You are on page 1of 8

GİRİŞ Bir katıdan sıvının buharlaştırılma yolu ile uzaklaştırılması deneyi ile malzemeyi daha kullanılabilir hale getirebilmek

amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda kurutma işleminin aşamaları, uygun bir kurutma için gerekli özellikler, kurutma işleminde istenen işlem hızına, ayrılan bütçeye ve diğer önemli parametrelere göre hangi kurutucu tipinin seçilmesi gerektiği öğrenilmiştir.

manometre. orifismetre. 2.1. fan ve elektrik rezistans açıldı ve kurutucunun yatışkın hale gelmesi için belirli bir süre beklendi. kW-saat sayacı. deney düzeneği (fan. 2 . DENEYİN YAPILIŞI İlk olarak.2. su kabı).2. Yerleştirme anında yaş ve kuru termometre değerleri yani ilk sıcaklıklar kaydedildi. Daha sonra ıslak kum tartıldı ve kurutucu içine yerleştirildi. elektrikli ısıtıcı. terazi. termometre. yaş termometre. DENEYSEL METOT 2. Deneyde Kullanılan Malzemeler Islak kum. Belirli aralıklarla kum tartılıp tekrar sıcaklık değerleri ölçüldü.

3.035 -0.131 1.029 -0.035 -0.9 30. Kuru ve yaş termometre sıcaklıkları ortalamaları Tablo 3.041 -0.047 -0.1.33 0.9 Tablo 3.2 Zamana karşılık bulunan dm/dt değerleri t(dk) 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 dm/dt -0.015 3 .3.hava (kg/s) m nem (kg/s) m nem/ m hava 1.SONUÇLAR Tablolar Tk(ort)°C Ty(ort) °C 55. Hesaplamalarda elde edilen değerler ρ hava (gr/L) ∆ P (Pa) m k.046 -0.0465 -0.205 29.96 * 10-3 0.025 -0.044 -0.042 Tablo 3.

01 (dm/dt) (g/dk) -0.1.015 -0.045 -0.03 -0.05 t(dk) Seri 1 5 10 15 20 25 30 Grafik 3.Grafikler 0 -0.035 -0.02 -0.04 -0.025 -0. Kurutma işlemi esnasında zamana karşı kütle transferi 4 .005 0 -0.

miktarı.YORUM Deneyde. Sıcak hava ile ıslak pamukta meydana gelebilecek buharlaşma sayesinde yaş termometre sıcaklığı ölçülmektedir. Kumdan suyu buharlaştırırken etkili kurutucu kullanmak gerektiği fakat bu seçim yapılırken kullanılan kurutucu tipinin maliyetine. her 3 dakikada bir alınan ölçümler sonucunda sistemdeki kuru ve yaş termometre sıcaklıkları ve bununla eş zamanlı kullanılan kumun ağırlığı ölçülerek kaydedildi. 5 . katı hale yakın bir madde kullanılması olduğu anlaşılmıştır. deney sırasında sıcaklıkları doğru ve hassas bir şekilde ölçmekti. kurutulacak malzemenin fiziksel ve kimyasal özellikleri. ısıtma ortamı. dezavantajlarına dikkat edilmesi gerektiği anlaşıldı. Elde edilen grafik sonucu ilk 5 dakika içinde sistemin dengeye geldiği görüldü. Bunun nedeni. Kurutucu seçiminde ise. Yani bu andan itibaren azalan hız sürecine girildiği söylenebilir.4. Deneyde kuru termometre sıcaklığı. Deney sırasında kurutmanın evaporasyondan farkının. yaş termometre sıcaklığı ise nemli havanın sıcaklıklarını ifade etmektedir. avantajlarına. Yaş termometre. Kurutma sisteminin kurutulacak malzemeye uygun olmasına dikkat edilmesi gerektiği öğrenildi. kuru havanın. Ölçümler ilerledikçe. evaporasyonda ise çözelti şeklinde bileşimlerden fazla su buharlaştırılarak çözeltinin derişikleştirilmesi sağlanır. ağırlık farkının da azaldığı görüldü. ıslak bir pamuk fitilinin üstüne yerleştirildi. yaş termometreye çok iyi sarılmadığından çok hassas sonuçlar elde edilmemiş olabilir. yer ihtiyacı ve ürün kalitesi göz önüne alınmalıdır. Ölçülen değerler sonucunda her ölçüm sonunda kumun ağırlığının azaldığı gözlendi. Endüstride çeşitli kurutucu tipleri kullanılarak kurutma işlemi yapılır. Deney sırasında pamuk fitil.

1. Deneyde Kullanılan Semboller Sembol mkh mnem Cp nem Cp kh Qverilen Qısı kaybı ∆T λ Tanımı Kuru Havanın Akış Hızı Nemli Havanın Akış Hızı Nemli Havanın Isı Kapasitesi Kuru Havanın Isı Kapasitesi Verilen Isı Sistemin Isı Kaybı Sıcaklık Farkı Gizli Isı 6 . SEMBOLLER Tablo 5.5.

Deneyde Kullanılan Veriler Kuru Termometre Sıcaklığı (0C) 55 55.087 52.610 53.915 53. Hesaplamalarda Kullanılan Veriler Ortamın Sıcaklığı (0C) Orifisin İç Çapı (cm) Orifisin Dış Çapı (cm) Basınç Farkı (mm-su) 19 6 16 3 7.5 56 57 56 56 55 Yaş Termometre Sıcaklığı (0C) 27 30 32 32 31 31 32 33 31 30 Zaman (dakika) 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 Ağırlık (gram) 53.QK + mkh*cpkh*( Ti – Tkh ) + mnem* cpnem*( Ti – Tkh ) + Mnem*[ λ + cpnem*( Tkh.1. Veriler Tablo 7.941 52.2.7.5 57 56 55.Tyaş )] =0 Orifismetre Formülü : m k.786 53.hava= C 0 * A0 * 2 * ( PA − PB ) * ρ 1 − ( Da / D P ) 4 19 °C deki havanın yoğunluğu: 7 .2.703 53.223 53. EKLER 7.488 53. Hesaplamalar QV .366 53.1.808 Tablo 7.

087)-(4*52. mnem = 0.son değer = (mi-2 – 4*mi-1 +3*mi )/(2*∆t) = (m7-4*m8+3*m9) )/(2*∆t) = [(53.61 * 0.205 1 − (0.22 mmHg * 760mmHg * m k. -0.87 gr / mol ∆P = 0.035 g/dk (dm/dt)2.ρ = R * T = 0.041.047.33Pa 1atm P * Ma 1atm * 28. -0.hava= 0.m (i-1)] / (2∙∆t) (dm/dt)1 = (m 2 .703)-(53.915)+(4*53.7.941)+(3*52.035.96 * 10-3 kg/s (dm/dt)-t grafiği için üç nokta kuralı ile hesaplanan değerler: (dm/dt)0 = (-3*m0 + 4*m1 – m2 )/(2*∆t) (dm/dt)0 = (-3*53.082atmL / molK * 292 K = 1.8 = -0.0465 (dm/dt)i.703)/ (2*3) (dm/dt)0 = -0.00282 * 2 * 29. -0.015 mhava m k.131 kg/s m nem = 1.06 / 0.3.33 * 1.046.5.m 0 )/ (2∙∆t) (dm/dt)1 = (53.205 gr/L 1atm 101325 Pa = 29.808)] /(2*3) = -0. -0.029. -0.025g/dk (dm/dt)i = [m (i+1) .hava = 0.042 g/dk 8 .703-53.016) 4 Diyagramdan .915)/(2*3) (dm/dt)1 = -0.4.044.6. -0.