You are on page 1of 2

CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DST TAHUN 3

Tahun/Masa/ Matapelajaran 3 Mithali 8.00 – 9.00Pagi Dunia Sains &Teknologi Kandungan Tema : Tajuk : SP : Objektif : SAINS HAYAT Gigiku Sayang 2.1.1, 2.1.2, 2.1.5 ( Tulis coding sahja ) Pada akhir pembelajaran, murid dapat ; 1. Mengenal pasti dan menamakan jenis gigi iaitu gigi kacip, gigi taring dan gigi geraham 2. Menghubungkaitkan jenis gigi dan fungsi 3. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan Aktiviti : 1 Guru menayangkan animasi yang berkaitan dengan tajuk dan bersoal jawab dengan murid tentang animasi tersebut. Guru membahagikan murid-murid kepada tiga kumpulan. Murid dikehendaki mencantumkan keratan gambar tiga jenis gigi diatas kad manila. Wakil setiap kumpulan mempamerkan gambar yang diperoleh di hadapan kelas dan menampalnya di papan hitam. Guru bersoal jawab dengan murid tentang jenis gigi. Guru memperkenalkan kepada murid-murid tiga jenis gigi iaitu gigi taring,gigi kacip dan gigi geraham. Murid diminta melihat gigi masing-masing menerusi cermin muka yang disediakan. Guru menjalankan demonstrasi dengan meminta dua orang murid melakonkan aksi Makan buah & ayam goreng. Guru bersoal jawab dengan murid berdasarkan demonstrasi tersebut. Guru menerangkan fungsi bagi setiap jenis gigi. Guru memilih tiga orang murid untuk menampal kad yang tertulis fungsi setiap gigi pada gambar yang telah murid perolehi tadi di papan hitam. Pengayaan-murid melakarkan tiga jenis gigi yang dipelajari. Impak/Catatan KPS: Memerhati, Mengelaskan KMS: Menggunakan dan Mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul KBKK : Membandingbeza SS & NM : Menghargai dan mengamalkan kehidupan bersih dan sihat EMK : 1. Keushawanan ( EK1 : 1.9 ) 2. Kreativiti dan Inovasi Pentaksiran : B1DS1E1 B2DS1E1 Impak:

2 3 4

5 6

7 8

9 10 11

12

NOTA: LANGKAH AKTIVITI BOLEH DIRINGKASKAN MENGIKUT KESESUAIAN.

DokumanStandard mesti dibawa bersama semasa PdP Standard Pembelajaran KBKK : Kemahiran Berfikir Secara Kritis & Keratif Kemahiran Proses Sains SS : Sikap saintifik Kemahiran Manipulatif Sains NM : Nilai Murni EMK : Elemen Merentas Kurikulum .