You are on page 1of 21

DE PARTIBUS ORATIONIS ARS MINOR AELII DONATI

partes orationis quot sunt? octo. quae? nomen pronomen uerbum aduerbium participium coniunctio praepositio interiectio. DE NOMINE nomen quid est? pars orationis cum casu corpus aut rem proprie communiterue significans. nomini quot accidunt? sex. quae? qualitas comparatio genus numerus figura casus. qualitas nominum in quo est? bipertita est: aut enim unius nomen est et proprium dicitur, aut multorum appellatiuum. comparationis gradus quot sunt? tres. qui? positiuus, ut doctus, comparatiuus, ut doctior, superlatiuus, ut doctissimus. quae nomina comparantur? appellatiua qualitatem aut quantitatem significantia. dumtaxat

comparatiuus gradus cui casui seruit? ablatiuo sine praepositione: dicimus enim doctior illo. superlatiuus cui? genetiuo tantum plurali: dicimus enim doctissimus poetarum. genera nominum quot sunt? quattuor.

quae? masculinum, ut hic magister, femininum, ut haec Musa, neutrum, ut hoc scamnum, commune, ut hic et haec sacerdos. est praeterea trium generum, quod omne dicitur, ut hic et haec et hoc felix; est epicoenon, id est promiscuum, ut passer aquila. numeri nominum quot sunt? duo. qui? singularis, ut hic magister, pluralis, ut hi magistri. figurae nominum quot sunt? duae. quae? simplex, ut decens potens, composita, ut indecens impotens. quibus modis nomina componuntur? quattuor: ex duobus integris, ut suburbanus; ex duobus corruptis, ut efficax municeps; ex integro et corrupto, ut insulsus; ex corrupto et integro, ut nugigerulus; aliquando ex compluribus, utinexpugnabilis imperterritus. casus nominum quot sunt? sex. qui? nominatiuus genetiuus datiuus accusatiuus uocatiuus ablatiuus. per hos omnium generum nomina pronomina participia declinantur hoc modo: magister nomen appellatiuum generis masculini numeri singularis figurae simplicis casus nominatiui et uocatiui, quod declinabitur sic: nominatiuo hic magister, genetiuo huius magistri, datiuo huic magistro, accusatiuo hunc magistrum, <uocatiuo o magister>, ablatiuo ab hoc magistro; et pluraliter nominatiuo hi magistri, genetiuo horum magistrorum, datiuo his magistris, accusatiuo hos magistros, uocatiuo o magistri, ablatiuo ab his magistris. Musa nomen appellatiuum

datiuo huic scamno. datiuo his sacerdotibus. accusatiuo haec scamna. genetiuo huius Musae. sacerdos nomen appellatiuum generis communis numeri singularis figurae compositae casus nominatiui et uocatiui. genetiuo huius felicis. felix nomen appellatiuum generis omnis numeri singularis figurae simplicis casus nominatiui et uocatiui. ablatiuo ab hac Musa. uocatiuo o Musa. datiuohis Musis. quod declinabitur sic: nominatiuo hic et haec et hoc felix. genetiuo huius sacerdotis. et pluraliter nominatiuo haec scamna. accusatiuo hunc et hanc felicem et hoc felix. accusatiuo hoc scamnum. datiuo huic felici. ablatiuo ab hoc scamno. quod declinabitur sic: nominatiuo haec Musa. ablatiuo ab his Musis. uocatiuo o Musae. genetiuo horum et harum sacerdotum. uocatiuo o sacerdotes. et pluraliter nominatiuo hae Musae. accusatiuo hunc et hanc sacerdotem. ablatiuo ab hoc et ab hac et ab hoc felice uel felici. genetiuo horum scamnorum. scamnum nomen appellatiuum generis neutri numeri singularis figurae simplicis casus nominatiui accusatiui et uocatiui.generis feminini numeri singularis figurae simplicis casus nominatiui et uocatiui. accusatiuo hanc Musam. et pluraliter nominatiuo hi et hae sacerdotes. quod declinabitur sic: nominatiuo hoc scamnum. ablatiuo ab ho et ab hac sacerdote. datiuo huic sacerdoti. datiuo huic Musae. et pluraliter nominatiuo hi et hae . ablatiuo ab his sacerdotibus. uocatiuo o felix. accusatiuo hoset has sacerdotes. uocatiuo o scamnum. ablatiuo ab his scamnis. genetiuo huius scamni. accusatiuo has Musas. datiuo his scamnis. uocatiuo o sacerdos. quod declinabitur sic: nominatiuo hic et haec sacerdos. uocatiuo o scamna. genetiuo harum Musarum.

in um. ut quae. uocatiuo o felices et o felicia. accusatiuo hos et has felices et haec felicia. ut ego tu ille. pronomini quot accidunt? sex. genera pronominum quae sunt? eadem fere quae et nominum: masculinum. datiuo his felicibus. ut quis. quae? qualitas genus numerus figura persona casus. quae sunt finita? quae recipiunt personas. si producta. genetiuo horum et harum et horum felicium. si i fuerit. in ium. quae sunt infinita? quae non recipiunt personas. . quaecumque nomina ablatiuo casu singulari e uel i uel u fuerint terminata genetiuum pluralem in quid mittunt? si ecorrepta fuerit. quaecumque nomina ablatiuo casu singulari a uel o fuerint terminata genetiuum pluralem in quid mittunt? in rum. DE PRONOMINE pronomen quid est? pars orationis. qualitas pronominum in quo est? bipertita est: aut enim finita sunt pronomina aut infinita. in uum geminata u littera. datiuum et ablatiuum in quid mittunt? in bus omnia. datiuum et ablatiuum in is. ut quis quae quod. in rum. femininum. ablatiuo ab his felicibus. si u. quae pro nomine posita tantundem paene significat personamque interdum recipit.felices et haec felicia.

ut ego tu.neutrum. et pluraliter ipsae . et pluraliter uos uestrum uel uestri uobis uos o <uos> a uobis: personae tertiae generis masculini numeri singularis ille illius illi illum ab illo. et pluraliter illa illorum illis illa ab illis. quod declinabitur sic: ego mei uel mis mihi me <o ego> a me. generis feminini numeri singularis ipsa ipsius ipsi ipsam <o ipsa> ab ipsa. numeri pronominum quot sunt? duo. ut quis. generis feminini numeri singularis illa illius illi illam ab illa. et pluraliter ipsi ipsorum ipsis ipsos <o ipsi> ab ipsis. et pluraliter illi illorum illis illos ab illis. quem ad modum et nominum. ego pronomen finitum generis omnis numeri singularis figurae simplicis personae primae casus nominatiui. trium generum. minus quam finita generis masculini numeri singularis ipse ipsius ipsi ipsum <o ipse> ab ipso. secunda. ut tu. ut hi. composita. et pluraliter illae illarum illis illas ab illis. et pluraliter nos nostrum uel nostri nobis nos o <nos> a nobis: personae secundae generis omnis numeri singularis tu tui uel tis tibi te o <tu> a te. ut ego. casus item pronominum quot sunt? sex. figurae pronominum quot sunt? duae. quae? simplex. commune. pluralis. ut qualis talis. ut quisquis. ut ille. quae? prima. utquod. personae pronominum quot sunt? tres. tertia. ut hic. per quos omnium generum pronomina inflectuntur hoc modo. generis neutri numeri singularis illud illius illi illud ab illo. qui? singularis.

et pluraliter isti istorum istis istos ab istis. generis neutri numeri singularis hoc huius huic hoc o <hoc> ab hoc. et pluraliter quae quarum quis uel quibus quas a quis uel a quibus. generis feminini numeri singularis ea eius ei eam ab ea. generis neutri numeri singularis quod cuius cui quod a quo uel a qui. et pluraliter haec horum his haec o <haec> ab his. item infinita generis masculini numeri singularis quis cuius cui quem a quo uel a qui. generis feminini numeri singularis quae cuius cui quam a qua uel a qui. generis feminini . et pluraliter ex altera parte mei meorum meis meos o <mei> a meis. generis feminini numeri singularis haec huius huic hanc o <haec> ab hac. et pluraliter istae istarum istis ista ab istis. et pluraliter ei eorum eis eos ab eis. et pluraliter ipsa ipsorum ipsis ipsa ab ipsis. et pluraliter hi horum his hos o <hi> ab his. et pluraliter hae harum his has o <hae> ab his. generis neutri numeri singularis id eius ei id ab eo. item subiunctiuum uel relatiuum generis masculini numeri singularis is eius ei eum ab eo. et pluraliter ea eorum eis ea ab eis. item minus quam finita generis masculini numeri singularis iste istius isti istum ab isto. et pluraliter quae quorum quis uel quibus quae a quis uel a quibus. generis neutri numeri singularis ipsum ipsius ipsi ipsum <o ipsum> ab ipso. item possessiua finita ad aliquid dicta ex utraque parte singularia generis masculini meus mei meo meum o <mi> a meo. generis feminini numeri singularis ista istius isti istam ab ista. item articulare praepositiuum uel demonstratiuum generis masculini numeri singularis hic huius huic hunc o <hic> ab hoc. et pluraliter eae earum eis eas ab eis. et pluraliter qui quorum quis uel quibus quos a quis uel a quibus.ipsarum ipsis ipsas <o ipsae> ab ipsis.

generis neutri numeri singularis tuum tui tuo tuum a tuo. generis feminini numeri singularis nostra nostrae nostrae nostram o <nostra> a nostra.numeri singularis mea meae meae meam o <mea> a mea. et pluraliter mea meorum meis mea o a meis: personae secundae generis masculini numeri singularis tuus tui tuo tuum a tuo et pluraliter tui tuorum tuis tuos a tuis. et pluraliter sua suorum suis sua a suis. et pluraliter meae mearum meis meas o <meae> a meis. et pluraliter uestri uestrorum uestris uestros a uestris generis feminini numeri singularis uestra uestrae uestrae uestram a uestra. generis feminini numeri singularis tua tuae tuae tuam a tua. et pluraliter ex utraque parte nostri nostrorum nostris nostros o <nostri> a nostris. generis feminini numeri singularis sua suae suae suam a sua. et pluraliteruestrae uestrarum uestris uestras a uestris. generis neutri numeri singularis uestrum uestri . et pluraliter nostra nostrorum nostris nostra o <nostra> a nostris: personae secundae generis masculini numeri singularis uester uestri uestro uestrum a uestro. et pluraliter tua tuorum tuis tua a tuis: personae tertiae generis masculini numeri singularis suus sui suo suum a suo. item possessiua finita ad aliquid dicta ex altera parte pluralia generis masculini noster nostri nostro nostrum o <noster> a nostro. et pluraliter suae suarum suis suas a suis. et pluraliter sui suorum suis suos a suis. et pluraliter nostrae nostrarum nostris nostras o <nostrae> a nostris. et pluraliter tuae tuarum tuis tuas a tuis. generis neutri numeri singularis suum sui suo suum a suo. generis neutri numeri singularis meum mei meo meum o <meum> a meo. generis neutri numeri singularis nostrum nostri nostro nostrum o <nostrum> a nostro.

ut lege. inchoatiua. ut lego. coniunctiuus. ut feruesco calesco. ut utinam legerem. prima quae est? quae indicatiuo modo tempore praesenti numero singulari secunda persona uerbo actiuo et neutrali aproductam habet ante nouissimam litteram. quae? prima secunda tertia. da horum composita. neutro correptum. quae? perfecta. tute. ut lecturio. quispiam aliquis et cetera. optatiuus. quisquis. passiuo communi et deponenti ante . frequentatiua. illic. ut lectito. quisnam. et pluraliter uestra uestrorum uestris uestra a uestris. meditatiua. idem masculino genere productum.uestro uestrum a uestro. infinitiuus. imperatiuus. ut legere. ut legitur. modi qui sunt? indicatiuus. formae uerborum quot sunt? quattuor. istic. ut lego. egomet. genus numerus figura qualitas uerborum in quo est? in modis et in formis. coniugationes uerborum quot sunt? tres. uerbo quot accidunt? septem. DE VERBO uerbum quid est? pars orationis cum tempore et persona sine casu aut agere aliquid aut pati aut neutrum significans. quae? qualitas coniugatio tempus persona. impersonalis. ut cum legam.

cum i litteram non correptam habuerit sed productam. doceor doceris. passiuo communi et deponenti ante nouissimam syllabam. ut amo amas. passiuo communi et deponenti pro i littera e correptam uel i productam habet ante nouissimam syllabam. legor legar. non mutatur. ut lego legam. et futurum tempus eiusdem modi in bo et in bor syllabam mittit. ut lego legis. tertia quae est? quae indicatiuo modo tempore praesenti numero singulari secunda persona uerbo actiuo et neutrali icorreptam uel i productam habet ante nouissimam litteram. audior audiar. haec in imperatiuo et in infinitiuo statim discerni possunt. doceor docebor. genera uerborum quot sunt? quinque. ut amo amabo. amor amabor. utdoceo doces.nouissimam syllabam. et futurum tempus eiusdem modi in bo et in bor syllabam mittit. nam correpta i littera in econuertitur. legor legeris. utrum i littera correpta sit an producta. audior audiris. audio audis. ut doceo docebo. producta si fuerit. quando tertia coniugatio futurum tempus non in am tantum sed etiam in bo mittit? interdum. et futurum tempus eiusdem modi in am et in ar syllabam mittit. amor amaris. queo quis quibo. quae? actiua passiua neutra deponentia communia. secunda quae est? quae indicatiuo modo tempore praesenti numero singulari secunda persona uerbo actiuo et neutrali e productam habet ante nouissimam litteram. audio audiam. . ut eo is ibo.

ut legeram. sed in duas formas cadunt. praeteritum perfectum. ut lego. ut legi. praeteritum. ut lego legor. ut lego. ut lego. ut luctor loquor. ut actiua. ut legor lego. quot sunt tempora in declinatione uerborum? quinque. quae? praesens. praeteritum plusquamperfectum.actiua quae sunt? quae in o desinunt et accepta r littera faciunt ex se passiua. criminor te et criminor a te. sed ea dempta Latina non sunt. praeteritum imperfectum. ut legebam. quae? simplex. ut passiua. neutra quae sunt? quae in o desinunt. ut sto curro: stor curror non dicimus. composita. qui? singularis. quae? praesens. futurum. passiua quae sunt? quae in r desinunt et ea dempta redeunt in actiua. deponentia quae sunt? quae in r desinunt. ut legimus. ut lego. tempora uerborum quot sunt? tria. ut legi. . figurae uerborum quot sunt? duae. pluralis. sed accepta r littera Latina non sunt. futurum. ut legam. ut osculor criminor: dicimus enim osculor te et osculor a te. patientis et agentis. ut deponentia. ut neglego. ut legam. numeri uerborum quot sunt? duo. communia quae sunt? quae in r desinunt.

et pluraliter utinam legissemus legissetis legissent: eodem modo tempore futuro utinam legam legas legat. et pluraliter legemus legetis legent. secunda. imperatiuo modo tempore praesenti ad secundam et tertiam personam lege uel legas legat. et pluraliter legebamus legebatis legebant: eodem modo tempore praeterito perfecto legi legisti legit. coniunctiuo modo tempore praesenti cum legam legas legat. lego uerbum actiuum indicatiuo modo dictum temporis praesentis numeri singularis figurae simplicis personae primae coniugationis tertiae correptae. et pluraliter legamus legitote uel legatis legant uel legunto uelleguntote. da declinationem uerbi actiui. optatiuo modo tempore praesenti et praeterito imperfecto utinam legerem legeres legeret et pluraliter utinam legeremus legeretis legerent: eodem modo tempore praeterito perfecto et plusquamperfecto utinam legissem legisses legisset. et pluraliter legimus legistis legerunt uellegere: eodem modo tempore praeterito plusquamperfecto legeram legeras legerat. et pluraliter utinam legamus legatis legant.personae uerborum quot sunt? tres. ut lego. ut legit. quod declinabitur sic: lego legis legit et pluraliterlegimus legitis legunt: eodem modo tempore praeterito imperfecto legebam legebas legebat. et pluraliter legamus legite uel legatis legant: eodem modo tempore futuro legito uel legas legito uel legat. quae? prima. ut legis. tertia. et pluraliter legeramus legeratis legerant: eodem modo tempore futuro legam leges leget. et pluraliter cum legamus legatis legant: eodem modo tempore praeterito imperfecto cum legerem legeres .

praesentis legens. et pluraliter lecti fuimus fuistis fuerunt uel fuere: eodem modo tempore praeterito plusquamperfecto lectus eram eras erat. uerbo impersonali tempore praesenti legitur. praeterito imperfecto legebatur. futuri lecturus. et ulteriore modo lectus fui fuisti fuit. legor uerbum passiuum indicatiuo modo dictum temporis praesentis numeri singularis figurae simplicis personae primae coniugationis tertiae correptae. et pluraliter lecti sumus estis sunt. praeterito plusquamperfecto lectum erat uel lectum fuerat. et pluraliter legebamur legebamini legebantur: eodem modo tempore praeterito perfecto lectus sum es est. praesentis temporis et futuri. infinitiuo modo numeris et personis tempore praesenti et praeterito imperfecto legere. et pluraliter cum legerimus legeritis legerint: eodem modo tempore praeterito plusquamperfecto cum legissem legisses legisset. et ulteriore modo lectus fueram fueras . praeterito perfecto lectum est uel lectum fuit. praeterito perfecto et plusquamperfecto legisse.legeret. et pluraliter cum legissemus legissetis legissent: eodem modo tempore futuro cum legero legeris legerit. legendi legendo legendum lectum lectu. participia trahuntur a uerbo actiuo duo. futuro legetur. futuro lectum ire uel lecturum esse. et pluraliter legimur legimini leguntur: eodem modo tempore praeterito imperfecto legebar legebaris uel legebare legebatur. et pluraliter cum legerimus legeritis legerint. et pluraliter lecti eramus eratis erant. quod declinabitur sic: legor legeris uel legere legitur. et pluraliter cum legeremus legeretis legerent: eodem modo tempore praeterito perfecto cum legerim legeris legerit. gerundia uel participialia uerba sunt haec.

coniunctiuo modo tempore praesenti cum legar legaris uel legare legatur. et pluraliter utinam lecti essemus essetis essent. eodem modo tempore . eodem modo tempore futuro legitor uel legaris legitor uel legatur. et pluraliter utinam legamur legamini legantur. et pluraliter legemur legemini legentur. imperatiuo modo tempore praesenti ad secundam et tertiam personam legere uel legaris legatur. et pluraliter utinam legeremur legeremini legerentur: eodem modo tempore praeterito perfecto et plusquamperfecto utinam lectus essem esses esset. et ulteriore modo cum lectus fuerim fueris fuerit. et pluraliter lecti fueramus fueratis fuerant: eodem modo tempore futuro legar legeris uel legere legetur. et pluraliter legamur legimini uel legamini legantur. et pluraliter cum lecti simus sitis sint. et pluraliter legamur legimini uel legiminor legantur uel leguntor.fuerat. et pluraliter utinam lecti fuissemus fuissetis fuissent: eodem modo tempore futuro utinam legar legaris uel legare legatur. et pluraliter cum lecti essemus essetis essent. et ulteriore modo cum lectus fuissem fuisses fuisset. optatiuo modo tempore praesenti et praeterito imperfecto utinam legerer legereris uel legerere legeretur. et pluraliter cum legeremur legeremini legerentur: eodem modo tempore praeterito perfecto cum lectus sim sis sit. et ulteriore modo utinam lectus fuissem fuisses fuisset. et pluraliter cum legamur legamini legantur: eodem modo tempore praeterito imperfecto cum legerer legereris uel legerere legeretur. et pluraliter cum lecti fuissemus fuissetis fuissent. et pluraliter cum lecti fuerimus fueritis fuerint: eodem modo tempore praeterito plusquamperfecto cum lectus essem esses esset.

praeteriti temporis et futuri. optandi. aduerbia da temporis. . praeteriti lectus. quae adiecta uerbo significationem eius explanat atque implet. hortandi. participia trahuntur a uerbo passiuo duo. quae? significatio comparatio figura. et ulteriore modo cum lectus fuero fueris fuerit. passiui commune et deponens. intus uel foris. affirmandi. DE ADVERBIO aduerbium quid est? pars orationis. ut utinam. da loci. actiui uerbi regulam neutrale uerbum sequitur. negandi. demonstrandi. numeri. et pluraliter cum lecti fuerimus fueritis fuerint. ut en ecce. futuro lectum iri. significatio aduerbiorum in quo est? quia sunt aut loci aduerbia aut temporis aut numeri aut negandi aut affirmandi aut demonstrandi aut optandi aut hortandi aut ordinis aut interrogandi aut similitudinis aut qualitatis aut quantitatis aut dubitandi aut personalia aut uocandi aut respondendi aut separandi aut iurandi aut eligendi aut congregandi aut prohibendi aut euentus aut comparandi. ut non. ut hic uel ibi. aduerbio quot accidunt? tria. illic uel inde. ut hodie nuper aliquando. ut semel bis. et pluraliter cum lecti erimus eritis erint. infinitiuo modo numeris et personis tempore praesenti et praeterito imperfecto legi. praeterito perfecto et plusquamperfecto lectum esse uel fuisse. futuri legendus.futuro cum lectus ero eris erit. ut etiam quinni.

simplex. sed in loco et de loco eandem significationem habent. utquasi ceu. foras eo. DE PARTICIPIO participium quid est? pars orationis partem capiens nominis. dubitandi. ut intro eo. ut doctius. superlatiui. ordinis. da aduerbium positiui gradus. personalia. similitudinis. uocandi. magis doctius et tam doctissimenon dicimus. ut intus sum. ut seorsum. interrogandi. ut doctissime. aduerbia localia uel in loco sunt uel de loco uel ad locum. ut indocte imprudenter. comparandi. figurae aduerbiorum quot sunt? duae. ut forsitan fortasse. hercle. respondendi. congregandi. ut cur quare quamobrem. quo modo in foras uel ad foras. de intus autem et de foris sic non dicimus. ut forte fortuitu. quantitatis. partem uerbi. ut docte pulchre. foris uenio. ut simul una. ut heus. ut multum parum. quae? simplex et composita. iurandi. ut magis uel tam. ut mecum tecum secum nobiscum uobiscum. uerbi . ut ne. ad locum aliam significationem habent. ecastor. euentus. nominis genera et casus. licet ueteres dixerint tam magis et quam magis. quia magis et tam positiuo gradui tantum iungitur. ut edepol. eligendi.ut eia. ut docte prudenter. medius fidius. comparatio aduerbiorum in quo est? in tribus gradibus comparationis. ut heu. composita. prohibendi. positiuo comparatiuo superlatiuo. separandi. intus exeo. foris sum. qualitatis. comparatiui. ut deinde. ut docte. ut potius immo.

neutrum. datiuus. ut lecturus et legendus. praeteritum et futurum. ut legens lecturus. quae? masculinum. numeri participiorum quot sunt? duo. utriusque numerum et figuram. tempora participiorum quot sunt? tria. uocatiuus. ut hic lectus. accusatiuus. ut loquens locutus locuturus. futurum. ut lectus. a communi quattuor. ut huius legentis. qui? nominatiuus. ut hoc lectum. ut hic legens. significationes participiorum in quo sunt? quia ab actiuo uerbo duo participia ueniunt. praesens et futurum. genera participiorum quot sunt? quattuor. . ut ab hoc legente. praesens praeteritum et duo futura. ablatiuus. praesens praeteritum et futurum. femininum. quae? praesens.tempora et significationes. ut haec lecta. ut stans staturus. ut huic legenti. genetiuus. a neutro duo. quae? genus casus tempus significatio numerus figura. participio quot accidunt? sex. commune tribus generibus. a deponenti tria. ut legens. ut hic ethaec et hoc legens. casus participiorum quot sunt? sex. ut hunc legentem. sicut ab actiuo. praeteritum. a passiuo duo. ut criminans criminatus criminaturus criminandus. ut lectus legendus. praesens et futurum. ut o legens.

lectus lecta lectum participia uenientia a uerbo passiuo temporis praeteriti generis masculini feminini et neutri numeri singularis figurae simplicis casus . lecturus lectura lecturum participia uenientia a uerbo actiuo temporis futuri generis masculini feminini et neutri numeri singularis figurae simplicis casus nominatiui et uocatiui. genetiuo lecturi lecturae lecturi. ut hic legens. ut hi legentes. datiuo his legentibus. accusatiuo hos et has legentes et haec legentia. ablatiuo ab hoc lecturo ab hac lectura ab hoc lecturo. uocatiuo lecture lectura lecturum. accusatiuo lecturos lecturas lectura. legens participium ueniens a uerbo actiuo temporis praesentis generis omnis numeri singularis figurae simplicis casus nominatiui (accusatiui) et uocatiui.qui? singularis. ut neglegens. datiuo lecturis. datiuo lecturo lecturae lecturo. genetiuo huius legentis. ablatiuo ab his lecturis. accusatiuo hunc et hanc legente et hoc legens. figurae participiorum quot sunt? duae. genetiuo lecturorum lecturarum lecturorum. quae? simplex. ut legens. quod declinabitur sic: nominatiuo hic et haec ethoc legens. da declinationem participii. ablatiuo ab hoc et ab hac et ab hoc legente uel legenti. uocatiuo o legens. et pluraliter nominatiuo hi et hae legentes et haec legentia. composita. ablatiuo ab his legentibus. et pluraliter nominatiuo lecturi lecturae lectura. datiuo huic legenti. uocatiuo lecturi lecturae lectura. genetiuohorum et harum et horum legentium. accusatiuo lecturum lecturam lecturum. quae declinabuntur sic: nominatiuo lecturus lectura lecturum. pluralis. uocatiuo o legenteset o legentia.

accusatiuo legendos legendas legenda. DE CONIVNCTIONE coniunctio quid est? pars ordinansque sententiam. accusatiuo lectum lectam lectum. ablatiuo ab his legendis. datiuolecto lectae lecto. genetiuo lectorum lectarum lectorum. ablatiuo ab hoc lecto ab hac lecta ab hoc lecto.nominatiui et uocatiui. quae? potestas figura ordo. et pluraliter nominatiuo legendi legendae legenda. ablatiuo ab hoc legendo ab hac legenda ab hoc legendo. et pluraliter nominatiuo lecti lectae lecta. legendus legenda legendum participia uenientia a uerbo passiuo temporis futuri generis masculini feminini et neutri numeri singularis figurae simplicis casus nominatiui et uocatiui. uocatiuo lecti lectae lecta. genetiuo legendorum legendarum legendorum. uocatiuo legende legenda legendum. quae declinabuntur sic: nominatiuo legendus legenda legendum. ablatiuo ab his lectis. genetiuo legendi legendae legendi. uocatiuo legendi legendae legenda. genetiuo lecti lectae lecti. accusatiuo legendum legendam legendum. accusatiuo lectos lectas lecta. coniunctioni quot accidunt? tria. quas? copulatiuas rationales: disiunctiuas expletiuas causales orationis adnectens . potestas coniunctionum quot species habet? quinque. quae declinabuntur sic: nominatiuo lectus lecta lectum. datiuo lectis. datiuo legendis. uocatiuo lecte lecta lectum. datiuo legendo legendae legendo.

