You are on page 1of 487

{\rtf1{\fonttbl

{\f2 Arial Unicode MS;}
{\f3 Arial Unicode MS;}
{\f4 Arial;}
{\f5 Times New Roman;}
{\f6 Arial Unicode MS;}
{\f7 Arial Unicode MS;}
{\f8 Arial Unicode MS;}
{\f9 Arial Unicode MS;}
{\f10 Arial Unicode MS;}
{\f11 Arial Unicode MS;}
{\f1000000 Times New Roman;}
}{\colortbl;
\red0\green0\blue0;
\red0\green0\blue0;
\red0\green0\blue0;
\red0\green0\blue0;
\red0\green0\blue0;
\red0\green0\blue0;
\red0\green0\blue0;
\red0\green0\blue0;
\red0\green0\blue0;
\red0\green0\blue0;
}\viewkind1\viewscale100\margl0\margr0\margt0\margb0\deftab80\dntblnsbdb\expshrt
n\landscape\paperw15840\paperh12240\pard\sb0\sl-240{\bkmkstart Pg1}{\bkmkend Pg1
}\par\pard\ql \li5690\sb0\sl-320\slmult0 \par\pard\ql\li5690\ri6453\sb256\sl-320
\slmult0\tx6310 \up0 \expndtw0\charscalex112 \ul0\nosupersub\cf1\f2\fs28 SK PASI
R GUDANG (1) \line\tab \up0 \expndtw0\charscalex107 JOHOR BAHRU \par\pard\ql \li
5620\sb0\sl-322\slmult0 \par\pard\ql\li5620\sb17\sl-322\slmult0 \up0 \expndtw0\c
harscalex110 PANDU PUTERI TUNAS \par\pard\li901\sb0\sl-276\slmult0\par\pard\li90
1\sb17\sl-276\slmult0\fi0\tx1621 \up0 \expndtw0\charscalex110 \ul0\nosupersub\cf
2\f3\fs24 1.\tab \up0 \expndtw0\charscalex110 PENGENALAN\par\pard\qj \li1531\ri1
255\sb264\sl-280\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex111 Pergerakan Pandu Puteri Tu
nas telah ditubuhkan secara rasminya pada Januari 2008. Pergerakan ini telah \up
0 \expndtw0\charscalex116 didaftarkan di Persatuan Pandu Puteri Malaysia. Perger
akan ini merupakan persatuan aktif di sekolah. \up0 \expndtw0\charscalex116 Pelb
agai aktiviti telah dirancang dan dilaksanakan sepanjang tahun. \par\pard\qj \li
1531\sb0\sl-280\slmult0 \par\pard\qj\li1531\ri1253\sb1\sl-280\slmult0 \up0 \expn
dtw0\charscalex114 Di SK. Pasir Gudang (1) ahli
persatuan Pandu Puteri Tun
as belum
dilantik secara rasminya dan ini \up0 \expndtw0\charscalex114 bermak
na semua ahli tidak layak mengikuti program di luar sekolah. Pelbagai
aktiviti telah diikuti \up0 \expndtw0\charscalex113 antaranya, perkhemahan da
laman sekolah sahaja. Sebagai \ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24 \u8216?\ul0\nosupers
ub\cf2\f3\fs24 Tunas\ul0\nosupersub\cf3\f4\fs24 \u8217?\ul0\nosupersub\cf2\f3\fs
24 mereka dapat mengetahui ilmu luar \up0 \expndtw0\charscalex113 dan diaplikas
ikan dalam kehidupan seharian mereka. Ahli- ahli kumpulan Pandu Puteri Tunas tel
ah diberi \up0 \expndtw0\charscalex113 bimbingan dan didikan yang baik teratur o
leh pemimpin masing-masing. \par\pard\li901\sb0\sl-276\slmult0\par\pard\li901\sb
25\sl-276\slmult0\fi0\tx1621 \up0 \expndtw0\charscalex113 2.\tab \up0 \expndtw0\
charscalex113 RASIONAL\par\pard\ql \li1531\sb1\sl-260\slmult0 \up0 \expndtw0\cha
rscalex111 Menolong orang selalu terutamanya mereka yang di rumah. \par\pard\li9
01\sb0\sl-276\slmult0\par\pard\li901\sb28\sl-276\slmult0\fi0\tx1621 \up0 \expndt
w0\charscalex115 3.\tab \up0 \expndtw0\charscalex115 MATLAMAT\par\pard\qj \li153
1\ri1404\sb0\sl-280\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex111 Memberi sumbangan yang
berguna kepada pergerakan Tunas Puteri, pemimpin, guru, sekolah ,keluarga \up0
\expndtw0\charscalex111 dan masyarakat. \par\pard\li901\sb0\sl-276\slmult0\par\
pard\li901\sb0\sl-276\slmult0\par\pard\li901\sb13\sl-276\slmult0\fi0\tx1621 \up0
\expndtw0\charscalex109 4.\tab \up0 \expndtw0\charscalex109 OBJEKTIF\par\pard\q
l \li452\sb267\sl-276\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex109 Menolong orang \par\p
ard\ql \li452\ri4305\sb1\sl-280\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex109 Menunaikan

kewajipan kepada Tuhan ,Raja dan Negara. \line \up0 \expndtw0\charscalex110 Memp
unyai akhlak yang mulia. \par\pard\ql \li452\ri5540\sb1\sl-280\slmult0 \up0 \exp
ndtw0\charscalex110 Saling membantu sesama manusia. \line \up0 \expndtw0\charsca
lex111 Berbudi bahasa. \par\pard\ql \li452\sb4\sl-276\slmult0 \up0 \expndtw0\cha
rscalex110 Menjalankan tanggunjawab. \par\pard\ql \li452\ri5718\sb1\sl-280\slmul
t0 \up0 \expndtw0\charscalex111 Berkhidmat dengan masyarakat. \line \up0 \expndt
w0\charscalex112 Membantu ibu bapa di rumah. \par\pard\ql \li452\sb4\sl-276\slmu
lt0 \up0 \expndtw0\charscalex111 Mengetahui ilmu menguruskan diri dan keluarga.
\par\pard\li811\sb22\sl-276\slmult0\fi0\tx1621 \up0 \expndtw0\charscalex120 \ul0
\nosupersub\cf4\f5\fs24 5.\tab \up0 \expndtw0\charscalex120 \ul0\nosupersub\cf2\
f3\fs24 Pek Pandu Puteri Tunas\par\pard\sect\sectd\fs24\landscape\paperw15840\pa
perh12240\pard\sb0\sl-240{\bkmkstart Pg2}{\bkmkend Pg2}\par\pard\li1531\sb0\sl-2
76\slmult0\par\pard\li1531\sb0\sl-276\slmult0\par\pard\li1531\sb33\sl-276\slmult
0\fi0\tx4052\tx4772 \up0 \expndtw0\charscalex108 \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 Kak
ak Setia\tab \up0 \expndtw0\charscalex108 :\tab \up0 \expndtw0\charscalex108 Pua
n Siti Normala Binti Tuah ( Pek 3/Tahun 4 )\par\pard\li1531\sb4\sl-276\slmult0
\fi0\tx4052\tx4772\tx9092 \up0 \expndtw0\charscalex108 Siti Setia\tab \up0 \expn
dtw0\charscalex108 :\tab \up0 \expndtw0\charscalex108 Cik Siti Hajar Binti Abdul
Halim\tab \up0 \expndtw0\charscalex108 ( Pek 3/ Tahun 4 )\par\pard\li1531\sb4\s
l-276\slmult0\fi0\tx4052\tx4772 \up0 \expndtw0\charscalex108 Siti Setia\tab \up0
\expndtw0\charscalex108 :\tab \up0 \expndtw0\charscalex108 Puan Farhanah Binti
Mustapha ( Pek 1/Tahun 6 )\par\pard\li1531\sb4\sl-276\slmult0\fi0\tx4772\tx5492\
tx9812 \up0 \expndtw0\charscalex108 Siti Setia\tab \up0 \expndtw0\charscalex108
:\tab \up0 \expndtw0\charscalex108 Puan Ismaliza Binti Ismai\tab \up0 \expndtw0\
charscalex108 ( Pek 2 / Tahun 5 )\par\pard\li1531\sb4\sl-276\slmult0\fi0\tx4052\
tx4772\tx9092 \up0 \expndtw0\charscalex108 Siti Setia\tab \up0 \expndtw0\charsca
lex108 :\tab \up0 \expndtw0\charscalex108 Puan Zainun Binti Ismail\tab \up0 \exp
ndtw0\charscalex108 ( Pek 1/Tahun 6 )\par\pard\li1531\sb4\sl-276\slmult0\fi0\tx4
052\tx4772\tx8372 \up0 \expndtw0\charscalex108 Siti Setia\tab \up0 \expndtw0\cha
rscalex108 :\tab \up0 \expndtw0\charscalex108 Puan Nur Mardhiah\tab \up0 \expndt
w0\charscalex108 ( Pek 2 / Tahun 5 )\par\pard\li1531\sb4\sl-276\slmult0\fi3240 \
up0 \expndtw0\charscalex108 Binti Mohd Razan\par\pard\li1531\sb0\sl-276\slmult0\
par\pard\li1531\sb8\sl-276\slmult0\fi0\tx4052\tx4772 \up0 \expndtw0\charscalex10
8 Kakak Berenam\tab \up0 \expndtw0\charscalex108 :\tab \up0 \expndtw0\charscalex
108 Kumpulan Melur\par\pard\li1531\sb4\sl-276\slmult0\fi666\tx4772 \up0 \expndtw
0\charscalex108 &\tab \up0 \expndtw0\charscalex108 Kumpulan Siantan\par\pard\li1
531\sb4\sl-276\slmult0\fi0\tx4772 \up0 \expndtw0\charscalex108 P. Kak Berenam\ta
b \up0 \expndtw0\charscalex108 Kumpulan Kesidang\par\pard\li901\sb4\sl-276\slmul
t0\fi3870 \up0 \expndtw0\charscalex110 Kumpulan Teratai\par\pard\li901\sb4\sl-27
6\slmult0\fi3870 \up0 \expndtw0\charscalex110 Kumpulan Cempaka\par\pard\li901\sb
4\sl-276\slmult0\fi3870 \up0 \expndtw0\charscalex110 Kumpulan Kenanga\par\pard\l
i901\sb0\sl-276\slmult0\par\pard\li901\sb9\sl-276\slmult0\fi0\tx1621 \up0 \expnd
tw0\charscalex110 6.\tab \up0 \expndtw0\charscalex110 ANALISIS SWOT\par\pard\li9
01\sb14\sl-276\slmult0\fi910\tx4512\tx7157\tx10116\tx12704 \up0 \expndtw0\charsc
alex110 OBJEKTIF\tab \up0 \expndtw0\charscalex110 KEKUATAN\tab \up0 \expndtw0\ch
arscalex110 KELEMAHAN\tab \up0 \expndtw0\charscalex110 PELUANG\tab \up0 \expndtw
0\charscalex110 ANCAMAN\par\pard\li901\sb14\sl-276\slmult0\fi506\tx1768\tx4036\t
x6670\tx9542\tx12175 \up0 \expndtw0\charscalex110 \ul0\nosupersub\cf4\f5\fs24 1.
\tab \up0 \expndtw0\charscalex110 \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 Melahirkan ahli\ta
b \up0 \expndtw0\charscalex110 Ahli merupakan\tab \up0 \expndtw0\charscalex110 T
erlibat dengan kelas\tab \up0 \expndtw0\charscalex110 Perjumpaan\tab \up0 \expnd
tw0\charscalex110 Hasil kerja murid\par\pard\li901\sb4\sl-276\slmult0\fi866\tx40
36\tx6670\tx9542\tx12175 \up0 \expndtw0\charscalex110 Pandu Puteri\tab \up0 \exp
ndtw0\charscalex110 murid tahap 2 dan\tab \up0 \expndtw0\charscalex110 tambahan
tahun 5\tab \up0 \expndtw0\charscalex110 diadakan pada\tab \up0 \expndtw0\charsc
alex110 tidak memuaskan.\par\pard\li901\sb4\sl-276\slmult0\fi866\tx4036\tx6670\t
x9542 \up0 \expndtw0\charscalex110 Tunas yang\tab \up0 \expndtw0\charscalex110 a
ktif.\tab \up0 \expndtw0\charscalex110 dan 6 mengurangkan\tab \up0 \expndtw0\cha
rscalex110 setiap Jumaat.\par\pard\li901\sb4\sl-276\slmult0\fi866\tx6670 \up0 \e
xpndtw0\charscalex110 berkemahiran\tab \up0 \expndtw0\charscalex110 masa mereka\

par\pard\li901\sb4\sl-276\slmult0\fi866\tx6670 \up0 \expndtw0\charscalex110 dala
m asas\tab \up0 \expndtw0\charscalex110 bersama pemimpin.\par\pard\li901\sb4\sl276\slmult0\fi866 \up0 \expndtw0\charscalex110 hidup.\par\pard\li901\sb0\sl-276\
slmult0\par\pard\li901\sb8\sl-276\slmult0\fi506\tx1768\tx4036\tx6670\tx9542\tx12
175 \up0 \expndtw0\charscalex110 2.\tab \up0 \expndtw0\charscalex110 Meningkatka
n\tab \up0 \expndtw0\charscalex110 Pelbagai program\tab \up0 \expndtw0\charscale
x110 Pemimpin lain kurang\tab \up0 \expndtw0\charscalex110 Kursus dalaman\tab \u
p0 \expndtw0\charscalex110 Sikap pemimpin\par\pard\li901\sb4\sl-276\slmult0\fi86
6\tx4036\tx6670\tx9542\tx12175 \up0 \expndtw0\charscalex110 pengetahuan\tab \up0
\expndtw0\charscalex110 telah dirancang\tab \up0 \expndtw0\charscalex110 member
ikan\tab \up0 \expndtw0\charscalex110 kepada pemimpin.\tab \up0 \expndtw0\charsc
alex110 yang sambil lewa.\par\pard\li901\sb4\sl-276\slmult0\fi866\tx4036\tx6670
\up0 \expndtw0\charscalex110 ahli dalam\tab \up0 \expndtw0\charscalex110 sepan
jang tahun.\tab \up0 \expndtw0\charscalex110 komitmen.\par\pard\li901\sb4\sl-276
\slmult0\fi866 \up0 \expndtw0\charscalex110 program Tunas\par\pard\li901\sb4\sl276\slmult0\fi866 \up0 \expndtw0\charscalex110 Puteri.\par\pard\li901\sb0\sl-276
\slmult0\par\pard\li901\sb8\sl-276\slmult0\fi506\tx1768\tx4036\tx6670\tx9542\tx1
2175 \up0 \expndtw0\charscalex110 3.\tab \up0 \expndtw0\charscalex110 Melibatkan
diri\tab \up0 \expndtw0\charscalex110 Perkhemahan fasa\tab \up0 \expndtw0\chars
calex110 Masalah kewangan.\tab \up0 \expndtw0\charscalex110 Kutip yuran\tab \up0
\expndtw0\charscalex110 Murid lambat\par\pard\li901\sb4\sl-276\slmult0\fi866\tx
4036\tx6670\tx9542\tx12175 \up0 \expndtw0\charscalex110 dengan aktiviti\tab \up0
\expndtw0\charscalex110 1 dan 2 telah\tab \up0 \expndtw0\charscalex110 Murid ta
hun 6\tab \up0 \expndtw0\charscalex110 beransur-ansur.\tab \up0 \expndtw0\charsc
alex110 bayar.\par\pard\li901\sb4\sl-276\slmult0\fi866\tx4036\tx6670 \up0 \expnd
tw0\charscalex110 luar.\tab \up0 \expndtw0\charscalex110 dirancang.\tab \up0 \ex
pndtw0\charscalex110 dikecualikan daripada\par\pard\li901\sb4\sl-276\slmult0\fi5
768 \up0 \expndtw0\charscalex112 terlibat.\par\pard\li901\sb0\sl-276\slmult0\par
\pard\li901\sb18\sl-276\slmult0\fi0\tx1621 \up0 \expndtw0\charscalex112 7.\tab \
up0 \expndtw0\charscalex112 PELAN OPERASI\par\pard\li1018\sb0\sl-184\slmult0\par
\pard\li1018\sb112\sl-184\slmult0\fi0\tx1530\tx3467\tx5070\tx6515\tx8010\tx9300\
tx11121\tx11914\tx13625 \up0 \expndtw0\charscalex111 \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs16
BIL\tab \up0 \expndtw0\charscalex111 NAMA PROGRAM\tab \up0 \expndtw0\charscalex
111 OBJEKTIF\tab \up0 \expndtw0\charscalex111 AKTIVITI\tab \up0 \expndtw0\charsc
alex111 KUMPULAN\tab \up0 \expndtw0\charscalex111 TEMPOH\tab \up0 \expndtw0\char
scalex111 PELAKSANAAN\tab \up0 \expndtw0\charscalex111 KOS\tab \up0 \expndtw0\ch
arscalex111 PENILAIAN DAN\tab \up0 \expndtw0\charscalex111 INDIKATOR\par\pard\li
6595\sb1\sl-184\slmult0\fi0\tx8132\tx11988\tx13670 \up0 \expndtw0\charscalex109
SASARAN\tab \up0 \expndtw0\charscalex109 MASA\tab \up0 \expndtw0\charscalex109 P
EMANTAUAN\tab \up0 \expndtw0\charscalex109 KEJAYAAN
{\shp {\*\shpinst\shpleft934\shptop5290\shpright3926\shpbottom5310\shpfhdr0\shpb
xpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz306\shplid0
{\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{
\sn geoRight}{\sv 2992}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}}
{\sp{\sn pVerticies}{\sv 8;4;(0,20);(2992,20);(2992,0);(0,0)}}
{\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2;10;16384;45824;1;45824;1;45824;1;45824;24577;32768}
}
{\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s
p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s
p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}}
}}
{\shp {\*\shpinst\shpleft934\shptop5290\shpright3926\shpbottom5300\shpfhdr0\shpb
xpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz306\shplid1
{\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{
\sn geoRight}{\sv 2992}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}}
{\sp{\sn pVerticies}{\sv 8;3;(2992,0);(2992,10);(0,10)}}
{\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2;7;16384;45824;1;45824;1;45824;32768}}
{\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}}

{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen
t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}}
}}
{\shp {\*\shpinst\shpleft3926\shptop5290\shpright6560\shpbottom5310\shpfhdr0\shp
bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz312\shplid2
{\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{
\sn geoRight}{\sv 2634}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}}
{\sp{\sn pVerticies}{\sv 8;4;(0,20);(2634,20);(2634,0);(0,0)}}
{\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2;10;16384;45824;1;45824;1;45824;1;45824;24577;32768}
}
{\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s
p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s
p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}}
}}
{\shp {\*\shpinst\shpleft3926\shptop5290\shpright6560\shpbottom5300\shpfhdr0\shp
bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz312\shplid3
{\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{
\sn geoRight}{\sv 2634}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}}
{\sp{\sn pVerticies}{\sv 8;3;(2634,0);(2634,10);(0,10)}}
{\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2;7;16384;45824;1;45824;1;45824;32768}}
{\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}}
{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen
t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}}
}}
{\shp {\*\shpinst\shpleft6560\shptop5290\shpright9432\shpbottom5310\shpfhdr0\shp
bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz318\shplid4
{\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{
\sn geoRight}{\sv 2872}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}}
{\sp{\sn pVerticies}{\sv 8;4;(0,20);(2872,20);(2872,0);(0,0)}}
{\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2;10;16384;45824;1;45824;1;45824;1;45824;24577;32768}
}
{\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s
p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s
p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}}
}}
{\shp {\*\shpinst\shpleft6560\shptop5290\shpright9432\shpbottom5300\shpfhdr0\shp
bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz318\shplid5
{\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{
\sn geoRight}{\sv 2872}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}}
{\sp{\sn pVerticies}{\sv 8;3;(2872,0);(2872,10);(0,10)}}
{\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2;7;16384;45824;1;45824;1;45824;32768}}
{\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}}
{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen
t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}}
}}
{\shp {\*\shpinst\shpleft9432\shptop5290\shpright12066\shpbottom5310\shpfhdr0\sh
pbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz324\shplid6
{\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{
\sn geoRight}{\sv 2634}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}}
{\sp{\sn pVerticies}{\sv 8;4;(0,20);(2634,20);(2634,0);(0,0)}}
{\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2;10;16384;45824;1;45824;1;45824;1;45824;24577;32768}
}
{\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s
p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s
p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}}

}}
{\shp {\*\shpinst\shpleft9432\shptop5290\shpright12065\shpbottom5300\shpfhdr0\sh
pbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz324\shplid7
{\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{
\sn geoRight}{\sv 2633}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}}
{\sp{\sn pVerticies}{\sv 8;3;(2633,0);(2633,10);(0,10)}}
{\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2;7;16384;45824;1;45824;1;45824;32768}}
{\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}}
{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen
t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}}
}}
{\shp {\*\shpinst\shpleft12066\shptop5290\shpright14718\shpbottom5310\shpfhdr0\s
hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz330\shplid8
{\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{
\sn geoRight}{\sv 2652}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}}
{\sp{\sn pVerticies}{\sv 8;4;(0,20);(2652,20);(2652,0);(0,0)}}
{\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2;10;16384;45824;1;45824;1;45824;1;45824;24577;32768}
}
{\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s
p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s
p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}}
}}
{\shp {\*\shpinst\shpleft12065\shptop5290\shpright14718\shpbottom5300\shpfhdr0\s
hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz330\shplid9
{\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{
\sn geoRight}{\sv 2653}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}}
{\sp{\sn pVerticies}{\sv 8;3;(2653,0);(2653,10);(0,10)}}
{\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2;7;16384;45824;1;45824;1;45824;32768}}
{\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}}
{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen
t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}}
}}
{\shp {\*\shpinst\shpleft944\shptop5580\shpright3926\shpbottom5600\shpfhdr0\shpb
xpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz336\shplid10
{\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{
\sn geoRight}{\sv 2982}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}}
{\sp{\sn pVerticies}{\sv 8;4;(0,20);(2982,20);(2982,0);(0,0)}}
{\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2;10;16384;45824;1;45824;1;45824;1;45824;24577;32768}
}
{\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s
p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s
p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}}
}}
{\shp {\*\shpinst\shpleft944\shptop5580\shpright3926\shpbottom5590\shpfhdr0\shpb
xpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz336\shplid11
{\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{
\sn geoRight}{\sv 2982}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}}
{\sp{\sn pVerticies}{\sv 8;4;(0,0);(2982,0);(2982,10);(0,10)}}
{\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2;9;16384;45824;1;45824;1;45824;1;45824;32768}}
{\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}}
{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen
t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}}
}}
{\shp {\*\shpinst\shpleft3926\shptop5580\shpright6560\shpbottom5600\shpfhdr0\shp

bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz342\shplid12
{\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{
\sn geoRight}{\sv 2634}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}}
{\sp{\sn pVerticies}{\sv 8;4;(0,20);(2634,20);(2634,0);(0,0)}}
{\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2;10;16384;45824;1;45824;1;45824;1;45824;24577;32768}
}
{\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s
p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s
p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}}
}}
{\shp {\*\shpinst\shpleft3926\shptop5580\shpright6560\shpbottom5590\shpfhdr0\shp
bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz342\shplid13
{\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{
\sn geoRight}{\sv 2634}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}}
{\sp{\sn pVerticies}{\sv 8;4;(0,0);(2634,0);(2634,10);(0,10)}}
{\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2;9;16384;45824;1;45824;1;45824;1;45824;32768}}
{\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}}
{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen
t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}}
}}
{\shp {\*\shpinst\shpleft6560\shptop5580\shpright9432\shpbottom5600\shpfhdr0\shp
bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz348\shplid14
{\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{
\sn geoRight}{\sv 2872}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}}
{\sp{\sn pVerticies}{\sv 8;4;(0,20);(2872,20);(2872,0);(0,0)}}
{\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2;10;16384;45824;1;45824;1;45824;1;45824;24577;32768}
}
{\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s
p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s
p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}}
}}
{\shp {\*\shpinst\shpleft6560\shptop5580\shpright9432\shpbottom5590\shpfhdr0\shp
bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz348\shplid15
{\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{
\sn geoRight}{\sv 2872}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}}
{\sp{\sn pVerticies}{\sv 8;4;(0,0);(2872,0);(2872,10);(0,10)}}
{\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2;9;16384;45824;1;45824;1;45824;1;45824;32768}}
{\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}}
{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen
t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}}
}}
{\shp {\*\shpinst\shpleft9432\shptop5580\shpright12066\shpbottom5600\shpfhdr0\sh
pbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz354\shplid16
{\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{
\sn geoRight}{\sv 2634}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}}
{\sp{\sn pVerticies}{\sv 8;4;(0,20);(2634,20);(2634,0);(0,0)}}
{\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2;10;16384;45824;1;45824;1;45824;1;45824;24577;32768}
}
{\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s
p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s
p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}}
}}
{\shp {\*\shpinst\shpleft9432\shptop5580\shpright12065\shpbottom5590\shpfhdr0\sh
pbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz354\shplid17
{\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{

\sn geoRight}{\sv 2633}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}}
{\sp{\sn pVerticies}{\sv 8;4;(0,0);(2633,0);(2633,10);(0,10)}}
{\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2;9;16384;45824;1;45824;1;45824;1;45824;32768}}
{\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}}
{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen
t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}}
}}
{\shp {\*\shpinst\shpleft12066\shptop5580\shpright14708\shpbottom5600\shpfhdr0\s
hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz360\shplid18
{\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{
\sn geoRight}{\sv 2642}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}}
{\sp{\sn pVerticies}{\sv 8;4;(0,20);(2642,20);(2642,0);(0,0)}}
{\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2;10;16384;45824;1;45824;1;45824;1;45824;24577;32768}
}
{\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s
p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s
p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}}
}}
{\shp {\*\shpinst\shpleft12065\shptop5580\shpright14708\shpbottom5590\shpfhdr0\s
hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz360\shplid19
{\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{
\sn geoRight}{\sv 2643}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}}
{\sp{\sn pVerticies}{\sv 8;4;(0,0);(2643,0);(2643,10);(0,10)}}
{\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2;9;16384;45824;1;45824;1;45824;1;45824;32768}}
{\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}}
{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen
t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}}
}}
{\shp {\*\shpinst\shpleft934\shptop10350\shpright3926\shpbottom10370\shpfhdr0\sh
pbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz366\shplid20
{\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{
\sn geoRight}{\sv 2992}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}}
{\sp{\sn pVerticies}{\sv 8;4;(0,20);(2992,20);(2992,0);(0,0)}}
{\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2;10;16384;45824;1;45824;1;45824;1;45824;24577;32768}
}
{\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s
p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s
p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}}
}}
{\shp {\*\shpinst\shpleft934\shptop10350\shpright3926\shpbottom10360\shpfhdr0\sh
pbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz366\shplid21
{\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{
\sn geoRight}{\sv 2992}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}}
{\sp{\sn pVerticies}{\sv 8;4;(0,0);(2992,0);(2992,10);(0,10)}}
{\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2;9;16384;45824;1;45824;1;45824;1;45824;32768}}
{\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}}
{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen
t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}}
}}
{\shp {\*\shpinst\shpleft3926\shptop10350\shpright6560\shpbottom10370\shpfhdr0\s
hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz372\shplid22
{\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{
\sn geoRight}{\sv 2634}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}}
{\sp{\sn pVerticies}{\sv 8;4;(0,20);(2634,20);(2634,0);(0,0)}}
{\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2;10;16384;45824;1;45824;1;45824;1;45824;24577;32768}

}
{\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s
p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s
p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}}
}}
{\shp {\*\shpinst\shpleft3926\shptop10350\shpright6560\shpbottom10360\shpfhdr0\s
hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz372\shplid23
{\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{
\sn geoRight}{\sv 2634}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}}
{\sp{\sn pVerticies}{\sv 8;4;(0,0);(2634,0);(2634,10);(0,10)}}
{\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2;9;16384;45824;1;45824;1;45824;1;45824;32768}}
{\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}}
{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen
t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}}
}}
{\shp {\*\shpinst\shpleft6560\shptop10350\shpright9432\shpbottom10370\shpfhdr0\s
hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz378\shplid24
{\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{
\sn geoRight}{\sv 2872}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}}
{\sp{\sn pVerticies}{\sv 8;4;(0,20);(2872,20);(2872,0);(0,0)}}
{\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2;10;16384;45824;1;45824;1;45824;1;45824;24577;32768}
}
{\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s
p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s
p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}}
}}
{\shp {\*\shpinst\shpleft6560\shptop10350\shpright9432\shpbottom10360\shpfhdr0\s
hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz378\shplid25
{\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{
\sn geoRight}{\sv 2872}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}}
{\sp{\sn pVerticies}{\sv 8;4;(0,0);(2872,0);(2872,10);(0,10)}}
{\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2;9;16384;45824;1;45824;1;45824;1;45824;32768}}
{\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}}
{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen
t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}}
}}
{\shp {\*\shpinst\shpleft9432\shptop10350\shpright12066\shpbottom10370\shpfhdr0\
shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz384\shplid26
{\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{
\sn geoRight}{\sv 2634}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}}
{\sp{\sn pVerticies}{\sv 8;4;(0,20);(2634,20);(2634,0);(0,0)}}
{\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2;10;16384;45824;1;45824;1;45824;1;45824;24577;32768}
}
{\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s
p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s
p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}}
}}
{\shp {\*\shpinst\shpleft9432\shptop10350\shpright12065\shpbottom10360\shpfhdr0\
shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz384\shplid27
{\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{
\sn geoRight}{\sv 2633}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}}
{\sp{\sn pVerticies}{\sv 8;4;(0,0);(2633,0);(2633,10);(0,10)}}
{\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2;9;16384;45824;1;45824;1;45824;1;45824;32768}}
{\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}}
{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen

t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}}
}}
{\shp {\*\shpinst\shpleft12066\shptop10350\shpright14718\shpbottom10370\shpfhdr0
\shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz390\shplid28
{\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{
\sn geoRight}{\sv 2652}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}}
{\sp{\sn pVerticies}{\sv 8;4;(0,20);(2652,20);(2652,0);(0,0)}}
{\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2;10;16384;45824;1;45824;1;45824;1;45824;24577;32768}
}
{\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s
p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s
p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}}
}}
{\shp {\*\shpinst\shpleft12065\shptop10350\shpright14718\shpbottom10360\shpfhdr0
\shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz390\shplid29
{\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{
\sn geoRight}{\sv 2653}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}}
{\sp{\sn pVerticies}{\sv 8;4;(0,0);(2653,0);(2653,10);(0,10)}}
{\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2;9;16384;45824;1;45824;1;45824;1;45824;32768}}
{\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}}
{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen
t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}}
}}
{\shp {\*\shpinst\shpleft934\shptop5290\shpright954\shpbottom5580\shpfhdr0\shpbx
page\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz396\shplid30
{\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{
\sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 290}}
{\sp{\sn pVerticies}{\sv 8;4;(0,290);(20,290);(20,0);(0,0)}}
{\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2;10;16384;45824;1;45824;1;45824;1;45824;24577;32768}
}
{\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s
p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s
p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}}
}}
{\shp {\*\shpinst\shpleft934\shptop5290\shpright944\shpbottom5580\shpfhdr0\shpbx
page\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz396\shplid31
{\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{
\sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 290}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}}
{\sp{\sn pVerticies}{\sv 8;4;(0,0);(0,290);(10,290);(10,0)}}
{\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2;9;16384;45824;1;45824;1;45824;1;45824;32768}}
{\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}}
{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen
t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}}
}}
{\shp {\*\shpinst\shpleft934\shptop5580\shpright954\shpbottom10360\shpfhdr0\shpb
xpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz402\shplid32
{\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{
\sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 4780}}
{\sp{\sn pVerticies}{\sv 8;4;(0,4780);(20,4780);(20,0);(0,0)}}
{\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2;10;16384;45824;1;45824;1;45824;1;45824;24577;32768}
}
{\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s
p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s
p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}}
}}

32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft3922\shptop5300\shpright3932\shpbottom5580\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz408\shplid35 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 280}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.45824.(0.4770).(0.45824.1.10.(0.24577.45824.45824.16384.1.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.4770).45824.1.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(0.45824.10.45824.(0.45824.4770).45824.4.45824.(0.1.45824.(10.4780).4.16384.1.45824.280).4.1.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.{\shp {\*\shpinst\shpleft934\shptop5580\shpright944\shpbottom10360\shpfhdr0\shpb xpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz402\shplid33 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 4780}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft3922\shptop5300\shpright3942\shpbottom5580\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz408\shplid34 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 280}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.16384.9.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.16384.0).(0.1.(20.45824.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft3922\shptop5580\shpright3932\shpbottom10350\shpfhdr0\sh pbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz414\shplid37 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 4770}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(10.280).9.4.0).(10.45824.1.1.45824.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft6556\shptop5300\shpright6576\shpbottom5580\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz420\shplid38 .4.0).(10.9.1.280).(0.4770).32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft3922\shptop5580\shpright3942\shpbottom10350\shpfhdr0\sh pbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz414\shplid36 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 4770}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.(0.(10.0).(10.16384.24577.(20.45824.(20.45824.0).(0.1.280).(20.45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.4780).1.1.45824.

1.280).45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.0).9.(20.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.16384.1.45824.(10.1.280).10.(20.4.45824.45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(0.1.(0.10.4770).4.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft6556\shptop5580\shpright6576\shpbottom10350\shpfhdr0\sh pbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz426\shplid40 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 4770}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(0.(20.(10.45824.0).24577.45824.45824.(0.0).10.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft6555\shptop5580\shpright6565\shpbottom10350\shpfhdr0\sh pbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz426\shplid41 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 4770}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.45824.1.0).1.24577.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft9428\shptop5300\shpright9448\shpbottom5580\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz432\shplid42 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 280}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.280).45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.{\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 280}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.280).(0.45824.4770).(0.1.(0.4770).16384.(0.1.4.45824.(0.0).45824.45824.16384.4770).1.1.280).9.280).45824.1.1.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft9427\shptop5300\shpright9437\shpbottom5580\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz432\shplid43 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 280}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} .(10.1.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.4.(10.4.(0.(20.16384.1.(20.(20.16384.24577.45824.45824.1.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft6555\shptop5300\shpright6565\shpbottom5580\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz420\shplid39 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 280}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.

32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft12061\shptop5300\shpright12071\shpbottom5580\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz444\shplid47 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 280}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.24577.(10.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.45824.(0.(20.280).0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.0).45824.45824.1.1.1.4770).0).45824.0).(10.(20.0).(0.(10.4770).45824.24577.45824.45824.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft12062\shptop5300\shpright12082\shpbottom5580\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz444\shplid46 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 280}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.4770).1.45824.45824.4.1.280).(20.45824.10.45824.4770).45824.4770).32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft9427\shptop5580\shpright9437\shpbottom10350\shpfhdr0\sh pbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz438\shplid45 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 4770}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.(0.(0.45824.(0.10.9.(10.1.280).16384.(0.32768} } .45824.(10.(0.24577.4.16384.1.(20.9.{\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(0.280).16384.45824.1.4.(0.1.1.4770).45824.(0.4.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.16384.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.9.45824.45824.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft9428\shptop5580\shpright9448\shpbottom10350\shpfhdr0\sh pbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz438\shplid44 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 4770}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.1.0).10.0).(0.280).(10.1.1.(0.45824.16384.1.1.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft12062\shptop5580\shpright12082\shpbottom10350\shpfhdr0\ shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz450\shplid48 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 4770}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.(20.16384.45824.(20.280).1.4.4.

1.(0.45824.(10.(0.45824.1.45824.(10.(0.0).0).45824.4.45824.16384.(10.(0.16384.9.290).1.(0.1.45824.45824.10.(0.1.4.1.(0.0).290).(0.4780).45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(10.45824.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft14708\shptop5290\shpright14718\shpbottom5580\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz456\shplid51 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 290}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.(20.1.(0.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft14708\shptop5580\shpright14718\shpbottom10360\shpfhdr0\ shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz462\shplid53 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 4780}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(20.16384.4.4780).10.(20.1.0).32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft14708\shptop5580\shpright14728\shpbottom10360\shpfhdr0\ shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz462\shplid52 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 4780}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.16384.45824.45824.24577.45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(10.1.1.4770).1.(20.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.9.45824.(10.24577.45824.9.45824.4770).4.45824.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft14708\shptop5290\shpright14728\shpbottom5580\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz456\shplid50 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 290}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.290).0).45824.45824.4780).1.1.16384.(0.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} .1.290).{\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft12061\shptop5580\shpright12071\shpbottom10350\shpfhdr0\ shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz450\shplid49 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 4770}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.4780).4.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.

1.(0.20).45824.(0.(0.45824.0).45824.20).1.1.20).(0.1.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft3148\shptop11582\shpright4612\shpbottom11602\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1272\shplid58 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 1464}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.0).32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} .(0.1.1.24577.1.45824.1.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft904\shptop11582\shpright1418\shpbottom11592\shpfhdr0\sh pbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1260\shplid55 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 514}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.0).9.(1464.4.10.10).(0.20).45824.45824.(1730.1.(1729.20).(1464.1.1.0).0).24577.16384.}} {\shp {\*\shpinst\shpleft904\shptop11582\shpright1418\shpbottom11602\shpfhdr0\sh pbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1260\shplid54 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 514}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(1729.45824.45824.(514.(0.0).20).0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(514.1.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.10).0).45824.4.45824.45824.10.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft1418\shptop11582\shpright3147\shpbottom11592\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1266\shplid57 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 1729}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft1418\shptop11582\shpright3148\shpbottom11602\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1266\shplid56 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 1730}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.16384.45824.4.16384.1.9.4.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.45824.(0.(1730.1.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.45824.16384.(0.45824.10.4.16384.45824.(514.24577.1.(514.(0.

45824.45824.16384.45824.(0.45824.4.10.10).20).45824.(0.0).45824.0).0).(1680.45824.45824.1.(1462.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(0.4.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft4612\shptop11582\shpright6292\shpbottom11602\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1278\shplid60 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 1680}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft4612\shptop11582\shpright6292\shpbottom11592\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1278\shplid61 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 1680}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.9.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(0.1.16384.20).(0.9.16384.1.45824.(0.10).45824.(1462.1.45824.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft6292\shptop11582\shpright7754\shpbottom11602\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1284\shplid62 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 1462}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.4.0).(0.45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.1.(1680.0).(1465.1.(1465.(0.45824.16384.45824.0).1.(1462.0).1.(1462.(0.1.1.24577.20).45824.10).0).20).(0.16384.24577.1.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.4.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft7754\shptop11582\shpright9028\shpbottom11602\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1290\shplid64 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ .1.45824.9.1.1.1.10.4.{\shp {\*\shpinst\shpleft3147\shptop11582\shpright4612\shpbottom11592\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1272\shplid59 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 1465}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft6292\shptop11582\shpright7754\shpbottom11592\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1284\shplid63 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 1462}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(1680.(1680.

(820.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft9028\shptop11582\shpright10898\shpbottom11602\shpfhdr0\ shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1296\shplid66 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 1870}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.0).45824.45824.(0.1.16384.45824.20).(0.45824.45824.(1870.(0.0).1.4.16384.10).1.45824.45824.4.(820.45824.24577.45824.45824.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft9027\shptop11582\shpright10898\shpbottom11592\shpfhdr0\ shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1296\shplid67 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 1871}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.9.(0.(0.45824.16384.1.45824.(1274.(0.0).1.24577.45824.\sn geoRight}{\sv 1274}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.20).0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.0).10).45824.20).0).20).10)}} .32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft10898\shptop11582\shpright11718\shpbottom11602\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1302\shplid68 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 820}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.20).10.(1871.16384.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.16384.45824.45824.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.10.4.(0.1.20).(1274.0).(1273.0).(0.1.4.1.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft7754\shptop11582\shpright9027\shpbottom11592\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1290\shplid65 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 1273}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.9.1.(0.1.(0.(1870.(820.4.(1273.10.1.45824.45824.1.(0.0).(820.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft10898\shptop11582\shpright11718\shpbottom11592\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1302\shplid69 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 820}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.0).4.10).(0.(1871.24577.

(1225.1.24577.(0.1.45824.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft904\shptop11214\shpright924\shpbottom11592\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1320\shplid74 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 378}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.45824.4.24577.(1797.1.45824.10.0).4.0).45824.45824.(1225.0).45824.45824.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s .32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft11718\shptop11582\shpright13515\shpbottom11592\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1308\shplid71 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 1797}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.10).1.45824.45824.(1798.24577.(0.1.(1798.1.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.20).1.1.(1797.9.45824.20).(20.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.0).45824.16384.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft11718\shptop11582\shpright13516\shpbottom11602\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1308\shplid70 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 1798}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.16384.(0.1.45824.45824.1.16384.45824.45824.16384.1.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.0).(0.45824.16384.1.378).(0.0).1.4.(1224.45824.1.4.45824.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft13516\shptop11582\shpright14740\shpbottom11602\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1314\shplid72 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 1224}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft13515\shptop11582\shpright14740\shpbottom11592\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1314\shplid73 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 1225}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(0.{\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.0).(20.(0.9.10.(0.(0.9.10.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.45824.20).0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.45824.(0.10).(1224.16384.378).1.4.1.45824.20).

45824.368).1.4.45824.(0.24577.16384.45824.1.1.1.45824.(10.(20.1.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} .9.368).0).1.45824.10.(10.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.16384.p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft904\shptop11214\shpright914\shpbottom11592\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1320\shplid75 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 378}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.16384.1.(0.(0.368).45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(0.45824.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft1414\shptop11214\shpright1434\shpbottom11582\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1326\shplid76 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 368}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(0.45824.1.(10.368).1.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft3143\shptop11214\shpright3153\shpbottom11582\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1332\shplid79 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 368}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(0.(0.0).45824.0).45824.9.0).4.45824.(0.(10.16384.(0.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.9.10.45824.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft3144\shptop11214\shpright3164\shpbottom11582\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1332\shplid78 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 368}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.4.24577.(10.4.45824.368).32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft1413\shptop11214\shpright1423\shpbottom11582\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1326\shplid77 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 368}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.4.378).45824.368).45824.(20.1.(20.45824.45824.1.1.(20.45824.45824.378).(10.368).(0.16384.1.45824.368).0).1.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.

45824.16384.0).45824.45824.45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.368).(10.{\shp {\*\shpinst\shpleft4608\shptop11214\shpright4628\shpbottom11582\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1338\shplid80 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 368}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.368).(0.24577.45824.45824.1.1.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.(0.(20.16384.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft7750\shptop11214\shpright7760\shpbottom11582\shpfhdr0\s .(20.(0.1.10.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft6288\shptop11214\shpright6308\shpbottom11582\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1344\shplid82 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 368}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.16384.45824.1.1.0).45824.45824.(10.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft7750\shptop11214\shpright7770\shpbottom11582\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1350\shplid84 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 368}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.45824.1.10.16384.(20.(0.1.368).1.1.368).1.4.4.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.(10.10.45824.(0.16384.45824.368).(0.4.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft4607\shptop11214\shpright4617\shpbottom11582\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1338\shplid81 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 368}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.24577.45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.9.368).45824.(0.0).32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft6287\shptop11214\shpright6297\shpbottom11582\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1344\shplid83 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 368}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.4.1.1.9.(20.45824.4.368).(20.45824.(0.368).45824.24577.368).(0.(20.0).(10.368).1.(0.0).

10.(20.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.368).(0.0).45824.(0.0).1.(10.45824.1.45824.1.(0.45824.45824.9.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft9024\shptop11214\shpright9034\shpbottom11582\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1356\shplid87 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 368}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.(20.45824.368).368).45824.1.1.(0.(10.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft10894\shptop11214\shpright10914\shpbottom11582\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1362\shplid88 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 368}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.16384.(10.0).45824.45824.4.(0.(10.368).32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft10894\shptop11214\shpright10904\shpbottom11582\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1362\shplid89 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 368}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.1.368).45824.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft11714\shptop11214\shpright11734\shpbottom11582\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1368\shplid90 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 368}} .45824.(10.1.45824.4.(20.16384.0).4.10.1.45824.368).(20.368).368).16384.(0.45824.368).0).(10.1.(0.1.24577.hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1350\shplid85 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 368}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.1.1.4.45824.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft9024\shptop11214\shpright9044\shpbottom11582\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1356\shplid86 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 368}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.9.1.16384.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.9.1.368).1.(0.24577.4.(0.16384.45824.(0.

9.45824.9.(10.0).378).24577.24577.1.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft13512\shptop11214\shpright13532\shpbottom11582\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1374\shplid92 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 368}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.0).368).(0.16384.1.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.(10.(0.10.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft14730\shptop11214\shpright14750\shpbottom11592\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1380\shplid94 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 378}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.10.368).32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft13511\shptop11214\shpright13521\shpbottom11582\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1374\shplid93 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 368}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.1.4.16384.(0.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft14730\shptop11214\shpright14740\shpbottom11592\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1380\shplid95 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 378}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.368).0).4.1.4.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.45824.1.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(10.45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.(20.45824.45824.(0.{\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.16384.1.9.45824.(20.378).1.(10.1.368).16384.45824.45824.45824.45824.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft11714\shptop11214\shpright11724\shpbottom11582\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1368\shplid91 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 368}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.4.16384.1.1.(0.(0.(0.0).24577.1.(20.(0.1.(10.45824.1.368).45824.378).(20.368).45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.10.4.1.45824.4.368).1.1.45824.(0.45824.(0.32768}} .45824.45824.(10.(20.1.45824.368).45824.0).(0.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.0).(20.378).45824.(0.16384.

{\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }}\par\pard\sect\sectd\fs24\landscape\paperw15840\paperh12240\pard\sb0\sl-240{\b kmkstart Pg3}{\bkmkend Pg3}\par\pard\li1018\sb0\sl-230\slmult0\par\pard\li1018\s b0\sl-230\slmult0\par\pard\li1018\sb135\sl-230\slmult0\fi0\tx1528\tx3257\tx4722\ tx6402\tx7864\tx9137\tx11008\tx11828 \up0 \expndtw0\charscalex109 \ul0\nosupersu b\cf6\f7\fs20 1\tab \up0 \expndtw0\charscalex109 Khidmat\tab \up0 \expndtw0\char scalex109 Membantu\tab \up0 \expndtw0\charscalex109 Lakonan\tab \up0 \expndtw0\c harscalex109 Semua ahli\tab \up0 \expndtw0\charscalex109 Sepanjang\tab \up0 \exp ndtw0\charscalex109 Semua aktiviti\tab \up0 \expndtw0\charscalex109 RM\tab \up0 \expndtw0\charscalex109 Pemimpin\par\pard\li1018\sb4\sl-230\slmult0\fi510\tx3257 \tx4722\tx6402\tx7864\tx9137\tx11008\tx11828 \up0 \expndtw0\charscalex109 Masyar akat\tab \up0 \expndtw0\charscalex109 orang lain\tab \up0 \expndtw0\charscalex10 9 Bercerita\tab \up0 \expndtw0\charscalex109 Pemimpin\tab \up0 \expndtw0\charsca lex109 tahun\tab \up0 \expndtw0\charscalex109 diadakan pada\tab \up0 \expndtw0\c harscalex109 100\tab \up0 \expndtw0\charscalex109 Kak Setia\par\pard\li4722\sb2\ sl-230\slmult0\fi0\tx9137\tx11828 \up0 \expndtw0\charscalex109 Buku skrap\tab \u p0 \expndtw0\charscalex109 perjumpaan\tab \up0 \expndtw0\charscalex109 Kak Siti\ par\pard\li1018\sb4\sl-230\slmult0\fi8119 \up0 \expndtw0\charscalex109 pada hari \par\pard\li1018\sb2\sl-230\slmult0\fi0\tx1528\tx3257\tx4722\tx6402\tx7864\tx913 7 \up0 \expndtw0\charscalex109 2\tab \up0 \expndtw0\charscalex109 Daya Mencipta\ tab \up0 \expndtw0\charscalex109 Kreativiti\tab \up0 \expndtw0\charscalex109 Mel ukis\tab \up0 \expndtw0\charscalex109 Semua ahli\tab \up0 \expndtw0\charscalex10 9 Sepanjang\tab \up0 \expndtw0\charscalex109 Sabtu Gerko.\par\pard\li1018\sb4\sl -230\slmult0\fi2239\tx4722\tx6402\tx7864 \up0 \expndtw0\charscalex109 ahli\tab \ up0 \expndtw0\charscalex109 Boneka\tab \up0 \expndtw0\charscalex109 Pemimpin\tab \up0 \expndtw0\charscalex109 tahun\par\pard\li1018\sb2\sl-230\slmult0\fi510 \up 0 \expndtw0\charscalex109 Kemahiran\par\pard\li1018\sb4\sl-230\slmult0\fi0\tx152 8\tx4722\tx6402\tx7864 \up0 \expndtw0\charscalex109 3\tab \up0 \expndtw0\charsca lex109 Rumah tangga\tab \up0 \expndtw0\charscalex109 Ujian Calit\tab \up0 \expnd tw0\charscalex109 Semua ahli\tab \up0 \expndtw0\charscalex109 Sepanjang\par\pard \li1018\sb3\sl-230\slmult0\fi2239\tx4722\tx6402\tx7864 \up0 \expndtw0\charscalex 108 Berbakti\tab \up0 \expndtw0\charscalex108 Emas\tab \up0 \expndtw0\charscalex 108 Pemimpin\tab \up0 \expndtw0\charscalex108 tahun\par\pard\li1018\sb3\sl-230\s lmult0\fi2239\tx4722 \up0 \expndtw0\charscalex108 dengan ibu\tab \up0 \expndtw0\ charscalex108 Lencana\par\pard\li1018\sb3\sl-230\slmult0\fi510\tx3257\tx4722 \up 0 \expndtw0\charscalex108 Perkembangan\tab \up0 \expndtw0\charscalex108 bapa\tab \up0 \expndtw0\charscalex108 kecekapan\par\pard\li1018\sb4\sl-230\slmult0\fi0\t x1528 \up0 \expndtw0\charscalex108 4\tab \up0 \expndtw0\charscalex108 Rohani dan \par\pard\li1018\sb1\sl-230\slmult0\fi510\tx3257\tx4722\tx6402\tx7864 \up0 \expn dtw0\charscalex108 Jasmani\tab \up0 \expndtw0\charscalex108 Taat\tab \up0 \expnd tw0\charscalex108 Ujian Tangan\tab \up0 \expndtw0\charscalex108 Semua ahli\tab \ up0 \expndtw0\charscalex108 Sepanjang\par\pard\li1528\sb5\sl-230\slmult0\fi1729\ tx4722\tx6402\tx7864 \up0 \expndtw0\charscalex108 kepada\tab \up0 \expndtw0\char scalex108 Emas\tab \up0 \expndtw0\charscalex108 Pemimpin\tab \up0 \expndtw0\char scalex108 tahun\par\pard\li1528\sb1\sl-230\slmult0\fi1729\tx4722 \up0 \expndtw0\ charscalex108 Tuhan.Raja\tab \up0 \expndtw0\charscalex108 Lencana\par\pard\li152 8\sb4\sl-230\slmult0\fi0\tx3257\tx4722 \up0 \expndtw0\charscalex108 Persahabatan \tab \up0 \expndtw0\charscalex108 dan Negara\tab \up0 \expndtw0\charscalex108 ke cekapan\par\pard\ql \li1018\sb1\sl-216\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex111 5 \p ar\pard\li1528\sb20\sl-230\slmult0\fi1729\tx4722\tx6402\tx7864 \up0 \expndtw0\ch arscalex108 Menyayangi\tab \up0 \expndtw0\charscalex108 Ujian Calit\tab \up0 \ expndtw0\charscalex108 Semua ahli\tab \up0 \expndtw0\charscalex108 Sepanjang\par \pard\li1528\sb3\sl-230\slmult0\fi1729\tx4722\tx6402\tx7864 \up0 \expndtw0\chars calex108 semua\tab \up0 \expndtw0\charscalex108 Emas\tab \up0 \expndtw0\charscal ex108 Pemimpin\tab \up0 \expndtw0\charscalex108 tahun\par\pard\li1528\sb4\sl-230 \slmult0\fi1729\tx4722 \up0 \expndtw0\charscalex108 orang\tab \up0 \expndtw0\cha rscalex108 Lencana\par\pard\li1528\sb1\sl-230\slmult0\fi0\tx4722 \up0 \expndtw0\ charscalex108 Aktiviti Luar\tab \up0 \expndtw0\charscalex108 Kecekapan\par\pard\ .

1.ql \li1018\sb5\sl-230\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex111 6 \par\pard\li3257\sb 2\sl-230\slmult0\fi0\tx4722\tx6402\tx7864 \up0 \expndtw0\charscalex109 Mengambil \tab \up0 \expndtw0\charscalex109 Lencana\tab \up0 \expndtw0\charscalex109 Semua ahli\tab \up0 \expndtw0\charscalex109 Sepanjang\par\pard\li3257\sb3\sl-230\slmu lt0\fi0\tx4722\tx6402\tx7864 \up0 \expndtw0\charscalex109 bahagian\tab \up0 \exp ndtw0\charscalex109 kecekapan\tab \up0 \expndtw0\charscalex109 Pemimpin\tab \up0 \expndtw0\charscalex109 tahun\par\pard\ql \li3257\sb1\sl-211\slmult0 \up0 \expn dtw0\charscalex111 dalam \par\pard\ql \li3257\ri5751\sb6\sl-240\slmult0 \up0 \ex pndtw0\charscalex111 permainan \line \up0 \expndtw0\charscalex112 yang \par\pard \ql \li3257\sb1\sl-215\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex111 dirancang \par\pard\ li901\sb0\sl-276\slmult0\par\pard\li901\sb0\sl-276\slmult0\par\pard\li901\sb0\sl -276\slmult0\par\pard\li901\sb0\sl-276\slmult0\par\pard\li901\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\li901\sb0\sl-276\slmult0\par\pard\li901\sb0\sl-276\slmult0\par\pard\li 901\sb0\sl-276\slmult0\par\pard\li901\sb0\sl-276\slmult0\par\pard\li901\sb0\sl-2 76\slmult0\par\pard\li901\sb0\sl-276\slmult0\par\pard\li901\sb24\sl-276\slmult0\ fi0\tx1621 \up0 \expndtw0\charscalex111 \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 8.(514.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.45824.\ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 Mesyuarat Pemimpin Pandu P uteri Tunas \par\pard\ql \li1531\sb4\sl-276\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex107 \ul0\nosupersub\cf4\f5\fs24 2.45824.16384.45824.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(0.20).4.45824.0).20).45824.16384.(1730.1.24577.10.1.(514.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(0.45824.(0.4.45824.10.9.(1730.(514.1.45824.1.10).0).32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft1418\shptop7577\shpright3147\shpbottom7587\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz84\shplid3 .\ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 Mesyuarat ahli Pand u Puteri Tunas {\shp {\*\shpinst\shpleft904\shptop7578\shpright1418\shpbottom7598\shpfhdr0\shpb xpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz78\shplid0 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 514}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.20).0).16384.24577.1.(0.45824.(514.0).45824.45824.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft904\shptop7577\shpright1418\shpbottom7587\shpfhdr0\shpb xpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz78\shplid1 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 514}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(0.4.\tab \up0 \expndtw0\charscalex111 PROGRAM PELAN TAKTIKAL\par\pard\ql \li1531\sb0\sl-276\sl mult0 \par\pard\ql\li1531\sb3\sl-276\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex108 \ul0\n osupersub\cf4\f5\fs24 1.20).1.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft1418\shptop7578\shpright3148\shpbottom7598\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz84\shplid2 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 1730}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(0.1.

16384.20).45824.(1464.10.20).0).32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft6292\shptop7578\shpright7754\shpbottom7598\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz102\shplid8 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 1462}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(1465.45824.4.0).45824.1.20).0).0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(1462.{\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 1729}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.1.(0.1.45824.4.4.(0.(0.(0.4.9.16384.0).45824.16384.1.0).(1680.45824.45824.45824.45824.10).45824.10.1.1.1.(1462.1.10).20).(0.(0.(0.1.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.10).(1729.9.16384.1.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft3148\shptop7578\shpright4612\shpbottom7598\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz90\shplid4 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 1464}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.0).45824.45824.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.9.45824.20).45824.(0.0).45824.45824.(1680.(1729.(1680.1.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.0)}} .45824.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft4612\shptop7578\shpright6292\shpbottom7598\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz96\shplid6 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 1680}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.4.20).24577.0).4.0).16384.(0.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft3147\shptop7577\shpright4612\shpbottom7587\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz90\shplid5 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 1465}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(0.(1464.(0.(1680.1.45824.1.24577.(1465.(0.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft4612\shptop7577\shpright6292\shpbottom7587\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz96\shplid7 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 1680}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.45824.45824.

(1273.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft7754\shptop7578\shpright9028\shpbottom7598\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz108\shplid10 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 1274}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(1871.4.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(0.1.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} .4.(0.1.(1274.1.24577.(0.0).20).45824.24577.45824.45824.20).10).1.1.16384.1.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.10).0).45824.45824.1.24577.45824.0).1.9.45824.10.20).(0.(0.45824.(0.0).16384.16384.10).45824.45824.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.9.9.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft7754\shptop7577\shpright9027\shpbottom7587\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz108\shplid11 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 1273}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.10.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.0).(1870.(1871.(1462.(0.1.20).45824.45824.(0.1.16384.16384.{\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.45824.1.1.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft9027\shptop7577\shpright10898\shpbottom7587\shpfhdr0\sh pbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz114\shplid13 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 1871}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.16384.(1462.45824.45824.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft6292\shptop7577\shpright7754\shpbottom7587\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz102\shplid9 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 1462}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.45824.0).4.(1273.(0.1.45824.1.45824.45824.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft9028\shptop7578\shpright10898\shpbottom7598\shpfhdr0\sh pbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz114\shplid12 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 1870}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.0).1.10.45824.0).45824.(1870.(0.4.45824.4.(1274.

1.45824.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.24577.16384.(0.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.(0.(1224.1.24577.4.0).20).10).45824.16384.45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(0.4.45824.10).32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft13516\shptop7578\shpright14740\shpbottom7598\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz132\shplid18 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 1224}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.16384.(820.1.(0.9.20).45824.45824.45824.(0.4.(1798.45824.45824.0).0).10.4.(1797.(0.(1224.(1797.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft11718\shptop7578\shpright13516\shpbottom7598\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz126\shplid16 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 1798}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.45824.45824.20).9.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft10898\shptop7577\shpright11718\shpbottom7587\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz120\shplid15 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 820}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.0).45824.1.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.0).1.1.1.1.20).16384.45824.45824.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} .45824.0).45824.(820.20).1.4.10.45824.24577.(1798.(0.(0.{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft10898\shptop7578\shpright11718\shpbottom7598\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz120\shplid14 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 820}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.1.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.10.(820.(0.45824.(0.45824.0).32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft11718\shptop7577\shpright13515\shpbottom7587\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz126\shplid17 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 1797}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.16384.20).(820.1.

0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.0).1.45824.45824.16384.10.(0.4.1.(0.9.4.24577.(20.1.(1225.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft904\shptop823\shpright914\shpbottom7587\shpfhdr0\shpbxp age\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz138\shplid21 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 6764}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.6755).1.1.(10.45824.45824.45824.(0.45824.45824.(0.45824.10.4.10).6754).1.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft904\shptop823\shpright924\shpbottom7588\shpfhdr0\shpbxp age\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz138\shplid20 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 6765}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.6755).0).(0.}} {\shp {\*\shpinst\shpleft13515\shptop7577\shpright14740\shpbottom7587\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz132\shplid19 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 1225}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.45824.6754).(20.1.45824.(1225.45824.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft1413\shptop823\shpright1423\shpbottom7577\shpfhdr0\shpb xpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz144\shplid23 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 6754}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.6764).(10.45824.45824.0).45824.(20.6765).(0.6765).16384.9.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft3144\shptop823\shpright3164\shpbottom7578\shpfhdr0\shpb .1.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(0.(20.(10.4.16384.45824.0).9.45824.16384.(10.(0.45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.1.0).(0.1.1.24577.0).4.45824.6764).32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft1414\shptop823\shpright1434\shpbottom7578\shpfhdr0\shpb xpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz144\shplid22 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 6755}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.16384.45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.(0.

1.16384.1.45824.1.1.6754).1.24577.45824.45824.45824.45824.(20.xpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz150\shplid24 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 6755}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.45824.45824.9.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft4608\shptop823\shpright4628\shpbottom7578\shpfhdr0\shpb xpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz156\shplid26 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 6755}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(10.45824.6755).1.1.(0.(20.1.4.45824.24577.45824.1.45824.(20.16384.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft3143\shptop823\shpright3153\shpbottom7577\shpfhdr0\shpb xpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz150\shplid25 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 6754}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.24577.0).10.45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.16384.0).6755).45824.(0.(10.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft4607\shptop823\shpright4617\shpbottom7577\shpfhdr0\shpb xpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz156\shplid27 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 6754}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.6754).45824.16384.16384.(0.4.45824.(0.(10.10.45824.0).(0.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft6287\shptop823\shpright6297\shpbottom7577\shpfhdr0\shpb xpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz162\shplid29 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ .(0.1.6755).4.(20.10.(0.45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.6754).0).0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.4.(10.(20.(0.(0.9.0).(0.4.45824.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft6288\shptop823\shpright6308\shpbottom7578\shpfhdr0\shpb xpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz162\shplid28 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 6755}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.6755).1.1.(20.45824.1.1.45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.6755).6754).0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.6755).

(10.1.45824.10.6755).16384.4.1.45824.6754).6755).(20.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.1.1.(20.1.(0.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft9024\shptop823\shpright9044\shpbottom7578\shpfhdr0\shpb xpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz174\shplid32 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 6755}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.(20.16384.(10.0).(10.9.6755).45824.45824.(20.32768} .1.1.45824.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft9024\shptop823\shpright9034\shpbottom7577\shpfhdr0\shpb xpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz174\shplid33 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 6754}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.6755).0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(0.0).0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.(10.4.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft7750\shptop823\shpright7760\shpbottom7577\shpfhdr0\shpb xpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz168\shplid31 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 6754}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.(0.45824.6754).(0.(0.45824.1.(0.(0.16384.4.6754).9.45824.0).32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft7750\shptop823\shpright7770\shpbottom7578\shpfhdr0\shpb xpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz168\shplid30 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 6755}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(20.(0.6754).6754).24577.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.16384.24577.1.9.45824.\sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 6754}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.0).45824.1.0).45824.6755).4.24577.45824.10.4.1.45824.6754).10.(10.4.45824.16384.0).45824.1.45824.45824.(0.(20.45824.(10.45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.16384.1.45824.6755).(0.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.(0.45824.(0.45824.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft10894\shptop823\shpright10914\shpbottom7578\shpfhdr0\sh pbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz180\shplid34 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 6755}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.

1.(0.45824.1.45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.4.6754).1.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft11714\shptop823\shpright11734\shpbottom7578\shpfhdr0\sh pbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz186\shplid36 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 6755}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(10.1.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft13511\shptop823\shpright13521\shpbottom7577\shpfhdr0\sh pbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz192\shplid39 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 6754}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.4.45824.1.45824.45824.6754).1.45824.45824.45824.1.0).6754).16384.(20.(10.45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(0.45824.4.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft13512\shptop823\shpright13532\shpbottom7578\shpfhdr0\sh pbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz192\shplid38 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 6755}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft10894\shptop823\shpright10904\shpbottom7577\shpfhdr0\sh pbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz180\shplid35 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 6754}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.6755).16384.45824.1.(20.0).(20.10.0).9.45824.(0.0).(10.6755).6755).32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft11714\shptop823\shpright11724\shpbottom7577\shpfhdr0\sh pbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz186\shplid37 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 6754}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(10.45824.1.(0.45824.4.6754).(0.45824.10.1.6754).1.(0.1.24577.0).(10.(0.(0.4.45824.24577.45824.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen .(0.45824.9.9.45824.6754).1.1.45824.1.(0.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.16384.16384.(20.(10.16384.6755).

45824.1.45824.(20.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }}\par\pard\sect\sectd\fs24\landscape\paperw15840\paperh12240{\shp {\*\shpinst\shpleft0\shptop0\shpright15840\shpbottom12240\shpwr3\shpfblwtxt0\shp z-10000\shplid3 {\sp{\sn shapeType}{\sv 75}} {\sp{\sn fBehindDocument}{\sv 1}} {\sp{\sn pib}{\sv {\pict\jpegblip ffd8ffe000104a46494600010101006000600000ffdb004300010101010101010101010101010101 01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 010101010101010101ffdb0043010101010101010101010101010101010101010101010101010101 0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101ffc0 001108030403e703012200021101031101ffc4001f00000105010101010101000000000000000001 02030405060708090a0bffc400b5100002010303020403050504040000017d010203000411051221 31410613516107227114328191a1082342b1c11552d1f02433627282090a161718191a2526272829 2a3435363738393a434445464748494a535455565758595a636465666768696a737475767778797a 838485868788898a92939495969798999aa2a3a4a5a6a7a8a9aab2b3b4b5b6b7b8b9bac2c3c4c5c6 c7c8c9cad2d3d4d5d6d7d8d9dae1e2e3e4e5e6e7e8e9eaf1f2f3f4f5f6f7f8f9faffc4001f010003 0101010101010101010000000000000102030405060708090a0bffc400b511000201020404030407 05040400010277000102031104052131061241510761711322328108144291a1b1c109233352f015 6272d10a162434e125f11718191a262728292a35363738393a434445464748494a53545556575859 5a636465666768696a737475767778797a82838485868788898a92939495969798999aa2a3a4a5a6 a7a8a9aab2b3b4b5b6b7b8b9bac2c3c4c5c6c7c8c9cad2d3d4d5d6d7d8d9dae2e3e4e5e6e7e8e9ea f2f3f4f5f6f7f8f9faffda000c03010002110311003f00fefe28a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a .45824.6764).0).1.4.24577.45824.1.1.45824.6764).6765).10.1.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft14730\shptop823\shpright14740\shpbottom7587\shpfhdr0\sh pbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz198\shplid41 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 6764}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.16384.0).(10.(10.45824.45824.(0.9.(20.16384.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft14730\shptop823\shpright14750\shpbottom7588\shpfhdr0\sh pbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz198\shplid40 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 6765}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(0.(0.1.(0.4.45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.6765).

0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a .

0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a 0028a28a0028afc8ff00f82c07ed9bfb4f7ec71f0e3f63b8bf646d1fe036a9f183f6b1ff008280fc 00fd8bb4fb9fda3b41f885e21f86be1fb3f8e5e1cf8a125b7892f2cfe1978d7c0fe2886e74af1378 4fc36d3de417dab451e852eb7147a05f6a13d84f67e61fd9dff07247fd0e5ff0440ffc36bfb797ff 003d7a00fdbfa2bf103fb3bfe0e48ffa1cbfe0881ff86d7f6f2ffe7af47f677fc1c91ff4397fc110 3ff0dafede5ffcf5e803f6fe8afc40feceff0083923fe872ff0082207fe1b5fdbcbff9ebd7c7bfb7 c7ed77ff000706ff00c13eff00651f89dfb5bfc4bb9ff8236f8d3c15f0b6f7e1bd8eafe1af037c33 fdb69fc51a8c9f133e2b781fe12692fa6aebff001af47d24a586b5e3bd3b52d47ed5a8dbb0d2ecef 4db2cf7620b69803fa81a2bf103fb3bfe0e48ffa1cbfe0881ff86d7f6f2ffe7af47f677fc1c91ff4 397fc1103ff0dafede5ffcf5e803f6fe8afc40feceff0083923fe872ff0082207fe1b5fdbcbff9eb d1fd9dff0007247fd0e5ff000440ff00c36bfb797ff3d7a00fdbfa2bf103fb3bfe0e48ff00a1cbfe 0881ff0086d7f6f2ff00e7af47f677fc1c91ff004397fc1103ff000dafede5ff00cf5e803f6fe8af c40feceff83923fe872ff82207fe1b5fdbcbff009ebd1fd9dff07247fd0e5ff0440ffc36bfb797ff 003d7a00fdbfa2bf103fb3bfe0e48ffa1cbfe0881ff86d7f6f2ffe7af47f677fc1c91ff4397fc110 3ff0dafede5ffcf5e803f6fe8afc40feceff0083923fe872ff0082207fe1b5fdbcbff9ebd1fd9dff 0007247fd0e5ff000440ff00c36bfb797ff3d7a00fdbfa2bf103fb3bfe0e48ff00a1cbfe0881ff00 86d7f6f2ff00e7af47f677fc1c91ff004397fc1103ff000dafede5ff00cf5e803f6fe8afc40fecef f83923fe872ff82207fe1b5fdbcbff009ebd1fd9dff07247fd0e5ff0440ffc36bfb797ff003d7a00 fdbfa2bf103fb3bfe0e48ffa1cbfe0881ff86d7f6f2ffe7af47f677fc1c91ff4397fc1103ff0dafe de5ffcf5e803f6fe8afc40feceff0083923fe872ff0082207fe1b5fdbcbff9ebd1fd9dff0007247f d0e5ff000440ff00c36bfb797ff3d7a00fdbfa2bf972d17f6c7ff8382b5cfdbebc6dff0004f8b79b fe08e10fc4cf037ecc5e1afda9750f1acdf0cff6d8ff008416efc1fe27f8853fc39b4f0f593a7c6c .

7d7cf892df5481afae567d1a2d2c5815316a125c6601f677f677fc1c91ff004397fc1103ff000daf ede5ff00cf5e803f6fe8afc40feceff83923fe872ff82207fe1b5fdbcbff009ebd1fd9dff07247fd 0e5ff0440ffc36bfb797ff003d7a00fdbfa2bf103fb3bfe0e48ffa1cbfe0881ff86d7f6f2ffe7af4 7f677fc1c91ff4397fc1103ff0dafede5ffcf5e803f6fe8afc40feceff0083923fe872ff0082207f e1b5fdbcbff9ebd1fd9dff0007247fd0e5ff000440ff00c36bfb797ff3d7a00fdbfa2bf977f8d9fb 617fc1c17f03bf6b8fd893f63df10cff00f046ed5fc71fb73c9fb4847f0f7c4fa37c33fdb64f853c 227f667f85fa77c54f161f19b5f7c6bb4d5d46bda36a5169de1efec3d375627538e41a90b1b5db70 7ec9feceff0083923fe872ff0082207fe1b5fdbcbff9ebd007edfd15f881fd9dff0007247fd0e5ff 000440ff00c36bfb797ff3d7a3fb3bfe0e48ff00a1cbfe0881ff0086d7f6f2ff00e7af401fb7f457 e207f677fc1c91ff004397fc1103ff000dafede5ff00cf5e8feceff83923fe872ff82207fe1b5fdb cbff009ebd007edfd15f881fd9dff07247fd0e5ff0440ffc36bfb797ff003d7a3fb3bfe0e48ffa1c bfe0881ff86d7f6f2ffe7af401fb7f457e207f677fc1c91ff4397fc1103ff0dafede5ffcf5ebe31d 17f6c7ff008382b5cfdbebc6dff04f8b79bfe08e10fc4cf037ecc5e1afda9750f1acdf0cff006d8f f8416efc1fe27f8853fc39b4f0f593a7c6c7d7cf892df5481afae567d1a2d2c5815316a125c66000 1fd46d15f881fd9dff0007247fd0e5ff000440ff00c36bfb797ff3d7a3fb3bfe0e48ff00a1cbfe08 81ff0086d7f6f2ff00e7af401fb7f457e207f677fc1c91ff004397fc1103ff000dafede5ff00cf5e 8feceff83923fe872ff82207fe1b5fdbcbff009ebd007edfd15f881fd9dff07247fd0e5ff0440ffc 36bfb797ff003d7a3fb3bfe0e48ffa1cbfe0881ff86d7f6f2ffe7af401fb7f457e207f677fc1c91f f4397fc1103ff0dafede5ffcf5ebe2bfda63f6ceff0083823f65ff008e5fb18fc07f174bff000471 f10788ff006d9f8ade28f84be01d63c39f0cff006d76d17c29ad7857c2abe2cbcd4bc60753f8d961 7cba5dc5937d9ad8e8b69aa5dfda8625b68e2fde5007f527457e207f677fc1c91ff4397fc1103ff0 dafede5ffcf5e8feceff0083923fe872ff0082207fe1b5fdbcbff9ebd007edfd15f881fd9dff0007 247fd0e5ff000440ff00c36bfb797ff3d7a3fb3bfe0e48ff00a1cbfe0881ff0086d7f6f2ff00e7af 401fb7f457e207f677fc1c91ff004397fc1103ff000dafede5ff00cf5e8feceff83923fe872ff822 07fe1b5fdbcbff009ebd007edfd15fcbf7ed83fb5dff00c1c1bfb1a41fb32cfe3ab9ff008236f8a5 7f6a2fdb0be047ec67e101e12f867fb6d33787fc77f1f751d674df0df8a7c49fdb1f1af4c0be12d1 a5d12e24d71b4c37fac08e587ec1a65e36f55fb0bfb3bfe0e48ffa1cbfe0881ff86d7f6f2ffe7af4 01fb7f457e207f677fc1c91ff4397fc1103ff0dafede5ffcf5e8feceff0083923fe872ff0082207f e1b5fdbcbff9ebd007edfd15f881fd9dff0007247fd0e5ff000440ff00c36bfb797ff3d7a3fb3bfe 0e48ff00a1cbfe0881ff0086d7f6f2ff00e7af401fb7f457e207f677fc1c91ff004397fc1103ff00 0dafede5ff00cf5e8feceff83923fe872ff82207fe1b5fdbcbff009ebd007edfd15f881fd9dff072 47fd0e5ff0440ffc36bfb797ff003d7af1cfda27e2bffc1c55fb37fecfdf1d3f688f14ebbff0457d 77c31f017e0e7c4ef8d1e23d13c3ff000d3f6e63af6b1a0fc2df056b7e38d5f4ad106a3f186cb4f3 abea1a7e857169a68bfbdb4b33793422eaeade0df2a007f445457f3b5fb38fc5aff838a7f695fd9e 7e03fed1be14d73fe08b1a0f85be3ffc19f85ff1b3c35a1f887e1a7edcabafe8da07c55f04687e3a d1f4ad7174df8c57da70d634ed3b5eb6b3d4c585ede590bd86716b7571079733fb37f677fc1c91ff 004397fc1103ff000dafede5ff00cf5e803f6fe8afc40feceff83923fe872ff82207fe1b5fdbcbff 009ebd1fd9dff07247fd0e5ff0440ffc36bfb797ff003d7a00fdbfa2bf103fb3bfe0e48ffa1cbfe0 881ff86d7f6f2ffe7af47f677fc1c91ff4397fc1103ff0dafede5ffcf5e803f6fe8afc40feceff00 83923fe872ff0082207fe1b5fdbcbff9ebd7c57fb7afed9dff0007047fc13f7e06e9df1e3e254bff 000471f1a787352f8adf0bbe12c5a3f81be19fedaefad47ad7c56f155af84f46d4a41aff00c6cd1e c7fb2f4ebdbb4b9d4caddb5d8b55736b6d712e23201fd49d15f881fd9dff0007247fd0e5ff000440 ff00c36bfb797ff3d7a3fb3bfe0e48ff00a1cbfe0881ff0086d7f6f2ff00e7af401fb7f457e207f6 77fc1c91ff004397fc1103ff000dafede5ff00cf5e8feceff83923fe872ff82207fe1b5fdbcbff00 9ebd007edfd15f881fd9dff07247fd0e5ff0440ffc36bfb797ff003d7a3fb3bfe0e48ffa1cbfe088 1ff86d7f6f2ffe7af401fb7f457e207f677fc1c91ff4397fc1103ff0dafede5ffcf5e8feceff0083 923fe872ff0082207fe1b5fdbcbff9ebd007edfd15fcbf7c15fdaeff00e0e0df8e1fb577edaffb24 787ee7fe08dba4f8d7f61dbdfd9e2c7e20f89759f867fb6d0f0bf8b64fda3be14c9f16fc2cfe0d6b 2f8d777ab32687a2c674dd7ffb6f4ed2986a840d396f6d3fd26bec2feceff83923fe872ff82207fe 1b5fdbcbff009ebd007edfd15f881fd9dff07247fd0e5ff0440ffc36bfb797ff003d7a3fb3bfe0e4 8ffa1cbfe0881ff86d7f6f2ffe7af401fb7f457e207f677fc1c91ff4397fc1103ff0dafede5ffcf5 e8feceff0083923fe872ff0082207fe1b5fdbcbff9ebd007edfd15f881fd9dff0007247fd0e5ff00 0440ff00c36bfb797ff3d7a3fb3bfe0e48ff00a1cbfe0881ff0086d7f6f2ff00e7af401fb7f457f2 efff000501fdb0bfe0e0bff82787ec8ff163f6c2f89d3ffc11bbc6de07f84727c3e8f5bf0c780fe1 9fedb2fe2bd48fc44f8a1e0af855a61d2d7c41f1af45d208b1d63c71a7ea37ff006bd4adb1a65a5e 1b7f3ae8416f2fd93fd9dff07247fd0e5ff0440ffc36bfb797ff003d7a00fdbfa2bf103fb3bfe0e4 8ffa1cbfe0881ff86d7f6f2ffe7af47f677fc1c91ff4397fc1103ff0dafede5ffcf5e803f6fe8afc 40feceff0083923fe872ff0082207fe1b5fdbcbff9ebd1fd9dff0007247fd0e5ff000440ff00c36b fb797ff3d7a00fdbfa2bf103fb3bfe0e48ff00a1cbfe0881ff0086d7f6f2ff00e7af47f677fc1c91 ff004397fc1103ff000dafede5ff00cf5e803f6fe8afc40feceff83923fe872ff82207fe1b5fdbcb .

ff009ebd1fd9dff07247fd0e5ff0440ffc36bfb797ff003d7a00fdbfa2bf97efd817f6bbff008383 7fe0a0ff00b23fc1efdb0be19dcffc11b7c15e07f8cd65e2cbed0bc31e3af867fb6d278af4b8fc21 e3ff0015fc3dbd4d5d740f8d7ace901ee753f095ededafd8f52ba5fb0dcda999a3b8f3618fec2fec eff83923fe872ff82207fe1b5fdbcbff009ebd007edfd15f881fd9dff07247fd0e5ff0440ffc36bf b797ff003d7a3fb3bfe0e48ffa1cbfe0881ff86d7f6f2ffe7af401fb7f457e207f677fc1c91ff439 7fc1103ff0dafede5ffcf5e8feceff0083923fe872ff0082207fe1b5fdbcbff9ebd007edfd15f881 fd9dff0007247fd0e5ff000440ff00c36bfb797ff3d7af927f6ecfdabbfe0e11fd81ff0064df8c9f b5dfc47bbff823578cbc13f05746d135bd7fc35e09f867fb6db78a755b7d73c5de1ef07dbc5a42eb bf1a748d24cd0df788ad6ea617ba95aa7d960b8d8ed37971b807f4eb457e147876e3fe0e41f12787 f42f115af8b3fe088d05aebda3e99ad5b4171f0d7f6eff003e18354b282fa18a7f2fe2d3c7e7471c ea92f96ee9bc36d665c13b1fd9dff07247fd0e5ff0440ffc36bfb797ff003d7a00fdbfa2bf103fb3 bfe0e48ffa1cbfe0881ff86d7f6f2ffe7af47f677fc1c91ff4397fc1103ff0dafede5ffcf5e803f6 fe8afc40feceff0083923fe872ff0082207fe1b5fdbcbff9ebd1fd9dff0007247fd0e5ff000440ff 00c36bfb797ff3d7a00fdbfa2bf103fb3bfe0e48ff00a1cbfe0881ff0086d7f6f2ff00e7af47f677 fc1c91ff004397fc1103ff000dafede5ff00cf5e803f6fe8afc26fd91ff6c1ff0082995a7fc151f5 1ff827bfeded6bfb0aeada65e7ec0be22fdb2bc31e2dfd90fc1ff1ff0040be8afac3f687f047c12d 33c39af5ff00c66f895e24b792d0dbea5e2bd4efed34ff000bc733cdff0008f4d6faf4490ea5a7dc feecd001451450014514500145145007f3e1ff00070878b3c2be02f0dffc1207c71e39f13787fc17 e0af077fc174bf609f1478bbc5fe2cd674ef0e785fc2de19d0344f8e3aaebbe22f11f88358b9b3d2 743d0b45d2ed2eb52d5b57d4eeed74fd3ac2dae2f2f2e21b7864917f473fe1ea3ff04c1ffa48f7ec 19ff00897ffb3dff00f3c3afce3ff83843c27e15f1ef86ff00e0905e07f1cf867c3fe34f0578c7fe 0ba5fb04f85fc5de0ff1668da7788fc2fe29f0cebfa27c71d2b5df0ef88fc3fac5b5e693ae685ad6 997575a76ada46a76975a7ea361737167796f35bcd246dfa39ff000eaeff008260ff00d2387f60cf fc440fd9efff009de5001ff0f51ff8260ffd247bf60cff00c4bffd9eff00f9e1d1ff000f51ff0082 60ff00d247bf60cffc4bff00d9efff009e1d1ff0eaeff8260ffd2387f60cff00c440fd9eff00f9de 51ff000eaeff008260ff00d2387f60cffc440fd9efff009de5001ff0f51ff8260ffd247bf60cff00 c4bffd9eff00f9e1d7e2d7fc1c33ff000502fd833e32ff00c1217f6a9f871f083f6dbfd917e2afc4 3f106b9fb314ba0f80fe1b7ed25f06bc73e33d6e2d07f6bbf80be23d725d23c2fe18f19ea9ae6a51 e8de1ed2356d7b557b3b19974ed1b4bd4754bc30d8d95ccf17ed2ffc3abbfe0983ff0048e1fd833f f1103f67bffe7795f8b5ff00070cff00c13f7f60cf835ff0485fdaa7e23fc20fd893f645f855f10f c3fae7ecc51683e3cf86dfb36fc1af0378cf448b5efdaefe02f8735c8b48f147863c19a5eb9a6c7a cf87b57d5b41d552cefa15d4746d5351d2ef04d637b7304a01fb4bff000f51ff008260ff00d247bf 60cffc4bff00d9efff009e1d1ff0f51ff8260ffd247bf60cff00c4bffd9eff00f9e1d1ff000eaeff 008260ff00d2387f60cffc440fd9efff009de51ff0eaeff8260ffd2387f60cff00c440fd9eff00f9 de5001ff000f51ff008260ff00d247bf60cffc4bff00d9efff009e1d1ff0f51ff8260ffd247bf60c ff00c4bffd9eff00f9e1d1ff000eaeff008260ff00d2387f60cffc440fd9efff009de51ff0eaeff8 260ffd2387f60cff00c440fd9eff00f9de5001ff000f51ff008260ff00d247bf60cffc4bff00d9ef ff009e1d1ff0f51ff8260ffd247bf60cff00c4bffd9eff00f9e1d1ff000eaeff008260ff00d2387f 60cffc440fd9efff009de51ff0eaeff8260ffd2387f60cff00c440fd9eff00f9de5001ff000f51ff 008260ff00d247bf60cffc4bff00d9efff009e1d1ff0f51ff8260ffd247bf60cff00c4bffd9eff00 f9e1d1ff000eaeff008260ff00d2387f60cffc440fd9efff009de51ff0eaeff8260ffd2387f60cff 00c440fd9eff00f9de5001ff000f51ff008260ff00d247bf60cffc4bff00d9efff009e1d1ff0f51f f8260ffd247bf60cff00c4bffd9eff00f9e1d1ff000eaeff008260ff00d2387f60cffc440fd9efff 009de51ff0eaeff8260ffd2387f60cff00c440fd9eff00f9de5001ff000f51ff008260ff00d247bf 60cffc4bff00d9efff009e1d1ff0f51ff8260ffd247bf60cff00c4bffd9eff00f9e1d1ff000eaeff 008260ff00d2387f60cffc440fd9efff009de51ff0eaeff8260ffd2387f60cff00c440fd9eff00f9 de5001ff000f51ff008260ff00d247bf60cffc4bff00d9efff009e1d1ff0f51ff8260ffd247bf60c ff00c4bffd9eff00f9e1d1ff000eaeff008260ff00d2387f60cffc440fd9efff009de51ff0eaeff8 260ffd2387f60cff00c440fd9eff00f9de5001ff000f51ff008260ff00d247bf60cffc4bff00d9ef ff009e1d1ff0f51ff8260ffd247bf60cff00c4bffd9eff00f9e1d1ff000eaeff008260ff00d2387f 60cffc440fd9efff009de51ff0eaeff8260ffd2387f60cff00c440fd9eff00f9de5001ff000f51ff 008260ff00d247bf60cffc4bff00d9efff009e1d1ff0f51ff8260ffd247bf60cff00c4bffd9eff00 f9e1d1ff000eaeff008260ff00d2387f60cffc440fd9efff009de51ff0eaeff8260ffd2387f60cff 00c440fd9eff00f9de5001ff000f51ff008260ff00d247bf60cffc4bff00d9efff009e1d1ff0f51f f8260ffd247bf60cff00c4bffd9eff00f9e1d1ff000eaeff008260ff00d2387f60cffc440fd9efff 009de51ff0eaeff8260ffd2387f60cff00c440fd9eff00f9de5007e20781bf6fefd842d3fe0e1ff8 ebf19aebf6d7fd922dbe0feadff04aaf85ff000ff4af8ad71fb487c1c87e1b6a7e3cb0fda42ff5bb ff0004e9fe3a93c64be17bdf175968ce9abddf86edb549759b6d31d6fe6b24b56129fdbfff0087a8 ff00c1307fe923dfb067fe25ff00ecf7ff00cf0ebf103c0dfb00fec2177ff070ff00c75f83375fb1 47ec9173f07f49ff0082557c2ff881a57c29b8fd9bfe0e4df0db4cf1e5ff00ed217fa25f78db4ff0 .

2c9e0d6f0bd978baf74644d22efc496da5c7acdce988b6135ebda28887edff00fc3abbfe0983ff00 48e1fd833ff1103f67bffe77940083fe0aa7ff0004c02580ff00828ffec164a90180fdb03f67b254 90180603e21f04ab2b00707041e8452ffc3d47fe0983ff00491efd833ff12fff0067bffe7875f883 ff0004e2fd80bf610f1b7fc14ebfe0b97e04f19fec51fb2478bbc11f0a7e367ec87a57c2ef06f89f f670f839af7857e1b699e23fd9eaf359f10e9de01f0f6abe0dbbd23c1d61af6aeabaaeb367e1db3d 3adf54d4956fafa39ee80947edf7fc3abbfe0983ff0048e1fd833ff1103f67bffe77940087fe0aa7 ff0004c00541ff00828ffec160b1daa0fed81fb3d82cdb4b6141f887c9daacd81ced527a034bff00 0f51ff008260ff00d247bf60cffc4bff00d9efff009e1d7e19ff00c15b7f605fd84fe1d7ed61ff00 0454f0f7c3efd8aff64af02e81f143fe0a1165e0ef899a1f837f671f83be18d1fe227845bc05aa5d b7857c75a6689e0db1b2f17786daed12e9b43d7e0d434c3708b31b5f31430fdccff87577fc1307fe 91c3fb067fe2207ecf7ffcef28010ffc154ffe09801829ff00828ffec1619812aa7f6c0fd9ef710b 8dc40ff8587921772e48181b867a8a5ff87a8ffc1307fe923dfb067fe25ffecf7ffcf0ebf16bf6d8 ff00827efec19e16ff0082c87fc10fbe1a7867f624fd917c3bf0e3e2a687ff00053e97e287c3fd0b f66df835a47827e244be03fd9e3e176b5e0793c7be14d3fc196fa178c24f066b17f7dab7851fc436 1a8b787752bdbbbfd20d9dd5ccd2bfed2ffc3abbfe0983ff0048e1fd833ff1103f67bffe779401f8 95fb74ff00c1407f60df167fc1647fe0849f127c2bfb6d7ec8de26f875f0967ff829c3fc55f1f787 ff00692f837acf82be19278f3f651f0ef877c0cff107c53a778cee743f062f8cfc416d71a1784dbc 477fa68f116b16f3699a39bcbd89e05fdb5ff87a8ffc1307fe923dfb067fe25ffecf7ffcf0ebf166 0ff827dfec14ff00f0713eabf065bf623fd911be0fc3ff00045bf0f7c5087e1437ecd9f069be1ac5 f1327fdb8fc51e129be2247e053e0b3e178fc7537856187c332f8b974b1afc9e1f8a3d19f503a722 db0fda6ff87577fc1307fe91c3fb067fe2207ecf7ffcef28010ffc154ffe0980a32dff00051ffd82 d4655727f6c0fd9ec0dccc15464fc43eacc42a8ea5880392297fe1ea3ff04c1ffa48f7ec19ff0089 7ffb3dff00f3c3afc33ff82fefec0bfb09fc1ffd93ff00676f10fc25fd8aff0064af85dafeb5ff00 0508fd8efc1dac6b9f0ebf671f83be09d6356f08f897c7b7969e23f0aea5a9f86bc1ba65edf786f5 fb455b5d6b43ba9e5d3355b75586fad678c051fb99ff000eaeff008260ff00d2387f60cffc440fd9 efff009de5001ff0f51ff8260ffd247bf60cff00c4bffd9eff00f9e1d20ff82a9ffc1301812bff00 051ffd82d802ca48fdb03f67b203292aca71f10faab02ac3a82083c8a5ff0087577fc1307fe91c3f b067fe2207ecf7ff00cef2bf107fe0853fb017ec21f163e0e7edd7a9fc53fd8a3f648f897a9784ff 00e0aabfb6ff00c3ff000b6a1f103f670f839e32bef0d780fc2be2cf0d5bf863c13e1fbbf11f8375 29f46f08f872de79e0d07c37a7496da368f0cd2c5a7d95ba48ea403f6fbfe1ea3ff04c1ffa48f7ec 19ff00897ffb3dff00f3c3a45ff82a9ffc13019432ff00c147ff0060b65600ab2fed81fb3d956079 0411f10c8208e411c1ae2fe24ffc12e3fe099763f0ebc7d7b65ff04eafd84ecef2cfc15e2abab4bb b5fd91bf67fb7bab5bab7d0afe6b7b9b6b887e1f24b04f04a892c3344eb24522aba32b2823f2abfe 0801ff0004f8fd81fe307fc11fbf625f891f16bf620fd907e28fc44f14f81fc7575e26f1efc45fd9 abe0c78dbc69e23bab4f8c9f11f4cb5b9d77c53e25f05ea7ae6af716da6d95969f6f36a17d712436 3696b691b2c16f146801fb15ff000f51ff008260ff00d247bf60cffc4bff00d9efff009e1d7e2078 1bf6fefd842d3fe0e1ff008ebf19aebf6d7fd922dbe0feadff0004aaf85ff0ff004af8ad71fb487c 1c87e1b6a7e3cb0fda42ff005bbff04e9fe3a93c64be17bdf175968ce9abddf86edb549759b6d31d 6fe6b24b56129fdbff00f87577fc1307fe91c3fb067fe2207ecf7ffcef2bf103c0dfb00fec2177ff 00070ffc75f83375fb147ec9173f07f49ff82557c2ff00881a57c29b8fd9bfe0e4df0db4cf1e5ffe d217fa25f78db4ff0002c9e0d6f0bd978baf74644d22efc496da5c7acdce988b6135ebda2888007e dfff00c3d47fe0983ff491efd833ff0012ff00f67bff00e787483fe0aa7ff04c02580ff828ff00ec 164a90180fdb03f67b25490180603e21e412a4300704820f42297fe1d5dff04c1ffa470fec19ff00 8881fb3dff00f3bcafc5afd863fe09fbfb0678affe0af5ff0005d2f871e29fd893f645f12fc3cf85 1ae7fc136a2f85be03d7ff0066df835acf833e1ac5e37fd912e3c47e348fc01e17d47c1973a1f836 3f17f885575ef1427876c74e5d7f590354d585ddf013d007ed2ffc3d47fe0983ff00491efd833ff1 2fff0067bffe787487fe0aa7ff0004c00541ff00828ffec160b1daa0fed81fb3d82cd82db573f10f 93b559b0327009e80d2ffc3abbfe0983ff0048e1fd833ff1103f67bffe7795f883ff000586fd80bf 610f86df18ff00e08dfa67c3afd8a3f648f00e9bf12ffe0aabf047e1ff00c47d3fc15fb387c1cf0a d8fc40f01eabe13f1d5c6a7e09f1b5a685e0db083c57e11d46e2d2d67bff000debb1dfe8d7935b5b cb716523c31b2807edf7fc3d47fe0983ff00491efd833ff12fff0067bffe78749ff0f53ff8260060 a7fe0a3ffb058660485ff86c0fd9ef710a406207fc2c3c90a594123805867a8a5ff87577fc1307fe 91c3fb067fe2207ecf7ffcef2bf107f6b4fd80bf610f0eff00c171bfe091bf0abc3ffb147ec91a17 c2ff0088bf04ff006f9d57e20fc37d1ff670f839a67807c77a9f843e1c785ef7c27a8f8cbc1f65e0 d83c3de27bff000c5ecf3ddf876f35bd3afae345ba9a5b8d364b696477201fb7dff0f51ff8260ffd 247bf60cff00c4bffd9eff00f9e1d7e18ffc152bf6fcfd847c7dfb7cff00c1107c5be04fdb5bf649 f1af857e157ed73f15bc49f143c4de12fda3fe0ef88fc3ff000dfc3ba8fc254d374fd7fc7bace8fe 32bcd3bc1fa2dfea2ad6165aaf886e74eb1babd56b5827927063afdceff87577fc1307fe91c3fb06 7fe2207ecf7ffcef2bf1287fc13fbf60d6ff00838ea5f82adfb12fec8cdf06e3ff0082265b7c544f 84a7f66df8367e19a7c4f6fdbaaf7c20df11d3c067c19ff08b2f8f1bc27ff14c378bc6943c427c3b .

ff001253a8ff0066ff00a35007edaffc3d47fe0983ff00491efd833ff12fff0067bffe787483fe0a a7ff0004bf25947fc1483f60a2cb8dca3f6c0fd9ec95c8c8dc07c44c8c8e467191c8e297fe1d5dff 0004c1ff00a470fec19ff8881fb3dfff003bcafc4bfd85bf600fd83fc59ff0590ff82ee7c34f14fe c4ff00b23f897e1c7c26b8ff0082630f857f0ffc41fb377c1bd67c13f0cc78eff651f127887c6e3e 1ff85351f065ce85e0c1e32d7e0835cf150f0e5869a3c43ac4316a7abfdb2f6349c007eda7fc3d47 fe0983ff00491efd833ff12fff0067bffe787483fe0aa7ff0004bf6cedff0082907ec14db58ab63f 6c0fd9eced618ca9c7c44e1864641e46452ffc3abbfe0983ff0048e1fd833ff1103f67bffe7795f8 97ff000455fd803f60ff008a127fc15bc7c4bfd89ff647f8883e1d7fc16d3f6ecf85bf0f878ebf66 ef837e2d1e05f865e13b5f844de15f875e0dfedff066a1ff0008c7813c32da8ea0de1ff08e89f61f 0fe8c6fef4e9da7db1ba9fcc00fdb4ff0087a8ff00c1307fe923dfb067fe25ff00ecf7ff00cf0e91 7fe0aa7ff04bf70193fe0a41fb05329ce197f6c0fd9ed81c120e08f8884704107d0823ad2ffc3abb fe0983ff0048e1fd833ff1103f67bffe7795f897ff0006e8fec01fb07fc69ff8237fec83f12fe31f ec4ffb23fc59f88fe24b8fda30788be207c4cfd9bbe0df8efc6daf0d17f6aef8e9e1ed186b5e2bf1 4f83355d77541a4e81a4e97a1e982fafe7161a3e9ba7e996be55959dbc11805eff0082d1ff00c140 ff0060bf89da7ffc12c57e1b7edb9fb227c426f007fc1697fe09fdf143c78be07fda4fe0d78b1bc1 3f0d3c1de25f1bcfe2ef889e2e1a0f8d2fcf86fc0de1682eada6f11f8b759fb1681a1c573049a9ea 16a9346cdfb4abff000553ff00826032865ff828ff00ec16cac032b2fed81fb3d95652320823e21e 0823904704722be3aff82897fc1343fe09c5e0eff827f7edcde30f08ff00c13fbf625f0b78b7c25f b1e7ed33e27f0af8a3c39fb29fc09d0fc45e19f12e81f057c6daae85e21f0feb7a6780ed753d1b5c d1754b5b5d4b49d5b4dbab6bfd36fedadef2cee21b8863917cc3fe0913ff0004e2ff008279fc46ff 00825efec0be3df885fb06fec65e3cf1cf8bff00653f831e20f1678cfc67fb2f7c10f1478b3c51af 6a7e0ad2aeb52d6fc45e22d6fc0d7dac6b7abea173249717da96a579737b773bbcd713492333100f d15ff87a8ffc1307fe923dfb067fe25ffecf7ffcf0e9abff000553ff00825fb6e0bff0520fd8298a b6d6dbfb607ecf676b000956c7c44e18020e0e0e0838c114eff87577fc1307fe91c3fb067fe2207e cf7ffcef2bf16bfe08cfff0004fdfd833e265fff00c15b93e247ec49fb22fc414f875ff05a5fdb4f e187c3e4f1bfecdbf06bc56be05f86be18f0d7c119fc35f0f3c1cbaf7832fc7863c0de1e9f55d526 d0fc25a20b1d03499752bf92c34fb77bcb832007ed2ffc3d47fe0983ff00491efd833ff12fff0067 bffe787483fe0aa7ff0004bf2cca3fe0a41fb05165c6e51fb607ecf6597764aee1ff000b1323201c 67ae0e297fe1d5dff04c1ffa470fec19ff008881fb3dff00f3bcafc4bfd86bf600fd83fc57ff0005 96ff0082ebfc33f14fec4ffb23f897e1bfc26b7ff825f9f859f0fb5ffd9bbe0deb1e08f8687c79fb 2ff8e35ef1c9f87fe14d47c1973a0f834f8cf5cb5b5d6bc567c3961a69f116ad6d6fa8eaff006cbc 86399403f6d3fe1ea3ff0004c1ff00a48f7ec19ff897ff00b3dfff003c3a6ffc3d4ffe097fb827fc 3c83f60ade54b04ff86c0fd9ef7150402c17fe1626768240271804819c914eff0087577fc1307fe9 1c3fb067fe2207ecf7ff00cef2bf16ae3fe09fbfb062ff00c1c4da4fc181fb127ec8a3e0f49ff045 af10fc4f93e140fd9b7e0d0f86b27c4a87f6e4f0c78521f886fe051e0cff00845dbc731785ee27f0 dc5e2d6d28ebf1e8134ba3a6a034e91ed9803f697fe1ea3ff04c1ffa48f7ec19ff00897ffb3dff00 f3c3af89ff00e0a55ff052bff8272f8dbfe09d3fb7d7827c19fb7f7ec4fe2ef19f8cbf62afdaa7c2 de10f08f863f6a9f815aff0089fc55e27d7be0578f34bd0bc39e1bd034af1e5deabae6bdad6a7756 ba7693a46976975a86a37f7305a59dbcd713471b7db1ff000eaeff008260ff00d2387f60cffc440f d9efff009de57e2cfedd1ff04fcfd82fc2bff0579ff82177c37f0c7ec47fb227873e1dfc59d6ff00 e0a4d07c54f01683fb367c1ad1fc17f12e1f04fec876fe23f0643f103c2da7f82edf43f1945e11f1 0b36bbe188fc4763a92681acb1d534a1697c4cf401f647fc132ffe0a51ff0004e9f02ffc1377fe09 f5e09f1b7edf7fb15783bc67e0efd887f651f0af8bbc23e2afda9fe06787bc4fe15f13f87be03f80 b48d7fc39e23d0357f1dd9eaba1ebda1eab6777a66b1a3ea7696ba8699a85adc595edbc17304b12f db8dff000553ff00825fae0b7fc1483f60a505828ddfb607ecf632cc70aa33f1106598f000e49e00 cd28ff0082567fc13014055ff82707ec16aaa00551fb1ffecf60000600007c3cc0007000e00afc5b ff0082d1ff00c13f7f60cf86361ff04b17f86bfb127ec8bf0f1fc7ff00f05a5ff827f7c30f1dbf81 bf66df835e136f1afc35f187897c6f078bbe1e78b5b40f0669e7c49e06f14c16b6b0f88fc25ac1bd d035b8ada08f53d3ee9218c2807ed2ff00c3d47fe0983ff491efd833ff0012ff00f67bff00e78748 dff0553ff826022966ff00828ffec16aaa09666fdb03f67b55503a924fc430001dc938a5ff008757 7fc1307fe91c3fb067fe2207ecf7ff00cef2bf1d7fe0bfff00f04f8fd81fe0ff00fc11fbf6daf891 f097f620fd907e177c44f0b781fc0b75e19f1efc3afd9abe0c7827c69e1cbabbf8c9f0e34cbab9d0 bc53e1af05e99ae6917173a6dedee9f71369f7d6f24d6377756923341712c6e01fb15ff0f51ff826 0ffd247bf60cff00c4bffd9eff00f9e1d1ff000f51ff0082608ebff051efd833ff0012ff00f67bff 00e7875c57c36ff825c7fc132efbe1d7806f6f7fe09d5fb09de5e5e782bc2b75777775fb237ecff7 175757571a1584d7173737137c3e79679e795de59a695da49646677666624f85fedd7ff04ceff826 ff0084ff00622fdb1fc55e15ff00827e7ec47e1af13f86bf656fda17c41e1cf11f87ff00652f811a 36bde1fd7b46f847e2fd4747d6f44d634ef015b6a1a56afa56a16d6f7fa6ea5617105e58de410dd5 acd14f123a807d50bff0553ff826032865ff00828ffec16cac032b2fed81fb3d95652320823e21e0 823904704722bf0cff00e0e14fdbeff613f8c9fb03f86bc21f087f6d4fd92be2af8b20fdaebf64ff .

0011cfe18f86ff00b477c1df1cf88a1f0f787be2d691a8ebfaf4ba2f863c65aa6a51e8da1e9f1c97 dac6a8f6c2c74cb38deeaf678205671f5c7fc1227fe09c5ff04f3f88dff04bdfd817c7bf10bf60df d8cbc79e39f17feca7f063c41e2cf19f8cff0065ef821e28f1678a35ed4fc15a55d6a5adf88bc45a df81afb58d6f57d42e6492e2fb52d4af2e6f6ee7779ae269246663fa28dff04acff826030c37fc13 83f60b600ab00dfb1ffecf646e560cad83f0f3aab00ca7a86008c100d000bff0553ff826030caffc 147ff60b619232bfb607ecf64654956191f10c8cab02a4750410790697fe1ea3ff0004c1ff00a48f 7ec19ff897ff00b3dfff003c3afc41ff008378ff00602fd843e32ffc1317e1ff008efe307ec51fb2 47c56f1bde7c6cfda934abbf197c49fd9c3e0e78ebc5575a6681fb42fc44d1b42d3ae7c43e28f06e a9abcf61a2e916567a5693672de35be9da6da5b58d9c70dac11449fb7dff000eaeff008260ff00d2 387f60cffc440fd9efff009de50020ff0082a9ff00c13009603fe0a3ff00b0592a76b01fb607ecf6 4ab6d0d8603e21f076b2b60f3b581e8452ff00c3d47fe0983ff491efd833ff0012ff00f67bff00e7 875f867ff0492fd817f613f88bfb587fc16afc3df107f62bfd92bc75a07c2fff0082845ef83be19e 87e32fd9c7e0ef89f47f877e115f0169776be15f02e99adf836facbc23e1b5bb77ba5d0f40834fd3 05c3b4c2d7cc62c7f733fe1d5dff0004c1ff00a470fec19ff8881fb3dfff003bca004ff87a9ffc13 03715ff878ff00ec17b800c57fe1b03f67bdc158b05247fc2c3c80c558027825580e8697fe1ea3ff 0004c1ff00a48f7ec19ff897ff00b3dfff003c3afc33fd9c3f605fd84f5bff0082f8ff00c148be10 eb3fb15fec95abfc27f04fec8bfb22f88fc19f0c353fd9c7e0edff00c3cf08f887c4715f1f10ebde 18f055d78365f0d681aceba554eb3aa695a65a5f6a8554df4f3e057ee67fc3abbfe0983ff48e1fd8 33ff001103f67bff00e7794009ff000f53ff0082606e0bff000f1ffd82f710582ffc3607ecf7b8aa 950c40ff0085879214b2824700b283d452ff00c3d47fe0983ff491efd833ff0012ff00f67bff00e7 875f867fb47fec0bfb09e89ff05f1ff826efc21d1bf62bfd92b48f84fe36fd917f6baf11f8cfe186 99fb38fc1db0f879e2ef10f8722b13e1ed7bc4fe0ab5f06c5e1ad7f59d08b31d1b54d574cbbbed2c b31b19e0c9afdccff87577fc1307fe91c3fb067fe2207ecf7ffcef2803f167f619ff0082827ec15e 12ff0082bdff00c1743e2378abf6dcfd913c33f0f7e2d6bbff0004da93e15f8f3c41fb49fc1ad1bc 19f1313c0ffb215d787bc68ff0fbc51a8f8d2db44f19a78435ff00f891f8a1bc397da90d0358ff00 8966ac6d2f7f715fb4dff0f51ff8260ffd247bf60cff00c4bffd9eff00f9e1d7e18ffc15b3f602fd 847e1cfed63ff0456d03e1efec53fb24f80f41f8a7ff000508b1f077c4ed13c19fb387c1cf0be91f 11fc227c03a9dd1f0b78f34dd13c1b6367e2ff000e1b98e3b83a1f8821d474cf3d125fb2f98aac3f 73bfe1d5dff04c1ffa470fec19ff008881fb3dff00f3bca0043ff0553ff826028cb7fc147ff60b51 955c9fdb03f67b03733055193f10fab310aa3a96200e48a5ff0087a8ff00c1307fe923dfb067fe25 ff00ecf7ff00cf0ebf0cff00e0e14fd817f613f837fb03f86bc5df087f62bfd92be1578b27fdaebf 64ef0e4fe27f86ff00b38fc1df03788a6f0f7887e2de91a76bfa0cbad7863c1ba5ea5268dae69f24 963ac696f726c753b377b6bd82781990fee67fc3abbfe0983ff48e1fd833ff001103f67bff00e779 4008dff0553ff82602a966ff00828ffec16aaa0b3337ed81fb3d85550324927e21e0003924f00726 97fe1ea3ff0004c1ff00a48f7ec19ff897ff00b3dfff003c3afceaff0082bb7fc138bfe09e7f0e7f e097bfb7d78f7e1efec1bfb19780fc73e10fd94fe347883c27e33f067ecbdf043c2fe2cf0bebda67 82b55bad375bf0ef88b44f0358eb1a26afa7dcc71dc58ea5a6de5b5eda4e8935bcd1c8aac3db3f61 4ff82677fc137fc59fb117ec71e2af157fc13f3f623f12f89fc4bfb2b7ecf5e20f11f88fc41fb297 c08d675ef106bdacfc23f086a3ac6b7adeb1a8f80ae750d5757d5750b9b8bfd4b52bfb89ef2faf27 9aeaea696795dd803ea9ff0087a8ff00c1307fe923dfb067fe25ff00ecf7ff00cf0e917fe0aa7ff0 4c0650cbff00051ffd82d95802acbfb607ecf65581e41047c4320823904706b8bf893ff04b8ff826 5d8fc3af1f5ed97fc13abf613b3bcb3f0578aaead2eed7f646fd9fedeead6eadf42bf9adee6dae21 f87c92c13c12a24b0cd13ac9148aae8caca08fcaaff82007fc13e3f607f8c1ff00047efd897e247c 5afd883f641f8a3f113c53e07f1d5d789bc7bf117f66af831e36f1a788eead3e327c47d32d6e75df 14f897c17a9eb9abdc5b69b6565a7dbcda85f5c490d8da5ada46cb05bc51a0072bff0007177edfff 00b07fc69ff8237fed7ff0d3e0e7edb1fb23fc59f88fe24b8fd9ccf877e1ff00c33fda47e0df8efc 6daf0d17f6aef819e21d64e8be14f0b78cf55d77541a4e81a4ea9ae6a66c6c27161a3e9ba86a775e 55959dc4f1fed98ff82a9ffc1301812bff00051ffd82d802ca48fdb03f67b203292aca71f10faab0 2ac3a82083c8a47ff8255ffc12fe452aff00f04dff00d829d4e32aff00b1f7ecf4ca70411907e1d9 07040238e0804722bf10ff00e0853fb017ec21f163e0e7edd7a9fc53fd8a3f648f897a9784ff00e0 aabfb6ff00c3ff000b6a1f103f670f839e32bef0d780fc2be2cf0d5bf863c13e1fbbf11f837529f4 6f08f872de79e0d07c37a7496da368f0cd2c5a7d95ba48ea403f6fbfe1ea3ff04c1ffa48f7ec19ff 00897ffb3dff00f3c3a41ff0553ff826012c07fc147ff60b25480c07ed81fb3d92a480c0301f10f2 09521803824107a114bff0eaeff8260ffd2387f60cff00c440fd9eff00f9de57e2d7ec31ff0004fd fd833c57ff00057aff0082e97c38f14fec49fb22f897e1e7c28d73fe09b517c2df01ebff00b36fc1 ad67c19f0d62f1bfec8971e23f1a47e00f0bea3e0cb9d0fc1b1f8bfc42abaf78a13c3b63a72ebfac 81aa6ac2eef809e803f697fe1ea3ff0004c1ff00a48f7ec19ff897ff00b3dfff003c3a4ff87a9ffc 1303714ff878ff00ec17b800c57fe1b03f67bdc14920311ff0b0f2012ac01c609040e8697fe1d5df f04c1ffa470fec19ff008881fb3dff00f3bcafc5ab7ff827efec187fe0e26d5be0c1fd893f6453f0 7a3ff822d787be27c7f09cfecdbf068fc348fe25cdfb72789fc2937c434f021f067fc22ebe3997c2 .

f041e1b97c5aba50d7e4d0218b476d40e9d1a5b2807ed2ff00c3d47fe0983ff491efd833ff0012ff 00f67bff00e787487fe0aa7ff04c00c14ffc147ff60b0cc09553fb607ecf7b885c6e207fc2c3c90b b97240c0dc33d452ff00c3abbfe0983ff48e1fd833ff001103f67bff00e7795f8b5fb6c7fc13f7f6 0cf0b7fc1643fe087df0d3c33fb127ec8be1df871f15343ff829f4bf143e1fe85fb36fc1ad23c13f 1225f01fecf1f0bb5af03c9e3df0a69fe0cb7d0bc612783358bfbed5bc28fe21b0d45bc3ba95eddd fe906ceeae6695c03f697fe1ea3ff04c1ffa48f7ec19ff00897ffb3dff00f3c3a46ff82a9ffc12fd 71bbfe0a41fb052ee60abbbf6c0fd9ec6e639c28cfc44e58e0e00e4e0d2ffc3abbfe0983ff0048e1 fd833ff1103f67bffe7795f897ff0005aafd803f60ff0085f27fc12407c34fd89ff647f8763e22ff 00c16d3f613f85bf1047817f66ef837e121e3af865e2cb5f8bade2af875e32fec0f0669fff00093f 813c4cda769ede20f08eb7f6ef0feb26c2c8ea3a7dc9b583cb00bfff0006f07fc140bf60cf833ff0 46ff00d8b7e1a7c60fdb6ff645f853f11fc31a1fc608bc4bf0ff00e257ed25f06bc0be36f0f4ba97 ed0ff1735ad3a3d73c29e28f19e97aee9325fe8fa8e9fab5925fd85bb5d69b7f657f0092d6ea0964 fda46ff82a9ffc12fd0167ff0082907ec14aa31966fdb03f67b5032401927e2201c9200f5240eb48 bff04abff825fa2844ff00826ffec148aa30aabfb1ff00ecf4aa07a003e1d8007d057e26ff00c1c5 dfb007ec1ff05bfe08dffb5ffc4bf839fb13fec8ff0009be23f86ee3f6731e1df881f0cff66ef837 e04f1b68235afdabbe06787b591a2f8afc2de0cd2b5dd2c6ada06adaa687a98b1bf805fe8fa96a1a 65d79b65797104801fb69ff0f51ff8260ffd247bf60cff00c4bffd9eff00f9e1d21ff82a97fc1304 024ffc147ff60b0002493fb5ff00ecf6000392493f10f0001d4d2ffc3abbfe0983ff0048e1fd833f f1103f67bffe7795f14ffc14a7fe09adff0004e7f03ffc139ff6fcf1af82bf603fd8a7c21e32f087 ec53fb5478a3c25e2df0bfecaff02fc3fe26f0bf89bc3ff02fc77ab683e22f0eebda4f812d355d13 5dd1355b4b4d4f48d5f4cbbb6d434dd42dadef2cee21b986391403ed51ff000552ff008260300cbf f051ff00d82ca900823f6c0fd9ec8208c8208f8878208e411c114bff000f51ff008260ff00d247bf 60cffc4bff00d9efff009e1d7c43ff0004cbff00826bff00c13a7c75ff0004ddff00827d78dbc6df b027ec55e31f19f8c7f621fd947c55e2ef1778abf658f819e21f13f8abc4fe21f80fe02d5f5ff11f 88f5fd5fc0979aaeb9af6b9aade5dea7ac6b1a9dddd6a1a9ea175717b7b713dccf2cadf6f7fc3abb fe0983ff0048e1fd833ff1103f67bffe7794008bff000553ff00825fb80c9ff0520fd82994e70cbf b607ecf6c0e0907047c442382083e8411d6bf1dbfe0bff00ff000507fd81fe307fc11fbf6daf86ff 00097f6dff00d907e28fc44f14f81fc0b6be19f017c3afda57e0c78dbc69e23bab4f8c9f0e353bab 6d0bc2de1af1a6a7ae6af716da6d95eea1710e9f63712436369757722ac16f2c89caff00c1ba3fb0 07ec1ff1a7fe08dffb20fc4bf8c7fb13fec8ff00167e23f892e3f68c1e22f881f133f66ef837e3bf 1b6bc345fdabbe3a787b461ad78afc53e0cd575dd50693a0693a5e87a60bebf9c5868fa6e9fa65af 9565676f047fb64dff0004acff00825fba947ff826ff00ec14eac08656fd8fff0067b65607a82a7e 1d9041ee08c500717f0d3fe0a93ff04c9b3f875e02b2bbff00828bfec256b7b63e0cf0b59deda5cf ed75fb3fc17567776da15845716b756f2fc42596dee6de5568e68254496291591d558115db7fc3d4 7fe0983ff491efd833ff0012ff00f67bff00e7875f897ff0455fd803f60ff8a127fc15bc7c4bfd89 ff00647f8883e1d7fc16d3f6ecf85bf0f878ebf66ef837e2d1e05f865e13b5f844de15f875e0dfed ff00066a1ff08c7813c32da8ea0de1ff0008e89f61f0fe8c6fef4e9da7db1ba9fccfdb4ff87577fc 1307fe91c3fb067fe2207ecf7ffcef2801a3fe0aa7ff0004bf2cca3fe0a41fb051650a5947ed81fb 3d9650d9da587fc2c4c80d83b491ce0e3a1a77fc3d47fe0983ff00491efd833ff12fff0067bffe78 75f8b5fb13ff00c13f7f60cf14ff00c1643fe0b83f0d3c4dfb127ec8be22f871f0af43ff0082604b f0c3e1febbfb36fc1ad5fc13f0e25f1e7ecf1f14759f1c4be02f0aea1e0cb8d0bc1f278cf58b0b1d 57c56fe1eb0d39bc45a9595a5f6ae6f2eada1953f697fe1d5dff0004c1ff00a470fec19ff8881fb3 dfff003bca006ffc3d4ffe097fb827fc3c83f60ade54b04ff86c0fd9ef7150402c17fe1626768240 271804819c914eff0087a8ff00c1307fe923dfb067fe25ff00ecf7ff00cf0ebf16ae3fe09fbfb062 ff00c1c4da4fc181fb127ec8a3e0f49ff045af10fc4f93e140fd9b7e0d0f86b27c4a87f6e4f0c785 21f886fe051e0cff00845dbc731785ee27f0dc5e2d6d28ebf1e8134ba3a6a034e91ed9bf697fe1d5 dff04c1ffa470fec19ff008881fb3dff00f3bca0069ff82a9ffc12fc1553ff000520fd8283392114 fed81fb3d82c402c4283f1132c42824819c0049e053bfe1ea3ff0004c1ff00a48f7ec19ff897ff00 b3dfff003c3afc5afdb9ff00e09fbfb067853fe0af5ff042df871e16fd893f645f0d7c3cf8afae7f c14962f8a5e03d03f66df835a37833e2545e08fd912dbc47e0b8bc7fe17d3bc196da1f8ca3f08788 49d7bc2e9e22b1d45740d649d534a1697c4cf5fb4bff000eaeff008260ff00d2387f60cffc440fd9 efff009de5007e2d5c7fc140bf60c6ff008389f47f8ccbfb6dfec8adf07d7fe08b9aff00c2d6f8ac 3f692f8347e1b2fc4ebafdb9bc2fe28b5f8727c743c67ff08b8f1ddcf86a197c4507840ea9ff0009 04da14526ad1e9ed608d703fa98afe55ff00e0e2eff827f7ec1bf05bfe08e5fb5f7c4ff839fb12fe c8bf09be25786a7fd9d23f0e7c43f867fb36fc1bf01f8e7404d6ff006aff00817a06b29a278b7c2d e0cd2b5fd29357d0b55d4f45d4d6c750805fe93a8dfe9b7425b3bcb8864feaa2800a28a2800a28a2 800a28a2803f043fe0bc9feb7fe08bdff69eff00f8279ffe91fc6aafdefafc10ff0082f27fadff00 822f7fda7bff00e09e7ffa47f1aabf7be800a28a2800afc21ff83987fe50a5fb607fd8c1fb267feb 6afece95fbbd5f843ff0730ffca14bf6c0ff00b183f64cff00d6d5fd9d2803f77a8a28a0028a28a0 028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a00fc04f87dff2b34f .

ed0bff00687cf849ff00ad49a8d7efdd7e027c3eff00959a7f685ffb43e7c24ffd6a4d46bf7ee803 f013fe0977ff002964ff0083827fecbdfec55ffacd17d5fbf75f809ff04bbff94b27fc1c13ff0065 eff62aff00d668beafdfba00fe7d3fe0b3ff00f2791ff041affb495d8ffeabad5abfa0bafe7d3fe0 b3ff00f2791ff041affb495d8ffeabad5abfa0ba00fc21fdbdbfe538dff0401ffb17ff00e0ad5ffa ccbf08ebf77abf087f6f6ff94e37fc1007fec5ff00f82b57feb32fc23afddea00fc21b6ff959c759 ff00b410f867ff005e07e2dafddeafc21b6ff959c759ff00b410f867ff005e07e2dafddea00fe7d3 fe0e42ff009337fd993fed257fb107feac5beafe82ebf9f4ff008390bfe4cdff00664ffb495fec41 ff00ab16fabfa0ba002bf013fe0de9ff00921dff00050aff00b4c1fedfdffa997856bf7eebf013fe 0de9ff00921dff00050aff00b4c1fedfdffa997856803f6ffe29ff00c930f88fff00621f8bff00f5 1ed46bf1f3fe0dbbff0094257ec11ff6207c42ff00d5e3f146bf60fe29ff00c930f88fff00621f8b ff00f51ed46bf1f3fe0dbbff0094257ec11ff6207c42ff00d5e3f146803f6febf013e1f7fcacd3fb 42ff00da1f3e127feb526a35fbf75f809f0fbfe5669fda17fed0f9f093ff005a9351a00fdfbafc21 ff00827cff00ca6b7fe0e11ffb183fe0965ffac55755fbbd5f843ff04f9ff94d6ffc1c23ff006307 fc12cbff0058aaea803f77abf013fe0b77ff0025c7fe0873ff006983f805ff00a86fc42afdfbafc0 4ff82ddffc971ff821cffda60fe017fea1bf10a803f7eebf013f6cdff95813fe08b7ff006413fe0a 35ff00aabbc255fbf75f809fb66ffcac09ff00045bff00b209ff00051aff00d55de12a00fdfbafc1 04ff0095a1e7ff00b4085a7febc32f6bf7bebf0413fe56879ffed02169ff00af0cbda00fdefafc10 ff00827b7fca71bfe0e1dffaf9ff00824e7feb1cf8a6bf7bebf043fe09edff0029c6ff0083877feb e7fe0939ff00ac73e29a00fdefafc10ff820dffadff82d0ffda7bffe0a19ff00a47f056bf7bebf04 3fe0837feb7fe0b43ff69eff00f82867fe91fc15a00fdefafc10ff0083617fe5073fb13ffd7cfed3 ff00fad8dfb41d7ef7d7e087fc1b0bff002839fd89ff00ebe7f69fff00d6c6fda0e803f443fe0a6b ff0028dcff0082837fd9907ed5ff00faa1bc7d5e47ff000457ff009448ff00c1393feccf3e057fea 07a457ae7fc14d7fe51b9ff0506ffb320fdabfff0054378fabc8ff00e08aff00f2891ff82727fd99 e7c0affd40f48a00fd3bafc21ff82187fc847fe0b3ff00f69defdbbfff00515f8055fbbd5f843ff0 430ff908ff00c167ff00ed3bdfb77ffea2bf00a803f77abf043fe09f5ff29cdff8385ffebdbfe092 7ffac95f102bf7bebf043fe09f5ff29cdff8385ffebdbfe0927ffac95f102803f7bebf086e7fe567 1d1bfed043e26ffd781f84abf77abf086e7fe5671d1bfed043e26ffd781f84a803f77abf087fe0a0 dff29adff837bbfec60ff82a6ffeb155ad7eef57e10ffc141bfe535bff0006f77fd8c1ff00054dff 00d62ab5a00fddeafc21ff0082edff00c83bfe0907ff0069deff00826dff00ea55e3eafddeafc21f f82edffc83bfe0907ff69deff826dffea55e3ea00fddeafc40ff0083913fe5095fb7bffd881f0f7f f578fc2eafdbfafc40ff0083913fe5095fb7bffd881f0f7ff578fc2ea00fd83f859ff24c3e1c7fd8 87e10ffd47b4eaf9effe0a15ff002609fb717fd99ffed2ff00faa5fc6b5f427c2cff009261f0e3fe c43f087fea3da757cf7ff050aff9304fdb8bfeccff00f697ff00d52fe35a00f04ff822bffca247fe 09c9ff006679f02bff00503d22bf4eebf313fe08afff002891ff0082727fd99e7c0aff00d40f48af d3ba00fc04ff008366bfe5137f0dff00ecbdfed75ffad2ff00136bf7eebf013fe0d9aff944dfc37f fb2f7fb5d7feb4bfc4dafdfba00fe7d3fe08c1ff002791ff0005e5ff00b495df7feabad26bfa0baf e7d3fe08c1ff002791ff0005e5ff00b495df7feabad26bfa0ba00fe7d3f65dff00958d3fe0a93ff6 659fb167fe8abfafe82ebf9f4fd977fe5634ff0082a4ff00d9967ec59ffa2afebfa0ba00fe7d3f6a 2ff958d3fe096dff006659fb69ff00e8ab0afe82ebf9f4fda8bfe5634ff825b7fd9967eda7ff00a2 ac2bfa0ba00fe7d3fe0b3fff002791ff00041aff00b495d8ff00eabad5abfa0bafe7d3fe0b3fff00 2791ff00041aff00b495d8ff00eabad5abfa0ba00fe7d3fe0e5cff0094737857fecf4ff637ff00d5 cfa2d7f4175fcfa7fc1cb9ff0028e6f0affd9e9fec6fff00ab9f45afe82e803f313fe0b51ff2891f f828dffd99e7c75ffd40f57af7bff827affc9827ec3bff00667ffb347fea97f0557827fc16a3fe51 23ff00051bff00b33cf8ebff00a81eaf5ef7ff0004f5ff009304fd877feccfff00668ffd52fe0aa0 0fa13e29ff00c930f88fff00621f8bff00f51ed46bf1f3fe0dbbff0094257ec11ff6207c42ff00d5 e3f146bf60fe29ff00c930f88fff00621f8bff00f51ed46bf1f3fe0dbbff0094257ec11ff6207c42 ff00d5e3f146803f6febf013fe0de9ff00921dff00050aff00b4c1fedfdffa997856bf7eebf013fe 0de9ff00921dff00050aff00b4c1fedfdffa997856803f7eebf087fe09f3ff0029adff0083847fec 60ff0082597feb155d57eef57e10ff00c13e7fe535bff0708ffd8c1ff04b2ffd62abaa00fddeafc2 1b6ff959c759ff00b410f867ff005e07e2dafddeafc21b6ff959c759ff00b410f867ff005e07e2da 00fddeafc21fdbdbfe538dff000401ff00b17ffe0ad5ff00accbf08ebf77abf087f6f6ff0094e37f c1007fec5fff0082b57feb32fc23a00fddeafc10ff0082f27fadff00822f7fda7bff00e09e7ffa47 f1aabf7bebf043fe0bc9feb7fe08bdff0069efff008279ff00e91fc6aa00fdefafc10ff839ebfe50 73fb6c7fd7cfecc1ff00ad8dfb3e57ef7d7e087fc1cf5ff2839fdb63febe7f660ffd6c6fd9f2803f 7bebe0cff82a8ffca307fe0a3dff006619fb5fff00eb3dfc43afbcebe0cff82a8ffca307fe0a3dff 006619fb5fff00eb3dfc43a00adff04a1ff945b7fc135ffecc0ff639ff00d677f8735f7e57c07ff0 4a1ff945b7fc135ffecc0ff639ff00d677f8735f7e5007e087fc1b0bff002839fd89ff00ebe7f69f ff00d6c6fda0ebf7bebf043fe0d85ff941cfec4fff005f3fb4ff00feb637ed075fbdf401f821ff00 041bff005bff0005a1ff00b4f7ff00c1433ff48fe0ad7ef7d7e087fc106ffd6ffc1687fed3dfff00 050cff00d23f82b5fbdf401f843fb04ffca71bfe0bfdff0062ff00fc1257ff005997e2e57eef57e1 .

0fec13ff0029c6ff0082ff007fd8bfff000495ff00d665f8b95fbbd401f84373ff002b38e8dff682 1f137febc0fc255fbbd5f84373ff002b38e8dff6821f137febc0fc255fbbd401f843ff000506ff00 94d6ff00c1bddff6307fc1537ff58aad6bf77abf087fe0a0dff29adff837bbfec60ff82a6ffeb155 ad7eef5007e087fc1cf5ff002839fdb63febe7f660ff00d6c6fd9f2bf7bebf043fe0e7aff941cfed b1ff005f3fb307feb637ecf95fbdf400514514005145140051451401fce7ff00c1c7df1047c26f86 3ff04a6f8a47c13f10be250f871ff05b4fd883c747e1dfc25f0cb78d3e29f8ec784fc2bf1e75e3e0 ff0086fe0f4bbd3dfc55e3bf12fd83fb1bc25e1d4beb36d6b5fbdb0d385d5b9b9f393beff87f5c1f f4868ff82f97fe2b8350ff00e7ab4fff0082f27fadff00822f7fda7bff00e09e7ffa47f1aabf7be8 03f037fe1fd707fd21a3fe0be5ff008ae0d43ff9ead1ff000feb83fe90d1ff0005f2ff00c5706a1f fcf56bf7ca8a00fc0dff0087f5c1ff004868ff0082f97fe2b8350ffe7ab5f92dff0005cdff0082bc 45fb49ff00c12ebf691f830bff0004c7ff0082befc053e2ed63f678b81f15bf695fd892f3e14fc16 f0cffc229fb50fc16f19983c5fe3c97e216b29a25c78907878f853c271369b71fdb3e34d73c3ba08 36edaa0b987fb5bafc21ff0083987fe50a5fb607fd8c1fb267feb6afece940197ff0feb83fe90d1f f05f2ffc5706a1ff00cf568ff87f5c1ff4868ff82f97fe2b8350ff00e7ab5fbe545007e06ffc3fae 0ffa4347fc17cbff0015c1a87ff3d5a3fe1fd707fd21a3fe0be5ff008ae0d43ff9ead7ef951401f8 1bff000feb83fe90d1ff0005f2ff00c5706a1ffcf568ff0087f5c1ff004868ff0082f97fe2b8350f fe7ab5fbe545007e06ff00c3fae0ff00a4347fc17cbff15c1a87ff003d5a3fe1fd707fd21a3fe0be 5ff8ae0d43ff009ead7ef951401f81bff0feb83fe90d1ff05f2ffc5706a1ff00cf568ff87f5c1ff4 868ff82f97fe2b8350ff00e7ab5fbe545007e06ffc3fae0ffa4347fc17cbff0015c1a87ff3d5a3fe 1fd707fd21a3fe0be5ff008ae0d43ff9ead7ef951401f81bff000feb83fe90d1ff0005f2ff00c570 6a1ffcf568ff0087f5c1ff004868ff0082f97fe2b8350ffe7ab5fbe545007e06ff00c3fae0ff00a4 347fc17cbff15c1a87ff003d5a3fe1fd707fd21a3fe0be5ff8ae0d43ff009ead7ef951401f81bff0 feb83fe90d1ff05f2ffc5706a1ff00cf568ff87f5c1ff4868ff82f97fe2b8350ff00e7ab5fbe5450 07e06ffc3fae0ffa4347fc17cbff0015c1a87ff3d5a3fe1fd707fd21a3fe0be5ff008ae0d43ff9ea d7ef951401fc47783bfe0ae3169fff0005d2f8c9fb4a7fc3b37fe0aed7abe20ff826d7c3af845ff0 a134ff00d8a2f2e7f696d10e93f1f2f7c4ff00f0b37c43f0a07c404974cf843a9093fe11ed27c6c7 5a992f7c511c9a40d3e32be79fd7ff00f87f5c1ff4868ff82f97fe2b8350ff00e7ab55be1f7fcacd 3fb42ffda1f3e127feb526a35fbf7401fc477ec15ff05718be18ff00c143bfe0b15f158ffc1337fe 0aedf1047c7df8bbfb2f6bcbf0e3e187ec5179e2ef8aff0005ff00e10cf81b75e1b3a37c7ff06a7c 40b17f86daf78ab7ff006f782f4e92ff00563af78691f55596d82f915fafff00f0feb83fe90d1ff0 5f2ffc5706a1ff00cf56ab7fc12eff00e52c9ff0704ffd97bfd8abff0059a2fabf7ee803f882ff00 829d7fc15b62f8c9fb4bff00c1247c60bff04d0ff82b9fc2c1f02bf6e2b4f890de17f8cbfb155df8 17c63f1842782f51d3bfe104f813a1c9f103513f113e24b79bf6e4f0ac773a5bb69d14d742f3e4d8 7f62ff00e1fd707fd21a3fe0be5ff8ae0d43ff009ead637fc167ff00e4f23fe0835ff692bb1ffd57 5ab57f417401fc527ed75ff05788bc77ff000557ff00823f7c6d1ff04c7ff82bef8397e0268fff00 0511b76f849e3cfd892f3c39f1bfe337fc2d7f817f0ebc3427f807f0fdbe215d49f122dfe1b9d27f b7fe2c4b1ea7a57fc219e1ad4b49d59c5f8bd10c7fad3ff0feb83fe90d1ff05f2ffc5706a1ff00cf 56b53f6f6ff94e37fc1007fec5ff00f82b57feb32fc23afddea00fe2920ff82bc44bff0005d8d4ff 00696ff8763ffc15f5966ff824b685f033fe1412fec49787f69889adbf6c4f1178fbfe16fcdf09ff 00e16179b1fc0ab8177ff085db7c43feda31cbe3fb6bbf0dff0065ab43f6b6fd69ff0087f5c1ff00 4868ff0082f97fe2b8350ffe7ab5a96dff002b38eb3ff6821f0cff00ebc0fc5b5fbbd401fc40ff00 c16d7fe0adb17ed17fb347c0af07affc133ffe0ae7f030f86bf6e2fd95fe241f147ed1bfb155dfc2 ef076be3c13e34bbd44f80fc33ae4bf103585d5be24f8b77fd87c11e1516f036bfa8abda8bdb5da5 ebf633fe1fd707fd21a3fe0be5ff008ae0d43ff9ead637fc1c85ff00266ffb327fda4aff00620ffd 58b7d5fd05d007e06ffc3fae0ffa4347fc17cbff0015c1a87ff3d5afc80ff8235ffc15c62fd9ff00 e157ed93a237fc1337fe0aedf1abfe1607fc1497f6c0f8ba357fd9f7f628bcf897a1f82878f7c4de 1fbc1f0cbe20ea11fc40d24786be2f7833ecbf65f1f7825a2bb7f0dde5c5ac0da85df9c197fb71af c04ff837a7fe4877fc142bfed307fb7f7fea65e15a00e6fc7fff0005dc8754f0278d74cff873a7fc 178f4efed1f097892c7fb4354ff8274dfd9e9963f6bd1af6dfed9a8dd9f8a6e2d6c2dbccf3ef2e0a 3882dd2497636dc1fcdaff008224ff00c16022fd9d3fe0969fb227c166ff008260ff00c1617e39b7 80fc21e32b03f15ff672fd87ef3e297c14f18ff687c56f1eeb7f6df01f8f62f887a3c7e23d3ec86a 7fd93a85cae9b6bf66d6f4fd534f28c6d0c8ff00d847c53ff9261f11ff00ec43f17ffea3da8d7e3e 7fc1b77ff284afd823fec40f885ffabc7e28d00719ff000feb83fe90d1ff0005f2ff00c5706a1ffc f56bf203c1dff05718b4ff00f82e97c64fda53fe1d9bff000576bd5f107fc136be1d7c22ff008509 a7fec517973fb4b688749f8f97be27ff00859be21f8503e2024ba67c21d4849ff08f693e363ad4c9 7be288e4d2069f195f3cff006e35f809f0fbfe5669fda17fed0f9f093ff5a9351a00b3ff000feb83 fe90d1ff0005f2ff00c5706a1ffcf56bf25bf639ff0082bc45e00ff82a2ffc1643e339ff008263ff 00c15f7c683e3feb1fb025c2fc29f87ffb125e7897e34fc15ff855ff00b2f4fe0c307ed03e035f88 568ff0d6e3e2116ff84afe174526a5ab7fc25fe0b56d790d8a8fb357f6b75f843ff04f9ff94d6ffc 1c23ff006307fc12cbff0058aaea8032ff00e1fd707fd21a3fe0be5ff8ae0d43ff009ead7e407fc1 .

53ff00e0ae317c6af8abff0004a8d6d7fe099bff000576f84fff000a4bfe0a4bf083e2e9d23e367e c5179e01d73e2d8d07c35e32b33f0cbe0869f27c40d48fc40f8bdac7f687dab41f04472e98fa959d 96a13aea117d98abff006e35f809ff0005bbff0092e3ff000439ff00b4c1fc02ff00d437e2150059 ff0087f5c1ff004868ff0082f97fe2b8350ffe7ab5f901fb4dff00c15c62f18ffc161bfe0983f1f0 7fc1337fe0aede165f835f08bf6d6d05be0c78cbf628bcd0be3f7c53ff008589e02f0ee98359f833 f0ddbe205c49e3bd07c0e6d3fb43e22ea31eada70f0be99736976d0de09b62ff006e35f809fb66ff 00cac09ff045bffb209ff051affd55de12a00b3ff0feb83fe90d1ff05f2ffc5706a1ff00cf56bf22 57fe0ae910ff0082f4cbfb4e7fc3b2bfe0af255bfe09136ff023fe19f87ec4d79ff0d3c193f6caba f881ff000b8dbe127fc2c1f347c0660fff00084a7c46fedbf2dbe20abf867fb2b72fdaebfb68afc1 04ff0095a1e7ff00b4085a7febc32f68019ff0feb83fe90d1ff05f2ffc5706a1ff00cf56bf227f63 7ff82ba45f0fff00e0aaff00f0599f8da7fe0995ff000579f1a8fda0a7ff00827932fc24f87dfb13 5e7897e37fc13ff8553fb34ebfe0f2bfb427c3f5f88368ff000cdbe239baff00849fe1409353d5ff 00e132f07dbdd6b89f60587ecedfdb457e087fc13dbfe538dff070effd7cff00c1273ff58e7c5340 0cff0087f5c1ff004868ff0082f97fe2b8350ffe7ab5f913ff000491ff0082ba45f02e4ff829d96f f82657fc15e7e30ffc2e4ff82bb7ed95f1dc0f813fb135e7c443f0b17e205b7c2f41f073e3308fe2 0e97ff000827c79f04ff00636ef883f0e5ff00b464f0ca6aba2b36ab77f6f1e5ff006d15f821ff00 041bff005bff0005a1ff00b4f7ff00c1433ff48fe0ad0033fe1fd707fd21a3fe0be5ff008ae0d43f f9ead7e44ffc1083fe0ae917eccdff0004a8fd973e0937fc132bfe0af3f1fcf82e7f8f0c7e2dfecc 9fb135e7c59f821e2bff00849bf696f8c7e300be0af88117c41d1135e6f0f8f100f0c789c2e996df d93e30d17c41a19f3db4d3712ff6d15f821ff06c2ffca0e7f627ff00af9fda7fff005b1bf683a00f 94ff006eaff82dac3f12bf623fdb1be1c8ff00824a7fc16f3c027c7ffb2b7ed0be091e3af897fb00 5f784fe1c782cf8abe1278bf421e2df881e297f8997abe1af04f873edffdb1e2bd7daceed746d0ac eff5136d38b6313f9d7fc12fbfe0b3f0fc19ff008275fec53f09cffc129ffe0b4bf154fc3bfd9afe 137840fc49f82ffb06def8f3e1378e4e87e12d36c4f89fe1d78cd3e2469a9e28f07eafe4fdb342d6 d6c2cd751b1961b816f107da3fa01ff829affca373fe0a0dff006641fb57ff00ea86f1f5791ffc11 5ffe5123ff0004e4ff00b33cf815ff00a81e91401f247fc3fae0ff00a4347fc17cbff15c1a87ff00 3d5afc96ff008250ff00c15e22f8217bff00053a91bfe098ff00f057df8b9ff0b93fe0ad3fb5afc7 311fc0efd892f3e20c9f0b17c73e1ff8436a3e107c6558fe21699ff082fc75f07ff60fda7c75f0f1 cea327876d759d0266d52ebfb482c5fdadd7e10ffc10c3fe423ff059ff00fb4ef7eddfff00a8afc0 2a00cbff0087f5c1ff004868ff0082f97fe2b8350ffe7ab5f913fb1d7fc15d22f007fc1573fe0b29 f1bcff00c132bfe0af3e345fda060ff82762afc23f87ff00b135e7897e38fc14ff00854ffb3b78c3 c265bf683f87cbf106d24f868bf124dfff00c249f098c9a9eaff00f099f84ecb50d693ec02d8dbbf f6d15f821ff04faff94e6ffc1c2fff005edff0493ffd64af881400cff87f5c1ff4868ff82f97fe2b 8350ff00e7ab5f92d3ff00c15e226ff82ec699fb4b7fc3b1ff00e0afaab0ff00c125b5df819ff0a0 9bf624bc1fb4c4ad73fb627877c7dff0b7e1f84fff000b0bcd93e055b8b4ff00842ee7e21ff6d08e 2f1fdcda786ffb2d9a6fb5aff6b75f84373ff2b38e8dff006821f137febc0fc2540197ff000feb83 fe90d1ff0005f2ff00c5706a1ffcf56bf25bf6c6ff0082bc45e3ff00f82a2ffc11bfe338ff008263 ff00c15f7c163e006b1fb7ddc37c29f881fb125e786be34fc6aff85a1fb2f41e0c107ecfde036f88 576ff12ae3e1e95ff84afe28c51ea5a4ff00c221e0b65d79cdf29fb357f6b75f843ff0506ff94d6f fc1bddff006307fc1537ff0058aad68032ff00e1fd707fd21a3fe0be5ff8ae0d43ff009ead7e4b7f c159ff00e0af117c72b2ff00827046bff04c7ff82befc20ff8549ff0569fd88be39993e3a7ec4979 f0f23f898bf0e7c41e2fba3f083e11349f10b54ff84d7e3af8ebedff0066f871f0f1069f278a6eac efe15d52cfecc59ffb5bafc21ff82edffc83bfe0907ff69deff826dffea55e3ea00cbff87f5c1ff4 868ff82f97fe2b8350ff00e7ab5f95bff05b6ff82c045fb45ffc12d3f6bbf82cbff04c1ff82c2fc0 c6f1e7843c1b603e2bfed1bfb0fde7c2df829e0efecff8ade02d6fedbe3cf1ecbf10f588fc39a7de 8d33fb274fb96d36ebed3adea1a5e9e114dd8913fb44afc40ff83913fe5095fb7bff00d881f0f7ff 00578fc2ea00f1ff00007fc17721d2fc09e0ad33fe1ce9ff0005e3d47fb3bc25e1bb0fed0d2bfe09 d37f79a65f7d8f46b3b7fb669d763e29c7f6ab0baf2fcfb3b8f2d3cfb778e5d8bbb68f1bfdb27fe0 b7b0fc40fd907f6abf018ff82477fc170fc147c6dfb377c72f088f197c41ff00827ddf7867c05e12 3e24f861e28d18789bc6fe236f89d76be1ff0008683f6dfed5f12eb6d6b72ba568d697b7e6de616e 636fe91fe167fc930f871ff621f843ff0051ed3abe7bff0082857fc9827edc5ff667ff00b4bffea9 7f1ad007f3bfff0004beff0082cfc3f067fe09d5fb14fc273ff04a6ff82d2fc553f0eff66cf84de1 03f127e0bfec1b7be3cf84de393a1f84b4db1ff849fe1d78cd3e2469a9e28f07eb1e4fdb342d6d6c 2cd751b0961b816f16fd83eeeff87f5c1ff4868ff82f97fe2b8350ff00e7ab5f5bff00c115ff00e5 123ff04e4ffb33cf815ffa81e915fa77401fc477fc10bffe0ae317ecd9ff0004f2f047c296ff0082 66ff00c15dbe3d1d3be2efed1baf7fc2c7fd9a7f628bcf8adf0a2fbfe12df8e5e3af120d1b4df194 5f103454bad7bc35fda7fd83e2ed385821d17c4b61a9e9465b8368677fd7ff00f87f5c1ff4868ff8 2f97fe2b8350ff00e7ab55bfe0d9aff944dfc37ffb2f7fb5d7feb4bfc4dafdfba00fe20bfe098bff 00056d8be0dfed2fff00056ff1837fc1343fe0ae7f14c7c75fdb8aefe242f85fe0d7ec5577e3af18 fc1e0fe0bd3b4eff008413e3b6871fc40d38fc3bf892be57db9fc2b25cea8eba74b0dd1bcf9f60fd .

8bff0087f5c1ff004868ff0082f97fe2b8350ffe7ab58dff000460ff0093c8ff0082f2ff00da4aef bff55d6935fd05d007f103f013fe0adb17863fe0b57fb7cfed0e7fe099ff00f0573f102fc4ff00d9 7ff65ff060f81fe18fd8aaef57fda27e1e9f0647760f8abe287c301f102097c23e0bf15f999f05eb cfabdf2ebc23908b6b6da33fb19ff0feb83fe90d1ff05f2ffc5706a1ff00cf56b1bf65dff958d3fe 0a93ff006659fb167fe8abfafe82e803f881f8f7ff00056d8bc4ff00f05abfd81bf6871ff04cff00 f82b9f87d7e187ecbffb507830fc0ff147ec5577a47ed13f108f8ce3b403c55f0bfe181f8813cbe2 ef05f853cbcf8d35e4d5ec574112464db5cee38fd8cff87f5c1ff4868ff82f97fe2b8350ff00e7ab 58dfb517fcac69ff0004b6ff00b32cfdb4ff00f455857f417401fc40ff00c14ebfe0adb17c64fda5 ff00e0921e305ff8267ffc15cfe168f815fb715a7c486f0bfc65fd8aaefc0be31f8c213c17a869df f081fc09d0e4f881a8b7c44f892fe77db93c2b1dc696cda74535d7db46c08dfb19ff000feb83fe90 d1ff0005f2ff00c5706a1ffcf56b1bfe0b3fff002791ff00041aff00b495d8ff00eabad5abfa0ba0 0fe20bfe0b93ff00056d8bf691fd8abc3ff0ed7fe09a1ff0573f80e6d7f69ffd9a3c67ff0009c7ed 27fb155dfc2af877723c1ff1374cd64f852d3c512fc40d6526f1a78a3c9fecaf07683f6353ae6b32 c3622e6d8c9e60fd8bff0087f5c1ff004868ff0082f97fe2b8350ffe7ab58dff00072e7fca39bc2b ff0067a7fb1bff00eae7d16bfa0ba00fe47ffe0a83ff00059f87e337fc13abf6d6f84e3fe094dff0 5a5f8547e227ecd9f167c203e24fc68fd836f7c07f09bc0c75cf096a563ff093fc45f19bfc48d493 c2fe0fd1fcefb66bbadb585e2e9d6114d706de5d9b0faefec6dff05bd87e1ffec83fb2a780cffc12 3bfe0b87e353e09fd9bbe06f844f8cbe1f7fc13eefbc4de02f169f0dfc30f0be8c7c4de08f11afc4 eb45f1078435efb17f6af86b5b5b5b65d5746bbb2bf16f08b811afea47fc16a3fe5123ff00051bff 00b33cf8ebff00a81eaf5ef7ff0004f5ff009304fd877feccfff00668ffd52fe0aa00fca0f1fff00 c17721d53c09e35d33fe1ce9ff0005e3d3bfb47c25e24b1fed0d53fe09d37f67a658fdaf46bdb7fb 66a3767e29b8b5b0b6f33cfbcb828e20b74925d8db707f36bfe0893ff05808bf674ff825a7ec89f0 59bfe0983ff0585f8e6de03f0878cac0fc57fd9cbf61fbcf8a5f053c63fda1f15bc7badfdb7c07e3 d8be21e8f1f88f4fb21a9ff64ea172ba6dafd9b5bd3f54d3ca31b4323ff611f14ffe4987c47ffb10 fc5fff00a8f6a35f8f9ff06ddffca12bf608ff00b103e217feaf1f8a3401c67fc3fae0ff00a4347f c17cbff15c1a87ff003d5afc80ff008235ff00c15c62fd9ffe157ed95a237fc1337fe0aedf1aff00 e1607fc1497f6c0f8ba357fd9f7f628bcf897a1f82878f7c4be1fbc1f0cbe20ea11fc40d247867e2 f7833ecbf65f1f7821e2bb7f0dde5c5ac0da85df9c197fb71afc04ff00837a7fe4877fc142bfed30 7fb7f7fea65e15a00b3ff0feb83fe90d1ff05f2ffc5706a1ff00cf56bf25bf639ff82bc45e00ff00 82a2ff00c1643e339ff8263ffc15f7c683e3feb1fb025c2fc29f87ff00b125e7897e34fc15ff0085 5ffb2f4fe0c307ed03e035f88568ff000d6e3e2116ff0084afe174526a5ab7fc25fe0b56d790d8a8 fb357f6b75f843ff0004f9ff0094d6ff00c1c23ff6307fc12cbff58aaea8032ffe1fd707fd21a3fe 0be5ff008ae0d43ff9ead7e4b41ff0578897fe0bb1a9fed2dff0ec7ff82beb2cdff0496d0be067fc 2825fd892f0fed31135b7ed89e22f1f7fc2df9be13ff00c2c2f363f815702eff00e10bb6f887fdb4 6397c7f6d77e1bfecb5687ed6dfdadd7e10db7fcace3acff00da087c33ff00af03f16d0065ff00c3 fae0ff00a4347fc17cbff15c1a87ff003d5afc96fdaebfe0af1178effe0aafff00047ef8da3fe098 ff00f057df072fc04d1ffe0a236edf093c79fb125e7873e37fc66ff85aff0002fe1d78684ff00fe1 fb7c42ba93e245bfc373a4ff006ffc58963d4f4aff008433c35a9693ab38bf17a218ff00b5bafc21 fdbdbfe538dff0401ffb17ff00e0ad5ffaccbf08e8032ffe1fd707fd21a3fe0be5ff008ae0d43ff9 ead7e44ffc15bbfe0ae917c7493fe098857fe0995ff0579f83dff0a6ff00e0aedfb1afc7723e3b7e c4d79f0ecfc535f87f6df1410fc1cf83224f883aa7fc277f1e7c6dfdb3bbe1f7c394fece93c4c9a5 6b4cbaada7d80f99fdb457e087fc1793fd6ffc117bfed3dfff0004f3ff00d23f8d5400cff87f5c1f f4868ff82f97fe2b8350ff00e7ab5f913ff05dff00f82ba45fb4cffc12a3f6a3f824bff04caff82b cfc003e349fe03b0f8b7fb4dfec4d79f09be087853fe119fda5be0e78c0af8d7e204bf1075b4d05b c403c3e7c31e180da65cff006b78c35af0fe863c86d485c45fdb457e087fc1cf5ff2839fdb63febe 7f660ffd6c6fd9f28019ff000feb83fe90d1ff0005f2ff00c5706a1ffcf56be47fdbff00fe0b610f c51fd83ff6d8f8643fe0931ff05b7f8787e22fec8ffb4878107c40f8a5fb015f7843e18f818f8bbe 0e78cfc3e3c63f11bc5aff0012ef97c2fe04f0cff687f6d78bfc44d6578ba2787ecb50d4cdadc0b6 30bff5555f067fc1547fe5183ff051effb30cfdaff00ff0059efe21d007e217fc13dff00e0b5d0fc 2bfd81bf61ff008607fe0935ff0005b5f88c7e1c7ec81fb34f808fc42f855fb025f78c7e17f8ecf8 3fe0c782bc3c7c65f0dfc5c9f12ec13c55e01f141d3bfb6fc1fe235b1b35d73c3d7da76a6b696e2e 8429f5f7fc3fae0ffa4347fc17cbff0015c1a87ff3d5afbdbfe0943ff28b6ff826bffd981fec73ff 00aceff0e6befca00fe25ffe0841ff0005748bf666ff0082547ecb9f049bfe0995ff000579f8fe7c 173fc7863f16ff00664fd89af3e2cfc10f15ff00c24dfb4b7c63f1805f057c408be20e889af3787c 78807863c4e174cb6fec9f1868be20d0cf9eda69b897f5dbfe1fd707fd21a3fe0be5ff008ae0d43f f9ead3ff00e0d85ff941cfec4fff005f3fb4ff00feb637ed075fbdf401fc4bff00c1247fe0ae917c 0b93fe0a765bfe0995ff000579f8c3ff000b93fe0aedfb657c7703e04fec4d79f110fc2c5f8816df 0bd07c1cf8cc23f883a5ff00c209f1e7c13fd8dbbe20fc397fed193c329aae8acdaaddfdbc797fae dff0feb83fe90d1ff05f2ffc5706a1ff00cf569fff00041bff005bff0005a1ff00b4f7ff00c1433f f48fe0ad7ef7d007f149fb22ff00c15e22f027fc155ffe0b03f1b4ff00c131ff00e0afbe315f8f7a .

3ffc13badd7e12780ff624bcf11fc6ff00833ff0aa3e05fc45f0d19fe3e7c3f5f8856b27c37b7f89 0756fedff84f2c9a9eabff00099f86b4dd5b5641602c8c327eb4ff00c3fae0ff00a4347fc17cbff1 5c1a87ff003d5ad4fd827fe538dff05feffb17ff00e092bffaccbf172bf77a803f8a49ff00e0af11 37fc17634cfda5bfe1d8ff00f057d5587fe092daefc0cff8504dfb125e0fda6256b9fdb13c3be3ef f85bf0fc27ff008585e6c9f02adc5a7fc21773f10ffb6847178fee6d3c37fd96cd37dad7f5a7fe1f d707fd21a3fe0be5ff008ae0d43ff9ead6a5cffcace3a37fda087c4dff00af03f0957eef5007f149 fb637fc15e22f1ff00fc1517fe08dff19c7fc131ff00e0afbe0b1f00358fdbeee1be14fc40fd892f 3c35f1a7e357fc2d0fd97a0f06083f67ef01b7c42bb7f89571f0f4affc257f14628f52d27fe110f0 5b2ebce6f94fd9abf5a7fe1fd707fd21a3fe0be5ff008ae0d43ff9ead6a7fc141bfe535bff0006f7 7fd8c1ff00054dff00d62ab5afddea00fe267fe0bbbff05728bf69bff82557ed45f03d3fe0997ff0 578fd9fdbc6d73f01b1f173f69dfd89eefe127c0ef097fc235fb4b7c1bf17e3c6ff10a6f883ad45e 1f3af8d03fe118f0d6fd32e46abe2fd6bc3fa20301d485c43fdb357e087fc1cf5ff2839fdb63febe 7f660ffd6c6fd9f2bf7be800a28a2800a28a2800a28a2803f043fe0bc9feb7fe08bdff0069efff00 8279ff00e91fc6aafdefafc10ff82f27fadff822f7fda7bffe09e7ff00a47f1aabf7be800a28a280 0afc21ff0083987fe50a5fb607fd8c1fb267feb6afece95fbbd5f843ff000730ff00ca14bf6c0ffb 183f64cffd6d5fd9d2803f77a8a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a00 28a28a0028a28a0028a28a00fc04f87dff002b34fed0bff687cf849ffad49a8d7efdd7e027c3eff9 59a7f685ff00b43e7c24ff00d6a4d46bf7ee803f013fe0977ff2964ff83827fecbdfec55ff00acd1 7d5fbf75f809ff0004bbff0094b27fc1c13ff65eff0062affd668beafdfba00fe7d3fe0b3fff0027 91ff00041aff00b495d8ff00eabad5abfa0bafe7d3fe0b3fff002791ff00041aff00b495d8ff00ea bad5abfa0ba00fc21fdbdbfe538dff000401ff00b17ffe0ad5ff00accbf08ebf77abf087f6f6ff00 94e37fc1007fec5fff0082b57feb32fc23afddea00fc21b6ff00959c759ffb410f867ff5e07e2daf ddeafc21b6ff00959c759ffb410f867ff5e07e2dafddea00fe7d3fe0e42ff9337fd993fed257fb10 7feac5beafe82ebf9f4ff8390bfe4cdff664ff00b495fec41ffab16fabfa0ba002bf013fe0de9ff9 21dff050affb4c1fedfdff00a997856bf7eebf013fe0de9ff921dff050affb4c1fedfdff00a99785 6803f6ff00e29ffc930f88ff00f621f8bfff0051ed46bf1f3fe0dbbff94257ec11ff006207c42ffd 5e3f146bf60fe29ffc930f88ff00f621f8bfff0051ed46bf1f3fe0dbbff94257ec11ff006207c42f fd5e3f146803f6febf013e1f7fcacd3fb42ffda1f3e127feb526a35fbf75f809f0fbfe5669fda17f ed0f9f093ff5a9351a00fdfbafc21ff827cffca6b7fe0e11ff00b183fe0965ff00ac55755fbbd5f8 43ff0004f9ff0094d6ff00c1c23ff6307fc12cbff58aaea803f77abf013fe0b77ff25c7fe0873ff6 983f805ffa86fc42afdfbafc04ff0082ddff00c971ff00821cff00da60fe017fea1bf10a803f7eeb f013f6cdff0095813fe08b7ff6413fe0a35ffaabbc255fbf75f809fb66ff00cac09ff045bffb209f f051affd55de12a00fdfbafc104ff95a1e7ffb4085a7febc32f6bf7bebf0413fe56879ff00ed0216 9ffaf0cbda00fdefafc10ff827b7fca71bfe0e1dff00af9ff824e7feb1cf8a6bf7bebf043fe09edf f29c6ff83877febe7fe0939ffac73e29a00fdefafc10ff00820dff00adff0082d0ff00da7bff00e0 a19ffa47f056bf7bebf043fe0837feb7fe0b43ff0069efff0082867fe91fc15a00fdefafc10ff836 17fe5073fb13ff00d7cfed3fff00ad8dfb41d7ef7d7e087fc1b0bff2839fd89ffebe7f69ff00fd6c 6fda0e803f443fe0a6bff28dcff82837fd9907ed5fff00aa1bc7d5e47ff0457ff9448ffc1393fecc f3e057fea07a457ae7fc14d7fe51b9ff000506ff00b320fdabff00f54378fabc8ffe08afff002891 ff0082727fd99e7c0aff00d40f48a00fd3bafc21ff0082187fc847fe0b3fff0069defdbbff00f515 f8055fbbd5f843ff000430ff00908ffc167ffed3bdfb77ff00ea2bf00a803f77abf043fe09f5ff00 29cdff008385ff00ebdbfe0927ff00ac95f102bf7bebf043fe09f5ff0029cdff008385ff00ebdbfe 0927ff00ac95f102803f7bebf086e7fe5671d1bfed043e26ff00d781f84abf77abf086e7fe5671d1 bfed043e26ff00d781f84a803f77abf087fe0a0dff0029adff00837bbfec60ff0082a6ff00eb155a d7eef57e10ff00c141bfe535bff06f77fd8c1ff054dffd62ab5a00fddeafc21ff82edffc83bfe090 7ff69deff826dffea55e3eafddeafc21ff0082edff00c83bfe0907ff0069deff00826dff00ea55e3 ea00fddeafc40ff83913fe5095fb7bff00d881f0f7ff00578fc2eafdbfafc40ff83913fe5095fb7b ff00d881f0f7ff00578fc2ea00fd83f859ff0024c3e1c7fd887e10ff00d47b4eaf9eff00e0a15ff2 609fb717fd99ff00ed2fff00aa5fc6b5f427c2cff9261f0e3fec43f087fea3da757cf7ff00050aff 009304fdb8bfeccfff00697ffd52fe35a00f04ff00822bff00ca247fe09c9ff6679f02bff503d22b f4eebf313fe08aff00f2891ff82727fd99e7c0affd40f48afd3ba00fc04ff8366bfe5137f0dffecb dfed75ff00ad2ff136bf7eebf013fe0d9aff00944dfc37ff00b2f7fb5d7feb4bfc4dafdfba00fe7d 3fe08c1ff2791ff05e5ffb495df7feabad26bfa0bafe7d3fe08c1ff2791ff05e5ffb495df7feabad 26bfa0ba00fe7d3f65dff958d3fe0a93ff006659fb167fe8abfafe82ebf9f4fd977fe5634ff82a4f fd9967ec59ff00a2afebfa0ba00fe7d3f6a2ff00958d3fe096dff6659fb69ffe8ab0afe82ebf9f4f da8bfe5634ff00825b7fd9967eda7ffa2ac2bfa0ba00fe7d3fe0b3ff00f2791ff041affb495d8ffe abad5abfa0bafe7d3fe0b3ff00f2791ff041affb495d8ffeabad5abfa0ba00fe7d3fe0e5cff94737 857fecf4ff00637ffd5cfa2d7f4175fcfa7fc1cb9ff28e6f0aff00d9e9fec6ff00fab9f45afe82e8 03f313fe0b51ff002891ff00828dff00d99e7c75ff00d40f57af7bff00827aff00c9827ec3bff667 ff00b347fea97f0557827fc16a3fe5123ff051bffb33cf8ebffa81eaf5ef7ff04f5ff9304fd877fe .

ccff00f668ff00d52fe0aa00fa13e29ffc930f88ff00f621f8bfff0051ed46bf1f3fe0dbbff94257 ec11ff006207c42ffd5e3f146bf60fe29ffc930f88ff00f621f8bfff0051ed46bf1f3fe0dbbff942 57ec11ff006207c42ffd5e3f146803f6febf013fe0de9ff921dff050affb4c1fedfdff00a997856b f7eebf013fe0de9ff921dff050affb4c1fedfdff00a997856803f7eebf087fe09f3ff29adff83847 fec60ff82597feb155d57eef57e10ffc13e7fe535bff000708ff00d8c1ff0004b2ff00d62abaa00f ddeafc21b6ff00959c759ffb410f867ff5e07e2dafddeafc21b6ff00959c759ffb410f867ff5e07e 2da00fddeafc21fdbdbfe538dff0401ffb17ff00e0ad5ffaccbf08ebf77abf087f6f6ff94e37fc10 07fec5ff00f82b57feb32fc23a00fddeafc10ff82f27fadff822f7fda7bffe09e7ff00a47f1aabf7 bebf043fe0bc9feb7fe08bdff69eff00f8279ffe91fc6aa00fdefafc10ff00839ebfe5073fb6c7fd 7cfecc1ffad8dfb3e57ef7d7e087fc1cf5ff002839fdb63febe7f660ff00d6c6fd9f2803f7bebe0c ff0082a8ff00ca307fe0a3dff6619fb5ff00feb3dfc43afbcebe0cff0082a8ff00ca307fe0a3dff6 619fb5ff00feb3dfc43a00adff0004a1ff00945b7fc135ff00ecc0ff00639ffd677f8735f7e57c07 ff0004a1ff00945b7fc135ff00ecc0ff00639ffd677f8735f7e5007e087fc1b0bff2839fd89ffebe 7f69ff00fd6c6fda0ebf7bebf043fe0d85ff00941cfec4ff00f5f3fb4fff00eb637ed075fbdf401f 821ff041bff5bff05a1ffb4f7ffc1433ff0048fe0ad7ef7d7e087fc106ff00d6ff00c1687fed3dff 00f050cffd23f82b5fbdf401f843fb04ff00ca71bfe0bfdff62fff00c1257ff5997e2e57eef57e10 fec13ff29c6ff82ff7fd8bff00f0495ffd665f8b95fbbd401f84373ff2b38e8dff006821f137febc 0fc255fbbd5f84373ff2b38e8dff006821f137febc0fc255fbbd401f843ff0506ff94d6ffc1bddff 006307fc1537ff0058aad6bf77abf087fe0a0dff0029adff00837bbfec60ff0082a6ff00eb155ad7 eef5007e087fc1cf5ff2839fdb63febe7f660ffd6c6fd9f2bf7bebf043fe0e7aff00941cfedb1ff5 f3fb307feb637ecf95fbdf400514514005145140051451401fce77fc1c7c7e2b0f863ff04a63f024 7c3d6f8d83fe0b69fb10ff00c2a15f8b4de244f8587e26ff00c22bf1e7fe1041f121bc1cafe2d5f0 21f147f658f16b78611bc40340fed03a3a9d47ece2bbfdff00f0745ffcfb7fc1037ff03bfe0a1dff 00caea7ffc1793fd6ffc117bfed3dfff0004f3ff00d23f8d55fbdf401f81bbff00e0e8bff9f6ff00 8206ff00e077fc143bff0095d46fff0083a2ff00e7dbfe081bff0081dff050effe5757ef951401f8 1bbffe0e8bff009f6ff8206ffe077fc143bff95d5f92dff05cd7ff0082f91ff825d7ed223f6c283f e09049fb3b7f6c7ecf1ff09eb7ecd577fb6749f1a45d7fc350fc16ff00841bfe1104f8a36517818d b9f889ff000898f167f6cc8b20f059f111d1f3ae0d354ff6b75f843ff0730ffca14bf6c0ff00b183 f64cff00d6d5fd9d28032f7ffc1d17ff003edff040dffc0eff0082877ff2ba8dff00f0745ffcfb7f c1037ff03bfe0a1dff00caeafdf2a2803f0377ff00c1d17ff3edff00040dff00c0eff82877ff002b a8dfff000745ff00cfb7fc1037ff0003bfe0a1dffcaeafdf2a2803f0377ffc1d17ff003edff040df fc0eff0082877ff2ba8dff00f0745ffcfb7fc1037ff03bfe0a1dff00caeafdf2a2803f0377ff00c1 d17ff3edff00040dff00c0eff82877ff002ba8dfff000745ff00cfb7fc1037ff0003bfe0a1dffcae afdf2a2803f0377ffc1d17ff003edff040dffc0eff0082877ff2ba8dff00f0745ffcfb7fc1037ff0 3bfe0a1dff00caeafdf2a2803f0377ff00c1d17ff3edff00040dff00c0eff82877ff002ba8dfff00 0745ff00cfb7fc1037ff0003bfe0a1dffcaeafdf2a2803f0377ffc1d17ff003edff040dffc0eff00 82877ff2ba8dff00f0745ffcfb7fc1037ff03bfe0a1dff00caeafdf2a2803f0377ff00c1d17ff3ed ff00040dff00c0eff82877ff002ba8dfff000745ff00cfb7fc1037ff0003bfe0a1dffcaeafdf2a28 03f0377ffc1d17ff003edff040dffc0eff0082877ff2ba8dff00f0745ffcfb7fc1037ff03bfe0a1d ff00caeafdf2a2803f0377ff00c1d17ff3edff00040dff00c0eff82877ff002ba8dfff000745ff00 cfb7fc1037ff0003bfe0a1dffcaeafdf2a2803f88ef073ff00c17a7fe1fa5f190e9507fc1227fe1b 13fe1db5f0e878a9350bafdb2c7ecd23e027fc2fcbdfec26f0f4b6d667e289f8bdff0009a79c3564 d4a21e0c1e17f2cd9b9d5b70afd7fdff00f0745ffcfb7fc1037ff03bfe0a1dff00caeaadf0fbfe56 69fda17fed0f9f093ff5a9351afdfba00fe23bf60a7ff82f48ff0082877fc1628fc1883fe0912df1 c4fc5dfd97bfe1a997e27dd7ed96bf0a13c4ff00f0a36ebfe15d8f800fe14b37f17c9a09f07f987c 687e22a47a82f89760d0c3697b8d7ebfefff0083a2ff00e7dbfe081bff0081dff050effe57556ff8 25dffca593fe0e09ff00b2f7fb157feb345f57efdd007f105ff053a6ff0082f21fda5ffe0923ff00 0d0907fc12317e200fdb8ad0fecc83e0d5d7ed92fe0e6f8bff00f085ea3e5afc763e37b38f5b4f86 dfd93e7ef6f87e24f138d47c9da86db7d7ec5eff00f83a2ffe7dbfe081bff81dff00050eff00e575 637fc167ff00e4f23fe0835ff692bb1ffd575ab57f417401fc527ed74fff0005f2ff0087abff00c1 1f8fc4e83fe09043f6911a3ffc1447fe19717c0777fb6737c106b53f02fe1d7fc2f3ff0085f8fe20 b25f1e4770be0efec23f09ff00e15e47246fe25fed61e30d9a58b327f5a77ffc1d17ff003edff040 dffc0eff0082877ff2bab53f6f6ff94e37fc1007fec5ff00f82b57feb32fc23afddea00fe29207ff 0082f97fc3f63532907fc120bfe1b1ff00e1d2da10b846bbfdb3bfe199ff00e199ff00e1b13c45f6 36864165ff000b4ffe17affc2d3fb70b9478bfe100ff008403ec8d149ff09179cb5fad3bff00e0e8 bff9f6ff008206ff00e077fc143bff0095d5a96dff002b38eb3ff6821f0cff00ebc0fc5b5fbbd401 fc417fc16d5bfe0bc87f668f813ff0d7107fc12313e1ff00fc3717ecae7c1c7f672bafdb264f189f 8bff00f09a5dff00c2b85f130f899671688bf0d8eade67fc26cda596f13ae9db3fb091ae7757ec5e ff00f83a2ffe7dbfe081bff81dff00050eff00e575637fc1c85ff266ff00b327fda4aff620ff00d5 8b7d5fd05d007e06efff0083a2ff00e7dbfe081bff0081dff050effe5757e407fc11adff00e0bd23 .

e157ed93ff000cab07fc1225fc367fe0a4bfb601f8aa7f682bafdb2e3d707c7bff00849bc3ff00f0 b457e1f0f871672d837c211a87d8bfe1017f1195f19b59fdabfe122459c439fedc6bf013fe0de9ff 00921dff00050aff00b4c1fedfdffa9978568039bf1fbffc1cf1ff0008278d7fb6edbfe0839fd8df f0897893fb5ffb2efbfe0a0c753feccfec6bdfb7ff00670bbd3c5a9bff00b2f9bf6317245bfda3cb f38f97babf36bfe0892fff0005fc1ff04b5fd9107ec8d07fc11e9ff674ff00843fc65ff0ac1bf68d bbfdb4e3f8d674bff85ade3dfed5ff0084f13e19594be055d407893fb6869fff0008f48d6e7441a5 9b9c5f9bb03fb08f8a7ff24c3e23ff00d887e2ff00fd47b51afc7cff00836eff00e5095fb047fd88 1f10bff578fc51a00e337ffc1d17ff003edff040dffc0eff0082877ff2babf203c1cff00f05e9ff8 7e97c643a541ff000489ff0086c4ff00876d7c3a1e2a4d42ebf6cb1fb348f809ff000bf2f7fb09bc 3d2db599f8a27e2f7fc269e70d59352887830785fcb366e756dc2bfb71afc04f87dff2b34fed0bff 00687cf849ff00ad49a8d0059dff00f0745ffcfb7fc1037ff03bfe0a1dff00caeafc96fd8e5ffe0b e5ff000f45ff0082c81f85707fc1208fed12758fd813fe1aa57e205dfed9cbf0592e87ecbd3ffc29 5ff867e7f0e59378e64b76f877bcfc51ff00858d1c722f8d368f09efd0f2d5fdadd7e10ffc13e7fe 535bff000708ff00d8c1ff0004b2ff00d62abaa00cbdff00f0745ffcfb7fc1037ff03bfe0a1dff00 caeafc80ff0082a7bffc17a4fc55ff0082547fc346c1ff0004895f120ff8292fc203fb370f82775f b65be86df1effe11af197fc22ebf1bcf8eace3bf4f84274ffed5fedf7f01893c662f3fb3ff00b390 c1f69afedc6bf013fe0b77ff0025c7fe0873ff006983f805ff00a86fc42a00b3bffe0e8bff009f6f f8206ffe077fc143bff95d5f901fb4dbff00c17a7fe1f0dff04c23f1060ff82448fda907c22fdb57 fe19e53c1b75fb65b7c016f0c1f017877fe16d1f8cd26b766bf11135e1a2fd80fc3a1e088e4d3db5 4fb58f1295b4f24d7f6e35f809fb66ff00cac09ff045bffb209ff051affd55de12a00b3bff00e0e8 bff9f6ff008206ff00e077fc143bff0095d5f912afff0005edff0087f4ca441ff0486ff86ceff874 4db864377fb667fc330ffc330ffc3655d6c6593ec5ff000b5bfe17cffc2d5f303a18bfe15f7fc2be d8c24ff848f72d7f6d15f8209ff2b43cff00f6810b4ffd7865ed00337ffc1d17ff003edff040dffc 0eff0082877ff2babf227f6377ff0082f6ff00c3d5ff00e0b327e1541ff04863fb4899ff00e09e5f f0d58bf106eff6cc5f8208e3f669d7ff00e1477fc33dbf872c9bc7922b7803eda7e2bffc2c78e32b e30fb28f086fd17cd6afeda2bf043fe09edff29c6ff83877febe7fe0939ffac73e29a0066fff0083 a2ff00e7dbfe081bff0081dff050effe5757e44ffc1245ff00e0bda24ff829dffc332c1ff0486663 ff000576fdb28fed0bff000bdaeff6cc40bfb4f7d9be17ff00c2d55f833ff0afeca42ff01847ff00 08effc2be7f1becf882ce75aff00848e3551639feda2bf043fe0837feb7fe0b43ff69eff00f82867 fe91fc15a0066fff0083a2ff00e7dbfe081bff0081dff050effe5757e44ffc1081ff00e0bda3fe09 51fb2e0fd8d60ff82433fecdde7fc78ff8574dfb4dddfed991fc6f2fff000d2df18ffe133ff84d53 e15d94be030a3c7fff000950f0c7f6148c4f83c787ceab8d68ea2a3fb68afc10ff0083617fe5073f b13ffd7cfed3ff00fad8dfb41d007ca7fb753ffc1c887f623fdb187c63b7ff008221afc223fb2b7e d0bff0b50fc34bdfdbc1be238f871ff0a93c5fff0009c1f87ebe29b04f0c378d87863fb50f8517c4 6eba11d7bec035765d3cdc11e75ff04be7ff00838987fc13abf6291fb3c5bffc1169be050fd9b3e1 37fc2a56f8d179fb7227c593e01ff844b4dff8464fc454f03d8c9e0f5f181d33c8fedd1e1a76d145 ff009dfd9ec6df657f403ff0535ff946e7fc141bfecc83f6afff00d50de3eaf23ff822bffca247fe 09c9ff006679f02bff00503d22803e48dfff000745ff00cfb7fc1037ff0003bfe0a1dffcaeafc96f f8250bff00c17c85effc14ebfe19b20ff824134c7fe0ad3fb5a9fda13fe178ddfed9c91afed31ff0 8ffc21ff008598bf06bfe102b2919fe050b2ff00845ffe1057f1becf1fb5d1d7ff00e1208d611a76 7fb5bafc21ff0082187fc847fe0b3fff0069defdbbff00f515f80540197bff00e0e8bff9f6ff0082 06ff00e077fc143bff0095d5f913fb1d3ffc17b7fe1eb9ff0005943f0b20ff0082431fda4cc1ff00 04ecff0086ab5f88177fb662fc0e541fb3b78c3fe145ff00c33e3f876c9bc7b2337817fb50fc59ff 00858f1c613c59fd9e3c1fbf4737047f6d15f821ff0004faff0094e6ff00c1c2ff00f5edff000493 ff00d64af881400cdfff000745ff00cfb7fc1037ff0003bfe0a1dffcaeafc969dffe0be5ff000fd8 d30bc1ff000482ff0086c7ff00874b6ba2dd16eff6ceff008667ff008667ff0086c4f0efdb1a690d 97fc2d3ff85ebff0b4fec22d9122ff008403fe100fb5b4b27fc245e4ad7f6b75f84373ff002b38e8 dff6821f137febc0fc2540197bff00e0e8bff9f6ff008206ff00e077fc143bff0095d5f92dfb633f fc17cbfe1e8bff00046f3f1520ff0082410fda246b1fb7dffc32b2fc3fbbfdb39be0b3dd1fd97a0f f85d5ff0d02fe23b25f1cc76ebf0ef61f85dff000ae639246f1a6e1e2cd9a1e1abfb5bafc21ff828 37fca6b7fe0deeff00b183fe0a9bff00ac556b40197bff00e0e8bff9f6ff008206ff00e077fc143b ff0095d5f92dff0005677ff82f91b2ff0082707fc34bc1ff0004825847fc15a7f6223f01bfe145dd fed9cf237ed303c41e2fff008544bf177fe13fb28d53e051bdfed4ff00858efe0ddfe3f5b5fb07fc 2311b4c6e31fdadd7e10ff00c176ff00e41dff000483ff00b4ef7fc136ff00f52af1f50065efff00 83a2ff00e7dbfe081bff0081dff050effe5757e56ffc16d9ff00e0bf87fe096bfb5d8fdae60ff823 d27ece9ff087f837fe167b7ece577fb69c9f1ac697ff000b5bc05fd95ff081a7c4db28bc0ada81f1 27f628d43fe121916dc68875436d9bf1680ff6895f881ff07227fca12bf6f7ff00b103e1effeaf1f 85d401e3fe007ff839e3fe104f057f625b7fc1073fb1bfe112f0dff647f6a5f7fc14186a7fd99fd8 d65f60fed1169a79b517ff0065f2bed82d89b7fb4799e49f2f6d78dfed92ff00f07271fd907f6ab1 f156dbfe08783e17ff00c3377c72ff0085907e1f5efede8de3d1e02ff8561e28ff0084c0f8217c47 .

60be1e6f178f0f7f689f0d2ebccba31d67ec43546163e791fd23fc2cff009261f0e3fec43f087fea 3da757cf7ff050aff9304fdb8bfeccff00f697ff00d52fe35a00fe77ff00e097cfff0007130ff827 57ec523f678b7ff822d37c0a1fb367c26ff854adf1a2f3f6e44f8b27c03ff08969bff08c9f88a9e0 7b193c1ebe303a6791fdba3c34eda28bff003bfb3d8dbecafbbb7ffc1d17ff003edff040dffc0eff 0082877ff2babeb7ff00822bff00ca247fe09c9ff6679f02bff503d22bf4ee803f88eff8217bff00 c17a47fc13cbc103f63c83fe0912ff0003bfe16efed1bfd90dfb4b5d7ed9717c57ff00849ffe1797 8ebfe13c1a927c2eb397c203411e30fed91e1136ae7503e1afecc3ac81aa1ba03f5ff7ff00c1d17f f3edff00040dff00c0eff82877ff002baab7fc1b35ff00289bf86fff0065eff6baff00d697f89b5f bf7401fc417fc1315bfe0bc83f697ff82b7ffc33dc1ff048c6f8807f6e2bb3fb4d8f8cb75fb64a78 397e2fff00c217a7798bf024f822ce4d6dfe1b7f64f91b1be2008fc4e751f3b720b6d95fb17bff00 e0e8bff9f6ff008206ff00e077fc143bff0095d58dff000460ff0093c8ff0082f2ff00da4aefbff5 5d6935fd05d007f105f011bfe0bc9ff0faafdbe4f82e0ff82461fdad0fecc1fb2fff00c2e94f13dd 7ed923f6755f877e5ddffc2bc3f0be4d2acdbe25bf8d08f37fe1341e2b8934353e5ff61961babf62 f7ff00c1d17ff3edff00040dff00c0eff82877ff002bab1bf65dff00958d3fe0a93ff6659fb167fe 8abfafe82e803f882f8f6dff0005e4ff0087d57ec0c7c6907fc12307ed683f660fda83fe14b27862 ebf6c93fb3ab7c3bf2ed3fe1619f8a126ab66bf12d3c680795ff000858f0a44fa1b1f33fb70a8db5 fb17bffe0e8bff009f6ff8206ffe077fc143bff95d58dfb517fcac69ff0004b6ff00b32cfdb4ff00 f455857f417401fc417fc14e9bfe0bc87f697ff8248ffc34241ff048c5f8803f6e2b43fb320f8357 5fb64bf839be2fff00c217a8f96bf1d8f8dece3d6d3e1b7f64f9fbdbe1f893c4e351f276a1b6df5f b17bff00e0e8bff9f6ff008206ff00e077fc143bff0095d58dff00059fff0093c8ff00820d7fda4a ec7ff55d6ad5fd05d007f105ff0005c96ff82f21fd8abc3e3f6c083fe09189f09bfe1a7ff668fb0b 7ecd975fb64cbf113fe1627fc2cdd33fe15f8bb5f8a1671786bfe10b3e21fb3ffc262617fedc1a37 9c74406fb60afd8bdfff000745ff00cfb7fc1037ff0003bfe0a1dffcaeac6ff83973fe51cde15ffb 3d3fd8dfff00573e8b5fd05d007f23ff00f05417ff0083898ffc13abf6d61fb43dbffc11697e051f d9b3e2cffc2da6f82f79fb723fc591e01ff844b52ff8498fc3a4f1c58c7e0f6f180d33cffec21e25 75d14dff0093fda0c2df7d7aefec6cff00f07270fd907f6541f0aadbfe08787e17ff00c3377c0dff 00856e7e20defede8be3d3e02ff8561e17ff00843cf8dd7c3960de1e5f179f0f7f671f12ae82cda3 0d67eda34b6363e413fa91ff0005a8ff009448ff00c146ff00eccf3e3aff00ea07abd7bdff00c13d 7fe4c13f61dffb33ff00d9a3ff0054bf82a803f283c7efff00073c7fc209e35fedbb6ff820e7f637 fc225e24fed7fecbbeff0082831d4ffb33fb1af7edff00d9c2ef4f16a6ff00ecbe6fd8c5c916ff00 68f2fce3e5eeafcdaff8224bff00c17f07fc12d7f6441fb2341ff047a7fd9d3fe10ff197fc2b06fd a36eff006d38fe359d2ffe16b78f7fb57fe13c4f865652f8157501e24feda1a7ff00c23d235b9d10 6966e717e6ec0fec23e29ffc930f88ff00f621f8bfff0051ed46bf1f3fe0dbbff94257ec11ff0062 07c42ffd5e3f1468038cdfff000745ff00cfb7fc1037ff0003bfe0a1dffcaeafc80ff8235bff00c1 7a47c2afdb27fe19560ff8244bf86cff00c1497f6c03f154fed0575fb65c7ae0f8f7ff00093787ff 00e168afc3e1f0e2ce5b06f842350fb17fc202fe232be336b3fb57fc2448b38873fdb8d7e027fc1b d3ff00243bfe0a15ff006983fdbfbff532f0ad0059dfff000745ff00cfb7fc1037ff0003bfe0a1df fcaeafc96fd8e5ff00e0be5ff0f45ff82c81f85707fc1208fed12758fd813fe1aa57e205dfed9cbf 0592e87ecbd3ff00c295ff00867e7f0e59378e64b76f877bcfc51ff858d1c722f8d368f09efd0f2d 5fdadd7e10ff00c13e7fe535bff0708ffd8c1ff04b2ffd62abaa00cbdfff000745ff00cfb7fc1037 ff0003bfe0a1dffcaeafc9681ffe0be5ff000fd8d4ca41ff000482ff0086c7ff00874b6842e11aef f6ceff008667ff008667ff0086c4f117d8da190597fc2d3ff85ebff0b4fedc2e51e2ff008403fe10 0fb234527fc245e72d7f6b75f8436dff002b38eb3ff6821f0cff00ebc0fc5b40197bff00e0e8bff9 f6ff008206ff00e077fc143bff0095d5f92dfb5d3ffc17cbfe1eafff00047e3f13a0ff0082410fda 4468ff00f0511ff865c5f01ddfed9cdf041ad4fc0bf875ff000bcffe17e3f882c97c791dc2f83bfb 08fc27ff0085791c91bf897fb5878c366962cc9fed6ebf087f6f6ff94e37fc1007fec5ff00f82b57 feb32fc23a00cbdfff000745ff00cfb7fc1037ff0003bfe0a1dffcaeafc89ff82b73ff00c17b4c9f f04c4ff869a83fe090cac3fe0aedfb1a9fd9ebfe144ddfed98e1bf69efb37c50ff008554bf19bfe1 60594653e0318ffe122ff8582fe08dff001055c68bff0008e46ca6fb1fdb457e087fc1793fd6ff00 c117bfed3dff00f04f3ffd23f8d5400cdfff000745ff00cfb7fc1037ff0003bfe0a1dffcaeafc89f f82efbff00c17b4ffc12a3f6a31fb6541ff04864fd9bbcff0080ff00f0b15bf664bbfdb324f8de1f fe1a5be0e7fc219ff08527c54b28bc0654f8ff00fe1151e27fedd9148f079f101d2b3ad0d394ff00 6d15f821ff00073d7fca0e7f6d8ffaf9fd983ff5b1bf67ca0066ff00f83a2ffe7dbfe081bff81dff 00050eff00e5757c8ffb7fbffc1c7a7f60ff00db607c6cb7ff0082242fc1a3fb23fed21ff0b6cfc2 dbdfdbb5be270f863ff0a73c67ff0009e9f872be2db04f0ab78ec7857fb54f8417c4cebe1f3e20fe cf1acb2e9c6e48feaaabe0cff82a8ffca307fe0a3dff006619fb5fff00eb3dfc43a00fc42ff827bb ff00c1c743f606fd87c7c10b7ff822537c161fb207ecd3ff000a81be2ade7edd89f140fc2fff0085 31e0aff8400fc485f08d83f84d7c7c7c27fd927c60be1876f0f0f10ff688d159b4d16c4fd7dbff00 e0e8bff9f6ff008206ff00e077fc143bff0095d5f7b7fc1287fe516dff0004d7ff00b303fd8e7ff5 9dfe1cd7df9401fc4bff00c1081ffe0bda3fe0951fb2e0fd8d60ff0082433fecdde7fc78ff008574 .

dfb4dddfed991fc6f2ff00f0d2df18ff00e133ff0084d53e15d94be030a3c7ff00f0950f0c7f6148 c4f83c787ceab8d68ea2a3f5db7ffc1d17ff003edff040dffc0eff0082877ff2ba9fff0006c2ff00 ca0e7f627ffaf9fda7ff00f5b1bf683afdefa00fe25ffe0922ff00f05ed127fc14effe19960ff824 3331ff0082bb7ed947f685ff0085ed77fb66205fda7becdf0bff00e16aafc19ff857f65217f80c23 ff008477fe15f3f8df67c41673ad7fc2471aa8b1cfebb6ff00f83a2ffe7dbfe081bff81dff00050e ff00e5753ffe0837feb7fe0b43ff0069efff0082867fe91fc15afdefa00fe293f6457ff82f97fc3d 5ffe0b027e18c1ff0004823fb489d1ff00e09ddff0d46be3cbbfdb397e082da8f817f117fe1467fc 2837f0fd9378f24b86f077f6e9f8b1ff000b0e38e34f12ff00648f07efd2cde11fad3bff00e0e8bf f9f6ff008206ff00e077fc143bff0095d5a9fb04ff00ca71bfe0bfdff62fff00c1257ff5997e2e57 eef5007f1493bffc17cbfe1fb1a61783fe0905ff000d8fff000e96d745ba2ddfed9dff000ccfff00 0ccfff000d89e1dfb634d21b2ff85a7ff0bd7fe169fd845b2245ff000807fc201f6b6964ff00848b c95afd69dfff000745ff00cfb7fc1037ff0003bfe0a1dffcaead4b9ff959c746ff00b410f89bff00 5e07e12afddea00fe293f6c67ff82f97fc3d17fe08de7e2a41ff0004821fb448d63f6fbff86565f8 7f77fb6737c167ba3fb2f41ff0babfe1a05fc4764be398edd7e1dec3f0bbfe15cc7248de34dc3c59 b343c357eb4eff00f83a2ffe7dbfe081bff81dff00050eff00e5756a7fc141bfe535bff06f77fd8c 1ff054dffd62ab5afddea00fe263fe0bbadff05eb3ff0004aafda887ed9b07fc121e3fd9b0dc7c06 ff00858eff00b315d7ed972fc7153ff0d2df073fe10eff0084223f8ab670f80987fc27dff08b0f13 0d7a54c783cf880e964eb434e07fb67afc10ff00839ebfe5073fb6c7fd7cfecc1ffad8dfb3e57ef7 d001451450014514500145145007f3a3ff00071de9df11f57f869ff04a4d2be0ef893c3de0ef8b5a 97fc16dbf61eb0f863e2df176893f893c2be18f88177e16f8f16fe0ed7fc4be1eb6b9b3b9d7741d1 fc43269da86afa45bdddb4da969f6f716715c4324cb2a7a7ff00c33fff00c1c39ff490cfd803ff00 10e3c69ffcf0eb3ffe0bc9feb7fe08bdff0069efff008279ff00e91fc6aafdefa00fc20ff867ff00 f83873fe9219fb007fe21c78d3ff009e1d1ff0cfff00f070e7fd2433f600ff00c438f1a7ff003c3a fddfa2803f083fe19fff00e0e1cffa4867ec01ff008871e34ffe7875f923ff0005d3f83bff00059e f0cffc12dbf693d6ff006a1fdb37f63cf8a1f036cf58fd9dd7c67e07f865fb3378a3c09e36d66e6e ff006a3f82b65e109747f156a1e33d52d34c8f47f1c5cf86b5cd5925b19cea5a2e9ba8e9519865be 8e78bfb4dafc21ff0083987fe50a5fb607fd8c1fb267feb6afece94009ff000cff00ff00070e7fd2 433f600ffc438f1a7ff3c3a3fe19ff00fe0e1cff00a4867ec01ff8871e34ff00e7875fbbf45007e1 07fc33ff00fc1c39ff00490cfd803ff10e3c69ff00cf0e8ff867ff00f83873fe9219fb007fe21c78 d3ff009e1d7eefd1401f841ff0cfff00f070e7fd2433f600ff00c438f1a7ff003c3a3fe19fff00e0 e1cffa4867ec01ff008871e34ffe7875fbbf45007e107fc33fff00c1c39ff490cfd803ff0010e3c6 9ffcf0e8ff00867fff0083873fe9219fb007fe21c78d3ff9e1d7eefd1401f841ff000cff00ff0007 0e7fd2433f600ffc438f1a7ff3c3a3fe19ff00fe0e1cff00a4867ec01ff8871e34ff00e7875fbbf4 5007e107fc33ff00fc1c39ff00490cfd803ff10e3c69ff00cf0e8ff867ff00f83873fe9219fb007f e21c78d3ff009e1d7eefd1401f841ff0cfff00f070e7fd2433f600ff00c438f1a7ff003c3a3fe19f ff00e0e1cffa4867ec01ff008871e34ffe7875fbbf45007e107fc33fff00c1c39ff490cfd803ff00 10e3c69ffcf0e8ff00867fff0083873fe9219fb007fe21c78d3ff9e1d7eefd1401f841ff000cff00 ff00070e7fd2433f600ffc438f1a7ff3c3a3fe19ff00fe0e1cff00a4867ec01ff8871e34ff00e787 5fbbf45007e107fc33ff00fc1c39ff00490cfd803ff10e3c69ff00cf0e8ff867ff00f83873fe9219 fb007fe21c78d3ff009e1d7eefd1401fc4e783be0fff00c165a4ff0082ec7c66f0ce9dfb657ec816 dfb51db7fc135fe1d6b1e23f8a171fb34f89e6f865a97c199be3ede5ae8fe0dd3fc06be325d42cbc 6367e2b12eab77e267d564b5b9d29d74f5b24917cdafd84ff867ff00f83873fe9219fb007fe21c78 d3ff009e1d61fc3eff00959a7f685ffb43e7c24ffd6a4d46bf7ee803f89cfd81fe0fff00c165b54f f8288ffc163f49f853fb657ec81e15f8bde1ff008bdfb2e5bfed15e2ef14fecd3e27f10784be2278 86f7e065ddd781f51f87de1cb7f195a5d7832c343f0b87d2f5bb3bebcd45f55d4cadfc324118311f d84ff867ff00f83873fe9219fb007fe21c78d3ff009e1d61ff00c12eff00e52c9ff0704ffd97bfd8 abff0059a2fabf7ee803f890ff00829f7c20ff0082c968bfb4cffc1232cbe377ed8ffb20f8dbc6ba f7edcb69a67ecffad782ff0066bf13f85b46f87ff13cf82f51923f13f8f74bbbf18df4be2ff0d2e9 a26b66d0ace7d3ee1ae5d27fb50552a7f643fe19ff00fe0e1cff00a4867ec01ff8871e34ff00e787 5c9ffc167ffe4f23fe0835ff00692bb1ff00d575ab57f417401fc597ed79f077fe0b3d61ff00055b ff00823ce87f107f6cdfd8f3c41f1e3c41a3ff00c1455bf678f1de81fb3378a347f037c3db6d23e0 4fc39b9f8c117c40f09cfe33b8bcf1949e2ff0b4da3e97e127b1bfd38787354b3bbbfb91791dcac4 9faddff0cfff00f070e7fd2433f600ff00c438f1a7ff003c3a5fdbdbfe538dff000401ff00b17ffe 0ad5ff00accbf08ebf77a803f8b283e0effc1678ff00c177b53f0c2fed9bfb1e0fda957fe0923a16 bd3fc523fb3378a0fc3193e00bfed8de22d3ed7c029e02ff0084cffb413c7917c454bcf1149e2ffe d53652787a68b461a789e23727f5bbfe19ff00fe0e1cff00a4867ec01ff8871e34ff00e7874b6dff 002b38eb3ff6821f0cff00ebc0fc5b5fbbd401fc487fc16ebe107fc164bc37fb337c08bdfda67f6c 7fd907e26782aebf6e5fd9574cf0b68bf0dff66bf13f81b59d2fe27df78d2ee3f02789f53d52ff00 c63a9c57fe1ad0b52125ceb9a14704571ab5b32c10dd40cbb8fec87fc33fff00c1c39ff490cfd803 ff0010e3c69ffcf0eb93ff008390bfe4cdff00664ffb495fec41ff00ab16fabfa0ba00fc20ff0086 .

7fff0083873fe9219fb007fe21c78d3ff9e1d7e3dffc119be0ff00fc165bc43f0a7f6cc9ff00672f db2bf640f873a0e9ff00f0528fdb0b47f88d61f10ff669f13f8d2fbc45f19b4ff1378793e21f8cbc 3b7763e32d35345f077886f9ad27f0ff0086678ee6eb468629a29af6e0c8a57fb63afc04ff00837a 7fe4877fc142bfed307fb7f7fea65e15a00cdf881f00ff00e0e0c8bc07e369756ff82827ec0f77a5 47e11f1249a9dadafec7de33b7bab9d3d346bd6bdb7b6b86f882eb05c4d6c248e19991d629195cab 0520fe6bff00c110fe0dff00c169bc49ff0004b0fd90b5bfd99bf6d1fd8e3e19fc0bd43c1fe3393e 1ef81be24fecc7e29f1cf8dfc3da747f15fc7d06a36daff8aec3c69a65a6b17171af45aadf5b4d0d 85b886c6ead6d195dedda47febe7e29ffc930f88ff00f621f8bfff0051ed46bf1f3fe0dbbff94257 ec11ff006207c42ffd5e3f1468039fff00867fff0083873fe9219fb007fe21c78d3ff9e1d7e3df83 be0fff00c165a4ff0082ec7c66f0ce9dfb657ec816dfb51db7fc135fe1d6b1e23f8a171fb34f89e6 f865a97c199be3ede5ae8fe0dd3fc06be325d42cbc6367e2b12eab77e267d564b5b9d29d74f5b249 17cdafed8ebf013e1f7fcacd3fb42ffda1f3e127feb526a3401b9ff0cfff00f070e7fd2433f600ff 00c438f1a7ff003c3afc91fd8dbe0eff00c167b50ff82a4ffc165744f875fb66fec79e1df8e5e1ed 63f6005fda33c71e21fd99bc51ad7827e22dceabfb2e5c5efc2797e1ef8560f19db5df82e3f0a781 f7687e2a4bebed48f8835b2baadb1b488180ff0069b5f843ff0004f9ff0094d6ff00c1c23ff6307f c12cbff58aaea8013fe19fff00e0e1cffa4867ec01ff008871e34ffe7875f8f7ff000553f83fff00 0596d13e2b7fc12920f8ebfb657ec81e3ad7b5cff82947c1fd1fe03dff0081ff00669f13f852c7c0 9f19ae3c33e327f0f78cbc736979e32bf7f16783b4fb18f528350f0cd9c961757935cdbcb1dec421 21bfb63afc04ff0082ddff00c971ff00821cff00da60fe017fea1bf10a80373fe19fff00e0e1cffa 4867ec01ff008871e34ffe7875f8f7fb4efc1fff0082cb597fc162ff00e097de1ff1b7ed95fb206b 7fb446b5f087f6d8b8f821f10f45fd9a7c4fa5fc3ef04787b4df00f8765f897a778d7c1b378ca7bd f14dff008974a7b3b5f0e5e5a6a3629a1dd432dc4f1dca48107f6c75f809fb66ff00cac09ff045bf fb209ff051affd55de12a00dcff867ff00f83873fe9219fb007fe21c78d3ff009e1d7e422fc1eff8 2cd7fc3fc25f0b8fdb2ff63eff0086ab1ff0484b7d7dbe2aff00c334789ffe1571fd9f0fed9b73a7 27c3e1e00ff84cbfb4478f97e2387f119f187f6b7d88f875868bfd9de78fb4d7f6b55f8209ff002b 43cfff006810b4ff00d7865ed00687fc33ff00fc1c39ff00490cfd803ff10e3c69ff00cf0ebf213f 634f83dff059ad47fe0ab9ff00059ed0fe1cfed97fb1f7873e3c78767ff82778fda3fc77e21fd9a3 c4fad781be23beadfb346bf79f084fc3bf09c1e32b6bcf050f08f82d6ef45f168bed4352ff00848f 59962d4edbec7146606fed6abf043fe09edff29c6ff83877febe7fe0939ffac73e29a00d0ff867ff 00f83873fe9219fb007fe21c78d3ff009e1d7e427fc1233e0f7fc166b5e93fe0a7ff00f0cfff00b6 5fec7de003a2ff00c15eff006cdd03e371f1efecd1e27f178f1bfed07a75b7c2e3f11fe20f82c597 8cb4ff00f845bc03e2349f435f0ef83eefedd7ba29b1bd33ea373f6a4d9fdad57e087fc106ff00d6 ff00c1687fed3dff00f050cffd23f82b401a1ff0cfff00f070e7fd2433f600ff00c438f1a7ff003c 3afc84ff00820d7c1eff0082cd789ffe0947fb2ceb9fb2c7ed97fb1f7c2cf80f7b3fc791e06f027c 4ffd9a3c4fe3ef1ce86f6bfb4bfc64b3f151d6fc59a778cb49b3d546abe34b7f11eb5a58874fb7fe cfd1b51d3f4c93cd96c9e793fb5aafc10ff83617fe5073fb13ff00d7cfed3fff00ad8dfb41d007cc 9fb76fc0dff82f0e99fb107ed93a97c52fdbbff61cf147c32d3ff654fda1afbe22f867c31fb2778b b41f12f88bc0969f08bc5f71e2ed0bc3daedc78eeeedf45d7357f0fc7a869fa4ead3dadcc3a75fdc 5bde4b6f3242d1b79cff00c12ebe09ff00c17275bff8273fec4dabfc0ffdb8bf627f03fc1ed4bf66 af84b79f0d3c1fe35fd95fc59e29f17786bc173f84b4d9340d17c47e24b4f1c58db6b9ac5869ed0d bdfea7059db4577708f32431ab051fbe3ff0535ff946e7fc141bfecc83f6afff00d50de3eaf23ff8 22bffca247fe09c9ff006679f02bff00503d22803e5bff00867fff0083873fe9219fb007fe21c78d 3ff9e1d7e48ffc1277e0effc167b5dbdff00829f0f80bfb66fec79e039745ff82b77ed6fa0fc6e6f 1d7eccfe28f16af8dbe3f58787fe103f8ffc7fe0b5b3f19e9fff0008b780f5fb4b8f0f43a0f842ef edd7ba44ba76a124fa85c0bc411ff69b5f843ff0430ff908ff00c167ff00ed3bdfb77ffea2bf00a8 013fe19fff00e0e1cffa4867ec01ff008871e34ffe7875f909fb1bfc1eff0082cd6a1ff0561ff82c d685f0ebf6cbfd8fbc3bf1ebc3d07fc13a4fed1be3cf10fecd1e27d6bc0bf119357fd9d3c6377f07 c7c3cf0941e32b6bcf059f07f83e3d4747f171bed4352ff849357b9b7d4ad7ec7142d0b7f6b55f82 1ff04faff94e6ffc1c2fff005edff0493ffd64af881401a1ff000cff00ff00070e7fd2433f600ffc 438f1a7ff3c3afc919fe0eff00c16787fc177b4cf0c37ed9bfb1e1fda95bfe0923aeebd07c521fb3 3f8a07c318fe00a7ed8de1dd3eebc00fe02ff84cff00b41bc792fc447b3f1145e2ff00ed5fb147e1 f865d18e9e67905c8fed36bf086e7fe5671d1bfed043e26ffd781f84a8013fe19fff00e0e1cffa48 67ec01ff008871e34ffe7875f923fb64fc1dff0082cf69ff00f0549ff8235689f117f6cdfd8f3c45 f1c7c43ac7edfebfb39f8e3c3dfb33f8a345f04fc3ab9d2bf65db7bdf8b12fc42f0acfe33b9bbf1a 47e2bf03edd0fc2a9637fa69f0f6b60eab726ee22201fda6d7e10ffc141bfe535bff0006f77fd8c1 ff00054dff00d62ab5a004ff00867fff0083873fe9219fb007fe21c78d3ff9e1d7e48ffc15b3e0ef fc167b41b2ff00826e1f8fdfb66fec79e3e8b58ff82b77ec3fa0fc1b5f01feccfe28f08b7837e3f6 a5e20f1827c31f1ff8c1af3c67a87fc24be03f0cddc7a84de25f085afd8af75d8ae2de38350b630b 17fed36bf087fe0bb7ff0020eff8241ffda77bfe09b7ff00a9578fa8013fe19fff00e0e1cffa4867 ec01ff008871e34ffe7875f953ff0005bcf837ff0005a6f0dffc12c3f6bdd6ff00699fdb47f638f8 .

99f02f4ff07f8324f885e06f86dfb31f8a7c0de37f10e9d27c57f00c1a75b681e2bbff001a6a769a 3dc5bebd2e957d7334d617026b1b5bab45547b85913fb35afc40ff0083913fe5095fb7bffd881f0f 7ff578fc2ea00f31f87ff00ffe0e0c97c07e099749ff0082827ec0f69a549e11f0dc9a65add7ec7d e33b8bab6d3df46b26b2b7b9b85f8828b3dc436c638e699511659159c2a860078d7ed99f02ff00e0 bd5a7fec7ffb56dffc46fdbcff00618f117c3db1fd9b3e3a5e78f3c3fe1dfd92fc5fa2f8835df065 b7c2ff0014cde28d1b42d627f1e5cc1a4eb1aa68897d63a66a735b5c45617b3c1752412a44d1b7f4 6df0b3fe4987c38ffb10fc21ff00a8f69d5f3dff00c142bfe4c13f6e2ffb33ff00da5fff0054bf8d 6803f9efff00825d7c13ff0082e4eb7ff04e7fd89b57f81ffb717ec4fe07f83da97ecd5f096f3e1a 783fc6bfb2bf8b3c53e2ef0d782e7f0969b2681a2f88fc4969e38b1b6d7358b0d3da1b7bfd4e0b3b 68aeee11e64863560a3ef1ff00867fff0083873fe9219fb007fe21c78d3ff9e1d7d49ff0457ff944 8ffc1393feccf3e057fea07a457e9dd007f139ff000429f83fff000596f137fc13bbc0fab7ecbbfb 657ec81f0bfe10c9f17bf68eb7d33c23f137f669f13f8f3c5b6de21b3f8e7e3bb5f196a373e23d3f c65a55acf61acf8a22d5754d22cd6cd1f4dd32ead6c2592692dda56fd84ff867ff00f83873fe9219 fb007fe21c78d3ff009e1d61ff00c1b35ff289bf86ff00f65eff006baffd697f89b5fbf7401fc487 fc1307e107fc164b5afda67fe0ae765f047f6c7fd907c13e35d07f6e5bbd33f680d6bc69fb35f89f c53a37c40f89e3c17a7492789fc05a5da78c6c65f087869b4d30db2e85793ea170b728f3fda8ab05 1fb21ff0cfff00f070e7fd2433f600ff00c438f1a7ff003c3ae4ff00e08c1ff2791ff05e5ffb495d f7feabad26bfa0ba00fe243e01fc20ff0082c95d7fc16c3f6fcf0e7853f6c7fd9074afda574afd97 bf65dbdf8aff0012b54fd9afc4fa87c38f15f81ef63bbff841f43f0b78223f18c57fe1fd6b430241 ad6ab73a9ddc5aa9653141062bf643fe19ff00fe0e1cff00a4867ec01ff8871e34ff00e7875c9fec bbff002b1a7fc1527feccb3f62cffd157f5fd05d007f121f1f3e107fc164ad7fe0b61fb01f873c57 fb63fec83aafed2baafecbdfb515efc28f895a5fecd7e27d3fe1c7853c0f651da7fc271a1f8a7c11 278c65bff106b5ae0318d1755b6d4ed22d28ab19609f35fb21ff000cff00ff00070e7fd2433f600f fc438f1a7ff3c3ae4ff6a2ff00958d3fe096dff6659fb69ffe8ab0afe82e803f890ff829f7c20ff8 2c968bfb4cff00c1232cbe377ed8ff00b20f8dbc6baf7edcb69a67ecff00ad782ff66bf13f85b46f 87ff0013cf82f51923f13f8f74bbbf18df4be2ff000d2e9a26b66d0ace7d3ee1ae5d27fb50552a7f 643fe19fff00e0e1cffa4867ec01ff008871e34ffe7875c9ff00c167ff00e4f23fe0835ff692bb1f fd575ab57f417401fc487fc173fe107fc164bc33fb14787f52fda83f6c7fd907e27fc357fda87f66 6b2b4f0d7c33fd9afc4fe04f11c3e38bdf89da643e0ad725d7350f18ea9049a2e8badb417dace942 d84baa5923dac53c2ee1c7ec87fc33ff00fc1c39ff00490cfd803ff10e3c69ff00cf0eb93ff83973 fe51cde15ffb3d3fd8dfff00573e8b5fd05d007f25ff00f0545f827ff05c9d13fe09cffb6ceaff00 1c3f6e2fd89fc71f07b4dfd9abe2d5e7c4bf07f82bf657f16785bc5de25f05c1e12d4a4d7f45f0e7 892efc717d6da1eb17fa7acd6f61a9cf677315a5c3a4cf0c8aa54faf7ec67f02ff00e0bd5a87ec7f fb295ffc39fdbcff00618f0efc3dbefd9b3e05de780fc3fe22fd92fc5fad788342f065cfc2ff000b 4de17d1b5dd620f1e5b41ab6b1a5e88f6363a9ea70db5bc57f7b04f751c1124ab1afe9bffc16a3fe 5123ff00051bff00b33cf8ebff00a81eaf5ef7ff0004f5ff009304fd877feccfff00668ffd52fe0a a00fcb2f881f00ff00e0e0c8bc07e369756ff82827ec0f77a547e11f1249a9dadafec7de33b7bab9 d3d346bd6bdb7b6b86f882eb05c4d6c248e19991d629195cab0520fe6bff00c110fe0dff00c169bc 49ff0004b0fd90b5bfd99bf6d1fd8e3e19fc0bd43c1fe3393e1ef81be24fecc7e29f1cf8dfc3da74 7f15fc7d06a36daff8aec3c69a65a6b17171af45aadf5b4d0d85b886c6ead6d195dedda47febe7e2 9ffc930f88ff00f621f8bfff0051ed46bf1f3fe0dbbff94257ec11ff006207c42ffd5e3f1468039f ff00867fff0083873fe9219fb007fe21c78d3ff9e1d7e3dffc119be0ff00fc165bc43f0a7f6cc9ff 00672fdb2bf640f873a0e9ff00f0528fdb0b47f88d61f10ff669f13f8d2fbc45f19b4ff1378793e2 1f8cbc3b7763e32d35345f077886f9ad27f0ff0086678ee6eb468629a29af6e0c8a57fb63afc04ff 00837a7fe4877fc142bfed307fb7f7fea65e15a00dcff867ff00f83873fe9219fb007fe21c78d3ff 009e1d7e48fec6df077fe0b3da87fc1527fe0b2ba27c3afdb37f63cf0efc72f0f6b1fb002fed19e3 8f10feccde28d6bc13f116e755fd972e2f7e13cbf0f7c2b078cedaefc171f853c0fbb43f1525f5f6 a47c41ad95d56d8da440c07fb4dafc21ff00827cff00ca6b7fe0e11ffb183fe0965ffac55754009f f0cfff00f070e7fd2433f600ff00c438f1a7ff003c3afc9183e0effc1678ff00c177b53f0c2fed9b fb1e0fda957fe0923a16bd3fc523fb3378a0fc3193e00bfed8de22d3ed7c029e02ff0084cffb413c 7917c454bcf1149e2ffed53652787a68b461a789e23727fb4dafc21b6ff959c759ff00b410f867ff 005e07e2da004ff867ff00f83873fe9219fb007fe21c78d3ff009e1d7e48fed79f077fe0b3d61ff0 55bff823ce87f107f6cdfd8f3c41f1e3c41a3ffc1455bf678f1de81fb3378a347f037c3db6d23e04 fc39b9f8c117c40f09cfe33b8bcf1949e2ff000b4da3e97e127b1bfd38787354b3bbbfb91791dcac 49fda6d7e10fededff0029c6ff008200ff00d8bfff00056aff00d665f8474009ff000cff00ff0007 0e7fd2433f600ffc438f1a7ff3c3afc84ff82b9fc1eff82cd68327fc1303fe1a03f6cbfd8fbc7e75 aff82bdfec65a07c113e02fd9a3c4fe101e08fda0f51b6f8a27e1c7c41f1a0bdf196a1ff00094f80 7c38906b8be22f07da7d86f75a37d6460d46dbecafbffb5aafc10ff82f27fadff822f7fda7bffe09 e7ff00a47f1aa80343fe19ff00fe0e1cff00a4867ec01ff8871e34ff00e7875f909ff05e5f83dff0 59af0c7fc128ff006a6d73f6a7fdb2ff0063ef8a7f01eca7f80c3c73e04f861fb34789fc03e39d71 .

eebf697f83767e153a278b351f196ad67a50d2bc6971e1cd6b541369f71fda1a369da86991f952de a4f1ff006b55f821ff00073d7fca0e7f6d8ffaf9fd983ff5b1bf67ca00d0ff00867fff0083873fe9 219fb007fe21c78d3ff9e1d7c8bff0502f81ff00f05dcd2bf60cfdb6f54f8b3fb767ec3de2cf857a 6fec8bfb495ffc4bf0b7857f650f17787bc51e25f87f67f06bc6771e32f0ff0086f5fb9f1d5e5be8 7afeb3e1c8f52d3b47d62e2d2ea0d3351b9b7bd96de78e0689bfa99af833fe0aa3ff0028c1ff0082 8f7fd9867ed7ff00facf7f10e803f14bfe09e7f03ffe0bb5ab7ec07fb0e6abf08ff6ebfd87fc23f0 a353fd8fbf667d43e18f853c59fb28f8bbc45e29f0c7c3cbcf82fe0ab9f05f87bc4be20b6f1d59db 6bbe20d17c37269ba6eb3acdbda5ac1a9ea36d737b15b411ceb12fd83ff0cfff00f070e7fd2433f6 00ff00c438f1a7ff003c3afb8ffe0943ff0028b6ff00826bff00d981fec73ffaceff000e6befca00 fe297fe0835f07bfe0b35e27ff008251fecb3ae7ecb1fb65fec7df0b3e03decff1e4781bc09f13ff 00668f13f8fbc73a1bdafed2ff00192cfc5475bf1669de32d26cf551aaf8d2dfc47ad69621d3edff 00b3f46d474fd324f365b279e4fd7bff00867fff0083873fe9219fb007fe21c78d3ff9e1d67ffc1b 0bff002839fd89ff00ebe7f69fff00d6c6fda0ebf7be803f8a5ff82467c1eff82cd6bd27fc14ff00 fe19ff00f6cbfd8fbc00745ff82bdfed9ba07c6e3e3dfd9a3c4fe2f1e37fda0f4eb6f85c7e23fc41 f058b2f1969fff0008b7807c4693e86be1df07ddfdbaf7453637a67d46e7ed49b3f5effe19ff00fe 0e1cff00a4867ec01ff8871e34ff00e78759ff00f041bff5bff05a1ffb4f7ffc1433ff0048fe0ad7 ef7d007f165fb21fc1dff82cf5ff00fc156ffe0b0fa1fc3efdb37f63cf0ffc78f0fe8fff0004ea6f da1fc77aff00eccfe28d63c0df10edb57f813f11ae7e0fc5f0ff00c27078cedef3c1b27843c2f0eb 3a5f8b5ef6ff00511e23d4ef2d2fed859c76cd0bfeb77fc33fff00c1c39ff490cfd803ff0010e3c6 9ffcf0e97f609ff94e37fc17fbfec5ff00f824affeb32fc5cafddea00fe2ca7f83bff059e1ff0005 ded33c30dfb66fec787f6a56ff008248ebbaf41f1487eccfe281f0c63f8029fb6378774fbaf003f8 0bfe133fed06f1e4bf111ecfc45178bffb57ec51f87e197463a799e41723f5bbfe19ff00fe0e1cff 00a4867ec01ff8871e34ff00e7874b73ff002b38e8dff6821f137febc0fc255fbbd401fc597ed93f 077fe0b3da7ffc1527fe08d5a27c45fdb37f63cf117c71f10eb1fb7fafece7e38f0f7eccfe28d17c 13f0eae74afd976def7e2c4bf10bc2b3f8cee6efc691f8afc0fb743f0aa58dfe9a7c3dad83aadc9b b888807eb77fc33fff00c1c39ff490cfd803ff0010e3c69ffcf0e97fe0a0dff29adff837bbfec60f f82a6ffeb155ad7eef5007f14fff0005e3f83fff000597f0bffc129bf6a4d77f6aafdb2bf63ff8a9 f016c6e3e02ffc277e03f85ffb3478a3c03e3ad74dd7ed31f06acfc2c743f166a1e33d52cf4afeca f1a5c78775ad4c4d6337f6868fa76a1a6466196f5278ff00b58afc10ff00839ebfe5073fb6c7fd7c fecc1ffad8dfb3e57ef7d001451450014514500145145007f39fff00071f7873c79e30f863ff0004 a6f09fc2df890df073e26789ff00e0b69fb10787fe1efc5a5f08689f101be1878db58f0afc79d3fc 2df1057c09e25960f0ef8d0f83b5cb8b1f108f0aebb343a3f880e9c349d4a54b3bb99877dff0ef4f f82e47fd2c4379ff008a9bfd8d7ff9a5a7ff00c1793fd6ff00c117bfed3dff00f04f3ffd23f8d55f bdf401f81bff000ef4ff0082e47fd2c4379ff8a9bfd8d7ff009a5a3fe1de9ff05c8ffa5886f3ff00 1537fb1aff00f34b5fbe545007e06ffc3bd3fe0b91ff004b10de7fe2a6ff00635ffe696bf25bfe0b 9bfb197fc1577e17ff00c12ebf691f1c7ed11ff05a1b9fda8fe0fe8dac7ecf11f8afe0649ff04eef d997e0aa78ce7d5ff6a1f82da1f85ee4fc4bf01ebb77e2bf0f7fc21fe30d4b40f1c8874cb774d7cf 868786b5229a56b17d227f6b75f843ff000730ff00ca14bf6c0ffb183f64cffd6d5fd9d28032ff00 e1de9ff05c8ffa5886f3ff001537fb1aff00f34b47fc3bd3fe0b91ff004b10de7fe2a6ff00635ffe 696bf7ca8a00fc0dff00877a7fc1723fe9621bcffc54dfec6bff00cd2d1ff0ef4ff82e47fd2c4379 ff008a9bfd8d7ff9a5afdf2a2803f037fe1de9ff0005c8ff00a5886f3ff1537fb1afff0034b47fc3 bd3fe0b91ff4b10de7fe2a6ff635ff00e696bf7ca8a00fc0dff877a7fc1723fe9621bcff00c54dfe c6bffcd2d1ff000ef4ff0082e47fd2c4379ff8a9bfd8d7ff009a5afdf2a2803f037fe1de9ff05c8f fa5886f3ff001537fb1aff00f34b47fc3bd3fe0b91ff004b10de7fe2a6ff00635ffe696bf7ca8a00 fc0dff00877a7fc1723fe9621bcffc54dfec6bff00cd2d1ff0ef4ff82e47fd2c4379ff008a9bfd8d 7ff9a5afdf2a2803f037fe1de9ff0005c8ff00a5886f3ff1537fb1afff0034b47fc3bd3fe0b91ff4 b10de7fe2a6ff635ff00e696bf7ca8a00fc0dff877a7fc1723fe9621bcff00c54dfec6bffcd2d1ff 000ef4ff0082e47fd2c4379ff8a9bfd8d7ff009a5afdf2a2803f037fe1de9ff05c8ffa5886f3ff00 1537fb1aff00f34b47fc3bd3fe0b91ff004b10de7fe2a6ff00635ffe696bf7ca8a00fc0dff00877a 7fc1723fe9621bcffc54dfec6bff00cd2d1ff0ef4ff82e47fd2c4379ff008a9bfd8d7ff9a5afdf2a 2803f88ef077ec6dff000557b9ff0082e97c64f85d63ff000599b9d3bf68ad3bfe09b5f0ebc67af7 ed4bff000ef3fd99eee4f127c29bcf8f97ba5697f060fc139b5c1e02d21747f12ac9e2cff8589657 6fe26d40cbfd857302e9e8ae7f5fff00e1de9ff05c8ffa5886f3ff001537fb1aff00f34b55be1f7f cacd3fb42ffda1f3e127feb526a35fbf7401fc477ec15fb1b7fc155fc57ff050eff82c57843e1bff 00c1666e7e147c4ff877f177f65ed3fe3a7c5f5ff8279feccfe396fda2f5cd73e06dd6a9e10f10bf 807c41ae43e1cf8487c0de1d57f0b8d27c1735cd9f89449fdb7aab477ea12bf5ff00fe1de9ff0005 c8ff00a5886f3ff1537fb1afff0034b55bfe0977ff002964ff0083827fecbdfec55ffacd17d5fbf7 401fc417fc14ebf638ff0082a9f827f697ff008248e8bf177fe0b2b73f1bfc5bf103f6e2b4f0c7c1 3f1b3ffc13dbf669f86e7f67ef886de0bd46e53e2827873c2dae4fa5fc5568f4f4974dff00842fc6 125b682de77db1a5f3e3515fb17ff0ef4ff82e47fd2c4379ff008a9bfd8d7ff9a5ac6ff82cff00fc .

9e47fc106bfed25763ff00aaeb56afe82e803f8a4fdaebf632ff0082aef87ffe0aafff00047ef01f 8dff00e0b4373f10be32fc43d1ff00e0a2327c0df8f2dff04eefd997c28ffb3bc1e10f817f0eb54f 8a36c9f0c347d764f097c59ff85c3e1dbcd2bc2cd378cee2d9fc003461adf86c4f7fa85ca2feb4ff 00c3bd3fe0b91ff4b10de7fe2a6ff635ff00e696b53f6f6ff94e37fc1007fec5ff00f82b57feb32f c23afddea00fe2920fd8cbfe0aba7fe0bb1a9fc2d5ff0082d0dcafed169ff0496d0bc7f37ed4ff00 f0eeefd995a49fe0a4bfb62788bc3b6dfb3fff00c2923aeffc203125af8ea1baf88bff000b4d2ecf 8be76bcff844a4b61a2dbc729fd69ff877a7fc1723fe9621bcff00c54dfec6bffcd2d6a5b7fcace3 acff00da087c33ff00af03f16d7eef5007f105ff0005b5fd8e3fe0aa7f0cff00668f815ad7ed03ff 000595b9fda6bc25aa7edc5fb2bf863c3be097ff00827b7ecd3f068785be21ebbe34bbb6f06fc501 e23f036b977aa6b6de04d415f521e0bbf8d341f13f99f63d5a58e0506bf62ffe1de9ff0005c8ff00 a5886f3ff1537fb1afff0034b58dff0007217fc99bfecc9ff692bfd883ff00562df57f417401f81b ff000ef4ff0082e47fd2c4379ff8a9bfd8d7ff009a5afc80ff008235fec6dff0557f88df0abf6c9b ff00811ff0599b9fd9c346f0e7fc1497f6c0f0678ef414ff008279feccff001747c47f8ade1ef137 87e0f1cfc676d53c6bae5addf845be225dcd6d7adf0ef45597c33e13fb27d9b469e58a7908fedc6b f013fe0de9ff00921dff00050aff00b4c1fedfdffa9978568039bf1fff00c13eff00e0b7569e04f1 add6a7ff000708de6ada6db784bc4971a86947fe094bfb1dd80d4eca1d1af64bbd3cdf5bf891ae2c fedb02c96df6b8019adfccf3a205d1457e6d7fc1127f62eff82b27c4cff825afec89e39fd9fbfe0b 5373fb327c1df10783fc6571e08f8151ff00c13a7f662f8ca9f0f6c6dbe2b78f6c2ff4e1f133c73a edaf8afc57fda5acda6a5af1bbd62de29ad0eaa74b801b4b1b763fd847c53ff9261f11ff00ec43f1 7ffea3da8d7e3e7fc1b77ff284afd823fec40f885ffabc7e28d00719ff000ef4ff0082e47fd2c437 9ff8a9bfd8d7ff009a5afc80f077ec6dff000557b9ff0082e97c64f85d63ff000599b9d3bf68ad3b fe09b5f0ebc67af7ed4bff000ef3fd99eee4f127c29bcf8f97ba5697f060fc139b5c1e02d21747f1 2ac9e2cff85896576fe26d40cbfd857302e9e8ae7fb71afc04f87dff002b34fed0bff687cf849ffa d49a8d0059ff00877a7fc1723fe9621bcffc54dfec6bff00cd2d7e4b7ec73fb197fc1577c45ff054 5ff82c8781fc09ff0005a1b9f873f183e1d6b1fb0247f1dbe39aff00c13bbf665f173fed1b3f8b3f 65e9f5cf86b72ff0d35ad762f0a7c23ff854de0f0de06587c1771749e3a0ff00f092f884c3aaa88e bfb5bafc21ff00827cff00ca6b7fe0e11ffb183fe0965ffac557540197ff000ef4ff0082e47fd2c4 379ff8a9bfd8d7ff009a5afc80ff0082a7fec6dff0557f02fc55ff008254587c63ff0082ccdcfc76 d67c79ff000525f841e0cf835af3ff00c13cff00667f8647e037c56d43c35e329f43f8ce9a5f84f5 cb8b4f89ede1eb4b6bfb21f0efc5ad6fe19d5bfb4bed37b3acb67083fdb8d7e027fc16effe4b8ffc 10e7fed307f00bff0050df88540167fe1de9ff0005c8ff00a5886f3ff1537fb1afff0034b5f901fb 4dfec6dff0557d13fe0b0dff0004c2f877e2eff82ccdcf8dfe39f8dfe117edaba87c21fda28ffc13 cff667f0dbfc0fd0fc35e02f0eddf8ff00c3c9f0974bd724f067c491f12f4d9ad74a6d5bc557305e 783859fdbb43596e2e2403fb71afc04fdb37fe5604ff00822dff00d904ff00828d7feaaef0950059 ff00877a7fc1723fe9621bcffc54dfec6bff00cd2d7e44afec69ff000559ff0087f4cbf0a87fc167 6e47ed203fe09136ff00105bf6adff008778feccc646f8227f6cbb9f0e2fecf7ff000a3bfb73fe15 f844f1e2bfc48ff85ac2f3fe131667ff008440db7f622896bfb68afc104ff95a1e7ffb4085a7febc 32f68019ff000ef4ff0082e47fd2c4379ff8a9bfd8d7ff009a5afc89fd8dff00634ff82acf88ff00 e0aaff00f0599f01f813fe0b3b73f0e3e32fc389ff00e09e43e3cfc795ff008278feccde2e7fda41 bc5ffb34ebfad7c3077f861ad6b91784be10ff00c2a0f09c573e0a55f04dc5d0f1f0bbff00848fc4 7e4ea904719feda2bf043fe09edff29c6ff83877febe7fe0939ffac73e29a0067fc3bd3fe0b91ff4 b10de7fe2a6ff635ff00e696bf227fe0923fb1a7fc1567c7f27fc14ec7c13ff82cedcfecfc7c11ff 000576fdb2be1f7c5d29ff0004f1fd99be2a7fc2eff8dde1cb6f85ede3cfda11c78c35cb61f0d9fe 23a5f68e8df0a7c2df68f077843fb0c36897329d4eeb6ff6d15f821ff041bff5bff05a1ffb4f7ffc 1433ff0048fe0ad0033fe1de9ff05c8ffa5886f3ff001537fb1aff00f34b5f913ff0420fd8d3fe0a b3f14ffe0951fb2df8f3f672ff0082cedcfecadf06b5c9fe3c0f07fc068ffe09e3fb337c6f4f02b6 95fb4b7c63d17c46e3e27f8ff5cb4f16f89bfe12af1669daef8d4aeab6f18d0cf88cf8734fdfa5e9 165237f6d15f821ff06c2ffca0e7f627ff00af9fda7fff005b1bf683a00f94ff006eafd847fe0b2d e16fd88ff6c6f137c45ff82f2ddfc53f87de1dfd95bf685d77c77f0c5bfe0985fb25f8257e237837 48f849e2fd43c4fe036f19e81e219b5df088f17e896f7de1f3e27d1629756d006a1fdaba746f7969 0a9f3aff00825f7ec3bff0581f1c7fc13abf629f187c20ff0082e6dd7c0ef85be25fd9b3e136b5e0 0f83a9ff0004d2fd953e252fc33f09dff84b4db8d17c16bf103c55e20b7f1278c868164f169e3c45 ae4116a7aaf93f6abc8d669180fe807fe0a6bff28dcff82837fd9907ed5fff00aa1bc7d5e47ff045 7ff9448ffc1393feccf3e057fea07a45007c91ff000ef4ff0082e47fd2c4379ff8a9bfd8d7ff009a 5afc96ff008250fec65ff055df1edeff00c14e97e0c7fc1686e7e0249e09ff0082b4fed6be00f8bb 2a7fc13bbf665f8a3ff0bbfe35e81e1ff843378d7f68074f176bb6ebf0d9fe205aea1a1da37c2cf0 b7da3c21e15ff84784fa3dcc926ad7817fb5bafc21ff0082187fc847fe0b3fff0069defdbbff00f5 15f80540197ff0ef4ff82e47fd2c4379ff008a9bfd8d7ff9a5afc89fd8ebf634ff0082acf88bfe0a b9ff000595f01f817fe0b3b73f0e7e33fc3983fe09d87e3bfc7b5ff8278feccde2d7fda3d7c61fb3 b78c358f85c8ff000bf5ad722f08fc22ff00853de17b7bef07ab782ae2e8f8fc6a3ff0907893c8d4 .

ad2143fdb457e087fc13ebfe539bff00070bff00d7b7fc124fff00592be2050033fe1de9ff0005c8 ff00a5886f3ff1537fb1afff0034b5f92d3fec65ff00055d1ff05d8d33e16b7fc1686e5bf68b7ff8 24b6bbe3f87f6a7ff87777eccab241f0522fdb13c3be1db9fd9fff00e1490d77fe101952ebc7535a fc45ff0085a6f763c5f0359ffc2251db1d16e24947f6b75f84373ff2b38e8dff006821f137febc0f c2540197ff000ef4ff0082e47fd2c4379ff8a9bfd8d7ff009a5afc96fdb1bf632ff82aef877fe0a8 bff046ff0003f8effe0b4373f11be307c45d63f6fb8fe04fc736ff0082777eccbe117fd9ca7f09fe cbd06b9f12ae53e1a68baecbe14f8b9ff0b67c1e57c0cd0f8d2e2d53c0a13fe125f0f19b55631d7f 6b75f843ff000506ff0094d6ff00c1bddff6307fc1537ff58aad68032ffe1de9ff0005c8ff00a588 6f3ff1537fb1afff0034b5f92dff000567fd8cbfe0abbe01b2ff00827037c6aff82d0dcfc7f8fc65 ff000569fd88bc01f0aa27ff0082777eccbf0b3fe14d7c6bf137883c5f0fc3efda015fc21aedcb7c 427f863756f7d76bf0b3c4de47843c67fda260d76e628ed2127fb5bafc21ff0082edff00c83bfe09 07ff0069deff00826dff00ea55e3ea00cbff00877a7fc1723fe9621bcffc54dfec6bff00cd2d7e56 ff00c16dbf62eff82b27c33ff825afed77e39fda07fe0b5373fb4dfc1df0ff0083fc1b71e37f8152 7fc13a7f662f8349f10ac6e7e2b780ac2c34e3f133c0daedd78afc29fd9bacdde9baf0bbd1ede59a ece9434b9c0b4beb861fda257e207fc1c89ff284afdbdffec40f87bffabc7e1750078ff803fe09f7 ff0005babbf02782aeb4cff83846f349d36e7c25e1bb8d3f4a1ff04a5fd8eefc69965368d6525a69 ff006eb8f122dc5e7d8a068edbed738135c797e74a03bb0af1bfdb27f60dff0082cef873f641fdaa fc43e3bff82f6ddfc47f03e83fb377c72d67c65f0f1bfe0979fb2478457c79e14d2fe1878a2fbc45 e0c6f1668be229759f0c0f1469105e6867c43a4c726a7a28befed2b047bab6894ff48ff0b3fe4987 c38ffb10fc21ff00a8f69d5f3dff00c142bfe4c13f6e2ffb33ff00da5fff0054bf8d6803f9dfff00 825f7ec3bff0581f1c7fc13abf629f187c20ff0082e6dd7c0ef85be25fd9b3e136b5e00f83a9ff00 04d2fd953e252fc33f09dff84b4db8d17c16bf103c55e20b7f1278c868164f169e3c45ae4116a7aa f93f6abc8d669180fbbbfe1de9ff0005c8ff00a5886f3ff1537fb1afff0034b5f5bffc115ffe5123 ff0004e4ff00b33cf815ff00a81e915fa77401fc477fc10bff00636ff82abfc50ff82797823c5ffb 3b7fc1666e7f65bf86175f177f68dd3f4ff8411ffc13cff667f8d6ba66b9a37c72f1d697e2af108f 1f78f75cb4f11de9f19788ad751f141d2678459f878eabfd89a6b4961636eedfafff00f0ef4ff82e 47fd2c4379ff008a9bfd8d7ff9a5aadff06cd7fca26fe1bffd97bfdaebff005a5fe26d7efdd007f1 05ff0004c5fd8e3fe0aa7e36fda5ff00e0adda2fc22ff82cadcfc10f16fc3ffdb8aefc31f1b3c6c9 ff0004f6fd9a7e241fda07e21af82f4eb97f8a0fe1cf14eb90697f0a9a4d3de2d37fe10bf07c973a 0af93f6c597cf91857ec5ffc3bd3fe0b91ff004b10de7fe2a6ff00635ffe696b1bfe08c1ff002791 ff0005e5ff00b495df7feabad26bfa0ba00fe20be027ec71ff000553d57fe0b55fb7cfc35f0dff00 c1656e7c29f1fbc29fb307ecbfae7c49fda5c7fc13dbf669d71fe2c78435c8eecf843c0edf07350d 713c0fe061e070ae07897c3d7536abe25f333aac71945afd8bff00877a7fc1723fe9621bcffc54df ec6bff00cd2d637ecbbff2b1a7fc1527feccb3f62cff00d157f5fd05d007f105f1eff638ff0082a9 e95ff05aafd81be1af893fe0b2b73e2bf8fde2bfd983f6a0d73e1b7ed2e7fe09edfb34e86ff09fc2 1a1c7687c5fe075f839a7eb8fe07f1c8f1c06407c4be21ba8755f0d7979d2a390bb57ec5ff00c3bd 3fe0b91ff4b10de7fe2a6ff635ff00e696b1bf6a2ff958d3fe096dff006659fb69ff00e8ab0afe82 e803f882ff00829d7ec71ff0553f04fed2ff00f0491d17e2effc1656e7e37f8b7e207edc569e18f8 27e367ff00827b7ecd3f0dcfecfdf10dbc17a8dca7c504f0e785b5c9f4bf8aad1e9e92e9bff085f8 c24b6d05bcefb634be7c6a2bf62ffe1de9ff0005c8ff00a5886f3ff1537fb1afff0034b58dff0005 9fff0093c8ff00820d7fda4aec7ff55d6ad5fd05d007f105ff0005c9fd8e3fe0aa7f0c3f62af0ff8 97f687ff0082cadcfed43e009bf69ffd9a343b5f86927fc13dbf669f82cb69e2fd6be2769963e12f 1c7fc263e03d72ef5cb83e09d5de1d6c786a488695e23307f66ea92476b2bb0fd8bff877a7fc1723 fe9621bcff00c54dfec6bffcd2d637fc1cb9ff0028e6f0affd9e9fec6fff00ab9f45afe82e803f91 ff00f82a0fec3bff000581f03ffc13abf6d6f187c5ff00f82e6dd7c71f85be1afd9b3e2ceb5e3ff8 3aff00f04d2fd953e1aafc4cf09d8784b52b8d6bc16df103c2be20b8f1278346bf6492e9e7c45a1c 12ea7a579df6ab38da68d41f5dfd8dbf60dff82cef88ff00641fd953c43e04ff0082f6ddfc38f03e bdfb377c0dd67c1bf0f17fe0979fb2478b97c07e14d53e18785efbc3be0c5f166b5e228b59f138f0 be913d9e863c43ab471ea7ad0b1fed2bf44bab99547ea47fc16a3fe5123ff051bffb33cf8ebffa81 eaf5ef7ff04f5ff9304fd877feccff00f668ff00d52fe0aa00fca0f1ff00fc13effe0b7569e04f1a dd6a7ff0708de6ada6db784bc4971a86947fe094bfb1dd80d4eca1d1af64bbd3cdf5bf891ae2cfed b02c96df6b8019adfccf3a205d1457e6d7fc1127f62eff0082b27c4cff00825afec89e39fd9fbfe0 b5373fb327c1df10783fc6571e08f8151ffc13a7f662f8ca9f0f6c6dbe2b78f6c2ff004e1f133c73 aedaf8afc57fda5acda6a5af1bbd62de29ad0eaa74b801b4b1b763fd847c53ff009261f11ffec43f 17ff00ea3da8d7e3e7fc1b77ff00284afd823fec40f885ff00abc7e28d00719ff0ef4ff82e47fd2c 4379ff008a9bfd8d7ff9a5afc80ff8235fec6dff000557f88df0abf6c9bff811ff000599b9fd9c34 6f0e7fc1497f6c0f0678ef414ff8279feccff1747c47f8ade1ef13787e0f1cfc676d53c6bae5addf 845be225dcd6d7adf0ef45597c33e13fb27d9b469e58a7908fedc6bf013fe0de9ff921dff050affb 4c1fedfdff00a997856802cffc3bd3fe0b91ff004b10de7fe2a6ff00635ffe696bf25bf639fd8cbf e0abbe22ff0082a2ff00c1643c0fe04ff82d0dcfc39f8c1f0eb58fd8123f8edf1cd7fe09ddfb32f8 .

b9ff0068d9fc59fb2f4fae7c35b97f869ad6bb17853e11ff00c2a6f0786f032c3e0bb8ba4f1d07ff 008497c4261d554475fdadd7e10ffc13e7fe535bff000708ff00d8c1ff0004b2ff00d62abaa00cbf f877a7fc1723fe9621bcff00c54dfec6bffcd2d7e4b41fb197fc1574ff00c176353f85abff0005a1 b95fda2d3fe092da178fe6fda9ff00e1dddfb32b493fc1497f6c4f117876dbf67fff00852475dff8 40624b5f1d4375f117fe169a5d9f17ced79ff089496c345b78e53fdadd7e10db7fcace3acffda087 c33ffaf03f16d0065ffc3bd3fe0b91ff004b10de7fe2a6ff00635ffe696bf25bf6bafd8cbfe0abbe 1fff0082abff00c11fbc07e37ff82d0dcfc42f8cbf10f47ff8288c9f037e3cb7fc13bbf665f0a3fe cef07843e05fc3ad53e28db27c30d1f5d93c25f167fe170f876f34af0b34de33b8b67f000d186b7e 1b13dfea1728bfdadd7e10fededff29c6ff8200ffd8bff00f056affd665f84740197ff000ef4ff00 82e47fd2c4379ff8a9bfd8d7ff009a5afc89ff0082b77ec69ff0559f0049ff0004c41f1b3fe0b3b7 3fb409f1bffc15dbf635f87df088bffc13c7f666f857ff000a43e37788edbe283780ff0068441e0f d72e47c497f870963ac22fc29f14fd9fc1de2ffedc2daddcc474cb5ddfdb457e087fc1793fd6ff00 c117bfed3dff00f04f3ffd23f8d5400cff00877a7fc1723fe9621bcffc54dfec6bff00cd2d7e44ff 00c177ff00634ff82acfc2cff82547ed49e3cfda37fe0b3b73fb54fc1ad0e7f80e3c61f01a4ff827 8feccdf0413c74daafed2df07345f0e39f89fe00d72efc5be19ff8457c59a8e85e350ba55bc835c3 e1c1e1cd436697abdec8bfdb457e087fc1cf5ff2839fdb63febe7f660ffd6c6fd9f28019ff000ef4 ff0082e47fd2c4379ff8a9bfd8d7ff009a5af91ff6ff00fd84ff00e0b23e13fd83ff006d8f157c4b ff0082f05dfc5af871e19fd91ff691f107c40f854dff0004c5fd937c08bf133c13a37c1cf19ea3e2 bf87cde37f0f78866f1078357c67a15b5ff870f8ab43865d63c3c352fed7d3237bdb3814ff005555 f067fc1547fe5183ff00051eff00b30cfdafff00f59efe21d007e217fc13dff615ff0082c7f8bbf6 06fd87fc57f0c7fe0bbb77f08be1af89ff00640fd9a7c43f0f7e13affc131ff64ef1eafc30f03eb5 f063c15a9784fe1e2f8ebc47e2187c43e345f0568373a7f86c78b35d862d67c4634cfed8d5228efa f2741f5f7fc3bd3fe0b91ff4b10de7fe2a6ff635ff00e696bef6ff008250ff00ca2dbfe09aff00f6 607fb1cffeb3bfc39afbf2803f897ff82107ec69ff000559f8a7ff0004a8fd96fc79fb397fc1676e 7f656f835ae4ff001e0783fe0347ff0004f1fd99be37a7815b4afda5be31e8be2371f13fc7fae5a7 8b7c4dff0009578b34ed77c6a5755b78c6867c467c39a7efd2f48b291bf5dbfe1de9ff0005c8ff00 a5886f3ff1537fb1afff0034b4ff00f83617fe5073fb13ff00d7cfed3fff00ad8dfb41d7ef7d007f 12ff00f0491fd8d3fe0ab3e3f93fe0a763e09ffc1676e7f67e3e08ff0082bb7ed95f0fbe2e94ff00 8278feccdf153fe177fc6ef0e5b7c2f6f1e7ed08e3c61ae5b0f86cff0011d2fb4746f853e16fb478 3bc21fd861b44b994ea775b7f5dbfe1de9ff0005c8ff00a5886f3ff1537fb1afff0034b4ff00f820 dffadff82d0ffda7bffe0a19ff00a47f056bf7be803f8a4fd917f632ff0082aef883fe0aafff0005 81f01f823fe0b4373f0f7e32fc3cd1ff00e09dd27c72f8f2bff04eefd997c56ffb4441e2ff00817f 11754f85d6cff0c358d763f097c26ff853de1db3d57c2cb37832e2e5fc7e3593adf890417fa7db23 7eb4ff00c3bd3fe0b91ff4b10de7fe2a6ff635ff00e696b53f609ff94e37fc17fbfec5ff00f824af feb32fc5cafddea00fe2927fd8cbfe0aba3fe0bb1a67c2d6ff0082d0dcb7ed16ff00f0496d77c7f0 fed4ff00f0eeefd9956483e0a45fb627877c3b73fb3fff00c2921aeffc2032a5d78ea6b5f88bff00 0b4deec78be06b3ff844a3b63a2dc4928fd69ff877a7fc1723fe9621bcff00c54dfec6bffcd2d6a5 cffcace3a37fda087c4dff00af03f0957eef5007f149fb637ec65ff055df0eff00c1517fe08dfe07 f1dffc1686e7e237c60f88bac7edf71fc09f8e6dff0004eefd997c22ff00b394fe13fd97a0d73e25 5ca7c34d175d97c29f173fe16cf83caf819a1f1a5c5aa781427fc24be1e336aac63afd69ff00877a 7fc1723fe9621bcffc54dfec6bff00cd2d6a7fc141bfe535bff06f77fd8c1ff054dffd62ab5afdde a00fe267fe0bb9fb1aff00c155fe15ff00c12abf6a1f1efed21ff059bbafdab3e0be8573f01bfe13 3f808fff0004f3fd99be072f8f3fb53f697f837a2f874ffc2d1f006b77be2df0b9f0b78af51d0bc6 8bfd956b28d69bc383c3ba805d2f56bd75fed9abf043fe0e7aff00941cfedb1ff5f3fb307feb637e cf95fbdf400514514005145140051451401fceaffc1c6be0693e277c39ff00824ffc3887c6de3bf8 6b378f7fe0b77fb0e78362f889f0bb5ab4f0dfc4af0249e26f0c7c77d153c61f0ffc437fa66b763a 1f8d7c34d7a359f0beaf79a36ad6ba76b765637971a6df450bdb4bed7ff0e55f117fd265ff00e0b7 ff00f8989f0b7ffa1aab8fff0082f27fadff00822f7fda7bff00e09e7ffa47f1aabf7be803f103fe 1cabe22ffa4cbffc16ff00ff001313e16fff0043551ff0e55f117fd265ff00e0b7ff00f8989f0b7f fa1aabf6fe8a00fc40ff00872af88bfe932fff0005bfff00c4c4f85bff00d0d55f913ff05ddff825 c6b5f003fe095ffb4bfc59bbff00829c7fc155fe3cdbf86359fd9d2093e157ed0bfb4bf807c75f08 bc4dff000937ed4df04fc2493f8abc2fa2fc0df096a5a95c786df5d5f15785e4b6f10580d37c5fa1 e81aaceb7b6f632d85d7f66b5f843ff0730ffca14bf6c0ff00b183f64cff00d6d5fd9d28037ffe1c abe22ffa4cbffc16ff00ff001313e16fff0043551ff0e55f117fd265ff00e0b7ff00f8989f0b7ffa 1aabf6fe8a00fc40ff00872af88bfe932fff0005bfff00c4c4f85bff00d0d547fc3957c45ff4997f f82dff00fe2627c2dffe86aafdbfa2803f103fe1cabe22ff00a4cbff00c16fff00f1313e16ff00f4 3551ff000e55f117fd265ffe0b7fff008989f0b7ff00a1aabf6fe8a00fc40ff872af88bfe932ff00 f05bff00fc4c4f85bffd0d547fc3957c45ff004997ff0082dfff00e2627c2dff00e86aafdbfa2803 f103fe1cabe22ffa4cbffc16ff00ff001313e16fff0043551ff0e55f117fd265ff00e0b7ff00f898 9f0b7ffa1aabf6fe8a00fc40ff00872af88bfe932fff0005bfff00c4c4f85bff00d0d547fc3957c4 .

5ff4997ff82dff00fe2627c2dffe86aafdbfa2803f103fe1cabe22ff00a4cbff00c16fff00f1313e 16ff00f43551ff000e55f117fd265ffe0b7fff008989f0b7ff00a1aabf6fe8a00fc40ff872af88bf e932ff00f05bff00fc4c4f85bffd0d547fc3957c45ff004997ff0082dfff00e2627c2dff00e86aaf dbfa2803f103fe1cabe22ffa4cbffc16ff00ff001313e16fff0043551ff0e55f117fd265ff00e0b7 ff00f8989f0b7ffa1aabf6fe8a00fc40ff00872af88bfe932fff0005bfff00c4c4f85bff00d0d547 fc3957c45ff4997ff82dff00fe2627c2dffe86aafdbfa2803f8b3f067fc12fb59bdff82f17c68fd9 fc7fc14cbfe0aa36577a1ffc1347e1cfc516f8f763fb4af80a1fda1b5a8354fda02f3c3a3e196bbe 3a7f8212e8b7bf0ab4d78bfe121d2fc350f846d750b5f12492ea0fae4d0b9b3afd8dff00872af88b fe932fff0005bfff00c4c4f85bff00d0d55c1fc3eff959a7f685ff00b43e7c24ff00d6a4d46bf7ee 803f8b3fd807fe097dacfc43ff00828bff00c165fe1ac3ff000532ff0082a8fc3f9be09fc60fd967 45b9f88ff0e7f695f01683f13be34378b3e055e78863d67e39788afbe086b161e31d6fc2aaa741f0 85e693a278622d2fc3acda7dcdb6a12edba5fd8dff00872af88bfe932fff0005bfff00c4c4f85bff 00d0d55c1ffc12effe52c9ff000704ff00d97bfd8abff59a2fabf7ee803f8a7ff82a2ffc130759f8 55fb4e7fc1213c2b71ff00052fff0082a77c527f8cbfb7559f806dfc51f16bf693f01f89bc59f07a 56f056a1a80f1e7c15d4f4df823a05bf847e20a087ec2bae6a961e24b2fecf966b76d258c8641fb3 3ff0e55f117fd265ff00e0b7ff00f8989f0b7ffa1aabccff00e0b3ff00f2791ff041affb495d8ffe abad5abfa0ba00fe32bf6c0ff825c6b5e0cff82b1ffc11c3e1049ff0538ff82abf8c6e3e3568dff0 51a9edbe2d78dbf697f006aff18fe0cffc2b4f80ff000e3c41341f043c576bf0374dd33c1f07c484 d50681f13e3d57c3de263e23f0f69ba558d836893db3de4dfaedff000e55f117fd265ffe0b7fff00 8989f0b7ff00a1aab03f6f6ff94e37fc1007fec5ff00f82b57feb32fc23afddea00fe32a0ff825c6 b4dff05e8d53f67dff00879c7fc155d6ee1ff8244e85f18ffe17e2fed2fe001fb444b6f71fb65788 bc13ff000a826f1dff00c28d3a2bfc17b792d4f8d2dbc243c22baa47e39b9bad64f88dad251a627e bb7fc3957c45ff004997ff0082dfff00e2627c2dff00e86aac0b6ff959c759ff00b410f867ff005e 07e2dafddea00fe29ffe0b89ff0004c1d67e047ecc5f01bc5375ff00052fff0082a6fc738fc41fb7 4feca5e004f0bfc7efda4fc07e36f0a6812f8bfc6b79609e3cf0ee99a37c11f0a5cd87c42f091537 de0ed766bfbbb3d275076b8b8d27505c46bfb33ff0e55f117fd265ff00e0b7ff00f8989f0b7ffa1a abccff00e0e42ff9337fd993fed257fb107feac5beafe82e803f103fe1cabe22ff00a4cbff00c16f ff00f1313e16ff00f43557e397fc1177fe097dacfc6ef84ffb686af6bff0532ff82a8fc155f047fc 14bbf6c6f85d2e93f02ff695f01783747f1acfe09f137876ce4f89be3ab4d5fe0878a25d67e2af8c fed02ebc71e25b4b8d2f4fd66f2dede6b5d0f4d08e927f6995f809ff0006f4ff00c90eff0082857f da60ff006feffd4cbc2b40177e217fc1187c43a77807c71a837fc162ff00e0b65a8ad8f843c4b787 4fd4bf6bff008613e9d7c2d745bd9cd9dfc11fecdf0493595c84f26ea28e685e481e445963621c7e 687fc10e7fe0963ad7c78ff8254fec7df16ed7fe0a7dff00055ef8196fe34f07f8d6fa3f851f007f 69af007827e10783859fc59f881a4b597827c2dacfc0bf15ea5a3d85ebe9edab5ec175e20d49a5d6 350d46e639218678eda1feb87e29ff00c930f88fff00621f8bff00f51ed46bf1f3fe0dbbff009425 7ec11ff6207c42ff00d5e3f146800ff872af88bfe932ff00f05bff00fc4c4f85bffd0d55f8e5e0cf f825f6b37bff0005e2f8d1fb3f8ff82997fc1546caef43ff008268fc39f8a2df1eec7f695f0143fb 436b506a9fb405e78747c32d77c74ff0425d16f7e1569af17fc243a5f86a1f08daea16be24925d41 f5c9a173675fda657e027c3eff00959a7f685ffb43e7c24ffd6a4d46803bcff872af88bfe932ff00 f05bff00fc4c4f85bffd0d55f913fb197fc12e35af1bff00c1543fe0b3bf09a3ff00829c7fc155fc 173fc11d67fe09f705cfc55f037ed2fe00d1be2f7c69ff00858bfb2cdc78b619fe3a78a6efe06ea7 a6f8ca7f87b18ff8457e1bc9a4f87fc30340f08336957cbacdc62fc7f66b5f843ff04f9ff94d6ffc 1c23ff006307fc12cbff0058aaea8037ff00e1cabe22ff00a4cbff00c16fff00f1313e16ff00f435 57e397fc156ffe097dacfc24f8b1ff00049cd1ee3fe0a65ff0551f8b0df17ffe0a5ff073e17dbeaf f183f694f0178a759f84b3eb3e19f19de27c4df83977a67c10f0f47e14f8a9a37d80dae8be24d4ed fc43a75a59dedfc33e857467578ffb4cafc04ff82ddffc971ff821cffda60fe017fea1bf10a803bc ff00872af88bfe932fff0005bfff00c4c4f85bff00d0d55f8e5fb50ffc12fb59f0affc164ffe096d f0524ff82997fc1547c5373f15be107edbbaddbfc67f167ed29e02d4fe38fc2c5f027c3ff0eea12e 8df093c636df0434fd2bc31a1f8e16effb3fc7d65a97867c4126b7a75b5a436771a54b099dff00b4 cafc04fdb37fe5604ff822dffd904ff828d7feaaef09500779ff000e55f117fd265ffe0b7fff0089 89f0b7ff00a1aabf1f17fe0979ad1ff82fd4bfb3c7fc3cd3fe0aa62ed7fe08f96ff19ffe1a047ed2 be01ff00868d36cdfb68dd781ffe14e378fbfe1477f621f826b2a7fc26a9e10ff843ff00b5078edd f59ff8490da37f658fed0abf0413fe56879ffed02169ff00af0cbda00ec3fe1cabe22ffa4cbffc16 ff00ff001313e16fff0043557e3e7ec61ff04bcd6bc6ff00f0563ff82d37c218bfe0a69ff0553f05 5c7c0e9ffe09d2b73f16bc0bfb4af80746f8c7f1b3fe1657eccbe20f14c2df1dbc5777f03b54d33c 68df0e12dcf863e189d27c3de17ff8477c297173a65f8d6ae245be4fed0abf043fe09edff29c6ff8 3877febe7fe0939ffac73e29a00ec3fe1cabe22ffa4cbffc16ff00ff001313e16fff0043557e3e7f c1217fe0979ad7c6593fe0a8c2dffe0a69ff000553f83fff000aa3fe0b07fb68fc189cfc15fda57c 03e113f14ee7c0f6df0b5e5f8c7f16cea9f03bc49ff0947c6cf1aff6b2af8ebc5fa77f60697aca69 5a40b4f0de97f6590dc7f6855f821ff041bff5bff05a1ffb4f7ffc1433ff0048fe0ad00761ff000e .

55f117fd265ffe0b7fff008989f0b7ff00a1aabf1f3fe0821ff04bcd6bf684ff00824e7ecadf17ad 3fe0a69ff0553f8036fe2d9fe3e2c7f097f675fda57c03e03f839e14ff00847bf69af8cde1676f08 78535af81de2fd4f4b6f103e88de27f119b9f10ea1f6ff0015eb5aeea708b3b7bd8ac6d7fb42afc1 0ff83617fe5073fb13ff00d7cfed3fff00ad8dfb41d00780fede5ff0483d7be1ff00ec37fb66f8f2 6ff82b57fc163fc7d17827f650fda27c5d2f817e21fed5ff000db5df0078d23f0dfc20f186b2fe13 f1ce8965fb3de9179acf83bc46b64747f1369569ab69775a8e8b797b6906a3652cc973179bff00c1 2d3fe092faefc59ff8270fec45f1320ff82ac7fc15ebe1543e3bfd99fe11f8a62f86df08bf6a6f87 3e16f85fe064d67c23a6deaf863c03e1cd47e00ebf7fa278534812fd8f45d32ef5bd56e2d2ca28a1 96fae594c8dfbadff0535ff946e7fc141bfecc83f6afff00d50de3eaf23ff822bffca247fe09c9ff 006679f02bff00503d22803e7bff00872af88bfe932fff0005bfff00c4c4f85bff00d0d55f913ff0 495ff825c6b5f182f7fe0a8b1dbffc14e3fe0aaff08ffe1547fc15dbf6bcf8393c9f06bf697f00f8 524f8a771e0ef0ff00c1eba97e2ffc5b6d53e06f88bfe128f8d1e2ff00edb5b6f1a78b74e1a0697a b5ae8da1c569e1cd34d948d73fd9ad7e10ff00c10c3fe423ff00059fff00b4ef7eddff00fa8afc02 a00dff00f872af88bfe932ff00f05bff00fc4c4f85bffd0d55f8f9fb19ff00c12f35af1b7fc15a3f e0b45f07e2ff00829a7fc154fc1771f0420ff8271b5cfc5cf037ed2be01d1be32fc6bff8599fb38f 8cbc4d0afc75f165dfc0ed4f4cf19afc374b13e1bf85e349f0ef863fe11cf0c5edf69d7e75bb8996 fa2fed0abf043fe09f5ff29cdff8385ffebdbfe0927ffac95f102803b0ff00872af88bfe932fff00 05bfff00c4c4f85bff00d0d55f9133ff00c12e35a5ff0082f4e99fb3effc3ce3fe0aaed7737fc122 75df8c7ff0bf1bf697f009fda222b7b6fdb2bc3be09ff85410f8effe1468d153e0bdc4b75ff09a5c f84bfe1116d525f1c5b5a6b03c46b6909d31ff00b35afc21b9ff00959c746ffb410f89bff5e07e12 a00dff00f872af88bfe932ff00f05bff00fc4c4f85bffd0d55f913fb66ff00c12e35af047fc1543f e08c5f09a5ff00829c7fc155fc6971f1bb59ff008282416df157c73fb4bf80759f8bbf05bfe15d7e cb36fe2d9a7f817e28b4f81ba669be0db8f884847857e2449ab787fc4e35ff000828d2ac5746b8cd f9fecd6bf087fe0a0dff0029adff00837bbfec60ff0082a6ff00eb155ad006ff00fc3957c45ff499 7ff82dff00fe2627c2dffe86aafc89ff0082b9ff00c12e35af83965ff04d692e3fe0a71ff0557f8b ff00f0b3ff00e0aedfb0dfc1c823f8d1fb4bf803c5b1fc33b8f1ef883c636d17c5ff00858ba5fc0d f0e1f0dfc68f029b2373f0ff00c5ba81d734bd0eeaf2f65bcf0e6aa25448bfb35afc21ff0082edff 00c83bfe0907ff0069deff00826dff00ea55e3ea00dfff00872af88bfe932fff0005bfff00c4c4f8 5bff00d0d55f943ff05c6ff8258eb5f01ffe0953fb60fc5bbaff00829f7fc157be39dbf82fc1fe0a be93e147c7efda6bc01e36f841e31179f167e1fe92b65e36f0b68df02fc29a96b16164fa82ead650 5af8834d68b58d3f4eb99249a1824b69bfb1dafc40ff0083913fe5095fb7bffd881f0f7ff578fc2e a00e43e1f7fc1187c43a8f80bc11a80ff82c5ffc16cb4e17fe10f0d5e8d3f4dfdafbe17dbe9d622e b46b29c59d85bbfecdd33c1656c1fc8b585e695e28123469242a58f8bfeda3ff00047cd7fc11fb1d 7ed63e3397fe0ae3ff000596f1ac5e11fd9a3e3b789e4f06f8e7f6b3f86bac7827c5b1e81f0b7c55 aabf867c63a459fecf1a5ddeabe16d796d0e95e21d36d753d3ae6fb49bbbcb582fece5956e23fe86 be167fc930f871ff00621f843ff51ed3abe7bff82857fc9827edc5ff00667ffb4bff00ea97f1ad00 7e057fc12cff00e092daefc58ff8270fec45f1320ff82ac7fc15ebe15c3e3bfd99fe1278a62f86df 08bf6a6f875e17f85fe064d67c23a6deaf863c03e1cd4be00ebf7fa278534712fd8f45d32ef5bd56 7b3b18a2824beb8643237dedff000e55f117fd265ffe0b7fff008989f0b7ff00a1aabe84ff00822b ff00ca247fe09c9ff6679f02bff503d22bf4ee803f8b3ff820ff00fc12f759f8ff00ff0004e8f037 c4ab4ff82997fc1547e02c37ff00183f691d147c38fd9ebf695f01f81be1958b785fe3af8efc3cfa ce9fe1ed6be0878bafe0d6fc4ada71d7bc5578fadcd16a7e22d4352d420b6b28ae16d62fd8dff872 af88bfe932ff00f05bff00fc4c4f85bffd0d55c1ff00c1b35ff289bf86ff00f65eff006baffd697f 89b5fbf7401fc537fc12ebfe0983acfc55fda73fe0af7e15b7ff008297ff00c153be16bfc1afdbaa f3c0371e28f84bfb49f80fc33e2cf8c32af82f4fd40f8efe356a7a97c11d7edfc5df105fcefb0b6b 9a5d8786ecbfb3e286d9749531890fecd7fc3957c45ff4997ff82dff00fe2627c2dffe86aaf33ff8 2307fc9e47fc1797fed2577dff00aaeb49afe82e803f8a7f801ff04c1d67c45ff05b9ff8280fc0a4 ff008297ff00c1537c3f75f0ebf65afd96fc5937c70f0e7ed27e03b0f8f7f10a3f16c77653c2bf12 3c6b3fc11bcd1f5ff08f857ca03c21a5d8f85747b9d283cbf68d42fcb935fb33ff000e55f117fd26 5ffe0b7fff008989f0b7ff00a1aabccff65dff00958d3fe0a93ff6659fb167fe8abfafe82e803f8a 7f8fff00f04c1d67c3bff05b9ff827f7c0a7ff008297ff00c1537c4175f117f65afda97c590fc70f 11fed27e03bff8f7f0f63f09476a5fc2bf0dfc6b07c11b3d1f40f08f8abcd23c5fa5df785758b9d5 4245f67d42c0a035fb33ff000e55f117fd265ffe0b7fff008989f0b7ff00a1aabccff6a2ff00958d 3fe096dff6659fb69ffe8ab0afe82e803f8a7ff82a2ffc130759f853fb4eff00c1213c2d3ffc14bf fe0a9bf14e4f8cbfb74da7802dfc51f16bf693f01f89fc57f07a57f056a17fff0009e7c15d4f4df8 23a05b7847e212087ec29aeea961e24b31a7cb35b9d24b48641fb33ff0e55f117fd265ff00e0b7ff 00f8989f0b7ffa1aabccff00e0b3ff00f2791ff041affb495d8ffeabad5abfa0ba00fe29ff00e0bb 3ff04c1d67e017ec45e1ff001d5dff00c14bff00e0a9df1e22bafda93f663f097fc20ffb41fed27e 03f1c780ad9fc57f13f4cd253c556ba2e8bf047c257b178bfc2e66fed5f096aa7557b7d2f578a1bb 9ec2f913c83fb33ff0e55f117fd265ff00e0b7ff00f8989f0b7ffa1aabccff00e0e5cff94737857f .

ecf4ff00637ffd5cfa2d7f417401fca57fc1533fe092daefc27ff8270fedbbf1327ff82ac7fc15eb e2a43e04fd99fe2df8a65f86df177f6a6f875e28f85fe394d1bc23a95eb7863c7de1cd37e00e817f adf85358117d8f5ad32d35bd2a7bcb1965823beb767122fb07ec5dff00047cd7fc6ffb1d7ec9de34 8bfe0ae3ff000596f0545e2efd9a3e04f89e3f06f817f6b2f86ba37827c251ebff000b7c2baaa786 7c1da45e7ecf1aa5de95e15d056ec695e1ed36eb53d46e6c748b4b3b59efeee589ae24fd1aff0082 d47fca247fe0a37ff6679f1d7ff503d5ebdeff00e09ebff2609fb0effd99ff00ecd1ff00aa5fc154 01f9a3f10bfe08c3e21d3bc03e38d41bfe0b17ff0005b2d456c7c21e25bc3a7ea5fb5ffc309f4ebe 16ba2dece6cefe08ff0066f8249acae4279375147342f240f222cb1b10e3f343fe0873ff0004b1d6 be3c7fc12a7f63ef8b76bff053eff82af7c0cb7f1a783fc6b7d1fc28f803fb4d7803c13f083c1c2c fe2cfc40d25acbc13e16d67e05f8af52d1ec2f5f4f6d5af60baf106a4d2eb1a86a3731c90c33c76d 0ff5c3f14ffe4987c47ffb10fc5fff00a8f6a35f8f9ff06ddffca12bf608ff00b103e217feaf1f8a 34007fc3957c45ff004997ff0082dfff00e2627c2dff00e86aafc72ff822effc12fb59f8dff0a3f6 d1d62dbfe0a65ff0551f82abe09ff8297fed8df0be5d23e05fed29e02f06e8de359fc15e26f0ed9c 9f137c7369ab7c10f1449ac7c54f19fda05d78e3c496771a5e9dacde5bdbcd6ba169a11d24fed32b f013fe0de9ff00921dff00050aff00b4c1fedfdffa997856803bcff872af88bfe932ff00f05bff00 fc4c4f85bffd0d55f913fb197fc12e35af1bff00c1543fe0b3bf09a3ff00829c7fc155fc173fc11d 67fe09f705cfc55f037ed2fe00d1be2f7c69ff00858bfb2cdc78b619fe3a78a6efe06ea7a6f8ca7f 87b18ff8457e1bc9a4f87fc30340f08336957cbacdc62fc7f66b5f843ff04f9ff94d6ffc1c23ff00 6307fc12cbff0058aaea8037ff00e1cabe22ff00a4cbff00c16fff00f1313e16ff00f43557e44c1f f04b8d69bfe0bd1a9fecfbff000f38ff0082abaddc3ff0489d0be31ffc2fc5fda5fc023f68896dee 7f6caf117827fe1504de3bff00851a7457f82f6f2daffc2696de121e115d523f1cdcddeb27c46d69 28d313fb35afc21b6ff959c759ff00b410f867ff005e07e2da00dfff00872af88bfe932fff0005bf ff00c4c4f85bff00d0d55f913fb607fc12e35af067fc158ffe08e1f0824ff829c7fc155fc6371f1a b46ff828d4f6df16bc6bfb4bf80757f8c7f06bfe15a7c06f871afcd07c10f15dafc0dd374cf07dbf c484d50683f13e3d57c3de263e23f0f69ba558d836893dabde4dfd9ad7e10fededff0029c6ff0082 00ff00d8bfff00056aff00d665f847401bff00f0e55f117fd265ff00e0b7ff00f8989f0b7ffa1aab f1f3fe0af5ff0004bcd6be0d49ff0004ba171ff0534ff82a9fc60ff85aff00f0583fd8bbe0c407e3 57ed2be01f171f85973e38b6f8a4f17c63f84874bf81de1bff00845fe36782bfb2597c0be2fd47fb 7f4bd19355d5c5df86f54fb5466dff00b42afc10ff0082f27fadff00822f7fda7bff00e09e7ffa47 f1aa803b0ff872af88bfe932ff00f05bff00fc4c4f85bffd0d55f8f9ff0005efff00825e6b5fb3df fc1273f6a9f8bd77ff000534ff0082a9fc7eb7f094ff0000d64f84bfb457ed2be01f1e7c1cf15ffc 243fb4d7c19f0b2378bfc29a2fc0ef086a7aa3787df5b5f13f870db78874ff00b078af45d0b53985 e5bd94b6375fda157e087fc1cf5ff2839fdb63febe7f660ffd6c6fd9f2803b0ff872af88bfe932ff 00f05bff00fc4c4f85bffd0d55f20ffc1423fe090faf7c39fd81ff006e0f88537fc159bfe0b15f10 e1f027ec83fb4af8ce5f007c4afdab7e1bf883e1d78e63f0bfc18f1a6b6fe0ff001f68363fb3e68d 7badf82bc4cb62745f1569167ac69575a96857b7f656fa958cd325d45fd3ed7c19ff000551ff0094 60ff00c147bfecc33f6bff00fd67bf887401f8ddff0004eeff008244ebdf127fe09fdfb0c7c4587f e0ac9ff0588f8730f8fbf63afd993c6b17c3df865fb567c37f0efc37f0247e29f82be09d753c1bf0 fbc3f7dfb3e6b57ba17823c2eb7e344f0a68f79ac6ad75a668363616571a95fcd03dd4bf62ff00c3 957c45ff004997ff0082dfff00e2627c2dff00e86aafb0ff00e0943ff28b6ff826bffd981fec73ff 00aceff0e6befca00fe2f7fe0821ff0004bcd6bf684ff824e7ecadf17ad3fe0a69ff000553f8036f e2d9fe3e2c7f097f674fda57c03e03f839e14ff847bf69af8cde1576f0878535af81de2fd4f4b6f1 03e86de28f119b9f10ea1fda1e2cd6b5dd4e11696f7b158dafec1ffc3957c45ff4997ff82dff00fe 2627c2dffe86aae3ff00e0d85ff941cfec4fff005f3fb4ff00feb637ed075fbdf401fc5eff00c121 7fe0979ad7c6593fe0a8c2dffe0a69ff000553f83fff000aa3fe0b07fb68fc189cfc15fda57c03e1 13f14ee7c0f6df0b5e5f8c7f16cea9f03bc49ff0947c6cf1aff6b2af8ebc5fa77f60697aca695a40 b4f0de97f6590dc7ec1ffc3957c45ff4997ff82dff00fe2627c2dffe86aae3ff00e0837feb7fe0b4 3ff69eff00f82867fe91fc15afdefa00fe32bf63ff00f825c6b5e33ff82b1ffc163fe10c7ff0538f f82abf83ae3e0ae8ff00f04e49ee7e2d782bf697f00e91f18fe32ffc2cbf80df11f5f860f8dfe2bb bf81ba9699e30b7f86e9a59d07e1847a4f87bc327c39e1ed4f55b1bf6d6e7ba4bc87f5dbfe1cabe2 2ffa4cbffc16ff00ff001313e16fff004355607ec13ff29c6ff82ff7fd8bff00f0495ffd665f8b95 fbbd401fc654ff00f04b8d697fe0bd1a67ecfbff000f38ff0082abb5dcdff0489d77e31ffc2fc6fd a5fc027f6888adedbf6caf0ef827fe15043e3bff00851a3454f82f712dd7fc26973e123e116d524f 1cdb5aeb23c46b6911d31ff5dbfe1cabe22ffa4cbffc16ff00ff001313e16fff004355605cff00ca ce3a37fda087c4dffaf03f0957eef5007f195fb66ffc12e35af047fc1543fe08c5f09a4ff829c7fc 155fc693fc6ed67fe0a0905b7c55f1cfed2fe00d67e2f7c16ff8575fb2cdbf8b669fe05f8a6d3e06 e99a6f8367f88519ff008457e24c9ab787fc4e35ff00082ae9562ba35c66fcfebb7fc3957c45ff00 4997ff0082dfff00e2627c2dff00e86aac0ff82837fca6b7fe0deeff00b183fe0a9bff00ac556b5f bbd401fc5fff00c17b7fe097dad7ecf3ff00049efda9fe30ddff00c14cff00e0aa3fb405bf842e3e 01093e11fed1bfb4a7807c7df06bc5bff0907ed37f063c2c87c63e13d17e07f84353d54e80fadaf8 .

9fc3a6dbc45a77d83c57a2e87a9cdf6bb7b296c6e7fb40afc10ff839ebfe5073fb6c7fd7cfecc1ff 00ad8dfb3e57ef7d001451450014514500145145007f3a3ff071dfc37d07e31fc34ff82527c25f14 de78874ef0d7c4ff00f82db7ec3df0ff00c41a878475fd47c29e2ab1d17c63e16f8f1e1ed52efc35 e27d2258355f0eebd6d65a84f3691ae69b3457fa4ea096f7f67247716f1b8f4fff0088783f61ff00 fa2bdfb7ff00fe275fc7effe69ab3ffe0bc9feb7fe08bdff0069efff008279ff00e91fc6aafdefa0 0fc20ff88783f61fff00a2bdfb7fff00e275fc7eff00e69a8ff88783f61fff00a2bdfb7fff00e275 fc7eff00e69abf77e8a00fc20ff88783f61fff00a2bdfb7fff00e275fc7eff00e69abf247fe0ba7f f045ff00d94ff65dff00825b7ed27f1cbe1efc48fdb0f5df17f83358fd9dedb4ad2fe26fed69f187 e237826e63f187ed47f057c0daa1d63c1be26d76ef44d5a4b7d1fc4b7f75a4c9796f23697adc3a76 b16852f74fb6913fb4dafc21ff0083987fe50a5fb607fd8c1fb267feb6afece94009ff0010f07ec3 ff00f457bf6fff00fc4ebf8fdffcd351ff0010f07ec3ff00f457bf6fff00fc4ebf8fdffcd357eefd 1401f841ff0010f07ec3ff00f457bf6fff00fc4ebf8fdffcd351ff0010f07ec3ff00f457bf6fff00 fc4ebf8fdffcd357eefd1401f841ff0010f07ec3ff00f457bf6fff00fc4ebf8fdffcd351ff0010f0 7ec3ff00f457bf6fff00fc4ebf8fdffcd357eefd1401f841ff0010f07ec3ff00f457bf6fff00fc4e bf8fdffcd351ff0010f07ec3ff00f457bf6fff00fc4ebf8fdffcd357eefd1401f841ff0010f07ec3 ff00f457bf6fff00fc4ebf8fdffcd351ff0010f07ec3ff00f457bf6fff00fc4ebf8fdffcd357eefd 1401f841ff0010f07ec3ff00f457bf6fff00fc4ebf8fdffcd351ff0010f07ec3ff00f457bf6fff00 fc4ebf8fdffcd357eefd1401f841ff0010f07ec3ff00f457bf6fff00fc4ebf8fdffcd351ff0010f0 7ec3ff00f457bf6fff00fc4ebf8fdffcd357eefd1401f841ff0010f07ec3ff00f457bf6fff00fc4e bf8fdffcd351ff0010f07ec3ff00f457bf6fff00fc4ebf8fdffcd357eefd1401f841ff0010f07ec3 ff00f457bf6fff00fc4ebf8fdffcd351ff0010f07ec3ff00f457bf6fff00fc4ebf8fdffcd357eefd 1401f841ff0010f07ec3ff00f457bf6fff00fc4ebf8fdffcd351ff0010f07ec3ff00f457bf6fff00 fc4ebf8fdffcd357eefd1401fc4e783bfe08cdfb2b6a3ff05d8f8cdfb2dcff0011bf6bf4f879e1bf f826bfc3af8cf61aedbfed61f17e0f89b378ab59f8fb79e14bad3750f88f1eb83c4f7fe0e8f4d896 e2d3c257178fa3daeabbb538a05ba62f5fb09ff10f07ec3fff00457bf6ff00ff00c4ebf8fdff00cd 3561fc3eff00959a7f685ffb43e7c24ffd6a4d46bf7ee803f89cfd81ff00e08cdfb2b7c56ff8288f fc163fe10f88fe237ed7f61e18fd9d7e2f7ecb9e1ef036a3e16fdac3e2ff0086bc5bac58f8e3e065 df8a75797e20f8a74bd721d5bc797f6ba8a08344bef104f7571a36985b4eb268ed98a1fd84ff0088 783f61ff00fa2bdfb7ff00fe275fc7effe69ab0ffe0977ff002964ff0083827fecbdfec55ffacd17 d5fbf7401fc487fc14fbfe08d7fb2cfc11fda67fe0919e0af097c46fdafb53d27f681fdb96d3e17f 8d6e7c69fb57fc5ef186b3a4f87a4f05ea3a9b5f780b57d6b5cb8bcf03f8945c4288be23d064b6d4 d6d8bdb89bcb722bf643fe21e0fd87ff00e8af7edfff00f89d7f1fbff9a6ae4ffe0b3fff002791ff 00041aff00b495d8ff00eabad5abfa0ba00fe2cbf6bcff00822ffeca7f0fbfe0ab7ff0479f80da27 c48fdb0ef3c1bfb43e8fff000515b9f1c6abaffed69f1875cf1ce8f27c1ff813f0e7c53e171f0ffc 697faecbae78123d4750d66eadfc5b1f87ee2d57c55a5c769a6eac27b5b58517f5bbfe21e0fd87ff 00e8af7edfff00f89d7f1fbff9a6a5fdbdbfe538dff0401ffb17ff00e0ad5ffaccbf08ebf77a803f 8b283fe08bff00b29b7fc177b53fd964fc48fdb0ff00e15dc1ff000491d0be3fa6ba3f6b4f8c23e2 71f1a5dfed8de22f8752e92ff1206bbff093bf80c6876715e47e086bcfec18fc42d2ebcb6c35095e 53faddff0010f07ec3ff00f457bf6fff00fc4ebf8fdffcd352db7fcace3acffda087c33ffaf03f16 d7eef5007f121ff05baff8235fecb3fb32feccdf023c6be00f88dfb5f6b7ab78a7f6e5fd957e17ea 36df123f6aff008bdf10f4683c3de3bf1a5de99ac5f699a478935cbbb3d37c4b6b6f1abe87e23b58 d353d16e4b5c58cd1c8c4d7ec87fc43c1fb0ff00fd15efdbff00ff0013afe3f7ff0034d5c9ff00c1 c85ff266ff00b327fda4aff620ff00d58b7d5fd05d007e107fc43c1fb0ff00fd15efdbff00ff0013 afe3f7ff0034d5f8f7ff000466ff0082337ecadfb477c29fdb335ef1d7c46fdaff0046bdf873ff00 0528fdb0be0c68517c3cfdac3e2ff806c6f7c2bf0efc4de1eb1d0f52f1159787b5cb5835ff0018de 4377237883c5ba8acbac6bb32c32ea13caf1211fdb1d7e027fc1bd3ff243bfe0a15ff6983fdbfbff 00532f0ad0066fc40ff837c3f626d27c07e36d56dbe2dfedf125ce99e11f126a16f1dd7edc9f1eee ad5e7b2d1af6e624b9b697c4ad15c5bb491aacd04aa639a32d1b82ac457e6bff00c110ff00e08adf b287ed35ff0004b0fd90be3a78ff00e24fed8fa278c3e21783fc67a8eb7a5fc36fdadfe317c3cf04 5a4fa77c57f1f68302681e0df0debb69a26876ef67a55b4d730585bc51dc5fc9757b2033dd4acdfd 7cfc53ff009261f11ffec43f17ff00ea3da8d7e3e7fc1b77ff00284afd823fec40f885ff00abc7e2 8d0073ff00f10f07ec3fff00457bf6ff00ff00c4ebf8fdff00cd357e3df83bfe08cdfb2b6a3ff05d 8f8cdfb2dcff0011bf6bf4f879e1bff826bfc3af8cf61aedbfed61f17e0f89b378ab59f8fb79e14b ad3750f88f1eb83c4f7fe0e8f4d896e2d3c257178fa3daeabbb538a05ba62f5fdb1d7e027c3eff00 959a7f685ffb43e7c24ffd6a4d4680373fe21e0fd87ffe8af7edff00ff0089d7f1fbff009a6afc91 fd8dbfe08bff00b29fc46ff82a4ffc1657e06ebbf123f6c3b3f087ece5ac7ec016de05d53c3dfb5a 7c61d07c6dacc7f163f65cb8f1cf890fc42f1969faec5adf8f64d3f58516be1593c437174de18d14 b68fa5186c898ebfb4dafc21ff00827cff00ca6b7fe0e11ffb183fe0965ffac55754009ff10f07ec 3fff00457bf6ff00ff00c4ebf8fdff00cd357e3dff00c154ff00e08cdfb2b7c0af8adff04a4d07c1 ff0011bf6bfd56cbe3cffc14a3e0ff00c18f194be38fdac3e2ff008cefb4af0af887c33e32bebdd4 .

bc0d7bae6b9713f82fc630cda6dbae9fe2dd0dadb58b085ee22b79d527901fed8ebf013fe0b77ff2 5c7fe0873ff6983f805ffa86fc42a00dcff88783f61fff00a2bdfb7fff00e275fc7eff00e69abf1e ff0069dff82337ecade09ff82c5ffc12fbf676d27e237ed7f75e07f8dff087f6d8f10f8bb58d6bf6 b0f8bfac7c41d2efbe1a7807c3baae811782bc797bae49e20f07585edc5ecb1f88ec745bab7b7f10 daac56ba8acb144aa3fb63afc04fdb37fe5604ff00822dff00d904ff00828d7feaaef095006e7fc4 3c1fb0ff00fd15efdbff00ff0013afe3f7ff0034d5f908bff0463fd954ff00c17c25fd94ff00e163 fed83ff0ae17fe09096ffb418d7bfe1acbe2ff00fc2d1ff84d9ff6cdb9f8707483f12ffb73fe1293 e01fec28d6f0781bed9fd803c459d7c5aff68932d7f6b55f8209ff002b43cfff006810b4ff00d786 5ed00687fc43c1fb0fff00d15efdbfff00f13afe3f7ff34d5f909fb1a7fc118ff655f88dff00055c ff0082cf7c07d77e23fed8367e0efd9c27ff008277a781355f0f7ed65f17f40f1ceb23e2f7ecd1af f8d7c4ff00f0b13c6ba76b916bbe3f3a76ad691db7848f88ae6e8f85b4669748d27c8b395e33fdad 57e087fc13dbfe538dff00070eff00d7cffc1273ff0058e7c53401a1ff0010f07ec3ff00f457bf6f ff00fc4ebf8fdffcd357e427fc1233fe08c7fb2afed0127fc14fc78d7e23fed83a48f821ff00057b fdb37f67cf08ff00c205fb597c5ff039d4fc13f0e2dbe173e85abf8d0e83ae5b7fc261e3ebd6d72f 3fe122f1ceb5f68d7f5f11590d46ea516706dfed6abf043fe0837feb7fe0b43ff69eff00f82867fe 91fc15a00d0ff88783f61fff00a2bdfb7fff00e275fc7eff00e69abf213fe0835ff0463fd957f6a8 ff008251fecb3f1e3e22fc47fdb0742f18f8e67f8f29ac695f0c3f6b2f8bff000dbc0d6a3c2bfb4b fc64f0569bfd89e0af0beb967a168c67d27c396373aa1b1b68cea5accda86af75bef2fee247fed6a bf043fe0d85ff941cfec4fff005f3fb4ff00feb637ed07401f327eddbff041bfd8dfe16fec41fb64 fc4df0efc54fdb8efbc41f0ebf654fda1bc77a158f89ff006d1f8e1e24f0d5e6b1e11f845e2ff106 996be21f0eea9e219b4dd7b43b8bdd3e08756d1751865b1d52c1ee2c6ee37b79e453e73ff04baff8 21a7ec85f1c7fe09cffb137c61f17fc50fdb634bf147c4cfd9abe12f8d35fd3bc15fb63fc6bf0778 46cb55d7fc25a6ea17b6de1cf0ae8be20b7d23c3da3c53cce961a4e9b04567650048208d63402bf7 c7fe0a6bff0028dcff0082837fd9907ed5ff00faa1bc7d5e47ff000457ff009448ff00c1393feccf 3e057fea07a45007cb7ff10f07ec3fff00457bf6ff00ff00c4ebf8fdff00cd357e48ff00c1277fe0 8bff00b29fc7bbdff829f45e32f891fb61e92bf043fe0addfb5bfc00f089f02fed69f183c12da9f8 2fc01e1ff84179a2eade346d0b5db63e30f1e5dcbe22be5d7bc6fad7da35ed722874f8afee655b1b 70bfda6d7e10ff00c10c3fe423ff00059fff00b4ef7eddff00fa8afc02a004ff0088783f61ff00fa 2bdfb7ff00fe275fc7effe69abf213f637ff008231fecabf117fe0ac3ff059af80bae7c47fdb06cf c1bfb38c1ff04e97f02eabe1efdacbe2fe83e3ad64fc61fd9d3c63e30f147fc2c3f1ae9fae45aef8 f869daa69d05b7844788ae6e87857487b8d2b48f22ce79233fdad57e087fc13ebfe539bff070bffd 7b7fc124ff00f592be20500687fc43c1fb0fff00d15efdbfff00f13afe3f7ff34d5f9233ff00c117 ff006535ff0082ef699fb2c8f891fb61ff00c2bb9ffe0923aefc7f7d74fed69f180fc4e1e34b4fdb 1bc3bf0ea2d253e241d77fe1274f01b6877b2de4be08179fd832788162d79ad8ea112ca3fb4dafc2 1b9ff959c746ff00b410f89bff005e07e12a004ff88783f61fff00a2bdfb7fff00e275fc7eff00e6 9abf247f6c9ff822ff00eca7f0e7fe0a93ff00046af81ba17c48fdb0ef3c21fb46eb1fb7fdb78eb5 4f10fed69f1835ef1b68d1fc27fd976dfc73e1b3f0f7c65a86bb2eb7e0292ff57636be2a93c3d716 ade27d100d1f55f3ac808c7f69b5f843ff000506ff0094d6ff00c1bddff6307fc1537ff58aad6801 3fe21e0fd87ffe8af7edff00ff0089d7f1fbff009a6afc91ff0082b67fc117ff00653f80365ff04d c97c17f123f6c3d59be32ffc15bbf61ff801e291e3cfdad3e3078dd74df05fc4ef1078c2cfc41ab7 83d75ed76e4784fc7965169f03786bc6fa3f91af787657b8974db989a7909fed36bf087fe0bb7ff2 0eff008241ff00da77bfe09b7ffa9578fa8013fe21e0fd87ff00e8af7edfff00f89d7f1fbff9a6af ca9ff82de7fc115bf650fd997fe0961fb5efc74f007c49fdb1f5bf187c3df07f83351d134bf893fb 5bfc62f887e08bb9f51f8afe01d0674d7fc1be24d76ef44d72dd2cf55b99ada0bfb7963b7bf8ed6f 63027b58997fb35afc40ff0083913fe5095fb7bffd881f0f7ff578fc2ea00f31f87fff0006f87ec4 dab780fc13aadcfc5bfdbe23b9d4fc23e1bd42e23b5fdb93e3ddadaa4f7ba3595cca96d6d1789562 b7b7592465860894470c6163401540af1afdb33fe0825fb1a7c39fd8ff00f6adf885a17c55fdb9ef 75bf01fecd9f1d3c67a3d9f88bf6d4f8e5aff87eef55f0bfc2ff0014eb9a7db6bba16a3e22974fd6 b479eeec618b53d26fa292cf52b279eceea37826753fd1b7c2cff9261f0e3fec43f087fea3da757c f7ff00050aff009304fdb8bfeccfff00697ffd52fe35a00fe7bffe0975ff000434fd90be38ff00c1 39ff00626f8c3e2ff8a1fb6c697e28f899fb357c25f1a6bfa7782bf6c7f8d7e0ef08d96abaff0084 b4dd42f6dbc39e15d17c416fa4787b478a799d2c349d3608aceca0090411ac68057de3ff0010f07e c3ff00f457bf6fff00fc4ebf8fdffcd357d49ff0457ff9448ffc1393feccf3e057fea07a457e9dd0 07f139ff000429ff0082337ecadfb51ffc13bbc0ff0017be21fc46fdaff42f13ea7f17bf68ef0f5c 69df0cbf6b0f8bff000e3c251d8f837e39f8efc2da54b6de16f0ceb967a4db5fdc69da55b4fabdf4 500b8d575392eb51bb67b9b995cfec27fc43c1fb0fff00d15efdbfff00f13afe3f7ff34d587ff06c d7fca26fe1bffd97bfdaebff005a5fe26d7efdd007f121ff0004c1ff008235fecb3f1bbf699ff82b 9f82bc5bf11bf6bed3349fd9fbf6e5bbf85fe0ab9f05fed5ff0017bc1faceade1e8fc17a76a6b7de 3dd5f45d72def3c71e2537133a3788f5e92e7536b6096e66f2d00afd90ff0088783f61ff00fa2bdf b7ff00fe275fc7effe69ab93ff0082307fc9e47fc1797fed2577dffaaeb49afe82e803f890f807ff .

00046bfd967c57ff0005b0fdbf3f669d4be237ed7d6fe01f851fb2f7ecbbe38f0deb5a5fed5ff17b 4cf88f7fabf8e23bb3abdaf8a7e20daeb89e23f1368b6a635fec5d1f55bb9acb47058594718635fb 21ff0010f07ec3ff00f457bf6fff00fc4ebf8fdffcd35727fb2eff00cac69ff0549ffb32cfd8b3ff 00455fd7f417401fc487c7cff8235fecb3e14ff82d87ec07fb34e9bf11bf6beb8f00fc57fd97bf6a 2f1c78935ad53f6aff008bda9fc47b0d5fc0f1da1d22d7c2df106eb5c7f11f86745ba3237f6d68fa 55dc365ac00a2f639028afd90ff88783f61fff00a2bdfb7fff00e275fc7eff00e69ab93fda8bfe56 34ff00825b7fd9967eda7ffa2ac2bfa0ba00fe243fe0a7dff046bfd967e08fed33ff00048cf05784 be237ed7da9e93fb40fedcb69f0bfc6b73e34fdabfe2f78c359d27c3d2782f51d4dafbc05abeb5ae 5c5e781fc4a2e21445f11e8325b6a6b6c5edc4de5b915fb21ff10f07ec3fff00457bf6ff00ff00c4 ebf8fdff00cd35727ff059ff00f93c8ff820d7fda4aec7ff0055d6ad5fd05d007f121ff05cff00f8 235fecb3fb2f7ec51e1ff897f0f7e237ed7dae6bf77fb50feccde0796cbe267ed5ff0017be237871 748f1b7c4ed3344d5aea2f0ff89b5cbbd362d6adad2779746d612217ba45e84bcb39239915abf643 fe21e0fd87ff00e8af7edfff00f89d7f1fbff9a6ae4ffe0e5cff0094737857fecf4ff637ff00d5cf a2d7f417401fc97ffc1517fe0869fb217c0eff008273fedb3f187c21f143f6d8d53c51f0cff66af8 b5e34d034ef1afed8ff1afc63e11bdd5740f096a5a8595b788fc2bad7882e348f10e8f2cf0a25fe9 3a9412d9dec05e09e368dc8af5efd8cffe0825fb1a7c46fd8fff00652f885aefc55fdb9ecb5bf1e7 ecd9f02fc67ac59f877f6d4f8e5a0787ed355f147c2ff0b6b9a85b685a169de228b4fd174782eefa 68b4cd26c628ecf4db2482ced634821451fa6fff0005a8ff009448ff00c146ff00eccf3e3aff00ea 07abd7bdff00c13d7fe4c13f61dffb33ff00d9a3ff0054bf82a803f2cbe207fc1be1fb13693e03f1 b6ab6df16ff6f892e74cf08f89350b78eebf6e4f8f7756af3d968d7b73125cdb4be2568ae2dda48d 566825531cd1968dc15622bf35ff00e0887ff0456fd943f69aff0082587ec85f1d3c7ff127f6c7d1 3c61f10bc1fe33d475bd2fe1b7ed6ff18be1e7822d27d3be2bf8fb4181340f06f86f5db4d1343b77 b3d2ada6b982c2de28ee2fe4babd9019eea566febe7e29ff00c930f88fff00621f8bff00f51ed46b f1f3fe0dbbff0094257ec11ff6207c42ff00d5e3f1468039ff00f88783f61fff00a2bdfb7fff00e2 75fc7eff00e69abf1eff00e08cdff0466fd95bf68ef853fb666bde3af88dfb5fe8d7bf0e7fe0a51f b617c18d0a2f879fb587c5ff0000d8def857e1df89bc3d63a1ea5e22b2f0f6b96b06bfe31bc86ee4 6f1078b75159758d7665865d42795e2423fb63afc04ff837a7fe4877fc142bfed307fb7f7fea65e1 5a00dcff0088783f61ff00fa2bdfb7ff00fe275fc7effe69abf247f636ff00822ffeca7f11bfe0a9 3ff0595f81baefc48fdb0ecfc21fb396b1fb005b781754f0f7ed69f18741f1b6b31fc58fd972e3c7 3e243f10bc65a7ebb16b7e3d934fd6145af8564f10dc5d37863452da3e9461b2263afed36bf087fe 09f3ff0029adff0083847fec60ff0082597feb155d50027fc43c1fb0ff00fd15efdbff00ff0013af e3f7ff0034d5f92307fc117ff6536ff82ef6a7fb2c9f891fb61ffc2bb83fe0923a17c7f4d747ed69 f1847c4e3e34bbfdb1bc45f0ea5d25fe240d77fe1277f018d0ece2bc8fc10d79fd831f885a5d796d 86a12bca7fb4dafc21b6ff00959c759ffb410f867ff5e07e2da004ff0088783f61ff00fa2bdfb7ff 00fe275fc7effe69abf247f6bcff00822ffeca7f0fbfe0ab7ff0479f80da27c48fdb0ef3c1bfb43e 8fff000515b9f1c6abaffed69f1875cf1ce8f27c1ff813f0e7c53e171f0ffc697faecbae78123d47 50d66eadfc5b1f87ee2d57c55a5c769a6eac27b5b58517fb4dafc21fdbdbfe538dff000401ff00b1 7ffe0ad5ff00accbf08e8013fe21e0fd87ff00e8af7edfff00f89d7f1fbff9a6afc84ff82b9ffc11 8ff655fd9fe4ff0082600f057c47fdb07561f1bffe0af7fb197ecf9e2eff0084f7f6b2f8bfe383a6 7827e23db7c517d7757f059d7b5cb9ff00843fc7d64da1d9ff00c23be39d17ecfafe8025bd1a75d4 42f27ddfdad57e087fc1793fd6ff00c117bfed3dff00f04f3ffd23f8d5401a1ff10f07ec3fff0045 7bf6ff00ff00c4ebf8fdff00cd357e427fc1797fe08c7fb2afecafff0004a3fda9be3c7c3af88ffb 60ebbe31f034ff00019347d2be27fed65f17fe24f81ae878abf697f837e0ad4bfb6fc15e28d72f34 2d64c1a4f88efae74b37d6d21d3759874fd5ed765e585bc89fdad57e087fc1cf5ff2839fdb63febe 7f660ffd6c6fd9f280343fe21e0fd87ffe8af7edff00ff0089d7f1fbff009a6af917fe0a05ff0004 20fd8ebe137ec19fb6dfc54f0d7c53fdb8750f11fc33fd917f692f881a05878abf6cff008dfe27f0 bdeeb5e0cf835e33f11e9569e24f0d6abe219f4bf10e81737da6c10eb1a1ea50cd61ab69cf716179 1496f71221fea66be0cff82a8ffca307fe0a3dff006619fb5fff00eb3dfc43a00fc52ff8279ffc10 8ff63bf8bbfb01fec39f163c4df14bf6e0d3fc49f13ff63efd99fe21f882c3c27fb677c6ff000bf8 5ac75cf1afc17f05789356b3f0d786749f10c1a57877c3f6d7fa95c43a3685a6430e9fa469c96da7 d9c51db5bc683ec1ff0088783f61ff00fa2bdfb7ff00fe275fc7effe69abee3ff8250ffca2dbfe09 afff006607fb1cff00eb3bfc39afbf2803f8a5ff00820d7fc118ff00655fdaa3fe0947fb2cfc78f8 8bf11ff6c1d0bc63e399fe3ca6b1a57c30fdacbe2ffc36f035a8f0afed2ff193c15a6ff62782bc2f ae59e85a319f49f0e58dcea86c6da33a96b336a1abdd6fbcbfb891ff005eff00e21e0fd87ffe8af7 edff00ff0089d7f1fbff009a6acfff0083617fe5073fb13ffd7cfed3ff00fad8dfb41d7ef7d007f1 4bff00048cff008231fecabfb4049ff053f1e35f88ff00b60e923e087fc15eff006cdfd9f3c23ff0 817ed65f17fc0e753f04fc38b6f85cfa16afe343a0eb96dff09878faf5b5cbcff848bc73ad7da35f d7c4564351ba9459c1b7f5effe21e0fd87ff00e8af7edfff00f89d7f1fbff9a6acff00f820dffadf f82d0ffda7bffe0a19ff00a47f056bf7be803f8b2fd90ffe08bffb29fc41ff0082adff00c161fe03 6b7f123f6c3b4f06fecf1a3ffc13aae7c0faae81fb5a7c60d0fc73ac49f183e04fc46f1478a07c40 .

f1a586bb16b9e3b8f4ed4746b583c251f882e6e97c2ba64977a6e91e45add4a8dfaddff10f07ec3f ff00457bf6ff00ff00c4ebf8fdff00cd352fec13ff0029c6ff0082ff007fd8bfff000495ff00d665 f8b95fbbd401fc594fff00045ffd94d7fe0bbda67ecb23e247ed87ff000aee7ff8248ebbf1fdf5d3 fb5a7c603f13878d2d3f6c6f0efc3a8b494f89075dff00849d3c06da1decb792f8205e7f60c9e205 8b5e6b63a844b28fd6eff88783f61fff00a2bdfb7fff00e275fc7eff00e69a96e7fe5671d1bfed04 3e26ff00d781f84abf77a803f8b2fdb27fe08bff00b29fc39ff82a4ffc11abe06e85f123f6c3bcf0 87ed1bac7edff6de3ad53c43fb5a7c60d7bc6da347f09ff65db7f1cf86cfc3df196a1aecbadf80a4 bfd5d8daf8aa4f0f5c5ab789f440347d57ceb20231faddff0010f07ec3ff00f457bf6fff00fc4ebf 8fdffcd352ff00c141bfe535bff06f77fd8c1ff054dffd62ab5afddea00fe29ffe0bc7ff000465fd 95bf654ff82537ed49f1efe1cfc47fdb035ef19780ee3e028d1f49f8a1fb597c60f893e05bb1e29f da63e0d782f51fedcf05789f5dbbd0f59f2349f11df5ce986f6de43a6eb10e9fabda94bcb0b7913f b58afc10ff00839ebfe5073fb6c7fd7cfecc1ffad8dfb3e57ef7d001451450014514500145145007 f39fff00071f7c2bf017c74f863ff04a6f82bf153405f157c32f8b9ff05b4fd883e19fc43f0c36a5 ac68cbe22f0478ebc2bf1e7c31e2ad0db57f0fea1a4ebda58d5743d52fac4ea1a2ea9a6eab662737 1a7df5a5dc70cf1f7dff0010bfff00c10bbfe8c5acff00f1227f6b4ffe7f34ff00f82f27fadff822 f7fda7bffe09e7ff00a47f1aabf7be803f037fe217ff00f82177fd18b59ffe244fed69ff00cfe68f f885ff00fe085dff00462d67ff008913fb5a7ff3f9afdf2a2803f037fe217fff0082177fd18b59ff 00e244fed69ffcfe6bf25bfe0b9bff000415ff00824dfec81ff04bafda47f687fd9d3f64db6f873f 18bc07ac7ecf16be13f18c7f1a7f68af14be93078e3f6a1f82df0f3c5318d0bc6df173c49e19bdfe d4f07f8b3c41a396d4746bb7b31a81bed3dad353b6b3bdb7fed6ebf087fe0e61ff0094297ed81ff6 307ec99ffadabfb3a50065ff00c42fff00f042effa316b3ffc489fdad3ff009fcd1ff10bff00fc10 bbfe8c5acfff001227f6b4ff00e7f35fbe545007e06ffc42ff00ff00042eff00a316b3ff00c489fd ad3ff9fcd1ff0010bfff00c10bbfe8c5acff00f1227f6b4ffe7f35fbe545007e06ff00c42fff00f0 42effa316b3ffc489fdad3ff009fcd1ff10bff00fc10bbfe8c5acfff001227f6b4ff00e7f35fbe54 5007e06ffc42ff00ff00042eff00a316b3ff00c489fdad3ff9fcd1ff0010bfff00c10bbfe8c5acff 00f1227f6b4ffe7f35fbe545007e06ff00c42fff00f042effa316b3ffc489fdad3ff009fcd1ff10b ff00fc10bbfe8c5acfff001227f6b4ff00e7f35fbe545007e06ffc42ff00ff00042eff00a316b3ff 00c489fdad3ff9fcd1ff0010bfff00c10bbfe8c5acff00f1227f6b4ffe7f35fbe545007e06ff00c4 2fff00f042effa316b3ffc489fdad3ff009fcd1ff10bff00fc10bbfe8c5acfff001227f6b4ff00e7 f35fbe545007e06ffc42ff00ff00042eff00a316b3ff00c489fdad3ff9fcd1ff0010bfff00c10bbf e8c5acff00f1227f6b4ffe7f35fbe545007e06ff00c42fff00f042effa316b3ffc489fdad3ff009f cd1ff10bff00fc10bbfe8c5acfff001227f6b4ff00e7f35fbe545007e06ffc42ff00ff00042eff00 a316b3ff00c489fdad3ff9fcd1ff0010bfff00c10bbfe8c5acff00f1227f6b4ffe7f35fbe545007f 11de0eff00820f7fc128b54ff82e97c64fd8faff00f650b69ff673f0affc136be1d7c79d07e1cffc 2e7fda1e38ec3e2c6bbf1f2f7c19aaf8b078a61f8b71f8dae5aebc350c7a67f62de7892e3c3b085f b5dbe910df16ba3fafff00f10bff00fc10bbfe8c5acfff001227f6b4ff00e7f355be1f7fcacd3fb4 2ffda1f3e127feb526a35fbf7401fc477ec15ff041eff82517c66ff82877fc162be07fc4afd942db c4bf0bbf65cf8bbfb2f7863e047859be33fed0fa4af80f43f887f036ebc61e31b14d6343f8b7a66b fe231ac788e34d44dc78bb55d7eeec4afd974c9ecac89b63faff00ff0010bfff00c10bbfe8c5acff 00f1227f6b4ffe7f355bfe0977ff002964ff0083827fecbdfec55ffacd17d5fbf7401fc417fc14eb fe0847ff0004a5fd9f7f697ff8248f803e10feca56de10f08fed31fb715a7c21f8dda427c66fda1b 5c1e37f8772782f51d59fc3af7de24f8b5acea5e1e56d4208ae3fb53c2979a16b43679435210b346 7f62ff00e217ff00f82177fd18b59ffe244fed69ff00cfe6b1bfe0b3ff00f2791ff041affb495d8f feabad5abfa0ba00fe293f6baff820affc126fe197fc155ffe08fdfb38f81ff64db6d0fe0c7ed41a 3ffc1446ebe3a782d7e34fed15a8278ea7f81df02fe1d78c3e16c8faf6adf172ff00c51e1dff0084 5bc47aeeaba92af84b5bd053583746d7c40baad9436f6d0feb4ffc42ff00ff00042eff00a316b3ff 00c489fdad3ff9fcd6a7ededff0029c6ff008200ff00d8bfff00056aff00d665f8475fbbd401fc52 41ff000415ff00824dbffc176353fd8edbf64db63fb38dbffc125b42fda5a1f871ff000ba7f68a11 a7c6dbcfdb13c45f0bae7c6fff000950f8b83c6ecf27812c6d741ff847dbc4ade15458bfb453435d 5de4bf7fd69ff885ff00fe085dff00462d67ff008913fb5a7ff3f9ad4b6ff959c759ff00b410f867 ff005e07e2dafddea00fe20bfe0b6bff000423ff008252fec95fb347c0af1ffecf7fb295b7c3df17 78c3f6e2fd95fe10f88f574f8cdfb43789cea5f0efe2378d2ef49f19f874d8f8cfe2d788b4db55d6 74f8d2dcea963676dad586df374bd4aca62643fb17ff0010bfff00c10bbfe8c5acff00f1227f6b4f fe7f358dff0007217fc99bfecc9ff692bfd883ff00562df57f417401f81bff0010bfff00c10bbfe8 c5acff00f1227f6b4ffe7f35f901ff00046bff00820f7fc128bf6a7f855fb64f88fe3d7eca16de3d d6be167fc1497f6c0f80de02bd7f8cff00b43f86ce83f09fe17f89bc3fa7f817c26b6fe10f8b7e1f b5d49742b4bdba846b5abc1a8788b51f37ccd5b57bf952375fedc6bf013fe0de9ff921dff050affb 4c1fedfdff00a9978568039bf1ff00fc1b25ff00043cd17c09e35d674cfd876ced752d27c25e24d4 f4fb91fb42fed5d31b7beb0d1af6ead27f2a7f8eb2c12f953c51c9e5cd14913eddb246e8594fe6d7 fc1127fe0817ff000494fdadbfe096bfb227ed13fb427ec936df10be327c4ef07f8cb54f1c78ca4f .

8d7fb467861f5cbed2be2b78f7c396139d0bc19f17bc3be19d3becfa2e8da6d908f49d16c21905b0 9e68e4ba9679e5fec23e29ff00c930f88fff00621f8bff00f51ed46bf1f3fe0dbbff0094257ec11f f6207c42ff00d5e3f1468038cff885ff00fe085dff00462d67ff008913fb5a7ff3f9afc80f077fc1 07bfe0945aa7fc174be327ec7d7ffb285b4ffb39f857fe09b5f0ebe3ce83f0e7fe173fed0f1c761f 1635df8f97be0cd57c583c530fc5b8fc6d72d75e1a863d33fb16f3c4971e1d842fdaedf4886f8b5d 1fedc6bf013e1f7fcacd3fb42ffda1f3e127feb526a340167fe217ff00f82177fd18b59ffe244fed 69ff00cfe6bf25bf639ff820affc126fe297fc1517fe0b21fb3c78f3f64db6d7be0efecb3ac7ec09 6bf01fc1cdf1a7f68ad353c0707c68fd97a7f887f13234d7748f8b9a7f89bc47ff0009378c117586 6f17eb3afbe9247d87426d2f4c26c8ff006b75f843ff0004f9ff0094d6ff00c1c23ff6307fc12cbf f58aaea8032ffe217fff0082177fd18b59ff00e244fed69ffcfe6bf203fe0a9fff00041eff008251 7ece9f157fe0951e1cf835fb285b783345fda3bfe0a4bf083e037c67b24f8cff00b43ebc3c69f09f c4fe1af196a1aef84dee3c4ff16f5abad056faef4ab098eb5e179f44f115bfd9fcbb4d5e08a59924 fedc6bf013fe0b77ff0025c7fe0873ff006983f805ff00a86fc42a00b3ff0010bfff00c10bbfe8c5 acff00f1227f6b4ffe7f35f901fb4dff00c107bfe0945f0fff00e0b0dff04c2fd977c21fb285b691 f02bf683f845fb6af89fe3078107c67fda1ef93c61ae7c26f01787759f87f7cfe22d4be2dde78b74 33e1fd4afaeae56dfc35af68d69a9997cad660d46048e24fedc6bf013f6cdff95813fe08b7ff0064 13fe0a35ff00aabbc2540167fe217fff0082177fd18b59ff00e244fed69ffcfe6bf2257fe0837ff0 49f3ff0005e997f6343fb27db7fc3362ff00c1226dff0069b5f86bff000ba3f688f2c7c717fdb2ee 7e15b78e7fe12bff0085b7ff0009c973e028d340ff008478f898f84c28fed21a10d609d40ff6d15f 8209ff002b43cfff006810b4ff00d7865ed0033fe217ff00f82177fd18b59ffe244fed69ff00cfe6 bf227f637ff820dffc127fe29ffc155ffe0b33fb38f8f3f64fb6d7be0c7ecad3ff00c13c93e02782 dbe347ed11a6a78057e37fecd3aff8fbe2884d7b48f8b7a7f8a3c49ff094f8b6cadb5763e30d6fc4 0747317d8b403a569cf259b7f6d15f821ff04f6ff94e37fc1c3bff005f3ff049cffd639f14d0033f e217ff00f82177fd18b59ffe244fed69ff00cfe6bf227fe0923ff041bff824ff00ed3127fc14ed7e 377ec9f6de371fb3e7fc15dbf6cafd993e1007f8d1fb44787ffe10ff0081df0aedbe17c9e02f0327 fc229f16f423ae2680fe21d60af887c4bfdb3e2cd4bed846afaeea020b610ff6d15f821ff041bff5 bff05a1ffb4f7ffc1433ff0048fe0ad0033fe217ff00f82177fd18b59ffe244fed69ff00cfe6bf22 7fe0841ff041bff824ff00ed8dff0004a8fd96ff0068efda43f64fb6f891f19fe224ff001e13c63e 3493e347ed11e157d657c1bfb4b7c63f00f86c1d07c0ff0016fc35e17b1fecdf09785b41d201d334 4b23762c05edf1b9d46e6f2f2e3fb68afc10ff0083617fe5073fb13ffd7cfed3ff00fad8dfb41d00 7ca7fb757fc1b8bff0461f83dfb11fed8df16fe1cfec6169e1cf885f0b7f656fda17e23780fc42bf 1ebf6a0d55b41f19f823e1278bfc4de17d6974cd6fe35ea5a2ea474bd734cb1be161abe9d7fa5de1 83ecf7f65756924b049e75ff0004beff008378bfe08edfb42ffc13abf629f8e7f187f63ab5f187c5 3f8b3fb367c26f1efc41f153fc74fda63436f1078b3c4be12d3753d6f566d1bc35f19b46f0fe986f 6fa7967365a3693a769d6fbfcbb5b3822558c7f403ff000535ff00946e7fc141bfecc83f6aff00fd 50de3eaf23ff00822bff00ca247fe09c9ff6679f02bff503d22803e48ff885ff00fe085dff00462d 67ff008913fb5a7ff3f9afc96ff8250ffc1057fe0937fb48deff00c14ea1f8d3fb26db78d63fd9f7 fe0ad3fb5afecd3f0815fe34fed15a07fc221f04be1a787fe10def827c1087c2df173446d71344ba f13ebb2af883c4a759f156a1f6e29aaeb97d1dbda241fdadd7e10ffc10c3fe423ff059ff00fb4ef7 eddfff00a8afc02a00cbff00885fff00e085dff462d67ff8913fb5a7ff003f9afc89fd8ebfe0837f f049ff008a5ff055cff82cafecdfe3bfd93edb5ef82dfb2bc1ff0004ec7f80be0a6f8d1fb4469c9e 026f8e5fb3b78c3c73f14ca6bfa47c5bb0f14f893fe12af14e9761aab0f17eb7e201a3983ec7e1f1 a4e9f24d6927f6d15f821ff04faff94e6ffc1c2fff005edff0493ffd64af881400cff885ff00fe08 5dff00462d67ff008913fb5a7ff3f9afc969ff00e082bff049b4ff0082ec699fb1dafec9b6c3f671 b8ff00824b6bbfb4b4df0e3fe174fed14637f8db67fb627877e175b78dff00e12a3f170f8dd5e3f0 25f5d683ff0008faf8957c2aeb2ff68be86daba477e9fdadd7e10dcffcace3a37fda087c4dff00af 03f0950065ff00c42fff00f042effa316b3ffc489fdad3ff009fcd7e4b7ed8dff0415ff824dfc2df f82a2ffc11bff678f01fec9b6da0fc1dfda9b58fdbeed7e3c78397e34fed15a9278f20f82ffb2f41 f10fe19c6faeeaff0017350f137873fe119f183b6b0ade10d67407d589fb0ebadaa6980590fed6eb f087fe0a0dff0029adff00837bbfec60ff0082a6ff00eb155ad0065ffc42ff00ff00042eff00a316 b3ff00c489fdad3ff9fcd7e4b7fc159ffe082bff00049bfd9aacbfe09c137c13fd936dbc1327c77f f82b4fec45fb34fc5664f8d3fb457883fe12bf825f173c41e2fb2f887e0861e2af8b9ae2e8c9e21b 5d32c626f107878693e2ad2fc8dfa2eb9a74924af27f6b75f843ff0005dbff009077fc120ffed3bd ff0004dbff00d4abc7d40197ff0010bfff00c10bbfe8c5acff00f1227f6b4ffe7f35f95bff0005b6 ff008205ff00c1253f649ff825afed77fb44fecf7fb24db7c3df8c9f0c7c1fe0dd53c0fe328fe35f ed19e277d0efb55f8ade02f0e5fce342f19fc5ef11786751fb468bacea56463d5b45bf8631726786 38eea28278bfb44afc40ff0083913fe5095fb7bffd881f0f7ff578fc2ea00f1ff007fc1b25ff0004 3cd6bc09e0ad6753fd876ceeb52d5bc25e1bd4f50b93fb42fed5d09b8bebfd1acaeaee73141f1d62 822f36796493cb8628e24ddb638d102a8f1bfdb27fe0dbcff822d7c2cfd907f6abf89de02fd8b2d3 41f1cfc38fd9bbe3978f3c19aeafc7cfda8f526d17c59e10f861e28f10f877565d3b57f8dba86937 .

e74ed634eb3bc165aa585ee9d7461f22f6d2e6da49617fe91fe167fc930f871ff621f843ff0051ed 3abe7bff0082857fc9827edc5ff667ff00b4bffea97f1ad007f3bfff0004beff008378bfe08edfb4 2ffc13abf629f8e7f187f63ab5f187c53f8b3fb367c26f1efc41f153fc74fda63436f1078b3c4be1 2d3753d6f566d1bc35f19b46f0fe986f6fa7967365a3693a769d6fbfcbb5b3822558c7dddff10bff 00fc10bbfe8c5acfff001227f6b4ff00e7f35f5bff00c115ff00e5123ff04e4ffb33cf815ffa81e9 15fa77401fc477fc10bffe083dff0004a2fdb03fe09e5e08f8e1fb467eca16df11be28eaff00177f 68df0c6a1e2993e33fed0fe166b8d0fc09f1cbc75e0ff0a589d1fc13f16fc37a04434af0e68fa6e9 c2e21d2a3bbbd16df6ad467bbbd967b997f5ff00fe217fff0082177fd18b59ff00e244fed69ffcfe 6ab7fc1b35ff00289bf86fff0065eff6baff00d697f89b5fbf7401fc417fc1317fe0847ff04a5fda 0bf697ff0082b77803e2f7eca56de2ff0008feccff00b715dfc21f823a43fc66fda1b431e08f8771 f82f4ed593c3a97de1bf8b5a36a5e2155d42796e3fb53c5779aeeb477f9475230aac63f62ffe217f ff0082177fd18b59ff00e244fed69ffcfe6b1bfe08c1ff002791ff0005e5ff00b495df7feabad26b fa0ba00fe20be027fc108ffe094be33ff82d57edf3fb277897f652b6d4ff0067ef831fb307ecbff1 0be1a7c3f3f19bf686b44f0cf8c3e214776de30d617c4d63f16ad7c65ab1d60c519363aef88753d3 2c76ff00c4b2cacf273fb17ff10bff00fc10bbfe8c5acfff001227f6b4ff00e7f358dfb2effcac69 ff000549ff00b32cfd8b3ff455fd7f417401fc417c7bff008211ff00c1297c19ff0005aafd81bf64 ef0d7eca56da67ecfdf19ff660fda83e217c4bf87e3e337ed0d769e26f187c3d8ed1bc1fac3789af be2d5d78cb493a3996422c742f10e99a65f6eff899d95e6063f62ffe217fff0082177fd18b59ff00 e244fed69ffcfe6b1bf6a2ff00958d3fe096dff6659fb69ffe8ab0afe82e803f882ff829d7fc108f fe094bfb3efed2ff00f0491f007c21fd94adbc21e11fda63f6e2b4f843f1bb484f8cdfb436b83c6f f0ee4f05ea3ab3f875efbc49f16b59d4bc3cada84115c7f6a7852f342d686cf286a421668cfec5ff 00c42fff00f042effa316b3ffc489fdad3ff009fcd637fc167ff00e4f23fe0835ff692bb1ffd575a b57f417401fc417fc1727fe0847ff04a5fd90bf62af0ff00c58fd9d7f652b6f875f102f7f69ffd9a 3e1edd78823f8cdfb4378a1a5f07f8ff00e27699e1ff001768ff00d99e35f8b5e24d1906afa45c4d 666fa3d39353b10fe7e9b7b6772ab32fec5ffc42ff00ff00042eff00a316b3ff00c489fdad3ff9fc d637fc1cb9ff0028e6f0affd9e9fec6fff00ab9f45afe82e803f91ff00f82a0ffc1bc5ff000476fd 9ebfe09d5fb6b7c73f83dfb1d5af83fe29fc26fd9b3e2cf8f7e1f78a93e3a7ed31ae3787fc59e1af 096a5a9e89ab2e8de25f8cdacf87f533657d04538b2d6749d474eb8d9e5dd59cf133467d77f636ff 00836f3fe08b5f14ff00641fd953e2778f7f62cb4d7bc73f11ff0066ef81be3cf19ebadf1f3f6a3d 35b5af1678bfe18785fc43e22d59b4ed23e36e9fa4d81d4758d46f2f0d96976165a75a99bc8b2b4b 6b68e2853f523fe0b51ff2891ff828dffd99e7c75ffd40f57af7bff827affc9827ec3bff00667ffb 347fea97f055007e5078ff00fe0d92ff00821e68be04f1aeb3a67ec3b676ba9693e12f126a7a7dc8 fda17f6ae98dbdf5868d7b75693f953fc7596097ca9e28e4f2e68a489f6ed923742ca7f36bfe0893 ff00040bff00824a7ed6dff04b5fd913f689fda13f649b6f885f193e27783fc65aa78e3c6527c6bf da33c30fae5f695f15bc7be1cb09ce85e0cf8bde1df0ce9df67d1746d36c847a4e8b610c82d84f34 725d4b3cf2ff00611f14ff00e4987c47ff00b10fc5ff00fa8f6a35f8f9ff0006ddff00ca12bf608f fb103e217feaf1f8a3401c67fc42ff00ff00042eff00a316b3ff00c489fdad3ff9fcd7e407fc11af fe083dff0004a2fda9fe157ed93e23f8f5fb285b78f75af859ff000525fdb03e03780af5fe33fed0 fe1b3a0fc27f85fe26f0fe9fe05f09adbf843e2df87ed7525d0ad2f6ea11ad6af06a1e22d47cdf33 56d5efe548dd7fb71afc04ff00837a7fe4877fc142bfed307fb7f7fea65e15a00b3ff10bff00fc10 bbfe8c5acfff001227f6b4ff00e7f35f92dfb1cffc1057fe0937f14bfe0a8bff000590fd9e3c79fb 26db6bdf077f659d63f604b5f80fe0e6f8d3fb4569a9e0383e347ecbd3fc43f8991a6bba47c5cd3f c4de23ff00849bc608bac3378bf59d7df4923ec3a13697a613647fb5bafc21ff00827cff00ca6b7f e0e11ffb183fe0965ffac557540197ff0010bfff00c10bbfe8c5acff00f1227f6b4ffe7f35f92d07 fc1057fe0936ff00f05d8d4ff63b6fd936d8fece36ff00f0496d0bf69687e1c7fc2e9fda28469f1b 6f3f6c4f117c2eb9f1bffc2543e2e0f1bb3c9e04b1b5d07fe11f6f12b7855162fed14d0d757792fd ff00b5bafc21b6ff00959c759ffb410f867ff5e07e2da00cbff885ff00fe085dff00462d67ff0089 13fb5a7ff3f9afc96fdaebfe082bff00049bf865ff000557ff00823f7ece3e07fd936db43f831fb5 068fff000511baf8e9e0b5f8d3fb456a09e3a9fe077c0bf875e30f85b23ebdab7c5cbff147877fe1 16f11ebbaaea4abe12d6f414d60dd1b5f102eab650dbdb43fdadd7e10fededff0029c6ff008200ff 00d8bfff00056aff00d665f84740197ff10bff00fc10bbfe8c5acfff001227f6b4ff00e7f35f913f f056eff820dffc127ff66793fe0988bf047f64fb6f040fda0ffe0aedfb1afecc9f17c27c68fda23c 41ff000987c0ef8a96df1424f1ef819ffe12bf8b7ae9d0d35f7f0f68e5bc43e1afec6f1669bf6303 48d774f13dc89bfb68afc10ff82f27fadff822f7fda7bffe09e7ff00a47f1aa8019ff10bff00fc10 bbfe8c5acfff001227f6b4ff00e7f35f913ff05dff00f820dffc127ff639ff0082547ed49fb477ec dffb27db7c37f8cff0ee7f80e9e0ef1a47f1a3f688f153e8cbe32fda5be0e7807c480683e38f8b7e 25f0bdf7f69784bc53af6904ea7a25e9b417e6f6c4db6a36d67796ff00db457e087fc1cf5ff2839f db63febe7f660ffd6c6fd9f28019ff0010bfff00c10bbfe8c5acff00f1227f6b4ffe7f35f23fedff 00ff0006e67fc119be0afec1ff00b6c7c63f865fb195a7863e247c25fd91ff00691f899f0fbc48bf 1e7f69ed59bc3de37f01fc1cf19f8a7c27ae2e95af7c6ad5343d4db49d7b4ab0bf1a7eb3a66a3a55 .

e9b7fb36a36377672cd6f27f5555f067fc1547fe5183ff00051eff00b30cfdafff00f59efe21d007 e217fc13dffe0dceff0082347c6efd81bf61ff008cff00143f633b4f147c4bf8bbfb207ecd3f13fe 227899be3c7ed3ba43788bc73e3ef831e0af15f8b75d6d2740f8d5a5685a5b6afafeada86a074ed1 74cd3749b2371f66d3ac2cece286de3fafbfe217ff00f82177fd18b59ffe244fed69ff00cfe6bef6 ff008250ff00ca2dbfe09aff00f6607fb1cffeb3bfc39afbf2803f897ff82107fc106ffe093ffb63 7fc12a3f65bfda3bf690fd93edbe247c67f8893fc784f18f8d24f8d1fb447855f595f06fed2df18f c03e1b0741f03fc5bf0d785ec7fb37c25e16d0748074cd12c8dd8b017b7c6e751b9bcbcb8fd76ff8 85ff00fe085dff00462d67ff008913fb5a7ff3f9a7ff00c1b0bff2839fd89ffebe7f69ff00fd6c6f da0ebf7be803f897ff008248ff00c106ff00e093ff00b4c49ff053b5f8ddfb27db78dc7ecf9ff057 6fdb2bf664f8401fe347ed11e1ff00f843fe077c2bb6f85f2780bc0c9ff08a7c5bd08eb89a03f887 582be21f12ff006cf8b352fb611abebba8082d843faedff10bff00fc10bbfe8c5acfff001227f6b4 ff00e7f34fff00820dff00adff0082d0ff00da7bff00e0a19ffa47f056bf7be803f8a4fd917fe082 bff049bf89bff0557ff82c0fece3e38fd936db5cf831fb2fe8ff00f04eebaf817e0b6f8d3fb4569e 9e059fe38fc0bf88be30f8a5226bda4fc5cb0f14788bfe129f11e85a56a4cbe2dd6f5e4d1cda8b5f 0fae956535c5b4dfad3ff10bff00fc10bbfe8c5acfff001227f6b4ff00e7f35a9fb04ffca71bfe0b fdff0062ff00fc1257ff005997e2e57eef5007f1493ffc1057fe09369ff05d8d33f63b5fd936d87e ce371ff0496d77f6969be1c7fc2e9fda28c6ff001b6cff006c4f0efc2eb6f1bffc2547e2e1f1babc 7e04bebad07fe11f5f12af855d65fed17d0db5748efd3f5a7fe217ff00f82177fd18b59ffe244fed 69ff00cfe6b52e7fe5671d1bfed043e26ffd781f84abf77a803f8a4fdb1bfe082bff00049bf85bff 000545ff008237fecf1e03fd936db41f83bfb536b1fb7ddafc78f072fc69fda2b524f1e41f05ff00 65e83e21fc338df5dd5fe2e6a1e26f0e7fc233e3076d615bc21ace80fab13f61d75b54d300b21fad 3ff10bff00fc10bbfe8c5acfff001227f6b4ff00e7f35a9ff0506ff94d6ffc1bddff006307fc1537 ff0058aad6bf77a803f899ff0082eeff00c1077fe0941fb1b7fc12abf6a2fda47f66dfd93ed7e1b7 c69f87373f0187833c689f19bf687f16b68c3c61fb4b7c1bf01788c7fc23fe3af8b5e27f0aea0352 f09f8a75ed2186aba1df0b65bf37965f66d46ded2eedff00b66afc10ff00839ebfe5073fb6c7fd7c fecc1ffad8dfb3e57ef7d001451450014514500145145007e087fc1793fd6ffc117bfed3dfff0004 f3ff00d23f8d55fbdf5fce87fc1c79f14bc09f03be19ff00c1297e33fc51d77fe118f869f097fe0b 6dfb0ffc4af883e24fecbd675bff00847fc15e07f0b7c79f1378a75afec7f0ee9dabebfaaff65e89 a65f5eff0067689a56a5ab5ef91f66d3ac2eeee586de4f49ff00889bff00e087dff47b7ff9adbfb5 d7ff00383a00fde6a2bf067fe226ff00f821f7fd1edffe6b6fed75ff00ce0e8ff889bffe087dff00 47b7ff009adbfb5d7ff383a00fde6afc21ff0083987fe50a5fb607fd8c1fb267feb6afece955ff00 e226ff00f821f7fd1edffe6b6fed75ff00ce0ebf24ff00e0ba1ff05ddff8253fed75ff0004b8fda4 ff0067cfd9e7f6a8ff008583f17bc75ac7ecef75e15f08ff00c28ffda3fc27fdab07823f6a2f82bf 107c4f27f6ff008e3e10786bc3163fd99e10f0aebfabedd4b5ab37bdfb07d834f5bbd4eeacacae00 3fb52a2bf067fe226fff00821f7fd1edff00e6b6fed75ffce0e8ff00889bff00e087dff47b7ff9ad bfb5d7ff00383a00fde6a2bf067fe226ff00f821f7fd1edffe6b6fed75ff00ce0e8ff889bffe087d ff0047b7ff009adbfb5d7ff383a00fde6a2bf067fe226fff00821f7fd1edff00e6b6fed75ffce0e8 ff00889bff00e087dff47b7ff9adbfb5d7ff00383a00fde6a2bf067fe226ff00f821f7fd1edffe6b 6fed75ff00ce0e8ff889bffe087dff0047b7ff009adbfb5d7ff383a00fde6a2bf067fe226fff0082 1f7fd1edff00e6b6fed75ffce0e8ff00889bff00e087dff47b7ff9adbfb5d7ff00383a00fde6a2bf 067fe226ff00f821f7fd1edffe6b6fed75ff00ce0e8ff889bffe087dff0047b7ff009adbfb5d7ff3 83a00fde6a2bf067fe226fff00821f7fd1edff00e6b6fed75ffce0e8ff00889bff00e087dff47b7f f9adbfb5d7ff00383a00fde6a2bf067fe226ff00f821f7fd1edffe6b6fed75ff00ce0e8ff889bffe 087dff0047b7ff009adbfb5d7ff383a00fde6a2bf067fe226fff00821f7fd1edff00e6b6fed75ffc e0e8ff00889bff00e087dff47b7ff9adbfb5d7ff00383a00fde6a2bf067fe226ff00f821f7fd1edf fe6b6fed75ff00ce0e8ff889bffe087dff0047b7ff009adbfb5d7ff383a00caf87dff2b34fed0bff 00687cf849ff00ad49a8d7efdd7f12de0eff0082eaff00c12b74bff82eb7c65fdaf2fbf6a4f23f67 8f14ff00c1363e1d7c09d0be217fc291fda325fb77c55d0fe3ede78cb54f0b7fc2270fc2293c716b f65f0dcd1ea5fdb979e1ab7f0e4fbbec76dac4d7ead6a3f60ffe226fff00821f7fd1edff00e6b6fe d75ffce0e8032bfe0977ff002964ff0083827fecbdfec55ffacd17d5fbf75fc4b7ec11ff0005d5ff 008256fc1cff0082887fc1637e367c47fda93fe11cf863fb4ffc5efd973c4df037c4dff0a47f68cd 5ffe138d13e1f7c0cbbf0878bef7fb1b42f845aa7883c35fd91e2274d3fecde2fd27c3f777f9fb5e 996f7b620dc8fd83ff00889bff00e087dff47b7ff9adbfb5d7ff00383a00e6bfe0b3ff00f2791ff0 41affb495d8ffeabad5abfa0bafe22bfe0a79ff05d0ff8258fc7efda63fe091de3df849fb51ffc25 be13fd9aff006e4b4f8b7f1af56ff8525fb45e85ff00085fc3d8fc17a8e92fe20fb0f89be11e8da9 788f17f3c507f65784ecf5dd6ceef3469a6056917f63ff00e226ff00f821f7fd1edffe6b6fed75ff 00ce0e802c7ededff29c6ff8200ffd8bff00f056affd665f8475fbbd5fc56fed77ff0005ddff0082 53fc4bff0082ad7fc11ebf68af04fed51fdb5f06ff00664d1ffe0a296bf1c3c63ff0a3ff0068fd37 fe1089fe377c0af873e10f85f1ff00c23dab7c20b0f14f897fe127f11687aa69fbbc23a1ebe9a2fd 97ed7e216d26c67b7b99bf5b3fe226ff00f821f7fd1edffe6b6fed75ff00ce0e802c5b7fcace3acf .

fda087c33ffaf03f16d7eef57f15b07fc1777fe094e9ff0005dcd4ff006bf6fdaa31fb3b5c7fc124 f42fd9b61f887ff0a3ff0068f3bfe34d9fed8be22f89f71e0cff0084487c203e395f2fc0d7d6bae7 fc244de195f09bf9bfd991ebadac249a7a7eb67fc44dff00f043effa3dbffcd6dfdaebff009c1d00 735ff07217fc99bfecc9ff00692bfd883ff562df57f4175fc457fc16e7fe0ba1ff0004b1fdac3f66 7f813e02f801fb51ff00c27de2cf087edc9fb2b7c5bf116923e097ed17e16fecef87bf0efc6977ab 78c7c41f6ef1a7c23f0e69b77fd8fa7c893ff64d8de5ceb7a86ef2b4ad36fa70621fb1ff00f1137f fc10fbfe8f6fff0035b7f6baff00e707401fbcd5f809ff0006f4ff00c90eff0082857fda60ff006f effd4cbc2b5abff1137ffc10fbfe8f6fff0035b7f6baff00e7075f8f9ff0468ff82eaffc12b7f65d f853fb65f877e3afed49ff000836b3f147fe0a4ffb60fc76f02d9ffc291fda33c4dfdb9f0abe2778 97c3da8781fc53f68f07fc22f105ae99fdb76967732ff61eb13e9fe23d37cbf2f57d1f4f95e34600 fecb7e29ff00c930f88fff00621f8bff00f51ed46bf1f3fe0dbbff0094257ec11ff6207c42ff00d5 e3f146bcabe207fc1cbbff00044bd67c07e36d1f4dfdb53ed3a8eabe11f1269b616fff000ce3fb5a c3f68bdbed1af6d6d60f367f80f141179b3cb1c7e64d2c7126edd248881987e6c7fc1117fe0bcfff 0004a0fd93ff00e0965fb21fecf5f1ff00f6abff008407e307c33f07f8cf4bf1bf843fe146fed25e 29fec4bed53e2bf8fbc456307f6ff82be0f788fc2fa979fa36b1a6de79ba46b57f0c7f69fb3cd247 750cf04401fd9dd7e027c3eff959a7f685ff00b43e7c24ff00d6a4d46b57fe226fff00821f7fd1ed ff00e6b6fed75ffce0ebf1f3c1dff05d5ff8256e97ff0005d6f8cbfb5e5f7ed49e47ecf1e29ff826 c7c3af813a17c42ff8523fb464bf6ef8aba1fc7dbcf196a9e16ff844e1f845278e2d7ecbe1b9a3d4 bfb72f3c356fe1c9f77d8edb589afd5ad4007f6d35f843ff0004f9ff0094d6ff00c1c23ff6307fc1 2cbff58aaeaabffc44dfff00043eff00a3dbff00cd6dfdaebff9c1d7e49fec6fff0005ddff008253 fc2fff0082a3ff00c164ff00683f1d7ed51fd87f087f6a1d63f602baf817e2eff851ff00b47ea7ff 0009cc1f06bf65db8f87df1264fec0d1fe106a1e27f0cffc237e2f75d236f8c345f0fbeb19fb7e82 baa6980de800fed4abf013fe0b77ff0025c7fe0873ff006983f805ff00a86fc42ad5ff00889bff00 e087dff47b7ff9adbfb5d7ff00383afc7dff0082a97fc1753fe095bfb43fc55ff8252f88fe0f7ed4 bff097e8dfb3a7fc149fe0ff00c76f8c979ff0a47f68cf0fff00c21df0abc33e19f1969fadf8abec fe28f845a25df887ec577aa5843fd89e16835cf11dcf9fe65a6913c514cf1807f6d15f809fb66ffc ac09ff00045bff00b209ff00051aff00d55de12ad5ff00889bff00e087dff47b7ff9adbfb5d7ff00 383afc7dfda73fe0ba9ff04adf1f7fc1627fe097ff00b4ef84bf6a5fed6f81df003e117edafe19f8 b9e37ff8523fb4658ffc225adfc56f00f87747f00d97fc235a97c22b3f17ebdfdbda8d8dd5b7da7c 33a06b367a5f95e6eb571a740f1cae01fdb457e0827fcad0f3ff00da042d3ff5e197b567fe226fff 00821f7fd1edff00e6b6fed75ffce0ebf2197fe0bb1ff04ab1ff0005ed97f6c53fb537fc638b7fc1 21adff006685f88bff000a43f68de7e36a7ed9975f149bc15ff0887fc2a1ff0084ef8f02489aeffc 2487c31ff0891ddfd9835e3ac83a7800fed7ebf043fe09edff0029c6ff0083877febe7fe0939ff00 ac73e29ab3ff001137ff00c10fbfe8f6ff00f35b7f6baffe7075f90dfb1aff00c1763fe0957f0bbf e0ab5ff059cfda2fc75fb537f61fc1bfda967ff82783fc08f18ffc290fda3753ff0084e97e09fecd 1aff0080fe271ff847b47f843a878abc31ff0008cf8b2f6db4ac78c743f0f1d6bccfb778786ada6a 4978801fdafd7e087fc106ff00d6ff00c1687fed3dff00f050cffd23f82b567fe226ff00f821f7fd 1edffe6b6fed75ff00ce0ebf21bfe091dff05d8ff8255fecd727fc14f5be357ed4dff0858f8fff00 f0579fdb33f697f8467fe1487ed1be23ff0084b7e097c52b6f85f1f813c6bff149fc21d7bfb07fb7 5fc3fab8ff00846fc4dfd8de2dd33ec99d6741d3c5c5a99803fb5fafc10ff83617fe5073fb13ff00 d7cfed3fff00ad8dfb41d59ff889bffe087dff0047b7ff009adbfb5d7ff383afc86ff820e7fc1763 fe0957fb1f7fc1297f65afd9d3f68bfda9bfe15dfc64f87b3fc797f18783bfe1487ed1be2efec85f 187ed2ff00193c79e1c3ff00090f817e10f89fc2ba87f68f84fc51a16ab8d2f5cbd369f6efb0df0b 5d4adaf2cedc03fa80ff00829aff00ca373fe0a0dff6641fb57ffea86f1f5791ff00c115ff00e512 3ff04e4ffb33cf815ffa81e915f955fb767fc1c57ff046ff008bdfb10fed91f09be1dfed87ff0009 0fc40f8a1fb2afed0df0efc0ba07fc33efed4da4ff006e78c7c6bf08fc5fe1af0c68ff00dabae7c1 1d3344d33fb4f5bd4ec6cbfb4358d4b4fd2ecbcffb4ea17d69691cd3c7e73ff04bcff8383ffe0907 fb3eff00c13a3f627f81ff00177f6b9ff844be28fc28fd9abe13780fc7de18ff008509fb4eebff00 d83e2bf0df84b4dd375ad2bfb6bc31f05b5af0f6a9f62bd82583edda2eada8e9b71b3ccb4bc9e265 90807f5ad5f843ff000430ff00908ffc167ffed3bdfb77ff00ea2bf00aabff00c44dff00f043effa 3dbffcd6dfdaebff009c1d7e49ff00c127ff00e0bbbff04a7fd9caf7fe0a792fc66fdaa3fe10d8fe 3fff00c15b3f6b6fda4be1237fc28ffda3fc43ff00096fc16f893e1ff84165e0bf19e3c2bf0835c6 d07fb6ae7c33ae45ff0008ef89868de2cd3bec5bf56d0ac23b9b47b800fed4abf043fe09f5ff0029 cdff008385ff00ebdbfe0927ff00ac95f102acff00c44dff00f043effa3dbffcd6dfdaebff009c1d 7e437ec71ff05d8ff8255fc2ff00f82aff00fc1663f68df1cfed4dfd87f06bf6a383fe09d49f027c 63ff000a43f68dd4ff00e1396f821fb3af8c7c11f1407fc23da3fc21d43c55e18ff8463c51aa58e9 99f18e87e1e1ad79ff006df0f1d5b4e8e6bb8c03fb5fafc21b9ff959c746ff00b410f89bff005e07 e12aafff001137ff00c10fbfe8f6ff00f35b7f6baffe7075f9273ffc1777fe094eff00f05dcd33f6 bf5fdaa33fb3b5bffc124f5dfd9b66f887ff000a3ff68f1b3e34de7ed8be1df89f6fe0cff8448fc2 01e396f33c0d6375ae7fc244be196f09a795fd9926babac3c7a7b807f6a55f843ff0506ff94d6ffc .

1bddff006307fc1537ff0058aad6abff00c44dff00f043effa3dbffcd6dfdaebff009c1d7e49fed9 1ff05ddff8253fc50ff82a3ffc11b3f683f02fed51fdb9f087f65ed63f6febaf8e9e2eff00851ffb 47e99ff08341f197f65d83e1f7c3693fb0358f841a7f89fc4dff0009278bd1b48dbe0fd17c40fa3e 3edfaf2e97a6117a403fb52afc21ff0082edff00c83bfe0907ff0069deff00826dff00ea55e3eaaf ff001137ff00c10fbfe8f6ff00f35b7f6baffe7075f927ff00056aff0082eeff00c129ff00691b2f f826f45f05bf6a8ff84ce4f817ff00056cfd883f692f8a6bff000a3ff68ff0effc22df05be137883 c5f7bf103c679f15fc20d0975bfec0b6d4ec65ff008477c38757f166abe7ecd1342d4a48e648c03f b52afc40ff0083913fe5095fb7bffd881f0f7ff578fc2eae63fe226fff00821f7fd1edff00e6b6fe d75ffce0ebf2abfe0b75ff0005e7ff0082507ed61ff04b2fdaf3f67af801fb55ff00c27df183e267 83fc19a5f823c21ff0a37f692f0b7f6ddf697f15fc03e22be83fb7fc6bf07bc39e17d37c8d1b47d4 af3cdd5f5ab0864fb37d9e1924ba9a082500febffe167fc930f871ff00621f843ff51ed3abe7bff8 2857fc9827edc5ff00667ffb4bff00ea97f1ad7e55f803fe0e5cff008225e8be03f04e8fa97eda9f 66d4749f08f86f4dd42dff00e19c7f6b49becf7b61a3595addc3e75bfc0796097ca9e2923f360964 864dbba391d0ab1f1afdb2ff00e0e35ff82347c51fd8ff00f6acf867e05fdb1bfb77c6ff00113f66 cf8e7e05f07689ff000cf5fb54e99fdb1e2af177c30f14f87fc3da57f696b1f03f4fd234ff00ed0d 5f50b3b4fb76a97f63a75a79de7df5e5b5b472cc801fa7dff0457ff9448ffc1393feccf3e057fea0 7a457e9dd7f253ff0004bcff008383ff00e0907fb3f7fc13a3f627f81ff177f6b9ff008447e28fc2 8fd9afe13780fc7de18ff8507fb4f6bdfd83e2bf0df84b4dd335ad2bfb6bc31f05b5af0f6a9f62bd 82587edda2eada8e9b73b3cdb4bc9e16591bef0ff889bffe087dff0047b7ff009adbfb5d7ff383a0 0caff8366bfe5137f0dffecbdfed75ff00ad2ff136bf7eebf896ff008215ff00c1757fe095bfb227 fc13bfc11f04ff00687fda93fe15efc4ed27e2f7ed1de26d43c33ff0a47f68cf15fd9f44f1cfc73f 1d78bfc2d7bfdb3e08f845e25f0fcbfda9e1dd634ed43ecd06ad25dd8fda3ec9a8dbd9df433db45f b07ff1137ffc10fbfe8f6fff0035b7f6baff00e707401cd7fc1183fe4f23fe0bcbff00692bbeff00 d575a4d7f4175fc457fc130ffe0ba1ff0004b1f803fb4c7fc15c7c7bf16ff6a3ff00844bc27fb4a7 edc977f16fe0a6adff000a4bf68bd77fe134f87b2782f4ed253c41f61f0cfc23d6752f0e66fe0960 fecaf1659e85ad8dbe69d3440cb237ec7ffc44dfff00043eff00a3dbff00cd6dfdaebff9c1d00735 fb2eff00cac69ff0549ffb32cfd8b3ff00455fd7f4175fc457c03ff82e87fc12c7c1dff05aefdbef f6acf127ed47fd9df00fe327ecbdfb2f7c3ef86fe3dff8525fb45de7fc247e2ff87d1dd8f17e91ff 0008bd87c23baf19e8ff00d90658c7dbf5ef0ee97a66a1b8ff0065dedeed6c7ec7ff00c44dff00f0 43effa3dbffcd6dfdaebff009c1d00735fb517fcac69ff0004b6ff00b32cfdb4ff00f455857f4175 fc457c7cff0082e87fc12c7c63ff0005aefd813f6acf0dfed47fda3f00fe0dfecbdfb50fc3ef891e 3dff008525fb45d9ff00c239e2ff008831da0f08691ff08bdffc23b5f19eb1fdae62907dbf41f0ee a9a669fb47f6a5ed96e5cfec7ffc44dfff00043eff00a3dbff00cd6dfdaebff9c1d00735ff00059f ff0093c8ff00820d7fda4aec7ff55d6ad5fd05d7f115ff00053cff0082e87fc12c7e3f7ed33ff048 df1efc24fda8ff00e12df09fecd7fb725a7c5bf8d7ab7fc292fda2f42ff842fe1ec7e0bd43497f10 7d87c4df08f46d4bc458d4278a0fec9f09d9ebbad9dc651a69815e55fd8fff00889bff00e087dff4 7b7ff9adbfb5d7ff00383a00e6bfe0e5cff94737857fecf4ff00637ffd5cfa2d7f4175fc457fc173 7fe0ba1ff04b1fdae3f628f0ff00c2afd9ebf6a3ff008583e3eb2fda87f667f88375a0ff00c292fd a2fc29e57843c05f13b4cf1078b357fed4f1bfc23f0d68cffd93a45bcd77f608f517d4eff67d9f4c b2bcba6485bf63ff00e226ff00f821f7fd1edffe6b6fed75ff00ce0e803eabff0082d47fca247fe0 a37ff6679f1d7ff503d5ebdeff00e09ebff2609fb0effd99ff00ecd1ff00aa5fc155fcf4ff00c150 ff00e0e0ff00f8241fed03ff0004e8fdb63e07fc22fdae7fe12ef8a3f15ff66bf8b3e03f00f863fe 141fed3da0ff006f78afc49e12d4b4cd174afedaf13fc16d17c3da5fdb6f678a1fb76b5ab69da6db 6ff36eef20855a45f5dfd8d3fe0e35ff0082347c2efd8fff00653f867e3afdb1bfb0bc6ff0eff66c f819e05f18e89ff0cf5fb54ea7fd8fe2af08fc30f0b787fc43a57f6968ff0003f50d2350fecfd5f4 fbcb4fb76977f7da75df93e7d8de5cdb4914ce01fd1efc53ff009261f11ffec43f17ff00ea3da8d7 e3e7fc1b77ff00284afd823fec40f885ff00abc7e28d7957c40ff83977fe0897acf80fc6da3e9bfb 6a7da751d57c23e24d36c2dffe19c7f6b587ed17b7da35edadac1e6cff0001e2822f3679638fcc9a 58e24ddba49110330fcd8ff8222ffc179ffe0941fb27ff00c12cbf643fd9ebe3ff00ed57ff00080f c60f867e0ff19e97e37f087fc28dfda4bc53fd897daa7c57f1f788ac60fedff057c1ef11f85f52f3 f46d634dbcf3748d6afe18fed3f679a48eea19e08803fb3bafc04ff837a7fe4877fc142bfed307fb 7f7fea65e15ad5ff00889bff00e087dff47b7ff9adbfb5d7ff00383afc7dff0082347fc1753fe095 bfb2e7c2afdb2fc39f1d7f6a5ff841b59f8a3ff0527fdb07e3b7816cff00e148fed19e26feddf855 f13bc4de1fd43c0fe2afb4783be117882d34cfedbb4b3b99bfb13589f4ff0011e9be5f97abe91612 bc68c01fdb457e10ff00c13e7fe535bff0708ffd8c1ff04b2ffd62abaaafff001137ff00c10fbfe8 f6ff00f35b7f6baffe7075f927fb1bff00c1777fe094ff000bff00e0a8ff00f0593fda0fc75fb547 f61fc21fda8758fd80aebe05f8bbfe147fed1fa9ff00c27307c1afd976e3e1f7c4993fb0347f841a 8789fc33ff0008df8bdd748dbe30d17c3efac67edfa0aea9a6037a003fb52afc21b6ff00959c759f fb410f867ff5e07e2daaff00f1137ffc10fbfe8f6fff0035b7f6baff00e7075f92707fc1777fe094 e9ff0005dcd4ff006bf6fdaa31fb3b5c7fc124f42fd9b61f887ff0a3ff0068f3bfe34d9fed8be22f .

89f71e0cff0084487c203e395f2fc0d7d6bae7fc244de195f09bf9bfd991ebadac249a7a007f6a55 f843fb7b7fca71bfe0803ff62fff00c15abff5997e11d57ff889bffe087dff0047b7ff009adbfb5d 7ff383afc93fdaeffe0bbbff0004a7f897ff00055aff00823d7ed15e09fdaa3fb6be0dfecc9a3ffc 1452d7e3878c7fe147fed1fa6ffc2113fc6ef815f0e7c21f0be3ff00847b56f84161e29f12ff00c2 4fe22d0f54d3f7784743d7d345fb2fdafc42da4d8cf6f733007f6a55f821ff0005e4ff005bff0004 5eff00b4f7ff00c13cff00f48fe35559ff00889bff00e087dff47b7ff9adbfb5d7ff00383afc86ff 0082b8ff00c1763fe0957fb4a49ff04c26f82bfb537fc2683e007fc15e7f633fda5fe2e1ff008521 fb46f873fe112f825f0b6dbe2847e3bf1aff00c559f08741fedefec27f106903fe11bf0cff006cf8 b753fb5e746d075016f746100fed7ebf043fe0e7aff941cfedb1ff005f3fb307feb637ecf9567fe2 26ff00f821f7fd1edffe6b6fed75ff00ce0ebf21bfe0bc7ff05d8ff8255fed83ff0004a5fda97f67 5fd9d3f6a6ff008589f193e214ff00019fc1fe0eff008521fb46f84bfb5d7c1dfb4bfc1bf1e788cf fc241e3af843e19f0b69ff00d9de13f0bebbaae354d72c8ddfd87ec3602eb52b9b3b3b800fed7ebe 0cff0082a8ff00ca307fe0a3dff6619fb5ff00feb3dfc43af833fe226fff00821f7fd1edff00e6b6 fed75ffce0ebe46ff8280ffc1c4bff000473f8cffb06fedb5f07be1afed83ff0927c46f8affb237e d25f0d7c01e1dff867efda9347fedff1af8ebe0df8cfc2fe15d17fb5f5ff00825a5e85a5ff006a6b baa5858ff68eb5a9e9da4d8f9ff69d46fecece29ae2300fda3ff008250ff00ca2dbfe09aff00f660 7fb1cffeb3bfc39afbf2bf959ff827affc1c45ff000475f829fb027ec3bf06fe26fed81ff08cfc48 f84bfb1ffecd1f0cbe20f873fe19ff00f6a3d67fe11ff1bf80fe0bf82bc2be2cd13fb63c3ff04b55 d0755fecad7b4abfb0fed2d1354d4b48befb3fdab4dbfbcb3961b893ec0ff889bffe087dff0047b7 ff009adbfb5d7ff383a00adff06c2ffca0e7f627ff00af9fda7fff005b1bf683afdefafe283fe083 9ff05d8ff8255fec7dff0004a5fd96bf675fda2ff6a6ff008577f193e1ecff001e5fc61e0eff0085 21fb46f8b7fb217c63fb4bfc64f1e7870ffc241e05f843e26f0b6a1fda3e13f14685aae34bd72f4d a7dbbec37e2d752b6bcb3b7fd79ff889bffe087dff0047b7ff009adbfb5d7ff383a00adff041bff5 bff05a1ffb4f7ffc1433ff0048fe0ad7ef7d7f141ff048eff82ec7fc12aff66b93fe0a7adf1abf6a 6ff842c7c7ff00f82bcfed99fb4bfc233ff0a43f68df11ff00c25bf04be295b7c2f8fc09e35ff8a4 fe10ebdfd83fdbafe1fd5c7fc237e26fec6f16e99f64ceb3a0e9e2e2d4cdfaf3ff001137ff00c10f bfe8f6ff00f35b7f6baffe70740163f609ff0094e37fc17fbfec5fff00824aff00eb32fc5cafddea fe2b7f644ff82eeffc129fe1a7fc156bfe0b0bfb4578dbf6a8fec5f837fb4de8ff00f04ecb5f81fe 31ff00851ffb47ea5ff09bcff047e057c46f087c508ffe11ed27e105ff008a7c35ff0008c788b5cd 2f4fdde2ed0f404d6bed5f6bf0f36ad6305c5cc3fad9ff001137ff00c10fbfe8f6ff00f35b7f6baf fe70740162e7fe5671d1bfed043e26ff00d781f84abf77abf8ad9ffe0bbbff0004a77ff82ee699fb 5fafed519fd9dadffe0927aefecdb37c43ff00851ffb478d9f1a6f3f6c5f0efc4fb7f067fc2247e1 00f1cb799e06b1bad73fe1225f0cb784d3cafecc935d5d61e3d3dff5b3fe226fff00821f7fd1edff 00e6b6fed75ffce0e802c7fc141bfe535bff0006f77fd8c1ff00054dff00d62ab5afddeafe2b7f6c 8ff82eeffc129fe287fc151ffe08d9fb41f817f6a8fedcf843fb2f6b1fb7f5d7c74f177fc28ffda3 f4cff841a0f8cbfb2ec1f0fbe1b49fd81ac7c20d3fc4fe26ff008493c5e8da46df07e8be207d1f1f 6fd7974bd308bd3fad9ff1137ffc10fbfe8f6fff0035b7f6baff00e7074015bfe0e7aff941cfedb1 ff005f3fb307feb637ecf95fbdf5fc517fc1783fe0babff04adfdb17fe0951fb51fece3fb38fed4a 7e237c66f88b73f017fe10df068f821fb46f848eb3ff00088fed31f06fc77e21c7887c75f087c31e 15d3ce9fe14f0c6b9aae354d72c8ddfd87ec363f6ad4ae6cecee3fb5da0028a28a0028a28a0028a2 8a00fc10ff0082f27fadff00822f7fda7bff00e09e7ffa47f1aabf7bebf9d5ff00838d7c791fc2df 873ff049ff008973784bc77e3d87e1f7fc16eff61cf1acbe07f85de17bbf1b7c4af1847e16f0c7c7 7d6dfc31f0ff00c1b612457de2bf1aebcb6274bf0bf86ece48eeb5bd6eeac74cb77596e508f6bff8 7e1f877fe915dff05bff00fc5697c52ffe5cd007edfd15f881ff000fc3f0effd22bbfe0b7fff008a d2f8a5ff00cb9a3fe1f87e1dff00a4577fc16fff00f15a5f14bff973401fb7f5f843ff000730ff00 ca14bf6c0ffb183f64cffd6d5fd9d2b7ff00e1f87e1dff00a4577fc16fff00f15a5f14bff9735f91 3ff05ddff82ad68bfb437fc12bff00697f84369ff04fdff82abfc1bb8f156b3fb3a5c47f11bf685f d867c7df097e11681ff08bfed4df04fc5ef0f8abe206b5aa4fa6e8571af2680de1cf0bc573131d6b c5fabe81a04052e35489d403fb35a2bf103fe1f87e1dff00a4577fc16fff00f15a5f14bff97347fc 3f0fc3bff48aeff82dff00fe2b4be297ff002e6803f6fe8afc40ff0087e1f877fe915dff0005bfff 00c5697c52ff00e5cd1ff0fc3f0eff00d22bbfe0b7ff00f8ad2f8a5ffcb9a00fdbfa2bf103fe1f87 e1dffa4577fc16ff00ff0015a5f14bff0097347fc3f0fc3bff0048aeff0082dfff00e2b4be297ff2 e6803f6fe8afc40ff87e1f877fe915dff05bff00fc5697c52ffe5cd1ff000fc3f0effd22bbfe0b7f ff008ad2f8a5ff00cb9a00fdbfa2bf103fe1f87e1dff00a4577fc16fff00f15a5f14bff97347fc3f 0fc3bff48aeff82dff00fe2b4be297ff002e6803f6fe8afc40ff0087e1f877fe915dff0005bfff00 c5697c52ff00e5cd1ff0fc3f0eff00d22bbfe0b7ff00f8ad2f8a5ffcb9a00fdbfa2bf103fe1f87e1 dffa4577fc16ff00ff0015a5f14bff0097347fc3f0fc3bff0048aeff0082dfff00e2b4be297ff2e6 803f6fe8afc40ff87e1f877fe915dff05bff00fc5697c52ffe5cd1ff000fc3f0effd22bbfe0b7fff 008ad2f8a5ff00cb9a00fdbfa2bf103fe1f87e1dff00a4577fc16fff00f15a5f14bff97347fc3f0f c3bff48aeff82dff00fe2b4be297ff002e6803f6fe8afc40ff0087e1f877fe915dff0005bfff00c5 .

697c52ff00e5cd1ff0fc3f0eff00d22bbfe0b7ff00f8ad2f8a5ffcb9a00e0fe1f7fcacd3fb42ff00 da1f3e127feb526a35fbf75fc59f833fe0aa9a358ffc178be347ed107f601ff82a8dd5a6bbff0004 d1f873f0a97e0dd8fec3be3dbafda1b499f4afda02f3c487e206bbf0913541ad697f0ab50497fb13 4bf1ccd3b69f7be248a5d1d225994337ec6ffc3f0fc3bff48aeff82dff00fe2b4be297ff002e6803 83ff00825dff00ca593fe0e09ffb2f7fb157feb345f57efdd7f167fb00ff00c155346f871ff0517f f82cbfc4e9bf601ff82a8f8d61f8e7f183f659d6edbc0bf0e7f61df1ef8c3e277c2a5f087c0abcf0 ec9a57c72f0558ea897ff0cb5bf11b30d6bc21a6ead24d2ebfe1d0dab5b3244ac83f637fe1f87e1d ff00a4577fc16fff00f15a5f14bff973401e67ff00059fff0093c8ff00820d7fda4aec7ff55d6ad5 fd05d7f14fff000545ff0082a868df16ff0069cff824278b2dff00603ff82a77c3c4f829fb7559fc 42b8f0f7c5afd883c79e02f167c4f893c15a869e7c1df05741d4b5492e3e247c41266fb6af84f4b7 86f5b4f8a6ba572102b7eccffc3f0fc3bff48aeff82dff00fe2b4be297ff002e680303f6f6ff0094 e37fc1007fec5fff0082b57feb32fc23afddeafe32bf6c0ff82ace8be36ff82b1ffc11c3e3247ff0 4fdff82abf85edfe07e8dff051a82e7e1a78dbf619f1ff0086fe31fc53ff0085a1f01fe1c787619b e087c3cbad51f53f8970780df4a3acfc4f974a9611e0af0f6a1a56af7e2482f502febb7fc3f0fc3b ff0048aeff0082dfff00e2b4be297ff2e680302dbfe5671d67fed043e19ffd781f8b6bf77abf8ca8 3fe0ab3a2aff00c17a354fda2bfe1dfbff0005576b49bfe0913a17c16ff8532bfb0cf8fcfed1115c 5b7ed95e22f1cffc2ce9be11ff006a7f6d47f05e78ee87856dbe2399ce97378e6deebc3221177097 3faedff0fc3f0eff00d22bbfe0b7ff00f8ad2f8a5ffcb9a00f33ff008390bfe4cdff00664ffb495f ec41ff00ab16fabfa0bafe29ff00e0b89ff0550d1be3ff00ecc5f01bc276bfb01ffc1537e10c9e1d fdba7f652f884fe20f8fdfb1078f3e14f8535a8bc1be35bcd41fc1be1dd7b59d526b6d5fe2178983 8b2f07784e155bcf10ea01ad6de44652c3f667fe1f87e1dffa4577fc16ff00ff0015a5f14bff0097 3401fb7f5f809ff06f4ffc90eff82857fda60ff6feff00d4cbc2b5de7fc3f0fc3bff0048aeff0082 dfff00e2b4be297ff2e6bf1cbfe08bbff0554d1be057c27fdb4346bafd807fe0aa3f15dbc77ff052 efdb1be2ac5a97c0bfd877c7bf13f47f09c1e38f137876f23f87fe3ad4748d5218bc31f157c29f66 36be38f035d87d43c357935bc1752c86646a00fec43e29ff00c930f88fff00621f8bff00f51ed46b f1f3fe0dbbff0094257ec11ff6207c42ff00d5e3f146b90f885ff05b6f0f6a5e01f1c69cbff04b8f f82d95935ff843c4b642f352ff00826dfc4fb3d3ad0dd68b7b00b9bfbc9359f2ed2ca03279b75732 7c9040924adf2a1afcd0ff00821cff00c158745f801ff04a9fd8fbe0fdd7fc13dffe0abdf17ae3c1 1e0ff1ad849f123e00fec29e3ff8adf083c526fbe2cfc40d616f3c13f10746d561d37c49616c9a8a e9d7b736b122daeb167a8e9d2289ace4a00fec76bf013e1f7fcacd3fb42ffda1f3e127feb526a35d e7fc3f0fc3bff48aeff82dff00fe2b4be297ff002e6bf1cbc19ff0554d1ac7fe0bc5f1a3f6883fb0 0ffc1546ead35dff008268fc39f854bf06ec7f61df1edd7ed0da4cfa57ed0179e243f1035df8489a a0d6b4bf855a824bfd89a5f8e669db4fbdf12452e8e912cca19803fb4cafc21ff827cffca6b7fe0e 11ff00b183fe0965ff00ac55755bff00f0fc3f0eff00d22bbfe0b7ff00f8ad2f8a5ffcb9afc89fd8 cbfe0ab3a2f817fe0aa1ff00059df8bf27fc13f7fe0aafe2b83e3aeb3ff04fb9edbe1cf81bf619f1 ff0089fe2f7c28ff00856dfb2cdc7842687e3a7802d3544d4be18cfe3691bfe123f86f16ad2cc7c6 3e100dafd898edd4a000fecd6bf013fe0b77ff0025c7fe0873ff006983f805ff00a86fc42aef3fe1 f87e1dff00a4577fc16fff00f15a5f14bff9735f8e5ff055bff82a9e8df187e2c7fc127359b7fd80 7fe0aa3f0dd7e0dffc14bfe0e7c55b8d33e307ec3be3df87bacfc4b8344f0cf8cecdfc01f0734ed4 f54924f887f15353fb78bad17c0da6345a8ea767677f3c1262d595803fb4cafc04fdb37fe5604ff8 22dffd904ff828d7feaaef095779ff000fc3f0effd22bbfe0b7fff008ad2f8a5ff00cb9afc72fda8 7fe0aa7a378b7fe0b27ff04b6f8e51fec03ff0551f0f5b7c23f841fb6ee8771f0afc59fb0ef8f741 f8e3f111bc7df0ff00c3ba745aafc24f86773aa36abe3ed0fc22d69f6cf1f6a5a6cd1c7e15d3ae6d 2f2f11e2986d00fed32bf0413fe56879ff00ed02169ffaf0cbdaec3fe1f87e1dff00a4577fc16fff 00f15a5f14bff9735f8f8bff000556d147fc17ea5fda3ffe1803fe0aa66d1bfe08f96ff04bfe14a8 fd86fc7dff000d1a2e53f6d1baf1dffc2d16f83ffda9fdb63e09b44fff00089a7c49fb47f65b78ed 5fc2fe4fdad77d007f6855f821ff0004f6ff0094e37fc1c3bff5f3ff00049cff00d639f14d761ff0 fc3f0eff00d22bbfe0b7ff00f8ad2f8a5ffcb9afc7cfd8c3fe0aada2f813fe0ac7ff0005a6f8c92f ec01ff000553f165bfc779ff00e09d2d6df0d7c0bfb0df8fbc4ff18fe137fc2b1fd997c41e13997e 3b7c3cb4d51353f85ede3a7b91e21f862356966ff84d7c290dcebb61e5dbc2c9401fda157e087fc1 06ff00d6ff00c1687fed3dff00f050cffd23f82b5d87fc3f0fc3bff48aeff82dff00fe2b4be297ff 002e6bf1f3fe090bff000556d17e0a49ff000546371fb007fc154fe27ffc2dcff82c1feda3f1b601 f057f61bf1f7c473f0eadbc776df0b522f85df16c697aa43ff00080fc6cf09ff00643378ebe1b6a3 e6ea9e174d4b486bb99ffb423c007f6855f821ff0006c2ff00ca0e7f627ffaf9fda7ff00f5b1bf68 3aec3fe1f87e1dff00a4577fc16fff00f15a5f14bff9735f8f9ff0410ff82ab68bfb39ff00c1273f 656f83777fb007fc154fe345c783e7f8f8d27c4afd9d7f61bf1f7c5ef839e23ff848ff0069af8cde 2c45f087c43d1754834cf10368a9aeaf87bc462da25fec8f15e93aee8536eb8d3257600fe98ffe0a 6bff0028dcff0082837fd9907ed5ff00faa1bc7d5e47ff000457ff009448ff00c1393feccf3e057f ea07a457e66fede5ff000592d07e227ec37fb66fc3f87fe09a7ff058ff0006cbe3afd943f689f074 5e2ff887ff0004f3f893e11f0078524f13fc20f186889e24f1cf8aef7577b3f0c783b426be1aa789 .

bc43768f6ba2e8b6b7ba94ead15b383e6fff0004b4ff0082bee85f087fe09c3fb117c2e9ff00e09c 5ff057af88d37803f667f847e1497c79f08bf601f88de3ff0085fe2f7d17c23a6d937883c03e36d3 b568ac3c55e14d4cc5f6ad175db48a3b7d46ca48ae62455702803fab5afc21ff0082187fc847fe0b 3fff0069defdbbff00f515f8055bff00f0fc3f0eff00d22bbfe0b7ff00f8ad2f8a5ffcb9afc89ff8 24affc156b45f8337bff00054592e3fe09f9ff000557f897ff000b73fe0aedfb5e7c69813e0d7ec3 3e3ef88927c3bb7f1a787fe0f5ac5f0c7e2da697aa45ff000817c68f0cff0061b5c78d3e1c6a265d 53c376baae8735dcac3528d5403fb35afc10ff00827d7fca737fe0e17ffaf6ff008249ff00eb257c 40aec3fe1f87e1dffa4577fc16ff00ff0015a5f14bff009735f8f9fb19ff00c155b45f037fc15a3f e0b45f19a5fd803fe0aa7e2bb7f8ed07fc138d6dbe19f81bf61bf1f789fe32fc27ff00855ffb38f8 cbc2f337c75f87769aa26a7f0c17c78f7c35ef85e7569a6ff84dbc31697dadd87976f6cca403fb42 afc21b9ff959c746ff00b410f89bff005e07e12adfff0087e1f877fe915dff0005bfff00c5697c52 ff00e5cd7e44cfff00055ad15bfe0bd3a67ed13ff0efcff82abada43ff000489d77e0b7fc2996fd8 67c7c3f68896e2e7f6caf0ef8e7fe16743f08ffb53fb6a4f82f04569ff0008adcfc47f3c697178e2 e6d3c3262377307500fecd6bf087fe0a0dff0029adff00837bbfec60ff0082a6ff00eb155ad6ff00 fc3f0fc3bff48aeff82dff00fe2b4be297ff002e6bf227f6cdff0082ad68be3aff0082a87fc118be 2f45ff0004fdff0082abf852dfe056b3ff000504b8b9f873e39fd867c7de18f8bbf15ffe164fecb3 6fe10861f817f0feef547d4be275c7825d4f88fe2445a4cb09f0778408d7ef8c96ec10807f66b5f8 43ff0005dbff009077fc120ffed3bdff0004dbff00d4abc7d5bfff000fc3f0effd22bbfe0b7fff00 8ad2f8a5ff00cb9afc89ff0082b9ff00c156745f8d365ff04d68edff00e09fbff0557f863ff0aaff 00e0aedfb0dfc699dfe347ec33e3ff008731f8fadfe1f7883c63752fc31f858faa6a930f1c7c68f1 80bd16ff000ffe1c69fe5ea9e2bbab5bd86ce68cdb39a00fecd6bf103fe0e44ff94257edefff0062 07c3dffd5e3f0ba8ff0087e1f877fe915dff0005bfff00c5697c52ff00e5cd7e50ff00c171bfe0ac 3a2fc7ff00f8254fed83f07ed7fe09efff00055ef84371e37f07f82ac23f891f1fbf614f1ffc29f8 41e16363f167e1feb0d79e36f883aceab369be1bb0b94d39b4eb2b9ba89d6eb58bcd3b4e8d4cd791 d007f5c3f0b3fe4987c38ffb10fc21ff00a8f69d5f3dff00c142bfe4c13f6e2ffb33ff00da5fff00 54bf8d6bf347e1f7fc16dbc3da6f80bc11a71ff825c7fc16caf8e9fe10f0d591bdd37fe09b7f142f 34ebc36ba359406eac2f13590975657063f36d6e50049e078e550038af17fdb47fe0b33a078ebf63 afdac7c1117fc1337fe0b2de1497c63fb347c76f0ac7e28f1cff00c13bfe25785fc13e1b93c43f0b 7c55a426bfe31f12de6b0d69e1df0b68ed78351f10ebb74ad6da4e936d797f3a98add8100fd1bff8 22bffca247fe09c9ff006679f02bff00503d22bf4eebf94aff008259ff00c15fb42f845ff04e1fd8 8be174ff00f04e2ff82bd7c459bc01fb33fc24f0a4be3cf845fb00fc45f1ff00c2ff0017be8be11d 36c5bc43e01f1b69bab4561e2af0a6a862fb5e8baeda471c1a8d8c915cc68aae00fbdbfe1f87e1df fa4577fc16ff00ff0015a5f14bff00973401c1ff00c1b35ff289bf86ff00f65eff006baffd697f89 b5fbf75fc59ffc107ffe0aa9a37ecf1ff04e8f037c31bbfd803fe0aa3f18e6d3fe307ed23ad9f1d7 ecf5fb0ef8f3e2dfc32bc5f157c75f1df88934ad3fc6ba2ea90d85deb7e1f5d4868be2ad352312e8 9e22b1d4b499d9e5b4676fd8dff87e1f877fe915dff05bff00fc5697c52ffe5cd00799ff00c1183f e4f23fe0bcbff692bbeffd575a4d7f4175fc537fc12ebfe0aa1a37c24fda73fe0af7e2cb8fd80ffe 0a9df10d3e35fedd579f10adfc3df097f620f1e78fbc59f0c226f05e9fa78f077c6ad074dd523b8f 86ff00104793f6d6f09ea8f35eae9f2c374ce03945fd9aff0087e1f877fe915dff0005bfff00c569 7c52ff00e5cd00799fecbbff002b1a7fc1527feccb3f62cffd157f5fd05d7f14ff00003fe0aa1a37 86ff00e0b73ff0501f8f8ffb01ff00c15375bb5f893fb2d7ecb7e1087e11f873f620f1e6b1f1efc1 3278423bb0fe23f891f0b20d51758f077847c49e613e10d7efa692db5f11ca6dd1028ddfb33ff0fc 3f0eff00d22bbfe0b7ff00f8ad2f8a5ffcb9a00f33fda8bfe5634ff825b7fd9967eda7ff00a2ac2b fa0bafe29fe3ff00fc154346f127fc16e7fe09fdf1f13f603ff82a6e896bf0dbf65afda97c2137c2 3f11fec41e3cd1fe3df8da4f17c76a13c47f0dfe164faa36b1e31f08f86fcb07c5fafd8cd1db6802 488dc23863b7f667fe1f87e1dffa4577fc16ff00ff0015a5f14bff00973401e67ff059ff00f93c8f f820d7fda4aec7ff0055d6ad5fd05d7f14ff00f0545ff82a868df16ff69dff00824278b20fd80ffe 0a9bf0ee3f829fb74da7c42b8f0ffc5afd883c79e02f15fc4f893c15a869ff00f086fc15d0752d52 4b9f891f1098cdf6d4f09e96d15e369f14d7424da815bf667fe1f87e1dff00a4577fc16fff00f15a 5f14bff973401e67ff00072e7fca39bc2bff0067a7fb1bff00eae7d16bfa0bafe29ffe0bb3ff0005 50d1bf685fd88bc3fe02b4fd80ff00e0a9df0765b5fda93f663f17ff00c25bfb41fec41e3cf84de0 2b84f097c4fd33577f0ddaf8ab5ad526b29bc5fe2210ff0066f84b40082e35dd5e586c207479370f d99ff87e1f877fe915dff05bff00fc5697c52ffe5cd007d09ff05a8ff9448ffc146ffeccf3e3affe a07abd7bdffc13d7fe4c13f61dff00b33ffd9a3ff54bf82abf02bfe0a99ff057ed0be2effc1387f6 ddf85d07fc138bfe0af5f0ea6f1ffeccff0016fc29178f3e2efec03f117c01f0bfc20fad784752b1 5f10f8fbc6da96ad2d87857c29a5997ed7ad6bb771c9069d631cb732232a107d83f62eff0082cce8 1e05fd8ebf64ef044bff0004cdff0082cb78ae5f077ecd1f027c2b278a3c0bff0004eff895e28f04 f8924f0f7c2df0ae90faff0083bc4b67ac2da788bc2bac3599d47c3daedaaadb6ada45cd9dfc0a22 b850003fa19f8a7ff24c3e23ff00d887e2ff00fd47b51afc7cff00836eff00e5095fb047fd881f10 bff578fc51ae43e217fc16dbc3da97807c71a72ffc12e3fe0b6564d7fe10f12d90bcd4bfe09b7f13 .

ecf4eb4375a2dec02e6fef24d67cbb4b280c9e6dd5cc9f24102492b7ca86bf343fe0873ff0561d17 e007fc12a7f63ef83f75ff0004f7ff0082af7c5eb8f04783fc6b6127c48f803fb0a78ffe2b7c20f1 49bef8b3f103585bcf04fc41d1b55874df12585b26a2ba75edcdac48b6bac59ea3a748a26b392803 fb1dafc04ff837a7fe4877fc142bfed307fb7f7fea65e15aef3fe1f87e1dff00a4577fc16fff00f1 5a5f14bff9735f8e5ff045dff82a9e8df027e147eda3a35cfec03ff0551f8aede3aff8297fed8df1 562d4fe05fec3be3df89fa378560f1c789bc3b791f803c73a8e93aa431f85fe2a7857ecc6d7c71e0 6bc56d47c357935bc1752399d18807f6995f843ff04f9ff94d6ffc1c23ff006307fc12cbff0058aa eab7ff00e1f87e1dff00a4577fc16fff00f15a5f14bff9735f913fb197fc156745f02ffc1543fe0b 3bf17e4ff827effc155fc5707c75d67fe09f73db7c39f037ec33e3ff0013fc5ef851ff000adbf659 b8f084d0fc74f005a6a89a97c319fc6d237fc247f0de2d5a598f8c7c201b5fb131dba94001fd9ad7 e10db7fcace3acff00da087c33ff00af03f16d6fff00c3f0fc3bff0048aeff0082dfff00e2b4be29 7ff2e6bf2260ff0082ad68abff0005e8d4ff0068aff877effc155dad26ff008244e85f05bfe14caf ec33e3e3fb4445716dfb65788bc73ff0b3a6f847fda9fdb51fc179e2baff008456dbe2399ce972f8 e6deefc3222177097201fd9ad7e10fededff0029c6ff008200ff00d8bfff00056aff00d665f8475b ff00f0fc3f0eff00d22bbfe0b7ff00f8ad2f8a5ffcb9afc89fdb03fe0ab5a2f8dbfe0ac7ff000470 f8c91ffc13f7fe0aafe17b7f81fa37fc146adee7e1a78d7f619f1f786fe31fc53ff85a1f01be1c78 7a19be087c3cbad51f53f8976fe037d28eb3f13e5d2a584782bc3da8695abdf8920bd40a01fd9ad7 e087fc1793fd6ffc117bfed3dfff0004f3ff00d23f8d55d87fc3f0fc3bff0048aeff0082dfff00e2 b4be297ff2e6bf1f3fe0af5ff0556d17e35c9ff04ba36ffb007fc154fe187fc2a3ff0082c1fec5df 1b671f1abf61bf1f7c383f116dbc096df14925f85df0906a9aa4dff09f7c6cf167f6bab7817e1b69 de56a9e284d37576b4993fb3e4c807f6855f821ff073d7fca0e7f6d8ff00af9fd983ff005b1bf67c aec3fe1f87e1dffa4577fc16ff00ff0015a5f14bff009735f8f9ff0005efff0082ab68bfb467fc12 73f6a9f83769fb007fc154fe0bdc78c27f806d1fc4afda2bf61bf1f7c21f839e1cff008473f69af8 33e2c75f17fc43d6b549f4cf0fb6b49a13787bc382e626fed7f15eada16850edb8d4e27500fed0ab e0cff82a8ffca307fe0a3dff006619fb5fff00eb3dfc43af8cff00e1f87e1dff00a4577fc16fff00 f15a5f14bff9735f20ff00c1423fe0b1ba0fc4afd81ff6e0f8730ffc135bfe0b15e089bc7ffb20fe d2be098bc69f12bfe09edf123c1bf0ebc21278abe0c78d3424f1478fbc5f7dabc965e15f05680d7e 356f157892f237b5d0f42b4bfd4ee11a1b575201fb03ff0004a1ff00945b7fc135ff00ecc0ff0063 9ffd677f8735f7e57f2f7ff04eeff82c5e83f0cbfe09fdfb0c7c369bfe09b1ff000588f1d4df0f7f 63afd993c0f2f8dbe197fc13dfe2478d3e1bf8c64f09fc15f04e82fe2af87de31b1d5a3b2f167823 c42d60757f0a7896ce38ed75dd06f2c354b74486e9147d8bff000fc3f0effd22bbfe0b7fff008ad2 f8a5ff00cb9a00e3ff00e0d85ff941cfec4fff005f3fb4ff00feb637ed075fbdf5fc5eff00c1043f e0aada2fece7ff00049cfd95be0dddfec01ff0553f8d171e0f9fe3e349f12ff674fd86fc7df17be0 e788ff00e123fda6be3378b117c21f10f45d52df4cf1036889aeaf87bc462da25fec8f16693aee85 316b8d32576fd83ff87e1f877fe915dff05bff00fc5697c52ffe5cd0071fff00041bff005bff0005 a1ff00b4f7ff00c1433ff48fe0ad7ef7d7f17bff000485ff0082ab68bf0524ff0082a31b8fd803fe 0aa7f13ffe16e7fc160ff6d1f8db00f82bfb0df8fbe239f8756de3bb6f85a917c2ef8b634bd521ff 008407e36784ff00b219bc75f0db51f3754f0ba6a5a435dccffda11e3f60ff00e1f87e1dff00a457 7fc16fff00f15a5f14bff97340181fb04ffca71bfe0bfdff0062ff00fc1257ff005997e2e57eef57 f195fb1fff00c156b45f04ff00c158ff00e0b1ff001924ff00827e7fc155fc516ff1c347ff008272 5bdb7c35f057ec33e3ef127c63f859ff000abfe037c47f0f4d37c6ff0087969aa26a7f0d2dfc76fa a8d63e184bab4b28f1af87b4fd5757b011c164e1bf5dbfe1f87e1dff00a4577fc16fff00f15a5f14 bff9734018173ff2b38e8dff006821f137febc0fc255fbbd5fc654ff00f055ad15bfe0bd1a67ed15 ff000efdff0082abada43ff0489d77e0b7fc2996fd867c7c3f68896e2e7f6caf0ef8e7fe16743f08 ff00b53fb6a4f82f0456bff08adcfc47138d2e2f1cdc5af864c46ee60e3f5dbfe1f87e1dff00a457 7fc16fff00f15a5f14bff97340181ff0506ff94d6ffc1bddff006307fc1537ff0058aad6bf77abf8 cafdb37fe0ab3a2f8ebfe0aa1ff0462f8bf1ff00c13f7fe0aafe1483e056b3ff0005049ee7e1cf8e 7f619f1ff863e2f7c57ff8593fb2cdbf842187e05f802ef547d4be274fe09917fe123f89316932c2 7c1de102bafdf192dd821fd76ff87e1f877fe915dff05bff00fc5697c52ffe5cd0071fff00073d7f ca0e7f6d8ffaf9fd983ff5b1bf67cafdefafe2ff00fe0bdbff000554d17f68eff824f7ed4ff066d3 f601ff0082a8fc15b8f195c7c0231fc4cfda37f61cf1f7c20f835e1aff008477f69bf831e2b71e31 f889ad6a771a67878eb49a13787fc3bf6985ff00b5fc57aae87a143b6e35389d7fb40a0028a28a00 28a28a0028a28a00fc10ff0082f27fadff00822f7fda7bff00e09e7ffa47f1aabf7bebf9c7ff0083 927c79ac7c2cf84fff0004aff899e1ef87de2cf8b5af7c3dff0082d6fec4de36d17e16f80ad92f3c 71f11f56f0b7847e3deb9a7f813c1f692031dcf8a3c5b77630e83a0dbb82b36ab7f6b1b02ac6acff 00c3f27f6b4ffa4087fc153fff000dfe93ff00c66803fa2fa2bf9d0ff87e4fed69ff004810ff0082 a7ff00e1bfd27ff8cd1ff0fc9fdad3fe9021ff00054fff00c37fa4ff00f19a00fe8bebf087fe0e61 ff0094297ed81ff6307ec99ffadabfb3a57977fc3f27f6b4ff00a4087fc153ff00f0dfe93ffc66bf 293fe0b77ff055efda2bf688ff008263fed19f07fc6dff000484ff0082807ecd9e19f15eaffb3f4f a8fc68f8c9e0ed3f4cf871e117f0bfed35f06bc61a7dbf882fa0884b0cbe2cd4f40b3f05e8414fef .

bc47e22d2206056420807f715457f3a1ff000fc9fdad3fe9021ff054ff00fc37fa4fff0019a3fe1f 93fb5a7fd2043fe0a9ff00f86ff49ffe33401fd17d15fce87fc3f27f6b4ffa4087fc153fff000dfe 93ff00c668ff0087e4fed69ff4810ff82a7ffe1bfd27ff008cd007f45f457f3a1ff0fc9fdad3fe90 21ff00054fff00c37fa4ff00f19a3fe1f93fb5a7fd2043fe0a9fff0086ff0049ff00e33401fd17d1 5fce87fc3f27f6b4ff00a4087fc153ff00f0dfe93ffc668ff87e4fed69ff004810ff0082a7ff00e1 bfd27ff8cd007f45f457f3a1ff000fc9fdad3fe9021ff054ff00fc37fa4fff0019a3fe1f93fb5a7f d2043fe0a9ff00f86ff49ffe33401fd17d15fce87fc3f27f6b4ffa4087fc153fff000dfe93ff00c6 68ff0087e4fed69ff4810ff82a7ffe1bfd27ff008cd007f45f457f3a1ff0fc9fdad3fe9021ff0005 4fff00c37fa4ff00f19a3fe1f93fb5a7fd2043fe0a9fff0086ff0049ff00e33401fd17d15fce87fc 3f27f6b4ff00a4087fc153ff00f0dfe93ffc668ff87e4fed69ff004810ff0082a7ff00e1bfd27ff8 cd007f45f457f3a1ff000fc9fdad3fe9021ff054ff00fc37fa4fff0019a3fe1f93fb5a7fd2043fe0 a9ff00f86ff49ffe33401fd17d15fce87fc3f27f6b4ffa4087fc153fff000dfe93ff00c668ff0087 e4fed69ff4810ff82a7ffe1bfd27ff008cd00769f0fbfe5669fda17fed0f9f093ff5a9351afdfbaf e183c21ff0558fda22c3fe0b81f183f68a87fe0917fb7e6a1e37d7bfe09cdf0f7e145e7ecd569e0f d3dbe32f87fc3ba57c77bcf12dbfc5ed5b4c317911fc3fd5afe46f0bd85e05f31f5b8de22768c57e b87fc3f27f6b4ffa4087fc153fff000dfe93ff00c66803b4ff00825dff00ca593fe0e09ffb2f7fb1 57feb345f57efdd7f0c1fb0a7fc1563f688f86dff0503ff82bd7c50d0bfe0917fb7e7c4ff107c75f 8b3fb326b9e2ef853e0af07e9f75e3bf80377e0ff82375e1dd3341f8ad6924463d3f54f1a5939f12 f872384289f464695b2dcd7eb87fc3f27f6b4ffa4087fc153fff000dfe93ff00c66803a4ff0082cf ff00c9e47fc106bfed25763ffaaeb56afe82ebf854ff008296ff00c1553f686f8bbfb48ffc127fc5 be25ff008247fedf3f06b52f825fb6cdafc43f0a783be22783f4fb2f10fc76d693c1ba869e3e1b7c 2f862882dff8c5e195b515b69414369148d8c8afd7cff87e4fed69ff004810ff0082a7ff00e1bfd2 7ff8cd007a8fededff0029c6ff008200ff00d8bfff00056aff00d665f8475fbbd5fc3afed67ff055 efda2bc6ff00f054aff82467c66d5bfe0909ff000500f0278a3e06e91ff050783c25f047c51e0ed3 edfe25fc7b4f8a3f03fe1ef877c4171f0aec522f2b508be13d96956fe25f1d9981fb268dabd84b19 0ce73fab7ff0fc9fdad3fe9021ff00054fff00c37fa4ff00f19a00f51b6ff959c759ff00b410f867 ff005e07e2dafddeafe1d61ff82af7ed14bff05c6d4bf68c1ff0484ff8280378de6ff8252689f051 ff006681e0ed3ffe173c3e15b6fdaf3c41e3a8fe3a49a5f95e40f86173abdd49e0086ff0253e2bb4 9edf250607eadffc3f27f6b4ff00a4087fc153ff00f0dfe93ffc66803a4ff8390bfe4cdff664ff00 b495fec41ffab16fabfa0bafe153fe0b49ff000554fda1bf681fd9bbe07784bc67ff00048ffdbe7f 673d37c39fb6cfecbdf10ec7c63f17fc1fa7e9be1ef136b5e0df195d6a1a5fc36d1668625697c63e 3699ce9de1ab663b27bb4656040afd7cff0087e4fed69ff4810ff82a7ffe1bfd27ff008cd007f45f 5f809ff06f4ffc90eff82857fda60ff6feff00d4cbc2b5c5ff00c3f27f6b4ffa4087fc153fff000d fe93ff00c66bf23ffe08f7ff000558fda23e03fc2dfdb0746f087fc122ff006fcfda06d7c79ff051 9fdae3e2beb1adfc27f07e9fa8e99f0fbc45e39f1268177abfc21f1649344c6dfe2078065b68ecfc 5566988edee2ea0540326803fb63f8a7ff0024c3e23ffd887e2fff00d47b51afc7cff836effe5095 fb047fd881f10bff00578fc51af98fc7bff05bcfdabf53f0378cf4d9ff00e083ff00f0545d2e0d43 c27e22b29b53bef00e94965a74577a3de4125fde38872b6b68921b8b861cac51b91d2bf39bfe08b5 ff000565fda37f67dff82617ec99f077c19ff047dff82837ed1be18f047847c6163a4fc6af841e0d d3b52f86fe3c86ff00e2978ef599affc2d7d344d2dc5ae9f75a94fa25db3925753d2ef631c20a00f edd2bf013e1f7fcacd3fb42ffda1f3e127feb526a35c5ffc3f27f6b4ff00a4087fc153ff00f0dfe9 3ffc66bf23fc21ff000558fda22c3fe0b81f183f68a87fe0917fb7e6a1e37d7bfe09cdf0f7e145e7 ecd569e0fd3dbe32f87fc3ba57c77bcf12dbfc5ed5b4c317911fc3fd5afe46f0bd85e05f31f5b8de 22768c5007f73f5f843ff04f9ff94d6ffc1c23ff006307fc12cbff0058aaeabcbbfe1f93fb5a7fd2 043fe0a9ff00f86ff49ffe335f949fb20ffc157bf68af027fc14e3fe0b01f18348ff0082427fc140 3e20789be3b6affb06cfe2ff0082fe14f0769f71f11ff67f7f86bfb32cfe0fd0adfe2bd8bc462d3a 5f8a1a631f1a78204207dafc38ad3c80b004807f7155f809ff0005bbff0092e3ff000439ff00b4c1 fc02ff00d437e215717ff0fc9fdad3fe9021ff00054fff00c37fa4ff00f19afc8fff0082a17fc156 3f688f8c7f14bfe096bacf89ff00e0917fb7e7c14baf833ff0519f849f15fc2fa27c49f07e9f63a9 fc6ef11687e1bf185a5a7c21f8691c51017df1035e8afe6bcd2ace5cc725be9f76c47ca2803fb9fa fc04fdb37fe5604ff822dffd904ff828d7feaaef095717ff000fc9fdad3fe9021ff054ff00fc37fa 4fff0019afc8ff00da57fe0ab1fb4478bbfe0aedff0004cef8e7a97fc122ff006fcf06f8bbe10fc2 6fdb3743f0d7c02f11783f4f87e2afc66b4f1ff813c3fa6eb3af7c3ad3d6210dee97f0ea0b58f54f 17492826dacaee074c13401fdcfd7e0827fcad0f3ffda042d3ff005e197b5e7fff000fc9fdad3fe9 021ff054ff00fc37fa4fff0019afc985ff0082ad7ed123fe0bad2fed23ff000e88fdbf8f8e5bfe09 2f6ff040fecc5ff08769ff00f0ba97c26bfb61dcf8f07c783a5f95e47fc2ae6d61cfc3e5d436f9bf f096235be7671401fdcb57e087fc13dbfe538dff00070eff00d7cffc1273ff0058e7c535e7ff00f0 fc9fdad3fe9021ff00054fff00c37fa4ff00f19afc98fd8fbfe0ab5fb44f813fe0a95ff0589f8cda 47fc1223f6fef881e28f8f33ff00c13f5bc61f047c27e0ed3ee3e25fecf87e17fecdfaef84fc3ebf 166c5e23169cdf15b4eb993c61e05f242fdafc3d6b3cd26585007f72d5f821ff00041bff005bff00 .

05a1ff00b4f7ff00c1433ff48fe0ad79ff00fc3f27f6b4ff00a4087fc153ff00f0dfe93ffc66bf26 3fe0941ff055afda27e09c9ff052f3e14ff82447edfdf1d7fe16effc15a3f6c2f8dfe251f0c3c1da 7df9f835e2cf1e5b7c324d63e03fc45f3623f62f8a3f0f868f6cfe2cd3e2c456ebad69a500f30d00 7f72d5f821ff0006c2ff00ca0e7f627ffaf9fda7ff00f5b1bf683af3ff00f87e4fed69ff004810ff 0082a7ff00e1bfd27ff8cd7e4c7fc10cff00e0ab5fb44fece3ff0004b5fd98be0cf81ffe0911fb7f 7ed35e17f07cff001cdb4cf8ddf05fc1da7ea9f0d7c687c49fb487c5ff00165f2f872fa789a59dbc 33a8ebb79e0fd68393e57887c3fab40bf2c605007f56ff00f0535ff946e7fc141bfecc83f6afff00 d50de3eaf23ff822bffca247fe09c9ff006679f02bff00503d22bf1a7f6e1ff82cbfed43f117f62b fdaffe1f6b7ff0446ff82957c34d1bc77fb2efed01e0dd5fe2378cfc0da65af83fc01a5f89fe13f8 b744bff1b78aee6387ccb7f0d7856d2fa5d775d9d3e7874bb0ba9179515e79ff0004cbff0082c1fe d33f083fe09ebfb18fc2df0cff00c1177fe0a37f19fc3ff0ff00f671f855e13d1be2cfc39f04e9b7 be03f88ba768be14d3acad7c5fe10bc961325cf87f5d8a25bfd326725a4b59a362493401fd8a57e1 0ffc10c3fe423ff059ff00fb4ef7eddfff00a8afc02af2eff87e4fed69ff004810ff0082a7ff00e1 bfd27ff8cd7e527fc12bff00e0abdfb457c18bcff829749e16ff0082427fc1403e3837c5dff82adf ed5df1afc4b1fc33f0769f7eff0006bc55e35d07e12daeabf02fe2209623f62f89fe058f43b4baf1 4584588ade0d7b4b283f784900fee2abf043fe09f5ff0029cdff008385ff00ebdbfe0927ff00ac95 f102bcff00fe1f93fb5a7fd2043fe0a9ff00f86ff49ffe335f931fb217fc156bf689f02ffc153ffe 0b0bf19f48ff0082447edfde3ff14fc7883fe09eebe2ff0081fe14f0769f71f133f67d1f0bbf67bf 17785fc3edf162c1e23169cbf1634fbf97c59e033085fb668361772c996406803fb96afc21b9ff00 959c746ffb410f89bff5e07e12af2eff0087e4fed69ff4810ff82a7ffe1bfd27ff008cd7e524dff0 55efda29bfe0b8da6fed187fe0909ff05005f1bc3ff04a4d6fe0a27ecd07c1da7ffc2e79bc2b73fb 5e787fc7527c748f4bf2bc83f0c2db57b58fc0135fe0ca3c577705be421c100fee2abf087fe0a0df f29adff837bbfec60ff82a6ffeb155ad7977fc3f27f6b4ff00a4087fc153ff00f0dfe93ffc66bf29 3f6beff82af7ed15e3bff829c7fc11ff00e306afff000484ff0082807c3ff137c09d5ff6f29fc21f 05fc57e0ed3edfe23fed00ff0012bf66583c1faedbfc28b148845a8cbf0bf4c51e34f1b8981fb278 719678c0624800fee2abf087fe0bb7ff0020eff8241ffda77bfe09b7ff00a9578fabcbbfe1f93fb5 a7fd2043fe0a9fff0086ff0049ff00e335f949ff000559ff0082af7ed15f1aacff00e09d71f8abfe 0909ff000500f818bf0abfe0ab7fb15fc6bf0f49f13bc1da7d827c5cf157c3dd7bc5b75a2fc0bf00 18a21f6cf89ff11e4be96d7c1f612662b99ec2e8383b40a00fee2abf103fe0e44ff94257edefff00 6207c3dffd5e3f0babc3ff00e1f93fb5a7fd2043fe0a9fff0086ff0049ff00e335f975ff0005a5ff 0082b2fed1bfb417fc130bf6b3f83be33ff823effc141bf673f0c78dfc23e0fb1d5be357c5ff0006 e9da6fc37f01c361f14bc09acc37fe29be822596ded350bad360d12d1908dda96a96487e563401fd 9c7c2cff009261f0e3fec43f087fea3da757cf7ff050aff9304fdb8bfeccff00f697ff00d52fe35a fc64f017fc16f3f6afd33c0de0cd360ff820ff00fc151754834ff09f876ca1d4ec7c03a53d96a315 a68f670477f66e61cb5adda462e2dd8f2d14884f5af1ff00db0bfe0b3dfb51f8eff649fda93c0fac 7fc10fff00e0a61f0ff49f197ece7f1bbc29aa78f7c59e05d32dfc2de08d3bc45f0cfc4fa45ef8bf c4b7090878340f0d5b5e4baceb33210d169d6572ebca8a00fd80ff00822bff00ca247fe09c9ff667 9f02bff503d22bf4eebf8ebff8265ffc160ff699f841ff0004f5fd8c7e16f867fe08bbff00051bf8 cfe1ff0087ff00b38fc2af09e8df167e1cf8274dbdf01fc45d3b45f0a69d656be2ff00085e4b0992 e7c3faec512dfe993392d25acd1b1249afb97fe1f93fb5a7fd2043fe0a9fff0086ff0049ff00e334 01da7fc1b35ff289bf86ff00f65eff006baffd697f89b5fbf75fc307fc1107fe0ab1fb447ecedff0 4fcf057c2ff04ffc122ff6fcfda57c3fa7fc59fda1f5c83e2b7c1af0769fa9f81752bbf157c6df1c 788b51d06ceee789a46d53c257ba8cfe1ad7e32710eb3a65ec4a00402bf5c3fe1f93fb5a7fd2043f e0a9ff00f86ff49ffe33401d27fc1183fe4f23fe0bcbff00692bbeff00d575a4d7f4175fc2a7fc13 4bfe0aa9fb437c22fda47fe0ac1e2df0d7fc123ff6f9f8cba97c6dfdb66efe21f8afc1df0efc1fa7 def887e04eb4fe0dd3f4f3f0dbe28432c456c3c6290c4ba8b5b44020b49636c64d7ebe7fc3f27f6b 4ffa4087fc153fff000dfe93ff00c66803a4fd977fe5634ff82a4ffd9967ec59ff00a2afebfa0baf e153e04ffc1553f686f0dffc166bf6eff8fd63ff00048ffdbe7c4fe32f895fb337eccde10d77f676 d13c1fa7cbf177e17e99e108eec699e33f1b69ad17936be1cf19f984f87278d434e237dc4e2bf5f3 fe1f93fb5a7fd2043fe0a9ff00f86ff49ffe33401d27ed45ff002b1a7fc12dbfeccb3f6d3ffd1561 5fd05d7f0a9f1dbfe0aa9fb437893fe0b35fb087c7ebeff8247fedf3e18f197c35fd99bf699f0868 5fb3b6b7e0fd3e2f8bbf1434cf17c768353f19f8274d58bc9baf0e7833cb07c473c8a5a01226d233 5faf9ff0fc9fdad3fe9021ff00054fff00c37fa4ff00f19a00e93fe0b3ff00f2791ff041affb495d 8ffeabad5abfa0bafe153fe0a5bff0554fda1be2efed23ff00049ff16f897fe091ff00b7cfc1ad4b e097edb36bf10fc29e0ef889e0fd3ecbc43f1db5a4f06ea1a78f86df0be18a20b7fe3178656d456d a5050da45236322bf5f3fe1f93fb5a7fd2043fe0a9ff00f86ff49ffe33401d27fc1cb9ff0028e6f0 affd9e9fec6fff00ab9f45afe82ebf854ff82dbffc1553f686fda1ff00633d03c01e35ff008247fe df3fb36e8d6bfb4cfecdde2f8fe227c63f07e9fa67846eb53f097c4ad3757d37c1905cc112b9f11f 8c6e615d1bc3d0676cda8cd1a3020e2bf5f3fe1f93fb5a7fd2043fe0a9ff00f86ff49ffe33401f7a 7fc16a3fe5123ff051bffb33cf8ebffa81eaf5ef7ff04f5ff9304fd877feccff00f668ff00d52fe0 .

aafe6aff00e0a69ff0583fda67e2ff00fc13d7f6cef85be26ff822effc146fe0c787fe207ece3f15 7c27acfc59f88de09d36cbc07f0eb4ed6bc29a8d95d78bfc5f7914224b6f0fe8514ad7fa9cc84347 6b0c8c0822bd6bf63eff0082cf7ed49e03fd927f65bf03e8ff00f043ff00f82987c41d27c19fb39f c11f0a697e3df09f8174bb8f0b78df4ef0efc33f0c69165e2ff0d5c3c25e7f0ff896dace2d674699 c96974ebdb6763963401fd3f7c53ff009261f11ffec43f17ff00ea3da8d7e3e7fc1b77ff00284afd 823fec40f885ff00abc7e28d7cc7e3dff82de7ed5fa9f81bc67a6cff00f041ff00f82a2e9706a1e1 3f11594da9df78074a4b2d3a2bbd1ef2092fef1c4395b5b4490dc5c30e5628dc8e95f9cdff00045a ff0082b2fed1bfb3effc130bf64cf83be0cff823effc141bf68df0c7823c23e30b1d27e357c20f06 e9da97c37f1e437ff14bc77accd7fe16be9a2696e2d74fbad4a7d12ed9c92ba9e977b18e105007f6 e95f809ff06f4ffc90eff82857fda60ff6feff00d4cbc2b5c5ff00c3f27f6b4ffa4087fc153fff00 0dfe93ff00c66bf23ffe08f7ff000558fda23e03fc2dfdb0746f087fc122ff006fcfda06d7c79ff0 519fdae3e2beb1adfc27f07e9fa8e99f0fbc45e39f1268177abfc21f1649344c6dfe2078065b68ec fc5566988edee2ea0540326803fb9fafc21ff827cffca6b7fe0e11ff00b183fe0965ff00ac55755e 5dff000fc9fdad3fe9021ff054ff00fc37fa4fff0019afca4fd907fe0abdfb457813fe0a71ff0005 80f8c1a47fc1213fe0a01f103c4df1db57fd8367f17fc17f0a783b4fb8f88ffb3fbfc35fd9967f07 e856ff0015ec5e23169d2fc50d318f8d3c102103ed7e1c569e405802403fb8aafc21b6ff00959c75 9ffb410f867ff5e07e2daf2eff0087e4fed69ff4810ff82a7ffe1bfd27ff008cd7e5243ff055efda 297fe0b8da97ed183fe0909ff05006f1bcdff04a4d13e0a3fecd03c1da7ffc2e787c2b6dfb5e7883 c751fc74934bf2bc81f0c2e757ba93c010dfe04a7c57693dbe4a0c000fee2abf087f6f6ff94e37fc 1007fec5ff00f82b57feb32fc23af2eff87e4fed69ff004810ff0082a7ff00e1bfd27ff8cd7e527e d67ff055efda2bc6ff00f054aff82467c66d5bfe0909ff000500f0278a3e06e91ff050783c25f047 c51e0ed3edfe25fc7b4f8a3f03fe1ef877c4171f0aec522f2b508be13d96956fe25f1d9981fb268d abd84b190ce7201fdc557e087fc1793fd6ff00c117bfed3dff00f04f3ffd23f8d55e7fff000fc9fd ad3fe9021ff054ff00fc37fa4fff0019afc98ff82aff00fc156bf689f8d927fc1340f8affe0911fb 7f7c0aff008545ff000568fd8f7e37f8687c4ff0769f607e32f8b3c076df135747f80ff0efca887d b7e28fc411ac5cbf84f4f97315c2e8ba8ef0760a00fee5abf043fe0e7aff00941cfedb1ff5f3fb30 7feb637ecf95e7ff00f0fc9fdad3fe9021ff00054fff00c37fa4ff00f19afc98ff0082e67fc156bf 689fda3bfe096bfb4efc19f1c7fc1223f6fefd997c2fe319fe0636a7f1bbe34783b4fd2fe1a7828f 873f690f841e2cb15f125f4112cb03789b51d0acfc1fa2ed23cdf10f8834985be591a803fb96af83 3fe0aa3ff28c1ff828f7fd9867ed7fff00acf7f10ebf30ff00e1f93fb5a7fd2043fe0a9fff0086ff 0049ff00e335f27fedebff000593fda7fe25fec31fb687c38d7bfe0897ff000527f85ba1fc40fd93 bf68bf04eb3f137c6fe06d32d7c17f0eb49f15fc1ff18e85a8f8efc5f751c224b6f0bf846cefe6f1 06bf70843c3a4e9f772290ca2803f78ffe0943ff0028b6ff00826bff00d981fec73ffaceff000e6b efcafe467f601ff82c8fed3df0c7f610fd8a3e1ae81ff044dff82937c55d0be1efec91fb37f81b45 f8a1e05f03e9977e09f891a4f84fe0e783340d3bc7be0ebb921325d7857c6167a7c3e21f0f5c392f 3693a8d9c8c4b31afadffe1f93fb5a7fd2043fe0a9ff00f86ff49ffe33401e81ff0006c2ff00ca0e 7f627ffaf9fda7ff00f5b1bf683afdefafe1a7fe0867ff00055afda27f671ff825afecc5f067c0ff 00f0488fdbfbf69af0bf83e7f8e6da67c6ef82fe0ed3f54f86be343e24fda43e2ff8b2f97c397d3c 4d2cede19d475dbcf07eb41c9f2bc43e1fd5a05f96302bf59ffe1f93fb5a7fd2043fe0a9ff00f86f f49ffe33401e81ff00041bff005bff0005a1ff00b4f7ff00c1433ff48fe0ad7ef7d7f0d3ff0004a0 ff0082ad7ed13f04e4ff0082979f0a7fc1223f6fef8ebff0b77fe0ad1fb617c6ff00128f861e0ed3 efcfc1af1678f2dbe1926b1f01fe22f9b11fb17c51f87c347b67f1669f1622b75d6b4d2807986bf5 9ffe1f93fb5a7fd2043fe0a9ff00f86ff49ffe33401ea3fb04ff00ca71bfe0bfdff62fff00c1257f f5997e2e57eef57f0ebfb267fc157bf68af047fc152bfe0ae7f19b49ff0082427fc1403c77e28f8e 5a47fc13e20f16fc11f0bf83b4fb8f897f0113e177c0ff00885e1df0fdc7c54b178bcad3e2f8b165 aadc7897c086103ed7a36917f2c84b20c7eadffc3f27f6b4ff00a4087fc153ff00f0dfe93ffc6680 3d46e7fe5671d1bfed043e26ff00d781f84abf77abf8759bfe0abdfb4537fc171b4dfda30ffc1213 fe0a00be3787fe0949adfc144fd9a0f83b4fff0085cf37856e7f6bcf0ff8ea4f8e91e97e57907e18 5b6af6b1f8026bfc19478aeee0b7c84383fab7ff000fc9fdad3fe9021ff054ff00fc37fa4fff0019 a00f51ff0082837fca6b7fe0deeffb183fe0a9bffac556b5fbbd5fc3afed7dff00055efda2bc77ff 000538ff00823ffc60d5ff00e0909ff0500f87fe26f813abfede53f843e0bf8afc1da7dbfc47fda0 1fe257eccb0783f5db7f851629108b5197e17e98a3c69e371303f64f0e32cf180c491fab7ff0fc9f dad3fe9021ff00054fff00c37fa4ff00f19a00f40ff839ebfe5073fb6c7fd7cfecc1ff00ad8dfb3e 57ef7d7f0d7ff05c9ff82ac7ed11fb48ff00c12e3f69bf82fe38ff0082457edfbfb31f85fc6773f0 2bfb4fe387c6af07e9ba57c33f049f0efed23f07fc57623c4ba8451a496fff00092ea3a159f84346 21d449e20f106950b1d92357f729400514514005145140051451401f821ff05e4ff5bff045effb4f 7ffc13cfff0048fe3557ef7d7f39ff00f071f788bc7be10f863ff04a6f15fc2bf870bf187e26f867 fe0b69fb106bff000f3e13378c347f87abf13bc6fa3f857e3cea1e15f87ede3df105b5ee83e0a1e3 1d72dec7c3c7c57ad5a5d695e1e1a89d5f50b79ad2d268dbbeff008782ff00c1747fe95e6b3ffc5b 7fec97ff00ceee803f7ca8afc0dff8782ffc1747fe95e6b3ff00c5b7fec97ffceee8ff008782ff00 .

c1747fe95e6b3ffc5b7fec97ff00ceee803f7cabf087fe0e61ff0094297ed81ff6307ec99ffadabf b3a565ff00c3c17fe0ba3ff4af359ffe2dbff64bff00e7775f92dff05cdfdb23fe0ac9f13bfe0975 fb48f823f68bff008231db7ecbff0007759d63f67893c59f1c63ff00828cfecebf1b9fc193e91fb5 0fc16d6fc2d6c3e197827c17a5f89bc47ff097f8c34df0ff0081ccda75f409e1f1e253e26d404da6 68d7904a01fdadd15f81bff0f05ff82e8ffd2bcd67ff008b6ffd92ff00f9ddd1ff000f05ff0082e8 ff00d2bcd67ff8b6ff00d92fff009ddd007ef9515f81bff0f05ff82e8ffd2bcd67ff008b6ffd92ff 00f9ddd1ff000f05ff0082e8ff00d2bcd67ff8b6ff00d92fff009ddd007ef9515f81bff0f05ff82e 8ffd2bcd67ff008b6ffd92ff00f9ddd1ff000f05ff0082e8ff00d2bcd67ff8b6ff00d92fff009ddd 007ef9515f81bff0f05ff82e8ffd2bcd67ff008b6ffd92ff00f9ddd1ff000f05ff0082e8ff00d2bc d67ff8b6ff00d92fff009ddd007ef9515f81bff0f05ff82e8ffd2bcd67ff008b6ffd92ff00f9ddd1 ff000f05ff0082e8ff00d2bcd67ff8b6ff00d92fff009ddd007ef9515f81bff0f05ff82e8ffd2bcd 67ff008b6ffd92ff00f9ddd1ff000f05ff0082e8ff00d2bcd67ff8b6ff00d92fff009ddd007ef951 5f81bff0f05ff82e8ffd2bcd67ff008b6ffd92ff00f9ddd1ff000f05ff0082e8ff00d2bcd67ff8b6 ff00d92fff009ddd007ef9515f81bff0f05ff82e8ffd2bcd67ff008b6ffd92ff00f9ddd1ff000f05 ff0082e8ff00d2bcd67ff8b6ff00d92fff009ddd007ef9515f81bff0f05ff82e8ffd2bcd67ff008b 6ffd92ff00f9ddd1ff000f05ff0082e8ff00d2bcd67ff8b6ff00d92fff009ddd007ef9515f81bff0 f05ff82e8ffd2bcd67ff008b6ffd92ff00f9ddd1ff000f05ff0082e8ff00d2bcd67ff8b6ff00d92f ff009ddd0056f87dff002b34fed0bff687cf849ffad49a8d7efdd7f11de0efdb17fe0abb6fff0005 d2f8c9f13ec3fe08d76da8fed19a8ffc136be1d78375efd977fe1e29fb3c59c7e1cf84f67f1f2f75 5d2be330f8df37831bc13ac36b1e25693c29ff000ae6cf4a8fc45a788bfb76e2f5ec5d61afd7ff00 f8782ffc1747fe95e6b3ff00c5b7fec97ffceee802b7fc12effe52c9ff000704ff00d97bfd8abff5 9a2fabf7eebf88efd82bf6c5ff0082aef857fe0a1dff00058af177c35ff8235db7c55f8a3f10fe2e fecbda87c77f842dff000514fd9e3c0abfb3b6b9a27c0dbad33c1de1e4f881ae7832ef40f8bc3c71 e1c67f141d5bc2367a6da7864a7f626a71cf7ac251faff00ff000f05ff0082e8ff00d2bcd67ff8b6 ff00d92fff009ddd00637fc167ff00e4f23fe0835ff692bb1ffd575ab57f4175fc417fc14ebf6c2f f82ad78d7f697ff8248eb5f17bfe08df6df04bc5de01fdb8ad3c4df047c149ff000511fd9e7e258f da03e222f82f51b64f860fe24f0df832c74df850b269ef2ea5ff0009b78ae0d43454f27ec66d4cd2 2b0fd8bff8782ffc1747fe95e6b3ff00c5b7fec97ffceee80353f6f6ff0094e37fc1007fec5fff00 82b57feb32fc23afddeafe293f6bafdb23fe0ac9afff00c155ff00e08fde3af1c7fc118edbe1f7c6 7f87da3ffc14463f817f01d7fe0a33fb3af8b13f68683c5df02fe1d697f14ae5fe29693e0bb7f0bf c23ff8541e1cb3d2bc50b0f8b6c3517f8827583a1f87cd9dee9d712bfeb4ff00c3c17fe0ba3ff4af 359ffe2dbff64bff00e777401a96dff2b38eb3ff006821f0cffebc0fc5b5fbbd5fc5241fb647fc15 907fc176353f8a0bff000463b66fda39ff00e092da1780a6fd96ff00e1e33fb3aac707c128bf6c4f 117886dbe3f7fc2f03e0bff842257baf1dcd75f0effe154ae943c5502d9ffc25efa81d22e23b61fa d3ff000f05ff0082e8ff00d2bcd67ff8b6ff00d92fff009ddd00637fc1c85ff266ff00b327fda4af f620ff00d58b7d5fd05d7f105ff05b5fdb0bfe0ab5f12bf668f815a2fed09ff046fb6fd99fc23a5f edc5fb2bf89bc39e354ff8288fecf3f1a0f8a7e22685e34bbb9f067c303e1bf0678334cd4b435f1d ea0cfa69f1b5f4f2e8be17f2fed9aa5acf0b851fb17ff0f05ff82e8ffd2bcd67ff008b6ffd92ff00 f9ddd007ef957e027fc1bd3ff243bfe0a15ff6983fdbfbff00532f0ad59ff8782ffc1747fe95e6b3 ff00c5b7fec97ffceeebf203fe08d7fb62ff00c1577e1dfc2afdb26c3e02ff00c11aedbf68dd17c4 5ff0525fdb03c65e3dd79ffe0a29fb3c7c1f3f0e7e2c7887c4de1f9fc75f06574bf17f83352baf18 2fc3cbb8ad6c87c46d224b6f0ef8bbed7f69d26cade2b7915803fb35f8a7ff0024c3e23ffd887e2f ff00d47b51afc7cff836effe5095fb047fd881f10bff00578fc51af1ff001ffedfdff05c3bbf0278 d6d753ff00837d6cf49d36e7c25e24b7d43551ff000564fd946fce9963368d7b1ddea1f6183e1ea4 f7bf6281a4b9fb242eb2dcf97e4c6caeea47e6d7fc1127f6ccff0082b5fc35ff00825afec89e07fd 9eff00e08b76dfb4c7c1bf0ff83fc656fe07f8e727fc147ff673f82eff00106c6e3e2b78f6faff00 513f0c3c67e0ad53c4de12feced6aeb52d045a6ad7f7135e0d286a90b2dadfc11a007f6895f809f0 fbfe5669fda17fed0f9f093ff5a9351ab3ff000f05ff0082e8ff00d2bcd67ff8b6ff00d92fff009d dd7e40783bf6c5ff0082aedbff00c174be327c4fb0ff008235db6a3fb466a3ff0004daf875e0dd7b f65dff00878a7ecf1671f873e13d9fc7cbdd574af8cc3e37cde0c6f04eb0dac7895a4f0a7fc2b9b3 d2a3f1169e22feddb8bd7b17586803fb71afc21ff827cffca6b7fe0e11ff00b183fe0965ff00ac55 75597ff0f05ff82e8ffd2bcd67ff008b6ffd92ff00f9ddd7e4b7ec73fb647fc1593c3bff000545ff 0082c878dfc07ff0463b6f88bf18be226b1fb0249f1e3e0737fc1467f675f0827ece93f853f65e9f 44f8676c9f13757f05dcf867e2ff00fc2d8f0796f1c34de10b1d353c0657fe119d745dea6c27a00f ed6ebf013fe0b77ff25c7fe0873ff6983f805ffa86fc42ab3ff0f05ff82e8ffd2bcd67ff008b6ffd 92ff00f9ddd7e407fc153ff6c5ff0082aef8e7e2affc12a2ff00e32ffc11aedbe05eb5e05ff8292f c20f197c18d053fe0a29fb3c7c501f1e3e2c69fe1af1941a17c197d53c31e0cb0b5f85abe21b4b9b fbd3f11bc511dff87748fecdfb35dd9492de42ca01fdb8d7e027ed9bff002b027fc116ff00ec827f c146bff557784aacff00c3c17fe0ba3ff4af359ffe2dbff64bff00e7775f901fb4dfed8bff00055d d6bfe0b0dff04c2f885e2fff008235db7827e3af827e117edaba7fc1ff00d9dc7fc1453f678f12a7 .

c6ed0fc49e02f0edafc40f10bfc5dd37c190784be1a1f86ba6c36baaae93e25d3afaefc666f3ec3a 3496d3dbc8e403fb71afc104ff0095a1e7ff00b4085a7febc32f699ff0f05ff82e8ffd2bcd67ff00 8b6ffd92ff00f9ddd7e44afed8dff0560ff87f4cbf14c7fc11a2d8fed267fe09136fe006fd957fe1 e2dfb3b88d7e070fdb2ee7c44bfb417fc2f4ff008433fe1062efe3d67f871ff0a98693ff000962aa 7fc260751fec7616d401fdb457e087fc13dbfe538dff00070eff00d7cffc1273ff0058e7c534cff8 782ffc1747fe95e6b3ff00c5b7fec97ffceeebf227f637fdb1bfe0ac1e1dff0082abff00c1667c75 e03ff82345b7c46f8cff001167ff0082791f8f7f021bfe0a2dfb3bf83d3f6716f097ecd3afe8df0b 913e296afe0cb9f0bfc61ff85bde1296e7c68cde0fb0d347c3f369ff0008debff6cd4678e7500fed a2bf043fe0837feb7fe0b43ff69eff00f82867fe91fc15a67fc3c17fe0ba3ff4af359ffe2dbff64b ff00e7775f913ff0491fdb1bfe0ac1e0193fe0a767e08ffc11a2dbe3f9f1affc15dbf6caf1ff00c5 f0ff00f0516fd9dfe147fc291f8e3e22b6f85ebe3dfd9f50f8afc19a80f8969f0e52c74775f8b3e1 afb0f84fc61fdb85748d3ad8e9973e6007f6d15f821ff06c2ffca0e7f627ff00af9fda7fff005b1b f683a67fc3c17fe0ba3ff4af359ffe2dbff64bff00e7775f913ff0420fdb1bfe0ac1f0bbfe0951fb 2df817f66fff0082345b7ed4ff00063439fe3c1f077c7793fe0a2dfb3bfc0d7f1cb6a9fb4b7c63d6 7c4887e16f8e3c19aaf8a3c31ff08af8b751d7bc161b53bf9c6ba3c383c4963e569dac59c11807f5 13ff000535ff00946e7fc141bfecc83f6aff00fd50de3eaf23ff00822bff00ca247fe09c9ff6679f 02bff503d22bf27ff6eafdba7fe0b3de28fd88ff006c6f0d7c46ff0082105a7c2ef87be22fd95bf6 85d0bc79f1357fe0a8ff00b2ff008e1be1d783356f849e2fb0f1478ed7c17a2780ad75af179f08e8 7717de201e17d22eadb54f101d3ffb26c2e21bbbb8a45f3aff00825f7edbbff0589f04ff00c13abf 629f087c1eff00821cdafc70f859e1bfd9b3e1368df0fbe303ff00c14dbf667f866df12fc2761e12 d36df44f19b7c3df12f816fbc41e0c3afd8a45a81f0e6b37973a8e95e77d92ea79258d98807f5c15 f843ff000430ff00908ffc167ffed3bdfb77ff00ea2bf00ab2ff00e1e0bff05d1ffa579acfff0016 dffb25ff00f3bbafc96ff8250fed91ff000564f025effc14e9be0b7fc118edbe3d49e35ff82b4fed 6be3df8bf13ffc1467f675f859ff000a4be36ebfe1ff00843178dbe00a3f8a7c17a82fc4b4f005ae 9fa15dafc56f0d0b1f0af8affe12136fa569f6f2691766400fed6ebf043fe09f5ff29cdff8385ffe bdbfe0927ffac95f10299ff0f05ff82e8ffd2bcd67ff008b6ffd92ff00f9ddd7e44fec75fb637fc1 583c3dff00055cff0082caf8efc09ff0468b6f88bf1a7e22c1ff0004ec1f1ebe0337fc145bf677f0 827ece4be10fd9dbc61a47c2c74f8a7abf832e7c2df183fe170785ae2ffc60cbe10b0d34fc3e3a77 fc23de20fb66a1790cca01fdb457e10dcffcace3a37fda087c4dff00af03f09565ff00c3c17fe0ba 3ff4af359ffe2dbff64bff00e7775f92d3fed91ff05643ff0005d8d33e2837fc118ed97f68e4ff00 824b6bbe0287f65bff00878cfecead1cff0004a5fdb13c3be21b9f8fdff0bc0782ff00e10889ed7c 770dafc3bff8552da51f154eb79ff097a6a0348b792d8807f6b75f843ff0506ff94d6ffc1bddff00 6307fc1537ff0058aad6b2ff00e1e0bff05d1ffa579acfff0016dffb25ff00f3bbafc96fdb1bf6c8 ff0082b2788bfe0a8bff00046ff1bf8f3fe08c76df0ebe317c3bd63f6fb93e03fc0e5ff828cfeceb e2f4fda2e7f15fecbd0689f132d9fe26e91e0bb6f0cfc20ff854fe0f0be3859bc5f63a9278f0b7fc 233a10b4d4d4cf401fdadd7e10ff00c176ff00e41dff000483ff00b4ef7fc136ff00f52af1f565ff 00c3c17fe0ba3ff4af359ffe2dbff64bff00e7775f92dff0567fdb23fe0ac9e3db2ff82702fc6cff 008231db7c028fc1dff0569fd88bc7bf0a654ff828cfecebf157fe1727c6df0cf883c5f2fc3cf802 c9e15f05e9edf0ed3e26dd5c5f5a37c56f109bdf0af82bfb3fed1ad69f751ddc41403fb5bafc40ff 0083913fe5095fb7bffd881f0f7ff578fc2eae33fe1e0bff0005d1ff00a579acff00f16dff00b25f ff003bbafcadff0082db7ed99ff056bf895ff04b5fdaefc0ff00b427fc116edbf667f837e20f07f8 36dfc71f1ce3ff00828ffece7f1a1fe1f58dbfc56f015f586a23e187833c15a5f89bc5bfda3ad5ae 9ba09b4d26fede6b31aa9d52666b5b09e3700fec23e167fc930f871ff621f843ff0051ed3abe7bff 0082857fc9827edc5ff667ff00b4bffea97f1ad7e507803f6feff82e1da7813c156ba67fc1beb67a b69b6de12f0ddbe9faa9ff0082b27eca360753b18746b28ed3503633fc3d79ecbedb02c773f6499d a5b6f33c99199d189f1bfdb27f6edff82d2f88bf641fdaafc3fe3dff00820c5a7c39f036bbfb377c 72d1bc67f1097fe0a99fb2e78c1bc09e13d4fe1878a2cbc45e325f09691e02b6d5bc527c2fa3cf79 ad8f0e697736fa8eb66c7fb32ca78ae6ea291403f523fe08afff002891ff0082727fd99e7c0aff00 d40f48afd3bafe47ff00e097dfb6effc1627c13ff04eafd8a7c21f07bfe08736bf1c3e16786ff66c f84da37c3ef8c0ff00f0536fd99fe19b7c4bf09d8784b4db7d13c66df0f7c4be05bef107830ebf62 916a07c39acde5cea3a579df64ba9e4963663f777fc3c17fe0ba3ff4af359ffe2dbff64bff00e777 4015bfe0d9aff944dfc37ffb2f7fb5d7feb4bfc4dafdfbafe23bfe085ffb62ff00c1577e18ff00c1 3cbc11e11fd9cffe08d76dfb50fc2eb6f8bbfb46ea1a7fc5e93fe0a29fb3c7c116d4f5cd63e3978e b53f15f878fc3ff1b783355d7ec8783bc4775a9785c6ad35e3da7888697fdb7a7470d95f41127ebf ff00c3c17fe0ba3ff4af359ffe2dbff64bff00e7774018dff0460ff93c8ff82f2ffda4aefbff0055 d6935fd05d7f105ff04c5fdb0bfe0ab5e0afda5ffe0addad7c21ff008237db7c6df1778fbf6e2bbf 137c6ef053ff00c1447f679f8683f67ff888de0bd3ad9fe1827893c49e0cbed37e2bac7a7a45a97f c26de14834fd15fcefb18b51346cc7f62ffe1e0bff0005d1ff00a579acff00f16dff00b25fff003b ba00c6fd977fe5634ff82a4ffd9967ec59ff00a2afebfa0bafe20be027ed85ff00055ad2bfe0b55f b7cfc48f0d7fc11bedbc57fb40f8abf660fd97f44f897fb351ff008288fecf3a127c29f07e891dd8 .

f07f8e17e335f78326f06f8ecf8e03484f86742d32d353f0cf978d4e79f78afd8bff008782ff00c1 747fe95e6b3ffc5b7fec97ff00ceee8031bf6a2ff958d3fe096dff006659fb69ff00e8ab0afe82eb f882f8f7fb617fc156b55ff82d57ec0df123c4bff046fb6f0a7ed03e15fd983f6a0d13e1a7ecd43f e0a23fb3ceba9f15bc1fadc7683c61e386f8cd63e0c87c1be043e070b191e19d774cbbd4fc4de663 4c9e0d86bf62ff00e1e0bff05d1ffa579acfff0016dffb25ff00f3bba00c6ff82cff00fc9e47fc10 6bfed25763ff00aaeb56afe82ebf882ff829d7ed85ff00055af1afed2fff000491d6be2f7fc11bed be0978bbc03fb715a789be08f8293fe0a23fb3cfc4b1fb407c445f05ea36c9f0c1fc49e1bf0658e9 bf0a164d3de5d4bfe136f15c1a868a9e4fd8cda99a4561fb17ff000f05ff0082e8ff00d2bcd67ff8 b6ff00d92fff009ddd00637fc1cb9ff28e6f0aff00d9e9fec6ff00fab9f45afe82ebf882ff0082e4 fed85ff055af89bfb15787fc37fb457fc11bedbf660f87f0fed3ff00b346b76bf12a3ff8288fecf3 f1b5aefc61a2fc4ed32f7c23e07ff8433c15e0cd2f59b71e35d5d21d10f89a4ba3a6786c4ffda7a9 413db44c87f62ffe1e0bff0005d1ff00a579acff00f16dff00b25fff003bba00fadffe0b51ff0028 91ff00828dff00d99e7c75ff00d40f57af7bff00827aff00c9827ec3bff667ff00b347fea97f0557 f3bfff000541fdb77fe0b13e36ff0082757edade10f8c3ff000439b5f81ff0b3c49fb367c59d1be2 0fc604ff00829b7eccff00131be1a784effc25a95beb7e335f87be1af02d8f883c66740b1797501e 1cd1af2db51d57c9fb25acf1cb22b0f5dfd8dbf6edff0082d2f877f641fd953c3fe02ff820c5a7c4 6f03685fb377c0dd1bc19f109bfe0a99fb2e783dbc77e13d33e18785ecbc3be326f096afe02b9d5b c2c7c51a3c167ad9f0e6a97371a8e886fbfb32f6796e6d6591803fa47f8a7ff24c3e23ff00d887e2 ff00fd47b51afc7cff00836eff00e5095fb047fd881f10bff578fc51af1ff1ff00edfdff0005c3bb f0278d6d753ff837d6cf49d36e7c25e24b7d43551ff0564fd946fce9963368d7b1ddea1f6183e1ea 4f7bf6281a4b9fb242eb2dcf97e4c6caeea47e6d7fc1127f6ccff82b5fc35ff825afec89e07fd9ef fe08b76dfb4c7c1bf0ff0083fc656fe07f8e727fc147ff00673f82eff106c6e3e2b78f6faff513f0 c3c67e0ad53c4de12feced6aeb52d045a6ad7f7135e0d286a90b2dadfc11a007f6895f809ff06f4f fc90eff82857fda60ff6feff00d4cbc2b567fe1e0bff0005d1ff00a579acff00f16dff00b25fff00 3bbafc80ff008235fed8bff055df877f0abf6c9b0f80bff046bb6fda3745f117fc1497f6c0f1978f 75e7ff00828a7ecf1f07cfc39f8b1e21f13787e7f1d7c195d2fc5fe0cd4aebc60bf0f2ee2b5b21f1 1b4892dbc3be2efb5fda749b2b78ade45600fedc6bf087fe09f3ff0029adff0083847fec60ff0082 597feb155d565ffc3c17fe0ba3ff004af359ff00e2dbff0064bffe7775f92dfb1cfed91ff0564f0e ff00c1517fe0b21e37f01ffc118edbe22fc62f889ac7ec0927c78f81cdff000519fd9d7c209fb3a4 fe14fd97a7d13e19db27c4dd5fc1773e19f8bfff000b63c1e5bc70d37842c74d4f0195ff0084675d 177a9b09e803fb5bafc21b6ff959c759ff00b410f867ff005e07e2dacbff008782ff00c1747fe95e 6b3ffc5b7fec97ff00ceeebf25a0fdb23fe0ac83fe0bb1a9fc505ff8231db37ed1cfff000496d0bc 0537ecb7ff000f19fd9d56383e0945fb62788bc436df1fbfe1781f05ff00c2112bdd78ee6baf877f f0aa574a1e2a816cff00e12f7d40e91711db000fed6ebf087f6f6ff94e37fc1007fec5ff00f82b57 feb32fc23acbff008782ff00c1747fe95e6b3ffc5b7fec97ff00ceeebf25bf6bafdb23fe0ac9afff 00c155ff00e08fde3af1c7fc118edbe1f7c67f87da3ffc14463f817f01d7fe0a33fb3af8b13f6868 3c5df02fe1d697f14ae5fe29693e0bb7f0bfc23ff8541e1cb3d2bc50b0f8b6c3517f8827583a1f87 cd9dee9d712b807f6b75f821ff0005e4ff005bff00045eff00b4f7ff00c13cff00f48fe35533fe1e 0bff0005d1ff00a579acff00f16dff00b25fff003bbafc89ff0082b77ed8dff0560f1f49ff0004c4 3f1bbfe08d16df000f82bfe0aedfb1af8ffe1004ff00828b7eceff0015ff00e1777c71f0edb7c505 f017ecfae7c29e0cd3c7c344f88c97dac3b7c59f12fdbbc27e0ffec30babe9d72753b6f2c03fb68a fc10ff00839ebfe5073fb6c7fd7cfecc1ffad8dfb3e533fe1e0bff0005d1ff00a579acff00f16dff 00b25fff003bbafc89ff0082effed8dff0560f8a3ff04a8fda93c0bfb487fc11a2dbf658f831ae4f f01cf8c7e3bc7ff0516fd9dfe393f819b4bfda5be0e6b3e1b41f0b7c0fe0cd2bc51e27ff0084abc5 ba7683e0b2da65fc03421e233e24bef374ed1ef209003fb68af833fe0aa3ff0028c1ff00828f7fd9 867ed7ff00facf7f10ebe00ff8782ffc1747fe95e6b3ff00c5b7fec97ffceeebe47fdbff00f6e6ff 0082ccf8aff60ffdb63c2df137fe084b69f09be1bf897f647fda4740f883f1517fe0a87fb30f8f5b e1a782358f839e33d3bc59f1017c0da0f80ed35cf19b783741b9bff118f09e8d776baaf888e9bfd8 fa75c4179790c8a01fb5dff04a1ff945b7fc135ffecc0ff639ff00d677f8735f7e57f29fff0004f7 fdb97fe0b2fe12fd81bf61ff000afc2fff0082145a7c5cf869e19fd903f669f0ff00c3bf8aedff00 0542fd98bc00df13bc0da37c18f0569be12f884de04d7fc0779aef829bc69a05b69fe243e12d6aee eb56f0d9d4bfb1b51b89ef2ca695bebeff008782ff00c1747fe95e6b3ffc5b7fec97ff00ceee801f ff0006c2ff00ca0e7f627ffaf9fda7ff00f5b1bf683afdefafe25ffe0841fb637fc1583e177fc12a 3f65bf02fecdff00f0468b6fda9fe0c6873fc783e0ef8ef27fc145bf677f81afe396d53f696f8c7a cf8910fc2df1c783355f147863fe115f16ea3af782c36a77f38d7478707892c7cad3b58b3823fd76 ff008782ff00c1747fe95e6b3ffc5b7fec97ff00ceee801fff00041bff005bff0005a1ff00b4f7ff 00c1433ff48fe0ad7ef7d7f12fff000491fdb1bfe0ac1e0193fe0a767e08ff00c11a2dbe3f9f1aff 00c15dbf6caf1ffc5f0fff000516fd9dfe147fc291f8e3e22b6f85ebe3dfd9f50f8afc19a80f8969 f0e52c74775f8b3e1afb0f84fc61fdb85748d3ad8e9973e67ebb7fc3c17fe0ba3ff4af359ffe2dbf f64bff00e777401a9fb04ffca71bfe0bfdff0062ff00fc1257ff005997e2e57eef57f149fb22fed9 .

1ff0564d03fe0aafff000581f1d781ff00e08c76df107e33fc41d1ff00e09dd1fc74f80edff0519f d9d7c269fb3cc1e11f817f1174bf85b729f14b56f05dc785fe2e7fc2dff0e5e6abe28687c2561a73 fc3e3a38d0fc406f2f751b7953f5a7fe1e0bff0005d1ff00a579acff00f16dff00b25fff003bba00 d4b9ff00959c746ffb410f89bff5e07e12afddeafe2927fdb23fe0ac87fe0bb1a67c506ff8231db2 fed1c9ff000496d77c050fecb7ff000f19fd9d5a39fe094bfb627877c4373f1fbfe1780f05ff00c2 1113daf8ee1b5f877ff0aa5b4a3e2a9d6f3fe12f4d406916f25b1fd69ff8782ffc1747fe95e6b3ff 00c5b7fec97ffceee80353fe0a0dff0029adff00837bbfec60ff0082a6ff00eb155ad7eef57f149f b637ed91ff000564f117fc1517fe08dfe37f1e7fc118edbe1d7c62f877ac7edf727c07f81cbff051 9fd9d7c5e9fb45cfe2bfd97a0d13e265b3fc4dd23c176de19f841ff0a9fc1e17c70b378bec7524f1 e16ff846742169a9a99ebf5a7fe1e0bff05d1ffa579acfff0016dffb25ff00f3bba007ff00c1cf5f f2839fdb63febe7f660ffd6c6fd9f2bf7bebf899ff0082eefed8bff055ff008a7ff04aafda8bc07f b497fc11aad7f655f82daedcfc06ff0084cfe3d27fc1457f678f8e6de033a67ed2df06f59f0e7fc5 acf02f82b4bf1578a078a3c59a7683e0c63a55f427435f111f11de89b4ed22ee097fb66a0028a28a 0028a28a0028a28a00fc10ff0082f27fadff00822f7fda7bff00e09e7ffa47f1aabf7bebf9c6ff00 83926fbe2ae99f09ff00e095fa97c0ad13c25e25f8d761ff0005adfd89af7e117877c7b7d7ba6781 f5ef8996be11f8f73f81746f186a3a6cd6fa858786353f14269765af5ed8cf05ddae9735d4f6f2c7 32238b5ff0ba7fe0e85ffa332ff82587fe1e9f8c1ffcd65007f45f457f3a1ff0ba7fe0e85ffa332f f82587fe1e9f8c1ffcd651ff000ba7fe0e85ff00a332ff0082587fe1e9f8c1ff00cd65007f45f5f8 43ff000730ff00ca14bf6c0ffb183f64cffd6d5fd9d2bcbbfe174ffc1d0bff004665ff0004b0ff00 c3d3f183ff009acafca4ff0082ddfc51ff0082f77883fe098ffb46693fb607ecc5ff0004fef00fec f175abfecfcde3cf167c1bf8a1f127c41f11b4bbbb6fda6be0d5df819340d235cf115ee97750ea5f 10e0f09e95af1b9b691adbc397dabdddb18eea0825400fee2a8afe743fe174ff00c1d0bff4665ff0 4b0ffc3d3f183ff9aca3fe174ffc1d0bff004665ff0004b0ff00c3d3f183ff009aca00fe8be8afe7 43fe174ffc1d0bff004665ff0004b0ff00c3d3f183ff009aca3fe174ff00c1d0bff4665ff04b0ffc 3d3f183ff9aca00fe8be8afe743fe174ff00c1d0bff4665ff04b0ffc3d3f183ff9aca3fe174ffc1d 0bff004665ff0004b0ff00c3d3f183ff009aca00fe8be8afe743fe174ffc1d0bff004665ff0004b0 ff00c3d3f183ff009aca3fe174ff00c1d0bff4665ff04b0ffc3d3f183ff9aca00fe8be8afe743fe1 74ff00c1d0bff4665ff04b0ffc3d3f183ff9aca3fe174ffc1d0bff004665ff0004b0ff00c3d3f183 ff009aca00fe8be8afe743fe174ffc1d0bff004665ff0004b0ff00c3d3f183ff009aca3fe174ff00 c1d0bff4665ff04b0ffc3d3f183ff9aca00fe8be8afe743fe174ff00c1d0bff4665ff04b0ffc3d3f 183ff9aca3fe174ffc1d0bff004665ff0004b0ff00c3d3f183ff009aca00fe8be8afe743fe174ffc 1d0bff004665ff0004b0ff00c3d3f183ff009aca3fe174ff00c1d0bff4665ff04b0ffc3d3f183ff9 aca00fe8be8afe743fe174ff00c1d0bff4665ff04b0ffc3d3f183ff9aca3fe174ffc1d0bff004665 ff0004b0ff00c3d3f183ff009aca00fe8be8afe743fe174ffc1d0bff004665ff0004b0ff00c3d3f1 83ff009aca3fe174ff00c1d0bff4665ff04b0ffc3d3f183ff9aca00ed3e1f7fcacd3fb42ff00da1f 3e127feb526a35fbf75fc307843e27ff00c17953fe0b81f183c41a57eccbfb01cdfb614fff0004e6 f87ba5f8abc0377f13fe2427c1ab2f80b17c77bcb9d0bc4fa4f8813c44baecfe3fb9f1a19b4ebfd2 e6bd7d363d1152e63b74b8cb9fd70ff85d3ff0742ffd1997fc12c3ff000f4fc60ffe6b2803b4ff00 825dff00ca593fe0e09ffb2f7fb157feb345f57efdd7f0c1fb0a7c4fff0082f2e9dff0503ff82bde a7f067f665fd80fc43f1c35bf8b3fb324dfb52786fc6bf13fe2469de05f05789ed3e095d5bfc3cb3 f855a9d8788a0d475bd2b56f07992ffc4736b13ddcd69acaadbdabc701318fd70ff85d3ff0742ffd 1997fc12c3ff000f4fc60ffe6b2803a4ff0082cfff00c9e47fc106bfed25763ffaaeb56afe82ebf8 54ff0082977c4eff0082f06adfb48ffc127eebf682fd99ff00605f0afc40d1bf6dab4d43f666d2fe 1dfc4ef88fab787bc63f178783b508e3d07e285d6a7e22b8b9d1bc1cda41b89db50d225b5be178b1 a098a12a7f5f3fe174ff00c1d0bff4665ff04b0ffc3d3f183ff9aca00f51fdbdbfe538dff0401ffb 17ff00e0ad5ffaccbf08ebf77abf875fdacfe28ffc17baf7fe0a95ff00048dd63e26fecc5ff04fed 1bf68fd1748ff8283afecbde11f0bfc50f8937bf0d7c696ba9fc0ff87b6ff1c9fe29eb177e229755 d126f0df83e2d0b50f020d1eead1753d66e6fedf511710471a2feadffc2e9ff83a17fe8ccbfe0961 ff0087a7e307ff00359401ea36dff2b38eb3ff006821f0cffebc0fc5b5fbbd5fc3ac3f147fe0bddf f0fc6d4bc409fb317fc13f8fed8a7fe0949a268d71e006f8a1f127fe14cafecd0bfb5e7882f6cfc6 11f884788bfb74fc4e93e2935fe8b3e8c6f4e92be158edef96d45e334c7f56ff00e174ff00c1d0bf f4665ff04b0ffc3d3f183ff9aca00e93fe0e42ff009337fd993fed257fb107feac5beafe82ebf854 ff0082d27c4eff0082f06bdfb377c0eb5fdadbf667fd817c0be00b7fdb67f65ebff076a9f087e26f c47d7fc43a87c5fb4f18ddc9f0e341d6ad35bf115e5b5bf83b56d5cc907896fe08d2fad2cd55ed26 89c96afd7cff0085d3ff000742ff00d1997fc12c3ff0f4fc60ff00e6b2803fa2fafc04ff00837a7f e4877fc142bfed307fb7f7fea65e15ae2ffe174ffc1d0bff004665ff0004b0ff00c3d3f183ff009a cafc8fff00823dfc4fff0082f2e87f0b7f6c287f657fd997f603f1b786efbfe0a33fb5c6a9f152ef e2c7c4ff00891a1ea7a27c7abdf12680ff00143c31e148746f115a457de00d17505b28bc2baa5e24 ba95edb4b3b5e5c4ce8ad401fdb1fc53ff009261f11ffec43f17ff00ea3da8d7e3e7fc1b77ff0028 4afd823fec40f885ff00abc7e28d7cc7e3df8cdff073949e06f19c7ad7ec71ff0004bab7d1a4f09f .

889356b8b1f8cdf1764bd834c6d1ef16fe6b38e4f15b4725d456a657b747528d2aa2b02a48afce6f f822d7c52ff82fc683ff0004c1fd93348fd927f65fff00827cf8eff675b2f0978c53e18f8b3e2ffc 51f897a07c48d674a93e29f8ee6d526f14e91a27892cf4bb2bb83c4726b3676a9676d0a49a6dbd94 eebe6cb21201fdba57e027c3eff959a7f685ff00b43e7c24ff00d6a4d46b8bff0085d3ff000742ff 00d1997fc12c3ff0f4fc60ff00e6b2bf23fc21f13ffe0bca9ff05c0f8c1e20d2bf665fd80e6fdb0a 7ff82737c3dd2fc55e01bbf89ff1213e0d597c058be3bde5ce85e27d27c409e225d767f1fdcf8d0c da75fe9735ebe9b1e88a9731dba5c65c807f73f5f843ff0004f9ff0094d6ff00c1c23ff6307fc12c bff58aaeabcbbfe174ff00c1d0bff4665ff04b0ffc3d3f183ff9acafca4fd907e28ffc17bac7fe0a 71ff000580d5be167ecc5ff04fed6bf687d6f57fd835bf6a7f0a78afe287c49b1f873e0abad3bf66 59ed3e0b27c28d5ecfc450ea9ae43e22f8785f55f1b1d66e6edb4df1181696060b53e55007f7155f 809ff05bbff92e3ff0439ffb4c1fc02ffd437e215717ff000ba7fe0e85ff00a332ff0082587fe1e9 f8c1ff00cd657e477fc150be27ff00c179757f8a3ff04b59bf68bfd997f603f09789347ff828d7c2 3d53f670b4f86ff13be246b1a678bbe3d41e1cf17af863c31f12a6d57c4573368fe00bdd39f55975 4d574a7b5d4a0b986d161b854775600fee82bf013f6cdff95813fe08b7ff006413fe0a35ff00aabb c255c5ff00c2e9ff0083a17fe8ccbfe0961ff87a7e307ff3595f91dfb4afc4ff00f82f2ddffc15df fe099dadfc40fd997f603d2bf6a2d27e137ed9b0fecf7e0bf0f7c4ef89177f0afc57e17bff000278 7e3f8b379f1135bb9f1149ac691aae85a32d85cf8461d32eede1bfbd92e22bd4991542807f7415f8 209ff2b43cff00f6810b4ffd7865ed79ff00fc2e9ff83a17fe8ccbfe0961ff0087a7e307ff003595 f930bf143fe0bd1ff0fd697c423f664fd807fe1b33fe1d2f6fa2b7c3e3f13fe247fc2951fb31ff00 c361dcdf47e321e21ff848bfb7bfe1689f8aa64d11b4537dfd91ff0008985be169f6dccd401fdcb5 7e087fc13dbfe538dff070effd7cff00c1273ff58e7c535e7fff000ba7fe0e85ff00a332ff008258 7fe1e9f8c1ff00cd657e4c7ec7ff00143fe0bd163ff054aff82c4eb1f0aff664fd8075bfda3f5c9f fe09fbff000d57e11f167c4ff89163f0d7c12fa6fecdfaf5afc0f1f09b58b2f1143aaeb8be24f003 5eea9e3afed9babc3a6f886286d74efb3dab346403fb96afc10ff820dffadff82d0ffda7bffe0a19 ff00a47f056bcfff00e174ff00c1d0bff4665ff04b0ffc3d3f183ff9acafc98ff82507c50ff82f46 8d27fc14bffe199bf664fd807c62daaffc15a3f6c2d6bf684ff859ff0013fe2468c3c2bfb4e5f5b7 c32ff85a9e0df875fd91e22b5fed5f85da24717878f84f5ad53ed3abdf35d6a5f6cbb984516d00fe e5abf043fe0d85ff00941cfec4ff00f5f3fb4fff00eb637ed075e7ff00f0ba7fe0e85ffa332ff825 87fe1e9f8c1ffcd657e4c7fc10cfe287fc17a3c3dff04b5fd98b47fd8dff00664fd807e207ece169 3fc73ff8577e2ef8d1f13fe24787be256acf71fb487c5fbaf190f11e8fa0f88ac74ab45d3fc7f3f8 a74bd17ecb6b11b8f0f596937571e65d4f348e01fd5bff00c14d7fe51b9ff0506ffb320fdabfff00 54378fabc8ff00e08aff00f2891ff82727fd99e7c0affd40f48afc69fdb87e2f7fc1c7fa87ec57fb 5fd87c61fd927fe09a9e1ff8497dfb2efed0167f14b5ef06fc5df8aba8f8bf44f87373f09fc5b0f8 df57f0a69f7de289acafbc49a6f865f53bcd0acef2196d6e75486d60b88de17753e79ff04cbf8b3f f0710e93ff0004f5fd8c74cfd9e7f652ff00827278afe05d87ece3f0aad7e12f897e237c59f8a3a4 f8f35df00c3e14d393c35aa78bf4cd2fc4d6da7587882f34c104da9dad95bc36d0dd348914688000 01fd8a57e10ffc10c3fe423ff059ff00fb4ef7eddfff00a8afc02af2eff85d3ff0742ffd1997fc12 c3ff000f4fc60ffe6b2bf293fe095ff147fe0bdda3de7fc14b8fecdbfb317fc13fbc5f36adff0005 5bfdabb59fda0d7e267c50f893a3a7857f697bdd07e12afc4bf07fc3b3a5788ad4eadf0c747b187c 2f2786359d4cdcead7b3de6aab77752ac30aa007f7155f821ff04faff94e6ffc1c2fff005edff049 3ffd64af8815e7ff00f0ba7fe0e85ffa332ff82587fe1e9f8c1ffcd657e4c7ec85f143fe0bd163ff 00054fff0082c2eb1f0b7f664fd8075afda4b5c83fe09eff00f0d53e11f15fc4ff0089163f0cfc12 9a67ecf7e2eb5f8187e13eb167e228756d71bc49e067d5353f1e7f6cdd5d8d335e86d2d74efb3dbb bc6c01fdcb57e10dcffcace3a37fda087c4dff00af03f0957977fc2e9ff83a17fe8ccbfe0961ff00 87a7e307ff003595f94937c51ff82f77fc3f1b4df103fecc5ff04fe1fb628ff82526b7a35bf8017e 287c49ff008532dfb3437ed79e1fbdbdf184be213e22fedd1f13a3f8a4b61a2c1a30bd1a4b78564b 8be6b5378ab2a807f7155f843ff0506ff94d6ffc1bddff006307fc1537ff0058aad6bcbbfe174ffc 1d0bff004665ff0004b0ff00c3d3f183ff009acafca4fdafbe28ff00c17bafbfe0a71ff047fd5be2 9fecc5ff0004fed17f687d1357fdbc9bf658f09f853e287c49bef873e35bbd47f66582d3e34a7c57 d5ef3c4536a9a1c3e1df8781755f049d1ae6d1b52f1193697e67b51e5100fee2abf087fe0bb7ff00 20eff8241ffda77bfe09b7ff00a9578fabcbbfe174ff00c1d0bff4665ff04b0ffc3d3f183ff9acaf ca4ff82acfc51ff82f76b367ff0004eb1fb4b7ecc5ff0004fef07c3a5ffc156ff62bd67e0437c31f 8a1f127597f13fed2f61af78b9be11783fc7c356f115d0d2fe18ebb7cfa9c7e30d674d16fab58410 5ab58dd40d23b100fee2abf103fe0e44ff0094257edeff00f6207c3dff00d5e3f0babc3ffe174ffc 1d0bff004665ff0004b0ff00c3d3f183ff009acafcbaff0082d37c52ff0082fc6bdff04c1fdacf48 fdadbf65ff00f827cf813f675bdf0978393e2778b3e10fc51f897aff00c47d1b4a8fe29f8126d2e6 f0b691adf892ef4bbdbb9fc471e8d6774b796d3245a6dcdece8be6c519001fd9c7c2cff9261f0e3f ec43f087fea3da757cf7ff00050aff009304fdb8bfeccfff00697ffd52fe35afc64f017c66ff0083 9ca3f0378323d17f638ff825d5c68d1f84fc3a9a4dc5f7c66f8bb1decfa62e8f66b6135e471f8ad6 38eea5b5113dc222845959d540500578ff00ed85f17ffe0e48befd923f6a4b2f8a9fb237fc133f44 .

f86179fb39fc6eb5f88facf853e2ff00c57bef14e91e03b8f867e278bc5faa786acaf3c532d9de6b f61e1e7d46ef46b5bb8a4b6b8d462b68678de2775201fb01ff000457ff009448ff00c1393feccf3e 057fea07a457e9dd7f1d7ff04cbf8b3ff0710e93ff0004f5fd8c74cfd9e7f652ff00827278afe05d 87ece3f0aad7e12f897e237c59f8a3a4f8f35df00c3e14d393c35aa78bf4cd2fc4d6da7587882f34 c104da9dad95bc36d0dd348914688001f72ffc2e9ff83a17fe8ccbfe0961ff0087a7e307ff003594 01da7fc1b35ff289bf86ff00f65eff006baffd697f89b5fbf75fc307fc1107e27ffc1797c3ff00f0 4fcf05699fb1f7eccbfb01f8fbe07c7f167f6879b49f127c64f89ff123c3fe3ab8f13dd7c6df1c5c 78eecef34cd0bc4565a747a5699e309359b0d0264804d73a35bd95c5cbcb3c9248dfae1ff0ba7fe0 e85ffa332ff82587fe1e9f8c1ffcd6500749ff000460ff0093c8ff0082f2ff00da4aefbff55d6935 fd05d7f0a9ff0004d1f89dff0005e0d27f691ff82b05d7ecfbfb33fec0be2af881acfedb577a87ed 33a5fc44f89df11f49f0f783be2f1f0769f1c9a0fc2fbad33c456f73acf83974816f3aea1abcb757 c6f1a4433040147ebe7fc2e9ff0083a17fe8ccbfe0961ff87a7e307ff359401d27ecbbff002b1a7f c1527feccb3f62cffd157f5fd05d7f0a9f027e277fc1782dff00e0b35fb77ebbe0cfd99ff605d43f 6b2d47f666fd99ad3e34781b5bf89bf11edbe11f87be1e5a4775ff000af355f04ebd6fe224d6b51f 11eaa0cc7c47697f773dada1082d628b9ddfaf9ff0ba7fe0e85ffa332ff82587fe1e9f8c1ffcd650 0749fb517fcac69ff04b6ffb32cfdb4fff00455857f4175fc2a7c76f89dff05e0b8ff82cd7ec21ae f8cff667fd8174ff00dacb4efd99bf699b4f82fe06d13e26fc47b9f847e21f879771daff00c2c3d5 7c6daf5c7889f5ad3bc47a50109f0e5a585dc16b764b8ba8a5e36febe7fc2e9ff83a17fe8ccbfe09 61ff0087a7e307ff00359401d27fc167ff00e4f23fe0835ff692bb1ffd575ab57f4175fc2a7fc14b be277fc178356fda47fe093f75fb417eccff00b02f857c7fa37edb3697ff00b33697f0efe26fc47d 5bc3de31f8be3c1d7f1c7a0fc4fbbd4fc457173a37838e906e276bfd224b5be178b1a09b6655bf5f 3fe174ff00c1d0bff4665ff04b0ffc3d3f183ff9aca00e93fe0e5cff0094737857fecf4ff637ff00 d5cfa2d7f4175fc2a7fc16dfe277fc17835ffd8cb41b0fdafbf667fd817c05f09d7f699fd9baeec7 5df839f13be23f883c5d27c43b5f895a6cbf0ff4a9ec35cf115e592f87354f108b7b5f10dd2c4b75 6ba73c92dacb14a038fd7cff0085d3ff000742ff00d1997fc12c3ff0f4fc60ff00e6b2803ef4ff00 82d47fca247fe0a37ff6679f1d7ff503d5ebdeff00e09ebff2609fb0effd99ff00ecd1ff00aa5fc1 55fcd5ff00c14d3e2cff00c1c43ab7fc13d7f6ced33f686fd94bfe09c9e14f8177ff00b38fc55b5f 8b5e25f873f167e28eade3cd0bc0337853514f12ea9e10d3354f135ce9d7fe20b3d30cf36996b7b6 f35b4d74b1a4b1ba120facfec7bf17ff00e0e48b1fd923f65bb2f857fb237fc133f5bf86167fb39f c11b5f871acf8afe2ffc57b1f14eafe03b7f867e188bc21aa7896cacfc53159d9ebf7fe1e4d3aef5 9b5b48a3b6b7d465b98608d22445001fd3ff00c53ff9261f11ff00ec43f17ffea3da8d7e3e7fc1b7 7ff284afd823fec40f885ffabc7e28d7cc7e3df8cdff00073949e06f19c7ad7ec71ff04bab7d1a4f 09f889356b8b1f8cdf1764bd834c6d1ef16fe6b38e4f15b4725d456a657b747528d2aa2b02a48afc e6ff00822d7c52ff0082fc683ff04c1fd93348fd927f65ff00f827cf8eff00675b2f0978c53e18f8 b3e2ff00c51f897a07c48d674a93e29f8ee6d526f14e91a27892cf4bb2bb83c4726b3676a9676d0a 49a6dbd94eebe6cb21201fdba57e027fc1bd3ff243bfe0a15ff6983fdbfbff00532f0ad717ff000b a7fe0e85ff00a332ff0082587fe1e9f8c1ff00cd657e477fc11efe27ff00c179743f85dfb6143fb2 bfeccbfb01f8dbc377dff051afdae354f8a777f15fe277c48d0f53d13e3d5ef88f406f8a1e18f0a4 3a3788ad21bff0068da8ad9c5e15d56f125d4af6da599af2e267456a00fee82bf087fe09f3ff0029 adff0083847fec60ff0082597feb155d57977fc2e9ff0083a17fe8ccbfe0961ff87a7e307ff3595f 949fb20fc51ff82f758ffc14e3fe0b01ab7c2cfd98bfe09fdad7ed0fadeaff00b06b7ed4fe14f15f c50f89363f0e7c1575a77eccb3da7c164f851abd9f88a1d535c87c45f0f0beabe363acdcddb69be2 302d2c0c16a7caa00fee2abf086dbfe5671d67fed043e19ffd781f8b6bcbbfe174ff00c1d0bff466 5ff04b0ffc3d3f183ff9acafca487e28ff00c17bbfe1f8da978813f662ff00827f1fdb14ff00c129 344d1ae3c00df143e24ffc2995fd9a17f6bcf105ed978c23f108f117f6e9f89d27c526bfd167d18d e9d257c2b1dbdf2da8bc6695803fb8aafc21fdbdbfe538dff0401ffb17ff00e0ad5ffaccbf08ebcb bfe174ff00c1d0bff4665ff04b0ffc3d3f183ff9acafca4fdacfe28ffc17baf7fe0a95ff00048cd6 3e26fecc5ff04fed1bf68fd1348ff8283afecbfe11f0bfc50f8937bf0d7c6969a9fc0ff87b6ff1c9 fe29eb177e229755d126f0df83e2d0750f020d1eead5753d66e750b6d445c411c48801fdc557e087 fc1793fd6ffc117bfed3dfff0004f3ff00d23f8d55e7ff00f0ba7fe0e85ffa332ff82587fe1e9f8c 1ffcd657e4c7fc157fe287fc17a35993fe09a1ff000d33fb327ec03e0e6d2bfe0ad1fb1eeb5fb3df fc2b0f89ff00123591e2afda72c6dbe26ffc2abf06fc45fed7f115d7f657c2ed6e397c427c59ad69 7f66d5ec5ad74dfb1ddc225977007f72d5f821ff00073d7fca0e7f6d8ffaf9fd983ff5b1bf67caf3 ff00f85d3ff0742ffd1997fc12c3ff000f4fc60ffe6b2bf25ffe0b99f143fe0bd3e21ff825afed3b a3fed91fb327ec03f0ff00f670bb9be067fc2c4f177c17f89ff123c43f12b497b7fda43e105d7834 787347d7bc457ba55e2ea1e3f83c2ba5eb5f6ab690dbf87af756bab731dd410c8801fdcbd7c19ff0 551ff9460ffc147bfecc33f6bfff00d67bf8875f987ff0ba7fe0e85ffa332ff82587fe1e9f8c1ffc d657c9dfb7afc5dff838e351fd863f6d0d3fe357ec97ff0004d8f0efc1bbff00d93bf68bb2f8b5e2 0f047c5cf8a9a978d342f86775f07fc63078f359f0869da878a27b0bff0014699e169355bdd02caf 619ad2eb5682d20b98a486474201fbc9ff0004a1ff00945b7fc135ff00ecc0ff00639ffd677f8735 .

f7e57f233fb00fc5dff838d74dfd843f628d3be08fec97ff0004d9f11fc17b0fd923f66fb2f843e2 1f1d7c5cf8a9a6f8db5ef85f6bf073c190780359f18e9da7789edf4fb0f156a9e148f49bef10d958 c10d9daeaf3de416d14704688bf5bffc2e9ff83a17fe8ccbfe0961ff0087a7e307ff00359401e81f f06c2ffca0e7f627ff00af9fda7fff005b1bf683afdefafe1a3fe0867f143fe0bd3e1eff00825afe cc5a47ec6ffb327ec03f103f670b49be39ff00c2bbf177c68f89ff00123c3df12b567b8fda43e2fd d78c8788f47d07c4565a559ae9fe3f9fc55a5e8bf65b68cdc787acb49bab8325d4f34aff00ad1ff0 ba7fe0e85ffa332ff82587fe1e9f8c1ffcd65007a07fc106ff00d6ff00c1687fed3dff00f050cffd 23f82b5fbdf5fc34ff00c1283e287fc17a34693fe0a5ff00f0ccdfb327ec03e316d57fe0ad1fb616 b5fb427fc2cff89ff123461e15fda72fadbe197fc2d4f06fc3afec8f115aff006afc2ed1238bc3c7 c27ad6a9f69d5ef9aeb52fb65dcc228b6feb3ffc2e9ff83a17fe8ccbfe0961ff0087a7e307ff0035 9401ea3fb04ffca71bfe0bfdff0062ff00fc1257ff005997e2e57eef57f0ebfb267c51ff0082f759 7fc152bfe0ae7ac7c32fd98bfe09fdacfed1fade91ff0004f85fda83c23e28f8a1f126cbe1af82ed 34cf81ff0010adfe06bfc2cd62d3c4516abadcde24f07cbaf6a1e3b1ac5d5d2e99acdb585b69c2de 092547fd5bff0085d3ff000742ff00d1997fc12c3ff0f4fc60ff00e6b2803d46e7fe5671d1bfed04 3e26ff00d781f84abf77abf8759be28ffc17bbfe1f8da6f881ff00662ff827f0fdb147fc12935bd1 adfc00bf143e24ff00c2996fd9a1bf6bcf0fdedef8c25f109f117f6e8f89d1fc525b0d160d185e8d 25bc2b25c5f35a9bc55957f56ffe174ffc1d0bff004665ff0004b0ff00c3d3f183ff009aca00f51f f82837fca6b7fe0deeff00b183fe0a9bff00ac556b5fbbd5fc3afed7df147fe0bdd7dff0538ff823 feadf14ff662ff00827f68bfb43e89abfede4dfb2c784fc29f143e24df7c39f1addea3fb32c169f1 a53e2beaf79e229b54d0e1f0efc3c0baaf824e8d7368da9788c9b4bf33da8f28feadff00c2e9ff00 83a17fe8ccbfe0961ff87a7e307ff359401e81ff00073d7fca0e7f6d8ffaf9fd983ff5b1bf67cafd efafe1affe0b93f13ffe0bcde22ff825c7ed37a3fed97fb32fec05f0fbf66dbcb9f815ff000b1fc5 ff0005be27fc49f10fc4cd20dbfed23f07eebc1dff0008de8faf7886ff004abc17fe3d83c2da66b5 f6ab494dbf87ef755bab7d973043227f729400514514005145140051451401f821ff0005e4ff005b ff00045eff00b4f7ff00c13cff00f48fe3557ef7d7e6bffc14d3f60af1a7edf1e05fd98f47f871f1 fb4cfd9cbe20fecb3fb667c1afdb3bc0de3ad6be0f8f8e1a3dff008bbe0a685f102c3c37e1ad53c1 27e257c2b0fa75d6b1e35b3d62f6f8f89260d6da1cba49d3241ab7dbf4ef38ff008661ff0082c57f d2593f670ffc55a5bfff0046f5007eb7d15f921ff0cc3ff058affa4b27ece1ff008ab4b7ff00e8de a3fe1987fe0b15ff004964fd9c3ff15696ff00fd1bd401fadf5f843ff0730ffca14bf6c0ff00b183 f64cff00d6d5fd9d2bdbff00e1987fe0b15ff4964fd9c3ff0015696fff00d1bd5f337ed87ff04adf f82977edcbfb3b78fbf65ef8edff00055cf82373f0b3e245d781af3c4b07853fe099f0f8775e79be 1e7c44f09fc50f0e1b2d613f6d5bb6b454f14f82f447bd516f27daac16eacc9417064400fe8228af c90ff8661ff82c57fd2593f670ff00c55a5bff00f46f51ff000cc3ff00058aff00a4b27ece1ff8ab 4b7ffe8dea00fd6fa2bf243fe1987fe0b15ff4964fd9c3ff0015696fff00d1bd47fc330ffc162bfe 92c9fb387fe2ad2dff00fa37a803f5be8afc90ff008661ff0082c57fd2593f670ffc55a5bfff0046 f51ff0cc3ff058affa4b27ece1ff008ab4b7ff00e8dea00fd6fa2bf243fe1987fe0b15ff004964fd 9c3ff15696ff00fd1bd47fc330ff00c162bfe92c9fb387fe2ad2dfff00a37a803f5be8afc90ff866 1ff82c57fd2593f670ff00c55a5bff00f46f51ff000cc3ff00058aff00a4b27ece1ff8ab4b7ffe8d ea00fd6fa2bf243fe1987fe0b15ff4964fd9c3ff0015696fff00d1bd47fc330ffc162bfe92c9fb38 7fe2ad2dff00fa37a803f5be8afc90ff008661ff0082c57fd2593f670ffc55a5bfff0046f51ff0cc 3ff058affa4b27ece1ff008ab4b7ff00e8dea00fd6fa2bf243fe1987fe0b15ff004964fd9c3ff156 96ff00fd1bd47fc330ff00c162bfe92c9fb387fe2ad2dfff00a37a803f5be8afc90ff8661ff82c57 fd2593f670ff00c55a5bff00f46f51ff000cc3ff00058aff00a4b27ece1ff8ab4b7ffe8dea00fd6f a2bf243fe1987fe0b15ff4964fd9c3ff0015696fff00d1bd47fc330ffc162bfe92c9fb387fe2ad2d ff00fa37a803e73f87dff2b34fed0bff00687cf849ff00ad49a8d7efdd7f3dda57fc128bfe0a51a3 fed8be2bfdba2cbfe0ab9f0507c77f197c03d0bf66ed6ae65ff82684327851be1a7877c692f8f74d 86dbc3bff0da8120d6d7c4133bcdab0bc7696d316de4281bebea2ff8661ff82c57fd2593f670ff00 c55a5bff00f46f5007ce7ff04bbff94b27fc1c13ff0065eff62aff00d668beafdfbafe7bbe0bff00 c128bfe0a51f017e397ed4ff00b437803fe0ab9f0522f88bfb62789fe1df8bbe32cbabff00c13421 d4b46b8d63e17f83e4f037859bc35a59fdb5211a15b26852badfc0b3dd0bcbbc5c968c8d95f517fc 330ffc162bfe92c9fb387fe2ad2dff00fa37a803e63ff82cff00fc9e47fc106bfed25763ff00aaeb 56afe82ebf9e9fda17fe0939ff000525fda73e207ecc9f12fe287fc1573e0acde27fd927e3045f1c 3e10be85ff0004d18748b183c7516933e8a92f88ad17f6d4b81ade95f62b8901d39a4b60652b279d c62bea7ff8661ff82c57fd2593f670ff00c55a5bff00f46f5007887ededff29c6ff8200ffd8bff00 f056affd665f8475fbbd5fcfbfc4ff00f8256ffc14bbe2e7ed23fb2e7ed55e2fff0082ae7c1193e2 c7ec816bf1d2cfe0ecfa77fc133e1b1f0fdbc3fb44783b42f02fc461e24d187edab2aebad3683e1d d3574666b9b5fecbbb135ca89ccbb17e99ff008661ff0082c57fd2593f670ffc55a5bfff0046f500 7885b7fcace3acff00da087c33ff00af03f16d7eef57f3ee9ff04adff829727ed9171fb75aff00c1 573e08ff00c2f9bafd99acff0064b96e8ffc133e13e13ff854763f14efbe30c102f873fe1b5760f1 10f196a37323eb7f6c2cda694b0fb3009e69fa67fe1987fe0b15ff004964fd9c3ff15696ff00fd1b .

d401f31ffc1c85ff00266ffb327fda4aff00620ffd58b7d5fd05d7f3d3fb5cff00c1273fe0a4bfb6 cfc3ff0006fc34f8e1ff00055cf82b73e18f02fc60f871f1c3414f0b7fc13461f0fdf2f8ebe15ead 2eb5e1496eeed7f6d4bb373a5477b2b9d434e31a0bc8b1199a3c66bea7ff008661ff0082c57fd259 3f670ffc55a5bfff0046f5007eb7d7e027fc1bd3ff00243bfe0a15ff006983fdbfbff532f0ad7d19 ff000cc3ff00058aff00a4b27ece1ff8ab4b7ffe8deaf977f654ff0082517fc14a3f636f0dfc55f0 afc18ff82ae7c14b7d27e327c7cf8a3fb48f8cd7c4dff04d0875eb893e25fc5fd42c753f18cda64c dfb6a5afd834492eb4fb73a6e921655b140e82797764007eeafc53ff009261f11ffec43f17ff00ea 3da8d7e3e7fc1b77ff00284afd823fec40f885ff00abc7e28d77badfec95ff00057ed7f46d5f41d4 3fe0ac7fb3a1b0d6f4cbfd22f843ff0004b8b78a6367a95acb67722293fe1b75bcb90c333847da76 361b0718af03fd917fe0973ff0534fd897f673f861fb2dfc0fff0082aefc0fb6f857f08b4bd5747f 07c1e29ff8266c1e20d7e3b3d67c49ad78aef46a3ac37edad68d7d21d5b5ed41a290dbc5e5db9861 c1f2b73007eff57e027c3eff00959a7f685ffb43e7c24ffd6a4d46be8cff008661ff0082c57fd259 3f670ffc55a5bfff0046f57cbba57fc128bfe0a51a3fed8be2bfdba2cbfe0ab9f0507c77f197c03d 0bf66ed6ae65ff0082684327851be1a7877c692f8f74d86dbc3bff000da8120d6d7c4133bcdab0bc 7696d316de4281be803fa11afc21ff00827cff00ca6b7fe0e11ffb183fe0965ffac55755edff00f0 cc3ff058affa4b27ece1ff008ab4b7ff00e8deaf99be15ff00c12b7fe0a5df077f689fdaa7f6a1f0 67fc1573e08c7f14ff006c7baf82b79f19a7d4bfe099f0dfe837137c02f876ff000bfe1f9f0d68e7 f6d58974158bc2d2326aeab7175fda77f8bc26123cba00fe822bf013fe0b77ff0025c7fe0873ff00 6983f805ff00a86fc42afa33fe1987fe0b15ff004964fd9c3ff15696ff00fd1bd5f2efed1dff0004 a2ff0082947ed4de24fd9bbc55f157fe0ab9f0527d5bf655f8f9e17fda47e13b681ff04d08746b78 3e25f8434fd574cd1e6f1042bfb6a5c7f6ce88b6bacde8b9d259ad967731399d7cbc100fe846bf01 3f6cdff95813fe08b7ff006413fe0a35ff00aabbc255f467fc330ffc162bfe92c9fb387fe2ad2dff 00fa37abe5df885ff04a2ff82947c4dfda97f679fdb0bc51ff00055cf828ff00193f661f0c7c5af0 8fc2eb8b1ff82684369e1b8747f8d5a2d8e83e375d7b421fb6a48babdcc9a7e9d6c34b9daeadce9f 307942cbbf6800fe846bf0413fe56879ff00ed02169ffaf0cbdafa03fe1987fe0b15ff004964fd9c 3ff15696ff00fd1bd5f308ff008253ff00c14a87ed9edfb798ff0082ae7c13ff0085faff00b3047f b229baff00876843ff000897fc29f8fe2b49f1956dc786ff00e1b5767fc247ff0009a4ad21d73ed9 b8e998b0fb36079b401fd06d7e087fc13dbfe538dff070effd7cff00c1273ff58e7c535f407fc330 ff00c162bfe92c9fb387fe2ad2dfff00a37abe61f855ff0004a7ff0082957c1bfda47f6adfdaabc1 9ff055cf8271fc58fdb2dfe06c9f1a27d4ff00e09a10dff87ee1bf67af005efc35f875ff0008ce8c 7f6d58974110f866fee13590b7375fda97c52edbc82be5900fe836bf043fe0837feb7fe0b43ff69e ff00f82867fe91fc15afa03fe1987fe0b15ff4964fd9c3ff0015696fff00d1bd5f30fecc9ff04a7f f82957ec92dfb4337c22ff0082ae7c1380fed3bfb4ff00c56fdaebe287fc245ff04d0875bf3be307 c648fc3b178d2e342ddfb6adb7f64787245f0be97fd99a1afda16c08b822e65f3be500fe836bf043 fe0d85ff00941cfec4ff00f5f3fb4fff00eb637ed075f407fc330ffc162bfe92c9fb387fe2ad2dff 00fa37abe61fd8d3fe094fff00052afd847f66ef875fb2afc05ff82ae7c13b5f84ff000b9fc67278 560f16ff00c13421f11f8811bc79f103c55f12b5ff00b7eb2ffb6ad9b5e06f1378c7597b406da3fb 358b5b5a0de20123807e977fc14d7fe51b9ff0506ffb320fdabfff0054378fabc8ff00e08aff00f2 891ff82727fd99e7c0affd40f48af04f8c7fb06ffc157fe3a7c22f8a9f04bc79ff000560f8012f81 fe31fc38f1c7c2bf19c5a4ff00c13060d3b5493c29f10bc31aa784bc449a6ea03f6da98d86a0fa46 af78b677a2294dadc98e711b94da707f677ff82757fc1537f660f815f093f676f85bff00055ff80d 0fc38f82be01f0cfc36f0443af7fc131a0d635a8fc33e13d320d27484d53546fdb62ddb50be5b3b6 885c5d982233c9b9cc6b9c5007eea57e10ff00c10c3fe423ff00059fff00b4ef7eddff00fa8afc02 af6fff008661ff0082c57fd2593f670ffc55a5bfff0046f57ccdfb35ff00c12b7fe0a5dfb28cdfb4 2cff0009bfe0ab9f04607fda73f699f89bfb5a7c50ff008483fe099f0eb426f8b9f16acbc2fa7f8b a7d0837edab6dfd91e1d92dfc21a38d3b445fb42d93adcb0b997cf21403fa08afc10ff00827d7fca 737fe0e17ffaf6ff008249ff00eb257c40afa03fe1987fe0b15ff4964fd9c3ff0015696fff00d1bd 5f30fc2cff008253ff00c14abe0efed29fb55fed5be0dff82ae7c138fe2cfed929f02e3f8cf3ea5f f04d086ffc3f70bfb3b781755f877f0e7fe119d14fedab12e8261f0e6b1789ad15b9bafed4bd315d 1f20c7b0807f41b5f84373ff002b38e8dff6821f137febc0fc255edfff000cc3ff00058aff00a4b2 7ece1ff8ab4b7ffe8deaf999ff00e095bff052e7fdb22dff006eb6ff0082ae7c11ff0085f36bfb33 5e7ec9715d0ff8267c23c27ff0a8efbe29d8fc619e06f0e7fc36aec3e223e32d3ada44d6fed81974 d0f61f6621fcd001fd0457e10ffc141bfe535bff0006f77fd8c1ff00054dff00d62ab5af6fff0086 61ff0082c57fd2593f670ffc55a5bfff0046f57ccdf153fe095bff00052ef8c5fb44fecadfb50f8c ff00e0ab9f0464f8a7fb1c5d7c6bbcf8333e9bff0004cf86c341b79be3efc3b4f85ff100f897471f b6acabaf2cbe168d534856b8b5feccbfcde03313e5d007f4115f843ff05dbff9077fc120ff00ed3b dff04dbffd4abc7d5edfff000cc3ff00058aff00a4b27ece1ff8ab4b7ffe8deaf99bf698ff008256 ff00c14bbf6b287e02c1f173fe0ab9f04674fd9c3f699f843fb5a7c36ff847bfe099f0e8861f8b9f 046f754d43c0f3eb657f6d5b9fed5f0ec571abde1d57446f21750431a9b987cbc900fe822bf103fe 0e44ff0094257edeff00f6207c3dff00d5e3f0babd43fe1987fe0b15ff004964fd9c3ff15696ff00 .

fd1bd5f387ed75ff0004b9ff00829a7edb5fb39fc4ff00d96fe387fc1577e07dcfc2bf8bba5e95a3 f8c20f0b7fc13360f0febf259e8de24d17c576434ed617f6d6bb6b1906ada0e9ed2c82de5f32dc4d 0e079bb9403f70be167fc930f871ff00621f843ff51ed3abe7bff82857fc9827edc5ff00667ffb4b ff00ea97f1ad7c7ba27ec95ff057ed0346d2341d3ffe0ac7fb3a0b0d134cb0d22c44dff04b8b7966 167a6dac5676c2593fe1b757cc90430a077da37b65b0338ae57e2afec31ff0565f8c9f0bfe247c21 f19ffc1587f67d93c1ff00157c03e30f86fe2c8f4cff00825fdbd86a4fe1af1cf87b51f0c6ba9a7d f0fdb6a53657cda5ea974b69762290dbce639846fb36900f71ff00822bff00ca247fe09c9ff6679f 02bff503d22bf4eebf0aff00677ff82757fc1537f660f815f093f676f85bff00055ff80d0fc38f82 be01f0cfc36f0443af7fc131a0d635a8fc33e13d320d27484d53546fdb62ddb50be5b3b6885c5d98 2233c9b9cc6b9c57b2ff00c330ff00c162bfe92c9fb387fe2ad2dfff00a37a803e73ff008366bfe5 137f0dff00ecbdfed75ffad2ff00136bf7eebf9eefd8effe0945ff000528fd867e06e91fb3cfc09f f82ae7c14b6f875a2789fc79e2eb18bc57ff0004d087c45ac8d63e2378c359f1cf891a5d51bf6d4b 3325b3ebbaedfb5941e4016b6862b60ce23de7ea2ff8661ff82c57fd2593f670ff00c55a5bff00f4 6f5007cc7ff0460ff93c8ff82f2ffda4aefbff0055d6935fd05d7f3d3fb3d7fc1273fe0a4bfb31fc 40fda6fe25fc2fff0082ae7c1587c4ff00b5b7c6097e387c5e7d77fe09a30eaf633f8ea5d260d15e 5f0eda37eda96e344d2bec56f181a72c97204a1a4f3b9c57d4ff00f0cc3ff058affa4b27ece1ff00 8ab4b7ff00e8dea00f98ff0065dff958d3fe0a93ff006659fb167fe8abfafe82ebf9e9f05ffc1273 fe0a4be02fdad7e34feda9a07fc1573e0aafc6df8f9f0efe1dfc30f1fdcddffc13461b9f0bcbe16f 860b2af859348f0f9fdb51174dbf4133fdbef05dcc6f0e331c78afa9ff00e1987fe0b15ff4964fd9 c3ff0015696fff00d1bd401f31fed45ff2b1a7fc12dbfeccb3f6d3ff00d15615fd05d7f3d3e34ff8 24e7fc1497c7bfb5afc16fdb535fff0082ae7c156f8dbf00fe1dfc44f861e00b9b4ff8268c36de17 8bc2df13d625f14a6afe1f1fb6a3aea57ee214fb05e1bb84d99ce239335f53ff00c330ff00c162bf e92c9fb387fe2ad2dfff00a37a803e63ff0082cfff00c9e47fc106bfed25763ffaaeb56afe82ebf9 e9fda17fe0939ff0525fda73e207ecc9f12fe287fc1573e0acde27fd927e3045f1c3e10be85ff04d 18748b183c7516933e8a92f88ad17f6d4b81ade95f62b8901d39a4b60652b279dc62bea7ff008661 ff0082c57fd2593f670ffc55a5bfff0046f5007cc7ff00072e7fca39bc2bff0067a7fb1bff00eae7 d16bfa0bafe7a7f6c2ff00824e7fc1497f6e3f84b63f057e3aff00c1573e0adcf8274ff889f0ff00 e27dbc7e14ff008268c3e1dd5078a7e1a7886dfc4de1877d417f6d4bb2d609aa5ac4d7d67e501770 0684c9183babea7ff8661ff82c57fd2593f670ff00c55a5bff00f46f500769ff0005a8ff009448ff 00c146ff00eccf3e3aff00ea07abd7bdff00c13d7fe4c13f61dffb33ff00d9a3ff0054bf82abf3af f688ff0082757fc1537f69ff00815f16ff00676f8a5ff055ff0080d37c38f8d5e01f137c36f1bc3a 0ffc131a0d1f5a93c33e2cd327d27574d2f545fdb62e1b4fbe6b3b9945bdd88253049b5c46d8c575 1f0abf618ff82b2fc1bf85ff000dfe10f833fe0ac3fb3ec7e0ff00855e01f07fc37f09c7a9ff00c1 2fedeff524f0d781bc3da77863424d42f8fedb511bdbe5d2f4bb55bbbb31466e27124c634dfb4007 eb87c53ff9261f11ff00ec43f17ffea3da8d7e3e7fc1b77ff284afd823fec40f885ffabc7e28d77b adfec95ff057ed7f46d5f41d43fe0ac7fb3a1b0d6f4cbfd22f843ff04b8b78a6367a95acb6772229 3fe1b75bcb90c333847da76361b0718af03fd917fe0973ff000534fd897f673f861fb2dfc0ff00f8 2aefc0fb6f857f08b4bd5747f07c1e29ff008266c1e20d7e3b3d67c49ad78aef46a3ac37edad68d7 d21d5b5ed41a290dbc5e5db9861c1f2b73007eff0057e027fc1bd3ff00243bfe0a15ff006983fdbf bff532f0ad7d19ff000cc3ff00058aff00a4b27ece1ff8ab4b7ffe8deaf977f654ff0082517fc14a 3f636f0dfc55f0afc18ff82ae7c14b7d27e327c7cf8a3fb48f8cd7c4dff04d0875eb893e25fc5fd4 2c753f18cda64cdfb6a5afd834492eb4fb73a6e921655b140e82797764007f4235f843ff0004f9ff 0094d6ff00c1c23ff6307fc12cbff58aaeabdbff00e1987fe0b15ff4964fd9c3ff0015696fff00d1 bd5f337c2bff008256ff00c14bbe0efed13fb54fed43e0cff82ae7c118fe29fed8f75f056f3e334f a97fc133e1bfd06e26f805f0edfe17fc3f3e1ad1cfedab12e82b1785a464d5d56e2ebfb4eff1784c 24797401fd0457e10db7fcace3acff00da087c33ff00af03f16d7b7ffc330ffc162bfe92c9fb387f e2ad2dff00fa37abe664ff008256ff00c14b93f6c8b8fdbad7fe0ab9f047fe17cdd7eccd67fb25cb 747fe099f09f09ff00c2a3b1f8a77df1860817c39ff0dabb0788878cb51b991f5bfb6166d34a587d 9804f34807f4115f843fb7b7fca71bfe0803ff0062ff00fc15abff005997e11d7b7ffc330ffc162b fe92c9fb387fe2ad2dff00fa37abe66f89ff00f04adff82977c5cfda47f65cfdaabc5fff00055cf8 2327c58fd902d7e3a59fc1d9f4eff8267c363e1fb787f688f07685e05f88c3c49a30fdb5655d75a6 d07c3ba6ae8ccd736bfd977626b951399762807f4115f821ff0005e4ff005bff00045eff00b4f7ff 00c13cff00f48fe3557d01ff000cc3ff00058aff00a4b27ece1ff8ab4b7ffe8deaf987f69bff0082 53ff00c14abf6b66fd9e9be2effc1573e09ce7f662fda7fe14fed75f0bff00e11dff00826843a279 3f183e0dc7e228bc1771aeedfdb56e7fb5fc391af8a354fed3d0dbeceb7e4db93731793f3007f41b 5f821ff073d7fca0e7f6d8ff00af9fd983ff005b1bf67cafa03fe1987fe0b15ff4964fd9c3ff0015 696fff00d1bd5f30fed97ff04a7ff82957edddfb377c45fd957e3d7fc1573e09dd7c27f8a2fe0c93 c550784ffe09a10f873c40ede03f881e15f895a07d83594fdb56f1acc2f89bc1da33dd816d27da6c 56e6d0ec13991003fa0daf833fe0aa3ff28c1ff828f7fd9867ed7fff00acf7f10ebc0ffe1987fe0b 15ff004964fd9c3ff15696ff00fd1bd5e63f1b3f605ff82adfc7ff00833f173e047c41ff0082b07c .

0197c05f1afe18f8f7e1278de2d1ff00e09856fa66ad27843e24785756f0778963d2f521fb6cce74 fd45f46d66f56c6f84331b4b9314e2290c7b0807d83ff04a1ff945b7fc135ffecc0ff639ff00d677 f8735f7e57e1ff00c0ff00d80bfe0ab3fb3e7c15f841f00fe1e7fc1583e0145f0ffe087c2ef007c2 0f0345acff00c130a0d53578fc1df0d7c27a4f833c331eaba91fdb6603a8ea49a2e8b64b7d7c6184 dddd096e0c5199360f51ff008661ff0082c57fd2593f670ffc55a5bfff0046f5007cff00ff0006c2 ff00ca0e7f627ffaf9fda7ff00f5b1bf683afdefafe7c7f634ff008253ff00c14abf611fd9bbe1d7 eca9f017fe0ab9f04edbe13fc2e7f19bf8560f16ff00c13420f11f8811bc79e3ff00157c4ad7fedf acb7edab66d781bc4de31d65ed01b68fecd62d6d683788048ff4ff00fc330ffc162bfe92c9fb387f e2ad2dff00fa37a803e7ff00f820dffadff82d0ffda7bffe0a19ff00a47f056bf7bebf9f2fd993fe 094fff00052afd925bf6866f845ff055cf82701fda77f69ff8adfb5d7c50ff00848bfe09a10eb7e7 7c60f8c91f8762f1a5c685bbf6d5b6fec8f0e48be17d2ffb33435fb42d8117045ccbe77cbf4f7fc3 30ff00c162bfe92c9fb387fe2ad2dfff00a37a803c43f609ff0094e37fc17fbfec5fff00824aff00 eb32fc5cafddeafe7dfe187fc12b7fe0a5df08ff00691fda8ff6aaf087fc1573e08c7f163f6bfb5f 81767f18a7d47fe099f0df787ee21fd9dfc1daef817e1c8f0de8c7f6d58974268741f116a4bacb2d cdd7f6a5d986e584062d8df4cffc330ffc162bfe92c9fb387fe2ad2dff00fa37a803c42e7fe5671d 1bfed043e26ffd781f84abf77abf9f77ff008256ff00c14b9ff6c8b7fdbadbfe0ab9f047fe17cdaf eccd79fb25c5743fe099f08f09ff00c2a3bef8a763f186781bc39ff0dabb0f888f8cb4eb69135bfb 6065d343d87d9887f347d33ff0cc3ff058affa4b27ece1ff008ab4b7ff00e8dea00f10ff0082837f ca6b7fe0deeffb183fe0a9bffac556b5fbbd5fcfbfc54ff8256ffc14bbe317ed13fb2b7ed43e33ff 0082ae7c1193e29fec7175f1aef3e0ccfa6ffc133e1b0d06de6f8fbf0ed3e17fc403e25d1c7edab2 aebcb2f85a354d215ae2d7fb32ff003780cc4f975f4cff00c330ff00c162bfe92c9fb387fe2ad2df ff00a37a803e7fff00839ebfe5073fb6c7fd7cfecc1ffad8dfb3e57ef7d7f3e5fb657fc129ff00e0 a55fb76fecdff113f655f8f7ff00055bf82577f09fe28c9e0c93c556fe13ff00826843e1bd7e43e0 3f881e15f897a08b0d693f6d5bb7b30be26f0768cd79b6de437362b736998fcff313fa0da0028a28 a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28 a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28 a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28 a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28 a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28 a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28 a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28 a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28 a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28 a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28 a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28 a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28 a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28 a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28 a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28 a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28 a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28 a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28 a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28 a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28 a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28 a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28 a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28 a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28 a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28 a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28 a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28 a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28 a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28 a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28 a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28 a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28 a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28 a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28 a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28 a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28 .

a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28 a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28 a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28 a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28 a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28 a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28 a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28 a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28 a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28 a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28 a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28 a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28 a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28 a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28 a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28 a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28 a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28 a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28 a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28 a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28 a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28 a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28 a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28 a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28 a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28 a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28 a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28 a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28 a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28 a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28 a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28 a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28 a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28 a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28 a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28 a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28 a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28 a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28 a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28 a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28 a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28 a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28 a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28 a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28 a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28 a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28 a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28 a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28 a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28 a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28 a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28 a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28a0028a28 a0028a28a0028a28a0028a28a00fffd9}}}}}\pard\sb0\sl-240{\bkmkstart Pg4}{\bkmkend P g4}\par\pard\ql \li1531\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li1531\sb0\sl-276\slmult 0 \par\pard\ql\li1531\sb20\sl-276\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex105 \ul0\nosu persub\cf4\f5\fs24 3. Pra-Pe rsetiaan \par\pard\ql \li1531\sb4\sl-276\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex104 5. Calit Emas \par\pard\ql \li1531\sb4\sl-276\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex10 4 6. Tangga Emas \par\pard\ql \li1531\sb4\sl-276\slmult0 \up0 \expndtw0\charsca .\ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 Pengenalan Pandu Puteri Tunas \par\pard\ql \li1531\sb4\sl-276\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex104 4.

\tab \up0 \expndtw0\charscalex107 CARTA GANTT PROGRAM PELAN TAKTIKAL\par\pard\li447\sb0\sl-184\slmult0\par\pard\li447\s b111\sl-184\slmult0\fi0\tx1095\tx3977\tx5042\tx6094\tx7085\tx8135\tx9216\tx10265 \tx11234\tx12400\tx13514\tx14541 \up0 \expndtw0\charscalex107 \ul0\nosupersub\cf 5\f6\fs16 Bil\tab \up0 \expndtw0\charscalex107 Aktiviti\tab \up0 \expndtw0\chars calex107 JAN\tab \up0 \expndtw0\charscalex107 FEB\tab \up0 \expndtw0\charscalex1 07 MAC\tab \up0 \expndtw0\charscalex107 APR\tab \up0 \expndtw0\charscalex107 MEI \tab \up0 \expndtw0\charscalex107 JUN\tab \up0 \expndtw0\charscalex107 JUL\tab \ up0 \expndtw0\charscalex107 OGOS\tab \up0 \expndtw0\charscalex107 SEPT\tab \up0 \expndtw0\charscalex107 OKT\tab \up0 \expndtw0\charscalex107 NOV\par\pard\li447\ sb11\sl-230\slmult0\fi152\tx1095 \up0 \expndtw0\charscalex107 \ul0\nosupersub\cf 6\f7\fs20 1\tab \up0 \expndtw0\charscalex107 Mesyuarat Pemimpin\par\pard\li447\s b42\sl-183\slmult0\fi647\tx3943 \dn4 \expndtw0\charscalex107 Pandu Puteri Tunas\ tab \up2 \expndtw0\charscalex107 \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs16 /\par\pard\li447\sb 22\sl-230\slmult0\fi152\tx1095 \up0 \expndtw0\charscalex107 \ul0\nosupersub\cf6\ f7\fs20 2\tab \up0 \expndtw0\charscalex107 Mesyuarat Ahli Pandu\par\pard\li447\s b42\sl-184\slmult0\fi647\tx3943 \dn4 \expndtw0\charscalex107 Puteri Tunas\tab \u p3 \expndtw0\charscalex107 \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs16 /\par\pard\li447\sb19\sl230\slmult0\fi152\tx1095\tx4483 \dn3 \expndtw0\charscalex107 \ul0\nosupersub\cf6 \f7\fs20 3\tab \dn3 \expndtw0\charscalex107 Pengenalan\tab \up0 \expndtw0\charsc alex107 \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs16 /\par\pard\li447\sb15\sl-230\slmult0\fi152\t x1095\tx5018\tx5560 \dn2 \expndtw0\charscalex107 \ul0\nosupersub\cf6\f7\fs20 4\t ab \dn2 \expndtw0\charscalex107 Pra-Persetiaan\tab \up0 \expndtw0\charscalex107 \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs16 /\tab \up0 \expndtw0\charscalex107 /\par\pard\li447\ sb12\sl-230\slmult0\fi152\tx1095\tx6100\tx6637 \dn2 \expndtw0\charscalex107 \ul0 \nosupersub\cf6\f7\fs20 5\tab \dn2 \expndtw0\charscalex107 Calit Emas\tab \up0 \ expndtw0\charscalex107 \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs16 /\tab \up0 \expndtw0\charscal ex107 /\par\pard\li447\sb13\sl-230\slmult0\fi152\tx1095\tx7115\tx7594 \dn2 \expn dtw0\charscalex107 \ul0\nosupersub\cf6\f7\fs20 6\tab \dn2 \expndtw0\charscalex10 7 Tangga Emas\tab \up0 \expndtw0\charscalex107 \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs16 /\tab \up0 \expndtw0\charscalex107 /\par\pard\li447\sb36\sl-202\slmult0\fi152\tx1095\ tx8117\tx8656\tx9196\tx9736\tx11355\tx11895 \dn4 \expndtw0\charscalex107 \ul0\no supersub\cf6\f7\fs20 7\tab \dn4 \expndtw0\charscalex107 Tangan Emas\tab \up0 \ex pndtw0\charscalex107 \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs16 /\tab \up0 \expndtw0\charscalex 107 /\tab \up0 \expndtw0\charscalex107 /\tab \up0 \expndtw0\charscalex107 /\tab \up0 \expndtw0\charscalex107 /\tab \up0 \expndtw0\charscalex107 /\par\pard\li447 \sb49\sl-195\slmult0\fi152\tx1095\tx3943\tx6100\tx7115\tx8117\tx9196\tx10275\tx1 2435\tx12975\tx13515\tx14055\tx14595\tx15135 \dn4 \expndtw0\charscalex107 \ul0\n osupersub\cf6\f7\fs20 8\tab \dn4 \expndtw0\charscalex107 Aktiviti Khas Pandu\tab \up0 \expndtw0\charscalex107 \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs16 /\tab \up0 \expndtw0\c harscalex107 /\tab \up0 \expndtw0\charscalex107 /\tab \up0 \expndtw0\charscalex1 07 /\tab \up0 \expndtw0\charscalex107 /\tab \up0 \expndtw0\charscalex107 /\tab \ up0 \expndtw0\charscalex107 /\tab \up0 \expndtw0\charscalex107 /\tab \up0 \expnd tw0\charscalex107 /\tab \up0 \expndtw0\charscalex107 /\tab \up0 \expndtw0\charsc alex107 /\tab \up0 \expndtw0\charscalex107 /\par\pard\li447\sb9\sl-230\slmult0\f i647 \up0 \expndtw0\charscalex107 \ul0\nosupersub\cf6\f7\fs20 Puteri Tunas\par\p ard\li447\sb36\sl-203\slmult0\fi152\tx1095\tx7115\tx9196\tx10275\tx10815 \dn4 \e xpndtw0\charscalex107 9\tab \dn4 \expndtw0\charscalex107 Lencana Kecekapan\tab \ up0 \expndtw0\charscalex107 \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs16 /\tab \up0 \expndtw0\cha . Lencana Kecekapan \par\pard\li447\sb20\sl-276\slmult0\fi1083\t x2612 \up0 \expndtw0\charscalex107 10.lex104 7.\ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 Aktiviti Khas Pandu Puteri Tunas \par\pard\ql \li1531\sb4\sl-276\slmult0 \up0 \expndtw0\ charscalex107 9.\tab \up0 \expndtw0\charscalex107 Perancan gan 2010\par\pard\li447\sb0\sl-276\slmult0\par\pard\li447\sb8\sl-276\slmult0\fi4 53\tx1621 \up0 \expndtw0\charscalex107 9.\tab \up0 \expndtw0\charscalex107 Upacara Terbang Naik\par\pard\li447\sb4\sl-276\slmult0\fi1083\tx2612 \up0 \expndtw0\char scalex107 11. Tangan Emas \par\pard\ql \li1531\sb4\sl-276\slmult0 \up0 \expndtw0\ch arscalex107 \ul0\nosupersub\cf4\f5\fs24 8.\tab \up0 \expndtw0\charscalex107 Hari Kokurikulum 2009\par\pard\li 447\sb4\sl-276\slmult0\fi1083\tx2612 \up0 \expndtw0\charscalex107 12.\tab \up0 \ expndtw0\charscalex107 Pelaporan 2009\par\pard\li447\sb4\sl-276\slmult0\fi1083\t x2612 \up0 \expndtw0\charscalex107 13.

\par\pard\ql \li452\ ri4072\sb1\sl-280\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex112 Merekod aktiviti yang dil aksanakan oleh pemimpin dan ahli. Pengenalan \par\pard\ql \li452\ri5665\sb1\sl-280\sl mult0 \up0 \expndtw0\charscalex110 Pembahagian tugas kepada guru. CARTA GANTT PERANCANGAN TAHUNAN \par\pard\li447\sb28\sl-207\ slmult0\fi0\tx1338\tx3092\tx4238\tx5290\tx6285\tx7465\tx8536\tx9622\tx10564\tx11 668\tx12760\tx13774 \up0 \expndtw0\charscalex110 \ul0\nosupersub\cf7\f8\fs18 B\t ab \up0 \expndtw0\charscalex110 Aktiviti\tab \up0 \expndtw0\charscalex110 JAN\ta b \up0 \expndtw0\charscalex110 FEB\tab \up0 \expndtw0\charscalex110 MAC\tab \up0 \expndtw0\charscalex110 APRIL\tab \up0 \expndtw0\charscalex110 MEI\tab \up0 \ex pndtw0\charscalex110 JUN\tab \up0 \expndtw0\charscalex110 JUL\tab \up0 \expndtw0 \charscalex110 OGOS\tab \up0 \expndtw0\charscalex110 SEPT\tab \up0 \expndtw0\cha rscalex110 OKT\tab \up0 \expndtw0\charscalex110 NOV\par\pard\li447\sb4\sl-207\sl . \par\pard\ql \li452\ri5139\sb1\s l-280\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex110 Penyediaan fail dan pakaian seragam a hli. \line \up0 \expndtw0\charscalex110 Menyediakan laporan tahuna n. Pelaporan \par\pard\ql \li452\sb4\sl-276\s lmult0 \up0 \expndtw0\charscalex112 Merekod maklumat murid. \par\pard\ql \li452\ sb4\sl-276\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex112 Penyeliaan aktiviti ahli dan pem impin. Perancangan \par\pard\ql \li452\ri6109\sb1\sl-280\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex104 Penubuhan Jawatankuasa \line \up0 \expndtw0\char scalex105 Penyediaan takwim \par\pard\sect\sectd\fs24\landscape\paperw15840\pape rh12240\pard\sb0\sl-240{\bkmkstart Pg5}{\bkmkend Pg5}\par\pard\ql \li452\sb0\sl276\slmult0 \par\pard\ql\li452\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li452\sb20\sl-276 \slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex108 \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 Menyuarat Jawa tankuasa \par\pard\ql \li452\sb4\sl-276\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex108 Pen yediaan Jadual Aktiviti Pandu Puteri Tunas \par\pard\ql \li452\sb4\sl-276\slmult 0 \up0 \expndtw0\charscalex108 Penyediaan Program Lantikan Pandu Puteri Tunas \p ar\pard\ql \li1531\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li1531\sb8\sl-276\slmult0 \up 0 \expndtw0\charscalex123 2. PERANCANGAN TAHUNAN \par\par d\ql \li1531\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li1531\sb8\sl-276\slmult0 \up0 \exp ndtw0\charscalex123 1. \par\pard\ql \li1531\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li1531\sb8\sl -276\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex125 5. \line \up0 \ex pndtw0\charscalex111 Pembahagian kumpulan ahli. \par\pard\ql \li4 52\sb4\sl-276\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex113 Program aktiviti bermula. \par\pard\ql \li1531\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li1531\sb8\sl-276\sl mult0 \up0 \expndtw0\charscalex124 4. \line \up0 \expndtw0\charscalex111 Penyediaan peralatan . Penilaian \par\pard\ql \li452\ri464 9\sb1\sl-280\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex112 Mewujudkan carta perbandingan kejayaan aktiviti. \par\pard\ql \li901\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li901\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li901\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li901\sb0\sl-276\slmult0 \par \pard\ql\li901\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li901\sb0\sl-276\slmult0 \par\par d\ql\li901\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li901\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql \li901\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li901\sb40\sl-276\slmult0 \up0 \expndtw0\ charscalex112 11. Penyeliaan \par\pard\ql \li452\sb4\sl-276\slmult0 \u p0 \expndtw0\charscalex110 Penyeliaan buku kedatangan ahli.rscalex107 /\tab \up0 \expndtw0\charscalex107 /\tab \up0 \expndtw0\charscalex107 /\par\pard\li447\sb18\sl-230\slmult0\fi88\tx1095\tx14595 \dn3 \expndtw0\charsca lex107 \ul0\nosupersub\cf6\f7\fs20 10\tab \dn3 \expndtw0\charscalex107 Upacara T erbang Naik\tab \up0 \expndtw0\charscalex107 \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs16 /\par\p ard\li447\sb14\sl-230\slmult0\fi88\tx1095\tx14865 \dn3 \expndtw0\charscalex107 \ ul0\nosupersub\cf6\f7\fs20 11\tab \dn3 \expndtw0\charscalex107 Hari Kokurikulum\ tab \up0 \expndtw0\charscalex107 \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs16 /\par\pard\li447\sb 11\sl-230\slmult0\fi88\tx1095\tx15135 \dn3 \expndtw0\charscalex107 \ul0\nosupers ub\cf6\f7\fs20 12\tab \dn3 \expndtw0\charscalex107 Pelaporan 2009\tab \up0 \expn dtw0\charscalex107 \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs16 /\par\pard\li447\sb15\sl-230\slmu lt0\fi88\tx1095\tx15135 \dn2 \expndtw0\charscalex107 \ul0\nosupersub\cf6\f7\fs20 13\tab \dn2 \expndtw0\charscalex107 Perancangan 2010\tab \up0 \expndtw0\charsca lex107 \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs16 /\par\pard\ql \li901\sb0\sl-276\slmult0 \par\ pard\ql\li901\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li901\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard \ql\li901\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li901\sb208\sl-276\slmult0 \up0 \expnd tw0\charscalex113 \ul0\nosupersub\cf2\f3\fs24 10. \pa r\pard\ql \li1531\sb0\sl-276\slmult0 \par\pard\ql\li1531\sb8\sl-276\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex124 3. \line \up0 \expndtw0\charscalex110 Merekod ked atangan ahli.

45824.1.45824.4.mult0\fi0 \up0 \expndtw0\charscalex110 il\par\pard\li447\sb13\sl-207\slmult0\fi3 7\tx855 \up0 \expndtw0\charscalex110 1\tab \up0 \expndtw0\charscalex110 Perancan gan\par\pard\li447\sb11\sl-266\slmult0\fi407\tx3676 \dn2 \expndtw0\charscalex110 \ul0\nosupersub\cf4\f5\fs24 1.20).24577.16384.0).2).45824.(1214.10.3.(0.(0.45824.(1915.1.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(0.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft745\shptop10058\shpright2660\shpbottom10060\shpfhdr0\sh pbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz224\shplid3 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 1915}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 2}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(0.4.1.20).45824.24577.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft746\shptop10058\shpright2660\shpbottom10078\shpfhdr0\sh pbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz224\shplid2 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 1914}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.2 Penyediaan\tab \dn2 \expndtw0\charscalex110 \ul0\nosupersub\cf6\f7\fs20 / {\shp {\*\shpinst\shpleft334\shptop10058\shpright746\shpbottom10078\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz218\shplid0 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 412}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(0.45824.1.20).16384.1.(1915.(0.45824.2).16384.20).45824.45824.16384.45824.1\ul0\nosupersub\cf7\f8\fs18 Penubuhan\tab \up0 \expndtw0\charscalex110 \ul0\nosupersub\cf6\f7\fs20 /\par\pard\li447\sb3\sl-207\ slmult0\fi767 \up0 \expndtw0\charscalex110 \ul0\nosupersub\cf7\f8\fs18 Jawatanku asa\par\pard\li447\sb214\sl-230\slmult0\fi407\tx2770 \up0 \expndtw0\charscalex11 0 1.0)}} .(1214.3.(0.1.0).32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft2660\shptop10058\shpright3874\shpbottom10078\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz230\shplid4 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 1214}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.0).20).10.2)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(412.20).1.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft334\shptop10058\shpright745\shpbottom10060\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz218\shplid1 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 411}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 2}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(0.45824.45824.1.(411.(412.(1914.4.7.45824.0).0).1.7.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(411.2)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.1.(1914.

45824.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft3874\shptop10058\shpright4978\shpbottom10078\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz236\shplid6 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 1104}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(1068.16384.45824.4.45824.7.7.2).(0.45824.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft4977\shptop10058\shpright6045\shpbottom10060\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz242\shplid9 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 1068}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 2}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(1104.45824.(1213.1.16384.0).20).(0.2).16384.45824.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft2660\shptop10058\shpright3873\shpbottom10060\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz230\shplid5 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 1213}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 2}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.1.45824.45824.24577.45824.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft4978\shptop10058\shpright6046\shpbottom10078\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz242\shplid8 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 1068}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(0.1.0).7.(1068.45824.2)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.1.16384.1.10.(1104.20).2)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.45824.45824.45824.20).0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.{\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft3873\shptop10058\shpright4977\shpbottom10060\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz236\shplid7 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 1104}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 2}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(0.4.10.3.45824.3.16384.0).(0.(1068.45824.1.(1068.45824.1.1.2)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.1.1.45824.1.(0.2).0).24577.20).3.24577.(1213.0).1.1.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} .45824.(1104.(0.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.10.(1104.16384.

(1068.7.45824.(0.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.20).20).45824.(1068.10.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft8182\shptop10058\shpright9250\shpbottom10078\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz260\shplid14 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 1068}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.1.1.(1068.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.0).45824.(0.45824.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft7114\shptop10058\shpright8182\shpbottom10060\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz254\shplid13 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 1068}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 2}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.10.1.16384.4.2).45824.2).0).2)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft6045\shptop10058\shpright7114\shpbottom10060\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz248\shplid11 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 1069}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 2}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.20).45824.45824.16384.(0.45824.(1069.20).0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(0.(1068.16384.16384.7.16384.1.45824.1.0).(1068.3.0).(1068.{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft6046\shptop10058\shpright7114\shpbottom10078\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz248\shplid10 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 1068}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.1.24577.10.(0.24577.(1068.(0.4.24577.45824.1.(0.1.1.2)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.20).45824.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} .(0.1.0).45824.45824.20).1.(1069.4.3.45824.45824.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft7114\shptop10058\shpright8182\shpbottom10078\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz254\shplid12 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 1068}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(1068.

20).32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft11386\shptop10058\shpright12454\shpbottom10078\shpfhdr0 .(1068.(0.45824.1.2).7.(1068.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft9250\shptop10058\shpright10318\shpbottom10060\shpfhdr0\ shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz266\shplid17 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 1068}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 2}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.7.(0.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft10318\shptop10058\shpright11386\shpbottom10078\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz272\shplid18 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 1068}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.1.1.45824.0).2).1.45824.(0.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.1.(1068.3.(0.16384.1.45824.16384.(0.(0.(1068.2)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.4.10.(1067.24577.16384.1.45824.45824.(1068.(1068.0).(1068.45824.16384.4.45824.7.16384.2)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.}} {\shp {\*\shpinst\shpleft8182\shptop10058\shpright9250\shpbottom10060\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz260\shplid15 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 1068}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 2}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.0).1.3.20).45824.1.1.20).45824.45824.2).45824.3.24577.20).45824.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft10318\shptop10058\shpright11385\shpbottom10060\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz272\shplid19 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 1067}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 2}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.2)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.45824.0).(0.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.10.(1067.(1068.45824.0).32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft9250\shptop10058\shpright10318\shpbottom10078\shpfhdr0\ shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz266\shplid16 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 1068}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.

16384.1.45824.1.45824.1.45824.(1069.(0.(1068.2)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.7.16384.(1021.0).(0.20).20).20).2).3.1.3.0).45824.45824.16384.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft13475\shptop10058\shpright14514\shpbottom10060\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz290\shplid25 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ .45824.1.10.(0.24577.16384.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft12454\shptop10058\shpright13475\shpbottom10060\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz284\shplid23 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 1021}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 2}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.0).0).4.45824.(0.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.24577.10.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft11385\shptop10058\shpright12454\shpbottom10060\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz278\shplid21 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 1069}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 2}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.2)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.20).0).45824.45824.(1068.45824.1.2).24577.20).32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft12454\shptop10058\shpright13476\shpbottom10078\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz284\shplid22 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 1022}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.(1038.(0.(1022.16384.45824.1.(1069.4.(1038.(1021.4.(1022.1.(0.\shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz278\shplid20 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 1068}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.7.1.1.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft13476\shptop10058\shpright14514\shpbottom10078\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz290\shplid24 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 1038}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.1.1.20).45824.10.45824.45824.45824.1.(0.(0.

16384.45824.0).(401.0).1.(0.4.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft344\shptop10480\shpright745\shpbottom10490\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz296\shplid27 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 401}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.1.45824.(1914.(401.45824.1.0).16384.0).45824.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.20).(0.(308.20).1.9.1.45824.(402.45824.16384.45824.24577.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft745\shptop10480\shpright2660\shpbottom10490\shpfhdr0\sh pbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz302\shplid29 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 1915}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.7.45824.(0.45824.45824.(0.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(1039.16384.1.(0.0).45824.45824.20).10.16384.4.20).10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(1915.45824.0).45824.1.(0.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft746\shptop10480\shpright2660\shpbottom10500\shpfhdr0\sh pbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz302\shplid28 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 1914}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(0.(308.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(1039.1.45824.20).45824.1.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft344\shptop10480\shpright746\shpbottom10500\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz296\shplid26 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 402}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(0.45824.16384.24577.2)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.10).45824.9.10.45824.1.10).4.(0.(0.1.(1914.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft2660\shptop10480\shpright2968\shpbottom10500\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz308\shplid30 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 308}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.20).1.\sn geoRight}{\sv 1039}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 2}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.1.3.24577.0).(402.45824.45824.4.1.0).32768} .(1915.10.1.45824.(0.2).4.

0).(0.(290.45824.45824.9.0).1.10).10).(0.4.(0.(0.1.20).45824.(309.16384.45824.10.0).(0.1.(307.(0.(290.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft3276\shptop10480\shpright3566\shpbottom10490\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz320\shplid35 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.0).10.16384.1.(307.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.16384.0).45824.20).45824.45824.45824.(0.1.} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft2660\shptop10480\shpright2967\shpbottom10490\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz308\shplid31 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 307}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.4.45824.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen .0).24577.45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.16384.45824.20).45824.(0.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft3276\shptop10480\shpright3566\shpbottom10500\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz320\shplid34 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(309.45824.1.4.1.45824.0).1.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft2968\shptop10480\shpright3276\shpbottom10500\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz314\shplid32 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 308}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.9.1.24577.(308.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft2967\shptop10480\shpright3276\shpbottom10490\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz314\shplid33 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 309}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.45824.9.45824.4.1.(290.1.1.45824.1.10).4.0).45824.(308.(0.(290.(0.45824.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.16384.20).

1.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} .4.24577.(0.45824.20).45824.1.10.(308.16384.45824.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(0.1.45824.45824.24577.(307.1.1.45824.10).0).(0.20).10.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.45824.(308.45824.1.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.0).32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft4118\shptop10480\shpright4426\shpbottom10500\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz338\shplid40 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 308}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.24577.45824.45824.(0.1.(244.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.(307.1.4.(0.20).32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft3873\shptop10480\shpright4117\shpbottom10490\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz332\shplid39 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(244.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft3874\shptop10480\shpright4118\shpbottom10500\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz332\shplid38 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.16384.4.(0.1.(308.0).(244.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft3566\shptop10480\shpright3873\shpbottom10490\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz326\shplid37 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 307}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.45824.45824.0).45824.20).t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft3566\shptop10480\shpright3874\shpbottom10500\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz326\shplid36 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 308}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.20).(0.45824.(308.1.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.16384.45824.45824.45824.0).1.0).9.4.(244.9.10).10.(0.4.16384.1.(0.(0.1.0).1.20).16384.

45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.1.(0.0).0).45824.4.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft4670\shptop10480\shpright4978\shpbottom10500\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz350\shplid44 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 308}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.45824.(0.45824.9.4.16384.(0.10.24577.20).0).1.(244.45824.20).32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft4978\shptop10480\shpright5222\shpbottom10500\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz356\shplid46 .(0.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft4426\shptop10480\shpright4670\shpbottom10490\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz344\shplid43 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(0.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft4426\shptop10480\shpright4670\shpbottom10500\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz344\shplid42 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.16384.16384.9.(244.10.45824.(0.1.(0.4.1.45824.(309.45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(308.1.45824.45824.45824.(0.45824.(307.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.1.1.1.(309.0).9.(244.1.{\shp {\*\shpinst\shpleft4117\shptop10480\shpright4426\shpbottom10490\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz338\shplid41 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 309}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.0).(0.10).(244.(0.24577.0).20).45824.45824.1.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft4670\shptop10480\shpright4977\shpbottom10490\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz350\shplid45 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 307}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.45824.0).45824.10).0).1.10).(307.4.(308.16384.4.1.45824.16384.20).

20).(0.1.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(0.1.45824.(245.9.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.45824.45824.20).16384.1.1.1.1.10.16384.10.20).10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.16384.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft5512\shptop10480\shpright5756\shpbottom10500\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz368\shplid50 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.16384.10.4.(0.0).(244.1.24577.45824.(244.45824.20).(0.45824.45824.(0.(244.45824.45824.45824.0).10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.4.20).20).0).(244.45824.45824.1.24577.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft5222\shptop10480\shpright5512\shpbottom10500\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz362\shplid48 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.0).45824.(245.(290.0).0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.10).1.0).1.45824.(0.4.0).4.(290.(290.45824.4.45824.1.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft4977\shptop10480\shpright5222\shpbottom10490\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz356\shplid47 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 245}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.24577.{\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.9.1.45824.1.(0.(0.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft5512\shptop10480\shpright5755\shpbottom10490\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz368\shplid51 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 243}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} .1.45824.(290.10).(0.(0.16384.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft5222\shptop10480\shpright5512\shpbottom10490\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz362\shplid49 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.

16384.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft5755\shptop10480\shpright6045\shpbottom10490\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz374\shplid53 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.16384.(0.20).(290.1.0).(290.1.(290.45824.20).32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft6045\shptop10480\shpright6290\shpbottom10490\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz380\shplid55 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 245}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.16384.(245.20).(0.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.0).(0.1.0).24577.9.1.4.45824.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft5756\shptop10480\shpright6046\shpbottom10500\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz374\shplid52 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(290.{\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.16384.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.32768} } .45824.0).20).1.10).4.24577.45824.10.1.45824.45824.45824.1.45824.(0.(244.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.10.45824.(0.45824.1.1.45824.45824.4.1.45824.10.(290.1.1.45824.(0.1.(290.(243.45824.16384.45824.9.(0.45824.45824.1.45824.45824.0).(0.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(243.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft6290\shptop10480\shpright6580\shpbottom10500\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz386\shplid56 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.10).45824.0).(0.(0.4.45824.(244.(0.45824.0).4.20).10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.0).9.1.24577.1.1.(0.20).(245.16384.1.45824.0).4.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft6046\shptop10480\shpright6290\shpbottom10500\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz380\shplid54 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.10).

20).0).10).32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft6824\shptop10480\shpright7114\shpbottom10490\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz398\shplid61 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.45824.1.16384.0).24577.20).45824.0).45824.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft6824\shptop10480\shpright7114\shpbottom10500\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz398\shplid60 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft6580\shptop10480\shpright6824\shpbottom10490\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz392\shplid59 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.45824.45824.0).1.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.0).(0.0).1.45824.45824.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.9.(0.(0.45824.(244.20).1.(244.(290.(0.45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.{\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft6290\shptop10480\shpright6580\shpbottom10490\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz386\shplid57 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(244.4.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.9.(0.45824.1.4.10.(290.16384.16384.1.0).1.1.(290.(290.45824.16384.45824.(0.1.9.4.10).45824.1.(0.45824.1.10.45824.0).(0.20).45824.(290.4.(290.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} .1.45824.16384.(244.24577.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft6580\shptop10480\shpright6824\shpbottom10500\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz392\shplid58 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.45824.(0.(0.45824.10).4.

1.20).10.}} {\shp {\*\shpinst\shpleft7114\shptop10480\shpright7358\shpbottom10500\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz404\shplid62 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.4.45824.4.1.45824.45824.20).(0.(0.0).45824.45824.(244.45824.(0.(244.9.1.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.16384.45824.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.(0.45824.45824.1.4.1.20).0).20).10.1.45824.24577.(243.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft7357\shptop10480\shpright7647\shpbottom10490\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz410\shplid65 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.(290.0).16384.1.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft7358\shptop10480\shpright7648\shpbottom10500\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz410\shplid64 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} .0).0).10.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft7648\shptop10480\shpright7892\shpbottom10500\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz416\shplid66 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.(0.(243.20).16384.1.45824.1.45824.16384.1.(244.45824.20).(290.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.16384.(0.24577.(0.10).(290.(0.4.0).4.9.24577.45824.(290.45824.0).45824.(244.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft7114\shptop10480\shpright7357\shpbottom10490\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz404\shplid63 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 243}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.10).1.45824.1.(0.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.1.(0.

1.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft7892\shptop10480\shpright8182\shpbottom10490\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz422\shplid69 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.10.45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.45824.(0.9.(290.0).(290.(244.1.4.(0.24577.1.1.45824.1.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(0.1.(0.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.0).24577.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft8182\shptop10480\shpright8426\shpbottom10500\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz428\shplid70 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.20).9.0).(245.0).45824.45824.0).20).16384.1.10.(0.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft8426\shptop10480\shpright8716\shpbottom10500\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz434\shplid72 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ .16384.1.20).45824.10).1.4.45824.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft8182\shptop10480\shpright8425\shpbottom10490\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz428\shplid71 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 243}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.45824.4.(0.10).45824.(0.45824.45824.4.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft7892\shptop10480\shpright8182\shpbottom10500\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz422\shplid68 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.16384.45824.(243.(0.45824.10).45824.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(245.1.4.(244.16384.1.20).45824.45824.1.1.(290.9.0).{\shp {\*\shpinst\shpleft7647\shptop10480\shpright7892\shpbottom10490\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz416\shplid67 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 245}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(243.0).16384.1.(0.45824.0).(0.(290.

(0.1.20).45824.(290.(245.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.24577.10)}} .(290.(0.45824.(290.(0.1.0).45824.16384.1.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.4.1.(244.4.1.1.45824.1.(245.45824.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft8716\shptop10480\shpright8960\shpbottom10500\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz440\shplid74 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.45824.4.0).10.45824.20).24577.4.20).0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.10.1.\sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.20).45824.45824.(0.0).(290.(0.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft8960\shptop10480\shpright9250\shpbottom10500\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz446\shplid76 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.20).4.(0.1.45824.(244.10).1.45824.(290.(0.45824.16384.9.(290.20).45824.16384.(0.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft8960\shptop10480\shpright9250\shpbottom10490\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz446\shplid77 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.10).32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft8715\shptop10480\shpright8960\shpbottom10490\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz440\shplid75 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 245}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.0).(0.24577.(0.45824.45824.0).(290.1.9.45824.45824.10).4.0).32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft8425\shptop10480\shpright8715\shpbottom10490\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz434\shplid73 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(0.(290.45824.1.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.0).1.45824.0).16384.0).16384.10.(0.45824.

(0.4.0).45824.45824.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft9250\shptop10480\shpright9494\shpbottom10500\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz452\shplid78 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.45824.45824.1.45824.45824.45824.16384.20).(290.(0.1.45824.20).10).0).45824.45824.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft9494\shptop10480\shpright9784\shpbottom10500\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz458\shplid80 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.0).16384.(244.16384.10.1.(244.16384.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.4.1.45824.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.10).(0.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s .45824.45824.(0.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.(244.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(0.1.45824.(0.1.1.45824.0).45824.(244.(290.1.9.4.0).45824.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft9250\shptop10480\shpright9494\shpbottom10490\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz452\shplid79 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.45824.1.45824.45824.10.20).16384.1.1.10.45824.1.45824.45824.1.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.16384.(290.(0.9.(0.0).4.(0.(244.0).20).9.20).24577.1.24577.20).{\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(0.24577.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft9784\shptop10480\shpright10028\shpbottom10500\shpfhdr0\ shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz464\shplid82 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(290.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft9494\shptop10480\shpright9784\shpbottom10490\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz458\shplid81 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.4.1.(244.

45824.9.(244.16384.45824.0).45824.(243.24577.16384.(0.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft10028\shptop10480\shpright10318\shpbottom10500\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz470\shplid84 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.45824.10).10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.20).10).0).0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.45824.45824.0).1.45824.45824.45824.45824.(243.(290.1.24577.1.(291.1.20).4.(0.1.45824.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft10318\shptop10480\shpright10561\shpbottom10490\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz476\shplid87 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 243}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.45824.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} .10).0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.10.0).1.1.16384.1.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.4.1.4.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft10318\shptop10480\shpright10562\shpbottom10500\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz476\shplid86 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.20).1.0).1.p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft9784\shptop10480\shpright10027\shpbottom10490\shpfhdr0\ shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz464\shplid83 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 243}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.0).(244.45824.(0.(0.45824.(290.1.(0.45824.16384.(243.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(0.1.4.9.(0.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft10027\shptop10480\shpright10318\shpbottom10490\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz470\shplid85 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 291}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(291.0).1.4.9.45824.(0.10.45824.(0.20).0).16384.(0.(243.

20).0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.1.16384.0).4.(0.20).1.45824.10.24577.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft11095\shptop10480\shpright11385\shpbottom10490\shpfhdr0 .(0.20).10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.16384.0).(290.1.10).9.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft10851\shptop10480\shpright11095\shpbottom10490\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz488\shplid91 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.1.0).(290.1.(290.10).10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.16384.(244.(244.(0.45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.{\shp {\*\shpinst\shpleft10562\shptop10480\shpright10852\shpbottom10500\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz482\shplid88 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.20).1.(0.16384.45824.1.45824.(0.(244.(0.4.(244.45824.45824.1.9.(0.45824.45824.4.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft10852\shptop10480\shpright11096\shpbottom10500\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz488\shplid90 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(290.1.10.45824.10.45824.0).(290.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.4.(0.45824.(0.24577.0).1.45824.(290.1.16384.1.45824.1.1.0).32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft10561\shptop10480\shpright10851\shpbottom10490\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz482\shplid89 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.4.24577.20).0).45824.45824.20).32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft11096\shptop10480\shpright11386\shpbottom10500\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz494\shplid92 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(0.

45824.24577.20).(244.(290.45824.1.4.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft11630\shptop10480\shpright11920\shpbottom10490\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz506\shplid97 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft11385\shptop10480\shpright11630\shpbottom10490\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz500\shplid95 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 245}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.45824.1.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.(245.0).1.1.\shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz494\shplid93 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.0).45824.10.4.(0.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft11386\shptop10480\shpright11630\shpbottom10500\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz500\shplid94 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.4.45824.10.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.10).(0.1.1.0).45824.0).9.(0.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft11920\shptop10480\shpright12164\shpbottom10500\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz512\shplid98 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} .0).(290.(290.(0.16384.1.0).1.1.(0.1.4.45824.45824.(0.(0.45824.(0.45824.45824.1.4.9.24577.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft11630\shptop10480\shpright11920\shpbottom10500\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz506\shplid96 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(290.16384.45824.45824.(290.(0.45824.9.20).45824.1.0).16384.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(0.(244.1.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.45824.45824.(245.20).0).10).(290.16384.20).16384.45824.10).1.

(244.10).16384.(0.(290.(0.16384.10).1.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft12454\shptop10480\shpright12698\shpbottom10490\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz524\shplid103 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(290.45824.45824.(244.20).32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft12164\shptop10480\shpright12454\shpbottom10500\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz518\shplid100 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(0.45824.(290.16384.10.45824.4.45824.1.20).0).10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.1.45824.32768}} .16384.1.45824.{\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.45824.1.4.0).1.(290.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.20).4.1.45824.(0.45824.(0.1.(244.(244.20).45824.10.45824.0).0).24577.45824.(0.0).45824.10.(0.0).20).(0.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.4.1.1.(244.45824.1.45824.(0.(0.1.1.4.(244.(0.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft11920\shptop10480\shpright12164\shpbottom10490\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz512\shplid99 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft12454\shptop10480\shpright12698\shpbottom10500\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz524\shplid102 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.9.0).45824.(244.9.(244.45824.9.24577.45824.0).24577.16384.20).1.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.45824.45824.1.0).4.1.(0.45824.10).16384.45824.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft12164\shptop10480\shpright12454\shpbottom10490\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz518\shplid101 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.

4.45824.10).20).4.10.24577.4.45824.(0.45824.0).(0.1.1.1.1.(0.20).45824.(290.45824.(0.10.4.45824.45824.(243.(0.10).24577.1.(0.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.45824.(0.0).1.0).20).20).45824.45824.24577.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s .{\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft12698\shptop10480\shpright12942\shpbottom10500\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz530\shplid104 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.16384.(0.(244.45824.(0.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft13186\shptop10480\shpright13476\shpbottom10500\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz542\shplid108 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.9.16384.0).45824.(0.16384.16384.0).10.45824.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft12942\shptop10480\shpright13186\shpbottom10500\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz536\shplid106 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.20).1.(244.(244.(290.45824.1.20).32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft12698\shptop10480\shpright12941\shpbottom10490\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz530\shplid105 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 243}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.0).4.45824.45824.(244.45824.1.0).(244.(244.(243.1.1.45824.16384.9.1.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft12941\shptop10480\shpright13185\shpbottom10490\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz536\shplid107 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.

10).20).10).1.45824.20).(0.1.20).4.10.(0.p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft13185\shptop10480\shpright13475\shpbottom10490\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz542\shplid109 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(290.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft13475\shptop10480\shpright13720\shpbottom10490\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz548\shplid111 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 245}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.16384.(290.45824.4.0).45824.4.(0.(0.1.(244.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(290.(0.45824.45824.(290.16384.4.4.45824.45824.(0.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.0).9.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft13720\shptop10480\shpright14010\shpbottom10490\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz554\shplid113 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.16384.1.0).32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} .45824.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft13476\shptop10480\shpright13720\shpbottom10500\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz548\shplid110 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.(290.20).1.(245.45824.24577.1.10.0).16384.1.24577.(0.1.(0.45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(244.1.(0.45824.0).45824.9.(290.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.0).45824.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft13720\shptop10480\shpright14010\shpbottom10500\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz554\shplid112 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.0).1.45824.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.1.10).(245.9.0).1.45824.16384.1.45824.1.45824.(0.

20).(0.45824.(0.45824.1.(0.{\shp {\*\shpinst\shpleft14010\shptop10480\shpright14254\shpbottom10500\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz560\shplid114 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(244.20).45824.1.10).20).10.0).24577.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft14254\shptop10480\shpright14504\shpbottom10490\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz566\shplid117 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 250}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.24577.45824.16384.0).1.20).(0.(250.(412.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft14254\shptop10480\shpright14504\shpbottom10500\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz566\shplid116 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 250}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.9.4.(0.(244.0).32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft334\shptop11655\shpright745\shpbottom11665\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz572\shplid119 .16384.1.1.0).1.20).1.(250.24577.45824.10).32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft334\shptop11656\shpright746\shpbottom11676\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz572\shplid118 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 412}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.45824.10.(244.1.1.45824.4.(0.(0.45824.4.45824.45824.45824.1.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.16384.16384.45824.1.(412.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft14010\shptop10480\shpright14254\shpbottom10490\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz560\shplid115 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.45824.9.16384.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(250.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.(244.0).0).10.1.45824.45824.1.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(0.(250.45824.(0.0).4.4.(0.20).45824.45824.

(308.(0.45824.1.1.(0.45824.1.45824.(1915.20).(411.1.45824.16384.(1914.45824.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft745\shptop11655\shpright2660\shpbottom11665\shpfhdr0\sh pbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz578\shplid121 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 1915}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.20).20).(0.1.20).9.(0.1.9.0).45824.(0.1.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(0.4.16384.{\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 411}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.45824.(308.0).24577.0).45824.9.(308.16384.0).0).45824.(0.45824.(308.20).10.16384.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft2660\shptop11655\shpright2967\shpbottom11665\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz584\shplid123 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 307}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.0).45824.4.10).45824.10.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft2968\shptop11656\shpright3276\shpbottom11676\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz590\shplid124 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 308}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.10).45824.1.4.(0.4.24577.1.(307.(411.4.1.45824.1.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft746\shptop11656\shpright2660\shpbottom11676\shpfhdr0\sh pbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz578\shplid120 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 1914}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.0).0)}} .20).0).1.(0.0).(1915.45824.(0.45824.(0.(1914.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft2660\shptop11656\shpright2968\shpbottom11676\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz584\shplid122 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 308}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.(307.16384.4.45824.45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.10).45824.(0.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.

(0.0).45824.20).10).1.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.(0.1.1.1.(0.1.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.1.45824.(0.45824.16384.0).1.(309.(0.10).9.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft3566\shptop11655\shpright3873\shpbottom11665\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz602\shplid129 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 307}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.16384.(307.45824.45824.24577.10.45824.16384.4.45824.0).45824.1.0).1.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft2967\shptop11655\shpright3276\shpbottom11665\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz590\shplid125 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 309}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.0).45824.0).0).10.1.20).1.45824.16384.45824.(307.(0.1.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} .9.(308.9.16384.1.1.(0.24577.45824.16384.(290.1.(308.4.1.(0.45824.45824.(0.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft3566\shptop11656\shpright3874\shpbottom11676\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz602\shplid128 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 308}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.0).1.45824.(290.(0.4.(309.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft3276\shptop11655\shpright3566\shpbottom11665\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz596\shplid127 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.(290.20).45824.45824.45824.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft3276\shptop11656\shpright3566\shpbottom11676\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz596\shplid126 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(290.24577.20).4.10.45824.{\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.10).45824.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.4.

20).10.45824.4.(0.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft3873\shptop11655\shpright4117\shpbottom11665\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz608\shplid131 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} .45824.0).(0.(0.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.0).10).(308.45824.1.(244.20).1.20).0).10.0).0).16384.45824.1.16384.(244.0).45824.1.45824.(0.(0.(308.1.45824.4.45824.(309.16384.20).24577.45824.(244.45824.1.45824.4.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.(0.(244.20).16384.45824.1.45824.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft4118\shptop11656\shpright4426\shpbottom11676\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz614\shplid132 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 308}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.4.10.1.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.(0.(244.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.10).{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft3874\shptop11656\shpright4118\shpbottom11676\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz608\shplid130 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.24577.20).1.(309.1.1.45824.1.45824.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft4426\shptop11656\shpright4670\shpbottom11676\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz620\shplid134 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.(0.1.9.1.24577.45824.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft4117\shptop11655\shpright4426\shpbottom11665\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz614\shplid133 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 309}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.16384.(0.9.(244.1.(0.4.45824.0).

45824.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.(0.45824.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.24577.}} {\shp {\*\shpinst\shpleft4426\shptop11655\shpright4670\shpbottom11665\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz620\shplid135 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.20).1.45824.10).9.1.45824.(244.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft4670\shptop11655\shpright4977\shpbottom11665\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz626\shplid137 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 307}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.10.0).1.(307.10).1.45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(0.0).4.16384.45824.45824.(0.1.20).4.(308.45824.0).45824.(0.1.(307.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft4670\shptop11656\shpright4978\shpbottom11676\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz626\shplid136 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 308}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.0).45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(0.16384.24577.(0.1.45824.45824.4.1.(0.20).(244.16384.0).10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft5222\shptop11656\shpright5512\shpbottom11676\shpfhdr0\s .1.(0.9.0).1.(0.20).45824.1.(245.45824.(244.1.10.45824.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft4977\shptop11655\shpright5222\shpbottom11665\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz632\shplid139 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 245}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.16384.1.45824.9.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft4978\shptop11656\shpright5222\shpbottom11676\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz632\shplid138 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(244.45824.45824.4.4.45824.16384.(308.10).1.(0.0).0).(245.

45824.(290.1.(0.45824.1.24577.0).45824.1.0).1.45824.20).32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft5512\shptop11656\shpright5756\shpbottom11676\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz644\shplid142 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(0.(0.45824.(0.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft5755\shptop11655\shpright6045\shpbottom11665\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz650\shplid145 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ .(243.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft5756\shptop11656\shpright6046\shpbottom11676\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz650\shplid144 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.10).(290.1.4.45824.(0.45824.(0.0).9.45824.16384.45824.10.1.1.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.10.24577.(0.1.(0.(243.(290.45824.(244.45824.(244.(290.20).(0.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.45824.45824.45824.1.4.45824.45824.1.16384.0).20).16384.20).(290.4.4.1.45824.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz638\shplid140 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft5222\shptop11655\shpright5512\shpbottom11665\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz638\shplid141 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.24577.20).1.9.16384.(290.20).(0.16384.0).1.45824.1.1.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft5512\shptop11655\shpright5755\shpbottom11665\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz644\shplid143 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 243}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.10).0).10.0).0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.4.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.

(0.45824.1.10).(244.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.4.1.(245.(290.16384.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft6580\shptop11656\shpright6824\shpbottom11676\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz668\shplid150 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.0).45824.(0.45824.45824.45824.(290.1.10).\sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.0).0).0).0).24577.45824.(290.10).(0.45824.9.45824.9.(0.(290.20).(290.20).32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft6290\shptop11655\shpright6580\shpbottom11665\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz662\shplid149 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.1.1.1.(0.45824.(244.10.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.0).45824.(244.20).0).16384.(0.24577.4.10.16384.32768} .32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft6045\shptop11655\shpright6290\shpbottom11665\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz656\shplid147 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 245}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.4.1.45824.45824.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.16384.(0.20).24577.1.45824.45824.4.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.1.4.(0.(244.1.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.(290.45824.16384.45824.1.45824.1.45824.45824.20).(0.45824.16384.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.(245.20).32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft6290\shptop11656\shpright6580\shpbottom11676\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz662\shplid148 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(0.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft6046\shptop11656\shpright6290\shpbottom11676\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz656\shplid146 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.10.4.1.1.0).9.45824.(0.0).(0.

4.16384.16384.(0.20).45824.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft6824\shptop11655\shpright7114\shpbottom11665\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz674\shplid153 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.10.24577.1.45824.0).32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft7114\shptop11655\shpright7357\shpbottom11665\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz680\shplid155 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 243}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(0.16384.1.(290.1.0).0).24577.1.9.45824.0).(0.20).45824.45824.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(244.45824.45824.9.(0.4.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(0.16384.10).45824.10.1.1.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.0).45824.(244.4.(244.20).20).9.45824.1.45824.(243.(0.16384.45824.45824.1.45824.10).4.0).10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen .32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft7114\shptop11656\shpright7358\shpbottom11676\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz680\shplid154 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(0.(0.1.10).1.1.(290.1.4.45824.0).32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft6824\shptop11656\shpright7114\shpbottom11676\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz674\shplid152 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.(0.} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft6580\shptop11655\shpright6824\shpbottom11665\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz668\shplid151 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(290.45824.0).45824.1.1.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(0.(290.(243.(244.

45824.4.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft7357\shptop11655\shpright7647\shpbottom11665\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz686\shplid157 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.4.20).0).45824.(290.20).45824.10).45824.16384.10.24577.(0.1.10.20).(245.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(244.(0.(245.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft7892\shptop11656\shpright8182\shpbottom11676\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz698\shplid160 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.24577.(0.4.0).(0.16384.1.45824.(290.45824.1.16384.1.1.0).32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} .10.1.(0.1.1.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft7647\shptop11655\shpright7892\shpbottom11665\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz692\shplid159 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 245}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.45824.45824.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.4.45824.0).24577.(0.16384.(0.10).45824.45824.45824.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(290.1.16384.(0.0).45824.45824.1.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.45824.45824.(0.45824.9.9.(290.t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft7358\shptop11656\shpright7648\shpbottom11676\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz686\shplid156 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.20).20).4.1.0).(244.(290.20).45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft7648\shptop11656\shpright7892\shpbottom11676\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz692\shplid158 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(0.(290.0).1.

45824.45824.(244.45824.(0.45824.45824.20).16384.0).0).9.(0.45824.20).10).0).4.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.4.0).1.1.(243.16384.0).45824.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft8182\shptop11655\shpright8425\shpbottom11665\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz704\shplid163 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 243}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(290.45824.20).0).0).32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft8716\shptop11656\shpright8960\shpbottom11676\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz716\shplid166 .1.1.1.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft8426\shptop11656\shpright8716\shpbottom11676\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz710\shplid164 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(0.4.(0.{\shp {\*\shpinst\shpleft7892\shptop11655\shpright8182\shpbottom11665\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz698\shplid161 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.9.0).1.(0.10).(0.(243.1.4.(0.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.24577.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft8182\shptop11656\shpright8426\shpbottom11676\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz704\shplid162 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(290.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft8425\shptop11655\shpright8715\shpbottom11665\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz710\shplid165 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.16384.45824.1.(290.24577.45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.45824.45824.1.45824.9.1.10).45824.10.1.16384.45824.(0.(0.45824.4.(244.1.45824.(290.1.1.(290.45824.20).(0.(290.16384.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.10.

4.1.1.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(290.24577.20).1.20).{\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.16384.45824.45824.45824.(0.4.45824.1.20).20).0).45824.1.1.(245.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft8960\shptop11655\shpright9250\shpbottom11665\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz722\shplid169 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.4.9.10).10.1.(244.0).45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.9.45824.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft9250\shptop11656\shpright9494\shpbottom11676\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz728\shplid170 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(0.45824.45824.(0.0).(244.45824.(0.1.16384.20).1.45824.45824.(290.0).0).0).10.(290.1.(0.20).0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.10.(290.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft8960\shptop11656\shpright9250\shpbottom11676\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz722\shplid168 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(244.1.16384.45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.24577.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(0.45824.(0.16384.45824.10).(0.4.(0.45824.(0.45824.0).32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft9250\shptop11655\shpright9494\shpbottom11665\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz728\shplid171 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} .1.(244.45824.24577.16384.1.45824.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft8715\shptop11655\shpright8960\shpbottom11665\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz716\shplid167 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 245}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(245.4.

45824.10).24577.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft10028\shptop11656\shpright10318\shpbottom11676\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz746\shplid176 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(290.1.(290.45824.1.0).(244.4.4.10).0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.(0.0).0).1.(244.1.(0.20).45824.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft9784\shptop11655\shpright10027\shpbottom11665\shpfhdr0\ shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz740\shplid175 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 243}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.20).10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(244.16384.(0.(0.(0.16384.16384.(290.45824.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft9784\shptop11656\shpright10028\shpbottom11676\shpfhdr0\ shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz740\shplid174 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(290.45824.0).16384.9.0).45824.24577.(0.(243.32768} } .1.9.4.1.10.1.4.45824.(290.45824.1.24577.1.(0.20).45824.20).10.(0.45824.1.1.10.45824.45824.45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(0.{\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.16384.(0.45824.(243.4.0).(290.(244.1.1.45824.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft9494\shptop11655\shpright9784\shpbottom11665\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz734\shplid173 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.1.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft9494\shptop11656\shpright9784\shpbottom11676\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz734\shplid172 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.0).45824.1.1.(0.20).20).16384.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.45824.0).4.0).(0.45824.1.45824.45824.10).45824.9.

(243.{\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft10027\shptop11655\shpright10318\shpbottom11665\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz746\shplid177 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 291}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.0).10.1.16384.10).20).(0.0).16384.45824.(290.1.(243.(0.10.0).(244.20).(0.(291.4.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(0.1.45824.45824.45824.45824.9.9.20).9.45824.(0.4.(290.45824.(0.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft10318\shptop11656\shpright10562\shpbottom11676\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz752\shplid178 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.(0.1.1.4.(244.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(0.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft10562\shptop11656\shpright10852\shpbottom11676\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz758\shplid180 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.1.0).45824.(291.16384.1.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.16384.0).10).0).32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft10318\shptop11655\shpright10561\shpbottom11665\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz752\shplid179 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 243}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.20).(290.0).1.45824.4.10).1.45824.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft10561\shptop11655\shpright10851\shpbottom11665\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz758\shplid181 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} .(290.45824.1.0).1.24577.1.(0.24577.16384.45824.(0.4.45824.45824.1.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.45824.1.

45824.}} {\shp {\*\shpinst\shpleft10852\shptop11656\shpright11096\shpbottom11676\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz764\shplid182 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(290.20).10).45824.45824.16384.1.45824.(0.1.16384.(0.0).24577.45824.45824.4.45824.(0.(290.20).45824.(244.45824.45824.45824.1.(0.10.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft11386\shptop11656\shpright11630\shpbottom11676\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz776\shplid186 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.20).1.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft10851\shptop11655\shpright11095\shpbottom11665\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz764\shplid183 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(244.45824.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.20).(290.45824.(0.4.20).32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} .45824.0).16384.(244.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft11095\shptop11655\shpright11385\shpbottom11665\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz770\shplid185 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(244.4.0).1.1.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.16384.1.(0.1.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.0).45824.45824.(244.45824.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft11096\shptop11656\shpright11386\shpbottom11676\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz770\shplid184 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.10).1.24577.(290.(0.0).4.20).4.45824.(0.(244.0).9.1.1.9.1.45824.1.0).45824.24577.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.16384.(0.10.10.1.(0.

45824.0).16384.45824.45824.1.4.(244.0).0).1.45824.(290.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.20).(0.0).16384.45824.(0.(290.(290.(290.4.0).20).(0.1.1.20).45824.(0.1.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.10).32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft11630\shptop11656\shpright11920\shpbottom11676\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz782\shplid188 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.10.(244.45824.0).16384.16384.45824.4.(244.45824.10.24577.45824.(0.1.45824.1.45824.1.0).45824.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft11920\shptop11656\shpright12164\shpbottom11676\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz788\shplid190 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft12164\shptop11656\shpright12454\shpbottom11676\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz794\shplid192 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ .32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft11630\shptop11655\shpright11920\shpbottom11665\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz782\shplid189 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(245.(244.4.10).(0.45824.{\shp {\*\shpinst\shpleft11385\shptop11655\shpright11630\shpbottom11665\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz776\shplid187 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 245}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.0).32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft11920\shptop11655\shpright12164\shpbottom11665\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz788\shplid191 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(0.(0.1.9.45824.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.(0.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.1.1.45824.9.16384.10).1.(245.24577.1.4.20).9.(0.45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.

0).1.20).0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.45824.(0.1.45824.(290.16384.45824.1.0).(0.45824.45824.0).45824.10).(0.1.(243.(243.45824.45824.45824.1.(0.4.45824.4.(244.(244.1.4.1.45824.10)}} .(0.45824.1.20).4.20).10).16384.0).(244.45824.(290.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(0.4.24577.45824.1.4.10.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft12164\shptop11655\shpright12454\shpbottom11665\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz794\shplid193 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft12454\shptop11656\shpright12698\shpbottom11676\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz800\shplid194 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(290.1.(0.(0.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft12698\shptop11656\shpright12942\shpbottom11676\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz806\shplid196 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.20).(0.0).10).9.0).32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft12698\shptop11655\shpright12941\shpbottom11665\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz806\shplid197 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 243}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.0).16384.0).45824.20).9.0).45824.(244.1.45824.1.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft12454\shptop11655\shpright12698\shpbottom11665\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz800\shplid195 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.10.16384.24577.(244.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(244.(0.45824.45824.(290.\sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.45824.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.20).24577.(0.(0.16384.1.10.

45824.45824.10).45824.45824.45824.(0.45824.45824.45824.0).(290.45824.(0.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft13186\shptop11656\shpright13476\shpbottom11676\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz818\shplid200 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.45824.0).(244.20).(0.4.(0.1.45824.0).10.1.1.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.45824.45824.(0.(0.20).1.16384.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft13185\shptop11655\shpright13475\shpbottom11665\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz818\shplid201 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.1.45824.45824.(0.16384.24577.16384.45824.0).16384.1.16384.45824.20).4.1.(244.20).9.1.(290.1.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s .1.0).9.45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(290.(244.0).(290.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft12941\shptop11655\shpright13185\shpbottom11665\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz812\shplid199 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(0.45824.10).(0.45824.1.{\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(244.1.1.45824.4.45824.10.1.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.9.(244.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft13476\shptop11656\shpright13720\shpbottom11676\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz824\shplid202 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(244.16384.24577.4.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.4.10.45824.20).20).(0.0).32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft12942\shptop11656\shpright13186\shpbottom11676\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz812\shplid198 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.24577.1.

1.45824.1.0).(290.0).(0.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} .20).45824.(290.(0.(245.1.(0.45824.16384.45824.45824.45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft14010\shptop11656\shpright14254\shpbottom11676\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz836\shplid206 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.45824.16384.(290.45824.p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft13475\shptop11655\shpright13720\shpbottom11665\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz824\shplid203 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 245}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.4.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.45824.1.24577.4.9.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.0).45824.45824.16384.45824.1.(0.45824.0).10).0).32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft13720\shptop11656\shpright14010\shpbottom11676\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz830\shplid204 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.4.(290.(244.(245.20).45824.(0.10.20).10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.0).0).32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft13720\shptop11655\shpright14010\shpbottom11665\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz830\shplid205 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.20).9.1.(0.0).4.24577.10).(0.1.1.(244.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft14010\shptop11655\shpright14254\shpbottom11665\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz836\shplid207 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.4.1.(244.16384.(0.(0.1.9.45824.45824.(244.16384.(0.10.1.10).1.1.

1.9.422).45824.24577.45824.1.10.(260.(0.45824.(0.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft334\shptop10058\shpright354\shpbottom10480\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz848\shplid210 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 422}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.(260.(20.4.9.(0.16384.(0.16384.(0.45824.1.4.20).0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.(20.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.1186).0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.0).32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft14254\shptop11655\shpright14514\shpbottom11665\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz842\shplid209 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 260}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.16384.1.45824.422).1.45824.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft334\shptop10058\shpright344\shpbottom10480\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz848\shplid211 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 422}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.{\shp {\*\shpinst\shpleft14254\shptop11656\shpright14514\shpbottom11676\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz842\shplid208 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 260}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.16384.1.1.45824.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft334\shptop10480\shpright344\shpbottom11665\shpfhdr0\shp .(0.45824.4.(20.45824.0).(10.45824.1.1186).(260.20).422).10).1.45824.0).16384.1.(0.45824.0).4.422).1.4.(0.1.24577.10.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(260.1.(10.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft334\shptop10480\shpright354\shpbottom11666\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz854\shplid212 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1186}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.10.24577.45824.0).45824.(0.0).(20.45824.(0.45824.

24577.45824.10.1176).1185).1.(10.4.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft741\shptop10060\shpright751\shpbottom10480\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz860\shplid215 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 420}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(20.0).(0.45824.(20.1.16384.45824.(10.1185).(0.(20.45824.9.0).(10.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft742\shptop10060\shpright762\shpbottom10480\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz860\shplid214 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 420}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.10.4.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft741\shptop10480\shpright751\shpbottom11655\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz866\shplid217 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1175}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(0.1175).(0.4.4.45824.1.1.(0.45824.(10.1.(20.1.1.45824.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft2656\shptop10060\shpright2676\shpbottom10480\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz872\shplid218 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 420}} .45824.45824.0).bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz854\shplid213 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1185}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(0.420).45824.45824.1175).1.420).1176).45824.1.9.1.(0.45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.24577.1.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(0.45824.16384.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft742\shptop10480\shpright762\shpbottom11656\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz866\shplid216 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1176}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.420).(0.0).45824.45824.45824.(10.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(10.45824.9.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.16384.45824.0).(0.16384.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.4.420).1.16384.1.

45824.24577.(0.45824.(0.45824.(20.10.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.9.1.45824.0).45824.45824.45824.(10.1.0).1176).420).(20.1.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.32768}} .(20.1.1.45824.420).(0.420).(0.1.4.45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.4.0).(0.24577.45824.45824.45824.9.9.45824.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft2656\shptop10480\shpright2666\shpbottom11655\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz878\shplid221 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1175}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1165).(20.1165).420).16384.1166).(0.1.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft2964\shptop10490\shpright2984\shpbottom11656\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz884\shplid222 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1166}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(10.1.45824.16384.16384.(0.(0.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft2656\shptop10060\shpright2666\shpbottom10480\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz872\shplid219 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 420}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.0).(10.45824.45824.45824.1166).1.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(20.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft2656\shptop10480\shpright2676\shpbottom11656\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz878\shplid220 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1176}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(10.1.(10.45824.1.16384.45824.1175).45824.(0.1.1.(20.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft2963\shptop10490\shpright2973\shpbottom11655\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz884\shplid223 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1165}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(10.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.4.45824.(0.(0.{\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1176).1.24577.1.0).4.0).1.4.45824.4.10.45824.1.10.16384.1.(0.16384.1175).

4.1165).(0.24577.1.4.(0.45824.420).45824.45824.1.45824.(0.1165).45824.45824.1.24577.(10.45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.0).1.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft3562\shptop10490\shpright3572\shpbottom11655\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz896\shplid227 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1165}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s .1.(0.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft3272\shptop10490\shpright3282\shpbottom11655\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz890\shplid225 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1165}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(20.45824.1.45824.1165).1.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft3562\shptop10490\shpright3582\shpbottom11656\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz896\shplid226 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1166}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(0.45824.0).4.16384.0).(20.1.1.{\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft3272\shptop10490\shpright3292\shpbottom11656\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz890\shplid224 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1166}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.4.45824.(0.1166).(20.(10.1.45824.(10.45824.(20.0).16384.10.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.24577.1.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft3870\shptop10060\shpright3890\shpbottom10480\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz902\shplid228 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 420}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.16384.45824.10.1166).(20.1.45824.1165).16384.9.(10.9.45824.(0.(20.45824.1.(0.45824.45824.(0.45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.0).1166).4.1166).16384.420).(0.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.10.1.

10.45824.420).45824.45824.(0.1.1175).(20.(0.16384.(0.(10.(20.45824.1165).16384.4.(10.(0.45824.16384.1166).1.1166).1.4.(10.(10.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.0).1.4.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} .1.45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.24577.9.1165).(0.p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft3870\shptop10060\shpright3880\shpbottom10480\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz902\shplid229 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 420}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(0.45824.45824.45824.1.0).0).45824.(0.1.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft4113\shptop10490\shpright4123\shpbottom11655\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz914\shplid233 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1165}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(0.1.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft4114\shptop10490\shpright4134\shpbottom11656\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz914\shplid232 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1166}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.45824.420).1.45824.1176).1.45824.9.(10.1176).0).4.45824.(0.9.45824.1.1.(10.16384.1.(20.45824.(0.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft3870\shptop10480\shpright3890\shpbottom11656\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz908\shplid230 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1176}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.24577.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.16384.0).(20.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.1175).32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft3870\shptop10480\shpright3880\shpbottom11655\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz908\shplid231 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1175}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.45824.45824.10.45824.4.

1.1166).{\shp {\*\shpinst\shpleft4422\shptop10490\shpright4442\shpbottom11656\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz920\shplid234 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1166}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1165).45824.420).(0.(20.(20.45824.10.16384.1.45824.45824.4.16384.1.1.16384.45824.9.0).1.1.1166).45824.1165).1166).(20.16384.(20.16384.45824.45824.(10.4.1.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft4666\shptop10490\shpright4676\shpbottom11655\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz926\shplid237 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1165}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.0).1.420).45824.1.(0.(0.(10.1.45824.45824.(0.24577.45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft4666\shptop10490\shpright4686\shpbottom11656\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz926\shplid236 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1166}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.4.24577.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft4974\shptop10060\shpright4994\shpbottom10480\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz932\shplid238 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 420}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1165).(0.(10.10.24577.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft4422\shptop10490\shpright4432\shpbottom11655\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz920\shplid235 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1165}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.1166).4.10.(0.1.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(0.4.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft4973\shptop10060\shpright4983\shpbottom10480\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz932\shplid239 .(0.(20.0).(0.0).1.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.1165).45824.45824.45824.45824.1.9.(20.(10.45824.45824.0).45824.(0.

(0.420).45824.1.(0.45824.4.9.0).(10.45824.(0.1176).45824.45824.4.4.10.1166).1165).45824.1.9.1.0).1175).0).(20.1166).(20.45824.10.24577.1.16384.45824.0).(0.45824.(10.(10.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft5217\shptop10490\shpright5227\shpbottom11655\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz944\shplid243 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1165}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.16384.1.1.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft5218\shptop10490\shpright5238\shpbottom11656\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz944\shplid242 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1166}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.0)}} .(0.1.1166).{\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 420}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(0.(0.(0.45824.45824.45824.(0.(20.4.45824.1166).420).45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.24577.45824.1.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft4974\shptop10480\shpright4994\shpbottom11656\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz938\shplid240 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1176}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.16384.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft4973\shptop10480\shpright4983\shpbottom11655\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz938\shplid241 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1175}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(20.0).(20.1.1176).0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(20.4.45824.1.4.16384.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.9.1.1.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft5508\shptop10490\shpright5528\shpbottom11656\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz950\shplid244 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1166}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.(0.1165).45824.1175).1.0).(10.(0.(10.(0.45824.45824.1.(10.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.16384.

1.0).1165).45824.1.45824.4.(20.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(0.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft6042\shptop10060\shpright6052\shpbottom10480\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz962\shplid249 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 420}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.4.45824.24577.420).32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft6042\shptop10060\shpright6062\shpbottom10480\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz962\shplid248 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 420}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.10.1.45824.9.16384.45824.(20.(10.(10.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(10.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft5507\shptop10490\shpright5517\shpbottom11655\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz950\shplid245 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1165}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.10.1.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.(0.1.1.{\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1165).(0.(10.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft5752\shptop10490\shpright5762\shpbottom11655\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz956\shplid247 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1165}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.0).45824.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft5752\shptop10490\shpright5772\shpbottom11656\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz956\shplid246 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1166}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.45824.45824.1.4.10.1.16384.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} .45824.45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.16384.0).45824.420).1166).(0.45824.420).45824.1.4.45824.420).45824.(0.(0.9.45824.1.16384.(0.0).0).1165).45824.(0.1.1165).(20.1.(10.1.(0.45824.1.(0.1.16384.45824.16384.1166).1.(10.45824.9.24577.45824.(20.4.45824.45824.24577.

10.45824.1176).1175).45824.(10.{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft6042\shptop10480\shpright6062\shpbottom11656\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz968\shplid250 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1176}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.1.10.16384.45824.1.45824.1.4.(0.(0.(20.(0.1.(20.1166).(0.1.45824.(0.(0.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft6286\shptop10490\shpright6306\shpbottom11656\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz974\shplid252 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1166}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1166).32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft6576\shptop10490\shpright6596\shpbottom11656\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz980\shplid254 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1166}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.9.45824.45824.24577.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.0).0).0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.4.16384.(10.4.10.1.4.1176).(0.9.1166).45824.45824.0).16384.16384.24577.45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.1.0).(0.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.24577.45824.16384.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft6285\shptop10490\shpright6295\shpbottom11655\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz974\shplid253 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1165}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1165).45824.45824.(20.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.1.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} .(20.1.45824.(10.45824.45824.1.1166).45824.(0.(10.1.1.45824.1175).0).1165).(0.(20.45824.(20.4.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft6042\shptop10480\shpright6052\shpbottom11655\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz968\shplid251 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1175}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.

0).(0.(0.45824.1166).45824.45824.(20.45824.9.45824.45824.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft7110\shptop10480\shpright7130\shpbottom11656\shpfhdr0\s .1.(0.45824.1.(20.45824.45824.1.24577.(0.9.420).32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft7110\shptop10060\shpright7130\shpbottom10480\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz992\shplid258 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 420}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.4.45824.4.(10.1.0).(10.(0.(10.0).16384.45824.45824.45824.1165).(0.1.16384.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft7110\shptop10060\shpright7120\shpbottom10480\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz992\shplid259 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 420}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.}} {\shp {\*\shpinst\shpleft6575\shptop10490\shpright6585\shpbottom11655\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz980\shplid255 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1165}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(10.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft6820\shptop10490\shpright6840\shpbottom11656\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz986\shplid256 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1166}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.45824.(0.45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.1.16384.1.(0.(10.(20.45824.1.1165).1.(20.(0.1165).0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.16384.4.1.420).45824.0).1165).9.4.16384.0).0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.420).1.45824.420).10.1166).45824.4.(0.1.24577.(10.45824.10.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft6820\shptop10490\shpright6830\shpbottom11655\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz986\shplid257 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1165}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.

1166).16384.45824.45824.(0.(0.45824.45824.1165).1166).(0.45824.(0.9.0).(0.0).4.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.1.1175).1.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(20.1.(0.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft7644\shptop10490\shpright7654\shpbottom11655\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1010\shplid265 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ .45824.(20.1166).(10.45824.45824.10.4.(10.1176).45824.hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz998\shplid260 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1176}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.1175).1.(10.10.45824.45824.1.1.4.(0.45824.(10.16384.45824.(0.1.1.16384.(20.45824.1.10.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(20.9.45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.1176).45824.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft7354\shptop10490\shpright7374\shpbottom11656\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1004\shplid262 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1166}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.0).1.0).24577.(20.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft7354\shptop10490\shpright7364\shpbottom11655\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1004\shplid263 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1165}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.4.16384.4.1165).1.45824.0).(20.1166).24577.45824.16384.(0.1.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft7644\shptop10490\shpright7664\shpbottom11656\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1010\shplid264 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1166}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.24577.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft7110\shptop10480\shpright7120\shpbottom11655\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz998\shplid261 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1175}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(0.

45824.1.(0.45824.420).4.45824.1.420).0).16384.(10.45824.45824.4.45824.1.1.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.1176).(20.4.1.0).4.16384.45824.1.0).1.(20.1165).1176).45824.45824.(0.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.(0.1.\sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1165}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.9.16384.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.1.16384.(20.(0.(20.45824.1.1166).1165).(0.45824.45824.45824.10.0).(0.(0.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft7887\shptop10490\shpright7897\shpbottom11655\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1016\shplid267 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1165}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.4.1165).(0.(20.420).32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft8178\shptop10480\shpright8198\shpbottom11656\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1028\shplid270 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1176}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.0).(20.(10.(0.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.24577.420).45824.0).1.10.(10.9.16384.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft7888\shptop10490\shpright7908\shpbottom11656\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1016\shplid266 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1166}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.45824.10.(0.45824.(10.45824.45824.24577.45824.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft8178\shptop10060\shpright8198\shpbottom10480\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1022\shplid268 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 420}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1166).1.32768} .(0.1.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft8177\shptop10060\shpright8187\shpbottom10480\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1022\shplid269 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 420}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.9.4.45824.16384.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(10.45824.1.(10.1165).(0.45824.24577.45824.

45824.1165).9.0).32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen .0).1.45824.45824.24577.} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft8177\shptop10480\shpright8187\shpbottom11655\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1028\shplid271 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1175}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.(0.16384.1.45824.1166).0).4.16384.1166).1.4.16384.45824.45824.1165).32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft8422\shptop10490\shpright8442\shpbottom11656\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1034\shplid272 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1166}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.9.1175).1.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft8712\shptop10490\shpright8732\shpbottom11656\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1040\shplid274 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1166}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(20.45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(20.45824.(0.16384.(0.(20.45824.(0.45824.1.1175).45824.(20.(10.(0.1.4.1.0).32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft8712\shptop10490\shpright8722\shpbottom11655\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1040\shplid275 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1165}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.1.10.(0.45824.10.(10.1.45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(10.0).45824.(0.16384.45824.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft8422\shptop10490\shpright8432\shpbottom11655\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1034\shplid273 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1165}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.(0.1.1166).1.(10.45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.1.1165).0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.9.1166).(10.(0.(0.45824.24577.4.(10.45824.1165).4.45824.

1.1176).1165).(0.(20.1166).1.4.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft9245\shptop10060\shpright9255\shpbottom10480\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1052\shplid279 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 420}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.(0.45824.10.1.420).45824.24577.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} .0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.4.45824.45824.45824.45824.1176).45824.10.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft8955\shptop10490\shpright8965\shpbottom11655\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1046\shplid277 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1165}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft8956\shptop10490\shpright8976\shpbottom11656\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1046\shplid276 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1166}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(10.16384.45824.1165).1.1.1.1.0).0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.4.45824.420).45824.(20.1.16384.1.(10.1166).16384.45824.420).(0.45824.(0.1.(0.4.45824.(10.1.45824.16384.0).0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(0.(20.45824.(20.9.24577.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.4.45824.0).24577.45824.420).0).1.(0.9.(0.(20.0).32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft9246\shptop10480\shpright9266\shpbottom11656\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1058\shplid280 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1176}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.10.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft9246\shptop10060\shpright9266\shpbottom10480\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1052\shplid278 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 420}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.(0.1.45824.(20.1.(0.(10.16384.

45824.(0.1175).0).16384.16384.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(0.(0.45824.1.0).1.1166).(10.1166).45824.1.45824.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft9780\shptop10490\shpright9790\shpbottom11655\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1070\shplid285 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1165}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.0).4.1.1.9.1.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.{\shp {\*\shpinst\shpleft9245\shptop10480\shpright9255\shpbottom11655\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1058\shplid281 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1175}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.9.(0.(10.24577.0).1.1175).(20.1.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1166).1.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1165).(20.1.45824.4.(10.45824.45824.1165).45824.45824.1.45824.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft9780\shptop10490\shpright9800\shpbottom11656\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1070\shplid284 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1166}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1165).32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft9490\shptop10490\shpright9500\shpbottom11655\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1064\shplid283 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1165}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft10024\shptop10490\shpright10044\shpbottom11656\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1076\shplid286 .(10.4.(20.45824.45824.45824.45824.(0.10.0).45824.10.(20.1166).1.45824.45824.4.4.(0.(10.1.9.45824.24577.(0.(0.(0.(0.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.(10.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft9490\shptop10490\shpright9510\shpbottom11656\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1064\shplid282 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1166}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.16384.16384.16384.1.1.1165).

45824.45824.45824.10.45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(20.45824.24577.1.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft10314\shptop10480\shpright10334\shpbottom11656\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1088\shplid290 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1176}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1165).(20.45824.1.1.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft10314\shptop10060\shpright10324\shpbottom10480\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1082\shplid289 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 420}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.4.1.10.(20.0).(0.(20.45824.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft10314\shptop10060\shpright10334\shpbottom10480\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1082\shplid288 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 420}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.4.45824.9.0).(0.45824.45824.45824.4.1.16384.1.(0.0).(0.45824.16384.45824.45824.1.45824.(10.45824.1.24577.45824.{\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1166}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1166).32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft10314\shptop10480\shpright10324\shpbottom11655\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1088\shplid291 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1175}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} .32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft10024\shptop10490\shpright10034\shpbottom11655\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1076\shplid287 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1165}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1165).16384.1176).4.1166).45824.1.(10.10.16384.1176).45824.(0.0).420).1.(10.(0.(0.(10.1.1.(0.4.(20.(0.(0.9.45824.1.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.420).0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.420).1.0).(20.16384.1.420).24577.

1.1165).1166).24577.(20.45824.(20.1.45824.45824.45824.1166).45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.0).(0.1166).(0.1.(10.45824.45824.(10.(0.45824.1.(20.1.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.16384.1.0).45824.16384.10.45824.(0.(10.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.10.24577.16384.(0.{\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.1.45824.(10.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft10558\shptop10490\shpright10568\shpbottom11655\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1094\shplid293 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1165}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1165).1166).1.45824.(0.1166).1.45824.45824.(0.16384.45824.1.1175).0).(20.1166).4.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(0.4.4.16384.1.45824.45824.9.4.1.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft10558\shptop10490\shpright10578\shpbottom11656\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1094\shplid292 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1166}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.45824.45824.0).4.(10.(0.45824.(0.45824.10.9.45824.0).45824.4.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft10848\shptop10490\shpright10868\shpbottom11656\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1100\shplid294 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1166}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(20.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft11092\shptop10490\shpright11112\shpbottom11656\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1106\shplid296 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1166}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.(10.1165).1.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft10848\shptop10490\shpright10858\shpbottom11655\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1100\shplid295 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1165}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.0).16384.1.1165).(0.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.24577.1.(20.9.32768} } .(0.1175).

(0.1.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft11382\shptop10480\shpright11402\shpbottom11656\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1118\shplid300 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1176}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.16384.(10.1176).1.45824.4.45824.1175).1176).(20.0).420).45824.9.4.16384.1.420).1.4.45824.16384.1.(10.45824.1.(0.45824.(0.(0.0).45824.9.24577.(0.1165).1.(10.(0.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} .4.9.45824.1.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft11381\shptop10480\shpright11391\shpbottom11655\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1118\shplid301 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1175}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(20.45824.24577.1.(10.45824.1175).45824.1.1.45824.(20.420).45824.(10.45824.1.0).1.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.{\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft11091\shptop10490\shpright11101\shpbottom11655\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1106\shplid297 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1165}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.(0.0).(20.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.10.(10.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft11382\shptop10060\shpright11402\shpbottom10480\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1112\shplid298 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 420}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft11381\shptop10060\shpright11391\shpbottom10480\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1112\shplid299 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 420}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(0.45824.4.0).45824.16384.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.420).1165).(0.45824.10.45824.16384.(0.

45824.45824.24577.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft11916\shptop10490\shpright11936\shpbottom11656\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1130\shplid304 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1166}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.1.(0.1166).45824.(10.(20.(0.1.9.(0.4.1.24577.16384.1166).1.10.(20.45824.1.1.1165).32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft11625\shptop10490\shpright11635\shpbottom11655\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1124\shplid303 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1165}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.(0.0).16384.16384.45824.0).45824.4.45824.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft12160\shptop10490\shpright12180\shpbottom11656\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1136\shplid306 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1166}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1166).45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.4.(10.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(0.(0.1.(10.1.45824.0).10.1.1166).45824.(0.}} {\shp {\*\shpinst\shpleft11626\shptop10490\shpright11646\shpbottom11656\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1124\shplid302 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1166}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.(20.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1165).(0.1166).45824.1.1.9.45824.(20.4.45824.1.45824.1.(20.16384.4.1165).16384.1165).(10.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.0).(0.1.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft11915\shptop10490\shpright11925\shpbottom11655\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1130\shplid305 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1165}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} .10.24577.(20.(0.45824.45824.1166).0).45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.

4.(0.(0.0).45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.1.1.45824.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft12694\shptop10490\shpright12714\shpbottom11656\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1154\shplid312 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ .(0.1.4.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.9.(0.9.(0.1.1176).45824.(10.{\shp {\*\shpinst\shpleft12160\shptop10490\shpright12170\shpbottom11655\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1136\shplid307 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1165}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.24577.9.45824.16384.(10.1175).0).1.0).(0.10.4.45824.1165).16384.0).(0.16384.0).45824.(10.(10.1.45824.(0.(20.(20.(10.4.45824.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft12450\shptop10060\shpright12470\shpbottom10480\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1142\shplid308 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 420}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft12450\shptop10480\shpright12460\shpbottom11655\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1148\shplid311 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1175}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.(0.1176).(20.45824.1165).(0.45824.1.1.420).24577.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.1175).(20.45824.1.10.1.16384.1.45824.16384.1.1.45824.420).1.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft12450\shptop10060\shpright12460\shpbottom10480\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1142\shplid309 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 420}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft12450\shptop10480\shpright12470\shpbottom11656\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1148\shplid310 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1176}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.4.45824.(10.45824.420).420).

\sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1166}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1166).(0.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(10.1.45824.4.1165).(0.1.(10.1166).45824.24577.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.1165).45824.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft12694\shptop10490\shpright12704\shpbottom11655\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1154\shplid313 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1165}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(0.(20.24577.1165).45824.0).(0.(0.4.0).0).1.16384.45824.(0.1166).0)}} .45824.1.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(10.(20.1165).9.24577.0).0).45824.45824.10.45824.1.4.1.4.45824.4.1.(0.1.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft12938\shptop10490\shpright12958\shpbottom11656\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1160\shplid314 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1166}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(20.1.16384.45824.45824.45824.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft13182\shptop10490\shpright13202\shpbottom11656\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1166\shplid316 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1166}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.1166).0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1165).(0.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft13181\shptop10490\shpright13191\shpbottom11655\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1166\shplid317 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1165}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(20.(10.45824.45824.10.16384.4.(20.1166).16384.0).(20.1165).(0.45824.1.45824.1.45824.1.(10.16384.45824.45824.1.1166).32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft12938\shptop10490\shpright12948\shpbottom11655\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1160\shplid315 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1165}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(0.(0.9.10.(0.(10.

1.1.45824.(0.420).4.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft13471\shptop10480\shpright13481\shpbottom11655\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1178\shplid321 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1175}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.4.{\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.45824.45824.(20.9.420).(0.(0.45824.(10.0).4.9.1.(20.45824.1.45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.24577.1.(20.4.16384.1.24577.420).1175).45824.1166).45824.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft13472\shptop10480\shpright13492\shpbottom11656\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1178\shplid320 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1176}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.420).0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(20.24577.10.10.(10.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s .1.(20.45824.1.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.10.1.(0.1176).45824.0).45824.16384.1.(0.45824.45824.1.1.45824.0).(0.1.(10.45824.0).1.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft13471\shptop10060\shpright13481\shpbottom10480\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1172\shplid319 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 420}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.16384.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft13472\shptop10060\shpright13492\shpbottom10480\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1172\shplid318 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 420}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.(0.(20.(10.16384.16384.(0.45824.1.(0.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft13716\shptop10490\shpright13736\shpbottom11656\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1184\shplid322 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1166}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.9.(0.1175).1176).45824.1.0).45824.45824.45824.4.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1166).45824.16384.1.

1.(0.1166).0).0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(10.45824.(0.1166).0).1.4.1165).45824.24577.1.(20.(10.(0.1.1.45824.1.10.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft14250\shptop10490\shpright14260\shpbottom11655\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1196\shplid327 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1165}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.16384.45824.45824.45824.(10.45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(20.p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft13715\shptop10490\shpright13725\shpbottom11655\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1184\shplid323 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1165}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.4.1.(0.9.1.1165).1.45824.45824.45824.(10.45824.1.1.1.(0.1.45824.9.1165).45824.4.45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.0).0).16384.16384.9.(10.1.45824.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft14006\shptop10490\shpright14026\shpbottom11656\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1190\shplid324 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1166}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft14250\shptop10490\shpright14270\shpbottom11656\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1196\shplid326 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1166}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(0.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1166).32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft14005\shptop10490\shpright14015\shpbottom11655\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1190\shplid325 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1165}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.4.24577.(10.16384.1.45824.45824.10.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.45824.(0.(0.1165).1165).1165).16384.4.(0.(0.1166).(20.0).(20.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} .

45824.45824.16384.1.1.(10.1.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }}\par\pard\sect\sectd\fs24\landscape\paperw15840\paperh12240\pard\sb0\sl-240{\b kmkstart Pg6}{\bkmkend Pg6}\par\pard\ql \li1215\sb0\sl-207\slmult0 \par\pard\ql\ li1215\sb0\sl-207\slmult0 \par\pard\ql\li1215\sb175\sl-207\slmult0 \up0 \expndtw 0\charscalex114 \ul0\nosupersub\cf7\f8\fs18 takwim \par\pard\ql \li2770\sb14\sl230\slmult0 \up0 \expndtw-2\charscalex100 \ul0\nosupersub\cf6\f7\fs20 / \par\par d\ql \li855\sb1\sl-169\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex107 \ul0\nosupersub\cf7\ f8\fs18 1.16384.422).5\ul0\nosupersub\cf7\f8\fs18 Menyediaka .45824.45824.1185).4.45824.(0.(0.0).32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft14504\shptop10480\shpright14514\shpbottom11665\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1208\shplid331 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1185}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.{\shp {\*\shpinst\shpleft14504\shptop10058\shpright14524\shpbottom10480\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1202\shplid328 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 422}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft14504\shptop10480\shpright14524\shpbottom11666\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1208\shplid330 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1186}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.45824.4.(0.0).0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.45824.24577.1.4\ul0\nosupersub\cf7 \f8\fs18 Menyediakan\par\pard\ql \li1215\sb1\sl-207\slmult0 \up0 \expndtw0\char scalex115 jadual aktiviti\par\pard\ql \li1215\sb3\sl-207\slmult0 \up0 \expndtw0\ charscalex107 Pandu Puteri\par\pard\ql \li1215\sb3\sl-207\slmult0 \up0 \expndtw0 \charscalex105 Tunas\par\pard\ql \li855\sb213\sl-276\slmult0 \up0 \expndtw0\char scalex107 \ul0\nosupersub\cf4\f5\fs24 1.1.4.422).24577.45824.4.(10.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(20.(0.1.10.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.1.16384.1.(20.10.0).1.(0.9.45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.(10.(0.1.45824.16384.9.(10.422).0).1185).1.3 Mesyuarat J/K\par\pard\sect\sectd\sbknone\cols6\colno1\colw2610\cols r160\colno2\colw1860\colsr160\colno3\colw2004\colsr160\colno4\colw1986\colsr160\ colno5\colw1985\colsr160\colno6\colw4495\colsr160\ql \li855\sb226\sl-276\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex107 \ul0\nosupersub\cf4\f5\fs24 1.45824.(20.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft14504\shptop10058\shpright14514\shpbottom10480\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1202\shplid329 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 422}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1186).45824.45824.(0.422).(20.(0.1186).

1 Pembahagian\par\pard\ql \li1168\sb3\sl-207\slmult0 \up0 \ expndtw0\charscalex105 Tugas\par\pard\ql \li1168\sb3\sl-207\slmult0 \up0 \expndt w0\charscalex109 Pemimpin\par\pard\ql \li855\sb0\sl-207\slmult0 \par\pard\ql \li 855\sb6\sl-207\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex105 2.5 Program\par\pard\ql \li1168\sb3\sl-207\slmult0 \up0 \expnd tw0\charscalex119 aktiviti\par\pard\ql \li1168\sb3\sl-207\slmult0 \up0 \expndtw0 \charscalex112 bermula\par\pard\ql \li447\sb13\sl-207\slmult0\tx850 \up0 \expndt w0\charscalex111 3\tab \up0 \expndtw0\charscalex122 Penyeliaan\par\pard\ql \li85 5\sb3\sl-207\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex110 Buku kedatangan\par\pard\ql \l i1168\sb3\sl-207\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex113 ahli\par\pard\ql \li447\sb 0\sl-207\slmult0 \par\pard\ql \li855\sb6\sl-207\slmult0 \up0 \expndtw0\charscale x114 Aktiviti ahli dan\par\pard\ql \li1168\sb3\sl-207\slmult0 \up0 \expndtw0\cha rscalex113 pemimpin\par\pard\ql \li447\sb0\sl-207\slmult0 \par\pard\ql \li447\sb 16\sl-207\slmult0\tx850 \up0 \expndtw0\charscalex111 4\tab \up0 \expndtw0\charsc alex122 Pelaporan\par\pard\ql \li855\sb3\sl-207\slmult0 \up0 \expndtw0\charscale x109 4.\par\pard\ql \li855\sb0\sl-207\slmult0 \par\pard\ ql \li855\sb6\sl-207\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex108 2.3 Penyediaan\par\pard\ql \li1255\sb3\sl-207\slmult0 \up0 \ex pndtw0\charscalex110 pakaian dan\par\pard\ql \li1168\sb3\sl-207\slmult0 \up0 \ex pndtw0\charscalex114 fail ahli.n\par\pard\ql \li1215\sb1\sl-207\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex108 Program\pa r\pard\ql \li1215\sb3\sl-207\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex110 Lantikan\par\p ard\ql \li1215\sb3\sl-207\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex107 Pandu Puteri\par\ pard\ql \li1215\sb3\sl-207\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex105 Tunas\par\pard\q l \li447\sb13\sl-207\slmult0\tx850 \up0 \expndtw0\charscalex111 2\tab \up0 \expn dtw0\charscalex121 Pengenalan\par\pard\ql \li855\sb3\sl-207\slmult0 \up0 \expndt w0\charscalex105 2.4 Penyediaan\par\par d\ql \li1168\sb3\sl-207\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex112 peralatan.2 Pembahagian\par\pard\q l \li1168\sb3\sl-207\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex112 kumpulan ahli\par\pard \ql \li855\sb0\sl-207\slmult0 \par\pard\ql \li855\sb6\sl-207\slmult0 \up0 \expnd tw0\charscalex108 2.2 Merekod\par\pard\ql \li1168\sb3 \sl-207\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex116 aktiviti ahli\par\pard\ql \li1168\s b3\sl-207\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex112 dan pemimpin\par\pard\ql \li855\s b0\sl-207\slmult0 \par\pard\ql \li855\sb6\sl-207\slmult0 \up0 \expndtw0\charscal ex109 4.3 Merekod\par\pard\ql \li1168\sb3\sl-207\slmult0 \up0 \expndtw0\charscal ex111 kedatangan\par\pard\ql \li1168\sb3\sl-207\slmult0 \up0 \expndtw0\charscale x113 ahli\par\pard\column \ql \li20\sb86\sl-230\slmult0 \up0 \expndtw-2\charscal ex100 \ul0\nosupersub\cf6\f7\fs20 /\par\pard\ql \li3077\sb0\sl-230\slmult0 \par\ pard\ql \li3077\sb0\sl-230\slmult0 \par\pard\ql \li3077\sb0\sl-230\slmult0 \par\ pard\ql \li328\sb12\sl-230\slmult0 \up0 \expndtw-2\charscalex100 /\par\pard\ql \ li4228\sb0\sl-230\slmult0 \par\pard\ql \li4228\sb0\sl-230\slmult0 \par\pard\ql \ li4228\sb0\sl-230\slmult0 \par\pard\ql \li4228\sb0\sl-230\slmult0 \par\pard\ql \ li4228\sb0\sl-230\slmult0 \par\pard\ql \li4228\sb0\sl-230\slmult0 \par\pard\ql \ li1478\sb74\sl-230\slmult0 \up0 \expndtw-2\charscalex100 /\par\pard\ql \li4228\s b0\sl-230\slmult0 \par\pard\ql \li4228\sb0\sl-230\slmult0 \par\pard\ql \li1478\s b9\sl-230\slmult0 \up0 \expndtw-2\charscalex100 /\par\pard\ql \li3077\sb0\sl-184 \slmult0 \par\pard\ql \li3077\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li3077\sb0\sl-184 \slmult0 \par\pard\ql \li3077\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li3077\sb0\sl-184 \slmult0 \par\pard\ql \li3077\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li3077\sb0\sl-184 \slmult0 \par\pard\ql \li3077\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li3077\sb0\sl-184 \slmult0 \par\pard\ql \li3077\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li3077\sb0\sl-184 \slmult0 \par\pard\ql \li3077\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li3077\sb0\sl-184 \slmult0 \par\pard\ql \li3077\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li3077\sb0\sl-184 \slmult0 \par\pard\ql \li328\sb55\sl-184\slmult0\tx931\tx1483 \up0 \expndtw-2\ch arscalex100 \ul0\nosupersub\cf5\f6\fs16 /\tab \up0 \expndtw-2\charscalex100 /\ta b \up0 \expndtw-2\charscalex100 /\par\pard\ql \li3077\sb0\sl-184\slmult0 \par\pa rd\ql \li3077\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li3077\sb0\sl-184\slmult0 \par\pa rd\ql \li328\sb9\sl-184\slmult0\tx931\tx1483 \up0 \expndtw-2\charscalex100 /\tab \up0 \expndtw-2\charscalex100 /\tab \up0 \expndtw-2\charscalex100 /\par\pard\ql .1 Merekod\par\pard\ql \li1168\sb3\sl-207\slmult0 \up0 \expndtw0\charscale x113 maklumat ahli\par\pard\ql \li855\sb0\sl-207\slmult0 \par\pard\ql \li855\sb6 \sl-207\slmult0 \up0 \expndtw0\charscalex109 4.\par\pard \ql \li447\sb0\sl-207\slmult0 \par\pard\ql \li855\sb6\sl-207\slmult0 \up0 \expnd tw0\charscalex109 2.

\li3077\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li3077\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li328\sb183\sl-184\slmult0\tx641 \up0 \expndtw-2\charscalex100 /\tab \up0 \exp ndtw-2\charscalex100 /\par\pard\ql \li3077\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li30 77\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li3077\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li32 8\sb8\sl-184\slmult0\tx931\tx1483 \up0 \expndtw-2\charscalex100 /\tab \up0 \expn dtw-2\charscalex100 /\tab \up0 \expndtw-2\charscalex100 /\par\pard\ql \li3077\sb 0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li3077\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li3077\sb 0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li3077\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li328\sb1 0\sl-184\slmult0\tx931\tx1483 \up0 \expndtw-2\charscalex100 /\tab \up0 \expndtw2\charscalex100 /\tab \up0 \expndtw-2\charscalex100 /\par\pard\column \ql \li478 0\sb0\sl-230\slmult0 \par\pard\ql \li4780\sb0\sl-230\slmult0 \par\pard\ql \li478 0\sb0\sl-230\slmult0 \par\pard\ql \li4780\sb0\sl-230\slmult0 \par\pard\ql \li478 0\sb0\sl-230\slmult0 \par\pard\ql \li4780\sb0\sl-230\slmult0 \par\pard\ql \li478 0\sb0\sl-230\slmult0 \par\pard\ql \li4780\sb0\sl-230\slmult0 \par\pard\ql \li478 0\sb0\sl-230\slmult0 \par\pard\ql \li4780\sb0\sl-230\slmult0 \par\pard\ql \li478 0\sb0\sl-230\slmult0 \par\pard\ql \li4780\sb0\sl-230\slmult0 \par\pard\ql \li478 0\sb0\sl-230\slmult0 \par\pard\ql \li4780\sb0\sl-230\slmult0 \par\pard\ql \li478 0\sb0\sl-230\slmult0 \par\pard\ql \li4780\sb0\sl-230\slmult0 \par\pard\ql \li478 0\sb0\sl-230\slmult0 \par\pard\ql \li20\sb191\sl-230\slmult0 \up0 \expndtw-2\cha rscalex100 \ul0\nosupersub\cf6\f7\fs20 /\par\pard\ql \li4780\sb0\sl-230\slmult0 \par\pard\ql \li4780\sb0\sl-230\slmult0 \par\pard\ql \li20\sb7\sl-230\slmult0 \u p0 \expndtw-2\charscalex100 /\par\pard\ql \li4780\sb0\sl-230\slmult0 \par\pard\q l \li4780\sb0\sl-230\slmult0 \par\pard\ql \li20\sb10\sl-230\slmult0 \up0 \expndt w-2\charscalex100 /\par\pard\ql \li4780\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li4780\ sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li4780\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li20\sb 166\sl-184\slmult0\tx577\tx1110\tx1645 \up0 \expndtw-2\charscalex100 \ul0\nosupe rsub\cf5\f6\fs16 /\tab \up0 \expndtw-2\charscalex100 /\tab \up0 \expndtw-2\chars calex100 /\tab \up0 \expndtw-2\charscalex100 /\par\pard\ql \li4780\sb0\sl-184\sl mult0 \par\pard\ql \li4780\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li4780\sb0\sl-184\sl mult0 \par\pard\ql \li20\sb9\sl-184\slmult0\tx577\tx1110\tx1645 \up0 \expndtw-2\ charscalex100 /\tab \up0 \expndtw-2\charscalex100 /\tab \up0 \expndtw-2\charscal ex100 /\tab \up0 \expndtw-2\charscalex100 /\par\pard\ql \li4780\sb0\sl-184\slmul t0 \par\pard\ql \li4780\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li4780\sb0\sl-184\slmul t0 \par\pard\ql \li4780\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li4780\sb0\sl-184\slmul t0 \par\pard\ql \li4780\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li4780\sb0\sl-184\slmul t0 \par\pard\ql \li20\sb7\sl-184\slmult0\tx577\tx1110\tx1645 \up0 \expndtw-2\cha rscalex100 /\tab \up0 \expndtw-2\charscalex100 /\tab \up0 \expndtw-2\charscalex1 00 /\tab \up0 \expndtw-2\charscalex100 /\par\pard\ql \li4780\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li4780\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li4780\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li4780\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li20\sb10\sl-184\slmult0\t x577\tx1110\tx1645 \up0 \expndtw-2\charscalex100 /\tab \up0 \expndtw-2\charscale x100 /\tab \up0 \expndtw-2\charscalex100 /\tab \up0 \expndtw-2\charscalex100 /\p ar\pard\column \ql \li6934\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li6934\sb0\sl-184\sl mult0 \par\pard\ql \li6934\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li6934\sb0\sl-184\sl mult0 \par\pard\ql \li6934\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li6934\sb0\sl-184\sl mult0 \par\pard\ql \li6934\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li6934\sb0\sl-184\sl mult0 \par\pard\ql \li6934\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li6934\sb0\sl-184\sl mult0 \par\pard\ql \li6934\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li6934\sb0\sl-184\sl mult0 \par\pard\ql \li6934\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li6934\sb0\sl-184\sl mult0 \par\pard\ql \li6934\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li6934\sb0\sl-184\sl mult0 \par\pard\ql \li6934\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li6934\sb0\sl-184\sl mult0 \par\pard\ql \li6934\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li6934\sb0\sl-184\sl mult0 \par\pard\ql \li6934\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li6934\sb0\sl-184\sl mult0 \par\pard\ql \li6934\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li6934\sb0\sl-184\sl mult0 \par\pard\ql \li6934\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li6934\sb0\sl-184\sl mult0 \par\pard\ql \li6934\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li6934\sb0\sl-184\sl mult0 \par\pard\ql \li6934\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li6934\sb0\sl-184\sl mult0 \par\pard\ql \li6934\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li6934\sb0\sl-184\sl mult0 \par\pard\ql \li6934\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li6934\sb0\sl-184\sl mult0 \par\pard\ql \li6934\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li20\sb6\sl-184\slmu .

lt0\tx558\tx1093\tx1627 \up0 \expndtw-2\charscalex100 /\tab \up0 \expndtw-2\char scalex100 /\tab \up0 \expndtw-2\charscalex100 /\tab \up0 \expndtw-2\charscalex10 0 /\par\pard\ql \li6934\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li6934\sb0\sl-184\slmul t0 \par\pard\ql \li6934\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li20\sb9\sl-184\slmult0 \tx558\tx1093\tx1627 \up0 \expndtw-2\charscalex100 /\tab \up0 \expndtw-2\charsca lex100 /\tab \up0 \expndtw-2\charscalex100 /\tab \up0 \expndtw-2\charscalex100 / \par\pard\ql \li6934\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li6934\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li6934\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li6934\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li6934\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li6934\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li6934\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li20\sb7\sl-184\slmult0\tx 558\tx1093\tx1627 \up0 \expndtw-2\charscalex100 /\tab \up0 \expndtw-2\charscalex 100 /\tab \up0 \expndtw-2\charscalex100 /\tab \up0 \expndtw-2\charscalex100 /\pa r\pard\ql \li6934\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li6934\sb0\sl-184\slmult0 \pa r\pard\ql \li6934\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li6934\sb0\sl-184\slmult0 \pa r\pard\ql \li20\sb10\sl-184\slmult0\tx558\tx1093\tx1627 \up0 \expndtw-2\charscal ex100 /\tab \up0 \expndtw-2\charscalex100 /\tab \up0 \expndtw-2\charscalex100 /\ tab \up0 \expndtw-2\charscalex100 /\par\pard\column \ql \li9070\sb0\sl-184\slmul t0 \par\pard\ql \li9070\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li9070\sb0\sl-184\slmul t0 \par\pard\ql \li9070\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li9070\sb0\sl-184\slmul t0 \par\pard\ql \li9070\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li9070\sb0\sl-184\slmul t0 \par\pard\ql \li9070\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li9070\sb0\sl-184\slmul t0 \par\pard\ql \li9070\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li9070\sb0\sl-184\slmul t0 \par\pard\ql \li9070\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li9070\sb0\sl-184\slmul t0 \par\pard\ql \li9070\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li9070\sb0\sl-184\slmul t0 \par\pard\ql \li9070\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li9070\sb0\sl-184\slmul t0 \par\pard\ql \li9070\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li9070\sb0\sl-184\slmul t0 \par\pard\ql \li9070\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li9070\sb0\sl-184\slmul t0 \par\pard\ql \li9070\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li9070\sb0\sl-184\slmul t0 \par\pard\ql \li9070\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li9070\sb0\sl-184\slmul t0 \par\pard\ql \li9070\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li9070\sb0\sl-184\slmul t0 \par\pard\ql \li9070\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li9070\sb0\sl-184\slmul t0 \par\pard\ql \li9070\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li9070\sb0\sl-184\slmul t0 \par\pard\ql \li9070\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li9070\sb0\sl-184\slmul t0 \par\pard\ql \li9070\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li9070\sb0\sl-184\slmul t0 \par\pard\ql \li20\sb6\sl-184\slmult0\tx559\tx1092\tx1626 \up0 \expndtw-2\cha rscalex100 /\tab \up0 \expndtw-2\charscalex100 /\tab \up0 \expndtw-2\charscalex1 00 /\tab \up0 \expndtw-2\charscalex100 /\par\pard\ql \li9070\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li9070\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li9070\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li20\sb9\sl-184\slmult0\tx559\tx1092\tx1626 \up0 \expndtw-2\charsc alex100 /\tab \up0 \expndtw-2\charscalex100 /\tab \up0 \expndtw-2\charscalex100 /\tab \up0 \expndtw-2\charscalex100 /\par\pard\ql \li9070\sb0\sl-184\slmult0 \pa r\pard\ql \li9070\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li9070\sb0\sl-184\slmult0 \pa r\pard\ql \li9070\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li9070\sb0\sl-184\slmult0 \pa r\pard\ql \li9070\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li9070\sb0\sl-184\slmult0 \pa r\pard\ql \li20\sb7\sl-184\slmult0\tx559\tx1092\tx1626 \up0 \expndtw-2\charscale x100 /\tab \up0 \expndtw-2\charscalex100 /\tab \up0 \expndtw-2\charscalex100 /\t ab \up0 \expndtw-2\charscalex100 /\par\pard\ql \li9070\sb0\sl-184\slmult0 \par\p ard\ql \li9070\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li9070\sb0\sl-184\slmult0 \par\p ard\ql \li9070\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li20\sb10\sl-184\slmult0\tx559\t x1092\tx1626 \up0 \expndtw-2\charscalex100 /\tab \up0 \expndtw-2\charscalex100 / \tab \up0 \expndtw-2\charscalex100 /\tab \up0 \expndtw-2\charscalex100 /\par\par d\column \ql \li11205\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li11205\sb0\sl-184\slmult 0 \par\pard\ql \li11205\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li11205\sb0\sl-184\slmu lt0 \par\pard\ql \li11205\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li11205\sb0\sl-184\sl mult0 \par\pard\ql \li11205\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li11205\sb0\sl-184\ slmult0 \par\pard\ql \li11205\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li11205\sb0\sl-18 4\slmult0 \par\pard\ql \li11205\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li11205\sb0\sl184\slmult0 \par\pard\ql \li11205\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li11205\sb0\s l-184\slmult0 \par\pard\ql \li11205\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li11205\sb0 \sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li11205\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li11205\s .

10.(401.(0.(0.45824.4.1.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.16384.1.45824.4.45824.0).(402.45824.16384.45824.1.(0.45824.0).24577.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft746\shptop3892\shpright2660\shpbottom3912\shpfhdr0\shpb xpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz300\shplid2 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 1914}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.10.45824.(0.(0.(1914.20).32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} .45824.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.1.b0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li11205\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li11205 \sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li11205\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li112 05\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li11205\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li1 1205\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li11205\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \l i11205\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li11205\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li11205\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li11205\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\q l \li11205\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li11205\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard \ql \li11205\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li11205\sb0\sl-184\slmult0 \par\pa rd\ql \li11205\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li11205\sb0\sl-184\slmult0 \par\ pard\ql \li21\sb6\sl-184\slmult0\tx560\tx1094 \up0 \expndtw-2\charscalex100 /\ta b \up0 \expndtw-2\charscalex100 /\tab \up0 \expndtw-2\charscalex100 /\par\pard\q l \li11205\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li11205\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard \ql \li11205\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li21\sb9\sl-184\slmult0\tx560\tx10 94 \up0 \expndtw-2\charscalex100 /\tab \up0 \expndtw-2\charscalex100 /\tab \up0 \expndtw-2\charscalex100 /\par\pard\ql \li11205\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li11205\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li11205\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\q l \li11205\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li11205\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard \ql \li11205\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li11205\sb0\sl-184\slmult0 \par\pa rd\ql \li21\sb7\sl-184\slmult0\tx560\tx1094 \up0 \expndtw-2\charscalex100 /\tab \up0 \expndtw-2\charscalex100 /\tab \up0 \expndtw-2\charscalex100 /\par\pard\ql \li11205\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li11205\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\q l \li11205\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard\ql \li11205\sb0\sl-184\slmult0 \par\pard \ql \li21\sb10\sl-184\slmult0\tx560\tx1094 \up0 \expndtw-2\charscalex100 /\tab \ up0 \expndtw-2\charscalex100 /\tab \up0 \expndtw-2\charscalex100 / {\shp {\*\shpinst\shpleft344\shptop3892\shpright746\shpbottom3912\shpfhdr0\shpbx page\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz294\shplid0 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 402}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.16384.1.(401.4.24577.45824.(1914.10).0).20).32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft344\shptop3892\shpright745\shpbottom3902\shpfhdr0\shpbx page\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz294\shplid1 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 401}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.9.20).0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(0.1.45824.1.0).1.1.45824.20).(402.

9.16384.45824.45824.45824.0).4.4.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.10).16384.1.1.(308.1.20).1.0).(0.4.(307.(0.45824.(0.45824.1.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft2660\shptop3892\shpright2967\shpbottom3902\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz306\shplid5 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 307}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.4.10.45824.0).1.16384.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.(308.(0.1.0).45824.45824.45824.10.(309.(0.(0.45824.24577.(0.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft3276\shptop3892\shpright3566\shpbottom3912\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz318\shplid8 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ .(308.1.(0.(309.20).45824.10).(1915.45824.0).1.9.16384.45824.10).4.1.0).45824.1.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft2660\shptop3892\shpright2968\shpbottom3912\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz306\shplid4 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 308}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.{\shp {\*\shpinst\shpleft745\shptop3892\shpright2660\shpbottom3902\shpfhdr0\shpb xpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz300\shplid3 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 1915}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.(307.20).45824.16384.24577.(1915.45824.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft2967\shptop3892\shpright3276\shpbottom3902\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz312\shplid7 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 309}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.20).1.0).1.(0.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.0).(308.45824.45824.9.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft2968\shptop3892\shpright3276\shpbottom3912\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz312\shplid6 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 308}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(0.

0).0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.(0.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft3874\shptop3892\shpright4118\shpbottom3912\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz330\shplid12 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.0).(290.16384.20).(307.0).45824.45824.45824.4.10.1.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.9.4.45824.1.1.45824.16384.1.45824.45824.0).0).1.4.(308.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.4.45824.(0.20).\sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft3566\shptop3892\shpright3874\shpbottom3912\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz324\shplid10 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 308}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.0).9.4.10.16384.45824.16384.(0.(0.1.20).(244.45824.45824.24577.45824.45824.1.45824.(244.10).(0.(0.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft3566\shptop3892\shpright3873\shpbottom3902\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz324\shplid11 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 307}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(0.(290.0).1.(0.(244.1.0).(0.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft3873\shptop3892\shpright4117\shpbottom3902\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz330\shplid13 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.(290.20).10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.10.4.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft3276\shptop3892\shpright3566\shpbottom3902\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz318\shplid9 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.10).1.45824.45824.(244.(0.(307.16384.45824.(0.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.0).1.(0.1.45824.(290.24577.20).10)}} .1.1.(308.20).10).24577.

0).1.(308.45824.1.1.(308.1.45824.9.45824.1.45824.45824.0).32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft4118\shptop3892\shpright4426\shpbottom3912\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz336\shplid14 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 308}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.20).45824.45824.(0.16384.10).20).(0.1.(309.1.4.45824.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft4670\shptop3892\shpright4978\shpbottom3912\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz348\shplid18 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 308}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(0.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft4426\shptop3892\shpright4670\shpbottom3902\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz342\shplid17 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.10.(0.(244.(0.1.16384.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.9.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(244.45824.45824.(244.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft4426\shptop3892\shpright4670\shpbottom3912\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz342\shplid16 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.1.(0.1.4.45824.(308.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.20).{\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.16384.24577.(0.45824.1.10.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s .4.24577.45824.45824.(309.24577.20).45824.10).45824.16384.10.16384.1.0).20).0).45824.(308.(0.4.16384.1.45824.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft4117\shptop3892\shpright4426\shpbottom3902\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz336\shplid15 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 309}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.20).10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.9.1.(0.(244.1.45824.0).45824.1.0).1.0).45824.(0.4.

32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} .9.45824.4.(0.(290.45824.1.0).4.45824.24577.10.(0.45824.20).1.(290.45824.1.1.0).45824.(0.(245.45824.20).0).(245.(0.1.1.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft4977\shptop3892\shpright5222\shpbottom3902\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz354\shplid21 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 245}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.0).(0.(0.(0.45824.45824.(244.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(244.16384.45824.10).10.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft4978\shptop3892\shpright5222\shpbottom3912\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz354\shplid20 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.45824.(307.1.16384.20).(0.(0.10).4.45824.16384.45824.4.(290.1.1.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.4.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.0).1.20).45824.0).(307.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.1.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft5222\shptop3892\shpright5512\shpbottom3902\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz360\shplid23 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft4670\shptop3892\shpright4977\shpbottom3902\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz348\shplid19 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 307}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(0.1.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.45824.16384.0).24577.(290.1.45824.9.9.45824.0).16384.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft5222\shptop3892\shpright5512\shpbottom3912\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz360\shplid22 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.10).45824.

1.20).1.45824.(0.0).(0.45824.1.4.10.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft6045\shptop3892\shpright6290\shpbottom3902\shpfhdr0\shp .4.9.16384.45824.(0.0).(0.4.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft6046\shptop3892\shpright6290\shpbottom3912\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz378\shplid28 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.16384.45824.1.10.(243.4.16384.1.0).45824.(0.16384.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.0).1.(244.0).45824.45824.(0.20).10).45824.(290.45824.1.(0.20).45824.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft5756\shptop3892\shpright6046\shpbottom3912\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz372\shplid26 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.24577.4.0).1.(244.45824.45824.1.(0.1.(290.1.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft5755\shptop3892\shpright6045\shpbottom3902\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz372\shplid27 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.20).1.20).(244.(243.0).10.(0.(0.45824.{\shp {\*\shpinst\shpleft5512\shptop3892\shpright5756\shpbottom3912\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz366\shplid24 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.20).45824.10).24577.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.24577.(290.9.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft5512\shptop3892\shpright5755\shpbottom3902\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz366\shplid25 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 243}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(290.1.45824.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(244.16384.45824.1.45824.45824.

32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft6824\shptop3892\shpright7114\shpbottom3912\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz396\shplid34 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} .1.1.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft6290\shptop3892\shpright6580\shpbottom3912\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz384\shplid30 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(245.(290.45824.45824.(0.45824.1.(0.1.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.16384.1.1.(244.(0.16384.(244.45824.20).32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft6580\shptop3892\shpright6824\shpbottom3912\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz390\shplid32 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.45824.0).4.9.16384.(244.9.45824.(0.4.45824.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz378\shplid29 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 245}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(0.45824.45824.1.45824.24577.1.(0.(244.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft6290\shptop3892\shpright6580\shpbottom3902\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz384\shplid31 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.0).10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.10).10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(290.0).4.10).(0.45824.(0.10.16384.1.24577.0).45824.45824.9.4.0).10).1.(245.45824.45824.20).(0.1.45824.0).(0.(290.45824.1.1.45824.20).(290.20).0).1.10.0).32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft6580\shptop3892\shpright6824\shpbottom3902\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz390\shplid33 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.16384.45824.4.

1.20).32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft7114\shptop3892\shpright7357\shpbottom3902\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz402\shplid37 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 243}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.(0.(0.1.{\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(244.1.45824.45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.16384.(0.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft7357\shptop3892\shpright7647\shpbottom3902\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz408\shplid39 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(290.4.45824.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.45824.45824.(0.0).45824.10).(290.45824.0).45824.16384.1.(290.10.(290.(290.0).10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.0).(0.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft6824\shptop3892\shpright7114\shpbottom3902\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz396\shplid35 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.0).45824.1.9.(0.45824.16384.1.(244.45824.20).45824.45824.1.45824.(0.45824.4.4.1.10.(290.(0.45824.10.10).(243.0).20).45824.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft7358\shptop3892\shpright7648\shpbottom3912\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz408\shplid38 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.20).4.24577.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.32768}} .(290.1.0).24577.1.1.4.45824.45824.1.45824.4.9.0).10).(0.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(290.45824.45824.20).1.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft7114\shptop3892\shpright7358\shpbottom3912\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz402\shplid36 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.20).1.9.(0.0).1.(0.45824.(243.16384.16384.(0.24577.16384.

45824.10).45824.10.45824.1.1.45824.0).45824.1.1.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.(245.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(0.24577.16384.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s .45824.45824.4.1.(290.(245.9.10.1.4.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft8182\shptop3892\shpright8426\shpbottom3912\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz426\shplid44 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.(244.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft7647\shptop3892\shpright7892\shpbottom3902\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz414\shplid41 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 245}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.0).10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.4.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.16384.(0.0).0).4.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft7892\shptop3892\shpright8182\shpbottom3912\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz420\shplid42 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.1.20).(0.16384.20).24577.10.45824.45824.4.0).10).0).45824.{\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft7648\shptop3892\shpright7892\shpbottom3912\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz414\shplid40 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.(290.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.1.45824.9.45824.(0.45824.(0.0).(0.(0.20).16384.(290.1.45824.(0.24577.(244.20).(0.20).16384.(0.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft7892\shptop3892\shpright8182\shpbottom3902\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz420\shplid43 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.45824.45824.45824.20).(290.45824.1.(244.(244.

0).0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft8716\shptop3892\shpright8960\shpbottom3912\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz438\shplid48 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.0).(0.10).p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft8182\shptop3892\shpright8425\shpbottom3902\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz426\shplid45 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 243}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.0).4.4.4.(243.(0.(290.(290.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft8426\shptop3892\shpright8716\shpbottom3912\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz432\shplid46 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(290.1.(243.16384.20).0).45824.45824.10.45824.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft8715\shptop3892\shpright8960\shpbottom3902\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz438\shplid49 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 245}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.4.45824.20).0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.1.1.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} .(290.24577.1.(0.(0.45824.1.45824.45824.45824.9.20).45824.16384.16384.(0.0).1.45824.45824.1.(0.(245.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft8425\shptop3892\shpright8715\shpbottom3902\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz432\shplid47 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(0.1.10.0).45824.0).10).4.45824.45824.1.16384.45824.9.9.45824.(244.(0.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(0.24577.(245.45824.20).0).(0.1.45824.1.1.10).45824.(244.16384.

24577.1.16384.10).(290.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.1.45824.45824.45824.9.0).{\shp {\*\shpinst\shpleft8960\shptop3892\shpright9250\shpbottom3912\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz444\shplid50 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.20).1.(0.4.10.4.1.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft9250\shptop3892\shpright9494\shpbottom3912\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz450\shplid52 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(0.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft9494\shptop3892\shpright9784\shpbottom3912\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz456\shplid54 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(0.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(244.10.24577.20).0).45824.(290.0).20).1.45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.0).45824.9.1.(290.(0.1.24577.45824.20).32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft8960\shptop3892\shpright9250\shpbottom3902\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz444\shplid51 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.0).0).(0.(244.45824.1.(290.1.45824.(0.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft9250\shptop3892\shpright9494\shpbottom3902\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz450\shplid53 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.(244.45824.45824.1.1.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.0).45824.16384.(290.45824.(244.1.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft9494\shptop3892\shpright9784\shpbottom3902\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz456\shplid55 .16384.20).10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.4.(0.4.(0.45824.(0.10).45824.1.45824.(0.45824.4.16384.20).10.1.(290.16384.45824.

1.(290.4.(0.45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(243.1.1.1.(244.1.(0.45824.(290.16384.(291.0).20).32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft10027\shptop3892\shpright10318\shpbottom3902\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz468\shplid59 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 291}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.(0.(291.0).45824.(290.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft10318\shptop3892\shpright10562\shpbottom3912\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz474\shplid60 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.0).(0.4.9.1.10.(0.10.1.9.(290.4.(0.1.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.0).45824.10).45824.16384.0).45824.20).{\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.4.(0.(0.1.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.(243.45824.16384.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.24577.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft10028\shptop3892\shpright10318\shpbottom3912\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz468\shplid58 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(0.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(244.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft9784\shptop3892\shpright10027\shpbottom3902\shpfhdr0\sh pbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz462\shplid57 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 243}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.10).10).24577.(244.4.45824.45824.1.1.20).20).(244.0).1.45824.9.(0.16384.45824.45824.(0.45824.45824.(0.4.1.1.20).20).16384.0).45824.0)}} .45824.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft9784\shptop3892\shpright10028\shpbottom3912\shpfhdr0\sh pbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz462\shplid56 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.0).0).

20).0).45824.(244.45824.9.4.4.20).4.1.45824.24577.10).1.20).0).45824.45824.(244.10.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft10561\shptop3892\shpright10851\shpbottom3902\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz480\shplid63 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.10).(243.0).0).45824.45824.9.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft10852\shptop3892\shpright11096\shpbottom3912\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz486\shplid64 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(0.(290.4.45824.(243.45824.1.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft10318\shptop3892\shpright10561\shpbottom3902\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz474\shplid61 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 243}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.10.1.(0.1.0).0).45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.0).45824.9.20).(0.1.1.10).(290.(290.45824.(0.(0.1.{\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(0.45824.(290.1.45824.(0.1.16384.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.16384.1.16384.45824.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft10851\shptop3892\shpright11095\shpbottom3902\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz486\shplid65 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.10.45824.0).10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.1.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.16384.45824.1.45824.(0.1.(244.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} .45824.24577.16384.16384.(244.1.(0.45824.1.45824.1.24577.4.(0.45824.1.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft10562\shptop3892\shpright10852\shpbottom3912\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz480\shplid62 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.

(0.1.(245.9.0).4.1.0).(0.45824.1.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.20).45824.16384.16384.(0.(0.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.10.20).(290.1.(0.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft11386\shptop3892\shpright11630\shpbottom3912\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz498\shplid68 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(0.45824.0).1.45824.4.9.(290.45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.16384.1.(245.1.(290.45824.(0.{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft11096\shptop3892\shpright11386\shpbottom3912\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz492\shplid66 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(244.45824.20).1.45824.0).1.(244.24577.10).1.45824.4.1.(0.(290.45824.45824.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} .45824.0).45824.0).45824.24577.10.16384.0).(0.10.4.16384.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft11630\shptop3892\shpright11920\shpbottom3912\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz504\shplid70 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.(290.1.45824.20).32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft11385\shptop3892\shpright11630\shpbottom3902\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz498\shplid69 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 245}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.24577.1.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft11095\shptop3892\shpright11385\shpbottom3902\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz492\shplid67 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.20).0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.45824.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.20).(0.10).45824.4.(290.

(0.16384.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.(244.(0.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft11920\shptop3892\shpright12164\shpbottom3912\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz510\shplid72 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.9.(290.4.16384.(290.9.(290.1.1.0).(244.(290.45824.}} {\shp {\*\shpinst\shpleft11630\shptop3892\shpright11920\shpbottom3902\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz504\shplid71 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.20).(290.9.1.45824.0).0).(0.20).24577.45824.45824.45824.1.1.(290.45824.10.24577.4.4.(0.45824.45824.10).(0.0).32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft12164\shptop3892\shpright12454\shpbottom3902\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz516\shplid75 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.10).1.(244.16384.1.1.(0.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.45824.(0.0).1.4.(0.1.0).45824.(0.1.45824.1.45824.20).4.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.0).32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft11920\shptop3892\shpright12164\shpbottom3902\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz510\shplid73 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.20).32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft12164\shptop3892\shpright12454\shpbottom3912\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz516\shplid74 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.10).0).(0.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft12454\shptop3892\shpright12698\shpbottom3912\shpfhdr0\s .10.1.16384.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.45824.16384.45824.(244.45824.45824.

1.16384.(0.45824.1.(0.45824.45824.10).(0.24577.1.24577.45824.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft12454\shptop3892\shpright12698\shpbottom3902\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz522\shplid77 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.45824.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft12941\shptop3892\shpright13185\shpbottom3902\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz534\shplid81 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ .0).45824.4.45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.4.hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz522\shplid76 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.45824.1.0).20).4.20).(0.(0.10.16384.16384.1.45824.(243.20).1.16384.45824.1.(244.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.20).(244.45824.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft12698\shptop3892\shpright12942\shpbottom3912\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz528\shplid78 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.20).0).0).4.(244.0).45824.45824.10.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.9.45824.24577.(0.(0.(244.(244.(244.1.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(0.45824.45824.(244.1.45824.(0.10).(243.20).32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft12698\shptop3892\shpright12941\shpbottom3902\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz528\shplid79 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 243}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.1.1.9.4.0).(0.45824.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft12942\shptop3892\shpright13186\shpbottom3912\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz534\shplid80 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.0).10.16384.(244.1.45824.

45824.45824.45824.1.0).1.16384.(244.1.10.1.16384.(290.45824.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft13185\shptop3892\shpright13475\shpbottom3902\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz540\shplid83 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft13186\shptop3892\shpright13476\shpbottom3912\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz540\shplid82 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(0.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(290.0).1.45824.(245.(0.45824.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft13475\shptop3892\shpright13720\shpbottom3902\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz546\shplid85 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 245}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.(0.20).45824.10.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.16384.(244.24577.45824.9.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.16384.45824.45824.(0.4.(290.10).45824.(290.20).10.24577.1.0).32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft13720\shptop3892\shpright14010\shpbottom3912\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz552\shplid86 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(244.45824.\sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.0).1.1.1.45824.(245.(290.20).(0.1.20).1.4.(0.10).0).(244.45824.(0.9.16384.4.1.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.(0.45824.10).1.4.(290.(0.20).4.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.32768} .0).16384.1.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.4.9.45824.0).1.45824.45824.20).(0.1.(0.(0.0).45824.0).45824.45824.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft13476\shptop3892\shpright13720\shpbottom3912\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz546\shplid84 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.24577.45824.1.

}
{\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s
p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s
p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}}
}}
{\shp {\*\shpinst\shpleft13720\shptop3892\shpright14010\shpbottom3902\shpfhdr0\s
hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz552\shplid87
{\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{
\sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}}
{\sp{\sn pVerticies}{\sv 8;4;(0,0);(290,0);(290,10);(0,10)}}
{\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2;9;16384;45824;1;45824;1;45824;1;45824;32768}}
{\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}}
{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen
t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}}
}}
{\shp {\*\shpinst\shpleft14010\shptop3892\shpright14254\shpbottom3912\shpfhdr0\s
hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz558\shplid88
{\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{
\sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}}
{\sp{\sn pVerticies}{\sv 8;4;(0,20);(244,20);(244,0);(0,0)}}
{\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2;10;16384;45824;1;45824;1;45824;1;45824;24577;32768}
}
{\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s
p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s
p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}}
}}
{\shp {\*\shpinst\shpleft14010\shptop3892\shpright14254\shpbottom3902\shpfhdr0\s
hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz558\shplid89
{\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{
\sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}}
{\sp{\sn pVerticies}{\sv 8;4;(0,0);(244,0);(244,10);(0,10)}}
{\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2;9;16384;45824;1;45824;1;45824;1;45824;32768}}
{\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}}
{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen
t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}}
}}
{\shp {\*\shpinst\shpleft14254\shptop3892\shpright14504\shpbottom3912\shpfhdr0\s
hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz564\shplid90
{\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{
\sn geoRight}{\sv 250}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}}
{\sp{\sn pVerticies}{\sv 8;4;(0,20);(250,20);(250,0);(0,0)}}
{\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2;10;16384;45824;1;45824;1;45824;1;45824;24577;32768}
}
{\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s
p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s
p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}}
}}
{\shp {\*\shpinst\shpleft14254\shptop3892\shpright14504\shpbottom3902\shpfhdr0\s
hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz564\shplid91
{\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{
\sn geoRight}{\sv 250}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}}
{\sp{\sn pVerticies}{\sv 8;4;(0,0);(250,0);(250,10);(0,10)}}
{\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2;9;16384;45824;1;45824;1;45824;1;45824;32768}}
{\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}}
{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen

t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}}
}}
{\shp {\*\shpinst\shpleft344\shptop7682\shpright746\shpbottom7702\shpfhdr0\shpbx
page\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz570\shplid92
{\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{
\sn geoRight}{\sv 402}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}}
{\sp{\sn pVerticies}{\sv 8;4;(0,20);(402,20);(402,0);(0,0)}}
{\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2;10;16384;45824;1;45824;1;45824;1;45824;24577;32768}
}
{\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s
p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s
p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}}
}}
{\shp {\*\shpinst\shpleft344\shptop7682\shpright745\shpbottom7692\shpfhdr0\shpbx
page\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz570\shplid93
{\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{
\sn geoRight}{\sv 401}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}}
{\sp{\sn pVerticies}{\sv 8;4;(0,0);(401,0);(401,10);(0,10)}}
{\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2;9;16384;45824;1;45824;1;45824;1;45824;32768}}
{\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}}
{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen
t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}}
}}
{\shp {\*\shpinst\shpleft746\shptop7682\shpright2660\shpbottom7702\shpfhdr0\shpb
xpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz576\shplid94
{\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{
\sn geoRight}{\sv 1914}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}}
{\sp{\sn pVerticies}{\sv 8;4;(0,20);(1914,20);(1914,0);(0,0)}}
{\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2;10;16384;45824;1;45824;1;45824;1;45824;24577;32768}
}
{\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s
p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s
p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}}
}}
{\shp {\*\shpinst\shpleft745\shptop7682\shpright2660\shpbottom7692\shpfhdr0\shpb
xpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz576\shplid95
{\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{
\sn geoRight}{\sv 1915}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}}
{\sp{\sn pVerticies}{\sv 8;4;(0,0);(1915,0);(1915,10);(0,10)}}
{\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2;9;16384;45824;1;45824;1;45824;1;45824;32768}}
{\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}}
{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen
t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}}
}}
{\shp {\*\shpinst\shpleft2660\shptop7682\shpright2968\shpbottom7702\shpfhdr0\shp
bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz582\shplid96
{\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{
\sn geoRight}{\sv 308}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}}
{\sp{\sn pVerticies}{\sv 8;4;(0,20);(308,20);(308,0);(0,0)}}
{\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2;10;16384;45824;1;45824;1;45824;1;45824;24577;32768}
}
{\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s
p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s
p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}}
}}

{\shp {\*\shpinst\shpleft2660\shptop7682\shpright2967\shpbottom7692\shpfhdr0\shp
bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz582\shplid97
{\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{
\sn geoRight}{\sv 307}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}}
{\sp{\sn pVerticies}{\sv 8;4;(0,0);(307,0);(307,10);(0,10)}}
{\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2;9;16384;45824;1;45824;1;45824;1;45824;32768}}
{\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}}
{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen
t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}}
}}
{\shp {\*\shpinst\shpleft2968\shptop7682\shpright3276\shpbottom7702\shpfhdr0\shp
bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz588\shplid98
{\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{
\sn geoRight}{\sv 308}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}}
{\sp{\sn pVerticies}{\sv 8;4;(0,20);(308,20);(308,0);(0,0)}}
{\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2;10;16384;45824;1;45824;1;45824;1;45824;24577;32768}
}
{\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s
p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s
p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}}
}}
{\shp {\*\shpinst\shpleft2967\shptop7682\shpright3276\shpbottom7692\shpfhdr0\shp
bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz588\shplid99
{\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{
\sn geoRight}{\sv 309}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}}
{\sp{\sn pVerticies}{\sv 8;4;(0,0);(309,0);(309,10);(0,10)}}
{\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2;9;16384;45824;1;45824;1;45824;1;45824;32768}}
{\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}}
{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen
t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}}
}}
{\shp {\*\shpinst\shpleft3276\shptop7682\shpright3566\shpbottom7702\shpfhdr0\shp
bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz594\shplid100
{\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{
\sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}}
{\sp{\sn pVerticies}{\sv 8;4;(0,20);(290,20);(290,0);(0,0)}}
{\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2;10;16384;45824;1;45824;1;45824;1;45824;24577;32768}
}
{\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s
p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s
p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}}
}}
{\shp {\*\shpinst\shpleft3276\shptop7682\shpright3566\shpbottom7692\shpfhdr0\shp
bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz594\shplid101
{\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{
\sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}}
{\sp{\sn pVerticies}{\sv 8;4;(0,0);(290,0);(290,10);(0,10)}}
{\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2;9;16384;45824;1;45824;1;45824;1;45824;32768}}
{\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}}
{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen
t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}}
}}
{\shp {\*\shpinst\shpleft3566\shptop7682\shpright3874\shpbottom7702\shpfhdr0\shp
bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz600\shplid102

{\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{
\sn geoRight}{\sv 308}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}}
{\sp{\sn pVerticies}{\sv 8;4;(0,20);(308,20);(308,0);(0,0)}}
{\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2;10;16384;45824;1;45824;1;45824;1;45824;24577;32768}
}
{\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s
p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s
p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}}
}}
{\shp {\*\shpinst\shpleft3566\shptop7682\shpright3873\shpbottom7692\shpfhdr0\shp
bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz600\shplid103
{\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{
\sn geoRight}{\sv 307}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}}
{\sp{\sn pVerticies}{\sv 8;4;(0,0);(307,0);(307,10);(0,10)}}
{\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2;9;16384;45824;1;45824;1;45824;1;45824;32768}}
{\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}}
{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen
t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}}
}}
{\shp {\*\shpinst\shpleft3874\shptop7682\shpright4118\shpbottom7702\shpfhdr0\shp
bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz606\shplid104
{\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{
\sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}}
{\sp{\sn pVerticies}{\sv 8;4;(0,20);(244,20);(244,0);(0,0)}}
{\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2;10;16384;45824;1;45824;1;45824;1;45824;24577;32768}
}
{\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s
p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s
p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}}
}}
{\shp {\*\shpinst\shpleft3873\shptop7682\shpright4117\shpbottom7692\shpfhdr0\shp
bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz606\shplid105
{\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{
\sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}}
{\sp{\sn pVerticies}{\sv 8;4;(0,0);(244,0);(244,10);(0,10)}}
{\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2;9;16384;45824;1;45824;1;45824;1;45824;32768}}
{\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}}
{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen
t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}}
}}
{\shp {\*\shpinst\shpleft4118\shptop7682\shpright4426\shpbottom7702\shpfhdr0\shp
bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz612\shplid106
{\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{
\sn geoRight}{\sv 308}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}}
{\sp{\sn pVerticies}{\sv 8;4;(0,20);(308,20);(308,0);(0,0)}}
{\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2;10;16384;45824;1;45824;1;45824;1;45824;24577;32768}
}
{\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s
p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s
p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}}
}}
{\shp {\*\shpinst\shpleft4117\shptop7682\shpright4426\shpbottom7692\shpfhdr0\shp
bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz612\shplid107
{\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{
\sn geoRight}{\sv 309}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}}

{\sp{\sn pVerticies}{\sv 8;4;(0,0);(309,0);(309,10);(0,10)}}
{\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2;9;16384;45824;1;45824;1;45824;1;45824;32768}}
{\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}}
{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen
t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}}
}}
{\shp {\*\shpinst\shpleft4426\shptop7682\shpright4670\shpbottom7702\shpfhdr0\shp
bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz618\shplid108
{\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{
\sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}}
{\sp{\sn pVerticies}{\sv 8;4;(0,20);(244,20);(244,0);(0,0)}}
{\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2;10;16384;45824;1;45824;1;45824;1;45824;24577;32768}
}
{\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s
p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s
p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}}
}}
{\shp {\*\shpinst\shpleft4426\shptop7682\shpright4670\shpbottom7692\shpfhdr0\shp
bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz618\shplid109
{\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{
\sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}}
{\sp{\sn pVerticies}{\sv 8;4;(0,0);(244,0);(244,10);(0,10)}}
{\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2;9;16384;45824;1;45824;1;45824;1;45824;32768}}
{\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}}
{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen
t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}}
}}
{\shp {\*\shpinst\shpleft4670\shptop7682\shpright4978\shpbottom7702\shpfhdr0\shp
bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz624\shplid110
{\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{
\sn geoRight}{\sv 308}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}}
{\sp{\sn pVerticies}{\sv 8;4;(0,20);(308,20);(308,0);(0,0)}}
{\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2;10;16384;45824;1;45824;1;45824;1;45824;24577;32768}
}
{\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s
p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s
p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}}
}}
{\shp {\*\shpinst\shpleft4670\shptop7682\shpright4977\shpbottom7692\shpfhdr0\shp
bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz624\shplid111
{\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{
\sn geoRight}{\sv 307}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}}
{\sp{\sn pVerticies}{\sv 8;4;(0,0);(307,0);(307,10);(0,10)}}
{\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2;9;16384;45824;1;45824;1;45824;1;45824;32768}}
{\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}}
{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen
t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}}
}}
{\shp {\*\shpinst\shpleft4978\shptop7682\shpright5222\shpbottom7702\shpfhdr0\shp
bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz630\shplid112
{\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{
\sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}}
{\sp{\sn pVerticies}{\sv 8;4;(0,20);(244,20);(244,0);(0,0)}}
{\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2;10;16384;45824;1;45824;1;45824;1;45824;24577;32768}
}

{\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s
p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s
p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}}
}}
{\shp {\*\shpinst\shpleft4977\shptop7682\shpright5222\shpbottom7692\shpfhdr0\shp
bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz630\shplid113
{\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{
\sn geoRight}{\sv 245}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}}
{\sp{\sn pVerticies}{\sv 8;4;(0,0);(245,0);(245,10);(0,10)}}
{\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2;9;16384;45824;1;45824;1;45824;1;45824;32768}}
{\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}}
{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen
t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}}
}}
{\shp {\*\shpinst\shpleft5222\shptop7682\shpright5512\shpbottom7702\shpfhdr0\shp
bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz636\shplid114
{\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{
\sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}}
{\sp{\sn pVerticies}{\sv 8;4;(0,20);(290,20);(290,0);(0,0)}}
{\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2;10;16384;45824;1;45824;1;45824;1;45824;24577;32768}
}
{\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s
p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s
p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}}
}}
{\shp {\*\shpinst\shpleft5222\shptop7682\shpright5512\shpbottom7692\shpfhdr0\shp
bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz636\shplid115
{\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{
\sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}}
{\sp{\sn pVerticies}{\sv 8;4;(0,0);(290,0);(290,10);(0,10)}}
{\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2;9;16384;45824;1;45824;1;45824;1;45824;32768}}
{\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}}
{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen
t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}}
}}
{\shp {\*\shpinst\shpleft5512\shptop7682\shpright5756\shpbottom7702\shpfhdr0\shp
bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz642\shplid116
{\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{
\sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}}
{\sp{\sn pVerticies}{\sv 8;4;(0,20);(244,20);(244,0);(0,0)}}
{\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2;10;16384;45824;1;45824;1;45824;1;45824;24577;32768}
}
{\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s
p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s
p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}}
}}
{\shp {\*\shpinst\shpleft5512\shptop7682\shpright5755\shpbottom7692\shpfhdr0\shp
bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz642\shplid117
{\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{
\sn geoRight}{\sv 243}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}}
{\sp{\sn pVerticies}{\sv 8;4;(0,0);(243,0);(243,10);(0,10)}}
{\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2;9;16384;45824;1;45824;1;45824;1;45824;32768}}
{\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}}
{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen
t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}}

}}
{\shp {\*\shpinst\shpleft5756\shptop7682\shpright6046\shpbottom7702\shpfhdr0\shp
bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz648\shplid118
{\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{
\sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}}
{\sp{\sn pVerticies}{\sv 8;4;(0,20);(290,20);(290,0);(0,0)}}
{\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2;10;16384;45824;1;45824;1;45824;1;45824;24577;32768}
}
{\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s
p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s
p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}}
}}
{\shp {\*\shpinst\shpleft5755\shptop7682\shpright6045\shpbottom7692\shpfhdr0\shp
bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz648\shplid119
{\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{
\sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}}
{\sp{\sn pVerticies}{\sv 8;4;(0,0);(290,0);(290,10);(0,10)}}
{\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2;9;16384;45824;1;45824;1;45824;1;45824;32768}}
{\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}}
{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen
t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}}
}}
{\shp {\*\shpinst\shpleft6046\shptop7682\shpright6290\shpbottom7702\shpfhdr0\shp
bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz654\shplid120
{\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{
\sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}}
{\sp{\sn pVerticies}{\sv 8;4;(0,20);(244,20);(244,0);(0,0)}}
{\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2;10;16384;45824;1;45824;1;45824;1;45824;24577;32768}
}
{\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s
p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s
p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}}
}}
{\shp {\*\shpinst\shpleft6045\shptop7682\shpright6290\shpbottom7692\shpfhdr0\shp
bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz654\shplid121
{\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{
\sn geoRight}{\sv 245}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}}
{\sp{\sn pVerticies}{\sv 8;4;(0,0);(245,0);(245,10);(0,10)}}
{\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2;9;16384;45824;1;45824;1;45824;1;45824;32768}}
{\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}}
{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen
t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}}
}}
{\shp {\*\shpinst\shpleft6290\shptop7682\shpright6580\shpbottom7702\shpfhdr0\shp
bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz660\shplid122
{\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{
\sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}}
{\sp{\sn pVerticies}{\sv 8;4;(0,20);(290,20);(290,0);(0,0)}}
{\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2;10;16384;45824;1;45824;1;45824;1;45824;24577;32768}
}
{\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s
p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s
p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}}
}}

{\shp {\*\shpinst\shpleft6290\shptop7682\shpright6580\shpbottom7692\shpfhdr0\shp
bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz660\shplid123
{\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{
\sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}}
{\sp{\sn pVerticies}{\sv 8;4;(0,0);(290,0);(290,10);(0,10)}}
{\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2;9;16384;45824;1;45824;1;45824;1;45824;32768}}
{\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}}
{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen
t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}}
}}
{\shp {\*\shpinst\shpleft6580\shptop7682\shpright6824\shpbottom7702\shpfhdr0\shp
bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz666\shplid124
{\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{
\sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}}
{\sp{\sn pVerticies}{\sv 8;4;(0,20);(244,20);(244,0);(0,0)}}
{\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2;10;16384;45824;1;45824;1;45824;1;45824;24577;32768}
}
{\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s
p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s
p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}}
}}
{\shp {\*\shpinst\shpleft6580\shptop7682\shpright6824\shpbottom7692\shpfhdr0\shp
bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz666\shplid125
{\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{
\sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}}
{\sp{\sn pVerticies}{\sv 8;4;(0,0);(244,0);(244,10);(0,10)}}
{\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2;9;16384;45824;1;45824;1;45824;1;45824;32768}}
{\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}}
{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen
t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}}
}}
{\shp {\*\shpinst\shpleft6824\shptop7682\shpright7114\shpbottom7702\shpfhdr0\shp
bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz672\shplid126
{\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{
\sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}}
{\sp{\sn pVerticies}{\sv 8;4;(0,20);(290,20);(290,0);(0,0)}}
{\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2;10;16384;45824;1;45824;1;45824;1;45824;24577;32768}
}
{\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s
p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s
p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}}
}}
{\shp {\*\shpinst\shpleft6824\shptop7682\shpright7114\shpbottom7692\shpfhdr0\shp
bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz672\shplid127
{\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{
\sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}}
{\sp{\sn pVerticies}{\sv 8;4;(0,0);(290,0);(290,10);(0,10)}}
{\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2;9;16384;45824;1;45824;1;45824;1;45824;32768}}
{\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}}
{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen
t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}}
}}
{\shp {\*\shpinst\shpleft7114\shptop7682\shpright7358\shpbottom7702\shpfhdr0\shp
bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz678\shplid128
{\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{

\sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}}
{\sp{\sn pVerticies}{\sv 8;4;(0,20);(244,20);(244,0);(0,0)}}
{\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2;10;16384;45824;1;45824;1;45824;1;45824;24577;32768}
}
{\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s
p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s
p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}}
}}
{\shp {\*\shpinst\shpleft7114\shptop7682\shpright7357\shpbottom7692\shpfhdr0\shp
bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz678\shplid129
{\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{
\sn geoRight}{\sv 243}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}}
{\sp{\sn pVerticies}{\sv 8;4;(0,0);(243,0);(243,10);(0,10)}}
{\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2;9;16384;45824;1;45824;1;45824;1;45824;32768}}
{\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}}
{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen
t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}}
}}
{\shp {\*\shpinst\shpleft7358\shptop7682\shpright7648\shpbottom7702\shpfhdr0\shp
bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz684\shplid130
{\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{
\sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}}
{\sp{\sn pVerticies}{\sv 8;4;(0,20);(290,20);(290,0);(0,0)}}
{\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2;10;16384;45824;1;45824;1;45824;1;45824;24577;32768}
}
{\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s
p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s
p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}}
}}
{\shp {\*\shpinst\shpleft7357\shptop7682\shpright7647\shpbottom7692\shpfhdr0\shp
bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz684\shplid131
{\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{
\sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}}
{\sp{\sn pVerticies}{\sv 8;4;(0,0);(290,0);(290,10);(0,10)}}
{\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2;9;16384;45824;1;45824;1;45824;1;45824;32768}}
{\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}}
{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen
t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}}
}}
{\shp {\*\shpinst\shpleft7648\shptop7682\shpright7892\shpbottom7702\shpfhdr0\shp
bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz690\shplid132
{\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{
\sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}}
{\sp{\sn pVerticies}{\sv 8;4;(0,20);(244,20);(244,0);(0,0)}}
{\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2;10;16384;45824;1;45824;1;45824;1;45824;24577;32768}
}
{\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s
p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s
p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}}
}}
{\shp {\*\shpinst\shpleft7647\shptop7682\shpright7892\shpbottom7692\shpfhdr0\shp
bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz690\shplid133
{\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{
\sn geoRight}{\sv 245}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}}
{\sp{\sn pVerticies}{\sv 8;4;(0,0);(245,0);(245,10);(0,10)}}

45824.10.1.9.20).(0.16384.(0.0).1.(0.9.(243.1.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft8182\shptop7682\shpright8425\shpbottom7692\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz702\shplid137 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 243}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.1.(0.(243.45824.1.(290.(0.10.16384.45824.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft7892\shptop7682\shpright8182\shpbottom7702\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz696\shplid134 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.45824.45824.1.4.45824.1.4.16384.45824.24577.1.(244.1.(0.45824.(0.0).20).10).10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.1.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft7892\shptop7682\shpright8182\shpbottom7692\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz696\shplid135 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.9.4.20).{\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(290.1.20).(290.24577.1.45824.0).45824.0).45824.(244.45824.10.(0.(290.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.45824.4.0).16384.45824.20).1.(0.16384.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s .32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft8426\shptop7682\shpright8716\shpbottom7702\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz708\shplid138 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.45824.16384.20).1.45824.10).(290.45824.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(0.0).1.0).45824.1.4.45824.24577.(290.45824.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft8182\shptop7682\shpright8426\shpbottom7702\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz702\shplid136 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.

4.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} .1.45824.(0.45824.0).4.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.(290.45824.16384.0).9.45824.0).10).32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft8960\shptop7682\shpright9250\shpbottom7702\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz720\shplid142 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(245.0).4.9.20).16384.(0.16384.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.45824.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft8716\shptop7682\shpright8960\shpbottom7702\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz714\shplid140 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.45824.0).32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft8960\shptop7682\shpright9250\shpbottom7692\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz720\shplid143 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.20).45824.(0.1.4.1.(0.24577.(244.(0.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft8715\shptop7682\shpright8960\shpbottom7692\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz714\shplid141 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 245}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.0).45824.(0.(290.(0.1.(0.10).(0.45824.10).(0.1.4.9.(290.1.45824.(290.24577.45824.1.10.0).45824.p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft8425\shptop7682\shpright8715\shpbottom7692\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz708\shplid139 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.0).16384.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(245.1.1.1.1.45824.(290.45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.16384.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.10.1.45824.(290.(244.20).1.20).45824.1.

4.4.10.0).(0.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft9784\shptop7682\shpright10028\shpbottom7702\shpfhdr0\sh pbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz738\shplid148 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.16384.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.(244.45824.0).1.0).24577.45824.45824.(0.(0.45824.1.45824.20).45824.1.45824.24577.10.20).4.1.(0.(290.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.1.9.20).(0.45824.(0.45824.1.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft9494\shptop7682\shpright9784\shpbottom7692\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz732\shplid147 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.16384.(0.16384.0).45824.(244.0).32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft9784\shptop7682\shpright10027\shpbottom7692\shpfhdr0\sh .45824.1.(290.45824.(0.(290.10).(244.(244.(244.1.45824.(244.(0.45824.9.4.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft9494\shptop7682\shpright9784\shpbottom7702\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz732\shplid146 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.10.24577.{\shp {\*\shpinst\shpleft9250\shptop7682\shpright9494\shpbottom7702\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz726\shplid144 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.10).(290.16384.1.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.4.20).20).16384.45824.45824.20).45824.45824.0).45824.(0.45824.0).0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.1.1.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft9250\shptop7682\shpright9494\shpbottom7692\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz726\shplid145 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.

16384.45824.45824.(243.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft10318\shptop7682\shpright10561\shpbottom7692\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz750\shplid153 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 243}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(0.(243.(291.(290.24577.9.1.1.20).0).0).10).pbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz738\shplid149 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 243}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(244.4.0).16384.(243.(290.(0.45824.4.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.45824.16384.1.(243.16384.1.(0.10).45824.9.45824.45824.16384.20).45824.1.45824.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft10027\shptop7682\shpright10318\shpbottom7692\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz744\shplid151 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 291}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.20).10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.0).45824.4.10.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft10562\shptop7682\shpright10852\shpbottom7702\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz756\shplid154 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} .(0.24577.20).0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.45824.4.(291.1.10.0).45824.45824.1.1.9.(0.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft10028\shptop7682\shpright10318\shpbottom7702\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz744\shplid150 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.0).4.(0.45824.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.1.10).0).1.(0.1.(244.45824.(0.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft10318\shptop7682\shpright10562\shpbottom7702\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz750\shplid152 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(0.0).45824.1.45824.(0.45824.

10).20).20).16384.16384.1.45824.1.(0.(0.(290.45824.{\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(0.0).0).45824.1.45824.(290.45824.16384.(244.(290.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(0.1.(0.1.45824.1.(244.45824.(0.1.0).(290.10).4.45824.4.10.(0.45824.4.10.16384.45824.(0.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(0.45824.1.(0.(290.1.9.20).20).0).24577.(290.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.20).10).45824.16384.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.1.45824.16384.1.0).45824.1.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft10851\shptop7682\shpright11095\shpbottom7692\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz762\shplid157 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft11095\shptop7682\shpright11385\shpbottom7692\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz768\shplid159 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.4.1.(0.45824.45824.45824.9.45824.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft10852\shptop7682\shpright11096\shpbottom7702\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz762\shplid156 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.0).45824.20).(244.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft11096\shptop7682\shpright11386\shpbottom7702\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz768\shplid158 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.45824.24577.0).10.32768}} .(290.0).(244.45824.9.24577.1.(290.(0.0).1.1.4.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft10561\shptop7682\shpright10851\shpbottom7692\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz756\shplid155 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.4.

20).45824.(290.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft11920\shptop7682\shpright12164\shpbottom7702\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz786\shplid164 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.10.1.1.(245.10).16384.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft11630\shptop7682\shpright11920\shpbottom7702\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz780\shplid162 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.20).1.4.45824.(244.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft11385\shptop7682\shpright11630\shpbottom7692\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz774\shplid161 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 245}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.1.9.(0.1.(290.4.(245.(0.1.1.4.45824.45824.10.45824.20).(0.16384.45824.(290.(0.45824.(0.(0.4.9.1.20).1.16384.24577.(0.1.45824.45824.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s .45824.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(0.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft11630\shptop7682\shpright11920\shpbottom7692\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz780\shplid163 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.10.(290.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.1.{\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft11386\shptop7682\shpright11630\shpbottom7702\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz774\shplid160 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.45824.1.0).45824.0).0).0).0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.1.20).0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.10).1.(244.(244.20).0).0).45824.(0.4.(244.0).(0.45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.16384.16384.24577.45824.24577.

10.(0.(0.(0.45824.10.16384.(0.45824.p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft11920\shptop7682\shpright12164\shpbottom7692\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz786\shplid165 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.45824.0).0).32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} .1.45824.1.0).10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.1.45824.4.(244.(244.1.(244.45824.16384.45824.45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(290.1.1.16384.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft12164\shptop7682\shpright12454\shpbottom7702\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz792\shplid166 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.0).16384.45824.20).45824.45824.(290.45824.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.0).4.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft12454\shptop7682\shpright12698\shpbottom7692\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz798\shplid169 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(244.1.0).(0.45824.20).16384.9.4.20).4.1.(0.45824.1.45824.10).1.20).45824.45824.0).45824.1.10).32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft12454\shptop7682\shpright12698\shpbottom7702\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz798\shplid168 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.4.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft12164\shptop7682\shpright12454\shpbottom7692\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz792\shplid167 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.24577.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.9.(290.(290.0).(244.1.10).9.(0.(0.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.24577.1.1.(0.(0.(244.

{\shp {\*\shpinst\shpleft12698\shptop7682\shpright12942\shpbottom7702\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz804\shplid170 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.4.45824.10.(0.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft13185\shptop7682\shpright13475\shpbottom7692\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz816\shplid175 .0).9.(243.4.0).45824.45824.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft12942\shptop7682\shpright13186\shpbottom7702\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz810\shplid172 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(244.1.45824.(244.1.20).20).1.(0.10).1.45824.24577.(0.4.(0.(243.1.45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(0.45824.24577.16384.0).(0.45824.45824.20).45824.10.(0.1.16384.20).0).0).20).4.1.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft13186\shptop7682\shpright13476\shpbottom7702\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz816\shplid174 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(244.1.0).(244.1.20).10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.1.1.45824.16384.1.4.(290.45824.16384.16384.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(0.45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.(244.45824.45824.10).10.45824.9.(0.(0.0).(244.45824.45824.1.(290.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft12698\shptop7682\shpright12941\shpbottom7692\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz804\shplid171 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 243}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.24577.1.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft12941\shptop7682\shpright13185\shpbottom7692\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz810\shplid173 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.

(0.(290.1.1.1.45824.24577.16384.1.0)}} .45824.4.1.(245.20).1.(0.(0.(290.20).45824.0).10).45824.45824.1.24577.45824.45824.1.1.(0.20).1.0).9.16384.45824.9.{\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.16384.45824.4.20).10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(290.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(0.(0.45824.0).0).(0.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft13476\shptop7682\shpright13720\shpbottom7702\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz822\shplid176 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.9.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft13475\shptop7682\shpright13720\shpbottom7692\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz822\shplid177 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 245}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.16384.4.0).10).(244.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.10.4.45824.10).45824.0).(0.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft14010\shptop7682\shpright14254\shpbottom7702\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz834\shplid180 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(290.0).0).4.1.(0.16384.(0.(0.(244.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft13720\shptop7682\shpright14010\shpbottom7692\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz828\shplid179 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.45824.45824.(290.20).0).45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.20).(0.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft13720\shptop7682\shpright14010\shpbottom7702\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz828\shplid178 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.4.45824.(244.1.1.45824.(245.(290.45824.10.1.(244.

1.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.16384.45824.4.0).20).0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.45824.1.45824.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft14254\shptop7682\shpright14504\shpbottom7692\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz840\shplid183 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 250}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.20).32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} .(250.45824.1.45824.{\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.10.45824.0).0).9.(0.1.1.16384.(401.45824.(0.(402.9.(244.16384.(250.20).32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft344\shptop9162\shpright745\shpbottom9172\shpfhdr0\shpbx page\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz846\shplid185 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 401}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(401.4.10).1.1.(0.10.(0.0).4.1.1.16384.45824.1.45824.10).10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.45824.(250.0).0).(0.45824.45824.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft14254\shptop7682\shpright14504\shpbottom7702\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz840\shplid182 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 250}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.10).16384.1.4.1.20).45824.(0.45824.16384.1.24577.1.4.1.(0.(402.0).45824.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft344\shptop9162\shpright746\shpbottom9182\shpfhdr0\shpbx page\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz846\shplid184 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 402}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft14010\shptop7682\shpright14254\shpbottom7692\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz834\shplid181 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(0.24577.(250.(0.1.45824.(244.45824.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.10.45824.45824.0).(0.45824.1.9.24577.

0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} .1.24577.45824.0).0).(1914.1.45824.16384.(307.0).1.20).45824.45824.10).1.45824.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft2660\shptop9162\shpright2967\shpbottom9172\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz858\shplid189 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 307}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.45824.45824.45824.4.20).20).32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft2660\shptop9162\shpright2968\shpbottom9182\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz858\shplid188 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 308}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.24577.1.(0.1.(0.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.(308.0).(0.24577.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft745\shptop9162\shpright2660\shpbottom9172\shpfhdr0\shpb xpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz852\shplid187 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 1915}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(1915.(308.4.10.(307.45824.{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft746\shptop9162\shpright2660\shpbottom9182\shpfhdr0\shpb xpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz852\shplid186 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 1914}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(1915.1.45824.45824.45824.1.16384.0).(0.1.1.45824.(1914.(0.45824.1.1.(0.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.16384.10).45824.20).(308.45824.9.16384.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.16384.10.1.45824.20).(0.1.(308.20).4.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.4.(0.10.(0.0).(0.9.4.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft2968\shptop9162\shpright3276\shpbottom9182\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz864\shplid190 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 308}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.0).

1.16384.1.(0.1.(307.24577.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft3276\shptop9162\shpright3566\shpbottom9182\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz870\shplid192 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.1.45824.20).(307.4.4.4.(0.16384.20).0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(0.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft3874\shptop9162\shpright4118\shpbottom9182\shpfhdr0\shp .20).45824.(0.45824.45824.0).1.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(0.(309.9.10.1.45824.16384.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.45824.4.45824.0).(0.24577.45824.10).9.0).45824.20).1.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(309.(290.(308.(0.1.(0.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft3276\shptop9162\shpright3566\shpbottom9172\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz870\shplid193 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft3566\shptop9162\shpright3874\shpbottom9182\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz876\shplid194 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 308}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.4.0).10).(290.45824.(290.45824.1.45824.0).0).(0.(0.10.45824.45824.1.1.0).45824.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.16384.9.(308.45824.45824.1.10).1.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft3566\shptop9162\shpright3873\shpbottom9172\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz876\shplid195 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 307}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.}} {\shp {\*\shpinst\shpleft2967\shptop9162\shpright3276\shpbottom9172\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz864\shplid191 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 309}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.0).16384.45824.(290.

10).20).45824.(244.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft4118\shptop9162\shpright4426\shpbottom9182\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz888\shplid198 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 308}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.0).10.45824.0).45824.10.4.24577.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(0.(308.(0.16384.(309.(0.1.20).(0.(244.(0.45824.45824.bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz882\shplid196 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.9.16384.24577.20).45824.(244.(0.0).45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.(244.1.1.20).(0.45824.45824.1.(0.9.45824.0).(308.4.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft4426\shptop9162\shpright4670\shpbottom9172\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz894\shplid201 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ .0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft4117\shptop9162\shpright4426\shpbottom9172\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz888\shplid199 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 309}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.24577.45824.45824.1.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.16384.45824.1.45824.45824.1.10).16384.1.4.45824.1.45824.20).(309.(244.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft3873\shptop9162\shpright4117\shpbottom9172\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz882\shplid197 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(0.4.1.(0.0).0).16384.0).10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.1.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft4426\shptop9162\shpright4670\shpbottom9182\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz894\shplid200 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.10.45824.1.20).45824.4.45824.(244.1.

16384.45824.0).32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft5222\shptop9162\shpright5512\shpbottom9182\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz912\shplid206 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft4670\shptop9162\shpright4977\shpbottom9172\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz900\shplid203 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 307}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.\sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(0.24577.1.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft4670\shptop9162\shpright4978\shpbottom9182\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz900\shplid202 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 308}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.1.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.(0.1.1.10).45824.(244.45824.(0.45824.4.45824.0).0).1.1.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.16384.45824.1.32768} .0).10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.10.45824.1.45824.24577.4.4.20).20).45824.(307.(0.(244.(0.(0.1.10.(308.(290.(244.(290.20).45824.45824.16384.1.9.4.(245.1.16384.10).0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.0).(307.45824.45824.1.(0.0).0).9.(245.45824.(308.4.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft4978\shptop9162\shpright5222\shpbottom9182\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz906\shplid204 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.0).45824.(0.45824.1.45824.24577.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft4977\shptop9162\shpright5222\shpbottom9172\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz906\shplid205 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 245}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.20).1.(0.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.9.1.(0.45824.0).45824.45824.(0.1.45824.20).16384.20).16384.4.10).(0.10.(244.

10.1.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.0).45824.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen .16384.10).(0.0).4.9.45824.45824.4.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft5755\shptop9162\shpright6045\shpbottom9172\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz924\shplid211 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.1.1.9.45824.(0.16384.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.1.45824.45824.1.(0.(290.20).45824.(0.45824.1.(290.(0.16384.1.(244.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft5512\shptop9162\shpright5755\shpbottom9172\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz918\shplid209 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 243}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.45824.(290.1.4.10).1.0).(0.20).45824.1.20).45824.45824.16384.(244.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.0).(0.10.(243.45824.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft5222\shptop9162\shpright5512\shpbottom9172\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz912\shplid207 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(0.0).(0.20).32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft5756\shptop9162\shpright6046\shpbottom9182\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz924\shplid210 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.24577.(290.4.(290.45824.1.45824.45824.16384.(0.0).0).1.(243.0).10).45824.24577.1.45824.9.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.4.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft5512\shptop9162\shpright5756\shpbottom9182\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz918\shplid208 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(290.

45824.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft6580\shptop9162\shpright6824\shpbottom9182\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz942\shplid216 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(0.20).1.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.24577.1.1.10.0).(290.45824.16384.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.45824.0).1.(0.4.45824.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft6045\shptop9162\shpright6290\shpbottom9172\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz930\shplid213 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 245}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(290.24577.20).0).45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.10.45824.16384.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft6290\shptop9162\shpright6580\shpbottom9172\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz936\shplid215 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(244.4.(244.45824.0).9.45824.(0.(245.1.(245.45824.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.(290.10).45824.t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft6046\shptop9162\shpright6290\shpbottom9182\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz930\shplid212 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.10).1.1.20).45824.(0.1.(244.45824.1.(0.45824.(244.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.0).0).1.(0.45824.45824.(0.45824.16384.(290.1.1.(0.10.20).4.1.0).4.9.24577.45824.(0.20).32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} .1.4.45824.(0.20).16384.16384.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft6290\shptop9162\shpright6580\shpbottom9182\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz936\shplid214 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.

45824.20).10).0).10.(0.20).45824.10).24577.(0.45824.1.0).1.4.4.1.0).9.4.(0.1.45824.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(0.1.9.{\shp {\*\shpinst\shpleft6580\shptop9162\shpright6824\shpbottom9172\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz942\shplid217 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(290.20).(0.(0.(244.(244.16384.45824.45824.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.45824.45824.45824.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.45824.1.(243.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft6824\shptop9162\shpright7114\shpbottom9182\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz948\shplid218 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.1.45824.(0.16384.(0.20).4.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft7114\shptop9162\shpright7357\shpbottom9172\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz954\shplid221 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 243}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft7358\shptop9162\shpright7648\shpbottom9182\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz960\shplid222 .9.16384.1.(243.(244.45824.0).45824.1.1.0).45824.10).4.45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft6824\shptop9162\shpright7114\shpbottom9172\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz948\shplid219 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.0).1.45824.0).16384.(290.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft7114\shptop9162\shpright7358\shpbottom9182\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz954\shplid220 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(244.1.1.1.45824.10.(290.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(0.24577.16384.(290.0).45824.(0.

1.16384.(290.45824.45824.{\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.20).0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.45824.0).16384.1.24577.45824.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft7647\shptop9162\shpright7892\shpbottom9172\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz966\shplid225 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 245}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(244.10.45824.45824.1.10).45824.20).4.1.(245.16384.0).45824.45824.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft7648\shptop9162\shpright7892\shpbottom9182\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz966\shplid224 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.16384.0).0).1.4.4.(0.24577.45824.(290.45824.1.(245.45824.20).20).(0.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft7892\shptop9162\shpright8182\shpbottom9182\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz972\shplid226 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.16384.20).1.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft7892\shptop9162\shpright8182\shpbottom9172\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz972\shplid227 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} .45824.10).20).45824.(0.0).0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(290.(0.(290.(0.(0.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.0).9.1.1.(244.1.24577.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft7357\shptop9162\shpright7647\shpbottom9172\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz960\shplid223 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.4.(0.10.(0.9.(290.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.(290.1.(0.4.10.1.0).(0.45824.1.45824.

10).32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft8182\shptop9162\shpright8425\shpbottom9172\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz978\shplid229 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 243}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(243.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.1.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft8426\shptop9162\shpright8716\shpbottom9182\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz984\shplid230 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.16384.24577.0).10.1.45824.(0.(0.0).45824.45824.(0.1.20).4.9.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft8716\shptop9162\shpright8960\shpbottom9182\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz990\shplid232 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.(0.(244.45824.(0.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft8182\shptop9162\shpright8426\shpbottom9182\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz978\shplid228 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.10.(0.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.4.0).45824.1.10).10.1.1.24577.45824.45824.(0.(290.45824.10).20).16384.0).1.24577.1.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.45824.1.45824.0).16384.16384.4.45824.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(244.(290.0).0).45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.0).(0.20).45824.0).45824.20).{\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.20).1.9.45824.(290.32768} } .1.1.(290.4.16384.9.(0.45824.(0.45824.20).45824.(243.1.(244.(0.45824.(290.4.45824.1.16384.1.(244.45824.(0.45824.(290.4.45824.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft8425\shptop9162\shpright8715\shpbottom9172\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz984\shplid231 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.

45824.45824.1.(245.(290.16384.4.1.16384.4.16384.0).45824.20).4.1.1.(244.16384.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.0).20).0).32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft8960\shptop9162\shpright9250\shpbottom9172\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz996\shplid235 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.0).(0.16384.45824.(290.45824.0).1.(0.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} .9.1.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(0.45824.(0.{\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft8715\shptop9162\shpright8960\shpbottom9172\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz990\shplid233 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 245}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.24577.(245.(0.(0.10).9.(244.(244.1.45824.(290.10.10).0).32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft8960\shptop9162\shpright9250\shpbottom9182\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz996\shplid234 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.0).32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft9250\shptop9162\shpright9494\shpbottom9172\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1002\shplid237 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.45824.45824.1.1.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft9250\shptop9162\shpright9494\shpbottom9182\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1002\shplid236 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(290.10.0).45824.(0.1.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.(0.(0.20).45824.45824.(244.10).45824.1.45824.24577.45824.(0.45824.4.9.45824.4.1.20).45824.45824.

(0.1.(0.0).45824.45824.20).20).(290.45824.16384.45824.(290.1.(290.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.0).(243.(0.4.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft9784\shptop9162\shpright10028\shpbottom9182\shpfhdr0\sh pbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1014\shplid240 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.45824.45824.24577.1.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.24577.1.45824.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.45824.45824.0).1.45824.10).(0.45824.(0.16384.45824.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft9784\shptop9162\shpright10027\shpbottom9172\shpfhdr0\sh pbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1014\shplid241 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 243}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.4.0).4.24577.45824.20).}} {\shp {\*\shpinst\shpleft9494\shptop9162\shpright9784\shpbottom9182\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1008\shplid238 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(0.20).(290.4.1.0).(0.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.(0.10.20).45824.45824.4.10.0).0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.10).(290.1.9.16384.10.(244.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft9494\shptop9162\shpright9784\shpbottom9172\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1008\shplid239 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.20).32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft10028\shptop9162\shpright10318\shpbottom9182\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1020\shplid242 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.0).(290.9.(244.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} .45824.45824.1.(0.16384.16384.45824.1.(243.(0.45824.1.

45824.20).10).(290.(0.45824.45824.45824.16384.10).(0.1.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft10318\shptop9162\shpright10561\shpbottom9172\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1026\shplid245 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 243}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(290.0).9.16384.0).45824.45824.1.45824.45824.0).32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft10561\shptop9162\shpright10851\shpbottom9172\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1032\shplid247 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(0.24577.(291.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.0).1.45824.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft10562\shptop9162\shpright10852\shpbottom9182\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1032\shplid246 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.20).1.1.(0.4.(243.1.1.(290.45824.16384.45824.45824.1.(291.16384.(243.0).32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft10852\shptop9162\shpright11096\shpbottom9182\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1038\shplid248 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ .{\shp {\*\shpinst\shpleft10027\shptop9162\shpright10318\shpbottom9172\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1020\shplid243 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 291}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.10.9.(0.0).(0.(290.45824.1.45824.45824.4.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.0).(0.45824.0).9.(0.1.20).1.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.4.45824.45824.24577.4.45824.1.16384.(244.1.20).32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft10318\shptop9162\shpright10562\shpbottom9182\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1026\shplid244 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(0.10.10).(0.4.(244.

32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft11095\shptop9162\shpright11385\shpbottom9172\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1044\shplid251 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.10.16384.1.4.20).10).16384.45824.1.20).45824.20).(0.45824.24577.20).0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.0).24577.0).9.4.(244.(0.(244.0).45824.4.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft11385\shptop9162\shpright11630\shpbottom9172\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1050\shplid253 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 245}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.0).(290.45824.16384.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft11096\shptop9162\shpright11386\shpbottom9182\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1044\shplid250 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(244.0).45824.0).45824.10).0).0).4.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(0.20).\sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.1.10.0).45824.10.45824.1.4.1.10).0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.45824.1.45824.(245.1.(244.(244.9.1.10)}} .45824.45824.(244.1.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.20).(0.(0.(290.1.(290.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(0.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft11386\shptop9162\shpright11630\shpbottom9182\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1050\shplid252 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.24577.(290.45824.1.1.45824.45824.45824.(0.(0.(0.16384.(0.(0.(0.45824.1.45824.(245.4.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft10851\shptop9162\shpright11095\shpbottom9172\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1038\shplid249 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.16384.

45824.1.(290.(290.45824.16384.45824.1.1.1.4.0).(244.1.4.1.20).(0.1.1.10).45824.24577.(244.0).(0.45824.45824.4.24577.4.45824.16384.20).4.(0.45824.(0.1.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s .(244.45824.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft11920\shptop9162\shpright12164\shpbottom9182\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1062\shplid256 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft11920\shptop9162\shpright12164\shpbottom9172\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1062\shplid257 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.16384.{\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.45824.(290.45824.24577.1.(290.(0.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft11630\shptop9162\shpright11920\shpbottom9182\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1056\shplid254 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(0.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(0.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft12164\shptop9162\shpright12454\shpbottom9182\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1068\shplid258 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.20).45824.45824.45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.45824.(0.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.(290.1.45824.10.0).20).1.9.45824.10.10.16384.0).45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.0).0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.9.1.45824.20).45824.1.16384.16384.0).20).(0.(244.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft11630\shptop9162\shpright11920\shpbottom9172\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1056\shplid255 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.9.(290.0).45824.1.1.10).45824.(0.

45824.24577.20).32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft12454\shptop9162\shpright12698\shpbottom9172\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1074\shplid261 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.0).1.9.(0.9.1.45824.1.1.0).45824.45824.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft12698\shptop9162\shpright12941\shpbottom9172\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1080\shplid263 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 243}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.45824.4.1.16384.0).32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft12454\shptop9162\shpright12698\shpbottom9182\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1074\shplid260 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.45824.(0.10).(0.1.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.(0.1.(0.20).(0.(0.9.16384.(0.10).20).32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} .(244.0).(290.1.(244.45824.1.0).1.0).(243.(0.(244.16384.20).4.16384.4.(244.45824.10.(243.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft12698\shptop9162\shpright12942\shpbottom9182\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1080\shplid262 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(0.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft12164\shptop9162\shpright12454\shpbottom9172\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1068\shplid259 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(244.(290.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.10).1.(244.1.45824.10.1.45824.45824.45824.1.0).0).4.45824.16384.45824.45824.45824.4.24577.

1.45824.45824.(244.0).45824.45824.45824.(244.24577.45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(244.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft13186\shptop9162\shpright13476\shpbottom9182\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1092\shplid266 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft13185\shptop9162\shpright13475\shpbottom9172\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1092\shplid267 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.0).10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.24577.1.1.16384.(0.45824.45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(0.16384.20).20).(290.10.10.4.4.1.45824.45824.(0.4.(290.1.45824.45824.10).45824.1.(244.4.45824.{\shp {\*\shpinst\shpleft12942\shptop9162\shpright13186\shpbottom9182\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1086\shplid264 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.4.(0.45824.20).45824.(0.(0.9.(0.16384.0).0).45824.0).(290.9.(0.1.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft13476\shptop9162\shpright13720\shpbottom9182\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1098\shplid268 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(0.(0.(290.1.10).45824.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.24577.1.20).16384.10.0).20).32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft13475\shptop9162\shpright13720\shpbottom9172\shpfhdr0\s .20).1.45824.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft12941\shptop9162\shpright13185\shpbottom9172\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1086\shplid265 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(244.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(244.45824.1.1.16384.1.0).1.

45824.0).0).(244.1.(0.1.(0.1.(0.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft14010\shptop9162\shpright14254\shpbottom9182\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1110\shplid272 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.45824.9.1.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft13720\shptop9162\shpright14010\shpbottom9172\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1104\shplid271 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.(0.45824.1.20).0).10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.(0.1.45824.4.(290.(0.45824.4.20).(245.24577.16384.1.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft14254\shptop9162\shpright14504\shpbottom9182\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1116\shplid274 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 250}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} .1.(244.1.10.10).10).1.(0.45824.1.(0.(0.9.20).32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft14010\shptop9162\shpright14254\shpbottom9172\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1110\shplid273 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(290.45824.45824.(245.4.45824.45824.9.16384.45824.45824.16384.1.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft13720\shptop9162\shpright14010\shpbottom9182\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1104\shplid270 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.45824.16384.24577.10).(244.20).0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.16384.45824.4.0).10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(0.(244.10.0).(290.hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1098\shplid269 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 245}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.4.0).1.45824.0).45824.0).(290.

9.1.(0.10.0).1.45824.4.45824.16384.32768}} .45824.45824.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(412.20).4.4.1.1.0).(1915.(411.45824.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft14254\shptop9162\shpright14504\shpbottom9172\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1116\shplid275 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 250}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.0).45824.(0.45824.1.4.20).9.0).1.45824.(411.(250.1.20).16384.45824.(0.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft746\shptop11590\shpright2660\shpbottom11610\shpfhdr0\sh pbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1128\shplid278 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 1914}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.(250.45824.1.(1914.0).10.(0.45824.45824.(412.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft745\shptop11590\shpright2660\shpbottom11600\shpfhdr0\sh pbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1128\shplid279 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 1915}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(250.(0.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft334\shptop11590\shpright745\shpbottom11600\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1122\shplid277 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 411}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.10.16384.(0.45824.(0.4.0).0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.9.1.45824.45824.1.1.0).(250.24577.1.16384.45824.(0.10).(0.45824.0).16384.1.45824.24577.1.10).{\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.16384.45824.(0.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft334\shptop11590\shpright746\shpbottom11610\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1122\shplid276 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 412}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.4.1.20).1.20).(1915.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.1.45824.(1914.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.24577.0).(0.(0.20).10).45824.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.

45824.(290.9.16384.4.(309.0).0).20).45824.4.45824.45824.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft3276\shptop11590\shpright3566\shpbottom11610\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1146\shplid284 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.24577.9.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.16384.1.1.(0.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.20).32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s .16384.16384.10.45824.45824.(0.4.10).(0.1.1.10).32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft2967\shptop11590\shpright3276\shpbottom11600\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1140\shplid283 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 309}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.(0.45824.1.1.0).45824.20).20).0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.1.20).(307.24577.(307.45824.45824.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft2660\shptop11590\shpright2967\shpbottom11600\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1134\shplid281 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 307}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(0.45824.(308.0).1.(0.45824.0).{\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft2660\shptop11590\shpright2968\shpbottom11610\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1134\shplid280 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 308}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(0.1.1.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(0.45824.(290.4.1.1.20).0).(309.(308.1.(0.(0.24577.(308.10.(308.0).45824.45824.45824.45824.16384.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft2968\shptop11590\shpright3276\shpbottom11610\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1140\shplid282 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 308}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.4.1.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.10.1.

1.45824.45824.0).(0.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft3873\shptop11590\shpright4117\shpbottom11600\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1158\shplid289 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.(0.(244.16384.20).16384.1.(0.0).1.4.4.10.p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft3276\shptop11590\shpright3566\shpbottom11600\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1146\shplid285 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.24577.(290.9.(307.45824.1.4.(308.1.4.1.20).1.16384.1.45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.(0.(244.20).24577.45824.45824.1.(290.(307.10).1.0).(308.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft3566\shptop11590\shpright3873\shpbottom11600\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1152\shplid287 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 307}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.16384.1.10.45824.45824.10).(0.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.0).20).10).1.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.1.45824.(0.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft3874\shptop11590\shpright4118\shpbottom11610\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1158\shplid288 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(0.1.45824.9.(0.16384.0).0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.0).9.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft3566\shptop11590\shpright3874\shpbottom11610\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1152\shplid286 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 308}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.4.1.(244.45824.45824.45824.(0.(244.45824.45824.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} .0).0).(0.

45824.45824.(309.0).1.45824.1.(308.16384.(244.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.20).45824.0).(244.45824.4.45824.1.20).0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.4.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.1.(0.1.{\shp {\*\shpinst\shpleft4118\shptop11590\shpright4426\shpbottom11610\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1164\shplid290 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 308}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.16384.1.9.0).10).1.(0.45824.45824.(0.0).(308.16384.16384.1.1.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.10.4.1.45824.1.20).32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft4426\shptop11590\shpright4670\shpbottom11600\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1170\shplid293 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.24577.45824.(244.(244.45824.16384.20).24577.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft4426\shptop11590\shpright4670\shpbottom11610\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1170\shplid292 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.20).(309.10).0).1.45824.4.45824.(0.(0.4.20).32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft4670\shptop11590\shpright4977\shpbottom11600\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1176\shplid295 .32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft4670\shptop11590\shpright4978\shpbottom11610\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1176\shplid294 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 308}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.10.45824.(0.24577.(0.(0.45824.45824.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft4117\shptop11590\shpright4426\shpbottom11600\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1164\shplid291 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 309}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(308.45824.10.0).(308.(0.(0.0).0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.1.9.45824.

45824.0).20).(290.4.45824.(0.4.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft4977\shptop11590\shpright5222\shpbottom11600\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1182\shplid297 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 245}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.0).1.1.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(0.0)}} .0).1.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.0).1.16384.1.45824.45824.10).20).16384.45824.20).4.10).(0.4.(290.45824.1.45824.45824.16384.45824.20).(0.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft5512\shptop11590\shpright5756\shpbottom11610\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1194\shplid300 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.0).0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.{\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 307}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(0.9.10.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.45824.0).(245.24577.(0.16384.(307.0).1.20).(244.9.10).1.(307.45824.45824.45824.(0.20).(0.9.1.1.(290.10.0).(0.45824.45824.16384.45824.(244.(0.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft5222\shptop11590\shpright5512\shpbottom11610\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1188\shplid298 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(0.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft5222\shptop11590\shpright5512\shpbottom11600\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1188\shplid299 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(244.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft4978\shptop11590\shpright5222\shpbottom11610\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1182\shplid296 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.(0.(244.1.(245.45824.24577.45824.4.0).1.4.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.45824.(290.

45824.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft5512\shptop11590\shpright5755\shpbottom11600\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1194\shplid301 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 243}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} .1.1.1.45824.(243.45824.20).1.24577.1.(0.10).32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft6046\shptop11590\shpright6290\shpbottom11610\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1206\shplid304 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(0.(244.45824.{\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(0.10.0).45824.45824.(0.10.24577.45824.(0.45824.16384.45824.10).45824.1.45824.45824.16384.1.0).1.1.45824.45824.4.20).20).32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft5756\shptop11590\shpright6046\shpbottom11610\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1200\shplid302 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(0.(290.45824.1.0).(0.(245.16384.10).24577.0).1.45824.(0.(0.(244.4.45824.45824.45824.0).32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft6045\shptop11590\shpright6290\shpbottom11600\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1206\shplid305 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 245}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.0).9.4.45824.45824.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft5755\shptop11590\shpright6045\shpbottom11600\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1200\shplid303 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(0.16384.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(290.10.1.45824.(245.9.45824.1.1.4.0).16384.(290.9.1.1.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(243.0).45824.(290.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.16384.20).10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.4.

(244.(0.4.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.45824.20).45824.16384.24577.{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft6290\shptop11590\shpright6580\shpbottom11610\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1212\shplid306 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.4.4.45824.(290.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.10).45824.45824.1.45824.45824.45824.0).(244.4.45824.10.0).1.45824.(0.1.(0.45824.0).1.10.24577.(0.45824.20).(0.0).32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft6290\shptop11590\shpright6580\shpbottom11600\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1212\shplid307 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.20).(244.1.(0.(290.4.(0.45824.(290.1.16384.(0.45824.(290.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft6824\shptop11590\shpright7114\shpbottom11610\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1224\shplid310 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.9.0).45824.1.20).0).16384.20).32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} .1.45824.45824.1.(0.20).45824.(290.24577.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.16384.0).10.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft6580\shptop11590\shpright6824\shpbottom11600\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1218\shplid309 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.9.(0.45824.(244.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft6580\shptop11590\shpright6824\shpbottom11610\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1218\shplid308 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.10).45824.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.1.16384.(290.

45824.1.45824.0).10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.24577.0).16384.10).20).0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.(0.(244.45824.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft7648\shptop11590\shpright7892\shpbottom11610\shpfhdr0\s .16384.(243.(0.0).(290.45824.4.20).45824.45824.45824.45824.45824.(0.4.10.45824.45824.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.16384.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft7357\shptop11590\shpright7647\shpbottom11600\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1236\shplid315 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(290.(290.45824.1.(290.(0.(0.1.(290.4.(0.16384.45824.10).45824.10).(0.20).1.16384.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(0.10.1.0).4.1.45824.0).0).9.4.45824.(0.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft7358\shptop11590\shpright7648\shpbottom11610\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1236\shplid314 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(243.9.45824.9.1.1.1.(0.}} {\shp {\*\shpinst\shpleft6824\shptop11590\shpright7114\shpbottom11600\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1224\shplid311 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(290.1.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft7114\shptop11590\shpright7357\shpbottom11600\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1230\shplid313 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 243}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.20).(244.0).1.45824.1.0).32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft7114\shptop11590\shpright7358\shpbottom11610\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1230\shplid312 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.24577.45824.1.1.

1.0).20).45824.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft8182\shptop11590\shpright8425\shpbottom11600\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1254\shplid321 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ .(290.(244.4.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(290.16384.24577.10.(244.(245.45824.45824.45824.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft7647\shptop11590\shpright7892\shpbottom11600\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1242\shplid317 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 245}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.16384.0).(0.45824.16384.45824.4.1.0).16384.(0.20).45824.(290.(0.45824.45824.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.16384.(0.1.0).9.4.10.45824.1.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft8182\shptop11590\shpright8426\shpbottom11610\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1254\shplid320 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(290.45824.24577.1.1.(0.45824.20).45824.0).hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1242\shplid316 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(0.45824.1.0).(0.(245.1.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft7892\shptop11590\shpright8182\shpbottom11600\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1248\shplid319 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(0.(244.45824.1.45824.10).0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.10).9.45824.20).45824.1.45824.(244.(0.1.1.20).24577.4.10.(0.1.4.1.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft7892\shptop11590\shpright8182\shpbottom11610\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1248\shplid318 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.20).0).

20).(0.4.(290.(244.16384.45824.10).9.9.10.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft8716\shptop11590\shpright8960\shpbottom11610\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1266\shplid324 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.45824.45824.1.10.(0.(243.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft8425\shptop11590\shpright8715\shpbottom11600\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1260\shplid323 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(0.10.1.0).0).(0.45824.(245.0).24577.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.20).\sn geoRight}{\sv 243}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(290.1.45824.(0.1.1.16384.0).20).4.45824.0).(0.(0.45824.45824.1.45824.4.1.(290.1.45824.(245.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft8715\shptop11590\shpright8960\shpbottom11600\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1266\shplid325 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 245}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.16384.45824.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.16384.1.(243.0).(290.1.24577.45824.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft8960\shptop11590\shpright9250\shpbottom11610\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1272\shplid326 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.16384.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(0.4.10).16384.(0.24577.20).0).20).10).45824.45824.(0.(244.4.20).45824.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(290.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft8426\shptop11590\shpright8716\shpbottom11610\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1260\shplid322 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.32768} .0).45824.45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.0).(0.1.(0.9.45824.1.45824.1.45824.4.45824.1.1.(290.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.1.

1.45824.1.45824.(290.(290.45824.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft9494\shptop11590\shpright9784\shpbottom11610\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1284\shplid330 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(0.1.0).(244.45824.45824.16384.20).45824.45824.9.1.20).0).45824.(0.4.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.0).4.10).(290.24577.1.20).16384.(0.45824.10).1.45824.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.16384.(0.45824.16384.45824.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft9494\shptop11590\shpright9784\shpbottom11600\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1284\shplid331 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(0.0).9.(290.45824.4.45824.45824.1.} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft8960\shptop11590\shpright9250\shpbottom11600\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1272\shplid327 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(290.24577.10).45824.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft9250\shptop11590\shpright9494\shpbottom11600\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1278\shplid329 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.10.(0.(244.(244.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.4.(0.(0.1.20).1.0).(0.0).1.45824.(244.9.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.10.(0.0).45824.1.16384.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen .(290.1.1.4.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft9250\shptop11590\shpright9494\shpbottom11610\shpfhdr0\s hpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1278\shplid328 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.1.45824.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.0).45824.

24577.(0.10).32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft9784\shptop11590\shpright10027\shpbottom11600\shpfhdr0\ shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1290\shplid333 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 243}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.4.1.(243.4.(0.(244.1.45824.45824.45824.45824.45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(0.0).10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.45824.16384.1.9.16384.1.20).45824.45824.1.45824.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft10318\shptop11590\shpright10562\shpbottom11610\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1302\shplid336 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(243.1.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(290.10.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(244.45824.45824.45824.(290.0).10.10.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft10027\shptop11590\shpright10318\shpbottom11600\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1296\shplid335 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 291}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.24577.1.10).4.4.0).1.20).t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft9784\shptop11590\shpright10028\shpbottom11610\shpfhdr0\ shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1290\shplid332 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(291.1.45824.0).20).0).(0.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft10028\shptop11590\shpright10318\shpbottom11610\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1296\shplid334 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(244.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} .45824.(0.16384.1.45824.0).1.45824.45824.24577.0).(291.45824.20).9.20).(0.45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.16384.16384.(0.4.(0.(244.(0.45824.(0.1.1.1.20).

(290.45824.{\shp {\*\shpinst\shpleft10318\shptop11590\shpright10561\shpbottom11600\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1302\shplid337 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 243}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.45824.(0.(0.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.20).32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft10852\shptop11590\shpright11096\shpbottom11610\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1314\shplid340 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.4.10).20).45824.45824.45824.(244.45824.1.(0.45824.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.20).(0.10.(290.1.0).0).(0.45824.45824.45824.4.(290.4.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft10851\shptop11590\shpright11095\shpbottom11600\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1314\shplid341 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft10562\shptop11590\shpright10852\shpbottom11610\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1308\shplid338 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.16384.9.(0.(244.10).45824.45824.(290.9.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.1.1.0).(244.1.24577.45824.1.(243.1.(0.4.(0.45824.0).32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft11096\shptop11590\shpright11386\shpbottom11610\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1320\shplid342 .1.1.45824.45824.16384.(0.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.24577.1.10.0).16384.0).(244.0).9.16384.45824.1.4.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft10561\shptop11590\shpright10851\shpbottom11600\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1308\shplid339 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.20).45824.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.16384.(0.(243.45824.0).10).

45824.1.1.20).45824.1.1.(0.20).(0.45824.(290.20).10).9.45824.45824.(245.45824.4.10.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(0.(0.1.1.(0.(290.0).45824.20).45824.20).(290.1.(290.16384.45824.0).(0.(0.1.9.45824.4.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft11630\shptop11590\shpright11920\shpbottom11600\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1332\shplid347 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} .1.(0.20).16384.24577.4.1.16384.1.(0.45824.45824.0).(0.16384.(245.0).45824.(244.(290.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft11095\shptop11590\shpright11385\shpbottom11600\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1320\shplid343 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.45824.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft11630\shptop11590\shpright11920\shpbottom11610\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1332\shplid346 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(244.4.(290.45824.1.1.0).16384.45824.1.10).0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.24577.{\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.45824.0).4.10.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft11386\shptop11590\shpright11630\shpbottom11610\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1326\shplid344 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.10.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft11385\shptop11590\shpright11630\shpbottom11600\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1326\shplid345 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 245}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.24577.0).

45824.16384.0).45824.20).45824.(290.24577.(0.1.45824.16384.45824.(0.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(0.1.4.(290.10.(0.45824.45824.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(244.16384.4.16384.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.0).45824.10).16384.1.1.9.45824.0).45824.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.4.0).4.45824.(290.9.(0.10.1.45824.1.(0.45824.45824.1.(244.32768} } .1.0).16384.20).(244.1.(0.10).(0.1.(0.(290.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft12164\shptop11590\shpright12454\shpbottom11610\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1344\shplid350 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.20).20).(0.0).24577.1.10.(244.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft12454\shptop11590\shpright12698\shpbottom11610\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1350\shplid352 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.{\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft11920\shptop11590\shpright12164\shpbottom11600\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1338\shplid349 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.20).45824.0).0).45824.4.45824.(244.1.0).45824.45824.45824.1.45824.(0.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.10).(244.1.45824.(290.24577.1.4.1.9.20).32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft11920\shptop11590\shpright12164\shpbottom11610\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1338\shplid348 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(290.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft12164\shptop11590\shpright12454\shpbottom11600\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1344\shplid351 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.(0.1.1.45824.

16384.(243.(0.0).(244.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft12941\shptop11590\shpright13185\shpbottom11600\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1362\shplid357 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.10.(0.9.1.(0.1.45824.0).0).16384.4.45824.45824.45824.1.1.0).45824.9.(244.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} .(244.1.16384.1.(0.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft12698\shptop11590\shpright12941\shpbottom11600\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1356\shplid355 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 243}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.(0.10.45824.{\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft12454\shptop11590\shpright12698\shpbottom11600\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1350\shplid353 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.9.45824.20).4.1.(244.4.45824.45824.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.(243.1.10).45824.20).10).16384.(244.0).10).0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(0.0).32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft12942\shptop11590\shpright13186\shpbottom11610\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1362\shplid356 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.45824.(0.(244.0).45824.(0.(0.16384.(0.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.1.24577.45824.(244.20).1.1.1.0).45824.4.24577.45824.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft12698\shptop11590\shpright12942\shpbottom11610\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1356\shplid354 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(244.4.45824.20).1.45824.1.

0).10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} .45824.(290.20).1.16384.45824.4.4.(0.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(245.20).32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft13720\shptop11590\shpright14010\shpbottom11610\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1380\shplid362 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.0).1.1.10.}} {\shp {\*\shpinst\shpleft13186\shptop11590\shpright13476\shpbottom11610\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1368\shplid358 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.45824.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft13476\shptop11590\shpright13720\shpbottom11610\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1374\shplid360 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.10).20).20).(244.0).1.24577.1.45824.0).(290.(0.(290.45824.1.1.45824.9.0).45824.4.4.1.24577.1.10.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(0.(290.1.4.(0.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.16384.45824.45824.(244.45824.(245.45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft13475\shptop11590\shpright13720\shpbottom11600\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1374\shplid361 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 245}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.45824.1.16384.(0.24577.10).16384.(0.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft13185\shptop11590\shpright13475\shpbottom11600\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1368\shplid359 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.(290.45824.45824.0).1.10.1.(0.1.(0.9.1.20).(0.(290.20).0).(0.16384.45824.45824.

1.0).45824.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.9.1.1.45824.45824.45824.(244.16384.0).0).45824.16384.45824.1.45824.4.1.(260.4.0).1.(0.45824.45824.45824.20).45824.(290.1.24577.20).10.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.45824.0).(290.(0.1.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft14010\shptop11590\shpright14254\shpbottom11610\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1386\shplid364 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft334\shptop823\shpright354\shpbottom3892\shpfhdr0\shpbxp age\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1398\shplid368 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ .0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft14254\shptop11590\shpright14514\shpbottom11610\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1392\shplid366 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 260}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 20}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.0).45824.45824.(260.10).(0.20).45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.(260.4.(0.(0.(244.(0.4.10)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.4.(260.{\shp {\*\shpinst\shpleft13720\shptop11590\shpright14010\shpbottom11600\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1380\shplid363 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 290}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(0.9.1.10).10.0).0).24577.45824.16384.(244.1.16384.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft14254\shptop11590\shpright14514\shpbottom11600\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1392\shplid367 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 260}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft14010\shptop11590\shpright14254\shpbottom11600\shpfhdr0 \shpbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1386\shplid365 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 244}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 10}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(0.1.45824.45824.(0.9.10).1.(244.16384.(0.20).45824.

3790).1.0).1480).(0.(10.(10.10.45824.(10.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft334\shptop3892\shpright344\shpbottom7682\shpfhdr0\shpbx page\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1404\shplid371 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 3790}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.1.45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft334\shptop7682\shpright344\shpbottom9162\shpfhdr0\shpbx page\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1410\shplid373 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1480}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(20.1.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.4.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft334\shptop3892\shpright354\shpbottom7682\shpfhdr0\shpbx page\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1404\shplid370 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 3790}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.1480).(10.1.45824.(20.1480).1.45824.9.1.(0.24577.3790).4.1.1480).3790).(0.45824.(0.1.4.16384.3069).32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft334\shptop7682\shpright354\shpbottom9162\shpfhdr0\shpbx page\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1410\shplid372 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1480}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.\sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 3069}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft334\shptop823\shpright344\shpbottom3892\shpfhdr0\shpbxp age\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1398\shplid369 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 3069}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.4.(0.1.45824.45824.3790).3069).45824.45824.45824.0).0).45824.(0.(0.0).9.4.(20.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.45824.45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.16384.4.45824.24577.45824.(10.1.16384.16384.3069).(0.0)}} .45824.(0.(0.24577.1.10.10.(0.3069).1.(0.16384.(20.(20.(20.0).0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(10.1.45824.0).

45824.45824.1.1.10.45824.(10.(20.45824.9.(0.45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.2438).4.1.(20.(0.2438).{\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(0.1.(10.(0.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.2438).1.3069).32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft742\shptop3892\shpright762\shpbottom7682\shpfhdr0\shpbx page\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1428\shplid378 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 3790}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.4.(0.(0.1.(0.45824.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft334\shptop9162\shpright344\shpbottom11600\shpfhdr0\shpb xpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1416\shplid375 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 2438}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.10.45824.(0.4.16384.24577.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft334\shptop9162\shpright354\shpbottom11600\shpfhdr0\shpb xpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1416\shplid374 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 2438}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.16384.1.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.(20.45824.(20.0).(0.9.0).(10.16384.1.1.2438).3069).45824.45824.45824.45824.16384.(0.45824.45824.45824.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft742\shptop823\shpright762\shpbottom3892\shpfhdr0\shpbxp age\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1422\shplid376 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 3069}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.(20.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft741\shptop823\shpright751\shpbottom3892\shpfhdr0\shpbxp age\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1422\shplid377 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 3069}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.0).0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.16384.45824.1.45824.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s .24577.24577.16384.1.10.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.(20.3069).0).1.4.9.45824.3790).1.3069).1.(10.3790).4.45824.1.0).1.45824.45824.1.

1.1.0).p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft741\shptop3892\shpright751\shpbottom7682\shpfhdr0\shpbx page\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1428\shplid379 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 3790}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.2428).4.24577.4.1.(10.24577.16384.(20.45824.(10.1.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft741\shptop7682\shpright751\shpbottom9162\shpfhdr0\shpbx page\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1434\shplid381 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1480}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.2428).1.(0.(0.(10.9.45824.0).1480).10.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} .45824.45824.1.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft742\shptop7682\shpright762\shpbottom9162\shpfhdr0\shpbx page\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1434\shplid380 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1480}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(20.45824.2428).16384.(0.45824.45824.1.10.45824.(0.1480).3790).(0.9.1.45824.1.1.1480).2428).9.3790).1.45824.45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.4.45824.16384.45824.(0.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.16384.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft742\shptop9162\shpright762\shpbottom11590\shpfhdr0\shpb xpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1440\shplid382 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 2428}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(0.45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.0).(20.1.(20.1480).1.45824.(0.45824.45824.(0.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft741\shptop9162\shpright751\shpbottom11590\shpfhdr0\shpb xpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1440\shplid383 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 2428}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.0).0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(0.4.(10.(10.4.0).45824.(10.45824.45824.16384.

(10.1.1.1.45824.3790).45824.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft2656\shptop3892\shpright2666\shpbottom7682\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1452\shplid387 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 3790}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.9.(0.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.(0.10.(0.(0.45824.3069).1.3069).45824.1.1.{\shp {\*\shpinst\shpleft2656\shptop823\shpright2676\shpbottom3892\shpfhdr0\shpb xpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1446\shplid384 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 3069}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft2656\shptop823\shpright2666\shpbottom3892\shpfhdr0\shpb xpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1446\shplid385 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 3069}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.0).(20.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft2656\shptop7682\shpright2676\shpbottom9162\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1458\shplid388 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1480}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(20.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.3069).45824.(20.(20.45824.45824.1.3790).1.16384.45824.1.3069).(0.16384.1480).1.45824.45824.(0.1.0).45824.45824.(10.10.4.0).(20.24577.(10.45824.45824.1.(0.16384.45824.45824.(0.1.45824.(0.24577.(0.0).4.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft2656\shptop3892\shpright2676\shpbottom7682\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1452\shplid386 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 3790}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.9.45824.45824.(20.16384.3790).45824.4.(10.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1480).0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.24577.16384.4.3790).32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft2656\shptop7682\shpright2666\shpbottom9162\shpfhdr0\shp .10.4.1.0).

32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft2656\shptop9162\shpright2676\shpbottom11590\shpfhdr0\sh pbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1464\shplid390 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 2428}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.4.4.4.45824.45824.16384.2428).(0.1.45824.45824.(0.0).(10.(0.16384.24577.45824.1.3069).1.1480).45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.4.3069).4.0).1.3069).16384.(20.1.(10.1.1.24577.45824.1.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft2964\shptop3892\shpright2984\shpbottom7682\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1476\shplid394 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 3790}} .(0.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft2963\shptop823\shpright2973\shpbottom3892\shpfhdr0\shpb xpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1470\shplid393 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 3069}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.3069).2428).10.9.45824.(20.1.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(10.(10.(0.(0.0).16384.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft2656\shptop9162\shpright2666\shpbottom11590\shpfhdr0\sh pbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1464\shplid391 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 2428}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.10.1.45824.1.1.(20.1.2428).16384.2428).45824.9.(10.(0.1.45824.bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1458\shplid389 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1480}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(10.45824.45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1480).45824.(0.0).45824.0).9.(0.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft2964\shptop823\shpright2984\shpbottom3892\shpfhdr0\shpb xpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1470\shplid392 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 3069}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.(0.(20.45824.45824.

1.1.(20.45824.1.1.24577.1.1.(0.4.16384.1480).3790).1.45824.45824.45824.16384.1480).(20.9.(0.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft2963\shptop9162\shpright2973\shpbottom11590\shpfhdr0\sh pbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1488\shplid399 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 2428}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.(0.1.2428).1.45824.45824.(0.(10.45824.45824.4.24577.1.(0.16384.(0.16384.45824.10.(10.16384.2428).45824.4.1480).(10.(20.0).(0.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft2964\shptop9162\shpright2984\shpbottom11590\shpfhdr0\sh pbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1488\shplid398 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 2428}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.0).0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.0).16384.(0.45824.45824.45824.0).3790).0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.(20.4.2428).3790).45824.9.2428).9.45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.(0.(10.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft2963\shptop7682\shpright2973\shpbottom9162\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1482\shplid397 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1480}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(20.(0.1.0).0).(20.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.32768}} .10.1.45824.4.1.45824.45824.10.1.4.(0.{\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.3790).(10.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft2963\shptop3892\shpright2973\shpbottom7682\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1476\shplid395 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 3790}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.(10.45824.1.(0.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft2964\shptop7682\shpright2984\shpbottom9162\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1482\shplid396 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1480}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1480).24577.45824.

0).45824.45824.1.(10.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.4.0).(0.45824.10.3790).45824.(0.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.(10.1.16384.1480).(20.45824.16384.45824.0).24577.4.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.1.9.45824.45824.3069).3069).(20.(0.1.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s .1.(20.45824.3790).0).1.(20.4.(0.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft3272\shptop3892\shpright3282\shpbottom7682\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1500\shplid403 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 3790}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(10.(0.24577.10.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft3272\shptop823\shpright3282\shpbottom3892\shpfhdr0\shpb xpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1494\shplid401 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 3069}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.10.(0.1.{\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft3272\shptop823\shpright3292\shpbottom3892\shpfhdr0\shpb xpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1494\shplid400 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 3069}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(20.(0.3790).0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.4.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft3272\shptop3892\shpright3292\shpbottom7682\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1500\shplid402 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 3790}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(20.16384.45824.3069).1.4.3069).45824.1.1.3790).0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(0.1.(10.16384.16384.0).45824.24577.9.(0.45824.45824.(0.45824.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft3272\shptop7682\shpright3292\shpbottom9162\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1506\shplid404 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1480}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.1.45824.45824.45824.1480).45824.

(0.1.9.10.(0.0).(20.(10.16384.(10.1.16384.4.(0.4.45824.(20.(0.1.45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.(0.(10.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.16384.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft3272\shptop9162\shpright3292\shpbottom11590\shpfhdr0\sh pbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1512\shplid406 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 2428}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.10.45824.1.1.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.16384.45824.45824.2428).p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft3272\shptop7682\shpright3282\shpbottom9162\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1506\shplid405 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1480}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.3069).4.24577.3069).0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.3069).(10.(0.2428).1.45824.2428).0).32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft3562\shptop823\shpright3572\shpbottom3892\shpfhdr0\shpb xpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1518\shplid409 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 3069}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.45824.1.1.1.(20.9.45824.45824.2428).(0.45824.45824.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft3562\shptop823\shpright3582\shpbottom3892\shpfhdr0\shpb xpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1518\shplid408 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 3069}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(0.1.3069).(10.0).0).45824.16384.45824.1480).4.45824.4.(20.45824.1.(0.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft3272\shptop9162\shpright3282\shpbottom11590\shpfhdr0\sh pbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1512\shplid407 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 2428}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.45824.9.1.1480).24577.45824.(10.45824.45824.1.(0.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} .0).0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.

(10.45824.(0.45824.24577.45824.9.0).1.45824.(0.9.(20.1.(0.2428).1.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft3562\shptop9162\shpright3582\shpbottom11590\shpfhdr0\sh pbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1536\shplid414 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 2428}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.(20.10.1.4.1.1.4.4.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.0).24577.1480).45824.(0.(10.1480).4.(20.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft3562\shptop9162\shpright3572\shpbottom11590\shpfhdr0\sh pbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1536\shplid415 .0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.0).45824.1.45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.16384.3790).45824.(20.16384.4.(0.3790).45824.45824.0).1480).45824.45824.1.(20.10.2428).16384.1.1.1.(20.(0.(10.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.16384.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(0.(0.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft3562\shptop3892\shpright3572\shpbottom7682\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1524\shplid411 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 3790}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.0).32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft3562\shptop7682\shpright3572\shpbottom9162\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1530\shplid413 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1480}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.3790).45824.45824.45824.24577.1.45824.10.1.45824.45824.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft3562\shptop7682\shpright3582\shpbottom9162\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1530\shplid412 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1480}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.{\shp {\*\shpinst\shpleft3562\shptop3892\shpright3582\shpbottom7682\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1524\shplid410 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 3790}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(0.3790).1480).1.(10.16384.(0.45824.

1.1.9.16384.(0.0).45824.45824.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft3870\shptop3892\shpright3890\shpbottom7682\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1548\shplid418 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 3790}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.2428).24577.3069).1480).0).16384.4.0).(10.45824.45824.1.45824.3790).1.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.9.(10.1.0)}} .0).(0.0).(20.45824.0).9.(10.45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(10.3069).(20.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft3870\shptop3892\shpright3880\shpbottom7682\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1548\shplid419 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 3790}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.10.(0.1.45824.(0.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft3870\shptop823\shpright3890\shpbottom3892\shpfhdr0\shpb xpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1542\shplid416 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 3069}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.4.2428).1.3069).(0.16384.45824.(0.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(0.(20.45824.45824.45824.45824.4.45824.3790).(0.1.(0.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft3870\shptop823\shpright3880\shpbottom3892\shpfhdr0\shpb xpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1542\shplid417 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 3069}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.16384.1.10.3790).(20.45824.1.24577.{\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 2428}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.4.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft3870\shptop7682\shpright3890\shpbottom9162\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1554\shplid420 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1480}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1480).0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(20.1.(20.1.(0.1.(10.3790).(0.4.45824.45824.4.1.1.(0.(10.16384.3069).

16384.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.45824.2428).(0.9.1.45824.(20.10.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.1480).{\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.3069).0).1.1.45824.45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(0.45824.1.(0.45824.(10.4.(10.4.1.0).45824.16384.(0.16384.(0.45824.24577.1.3069).45824.1.(0.16384.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft3870\shptop7682\shpright3880\shpbottom9162\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1554\shplid421 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1480}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.(20.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft3870\shptop9162\shpright3880\shpbottom11590\shpfhdr0\sh pbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1560\shplid423 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 2428}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.2428).45824.0).3069).(20.45824.0).10.(10.(0.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft4113\shptop823\shpright4123\shpbottom3892\shpfhdr0\shpb xpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1566\shplid425 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 3069}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.(0.16384.9.1.(20.(0.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft3870\shptop9162\shpright3890\shpbottom11590\shpfhdr0\sh pbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1560\shplid422 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 2428}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.16384.(10.45824.1.1480).1.(0.45824.45824.4.1.2428).2428).24577.45824.45824.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} .45824.(10.10.45824.24577.45824.0).4.(10.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft4114\shptop823\shpright4134\shpbottom3892\shpfhdr0\shpb xpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1566\shplid424 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 3069}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.1.4.45824.1.3069).45824.9.

(0.2428).0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.(0.45824.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft4113\shptop7682\shpright4123\shpbottom9162\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1578\shplid429 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1480}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(0.(20.1.1.(10.24577.45824.1.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(10.1.1.0).1480).1.(20.16384.1.0).0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.4.3790).1.1.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft4113\shptop3892\shpright4123\shpbottom7682\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1572\shplid427 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 3790}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.10.16384.45824.45824.45824.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft4114\shptop9162\shpright4134\shpbottom11590\shpfhdr0\sh pbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1584\shplid430 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 2428}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft4114\shptop3892\shpright4134\shpbottom7682\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1572\shplid426 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 3790}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.3790).45824.0).(0.45824.1.16384.45824.4.(0.45824.24577.45824.(0.45824.(0.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} .4.9.4.2428).1480).1.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.0).45824.24577.1.4.45824.(20.9.1.1.45824.45824.(0.(10.0).10.3790).(20.(10.(20.(0.10.1480).45824.16384.1.16384.(20.3790).1480).32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft4114\shptop7682\shpright4134\shpbottom9162\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1578\shplid428 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1480}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.(0.

45824.45824.1.4.(10.1.4.(0.1.16384.10.10.45824.45824.1.1.1.3069).0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.(0.(10.45824.45824.45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(0.(10.2428).0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.9.45824.0).45824.16384.0).3790).45824.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft4422\shptop823\shpright4432\shpbottom3892\shpfhdr0\shpb xpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1590\shplid433 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 3069}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(0.45824.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft4422\shptop7682\shpright4442\shpbottom9162\shpfhdr0\shp .(0.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.0).45824.(0.45824.4.2428).45824.4.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft4422\shptop3892\shpright4432\shpbottom7682\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1596\shplid435 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 3790}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.3790).(20.9.16384.(0.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft4422\shptop3892\shpright4442\shpbottom7682\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1596\shplid434 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 3790}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.24577.3069).1.}} {\shp {\*\shpinst\shpleft4113\shptop9162\shpright4123\shpbottom11590\shpfhdr0\sh pbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1584\shplid431 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 2428}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.3069).(0.1.16384.1.(10.1.45824.1.(0.4.(20.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.9.24577.3790).1.45824.(10.(10.45824.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft4422\shptop823\shpright4442\shpbottom3892\shpfhdr0\shpb xpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1590\shplid432 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 3069}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.3790).16384.0).(0.(20.3069).45824.(20.0).1.1.

1.(0.2428).45824.(10.45824.1.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft4422\shptop9162\shpright4432\shpbottom11590\shpfhdr0\sh pbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1608\shplid439 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 2428}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.0).3069).(0.24577.(20.(0.45824.24577.45824.45824.45824.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft4666\shptop823\shpright4686\shpbottom3892\shpfhdr0\shpb xpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1614\shplid440 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 3069}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.45824.0).2428).(0.0).1.2428).45824.16384.24577.1.4.(0.45824.1.1480).16384.1480).45824.45824.1.(10.(20.1480).1.(10.4.(20.(0.2428).1.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft4422\shptop9162\shpright4442\shpbottom11590\shpfhdr0\sh pbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1608\shplid438 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 2428}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.(20.9.bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1602\shplid436 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1480}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(0.10.45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.3069).4.(20.1.1.45824.1480).0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.16384.45824.10.(10.(20.45824.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft4666\shptop823\shpright4676\shpbottom3892\shpfhdr0\shpb xpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1614\shplid441 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ .16384.4.4.1.0).10.0).45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(0.1.16384.45824.45824.45824.(0.(0.1.45824.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft4422\shptop7682\shpright4432\shpbottom9162\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1602\shplid437 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1480}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.9.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.

(0.(0.45824.(20.24577.45824.(0.0).16384.1.24577.45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1480).0).45824.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft4666\shptop7682\shpright4686\shpbottom9162\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1626\shplid444 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1480}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1480).0).(0.1.45824.1.3790).2428).0).3790).0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(10.4.1.(0.45824.45824.16384.(0.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(0.(20.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft4666\shptop9162\shpright4686\shpbottom11590\shpfhdr0\sh pbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1632\shplid446 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 2428}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.3069).(0.1.45824.4.3790).(0.10.4.4.2428).1.1.45824.32768} .45824.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft4666\shptop3892\shpright4676\shpbottom7682\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1620\shplid443 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 3790}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft4666\shptop3892\shpright4686\shpbottom7682\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1620\shplid442 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 3790}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.9.45824.(20.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft4666\shptop7682\shpright4676\shpbottom9162\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1626\shplid445 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1480}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.4.4.(20.1480).24577.(0.16384.0).\sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 3069}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.16384.45824.(20.1.1480).1.1.1.(10.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.45824.45824.1.(10.1.(20.3790).45824.45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.9.1.45824.(0.0).16384.45824.3069).45824.10.1.(10.9.10.45824.1.1.1.(0.(10.(10.16384.

(20.3069).9.1.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.16384.(0.1.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.3069).0).(10.45824.2428).16384.(10.45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.4.1.45824.0).1.(0.1.45824.0).45824.1.3790).(10.(0.4.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft4973\shptop3892\shpright4983\shpbottom7682\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1644\shplid451 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 3790}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.4.45824.2428).45824.24577.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft4973\shptop823\shpright4983\shpbottom3892\shpfhdr0\shpb xpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1638\shplid449 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 3069}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(20.4.24577.1.1.10.1.0).(0.(20.45824.10.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft4974\shptop3892\shpright4994\shpbottom7682\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1644\shplid450 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 3790}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.16384.9.0).3069).1.3069).45824.45824.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen .3790).45824.45824.(0.(0.45824.} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft4666\shptop9162\shpright4676\shpbottom11590\shpfhdr0\sh pbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1632\shplid447 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 2428}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.3790).(0.(10.1.1.1.16384.9.4.(0.(10.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.16384.(10.1.1.45824.45824.(0.45824.(0.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft4974\shptop823\shpright4994\shpbottom3892\shpfhdr0\shpb xpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1638\shplid448 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 3069}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.3790).(20.45824.

9.45824.45824.(0.0).1.45824.(0.1.1480).(20.45824.24577.0).(20.(20.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.2428).1.1.16384.4.4.1480).45824.4.45824.16384.45824.9.(20.45824.4.1.45824.45824.45824.1.45824.3069).(10.(0.(20.1.(20.(10.1.45824.1.45824.16384.t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft4974\shptop7682\shpright4994\shpbottom9162\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1650\shplid452 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1480}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(0.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft4973\shptop9162\shpright4983\shpbottom11590\shpfhdr0\sh pbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1656\shplid455 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 2428}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.(0.45824.0).32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft4974\shptop9162\shpright4994\shpbottom11590\shpfhdr0\sh pbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1656\shplid454 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 2428}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.10.(0.0).(0.1.45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} .0).4.1.45824.10.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.16384.3069).16384.24577.1.(10.10.1480).32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft5218\shptop823\shpright5238\shpbottom3892\shpfhdr0\shpb xpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1662\shplid456 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 3069}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.45824.2428).2428).(0.(0.45824.45824.1.24577.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft4973\shptop7682\shpright4983\shpbottom9162\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1650\shplid453 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1480}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(10.1480).2428).(0.

45824.45824.3790).3790).(10.(0.45824.3069).45824.(20.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft5218\shptop9162\shpright5238\shpbottom11590\shpfhdr0\sh pbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1680\shplid462 .4.45824.(20.0).16384.1.45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft5218\shptop3892\shpright5238\shpbottom7682\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1668\shplid458 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 3790}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.10.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.3790).1480).9.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.4.1.1480).0).1.24577.1.9.45824.1480).4.4.(0.(10.1.0).45824.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft5218\shptop7682\shpright5238\shpbottom9162\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1674\shplid460 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1480}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.9.45824.45824.3790).(20.1.45824.3069).0).4.1480).1.(10.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.1.(20.45824.24577.45824.0).16384.1.1.10.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.45824.16384.(0.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft5217\shptop3892\shpright5227\shpbottom7682\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1668\shplid459 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 3790}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(0.45824.(0.(0.45824.16384.45824.45824.16384.(0.(0.(10.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft5217\shptop7682\shpright5227\shpbottom9162\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1674\shplid461 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1480}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(0.1.45824.{\shp {\*\shpinst\shpleft5217\shptop823\shpright5227\shpbottom3892\shpfhdr0\shpb xpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1662\shplid457 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 3069}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(10.1.(0.(10.

45824.1.24577.3069).1.45824.45824.(0.4.(20.45824.1.(0.3069).2428).0).(20.10.9.(0.16384.1.(0.(10.45824.10.0).(0.16384.{\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 2428}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.1.10.24577.(0.45824.1.(20.(10.24577.1.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft5508\shptop823\shpright5528\shpbottom3892\shpfhdr0\shpb xpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1686\shplid464 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 3069}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.9.(20.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.4.45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(0.(10.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft5507\shptop823\shpright5517\shpbottom3892\shpfhdr0\shpb xpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1686\shplid465 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 3069}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.0).1.45824.1.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.16384.45824.1.1.(0.45824.(0.1.16384.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.2428).32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft5507\shptop3892\shpright5517\shpbottom7682\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1692\shplid467 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 3790}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} .45824.45824.45824.4.45824.45824.(20.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft5217\shptop9162\shpright5227\shpbottom11590\shpfhdr0\sh pbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1680\shplid463 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 2428}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.0).1.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.0).45824.45824.3790).4.3790).(0.45824.1.45824.3069).3069).4.2428).(20.(10.16384.2428).32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft5508\shptop3892\shpright5528\shpbottom7682\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1692\shplid466 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 3790}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.

32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft5752\shptop823\shpright5772\shpbottom3892\shpfhdr0\shpb xpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1710\shplid472 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 3069}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.10.1.(20.16384.(0.45824.45824.45824.(0.32768} } .10.45824.4.1.10.1.0).2428).24577.1.0).16384.45824.45824.(0.45824.45824.45824.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft5507\shptop9162\shpright5517\shpbottom11590\shpfhdr0\sh pbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1704\shplid471 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 2428}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.2428).(20.45824.16384.(0.1.0).(10.4.(20.(0.3069).(0.1.(0.(10.2428).{\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.1480).3790).(10.9.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.16384.1.4.1.1480).32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft5507\shptop7682\shpright5517\shpbottom9162\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1698\shplid469 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1480}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(10.1.45824.3790).1.3069).24577.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.16384.9.45824.(0.1.45824.(0.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft5508\shptop7682\shpright5528\shpbottom9162\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1698\shplid468 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1480}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.16384.1480).9.(0.(20.45824.1.(0.45824.45824.0).1.4.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft5508\shptop9162\shpright5528\shpbottom11590\shpfhdr0\sh pbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1704\shplid470 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 2428}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1480).45824.0).45824.(20.1.24577.45824.(10.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(0.45824.(10.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.4.4.0).2428).0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.1.1.(20.45824.45824.

(10.3790).45824.1.3790).45824.4.3069).(20.(20.3790).1.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.1480).1.9.1.1.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.3790).9.45824.(10.16384.4.16384.1480).1.45824.24577.(0.(20.24577.45824.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} .10.(10.{\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft5752\shptop823\shpright5762\shpbottom3892\shpfhdr0\shpb xpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1710\shplid473 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 3069}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.1.45824.(0.(0.(0.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft5752\shptop3892\shpright5772\shpbottom7682\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1716\shplid474 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 3790}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.(20.4.(0.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.16384.16384.4.1.(10.1.(0.1.0).3069).(0.0).(0.45824.45824.1.45824.0).9.4.(0.1.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft5752\shptop7682\shpright5772\shpbottom9162\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1722\shplid476 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1480}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.45824.1.10.0).1480).16384.45824.(10.0).45824.(10.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft5752\shptop7682\shpright5762\shpbottom9162\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1722\shplid477 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1480}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1480).(0.1.1.45824.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft5752\shptop3892\shpright5762\shpbottom7682\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1716\shplid475 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 3790}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.

1.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft6042\shptop823\shpright6062\shpbottom3892\shpfhdr0\shpb xpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1734\shplid480 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 3069}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.9.4.(20.(20.1.45824.3790).3069).(20.1.3069).4.16384.(0.0).45824.1.1.16384.24577.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.3790).4.}} {\shp {\*\shpinst\shpleft5752\shptop9162\shpright5772\shpbottom11590\shpfhdr0\sh pbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1728\shplid478 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 2428}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft5752\shptop9162\shpright5762\shpbottom11590\shpfhdr0\sh pbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1728\shplid479 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 2428}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.45824.(10.1.1.45824.0).1.45824.2428).0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.0).(20.45824.(0.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft6042\shptop823\shpright6052\shpbottom3892\shpfhdr0\shpb xpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1734\shplid481 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 3069}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.0).1.(20.45824.(0.(10.(0.10.(0.(10.24577.1.10.1.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.1.3069).45824.10.(0.45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft6042\shptop3892\shpright6062\shpbottom7682\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1740\shplid482 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 3790}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.9.1.16384.16384.2428).24577.2428).32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} .45824.4.3069).45824.1.(0.45824.4.(0.(0.45824.45824.0).45824.45824.1.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(0.(20.45824.(10.2428).16384.

32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft6042\shptop9162\shpright6052\shpbottom11590\shpfhdr0\sh pbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1752\shplid487 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 2428}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.4.9.45824.(20.(0.16384.1.0).2428).32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft6042\shptop7682\shpright6062\shpbottom9162\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1746\shplid484 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1480}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.3790).(0.4.9.(20.16384.1.24577.1.45824.0).45824.45824.1.10.24577.(10.2428).45824.9.1.16384.1.16384.(0.(0.2428).1.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft6286\shptop823\shpright6306\shpbottom3892\shpfhdr0\shpb xpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1758\shplid488 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ .(10.(0.45824.45824.45824.45824.(0.(0.1.4.45824.10.1.4.(10.45824.45824.1.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.45824.2428).32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft6042\shptop9162\shpright6062\shpbottom11590\shpfhdr0\sh pbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1752\shplid486 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 2428}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1480).45824.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft6042\shptop7682\shpright6052\shpbottom9162\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1746\shplid485 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1480}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.1480).0).1.(10.45824.45824.0).(10.1.3790).0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.4.(10.{\shp {\*\shpinst\shpleft6042\shptop3892\shpright6052\shpbottom7682\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1740\shplid483 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 3790}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1480).(20.(0.(0.1.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.16384.(0.1480).45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.0).(20.

45824.45824.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.(10.45824.1480).1.1.45824.4.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.3069).1.3069).45824.16384.45824.45824.(0.(0.0).0).(10.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.45824.3790).1.(0.45824.3790).32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft6285\shptop7682\shpright6295\shpbottom9162\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1770\shplid493 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1480}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(20.0).4.45824.10.(20.9.1480).(10.1.45824.1.45824.(0.10.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft6286\shptop7682\shpright6306\shpbottom9162\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1770\shplid492 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1480}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(10.4.4.0).16384.(0.(0.1.45824.3069).1.1.0).45824.3790).45824.45824.4.1.(10.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft6285\shptop3892\shpright6295\shpbottom7682\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1764\shplid491 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 3790}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.3069).(0.16384.(20.1.1.4.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.16384.24577.45824.1.(0.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft6285\shptop823\shpright6295\shpbottom3892\shpfhdr0\shpb xpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1758\shplid489 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 3069}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(0.0).3790).32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft6286\shptop3892\shpright6306\shpbottom7682\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1764\shplid490 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 3790}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.0)}} .24577.10.16384.9.(0.24577.\sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 3069}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(0.(20.45824.(20.1.1480).(20.1480).45824.(0.(10.

45824.1.2428).45824.1.(0.(0.0).45824.(10.45824.3069).10.16384.2428).2428).(20.(10.45824.3790).1.1.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft6576\shptop3892\shpright6596\shpbottom7682\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1788\shplid498 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 3790}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.45824.45824.0).0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.(10.45824.2428).0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.(0.45824.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s .45824.(20.4.3069).45824.1.10.(20.1.3069).45824.45824.45824.3790).(0.(0.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.9.(0.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.1.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft6285\shptop9162\shpright6295\shpbottom11590\shpfhdr0\sh pbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1776\shplid495 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 2428}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.0).1.1.(0.1.(0.1.45824.45824.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft6576\shptop823\shpright6596\shpbottom3892\shpfhdr0\shpb xpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1782\shplid496 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 3069}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.4.9.(10.45824.45824.45824.(20.16384.45824.9.45824.45824.{\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.16384.24577.24577.4.16384.(0.(20.1.45824.4.16384.3069).0).45824.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft6286\shptop9162\shpright6306\shpbottom11590\shpfhdr0\sh pbxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1776\shplid494 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 2428}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.32768} } {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 1}}{\sp{\sn fillColor}{\sv 0}}{\s p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft6575\shptop823\shpright6585\shpbottom3892\shpfhdr0\shpb xpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1782\shplid497 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 3069}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.4.10.1.1.24577.1.0).1.(0.(20.16384.

2428).4.1.p{\sn fLine}{\sv 0}}{\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\s p{\sn fBehindDocument}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft6575\shptop3892\shpright6585\shpbottom7682\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1788\shplid499 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 10}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 3790}}{\sp{\sn shapePath}{\sv 4}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.1.(0.1480).(10.45824.4.2428).(0.45824.3790).45824.45824.10.(10.16384.16384.1.45824.(10.1480).45824.(20.10.1.(0.1.(0.0)}} {\sp{\sn pSegmentInfo}{\sv 2.32768}} {\sp{\sn fFillOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fFilled}{\sv 0}}{\sp{\sn lineWidth}{\sv 1603}} {\sp{\sn lineType}{\sv 0}}{\sp{\sn fArrowheadsOK}{\sv 1}}{\sp{\sn fBehindDocumen t}{\sv 1}}{\sp{\sn lineColor}{\sv 0}} }} {\shp {\*\shpinst\shpleft6576\shptop7682\shpright6596\shpbottom9162\shpfhdr0\shp bxpage\shpbypage\shpwr3\shpwrk0\shpfblwtxt1\shpz1794\shplid500 {\sp{\sn shapeType}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipH}{\sv 0}}{\sp{\sn fFlipV}{\sv 0}}{\sp{ \sn geoRight}{\sv 20}}{\sp{\sn geoBottom}{\sv 1480}} {\sp{\sn pVerticies}{\sv 8.(10.(10.24577.45824.1.45824.2428).0).45824.45824.2428).