You are on page 1of 2

FAMILII LEXICALE

A fi fiinţă nefiinţă (a)fiinţa fiinţare (a)înfiinţa Înfiinţat neînfiinţat înfiinţare neînfiinţare (a)reînfiinţa reînfiinţat reînfiinţare fiindcă fier fierar fierăriţă fierărie fieruleţ fieruţ (a)înfiera înfierat neînfierat înfierare neînfierare fier de călcat drum-de-fier fier vechi fierăraie Baia de Fier Porţile de Fier oxid de fier Pălărie pălăriuţă pălărioară pălărier pălăria-şarpelui pălăria-cucului pălărie de fier pălărierie Frunză frunzuliţă frunzişoară frunzuţă frunziş frunzos frunzar (a)frunzări frunzărit nefrunzărit frunzărire nefrunzărire frunzăreală (a)înfrunzi înfrunzit neînfrunzit înfrunzire neînfrunzire (a)reînfrunzi reînfrunzit reînfrunzire (a)desfrunzi desfrunzit desfrunzire frunza-voinicului frunză-de-piatră Frunzeni (jud.Mureş) Frunzeşti (lângă Chişinău) Alb albicios albui albeaţă albime albişor albişoară (a)albi albit nealbit albire nealbire albitor (subst.) albitorie (a)înălbi înălbit înălbire înălbitor albitură albeală dalb albuş urzică albă alb de zinc Marele Alb plop-alb varză albă albul Albulescu Alba Iulia Cetatea Albă Balta Albă Albeşti (jud.Mureş) Albeni (jud.Gorj) Albuţu gând gânduleţ (a)gândi gândit negândit gândire gânditor (a se)răzgândi răzgândit răzgândire îngândurat îngândurare tătar tătăroaică tătăresc tătăreşte tătarcă* tătărime tătăroi voinic voinicel voinicuţ voinicesc voiniceşte voinicie voinicică (plantă) crucea- voinicului frunza- voinicului sângele- voinicului Prâslea-cel-voinic voinicească (subst.) (a se) voinici (rar) piatră pietricică pietricea pietrişoară pietroi pietriş pietrar pietrărie pietros (a)pietrui pietruit nepietruit pietruire nepietruire (a)împietri împietrit împietrire pietroşel-sur piatră-vânătă piatră-acră Piatra-Neamţ pietran floare-de-piatră garofiţa-Pietrei-Craiului iarbă-de-piatră Sfarmă-Piatră

FAMILII LEXICALE .