You are on page 1of 16

DSCS Security Consulting Services

indekiler

1 2 3

Biz kimiz? Hizmetlerimiz Referanslarmz

1. Biz Kimiz?
zel Gvenlik Sektrnde 10 yllk deneyimli yne8cilere sahip bir irke8z

Hibir gvenlik rmas ile 8cari ve hukuki ba bulunmayan bamsz bir irke8z

Mteri memnuniye8 odakl hizmet veren bir irke8z

2. Hizmetlerimiz
Dene?m ve Danmanlk Background Screening nsan ve Varlk Risk Yne?mi

Elektronik Kar Koyma/ Debugging

DSCS
hale Danmanl

Elektronik Gvenlik Danmanl

rn Kaybn nleme

Ei?m

Dene?m ve Danmanlk Hizmet pake?mizin kapsam:

Risk Analizi

Ei?m

DSCS
Dan- manlk

Gvenlik halesi Rapor

LETMENZ
Dene?m

Dene?m
HizmeXeki sorunlarnn tespi? ve bu problemlerin giderilmesi konusunda tavsiyeler

7/24 senaryolu & haberli/habersiz dene?mler

DENETM

Gvenlik ileyii ile ilgili prosedrlerin gncellenmesi Hizmet performansnn ar[rlmas iin alnmas gereken ei?mlerin tespi?

Alnmas gereken ek nlemlerin tespi?

Risk kontrol yntemlerinin geli?rilmesi ve yeni stratejilerin oluturulmas

sreklilik planlarnn hazrlanmas


6

Dene?m Raporlama rneklerimiz


90% 80%

KPI #
5

70%

KPI
Ara Girii

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6

Ocak ubat Mart

Arac gvenli blgede 5.1 durdurdu mu? Kii proli kontrol yapb 5.2 m? 5.3 Bagaj kontrol yapb m? Yapb hizmet ile ilgili 5.4 ei?m alm m? pheli paket ve kii tespit edinde yaplacak ilemi 5.5 biliyor mu? Grevi esnasnda sergiledii performans (dikkat) yeterli 5.6 mi?

Yne?ci 45% CCTV 40%

Karlama 67% Kyafet 67%

X-Ray 80% Ara Girii 36% Dedektr 67%

Tamamen numerik dene8m raporlarmz sayesinde sadece KPI baznda deil alt krmlar baznda da detayl analiz raporlar sunabiliyoruz! Bu sayede gvenlik zaye8 oluan yerlere nokta a\yla nlem aldrm oluyoruz!

Risk Analizi

Tehlikelerin belirlenmesi

Risklerin deerlendirilmesi

Riski kontrol etme seenekleri

Maliyet-fayda analizi

Karar-vericilere neriler.

Background Screening
Kimlik Bilgilerin Teyidi

Adli Sicil Evrak ncelemesi

Gvenliin en nemli unsurlarndan biri de alan personelin iyi bir arabrma sonucunda ie yerle8rilmesidir!

A D A Y

Ei?m Bilgileri Teyidi

yeri Teyidi

kamet Teyidi

Referanslarla Mlakat

?bar Arabrmas
9

Gvenlik halesi
Gvenlik maliyetlerinizin yksek olduunu dnyorsanz l]en bizimle ir8bat kurunuz! artnamelerin hazrlanmas , rmalarn tespi8 , ihalenin yaplmas , szleme hazrl dahil btn hizmetler DSCS tara`ndan sizin adnza yaplacak\r!

10

Ei?mler

11

Debugging (Bcek Arama)

Radyo Frekanslarnn Analizi

Gizli Kamera Tespi8

Fiziksel Arama

Ara ii Aramas

12

Elektronik Gvenlik Danmanl


Kablolu ve kablosuz hrsz alarm sistemleri, Yangn alarm sistemleri, Kapal devre kamera (CCTV) sistemleri, Kartl gei sistemleri, Akll kalem sistemleri, evre gvenlik (Tel it, duyarl sensr) sistemleri, X-Ray ve metal dedektr sistemlerinin projelendirilmesi, sa\n alma ve montaj ile devreye alnmas srelerinin yne8m danmanl.

13

3. Referanslarmz

14

15

irke?miz hakknda daha detayl bilgi almak ve bizlerle tanmak iin lnen bizimle ir?bata geiniz. Teekkr ederiz. Sinan Demir Genel Mdr info@dscs.com.tr www.dscs.com.tr