You are on page 1of 4

TEMATICA

:

1. Procesul de integrare economică: delimitări conceptuale, precondiţiile procesului,
stadii de evoluţie, integrarea pozitivă, integrarea negativă.

2. Uniunea vamală: semnificaţie, creare de comerţ şi abatere de comerţ 3. Piaţa internă şi cele 4 libertăţi de circulaţie. Libera circulaţie a bunurilor: tipuri de
bariere, standardizarea, vechea şi noua abordare

4. Libera circulaţie a serviciilor: particularităţi, tipologie, barierele şi impactul acestora 5. Libera circulaţie a capitalului financiar: forme de mişcare a capitalului financiar, etape
în liberalizarea circulaţiei capitalului financiar

6. Libera circulaţie a persoanelor: aspecte legale şi socio-economice. Mobilitate şi
migraţie în spaţiul comunitar. Fenomenul migraţiei forţei de muncă şi impactul acesteia

7. Politica agricolă comună: obiective iniţiale, reforme, impactul acestora. Cazul
agriculturii româneşti

8. Politica industrială a UE: argumente pentru o politică industrială comună, instrumente
suport, domenii competitive

9. Politica regională comună şi rolul ei în dezvoltare: decalaje de dezvoltare, impactul
extinderii (2004, 2007), obiectivele politicii regionale şi reformarea acestora,dezvoltarea regională în România

10. Integrarea economică monetară: zona monetară optimă (Mundell), şocuri economice
şi impactul acestora, costuri şi beneficii ale uniunii monetare, de la ECU la Euro

11. Bugetul comunitar: principii, structura bugetului comunitar, domenii prioritare de
susţinere

12. Procesul de extindere a UE : dilema deeping vs widening, cadrul legal, valurile de
extindere (focus: valurile 2004 şi 2007), criteriile aderării – mecanismul negocierilor, rolul Tratatului de la Lisabona

13. România şi UE: de la demararea negocierilor la 1 ianuarie 2007, costuri şi beneficii
ale integrării, rapoartele de monitorizare

. Suedia. Consecinţa: preţuri mai mici pentru distribuitori şi consumatori. Italia) CONFIDENTIAL În zona neutră : Irlanda. Austria. partajate. Subsidiaritate = luarea deciziilor cât mai aproape de cetăţean precum şi verificarea permanentă a necesităţii întreprinderii unor acţiuni la nivel comunitar în lumina posibilităţilor existente la nivel naţional. Franţa. Elveţia Interguvernamentalismul – cooperare strânsă. Danemarca. în special în sfera economică. Norvegia. sub supraveghere comună. Integrarea negativă = eliminarea... agreată de toţi participanţii (susţinători: Marea Britanie. Germania. regional sau local.Procesul de integrare economică Cum definim procesul? Baldwin – “unificare comercială între economiile mai multor state. Islanda) Dezbaterile contradictorii au afectat negativ ritmul procesului de integrare economică europeană! Integrarea negativă şi integrarea pozitivă (Pelkmans) – dimensiuni complementare Competenţe.depline. prin reducerea sau eliminarea taxelor vamale. cu scopul intensificării activităţilor comerciale” Pelkmans – “eliminarea frontierelor economice dintre 2 sau mai multe economii ” Tinbergen – “crearea unei structuri economice internaţionale mai eficiente prin abolirea obstacolelor în funcţionarea optimă si cu introducerea deliberată a tuturor elementelor necesare coordonării sau unificării” Bîrsan – “răspuns în formă instituţionalizată la sporirea interdependenţelor între economiile naţionale” Integrarea economică europeană – 2 abordări Federalismul – organizare supranaţională care va deţine prerogative specifice statelor naţionale (susţinători: Benelux.. Integrarea pozitivă = transferul către instituţii comune sau exercitarea comună cel puţin a unor competenţe . a discriminării din normele şi politicile economice naţionale.

Irlanda şi Regatul Unit (9 state membre) şi dezvoltă politici comune 1979: Primele alegeri prin vot universal direct pentru Parlamentul European . politică monetară unică Piaţa comună. 1992 – Tratatul de la Maastricht 5. 6. Canada. 1961. Tratatele : 1. 1986 – Actul Unic European 4. Piaţa internă Uniune economică Uniune economică şi monetară (Balassa. 1957 – Tratatul de la Roma 3.1952) Organizaţia pentru Cooperare Economică Europeană (OEEC. 2003) Premisele integrării europene 1. 4. Proiectul Statele Unite ale Europei – Aristide Briand (1929) 3. 1948. Pelkmans. mobilitatea factorilor de producţie “Achiziţiile” pieţei interne şi progres în politicile armonizate Uniune economică. la care se adaugă instituirea tarifului vamal extern comun în relaţiile cu terţii (politica comercială comună) Progres privind eliminarea barierelor vamale. 2007 – Tratatul de la Lisabona Scurt istoric al demersurilor pentru proiectul european unificator 1951: Instituirea Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului (CECO) de către cei şase membri fondatori 1957: Comunitatea Economică Europeană. plus US. Reconcilierea franco-germană – Schumann (1950) 8.Danemarca. 5. Tratatul de la Roma instituie o piaţă comună 1973: Comunitatea se extinde . 1951.Tratatul de la Paris 2. Miscarea pan-europeana – Coudenhove Kalergi (1923) 2. Norvegia şi Portugalia formează NATO in 1949 7. din 1962 -OCDE) Uniunea Europei Occidentale (WEU. Liga Europeană pentru Cooperare Economică . 2003 – Tratatul de la Nisa 6.Paul van Zeeland (1947) Planul Marshall (European Recovery Programm (1948.Stadiile procesului de integrare economică europeană Stadiul Zona de comerţ liber (ZCL) Uniunea vamală (UV) Caracteristici Eliminarea cotelor şi a taxelor vamale între participanţii la ZCL şi menţinerea tarifului extern propriu de către fiecare stat participant Se menţin caracteristicile ZCL. 1948.

1993: 1993: 1995: 2000: 2002: 2004: 2007: Realizarea pieţei unice Tratatul de la Maastricht instituie Uniunea Europeană UE se extinde la 15 membri (Austria. securitate şi justiţie. (b) politica socială. (g) transporturile. Competenţele partajate între Uniune şi statele membre: (a) piaţa internă. (c) politica monetară pentru statele membre a căror moneda este euro. (i) energia (j) spaţiul de libertate. (b) stabilirea normelor privind concurenţa necesare funcţionării pieţei interne. socială si teritorială (d) agricultura si pescuitul. (c) coeziunea economică. (e) mediul. (f) protectia consumatorului. (h) retelele transeuropene. Finlanda şi Suedia) Lansarea Stategiei de la Lisabona Introducerea bancnotei şi monedei euro 10 ţări noi aderă la Uniune România şi Bulgaria aderă la UE Competenţele exclusive şi partajate ale UE (cf noului tratat constituţional) Competenţele exclusive: (a) uniunea vamală. (e) politica comercială comună. (k) obiectivele comune de securitate în materie de sănătate publică . (d) conservarea resurselor biologice ale mării în cadrul politicii comune privind pescuitul. cu excepţia conservării resurselor biologice ale mării.