You are on page 1of 48

SRB

MNE

DETALJNA UPUTSTVA ZA UPOTREBU MAŠINE ZA PRANJE VEŠA

www.gorenje.com

Zahvaljujemo vam na
poverenju kojeg ste nam iskazali kupovinom naše mašine za pranje veša. Vaša nova mašina za pranje veša udovoljiće svim zahtevima savremene nege veša: vaš će veš biti potpuno beo čak i na nižim temperaturama, koristeći posebne programe pranja, kao što je npr. Ultra White. SenzoCare tehnologija vam omogućuje jednostavno upravljanje mašinom za veš. Vaša je mašina za pranje veša štedljiva u potrošnji električne energije, vode i deterdženata. Mašina za pranje veša namenjena je isključivo upotrebi u domaćinstvu, za pranje veša za koje je dozvoljeno mašinsko pranje.

SADRŽAJ
4 5 6 MAŠINA ZA PRANJE VEŠA Tehnički podaci Kontrolna tabla
UVOD

8

BEZBEDNOSNA UPOZORENJA

10 10 11 11 13 14 14 15 16 17 17

POSTAVLJANJE I PRIKLJUČENJE Vađenje transportnih blokada Izbor prostorije Nameštanje mašine za pranje veša Priključenje na dovod vode Aqua – stop Potpuni aqua - stop Montaža creva za odvod vode Priključenje na električnu mrežu Pomeranje i transport Ponovni transport

PRVA PRIPREMA APARATA

18 PRE PRVE UPOTREBE

19 19 20 22 25 27 29 29

KORACI PRANJA (1 - 7) 1. Korak: Pridržavajte se uputa s etikete na vešu 2. Korak: Priprema za pranje veša 3. Korak: Izbor programa 4. Korak: Izbor regulacija 5. Korak: Izbor dodatnih funkcija 6. Korak: Upućivanje programa 7. Korak: završetak pranja

FAZE PRANJA

30 ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE 30 Čišćenje dozirne posude 31 Čišćenje kućišta dozirne posude, mrežice dovodnog creva i gumenog zaptivača u vratima 32 Čišćenje filtera 33 Čišćenje mašine za pranje veša

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE APARATA

34 PREKIDI I MENJANJE PROGRAMA 35 Šta uraditi...? 36 Tabela smetnji i grešaka 38 SAVETI ZA PRANJE I ŠTEDLJIVU UPOTREBU MAŠINE ZA PRANJE VEŠA 40 Bakini saveti za prirodno otklanjanje fleka 42 UKLANJANJE ISTROŠENOG APARATA 43 VREMENSKA TABELA 44 TABELA POTROŠNIH VREDNOSTI

OTKLANJANJE KVAROVA

OSTALO

3

350143

MAŠINA ZA PRANJE VEŠA
(OPIS MAŠINE ZA PRANJE VEŠA)
SPREDA 1 2 3 4 Kontrolna tabla Dozirna posuda Vrata Filter

1 2

3

4

POZADI 1 2 3 4 Crevo za dovod vode Priključni kabl Crevo za odvod vode Regulacione nožice

2 3 1

4 4 4
350143

4

4

Maksimalno punjenje Širina Visina Dubina Težina mašine za pranje veša Nazivni napon Priključna snaga Priključak Pritisak vode Struja Frekvencija Vidi natpisnu pločicu 600 mm 850 mm 600 mm Vidi natpisnu pločicu (SLIM) 600 mm 850 mm 440 mm 92 cm x kg (ovisno o modelu) Vidi natpisnu pločicu Vidi natpisnu pločicu Vidi natpisnu pločicu Vidi natpisnu pločicu Vidi natpisnu pločicu Vidi natpisnu pločicu Dubina s otvorenim vratima 108 cm x kg (ovisno o modelu) Vidi natpisnu pločicu Vidi natpisnu pločicu Vidi natpisnu pločicu Vidi natpisnu pločicu Vidi natpisnu pločicu Vidi natpisnu pločicu Natpisna pločica TYPE: PS10/XXX MODEL: XXXXXX Art.No.: XXXXXX AC 220-240V 50/60 Hz 10A Pmax.8 MPa IPX4 MADE IN SLOVENIA 350143 5 .: XXXXXX Ser.05-0.TEHNIČKI PODACI (OVISNO O MODELU) Natpisna pločica s osnovnim podacima o mašini pričvršćena je ispod vrata mašine za pranje veša.: 2400W 2000W XXX/min Xkg 0.No.

2 a . c TIPKA NAČIN PRANJA (SensoCare) NORMALcare 2a ECOcare (eco) 2b ALERGYcare (anti alergijsko) 2c TIMEcare (vreme) 350143 6 .KONTROLNA TABLA 2a 2b 1 2c 2 1 DUGME ZA UKLJUČENJE/ ISKLJUČENJE mašine i za izbor programa. b .

3a Lampice za prikaz izabranih OBRTAJA CENTRIFUGE (centrifugiranja)/ PUMPANJA/ PUMPE STOP Lampica na tipki nakon uključenja trepće. 5a Pretpranje 5b Viši nivo vode 5c Samočisteći program (SterilTub) 7 350143 . a nakon a. c TIPKE DODATNE upućivanja programa FUNKCIJE svetli.3a 4 5a 5b 3 5c 5 6 START|PAUSE 3 TIPKA IZBOR OBRTAJA CENTRIFUGE (centrifuga)/ ISPUMPAVANJE/ PUMPA STOP 4 5 L AMPICE za prikaz faza pranja. odnosno lampica za prikaz blokade za decu (ključić) 6 TIPKA START/PAUZA Za upućivanje i prekid programa. b.

jer postoji opasnost stvaranja otrovnih gasova. Koristite isključivo sredstva za pranje i omekšavanje. koji mogu oštetiti aparat ili čak izazvati požar ili eksploziju. kako bi odstranili eventualne ostatke kiselosti (npr. mašine za pranje veša ili povreda korisnika. Mašinu za veš ne stavljajte u prostoriju u kojoj temperatura može da se spusti ispod 0°C. U toku pranja u ovom se aparatu ne oslobađaju srebrni ioni. Preporučujemo vam da pre prvog pranja odstranite eventualnu nečistoću iz bubnja mašine za pranje veša koristeći funkciju samočistivog programa (vidi poglavlje Izbor dodatnih funkcija). Nakon završenog pranja uvek zatvorite česmu za dovod vode u mašinu i izvucite utikač iz zidne utičnice.BEZBEDNOSNA UPOZORENJA Mašinu za veš nemojte upućivati. Pre prve upotrebe mašine za pranje veša obavezno izvadite transportnu blokadu. Garancija za popravak tih oštećenja ne važi! Za priključenje mašine za pranje veša na dovod vode morate uvek koristiti potpuno novo crevo za dovod vode i odgovarajuće zaptivače (priloženo). Završetak odvodnog creva nikad ne sme biti uronjen u otpadnu vodu. 350143 Pre početka programa pranja zabravite vrata pritiskom na za to određeno mesto. Zanemarivanje uputstava za upotrebu odnosno nepravilna upotreba mašine za pranje veša može dovesti do oštećenja veša. Uklanjanje kamenca uvek završite višekratnim ispiranjem. na tvrdom. namenjena mašinskom pranju. Nikad ne koristite deterdžente koji sadrže topila. sirćeta). 8 . Strogo se pridržavajte uputa za pravilnu montažu te priključenje na vodu i električnu mrežu (vidi poglavlje Postavljanje i priključenje). jer bi se određeni delovi aparata mogli oštetiti ako dođe do zamrzavanja. ako pre toga niste pročitali i razumeli uputstva za upotrebu. Naslage kamenca skidajte sredstvima koji sadrže dodatke protiv rđanja i pri tome se pridržavajte uputstava proizvođača. Aparat mora da bude instaliran u besprekorno horizontalnom položaju. Upute za upotrebu neka vam budu uvek na dohvat ruke. U toku izvođenja programa pranja vrata se ne mogu otvoriti. ravnom betonskom tlu. inače bi kod uključenja blokirane mašine za pranje veša mogla nastati teška oštećenja. Proizvođač otklanja bilo kakvu odgovornost za oštećenja ili eventualan gubitak boje na zaptivačima ili plastičnim delovima aparata koji su posledica korišćenja nepravilnih belila ili sredstava za bojanje. u blizini mašine za pranje veša.

ODNOSNO LICA BEZ POTREBNOG ISKUSTVA I ZNANJA. Garancija ne pokriva potrošne delove aparata. i druge estetske pojave koje ne utiču na njegovu funkcionalnost ili bezbednost. IZUZEV AKO APARAT KORISTE POD ODGOVARAJUĆOM KONTROLOM. SPREČITE DECI DA SE IGRAJU MAŠINOM ZA VEŠ. MOTORIČKIH ILI UMNIH SPOSOBNOSTI. manju izbledelost ili gubitak boje. APARAT JE IZRAĐEN U SKLADU S SVIM VAŽEĆIM BEZBEDNOSNIM KRITERIJIMA I STANDARDIMA. Zbog nestručnog popravka može doći do nesreće ili grešaka u radu aparata. PRE PRIKLJUČENJA MAŠINE ZA PRANJE VEŠA: Pre priključenja aparata pažljivo proučite ova uputstva. ili ako mašinu za veš koristi lice koje nije potrošač. ISTA PREPORUKA VREDI I ZA MALOLETNA LICA I NJIHOVU UPOTREBU APARATA. Mašina za pranje veša namenjena je isključivo upotrebi u domaćinstvu. IPAK PREPORUČUJEMO DA GA BEZ POTREBNE POMOĆI I NADZORA NE KORISTE DECA MLAĐA OD 8 GODINA. U slučaju upotrebe mašine za pranje veša u profitne ili profesionalne svrhe. I AKO SU POUČENI O OPASNOSTIMA NEPRAVILNE UPOTREBE. garantni rok jednak je najkraćem garantnom roku određenom važećim zakonodavnim propisima. Pre toga. DECA NEKA TAKOĐER NE ČISTE APARAT. 350143 9 . isključite aparat i iskopčajte ga iz električne instalacije! Pločica s osnovnim podacima pričvršćena je ispod otvora vrata mašine za pranje veša. KAO NI LICA SMANJENIH FIZIČKIH. naravno. NITI OBAVLJAJU RADOVE NA ODRŽAVANJU BEZ ODGOVARAJUĆEG NADZORA. Sve zahvate i popravke mašine za pranje veša prepustite stručnjaku. odnosno reklamacija koje su posledica nepravilnog priključenja ili rukovanja aparatom izuzeti su iz garancije. Popravke oštećenja ili kvarova. odnosno u svrhe koje prevazilaze uobičajenu upotrebu u domaćinstvu. pojačanu buku kao posledicu staranja aparata.Pre ponovnog transporta blokirajte mašinu uguravši barem jednu šipku transportne blokade. AKO SU DOBILI UPUTSTVA O BEZBEDNOJ UPOTREBI APARATA.

POSTAVLJANJE I PRIKLJUČENJE VAĐENJE TRANSPORTNIH BLOKADA 1 Odmaknite creva i odšrafite šrafove pozadi mašine za pranje veša.desnog pre toga okrenite na drugu stranu. Pomoću ugaonih profila zaokrenite bezbednosne šipke za 90° i izvucite ih. 3 Ugaone profile zakvačite u zareze na šipkama za blokadu . 4 Otvore prekrijte priloženim plastičnim čepovima. Pazite da se ne povredite! Prilikom skidanja ambalaže pazite da ne oštetite mašinu za veš oštrim predmetom. Garancija za popravak spomenutih oštećenja ne vrijedi! 350143 10 . Šipke za blokadu sačuvajte za eventualno kasnije pomeranje ili transport aparata. Transportne blokade morate skinuti da prilikom uključenja blokirane mašine za pranje veša ne bi nastala oštećenja. 2 Skinite oba ugaona profila.

1 Mašinu za veš izravnajte uzdužno i poprečno obrtanjem regulacionih nožica.IZBOR PROSTORIJE Tlo na kojem stoji mašina za pranje veša mora imati betonsku podlogu. NAMEŠTANJE MAŠINE ZA PRANJE VEŠA Aparat namestite koristeći libelu i ključeve 22 (za nožice) i 17 (za matice). nisu predmet garancije. 11 350143 . dobro prišrafite matice ključem broj 17 okrećući ih prema dnu mašine za pranje veša. inače bi mašina za pranje veša mogla kliziti. pomeranje mašine za pranje veša po prostoru i glasno delovanje zbog nepravilno izravnanih regulacionih nožica. 2 Nakon podešavanja visine nožica. Nožice omogućuju izravnavanje +/. i mora biti suvo i čisto. Vibracije. Očistite i regulacione nožice.1 cm.

Ako imate mašinu za sušenje prikladnih dimenzija. ili na tlo uz mašinu za veš. koristeći vakumske nožice. 4X Pre priključenja na električnu energiju neka se aparat ugreje na sobnu temperaturu (pričekati najmanje 2 časa). možete da je postavite na mašinu za veš. 350143 12 .

U 15 sekundi iz potpuno otvorene česme mora isteći 3 litra vode. i nije ih potrebno posebno stavljati u maticu ravnog priključka). 350143 13 . Nepropusnost creva nakon pritezanja obavezno proverite. Utisnuta su slova C i H (C-cold = hladno i H-hot = vruće). tlak vode u vodovodnoj instalaciji mora biti između 0. Dovodno crevo potrebno je pričvrstiti rukom dovoljno snažno da crevo dobro zaptiva. A A AQUASTOP B B POTPUNI AQUASTOP C C OBIČNI PRIKLJUČAK Da bi mašina za pranje veša nesmetano delovala. Ako imate model s priključcima za toplu i hladnu vodu. zaptivač s mrežicom je već ugrađen.PRIKLJUČENJE NA DOVOD VODE U maticu ravnog priključka dovodnog creva umetnite zaptivač s mrežicom. a drugo crevo na toplu vodu.8 MPa. Upotreba klešta i drugog sličnog alata pri montaži creva nije dozvoljena zbog mogućnosti oštećenja navoja matice. Minimalni tlak vode možete odrediti sami merenjem količine vode koja isteče. priključite jedno crevo na hladnu vodu. kao što je to označeno pozadi mašine za pranje veša.05-0. i crevo prišrafite na vodovodnu česmu (kod određenih modela.

Dovodno crevo potrebno je zameniti. mašina za pranje veša uključi pumpu i javi grešku.STOP (IMAJU SAMO ODREĐENI MODELI) Ukoliko dođe do oštećenja unutrašnjeg creva uključi se sistem blokade koji prekida dovod vode do mašine za pranje veša. Zaštitni sistem oseti takođe dali je došlo do izliva vode u unutrašnjost mašine za pranje veša. jer se u njemu nalazi elektro ventil. Prozorčić (A) u tom se slučaju oboji u crveno. Priključno crevo sa sistemom Aqua-stop ne smete uranjati u vodu. A POTPUNI AQUA . 350143 14 . U tom slučaju se pranje prekine. zatvori se dovod vode.AQUA – STOP (IMAJU SAMO ODREĐENI MODELI) Ukoliko dođe do oštećenja unutrašnjeg creva uključi se sistem blokade koji prekida dovod vode do mašine za pranje veša.

B. C). Možete ga postaviti na tri načina (A. max 90 cm max 160 cm A B C -4 0 cm max 100 cm min 60 cm m ax 30 . odnosno odvedite neposredno u izliv (prečnik min 4 cm). Kroz otvor u kolenu špagom pričvrstite crevo da ne bi kliznuo na patos. max 150 cm B A Odvodno crevo možete staviti neposredno u izliv umivaonika. max 100 cm B C m ax min 60 cm 15 350143 max 100 cm 90 cm C Odvodno crevo također je moguće montirati i u zidni sifonski izliv koji mora biti pravilno ugrađen.MONTAŽA CREVA ZA ODVOD VODE Odvodno crevo stavite u umivaonik ili u kadu. Završetak odvodnog creva sme biti najviše 100 cm i najmanje 60 cm od tla. A Odvodno crevo može da se stavi u umivaonik ili kadu. da se ga može očistiti.

Preporučujemo ugradnju zaštitnog elementa za previsoki napon (overvoltage protection) koji štiti aparat od udara groma. Fiksno (trajno) priključenje mora obaviti ovlašćeni stručnjak. Zidna utičnica mora biti dostupna. Propisan električni napon i ostali podaci navedeni su na natpisnoj pločici ispod okvira vrata mašine za pranje veša. time ćete izbeći eventualnu opasnost.PRIKLJUČENJE NA ELEKTRIČNU MREŽU 2h Kod prve instalacije mašina za pranje veša neka miruje na predviđenom mestu barem 2 časa. ili ovlašćeni stručnjak. pre no što je priključite na električnu mrežu. Oštećeni priključni kabl sme zamijeniti samo proizvođač. njegov serviser. 350143 16 . i mora biti opremljena uzemljenjem (pridržavajući se važećih propisa). Mašina za pranje veša ne sme biti priključena na električnu instalaciju preko produžnog kabla – opasnost od pregrejavanja i požara. Nemojte ukopčavati mašinu za veš na utičnicu namenjenu aparatu za brijanje ili fenu za sušenje kose. Priključnim kablom povežite aparat preko zidne utičnice na električnu mrežu.

Preporučujemo da nameštanje i priključenje obavi stručno osposobljeno lice. Popravci oštećenja ili kvarova. Pre priključenja aparata pažljivo proučite ove upute. PONOVNI TRANSPORT Pre ponovnog transporta blokirajte mašinu uguravši barem jednu šipku transportne blokade i time sprečite oštećenja mašine za pranje veša.POMERANJE I TRANSPORT Nakon transporta mašina za pranje veša mora pre priključenja na električnu mrežu mirovati barem 2 časa. odnosno reklamacija koje su posledica nepravilnog priključenja ili rukovanja aparatom izuzeti su iz garancije. 17 350143 .

PRE PRVE UPOTREBE Otvorite vrata isključene mašine za pranje veša uhvativši za ručku. ili upotrebite samočistivi program. koju povucite k sebi. 350143 18 . 1 2 Pre prve upotrebe obrišite bubanj mašine za pranje veša vlažnom krpom i blagim deterdžentom.

pranje 95°C 95 95 Maks.7) 1. Osetljiv veš Maks. u čistom alkoholu i u R 113 F Hemijsko čišćenje nije dozvoljeno Peglanje Vruće peglanje 200°C Vruće peglanje 150°C Vruće peglanje 110°C Peglanje nije dozvoljeno Sušenje Stavite na ravnu podlogu Obesite mokro Visoka temperatura Obesite Niska temperatura Sušenje u mašini za sušenje veša nije dozvoljeno 19 350143 . R113.KORACI PRANJA (1 . pranje 30°C 30 30 Ručno pranje Pranje nije dozvoljeno Beljenje Beljenje u hladnoj vodi c1 Beljenje nije dozvoljeno Pranje u čistioni Hemijsko čišćenje svim sredstvima A Perkloretilen R11. pranje 40°C 40 40 Maks. Petrolej P Hemijsko čišćenje u kerozinu. KORAK: PRIDRŽAVAJTE SE UPUTA S ETIKETE NA VEŠU Uobičajeno pranje. pranje 60°C 60 60 Maks.

zavežite pantljike. Veoma osetljiv veš stavite u namensku tekstilnu kesu. unutrašnjost mašine za pranje veša ili zapušiti izliv. KORAK: PRIPREMA ZA PRANJE VEŠA 1. Zakopčajte dugmad i zatvorite patentne zatvarače. 3. 350143 20 . stepenu kaljavosti i dozvoljenoj temperaturi pranja (vidi Tabelu programa). a džepove preokrenite. boji. Razvrstajte veš po vrsti tkanina. te odstranite razne metalne kopče koje bi mogle oštetiti veš. 2.2.

1 2 PUNJENJE MAŠINE ZA PRANJE VEŠA Otvorite vrata ručkom koju povucite k sebi. Za osvetljenje bubnja (imaju samo određeni modeli) dugme za izbor programa okrenite u bilo koji položaj. Stavite veš u bubanj (pre toga se uverite da je bubanj prazan). 1 2 3 21 350143 . Zatvorite vrata mašine za pranje veša.UKLJUČENJE MAŠINE ZA PRANJE VEŠA Priključnim kablom prikopčajte mašinu za veš na električnu mrežu i spojite je na dovod vode.

3. Programi pranja su celoviti programi. u sklopu kojih se odvijaju sve faze pranja. 1 1 U toku delovanja aparata dugme se ne vrti automatski.vidi tabelu programa. 350143 22 . KORAK: IZBOR PROGRAMA Program birate obrtanjem dugmeta za izbor programa ulevo ili udesno (obzirom na vrstu / stepen kaljavosti veša) . uključivši i omekšavanje i centrifugiranje.

Vuneni proizvodi i mešavine s vunom (puloveri. poliamida ili mešavina tih vlakana s pamukom (košulje. s nežnim tumbanjem i nižim obrtajima centrifuge. koji su označeni za pranje u mašini za veš. kuhinjske krpe.5 kg" Manje kaljav veš.. manje kaljav veš. punjenje Veš Dodatne funkcije • • • • • • • • centrifugiranje pumpa stop normalno eco care time care pretpranje* antialergic* viši nivo vode (*osim na 15°C) 7 kg/ 6 kg/ 6 kg" Neosetljiv pamučni i laneni veš (peškiri..... Perfektno crno 2. donji veš..5 kg/ 2. marame.. majice. za pranje na niskim temperaturama.5 kg/ 2. trikoi. za osveženje veša. • centrifugiranje • pumpa stop • normalno Ultra belo 2. haljine. – ušteda vremena i energije.)..5 kg/ 2.5 kg 2 kg" Taman veš s korišćenjem namenskih sredstava za crn veš. veš iz frotira..) i za drugu odeću iz poliestera.5 kg 1. Veoma nežan program koji očuva postojanost veša.).. Osetljivo veš iz lana. s nežnim tumbanjem i nižim obrtajima centrifuge.TABELA PROGRAMA Program: Pamuk Max... čipkast donji veš. • centrifugiranje • pumpa stop • normalno • • • • • • • • centrifugiranje pumpa stop normalno eco care time care pretpranje antialergic* viši nivo vode (*osim na 30°C) Mix / Sintetika 3 kg/ 3 kg 3 kg" Šaren veš (sličnih boja) iz različitih postojanih mešavina tekstilnih vlakana (pantalone. vune ili viskoze koje je označeno za ručno pranje (haljine. majice. kao što • centrifugiranje su grudnjaci. • • • • • • • • • • • centrifugiranje pumpa stop normalno time care viši nivo vode pretpranje centrifugiranje pumpa stop normalno time care viši nivo vode Ručno pranje/ Osetljivo 2. svile. stolnjaci. šalovi.5 kg 2 kg" Osetljiv.) Brzo pranje 17´ 2 kg/ 2 kg 1. bluze. suknje.) i zavese.5 kg" Vuna 2 kg/ 2 kg 1 kg" "podaci za slim 23 350143 . bluze.. za pranje na niskim temperaturama. • pumpa stop korišćenjem specijalnih sredstava za • normalno beo osetljiv veš.

Možete ga koristiti i kao kratko ispiranje. za omekšavanje. bez centrifugiranja. Moguće je izabrati i viši nivo vode tipkom (5b). uzastopnim pritiscima na tipku (3-) dovedite regulaciju na vrednost Ispiranje Mekšanje Ceđenje / Izbacivanje vode 350143 24 . štirkanje ili impregniranje opranog veša. . Koristite ih kad ne trebate čitav program pranja. Moguće je izabrati viši nivo vode tipkom (5b). Obrtaje centrifuge možete sniziti tipkom (3). Pre svakog ponovnog izbora programa potrebno je mašinu za veš za 1 sekund postaviti na “0FF”. Ako želite samo izbaciti vodu iz mašine za pranje veša. bez međufaznih centrifuga i sa završnom centrifugom. ali bez dodavanja sredstva za omekšavanje veša. Završava se završnom centrifugom. za ceđenje (centrifugiranje) veša.Delomični programi to su samostalni programi. za ispiranje veša (uključivo s ručno opranim vešom).

duže vreme pranja. čiji korisnici su naročito osetljivi na deterdžente upotrebom više vode. Određene regulacije na nekim programima nećete moći birati.4. KORAK: IZBOR REGULACIJA Svaki program ima osnovne regulacije koje se mogu menjati. 3a 2a 4 5a 2b 3 5b 2c 2 5c 5 2 Način pranja (Senso Care) NORMALcare (Osnovna regulacija) ECOcare (Pranje gde štedite energiju . Regulacije menjate pritiskom na željenu tipku (pre pritiskanja tipke START/PAUZA). ALERGYcare (Pranje za veš. i sa dodatnim ispiranjem) TIMEcare (Pranje gde štedite na vremenu . manje vode).kraće vreme pranja. na to vas upozorava trepćuća lampica (pogledati Tabelu programa). 25 350143 . više vode). Svetli lampica na tipki izabranog načina pranja.

. ako ga ne možete izvaditi iz mašine odmah nakon završenog pranja. Pumpu stop uključite kad želite da veš ne bude isuviše zgužvan.veš ostane namočen u zadnjoj vodi za ispiranje. Svetli lampica uz izabrane obrtaje centrifuge.3 Ceđenje (Centrifuga) za promenu obrtaja centrifuge po koracima od dodeljenih obrtaja na izabranom programu do (izbacivanja vode bez centrifuge). 350143 26 . Zadnja izbor je “Pumpa stop” .

5c Samočistivi program za uklanjanje kaljavosti.5. pritiskom tastera (5c). 5b Viši nivo vode za pranje veša s većom količinom vode. morate zaštitu za decu isključiti. Možete samo isključiti mašinu za veš. Izbor se potvrdi uključenjem signalne lampice. 27 350143 . ili dodatne funkcije. Ispraznite bubanj mašine za pranje veša i sipajte malu količinu praškastog deterdženta. KORAK: IZBOR DODATNIH FUNKCIJA 5a 5b 5c 5 Funkcije uključujete/isključujete pritiskom na traženu tipku (pre pritiska na tipku START/PAUZA). Uključite je istovremenim pritiskom na tipke (5a) i (5b) koje držite pritisnute najmanje 3 sekunde. Istim postupkom dečju zaštitu možete i isključiti. naročito s površinskom tvrdokornom prljavštinom. Možete da ga izaberete samo na programu Pamuk 95°C (Normal care). 5a Pretpranje za pranje veoma kaljavog veša. 5a + 5b Blokada za decu za bezbednost dece. Sve dok je blokada za decu uključena. ako dugme za izbor programa (1) okrenete na poziciju “0FF”. Istovremeno nije moguće izabrati ni jednu drugu funkciju. na to vas upozorava trepćuća lampica (pogledati Tabelu programa). Preporučujemo da samočistivi program uputite barem jednom mjesečno. regulacije. i s dodatnim ispiranjem na određenim programima. Blokada za decu ostaje aktivna i nakon isključenja mašine za pranje veša. Određene regulacije na nekim programima nećete moći birati. bakterija te eventualnog neprijatnog mirisa iz mašine za pranje veša. ne možete menjati program. Ako želite izabrati novi program. u toku izvođenja programa u mašini za veš ne sme da bude veš.

osim bezbednosne blokade za decu.Nakon isključenja mašine za pranje veša sve dodatne regulacije vraćaju se na osnovne vrednosti. 350143 28 . niskog napona struje. vreme pranja može se menjati.0 Zbog niske temperature vode. STANJE NISKE PRIPREMLJENOSTI Ukoliko nakon uključenja mašine ne uputite u rad ni jedan program.09 1. Lampica na tasteru (6) (START/PREKID) trepće.16 10. odnosno lampice za prikazivanje faza pranja ugase se nakon 5 minuta. odnosno ako ne uradite ništa. P o = ponderirana snaga u stanju isključenja [W] P I = ponderirana snaga u stanju pripremljenosti [W] T I = vreme u stanju pripremljenosti [min] 0. lampice na tasterima. i različite količine napunjenog veša.

2.6. Isključite (zatvorite) dovod vode. 5. Otvorite vrata mašine za pranje veša. Svetle lampice na izabranim tipkama i lampice za prikaz faza pranja. 6. 7. 7. KORAK: ZAVRŠETAK PRANJA Trepću lampice za prikaz faza pranja. Isključite mašinu za veš (dugme za izbor programa (1) na poziciju »0FF«). Zatvorite vrata. KORAK: UPUĆIVANJE PROGRAMA Pritisnite tipku (6) START/PAUZA. 1. Izvadite veš iz bubnja. 3. 29 350143 . Izvucite priključni kabl iz utičnice. 4.

te osušite. 1 Pod tekućom vodom operite dozirnu posudu i četkom je očistite. 350143 30 . Čišćenje i održavanje aparata ne smeju obavljati deca bez odgovarajućeg nadzora! ČIŠĆENJE DOZIRNE POSUDE Po potrebi očistite posudu za doziranje praška (deterdženta). Istovremeno odstranite eventualne ostatke deterdženta s dna kućišta. Dozirnu posudu možete potpuno izvući iz kućišta pritiskom na jezičac.ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE Pre čišćenja isključite mašinu za veš iz električne mreže. 3 Očistite poklopac zapušača pod mlazom vode i vratite ga nazad. 2 Po potrebi odstranite i očistite poklopac zapušača.

naročito dizne na gornjoj strani komore za ispiranje. 31 350143 . očistite četkom.ČIŠĆENJE KUĆIŠTA DOZIRNE POSUDE. jer mu time produžavate životni vek. 3 Nakon svakog pranja obrišite gumeni zaptivač vrata. MREŽICE DOVODNOG CREVA I GUMENOG ZAPTIVAČA U VRATIMA 1 Mrežicu u dovodnom crevu češće operite pod mlazom vode. 2 Celokupno područje ispiranja.

dlakavog ili starog veša. 1 Poklopac filtera otvorite pritiskom na jezičac. 350143 32 . Filter postupno okrenite u suprotnom smeru od kazaljki na časovniku. 2 3 4 Izvucite filter (da voda polagano isteče). stoga je dobro da prethodno na patos prostrete upijajuću krpu. Filter stavite nazad kao što je to prikazano na slici.ČIŠĆENJE FILTERA U toku čišćenja iz aparata može isteći nešto vode. Za dobro zaptivanje površina mora biti besprekorno čista. te ga prišrafite u smeru kazaljki na časovniku. Filter je potrebno povremeno očistiti. 5 Operite ga pod mlazom vode. Pre čišćenja filtera izvucite levak za ispuštanje vode. naročito nakon pranja jače kaljavog.

Dodatnu opremu i pribor za održavanje možete pogledati na našem sajtu: www. Pre čišćenja isključite mašinu za veš iz električne mreže.ČIŠĆENJE MAŠINE ZA PRANJE VEŠA Kućište mašine za pranje veša čistite mekom krpom i blagim deterdžentom.com 350143 33 .gorenje.

inače ne. Ako je voda u mašini. pazite da ne otvorite vrata pre no što izbacite vodu iz mašine za pranje veša (vidi Programi/delomični programi: Centrifuga/Pumpanje). Nestanak električne energije U slučaju nestanka električne energije program se prekida. izaberite dodatan program (centrifuga (+ izbacivanje vode ) tipka (3)). Tipka PAUZA (PREKID) Program možete zaustaviti u bilo kojem trenutku pritiskom na tipku START/PAUZA. program se prekida.PREKIDI I MENJANJE PROGRAMA Sopstveni (fizički) prekid Program prekinete ako dugme (1) za izbor programa okrenete na poziciju “0FF”. 350143 34 . Kod ponovnog uspostavljanja napona. Ako je prilikom nestanka električne energije voda u mašini za veš. vrata se nakon određenog vremena mogu otvoriti. SMETNJE Ako dođe do bilo kakve smetnje u delovanju. Program nastavljate pritiskom tipke START/PAUZA. Ako u bubnju nema vode. za nastavak programa morate pritisnuti tipku START/ PAUZA. Na to upozoravaju trepćuće signalne lampice (vidi poglavlje Smetnje).

? Mašina za pranje veša sam kontroliše delovanje pojedinih funkcija u toku pranja. elementarne katastrofe). Garancija ne obuhvata greške koje su posledica smetnji iz okoline (udar groma. Ako je greška u grejanju. Ako utvrdi nepravilnosti. U tom slučaju: • • • isključite mašinu za veš.. može doći do javljanja različitih grešaka. Mašina za pranje veša javlja grešku sve dok je ne isključite. uključite mašinu za veš i ponovite program pranja. javlja grešku. električne instalacije. Ukoliko se greška ponovi. Broj treptaja menja se obzirom na vrstu smetnje. mašina za pranje veša će usprkos tome zaključiti program pranja. Zbog smetnji iz okolice (npr. pričekajte nekoliko sekundi.. 35 350143 .ŠTA URADITI. pozovite servisera (pozivni centar). tako da signalne lampice počnu da trepću u određenom ritmu. ali bez grejanja. električne instalacije).

ako vibracije budu prejake. • Veš odmah isperite još jednom. Veš nije isceđen kao i obično. • To nije zbog lošeg ispiranja vaše mašine za pranje veša. • Dovodno crevo nije dobro pričvršćeno na mašinu za veš ili na vodovodnu česmu. Kod takvog stepena prljavštine dozirajte više deterdženta. • Dovodno crevo čvrsto prišrafite. Mašina za pranje veša vibrira u toku centrifugiranja. • Odstranite transportne blokade. Određeni praškovi jače se lepe na posudu ako je ova vlažna. • Mašina za pranje veša je uključila delovanje UKS*. Uzrok • Mašina za pranje veša ne dobiva napon. U dozirnoj posudi su ostaci deterdženta. Na vešu su ostaci masnoće. • Premalo doziranje deterdženta (veš je bio veoma masan). Preporučujemo da perete zajedno veće i manje komade veša. • Koristite deterdžent koji sadrži belilo. • Koristili ste tečni deterdžent ili prašak za šaren veš. Voda teče iz mašine za pranje veša. • Izabrali ste neprikladan program. uzevši u obzir tvrdoću vode i kaljavost veša. • Odvodno crevo je palo na patos. Mašina za pranje veša se pomera u toku rada. • Operite veš još jednom. Koristite isključivo deterdžente za mašinsko pranje veša. poklopac ponovno stavite tako da čvrsto prianja. ili upotrebite tečni deterdžent. • Transportne blokade nisu skinute. Šta uraditi.. • Očistite mrežicu u dovodnom crevu. U toku pranja stvara se velika količina pene. Na vešu su beli ostaci deterdženta. • Pričvrstite odvodno crevo na izliv. • Dozirajte deterdžent po uputstvima proizvođača. Na vešu su ostale fleke. • Preveliko doziranje deterdženta. • Ostatke pokušajte odstraniti četkom. mašina za u toku centrifugiranja.. • osigurač besprekoran. voda ostaje u pretincu. • Koristite tečne deterdžente koji ne sadrže zeolite. • Preslab protok vode. 350143 36 . • napon u utičnici. • Pre doziranja praška obrišite dozirnu posudu. • Mašina za pranje veša deluje normalno. Zbog lošeg rasporeda veša u bubnju mašina za pranje veša automatski je snizila broj obrtaja centrifuge. • Koristite specijalna sredstva za odstranjivanje fleka. • Dobro prišrafite filter. • Usisni poklopac nije pravilno • Očistite dozirnu posudu i postavljen ili je zapušen. Perite veću količinu veša. pranje veša će sama smanjiti broj obrtaja. Mašina za pranje veša ne javlja grešku. Omekšivač nije potpuno ispran. koji ne sadrži belilo. • Filter nije dobro pričvršćen. • Izravnajte mašinu za veš pomoću regulacionih nožica.? Proverite dali je: • utikač u utičnici. • Mašina za pranje veša nije pravilno izravnana. nego zbog deterdženata bez fosfata koji sadrže u vodi netopive supstance (zeolite) za omekšavanje vode. Te supstance mogu se taložiti na vešu.TABELA SMETNJI I GREŠAKA Smetnja/greška Mašina za pranje veša ne radi. • Mašina za pranje veša vibrira • To je normalno.

• odvodno crevo nije presavinuto. GREŠKA3 Voda ne dolazi u mašinu za veš (nakon približno 4 min. • Uključite mašinu za veš i ponovite program pranja. odnosno reklamacije koja je nastala zbog nepravilnog priključenja ili upotrebe mašine za pranje veša.. • Otvorena vrata. • mrežica u dovodnom crevu čista.lampice periodično zatrepere tri puta) GREŠKA6 Temperatura nije postignuta (mašina za pranje veša javlja grešku . (mašina za pranje veša javi grešku . 350143 37 . • Vreme se produže za period nestanka struje. • odvod (sifon) nije začepljen.Smetnja/greška Uzrok Šta uraditi. pričekajte nekoliko sekundi. • Ukoliko se greška ponovi.lampice periodično zatrepere sedam puta). pozovite servisera. • Zatvorite vrata tako da ih gurnete prema mašini za veš. odnosno kvar grejača. pozovite ovlašćeni servis.? Neprijatan miris u bubnju • Ostaci tkanina. Proverite dali je: • vodovodna česma otvorena. Troškove popravka u tom slučaju snosi korisnik sam. • Poremećen je dovod vode u mašinu za veš. • Niska temperatura ulazne vode. omekšivača u filteru. javi grešku . • pritisnite ponovno na START.. • Vreme se produži zbog dodatnih ispiranja. • Ručno sipanje vode.lampice periodično zatrepere šest puta). Vreme pranja je duže nego obično. GREŠKA2 Mašina za pranje veša ne upućuje program pranja • na početku pranja: trepće signalna lampica START/PAUZA (mašina dojavi grešku – lampice periodički trepću dva puta). • odvodna crevo postavljeno više od 1 m. odnosno vrata nisu pravilno zatvorena. • Vreme trajanja programa može se produžiti i do 60%. (vidi poglavlje: izbor dodatnih funkcija). • Greška na grejaču. • Uputite samočistivi program mašine za pranje veša. • Došlo je do nestanka električne energije. • Isključite mašinu za veš. Voda se loše ili uopšte ne izliva iz mašine za pranje veša. • Prenizak napon mreže. nije predmet garancije. * UKS: funkcija za nadzor stabilnosti koja sprečava prekomerne vibracije mašine za pranje veša u toku centrifugiranja. • Ponovno pritisnite na START. • Razvoj klica. • Prehladna ulazna voda. • Ponovno pritisnite na START. Otklanjanje kvara. Na ekranu se vreme stalno korigira. • Nivo vode nije postignut. Ako smetnje usprkos gornjim savetima niste uspeli otkloniti. no mašina za pranje veša normalno deluje. • Mašina za pranje veša je uključila delovanje UKS* zbog neravnomerno raspoređenog veša. GREŠKA7 • Odvod vode iz mašine za pranje veša je zapušen. deterdženta i • Proverite dali je filter čist. Proverite dali je: • filter čist.

Za sprečavanje te pojave preporučljivo je povremeno uputiti samočistivi program (vidi izbor dodatnih funkcija. Tvrdokorne fleke pre pranja namažite posebnim sredstvom za otklanjanje fleka. Pri upotrebi gušćih tečnih sredstava za negu i održavanje preporučujemo razređivanje vodom. Ne preporučujemo upotrebu sredstava za beljenje na osnovi hlora. zato je sušenje u mašini za sušenje veša štedljivije ibrže. jer bi se moglo zapušiti crevo u mašini za veš. Složen veš pre stavljanja u bubanj rastresite. Na tvrdoći vode iznad 14°dH potrebna je upotreba omekšivača vode. Deterdžente ili tečna sredstva za pranje dozirajte po uputstvima proizvođača.) Preporučujemo da izbegavate pranje veoma malih količina veša. Podatke o tvrdoći vode proverite kod vašeg lokalnog vodovodnog preduzeća. odnosno koristite program pretpranja.SAVETI ZA PRANJE I ŠTEDLJIVU UPOTREBU MAŠINE ZA PRANJE VEŠA Nove obojene tekstilne proizvode prvi put operite odvojeno od ostalog veša. Za manje zaprljan veš preporučujemo izbor programa bez pretpranja. Time Care) i izbor niže temperature pranja. upotrebu kraćih programa (npr. Koristite samo deterdžente za mašinsko pranje veša. Na višim obrtajima centrifuga u vešu ostaje manje vlage. Čestim pranjem veša na niskim temperaturama i upotrebom tečnih deterdženata može doći do razvijanja klica koje uzrokuju neprijatan miris u mašini za veš. nije predmet garancije. U dozirnu posudu ne stavljajte prašak u grudicama. Time ćete sprečiti zapušenje odvoda vode iz dozirne posude. zbog štednje energije i boljih karakteristika delovanja mašine za pranje veša. Oštećenja grejača do kojih može doći kao posledica nepravilne upotrebe omekšivača vode. Jače kaljav veš perite u manjoj količini i dozirajte više deterdženta. jer takva sredstva mogu oštetiti grejač. Tečni deterdženti namenjeni su programima bez pretpranja. obzirom na temperaturu pranja i izabran program pranja. 350143 38 . Preporučujemo »Bakine savete za prirodno uklanjanje fleka«.

25 > 25 p.trda < 8.5 1. Mašini za veš priložena je pregradna pločica.4 . Kad koristite prašak.5 °fH(°F) < 15 15 .250 > 250 1 .srednja 3 . a kod tečnih deterdženata pločicu spustite nadole i zatvorite protok.14 > 14 U slučaju tvrde vode dozirajte deterdžent po tabeli za stepen tvrdoće 1 i odgovarajuću količinu sredstva za omekšavanje vode (pridržavajte se uputstava proizvođača).mekana 2 .4 8. koja omogućuje da u levu pregradu sipate i tečni deterdžent (ovisno o modelu). 39 350143 . pregradna pločica je podignuta.2.5 .p. < 150 150 .5 > 2.Tvrdoća vode Stepeni tvrdoće vode °dH (°N) m mol/l < 1.m.

pokušajte na manjim. No. isperite upotrebite mešavinu sirćeta i petroleja (1:1). namočite u vodi. isperite sapunicom (pre toga isprobajte na skrivenom mestu) lan .namočite u kiselo mleko. isperite isperite hladnom vodom upotrebite terpentin. nikad s vrućom vodom! Fleka Obojeni lakovi Borovnice Otklanjanje fleka upotrebite terpentin. zatim isperite isperite slanom vodom ili namočite u slanoj vodi poprskajte lakom za kosu.navlažite votkom i upijte nanesite tvrđi sapun. osušite.obrišite špiritom isperite hladnom vodom (po potrebi upotrebite sapun za otklanjanje fleka) isperite mlakom sapunicom. isperite sapunicom (pre toga ispitajte na skrivenom mestu) Čaj Čokolada Tinta Flomasteri Senf Jagode Jaja Kakao Kari. isperite isperite mlakom vodom. isperite namočite u mešavinu sirćeta i vode posipajte sa solju i pričekajte da se osuši bele tkanine .osušena 350143 40 . kurkuma Katran Kafa Hemijska olovka Šargarepa Pasta za cipele Krv Krv .BAKINI SAVETI ZA PRIRODNO OTKLANJANJE FLEKA Pre no što se odlučite za namenska sredstva za otklanjanje fleka. odnosno namočite u sodi. isperite nanesite običan puter ili puter od arašida. isperite mešavinom sirćeta i vode . a zatim isprati hladnom (mlakom) vodom. a zatim toplom vodom vuna . nanesite limunov sok i isperite nanesite topao limunov sok.najpre nanesite limunov sok. a zatim isperite svila . isperite nanesite zejtin. isperite hladnom. pričekajte da se osuši. isperite topao limunov sok. potrebno je biti brz! Fleke morate upiti prikladnim sunđerom ili salvetom iz hartije. nezahtevnim flekama koristiti prirodna sredstva koja ne štete okolini.namočite u slanu vodu upotrebite rastopinu glicerina. isperite nanesite mleko.

