S'AU

TRAS

DIN

ACEASTĂ

CARTE

TREI

MII

DOUĂ

SUTE i

EXEMPLARE ŞI PE HÂRTIE VIDALON, DOUĂZECI ŞI ŞASE DE EXEMPLARE NEPUSE IN COMERŢ, NUMEROTATE LA 26. DELA

FIZIOLOGIE FILOSOFICĂ

PROFESORUL PAULESCU 1869—1931 « Profesorul Paulescu, care a trăit ca un mucenic şi a murit ca un sfânt, înfăţişează în chipul cel mai expresiv pe învăţatul român, aşa cum îl fac cele mai bune tradiţii ale ţării noastre. Cine l-ar fi văzut discret, rece, tăcut, nu şi-ar fi dat samă de opera pe care acest om o avea în urma sa. A trebuit ca moartea să deslege pe prietenii cei mai de aproape, pe ucenicii cei mai credincioşi pentru ca revelaţia să se producă şi să se cunoască numărul şi însem nătatea descoperirilor lui. Aşa îşi începea profesorul N. Iorga, în « Neamul Românesc », articolul său de fond închinat profesorului Paulescu, la moartea lui x. Marele istoric, în acel timp şi prim-ministru, revela Ţării moartea unui «învăţat», despre care «mulţi ştiau numai că are în politică o anume direcţie, pe care, de altfel, n'o strămuta în activitatea sa profesională, plină de cea mai caldă iubire de oameni ». Şi adăoga: « Intr'o vreme când faima precede munca şi valorile adevărate sunt răspinse de obrăznicia care se îndeasă, viaţa şi moartea acestui om
de merit sunt un îndemn şi o învăţătură pentru tineretul care trebuie să reziste gloriei răpede făcute ». Dar, dacă în ţara sa, profesorul Paulescu apărea necunoscut sau rău cunoscut, nu acelaşi lucru se petrecuse în străinătate, unde oameni de ştiinţă celebri şi-au dat seama,încă din vremea când Paulescu era student al Facultăţii de Medicină dela Paris, de însuşirile sale excepţionale. N. Iorga: Un învăţat: D-rul Paulescu, «Neamul Românesc», 1931, şi «Oameni cari au fost», t. III, p. 350.
1

i-a recunoscut-o la noi până şi un medic evreu 1. pe care el o avea despre rostul scurtului său popas pe pământ: îndeplinirea misiunii. — scria Paulescu 2. a fost perseverentă şi desinteresată cercetare a adevărului şi o străduinţă continuă şi neobosită pentru alinarea durerilor omenirii. De o probitate exemplară în lucrările lui ştiinţifice. — a fost omul de geniu care.—-dând o luptă aprigă cu patronajul spitalului. IV. Pe când era externul său. în «Trăite de Medecine ». p. . In serviciul lui Lancereaux nu se făcea numai « clinică ». Paulescu încheie în mod brutal un capitol de viaţă în chinată cu pasiune ştiinţei medicale. ». La plecarea sa din capul serviciului. — pentru care punând continuu în joc făptura-i slabă. prezident al Academiei de Medicină şi maestrul profesorului. un cercetător în permanentă acţiune. Paulescu nu înţeleagă să-şi schimbe credinţa strămoşească. prof. de o corectitudine dusă până la extrem în raporturile lui cu studenţii. * Paoleieo: Lancereaux (1829—1910). August 1931: «Moartea prof. t. . a fost izbit de spiritul pătrunzător al harnicului său elev. Viaţa lui. veşnic frământat de toate problemele în legătură cu Medicina. . cu prisosinţă dragostea pentru ştiinţă. Aceasta corespundea unei înţelegeri hotărîte. Clinician incomparabil şi neîntrecut anatomo-patologist. — a Dr. Iubirea pentru neam complecta la el. care nu admitea decât numai catolici în personalul său. fără cruţare. fără odihnă. capabil să înţeleagă toate problemele răscolite de dânsul şi să le lumineze prin mijloacele noi de investigaţie pe care le putea oferi Fiziologia şi Chimia biologică. cărora avea să le infiltreze noţiunile de bază ale medicinii. pentrucă o considera ca suprema ţintă a vieţii lui. a fost ilustrul Lancereaux.— a mers fără şovăire până la sacrificiul de sine. la spitalul « NotreDame du Perpetuei Secours ». — nemulţumit de rutina şi de obscurităţile clasicismului medical. ambele se uneau într'un tot indisolubil. fiindcă Lancereaux era un spirit larg. Aurel Abramovici : Profesor Dr. căci. . una din gloriile ştiinţei franceze. după moarte. TRIFU Primul care a descoperit în el « genialitatea » pe care. Paulescu în «Bucureşti medical».. 5..DR. Paulescu a atins uneori Genialitatea. . In aceasta el punea tot sufletul. la spitalul « Hotel-Dieu ». pe care o trecea în mare parte în laborator. fireşte. Lancereaux simţea nevoia să-şi asigure colaborarea unui alt clinician. « Lancereaux. — internul şi colaboratorul său. a făcut toate sforţările ca să-1 ia cu dânsul. 1 . V.

ca mai bătrâni. « Numai el a înţeles importanţa noţiunii filosofice de cauză şi. după ce lucrase în sala de autopsie şi se pregătia să plece cu un ghiozdan foarte încărcat. « Pot spune că Lancereaux a fost.. şi straşnic de edificatoare. unde Lancereaux şi Paulescu ocupară.. « Ei bine ! — o strig sus şi tare: « Omenirea n'a avut niciodată un medic mai mare ca Lancereaux. pentru el şi colaboratorii săi. când era vorba de observarea unei maladii şi a leziunilor produse de ea în organism: a fost astfel cel mai mare anatomo-patologist al Medicinii franceze. un palat măreţ şi splendid. . Lance reaux îi şopti lui Paulescu: « Ştii ce am în ghiozdan?. ei bine. Lancereaux nu admitea nicio scăpare din vedere. . Dar. pietatea elevului se află aici în faţa datoriei profesorului. semnate prescurtat: «Paul. în care se vede clar. Paulescu 1-a secundat şi în acest domeniu. scaunele din fundul lojii. . sunt extraordinare. . îşi aminti că avea o loje la Odeon. cu o hărnicie şi o pricepere de care încă se minunează toţi eminenţii lor urmaşi la spitalul « NotreDame du Perpetuei Secours ». . am găsit câteva piese grozave în cadavrul bietului bătrân care* a murit azi-noapte. . La un moment dat. ». pentru Medicină. . . ». Pasiunea lui Lancereaux pentru cercetările anatomo-patologice a făcut epocă. « Aţi putea bănui. Lancereaux deslănţuit nu mai şoptia. . Lumea înceou să murmure indignată. .. . ai să vezi ». — aceea ce a fost Pasteur pentru Microbiologic ». aceea ce a fost Claude Bernard pentru Fiziologie.. adăoga Paulescu. uitând de reprezentaţie.. Ii adună în grabă şi plecă cu dânşii la teatru. . o voi dovedi-o. prin ea. cu probe palpabile.INTRODUCERE 7 construit Medicinii. « Şi această afirmaţie. . Intr'o seară. . care păstrează cu religiozitate comoara de preparate anatomo-patologice. că entuziasmul meu se explică prin faptul că am fost instruit la şcoala acestui Maestru. nu?. piatră cu piatră. . a pus Medicina pe calea adevăratei Ştiinţe ». — care trebuie să-şi cântăriască toate cuvintele pe care le pronunţă şi să probeze tot ce afirmă.

dragul meu.8 DR. era încă valabil reproşul lui Leibnitz. se porni să şuere şi să strige. . d'ăştia !.—lămuria Paulescu1. după ce Paulescu urmărise un mare număr de lucrări de Fiziologie. 1899.. reîncepu: — « Mai ales leziunile cordului sunt interesante ». 1 Paulesco: Expose des Titres et Travaux scientifiques. câteva din numeroasele puncte obscure ale Fiziologiei sângelui ». la Facultatea de Ştiinţe de la Paris.. Lancereaux însă. stingherit. după mai bine de 150 de ani. aprinse un chibrit ca să-i arate lui Paulescu. între Medicină şi Fiziologie sunt deci legături strânse. — « Imbecilii!. V. p. . care imputa Fiziologiei că nu serveşte. Iar Claude Bernard. la mine. cum spune Claude Bernard. Un inspector şi doi plasatori năvăliră în loje. în acelaşi timp. 5. indignat. leziunea cu pri cina. în Laboratorul Sorbonei. decât feno mene fiziologice deviate. unde nu ne plictisesc nepricepuţi. . Dând cu ochii de Lancereaux rămaseră perplecşi. « Fiziologia constituie baza Medicinii. La sfârşitul secolului trecut. în studiile şi în lucrările mele ». De astă dată. — şi-apoi. — şi aproape imediat: — « Ia să vezi. Peste câteva minute însă.. . TRIFU — « Pe noi ne sâsâie ». Aceste consideraţmni m'au determinat să nu despart aceste două ştiinţe. trăgând de mânecă pe Paulescu. — trage scaunul mai colea în fund » — şi nici una nici două. cum s'ar cuveni. —nu mai îndrăsniră decât să sufle că şubrezenia teatrului e prea ameninţată de f o c . Paris. » Puţin timp după venirea sa la « Notre-Dame du Perpetuei Secours »| Paulescu a început să urmeze şi cursurile de Fiziologie şi de Chimie biologică. îşi luă ghiozdanul şi. îi zise: «Hai. un alt chibrit. . —fenomenele patologice nefiind. o clipă uimită. lumea. — ilustrul Dastre îl însărcina « să reia unele experienţe publicate de diferiţi autori. » mormăi Lancereaux şi tăcu. în plină reprezentaţie. îi dădea dreptate. îl lămuri Paulescu. încă din 1896. patologia şi terapeutica. . să studieze el. spre a le controla concluziile şi.

o educaţie aleasă şi mai cu seamă o doză mare de stăpânire de sine » *. Ea demonstra că doi valoroşi oameni de ştiinţă s'au înşelat în experienţele lor şi au ajuns la concluzii eronate. nu s'a mulţumit cu atât. . dar. ci a refăcut experienţele autorilor francezi. 1 Paulescu: Gcneraţiunea spontanee şi Darwinismul. când întâmpina dificultăţi sau contradicţii. nu sunt inerente Ştiinţei. era într'adevăr excepţională. cum se face coagularea sângelui din ficat. prin ele. Janv. au condus la rezolvarea unor probleme rămase până atunci obscure. pentru ca rezultatele obţinute să fie clare. publicată. influenţa digestiei asupra acestei coagulabilităţi şi importanţa cunoaşterii acestei influenţe de către medicul sau chirurgul care s'ar afla în faţa unei plăgi a ficatului. din nefericire. Februarie 1905 (vezi «Anexele»). ca să-i combată.INTRODUCERE O asemenea misiune acordată de cea mai înaltă şcoală a lumii. unui tânăr străin. 2 Paulesco: Recherches sur la coaguîabilite du sang hepatique. de 26 de ani. In plus. Dar se remarcase puterea de discernământ a minţii sale şi valoarea spiritului său critic. p. în « Spitalul».. le-a completat şi le-a lărgit. — « Cercetări asupra coagulabilităţii sângelui hepatic » 2. fiindcă: <( Nimic nu este mai interesant şi mai instructiv ca polemica ştiinţifică. fiindcă observase în cursul unor experienţe instituite în alt scop. de multe ori. 21. pentru aceasta trebuie ca acei cari discută să întruniască câteva calităţi care. Nimic însă nu este mai dificil ca menţinerea discuţiei pe tărâmul pur ştiinţific. Ştiinţa câştigă întotdeauna din asemenea discuţii. în «Archives de Physiologie». a izbutit să demonstreze. . 1897.' mărturisia el însuşi: « Am o predilecţie specială pentru discuţia ştiinţifică ». Ea obligă pe fiecare adversar să caute şi să aducă probele cele mai evidente pentru susţinerea opiniei sale şi pentru combaterea argumentaţiei protivnicului. — era o operă de savant cu foarte largă experienţă. care se însufleţia şi lucra cu îndoită înverşunare pentru luminarea unei probleme. căci. — şi anume: un temperament calm. Paulescu ştia dinainte aceasta. precise şi evidente. care. Mai târziu. Prima sa lucrare de Fiziologie.

Paris. 1897. sau. injectate sub piele sau intraseros. La 22 Iunie 1897. Discuţia trecu şi la Academia de Ştiinţe. ca gelatina. dar. «argumente fiziologice » şi îl combat cu severitate. în « Bulletin de l'Academie de Mede-cine ». — dovadă sunt obiecţiunile ridicate de fiziologiştii eminenţi. . ». pe care le-a obţinut adoptând acest tratament.10 DR. comunicare a Al XlII-lea Congres de Medicină. In Octomvrie 1898. 1900. injectate în ţesutul celular. date noi la Academia de Medicină. Gley şi Camus. imitând Academia de Medicină. ceea ce însemnează acelaşi lucru. consacră şedinţe întregi expunerilor şi replicelor lui Paulescu . unde Huchard raporta rezultatele bune. a expus la Academia de Medicină. cu Lancereaux. 1 «Archives de Physiologie ». Gley şi Camus. se pot absorbi şi pot fi întrebuinţate în terapeutică. în « Journal de Medecine int. acesta câştigă partida: «Am dovedit. Paris. cu Lancereaux. a treia comunicare. p.— La guerison des anevrismes par la traitement gelatine. în cele din urmă. mai ales că medicii Boinet şi Barth prezentaseră Academiei. 1900. celebrii savanţi fiziologişti Laborde. cu injecţii subcutanate de gelatină » şi a prezentat un bolnav care după tratament şi-a putut relua ocupaţiile. Această noţiune fusese până atunci « necunoscută în Fiziologie ». prin clinică şi prin experimentaţie. deşi anevrismul îi distrusese sternul şi trei cartilaje costale. Aduse în acelaşi timp. — Nouvelles considerations sur le traitement des anevrismes par Ies injections sous-cutantes de gelatine. 1900. cu Lancereaux. V. îi opun energic. două cazuri de anevrisme care s'ar fi terminat cu moartea. posibilitatea absorpţiunii substanţelor lichide nedializabile. tot cu Lancereaux. 701. Laborde. p. Paulescu a studiat şi a lămurit o noutate de necrezut: unele lichide « nsdializabile ». a descris pe larg noul tratament în « Journal de Medicine interne ». 21. din pricina injecţiilor cu soluţia de gelatină. Vezi. TRIFU Din 1897 până în 1900. de asemeni: Traitement des anevrismes par Ies injections sous-cutanies de gelatine. care. «tratamentul anevrismelor în general şi al anevrismelor aortei în special. într'o cavitate seroasă » l.

INTRODUCERE . In plină activitate spitalicească şi de laborator. lucrarea se încheia cu un indice bibliografic. — « obiectul lucrării». Nota tehnica pe care o adoptase şi planul expunerii sale. In sfârşit. «Ies Morticoles ». 1897. una din cele mai fer mecătoare figuri ale Medicinei pe care nici Leon Daudet. obţinu. profesorul Paulescu dobândea şi certificatul de studii superioare pentru Chimia biologică. In lucrările sale. în realitate. « Spiritul adevărat ştiinţific. Paris. însă. certificatul de studii superioare pentru Fiziologia generală. Urma expunerea clară şi concisă^a experienţelor făcute de dânsul. Feb. titlul de doctor în Medicină dela Facultatea de Medicină din Paris. 1 . iar peste câteva luni. citat de Paulescu în articolul: Generatiunea spontanee şi Danvinismul. Noi. aproape formule matematice. fiindcă ele sunt întotdeauna foarte concise. cu toţii. — discuţia rezultatelor obţinute — şi concluziile sale. ci dimpotrivă. cu elogii. In acelaşi an. din « Spi talul ». toţi. nu a putut-o atinge.Q Concluziile lui Paulescu par uneori severe. făcea un scurt istoric al chestiunii. în 1898. expuşi greşelii în faţa dificultăţilor imense pe care ni le oferă investigaţia în fenomenele naturale »*. Cercetările sale asupra sângelui şi asupra proprietăţilor lui îl conduseră la studiul amănunţit al organelor destinate să-i modifice Claude Bernard: Introduction â l'etude de la medecine experimentale. de la aceeaşi Facultate. pp. care era o expunere critică. prea puţine lucruri şi suntem. de la Facultatea de Ştiinţe. din niciuna din lucrările sale nu lipseşte calmul şi modestia. o admiră în « Amintirile » sale. 1905 (vezi «Analele» acestui volum). ştim. în faimoasa lui şarjă împotriva profesorilor Facultăţii de Medicină din Paris. zice Paulescu citând pe Claude Bernard. 2 These pour le doctorat en medecine. 68— 69. ţinea să anunţe dela început. când e vorba de expunerea concepţiei şi a metodelor de lucru. apoi. trebuie să ne facă modeşti şi binevoitori. Jur ui tezei era prezidat de ilustrul Potain. cu excelentul său studiu «preliminar» asupra structurii splinei: « Recherches sur la structure de la Rate » 2.

(1894). I. în colaborare cu Dastre. (1897). au fost publicate: a) Intr'o comunicare ia Academia de Medicină.—glandele zise «vasculare sanguine». menită să încerce izolarea şi studierea principiului activ al secreaţiei interne a pancreasului. din îndemnul lui Lancereaux. de pe atunci. V. mai întâi. şi-a luat sarcina să cerceteze. d) Insuficienţa tiroidiană consecutivă scoaterii glandei. în Oct. b) Insuficienţa tiroidiană. cărora le-a dat o clasificaţie nouă. Boland: « Cirrhose chez Ies enfants i>. Cercetările asupra Fiziologiei ficatului şi a pancreasului (acestea din urmă aveau să se termine peste 25 ani. Cu colegul său. — efect al lipsei congenitale a glandei. o lucrare. 1 Mai multe alte cercetări clinice şi experimentale asupra Fiziologiei şi Patolo giei ficatului. — efec al alteraţiilor anatomice sur venite la adult (mixoedemul). în labo-""ratorul de la Sorbona. care însemna şi un program nou de studii lămuritoare. * Reynier et Paulesco: Glandes thyroides — Physiologie normale et pathologique (Considerations cliniques et experimentales). a început. dar. — efect al alteraţiilor anatomice ale glandei. In plus. Şi a studiat: a) Insuficienţa tiroidiană. . făcute în serviciul şi în laboratorul lui Lancereaux. prin ope raţie. Idem: II. în timpul copilăriei (cretinismul). 1896. chirurgul Paul Reynier 2. c) Insuficienţa tiroidiană. în lipsa cunoştinţelor precise asupra funcţiei glandelor tiroide. 1 Septembre 1898.12 DR. e) Medicnţia tiroidiană şi efectele ei. 15 juin 1898. la om. Saingery: «Sur l'etiologie des cirrhoses du foie». TRIFU compoziţia. asupra cirozei fica tul ui la copii . în « Journal de Medeeine interne ». cu descoperirea remediului diabetului) au fost începute de profesorul Paulescu încă din 1893— 1894. la om. care le-a consemnat în opera sa: « Trăite des maladies du foie et dş pancreas » 1. Paris. Bouly de Lesdain: « Hype rmegalie hepatique et splenique d'origine pa lustre». (1895). b) I n te z e le i na u gu r a l e a le do c t o r il o r : J. a întreprins studiul patogeniei guşii exoftalmice. această din urmă problemă. H.

1 . în obezitate. 1898. în turburările vaso-motoni şi trofice ale extremităţilor.. care pot fi vindecate prin extrasul de glandă tiroidă. etc. p. din cauza acţiunii lui vaso-constrictive asupra vaselor gâtului şi ale capului. Paulescu a avut ideea de a institui medicaţia acestei afecţiuni cu sulfat de chinină. de turburări trofice ale unghiilor. In 1898. în « Journal de Medecine interne ». aplicând tratamentul tiroidian într'o întreagă serie de afecţiuni. noua sa metodă: « Pornind de la aceste date experimentale. 1 juillet 1900. etc. Lancereaux et Paulesco: La medication thyr'iodienne dans le traitement des afjections dites rhumatisrnales. astfel. cu rezultate într'adevăr impresionante: tratamentul cu sulfat de chinină. janvier 1899. în arterioscleroză. a continuat cercetările sale. — şi a emis o nouă teorie: « Glandele tiroide au funcţia de a elabora. în « Bull.—datorite lenevirii sistemului nervos simpatic). este falsă. 2. In 1900. odată cu congestia acestor vase. de escare ale extremităţilor. Ilustrul Huchard aprecia. o substanţă necesară nutriţiei sistemului nervos ». — care au fost prezentate Academiei de Medicină 1. 694.. relatând vindecările obţinute în cazuri de gangrena uscată. toate turburările guşii exoftalmice 3. care rezultau din turburări ale funcţiei sistemului nervos simpatic: în reumatismul cronic. 3 Paulesco: Le traitement du goître "exophtalmique par le sulfate de quinine. care face să dispară. seria afecţiunilor herpetice (sau artritice. — cu rezultate excelente. 15 dec. a completat singur. din sângele care trece prin ele. 3 janvier 1899. pentru a demonstra că guşa exoftalmică nu este o afec ţiune propriu zis tiroidiană. în colaborare cu Lancereaux.INTRODUCERE 13 A demonstrat că teoria care era pe-atunci admisă în ştiinţă şi după care glandele tiroide ar avea rolul de a neutraliza o toxină. în «Journal de Medecine interne». de ulcere trofice ale gambelor. în sclerodermie. de l'Academie de Medecine ». în alteraţiile unghiilor şi ale părului. In 1898. ci consecinţa unei « vaso-dilataţiuni active a vaselor gâtului şi ale capului ». în gută. concepu un tratament nou al acestei maladii. Lancereaux et Paulesco: L'Jodothyrine dans le traitement des afjcctions dites rhumatisrnales. 2 Paulesco: ha medication thyro'idienne dans le traitement des troubles trophiques des extremites. etc. în « Journal de Medecine interne ». în glicosurie.

364. că o intoxicaţie mortală prin curara e vindecată cu o injecţie de extract supra-renal şi a arătat că. — contrariu ipotezei clasice a acţiunii antitoxice. Profesorul Paulescu socoteşte aşa zisele funcţiuni anti-microbiene ale acestor glande ca « imaginare ». 31 dec. fiindcă ea se bazează pe experimentaţie şi pe Fiziologie. t.. * Paulesco: Recherches experimentales sur la physiologie des glandes surrenales. p. Consemnând aceste consideraţiuni. 1899. ele fiind în realitate. 487. 298. susţinută de celebrul profesor Cornii şi a demonstrat specificitatea celulară. Paulesco et Besancon: Etude d'une epithelioma thiroidienne: physiologie pathologique. a evidenţiat în 1899. ale căruia cercetări răbdătoare în terapeutica fiziologică merită elogiile noastre. 399 şi. organe asimilatoare. p. fiindcă ele sunt încununate de succes 1 ». Tot în 1898. 1898. a combătut «teoria indiferenţii celulare » în cancer. în laboratorul Sorbonii. II. p. In acest timp. 2 1 . în « Journal de Medecine interne ». Şi mai departe: « Atragem atenţia practicianului asupra acestei medicaţiuni recomandată de d. Paulescu începuse o altă serie de cercetări asupra funcţiunii glandelor limfatice. -— adică mai mult ca ipotetice. Aceştia găsesc în ele. V. minuţioase şi foarte îndelungate. pentru teza sa de doctor în ştiinţe. I. t. nu opoziţie. Studiind experimental glandele supra-renale. 844. adevărate adăposturi pentru microbi. ci hrană şi adăpost sigur. Paulescu. l-au condus să considere glandele limfatice ca jucând un rol important în asimilaţia nutritivă. profesorul Paulescu arăta eroarea pe care o comit unii savanţi care văd « finalitate » în maladii. 15 nov. — II. TRIFU Iată o bună terapeutică. Huchard: Journal des Praticiens. — capsulele supra-renale. 1898. prepară un produs ce se localizează pe plăcile motoare şi serveşte ca un fel de capsă pentru producerea contracţiilor musculare 3.14 DR. Cercetările sale. 1899. ibidem. în colaborare cu Besancon. 4 Paulesco: Trăite de Physiologie medicale. — fapt de o importanţă capitală 2. p. 1 marş. în « Journal de Medecine interne ». 1 janv. când finalitatea nu există decât în Fiziologie *. p. I. H.

Toate. a publicat un studiu vast asupra Istologiei patologice a splinei paludice 3. de un alt român. In acelaşi an (1897). A studiat. In anul următor. care fusese ilustrată. a studiat splina la omul bolnav. în « Journal de Medecine interne ». Cu acest prilej a arătat. splina în seria animală şi la diferite vârste (la om. 1 et 15 dec. în vasele organului. pe urmă. Această metodă era pe-atunci. Ştiinţa nu poseda decât date de amănunt şi acestea erau contradictorii. la Berlin. 1897. în diferite afecţiuni. şobolan. şi mai ales. câine. în două articole: « Cercetări asupra percuţiei splinei » 2. arterele şi vinele acestui organ. că pentru investigaţia ştiinţifică. încă odată. de aceea a altor glande ale economiei. In sfârşit. Ia bou. la om şi la animale. 2 1 . Concluziile lui Paulescu. Odată cu aceste studii de laborator. au rămas definitive. o inovaţie. A studiat structura splinei. profesorul D. cobai. în liniile lor generale. că «splina nu are nicio influenţă asupra Paulesco: Recherches sur la structure de la Rate. într'adevăr. în «Journal de Medecine interne ». pe care le-a desvoltat pe urmă. fiind « nu numai cheia Istologiei. aceea a Fiziologiei splenice ».INTRODUCERE ' 15 In momentul când Paulescu a început studiul său asupra splinei. între altele. demonstrează. «maladia are o valoare cel puţin egală cu aceea a unei experienţe de laborator ». Gerota. prin trei metode: A practicat injecţii cu substanţe colorate. a'ţinut să precizeze valoarea percuţiei în evaluarea stării fizice a splinei şi să stabilească regulele acestei percuţii. clare şi precise. studiind un caz de oprire a desvoltării splinei. iepure. ci. 3 Paulesco : Etude d'histologie pathologique sur une rate paludique. Nu se ştia bunăoară cum comunică între ele. Paulesco: Recherches sw la percussion de la rate. nu diferă. 15 octobre 1897. pisică. Ele stabileau că dispoziţia «diverselor părţi constitutive ale splinei. la câţiva peşti/la broască şi aşa mai departe). par a fi fost făcute după un model unic şi acest fapt este în conformitate cu legea universală a naturii: Varietate a speciei în unitatea genului » 1. fapt care i s'a părut de capitală importanţă. la diferite pasări.

Paulcsco: Sur un cas d'arret dans le developpement de la rate. 3 Paulcsco: Le Moral dans la fiecre typhoîde. 533. 1 avril 1898. membru al Academiei de Medicină şi chirurg al Spitalului Lariboisiere. Cu Paul Reynier s . — căutând un procedeu de sutură a vinelor secţionate experimental. în « Journal de Medecine interne». emise ideea că până la o mai amplă informaţie. cu E. 1 . 1899. Alături de aceste preocupări dificile şi absorbitoare. V. sprijinit pe observaţiile culese timp de mai mulţi ani. fiindcă învăţase cu dânsul tehnica operatorie. 1899. necesară experienţelor pe animale. 378. 6 Paul Reynier. TRIFU creşterii omului şi absenţa ei nu se traduce prin nicio turburare funcţională manifestă »1. în « Journal de Medecine interne ». a început să caute un nou compus al morfinei *. Lancereaux. a fost profesor agregat de Fiziologie la Facultatea de Medicină din Paris. 2 De la Chlorose. Paulescu. Paulescu a făcut în laboratorul spitalului său şi o serie de cercetări experimentale asupra Fiziologiei mai multor substanţe medicamentoase şi în special asupra anestezicilor şi asupra somniferelor. p. cu care acesta a studiat în cele mai mici amănunte tehnica operatorie. juillet 1897 et fevrier 1898. Geraudel. « fiziologia patologică a clorozei de pinde de o turburare funcţională a splinei» 2. In schimb. p. în serviciul şi sub direcţia lui Lancereaux. de Chirurgie de Paris ». a publicat o lucrare asupra cloralului în febra tifoidă 3. prieten şi colaborator al profesorului Paulescu. a secţiunilor transversale ale choledocului şi ale ureterului. la animale. pe care îl numeşte. 15 janvier 1899. 4 Recherches experimentales sur Vether diacetique de la morphine. 6 Paulesco et Paul Reynier: Uretero-anaslamose.16 DR. în teza sa de doctorat. în « Journal de Medecine interne ». — « primul meu Maestru ». cap la cap. — operaţiune care nici nu fusese încercată până atunci 6. iar în colaborare cu E. a izbutit să realizeze pentru prima oară sutura. în * Bull. et Memoires de la Soc. în « Journal de Medecine interne ».

titlul de Doctor în Ştiinţe al Universităţii din Paris. — etiologia.INTRODUCERE 17 Tot înainte de a împlini 30 ani. două articole. Roger. în urma schimbării poziţiei. Joffroy. am putut să-mi termin în condiţii excelente. Preocupat de fenomenul «morţii». Hayem. A. — în care analiza lucrările unor autori cu reputaţie mondială: A. moartea subită şi mecanismul ei. Gilbert. a obţinut cu această lucrare. sub influenţa diferitelor atitudini ale corpului şi cercetări asupra morţii rapide. De câţiva ani. 8 Paulesco: Recherches experimentales sur Ies modijications du rythme des mouvements respiratoires el cardiaques sous l'influence des diverses attitudes du corps. 1899. — şi sincopa. Huchard şi alţii. I. la ete en haut. — umil omaj al viei mele recunoştinţe » 2. îşi începuse desăvârşirea colaborării sale cu Lancereaux. pe animale. din starea orizontală în starea verticală. 1901. Recherches experimentales sur Ies causes detenninantes et le mecanisme de la mort rapide consecutive au passage de l'attitude horizontale ă l'attitude verticale. Să-mi îngăduie să-i dedic această teză. din 1899 până în 1901. toate în « Journal de Msdi-cine interne ». Paris. Brissaud. — studiu de Fiziopatologie. Mulţumită învăţământului său şi posibilităţilor falnicului său laborator. In Decemvrie 1899. asupra modificărilor ritmului mişcărilor respiratorii şi cardiace. 1899. care « mi-a arătat întotdeauna o bunăvoinţă deosebită. prin înfăptuirea unui mare « Tratat de Medicină ». Dedica lucrarea profesorului Dastre. unde am avut fericirea să lucrez mai mulţi ani. Chauffard. studiul Fiziologiei. — cauzele lor: 1 Paulesco: Etudes sur la mort subite. a studiat pe rând. . juriul fiind prezidat de profesorul Duclaux. A mai făcut cercetări experimentale. 1899. De la syncope. pentru om. — Etude sur le mecanisme de la mort subite. Landouzy. Pierre Mărie. asistat de profesorii Dastre şi Gaston Bonnier. studiu experimental pentru animale 1.—adică. având ca bază de clasificaţie a maladiilor. profesorul Paulescu a mai publicat şi douăsprezece articole de « critică medicală ».

cărora li se datoreste scoborârea prestigiului medical din ultimele decenii. de idei generale. astfel. I. maladiile rinichiului. cu condiţia de-a te aşeza suficient de sus în observatorul tău. 8 F. într'un cuvânt. care. fiindcă toţi autorii de până atunci priveau în primul rând. organul bolnav şi descriau: «maladiile stomacului. « ci numai maladii generale ale întregului organism. ci o metodă terapeutică. F. Ei au arătat că poţi îmbrăţişa deodată toată Patologia. că îi îngrădeşte spiritul în cunoştinţe particulare — că îl lipseşte. 1901. etc. VI. maladiile sistemului nervos.aceeaşi observaţie ni-a condus să privim. cu ochii fixaţi pe un fragment 1 Lancereaux et Paulesco: Trăite de Medecine. . p. iar ilustrul profesor Landouzy scrise: <i Ideea conducătoarea d-lor Laneereaux şi Paulescu este filosofică. le 6 oct. . ca anti-ştiinţifice. unde fiecare. comportă specialităţi). maladiile pielii. V. localizându-şi fiecare efectele asupra unuia sau altuia din ţesuturile eco nomiei ». . ripostau profesorii Lancereaux şi Paulescu. Nu există maladii ale organelor. Helme. cunoaşterea ei trebuie să prezideze la stabi lirea diagnosticului şi a prognosticului şi pe ea o are în vedere medicul în profilaxia şi terapia boalelor » 1. era cu totul nou. Concepţie perfect îndreptăţită. TRIFU « Cauza imprimă un caracter special desordinilor anatomice şi funcţionale şi evoluţiei lor. fără care comprehensiunea Medicinii este imposibilă (Chirurgia însăşi nu este o specialitate medicală. au dovedit tot avantajul ce poate fi cules din punct de vedere didactic.18 DR. preface. Acest mod de a privi Medicina. . în Revue moderne de Medecine et de Chirurgie. la lupta contra risipirii Medicinii în specialităţi. care se ridică pe bună dreptate. toate specialităţile medicale al cărora principal desavantaj este că limitează câmpul de studiu al medicului. t. o artă. Helme relevă marea valoare a operei pornite 2. maladiile plămânului. din priceperea cauzelor ce produc boalele şi au contribuit. Paris. împotriva « specializărilor ». ca orice artă.

Gloria dela Paris îl preceda şi lumea noastră ştiinţifică şi intelec tuală îl aştepta cu o vie curiozitate. în Presse Medicale. 1901. 1901. sur Ies relations qui existent entre Ies poids atomiques et moleculaires des corps et leur toxicite. ftlOl. — «între ai săi ». urmaş al lui Lancereaux. These de doctorat â la Fac. lecţie la 27 Oetomvrie 1900. şi au orânduit şi asigurat în jurul profesorului Paulescu. 1904. vezi «Anexele». definind Fiziologia. 8 şi 17). p. Solicitat să primească o catedră la Universitatea din Freiburg. — lucrare precedată şi urmată de o serie de publicaţii şi comunicări de. Paris. Landouzy. 1021. în « Journal de Medecine interne ». Paulescu. 1015. p. . 1037 şi 1047) şi 1902 (p. obţinu titlul de Doctor al Universităţii din Paris. Paulesco: Methode et technique d'une etude sur Ies relations qui existent entre Ies fonctions physico-chimiques des corps bruts et la matiere vivante. Intelectualii noştri. s Paulesco: Etude comparative de l'action des chlorures alcalins sur la matiere vivante. 4 articole. — rugat să rămână la Paris. în « Journal de Medecine interne ». p. des Sciences de l'Universite de Paris. devine din ce în ce mai incapabil să prindă întregul şi să înţeleagă sensul »1. Paulesco: Examen critique de quelques travaux. ca în 1887 marele Victor Babeş. cu o teză de « chimie biologică >>: « Studiu comparativ al acţiunii clorurilor alcalini asupra materiei vii ». spre stupefacţia tuturor. 2. Paulescu preferă. se declara « finalist ». Paulescu: Definiţia Fiziologiei. unde în Noemvrie 1901. să vină la Bucureşti. Paulesco: Recherches experimentales sur l'action des chlorures alcalins sur la levure de biere. Paulescu. se mulţumiră să uzeze de vechea tactică a materialiştilor împotriva argu mentelor pe care nu le pot învinge. Dar. în prima sa lecţie de deschidere â cursului. materialişti-atei şi hotărât «mecanişti». în « Journ. . unde i se oferiau condiţii excepţionale. mare valoare 3. 2 1 . sinistrul şi redutabilul «complot al Tăcerii».INTRODUCERE 19 de mozaic. se întoarse la Paris. căruia avea să-i urmeze o campanie surdă de insinuări. 1901 (p. indiferent. Prof. 82. de Medecine interne ».

Revenit în ţară. profesorul de Fiziologie vegetală. minuţios şi din toate punctele de vedere. edit. pe care a studiat-o îndelung. Urmează: Paulesco: La Physiologie de l'hypopahise. Duclaux şi chestiunea: « Influenţa diverselor radiaţiuni asupra structurii frunzelor». Vezi şi « Bul. Se. p. Acad. recherches experimentales. Paris. «C. sept. R. p. Vigot. de Ştiinţe ». TRIFU îşi încunună astfel. Paris. — Duclaux. Continuându-şi în Bucureşti cercetările asupra sphnn. Bucarest. stingherit doar de slabele mijloace pe care 1 le oferea laboratorul. aşa de greu de atins altfel. juillet 1904. la pisici şi la câini şi să urmărească o lungă serie de experienţe cu totul noi. 629. Paulescu îşi continuă cercetările sale multiple. imaginat de dânsul. V. pusă de profesorul Gaston Bonnier.. Paulesco: L'action des sels des metaux alcalino-terreux sur la substance vivante. ipofiza. ibid. 1904. adoptat de atunci în ştiinţă. des Sciences ». în « Journal de Physiologie et Pathologie generale ». Buc.20 DR. 1 Paulescu: L'Hypophise du cerveau. printr'un procedeu foarte delicat. pentru « Chimia medicală ». pentru « Chimia biologică ». Martie 1904. a dovedit Paulesco: Action des sels des metaux alcalins sur la substance vivante. 1904. 1907. Troost şi Riban pentru « Chimia generală ». fiindcă ea se găseşte pe faţa inferioară a creerului. 38 şi 49 şi « România medicală ». evita toate inconvenientele metodelor anterioare şi permitea toate experienţele pe această glandă. Academie des Sciences». după ce izbutise să extragă. 1906 şi « Rev. dar în permanent contact cu Lancereaux până la moartea acestuia (1910). în « C. . 1906. 27 juin 1904. 855. — publică celebra sa operă: « Ipofiza creerului » 1. unde publică şi 11 de sene istologice. Sciinţelor medicale ». aşa de sărac. studiile făcute în laboratoarele profesorilor Armând Gautier. « Procedeul Paulescu ». p. Pauleaco: L action des sels des metaux alcalins sur la substance vivante. al Facultăţii noastre de Medicină. In 1906. Cu acelaşi prilej a desvoltat chestiunea: «Acţiunea antisepticelor asupra levurii » pusă de prezidentul tezei. R.

— profesorul Paulescu a imaginat şi a realizat un procedeu operator personal. 617. 923. împotriva părerii emise de Pugliese. . asupra pancreasului şi asupra dia betului 2. medicale». 1920. R. descoperirea tratamentului ştiinţific al diabetului şi îi 1 Paulesco: La splenectomie ne modifie pas la secretion de la bile. primită la Liege. Pe lângă tehnica operatorie. p. Lucrarea: Cercetări asupra rolului pancreasului în asimilaţia nutritivă. Paulesco: Effets des tumeurs artificielles.». şi «Rev. Paulesco: Origines du glycogene. 840. t. Generalităţi. de Biologie ». în revista: «Archives internationales de Physiologie ». — operaţie foarte gingaşă şi foarte greu de executat perfect. Soc. prezenta lumii ştiinţifice. R. distribuţia glicogenului în ficat. substanţele grase. Idem: în « C. glicerina. acelaşi an. în «Rev. 1911. Paulesco: Le glycogene dans le diabete par extirpation du pancreas. el a arătat şi condiţiile de stare. p. Intre 1911 şi 1913. asupra epifizei. în « C. 229. I. 1913. p. s'a ocupat de problema glicogenului şi a făcut numeroase cercetări experimentale concludente cărora le-au urmat alte cercetări. 1905. Pentru extirparea completă a pancreasului. 1911. Paris. Buc. 1911. Soc. p. Academie de Medecine ». Idem: în «Journal de Physiologie et de Pathologie generale». cu rezultate ideale 3. introduites ă la base du cerveau dans la region hypophysaire. 1920. R. 935. 698. Ştiinţ. substanţele albuminoide. acizii graşi. alcoolul etilic. — splenectomia nu modifică secreţia bilei 1. Idem: în « Rev. med. Aca demie de Sciences ».».INTRODUCERE 21 că. de Biologie». în «Annales de Biologie». p. de Biologie ». Soc. 1911. 397 şi 406. Paulesco et Michailesco : Le glycogene dans le diabete phloridzique. Moussu. med. 1913. R. Hem: în « Bull. la 22 Iunie 1921 şi publicată în August. Charrin. pe care a descris-o minuţios. 2 Paulesco: Sur la formation du glicogene dans le foie par suite d'injections de divers sucres dans la veine porte. Paris. R. Soc. 1906. în « Annales de Biologie». Ştiinţ. la animale. 1906. necesare unei perfecte reuşite operatorii. metoda operatorie. p. în « C. 3 Paulesco: Effets des greffes de l'hypophyse. p. în « C. de Biologie». Ştiinţ. hidraţii de cărbune. 1931. în « C.

întrerupt de război. din lumea întreagă. încrezător în promisiunile ispititoare ale unor oameni bogaţi din ţară. chestiunea nu era o noutate. făcând astfel să se suprime toate simptomele diabetului. s'a mulţumit să aştepte câteva luni să i se pună un laborator la dispoziţie. un extract apos de pancreas. de pe tot globul. a clarificat datele şi le-a comunicat cu încredere. fiindcă dânsul izbutise să prepare încă din 1916. Scott. rezerva compatrioţilor în asemenea împrejurări şi mai ales. o scrisoare prin care îl ruga să-i încredinţeze prepararea şi răspândirea noului preparat. 1921. la O. Pentru profesorul Paulescu însuşi. TRIFU oferea în cele mai mici amănunte posibilitatea de a-i controla experienţele făcute şi exactitatea concluziilor *. îşi însuşiră descoperirea 1 Paulesco: Recherches sur le role du pancreas dans l'assimilation nutritive. să nu ţină seamă de munca şi de descoperirile savanţilor din ţările mai puţin puternice. în « Archives intern. pentru *a.22 DR. să se răspândiască în lume. întotdeauna. . el însuşi. pe care 1-a injectat în sângele unor câini diabetici. Am fost singurul său colaborator care am insistat să accepte propunerea profesorului american. binefăcătorul remediu. « extrasul pancreatic ». era perfect cunoscută de toţi fiziologiştii. — produsul secreţiei interne a pancreasului. s'au întrecut. revistei belgiene. la care colaborau toţi savanţii fiziologişti. Până atunci. dar. Această revistă editată la Paris. Profesorul. Savantul american Ernest L. din România. nimeni nu isbutise să izoleze şi să injecteze experimental. peste un an şi jumătate. îi scrise la 5 Noemvrie 1921. Toţi ceilalţi au fost de părere ca descoperirea profesorului Paulescu să fie încredinţată unuia din laboratoarele noastre româneşti (?). V. până atunci cu totul necunoscuţi. celebru cercetător al problemii. şi-a reluat experienţele în 1919. Doin. profesor de Fiziologie la Columbia University din New-Vork. fiindcă ştiam că oamenii de ştiinţă din ţările puternice ori foarte bogate. lipsa mijloacelor materiale necesare. câţiva « savanţi » canadieni. de Physiologie ». Liege. fiindcă bănuiam dificultăţile ce va întâmpina: lipsa unui mare laborator. — pe care profesorul Paulescu 1-a numit Pancreina.

el a trebuit să observe că eu resolvasem problema completamente » 3 . Edimburg. 1925. prin Insulina » 1. în faţa unor înalte foruri ştiinţifice. bine înţeles. pp. în care Paulescu a publicat aceste prime experienţe. pentru ca mai târziu să prepare «insulina » exact ca profesorul Paulescu. la Stokholm. Best au început cercetările lor». B. In schimb. în colaborare cu Bantinş şi Best. Ei pretindeau la început. F. Sir E. cu Macleod. 53. cu un zgomot asurzitor. IV.« rezultă că F. Cloug. Harry Clough.. — Banting.. 6 Sir E. — care. recunosc meritele profesorului Paulescu. unul din ei.. 1 . Profesorul de Fiziologie dela Edimburg scria categoric: « In acelaşi an. 1926. Banting şi C. t. * Paulesco: Trăite de Midecine. F. la 15 Sept. — s'a îndurat să-mi citeze o singură dată numele. * J. Stokes: Extractele apoase ale pancrea sului. 4 Noemvrie 1922. a refuzat. C. în «The endocrine Organs ». după ce. conferinţă «Nobel». pe care abia în Septemvrie 1925. în 1923 4 şi mai ales prof. unde profesorul Paulescu adu sese atâtea contribuţii strălucite ştiinţei franceze. în admiraţia lumii 2. ei nu rostiau niciun cuvânt despre vreuna din lucrările profesorului Paulescu.. H. Protestând. John Murlin. în «The Journal of Biological Chemistry». ci numai al insulelor Langerhans. Sharpey-Schafer. Gibbs şi A. 1 Banting: Diabetul şi Insulina. Mai 1923. care îi încununa « furtul ». Sherpey-Schaîer: Secreţia internă a pancreasului.. C. 343—345. Murlin. « Şi totuşi. . — într'o conferinţă « Nobel ». niţeluş' Macleod: Insulina şi Diabetul. Fireşte. a beneficiat de celebritatea mondială şi de numeroase recompense pecuniare. îşi asigurase premiul « Nobel».INTRODUCERE 23 românească şi anunţară lumii. p. H. îl menţionează. ţinută la Stockholm. că preparatul lor nu este extras un al pancreasului total. profesorul Paulescu scrie: . Academia de Medicină de la Paris. Gibbs şi Artur Stokes. Banting. însă nu au reuşit. alături de alţi trei precursori. C. pentru premiul Nobel. în treacăt. în « British Medical Journal». B. cari au încercat. cetind lucrarea mea. în 1926 E . să pună în evidenţă hormonul pancreatic. « noul tratament al diabetului.

care trebuie să fie curată şi nepătată. — şi mai ignobil. sub preşedinţia profesorului suedez Johansson: « Astfel. a studiat febra şi a arătat că ea este. din partea confraţilor puţin scrupuloşi. Şi. Congresul de Fiziologie din 1926. — în timp ce alţii caută să-mi înăbuşe protestele. — pentru ca ei să ştie ce îi aşteaptă. ca Adevărul al căruia reprezentant îi este. . publicând descoperirea mea. să îi publice protestul. — fiindcă eram convins că data publicaţiilor sale îl pune la adăpost de orice nedreptate. în 1924. După o serie de cercetări asupra microorganismelor. într'adevăr. credeam şi propovăduiam că un savant poate lucra în toată securitatea. 1 2 3 Presse Medicale. Comitetul Nobel îi refuză protestarea. rezultatul unei intoxicaţii a marelui simpatic. astăzi. t.24 DR. Din nenorocire. — care mi se pare o calitate esenţială a oricărui om care lucrează pentru Ştiinţă. Şi aceasta se petrece în sânul cinstitei familii a Oamenilor de ştiinţă! Cred că trebuie să semnalez aceste penibile trihulaţiuni. elevilor mei. Altă dată. sunt silit să mărturisesc că m'am înşelat cu totul. asupra diastazeîor lor şi a fermentaţiilor. . 5 Martie 1924. care apăru însă în celebra revistă medicală franceză « Presse Medicale *. putând să atingă modestia. » 3. V. . ţinut la Stockholm. în această privinţă. ar fi dezastruos dacă asemenea procedee necinstite s'ar introduce în Ştiinţă. Lancercaux et Paulesco: Trăite de Medecine. care vor întreprinde lucrări ştiinţifice. nu am făcut nici un fel de «reclamă ». Şi. 64—64. t. acest viţiu blestemat 2. TRIFU stingherită. —V care este Furtul proprietăţii ştiinţifice a altuia. îmi este imposibil să suport un alt viţiu. Nu sunt stăpânit de orgoliu şi combat. şi la fel. Paulesco: Trăite de Pkysiologie. prin diastazele microbilor. prin profesorul Achard. III. întotdeauna. unii m'au furat. . Insă. pp. IV. din toate puterile mele. .

voind să pună la dispoziţia medicilor noştri. R. Wien. V. 1929. Kongress der Internationalen Gesellschaft fur Urologie ». în « Bull. din « Tratatul de Medicină » a.es dans le traitement des infections du rein. Michăilescu: Comunicare la Soc. II. se datoreşte unei anemii a acestui plex nervos. Trifu: Contribuţie la tratamentul injecţiilor acute ale organelor uro-genitale prin medicamente antipiretice. teza de docenţă. Soc. — prof. în «C. Mârza şi cu mine. un mijloc terapeutic simplu. Bucureşti. pentru a ajunge la doze zilnice masive. ţinând de plexul cardiac. în «VI. în preajma războiului. C. 1936. 5 V. în 1928. în colaborare cu Gh. administrând bolnavilor mei. t. juin 1904. medicilor militari. în legătură cu o întreagă serie de afecţiuni diverse 6. 268. Dr. N. Eu însumi am obţinut rezultate uimitor de bune în infecţiile orga nelor uro-genitale 5. 1916. care îi propuPaulesco: Contributions ă l'etude de la fievre. 1928. 1 . articolul despre « febră ». 1920. în sute de cazuri de maladii infecto-contagioase foarte grave. de l'Association francaise d'Urologie ». la spitalul militar. ideea că acest « sindrom ». a început studiul funcţiei de eliminare a rinichilor. profesorul Paulescu concepuse de mult. Paris. Mihăilescu a obţinut rezultate cu totul extraordinare şi a scăzut mortalitatea aproape la zero *. A cules în sprijin. pentru uree şi cloruri. Urmărind fenomenele clinice şi leziunile anatomo-patologice ale anginei pectorale. 3 Paulescu: Tratamentul febrei. N. — la îndemâna oricui şi cu efecte într'adevăr miraculoase.INTRODUCERE 25 Febra e o « eclapsie sau convulsie toxică a marelui simpatic » 1. Aplicând acest tratament.—a ţinut o lecţie despre «Tratamentul febrei» la dispensarul Bethleem şi a publicat-o într'o broşură. repetate. f ev. Trifu: Les antipyretiqu. pe care a trimis-o tuturor medicilor şi studenţilor în Medicină 3. 4 Prof. C. în « Journal de Medecine interne». alte fapte experimentale şi a publicat. Triîu: Sur Vaction des antipyreliques sur quelques infections aigues des organes ginito-urinaires. antipiretice în doze slabe. p. în 1906. 2 Lancereaux et Pauleseo: Trăite de Medecine. de Biologie». iar în 1916. Din 1919. V. 6 Paulesco: Pathogenie de l'angine de poitrine. et meni.

în « Journal d'UroJogie ». asupra scoarţei creerului.M. premiul « Nobel». Celebrii Prof. V. în fruntea apărătorilor acestei «constante » (absolut «neconstantă»). Continuând experienţele asupra eliminaţiei renale. dar. IV. ca să-şi opereze bolnavii urinari 3. urmând să continuie cercetările. la animale. au fost total diferite de ale lui Ambard şi ale elevilor săi. un criteriu primejdios şi fals. pe om şi animale. p. Paulesco. Ambard et Chabanier). pe care timp de douăzeci de ani se bizuiseră toţi chirurgii. p. care s'au impus repede în toată lumea ştiinţifică. bazate pe experienţe foarte numeroase şi precise. care au provocat mare surprindere în lumea ştiinţifică. în 1922 şi 1931. 8 Ca întotdeauna. Trifu: Les lois d'Ambard et sa constante weo-secretoire sont erronees. După numeroase operaţii. însă perfect reuşite. şi au arătat că atât « legile » cât şi « constanta Ambard » sunt false 1. din Ştiinţă. evreii. o campanie de pe urma căreia dânsul va obţine. TRIFU sesem să-mi îngăduie să verific în laboratorul său «legile lui Ambard » şi faimoasa « constantă » a acestui autor. geloşi. şi a înlăturat astfel. p. marş 1924. deosebit de gingaşe. Să notăm că tot confraţi români s'au grăbit să salute cu entuziasm pe « plagia torii » canadieni şi să ignoreze meritele profesorului Paulescu. Dar profesorul a refuzat categoric şi a preferat să se lase furat.— «Addendum physiologique ». juin 1926. s'au pus confraţi români. în ciuda unor încercări stângace din Franţa şi de la noi. 2 Paulescu: Trăite de Medicine. Marza et V. Marza et Trifu: Les lois d'Ambard et sa constante weo-secretoire sont erronees (replique aux reponses de M. Marion şi Cathelin au salutat cu entuziasm cele două articole din « Journal d'Urologie». a publicat legi noi. de-a se apăra « Constanta Ambard » 3. în ridicol. în « Journal d'Urologie ». A expus pe larg experienţele începute după război şi concluziile sale. Paris. profesorul Paulescu a reuşit să precizeze «sediul câtorva instincte ». 129. . Paris. ca să poată întreprinde ei. al doilea 1 Pauleseo. cu siguranţă. 510. t. mediei evrei m'au rugat să intervin pe lângă profesorul Paulescu şi să-1 rog să nu mai combată jidovimea.^—care habar nu aveau de cercetări fiziologice şi care au căzut repede. Rezultatele consemnate în două articole.26 DR. 623. In schimb.

Widal. Liege. lipsite de orice temei ştiinţific. In prefaţă. şi anunţa: «E probabil că alături de aceste localizaţii' frontale ale actelor instinctive. epuizate. 676 pagini. artistice. IV. care a rămas în manuscris. cu o lună înainte de moartea sa. urinar şi genital ». a izbutit să vadă tipărit. . — de « reproducţie ». «foamea şi setea» fiind localizate la nivelul părţii inferioare şi posterioare a lobului frontal (1922). In 1930. Liege. şi de « afecţiune familială ». etc). în <i Arehives intern. a lui F. importanţa clasificaţiei bazată pe cauzele boalelor. de Physiologie ».INTRODUCERE 27 articol. Sibiu. când va putea să apară. a vrii 1922. . 1930. Demonstrează că noua clasificaţic a lui Widal. 1 PauleSCO : Localisation des Instincte sur l'ecorce cerebrale. de Physiologie». bazată pe «sindrome ». care «de origină israelită ».. « î n numele nemuritoarei scoale franceze». împreună cu predecesoarele lui. care nu au fost precizate. gata de imprimat. apărea când profesorul era pe patul său de moarte l. — de « proprietate ». Această operă 2 cuprinde «Patologia aparatelor: asimilator. A arătat de asemeni că lobii frontali sunt sediul instinctelor de « dominaţie ». din cauza observaţiilor (noastre) insuficient numeroase ». trimis la Liege. a cutezat să combată cele mai frumoase cuceriri ştiinţifice ale acestei inegalabile scoale şi să le înlocuiască cu «inovaţii ». experimental. aout 1931. valorează şi mai puţin decât clasificaţiile sprijinite pe « evoluţie » sau pe Anatomie patologică şi face să reiasă încă odată. A arătat. — clasificaţia « etiologică ». Imprimeria Şcoalei Militare de Infanterie. profesorul Paulescu atacă concepţia nouă. Volumul al V-lea aşteaptă ziua fericită pentru medici şi sănătatea publică. se găsesc şi acelea ale actelor voluntare (ştiinţifice. 2 Paulesco: Trăite de Medecine. t. volumul al patrulea din « Tratatul de Medicină » (Lancereaux-Paulesco) redactat în întregime de dânsul. Paulesco: Localisation des Instincts sociaux sur l'icorce des lobes frontaux du ceiveau. în « Archives intern. că «instinctul de nutriţie » îşi are sediul pe scoarţa cerebrală. după multe dificultăţi. ca şi volumul al cincilea.

Nu şi-a uitat niciodată această deviză: . Era sever. în 1930. caracterizată prin febră şi prin diverse localizaţii. In 1913. C. evoluţia şi tratamentul 2. savant. 15 Iulie 1930. Profesorul trebuie să cântărească toate cuvintele pe care le pronunţă şi să probeze tot ce afirmă. Ştiinţelor medicale». Orele lui de curs aveau seriozitatea. Paulescu: Neonosa. a Prefaţa a fost scrisă la 15 August 1927. care a apărut abia după 3 ani. 1913. Buc. C. pasionat de ştiinţa lui şi extrem de conştiincios în îndeplinirea datoriilor. ori că vreunui student î s'au făcut şicane sau a luat o notă mai mică fiind de altă confesiune ». X. spune categoric profesorul Paulescu. 1 . o maladie febrilă prelungită. nolens. C.28 DB. în « Rev. pe seroasele viscerale sau articulare. pe artere. Paulescu era o figură covârşitoare. 1930. «Cu toată şubreda lui sănătate. cât a ocupat catedra de Fiziologie de la Facul tatea de Medicină din Bucureşti. pe care el ştia s'o evoce atât de magistral. clasificaţia definitivă care. 2 Paulescu: O nouă boală microbiană. etc. în «România Medicală». pe rinichi. — trebuie să fie adoptată de Ştiinţa Medicală » 1. mărturisia Prof. atunci când în faţa unei studenţimi atente şi iubite. « Ca profesor.. demnitatea şi măreţia unui oficiu sacerdotal. . V. Care din noi nu a fost cuprins de emoţia. Angelcscu: Neonosa. Nu cred să existe vreun student care să se poată plânge că a fost respins la examen ştiind materia sau să se laude că 1-a trecut fără să fi citit. 3 Prof. evoca existenţa Dumnezeirii. — pe care a numit-o: Neonosa. . indicându-i simptomele. a fost un profesor model. microbiană şi contagioasă. Paulescu. Lecţiile lui de fiziologie erau extrem de impresionante. Buc. Michăilescu 3. a descris o boală necunoscută. teză. N. P. — a fost deviza profesorului Paulescu în timpul celor 31 de ani. — volens. Michăilescu : Cuvântare rostită la înmormântarea Profesorului Dr. N. când a dat Ia tipar volumul. dar drept şi imparţial cu studenţii pe care-i iubea ca pe copiii săi. Dr. TRIFU « Aceasta este.

Fiind lipsit de cal şi de trăsură şi obligat să străbat distanţe mari pe jos. hematuria a continuat şi s'a înteţit. când a fost lăsat la Bucureşti: « Am stat pe loc. către colegii săi. —-deoarece eram bolnav. obţinui de la d-1 Dr. m'am dus la Crucea Roşie. Nu a lipsit de la Facultate. că urinez sânge. . am fost obligat să părăsesc această situaţie oarecum umilitoare şi să cer un concediu. Comandatura nemţească mă luă de corvoadă. decât în timpul războiului. posibilitatea de-a sta acasă şi de-a-mi îngriji afecţia renală. pe care un politician. S'a închis în casă. Margulius. în care el credea cu o convingere neclintită ?. în preziua plecării. 1 Abramovici: vezi cit. în cabinetul său de lucru. .. Neputându-mă repauza. aşa că la începutul lui Noemvrie ajunsesem să fiu anemiat şi foarte slăbit ca forţe fizice. — pentrucă şeful meu militar Doctorul Skupiewski mi-a dat un asemenea ordin verbal. Totuşi făcui să mi se examineze urina şi prin buletinul de analiză. — m'am pomenit pe la sfârşitul lui August 1916. pentru a-mi îndeplini datoria spitalicească. . Puţin timp după aceea. Dar starea mea agravându-se. — într'o adunare în sala Tomis. După ce am primit ordinul de-a rămâne. » mărturisia în acelaşi timp. pe atunci influent îl cocoţase medic-şef. Cererea mea de-a fi dispensat fu refuzată. cuminte. . Am fost repartizat la spitalul Pitar Moşu. pentru policlinicele ce înfiinţase în Bucureşti. Apoi nici nu puteam pleca. . . — care mi-a fost acordat. Orleanu. (2). — să ofer serviciile mele pentru îngrijirea bieţilor răniţi. — spunea profesorul Paulescu. într'un memoriu. ». şi a redactat ultimele două volume din Tratatul de Medicină ale căruia prime trei volume. şi pus sub ordinile unui anume Dr.INTRODUCERE 29 acelei forţe supreme. D-rul Aurel Abramovici 1. profesori.

Bucureşti. Paris. Am scris-o. 1924. II. 1924. digestie. — ci pentru viitori medici. Baillere. — două volume 3. TRIFU le publicase cu Lancereaux 1. Bucureşti. Ce este viaţa? Morfologia vitală. doi ani după moartea lui Lancereaux şi cuprind: Volumul I: 940 pagini (ediţia I în 1903). — nu pentru fiziologişti. 1 Ultimele ediţii ale acestor volume apărute în editura J. desasimilaţie. 416. alese de un medic adevărat. un bolnav este omul care. — un Tratat de fiziologie medicală. — II. pe care-1 profesez. V. de douăzeci de ani. — III. III. 2 Aeest tratat de: Physiologie medicale. începută în 1905. — sub influenţa unei cauze patogene. 732 pagini. asimilaţie. 932 pagini. Fenomenele de nutriţie (respiraţie. absorpţie. B. în total 3129 pagini compacte. 1920. Mediul interior. Introducerea. — suferă turburări în funcţiile sale vitale de nutriţie şi de relaţie. sunt din 1912. p. . 1921 şi Paulescu: Biserica şi Sinagoga faţă de Pacificarea Omenirii. In prefaţa « Tratatului de Fiziologie medicală ». trebuie ca ei să dobândiască un ansamblu de noţiuni de Fiziologie. profesorul Paulescu lămurea: « Această carte este un rezumat succint al cursului de Fiziologie. la Facultatea de Medicină din Bucureşti. 3 Paulescu: Cele patru patimi şi remediile lor. Volumul II: 1052 pagini (ediţia II în 1906). Fiziologia vitală. completată ulterior: Paulescu: idem. Ori. publicat în limba franceză. eliminaţie). 1919. I. Bucureşti. 1925.. Volumul III: 1200 pagini. Fenomenele generaţiei. cuprinde în 3 volume: I.30 DR. cursul său de Fiziologie de la Facultatea de Medicină din Bucureşti 2 şi — sfârşitul publicaţiilor sale din Fiziologia filosofică. Pentru ca studenţii în Medicină să poată înţelege în ce consistă aceste turburări. Paulesett: Biserica şi Sinagoga. care vor avea în curând să îngrijiască bolnavi. . un total de 2080 pagini compacte. care cuprindea în trei volume. răspuns unei întâmpinări eclesiastice. Care este cauza vieţii? 1921. Fenomenele de relaţie. Bucureşti.

cum spunea Prof. Clinica. în faţa studenţilor săi uimiţi şi fermecaţi 1. 1 Paulescu: Noţiunile de «Suflet» şi «Dumnezeu». din care am eliminat ceea ce nu era Fiziologie propriu zisă. M. Până la profesorul Paulescu. înţeleaptă. nimic mai mult. Michăilescu. — ilustrul fiziologist. — « Cauza primară »: « Demonstraţia existenţei unei cauze primare a vieţii. Arthus. este termenul sublim la care ne conduce Fiziologia. îi scria între altele: « Cartea D-tale e prin acest fapt. Salut cu plăcere şi respect. . pe Creator. Paulescu este cel mai mare interpret ştiinţific al divinităţii. toţi fiziologiştii s'au cufundat în amănunte şi cercetări. Astfel.-—Paulescu. — lecţie făcută la 18 Feb. un Tratat de Medicină ». nematerială. la Facultatea de Medicină din Bucureşti. « vastul imperiu al fenomenelor biologice şi mecanismul complicat al boalelor ». — al D-tale e complet. « Tratatul de Fiziologie medicală ». Tratatul meu are nevoie de un adaos de Fiziologie patologică şi Farmaeodinamie. în Chimia biologică. ». în Istologie. şi am redijat prezenta lucrare. înzestrat cu o putere egală de critică şi de sinteză. cu atenţie şi fără idei preconcepute. Dar nu mă gândesc de loc să pretind că metoda mea e mai bună. antipodul cărţii mele. inegalabilă. — unde dovedia o putere de muncă şi de discernământ care uluia. domina. în Anatomia propriu-zisă şi în aceea patologică. unică. Această cauză primară este Dumnezeu ». 1905. care este o operă unică. Citindu-i acest tratat. în Fiziologie. Prof. — în Clinică. Paulescu a rămas întotdeauna medic: după cele mai minuţioase analize. fostul său şef de lucrări la Sorbona. Biologia şi Fiziologia i-au revelat cu o splendidă claritate. care i-au îndepărtat mai mult sau mai puţin complet de Medicină. ca studentul să fie preparat pentru abordarea Clinicii. Pentru acei care au citit. .INTRODUCERE 31 Sarcina acestui medic-fiziologist mi-am propus s'o îndeplinesc eu. având sub ochi. ea e doar mai aproape de felul meu de a judeca. proclama Paulescu. acest nou venit printre tratatele de Fiziologie. . — prin studiul fenomenelor vitale.

— subiect pe care şi 1-a propus în cartea sa « Politica ». la rândul lor. Remedii morale. naţională) prezida la constituirea şi la menţinerea acestor societăţi. « Aceste instincte se rezolvă şi ele în sentimente de Iubire. resimt gratitudine pentru şefii lor binefăcători. 1910. Relevă mai ales că « oamenii formează societăţi naturale » şi că « un sentiment puternic de Iubire » (conjugală. — pe care o consideră « ramura culminantă a Biologiei » şi să deducă « principiile unei morale ştiinţifice ». iar aceştia. — ca şi între animale. — este Iubirea ». Aristotel. Ori. Constată şi evidenţiază că «instinctele» (individuale şi sociale) sunt «legi divine ». care par a fi o sfidare a legii naturaje a Iubirii. — căci capii de familii. au un fel de simpatie pentru supuşii lor. strânsa dependenţă reciprocă. 141. ce uneşte toate fiinţele vieţuitoare. Paulescu studiază şi cauzele acestor « învrăjbiri » şi caută să vadă. Cercetător şi de astădată. — voieşte să pătrundă legile naturale ale Sociologiei. V. Dar. decât variante ale Iubirii ». cărora orice fiinţă trebuie să li se supună pentru a se putea desvolta şi reproduce în linişte. 1 Paulcscn: Instincte sociale. nu mai consideră materia şi nu vede decât uriaşa simbioză.32 DR. — care conduce societăţile naturale. încât la un moment dat. tribuală. . p. — şi am putea zice chiar al omenirii» %. cari dintre filosofi le-au înţeles şi ce «remedii» au propus pentru înlăturarea lor. — şi admirabila armonie ce domină întreaga creaţie. — pe când organizaţia lor se face în virtutea instinctelor de dominaţie şi de subordinaţie. la oameni şi la animale. pe care o numeşte plin de admiraţie: împărăţia lui Dumnezeu. « Prin urmare. legea supremă. părintească. simpatia şi gratitudinea nu sunt. în ultima analiză. TRIFU Profesorul Paulescu se înalţă aşa de sus. Patimi şi Conflicte. de naţii. — Bucureşti. zice Paulescu. de triburi. pe care Paulescu îl consideră « cel mai mare spirit filosofic şi ştiinţific al antichităţii. — şi ale unei terapii sociale. — se produc numeroase « conflicte ». între oameni.

scrisă tot atunci. are o serie de vrăjmaşi şi profesorul începe să le analizeze intenţiile şi prescripţiile. cunoaşte importanţa instinctelor sociale şi parvine chiar să întrevadă că patimile de proprietate şi de dominaţie sunt principalele cauze ale conflictelor omeneşti. Remediul. zicând: « înaintea aceslui spirit al Adevărului mă închin. a evidenţiat rolul « Beţiei ». care constituiesc « o morală cu ade vărat ştiinţifică ». ca inîanticidul. De aceea. După ce le cercetează. — trăsura distinctivă a Creştinismului. Paulescu: Instinctele Sociale. Aristotel recomandă. Dar. al « Desfrâului ». Din analiza critică a profesorului Paulescu. — doctrina creştină. Talmudul. şi deci pacificarea Omenirii. pe care-1 recomandă Paulescu.Franc-Maponeria. etc. . Paulescu: Spitalul. şi el îşi încheie a treia operă de Fiziologie filosofică. este spiritul divin al Adevărului. asemenea unui medic care s'ar mulţumi să studieze un bolnav. pe care le opune intenţiilor şi prescripţiunilor Evangheliei.Coranul. în învrăjbirea oamenilor. fără să caute să-1 vindece.Cahalul. — Minciuna ». să adaog: « Şi în Iisus Christos ! » 2. infamii. Bucureşti. — el nu se preocupă să găsească mijloacele de a remedia aceste conflicte » 1. strigând din adâncul sufletului: Crez în Duhul sfânt!» 3 . cauzele conflictelor. al Hoţiei ». Cahalul şi Francmasoneria. «Aceeaşi ştiinţă mă duce astăzi. reiese că numai Iisus Christos a înţeles. în acelaş timp remediile. — doctrina creştină. 253. într'o lecţie precedentă: «Cred în Dumnezeu ». Dar. critică: Coranul. Talmudul. 1913. şi al «Trufiei ».m INTRODUCERE 33 < «Anstotel. In lucrarea sa « Cele patru Patimi ». excelent observator al naturii. ca prescripţium morale. al căror mijloc de luptă este « un mijloc scârbos şi blestemat. Paulescu îşi încheie a doua carte de Fiziologie filosofică cu declaraţia: «Ştiinţa vieţii m'a condus să zic. 1 2 3 In plus. şi că el a dat. în toată adâncimea lor. care caracterizează Spiritul răului sau pe Diavol. p.

34

DP. V. TRIFU

Aceste patimi sunt produse de devierea instinctelor de Nutriţie, de Reproducţie, de Proprietate şi de Dominaţie, de la scopul lor firesc: «Animalul, încătuşat de instincte, nu înfrânge niciodată legile naturii. Omul însă, —lăsat mult mai liber, —a putut să lepede lanţul instinctelor şi a călcat în picioare aceste admirabile legi, pe care Dumnezeu le-a stabilit pentru fericirea lui. El nu ţine seamă decât de sensaţiile plăcute, ce însoţesc îndeplinirea actelor instinctive. Şi, — în loc să se înalţe până la scopul instinctului, — el nu urmăreşte decât plăcerea. . . din care şi-a făcut ţinta activităţii sale. Astfel s'au născut
patimile sau viţiile, —^ care nu sunt altceva decât căutarea exclusivă a plăcerii, ce rezultă din satisfacerea unor trebuinţe instinctive. . . anor male, alterate, deviate » 1.

Vorbind despre « avort », profesorul Paulescu spune că « zămislirea se face în momentul întâlnirii celor două celule sexuale, a cărora unire formează oul fecundat. In acel moment, Dumnezeu trimite Sufletul, adică artistul incomparabil care, — supunându-se poruncii divine, — se pune imediat pe lucru, ca să-şi construiască-trupul în care va vieţui. . . Ei bine ! Acest suflet, — ce iese desăvârşit din mâinele Creatorului, — e asasinat de propria lui mamă. Şi această grozavă nelegiuire e apanagiul dat de Satana, mamelor omeneşti. Nu veţi găsi o fiară, — oricât de sălbatecă şi oricât de feroce v'aţi închipui-o, — care să fie în stare să calce ordinul lui Dumnezeu şi să-şi distrugă progenitura » 2. Combătând « Hoţia », arată rostul « cartelurilor » şi al « trusturilor », întrunite în înaltă bancă, care e tartorul iadului pământesc, şi prevede criza socială, războaiele civile şi calamităţile ce aveau să se abată asupra Omenirii, care, pe-atunci, se credea pornită spre o fericire veşnică. Profesorul Paulescu recomandă o asociaţie de educaţie creştină, — « Asociaţia Bunilor-Creştini » şi-şi încheie cartea cu o serie de admi1 2

Paulescu: Cele patru Patimi, p. 12. Ibidem, p. 28. „

INTRODUCEIiE

gjj

rabile scrisori către diferitele categorii sociale, dintre care aceea către muncitori este de o mare frumuseţe. < « Munca e deci indispensabilă pentru întreţinerea vieţii; ea e continuarea şi îndeplinirea Creaţiei divine: « Intru sudoarea frunţii, vei mânca pâinea ». « De altfel, Dumnezeu s'a întrupat în chipul unui muncitor tâmplarşi şi-a luat ucenici dintre muncitori. Munca a fost astfel ridicată până la Dumnezeire, — şi se poate zice că ea echivalează cu o umilă rugăciune către Cel prea înalt » 1. Omenirea trebuie să se organizeze pentru ordine, muncă şi feri cire. Dar ea este pusă să aleagă între două învăţături:
Una, — bazată pe patimi, — e dogma fidăneascâ. Cealaltă, — combătând patimile, — constituie doctrina creştină.

Ori, Creştinismul dumnezeiesc, abia născut, a găsit în Jidănismu! diavolesc, un formidabil protivnic, — şi lupta uriaşă, pe viaţă şi p* moarte, între aceşti duşmani neîmpăcaţi, durează, înteţindu-se din ce în ce, de aproape 2000 de ani. « In această luptă uriaşă, Sinagoga, strâns unită şi puternică, nu poate fi învinsă decât de o Biserică strâns unită, care trebuie să fi( o şcoală unică pentru totalitatea creştinilor, sub conducerea unui « Şei suprem, — infailibil, uri*ic şi universal » 2. Această recomandaţie a fost interpretată cu vicleşug, ca o intenţie « catolicizantă » şi abil exploatată de câţiva prelaţi ortodoxi, pe care la aceea dată, îi găsim nu numai ca membrii ai Francmasoneriei, ci chiar membrii fondatori ai ziarului comunist « Social-Ţărănismul » 3. Intr'o a doua broşură, cu acelaşi titlu, — partea Ii-a,—apărută în acelaş an, Profesorul Paulescu, în continuare, vorbeşte despre « Biserica reală » şi « Biserica românească ».
1 2 3

Paulescu: Cele patru patimi, p. 160. Paulescu: Sinagoga şi Biserica, p. III, 87 şi 88. Social-Ţărănismul, Nr. 1, 16 Ianuarie 1922, vezi «Comitetul de Direcţie 9.

36

DR. V. TRIFU

« Omenirea îşi găseşte, în Biserica creştină, zicea profesorul, — Organizaţia ideală,—stabilită de însuşi Dumnezeu, — graţie căreia, ea va scăpa de urgia războaielor şi de primejdia exterminării de către jidani. Pot, deci, să închei această lucrare, cu a patra formulă a Sim bolului creştinesc: Crez în Biserica Sfântă şi Apostolică, Infailibilă, Una şi Univer sală », — care aduce pe pământ Pacea fără sfârşit a împărăţiei lui Dumnezeu 2. Peste un an, în 1925, profesorul Paulescu publică o a treia broşură, în care dărâma, pentru orice om de bună credinţă, învinuirile ce i se aduceau, dovedind că a fost întotdeauna credincios fiu al Bisericii strămoşeşti. Peste câtva timp, profesorul Paulescu a ţinut două conferinţe la Biserica Sf. Anton, unde a recomandat numeroşilor săi ascultători, să cunoască şi să sprijine Biserica românească, care înţeleaptă şi cuminte nu a luat parte la desbinarea lumii creştine. Când cortegiul său mortuar trecea spre cimitirul Belu, el fu oprit în dreptul acestei bisericii, de către parohul ei, şi acesta într'o cuvântare înflăcărată, pronunţă şi aceste cuvinte: «L-am văzut pe profesor predicând studenţilor, pe care el i-a instruit, el i-a educat de pe amvonul bisericii mele şi m'am convins, alături de toţi ascultătorii, că prin. conferinţele religioase ţinute la mine sau la biserica sa iubită, Sf. Mina, nimeni nu a servit mai bine ideea creştină, ca savantul creştin care,—îmbrăcând în haina umilului vameş al evangheliei, admirabilele sale predici despre iubirea creştină, — aducea cuvântul autoritar al omului de ştiinţă pentru susţinerea subli melor precepte de morală ce străbat evanghelia de la un capăt la altul*şi cărora le stă într'adevăr la bază, dragostea,—-«caritatea» creştină, cum îi zicea el. ,
1 2

Social-Ţărănismid, Nr. 1, 16 Ianuarie 1922, vezi «Comitetul de Direcţie». Biserica şi Sinagoga, II, p. 178.

ca şi corpul. . după atâţia ani de migăloase cercetări. 1927.« patimile » sau « viţiile » — nu-1 putuseră lăsa indiferent şi el le-a indicat. provocat de mine. în 1928. Ceea ce a consti tuit o voluptate pentru mine şi orice fost student în psihologie va în ţelege acest lucru. De atunci am învăţat nu numai să-1 preţuim şi să-1 iubim pe acest savant. ci să-1 folosim pentru deslegarea atâtor probleme. a dat răspunsul cel mai nefăţarnic prea făţarnicilor săi acuzatori. predicând sub forma unei confesiuni. care prezintă. . Se putuse deci avânta să studieze şi sufletul omenesc. corpul omenesc şi pătrunsese minunata lui fiziologie. în cadrul principiilor unei alteia. N'am cunoscut o mai leală mărturisire decât aceea a profesorului. care îl aşează printre cei mai proeminenţi susţinători al unei singure sfinte biserici a lui Christos ». mai presus de orice. este ceeace savanţii străini numesc «filosofia » acestui tratat şi ceeace nouă ni s'a părut o magnifică examinare a vieţii în legătură cu straturile ei vegetative. de la Academia de Medicină a Franţei 1. pretinde Maurice de Fleury. ca nimeni altul. unde scria: «Pasiunea pe care o am pentru «memorii». — cum 1-a caracterizat aşa de fericit. Profesorul Paulescu. pe care le pune arta ».. care. cari fac autoritate în ştiinţă. o serie de maladii grave.cunoştea. « La connaissance de l'âme humaine ne va pas sans celle du corps ». Camil Petrescu. Paris. în articolul de prezentare publicat în « Universul literar ». mai mult decât savant cercetător în tărâmul rece al Ştiinţii.INTRODUCERE 37 A fost acuzat că întinde o cursă bisericii dominante. în care viaţa e discutată cu exempli ficări din viaţă. m'a făcut cândva să răsfoesc faimosul «Trăite de Medecine ». precis şi concis. printr'o magistrală conferinţă. 1 JIanrice de Fleury: Le Medecin. — Doctorul. pentru tratatele de drept şi medicină. Aceste boale ale sufletului —. p. «documente». medic. scris în colaborare cu Lancereaux. Rămânea astfel. 99. clar. Mi-este fireşte nepermis să am vreo opinie asupra valorii lui ştiinţifice. — re mediile. Aceste opinii se găsesc exprimate de străini.

care ţi-a venit în ajutor. care ai băgat de seamă această detestabilă lipsă. G. în «Universul Literar» de la 26 Feb. Duhamel: Les exces de l'Etatisme et Ies responsabilites de la. Creerului meu îi lipseşte o doagă. Profesorul Paulescu Camil Petrescn: Doctorul. No. Profesorului Paulescu. zice Duhamel. expresie absolut exactă. bunului şi distinsului nostru prieten. Medecine. actulmedical a fost un act de la om la Omenire. inima e atinsă de Dumnezeu. pentru Caritate. mulţumirile mele recunoscătoare. El n'a ezitat niciodată între exigenţele raţiunii şi ale inimii. Camil Petrescu încheia ca şi marele istoric: « Am vrea ca paginile alăturate să aducă spre acest mare savant. şi pe bună dreptate. de care vorbeşte chirurgul Andrea Majocchi 3. % 1 . Noi considerăm ca o datorie să i-1 înfăţişăm 1. 371). 4. Căci într'adevăr. a rămas perplex şi apoi. V. la o conversiune miraculoasă. un act singular ». 6. — şi primeşte expresia sentimentelor mele de afecţie pururea devotată ». Iorga. Dumnezeu a binevoit să-i atingă şi inima şi spiritul. Medicii au fost acuzaţi. el zice că « Dumnezeu i-a atins inima ». p. când a văzut « Universul literar ». Andrea Majocchi: Une vie de chirurgien (Melancolie): « Când publicul asistă. — «un act de la om la om» 2 . unde i se prezenta opera. cât mai mult dintre spiritele active ale generaţiei actuale. Profesorul Paulescu. Domnia-ta. şi chiar bombastici.38 DR.completat şi îţi mulţumesc din tot sufletul. Cahier Laennec. Arată. Pentru dânsul n'a existat nici când. el însuşi credincios fiu al Bisericii. Domnului Camil Petrescu. —anume doaga prin care omul normal îşi pune în evidenţă şi în valoare lucrările. te rog. « cruda neînţelegere dintre inimă şi spirit».. 1925. 1928. cu trei ani înaintea Profesorului N. că sunt de un lirism prea revărsat în scrierile lor. Pentru Paulescu. neaşteptată. TR1FU Şi. în două pagini modeste de gazetă. între Ştiinţă şi Morală. m'ai. nu e vorba de spirit» (p. « Actul medical. zice M. a unui necredincios. de necrezut. mi-a trimis următoarea scrisoare: « Scumpul meu amic. este prin excelenţă.

. mai sunt puţin cu voi. Afară. întotdeauna. «Cu alte cuvinte.INTRODUCERE 39 care a ţinut. virtuoşi sau viţioşi. Atunci vor răspunde lui.. când te-am văzut bolnav. greci. vrea ca iubirea. conaţionali sau inamici. Ion. să păstreze stilul calm şi rece. .. Şi termina astfel: « In spital veţi mai găsi şi oameni de alte naţii. 31—40. la 12 Mai 1913. să se reverse asupra bolnavilor săraci». ce-i datoresc oamenii.. . când a rostit această lecţie. de moşteniţi împărăţia care este gătită vouă dela întemeierea lumii. galopând pe dinaintea paturilor. cupizi şi avari. ovrei.. el va zice celor de-a dreapta Sa: Veniţi binecuvântaţii Părintelui meu. ». Am avut marea cinste să fiu de faţă. unuia dintre aceşti fraţi ai mei mai mici. naţii chiar duşmane nouă şi care duc în contra noastră o luptă pe viaţă şi pe moarte. fiindcă « Dumnezeu. « Iar când va veni Fiul omului întru mărire . de «lecţia » Mântuitorului către Apostolii săi. — buni sau răi. Sunt unii medici de spital. — primesc în spital aceleaşi îngrijiri. XIII—XVII.. toţi aceşti oameni. . Dumnezeu vrea ca iubirea ce-i datoresc oamenii. « Or. 2 Evanghelia Sfântului Matei: c. de câte ori aţi făcut aceasta. mie mi-aţi îăcut-o » 2 . drepţii zicând: Doamne. Căci. . care mi se pare cea mai frumoasă lecţie rostită undeva pe lume 1. zicea profesorul. în preziua patimilor sale: «Copilaşilor. şi am venit la tine? Şi răspunzând împăratul va zice lor: Amin zic vouă. bine înţeles. cari fac vizita în câteva minute.. vă dau o poruncă nouă: Să vă iubiţi unii pe alţii. » Sf. să se reverse asupra bolnavilor săraci. — o binefăcătoare creaţie a spiritului creştin. nu a fost liric decât atunci când ne-a vorbit despre rolul « Spitalului ». cuvenit omului de ştiinţă. . . 1 . cap.. fără să se ţină seamă de meritele sau nemernicia lor t>. v.. ca unguri. XXV. bolnav am fost şi ni aţi îngrijit.

Mai sunt şi medici de spital cărora. . » 1 . Coranul. lepădaţi-vă şi de trândăvie şi daţi-vă cu totul bol navilor. în «Acţiunea Română». N. nu ca pe un frate ce suferă — ci ca pe însuşi Dumnezeu. . pe care totuşi. p. — dar resping sau nu se ocupă de sărmanul bolnav. profesorul Paulescu a lămurit. desbrăcaţi-vă de patimile de cupi ditate şi de orgoliu.40 DR. cărora li se pare că spitalele sunt făcute pentru ei. culegeţi fructele ce se vor desvolta din sămânţa ce am semănat astăzi în sufletele Dumneavoastră. fac cât pot mai puţin. ce nu poate fi exploatat în profitul gloriei lor. asupra căruia vor putea să facă o comunicaţie la o societate savantă sau să-i publice observaţia într'o gazetă medicală. D-voastră. ci cu diavolul însuşi. — cărora să le fiţi recunoscători dacă îngrijindu-i. verificarea ştiinţifică a Crezului creştin 2 . Prof. deşi de pe urma acestei practici. 1 1 . şi consideră pe bolnavi ca pe nişte obiecte de studiu. din punct de vedere ştiinţific. orgolioşi. 20 Aprilie 1930. — nu ca pe un om. Paulescu: Spitalul. el a combătut « Spiritismul ». Când veţi intra în vreun spital. Paulescu: Christos a înviat. şi au căzut în indiferenţă devenind pur şi simplu un fel de trântori care. completând cu aceasta. în lipsa unei educaţii cre ştine. învierea lui Christos. în care au aface nu cu sufletele morţilor. îngrijiţi pe bolnavul mizerabil. atâţia naţionalişti-creştini ( ? ) l-au practicat şi îl practică încă. Acest soiu de medici paraziţi roiesc pretutindeni şi constituesc o adevărată plagă socială. Cu ace^t prilej. să nu urmaţi aceste păcătoase exemple. — au comis greşeli cu consecinţe funeste. care nu prezintă decât un caz banal. pentru o leafă cât mai grasă. Dr.V. li s'a atrofiat fibra idealului. 15. TRIFU « Sunt alţi medici de spital. iremediabile. urmând preceptele carităţii. tinere şi generoase. — şi. începută cu 30 de ani înainte. etc. C. însă. Şi dacă voiţi să fiţi perfecţi. In 1930. Ei sunt mulţumiţi când primesc un caz interesant. vă vor per mite să vă instruiţi.

aruncase. Fernand Cabrol: în Prefaţa voi. mai viclean.. Deci. Jouin » de Chanoine Sauvetre. el nu admitea să afirme nimic care să nu poată fi imediat « probat ». Adversar ireductibil al minciunii şi al dublului înţeles. după ce îi mulţumeşte. Primindu-i lecţia asupra Darwinismului. cu o singură etichetă ». nu în «ideile » lui. 13. cum credem noi. Titu Maiorescu. p. Paulescu executa comandamentul Mântuitorului care a zis: « Caută şi vei afla ». . Altul. — pentru a lupta. nu este decât unul: să loveşti în adversar» (frapper sur l'adversaire). 1 . Unul dintre « transformişti ». — Paulescu. Şi totuşi. dacă nu i-ar fi stat toată lumea împotrivă. Astfel. Fusese suficient pentru ca « Românii care e deştepţi» să conchidă că e vorba de un «maniac religios». dela Iaşi. aşa au procedat adversarii profesorului Paulescu. ca într'o doară. în plină « polemică ştiinţifică ». cuvântul: « papistaş ». V. . « Convorbirile » au dovedit părtinire faţă de adversarii Adevărului desvăluit de Paulescu şi grupul compact de atei dela Iaşi şi din Bucureşti au făcut tot ce au putut ca să exploateze «mania noastră de simplificaţie care se mulţumeşte pentru fiecare om. că « va încerca să deştepte în « Convorbiri Lite rare ». ca şi pentru fiecare obiect. « Mgr. 1936. 2 Panait Istrati: Vers l'autre flamme. indicată şi în cursul de Istoria Filosofiei contimporane cu ocazia teoriei evoluţioniste a lui Herbert Spencer. şi. — şi vorbise de « o stare particulară » a sa. . era ignorantul. « Pentru a trăi. Titu Maiorescu ar fi avut marele merit că a sprijinit luminarea intelectualităţii româneşti asupra materialismului. — zicea Panait Istrate. ». . o discuţie convenabilă din partea profesorului Darwinist. şi citindu-i-o « cu toată luarea aminte ». . adaugă. la 17/30 Decemvrie 1902. lăsând restul uitării » x. Paris. ci în el însuşi 2. p. — care « nu reţine decât unele evenimente care o izbesc.INTRODUCERE 41 Om de ştiinţă. lan sase cuvântul de « ignorant ». pentru ca să se intereseze şi studenţimea noastră de foarte instructivă controversă. cel puţin Haeckelian. Par s 1929. } ir. pot fi mai multe mijloace.

broşura: « Complot Jidano-Franc-masonic în potriva Neamului Românesc» 3: « Jidanii. 2 1 . — neputând să extermine pe toţi creştinii. mai ales după înverşunarea nedreaptă. Paulescu: Spitalul. —adică să înveţe pe oameni ce e Caritatea şi cum să se feriască de patimile de proprietate şi de dominaţie ». Urmaşii Apostolilor trebuie «să educe. 27—28. — dintr'o anumită umbră. a adâncit studiul sectei francmasonice. « Fericiţi cei blânzi. « Fericiţi cei săraci cu duhul » — adică cei care nu au patima de proprietate. după cum cuvântul lui Dumnezeu i-a educat pre ei. — că aceia vor moşteni pământul ». deşi foarte mulţi episcopi şi mai ales preoţi îl admirau şi-1 vizitau foarte des. Omenirea. Profesorul Paulescu. « împărăţia cerurilor şi moştenirea pământului. 3 Broşura era vândută cu 5 lei de Librăria Stănciulescu din Bulevardul Elisaveta. să înceapă. In curând această librărie.42 DR. — adică totul pe lume. — patimă de care suferă unii chiriarhi şi împotriva « trufiei ». — că a acelora este împărăţia cerurilor ». a fost nimicită de răzbunarea masonică. prin Cuvânt. a continuat a o urmări cu atenţie. Oficialitatea bisericească i-a fost astfel. mereu ostilă. Francmasoneria. V. pe care după ce o denunţase în 1913 2. şi a publicat. Cahalul. — de care suferă alţii. pp. « Ei au imaginat o societate ocultă. formată din caturi suprapuse (Franc-masoneria) ». TRIFU A fost deajuns pentru ca. şebegoim harog » — pe cel mai bun dintre creştini. în 1924. — s'au gândit să facă pe creştini să lupte între ei şi să doboare astfel Creştinismul. Poate fiindcă insistase împotriva « arghirofiliei ». care i s'a împotrivit. prea românească. uneltirile ca Biserica românească să-1 renege. — adică cei care nu au patima de dominaţie. ucide-1. Coranul. cu vicleşug. — constituie răsplata celor nepătimaşi». la argumentele lui clare şi hotărâtoare. Talmudul. — după cum le porunceşte formula talmudică: « tob. încheia profesorul Paulescu 1. din umbră. Paulescu: Sinagoga şi Biserica. I.

— cu o tenacitate neînduplecată. cu indiferenţa unor dobi toace. în «Buletinul anti-iudeomasonic ». economice şi culturale. Intr'o conferinţă. încheia cu o lecţie despre «Magie»—«ştiinţa filosofică ocultă. Cauza eficientă şi finală a Universului (Dumnezeu). încheia profesorul Paulescu. . bazat pe probe decisive şi incontestabile. Termina astfel: « Daţi-mi voe să vă reamintesc că. desvăluia planurile ei politice. dătătoare de viaţă şi individuale. a Paulescu: Franc-Masoneria în Ţara românească după Război. a publicat un articol perfect documentat asupra Franc-Masoneriei în România. 67. p. se pretinde astăzi. In acelaşi an. în cursul meu de Fiziologie. odată şi pentru totdeauna ». Iar noi. după război 2 : « Franc-Masoneria trebuie imediat desfiinţată în Ţara românească. şi încheia: «Franc-Masoneria îşi îndeplineşte. In 1930. veritabil cameleon. pe care le conducea în străinătate. Martie 1930. stăm şi o privim. naţionalist. — apoi a unei serii imense de Spirite create. 1930. anti-iudeo-masonic». în « Buletinul antiiudeo-masonic ». — deşi simţim bine că ne fuge pământul de subt picioare ». punct cu punct. cu documente sdrobitoare. Aprilie-Mai-Iunie 1930. ce este Francmasoneria. Demnitarul vizat atunci de prof. ce rezumă Misterele Religiilor păgâne din antichitate şi e cuprinsă în Cabala jidovească şi în Talmud ». Paulescu: Societatea Naţiunilor şi Ţara Românească. ca toţi masonii. explicând studenţimii universitare. economică şi culturală şi îl realizează repede. — planul de subjugare politică. Feb. . nemernicii. această Franc-Masonerie. Paulescu. pentru fiecare fiinţă vieţuitoare (Sufletele).INTRODUCERE 43 Apoi. denunţa intenţiile uzurpatoare ale instituţiilor puternice. ţinută la « Cercul de studii» al Centrului Stu denţesc Bucureşti 3. vicleană şi perfidă 1. 1 . profesorul. * Paulescu: Ce este Franc-Masoneria? vezi « Bul. am admis existenţa unui Spirit Suprem. mare.

După moartea sa. Această asociaţie diabolică a simţit întotdeauna nevoia unui « idol ». -— prin elevul său. ca pe Claude Bernard. . — fie că au ales dintre «nemasoni ». fie că a ales idolii dintre «masoni ». păzit pas cu pas.44 DR. împărtăşit în faţa morţii. care i-a publicat manuscrisul « Filosofie » 1. Dar. ce sunt dăunătoare (Diavolii) ». — «mare preot al ştiinţii triumfătoare şi senine ». n'a reuşit niciodată. 1941. silit să renunţe la « unele » din ideile sale.neînţelegători şi chiar pe cei răi. — după moartea sa. — mă simt dator să-mi completez cursul de la Facultatea de Medicină. Nu ne putem închipui câte încercări s'au pus la cale pentru ca profesorul Paulescu să fie. — nu pentru ea însăşi. 139—158. ca şi alţi oameni mari. în profesorul Paulescu. şi deplângea pe . V. în ceea ce mă priveşte. spunându-vă că mai există o a treia categorie de Spirite. mai dârz decât marele Claude Bernard. în frica de « opinia publică ». Rămânea senin în faţa dârzeniilor. ca să nu le scape. care' i-a publicat manuscrisul întitulat «Cugetări» şi prin Jacques Chevalier. — ci pentru restul Omenirii. păzit fără încetare. Claude Bernard (1813—1878).— Claude Bernard: Philosophie. pp. Dar. de Paul Bert. . profesorul d'Arsonval. cu sau fără voie. deşi el nu a fost nici când « materialist ». Poate că deasupra acestei lumi locuite este o fiinţă 1 Claude Bernard: Pensees şi. . fiindcă se adăpa din « Isvorul înţelepciunii ». A fost astfel. ce se pot vedea cu ochii (în Spiritism şi Demonomancie). căzut. însuşi marele învăţat a desminţit pe reprezentanţii materialismului-ateu. Paris. de « fraţii » Condorcet şi Dalembert. Francmasoneria a voit să-1 prezinte lumii pe Claude Bernard ca ateu. mărturisia: « Admit. răsunau mereu cuvintele sfântului Irineu: « Rămâi tare în lucrurile pe care le-ai învăţat şi care ţi-au fost încredinţate ». o cauză ini ţială a l u m i i . dirijată de Francmasonerie. — sprijinit pe dovezi şi mai palpabile. THIFU « Astăzi. ca pe Voltaire. vezi: Pierro Mauriac: Claude Bernard.

El trebuie să aducă semenilor săi. A adresat în 1921. nu mai voieşte să separe Ştiinţa de Filosofie. o lungă « scrisoare către ovrei » x. pe atunci.. Era prea afundată în « patimi ». ». . fructul cercetărilor sale şi să le spună: «Iată. în care le arăta.INTRODUCERE 45 conştientă generală. şi pentru Ştiinţă. întreţinând discordia şi provocând revoluţii şi războaie. intenţiile criminale şi viţiile. ». . — ce soartă nenorocită îi aşteaptă. mai presus de toate. — şi binefacerile Păcii se vor revărsa şi asupra voastră. — de ce sunt exclusivi şi insociabili. Omul de Ştiinţă nu are dreptul să se închidă în laboratorul său şi să-şi spună: « Caut şi sunt fericit ». care orânduieşte totul sau care a orânduit totul. p. cum nu intervenim noi asupra organelor noastre. — fiindcă amândouă au acelaşi scop. 182—211.. Dar. o conştiinţă supremă: e Dumnezeul luminii universale. medic şi fiziologist şi dânsul. — prea mult robită Iudaismului neînduplecabil. Profesorul Paulescu nu avea prea mare încredere în posibilităţile de curândă îndreptare a societăţii.—unic: căutarea Adevărului. însă care totuşi nu intervine direct asupra lumilor. . —«Scrisoare către Ovrei». — unul şi acelaşi pentru Filosofie.. 1 Paulescu: Cele patru Patimi. asupra celulelor noastre. fiindcă nu vedea cine ar fi putut. în care s'au scufundat. Profesorul Paulescu (1869—1931). — prea slabă în mâinele Canalului şi ale Francmasoneriei. Le vorbia despre legea divină a Iubirii şi-i chema în sânul Bisericii lui Christos: «Nu mai chinuiţi Omenirea. Lăsaţi lumea în pace. să izbutească s'o readucă pe drumul cel drept. cu propriile lor mărturii. urmând studiile începute de Claude Bernard. cereţi lui Dumnezeu să aibă milă de voi şi să vă dea puţină înţelepciune. — de ce sunt urâţi de lume.—nu mai sufe riţi !. ca să nu mai persecutaţi Creşti nismul şi chiar să vă întoarceţi la doctrina sublimă a Iui Christos..

zicea Marchizul de la Tour du Pin. V. pe care o iubea mult şi unde îşi petrecea toate ve1 Marquis de la Tour diT^Pin: Vers un Ordre social chretien (1907). Totuşi. Paris. pe numeroşii lor « prieteni ».. cu două decenii înainte 1. p. în care putreziţi. când prietenia cu ovreii era aşa de avantajoasă. în starea actuală de turpitudine morală. fireşte. pentru ca profesorul Paulescu. Pentru a conchide.. în « Dictionnaire Philosophique »: « Ovreii cred că într'adevăr. voia să combată totuşi Catolicismul. deşi nu era nici ateu. Această naţie e convinsă că Imperiul lumii îi aparţine. într'o zi. o adevărată furie a cuprins pe conducătorii Iudaismului.46 DR. medicii evrei continuau să-i trimită pe coreligionarii lor. n'o puteţi pricepe ». şi ca străini primejdioşi. In faţa acestor fapte. « Ovreii au rămas o naţie. citat de Leon de Poncins în La mysterieuse internaţionale juive. bun şi iertător. cu aproape două veacuri înainte. — cel puţin pe atunci. scrise pe marginea mării. Iar Voltaire. şi stă pâni la noi acasă ». Profesorul Paulescu era mult mai puţin vehement ca alţii. şi. 272. care. profesorul publică o serie de broşuri. 1936. — ca să placă asociaţiei oculte a Maso neriei. prezicerile oracolelor lor se vor îndeplini şi că ei vor avea împărăţia pământului». să le descurce cazurile inexplicabile şi să încerce să vindece pe cele dis perate. . emanciparea noastră depinde de sistemul Părinţilor noştri: a) A nu se trata Ovreii decât ca străini. în faţa durerii. Ea nu are ca mijloc de a realiza aceasta. TRIFD pe care. nici materialist. politice şi economice cu care ei ne-au otrăvit. ca şi în ordinea politică. Totuşi. b) Să se recunoască şi să se abjure toate erorile filosofice. — nu s'a putut împiedeca să scrie categoric. organele vieţii proprii. decât corupţia spiri telor care duce la descompunerea socială. c) Să se reconstituie în ordinea economică. care ne făceau independenţi faţă de ei.

lucrând în linişte deplină. p. 1927. — « soarta viitoare a Jidănimii ». Buc. « Degenerarea Rasei jidăneşti ». p. Erezia masonică are un şef ocult: Jidănimea (Cap. 32. p. Buc. 1928. 1928. 32. In acelaşi timp. 40.INTRODUCERE 47 rile. In sfârşit. XVI). «Desfrâul Jidanilor». Buc. după Apocalips.—în care demonstrează că Talmudul ordonă credincioşilor lui să prostituieze tot ce nu e jidovesc şi să facă tot posibilul să distrugă în special « familia creştină ».2. p. . răspunde unei «circulari ministeriale » şi arată care ar putea fi măsurile prin care s'ar putea obţine suprimarea maladiilor venerice: înlăturarea cauzelor (desfrâul şi prostituţia) ca să se înlăture efectele (maladiile venerice şi desmembrarea familiilor) 3. 36. Paulescu: Jidanii şi Alcoolismul. în casa poreclită de prietenii săi « Giamia de la Constanţa »: I. Paulescu: Tălmăcirea Apocalipsului. profesorul Paulescu a ţinut să arate Ovreimii şi sprijinitorilor ei. fiind « degeneraţi » de pa timi 1 : «Degeneraţii sunt incapabili să priceapă «Cuvântul lui Dum nezeu ». — şi prin urmare. Paulescu: Desfrâul jidanilor. -— împotriva Jidanilor. 1 a 3 4 Paulescu: Degenerarea Rasei jidăneşti. « Franc-Masoneria şi Internaţionala Marxistă le vin în ajutor şi cheamă Guvernele (stipendiate de jidani) ale Naţiilor Creştine. — tălmăcit de dânsul *. Viţiile lor sunt incurabile». — în care. cu documente categorice arată că alcoolul este una din armele cu care jidanii degeneraţi caută să degenereze pe celelalte seminţii şi să le facă incapabile de mân tuire . — în care dovedia cu date ştiin ţifice că ovreii sunt iremediabili pierduţi. Buc. III. « Jidanii şi alcoolismul ». pentru ca să combată pe Creştini (Cap. II. « Intr'adevăr. « Acest atac infernal (Lupta de clasă) deslănţuieşte o reacţie ge nerală şi sângeroasă a Creştinilor. XVII).

nici un bolnav. «Iar Creştinii vor fi şi de data asta. Anatomia. « Al doilea efect e un război crâncen între Creştini şi Naţiile apo state. în 1929. TRIFU «Primul efect al reacţiei Creştinilor este exterminarea Jidanilor (Cap. Nenumăraţi bolnavi săraci. lăsa pe bolnav să-i povestiască în voie şi-1 asculta cu luare aminte. Când îl ruga să se desbrace — « ei. Bacteriologia. Botanica.. arătase trei lucruri: I. XVIII). « Cine are urechi de auzit. profesorul ţinea ca. Geologia. . Astronomia. Fiziologist şi chimist. învingători (Cap. apoi. V. X I X ) . care îi cucerea şi impresiona adânc. Deşi. Istologia. curtenitor şi delicat. Zâmbitor şi calm.48 DR. pentru fiinţele vieţuitoare: Bio logia. să auză ». îndelung. neapărat. anume: pentru corpurile brute: Fizica şi Chimia. ca suplinitor al catedrei de «Chimie medicală » de la Facultate. — termină profesorul Paulescu.. totuşi profesorul Paulescu n'a respins niciodată. amăgite şi ademenite de Franc-masonerie şi de Marxism. — se acreditase svonul că nu se ocupă de practica medicală. sub influenţa insinuărilor perfide ale confraţilor geloşi şi răi. înainte de a-i prescrie tratamentul. — şi. dar. ce cuprinde: Zoologia. îl găsiau la Facultate. In lecţia sa de deschidere. cu răbdare şi bunăvoinţă. vrei D-ta să te desbraci mţeluş?» — diagnosticul era pus. Că Ştiinţele naturii sunt de două feluri: a) « Unele sunt pur descriptive. pentru ce îi prescrie o medicaţie foarte simplă. îl examina totuşi. — uneori « banală ». el nu admitea administrarea fără rost a unui medicament şi voia ca organismul să fie ferit de substanţele ce l-ar putea vătăma. pentru fiinţele vieţuitoare: Fiziologia ». care au profitat de faptul că era prea mult reţinut în laboratorul său de cercetări de la Facultate. — şi anume: pentru corpurile brute: Mineralogia. . să-i explice bolnavului. unde îi primea cu o înfăţişare fermecătoare. îi punea câteva întrebări. . b) « Altele sunt experimentale.

cine ştie de unde i-a luat?. aruncându-i pe mozaicul laboratorului. . îi zise laborantului său. E deci indispensabil să nu ocoliţi această frumoasă şi uşoară ştiinţă. pregătindu-se să asculte pe un bolnav adus de unul din servitorii Facultăţii. . la Paris. şi începu să-1 asculte lipindu-şi urechea pe spa tele gol. III. . îl şterse uşor cu palmele.INTRODUCERE 49 II. şi nu ştie să se servească de medicamente. — « Şi ăsta fu cu păduchi! ». Chimia este neglijată în ţara românească şi asemenea defect. . — Monseniorul Ernest Jouin. . moşule! şi nu te apuca. să nu-1 umileşti!.. văzu păduchi pe spatele lui. care toate sunt substanţe chimice ». ca să înlăture păduchii. — « Ia mai taci. îl conduse prieteneşte până la uşe. înmagazinată în materie şi numită energia chimică. ia dă niţeluş pe-aici cu petrol ». Că.. « Din nefericire. Că «Un medic. 4 . El nu pricepe Farmacologia. . Intr'o altă zi. care nu cunoaşte Chimia. printre ţările care în această privinţă. ilustrul iniţiator al luptei anli-iudeo-ma1 Paulescu: Ce e Chimia?. bietul om. parcă a vrut el să-i ia ». în «România medicală». . . în care înfăşurase o sumă de bani. Intr'o zi. îi aduse reţeta. să spui cuiva. ce nu este în realitate decât Fizica şi Chimia biologică. ce e capital. — « Moşule. — ci din potrivă să o cultivaţi cu drag şi să faceţi ca România să îşi recapete un loc onorabil. . El nu înţelege Fiziologia şi Patologia generală. 1929. nici Terapeutica. şi după ce îi dete sfaturile cuvenite. . ne-au lăsat mult înapoi » 1. ea studiază mutaţiile energiei si ale materiei ce se petrec la fiinţele vieţuitoare şi sunt puse în serviciul agentului vital». este ca un om care umblă cu ochii închişi şi bâjbâie ca şi cum s'ar afla în întuneric.. . . dăunează şi înjoseşte învăţământul nostru medical. . energia latentă. Se duse apoi într'o cameră vecină. « Cât despre Fiziologie. Liniştit. «Chimia studiază materia — şi împreună cu dânsa. ca un năuc ce eşti. de la 15 Dec.. unul din duhovnicii lui Lancereaux.

care nu a reţinut gestul lui Paulescu decât pentru a-1 compara cu al său. .. avea naivităţi de copil. ce îi datorează. probabil cu inevitabila inso lenţă a magnatului financiar. ce făcuse Paulescu. V. cu leafa plătită pe un an înainte. unchiule! — «Cum se poate?» întrebă Profesorul uimit. întrebat de Zaharoff. Oriunde vedea « trufia ». îi făcuse cadou lui Lancereaux. Orgoliul. infectează pe orice om. un cal de rasă. care avea o trăsură modestă. — «Dar bine. —« E beat. hamuri noui şi.. — adânc turburat. întors. Doamne. un cal şi un vizitiu bătrâni.60 DR. ci a dat fuga la duhovnicul său. asupra faimosului miliardar Zaharoff. Lancereaux primise totul bucuros. care nu îl pune deasupra semenilor săi. de unde vreţi să ştiu? Mie mi se pare un om cumsecade. hamuri vechi. refuzând doar înlocuirea bătrânii sale slugi. — o ocolia cu silă.. d-ta nu ştii că e beţiv?»'—«Nu. şi să se revolte în contra lui Dum n e z e u. . dacă i s'ar face cunoscut adevărul. să-i spună vizitiului să pună calul la cupeul. fiii sorii sale. . neînţelegând de unde putea veni acest refuz. Când a auzit numele lui Zaharoff. Odată rugă pe nepoţii săi.«Trufi a.. .. N'a spus nimic colaboratorului său. voi sunteţi de vină. Paulescu.-— săracul!» Uneori. mi-a răspuns molatec: «Vai. mi-a povestit impresia puternică pe care o făcuse profesorul Paulescu.. de ce nu i-aţi dat să cetiască ce-am scris eu despre beţie? Bietul om s'ar fi lăsat de băut ».. . — făcându-1 să nu se mulţumiască cu starea în care se află. . ca să-1 întrebe dacă nu era mai bine să facă şi el. Zaharoff.. Mândria. acesta i-a răspuns că nu primeşte nimic. — un cupeu de toată splendoarea. ce om nesuferit era. unchiule Naie. Şi dacă bea. TRIFU sonice. un vizitiu chipeş. Această nefastă patimă. zicea profesorul Paulescu. pe care cu mare greutate 1-a înlocuit mai târziu cu un automobil. îngrijit de Lancereaux şi de Paulescu. i-a spus lui Lancereaux. .. am încercat să aflu amănunte de la profesor. Doamna Elena Angelescu. . acesta pe lângă un onorariu regesc.. Nu-şi putea închipui că un om ar putea refuza să se îndrepteze.

mai învăţaţi. mă întreba telefonic de ce nu vin delegaţii săi? Nu erau. prea vinovaţi. onoruri. cu o înverşunare sălbatecă. « dinamismul » necesar « isbânzii » naţionaliste. Toţi vor laude. că nu sunt lăsaţi de autorităţi să se apropie de Tribunal. au găsit nimerit să petreacă şi să-i cheltuiască banii destinaţi taxei de înscriere. mai deştepţi. vatămă. în timp ce prefectul. încă de pe când trăia Profesorul. plecaţi să-i depună candidatura la una din alegeri. —a candidat şi s'a ales el însuşi. ca şi al meu. al căruia Creştinism. — într'un judeţ 1 Paulescu: Cele patru patimi. au avut cruzimea de a-mi reproşa. mai puternici. — « Desfrâul »). Scârbit. că eu l-am inventat pe « savantul Paulescu ». .— «cap de listă». flagelul mândriei şi al îngâmfării se întinde asupra întregei Omeniri »1. ca să-i depună candidatura. . .INTRODUCERE 51 « Veţi fi ca nişte Dumnezei ». cu trei luni înaintea morţii sale. Au telegrafiat apoi. hosanale. măcar aceste câteva rânduri ale profesorului Paulescu!. bogaţi şi săraci. — murmură Diavolul Trufiei în surdină. mai sus puşi. ca şi când ar fi Dumnezei! Astfel. tineri şi bătrâni. Şi toţi sunt cuprinşi de dorinţa nebună de-a părea mai mult decât sunt în realitate. mai ales că taberile « naţionaliste » se mâncau între ele. mai frumoşi. un ad mirator al profesorului... mai bogaţi... tuturor oamenilor: mari şi mici. am fost însărcinat să-1 conving să-şi pună candidatura. — « Orgoliul ». Dar. Profesorul n'a mai voit să mai candideze. — unii dintre dânşii.. cu banii luaţi de la Profesorul Paulescu. fiindcă nu făceau decât să imite pe un şef de organizaţie judeţeană.^ pe motiv că nu cunoaşte ortografia şi că scrie substantivele comune 1 cu literă mare (« Trufia ». care. Câţiva tineri «naţionalişti-creştini ». Ce bine ar fi fost dacă tinerii noştri naţionalişti ar fi citit şi ar fi reţinut. In 1931. poate. 4* . — adică: mai tineri. în aşa fel încât să afle dânsul. * Alţii şi-au permis să-i corecteze un manuscris trimis spre publicare. vechi titrat universitar.

Dumneavoastră sunteţi tânăr. A acceptat cu greu. Intr'o zi. ca un copil. . i se anunţară mai mulţi fruntaşi naţionalişti. să-mi rânduiesc câteva che stiuni mai urgente. . Vă mulţumesc ». . foarte bi ne . sunt bolnav şi istovit. Am depus la Iaşi. cele două anunţuri de interpelare contra Franc-masoneriei. şi lista noastră obţinu şi în judeţul acela. banii necesari candidaturii. în sfârşit. După intervenţia făcută de profesorul agregat Gh. . ». da. foarte « abil ». Marinescu ajutat de mine. pe când era la masă. Dar — nu profesorul fu ales. . aşa cum fusese de atâtea ori acuzat acolo.—neîncrezător şi obosit: «Nu» mi-e bine deloc şi sunt foarte strâmtorat în momentul de f a ţ ă » . cu şervetul uitat în mâini. Deşi nu vedea cum ar putea fi scăpat. adevăratul ales începu să-i spună. — şi pe care am izbutit să le desvolt în şedinţa de la 5 Februarie 1932. . ci un tânăr oarecare. . Era foarte grav. fiindcă nu dânsul fusese « cap de listă ». Delegaţia s'a dus senină să ia masa.52 DR. . Profesorul pricepu imediat şi îl întrerupse: — «Da. Veni repede să-i întâmpine. Voia să tipărească volumul al cincilea din « Tratatul de Medicină ». d a ! . . Nu ştia acest lucru şi foarte emoţionat. pe care i-am scos-o. TRIFU din Bucovina. aveţi dreptate. . adevărul. că nu e «nebun ». profesorul îmi dete. când deodată. un loc în Parlament. la o grădină de vară. . 0 operaţie era absolut necesară ca sâ încercăm o salvare. părea benignă şi profesorul suportase operaţia foarte bine. mişcat şi zâmbitor. la 11 Iulie 1931 (profesorul muria la 17 Iulie) şi Ia 25 Noembrie acelaşi an. . . . cum se hotărâse. scrise cu propria sa mână. foarte bine.. . credea că a fost ales: va vedea. ce însemnez eu?. . . fără ca nimeni să protesteze. într'un fel de discurs. — « Daţi-mi răgaz doar câteva zile. . încercă să schiţeze o mulţumire... acest Parlament românesc. Profesorul Paulescu « figurase » al treilea pe listă. da !. A doua zi. pe care le-am citit în Cameră. primi să se lase operat. eram amândoi foarte bucuroşi: tumoarea vesicală. V. din 11 Iunie.

domnule doctor. « Cu salutări afectuoase 20. pe Lalo. îmi spuse: — « De astădată. . In aceeaşi seară. şi compusese chiar. îşi întinse mâna şi luă de pe măsuţa de noapte. ». voia Cuiva înainte de orice!. A doua zi însă. La 20 Martie.INTRODUCERE 53 Peste trei zile. Paulescu . . pe care caută să o educe ». . pilulele lui Lancereaux. . pe Schumann. ne înşelasem toţi. dragul meu. . Ştiind că e un mare îndrăgostit de muzică (cânta perfect la vioară. te rog. şi nu văd nicio îndrep tare. fiindcă. ».. şi v ă d . pian şi orgă. nu te turbura. — aducând o sondă.. ce însemnează asta? ». afară de profesor. — căci tumoa rea sau un chiag. Uluit. pe Bach. nu mă plictisesc numai « concerte » anapoda. o cutioară pe care mi-o dădu binevoitor: — «Astea?. despre ce e vorba şi suportase totul cu o voinţă de fier. cât mai curând. însă. dimpotrivă. mai bine spune-mi ceva de pe la Cameră. . . .. aflam rezultatul analizei: tumora era de natură rea. iată. Prin urmare. III. . . mă plic tisesc nişte concerte bizare: aud.. pe la 9 dimineaţa. le iau.—voinţa unui adevărat creştin: « Biserica creştină se adresează Voinţei. . văd personagii. 1931». ». ci «opere». câteva bucăţi religioase). profesorul îmi spunea: — « Toate bine. — îmi dau seama de astădată. — de ieri. în acelaşi timp. de pildă. am primit de la profesor o carte de vizită pe care scria calm şi caligrafic: « Scumpe Amice. de ieri. .. cu patru luni înainte.—un cancer.. care ştia de mult... l a s ă .—tot felul de per sonagii. mă împiedică să urinez. uite.. că e vorba de turburări uremice. se întâmplă. o să vă prescriem însă. şocul operator. .. propovăduise dânsul. nu m'am gândit la nimic rău şi i-am schiţat o explicaţie. dar ripostai: — « Domnule Profesor. pe care a ascultat-o zâmbind prieteneşte. ei. << Vino. .

— nu trebuia să te iau deacolo. — te rog. . ... . te rog. aseară? ». ca totuşi să-1 salvăm. nici o cruce. — pleacă de-aici!. Interna sanatoriului. acela. pe peretele din faţa sa. îmi spuse: — « Dar bine. nu mă mai certa. începui să-1 cert că nu m'a chemat imediat: eram doar « medicul » său şi în acelaşi timp... iartă-mă. ». fugi. — ascultă aici. ». ». te rog. .. . îl vedea uimit. cu buzele lipite de mâna lui gingaşe. şi putea să dispună de mine. la plecare. — « D-ta ştii bine că nu mă pot decide să chinuiesc pe alţii. .se agravau. sufăr eu destul. cu lacrimi în ochi. că-1 priveşte cu groază.54 DR. câţiva. ». In realitate. că nu te pot conduce. şi totuşi. ... . — nu te mai chinui zadarnic. — «Scumpă domnişoară.. « asistentul său ». ». bufnind în hohote de plâns. ne apucarăm să încercăm totul. şi colo-colo. V. îţi mulţumesc. de altfel. Când se apropia cineva de dânsul. Ia-mă Doamne !. .— «el » ce vrea cu mine? Ia-mă Doamne !. Şi-apoi: — « Mi-ai redat viaţa. mă uit pe pereţii ăştia şi văd toate semnele posibile şi imposibile.. îi făcea seara câte o injecţie. era doar un Crucifix. — « Dar. care se sbătea să scape şi să-i mângâie. — alţi nenorociţi. . — te aşteaptă poate alţii.—niciun cuvânt nu rostea decât perfect chibzuit. pe care nu-1 vedea. frate. — toate bazaconiile ! — dar nu văd. . nu a venit niciun « medic » să-1 vadă fără să izbucnească în lacrimi în faţa seninătăţii lui sguduitoare. . calm şi cuminte.. ». . — uite. . In Sanatoriu. lasă-mă. La un moment dat. . pentru Dumnezeu. se pomeniau în genunchi. halucinaţiile lui se îndesau şi . Vorbea cu toată lumea. TRIFU L-am găsit desfigurat de chinuri. — te implor. Nu urinase de mai bine de 30 de ore. — « Eri aţi avut lucrări cu studenţii. — o groază ce-1 desfigura: — « Du-te. — pleca apoi. lângă patul său. — e inutil.. . ». A doua zi: — « Ce însemnează grozăvia asta de femei goale care se frământă în jurul m e u ? .

