УПИС ПРВАКА

Драги родитељи,
Упис деце у први разред почиње 01. априла и пожељно је да децу
упишете до средине јуна 2013. године.
У први разред основне школе уписује се свако дете које до почетка
школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година
(деца рођена од 1. марта 2006. до 28. фебруара 2007. године).

Испитивање (тестирање) детета уписаног

у школу врши психолог школе, почев од 07.
маја 2013. године.

Дете старости од шест до шест и по
година уписује се у први разред након провере
спремности за полазак у школу.
Проверу
спремности
детета
врши
психолог школе.


Ако дете старије од седам и по година због
болести или других разлога није уписано у први
разред, може да се упише у први или
одговарајући разред на основу претходне
провере знања.

Деца из осетљивих друштвених група могу
да се упишу у школу, без доказа о пребивалишту
родитеља и потребне документације.


Школа је дужна да упише
свако дете са подручја школе.

Школа може да упише и
дете са подручја друге школе,
на захтев родитеља, у складу са
могућностима школе.

Документацију потребну за упис у први разред можете поднети секретару
школе, почев од 01. априла 2013. године:
1.
Извод из
фотокопија);

матичне

књиге

рођених

(може

и

оверена

2.
Доказ о здравственом прегледу детета (издаје надлежни дом
здравља – о детаљима прегледа можете се распитати у дому
здравља или директно код дечијег лекара);
3.

Доказ о пребивалишту (издаје МУП);

4.
Уверење о завршеном припремном предшколском програму
(можете дати накнадно, након издавања уверења).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful