You are on page 1of 7

Intrebari –FISCALITATE 1. Definiti notiunea de fiscalitate.

Fiscalitatea= un ansamblu de reglementari juridice, care stau la baza impunerii contribuabililor si asezarii impozitelor si taxelor, un sistem de percepere si incasare a impozitelor si taxelor printr-un mecanism specializat. Totalitatea reglementarilor juridice care stabilesc incasarea veniturilor statului prin impozite directe si indirecte, taxe, in procesul distribuirii si redistribuirii produsului national brut de la persoanele juridice si persoanele fizice. 2. Definiti sistemul fiscal Sistemul fiscal = ansamblul impozitelor si taxelor instituite intr-un stat, pe baza carora acesta isi procura cea mai mare parte a veniturilor bugetare, reglementate prin intermediul legislatiei fiscale si gestionate de catre aparatul fiscal. 3. Explicati rolul financiar ,economic si social, indeplinite de sistemul fiscal. Rolul financiar= prin intermediul sistemului fiscal, statul isi procura cea mai mare parte a resurselor bugetare, a resurselor banesti necesare acoperirii cheltuielilor publice. În ţările dezvoltate din punct de vedere economic, prin intermediul impozitelor şi taxelor se procură între 80-90% din totalul resurselor financiare necesare statului, în timp ce, în ţările în curs de dezvoltare aportul acestora reprezintă între 50-90% din totalul resurselor financiare publice. Rolul economic= sistemului fiscal ii revine rolul regulator al vietii economice, rolul de mijloc de interventie a statului in economie, pentru eliminarea dezechilibrelor ce se manifesta in anumite perioade ale vietii economice sau in timpul trecereii de la un tip de economie la altul. Impozitele pot fi folosite ca un instrument de stimulare sau de frânare a unei anumite activităţi, de creştere ori de reducere a producţiei sau consumului unui anumit produs, de stimulare sau de îngrădire a comerţului exterior etc Rolul social= in acest plan, rolul sistemului fiscal este reflectat de faptul ca, in stabilirea obligatiilor de plata, se tine seama de situatia personala a contribuabilului. De asemenea, se pot inregistra si alte efecte de natura sociala, concretizate in planul cresterii starii de sanatate a populatiei sau cel demografic. 4.Enumerati si explicati principiile impunerii formulate de Adam Smith. Principiile formulate de Adam Smith in lucrarea “Avutia natiunilor” (1776) sunt: 1. Principiul echitatii fiscale (principiul justetei), conform caruia platitorii trebuie sa suporte impozitele in functie de veniturile pe care le realizeaza( de puterea lor contributiva). Acest principiu impune respectarea a 4 conditii cumulative: - stabilirea unui minim neimpozabil, care sa permita satisfacerea unor nevoi stricte de viata. - sarcina fiscala sa se stabileasca in functie de puterea contributiva a fiecarui contribuabil in parte.

7. in comparatie cu veniturile din impozite. adica sa cuprinda toti subiectii care realizeaza venituri de acelasi fel sau care detin aclasi gen de avere. Principiul comoditatii= impozitele trebuie sa fie colectate la termenele si dupa o procedura cat mai convenabila pt contribuabili. stabilirea precisa a termenelor. Prezentati functiile indeplinite de impozite Functia de finantare= impozitele contribuie la formarea fondurilor generale ale societatii. pentru care..i. Eficienta impunerii= prin asigurarea stabilitatii pe termen lung a prevederilor fiscale. Prezentati principiile impunerii care stau la baza functionarii sistemului fical in Romania. realizarea politicii economice. care sa nu conduca la interpretari arbitrare si. sociale si financiare a statului impune alimentarea sistematica a Bugetului de Stat cu venituri corespunzatoare. Astfel spus. Definiti notiunea de impozit si explicati caracterul obligatoriu al acestuia. cu forma de proprietate. la termenele si in cuantumurile prevazute de lege. respectiv realizarea unei impuneri diferentiate a veniturilor in raport cu marimea acestora Certitudinea impunerii= asigurata prin elaborarea de norme juridice clare. Impozitul= prelevarea baneasca a unei parti din veniturile si averea persoanelor fizice sau juridice la dispozitia statului. datoreaza impozit. Principiul certitudinii impunerii= orice contribuabil trebuie sa cunoasca anticipat cuantumul si termenul de plata al obligatiilor sale. intrucat plata acestuia in favoarea statului este o sarcina impusa tuturor persoanelor fizice si juridice. acestia sa poata urmari si intelege sarcina fiscala ce le revine. se efectueaza cu titlu nerambursabil si fara cintraprestatie directa si imediata.la aceeaşi putere contributivă sarcina fiscală a unei categorii sociale să fie stabilită prin comparaţie cu sarcina fiscală a altei categorii sociale. precum si sa poata determina implicatiile deciziilor lor de management financiar asupra sarcinii lor fiscale. Aceasta functie este foarte importanta. . 3. Impozitul are un caracter obligatoriu. in scopul asigurarii unor conditii egale investitorilor. ce are caracter obligatoriu. 6. 2. in scopul acoperirii unor necesitati publice. in acelasi timp. conform legii. . capitalurilor straine si romane. = impozitul trebuie sa aiba caracter universal si sa nu existe posibilitati de sustragere de la impunere 5. care realizeaza venit dintr-o anumita sursa sau detin un anumit gen de avere.impunerea sa fie generala. 4. Principiul randamentului= perceperea impozitelor trebuie sa se realizeze cu cheltuieli cat mai mici. deoarece in permanenta trebuie sa se asigure functionarea unui anumit numar de servicii care corespund nevoilor publice . definitiv. a modalitatii si sumelor de plata a. Echitatea fiscala= la nivelul persoanelor fizice. Neutralitatea masurilor fiscale= in raport cu diferite categorii de investitori si capitaluri. respectiv sarcina fiscală a unei persoane să fie stabilită comparativ cu sarcina fiscală a altei persoane din aceeaşi categorie socială.

subiectul impozabil . se efectueaza cu titlu definitiv. fiind vizata acoperirea cheltuielilor generate de prestarea serviciului Coincide cu momentul solicitarii prestarii serviciului Se contrapresteaza un serviciu direct si imediat . care au caracter obligatoriu ( toti cei care solicita un serviciu din partea statului trebuie sa achite taxa stabilita pt acel serviciu).teritoriale ale tarii. Deci. reprezentand o plata echivalenta pentru serviciile prestate Se datoreaza o singura data pentru un serviciu prestat Ii revine persoanei incadrata la institutia ce urmeaza a presta serviciul Termen de plata Contraprestatie Stabilit de actele normative legale sub forma unor date fixe sau intervale Nu exista obligativitatea prestarii unui serviciu direct si imediat Caracter de permananta sau unicitate Raspunderea pr neachitare Se datoreaza pt veniturile obtinute su averea detunita in permanenta Ii revine contribuabilului 9. dar care presupun un contraserviciu direct si imediat. Taxele= plati banesti efectuate de diferite persoane fizice sau juridice in favoarea organelor de stat.cota de impunere . nu se mai cunoaste provenienta resurselor si nu exista nicio legatura intre sumele vurate si eventualele sume de care pot sa beneficieze aceleasi persoane de la buget) si se realizeaza pe mai multe plannuri.sursa impunerii . intre zonele si unitatile administrativ. impozitele sunt variabile bugetare pe care statul le utilizeaza pt stabilizarea conjuncturala. intre secoarele . Definiti taxele si identificati diferentele dintre acestea si impozite. respectiv intre sfera materiala si ce anemateriala. 8. subramurile si unitatile sferei materiale. fiscalitatea fiind utilizata pentru corectarea esecurilor pietei . Sunt o plata unica Diferentele se refera la : Cuantum Impozite In raport de baza impozabila Taxe In functie de natura serviciului prestat. Prezentati urmatoarele elemente tehnice ale impozitelor: . intre diferite forme de proprietate.Functia de redistribuire= este reflectata de operatia de preluare a unor resurse I scopul repartizarii lor pentru satisfacerea unor nevoi ale altor persoane decat posesorii resurselor.unitatea de impunere . ramurile. Ea se bazeaza pe principiul depersonalizarii resurselor ( odata virate la buget. Functia de reglare a unor dezechilibre= este justificata de faptul ca functionarea spontana a pietei nu permite realizarea unui optim colectiv.

asieta . salariu). cunoscute sub denumirea de contribuabili. De obicei.baza de calcul . in cazul impozitelor indirecte) Baza de calcul= suma asupra carei sa aplica cota de impozit. dupa caz. Mecanismul fiscal Mecanismul fiscal= ansamblul de metode si tehnici de impunere referitoare la veniturile fiscale ale statului.Subiectul impozabil= persoana obligata direct. are obligatia de a plati sau de a retine si a apltii. a platii la termenele legale a tuturor . platitorul este definit ca fiind debitorul sau persoana care. existand insa si exceptii (de regula. Unitatea de impunere= unitatea de masura in care se exprima marimea obiectului impozabil. efectiv. dar exista si exceptii ( impozitul pe cladiri. impozitul si care. ea este reprezentata de obiectul impozabil ( profit. stabilirea marimii materiei impozabile si determinarea cuantumului impozitului datorat statului. conform legii. care detin bunuri. pt identificarea obiectului impozabil. Rolul aparatului fiscal este de exercitare a unei supravegheri generale a modului de aplicare si respectare a legislatiei in vigoare. potrivit legii. realizeaza venituri sau efectueaza cheltuieli pt care legea prevede obligatia platii unro impozite sau taxe. impozite. Prezentati urmatoarele elemente tehnice ale impozitelor: . Poate fi reprezentat de pers fizice sau juridice. progresiva si regresiva) Sursa impunerii= arata din ce anume se plateste impozitul. 12. Se poate stanili sub forma unui interval sau ca data fixa. la plata unui impozit sau a unei taxe. taxe si contributii obligatorii la bugetul general consolidat. De regula. suportarea se realizeaza fie din veniturile obtinute prin fructificarea averii. Necesitatea existentei aparatului fiscal isi are izvoarele in multitudinea tranzactiilor si a activitatilor generatoare de materii impozabile.termenul de plata Suportatorul= persoana care suporta. Necesitatea si rolul aparatului fiscal Aparatul fiscal= ansamblul organismelor financiare si de control ale statului. fie din alte venituri obtinute de contribuabil. 10. Asieta= ansamblul masurilor adoptate de organele fiscale la nivelul fiecarui subiect. precum si intrumentele impunerii. taxa asupra mij de transport). Termenul de plata= data pana la care trebuie achitat impozitul. In cazul impozitelor pe avere. coincide cu subiectul. sursa coincide cu obiectul impozabil. Cota de impunere= Suma sau procentul aplicat asupra bazei impozabile pt dimensionarea sunei de plata (fixa sai procentuala.proportionala. pt a se determina cuantumul acestuia. ce sunt abilitate prin lege sa asigure realizarea impunerii si sa exercite o activitate de control privind respectarea legalitatii in domeniul fiscal. de cele mai multe ori. In Codul de procedura fiscala. 11.suportatorul .

Obiectul obligatiei fiscale= o suma de bani. in cursul exercitiului financiar. prin intermediul organelor fiscale exercita atributii autoritare de individualizare. dar se individualizeaza prin intermediul titlului de creanta fiscala Modificarea obligatiei fiscale este determinata de cauzele prevazute de lege. ca urmare a acerintelor aplicarii legislatiei fiscale. Definiti obligatia fiscala Obligatia fiscala= latura a raporturilor juridice ce se stabilesc intre organele fiscale ale statului si subiectul impozabil . 15. pt o perioada de timp determinata Inspectia fiscala partiala= verfificarea uneia sau mai multor obligatii fiscale pt o perioada determinata de timp. in intervalul de timp pt care se datoreaza. Forma= obligatia fiscala este constituita in forma scrisa prin titlul de creanta fiscala. a modului de organizare a evidentei contabile si respectarii termenelor legale de depunere a declaratiilor fiscale. El se poate derula oricand. Care sunt procedurile de control pe care le poate aplica inspectia fiscala in realizarea atributiilor sale? Controlul inopinat= verificarea faptica si documentara. prescriptie sau alte modalitati. iar organele fiscale au dreptul de a urmari instituirea. daca se datoareaza pe un interval de timp si daca. compensare. . 14. privind existenta unor fapte de incalcare a legislatiei fiscale. in raport cu veniturile obtinute sau bunurile obtinute. se produc modificari in situatia subietilor impozabili pt care legislatia fiscala in vigoare admite recalcularea impozitelor sau taxelor stabilite la inceputul acestuia. Prezentati particularitatile obligatiei fiscale Izvorul= obligatia fiscala izvoraste numai din lege ( toate impozitele si taxele se pot institui numai prin legi emise de Parlament) Beneficiarul obligatiei fiscale este statul care. executare silita. incasare si urmarire a veniturilor publice. 13. obligatia fiscala poate fi modificata numai in ceea ce priveste cuantumul lor banesc. in special ca urmare a unei sesizari. Stingerea obligatiei fiscale se realizeaza prin incasare. fara o instiintare prealabila a contribuabilului si indiferent de locul in care acesta deruleaza activitati impozabile. Care sunt formele inspectiei fiscale? Inspectia fiscala generala= verificarea tuturor obligatiilor aferente unui contribuabil.obligatiilor fiscale. determinarea si incasarea impozitului respectiv. Concret. In baza acestui raport. care se individualizeaza la nivelul fiecarui contribuabil. 16. Conditiile de individualizare/ modificare/ stingere Obligatia fiscala este reglementata in mod unitar. in concordanta cu situatia de fapt (reala). aceasta fiind in prezent singura forma in care statele moderne percep venituri datorate Bugetului de Stat. Obligatiile fiscale pot fi modificate numai pentru schimburile suferite de subiectii impozabili. subiectului ii revine sarcina de a plati impozitele si taxele reglementate prin lege.

Controlul incrucisat= implica verificarea documentelor si a operatiilor impozabile ale contribuabilului. . inspectia se poate derula la sediul organului fiscal sau intrun alt loc stabilit de comun acord cu contribuabilul. Care sunt metodele de control pe care le poate aplica inspectia fiscala in realizarea atributiilor sale? Controlul prin sondaj= desfasurarea unei activitati de desfasurare selectiva a a documentelor si operatiilor in care sunt reflectate modul de calcul. Ce cuprinde avizul de inspectie fiscala si cu cat timp inainte se comunica acesta contribuabilului? Avizul de inspectie fiscala cuprinde: .in cazul solutionarii unei solicitari a contribuabilului . in cadrul celorlalti contribuabili. 21. . cu ajutorul metodelor de analiza. Controlul electronic= verificarea contabilitatii si a surselor acesteia. 19.in cazul unui control inopinat sau incrucisat. prelucrate in mediul electronic. in cadrul contribuabililor mari. si cu 15 zile .obligatiile fiscale si perioadele ce urmeaza a fi supuse inspectiei fiscale . Acesta poate si fi inopinat. Precizati care e locul de desfasurare a inspectiei fiscale. ori atunci cand se reface controlul. Creanta fiscala= concretizeaza dreptul statului de a percepe impozite si taxe prin incasare efectiva. In spatiul pus la dispozitie de catre contribuabil.temeiul juridic si data de incepere a acestei operatii . fiind cel care constata obligatia fiscala ce revine unui anumit subiect impozabil. Definiti creanta fiscala si prezentati trasaturile caracteristice ale acesteia. de evidentiere si de plata a obligatiilor datorate BGC.reprezinta un titlu executoriu. fara sa aiba nevoie de o investire speciala in acest si este intocmit in forma scrisa de catre subiectii carora le este incredintata calcularea sumelor datorate statului. 18.este un act juridic de natura declarativa de drepturi si obligatii. precum si dreptul de a percepe dobanzi si penalitati de intarziere. evaluare si testare . 17.atunci cand se inregistreaza o solicitare a unei autoritati .are caracterul unui tltlu de creanta. 20. De cine sunt reprezentate titlurile de creanta fiscala? . deoarece constata existenta unei creante a bugetului. Nu se comunica avizul in urm cazuri: . prin executare silita sau alte modalitati .posibilitatea solicitarii amanarii activitatii de inspectie fiscala ( o singura data si numai pt cazuri bine intemeiate) Avizul se comunica contribuabilului cu 30 de zile inainte de inceperea inspectiei fiscale . iar in situatia in care acesta nu dispune de un spatiu adecvat. in corelatie cu cele existente la alte persoane. asistate de instrumente informatice specializate. Trasaturi: .

enumerati persoanele obligate la plata sumei datorate de acesta. 23.actul constatator . si obligatia legala -declaratia vamala -procesul verbal de constatare a contraventiei . conform prevederilor legale.data la care a fost efectuata tranzactia. Pentru platile efectuate prin mandat postal.data inscrisa pe mandatul postal. referitoare la faliment. fuziunii sau reorganizarii juridice. fiind exonerat integral de aceasta obligatie. 24. -cel care preia in totalitate sau partial drepturile si obligatiile debitorului supus divizarii. -mostenitorul care a acceptat succesiunea debitorului decedat ( cu exceptia cazului in care a acceptat succesiunea sub beneficiu de inventar cand nu poate fi obligat la plata decat in limita valorii bunurilor dobandite prin succesiune. determinata de platitor.persoana careia I s-a stabilit raspunderea. Acestea pot fi: -decizia de impunere sau declaratia de impunere -raportul de inspectie fiscala. Pentru platile efectualte prin intermediul cardurilor bancare.persoanele care sunt prevazute de lege sau persoana juridica pt obligatiile datorate de sediile secundare ale acesteia .data inregistrarii la organul competent a documentului sau a actului pt care s-au depus si anulat timbrele datorate potrivit legii. -persoanele care semneaza un angajament de plata pt sumele datorate de catre debitor sau cele care se obliga sa efectueze plata pe baza unui alt act de garantie. .Se poate realiza daca contribuabilul are datorii restante sau viitoare fata de BGC. In situatia neachitarii obligatiilor fiscale de catre debitor. in cazul predarii bunurilor in totalitate. Compensarea Compensarea= modalitate specifica de stingere a obligatiilor fiscale. Pentru platile efectuate prin anularea de timbre fiscale mobile. Specificati care e momentul platii in situatia stingerii obligatiilor fiscale prin plata. pe baza caruia se emite decizia de impunere pt eventualele diferente constatate intre obligatia de plata . Pentru platile prin decontare bancara –data la care bancile debiteaza contul platitorului pe baza intrumentelor de decontare specifice. aplicabila in cazul in care se inregistreaza sume platite in plus peste obligatiile legale. dupa caz. Pentru platile in numerar. confirmata prin procedura de autorizare a acesteia.Titlurile de creanta fiscala sunt reprezentate de actul juridica prin care se constata si se individualizeaza obligatia fiscala a fiecarui contribuabil.data inscrisa pe documentul de plata eliberat de organul fiscal sau de persoanele abilitate de organul fiscal.deciziile directiilor generale ale F Publice sau ale MFP 22. . dar numai daca acestea sunt incheiate in firma autentica cu asigurarea unei garantii reale la nivelul obligatiilor de plata.