You are on page 1of 66

GIAO LƯU HIỆP SỐNG – SỐ 97 THÁNG 02.2013 NỘI DUNG ---oOo--00 NỘI DUNG - GLHS SỐ 97 THÁNG 02/2013 ................................................

trang 01 01 LTGH TH 02/2013 – 97 PP THỰC HÀNH LỜI CHÚA .......................................... 02 02 HSTM CN IV TN C – 97 SỨC MẠNH CỦA SỰ THẬT ........................................ 07 03 HSTM CN V TN C – 97 ĐÁP LẠI TIẾNG CHÚA .................................................. 13 04 HSTM THỨ TƯ LỄ TRO – 97 KHIÊM TỐN LÀM VIỆC THIỆN ......................... 18 05 HSTM CN I MÙA CHAY C – 97 VƯỢT QUA THỬ THÁCH ............................... 23 06 HSTM CN II MÙA CHAY C – 97 HOÁN CẢI ĐỜI SỐNG ................................... 30 07 TRANG NHÂN BẢN – 97 TỰ TRỌNG NHƯNG ĐỪNG TỰ AI .......................... 36 08 TRANG XDHPGĐ – 97 VỢ CHỒNG TRÁNH THÁCH THỨC ............................. 41 09 HLTH – 97 VẤN ĐỀ 3: PHẢI CHĂNG ĐỨC TIN LÀ NGU DỐT ......................... 45 10 THƯ GIÃN – 97 ÁP DỤNG KINH THÁNH .......................................................... 55 11 SHHS – 95 VUI HỌC LỜI CHÚA KỲ 81 – 97 THƯ ĐI TIN LAI TH 02/2013 ....... 58 12 THÔNG TIN HIỆP SỐNG TH 02/2013 - 97 TIN CHUNG LIÊN HỘI .................... 62

Giao Lưu Hiệp Sống 97 01. LÁ THƯ LM GIÁM HUẤN

HIỆP SỐNG TIN MỪNG PHƯƠNG PHÁP GIÚP THỰC HÀNH LỜI CHÚA 1. LỜI CHÚA LÀ NGỌN ĐÈN SOI CHO CON BƯỚC Người ta thường nói: “Có đầy trong lòng mới trào ra ngoài miệng”. Cũng thế, người tín hữu chỉ có thể suy nghĩ, nói năng và hành động giống Đức Giê-su nếu có đầy Chúa trong tâm hồn. Muốn thế, hằng ngày, họ phải học tập Đức Ma-ri-a: chăm chỉ học Lời Chúa, rồi ghi nhớ và suy đi nghĩ lại trong lòng (x Lc 2,19). Nhờ đó, Lời Chúa sẽ dần dần thấm vào trong tâm hồn, trở thành nguyên tắc hướng dẫn ứng xử theo gương mẫu và lời dạy của Chúa Giê-su. Trong thực hành, có hai cách giúp chúng ta sống Lời Chúa: - Phải năng đọc Lời Chúa: Mỗi lần đọc xong một đoạn Thánh Kinh, chúng ta hãy tự hỏi mình: “Chúa Giê-su muốn dạy tôi điều gì qua đoạn Lời Chúa này? Câu nào là câu châm ngôn hướng dẫn tôi sống theo gương Chúa làm và lời Người dạy? Từ trước đến nay tôi đã sống chưa và tôi phải làm gì để sống như ý Chúa muốn? Cụ thể ngay hôm nay tôi sẽ làm việc nào để Trang 2

Hiệp Hội Thánh Mẫu thực hành Lời Chúa?”.- Rồi dâng lên Chúa một lời cầu nguyện xin ơn Chúa giúp thực thi Lời Chúa. - Trong đời sống hằng ngày, mỗi khi gặp một hoàn cảnh khó khăn, một biến cố hay một điều trái ý... chúng ta nên tự hỏi: “Nếu Chúa Giêsu ở trong hoàn cảnh của tôi bây giờ thì Người sẽ ứng xử thế nào?” như dân chúng đã hỏi Gio-an Tẩy giả: “Chúng tôi phai làm gì?” (Lc 3,10-14). Rồi dâng một lời nguyện tắt: “Lạy Cha, xin giúp con sống theo Lời Chúa Giê-su như Cha đã truyền: “Các ngươi hãy vâng nghe lời Người” (Mt 17,5), và lời Mẹ Ma-ri-a dạy các người giúp việc tại tiệc cưới Ca-na: “Người bảo gì các anh cứ việc làm theo” (Ga 2,5)”. 2. TẠI SAO CHÚNG TA PHẢI THỰC HÁNH LỜI CHÚA? - Để chứng tỏ lòng mến Chúa như Đức Giê-su dạy: “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy” (Ga 14,15). - Để đức tin ngày thêm bền vững vì được xây trên nền đá thực hành Lời Chúa: “Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá” (Mt 7,24). - Để trở thành chiên ngoan trong đàn chiên của Mục Tử Giê-su: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi. Tôi biết chúng và chúng theo tôi” (Ga 10,27). - Để nên thành viên trong gia đình của Chúa Giê-su: “Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hành những điều Thầy truyền dạy” (Ga 15,14)- “Mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành” (Lc 8,21). - Để được hạnh phúc vào Nước Trời như lời Chúa phán: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa, Lạy Chúa!” là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi” (Mt 7,21)- “Ai nghe Lời Thiên Chúa và tuân giữ thì còn có phúc hơn” (Lc 11,28). - Để nên giống Chúa Giê-su và trở thành môn đệ thực sự của Người: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13,34).- “Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em” (Ga 13,15).- “Hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 11,29). Trang 3

cúng ta mới có thể chia sẻ Lời Chúa cho người khác được.19-20). anh em chẳng làm gì được” (Ga 15. Lời Thầy nói với anh em là Thần Khí và là Sự Sống. Trang 4 . Khi hiệp sống Tin Mừng. Đồng thời phải yêu mến gắn bó với Chúa Giê-su như Người đã dạy: “Thầy là cây nho. ‘ con người thời nay sẵn sàng lắng nghe những chứng nhân hơn những thày dạy.19).63). . (Ga 6.Hai là áp dụng phương pháp ám thị: Đây là phương pháp tâm lý sư phạm rất hữu hiệu trong việc giáo dục nhân bản tự nhiên. rồi người môn đệ đích thực của Chúa Giê-su sống tình yêu thương và thành người tông đồ giáo dân đầy ơn Thánh Thần. anh em là cành. thích làm điều dữ và chán ngại làm điều lành như thánh Phao-lô đã thú nhận: “Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm. thì bởi vì chính các thày dạy cũng chính là những chứng nhân ‘(LBTM 41). suy niệm và thực hành Lời Chúa trước.Để chu toàn sứ vụ Loan Báo Tin Mừng khắp muôn dân: Thánh Phao-lô nói: “khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng” “Không ai cho người khác điều mình không có”. Vì không có Thầy. hoặc nếu họ có nghe thày dạy.5).Một là phải cầu xin ơn Chúa Thánh Thần trợ giúp: vì “Thần Khí mới lam cho sống. thì người ấy sinh nhiều hoa trái. rồi sau đó “hữu xạ tự nhiên hương”.Giao Lưu Hiệp Sống 97 . CÁC PHƯƠNG CÁCH GIÚP THỰC HÀNH LỜI CHÚA: Sau đây là một số phương cách giúp các tín hữu thực hành Lời Chúa: Việc sống theo Lời Chúa không dễ. chứ xác thịt chẳng có ích gì. cần chọn mỗi tuần một Lời Chúa kèm theo một lời nguyện tắt quyết tâm thực hành Lời Chúa dạy bằng những việc làm cụ thể. Muốn sống theo lời Chúa Giê-su. Nhưng sự ác tôi không muốn.Ba là học phải đi đôi với hành: Cần theo một tiến trình huấn luyện tiệm tiến: từ một con người trưởng thành nhân cách đến người tín hữu có nếp sống đạo đức vững chắc. hội viên HHTM cần áp dụng các phương cách như sau: . dấn thân đến chia sẻ Tin Mừng tình thương và giới thiệu Chúa cho tha nhân. 3. Muốn loan báo Tin Mừng theo lệnh truyền của Đức Giê-su (x Mt 28. Vì bản tính con người tự nhiên dễ chiều theo tính xác thịt ích kỷ. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy. người tín hữu cần biết lắng nghe. tôi lại cứ làm” (Rm 7. .

thân thiện đi bước trước đến với tha nhân. gặt tính cách. Họp mặt hằng tuần hay ít là hai tuần một lần để cùng nhau học sống theo gương mẫu và lời dạy của Chúa Giê-su như Thánh Mẫu Ma-ri-a. Động viên nhau thi hành công tác bác ái thăm viếng và chia sẻ phục vụ Chúa qua người nghèo khổ bất hạnh và bị bỏ rơi. + Bậc Hứa Sinh Thánh Mẫu: Sau thời gian hai năm. Mỗi ngày Ứng sinh có bổn phận đọc và suy niệm một chục kinh Mân Côi Sống để hiệp cùng Mẹ Ma-ri-a sống theo linh đạo“Hiệp Sống. + Bậc Tập Sinh Thánh Mẫu: Sau khi tìm hiểu Luật Sống HHTM tối thiểu 3 tháng. . . ngoài ơn Chúa trợ giúp. và suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2. Gieo tính cách. gặt hành động. Các thành viên nhận nhau là anh chị em trong một gia đình thiêng liêng..19).Năm là theo tiến trình tập huấn bốn bước của Hiệp Hội Thánh Mẫu: Hội viên HHTM được huấn luyện theo bốn bước để thăng tiến ba bậc hội viên từ thấp lên cao như sau: + Ứng Sinh: Bước thứ nhất là xin gia nhập Hiệp Hội Thánh Mẫu. Tập sinh cũng thực tập sống tình con thảo với Chúa Cha noi gương Đức Giê-su.Hiệp Hội Thánh Mẫu Nói cách khác: Muốn trở thành một con người hoàn hảo.Bốn là liên kết thành Nhóm Nhỏ: Mỗi Nhóm gồm từ 7 đến 12 thành viên cùng lứa tuổi và cùng chí hướng gọi là Những Gia Đình Sống Đời Ki-tô HHTM. để được học tập trở thành một người trưởng thành nhân cách. gặt thói quen. hội viên còn phải được tập huấn từng bước từ suy nghĩ đến nói năng và hành động thành thói quen như sau: “Gieo suy nghĩ. Nhờ sinh hoạt theo Gia Đình Nhóm Nhỏ. luôn quên mình để nghĩ đến người khác.Phục Vụ” của Chúa Giê-su.. Các Ứng Sinh sẽ được trưởng Tập Huấn hướng dẫn học luật sống HHTM để chuẩn bị lên bậc Tập Sinh Thánh Mẫu. các thành viên sẽ thực tập sống giời răn yêu thương là dấu hiệu môn đệ đích thực của Chúa Giê-su và giúp nhau sống tình con thảo với Chúa Cha noi gương Đức Giê-su và Mẹ Ma-ri-a.Xin Vâng. các Ứng sinh sẽ bước thứ hai lên bậc Tập Sinh Thánh Mẫu. luôn sống khiêm tốn khoan dung hiền hòa và chân thành phục vụ mọi người. Gieo thói quen. gặt số phận” (Samuel Smiles). Gieo hành động. Tiếp tục đọc chục kinh Mân Côi kèm theo suy niệm 20 mầu nhiệm để hiệp cùng Mẹ Ma-ri-a “hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy. Tập sinh đủ điều kiện sẽ bước thứ ba để tuyên hứa lên bậc Hứa Sinh Thánh Mẫu học Trang 5 .

thời giờ và tiền bạc.34-35). Sao Mai ngày 27 tháng 01 năm 2013 LM Giám Huấn Trung Ương Hiệp Hội Thánh Mẫu ________________________ Đa-minh ĐINH VĂN VÃNG (ĐAN VINH) Trang 6 .. Hiến Sinh hăng say quảng bá để nhân rộng mô hình Hiệp Hội Thánh Mẫu. tích cực phục vụ những người nghèo hèn bệnh tật và bị bỏ rơi tại tư gia hay bệnh viện..Giao Lưu Hiệp Sống 97 làm Môn đệ Đức Giê-su.. Từ đây. các mái ấm tình thương hay các nhà nuôi người già. góp phần thành lập thêm nhiều Gia Đình Sống Đời Ki-tô để thêm nhiều người sống theo linh đạo “Hiệp Sống Xin Vâng và Phục Vụ” của Hiệp Hội Thánh Mẫu. thăm người khuyết tật. để “làm vinh danh cho Thiên Chúa và cứu rỗi các linh hồn”.17. Mỗi ngày năng đọc và thực hành kinh “Thương Người có Mười Bốn Mối”. dành trọn khả năng sức lực. Hứa sinh quyết tâm sống tình con thảo với Chúa Cha theo gương mẫu và lời dạy của Đức Giê-su (Mt.. B. Học sống tình yêu thương cụ thể để nên môn đệ đích thực của Đức Giê-su (x Ga 13. Đây là thời gian học sống Lời Chúa theo năm phụng vụ A.5). Thực tập loan báo Tin Mừng qua việc thăm viếng người lương muốn tìm hiểu đạo. các Hiến Sinh sẽ kết hiệp với Thánh Mẫu Ma-ri-a sống theo Thần Khí của Chúa Phục Sinh. Hứa Sinh sẽ được gọi bước thứ tư để hiến thân nên Tông Đồ của Đức Giê-su bậc Hiến Sinh Thánh Mẫu. C. Quyết tâm dấn thân sống yêu thương và phục vụ theo kinh Tự Hiến của HHTM và kinh Hòa Bình của Thánh Phan-xi-cô. + Bậc Hiến Sinh Thánh Mẫu: Sau thời gian 3 năm học hỏi thực tập làm môn đệ Đức Giê-su.

(23) Người bảo với họ: “Hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ: Thầy lang ơi.Hiệp Hội Thánh Mẫu 02.21-30 SỨC MẠNH CỦA SỰ THẬT I.4-5. (25) “Thật vậy. HỌC LỜI CHÚA 1. 1 Cr 12.13 . (22) Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người.21-30 (21) Đức Giê-su bắt đầu nói với họ: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh thánh quý vị vừa nghe”.31-13. Họ bảo nhau: “Ông này không phài là con ông Giu-se đó sao?”. Lc 4. tôi nói cho các ông hay: thiếu gì bà góa ở trong nước Ít-ra-en vào thời ông Ê-li-a. HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN C Gr 1.17-19 . tại quê ông xem nào! (24) Người nói tiếp: “Tôi bảo thật các ông: Không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình”. TIN MỪNG: Lc 4. khi trời hạn hán suốt Trang 7 . hãy chữa lấy mình! Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Ca-phácna-um. ông cũng hãy làm tại đây.

(26) Thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả.11). Nhưng không người nào được sạch. thiếu gì người phong hủi ở trong nước Ít-ra-en vào thời ngôn sứ Ê-li-sa.C 23-24: + “Thầy lang ơi. Tin mừng Lu-ca thường nhấn mạnh đến tính cách hiện tại của ơn cứu độ bằng từ “hôm nay” (x. Ý CHÍNH: ĐỨC GIÊ-SU BỊ NGƯỜI ĐỒNG HƯƠNG BÁCH HẠI. + “Ông này không phải là con ông Giu-se đó sao?” : Khi ra giảng đạo Đức Giêsu được 30 tuổi và thiên hạ vẫn cho rằng Người là con của ông Giu-se (x. (28) Nghe vậy.Giao Lưu Hiệp Sống 97 ba năm sáu tháng. nên dân làng Na-da-rét đã biến thái độ thán phục ban đầu thành ác cảm và tìm cách bách hại Người. . 2. (27) Cũng vậy. Người đòi họ phải có đức tin là điều kiện để Người có thể làm phép lạ. Nhưng chỉ được sai đến giúp bà góa thành Xa-rép-ta miền Xi-đon. nhưng không dành riêng cho dân Ítra-en mà dành cho mọi dân tộc. Người trưng dẫn hai nhân vật là bà góa nghèo ở Sa-rép-ta thời Ê-li-a và quan Na-a-man ở xứ Sy-ri-a thời Ê-li-sa đã được hưởng phép lạ nhờ có đức tin. hãy chữa lấy chính mình!” : Đức Giê-su đã dùng câu tục ngữ này để nói lên tâm trạng của dân làng Na-da-rét.C 21-22: + “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh thánh quý vị vừa nghe”: Đức Giê-su trình bày sự xuất hiện của Người như khai mở thời kỳ hồng ân mà các ngôn sứ đã loan báo. mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. người xứ Xy-ria thôi”. (29) Họ kéo Người lên tận đỉnh núi. 3. Do không được thỏa mãn. mà chỉ có ông Na-a-man. CHÚ THÍCH: . lôi Người ra khỏi thành (thành này được xây trên núi). Họ đứng dậy. cả nước phải đói kém dữ dội. Lc 3. (30) Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi. Lc 2. để xô Người xuống vực. Tin mừng hôm nay cho thấy Đức Giê-su đã bị đồng hương Na-da-rét không tin và bách hại: vì dân làng đã không được Đức Giê-su thỏa mãn đòi hỏi muốn thấy Người làm phép lạ để chứng minh sứ mệnh Thiên Sai của Người. muốn được ưu tiên nhìn thấy Người làm phép lạ phục vụ đồng hương như đã Trang 8 .23).

Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân và làm nhiều phép lạ (x. Gr 7. Mc 2.1-12). + Ê-li-a và bà góa ngoại giáo thành Xa-rép-ta được qua cơn đói kém: Ê-li-a là một Ngôn sứ rất nổi tiếng. Họ đòi Người phải làm phép lạ để chứng minh sứ mệnh Thiên Sai của Người (x.. nên họ không tin Người là Con Thiên Chúa từ trời mà đến. Trong thời gian giảng đạo. Cáo trách tội của vua quan và dân chúng như Sa-mu-en đã trách phạt vua Sa-un (x.36-37) . Giê-rê-mi-a lên án dân chúng phụng thờ tà thần (x.30-34). nghĩa là cho mọi dân mọi nước.9) .21-28). Is 49. + “Ông cũng hãy làm tại đây. 2 Si-mon 12. Cũng vì tưởng mình đã biết rõ nguồn gốc Đức Giê-su.1-15). tha tội cho người bại liệt (x.1-14). . Họ tính lợi dụng lòng tốt của Người để phục vụ cho ích lợi của họ (x.. + Ca-phác-na-um: là một thành nằm hướng Tây Bắc biển hồ Ga-li-lê.1827). + “Không một Ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình”: Ngôn sứ hay tiên tri là phát ngôn viên của Thiên Chúa để an ủi những người đau khổ tuyệt vọng.28). tại quê hương ông xem nào!” : Dân làng Na-da-rét đang lặp lại cơn cám dỗ của Xa-tan là muốn thử thách Người. Mc 2.Hiệp Hội Thánh Mẫu từng làm ở nhiều nơi khác. Khen người đàn bà Ca-na-an (x.12-23). và là trung tâm hoạt động của Đức Giê-su. Tại đây. Câu “Không một ngôn sứ nào được tiếp nhận tại quê hương mình” ở đây đồng nghĩa với câu “Bụt nhà không thiêng” của người Việt Nam.15-17).8-15). Lc 11. Chính vì “Trung ngôn nghịch nhĩ”-“Lời thật khó nghe” mà nhiều ngôn sứ đã bị người đời giết hại (x. Lc 4. Dạy làm theo người Sa-ma-ri (x. Lc 6.16). chứ không chỉ dành cho dân Ít-ra-en hay cho làng quê Na-da-rét mà thôi. Đức Giê-su cũng thường đề cao đức tin của dân ngoại như: khen viên đại đội trưởng Rô-ma (x. 1 V 15. Mc 1. khoan dung về luật ăn chay và hưu lễ (x. Mt 15. Bà may mắn gặp được ngôn sứ Ê-li-a. Lc 10. sống vào thế kỷ thứ chín trước Công nguyên. Lc 7. Na-than cáo trách tội “giết chồng đoạt vợ” của vua Đa-vít (x. Nhờ tin và làm theo lời Ê-li-a dạy mà bà này đã được Ê-li-a làm phép lạ cho hũ bột và bình dầu nhà bà cứ còn Trang 9 . quan tâm những người tội lỗi (x. tiên báo một tương lai tốt đẹp sắp dến và động viên dân trung thành với đức tin vào Thiên Chúa (x.C 25-27: + Tôi nói cho các ông hay: Đức Giê-su muốn trình bày tính phổ quát của ơn cứu độ. Một bà góa ở thành Xa-rép-ta miền Xi-đon sắp bị chết đói vì hạn hán mất mùa. Mc 2.23b).

Trang 10 . CÂU CHUYỆN: SỨC MẠNH CỦA SỰ THẬT. và sẽ bị kết án tử hình trên thập giá (x.33). Lc 20. Họ còn tức giận vì Đức Giê-su đã đề cao dân ngoại hơn dân Do thái là dân ưu tuyển của Đức Chúa. LỜI CHÚA: “Người băng qua giữa họ mà đi” (Lc 4. Lc 13. Lc 2. Nhờ được một nữ tì mách bảo. Họ ganh tị vì Người coi trọng thành Ca-phácna-um ngoại giáo.C 28-30: + Mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ: Họ phẫn nộ vì Đức Giê-su đã không thỏa mãn đòi hỏi của họ muốn thấy Người làm phép lạ. + Ê-li-sa và quan Na-aman ngoại giáo bị phong cùi: Ê-li-sa là đồ đệ của Ê-li-a. . Đức Giê-su muốn nói gì với dân làng Nada-rét? 6) Tại sao các người đồng hương Na-da-rét nổi giận và muốn giết hại Đức Giê-su? II.1tt).34). Sự kiện này tiên báo Người sẽ bị người đời chống đối. 1 V 18.1-14). Tại xứ Xy-ri-a có viên sĩ quan Na-a-man bị bệnh phong cùi. + Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi: Trước sự chống đối và khước từ của dân làng Na-da-rét. ông đã xuống sông Gio-đan tắm 7 lần và sau đó đã được khỏi bệnh cách lạ lùng (x. nổi tiếng vì khả năng chữa bệnh cách lạ lùng.30). mà ông già Si-mê-on đã từng báo trước (x. ông đã sang nước Ít-ra-en tìm ngôn sứ Ê-li-sa để xin chữa bệnh.Giao Lưu Hiệp Sống 97 mãi cho tới khi trời hết hạn hán (x. 2. Nhờ tin vào quyền năng của Thiên Chúa và vâng lời vị ngôn sứ. 2 V 5. Đức Giê-su đã băng qua giữa họ mà tiếp tục đi con đường của Người sẽ kết thúc tại thành Giê-ru-sa-lem (x. 4. CÂU HỎI: 1) Tin mừng Lu-ca cho biết khi ra giảng đạo Đức Giê-su được bao nhiêu tuổi và người đời nghĩ Người là con của ai? 2) Ngôn sứ và tiên tri giống hay khác nhau và sứ mệnh của họ là gì? 3) Tại sao dân làng Na-da-rét đòi Đức Giê-su phải làm phép lạ cho họ thấy và thái độ của họ thế nào khi Người không đáp ứng đòi hỏi ấy? 4) Hãy kể ra một số trường hợp Đức Giê-su đã đề cao đức tin của người dân ngoại? 5) Khi nêu ra hai phép lạ của ngôn sứ Ê-li-a và Ê-li-sa đã làm cho hai người dân ngoại. SỐNG LỜI CHÚA 1.15). hơn làng Na-da-rét là quê hương của Người.

. Bấy giờ Thôi Trữ bảo Án Tử rằng: “Nếu ngươi theo ta. Trang 11 . Án Tử đã làm cho ông ta phải chùn bước.Bài Tin mừng hôm nay thuật lại câu chuyện xảy ra tương tự về Đức Giê-su. để xô Người xuống vực. ta sẽ chia một nửa nước cho. họ cũng sẽ bắt bớ anh em” (Ga 15. Thế mới biết: sự thật có sức mạnh hơn cả thế lực quyền uy! . Trước khí thế của quân phản loạn. Nhưng khi người ta nộp anh em. Sau khi từ chối không làm phép lạ như đòi hỏi của dân làng Na-darét vì họ cứng lòng tin. các quan chức triều đình có mặt đều tỏ ra khiếp nhược trước uy thế của Thôi Trữ và răm rắp nghe theo. thì “mọi người trong hội đường đều đầy phẫn nộ. Ông trả lời rằng: “Lấy cái lợi để nhử và bắt người ta chống lại Quân vương là bất trung. Duy chỉ có Án Tử là vẫn điềm nhiên tự tại và không chịu thề hứa chi cả. Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi” (Lc 4. 3. Ông ta cho mời các quan chức triều đình đến tư dinh để cùng bàn mưu tính kế và uống máu ăn thề với nhau.18. vì trong giờ đó. Họ đứng dậy. Án Tử vẫn giữ bình tĩnh..20).28-30). khiến đám người hung bạo kia không dám ra tay sát hại Người. lôi Người ra khỏi thành. Giết thì giết! Ta đây quyết không làm theo việc bất trung thất đức của ngươi đâu!”.20). Còn nếu không nghe ta thì ngươi sẽ lập tức bị tiêu diệt!”. Họ kéo Người lên tận đỉnh núi. Lấy binh khí để hiếp đáp làm lòng người sợ hãi phải nghe theo là thất đức. thì sau khi ta thâu đoạt được ngai vàng. Nói xong Án Tử đứng dậy ung dung ra về. anh em hãy biết rằng họ ghét Thầy trước. định giết vua Trang Công để đoạt ngôi báu. SUY NIỆM: .Thôi Trữ quyền hành là thế mà chỉ cần một câu nói.Hiệp Hội Thánh Mẫu Thôi Trữ là một quyền thần nước Tề. Nếu họ đã bắt bớ Thầy. Mt 10. nên từ nơi Người phát ra một sức mạnh phi thường. thế mà Thôi Trữ cũng không dám ra lệnh cho quân lính ngăn lại và giết như vừa đe dọa trước đó. thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì.Mỗi tín hữu chúng ta cũng sẽ bị ngược đãi giống như Đức Giê-su như Người đã tiên báo: “Nếu thế gian ghét anh em. Đức Giê-su chính là sự thật.. Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì (x. Sau khi nghe Thôi Trữ công khai tuyên bố chống lại nhà vua.

. để chúng con có thể nhìn thấy Chúa đang hiện thân nơi những người đau khổ. bệnh tật và nghèo hèn đang ở bên cạnh chúng con. Cũng có những lúc chúng con nghi ngờ Chúa hiện diện trong tấm bánh nhỏ tầm thường. Dường như Chúa luôn thích ẩn mình nơi những gì mà thế gian chê bỏ. Vậy noi gương Đức Giê-su.Giao Lưu Hiệp Sống 97 4. để đòi chúng con phải nhận ra Chúa bằng cặp mắt đức tin. Đ) XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON _____________ LM ĐAN VINH Trang 12 .LẠY CHÚA.LẠY CHÚA GIÊ-SU. Xin Chúa hãy thêm đức tin cho chúng con. Dân làng Na-da-rét đã không tin Chúa vì họ nghĩ Chúa chỉ là một thợ mộc tầm thường và cha mẹ Người cũng chỉ là những nông dân bình thường như họ. Các môn đệ của Chúa cũng không tin Chúa nên đã chạy trốn hết khi thấy kẻ thù đến vây bắt Thầy. chúng ta sẽ phải đối xử thế nào với anh em lương dân mà chúng ta có dịp gặp gỡ tiếp xúc hằng ngày. để giới thiệu Chúa cho họ? 5. X) HIỆP CÙNG MẸ MA-RI-A. Xin cho chúng con luôn khiêm nhường phục vụ họ như phục vụ chính Chúa. THẢO LUẬN: Đức Giê-su đã luôn tỏ ra ưu ái và đề cao người dân ngoại. hiện diện nơi một vị chủ chăn bất toàn hay trong một Hội thánh còn nhiều thiếu sót tội lỗi. nhỏ bé. NGUYỆN CẦU .

và bắt được rất nhiều cá. (4) Giảng xong. (6) Họ đã làm như vậy.3-8 .Hiệp Hội Thánh Mẫu 03. Nhưng dựa vào lời Thầy. Lc 5.1-2a. (2) Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ. tôi sẽ thả lưới”.1-11 ĐÁP LẠI TIẾNG CHÚA I. và từ trên thuyền Người giảng dạy đám đông. 1 Cr 15. (3) Đức Giê-su xuống một chiếc thuyền. đến nỗi hầu như rách cả lưới.1-11 (1) Một hôm. (7) Họ làm hiệu cho các bạn chài trên Trang 13 . chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả.1-11 . còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lướt. HỌC LỜI CHÚA 1. Người bảo ông Si-mon: “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá”. thuyền đó của ông Si-mon. đám đông chen lấn nhau đến sát bên Người để nghe Lời Thiên Chúa. mà Người thì đang đứng bên bờ hồ Ghen-nê-xa-rét. (5) Ông Si-mon đáp: “Thưa Thầy. HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN C Is 6. TIN MỪNG: Lc 5. và Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi Người ngồi xuống.

Từ nay anh sẽ là người cứu sống người ta”.C 1-2: + Bờ hồ Ghen-nê-xa-rét: Đây là chiếc hồ lớn hình quả trám nằm tại miền Ga-li-lê.1).Giao Lưu Hiệp Sống 97 chiếc thuyền kia đến giúp. Si-mon cảm thấy mình tội lỗi bất Trang 14 .14. và sau đó đã cho Si-mon đánh bắt được một mẻ cá lạ lùng. Trước phép lạ này. . ông Si-mon Phê-rô sấp mặt dưới chân Đức Giê-su và nói: “Lạy Chúa. thấy mẻ cá vừa bắt được. được thánh sử Lu-ca gọi là hồ Ghen-nê-xa-rét (x Lc 5. ông Si-mon và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc.13) Mác-cô gọi trống là Biển Hồ (x. là chỗ “nước trên vực thẳm”. Mt 4.C 8-9: + Si-mon Phê-rô: Ở đây Lu-ca dùng biệt danh Phê-rô (nghĩa là Đá) mà sau đó Đức Giê-su sẽ chính thức đặt cho khi chọn ông vào danh sách 12 Tông đồ (x. . bạn chài với ông Si-mon cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ. 3. 2.C 3-4: + Người bảo ông Si-mon: “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá”: Ra chỗ nước sâu hay “ra khơi”. còn Gio-an gọi là Biển hồ Ti-bê-ri-a (x Ga 21. (10) Cả hai người con ông Dê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gio-an. Đức Giê-su ra lệnh cho thuyền Hội thánh tiến vào nơi vực thẳm của thế gian với nhiều nguy hiểm đang chờ đón (x. + Sấp mình dưới chân Đức Giêsu: Trước sự hiện diện của Thiên Chúa. . và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá đến gần chìm. vì con là kẻ tội lỗi!” (9) Quả vậy. Lc 6. Nhưng chính sự bất lực này lại làm nổi bật quyền năng mạnh mẽ vô song của Thiên Chúa (x Ga 15. Mát-thêu gọi là biển hồ Ga-li-lê (x. Những người này tới.1). Si-mon đã tuyên xưng đức tin: Đức Giê-su là Con Thiên Chúa và “Từ bỏ mọi sự mà đi theo Người”. Mc 4. CHÚ THÍCH: . Mt 16.18). Đức Giê-su bảo ông Si-mon: “Đừng sợ.1). Ý CHÍNH: MAU MẮN ĐÁP LẠI ƠN CHÚA KÊU GỌI LÀM TÔNG ĐỒ Bài Tin mừng hôm nay cho thấy Đức Giê-su đã ngồi trên thuyền của Si-mon mà rao gảng Tin mừng cho dân chúng.3).C 5-7: + Chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả: Câu nói của Phê-rô cho thấy sự yếu đuối bất lực của các ông. rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người.5). Lc 10. xin tránh xa con. (11) Thế là họ đưa thuyền vào bờ. (8) Thấy vậy.

5). con lừa Vi-an-nây của Thiên Chúa đó về sau không những trở thành Cha sở họ A (Ars).30. . Ngày kia. SỐNG LỜI CHÚA 1.13.Hiệp Hội Thánh Mẫu xứng và đã run sợ sấp mặt xuống đất vì không dám diện kiến Thánh Nhan của Chúa như Mô-sê xưa (x. thử hỏi Hội thánh có thể làm gì được đây?” Sau một giây suy nghĩ.4). 2. mà còn là một vị Thánh. anh thật dốt đặc như một con lừa! Với một con lừa như anh. giúp ích cho Chúa Trang 15 . một danh hiệu dành riêng để gọi Đức Giê-su sau khi phục sinh (x. tôi sẽ thả lưới” (Lc 5. CÂU HỎI: 1) Hồ Ga-li-lê còn được các sách Tin mừng gọi bằng những tên gì khác nữa? 2) Ra khơi có liên quan thế nào đến công việc truyền giáo của Hội thánh? 3) “Đức Giê-su” được gọi là “Chúa” từ khi nào? 4) Câu “Đừng sợ” có ý nghĩa thế nào? II. Tức giận. là lời Đức Giê-su nói với các Tông đồ đang sợ hãi giữa biển khơi (x.C 10-11: + “Đừng sợ”: Đây chính là một lời an ủi thường được các thiên sứ nói với những kẻ đang sững sờ khi gặp điều linh thánh (x. 4.27). Mt 28. Xh 2. + “Lạy Chúa”: “Ku-ri-os” trong tiếng Hy-lạp có nghĩa là “Chúa”. + Bỏ hết mọi sự mà theo Người: Các Tông đồ đã đáp trả ơn Chúa kêu gọi bằng việc quảng đại từ bỏ mọi sự mà đi theo Người và sẵn sàng cộng tác với Người chu toàn sứ mệnh truyền giáo (x. Pl 2. nhưng Vi-an-nây vẫn không thể trả lời được bất cứ câu hỏi nào cách trôi chảy. CÂU CHUYỆN: DỐT NHƯ LỪA! GIO-AN VI-AN-NÂY (Gioan Vianney) khi còn là chủng sinh đã học hành rất chậm. Nhưng dựa vào Lời Thầy. và khi hiện ra chiều ngày phục sinh (x. chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả.6). 2.34-35 . Lc 24. Lc 5. Is 6. Lc 1. I-sai-a (x. chẳng lẽ Thiên Chúa lại không làm được việc gì hữu ích sao?” Quả thật.6-11). theo thiển ý con: Ngày xưa Sam-son chỉ dùng có một cái xương hàm của con lừa mà đã đánh bại được tới 3000 quân Phi-li-tinh.11). Vi-an-nây đã khiêm tốn trả lời: “Thưa cha.10). Vậy thì với cả một con lừa như con đây. LỜI CHÚA: “Thưa Thầy. Mt 14. một cha giáo thần học vâng lệnh Bề trên Giáo phận đến khảo hạch Vi-an-nây xem thầy có đủ khả năng làm linh mục hay không? Dù đã cố gắng học hành chăm chỉ. vị giáo sư đập bàn và nói: “Vi-an-nây.10).

4. xin hãy tránh xa con ra.Giao Lưu Hiệp Sống 97 và cứu được rất nhiều linh hồn. này con đây. Ga 21. được đặt làm bổn mạng của các Cha sở và nên gương mẫu cho các vị mục tử noi theo. Trước kết quả lớn lao này.5).ƠN GỌI CỦA SI-MON PHÊ-RÔ: Bài Tin mừng hôm nay cho biết Si-mon đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì.8). Ông đã khiêm tốn nói lên sự bất lực của mình: “Thưa Thầy. tôi sẽ nhấc bổng quả địa cầu lên”. đưa nhiều tội nhân trở về với Người.15-17). Kẻ tự nhận mình là tội lỗi bất xứng ấy sau này đã trở thành “đá tảng” của đức tin. Si-mon đã tin Đức Giê-su chính là Đấng Cứu Thế Con Thiên Chúa. vì con là kẻ tội lỗi!”. được Chúa Giê-su trao chìa khóa Nước Trời với quyền cầm buộc tháo cởi (x. THẢO LUẬN: 1) Nhà bác học Ác-xi-mét (Archimède) đã khẳng định: “Hãy cho tôi một điểm tựa. SUY NIỆM: . con sẽ thả lưới” (Lc 5. ông đến sấp mình dưới chân Người và thưa rằng: “Lạy Chúa. Quả thật nhờ vâng Lời Chúa mà Phê-rô đã đánh bắt được một mẻ cá lạ lùng. ông đã tình nguyện xin lãnh nhiệm vụ: “Lạy Chúa. Hội thánh đã được xây dựng và sẽ tồn tại bền vững đến muôn đời (x.5). . và chỉ biết trông cậy vào tình thương của Thiên Chúa. xin hãy sai con” (Is 6. Giáo dân các nơi nghe tiếng thơm nhân đức của ngài đã lũ lượt kéo đến nhà thờ xứ A xin xưng tội và dự lễ rước lễ sốt sắng.19) và được trao nhiệm vụ chăn dắt đoàn chiên của Người là Hội thánh (x. Chính nhờ ơn Chúa giúp. Từ đây. 3. mà trên đức tin đó. . chúng con đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả.ƠN GỌI CỦA NGÔN SỨ I-SAI-A: Khi chứng kiến vinh quang của Đức Chúa nơi Đền thờ. Phê-rô trở thành thủ lãnh của Nhóm 12. Nhưng dựa vào Lời Thầy. Ngôn sứ I-sai-a đã thốt lên: “Khốn cho tôi. Nhiều người bỏ Chúa lâu năm cũng đến xin thánh nhân giúp tư vấn. tôi chết mất. Cuối cùng Vi-an-nây bất tài vô lực kia đã trở thành một Thánh lớn trong Hội thánh. mà cha Vi-an-nây đã làm được việc hoán cải các tâm hồn. Mt 16.16-18). Phê-rô trong Tin mừng hôm nay đã thưa với Chúa Giê-su: “Dựa vào Trang 16 . và đã trở về với Hội thánh.ƠN GỌI CỦA CHA THÁNH VI-AN-NÂY: Khi bị giáo sư thần học quở trách là dốt như con lừa! Thầy Vi-an-nây đã thừa nhận sự yếu đuối bất lực của mình. Mt 16. vì lưỡi tôi nhơ bẩn!” (Is 6. Nhưng sau khi được một thiên thần lấy than hồng từ bàn thờ đến thanh tẩy môi miệng.

một người thuyền chài ít học và đã có vợ con. đi theo làm môn đệ của Chúa.. Hôm nay Chúa cũng gọi chúng con đi theo Chúa để làm việc tông đồ phục vụ đồng bào Việt Nam thân yêu của chúng con.8). người thu thuế. phải ý thức thân phận tội lỗi yếu hèn của mình và cậy trông vào quyền năng vô biên của Chúa như Tông đồ Si-mon Phê-rô trong Tin mừng hôm nay (x. Chúa đòi những ai muốn theo Chúa phải sẵn sàng từ bỏ mọi sự. Đ) XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON. Chúa có thể biểu lộ quyền năng cao cả của Chúa. những con người yếu đuối. Lc 5. . Trước đây con cứ thắc mắc không biết tại sao Chúa lại chọn ông Si-mon..LẠY CHÚA GIÊ-SU. Lc 5. như các người thuyền chài. Vậy để làm được những việc vượt quá sức tự nhiên.6). NGUYỆN CẦU: ..LẠY CHÚA. dốt nát. vì ông đã từng hèn nhát chối Chúa ba lần và có nhiều khuyết điểm khiến Chúa đã phải nặng lời quở trách! Nhưng qua bài Tin mừng hôm nay.. làm Tông đồ cho Chúa. con nhận ra rằng: Chúa thường xử dụng những gì thế gian coi thường. Chúa chọn Vi-an-nây là người bị đánh giá dốt như lừa làm linh mục.. Xem ra Chúa đã xây dựng Hội thánh trên tảng đá Phê-rô không mấy vững chắc. _____________ LM ĐAN VINH Trang 17 . Ga 15. chúng ta phải cậy dựa vào ai? 2) Trong những ngày này tôi sẽ làm gì để đưa được nhiều người về làm con Thiên Chúa? 5. Xin cho chúng con luôn xác tín rằng: Không có Chúa chúng con chẳng làm được gì (x.5). X) HIỆP CÙNG MẸ MA-RI-A. chúng con chắc sẽ làm việc tông đồ đạt được kết quả mỹ mãn (x..Hiệp Hội Thánh Mẫu Lời Thầy con sẽ thả lưới” và sau đó ông đã bắt được mẻ cá lạ lùng. trở thành người đứng đầu Nhóm 12 Tông đồ. để qua những con người yếu đuối bất toàn này. còn nếu vâng lời Chúa.

anh em sẽ chẳng được Cha của anh em.1-6. anh em đừng làm như bọn đạo đức giả: Chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường. Thầy bảo thật anh em: Chúng đã được Trang 18 . đừng có khua chiêng đánh chống. chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. (3) Còn anh khi bố thí.20-6. HIỆP SỐNG TIN MỪNG THỨ TƯ LỄ TRO A.12-18 .B. anh em phải coi chừng. Bằng không.16-18 KHIÊM TỐN LÀM VIỆC THIỆN I. Đấng ngự trên trời ban thưởng.2 . cốt để người ta khen. hoặc ngoài các ngã ba ngã tư cho người ta thấy. (4) để việc anh bố thí được kín đáo. TIN MỪNG: Mt 6. Thầy bảo thật anh em. Và Cha của anh. HỌC LỜI CHÚA 1. chúng đã được phần thưởng rồi. (5) Và khi cầu nguyện.C. Ge 2. sẽ trả công cho anh. (2) Vậy khi bố thí.Giao Lưu Hiệp Sống 97 04. Đấng thấu suốt những gì kín đáo. như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá.16-18 (c 1) Khi làm việc lành phúc đức. Mt 6.1-6. 2 Cr 5. đừng cho tay trái biết việc tay phải làm.

họ sẽ không được công phúc thiêng liêng trước mặt Thiên Chúa sau này. (18) để không ai thấy là anh ăn chay. Thầy bảo thật anh em.C 2-4: + Bố thí: Thời Đức Giê-su. hãy vào phòng đóng cửa lại. không cho người khác biết việc tốt mình đang làm. khi cầu nguyện. (16) Còn khi ăn chay.Đối với tha thân: Phải quảng đại chia sẻ cơm bánh vật chất. 3. Ý CHÍNH: Đức Giê-su đòi môn đệ phải làm các việc đạo đức phù hợp với tinh thần mới của Người: . Do đó ta có thể coi đây chỉ là một ví dụ có tính phóng đại để khuyến cáo môn đệ phải khiêm tốn khi làm các việc đạo đức.10).Đối với Thiên Chúa: Phải chuyên cần cầu nguyện.. sẽ trả công cho anh. không thấy bản văn nào nói đến việc này. Do đó. Đấng thấu suốt những gì kín đáo. bố thí là việc công chính bậc nhất (x. nên rửa mặt cho sạch. anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả: Chúng làm cho ra vẻ thiểu não. Điều cốt yếu khi làm các việc ấy là phải làm trong tinh thần khiêm tốn: Tránh khua chiêng đánh trống khi bố thí để tìm tiếng khen. CHÚ THÍCH: . Hc 7. (17) Còn anh. + Đừng có khua chiêng đánh trống: Rất có thể những người Pha-ri-sêu thời bấy giờ dùng chiêng trống để loan báo cho người ăn xin nghèo khó tập trung lại nhận quà.. chúng đã được phần thưởng rồi. nhằm để được người khác ca tụng. Đấng thấu suốt những gì kín đáo. Tuy nhiên. sẽ trả công cho anh.Hiệp Hội Thánh Mẫu phần thưởng rồi. (6) Còn anh. + Chúng đã được phần thưởng rồi: Lời khen của người đời chính là phần thưởng dành cho những ai làm việc bố thí chỉ nhằm khoe khoang. Tránh cầu nguyện ở chỗ đông người để được ca tụng. 2. ngoại trừ Cha của anh. khi ăn chay. Và Cha của anh. Trang 19 . và cầu nguyện cùng Cha của anh. Hình như người ta ưa làm việc bố thí công khai. chải đầu cho thơm. + Đừng “cho tay trái biết việc tay phải làm”: Là một kiểu nói có nghĩa là cần phải giữ kín.Đối với bản thân: Phải năng ăn chay hãm mình đền tội. Đấng hiện diện nơi kín đáo. Tránh làm bộ mặt rầu rĩ khi ăn chay để cho người ta biết mình đang ăn chay. để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. nên dễ đưa tới thái độ phô trương bề ngoài.

+ Còn anh. phải để râu tóc mọc dài. quần áo dơ bẩn.23).7-11) và phải kiên trì nài xin (x.11). Lc 18. 18.22).9).: Đức Giê-su muốn cho các môn đệ của Người phải ăn chay trong sự khiêm tốn: thay vì rắc tro lên đầu. Ăn chay theo luật Mô-sê là nhịn ăn uống vào ban ngày. Phải chân thành. Mt 6. khi ăn chay. 2V 4. Lc 18.10-14. Mt 6. để râu tóc bù xù.1-8).1920). và cầu xin những ơn thực sự ích lợi cho phần rỗi đời đời (x.19-20). Lời cầu nguyện sẽ chỉ được nhận lời khi cầu xin với lòng tin mạnh (x.12). Mt 21. 7. Thời Đức Giê-su. người ta không được tắm rửa. Mt 18... thì họ cứ rửa mặt cho sạch.16).như người Biệt phái thường làm. khi cầu xin Chúa một ơn đặc biệt (2Sm 12. hoặc ngoài các ngã ba ngã tư cho người ta thấy: Ở đây Đức Giêsu không đả kích việc cầu nguyện công khai và cộng đồng (x.33). Mt 18. Cv 27. 2 Sm 3. nhưng Người chỉ trích ý đồ của người cầu nguyện là muốn phô trương công đức để được người đời ca tụng. và trong ngày kỷ niệm Đền thờ bị tàn phá hoặc trong những lúc gặp thiên tai. Riêng các người Pha-ri-sêu còn tự nguyện ăn chay thêm mỗi tuần hai lần (x. và mặc một loại quần áo bằng vải thô đặc biệt. cầu xin nhân danh Đức Giê-su (x. CÂU HỎI: 1) Hãy cho biết ba việc đạo đức người Do thái đạo đức quen làm là những việc gì? 2) Theo Đức Giê-su thì cầu nguyện đúng đắn phải có những đặc tính nào? Muốn đạt được hiệu quả thì lời cầu nguyện của môn đệ phải có những điều kiện nào? 3) Luật Mô-sê dạy dân Do thái ăn chay thế nào? 4) Thời Đức Giê-su. phát xuất tự đáy lòng (x. Lv 16. + Hãy vào phòng đóng cửa lại mà cầu nguyện cùng Cha của anh: Đức Giê-su gợi lại cách thức của ngôn sứ Ê-li-a cầu nguyện khi làm phép lạ (x.7).Giao Lưu Hiệp Sống 97 .35). dân Do thái buộc ăn chay những ngày nào? Còn người Pha-ri-sêu thì ăn chay ngày nào? 5) Đức Giê-su dạy môn đệ phải ăn chay cách nào để đẹp lòng Trang 20 .5-6).8 .Mt 6. Trong thời gian ăn chay. Theo Người thì lời cầu nguyện phải có những đặc tính sau: Phải khiêm tốn trước Thiên Chúa và người đời (x.+ Chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường. dân Is-ra-en có tục ăn chay mỗi khi có tang chế (x. dân Do thái chỉ buộc phải ăn chay trong ngày lễ Xá tội (x. Mt 14.5-8 ..29-31. Mt 7. để cho người ta không biết mình đang ăn chay.. 4. chải đầu cho thơm như mọi ngày khác. C 16-18: + Ăn chay: Đã từ rất lâu.C 5-6: + Cầu nguyện: Chính Đức Giê-su đã làm gương và dạy các môn đệ về sự cầu nguyện (x. Phải tin tưởng vào lòng nhân từ của Thiên Chúa (x. Lc 11.

Thánh Gia-cô-bê dạy các tín hữu phải có thứ đức tin hành động. Việc bố thí này tuy khó thực hiện. mặc cho ấm và ăn cho no”. Bỗng nó gặp một con chuột khác cũng đang đi tìm thức ăn như nó. mà có ai trong anh em lại nói với họ: “Hãy đi bình an. 3. . Chỗ tớ đang ở vừa ấm áp sạch sẽ. Vì lúc nào cũng có người đến xưng tội làm mất giấc ngủ của tớ!”. Nghe vậy. CÂU CHUYỆN: NƠI NÀO TRONG NHÀ THỜ LŨ CHUỘT ÍT BỊ QUẤY RẦY NHẤT? Có một con chuột cống sống trong một ngôi nhà thờ cổ ở miền quê. LỜI CHÚA: “Còn anh khi bố thí. thì nào có ích gì?” (Gc 2. nhưng chẳng mấy khi được yên thân.4) 2. Con thứ nhất tâm sự: “Tớ đang sống chui rúc dưới gầm tòa giải tội trong ngôi nhà thờ này. Thánh Phao-lô đã nhắc lại lời Chúa để khuyên các kỳ mục ở Ê-phê-xô như sau: “Cho thì có phúc hơn là nhận” (Cv 20. Nhưng Ích lợi Trang 21 .YÊU THƯƠNG LÀ CHO ĐI: Cho nhiều là dấu hiệu yêu nhiều. Một hôm nó đi lang thang trong nhà thờ để kiếm cái gì ăn cho đỡ đói. lại vừa yên tĩnh và ít bị người ta quấy rầy!” Chuột thứ nhất ngạc nhiên hỏi: “Có một chỗ ở như thế thật ư? Vậy bạn hãy cho tớ biết đó là chỗ nào vậy?”. SỐNG LỜI CHÚA 1. nhưng lại không cho họ những thứ thân xác họ đang cần. thể hiện bằng việc thực thi đức mến như sau: “Giả như có người anh em hay chị em không có áo che thân và không đủ của ăn hằng ngày. là chia sẻ cơm bánh vật chất cho những người nghèo đói. chuột thứ hai tỏ ra thông cảm với bạn và nói: “Vậy thì bồ hãy dọn đến ở chung với tớ.35).CHÚNG TÔI PHẢI LÀM GÌ?: Một việc đạo đức ta cần quan tâm thực hiện trong mùa Chay này là sự bố thí. Nó nằm ngay tại cuối nhà thờ này đấy!”. Thế là hai con chuột liền làm quen với nhau và hỏi thăm chỗ ở của nhau. Chuột thứ hai liền đáp: “Đó là cái thùng quyên góp tiền bạc giúp đỡ người nghèo. SUY NIỆM: .Hiệp Hội Thánh Mẫu Thiên Chúa? II.15-16). nhưng sẽ mang lại ích lợi lớn lao cho tâm hồn ta và còn là phương thế giúp ta đền tội hữu hiệu nhất: khó thực hiện vì “Đồng tiền liền khúc ruột”. đừng cho tay trái biết việc tay phải làm”(Mt 6.

chúng con mới có thể chỗi dậy và quyết tâm đổi mới để trở thành môn đệ Chúa.Giao Lưu Hiệp Sống 97 lớn lao. Chúng con thường ích kỷ. Chúng con xin tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con một thời kỳ thuận tiện để duyệt xét cuộc đời chúng con. Làm phúc bố thí thì tốt hơn là tích trữ vàng bạc. vì bố thí giúp ta ý thức về giá trị tương đối của đồng tiền. Hơn nữa. Xin giúp chúng con luôn thể hiện tình thương của Chúa trong đời sống thường ngày. thì tốt hơn có của cải mà ăn ở bất công. như Đức Giê-su đã khuyên chàng thanh niên giàu có muốn nên trọn lành “hãy về bán gia sản đem phân phát cho người nghèo để đổi lấy kho báu trên trời rồi đến theo làm môn đệ của Người” (x Mc 10. Xin Chúa hãy chiếu ánh sáng của Chúa trên chúng con. như lời sứ thần Ra-pha-en khuyên bảo hai cha con Tô-bi-a như sau: “Bố thí đi đôi với đời sống công chính. Cùng với toàn thể Hội thánh. Đ) XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON _____________ LM ĐAN VINH Trang 22 . X) HIỆP CÙNG MẸ MA-RI-A. NGUYỆN CẦU . Chỉ nhờ ơn Chúa trợ giúp.21). Việc bố thí làm cho chúng ta khỏi chết và tẩy sạch mọi tội lỗi.LẠY CHÚA GIÊ-SU. chúng con đã bước vào mùa Chay. 4. bạn thấy mình thường hay sai phạm mối tội đầu nào nhất? 2) Bạn quyết tâm sẽ làm gì cụ thể để chừa bỏ được thói hư tật xấu ấy trong những ngày Chay thánh này? 5. sửa chữa những lệch lạc nơi con người của chúng con.8-9). . khép kín cửa lòng mình trước nỗi bất hạnh của tha nhân. để công việc của chúng con được Chúa ban thưởng trong giờ phán xét sau này. để chúng con nhận ra con người thật của chúng con. nhưng lại muốn được nhiều người biết đến và khen ngợi. hầu có thể bù đắp những thiếu sót. Nhất là xin Chúa ban ơn nâng đỡ chúng con. đây còn là một cách đền tội hữu hiệu.LẠY CHÚA. Đôi lúc chúng con có làm được một vài việc tốt. Ngoài ra người làm phúc bố thí cũng còn được sống lâu nữa” (x Tb 12. Xin Chúa cho chúng con thực hành như Lời Chúa dạy hôm nay: “Đừng cho tay trái biết việc tay phải làm”. THẢO LUẬN: 1) Trong kinh “cải tội bảy mối có bảy đức”.

từ sông Gio-đan trở về.1-13 (1) Đức Giê-su được đầy Thánh Thần.8-13 . vì quyền hành ấy đã được trao cho tôi. (3) Bấy giờ. HỌC LỜI CHÚA 1. Trang 23 . (5) Sau đó.1-13 VƯỢT QUA THỬ THÁCH I. quỷ nói với Người: “Nếu ông là Con Thiên Chúa thì truyền cho hòn đá này hóa bánh đi!”. chỉ cho Người thấy tất cả các nước thiên hạ. chịu quỷ cám dỗ. và khi hết thời gian đó. và được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa (2) bốn mươi ngày. và tôi muốn cho ai tùy ý. TIN MỪNG: Lc 4. (7) Vậy nếu ông bái lạy tôi. (6) Rồi nó nói với Người: “Tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng với vinh hoa lợi lộc của các nước này. Lc 4.4-10 . Rm 10. Người không ăn gì cả. (4) Nhưng Đức Giê-su đáp lại: “Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh”.Hiệp Hội Thánh Mẫu 05. Trong những ngày ấy. và trong giây lát. thì Người thấy đói. quỷ đem Đức Giê-su lên cao. HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT I MÙA CHAY C Đnl 26.

Giao Lưu Hiệp Sống 97 thì tất cả sẽ thuộc về ông. (8) Đức Giê-su đáp lại: “Đã có lời chép rằng: “Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi”. (9) Quỷ đem Đức Giê-su đến Giê-rusa-lem và đặt Người trên nóc Đền thờ, rồi nói với Người: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì đứng dậy mà gieo mình xuống đi! (10) Vì đã có lời chép rằng: “Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ gìn giữ bạn”. (11) Lại còn chép rằng: “Thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá”. (12) Bấy giờ Đức Giê-su đáp lại: “Đã có lời rằng: “Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi”. (13) Sau khi đã xoay hết cách để cám dỗ Người, quỷ bỏ đi chờ đợi thời cơ. 2. Ý CHÍNH: CHIẾN THẮNG MA QUỶ CÁM DỖ Tin mừng thuật lại việc Thánh Thần hướng dẫn Đức Giê-su vào sa mạc ăn chay cầu nguyện bốn mươi ngày, nhờ đó Người đã dùng Lời Thánh Kinh mà chiến thắng ba cơn cám dỗ của ma quỷ như sau: - Một là cơn cám dỗ về thú vui nhục dục. - Hai là cơn cám dỗ về quyền lực lợi lộc. - Ba là cơn cám dỗ về danh vọng thế gian. 3. CHÚ THÍCH: - C 1-2: + Được Thánh Thần dẫn đi vào hoang địa: Thánh Lu-ca hay nói tới tác động của Thánh Thần trong cuộc đời Đức Giê-su (x. Lc 1,35 ; 3,16.22). Hoang địa nói đây là vùng sa mạc Giu-đa, một giải đất rộng nằm giữa vùng núi gần thành Giê-ri-cô. + Bốn mươi ngày: Con số bốn mươi này gợi lại bốn mươi năm dân Ít-ra-en đi trong sa mạc. + Chịu quỷ cám dỗ: Trong tiếng Do thái, cám dỗ nghĩa là thử thách, giống như trong một cuộc thi cử. Đứng trước cơn cám dỗ, ta phải lựa chọn giữa sự thiện và sự ác, ánh sáng và bóng tối, sự sống và sự chết. + Người không ăn gì cả, và khi hết thời gian đó thì Người thấy đói: Nhịn ăn là một trong những hình thức chay tịnh của dân Do thái. - C 3-4: + “Nếu ông là Con Thiên Chúa”: Quỷ đã nhắc lại lời Chúa Cha phán sau khi Đức Giê-su chịu phép Rửa: “Này là Con Ta yêu dấu” (x Lc 3,22). + Truyền cho hòn đá này hóa bánh đi!: Đây là cơn cám dỗ về Trang 24

Hiệp Hội Thánh Mẫu của ăn. Quỷ đã nhận ra điểm yếu của Đức Giê-su là bị đói sau thời gian dài ăn chay, nên nó xúi Người làm phép lạ biến đá thành bánh ăn cho bản thân mình! Đây là sự cám dỗ chiều theo các đam mê lạc thú thể xác do ma quỷ xúi giục. + “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh”: Đức Giê-su dùng câu nói của Mô-sê dạy dỗ dân Ít-ra-en xưa để chống trả cơn cám dỗ này của ma quỷ (x. Đnl 8,3). - C 5-8: + Quỷ đem Đức Giê-su lên cao: Có lẽ đây là một vị trí cao hơn mặt đất, như thường ghi trong các Khải huyền Do thái. + Trong giây lát, chỉ cho Người thấy tất cả các nước thiên hạ: Câu này cho thấy cơn cám dỗ chỉ xảy ra trong tâm trí của Đức Giê-su. + Nó nói với Người: “Tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng với vinh hoa lợi lộc của các nước này...”: Ma quỷ đề nghị chia sẻ quyền cai trị để biến Đức Giê-su thành vị Mê-si-a trần thế theo kiểu vua Đa-vít ngày xưa. Người sẽ liên kết với nhóm Do thái cực đoan để chiếm lại quyền hành và vinh quang, đánh đuổi quân Rô-ma đang cai trị ra khỏi đất nước (x. Gio-an 6,15). Điều mong ước này này không nằm trong chương trình cứu độ và không phải là sứ mệnh của Đức Giê-su (x. Lc 10,22). + Đã có lời chép: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi”: Bái lạy là thái độ phục tùng tuyệt đối của loài thụ tạo trước Đấng Tạo Hóa (x. Mt 2,5 ; 8,2). Dân Do thái khi xưa đã sa ngã phạm tội khi tôn thờ bò vàng, nên đã bị Chúa phạt (x. Xh 32,1.31-35). Còn nay Đức Giê-su nhắc lại điều luật Mô-sê đòi dân Do thái chỉ được tôn thờ một mình Thiên Chúa mà thôi (x. Đnl 6,13). - C 9-13: + Quỷ đem Đức Giê-su đến Giê-ru-sa-lem: Lu-ca kết thúc các cơn cám dỗ ở Giê-ru-sa-lem. + Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì đứng dậy mà gieo mình xuống đi”: Sau này trong cuộc khổ nạn tại Giê-ru-salem, các đầu mục Do thái, bọn lính canh và tên gian phi cũng lặp lại cơn cám dỗ này: “Hãy bước xuống khỏi thập giá để chúng ta thấy mà tin” (x. Mt 27,42b-44). + “Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi”: Thử thách Thiên Chúa có hai nghĩa: một là như xưa ma quỷ đã cám dỗ dân Do thái lẩm bẩm kêu trách và phản đối Đức Chúa, Đấng đã giải phóng họ thoát khỏi ách nô lệ cho dân Ai cập, đang khi lẽ ra họ phải tạ ơn và phó thác cậy trông nơi Người. Hai là quỷ cám dỗ Đức Giê-su lợi dụng lòng tốt của Thiên Chúa để tìm kiếm ích lợi cho bản thân. Tội này Trang 25

Giao Lưu Hiệp Sống 97 cũng giống tội “trông cậy quá lẽ”, nghĩa là đòi Chúa phải làm phép lạ để thỏa mãn đòi hỏi theo ý riêng mình. + Sau khi đã xoay hết cách để cám dỗ Người, quỷ bỏ đi chờ đợi thời cơ: Thời cơ là cuộc thương khó của Đức Giê-su tại Giê-ru-sa-lem (x. Lc 22,3). Trong vườn cây Dầu, Người đã bị ma quỷ cám dỗ từ chối uống chén đắng đau khổ, nhưng Người đã chiến thắng cơn cám dỗ đó bằng lời cầu xin Chúa Cha: “Tuy vậy, xin đừng làm theo ý Con, mà xin theo ý Cha” (Lc 22,42). Trên cây thập giá, Người bị ma quỷ cám dỗ nghĩ mình đã bị Chúa Cha bỏ rơi! (x. Mt 27,46), nhưng Người đã chiến thắng nó qua lời cầu nguyện phó thác hoàn toàn vào sự quan phòng của Chúa Cha: “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha” (Lc 23,46). 4. CÂU HỎI: 1) Cám dỗ là gì? Khi chỉ bị ma quỷ cám dỗ làm điều xấu trong tâm trí thì đã có tôi chưa? 2) Đức Giê-su đã dùng phương thế nào để chống lại ma quỷ khi bị chúng cám dỗ? 3) Tội “thử thách Thiên Chúa” có đồng nghĩa với tội “trông cậy quá lẽ” không? Hãy nêu một vài ví dụ cụ thể để minh họa về tội “trông cậy quá lẽ” hay tội “thử thách Thiên Chúa”. II. SỐNG LỜI CHÚA 1. LỜI CHÚA: “Đức Giê-su được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa bốn mươi ngày và chịu quỷ cám dỗ” (Lc 4,1b). 2. CÂU CHUYỆN: SA CHƯỚC CÁM DỖ Ngày xưa có một thanh niên tính tình hiền lành, luôn ăn ở hiếu thảo với cha mẹ, và rất yêu thương vợ mình. Một hôm, một con quỷ đã hiện ra và cám dỗ anh ta phạm tội. Quỷ cho anh được quyền chọn làm một trong ba điều xấu: Một là chửi mắng cha mẹ. Hai là giết chết cô vợ thân yêu. Ba là uống rượu. Bấy giờ chàng thanh niên liền suy nghĩ như sau: Chửi mắng cha mẹ là bất hiếu, nên ta quyết không làm. Giết chết người vợ thân ỵêu là bất nghĩa, ta cũng không thể làm được. Chỉ có uống rượu là ta có thể làm được mà thôi, vì uống rượu đâu phải là quá xấu xa! Thế là anh ta chọn uống rượu. Quỷ liền sai người cung cấp cho anh ta đủ các thứ rượu ngon trên đời. Lúc đầu chàng thanh niên còn uống hạn chế mỗi bữa một ly nhỏ, nên không có gì xảy ra. Nhưng dần dần việc uống rượu trở thành thói quen, Trang 26

anh ta say đến nỗi không biết trời trăng gì nữa.19). anh đã trở thành một tên bợm nhậu: lúc nào cũng say xỉn! Một hôm.Nhưng may thay. Cô vợ thấy chồng vô lễ và bất hiếu như vậy liền chạy tới khuyên can liền bị anh đâm một nhát dao khiến cô ngã lăn ra chết. noi gương Đức Giê-su. anh ta liền to tiếng cãi lại và buông ra những lời thô tục xúc phạm đến cha mẹ. nhưng sự ác không muốn. Trong Mùa Chay này. Ngoài ra con người còn bị ma quỷ cám dỗ xúi giục phạm tội như nó đã cám dỗ con cháu No-e phạm nhiều tội đáng bị trừng phạt. Sự chiến thắng của Người là nguồn động viên và khích lệ chúng ta trong việc chiến đấu và chiến thắng cơn cám dỗ của ma quỷ.Hiệp Hội Thánh Mẫu mỗi bữa anh ta phải tăng đô lên và uống gấp nhiều lần mới cảm thấy phê. VUI LỢI LỘC và DANH VỌNG như sau: * Về THÚ VUI: Ma quỷ xúi giục Đức Giê-su thỏa mãn cơn đói khát cơm bánh vật chất và ham mê các đam mê lạc thú. về sau đã trở nên nguyên nhân dẫn đến tội ác lớn lao: Bất hiếu khi hỗn láo với cha mẹ. như thánh Phao-lô đã từng thú nhận: “Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm. Hãy cùng với Đức Giê-su giữ thinh lặng. siêng năng cầu nguyện và hãm mình chay tịnh. Đấng đã chiến thắng ma quỷ khi nó cám dỗ Người trong sa mạc. Ngày nay chúng ta cũng Trang 27 . thế mà cuối cùng cũng đã nghe theo ma quỷ cám dỗ để nói lời xúc phạm đến Đức Chúa và tỏ ra thái độ vô ơn đối với Mô-sê. Dân Ít-ra-en tuy đã được Đức Chúa cứu khỏi ách nô lệ cho người Ai cập. và bất nghĩa khi giết chính người vợ thân yêu của mình. anh ta đập bể tất cả chén bát và vất mọi thứ đồ đạc trong nhà ra ngoài đường. Bị cha mẹ ngăn cản rầy la. 3.Ngày nay ma quỷ cũng thường cám dỗ chúng ta về ba phương diện là: THÚ. . Thế là từ việc uống rượu tưởng chừng như vô hại lúc đầu. SUY NIỆM: . Trong cơn say. Rồi chiến thắng cơn cám dỗ ấy nhờ ơn Chúa Thánh Thần và nhờ việc chuyên cần học sống lời Chúa. . loài người có Đức Giê-su. tôi lại cứ làm” (Rm 7. Cuối cùng. để dễ dàng nhận biết các cơn cám dỗ của ma quỷ.Con người “nhân vô thập toàn” và dễ sa ngã phạm tội là do hậu quả của tội tổ tông truyền lại. chúng ta hãy để Thánh Thần hướng dẫn vào sa mạc của tâm hồn.

Còn Đức Giê-su chỉ nhận quyền lực từ nơi Chúa Cha (x. Đức Giê-su đã không chấp nhận thái độ thử thách quyền năng Thiên Chúa như thế khi trưng dẫn lời Kinh thánh: “Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi” (x Đnl 6. * Về LỢI LỘC: Ma quỷ hứa ban lợi lộc và quyền lực vinh quang cho Đức Giê-su nếu Người chịu tôn thờ nó. Tuy lợi nhuận của việc làm ăn buôn bán là điều cần thiết. như lời sứ thần Gáp-ri-en: “Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời. * Về DANH VỌNG: Ma quỷ cám dỗ Đức Giê-su tìm kiếm hư danh.33). như dân Ít-ra-en trong sa mạc khi xưa (x. THẢO LUẬN: 1) Ma quỷ đã tấn công vào chỗ yếu của Đức Giêsu là bị đói sau khi nhịn ăn bốn mươi ngày. Chỉ Chúa Cha mới ban quyền cai trị cho Chúa Con là Đức Giê-su. Mt 6.32b).. vì chắc Thiên Chúa sẽ can thiệp kịp thời cứu Người khỏi té ngã (x. Lc 4.2tt). Có nhiều người nhẹ dạ đã tin vào lời hứa hão huyền của ma quỷ và đã bán linh hồn mình cho ma quỷ để làm tay sai cho nó. bao đế quốc hùng mạnh đã xuất hiện và đã lần lượt bị diệt vong. Xh 16. Trong lịch sử thế giới. và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận” (Lc 1. mà Người còn khẳng định rằng: Lời Chúa phán cũng cần thiết không kém nuôi linh hồn. bao nhà độc tài quyền thế. Đó chính là tội trông cậy quá lẽ. Vậy chỗ yếu của bạn hiện nay là gì? 2) Để chống lại cơn cám dỗ của ma quỷ cách hữu hiệu và Trang 28 . nhưng người tín hữu không được vì thế mà quên bổn phận phải ưu tiên tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người. Nhưng Đức Giê-su đã chiến thắng cơn cám dỗ này.10-11).Giao Lưu Hiệp Sống 97 thường cảm thấy cồn cào ruột gan và thèm muốn được “ngồi bên nồi thịt và được ăn bánh thỏa thuê. Lc 4. Người muốn chúng ta phải có một đức tin đơn sơ phó thác.”. và phó thác nhu cầu cuộc sống trong tay Chúa quan phòng (x. tội thử thách Thiên Chúa do thiếu đức tin thực sự.16).33). như đứa con thơ néo mình trong vòng tay âu yếm của cha mẹ và không khi nào dám nghi ngờ và đòi cha mẹ chứng minh về tình thương ấy. Đây là tội tự đặt mình vào tình huống hiểm nghèo và đòi Thiên Chúa phải ra tay làm phép lạ để cứu mình. Người không phủ nhận sự cần thiết của cơm bánh vật chất khi nói: “Người ta không chỉ sống nhờ cơm bánh”. Lc 1.8). 4. bằng cách xúi Người nhảy từ nóc Đền thờ xuống. và quyền lực ấy sẽ kéo dài mãi mãi. Chỉ công nhận một mình Chúa Cha là Thiên Chúa duy nhất đáng tôn thờ (x..

X) HIỆP CÙNG MẸ MA-RI-A. Cuộc sống hôm nay cho chúng con bao sự cám dỗ ngọt ngào. Và ngay cả khi chúng con lỡ yếu đuối sa ngã phạm tội. nhờ biết tỉnh thức và cầu nguyện luôn. Đ) XIN CHÚA NHẬN LỜI CHÚNG CON. cậy trông vào lòng khoan dung tha thứ của Chúa và mau mắn quay về làm hòa với Chúa qua bí tích giải tội. Nhưng chúng con chỉ thắng được cơn cám dỗ khi biết cậy nhờ hồng ân trợ giúp của Chúa. Xin cho chúng con chiến thắng được các cơn cám dỗ của ma quỷ nhờ ơn Thánh Thần. _____________ LM ĐAN VINH Trang 29 . . bạn cần phải sử dụng những phương thế nào noi gương Đức Giê-su? 5. Cám dỗ nào cũng hứa cho chúng con được hoan lạc hạnh phúc đang khi thực sự chúng chỉ đem lại những nỗi âu sầu thất vọng. xin cho chúng con biết can đảm chỗi dậy. chúng con sẽ được lớn lên trong tình yêu của Chúa. làm khuấy động những dục vọng thèm khát nơi chúng con như: Cám dỗ chiếm đoạt của cải cách bất chính và muốn được thống trị kẻ khác.LẠY CHÚA GIÊ-SU. Xin cho chúng con dám lội ngược dòng để đi con đường hẹp leo dốc của Chúa: Con đường nghèo khó khiêm nhu và hy sinh phục vu như Chúa khi xưạ.LẠY CHÚA. cám dỗ sống buông thả theo bản năng xác thịt tự nhiên. Ước gì sau những lần chiến đấu vất vả cam go.Hiệp Hội Thánh Mẫu luôn chiến thắng được nó. Bị cám dỗ là thân phận của con người. NGUYỆN CẦU: . nhờ sự chay tịnh và luôn làm chủ bản thân.

(31) Hai vị hiện ra. HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT II MÙA CHAY C St 15. nhưng khi tỉnh hẳn. HỌC LỜI CHÚA 1. và nói về cuộc Xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giê-ru-sa-lem. ông Phê-rô thưa với Người rằng: “Thưa Thầy. một cái cho ông Ê-li-a. (32) Còn ông Phê-rô và đồng bạn thì ngủ mê mệt. y phục Người trở nên trắng tinh chói lòa.28b-36 (28b) Hôm ấy Đức Giê-su lên núi cầu nguyện. TIN MỪNG: Lc 9. chúng con ở đây thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều.Giao Lưu Hiệp Sống 97 06. Lc 9. đem theo các ông Phê-rô.17-4. Gio-an và Gia-cô-bê. (33) Đang lúc hai vị này rời xa Đức Giê-su. và một cái cho ông Mô-sê”. đó là ông Mô-sê và ông Ê-li-a. dung mạo Người bỗng đổi khác. (30) Và kìa. Pl 3.28b-36 HOÁN CẢI ĐỜI SỐNG I. các ông nhìn thấy vinh quang của Đức Giê-su và hai nhân vật đứng bên Người.17-18 .1 . rạng ngời vinh hiển. một cái cho Thầy. có hai nhân vật đàm đạo với Người. (29) Đang lúc Người cầu nguyện. Trang 30 .5-12.

Ông có công cứu con cháu Giacóp thoát ách nô lệ cho dân Ai cập.34-35).28)..795 mét ở gần thành Xê-da-rê Phi-líp. Sau cuộc biến hình. thì bỗng có một đám mây bao phủ các ông.29). cách thành Xê-da-rê Phi-líp một đoạn đường. sau này sẽ được chứng kiến giờ đau khổ tột cùng của Thầy trong vườn Cây dầu trước khi bị bắt (x. cao 562 mét. cao 2.37).C 30-31: + Ông Mô-sê và ông Ê-li-a: Mô-sê là một Mục tử tài ba. 2. và từ trong đám mây có tiếng Chúa Cha tuyên phán: “Đây là Con Ta. + Cầu nguyện: Tin mừng Lu-ca đã ghi lại nhiều lần Đức Giê-su cầu nguyện với Chúa Cha (x.21 . CHÚ THÍCH: . Cuối cùng Mô-sê đã thành Trang 31 . đi bộ mất từ 6 đến 8 ngày.31). Nhưng ngày nay đa số các nhà chú giải cho đó là núi Tha-bo.36).34. Và trong những ngày ấy. các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy. hãy vâng nghe Lời Người” (c. Khi thấy mình vào trong đám mây. sống vào thế kỷ XII trước Công nguyên. + Đem theo các ông Phê-rô. có Mô-sê và Ê-li-a hiện ra đàm đạo với Người về “cuộc Xuất hành” mà Người sắp hoàn thành tại Giê-ru-sa-lem (c. hầu các ông đủ sức vượt qua thử thách ấy.C 28b-29: + Đức Giê-su lên núi: Đây có thể là núi Her-mon. Ý CHÍNH: HIỂN DUNG TRƯỚC MẶT MÔN ĐỆ Cuộc hiển dung của Đức Giê-su xảy ra vào khoảng tám ngày sau khi Người tiên báo về cuộc Tử Nạn và Phục Sinh mà Người sắp trải qua.33). (35) Và từ đám mây có tiếng phán rằng: “Đây là Con Ta. người đã được Ta tuyển chọn. Đang lúc cầu nguyện.. Phê-rô đã xin Đức Giê-su cho dựng lều (c. Người được Ta tuyển chọn. 3. không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã chứng kiến” (c. biến dòng tộc Gia-cóp trở thành một dân tộc có luật pháp. tôn giáo và quân đội. dung mạo Đức Giê-su đổi khác: y phục Người trở nên trắng tinh chói lòa (c. 33. Lc 10. các môn đệ đã “nín thinh. các ông hoảng sợ. Bấy giờ Người dẫn ba môn đệ Phê-rô. (34) Ông còn đang nói. Lc 9. Gia-cô-bê và Gio-an lên núi (x. Rồi có đám mây bao phủ các ông.Hiệp Hội Thánh Mẫu Ông không biết mình đang nói gì. Gio-an và Gia-cô-bê: Đây là ba môn đệ thân tín nhất. Mt 26. 22. hãy vâng nghe lời Người!” (36) Tiếng phán vừa dứt. Còn các môn đệ thì nín thinh.41-42 . .46). thì chỉ còn thấy một mình Đức Giê-su. Vì thế hôm nay Đức Giê-su cho các ông thấy trước vinh quang của Người.

Các môn đệ im lặng.Nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giê-ru-sa-lem: Cuộc “Xuất hành” của Đức Giê-su gồm mầu nhiệm Tử Nạn và Phục Sinh.34) và Lời Người cần phải được đón nhận.Hai vị hiện ra rạng ngời vinh hiển: Vì được tham dự vào công trình cứu độ của Thiên Chúa. và là “Người Tôi trung được Thiên Chúa tuyển chọn” (x.C 34-36: + Có một đám mây bao phủ các ông: Nhắc lại đám mây bao phủ dân Ít-ra-en trong thời kỳ Xuất hành (x. sứ thần cũng đề cập tới quyền năng Thiên Chúa sẽ bang trợ Ma-ri-a như sau: “Quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà” (Lc 1. sắp được hoàn tất tại Giê-ru-sa-lem. một cái cho ông Mô-sê và một cái cho ông Ê-li-a: Câu này cho thấy khi ấy người Do thái đang mừng lễ Lều trại tại Giê-ru-sa-lem (x.. Người được tuyển chọn” (Lc 23.. Người đã được Ta tuyển chọn”: Chúa Cha từ trong đám mây xác nhận Đức Giê-su là Con. ba ông này cũng ngủ mê khi Đức Giê-su cầu nguyện trước khi bị bắt trong vườn cây Dầu (x Mt 26. Ông là tiền ảnh của Gio-an Tiền sứ. . nên Mô-sê và Ê-li-a đều được tham phần vào vinh quang của Đức Giê-su.33-34 . Gia-cô-bê và Gio-an được chứng kiến việc biến hình vinh quang của Người? 3) Hai nhân Trang 32 .11). + Chúng con xin dựng ba cái lều: một cái cho Thầy.14). chờ ngày các mặc khải kia được ứng nghiệm. Mô-sê là tiền ảnh của Đức Giê-su sau này. CÂU HỎI: 1) Đức Giê-su đã biến hình trên quả núi cao là núi nào? 2) Tại sao Đức Giê-su cho ba môn đệ Phê-rô.21.Ê-li-a: là một Ngôn sứ sống vào thế kỷ IX trước Công nguyên vào thời các Vua. .. Trong cuộc Khổ Nạn. Sự kiện này tương tự như về sau. + Tiếng phán vừa dứt thì chỉ còn thấy một mình Đức Giê-su: Cuộc hiển dung chấm dứt sau lời tuyên phán của Chúa Cha. là người sẽ đi trước dọn đường cho Đấng Thiên Sai (x Ga 1.35). Ds 29. Xh 40. Ga 3.12-38).7). Ông có công chấn hưng tôn giáo. các thủ lãnh Do thái cũng nói rằng: “Nếu thật hắn là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa. Khi truyền tin.40. + “Đây là Con Ta.45).C 32-33: + Ông Phê-rô và đồng bạn thì ngủ mê mệt: Sự kiện các môn đệ ngủ mê cho thấy cuộc biến hình xảy ra vào ban đêm. Lv 23. Mc 9.35). + “Hãy vâng nghe lời Người!” : Đức Giê-su là Ngôi Lời nhập thể (x.Giao Lưu Hiệp Sống 97 công trong việc đưa dân tộc Is-ra-en ấy về đất hứa là xứ Ca-na-an. giải thoát dân Ít-ra-en khỏi sự tôn thờ thần tượng của dân ngoại. Is 49. 4.43.35). Ga 1. Người luôn nói Lời của Thiên Chúa cho loài người (x.

“Hãy yêu thương kẻ khác như yêu chính mình ngươi. Lần đầu tiên. anh đã cầu nguyện: “Lạy Chúa.13). tại sao mi lại bị nhốt riêng trong căn hầm khủng khiếp này? Tại sao mọi người đều thù ghét mi? Tại sao mi không dùng sức lực để làm tốt. Từ đó. Phải nói thật là: chúng tôi hoàn toàn thất vọng về anh! Nhưng chúng tôi không thể không tuyên án được. Sau khi vào nhà tù Đe-li vẫn ngoan cố. Anh thường xuyên đánh đập bạn tù và chống lại cai tù. mà cứ làm điều ác chống lại kẻ khác. đột nhiên Đe-li nghe thấy có tiếng nói như sau: “Hỡi Đe-li. Trong lần tuyên án thứ năm. Anh ta vào tù ra khám nhiều lần vì tội say sưa đánh lộn và làm mất an ninh trật tự.” Tư tưởng này đã đánh động tâm hồn khiến Đê-li luôn suy nghĩ.” Anh cảm thấy tâm hồn bình an mà từ trước đến nay anh chưa bao giờ được hưởng. quan tòa đã tuyên bố như sau: “Chúng tôi biết rằng có bắt anh ở tù thêm cũng chẳng kết quả bao nhiêu.. Một hôm. coi thường kỷ luật nhà tù hơn trước.Hiệp Hội Thánh Mẫu vật nào của Cựu ước đã hiện ra khi Đức Giê-su hiển dung và ba vị đã nói chuyện về vấn đề gì? 4) Cuộc biến hình xảy ra vào ban ngày hay ban đêm? Tại sao? 5) Đám mây bao phủ ba môn đệ nói lên điều gì? 6) Chúa Cha đã giới thiệu Đức Giê-su là Đấng nào? II. Trang 33 . hình ảnh của Đức Giê-su thường xuyên xuất hiện trong tâm trí anh. dung mạo Người bỗng đổi khác” (Lc 9.... Rồi những ngày sau đó. SỐNG LỜI CHÚA 1. Đấng mà anh đã xua đuổi ra khỏi cuộc đời từ năm 12 tuổi. khi đang nằm ngủ trên nền gạch lạnh giá. Lần này anh bị phạt tù giam 10 năm”. khuôn mặt của những người đã từng bị anh hãm hại lần lượt xuất hiện trong tâm trí khiến anh rất hối hận. đến nỗi anh bị biệt giam trong một hầm tối dơ bẩn và đầy chuột cống. Anh mơ thấy Người đến bên âu yếm nhìn và nói với anh những lời mà anh đã từng thuộc lòng: “Hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin mừng”. CÂU CHUYỆN: MỘT CUỘC HOÁN CẢI LẠ LÙNG Trong một nhà giam các tù nhân trọng án. xin thương xót con là kẻ có tội” (Lc 18. Rồi một đêm kia Đe-li đã gặp được Đức Giê-su trong giấc mơ.29) 2. có một tù nhân khét tiếng hung ác tên là SI-TA ĐÊ-LI (Starr Daily)... LỜI CHÚA: “Đang lúc cầu nguyện.

khi anh bắt đầu ý thức về thân phận tội lỗi của mình và cầu xin Chúa trợ giúp. Nhờ đó nhiều người đã sớm được về đoàn tụ với gia đình. Chính Lời Chúa đã tỉa sạch các thói hư tật xấu nơi con người cũ của anh và đã biến anh nên một tạo vật hoàn toàn mới của Thiên Chúa (x.29). Các nhân viên cai ngục đã nhận thấy sự thay đổi xảy ra nơi anh. đã gia nhập vào nhóm thiện nguyện và được học sống Lời Chúa.5). Đê-li sau khi ăn năn trở lại. Đe-li đi thăm và động viên các tù nhân và hhuyên họ học tập tốt.. thì Đe-li cũng được biến đổi nên con người mới. và kêu gọi các môn đệ: “Hãy vâng nghe lời Người” (Lc 9. Cuộc biến đổi diệu kỳ này cũng thường xảy ra nơi nhiều người: từ tình trạng tội lỗi trở nên đạo đức thánh thiện như Ma-ri-a Mác-đa-la hoặc Au-gút-ti-nô xưa. anh gia nhập vào “Nhóm cải thiện chế độ lao tù”. trở thành một người đầy độ lượng nhân ái! Sự biến đổi nội tâm khiến cho Đe-li không còn la hét đập phá như trước.Giao Lưu Hiệp Sống 97 Cảm nghiệm ấy đã biến Đe-li từ một người hung ác gian tham và thù hận. Người tín hữu chúng ta cũng chỉ được biến đổi trở nên tốt lành thánh thiện khi biết cậy nhờ vào ơn Chúa giúp như Người đã nói: “Vì không có Thầy. Cùng với cha tuyên úy và các bạn. anh em chẳng làm gì được!” (Ga 15. SUY NIỆM: + Cuộc biến đổi lạ lùng đã xảy ra cho Đe-li cũng giống như cuộc biến hình của Đức Giê-su trong Tin mừng hôm nay (Lc 9. 3.. * Nhờ sự vâng nghe Lời Chúa: Trong cuộc hiển dung. Chúa Cha từ trong đám mây đã xác nhận Đức Giê-su là Con yêu dấu được tuyển chọn. nên dần dần anh được mọi người trong trại quý mến. Rồi anh được giảm án từ mười xuống còn 5 năm. nhưng chính là một tạo vật hoàn toàn mới của Thiên Chúa!”. Linh mục Pi-tơ Mác-sôn (Peter Marshall) đã bình luận về sự hoán cải này như sau: “Si-ta Đe-li là một bằng chứng sống động cho thấy: anh không chỉ là một người cũ được tân trang lại. họ đã cho phép anh được trở lại trại giam thường phạm. Tại đây anh bắt đầu đối xử tốt với các bạn tù: Anh luôn bênh vực những người mới đến. + Cuộc biến đổi kỳ diệu của Đe-li trong câu chuyện trên là do ơn Chúa Thánh Thần tác động nhờ lời cầu nguyện và sự vâng nghe Lời Chúa của anh: * Nhờ lời cầu nguyện: Cũng như Đức Giê-su đã thay hình đổi dạng khi đang cầu nguyện.35). Ga Trang 34 . Mãn hạn tù.

THẢO LUẬN: Cầu nguyện.LẠY CHÚA GIÊ-SU. nhưng cần những người nhiệt tâm. mỗi khi con cảm thấy Chúa đang nhìn con. .Hiệp Hội Thánh Mẫu 15. Vậy mỗi người chúng ta sẽ làm ba việc đó thế nào? 5. mỗi lần con được nghe Lời Chúa giáo huấn con.2). Xin làm cho khuôn mặt con nên rạng ngời vinh quang Chúa. X) HIỆP CÙNG MẸ MA-RI-A. để chỉ nói những lời động viên an ủi những ai đang đau khổ.LẠY CHÚA GIÊ-SU. Xin biến đổi môi miệng con. ăn chay và chia sẻ cơm bánh cho người nghèo là 3 việc làm tốt trong mùa Chay này để được ơn biến đổi. NGUYỆN CẦU: . Xin Chúa cho con bỏ ý riêng ích kỷ và sẵn sàng đón nhận những đau khổ gặp phải trong đời sống thường ngày. Xin biến đổi cái nhìn của con nên dịu hiền khi con nhìn anh em. Ước chi họ nhìn thấy sự dịu hiền và bao dung của Chúa trong lời nói và cử chỉ của con. Nhờ đó con hy vọng sẽ ngày một biến đổi trở nên giống Chúa hơn. Xin hãy biến đổi con người của con trong những ngày Chay thánh này: Xin biến đổi con trở nên giống Chúa hơn sau mỗi lần con được gặp gỡ Chúa. ước chi mọi người nhận ra sự vui tươi của Chúa trong nụ cười của con . 4. mỗi lần con gặp Chúa khi con tĩnh tâm cầu nguyện. Đ) XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON. mỗi khi con được hạnh phúc lên đón rước Chúa trong Thánh lễ. _____________ LM ĐAN VINH Trang 35 . sẵn sàng dấn thân phục vụ tha nhân. Xin biến đổi tai con để sẵn sàng lắng nghe và cảm thông với tha nhân. Con biết rằng: Thế giới hôm nay không cần những tín hữu đạo đức bằng kinh kệ.

Nhưng nhiều lúc mải Trang 36 . LỜI CHÚA: Chúa phán: Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình. Sau đó do không thi đậu đại học nên anh này phải ở nhà phụ giúp lo việc đồng áng. người anh họ con ông bác của anh ta đang làm giám đốc một doanh nghiệp nhỏ.Giao Lưu Hiệp Sống 97 07. nên anh con trai bác đã được ông anh họ tận tình chỉ bảo. Khi mới vào làm do chưa thạo việc. quanh năm chân lấm tay bùn làm ruộng mà nhà vẫn chẳng đủ ăn. Hai vợ chồng bác nôing dân cố gắng ăn tằn hà tiện để lấy tiền cho con ăn học hết cấp 3. đã giúp đưa con bác nông dân vào miền Nam học việc. CÂU CHUYỆN: Chuyện 1: Một bác nông dân nghèo khó. thì chính anh em hãy làm cho người ta” (Mt 7. Một hôm bác tâm sự với mấy người bạn như sau: Gia đình bác có một đứa con trai. THỰC TẬP NẾP SỐNG NHÂN BẢN TỰ TRỌNG NHƯNG ĐỪNG TỰ ÁI 1. 2. Thương tình cho cậu em làm ruộng không có tương lai.12).

mọi người trong phòng đều thở dài. Hầu như ai cũng đồng tình với quyết định của cậu con trai của bác. nghĩ mình đã bị xúc phạm nên ngay hôm ấy. Lúc thì anh ta chạy tới chỗ gói nem nhắc anh chị em phải gói sao cho vừa đủ từng suất ăn. hai anh em vẫn bám lấy nhau như hình với bóng. Khi được hỏi lý do thì bạn trưởng nhóm vui vẻ giải thích: “Tuy anh ấy có hơi Trang 37 . đã dọn đồ đạc bỏ đi chỗ khác kiếm việc. Kết thúc buổi nấu cơm. phải giới thiệu thành phần tham dự buổi họp và cho biết chủ đề buổi họp ạ”. Chuyện 2: Hôm ấy. Tưởng là sau vụ đó bạn trưởng nhóm sẽ cạch mặt anh “quân sư” đó. Nhưng không ngờ. việc minh bạch tài chính là điều hết sức quan trọng trong các chương trình từ thiện. nếu không thì đi chỗ khác mà làm”. Anh thủ lĩnh ngồi bên ngoài bao quát công việc của nhóm. anh phê bình món canh không ngon vì hơi nhạt. Khi nghe xong câu chuyện nhà bác. Sau đó anh lại làm một bài giáo huấn nữa khiến mọi người trong nhóm nhìn nhau ngán ngẩm. Lúc thì anh ta chạy sang nhắc các bạn khi luộc rau vừa chín tới thì phải lấy ra ngay kẻo rau bị nát nhũn..Hiệp Hội Thánh Mẫu chơi. Người thì bảo: “Nếu là tôi. phê bình nhóm gói nem gói dư quá nhiều gây lãng phí. đến nay việc làm vẫn chưa đi đến đâu cả. Khi bạn trưởng nhóm phát biểu tổng kết chương trình thì anh thủ lãnh chen ngang: “Bắt đầu buổi họp thì phải làm gì nào?”. anh bị bê trễ công việc khiến ông anh họ tức giận mắng rằng: “Cậu muốn làm thì phai làm cẩn thận hơn. Rồi anh hỏi đến bản báo cáo dự trù kinh phí và bản kê khai tài chính khiến bạn trưởng nhóm khá lúng túng vì chưa chuẩn bị chu đáo trước đó.”. Anh ta bảo. tôi cũng không cần”. nhóm tôi tổ chức nấu cơm từ thiện cho bệnh nhân nghèo của bệnh viện ung bướu gần đó. Bạn trưởng nhóm có mời một anh “thủ lĩnh” có nhiều kinh nghiệm phục vụ đến làm “quân sư” cho nhóm.. Người khác lại bảo: “Đã nói thế thì có các vàng tôi cũng không thèm ở lại ngày nào. Bạn trưởng nhóm ấp úng: “Dạ. Anh ta nhắc nhở nhiều đến nỗi khiến mọi người trong nhóm hết sức căng thẳng. Câu nói của người anh khiến anh con của bác bị chạm tự ái.

Cuối cùng anh thợ trẻ kết luận: “Đi làm mà tự ái thì làm sao giỏi được phải không các bạn?” 3. còn anh thợ làm khung nhôm nhờ bíết Trang 38 . Một hôm. Người khác thì khuyên: “Thiếu gì chỗ làm mà chú phải làm ở chỗ đó. ở gần nhà tôi có mở một cửa hàng làm khung nhôm kính. Cuối cùng bạn ấy chốt lại một câu: “Một khi tham gia công tác tình nguyện phục vụ thì các bạn không được tự ái. Như trường hợp cậu con trai của bác nông dân cho rằng mình bị anh họ xúc phạm danh dự nên tự ái bỏ đi.. có một anh thợ sang quán nhà tôi ngồi uống nước. mọi người trong quán liền đổ xô đến góp ý: “Mày hay bị mắng như thế mà chịu được hay sao? Nếu là tao.” Nghe mọi người góp ý khuyên bảo. mình cần phải học hỏi anh ấy rất nhiều mới giỏi lên được”. Tự ái thường gây hậu quả không tốt và có thể dẫn đến phạm tội ác và bị tù tội nếu người ta không làm chủ được nó. mấy anh thợ mà làm sai một chút là bị mắng ngay. Ông chủ cửa hàng là người rất khó tính. và sẵn sàng phản ứng. sau khi được “quân sư” tận tình chỉ bảo đã học được nhiều bài học ích lợi cho bản thân. nhưng anh thợ làm khung nhôm chỉ cười đáp lại. Chuyện 3: Hồi trước. SUY NIỆM: 1) Phân biệt tự trọng và tự ái: Tự trọng với tự ái giống nhau ở chỗ cả hi đều nhắm về mình. rồi cuối cùng mới giải thích như sau: “Ông ấy tuy hơi khó tính một chút nhưng là thợ giỏi đó. nhưng anh ấy là một thủ lĩnh dày dạn kinh nghiệm.. Nếu cứ tự ái thì sẽ chẳng làm gì được đâu”. tao đã bỏ đi làm chỗ khác từ lâu rồi”.Giao Lưu Hiệp Sống 97 kỹ tính. Hậu quả là bản thân cậu ta vừa bị cực nhọc phải đi làm thuê kiếm sống. muốn được người khác quý mến tôn trọng mình. Với lại ông ấy dạy bảo đám thợ chúng tôi cách nhiệt tình lắm!”. Còn tự ái là thói xấu do quá đề cao “cái tôi” nên cãm thấy khó chịu tức giận khi bị người khác đánh giá thấp hoặc coi thường mình. tư cách và danh dự của bản thân mình hầu tránh bị người khác khinh thường và nhờ đó mang lại sự tốt đẹp cho bản thân mình. Còn anh bạn trưởng nhóm. Nhưng tự trọng và tự ái lại khác nhau: Tự trọng là đức tính tốt khi cố bảo vệ phẩm chất. lại còn đánh mất tình cảm anh em.

cũng cần được kiểm soát để tránh gây hậu quả nghiêm trọng. Nếu không được kiềm chế. thể hiện qua thái độ thiếu nhẫn nhịn. dễ dàng phản ứng gây thiệt hại cho những ai “lỡ” xúc phạm đến mình. 2) Tự trọng và tự ái tuy khác nhau nhưng lại liên quan mật thiết với nhau. thì với quyền lực trong tay. Câu chuyện sau đây cho thấy điều ấy: Một hôm mấy anh bạn nhậu rủ nhau đến quán gần nhà cùng lai rai. Nó giúp chúng ta không dám làm điều xấu và làm điều tốt để được người khác nể vì kính trọng. Còn những va chạm tự ái trong cách đối nhân xử thế thường xảy ra giữa nhóm chúng bạn làm việc chung với nhau. không còn nhạy cảm trước những lời phê bình góp ý. Hơn nữa. Một người yêu mình và cố bảo vệ thanh danh thì chính là “tự trọng”. Tuy nhiên. 3) Tránh thói “sĩ diện hão”: Mặt trái của đức tính tự trọng là thói xấu “sĩ diện hão”. kẻ tự ái cao sẽ dễ đi đến chỗ lạm dụng quyền lực để trả thù. biết khiêm tốn tiếp thu lời khuyên của người khác để bản thân ngày một hoàn thiện hơn. nếu không biết tự trọng. thì một anh trong bọn rót rượu mời các bạn khác cùng nhau nâng ly. người ta sẽ trở nên “mặt dày mày dạn”. sẵn sàng làm những việc tán tận lương tâm mà chẳng hổ thẹn áy náy chút nào. Tóm lại: Phàm là người thì ai cũng ít nhiều đều có tự ái và sự tự ái ấy sẽ đi theo chúng ta suốt đời. Để giữ được lòng tự trọng thì trước tiên người ta phải biết kềm chế tính tự ái. Thực vậy. Biết tự trọng và ra sức bảo vệ danh dự của mình là người biết “sĩ diện”. hình như càng làm lớn thì tự ái của người ta càng cao. Còn sự nịnh bợ hay “nâng bi” cấp trên và chà đạp cấp dưới sẽ làm người ta dễ dàng đánh mất phẩm hạnh và giá trị của mình.Hiệp Hội Thánh Mẫu dẹp thói tự ái hy vọng sẽ sớm nên thợ giỏi và sớm có thể mở một cửa hàng mới cho riêng mình. Kẻ tự ái cao đồng nghĩa với thói tự cao. kẻ “sĩ diện hão” lo bảo vệ thứ “danh dự” không có thực và kẻ “tự ái vặt” dễ nổi giận vì những lý do không đâu thì cần phải xét lại để sửa đổi. để mặc sức lặn ngụp trong vũng bùn tội lỗi. Khi rượu bắt đầu có tác dụng. thì cũng cần phải chấm dứt để tránh hậu quả khó lường. Chẳng may hôm ấy có một anh “cơ thể bất an” từ chối Trang 39 .

hiephoithanhmau. Xin cho chúng con biết luôn khiêm tốn và nhẫn nhịn tha nhân.Giao Lưu Hiệp Sống 97 không cụng ly chung khiến anh ta chạm tự ái vì cho rằng mình bị coi thường. Cũng may một anh có uy tín trong nhóm kịp thời can ngăn nên sự việc đã dừng lại đúng lúc. thì chính anh em hãy làm cho người ta” (Mt 7. 4. THẢO LUẬN: 1) Tự trọng và tự ái giống và khác nhau thế nào về mức độ và hậu quả? 2) Bạn sẽ làm gì để thực tập tính tự trọng và tránh thói tự ái trong giao tiếp xã hội? 5. _____________ LM ĐAN VINH www.com Trang 40 . đồng thời quyết tâm thực tập nếp sống nhân bản “Hãy biết tự trọng nhưng đừng tự ái” để chúng con nên con hiếu thảo của Chúa Cha và nên chứng nhân của Chúa trước mặt người đời..12).AMEN. LỜI CẦU: Lạy Chúa Giê-su. Trong nhóm đồng bàn có kẻ ác cảm với anh kia lại đốc thêm: “Đánh bỏ mẹ nó đi cho tao!” khiến kẻ vừa bị “chạm nọc” càng quyết ăn thua đủ. Xin cho chúng con tránh thói tự ái cao. Anh ta hất ly rượu đang cầm vào mặt anh kia và hai người ẩu đả. Xin cho chúng con biết ứng xử trong tinh thần tự trọng để gây thiện cảm với tha nhân trong các giao tiếp xã hội. vật thi ư nhân” và lời Chúa dạy: “Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình. Xin cho chúng con biết năng nhắc lại lời người xưa nói: “Kỷ sở bất dục. để tránh hậu quả khó lường có thể xảy ra.