isperite toplom sapunicom namočite u vrućem kiselom mleku. operite posipajte sa solju. između ploče za peglanje i tkanine položite hartiju.posipajte praškom za pecivo. izribajte limunovim sokom. zatim očetkajte mleko . zamrznutu fleku ostružite. ili pokušajte upiti belim hlebom odeću stavite u kesicu i zamrznite. posipajte brašnom. ostružite sveža fleka . isperite isperite mlakom mešavinom vode i šampona namažite mešavinom limunova soka i soli. operite. možete posuti i sa solju i isprašiti. isperite upotrebite čistač za staklo i hartiju isperite vrućom sapunicom (ako tkanina to dopušta) stolnjak .odstranite mineralnom vodom upotrebite mešavinu praška za pecivo + vode (ili zubnu pastu). u rastopini boraksa ili u nerazređenom sirćetu. isperite hladnom vodom namočite u citronskoj kiselini (12g/l vode). ostavite da deluje 15 min.isperite najpre hladnom. isperite nanesite razređen limunov sok. operite natrljajte limunom i solju. operite ribajte. otpuhnite. a zatim i vrućom vodom opaljena mesta (npr. namočite. operite namažite mešavinom soli i vode. osušite. namočite u petrolej (ili mešavinu sirćeta i vode). dometnite malo jestivog alkohola i time operite svilu isperite hladnom vodom (ili nanesite boraks). odlepite. ostatke obrišite sirćetom ili limunovim sokom. isperite fleke obložite kriškama sirovog krompira. na vunu stavite puter ili mast i operite obrišite puterom.Fleka Lepljiva traka Lepilo Šminka Puter Masnoća Otklanjanje fleka ispeglajte. nakon nekog vremena očetkajte vuna . 350143 Garež Paradajz Buđavost Znoj Cvekla Crno vino Ruž za usne Rđa Voće Voćni sok Čađa Smola Ter Spanać Pečati Trava Vosak Žvakaća guma 41 .skuhajte krumpir u neslanoj vodi. operite natrljajte sirovim krompirom. zbog peglanja) navlažite sirćetom. na ostatak stavite salvetu od hartije i ispeglajte. osušite na suncu (pre toga isprobajte na nekom sakrivenom delu) namočite u soku od skuvane stabljike rabarbare isperite vodom. na fleke na farmerkama nanesite zubnu pastu. ohladite.obrišite razređenim sirćetom svila . operite odeću stavite u kesu i zamrznite. operite odeću stavite u kesu i zamrznite. osušite.posipajte krompirovim škrobom. limunovim sokom ili sokom od luka. vuna . operite osetljivo. vosak ostružite.

Istrošenoj i odsluženoj mašini za veš odrežite priključne kablove i uništite brave na vratima da se ne mogu zatvoriti (bezbednost za decu). U tu su svrhu materijali za ambalažu odgovarajuće označeni. deponirati ili uništiti.UKLANJANJE ISTROŠENOG APARATA Za ambalažu naših proizvoda koristimo okolini prijazne materijale koji se bez opasnosti za okolinu mogu ponovno preraditi (reciklirati). komunalnoj službi. koje bi se mogle pojaviti u slučaju nepravilnog uklanjanja proizvoda. Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označuje da tom napravom ne smete rukovati kao s običnim kućanskim otpacima. 350143 42 . u kojoj ste aparat nabavili. Za detaljnije informacije o uklanjanju i preradi aparata obratite se nadležnoj gradskoj službi za sabiranje otpadaka. Pravilnim načinom uklanjanja artikla pomoći ćete u sprečavanju eventualnih negativnih posledica i uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi. Takav proizvod odvezite na prikladno sabirno mesto za preradu električne i elektronske opreme. ili radnji.

[°C] Vreme pranja [min] Isključeno »OFF« Pamuk Pamuk Pamuk Pamuk Pamuk Brzo pranje 17' Ispiranje Mekšanje Ceđenje Mix/Sintetika Mix/Sintetika Perfektno crno Ultra belo Ručno pranje Vuna 95 60 40 30 15 30 40 30 30 30 30 30 170 159 129 121 112 17 23 16 14 103 79 78 72 53 42 185 165 144 106 112 109 102 130 92 74 67 63 53 46 37 27 183 161 138 133 111 - Pridržavamo pravo do eventualnih izmena i grešaka u uputstvima za upotrebu. 350143 43 .VREMENSKA TABELA NORMAL (NORMALNO) ECOLOGICAL (ECO) TIME (VREME) ALLERGY (ANTI ALERGIJSKO) Programi Temp.

[°C] 60 40 60 40 60 40 60 40 60 40 60 40 Centrifuge [vrt.80** 0.25** 6.] 600 .62** Pamuk (A-30%) ECO* Pamuk (A-30%) ECO* Pamuk (A-30%) ECO* Pamuk (A-30%) ECO* Pamuk (A-20%) ECO* Pamuk (A-20%) ECO* Pamuk (A-20%) ECO* Pamuk (A-20%) ECO* Pamuk (A-10%) ECO* Pamuk (A-10%) ECO* Pamuk (A-10%) ECO* Pamuk (A-10%) ECO* SLIM Pamuk (A-30%) ECO* Pamuk (A-30%) ECO* Pamuk (A-30%) ECO* Pamuk (A-30%) ECO* Pamuk (A-20%) ECO* Pamuk (A-20%) ECO* Pamuk (A-20%) ECO* Pamuk (A-20%) ECO* 6. na koje se odnose podaci na energetskoj nalepnici.48** 0.1200 800 .1200 600 .63** 1.73** 0.1200 600 .52** 0. izmerene vrednosti mogu se kod konačnog korisnika razlikovati od navedenih.66 / 0.25** 6 / 3** 6 / 3** 6. centrifugiranju. 350143 44 .1200 600 .79 / 0.58** 0.52** * Program za testiranje po EN 60456 izborom najviših obrtaja ** Polovno punjenje Pamuk 40°C ECO i 60°C ECO.1200 600 .66 / 0.60 / 0.95 / 0.90** 0.5** 7 / 3.84 / 0.1200 600 .71** 0.1200 600 .55 / 0.00 / 0.71** 0.1200 600 .64** 0. oscilacijama električne struje te temperature i vlage okoline.1200 600 .85 / 0. Zbog odstupanja u vrsti i količini veša.70 / 0.72** 0.67** 0.TABELA POTROŠNIH VREDNOSTI Program Maks.58** 0.1200 600 .54** 0.1200 Potrošnja vode [L] 51 56 49 52 54 56 52 52 56 56 52 52 Potrošnja energije [kWh] 0.5 / 3.66 / 0.67 / 0.1200 800 .5** 6 / 3** 6 / 3** 7 / 3.67 / 0.48** 0.1200 800 . punjenje [kg] 7 / 3.1200 800 . Iz tog razloga se stvarna temperatura vode može razlikovati od nazivne temperature pranja. i to su najefikasniji programi u smislu potrošnje vode i energije.1200 600 .5 / 3.55 / 0.54** 1.5** 6 / 3** 6 / 3** 7 / 3.89 / 0.5 / 3. Prikladni su za pranje srednje prljavog veša.1200 600 .79 / 0.1200 49 49 49 49 49 49 51 51 0.64** 0.89 / 0./min.5 / 3. su standardni programi.1200 800 .5** 6 / 3** 6 / 3** Temp.1200 800 .05 / 0.25** 6.60 / 0.5** 7 / 3.25** 6 / 3** 6 / 3** 60 40 60 40 60 40 60 40 800 .5** 7 / 3.67 / 0.85** 0.1200 800 .

45 350143 .

350143 46 .

.

PS10 BASIC sr (07-12) .