You are on page 1of 2

POSTOTNI RAČUN

S-osnovna vrijednost p-postotak P-postotni iznos
p
P
S

·
100
,
100
p S
P

· ,
S
P
p

·
100
.
POVEĆANJE IZNOSA SMANJENJE IZNOSA

,
_

¸
¸
+ · +
100
1
p
S P S

,
_

¸
¸
− · −
100
1
p
S P S
DEKURZIVNI JEDNOSTAVNI KAMATNI RAČUN
C
0
-početna vrijednost Cn-konačna vrijednost n-broj razdoblja ukamačivanja
p-kamatni iznos ⇒⇒ (q-za anticipativni) I-ukupne kamate
ZA IZRAČUNAVANJE KONAČNE VRIJEDNOSTI
I C C
n
+ ·
0

,
_

¸
¸ ⋅
+ ·
100
1
0
p n
C C
n
ZA IZRAČUN UKUPNIH KAMATA
0
C C I
n
− ·

100
0
p n C
I
⋅ ⋅
·
ZA IZRAČUN POČETNE VRIJEDNOSTI
I C C
n
− ·
0
100
1
0
p n
C
C
n

+
·
ANTICIPATIVNI JEDNOSTAVNI KAMATNI RAČUN
ZA IZRAČUN KONAČNE VRIJEDNOSTI
I C C
n
+ ·
0

q n
C C
n
⋅ −
·
100
100
0
ZA IZRAČUN UKUPNIH KAMATA
0
C C I
n
− ·

100
q n C
I
n
⋅ ⋅
·
q n
q n C
I
⋅ −
⋅ ⋅
·
100
0
ZA IZRAČUN POČETNE VRIJEDNOSTI
I C C
n
− ·
0
100
100
0
q n
C C
n
⋅ −
·
SLOŽENI DEKURZIVNI KAMATNI RAČUN
100
1
p
r + ·
ZA IZRAČUNAVANJE KONAČNE VRIJEDNOSTI
n
n
r C C ⋅ ·
0

n
n
p
C C

,
_

¸
¸
+ ·
100
1
0

ZA IZRAČUNAVANJE POČETNE VRIJEDNOSTI

n
n
r
C
C ·
0

n
n
p
C
C

,
_

¸
¸
+
·
100
1
0
.
ZA IZRAČUNAVANJE UKUPNIH KAMATA
0
C C I
n
− ·
( ) 1
0
− ⋅ ·
n
r C I
SLOŽENI ANTICIPATIVNI KAMATNI RAČUN
ANTICIPATIVNI KAMATNI FAKTOR (
ρ
) RELATIVNI KAMATNJAK
q −
·
100
100
ρ
m
p
p
r
·
ZA IZRAČUN KONAČNE VRIJEDNOSTI KONFORMNI KAMATNJAK
n
n
C C ρ ⋅ ·
0

n
n
q
C C

,
_

¸
¸

·
100
100
0
Dekurzivni
ZA IZRAČUN POČETNE VRIJEDNOSTI
1
1
1
]
1

¸


,
_

¸
¸
+ ⋅ · ′ 1
100
1 100
1
m p
p
n
n
C
C
ρ
·
0
n
n
C
C

,
_

¸
¸

·
ρ 100
100
0
Anticipativni
ZA IZRAČUN UKUPNIH KAMATA
1
1
]
1

¸

,
_

¸
¸ −
− ⋅ ·
m
1
/
100
100
1 100
ρ
ρ
0
C C I
n
− ·
( ) 1
0
− ⋅ ·
n
C I ρ