enimuero. quamobrem. etiamsi. ita. ut que autem. ut nam. siue. porro. quin. interea. ceterum. praesertim. saltim. etsi. quin etiam. ut ac ast. etenim. itaque. et que at atque ac ast. sed. quamuis. item. propterea. ordo coniunctionum in quo est? quia aut praepositiuae coniunctiones sunt. ideo. ut et igitur ergo. quoque. scilicet. quoniam. namque. quando. licet. quidem. quapropter. quatinus. nisi. da rationales. nisi si. aut communes. aut ue uel ne nec neque. da causales. quoniam quidem. enim. aut subiunctiuae. ergo. si enim. ni. si quidem. quae? simplex. igitur. idcirco. alioquin. sin. ne. quia. quando quidem. DE PRAEPOSITIONE praepositio quid est? pars orationis quae praeposita aliis partibus orationis significationem earum aut complet aut mutat aut minuit. praepositioni quot accidunt? unum. . composita. quamquam. praeterea. ut namque.da copulatiuas. quot? duo. equidem. autem. quid? casus tantum. uidelicet. quippe. nam. tamen. si. seu. figurae coniunctionum quot sunt? duae. itemque. porro autem. da disiunctiuas. da expletiuas.

post tergum. pro clientibus. de foro. circa templum. usque Oceanum.qui? accusatiuus et ablatiuus. contra hostem. prae timore. ultra fines. trans ripam. coram testibus. iuxta macellum. a ab abs cum coram clam de e ex pro prae palam sine absque tenus. ante aedes. abs quolibet. per parietem. ob augurium. quod nos dicimus pube tenus. da utriusque casus praepositiones. cis renum. prope fenestram. e iure. clam custodibus. "itur in antiquam siluam". quo modo? dicimus enim ad patrem. sub accusatiui casus. praeter officium. ad apud ante aduersum cis citra circum circa contra erga extra inter intra infra iuxta ob pone per prope secundum post trans ultra praeter propter supra usque penes. cum exercitu. "postesque sub ipsos . apud uillam. aduersum inimicos. in et sub quando accusatiuo casui iunguntur? quando uel nos uel quoslibet in locum ire isse ituros esse significamus. da praepositiones casus ablatiui. inter naues. penes arbitros. quo modo? dicimus enim a domo. "stans celsa in puppi". extra terminos. in ablatiui casus. absque iniuria. in sub super subter. da praepositiones casus accusatiui. palam omnibus. supra caelum. ab homine. intra moenia infra tectum. erga propinquos. tenus pube. in accusatiui casus. circum uicinos. quando ablatiuo? quando uel nos uel quoslibet in loco esse fuisse futuros esse significamus. ex praefectura. sine labore. propter rem. citra forum. secundum fores. pone tribunal.

subter quam uim habet? eandem quam superiores ad locum et in loco significantes. et siqua sunt similia. ut attat. interiectioni quid accidit? tantum significatio. aut metum. . in desertorem. quae sunt quae coniungi non possunt? apud et penes. significatio interiectionis in quo est? quia aut laetitiam significamus. sub ablatiui casus. "arma sub aduersa posuit radiantia quercu". ubi mentionem alicuius facimus. quo modo? dicimus enim diduco distraho recipio secubo amplector congredior. ut in adulterum. ut heu. magis accusatiuo casui seruit quam ablatiuo.nituntur gradibus". DE INTERIECTIONE interiectio quid est? pars orationis significans mentis affectum uoce incondita. super quam uim habet? ubi locum significat. quae praepositiones sunt quae dictionibus seruiunt et separari non possunt? di dis re se am con. quae coniunguntur et separantur? reliquae omnes. ut papae. ablatiuo tantum. ut "multa super Priamo rogitans". cum significat contra. ut euax. in quam uim habet? etiam tum accusatiuo casui seruit. aut dolorem. aut admirationem.