You are on page 1of 1

NotiŃe de curs (ALGAD), Nr.

9
1. Generări de suprafeŃe
1) SuprafeŃe cilindrice.
DefiniŃie. SuprafaŃa Σ obŃinută prin deplasarea unei drepte paralele cu
dreapta fixă   0,  0, unde şi sunt două plane, şi care se
sprijină pe curba fixă 

 .  0. ..

considerăm sistemul (în necunoscutele . se numeşte suprafaŃă cilindrică de curbă directoare şi generatoare . EcuaŃia suprafeŃei cilindrice: Pentru a descrie ecuaŃia suprafeŃei cilindrice Σ..  0. .

 0. ecuaŃia suprafeŃei cilindrice căutate este Σ Φ .  0. unde . şi scriem condiŃia de compatibilitate Φ . şi sunt trei plane. unde . Atunci. şi care se sprijină pe curba fixă .  0.. 2) SuprafeŃe conice.  . SuprafaŃa Σ obŃinută prin deplasarea unei drepte care trece prin punctul fix   0. DefiniŃie.  0. şi )   0  0.

 .  0. ..

EcuaŃia suprafeŃei conice: Pentru a descrie ecuaŃia suprafeŃei conice Σ. . considerăm sistemul (în necunoscutele ..  0. se numeşte suprafaŃă conică de curbă directoare şi vârf .

şi scriem condiŃia de compatibilitate Φ . unde .  . / 0. Atunci. z | Q · R 0' Φ /. şi )   0   0 0  0. y. ecuaŃia suprafeŃei conice căutate este Σ  Σ\ x. 3) SuprafeŃe de rotaŃie.. SuprafaŃa Σ obŃinută prin rotirea curbei .  0. DefiniŃie.

..  0. .

 0 în jurul dreptei fixe .. .

 .

se numeşte suprafaŃă de rotaŃie de axă şi curbă de rotaŃie . considerăm sistemul (în necunoscutele . EcuaŃia suprafeŃei de rotaŃie: Pentru a descrie ecuaŃia suprafeŃei de rotaŃie Σ.) )  )  * + .

şi ) ..

 .

) 0 1 ) 0 1  ) 0 0 / *.

unde .   0 . Atunci.  0. 1 + 1 .  . ecuaŃia suprafeŃei de rotaŃie căutate este Σ Φ 234 . - 0. şi scriem condiŃia de compatibilitate Φ .

 .

*.) 0 1 ) 0 1  ) 0 .

1 + 1 . .5 0.