You are on page 1of 6

Univerzitet Džemal Bijedić u Mostaru Nastavnički Fakultet Odsjek: Biologija

Određivanje krvnih grupa
Laboratorijski izvještaj iz Genetike

Student: Mirela Salčin

Mentor: Doc.dr. Samra Međedović

Mostar, 14.12.2011.god.

Postoje četiri glavne grupe sistema 0-A-B. Prije svake transfuzije kod ljudi vrši se tipiziranje krvi davaoca i krvi primaoca na četiri glavna sistema grupa 0-A-B. praćena hemilizom eritrocita davaoca. koji je zapazio da krvni serum uzet od nekih njegovih kolega aglutinuje eritrocite krvi drugih kolega.1. koji su također važni u transfuziji krvi. godine Landsteiner. a 15% Rh(-). objasnio je 1900. zato što je prvi put otkriven i izučavan kod majmuna vrste Macaccus rhesus. Iz ovog razloga se uvijek izbjegava davanje krvi Rh(+) osobe Rh(-) osobi. Prosječna zastupljenost krvnih grupa u ljudskoj populaciji Pored antigena 0-A-B sistema krvnih grupa u membrani eritrocita se nalaze i antigeni Rh sistema. Uvod Postojanje krvnih grupa kod ljudi je otkriveno i razjašnjeno krajem prošlog vijeka. To nije jedan antigen. Poslije transfuzije krvi Rh(+) osobe stvaraju anti-D antitijela i kod ponovnog primanja D-pozitivne krvi može nastati transfuzijska reakcija. Proučavajući ovu pojavu. 2 . utvrdio je postojanje kod ljudi ABO krvnih grupa i prisustvo u krvi. a Rh-negativne osobe nemaju aglutinogen D. kada je počela šira primjena transfuzije krvi. anti-A i anti-B antitijela. kao Rh-pozitivan označava svaka osoba čiji eritrocit posjeduje D-aglutinogen. Ovaj aglutinogen se naziva još i Rh faktor. Oko 85% bjelaca je Rh(+). koje se često završavale i fatalno. pod normalnim uslovima. već sistem koji sačinjava veliki broj antigena od kojih je najvažniji D antigen i stoga. Do tada nerazjašnjene reakcije primaoca na transfuziju homologne krvi.  Grupa A – na membrani eritrocita nalazi se aglutinogeni A  Grupa B – na membrani eritrocita nalazi se aglutinogeni B  Grupa AB – na membrani eritrocita nalaze se i aglutinogeni A i aglutinogeni B  Grupa O – na membrani eritrocita ne nelaze se niti aglutinogeni A niti aglutinogeni B Slika 1.

i u ovom slučaju ako prilikom porođaja dođe do pucanja pupčane vrpce. dolazi u kontakt sa krvotokom majke. nastaje kada Rh(-) majka nosi Rh(+) plod.Slika 2. djete će biti Rh+. Tabela 1. male količine fetalne krvi a samim tim i eritrocita. Velika opasnost u graviditetu i opasnost po život ploda.Tabela kompatibilnosti Slika 3. što će imati za posljedicu imunizovanje majke Rh(-) aglutinogenima. Tablica mogućeg nasljeđivanja krvne grupe 3 . Zastupljenost Rh sistema kod bjelaca Naslijeđivanje Rh-aglutinogena je dominantno. a drugi Rh-. odnosno ako je jedan roditelj Rh+.

Nakon dezinfekcije.2. Zagreb). Dezinfekcija prsta jeste prvi korak testiranja. dezinfekcijsko sredstvo (alkohol-Hibibos. Metoda uzimanja krvi lancetom 4 .o. Prva kap krvi koja se pojavi nakon uboda stavlja se na predmetno stakalce. Nakon toga dodaju se serumi sa odgovarajućim antitijelima.o). Nakon miješanja potrebno je očitati rezultat testiranja. Anti-B reagens i Anti-D reagens (Biognost d. Bosnalijek). a ona se vrši vatom na koju je nanijeto dezinfekcijsko sredstvo (alkohol-Hibibos. epruvete. Slika 6. serumi. Pored kapljice krvi stavlja se kapljica seruma. Anti-A reagens. tj. Lancete 3.o. ali je potrebno da se za svako miješanje koristi posebna epruveta. Zagreb). Bosnalijek). lancete (Romed d. Metoda Prilikom određivanja krvne grupe veoma je važno da osoba koja vrši testiranje prilikom uzimanja potrebne količine krvi obrati pažnju na dezinfekciju. a potom još dvije kapljice koje su potrebne za testiranje.o.o. posuda. prst iz kojeg se uzima uzorak potrebno je lagano pritisnuti kako bi ublažili bol uboda lancetom. Reagensi Slika 5. Slika 4. odnosno da koristi sterilan materijal i da prije vađenja krvi izvrši dezinfekciju jagodice prsta (krv se najčešće uzima iz prsta). ako smo jednu kap krvi miješali sa serumom Anti-A prilikom sljedećeg miješanja krvi sa serumom Anti-B koristit će se nova sterilna epruveta i tako redom. predmetno stakalce (BioGnost d. Kapljice krvi potrebno je pomiješati sa serumom.o. Materijali Materijali korišteni prilikom određivanja krvne grupe su: vata.

Opći zaključak bi bio da doista pri kontaktu aglutinogena sa njegovim aglutininima dolazi do pojave aglutinacije. što znači da ja na svojim eritrocitima imam A aglutinogene. i na drugom stakalcu sa anti A i anti B serumima možemo vidjeti reakcije aglutinacije. ja sam Rh pozitivna osoba). sljepljivanja eritrocita. Dakle.4. Slika 7. 5 . moja krvna grupa je A+. tj. ma koliko ona hitna bila. Kap krvi i anti-D reagens Slika 8. te na temelju toga zaključujemo da takva reakcija može dovesti do smrti. DISKUSIJA Na osnovu dobivenih rezultata može se zaključiti da je moja krv reagirala sa anti D serumom. te da je reagirala sa anti A serumom. Reakcija krvi sa reagensima 5. te da je pri transfuziji prijeko potrebno voditi brigu o krvnim grupama. čime se dokazala prisutnost Rh aglutinogena (dakle. Takvo što događa se kada dođe do transfuzije krvi između nesrodnih krvnih grupa. Rezultati Nakon nekog vremena mogle su se uočiti granulaste nakupine na predmetnom stakalcu sa anti D serumom.

Bihać.  www. 2005.W. 2003.hr/ 6 .edu/blood/ABO_system. Literatura  Prof. Zagreb. Jose Carrneiro: Osnove histologije: udžbenik i atlas.rs  www.6.  B. Refik Šahinović: Fiziologija domaćih životinja.Heath:Wheater's Functional Histology.dr.anthro. Biotehnički fakultet. Young. J. Churchill Livingstone.htm  www. Univerzitet u Bihaću. Školska knjiga.beohem3.  Luiz Carlos Jungueira.biognost.palomar.