— le mulţumea.—lasă-mă!. se lupta cu cineva. la poartă. îşi închise ochii ş i . — nu mă lepăd de Christos. într'un colţ al camerii mortuare. pe un piedestal format dintr'o singură bucată de piatră. — uite-1 acolo. Dricul să fie negru şi să aibă numai doi cai. te rog. scria în testamentul său. ca doliu. « La moartea mea să nu se puie. deşi agravarea aceasta se accentua. dar. parcă dintr'o voinţă supremă. — pe care va fi scris jos. decât un steag negru. Chemă pe toţi prietenii şi elevii săi. După câteva cuvinte adresate sorii sale. Biserica lui Christos. . nevăzut de mine.. întotdeauna. care a frânt în două. în dimineaţa zilei de Duminică. Ne dădurăm seama repede. « Familia Paulescu ». . — le da indicaţii. şi un reprezentant al Bisericii catolice. Iar slujba reli gioasă să fie celebrată de un singur Preot ». . şi. fiindcă amândouă îi datorau recunoştinţă şi admiraţie. . A insistat să-1 ducem acasă.. — şi pe « el » îl văd. » îşi făcu o cruce. . Intr'o zi. şi gemea: — «Nu. întotdeauna. care părea că-i spune: «imbecilule». « Bustul Domnului nostru Iisus Christos. . profesorul se linişti ca prin farmec. 17 Iulie 1931. cine era « el ». a oficiat. nu mă lepăd.. ». ». deasupra nenorocitei Schisme.INTRODUCERE 55 — « Iartă-mă. îi fu prezentă «vedenia ». Doamna Elena Angelescu. infamul. — parohul Bisericii ortodoxe al căreia epitrop fusese. Dar nimic nu putea face să dispară vedenia înfricoşetoare şi boala se agrava. Totuşi. Profesorul Paulescu a stat. adormi. cu care fusese bun prieten). la ora când alte daţi se pregătia să meargă la Biserică. mereu acolo. nu. le vorbea senin şi calm. în genunchi. făcu un gest. adăuga imediat. sculptat în marmură alba (de Paciurea. nu. cu patru zile înainte de a muri. Când îmi vine cineva drag. profesorul adaogă: « Eu mă duc. privi cu dispreţ spre colţul unde era « e l » . Doar în clipa morţii. « Un singur Preot ».. parcă strâns de gât. l-am găsit congestionat.— se aşează în faţa lui. va fi aşezat la Belu. .

deşi se inspiră din izvoarele cele mai riguros ştiinţifice ale Fiziologiei experimentale. ». scris de unul din cei mai eminenţi fiziologişti în viaţă. lecţia Ii-a făcută la Biserica Sf. D-ta poate ştii mai bine italieneşte ». în privinţa unor studii ale mele. «Creştinătatea întreagă să reintre în acelaşi staul şi să formeze o Turmă universală. Nassali Rocca. întrucât « ea nu a luat niciodată parte la Schismă ». 2 «Afferma esplicitamente e in modo veramente geniale. ca Păstor pe Dumnezeu » 1. pentru a obţine câteva informaţii.. începurăm să silabisim următoarea scrisoare către Nunţiul Angelo Doici: Bari.. Această scrisoare este de asemeni în păstrarea mea. şi care. să roage. E puţin cunoscut în Italia. având. modern. —ceea ce îi dă dreptul să-şi asume sarcina delicată de Intermediar. ilustru savant. în special în Franţa. afirmă în mod explicit şi cu adevărat genial.1 R. « îmi permit a mă adresa Excelenţei-voastre.. ce sunt astea?» şi-mi întinse câteva scrisori. să implore». . zicându-mi cu zâmbetul pe buze: _^ — «Vezi. TR1FU s'a rugat « pentru unirea Credinţii ». 1 Manuscris aflat în păstrarea mea. 22 Februarie 1929 « Excelenţă Reverendisimâ. B. am citit zilele acestea. . Biserica română «ar putea să profite de faptul incontestabil că n'a fost părtaşe la Schismă. Prin Martie 1929. Domnul Cardinal S. — pentru ca să îndemne. să convingă. la finalitâ e l'esistenza di un Dio personale. Domnule. fiziologistul şi medicul român Paulescu. finalitatea şi existenţa unui Dumnezeu personal 3. însă foarte mult în străinătate. care mi-ar fi deosebit de utile. fiind determinat de Eminenţa Sa. făcător de Pace. moderno. profesorul Paulescu mă întâmpina la Facultate. tratatul său de Fiziologie. V. . Mi le-a trimis monseniorul Doici (nunţiul apostolic de pe atunci). care este eminamente clasic. Nu se poate spune ce mare valoare apologetică cuprinde acest tratat. Anton. studenţimii universitare. pe care o visa realizată prin Biserica română.

descriindu-1 în revista noastră « Studium » sau eventual în ziarele noastre. care era acum câţiva ani profesor de Fiziologie la Facultatea de Medicină de la Universitatea din Bucureşti. îi scria în 1921. Universităţilor catolice din Italia. După tine va rămânea o operă întreagă şi pilda unei vieţi de apostol. întărită de o voinţă neînduplecată. Insă îmi lipsesc cele mai elementare indicaţii despre Profesorul Paulescu. — 1 Frumoasa scrisoare a lui Cincinat Pavelescu (17 Sept. . fiindcă după datină. din Clinica medicală a Universităţii regale din Bari Scrisoarea era însoţită de o carte de vizită a Cardinalului Giovanni Battista Nassali Rocca. Tu eşti un sfânt şi o minte largă. — o piesă de teatru. profesorul Paulescu trăise cast. de la Paris. cu o recomandaţie autografă. aş dori în plus. cu mulţi ani înainte. care plăcuse mult lui Delavrancea. să ştiu dacă e religios practicant şi dacă mai deţine catedra şi azi. . .. şi de o putere de renunţare excepţională. — « Răspunde-i D-ta ! Poţi adăoga: idealul său este unirea Bise ricilor creştine ». ». « Dricul să fie negru ». unde colaborez.. « împărăteasa Irina ». . 1921) este un document interesant pentru prietenii lui. .INTRODUCERE Aş vrea să fac cunoscut pe autor. îmi cer scuze pentru îndrăsneala ce mi-am luat şi mulţumindu-vă foarte călduros vă sărut inelul ». Pentru aceste însemnări. Guido Lami. — « Răspundeţi-i Domnule Profesor! ». care. Cincinat Pavelescu. care o pot afla la mine. pe cât posibil data naşterii sale. După zece ani. boem cum era. arhiepiscopul Boloniei. el ar fi trebuit să fie alb. vă deranjez. — o viaţă curată de anahoret. . Nu ştiu în mod pozitiv dacă este catolic. . Dr. pierduse manuscrisul profesorului Paulescu. vărul său primar Cincinat Pavelescu x. în cel mai aspru înţeles al cuvântului. « N'am îndrăsneala să mă compar cu tine.

când învăţaţii lumii i se adresau aşa de curtenitor. . un ortodox sau doi. . . spunea dânsul cu o dureroasă resemnare. — şi cele mai delicate atenţiuni. . cu casă. . — nimeni nu a mai admis să nu fie acolo. care să-l amintească şi mai bine. într'o vibrantă scrisoare de invitaţie în America. fiindcă era « ortodox ». i se adresa ca un elev. . . şi fără vreo discuţie. Era suficient un rând de prezentare al profesorului. saluta în versuri. chiar şi după moartea 1 Vezi Spitalul. . . — cărora să li se vorbească mereu despre « notre cher bon docteur. TRIFO cu flori în braţe. Dar. . leafă. V.. Bucuria vieţii tale Fost-a să găseşti Leacurile ideale Firii omeneşti. — femeile l-au stimat întotdeauna şi întotdeauna l-au înconjurat cu veneraţie. De ce a rămas mereu aşa de sobru. — nimeni nu mă aude ». unde dânsul fusese primit aşa de greu. ». Ca un sfânt printre ispite Visul te purta. . Iată crisanteme albe Ca şi viaţa ta » 1. masă. în permanenţă. 1931. După plecarea sa de la spitalul « Notre-Dame du Perpetuel-Secours ». de ce a fost aşa de modest? « Strig ca din fundul unui puţ.58 DR. — doi studenţi sau doi medici români. N'ai cules din clipa vieţii Farmecul femeii. — aşa de mândrii de dânsul? Ilustrul Cushing de pildă. să fie primiţi acolo. imediat. . pentru ca. . cehii mai mare fiziologist al timpului. —i se oferiseră căsătorii excelente. bustul profesorului la Societatea studenţilor în Medicină: « Iată crisanteme albe Ca şi viaţa ta. ca interni. . . Pentru ce a voit profesorul Paulescu să rămână «cast»? Nimic nu l-ar fi putut împiedica să întemeieze o familie a sa. .

a fost aşa de îngăduitor cu victimile ispitelor deşarte şi degeneratoare? « Iartă-le lor. Paulescu carele cel dintâiu s'a răzvrătit împotriva « răului tratament ce i s'a administrat » lui Hagi- . după părerea noastră. — deasupra învăţaţilor lumii. pentru ca astfel. prezenţa unui Român la acest Spital. Huber. Doamne! ». a venit la Bucureşti. încă neegalată. urmaşul lui Lancereaux şi al lui Variot. negaţiile divinităţii în Creaţie. şi apoi a strâns într'o grupare. După moartea sa. De ce profesorul Paulescu. dovedindu-1. îl înalţă pe profesorul Paulescu. . la care vor putea răspunde uşor. cu braţele pline de flori. dr. ilustrul Dr. ca un «îndreptar». Nu vom răspunde noi. îi era «singurul răspuns 1. — savantul intransigent şi omul de bunătate fără margini.INTRODUCERE 59 lui. toţi acei care vor citi opera lui fiziologică-filosofică. Julien Huber. care nu-1 cunoscuse totuşi. un splendid necrolog. personal. care a atacat cu atâta irezistibilă evidenţă.—începând cu lecţiile sale: Noţiunile de Suflet şi Dumnezeu în Fiziologie. — profesorul Paulescu i-a scris o scrisoare de îmbărbătare la care marele dramaturg i-a răspuns trimiţându-i volumul tipărit cu următoarea dedicaţie: <( Cel d'intâiu volum învăţatului şi illustrului meu amic prof. profesorului «a căruia dispariţie a adus doliul Patriei sale şi al întregii Ştiinţe medicale ». actualul şef al Spitalului Notre-Dame du Perpetue! Secours. acestor întrebări. pe toţi foşti interni români de la spitalul Notre-Dame du Perpetuei Secours. la mormântul său. făcuse în adunarea generală a comitetului spitalului. să se încline. Această operă. după reprezentarea piesei Hagi-Tudose. în 1937. să se asigure în numele lui. sub prezidenţia arhiepiscopului Chaptal. pe care cea mai importantă instituţie culturală românească. unde « negaţiunea » are încă o putere deplorabilă. — veacuri de-aci înainte. fiindcă Paulescu n'a murit pentru spitalul ilustrat de Lancereaux şi de dânsul. cel mai mare 1 Când liarbu Delavrancea a fost atacat şi zeflemisit de critici. D. . binevoieşte s'o publice. El a murit doar pentru noi.

adânc turburată şi învrăjbită de concepţia ordinii « oarbe » din Univers.. unii că sunt clasic antic.—omul «iniţiat» de presa. alţii eu Mo-' liere. Atunci. «Al D-tale cu sinceră şi nestrămutată dragoste „ Barbu Delavrancea » 5 Febr. «oamenii mari». « Până astăzi nici-o binevoitoare critică nu m'a satisfăcut ca vorbele pe care mi le-ai scris. va trebui să înţeleagă că ordinea conştientă este cea adevărată. p. Această Omenire. burueană din pârloagele noastre. — omul convins că ştie toate. «Aş fi foarte fericit dacă ai citi vraful acesta de foi — cam rău lipările — cu aceiaşi plăcere cu care am citit eu scrisoarea D-tale de protestare şi do mângâere pentru mine. v. — pretenţios. Când o va înţelege. . prin studiul rece al Creaţiei însăşi. Paris. că sunt romantic-modern. — şi o pa înţelege] — va dispărea. Şi-atunci. Ce copilării? Am vrut să fiu ce mi-a fost dat să fiu: român sadea. Profesorul Paulescu nu va mai figura doar printre. mai bine las natura în firescul ei. 53. — alţii. i 1 Rene Dumesnil: L'âme du medecin. « A vroi alt-ceva ar fi să vreau ceea-ce nu pot să vreau. 1928. şi — niciodată mulţumit. de şopârle şi alte lighioi care de care mai vâscoase şi mai neplăcute pentru « vălul său palatin ». ci şi pe o altă listă. nuFU interpret ştiinţific al Divinităţii. o lume harnică şi unită prin Iubire va putea gusta pacea împărăţiei lui Dumnezeu pe pământ. . a oamenilor cu bunăvoinţă. — precursorul ştiinţific al ideii de pacificare a Omenirii prin Biserica lui Christos. — veşnic neliniştit. Bucureşti. . şi «omul modern». — înnebunit de pofte. «Unii naivi — critici teatrali — m'au comparat cu Shakespeare. Prună brumărie să fiu iar nu ananas de seră. — că o Voinţă supremă rânduieşte şi judecă. 1913. La urma urmelor chiar şi porumbe bătute de primele zăpezi. Şi decât o opintire za darnică. fiind fiecare vorbă caldă şi dătătoare de viaţă.60 un.. decât fructe zaharisite dela Nisa. aceea rezervată acelora Tudose de către vechii mei duşmani — aş zice seculari dacă n'ar fi aşa de tineri şi aşa de necopţi la minte — ca amintire de noaptea în care sărmanul autor a tre buit să înghită şi să mistuie o « duzină » de şerpi. agresiv şi stupid 1. în sfârşit. cinematograful şi radiourile americanizante. bătute de Crivăţ şi arse de soarele lui Cuptor.

uitându-se pe ei înşişi. el ne aminteşte cuvintele marelui geolog catolic Pierre Termier 1 : « Savantul este asemenea călătorului îndrăsneţ despre care ne vorbeşte Le'on Bloy. Deocamdată. zice Bloy. Termier (1859—1930). el îşi con tinuă drumul prin imensitatea neagră.. TRIFU 1 P. membru al Institutului Franţei. « Vocation du Savant ». călătorul care a pornit spre ţara absolutului şi în jurul căruia treptat-treptat s'a întins golul şi atunci. publicat în 1927. V. au trăit ca nişte martiri şi au murit ca sfinţii. ca o torţă luminoasă». pentru semenii lor «bolnavi » sufleteşte ori trupeşte. purtându-şi înainte mima.INTRODUCERE 61 cari. în « Chroniqiics du Roşeau d'Or ». Docent Dr.. .

.

.NOŢIUNILE „SUFLET" ŞI „DUMNEZEU" ÎN FIZIOLOGIE Lecţia Lecţia I-a: FINALITATEA IN BIOLOGIE. Lecţia IlI-a: SUFLET ŞI DUMNEZEU. Ii-a: MATERIALISMUL.

trebuie să-şi pună întreba rea: Car e este cau za vieţi . principala sa ramură . fiziolo gia. biologi a şi.FINA LITA TEA IN BIOL OGIE D o m ni lo r. ' Biol ogia este ştiin ţa vieţi i. Ştii nţa fiind cunoşti nţa prin cauze. în special.

ce a preocup at vreodat ă ştiinţa. fără preget. omenir ea îi caută deslega rea cu ardoare şi tenacit ate. încă din vechim ea cea mai depărta tă. Pent ru a răspund e la . dealtfel .i? cu alte cuvi nte: Car e este cauz a care face că o fiinţ ă vieţ uieş te? Ace asta este cea mai importa ntă proble mă.

asemen ea întrebar e şi pentru ca răspuns ul nostru să fie indiscu tabil şi definiti v. Ori. — adică regulele singurul ui procede u întrebui nţat de ştiinţele naturii. să urmăm regulele metodei experim entale. la cauzele lor. pentru a se ridica de la cunoscu t la necunos cut: de la fiinţe şi de la fenome ne. să proced ăm în mod ştiinţifi c. metoda experi mental ă. după cum am .

adică concluzi a raţiona mentulu i prin analogi e. cu ajutoru l căruia se descop eră cauza căutată . cuprind e: 1° — obs erv aţia fiinţ ei sau a feno men ului a căru ia cauz ă se caut ă. 2° — ipoteza.stabilit anterio r2. . 3° — veri fica rea expe rime ntal ăa aces tei ipot eze.

2 Paole scu: Vezi Meto da fiziol ogiei sau meto da exper iment ală.1 Lecţi e făcut ă la Facul tatea de Medi cină din Bucur eşti. . la 14 Febru arie 1905. la Anex e.

prin analogie. — este compus din materie şi din energie1. N. . sulful şi fosforul. Aceste elemente sunt combinate în proporţii diferite şi formează o substanţă complexă. 2° — să căutăm un termen de comparaţie convenabil. pentru ca să ajungem. Analiza chimică elementară arată că corpul oricărei fiinţe vieţuitoare este constituit dintr'un anumit număr de elemente. comune tuturor fiinţelor vieţuitoare. 3° — să verificăm în mod experimental realitatea ^acestei cauze. — ca toate corpurile din natură. o evoluţie. — dar aproape identică la toate fiinţele vieţuitoare. A) — MORFOLOGIE VITALĂ 1. PAULESCU Vom avea deci: 1° — să supunem fiinţa vieţuitoare la o observaţie perfectă. sunt: 1° — un corp. — protoplasma sau bioplasma. o fenomenologie sau fiziologie particulară. —CORP Orice fiinţă vieţuitoare are un corp care. com pletă şi făcută fără idei preconcepute. să descoperim o cauză plauzibilă caracte relor vitale. OBSERVAŢIA FIINŢEI VIEŢUITOARE Observaţia ştiinţifică arată că fiinţele vieţuitoare posedă un anumit număr de caractere fundamentale care nu se întâlnesc la fiinţele nevieţuitoare sau brute. hidrogenul. Aceste caractere vitale. o organizaţie. o reproducţie. azotul. C.66 DB. pentru ca să găsim şi să putem pune în evidenţă caracterele esenţiale şi distinctive ale vieţii. 1 Paulescu: Vezi Definiţia fiziologiei. printre care cele mai importante sunt: carbonul. într'un cuvânt. o formă. oxigenul. o morfologie particulară. într'un cuvânt. la Anexe. 2° — fenomene de nutriţie şi de relaţie.

trebuie să aibă o formă. Cel mai important dintre aceste organe este nucleul. I. 3. care este aceea de celulă. toate. având fiecare un rol special în înmulţirea celulei şi în împlinirea fenomenelor ei vitale de nutriţie şi de relaţie. Celula este elementul morfologic comun al fiinţelor vieţuitoare care. protoplasma-. — F OR MĂ O părticică de protoplasma nu constituie o fiinţă vieţuitoare. în general. acest segment nucleiat îşi cicatrizează rana şi reformează celula . Nu există celulă fără nucleu şi excepţiile la această regulă nu sunt decât aparente 1. au un corp format. Intr'adevăr. sau de mai multe celule (fiinţe pluricelulare). ci este diferenţiată în mai multe organe. Pentru ca protoplasma să poată trăi. care. — Celula. celalt segment (lipsit de nucleu) moare şi se desagregă. după cum un bloc de marmoră nu constituie o statue. 1 Vezi Lecţia Ii-a. sau de o singură celulă (fiinţe unicelulare). .67 Fiind partea esenţială a corpului oricărei fiinţe vieţuitoare şi neexistând decât la fiinţele vieţuitoare. 2. Orice celulă are un nucleu. reprezintă deci un alt caracter distinctiv al acestor fiinţe. care o constituie. care formează corpul fiinţelor unicelulare. neexistând decât la fiinţele vieţuitoare. — ORGANIZAŢIE Organizaţia trebuie studiată la fiinţele unicelulare şi la fiinţele pluricelulare. Dacă se divide o celulă în două segmente. dintre care numai unul să conţină nucleul. ocupă partea centrală a celulei. nu este omogenă. posedă o organizaţie destul de complexă. întocmai ca sâmburele unui fruct. Forma celulară. protoplasma reprezintă deci unul din caracterele distinctive ale acestor fiinţe.

se mai găsesc. uneori extrem de complicată (kariokineza). C. organe ca centrosome. etc. de exemplu. Dar. Protoplasma propriu zisă serveşte mai ales la îndeplinirea funcţiilor de relaţie (impresie. Intr 'adevăr. N. iâr mai multe ţesuturi se reunesc pentru a forma organe şi aparate a cărora structură este foarte complexă. adică se specializează. în unele celule. care intervin. la om şi la animalele superioare: 1° — Unele organe şi aparate servesc la procurarea unui mediu nutritiv optim şi de compoziţie constantă tuturor celulelor ce constituiesc corpul individului: a) — aparatul digestiv ia substanţele alimentare din mediul exterior şi le prepară ca să poată fi introduse în mediul interior (sângej. muscular. unele din ele se diferenţiază. conjunctiv. II. etc. iau o meserie în raport cu trebuinţele individului. — aceea pe care am întâlnit-o la fiinţele unicelulare. vacuole. reacţie) ale celulei. leucite. altele în fenomenele ei de nutriţie şi de relaţie. nervos. un aparat glandular anex tu- .—La fiinţele pluricelulare. etc. PAULESCU Nucleul prezida deci la nutriţia celulei şi la reparaţia mutilaţiilor ei eventuale. organizaţia atinge un grad extrem de complicaţie. fibrilară sau striată. osos. hemoglobina. fiecare din celulele aglomerate. Celulele diferenţiate în acelaşi sens formează ţesuturile (glandular. Organele şi aparatele sunt destinate să îndeplinească funcţii ale individului pluricelular. care constituiesc corpul acestor fiinţe. conservă organizaţia sa fundamentală. Aşa. Pe lângă protoplasma şi nucleu. El mai are însă un rol foarte important în multiplicaţia celulei. în plus. precede întotdeauna pe aceea a restului celulei.68 DR. Ea are încă şi proprietăţile de a secreta diastazele digestiei alimentelor şi de a înmagazina rezer vele nutritive. o funcţie particulară în vederea căreia protoplasma lor elaborează produse ca: diastaze. căci divizarea sa. unele în divizarea celulei.). substanţă contractilă.

La unele fiinţe superioare. au sarcina specială de a primi impresia diferitelor forme ale energiei mediului exterior. organizaţia fiinţelor vieţuitoare consistă într'o serie de acte. dându-i şi putinţa să se apere când este în pericol. trebuinţe schimbătoare cu vârsta. ba. organe şi aparate care prezida la reproducţia individului pluricelular: Astfel este aparatul genital ale căruia organe produc celulele sexuale (ovule şi spermatozoizi). c) — aparatul circulator distribuie mediul interior optim (sângele) la toate celulele fiinţii vieţuitoare. b) — aparatul respirator procură sângelui oxigenul de care celulele au trebuinţă şi elimină acidul carbonic care rezultă din combustiile vitale. în fine. d) — aparatul urinar dă afară resturile azotate ale combustiilor vitale. aliment complet care conţine toate principiile minerale şi organice ce-i sunt indispensabile. — incapabilă încă de a-şi lua hrana din mediul exterior. — substanţele cali tativ şi cantitativ necesare nutriţiei şi desvoltării sale. părţile periferice ale organelor simţurilor. . după naştere. 3° — Sunt. 2° — Alte organe şi aparate au drept scop să pună pe individ în raport cu mediul înconjurător (ambiant). are rolul de a conduce influxul nervos ce rezultă din impresia periferică. glandele mamare ale mamei. — formate din materialul ce-i procură organismul mamei. ele realizează astfel fenomenele de relaţie ale individului pluricelular: a) — aparatul tegumentar şi anexele sale. alte organe. un organ special. de o complexitate extremă. — laptele. Apoi. — a căror acumulare în sânge l-ar face impropriu nutriţiei celulelor. fabrică pentru noua fiinţă. placenta. având drept rezultat formarea de organe admirabile prin perfecta lor adaptare la funcţii determinate. sub formă de rezerve nutri tive. facilitează fecundaţia şi satisface primele trebuinţe ale embrionului şi ale noului-născut. c) — aparatul locomotor (muscular şi osos) execută reacţiile. La cele mai multe fiinţe. embrionul adună. într'o fază ulterioară.FINALITATEA IN BIOLOGIE 69 bului digestiv elaborează substanţele absorbite pentru ca să poată servi la nutriţia diferitelor celule. ia aceste substanţe direct din sângele mamei şi le introduce în acel al embrionului. laptele îşi modifică chiar compoziţia după trebuinţele fiinţei. In rezumat. b) — aparatul nervos. a căruia extremă complexitate întrece orice închipuire. ceva mai mult. în ou.

— se îndeplineşte fără ştirea fiinţii vieţuitoare. . Astfel. în epoca pubertăţii. după naştere. PAULESCU — funcţii care concură la subsistenţa individului şi la perpetuarea speciei.70 DR. la fiinţele multicelulare. că. înainte de naştere. — fără excepţie.! nu au conştiinţă de actele organizaţiei care totuşi se realizează cu o perfecţie şi cu o precizie de neînchipuit. şi glandele mamare. Domnilor. celulele corneii şi ale cristalinului devin transparente în timpul vieţii intra-uterine pentru ca. nu funcţia face organul. nici mama. organi zaţia diferenţiază celulele embrionului şi formează organe care nu cor funcţiona decât mai târziu. după caz. nici fătul. nu vor îndeplini rolul lor decât foarte târziu. Organizaţia prezintă. N. deci. Şi. după naştere să lase să treacă razele luminoase care vor trebui să cadă pe retină. mai târziu. ceeace spuserăm despre aceste câteva feluri de celule şi organe se aplică. nu vor funcţiona decât mai târziu. — atât de minunată prin complexitatea şi mai ales prin finalitatea sa. ale cărora celule sunt diferenţiate deasemeni. ale cărora celule se diferenţiază chiar din primele zile ale vieţii embrionare. — ci organul se face în vederea funcţiei. C. Exerciţiul exagerat al unei funcţii şi lipsa de exerciţiu nu pot să determine decât unele « modificări ». favorabile ori defavorabile. un caracter de finalitate de o evidenţă strălucitoare. ca ficatul şi pancreasul. Vă rog să notaţi. organele genitale. pentru a lua câteva exemple din o mie: glandele digestive. 1 Prin urmare. şi cu atât mai vârtos la animale şi la toate celelalte fiinţe vieţuitoare. — după cum s'a zis şi repetat. de exemplu. ale cărora celule se formează chiar dela începutul peri oadei fetale. Vă mai fac să notaţi că această organizaţie. — la toate celulele şi la toate organele fiinţei vieţuitoare 1. La om. nu vor intra în funcţie decât în urma unei sarcini.

în două părţi care devin două noi celule. — EVOLUŢIE. Asemenea termen este cu totul impropriu. — după ce s'a contopit cu o altă celulă. REPRODUCŢIE Studiarăm morfologia fiinţii vieţuitoare. Fiinţele unicelulare au deci o evoluţie. ca şi cel dintâi. — devine un ou fecundat care S'a zis că fiinţele unicelulare sunt nemuritoare (Weissmann). — La fiinţele pluricelulare. în mod spontaneu. spermatozoidul. două noi fiinţe vieţuitoare. Ori. 4. căci aceste fiinţe mor în mod accidental. după segmentaţie. după ce a luat naştere. care cuprinde două perioade: prima — perioada pregenitală sau de creştere. — prepară fiinţa în vederea celei de a doua — perioada genitală sau de reproducţie 1. I. formată dintr'o singură celulă. se segmentează. Soarta ulterioară a acestei celule primordiale diferă după cum fiinţa este unicelulară sau pluricelulară. celula creşte şi. fiecare dintrânşii creşte şi se divide. el a făcut loc la doi indivizi noi. Ea constituie un important caracter distinctiv al acestor fiinţe. Ia un moment dat. Substanţa vieţuitoare a uneia din aceste fiinţe reprezintă o parte din substanţa vieţuitoare a unei alte fiinţe asemenea ei. celula primordială sau onila. Organizaţia. — se observă la toate fiinţele vieţuitoare şi nu se observă decât la fiinţele vieţuitoare. privită. Tot ce se poate zice despre ele este că evoluţia lor nu se termină prin moarte. la început. Să o considerăm acum şi în timp. la rândul său. provenind dela o fiinţă de aceeaşi specie. Fiecare din aceşti indivizi noi manifestă. se poate zice acelaşi lucru şi despre fiinţele pluricelulare. Dar. a fortiori. dând naştere la alţi doi indivizi vii — şi aşa mai departe.FINALITATEA IN BIOLOGIE 71 Şi dacă actele organizaţiei sunt inconştiente. dar de sex diferit. nu mai rămâne nimic din vechiul individ. în spaţiu. ca să zicem aşa. fenomene de nutriţie şi de relaţie. 1 . — cu atributele sale esenţiale de finalitate şi inconştienţă. Observaţia arată că orice fiinţă vieţuitoare este. II. — La fiinţele unicelulare. scopul lor trebuie să fie ignorat de fiinţa vieţuitoare care le execută. după cum vom arăta mai departe.

— contrar cu ceea ce se petrece la fiinţele unicelulare. au drept rezultat producerea unei mulţimi de celule care. vierme sau plantă. Remarcaţi şi faptul că acest plan există în oul fecundat. PAULESCU creşte şi se divide în alte două celule. pentru a forma^ de exemplu corpul omului.72 DR. — această microscopică massă de protoplasma. de când există specia om. pasăre. primul va da naştere unui om. o adevărată stupefacţie cuprinde pe oricine când cugetă că oul fecundat. care formează corpul omului. că. pe lângă care toată arta noastră nu este decât un fel de încercare copilărească. peşte. toate. care este acelaşi pentru toţi oamenii şi care întotdeauna a fost acelaşi.— sublimă capodoperă. a cărora totalitate constituie corpul individului multicelular. ouăle fecundate ale diferi telor fiinţe vieţuitoare sunt identice ca formă şi ca compoziţie chi mică: oul omului seamănă perfect cu acel al câinelui şi totuşi. ca să zic aşa. — nu se separă pentru ca să constituie două fiinţe vieţuitoare noi. şi ceea ce ziserăm despre om. Evoluţia unei fiinţe pluricelulare cuprinde trei perioade: 1° — o perioadă pregenitală. ci rămân reunite şi. C. Pentru a putea prezice viitorul unui ou fecundat. — fie ea om. ar fi de vre-o 50 trilioane. care prepară fiinţa în vederea reproducţiei şi în timpul căreia se face creşterea individului prin înmulţirea celulelor sale. cu toate funcţiile şi aptitudinile lui. Dar. individul pîuricelular întreg cu toată organizaţia. câine. după un plan. Domnilor. Notaţi. ci trebuie să-i ştim originea. iar secundul unui câine. se aplică la toate fiinţele multicelulare. mii de miliarde de celule 1 se dispun cu o regularitate şi cu o ordine perfectă. pecetia specifică. repetate de un mare număr de ori. N. nu este destul să-i cunoaştem forma şi compoziţia chimică. rămân lipite. care conţine «in potentia ». Ori. Asemenea «bipartiţii ». Această înmulţire nu este indefinită ca aceea a fiinţelor S'a calculat că numărul celulelor. cresc şi se segmentează fiecare în alte două celule. — este el însuşi artistul desăvârşit care va construi minunea ce se numeşte fiinţă vieţuitoare. la rândul lor. Aceste celule. 1 . şi se diferenţiază pentru a forma ţesuturile şi organele. căci originea imprimă celulei oului.

care parvin a se întâlni şi a se contopi. corpul fiinţei intră în domeniul naturii brute. este totuşi termenul firesc al evoluţiei lor 1. — el nu mai este supus decât legilor energiei şi materiei. singure celulele sexuale (ovula şi spermatozoidul). cu alte cuvinte. mai curând sau mai târziu.— asemenea. ea se traduce prin încetarea actelor vieţii. dintre toate celulele care constituiesc corpul fiinţelor multicelulare. întru câtva. ea nu se efectuează decât încet şi progresiv. Toate fiinţele vii sunt muritoare. — are drept termen formaţia unei noi fiinţe. — ca şi corpurile inani mate. deşi de cele mai multe ori accidentală. Ea diferă de viaţa latentă prin faptul că. — cad. cu aceea a fiinţelor unicelulare. în timpul căreia celulele somatice (adică toate celulele afară de cele reproducătoare). şi fenomenele. de atunci înainte. întradevăr după moarte. — devenite de-acum înainte inutile. începând cu celulele ner voase şi ating apoi. Moartea este oprirea definitivă a evoluţiei. — care constjtuesc corpul fiinţei multicelulare şi care par a nu avea alt rol decât să prepare condiţiile de mediu cel mai proprice celulelor reproductoare. Moartea fiinţelor unicelulare este întotdeauna accidentală şi nu poate fi decât accidentală. într'o stare de atenuare progresivă a nutriţiei şi a funcţionării. glandulare. Prin urmare. 3° — o perioadă postgenitală. şi evoluţia lor. 2° — o perioadă genitală. întradevăr. Aceea a fiinţelor pluricelulare.\ FINALITATEA IN BIOLOGIE 73 unicelulare. cadavrul pus în cele mai bune condiţii de mediu. celulele nu se mai multiplică şi creşterea indivi dului încetează . nu mai mani festează fenomene vitale. într'un cuvânt într'o stare de bătrâneţe. etc. în care se efectuează reproducţia individului cu ajutorul unor celule diferenţiate în acest scop (celule repro-ductoare. Moartea unei fiinţe pluricelulare este moartea tuturor celulelor care constituiesc corpul său. succesiv. 1 . sexuale). celulele musculare. adică morţii. al căror sediu el este. când organele au ajuns la o perfectă desvoltare (stare adultă). care se termină prin moartea individului. scapă soartei comune. a reproducţiei şi a fenome nelor de nutriţie şi de relaţie. nu mai au semnul finalităţii care caracterizează viaţa. adică a organizaţiei.

ca scop. aceea a fiinţelor pluricelulare are. — în act sau în putinţă. să aibe un anumit grad de căldură. corelativă cu reproducţia. Evoluţia fiinţelor unicelulare dre drept scop formarea a două noi fiinţe. unele ca plantele verzi şi le fabrică ele înseşi plecând dela substanţe anorganice. oxigen şi anumite substanţe minerale şi organice 1 (albuminoide. — la toate fiinţele vieţuitoare şi nu se observă decât la fiinţele vie ţuitoare . o cauză finală care este reproducţia. grase). în fine. — este inconştientă şi că scopul ei este ignorat de fiinţa vieţuitoare. un grăunte de grâu poate să rămână inert. care este repe tarea aceleia a ascendenţilor ei şi ale căreia principale faze sunt: creşterea şi înmulţirea. — ca şi organizaţia. viaţa persistă. viaţa este cu neputinţă şi fiinţa moare.—are nevoie de un mediu înconjurător. fiinţa vieţuitoare dispare. orice fiinţă vieţuitoare are o evoluţie. dar nu este aparentă (viaţa latentă). — şi în general orice celulă. Vă atrag atenţia asupra faptului că evoluţia. 1 Toate fiinţele vii se servesc de aceste substanţe organice spre a se nutri. Cu alte cuvinte. în lipsa apei. Şi întradevăr. nu îndepli neşte toate aceste condiţii. B) — FENOMENOLOGIE VITALĂ Orice fiinţă vieţuitoare. Astfel. C. ani îndelungaţi. N.74 DR. de lumină. există. PAULESCC In rezumat. funcţie primordială către îndeplinirea căreia converg toate celelalte funcţii vitale. perpetuarea speciei. — pentru ca să-şi poată manifesta viaţa. . Când mediul. ca animalele. în care se află pusă o fiinţă vieţuitoare. acest mediu trebuie să conţină apă. ea constituie deci unul din cele mai importante caractere distinctive ale acestor fiinţe. Prin urmare evoluţia are un scop. şi totuşi să-şi manifesteze viaţa îndată ce întâlneşte umiditatea de care are trebuinţă. după ce s'a reprodus. Uneori însă. deasemenea. de presiune. hidrocarbonate. Evoluţia. altele. adică după ce a atins acest scop suprem. le iau de la plantele verzi. formarea uneia sau a mai multor noi fiinţe. el trebuie. în care materia şi energia să se afle sub forme şi în proporţii determinate.

grase) proprii fiinţei vieţuitoare. — sunt date afară (eliminaţie). sunt incorporate [absorbţie) şi sunt supuse la o elaboraţie complexă (asimilaţie) care le transformă. — cărora li s'a dat numele de fenomene vitale de nutriţie.FINALITATEA IN BIOLOGIE 75 O fiinţă vieţuitoare. de căldură etc. desasimilaţie. substanţe care sunt înmagazinate în celule şi constituiesc rezerve nutritive. . 2° — fenomene de relaţie. eliminaţie). — nu sunt. parte în substanţe organice (albuminoide. apa. în fond. hidrocarbonate. etc. asimilaţie. Aceste diverse acte (digestie. caractere distinctive importante ale acestor fiinţe. câte sub stanţe pot să-i serviască de nutriment. zise fenomene vitale. şi constituiesc astfel. agenţi chimici pe care îi fabrică ele înseşi în acest scop. parte în protoplasma. Alimentele după ce au fost digerate şi făcute absorbabile. Iar acidul carbonic. — liberând astfel energie sub formă de mişcare. — substanţe greu de descompus şi prin urmare inutile organismului. ureea. Fenomenele vitale pot fi grupate în doua categorii: 1° — fenomene de nutriţie. prezintă o serie de acte remarcabile. apă. ele se descompun uşor şi produsele acestei descompuneri se combină cu oxigenul. — şi se ştie că o aceeaşi fiinţă vieţuitoare este capabilă să secrete atâtea diastaze. absorbţie. decât mutări de energie şi de materie. — pentru a forma acid carbonic. şi dializabile sau absorbabile (digestie). trăind într'un mediu care îndeplineşte toate condiţiile pe care Ie arătarăm. Ele execută aceste modificări cu ajutorul diastazelor. identice cu acelea care constituiesc fenomenele naturii brute. Aceste rezerve organice sunt analoage cu corpurile explozive. ele nu există decât la fiinţele vieţuitoare. uree. Fenomenele vitale sunt aceleaşi la toate fiinţele vieţuitoare. 1. (desasimilaţie). —FENOMENE DE NUTRIŢIE Fiinţele vieţuitoare iau substanţele alimentare din mediul înconjurător şi le fac lichide (dacă sunt solide).

