You are on page 1of 39

GoS

EKSPERTIZE
SUDSKA MEDICINA
(Stomatološki fakultet u Beogradu)

Dijagnoze povreda:
1

GoS
1. Haematoma regionis buccalis lateris dextri ante dias 7 2. Haematoma cutis regionis mentalis lateris sinistri ante dias 2 3. Contusio cutis regionis frontalis cum haematoma palpebrarum oculi lateris dextri ante dias 7 (10) 4. Contusio cutis regionis frontalis cum haematoma palpebrarum oculi bilateralis 5. Excoriatio cutis regionis faciei lateris dextri 6. Excoriatio cutis regionis faciei lateris dextri ante dias 7 7. Excoriatio cutis regionis faciei lateris dextri ante dias 14 8. Excoriationes cutis multiplices lineares circum nasi et oris 9. Contusio cutis regionis faciei lateris dextri 10.Contusio cutis regionis faciei lateris dextri ante dias 7 11.Contusio cutis regionis faciei lateris dextri ante dias 10 12.Contusio cutis regionis faciei lateris dextri ante dias 20 13.Vulnus lacerum regionis faciei lateris dextri 14.Vulnus lacerum regionis frontalis lateris dextri cum haematoma palpebrarum oculi bilateralis (prskotina) 15.Vulnus lacerocontusum regionis faciei lateris dextri 16.Vulnus lacerum auriculae lateris dextri (okrzotina) 17.Vulnus scissum regionis faciei lateris dextri 18.Vulnus scissum regionis faciei cum sectio nervi facialis lateris dextri 19.Vulnus punctum regionis faciei lateris dextri (zabodina) 20.Vulnus punctum regionis faciei lateris dextri (probodina) 21.Vulnus morsum regionis buccalis lateris dextri 22.Vulnus morsum regionis buccalis lateris dextri cum defecti 23.Vulnus morsum apicis nasi cum defecti 24.Vulnus morsum lobuli auricule lateris dextri cum defecti 25.Vulnus morsum labii inferioris cum defecti 26.Vulnus sclopetarium regio faciei lateris dextri (daljina) 27.Vulnus sclopetarium regionis faciei lateris dextri (relativna blizina) 28.Vulnus sclopetarium regionis faciei lateris dextri (apsolutna blizina) 29.Vulnus sclopetarium regionis faciei lateris dextri (zastrel) 30.Destructio bulbi oculi lateris dextri 31.Destructio auriculae completa lateris dextri 32.Destructio auriculae incompleta lateris dextri 33.Destructio apicis auriculae lateris dextri 34.Destructio lobuli auriculae lateris dextri 35.Destructio apicis linguae 36.Destructio linguae completa 37.Destructio apicis et corporis linguae (incompleta) 38.Destructio apicis nasi 39.Destructio nasi completa cum fracturae multiplices ossium nasalium 40.Combustio cutis regionis faciei in stadio bullosa lateris dextri 41.Combustio cutis regionis faciei in stadio necrotica lateris dextri 42.Combustio cutis regionis faciei in stadio bullosa et necrotica lateris dextri 43.Ambustio cutis regionis faciei in stadio erythematosa lateris dextri 44.Fractura coronae dentis incisivus primus superior lateris dextri cum pulpa aperta 45.Fractura coronae dentis incisivus primus superior lateris dextri cum pulpa aperta (endodontski lečen) 46.Fractura radicis dentis 11 47.Luxatio traumatica dentis 11 48.Extractio traumatica dentis 11 cum luxatio dentis 12 49.Extractio traumatica dentes 11, 12 et 21 50.Subluxatio articulatio temporomandibularis lateris dextri 51.Subluxatio articulatio temporomandibularis bilateralis 52.Luxatio articulatio temporomandibularis lateris dextri 53.Luxatio articulatio temporomandibularis bilateralis 54.Fractura corporis mandibulae clausa completa lateris sinistri cum dislocationem 55.Fractura corporis mandibulae clausa completa lateris sinistri sine dislocationem 56.Fractura corporis mandibulae regionis symphisis clausa completa cum dislocationem

2

GoS
57.Fractura corporis mandibulae regionis symphisis aperta completa cum dislocationem 58.Fractura multiplex corporis mandibulae regionis symphisis clausa completa 59.Fractura partis alveolaris mandibulae lateris dextri (cum laesio nervi mentalis) 60.Fractura anguli mandibulae clausa completa lateris dextri cum dislocationem 61.Fractura corporis mandibulae regionis symphisis et anguli mandibulae clausa completa (fractura multiplex mandibulae clausa completa) 62.Fractura rami mandibulae clausa completa lateris dextri cum laesio nervi mandibularis 63.Fractura processus condylaris mandibulae clausa completa lateris dextri 64.Fractura corporis ossis zygomatici clausa completa lateris dextri sine dislocationem cum laesio nervi infraorbitalis 65.Fractura corporis ossis zigomatici clausa completa lateris dextri cum dislocationem cum laesio nervi infraorbitalis 66.Fractura corporis ossis zigomatici clausa incompleta lateris dextri cum laesio nervi infraorbitalis 67.Fractura arci zygomatici clausa completa lateris dextri cum dislocationem 68.Fractura arci zygomatici clausa completa lateris dextri sine dislocationem 69.Fractura processus alveolaris maxillae bilateralis clausa completa 70.Fractura tuberi maxillae propter extractionem dentis molaris secundus superior lateris dextri (17) 71.Fractura processus alveolaris maxillae propter extractionem dentis molaris primus superior lateris dextri (16) cum communicatio oroantralis 72.Fractura ossium nasalium cum dislocationem 73.Fractura ossium nasalium sine dislocationem 74.Fractura impressiva squamae ossis frontalis aperta completa 75.Fractura impressiva squamae ossis frontalis aperta incompleta 76.Fractura baseos orbitae lateris dextri 77.Commotio cerebri 78.Contusio cerebri 79.Vulnus punctum regionis mentalis lateris dextri 80.Vulnus lacerum regionis mentalis 81.Vulnus sclopetarium regionis mentalis lateris dextri (apsolutna blizina) 82.Amputatio auriculae lateris dextri completa 83.Fissura ossis frontalis 84.Fissura ossis temporalis lateris dextri 85.Vulnus lacerum regionis temporalis lateris dextri (prskotina) 86.Vulnus scissum labii inferioris 87.Luxatio traumatica 11, 12, 13, 14, 15 88.Fractura coronae dentis incisivus primus et secundus inferior lateris dextri cum pulpa aperta 89.Fractura impressiva squamae ossis temporalis aperta completa lateris dextri 90.Vulnus sclopetarium regionis zygomatici lateris dextri (daljina) 91.Vulnus scissum auriculae cum cartilago defecti lateris dextri 92.Ruptura membranae tympani 93.Vulnus sclopetarium regionis faciei lateris dextri (sačmom, relativna blizina) 94.Vulnus sclopetarium labii oris superioris lateris dextri (apsolutna blizina) 95.Vulnus morsum regionis buccalis lateris dextri cum defecti

1. Haematoma regionis buccalis lateris dextri ante dias 7
3

na dodir elastična i bolno osetljiva. Haematoma cutis regionis mentalis lateris sinistri ante dias 2 Nalaz: Pregledom povređenog uočava se povreda u bradnom predelu sa leve strane lica. Tkivo u okolini povrede je nepromenjeno. na dodir čvrsto elastična i bolno osetljiva. na dodir meka i slabo bolno osetljiva. ljubičasto zelenkaste boje.) Zaključak i mišljenje: Povreda opisana u nalazu odgovara krvnom podlivu desnog obraza starom 7 dana što predstavlja laku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. ogoljene kožice.5 cm. Očni prorez desnog oka je sužen na 8 mm. (Na Rtg snimku kostiju lica nema radioloških znakova oštećenja koštanog tkiva u predelu opisane povrede. 4. Koža na mestu povrede je lišena natkožice i ogoljene kožice. Koža na mestu povrede je blago otečena. na dodir meka i bolno neosetljiva. krvlju podlivene potkožice.) Zaključak i mišljenje: Povreda opisana u nalazu odgovara nagnječini kože čeone regije sa desne strane sa krvnim podlivom oba kapka desnog oka staroj 7 dana što predstavlja laku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa.5 cm iznad sredine desne obrve uočava se povreda ovalnog oblika dužine 3 cm i širine 2 cm. Contusio cutis regionis frontalis cum haematoma palpebrarum oculi bilateralis Nalaz: U čeonom predelu na srednjoj liniji lica i 3 cm ispod početka kosmatog dela glave uočava se povreda ovalnog oblika dužine 4 cm i širine 3 cm. modroljubičaste boje. Koža na mestu povrede je blago otečena. mestimično lišena natkožice. (Na Rtg snimku lobanje u profilnoj i zadnje-prednjoj projekciji nema radioloških znakova oštećenja koštanog tkiva u predelu opisane povrede. na dodir meka i slabo bolno osetljiva.5 cm. Razmicanjem očnih kapaka uočavaju se krvlju podlivene vežnjače. iste temperature kao i okolna koža. Koža oba kapka oba oka je otečena. krvlju podlivene potkožice. zelenkaste boje.GoS Nalaz: Na koži desnog obraza 6 cm od srednje linije lica i 4 cm ispod spoljašnjeg ugla desnog oka uočava se povreda ovalnog oblika dužine 3 cm i širine 2 cm. 4 .prednjoj projekciji nema radioloških znakova oštećenja koštanog tkiva u predelu opisane povrede. Contusio cutis regionis frontalis cum haematoma palpebrarum oculi lateris dextri ante dias 7 (10) Nalaz: U čeonom predelu 3 cm desno od srednje linije lica i 1. ogoljene kožice. mestimično lišena natkožice. 5. Zaključak i mišljenje: Opisana povreda odgovara krvnom podlivu kože sa leve strane brade starom 2-3 dana što predstavlja laku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. Okolna koža je nepromenjena. (Na Rtg snimku lobanje u profilnoj i zadnje . udaljena 3 cm od srednje linije lica i 1 cm ispod linije koja spaja uglove usana. ljubičasto-zelenkaste boje. modroljubičaste boje. Oba očna kapka desnog oka su blago otečena. Koža na mestu povrede je otečena. Koža na mestu povrede je izdignuta iznad nivoa okolnog tkiva. Pravilnog je kružnog oblika prečnika 3. iste temperature kao i okolna koža. Očni prorezi oba oka su suženi na 5 mm. modroljubičaste boje. Excoriatio cutis regionis faciei lateris dextri Nalaz: Na koži desnog obraza 6 cm od srednje linije lica i 4 cm ispod spoljašnjeg ugla desnog oka uočava se povreda prugastog oblika dužine 2 cm i širine 0. Razmicanjem očnih kapaka desnog oka uočava se krvlju podlivena vežnjača.) Zaključak i mišljenje: Povreda opisana u nalazu odgovara nagnječini kože čeone regije sa krvnim podlivima kapaka oba oka što predstavlja laku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. * svež hematom – modroljubičast posle 3 dana – ljubičast posle 7 dana – zelenkast posle 14 dana – žućkast 2. 3. na dodir tvrdo elastična i bolno osetljiva. krvlju podlivena i prekrivena. prekrivena tamnocrvenom krastom koja je optočena crvenkastim prstenom širine 2 mm.

5 cm. mestimično lišena natkožice. Excoriatio cutis regionis faciei lateris dextri ante dias 14 Nalaz: Na koži desnog obraza 6 cm od srednje linije lica i 4 cm ispod spoljašnjeg ugla desnog oka uočava se povreda prugastog oblika dužine 2 cm i širine 0. mekom i glatkom.GoS Zaključak i mišljenje: Povreda opisana u nalazu odgovara oguljotini kože obraza sa desne strane što predstavlja laku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. ogoljene kožice. mestimično lišena natkožice. Tkivo u okolini povrede je nepromenjeno. 7. na dodir čvrsto elastična i bolno osetljiva. svetloružičaste boje. Zaključak i mišljenje: Povreda opisana u nalazu odgovara nagnječini kože lica sa desne strane staroj 7 dana što predstavlja laku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. Koža na mestu povrede je prekrivena tankom. Zaključak i mišljenje: Povreda opisana u nalazu odgovara višestrukim oguljotinama kože lica oko usnog i nosnog otvora što predstavlja laku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa.10 dana . Koža na mestu povrede je lišena natkožice. ljubičasto zelene boje. 8. Tkivo u okolini povrede je nepromenjeno. Na Rtg snimku kostiju lica nema radioloških znakova oštećenja koštanog tkiva u predelu opisane povrede. 6. Koža na mestu povrede je otečena. 9. Excoriationes cutis multiplices lineares circum nasi et oris Nalaz: Oko nosnog i usnog otvora na brojnim mestima uočavaju se brojne povrede crtastog oblika dužine od 5 do 12 mm. bolno neosetljivom natkožicom.crveni prsten oko kraste 7 . krvlju podlivene potkožice. prekrivena tamnocrvenom krastom koja je optočena crvenim prstenom širine 2 mm. ogoljene kožice.5 cm. ogoljene kožice. (nešto toplija od okoline). Contusio cutis regionis faciei lateris dextri ante dias 7 Nalaz: Na koži desnog obraza 5 cm od srednje linije lica i 3 cm ispod spoljašnjeg ugla desnog oka uočava se povreda ovalnog oblika dužine 3 cm i širine 2 cm. Contusio cutis regionis faciei lateris dextri Nalaz: Na koži desnog obraza 5 cm od srednje linije lica i 3 cm ispod spoljašnjeg ugla desnog oka uočava se povreda ovalnog oblika dužine 3 cm i širine 2 cm. Excoriatio cutis regionis faciei lateris dextri ante dias 7 Nalaz: Na koži desnog obraza 6 cm od srednje linije lica i 4 cm ispod spoljašnjeg ugla desnog oka uočava se povreda prugastog oblika dužine 2 cm i širine 0. Koža na mestu povrede je lišena natkožice i ogoljene kožice. Contusio cutis regionis faciei lateris dextri ante dias 10 5 . Zaključak i mišljenje: Povreda opisana u nalazu odgovara oguljotini kože obraza sa desne strane staroj 7 dana što predstavlja laku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa.mlada ružičasta koža posle 20 dana 10. modroljubičaste boje. Koža na mestu povrede je blago otečena. Zaključak i mišljenje: Povreda opisana u nalazu odgovara oguljotini kože obraza sa desne strane lica staroj 14 dana što predstavlja laku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. 11. pokrivena suvom i čvrstom tamnocrvenom krastom koja je optočena crvenkastim prstenom širine 2 mm. * Kod nagnječine: . na dodir meka i bolno neosetljiva. Na Rtg snimku kostiju lica nema radioloških znakova oštećenja koštanog tkiva u predelu opisane povrede. nešto toplija od okoline. krvlju podlivene potkožice. širine 1 mm na ukupnoj površini 4 x 5 cm. Zaključak i mišljenje: Povreda opisana u nalazu odgovara nagnječini kože lica sa desne strane što predstavlja laku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa.

Na Rtg snimku kostiju lica nema radioloških znakova oštećenja koštanog tkiva u predelu opisane povrede. ogoljene kožice. 13. 15. Na Rtg snimku kostiju lica nema radioloških znakova oštećenja koštanog tkiva u predelu opisane povrede. Koža kapaka oba oka je ucelo otečena. Zaključak i mišljenje: Povreba opisana u nalazu odgovara prskotini kože čela sa krvnim podlivima kapaka oba oka što predstavlja laku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. Razmicanjem očnih kapaka oba oka uočavaju se krvlju podlivene vežnjače. međusobno se ne dodiruju. Očni prorezi oba oka su suženi na 5 mm. Contusio cutis regionis faciei lateris dextri ante dias 20 Nalaz: Na koži desnog obraza 5 cm od srednje linije lica i 3 cm ispod spoljašnjeg ugla desnog oka uočava se povreda ovalnog oblika dužine 3 cm i širine 2 cm. ogoljene kožice. krvlju podlivene potkožice. zelenkaste boje. lako krvlju podlivene i prekrivene. meka i zategnuta i nije bolno osetljiva. Ivice i strane rane su lako neravne. krvlju podlivena i prekrivena. Vulnus lacerum regionis frontalis cum haematoma palpebrarum oculi bilateralis (prskotina) Nalaz: U predelu čela na srednjoj liniji lica 3 cm ispod početka kosmatog dela glave uočava se rana crtasto/cepastog oblika dužine 4 cm i širine 1 cm. Prostor rane je ispunjen zgrušanom krvlju i komadićima stakla. Koža na mestu povrede je blago otečena. Zaključak i mišljenje: Povreda opisana u nalazu odgovara nagnječini kože lica sa desne strane staroj 20 dana što predstavlja laku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. 14. Zaključak i mišljenje: Povreda opisana u nalazu odgovara nagnječini kože lica sa desne strane staroj 10 dana što predstavlja laku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. Koža u okolini je nepromenjena. modroljubičaste boje. Vulnus lacerocontusum regionis faciei lateris dextri Nalaz: Na koži desnog obraza 6 cm od srednje linije lica i 4 cm ispod spoljašnjeg ugla desnog oka uočava se rana zvezdastog oblika dužine 3 cm i širine 2.GoS Nalaz: Na koži desnog obraza 5 cm od srednje linije lica i 3 cm ispod spoljašnjeg ugla desnog oka uočava se povreda ovalnog oblika dužine 3 cm i širine 2 cm. modroljubičaste boje. Na Rtg snimku kostiju lica nema radioloških znakova oštećenja koštanog tkiva u predelu opisane povrede. nagnječene. krvlju podlivene potkožice. Uklanjanjem zgrušane krvi iz prostora rane uočava se da su strane rane istih osobina kao i ivice i da su međusobno spojene mostićima očuvanog tkiva. Na Rtg snimku lobanje u profilnoj i zadnje-prednjoj projekciji nema radioloških znakova oštećenja koštanog tkiva u predelu opisane povrede. mestimično lišena natkožice. Prostor rane je ispunjen zgrušanom krvlju. na dodir čvrsto elastična i bolno osetljiva. Na mestu povrede uočava se mlada ružičasta koža. delimično glatke. U neposrednoj okolini rane u pojasu širine 2 cm koža je otečena. Vulnus lacerum regionis faciei lateris dextri Nalaz: Na koži desnog obraza 6 cm od srednje linije lica i 4 cm ispod spoljšnjeg ugla desnog oka uočava se rana nepravilnog ovalnog oblika dužine 3 cm i širine 2 cm. a da je dno rane u mekom tkivu obraza. 12. krvlju podlivene i prožete i međusobno se ne dodiruju. mestimično lišena natkožice. na dodir meka i bolno neosetljiva. nagnječene. na dodir elastična i bolno osetljiva. Zaključak i mišljenje: Povreda opisana u nalazu odgovara razderini kože na desnoj strani lica što predstavlja laku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. krvlju podlivene i prekrivene i međusobno se ne dodiruju. Ivice rane su neravne. Ivice i strane rane su neravne. Uklanjanjem sadržaja iz prostora rane uočava se da su strane rane međusobno spojene mostićima očuvanog tkiva i da je dno rane u nivou čeone kosti. prekrivena tamnocrvenom krastom koja je optočena crvenim prstenom širine 2 mm. lako nagnječene. Na dodir koža je glatka. 6 . Uklanjanjem zgrušane krvi iz prostora rane uočava se da su strane rane međusobno spojene mostićima očuvanog tkiva i da je dno rane u mekom tkivu obraza.5 cm. Na Rtg snimku kostiju lica nema radioloških znakova oštećenja koštanog tkiva u predelu opisane povrede.

krvlju nepodlivene. međusobno se ne dodiruju. 16. glatke. Vulnus scissum regionis faciei cum sectio nervi facialis lateris dextri Nalaz: Na desnom obrazu 9 cm od srednje linije lica i 4 cm ispod spoljašnjeg ugla desnog oka uočava se rana pravilnog linijskog oblika dužine 3 cm i širine 0. što predstavlja laku telesnu povredu nanetu šiljkom mehaničkog oruđa. idući ka donjem kraju je sve manja i završava se linijski u dužini od 6 mm gde je koža lišena natkožice i ogoljene kožice. na krajevima se sustiču pod oštrim uglom. Neurološkim pregledom nisu utvrđeni znaci oštećenja živca lica. 7 . modroljubičaste boje.7 cm. od nazad ka napred i odozgo na dole. 19. Zaključak i mišljenje: Povreda opisana u nalazu odgovara sekotini obraza sa desne strane sa presecanjem živca lica što predstavlja tešku telesnu povredu nanetu oštricom mehaničkog oruđa. desni donji i gornji očni kapak ne može u potpunosti da sastavi i ne može da pokaže zube sa desne strane. Ivice rane su ravne. Zaključak i mišljenje: Povreda opisana u nalazu odgovara zabodini desnog obraza sa kanalom rane koji se pruža sa desne na levu stranu. nenagnječene. Pravac rane je se desna na levo. Vulnus scissum regionis faciei lateris dextri Nalaz: Na desnom obrazu 7 cm od srednje linije lica i 4 cm ispod spoljašnjeg ugla desnog oka uočava se rana vretenastog oblika dužine 5 cm i širine 0. međusobno se dodiruju i prividno zatvaraju prostor rane. Razmicanjem ivica rane vidi se da su strane istih osobina kao i ivice i u dubini se sustiču pod oštrim uglom obrazujući crtasto dno u potkožnom tkivu obraza.3 cm. Razmicanjem ivica rane vidi se da su strane istih osobina kao i ivice i da je dno u mekom tkivu obraza. krvlju nepodlivene. Prostor rane je ispunjem zgrušanom krvlju i dublji je u delu prema spoljašnjem uglu desnog oka dok se idući prema uglu usana sve više smanjuje i završava se crtasto u dužini od 6 mm gde je koža lišena natkožice i ogoljene kožice. Ivice i strane rane su neravne. Prostor rane je jamast i ispunjava ga zgrušana krv. U neposrednoj okolini rane u pojasu širine 5 mm koža je otečena. glatke. Strane rane su istih osobina kao i ivice i u dubini se sustiču pod oštrim uglom obrazujući crtasto dno u potkožnom tkivu obraza. Ivice rane su ravne. Neurološkim pregledom nisu utvrđeni znaci oštećenja živca lica. 18. a na krajevima se sustiču pod oštrim uglom. Zaključak i mišljenje: Povreda opisana u nalazu odgovara sekotini obraza sa desne strane što predstavlja laku telesnu povredu nanetu oštricom mehaničkog oruđa. Vulnus lacerum auriculae lateris dextri (okrzotina) Nalaz: U predelu gornje trećine desne ušne školjke uočava se rana brazdastog oblika dužine 15 mm i širine 5 mm. Zaključak i mišljenje: Povreda opisana u nalazu odgovara okrzotini desne ušne školjke što predstavlja laku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa.GoS Zaključak i mišljenje: Povreda opisana u nalazu odgovara razderno – nagnječnoj rani kože lica sa desne strane što predstavlja laku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa.povređeni ne može da nabere kožu čela sa desne strane. Pravac rane je paralelan sa zadnjom ivicom grane donje vilice. od nazad ka napred i odozgo na dole. nenagnječene. Vulnus punctum regionis faciei lateris dextri (zabodina) Nalaz: Na desnom obrazu 5 cm od srednje linije lica i 4 cm ispod spoljašnje ugla desnog oka uočava se rana ovalnog oblika dužine 9 mm i širine 3 mm. krvlju nepodlivene. Uklanjanjem zgrušane krvi iz prostora rane uočava se da su strane rane međusobno spojene mostićima očuvanog tkiva i da je dno rane u mekom tkivu. glatke.5 cm. Pravac rane je se desna na levo. 17. na dodir čvrsto elastična i bolno osetljiva. Prostor rane je bez stranog sadržaja. Neurološkim pregledom su utvrđeni znaci oštećenja živca lica . krvlju podlivene i prožete i međusobno se ne dodiruju. Dubina rane je najveća na gornjem kraju rane i iznosi 1. nenagnječene. međusobno se dodiruju prividno zatvarajući prostor rane. Ivice rane su ravne. nagnječene. od nazad ka napred i odozgo na dole.

dok je na drugom ugao zacepljen. krvlju nepodlivene i međusobno se dodiruju prividno zatvarajući prostor rane. Ivice rane su ravne. Razmicanjem ivica rane uočava se da su strane rane istih osobina kao i ivice i da se rana nastavlja levkastim kanalom put usne duplje. druga i treća su dužine 5 mm i širine 2 mm. što predstavlja laku telesnu povredu nanetu šiljkom mehaničkog oruđa. krvlju prožeto. Prostori rana ispunjeni su zgrušalom krvlju. Na Rtg snimku kostiju lica nema radioloških znakova oštećenja koštanog tkiva u predelu opisane povrede. nenagnjećene. glatke. Prostori 8 . Vulnus morsum regionis buccalis lateris dextri cum defecti Nalaz: Na koži desnog obraza 7 cm od srednje linije lica i 2 cm ispod spoljašnjeg ugla desnog oka vidi se nedostatak tkiva nepravilnog ovalnog oblika dužine 3. Zaključak i mišljenje: Povreda opisana u nalazu odgovara ujednoj rani desnog obraza što predstavlja laku telesnu povredu nanetu šiljkom i tupinom mehaničkog oruđa. od napred ka nazad i odozdo na gore. ovalnog oblika dužine 6 mm i širine 4 mm što predstavlja deo kanala rane sa desne strane. Ivice rana su ravne. Ivice rana su ravne. Zaključak i mišljenje: Povreda opisana u nalazu odgovara probodini lica sa kanalom rane koji se pruža sa desna na levo. krvlju nepodlivene. Na levom obrazu 5 cm od srednje linije lica i 4 cm iznad donje ivice donje vilice uočava se rana vretenastog oblika dimenzija 6 x 2 mm istih osobina kao i predhodna. Neposredno uz ivice opisanog defekta uočava se 7 rana crtastog oblika dimenzija od 5x2 mm do 9x3 mm od kojih su 4 veće na gornjoj a 3 manje na donjoj ivici defekta. Neposredno uz ivice opisanog defekta uočavaju se 4 rane crtastog oblika dimenzija od 5x2 mm do 9x3 mm od kojih su 2 veće na desnoj a 2 manje na levoj ivici defekta. nenagnječene. Pregledom usne duplje u predelu vrha jezika uočava se rana ravnih. Razmicanjem ivica rana uočava se da su strane rana istih osobina kao i ivice i da se dna rana nalaze u mekom tkivu.GoS 20.5 i širine 2 cm. Ivice rane su ravne. glatke. Razmicanjem ivica rana uočava se da su strane rana istih osobina kao i ivice i da se dno rana nalazi u mekom tkivu obraza. 21. Na Rtg snimku kostiju lica nema radioloških znakova oštećenja koštanog tkiva u predelu opisane povrede. koja se kanalom nastavlja put usne duplje. Vulnus punctum regionis faciei lateris dextri (probodina) Nalaz: Na desnom obrazu 4 cm od srednje linije lica i 3 cm iznad donje ivice donje vilice uočava se rana čunastog oblika dužine 12 mm i širine 5mm. glatke. druga i treća su dužine 11 mm i širine 2 mm.prva i četvrta su dužine 9 mm i širine 2 mm. Vulnus morsum regionis buccalis lateris dextri Nalaz: Na koži desnog obraza 7 cm od srednje linije lica i 2 cm ispod spoljašnjeg ugla desnog oka na površini ovalnog oblika dužine 4 i širine 3 cm uočavaju se 8 pojedinačnih rana. Preostalo tkivo nosa (u neposrednoj okolini) je zbrisane građe. nenagnječene. Vulnus morsum apicis nasi cum defecti Nalaz: U predelu vrha nosa uočava se nedostatak tkiva nepravilnog ovalnog oblika dužine 2 cm i širine 1 cm. krvlju nepodlivene i međusobno se dodiruju prividno zatvarajući prostore rana. Preostalo tkivo je zbrisane građe. Rane koje odgovaraju donjem luku udaljene su 7 cm od srednje linije lica i 4 cm od donje ivice donje vilice. međusobno se dodiruju prividno zatvarajući prostor rane. Sve rane imaju ista svojstva. koje su raspoređene u vidu dva luka koji su okrenuti jedan ka drugom (svojim konkavitetima). nenagnječene. Zaključak i mišljenje: Povreda opisana u nalazu odgovara ujednoj rani desnog obraza sa defektom što predstavlja tešku telesnu povredu nanetu šiljkom mehaničkog oruđa. Razmicanjem ivica rane uočava se da su strane rana istih osobina kao i ivice i da se dno rana nalazi u mekom tkivu obraza. Rane koje pripadaju donjem luku su . tamnocrvene boje. krvlju podliveno i prožeto. Crtastog su oblika. 23.prva i četvrta su dužine 7 mm i širine 2 mm. Na jednom kraju se ivice rane sustiču pod oštrim uglom. glatke. Veličina rane koje pripadaju gornjem luku su . glatkih. krvlju nepodlivenih strana. krvlju nepodlivene i međusobno se dodiruju prividno zatvarajući prostore rana. tamnocrvene boje. 22.

Vulnus sclopetarium regionis faciei lateris dextri (daljina) Nalaz: Pregledom povređenog. Pregledom usne duplje uočava se nedostatak vrha i dela tela jezika. ovalnog oblika dužine 3 cm i širine 2 cm. Vulnus morsum lobuli auricule lateris dextri cum defecti Nalaz: Pregledom povređenog uočava se nedostatak tkiva desne ušne školjke u predelu ušne resice. Prostori rana ispunjeni su zgrušanom krvlju. crnkasto prebojene. nagnječeno. Razmicanjem ivica rana uočava se da su strane rana istih osobina kao i ivice i da se dno rana nalazi u mekom tkivu. Ivice rane su neravne. uočava se rana ovalnog oblika dužine 13 mm i širine 11 mm. Ivice i strane rane su neravne. 25. Oko ivica rane. glatke. u predelu desnog obraza. u predelu donjeg zubnog nastavka. nagnječeno. nagnječene. posuvraćene put spolja. jer su nosni hodnici ispunjeni zgrušanom krvlju. Neposredno uz ivice opisanog defekta uočava se 7 rana crtastog oblika dimenzija od 5x2 mm do 9x3 mm od kojih su 4 veće na gornjoj a 3 manje na donjoj ivici defekta. U predelu levog obraza. Povređeni diše na usta. krvlju nepodlivene i međusobno se dodiruju prividno zatvarajući prostore rana. nepravilnog ovalnog oblika dužine 10 mm i širine 5 mm. Zaključak i mišljenje: Povreda opisana u nalazu odgovara ujednoj rani vrha nosa sa defektom što predstavlja tešku telesnu povredu nanetu šiljkom mehaničkog oruđa. nenagnječene. krvlju podlivene. u pojasu nejednake širine. krvlju podlivene. koža je otečena. u projekciji opisane povrede sa leve strane lica. krvlju podliveno i prožeto. Neposredno uz ivice opisanog defekta uočavaju se 3 rane crtastog oblika dimenzija od 5x2 mm do 9x3 mm od kojih su dve manje na prednjoj a jedna veća na zadnjoj ivici defekta. Sadržaj rane čini zgrušana krv. mestimično lišena natkožice. za 2 mm pomereni ka sluzokoži desnog obraza i na pipanje pokretni za 3 mm u pravcu spolja-unutra. Prostori rana ispunjeni su zgrušanom krvlju. tamnocrvene boje. Prostor rane je ispunjen zgrušanom krvlju i delićima razorenog tkiva. 7 cm levo od srednje linije lica i 4 cm iznad donje ivice tela donje vilice. krvlju podlivene potkožice. 3 cm desno od srednje linije lica i 1 cm iznad donje ivice tela donje vilice uočava se rana ovalnog oblika dužine 11 mm i širine 8 mm koja se nastavlja kanalom put unutra. ogoljene kožice. uočava se da su pretkutnjaci van zubnog niza. Ivice rana su ravne. tamnocrvene boje. nagnječene. čijim uklanjanjem se uočava da su strane rane istih osobina kao i ivice. Vulnus morsum labii inferioris cum defecti Nalaz: U predelu donje usne 15 mm levo od srednje linije lica i 10 mm ispod linije koja spaja uglove usana uočava se nedostatak tkiva nepravilnog ovalnog oblika dužine 3. što predstavlja deo kanala rane sa desne strane. Zaključak i mišljenje: Povreda opisana u nalazu odgovara ujednoj rani donje udne sa defektom što predstavlja tešku telesnu povredu nanetu šiljkom mehaničkog oruđa. tamnocrvene boje. krvlju podliveno i prožeto. modroljubičaste boje. Preostalo tkivo jezika u neposrednoj okolini je zbrisane građe. Zaključak i mišljenje: Povreda opisana u nalazu odgovara ujednoj rani resice desne ušne školjke sa defektom što predstavlja laku telesnu povredu nanetu šiljkom mehaničkog oruđa.GoS rana ispunjeni su zgrušanom krvlju.5 cm i širine 1 cm. posuvraćene put unutra. što predstavlja deo kanala rane sa desne strane. 26. uočava se da su krunice prvog i drugog levog gornjeg kutnjaka višestruko potpuno prelomljene. Ivice rana su ravne. Preostalo tkivo desne ušne školjke (u neposrednoj okolini povrede) je zbrisane gradje. krvlju nepodlivene i međusobno se dodiruju prividno zatvarajući prostore rana. U predelu gornjeg zubnog nastavka sa leve strane. Razmicanjem ivica rana uočava se da su strane rana istih osobina kao i ivice i da se dna rana nalaze u mekom tkivu. sa visećim delićima tkiva. glatke. sa desne strane. Na OPT snimku vilica uočava se nedostatak 9 . Daljim posmatranjem. sa najširim delom od 6 mm u predelu broja 8 brojčanika na časovniku i najužim delom od 3 mm u predelu broja 2 brojčanika na časovniku. nenagnječene. 24. krvlju prožeto. Preostalo tkivo je zbrisane građe.

u projekciji predhodno opisane rane na koži desne strane lica što predstavlja deo kanala rane sa desne strane. zatim sluzokože donje usne. što predstavlja deo kanala rane sa desne strane. modroljubičaste boje. Pregledom usne duplje uočava se nedostatak vrha i dela tela jezika. ovalnog oblika. Sadržaj rane čini zgrušana krv čijim uklanjanjem se uočava da su strane rane istih osobina kao i ivice. Ivice i strane rane su neravne. u predelu donjeg zubnog nastavka. Oko opisane rane u pojasu od 6 cm vide se brojne kružne i ovalne povrede prečnika 2-5 mm gde je koža otečena. u predelu desnog obraza. Učinjena je proba na nesagorele i polusagorele barutne čestice zasićenim rastvorom koncentrovane sumporne kiseline i difenilamina sa materijalom uzetim iz okoline obe rane. nagnječene. neravne. donjeg trema od srednje linije lica do drugog desnog donjeg pretkutnjaka. od napred ka nazad i odozdo nagor e. 28. u pojasu širine 1 cm 10 . a mestimično crnkasto prebojene. krvlju podlivene. 3 cm desno od srednje linije lica i 1 cm iznad donje ivice tela donje vilice uočava se rana ovalnog oblika dužine 11 mm i širine 8 mm koja se nastavlja kanalom put unutra. uočava se da su krunice prvog i drugog levog gornjeg kutnjaka višestruko potpuno prelomljene što predstavlja deo kanala rane sa desne strane. Daljim posmatranjem. u projekciji predhodno opisane rane na koži desne strane lica što predstavlja deo kanala rane sa desne strane. U predelu gornjeg zubnog nastavka sa leve strane. nagnječene. mestimično lišena natkožice. Zaključak i mišljenje: Povreda opisana u nalazu odgovara prostrelini lica iz daljine sa kanalom rane koji se pruža zdesna nalevo. Vulnus sclopetarium regionis faciei lateris dextri (apsolutna blizina) Nalaz: Pregledom povređenog. ogoljene kožice i jarkocrvene boje. Sadržaj rane čini zgrušana krv čijim uklanjanjem se uočava da su strane rane istih osobina kao i ivice. krvlju podlivene potkožice. Zaključak i mišljenje: Povreda opisana u nalazu odgovara prostrelini lica iz relativne blizine sa kanalom rane koji se pruža zdesna nalevo. ovalnog oblika dužine 3 cm i širine 2 cm. krvlju podliveno i prožeto. Vulnus sclopetarium regionis faciei lateris dextri (relativna blizina) Nalaz: Pregledom povređenog.GoS kosti zubnog nastavka donje vilice sa desne strane. 3 cm desno od srednje linije lica i 1 cm iznad donje ivice tela donje vilice uočava se rana nepravilnog zvezdastog oblika dužine 15 mm i širine 13 mm koja se nastavlja kanalom put unutra. posuvraćene put spolja. Neurološkim pregledom je ustanovljeno da postoji neosetljivost desne polovine donje usne i brade. Neurološkim pregledom je ustanovljeno da postoji neosetljivost desne polovine donje usne i brade. a negativna za ranu na levoj strani lica. bez natkožice. crnkasto prebojene. ovalnog oblika. U predelu levog obraza. što predstavlja tešku telesnu povredu nanetu projektilom ispaljenim iz ručnog vatrenog oružja. krvlju podlivene. sa visećim delićima tkiva. krvlju podlivene. posuvraćene put unutra. donjeg trema od srednje linije lica do drugog desnog donjeg pretkutnjaka što je znak oštećenja bradnog živca. uočava se da su pretkutnjaci van zubnog niza. Na OPT snimku vilica uočava se nedostatak kosti zubnog nastavka donje vilice sa desne strane. Ivice rane su neravne. Preostalo tkivo jezika u neposrednoj okolini je zbrisane građe. Učinjena je proba na nesagorele i polusagorele barutne čestice zasićenim rastvorom koncentrovane sumporne kiseline i difenilamina sa materijalom uzetim iz okoline obe rane. ogoljene kožice. sa desne strane. posuvraćene put spolja. tamnocrvene boje. 27. nagnječeno. Prostor rane je ispunjen zgrušanom krvlju i delićima razorenog tkiva. U neposrednoj okolini rane. svetlocrvene boje. Ivice rane su (iskidane). dužine 12 mm i širine 10 mm. Oko ivica rane u pojasu nejednake širine sa najširim delom od 6 mm u predelu broja 8 brojčanika na časovniku i najužim delom od 3 mm u predelu broja 2 brojčanika na časovniku koža je otečena. nagnječene. 7 cm levo od srednje linije lica i 4 cm iznad donje ivice tela donje vilice uočava se rana ovalnog oblika dužine 13 mm i širine 11 mm. od napred ka nazad i odozdo nagor e. za 2 mm pomereni ka sluzokoži desnog obraza i na pipanje pokretni za 3 mm u pravcu spolja-unutra. u projekciji opisane povrede sa leve strane lica. u predelu desnog obraza. što predstavlja tešku telesnu povredu nanetu projektilom ispaljenim iz ručnog vatrenog oružja. zatim sluzokože donje usne. Proba je negativna za obe rane. dužine 12 mm i širine 9 mm. što je znak oštećenja bradnog živca. Proba je pozitivna za ranu na desnoj strani lica.

