You are on page 1of 1

I Parcijalni ispit iz matematike za ekonomiste Grupa: D

1. Rijeiti matrinu jednainu X-1A+A =X-1, ako je A=


2 2 1 . 3

2. Rijeiti sistm jednaina Kroneker Kapelijevom meotod u zavisnosti od realnog parametra a


x + 3 y + az = 4 x + y +z =2

x + 2 y + 3 z = 1

3. Za funkciju y =

x3 , odrediti ekstremne vrijednosti i intervale monotonosti, 1 x2 prevojne take i intervale konkavnosti i konveksnosti.
3

4. Data je funkcija C ( Q ) = Q + 7Q + 128 ukupnih trokova proizvodnje, pri emu Q oznaava koliinu (nivo) proizvodnje. Odredi nivo proizvodnje na kome su jedinini trokovi proizvodnje minimalni. Koliko iznose ti jedinini trokovi? Koliko iznose ukupni trokovi proizvodnje na tom nivou proizvodnje? 5. Minor i kofaktor kvadratne matrice. Odredi minor M 22 i kofaktor A41 matrice 1 0 2 3 2 1 1 1 A= 3 3 2 5 . 4 5 2 0 6. Eksponencijalna funkcija (grafik, granine vrijednosti, izvod).