Hiệp Hội Thánh Mẫu 08. Nhiều lần nghe vợ nói cạnh nói khóe bị chạm tự ái nhưng vẫn cố nín nhịn bằng cách lấy xe đi ra khỏi nhà để tránh cãi nhau. Chị lại la toáng lên: Trang 41 . Hôm đó nghe vợ chê trách. hy vọng tất cả. có “ngon” thì đánh tui đi! Đánh đi! Chớ đừng có nói rồi không dám làm là hèn lắm!”. XÂY DỰNG HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH VỢ CHỒNG TRÁNH THÁCH THỨC NHAU 1. LỜI CHÚA: Đức ái tha thứ tất cả.. Ngày nào đưa tiền về không đủ sở hụi là chị vợ mặt nặng mày nhẹ và nói những câu chì chiết khiến anh tức bực sinh ra rượu chè. trước khi bỏ đi anh chồng đã nói thòng thêm một câu cho đỡ quê: “Cô có im đi không? Cô mà nói thêm là coi chừng ăn đòn!”. Và thế là “bốp! Bốp!. việc chạy xe thu nhập không còn được như trước. Gần đây khi xăng lên giá. chịu đựng tất cả” (1 Cr 13. Bị chạm tự ái vì câu hăm dọa của anh chồng xưa nay vốn hiền lành nhẫn nhịn. chị vợ đã chạy theo nắm lấy tay anh và thách thức: “Nè.. tin tưởng tất cả.” Chị vợ bị hai cái tát trên má.1-7) 2. CÂU CHUYỆN: Gần nhà tôi có đôi vợ chồng tuổi trung niên lấy nhau được mười lăm năm va đã có với nhau hai mặt con. Hằng ngày anh chồng chạy xe ôm đều mang tiền về nhà nuôi vợ con.

Làm như vậy chị nghĩ anh chồng chắc sẽ không dám tiêu xài vì số tiền đó hai vợ chồng đã nhất trí sẽ dùng để sửa nhà bếp sắp sập do bị mối ăn.. Tức quá thì mình dọa mấy câu cho bả ấy ngán mà im miệng..Giao Lưu Hiệp Sống 97 “Anh dám đánh tui hả? Ối làng nước ơi! Nó đánh tui!”. Anh làm gì tôi thì làm đi!” Anh chồng tức giận xô chị ngã chạm vào thành giường bị trặc cánh tay. Anh chồng nghe vợ thách thức. Về sau khi đã bình tĩnh. tôi không muốn đánh cổ làm chi. nên anh chồng mới phải chứng tỏ “quân tử nhất ngôn”. trong túi không còn một đồng bạc nào!! Anh đã thành tâm xin lỗi vợ. dám đánh không? Nói mà không làm là hèn. chị tức quá vào tủ lấy hết số tiền năm triệu do mới bán lứa heo sữa quăng cho anh chồng với lời nói dỗi: “Anh có ngon thì đi mà nhậu hết đi”. sau khi có tí hơi men mà vợ nói động tới là không thể nhịn được mà phải đánh đập vợ con cho hả cơn giận. giỏi thì đánh nhau với mấy tên ngang cơ! Chứ còn đánh thứ đàn bà chân yếu tay mềm thì hèn lắm!” Hoặc: “Vợ chồng nào mà chẳng có chuyện bất đồng ý kiến tranh cãi nhau. anh yêu cầu chị vợ mua thêm cho anh một xị nữa để uống tiếp kèm theo lời đe dọa: “Không đi mua thì cứ mà chết với ông!”. Nhưng bên cạnh đó cũng có những ông chồng bất đắc dĩ mới phải đánh vợ vì ý thức rằng: “Mình là đàn ông. Nhưng về sau mỗi khi nghĩ tới chị lại tiếc rẻ và tự trách: “Giá đứng mang tiền ra thách thức anh ta thì gia đình Trang 42 . là hạng . Hậu quả của thách thức là sự thiệt hại cả về tinh thần lẫn vật chất: Anh chồng thích uống rượu nhưng do tửu lượng kém nên chỉ cần uống một hai ly là đã say xỉn. SUY NIỆM: 1. liên ôm gói tiền đi luôn. Mãi ba ngày sau mới quay về nhà. phải đi bó thuốc mất cả tháng trời mới khỏi. Nhưng cổ thấy tôi nhẫn nhịn lại càng làm tới thách thức. Ai dè bả lại cãi lại và còn thách thức: “Này. Vợ bị chồng đánh do thái độ thách thức: Sự thực thì có những ông chồng có thói vũ phu. Cũng may mà có mấy người hàng xóm nghe tiếng xô xát đã kịp thời chạy tới can ngăn nên gia đình mới tạm yên. Bị chồng xô té. Sau khi cằn nhằn mấy câu chị sẵn sàng tha thứ cho anh. 3.tiểu nhân!”. anh chồng đã tâm sự với anh bạn hàng xóm: “Thực ra. Nghe vậy chị vợ tự ái liền hét to lên: “Tôi không đi mua đó. Vậy là nhiều bà vợ đã bị ăn đòn do tội thách thức khinh thường chồng! 2. Một hôm uống một vài ly chưa đã như mọi lần. Như vậy là do tự ái. nên tôi không giữ được bình tĩnh đã phải tát cho cô ấy hai cái để mong được yên thân”. có sức khỏe.

Hiệp Hội Thánh Mẫu đâu có bị mất số tiền lớn như vậy”. 4. 3. Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”.19). do nền giáo dục gia đình hay nhà trường. 2) “Mau nghe. nay tôi mới quyết làm thử cho ông ta biết thân”. Mỗi khi nghe một người thách thức. 3) “Một sự nhịn bằng chín sự lành”: Đừng vội trả đũa trước những Trang 43 . thì vợ chồng hãy áp dụng thuật xử thế của người xưa là “hoãn binh chi kế”. Thánh Gia-cô-bê cũng dạy các tín hữu cách ứng xử như sau: “Mau nghe. Vợ cũng có thể làm liều khi bị thách thức: Không phải chỉ có những ông chồng. người kia cần áp dụng phương cách như sau: 1) “Biết mình biết người trăm trận trăm thắng”: Nên biết rằng: Người ta khác nhau là do “gien” di truyền. vợ chồng sẽ dễ dàng cảm thông cho nhau và biết ứng xử phù hợp với hoàn cảnh và tâm lý của chồng vợ mình để tránh sự trnh cãi to tiếng như người xưa dạy: “Biết mình biết người trăm trận trăm thắng”. do tâm sinh lý sai biệt giữa hai phái nam nữ. mà ngay cả các bà vợ. bởi vì chị vợ đã quyết làm đúng theo lời “thách thức” của chồng. Cần tránh nói lời cay độc xúc phạm danh dự của nhau như lời dạy: “Lời nói không mất tiền mua. chỉ thấy tháng đó cả nhà bị thiếu hụt phải đi vay mượn hàng xóm vì ăn cơm tiệm. vợ chồng cần tránh nói lời thách thức. Biết thân ai đâu không thấy. Trong lúc tức giận ông đã chì chiết vợ: “Làm đàn bà có mỗi việc làm bếp mà cũng làm không xong thì còn làm được việc gì nữa? Thôi dẹp luôn cái bếp này đi. Do đó. thì cơn tam bành cũng nổi lên. khoan giận” (Gc 1. khoan giận”: Khi bị chạm tự ái và cơn giận đang bốc lên. Phải tránh thách thức nhau: Nguyên nhân dẫn đến giận hờn ly hôn giữa hai vợ chồng chính là những lời khích bác và thách thức nhau. khi hai người cãi nhau cách đây hai tuần. khi bị chạm tự ái. chỉ vì chị lỡ làm cháy món nhậu khoái khẩu của ông. Người ta thường hay thách thức nhau do thói sĩ diện hão hay tự ái vặt. cả nhà đi ăn cơm tiệm luôn!”. chậm nói. Liên tiếp hai tuần rồi. chậm nói. Nghĩa là đừng vội làm gì trong lúc đang nóng giận vì “giận quá mất khôn”. ngày nào ông chồng cũng phải ghé quán đầu ngõ ăn cơm. Về sau chị kể tội của chồng cho bà hàng xóm: “Cô coi: Cứ hở ra chuyện gì là ông ta lại bảo: Dẹp bà nó đi! Vứt hết đi! Bà đi đâu cho khuất mắt tôi! Hỏi cô ai mà không có tự ái? Bị ổng nói nhiều lần như vậy. Một khi hiểu rõ những khác biệt đó.

mặc lấy thân nô lệ. Một linh mục già nhiều kinh nghiệm mục vụ đã khuyên các đôi tân hôn như sau: “Khi hai vợ chồng chúng con sắp tranh cãi to tiếng với nhau. vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 11. tránh lời nói việc làm gây sự tranh cãi bất hòa. Người lại còn hạ mình.Giao Lưu Hiệp Sống 97 lời nói mang tính xúc phạm của chồng hay vợ mình. Hãy đợi đến sáng mai sẽ tính”. thì mỗi người hãy tự nhủ mình: “Đừng nóng! Chuyện đâu còn đó. xin cho các đôi vợ chồng sống yêu thương đoàn kết. vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết. chết trên cây thập tự” (Pl 2. Đ) XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON _____________ LM ĐAN VINH (Hiệp Hội Thánh Mẫu) Trang 44 . làm sứt mẻ tình nghĩa phu thê”. THẢO LUẬN: 1)Theo bạn: Nên ứng xử thế nào khi bị chồng hay vợ thách thức làm việc này hay việc kia ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình? 2)Bạn sẽ làm gì để tạo bầu khí thuận hòa yêu thương trong gia đình bạn trong những ngày sắp tới? 6. sống như người trần thế. X) HIỆP CÙNG MẸ MA-RI-A. Chúng ta hãy nghe lời tông đồ Phao-lô khuyên các tín hữu Phi-lipphê về sự khiêm hạ của Đức Giê-su như sau: “Đức Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa.29): Để dẹp được tính tự ái vốn có sẵn trong mỗi người. Nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang. LỜI CẦU: Lạy Chúa. không đáng để hai vợ chồng gây gỗ. 4) Hãy học với tôi.6-8). 5. trở nên giống phàm nhân. Và đến sáng hôm sau. mỗi người chúng ta hãy nhìn vào một tấm hình vẽ Thánh Tâm Chúa Giê-su và dâng lên Người một lời cầu nguyện xin ơn nhẫn nhịn chịu đựng giống như Người. Xin cho các gia đình tín hữu chúng con năng cầu nguyện trong giờ kinh tối gia đình và quan tâm phục vụ lẫn nhau để làm chứng cho Chúa trước mặt mọi người. chúng con sẽ thấy sự việc tối qua chỉ là chuyện nhỏ.

mà muốn được yên thân.. động đất. người ta phải thờ phượng. khi trí óc con người được mở mang. Ngày xưa. Theo họ: “Tôn giáo bắt nguồn từ sự dốt nát của con người. và coi chúng như các thần minh quyền năng. ĐỨC TIN VÀ KHOA HỌC VẤN ĐỀ 3: Chỉ những người ngu dốt mới tin có Thiên Chúa. HỌC LÀM TÍN HỮU THÁNG 02/ 2013 NHỮNG VẤN ĐỀ KHOA HỌC VÀ ĐỨC TIN I. thì những ý niệm về các vị thần minh nói trên cũng dần dần tan biến.Hiệp Hội Thánh Mẫu 09. còn những ai có kiến thức đều vô thần. Đến nay chỉ có những người ngu dốt mới tin Thiên Trang 45 . Đó là nguồn gốc phát sinh ra tôn giáo thời sơ khai. nên con người cảm thấy nhỏ bé tầm thường. cháy rừng. Nhưng từ khi khoa học tiến bộ.. Họ luôn cảm thấy sợ hãi trước những hiện tượng trong thiên nhiên như sấm chớp. TRẢ LỜI: 1. lễ bái. Một số người nại vào khoa học để phủ nhận tôn giáo.. vì thiếu hiểu biết. bão táp. cúng kiến..

khi khoa học tiến bộ.Giao Lưu Hiệp Sống 97 Chúa. Theo Bách Khoa Toàn Thư Mở (Wikipedia) thì niềm tin và thực tiễn tôn giáo vô cùng đa dạng và có rất nhiều tôn giáo trên thế giới ngày nay. con người càng tin có Đấng Tạo Hóa là căn nguyên của mọi vật hiện hữu trong vũ trụ. Trung Đông. trừ một vài nơi ở Đông Phi. Các tôn giáo trên thế giới hiện nay 2012 Tôn giáo Kitô giáo (gồm Công giáo. loài người đã giải thích được các hiện tượng trong thiên nhiên như mưa bão sấm chớp. Nam Á.1 tỷ Khắp thế giới. Tin lành. Đông Nam Á. một phần lãnh thổ Nga. Tây Phi. lệ thuộc vào sự hiểu biết nông cạn của con người lúc đó. những tôn giáo độc thần. Đông Nam Á. Trang 46 Hồi giáo 1. Đông Á. Albania. Nói chung có khoảng 87 phần trăm dân số thế giới đang gắn bó với một tôn giáo nào đó. chỉ có khoảng 13 phần trăm là không tôn giáo. Ngày nay. Trung Á. tuy con người đã đạt được trình độ văn minh kỹ thuật khá cao. bán đảo Ả Rập. khi nói về những tôn giáo tự nhiên đa thần. Chúng ta có thể đồng quan điểm phần nào với lập trường nói trên. Đông Phi.. chỉ có một thiểu số không tin mà thôi: 3. là những tôn giáo do trí khôn con người thời sơ khai tưởng tượng ra.. trong đó có các nhà bác học đều có niềm tin tôn giáo. Nam Á. đặc biệt là Kitô giáo lại là các tôn giáo của con người văn minh: Càng có kiến thức cao. Trung Á. các tỉnh phía tây Trung Quốc.. Bắc Phi. thì những sự mê tín dị đoan cũng không còn lý do tồn tại. Trái lại. Chính thống giáo và Anh giáo) Số lượng tín đồ Vùng lãnh thổ chủ yếu 2. còn những ai có chút kiến thức đều vô thần”. có tôn giáo chỉ hạn chế trong một vùng địa lý không lớn nhưng có những tôn giáo có thể gọi là tôn giáo thế giới với nhiều triệu tín đồ ở khắp nơi trên thế giới. Bắc Phi. 2.5 tỷ . thế mà đại đa số nhân loại. Dần dần.

2 triệu Ngoài ra. Pakistan. Anh Israel. Châu Âu. Mỹ.Hiệp Hội Thánh Mẫu Ấn Độ giáo Đạo giáo Tôn giáo dân gian Trung Quốc Phật giáo Tôn giáo của các bộ tộc Nho giáo Tôn giáo truyền thống Châu Phi Shintō Đạo Sikh Do Thái giáo Baha’i giáo Cao Đài Đạo Jain 900 triệu 400 triệu Nam Á. Đông Nam Á. Úc Ấn Độ. EYMIEU đã công bố một bảng thống kê bất ngờ về Đức Tin của Trang 47 . Canada. Canada. Singapore. Mỹ. Pakistan. Mauritus. ngay các khoa học gia. Anh 394 triệu 365 triệu 300 triệu 150 triệu 100 triệu 30 triệu 23 triệu 14 triệu 9 triệu 5 triệu 1. Trung Quốc. Mỹ. Fiji. châu Âu Tín đồ phân bố rải rác nhiều nơi trên thế giới Việt Nam. Guyana. những bộ óc thông minh nhất của nhân loại cũng chấp nhận có Thiên Chúa với một tỷ lệ rất lớn: 4. A. Bắc Mỹ. Malaysia và cộng đồng người Hoa hải ngoại Trung Quốc Đông Á và Ấn Độ Khắp thế giới trừ Châu Âu Đông Á và cộng đồng người Hoa ở hải ngoại Châu Phi Nhật Bản Ấn Độ.

“Khoảng 2/3 các nhà nghiên cứu tin vào Đấng Tối Cao”. Một số kết quả nổi bật như sau: 41% các nhà sinh học không tin có Chúa. Volta..Ecklund nói: “Dựa trên các nghiên cứu trước đây.. Newton. Mới đây trên trang web điện từ Vnexpress. Trang 48 . hoá học và sinh học) và 31% những người nghiên cứu xã hội cho biết họ không tin vào Thiên Chúa. nhà xã hội học ELAINE HOWARD ECKLUND từ Đại học Rice đã tìm hiểu 1.Còn lại 398 vị thì 15 dửng dưng với tôn giáo hay thuộc phái bất – khả – tri (Chủ trương không thể dùng trí khôn nhận biết có Thiên chúa hay không). Lavoisier. Marconi. . An viết dựa theo tài liệu “Live Science” về niềm tin của các nhà khoa học hiện đại cho thấy đại đa số các nha khoa học đều tin có Thiên Chúa như sau: . . .net có đăng bài của T.Trong cuộc khảo sát. nhưng dữ liệu thu được lại cho kết quả ngược lại”. Pasteur. chúng tôi tưởng rằng các nhà khoa học xã hội sẽ ít thực hành tôn giáo hơn các nhà khoa học tự nhiên.646 thành viên tại các trường đại học chuyên nghiên cứu.16 vị công khai vô thần. đưa ra 36 câu hỏi về niềm tin và các hoạt động tinh thần.Giao Lưu Hiệp Sống 97 432 nhà khoa học thuộc thế kỷ 19 như sau: . . Copernic. . Một cuộc khảo sát mới đây cho thấy sự khác biệt sâu sắc giữa họ phụ thuộc vào lĩnh vực mà họ đang theo đuổi: Những người làm trong ngành “khoa học xã hội” có xu hướng tin vào Chúa và tham dự các hoạt động tôn giáo nhiều hơn so với các học giả trong lĩnh vực “khoa học tự nhiên”. . Edison. những vị có tín ngưỡng lại là những nhà bác học thời danh như: Ampère. Galilê. trong khi con số này chỉ là 27% ở các nhà khoa học chính trị. Hơn nữa.34 người không rõ lập trường tôn giáo.Còn 367 vị tin có Thiên Chúa cách rõ rệt chiếm tỷ lệ 92%. 5.Chỉ có gần 38% các nhà khoa học tự nhiên (những người liên quan đến bộ môn vật lý.

hiephoithanhmau. Và cũng không có một nhóm nào quan trọng một chút trong các chủng tộc nhân loại mà vô thần”.com * * * Trang 49 . vì dốt nát.Hiệp Hội Thánh Mẫu . Một nhà nhân chủng học trứ danh của thời đại chúng ta đã viết trong cuốn “loài người” của ông như sau: “Tôi chỉ gặp thấy tình trạng vô thần ở cá nhân. Nhiều nhà khoa học xem mình là người duy tâm lại không gắn với một tôn giáo cụ thể nào cả và không tin vào Thiên Chúa”. những ý niệm đa thần đã được thay thế bằng một vị Thiên Chúa là căn nguyên của mọi hiện tượng trong vũ trụ. Tuy nhiên Đấng Tạo Hóa đã được quan niệm một cách khác nhau tùy theo trình độ văn minh cao thấp.. mọi dân tộc. hoặc chịu ảnh hưởng của nền giáo dục vô tôn giáo. Chỉ có một thiểu số do tự cao. mọi nền văn minh đều tin có Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa. luôn luôn đại đa số đều tin tưởng. Hiện nay Ecklund và cộng sự viên đang tiếp tục thực hiện những cuộc điều tra dài hơi hơn để tìm hiểu nguyên nhân của điều này.Trong một công trình độc lập tại Đại học Chicago.Ecklund nói: “Giờ đây chúng ta phải tìm hiểu nguồn gốc của những khác biệt này. và chỉ là trường hợp đặc biệt. nhưng dần dần với kiến thức mở mang. Khắp mọi nơi. . công bố tháng 6 vừa qua. KẾT LUẬN: Vậy có thể nói ngược lại rằng: Hầu hết nhân loại thuộc đủ mọi thời đại. Không một chủng tộc nào trong các đại chủng mà vô thần. nên người ta đã quan niệm sai lạc về Thiên Chúa. _____________ LM ĐAN VINH www.. Ngày xưa.. 76% các bác sĩ nói họ tin vào Chúa. và 59% tin vào sự tồn tại của thế giới bên kia. mới phủ nhận Ngài mà thôi. dựa vào một nguyên lý căn bản là nguyên lý nhân quả: “Có hậu quả tất phải có nguyên nhân”..

Còn Chúa đã không làm như vậy! Vậy cậu hãy nói xem: Chúa tốt lành ở chỗ nào? (Sinh viên im lặng) Giáo sư: Cậu không thể trả lời được phải không? Vậy chúng ta hãy bắt đầu lại với câu hỏi: Chúa có tốt lành không nhé? Sinh viên: Dạ vâng.Thiên Chúa mà ra. Mọi người chúng ta ai cũng sẵn sàng giúp đỡ người khác khi có thể. Con trai hãy nói cho ta biết. tội ác có tồn tại trên thế giới này không? Sinh viên: Dạ có Trang 50 .... Giáo sư: Thế Quỷ Satan do đâu mà có? Sinh viên: Dạ. có một không hai của EINSTEIN – Nhà khoa học vĩ đại nhất của mọi thời đại đã được ghi lại như sau: Giáo sư: Con trai là một người tin có Thiên Chúa phải không? Sinh viên: Dạ đúng thưa giáo sư. từ . Giáo sư: Quỷ Satan có tốt lành không? Sinh viên: Không. Giáo sư: Vậy con có thực sự tin vào Chúa không? Sinh viên: Tất nhiên rồi thưa giáo sư Giáo sư: Chúa tốt lành chứ? Sinh viên: Chắc chắn là như vậy Giáo sư: Chúa có toàn quyền không? Sinh viên: Dạ có Giáo sư: Anh trai tôi chết vì ung thư mặc dù anh ấy đã nhiều lần tha thiết cầu xin Chúa chữa cho anh ấy được lành bệnh.Giao Lưu Hiệp Sống 97 BÀI ĐỌC THÊM CUỘC TRANH LUẬN THÚ VỊ VỀ THIÊN CHÚA.. Giáo sư: Đúng rồi.

Hiệp Hội Thánh Mẫu Giáo sư: Tội ác ở khắp nơi phải không? Và Chúa tạo nên tất cả mọi thứ đó. thưa giáo sư Giáo sư: Con đã từng cảm nhận thấy Chúa hiện hữu. Giáo sư: Vậy cậu còn tin vào Chúa thôi? Sinh viên: Dạ có Giáo sư: Theo kinh nghiệm. Vậy hãy nói cho ta biết. ngửi được mùi của Chúa chưa? Con đã từng nhận thức được Chúa bằng bất cứ giác quan nào chưa con trai? Sinh viên: Chưa thưa giáo sư. mắt con đã từng thấy Chúa chưa? Sinh viên: Dạ chưa. khoa học nói rằng: Chúa không hề tồn tại. Con chỉ có niềm tin vào Thiên Chúa mà thôi... ai đã tạo nên chúng? (Sinh viên không trả lời) Giáo sư: Khoa học nói rằng chúng ta có 5 giác quan để nhận định và quan sát thế giới chung quanh chúng ta. bằng sự thực nghiệm. bằng những phương pháp chứng minh khác. Giáo sư: Nói cho ta biết tai con đã từng nghe thấy lời Chúa nói chưa? Sinh viên: Chưa. Con nói về điều này thế nào hả con trai? Sinh viên: Không gì cả. thưa giáo sư Giáo sư: Vậy. Con e là chưa cảm nhận được Chúa bằng bất cứ giác quan nào. đúng không? Sinh viên: Đúng! Giáo sư: Vậy ai tạo ra tội ác? (Sinh viên không trả lời) Giáo sư: Vậy còn bệnh tật? Sự đồi bại? Lòng thù hận? Sự xấu xa?. nếm được vị của Chúa. Tất cả những thứ kinh khủng đó vẫn luôn tồn tại trên thế giới phải không? Sinh viên: Dạ đúng. Trang 51 .

“lạnh” không hề có. có tồn tại một thứ gọi là “nóng” không? Giáo sư: Có! Sinh viên: Và có tồn tại thứ gọi là “lạnh” không? Giáo sư: Có! Sinh viên: Không có. và lạnh không phải là mặt trái của nóng. chàng thanh niên trẻ tuổi? Trang 52 . Giáo sư có thể có được ánh sáng yếu. Nhưng nếu không có ánh sáng thường xuyên. giáo sư sẽ không có cái gì gọi là “bóng tối”. độ lạnh đến đâu? Nóng là một loại năng lượng. nếu có. đức tin. Đêm tối là gì. giáo sư có thể có rất nhiều thứ gọi là nóng. ánh sáng chớp. nóng hơn. Chúng ta không thể đo lường được lạnh. siêu nóng. thưa giáo sư: Lạnh chỉ là sự vắng mặt của nóng mà thôi. lạnh là một từ ngữ chúng ta dùng để mô tả sự vắng mặt của nóng. Chúng ta có thể đạt đến nhiệt độ dưới 0 đến âm 458 độ. Không có bất cứ thứ gì gọi là lạnh.Trong thực tế. nhưng chúng ta không thể đạt đến mức thấp hơn con số đó. (Giảng đường thinh lặng với những giải thích của cậu sinh viên) Sinh viên: Còn về bóng tối thì sao thưa giáo sư? Có thứ gì để gọi là “bóng tối” không? Giáo sư: Có.. nhiệt độ nóng trắng. (Giảng đường bỗng trở nên im lặng với câu trả lời bất ngờ của cậu sinh viên) Sinh viên: Thưa giáo sư. ánh sáng mạnh. cực kì nóng. Và đó là vấn đề mà khoa học gặp phải Sinh viên: Thưa giáo sư. giáo sư có thể làm cho bóng tối trở nên tối hơn không thưa giáo sư? Giáo sư: Vậy vấn đề mà con đang muốn đề cập ở đây là gì. thưa giáo sư. không có bóng tối.Giao Lưu Hiệp Sống 97 Giáo sư: Đúng rồi. ánh sáng trung bình. nếu nó không phải là bóng tối? Sinh viên: Giáo sư lại sai nữa rồi.. Bóng tối là sự thiếu vắng của một thứ khác là ánh sáng. Nhưng chúng ta không có bất cứ thứ gì gọi là lạnh cả.

Bây giờ giáo sư hãy nói cho con biết. tất cả những thứ kinh khủng trên thế giới này đều không hề tồn tại như những vật thể.Hiệp Hội Thánh Mẫu Sinh viên: Thưa giáo sư. tội ác. nhưng chúng ta không bao giờ xem thấy được. Có thể là dùng những tín hiệu về xung điện và từ ngữ gì đó. có Chúa tốt và Chúa xấu. Giáo sư chỉ rõ rằng có sự sống và có cái chết. bằng cách nào đó chúng ta vẫn có thể hiểu được về người khác. Giáo sư: Sai sót? Cậu có thể giải thích rõ hơn không? Sinh viên: Thưa giáo sư. giáo sư đang giải thích trên tiền đề của sự đối ngẫu 2 mặt. nghĩa là đang phớt lờ đi sự thật rằng cái chết không hề tồn tại như một thứ gì đó. thưa giáo sư. Tuy nhiên. mà là vì thiếu vắng tình yêu của 1 Đấng Tối Cao nào đó. Khoa học thậm chí không thể giải thích về cách thức con người suy nghĩ như thế nào. bắt đầu nhận ra rằng vấn đề của cuộc tranh luận đang đi về đâu) Sinh viên: Bởi vì không ai có thể quan sát được quá trình tiến hóa trong công việc và càng không thể chứng minh rằng quá trình này là một quá trình đang diễn ra. mà chính là sự vắng mặt của sự sống. bằng một cái gì đó có thể đo lường được. Vì thế thưa giáo sư. Điều này giải thích rằng: bệnh tật. giáo sư đã chẳng dạy cho sinh viên bằng quan điểm cá nhân của giáo sư đó sao? Như vậy giáo sư đang là một nhà khoa học hay chỉ là một nhà thuyết giáo suông? (Lớp học bỗng trở nên ồn ào) Trang 53 . điều mà con muốn nói đây là tiền đề triết học của giáo sư có chỗ sai sót. Nếu chúng ta xem xét về cái chết là đối lập với sự sống. Giáo sư đang nhìn vào khái niệm về Thiên Chúa chỉ như một vật thể hữu hạn. Sinh viên: Đã bao giờ giáo sư quan sát. Sự chết không phải là sự đối lập của sự sống. nhìn thấy quá trình tiến hóa bằng mắt thường chưa thưa giáo sư? (Giáo sư lắc đầu và cười. giáo sư có dạy cho sinh viên rằng họ tiến hóa như bây giờ là từ loài khỉ không? Giáo sư: Nếu như cậu đang đề cập về quá trình tiến hóa tự nhiên thì dĩ nhiên là có.

Như vậy nếu chỉ có lòng kính trọng mà thôi.. con có thể quả quyết giáo sư không có bộ não. Sinh viên: Đúng vậy.. Vì thế. thưa giáo sư. con trai ạ. Giáo sư nhìn chằm vào cậu sinh viên. thưa giáo sư? (Căn phòng im lặng.Cũng vậy: Sự kết nối giữa con người với Thiên Chúa chính là NIỀM TIN. theo quy luật được thiết lập bởi kinh nghiệm.. hoặc ngửi được mùi của nó chưa? Không ai có mặt ở đây đã làm điều đó cả. Cậu sinh viên trong câu chuyện trên đây không ai khác hơn là EINSTEIN – Nhà khoa học được bình chọn là vĩ đại nhất của mọi thời đại đấy các bạn ạ. cảm nhận được vị của bộ não đó. không đoán được cậu ấy đang nghĩ gì) Giáo sư: Tôi nghĩ là cậu hãy cứ để những thứ cậu nói đó cho niềm tin. chạm được vào nó. sự thử nghiệm.Giao Lưu Hiệp Sống 97 Sinh viên: Có ai trong lớp học này đã từng nhìn thấy bộ não của giáo sư chưa? (Lớp học ồ lên những tiếng cười lớn) Sinh viên: Có ai đó đã từng nghe nói về bộ não của giáo sư. Tất cả những điều đó giữ cho mọi thứ vẫn tiếp tục sống. các phương pháp chứng minh khoa học. thì làm sao chúng con có thể tin những gì giáo sư giảng dạy được. ________________________ NGUỒN TRÊN INTERNET Trang 54 . tiếp tục tồn tại và phát triển.

Sáng hôm nay theo thông lệ. Rồi thày thử lại lần thứ hai. thày mở Sách Thánh ra và đọc được câu này: “Và Giu-đa đã đi treo cổ tự vẫn”. thấy câu lời Chúa nào trước thì coi như Chúa nói với mình ngày hôm ấy. Sợ quá. Chẳng may lần này tay thày lại chỉ đúng ngay câu: “Anh hãy đi và hãy làm như vậy”. thày vội gấp Sách lại và thầm nghĩ: “Quá tam ba bận. Cha được ơn Trang 55 . ÁP DỤNG KINH THÁNH Một thày dòng kia có tật hay bị bối rối.. Mỗi ngày thày thường mở Sách Kinh Thánh ra. Hốt hoảng thày gấp ngay Sách Thánh lại rồi tự nhủ: “Chẳng nhẽ Chúa lại dạy mình tự tử hay sao? Không đời nào Chúa lại dạy làm như vậy”. Lần cuối cùng này thày lại mở đúng ngay câu: “Điều con định làm thì làm mau đi!!!” 02.. THƯ GIÃN THÁNG 02/2013 01. Thôi thì ta hãy thử lại một lần chót nữa xem sao”.Hiệp Hội Thánh Mẫu 10. PHỤC SINH Có một cha xứ nọ rất khó tính nhân dịp mùa chay đã đến một tu viên xin tham dự khóa tĩnh huấn linh thao kéo dài một tuần lễ.

Mẹ ơi.Do Chúa đã tạo dựng nên ông A-dong và bà E-và. Sau đó cha còn lấy một tấm bảng viết dòng chữ sau: “Cha xứ cũ của quý vị đã chết!” rồi cắm tấm bảng đó trước cửa nhà thờ để báo cho mọi người trong xứ biết cha đã được ơn biến đổi nên tốt. Rồi Chúa cho hai ông bà sinh ra con cái.Con ơi. tại sao Mẹ nói loài người do Chúa dựng nên. Còn Bố lại nói loài người do khỉ đẻ ra? Bà mẹ nhìn bé mỉm cười trả lời:: .Mẹ ơi. và con cái sinh ra cháu chắt. AL-LE-LU-IA" 03. Nhân lúc cha đang cử hành lễ Vọng Phục Sinh. (Ý cha muốn nói rằng: con người xác thịt cũ của cha không còn nữa. NGUỒN GỐC DÒNG HỌ HAI BÊN Một bé Lan 5 tuổi hỏi mẹ: . loài người do ai dựng nên hả mẹ? Mẹ em liền trả lời: .Bà ơi! Bà biết không? Ông cha xứ cũ của bà trước đây đã chết rồi. nên bé lại đến hỏi Mẹ: . bà cụ giúp việc đã lén nhổ tấm bảng cha đã viết và thay vào đó một tấm bảng khác. Điều đó cũng đúng thôi. Còn Bố con lại nói về dòng họ tổ tiên nhà phía bên Bố Trang 56 .Ngày xửa ngày xưa có nhiều con khỉ xuất hiện và có một con khỉ đã từ từ biến hóa thành con người. nên quyết tâm sửa đổi thói khó tính và học nơi Chúa Giê-su nhân đức hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Cứ như vậy mà loài người dần dần xuất hiện trên trái đất đó con ạ.. và bây giờ cha đã trở nên một người mới). Sau khi làm lễ xong. Vài ngày sau bé lại hỏi Bố câu hỏi y như vậy. cha bước ra khỏi nhà thờ và thấy tấm bảng cũ đã được thay bằng một tấm bảng mới có dòng chữ: “Ngài đã chết và đến ngày thứ ba thì đã sống lại. Mấy ngày sau.. gặp bà cụ giúp việc cha liền chia sẻ ơn mới nhận được như sau: . Hôm ấy vừa về tới nhà xứ. Bé Lan thấy bố trả lời thật là khó hiểu. Loài người chúng ta phát xuất từ loài khỉ vượn đấy con ạ. cha trở lại khó tính như trước. Ông bố liền trả lời: . Mẹ cho con biết là nói về phía dòng họ tổ tiên bên Mẹ.Giao Lưu Hiệp Sống 97 Thánh Thần tác động.

Hiệp Hội Thánh Mẫu đó con ạ! 04. 5 Kinh Sáng danh. và ra việc đền tội là đọc 5 kinh Lạy Cha. Thấy không nên bắt hối nhân nói thêm. Tên thứ nhất vào tòa giải tội nói:: . cha liền ban phép giải tội cho hắn. Vừa ra khỏi tòa giải tội. tên thứ hai chờ sẵn ở cuối nhà thờ bèn hỏi tên thứ nhất: . không phải ạ! Cha lại hỏi: “Hay là nhà bác Tám ở cuối thôn? Dạ thưa cha cũng không phải ạ! Nếu vậy thì chắc phải là gà nhà ông Bảy bên bờ sông phải không? Cha vẫn kiên nhẫn hỏi tiếp: . 5 kinh Sáng danh.“Dạ thưa cha.Rất đơn giản: Chỉ có 5 kinh Lạy Cha. con có lỡ ăn trộm gà của người ta. khuyên anh ta đừng làm như vậy nữa. Nhưng mà con không thể nói ra được”.. Cha ngồi trong tòa giải tội nghe vậy liền gặn hỏi: . và vì nhà con rất nghèo. nên con đã ăn hết mấy con gà đó rồi. 5 Kính Mừng. Nhưng mà cũng hay.“Thưa cha.Vậy con đã ăn trộm gà của ai? Hãy nói thật cho cha biết để cha sẽ thay con đền trả cho người ta. ___________________ SƯU TẦM TRÊN MẠNG Trang 57 . Nhờ cha nói mà tao biết thêm được 3 nhà nữa có nuôi gà mày ạ. Xin cha ban phép giải tội cho con”. 5 kinh Kính Mừng. Có phải nhà bà Tư ở đầu ngõ không?” Dạ thưa cha. mà bây giờ con chẳng thể đền lại cho người ta. ĂN TRỘM NHÀ NGHỀ Có 2 tên kia chuyên nghề ăn trộm gà. đã rủ nhau đi xưng tội. cũng không phải nốt.Cha bắt mày phải đền tội như thế nào vậy? Tên thứ nhất trả lời lẹ: .

ĐÁP ÁN KÌ 80 Câu 1: Chúa nhật sau lễ Hiển Linh Giáo Hội mừng kính lễ “Chúa Giê-su chịu phép rửa”. Vì vậy. SINH HOẠT HIỆP SỐNG VUI HỌC LỜI CHÚA KỲ 81 THÁNG 02/2013 Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết rồi. Tết là dịp chúng ta nghĩ đến người khác. Còn chúng ta. khi nhớ về bí tích rửa tội đã lãnh nhận. Ý thức một cách nghiêm túc về thân phận của mình. Tất nhiên là nghĩ đến nhiều hơn ngày thường. người Kitô hữu được mời gọi để ý thức thân phận của mình: họ được chính Thiên Chúa tuyển chọn.Giao Lưu Hiệp Sống 97 11. luôn “AD JESUM PER MARIAM” (Đến với Chúa nhờ Mẹ). Chúc các em. Ngày lễ này gợi cho chúng ta nhớ về Bí Tích rửa tội. Anh Minh Đỗ cũng nhớ đến các em. hiến thánh qua việc xức dầu để ban Thánh Thần và nâng đỡ qua các bí tích. Mong các em các bạn luôn vui tươi. phấn khởi vì luôn có Chúa ở cùng. các bạn. các bạn một Xuân mới tràn ngập niềm vui như Mẹ Maria để lãnh nhận và vội vã đem Chúa đến chia sẻ cho mọi người. mỗi tín hữu sẽ nỗ lực hơn để sống tốt đẹp như ‘Người Tôi Trung’ là hiền lành và khiêm Trang 58 .

Giải III: Nguyễn Thị Bạch Tuyết (GĐ Mẫu Tâm). Câu 2: Chúa Giê-su đã khởi đầu cuộc đời rao giảng bằng một phép lạ là: Biến nước thành rượu tại Tiệc cưới Ca-na. Theo đề nghị của Đại hội Dân Chúa. “Người bảo gì. Giải II: Lâm Kim Điều (GĐ Matthêu). dưới ánh sáng Lời Chúa”. “các giáo xứ cần quan tâm đến nền giáo dục đại chúng về lương tâm. các ông cứ làm theo” có ý nói chúng ta hãy làm theo lời Chúa dạy trong mọi hoàn cảnh. đây là một sự quan tâm của Mẹ đến đôi tân hôn cũng như đến mỗi chúng ta.Hiệp Hội Thánh Mẫu nhường. quyết định sống tốt cách can đảm sẽ là một thông điệp mời gọi người khác cũng quyết định sống tốt hơn. hạnh phúc nếu biết “Đến với Chúa Giê-su nhờ và qua Mẹ Ma-ri-a” Câu 3: Giáo dục lương tâm là một mảng không thể thiếu cuả giáo dục đức tin. KẾT QUẢ Giải I: Tóc Tiên (Gx Đất Sét – Nha Trang). câu 1 đến câu 11. Bạn và em có biết Đức Thánh Cha mở năm Đức Tin nhân những sự kiện nào đã xảy ra với Giáo hội Công Giáo? Năm Đức Tin có giúp gì cho mỗi người? Câu 3: Con đường mà Giáo Hội Công Giáo Việt Nam hôm nay đang đi Trang 59 . Cuộc sống của chúng ta chỉ an lành. Ngoài ra. Với lương tâm ngay chính. Giáo Hội xác tín rằng việc giáo dục lương tâm cho mọi người là đềiu hết sức cần thiết. họ thoát khỏi chủ nghĩa tương đối về luân lý và sống đúng ơn gọi làm người của mình. Tiệc cưới Ca-na là một tiệc cưới đầy diễm phúc khi có Chúa và Mẹ cùng tham dự. những giá trị nhân bản và văn hóa đối thoại. giúp họ sống đạo cách ý thức và trưởng thành hơn. đầy đủ. Trong đoạn Tin mừng này có câu Mẹ Ma-ri-a nói: “Họ hết rượu rồi”. Cách đặc biệt. CÂU ĐỐ KỲ 81 Câu 1: Tháng 2 Có ngày “Quốc Tế bệnh nhân” Còn là ngày Mừng Lễ gì? Bạn và Em có hiểu về ý nghĩa ngày lễ này không? Câu 2: Chúng ta đang ở trong năm Đức Tin. cũng như hăng say chu toàn sứ vụ làm chứng cho Chúa trong môi trường sống của mình. Đây là phép lạ đầu tiên của Chúa Giê-su được Tin mừng Gioan tường thuật ở chương 2. Nhờ đó tiệc cưới đã diễn ra vui vẻ.

cho em nói lời tạm biệt đến tất cả thành viên của HHTM. chị và anh Minh Đỗ đều biết rồi. bình an. chị Nhiễu. TIN LẠI: Trang 60 . chị phải chúc mừng em của chị lần đầu được làm mẹ chứ! Hổng trách móc cô bé nữa đâu! Hằng tháng chị sẽ gởi tập san GLHS bằng bưu điện cho cả nhà đọc nhé! Vương và Tóc Tiên phải đọc cho bé nghe nhé. Một phút hướng về Chúa nguyện cầu cho em khỏe. Chúc mọi người năm mới có nhiều niềm vui mới và ngày càng tấn tới về đức tin. Mới đọc hàng chữ: “Chị nhiễu ơi! Có lẽ bài trả lời của em kỳ này là cuối cùng rồi. Chị Nhiễu và mọi người cầu nguyện cho em với nha. hiểu rồi. không tham gia VHLC được nữa. Năm mới em xin chúc Cha Giám Huấn. Lý do Tóc Tiên ngưng viết bài dự Vui Học Lời Chúa. đi làm tới tết là em ở nhà luôn. anh Minh Đỗ và mọi người tràn đầy hồng ân Chúa. HAPPY NEW YEAR! TIN LẠI: Tóc Tiên thân thương. Cho em gửi lời chúc đến HHTM Giáo Xứ Thạch Đà một năm mới an lành trong tay Chúa. 2 tháng nữa là em “nằm ổ” rồi. nhưng nước mắt vòng vòng quanh mi rồi. Trần Hiền – Giáo lý Viên – Đất Sét – Nha Trang. TÓC TIÊN – GX ĐẤT SÉT – GP NHA TRANG THƯ ĐI: Xin chào Chị Nhiễu và HHTM! Đã mấy tháng rồi em không làm bài gửi vì làm biếng. cho em nói lời tạm biệt đến tất cả thành viên của HHTM”.Giao Lưu Hiệp Sống 97 là gì? Tại sao phải thực thi công việc này khi thi hành sứ vụ báo Tin mừng (Tham khảo Hỏi Đáp Thư Chung Hậu Đại Hội Dân Chúa 2010) Anh Minh Đỗ THƯ ĐI – TIN LẠI 1. để mai mốt bé noi gương mẹ viết bài nữa chứ! Chào Tóc Tiên nha. 2.. mắc cở quá chừng! Đúng rồi! nhưng chị đang mắc cở vì tính ích kỷ của chị Tóc Tiên à. Nhưng buồn vẫn buồn Tóc Tiên à. Ơi! Tóc Tiên ơi! chị không biết nói thế nào tâm trạng của chị lúc đó nữa? khóc òa? Hổng dám đâu! Già rồi nghen. Chị nhiễu ơi! Có lẻ bài trả lời của em kỳ này là cuối cùng rồi.

Chị Nhiễu mong những ngày “nằm ổ” của Bích Hòa. QTB. Tp HCM Email: giaoluuhiepsong@gmail.! Trần Hiền người bạn tốt nhất trên. gửi về: Hoàng Thị Nhiễu 125/14 Cách Mạng Tháng 8. Thân thương chào nguyên Đoàn trưởng Matthêu nha. chào nha! 3. Càm động đầy không vơi đâu.À! Chị có gởi email cho Tâm và thường chuyển bài vào email của Tâm.com/ Trang 61 ..Hiệp Hội Thánh Mẫu Trần Hiền mến thương. kể những gì với Tâm bây giờ nhỉ.Hoa kỳ THƯ ĐI: Chị Nhiễu mến. Bên đất Mỹ không có bạn bè càng làm cho em nhớ nhà.đời của Bích Hòa” – Tình bạn cùng công ty thành tình thân thương đồng hành của hai giáo lý viên gx đất Sét. _________________________________ Thư và bài Mục Vui Học lời Chúa... Trần Hiền sẽ email bài cho chị Nhiễu nhé Chị Nhiễu Chị Nhiễu Mong bài của Trần Hiền thân thương. nhớ tối thứ hai cùng anh chị đoàn Gia đình Matthêu học Lời Chúa. nhớ quá chị nhiễu ơi. nhớ Xứ Đoàn Matthêu nhiều lắm. TIN LẠI: Tình càm của Tâm làm chị Nhiễu rất cảm động. Ở Mỹ em hay mở trang web Hiệp Hội Thánh Mẫu thấy cha Tổng Giám huấn và các anh chị sinh hoạt em càng nhớ và đọc bài viết về Hiệp Hội Thánh Mẫu cho mẹ em nghe. Đừng quên trả lời câu hỏi của trang VHLC nghen. P7. Khổng Thị Minh Tâm.Nha Trang đã hết lòng dấn thân cho thiếu nhi. Từ khi được Bích Hòa giới thiệu em với trang Vui Học lời Chúa.. Hôm nay về VN Tâm nhớ cha Tổng Giám Huấn HHTM. Mục Thư đi – Tin lại đã được tâm sự cùng Trần Hiền và chị cứ thầm khen “Ơi. nhớ chị Nhiễu giữ mục Thư đi – Tin lại của Tập san Giao lưu Hiệp sống. Mỗi tháng chị chuyển tất cả 12 mục của tập san Giao lưu Hiệp sống Tâm đọc cho mẹ nghe nhé..

Xin Thiên Chúa qua lời bầu cử của Mẹ Tàpao lau khô những giọt lệ tiếc thương cho tang quyến và sớm đưa linh hồn Maria vào hưởng tôn nhan Chúa.Giao Lưu Hiệp Sống 97 12. Cố Vấn BCH Liên Hội. Sau thánh lễ. đồng thời cùng hiệp dâng lên Chúa Năm Mới Quý Tỵ (2013) với bao ước nguyện an lành hạnh phúc. THÔNG TIN HIỆP SỐNG THÁNG 02/2013 A.2013 (Mùng 3 Tết) tại Nhà thờ Thánh Mẫu Trung ương. Mời anh chị em BCH đến hiệp dâng Thánh Lễ TẠ ƠN và CẦU BÌNH AN NĂM MỚI hồi 16g30 ngày 13.04. sinh ngày 16.02. BCH Liên Hội xin chia vui với Ông Bà Cố Vấn. MỪNG HÔN PHỐI 50 NĂM: Ngày 05/01/2013 vừa qua là ngày kỷ niệm mừng Kim Khánh HP của Ông Bà An Tôn Nguyễn Đình Lâm. 4. Phó BCH Liên Hội. Xin Chúa chúc lành cho chị để có thể tiếp tục phục vụ lâu dài cho Chúa và Hiệp Hội. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời bầu cử của Thánh Mẫu Ma-ri-a chúc phúc cho ông bà và gia quyến luôn khang an mạnh khỏe và dồi dào thánh ân của Thiên Chúa. chùng ta sẽ đến gia đình các thành viên thăn viếng chúc tuổi nhau và sẽ tập trung tại Nhà Sinh Hoạt MV Gx SAO MAI để chúc tuổi mới Cha Tổng Giám Huấn hồi 19g00. 2. Thánh lễ an táng cử hành hồi 5g30 sáng thứ Hai 28/01/2013 tại NT Sao Mai.1985 là Cháu anh Chị Huyền Thủy. Sau khi được mổ nội soi đến nay đã dần bình phục. THÔNG TIN: Chị Trần t Bích Liên (Ủy viên Sinh hoạt BCH Liên Hội) bị bệnh hở van tim phải nhập viện cấp cứu tại BV Thống Nhất. đã qua đời vào 23/01/2013 vừa qua. HỌP MẶT ĐẦU XUÂN QUÝ TỴ: Để tạ ơn Chúa về những hồng ân mà mỗi thành viên trong Ban Chấp Hành Liên Hội HHTM/TGP/SG đã nhận được trong năm Nhâm Thìn vừa qua. Trong tâm tình yêu thương hiệp thông. SINH HOẠT CHUNG LIÊN HỘI HHTM 1. Trang 62 . 3. Thánh Lễ Tạ ơn đã được cử hành vào hồi 16g30 tại Nhà Thờ Thánh Mẫu trung ương. PHÂN ƯU: Được tin cô Maria Đỗ Vũ Phương Quyên.

000 đ .Hiệp Hội Thánh Mẫu B. bánh kẹo. BCH LĐ Bác Ái đã tổ chức chuyến đi thăm giúp đồng bào nghèo vùng sâu vùng xa ăn tết tại Giáo xứ Tân Đông (Giáo phận Mỹ Tho) vào buổi sáng Chúa Nhật 27/01/2013 vừa qua.Xứ Đoàn BA HHTM Sao Mai: 300.000 đ TC: 31. mì.Xứ Đoàn BA Học Sống Lời Chúa NT TM TƯ: 7.000 đ . Chuyến đi gồm 32 người và đã chia sẻ giúp cho bà con nghèo được 100 phần quà mỗi phần trị giá 300 ngàn đồng.010.000 đ .Xứ Đoàn BA HHTM Bắc Dũng: 60.700..Xứ Đoàn BA HHTM Nam Hòa: 4. Tổng cộng số tiền LĐ đã làm công tác bác ái kỳ này là 30 triệu đồng.500. quần áo mới cũ. .000đ Trang 63 .000 đ .800. SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN: Công tác thăm viếng bác ái: Được sự chấp thuận của cha Tổng Giám Huấn HHTM. SINH HOẠT RIÊNG CÁC LIÊN ĐOÀN HHTM I.Xin Vâng và Phục Vụ” của HHTM noi gương Thánh Mẫu Maria.000 đ. Mỗi phần gồm 10 ký gạo.. cháo ăn liền. MỪNG BỔN MẠNG: Ngày 11/02/2013 Mừng Kính Lễ Đức Mẹ Lộ Đức là bổn mạng Chị Maria Trần Thị Tịnh là LĐ Phó I BCH LĐBA HHTM TGP SG.Xứ Đoàn BA HHTM Bùi Phát: 10. Xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho các ân nhân và mọi người đã tích cực góp phần cho chuyến đi công tác bác ái được thành công tốt đẹp.Xứ Đoàn BA HHTM Tân Hưng: 2. BÁO CÁO CÔNG TÁC BÁC ÁI CÁC XỨ ĐOÀN THÁNG QUA: .Xứ Đoàn BA HHTM Nam Hưng: 1.800. LIÊN ĐOÀN BÁC ÁI HHTM/TGP: 1.Xứ Đoàn BA HHTM Lộc Hưng: 3. Giao Lưu Hiệp Sống xin chúc Chị LĐ Phó được thêm lòng yêu mến Chúa và luôn sống theo linh đạo “Hiệp Sống.400. 2. 3.450.000 đ .000đ .

130 ký bột ngọt. . Tặng số quà 11 tạ gạo.Xứ đoàn Bùi Phát: Lh Vinh Sơn Nguyễn Viết Mùi 5. quận Tân Bình vào hồi 15g00 ngày thứ Hai cuối tháng 25/02/2013. .Giao Lưu Hiệp Sống 97 4.Xứ Đoàn GĐ HHTM Châu Bình: Công tác thăm viếng tặng quà cho các hộ nghèo taị Kiên Giang.. ủng hộ mua bánh chưng gây quỹ cho thiếu nhi giáo xứ. . II.Xứ Đoàn GĐ HHTM Mẫu Tâm: Công tác bác ái vào ngày 28/01/2013 tại trại phong Bình Minh Long Thành cho 103 bịnh nhân. . Trang 64 .Xứ đoàn Tân Hưng: Lh Anna . 103 thùng mì. . P 7. Công tác của các Xứ Đoàn Gia Đình HHTM tháng qua: . Đề nghị anh chị em đến tham dự đầy đủ đúng giờ. 103 gói kẹo bánh xúc xích và tiền mặt 5 103 000đ .Xứ Đoàn GĐ HHTM Bắc Hả: Cộng tác với Giáo Xứ tiễn đưa cha PT cũ và đón cha PT mới.Xứ Đoàn GĐ HHTM Mat-thêu: Phúng viếng chia buồn với tang gia trong và ngoài Giáo Xứ. TIN BUỒN: Trong tháng qua có các Linh hồn hội viên qua đời gồm: . SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN GIA ĐÌNH HHTM TGP SG: 1.Xứ Đoàn GĐ HHTM Hà Nội: Tổng vệ sinh nhà thờ.Xứ Đoàn GĐ HHTM Sao Mai: Thăm viếng phúng viếng đám ma trong giáo xứ.Xứ Đoàn GĐ HHTM Lạc Quang: hợp tác với ban bác ái của Giáo Xứ tổ chức chuyến công tác bác ái tặng quà cho các hộ nghèo trong Giáo Xứ. Tổ chức hành hương Đức Mẹ Bãi Dâu Vũng Tầu. MỜI HỌP: Mời các anh chị Đoàn Trưởng và BCH các Xứ Đoàn thuộc LĐ BÁC ÁI HHTM đến tham dự buổi sinh hoạt họp mặt hàng tháng tại Nhà thờ Thánh Mẫu TƯ sổ 3-5 Chữ Đổng Tử. tham gia công tác bác ái cùng Giáo Xứ.

Để vượt qua những thử thách này. Về ngày Quốc Tế bệnh nhân tại GX Sao Mai: được sự đồng ý của cha chính xứ Sao Mai.13g30 sinh hoạt riêng của Gia đình Bầu Hồng Ân . nản lòng vì cầu xin mà không được nhậm lời. Chương trình họp mặt và Thánh lễ lệ thường của LĐ Gia Đình HHTM GP: Thứ bảy 02/02/2013(22 tết) tại NT Thánh Mẫu Trung Ương: .14g30 sinh hoạt chung Liên Đoàn Gia Đình HHTM GP . . năng cầu nguyện xin ơn trợ giúp của Chúa. giúp đỡ những người gặp hoan nạn. SN 1967 chồng chị Hằng . Maria. phaolô Maria và giảng theo chủ đề Năm Đức Tin: “TIN LÀ THƯA VÂNG VỚI LỜI CHÚA” Câu hỏi Thảo luận: Phải làm gì để đức tin lớn mạnh hơn? 5. Tổ Caritas Sao Mai kết hợp với các đoàn thể HHTM trong GX tổ chức thánh lễ cầu nguyện cho các bệnh nhân ung thư Trang 65 . đức tin của người tín hữu bị lung lay thường do: khó khăn về kinh tế. bất hòa Gia Đình. người tín hữu cần tín thác vào Chúa quan phòng. Hoahuongduong đi siêu âm và được bác sĩ cho biết đã có thai.Thành viên GĐ HHTM Hồng Ân đã được Chúa gọi về đời sau. 2.cầu cho linh hồn Giuse. Thánh Lễ An Táng cử hành hồi 5g00 ngày 12/01/2013 tại GX Châu Bình – Thủ Đức. Về buổi chia sẻ đề tài học hỏi Năm Đức Tin Tháng 01 2013: Buổi sinh hoạt của LĐ GĐ HHTM theo đề tài: ĐỨC TIN LÀ MỘT HỒNG ÂN được đúc kết như sau: .Niềm tin cần thể hiện qua hành động cụ thể: Sống bác ái yêu thương. . Nguyện xin Chúa cho Hướng Dương được sớm tới ngày sinh nở mẹ tròn con vuông. lần chuỗi Mân Côi.Trong đời sống Gia Đình. Anh Phêrô Maria Cao Hoàng Khánh. con cái hư hỏng. Phân Ưu: 14g ngày 10/01/2013. 4. Siêng năng tham dự thánh lễ mỗi ngày. Liên đoàn Gđ HHTM Gp và chị em Nhóm Bầu HHTM Hồng Ân xin hiệp ý sớm đưa linh hồn Phêrô Maria về hưởng tôn nhan Chúa! 3.Hiệp Hội Thánh Mẫu . Đọc kinh chung trong Gia Đình.GĐ HHTM HỒNG ÂN: Ngày 25/01/2013.15g Thánh lễ Tạ ơn .

SaoMai. GT.03...Giao Lưu Hiệp Sống 97 hồi 17g30 thứ bày 16/02/2013 (Mồng 7 Tết). Mời sinh hoạt Tháng 3/2013: Mời các Thành viên thuộc LĐ Gia Đình HHTM tham dự buổi sinh hoạt hàng tháng của LĐ tháng 02 vào hồi 15g00 Thứ bảy 02.Hát Lễ: Giới Trẻ HHTM Bình An. GT. . DANH SÁCH TÂN BAN CHẤP HÀNH LIÊN ĐOÀN GT HHTM NHIỆM KỲ 2013 – 2017 Liên Đoàn Trưởng: Luca Trần Thanh Tâm Liên Đoàn Phó Nội Vụ: Tôma Nguyễn Thái Liên Đoàn Phó Ngoại Vụ: Anna Đinh Thị Thọ Thư Ký: Teresa Nguyễn Huỳnh Linh Thảo Thủ quỹ: Phaolo Vũ Hồng Kiến Quốc 2. 6..Bình Thái. . bài đọc 2: GĐ Hà Nội.Soạn Lời Nguyện: Linh Thảo (Thư KýLĐ). .Đọc Tâm Tình hiệp lễ: GT.Bình An. Tiền thau NT: Gđ Hồng Ân..Đọc Lời Nguyện: GT. III. Mỗi bệnh nhân đều được tặng 1 kg đường. PHÂN CÔNG PHỤNG VỤ: Thánh lễ CN III Mùa chay C: Bài đọc 1: GĐ Hồng Ân. CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT THÁNG 02/2013: Thánh Lễ Tạ Ơn cuối năm hồi 10g30 ngày CN đầu tháng 03/02/2013 tại NT Thanh Mẫu Trung Ương.2013 tại NT Thánh Mẫu.Chuẩn bị phần ăn tay cầm: Anh Quốc (Thủ Quỹ). SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN GIỚI TRẺ HHTM GP: 1.Cám ơn: Anh Tâm (Liên Đoàn Trưởng).Đọc sách Thánh: Giới Trẻ HHTM Thạch Đà. HHTM BÌnh Thái.. .Thạch Đà.Đánh Đàn lễ và sinh hoạt: Quốc Thảo. . 4 Lời Nguyện: Các XĐ Mattheu –Sao Mai – Lạc Quang – Bắc Hà. 3. hai hộp sữa. Lời nguyện hiệp lễ: XĐ Mẫu Tâm. GT. PHÂN CÔNG PHỤNG VỤ: Tập hát và soạn bài hát: Anh Thái (Liên Đoàn Phó Nội). ______________________ TRUYỀN THÔNG HHTM Trang 66 .Dâng Lễ Vật: Giới Trẻ HHTM Châu Bình.