You are on page 1of 4

Armarea secţiunii T la moment încovoietor – Med Pag.

1 din 4
ARMARE SIMPLĂ-GRINZI CU SECTIUNE T
Grindă T=grindă cu placă în zona comprimată.
Med
*fcd
axa
neutra
z
Fs
Fc
x
armatura constructiva
bw
d
d
1
h
zona
comprimata
As,eff
armatura de rezistenta
beff
h
f
O grinda T este compusa din inima cu latimea bw si placa comprimata cu latimea beff. Inaltimea
grinzii este considerata impreuna cu placa (= h).
O grinda se calculeaza ca o grinda T atunci cand:
- este proiectata ca atare ( de obicei prefabricat) si atunci beff se predimensioneaza.
- este turnata monolit, odata cu placa, si atunci in calule se considera ca fiind o grinda T iar beff se
calculeaza in functie de deschiderea placii (distanta intre doua grinzi consecutive).
In ambele cazuri grinda este calculata ca si T (cu luarea in calcul a latimii beff) doar la moment pozitiv
adica atunci cand placa este comprimata. Pe reazeme (moment negativ), la grinzi continue sau la
console, armatura se dimensioneaza ca la o grinda dreptunghiulara considerand doar latimea inimii
bw.

M
ed
= momentul de proiectare = M
max
1. Se aleg coeficienţii (beton obisnut; incarcari permanente): η=1; λ=0.8; γ
c
=1.5; γ
s
=1.15.
2. Se aleg materialele şi se calculează rezistenţele de calcul:
BETON:
c
ck
cc cd
f
f
γ
α ∗ ·
f
ctm
=… OŢEL:
s
yk
yd
f
f
γ
·
3. Se estimează b şi h
30 10
eff eff
l l
h ÷ · (grinda cu 1 deschidere);
2 3
w
h
b
· ÷
;
l
eff
= deschiderea de calcul grindă; b
wmin
= 200 mm pt secţiuni dreptunghiulare;
h şi b
w
: multiplii de 50 mm.
4. Se estimează dev nom
c c c ∆ + ·
min
5. Se estimează pt un rând de armătură
1
2
l
nom
d c
Φ
· + ; (Φ
l
se estimeaza ca fiind = Φ
max
posibil=28mm)
6. Se estimează
1
d h d − ·
7. Se calculeaza momentul capabil (rezistent) al placii (b
eff
x h
f
) fata de centrul de greutate al armaturii
intinse ( )
2
f
placa Rf cd eff f
h
M M f b h d η · · × × × × −
8. Este M
placa
≥ M
ed
?
Armarea secţiunii T la moment încovoietor – Med Pag. 2 din 4
- daca DA atunci axa neutra in placa si grinda se calculeaza ca o sectiune dreptunghiulara cu
dimensiunea b
eff
x h (se merge la punctul. 7 de la armare simpla sect. dreptunghiulara considerand
b=b
eff
) iar mom :

Med
*fcd
axa
neutra
z
Fs
Fc
x
armatura constructiva
bw
d
d
1
h
zona
comprimata
As,eff
armatura de rezistenta
beff
h
f
- daca NU atunci axa neuntra in inima si se merge la punctul 9 (sectiune T):

9. Se calculeaza momentul capabil (rezistent) al aripilor (b
eff
-b
w
):
w eff
f Rf
eff
b b
M M
b

·
10. Se calculează
2
ed f
f
ck w
M M
K
f b d

·
× ×
;

11. Dacă
' 0.21
f
K K ≤ ·
?
daca DA, atunci se face armare simplă şi se merge la pct 12,
daca NU se pot aplica variantele
-se poate mări secţiunea (daca nu e impusă!!): se calculează “d” din egalitatatea K=K’;
se recalculează h=d+d
1
şi se merge de la pct. 3.
-se poate mări clasa betonului şi se reia de la pct. 2
-se poate face armare dublă (dacă nu sunt posibile celelalte 2 variante); (nu se
recomanda)
12. DACĂ SE FACE ARMARE SIMPLĂ, atunci se calculează 1 1 3.539* 0.95*
2
f
d
z K d
1
· + − ≤
¸ ]
;
dacă nu e verificată inegalitatea, se ia z = 0.95*d şi se verifică la final M
Rd
Armarea secţiunii T la moment încovoietor – Med Pag. 3 din 4
13. Se calculează
,
( 0.5 )
f ed f
s nec
yd f yd
M M M
A
f d h z f

· +
× − × ×
14. Se alege A
s,eff
>= A
s,nec
15. Se determină distanţa minimă între armăturile longitudinale:
mm k d
k
s s
g
l
nv nh
¹
¹
¹
;
¹
¹
¹
¹
'
¹
+
Φ

20
*
;
2
1
k
1
= 1 k
2
= 5 mm
s
nh
= distanţa între barele longitudinale de pe acelaşi rând
s
nv
= distanţa între barele longitudinale de pe două rânduri consecutive
d
g
= diametrul maxim al granulei de agregat (dacă nu se precizeaza altfel, considerăm d
g
=15mm)
Φ
l
se ia egal cu = Φ
max
longitudinal ales (real)
16. Se determină aria minimă de armare longitudinală:
d b d b
f
f
A
yk
ctm
s
* * 0013 . 0 * * * 26 . 0
min ,
≥ ·
min , , s eff s
A A ≥
17. Se determină aria maximă de armare longitudinală:
c s
A A * 04 . 0
max ,
·
max , , s eff s
A A ≤
; A
c
=aria sectiunii de beton
CALCULUL MOMENTULUI CAPABIL SECTIUNE T – ARMARE SIMPLA
A. AXA NEUTRA IN PLACA
Med
*fcd
axa
neutra
z
Fs
Fc
x
armatura constructiva
bw
d
d
1
h
zona
comprimata
As,eff
armatura de rezistenta
beff
h
f
• se recalculează “d
1
” şi “d” considerând diametrele efective (alese) şi poziţionarea armăturilor (1,
2...rânduri)
• F
c
= F
s yd eff s eff cd
f A b f x * * * * *
,
· η λ
rezulta x

2
* x
d z
λ
− ·
• ed yd eff s Rd
M z f A M ≥ · * *
,
CALCULUL MOMENTULUI CAPABIL SECTIUNE T – ARMARE SIMPLA
Armarea secţiunii T la moment încovoietor – Med Pag. 4 din 4
B. AXA NEUTRA IN INIMA
=
M1
inima
+
M2
*fcd
Fs2
Fcf
d
-
h
f
/
2
h
f
d
d
1
bw
h hf
(beff-bw)
aripi
h
f
beff
As,eff
armatura de rezistenta
zona
comprimata
h
d
1
d
bw
armatura constructiva
x
Fcw
Fs1
z
axa
neutra
*fcd
Med
• se recalculează “d
1
” şi “d” considerând diametrele efective (alese) şi poziţionarea armăturilor (1,
2...rânduri)
• F
cf
= F
s2
( )
yd s f w eff cd
f A h b b f * * * *
2
· − η
rezulta A
s2

2 2
* *
2
f
s yd
h
M A f d
¸ _
· −
÷
¸ ,
• 2 , 1 s eff s s
A A A − ·
yd s w cd
f A b f x * * * * *
1
· η λ
rezulta x

2
* x
d z
λ
− · z f A M
yd s
* *
1 1
·
ed Rd
M M M M ≥ + ·
2 1
ari
pi
ini
ma