nagnječene. sa visećim delićima tkiva. Neurološkim pregledom je ustanovljeno da postoji neosetljivost desne polovine donje usne i brade. krvlju podlivene. sa desne strane. posuvraćene put spolja. Ivice rane su neravne. 11 . ovalnog oblika. Zaključak i mišljenje: Povreda opisana u nalazu odgovara zastrelini lica iz daljine sa kanalom rane koji se pruža zdesna nalevo. jarkocrvene boje. nagnječene. zatim sluzokože donje usne. donjeg trema i zuba od srednje linije lica do drugog desnog donjeg pretkutnjaka što je znak oštećenja desnog bradnog živca. tamnocrvene boje. ovalnog oblika. Neurološkim pregledom je ustanovljeno da postoji neosetljivost desne polovine donje usne i brade. Učinjena je proba na nesagorele i polusagorele barutne čestice zasićenim rastvorom koncentrovane sumporne kiseline i difenilamina sa materijalom uzetim iz okoline obe rane. crnkasto prebojene. za 2 mm pomereni ka sluzokoži desnog obraza i na pipanje pokretni za 3 mm u pravcu spolja-unutra. uočava se da su pretkutnjaci van zubnog niza. krvlju podliveno i prožeto. krte i lomljive. krvlju podlivene. Daljim posmatranjem. što predstavlja tešku telesnu povredu nanetu projektilom ispaljenim iz ručnog vatrenog oružja. na dodir bolno osetljiva. Zaključak i mišljenje: Povreda opisana u nalazu odgovara prostrelini lica iz apsolutne blizine sa kanalom rane koji se pruža zdesna nalevo. sa desne strane. Proba je pozitivna za ranu na desnoj strani lica. U predelu levog obraza. dužine 12 mm i širine 9 mm. U predelu grane donje vilice sa leve strane 1 cm iznad griznih površina donjih zuba i 1 cm iza prednje ivice grane donje vilice uočava se senka projektila od koje se zrakasto šire prelomne linije. Preostalo tkivo jezika u neposrednoj okolini je zbrisane građe. uočava se da su pretkutnjaci van zubnog niza. mestimično lišena natkožice. krvlju podlivene potkožice. ovalnog oblika dužine 3 cm i širine 2 cm. donjeg trema od srednje linije lica do drugog desnog donjeg pretkutnjaka što je znak oštećenja bradnog živca. Ivice i strane rane su neravne. U predelu gornjeg zubnog nastavka sa leve strane. od napred ka nazad i odozdo nagor e. u projekciji predhodno opisane rane na koži desne strane lica što predstavlja deo kanala rane sa desne strane. Vulnus sclopetarium regionis faciei lateris dextri (zastrel) Nalaz: Pregledom povređenog. 9 i 12 brojčanika na časovniku) koža je otečena. Sadržaj rane čini zgrušana krv čijim uklanjanjem se uočava da su strane rane istih osobina kao i ivice. Na OPT snimku vilica uočava se nedostatak kosti zubnog nastavka donje vilice sa desne strane. Pregledom usne duplje uočava se nedostatk vrha i dela tela jezika. Pregledom usne duplje uočava se nedostatk vrha i dela tela jezika. u predelu donjeg zubnog nastavka. što predstavlja deo kanala rane sa desne strane. ogoljene kožice. donjeg trema sa leve strane do drugog pretkutnjaka i svih zuba donje vilice sa leve strane. Oko ivica rane u pojasu jednake širine od 4 mm (u predelu brojeva 3. u projekciji predhodno opisane rane na koži desne strane lica što predstavlja deo kanala rane sa desne strane. Preostalo tkivo jezika u neposrednoj okolini je zbrisane građe. što predstavlja tešku telesnu povredu nanetu projektilom ispaljenim iz ručnog vatrenog oružja. krvlju podliveno i prožeto. Prostor rane je ispunjen zgrušanom krvlju i delićima razorenog tkiva. dlake su suve. modroljubičaste boje. Utvrđena je i neosetljivost kože brade i donje usne s leve strane. 7 cm levo od srednje linije lica i 4 cm iznad donje ivice tela donje vilice uočava se rana nepravilnog ovalnog oblika dužine 13 mm i širine 11 mm. za 2 mm pomereni ka sluzokoži desnog obraza i na pipanje pokretni za 3 mm u pravcu spolja-unutra. što predstavlja deo kanala rane sa desne strane. tamnocrvene boje. posuvraćene put unutra. od napred ka nazad i odozdo nagor e. Na OPT snimku vilica uočava se nedostatak kosti zubnog nastavka donje vilice sa desne strane. Proba je negativna za obe rane. sa visećim delićima tkiva. uočava se da su krunice prvog i drugog levog gornjeg kutnjaka višestruko potpuno prelomljene što predstavlja deo kanala rane sa desne strane. u predelu donjeg zubnog nastavka. 29. zatim sluzokože donje usne sa desne strane. u projekciji opisane povrede sa leve strane lica. 3 cm desno od srednje linije lica i 1 cm iznad donje ivice tela donje vilice uočava se rana ovalnog oblika dužine 11 mm i širine 8 mm koja se nastavlja kanalom put unutra. u predelu desnog obraza. Daljim posmatranjem. ovalnog oblika dužine 3 cm i širine 2 cm. Učinjena je proba na nesagorele i polusagorele barutne čestice zasićenim rastvorom koncenrovane sumporne kiseline i difenilamina sa materijalom uzetim iz okoline obe rane.GoS koža je otečena. a negativna za ranu na levoj strani lica. sluzokože donje usne sa leve strane. nagnječeno. 6. nagnječeno. dužine 12 mm i širine 9 mm. što je znak oštećenja levog donjeg zubnog živca.

Koža oko povrede u pojasu širine od 1 cm je otečena. a razmicanjem očnih kapaka uočava se da je tkivo očne jabučice ucelo razobličeno i nejasne građe. krvlju podlivene potkožice. Zaključak i mišljenje: Povreda opisana u nalazu odgovara razorenju gornje i srednje trećine desne ušne školjke što predstavlja tešku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. ogoljene kožice. Na Rtg snimku očnih duplji nema radioloških znakova oštećenja koštanog tkiva. Spoljašnji desni ušni hodnik je ispunjem zgrušanom krvlju. nagnječeno. Na profilnom rtg snimku kostiju lobanje nema radioloških znakova oštećenja koštanog tkiva u predelu opisane povrede. Destructio auriculae completa lateris dextri Nalaz: Pregledom povređenog uočava se da desna ušna školjka u potpunosti nedostaje. nagnječeno. ogoljene kožice.GoS 30. mestimično lišena natkožice. krvlju podlivene potkožice. krvlju podlivene potkožice. Spoljašnji desni ušni hodnik je ispunjem zgrušanom krvlju. tamnocrvene boje. nejasne građe. Koža oko povrede u pojasu širine od 2 cm je otečena. 33. Koža oko povrede u pojasu širine od 2 cm je otečena. krvlju prožeto. mestimično lišena natkožice. 32. Preostalo tkivo desne ušne školjke (u neposrednoj okolini povrede) je zbrisane gradje. Zaključak i mišljenje: Povreda opisana u nalazu odgovara razorenju vrha desne ušne školjke što predstavlja laku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. Destructio auriculae incompleta lateris dextri Nalaz: Pregledom povređenog uočava se nedostatak tkiva desne ušne školjke ovalnog oblika dužine 3.5 cm i širine 3. krvlju prožeto. Na profilnom rtg snimku kostiju lobanje nema radioloških znakova oštećenja koštanog tkiva u predelu opisane povrede. Na profilnom rtg snimku kostiju lobanje nema radioloških znakova oštećenja koštanog tkiva u predelu opisane povrede. tamnocrvene boje. Destructio bulbi oculi lateris dextri Nalaz: U predelu gornjeg i donjeg očnog kapka desnog oka uočava se povreda ovalnog oblika dužine 4. Destructio apicis auriculae lateris dextri Nalaz: Pregledom povređenog uočava se nedostatak tkiva desne ušne školjke u predelu njenog vrha. na dodir čvrsto elastična i bolno osetljiva. Tkivo na mestu povrede je razobličeno.5 cm i širine 2 cm u predelu njene gornje i srednje trećine. Preostalo tkivo desne ušne školjke (u neposrednoj okolini povrede) je zbrisane gradje. modroljubičaste boje. krvlju podliveno i prožeto. krvlju podliveno i prožeto. modroljubičaste boje. Očni prorez desnog oka je zatvoren. modroljubičaste boje. krvlju podlivene potkožice. 34. nepravilnog ovalnog oblika dužine 2 cm i širine 1 cm. modroljubičaste boje. na dodir čvrsto elastična i bolno osetljiva. mestimično lišena natkožice. Spoljašnji desni ušni hodnik je ispunjen zgrušanom krvlju. na dodir čvrsto elastična i bolno osetljiva. mestimično lišena natkožice. nagnječeno. nagnječeno. tamnocrvene boje. ogoljene kožice. Destructio lobuli auriculae lateris dextri 12 . na dodir čvrsto elastična i bolno osetljiva. ogoljene kožice. Zaključak i mišljenje: Povreda opisana u nalazu odgovara potpunom razorenju desne ušne školjke što predstavlja kvalifikovatu tešku telesnu povredu sa uništenjem važnog dela tela nanetu tupinom mehaničkog oruđa. Koža na mestu povrede je otečena. 31. Zaključak i mišljenje: Povreda opisana u nalazu odgovara razorenju desne očne jabučice što predstavlja kvalifikovanu tešku telesnu povredu sa trajnim uništenjem važnog organa nanetu tupinom mehaničkog oruđa.5 cm.

36. Zaključak i mišljenje: Povreda opisana u nalazu odgovara potpunom razorenju jezika što predstavlja kvalifikovanu tešku telesnu povredu sa trajnim uništenjem važnog organa nanetu tupinom mehaničkog oruđa. tamnocrvene boje. Preostalo tkivo jezika u neposrednoj okolini povrede je zbrisane građe. Preostalo tkivo desne ušne školjke (u neposrednoj okolini povrede) je zbrisane gradje. Govor. krvlju podlivene potkožice. na dodir čvrsto elastična i bolno osetljiva. nagnječeno. mestimično lišena natkožice. mestimično lišena nadsluzokože. modroljubičaste boje. Destructio linguae completa Nalaz: U bradnom predelu na srednjoj liniji lica vidi se povreda ovalnog oblika dužine 4 cm i širine 3 cm. gutanje. krvlju podliveno i prožeto. ogoljene sluzokože. nagnječeno. krvlju podliveno i prožeto. Zaključak i mišljenje: Povreda opisana u nalazu odgovara razorenju vrha jezika što predstavlja laku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. Koža oko povrede u pojasu širine od 1. krvlju podlivene podsluzokože. 1 cm ispod linije koja spaja uglove usana vidi se povreda ovalnog oblika dužine 4 cm i širine 3 cm. žvakanje i disanje su otežani. na dodir čvrsto elastična i bolno osetljiva. 35. na dodir čvrsto elastična i bolno osetljiva. modroljubičaste boje. Na OPT snimku se uočava nepotpuna linija preloma tela donje vilica u projekciji predhodno opisane povrede na koži brade. tamnocrvene boje. krvlju podlivene potkožice. krvlju podlivene potkožice. Sluzokoža poda usta i korena jezika je otečena. mestimično lišena natkožice. Preostalo tkivo jezika(koren) u neposrednoj okolini povrede je zbrisane građe. Sluzokoža usana. ogoljene kožice. gornjeg i donjeg trema i poda usne duplje je otečena i izdignuta do nivoa donjih bezubih grebenova. Destructio apicis et corporis linguae (incompleta) Nalaz: U bradnom predelu na srednjoj liniji lica vidi se povreda ovalnog oblika dužine 4 cm i širine 3 cm. Pregledom usne duplje uočava se nedostatak vrha i telajezika dužine 5 cm i širine 3 cm. Koža na mestu povrede je otečena. nagnječeno. Koža na mestu povrede je otečena. gutanje. krvlju podlivene potkožice. Govor. na dodir čvrsto elastična i bolno osetljiva. tamnocrvene boje. na dodir čvrsto elastična i bolno osetljiva.5 cm je otečena. modroljubičaste boje. Na Rtg snimku kostiju lobanje nema radioloških znakova oštećenja koštanog tkiva u predelu opisane povrede. nagnječeno. gutanje i žvakanje su otežani. mestimično lišena natkožice. žvakanje i disanje su otežani. ogoljene kožice. Pregledom usne duplje uočava se nedostatak vrha jezika dužine 1 cm i širine 0. Govor. krvlju podliveno i prožeto. modroljubičaste boje. na dodir čvrsto elastična i bolno osetljiva. modroljubičaste boje. mestimično lišena natkožice. ogoljene kožice. prekrivena mrkocrvenom krastom. ogoljene kožice. Na OPT snimku nema radioloških znakova oštećenja koštanog tkiva usne duplje. tamnocrvene boje. modroljubičaste boje. krvlju podliveno i prožeto. krvlju podliveni. Pregledom usne duplje uočava se da jezik u celosti nedostaje.7 cm. Destructio apicis linguae Nalaz: U bradnom predelu na srednjoj liniji lica. Koža na mestu povrede je otečena. 37. nepravilnog ovalnog oblika dužine 10 mm i širine 5 mm.GoS Nalaz: Pregledom povređenog uočava se nedostatak tkiva desne ušne školjke u predelu ušne resice. Preostali deo jezika kao i sluzokoža poda usne duplje su otečeni. prekrivena mrkocrvenom krastom. Na OPT snimku se 13 . na dodir čvrsti i bolno osetljivi. Preostalo tkivo jezika je zbrisane građe. modroljubilčaste boje. Zaključak i mišljenje: Povreda opisana u nalazu odgovara razorenju resice desne ušne školjke što predstavlja laku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. Spoljašnji desni ušni hodnik je prohodan.

Koža na mestu povrede je otečena. krvlju prožeto. tamnocrvene boje. U prostoru opisane povrede uočavaju se brojni koštani odlomci višestruko potpuno prelomljenih nosnih kostiju. na dodir elastična i bolno osetljiva. Na Rtg snimku kostiju lica u profilnoj i zadnje-prednjoj projekciji uočavaju se višestruke linije preloma nosnih kostiju i brojni koštani odlomci koji su na rastojanju 1-5 mm. Nosni hodnici su ispunjeni zgrušanom krvlju. krvlju podliveni i prožeti. Combustio cutis regionis faciei in stadio necrotica lateris dextri 14 . nejasno ograničena prema okolini. 41. Pregledom usne duplje uočava se zgrušana krv na zadnjem zidu ždrela. Zaključak i mišljenje: Povreda opisana u nalazu odgovara opekotini kože desnog obraza u stadijumu mehuravosti što predstavlja laku telesnu povredu nanetu dejstvom suve toplote. modroljubičaste boje. Koža oko povrede u pojasu širine od 2 cm je otečena. Destructio apicis nasi Nalaz: U predelu vrha nosa uočava se nedostatak tkiva nepravilnog ovalnog oblika dužine 2 cm i širine 1 cm.5 cm odvojena od kožice. modroljubičaste boje. krvlju podlivene potkožice. na dodir elastična i bolno osetljiva. Combustio cutis regionis faciei in stadio bullosa lateris dextri Nalaz: U predelu desnog obraza 6 cm od srednje linije lica i 4 cm iznad donje ivice donje vilice uočava se povreda ovalnog oblika dužine 4 cm i širine 3 cm. ogoljene kožice. nagnječeno. Razmicanjem očnih kapaka oba oka uočava se krvlju podlivena vežnjača. mestimično lišena natkožice. Preostalo tkivo nosa (u neposrednoj okolini) je zbrisane građe. U središnjem delu povrede natkožica je mehurom prečnika 1. Na Rtg snimku kostiju lica i profilnom snimku nosnih kostiju nema radioloških znakova oštećenja koštanog tkiva u predelu opisane povrede. Destructio nasi completa cum fracturae multiplices ossium nasalium Nalaz: Pregledom povređenog uočava se da nosna piramida ucelo nedostaje. na dodir elastična i izrazito bolno osetljiva. Zaključak i mišljenje: Povreda opisana u nalazu odgovara razorenju vrha i tela jezika (nepotpunom razorenju jezika) što predstavlja kvalifikovanu tešku telesnu povredu sa uništenjem važnog dela telaa nanetu tupinom mehaničkog oruđa. ispunjeni zgrušanom krvlju pa povređeni diše na usta. neprohodni pa povređeni diše na usta. Donji očni kapci oba oka su ucelo otečeni. modroljubičaste boje. nejasne građe. Koža oko povrede u pojasu širine od 2 cm je otečena. ogoljene kožice. Zaključak i mišljenje: Povreda opisana u nalzu odgovara razorenju vrha nosa što predstavlja laku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa.GoS uočava nepotpuna linija preloma tela donje vilica u projekciji predhodno opisane povrede na koži brade. krvlju podlivene potkožice. tamnocrvene boje. Pregledom usne duplje uočava se zgrušana krv na zadnjem zidu ždrela. Tkivo na mestu povrede je razobličeno. mestimično lišena natkožice. 40. jarkocrvene boje. Očni prorezi oba oka su suženi na 5 mm. Nosni hodnici su neprohodni. krvlju podliveno i prožeto. Sadržaj mehura je bistra žućkasta tečnost. 39. 38. na dodir elastični i bolno osetljivi. Zaključak i mišljenje: Povreda opisana u nalazu odgovara potpunom razorenju nosa sa višestrukim prelomima nosnih kostiju sa trajnim uništenjem važnog dela tela što predstavlja kvalifikovanu tešku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa.

Koža na mestu povrede je suva. Na toplotne i električne nadražaje pokazuje povećanu osetljivost u odnosu na gornji središnji levi sekutić.) Na rendgenskom snimku gornjih sekutića uočava se nedostatak dela krunice gornjeg desnog središnjeg sekutića trouglastog oblika dužine 4 mm i širine 2 mm. na dodir bolno neosetljiva. Koža na mestu povrede je suva. zbrisane građe. 15 . Oko povrede u pojasu od 3 cm koža je otečena. okružuju žućkasti dentin u čijem centru se jasno uočava svetloružičasto tkivo zubne srži ovalnog oblika dužine 1 mm i širine 0. 42. Sadržaj mehurova je bistra žućkasta tečnost. krvlju podlivene potkožice. Zaključak i mišljenje: Povreda opisana i nalazu odgovara opekotini kože desnog obraza u stepenu mrline sa mehurima što predstavlja tešku telesnu povredu nanetu dejstvom suve toplote. na dodir elastična i izrazito bolno osetljiva. Oko povrede u pojasu od 3 cm koža je otečena. nejasno ograničena prema okolini. mutna. jarkocrvene boje. mestimično lišena natkožice. 44. Zbirnim dejstvom obe povrede predstavljaju laku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. sivo mrke boje. na dodir elastična i bolno osetljiva. jarkocrvene boje.5 mm.5 cm i širine 2 cm. krtih i lomnih dlaka. Druga povreda opisana u nalazu odgovara prelomu krunice gornjeg desnog središnjeg sekutića što predstavlja laku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. 43. na dodir čvrsto elastična i bolno osetljiva. Daljim pregledom usne duplje uočava se da je sluzokoža gornje usne. ogoljene kožice. Combustio cutis regionis faciei in stadio bullosa et necrotica lateris dextri Nalaz: U predelu desnog obraza 6 cm od srednje linije lica i 4 cm iznad donje ivice donje vilice uočava se povreda ovalnog oblika dužine 4 cm i širine 3 cm. Ivice gleđi su beličaste. mestimično je natkožica mehurima veličine zrna graška odvojena od kožice. tamnocrvene boje. Svi ostali zubi su prisutni i čvrsto stoje u svojim zubnim čašicama. zbrisane građe. mutna.GoS Nalaz: U predelu desnog obraza 6 cm od srednje linije lica i 4 cm iznad donje ivice donje vilice uočava se povreda ovalnog oblika dužine 4 cm i širine 3 cm. osmuđenih. (Na OPT snimku nema radioloških znakova oštećenja koštanog tkiva u predelu opisane povrede. Nema radioloških znakova oštećenja potpornog aparata zuba. neravne i oštre. na dodir bolno neosetljiva. Ambustio cutis regionis faciei in stadio erythematosa lateris dextri Nalaz: U predelu desnog obraza 6 cm od srednje linije lica i 4 cm iznad donje ivice donje vilice uočava se povreda ovalnog oblika dužine 4 cm i širine 3 cm. jarkocrvene boje. nejasno ograničena prema okolini. Zaključak i mišljenje: Povreda opisana u nalazu odgovara oparotini kože desnog obraza što predstavlja laku telesnu povredu nanetu dejstom vlažne toplote. prozračne. osmuđenih. razlabavljene su i mekane. trema i zubnog grebena u predelu desnih gornjih sekutića otečena. Gornji desni središnji sekutić je predviđen za lečenje kanala korena. Pregledom usne duplje na gornjem desnom središnjem sekutiću uočava se trouglasti nedostatak zubnog tkiva u predelu desnog sečivnog ugla dužine 4 mm i širine 2 mm. Osetljiv je na uspravno i poprečno kuckanje. na dodir elastična i izrazito bolno osetljiva. sivo mrke boje. Na mestu povrede dlake se lako odvajaju od svojih ležišta. Koža na mestu povrede je otečena. Koža je na dodir elastična i izrazito bolno osetljiva. Zub čvrsto stoji u svojoj zubnoj čašici. krtih i lomnih dlaka. Zaključak i mišljenje: Prva povreda opisana u nalazu odgovara nagnječini gornje usne što predstavlja laku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. nejasno ograničena prema okolini.5 cm od srednje linije lica i 1 cm iznad linije koja spaja uglove usana uočava se povreda ovalnog oblika dužine 3. Zaključak i mišljenje: Povreda opisana u nalazu odgovara opekotini kože desnog obraza u stepenu mrline što predstavlja tešku telesnu povredu nanetu dejstvom suve toplote. modroljubičaste boje. Fractura coronae dentis incisivus primus superior lateris dextri cum pulpa aperta Nalaz: U predelu gornje usne sa desne strane 0. Koža na mestu povrede je otečena.

Ne uočava se senka materijala za punjenje kanala korena. tamnocrvene boje. mestimično lišena natkožice. Nema radioloških znakova oštećenja potpornog aparata zuba.5 cm i širine 2 cm.5 cm i širine 2 cm. Svi ostali zubi su prisutni i čvrsto stoje u svojim zubnim čašicama. 46. Zub čvrsto stoji u svojoj zubnoj čašici. na dodir čvrsto elastična i bolno osetljiva. Druga povreda opisana u nalazu odgovara prelomu korena gornjeg desnog središnjeg sekutića u srednjoj trećini što predstavlja tešku telesnu povredu nanetu tupinom mehanićkog oruđa. krvlju podlivene potkožice. 16 . Koža na mestu povrede je otečena. mestimično lišena natkožice. Pregledom usne duplje uočava se da je sluzokoža gornje usne.5 cm od srednje linije lica i 1 cm iznad linije koja spaja uglove usana uočava se povreda ovalnog oblika dužine 3. ali je osetljiv na vodoravno i uspravno kucanje. Pregledom usne duplje na gornjem desnom središnjem sekutiću uočava se trouglasti nedostatak zubnog tkiva u predelu desnog sečivnog ugla dužine 4 mm i širine 2 mm. Fractura coronae dentis incisivus primus superior lateris dextri cum pulpa aperta (endodontski lečen) Nalaz: U predelu gornje usne sa desne strane 0. modroljubičaste boje. na dodir čvrsto elastična i bolno osetljiva. na dodir elastična i bolno osetljiva. Zaključak i mišljenje: Prva povreda opisana u nalazu odgovara nagnječini gornje usne što predstavlja laku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. Druga povreda opisana u nalazu odgovara prelomu krunice gornjeg desnog središnjeg sekutića sa lečenim kanalom korena što predstavlja laku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. na dodir elastična i bolno osetljiva. Nije osetljiv je na uspravno i poprečno kuckanje.GoS 45. ogoljene kožice.5 cm od srednje linije lica i 1 cm iznad linije koja spaja uglove usana uočava se povreda ovalnog oblika dužine 3. prozračne. trema i zubnog grebena u predelu desnih gornjih sekutića otečena. ogoljene kožice. neravne i oštre. Zbirnim dejstvom obe povrede predstavljaju tešku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. (Na OPT snimku nema radioloških znakova oštećenja koštanog tkiva u predelu opisane povrede. modroljubičaste boje. Gornji desni središnji sekutić je predviđen za vađenje.) Na rendgenskom snimku gornjih sekutića uočava se poprečna linija preloma korena gornjeg desnog središnjeg sekutića u njegovoj srednjoj trećini. Zaključak i mišljenje: Prva povreda opisana u nalazu odgovara nagnječini gornje usne što predstavlja laku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. Koža na mestu povrede je otečena. Svi ostali zubi su prisutni i čvrsto stoje u svojim zubnim čašicama. Zub nije osetljiv na toplotne i električne nadražaje. Zbirnim dejstvom obe povrede predstavljaju laku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. trema i zubnog grebena u predelu desnog gornjeg središnjeg sekutića otečena. Pipanjem se oseća pokretljivost kruničnog dela ovog zuba u pravcu napred – nazad za 2 mm u odnosu na susedne zube. okružuju žućkasti dentin u čijem centru se jasno uočava otvorena komora zubne srži sa materijalom za punjenje kanala korena zuba ovalnog oblika dužine 3 mm i širine 2 mm.) Na rendgenskom snimku gornjih sekutića uočava se senka materijala za punjenje kanala korena zuba na gornjem desnom središnjem sekutiću. Sečivna ivica desnog gornjeg središnjeg sekutića je 1 mm ispod sečivne ivice susednih zuba i on prvi stupa u kontakt sa donjim prednjim zubima pri dovođenju vilica u zagrižaj. Ivice gleđi su (beličaste). (Na OPT snimku nema radioloških znakova oštećenja koštanog tkiva u predelu opisane povrede. Nema radioloških znakova oštećenja potpornog aparata zuba. Daljim pregledom usne duplje uočava se da je sluzokoža gornje usne. Fractura radicis dentis incivus primus superior lateris dextri Nalaz: U predelu gornje usne sa desne strane 0. tamnocrvene boje. krvlju podlivene potkožice. Gornji desni središnji sekutić je predviđen za konzervativno zbrinjavanje.

Sečivna ivica gornjeg desnog središnjeg sekutića je 2 mm ispod sečivne ivice susednih zuba i pri dovođenju vilica u zagrižaj on prvi stupa u kontakt sa donjim prednjim zubima. Na pritisak pokazuje povećanu pokretljivost u pravcu napred – nazad za 2 mm u odnosu na susedne zube. na dodir čvrsto elastična i bolno osetljiva. na dodir elastična i bolno osetljiva. Osetljiv je na uspravno i poprečno kuckanje i reaguje na toplotne i električne nadražaje. Zaključak i mišljenje: Prva povreda opisana u nalazu odgovara nagnječini gornje usne što predstavlja laku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. Svi ostali zubi su prisutni i čvrsto stoje u svojim zubnim čašicama.5 cm od srednje linije lica i 1 cm iznad linije koja spaja uglove usana uočava se povreda ovalnog oblika dužine 3. na dodir čvrsto elastična i bolno osetljiva. Daljim pregledom usne duplje uočava se nedostatak gornjeg desnog središnjeg sekutića. mestimično lišena natkožice. Sečivna ivica gornjeg desnog bočnog sekutića je 1 mm ispod sečivne ivice susednog zuba i on prvi stupa u kontakt sa donjim prednjim zubima pri dovođenju vilica u zagrižaj.nazad u odnosu na susedne zube za 2 mm. Pregledom usne duplje uočava se da je sluzokoža gornje usne.ako je zdrav – teška telesna povreda 47. Takođe se uočava i proširen prostor oko korena gornjeg desnog središnjeg sekutića. Na dodir okolna kost se ne pomera. Daljim pregledom usne duplje uočava se da je gornji središnji sekutić sa desne strane van zubnog niza. Svi ostali zubi su prisutni i čvrsto stoje u svojim zubnim čašicama. nagnječene.GoS * prelom korena u apikalnoj trećini – laka telesna povreda prelom korena u srednjuj trećini. Zbirnim dejstvom obe povrede predstavljaju laku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. vertikalna ili kosa fraktura. Koža na mestu povrede je otečena. (Na OPT snimku nema 17 .5 cm od srednje linije lica i 1 cm iznad linije koja spaja uglove usana uočava se povreda ovalnog oblika dužine 3. Extractio traumatica dentis incisivus primus superior lateris dextri cum luxatio dentis incisivus secundus superior lateris dextri Nalaz: U predelu gornje usne sa desne strane 0. modroljubičaste boje. krvlju podlivene. krvlju podlivene potkožice. Druga povreda opisana u nalazu odgovara nasilnom rasklaćenju gornjeg desnog središnjeg sekutića što predstavlja laku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. Gornji desni središnji sekutić je predviđen za konzervativno zbrinjavanje.ako je endodontski lečen – laka telesna povreda . modroljubičaste boje. ogoljene kožice. trema i zubnog grebena u predelu desnog gornjeg središnjeg sekutića otečena. Takođe ovaj zub pokazuje povećanu pokretljivost u pravcu napred . mestimično lišena natkožice. a na uspravno i poprečno kucanje slabo reaguje. tamnocrvene boje. Zub je osetljiv na toplotne i električne nadražaje. Ivice njegove zubne čašice su neravne. * ako je zub (vitalan) rasklaćen 3 mm i više to je teška telesna povreda (terapija je vađenje) 48. tamnocrvene boje. na dodir elastična i bolno osetljiva. Koža na mestu povrede je otečena.) Na rendgenskom snimku gornjih sekutića uočava se da je sečivna ivica gornjeg desnog središnjeg sekutića za oko 2 mm duža od sečivne ivice gornjeg levog središnjeg sekutića. Luxatio traumatica dentis incisivus primus superior lateris dextri Nalaz: U predelu gornje usne sa desne strane 0. krvlju podlivene potkožice. terapija je ekstrakcija: . ogoljene kožice. Pregledom usne duplje uočava se da je sluzokoža gornje usne. a zubna čašica je ispunjena zgrušanom krvlju. (Na OPT snimku nema radioloških znakova oštećenja koštanog tkiva u predelu opisane povrede. trema i zubnog grebena u predelu desnog gornjeg središnjeg sekutića otečena.5 cm i širine 2 cm.5 cm i širine 2 cm.

Sluzokoža gornje usne. Uvidom u stomatološki karton povređenog konstatujemo da je zub koji nedostaje bio vitalan. 12 et 21 Nalaz: U predelu gornje usne sa desne strane 0. Zbirnim dejstvom obe povrede predstavljaju tešku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. krvlju podlivene potkožice. Ivice zubnih čašica nedostajućih zuba su neravne. Zbirnim dejstvom obe povrede predstavljaju laku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. modroljubičaste boje. ogoljene kožice. nagnječene. zglobna glavica je ispod zglobne kvržice. Extractio traumatica dentes 11. Koža na mestu povrede je otečena. Na Rtg snimku desnog donjoviličnog zgloba pri zatvorenim ustima nema radioloških znakova oštećenja zglobnih površina.) Na rendgenskom snimku gornjih sekutića uočava se prazna zubna čašica gornjeg desnog središnjeg sekutića i proširen prostor oko korena gornjeg desnog bočnog sekutića. Pregledom usne duplje uočava se nedostatak oba gornja središnja sekutića i gornjeg desnog bočnog sekutića. modroljubičaste boje. na dodir čvrsto elastična i bolno osetljiva.GoS radioloških znakova oštećenja koštanog tkiva u predelu opisane povrede. Pri maksimalnom otvaranju usta donja vilica skreće na levu stranu pri čemu se čuje kliktaj u desnom donjoviličnom zglobu što je praćeno bolom. mestimično lišena natkožice. na dodir čvrsto elastična i bolno osetljiva. krvlju podlivene potkožice. Potporni aparat svih preostalih zuba gornje i donje vilice je znatno oštećen tako da su grebenovi u nivou srednje trećine korenova zuba. Zaključak i mišljenje: Prva povreda opisana u nalazu odgovara nagnječini gornje usne što predstavlja laku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. Pri otvorenim ustima pipanjem ispred prednje ušne kvrge sa desne strane oseća se prazan zglobni prostor. Gornji desni bočni sekutić je predviđen za konzervativno zbrinjavanje. tamnocrvene boje. 50. a zubne čašice su ispunjene zgrušanom krvlju. a koža iznad njega je uvučena. Druga povreda opisana u nalazu odgovara nasilnom izbijanju gornjeg desnog središnjeg sekutića sa rasklaćenjem gornjeg desnog bočnog sekutića.5 cm od srednje linije lica i 1 cm iznad linije koja spaja uglove usana uočava se povreda ovalnog oblika dužine 4 cm i širine 2 cm. nanetu tupinom mehaničkog oruđa. Ostali zubi su prisutni i pokazuju povećanu pokretljivost u pravcu napred – nazad za po 3-4 mm. Druga povreda opisana u nalazu odgovara nasilnom izbijanju oba gornja središnja sekutića i gornjeg desnog bočnog sekutića što predstavlja laku telesnu povredu (pošto je prisutna parodontopatija. na dodir elastična i bolno osetljiva. 49. što predstavlja tešku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. trema i zubnog grebena u predelu nedostajućih zuba je otečena. mestimično lišena natkožice. a na Rtg snimku desnog donjoviličnog zgloba pri maksimalno otvorenim ustima zglobne površine su u delimičnom kontaktu. Na dodir okolna kost se ne pomera. krvlju podlivene. 18 . Subluxatio articulatio temporomandibularis lateris dextri Nalaz: U predelu brade sa leve strane 2 cm od srednje linije lica i 1 cm ispod linije koja spaja uglove usana uočava se povreda ovalnog oblika dužine 4 cm i širine 3 cm. Na OPT snimku uočavaju se prazne zubne čašice oba gornja središnja sekutića i gornjeg desnog boćnog sekutića. Koža na mestu povrede je otečena. ogoljene kožice. ako nije oštećen potporni aparat zuba onda je teška) s obzirom na značajno oštećenje potpornog aparata svih preostalih zuba. Pri zatvorenim ustima pipanjem se oseća prisustvo zglobne glavice u zglobnoj jamici. Zaključak i mišljenje: Prva povreda opisana u nalazu odgovara nagnječini gornje usne što predstavlja laku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa.

Neposredno ispred prednje ušne kvrge sa obe strane uočava se uvučenost kože. Zbirnim dejstvom obe povrede predstavljaju laku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. Pri maksimalno otvorenim ustima rastojanje između sečivnih ivica prednjih zuba iznosi 5 cm.5 cm od iste i 7 cm od donje ivice donje vilice vidi se ispupčenje ovalnog oblika dužine 1. dok sa leve strane donji zubi preklapaju gornje (ukršten zagrižaj). a zglobne glavice su ispod zglobnih kvržica. na dodir čvrsto i bolno osetljivo. Na rtg snimku pri maksimalno otvorenom ustima zglobne površine su u delimičnom kontaktu. zglobne jamice prazne. 52. Sečivne ivice donjih prednjih zuba se nalaze ispred sečivnih ivica gornjih prednjih zuba. mestimično lišena natkožice. krvlju podlivene potkožice. Pri otvaranju usta donja vilica skreće na levu stranu. Koža neposredno ispred prednje ušne kvrge je i sa leve i sa desne strane uvučena. Druga povreda opisana u nalazu odgovara nasilnom potpunom iščašenju desnog donjoviličnog zgloba što predstavlja tešku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. mestimično lišena natkožice. Druga povreda opisana u nalazu odgovara nasilnom nepotpunom iščašenju desnog donjoviličnog zgloba što predstavlja laku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. Donja vilica je u potpunosti pomerena na levu stranu. Govor i žvakanje su otežani i bolni. Zaključak i mišljenje: Prva povreda opisana u nalazu odgovara nagnječini kože brade i predstavlja laku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. a na 1. na dodir čvrsto elastična i bolno osetljiva. ogoljene kožice. Druga povreda opisana u nalazu odgovara nasilnom nepotpunom iščašenju oba donjoviličnog zgloba što predstavlja laku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. Na Rtg snimku desnog donjoviličnog zgloba uočava se da zglobne površine nisu u kontaktu. a na dodir se oseća da su sa obe strane zglobne jamice prazne. na dodir čvrsto i bolno osetljivo. 53. Luxatio articulatio temporomandibularis bilateralis Nalaz: U predelu brade na srednjoj liniji lica. na dodir čvrsto elastična i bolno osetljiva. mestimično lišena natkožice. Neposredno ispred prednje ušne kvrge sa desne strane uočava se uvučenost kože. modroljubičaste boje.5 cm od iste i 7 cm od donje ivice donje vilice vidi se ispupčenje ovalnog oblika dužine 1. zglobna glavica je ispred i iznad zglobne kvržice. ogoljene kožice. Zbirnim dejstvom obe povrede predstavljaju tešku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa.GoS Zaključak i mišljenje: Prva povreda opisana u nalazu odgovara nagnječini kože brade i predstavlja laku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. modroljubičaste boje. krvlju podlivene potkožice. Donja vilica je u celosti pomerena napred i nadole. Na Rtg snimku oba donjovilična zgloba pri zatvorenim ustima nema radioloških znakova oštećenja zglobnoh površina. Obe povrede zbirnim dejstvom predstavljaju laku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. a razmak između 19 .5 cm i širine 1 cm. 51.5 cm i širine 1 cm. Luxatio articulatio temporomandibularis lateris dextri Nalaz: U predelu brade sa leve strane 2 cm od srednje linije lica i 1 cm ispod linije koja spaja uglove usana uočava se povreda ovalnog oblika dužine 4 cm i širine 3 cm. Koža na mestu povrede je otečena. 2 cm ispod linije koja spaja uglove usana uočava se povreda ovalnog oblika dužine 4 cm i širine 3 cm. Dovođenjem vilica u zagrižaj zubi sa desne strane ostaju van kontakta (otvoren zagrižaj). Pregledom usne duplje uočava se da je sredina donjeg zubnog niza pomerena ulevo za 3 mm u odnosu na sredinu gornjeg zubnog niza. na dodir čvrsto elastična i bolno osetljiva. krvlju podlivene potkožice. Povređeni otežano i bolno otvara usta pri čemi se čuje kliktaj u oba donjovilična zgloba. modroljubičaste boje. Pri zatvorenim ustima pipanjem se oseća prisustvo zglobnih glavica u zglobnim jamicama. Zaključak i mišljenje: Prva povreda opisana u nalazu odgovara nagnječini kože brade i predstavlja laku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. ogoljene kožice. a na 1. Subluxatio articulatio temporomandibularis bilateralis Nalaz: U predelu brade na srednjoj liniji lica. Koža na mestu povrede je otečena. Koža na mestu povrede je otečena. 2 cm ispod linije koja spaja uglove usana uočava se povreda ovalnog oblika dužine 4 cm i širine 3 cm.

Zbirnim dejstvom obe povrede predstavljaju tešku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. ogoljene kožice. Koža na mestu povrede je otečena. Zaključak i mišljenje: Prva povreda opisana u nalazu odgovara nagnječini kože brade i predstavlja laku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. 54.GoS njih je 6 cm. tamnocrvene boje. mestimično lišena natkožice. tamnocrvene boje. trema i zubnog grebena otečena. Pregledom usne duplje u projekciji predhodno opisane povrede na koži uočava se da je sluzokoža obraza. dok se leve strane donji zube preklapaju gornje zube (ukršten zagrižaj). Uočava se pomaknuće koštanih odlomaka na nivou donje ivice donje vilice za 3 mm u predelu linije preloma. Zaključak i mišljenje: Prva povreda opisana u nalazu odgovara nagnječini kože obraza i predstavlja laku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. na dodir elastična i bolno osetljiva. Druga povreda opisana u nalazu odgovara nasilnom potpunom iščašenju oba donjoviličnog zgloba što predstavlja tešku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. na dodir čvrsto elastična i bolno osetljiva. mestimično lišena natkožice. krvlju podlivene potkožice. gutanje i žvakanje su otežani i bolni. trema i zubnog grebena otečena. Govor i žvakanje su otežani i bolni. 56. Koža na mestu povrede je otečena. Fractura corporis mandibulae clausa completa lateris sinistri cum dislocationem Nalaz: U predelu levog obraza 5 cm od srednje linije lica i 6 cm ispod spoljašnjeg ugla levog oka uočava se povreda ovalnog oblika dužine 5 cm i širine 4 cm. Govor. modroljubičaste boje. U predelu opisane povrede na donjoj ivici donje vilice pipa se koštani stepenik. zglobne glavice su ispred i iznad zglobnih kvržica. Fractura corporis mandibulae regionis symphysis clausa completa cum dislocationem 20 . Ne uočava se pomaknuće koštanih odlomaka. krvlju podlivene potkožice. Dovođenjem vilica u zagrižaj zubi sa desne strane ostaju van kontakta (otvoren zagrižaj). modroljubičaste boje. Zbirnim dejstvom obe povrede predstavljaju tešku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. Pregledom usne duplje u projekciji predhodno opisane povrede na koži uočava se da je sluzokoža obraza. gutanje i žvakanje su otežani i bolni. Govor. Na OPT snimku uočava se potpuna linija preloma koja polazi od donje ivice donje vilice u projekciji korena levog donjeg očnjaka pružajući se koso naviše između korenova donjeg drugog levog pretkutnjaka i donjeg levog prvog kutnjaka. Povređeni ne može da zatvori usta. Na Rtg snimku oba donjovilična zgloba uočava se da zglobne površine nisu u kontaktu. 55. Zbirnim dejstvom obe povrede predstavljaju tešku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. Druga povreda opisana u nalazu odgovara potpunom zatvorenom prelomu tela donje vilice sa leve strane bez pomaknuća što predstavlja tešku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. na dodir elastična i bolno osetljiva. Daljim pregledom usne duplje uočava se da je sredina donjeg zubnog niza pomerena ulevo u odnosu na sredinu gornjeg zubnog niza. Fractura corporis mandibulae clausa completa lateris sinistri sine dislocationem Nalaz: U predelu levog obraza 5 cm od srednje linije lica i 6 cm ispod spoljašnjeg ugla levog oka uočava se povreda ovalnog oblika dužine 5 cm i širine 4 cm. Na OPT snimku uočava se potpuna linija preloma koja polazi od donje ivice donje vilice u projekciji korenova levog donjeg drugog kutnjaka pružajući se koso naviše između korenova donjeg drugog levog pretkutnjaka i donjeg levog prvog kutnjaka. Zaključak i mišljenje: Prva povreda opisana u nalazu odgovara nagnječini kože obraza i predstavlja laku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. Druga povreda opisana u nalazu odgovara potpunom zatvorenom prelomu tela donje vilice sa leve strane sa pomaknućem što predstavlja tešku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. Na donjem zubnom nizu vidi se da je grizna površina donjeg drugog levog pretkutnjaka 3 mm ispod grizne površine donjeg levog prvog kutnjaka. ogoljene kožice. na dodir čvrsto elastična i bolno osetljiva.

Zaključak i mišljenje: Prva povreda opisana u nalazu odgovara nagnječini kože brade i predstavlja laku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. U predelu opisane povrede na donjoj ivici donje vilice pipa se koštani stepenik. na dodir čvrsto elastična i bolno osetljiva. ogoljene kožice. modroljubičaste boje. Daljim pregledom uočava se da je sredina donjeg zubnog niza pomerena ulevo u odnosu na sredinu gornjeg zubnog niza. na dodir čvrsto elastična i bolno osetljiva. krvlju podlivene potkožice. mestimično lišena natkožice. Daljim pregledom usne duplje uočava se da je sredina donjeg zubnog niza pomerena ulevo u odnosu na sredinu gornjeg zubnog niza. Prostor rane je ispunjen zgrušanom krvlju. Na OPT snimku uočava se potpuna linije preloma koja polazi od donje ivice donje vilice u projekciji korena levog donjeg očnjaka pružajući se naviše između korenova levog središnjeg i bočnog sekutića. Koža na mestu povrede je otečena.GoS Nalaz: U predelu brade sa leve strane 2 cm od srednje linije lica i 1. Druga povreda opisana u nalazu odgovara potpunom zatvorenom prelomu tela donje vilice u bradnom predelu sa pomaknućem što predstavlja tešku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. Pregledom usne duplje u projekciji opisane povrede na koži brade uočava se da je sluzokoža donje usne. trema i zubnog grebena otečena. modroljubičaste boje. ogoljene kožice. Uklanjanjem zgrušane krvi uočava se dno rane u koštanom tkivu brade. modroljubičaste boje. Zbirnim dejstvom obe povrede predstavljaju tešku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. mestimično lišena natkožice.5 cm levo od srednje linije lica i 1. gutanje i žvakanje su otežani i bolni. trema i zubnog grebena otečena. krvlju podlivene i prožete. krvlju podlivene potkožice. Pregledom usne duplje u projekciji opisane povrede na koži brade uočava se da je sluzokoža donje usne. spojene su mostićima očuvanog tkiva. mestimično lišena natkožice. Ivice i strane rane se međusobno ne dodiruju. tamnocrvene boje. Druga povreda opisana u nalazu odgovara potpunom otvorenom prelomu tela donje vilice u bradnom predelu sa pomaknućem što predstavlja tešku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. Fractura multiplex corporis mandibulae regionis symphysis clausa completa Nalaz: U predelu brade 0. Na donjem zubnom nizu vidi se da je sečivna ivica donjeg levog bočnog sekutića iznad grizne površine donjih desnih bočnih zuba. Govor. U neposrednoj okolini rane u pojasu širine 2 cm koža je otečena. krvlju podlivene potkožice. U predelu opisane povrede na donjoj ivici donje vilice pipa se koštani stepenik.5 cm ispod linije koja spaja uglove usana uočava se rana ovalnog oblika dužine 4 cm i širine 3 cm.5 cm ispod linije koja spaja uglove usana uočava se povreda ovalnog oblika dužine 4 cm i širine 3 cm. Na donjem zubnom nizu vidi se da je sečivna ivica donjeg bočnog levog sekutića 3 mm iznad sečivne ivice donjeg središnjeg levog sekutića. Dovođenjem vilica u zagrižaj zubi sa desne strane ostaju van kontaka (otvoren zagrižaj). Zbirnim dejstvom obe povrede predstavljaju tešku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. 57. 58. gutanje i žvakanje su otežani i bolni. Fractura corporis mandibulae regionis symphysis aperta completa cum dislocationem Nalaz: U predelu brade sa leve strane 2 cm od srednje linije lica i 1. dok sa leve strane donji zubi preklapaju gornje (ukršten zagrižaj). Na OPT snimku uočava se potpuna linija preloma koja polazi od donje ivice donje vilice u projekciji korena levog donjeg očnjaka pružajući se naviše između korenova levog središnjeg i bočnog sekutića. Na nivou donje ivice donje vilice vidi se pomaknuće koštanih odlomaka za 3 mm u predelu linije preloma. U predelu opisane 21 . dok sa leve strane donji zubi preklapaju gornje (ukršten zagrižaj). Ivice rane su neravne. Koža na mestu povrede je otečena. ogoljene kožice.5 cm ispod linije koja spaja uglove usana uočava se povreda ovalnog oblika dužine 5 cm i širine 3 cm. tamnocrvene boje. na dodir elastična i bolno osetljiva. Govor. Strane rane su istih osobina kao i ivice rane. Dovođenjem vilica u zagrižaj zubi sa desne strane ostaju van kontakta (otvoren zagrižaj). na dodir elastična i bolno osetljiva. nagnječene. Na nivou donje ivice donje vilice vidi se pomaknuće koštanih odlomaka za 3 mm u predelu linije preloma Zaključak i mišljenje: Prva povreda opisana u nalazu odgovara razderno – nagnječnoj rani kože brade i predstavlja laku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. na dodir čvrsto elastična i bolno osetljiva.

Prednji deo poda usta je otečen i izdignut do nivoa donjeg zubnog nastavka. Zbirnim dejstvom obe povrede predstavljaju tešku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. Pregledom usne duplje uočava se da je u projekciji predhodno opisane povrede na koži brade sluzokoža donje usne. Druga povreda opisana u nalazu odgovara prelomu zubnog nastavka donje vilice sa desne strane što predstavlje tešku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. krvlju podlivene potkožice. Pregledom usne duplje uočava se da 22 . a završava se između korenova drugog donjeg desnog pretkutnjaka i prvog donjeg desnog kutnjaka. modroljubičaste boje. Na donjoj ivici donje vilice 1 cm ispred ugla donje vilice sa desne strane. dok su sečivne ivice desnog donjeg središnjeg sekutića 1 mm ispod i iza sečne ivice donjeg bočnog desnog sekutića. zatim sluzokože donje usne. Zaključak i mišljenje: Prva povreda opisana u nalazu odgovara nagnječini kože desnog obraza i predstavlja laku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. Pri dovođenju vilica u zagrižaj prvi u kontakt sa zubima gornje vilice stupaju grizne površine donjih desnih pretkutnjaka dok ostali zubi ostaju van kontakta. Fractura partis alveolaris mandibulae lateris dextri (cum laesio nervi mentalis) Nalaz: Na desnom obrazu 8 cm od srednje linije lica i 7 cm ispod spoljašnjeg ugla desnog oka uočava se povreda ovalnog oblika dužine 4 cm i širine 3 cm. u projekciji prethodno opisane povrede na koži obraza. donjeg trema od srednje linije lica do drugog desnog donjeg pretkutnjaka što je znak oštećenja bradnog živca. uočava se da je sluzokoža desnog obraza. Fractura anguli mandibulae clausa completa lateris dextri cum dislocationem Nalaz: U predelu brade sa leve strane 2 cm od srednje linije lica i 1. 59. Na OPT snimku uočava se linija preloma koja se pruža između korenova donjeg desnog očnjaka i prvog donjeg desnog predkutnjaka koso naniže. krvlju podlivene potkožice. Govor. otečena. 60. na dodir čvrsto elastična i bolno osetljiva. Na OPT snimku u predelu brade uočavaju se višestruke linije preloma različitog pravca pružanja sa uočljivim koštanim odlomcima koji su međusobno razmaknuti 2 mm do 4 mm. uočava se pokretljivost tih zuba zajedno sa delom zubnog grebena. Zaključak i mišljenje: Prva povreda opisana u nalazu odgovara nagnječini kože brade i predstavlja laku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. na dodir elastična i bolno osetljiva. modroljubičaste boje. mestimično lišena natkožice. ogoljene kožice. mestimično lišena natkožice. na dodir elastična i bolno osetljiva. Pipanjem donjih desnih pretkutnjaka. gutanje i žvakanje su otežani i bolni. ogoljene kožice. Daljim pregledom se uočava da je grizna površina donjeg desnog prvog pretkutnjaka 2 mm iznad sečivne ivice donjeg desnog očnjaka. a treći na 10 mm desno od srednje linije lica. trema i zubnog nastavka. trema i zubnog grebena u predelu desnih donjih pretkutnjaka otečena. Jezik je potisnut unazad. pri čemu je otežan govor. tamnocrvene boje. Druga povreda opisana u nalazu odgovara višestrukom potpunom zatvorenom prelomu tela donje vilice u bradnom predelu što predstavlja tešku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. tamnocrvene boje. zatim ka pozadi prolazeći ispod korenova desnih donjih pretkutnjaka. disanje. Sečivne ivice oba donja sekutića sa leve strane su 2 mm iznad vrha levog očnjaka.5 cm ispod linije koja spaja uglove usana uočava se povreda nepravilnog ovalnog oblika dužine 4 cm i širine 3 cm. pipa se koštani stepenik. žvakanje i gutanje. za 2 mm. Neurološkim pregledom je ustanovljeno da postoji neosetljivost desne polovine donje usne i brade. u pravcu spolja-unutra.GoS povrede na donjoj ivici donje vilice pipaju se tri koštana stepenika. Koža na mestu povrede je otečena. na dodir čvrsto elastična i bolno osetljiva. Zbirnim dejstvom obe povrede predstavljaju tešku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. jedan na središnjoj liniji lica. Pregledom usne duplje. Koža na mestu povrede je otečena. drugi na 15 mm levo.

Zbirnim dejstvom obe povrede predstavljaju tešku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. a grizna površina donjeg desnog umnjaka 3 mm iznad grizne površine donjeg desnog drugog kutnjaka. na dodir elastična i bolno osetljiva. Takođe. Druga povreda opisana u nalazu odgovara potpunom zatvorenom prelomu ugla donje vilice sa desne strane sa pomaknućem što predstavlja tešku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. Daljim pregledom usne duplje uočava se da je sečivna ivica donjeg levog središnjeg sekutića za 2 mm ispod sečivne ivice donjeg levog bočnog sekutića. sluzokoža donje usne. 61. na dodir čvrsto elastična i bolno osetljiva. Druga linija polazi od donje ivice donje vilice 1 cm ispred zadnje ivice grane donje vilice sa desne strane pružajući se koso naviše između korenova desnog drugog donjeg kutnjaka i desnog donjeg umnjaka. modroljubičaste boje . Dovođenjem vilica u zagrižaj uočava se da je centar zagrižaja pomeren na desnu stranu. dok sa desne strane donji zubi preklapaju gornje (ukršten zagrižaj). zubnog grebena i zatkutnjačkog trougla otečena. Na OPT snimku uočava se potpuna linija preloma koja polazi od donje ivice donje vilice 1 cm ispred zadnje ivice grane donje vilice sa desne strane pružajući se koso naviše između korenova desnog donjeg drugog kutnjaka i donjeg desnog umnjaka. krvlju podlivene potkožice. tamnocrvene boje. U predelu opisane povrede na donjoj ivici donje vilice pipa se koštani stepenik. trema. Fractura corporis mandibulae regionis symphysis et anguli mandibulae clausa completa (fractura multiplex mandibulae clausa completa) Nalaz: U predelu brade sa leve strane 2 cm od srednje linije lica i 1. Zbirnim dejstvom obe povrede predstavljaju tešku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. ogoljene kožice. Prva polazi od donje ivice donje vilice projekciji korena donjeg očnjaka vertikalno naviše pružajući se između korenova donjeg levog središnjeg sekutića i donjeg levog bočnog sekutića. Na donjem zubnom nizu uočava se da je grizna površina donjeg desnog drugog kutnjaka 3 mm ispod grizne površine donjeg desnog umnjaka. 1 cm ispred ugla donje vilice sa desne strane. Pregledom usne duplje uočava se da je u projekciji predhodno opisane povrede na koži lica. Dovođenjem vilica u zagrižaj zubi sa leve strane ostaju van kontakta (otvoren zagrižaj). Druga povreda opisana u nalazu odgovara višestrukom potpunom zatvorenom prelomu donje vilice (bradni deo i vilični ugao sa desne strane) što predstavlja tešku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. 23 . Zaključak i mišljenje: Prva povreda opisana u nalazu odgovara nagnječini kože brade i predstavlja laku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. Uočava se pomaknuće koštanih odlomaka na nivou donje ivice donje vilice za 3 mm u predelu linije preloma. pipa se koštani stepenik. na dodir elastična i bolno osetljiva. Uočava se pomaknuće koštanih odlomaka na nivou donje ivice donje vilice za 2 mm u predelu opisane prve i 3 mm u predelu druge linije preloma. dok sa desne strane donji zubi preklapaju gornje (ukršten zagrižaj). obraza. zubi sa leve strane ostaju van kontakta (otvoren zagrižaj).5 cm ispod levog ugla usana uočava se povreda ovalnog oblika dužine 4 cm i širine 3 cm. Daljim pregledom usne duplje uočava se da je sredina donjeg zubnog niza pomerena udesno u odnosu na sredinu gornjeg zubnog niza za 2 mm. mestimično lišena natkožice. tamnocrvene boje. Koža na mestu povrede je otečena. Zaključak i mišljenje: Prva povreda opisana u nalazu odgovara nagnječini kože brade i predstavlja laku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. donjeg trema i zubnog grebena u predelu desnih donjih kutnjaka i zatkutnjačkog trougla sa desne strane otečena. na donjoj ivici donje vilice.GoS je sluzokoža obraza. Na OPT snimku uočavaju se dve potpune linije preloma.

Koža na mestu povrede je otečena. mestimično lišena natkožice. zubi sa leve strane ostaju van kontakta (otvoren zagrižaj). Otvaranje usta je bolno i ograničeno na 2 cm. modroljubičaste boje. Govor. Zbirnim dejstvom obe povrede predstavljaju tešku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. Pregledom usne duplje uočava se da je sluzokoža obraza. Na OPT snimku uočava se potpuna linija preloma u predelu vrata zglobnog nastavka donje vilice sa desne strane. ogoljene kožice. povređeni ne može da je pomeri u levo. modroljubičaste boje . na dodir čvrsto elastična i bolno osetljiva. 24 . Zaključak i mišljenje: Prva povreda opisana u nalazu odgovara nagnječini kože brade i predstavlja laku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. ali ne reaguju na termičke i mehaničke nadražaje. na dodir elastična i bolno osetljiva. prednjeg ždrelnog luka i zatkutnjačkog trougla sa desne strane otečena. Uočave se pomaknuće odlomaka kosti u predelu linije preloma za 3 mm. Dovođenjem vilica u zagrižaj uočava se da je centar zagrižaja pomeren na desnu stranu. Fractura rami mandibulae clausa completa lateris dextri cum laesio nervi mandibularis Nalaz: U predelu brade sa leve strane 2 cm od srednje linije lica i 1. Zbirnim dejstvom obe povrede predstavljaju tešku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. Otvaranje usta je otežano i vilica skreće udesno. zubi sa leve strane ostaju van kontakta (otvoren zagrižaj). Druga povreda opisana u nalazu odgovara potpunom zatvorenom prelomu zglobnog nastavka donje vilice sa desne strane što predstavlja tešku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. Zubi desne polovine donje vilice su očuvanog potpornog aparata. krvlju podlivene potkožice. gutanje i žvakanje su otežani i bolni. dok sa desne strane donji zubi preklapaju gornje (ukršten zagrižaj). Fractura processus condylaris mandibulae clausa completa lateris dextri Nalaz: U predelu brade sa leve strane lica 2 cm od srednje linije licai 1. tamnocrvene boje. Druga povreda opisana u nalazu odgovara potpunom zatvorenom prelomu vilične grane sa desne strane sa oštećenjem desnog donjoviličnog živca što predstavlja tešku telesnu povredu nanetu tupinom mahaničkog oruđa. Na OPT snimku uočava se potpuna linija preloma koja polazi od zadnje ivice vilične grane vodoravno ka prednjoj ivici vilične grane sa desne strane na 2 cm od viličnog useka. koža brade desne polovine lica i desna polovina rumenog dela donje usne su neosetljivi na dodir. mestimično lišena natkožice.5 cm ispod linije koja spaja uglove usana uočava se povreda ovalnog oblika dužine 4 cm i širine 3 cm. Sluzokoža donjeg zubnog nastavka u predelu od sredine zubnog niza do zatkutnjačkog trougla sa desne strane. ogoljene kožice. Zaključak i mišljenje: Prva povreda opisana u nalazu odgovara nagnječini kože brade i predstavlja laku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. Dovođenjem vilica u zagrižaj uočava se da je centar zagrižaja pomeren na desnu stranu. krvlju podlivene potkožice. Koža na mestu povrede je otečena. Daljim pregledom uočava se da pri otvaranju usta donja vilica skreće na desnu stranu.5 cm ispod linije koja spaja uglove usana uočava se povreda ovalnog oblika dužine 4 cm i širine 3 cm. Na prednjoj ivici vilične grane pipa se koštani stepenik. 63.GoS 62. na dodir čvrsto elastična i bolno osetljiva. dok sa desne strane donji zubi preklapaju gornje (ukršten zagrižaj).

Desna gornjovilična šupljina je ispunjena stranim sadržajem. Druga povreda opisana u nalazu odgovara potpunom zatvorenom prelomu tela desne jagodične kosti sa pomaknućem i sa oštećenjem desnog podočnog živca što predstavlja tešku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. Fractura corporis ossis zigomatici clausa completa lateris dextri cum dislocationem cum laesio nervi infraorbitalis Nalaz: U jagodičnom predelu sa desne strane 6 cm od srednje linije lica i 3 cm ispod spoljašnjeg ugla desnog oka uočava se povreda ovalnog oblika dužine 4 cm i širine 3 cm. na dodir čvrsta i bolno osetljiva. Očni prorez desnog oka je sužen na 5 mm. Povređeni otežano diše. bočne strane nosa i desne polovine gornje usne. ogoljene kožice. Zaključak i mišljenje: Prva povreda opisana u nalazu odgovara nagnječini kože lica i predstavlja laku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. Koža na mestu povrede je otečena. modroljubičaste boje. Fractura corporis ossis zygomatici clausa completa lateris dextri sine dislocationem cum laesio nervi infraorbitalis Nalaz: U jagodičnom predelu sa desne strane 6 cm od srednje linije lica i 3 cm ispod spoljašnjeg ugla desnog oka uočava se povreda ovalnog oblika dužine 4 cm i širine 3 cm. Na Rtg snimku kostiju lica uočavaju se dve potpune linije preloma tela desne jagodične kosti. Očni prorez desnog oka je zatvoren sa spoljašnjim krajem na nižem nivou u odnosu na levo oko. Razmicanjem očnih kapaka uočava se krvlju podlivena vežnjača. (Otvaranje usta je otežano.) Neurološkim pregledom je utvrđena smanjena osetljivost kože donjeg očnog kapka desnog oka. Koža na mestu povrede je otečena. Na Rtg snimku kostiju lica uočava se potpuna linija preloma tela jagodične kosti u predelu jagodično – gornjoviličnog šava koja polazi od gornje ivice tela jagodične kosti pružajući se paralelno sa jagodičnom – čeonim šavom. modroljubičaste boje. a obraz desne strane ima veću punoću u odnosu na obraz sa leve strane. mestimično lišena natkožice. 65. Povređeni otežano diše na levu nozdrvu povremeno i na usta. modroljubičaste boje. Povređeni se žali da vidi duple slike. 25 . a druga paralelno sa jagodičnom – slepoočnim šavom. modroljubičaste boje. na dodir elastična i bolna. ispunjena zgrušanom krvlju.GoS 64. krvlju podlivene potkožice. na dodir elastična i bolna. Desna nozdrva je neprohodna. bolno i ograničeno na 2 cm. Neurološkim pregledom je utvrđena smanjena osetljivost kože donjeg očnog kapka desnog oka. povremeno i na usta. bočne strane nosa i desne polovine gornje usne. (Otvaranje usta je otežano.) Koža jagodičnog predela sa desne strane u predelu opisane povrede je uvučena u odnosu na levu stranu. Jedna se pruža paralelno sa jagodičnom – čeonim šavom. Zaključak i mišljenje: Prva povreda opisana u nalazu odgovara nagnječini kože lica i predstavlja laku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. ispunjena zgrušanom krvlju. Oba očna kapka desnog oka su ucelo otečena. Oba očna kapka desnog oka su otečena. Na nivou linija preloma vidi se pomaknuće koštanih fragmenata za oko 3 mm. Zbirnim dejstvom obe povrede predstavljaju tešku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. Druga povreda opisana u nalazu odgovara potpunom zatvorenom prelomu tela desne jagodične kosti bez pomaknuća sa oštećenjem desnog podočnog živca što predstavlja tešku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. na levu nozdrvu. ogoljene kožice. Desna nozdrva je neprohodna. na dodir čvrsta i bolno osetljiva. krvlju podlivene potkožice. bolno i ograničeno na 2 cm. mestimično lišena natkožice. Razmicanjem očnih kapaka uočava se krvlju podlivena vežnjača. Zbirnim dejstvom obe povrede predstavljaju tešku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. Desna gornjovilična šupljina je ispunjena stranim sadržajem.

Pipanjem gornje ivice jagodičnog luka uočavaju se dva koštana stepenika. Zbirnim dejstvom obe povrede predstavljaju tešku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa.5 cam iza. Fractura arci zygomatici clausa completa lateris dextri cum dislocationem Nalaz: Na licu sa desne strana 10 cm od srednje linije lica i 6 cm iznad donje ivice donje vilice uočava se povreda ovalnog oblika dužine 4 cm i širine 3 cm. a druga 1. krvlju podlivene potkožice. Otvaranje usta je otežano. Razmicanjem očnih kapaka uočava se krvlju podlivena vežnjača. Druga povreda opisana u nalazu odgovara potpunom zatvorenom prelomu desnog jagodičnog luka sa pomaknućem što predstavlja tešku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. Desna nozdrva je neprohodna. unazad i upolje prema slepoočnom delu pri čemu postoji očuvanost prvobitnog oblika kosti. krvlju podlivene potkožice. Na Rtg snimku jagodičnih lukova u aksijalnoj projekciji uočava se potpuna linija preloma na spoju prednje i srednje trećine 26 . ogoljene kožice. ogoljene kožice.5 cm iza nje. Zbirnim dejstvom obe povrede predstavljaju laku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. Na Rtg snimku kostiju lica uočava se nepotpuna linija preloma tela desne jagodične kosti koja polazi od dinje ivice tela jagodične kosti. 67. jedan na prelazu prednje u srednju trećinu jagodičnog luka. Očni prorez desnog oka je sužen na 5 mm. a drugi na 1. krvlju podlivene potkožice. Koža na mestu povrede je otečena. na levu nozdrvu povremeno i na usta. modroljubičaste boje. Na Rtg snimku jagodičnih lukova u aksijalnoj projekciji uočavaju se dve linije preloma jedna na spoju prednje i srednje trećine desnog jagodičnog luka. modroljubičaste boje. Zaključak i mišljenje: Prva povreda opisana u nalazu odgovara nagnječini kože lica i predstavlja laku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. Zaključak i mišljenje: Prva povreda opisana u nalazu odgovara nagnječini kože lica i predstavlja laku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. na dodir elastična i bolna. (Oba očna kapka desnog oka su ucelo otečena.GoS 66. na dodir čvrsta i bolno osetljiva. Fractura corporis ossis zigomatici clausa incompleta lateris dextri cum laesio nervi infraorbitalis Nalaz: U jagodičnom predelu sa desne strane 6 cm od srednje linije lica i 3 cm ispod spoljašnjeg ugla desnog oka uočava se povreda ovalnog oblika dužine 4 cm i širine 3 cm. na dodir čvrsta i bolno osetljiva. bočne strane nosa i desne polovine gornje usne.) Neurološkim pregledom je utvrđena smanjena osetljivost kože donjeg očnog kapka desnog oka. modroljubičaste boje. kreće se na gore. bolno i ograničeno na 2 cm. Linije preloma su međusobno paralelne. na dodir čvrsta i bolno osetljiva. ispunjena zgrušanom krvlju. mestimično lišena natkožice. Uošava se ulegnuće kože u predelu opisane povrede. Povređeni otežano diše. Koža na mestu povrede je otečena. ogoljene kožice. Između njih je koštani odlomak dužine 1. mestimično lišena natkožice. 68. modroljubičaste boje. Koža na mestu povrede je otečena. Otvaranje usta je otežano. bolno i ograničeno na 2 cm. Desna gornjovilična šupljina je ispunjena stranim sadržajem. Druga povreda opisana u nalazu odgovara nepotpunom zatvorenom prelomu tela desne jagodične kosti sa oštećenjem desnog podočnog živca što predstavlja laku telesnu povrede nanetu tupinom mehaničkog oruđa.5 cm pune debljine kosti potisnut ka unutra za oko 1 cm pri čemu je njegov oblik izmenjen u odnosu na jagodični luk sa leve strane. mestimično lišena natkožice. Fractura arci zygomatici clausa completa lateris dextri sine dislocationem Nalaz: Na licu sa desne strana 10 cm od srednje linije lica i 6 cm iznad donje ivice donje vilice uočava se povreda ovalnog oblika dužine 4 cm i širine 3 cm.

Zaključak i mišljenje: Prva povreda opisana u nalazu odgovara nagnječini kože lica i predstavlja laku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. Sečivne ivice donjih prednjih zuba su za 2 mm ispred sečivnih ivica gornjih prednjih zuba. Druga povreda opisana u nalazu odgovara potpunom zatvorenom prelomu zubnog nastavka gornje vilice što predstavlja tešku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. Gornjovilične šupljine su ispunjene stranim sadržajem. gornjeg trema i zubnog grebana u predelu svih gornjih zuba. dok ostali zubi ostaju van kontakta. 1 cm levo od središnje linije lica. Fractura tuberi maxillae propter extractionem dentis molaris secundus superior lateris dextri (17) Nalaz: Pregledom usne duplje uočava se da je sluzokoža desnog obraza. Takođe se uočava druga linija preloma zadnjeg 27 . krvlju podlivene potkožice. mestimično lišena natkožice. Pri dovođenju vilica u zagrižaj. tamnocrvene boje. na dodir čvrsto elastična i bolno osetljiva. Na zadnje-prednjem i profilnom rendgenskim snimku kostiju lobanje. zubnog grebena i nepca u predelu desnih gornjih kutnjaka otečena. ogoljene sluznice prekrivene zgrušanom krvlju tamnocrvene boje. Fractura processus alveolaris maxillae bilateralis clausa completa Nalaz: Posmatranjem povređenog. uočava se linija preloma koja se kreće od bočne strane kruškastog otvora nosne šupljine. Otvaranje usta je bolno i otežano. 69. trema. Koža na mestu povrede je otečena. dok ostali zubi ostaju van kontakta. modroljubičaste boje. 70. tamnocrvene boje. Pregledom usne duplje uočava se da je sluzokoža gornje usne. Druga povreda opisana u nalazu odgovara potpunom zatvorenom prelomu desnog jagodičnog luka bez pomaknuća što predstavlja laku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. kontakt se ostvaruje samo između griznih površina drugih kutnjaka obe strane obe vilice. uočava se povreda ovalnog oblika.GoS desnog jagodičnog luka pri čemu njegov oblik nije izmenjen u odnosu na jagodični luk sa leve strane. Obuhvatanjem prstima gornjih prednjih zuba. osetljivi su na termičke i električne nadražaje. 5 cm iznad donje ivice donje vilice. Zbirnim dejstvom obe povrede predstavljaju tešku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. Pri dovođenju vilica u zagrižaj prvi u kontakt sa zubima donje vilice stupaju gornji desni kutnjaci. uočava se pokretljivost zuba zajedno sa zubnim nastavkom i tvrdim nepcem. blago osetljivi na vertikalno i horizontalno kuckanje. na dodir elastična i bolno osetljiva.5 cm. Povređeni diše na usta. Zbirnim dejstvom obe povrede predstavljaju laku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. veličine 5x3 cm. Oba nosna hodnika su neprohodna i ispunjena zgrušanom krvlju. Zaključak i mišljenje: Prva povreda opisana u nalazu odgovara nagnječini kože gornje usne i predstavlja laku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. Gornji zubni greben je spušten i uvučen. U neposrednoj okolini gornjeg desnog drugog kutnjaka desni su mestimično lišene nadsluznice. otečena. u predelu gornje usne. Na OPT snimku uočava se linija preloma koja se pruža između korenova prvog gornjeg desnog kutnjaka i gornjeg desnog drugog pretkutnjaka zahvatajući zadnji deo zubnog nastavka gornje vilice prostirući se do donjeg koštanog zida gornjovilične šupljine. ogoljene kožice. Grizna površina prvog goenjeg desnog kutnjaka je 2 mm ispod grizne površine drugog desnog predkutnjaka. na dodir elastična i bolna. Pri proveri rasklaćenosti gornjeg desnog drugog kutnjaka zajedno sa njime se pokreće čitav zadnji deo zubnog nastavka sa pripadajućim zubima (desnim gornjim kutnjacima). preko donje ivice gornjoviličnih šupljina prema krilasto-gornjoviličnom useku? Kako sa leve tako i sa desne strane. zatim tvrdog i mekog nepca. vodoravno iznad korenova gornjih zub. Svi zubi gornje vilice su prisutni i čvrsto stoje u svojim zubnim čašicama. Njihovo međusobno rastojanje je 1.

na dodir elastična i bolno osetljiva. Po uklanjanju zgrušane krvi iz čašice pri probi duvanja na zatvoreni nos uočava se penušava krv u čašici što ukazuje da postoji komunikacija između desne gornjovilične šupljine i usne duplje. krvlju podlivene. Zaključak i mišljenje: Prva povreda opisana u nalazu odgovara nagnječini kože nosa i predstavlja laku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. iskidane. tamnocrvene boje. a njene ivice su nareckane. mestimično lišena natkožice. tamnocrvene boje. nagnječene. Na Rtg snimku kostiju lica u profilnoj i zadnje . ispunjeni zgrušanom krvlju pa povređeni diše na usta. Zaključak i mišljenje: Povreda opisana u nalazu odgovara prelomu zubnog nastavka gornje vilice sa desne strane u toku vađenja gornjeg desnog prvog kutnjaka sa otvaranjem desne gornjovilične šupljine što predstavlja tešku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. Na OPT snimku uočava se prazna alveola gornjeg desnog prvog kutnjaka. Pregledom usne duplje uočava se zgrušana krv na zadnjem zidu ždrela. Koža na mestu povrede je otečena. Obuhvatanjem gornjeg zubnog grebena prstima u predelu nedostajećeg zuba uočava se pokretljivost tog dela zubnog grebena zajedno sa desnim gornjim drugim pretkutnjakom i desnim gornjim drugim kutnjakom. otečena. neravne. ogoljene kožice. Nosni hodnici su neprohodni. Gornjovilična šupljina sa desne strane je ispinjena stranim sadržajem. modroljubičaste boje. trema. Zaključak i mišljenje: Povreda opisana u nalazu odgovara prelomu zadnjeg dela zubnog nastavka gornje vilice sa desne strane u toku vađenja gornjeg desnog drugog kutnjaka što predstavlja tešku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. krvlju podlivene potkožice. modroljubičaste boje.GoS koštanog zida gornjovilične šupljine neposredno iznad korenova gornjeg desnog umnjaka. zubnog grebena. u projekciji predhodno opisane povrede na koži desnog obraza. na dodir elastična i bolno osetljiva. 72. U desnoj gornjoviličnoj šupljini uočava se strani sadržaj. 71. Koža donjih očnih kapaka oba oka je ucelo otečena. Razmicanjem očnih kapaka uočava se krvlju podlivena vežnjača oba oka. Pipanjem u predelu nosnih kostiju se konstatuje pokretljivost koštanih odlomaka pri čemi se čuje krckanje. Očni prorezi oba oka su suženi na 5 mm. Pri dovođenju vilica u zagrižaj prvi u kontakt sa zubima donje vilice stupaju desni gornji drugi pretkutnjak i desni gornji drugi kutnjak dok ostali zubi ostaju van kontakta. na dodir čvrsta i bolno osetljiva. Fractura ossium nasalium cum dislocationem Nalaz: U predelu nosnog grebena na srednjoj liniji lica 6 cm ispod početka kosmatog dela glave uočava se povreda ovalnog oblika dužine 4 cm i širine 3 cm.prednjoj projekciji uočava se potpuna linija preloma koja se pruža poprečno preko obe nosne kosti sa pomaknućem koštanih odlomaka za 3 mm na dole i unutra. Fractura processus alveolaris maxillae propter extractionem dentis molaris primus superior lateris dextri (16) cum communicatio oroantralis Nalaz: Pregledom usne duplje uočava se da je sluzokoža desnog obraza. Daljim pregledom usne duplje uočava se nedostatak gornjeg desnog prvog kutnjaka čija je zubna čašica ispunjena zgrušanom krvlju. krvlju podlivena i prožeta. Druga povreda opisana u nalazu odgovara prelomu nosnih kostiju sa pomaknućem što predstavlja tešku 28 . Linija preloma se pruža između korenova prvog i drugog gornjeg desnog pretkutnjaka i drugog i trećeg desnog gornjeg kutnjaka.

Ivice i strane rane su lako neravne. delimično glatke. ispunjeni zgrušanom krvlju pa povređeni diše na usta. modroljubičaste boje. delimično glatke. Uklanjanjem zgrušane krvi iz prostora rane uočava se da su strane rane međusobno spojene mostićima očuvanog tkiva i da je dno rane u nivou čeone kosti. Zbirnim dejstvom obe povrede predstavljaju tešku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. Fractura impressiva squamae ossis frontalis aperta completa Nalaz: U čeonom predelu sa desne strane 3 cm od srednje linije lica i 2 cm ispod početka kosmatog dela glave uočava se rana vretenastog oblika dužine 3 cm i širine 4 mm. 75. Razmicanjem očnih kapaka desnog oka uočava se krvlju podlivena vežnjača. Pregledom usne duplje uočava se zgrušana krv na zadnjem zidu ždrela. Druga povreda opisana u nalazu odgovara prelomu nosnih kostiju bez pomaknuća što predstavlja laku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. Razmicanjem očnih kapaka uočava se krvlju podlivena vežnjača oba oka. Zbirnim dejstvom obe povrede predstavljaju laku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa.prednjoj projekciji uočava se potpuna linija preloma koja se pruža poprečno preko obe nosne kosti bez pomaknuća koštanih odlomaka. Nosni hodnici su neprohodni. 73. na dodir čvrsta i bolno osetljiva. Fractura ossium nasalium sine dislocationem Nalaz: U predelu grebena nosa na srednjoj liniji lica 6 cm ispod početka kosmatog dela glave uočava se povreda ovalnog oblika dužine 4 cm i širine 3 cm. lako nagnječene.prednjoj projekciji uočava se koštani odlomak pravougaonog oblika dužine 15 mm i širine 10 mm. modroljubičaste boje. 74. na dodir elastična i bolno osetljiva. krvlju podlivene potkožice. lako krvlju podlivene i prožete i međusobno se ne dodiruju. na profilnom snimku lobanje vidi se koštani odlomak pune debljine kosti potisnut za 1 mm ka lobanjskoj duplji. krvlju podlivena i prožeta. Zaključak i mišljenje: Prva povreda opisana u nalazu odgovara nagnječini kože nosa i predstavlja laku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. Koža oba kapka desnog oka je ucelo otečena. Na Rtg snimku kostiju lica u profilnoj i zadnje . Zaključak i mišljenje: Prva povreda opisana u nalazu odgovara prskotini kože čela što predstavlja laku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. ogoljene kožice. na dodir elastična i bolno osetljiva. modroljubičaste boje. Na Rtg snimku lobanje u zadnje . modroljubičaste boje.GoS telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. mestimično lišena natkožice. Očni prorez desnog oka je manji u poređenju sa levim okom. Fractura impressiva squamae ossis frontalis aperta incompleta Nalaz: U čeonom predelu sa desne strane 3 cm od srednje linije lica i 2 cm ispod početka kosmatog dela glave uočava se rana crtastog oblika dužine 3 cm i širine 4 mm. Druga povreda opisana u nalazu odgovara potpunom otvorenom prelomu ljuske desne čeone kosti sa utisnućem što predstavlja tešku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. Koža oba kapka desnog oka je ucelo otečena. lako krvlju podlivene i prožete i međusobno se ne dodiruju. Zbirnim dejstvom obe povrede predstavljaju tešku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. lako nagnječene. Očni prorezi oba oka su suženi na 5 mm. Koža na mestu povrede je otečena. Na tomografskom snimku glave nema znakova oštećenja moždanica ni moždanog tkiva. Ivice i strane rane su lako neravne. Koža donjih očnih kapaka oba oka je ucelo otečena. Uklanjanjem zgrušane krvi iz prostora rane uočava se da su strane rane međusobno spojene mostićima očuvanog tkiva i da je dno rane u nivou čeone kosti. Razmicanjem 29 . Očni prorez desnog oka je manji 5 mm u poređenju sa levim okom. na dodir elastična i bolno osetljiva.

broj srčanih radnji je 80 otkucaja u minuti. Povređeni je bled i obliven hladnim znojem. 76. Razmicanjem očnih kapaka uočava se krvlju podlivena vežnjača. Disanje je usporeno. Koža na mestu povrede je otečena. Na Rtg snimku lobanje u profilnoj i zadnje .prednjoj projekciji nema radioloških znakova oštećenja koštanog tkiva u predelu opisane povrede. Zaključak i mišljenje: Povreda opisana u nalazu odgovara prelomu poda desne očne duplje što predstavlja tešku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. broj srčanih radnji je 100 otkucaja u minuti. Povređeni se ne seća događaja koji su predhodili gubitku svesti. U trenutku prijama životne funkcije su umanjene. Zbirnim dejstvom obe povrede predstavljaju tešku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. ogoljene kožice. dela obraza sa desne strane. na dodir čvrsto elastična i bolno osetljiva. na dodir čvrsto elastična i bolno osetljiva. Na Rtg snimku lobanje u zadnje . Druga povreda opisana u nalazu odgovara nepotpunom otvorenom prelomu ljuske desne čeone kosti sa utisnućem što predstavlja tešku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa.prednjoj projekciji uočava se linija preloma pravougaonog oblika dužine 15 mm i širine 10 mm. Na Rtg snimku kostiju lica uočava se zasenčenje u obliku viseće kapi na gornjem zidu desne gornjovilične šupljine. Commotio cerebri Nalaz: U čeonom predelu sa desne strane 5 cm od srednje linije lica i 3 cm ispod početka kosmatog dela glave uočava se povreda ovalnog oblika dužine 3 cm i širine 2cm. a izmeren krvni pritisak iznosi 80/40 mm Hg. na profilnom snimku lobanje vidi se prekid unutrašnje ploče ljuske čeone kosti na dva mesta udaljena međusobno 15 mm dok je spoljašnja ploča u celosti očuvana. Desna očna jabučica je uvučena u odnosu na levu. Povređeni je doveden u besvesnom stanju. a izmeren krvni pritisak iznosi 120/80 mm Hg. Druga povreda opisana u nalazu odgovara potresu mozga što predstavlja tešku telesnu povredu nanetu tupinom mahaničkog oruđa. a ni događaja po uspostavljanju svesti. a izmeren krvni pritisak iznosi 160/90 mm Hg. sa 10 udisaja i izdisaja u minuti. broj udisaja i izdisaja je 25 u minuti. Fractura baseos orbitae lateris dextri Nalaz: Pregledom lica povređenog. Na tomografskom snimku glave nema znakova oštećenja moždanica ni moždanog tkiva. Zaključak i mišljenje: Prva povreda opisana u nalazu odgovara prskotini kože čela što predstavlja laku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. 78. modroljubičaste boje. Na tomografskom snimku glave nema znakova oštećenja bele i sive mase moždanog tkiva. Posle 40 minuta broj udisaja i izdisaja je 16 u minuti.GoS očnih kapaka desnog oka uočava se krvlju podlivena vežnjača. Zaključak i mišljenje: Prva povreda opisana u nalazu odgovara nagnječini kože čeone regije sa desne strane i predstavlja laku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. Zalomak je utisnut za 1 mm ka lobanjskoj duplji. broj srčanih radnji je 50 otkucaja u minuti. Posle 20 minuta je uspostavljena svest. uočava se da su oba očna kapka desnog oka otečena. 77. ali izmenjenog udubljenog oblika. Neurološkim pregledom je ustanovljena smanjena osetljivost kože donjeg očnog kapka desnog oka. modroljubičaste boje. Contusio cerebri 30 . bočne strane nosa i desne polovine gornje usne. mestimično lišena natkožice. Zbirnim dejstvom obe povrede predstavljaju tešku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. Povređeni se žali da vidi duple slike. krvlju podlivene potkožice. Očni prorez desnog oka je u potpunosti zatvoren.

krvlju podliveno i prožeto. tamnocrvene boje. ogoljene kožice. Ivice i strane rane su neravne. tamnocrvene boje. posuvraćene put spolja. krvlju podlivene. krtih i lomljivih dlaka. delimično glatke. Na Rtg snimku lobanje u profilnoj i zadnje . jarkorvene boje. Daljim pregledom se uočava da su svi pretkutnjaci i kutnjaci sa leve strane višestruko potpuno prelomljeni što predstavlja deo 31 .5 cm što predstavlja deo kanala rane. Zbirnim dejstvom obe povrede predstavljaju kvalifikovanu tešku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. nagnječene. Prostor rane je ispunjen zgrušanom krvlju. Kanal rane se pruža sa desna na levo.5 cm i širine 2. od napred ka nazad i odozdo na gore. na dodir čvrsto elastična i bolno osetljiva. međusobno se dodiruju prividno zatvarajući prostor rane. 80. Vulnus sclopetarium regionis mentalis lateris dextri (apsolutna blizina) Nalaz: Pregledom povređenog. 79. posuvraćene put spolja. u predelu brade 2 cm desno od srednje linije lica i 1 cm iznad donje ivice tela donje vilice uočava se rana nepravilnog zvezdastog oblika dužine 16 mm i širine 14 mm koja se kanalom rane nastavlja put unutra. Vulnus lacerum regionis mentalis Nalaz: Na koži brade 1 cm levo od srednje linije lica i 2 cm ispod linije koja povezuje uglove usana uočava se rana ovalnog oblika dužine 4 cm i širine 3 cm.GoS Nalaz: U čeonom predelu sa desne strane 7 cm od srednje linije lica i 2 cm ispod početka kosmatog dela glave uočava se povreda ovalnog oblika dužine 3 cm i širine 2cm.5 cm u projekciji rane sa desne strane. nagnječeno. krvlju podliveno i prožeto. Preostalo tkivo jezika u neposrednoj okolini je zbrisane građe. krvlju podlivene potkožice. Na tomografskom snimku glave uočava se nagnječno žarište dužine 2 mm i širine 1 mm u predelu prednjeg čeonog režnja mozga. Preostalo tkivo jezika u neposrednoj okolini je zbrisane gradje. a na profilnom snimku lobanje vidi se koštani odlomak pune debljine kosti potisnut za 4 mm ka lobanjskoj duplji.7 cm i širine 0. Prostor rane je ispunjen zgrušanom krvlju. Zaključak i mišljenje: Prva povreda opisana u nalazu odgovara nagnječini kože čeone regije sa desne strane i predstavlja laku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. Pregledom bezube usne duplje uočava se nedostatak vrha jezika dužine 0. svetlocrvene boje. mestimično crnkasto prebojene. krvlju nepodlivene. na dodir bolno osetljiva. Uklanjanjem zgrušane krvi iz prostora rane uočava se da su strane rane istih osobina kao i ivice i da su mađusobno spojene mostićima očuvanog tkiva.prednjoj projekciji uočava se koštani odlomak pravougaonog oblika dužine 15 mm i širine 10 mm. Sa leve strane lica 5 cm od srednje linije lica i 4 cm iznad donje ivice tela donje vilice uočava se rana ovalnog oblika dužine 12 mm i širine 10 mm. Dno rane je u nivou kosti brade. Ivice i strane rane su neravne. nagnječene. Prostor rane je ispunjen zgrušanom krvlju. Na OPT snimku nema radioloških znakova oštećenja koštanog tkiva u predelu opisane povrede. Zaključak i mišljenje: Povreda opisana u nalazu odgovara prskotini brade što predstavlja laku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. Druga povreda opisana u nalazu odgovara nagnječini mozga što predstavlja kvalifikovanu tešku telesnu povredu opasnu po život nanetu tupinom mehaničkog oruđa. krvlju podlivene. mestimično lišena natkožice. Koža na mestu povrede je otečena. Pregledom usne duplje uočava se da nedostaje vrha i dela tela jezika dužine 3 cm i širine 2 cm što predstavlja deo kanala rane sa desne strane. nagnječeno. Zaključak i mišljenje: Povreda opisana u nalazu odgovara probodini brade što predstavlja laku telesnu povredu nanetu šiljkom mehaničkog oruđa. Ivice rane su lako neravne. lako krvlju podlivene i prožete i međusobno se ne dodiruju. lako nagnječene. Vulnus punctum regionis mentalis lateris dextri Nalaz: Na koži brade 3 cm desno od srednje linije lica i 1 cm iznad donje ivice tela donje vilice uočava se rana ovalnog oblika dužine 7 mm i širine 3 mm koja se kanalom nastavlja put unutra. nenagnječene. glatke. iskidane. sa visećim delićima tkiva. 81. Koža oko rane u pojasu širine 15 mm je otečena. Ivice i strana rane su ravne. suvih. modroljubičaste boje. Na OPT snimku uočava se nedostatak koštanog tkiva u bradnom predelu nepravilnog ovalnog oblika dužine 3.

krvlju podlivena i prožeta. 83. Druga povreda opisana u nalazu odgovara nepotpunom pukotinastom prelomomu čeone kosti što predstavlja laku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. Na Rtg snimku lobanje u zadnje – prednjoj projekciji uočava se nepotpuna linija preloma čeone kosti sa očuvanim oblikom kosti u projekciji opisane povrede. Zaključak i mišljenje: Prva povreda opisana u nalazu odgovara nagnječini kože slepoočnog predela sa desne strane što predstavlja laku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog 32 . glatko. krvlju podlivene potkožice. nenagnječeno. (Na Rtg snimku kostiju lobanje u profilnoj projekciji nema radioloških znakova oštećenja koštanog tkiva u predelu opisane povrede. od napred ka nazad i odozdo na gore što predstavlja tešku telesnu povredu nanetu projektilom ispaljenim iz ručnog vatrenog oružja. Okolno tkivo je nepromenjeno. 84. Koža oba kapka oba oka je ucelo otečena. Amputatio auriculae lateris dextri completa Nalaz: Pregledom povređenog uočava se da desna ušna školjka u potpunosti nedostaje. Na OPT snimku uočava se gubitak kosti donje vilice u bradnom predelu ovalnog oblika dužine 11 mm i širine 9 mm u projekciji predhodno opisane rane sa desne strane. Koža na mestu povrede je otečena. mestimično lišena natkožice. Spoljašni desni ušni hodnik je ispunjen zgrušanom krvlju. Na Rtg profilnom snimku lobanje uočava se nepotpuna linija preloma slepoočne kosti sa očuvanim oblikom kosti u projekciji opisane povrede.GoS kanala rane sa desne strane. ogoljene kožice. na dodir elastična i bolno osetljiva. Fissura ossis temporalis lateris dextri Nalaz: U slepoočnom predelu sa desne strane 13 cm od srednje linije lica i 3 cm iznad gornjeg pola desne ušne školjke uočava se povreda ovalnog oblika dužine 5 cm i širine 3 cm. gutanje i žvakanje su otežani i bolni. modroljubičaste boje. na dodir čvrsto elastična i bolno osetljiva. Fissura ossis frontalis Nalaz: U čeonom predelu 2 cm levo od srednje linije lica i 3 cm ispod početka kosmatog dela glave uočava se povreda ovalnog oblika dužine 5 cm i širine 3 cm. Zaključak i mišljenje: Povreda opisana u nalazu odgovara prostrelini brade iz apsolutne blizine sa kanalom rane koji se pruža sa desna na levo. Očni prorezi oba oka su suženi na 5 mm. Proba je pozitivna za ranu sa desne strane i negativna za ranu sa leve strane. modroljubičaste boje. modroljubičaste boje. Koža na mestu povrede je otečena. mestimično lišena natkožice.) Zaključak i mišljenje: Povreda opisana u nalazu odgovara potpunom odsecanju desne ušne školjke što predstavlja kvalifikovanu tešku telesnu povredu sa uništenjem važnog dela tela i unakazenjem nanetu oštricom mehaničkog oruđa. Govor. 82. ogoljene kožice. Zaključak i mišljenje: Prva povreda opisana u nalazu odgovara nagnječini kože čeonog predela sa leve strane što predstavlja laku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. Zbirnim dejstvom ove povrede predstavljaju laku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. krvlju nepodliveno. Preostalo tkivo na mestu povrede je ravno. Učinjena je proba na nesagorele i polusagorele barutne čestice zasićenim rastvorom koncentrovane sumporne kiseline i difenilaminom i materijalom uzetim iz okoline obe rane. krvlju podlivene potkožice. i delimično prekriveno. na dodir čvrsto elastična i bolno osetljiva. a razmicanjem očnih kapaka uočavaju se krvlju podlivene vežnjače.

Dovođenjem vilica u zagrižaj gornji desni sekutići. Vulnus lacerum regionis temporalis lateris dextri (prskotina) Nalaz: Na koži slepoočnog predela 13 cm desno od srednje linije lica i 3 cm iznad gornje ivice desne ušne školjke uočava se rana crtastog/cepastog oblika dužine 4 cm i širine 1 cm. očnjak i pretkutnjaci predviđeni su za konzervativno lečenje. očnjaka i pretkutnjaka otečena. 86. Ne uočavaju se senke materijala za punjenje kanala korena na pomenutim zubima. a na uspravno i poprečno kuckanje slabo reaguju. Ivice rane su ravne. delimično glatke. Vulnus scissum labii inferioris Nalaz: Na donjoj usni 2 cm desno od srednje linije lica i 0. Pregledom usne duplje uočava se da je sluzokoža gornje usne. lako krvlju podlivene i prožete i međusobno se ne dodiruju. Luxatio traumatica 11. mestimično lišena natkožice.5 cm ispod linije koja povezuje uglove usana uočava se rana vretenastog oblika dužine 4 cm i širine 1 cm koja se koso pruža od ugla usana do prelaza rumenog dela usana u kožu. krvlju nepodlivene. 12. Zaključak i mišljenje: Povreda opisana u nalazu odgovara sekotini donje usne što predstavlja laku telesnu povredu nanetu oštricom mehaničkog oruđa. na dodir čvrsto elastična i bolna. Na Rtg snimku gornjeg očnjaka sa desne strane uočava se proširen prostor oko korena ovog zuba. Pravac rane je sa desna na levo. Zubi nisu osetljivi na termičke i električne nadražaja. Na OPT snimku nema radioloških znakova oštećenja koštanog tkiva u predelu opisane povrede.GoS oruđa. na dodir elastična i bolna. 14. 87. Daljim pregledom usne duplje uočava se da su gornji desni sekutići. trema i zubnog grebena u predelu gornjih desnih sekutića. Gornji desni sekutići. 15 Nalaz: U predelu gornje usne sa desne strane 2 cm desno od srednje linije lica i 1 cm iznad linije koja spaja uglove usana uočava se povreda ovalnog oblika dužine 4 cm i širine 2 cm. u predelu granice rumenog dela usana i kože gde se crtasto završava u dužini od 1 cm gde je kožica lišena natkožice i ogoljene kožice. griznih površina ostalih zuba gornje vilice. ogoljene kožice. Na Rtg snimku gornjih pretkutnjka sa desne strane uočava se da su njihove grizne površine za 2 mm duže od gornjeg desnog prvog kutnjaka. krvlju podlivene potkožice. Zbirnim dejstvom ove povrede predstavljaju laku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. Strane rane su istih osobina kao i ivice i u dubini se sustiču pod oštrim uglom obrazujući crtasto dno u potkožnom tkivu donje usne. Koža na mestu povrede je otečena. lako nagnječene. Dno rane je u nivou slepoočne kosti. Uklanjanjem zgrušane krvi iz prostora rane uočava se da strane rane imaju iste osobine kao i ivice i da su međusobno spojene mostićima očuvanog tkiva. tamnocrvene boje. 13. Prostor rane je ispunjen zgrušanom krvlju i dubina rane je najveća u njenom gornjem kraju u predelu desnog ugla usana i postepeno se smanjuje idući prema donjem tj. Ivice rane su lako neravne. Druga povreda opisana u nalazu odgovara nepotpunom pukotinastom prelomu slepoočne kosti što predstavlja laku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. nenagnječene. Gornji desni sekutići i očnjak pokazuju povećanu pokretljivost u pravcu napred – nazad za 2 mm. Na dodir okolna kost se ne pomera. Svi ostali zubi su prisutni i čvrsto stoje u svojim čašicama. dok gornji desni pretkutnjaci pokazuju povećanu pokretljivost u pravcu levo – desno za 2 mm u odnosu na susedne zube. Zaključak i mišljenje: Povreda opisana u nalazu odgovara prskotini kože slepoočnog predela sa desne strane što predstavlja laku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. 33 . međusobno se ne dodiruju i na krajevima se sustiču pod oštrim uglom. Na Rtg snimku gornjih sekutića uočava se da su sečivne ivice ovih zuba za 2 mm duža od sečivne ivice gornjeg levog središnjeg sekutića i da je proširen prostor oko korena oba gornja desna sekutića. 85. očnjak i pretkutnjaci prvi stupaju u kontakt sa zubima donje vilice. glatke. Na profilnom snimku lobanje nema radioloških znakova oštećenja koštanog tkiva u predelu opisane povrede. kao i proširen prostor oko korenova gornjih desnih pretkutnjaka. modroljubičaste boje. od nazad ka napred i od gore na dole. očnjak i pretkutnjaci van zubnog niza. Sečivne ivice sekutića i očnjaka i grizne površine pretkutnjaka su 2 mm ispod sečivnih ivica tj.

Zbirnim dejstvom ove povrede predstavljaju laku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. Zbirnim dejstvom obe povrede predstavljaju tešku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. očnjaka i pretkutnjka što predstavlja tešku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. Dno rane je u nivou slepoočne kosti. na dodir čvrsto elastična i bolno osetljiva. krvlju podlivene potkožice. Svi ostali zubi su prisutni i čvrsto stoje u svojim zubnim čašicama. 88. krvlju podlivene potkožice. Na OPT snimku nama radioloških znakova oštećanja koštanog tkiva u predelu opisane povrede. Pregledom usne duplje uočava se da je sluzokoža donje usne. Zaključak i mišljenje: Prva povreda opisana u nalazu odgovara nagnječini gornje usne što predstavlja laku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. oštre. Fractura impressiva squamae ossis temporalis aperta completa lateris dextri Nalaz: U slepoočnom predelu 13 cm desno od srednja linije lica i 3 cm iznad gornje ivice desne ušne školjke uočava se rana cepastog oblika dužine 4 cm i širine 1 cm. Nema radioloških znakova oštećenja potpornog aparata zuba. Na toplotne i električna nadražaje pokaziju povećanu osetljivost u odnosu na donje leve sekutiće. Zbirnim dejstvom obe povrede predstavljaju tešku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. Daljim pregledom usne duplje uočava se da na donjem desnom središnjem sekutiću nedostaje zubno tkivo u predelu desnog sečivnog ugla trouglastog oblika dužine 4 mm i širine 2 mm. Zubi čvrsto stoje u svojim čašicama. Na Rtg snimku kostiju lobanje u profilnoj projekciji uočava se koštani odlomak pravougaonog oblika dužine 15 mm i širine 10 mm koji je potisnut za 1 mm ka lobanjskoj duplji. 34 . modroljubičaste boje. na dodir elastična i bolno osetljiva. beličaste i prozračne i okružuju žućkasti dentin u čijem centru se jasno uočava svetloružičasto tkivo zubne srži ovalnog oblika dužine 1 mm i širine 0. lako krvlju podlivene i prožete i međusobno se ne dodiruju. Osetljivi su na uspravno i poprečno kuckanje. modroljubičaste boje. U pojasu oko rane sirine 5 mm koža je otečena. delimično glatke. Druga povreda opisana u nalazu odgovara potpunom otvorenom prelomu desne slepoočne kosti sa utisnućem što predstavlja tešku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. 89.5 cm desno od srednje linije lica i 1 cm ispod linije koja povezuje uglove usana uočava se povreda ovalnog oblika dužine 3 cm i širine 2 cm. I na donjem desnom bočnom sekutiću uočava se nedostatak zubnog tkiva u predelu levog sečivnog ugla trouglastog oblika dužine 4 mm i širine 2 mm.GoS Zaključak i mišljenje: Prva povreda opisana u nalazu odgovara nagnječini gornje usne što predstavlja laku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. a uočava se i da na donjem desnom središnjem i bočnom sekutiću nedostaje deo krunice trouglastog oblika dužine 4 mm i širine 2 mm. Ne uočavaju se senke materijala za punjenje kanala korena na pomenutim zubima. Ivice rane su lako neravne. tamnocrvene boje. Oba donja desna sekutića predviđena su za lečenja kanala korena zuba. ogoljene kožice.5 mm. Fractura coronae dentis incisivus primus et secundus inferior lateris dextri cum pulpa aperta Nalaz: U predelu donje usne 0. Uklanjanjem zgrušane krvi iz prostora rane uočava se da su strane istih osobina kao i ivice i da su strane međusobno spojene mostićima očuvanog tkiva. mestimično lišena natkožice. ogoljene kožice. Druga povreda opisana u nalazu odgovara nasilnom rasklaćenju gornjih desnih sekutića. Zaključak i mišljenje: Prva povreda opisana u nalazu odgovara prskotini kože glave što predstavlja laku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. Ivice gleđi oba zuba su neravne. lako nagnječene. mestimično lišena natkožice. Na tomografskom snimku glave nemaznakova oštećenja moždanica i moždanog tkiva. Druga povreda opisana u nalazu odgovara prelomu krunica donjeg desnog središnjeg i bočnog sekutića što predstavlja laku telesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. Koža na mestu povrede je otečena. trema i zubnog grebena u predelu donjih desnih sekutića otečena. na dodir čvrsto elastična i bolno osetljiva.

Prostor rane je ispunjen zgrušanom krvlju i dublji u svom gornjem kraju u predelu gornje ivice ušne školjke. nagnječeno. što predstavlja deo kanala rane sa desne strane. Sa leve strane lica 4 cm od srednje linije lica i 3 cm iznad donje ivice donje vilice uočava se rana nepravilnog ovalnog oblika dužine 14 mm i širine 11 mm. Preostalo tkivo desne uške je u neposrednoj okolini je zbrisane građe. posuvraćene put spolja. krvlju podlivene potkožice. međusobno se ne dodiruju i na krajevima se sustiču pod ošrim uglom. Vulnus sclopetarium regionis zygomatici lateris dextri (daljina) Nalaz: Pregledom povređenog. krvlju podlivene. Gornjovilična šupljina sa desne strane je ispunjena stranim sadržajem. na desnoj ušnoj školjki. tamnocrvene boje. tamnocrvene boje. ogoljene kožice. uočava se rana ovalnog oblika dužine 12 mm i širine 9 mm koja se kanalom nastavlja put unutra. Govor. sa visećim delićima tkiva. Na Rtg snimku kostiju lica uočava se nedostatak kosti tela jagodične kosti ovalnog oblika dužine 13 mm i širine 10 mm u projekciji predhodno opisane rane na koži lica sa desne strane. krvlju podlivene. Zaključak i mišljenje: Povreda opisana u nalazu odgovara prostrelini jagodičnog predela iz daljine sa kanalom rane koji se pruža sa densna na levo. crnkasto prebojene. Daljim pregledom uočava se da su krunice oba pretkutnajaka i prvog kutnjaka sa leve strane višestruko potpuno prelomljene što predstavlja deo kanala rane sa desne strane. Uočava se rana vretenastog oblika dužine 4 cm i širine 1 cm. krvlju podliveno i prožeto. mestimično lišena natkožice. posuvraćene put unutra. sa visećim delićima tkiva. nagnječene. modroljubičaste boje. Ivice i strane rane su neravne. Pregledom usne duplje uočava se nedostatk vrha i dela tela jezika. uočava se nedostatak tkiva desne ušne školje u predelu gornje i srednje trećine. mestimično lišena natkožice. Prostor rane je ispunjen zgrušanom krvlju. ovalnog oblika dužine 3 cm i širine 2 cm. 6 cm desno od srednje linije lica i 7 cm iznad donje ivice donje vilice. Vulnus scissum auriculae cum cartilago defecti lateris dextri Nalaz: Pregledom povređenog. krvlju podliveno i prožeto. Na profilnom snimku lobanje nama radioloških znakova oštećenja koštanog tkiva u predelu 35 . od nazad ka napred i od gore na dole što predstavlja tešku telesnu povredu nanetu projektilom ispaljenim iz ručnog vatrenog oružja. Oko ivica rane u pojasu nejednake širine sa najširim delom od 7 mm u predelu broja 10 brojčanika na časovniku i najužim delom od 4 mm u predelu broja 4 brojčanika na časovniku koža je otečena. Ivice rane su ravne. krvlju nepodlivene. Sadržaj rane čini zgrušana krv čijim uklanjanjem se uočava da su strane rane istih osobina kao i ivice.U spoljašnjem ušnom hodniku uočava se zgrušana krv. 92. Koža oko povrede u pojasu širine 2 cm je otečena. 91. Strane rane imaju iste osobine kao i ivice i u dubine se sustiču pod oštrim uglom obrazujući crtasto dno u hrskavičnom tkivu. gutanje i žvakanje su otežani i bolni. što predstavlja deo kanala rane sa desne strane. glatke. Proba je negativna za obe rane. Učinjena je proba na nesagorele i polusagorele barutne čestice zasićenim rastvorom koncentrovane sumporne kiseline i difenilaminom i materijalom uzetim iz okoline obe rane. od natzad ka napred i od gore na dole. na dodir čvrsto elastična i bolno osetljiva. Povređeni se žali da ne čuje na desno uvo (ili se žali na zujanje). nagnječeno. krvlju podlivene potkožice. Spoljašnji ušni hodnik je ispunjen zgrušanom krvlju. Pravac rane je sa desna na levo. uočava se na gornjoj i srednjoj trećini desne ušne školjke nedostatk tkiva nepravilnog ovalnog oblika dužine 4 cm i širine 3 cm. ogoljene kožice. modroljubičaste boje. Zaključak i mišljenje: Povreda opisana u nalazu odgovara sekotini desne ušne školjke sa defektom hrskavice što predstavlja telesnu povredu nanetu oštricom mehaničkog oruđa. nenagnječene. nagnječene.GoS 90. Preostalo tkivo jezika u neposrednoj okolini je zbrisane građe. Ruptura membranae tympani Nalaz: Pregledom povređenog. Ivice i strane rane su neravne. u jagodičnom predelu. a ogoljena kožica prekrivena mrkocrvenom krastom. a idući ka donjem kraju ka ušnoj resici dubina se smanjuje da bi se crtasto završila u dužini od 1 cm gde je kožica lišena natkožice.

5 cm od linije koja spaja uglove usana. Pregledom usne duplje uočava se nedostatak vrha i dela tela jezika dužine 30 mm i širine 20 mm što predstavlja deo kanala rane sa desne strane. Daljim pregledom uočava se da su svi pretkutnjaci i kutnajci donje vilice sa desne strane i gornje vilice sa leve strane višestruko potpuno prelomljeni što predstavlja deo kanala rane sa desne strane. 2 cm od srednje linije lica i 1. Koža oko rane u pojasu od 10 mm je otečena. 94. 93. Ivice i strane rane su neravne. iskidane. uočava se rana nepravilnog zvezdastog oblika. nagnječeno sa visećem delićima tkiva. Koža oko povrede u pojasu širine 15 mm je otečena. svetlocrvene boje. U levom podbradnom predelu. nagnječene. suvih. relativna blizina) Nalaz: Pregledom povređenog. krvlju podliveno i prožeto. uočavaju se brojne pojedinačne rane okruglog oblika. Zaključak i mišljenje: Povreda opisana u nalazu odgovara razorenju gornje i srednje trećine desne ušne školjke sa rascepom bubne opne što predstavlja tešku pelesnu povredu nanetu tupinom mehaničkog oruđa. a negativna za ranu na levoj strani. nagnječene. koja se kanalom nastavlja put unutra. krvlju podliveno i prožeto. Preostalo tkivo jezika u neposrednoj okolini je zbrisane građe. Ivice i strane rane su neravne. što predstavlja deo kanala rane u predelu gornje usne. gutanje i žvakanje su otežani i bolni. crnkasto prebojene. koje se kanalima nastavljaju put unutra i čije su ivice i strane neravne. posuvraćene put spolja sa visećim delićima tkiva. Vulnus sclopetarium labii oris superioris lateris dextri (apsolutna blizina) Nalaz: U predelu gornje usne sa desne strane. svetlocrvene boje. 3 cm od srednje linije lica i 2 cm ispod donje ivice donje vilice. posuvraćene put unutra i crnkasto prebojene. dužine 15 mm i širine 13 mm. krvlju podlivene. na dodir bolno osetljiva. prečnika 2-3 mm. Učinjena je proba na nesagorele i polusagorele barutne čestice zasićenim rastvorom koncentrovane sumporne kiseline i difenilaminom i materijalom uzetim iz okoline obe rane. iskidane. sa visećim delićima tkiva. posuvraćene put spolja. 36 . na dodir bolno osetljiva. Na levom obrazu 6 cm od srednje linije lica i 4 cm iznad donje ivice tela donje vilice uočava rana ovalnog oblika dužine 32 mm i širine 28 mm. Proba je pozitivna za ranu na desnoj strani.GoS opisane povrede. Ivice i strane rane su neravne. Vulnus sclopetarium regionis faciei lateris dextri (sačmom. Zaključak i mišljenje: Povreda opisana u nalazu odgovara prostrelini lica sačmom iz relativne blizine sa kanalom rane koji se pruža sa desna na levo. dužine 17 mm i širine 15 mm. posuvraćene put unutra. krtih i lomljivih dlaka. krih i lomljivih dlaka. krvlju podlivene. krvlju podlivene. Preostalo tkivo jezika u neposrednoj okolini povrede je zbrisane građe. lako nagnječenim i krvlju podlivenim ivicama. Izvršen je pregled lekara specijaliste za ORL i utvrđeno da u donjem desnom kvadrantu bubne opne postoji crtasti rascep dužine 3 mm sa neravnim. U okolini opisane rane. tamnocrvene boje. krvlju podlivene. od napred ka nazad i od dole na gore što predstavlja tešku telesnu povredu nanetu projektilom ispaljenim iz ručnog vatrenog oružja. nagnječeno. posuvraćene put unutra. nagnječene. što predstavlja deo kanala rane sa desne strane. Pregledom bezube usne duplje. Ivice i strane rane su neravne. uočava se rana nepravilnog ovalnog oblika. krvlju podlivene. Na OPT snimku uočava se nedostatak koštanog tkiva zubnog nastavka donje vilice sa desne strane ovalnog oblika dužine 31 mm i širine 27 mm u projekciji predhodno opisane rane sa desne strane i nedostatak koštanog tkiva zubnog nastavka gornje vilice ovalnog oblika dužine 32 mm i širine 28 mm u projekciji predhodno opisane rane na levoj strani lica. tamnocrvene boje. na desnom obrazu 4 cm desno od srednje linije lica i 2 cm iznad donje ivice tela donje vilice uočava se rana nepravilnog ovalnog oblika dužine 30 mm i širine 25 mm koja se kanalom rane nastavlja put unutra. uočava se nedostatak vrha jezika dužine 19 mm i širine 17 mm. u pojasu od 2 cm. Govor. suvih.

glatke. Prostori rana ispunjeni su zgrušalom krvlju. Ivice rana su ravne. tamnocrvene boje. u projekciji prethodno opisane rane u podbradnom predelu. nenagnječene. Govor. Vulnus morsum regionis buccalis lateris dextri cum defecti Nalaz: Na koži desnog obraza 7 cm od srednje linije lica i 2 cm ispod spoljašnjeg ugla desnog oka vidi se nedostatak tkiva nepravilnog ovalnog oblika dužine 3. što predstavlja tešku telesnu povredu nanetu projektilom iz vatrenog oružja. u projekciji prethodno opisane rane na koži desne strane gornje usne. dužine 18 mm i širine 16 mm. Na OPT snimku uočava se nedostatak koštanog tkiva zubnog nastavka gornje vilice ovalnog oblika. što predstavlja deo kanala te rane. od napred ka nazad i odozgo na dole. 37 . Učinjena je proba na nesagorele i polusagorele barutne čestice sa zasićenim rastvorom koncentrovane sumporne kiseline i difenilamina sa materijalom uzetim iz okoline obe rane. tamnocrvene boje. Zaključak i mišljenje: Povreda opisana u nalazu odgovara ujednoj rani desnog obraza sa defektom što predstavlja tešku telesnu povredu nanetu šiljkom mehaničkog oruđa.GoS Sluzokoža podjezičnog predela je otečena. Proba je pozitivna za ranu na desnoj strani gornje usne. Zaključak i mišljenje: Povreda opisana u nalazu odgovara prostrelini gornje usne iz apsolutne blizine sa kanalom koji se pruža sa desna na levo. i nedostatak koštanog tkiva donje ivice donje vilice ovalnog oblika. Razmicanjem ivica rana uočava se da su strane rana istih osobina kao i ivice i da se dno rana nalazi u mekom tkivu obraza. dužine 15 mm i širine 13 mm. Neposredno uz ivice opisanog defekta uočava se 7 rana crtastog oblika dimenzija od 5x2 mm do 9x3 mm od kojih su 4 veće na gornjoj a 3 manje na donjoj ivici defekta. a negativna za ranu u podbradnom predelu. krvlju podlivena. krvlju nepodlivene i međusobno se dodiruju prividno zatvarajući prostore rana. na dodir elastična i bolno osetljiva. 95. gutanje i žvakanje su otežani i bolni. Preostalo tkivo je zbrisane građe. krvlju prožeto.5 i širine 2 cm.

. Viseštruki prelomi .ne opisuje se sluzokoža jer je rana opisana na koži... što predstavlja deo kanala rane sa leve strane". .. dimenzija..GoS NEKI SAVETI ZA PISANJE EKSPERTIZA: 1. Ne piše se "promena" već "povreda".. . fractura i contusio): . 8. 10." ."brojne crtaste povrede veličina od."povreda pod tačkom 1 kvalifikuje se kao.." .npr.. .na rtg-u se ne piše pravac 7. . 38 . .kod nagnječnog prstena piše se: "u predelu broja osam brojčanika na satu". Probodina lica je LTP." . izlazna ne.... .kada postoji defekt jezika. na ukupnoj površini. od koje se šire zrakaste prelomne linije". fractura (TTP) sa razorenjem donje usne (kvalifikovana TTP sa unakaženjem) zbirno daju kvalifikovanu TTP sa gubitkom funkcije.. . . veličina treba da bude oko 2x3 cm .rtg: "nedostatak kosti ovalnog oblika.npr. razderna rana (LTP) sa prelomom luka jagodične kosti bez pomaknuća (LTP) zbirno daju LTP 3."ulazna rana. Višestruke oguljotine oko nosnog i usnog otvora . 4. a zbirnim dejstvom predstavljaju. .npr.rtg zastrela: "uočava se senka projektila.piše se veličina od najmanje do najveće... Amputacija se ne opisuje kao sekotina . Kada su date 2 dijagnoze (npr. povreda pod tačkom 2 kvalifikuje se kao.. nastavlja se kanalom ka (ili put) . Pri kvalifikaciji ambustio i combustio posmatra se površina i stadijum (pravilo devetki).piše se: "dno rane je u koštanom tkivu predela.u nalazu nema mesta za reči "ulaz" i "izlaz"..ulazna rana ima kanal. a ne "koža nad povredom". Ujedine ." 6. ne svaka posebno.. 7 rana .."svi pretkutnjaci i kutnjaci sa leve strane donje vilice i sa desne strane gornje vilice su viseštruko potpuno prelomljeni.kod zastrela dno se ne opisuje. a na sluzokoži je to ista rana.kvalifikovati svaku posebno pa zajedno.i oguljotina i podliv nalaze se u okolini ivica ulazne rane. 5.. do..pravac kanala se piše u zaključku. ovalan je i izlaz.ako je ulaz ovalan. 11. 2..amputacija je odsecanje (nastaje dejstvom oštrice). Otvoren prelom . a kvalifikovana LTP bi bila kada bi bila naneta oružjem koje bi moglo trajno da naruši zdravlje. . ." 9. . Ustreline: . Piše se "koža na mestu povrede".

meh." 19.bez! 15.ako je zub vitalan sa očuvanim potpornim aparatom. je LTP. .. a indikovan je za vađenje.prelom korena u apikalnoj i srednjoj trećini. . tamno crvene boje.GoS 12. piše se "uvidom u stomatološki karton povređenog. pri čemu kvalifikacija zavisi od stanja potpornog aparata i vitaliteta zuba pre povređivanja.. dimenzija. 13. 14.bez dislokacije.“ 23. krvlju prožeto. konstatujemo da je zub bio vitalan (TTP) / endodontski lečen ( LTP )".zub minimalno rasklaćen.prelom krunice sa otvorenom pulpom je LTP. to se posmatra kao nasilno izbijanje zuba. 21. . obavezno posle dimenzija rane napisati da se rana nastavlja kanalom put unutra.) ! 39 . bez latinskih naziva i stručnih izraza. onda je to LTP. SLL. osim kod izolovanog preloma nosnih kostiju. pri čemu je moguća njegova imobilizacija. stvara se kasnije. Nikako ne upotrebljavati skraćenice (TTP. onda je to TTP.. 20. Ne pisati da postoji krasta.. LTP....pulpitis + očuvan potporni aparat – LTP. tamno crvene boje. Sve što se opisuje u ustima. nosa opisuje se: "Pregledom povređenog uočava se da nosna piramida ucelo nedostaje." 18. Zubi: . Ako postoji defekt tkiva bilo gde – TTP. ako je zub izbijen.očuvan potporni aparat podrazumeva sve sem terminalnog stadijuma parodontopatije. a indikovan je za vađenje. radi se rtg. .kod kosog ili uzdužnog preloma korena indikovana je ekstrakcija. pri čemu ostatak može da se iskoristi za livenu nadogradnju. 17. Destrukcija npr.što predstavlja deo kanala rane sa desne/leve stane lica. donje ivice orbite. oblika.ne oba! . Sve pisati na srpskom. nagnječeno. Kad god je delovala tupina. prednjeg zida maxillae i zigomatične kosti . rtg. Defekt se opisuje: "Vidi se nedostatak tkiva.. nejasne građe. . rane . 22. Ozlede se pišu sa "cutis". U prostoru opisane povrede uočavaju se brojni koštani odlomci višestruko potpuno prelomljenih kostiju. Tkivo na mestu povrede je razoreno.ukoliko je zub više rasklaćen (3 i više mm) i indikovano je vađenje.. OPT. je LTP.kod frakture zuba radi se OPT ili RA .. . . Oštećenje nerva u sklopu frakture se ne kvalifikuje posebno. Donja usna sa defektom – TTP. 16. Prelomi su uvek TTP . krvlju prožeto. . .ako je zub endodontski lečen sa očuvanim potpornim aparatom. rečenice se završavaju sa: „.vitalan zub + očuvan potporni aparat – TTP. Preostalo tkivo je zbrisane građe. Sve frakture sa oštećenjem nerva su TTP. Kod rana sa kanalom.. itd.traumatsko izbijanje 4 parodontopatična zuba je TTP. .