2. . — este deci. Fiinţele vieţuitoare introduc. toate fenomenele de nutriţie. întâlnirea elementelor. — fenomenele vitale de nutriţie. adică se împlinesc fără ştirea fiinţei care. în anumite condiţii de temperatură. adică a eliberării rezervelor organice . cărbune şi oxigen.N . c. mai au şi cauze finale. converg către un scop comun. pe de alta oxigen. această combinaţie având drept scop să elibereze energia necesară pentru îndeplinirea altor fenomene vitale (vezi Fenomene de relaţie). pe de o parte substanţe carbonate.— FENOMENE DE RELAŢIE Fiinţele vieţuitoare sunt influenţate de energia mediului înconjurător. acelaşi fenomen. bine înţeles. acest fenomen se produce fără scop. PAULESCU Dar. La fiinţele vieţuitoare. de câte ori întâmplarea realizează cauza sa eficientă. Digestia are drept scop să facă posibilă absorbţia. nu mai este întâmplătoare. că fenomenele de nutriţie sunt inconştiente. adică pătrunderea substanţelor alimentare în corpul fiinţei vieţuitoare . absorbţia are şi ea ca ţintă asimilaţia. cu dinadinsul. subsistenţa fiinţii vieţuitoare şi perpetuarea speciei. — prezintă un caracter evident de finalitate. adică de câte ori cărbunele întâlneşte oxigenul în condiţii determinate. caracterul esenţial şi distinctiv al fenomenelor vitale de nutriţie. asimilaţia se face în vederea desasimilaţiei. finalitatea. ceea ce le deosibeşte de fenomenele naturii brute. în fine. Şi toate aceste acte. adică formarea protoplasmei şi a rezervelor organice. cărbunele să se combine cu oxigenul. In natura brută. — prezintă cu totul alt caracter. — fără excepţie. Domnilor. formarea acidului carbonic v este un fenomen a căruia cauză eficientă este aflarea faţă în faţă a cărbunelui şi a oxigenului. pe lângă cauze eficiente. de scop.76 DR. Dealtfel. care nu au decât cauze eficiente. legate între ele prin legături de finalitate. nu le cunoaşte nici scopul. eliminaţia serveşte ca să cureţe organismul de produse inutile sau vătămătoare. tocmai pentru ca. contrar fenomenelor naturii brute. In rezumat. Remarcaţi. Aşa de exemplu.—formarea acidului carbonic. adică adaptarea lor la un scop. în corpul lor.

Energia care constituie reacţia. Reacţiile de apărare (defensive) se produc în următoarele îm prejurări: a) — când se măreşte sau când se micşorează intensitatea uneia din formele energiei (căldură. apă. fiind în general. etc. care posedă celule diferenţiate în vederea îndepli nirii lor. Fenomenele de relaţie sunt relativ simple la fiinţele unicelulare. apă) care intră în compoziţia mediului în stare optimă. care este fie procurarea alimentelor necesare nutriţiei. 1 . recombinându-se între ele şi cu oxigenul. iar produsele acestei descompuneri. Dar mişcări de reacţie se produc mai ales când condiţiile mediului înconjurător se modifică în sens nefavorabil. în care trăieşte fiinţa. — spre a da acid carbonic. cu mult mai intensă decât energia care a impresionat suprafaţa corpului fiinţei. — eliberează energia care este folosită ca reacţie. care reacţionează prin mişcări executate în scop de apărare. lumină) sau proporţia uneia din sub stanţele chimice (oxigen. adică scopul de a ieşi din sfera condiţiilor neprielnice şi de a se îndrepta către regiuni ale cărora condiţii de mediu se apropie mai mult de starea optimă. fiinţa vieţuitoare descompune o parte din rezervele ei organice. nu poate rezulta dintr'o simplă transformare a acesteia. Ea derivă din fenomenele de nutriţie (desasimilaţie). Aceste modificări impre sionează fiinţa. b) — când se introduce în mediul. ea provoacă o adevărată explozie de energie (reacţie). se manifestă sub formă de mişcare 1 . o formă a energiei (electricitate) sau o substanţă chimică (toxică sau excremenţială) care nu se găseşte în starea optimă.FINALITATEA IN BIOLOGIE 77 Această influenţă se produce la periferia corpului fiinţei (impresie) . fie îndeplinirea unor acte de reproducţie. adică a unei alte fiinţe capabilă să-i pună viaţa în primejdie. Mişcările de reacţie sunt întotdeauna perfect adaptate unui scop. sub influenţa impresiei. ele sunt dimpotrivă. uree. c) — când fiinţa se afla în prezenţa unui inamic. de o complexitate extremă la fiinţele pluricelulare superioare. care de obicei.

— ră mâne imobilă sau se mişcă într'o direcţie oarecare. plasmodia îşi schimbă direcţia şi se mişcă în sens invers. Puţin câte puţin. Hedonj. Iată câteva exemple de taxii: O plasmodie de Aethalium septicum (mixomicet). Paris. mai întâi la fiinţele unicelulare. Loc. apoi la fiinţele superioare şi la om. ele sunt în raport cu actele nutriţiei. I.78 DR. reacţie care se manifestă sub formă de mişcare. 1 Stalll: Zur Biologie der Myxomycelen. şi căreia i s'a dat numele de taxie. se înlocuieşte apa de 30° prm apă de 45°. 1884. ea fuge de apa prea rece sau prea caldă. Dar dacă se pune într'unul din pahare. 3 Idem. Cu alte cuvinte. — plasmodia se îndreptează spre acest din urmă pahar 3. . celălalt capăt rămânând în aer. impresia periferică provoacă o reacţie a massei protoplasmice care constituie corpul lor. Dacă apoi. se introduce apoi. este pusă pe o fâşie de hârtie sugătoare. — La fiinţele unicelulare. ale cărei capete sunt introduse în pahare cu apă la temperatura de 30°. apă la temperatura de 7° — apa din celălalt pahar fiind menţinută la 30°. cit. Aceeaşi plasmodie întinsă pe o fâşie de hârtie sugătoare. O asemenea plasmodie (care se nutreşte cu substanţa numită tan) se mişcă în direcţia fragmentelor de tan ce se află în jurul ei 2 . cit. massa protoplasmică cufundată în apa desoxi genată iese deasupra lichidului pentru a veni în contact cu oxigenul de care are trebuinţă 1. capabilă s'o omoare. 1900. întotdeauna perfect adaptată la un scop. 4 Stalil: Loc. Astfel de fenomene sunt numite chimiotaxie pozitivă sau trofotaxie. Vezi şi Verworn: Physiologie generale (trad. PAULESCU Vom studia aceste fenomene. una de capetele acestei fâşii într'un pahar cu apă desoxigenată. N. C. Botanische Zeitung. şi caută regiuni a cărora temperatură să fie mai apropiată de gradul optim pentru dânsa.

neuroane. * La fiinţele multicelulare inferioare. care constituiesc 1 Idem. acest mixomicet vine la suprafaţa tanului în care trăieşte. pricepute. la fiinţele unicelulare. Dar. — La fiinţele pluricelulare superioare 2 şi la om. Ele se îndeplinesc întotdeauna în vederea unui triplu scop: realizarea actelor nutriţiei. — care au celule diferenţiate (celule sensoriale. 2° — fenomenele de relaţie formate de impresii şi de reacţii conştiente. Astfel de fenomene numite termotaxie şi fototaxie. A ) — FENOMENE DE RELAŢIE INCONŞTIENTE. — fenomenele de relaţie ale individului prezintă mari analogii cu acelea ale fiinţelor unicelulare. Trebuie deci să considerăm în mod separat: 1° — fenomenele de relaţie formate de impresii şi de reacţii inconştiente . In rezumat. — care nu au un sistem nervos. este o taxie în raport cu funcţia de reproducere. II. Loc. dar pătrunde în interiorul grămezii. Mişcarea spermatozoizilor către ovulele nefecundate.FINALITATEA IN BIOLOGIE "9 La întuneric. — impresia şi reacţia. pentru îndeplinirea fenomenelor de relaţie. — Energia exterioară influenţează celula sensorială şi produce în ea modificări chimice. aceste fenomene sunt foarte complexe. fibre musculare). elementele constitutive ale acestor fenomene. fenomenele de relaţie sunt remarcabile prin caracterul lor de finalitate. adică simţite. ceva mai mult. . In prima categorie intră o mare parte din faptele cunoscute sub numele de acte automatice sau reflexe. nu sunt decât acte de apărare în contra condiţiilor nefavorabile ale mediului. — sunt uneori conştiente. sub influenţa unei lumini prea vii *. a doua categorie cuprinde ceea ce se chiamă instincte şi acte voluntare. cit. realizarea actelor reproducţiei şi apărarea individului. ACTE AUTOMATICE SAU REFLEXE Impresii şi reacţii inconştiente. de aceeaşi specie.

Aceste acte. cristalinul îşi măreşte sau îşi micşorează curburile. — se îndeplinesc cu o precizie minunată. în caz contrar. Dar. trebuie să mă opresc. deşi inconştiente. contracţia muşchiului ciliar şi modificările curburilor cristalinului se fac în aşa mod ca imaginea să cadă mereu pe retină. căci altfel aş avea să trec în revistă toată fiziologia. Ele mai demonstrează că asemenea fenomene. cu raporturile sale cu mediul ambiant sau cu reproducţia sa. — admirabil adaptate la scop. C. Influxul nervos străbate mai multe neuroane şi ajunge la o celulă contractilă (fibră musculară) care realizează reacţia. proprie fiinţelor vieţuitoare). pentru ca imaginea obiectului luminos să se facă exact pe retină. — căci. Când radiaţiile emise de un obiect luminos cad într'un ochi şi-i impresionează retina. Dacă obiectul se mişcă. Aş putea să multiplic exemplele şi să aduc încă numeroase şi admirabile specimene de reflexe în raport cu funcţiile de reproducţie. se îndeplinesc întotdeauna în vederea unui scop util şi că. tot atât de inconştiente ca şi impresia care le-a provocat. care se realizează fără ştirea fiinţei vieţuitoare. fără ca fiinţa să le bănuiască existenţa şi fina litatea. vederea nu ar fi clară. consecutiv. — de a înlesni acţiunea diastazelor sucului gastric asupra acestor alimente. PAULESCU impresia şi dm care naşte influxul nervos (o formă a energiei. Iată câteva exemple: ^ După ce au ajuns în stomac. care reacţionează prin mişcări. Atât impresia cât şi reacţia se produc fără ştirea fiinţei vieţuitoare. mişcări care se efectuează în scopul — ignorat de fiinţă. — . imediat muşchiul ciliar reacţionează. N.80 DR. contractându-se sau relaxându-se şi. Aceste câteva exemple sunt suficiente pentru a pune în evidenţă existenţa unor fenomene de relaţie. Actele reflexe sunt în legătură cu nutriţia fiinţei. apropiindu-se sau îndepărtându-se de ochi. alimentele impresionează acest organ.

sensaţiile de contact sau de presiune. sensaţiile provocate de umplerea rectului. un fenomen. sensaţiile de căldură .FINALITATEA IN BIOLOGIE 81 lucru greu de înţeles. B) — FENOMENE DE RELAŢIE CONŞTIENTE 1. — la toate fiinţele superioare şi chiar la om. câte aparate sensorialc: la aparatul vederii. care derivă din impresii exterioare. a băşicii urinare. sensaţiile musculare. Afară de aceste feluri de sensaţii. la aparatul gustativ. cu atât mai mult celelalte fiinţe vieţuitoare. Cum însă. la aparatul termic. ele indică o atingere anormală a prelun girilor unei celule nervoase. 1 Dacă omul nu are cunoştinţă de aceste fenomene şi le ignorează scopul. de exemplu. 8 Sensaţiile de durere sunt patologice. adică ale unui mecanism voit stabilit la origine şi realizat în momentul diferenţierii celulelor şi al formării organelor. sensaţiile de miros. mai sunt şi altele datorite unor impresii interioare. Fenomenele de relaţie inconştiente joacă. Reflexele inconştiente par a fi efectele organizaţiei (vezi mai sus). 3. corespund sensaţiile de lumină . — scopul lor nu a fost conceput de fiinţa care le execută. sensaţiile de sunet. Aceste impresii simţite se numesc sensaţii. —INSTINCTE a) — Impresii conştiente sau sensaţii. la aparatul tactil. la aparatul auditiv. reacţii analoage cu a noastră. Există atâtea categorii de sensaţii. produse în organele cavitare şi chiar în intimitatea ţesuturilor. impresiile devin conştiente. care face parte din aparatul termic sau tactil. etc. — un rol capital în îndeplinirea actelor vitale. — La om — şi probabil şi la alte fiinţe 2 — în unele cazuri. . sensaţiile de foame şi de sete. admitem că şi la ele. care la noi determină o anumită sensaţie urmată de o anumită reacţie. Idei particulare. reacţia a fost precedată de sensaţie. s Noi nu ne putem da seama decât de propriile noastre sensaţii. mai ales a acelora ce se petrec în interiorul corpului. provoacă la alte fiinţe. Astfel sunt. la aparatul olfactiv. sensaţiile de gust. căci ea îl ignorează în mod absolut *.

zisă atenţie — sforţare de care îşi dă seama şi care. Leziunile scoarţei creerului alterează percepţia conştientă şi memoria. La fiinţele care nu au creer. neuroanele sensitive şi prelungirile lor sunt firele de linie care transmit curentul. o sensaţie de sunet se produce cu caracterele de intensitate. calităţi speciale. în realitate însă. cele de contact. O sforţare asemenea atenţiei este necesară pentru a aduce aminte sensaţiile anterioare devenite latente. Dar cum nu se poate zice că receptoarele citesc telegrama. au fiecare. tot asemenea nu se poate zice că neuroanele cerebrale percep impresia. N. Se poate deci zice că o sensaţie persistă indefinit. ea trece în stare latentă. Faptul este exact. dar interpretarea sa are trebuinţă de câteva desluşiri. prelungită. s'a admis că neuroanele corticale sunt organele unde se produce şi unde se înmagazinează sensaţiile 1. neuroanele corticale reprezintă receptoarele centrale care înscriu telegrama. trebuie ca omul să facă un fel de sforţare.82 DR. aceste impresii nu devin toate conştiente. Plecând dela acest fapt. După un timp oarecare. căci poate fi redeşteptată (memoria). Toate celulele nervoase. Acelea ale creerului sunt organele care transmit şi fixează impresiile. în acelaşi timp un mare număr de impresii. C. Astfel o sensaţie de lumină este mai mult sau mai puţin intensă şi are o culoare oarecare. dar pe care este greu să o definim în mod mai precis. de timbru. de miros. adică iau cunoştinţă de ea. ori care ar fi ele. sensaţiile termice. Pentru ca o impresie să poată da loc unei sensaţii. O comparaţie îmi va permite să-mi exprim mai clar cugetarea: un aparat sensorial are numeroase analogii cu un aparat de telegrafie: celulele sensoriale închipuiesc manipulatorii care dau telegrama. după cum stricarea receptoarelor telegrafice împiedică înscrierea şi citirea telegramii. produce oboseală. de înălţime. Dar. Orice sensaţie are calităţi. nu au altă funcţie decât să conducă influxul nervos. PAULESCU Omul primeşte. celulele unor ganglioni nervoşi îndeplinesc func ţiile neuroanelor corticale ale omului. dar nu sunt şi nu pot fi subiectul percepţiei conştiente. sensaţia dispare. de gust. 1 . Observaţia arată că leziunile care distrug celulele scoarţei cerebrale determină suprimarea sensaţiilor şi a memoriei.

ne dau noţiunea sau ideea par ticulară despre această foaie de hârtie. simţul auzului îmi va da. de-a le contopi într'un singur tot din care rezultă noţiunea sau ideea particulară despre acea fiinţă sau despre acel fenomen. sunt bazele cunoştinţelor omului şi animalelor superioare. o mulţime de sensaţii. Un om. ajung să-i cunosc compoziţia chimică. Ghemuiesc foaia de hârtie sau o rup. se înmoaie. utile sau vătămătoare subiectului. plăcute sau neplăcute. pentru dânsul. incontestabil. de obicei. Instrumente ca lupa. în acest caz. un câine flămând. Asemenea exemplu arată că ideile particulare sunt. gustul şi mirosul. termometrul. de exemplu. ideile particulare sunt. şi ne procură. de ordinar. care nu depinde de raţionament. ideile particulare capătă un caracter afectiv sau emotiv. de înălţime. evocarea uneia dintre sensaţii aduce aminte de celelalte. ea arde lăsând un rezidiu negru de cărbune şi dacă urmăresc aceste îacercări după o anumită metodă.FINALITATEA IN BIOLOGIE 83 Ori. prin urmare. care rămâne indiferent faţă de o bucată de lemn sau de piatră. foarte complexe 2. mai multe organe de simţuri. se simte agreabil mişcat la 1 2 Graţie acestei asociaţii. ea se umflă. de timbru. nu ne dau sensaţii speciale (hârtia este insipidă şi inodoră). cu calităţilor lor. pipăitul ne dă sensaţia de contact cu calităţile de neted şi de anumită consistenţă. Paulescu: Metoda fiziologiei sau metoda experimentală (vezi Anexe). După cum fiinţa sau fenomenul sunt favorabile sau defavorabile. Omul şi animalele superioare au facultatea de a asocia 1 aceste multiple sensaţii şi calităţi de sensaţii. Aşa. impresionează. etc. chiar bine făcut ca Apolon. dar nu se disolvă. Ideile particulare. împing mai departe investigaţiile simţurilor. având fiecare mai multe calităţi. simţul termic ne procură sensaţia de anumită temperatură. energia care emană de la o fiinţă sau rezultă dintr'un fenomen. o sensaţie de sunet cu calităţi speciale de intensitate. vederea ne dă o sensaţie de lumină cu calităţile de coloare albă şi de anumită intensitate. care derivă din sensaţiile produse de fiinţele şi de fenomenele naturii. Pun în apă o bucată din foia de hârtie. în ambele cazuri. care priveşte calm pe un alt om. . Dar putem să provocăm şi alte sensaţii. De exemplu: în prezenţa acestei foi de hârtie. Totalitatea acestor sensaţii. Apropii de o flacără o altă bucată din foaia de hârtie. simte. Când fiinţa sau fenomenul interesează subsistenţa individului subiect sau perpetuarea speciei sale. în acelaşi timp. o oarecare plăcere când vede o bucată de carne. microscopul.

Cunoştinţa ce avem despre lume cuprinde o parte estimativă. Dimpotrivă. — Ideile particulare neemotive. aceste reacţii sunt conştiente şi prezintă. C. de scârbă. O idee particulară emotivă. — la nutriţia. care trece liniştit pe lângă un câine. numiri consacrate de usaj. s Am socotit că este necesar să conservăm numirile de acte instinctive. scop pe care însă îl ignorează. b) — Reacţii conştiente instinctive.— adică determinate de fiinţe sau de fenomene indiferente pentru individul subiect. şi. \ 1 . sub aceia de repulsie. de plăcere sau de neplăcere.N. — de altfel ca toate fenomenele de relaţie. de trebuinţă. adesea irezistibilă. este cuprins de groază când zăreşte un lup. coordonate în vederea unui scop util. Distingem trei categorii de instincte. de dorinţă. Elementul emotiv al acestor idei particulare se manifestă sub formă de atracţie. 1° — Iată un exemplu de instinct în raport cu nutriţia: omul şi animalele superioare simt trebuinţa de-a lua alimente şi băuturi (foame Din acest element emotiv decurge aprecierea avantajelor sau a pericolelor situaţiei în care se află fiinţa. de spaimă 1. apreciere admirabilă prin rapiditatea şi prin exactitatea ei. a rămas destul de vagă. după cum ele se referă. de cele mai multe ori. un caracter emotiv. Un cal. I'AL'LESCU vederea unei femei frumoase. voluntare. vom încerca să le precizăm însemnarea care. la apărarea sau la reproducţia fnnţii vieţuitoare. după cum elementul emotiv al ideii particulare este satisfăcut sau contrariat. formează un tot pe care îl vom numi act instinctiv sau instinct 2. reflexe. — nu provoacă reacţii. cu toată întrebuinţarea lor curentă. sau din contră. ideile particulare emotive sunt urmate de reacţii care consistă în o trebuinţă sau impulsie. Ca şi ideile particulare care le provoacă. dar. sub influenţa căreia fiinţa îndeplineşte acte complexe. care se traduce printr'un sentiment mai mult sau mai puţin viu.84 Bit. cu atât mai minunată cu cât nu este raţionată. independentă de raţionament. împreună cu reacţia emotivă care îi urmează.

precum: închiderea conştientă a pleoapelor când un obiect ameninţă să rănească ochiul. cu aprecierea neraţionată a pericolului. (vezi Anexe). în fine prin impulsiunea irezistibilă de a îndeplini actele reproducătoare care sunt însoţite de o vie plăcere (voluptate). etc. 2° — Instinctul de apărare se manifestă prin repulsie. groază chiar. alcool. prin alegerea neraţionată a individului care se apropie mai mult de tipul ideal al speciei (frumuseţe). ci şi în ceea ce priveşte cantitatea alimentelor. intră.. satisfăcută. — pe acelea care conţin substanţele indispensabile nutriţiei sale. 2 Panlescu: Generaţia spontanee şi Dartvinismul. după părerea noastră. animalul nu va bea decât apa care este. prin dorinţa şi trebuinţa imperioasă de a se uni cu fiinţa aleasă (iubire sexuală). 1 In această categorie de instincte. dintre toate aceste substanţe. Să se ofere unui câine însetat diverse lichide transparente: apă.. etc. Această admirabilă apreciere se produce nu numai în ceea ce pri veşte calitatea.. — printre mulţimea corpurilor de tot felul ce-o înconjoară. . cu impulsie irezistibilă de a fugi şi anxietate în caz de împiedecare.FINALITATEA IN BIOLOGIE 85 şi sete) şi ştiu să aleagă pe cele ce le sunt necesare . singura de care organismul său are trebuinţă. de-a conserva şi perpetua acest tip specific (selecţia sexuală) 2. etc. nici mai multă. temere. ele se supun impulsiei de-a introduce aceste alimente în tubul lor digestiv şi simt plăcere sau suferinţă după cum trebuinţa lor este. 3° — Instinctele în raport cu reproducţia se manifestă prin atracţia între fiinţe de aceeaşi specie dar de sex diferit. facultatea de-a alege sau de-a aprecia calitatea alimentelor. Frica iepurelui şi a omului sunt exemple asupra cărora ar" fi superfluu să mai insist 1. Remarcaţi. nici mai puţină. sau nu. Astfel. glicerina. în virtutea căreia fiinţa distinge în mod neraţionat. retragerea conştientă a unui membra când a fost atins de un corp cald. câinele va bea atâta apă câtă este necesară organismului său. Domnilor. şi unele acte (considerate în general ca reflexe). spaimă. — în scopul ignorat. scârbă. eter.

— fără învăţătură prealabilă? 1. — sugând perfect. ca acel al reflexelor. mai târziu. care vrea să reflecteze. după ouare. au o finalitate pe care pasărea o ignorează. N. chiar cu preţul vieţii sale. — fără s'o fi învăţat. de dispoziţii organice stabilite dela început. — din cauza timpului limitat. — fără ca totuşi să fi asistat vreodată la facerea unui asemenea cuib. de pildă. 1 . Domnilor. îmi pare rău că.86 DR. — pusă în urmă în libertate. O tânără mamă. — materialele care sunt nimerite pentru această lucrare. — până în momentul când se vor putea duce s'o caute ei înşişi. Nu este oare o Aşa. Instinctele sunt nişte adevărate minuni. se desvoltă la pasărea mamă. Mecanismul producerii actelor instinctive este deci anterior* experienţii şi independent de ea. trebuinţa de a construi un cuib şi ştie foarte bine să distingă. Domnilor. că toate aceste acte. legat până la un oarecare punct. C. Iată un exemplu: Pasărea simte. care au legături cu cel precedent şi care se observă la un mare număr de animale. la un moment dat. o impulsie neraţionată de a-i proteja. — pus pentru prima oară la sân. o nouă impulsie o sileşte să clociască ouăle până la ieşirea puilor. PAULESCU De instinctul reproducţiei se leagă şi iubirea maternă. — deşi în mod neraţionat.aceste materiale cu o artă desăvârşită. o pasăre. — cu o îndemânare şi o precizie inimaginabile. — şi. Sub influenţa unei impulsii imperioase. — sunt obligat să trec repede peste aceste lucruri atât de frumoase încât ating sublimul. Şi cum aceste mici fiinţe plăpânde sunt incapabile de-a se apăra în contra numeroşilor inamici. —îl construieşte perfect adaptat la aceste folosiri. în faţa cărora omul. El pare a fi înnăscut şi. se simte adânc mişcat. văzând pe noul ei născut. micii puişori ce vor ieşi din ele. — deşi probabil nici nu bănuieşte măcar că acest cuib va servi ca să adăpostiască ouăle pe care încă nu le-a ouat şi. născută şi crescută în colivie. — va şti să-şi construiască un cuib identic cu acel al păsărilor de specia sa. ea aşează . Nu voi face decât să menţionez instinctul familial şi instinctul social. Nu este oare o minune faptul că actele instinctive sunt realizate. Apoi. deşi conştiente. îmi zicea mirată: «Cine 1-a învăţat aceasta? ». impulsia se transformă şi obligă pasărea să caute şi să aducă noilor născuţi hrana de care au trebuinţă. Observaţi. In urmă.

toate actele acestor fiinţe sunt de natură instinctivă. — ca vederea sau mirosul unei bucăţi de carne. se împerechează. de exemplu. însă nu le ştie scopul. există acte care par că ţin. — La animale. căci dânsa îl ignorează în mod categoric? In rezumat instinctele sunt. instinctele sunt conştiente: fiinţa are cunoştinţă de îndeplinirea lor. — acte remarcabile prin uniformitatea lor la acelaşi individ şi în aceeaşi specie. a re zultat influx nervos care s'a propagat până la creer şi a deşteptat conştiinţa. contrar reflexelor. din impresia sau reacţia lor. 1 . Aşa de pildă. —-. — pe când ea ignorează atât existenţa cât şi scopul actelor reflexe x . Aproape acelaşi lucru se poate zice şi despre om. —. n'a fost conceput de fiinţa care le execută.acte ce se îndeplinesc în vederea subsistenţii individului sau a perpetuării speciei. sensaţii. şi de reflexe şi de instincte.— provoca reacţii inconştiente. dar. — ca şi animalele. ele cunosc cutare fiinţă sau cutare fenomen. Instinctele există la toate fiinţele superioare şi joacă un rol atât de important încât afară de reflexe. câinele latră. — ACTE VOLUNTARE a) — Idei abstracte şi generale.FINALITATEA IN BIOLOGIE 87 altă minune faptul că scopul util. — intră toate în categoria instinc telor. de a face abstracţie de una sau de mai multe sensaţii sau calităţi de sensaţii care constituiesc ideea particulară şi de a nu reţine decât unele din ele. De altfel ele diferă de instincte prin absenţa caracterului emotiv. Omul. ale căruia acte. Invers. în acelaşi timp. căruia îi sunt perfect adaptate actele instinctive. se culcă. mănâncă. Impresii inconştiente pot determina reacţii conştiente ca. Dar. — ca şi reflexele. bea. In realitate aceste acte sunt reflexe. — ca fluxul de suc gastric în stomac (Pavlow). — are idei particulare. ideia este întotdeauna particulară. raţionamente. el posedă facultatea de a da la o parte. mişcările respiratorii. deliberări. 2. — afară de cele reflexe şi voluntare. . însă. — diferite după punctul de vedere Afară de reflexele inconştiente şi de instinctele conştiente. . pentrucă simte trebuirrţă. —adică în virtutea unui instinct.

* Omul reprezintă ideile abstracte şi generale prin semne convenţionale care sunt cuvintele vorbite sau scrise. — bazat pe principiul de cauzalitate 3 — plecând de la cunoscut. astfel că l-am putea defini zicând: « omul este un animal ştiinţific ». a le asocia în raţionamente pentru a se ridica. este a face ştiinţă. faţă de această foaie de hârtie. . — Ideile abstracte şi generale dispuse în deliberări şi raţionamente. PAULESCU din care le priveşte. chimistul va atribui tuturor foilor de hârtie compoziţia chimică a aceleia pe care a analizat-o 1. Aflându-se în posesia unei idei abstracte. Acesta este caracterul său distinctiv. ea trebuie să fie întotdeauna contro lată de experienţă. care este o idee abstractă. combinate în anumite proporţii. * « Nimic nu se face fără o cauză proporţionată ». derivă noţiunea de hârtie. Or. un chimist va face abstracţie de diversele sensaţii (vizuală. Orice idee abstractă este în acelaşi timp şi generală". 1 Generalizarea poate fi o cauză de eroare. de exemplu. se înalţă la cauze şi legi. Acest principiu — baza ştiinţe^ omeneşti. din ideea particulară de această foaie de hârtie. oxigen şi hidrogen. el descoperă necunoscutul. plecând de la fiinţe şi de la fenomene. b) — Reacţii voluntare. a abstrage şi a generaliza ideile. provoacă reacţii. C. tactilă. N. Un raţionament. Omul asociază între ele ideile abstracte şi generale şi construieşte deliberări şi raţionamente cu ajutorul cărora. In exemplul nostru. omul o generalizează. de unde deduce consecinţe. Astfel. — ca şi impresiile. de la fiinţe şi de la fapte la cauze şi legi. termică. auditivă) şi de calităţile lor şi nu va reţine decât compoziţia chimică.88 DR. sensaţiile şi ideile particulare. —este subînţeles în toate raţionamentele ştiinţifice. Singur omul posedă un limbaj. pentru dânsul această foaie de hârtie nu este decât un compus de carbon. singur omul face ştiinţă. împreună cu reacţia care îi urmează. Aşa. care presupune facultatea de a abstrage şi de-a generaliza ideile. formează un tot pe care îl vom numi act voluntar. Dintre toate animalele superioare.

comandată de o trebuinţă.—ca şi instinctele. uneori. este un act voluntar. — să împiedece realizarea scopului actelor generaţiei. este un act instinctiv cu finalitate inconştientă. uneori. care după raţionament doreşte să-şi fundeze o familie. împlinirea fina lităţii sale fiziologice (subsistenţa individului şi perpetuarea speciei) şi transformând acte instinctive în acte voluntare 1. căsătoria omului. singure actele voluntare pot fi în desacord cu scopul fi ziologic al fiinţei care le execută. o pasiune sau un raţionament defectuos. ea nu poate să împiedice apropierea spasmodică a pleoapelor. mişcările şi secreţiile stomacului. — care sunt apanajul exclusiv al omului. Dar. 1 Voinţa nu are acţiune asupra reflexelor inconştiente şi nu are decât o slabă acţiune asupra reflexelor conştiente. decât pentru scurt timp. impulsiilor instinctive. până la un oarecare punct. — care se forţează. şi. pe câtă vreme copilul caută instinctiv bucăţile de zahăr al cărora gust dulce îi este plăcut. cu ştire. — din nenorocire prea numeroşi. 1-a conceput el însuşi. unicul mobil al acestor acte. de pildă. — plăcerea instinctivă fiind pentru dânşii ca şi pentru bestii. — ştiind că zahărul. de exemplu. Omul poate încă. — îl introduce în regimul său alimentar. Astfel sunt oameni. pe care îl execută din plăcere sau din trebuinţă. — pe care. Aşa. pe când unirea sexuală a animalelor. Nu se poate lupta multă vreme împotriva impulsiei de a mânca şi mai ales de a bea. el nu ştie că organismul său are trebuinţă de hidraţi de cărbune şi nu cunoaşte scopul fiziologic al actului. ea are acţiune numai atât timp cât individul nu încearcă vre-un risc serios şi dispare îndată ce existenţa îi este ame ninţată. — pe când el ignorează scopul instinctelor. — în mod criminal chiar. ca hidrat de carbon. omul care le execută cunoaşte scopul lor.FINALITATEA IN BIOLOGIE 89 Actele voluntare. Ea nu poate să modifice. această putere inhibitoare este limitată . actele voluntare sunt în desacord cu scopul fiziologic al omului. In aceste exemple se vede omul căutând. dar ele au o finalitate conştientă. — se îndeplinesc întotdeauna. şi aceasta probează că singure ele sunt libere. cauza este ignoranţa acestui scop superior. . este necesar nutriţiei celulelor sale. omul face act de voinţă când. — în vederea unui scop util. mişcările respiratorii. 1 Dacă. De asemenea. în faţa pericolului de a se îneca sau de a arde de viu. nu este voinţă care să reziste 2 . când un corp străin a atins corneia. în virtutea unui raţionament. să reziste. Dintre toate reacţiile. ea nu poate să oprească.

la un moment dat. industriale. nu sunt decât efecte ale unor asemenea acte voluntare. etc). 1 . — ceea ce este inadmisibil. impulsiile devin predominante şi constituiesc ceea ce se chiamă pasiuni sau viţii (ex. astăzi. mii de oameni şi de femei care. puterea inhibitoare a voinţii este slăbită. Acest lucru se petrece. lăcomia. Pe lângă actele voluntare. — exemplu pe care îl împrumut de la un admirabil ob servator. ceea ce este inconştient este scopul lor. Fabre [Souvenirs entomologiques. — că. au confundat deci conştiinţa actului cu aceea a scopului actului. contrar celor spuse de aceşti autori. H. unii autori au conchis că instinctele nu sunt decât acte voluntare care. de care este vorba. în asemenea condiţii. în urma repetiţiei şi a obişnuinţii. Apoi. Această putere inhibitoare a raţionamentelor are şi ea cauza sa finală. Din faptul că actele voluntare. Dar. dacă voinţa inhibitoare are aşa de puţină influenţă asupra instinctelor în raport cu conservarea individului. Dacă. N. 2-eme serie. atât de multe şi de complicate. sub influenţe diverse. C. au devenit inconştiente şi sunt astfel transmise prin hereditate. Iată un exemplu remarcabil care demonstrează până la evidenţă inadmisibilitatea unei asemenea păreri. Scopul ei este de a regula. uneori. ar trebui să se admită. desfrâul. actele instinctive sunt conştiente. devin excesive şi deviază sau îşi depăşesc destinaţia lor naturală. de a modera unele impulsii instinc tive care. în virtutea unei idei de ordin religios. atunci pline de o minunată înţelepciune au retro gradat şi au devenit automatice. repetate. există într'adevăr. mai sunt şi acte voluntare independente de instincte şi în care omul.f 90 DR. Autorii. ele pot deveni inconştiente 1. artistice. în urma unui raţionament. Se poate zice că toate operile ştiinţifice. PAULESCU Dar. urmăreşte un scop pe care l-a conceput el însuşi. distinsul naturalist J. Actele voluntare sunt conştiente. cu mişcările scrierii. Delagrâve). şi că actele lor. pot deveni inconştiente. acţiunea sa este mai prielnică asupra instinctelor relative la perpetuarea speciei. păstrează în mod scrupulos castitatea. dar repetate de multe ori. care completează sau care inhibă instinctele. fiinţele au avut o deplină conştiinţă de trebuinţele lor fiziologice. mai întâi.: beţia. de pildă. Paris.

cu cele ce constituiesc fenomenele naturii brute. la început Ammophiles a cunoscut. de industrie. identice. — care constituiesc fenomenele vitale de relaţie. în vederea unui scop comun: conservarea indivi dului şi perpetuarea speciei. Asemenea presupunere este însă absurdă. fără contestare. Diversele acte (compuse dm impresii şi reacţii). Finalitatea instinctelor (subsistenţa individului şi perpetuarea speciei). să o facă imobilă pentru ca. Finalitatea constituie deci. pe care ea nu o vede niciodată. ar trebui să se admită că. să nu aducă vreo vătămare larvei. pentru aceasta îi trebuie. în acelaşi timp. nu numai anatomia şi topografia centrilor nervoşi ai omizii. actele voluntare sunt un fel de complemente ale actelor instinctive. De aci urmează o îndoită necesitate pentru insectă: să păstreze omida vie şi. dar şi rolul fiziologic al acestor ganglioni. prin mişcările ei. — opere. Şi într'adevăr. în fond. de fiecare dată. Ammophiles trebuie deci să-şi paralizeze prada. Ammophiles. căci moare întot deauna pe când se află ascunsă în pământ. nici mai mult. Larva unui himenopter. dar de o importanţă fiziologică cu totul secundară. —cu ignoranţa sa. şi ini ţiativa câtorva acte din care au rezultat operile de ştiinţă. de care cu greu îşi dă seama. distruge unul din aceşti centri nervoşi. — nu sunt decât nişte mutări de energie şi de materie. Dar ele diferă de acestea prin faptul că toate. pe linia mediană a feţii ventrale. în nouă puncte diferite şi. fără s'o omoare. Această operaţie este deci condusă cu o îndemânare şi cu o precizie extraordinară. ar trebui să se mai admită că această insectă a avut. — să suprime toţi centrii nervoşi multipli care prezida la mişcările omizii. o vedem înfigând acul ei în corpul omizii. impusă omului şi nu s'a lăsat voinţii sale decât facultatea de a modera unele impulsii instinctive deviate de la scopul lor. precum şi efectele distrugerii lor. caracterul esenţial şi distinctiv al fenomenelor vitale de relaţie. cunoştinţa de tre buinţele viitoare ale larvei sale. De altfel. conform părerii autorilor de care este vorba. şi cu modul său prea adeseaori defectuos de a raţiona — omul n'ar fi putut interveni în acte de o gingăşie şi de o finalitate atât de minunate. a fost. utile bunului trai al indivi dului. de artă. prezintă un caracter evident de finalitate şi se înlăntuiesc într'o ordine dată.FINALITATEA IN BIOLOGIE 91 In rezumat. deci. pe care o împărtăşesc actele voluntare. trebuie să fie hrănită cu ţesuturile vii ale unei omizi mari. ca să zicem aşa. . nici mai puţin. fără excepţie. Or. fără să producă desordinile cele mai grave.

2° — fenomene vitale de nutriţie şi de relaţie. aceste fenomene prezintă uneori calitatea de a fi ştiente. — caracter absolut ireductibil la proprietăţile conştient materiei şi e rcrifii *_ energiei Observaţia ştiinţifică arată că fiinţele vieţuitoare prezintă următoarele caractere esenţiale: 1° — un corp protoplasmic format din una sau mai multe celule. cât şi fenomenele vitale. că lumina. — care nu era decât un singur atribut. având o organizaţie specială şi o evoluţie corelativă cu reproducţia . numai prin faptul că se îndeplinesc în vederea unui scop comun: subsistenţa individului şi perpetuarea speciei. nu fac parte din domeniul naturii brute. electricitatea. Finalitatea morfologică şi fiziologică este deci marca distinctivă a fiinţelor vieţuitoare. — nu poate să perceapă ea însăşi (ar fi un non-sens să zicem. se deosibesc de actele şi de fenomenele naturii brute şi de acelea ale naturii moarte. atât organizaţia şi evoluţia. Or. caracterul de conştiinţă. 1 . intensitatea. Prin urmare. energia. C. ca şi cel de finalitate. — nu posedă alte atri bute decât pe acelea de massă şi de întindere. de exemplu. în plus. se percep ele înseşi) Materia. căldura. PAULESCU Dar.92 DR. Or. N. rezultă în mod evident că. — element inert care este substratul energiei. din cele ce vă spusei până acum. Conştiinţa este perceperea energiei.

— Care este cauza vieţii? —poate fi acum precizată şi formulată în modul următor: care este cauza finalităţii morfologice ce există la fiinţele vieţuitoare? Astăzi.r MATERIALISMUL Domnilor. — adică vom alege termeni de comparaţie convenabili pentru a putea. realitatea acestei cauze. — vom verifica apoi. în mod experimental. — este finalitatea actelor morfologice şi a fenomenelor fiziologice. la 16 Februarie 1905. IPOTEZE ŞI VERIFICAŢII EXPERIMENTALE înainte de a vă expune ipotezele care răspund la întrebarea noastră. — ceea ce distinge fiinţa vieţuitoare de fiinţele nevieţuitoare (brute sau moarte). să descoperim o cauză plau zibilă caracterului distinctiv al fiinţelor vieţuitoare. cu ajutorul căreia omul de ştiinţă poate să se ridice dela efecte la cauze. prin analogie. să-mi daţi voie să vă aduc aminte regulele metodei experimentale. In lecţia precedentă v'am expus rezultatele observaţiei fiinţei vieţuitoare şi am constatat împreună că marca esenţială a vieţii. b. de a căuta soluţia problemii vieţii: a. vom încerca să împlinim a doua parte a sarcinii ce ne-am luat. 1 Lecţie tăcută la facultatea de medicină din Bucureşti. . întrebarea noastră. — vom face ipoteze.

singură ipoteza materialistă se bucură astăzi de favoarea marii majorităţi a oamenilor de ştiinţă. . — ca şi corpurile brute. ori. pe aceea. Ştiinţa tolerează astfel de ipoteze cu condiţia ca ele să nu fie în contradicţie cu niciun fapt bine stabilit ». — dm materie şi energie. Trebuie să vă atrag atenţia. cauza unică şi exclusivă a activităţii lor nu poate fi decât energia. a unui act sau a unui fenomen A. care. . deci. PAUlESCU Când este vorba să se afleYauza necunoscută a unei fiinţe. materia fiind prin definiţie. nu poate fi admisă în ştiinţă ». şi conchide că. Concluzia unui asemenea raţionament prin analogie constituie o ipoteză. redusă la liniile ei fundamentale. cauza lui A trebuie să fie analoagă cu cauza cunoscută a lui B. Savantul este dator să supună ipoteza controlului experimental. savantul procedează în modul următor: el alege printre fiinţele. B. prin caracterele sale. inertă. — că ea este chiar afară de chestiune. Fiinţele vieţuitoare au şi ele o activitate proprie. energia fizică este cauza unică şi exclusivă a activităţii fiinţelor vieţuitoare. Corpurile brute prezintă o oarecare activitate. A) — IPOTEZA MATERIALISTĂ Dintre ipotezele care au pretenţia să rezolve problema vieţii. — cu alte cuvinte. Iată raţionamentul prin analogie care i-a dat naştere: Se compară fiinţele vieţuitoare cu corpurile brute. imediat. investigaţia simţurilor nu descoperă la aceste fiinţe nici un alt agent afară de energie. că ipoteza materialistă nu răspunde la întrebarea noastră. ele sunt constituite din materie şi energie. . energia fizică este cauza vieţii. căci « o ipoteză. neverificată de experienţă. ori. iar corpurile lor sunt constituite. N.94 DR. « Totuşi sunt ipoteze a cărora demonstraţie experimentală este imposibilă . Aceasta este ipoteza materialistă modernă. se apropie mai mult de A. C. actele şi fenomenele ale cărora cauze îi sunt cunoscute.

cum cred unii filozofi. făcută fără parti pris. în fond. în « Journal de Medecine interne ». ea este metafizică. Este evident că. actele şi fenomenele vitale sunt reduse. şi ambele au ace leaşi drepturi de a fi primite în ştiinţă. vezi Anexele) — că noţiunea de cauză nu este experimentală: ca şi aceea de scop. iden tice cu acelea ale naturii brute. care să nu fie construit în vederea unei funcţii. etc. celular sau individual. — iar nu relaţiile de cauzalitate sau de finalitate. conceput în inteligenţă. Ştiinţa. — concepute în inteligenţă. ci numai cauze eficiente x . căci nu există un singur organ. — atât una cât şi alta. Paris. «Finalitatea. Contrar părerii acestui ilustru savant. 1 . în lecţiunea noastră anterioară. ceea ce noi căutăm să descoperim este cauza finalităţii morfologice şi fiziologice constatată la fiinţele vieţuitoare. dacă. ea este. dar artificial. mai cu seamă. — am demonstrat într'o lecţie anterioară [Definiton de la physiologie. — neţmându-se seamă de caracterele distinctive. nu poate tolera o asemenea procedare. Aceste două noţiuni sunt. — nu este o lege fiziologică. Paris. Bailliere). Edit. nu şi din acel al ştiinţei. 1885.— fatal. care este în obiect » (Leţons sur Ies plienomenes de la vie. însă. decât nişte mutaţii de energie şi de materie care nu se disting de acelea ale naturii brute. cu ajutorul căreia. 338. Ori. adică. căci finalitatea este singurul caracter distinctiv al acestor fiinţe.MATERIALISMUL 95 Intr'adevăr. care să nu se îndeplinească în vederea unui scop determinat. se suprimă singura lor trăsătură distinctivă. decât prin finalitatea lor. în mod arbitrar. dacă li se neagă caracterul de finalitate. — care nu este materialist. — căci nu există un singur fenomen vital. o lege raţională a spiritului. Actele morfologice şi fenomenele fiziologice nu sunt. pe care o va exercita mai târziu. — pretinde că ideea de finalitate face parte numai din domeniul filosof iei. celular sau individual. materialiştii resping a priori orice idee de finalitate: în natură — zic ei — nu există cauze finale. Această afirmaţie este contrazisă de rezultatele observaţiei ştiinţifice. cu cauza eficientă. — se pot identifica lucrurile cele mai disparate. — la simple mutaţii de energie şi de materie. 15 juillet 1901. nu este o lege a naturii. p. — scopul. — zicea el. Fiziologistul trebuie să se păzească de a confunda scopul cu cauza. simţurile nu percep decât fenomenele şi modul lor de succesiune. Intr'adevăr. Claudc Bernard.

nici materia nu implică atributul de finalitate. ea nu poate da seama nici de formarea. aceste trei atribute permit interpretarea tuturor fenomenelor naturii brute. 2° — Ea consistă într'o generalizare. faptele vitale de caracterul lor esenţial. —s'au despuiat în mod arbitrar. ca şi cel de finalitate. materialiştii nu au parvenit să răstoarne toate obstacolele care se opun stabilirii doctrinii lor. luminoasă)—-vezi Paulescu: Definiţia fiziologiei. — caracter pe care nu mai pot să-1 nege. —nici mai mult nici mai puţin. a celor ce se petrec în natura neînsufleţită. Astfel. căci ea închide ochii în faţa caracterului de finalitate^ — caracter distinctiv al faptelor vitale. la natura vieţuitoare. Ori. Mai rămâne caracterul de conştiinţă al unor fapte vitale. — aşa cum o concep materialiştii. este absolut ireductibil la proprietăţile energiei şi ale materiei. căci. — şi încă şi mai puţin pe acel de conştiinţă. finalitatea. doctrina materialistă păcătuieşte grav în contra regulelor celor mai elementare ale logicii: 1° — Ea este bazată pe o observaţie făcută cu prejudecată. energia posedă un singur atribut. după cum am mai spus-o.96 UR. nici pentru magnetism. pe care nu le percepem decât atunci când sunt transformate în vreuna din formele sensibile ale energiei (mecanică. chiar negând finalitatea biologică. dar care nu convine materialiştilor pentru simplul motiv că. — iar materia nu are decât pe cele de întindere şi de massă. după un Nu avem simţuri particulare nici pentru electricitate. — cu alte cuvinte. PAULESCU Dar. — generalizare nejustificată. 1 . într'o confuzie a fiinţei vii cu cadavrul său sau cu un corp brut. — scapă acţiunii lor directe. se ştie că numai unele din formele energiei impresionează direct simţurile x şi chiar materia. In rezumat. Ori. — el le dărâmă dogma. — şi care. 4° — Ea este incapabilă să explice faptele vitale morfologice şi fiziologice. termică. — pentru trebuinţele pricinii. C. intensitatea. Intr'adevăr. 3° — Ea este rezultatul unui raţionament fals care presupune că în natură nu există nimic în afară de ceea ce cade direct sub simţurile noastre. N. nici energia. într'o identifi care. ele nu pot deci explica actele morfologice şi fenomenele fiziologice ale fiinţelor vieţuitoare.

B) — IPOTEZA «GENERAŢIE SPONTANEE» Celebra ipoteză zisă « Generaţia spontanee» nu este decât un complement al doctrinii materialiste. cu cât examinând mai de aproape această doctrină. pozitivismul. — a unor organe care nu vor funcţiona decât mai târziu. Suntem cu atât mai mult autorizaţi a o face. Pauicscu: Generaţia spontanee şi Darwinismul. Bazaţi pe aceste motive. pentru această doctrină. născut din necesitatea absolută. nici de înlănţuirea sau coordonarea fenomenelor vitale în vederea unei serii de scopuri. — protestează împotriva unei asemenea pretenţii. are pretenţia să oprească pe om de a se ridica deasupra investigaţiei simţurilor. — chiar de la începutul vieţii. al cărora termen ultim este subsistenţa individului şi perpetuarea speciei. — constatăm că e bazată numai pe analogii forţate şi pe întrebuinţarea unor numiri echivoce care spun mai mult ca faptele pe care le reprezintă.MATERIALISMUL 97 plan prestabilit. etc. Şi mai puţin ea este în stare să explice caracterul conştient al unor fenomene de relaţie şi faptele admirabile. — pozitiviştii merg mai departe şi resping chiar cauzele eficiente. —respingem. O şcoală filozofică. Pentru aceşti filozofi. să rezolve o mare dificultate. doctrina materialistă. — examenul critic al ipotezii « Generaţia spontanee ». pe care l-am studiat sub numele de acte instictive şi de acte voluntare. afară din ştiinţă. nici de evoluţia care se efectuează în vederea reproducţiei. în legătură cu acest caracter. aceea de a explica originea fiinţelor vieţuitoare. Dacă materialiştii propriu-zişi refuză să admită cauzele finale. — în numele logicii ştiinţifice. — complement indispensabil. întreaga ştiinţă. — care nu este decât cunoştinţa prin cauze. la observaţie. — din punctul de vedere al metodii experimentale 1. . — aşa cum este profesată astăzi. cauzele fiinţelor şi ale fenomenelor ne sunt inaccesibile şi nici nu trebuie să le căutăm. ea voieşte să limiteze ştiinţa la operaţia sa preliminară. Am făcut — altă dată.

VII. Istoria ştiinţelor este însăşi istoria pierderilor încer cate de această doctrină.« Astăzi (1904) numai este un singur fiziologist care să îndrăznească să susţină ideea generaţiei spontanee ». 1904. 1905.în articolul Generation spontanee. în această privinţă. . 242. PAULESCU Nu voi mai reveni astăzi asupra celor spuse atunci. din substanţa brută. adică fără altă intervenţie decât aceea a energiei pe care o posedă materia acestei substanţe. . « Nefiind probată şi neîmplinind nici măcar smgura condiţie graţie căreia ar fi putut să fie tolerată. această doctrină condamnată. . Dastre (profesor de fiziologie la facultatea de ştiinţe din Paris. Unul singur totuşi. 1 Iată ce zic. membru al academiei de ştiinţe) în La vie et la mort. adică prin intervenţia unui organism viu preexistent». C. imposibilitatea de a face sinteza artificială a substanţei vieţui toare.. că această ipoteză nu este întemeiată. p. că. von Haeckel (profesor de zoologie la universitatea din lena) susţine încă şi astăzi. . Ori. clar ca ziua. Doctrina Generaţiei spontanee pretinde că fiinţele vieţuitoare derivă din substanţa brută. EUhct (profesor de fiziologie la facultatea de medicină din Paris) . care a expulzat « Generaţia spontanee » pentru totdeauna din ştiinţă. p. — adică de a nu fi contrazicere cu niciun fapt stabilit. în mod spontaneu. — în condiţiile experimentale cele mai diverse pe care Ie putem imagina. — şi demonstraţia irefutabilă a lui Pasteur că.. — toţi savanţii s'au înclinat chiar şi cei materialişti 1. în câteva cuvinte. fondul acestei ipoteze şi concluziile la care ne-a condus discuţia ei critică. — ipoteza generaţiei spontanee trebue să fie res pinsă ca anti-ştiinţifică ».. Experienţe simple şi decisive au stabilit. nici fiin ţele vieţuitoare cele mai inferioare nu se nasc. — Ch. — încheiam. Dictionnaire de physiologie. « Cuvântul generaţie spontanee nu mai are decât un interes istoric.DR. astăzi. Mă voi mul ţumi numai să vă reamintesc. Pasteur i-a dat ultima lovitură arătând că microorganismele cele mai simple se supun legii generale care voieşte ca fiinţa vieţuitoare să nu se formeze decât prin filiaţie. a fost succesiv dată afară din toate cadrele clasificaţiei. 73. în mod spontaneu. . doi fiziologişti renumiţi: « Ipoteza generaţiei spontanee a fiinţei vieţuitoare. A. — ea nu se produce niciodată ». X. Faţă de admirabila demonstraţie critică a lui Pasteur. E. — probează. T.

MATERIALISMUL

99

El afirmă că, din combinaţia fortuită a carbonului, cu azotul şi cu elementele apei, a rezultat o substanţă albuminoidă, amorfă, nediferenţiată în protoplasma şi nucleu. Pe această substanţă chimică, — ipotetică, — el o ridică — sans plus de fafons, —la rangul de fiinţă vieţuitoare şi îi dă numele de Moneră. Monerele sunt deci, după Haeckel, fiinţele vieţuitoare care iau naştere prin generaţia spontanee. Din nefericire, faptele experimentale, — care adesea-ori pricinuiesc încurcături supărătoare sistemelor filozofice, — veniră, şi încă în trei rânduri, să dea cele mai formale desminţiri fanteziei imaginative a lui Haeckel. 1° — Noţiunea de Moneră entuziasma pe savanţii materialişti care, în dorinţa de a-i da o existenţă reală, căutară s'o descopere în natură. In 1868, profesorul T. Huxley anunţă că a găsit în fundul mărilor, sub forma unui mucus amorf, monera ideală pe care o numi Bathybius şi o dedică lui Haeckel (Bathybius Haeckeli). Această descoperire făcu mare sgomot. Ipoteza generaţiei spon tanee păru confirmată; dar triumful fu de scurtă durată. Câţiva ani mai târziu (în 1879), Bathybius era renegat în public de către însuşi Huxleyx care-1 inventase, şi, în 1882, Milne Edwards i-a dat lovitura de graţie, demonstrând în faţa academiei de ştiinţe din Paris, că ceea ce fusese luat drept fiinţă vieţuitoare primordială, nu era decât nişte mucozităţi pe care le excretă bureţii şi alte zoofite când sunt atinse de instrumentele de pescuit. 2°—Pe de altă parte, Haeckel, la rândul său, descoperea şi el monerele 2, într'un grup de fiinţe unicelulare care păreau constituite numai de protoplasma, fără nucleu. Dar progresele tehnicii microscopice nu întârziară ca să demonstreze că aceste celule, — considerate de Haeckel ca lipsite de nucleu, —
Congresul Asociaţiei Britanice, ţinui la Sheffield. - E. Haeckel: Biologische Studien, I. fasc. Shidien ueber Moneren und andere Protislen, Leipzig, 1870.
1

100

UR. N. C. PAULESCU

posedă în realitate un nucleu şi că, în natură, nu există celulă fără nucleu 1.
1

Iată, în această privinţă, două mărturii autorizate şi irecuzabile: «Nucleul este oare un organ indispensabil oricării celule? Acum câţiva ani, asemenea chestiune nu încurca câtuşi de puţin. Insuficienţa vechilor metode de ob- serraţie, nepermiţând descoperirea prezenţii nucleului în toate organismele inferioare, se admitea că există două specii de celule, — unele simple, constituite numai dintr'o părticică de protoplasma, altele mai complexe, în care se formează un organ special, nucleul. Hacckel numia pe cele dintâi cytode, iar formele lor vii, Monere; pe celelalte el le dcnumia celule sau cyte. De la această epocă, starea chestiunii s'a modificat esenţialmente. Graţie perfecţionării instrumentelor de optică şi metodelor de coloraţie, existenţa organismelor fără nucleu este pusă în dis cuţie. La numeroase vegetale inferioare (alge, ciuperci, şi la protozoarele conside rate ca fiind lipsite de nucleu (vampirele, politalame, mixomicete), se poate demonstra fără greutate, prezenţa nucleului. Cum, pe de altă parte, s'a aprobat că oul matur posedă şi el un nucleu, putem zice că, în tot regnul animal, nu există niciun exemplu sigur de celulă fără nucleu ». — Oscar Hcrtwig (profesor şi director al Institutului de anatomie de la universitatea din Berlin) în La celulle et Ies tissus. Trad. Jnliin, Paris, 1894, p. 52. « Printre rizopodele unicelulare, libere, asupra cărora cercetările lui Max Schultze atrâsăseră atenţia, Haeckol descoperi o întreagă serie în care nu se vede nicio urmă de nucleu şi le dădu numele de Monere, pentrucă păreau constituite dintr'o simplă părticică de protoplasma şi reprezentau, astfel, organismele cele mai inferioare şi cele mai simple ce se puteau imagina. . . Totuşi, concepţia Monerelor cu celulele lipsite de nucleu, se modifică mult cu progresele tehnicei microscopice a colora ţilor, astăzi atât de perfecţionate. Graţie întrebuinţării noilor metode de coloraţie, un număr din ce în ce mai mare de organisme, — printre xele pe care Haeckel le descrisese sub numele de Monere,— fu recunoscut ca având caracterele de celule nucleate; la multe dintre ele se demonstra prezenţa unui mare număr de nuclee mici şi Gruber descoperi specimene în care substanţa nucleară se găseşte împrăştiată în toată protoplasma, sub forma de nenumărate granulaţii extrem de mici. Astfel, nu mărul monerelor primitive se reduse din ce în ce mai mult şi cei câţiva reprezen tanţi ai acestor organisme, care nu au putut fi supuşi la noi cercetări, sunt con sideraţi astăzi, de către cei mai mulţi observatori, ca fiind şi ei celule nucleate în care numai insuficienţa vechilor metode a fost cauza necunoaşterii nucleelor, — după cum s'a întâmplat şi cu cele ce se ştie acum că posedă nucleu. .. ». «Astfel, după starea actuală a cunoştinţelor, se pare că, printre organismele care trăiesc astăzi pe pământ, nu există nicio celulă care să nu prezinte o diferenţiere de două substanţe şi că orice celulă posedă, prin urmare, pe lângă protoplasma, şi un nucleu ». — Max Verworn (profesor de fiziologie la universitatea din lena, apoi la aceea din Goettingen) în Physiologie generale, Trad. Hedon, Paris, 1900, pp. 77—79.

MATERIALISMUL

101

Monera nu este deci decât o fiinţă fictivă, — o eroare datorită insuficienţii mijloacelor de observaţie de care s'a servit Haeckel. Cu dispariţia monerii se dărâmă întregul edificiu pe care Haeckel îl zidise pe dânsa. 3° — Cu toate acestea, Haeckel nu se dă învins; el găseşte cu cale să susţină încă monera şi generaţia spontanee. încearcă însă să ia chestiunea de pe tărâmul experimental pentru a o muta într'un trecut îndepărtat, adică în momentul apariţiei primii fiinţe vieţuitoare pe pământ, — manoperă foarte abilă, căci, făcând cu neputinţă orice control ştiinţific, el poate să-şi permită afirmaţiile cele mai arbitrare, fără teama de a fi desminţit. Şi într'adevăr, el afirmă, imperturbabil, că, dacă generaţia spontanee nu se mai produce astăzi, ea a avut loc în schimb, la început şi a dat naştere unei monere primordiale din care au derivat toate celelalte fiinţe vieţuitoare. Din nenorocire, — dacă histologia arată că monera nu există astăzi,—
fiziologia dovedeşte imposibilitatea existenţii ei la originea lumii vieţuitoare.

Este demonstrat ştiinţificeşte că orice fiinţă vieţuitoare se nutreşte cu trei feluri de substanţe: minerale, azotate şi hidrocarbonate. Este deasemeni demonstrat ştiinţificeşte că numai plantele verzi pot, — graţie clorofilii, — utilizând energia solară, — să descompună acidul carbonic din aer, să-i fixeze carbonul şi să-1 combine cu elementele apei, pentru a forma hidraţii de carbon. Prin urmare, numai plantele verzi, — sau, în general, fiinţele vieţuitoare care posedă o substanţă diferenţiată având proprietăţi analoage cu acelea ale clorofilei1, — pot subsista prin ele înseşi şi pot face faţă tuturor necesităţilor lor, fabricându-şi, cu substanţe anorganice, alimentele de care au trebuinţă pentru a trăi şi pentru a se reproduce. Se ştie, de altfel, că fiinţele cu protoplasma incoloră (microbi, ciuperci, animale) sunt absolut incapabile să subsiste prin ele înseşi şi că utilizează pentru hrana lor, hidraţii de carbon formaţi de vegetale verzi a.
1 Fermenţii nitrifianţi ai lui Winogradski intru, probabil, în această categorie de fiinţe vieţuitoare. 3 Dacă ar trebui să emitem o părere asupra primei fiinţe vieţuitoare apărută pe pământ, am zice, ţinând seamă de faptele bine stabilite de ştiinţa experimentala:

fiinţa vieţuitoare primordială a fost planta verde.

102

DR. N. C. PAULESCU

Este evident că, în asemenea condiţii, ipoteza Monerii lui Haeckel devine imposibil de susţinut. Cum a putut acea masşă de substanţă albuminoidă amorfă să subsiste prin ea însăşi? Cum a putut monera incoloră, — lipsită de clorofilă, — să-şi fabrice hidraţii de carbon şi, în general, substanţele organice absolut necesare nutriţiei sale? Este uşor să imaginezi o fiinţă fără organizaţie, o substanţă muciformă fără structură. Dar, când este vorba să faci din această massă amorfă, o fiinţă vieţuitoare, fiziologia protestează. Intradevăr, orice fiinţă vieţuitoare trebuie să prezinte, — pe lângă organizaţie, — fenomene de nutriţie şi de relaţie cu finalitate imanentă ; ea trebuie să aibe, încă, proprie tatea de a se reproduce. Oricât de simplă ar fi o fiinţă, — din punctul de vedere morfologic, — ea este, — din punct de vedere fiziologic, — tot aşa de complicată ca şi fiinţa superioară cea mai perfectă, căci fenomenele vitale sunt aceleaşi la toate fiinţele vieţuitoare (Vezi lecţia anterioară). Materialismul nu este deci decât un ţesut de erori. Şi, — ceva mai mult,—eroarea materialistă este departe de a fi inofensivă; ea este o doctrină răufăcătoare şi, printre relele pe care le pricinueşte, cel mai mic este că împiedecă progresul ştiinţii vieţii. Negând cauzele finale, — şi chiar cauzele eficiente, — şi afirmând a priori identitatea între corpurile brute şi fiinţele vieţuitoare, această doctrină scade orizontal cercetările ştiinţifice; ea astupă ochii cercetătorilor şi îi îndeamnă la trândăvie. Suntem datori, deci, să combatem din toate puterile materialismul. Sper, de altfel, că discuţia de faţă 1-a sdruncmat în deajuns ca să nu poată să se mai ridice vreodată în spiritul D-voastră.

APENDICE
Intr'o publicaţie recentă La vie et la mort (1904), un maestru al fiziologiei, A. Dastre din Paris (membru al academiei de ştiinţe, profesor la facultatea de ştiinţe, etc), a reunit, — expunându-le în mod admirabil, — niştte noi şi importante probe ale materialismului modern. A face examenul critic al argumentaţiei distinsului profesor dela Sorbona, este a urmări, până la capăt, această doctrină funestă ştiinţei. I. — Observaţia arată că corpul oricărei fiinţe vieţuitoare este constituit din protoplasma şi este format de una sau de mai multe celule Dastre recunoaşte că fenomenele vieţii nu se observă decât în protoplasma organizată având forma de celulă nucleată; totuşi el adaugă: « Dacă aceste legi ar fi absolute, dacă ar fi adevărat că viaţa nu este posibilă decât în şi prin protoplasma albuminoasă, decât în şi prin celulă, problema vieţii materiei ar fi rezolvată în mod negativ » (p. 248). Apoi, pentru a slăbi caracterul absolut al acestor legi, el invocă următoarea excepţie: «Experienţele de merotomie, adică de amputaţie, demonstrează necesitatea prezenţii corpului celular şi a nucleului, — cu alte cuvinte, întregimea celulei. Dar, ele mai arată că, în lipsa acestei întregimi, moartea nu vine imediat. O parte din actele vitale continuă să se producă în protoplasma anucleată, în celula mutilată, incompletă » (p. 249). Dacă examinăm cu atenţie faptele ce constituiesc această pretinsă excepţie, constatăm că fragmentul de celulă, lipsit de nucleu, nu mai posedă facultatea de a creşte şi de a se înmulţi şi, în general, nu mai prezintă nici unul din actele morfologice ce caracterizează viaţa ; iar fenomenele care se mai produc în el (mişcări corelative consumării

adică în soluţia substanţii sale. N.— să le zicem indivizii cristalini. Cu toate acestea. îşi incorporează particulele ei. Moartea. decât în şi prin celulă. 279). dar care nu se mai pot reînnoi) nu durează decât puţin timp şi nu întârzie să înceteze definitiv. 282).104 DR. pusă într'un mediu convenabil. în urmă ea le asimilează. — arată aceeaşi aptitudine (ca şi fiinţele vieţuitoare) să-şi repare mutilaţiile » (p. Intradevăr. El asimilează materia disolvată. Există corpuri brute. Ceva mai mult. grase) conţinute în acest mediu şi le face absorbabile. împrumutând expresiile d-sale putem zice: Viaţa nu este posibilă decât în şi prin protoplasma. deci. — le încorporează şi le creşte. Câtuşi de puţin. Observaţia arată că fiinţa vieţuitoare. Prin urmare. ca în celula completă. constată imediat că analogia perfectă nu* este . C. II. dacă cineva nu se mulţumeşte cu rezultatele unei observaţii superficiale. — faptele invocate de Dastre le confirmă în chip strălucit. din acest punct de vedere. în momentul segmentării. —adică le face asemenea cu substanţele ce intră în constituţia corpului ei. — departe de a infirma legile unităţii chimice şi ale unităţii morfologice ale fiinţelor vieţuitoare. creşte conservându-şi forma. Iată un anumit număr de caractere ce par a fi proprii fiinţelor vieţuitoare. şi anume cristalele. o formă specifică şi are facultatea de a-şi cicatriza rănile. O «analogie perfectă » există. deşi nu este imediată. este totuşi foarte repede şi este urmată de desagregarea fragmentului protoplasmic. transformă substanţele alimentare (hidrocarbonate. aşa că problema vieţii materiei este rezolvată în mod negativ. ea dobândeşte. acest germen (cristalin) se desvoltă. PAULESCU rezervelor nutritive conţinute în acest fragment. între fiinţele vieţuitoare şi corpurile brute. azotate. astfel. — răspunde Dastre. In rezumat. realizând un tip sau o varietate a tipului specific (p. pus într'un mediu de cultură convenabil. care posedă toate aceste proprietăţi. nici un act vital propriu-zis nu continuă să se producă in protoplasma anucleată. * cristalele. întotdeauna fatală.

desagregate şi amestecate cu moleculele lichidului disolvat. deci. Aceste părticele cristaline. Când corpul disolvat cristalizează. Ori. de asemenea. în soluţia concentrată a substanţei chimice. Prin urmare. el nu se mulţumeşte numai să adune la suprafaţa sa moleculele acestui mediu. a substanţelor heterogene ale mediului de cultură? — Ce raport poate exista între augmentarea volumului unui cristal. o soluţie a acelui corp. — prin juxtapunerea de părticele cristaline. o soluţie este constituită din moleculele corpului disolvat. în soluţie. se formează în mod izolat. într'o onentaţie constantă. decorată de Dastre cu numele de asimilaţie şi de creştere. care este cu totul diferită de aceea a mediului. moleculele lui se agregă din nou fără să-şi schimbe natura. când un microb este pus într'un mediu de cultură. la două lucruri cu totul diferite: 1° — Dastre numeşte mediu de cultură al unui corp brut. (Se ştie că Pasteur şi elevii săi au reuşit să facă anumiţi microbi să trăiască şi să se desvolte în medii formate numai din săruri mine rale cărora le-au adăogat o oarecare cantitate de hidraţi de carbon). Dimpotrivă. nici o analogie între un cristal şi un microb. prin juxtapunerea moleculelor acestei substanţe. ci constă numai în darea arbitrară a aceluiaş nume. între o soluţie şi un mediu de cultură. 2° — Formarea cristalelor este.APENDICE 105 reală. — şi asimilaţia fiinţelor vieţuitoare. el le supune la o elaboraţie foarte complexă şi le transformă în propria sa substanţă. adică transformarea în protoplasma. Un cristal este compus din părticele cristaline. — şi din această juxtapunere rezultă cristalul. homogene. — şi creşterea fiinţelor vieţui- . — Ce asemănare poate exista' între această juxtapunere mecanică de molecule şi de părticele cristaline. sub forma de cristal şi sub forma de soluţie avem aceeaşi substanţă ale căreia molecule sunt agregate şi desagregate. la rândul lor ele se juxtapun. — agregate de molecule ale unei aceleiaşi substanţe chimice. — perfect explicată prin acţiunea exclusivă a forţelor fizicochimice. — care se găsesc formate gata. Nu există.

Gernez a arătat că. observaţia arată că nu se produce la locul rănit. Nu este cu putinţă să se dea acelaşi nume unor fapte aşa de disparate. -— ci că nutriţia întregii celule devine mai intensă. între alţi savanţi. decât ar fi fost în condiţiile obişnuite. ci şi restabilirea regularităţii în partea mutilată ». asimilaţia materialelor nutritive şi transformaţia lor în protoplasma devin mai active. căruia » împrumut. vom vedea risipindu-se analogia iluzorie pe care materialiştii voiesc s'o stabilească între mecanismele reparaţiei formii la cristale şi la fiinţele vii. 281). adaugă : « Cu alte cuvinte travaliul de formaţie al cristalului este mult mai activ. este pus din nou în soluţia în care s'a format. prin apoziţie. cristalul este mai puţin solubil decât în altă parte. La fiinţele pluricelulare. « Dacă un cristal sfărâmat într'o parte.N. — un travaliu activ are loc -la partea sfărâmată sau deformată şi. în punctul sfărâmat. Examinând faptele cu puţină atenţie. — o vasodilataţie şi consecutiv. se constată. Dastre. a studiat bine acest fenomen. pentrucă soluţia devine supra saturată pentru această parte. — pe când el se măreşte în toate sensurile printr'un depozit de părticele cristaline.100 I)R . Reparaţia cristalelor mutilate este deci datorită unui fenomen pur fizic. care apar în mod izolat în sânul soluţiei. Lucrurile nu se petrec altfel într'o fiinţă vieţuitoare (p. o segmentaţie şi o mulţi- . această citaţie. — contrar părticelelor cristaline. în câteva ore. o exagerare a nutriţiei.c. 280). Se poate spune oare acelaşi lucru şi despre cicatrizarea rănilor fiinţelor vieţuitoare? La fiinţele unicelulare. — la locul rănit. acest travaliu a satisfăcut nu numai regularitatea travaliului general pe toată suprafaţa cristalului. se vede câ. înainte de a fi pentru celelalte » (p. Pasteur. «Consecinţa este evidentă: creşterea trebuie să fie acolo preponderentă. 3) — Să trecem acum la cicatrizaţia mutilaţiilor cristalelor. numai un simplu depozit. de materiale conţinute în mediul ambiant. la nivelul părţii mutilate. — mai cu seamă când se Ştie că aceste celule nasc unele din altele.PACLESCC toare care se face prin mărimea celulelor şi prin înmulţirea lor.

pentru că. Dacă ridicăm temperatura lichidului până la 34 grade. — imposibilă de explicat numai prin intervenţia forţelor fizico-chimice. formarea unei cicatrice fibroase. . Să punem această soluţie într'o cameră a căreia temperatură este de 15 grade. — au avut drept rezultat să stabiliască o apropiere neaşteptată între procedeele cristalizaţiei şi acelea ale generaţiei la animale şi la plante ». Ba. lichidul abandonează sub forma de cristale. 286). ceva mai mult. într'un litru de apă distilată. el nu mai conţine decât 360 gr de sare. din această sare.. — restul s'a depus pe fundul vasului. Rezultatul acestor acte complexe este reconstituirea organelor distruse. « O întreagă serie de cercetări. Avem astfel o soluţie de Sulfat de Sodiu care este zisă saturată. menţinută la temperatura de 15 grade. un litru de apă nu poate disolva mai mult de 360 gr. Ori. cristalizat). să introducem un kgr de Sulfat de Sodiu (SO 4Na2) şi să agităm. o aşa de luminoasă expunere.122 de grame de SO4Na2. o parte din sarea disolvată şi când ajunge să aibe 15 grade. anterioară. « anumite cristale. Prin urmare. Toată lumea ştie ce este o soluţie saturată şi o soluţie suprasaturată. — despre care Leo Errera a dat în încercările sale de filozofie botanică. constatăm că toată sarea se disolvă (la 34 grade.) se topeşte şi dispare în sânul lichidului.APENDICE 107 plicaţie a celulelor care se dispun în anumită ordine. Este demonstrat astăzi că orice fiinţă vieţuitoare se naşte dintr'o altă fiinţă vieţuitoare. un litru apă distilată poate disolva 4. de cele mai multe ori. Răcindu-se. sau. III. se observă la aceste cristale fenomene analoage cu « generaţia spontanee » a fiinţelor vieţuitoare şi chiar cu însămânţarea şi cu pululaţia microbilor într'un mediu de cultură. la temperatura de 15 grade. Materialiştii moderni pretind că sunt corpuri care posedă chiar o reproducţie analoagă cu aceea a fiinţelor vieţuitoare. nu este absolut nimic comun între reparaţia mutilaţiilor cristalelor şi cicatrizarea fiinţelor vieţuitoare. — zice Dastre. asemenea ei. restul rămâne pe fundul vasului. ele pot fi considerate ca posteritatea unui cristal anterior » (p. — nasc dintr'un individ precedent. o anumită cantitate din această sare (360 gr.

293). dacă introducem în ea o părticică de sulfat de sodiu. N. într'o soluţie suprasaturată. PAULESCU Totuşi. . 1°. se poate întâmpla ca răcirea să nu provoace cristalizaţia. temperatura şi lăsaţi-1. Acelaşi lucru se poate zice şi despre supra-fuziune care este absolut analoagă cu suprasaturaţia. un minut sau două. Acest fenomen este însoţit de liberare de căldură. în mod spontaneu. în sânui soluţiei saturate şi devin. asemenea fenomen se petrece cu betolul (salicilat de naftil): «lichefiaţi-1 la 100 grade. este Insămânţarea analoagă cu aceea a unui microb într'un bulion de cultură. Insă. obţinute astfel.108 DB. Dacă se răceşte ea devine vâscoasă » (p. — după cum. la o temperatură mai mare de 30 grade. un asemenea fenomen: «nu ştim în ce condiţii glicerina poate cristaliza spontaneu. condiţiile de apariţie a cristalelor. dacă îl punem într'o soluţie supra-saturată de această sare. — s'a putut provoca formarea altor cristale. până când tot excesul de sare se depune. — ca şi cele introduse din afară. dimpotrivă. dar nu s'a putut încă determina r ca pentru betol. germeni (cristalini) vor apărea în lichid (p. Şi întradevăr. — punctul de plecare al solidificaţiei. Totuşi cristale au apărut spontaneu în glicerina. O soluţie supra-saturată poate să rămână indefinit lichidă. în jurul acestui prim miez. S'au studiat ' aceste cristale şi s'a constatat că temperatura de fuziune a glicerinii solide este de 18 grade şi că dedesuptul acestei temperaturi. glicerina lichidă este în stare de supra-fuziune. într'un butoi trimis din Viena la Londra. şi ea. 292). Scădeţi-i. putem obţine altele. C. mici cristale apar. — el va rămânea lichid. Glicerina prezintă. în timpul iernii ». Soluţia se zice atunci suprasaturată. Iată acum analogiile pe care materialiştii caută să le stabiliască între aceste fapte ale naturii brute şi fenomenele vitale. — Introducerea unei părticele cristaline. cristalizaţia se produce şi se propagă repede. aproape indefinit.—întâmplător. cu ajutorul acestor cristale. în tub închis şi menţineţi-1 într'o etuvă. In anumite condiţii. la 10 grade. cu un cristal de sulfat de sodiu. Dar.

prin simplul joc al forţelor moleculare. cu cele şase sisteme cristaline. cristal care dă naştere la alte cristale asemenea lui. a putut fi perpetuată » (p. 289). singur alături de cel dintâi. propriul său corp se divide în două părţi care vor constitui alţi doi microbi. a cristalelor de glicerina este « ceva comparabil cu creaţia ( ! ) unei specii vieţuitoare. « S'a împins şi mai departe încă. . S'a mers până a se pune în paralelă şase dintre principalele tipuri de clasă ale regnului animal. 278 şi 279). este fals a zice că primul cristal a născut pe cel de al doilea. Prin urmare. creşte. — după cum primul microb a născut pe al doilea. acesta s'a format. « Dacă se compară acest fenomen cu acel al pululaţiei unei specii de microb însămânţat într'un bulion de cultură convenabil. numai graţie întrebuinţării unor termeni. 291). Dar. Ştiinţiîiceşte vorbind. a cărora semnificaţie este cu totul străină de faptele ce vrea să numiască. vor da naştere. ajung materiaîiştii să afirme că analogia este completă (p. fiecare. 293). — zice Dastre.APENDICE 109 2* — Cristalizaţia acestei soluţii supra-saturate este pululaţia. acesta a născut un al treilea. după ce vor creşte şi se vor segxnenta. « Primul cristal a dat naştere unui al doilea asemenea lui. 289) între pululaţia unui rnicî ob într'un mediu de cultură şi cristahzaţia unei soluţii suprasaturate. la alţi doi microbi. apoi. — teza ia un caracter copilăresc» (pp. şi aşa mai departe » (p. noi. . din întâmplare. —apariţia. Cele spuse mai sus mă dispensează de a mai insista asupra analogiilor (?) următoare: —formarea spontanee a cristalelor. nu se constată nici o diferenţă ». '— urmărirea analogiilor între formele cristaline şi formele vieţuitoare. este generaţia cristalului introdus în ea. iar aceştia la rândul lor. o asemenea comparaţie este monstruoasă ! Un microb însămânţat într'un mediu de cultură convenabil. . căci aceasta (specie cristalină) odată apărută. într'o soluţie supra-saturată. — căci nu substanţa celui dintâi cristal a dat naştere substanţii celui de al doilea cristal. este generaţia spontanee a acestor cristale (p. împinsă la acest grad. şi aproape până la abuz. S'a comparat simetria internă şi externă a animalelor şi a plantelor cu aceea a cristalelor. — mărturiseşte Dastre el însuşi.

. se obţine un sulf moale. 253). că corpurile brute au o evoluţie analoagă cu aceea a fiinţelor vieţuitoare. — nu există oare decât numai o diferenţă de plus sau de minus? IV. — pe care Dastre le califică « copilăreşti ». transparent. ele vor avea deasemeni o perioadă de declin. şi de culoarea ambrei. Dacă ne-am lua după materiahşti. fără alteraţie. ea a avut o perioadă de formaţie. « Nu trebuie să căutăm numai în spaţiile cereşti această mobilitate a materiei brute care imită pe aceea a materiei vieţuitoare. urmată de o stingere finală» (p. ea are deasemenea o perioadă de declin. care va fi urmată de o stingere finală. . — zice Dastre. Dar. C. Ne este de ajuns. — şi totuşi materialiştii au pretenţia să probeze. « Cei vechi credeau că lumea siderală este neschimbătoare şi incoruptibilă ». Acelaşi lucru pot zice şi eu despre lumânarea mea. acest sulf moale pierde. redevine opac. n'a existat întotdeauna. Există oare vreo analogie între acest fenomen şi evoluţia unei fiinţe vieţuitoare? Desigur că nu. ele au avut o perioadă de formaţie. PAULESCU Dar. sulf topit. . am crede că corpurile brute au chiar o evoluţie care are « ceva analog » cu aceea a fiinţelor vieţuitoare. — şi aduce ca probă. de ce să luăm exemple atât de îndepărtate? Lumânarea care-mi luminează în acest moment. şi aceea a unei fiinţe vieţuitoare. la temperatura obişnuită. puţin câte puţin. N. o frază a lui Faye: « Astrele nu au existat întotdeauna. « Corpurile cereşti sunt eminamente evolutive ». — « o analogie funciară a fenomenelor » (p. şi pe care o conservă indefinit. — conchide Dastre. 252). « Aceasta nu este adevărat ». şi acelea pe care le adoptă. să privim în jurul nostru şi să întrebăm pe . nu cred însă să se afle cineva care să găsească. şi trece în stare de sulf octaedric. în apă rece. a căruia temperatură este de vreo 230 grade.HO DR. prin exemple identice cu acesta. — între evoluţia lumânării mele. Când se toarnă. formă care este aceea a sulfului nativ. elastic ca şi cauciucul. spre a o găsi. dur. La temperatura ordinară. elesticitatea sa. între aceste analogii.

întradevăr se nasc. recente. sau când i se adaogă o condiţie anormală. « Aceste fapte. Giuvaergiii de astăzi spun acelaşi lucru despre anumite pietre preţioase. apoi. — adaogă savantul profesor. — şi moare când. nu există la corpurile brute. care a fost un savant celebru în secolul al 16-lea. repaosul definitiv. susţinea nu numai că pietrele trăiesc. bătrâneţea şi moartea. când « s e modifică. sub influenţa cauzelor atmosferice. încet şi continuu. când scopul lor a fost îndeplinit. ele declină şi dispar. Aşa dar. au găsit la sfârşitul tuturor acestor schimbări. pe fizicieni şi pe chimişti. se formează. pentru a deveni octaedric. încet şi continuu. Le Dantec vorbeşte într'iln loc. sulful moale trăieşte. . — fiinţa vieţuitoare execută reacţii dirijate în scop de apărare. în aceeaşi direcţie ». dar că ele suferă chiar boale. numai forţând sensul cuvintelor poate găsi cineva analogii între aşa zisa evoluţie a corpurilor brute şi evoluţia fiinţelor vieţuitoare. în acelaşi timp matematician. naturalist şi medic. 254). Dar Dastre vorbeşte încă şi de alte «fapte. Fiinţele vieţuitoare. — acelea care. devenite inutile. până ce ating o stare ultimă şi definitivă care este aceea a eternului repaos » (p. Ei bine. V. devenit octaedric. —acelea care sunt susceptibile să-şi schimbe structura. 253). precise. Nimic. Desigur că exprimându-se astfel giuvaergiii nu şi-au închipuit că spusele lor vor fi invocate ca probe ştiinţifice în favoarea unei doctrine filosofice. cresc. în scopul de a eşi dm sfera condiţiilor defavorabile. întotdeauna în aceeaşi direcţie. despre unul dintrînşii care împărţia mineralele în stânci vii. Jer6me Cardan. In ceea ce priveşte pe geologi. care să semene cu aceasta. constatate de cei mai abili experimentatori ». — şi în stânci moarte. « a atins o stare ultimă şi definitivă care este aceea a eternului repaos ». corelativă cu generaţia. — stabilesc că formele determinate ale materiei pot trăi şi muri. — atunci când condiţiile de mediu se modifică şi nu mai sunt în starea optimă (sa. de a evolua. în sensul că ele se modifică.APENDICE IU geologi. ca argila. în vederea reproducţiei care este funcţia lor primordială . bunăoară despre turcoaze » (p. Observaţia arată că.u cel puţin în starea pentru care fiinţa este adaptată).

este superioară sau inferioară proporţiei optime (v. . o activitate exagerată. — şi de altfel pentru cei mai mulţi. oxigenul nu este un excitant decât atunci când proporţia sa. are trebuinţă de lumea exterioară. constituiesc excitanţi. condiţiile mediului nu devin excitanţi decât atunci când. în realitate. fiinţa protoplasmică. au fost. C. Din acest fapt a rezultat o confuzie. care pot fi numite excitanţi. taxii).112 DR. « Condiţiile extrinseci sau fizico-chimice. din nenorocire. Astfel căldura nu constituie un excitant la temperatura optimă. oxigenul. aerul. căldura şi o anumită constituţie chimică a mediului » (p. « Pentru a manifesta fenomenele vitalităţii. — care domneşte şi astăzi în fiziologie. exagerate sau diminuate. . necesare manifestaţiilor vitale. ea însă devine un excitant deasupra sau dedesuptuj acestei temperaturi. De asemenea. ele nu se mai află în stare optimă. activitatea vitală se atenuează şi în cele din urmă se opreşte. unde găseşte anumite condiţii favorabile. modificate. 184). PAULESCU Cauzele reacţiilor. sau condiţii extrinseci ale vitalităţii sale » (p. încurcate şi întunecate prin faptul că s'a dat o aceeaşi numire (excitanţi) unor lucruri cu totul deosebite. o reacţie. iar dacă modificaţia este împinsă mai departe. — şi de care au ^profitat materialiştii spre a-şi făuri argumente în favoarea doctrinei lor. sau mai bine zis. — adică modificările condiţiilor mediului. dacă nu pentru toţi fiziologiştii. atât de simple şi atât de clare. Aceste noţiuni. N. Dar. Numai condiţiile de mediu codificate. în mediul ambiant. o tendinţă de a se apăra. constituiesc excitanţi propriu zişi * şi numai reacţia pe care o provoacă 1 O altă categorie de excitanţi este constituită de formele energiei sau de substanţele chimice care nu există în mediul optim. Numai deasupra şi dedesuptul optimului se produce. — zice Dastre. iar facultatea fiinţii vieţuitoare de a reacţiona sub influenţa excitaţiilor a fost numită excitabilitate sau iritabilitate. Astfel este electricitatea care con- . — condiţiile mediului în stare optimă. 185). — au primit numele generic de excitanţi. Pentru Dastre. sunt în număr de patru: umiditatea. la fiinţa vieţuitoare. lecţia î-a. Unii fiziologişti numesc excitanţi condiţiile mediului în stare optimă. — fiinţa elementară.

care se crede că este apanajul corpurilor brute. unii fiziologişti. aceste acte şi aceste fe nomene. Spontaneitatea. Pentru această categorie de excitanţi. nici umiditatea. nici căldura. cu corpurile brute. Prin urmare s'au confundat condiţiile modificate sau anormale cu acelea ale stării optime. — nu pot să se îndeplinească dacă nu se dă fiinţei materie şi energie în anumite proporţii. reuşesc să dea această desmmţire. a cărora aparentă spontaneitate nu este decât o iluzie. . Ca probă. Principala consecinţă a acestei confuzii între lucruri aşa de diferite. este manifestaţia unei activităţi independente de vreo influenţă exterioară. nici oxigenul. — cu alte cuvinte un mediu optim. lipsa de spontaneitate a fiinţelor vieţuitoare şi identitatea lor. este efectul excitaţiei. bună-oară. ca şi în cazul precedent. mai întâi o exagerare a intensităţii reac ţiei {fatiga sau oboseala). intradevăr. fiziologia. nu există o stare optimă sau mai bine zis. este o eroare foarte gravă. — ea se aplică la corpurile vii. — funcţionarea celulelor ce formează diferitele ţesuturi. — pe când condiţiile de mediu în stare optimă nu produc niciodată oboseală. nici alimentele. starea optimă este reprezentată prin absenţa lor. sau mai bine zis. în virtutea căreia s'a proclamat inerţia. — şi numai deasupra acestui zero. 190). — când se găsesc în mediu în proporţiile optime. Intradevăr. pusă In condiţii de mediu optim x. — nefiind în fond decât nişte mutări de materie şi de energie. în general. spontaneitatea oricării fiinţe vieţuitoare. — nu obosesc fiinţele vieţuitoare.APENDICE 113 ei. avem faptul că numai asemenea condiţii sunt capabile să producă oboseală (diminuarea intensităţii reacţiei. desminţită de fiziologia întreagă » (p. 1 Activitatea fiinţei vieţuitoare nu este decât realizarea actelor ei morfologice şi a fenomenelor ei fiziologice cu finalitate imanentă. Mă întreb cum poate cineva să nege. spontaneitatea oului fecundat şi a embrionului care se desvoltă şi. se produce. — înainte de a suprima. consecutivă activităţii prelungită şi isprăvirii rezervelor nutritive). nu le este specială. astfel sunt diversele substanţe toxice care excită. din acest punct de vedere. Văzurăm graţie cărei confuzii nenorocite. zice Dastre. în fine paralizia şi moartea. stituie un adevărat excitant pentru nervi şi pentru muşchi. «Legea inerţiei. Ori.

nici fenomene fiziologice. etc. VI. Astfel stând lucrurile. pentru fiinţa a căreia rămăşiţă este. morfologică şi fiziologică. rămâne inertă. căci în asemenea caz ea nu-şi va putea proba spontaneitatea. pusă într'un mediu optim pentru dânsa. C. sunt excitanţii săi. ar fi absurd să conchidă că este supus legii «inerţiei » şi că pânza. şi când intervin condiţii anormale. şi nu va manifesta nicio activitate independentă de influenţele exterioare. — adică un mediu optim. — pus în condiţiile de mediu optim. în mod concret şi exact. Să luăm unul din aceste corpuri. — adică nicio activitate indepen dentă de condiţiile exterioare. şi nu va manifesta nici acte morfologice. — şi să îl punem în orice mediu . — se produce o excitare a fiinţei care reacţionează cât timp este vie. el va rămânea inert. cu finalitate imanentă. PAULESCU Când se cere fiinţei vieţuitoare să-şi probeze spontaneitatea. după moarte. de apărare. — ca şi fiinţele. fenomene adaptate unui scop de conservaţie. Dacă această inerţie a corpurilor brute nu există la fiinţele vii. nici colori. dar care. nu trebuie să i se refuze condiţiile necesare manifestării activităţii sale. Ca şi corpurile brute — ca şi o bucată de cărbune din exemplul precedent — cadavrul. mi se pare că.H4 DR. N. şi dacă în acelaşi timp. ea are drept scop să scape fiinţa de condiţiile defavorabile în care se află pentru moment pusă ». pentru a exprima adevărul. — sunt lipsite de activitatea spontană cu finalitate imanentă. ar trebui zis: « Fiinţa vieţuitoare. cu finalitate imanentă. Materialiştii mai afirmă că corpurile brute prezintă. Corpurile brute sunt cu adevărat lipsite de spontaneitate. Reacţia nu este niciodată indiferentă. nici pensulă. ea se regăseşte în mod evident la fiinţele moarte ale căror corpuri sau cadavre — devenite adevărate corpuri brute. — fenomene având caracterul de finalitate imanentă. Când condiţiile mediului sunt modificate. nu ar consimţi să-i dea nici pânză. — exagerate sau atenuate. — de exemplu. . — va fi absolut inert. o bucată de cărbune. — faţă de inactivitatea forţată a bietului pictor. culorile. — posedă o activitate spontanee. Dacă cineva ar zice unui pictor: « probează că ştii să pictezi >.

Să luăm o lamă de oţel şi să încercăm s'o îndoim. « metalul. După ce a arătat că moleculele corpurilor brute. lichide şi chiar solide. . o strictură. — au dat părticelelor metalice (când a încetat sfor ţarea care tindea să se separe). — Dastre încearcă să probeze că unele dintre aceste mişcări se îndeplinesc în scop de apărare. starea sa în cutare sau în cutare punct. — este destinată să scoboare finalitatea fiinţelor vii la nivelul aparenţii de finalitate pe care ei se chinuiesc s'o găsească la corpurile neînsufleţite. dar. ea suferă o lungire adesea considerabilă ». a luat aici aspectul metalului călit. finalitatea pe care o refuză fiinţelor vieţuitoare. Dar unde este aici vreo urmă de finalitate? Pentru ce să-i dăm acestui fenomen banal. Ceea ce este foarte curios. este supusă la o tracţiune puternică. când sforţarea a încetat. ei atribuie corpurilor brute. se vede apărând. manopera. «Dacă sforţarea continuă. căreia îi corespunde o schimbare de aspect al metalului. sforţarea tracţiunii. 267) J Iată acum cele două exemple. .— ea revine la forma ei primitivă. dacă se suspendă. dacă sforţarea continuă. bară. Forţele atracţiei moleculare. într'un punct al vergelii. prezintă mişcări. Această întrebuinţare seamănă mult cu adaptarea unui animal la mediul ambiant sau cu procedeele de apărare cu ajutorul cărora el rezistă » (p. sferă. 268). vergeaua se va rupe ». ea se curbează şi.. este întrebuinţarea acestei facultăţi în anumite circumstanţe. «Această facultate de mişcare moleculară permite metalului să-şi modifice. etc. el nu are alta proprie şi ia pe aceea care i se dă: lamă. — descoperite în lumea brută: 1° — « Când o vergea cilindrică de metal.ea se rupe. fir. — cele două fapte însemnate cu pecetia teleologiei. numele de apărare eroică? Ce apără metalul? Forma sa? Dar. — violentate în acest punct mai mult decât în orice alt loc.APENDICE 115 Printr'o ciudată paradoxă. la ocazie. — virtutea în elasticităţii sale. In acest punct. câtva timp. care era moale în celelalte puncte. vergea. — cusută cu aţă albă. el nu se mai întinde » (p. Dar. gazoase. Dar. o dispoziţie nouă. afară de forma cristalină. — pe care nimeni nu le contestă astăzi. I-a renit vreodată în minte cuiva să zică că acesta lamă se curbează în s* .

etc. în fond. C. Dastre i-a găsit următoarea admirabilă explicaţie: « Dacă ar voi cineva să explice acest remarcabil fenomen. nici scopul descompunerii unei raze de lumină albă în radiaţii colorate.— tot ca Ia animale. o oboseală a elasticităţii. ceva mai mult. Avem aici a face cu un fapt fizico-chimic. si că această ripostă. — care este astfel. în timpul sforţării Ia care este supusă. Dacă în urmă este expusă la o lumină verde. N. o dispoziţie nouă în scopul de a-i conserva forma si de a-i apăra existenţa ? sau. fără să reziste. — după părerea sa. — ceeace nu împiedecă pe acest eminent savant să scrie: <( Acestea sunt exemple de activitatea intensă care domneşte în interiorul corpurilor brute. . 2°— Dastre aduce şi un alt exemplu care. Dar. cu acelea ale lui Dastre. de către o prismă de sticlă. pentru că este astfel. . 270). PAULESCU scopul de a rezista îndoirii? sau că moleculele ei iau. 270). care se lasă să fie îndoită. Ele arată că această activitate este. — ar mai fi existând şi o oboseală a metalelor. în fine. — o ripostă la intervenţia străina. Şi. chimişti şi fizicieni. Ca să ne convingă pe deplin că o analogie completă există între corpurile brute şi fiinţele vieţuitoare. după ce a trecut prin aspectele searbăd şi gălbui. n'ar avea mai bun mijloc. aceste f a p t e . ea devine verde » (p. decât să zică că sarea de argint se apără contra luminii care ii ameninţă existenţa» (p. — Dastre aduce încă o mulţime de expresii întrebuinţate de unii geologi. exemplul meu este identic.J16 DR. că o lamă de plumb. — pe care le cunoaştem. — este adaptată la apărarea şi la conservarea corpului brut» (p. — şi căruia nici nu trebuie să ne gândim să-i descoperim un scop. totuşi. 269). « Iată o placă cenuşie de clorură sau de iodură de argint: O lumină roşie o izbeşte: ea devine repede roşie. . totuşi. ar fi lipsită de această proprietate teleo logică? Şi.— este « nu mai puţin remarcabil ». o oboseală a tactului electric. Fără a mai aminti stâncile vii şi moarte şi rezistenţa eroică a unei bare de oţel cu nichel. ne mai aduc încă o altă probă. — ca aceea a animalelor. după cum nu se caută niciodată scopul reducţiei sărurilor de argint de către lumină. .

adică în corpuri vieţuitoare şi corpuri brute)} (pag. — ei afirmă analogia şi chiar identitatea fiinţelor vieţuitoare cu corpurile brute. 257___258). Să recapitulăm cele ce preced şi să punem în evidenţă procedeele materialiştilor: 1° — Ei întrebuinţează expresii a cărora însemnare întrece pe aceea a faptelor. Dar este evident că asemenea procedee. generalizează în mod arbitrar. mai mult poetice decât ştiinţifice. Nu-mi închipuiesc că savantul profesor pune mult preţ pe asemenea produse ale unei imaginaţii. sau dau acelaşi nume la lucruri diferite.APENDICE 117 o acomodare la torsiune. măcar pentru a sdruncina confienţa ce se acordă. . nu voi insista mai mult asupra lor. dela Aristotel. — şi că le aduce ca argumente serioase în sprijinul tezei materialiste pe care o susţine. De aceea. o memorie şi un suvenir al sârmii de fier. o adaptare a sticlei. Şi cu toateacestea. de unde trag argumente în favoarea doctrrnii lor. 2° — Ei se servesc de cuvinte cu două înţelesuri. apoi. — profitând de confuzia ce a rezultat din acest abuz de limbaj. — care duc la sofism. — nu sunt ştiinţifice. apoi. el adaugă: «Nu este mai puţin adevărat că aceste analogii sunt bune de semnalat. împărţirii corpurilor naturii în psihia şi'apsihia. etc.

.

considerată în general. ca şi com plementul său « Generaţia spontanee ». nu sunt decât nişte sisteme greşite. examenul critic al principalelor ipoteze care au pretenţia să explice viaţa şi am arătat că « Materialismul ». — şi că acest caracter de finalitate imanentă constituie trăsătura distinctivă a vieţii. Nu este oare cu putinţă să simplificăm această problemă? Este evident că finalitatea vitală trebuie să aibă o cauză. Ceeace noi căutăm să descoperim. căci. am expus rezultatele observaţiei fiinţei vieţuitoare şi am ajuns să constatăm că toate actele sale morfologice. — în natură. pe urmă. Bucureşti. care nu au nimic comun cu ştiinţa. recunoaşte două feluri de cauze: 1 Lecţie făcută în ziua de 18 Februarie 1905. îmi veţi zice: « Nu este de ajuns să dărâmi. — totul are o cauză. Ia Facultatea de Medicină din . este cauza finalităţii morfologice şi fiziologice ce există la fiinţele vieţuitoare. i * Dar. trebuie să pui ceva în loc ». Ei bine. Am făcut. Ori finalitatea. ŞI DUMNEZEU1 In lecţiile precedente. să încercăm să facem acest lucru împreună. precum şi toate fenomenele sale fiziologice se împlinesc în vederea unui scop util.SUFLET Domnilor.

— să se arate că. într'o lecţie. — adică al unui agent care concepe scopul şi dispune mijloacele în vederea realizării acestui scop. trebuia ca. ereditatea şi lupta pentru existenţă. acum doi ani. — nu putea conveni naturaliştilor care. fiinţele vii nu prezintă decât o aparenţă de finalitate. Doctrina darwinistă (transformistă. 1 Paulescu: Generaţia spontanee şi Darwinisniul. Ipoteza darwinistă răspundea perfect acestui deziderat şi numai astfel se explică celebritatea şi favoarea nemeritată de care ea se bucură şi azi. evoluţionistă) pretinde că fiinţele vieţuitoare sunt supuse la un fel de alegere. de selecţie. pe care. . care rezultă din cauze pur mecanice. să se salveze doctrina materialistă. la fiece pas.C. din punct de vedere al metodei experimentale 1. incompatibilă cu această dogmă. trebuia ca.120 I)R . — să i se micşoreze cel puţin importanţa. adică cu lucruri lipsite de caracterul finalităţii. In care din aceste două categorii intră cauza finalităţii vitale? Această întrebare mă conduce să vă vorbesc despre o ipoteză celebră: « Darwinismul ». înainte de toate. Nu voi face astăzi decât să vă aduc aminte fondul acestei ipoteze şi principalele concluzii ce au rezultat din discuţia critică la care am supus-o atunci.N. — relativ uşoară pentru fizicieni şi pentru chimisti care au a face numai cu corpuri brute şi cu cadavre. —în imposibilitatea de a nega finalitatea biologică. Totuşi pentru unii materialişti. în realitate. întâlnesc mijloace coordonate şi adaptate la anume scopuri. — care este efectul întâmplării. 2° — ea poate fi efectul întâmplării.PAULESCU 1° — ea poate fi efectul unei voinţe. etc. IPOTEZA DARWINISTĂ Negaţia brutală a cauzelor finale. — adică al unor serii de circumstanţe a cărora întâlnire şi colaborare nu sunt voite. am cri ticat-o cu deamănuntul. printre naturalişti. care recunoaşte trei factori principali: variabilitatea.

Bruxelles.SUFLET ŞI DUMNEZEU 121 a) —Variabilitatea produce modificări ale caracterelor vieţuitoarelor. vezi şi L. — adică concepută. După părerea lui Darwin. voită. în decursul timpului. fiinţele vieţuitoare graţie modificărilor utile care se acumulează puţin câte puţin. Errera în Dar-winisme. — cu alte cuvinte. formarea de specii care se transformă unele de altele. — faptul că ea explică finalitatea în natura organică prin mijlocirea unor principii pur naturale. 1 . modificări indiferente. După Darwin. Ceea ce dă teoriei selecţiei lui Darwin o aşa de mare valoare este. c) — Lupta pentru existenţă are ca efect exterminarea fiinţelor care.. 2eme edit. fără ajutorul niciunei idei teleologice. Teoria descendenţii datoreşte acestui caracter favoarea de a fi astăzi acceptată pretu tindeni » (De Vries: Mutationstheorie. ea se produce în direcţii nedeterminate şi este nelimitată. — după cum o recunoaşte toată lumea. Lamertin). ajung în cele din urmă să posede numai caractere folositoare. Şi astfel toate actele şi fenomenele acestor fiinţe parcă se îndeplinesc în vederea unui scop imanent. Finalitatea vitală nu este deci o finalitate propriu zisă. alese şi fixate de lupta pentru existenţă (care elimină tot ce este inutil). p. variabilitatea poate atinge orice caracter. ereditatea perpetuează indefinit orice modificare a oricărui caracter. ea nu lasă să subsiste şi să se perpetueze decât acele fiinţe ale cărora caractere s'au modificat în sens util. 1901. b) — Ereditatea face că fiinţele vieţuitoare transmit descendenţilor lor modificările de caracter dobândite prin variabilitate. — modi ficări produse de variabilitate transmise prin ereditate. Această ingenioasă ipoteză. I. 139. au suferit modificări inutile sau vătămătoare ale caracterelor lor. Rezultatul colaborării acestor trei factori este formarea de fiinţe cu organizaţie din ce în ce mai complicată. p. capabilă să explice admirabila armonie ce domină lumea vieţuitoare. — ci numai o aparenţă de finalitate datorită întâmplării. T. căci ea salva sistemul lor de falimentul ce-1 ameninţa x. — fără să recurgă la intervenţia cauzelor finale. 1904. urcând progresiv scara biologică. Dar ceva mai mult. prin variabilitate. utile sau vătămătoare individului. 77. — a fost primită de materialişti cu un entuziasm indescriptibil.

cu probe palpabile. Ori. înainte de toate. ci se transforma unele în altele. stejar. — tot atât de defectuoase ca sofismul post hoc. — argumente pe care transformiştii le invoacă în favoarea ipotezii lor. nu poate efectua selecţia naturală. câine. etc. constată că omul rămâne om. ca antiştiinţifică. nici transmisie ereditară definitivă a tuturor modificărilor dobândite. lupta pentru existenţă. stejarul. . făcând examenul critic al «Darwinismului». sunt iluzorii. trebuie ca. am arătat că Darwin nu aduce niciun fapt care să demonstreze în mod evident transformarea măcar a unei specii actuale în o altă specie actuală. In realitate. în natură nu se produce nicio variabilitate nedeterminată şi nelimitată a oricărui caracter. că fără ajutorul acestor doi factori. ergo propter hoc. Şi întradevăr. pentru a admite transformarea speciilor. să fie probată x. Am stabilit deasemeni. In această lecţie mai arăt că argumentele trase din paleontologie. — sunt fundate pe raţionamente defectuoase. ipoteza danvinistă pentrucă nu este probată Şi fiindcă este în contrazicere cu fapte bine stabilite ».c . în loc de a fi aceea a transformării lor. 2 Vezi pentru detalii. lecţia Generaţia spontanee şi Darwinismul faţă de metoda experimentală. Pentru ca o asemenea ipoteză să fie admisă în ştiinţă. Am dovedit în fine. câinele. că speciile sunt fixe.PAULESCU Observaţia prelungită timp de mai multe mii de ani.N . întradevăr variabilitatea caracterelor şi ereditatea presupun existenţa prealabilă a unei organizaţii primordiale şi a reproducţiei. In cele din urmă ajung la concluzia că «trebuie să respingem. din embriologie Şi din anatomia comparată. — că.—cu alte cuvinte. a crede că Darwinismul explică în mod mecanic finalitatea şi o suprimă astfel din interpretarea lumii vieţuitoare. împotriva afirmaţiei acestui savant. cel de al treilea. că motivele pe care se bazează Darwin. observaţia serioasă a faptelor demonstrează că lupta pentru viaţă împiedecă alterarea şi degradarea tipului specific şi constituie principala cauză a fixităţii speciilor 2.122 DE . Darwin pretinde că speciile nu sunt fixe. este o pură iluzie. 1 Vezi regulele metodei experimentale. a căror finalitate incontestabilă rămâne neexplicată.

Prin urmare. — cu alte cuvinte finalitatea rămâne în această fiinţă. Din această discuţie rezultă. fiecare fiinţă vie posedă într'însa agentul finalităţii sale vitale. I. finalitatea vitală trebuie să fie voită. Prin urmare. cu care poate să vină în conflict. — care ne-a permis să izgonim din ştiinţă această doctrină. Discuţia critică a Darwinismului. al cărora tărâm nu trebuie părăsit niciodată. ea are în vedere utilitatea numai a acestei fiinţe. Cu alte cuvinte. — noţiune pe care o logică riguroasă o impune spiritului nostru. Ori. în mod clar şi lămurit. finalitatea vitală recunoaşte drept cauză un agent care a conceput scopul morfologic şi fiziologic al fiinţei vieţuitoare şi care coordonează mijloacele pentru a ajunge la acest scop. explicaţia mecanică a finalităţii vitale are o valoare egală cu zero. că finalitatea vitală nu este efectul întâmplării. nume consacrat de un uzaj de mai multe mii de ani. Pentru ca să putem aduce puţină lumină într'o chestiune aşa de obscură. — ne-a dat în acelaşi timp. — să luăm ca punct de plecare faptele de observaţie. — şi mai ales pentru a nu ne rătăci pe căi extra-ştiinţifice. Observaţia arată că finalitatea oricării fiinţe îi este imanentă l. 1 imanent. neavând o existenţă reală. — SUFLETUL i Dar să încercăm să precizăm noţiunea de agent dl finalităţii vitale. din in (în) şi mânere (a rămânea). — agent căruia îi vom da numele de « suflet». nu poate explica nimic. un răspuns la chestiunea ce ne preocupă. — cum o finalitate nu poate fi decât fortuită sau voită. .SUFLET ŞI DUMNEZEU 128 Selecţia naturală imaginată de Darwin. — nefiind fortuită. iar nu şi pe aceea a altor fiinţe.

fiziologia demonstrează existenţa sufletului. Materia. Mărturia eonştiinţii omului sprijineşte această demonstraţie. prin natura sa. PAULESCU Să căutăm acum a determina principalele atribute ale sufletului. o emite sub diversele ei forme 1. Dar. în care totul concordă şi nimic nu se contrazice. pentru fiecare fiinţă vieţuitoare. A fortiori el diferă de materia. nici energia (care constituiesc corpul fiinţii) pentrucă aceste elemente nu implică atributul de finalitate. de energia fizică. Ori. Un. C. se zice că «sufletul este imate-terial » 2 . Ea pune de asemenea în evidenţă atributele sufletului. — rezultă că acest agent diferă. care este inertă (nu este un agent) şi care. raportând toate actele şi toate fenomenele vitale la un « eu » unic. Trebuie să adaog că existenţa sufletului poate fi demonstrată şi pe calea ipotezii.124 DR. — din faptul că simţurile nu sunt impresionate decât de energia fizică. să urmăm unicul procedeu pe care îl întrebuinţează savanţii când caută să se ridice de la efecte la cauze. am demonstrat în lecţia precedentă că agentul finalităţii vitale nu poate fi nici materia. Acest fapt se exprimă zicând că Sufletul este nemuritor. — care este cauza finalităţii vitale. substrat al energiei. Să luăm ca model şi să imităm. pentru ca concluziile unei asemenea ipoteze să fie inatacabile. Neputinţa « doctrinii materialiste » şi a complementelor ei: « Generaţia spontanee » şi « Darwinismul » de-a explica finalitatea vitală ne-a condus să admitem că în fiecare fiinţă vieţuitoare. Acest fapt ne conduce să admitem că finalitatea biologică este efectul unui agent unic pentru fiecare individ. Prin urmare. există un suflet unic şi imaterial. N. energia şi sufletul sunt cele trei elemente constitutive ale naturii. Agentul finalităţii vitale nu cade sub simţurile noastre. în virtutea legii «nimic nu se pierde»-— este probabil că nici sufletul nu face excepţie de la legea comună. materia şi energia fiind nepieritoare. Pentru a exprima aceste fapte. Observaţia arată că actele vitale ale fiecărei fiinţe formează o orupare armonioasă. De altfel. 1 . — care e imaterial şi unic.

Pentru a explica propagaţia luminii. dar ea nu este propagată de vibraţiile moleculelor . pentrucă ea explica toate aceste fapte în mod satisfăcător. din aer. Ei conchiseră că propagaţia luminii este analoagă cu propagaţia acestor unde.—adică pentru a-i determina cauza eficientă. reflecţia nu ar fi decât saltul părticelelor luminoase care întâlnesc un obstacol. care traversează medii de densitate diferită. Cum era imposibd să fie verificată prin proba şi contra-proba experimentală. în apă. lumina.. Fizicienii căutară atunci un alt termen de comparaţie pe care să poată baza raţionamentul prin analogie şi îl găsiră în ceea ce se petrece când o piatră cade în apa liniştită a unui lac: unde concentrice parcurg suprafaţa apei. savanţii s'au mulţumit să confrunte această ipoteză cu faptele de observaţie şi au admis-o în ştiinţă. o suprafaţă rezistentă. vibraţiile moleculelor acestui lichid. trece oblic. Aceasta este ipoteza cunoscută în fizică sub numele de teoria emisiunii.. depărtându-se din ce în ce mai mult de un centru repre zentat prin punctul unde piatra a atins lichidul. — fizicienii au comparat mai întâi acest fenomen cu mişcarea. lichide (apa) şi gazoase (aerul). cu transportul unei ghiulele aruncate de un tun. părticele ale unui fluid subtil. dr'ept cauză.— care. Teoria emisiunii părea definitiv stabilită când se observă că ea nu poate să interpreteze unele fenomene ca franjele luminoase.— mici proectile. — în toate direcţiile şi în linie dreaptă.. ca difracţia. metoda pe care au întrebuinţat-o fizicienii.SUFLET ŞI DUMNEZEU 125 de exemplu. De asemenea. când a fost vorba să găsească cauza propagaţiei luminii. de exemplu. Atâta fu deajuns pentru a face să fie părăsită. Dar propagaţia undelor la suprafaţa apei recunoaşte..după teoria emisiunii. refracţia ar fi ceva analog cu schimbarea direcţiei unui proiectil. Ei au con chis că un focar luminos emite. — proiectile ale cărora traiectorii formează razele luminoase. Ce vibrează în cazul propagaţiei luminii? Ştim că lumina traversează corpuri solide (sticla). Astfel. fenomene cu care ea este chiar în contradicţie.

pentru eter. lichide şi gazoase. cu alte cuvinte că este lipsit de densitate. umple spaţiile interstelare. în plus. Să aplicăm această metodă la demonstraţia existenţii sufletului. un obiect care să prezinte. deasemenea. ea nu Fizicienii au încercai chiar să definească proprietăţile sau atributele eterului şi iată cum au procedat: au comparat eterul cu apa şi — în urma unui control experimental al efectelor sensibile ale acestor agenţi. vidul experimental si acela al spaţiilor interplanetare şi interstelare. — ipoteză care explică toate faptele de observaţie şi nu este în contrazicere cu niciunul din ele. —ale cărui vibraţii ar fi cauza propagaţiei luminii 1 . Asemenea defect însă n'a împiedecat pe savanţii fizicieni s'o introducă în ştiinţă şi să bazeze pe ea. mai bine zis. . — eterul fizic. Fizicienii fură deci obligaţi să imagineze un agent special. de la modul de propagaţie al undelor apei. cu pietrele.. precum şi fiecare din moleculele lor şi care. căci ea traversează. că el este perfect elastic. această ipoteză nu poate ţi verificată în mod direct prin proba şi contra-proba experimentală. fizicienii au întrebuinţat raţionamentul prin analogie sau. Totuşi. Aceasta este ipoteza zisă teoria ondulaţiei. interpretarea fenomenelor naturii. Dar piatra nu seamănă de loc cu fiinţa vieţuitoare. să alegem un termen de comparaţie convenabil. după cum fizicienii au conchis. au afirmat sau au negat. că acest mediu este format de molecule capabile de a vibra. Astfel ei au fost conduşi să admită că eterul constituie un mediu continuu. că este imponderabil şi uniform răspândit în univers. principalele proprietăţi fizice ale apei.126 DR . Pentru a descoperi cauza propagaţiei luminii şi pentru a defini eterul.c.. molecule distincte de acelea ale corpurilor materiale. să urmăm pas cu pas procedeul acestor oameni de ştiinţă. cu fiinţa vieţuitoare. interplanetare şi vidul aerian. analogii reale şi care să aibă o cauză cunoscută. Vom putea conchide de la această cauză la aceea a finalităţii vitale. ipoteza. că nu opune nici o rezistenţă mişcărilor corpurilor cereşti.PAULESCU acestor corpuri.N. care înconjoară toate corpurile solide. Materialiştii au comparat fiinţa vieţuitoare cu corpurile brute. la modul de propagaţie al luminii.

care a ales materialele. Ori. dirijind-o spre un scop determinat. — şi încă şi mai puţin conştiinţă. Acest agent este cauza imediată a finalităţii morfologice şi fiziologice a fiinţii vieţuitoare. concluzia pe care ei au tras-o. — după un plan întocmit de un inginer. o maşină prezintă ceva analog cu o finalitate morfologică şi fiziologică: Ea este formată de organe care. cel puţin. Ori. în imposibilitatea unei asemenea . — pentru a-i forma organele. — sau. o maşină presupune un lucrător. — în urma unui raţionament prin analogie. Ceva mai mult. vom putea. — să fie greşită. Intradevăr. ea îndeplineşte fenomene analoage cu funcţiile de nutriţie (combustia cărbunelui) şi cu funcţiile de relaţie (mişcări) ale fiinţelor vieţuitoare. — şi aceste fenomene sunt dirijate în vederea unui scop determinat de mai înainte (finalitate fiziologică). sunt construite şi îmbinate după un plan con ceput mai dinainte şi în vederea unei întrebuinţări ulterioare (finalitate morfologică). ca şi acelea ale fiinţelor vieţuitoare. şi care îi dirijează mişcă rile în vederea unui scop. Metoda experimentală cere ca orice ipoteză. noi conchidem că fiinţa vieţuitoare trebuie să aibă. o maşină care funcţionează seamănă cu fiinţa vieţuitoare mai mult decât o piatră inertă. — de la cauza uneia la cauza celeilalte. să ne suim până la cauza maşinii vieţui toare. şi dânsa. graţie unui raţionament prin analogie. constructor şi conducător. — după un plan prestabilit.SUFLET ŞI DUMNEZEU 127 prezintă nici urmă de finalitate morfologică sau fiziologică. — şi aceea a sufletului nu poate să facă excepţie. — să fie confirmată prin proba şi contraproba experimentală. Acest lucrător este cauza imediată a finalităţii morfologice şi fiziologice a maşinii. Este deci evident că fiinţa vieţuitoare seamănă mai mult cu o maşină decât cu o piatră. — care le-a dispus. Era deci fatal ca. El este ceea ce am numit «Suflet». un agent constructor şi conducător. — şi care prezida la funcţionarea lor. Prin analogie. Cunoscând cauza unei asemenea maşini. Să căutăm un alt termen de comparaţie care să prezinte cu fiinţa vieţuitoare analogii mai intime. care construieşte organele corpului.

obişnuite să nu privească decât lucruri concrete. de-aici înainte. — deşi neputând fi demonstrată prin proba şi contra-proba experimentală. are ca atribut conştiinţa şi este agentul minunilor ce am studiat sub numele de instincte şi acte voluntare. dispoziţia lor după un plan prestabilit. — organe. intră în domeniul naturii brute. Ipoteza sufletului. îndeplineşte în mod satisfăcător condiţiile cerute de ştiinţa experimentală. C. — deşi neprobată în mod direct. cărora. Astfel. imposibilitate demon- strată de faptele experimentale. în vederea formării unor organe cu funcţii speciale. Intradevăr. Absenţa lui constituie moartea. — cu toată demon straţia mea. Sufletul prezida la evoluţia fiinţii şi realizează reproducţia ei. — să le fie greu să admită un «Suflet» imperceptibil Pe calea ipotezei se poate ajunge chiar a defini atributele sufletului. să explice toate faptele şi să nu fie în contrazicere cu niciunul din ele. — ur mând procedeul întrebuinţat de fizicieni pentru a defini atributele eterului. ipoteza eterului. — pro cedeu care consistă într'o comparaţie urmată de afirmaţie sau de negaţie. singură dintre toate ipotezele propuse. Acelaşi lucru se poate zice şi despre ipoteza sufletului. Ea este deci o teorie care poate fi admisă în ştiinţă x . PAULESCU demonstraţii. care nu vor funcţiona decât mai târziu. Tot sufletul coordonează fenomenele vitale de nutriţie şi de relaţie în vederea unui scop util. diferenţierea lor. El. ea explică în mod satisfăcător caracterul de finalitate al faptelor vitale morfologice şi fiziologice. Se poate ca printre D-voastră să se afle spirite pozitive.DH. — explicând toate faptele vitale şi'nefiind în contradicţie cu niciunul din ele. — a fost admisă în ştiinţă pentrucă îndeplineşte această din urmă condiţie. — după control experimental. . N. Numai această ipoteză ne permite să înţelegem imposibilitatea generaţiei spontanee şi a transformării speciilor. adică oprirea definitivă a evoluţiei şi supri marea finalităţii vitale în corpul care îi servia drept substrat şi care. Sufletul este agentul care regulează divizia celulelor. în fine.

