You are on page 1of 5

Drept Financiar Curs 3

04.03.2013

Externalitati – Raul Public Si Costurile Lui
Mai sunt denumite si efecte asupra unei terte parti sau efecte de vecinatate. Externalitatile reprezinta castiguri sau pierderi suportate de populatie sau de o parte a populatiei, ca urmare a unor actiuni initiate fie de producatori fie de consumatori fie de ambii si pentru care nu se plateste nici o compensatie. Externalitatile sunt pozitive si efectele sunt pozitive daca genereaza beneficii sau negative atunci cand genereaza costuri. Cauzele externalitatilor sunt multiple si au fost grupate in 4 categorii. Simtim in fiecare zi astfel de efecte ale unor activitati: construirea de fabrici de ciment creeaza locuri de munca – efecte pozitive dar si foarte multa poluare - efect negativ, centrale nucleare - locuri de munca energie mai ieftina , efect negativ : poluarea mediului , a apei. Constructia de autostrazi : genereaza efecte pozitive: usureaza circulatia , se dezvolta economia turismul , efecte negative: exproprieri. FUNCTIILE FINANTELOR PUBLICE Finantele publice au caracter obiectiv si exista in toate statele si timpurile , fara finante statele nu pot exista , nu isi pot indeplini functiile , nu pot acoperi cheltuielile facute pentru satisfacerea nevoilor generale. Statele au nevoie de venituri , aceste venituri se realizeaza in principal pe cale de constrangere , prin prelevarea unei parti din veniturile si averea populatiei , a intreprinderilor. Prin aceste prelevari se constituie fondurile publice care permit atat functionarea institutiilor publice cat si efectuarea cheltuielilor de interes general. Prin finanele publice se realizeaza o redistribuire a veniturilor intre membrii societatii in scopul reducerii inegalitatilor intre indivizi pentru asigurarea unor conditii decente de trai pentru a asigura securitatea interna si externa , functionarea in general a aparatului statului. Politica bugetara care este parte componenta a finantelor publice indeplineste mai multe functii . In statele unite conform conceptiei dominante , acolo finantele publice indeplinesc 3 functii : de alocare, de distribuire, de stabilizare. Functia de alocare presupune ca bunurile sociale care nu pot fi obtinute prin mecanismul pietei , sunt distribuite prin intermediul autoritatilor publice (apararea justitia, securitatea) fara ca membrii societatii sa fie obligati sa plateasca statului pretul asa cum se intampla in cazul bunurilor private. A doua functie , functia de distribuire : Presupune ca in economia de piata distribuirea veniturilor si a averilor intre persoanele fizice si cele juridice este influentata de modul de repartizare a factorilor de productie si a proprietatii private. Intrucat

In doctrina romaneasca si in practica . de rata acumularii . a taxelor si a celtuielilor bugetare. statul urmareste realizarea obiectivelor sale economice politice si sociale . politia . apare necesara redistribuirea veniturilor . Functia de repartitie cunoaste 2 etape distincte: a) Constituirea fondurilor publice. 2. majorari . b) Distribuirea acestora : Se materializeaza prin distribuirea mijloacelor banesti constituite ca fonduri publice . Functia de repartitie. justitia . Participarea contribuabililor la constituirea resurselor publice imbraca forme diverse : impozite . contributiilor . sume obtinute din valorificarea bunurilor. iar acesta lucru se realizeaza prin intermediul impozitelor . taxelor . aparatul legislativ cu functionarii lor prin care se asigura utilitatile publice. fuctia de stabilizare : Presupune ca prin politica fiscala . Se poate face si cu ajutoare de somaj si pensii . Toate acestea fiind instrumente financiare. amenzi . Distribuirea se face catre beneficiar intelegand prin beneficiar institutiile si serviciile publice prin care statul isi indeplineste sarcinile . o stabilitatea rezonabila a preturilor . a surselor publice ale statului cu participarea tuturor sectoarelor : public si privat. a bogatiei. urmareste satisfacerea nevoilor generale . . taxe contibutii pentru somaj . a) Constituirea fondurilor publice : Consta in formarea veniturilor . La aceste venituri se adauga cele pe care statul le realizeaza din rdevente . de raportul intre consumul individual si cel social. chirii concesiuni . armata. b) Distribuirea acestora. inchirieri . Aceasta operatiune de repartitie presupune cheltuirea resurselor in interes general. sa promoveze si echitatea printr-o redistribuire a venitului . Functia de control 1. Ultima functie .distribuirea veniturilor poate sa nu fie in concordanta cu ceea ce societatea considera just sau drept . o situatie solida a balantei de plati externe . statul urmareste asigurarea unui grad inalt de ocupare a fortei de munca . o rata acceptabila a cresterii economice. a veniturilor nefiscale ale statulu i. penalitati . Prin acest mod de repartizare a fondurilor . varsaminte din profit. Privind acest fenomen de colectare de venituri si de repartizare de venituri se constata ca pe masura ce cresc fondurile publice creste si capacitatea statului de a satisface nevoile sociale Marimea fondurilor publice este influentata de volumul produsului intern brut . asiguari . asistenta sociala. Rezulta ca fondurile publice sunt alimentate din produsul intern brut si pe calea impozitelor . finantele publice indeplinesc 2 functii: 1. vanzarea bunurilor sale. a consumului .

ci si nevoile de acoperiri . masurile de luat pentru a preveni astfel de greseli. Dreptul fiscal . Bugetul presupune venituri . DEFINITIA DREPTULUI FINANCIAR SI APARATUL FINANCIAR AL STATULUI. cheltuieli. greselile facute . cat si in aceea a distribuirilor. Pe de alta parte prin intermediul acestei functii de control se asigura nu doar depistarea neregulilor in realizarea veniturilor si cheltuirea lor . la controlul realizarii veniurilor si controlul utilizarii acestor venituri . Totalitatea actelor normative care reglementeaza relatiile de constituire . Se vorbeste tot mai mult despre 2 subramuri ale finantelor publice : 1). Procurarea si distribuirea resurselor finaniare ale statului se realizeaza cu ajutorul unor metode si instrumente specifice intr-un cadru juridic determinat reglementat prin norme de drept public de catre fortele politice care exercita puterea . capacitatea oricarui stat de a face fata angajamentelor sale depinde chiar de credibilitatea statului. de aparare ale societatii si prin care se asigura si realizarea functiei interventioniste (in economia statului) alcatuieste dreptul financiar sau dreptul finantelor publice. in scopul satisfacerii nevoilor sociale si a influentarii activitatilor economice. OBIECTUL dreptului financiar: Relatiile din domeniul finantelor publice sunt reglementate de normele drrept financiar. economico-sociale . ACTIVITATEA FINANCIARA A STATULUI DEPASESTE CU MULT ACTIVITATEA DE ACOPERIRE A NEVOILOR DE FINANTARE A CHELTUIELILOR DE INTERES GENERAL. Aceasta se exercita atat in etapa realizarii veniturilor. Veniturile apartin domeniului fiscalitatii. Dreptul financiar sau bugetar . repartizare si utilizare a fondurilor banesti ale statului si ale institutiilor publice destinate satisfacerii intereselor generale . utilizarii si controlului folosirii fodurilor banesti ale statului si ale altor colectivitati. cheltuieli si venituri . Nevoia unei reglementari speciale derivand din necesitatea constituirii . Partile componente a politicilor financiare ale statului sunt insa si politicile monetare si cele ale sectorului public al statului. Procucarea resurselor este insa esentiala pentru ca . Institutiile care sunt tratate sub aceasta denumire sunt intr-un raport de conditionare reciproca .O a doua functie a finantelor publice este FUNCTIA DE CONTROL. Veniturile se realizeaza pe seama contributiei noastre si suntem cu totii interesati sa cunoastem si cum se realizeaza veniturile si cum se cheltuiesc aceste venituri. Venituri nefiscale: impozite taxe. 2). Obiectul si continutul reglementarii dreptului financiar este circumscris la componentele structurale ale finantelor publice respectiv la bugete .

administrarea. 3. 135 . Primul izvor. normele dreptului financiar se recunosc prin faptul ca reglementeaza actele si operatiunile relative la veniturile si cheltuielile statului.. 137.priveste economia . Ca si pentru alte ramuri de drept . Pricipiul legalitatii impunerii prin lege a taxelor . 4. la asistenta sociala . 139 – impozite .. izvoarele dreptului financiar sunt generale sau comune si speciale sau specifice . izvor de drept comun . intrebuintarea si controlul resurselor financiare ale statului . Dintre acestea Art. dreptul la despagubiri a persoanelor vatamate de autoritaile publice. institutiilor publice autonome . Izvoarele dreptului Financiar sunt alcatuite din totalitatea normelor juridice . 138 . Principiul obligativitatii cetatenilor de a participa prin impozite si taxe. Art. IZVOARELE DREPTULUI FINANCIAR: Prin izvor de drept se desemneaza forma specifica de exprimare a normelor juridice in diferite ramuri de reglementare. Acest obiect specific reprezinta criteriul unic si sufiecient de recunoastere a normelor dreptului financiar fata de normele juridice ale altor ramuri de drept. protectia persoanelor handicapate . Principiul asezarii juste. al asigurarilor sociale . conditiile de expropriere . comunitatilor locale si institutiilor publice art.. Constitutia contine dispozitii care privesc direct sau indirect finantele publice se refera la actiuni finantate de stat cum sunt ratuitatea invatamantului . Constitutia : Cuprinde principiile de baza ale finantelor publice enuntate in Titlul IV intitulat Economia si finantele publice . intrebuintarea si controlul resurselor si acheltuielilor apartin statului si colectivitatilor publice locale . 137 .Curtea de conturi. administrarea . locale etc.. 5..Obiectul reglementarii financiare de interes public : Bugetele : de stat .. dreptul cetatenilor la pensii . Intre principiile de baza ale finantelor publice formulate in Constitutie . 140 . platilor si a altor contributii. In ansamblul actelor normative care alcatuiesc dreptul pozitiv .Bugetul public national . protectia sociala si instituirea salariului minim . ocrotirea sanatatii . art. 1. .Sistemul financiar . bugete pentru fondurile speciale . 2. Legi ordinare. a actelor normative care reglementeaza raporturile juridice de drept financiar . Normele referitoare la principalele institutii sunt grupate de categorii avand corespunzator : institutii juridice ale bugetului de stat . Izvoare specifice ale drepului financiar: Legi organice.??? Principiul anualitatii bugetului – se adopta anual. Obiectul specific de reglementare in raporturile care se nasc in legatura cu formarea. la asistenta medicala . taxe si alte contributii si art. amintim: Principiul legalitatii actelor privind formarea. Art.

Legile 500 / 2002 privind finantele publice . Li se recunoaste dreptul de a stabili impozite si taxe ori nivelul acestora. din varsarea veniturilor realizate de sat 1% trebuie platit Uniunii Europene. 109/2009 privind organizarea si functionarea agentiei nationale de administrare fiscala. Al treilea motiv : obiectivele economice si sociale ale statelor si nivelul de dezvoltare diferit incompativil cu uniformizarea sistemului de taxe si impozite. Al doilea motiv : Este necesitatea adaptarii sistemului fiscal national la nevoile de venituri ale statului si la puterea contributiva a contibuabililor de la o tara la alta . jurisprudenta Curtii Europene de Justitie. Dreptul comunitar in materia taxelor pe valoare adaugata intereseaza in mod special alaturi de accize realizeaza cel mai inalt nivel de .. . legea 571 / 2003 privind codul fiscal al Romaniei .Ordonante si hotarari de Guvern. orasenesti si comunale au dreptul de a adopta norme privind bugetele locale prin Hotararea Consiliului Local . Numeroase hotarari de guvern pentru organizarea si punerea legilor 34 / 2009 privind organizarea ministerelor organelor publice Hot. legea 215 / 2001 a administratiei publice locale . tratate . Romania are astazi intre izvoarele aplicate si pe cele ale dreptului comunitar alcatuite din legislatia primara si cea secundara : decizii . Izvoarele comunitare. statele membre nefiind dispuse sa accepte un sistem fiscal sub tutela comunitara . Ordonantele guvernamentale sunt acte normative emise de Guvern in temeiul unei legi speciale de abilitare 108 alin (3). Intre principiile dreptului comunitar principiul textului direct si al suprematiei dreptului comunitar. legea 30 / 1991 privind organizarea si functionarea controlului financiar si a garzii financiare . tratate internationale. legea 94 / 1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi a Romaniei si legile bugetare anuale. Consiliile judetene . Izvoare internationale din apartenenta la organizatii internationale .. Ordonanta simpla 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala. Concomitent cu actele normative emise de autoritaile centrale . recomandari. Un prim motiv : Al reticentei este dreptul de ipunere : A constituit intotdeauna unul din atributele puterii publice . Prin tratatul de aderare la UE Romania si-a asumat obligatia de a adopta toate masurile generale pentru a se conforma directivelor si deciziilor adoptate de institutii si comunicate statelor membre. In materie fiscala regula unanimitatii adoptarii deciziilor a impiedicat realizarea unei armonizari statele nefiind dispuse sa renunte la suveranitatea lor . OUG 64 / 2007 privind datoria publica Ordonanta simpla 74 / 2009 privind gestionarea fondurilor de comunicare 119 / 1999 controlul intern. legea 273 / 2006 privind finantele publice locale . legea 86 / 2006 privind Codul Vamal . Instructiunile si ordinile ministerelor finantelor publice sunt acte care ar trebui sa dezvolte cuprinsul dispoziitiilor generale fara sa se abata de la acestea.