You are on page 1of 2

Drugi domaći zadatak

(samo za studente navedene u tabeli)

GRUPA: petak_1_3 Petak, 05.4.2013. 14:15-15:45 Kabinet 209 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Ime i Prezime Ivana Borojević Lazar Petrić Jovan Veličković Dejan Popović Nebojša Smrzlić Trifko Aleksandrić Nikola Tasić Nikola Marčeta Nikola Milić Nikola Žakula Dejan Milićević Predrag Tomanić Aleksandar Rajić Nemanja Radojević Ivan Milovanović Bodovi

Zadatak 1:
• • • • Kreirati vizit kartu sa bilo kojim logotipom. Dimenzije vizit karte: 90х50mm. Vizit karta mora sadržavati: ime i prezime, zanimanje, telefone, adresu i e-mail. Raspored elemenata po sopstvenom izboru.

Zadatak 2: .