Resumo de Geometria Analítica – Prof.

: Denilson Paulo S Santos 𝑣
∈ ℜ3 ; 𝑣 = 𝑣1 , 𝑣2 , 𝑣3 , 𝑢 = 𝑢1 , 𝑢2 , 𝑢3 , k ∈ ℜ

i).
ii). 𝐴𝐵

= 𝐵 − 𝐴 𝑣
1 2 + 𝑣2 2 + 𝑣3 2 𝑣

= 𝑣 𝑣

1 𝑣

=

iv). 𝑣

∙𝑢 =

v). 𝑣

∙ 𝑢 = 𝑣 𝑢 𝑐𝑜𝑠𝜃

vi). 𝑐𝑜𝑠𝜃

=

vii).
viii).

= 𝑣 𝑣

, 𝑣

2

iii).

3 𝑖
𝑣𝑖 𝑢𝑖 𝑣

, 𝑣

3 𝑣

= 𝑣1 𝑢1 + 𝑣2 𝑢2 + 𝑣3 𝑢3 𝑣

∙𝑢 𝑣

𝑢 𝑣

∙𝑢 =0 ⇔𝑣 ⊥𝑢 𝑣
∥ 𝑢 ⇔ 𝑣 = 𝑘𝑢 𝑣 𝑣 𝑣

ix). 𝑣

∥ 𝑢 ⇔ 𝑢1 = 𝑢2 = 𝑢3
1

2

x). 𝑖 𝑣

× 𝑢 = 𝑣1 𝑢
1 𝑗 𝑣

2 𝑢
2

xi). 𝑛

=𝑣×𝑢 ⇔

xii). 𝑠𝑒𝑛𝜃

=

xiv). 𝑡𝑔𝜃

= 𝑣

𝑢 𝑣

×𝑢 𝑣
∙𝑢 𝑣

∥𝑢 ⇔𝑣×𝑢 =0 𝐴𝑝
= 𝑣 × 𝑢

xvii). 𝐴𝑇

=

xix).
xx). 𝑛

⊥𝑣 𝑛
⊥𝑢 𝑣

×𝑢

xvi).

xviii). 𝑘 𝑣

3 = 𝑣2 𝑢3 − 𝑣3 𝑢2 𝑖 + 𝑣3 𝑢1 − 𝑣1 𝑢3 𝑗 + 𝑣1 𝑢2 − 𝑣2 𝑢1 𝑘 𝑢
3 𝑣

× 𝑢 = 𝑣 𝑢 𝑠𝑒𝑛𝜃

xiii).

xv).

3 𝑣

×𝑢
2 𝑣

∙ 𝑢 × 𝑤 = 𝑣, 𝑢, 𝑤 𝑣
1 𝑣2 𝑣3 𝑣
, 𝑢, 𝑤 = 𝑢1 𝑢2 𝑢3 𝑤
1 𝑤2 𝑤3 𝑣
, 𝑢, 𝑤 = 0 ⇔ 𝑣, 𝑢, 𝑤 𝐶𝑜𝑝𝑙𝑎𝑛𝑎𝑟𝑒𝑠

xxi). 𝑉𝑝

=

xxii). 𝑉𝑇

= 𝑣

, 𝑢, 𝑤
1
6 𝑣

, 𝑢, 𝑤

Vetorial xxiv). 𝑣𝑠2 . 𝑟: xxvii). onde a > b = 1 → ℎ𝑖𝑝é𝑟𝑏𝑜𝑙𝑒 𝑒𝑖𝑥𝑜 𝑥 = 1 → ℎ𝑖𝑝é𝑟𝑏𝑜𝑙𝑒 𝑒𝑖𝑥𝑜 𝑦 . 𝑟 ⊥ 𝑠 ⇔ 𝑣𝑟 ⊥ 𝑣𝑠 𝑥−𝑥 0 = 𝑎 𝑦−𝑦0 𝑏 = 𝑧−𝑧0 𝑐 → Eq.Retas – Equações xxiii). 𝜋1 ⊥ 𝜋2 ⇔ 𝑛1 ⊥ 𝑛2 Cônicas xxxiv). 𝑟: xxvi). 𝑣𝑠3 xxxi). 𝑐 → Eq. onde a > b = 1 → 𝑒𝑙𝑖𝑝𝑠𝑒 𝑒𝑖𝑥𝑜 𝑦. 𝑧 = 𝑥0 . 𝑧0 + 𝜆 𝑣𝑟1 . 𝑏. Simétrica 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑛 → Eq.Equações xxix). Reduzidas 𝑧 = 𝑝𝑥 + 𝑞 Planos . 𝑦0 . 𝑣𝑟2 . 𝑥 = 𝑥0 + 𝑎𝜆 𝑟: 𝑦 = 𝑦0 + 𝑏𝜆 → Eq. 𝑥 = 𝑥0 + 𝑣𝑟1 𝜆 + 𝑣𝑠1 ℎ 𝑟: 𝑦 = 𝑦0 + 𝑣𝑟2 𝜆 + 𝑣𝑠2 ℎ → Eq. 𝜋: 𝑃 = 𝐴 + 𝜆𝑣𝑟 + ℎ𝑣𝑠 → Eq. 𝑟//𝑠 ⇔ 𝑣𝑟 //𝑣𝑠 xxviii). Geral xxx). 𝑥−ℎ 2 𝑎2 𝑥−ℎ 2 𝑏2 𝑥−ℎ 2 𝑎2 𝑦−𝑘 2 𝑎2 + + − − 𝑦−𝑘 2 𝑏2 𝑦−𝑘 2 𝑎2 𝑦−𝑘 2 𝑏2 𝑥−ℎ 2 𝑏2 → 𝑝𝑎𝑟á𝑏𝑜𝑙𝑎 𝑒𝑖𝑥𝑜 𝑥 = 1 → 𝑒𝑙𝑖𝑝𝑠𝑒 𝑒𝑖𝑥𝑜 𝑥. xxxviii). 𝑣𝑟3 + ℎ 𝑣𝑠1 . Vetorial 𝜋: 𝑥. 𝑧 = 𝑥0 . 𝜋1 //𝜋2 ⇔ 𝑛1 //𝑛2 xxxiii). 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑐𝑧 + 𝑑 = 0 → Eq. Paramétrica 𝑧 = 𝑧0 + 𝑣𝑟3 𝜆 + 𝑣𝑠3 ℎ xxxii). 𝑦. 𝑦−𝑘 2 = 2𝑝 𝑥 − ℎ → 𝑝𝑎𝑟á𝑏𝑜𝑙𝑎 𝑒𝑖𝑥𝑜 𝑦 xxxvi). Paramétrica 𝑧 = 𝑧0 + 𝑐𝜆 xxv). 𝑦. xxxvii). 𝑦0 . 𝑧0 + 𝜆 𝑎. 𝑟: 𝑃 = 𝐴 + 𝜆𝑣 → 𝑟: 𝑥. xxxix). 𝑥−ℎ 2 = 2𝑝 𝑦 − 𝑘 xxxv).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful