2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA KAYIT YENİLETECEK OLAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE !

ÖNEMLİ TARİHLER: Katkı Payı (Harç) Ödeme Başlangıç Tarihi : 28 OCAK 2013 Katkı Payı (Harç) Ödeme Bitiş Tarihi : 01 ŞUBAT 2013 Ders kayıt /Kayıt Yenileme Tarihleri : 28 OCAK-01 Şubat 2013 Bahar Yarıyılı Eğitim-Öğretime Başlama : 04 ŞUBAT 2013 Ders Ekle-Sil : 06-08 Şubat 2013 KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ (HARÇ) ÖDEME BİLGİLERİ -T.C Ziraat Bankası Şubelerinden yapacağınız katkı payı/ öğrenim ücreti ödeme bilgileriniz Öğrenci İşleri Otomasyon Sistemine otomatik olarak aktarılacaktır. 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimine devam eden normal öğretim öğrencileri katkı payı ödemez . Ancak Hazırlık sınıfı hariç olmak üzere, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeydeki programlardan program süreleri sonunda (hazırlık sınıfı hariç lisans programı 4 yıl, ön lisans programı 2 yıl , yüksek lisans programı 2 yıl, yüksek lisans mezuniyeti ile doktoraya kayıt yaptıranlar 4 yıl, lisans mezuniyeti ile doktoraya kayıt yaptıranlar 5 yıl) mezun olamayan normal öğretim öğrencileri katkı payı öder. -Bahar yarıyılı sonu itibarıyla ilk yüzde ona giren ikinci öğretim öğrencileri, normal öğretim öğrencileri Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öder. Öğrenciler 28 Ocak-01 Şubat 2013 tarihleri arasında Türkiye’ nin herhangi bir yerindeki T.C ZİRAAT BANKASI Şubesine giderek yada Niğde Üniversitesi kampüsü Rektörlük kayıt bürosunda bulunan banka şubesinde öğrenci katkı payını /öğrenim ücretini ödeyebileceklerdir. (Ödeme sırasında size öğrenci numarası sorulacaktır.) Katkı payı / öğrenim ücreti işlemleri Banka ve Üniversitemiz arasında Online olarak yapıldığından, öğrencilerimiz Bahar yarıyılı katkı payı / öğrenim ücretlerini yatırdığı andan itibaren 28 OCAK-01 Şubat 2013 tarihleri arasında. Hazırlık sınıfı, 1.2. ve 3. Sınıf öğrencileri https://otomasyon.nigde.edu.tr/ogris linkini kullanarak, 4.sınıf öğrencileri ise http://noos.nigde.edu.tr adresinde yer alan Öğrenci Bilgi Sisteminden öğrenci numarası ve şifresi ile giriş yaparak internet üzerinden gerçekleştirebileceklerdir. Not: Harç tahsilatı işlemleri on-line yapıldığından banka işlemleri tamamlandıktan sonra aynı gün içerisinde ders kaydı yapılabileceğinden kayıt yenileme işlemi için 01 Şubat 2013 tarihi son gündür. Kayıt yenileme işlemleri öğrenciler tarafından tamamlandığı takdirde ders kayıtları danışmanları tarafından onaylanacaktır. (Dekontların daha sonra Fakülte/ Yüksekokul öğrenci işleri tarafından istenebileceği ihtimali göz önünde bulundurularak muhafaza edilmesi öğrencilerin menfaatine olacaktır). Ders kaydı yapabilmek için öğrenci numarasına ve internet şifresine ihtiyaç vardır. NOT: Öğrencilerin 06-08 Şubat 2013 tarihleri arası (Ders ekle-Sil) Danışmanlarına şahsen başvurarak Ders kayıt formlarını dikkatlice incelemeleri, olası hataları önceden düzeltme imkanı sağlayacağından menfaatlerine olacaktır. Eğer bir yanlışlık varsa, eksik veya fazla ders alınmış ise yada ders kaydı sırasında herhangi bir hata yapılmış ise 06-08 Şubat 2013 tarihleri arasında düzeltilebilecektir. Ayrıca Kayıt yenileme işlemlerini 28 Ocak – 01 Şubat 2013 tarihlerinde yapmayanlar için Öğrenim Ücreti/Katkı Payı yatırma ve Ders Kaydı için 06-08 Şubat 2013 tarihlerinde ek süre verilecektir. -Öğrencilerin Ekle-Sil tarihlerinde (06-08 Şubat 2013 tarihleri arası) mutlaka danışmanlarına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu tarihlerden sonra ders alma işlemleriyle ilgili hiçbir işlem yapılmayacaktır. SEÇMELİ DERSLERLE İLGİLİ KURALLAR KAYIT YENİLEME HAFTASI (28 OCAK-01 Şubat 2013)İÇİNDE YAPILACAK İŞLEMLER

öğrencinin Seçmeli Ders alma işlemi EkleSil haftası içinde gerçekleştirilecektir. öğrencinin almak zorunda olduğu Seçmeli Dersin açılamaması nedeniyle onun yerine başka bir seçmeli ders alma isteğini bir dilekçeyle ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe bildirmesi. . ders kaydı danışman onayına sunulur. Seçtiği dersin kontenjanı dolmamış ise. EKLE SİL TARİHLERİ (06-08 Şubat 2013) İÇİNDE YAPILACAK İŞLEMLER 28 OCAK-01 Şubat 2013 tarihleri arasındaki ders kayıt yenileme işlemleri sonunda bütün Seçmeli Derslerin kontenjanının dolmuş olması durumunda. 04-06 Şubat 2013 TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK İŞLEMLER Açılamayan Seçmeli Ders öğrencinin başarısızlık nedeniyle TEKRAR almak zorunda olduğu bir Seçmeli Ders ise. ilgili Fakülte/Yüksekokul yönetim kurulunun bu isteği karara bağlaması ve bu kararı 06 Şubat 2013 tarihine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletmesi zorunludur. Seçtiği Seçmeli Derslerden birinde kontenjan dolmuş ise. dersleri seçer ve kaydeder.• • • Öğrenci ders kaydına geldiğinde. öğrencinin başka bir seçmeli dersi seçmesi gerekir. bu durumda.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful