Mata pelajaran : Kelas : Tarikh : Masa : Bilangan Murid : Tema : Tajuk

:

Bahasa Melayu Tahun 4 16 Mei 2011 60 minit 15 orang Minggu Kokurikulum Pertunjukan Seni Mempertahankan Diri

Hasil Pembelajaran Fokus Utama (Kemahiran Menulis) 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas Aras 2(i) Menulis ayat dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik Fokus Sampingan (Kemahiran membaca, bertutur dan Mendengar) 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Aras 1 Membuat andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Aras 2 (i)Mengemukakan data yang diperoleh tentang sesuatu perkara. Objektif pembelajaran: Pada akhir pelajaran murid-murid dapat: 1) Menulis lima ayat huraian dengan tulisan berangkai berdasarkan teks dengan betul. 2) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik 3) Menyatakan lima maklumat penting berdasarkan pengumuman yang dibaca Strategi Pengajaran : 1.Koperatif – Kerja berkumpulan 2.Direktif - Penerangan Kemahiran Bahasa : Mendengar dan bertutur, membaca, menulis Sistem Bahasa : Ayat huraian, Kosa kata Pengisian Kurikulum : Kajian Tempatan, Pendidikan Sivik Kewarganegaraan Kemahiran Bernilai Tambah(KBT) 1. Kemahiran Berfikir:- Menjana idea, merumus, Membanding beza 2 .Kecerdasan Pelbagai- Interpersonal, verbal linguistik, Interpersonal, Intrapersonal Nilai: Bekerjasama, berusaha, rajin, patuh Pengetahuan Sedia Ada : Murid- murid sudah mengetahui cara menulis tulisan berangkai dan mengetahui cara menulis ayat huraian dengan betul. Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks Bahasa Melayu Tahun 4, Video, slaid, kad manila, kad
ayat .

Langka h

Isi Kandungan

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Murid

Nota

Strategi/Teknik: Penerangan secara Kelas. 2.Set induksi (5 minit) Aktiviti Kokurikulum 1. 4. 2. 2. Koperatif BBM: Gambar(Powerp oint) Buku Teks Nilai: Bekerjasama KBT: Belajar cara Belajar Kecerdasan pelbagai: 1. Murid –murid membaca semula notis yang dimaksudkan. 2. Murid mendengar penerangan guru dengan teliti. Strategi/Teknik: Penerangan Konstektual BBM:Slaid. Murid tampil ke hadapan kelas menghebahkan maklumat dalam notis yang dibaca. Guru menyuruh semua murid membaca secara kuat notis yang dihebahkan tadi 5. 3. Guru meminta murid menyebut aktiviti-aktiviti kokurikulum yang terdapatdi sekolah. Guru meminta murid membentangkan hasil penulisan di hadapan kelas. Tayangan video Nilai: Tolenrasi KBT: Kecerdasan pelbagai: 1. Guru mengedarkan kad manila kepada murid . Murid memerhati gambar Seni mempertahankan diri yang ditunjukkan oleh guru. 3. 2. Murid membaca notis secara senyap. 1. Contoh : Kelab Olahraga. Verbal linguistik KBKK: Mengeluarkan idea Nilai: Berani Langkah 2 (20 minit) Tulisan Berangkai Pembentangan Kerja Kumpulan 1. Koperatif BBM: kad manila Buku Teks.Murid memberi dan menamakan aktivitiaktiviti kokurikulum di sekolah Langkah 1 (15minit) Pertunjukan Seni Mempertahan kan Diri –Buku Teks Bahasa Melayu Tahun 4 halaman 50 1. 4. 2. 1. 5. Guru meminta murid menulis notis yang dibaca dengan tulisan berangkai secara berkumpulan. Murid menulis jawapan pada kad manila yang diberi guru. Guru bersoaljawab dengan murid tentang pelajaran yang lepas. Silat. Nilai: Bekerjasama KBT: Belajar cara Belajar . Murid membentangkan hasil penulisan di hadapan kelas.Murid memberi idea berkaitan aktiviti kokurikulum.Murid menulis notis yang dibaca dengan tulisan berangkai secara berkumpulan. Verbal linguistik KBKK: Mengeluarkan idea Strategi/Teknik: Penerangan secara Kelas. Guru memberi penerangan tentang isi notis yang dipelajari 1. Murid diminta membaca notis dalam buku teks secara senyap 3. 3.Guru mempamerkan gambar seni mempertahankan diri menggunakan slaid dan berbincang tentangnya. Guru meminta beberapa murid ke depan untuk menghebahkan notis yang telah dibaca.

Verbal linguistic 2. Guru meminta beberapa orang murid membacakan hasil penulisan mereka kepada rakan-rakan yang lain. Strategi/Teknik: Penerangan secara Kelas. Murid mendengar dengan teliti teguran dan tegasan murid tentang tulisan dan ejaan. Verbal . Guru meminta murid menyalin pengumuman tadi dengan tulisan berangkai ke dalam buku masing-masing. 3. 1. Beberapa orang murid membacakan hasil penulisan mereka kepada murid lain. patuh KBT: Belajar cara Belajar Kecerdasan pelbagai: 1. Murid membina lima ayat huraian berdasarkan notis dengan tulisan berangkai ke dalam buku tulis masingmasing. 2. BBM: Buku Teks. 2. Verbal linguistik KBKK: Mengeluarkan idea Nilai: Berani Langkah 3 (15 minit) Membina ayat dengan tulisan berangkai 1. Guru meminta murid membina ayat huraian berdasarkan notis dengan tulisan berangkai. 2. Murid menyatakan kebaikan menyertai kokurikulum dan menyedari cara Strategi/Teknik: Penerangan secara Kelas. Penutup (5minit) Teguran dan Nilai murni 1.Murid mendengar penenerangan guru. 3.Guru bersoaljawab tentang kebaikan menyertai kegiatan kokurikulum dan kepentingan 1. Kecerdasan pelbagai: 1. 4. 3.4.Murid menerima pujian dengan ikhlas dan berusaha membaiki kelemahan.Guru menerangkan dan memberikan contoh ayat berangkai kepada murid. Nilai: Bekerjasama KBT: Belajar cara Belajar Kecerdasan pelbagai: 1. 2. Guru memuji hasil kerja murid yang baik dan berkualiti. BBM: kad manila Buku Teks. Nilai: rajin. Murid menyalin pengumuman tadi dengan tulisan berangkai ke dalam buku masing-masing. Guru merumus isi pelajaran dengan memberi tegasan serta teguran tentang tulisan yang kemas dan kesalahan ejaan. Intrapersonal KBKK: menjana idea Nilai: Rajin 3.

Ada juga contoh yang sudah dipamirkan dengan menggunakan kertas sebak. menggunakan masa lapang dengan berfaedah . Walaupun aktiviti berkumpulan dijalankan. Tapi kali ini saya rasa. Bagi saya. Setiap kali menunjukkan contoh dan menegur kesilapan murid. Kelemahan P & P Kelemahan saya amat ketara kerana saya lebih banyak menyuruh murid membaca walaupun kemahiran fokus saya ialah menulis. Tindakan susulan/Penambahbaikan . Kemahiran menulis tulisan berangkai jarang diajar kerana saya lebih fokus kepada kemahiran memperluaskan binaan ayat. Saya lebih banyak menggunakan papan kapur. linguistic 2. Murid faham dan dapat melakukan setiap aktiviti dalam langkah-langkah pengajaran yang disediakan. Murid diterangkan tentang petikan notis jadi murid akan dapat membezakan petikan teks bacaan biasa dengan petikan notis. (saya rasa guru bahasa yang lain pun buat perkara yang sama). saya banyak bergantung kepada papan tulis. Kemahiran menulis tulisan berangkai kali ini adalah kesinambungan daripada kemahiran yang pernah dipelajari semasa di kelas-kelas sebelum ini. Aktiviti berkumpulan yang saya sediakan kurang mencabar kerana saya hanya meminta murid menyalin semula. Para pelajar lupa teknik menyambung setiap huruf dengan betul. saya hanya meminta murid membina ayat dalam bentuk tulisan berangkai sahaja seolah-olah saya tidak mengembangkan kemahiran KBKK murid-murid dan tidak menyediakan latihan susulan yang lain. rancangan saya selepas mengajar kefahaman dan teks pada hari pertama iaitu Isnin. Dari aspek penyediaan soalan latihan. tatabahasa memang sepatutnya diajar setiap hari walaupun cuma memasukkan satu tajuk kecil kemahiran berbahasa. namun hanya segelintir sahaja yang aktif melibatkan diri. pengajaran saya dapat diikuti oleh murid kerana saya menggunakan arahan yang mudah. Kekuatan P & P Secara keseluruhannya. pelajar saya akan berminat mempelajari teknik menulis tulisan berangkai. saya akan mengajar kemahiran menulis dan diselitkan dengan pengajaran tatabahasa.menghargai masa dan menggunakan masa lapang dengan bijak. Pelajar lupa bagaimana menulis tulisan berangkai dengan betul. Intrapersonal KBKK: menjana idea Sebelum P & P Sebelum mengajar. Semasa P & P Bahan bantu mengajar saya amat konvensional.

. 3. Bina sebuah karangan dengan menggunakan tulisan sepanjang 80 patah perkataan. 2.Untuk penambahbaikan saya akan cuba mempelbagaikan latihan terutama yang berfokus dengan kosa kata iaitu murid akan mengisi tempat kosong dan menyalin ayatayat soalan menggunakan tulisan berangkai (agar tidak lari daripada kemahiran yang hendak diajar) Contoh Latihan: 1. Salin ayat-ayat berikut dalam bentuk tulisan berangkai dan isikan tempat kosong dengan perkataan yang sesuai. Bina empat rangkap pantun 4 kerat dengan menggunakan tulisan berangkai.