.

зрелост 5. нормалност 2. интегритет 4. идентитет 94 . интегралност 3.30) Квалитет организације личности којим се означава међусобна повезаност и зависност наших доживљаја и својстава а и њихов међусобни утицај назива се: 1. самосвест 6.

Имајући у виду њихове ситраживачке способности. др Петар Анђелковић Секретар . а друштвени феномени објасне. Студентима се омогућује да овладају концептуалним апаратом дисциплине (како општесоциолошким појмовима. Студенти треба да стекну вештине истраживања друштвених појава и процеса. свршени студенти основног нивоа студија социологије могу да раде ж) у средњим школама као професори социологије и грађанског васпитања. студентима се омогућује стицање увида у друштвену стварност – глобалне светске трендове. да их осособи да решавају практичне проблеме са којима ће се сретати на радном месту. С обзиром на знања и вештине које савладавањем овог студијског програма стичу. посебно органима територијалне аутономије и локалне самоуправе б) у сфери привреде – државним и приватним компанијама в) у институцијама за пружање социјалне заштите и помоћи г) у културним установама. нове облике друштвених подела. Исторемено.асс Снежана Попић Компетенције и занимања дипломираних студената Студијски програм основних академских студија социологије концпиран је с обзиром на комплексност социологије као теоријско-емпиријске и примењене дисциплине и на потребу да се друштво разуме.доц. ПРВА ГОДИНА Назив предмета Увод у социологију Увод у филозофију Историја социјалних и политичких Семестар 1 1 1 ЕСПБ 6 6 6 ДРУГА ГОДИНА Назив предмета Општа социологија 1 Класичне социолошке теорије Социјална психологија Семестар 3 3 3 ЕСПБ 6 6 6 95 . реализација студијског програма треба да им омогући да на основном нивоу савладају „занат социолога“. свршени студенти социологије би могли да се запошљавају на радним местима: а) у државним органима. као менаџери културе. главне институционалне и структурне промене у савременом друштву. С обзиром на теоријска и педагошка искуства. и сарадници у стручним тимовима школа. њихове актере.СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЗА СОЦИОЛОГИЈУ Председник Катедре . могли би да раде и као д) политички аналитичари у политичким партијама ђ) сарадници на пројектима јавномњењских и тржишних истраживања е) новинари. Имајући у виду послове које би студенти по завршетку студија могли да обављају. нове стилове живота и вредносне системе. Овако конципиран програм треба да сачува и експертску моћ социологије и њен критички и еманципаторски потенцијал. тако и специфичним појмовима специјализованих социолошких дисциплина) и да се упознају са свим основним теоријским правцима и типовима објашњења у социологији.

теорија 1 Основи економије Информатика Француски језик 1 изборни Енглески језик 1 изборни Основи социологије Историја социјалних и политичких теорија 2 Социјална антропологија Општа и национална историја IX и XX века Француски језик 2 изборни Енглески језик 2 изборни 1 1 1 1 2 6 4 4 4 6 2 6 2 6 2 6 2 4 2 4 Социологија права изборни Морал и друштво изборни Француски језик 3 изборни Енглески језик 3 изборни Општа социологија 2 Увод у методологију научних истраживања Савремене социолошке теорије Статистика у друштвеним истраживањима Педагогија изборни Ментална хигијена и превенција изборни Социјална екологија Студије рода изборни ТРЕЋА ГОДИНА Назив предмета Социјална стратификација Методологија социолошких истраживања 1 Социјална демографија Социологија културе Социологија поткултура изборни Социологија масовне културе изборни Савремено друштво Методологија социолошких истраживања 2 Социологија рада Социологија породице Светске религије изборни Семестар 5 ЕСПБ 6 5 6 5 5 5 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 изборни ЧЕТВРТА ГОДИНА Назив предмета Социологија политике Социологија града Социологија образовања Методика наставе социологије Истраживање јавног мњења изборни Развијање истраживачког пројекта изборни Социологија религије Социологија етничких група и нација Социологија села Социологија цивилног друштва изборни Социологија политичких партија изборни 3 3 3 3 4 6 6 4 4 6 4 6 4 6 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 Семестар 7 ЕСПБ 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96 .

rs 97 .Социологија цивилног друштва .Истраживање јавног мњења .Савремене социолошке теорије .ac.Социологија масовне културе .Социологија села .Социологија комуникација изборни 6 6 Завршни рад 8 12 * У току је реакредитација студијских програма и најновији акредитовани програми биће објављени на сајту Факултета.Основи социологије .Увод у студије глобализације (МА студије) .Социологија савременог града (МА студије) .com предавања uros-s@eunet.Културологија .Увод у социологију .Социологија комуникација . ванредни профењор Предмет .Социологија политике .Социјална стратификација .Социологија етничких група и нација .Социологија града .rs предавања radomir. редовни професор Др Милојица Шутовић.com предавања sutovicm@gmail.Методологија научних истраживања Предавања/ вежбе E-mail предавања ljubisa@filfak.Социологија културе .Социологија политике савременог друштва (МА студије) .Социологија елита (МА студије) .Увод у методологију научних истраживања .Класичне социолошке теорије .Социологија политичких партија . Наставно особље Проф. емеритус др Љубиша Митровић Др Радомир Ђорђевић.djordjevic@hotmail.Социологија поткултура . ванредни професор Др Урош Шуваковић.ni.

Социологија права .net предавања gordana.Социологија образовања савременог друштва (МА студије) .Др Саша Бован.com предавања snezanatmn@gmail.Светске религије Увод у социологију Општа социологија 1 предавања bovan@ius.Социјална демографија . доцент Мр Садуша Реџић.Социологија политике савременог друштва (МА студије) .Социологија рада . ванредни професор Др Снежана Миливојевић.Методика наставе социологије .Социологија породице .Методологија социолошких истраживања 2 .Студије рода .rs предавања vmiltojevic@yahoo. ванредни професор Др Весна Милтојевић.Социјална екологија .com предавања jasmina@medianis.Социјална антропологија .Методологија социолошких истраживања 1 .Општа социологија I . доцент Др Гордана Стојић.Увод у социологију .Општа социологија II .st@gmail.com предавања profapetar@gmail.Социологија религије .ac. ванредни професор Др Петар Анђелковић. асистент у друштвеним наукама (МА студије) .Изазови савремене породице (МА студије) . ванредни професор Др Јасмина Петровић.Друштвене промене и друштвени систем Србије (МА студије) .com вежбе redzichfilfak@gmail.bg.Развијање истраживачког пројекта .com 98 .Основни истраживачки нацрти (МА студије) .

Социологија рада .Основи социологије .Методологија социолошких истраживања 2 Асс.Социологија поткултура .telekom.Општа социологија 2 Класичне социолошке теорије Савремене социолошке теорије Социјална стратификација Студије рода Основни истраживачки нацрти (МА студије) Изазови савремене породице (МА студије) .Социјална демографија .Социологија града асистент .Социологија културе .Социологија политике савременог друштва (МА студије) .Социологија породице вежбе horus1@open. Иван Башчаревић.Социологија права . сарадник .com вежбе snezanapopic@gmail. .Социјална екологија Снежана Попић.Морал и друштво у настави . МА.Социологија образовања савременог друштва (МА студије) .Социологија масовне културе асистент .rs вежбе ivanbascarevic@rocketmail.Друштвене промене и друштвени систем Србије (МА студије) .Социологија политике Мр Зоран Недељковић. .Социологија образовања .Методологија социолошких истраживања 1 .com 99 .Социологија савременог града (МА студије) .

Структура и организација друштва 4. сарадник у настави . С. М. Друштвена промена и друштвени развој 8. Социолошко проучавање сфере рада 10. Увод у социологију 2. Социологија за 3. и Петровић.Методика наставе социологије .Социологија политичких партија . С. култура и друштво 5. (2003). Београд: Завод за уџбенике и наставна средства 2. Култура 12. Шта је социологија? 2.Бранислава Краговић. Група аутора. (2012). разред средњих стручних школа и 4. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства Области које су предвиђене за тест на пријемном испиту: Литература: Митровић.Социологија комуникација . Друштвене неједнакости 7. Социологија за III разред стручних школа и IV разред гимназије.com Литература за припрему пријемног испита: 1. разред гимназије. Социологија за III разред стручних школа и IV разред гимназије. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства 1.Савремено друштво вежбе branislava_kragovic@yahoo. разред гимназије. Настанак социологије 4. Социологија за 3. (2012). и Петровић. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства 1. Промене и развој друштва 5. Религија 100 . Појединац.Социологија села . Друштвена структура и друштвени систем 6. МА. Култура и друштво Литература: Група аутора. Економија и економски аспекти друштва 11. (2003). М. Природа. разред средњих стручних школа и 4. човек и друштво 3. Митровић. Модерно друштво 3. Друштво и становништво 9.

Политика 14. заснован на градиву које је требало да савладате током Вашег средњошкослог. Уколико Вам неко питање није сасвим јасно. Социјално-патолошке појаве 18. В Социологија је једна од друштвених наука која за предмет свог проучавања специфично има проучавање друштвених промена. Породица 17. Заокружи тачан одговор: Етимолошки посматрано реч „социологија“ је кованица од грчке речи logos и латинске речи: А societas Б solutioonis В solstitialis-e (1) 3. Пример теста за полагање пријемног испита Пример 1 Поштовани кандидати. односно гимназијског образовања. можете се обраити дежурном наставнику. Глобализација 21. Етнички аспекти друштва 15. Б Социологија је једна од друштвених наука која за предмет свог проучавања има друштвену статитику. Поред сваког питања у загради () се налази број поена које добијате давањем тачног одговора. сви кандидати бирају један од два понуђена програма за полагање пријемног испита за упис у прву годину основних академских студија социологије. Млади у савременом друштву НАПОМЕНА: У зависности од врсте уџбеника коришћеног у процесу наставе социологије у средњим школама. Желимо Вам срећан рад и – добро дошли на Катедру за социологију Филозофског факултета! 1. Социјално-еколошки проблеми 20. Друштво и урбани феномени 19. У Вашем је интересу да питања пажљиво прочитате и на њих тачно одговорите.13. Заокружи тачан одговор: А Социологија је општа и основна наука о друштву која служи истинитом познавању друштвено-културне средине у којој живимо. Допуни следећи исказ: 101 . Идеологија 16. (1) 2. Пред Вама је тест знања из области социологије.

састоји се од три нераздвојно повезана аспекта. 5.5) 8. (2. Заокружи тачан одговор: Упоредни метод у социологију је увео: А Емил Диркем Б Огист Конт В Макс Вебер Г Роберт Мертон (1) 6.5) 7. уочио је и детаљније образложио: А Георг Зимел Б Фердинанд Тенијес В Лудвиг Гумплович Г Ђерђ Лукач (1) 11. 12. ______________________________.5) 10. Допуни следећи исказ: Примарна био-психо-социјална заједница родитеља и њихове рођене или усвојене деце назива се ______________________________ (1). и то: __________________________. Б) _________________________________ В)_________________________________. Поброј пет функција новца: А) ________________________________. Допуни следећи исказ: Оптималан друштвени развој. (1. који није у супротности са природним законима и динамичком равнотежом природне средине. па према томе и три типа етничких заједница. В) _________________________________________________________________. (1) 9. разликују се три степена и три структурна облика етничког груписања.Свако научно сазнање. ___________________________ и ________________________ надградња.5) 4. Поброј три нивоа примене упоредног метода у социологији: А) ____________________________________________________________________. два типа повезивања људи – органске заједнице и вештачког друштва. Допуни следећи исказ: Квантитативно (бројчано) означавање искуствених појава на основу прецизно утврђених правила назива се у социологији методом _________________________ (1). ___________________________________ (1. Г) _________________________________ Д) __________________________________ (2. Допуни следећи исказ: Историјски гледано. па и социолошко. Б) ____________________________________________________________________. назива се у социјалној екологији ________________________________________________. Допуни следећи исказ: У марксистичкој шеми друштвене структуре економску базу или основу друштва сачињавају _____________________________ и ______________________________. Заокружи тачан одговор: Разликовање између два облика друштвености. на којима почива ________________________. и то: 102 .

14. Допиши тачан одговор: У функционалистичку теорију Роберт Мертон је увео разликовање између ______________________________ и _____________________________ функција (1) 25. 13. _______________________. Допуни следећи исказ: Измене улоге и положаја појединаца и група у оквиру неке структуре. Заокружи тачан одговор: Термин „култура“ међу првима је употребио А Аристотел Б Сократ В Цицерон Г Полибије (1) 22. Допуни следећи исказ: Шарл Монтескје сматра да је услов за постојање демократије спровођење начела _______________________________ (1). Емил Диркем је представник: 103 .5). Заокружи тачан одговор: У погледу свог методолошког усмерења. Допуни следећи исказ: Два основна типа насеља су ___________________ и ____________________ (1). Допуни следећи исказ: Основни и општи услов настанка класа је _________________________________. Допуни следећи исказ: Виша етапа друштвеног развоја. могуће је разликовати две врсте религија и то: А_________________________________ Б)________________________________ (1). назива се _____________________________ и њу одликује проналазак ____________________________ (1) 23. 24. посебно подела на _____________________ и ________________________ рад (1. 15. Допуни следећи исказ: Кључни појмови стратификацијског модела структуре друштва су ________________________________ и ____________________________________(1) 18.5). Заокружи тачан одговор: Име теоретичара који је формулисао чувени „гвоздени закон олигархије“ је: А Емил Диркем Б Николо Макијавели В Роберт Михелс Г Никлас Луман (1) 16. Заокружи тачан одговор: У теорији се сматра се да је у савременим друштвима главни канал друштвене покретљивости: А образовање Б бављење политиком В склапање брака (1) 21. Допуни следећи исказ: У односу на број божанстава. _____________________(1. 19.______________________. при чему мрежа улога и положаја остаје непромењена назива се ________________________________________________ (1) 20. настала после епохе дивљаштва и варварства.

Заокружи тачан одговор Име социологија науци коју данас тако називамо наденуо је: А Фридрих Енгелс Б Томазо Кампанела В Сен Симон Г Огист Конт (1) 4. можете се обраити дежурном наставнику. Б ________________________. Наведи пет основних принципа научног сазнања: А________________________. заснован на градиву које је требало да савладате током Вашег средњошкослог. (1) 6. назива се _______________________________________________ (1) Пример 2 Поштовани кандидати. У Вашем је интересу да питања пажљиво прочитате и на њих тачно одговорите. Уколико Вам неко питање није сасвим јасно. Желимо Вам срећан рад и – добро дошли на Катедру за социологију Филозофског факултета! 1. називају се ____________________________ .5) 2.(1) 5. Допуни наведени исказ Становиште да друштве структуре одређују судбину појединца назива се _________________________________________ (1) 104 . Допуни следећи исказ: Процес планског преношења знања и веровања једног друштва на млађе генерације. Допуни наведени исказ Друштвени прописи или правила о томе „како би требало да буде“. То су: А _________________________________. В ____________________ Г _____________________________. као и њихово стваралачко и критичко усвајање. а чије непоштовање подлеже санкцијама. Допуни наведени исказ Интегрисани скуп међусобно повезаних вредности назива се _________________________________ или __________________________________.А дијалектичког материјализма Б позитивизма В историзма (1) 26. Допуни наведени исказ Научно посматрање се разликује од обичног посматрања по то ме што је __________________________ и __________________________. Б __________________________________ (1) 7. Поред сваког питања у загради () се налази број поена које добијате давањем тачног одговора. Допуни наведени исказ Уобичајено је разликовање две етапе социјализације. односно гимназијског образовања. (1) 3. којимасе одређује прикладно понашање појединаца и група у одређеним ситуацијама. Д __________________________ (2. Пред Вама је тест знања из области социологије.

Допуни наведени исказ Разлика између природног обнављања становништа које настаје удруживањем појединачних догађаја рођења беба на 1000 становника средином године и назива се ______________________________________ и броја умрлих лица на 1000 живих становника средином године. када се друштвена група којој се припада види као средство. Заокружи тачан одговор Социолошка дисциплина која проучава друштвене аспекте рада – улогу. Заокружни тачан одговор Наравноправна могућност мушкарца и жене да располажу различитим ресурсима и друштвеном моћи назива се А сексуална неједнакост Б полна неједнакост В родна неједнакост (1) 13. таква друштвена група се назива _______________________________. када њени чланови деле основне вредности и културу и осећај међусобне блискости и зависности.7. (1) 11. када су односи у друштвеним групама лабавији. Допуни наведени исказ Предм чије поседовање показује припадност одређеној статусној групи назива се _________________________________________________. чини _______________________________________ једног друштва. када постоји само делимичан осећај припадности.5) 15. мање присни и променљиви. а не као циљ. (1) 12. положај. приснији и трајнији. Допуни наведени исказ Сваки друштвени положај подразумева низ неписаних прописа о очекиваном понашању који произлази из вредносног система неке друштвене структуре. вредности. па се стога и лакше напушта. Заокружи тачан одговор Истински творац социолошке класне анализе био је: А Карл Маркс Б Талкот Парсонс В Аурелије Августин Г Ентони Гиденс (1) 10. такве друштвене групе се називају ________________________________.(1) 14. што се назива __________________________________. односе између актера рада. назива се __________________________________________________. Заокружи тачан одговор Име теоретичара који је формулисао чувени „гвоздени закон олигархије“ је: А Емил Диркем Б Николо Макијавели В Роберт Михелс Г Никлас Луман (1) 9. (2) 8. (1. правила. процесе на основу којих се обликује контекст у коме се рад обавља. супротно. као и друштвене норме. Допуни наведени исказ 105 . Допуни наведени исказ Механичко кретање становништва које се односи на просторну покретљивост назива се ___________________________________. назива се А индустријска социологија Б урбана социологија В социологија рада (1) 16. Допуни наведени исказ Када су односи у друштвеним групама чвршћи.

5) 23. (1. Допуни наведени исказ Мала верска заједница коју. вредности. Допуни наведени исказ Друштвено призната сескуална веза између припадника два супротна пола са циљем рађања деце назива се ___________________________. веровања. назива се А историјска подела рада Б друштвена подела рада В техничка подела рада (1) 18. (2) 21. одликују добровољно чланство. Допуни наведени исказ Према облику уређења власти. држава меже бити _________________________ или ____________________________ (1) 24. Допуни наведени исказ Када се појам културе схавти хуманистички. (1) 106 . В ______________________________________ и Г ______________________________. које према критеријуму бројности чланства могу бити _____________________________ и ___________________________. једноставније елементе рада. Допуни наведени исказ Основне организације које се боре за освајање и вршење власти и установе преко којих грађани утичу на државну власт и политичке процесе јесу _______________________________________________. (1) 22. могуће је разликовати четири главне врсте културе. Заокружи тачан одговор Диференцирање сложеног радног задатка или процеса на уже. назива се ____________________________.Унутрашња карактеристика неког производа (материјалног или нематеријалног) која проистиче из његовое могућности да задовољи одређену људску потребу или жељу. једноставнија организација и ригорознија етика (однос према секуларним вредностима). култура се дели на _______________________________.5) 19. као скуп творевина људског духа. која се понекад назива и ______________________________ и ____________________________ културу. Б ________________________________. групна ексклузивност. по правилу. (1. назива се његовом ____________________________________. и то: А _______________________________. Заокружи тачан одговор Културни садржаји (идеје. (1) 17. Допуни наведени исказ У најопштијем смислу. лаичко свештенство. обичаји) који се у једној заједници преносе с поколења на поколење називају се А прогрес Б еволуција В регрес Г традиција (1) 20.

културним центрима.библиотекама. сарадник у настави Компетенције и занимања дипломираних студената Студенти који заврше Филозофију могу се запослети .у Гимназијама и другим средњим школама где се предаје Филозофија. средствима информисања. Етика и Логика .проф. ренесансне и нововековне филозофије Византијска филозофија до VIII века Филозофска антропологија 1 Историја европског Средњег века Старословенски језик 1 изборни Латински језик 1 Енглески језик 3 изборни Руски језик 3 изборни Византијска филозофија од VIIIXIV века Филозофска антропологија 2 Социологија образовања Теорија сазнања Модерна и математичка логика Семестар ЕСПБ 3 6 3 6 3 5 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 6 4 6 4 4 4 4 6 5 107 . др Александар Петровић Секретар . издавачким кућама.Неџиб Прашевић. научно-истражицачким институцијама. заводима за унапређивање васпитања и образовања ПРВА ГОДИНА Назив предмета Увод у филозофију Историја философије од пресократоваца до Платона Увод у логику Социологија Психологија Енглески језик 1 изборни Руски језик 1 изборни Филозофске дисциплине Историја филозофије од Аристотела до Боетија Увод у методологију научног истраживања Историја Старог века Традиционална логика Енглески језик 2 изборни Семестар ЕСПБ 1 6 1 6 1 6 1 4 1 1 1 2 4 4 4 6 2 6 2 2 2 2 4 4 6 4 ДРУГА ГОДИНА Назив предмета Историја средњовековне.СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЗА ФИЛОЗОФИЈУ Председник Катедре .

ванредни професор Предмет Историја социјалних и политичких теорија 1 Историја социјалних и политичких теорија 2 Естетика Историја филозофије од пресократоваца до Платона Предавања/ вежбе предавања E-mail aleksandarpet1@gmail. Наставно особље Др Александар Петровић.com 108 .изборни Руски језик 2 изборни 2 4 Семестар 5 5 ЕСПБ 7 5 5 4 Увод у етику Естетика 1 Историја социјалних и политичких теорија 1 изборни Филозофија науке изборни Историја филозофије XIX века 5 5 5 5 5 4 5 4 6 6 Историја етике Филозофија културе Онтологија 2 Естетика 2 Историја социјалних и политичких теорија 2 изборни Социологија комуникације изборни 6 6 6 6 5 5 5 5 6 4 6 4 ТРЕЋА ГОДИНА Назив предмета Историја немачке класичне филозофије Онтологија 1 Информатика Филозофија музике изборни Старословенски језик 2 изборни Латински језик 2 изборни ЧЕТВРТА ГОДИНА Назив предмета Филозофија XX века 1 Филозофија образовања Теоријске основе методике наставе филозофије Социологија политике Дидактика изборни Увод у филозофију религије изборни 4 4 4 5 4 4 Семестар 7 7 ЕСПБ 7 6 7 6 7 7 6 4 7 4 8 7 8 5 8 8 8 8 5 4 4 10 Филозофија XX века 2 Методика наставе филозофије са школским радом Наука о уметности Историја и духовне науке изборни Социологија религије изборни Завршни рад * У току је реакредитација студијских програма и најновији акредитовани програми биће објављени на сајту Факултета.

com вежбе bokibor@yahoo. асистент Увод у логику Логика Традиционална логика Увод у етику Теорија сазнања Морал и друштво Увод у филозофију Историја филозофије од Аристотела до Боетија Наука о уметности Историја филозофије од пресократоваца до Платона Историја филозофије од Аристотела до Боетија Увод у филозофију Светске религије Развијање истраживачког пројекта Увод у филозофију Филозофске дисциплине Увод у методологију научног истраживања Социјална антропологија Истраживање јавног мњења Историја социјалних и политичких теорија 1 Историја социјалних и политичких теорија 2 Увод у логику Традиционална логика Увод у етику Теорија сазнања предавања brankicapopovic69@gmail. Прашевић. доцент Др Борис Братина. Филозофија – за средњу школу.com предавања mikonja_knezevic@yahoo. асистент Асс. доцент Асс. Ратко Митровић. Завод за уџбенике и наставна средства. Неџиб М. Београд (више издања).prasevic@gmail. Цветковић.com Литература за полагање пријeмног испита Примарни уџбеник: Миле Савић. Владимир Н. ванредни професор Др Микоња Кнежевић. Ненад Цекић.telekom.com вежбе ratkom1@open. 109 .Др Бранкица Поповић.rs вежбе n.

Рационализам и емпиризам (Бекон. Платон. Подразумева ли име и појам филозофије љубав према мудрости? а) не б) да в) то је ствар конвенције 2. Хобс. сколастика. Филозофија XIX века (Шопенхауер. Прагматизам.СРЕДЊОВЕКОВНА ФИЛОЗОФИЈА: Хришћанство и хришћански филозофи. Спиноза. Области које су предвиђене за тест на пријемном испиту: 1) Историја филозофије 2) Логика са онтологијом 3) Сазнајна теорија 4) Епистемологија 5) Етика и естетика 6) Главни савремени правци мишљења (Позитивизам. Бранко Павловић. Хеленистичко-римски период. Ниче. Егзистенцијализам. Када се филозофија појавила у историји? а) у старој Грчкој б) у Египту в) у Вавилону 3. Завод за уџбенике и наставна средства. Лок. Да ли је филозофија изузетна по начину постављања питања? 110 . Историја филозофије за средњу школу. Аристотел. Лајбниц. . Мил) .САВРЕМЕНА ФИЛОЗОФИЈА: Логички позитивизам.Секундарни уџбеник: Вељко Кораћ.АНТИЧКА ФИЛОЗОФИЈА: Филозофија природе. Декарт. Маркс. . . Сократ. Хјум).МОДЕРНА ФИЛОЗОФИЈА: Настанак модерних наука. Егзистенцијализам) Пример теста за пријемни испит: 1. преглед главних периода и филозофских учења. хришћански неоплатонизам. Просветитељство. аристотелизам. Београд (више издања). Класична немачка филозофија (од Канта до Хегела). Феноменологија. Филозофија језика и филозофија науке XX века. Феноменологија.

делатног и финалног узрока б) времена. Горгија (483-375). прагматички 5. Историја филозофије се дели на: а) турску. Начело чистог ума као онострани самодовољан разлог. Дионисије из Фуне. модерну и савремену в) сараценску. епистемолошки. Аристотелова четвороузрочна теорија се састоји од: а) форме. Анаксимен (585-528) б) Питагора (571-496). скептици б) Диоген Лаерћанин. Анаксимандар (610-547). Хипија (400) в) Сократ (470-399) 9. систематски приступ обезбеђивала је: а) математика. Прокло Дијадох в) пресократовци (физиолози. век) в) Парменид (540-480).a) не б) да в) све је исто. геометрија. питања су ствар граматике 4. етички б) рутински. Мелис (5. У космолошки период грчке филозофије спадају: а) стоици. конвенционални. утилитарни в) акцидентални. либијску и шведску 6. У јонску филозофску школу спадају: а) Талес (640-550). филозофи природе) 7. у грчку философију увео је: а) Анаксагора (500-428) б) Протагора (480-410). Леукип и Демокрит (5. материје. средњовековну. баварску и америчку б) античку. места. сензуални. На врхунцу грчке философије код Платона. Основни филозофски проблеми су: а) онтолошки. век) 8. Зенон (490-430). Платонова Академија налазила се у: а) Кротону б) Атини в) Ефесу 11. пнеуматици. астрономија б) еристика в) дијалектика 10. положаја и сазнања 111 .

Схоластичка философија развијала је: а) школско проучавање појмова који спајају философију и верско учење б) техничко овладавање уметностима в) способности брзог стицања дипломатских договора 16. Марсилио Фичино.в) држања. Хришћански апологети су живели и писали: а) од средине другог века након рођења Христовог б) од средине осмог века након рођења Христовог в) првог века пре рођења Христовог 14. тврдио је: а) Анселмо Кантерберијски (1033-1109) б) Тома Аквински (1225-1274) в) Вилијем Окам (1300-1350) 18. Томазо Кампанела. Да реално постоје само појединачне ствари. На почетку модерне филозофије велики утописти су били: а) Томас Мор. За Св. Спис Френсиса Бекона (1561-1626). Јоханес Алтузиус 19. Тому Аквинског (1225-1274) врхунски ауторитет у сазнању природе је: а) Демокрит б) Аристотел в) Плотин 17. Хуго Гроциус. назива се: а) Алмагест б) Нови органон в) Расправа о методи 112 . Аурелије Августин (354-430) је кључна духовна фигура: а) патристике б) римског стоицизма в) филозофског позитивизма 15. који треба да послужи као водич за методу „нове науке“. бола и насладе 12. разумности. Николо Макијавели в) Лоренцо Вала. Франческо Патрицијус б) Пико де ла Мирандола. Уздржавање од суђења као универзално примењиво начело заступала је филозофска школа: а) епикурејства б) стоицизма в) скептицизма 13.

аналитичку филозофију и филозофију науке представљају у савременој филозофији: а) Чарлс Сандерс Перс. Ефраим Лесинг. Анри Бергсон 113 . Француски просветитељи који су саставили прву енциклопедију. б) први хришћанин који је поставио хипотезу да круг није нужно исказивање путање небеских тела. Фридрих Ниче. Питирим Сорокин б) Артур Шопенхауер. Јохан Готлиб Хердер в) Франсуа Рабле.20. поставио је као линију изградње своје филозофије: а) Имануел Кант (1724-1804) б) Огист Конт (1798-1857) в) Џереми Бентам (1748-1832) 25. Никола Коперник (1473-1543) је: а) први хришћанин који је поставио хипотезу да се Сунце (а не земља) налази у центру нашег универзума. Учење о апсолутном духу као најузвишенијем облику филозофије и реалном јединству идеје и појма у историји припада: а) Јохану Готлибу Фихтеу (1762-1814) б) Фридриху Вилхелму Јозефу Шелингу (1775-1854) в) Георгу Вилхелму Фридриху Хегелу (1770-1831) 26. Жилијеном Ламетријем. а његов аутор је: а) Ђерђ Лукач (1885-1971) б) Лудвиг Фојербах (1804-1972) в) Карл Маркс (1818-1883) 27. Филозофска питања – шта могу да знам?. шта треба да чиним?. Џоном Локом. Вилхелмом Лајбницом в) Пјером Бејлом. Жан-Жак Русо б) Исак Њутн. Барухом де Спинозом. в) онај који је симетрију и хармонију космоса уклопио у „музику сфера“ као „складности света“ 1619. Жан Д`Аламбер. него елипса. Дејвидом Хјумом б) Николом Малебраншом. чему могу да се надам?. започела је са: а) Томасом Хобсом. Карл Јасперс. 21. Франсоа Мари Аруе Волтер. Философија емпиризма у епистемолошким постулатима ограничавања сазнања на појавне ствари. Полом Холбахом 23. Појам праксе и отуђења изражен је најпрегнантније у спису „Капитал“. Оноре де Балзак 24. били су: а) Денис Дидро. Оснивач модерног рационализма Рене Декарт (1596-1650) је филозофски утемељено развио: а) учење о методичкој сумњи и онтолошку проблематику супстанцијалности б) аналитичку геометрију и модерно обележавање једначина в) откриће физиолошког средишта можданих активности у пинеалној жлезди 22. Шарл Бате. г. који је представљао критичку филозофију са образложеним револуционарним програмом. Логички позитивизам.

Еуген Финк. Да ли трагање за новим путевима мишљења престаје са постмодерном. Ерих Фром. Жан Пол Сартр в) Макс Хоркхајмер. Бертранд Расел. трагање се одвија и даље в) можда. Роберт Нозик в) Мишел Фуко. Жан-Франсоа Лиотар 30. Карл Попер 28. или оно и даље представља основни смисао појма филозофије? а) да. Морис Мерло-Понти б) Карл Шмит. мада не мора да значи да ће успети 114 . Жак Дерида. Вилхелм Дилтај. Ханс-Георг Гадамер б) Серен Кјеркегор. Херменеутику као метод друштвених наука неговали су: а) Фридрих Ернст Данијел Шлајермахер. Теодор Адорно. Џон Ролс. престаје са постмодерном б) не. Главни представници феноменолошке филозофије су: а) Едмунд Хусерл.в) Готлоб Фреге. Лудвиг Витгенштајн. Херберт Маркузе 29.

кустос. организатор водич .) Уметност зрелог средњег века у Византији и Западној Европи Увод у филозофију Музеологија Историја Византије 1 изборни Помоћне историјске науке 1 изборни Француски језик 3 изборни Руски језик 3 изборни Енглески језик 3 изборни Српска уметност у доба Немањића 1 Уметност позног средњег века у Византији и Западној Европи Семестар ЕСПБ 3 5 3 5 3 4 3 6 3 6 3 3 3 3 6 4 4 4 4 6 4 5 115 .туристички водич.менаџер културе: организатор.организатор и промортер културних и просветних догађања. извршилац .музејски радник.назчни радник: преводилац и тумач дела из струке. галериста. пр. акција и уметника и њихових пројеката. прометер културних радника. др Радмило Петровић Секретар – ссс Милош Јанковић Компетенције и занимања дипломираних студената Будућа занимања дипломираних историчара уметности . ПРВА ГОДИНА Назив предмета Увод у историју уметности 1 Социологија културе Уметност античке Грчке Ранохришћанска и рановизантијска уметност Архитектура Византије и Западне Европе у средњем веку Француски језик 1 изборни Руски језик 1 изборни Енглески језик 1 изборни Увод у историју уметности 2 Уметност античког Рима Уметност раног средњег века у Византији и Западној Европи Семестар ЕСПБ 1 5 1 4 1 6 1 6 1 5 1 1 1 2 4 4 4 5 2 6 2 6 ДРУГА ГОДИНА Назив предмета Први векови српске уметности (од покрштавања до 1219. тумач културних споменика и колалитета . Писац научних и популарниг чланака и радова . креатор концепта.пратилац група.СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЗА ИСТОРИЈУ УМЕТНОСТИ Шеф Катедре – проф.

модерна и постмодерна Сакрална хришћанска уметност савременог доба изборни Античка топографија Србије изборни 8 4 8 4 8 4 8 4 Наука о уметности изборни Архивистика изборни 8 8 4 3 116 . .) Архитектура у Србији од XVIII до XX века Европска уметност барока и рококоа Српска уметност и визуелна култура XVIII века Латински језик 2 изборни Старословенски језик 2 изборни 2 5 2 4 2 2 2 4 4 4 Семестар ЕСПБ 5 5 5 5 6 4 5 5 5 4 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Теоријски концепти уметности и визуелне културе новог века Педагогија Историја Византије 2 изборни Помоћне историјске науке 2 изборни Француски језик 4 изборни Руски језик 4 изборни Енглески језик 4 изборни ЧЕТВРТА ГОДИНА Назив предмета Српска уметност и визуелна култура XIX века Европска уметност XIX века Настанак и развој ране модерне уметности Историја и теорија авангарди и неоавангарди Методика наставе историје уметности Идеја прошлости у српској уметности новијег и савременог доба изборни Култ и иконографија у римско доба изборни 4 5 4 4 4 4 4 4 4 6 6 4 4 4 Семестар ЕСПБ 7 5 7 5 7 5 7 5 7 4 7 6 7 6 Српска уметност и визуелна култура у XX веку Уметност после 1945.Средњовековна архитектура у Србији Увод у методологију научних истраживања Француски језик 2 изборни Руски језик 2 изборни Енглески језик 2 изборни ТРЕЋА ГОДИНА Назив предмета Српска уметност у доба Немањића 2 Псиохологија опажања Архитектура од ренесансе до постмодернизма Европска уметност ренесансе и маниризма Естетика Латински језик 1 изборни Старословенски језик 1 изборни Српска средњевековна уметност после пропасти Царства (1371.1690. .

редовни професор Др Слободан Раичевић.telekom.Основи библиотекарства изборни Завршни рад 3 11 8 * У току је реакредитација студијских програма и најновији акредитовани програми биће објављени на сајту Факултета.rs предавања kamenkom@sbb. ванредни професор Предмет Уметност античке Грчке Методика наставе историје уметности Култ и иконографија у римско доба Уметност античког Рима Античка топографија Србије Ранохришћанска и рановизантијска уметност Уметност раног средњег века у Византији и Западној Европи Уметност зрелог средњег века у Византији и Западној Европи Уметност позног средњег века у Византији и Западној Европи Настанак и развој ране модерне уметности Историја и теорија авангарди и неоавангарди Српска уметност и визуелна култура у 20. Наставно особље Др Радмило Петровић.com предавања magelen@open.petrovic@hotmail. веку Уметност после 1945.com предавања raicevicslobodan43@gmail. – модерна и постмодерна Увод у историју уметности 1 Увод у историју уметности 2 Теоријски концепти уметности и визуелне културе новог века Европска уметност барока и рококоа Европска уметност ренесансе и маниризма Предавања /вежбе E-mail предавања dr.rs 117 . редовни професор Др Срђан Марковић. редовни професор Др Каменко Марковић.

века Музеологија Идеја прошлости у српској уметности новијег и савременог доба Сакрална хришћанска уметност савременог доба Први векови српске уметности (од покрштавања до 1219) Српска уметност у доба немањића 1 Српска уметност у доба немањића 2 Српска средњовековна уметност после пропасти Царства (1371. века Српска уметност и визуелна култура 18.com вежбе b.-1690. доцент Мр Бранка Гугољ. доцент Др Марта Вукотић Лазар.Др Зоран Јовановић.vukotic@gmail. до 20.rs предавања milanradujko@yahoo. века Увод у историју уметности 1 Увод у историју уметности 2 Први векови српске уметности (од покрштавања до 1219) Српска уметност у доба немањића 1 Српска уметност у доба немањића 2 Српска средњовековна уметност после пропасти Царства (1371.-1690. асистент Европска уметност 19.com предавања marta.) Архитектура Византије и Западне Европе у средњем веку Средњовековна архитектура у Србији Архитектура од ренесансе до постмодернизма Архитектура у Србији од 18. века Српска уметност и визуелна култура 19.) Средњовековна архитектура у Србији Теоријски концепти уметности и визуелне културе новог века Архитектура од ренесансе до предавања zmjovan@sezampro. асистент Мр Дејан Тубић. доцент Др Милан Радујко.com вежбе dejantuba@gmail.gugolj@gmail.com 118 .

tesic@yahoo. асистент постмодернизма Европска уметност ренесансе и маниризма Европска уметност барока и рококоа Европска уметност 19. веку Уметност после 1945.модерна и постмодерна метности Уметност античке Грчке Уметност античког Рима Архитектура Византије и Западне Европе у средњем веку Уметност раног средњег века у Византији и Западној Европи Уметност зрелог средњег века у Византији и Западној Европи Уметност позног средњег века у Византији и Западној Европи Култ и иконографија у римско доба Ранохришћанска и рановизантијска уметност Српска уметност и визуелна култура 18. асистент Асс Милош Јанковић. . Века Идеја прошлости у српској уметности новијег и савременог доба вежбе d. до 20. века Историја и теорија авангарди и неоавангарди Настанак и развој ране модерне у Српска уметност и визуелна култура у 20.com 119 . Века Музеологија Архитектура у Србији од 18. Данијела Тешић Радовановић.com вежбе misajankovic@gmail. века Српска уметност и визуелна култура 19.Асс.

2009. Шта је ова скулптура симболизовала и под којим именом је данас позната у уметности. Национална историја уметности: . обликоване су попут приказане на репродукцији.Античка уметност .W.Модерна уметност 2. Београд. Велики број фигурина.Српска уметност XX века (модерна и постмодерна) Пример теста за полагање пријемног испита: 1. 2007. по сопственом избору. Видосава Галова – Историја уметности (за први и други разред ликовне и трећи разред угоститељско туристичке школе). 120 . нека од значајнијих дела и локалитетета ликовне уметности из периода праисторије: ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ 2. Београд.Српска средњовековна уметност . Janson – Историја уметности Области које су предвиђене за тест на пријемном испиту: 1.Српска уметност новијег доба (XVIII и XIX век) . Бранка Гостовић – Ликовна култура за гимназије и стручне школе. Наведите. Додатна: H.Уметност праисторије .Уметност средњег века .Уметност новог века . Из периода праисторије сачувани су најстарији примери скулптуралне уметности.Сакрална хришћанска уметност савременог доба Античка топографија Србије Литература за полагање пријемног испита: Обавезна: Видосава Галовић. Општа историја уметности: .

Реч "ренесанса" означава препород. Каријатида је: ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ 6. Та обнова у петнаестом веку се односила на поновно рађање које културе и уметности: ____________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ 11. обнову. Најмонументалнија и најрепрезентативнија црква византијског света саграђена је у шестом веку за време цара Јустинијана. Најзначајнији тип објеката религиозне исламске архитектуре је: ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ 7. Бели Анђео је једна од најзначајнијих српских средњовековних фресака.________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ 3. Наведите неке од најзначајнијих уметника високе ренесансе: ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ 121 . Наведите три значајне сакралне грађевине старог века: ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ 4. ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ 9. Три стила у античкој грчкој архитектури су: ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ 5. Наведите име и неке битне особености архитектуре цркве: ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ 8. У ком манастиру се налази ова фреска: ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ 10. У српској средњовековној уметности разликују се три стила:.

________________________________________________________________________________________
12. Као покрет и идеја ренесанса се јавља у Фиренци, барок се, такође, јавио у једном италијанском граду. Наведите име
тог града:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
13 . Наведите три сликара холандског барока:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
14. Најзначајнији сликар неокласицизма, званични сликар револуције и Наполеоновог царства био је:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
15. Наведите карактеристике романтизма и представнике у светској и националној уметности:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________
16. Своје идеје у сликарству, најзначајнији представник реализма, изразио је речима “Ја не сликам анђеле јер их не
видим”. Наведите име тог сликара:
___________________________________________________________________________________
17. У атељеу фотографа Надара 1874. године била је изложена слика по којој је први правац модерене уметности добио
име. Наведите име правца, слике и аутора:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
18. Наведите неке од најзначајнијих представника модерне уметности:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_________________________________
19. Бојом је изражавао људску судбину, духовни живот и страсти, сликао сунцокрете, кафану ноћу, људе који једу
кромпир, био холанђанин луталица, одсекао себи уво након свађе са Полом Гогеном. Име тог сликара је:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
20. За разлику од својих савременика који су у свом ликовном делу давали негативну критику савременог друштва, један
122

правац који се јавља крајем прве деценије XX века је глорификовао савремени тренутак, технолошко друштво,
лепоту брзине, а идејни вођа песник Маринети је изјавио да је тркачки аутомобил лепши од Нике Самотрачке.
Наведите назив овог правца:
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
21. Деструкција форме са којом почиње модерно сликарство, своју пуну афирмацију доживљава са апстракцијом.
Наведите
неке
од
најзначајнијих
представника
апстрактног
сликарства:
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
22. Уметност скулптуре је дала неколико истинитих генија. Набројте неке од њих:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
23. Сликарство се дефинише као дводимензионална уметност у којој је основна тежња да прикаже илузију простора.
Простор и илузија дубине дочаравају се помоћу перспективе. Наведите неке типове перспективе који се користе
сликарском прдстављању:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
24. У реализацији слике користе се различите сликарске технике. Наведите неке од њих:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
25. Наведите значајне музеје света:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
26. Набројте хронолошким редом стилске правце у уметности:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
27. Техника уљаног сликарства је од ренесансе свакако једна од најпопуларнијих, међутим и она има неке недостатке, то
123

је свакако мрежаста структура пукотина које се јављају процесом сушења. Како се зову ове пукотине:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
28. Скулптура се реалиузује у најразличитијим материјалима. Наведите неке од њих:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
29. Наведите имена значајних домаћих сликара и скулптора:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
30. Ваш омиљени уметник или уметничко дело је:
_______________________________________________________________________________________

124

века водиле су: Баварска и Француска Енглеска и Нормандија Француска и Енглеска Нормандија и Баварска 4. Манастир Жича. педагогију. Затим заокружите онај одговор. и 15. ц. који сматрате тачним. а уз сваки од задатака су понуђена четири одговора. а) б) ц) д) „Стогодишњи рат“. социологију. Овај тест се састоји од 30 задатакa. а) б) ц) д) Казачок је: врста плеса руска народна радиност назив филма област насељена Козацимa 3. обележених словима а. филозофију и историју уметности. који је био седиште СПЦ након добијања аутокефалности. Пажљиво прочитајте свако од питања и oпределите се за један од понуђених одговора. б. „Не дирајте моје кругове!“ рекао је: а) Архимед б) Аристотел 125 . д. психологију. од којих је само један тачан. налази се у близини града: а) Ваљева б) Пожаревца ц) Пожеге д) Краљева 2. који се водио током 14.ТЕСТ ОПШТЕ ИНФОРМИСАНОСТИ Пример теста опште информисаности који полажу студенти Катедре за историју. 1.

у зависности од врсте виолине 9. позната и као „краљевска бања“ налази се на обронцима планине: а) Велики Јастребац б) Златибор ц) Фрушка Гора д) Тара 8. а) б) ц) д) Орнитологија је научна дисциплина билогије. „Коме закон лежи у топузу. а) б) ц) д) Виолина је гудачки инструмент који има: 3 жице 4 жице 5 жица 4 или 5 жица. трагови му смрде нечовјештвом“ су стихови чији је аутор: а) Марко Миљанов б) Петар II Петровић Његош ц) Симо Матавуљ д) Матија Бећковић 6. Рибарска бања. године је: а) Ивана Шпановић б) Ивана Максимовић ц) Милица Мандић 126 . која се бави истраживанем: инсеката гмизаваца риба птицa 7.ц) Платон д) Еуклид 5. Нови олимпијски шампион у теквондоу и освајач једине златне медаље за Србију на ОИ 2012.

д) Јасна Шекарић 10 .. налазила се на медитеранском острву: а) Криту б) Крфу ц) Родосу 127 .године је: а) Роџер Федерер б) Новак Ђоковић ц) Енди Мареј д) Рафаел Надал 14. за зелен бор 'хватим. јадна. јадна. гигантска статуа Колоса. Олимпијски шампион у тенису и освајач златне медаље у истом спорту на ОИ 2012. худе сам ти среће! Да се. И он би се зелен осушио!" . "Јао.. Једно од седам светских чуда старог света. а) б) ц) д) Јохан Гутенберг је познат као творац: парне мешине гуме штампарске пресе полуге 12. а) б) ц) д) Који чувени сликар је осликао свој аутопортрет на коме је приказан без ува? Модељани Винсент ван Гог Франсиско Гоја Ел Греко 13..су завршни стихови из народне песме: а) „Бој на Мишару“ б) „Смрт мајке Југовића“ ц) „Цар Лазар и царица Милица“ д) „Косовка девојка“ 11.

16. д) 150. односно. Врховни бог старих словена се звао: а) Тројан б) Петар ц) Перун д) Јаровид 20. ц) 50. изводи се у: а) фудбалу б) рукомету ц) ватерполу д) рагбију 18. казнени ударац са удаљености од 7м. аеромитингом на аеродрому „Батајница“. У 2012. компоновао је: а) Шуман б) Шопен ц) Бетовен д) Моцарт 17.д) Корзици 15. „Шпански трг“ се налази у: а) Мадриду б) Барселони ц) Прагу д) Риму 19.години. „Седмерац“. б) 75. Техника сликања на стаклу назива се: 128 . Република Србија обележила је коју годишњицу војног ваздухопловства у Србији? а) 100. „Малу ноћну музику“.

Квинтет. Аутор књиге „Бекство од слободе“ је: а) Меланија Клејн б) Ерих Фром ц) Фридрих Ниче д) Карл Роџерс 129 . броји: а) 3 члана б) 4 члана ц) 5 чланова д) 6 чланова 23.а) б) ц) д) мозаик колаж витраж мурал 21. Оцем психоанализе сматра се: а) Карл Густав Јунг б) Сигмунд Фројд ц) Абрахам Маслов д) Алфред Адлер 25. Емир Кустурица је аутор романа под називом: а) „Смрт је непровјерена гласина“ б) „Путовање кроз аутобиографију“ ц) „Година прође. музички камерни састав. дан никада“ д) „Тврђава“ 24.-ме“ 22. Бата Стојковић је одиграо чувену ролу Лакија у филму? а) „Балкански шпијун“ б) „Маратонци трче почасни круг“ ц) „Ко то тамо пева“ д) „Варљиво лето 1968.

Филантроп је: а) усвојеник б) филателиста ц) женомрзац д) човекољубац 28. ц) Гледали су задивљно на ђердапску килсуру. У којој од наведених реченица. које животиње су спасиле Рим од пожара: а) коњи б) пси ц) патке д) гуске 29. један од доле наведених гласова испевавају само жене. Према легенди. Који? а) бас б) мецосопран ц) тенор д) баритон 130 . Латинска сентенца „panta rei“ у преводу значи: а) „Искористи дан!“ б) „Све тече. је направљена граматичка грешка? а) Стрепела је од неговог гнева. б) На неговом лицу видела се приметна бојазан.26. све се мења“ ц) „Старост је мудрост“ д) „Човек је човеку вук“ 27. 30. У мешовитом мушко-женском хору. д) Брзо су трчали Нишким улицама.

2. 6. 5. 3. 9. Упоредна граматика словенских језика Општа лингвистика Ономастика Основe нормирања српског језика Лексикографија српског језика Лектура и коректура текста Теренска лингвистика Ареална лингвистика Субстандардна лексика Префиксација Студијски истраживачки рад Техника академског писања Тип Семестар ЕСПБ О О О ИЗ ИЗ ИЗ ИЗ ИЗ О О О О 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 5 5 5 5 6 6 6 6 3 3 4 6 Тип Семестар ЕСПБ О О О ИЗ ИЗ 1 1 1 1 1 8 7 7 4 4 СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЗА СРПСКУ КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК Назив предмета 1. 11. 8. 2. 4. 10.МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ Назив предмета 1. 7. 4. 5. 12. Техника академског писања Методологија компаративних књижевних истраживања Теорија вредновања 1 Енглески језик (средњи курс) 1 Руски језик (средњи курс) 1 131 . 3.

11. 4. 15. Француски језик (средњи курс) 1 Историја српске књижевности 1 Жанрови народне књижевности Теорија вредновања 2 Жанрови српске књижевности Енглески језик (средњи курс) 2 Руски језик (средњи курс) 2 Француски језик (средњи курс) 2 Историја српске књижевности 2 Класици српске књижевности Завршни рад ИЗ ИЗ ИЗ О О ИЗ ИЗ ИЗ ИЗ ИЗ О 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 6 6 4 4 4 4 4 10 Тип Семестар ЕСПБ О О О ИЗ ИЗ ИЗ ИЗ ИЗ ИЗ О О 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 6 6 4 4 4 4 6 6 6 4 4 СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЗА ИСТОРИЈУ Назив предмета 1. 16. 5. 10. 3. 12. 10. 8. 6. 7. Историја српског народа у XIX и почетком XX века 1 Општа историја у XIX и почетком XX века 1 Историјска методологија 1 Руски језик (средњи курс) 1 Француски језик (средњи курс) 1 Енглески језик 1 Срби у Далмацији у XIX и почетком XX века Српска уметност у XIX веку Социологија политике Историја српског народа у XIX и почетком XX века 2 Општа историја у XIX и почетком XX века 2 132 . 13. 9. 7. 8. 9. 2.6. 11. 14.

13. Развој и евалуација курикулума 6. 4. Завршни рад Укупно часова активне наставе у другом семестру =23 Укупно часова активне наставе на години студија =40 1. Студијски истраживачки рад 7. 15. 5. 3. Савремена образовна технологија 5. 16. 2.12. Настанак и развој педагошких идеја и просвете у Србији 4. 20. 14. Семестар Тип ЕСПБ 1 1 1 1 1 ОБ ОБ ИЗ-1 ИЗ-1 ИЗ-1 2 2 2 2 2 2 2 ИЗ-2 ИЗ-2 ИЗ-2 ИЗ-3 ИЗ-3 О ОБ 8 8 8 8 8 24 8 Укупно ЕСПБ бодова 8 8 8 8 10 10 36 60 133 . Педагошки рад са ученицима са посебним потребама 3. Савремена схватања компаративне педагогије и андрагогије 2. Историјска методологија 2 Руски језик (средњи курс) 2 Француски језик (средњи курс) 2 Енглески језик 2 Социологија етничких група и нација Завршни рад О ИЗ ИЗ ИЗ О О 2 2 2 2 2 2 4 4 1 4 4 5 СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЗА ПЕДАГОГИЈУ Назив предмета Педагошка истраживања у васпитању и образовању Савремене теорије наставе и учења Теорија васпитања Теоријске основе савремене школе Васпитни рад у савременој школи Укупно часова активне наставе у првом семестру = 17 1.

6. 5. 2. 8. Методологија истраживања у друштвеним наукама Социологија политике савременог друштва Руски језик (средњи курс) 1 Француски језик (средњи курс) 1 Увод у студије глобализације Социологија образовања савременог друштва Социологија савременог града Социологија елита Основни истраживачки нацрти Друштвени систем и друштвене промене Савремена филозофија Естетика Социологија уметности Изазови савремене породице Прираштај становништва и еколошка криза Завршни рад Тип Семестар ЕСПБ О О ИЗ ИЗ ИЗ ИЗ ИЗ ИЗ О О И И И И И О 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 4 4 5 5 5 5 6 6 5 5 5 5 5 12 134 . 11. 4. 12. 3. 15. 9. 10. 13.СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЗА СОЦИОЛОГИЈУ Назив предмета 1. 14. 16. 7.

9. 13. 16. 7. 12.СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЗА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ Назив предмет 1. 5. 4. 18. 10. Техника академског писања Филозофија просветитељства у Енглеској Увод у студије глобализације Теорија и технике превођења-Напредни курс Специјални курс из синтаксичке синтагматике Напредни курс из семантике Друштвена историја енглеског језика и промена у језику Теоријски проблеми учионичког менаџмента за трећи миленијум Напредни курс превођења Методика друштвено хуманистичког образовања Савремена англофона приповетка Савремена америчка књижевна критика Ментална хигијена и превенција Стваралаштво Е. 15. 11. Поа Модерно у стваралаштву П. 14. 8. 3. 6. 17. Шелија Руски језик (напредни курс) Француски језик (напредни курс) Завршни рад Тип Семестар ЕСПБ О О О О ИЗ ИЗ ИЗ ИЗ ИЗ ИЗ ИЗ ИЗ ИЗ ИЗ ИЗ ИЗ ИЗ О 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 25 135 . Б. А. 2.

Психотерапија 2 изборни 136 .СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЗА ПСИХОЛОГИЈУ Предмети Статус (обавезниизборни) КЛИНИЧКИ МОДУЛ ОБРАЗОВНИ МОДУЛ Методологија психолошких истраживања Психотерапијски модалитети Психологија и психодијагностика особа у ситуацији хендикепа Психотерапија трауме и губитка Предмет из изборног блока 1 Предмет из изборног блок 2 Заврши рад обавезни Методологија психолошких истраживања Методика наставе психологије и рада школског психолога Савремени проблеми психологије образовања Индивидуализација наставе и стилови учења Предмет из изборног блока1 Предмет из изборног блока 2 обавезни обавезни обавезни обавезни изборни изборни обавезни обавезни обавезни обавезни изборни изборни СЕМЕСТАР Фонд часова ЕЦТС п в 1 2 2 7 1 2 2 7 2 2 2 7 2 2 2 7 1 2 2 2 2 0 1 1 0 6 6 20 1 2 2 7 1 2 2 7 2 2 2 7 2 2 2 7 1 2 2 2 2 0 1 1 0 6 6 20 Изборни блок 1 1.

Савремене теорије наставе и учења мастер-педагогија 4. Модалитети процењивања способности и знања ученика 6. Психологија породице изборни 4. Психологија адолесценције изборни 2. Психологија одраслог доба и старења изборни 3.2. Психологија дечије игре 7. Психологија даровитости изборни 3. Здравствена психологија 7. Заштитита менталног здравља у заједници Изборни блок 2 1. Интервенције у кризи 8. Форензичка паихологија 8. Савремена образовна технологија педагогија мастер 5. Социологија образовања савременог друштва социологија мастер 5. Психологија у заједници 137 . Изазови савремене породице социологија мастер 6.

5. 4. 7. 9. 8. 3.СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЗА РУСКИ ЈЕЗИК Назив предмета Упоредна граматика словенских језика Руски пословни језик Руска класика као систем Универзално и типолошко у руској и српској фразеологији Синтакса времена у савременом руском и српском језику Пословна и терминолошка лексика савременог руског језика Књижевно превођење Енглески језик (средњи курс) Француски језик (средњи курс) Укупно часова активне наставе у првом семестру = 23 1. Техника академског писања 2. 6. Студијски истраживачки рад 3. Завршни (мастер) рад Укупно часова активне наставе у другом семестру =17 Укупно часова активне наставе на години студија =40 1. 2. Семестар Тип ЕСПБ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 О O О ИБ1 ИБ1 ИБ1 ИБ1 ИБ2 ИБ2 6 6 2 2 2 О О О Укупно ЕСПБ бодова 6 6 6 6 6 4 4 6 10 10 60 138 .

. 028/422-340 Студентски центар………………………………………….ТЕЛЕФОНСКИ ПОДСЕТНИК Филозофски факултет Централа ………………………………………. Филипа Вишњића б..pr. 028/425-473 Факс ……………………………………………. 028/423-482 Ректорат Универзитета у Приштини………………………. 028/425-474 Студентска служба ……………………………. на бр 41-310 139 ...rs Жиро рачун: 840-1498666-80 модел 97 поз. 38220 Косовска Митровица e-mail: filozofski_km@yahoo. 028/498-284 Универзитетска библиотека………………………………. 028/425-508 Аутобуска станица…………………………………………...ac... 028/497-316 Адреса Ул. 028/424-490 Здравствени центар………………………………………….б.com sajt http://fifa.

………………………………………………….. …………………………………………………. 2 12 ………………………………………………….... …………………………………………………. 27 ………………………………………………….... 131 Телефонски именик …………………………………………………. …………………………………………………. …………………………………………………... …………………………………………………. 29 37 43 51 62 69 80 91 103 111 121 Мастер академске студије Управа факултета …………………………………………………. …………………………………………………... …………………………………………………... …………………………………………………. …………………………………………………. 140 .. …………………………………………………... …………………………………………………..САДРЖАЈ Развој и делатност Факултета Изводи из Статута План уписа студената за основне и мастер академске студије Студијски програм за српски језик и књижевност Студијски програм за српску књижевност и језзик Студијски програм за историју Студијски програм за педагогију Студијски програм за руски језик и књижевност Студијски програм за енглески језик и књижевност Студијски програм за психологију Студијски програм за социологију Студијски програм за филозофију Студијски програм за историју уметности Тест опште информисаности ………………………………………………….

Издавач: Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици Приредио: Проф. инг. инф 141 . др Бранко Јовановић Ликовна обрада: Проф. мр Томислав Трифић Компјутерска обрада: Слађана Радомировић.