You are on page 1of 36

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 1 Nama guru : PUAN

FLORA ANAK CHRISTOPHER MUNI M BIDANG/TEMA/ TAJUK PEMBELAJARAN Menggambar Tema :Alam benda Tajuk :Rumah Aktiviti :Lukisan STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan : garisan, rupa, warna, imbangan dan kepelbagaian) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan lukisan. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya. No.KP / No. Fail Perbadi : 810616135654 / S 34290 STANDARD PEMBELAJARAN Semester : Pertama / Kedua ELEMEN MERENTAS KURIKULUM Kreativiti dan inovasi

1.1 Persepsi Estetik : Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 1.1.1 Unsur seni 1.1.1.1 Garisan – lurus dan melengkung 1.1.1.2 Rupa – organik 1.1.1.3 Jalinan – tampak 1.1.2 Prinsip rekaan 1.1.2.1 Harmoni – (bentuk, rupa, dan warna) 1.2 Aplikasi Seni : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.1.2.1 Alat – palet, berus warna 1.1.2.2 Bahan – kertas lukisan, bahan semula jadi (flora) dan warna air atau warna poster atau tempera 1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya 1.2.2.1 Teknik – capan (basah atas kering) 1.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya 1.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

M

BIDANG/TEMA/ TAJUK PEMBELAJARAN Membuat Corak dan Rekaan Tema :Alam Semulajadi Tajuk :Bingkai Gambar Aktiviti: Capan

STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa, warna, jalinan, harmoni, dan kesatuan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik capan .

STANDARD PEMBELAJARAN 2.1 Persepsi Estetik : Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 2.1.1 Unsur seni 2.1.1.1 Rupa – organik dan geometri 2.1.1.2 Warna – primer dan sekunder 2.1.1.3 Jalinan – tampak dan sentuh 2.1.2 Prinsip rekaan 2.1.2.1 Harmoni – ulangan atau susunan yang seimbang 2.1.2.2 Kesatuan – dalam alam semula jadi 2.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.2.1.1 Alat – berus, palet, dan daun 2.2.1.2 Bahan – kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau tempera 2.2.2 Menyatakan teknik penggunaan media dalam penghasilan corak teknik capan 2.2.2.1 Teknik – capan (corak terancang) 2.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif 2.3.2 Menghasilkan corak teknik capan 2.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM Kreativiti dan Inovasi Keusahawanan

2. Aplikasi pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan corak. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan corak. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah

M

BIDANG/TEMA/ TAJUK PEMBELAJARAN Membentuk dan Membuat Binaan Tema: Alam Benda Tajuk: Kenderaan Aktiviti: Model

STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa, bentuk, warna, dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan model kenderaan. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan model. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan model. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.

STANDARD PEMBELAJARAN 3.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 3.1.1 Unsur Seni 3.1.1.1 Rupa – geometri 3.1.1.2 Bentuk – 3D (konkrit) 3.1.1.3 Warna – primer dan sekunder 3.1.2 Prinsip rekaan 3.1.2.1 Imbangan – semetri 3.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media. 3.2.1.1 Alat – gunting 3.2.1.2 Bahan – kertas warna, gam, kotak dan magic pen 3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan binaan 3.2.2.1 Teknik – membentuk 3.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif 3.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya 3.3.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual 3.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 3.4.3 Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain 3.4.4 Menghargai karya sendiri dan rakan

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM Kreativiti dan Inovasi

1.1 Persepsi Estetik : Murid dapat mengenal.2.2. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. 4.1 Mengaplikasi pengetahuan. jalinan. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. kontra.2 Prinsip rekaan 4.4 Warna – primer 4.2. dan budaya.3.1 Kontra – warna 4. kefahaman.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4.1. ELEMEN MERENTAS KURIKULUM Kreatif dan Inovasi Keusahawanan .1.1.2.1 Mempamerkan karya seni yang dihasilkan.3.1. rupa.2 Menceritakan karya seni sendiri secara lisan atau bertulis. menamakan.1. krayon.2 Rupa – organik dan geometri 4. teknik dan proses dalam penghasilan karya.1. 4.M BIDANG/TEMA/ TAJUK PEMBELAJARAN Mengenal Kraf Tradisional Tema: Alam Benda Tajuk : Wau Bulan Aktiviti: Mewarna STANDARD KANDUNGAN 1.4. 4. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D 4.1 Garisan – melengkung 4.2 Bahan – lakaran wau pada kertas A4 . Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan wau.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. dan teknologi dalam penghasilan wau.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni.2 Imbangan – simetri 4.1.1. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan 3D. kefahaman. 4. dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan wau dengan mewarna.1.1.2.2.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.2.4. 4. 4.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 4.1.2 Menghasilkan karya seni berdasarkan perancangan proses kerja 4. 2.1 Teknik – lukisan 4. dan bahan gantian 4. kajian.2. warna.4. sejarah seni.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.1 Unsur seni 4.3. 4.3 Jalinan – tampak 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.3 Mengetahui penggunaan media.1 Alat – (tiada) 4. STANDARD PEMBELAJARAN 4. 3.2. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: garisan .1.2.1.3. 4.

4. dan surat khabar lama 1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1. kefahaman. 1.1. 1.2.1.1. 1.2.3. sejarah seni.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1. 1.2. teknik. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. bentuk.1 Harmoni – warna.2 Aplikasi Seni : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.1 Alat – berus warna.1. 3.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.2 Prinsip rekaan 1.2 Bahan – kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau tempera 1.4.2. STANDARD PEMBELAJARAN 1.2. dan proses dalam penghasilan karya 1. rupa 1.2 Rupa – organik dan geometri 1. menamakan.1.2. warna dan harmoni. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan : garisan.M BIDANG/TEMA/ TAJUK PEMBELAJARAN Menggambar Tema: Alam Benda Tajuk: Rumah Idamanku Aktiviti : Catan STANDARD KANDUNGAN 1.1 Garisan – lurus dan melengkung (untuk lakaran) 1.1.1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan catan. kajian.4.1 Teknik – catan (basah atas kering) 1.3.1.1. 2.3 Menghargai karya sendiri dan rakan ELEMEN MERENTAS KURIKULUM Kreativiti dan Inovasi .1 Unsur seni 1. dan teknologi dalam penghasilan catan. dan budaya. palet.1.2 Kesatuan – pelbagai unsur alam semula jadi 1.2.1 Persepsi Estetik : Murid dapat mengenal.1.1.2 Mengetahui penggunaan media. dan kesatuan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan menggunakan teknik catan. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.3 Warna – primer dan sekunder 1. rupa.4.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya 1.2.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 1.

2.1.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.1.3 Menghargai karya sendiri dan rakan ELEMEN MERENTAS KURIKULUM Kreatif dan Inovasi Keusahawanan .3. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.M BIDANG/TEMA/ TAJUK PEMBELAJARAN Membuat Corak dan Rekaan Tema: Alam Semulajadi Tajuk: Pembalut Buku Aktiviti: Renjisan dan Percikan STANDARD KANDUNGAN 1.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2. sejarah seni.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 2. dan daun 2. 2.2 Aplikasi Seni : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2 Menghasilkan corak teknik renjisan dan percikan 2.2.2 Bahan – kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau tempera .3 Jalinan – tampak 2.4. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa.3 Harmoni – bentuk 2. 4. jalinan.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif 2.1. kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan corak. kontra.2 Ritma dan pergerakan – rawak 2. 2.4. STANDARD PEMBELAJARAN 2.2 Prinsip rekaan 2.1.2. dan teknologi dalam penghasilan corak.1.1 Unsur seni 2.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1.2.2 Rupa – organik 2. ritma.2.1. 2. teknik.2. Aplikasi pengetahuan. 2. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. warna. dan harmoni) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik renjisan dan percikan.2. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.1 Alat – berus gigi. 2. menamakan. 2.1.1 Warna – primer dan sekunder 2. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1. kajian. 3.2.1 Kontra – warna 2. palet.4.3.1 Teknik – renjisan dan percikan (corak tidak terancang) 2.2 Mengetahui penggunaan media. kefahaman.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2.1. dan proses dalam penghasilan karya 2.1.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal.

Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa.2.2.3.2.3 Warna – primer dan sekunder 3.4.2 Mengetahui penggunaan media. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.1.4.2 Aplikasi Seni : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni.M BIDANG/TEMA/ TAJUK PEMBELAJARAN Membentuk dan Membuat Binaan Tema: Alam Benda Tajuk: Baju Kemeja Aktiviti: Origami STANDARD KANDUNGAN 1.1. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.3.2.1 Alat – (tiada) 3. kefahaman. 3.1 Unsur Seni 3. 3.2.1. 3. warna.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1.1. 3.2.1.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan. kajian.4. 4.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif 3.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3. menamakan.1 Imbangan – simetri 3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam panghasilan karya 3. dan imbangan)yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan origami . STANDARD PEMBELAJARAN 3.3. dan magic pen 3. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan 3D.3 Menghargai karya sendiri dan rakan. 3. gam.2 Prinsip rekaan 3.1 Teknik – lipatan 3.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1. teknik dan proses dalam penghasilan binaan. 3. ELEMEN MERENTAS KURIKULUM Kreativiti dan Inovasi Keusahawanan .1 Rupa – geometri 3.1. bentuk.2 Bahan – kertas A4 berwarna.1. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan origami.1.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual 3.2 Bentuk – konkrit 3.2.1.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan. 3. dan teknologi dalam penghasilan origami.

1.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 4.3.1.2 Menceritakan karya seni sendiri secara lisan atau bertulis 4.2 Memahami teknik dalam penghasilan kraf 4.1. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.2 Rupa – geometri 4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan ELEMEN MERENTAS KURIKULUM Kreativiti dan Inovasi TMK . 4. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D 4. 4.2 Bahan – kertas A4 berpetak 4.2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan anyaman. warna.M BIDANG/TEMA/ TAJUK PEMBELAJARAN Mengenal Kraf Tradisional Tema: Alam Semulajadi Tajuk: Anyaman Mata Bilis Aktiviti: Lukisan STANDARD KANDUNGAN 1.4 Warna – primer 4.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya seni.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4. kontra. dan budaya. jalinan. kefahaman. menamakan. 4.2.1 Alat – Tiada 4.3.2.3. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.1. dan kemahiran berbahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.1.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2.1. kajian.2.1.3 Mengetahui penggunaan media. STANDARD PEMBELAJARAN 4. teknik dan proses dalam penghasilan karya 4.1. sejarah seni.1 Teknik – Mewarna kelarai 4.3. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: garisan .1 Garisan – lurus dan selari 4.1 Unsur seni 4.2. 4.2 Prinsip rekaan 4.3 Jalinan – tampak dan sentuh 4. dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan anyaman kelarai.2 Aplikasi Seni : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni. 4.2.1.1.1. 4.2.2. kefahaman. 3.1 Murid boleh mengaplikasikan pengetahuan.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal.3. dan teknologi dalam penghasilan anyaman. rupa.1 Mempamerkan karya seni yang dihasilkan 4.

rupa. kefahaman.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 1.1 Harmoni – (bentuk.1.1.1 Teknik – capan (basah atas kering) 1.2. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1. kajian. dan budaya.1 Garisan – lurus dan melengkung 1. dan teknologi dalam penghasilan lukisan.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1. dan proses dalam penghasilan karya 1.2.2.2 Mengetahui penggunaan media. menamakan.3 Menghargai karya sendiri dan rakan ELEMEN MERENTAS KURIKULUM Kreativiti dan Inovasi .1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.4. warna poster atau tempera 1.2 Bahan – kertas lukisan. sejarah seni. dan warna) 1. 1. 1.1 Unsur seni 1. warna air.1. teknik.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya 1. STANDARD PEMBELAJARAN 1. dan karya seni (unsur seni dan prinsip rekaan: garisan.2 Prinsip rekaan 1. 2. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.1.2 Rupa – organik 1. bahan Semula jadi (flora). berus warna 1. 1. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.2.4.2.3.2. 3. rupa.1 Persepsi Estetik : Murid dapat mengenal.1.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1.M BIDANG/TEMA/ TAJUK PEMBELAJARAN Menggambar Tema: Alam Semulajadi Tajuk : Jambangan Bunga Aktiviti : Capan STANDARD KANDUNGAN 1.3 Jalinan – tampak 1.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1.1. Bahasa seni visual yang terdapat pada alam ciptaan Tuhan.2. objek buatan manusia.1. dan harmoni) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan menggunakan teknik capan.1 Alat – palet.3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan. 1.4.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1. jalinan.1.

Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1. serta imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik titisan.2. 2.3.1.1 Imbangan – warna 1.1.2.1.2 Prinsip rekaan 1.2 Mengetahui penggunaan media.2 Jalinan – tampak 2.1.2.3. teknik. kajian. Aplikasi pengetahuan. jalinan. dan proses dalam penghasilan karya 2. dan teknologi dalam penghasilan corak. 2.M BIDANG/TEMA/ TAJUK PEMBELAJARAN Membuat Corak dan Rekaan Tema : Alam Benda Tajuk : Pembalut Hadiah Aktiviti : Titisan STANDARD KANDUNGAN 1.1.2.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.2. STANDARD PEMBELAJARAN 2.1.1.2. 3.3 Menghargai karya sendiri dan rakan .1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif 2. kefahaman dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan corak.2. menamakan.4. 4.2 Aplikasi Seni : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 2.2. 2.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1.2 Menghasilkan corak teknik titisan ELEMEN MERENTAS KURIKULUM Kreativiti dan Inovasi Keusahawanan 2.1 Warna – primer dan sekunder 2. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. 2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.1. dan pergerakan.2 Ritma dan pergerakan – rawak 2. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual ( unsur seni dan prinsip rekaan: warna.1 Unsur seni 2.4.1 Teknik – titisan (corak tidak terancang) 2.2 Bahan – kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau tempera 2. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. ritma.1 Persepsi Estetik : Murid dapat mengenal. kefahaman. 2. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1 Alat – berus dan palet 2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.

kefahaman.2.1. 2.2. Gam PVA. 3. Masking Tape.1.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual 3.1.1 Rupa – geometri 3.3 Warna – Primer 3.1.1.4. STANDARD PEMBELAJARAN 3.4.1.3.1. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. sejarah seni.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat menghasilkan pengetahuan.3 Menghargai karya sendiri dan rakan ELEMEN MERENTAS KURIKULUM Kreativiti dan Inovasi .3. 3.4. Surat Khabar. 3.2 Bahan – Botol Plastik.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.1.1 Alatan – Gunting.1.1.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2 Bentuk – 3D [ konkrit ] 3. 3.2.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 3.2. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. dan teknologi dalam penghasilan karya. Pisau 3. teknik dan proses dalam penghasilan binaan 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.2.1 Unsur Seni 3.1Persepsi Estetik : Murid dapat mengenal. Persepsi dan permahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3. Double Sided Tape.2 Menggunakan unsur seni dalam penghasilan karya 3. 3. 4.1 Imbangan – Semetri 3. dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni.Cat Pelaka 3.1.2 Aplikasi Seni : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara Kreatif 3. kajian.2 Mengetahui penggunaan media.2.1 Teknik – Membina dan Membentuk 3.3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti seni.2 Prinsip Rekaan 3. menamakan.M BIDANG/TEMA/ TAJUK PEMBELAJARAN Membentuk dan Membuat Binaan Tema: Alam Benda Tajuk: Kapal Selam Aktiviti : Model STANDARD KANDUNGAN 1. dan budaya.2.

2 Rupa – geometri 4.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya 4. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 3D.3.1.1 Alat – gunting 4.1. dan kemahiran berbahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 3D. dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan anyaman kelarai.M BIDANG/TEMA/ TAJUK PEMBELAJARAN Mengenal Kraf Tradisional Tema: Alam Semulajadi Tajuk: Anyaman Kelarai Aktiviti: Anyaman STANDARD KANDUNGAN 1.1 Ritma dan pergerakan – ritma biasa 4.3 Mengetahui penggunaan media. dan teknologi dalam penghasilan anyaman.1 Unsur seni 4. kefahaman.3 Menghargai karya sendiri dan rakan ELEMEN MERENTAS KURIKULUM Kreativiti dan Inovasi Keusahawanan 2.2.1. 4.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.3.2 Aplikasi Seni : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni.1. menamakan.1.1 Mempamerkan karya seni yang dihasilkan 4.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.3. STANDARD PEMBELAJARAN 4.3.2 Prinsip rekaan 4. teknik dan proses dalam penghasilan karya 4.1 Teknik – anyaman kelarai 4.2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan anyaman. rupa.1.2.2 Memahami teknik dalam penghasilan kraf 4. kajian. dan budaya. 4. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: garisan .1.1.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4. 4. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.1 Murid boleh mengaplikasikan pengetahuan.1 Teknik – anyaman kelarai 4.2. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. kefahaman.1.1. sejarah seni.2 Bahan – dua helai kertas A4 berlainan warna dan gam 4.1 Garisan – lurus dan selari 4. jalinan.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 4.1.2.1.3 Jalinan – tampak dan sentuh 4. 4. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.1.2. warna.3.2. . 4. 4.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal.3.2. 3.2.2 Menceritakan karya seni sendiri secara lisan atau bertulis 4.2.4 Warna – primer 4. kontra.

2 Mengetahui penggunaan media.1 Rupa – geometri 1. dan warna 1.1. dan proses dalam penghasilan karya 1.2. sejarah seni.2 Warna – bebas 1.1.3.1 Alat – gunting 1.1. 4.1. kertas warna.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1. 2. 1. menamakan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. 1.3. STANDARD PEMBELAJARAN 1.1. dan teknologi dalam penghasilan lukisan. 1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan. teknik. dan gam 1.1. kajian.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.2. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1.2.2. dan budaya. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan.1 Teknik – kolaj 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.1 Unsur seni 1. bentuk. warna. kefahaman.4. 1. Apresiasi terhadap karya seni dan rakan berpandukan bahasa seni visual.4.2 Bahan – kertas lukisan.1.2.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.3 Menghargai karya sendiri dan rakan ELEMEN MERENTAS KURIKULUM Kreativiti dan Inovasi . harmoni.2.1 Harmoni – rupa.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal. 3.M BIDANG/TEMA/ TAJUK PEMBELAJARAN Menggambar Tema: Alam Benda Tajuk: Rumahku Aktiviti : Kolaj STANDARD KANDUNGAN 1.1. dan kesatuan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan menggunakan teknik kolaj.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya 1.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 1.1 2 Prinsip rekaan 1.

3 Menghargai karya sendiri dan rakan ELEMEN MERENTAS KURIKULUM Kreativiti dan Inovasi . kajian. dan proses dalam penghasilan karya. dan teknologi dalam penghasilan corak.2. warna.2 Bahan – kertas lukisan.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.3. dan k kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 2.1 Alat – (tiada) 2.1.2 Menghasilkan corak teknik lukisan 2.4.1. kefahaman. 2.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal.2.1.1.4.2 Aplikasi Seni : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.3.krayon atau oil pastel 2. 2. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa.1 Teknik – lukisan (corak terancang) 2.1. dan budaya.2 Prinsip rekaan 2.1. sejarah seni.2 Rupa – geometri 2.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.M BIDANG/TEMA/ TAJUK PEMBELAJARAN Membuat Corak dan Rekaan Tema: Alam Benda Tajuk: Corak Motif Huruf Aktiviti : Lukisan STANDARD KANDUNGAN 1.2. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2.1. 4. 3. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.2. 2. garisan. dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik lukisan.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.2 Imbangan – bentuk 2.1 Unsur seni 2. STANDARD PEMBELAJARAN 2.1. teknik.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif 2.1.1 Kontra – warna 2.2.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.1.1. 2. menamakan.3 Warna – primer dan sekunder 2. kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan corak. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. 2.4.2 Mengetahui penggunaan media. kontra.2.1 Garisan – bersilang 2.2. Aplikasi pengetahuan.

4 Menghargai karya sendiri dan rakan ELEMEN MERENTAS KURIKULUM Kreativiti dan Inovasi .2. dan proses dalam penghasilan binaan 3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya 3. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.1.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3. kefahaman.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.M BIDANG/TEMA/ TAJUK PEMBELAJARAN Membentuk dan Membuat Binaan Tema: Alam Semulajadi Tajuk: -Kenderaan -Haiwan Kesayangan Aktiviti:Model STANDARD KANDUNGAN 1.2.1. STANDARD PEMBELAJARAN 3. 3.1 Imbangan – semetri 3.1 Rupa – geometri 3.3.4. 4. menamakan.2.1.3 Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain 3.1 Unsur Seni 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti seni. 3.3 Warna – primer dan sekunder 3.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan. 3. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Persepsi dan permahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 3.4. 3. dan budaya. sejarah seni.1. 3. gam.1.3.2 Prinsip rekaan 3. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.3.1.2.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2. dan teknologi dalam penghasilan karya.1.1 Alat – gunting 3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif 3.2. kotak dan magic pen 3.1.1.2. 3. teknik.4.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual 3.1.2 Bahan – kertas warna.4.2 Bentuk – 3D (konkrit) 3.1 Teknik – membentuk 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. 2.2 Mengetahui penggunaan media. kajian.

dan budaya.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.1 Teknik – lukisan 4.1 Unsur seni 4. 4.2 Bahan – lakaran layang-layang pada kertas A4 .1.1.1 Mengaplikasi pengetahuan.1 Kontra – warna 4. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: garisan .1.2.1.lidi 4. teknik dan proses dalam penghasilan karya.3.3 Jalinan – tampak 4.gam . Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.M BIDANG/TEMA/ TAJUK PEMBELAJARAN Mengenal Kraf Tradisional Tema:Alat Permainan Tajuk:Wau Aktiviti:Lipatan dan Guntingan STANDARD KANDUNGAN 1. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D 4. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan 3D.2 Prinsip rekaan 4. kajian. rupa.2 Imbangan – simetri 4. 3. 2.1.2.3.3.1.1. 4.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan. 4. 4. dan teknologi dalam penghasilan wau.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni.2 Menceritakan karya seni sendiri secara lisan atau bertulis. warna. 4. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.1.1. menamakan. kontra. 4.2.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2.2.2 Rupa – organik dan geometri 4. 4.1.2.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4. dan bahan gentian.2 Menghasilkan karya seni berdasarkan perancangan proses kerja 4.4.4. ELEMEN MERENTAS KURIKULUM Kreatif dan Inovasi Keusahawanan TMK .3 Menghargai karya sendiri dan rakan. kefahaman. 4. dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan wau dengan mewarna.1.4.1.1 Mempamerkan karya seni yang dihasilkan. jalinan.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 4.2.1.1 Alat – gunting 4.1.3. krayon.4 Warna – primer 4.3 Mengetahui penggunaan media. sejarah seni.2.1 Persepsi Estetik : Murid dapat mengenal.2. STANDARD PEMBELAJARAN 4. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan wau.1 Garisan – melengkung 4.2. kefahaman.

2. harmoni.1 Teknik – kolaj 1.1.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya 1.4. warna.2.1 Unsur seni 1.3 Menghargai karya sendiri dan rakan ELEMEN MERENTAS KURIKULUM Kreativiti dan Inovasi TMK . kertas warna.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2 Kesatuan – pelbagai unsur alam semula jadi 1. kajian. dan budaya. 1. dan kesatuan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan menggunakan teknik kolaj.1 Rupa – organik dan geometri 1. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. dan teknologi dalam penghasilan lukisan. kefahaman. dan warna 1.3. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1. bentuk. 3. teknik.M BIDANG/TEMA/ TAJUK PEMBELAJARAN Menggambar Tema: Alam Semula jadi Tajuk: Buah-buahan Aktiviti: Kolaj STANDARD KANDUNGAN 1.1. Apresiasi terhadap karya seni dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 1.2.2 Mengetahui penggunaan media.1.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1. menamakan.1 Alat – gunting 1.2. dan proses dalam penghasilan karya 1.1.1.1. 2.2.3.1 Harmoni – rupa. 1.1.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.2 Warna – bebas 1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan. STANDARD PEMBELAJARAN 1.4. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.2 Bahan – kertas lukisan. dan gam 1. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.2 Prinsip rekaan 1.1.2.4. 1.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.1.2.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal. sejarah seni. 4.

2.1. kefahaman.2 Aplikasi Seni : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. 2.1 Warna – primer dan sekunder 2.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.1.3.2 Menghasilkan lukisan corak terancang. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. kajian. 2. 4.1. 2.2 Mengetahui penggunaan media.2 Bahan – kertas lukisan dan pensel warna atau krayon 2.3 Menghargai karya sendiri dan rakan ELEMEN MERENTAS KURIKULUM Kreativiti dan Inovasi Keusahawanan . teknik.4. kefahaman dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan corak. dan pergerakan.2. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2.1 Unsur seni 2. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.1 Alat – tiada 2. 3.2.2 Jalinan – tampak 2. ritma.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual ( unsur seni dan prinsip rekaan: warna.2.4. dan proses dalam penghasilan karya 2.1.2. 2.1 Persepsi Estetik : Murid dapat mengenal.1. STANDARD PEMBELAJARAN 2.1.1 Teknik – lukisan (corak terancang) 2. sejarah seni.1.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif 2.4. menamakan. jalinan. dan teknologi dalam penghasilan corak.2 Ritma dan pergerakan – rawak 2. serta imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik lukisan.1.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 2.1.2. 2.2 Prinsip rekaan 1.3.M BIDANG/TEMA/ TAJUK PEMBELAJARAN Membuat Corak dan Rekaan Tema: Alam Semulajadi Tajuk: Alas Pinggan Aktiviti:Lukisan STANDARD KANDUNGAN 1. Aplikasi pengetahuan.1.1 Imbangan – warna 1.2.

1 Teknik – lipatan 3. kefahaman.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam panghasilan karya 3.M BIDANG/TEMA/ TAJUK PEMBELAJARAN Membentuk dan Membuat Binaan Tema: Alam Benda Tajuk: Kapal Terbang Kertas Aktiviti:Origami STANDARD KANDUNGAN 1.1. warna.1.1.1. gam.2 Aplikasi Seni : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni.2 Prinsip rekaan 3. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1. 3.3.3. 3. bentuk.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual 3.2.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan. ELEMEN MERENTAS KURIKULUM Kreativiti dan Inovasi Keusahawanan .1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif 3. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan 3D.3.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 3. dan magic pen 3. kajian. 3. teknik dan proses dalam penghasilan binaan. 3. dan teknologi dalam penghasilan origami. 4. dan imbangan)yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan origami 2. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 3.1.1.1 Rupa – geometri 3.1 Imbangan – simetri 3.4. menamakan. 3.2.4.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3.2. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.2 Bahan – kertas A4 berwarna.2 Mengetahui penggunaan media.1.1 Unsur Seni 3. 3.1 Alat – (tiada) 3.2.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.2 Bentuk – konkrit 3.2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan origami.2.2. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.1.4. sejarah STANDARD PEMBELAJARAN 3.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal.

dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.4 Warna – primer 4.3 Mengetahui penggunaan media.M BIDANG/TEMA/ TAJUK PEMBELAJARAN Mengenal Kraf Tradisional Tema:Permainan Tradisional Tajuk:Wau Aktiviti:Stensilan STANDARD KANDUNGAN 1. rupa.3. kefahaman.1 Alat – gunting 4.1.1.2.1.1. jalinan.1. ELEMEN MERENTAS KURIKULUM Kreatif dan Inovasi Keusahawanan TMK .2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni.1 Kontra – warna 4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.1 Persepsi Estetik : Murid dapat mengenal. dan bahan gentian.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 4.2 Menceritakan karya seni sendiri secara lisan atau bertulis. 4.3 Jalinan – tampak 4. dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan wau dengan mewarna.2 Imbangan – simetri 4. STANDARD PEMBELAJARAN 4.2.1.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1. 4.2. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.1. 4. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: garisan .2. 4. 2.2 Bahan – lakaran wau pada kertas A4 .1.3.3. kontra. menamakan.2. warna. 4.2. 4. 4.1.2.1 Garisan – melengkung 4. kajian.2 Rupa – organik dan geometri 4.1 Teknik – lukisan 4. teknik dan proses dalam penghasilan karya. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan 3D.2 Menghasilkan karya seni berdasarkan perancangan proses kerja 4. sejarah seni.3 Menghargai karya sendiri dan rakan. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D 4.2.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1.1 Unsur seni 4.2 Prinsip rekaan 4.4.lidi 4.1 Mengaplikasi pengetahuan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan wau. dan budaya.4.4.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4. krayon.1. dan teknologi dalam penghasilan wau. kefahaman.2.2. 3.gam .1.1. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1 Mempamerkan karya seni yang dihasilkan. 4.

sejarah seni.3 Warna – primer dan sekunder 1.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 1. . kajian.2 Prinsip rekaan 1.1 Alat – berus warna.2 Rupa – organik dan geometri 1.1.1.3 Menghargai karya sendiri dan rakan ELEMEN MERENTAS KURIKULUM Kreativiti dan Inovasi 3.1. 1. dan surat khabar lama 1. menamakan.1 Harmoni – warna. rupa 1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. bentuk.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. kefahaman. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2.3.2.2.1. 2.2 Kesatuan – pelbagai unsur alam semula jadi 1. STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.1 Teknik – catan (basah atas kering) 1. teknik.2 Aplikasi Seni : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.4.1. imbangan dan kepelbagaian) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 1.1 Garisan – lurus dan melengkung (untuk lakaran) 1. 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan : garisan. palet.2.1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan.1. dan budaya. rupa.1 Unsur seni 1.1.2.2 Mengetahui penggunaan media.2.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya 1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1. dan teknologi dalam penghasilan lukisan. 4. dan proses dalam penghasilan karya 1.1 Persepsi Estetik : Murid dapat mengenal.2.2 Bahan – kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau tempera 1.M BIDANG/TEMA/ TAJUK PEMBELAJARAN Menggambar Tema:Alam Semulajadi Tajuk:Ayam Aktiviti:Capan Jari STANDARD KANDUNGAN 1.4.1.1. 1.1.2. warna.3.4.

dan teknologi dalam penghasilan karya.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1 Rupa – geometri 3.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.1. Persepsi dan permahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan.1.4.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal. 3. dan budaya. gam.4.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual 3.1.1.4. ELEMEN MERENTAS KURIKULUM Kreativiti dan Inovasi Keusahawanan 2.1. teknik dan proses dalam penghasilan binaan. 3. sejarah seni.1 Teknik – lipatan 3.2 Prinsip rekaan 3.2 Bahan – kertas A4 berwarna. kajian.1.1 Alat – (tiada) 3.2. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.2. kefahaman.1 Unsur Seni 3. menamakan.2.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam panghasilan karya 3.2.1. 4.2 Aplikasi Seni : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni.1 Imbangan – simetri 3. 3.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.1. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan 3D.1.2.M BIDANG/TEMA/ TAJUK PEMBELAJARAN Membentuk dan Membuat Binaan Tema: Alam Benda Tajuk:Fail Kertas Aktiviti:Binaan Mudah STANDARD KANDUNGAN 1.2 Mengetahui penggunaan media. 3.3.1. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3.2 Bentuk – konkrit 3.2. 3.2.3 Warna – primer dan sekunder 3. 3.3. 3. STANDARD PEMBELAJARAN 3. dan magic pen 3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif 3.1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti seni. 3. .3.

1.2 Menghasilkan corak teknik lukisan ELEMEN MERENTAS KURIKULUM Kreativiti dan Inovasi Keusahawanan 2. kajian.1.1 Warna – primer dan sekunder 2.1 Teknik – lukisan (corak terancang) 2. sejarah seni.2.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2 Prinsip rekaan 1.2.2.2.1. 3.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.3. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1 Unsur seni 2.2.1.2 Aplikasi Seni : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.4.4.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2. teknik. Aplikasi pengetahuan. 4. dan teknologi dalam penghasilan corak. 2.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif 2. dan proses dalam penghasilan karya 2.1.M BIDANG/TEMA/ TAJUK PEMBELAJARAN Membuat Corak Dan Rekaan Tema: Alam Semulajadi Tajuk: Hiasan Fail Aktiviti:Lukisan STANDARD KANDUNGAN 1. 2.2 Mengetahui penggunaan media. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual ( unsur seni dan prinsip rekaan: warna.2 Jalinan – tampak 2. ritma. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.1 Alat – tiada 2.2 Ritma dan pergerakan – rawak 2. 2. menamakan.4.1.3.2.1. 2.1 Imbangan – warna 1. STANDARD PEMBELAJARAN 2. kefahaman. dan pergerakan. jalinan. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.1.2. kefahaman dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan corak. serta imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik titisan.2 Bahan – kertas lukisan dan pensel warna atau krayon 2.1.1 Persepsi Estetik : Murid dapat mengenal. 2.1.2.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 2.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.3 Menghargai karya sendiri dan rakan .

3 Jalinan – tampak 4. kefahaman. ELEMEN MERENTAS KURIKULUM Kreatif dan Inovasi Keusahawanan TMK . STANDARD PEMBELAJARAN 4.1 Persepsi Estetik : Murid dapat mengenal.3 Menghargai karya sendiri dan rakan. kajian.M BIDANG/TEMA/ TAJUK PEMBELAJARAN Mengenal Kraf Tradisional Tema: Alam Semula jadi Tajuk:Hiasan Dinding Aktiviti: Anyaman STANDARD KANDUNGAN 1. rupa.1.1. 4.3.2.4.1.2.1.2.2. dan teknologi dalam penghasilan layang-layang.1.2.1 Kontra – warna 4. menamakan.1. jalinan.1 Teknik – lukisan 4.2 Bahan – lakaran layang-layang pada kertas A4 .4 Warna – primer 4.2.lidi 4.3.1. 4.gam .4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 4.1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.1.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 4.2 Rupa – organik dan geometri 4.2. 4. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D 4.1.2 Prinsip rekaan 4.4. 4. sejarah seni.2.3. dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan layang-layang dengan mewarna.1.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan layang-layang. dan budaya.1.1. 3.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni.1.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4.2.2 Menghasilkan karya seni berdasarkan perancangan proses kerja 4. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan 3D. 4. warna. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: garisan .3 Mengetahui penggunaan media. teknik dan proses dalam penghasilan karya. 4. kefahaman.2.1 Unsur seni 4. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. dan bahan gentian. 4. krayon.1 Mengaplikasi pengetahuan. kontra.3.2 Imbangan – simetri 4. 2.1 Garisan – melengkung 4.4.1 Alat – gunting 4.1 Mempamerkan karya seni yang dihasilkan.2 Menceritakan karya seni sendiri secara lisan atau bertulis.

rupa 1.1.1.2 Kesatuan – pelbagai unsur alam semula jadi 1.1 Teknik – catan (basah atas kering) 1.1 Unsur seni 1. dan teknologi dalam penghasilan lukisan. teknik. imbangan dan kepelbagaian) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan : garisan.1 Persepsi Estetik : Murid dapat mengenal.4.1. 1.2.2 Mengetahui penggunaan media.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.2 Rupa – organik dan geometri 1.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 1.3.2.2 Aplikasi Seni : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.3.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. rupa.1 Alat – berus warna. sejarah seni. kefahaman.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.4.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.3 Menghargai karya sendiri dan rakan Kreativiti dan Inovasi .M BIDANG/TEMA/ TAJUK PEMBELAJARAN Menggambar Tema:Alam Semula jadi Tajuk:Hidupan Laut Aktiviti:Kolaj STANDARD KANDUNGAN 1. dan proses dalam penghasilan karya 1. 1. ELEMEN MERENTAS KURIKULUM Kreativiti dan Inovasi . dan budaya.1. STANDARD PEMBELAJARAN 1.3 Warna – primer dan sekunder 1.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.2 Prinsip rekaan 1.1.4.2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan.1. kajian.2.1 Garisan – lurus dan melengkung (untuk lakaran) 1. bentuk.1 Harmoni – warna.1. 4.1. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya 1. palet.1.1. 3. menamakan.2. dan surat khabar lama 1.1. 1.2. warna. 2. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2 Bahan – kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau tempera 1. .2.2. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. 1.

1. Aplikasi pengetahuan.2 Mengetahui penggunaan media.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan. kefahaman.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif 2.2.2 Ritma dan pergerakan – rawak 2.4. serta imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik titisan.3. ritma.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2. 4. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual ( unsur seni dan prinsip rekaan: warna.1 Unsur seni 2.1. 2.1 Persepsi Estetik : Murid dapat mengenal.3. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2 Aplikasi Seni : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 2.2. 3.1 Teknik – lukisan (corak terancang) 2.1. dan proses dalam penghasilan karya 2. sejarah seni.1. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.4.1 Imbangan – warna 1.1.2 Prinsip rekaan 1.2.1 Alat – tiada 2. 2.1. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. jalinan. STANDARD PEMBELAJARAN 2.1 Warna – primer dan sekunder 2. dan teknologi dalam penghasilan corak.2. kajian.2.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 2. dan pergerakan.1. 2. menamakan.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2. kefahaman dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan corak.3 Menghargai karya sendiri dan rakan EMK : Kreativiti dan Inovasi Keusahawanan ELEMEN MERENTAS KURIKULUM .1.2 Menghasilkan corak teknik lukisan 2.2. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2 Jalinan – tampak 2.1.4.M BIDANG/TEMA/ TAJUK PEMBELAJARAN Membuat Corak dan Rekaan Tema:Alam Semula jadi Tajuk:Kad Ucapan Aktiviti:Percikan STANDARD KANDUNGAN 1.2. 2.2.2 Bahan – kertas lukisan dan pensel warna atau krayon 2.1. teknik.

2 Mengetahui penggunaan media.1. warna.1. 3.1.1.2. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa.2. 3.2 Bentuk – konkrit 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan origami.1 Imbangan – simetri 3.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal.1 Teknik – lipatan 3. 3. dan teknologi dalam penghasilan origami.1. 3.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan.1 Alat – (tiada) 3. 3.1 Unsur Seni 3. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan 3D.3 Menghargai karya sendiri dan rakan. gam. kajian.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 3. dan magic pen 3.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2 Bahan – kertas A4 berwarna.2.2. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.3. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.2.1 Rupa – geometri 3. bentuk.1.1. teknik dan proses dalam penghasilan binaan.4.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual 3.2. kefahaman. dan imbangan)yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan origami STANDARD PEMBELAJARAN 3.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3. menamakan.1.3.1.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam panghasilan karya 3. 4.1.3 Warna – primer dan sekunder 3.4.M BIDANG/TEMA/ TAJUK PEMBELAJARAN Membentuk dan Membuat Binaan Tema:Alam Benda Tajuk:Dompet Kertas Aktiviti:Origami STANDARD KANDUNGAN 1. ELEMEN MERENTAS KURIKULUM Kreativiti dan Inovasi Keusahawanan 2.2. 3.2 Prinsip rekaan 3.4.2 Aplikasi Seni : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif 3.1. 3. .

4.2 Bahan – kertas A4 atau kertas lukisan . 4.3.1 Garisan – lurus 4.4.1.2 Prinsip rekaan 4.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.1 Alat – gunting 4.1. warna. 4. dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dalam menghasilkan tudung saji.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.2.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4.1 Mengaplikasi pengetahuan.1. 4. teknik dan proses dalam penghasilan karya.1.1.1 Mempamerkan karya seni yang dihasilkan. 4.1.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.1 Teknik – anyaman dan membentuk 4.1.2.2 Rupa – geometri 4. dan budaya.2. dan bahan gentian. 3.M BIDANG/TEMA/ TAJUK PEMBELAJARAN Mengenal Kraf Tradisional Tema:Alam Semula jadi Tajuk:Tudung Saji Aktiviti:Menganyam dan Membentuk STANDARD KANDUNGAN 1.gam 4.4.2 Imbangan – simetri 4. 4.2 Menghasilkan karya seni berdasarkan perancangan proses kerja 4. 4.4 Warna – primer 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 4.3.1. kajian.3 Mengetahui penggunaan media. sejarah seni. menamakan.3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni.2 Menceritakan karya seni sendiri secara lisan atau bertulis. kontra.2.4. rupa. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. kefahaman. STANDARD PEMBELAJARAN 4. 4. 2.1.2. jalinan.2.1. krayon. kefahaman. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 3D. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: garisan . dan teknologi dalam penghasilan tudung saji.1 Unsur seni 4.2.1.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.3 Jalinan – tampak 4.2. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 3D 4.1.3.1. ELEMEN MERENTAS KURIKULUM Kreatif dan Inovasi Keusahawanan TMK . Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan tudung saji.1 Kontra – warna 4.1.2.2.1 Persepsi Estetik : Murid dapat mengenal.

2 Aplikasi Seni : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1 Alat – berus warna.3. 1. kajian.2.3. 1.1. dan proses dalam penghasilan karya 1. dan teknologi dalam penghasilan catan.2 Rupa – organik dan geometri 1. rupa 1.2 Kesatuan – pelbagai unsur alam semula jadi 1. dan surat khabar lama 1.1. 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.3 Warna – primer dan sekunder 1.4. bentuk.1 Garisan – lurus dan melengkung (untuk lakaran) 1.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan catan.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.4.1 Teknik – catan (basah atas kering) 1.2.1 Persepsi Estetik : Murid dapat mengenal.1.1.2. 1. teknik.2.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.1.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya 1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan : garisan.4.1.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 1. menamakan.1 Harmoni – warna.M BIDANG/TEMA/ TAJUK PEMBELAJARAN Menggambar Tema:Alam Semula jadi Tajuk:Rama-rama Aktiviti:Catan STANDARD KANDUNGAN 1. kefahaman.2.1 Unsur seni 1.1. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. dan budaya. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 3.1.2. 2. 1.3 Menghargai karya sendiri dan rakan ELEMEN MERENTAS KURIKULUM Kreativiti dan Inovasi . warna.1.2 Mengetahui penggunaan media.1.2 Bahan – kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau tempera 1. palet.1.2 Prinsip rekaan 1. rupa. imbangan dan kepelbagaian) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan catan. sejarah seni. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2.2. STANDARD PEMBELAJARAN 1.

Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual ( unsur seni dan prinsip rekaan: warna.1. 2. 2.1. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. teknik. dan pergerakan. 2. 2. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1 Imbangan – warna 1.2.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif 2.2 Mengetahui penggunaan media. dan proses dalam penghasilan karya 2. 3. 4.2 Prinsip rekaan 1. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 2. 2.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2. serta imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik stensilan. STANDARD PEMBELAJARAN 2.4. kajian. Aplikasi pengetahuan.2 Ritma dan pergerakan – rawak 2.2 Jalinan – tampak 2.1 Unsur seni 2.1.1 Warna – primer dan sekunder 2.3 Menghargai karya sendiri dan rakan .3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan. kefahaman. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2.1 Teknik – lukisan (corak terancang) 2.3. menamakan. jalinan.2.1.2 Bahan – kertas lukisan dan pensel warna atau crayon 2.1.1 Persepsi Estetik : Murid dapat mengenal.1. dan teknologi dalam penghasilan corak.4.1 Alat – magic shape atau templet kertas. ritma. kefahaman dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan corak.3.2.2. 2.2.M BIDANG/TEMA/ TAJUK PEMBELAJARAN Membuat Corak dan Rekaan Tema:Alam Benda Tajuk:Bentuk Geometri Aktiviti:Stensilan ( corak terancang) STANDARD KANDUNGAN 1.2 Aplikasi Seni : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1.1.1.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.2.2 Menghasilkan corak teknik lukisan ELEMEN MERENTAS KURIKULUM Kreativiti dan Inovasi Keusahawanan 2.4.2.

Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1. STANDARD PEMBELAJARAN 3.2. 3.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.3.3.1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan model. menamakan.2.1.2 Bahan – kertas warna.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. kajian.3 Warna – primer dan sekunder 3.4. 3. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. dan teknologi dalam penghasilan model.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya 3.2 Mengetahui penggunaan media.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 3. dan proses dalam penghasilan binaan 3.2. 3.2 Bentuk – 3D (konkrit) 3.1.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual 3.4.4 Menghargai karya sendiri dan rakan ELEMEN MERENTAS KURIKULUM Kreativiti dan Inovasi .1 Unsur Seni 3.1.3 Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. kefahaman. dan imbangan)yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan model. 3. 3. gam.2. teknik.1 Rupa – model 3.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3.1. 3.3.2.4.1.1 Alat – gunting 3. 2.1 Imbangan – semetri 3. bentuk.2.1.2 Prinsip rekaan 3. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa.4.1.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif 3.1 Teknik – membentuk 3. kotak dan magic pen 3.2.1. warna.1. 4.M BIDANG/TEMA/ TAJUK PEMBELAJARAN Membentuk dan Membuat Binaan Tema:Alam Benda Tajuk:Bekas Pensel Aktiviti:Model STANDARD KANDUNGAN 1.

4. 4. kontra. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.2 Prinsip rekaan 4.2 Imbangan – simetri 4.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.3 Jalinan – tampak 4.1.3.2 Menghasilkan karya seni berdasarkan perancangan proses kerja 4.1. dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan wau menggunakan perisian grafik. 4. dan teknologi dalam penghasilan wau.1.M BIDANG/TEMA/ TAJUK PEMBELAJARAN Mengenal Kraf Tradisional Tema:Alam Benda Tajuk: Wau Aktiviti:Perisian Grafik (Paint) STANDARD KANDUNGAN 1.3. 4. kefahaman. 4.1 Mempamerkan karya seni yang dihasilkan. 4. 4.4 Warna – primer 4. printer 4. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni.2.1. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D.1 Kontra – warna 4.1 Garisan –lurus dan melengkung 4.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.2.4.1 Mengaplikasi pengetahuan.1.1.1. 3.1.2. dan budaya.1. rupa.2.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.1.1 Teknik – Perisian Grafik(paint) 4. ELEMEN MERENTAS KURIKULUM Kreatif dan Inovasi Keusahawanan TMK . teknik dan proses dalam penghasilan karya.4. sejarah seni.1.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan wau.1 Alat – computer( paint).2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan wau.1. 4.2. menamakan. jalinan. 4.2 Rupa – geometri 4. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: garisan .1 Persepsi Estetik : Murid dapat mengenal. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.4.2.2 Menceritakan karya seni sendiri secara lisan atau bertulis.1. 2. kefahaman. STANDARD PEMBELAJARAN 4. warna.2. kajian.3.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4.3.1.2.2.3 Mengetahui penggunaan media.2 Bahan – kertas A4.1 Unsur seni 4. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D 4.

dan teknologi dalam penghasilan catan. kajian. 3.4. bentuk.3. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. warna.1 Persepsi Estetik : Murid dapat mengenal.1 Alat – berus warna.2.2.2. sejarah seni. menamakan.1. imbangan dan kepelbagaian) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan catan.1.1.4.2 Kesatuan – pelbagai unsur alam semula jadi 1.2.1 Harmoni – warna. 4.1. 1. teknik.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1 Teknik – catan (basah atas kering) 1. palet. 1.2 Rupa – organik dan geometri 1.4.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.3 Menghargai karya sendiri dan rakan ELEMEN MERENTAS KURIKULUM Kreativiti dan Inovasi .3 Warna – primer dan sekunder 1. STANDARD PEMBELAJARAN 1. dan surat khabar 1. kefahaman. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan : garisan.2 Bahan – kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau tempera 1.1.1 Garisan – lurus dan melengkung (untuk lakaran) 1. dan proses dalam penghasilan karya 1.1.1 Unsur seni 1.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1. rupa 1.2. dan budaya.2.2 Aplikasi Seni : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.2.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 1.2 Prinsip rekaan 1.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya 1.1. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan catan.M BIDANG/TEMA/ TAJUK PEMBELAJARAN Mengggambar Tema: Alam Semula jadi Tajuk: Haiwan Kesayangan Aktiviti:Catan STANDARD KANDUNGAN 1. 2.2.1. 1.1. 1. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. rupa.2 Mengetahui penggunaan media.1.3.

3.2.2 Ritma dan pergerakan – rawak 2.2 Menghasilkan corak teknik lukisan 2.2 Mengetahui penggunaan media. 2.1.1 Persepsi Estetik : Murid dapat mengenal. 3. kajian. kefahaman dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan corak.1. 4. 2. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 2.2 Bahan – kertas lukisan dan pensel warna atau krayon 2.2 Aplikasi Seni : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 2.4 Apresiasi Seni : Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.2 Jalinan – tampak 2. jalinan.1. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2. teknik. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1 Warna – primer dan sekunder 2. dan pergerakan.1.3.4.2. menamakan.1.1.2. dan teknologi dalam penghasilan corak.atau permukaan yang mempunyai jalinan.1 Unsur seni 2.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif 2.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.2 Prinsip rekaan 1.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 2.Tapak kasut.2.3 Menghargai karya sendiri dan rakan ELEMEN MERENTAS KURIKULUM Kreativiti dan Inovasi Keusahawanan .2. kefahaman. Aplikasi pengetahuan. serta imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik gosokan. ritma. 2. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual ( unsur seni dan prinsip rekaan: warna.1 Alat – Duit syilling. STANDARD PEMBELAJARAN 2. dan proses dalam penghasilan karya 2.1.4.2.2.1 Teknik – lukisan (corak terancang) 2.1.1.1.M BIDANG/TEMA/ TAJUK PEMBELAJARAN Membuat Corak dan Rekaan Tema:Alam Semula jadi Tajuk:Ikan Aktiviti:Lukisan (Gosokan) STANDARD KANDUNGAN 1.1 Imbangan – warna 1.4.

bentuk.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.4 Menghargai karya sendiri dan rakan ELEMEN MERENTAS KURIKULUM Kreativiti dan Inovasi 4.1 Rupa – geometri 3. 3. . dan proses dalam penghasilan binaan model robot. 3. dan imbangan)yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan model robot.2.2 Bahan – kertas warna. kajian.straw dan bahan terbuang yang sesuai. warna. 3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya 3.3.1.1 Unsur Seni 3.1.2 Mengetahui penggunaan media. 3.2. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.4.1.2. 3.3 Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain 3. kefahaman. 3.2 Prinsip rekaan 3.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 3.1 Persepsi Estetik: Murid dapat mengenal.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual 3.1 Alat – gunting 3. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: rupa.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 3. kotak dan magic pen . dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif 3.2 Bentuk – 3D (konkrit) 3. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. STANDARD PEMBELAJARAN 3.3.2.4. gam.4.1.1. menamakan.2.1. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1 Teknik – membentuk 3.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan model robot. 3. teknik.1.2.1.1.2.1.1 Imbangan – semetri 3. 2. dan teknologi dalam penghasilan model robot.M BIDANG/TEMA/ TAJUK PEMBELAJARAN Membentuk dan Membuat Binaan Tema:Alam Benda Tajuk:Robot Aktiviti:Model STANDARD KANDUNGAN 1.3.4.3 Warna – primer dan sekunder 3.

2 Menghasilkan karya seni berdasarkan perancangan proses kerja 4.2.3. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.1.1.1 Mempamerkan karya seni yang dihasilkan.1 Mengaplikasi pengetahuan. kajian. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D 4.4 Warna – primer 4.2.1.2 Prinsip rekaan 4. dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan anyaman dengan Perisian Grafik ( paint) . STANDARD PEMBELAJARAN 4. teknik dan proses dalam penghasilan karya.1 Alat – computer.2 Bahan – kertas A4.2.1 Kontra – warna 4.1. 4.1 Unsur seni 4. 4. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan hiasan dinding menggunakan Perisian Grafik. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2.2.1. 4.mesin laminating.bingkai daripada kertas mounting berwarna. dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan 3D.1 Persepsi Estetik : Murid dapat mengenal. kefahaman. ELEMEN MERENTAS KURIKULUM Kreatif dan Inovasi Keusahawanan TMK . printer.1 Teknik – Anyaman menggunakan Perisian Grafik.1. menamakan. 4.1.1.2. dan budaya. 3.2 Aplikasi Seni: Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni.M BIDANG/TEMA/ TAJUK PEMBELAJARAN Mengenal Kraf Tradisional Tema:Alam Benda Tajuk: Hiasan dinding Aktiviti: Anyaman menggunakan Perisian Grafik (paint) STANDARD KANDUNGAN 1.1.1.1. jalinan.plastik luminasi. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan: garisan .2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4.2.1. 4. warna. 4. 2.3. 4.4. dan teknologi dalam penghasilan karya seni.1.2 Imbangan – simetri 4.2 Rupa – geometri 4.3 Ekspresi Kreatif : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.2.2. rupa. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber.3.3 Mengetahui penggunaan media. 4.4.1.4 Apresiasi Seni: Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. kefahaman.2 Menceritakan karya seni sendiri secara lisan atau bertulis.4. kontra. 4.1 Garisan – lurus 4.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4. 4.2.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 4.3.3 Jalinan – tampak 4. 4. sejarah seni.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.