. adaogă comentând-o: «Fundamentele logice ale acestei siguranţe sunt întradevăr. 670. Astfel este materia x. un mare fizician. demonstrează existenţa sufletului şi îi defineşte principalele atribute. infirmităţi şi alteraţii sunt bine cunoscute. Iată ce zice despre eter. îl cunoaştem însă. Ipoteza eterului nu implică o abdicare din partea unui spirit ştiinţific şi critic 2. îl cunoaştem numai prin fenomenele al cărora factor necesar. ci o convingere profundă dobândită în mod ştiinţific. impresionează simţurile. — admite mai multe elemente şi agenţi care.SUFLET ŞI DUMNEZEU 129 prin simţurţ. într'o ştiinţă expe rimentală ca fiziologia. In ceeace mă priveşte. Dar ea nu poate să se oprească din Dacă sufletul scapă acţiunii simţurilor. după cum am demonstrat. ale cărora limite de pătrundere. Sir William Thompson (Lord Kelvin): « De un lucru suntem siguri: de realitatea şi de materia litatea eterului luminos ». . — ştiinţă experimentală per excellentiam. Dastre: Les agents impoderables ei l'ether. p. 1 A. pentru a-i convinge pe deplin. — DUMNEZEU Ştiinţa după cum văzurăţi. îmi va fi de ajuns să le aduc aminte că fizica. aceasta nu dovedeşte decât că el este altceva decât energia fizică. Acelaşi lucru zicem şi noi despre suflet: el nu ne este revelat de niciun simţ. el este. — nu sunt atinse de simţuri. Şi această siguranţă nu este o simplă credinţă. 1901. Acestora.. căruia îi împrumut această citaţie. afirm sus şi tare că sunt tot aşa de sigur de existenţa sufletului cât şi de orice adevăr bine stabilit de ştiinţa experimentală. cel puţin tot atât de puternice ca şi mărturia simţurilor. astfel este eterul fizic. ele sunt mai greu de definit decât cele ce leagă energia cu materia. Eterul nu ne este revelat de niciun simţ. adică cu protoplasma. spirite pozitive care să se mire că. Cât despre relaţiile sufletului cu corpul. care singură. Iar profesorul Dastre. pentru o asemenea inteligenţă. — ca şi sufletul. II. se vorbeşte de agenţi cari nu cad sub simţiri. prin actele şi fenomenele al căror factor necesar el este. 1 . în « Revue des Deux Mondes ».

Vezi lecţia II-a. ea trebuie să se întrebe: Care este cauza sufletului? Este evident că sufletele fiinţelor vieţuitoare derivă din acelea ale părinţilor lor care sunt. — « nimic nu se face fără cauză». — cum în acel moment. N. Dar aceste cauze nu pot fi decât cauze secundare a căror serie nu este nelimitată. sufletele au început să existe la un moment dat.—-care se mai întreabă: ce este această Cauză primară? Care îi sunt atributele? Pentru a răspunde la această întrebare. decât materie şi energie. principiul cauzalităţii fiind baza ştiinţii. Ori. căci ea nu este concluzia unui raţionament prin analogie. Intradevăr sufletul este de o esenţă cu totul diferită de aceea a materiei şi a energiei. ca să zic aşa. care a stabilit planul maşinii şi modul ei de funcţionare. * In demonstraţia existenţii sufletului. ar rămânea neexplicate). — şi cum este absolut imposibil ca sufletul 2 să fie efectul acestor elemente ale naturii brute. Ca şi sufletul. Prm urmare. — care este mai mult decât o ipoteză. — se impune inteligenţii noastre cu o forţă irezistibilă. 1° — Cauza primară nu cade sub simţurile noastre.130 DR. — ne conduce. —noţiune ştiinţifică. a fost incandescent. — trebuie să conchidem că atunci. Raţiunea sprijinită pe principiul cauzalităţii. ea este deci imaterială. — care la început. nu se găsiau pe pământ. A şti că există o Cauză primară a sufletului nu poate satisface pe omul de ştiinţă. a avut loc intervenţia directă a Cauzei primare. pe calea ipotezii. Fiind cunoştinţe prin cauze. C. în mod necesar la noţiunea existenţii unei cauze primare a sufletului. 1 1 . cauzele lor imediate. viaţa n'a existat întotdeauna pe pământ 1. Cauza primară e reprezentată prin Inginerul. Intradevăr. să revenim la faptele de observaţie care nu trebuiesc pierdute niciodată din vedere. Şi notaţi că această noţiune. — şi cu atât mai mult cu cât ea dă seama de toate faptele de observaţie (care fără dânsa. PAULESCU mersul ei înainte. — şi nu este în contrazicere cu mciunul din ele 8. Vezi Generaţia spontanee şi Danvinismul.

— şi că acest plan este aproape acelaşi pentru toate fiinţele unei aceleiaşi specii. — considerat în evoluţia unui individ şi în seria fiinţelor vieţuitoare. asemănarea neimplicând câtuşi de puţin descendenţa. Ori. tipul morfologic al unei specii diferă mai mult sau mai puţin. toate fără excepţie. reamintesc formele altor animale.SUFLET ŞI DUMNEZEU -J^J 2° — Observaţia arată că. — întradevăr. Dar şi-au dat seama că « dacă descendenţa implică asemănare >). Există deci o oarecare uniformitate a planului morfologic 1. fără excepţie. deşi distincte. de relaţie şi de reproducţie. 1 . o asemănare incontestabilă. — transformiştii au încercat să tragă probe în favoarea doctrinii transformării speciilor. toate animalele vertebrate posedă cele trei feluri de organe: de nutriţie. există o homologie. Din această uniformitate de plan. Ceva mai mult. formele succesive pe care le ia un animal superior. când e vorba de planul fiziologic . ajunse la o stare de completă desvoltare. ceea ce ne conduce să admitem că acest regn este efectul unei cauze primare unice. — şi între aceleaşi organe. — premize analoage cu sofismul post hoc. de exemplu. care seamănă cu un altul. Totuşi. prin raţionamente bazate pe premize absurde. sunt formate de protoplasma şi. constituţia chimică şi fenomenele fiziologice sunt identice la toate fiinţele vieţuitoare. Astfel. în cursul vieţii sale embrionare. de specii diferite. invej-sul poate fi fals. de uniformitatea planului fiziologic. de relaţie şi de reproduc ţie. Toate aceste fiinţe. derivă din el. ajungem la concluzia că în regnul vieţuitor există o unitate în varietatea nelimitată a formelor şi a fenomenelor. — ca următoarea: orice lucru. din această asemănare. Dacă apropiem uniformitatea planului morfologic. dela cele mai simple la cele mai complicate. de acela al altor specii. tipurile diverselor specii prezintă între eleanalogii manifeste. după un plan prestabilit. De aici rezultă un fel de transiţie gradată a formelor. Dar uniformitatea este şi mai aparentă. considerate la diverse vertebrate. corpul fiecărui fiinţe vieţuitoare este construit după « o serie de ordine regulate de mai înainte » (Claude Bernard). prezintă aceleaşi fenomene vitale de nutriţie. ergo propter hoc.

Ori. — după expulsia uterină. — graţie instinctelor sociale. — alte organe ale mamei. — şi a cărora funcţionare este perfect adaptată unui scop util. finalitatea nu rriai este imanentă şi limitată la un individ.deci. cu o perfecţie minunată. cauza acestei finalităţi. — nu este el însuşi. propriu vorbind. care le execută. Ea urmăreşte un plan prestabilit. de asemenea. In urmă. — altfel conformate.—anumiţi indivizi (părinţi. că sufletul. triburi. pe cari îi apără în caz de pericol.132 DR . moşii şi strămoşii ei. — ordin căruia i s'au supus. De asemenea. C. construcţia organelor. — căci îl ignorează în mod absolut. . ea se supune orbeşte unui ordin primit «la origine ». încă din starea embrionară. devenite mamă. — există o întreagă serie de acte şi de fenomene care au drept scop perpetuarea speciei. laptele. după naştere. în care. — care realizează conservarea individului. Bernard. singurul aliment care îi poate întreţine viaţa. — sau veghiază la siguranţa semenilor lor. ca şi funcţionarea lor se îndeplinesc fără ştirea fiinţii vieţuitoare. — ci se referă la doi indivizi. de când rasa şi specia ei există. şefi. — anume glandele mamare. — această fiinţă pare a nu fi conceput ea însăşi scopul acestor acte morfologice şi fiziologice îndeplinite de dânsa. In plus. al cărui autor nu este ea însăşi. — prepară. pentru noul născut.N. Finalitatea multiplă se mai întâlneşte în societăţile naturale (familii. Alături de faptele vitale cu o finalitate imanentă. In toate aceste cazuri. — adică. părinţii. Observaţia arată că organele genitale ale unui individ se adaptează la organele genitale. de sex diferit. servesc la nutriţia şi la desvoltarea embrionară a puiului.-—adică. suverani) lucrează spre a asigura existenţa progeniturii. Se pare. —care realizează finalitatea imanentă a fiinţei vieţuitoare pe care o animează. — organe care nu vor funcţiona decât mai târziu. naţii). PAULESCU 3° — Observaţia mai arată că fiinţa vieţuitoare construieşte. — ale unui alt individ.—diferitele organe care îi constituiesc corpul. anumite organe ale unei femele. — cum zice CI.

căci celelalte fiinţe vieţuitoare (microbi. deci. animale) sunt incapabile să subsiste prin ele înseşi. viaţa e egoistă. — este reducerea substanţii organice în stare minerală 1.SUFLET ŞI DUMNEZEU 183 Se poate zice chiar că. — orice fiinţă vieţuitoare are trebuinţă absolută de substanţe organice şi mai ales de hidraţi de cărbune.'—fermentaţiile putrefacţiei ce ei determină. Ori. Fără ele viaţa pe pământ ar fi imposibilă. — căci rezultatul putrefacţiei. suprafaţa pământului ar fi acoperită de nenumărate cadavre de animale şi de vegetale. — disolvă substanţa organică ce constituie corpurile acestor fiinţe superioare. ca să zic aşa. Fără microbi. trece prin lumea vieţui toare şi ajunge din nou în lumea anorganică. în a doua. microbii intră în scenă şi. de aceea a plantelor verzi. ceea ce ar face imposibilă viaţa fiinţelor noi. Ei îndeplinesc deci. graţie lor. în special leguminoasele. — şi altruistă. — ca şi acela al cremaţiei. Existenţa tuturor fiinţelor vieţuitoare depinde. plecând de la substanţe anorganice. . — o simplifică. — care. mai bine zis. — care. pentru a trăi. Dar în acelaşi timp. plante incolore. sau. fixează azotul aerului şi-1 in troduc în combinaţii organice. cercetări recente au dovedit că anumite plante. — cu un cuvânt. pe ele. — după cum am amintit în lecţia precedentă. în natură. Observaţia probează că pentru a-şi forma ţesuturile şi pentru a îndeplini fenomenele vitale. în prima jumătate. — numai plantele verzi pot forma hidraţi de cărbune. plecat dm lumea organică.—a fortiori' el nu este cauza unei finalităţi care se raportează la alţi indivizi. — o aduc în cele din urmă la starea de substanţă anorganică. Ori. Observaţia arată deasemenea că. 1 Microbii nu produc numai distrugere. — şi o redau lumii minerale din care ea derivă şi de unde este reluată de plante. ele fac aceasta prin acţiunea unor microbi care trăesc. se închide un imens ciclu de energie şi de materie. ca paraziţi. importantul rol de gropari. în general. de crematori. după moartea fiinţelor vieţuitoare superioare (animale şi plante). — dacă sufletul nu este cauza finalităţii imanente a fiinţii pe care o vivifică. Aşa de exemplu. nutresc întreg regnul vieţii.

precum şi admirabila armonie ce domină lumea vieţuitoare. — această minunată adaptare a mijloacelor la scopuri. — şi de aceea ce există în întregul regn al vieţii. Şi această armonie. naţii). — dacă apropii finalitatea morfologică şi fiziologica ce se observă la orice fiinţă vieţuitoare. atributul de înţelepciune. — care constituesc una din cele mai frumoase descoperiri ale ştiinţii moderne. Prin urmare. într'un grad suprem. « alta. — prezintă. Demonstraţia existenţii unei cauze primare a vieţii imaterială unică. Acum putem da întrebării «care este cauza vieţii?». — de aceea ce se întâlneşte în societăţile naturale (familii.-N'. De aici rezultă că. următorul răspuns care îndeplineşte toate condiţiile cerute de metoda ştiinţifică: « Viaţa este efectul a două cauze imateriale: una. pentru totalitatea fiinţelor vieţuitoare ».PAULESCU Aceste noţiuni. . — adevăratul autor al finalităţii ce constatăm la fiinţele vieţuitoare. este termenul sublim la care ne conduce fiziologia. omul de ştiinţă nu se poate mulţumi zicând: Cred în Dumnezeu. — unică.C. — nu este desigur opera sufletelor lucrând în mod izolat. — ajungi la următoarea concluzie evidentă : Cauza primară. sau Dumnezeu. — ci trebuie să afirme: Ştiu că Dumnezeu este. considerate în particular şi în totalitate. Această cauză primară este Dumnezeu. — au pus în evidenţă uriaşa simbioză ce uneşte toate fiinţele vieţuitoare. triburi. Ea nu poate fi decât opera cauzei lor primare.134 DIi . înţeleaptă. cauza primară. cauza secundară sau Suflet. — unică pentru fiecare fiinţă vieţuitoare.

drept rezultatul sau sinteza descoperirilor ei celor mai recente. printr'un studiu con tinuu. ' Ei bine. — sau dacă nu aş fi constatat că adevăraţii savanţi resping sistemul materialist. căzusem în cursa unei perfide afirmaţii că oamenii de ştiinţă sunt toţi materialişti. ca sistem. Ca orice eroare. Prin ei s'a introdus în şcoli. . unde. materialismul însemnează ignoranţă fie prin lipsă de cultură. fie prin pasiune. mai multe generaţii. neavând spirit critic.. — dacă de atunci nu aş fi dobândit. La şaptesprezece ani. este negaţia ştiinţei. o victimă a acestei doctrine. — şi a otrăvit astfel. nici spirit critic destul de desvoltat pentru a deosebi minciuna de adevăr. eram materialist pentrucă nu aveam decât o sumă foarte restrânsă de cunoştinţe asupra naturii. — aş fi şi astăzi. noi cunoştinţe asupra naturii brute şi asupra fiinţelor vieţui toare. fie prin lipsă de inteligenţă. Materialismul ateu a năpădit societatea modernă. a exploatat şi exploatează candoarea şi naivitatea copiilor şi a tinerilor neexperimentaţi care nu au nici cunoştinţe suficiente. — el care. — sau dacă din nenorocire. cum erau la acea vârstă.. în mod laş. pentru că. El s'a servit de prestigiul ştiinţei.APENDICE IDEEA DE DUMNEZEU IN ŞTIINŢĂ Ideea de « Dumnezeu » este o noţiune fundamentală fără de care ştiinţa cade în absurd. care 1-a primit orbeşte pentru că el s'a dat drept expresia ştiinţei. pentrucă raţiunea mea nu era încă desvoltată. facultăţile mele intelectuale ar fi rămas copilăreşti. aşa că. incapabili să-i priceapă ipocrizia. cu doctrinele sale răufăcătoare. — ca să impună mulţimii semi-savanţilor. credeam tot ce auzeam şi citeam.

— Antoine de Jussieu. . Biot. — Haller.. — Hauy. — Wiîliam Thompson (Lord Kelvin). — Isidore Geoîfroy Saint-Hilaire. de Descartes. marii savanţi. — Cauchy. —Maxwell.— Liebig. — Volta. — ArmandGautier.— J. de Kepler. — Barrande. Milne-Edwards. de Galileu. — Hermite. au admis toţi. B. — Faraday. — Gaiidry. — Pasteur. 4° — fundatorii fizicii moderne: Reaumur. — De Blainville. B. de Bacon. — Berzelius.. Dumas. — Louis Agassiz. PAULESCU Adepţii materialismului au repetat de atâtea ori că ştiinţa modernă a izgonit definitiv din domeniul său ideea de « Dumnezeu ». — Gratiolet.— Cfay-Lussac. — Branly. 3° — fundatorii chimiei moderne: Lavoisier. — că astăzi multora le este ruşine să pronunţe cuvântul « Dumnezeu » faţă de martori. — Brogniard (fiul). — Ed. — Ampere. Fără a mai vorbi de Copernic. pasaje culese din operile câtorva din aceşti oameni mari de ştiinţă. — A.. — Marconi___ 5° Iluştrii iniţiatori ai ştiinţelor naturale moderne (zoologie.— Flourens. — Le Verrier. anatomie.— Chevreul şi Wiirtz . — Etienne Geoîfroy Saint-Hilaire. — Pierre Termier. Faye.. — Robert Mayer (întemeetorul energeticii fiinţei vieţuitoare).336 DR. — Calmette. — Cuvier. 2° — marii matematicieni: Euler. — Elie de Beaumont. de Leibnitz. de Pascal. — Latreille. creatorii şi gloriile ştiinţei.. — Linne. —Laplace. — De Lapparent. Laennec.. — Berthollet.—putem cita ca teişti declaraţi: 1° — marii astronomi: Herschell. Toate acestea s'au făcut în numele ştiinţei. — Van Beneden. — de preferinţă naturalişti. şi au proclamat existenţa lui Dumnezeu. — Brogniard (tatăl). — Henri Gonthier. pentrucă principalele motive. botanică. Iată de altfel. sunt tocmai acelea pe care le-am expus mai sus: . fiziologie.. — Jurien de la Graviere. C. de Quatrefages. — ei au ştiut să manevreze aşa de bine. — Hirn.—Fresnel. — Lancereaux. — De Bonnard. — Cruveilhier. chimie biologică şi microbiologie): Buffou. de Newton. — Claude Bernard. Şi totuşi. — Wilîrid Kilian. — Roux. de Verneuil.— Thenard. — A. — J. — Ber-nard de Jussieu. care îi fac să admită existenţa lui Dumnezeu. — Homalius d'Halloy. medicină. N.. geologie şi paleontologie. — Dupuytren..

— (celebru naturalist. Linnaci... II. profesor la muzeul de istorie naturală. Paris. p. pentru a împărtăşi entuziasmul sfântului Profet şi pentru a striga cu dânsul: Cerurile spun gloria lui Dumnezeu. T.) în Philosophie anatomique.SUFLET ŞI DUMNEZEU 137 C. profesor de istorie naturală. etc. fizicianul dispare. 1850 —1860. ca o probă directă a existenţii unui Dumnezeu care cugetă ». I. Labe): . adică lui: Dumnezeu.. M. Paris. — Systema naturae. Parisiis. Masson): « Cu cât se descoperă mai multe asemănări organice între om şi animale. în Cours a"Entomologie. 266): «Din câte spusei până acum. formează un sistem combinat cu înţelepciunea cea mai profundă.. cu atât se pune mai bine în evidenţă diversitatea comorilor pe care Creatorul le-a pus în noi. Agassiz. suntem obligaţi să considerăm orice legătură inteligentă şi inteligibilă între feno mene. Bailliere): «Cât timp nu se va putea proba că materia sau forţele fizice pot să raţioneze.. p. 499: «Ajuns la această limită. p. este necesar să atribuim uni tatea progeneratoare unei Fiinţe atotputernice. sistem stabilit la origine. 1 (apud Levrault) : « Cum unitatea presupune ordinea în orice specie.) în Historie naturelle des regnes organises. — (fundatorul Entomologiei. Paris 1851 (Ed. omul religios singur rămâne. T. ». — (celebru naturalist. Paris. — (profesor de anatomie la facultatea de medicină din Paris) în Trăite d''Anatomie descriptive. deduc această consecinţă: legile care domină societăţile insectelor. p. Cruveilhier. dând viaţă atâtor fiinţe diverse. — (membru al academiei de ştiinţe. necesse est ut unitatem illam progeniratricem Enti cuidam omnipotenţi et omniscio attribuamus.. 1869. . p. Etienne Geofîroy Saint-Hilaire. — şi cugetarea mea se ridică cu un religios respect către acea Raţiune eternă care. Latreille. etc. ». L. Deo nempe cujus opus Creatio audit »). J. membru al academiei de ştiinţe. 1831. T. 1830. II. 12 (Ed. XXII. a cărui operă este Creaţia» (« Cum unitas in ornni specie ordinem ducit. 252 (Ed. trad. Isidore Geoîfroy Saint-Hilaire. 3-eme e'dition. profesor la Universitatea din Cambridge) în De l'espece et de la classification en zoologie. a voit să perpetueze generaţiile. p. 1822. Paris. franciise par Vogeli. . ».

— (prezident al academiei de ştiinţe din Paris) în C. etc. ia oorbonna. sunt respinse de adevărata ştiinţă. . ». membru al academiei de ştiinţe şi al academiei franceze. Paris 1857. — ca în timpul lui BeaumuT. 2-eme anne'e. profesor la College de France. cu 0alion. el merge de la materie la viaţă. cu umilinţă. 347 (Ed. La vederea acestei minunate organizaţii. al lui Cuvier şi al atâtor oameni de geniu. cu o pricepere şi cu o înţelepciune infinite. T. Claude Beniard. .. se mulţumeşte să admire pe Creator în operile sale ». Delessert. Jurien de la Graviere. aceste aberaţii ale minţii. — (fiziologist celebru. p. 1293: Botanica « este o ştiinţă care. N. — (membru al academiei de ştiinţe şi al academiei franceze. — (naturalist renumit. al lui Linneu. Flourens. Dumnezeu înaintează mereu.) în Instinct et intelligence des animaux. atât de rezistentă. . cel mai ilustru dintre fundatorii fiziologiei şi ai medicinii experimentale. 34. în prezenţa unor fapte aşa de semnificative şi aşa de nu meroase. de la inteligenţă la suflet. la muzeul de istorie naturală. şi în acelaşi timp. se mai pot găsi oameni care să vină să ne spună că toate minunile naturii sunt nişte simple efecte ale întâmplării sau nişte simple consecinţe ale proprietăţilor generale ale materiei. Acad. membru al academiei de ştiinţe. această capodoperă a creaţiei.) în Eloge de B. mai bine zis. etc. p. se'ance du 27 Decembre 1886. . care este anatomistul care să nu fie împins să strige. naturaliştii nu le pot da crezământ şi azi. . — ei nu pot să-şi dea seama de fenomenele ce se petrec în faţa lor decât atribuind operile creaţiei acţiunii unui Creator». des sciences. etc. în care totul a fost prevăzut. .138 DR. cel mai mare spirit ştiinţific al veacului al XlX-lea) în Lecons sur Ies phe'nomenes de la vie. etc. C. 17 Decembre 1864: « Este de mirat că. p. Bailliere): . că o carte de anatomie este cel mai frumos imn ce a fost dat omului să-l cânte în onoarea Creatorului ». care uneori se ascund sub numele de ştiinţă pozitivă. A. PAULESCU « Cât de mare trebuie să fie ardoarea noastră pentru studiul omului. conference faite â la Sorbonne et recueillie par Emile Alglave. I. . de la viaţă la inteligenţă. Garnier): « Niciodată ştiinţa nu ne-a revelat lucruri aşa de mari. Aceste zadarnice ipoteze sau. B. profesor de zoologie la muzeul de istorie naturală. coordonat. ne arată atâta armonie în întreg şi atâta perfecţiune în amănunt. 331 (Ed. p. în planurile sale. a căruia structură atât de delicată. Becue des cours scientifiques de France et de VEtranger. Milne-Edwards.

la 8 August 1894. im riscăm să ne înşelăm. cu atât ne vom apropia mai mult de adevăr. franc. membru al academiei de ştiinţe. ele revin cu o forţă irezistibilă. Paris. la origine. Nu putem rezista plăcerii de a aduce aci frazele. Prin urmare. 9 (Ed. membru al academiei de ştiinţe. 337). 1895. trebue să existe o inteligenţă superioară din care derivă a noastră. p. Raţiunea acestei creaţii aparente nu este deci în prezent. Acad. Nu putem s'o găsim în cauzele secunde sau actuale.) în C. Gauthier Villars): In jurul nostru avem mulţime de probe strălucite de o acţiune inteligentă. în fine. — (astronom ilustru. Theories Cosmogoniques des anciens et des modernes. Ele ne arată natura supusă unei voinţe libere. «Natura reface ce a mai făcut. de aceste idei. etc.SUFLET ŞI DUMNEZEU 13Q « In realitate. profesor de chimie şi director la muzeul de istorie naturală.) în Sur VOrigine du monde. 631 şi următoarele: . numai la început se poate invoca prevederea sa: la origine. de M. Chevreul. de un plan binevoitor. — (mare chimist. iată-ne preparaţi a înţelege şi a primi formula tradiţională. şi dacă vreodată îndoeli metafizice ne depărtează. raportând la dânsa aceste splendori ale Cerurilor care au deşteptat cugetarea noastră şi. «Pentru noi. — discurs prezidenţial pronunţat la Oxford. înaintea lui British Association [Trad. des sciences. Paris. R. făcător al cerului şi al pământului ». aceasta e legea. Ele ne arată că toate lucrurile vii depind de un Creator şi de un stăpân etern». Sir William Thompson (Lord Kelvin). Dumnezeu. 1874. legea prealabilă nu există decât la origine» (p. p. tată atotţiitor. 14 Septembre. trebuie s'o căutăm în Cauza primară ». noi nu asistăm la naşterea niciunei fiinţe. prin care astro nomii. nu vedem decât o continuaţie periodică. citat de Lord Salisbury în Limites actuelles de notre science. — (unul din cei mai mari fizicieni ai epocii actuale). fizicienii şi chimişti iluştri proclamă în mod solemn existenţa Cauzii primare şi vom termina cu magnifica mărturisire a nemuritorului Pasteur. ea est e în trecut. Şi cu cât ideea ce ne vom face despre această inteligenţă supremă va fi mai mare. Gauthier-Villars): « Şi cum inteligenţa noastră nu s'a făcut ea însăşi. de Fonvielle. etc. pentru câtva timp. considerând-o ca autorul tuturor lucrurilor. Faye. 336). Trebue să ne înălţăm până la Cauza primară» (p. ed. 1884.

în auditorii săi.) în Discours de re'ception a P Academie frangaise. Deci. acest nume îi scăpă din gură şi deodată se manifestă.140 DR N c . Deci. etc. într'o zi prin excepţie. — (membru al academiei de ştiinţe. ca şi cuge tarea omenească. 23: « In zadar ştiinţa a revelat structura lumii şi ordinea tuturor fenomenelor. Wiirtz. — (membru al academiei de ştiinţe şi al academiei franceze. R. căutând adevărul. să protesteze contra unei opinii diametrial opuse cu a sa şi aceasta este cauza care mă face să expun motivele pentru care zic că n'am fost niciodată nici sceptic.) în Les manifestations de la vie derivent-elles toutes des forces mate'rielles? Paris. — în convingerea instinctivă. 27 Acrii 1882. profesor şi decan al facultăţii de medicină de la Paris. el (spiritul omului) voieşte să se înalţe mai sus şi. « Se spune că ilustrul fizician englez Faraday. o mişcare de aprobare simpatică. raportul lor. în lecţiile pe care le făcea la institutul regal din Londra nu pronunţa niciodată numele lui Dumnezeu. universală. 1897 (Ed. creatorul chimiei biologice şi al microbiologiei. p. 1874. — el este condus să le subordoneze unei Cauze primare.. n'am fost materialist la nicio epocă a vieţii mele. nici materialist. vezi Association fran-caise pour V Avancernent des sciences. profesor de chimie la facultatea de medicină din Paris etc. «A doua este convingerea mea despre existenţa unei Fiinţe Divine. Armând Gautier. etc. unică.PAULESCU « M'am întrebat dacă într'o epocă în care de multe ori s'a zis că ştiinţa modernă duce la materialism. Lille. membru al academiei de ştiinţe. Creatoare a unei îndoite armonii: armonia care domină lumea neînsufleţită şi pe care o reve lează ştiinţa mecanicii cereşti şi ştiinţa fenomenelor moleculare. deşi era profund religios. că lucrurile nu au în ele înseşi raţiunea lor de-a fi..) în La theorie des atomes dans la conception generale du monde. originea lor. C. Louis Pasteur. Faraday. îşi întrerupse lecţia prin aceste cuvinte: « V'am uimit pronunţând numele . — (chimist renumit. băgând de seamă. n'am fost niciodată sceptic. de la 3-eme Session. Carre et JVaud): « Este o ştiinţă pe dos aceea care îndrăsneşte să asigure că numai materia există şi că numai legile ei guvernează lumea ». spiritul meu neputând concepe ca această dublă armonie. « Prima opinie se referă la siguranţa ce am despre existenţa materiei în afară de mine-însumi. apoi armonia care domină lumea organizată vieţuitoare. să fie efectele întâmplării». Dumnezeu! >. nu este o datorie pentru un om care şi-a petrecut viaţa în mijlocul cărţilor şi într'un laborator de chimie.

. Ideea de Dumnezeu este o formă a ideii de infinit». dacă aceasta nu mi s'a întâmplat încă. îi întunecă judecata şi îi ridică calmul şi imparţialitatea. 267. de o violenţă rară x. este el însuşi etern prin natura sa ». cine se află care să poată fi opus. « Peste tot în lume văd inevitabila expresie a noţiunii de Infinit. ele mi se par de esenţă eternă. p.SUFLET ŞI DUMNEZEU 141 lui Dumnezeu. « Mărimea acţiunilor omeneşti se măsoară după inspiraţia care le-a dat naştere. printre cei ce neagă pe Dumnezeu. Fericit cel ce poartă în sine un Dumnezeu. iar fanatismul sectar. 2-eme edition. şi din care ele emană. se poate smulge din sufletul omului aceste înalte preocupaţii. Bailliere): 1 Vezi E. 1904. şi care i se supune: idealul artei. Toate sunt lu minate de reflexele Infinitului ». idealul patriei. Paris. dar noţiunea şi respectul de Dumnezeu ajung în spiritul meu prin căi tot atât de sigure ca şi acelea care ne conduc la adevărurile ordinii fizice ». Creatorii transformismului. el se crede fundatorul unei religii noi. religia monistă. — credeau în Dumnezeu. In tabăra adversă. idealul virtuţilor Evangheliei. căci nu va găsi. ieşind din grămada mediocrităţilor. calitate sine qua non a adevăratului om de ştiinţă. — pe ale căror idei materialiştii moderni şi-au zidit sistemul. ca valoare. Haeckel este un spirit cu totul anti-ştiinţific. « Mă întreb în numele cărei noi descoperiri filosofice sau ştiinţifice. e pentrucă sunt. Haeckel: Enigmes de VUnivers. T. — decât pe faimosul zoologist Haeckel. în zadar va căuta cineva să descopere printre dânşii. — ca om remarcabil. un ideal de frumuseţe. Lamarck şi chiar Darwin. Acestea sunt izvoarele vii ale marilor cugetări şi ale marilor acţiuni. pe vreunul din întemeetoni ştiinţei moderne. pentrucă misterul care învăluie Universul. Lamarck. un reprezentant al ştiinţei experimentale. Ei bine. idealul ştiinţii. până acum. cu care caută să o propage. Paris. I. Ori. în aceste lecţii. — în Hislorie naturelle des animaux sans vertebres. 1885 (edit. T. somităţilor ştiinţifice pe care le citarăm? Materialiştii pretind că ştiinţa modernă este opera doctrinii lor. Prin ea supranaturalul este în fundul tuturor inimilor.

este o plăcere şi chiar o datorie pentru noi. I. membru al Institutului Franţei) scria în «La Vocation du Savant». Ea este produsul sublim al voinţii sale atotputernice. nefiind nici măcar o fiinţă. de altfel. voinţa lui Dumnezeu este pretutindeni exprimată prin executarea legilor naturii. opiniile iniţiatorilor doctrinii. — natura. împărtăşesc. . analog până la un oarecare punct cu acel al omului. Să sperăm deci că. <t Nu am mers niciodată până la ateism în adevăratul sens al cuvântului. ». nu este însuşi Dumnezeu. 1888 [ed. căci natura este o oglindă pură în care se reflectă Frumuseţea divină ». 353). « Astfel.. profesor de paleontologie la muzeul de istorie naturală. etc. şi merit numirea de deist» (p. în Franţa şi mai ales în Germania. în 1927: * Geologia ne conduce de mână.. Ea provine din extrema dificultate sau mai bine zis din imposibilitatea de a concepe Universul prodigios şi imens.) în Les enchaînements du monde animal dans les temps geologiques. 363). constituind o putere peste tot supusă la legi. adică până a nega existenţa lui Dumnezeu » (p. nu numai o compromite. — cuprinzând omul şi facultatea sa de a privi în viitor. pe căi măreţe ». Paris. T. Darwin. PAULESCU « Natura nefiind o inteligenţă.C. — asupra domeniului ştiinţei. Ch. Astfel. lângă Dumnezeu. Totuşi această voinţă nu poate fi limitată. să scrutăm natura. — (ilustru geolog. Cugetând astfel. dar o paralizează şi îi împiedecă progresul. ci numai o ordine a lucrurilor. Mai mulţi transformişti. Paris. p. mă impresionează prin greutatea sa. Gaudry. . 5: « Oricât de mici suntem. ştiinţa va ajunge să scape de acest parazit care. care ţine de raţiune iar. pentrucă aceste legi vin de la Dânsul. — (membru al academiei de ştiinţe. — ca rezultatul unui destin şi al unei necesităţi oarbe.J42 DR N. 1883. de exemplu: A. puterea din care ea emană neavând limite ». în această privinţă. — începe sa se producă pretutindeni. mă simt condus să admit o Cauză primară cu un spirit inteligent.. — vezi La vie et la correspondance de Charles Darwin par De Varigny. peste puţin.it. Reinwald): « O altă cauză a credinţei în existenţa lui Dumnezeu. nu de sentimente. Astăzi o mişcare de reacţie în contra încălcărilor Materialismului şi ale corolarului său Ateismul. zic. Pierre Termier.

1907.ANEXE Lecţiile: 1°. 1902. — GENERAŢIA SPONTANEE şi DARWINISMUL. care au precedat lecţiile despre „NOŢIUNILE de „SUFLET" şi „DUMNEZEU" în FIZIOLOGIE". 4°. 3°. 1901. 1908. . — GENERAŢIA SPONTANEE ŞI DARWINISMUL IN FAŢA METODEI EXPERIMENTALE. 1903. —STILUL LUCRĂRILOR FIZIOLOGICE. 2°. răspunsurile Profesorului PAULESCU la criticele ce i s'au făcut. 2°. —METODA EXPERIMENTALĂ. Articolele : 1°. — GENERAŢIA SPONTANEE şi DARWINISMUL. 3°.—„DOVEZI" NEVALABILE. — DEFINIŢIA FIZIOLOGIEI. — TRAMSFORMISM ori PAULISM si FIZIOLOGIE SENTIMENTALĂ. 1904. 1900. 4°. 1905.

.

Lancereaux. zice Claude Bernard. ca să trimit omagiul recunoştinţei mele Franţei care este a doua mea Patrie. bărbaţi eminenţi care m'au onorat cu bunăvoinţa lor. Voi profita de prilejul pe care mi-1 oferă deschiderea acestui curs. cu simpatia lor. Ingăduiţi-mi. Ştiinţa şi Patria. care are darul de a împărtăşi acelor care îl înconjoară. care mi-au făcut deo sebita cinste de a-mi încredinţa această catedră şi mi-au dat astfel prilejul să servesc. toate mijloacele de care am avut nevoie ca să-mi completez educaţia ştiinţifică. mi-a acordat timp de doisprezece ani. care ni-i scumpă tuturor. să-i precizam obiectul.DEFINIŢIA FIZIOLOGIEI1 Domnilor. la Facultatea de Medicină din Bucureşti. dragostea sa pentru ştiinţă şi nesdruncmabilă sa credinţă în principiile sale. e necesar să definim această ştiinţă. să-i delimităm teritoriul. învăţătura profesorului ilustru. înainte de a începe acest curs. cu ospitalitatea cea mai generoasă. Domnilor. 1 Lecţie făcută în ziua de 27 Octomvrie 1900. cu prietenia lor şi am avut fericirea să primesc acolo. Fiziologia. a maestrului venerat. să aduc viile mele mulţumiri domnilor Profesori ai Universităţii. înainte de a începe studiul fiziologiei. Am întâlnit acolo. 10 . este ştiinţa fenomenelor ce se petrec în fiinţele vieţuitoare. O ţară. în acelaşi timp.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful