P. 1
Paulescu, Dr. N.C. - Fiziologie Filozofica

Paulescu, Dr. N.C. - Fiziologie Filozofica

|Views: 64|Likes:
Published by Mihaela Ecaterina
fiziologie
fiziologie

More info:

Published by: Mihaela Ecaterina on Apr 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/15/2013

pdf

text

original

Sections

 • 22 DR. V. TRIFU
 • 24 DR. V. TRIFU
 • 30 DR. V. TRIFU
 • 42 DR. V. TRIFU
 • 60 DR. V. TRIFU
 • 52 DR. V. TRIFU
 • 54 DR. V. TRIFU
 • APENDICE 105
 • APENDICE 107
 • APENDICE 109
 • HO DR. N. C. PAULESCU
 • APENDICE IU
 • APENDICE 115
 • 138 DR. N. C. PAULESCU

S'AU

TRAS

DIN

ACEASTĂ

CARTE

TREI

MII

DOUĂ

SUTE i

EXEMPLARE ŞI PE HÂRTIE VIDALON, DOUĂZECI ŞI ŞASE DE EXEMPLARE NEPUSE IN COMERŢ, NUMEROTATE LA 26. DELA

FIZIOLOGIE FILOSOFICĂ

PROFESORUL PAULESCU 1869—1931 « Profesorul Paulescu, care a trăit ca un mucenic şi a murit ca un sfânt, înfăţişează în chipul cel mai expresiv pe învăţatul român, aşa cum îl fac cele mai bune tradiţii ale ţării noastre. Cine l-ar fi văzut discret, rece, tăcut, nu şi-ar fi dat samă de opera pe care acest om o avea în urma sa. A trebuit ca moartea să deslege pe prietenii cei mai de aproape, pe ucenicii cei mai credincioşi pentru ca revelaţia să se producă şi să se cunoască numărul şi însem nătatea descoperirilor lui. Aşa îşi începea profesorul N. Iorga, în « Neamul Românesc », articolul său de fond închinat profesorului Paulescu, la moartea lui x. Marele istoric, în acel timp şi prim-ministru, revela Ţării moartea unui «învăţat», despre care «mulţi ştiau numai că are în politică o anume direcţie, pe care, de altfel, n'o strămuta în activitatea sa profesională, plină de cea mai caldă iubire de oameni ». Şi adăoga: « Intr'o vreme când faima precede munca şi valorile adevărate sunt răspinse de obrăznicia care se îndeasă, viaţa şi moartea acestui om
de merit sunt un îndemn şi o învăţătură pentru tineretul care trebuie să reziste gloriei răpede făcute ». Dar, dacă în ţara sa, profesorul Paulescu apărea necunoscut sau rău cunoscut, nu acelaşi lucru se petrecuse în străinătate, unde oameni de ştiinţă celebri şi-au dat seama,încă din vremea când Paulescu era student al Facultăţii de Medicină dela Paris, de însuşirile sale excepţionale. N. Iorga: Un învăţat: D-rul Paulescu, «Neamul Românesc», 1931, şi «Oameni cari au fost», t. III, p. 350.
1

TRIFU Primul care a descoperit în el « genialitatea » pe care. Paulescu încheie în mod brutal un capitol de viaţă în chinată cu pasiune ştiinţei medicale. pe care o trecea în mare parte în laborator. — pentru care punând continuu în joc făptura-i slabă.. în «Trăite de Medecine ». 5. a fost izbit de spiritul pătrunzător al harnicului său elev. i-a recunoscut-o la noi până şi un medic evreu 1. 1 . . căci. Aceasta corespundea unei înţelegeri hotărîte. Paulescu a atins uneori Genialitatea. ». Viaţa lui. fiindcă Lancereaux era un spirit larg. De o probitate exemplară în lucrările lui ştiinţifice. a făcut toate sforţările ca să-1 ia cu dânsul. . « Lancereaux. pentrucă o considera ca suprema ţintă a vieţii lui. prof. Iubirea pentru neam complecta la el. Lancereaux simţea nevoia să-şi asigure colaborarea unui alt clinician. după moarte. la spitalul « Hotel-Dieu ». cărora avea să le infiltreze noţiunile de bază ale medicinii. . August 1931: «Moartea prof. — a Dr. — scria Paulescu 2.. — nemulţumit de rutina şi de obscurităţile clasicismului medical. Clinician incomparabil şi neîntrecut anatomo-patologist. a fost perseverentă şi desinteresată cercetare a adevărului şi o străduinţă continuă şi neobosită pentru alinarea durerilor omenirii. cu prisosinţă dragostea pentru ştiinţă. de o corectitudine dusă până la extrem în raporturile lui cu studenţii. — internul şi colaboratorul său. . una din gloriile ştiinţei franceze. ambele se uneau într'un tot indisolubil. veşnic frământat de toate problemele în legătură cu Medicina. In aceasta el punea tot sufletul.DR. a fost ilustrul Lancereaux. capabil să înţeleagă toate problemele răscolite de dânsul şi să le lumineze prin mijloacele noi de investigaţie pe care le putea oferi Fiziologia şi Chimia biologică. prezident al Academiei de Medicină şi maestrul profesorului. Paulescu în «Bucureşti medical». p. fără odihnă. la spitalul « NotreDame du Perpetuei Secours ». * Paoleieo: Lancereaux (1829—1910).— a mers fără şovăire până la sacrificiul de sine. IV. fără cruţare.—-dând o luptă aprigă cu patronajul spitalului. V. pe care el o avea despre rostul scurtului său popas pe pământ: îndeplinirea misiunii. La plecarea sa din capul serviciului. care nu admitea decât numai catolici în personalul său. In serviciul lui Lancereaux nu se făcea numai « clinică ». Paulescu nu înţeleagă să-şi schimbe credinţa strămoşească. Pe când era externul său. — a fost omul de geniu care. Aurel Abramovici : Profesor Dr. un cercetător în permanentă acţiune. . t. fireşte.

uitând de reprezentaţie. . . un palat măreţ şi splendid. care păstrează cu religiozitate comoara de preparate anatomo-patologice. îşi aminti că avea o loje la Odeon. . cu probe palpabile. . ai să vezi ». Ii adună în grabă şi plecă cu dânşii la teatru. ... — aceea ce a fost Pasteur pentru Microbiologic ». ei bine. . « Ei bine ! — o strig sus şi tare: « Omenirea n'a avut niciodată un medic mai mare ca Lancereaux. ». . « Pot spune că Lancereaux a fost. pentru Medicină. piatră cu piatră. . Intr'o seară. am găsit câteva piese grozave în cadavrul bietului bătrân care* a murit azi-noapte. când era vorba de observarea unei maladii şi a leziunilor produse de ea în organism: a fost astfel cel mai mare anatomo-patologist al Medicinii franceze. « Numai el a înţeles importanţa noţiunii filosofice de cauză şi.INTRODUCERE 7 construit Medicinii. pentru el şi colaboratorii săi. cu o hărnicie şi o pricepere de care încă se minunează toţi eminenţii lor urmaşi la spitalul « NotreDame du Perpetuei Secours ». . scaunele din fundul lojii. şi straşnic de edificatoare. « Şi această afirmaţie. că entuziasmul meu se explică prin faptul că am fost instruit la şcoala acestui Maestru. . sunt extraordinare. . în care se vede clar. Lance reaux îi şopti lui Paulescu: « Ştii ce am în ghiozdan?. . ca mai bătrâni. Dar. ». . pietatea elevului se află aici în faţa datoriei profesorului. — care trebuie să-şi cântăriască toate cuvintele pe care le pronunţă şi să probeze tot ce afirmă. aceea ce a fost Claude Bernard pentru Fiziologie.. La un moment dat. după ce lucrase în sala de autopsie şi se pregătia să plece cu un ghiozdan foarte încărcat. Pasiunea lui Lancereaux pentru cercetările anatomo-patologice a făcut epocă. . o voi dovedi-o. nu?. adăoga Paulescu. a pus Medicina pe calea adevăratei Ştiinţe ». . Lancereaux nu admitea nicio scăpare din vedere. Lumea înceou să murmure indignată. Paulescu 1-a secundat şi în acest domeniu. unde Lancereaux şi Paulescu ocupară. semnate prescurtat: «Paul. prin ea. Lancereaux deslănţuit nu mai şoptia.. « Aţi putea bănui..

aprinse un chibrit ca să-i arate lui Paulescu. . după ce Paulescu urmărise un mare număr de lucrări de Fiziologie. lumea. Iar Claude Bernard. Aceste consideraţmni m'au determinat să nu despart aceste două ştiinţe.. la mine. se porni să şuere şi să strige. » Puţin timp după venirea sa la « Notre-Dame du Perpetuei Secours »| Paulescu a început să urmeze şi cursurile de Fiziologie şi de Chimie biologică. indignat. care imputa Fiziologiei că nu serveşte. leziunea cu pri cina. De astă dată. cum spune Claude Bernard. în plină reprezentaţie. Peste câteva minute însă. . — ilustrul Dastre îl însărcina « să reia unele experienţe publicate de diferiţi autori. între Medicină şi Fiziologie sunt deci legături strânse. — şi-apoi. cum s'ar cuveni. p.. Un inspector şi doi plasatori năvăliră în loje. » mormăi Lancereaux şi tăcu. — « Imbecilii!. La sfârşitul secolului trecut. reîncepu: — « Mai ales leziunile cordului sunt interesante ». după mai bine de 150 de ani. îi dădea dreptate. . în studiile şi în lucrările mele ». 1 Paulesco: Expose des Titres et Travaux scientifiques. d'ăştia !. 5. . — şi aproape imediat: — « Ia să vezi. trăgând de mânecă pe Paulescu. încă din 1896. îl lămuri Paulescu. în acelaşi timp. o clipă uimită. V. era încă valabil reproşul lui Leibnitz. . decât feno mene fiziologice deviate. la Facultatea de Ştiinţe de la Paris. unde nu ne plictisesc nepricepuţi. dragul meu. Dând cu ochii de Lancereaux rămaseră perplecşi. patologia şi terapeutica. « Fiziologia constituie baza Medicinii. . în Laboratorul Sorbonei. îi zise: «Hai. —nu mai îndrăsniră decât să sufle că şubrezenia teatrului e prea ameninţată de f o c . Lancereaux însă. spre a le controla concluziile şi.8 DR. câteva din numeroasele puncte obscure ale Fiziologiei sângelui ». îşi luă ghiozdanul şi.. un alt chibrit. 1899. TRIFU — « Pe noi ne sâsâie ». să studieze el. — trage scaunul mai colea în fund » — şi nici una nici două. Paris. stingherit.—lămuria Paulescu1. —fenomenele patologice nefiind.

în « Spitalul». unui tânăr străin. Ştiinţa câştigă întotdeauna din asemenea discuţii. p. — era o operă de savant cu foarte largă experienţă. . pentru ca rezultatele obţinute să fie clare. influenţa digestiei asupra acestei coagulabilităţi şi importanţa cunoaşterii acestei influenţe de către medicul sau chirurgul care s'ar afla în faţa unei plăgi a ficatului. Dar se remarcase puterea de discernământ a minţii sale şi valoarea spiritului său critic. In plus. dar. care. Janv. a izbutit să demonstreze. — « Cercetări asupra coagulabilităţii sângelui hepatic » 2. — şi anume: un temperament calm. 1897. Ea demonstra că doi valoroşi oameni de ştiinţă s'au înşelat în experienţele lor şi au ajuns la concluzii eronate. fiindcă observase în cursul unor experienţe instituite în alt scop. care se însufleţia şi lucra cu îndoită înverşunare pentru luminarea unei probleme. căci. era într'adevăr excepţională. cum se face coagularea sângelui din ficat.. 1 Paulescu: Gcneraţiunea spontanee şi Darwinismul. Paulescu ştia dinainte aceasta. Nimic însă nu este mai dificil ca menţinerea discuţiei pe tărâmul pur ştiinţific. au condus la rezolvarea unor probleme rămase până atunci obscure. . pentru aceasta trebuie ca acei cari discută să întruniască câteva calităţi care. prin ele. nu s'a mulţumit cu atât. 21. Mai târziu. o educaţie aleasă şi mai cu seamă o doză mare de stăpânire de sine » *.INTRODUCERE O asemenea misiune acordată de cea mai înaltă şcoală a lumii. de 26 de ani. când întâmpina dificultăţi sau contradicţii. precise şi evidente. le-a completat şi le-a lărgit. 2 Paulesco: Recherches sur la coaguîabilite du sang hepatique. Februarie 1905 (vezi «Anexele»). publicată. fiindcă: <( Nimic nu este mai interesant şi mai instructiv ca polemica ştiinţifică.' mărturisia el însuşi: « Am o predilecţie specială pentru discuţia ştiinţifică ». de multe ori. ca să-i combată. din nefericire. în «Archives de Physiologie». Prima sa lucrare de Fiziologie. Ea obligă pe fiecare adversar să caute şi să aducă probele cele mai evidente pentru susţinerea opiniei sale şi pentru combaterea argumentaţiei protivnicului. ci a refăcut experienţele autorilor francezi. nu sunt inerente Ştiinţei.

se pot absorbi şi pot fi întrebuinţate în terapeutică. 1900. a treia comunicare. 1900. prin clinică şi prin experimentaţie. 1 «Archives de Physiologie ». cu Lancereaux. pe care le-a obţinut adoptând acest tratament. care. Paris. p. în « Bulletin de l'Academie de Mede-cine ». Această noţiune fusese până atunci « necunoscută în Fiziologie ». injectate în ţesutul celular. două cazuri de anevrisme care s'ar fi terminat cu moartea. în cele din urmă. a descris pe larg noul tratament în « Journal de Medicine interne ». Aduse în acelaşi timp. acesta câştigă partida: «Am dovedit. celebrii savanţi fiziologişti Laborde. . In Octomvrie 1898. cu injecţii subcutanate de gelatină » şi a prezentat un bolnav care după tratament şi-a putut relua ocupaţiile. date noi la Academia de Medicină. posibilitatea absorpţiunii substanţelor lichide nedializabile. TRIFU Din 1897 până în 1900. Vezi. La 22 Iunie 1897. deşi anevrismul îi distrusese sternul şi trei cartilaje costale. ». ca gelatina. comunicare a Al XlII-lea Congres de Medicină. imitând Academia de Medicină. Paulescu a studiat şi a lămurit o noutate de necrezut: unele lichide « nsdializabile ». Discuţia trecu şi la Academia de Ştiinţe. a expus la Academia de Medicină. «argumente fiziologice » şi îl combat cu severitate. consacră şedinţe întregi expunerilor şi replicelor lui Paulescu . cu Lancereaux. injectate sub piele sau intraseros. tot cu Lancereaux. în « Journal de Medecine int. «tratamentul anevrismelor în general şi al anevrismelor aortei în special. într'o cavitate seroasă » l. din pricina injecţiilor cu soluţia de gelatină. unde Huchard raporta rezultatele bune. mai ales că medicii Boinet şi Barth prezentaseră Academiei. ceea ce însemnează acelaşi lucru. p. 21. de asemeni: Traitement des anevrismes par Ies injections sous-cutanies de gelatine. Laborde. — dovadă sunt obiecţiunile ridicate de fiziologiştii eminenţi. 1897. îi opun energic.— La guerison des anevrismes par la traitement gelatine. V. sau. Paris.10 DR. — Nouvelles considerations sur le traitement des anevrismes par Ies injections sous-cutantes de gelatine. Gley şi Camus. 701. cu Lancereaux. 1900. dar. Gley şi Camus.

din « Spi talul ». cu excelentul său studiu «preliminar» asupra structurii splinei: « Recherches sur la structure de la Rate » 2. apoi. pp. ci dimpotrivă. prea puţine lucruri şi suntem. In plină activitate spitalicească şi de laborator. lucrarea se încheia cu un indice bibliografic. din niciuna din lucrările sale nu lipseşte calmul şi modestia. însă. una din cele mai fer mecătoare figuri ale Medicinei pe care nici Leon Daudet. făcea un scurt istoric al chestiunii. Jur ui tezei era prezidat de ilustrul Potain. Urma expunerea clară şi concisă^a experienţelor făcute de dânsul. nu a putut-o atinge. când e vorba de expunerea concepţiei şi a metodelor de lucru. de la Facultatea de Ştiinţe. titlul de doctor în Medicină dela Facultatea de Medicină din Paris. o admiră în « Amintirile » sale. Noi. Cercetările sale asupra sângelui şi asupra proprietăţilor lui îl conduseră la studiul amănunţit al organelor destinate să-i modifice Claude Bernard: Introduction â l'etude de la medecine experimentale. In sfârşit.INTRODUCERE . Feb.Q Concluziile lui Paulescu par uneori severe. In lucrările sale. în faimoasa lui şarjă împotriva profesorilor Facultăţii de Medicină din Paris. 1905 (vezi «Analele» acestui volum). fiindcă ele sunt întotdeauna foarte concise. ştim. trebuie să ne facă modeşti şi binevoitori. obţinu. — discuţia rezultatelor obţinute — şi concluziile sale. «Ies Morticoles ». Paris. aproape formule matematice. cu elogii. zice Paulescu citând pe Claude Bernard. iar peste câteva luni. toţi. citat de Paulescu în articolul: Generatiunea spontanee şi Danvinismul. certificatul de studii superioare pentru Fiziologia generală. « Spiritul adevărat ştiinţific. Nota tehnica pe care o adoptase şi planul expunerii sale. de la aceeaşi Facultate. profesorul Paulescu dobândea şi certificatul de studii superioare pentru Chimia biologică. 1897. 1 . în 1898. 68— 69. ţinea să anunţe dela început. care era o expunere critică. — « obiectul lucrării». In acelaşi an. cu toţii. 2 These pour le doctorat en medecine. expuşi greşelii în faţa dificultăţilor imense pe care ni le oferă investigaţia în fenomenele naturale »*. în realitate.

asupra cirozei fica tul ui la copii . de pe atunci. TRIFU compoziţia. făcute în serviciul şi în laboratorul lui Lancereaux. Cu colegul său. mai întâi. menită să încerce izolarea şi studierea principiului activ al secreaţiei interne a pancreasului. . (1895).—glandele zise «vasculare sanguine». în timpul copilăriei (cretinismul). H. a întreprins studiul patogeniei guşii exoftalmice. Boland: « Cirrhose chez Ies enfants i>. care le-a consemnat în opera sa: « Trăite des maladies du foie et dş pancreas » 1. (1897). * Reynier et Paulesco: Glandes thyroides — Physiologie normale et pathologique (Considerations cliniques et experimentales). în « Journal de Medeeine interne ». Paris. 1 Septembre 1898. a început. la om. în colaborare cu Dastre. e) Medicnţia tiroidiană şi efectele ei. Idem: II. la om. b) I n te z e le i na u gu r a l e a le do c t o r il o r : J. cu descoperirea remediului diabetului) au fost începute de profesorul Paulescu încă din 1893— 1894.12 DR. Saingery: «Sur l'etiologie des cirrhoses du foie». şi-a luat sarcina să cerceteze. — efec al alteraţiilor anatomice sur venite la adult (mixoedemul). dar. prin ope raţie. 15 juin 1898. din îndemnul lui Lancereaux. cărora le-a dat o clasificaţie nouă. — efect al lipsei congenitale a glandei. c) Insuficienţa tiroidiană. în Oct. în lipsa cunoştinţelor precise asupra funcţiei glandelor tiroide. 1896. Bouly de Lesdain: « Hype rmegalie hepatique et splenique d'origine pa lustre». I. această din urmă problemă. d) Insuficienţa tiroidiană consecutivă scoaterii glandei. b) Insuficienţa tiroidiană. o lucrare. Şi a studiat: a) Insuficienţa tiroidiană. 1 Mai multe alte cercetări clinice şi experimentale asupra Fiziologiei şi Patolo giei ficatului. care însemna şi un program nou de studii lămuritoare. — efect al alteraţiilor anatomice ale glandei. Cercetările asupra Fiziologiei ficatului şi a pancreasului (acestea din urmă aveau să se termine peste 25 ani. chirurgul Paul Reynier 2. au fost publicate: a) Intr'o comunicare ia Academia de Medicină. în labo-""ratorul de la Sorbona. (1894). V. In plus.

etc. pentru a demonstra că guşa exoftalmică nu este o afec ţiune propriu zis tiroidiană. de turburări trofice ale unghiilor.—datorite lenevirii sistemului nervos simpatic). de escare ale extremităţilor. în obezitate.. este falsă. toate turburările guşii exoftalmice 3. concepu un tratament nou al acestei maladii. în glicosurie. a completat singur. In 1900. etc. seria afecţiunilor herpetice (sau artritice. ci consecinţa unei « vaso-dilataţiuni active a vaselor gâtului şi ale capului ». 694. 2. în arterioscleroză. a continuat cercetările sale. p. o substanţă necesară nutriţiei sistemului nervos ». In 1898. în «Journal de Medecine interne». în sclerodermie. odată cu congestia acestor vase.INTRODUCERE 13 A demonstrat că teoria care era pe-atunci admisă în ştiinţă şi după care glandele tiroide ar avea rolul de a neutraliza o toxină. Lancereaux et Paulesco: La medication thyr'iodienne dans le traitement des afjections dites rhumatisrnales. Ilustrul Huchard aprecia. în alteraţiile unghiilor şi ale părului. în turburările vaso-motoni şi trofice ale extremităţilor. noua sa metodă: « Pornind de la aceste date experimentale. care rezultau din turburări ale funcţiei sistemului nervos simpatic: în reumatismul cronic. astfel. 15 dec. în « Bull.. aplicând tratamentul tiroidian într'o întreagă serie de afecţiuni. Paulescu a avut ideea de a institui medicaţia acestei afecţiuni cu sulfat de chinină. care face să dispară. din sângele care trece prin ele. în colaborare cu Lancereaux. în « Journal de Medecine interne ». 1 . 3 janvier 1899. care pot fi vindecate prin extrasul de glandă tiroidă. — şi a emis o nouă teorie: « Glandele tiroide au funcţia de a elabora. relatând vindecările obţinute în cazuri de gangrena uscată. în « Journal de Medecine interne ». cu rezultate într'adevăr impresionante: tratamentul cu sulfat de chinină. Lancereaux et Paulesco: L'Jodothyrine dans le traitement des afjcctions dites rhumatisrnales. — care au fost prezentate Academiei de Medicină 1. 1 juillet 1900. 3 Paulesco: Le traitement du goître "exophtalmique par le sulfate de quinine. 1898. etc. In 1898. janvier 1899. de ulcere trofice ale gambelor. în gută. — cu rezultate excelente. de l'Academie de Medecine ». din cauza acţiunii lui vaso-constrictive asupra vaselor gâtului şi ale capului. 2 Paulesco: ha medication thyro'idienne dans le traitement des troubles trophiques des extremites.

când finalitatea nu există decât în Fiziologie *. Huchard: Journal des Praticiens. p. TRIFU Iată o bună terapeutică. Paulesco et Besancon: Etude d'une epithelioma thiroidienne: physiologie pathologique. ci hrană şi adăpost sigur. Şi mai departe: « Atragem atenţia practicianului asupra acestei medicaţiuni recomandată de d. în laboratorul Sorbonii. organe asimilatoare. V.14 DR. susţinută de celebrul profesor Cornii şi a demonstrat specificitatea celulară. în colaborare cu Besancon. fiindcă ele sunt încununate de succes 1 ».. adevărate adăposturi pentru microbi. l-au condus să considere glandele limfatice ca jucând un rol important în asimilaţia nutritivă. H. 487. p. 364. 1899. ale căruia cercetări răbdătoare în terapeutica fiziologică merită elogiile noastre. p. pentru teza sa de doctor în ştiinţe. prepară un produs ce se localizează pe plăcile motoare şi serveşte ca un fel de capsă pentru producerea contracţiilor musculare 3. — capsulele supra-renale. profesorul Paulescu arăta eroarea pe care o comit unii savanţi care văd « finalitate » în maladii. 31 dec. Tot în 1898. 844. II. 298. în « Journal de Medecine interne ». Consemnând aceste consideraţiuni. a combătut «teoria indiferenţii celulare » în cancer. -— adică mai mult ca ipotetice. că o intoxicaţie mortală prin curara e vindecată cu o injecţie de extract supra-renal şi a arătat că. I. In acest timp. I. ibidem. 1898. 399 şi. minuţioase şi foarte îndelungate. Aceştia găsesc în ele. 15 nov. p. * Paulesco: Recherches experimentales sur la physiologie des glandes surrenales. t. 4 Paulesco: Trăite de Physiologie medicale. 1899. 1 janv. 1898. 2 1 . Paulescu începuse o altă serie de cercetări asupra funcţiunii glandelor limfatice. în « Journal de Medecine interne ». — fapt de o importanţă capitală 2. Paulescu. nu opoziţie. Cercetările sale. t. Profesorul Paulescu socoteşte aşa zisele funcţiuni anti-microbiene ale acestor glande ca « imaginare ». — II. Studiind experimental glandele supra-renale. fiindcă ea se bazează pe experimentaţie şi pe Fiziologie. a evidenţiat în 1899. ele fiind în realitate. p. — contrariu ipotezei clasice a acţiunii antitoxice. 1 marş.

de un alt român. încă odată. studiind un caz de oprire a desvoltării splinei. la om şi la animale. clare şi precise. au rămas definitive. în diferite afecţiuni. şi mai ales. Odată cu aceste studii de laborator. pe care le-a desvoltat pe urmă. 3 Paulesco : Etude d'histologie pathologique sur une rate paludique. demonstrează. pisică. profesorul D. la diferite pasări. care fusese ilustrată. o inovaţie. 1 et 15 dec. Paulesco: Recherches sw la percussion de la rate. în « Journal de Medecine interne ». Gerota. Ele stabileau că dispoziţia «diverselor părţi constitutive ale splinei. arterele şi vinele acestui organ. ci. In acelaşi an (1897). în «Journal de Medecine interne ».INTRODUCERE ' 15 In momentul când Paulescu a început studiul său asupra splinei. şobolan. Toate. nu diferă. Ia bou. în liniile lor generale. prin trei metode: A practicat injecţii cu substanţe colorate. A studiat structura splinei. la Berlin. la câţiva peşti/la broască şi aşa mai departe). Nu se ştia bunăoară cum comunică între ele. fapt care i s'a părut de capitală importanţă. In anul următor. între altele. In sfârşit. câine. a'ţinut să precizeze valoarea percuţiei în evaluarea stării fizice a splinei şi să stabilească regulele acestei percuţii. cobai. pe urmă. «maladia are o valoare cel puţin egală cu aceea a unei experienţe de laborator ». par a fi fost făcute după un model unic şi acest fapt este în conformitate cu legea universală a naturii: Varietate a speciei în unitatea genului » 1. în vasele organului. într'adevăr. aceea a Fiziologiei splenice ». Cu acest prilej a arătat. a studiat splina la omul bolnav. 15 octobre 1897. A studiat. 2 1 . că pentru investigaţia ştiinţifică. Concluziile lui Paulescu. iepure. în două articole: « Cercetări asupra percuţiei splinei » 2. Ştiinţa nu poseda decât date de amănunt şi acestea erau contradictorii. de aceea a altor glande ale economiei. 1897. Această metodă era pe-atunci. fiind « nu numai cheia Istologiei. a publicat un studiu vast asupra Istologiei patologice a splinei paludice 3. splina în seria animală şi la diferite vârste (la om. că «splina nu are nicio influenţă asupra Paulesco: Recherches sur la structure de la Rate.

Alături de aceste preocupări dificile şi absorbitoare. fiindcă învăţase cu dânsul tehnica operatorie. a secţiunilor transversale ale choledocului şi ale ureterului. 2 De la Chlorose. Paulcsco: Sur un cas d'arret dans le developpement de la rate. prieten şi colaborator al profesorului Paulescu. juillet 1897 et fevrier 1898. cu E. în serviciul şi sub direcţia lui Lancereaux. în « Journal de Medecine interne ». în * Bull. sprijinit pe observaţiile culese timp de mai mulţi ani.16 DR. membru al Academiei de Medicină şi chirurg al Spitalului Lariboisiere. Cu Paul Reynier s . la animale. 1899. — căutând un procedeu de sutură a vinelor secţionate experimental. 1 . necesară experienţelor pe animale. a fost profesor agregat de Fiziologie la Facultatea de Medicină din Paris. 6 Paulesco et Paul Reynier: Uretero-anaslamose. V. în « Journal de Medecine interne ». a izbutit să realizeze pentru prima oară sutura. iar în colaborare cu E. a început să caute un nou compus al morfinei *. 3 Paulcsco: Le Moral dans la fiecre typhoîde. în teza sa de doctorat. 4 Recherches experimentales sur Vether diacetique de la morphine. 1 avril 1898. emise ideea că până la o mai amplă informaţie. Geraudel. 15 janvier 1899. a publicat o lucrare asupra cloralului în febra tifoidă 3. Lancereaux. — operaţiune care nici nu fusese încercată până atunci 6. cu care acesta a studiat în cele mai mici amănunte tehnica operatorie. TRIFU creşterii omului şi absenţa ei nu se traduce prin nicio turburare funcţională manifestă »1. Paulescu. — « primul meu Maestru ». cap la cap. 533. In schimb. 6 Paul Reynier. 1899. Paulescu a făcut în laboratorul spitalului său şi o serie de cercetări experimentale asupra Fiziologiei mai multor substanţe medicamentoase şi în special asupra anestezicilor şi asupra somniferelor. 378. în « Journal de Medecine interne». pe care îl numeşte. de Chirurgie de Paris ». « fiziologia patologică a clorozei de pinde de o turburare funcţională a splinei» 2. et Memoires de la Soc. p. p. în « Journal de Medecine interne ».

— studiu de Fiziopatologie.—adică. De la syncope. Preocupat de fenomenul «morţii». pentru om. Joffroy. 8 Paulesco: Recherches experimentales sur Ies modijications du rythme des mouvements respiratoires el cardiaques sous l'influence des diverses attitudes du corps. din 1899 până în 1901. De câţiva ani. asupra modificărilor ritmului mişcărilor respiratorii şi cardiace. Mulţumită învăţământului său şi posibilităţilor falnicului său laborator. sub influenţa diferitelor atitudini ale corpului şi cercetări asupra morţii rapide. pe animale. juriul fiind prezidat de profesorul Duclaux. din starea orizontală în starea verticală. titlul de Doctor în Ştiinţe al Universităţii din Paris. — Etude sur le mecanisme de la mort subite. studiu experimental pentru animale 1. A. In Decemvrie 1899. profesorul Paulescu a mai publicat şi douăsprezece articole de « critică medicală ». Paris. — etiologia. toate în « Journal de Msdi-cine interne ». la ete en haut. două articole. îşi începuse desăvârşirea colaborării sale cu Lancereaux. 1899. Roger. a obţinut cu această lucrare. asistat de profesorii Dastre şi Gaston Bonnier. 1901. A mai făcut cercetări experimentale. Dedica lucrarea profesorului Dastre. unde am avut fericirea să lucrez mai mulţi ani. 1899. Pierre Mărie. studiul Fiziologiei. în urma schimbării poziţiei. având ca bază de clasificaţie a maladiilor. Gilbert. — în care analiza lucrările unor autori cu reputaţie mondială: A. — şi sincopa. — cauzele lor: 1 Paulesco: Etudes sur la mort subite. Să-mi îngăduie să-i dedic această teză. 1899. — umil omaj al viei mele recunoştinţe » 2. Chauffard. Landouzy. a studiat pe rând. moartea subită şi mecanismul ei. prin înfăptuirea unui mare « Tratat de Medicină ». am putut să-mi termin în condiţii excelente. Hayem. care « mi-a arătat întotdeauna o bunăvoinţă deosebită. Recherches experimentales sur Ies causes detenninantes et le mecanisme de la mort rapide consecutive au passage de l'attitude horizontale ă l'attitude verticale. . Brissaud.INTRODUCERE 17 Tot înainte de a împlini 30 ani. I. Huchard şi alţii.

Helme relevă marea valoare a operei pornite 2. care se ridică pe bună dreptate. toate specialităţile medicale al cărora principal desavantaj este că limitează câmpul de studiu al medicului. Ei au arătat că poţi îmbrăţişa deodată toată Patologia. era cu totul nou. VI. p. maladiile pielii. Nu există maladii ale organelor. maladiile plămânului. într'un cuvânt. ca anti-ştiinţifice. I. 1901. Acest mod de a privi Medicina. ci o metodă terapeutică. unde fiecare. etc. localizându-şi fiecare efectele asupra unuia sau altuia din ţesuturile eco nomiei ». cărora li se datoreste scoborârea prestigiului medical din ultimele decenii. Helme. ca orice artă. le 6 oct. Paris. V. Concepţie perfect îndreptăţită. împotriva « specializărilor ». cunoaşterea ei trebuie să prezideze la stabi lirea diagnosticului şi a prognosticului şi pe ea o are în vedere medicul în profilaxia şi terapia boalelor » 1.aceeaşi observaţie ni-a condus să privim. . de idei generale.18 DR. « ci numai maladii generale ale întregului organism. că îi îngrădeşte spiritul în cunoştinţe particulare — că îl lipseşte. astfel. maladiile rinichiului. ripostau profesorii Lancereaux şi Paulescu. cu ochii fixaţi pe un fragment 1 Lancereaux et Paulesco: Trăite de Medecine. maladiile sistemului nervos. comportă specialităţi). o artă. . . . la lupta contra risipirii Medicinii în specialităţi. din priceperea cauzelor ce produc boalele şi au contribuit. au dovedit tot avantajul ce poate fi cules din punct de vedere didactic. organul bolnav şi descriau: «maladiile stomacului. t. F. 8 F. TRIFU « Cauza imprimă un caracter special desordinilor anatomice şi funcţionale şi evoluţiei lor. care. fiindcă toţi autorii de până atunci priveau în primul rând. în Revue moderne de Medecine et de Chirurgie. iar ilustrul profesor Landouzy scrise: <i Ideea conducătoarea d-lor Laneereaux şi Paulescu este filosofică. cu condiţia de-a te aşeza suficient de sus în observatorul tău. fără care comprehensiunea Medicinii este imposibilă (Chirurgia însăşi nu este o specialitate medicală. preface.

Paris. Gloria dela Paris îl preceda şi lumea noastră ştiinţifică şi intelec tuală îl aştepta cu o vie curiozitate. sur Ies relations qui existent entre Ies poids atomiques et moleculaires des corps et leur toxicite. mare valoare 3. în « Journ. Paulesco: Examen critique de quelques travaux. — lucrare precedată şi urmată de o serie de publicaţii şi comunicări de. indiferent. Paulescu. obţinu titlul de Doctor al Universităţii din Paris. These de doctorat â la Fac.INTRODUCERE 19 de mozaic. 1904. 1015. urmaş al lui Lancereaux. . Paulescu. devine din ce în ce mai incapabil să prindă întregul şi să înţeleagă sensul »1. Solicitat să primească o catedră la Universitatea din Freiburg. ftlOl. Paulesco: Recherches experimentales sur l'action des chlorures alcalins sur la levure de biere. definind Fiziologia. p. unde i se oferiau condiţii excepţionale. Paulescu preferă. des Sciences de l'Universite de Paris. 1901. Intelectualii noştri. p. căruia avea să-i urmeze o campanie surdă de insinuări. 82. 1901. spre stupefacţia tuturor. 1021. să vină la Bucureşti. 1901 (p. — rugat să rămână la Paris. Paulescu: Definiţia Fiziologiei. vezi «Anexele». unde în Noemvrie 1901. sinistrul şi redutabilul «complot al Tăcerii». . — «între ai săi ». 8 şi 17). p. cu o teză de « chimie biologică >>: « Studiu comparativ al acţiunii clorurilor alcalini asupra materiei vii ». s Paulesco: Etude comparative de l'action des chlorures alcalins sur la matiere vivante. 2 1 . Paulesco: Methode et technique d'une etude sur Ies relations qui existent entre Ies fonctions physico-chimiques des corps bruts et la matiere vivante. se declara « finalist ». se întoarse la Paris. în « Journal de Medecine interne ». de Medecine interne ». Landouzy. ca în 1887 marele Victor Babeş. în Presse Medicale. în « Journal de Medecine interne ». în prima sa lecţie de deschidere â cursului. materialişti-atei şi hotărât «mecanişti». şi au orânduit şi asigurat în jurul profesorului Paulescu. se mulţumiră să uzeze de vechea tactică a materialiştilor împotriva argu mentelor pe care nu le pot învinge. 4 articole. lecţie la 27 Oetomvrie 1900. 2. 1037 şi 1047) şi 1902 (p. Prof. Dar.

fiindcă ea se găseşte pe faţa inferioară a creerului. de Ştiinţe ». 1906 şi « Rev. Continuându-şi în Bucureşti cercetările asupra sphnn. evita toate inconvenientele metodelor anterioare şi permitea toate experienţele pe această glandă. profesorul de Fiziologie vegetală. 629.20 DR. dar în permanent contact cu Lancereaux până la moartea acestuia (1910). după ce izbutise să extragă. R. 1 Paulescu: L'Hypophise du cerveau. 27 juin 1904. aşa de greu de atins altfel. Acad. Vezi şi « Bul. Vigot. studiile făcute în laboratoarele profesorilor Armând Gautier. p. Paulesco: L'action des sels des metaux alcalino-terreux sur la substance vivante. V. 1904. pusă de profesorul Gaston Bonnier. p. Revenit în ţară. juillet 1904. des Sciences ». a dovedit Paulesco: Action des sels des metaux alcalins sur la substance vivante. Duclaux şi chestiunea: « Influenţa diverselor radiaţiuni asupra structurii frunzelor». 1907. pentru « Chimia biologică ». sept. în « Journal de Physiologie et Pathologie generale ». ipofiza. printr'un procedeu foarte delicat. In 1906. 1906. Troost şi Riban pentru « Chimia generală ». Paris. Se. adoptat de atunci în ştiinţă. Pauleaco: L action des sels des metaux alcalins sur la substance vivante. 855. la pisici şi la câini şi să urmărească o lungă serie de experienţe cu totul noi. Cu acelaşi prilej a desvoltat chestiunea: «Acţiunea antisepticelor asupra levurii » pusă de prezidentul tezei. Martie 1904. 38 şi 49 şi « România medicală ». Academie des Sciences». minuţios şi din toate punctele de vedere.. Bucarest. imaginat de dânsul. Urmează: Paulesco: La Physiologie de l'hypopahise. 1904. în « C. edit. Buc. pentru « Chimia medicală ». R. Sciinţelor medicale ». — publică celebra sa operă: « Ipofiza creerului » 1. stingherit doar de slabele mijloace pe care 1 le oferea laboratorul. TRIFU îşi încunună astfel. Paris. Paulescu îşi continuă cercetările sale multiple. pe care a studiat-o îndelung. «C. ibid. unde publică şi 11 de sene istologice. recherches experimentales. aşa de sărac. « Procedeul Paulescu ». p. . — Duclaux. al Facultăţii noastre de Medicină.

în revista: «Archives internationales de Physiologie ». p. Soc. t. asupra pancreasului şi asupra dia betului 2. Charrin. de Biologie». în «Annales de Biologie». Buc. de Biologie ». Ştiinţ. 3 Paulesco: Effets des greffes de l'hypophyse. — profesorul Paulescu a imaginat şi a realizat un procedeu operator personal. Paulesco et Michailesco : Le glycogene dans le diabete phloridzique. 1913. Academie de Medecine ». Intre 1911 şi 1913. distribuţia glicogenului în ficat. Paris. 1906. Ştiinţ. 1931. 1911. Paulesco: Le glycogene dans le diabete par extirpation du pancreas. Pe lângă tehnica operatorie. Hem: în « Bull. 617. hidraţii de cărbune. med. med. R. de Biologie ». Generalităţi. 1911. 1920. medicale». 397 şi 406. 840. împotriva părerii emise de Pugliese.INTRODUCERE 21 că.». Idem: în « Rev. Moussu. primită la Liege. . el a arătat şi condiţiile de stare. R. s'a ocupat de problema glicogenului şi a făcut numeroase cercetări experimentale concludente cărora le-au urmat alte cercetări. şi «Rev. R. 229. 935. în « C. Aca demie de Sciences ».». introduites ă la base du cerveau dans la region hypophysaire. în « C. p. I. prezenta lumii ştiinţifice. 2 Paulesco: Sur la formation du glicogene dans le foie par suite d'injections de divers sucres dans la veine porte. glicerina. Idem: în « C. Soc. 698. metoda operatorie. Paulesco: Effets des tumeurs artificielles. pe care a descris-o minuţios. 1913. 1906. 923. în « Annales de Biologie». la animale. p. substanţele grase. 1905. Soc. Lucrarea: Cercetări asupra rolului pancreasului în asimilaţia nutritivă. 1911. asupra epifizei. în « C. 1911. cu rezultate ideale 3. — splenectomia nu modifică secreţia bilei 1. p. Paris. în « C. de Biologie». Soc. necesare unei perfecte reuşite operatorii. p. acizii graşi. Paulesco: Origines du glycogene. p. R. alcoolul etilic. R. p. Pentru extirparea completă a pancreasului. la 22 Iunie 1921 şi publicată în August. descoperirea tratamentului ştiinţific al diabetului şi îi 1 Paulesco: La splenectomie ne modifie pas la secretion de la bile. Idem: în «Journal de Physiologie et de Pathologie generale». acelaşi an. Ştiinţ. — operaţie foarte gingaşă şi foarte greu de executat perfect. 1920. în «Rev. substanţele albuminoide.

nimeni nu isbutise să izoleze şi să injecteze experimental. Doin. V. să nu ţină seamă de munca şi de descoperirile savanţilor din ţările mai puţin puternice. făcând astfel să se suprime toate simptomele diabetului. revistei belgiene. s'a mulţumit să aştepte câteva luni să i se pună un laborator la dispoziţie. el însuşi. chestiunea nu era o noutate. « extrasul pancreatic ». 1921. îi scrise la 5 Noemvrie 1921. de pe tot globul. îşi însuşiră descoperirea 1 Paulesco: Recherches sur le role du pancreas dans l'assimilation nutritive. o scrisoare prin care îl ruga să-i încredinţeze prepararea şi răspândirea noului preparat. profesor de Fiziologie la Columbia University din New-Vork. un extract apos de pancreas. să se răspândiască în lume. dar. Profesorul. din România. peste un an şi jumătate. din lumea întreagă. a clarificat datele şi le-a comunicat cu încredere. la care colaborau toţi savanţii fiziologişti. Savantul american Ernest L. fiindcă ştiam că oamenii de ştiinţă din ţările puternice ori foarte bogate. Pentru profesorul Paulescu însuşi. Această revistă editată la Paris. rezerva compatrioţilor în asemenea împrejurări şi mai ales. întotdeauna. şi-a reluat experienţele în 1919. celebru cercetător al problemii. întrerupt de război. Am fost singurul său colaborator care am insistat să accepte propunerea profesorului american. — produsul secreţiei interne a pancreasului. la O. Liege. Până atunci. fiindcă bănuiam dificultăţile ce va întâmpina: lipsa unui mare laborator. . până atunci cu totul necunoscuţi.22 DR. — pe care profesorul Paulescu 1-a numit Pancreina. lipsa mijloacelor materiale necesare. încrezător în promisiunile ispititoare ale unor oameni bogaţi din ţară. pentru *a. Scott. Toţi ceilalţi au fost de părere ca descoperirea profesorului Paulescu să fie încredinţată unuia din laboratoarele noastre româneşti (?). pe care 1-a injectat în sângele unor câini diabetici. în « Archives intern. era perfect cunoscută de toţi fiziologiştii. fiindcă dânsul izbutise să prepare încă din 1916. câţiva « savanţi » canadieni. s'au întrecut. TRIFU oferea în cele mai mici amănunte posibilitatea de a-i controla experienţele făcute şi exactitatea concluziilor *. binefăcătorul remediu. de Physiologie ».

. unul din ei. cetind lucrarea mea.« rezultă că F.. * Paulesco: Trăite de Midecine.INTRODUCERE 23 românească şi anunţară lumii. IV. Best au început cercetările lor». în treacăt. B. Fireşte. — care. cari au încercat. cu Macleod. ţinută la Stockholm. « Şi totuşi. că preparatul lor nu este extras un al pancreasului total. să pună în evidenţă hormonul pancreatic. t. 1 Banting: Diabetul şi Insulina. în care Paulescu a publicat aceste prime experienţe. conferinţă «Nobel». îl menţionează. H. — s'a îndurat să-mi citeze o singură dată numele. 1926. F. în 1926 E . In schimb. în «The Journal of Biological Chemistry». C. pentru ca mai târziu să prepare «insulina » exact ca profesorul Paulescu. Banting. îşi asigurase premiul « Nobel». B. 53. alături de alţi trei precursori. Harry Clough. bine înţeles. « noul tratament al diabetului. a beneficiat de celebritatea mondială şi de numeroase recompense pecuniare. recunosc meritele profesorului Paulescu. profesorul Paulescu scrie: . — într'o conferinţă « Nobel ». pe care abia în Septemvrie 1925. Ei pretindeau la început. Profesorul de Fiziologie dela Edimburg scria categoric: « In acelaşi an. Stokes: Extractele apoase ale pancrea sului. Sherpey-Schaîer: Secreţia internă a pancreasului.. John Murlin. * J. în faţa unor înalte foruri ştiinţifice. pp.. C. pentru premiul Nobel. ci numai al insulelor Langerhans. — Banting. ei nu rostiau niciun cuvânt despre vreuna din lucrările profesorului Paulescu. care îi încununa « furtul ». H. în admiraţia lumii 2. prin Insulina » 1. Banting şi C. Mai 1923. p. însă nu au reuşit. Gibbs şi A. Protestând. 1925. în « British Medical Journal».. 4 Noemvrie 1922. 1 . Academia de Medicină de la Paris. a refuzat. 343—345. Edimburg. Sharpey-Schafer. Murlin. el a trebuit să observe că eu resolvasem problema completamente » 3 . la 15 Sept. unde profesorul Paulescu adu sese atâtea contribuţii strălucite ştiinţei franceze. Cloug.. Gibbs şi Artur Stokes. în «The endocrine Organs ». cu un zgomot asurzitor. F. niţeluş' Macleod: Insulina şi Diabetul. Sir E. în 1923 4 şi mai ales prof. în colaborare cu Bantinş şi Best. C. după ce. 6 Sir E. la Stokholm.

şi la fel. să îi publice protestul. . . sub preşedinţia profesorului suedez Johansson: « Astfel. Paulesco: Trăite de Pkysiologie. în 1924. V. Altă dată. care apăru însă în celebra revistă medicală franceză « Presse Medicale *. t. prin diastazele microbilor. 5 Martie 1924. —V care este Furtul proprietăţii ştiinţifice a altuia. ca Adevărul al căruia reprezentant îi este. 64—64. Insă. nu am făcut nici un fel de «reclamă ». credeam şi propovăduiam că un savant poate lucra în toată securitatea. Comitetul Nobel îi refuză protestarea. din partea confraţilor puţin scrupuloşi. unii m'au furat. publicând descoperirea mea. elevilor mei. Şi. Şi aceasta se petrece în sânul cinstitei familii a Oamenilor de ştiinţă! Cred că trebuie să semnalez aceste penibile trihulaţiuni. — în timp ce alţii caută să-mi înăbuşe protestele. Congresul de Fiziologie din 1926. din toate puterile mele. t. putând să atingă modestia. — şi mai ignobil. — fiindcă eram convins că data publicaţiilor sale îl pune la adăpost de orice nedreptate. » 3. care vor întreprinde lucrări ştiinţifice. Lancercaux et Paulesco: Trăite de Medecine. pp. îmi este imposibil să suport un alt viţiu. într'adevăr. care trebuie să fie curată şi nepătată. asupra diastazeîor lor şi a fermentaţiilor. . . acest viţiu blestemat 2. prin profesorul Achard. întotdeauna. sunt silit să mărturisesc că m'am înşelat cu totul. ar fi dezastruos dacă asemenea procedee necinstite s'ar introduce în Ştiinţă. rezultatul unei intoxicaţii a marelui simpatic. Nu sunt stăpânit de orgoliu şi combat. a studiat febra şi a arătat că ea este. astăzi. TRIFU stingherită.24 DR. IV. 1 2 3 Presse Medicale. — pentru ca ei să ştie ce îi aşteaptă. ţinut la Stockholm. După o serie de cercetări asupra microorganismelor. . Din nenorocire. III. Şi. în această privinţă. — care mi se pare o calitate esenţială a oricărui om care lucrează pentru Ştiinţă.

C. alte fapte experimentale şi a publicat. 1936. de Biologie». iar în 1916. antipiretice în doze slabe.—a ţinut o lecţie despre «Tratamentul febrei» la dispensarul Bethleem şi a publicat-o într'o broşură. 6 Paulesco: Pathogenie de l'angine de poitrine. V. juin 1904. — la îndemâna oricui şi cu efecte într'adevăr miraculoase. Din 1919. din « Tratatul de Medicină » a. în « Journal de Medecine interne». Aplicând acest tratament. în « Bull. f ev. 1920. Mârza şi cu mine. repetate. Wien. Mihăilescu a obţinut rezultate cu totul extraordinare şi a scăzut mortalitatea aproape la zero *. în preajma războiului. Soc. a început studiul funcţiei de eliminare a rinichilor. 1928. p. un mijloc terapeutic simplu. în 1906. A cules în sprijin. Trifu: Contribuţie la tratamentul injecţiilor acute ale organelor uro-genitale prin medicamente antipiretice. C. 1916. II. V. N. pentru uree şi cloruri. medicilor militari. Dr. 3 Paulescu: Tratamentul febrei. profesorul Paulescu concepuse de mult. Eu însumi am obţinut rezultate uimitor de bune în infecţiile orga nelor uro-genitale 5. se datoreşte unei anemii a acestui plex nervos. în «VI. Trifu: Les antipyretiqu. 5 V. Urmărind fenomenele clinice şi leziunile anatomo-patologice ale anginei pectorale. pe care a trimis-o tuturor medicilor şi studenţilor în Medicină 3. în legătură cu o întreagă serie de afecţiuni diverse 6. 1 . Triîu: Sur Vaction des antipyreliques sur quelques infections aigues des organes ginito-urinaires. articolul despre « febră ». 1929.INTRODUCERE 25 Febra e o « eclapsie sau convulsie toxică a marelui simpatic » 1. pentru a ajunge la doze zilnice masive. în colaborare cu Gh. t. la spitalul militar.es dans le traitement des infections du rein. Kongress der Internationalen Gesellschaft fur Urologie ». Michăilescu: Comunicare la Soc. — prof. 268. care îi propuPaulesco: Contributions ă l'etude de la fievre. ţinând de plexul cardiac. în «C. în sute de cazuri de maladii infecto-contagioase foarte grave. administrând bolnavilor mei. Bucureşti. în 1928. N. R. Paris. voind să pună la dispoziţia medicilor noştri. ideea că acest « sindrom ». 2 Lancereaux et Pauleseo: Trăite de Medecine. 4 Prof. teza de docenţă. de l'Association francaise d'Urologie ». et meni.

Paris. premiul « Nobel». Trifu: Les lois d'Ambard et sa constante weo-secretoire sont erronees. 510. p. p. p. mediei evrei m'au rugat să intervin pe lângă profesorul Paulescu şi să-1 rog să nu mai combată jidovimea. în ciuda unor încercări stângace din Franţa şi de la noi. geloşi. ca să-şi opereze bolnavii urinari 3. A expus pe larg experienţele începute după război şi concluziile sale. 8 Ca întotdeauna. dar. IV. In schimb. o campanie de pe urma căreia dânsul va obţine. însă perfect reuşite.^—care habar nu aveau de cercetări fiziologice şi care au căzut repede. Continuând experienţele asupra eliminaţiei renale. al doilea 1 Pauleseo. asupra scoarţei creerului. Să notăm că tot confraţi români s'au grăbit să salute cu entuziasm pe « plagia torii » canadieni şi să ignoreze meritele profesorului Paulescu. care s'au impus repede în toată lumea ştiinţifică.— «Addendum physiologique ». Marza et V. Rezultatele consemnate în două articole. Paris. din Ştiinţă. 623. Dar profesorul a refuzat categoric şi a preferat să se lase furat. un criteriu primejdios şi fals. Paulesco. 2 Paulescu: Trăite de Medicine. juin 1926. în fruntea apărătorilor acestei «constante » (absolut «neconstantă»). în ridicol. care au provocat mare surprindere în lumea ştiinţifică. ca să poată întreprinde ei. deosebit de gingaşe. la animale. pe care timp de douăzeci de ani se bizuiseră toţi chirurgii. marş 1924.M. în 1922 şi 1931. Ambard et Chabanier). şi au arătat că atât « legile » cât şi « constanta Ambard » sunt false 1. în « Journal d'Urologie ». TRIFU sesem să-mi îngăduie să verific în laboratorul său «legile lui Ambard » şi faimoasa « constantă » a acestui autor. în « Journal d'UroJogie ». pe om şi animale. au fost total diferite de ale lui Ambard şi ale elevilor săi. bazate pe experienţe foarte numeroase şi precise. a publicat legi noi. de-a se apăra « Constanta Ambard » 3. Celebrii Prof. urmând să continuie cercetările. După numeroase operaţii. cu siguranţă. 129. Marza et Trifu: Les lois d'Ambard et sa constante weo-secretoire sont erronees (replique aux reponses de M. evreii. şi a înlăturat astfel. t. V. . profesorul Paulescu a reuşit să precizeze «sediul câtorva instincte ».26 DR. s'au pus confraţi români. Marion şi Cathelin au salutat cu entuziasm cele două articole din « Journal d'Urologie».

de Physiologie». după multe dificultăţi. 1 PauleSCO : Localisation des Instincte sur l'ecorce cerebrale. artistice. importanţa clasificaţiei bazată pe cauzele boalelor. bazată pe «sindrome ». şi anunţa: «E probabil că alături de aceste localizaţii' frontale ale actelor instinctive. a lui F. şi de « afecţiune familială ». cu o lună înainte de moartea sa. valorează şi mai puţin decât clasificaţiile sprijinite pe « evoluţie » sau pe Anatomie patologică şi face să reiasă încă odată. A arătat de asemeni că lobii frontali sunt sediul instinctelor de « dominaţie ». IV. gata de imprimat.. Widal. 1930. — de « reproducţie ». volumul al patrulea din « Tratatul de Medicină » (Lancereaux-Paulesco) redactat în întregime de dânsul. care a rămas în manuscris. « î n numele nemuritoarei scoale franceze». lipsite de orice temei ştiinţific. a vrii 1922. a cutezat să combată cele mai frumoase cuceriri ştiinţifice ale acestei inegalabile scoale şi să le înlocuiască cu «inovaţii ». «foamea şi setea» fiind localizate la nivelul părţii inferioare şi posterioare a lobului frontal (1922). Această operă 2 cuprinde «Patologia aparatelor: asimilator. când va putea să apară. trimis la Liege. — clasificaţia « etiologică ». Demonstrează că noua clasificaţic a lui Widal. epuizate. se găsesc şi acelea ale actelor voluntare (ştiinţifice. In prefaţă. In 1930. Liege. — de « proprietate ». a izbutit să vadă tipărit. din cauza observaţiilor (noastre) insuficient numeroase ». Paulesco: Localisation des Instincts sociaux sur l'icorce des lobes frontaux du ceiveau. apărea când profesorul era pe patul său de moarte l. în <i Arehives intern. Volumul al V-lea aşteaptă ziua fericită pentru medici şi sănătatea publică. că «instinctul de nutriţie » îşi are sediul pe scoarţa cerebrală. împreună cu predecesoarele lui. .INTRODUCERE 27 articol. etc). A arătat. ca şi volumul al cincilea. . aout 1931. Sibiu. profesorul Paulescu atacă concepţia nouă. experimental. de Physiologie ». 676 pagini. Imprimeria Şcoalei Militare de Infanterie. Liege. în « Archives intern. care nu au fost precizate. 2 Paulesco: Trăite de Medecine. urinar şi genital ». t. care «de origină israelită ».

în «România Medicală». Angelcscu: Neonosa. Era sever. pe seroasele viscerale sau articulare. 1930. «Cu toată şubreda lui sănătate. Profesorul trebuie să cântărească toate cuvintele pe care le pronunţă şi să probeze tot ce afirmă. Care din noi nu a fost cuprins de emoţia. spune categoric profesorul Paulescu. 15 Iulie 1930. Buc. . 1913. P. Ştiinţelor medicale». 2 Paulescu: O nouă boală microbiană. Nu şi-a uitat niciodată această deviză: . indicându-i simptomele. V.28 DB. Michăilescu : Cuvântare rostită la înmormântarea Profesorului Dr. care a apărut abia după 3 ani. Orele lui de curs aveau seriozitatea. caracterizată prin febră şi prin diverse localizaţii. mărturisia Prof. C. dar drept şi imparţial cu studenţii pe care-i iubea ca pe copiii săi. clasificaţia definitivă care. ori că vreunui student î s'au făcut şicane sau a luat o notă mai mică fiind de altă confesiune ». nolens. teză. pe care el ştia s'o evoce atât de magistral. cât a ocupat catedra de Fiziologie de la Facul tatea de Medicină din Bucureşti. « Ca profesor. în 1930. — pe care a numit-o: Neonosa. Paulescu era o figură covârşitoare. o maladie febrilă prelungită. Buc. — volens. pe artere. Michăilescu 3. etc. atunci când în faţa unei studenţimi atente şi iubite. TRIFU « Aceasta este. 1 . Paulescu: Neonosa. demnitatea şi măreţia unui oficiu sacerdotal. pasionat de ştiinţa lui şi extrem de conştiincios în îndeplinirea datoriilor. evoca existenţa Dumnezeirii. în « Rev. . X. microbiană şi contagioasă. Lecţiile lui de fiziologie erau extrem de impresionante. — a fost deviza profesorului Paulescu în timpul celor 31 de ani. a Prefaţa a fost scrisă la 15 August 1927. savant. a descris o boală necunoscută. pe rinichi. 3 Prof. In 1913. Nu cred să existe vreun student care să se poată plânge că a fost respins la examen ştiind materia sau să se laude că 1-a trecut fără să fi citit. N. — trebuie să fie adoptată de Ştiinţa Medicală » 1. a fost un profesor model. C.. N. Paulescu. evoluţia şi tratamentul 2. când a dat Ia tipar volumul. C. Dr.

cuminte. Margulius. că urinez sânge. posibilitatea de-a sta acasă şi de-a-mi îngriji afecţia renală. . când a fost lăsat la Bucureşti: « Am stat pe loc. aşa că la începutul lui Noemvrie ajunsesem să fiu anemiat şi foarte slăbit ca forţe fizice. —-deoarece eram bolnav. . decât în timpul războiului. — să ofer serviciile mele pentru îngrijirea bieţilor răniţi. Dar starea mea agravându-se. (2). ». Comandatura nemţească mă luă de corvoadă. » mărturisia în acelaşi timp. Am fost repartizat la spitalul Pitar Moşu. După ce am primit ordinul de-a rămâne. către colegii săi. în preziua plecării. pentru policlinicele ce înfiinţase în Bucureşti. Cererea mea de-a fi dispensat fu refuzată. S'a închis în casă. D-rul Aurel Abramovici 1. Neputându-mă repauza. pentru a-mi îndeplini datoria spitalicească. şi a redactat ultimele două volume din Tratatul de Medicină ale căruia prime trei volume.INTRODUCERE 29 acelei forţe supreme. — m'am pomenit pe la sfârşitul lui August 1916. pe care un politician. — într'o adunare în sala Tomis. . Puţin timp după aceea. în care el credea cu o convingere neclintită ?. Nu a lipsit de la Facultate. Totuşi făcui să mi se examineze urina şi prin buletinul de analiză. obţinui de la d-1 Dr. — spunea profesorul Paulescu. în cabinetul său de lucru. 1 Abramovici: vezi cit. Fiind lipsit de cal şi de trăsură şi obligat să străbat distanţe mari pe jos. . şi pus sub ordinile unui anume Dr. . . într'un memoriu. am fost obligat să părăsesc această situaţie oarecum umilitoare şi să cer un concediu. m'am dus la Crucea Roşie.. — pentrucă şeful meu militar Doctorul Skupiewski mi-a dat un asemenea ordin verbal. hematuria a continuat şi s'a înteţit. Apoi nici nu puteam pleca. Orleanu. profesori. — care mi-a fost acordat. pe atunci influent îl cocoţase medic-şef.

Am scris-o. — III. Bucureşti. 1924. 1925. Fenomenele de relaţie. — două volume 3. doi ani după moartea lui Lancereaux şi cuprind: Volumul I: 940 pagini (ediţia I în 1903). TRIFU le publicase cu Lancereaux 1. începută în 1905. . I. — un Tratat de fiziologie medicală. Care este cauza vieţii? 1921. 1921 şi Paulescu: Biserica şi Sinagoga faţă de Pacificarea Omenirii. 732 pagini. completată ulterior: Paulescu: idem. In prefaţa « Tratatului de Fiziologie medicală ». pe care-1 profesez. Pentru ca studenţii în Medicină să poată înţelege în ce consistă aceste turburări. în total 3129 pagini compacte.. Introducerea. un bolnav este omul care. 932 pagini. . desasimilaţie. B. asimilaţie. răspuns unei întâmpinări eclesiastice. care vor avea în curând să îngrijiască bolnavi. absorpţie. trebuie ca ei să dobândiască un ansamblu de noţiuni de Fiziologie. un total de 2080 pagini compacte. — ci pentru viitori medici. cuprinde în 3 volume: I. Fiziologia vitală. profesorul Paulescu lămurea: « Această carte este un rezumat succint al cursului de Fiziologie. — sub influenţa unei cauze patogene. — nu pentru fiziologişti. 3 Paulescu: Cele patru patimi şi remediile lor. — II. Bucureşti. 1924. de douăzeci de ani. Fenomenele generaţiei. III. Baillere. p. V. eliminaţie). — suferă turburări în funcţiile sale vitale de nutriţie şi de relaţie. Fenomenele de nutriţie (respiraţie. Paulesett: Biserica şi Sinagoga. la Facultatea de Medicină din Bucureşti. Bucureşti. 2 Aeest tratat de: Physiologie medicale. II. publicat în limba franceză. Ori. digestie.30 DR. 1920. cursul său de Fiziologie de la Facultatea de Medicină din Bucureşti 2 şi — sfârşitul publicaţiilor sale din Fiziologia filosofică. sunt din 1912. alese de un medic adevărat. Mediul interior. 416. 1919. Paris. 1 Ultimele ediţii ale acestor volume apărute în editura J. Volumul II: 1052 pagini (ediţia II în 1906). care cuprindea în trei volume. Ce este viaţa? Morfologia vitală. Bucureşti. Volumul III: 1200 pagini.

. pe Creator. acest nou venit printre tratatele de Fiziologie. din care am eliminat ceea ce nu era Fiziologie propriu zisă. Tratatul meu are nevoie de un adaos de Fiziologie patologică şi Farmaeodinamie. la Facultatea de Medicină din Bucureşti. 1 Paulescu: Noţiunile de «Suflet» şi «Dumnezeu». . în Fiziologie. — « Cauza primară »: « Demonstraţia existenţei unei cauze primare a vieţii. Paulescu a rămas întotdeauna medic: după cele mai minuţioase analize. Salut cu plăcere şi respect. 1905. proclama Paulescu. este termenul sublim la care ne conduce Fiziologia. Michăilescu. înzestrat cu o putere egală de critică şi de sinteză. — prin studiul fenomenelor vitale. în faţa studenţilor săi uimiţi şi fermecaţi 1. nimic mai mult. ». Pentru acei care au citit. în Istologie. nematerială. îi scria între altele: « Cartea D-tale e prin acest fapt. ea e doar mai aproape de felul meu de a judeca. în Chimia biologică. fostul său şef de lucrări la Sorbona. — lecţie făcută la 18 Feb. — ilustrul fiziologist.-—Paulescu. — unde dovedia o putere de muncă şi de discernământ care uluia. « Tratatul de Fiziologie medicală ». şi am redijat prezenta lucrare. Până la profesorul Paulescu. Astfel. care este o operă unică. Biologia şi Fiziologia i-au revelat cu o splendidă claritate. Această cauză primară este Dumnezeu ». antipodul cărţii mele. Citindu-i acest tratat. unică. un Tratat de Medicină ». Arthus. care i-au îndepărtat mai mult sau mai puţin complet de Medicină.INTRODUCERE 31 Sarcina acestui medic-fiziologist mi-am propus s'o îndeplinesc eu. domina. în Anatomia propriu-zisă şi în aceea patologică. înţeleaptă. având sub ochi. Clinica. toţi fiziologiştii s'au cufundat în amănunte şi cercetări. inegalabilă. cu atenţie şi fără idei preconcepute. ca studentul să fie preparat pentru abordarea Clinicii. cum spunea Prof. « vastul imperiu al fenomenelor biologice şi mecanismul complicat al boalelor ». M. Paulescu este cel mai mare interpret ştiinţific al divinităţii. Prof. Dar nu mă gândesc de loc să pretind că metoda mea e mai bună. . — în Clinică. — al D-tale e complet.

— se produc numeroase « conflicte ». tribuală. « Aceste instincte se rezolvă şi ele în sentimente de Iubire. 1910. cari dintre filosofi le-au înţeles şi ce «remedii» au propus pentru înlăturarea lor. « Prin urmare. părintească. cărora orice fiinţă trebuie să li se supună pentru a se putea desvolta şi reproduce în linişte. iar aceştia. simpatia şi gratitudinea nu sunt. de triburi. — pe când organizaţia lor se face în virtutea instinctelor de dominaţie şi de subordinaţie. Remedii morale. care par a fi o sfidare a legii naturaje a Iubirii. 141. resimt gratitudine pentru şefii lor binefăcători. — şi am putea zice chiar al omenirii» %. Patimi şi Conflicte. — şi ale unei terapii sociale. de naţii. TRIFU Profesorul Paulescu se înalţă aşa de sus. p. — căci capii de familii. Aristotel. la oameni şi la animale. — Bucureşti. între oameni. legea supremă. Constată şi evidenţiază că «instinctele» (individuale şi sociale) sunt «legi divine ». Ori. . ce uneşte toate fiinţele vieţuitoare. naţională) prezida la constituirea şi la menţinerea acestor societăţi. — şi admirabila armonie ce domină întreaga creaţie. nu mai consideră materia şi nu vede decât uriaşa simbioză. pe care o numeşte plin de admiraţie: împărăţia lui Dumnezeu. Cercetător şi de astădată. — este Iubirea ». decât variante ale Iubirii ». la rândul lor. 1 Paulcscn: Instincte sociale. pe care Paulescu îl consideră « cel mai mare spirit filosofic şi ştiinţific al antichităţii. zice Paulescu. — voieşte să pătrundă legile naturale ale Sociologiei. — care conduce societăţile naturale. încât la un moment dat. în ultima analiză. Paulescu studiază şi cauzele acestor « învrăjbiri » şi caută să vadă. V. strânsa dependenţă reciprocă. — ca şi între animale. au un fel de simpatie pentru supuşii lor. — pe care o consideră « ramura culminantă a Biologiei » şi să deducă « principiile unei morale ştiinţifice ». Relevă mai ales că « oamenii formează societăţi naturale » şi că « un sentiment puternic de Iubire » (conjugală.32 DR. Dar. — subiect pe care şi 1-a propus în cartea sa « Politica ».

— trăsura distinctivă a Creştinismului. zicând: « înaintea aceslui spirit al Adevărului mă închin. al Hoţiei ». a evidenţiat rolul « Beţiei ». este spiritul divin al Adevărului. reiese că numai Iisus Christos a înţeles. — el nu se preocupă să găsească mijloacele de a remedia aceste conflicte » 1. cunoaşte importanţa instinctelor sociale şi parvine chiar să întrevadă că patimile de proprietate şi de dominaţie sunt principalele cauze ale conflictelor omeneşti. — doctrina creştină. Aristotel recomandă. al « Desfrâului ». Dar. 253. care constituiesc « o morală cu ade vărat ştiinţifică ». — Minciuna ». asemenea unui medic care s'ar mulţumi să studieze un bolnav. şi al «Trufiei ». care caracterizează Spiritul răului sau pe Diavol. strigând din adâncul sufletului: Crez în Duhul sfânt!» 3 . 1 2 3 In plus. în acelaş timp remediile. în învrăjbirea oamenilor. şi deci pacificarea Omenirii.Coranul. — doctrina creştină. fără să caute să-1 vindece. p. Paulescu: Instinctele Sociale. Din analiza critică a profesorului Paulescu. «Aceeaşi ştiinţă mă duce astăzi.Franc-Maponeria. critică: Coranul. In lucrarea sa « Cele patru Patimi ». etc. scrisă tot atunci.Cahalul. . şi că el a dat. Bucureşti. Talmudul. Talmudul. excelent observator al naturii. ca inîanticidul. 1913. pe care le opune intenţiilor şi prescripţiunilor Evangheliei. De aceea. al căror mijloc de luptă este « un mijloc scârbos şi blestemat. Paulescu îşi încheie a doua carte de Fiziologie filosofică cu declaraţia: «Ştiinţa vieţii m'a condus să zic. Dar. Cahalul şi Francmasoneria. După ce le cercetează. să adaog: « Şi în Iisus Christos ! » 2. într'o lecţie precedentă: «Cred în Dumnezeu ». şi el îşi încheie a treia operă de Fiziologie filosofică. infamii. cauzele conflictelor.m INTRODUCERE 33 < «Anstotel. pe care-1 recomandă Paulescu. Paulescu: Spitalul. Remediul. are o serie de vrăjmaşi şi profesorul începe să le analizeze intenţiile şi prescripţiile. în toată adâncimea lor. ca prescripţium morale.

34

DP. V. TRIFU

Aceste patimi sunt produse de devierea instinctelor de Nutriţie, de Reproducţie, de Proprietate şi de Dominaţie, de la scopul lor firesc: «Animalul, încătuşat de instincte, nu înfrânge niciodată legile naturii. Omul însă, —lăsat mult mai liber, —a putut să lepede lanţul instinctelor şi a călcat în picioare aceste admirabile legi, pe care Dumnezeu le-a stabilit pentru fericirea lui. El nu ţine seamă decât de sensaţiile plăcute, ce însoţesc îndeplinirea actelor instinctive. Şi, — în loc să se înalţe până la scopul instinctului, — el nu urmăreşte decât plăcerea. . . din care şi-a făcut ţinta activităţii sale. Astfel s'au născut
patimile sau viţiile, —^ care nu sunt altceva decât căutarea exclusivă a plăcerii, ce rezultă din satisfacerea unor trebuinţe instinctive. . . anor male, alterate, deviate » 1.

Vorbind despre « avort », profesorul Paulescu spune că « zămislirea se face în momentul întâlnirii celor două celule sexuale, a cărora unire formează oul fecundat. In acel moment, Dumnezeu trimite Sufletul, adică artistul incomparabil care, — supunându-se poruncii divine, — se pune imediat pe lucru, ca să-şi construiască-trupul în care va vieţui. . . Ei bine ! Acest suflet, — ce iese desăvârşit din mâinele Creatorului, — e asasinat de propria lui mamă. Şi această grozavă nelegiuire e apanagiul dat de Satana, mamelor omeneşti. Nu veţi găsi o fiară, — oricât de sălbatecă şi oricât de feroce v'aţi închipui-o, — care să fie în stare să calce ordinul lui Dumnezeu şi să-şi distrugă progenitura » 2. Combătând « Hoţia », arată rostul « cartelurilor » şi al « trusturilor », întrunite în înaltă bancă, care e tartorul iadului pământesc, şi prevede criza socială, războaiele civile şi calamităţile ce aveau să se abată asupra Omenirii, care, pe-atunci, se credea pornită spre o fericire veşnică. Profesorul Paulescu recomandă o asociaţie de educaţie creştină, — « Asociaţia Bunilor-Creştini » şi-şi încheie cartea cu o serie de admi1 2

Paulescu: Cele patru Patimi, p. 12. Ibidem, p. 28. „

INTRODUCEIiE

gjj

rabile scrisori către diferitele categorii sociale, dintre care aceea către muncitori este de o mare frumuseţe. < « Munca e deci indispensabilă pentru întreţinerea vieţii; ea e continuarea şi îndeplinirea Creaţiei divine: « Intru sudoarea frunţii, vei mânca pâinea ». « De altfel, Dumnezeu s'a întrupat în chipul unui muncitor tâmplarşi şi-a luat ucenici dintre muncitori. Munca a fost astfel ridicată până la Dumnezeire, — şi se poate zice că ea echivalează cu o umilă rugăciune către Cel prea înalt » 1. Omenirea trebuie să se organizeze pentru ordine, muncă şi feri cire. Dar ea este pusă să aleagă între două învăţături:
Una, — bazată pe patimi, — e dogma fidăneascâ. Cealaltă, — combătând patimile, — constituie doctrina creştină.

Ori, Creştinismul dumnezeiesc, abia născut, a găsit în Jidănismu! diavolesc, un formidabil protivnic, — şi lupta uriaşă, pe viaţă şi p* moarte, între aceşti duşmani neîmpăcaţi, durează, înteţindu-se din ce în ce, de aproape 2000 de ani. « In această luptă uriaşă, Sinagoga, strâns unită şi puternică, nu poate fi învinsă decât de o Biserică strâns unită, care trebuie să fi( o şcoală unică pentru totalitatea creştinilor, sub conducerea unui « Şei suprem, — infailibil, uri*ic şi universal » 2. Această recomandaţie a fost interpretată cu vicleşug, ca o intenţie « catolicizantă » şi abil exploatată de câţiva prelaţi ortodoxi, pe care la aceea dată, îi găsim nu numai ca membrii ai Francmasoneriei, ci chiar membrii fondatori ai ziarului comunist « Social-Ţărănismul » 3. Intr'o a doua broşură, cu acelaşi titlu, — partea Ii-a,—apărută în acelaş an, Profesorul Paulescu, în continuare, vorbeşte despre « Biserica reală » şi « Biserica românească ».
1 2 3

Paulescu: Cele patru patimi, p. 160. Paulescu: Sinagoga şi Biserica, p. III, 87 şi 88. Social-Ţărănismul, Nr. 1, 16 Ianuarie 1922, vezi «Comitetul de Direcţie 9.

36

DR. V. TRIFU

« Omenirea îşi găseşte, în Biserica creştină, zicea profesorul, — Organizaţia ideală,—stabilită de însuşi Dumnezeu, — graţie căreia, ea va scăpa de urgia războaielor şi de primejdia exterminării de către jidani. Pot, deci, să închei această lucrare, cu a patra formulă a Sim bolului creştinesc: Crez în Biserica Sfântă şi Apostolică, Infailibilă, Una şi Univer sală », — care aduce pe pământ Pacea fără sfârşit a împărăţiei lui Dumnezeu 2. Peste un an, în 1925, profesorul Paulescu publică o a treia broşură, în care dărâma, pentru orice om de bună credinţă, învinuirile ce i se aduceau, dovedind că a fost întotdeauna credincios fiu al Bisericii strămoşeşti. Peste câtva timp, profesorul Paulescu a ţinut două conferinţe la Biserica Sf. Anton, unde a recomandat numeroşilor săi ascultători, să cunoască şi să sprijine Biserica românească, care înţeleaptă şi cuminte nu a luat parte la desbinarea lumii creştine. Când cortegiul său mortuar trecea spre cimitirul Belu, el fu oprit în dreptul acestei bisericii, de către parohul ei, şi acesta într'o cuvântare înflăcărată, pronunţă şi aceste cuvinte: «L-am văzut pe profesor predicând studenţilor, pe care el i-a instruit, el i-a educat de pe amvonul bisericii mele şi m'am convins, alături de toţi ascultătorii, că prin. conferinţele religioase ţinute la mine sau la biserica sa iubită, Sf. Mina, nimeni nu a servit mai bine ideea creştină, ca savantul creştin care,—îmbrăcând în haina umilului vameş al evangheliei, admirabilele sale predici despre iubirea creştină, — aducea cuvântul autoritar al omului de ştiinţă pentru susţinerea subli melor precepte de morală ce străbat evanghelia de la un capăt la altul*şi cărora le stă într'adevăr la bază, dragostea,—-«caritatea» creştină, cum îi zicea el. ,
1 2

Social-Ţărănismid, Nr. 1, 16 Ianuarie 1922, vezi «Comitetul de Direcţie». Biserica şi Sinagoga, II, p. 178.

în cadrul principiilor unei alteia. care. corpul omenesc şi pătrunsese minunata lui fiziologie. după atâţia ani de migăloase cercetări. . Se putuse deci avânta să studieze şi sufletul omenesc. provocat de mine. scris în colaborare cu Lancereaux. De atunci am învăţat nu numai să-1 preţuim şi să-1 iubim pe acest savant. Mi-este fireşte nepermis să am vreo opinie asupra valorii lui ştiinţifice. mai presus de orice. precis şi concis. — re mediile. 1927. 99. medic. clar. ca şi corpul. care prezintă. N'am cunoscut o mai leală mărturisire decât aceea a profesorului. pe care le pune arta ». p.« patimile » sau « viţiile » — nu-1 putuseră lăsa indiferent şi el le-a indicat. .INTRODUCERE 37 A fost acuzat că întinde o cursă bisericii dominante.. Paris. de la Academia de Medicină a Franţei 1. ci să-1 folosim pentru deslegarea atâtor probleme. mai mult decât savant cercetător în tărâmul rece al Ştiinţii. m'a făcut cândva să răsfoesc faimosul «Trăite de Medecine ». « La connaissance de l'âme humaine ne va pas sans celle du corps ». — Doctorul. a dat răspunsul cel mai nefăţarnic prea făţarnicilor săi acuzatori. Camil Petrescu. «documente». este ceeace savanţii străini numesc «filosofia » acestui tratat şi ceeace nouă ni s'a părut o magnifică examinare a vieţii în legătură cu straturile ei vegetative. 1 JIanrice de Fleury: Le Medecin. Rămânea astfel. Profesorul Paulescu. în articolul de prezentare publicat în « Universul literar ». — cum 1-a caracterizat aşa de fericit. pretinde Maurice de Fleury. în 1928. ca nimeni altul. o serie de maladii grave. cari fac autoritate în ştiinţă. printr'o magistrală conferinţă. Aceste boale ale sufletului —. unde scria: «Pasiunea pe care o am pentru «memorii». în care viaţa e discutată cu exempli ficări din viaţă. Ceea ce a consti tuit o voluptate pentru mine şi orice fost student în psihologie va în ţelege acest lucru.cunoştea. predicând sub forma unei confesiuni. Aceste opinii se găsesc exprimate de străini. pentru tratatele de drept şi medicină. care îl aşează printre cei mai proeminenţi susţinători al unei singure sfinte biserici a lui Christos ».

şi chiar bombastici. V. Arată. nu e vorba de spirit» (p. te rog. neaşteptată.38 DR. Căci într'adevăr. 1925. Profesorul Paulescu Camil Petrescn: Doctorul. care ţi-a venit în ajutor.. în «Universul Literar» de la 26 Feb. că sunt de un lirism prea revărsat în scrierile lor. Medicii au fost acuzaţi. Camil Petrescu încheia ca şi marele istoric: « Am vrea ca paginile alăturate să aducă spre acest mare savant. Medecine.completat şi îţi mulţumesc din tot sufletul. Pentru Paulescu. unde i se prezenta opera. 6. Duhamel: Les exces de l'Etatisme et Ies responsabilites de la. — şi primeşte expresia sentimentelor mele de afecţie pururea devotată ». actulmedical a fost un act de la om la Omenire. Andrea Majocchi: Une vie de chirurgien (Melancolie): « Când publicul asistă. zice M. TR1FU Şi. Cahier Laennec. Domnia-ta. de necrezut. m'ai. a unui necredincios. No. Dumnezeu a binevoit să-i atingă şi inima şi spiritul. cu trei ani înaintea Profesorului N. Profesorul Paulescu. el însuşi credincios fiu al Bisericii. şi pe bună dreptate. bunului şi distinsului nostru prieten. cât mai mult dintre spiritele active ale generaţiei actuale. este prin excelenţă. în două pagini modeste de gazetă. zice Duhamel. pentru Caritate. Profesorului Paulescu. 1928. G. 371). Domnului Camil Petrescu. între Ştiinţă şi Morală. p. inima e atinsă de Dumnezeu. — «un act de la om la om» 2 . el zice că « Dumnezeu i-a atins inima ». la o conversiune miraculoasă. « Actul medical. 4. % 1 . Creerului meu îi lipseşte o doagă. mi-a trimis următoarea scrisoare: « Scumpul meu amic. Iorga. de care vorbeşte chirurgul Andrea Majocchi 3. când a văzut « Universul literar ». a rămas perplex şi apoi. Pentru dânsul n'a existat nici când. —anume doaga prin care omul normal îşi pune în evidenţă şi în valoare lucrările. expresie absolut exactă. un act singular ». « cruda neînţelegere dintre inimă şi spirit». Noi considerăm ca o datorie să i-1 înfăţişăm 1. care ai băgat de seamă această detestabilă lipsă. El n'a ezitat niciodată între exigenţele raţiunii şi ale inimii. mulţumirile mele recunoscătoare.

vrea ca iubirea. Sunt unii medici de spital. de câte ori aţi făcut aceasta. bolnav am fost şi ni aţi îngrijit. greci. la 12 Mai 1913. v.INTRODUCERE 39 care a ţinut. mai sunt puţin cu voi. mie mi-aţi îăcut-o » 2 . şi am venit la tine? Şi răspunzând împăratul va zice lor: Amin zic vouă. 1 . ce-i datoresc oamenii. ovrei. cap.. conaţionali sau inamici. Atunci vor răspunde lui. . Afară.. Dumnezeu vrea ca iubirea ce-i datoresc oamenii. ». « Iar când va veni Fiul omului întru mărire .. XIII—XVII.. 2 Evanghelia Sfântului Matei: c... . Ion. să se reverse asupra bolnavilor săraci.. fiindcă « Dumnezeu. «Cu alte cuvinte. Am avut marea cinste să fiu de faţă. XXV. virtuoşi sau viţioşi. Şi termina astfel: « In spital veţi mai găsi şi oameni de alte naţii. . unuia dintre aceşti fraţi ai mei mai mici. cupizi şi avari. în preziua patimilor sale: «Copilaşilor. 31—40. vă dau o poruncă nouă: Să vă iubiţi unii pe alţii. ca unguri. — o binefăcătoare creaţie a spiritului creştin. — buni sau răi. drepţii zicând: Doamne. să păstreze stilul calm şi rece. . « Or. nu a fost liric decât atunci când ne-a vorbit despre rolul « Spitalului ». galopând pe dinaintea paturilor. » Sf. cari fac vizita în câteva minute. de «lecţia » Mântuitorului către Apostolii săi. Căci. toţi aceşti oameni.. zicea profesorul. . fără să se ţină seamă de meritele sau nemernicia lor t>. — primesc în spital aceleaşi îngrijiri. care mi se pare cea mai frumoasă lecţie rostită undeva pe lume 1. naţii chiar duşmane nouă şi care duc în contra noastră o luptă pe viaţă şi pe moarte. când a rostit această lecţie. . când te-am văzut bolnav. bine înţeles. să se reverse asupra bolnavilor săraci». întotdeauna. . el va zice celor de-a dreapta Sa: Veniţi binecuvântaţii Părintelui meu. cuvenit omului de ştiinţă. de moşteniţi împărăţia care este gătită vouă dela întemeierea lumii.

pe care totuşi. Coranul. TRIFU « Sunt alţi medici de spital. — dar resping sau nu se ocupă de sărmanul bolnav. Cu ace^t prilej. Paulescu: Christos a înviat. începută cu 30 de ani înainte. atâţia naţionalişti-creştini ( ? ) l-au practicat şi îl practică încă. în «Acţiunea Română». în care au aface nu cu sufletele morţilor. — cărora să le fiţi recunoscători dacă îngrijindu-i. N. cărora li se pare că spitalele sunt făcute pentru ei. desbrăcaţi-vă de patimile de cupi ditate şi de orgoliu. din punct de vedere ştiinţific. şi consideră pe bolnavi ca pe nişte obiecte de studiu. completând cu aceasta. D-voastră. 1 1 . — şi. 15. Dr. să nu urmaţi aceste păcătoase exemple. » 1 . Ei sunt mulţumiţi când primesc un caz interesant. el a combătut « Spiritismul ». îngrijiţi pe bolnavul mizerabil. însă. deşi de pe urma acestei practici. 20 Aprilie 1930. în lipsa unei educaţii cre ştine. orgolioşi. Prof. In 1930. . C. — au comis greşeli cu consecinţe funeste. profesorul Paulescu a lămurit. etc. . urmând preceptele carităţii. Paulescu: Spitalul. iremediabile. vă vor per mite să vă instruiţi. care nu prezintă decât un caz banal. ci cu diavolul însuşi. li s'a atrofiat fibra idealului. Acest soiu de medici paraziţi roiesc pretutindeni şi constituesc o adevărată plagă socială.V. p. ce nu poate fi exploatat în profitul gloriei lor. învierea lui Christos. fac cât pot mai puţin. verificarea ştiinţifică a Crezului creştin 2 . lepădaţi-vă şi de trândăvie şi daţi-vă cu totul bol navilor.40 DR. Când veţi intra în vreun spital. şi au căzut în indiferenţă devenind pur şi simplu un fel de trântori care. culegeţi fructele ce se vor desvolta din sămânţa ce am semănat astăzi în sufletele Dumneavoastră. tinere şi generoase. nu ca pe un frate ce suferă — ci ca pe însuşi Dumnezeu. asupra căruia vor putea să facă o comunicaţie la o societate savantă sau să-i publice observaţia într'o gazetă medicală. — nu ca pe un om. Şi dacă voiţi să fiţi perfecţi. Mai sunt şi medici de spital cărora. pentru o leafă cât mai grasă.

nu în «ideile » lui. Primindu-i lecţia asupra Darwinismului. — şi vorbise de « o stare particulară » a sa. Fernand Cabrol: în Prefaţa voi. Fusese suficient pentru ca « Românii care e deştepţi» să conchidă că e vorba de un «maniac religios». cuvântul: « papistaş ». era ignorantul. Astfel. « Convorbirile » au dovedit părtinire faţă de adversarii Adevărului desvăluit de Paulescu şi grupul compact de atei dela Iaşi şi din Bucureşti au făcut tot ce au putut ca să exploateze «mania noastră de simplificaţie care se mulţumeşte pentru fiecare om. Titu Maiorescu. p. Par s 1929. pentru ca să se intereseze şi studenţimea noastră de foarte instructivă controversă. dela Iaşi. — pentru a lupta. . cum credem noi.INTRODUCERE 41 Om de ştiinţă. Şi totuşi. o discuţie convenabilă din partea profesorului Darwinist. 1936. aşa au procedat adversarii profesorului Paulescu. — care « nu reţine decât unele evenimente care o izbesc. pot fi mai multe mijloace. Adversar ireductibil al minciunii şi al dublului înţeles. } ir. p. indicată şi în cursul de Istoria Filosofiei contimporane cu ocazia teoriei evoluţioniste a lui Herbert Spencer. în plină « polemică ştiinţifică ». el nu admitea să afirme nimic care să nu poată fi imediat « probat ».. . « Mgr. Paris. — zicea Panait Istrate. că « va încerca să deştepte în « Convorbiri Lite rare ». Titu Maiorescu ar fi avut marele merit că a sprijinit luminarea intelectualităţii româneşti asupra materialismului. lan sase cuvântul de « ignorant ». 2 Panait Istrati: Vers l'autre flamme. la 17/30 Decemvrie 1902. Paulescu executa comandamentul Mântuitorului care a zis: « Caută şi vei afla ». ». după ce îi mulţumeşte. lăsând restul uitării » x. V. mai viclean. 13. . 1 . — Paulescu. Altul. cu o singură etichetă ». ci în el însuşi 2. ca şi pentru fiecare obiect. Jouin » de Chanoine Sauvetre. . şi. adaugă. Deci. ca într'o doară. . dacă nu i-ar fi stat toată lumea împotrivă. nu este decât unul: să loveşti în adversar» (frapper sur l'adversaire). « Pentru a trăi. cel puţin Haeckelian. şi citindu-i-o « cu toată luarea aminte ». aruncase. Unul dintre « transformişti ».

27—28. prea românească. Talmudul. — s'au gândit să facă pe creştini să lupte între ei şi să doboare astfel Creştinismul. Poate fiindcă insistase împotriva « arghirofiliei ». — că aceia vor moşteni pământul ». — constituie răsplata celor nepătimaşi». broşura: « Complot Jidano-Franc-masonic în potriva Neamului Românesc» 3: « Jidanii. — că a acelora este împărăţia cerurilor ». pp. « Fericiţi cei săraci cu duhul » — adică cei care nu au patima de proprietate. a adâncit studiul sectei francmasonice. I. Paulescu: Spitalul. Coranul. Francmasoneria. cu vicleşug. Omenirea. în 1924. la argumentele lui clare şi hotărâtoare. a fost nimicită de răzbunarea masonică. să înceapă. — de care suferă alţii. formată din caturi suprapuse (Franc-masoneria) ». Profesorul Paulescu. TRIFU A fost deajuns pentru ca. V. mai ales după înverşunarea nedreaptă. şi a publicat. —adică să înveţe pe oameni ce e Caritatea şi cum să se feriască de patimile de proprietate şi de dominaţie ». prin Cuvânt. « Fericiţi cei blânzi. — neputând să extermine pe toţi creştinii. Urmaşii Apostolilor trebuie «să educe. 3 Broşura era vândută cu 5 lei de Librăria Stănciulescu din Bulevardul Elisaveta. deşi foarte mulţi episcopi şi mai ales preoţi îl admirau şi-1 vizitau foarte des. mereu ostilă. care i s'a împotrivit. — dintr'o anumită umbră. Oficialitatea bisericească i-a fost astfel. — adică cei care nu au patima de dominaţie. din umbră. a continuat a o urmări cu atenţie. — după cum le porunceşte formula talmudică: « tob. — patimă de care suferă unii chiriarhi şi împotriva « trufiei ». Paulescu: Sinagoga şi Biserica. după cum cuvântul lui Dumnezeu i-a educat pre ei. pe care după ce o denunţase în 1913 2. ucide-1. uneltirile ca Biserica românească să-1 renege. 2 1 . — adică totul pe lume. « Ei au imaginat o societate ocultă. Cahalul. « împărăţia cerurilor şi moştenirea pământului. şebegoim harog » — pe cel mai bun dintre creştini.42 DR. In curând această librărie. încheia profesorul Paulescu 1.

pentru fiecare fiinţă vieţuitoare (Sufletele). explicând studenţimii universitare. după război 2 : « Franc-Masoneria trebuie imediat desfiinţată în Ţara românească. Iar noi. 1 . odată şi pentru totdeauna ». dătătoare de viaţă şi individuale. p. punct cu punct. . în cursul meu de Fiziologie. ţinută la « Cercul de studii» al Centrului Stu denţesc Bucureşti 3. In 1930. naţionalist. mare. stăm şi o privim. şi încheia: «Franc-Masoneria îşi îndeplineşte. în «Buletinul anti-iudeomasonic ». am admis existenţa unui Spirit Suprem. bazat pe probe decisive şi incontestabile. Demnitarul vizat atunci de prof. — cu o tenacitate neînduplecată. denunţa intenţiile uzurpatoare ale instituţiilor puternice. vicleană şi perfidă 1. încheia profesorul Paulescu. profesorul. pe care le conducea în străinătate. Cauza eficientă şi finală a Universului (Dumnezeu). cu documente sdrobitoare. In acelaşi an.INTRODUCERE 43 Apoi. Aprilie-Mai-Iunie 1930. ce rezumă Misterele Religiilor păgâne din antichitate şi e cuprinsă în Cabala jidovească şi în Talmud ». veritabil cameleon. — deşi simţim bine că ne fuge pământul de subt picioare ». economică şi culturală şi îl realizează repede. 1930. . în « Buletinul antiiudeo-masonic ». economice şi culturale. Paulescu. Martie 1930. nemernicii. * Paulescu: Ce este Franc-Masoneria? vezi « Bul. Paulescu: Societatea Naţiunilor şi Ţara Românească. anti-iudeo-masonic». a publicat un articol perfect documentat asupra Franc-Masoneriei în România. — planul de subjugare politică. această Franc-Masonerie. ce este Francmasoneria. încheia cu o lecţie despre «Magie»—«ştiinţa filosofică ocultă. 67. se pretinde astăzi. Termina astfel: « Daţi-mi voe să vă reamintesc că. desvăluia planurile ei politice. Intr'o conferinţă. cu indiferenţa unor dobi toace. a Paulescu: Franc-Masoneria în Ţara românească după Război. ca toţi masonii. — apoi a unei serii imense de Spirite create. Feb.

silit să renunţe la « unele » din ideile sale. . A fost astfel. V. ca să nu le scape. -— prin elevul său. ca pe Voltaire. THIFU « Astăzi. spunându-vă că mai există o a treia categorie de Spirite. — fie că au ales dintre «nemasoni ». pp. fie că a ales idolii dintre «masoni ». ce se pot vedea cu ochii (în Spiritism şi Demonomancie). ca pe Claude Bernard.— Claude Bernard: Philosophie. păzit fără încetare. — ci pentru restul Omenirii. Rămânea senin în faţa dârzeniilor. deşi el nu a fost nici când « materialist ».neînţelegători şi chiar pe cei răi. de « fraţii » Condorcet şi Dalembert. — «mare preot al ştiinţii triumfătoare şi senine ». răsunau mereu cuvintele sfântului Irineu: « Rămâi tare în lucrurile pe care le-ai învăţat şi care ţi-au fost încredinţate ». Dar. dirijată de Francmasonerie. — sprijinit pe dovezi şi mai palpabile. n'a reuşit niciodată. căzut. fiindcă se adăpa din « Isvorul înţelepciunii ». — după moartea sa. Dar. care' i-a publicat manuscrisul întitulat «Cugetări» şi prin Jacques Chevalier. de Paul Bert. însuşi marele învăţat a desminţit pe reprezentanţii materialismului-ateu. care i-a publicat manuscrisul « Filosofie » 1. mai dârz decât marele Claude Bernard. 1941. împărtăşit în faţa morţii. Poate că deasupra acestei lumi locuite este o fiinţă 1 Claude Bernard: Pensees şi. mărturisia: « Admit. în ceea ce mă priveşte. . Claude Bernard (1813—1878). Francmasoneria a voit să-1 prezinte lumii pe Claude Bernard ca ateu. Această asociaţie diabolică a simţit întotdeauna nevoia unui « idol ». în frica de « opinia publică ». profesorul d'Arsonval. cu sau fără voie. şi deplângea pe . — mă simt dator să-mi completez cursul de la Facultatea de Medicină. . După moartea sa. ca şi alţi oameni mari. Nu ne putem închipui câte încercări s'au pus la cale pentru ca profesorul Paulescu să fie. 139—158. ce sunt dăunătoare (Diavolii) ». — nu pentru ea însăşi. vezi: Pierro Mauriac: Claude Bernard. Paris. în profesorul Paulescu. păzit pas cu pas.44 DR. o cauză ini ţială a l u m i i .

pe atunci. ca să nu mai persecutaţi Creşti nismul şi chiar să vă întoarceţi la doctrina sublimă a Iui Christos.. asupra celulelor noastre. 1 Paulescu: Cele patru Patimi..INTRODUCERE 45 conştientă generală. o lungă « scrisoare către ovrei » x. medic şi fiziologist şi dânsul. şi pentru Ştiinţă. fructul cercetărilor sale şi să le spună: «Iată. Profesorul Paulescu (1869—1931). Omul de Ştiinţă nu are dreptul să se închidă în laboratorul său şi să-şi spună: « Caut şi sunt fericit ». — prea mult robită Iudaismului neînduplecabil. să izbutească s'o readucă pe drumul cel drept. care orânduieşte totul sau care a orânduit totul. A adresat în 1921. mai presus de toate. — ce soartă nenorocită îi aşteaptă. fiindcă nu vedea cine ar fi putut..—nu mai sufe riţi !. El trebuie să aducă semenilor săi. cum nu intervenim noi asupra organelor noastre. Lăsaţi lumea în pace. — de ce sunt exclusivi şi insociabili. întreţinând discordia şi provocând revoluţii şi războaie.—unic: căutarea Adevărului. o conştiinţă supremă: e Dumnezeul luminii universale. Dar. Era prea afundată în « patimi ». însă care totuşi nu intervine direct asupra lumilor. în care le arăta. ». — şi binefacerile Păcii se vor revărsa şi asupra voastră. — prea slabă în mâinele Canalului şi ale Francmasoneriei. cu propriile lor mărturii. Le vorbia despre legea divină a Iubirii şi-i chema în sânul Bisericii lui Christos: «Nu mai chinuiţi Omenirea. 182—211. . . p. — unul şi acelaşi pentru Filosofie. —«Scrisoare către Ovrei». — fiindcă amândouă au acelaşi scop. urmând studiile începute de Claude Bernard. ». nu mai voieşte să separe Ştiinţa de Filosofie. în care s'au scufundat. . cereţi lui Dumnezeu să aibă milă de voi şi să vă dea puţină înţelepciune.. — de ce sunt urâţi de lume. intenţiile criminale şi viţiile. Profesorul Paulescu nu avea prea mare încredere în posibilităţile de curândă îndreptare a societăţii.

bun şi iertător. care. în « Dictionnaire Philosophique »: « Ovreii cred că într'adevăr. n'o puteţi pricepe ».. voia să combată totuşi Catolicismul. Pentru a conchide. « Ovreii au rămas o naţie. V. când prietenia cu ovreii era aşa de avantajoasă. nici materialist. Totuşi. să le descurce cazurile inexplicabile şi să încerce să vindece pe cele dis perate. deşi nu era nici ateu. şi. — cel puţin pe atunci. cu două decenii înainte 1. într'o zi. decât corupţia spiri telor care duce la descompunerea socială. TRIFD pe care. şi ca străini primejdioşi. scrise pe marginea mării. In faţa acestor fapte. ca şi în ordinea politică. şi stă pâni la noi acasă ». — ca să placă asociaţiei oculte a Maso neriei. pe numeroşii lor « prieteni ». b) Să se recunoască şi să se abjure toate erorile filosofice. Ea nu are ca mijloc de a realiza aceasta. prezicerile oracolelor lor se vor îndeplini şi că ei vor avea împărăţia pământului». zicea Marchizul de la Tour du Pin. fireşte. organele vieţii proprii. care ne făceau independenţi faţă de ei. 1936. profesorul publică o serie de broşuri. . Profesorul Paulescu era mult mai puţin vehement ca alţii. p. cu aproape două veacuri înainte. o adevărată furie a cuprins pe conducătorii Iudaismului. Totuşi. pentru ca profesorul Paulescu.46 DR. în starea actuală de turpitudine morală. în faţa durerii. politice şi economice cu care ei ne-au otrăvit. emanciparea noastră depinde de sistemul Părinţilor noştri: a) A nu se trata Ovreii decât ca străini. c) Să se reconstituie în ordinea economică. în care putreziţi. Iar Voltaire. pe care o iubea mult şi unde îşi petrecea toate ve1 Marquis de la Tour diT^Pin: Vers un Ordre social chretien (1907). medicii evrei continuau să-i trimită pe coreligionarii lor. citat de Leon de Poncins în La mysterieuse internaţionale juive. 272. — nu s'a putut împiedeca să scrie categoric.. Paris. Această naţie e convinsă că Imperiul lumii îi aparţine.

fiind « degeneraţi » de pa timi 1 : «Degeneraţii sunt incapabili să priceapă «Cuvântul lui Dum nezeu ». III. Viţiile lor sunt incurabile». Paulescu: Tălmăcirea Apocalipsului. p. . « Degenerarea Rasei jidăneşti ».INTRODUCERE 47 rile. II. « Jidanii şi alcoolismul ». Buc. 32. 1928. — tălmăcit de dânsul *. p. In acelaşi timp. 1928. răspunde unei «circulari ministeriale » şi arată care ar putea fi măsurile prin care s'ar putea obţine suprimarea maladiilor venerice: înlăturarea cauzelor (desfrâul şi prostituţia) ca să se înlăture efectele (maladiile venerice şi desmembrarea familiilor) 3. XVI). 36. 1 a 3 4 Paulescu: Degenerarea Rasei jidăneşti. — şi prin urmare. Erezia masonică are un şef ocult: Jidănimea (Cap. Buc. 40. In sfârşit. p. pentru ca să combată pe Creştini (Cap. « Franc-Masoneria şi Internaţionala Marxistă le vin în ajutor şi cheamă Guvernele (stipendiate de jidani) ale Naţiilor Creştine. profesorul Paulescu a ţinut să arate Ovreimii şi sprijinitorilor ei. în casa poreclită de prietenii săi « Giamia de la Constanţa »: I. Paulescu: Jidanii şi Alcoolismul. lucrând în linişte deplină.2.—în care demonstrează că Talmudul ordonă credincioşilor lui să prostituieze tot ce nu e jidovesc şi să facă tot posibilul să distrugă în special « familia creştină ». după Apocalips. «Desfrâul Jidanilor». cu documente categorice arată că alcoolul este una din armele cu care jidanii degeneraţi caută să degenereze pe celelalte seminţii şi să le facă incapabile de mân tuire . Buc. 32. p. 1927. -— împotriva Jidanilor. « Intr'adevăr. Paulescu: Desfrâul jidanilor. — în care dovedia cu date ştiin ţifice că ovreii sunt iremediabili pierduţi. XVII). — « soarta viitoare a Jidănimii ». Buc. — în care. « Acest atac infernal (Lupta de clasă) deslănţuieşte o reacţie ge nerală şi sângeroasă a Creştinilor.

b) « Altele sunt experimentale. înainte de a-i prescrie tratamentul. « Al doilea efect e un război crâncen între Creştini şi Naţiile apo state. unde îi primea cu o înfăţişare fermecătoare. apoi. Când îl ruga să se desbrace — « ei. neapărat. să-i explice bolnavului. în 1929. X I X ) . — şi anume: pentru corpurile brute: Mineralogia. Nenumăraţi bolnavi săraci. arătase trei lucruri: I. — termină profesorul Paulescu. el nu admitea administrarea fără rost a unui medicament şi voia ca organismul să fie ferit de substanţele ce l-ar putea vătăma. lăsa pe bolnav să-i povestiască în voie şi-1 asculta cu luare aminte. XVIII). V. vrei D-ta să te desbraci mţeluş?» — diagnosticul era pus. amăgite şi ademenite de Franc-masonerie şi de Marxism. Geologia. Că Ştiinţele naturii sunt de două feluri: a) « Unele sunt pur descriptive. Zâmbitor şi calm. — uneori « banală ». învingători (Cap. ce cuprinde: Zoologia. îi punea câteva întrebări. îl examina totuşi.. « Cine are urechi de auzit. care au profitat de faptul că era prea mult reţinut în laboratorul său de cercetări de la Facultate. Astronomia. să auză ». — şi. dar. sub influenţa insinuărilor perfide ale confraţilor geloşi şi răi. Fiziologist şi chimist.48 DR. . «Iar Creştinii vor fi şi de data asta. ca suplinitor al catedrei de «Chimie medicală » de la Facultate. pentru fiinţele vieţuitoare: Fiziologia ». In lecţia sa de deschidere. cu răbdare şi bunăvoinţă. îndelung. Istologia. totuşi profesorul Paulescu n'a respins niciodată. Botanica.. pentru fiinţele vieţuitoare: Bio logia. anume: pentru corpurile brute: Fizica şi Chimia. . îl găsiau la Facultate. — se acreditase svonul că nu se ocupă de practica medicală. care îi cucerea şi impresiona adânc. Anatomia. TRIFU «Primul efect al reacţiei Creştinilor este exterminarea Jidanilor (Cap. profesorul ţinea ca. nici un bolnav. . curtenitor şi delicat. Bacteriologia. Deşi. pentru ce îi prescrie o medicaţie foarte simplă.

. dăunează şi înjoseşte învăţământul nostru medical. Intr'o zi. parcă a vrut el să-i ia ». — « Ia mai taci. — « Şi ăsta fu cu păduchi! ». la Paris. pregătindu-se să asculte pe un bolnav adus de unul din servitorii Facultăţii. ca să înlăture păduchii. .. în «România medicală». . văzu păduchi pe spatele lui. El nu pricepe Farmacologia. îi aduse reţeta. ce e capital. — Monseniorul Ernest Jouin. moşule! şi nu te apuca. care toate sunt substanţe chimice ».. . care nu cunoaşte Chimia. nici Terapeutica. Liniştit. Că «Un medic. . să nu-1 umileşti!. înmagazinată în materie şi numită energia chimică. — « Moşule. printre ţările care în această privinţă. 1929.. . . îl şterse uşor cu palmele. Se duse apoi într'o cameră vecină. . ne-au lăsat mult înapoi » 1. bietul om. ilustrul iniţiator al luptei anli-iudeo-ma1 Paulescu: Ce e Chimia?. 4 . E deci indispensabil să nu ocoliţi această frumoasă şi uşoară ştiinţă. El nu înţelege Fiziologia şi Patologia generală. ea studiază mutaţiile energiei si ale materiei ce se petrec la fiinţele vieţuitoare şi sunt puse în serviciul agentului vital».INTRODUCERE 49 II. de la 15 Dec. « Cât despre Fiziologie. energia latentă. ia dă niţeluş pe-aici cu petrol ». — ci din potrivă să o cultivaţi cu drag şi să faceţi ca România să îşi recapete un loc onorabil. şi nu ştie să se servească de medicamente. aruncându-i pe mozaicul laboratorului.. . . Chimia este neglijată în ţara românească şi asemenea defect. . « Din nefericire. ce nu este în realitate decât Fizica şi Chimia biologică. «Chimia studiază materia — şi împreună cu dânsa. III. şi începu să-1 asculte lipindu-şi urechea pe spa tele gol. cine ştie de unde i-a luat?. . în care înfăşurase o sumă de bani. şi după ce îi dete sfaturile cuvenite. este ca un om care umblă cu ochii închişi şi bâjbâie ca şi cum s'ar afla în întuneric. . Intr'o altă zi. îi zise laborantului său. unul din duhovnicii lui Lancereaux. să spui cuiva. ca un năuc ce eşti. Că. îl conduse prieteneşte până la uşe.

unchiule! — «Cum se poate?» întrebă Profesorul uimit. mi-a povestit impresia puternică pe care o făcuse profesorul Paulescu. un cal şi un vizitiu bătrâni. Orgoliul. care nu îl pune deasupra semenilor săi. Această nefastă patimă. întors. Odată rugă pe nepoţii săi. Doamna Elena Angelescu. ce făcuse Paulescu. Lancereaux primise totul bucuros. — un cupeu de toată splendoarea. avea naivităţi de copil.. d-ta nu ştii că e beţiv?»'—«Nu. Doamne. — o ocolia cu silă. şi să se revolte în contra lui Dum n e z e u. i-a spus lui Lancereaux. ca să-1 întrebe dacă nu era mai bine să facă şi el. acesta i-a răspuns că nu primeşte nimic. voi sunteţi de vină. hamuri vechi. . Paulescu. un cal de rasă. neînţelegând de unde putea veni acest refuz. pe care cu mare greutate 1-a înlocuit mai târziu cu un automobil.. care nu a reţinut gestul lui Paulescu decât pentru a-1 compara cu al său. . Mândria. fiii sorii sale. infectează pe orice om. . Nu-şi putea închipui că un om ar putea refuza să se îndrepteze. . să-i spună vizitiului să pună calul la cupeul. am încercat să aflu amănunte de la profesor. Oriunde vedea « trufia ». probabil cu inevitabila inso lenţă a magnatului financiar. . — «Dar bine. . asupra faimosului miliardar Zaharoff. îi făcuse cadou lui Lancereaux. îngrijit de Lancereaux şi de Paulescu. ce îi datorează... întrebat de Zaharoff.. dacă i s'ar face cunoscut adevărul. acesta pe lângă un onorariu regesc. mi-a răspuns molatec: «Vai.. — făcându-1 să nu se mulţumiască cu starea în care se află.. — adânc turburat.60 DR. care avea o trăsură modestă. ci a dat fuga la duhovnicul său. hamuri noui şi. . N'a spus nimic colaboratorului său. de ce nu i-aţi dat să cetiască ce-am scris eu despre beţie? Bietul om s'ar fi lăsat de băut ». . Când a auzit numele lui Zaharoff. cu leafa plătită pe un an înainte. refuzând doar înlocuirea bătrânii sale slugi. un vizitiu chipeş. TRIFU sonice... zicea profesorul Paulescu. Zaharoff. —« E beat. de unde vreţi să ştiu? Mie mi se pare un om cumsecade. Şi dacă bea. unchiule Naie.«Trufi a.-— săracul!» Uneori.. V. ce om nesuferit era.

mai puternici. cu o înverşunare sălbatecă. Scârbit. un ad mirator al profesorului. « dinamismul » necesar « isbânzii » naţionaliste. cu banii luaţi de la Profesorul Paulescu. fiindcă nu făceau decât să imite pe un şef de organizaţie judeţeană. mai deştepţi. mai bogaţi. mai frumoşi. — într'un judeţ 1 Paulescu: Cele patru patimi. * Alţii şi-au permis să-i corecteze un manuscris trimis spre publicare. Şi toţi sunt cuprinşi de dorinţa nebună de-a părea mai mult decât sunt în realitate.— «cap de listă». tuturor oamenilor: mari şi mici. în aşa fel încât să afle dânsul. onoruri.. ca şi când ar fi Dumnezei! Astfel. Dar. vatămă.^ pe motiv că nu cunoaşte ortografia şi că scrie substantivele comune 1 cu literă mare (« Trufia ». că eu l-am inventat pe « savantul Paulescu ». . am fost însărcinat să-1 conving să-şi pună candidatura. mai sus puşi. In 1931. în timp ce prefectul. — « Orgoliul ».. ca şi al meu. mai ales că taberile « naţionaliste » se mâncau între ele. că nu sunt lăsaţi de autorităţi să se apropie de Tribunal. măcar aceste câteva rânduri ale profesorului Paulescu!. Profesorul n'a mai voit să mai candideze. —a candidat şi s'a ales el însuşi. — murmură Diavolul Trufiei în surdină. au avut cruzimea de a-mi reproşa. Câţiva tineri «naţionalişti-creştini ».INTRODUCERE 51 « Veţi fi ca nişte Dumnezei ». cu trei luni înaintea morţii sale. mai învăţaţi.. mă întreba telefonic de ce nu vin delegaţii săi? Nu erau. — unii dintre dânşii. plecaţi să-i depună candidatura la una din alegeri. vechi titrat universitar. Au telegrafiat apoi. încă de pe când trăia Profesorul. tineri şi bătrâni. ca să-i depună candidatura. al căruia Creştinism. — « Desfrâul »). au găsit nimerit să petreacă şi să-i cheltuiască banii destinaţi taxei de înscriere. poate. — adică: mai tineri. flagelul mândriei şi al îngâmfării se întinde asupra întregei Omeniri »1. Ce bine ar fi fost dacă tinerii noştri naţionalişti ar fi citit şi ar fi reţinut. . .. Toţi vor laude. care.. hosanale. 4* . bogaţi şi săraci. prea vinovaţi.

0 operaţie era absolut necesară ca sâ încercăm o salvare. . foarte bine. Am depus la Iaşi. cele două anunţuri de interpelare contra Franc-masoneriei. primi să se lase operat.52 DR. foarte bi ne . . adevăratul ales începu să-i spună. . A doua zi. ce însemnez eu?. pe care i-am scos-o. la o grădină de vară.. . în sfârşit. Voia să tipărească volumul al cincilea din « Tratatul de Medicină ». cu şervetul uitat în mâini. Profesorul pricepu imediat şi îl întrerupse: — «Da. Nu ştia acest lucru şi foarte emoţionat. V. da. eram amândoi foarte bucuroşi: tumoarea vesicală. i se anunţară mai mulţi fruntaşi naţionalişti. aveţi dreptate. Deşi nu vedea cum ar putea fi scăpat. Profesorul Paulescu « figurase » al treilea pe listă. . că nu e «nebun ». . fiindcă nu dânsul fusese « cap de listă ». ca un copil. Intr'o zi. Delegaţia s'a dus senină să ia masa. . . TRIFU din Bucovina. . fără ca nimeni să protesteze. sunt bolnav şi istovit. când deodată. . din 11 Iunie. Veni repede să-i întâmpine. Vă mulţumesc ». acest Parlament românesc. . părea benignă şi profesorul suportase operaţia foarte bine. — şi pe care am izbutit să le desvolt în şedinţa de la 5 Februarie 1932. la 11 Iulie 1931 (profesorul muria la 17 Iulie) şi Ia 25 Noembrie acelaşi an. Dumneavoastră sunteţi tânăr. Marinescu ajutat de mine. încercă să schiţeze o mulţumire. aşa cum fusese de atâtea ori acuzat acolo. foarte « abil ». ci un tânăr oarecare. da !. şi lista noastră obţinu şi în judeţul acela.. pe care le-am citit în Cameră. . ». adevărul. pe când era la masă. d a ! . . credea că a fost ales: va vedea. Dar — nu profesorul fu ales. cum se hotărâse. A acceptat cu greu. După intervenţia făcută de profesorul agregat Gh. . . într'un fel de discurs. profesorul îmi dete. banii necesari candidaturii. Era foarte grav.—neîncrezător şi obosit: «Nu» mi-e bine deloc şi sunt foarte strâmtorat în momentul de f a ţ ă » . scrise cu propria sa mână. un loc în Parlament. . — « Daţi-mi răgaz doar câteva zile. .. să-mi rânduiesc câteva che stiuni mai urgente. . mişcat şi zâmbitor.

— îmi dau seama de astădată. l a s ă . pe Bach. uite. le iau. de ieri. nu m'am gândit la nimic rău şi i-am schiţat o explicaţie. voia Cuiva înainte de orice!. . şi v ă d .—tot felul de per sonagii. te rog. A doua zi însă... ne înşelasem toţi. văd personagii. în acelaşi timp.—un cancer. nu mă plictisesc numai « concerte » anapoda.. . nu te turbura.. mă împiedică să urinez. pe la 9 dimineaţa. şi compusese chiar. pe care a ascultat-o zâmbind prieteneşte. . îmi spuse: — « De astădată. 1931». despre ce e vorba şi suportase totul cu o voinţă de fier.. La 20 Martie. << Vino. III. fiindcă. . — căci tumoa rea sau un chiag. . care ştia de mult. iată. Uluit. Ştiind că e un mare îndrăgostit de muzică (cânta perfect la vioară. — aducând o sondă.INTRODUCERE 53 Peste trei zile. ei.—voinţa unui adevărat creştin: « Biserica creştină se adresează Voinţei. propovăduise dânsul. am primit de la profesor o carte de vizită pe care scria calm şi caligrafic: « Scumpe Amice. Paulescu . mă plic tisesc nişte concerte bizare: aud. câteva bucăţi religioase). . « Cu salutări afectuoase 20. . ». cât mai curând. o să vă prescriem însă. mai bine spune-mi ceva de pe la Cameră. pe care caută să o educe ». dragul meu. aflam rezultatul analizei: tumora era de natură rea. In aceeaşi seară. . pilulele lui Lancereaux. ».. îşi întinse mâna şi luă de pe măsuţa de noapte. . pe Schumann. — de ieri. însă. o cutioară pe care mi-o dădu binevoitor: — «Astea?. şocul operator. . . se întâmplă. profesorul îmi spunea: — « Toate bine. cu patru luni înainte. ». pe Lalo. . ce însemnează asta? ».. . afară de profesor. Prin urmare.. domnule doctor. că e vorba de turburări uremice. şi nu văd nicio îndrep tare. ci «opere».. dar ripostai: — « Domnule Profesor. pian şi orgă. . de pildă.. dimpotrivă.

». V. nici o cruce. câţiva. « asistentul său ». . — pleacă de-aici!. .. îţi mulţumesc. şi putea să dispună de mine. — alţi nenorociţi. — e inutil. nu mă mai certa. ». . — te aşteaptă poate alţii. cu buzele lipite de mâna lui gingaşe. — uite.. acela. A doua zi: — « Ce însemnează grozăvia asta de femei goale care se frământă în jurul m e u ? . Când se apropia cineva de dânsul. la plecare. Interna sanatoriului. . . te rog. Ia-mă Doamne !. In Sanatoriu. ». . — nu te mai chinui zadarnic. — te implor. . pentru Dumnezeu. pe peretele din faţa sa. şi colo-colo. — o groază ce-1 desfigura: — « Du-te. lasă-mă. te rog.—niciun cuvânt nu rostea decât perfect chibzuit. frate. — pleca apoi. cu lacrimi în ochi. ». TRIFU L-am găsit desfigurat de chinuri. — « Dar. bufnind în hohote de plâns. halucinaţiile lui se îndesau şi . . Şi-apoi: — « Mi-ai redat viaţa. ».. care se sbătea să scape şi să-i mângâie. îi făcea seara câte o injecţie. Vorbea cu toată lumea. era doar un Crucifix. calm şi cuminte. . şi totuşi. — « D-ta ştii bine că nu mă pot decide să chinuiesc pe alţii.. In realitate. . îmi spuse: — « Dar bine... — «Scumpă domnişoară. începui să-1 cert că nu m'a chemat imediat: eram doar « medicul » său şi în acelaşi timp. fugi. — toate bazaconiile ! — dar nu văd. ». — nu trebuia să te iau deacolo. pe care nu-1 vedea. nu a venit niciun « medic » să-1 vadă fără să izbucnească în lacrimi în faţa seninătăţii lui sguduitoare. îl vedea uimit.. — « Eri aţi avut lucrări cu studenţii.. mă uit pe pereţii ăştia şi văd toate semnele posibile şi imposibile. .54 DR.— «el » ce vrea cu mine? Ia-mă Doamne !. . ». ..se agravau. — ascultă aici. de altfel. . lângă patul său.. că-1 priveşte cu groază. La un moment dat. . — te rog. iartă-mă. ne apucarăm să încercăm totul. că nu te pot conduce. aseară? ». se pomeniau în genunchi. sufăr eu destul.. ca totuşi să-1 salvăm. Nu urinase de mai bine de 30 de ore. .

cu patru zile înainte de a muri. . Totuşi.. Profesorul Paulescu a stat. nu mă lepăd. — şi pe « el » îl văd. — nu mă lepăd de Christos. le vorbea senin şi calm. ». .. « Bustul Domnului nostru Iisus Christos. făcu un gest. « La moartea mea să nu se puie. privi cu dispreţ spre colţul unde era « e l » . . pe un piedestal format dintr'o singură bucată de piatră. Iar slujba reli gioasă să fie celebrată de un singur Preot ». a oficiat. şi. în genunchi. profesorul adaogă: « Eu mă duc. nu. adăuga imediat. 17 Iulie 1931. Intr'o zi. După câteva cuvinte adresate sorii sale. nevăzut de mine. — pe care va fi scris jos.. va fi aşezat la Belu. Chemă pe toţi prietenii şi elevii săi. — le mulţumea. parcă strâns de gât. . « Un singur Preot ». Când îmi vine cineva drag. dar. adormi. . care părea că-i spune: «imbecilule».— se aşează în faţa lui. ». şi gemea: — «Nu. . Biserica lui Christos. sculptat în marmură alba (de Paciurea. l-am găsit congestionat. infamul. cine era « el ». în dimineaţa zilei de Duminică. deasupra nenorocitei Schisme. Dar nimic nu putea face să dispară vedenia înfricoşetoare şi boala se agrava. cu care fusese bun prieten).—lasă-mă!. care a frânt în două. » îşi făcu o cruce. — le da indicaţii. se lupta cu cineva. Doar în clipa morţii. îşi închise ochii ş i . şi un reprezentant al Bisericii catolice. Doamna Elena Angelescu. decât un steag negru. — uite-1 acolo. A insistat să-1 ducem acasă. fiindcă amândouă îi datorau recunoştinţă şi admiraţie. te rog. — parohul Bisericii ortodoxe al căreia epitrop fusese.INTRODUCERE 55 — « Iartă-mă. Ne dădurăm seama repede. într'un colţ al camerii mortuare. la ora când alte daţi se pregătia să meargă la Biserică. deşi agravarea aceasta se accentua. la poartă. profesorul se linişti ca prin farmec. ca doliu. mereu acolo. parcă dintr'o voinţă supremă.. întotdeauna. . Dricul să fie negru şi să aibă numai doi cai. întotdeauna. scria în testamentul său. nu. « Familia Paulescu ». îi fu prezentă «vedenia ».

».. am citit zilele acestea. « îmi permit a mă adresa Excelenţei-voastre. să roage. moderno. la finalitâ e l'esistenza di un Dio personale. să implore». E puţin cunoscut în Italia. profesorul Paulescu mă întâmpina la Facultate. TR1FU s'a rugat « pentru unirea Credinţii ». ce sunt astea?» şi-mi întinse câteva scrisori. lecţia Ii-a făcută la Biserica Sf. în special în Franţa. Domnul Cardinal S. Domnule. Această scrisoare este de asemeni în păstrarea mea. începurăm să silabisim următoarea scrisoare către Nunţiul Angelo Doici: Bari. finalitatea şi existenţa unui Dumnezeu personal 3. şi care. fiziologistul şi medicul român Paulescu. 22 Februarie 1929 « Excelenţă Reverendisimâ. B. D-ta poate ştii mai bine italieneşte ». întrucât « ea nu a luat niciodată parte la Schismă ». având. 1 Manuscris aflat în păstrarea mea. . — pentru ca să îndemne. Mi le-a trimis monseniorul Doici (nunţiul apostolic de pe atunci). 2 «Afferma esplicitamente e in modo veramente geniale. afirmă în mod explicit şi cu adevărat genial. Prin Martie 1929. care mi-ar fi deosebit de utile. care este eminamente clasic. pe care o visa realizată prin Biserica română. Nu se poate spune ce mare valoare apologetică cuprinde acest tratat. ilustru savant. . în privinţa unor studii ale mele. fiind determinat de Eminenţa Sa. modern. ca Păstor pe Dumnezeu » 1.. studenţimii universitare. V. deşi se inspiră din izvoarele cele mai riguros ştiinţifice ale Fiziologiei experimentale. Biserica română «ar putea să profite de faptul incontestabil că n'a fost părtaşe la Schismă. să convingă. Anton.. însă foarte mult în străinătate. . scris de unul din cei mai eminenţi fiziologişti în viaţă. tratatul său de Fiziologie. Nassali Rocca. «Creştinătatea întreagă să reintre în acelaşi staul şi să formeze o Turmă universală. făcător de Pace. pentru a obţine câteva informaţii. —ceea ce îi dă dreptul să-şi asume sarcina delicată de Intermediar. zicându-mi cu zâmbetul pe buze: _^ — «Vezi.1 R.

« împărăteasa Irina ». . descriindu-1 în revista noastră « Studium » sau eventual în ziarele noastre. Universităţilor catolice din Italia. Tu eşti un sfânt şi o minte largă.. cu mulţi ani înainte. După zece ani. şi de o putere de renunţare excepţională. — o piesă de teatru. aş dori în plus. . — o viaţă curată de anahoret. . « N'am îndrăsneala să mă compar cu tine. Dr. care o pot afla la mine. Nu ştiu în mod pozitiv dacă este catolic. să ştiu dacă e religios practicant şi dacă mai deţine catedra şi azi. de la Paris. Cincinat Pavelescu.INTRODUCERE Aş vrea să fac cunoscut pe autor. care era acum câţiva ani profesor de Fiziologie la Facultatea de Medicină de la Universitatea din Bucureşti. « Dricul să fie negru ». fiindcă după datină. vă deranjez. După tine va rămânea o operă întreagă şi pilda unei vieţi de apostol. îmi cer scuze pentru îndrăsneala ce mi-am luat şi mulţumindu-vă foarte călduros vă sărut inelul ». întărită de o voinţă neînduplecată. profesorul Paulescu trăise cast. unde colaborez. pierduse manuscrisul profesorului Paulescu. . în cel mai aspru înţeles al cuvântului. 1921) este un document interesant pentru prietenii lui. — 1 Frumoasa scrisoare a lui Cincinat Pavelescu (17 Sept. vărul său primar Cincinat Pavelescu x. pe cât posibil data naşterii sale. el ar fi trebuit să fie alb. care plăcuse mult lui Delavrancea. . ». Guido Lami.. cu o recomandaţie autografă. . — « Răspunde-i D-ta ! Poţi adăoga: idealul său este unirea Bise ricilor creştine ». din Clinica medicală a Universităţii regale din Bari Scrisoarea era însoţită de o carte de vizită a Cardinalului Giovanni Battista Nassali Rocca. arhiepiscopul Boloniei. Insă îmi lipsesc cele mai elementare indicaţii despre Profesorul Paulescu. Pentru aceste însemnări. îi scria în 1921. — « Răspundeţi-i Domnule Profesor! ». care. boem cum era. .

ca interni. . Era suficient un rând de prezentare al profesorului. .. bustul profesorului la Societatea studenţilor în Medicină: « Iată crisanteme albe Ca şi viaţa ta. —i se oferiseră căsătorii excelente. 1931. — şi cele mai delicate atenţiuni. . când învăţaţii lumii i se adresau aşa de curtenitor. pentru ca. — cărora să li se vorbească mereu despre « notre cher bon docteur. Pentru ce a voit profesorul Paulescu să rămână «cast»? Nimic nu l-ar fi putut împiedica să întemeieze o familie a sa. masă. . şi fără vreo discuţie. imediat. unde dânsul fusese primit aşa de greu. care să-l amintească şi mai bine. chiar şi după moartea 1 Vezi Spitalul.58 DR. un ortodox sau doi. Iată crisanteme albe Ca şi viaţa ta » 1. — nimeni nu mă aude ». de ce a fost aşa de modest? « Strig ca din fundul unui puţ. . După plecarea sa de la spitalul « Notre-Dame du Perpetuel-Secours ». i se adresa ca un elev. într'o vibrantă scrisoare de invitaţie în America. — femeile l-au stimat întotdeauna şi întotdeauna l-au înconjurat cu veneraţie. N'ai cules din clipa vieţii Farmecul femeii. . Dar. în permanenţă. să fie primiţi acolo. . spunea dânsul cu o dureroasă resemnare. cehii mai mare fiziologist al timpului. — doi studenţi sau doi medici români. saluta în versuri. TRIFO cu flori în braţe. fiindcă era « ortodox ». . — aşa de mândrii de dânsul? Ilustrul Cushing de pildă. . V. . leafă. — nimeni nu a mai admis să nu fie acolo. cu casă. . . De ce a rămas mereu aşa de sobru. . ». . Ca un sfânt printre ispite Visul te purta. . . Bucuria vieţii tale Fost-a să găseşti Leacurile ideale Firii omeneşti.

Julien Huber. încă neegalată. — deasupra învăţaţilor lumii. binevoieşte s'o publice. acestor întrebări. Nu vom răspunde noi. să se încline. negaţiile divinităţii în Creaţie. îl înalţă pe profesorul Paulescu. pe toţi foşti interni români de la spitalul Notre-Dame du Perpetuei Secours. a fost aşa de îngăduitor cu victimile ispitelor deşarte şi degeneratoare? « Iartă-le lor. sub prezidenţia arhiepiscopului Chaptal. ilustrul Dr. după reprezentarea piesei Hagi-Tudose. Huber. ca un «îndreptar». — profesorul Paulescu i-a scris o scrisoare de îmbărbătare la care marele dramaturg i-a răspuns trimiţându-i volumul tipărit cu următoarea dedicaţie: <( Cel d'intâiu volum învăţatului şi illustrului meu amic prof. dr. fiindcă Paulescu n'a murit pentru spitalul ilustrat de Lancereaux şi de dânsul. Această operă. cel mai mare 1 Când liarbu Delavrancea a fost atacat şi zeflemisit de critici. Paulescu carele cel dintâiu s'a răzvrătit împotriva « răului tratament ce i s'a administrat » lui Hagi- . dovedindu-1. şi apoi a strâns într'o grupare. De ce profesorul Paulescu. actualul şef al Spitalului Notre-Dame du Perpetue! Secours. . profesorului «a căruia dispariţie a adus doliul Patriei sale şi al întregii Ştiinţe medicale ». urmaşul lui Lancereaux şi al lui Variot.INTRODUCERE 59 lui. Doamne! ». în 1937. să se asigure în numele lui. a venit la Bucureşti. D. El a murit doar pentru noi. pentru ca astfel. pe care cea mai importantă instituţie culturală românească. prezenţa unui Român la acest Spital. . un splendid necrolog. la care vor putea răspunde uşor. care a atacat cu atâta irezistibilă evidenţă. care nu-1 cunoscuse totuşi. toţi acei care vor citi opera lui fiziologică-filosofică. cu braţele pline de flori. făcuse în adunarea generală a comitetului spitalului. unde « negaţiunea » are încă o putere deplorabilă. — savantul intransigent şi omul de bunătate fără margini. îi era «singurul răspuns 1.—începând cu lecţiile sale: Noţiunile de Suflet şi Dumnezeu în Fiziologie. — veacuri de-aci înainte. personal. după părerea noastră. la mormântul său. După moartea sa.

p. «oamenii mari». mai bine las natura în firescul ei. 53. « Până astăzi nici-o binevoitoare critică nu m'a satisfăcut ca vorbele pe care mi le-ai scris.—omul «iniţiat» de presa. 1928. — veşnic neliniştit. Când o va înţelege. fiind fiecare vorbă caldă şi dătătoare de viaţă. adânc turburată şi învrăjbită de concepţia ordinii « oarbe » din Univers. — că o Voinţă supremă rânduieşte şi judecă. bătute de Crivăţ şi arse de soarele lui Cuptor. Şi-atunci. Această Omenire. «Aş fi foarte fericit dacă ai citi vraful acesta de foi — cam rău lipările — cu aceiaşi plăcere cu care am citit eu scrisoarea D-tale de protestare şi do mângâere pentru mine. şi «omul modern». i 1 Rene Dumesnil: L'âme du medecin. ci şi pe o altă listă. o lume harnică şi unită prin Iubire va putea gusta pacea împărăţiei lui Dumnezeu pe pământ. burueană din pârloagele noastre. La urma urmelor chiar şi porumbe bătute de primele zăpezi. aceea rezervată acelora Tudose de către vechii mei duşmani — aş zice seculari dacă n'ar fi aşa de tineri şi aşa de necopţi la minte — ca amintire de noaptea în care sărmanul autor a tre buit să înghită şi să mistuie o « duzină » de şerpi. «Unii naivi — critici teatrali — m'au comparat cu Shakespeare. — alţii. — pretenţios. — precursorul ştiinţific al ideii de pacificare a Omenirii prin Biserica lui Christos.. . a oamenilor cu bunăvoinţă. alţii eu Mo-' liere. de şopârle şi alte lighioi care de care mai vâscoase şi mai neplăcute pentru « vălul său palatin ». Paris. . Prună brumărie să fiu iar nu ananas de seră. va trebui să înţeleagă că ordinea conştientă este cea adevărată. Ce copilării? Am vrut să fiu ce mi-a fost dat să fiu: român sadea. — înnebunit de pofte. «Al D-tale cu sinceră şi nestrămutată dragoste „ Barbu Delavrancea » 5 Febr. agresiv şi stupid 1. « A vroi alt-ceva ar fi să vreau ceea-ce nu pot să vreau. şi — niciodată mulţumit. Şi decât o opintire za darnică.. cinematograful şi radiourile americanizante. că sunt romantic-modern. Atunci. .60 un. unii că sunt clasic antic. Profesorul Paulescu nu va mai figura doar printre. 1913. v. Bucureşti. — şi o pa înţelege] — va dispărea. în sfârşit. decât fructe zaharisite dela Nisa. nuFU interpret ştiinţific al Divinităţii. — omul convins că ştie toate. prin studiul rece al Creaţiei însăşi.

el îşi con tinuă drumul prin imensitatea neagră. ca o torţă luminoasă». în « Chroniqiics du Roşeau d'Or ». . V.INTRODUCERE 61 cari. au trăit ca nişte martiri şi au murit ca sfinţii. TRIFU 1 P. Docent Dr. membru al Institutului Franţei.. purtându-şi înainte mima.. călătorul care a pornit spre ţara absolutului şi în jurul căruia treptat-treptat s'a întins golul şi atunci. Termier (1859—1930). pentru semenii lor «bolnavi » sufleteşte ori trupeşte. uitându-se pe ei înşişi. publicat în 1927. « Vocation du Savant ». el ne aminteşte cuvintele marelui geolog catolic Pierre Termier 1 : « Savantul este asemenea călătorului îndrăsneţ despre care ne vorbeşte Le'on Bloy. Deocamdată. zice Bloy.

.

NOŢIUNILE „SUFLET" ŞI „DUMNEZEU" ÎN FIZIOLOGIE Lecţia Lecţia I-a: FINALITATEA IN BIOLOGIE. Ii-a: MATERIALISMUL. . Lecţia IlI-a: SUFLET ŞI DUMNEZEU.

fiziolo gia. biologi a şi.FINA LITA TEA IN BIOL OGIE D o m ni lo r. în special. Ştii nţa fiind cunoşti nţa prin cauze. trebuie să-şi pună întreba rea: Car e este cau za vieţi . principala sa ramură . ' Biol ogia este ştiin ţa vieţi i.

i? cu alte cuvi nte: Car e este cauz a care face că o fiinţ ă vieţ uieş te? Ace asta este cea mai importa ntă proble mă. încă din vechim ea cea mai depărta tă. ce a preocup at vreodat ă ştiinţa. Pent ru a răspund e la . dealtfel . omenir ea îi caută deslega rea cu ardoare şi tenacit ate. fără preget.

să urmăm regulele metodei experim entale. după cum am . pentru a se ridica de la cunoscu t la necunos cut: de la fiinţe şi de la fenome ne. metoda experi mental ă. să proced ăm în mod ştiinţifi c. Ori. — adică regulele singurul ui procede u întrebui nţat de ştiinţele naturii.asemen ea întrebar e şi pentru ca răspuns ul nostru să fie indiscu tabil şi definiti v. la cauzele lor.

cu ajutoru l căruia se descop eră cauza căutată . 3° — veri fica rea expe rime ntal ăa aces tei ipot eze. . adică concluzi a raţiona mentulu i prin analogi e.stabilit anterio r2. 2° — ipoteza. cuprind e: 1° — obs erv aţia fiinţ ei sau a feno men ului a căru ia cauz ă se caut ă.

la Anex e. 2 Paole scu: Vezi Meto da fiziol ogiei sau meto da exper iment ală. . la 14 Febru arie 1905.1 Lecţi e făcut ă la Facul tatea de Medi cină din Bucur eşti.

o organizaţie. com pletă şi făcută fără idei preconcepute. să descoperim o cauză plauzibilă caracte relor vitale. pentru ca să ajungem. o formă. — dar aproape identică la toate fiinţele vieţuitoare. — este compus din materie şi din energie1. Aceste elemente sunt combinate în proporţii diferite şi formează o substanţă complexă. o reproducţie. pentru ca să găsim şi să putem pune în evidenţă caracterele esenţiale şi distinctive ale vieţii. sunt: 1° — un corp. —CORP Orice fiinţă vieţuitoare are un corp care. într'un cuvânt. 2° — fenomene de nutriţie şi de relaţie. 2° — să căutăm un termen de comparaţie convenabil. printre care cele mai importante sunt: carbonul. 3° — să verificăm în mod experimental realitatea ^acestei cauze. azotul. într'un cuvânt. prin analogie. hidrogenul. . PAULESCU Vom avea deci: 1° — să supunem fiinţa vieţuitoare la o observaţie perfectă. o evoluţie. o morfologie particulară. la Anexe. comune tuturor fiinţelor vieţuitoare. o fenomenologie sau fiziologie particulară. oxigenul. A) — MORFOLOGIE VITALĂ 1. N. C. — protoplasma sau bioplasma.66 DB. sulful şi fosforul. — ca toate corpurile din natură. OBSERVAŢIA FIINŢEI VIEŢUITOARE Observaţia ştiinţifică arată că fiinţele vieţuitoare posedă un anumit număr de caractere fundamentale care nu se întâlnesc la fiinţele nevieţuitoare sau brute. Analiza chimică elementară arată că corpul oricărei fiinţe vieţuitoare este constituit dintr'un anumit număr de elemente. 1 Paulescu: Vezi Definiţia fiziologiei. Aceste caractere vitale.

neexistând decât la fiinţele vieţuitoare. Dacă se divide o celulă în două segmente. având fiecare un rol special în înmulţirea celulei şi în împlinirea fenomenelor ei vitale de nutriţie şi de relaţie. Celula este elementul morfologic comun al fiinţelor vieţuitoare care. sau de o singură celulă (fiinţe unicelulare). celalt segment (lipsit de nucleu) moare şi se desagregă. 2. 1 Vezi Lecţia Ii-a. ocupă partea centrală a celulei. toate. ci este diferenţiată în mai multe organe. care este aceea de celulă. — Celula. 3. au un corp format. — F OR MĂ O părticică de protoplasma nu constituie o fiinţă vieţuitoare. trebuie să aibă o formă. Intr'adevăr. care o constituie. protoplasma-. care formează corpul fiinţelor unicelulare. . după cum un bloc de marmoră nu constituie o statue. dintre care numai unul să conţină nucleul. reprezintă deci un alt caracter distinctiv al acestor fiinţe. Forma celulară. — ORGANIZAŢIE Organizaţia trebuie studiată la fiinţele unicelulare şi la fiinţele pluricelulare. I. nu este omogenă. sau de mai multe celule (fiinţe pluricelulare). întocmai ca sâmburele unui fruct. care. Orice celulă are un nucleu. Pentru ca protoplasma să poată trăi. protoplasma reprezintă deci unul din caracterele distinctive ale acestor fiinţe. Cel mai important dintre aceste organe este nucleul. acest segment nucleiat îşi cicatrizează rana şi reformează celula . Nu există celulă fără nucleu şi excepţiile la această regulă nu sunt decât aparente 1.67 Fiind partea esenţială a corpului oricărei fiinţe vieţuitoare şi neexistând decât la fiinţele vieţuitoare. în general. posedă o organizaţie destul de complexă.

care intervin. Aşa. Organele şi aparatele sunt destinate să îndeplinească funcţii ale individului pluricelular. Intr 'adevăr. osos. C. un aparat glandular anex tu- . N.). organe ca centrosome. Celulele diferenţiate în acelaşi sens formează ţesuturile (glandular. conjunctiv. Protoplasma propriu zisă serveşte mai ales la îndeplinirea funcţiilor de relaţie (impresie. etc. altele în fenomenele ei de nutriţie şi de relaţie. II. fibrilară sau striată. unele din ele se diferenţiază. vacuole. PAULESCU Nucleul prezida deci la nutriţia celulei şi la reparaţia mutilaţiilor ei eventuale. în unele celule. în plus. muscular. Dar. Pe lângă protoplasma şi nucleu. Ea are încă şi proprietăţile de a secreta diastazele digestiei alimentelor şi de a înmagazina rezer vele nutritive. fiecare din celulele aglomerate. uneori extrem de complicată (kariokineza). etc. care constituiesc corpul acestor fiinţe. reacţie) ale celulei. — aceea pe care am întâlnit-o la fiinţele unicelulare. leucite. nervos. adică se specializează. conservă organizaţia sa fundamentală. o funcţie particulară în vederea căreia protoplasma lor elaborează produse ca: diastaze. substanţă contractilă. hemoglobina. de exemplu. unele în divizarea celulei. iâr mai multe ţesuturi se reunesc pentru a forma organe şi aparate a cărora structură este foarte complexă. El mai are însă un rol foarte important în multiplicaţia celulei.68 DR. se mai găsesc. la om şi la animalele superioare: 1° — Unele organe şi aparate servesc la procurarea unui mediu nutritiv optim şi de compoziţie constantă tuturor celulelor ce constituiesc corpul individului: a) — aparatul digestiv ia substanţele alimentare din mediul exterior şi le prepară ca să poată fi introduse în mediul interior (sângej. precede întotdeauna pe aceea a restului celulei. etc. organizaţia atinge un grad extrem de complicaţie. iau o meserie în raport cu trebuinţele individului.—La fiinţele pluricelulare. căci divizarea sa.

organizaţia fiinţelor vieţuitoare consistă într'o serie de acte. 3° — Sunt. ba. — laptele. într'o fază ulterioară. c) — aparatul circulator distribuie mediul interior optim (sângele) la toate celulele fiinţii vieţuitoare. fabrică pentru noua fiinţă. ceva mai mult. — incapabilă încă de a-şi lua hrana din mediul exterior. de o complexitate extremă. 2° — Alte organe şi aparate au drept scop să pună pe individ în raport cu mediul înconjurător (ambiant). laptele îşi modifică chiar compoziţia după trebuinţele fiinţei. d) — aparatul urinar dă afară resturile azotate ale combustiilor vitale. facilitează fecundaţia şi satisface primele trebuinţe ale embrionului şi ale noului-născut. In rezumat. ele realizează astfel fenomenele de relaţie ale individului pluricelular: a) — aparatul tegumentar şi anexele sale. un organ special. c) — aparatul locomotor (muscular şi osos) execută reacţiile. alte organe. organe şi aparate care prezida la reproducţia individului pluricelular: Astfel este aparatul genital ale căruia organe produc celulele sexuale (ovule şi spermatozoizi). placenta.FINALITATEA IN BIOLOGIE 69 bului digestiv elaborează substanţele absorbite pentru ca să poată servi la nutriţia diferitelor celule. sub formă de rezerve nutri tive. — a căror acumulare în sânge l-ar face impropriu nutriţiei celulelor. părţile periferice ale organelor simţurilor. ia aceste substanţe direct din sângele mamei şi le introduce în acel al embrionului. embrionul adună. b) — aparatul nervos. — formate din materialul ce-i procură organismul mamei. trebuinţe schimbătoare cu vârsta. au sarcina specială de a primi impresia diferitelor forme ale energiei mediului exterior. după naştere. în fine. b) — aparatul respirator procură sângelui oxigenul de care celulele au trebuinţă şi elimină acidul carbonic care rezultă din combustiile vitale. glandele mamare ale mamei. . dându-i şi putinţa să se apere când este în pericol. având drept rezultat formarea de organe admirabile prin perfecta lor adaptare la funcţii determinate. La cele mai multe fiinţe. aliment complet care conţine toate principiile minerale şi organice ce-i sunt indispensabile. în ou. are rolul de a conduce influxul nervos ce rezultă din impresia periferică. Apoi. La unele fiinţe superioare. a căruia extremă complexitate întrece orice închipuire. — substanţele cali tativ şi cantitativ necesare nutriţiei şi desvoltării sale.

Astfel. nu vor funcţiona decât mai târziu. ale cărora celule se formează chiar dela începutul peri oadei fetale. nu vor intra în funcţie decât în urma unei sarcini. La om. N. PAULESCU — funcţii care concură la subsistenţa individului şi la perpetuarea speciei. Exerciţiul exagerat al unei funcţii şi lipsa de exerciţiu nu pot să determine decât unele « modificări ». — la toate celulele şi la toate organele fiinţei vieţuitoare 1. nici fătul. ca ficatul şi pancreasul. C. după naştere să lase să treacă razele luminoase care vor trebui să cadă pe retină. la fiinţele multicelulare. un caracter de finalitate de o evidenţă strălucitoare. că. înainte de naştere. mai târziu. Organizaţia prezintă. ceeace spuserăm despre aceste câteva feluri de celule şi organe se aplică. după naştere. — după cum s'a zis şi repetat. — se îndeplineşte fără ştirea fiinţii vieţuitoare. Vă rog să notaţi. ale cărora celule sunt diferenţiate deasemeni. organele genitale. nu vor îndeplini rolul lor decât foarte târziu.! nu au conştiinţă de actele organizaţiei care totuşi se realizează cu o perfecţie şi cu o precizie de neînchipuit. — ci organul se face în vederea funcţiei. şi cu atât mai vârtos la animale şi la toate celelalte fiinţe vieţuitoare. Vă mai fac să notaţi că această organizaţie. — fără excepţie. nici mama. organi zaţia diferenţiază celulele embrionului şi formează organe care nu cor funcţiona decât mai târziu. . deci. celulele corneii şi ale cristalinului devin transparente în timpul vieţii intra-uterine pentru ca. — atât de minunată prin complexitatea şi mai ales prin finalitatea sa. de exemplu. ale cărora celule se diferenţiază chiar din primele zile ale vieţii embrionare. pentru a lua câteva exemple din o mie: glandele digestive. nu funcţia face organul. favorabile ori defavorabile. după caz. 1 Prin urmare. Şi. şi glandele mamare. Domnilor. în epoca pubertăţii.70 DR.

două noi fiinţe vieţuitoare. după ce a luat naştere. Soarta ulterioară a acestei celule primordiale diferă după cum fiinţa este unicelulară sau pluricelulară. Fiinţele unicelulare au deci o evoluţie. după segmentaţie. I. a fortiori. după cum vom arăta mai departe. fiecare dintrânşii creşte şi se divide. II. în spaţiu. Să o considerăm acum şi în timp. ca şi cel dintâi. dar de sex diferit. Observaţia arată că orice fiinţă vieţuitoare este. — prepară fiinţa în vederea celei de a doua — perioada genitală sau de reproducţie 1. — EVOLUŢIE. celula creşte şi.FINALITATEA IN BIOLOGIE 71 Şi dacă actele organizaţiei sunt inconştiente. se segmentează. — La fiinţele pluricelulare. REPRODUCŢIE Studiarăm morfologia fiinţii vieţuitoare. se poate zice acelaşi lucru şi despre fiinţele pluricelulare. căci aceste fiinţe mor în mod accidental. — după ce s'a contopit cu o altă celulă. în două părţi care devin două noi celule. în mod spontaneu. Asemenea termen este cu totul impropriu. Substanţa vieţuitoare a uneia din aceste fiinţe reprezintă o parte din substanţa vieţuitoare a unei alte fiinţe asemenea ei. nu mai rămâne nimic din vechiul individ. fenomene de nutriţie şi de relaţie. Organizaţia. privită. — devine un ou fecundat care S'a zis că fiinţele unicelulare sunt nemuritoare (Weissmann). 4. Ori. dând naştere la alţi doi indivizi vii — şi aşa mai departe. el a făcut loc la doi indivizi noi. provenind dela o fiinţă de aceeaşi specie. — La fiinţele unicelulare. — cu atributele sale esenţiale de finalitate şi inconştienţă. Ia un moment dat. ca să zicem aşa. Ea constituie un important caracter distinctiv al acestor fiinţe. la rândul său. la început. Tot ce se poate zice despre ele este că evoluţia lor nu se termină prin moarte. Fiecare din aceşti indivizi noi manifestă. scopul lor trebuie să fie ignorat de fiinţa vieţuitoare care le execută. care cuprinde două perioade: prima — perioada pregenitală sau de creştere. celula primordială sau onila. spermatozoidul. — se observă la toate fiinţele vieţuitoare şi nu se observă decât la fiinţele vieţuitoare. Dar. formată dintr'o singură celulă. 1 .

ci trebuie să-i ştim originea. pentru a forma^ de exemplu corpul omului. pe lângă care toată arta noastră nu este decât un fel de încercare copilărească. peşte. care conţine «in potentia ». toate. cresc şi se segmentează fiecare în alte două celule. şi ceea ce ziserăm despre om. — această microscopică massă de protoplasma. — nu se separă pentru ca să constituie două fiinţe vieţuitoare noi. N. — este el însuşi artistul desăvârşit care va construi minunea ce se numeşte fiinţă vieţuitoare. ca să zic aşa. — fie ea om. Remarcaţi şi faptul că acest plan există în oul fecundat. că. care prepară fiinţa în vederea reproducţiei şi în timpul căreia se face creşterea individului prin înmulţirea celulelor sale. ouăle fecundate ale diferi telor fiinţe vieţuitoare sunt identice ca formă şi ca compoziţie chi mică: oul omului seamănă perfect cu acel al câinelui şi totuşi.— sublimă capodoperă. PAULESCU creşte şi se divide în alte două celule. pecetia specifică. Domnilor. de când există specia om. după un plan. Ori. C. ci rămân reunite şi. au drept rezultat producerea unei mulţimi de celule care.72 DR. pasăre. rămân lipite. se aplică la toate fiinţele multicelulare. primul va da naştere unui om. care este acelaşi pentru toţi oamenii şi care întotdeauna a fost acelaşi. nu este destul să-i cunoaştem forma şi compoziţia chimică. care formează corpul omului. Dar. vierme sau plantă. ar fi de vre-o 50 trilioane. câine. Această înmulţire nu este indefinită ca aceea a fiinţelor S'a calculat că numărul celulelor. o adevărată stupefacţie cuprinde pe oricine când cugetă că oul fecundat. repetate de un mare număr de ori. Notaţi. şi se diferenţiază pentru a forma ţesuturile şi organele. căci originea imprimă celulei oului. — contrar cu ceea ce se petrece la fiinţele unicelulare. cu toate funcţiile şi aptitudinile lui. iar secundul unui câine. Asemenea «bipartiţii ». individul pîuricelular întreg cu toată organizaţia. la rândul lor. mii de miliarde de celule 1 se dispun cu o regularitate şi cu o ordine perfectă. Aceste celule. Evoluţia unei fiinţe pluricelulare cuprinde trei perioade: 1° — o perioadă pregenitală. Pentru a putea prezice viitorul unui ou fecundat. a cărora totalitate constituie corpul individului multicelular. 1 .

— asemenea. dintre toate celulele care constituiesc corpul fiinţelor multicelulare. adică a organizaţiei. Prin urmare. — cad. care se termină prin moartea individului. Moartea este oprirea definitivă a evoluţiei. Aceea a fiinţelor pluricelulare. cu aceea a fiinţelor unicelulare. de atunci înainte. în care se efectuează reproducţia individului cu ajutorul unor celule diferenţiate în acest scop (celule repro-ductoare. singure celulele sexuale (ovula şi spermatozoidul). nu mai au semnul finalităţii care caracterizează viaţa. scapă soartei comune. 2° — o perioadă genitală. sexuale). este totuşi termenul firesc al evoluţiei lor 1. într'o stare de atenuare progresivă a nutriţiei şi a funcţionării. 3° — o perioadă postgenitală. glandulare. întradevăr după moarte. al căror sediu el este. întru câtva. celulele nu se mai multiplică şi creşterea indivi dului încetează . Moartea fiinţelor unicelulare este întotdeauna accidentală şi nu poate fi decât accidentală. corpul fiinţei intră în domeniul naturii brute. a reproducţiei şi a fenome nelor de nutriţie şi de relaţie. 1 . Moartea unei fiinţe pluricelulare este moartea tuturor celulelor care constituiesc corpul său. — el nu mai este supus decât legilor energiei şi materiei. succesiv.\ FINALITATEA IN BIOLOGIE 73 unicelulare. ea se traduce prin încetarea actelor vieţii. — devenite de-acum înainte inutile. întradevăr. — ca şi corpurile inani mate. în timpul căreia celulele somatice (adică toate celulele afară de cele reproducătoare). etc. ea nu se efectuează decât încet şi progresiv. deşi de cele mai multe ori accidentală. Ea diferă de viaţa latentă prin faptul că. şi fenomenele. într'un cuvânt într'o stare de bătrâneţe. — are drept termen formaţia unei noi fiinţe. care parvin a se întâlni şi a se contopi. celulele musculare. când organele au ajuns la o perfectă desvoltare (stare adultă). începând cu celulele ner voase şi ating apoi. Toate fiinţele vii sunt muritoare. — care constjtuesc corpul fiinţei multicelulare şi care par a nu avea alt rol decât să prepare condiţiile de mediu cel mai proprice celulelor reproductoare. adică morţii. cu alte cuvinte. şi evoluţia lor. cadavrul pus în cele mai bune condiţii de mediu. mai curând sau mai târziu. nu mai mani festează fenomene vitale.

să aibe un anumit grad de căldură. ca animalele. unele ca plantele verzi şi le fabrică ele înseşi plecând dela substanţe anorganice. corelativă cu reproducţia. de presiune. în care se află pusă o fiinţă vieţuitoare. în lipsa apei. — şi în general orice celulă. de lumină. viaţa este cu neputinţă şi fiinţa moare. formarea uneia sau a mai multor noi fiinţe. un grăunte de grâu poate să rămână inert. viaţa persistă. Prin urmare evoluţia are un scop. perpetuarea speciei. Astfel. — ca şi organizaţia. . dar nu este aparentă (viaţa latentă). ani îndelungaţi. grase). care este repe tarea aceleia a ascendenţilor ei şi ale căreia principale faze sunt: creşterea şi înmulţirea. o cauză finală care este reproducţia. există. orice fiinţă vieţuitoare are o evoluţie. C. Şi întradevăr. PAULESCC In rezumat. le iau de la plantele verzi. după ce s'a reprodus. şi totuşi să-şi manifesteze viaţa îndată ce întâlneşte umiditatea de care are trebuinţă. în fine. Vă atrag atenţia asupra faptului că evoluţia. aceea a fiinţelor pluricelulare are. fiinţa vieţuitoare dispare. — pentru ca să-şi poată manifesta viaţa.—are nevoie de un mediu înconjurător. hidrocarbonate. ea constituie deci unul din cele mai importante caractere distinctive ale acestor fiinţe. Cu alte cuvinte. Uneori însă. ca scop.74 DR. N. — în act sau în putinţă. — la toate fiinţele vieţuitoare şi nu se observă decât la fiinţele vie ţuitoare . deasemenea. acest mediu trebuie să conţină apă. oxigen şi anumite substanţe minerale şi organice 1 (albuminoide. Evoluţia. Evoluţia fiinţelor unicelulare dre drept scop formarea a două noi fiinţe. nu îndepli neşte toate aceste condiţii. B) — FENOMENOLOGIE VITALĂ Orice fiinţă vieţuitoare. 1 Toate fiinţele vii se servesc de aceste substanţe organice spre a se nutri. altele. funcţie primordială către îndeplinirea căreia converg toate celelalte funcţii vitale. el trebuie. în care materia şi energia să se afle sub forme şi în proporţii determinate. — este inconştientă şi că scopul ei este ignorat de fiinţa vieţuitoare. adică după ce a atins acest scop suprem. Când mediul.

Fenomenele vitale pot fi grupate în doua categorii: 1° — fenomene de nutriţie. Ele execută aceste modificări cu ajutorul diastazelor. trăind într'un mediu care îndeplineşte toate condiţiile pe care Ie arătarăm. caractere distinctive importante ale acestor fiinţe. — liberând astfel energie sub formă de mişcare. etc. eliminaţie). asimilaţie. — şi se ştie că o aceeaşi fiinţă vieţuitoare este capabilă să secrete atâtea diastaze. — cărora li s'a dat numele de fenomene vitale de nutriţie. 1. decât mutări de energie şi de materie. — sunt date afară (eliminaţie). (desasimilaţie). absorbţie. de căldură etc. Iar acidul carbonic. ureea. câte sub stanţe pot să-i serviască de nutriment. identice cu acelea care constituiesc fenomenele naturii brute. uree. ele se descompun uşor şi produsele acestei descompuneri se combină cu oxigenul. — nu sunt. substanţe care sunt înmagazinate în celule şi constituiesc rezerve nutritive. — pentru a forma acid carbonic. sunt incorporate [absorbţie) şi sunt supuse la o elaboraţie complexă (asimilaţie) care le transformă. Aceste rezerve organice sunt analoage cu corpurile explozive. parte în protoplasma. agenţi chimici pe care îi fabrică ele înseşi în acest scop. parte în substanţe organice (albuminoide. şi constituiesc astfel. Alimentele după ce au fost digerate şi făcute absorbabile. —FENOMENE DE NUTRIŢIE Fiinţele vieţuitoare iau substanţele alimentare din mediul înconjurător şi le fac lichide (dacă sunt solide). grase) proprii fiinţei vieţuitoare. — substanţe greu de descompus şi prin urmare inutile organismului. prezintă o serie de acte remarcabile. desasimilaţie. apă. în fond. Aceste diverse acte (digestie. zise fenomene vitale.FINALITATEA IN BIOLOGIE 75 O fiinţă vieţuitoare. Fenomenele vitale sunt aceleaşi la toate fiinţele vieţuitoare. apa. ele nu există decât la fiinţele vieţuitoare. . şi dializabile sau absorbabile (digestie). 2° — fenomene de relaţie. hidrocarbonate.

în anumite condiţii de temperatură.— FENOMENE DE RELAŢIE Fiinţele vieţuitoare sunt influenţate de energia mediului înconjurător. întâlnirea elementelor. — prezintă cu totul alt caracter. pe de o parte substanţe carbonate. 2. . subsistenţa fiinţii vieţuitoare şi perpetuarea speciei. cu dinadinsul. adică adaptarea lor la un scop. nu le cunoaşte nici scopul. Şi toate aceste acte. adică de câte ori cărbunele întâlneşte oxigenul în condiţii determinate. ceea ce le deosibeşte de fenomenele naturii brute. asimilaţia se face în vederea desasimilaţiei. cărbunele să se combine cu oxigenul. pe de alta oxigen. de câte ori întâmplarea realizează cauza sa eficientă. eliminaţia serveşte ca să cureţe organismul de produse inutile sau vătămătoare. Domnilor. c. Digestia are drept scop să facă posibilă absorbţia. caracterul esenţial şi distinctiv al fenomenelor vitale de nutriţie. adică formarea protoplasmei şi a rezervelor organice. contrar fenomenelor naturii brute. In rezumat.76 DR. In natura brută. cărbune şi oxigen. această combinaţie având drept scop să elibereze energia necesară pentru îndeplinirea altor fenomene vitale (vezi Fenomene de relaţie). adică pătrunderea substanţelor alimentare în corpul fiinţei vieţuitoare . nu mai este întâmplătoare. în fine. acest fenomen se produce fără scop. PAULESCU Dar. — prezintă un caracter evident de finalitate. converg către un scop comun. mai au şi cauze finale. — fără excepţie. bine înţeles. în corpul lor. toate fenomenele de nutriţie. Fiinţele vieţuitoare introduc. finalitatea. acelaşi fenomen. — este deci. adică a eliberării rezervelor organice . pe lângă cauze eficiente. legate între ele prin legături de finalitate. de scop. Dealtfel. — fenomenele vitale de nutriţie. adică se împlinesc fără ştirea fiinţei care. că fenomenele de nutriţie sunt inconştiente. formarea acidului carbonic v este un fenomen a căruia cauză eficientă este aflarea faţă în faţă a cărbunelui şi a oxigenului. care nu au decât cauze eficiente. Aşa de exemplu. Remarcaţi. La fiinţele vieţuitoare.N .—formarea acidului carbonic. tocmai pentru ca. absorbţia are şi ea ca ţintă asimilaţia.

de o complexitate extremă la fiinţele pluricelulare superioare. Ea derivă din fenomenele de nutriţie (desasimilaţie). sub influenţa impresiei. ea provoacă o adevărată explozie de energie (reacţie). în care trăieşte fiinţa. Mişcările de reacţie sunt întotdeauna perfect adaptate unui scop. cu mult mai intensă decât energia care a impresionat suprafaţa corpului fiinţei. iar produsele acestei descompuneri. apă) care intră în compoziţia mediului în stare optimă. Energia care constituie reacţia. fiinţa vieţuitoare descompune o parte din rezervele ei organice. fie îndeplinirea unor acte de reproducţie. Fenomenele de relaţie sunt relativ simple la fiinţele unicelulare. c) — când fiinţa se afla în prezenţa unui inamic. adică a unei alte fiinţe capabilă să-i pună viaţa în primejdie. recombinându-se între ele şi cu oxigenul. care de obicei. lumină) sau proporţia uneia din sub stanţele chimice (oxigen. se manifestă sub formă de mişcare 1 . — eliberează energia care este folosită ca reacţie. care este fie procurarea alimentelor necesare nutriţiei.FINALITATEA IN BIOLOGIE 77 Această influenţă se produce la periferia corpului fiinţei (impresie) . adică scopul de a ieşi din sfera condiţiilor neprielnice şi de a se îndrepta către regiuni ale cărora condiţii de mediu se apropie mai mult de starea optimă. Reacţiile de apărare (defensive) se produc în următoarele îm prejurări: a) — când se măreşte sau când se micşorează intensitatea uneia din formele energiei (căldură. fiind în general. etc. apă. nu poate rezulta dintr'o simplă transformare a acesteia. uree. o formă a energiei (electricitate) sau o substanţă chimică (toxică sau excremenţială) care nu se găseşte în starea optimă. b) — când se introduce în mediul. care posedă celule diferenţiate în vederea îndepli nirii lor. care reacţionează prin mişcări executate în scop de apărare. Dar mişcări de reacţie se produc mai ales când condiţiile mediului înconjurător se modifică în sens nefavorabil. 1 . Aceste modificări impre sionează fiinţa. — spre a da acid carbonic. ele sunt dimpotrivă.

1900. mai întâi la fiinţele unicelulare. 1884. este pusă pe o fâşie de hârtie sugătoare. C. massa protoplasmică cufundată în apa desoxi genată iese deasupra lichidului pentru a veni în contact cu oxigenul de care are trebuinţă 1. Astfel de fenomene sunt numite chimiotaxie pozitivă sau trofotaxie. Iată câteva exemple de taxii: O plasmodie de Aethalium septicum (mixomicet). una de capetele acestei fâşii într'un pahar cu apă desoxigenată. Loc. şi căreia i s'a dat numele de taxie. — La fiinţele unicelulare. Cu alte cuvinte. Paris. — ră mâne imobilă sau se mişcă într'o direcţie oarecare. Dar dacă se pune într'unul din pahare. O asemenea plasmodie (care se nutreşte cu substanţa numită tan) se mişcă în direcţia fragmentelor de tan ce se află în jurul ei 2 . cit. Botanische Zeitung. plasmodia îşi schimbă direcţia şi se mişcă în sens invers. întotdeauna perfect adaptată la un scop. Aceeaşi plasmodie întinsă pe o fâşie de hârtie sugătoare. apă la temperatura de 7° — apa din celălalt pahar fiind menţinută la 30°. cit. Puţin câte puţin. Dacă apoi. 1 Stalll: Zur Biologie der Myxomycelen. reacţie care se manifestă sub formă de mişcare. celălalt capăt rămânând în aer. se înlocuieşte apa de 30° prm apă de 45°. ale cărei capete sunt introduse în pahare cu apă la temperatura de 30°. se introduce apoi. şi caută regiuni a cărora temperatură să fie mai apropiată de gradul optim pentru dânsa. — plasmodia se îndreptează spre acest din urmă pahar 3. apoi la fiinţele superioare şi la om. PAULESCU Vom studia aceste fenomene. 3 Idem. Vezi şi Verworn: Physiologie generale (trad. impresia periferică provoacă o reacţie a massei protoplasmice care constituie corpul lor.78 DR. capabilă s'o omoare. . Hedonj. ea fuge de apa prea rece sau prea caldă. 4 Stalil: Loc. I. N. ele sunt în raport cu actele nutriţiei.

aceste fenomene sunt foarte complexe. — impresia şi reacţia. nu sunt decât acte de apărare în contra condiţiilor nefavorabile ale mediului.FINALITATEA IN BIOLOGIE "9 La întuneric. sub influenţa unei lumini prea vii *. a doua categorie cuprinde ceea ce se chiamă instincte şi acte voluntare. Dar. — La fiinţele pluricelulare superioare 2 şi la om. este o taxie în raport cu funcţia de reproducere. 2° — fenomenele de relaţie formate de impresii şi de reacţii conştiente. A ) — FENOMENE DE RELAŢIE INCONŞTIENTE. realizarea actelor reproducţiei şi apărarea individului. Loc. II. care constituiesc 1 Idem. Trebuie deci să considerăm în mod separat: 1° — fenomenele de relaţie formate de impresii şi de reacţii inconştiente . de aceeaşi specie. dar pătrunde în interiorul grămezii. adică simţite. ceva mai mult. — care au celule diferenţiate (celule sensoriale. elementele constitutive ale acestor fenomene. neuroane. pentru îndeplinirea fenomenelor de relaţie. — fenomenele de relaţie ale individului prezintă mari analogii cu acelea ale fiinţelor unicelulare. * La fiinţele multicelulare inferioare. . acest mixomicet vine la suprafaţa tanului în care trăieşte. ACTE AUTOMATICE SAU REFLEXE Impresii şi reacţii inconştiente. — Energia exterioară influenţează celula sensorială şi produce în ea modificări chimice. — care nu au un sistem nervos. In prima categorie intră o mare parte din faptele cunoscute sub numele de acte automatice sau reflexe. In rezumat. fibre musculare). Mişcarea spermatozoizilor către ovulele nefecundate. la fiinţele unicelulare. — sunt uneori conştiente. Astfel de fenomene numite termotaxie şi fototaxie. cit. Ele se îndeplinesc întotdeauna în vederea unui triplu scop: realizarea actelor nutriţiei. fenomenele de relaţie sunt remarcabile prin caracterul lor de finalitate. pricepute.

tot atât de inconştiente ca şi impresia care le-a provocat. C. Aceste acte. contracţia muşchiului ciliar şi modificările curburilor cristalinului se fac în aşa mod ca imaginea să cadă mereu pe retină. — se îndeplinesc cu o precizie minunată. imediat muşchiul ciliar reacţionează.80 DR. în caz contrar. — admirabil adaptate la scop. cristalinul îşi măreşte sau îşi micşorează curburile. PAULESCU impresia şi dm care naşte influxul nervos (o formă a energiei. trebuie să mă opresc. — . cu raporturile sale cu mediul ambiant sau cu reproducţia sa. Iată câteva exemple: ^ După ce au ajuns în stomac. se îndeplinesc întotdeauna în vederea unui scop util şi că. căci altfel aş avea să trec în revistă toată fiziologia. alimentele impresionează acest organ. Ele mai demonstrează că asemenea fenomene. Aceste câteva exemple sunt suficiente pentru a pune în evidenţă existenţa unor fenomene de relaţie. pentru ca imaginea obiectului luminos să se facă exact pe retină. deşi inconştiente. Dar. Dacă obiectul se mişcă. vederea nu ar fi clară. fără ca fiinţa să le bănuiască existenţa şi fina litatea. apropiindu-se sau îndepărtându-se de ochi. consecutiv. Aş putea să multiplic exemplele şi să aduc încă numeroase şi admirabile specimene de reflexe în raport cu funcţiile de reproducţie. Influxul nervos străbate mai multe neuroane şi ajunge la o celulă contractilă (fibră musculară) care realizează reacţia. care reacţionează prin mişcări. Atât impresia cât şi reacţia se produc fără ştirea fiinţei vieţuitoare. — de a înlesni acţiunea diastazelor sucului gastric asupra acestor alimente. care se realizează fără ştirea fiinţei vieţuitoare. N. Actele reflexe sunt în legătură cu nutriţia fiinţei. — căci. Când radiaţiile emise de un obiect luminos cad într'un ochi şi-i impresionează retina. contractându-se sau relaxându-se şi. proprie fiinţelor vieţuitoare). mişcări care se efectuează în scopul — ignorat de fiinţă.

s Noi nu ne putem da seama decât de propriile noastre sensaţii. admitem că şi la ele. produse în organele cavitare şi chiar în intimitatea ţesuturilor. câte aparate sensorialc: la aparatul vederii. un fenomen. care face parte din aparatul termic sau tactil. reacţia a fost precedată de sensaţie. cu atât mai mult celelalte fiinţe vieţuitoare. — La om — şi probabil şi la alte fiinţe 2 — în unele cazuri. Afară de aceste feluri de sensaţii. — un rol capital în îndeplinirea actelor vitale. sensaţiile de sunet. — scopul lor nu a fost conceput de fiinţa care le execută. reacţii analoage cu a noastră. — la toate fiinţele superioare şi chiar la om. . a băşicii urinare. sensaţiile de căldură . care derivă din impresii exterioare. Astfel sunt. Există atâtea categorii de sensaţii. 3. adică ale unui mecanism voit stabilit la origine şi realizat în momentul diferenţierii celulelor şi al formării organelor. sensaţiile provocate de umplerea rectului. la aparatul termic. sensaţiile de gust. 1 Dacă omul nu are cunoştinţă de aceste fenomene şi le ignorează scopul. mai ales a acelora ce se petrec în interiorul corpului. Fenomenele de relaţie inconştiente joacă. Reflexele inconştiente par a fi efectele organizaţiei (vezi mai sus). corespund sensaţiile de lumină . Cum însă. căci ea îl ignorează în mod absolut *. la aparatul gustativ. la aparatul tactil. Aceste impresii simţite se numesc sensaţii. sensaţiile de foame şi de sete. 8 Sensaţiile de durere sunt patologice. Idei particulare. mai sunt şi altele datorite unor impresii interioare. —INSTINCTE a) — Impresii conştiente sau sensaţii. sensaţiile musculare. impresiile devin conştiente. ele indică o atingere anormală a prelun girilor unei celule nervoase.FINALITATEA IN BIOLOGIE 81 lucru greu de înţeles. la aparatul olfactiv. de exemplu. sensaţiile de contact sau de presiune. etc. la aparatul auditiv. B) — FENOMENE DE RELAŢIE CONŞTIENTE 1. provoacă la alte fiinţe. care la noi determină o anumită sensaţie urmată de o anumită reacţie. sensaţiile de miros.

PAULESCU Omul primeşte. Observaţia arată că leziunile care distrug celulele scoarţei cerebrale determină suprimarea sensaţiilor şi a memoriei. prelungită. dar interpretarea sa are trebuinţă de câteva desluşiri. în realitate însă. cele de contact. s'a admis că neuroanele corticale sunt organele unde se produce şi unde se înmagazinează sensaţiile 1. după cum stricarea receptoarelor telegrafice împiedică înscrierea şi citirea telegramii. Astfel o sensaţie de lumină este mai mult sau mai puţin intensă şi are o culoare oarecare. ori care ar fi ele. au fiecare. de gust. sensaţiile termice. tot asemenea nu se poate zice că neuroanele cerebrale percep impresia. nu au altă funcţie decât să conducă influxul nervos. Dar. dar nu sunt şi nu pot fi subiectul percepţiei conştiente. O sforţare asemenea atenţiei este necesară pentru a aduce aminte sensaţiile anterioare devenite latente. Toate celulele nervoase. aceste impresii nu devin toate conştiente. ea trece în stare latentă. dar pe care este greu să o definim în mod mai precis. Plecând dela acest fapt. Dar cum nu se poate zice că receptoarele citesc telegrama. Acelea ale creerului sunt organele care transmit şi fixează impresiile. Orice sensaţie are calităţi. căci poate fi redeşteptată (memoria). O comparaţie îmi va permite să-mi exprim mai clar cugetarea: un aparat sensorial are numeroase analogii cu un aparat de telegrafie: celulele sensoriale închipuiesc manipulatorii care dau telegrama. 1 . de miros. Leziunile scoarţei creerului alterează percepţia conştientă şi memoria. Faptul este exact. N. sensaţia dispare. o sensaţie de sunet se produce cu caracterele de intensitate. zisă atenţie — sforţare de care îşi dă seama şi care. Pentru ca o impresie să poată da loc unei sensaţii. calităţi speciale. adică iau cunoştinţă de ea. La fiinţele care nu au creer.82 DR. în acelaşi timp un mare număr de impresii. Se poate deci zice că o sensaţie persistă indefinit. produce oboseală. de înălţime. neuroanele corticale reprezintă receptoarele centrale care înscriu telegrama. neuroanele sensitive şi prelungirile lor sunt firele de linie care transmit curentul. După un timp oarecare. de timbru. celulele unor ganglioni nervoşi îndeplinesc func ţiile neuroanelor corticale ale omului. trebuie ca omul să facă un fel de sforţare. C.

Un om. împing mai departe investigaţiile simţurilor. . care derivă din sensaţiile produse de fiinţele şi de fenomenele naturii. ideile particulare sunt. un câine flămând. Totalitatea acestor sensaţii. Pun în apă o bucată din foia de hârtie. chiar bine făcut ca Apolon. sunt bazele cunoştinţelor omului şi animalelor superioare. prin urmare. Ideile particulare. pentru dânsul. de-a le contopi într'un singur tot din care rezultă noţiunea sau ideea particulară despre acea fiinţă sau despre acel fenomen. nu ne dau sensaţii speciale (hârtia este insipidă şi inodoră). impresionează. care rămâne indiferent faţă de o bucată de lemn sau de piatră. microscopul. evocarea uneia dintre sensaţii aduce aminte de celelalte. simţul termic ne procură sensaţia de anumită temperatură. de exemplu. de înălţime. se simte agreabil mişcat la 1 2 Graţie acestei asociaţii. Omul şi animalele superioare au facultatea de a asocia 1 aceste multiple sensaţii şi calităţi de sensaţii. în ambele cazuri. dar nu se disolvă. simţul auzului îmi va da. se înmoaie. ne dau noţiunea sau ideea par ticulară despre această foaie de hârtie. utile sau vătămătoare subiectului. pipăitul ne dă sensaţia de contact cu calităţile de neted şi de anumită consistenţă. Când fiinţa sau fenomenul interesează subsistenţa individului subiect sau perpetuarea speciei sale. Paulescu: Metoda fiziologiei sau metoda experimentală (vezi Anexe). Aşa. o sensaţie de sunet cu calităţi speciale de intensitate. Instrumente ca lupa. Apropii de o flacără o altă bucată din foaia de hârtie. de ordinar. de obicei. o mulţime de sensaţii. energia care emană de la o fiinţă sau rezultă dintr'un fenomen.FINALITATEA IN BIOLOGIE 83 Ori. Ghemuiesc foaia de hârtie sau o rup. care nu depinde de raţionament. mai multe organe de simţuri. cu calităţilor lor. ea arde lăsând un rezidiu negru de cărbune şi dacă urmăresc aceste îacercări după o anumită metodă. plăcute sau neplăcute. vederea ne dă o sensaţie de lumină cu calităţile de coloare albă şi de anumită intensitate. Dar putem să provocăm şi alte sensaţii. în acelaşi timp. ajung să-i cunosc compoziţia chimică. o oarecare plăcere când vede o bucată de carne. termometrul. gustul şi mirosul. şi ne procură. având fiecare mai multe calităţi. Asemenea exemplu arată că ideile particulare sunt. care priveşte calm pe un alt om. incontestabil. de timbru. După cum fiinţa sau fenomenul sunt favorabile sau defavorabile. foarte complexe 2. etc. în acest caz. simte. De exemplu: în prezenţa acestei foi de hârtie. ideile particulare capătă un caracter afectiv sau emotiv. ea se umflă.

apreciere admirabilă prin rapiditatea şi prin exactitatea ei. C.84 Bit. b) — Reacţii conştiente instinctive. care trece liniştit pe lângă un câine. de spaimă 1. formează un tot pe care îl vom numi act instinctiv sau instinct 2.— adică determinate de fiinţe sau de fenomene indiferente pentru individul subiect. a rămas destul de vagă. împreună cu reacţia emotivă care îi urmează. care se traduce printr'un sentiment mai mult sau mai puţin viu. cu atât mai minunată cu cât nu este raţionată. s Am socotit că este necesar să conservăm numirile de acte instinctive. 1° — Iată un exemplu de instinct în raport cu nutriţia: omul şi animalele superioare simt trebuinţa de-a lua alimente şi băuturi (foame Din acest element emotiv decurge aprecierea avantajelor sau a pericolelor situaţiei în care se află fiinţa. — de altfel ca toate fenomenele de relaţie. Cunoştinţa ce avem despre lume cuprinde o parte estimativă. adesea irezistibilă. voluntare. de cele mai multe ori. — Ideile particulare neemotive. de trebuinţă. Elementul emotiv al acestor idei particulare se manifestă sub formă de atracţie. — nu provoacă reacţii. de scârbă.N. — la nutriţia. este cuprins de groază când zăreşte un lup. de plăcere sau de neplăcere. Dimpotrivă. independentă de raţionament. aceste reacţii sunt conştiente şi prezintă. la apărarea sau la reproducţia fnnţii vieţuitoare. \ 1 . O idee particulară emotivă. şi. coordonate în vederea unui scop util. scop pe care însă îl ignorează. sub influenţa căreia fiinţa îndeplineşte acte complexe. cu toată întrebuinţarea lor curentă. Un cal. numiri consacrate de usaj. Ca şi ideile particulare care le provoacă. sub aceia de repulsie. de dorinţă. I'AL'LESCU vederea unei femei frumoase. după cum ele se referă. Distingem trei categorii de instincte. ideile particulare emotive sunt urmate de reacţii care consistă în o trebuinţă sau impulsie. dar. reflexe. după cum elementul emotiv al ideii particulare este satisfăcut sau contrariat. un caracter emotiv. vom încerca să le precizăm însemnarea care. sau din contră.

după părerea noastră. ci şi în ceea ce priveşte cantitatea alimentelor. dintre toate aceste substanţe. — pe acelea care conţin substanţele indispensabile nutriţiei sale. intră. în fine prin impulsiunea irezistibilă de a îndeplini actele reproducătoare care sunt însoţite de o vie plăcere (voluptate). alcool. Astfel. temere. etc. animalul nu va bea decât apa care este. cu aprecierea neraţionată a pericolului. etc. glicerina. în virtutea căreia fiinţa distinge în mod neraţionat. Să se ofere unui câine însetat diverse lichide transparente: apă. nici mai multă. groază chiar. cu impulsie irezistibilă de a fugi şi anxietate în caz de împiedecare. etc. şi unele acte (considerate în general ca reflexe). precum: închiderea conştientă a pleoapelor când un obiect ameninţă să rănească ochiul. — în scopul ignorat. facultatea de-a alege sau de-a aprecia calitatea alimentelor. 1 In această categorie de instincte.. prin dorinţa şi trebuinţa imperioasă de a se uni cu fiinţa aleasă (iubire sexuală). Domnilor. Remarcaţi. 3° — Instinctele în raport cu reproducţia se manifestă prin atracţia între fiinţe de aceeaşi specie dar de sex diferit. retragerea conştientă a unui membra când a fost atins de un corp cald. — printre mulţimea corpurilor de tot felul ce-o înconjoară. câinele va bea atâta apă câtă este necesară organismului său. 2 Panlescu: Generaţia spontanee şi Dartvinismul. spaimă. ele se supun impulsiei de-a introduce aceste alimente în tubul lor digestiv şi simt plăcere sau suferinţă după cum trebuinţa lor este.FINALITATEA IN BIOLOGIE 85 şi sete) şi ştiu să aleagă pe cele ce le sunt necesare . Frica iepurelui şi a omului sunt exemple asupra cărora ar" fi superfluu să mai insist 1. de-a conserva şi perpetua acest tip specific (selecţia sexuală) 2. singura de care organismul său are trebuinţă. scârbă. Această admirabilă apreciere se produce nu numai în ceea ce pri veşte calitatea. satisfăcută. sau nu. . prin alegerea neraţionată a individului care se apropie mai mult de tipul ideal al speciei (frumuseţe)... (vezi Anexe). eter. nici mai puţină. 2° — Instinctul de apărare se manifestă prin repulsie.

Iată un exemplu: Pasărea simte. o pasăre. — pus pentru prima oară la sân. trebuinţa de a construi un cuib şi ştie foarte bine să distingă. — sugând perfect. după ouare. — cu o îndemânare şi o precizie inimaginabile. —îl construieşte perfect adaptat la aceste folosiri. văzând pe noul ei născut. Nu este oare o Aşa. El pare a fi înnăscut şi. Şi cum aceste mici fiinţe plăpânde sunt incapabile de-a se apăra în contra numeroşilor inamici. se simte adânc mişcat. — materialele care sunt nimerite pentru această lucrare. născută şi crescută în colivie. 1 . — până în momentul când se vor putea duce s'o caute ei înşişi. N. — va şti să-şi construiască un cuib identic cu acel al păsărilor de specia sa.aceste materiale cu o artă desăvârşită. de dispoziţii organice stabilite dela început. — pusă în urmă în libertate. deşi conştiente. o nouă impulsie o sileşte să clociască ouăle până la ieşirea puilor. — fără s'o fi învăţat. Nu este oare o minune faptul că actele instinctive sunt realizate. Mecanismul producerii actelor instinctive este deci anterior* experienţii şi independent de ea. îmi zicea mirată: «Cine 1-a învăţat aceasta? ». Apoi. că toate aceste acte. micii puişori ce vor ieşi din ele. Instinctele sunt nişte adevărate minuni. — şi. mai târziu. de pildă. la un moment dat. impulsia se transformă şi obligă pasărea să caute şi să aducă noilor născuţi hrana de care au trebuinţă. care vrea să reflecteze. O tânără mamă. se desvoltă la pasărea mamă. — din cauza timpului limitat. Nu voi face decât să menţionez instinctul familial şi instinctul social. — deşi probabil nici nu bănuieşte măcar că acest cuib va servi ca să adăpostiască ouăle pe care încă nu le-a ouat şi. In urmă. Domnilor. care au legături cu cel precedent şi care se observă la un mare număr de animale. — sunt obligat să trec repede peste aceste lucruri atât de frumoase încât ating sublimul. C. în faţa cărora omul. chiar cu preţul vieţii sale. — fără ca totuşi să fi asistat vreodată la facerea unui asemenea cuib. ea aşează . legat până la un oarecare punct. au o finalitate pe care pasărea o ignorează. ca acel al reflexelor. Domnilor. Observaţi. o impulsie neraţionată de a-i proteja. — deşi în mod neraţionat.— fără învăţătură prealabilă? 1. îmi pare rău că. PAULESCU De instinctul reproducţiei se leagă şi iubirea maternă. Sub influenţa unei impulsii imperioase.86 DR.

Dar. — intră toate în categoria instinc telor. de a face abstracţie de una sau de mai multe sensaţii sau calităţi de sensaţii care constituiesc ideea particulară şi de a nu reţine decât unele din ele. însă nu le ştie scopul. instinctele sunt conştiente: fiinţa are cunoştinţă de îndeplinirea lor. Invers. căruia îi sunt perfect adaptate actele instinctive. — La animale.acte ce se îndeplinesc în vederea subsistenţii individului sau a perpetuării speciei. — ca şi animalele. de exemplu. din impresia sau reacţia lor. şi de reflexe şi de instincte. n'a fost conceput de fiinţa care le execută. ale căruia acte. pentrucă simte trebuirrţă. sensaţii. el posedă facultatea de a da la o parte. — ca vederea sau mirosul unei bucăţi de carne. — afară de cele reflexe şi voluntare.toate actele acestor fiinţe sunt de natură instinctivă. . Aproape acelaşi lucru se poate zice şi despre om. De altfel ele diferă de instincte prin absenţa caracterului emotiv. — ACTE VOLUNTARE a) — Idei abstracte şi generale. 2. — pe când ea ignorează atât existenţa cât şi scopul actelor reflexe x . — ca fluxul de suc gastric în stomac (Pavlow). se împerechează. Aşa de pildă. 1 . dar. — ca şi reflexele. —. Omul.FINALITATEA IN BIOLOGIE 87 altă minune faptul că scopul util. In realitate aceste acte sunt reflexe. se culcă. —-. mişcările respiratorii. — are idei particulare. raţionamente. mănâncă. există acte care par că ţin. Instinctele există la toate fiinţele superioare şi joacă un rol atât de important încât afară de reflexe. ele cunosc cutare fiinţă sau cutare fenomen. ideia este întotdeauna particulară.— provoca reacţii inconştiente. Impresii inconştiente pot determina reacţii conştiente ca. câinele latră. — acte remarcabile prin uniformitatea lor la acelaşi individ şi în aceeaşi specie. —adică în virtutea unui instinct. însă. . a re zultat influx nervos care s'a propagat până la creer şi a deşteptat conştiinţa. bea. în acelaşi timp. — diferite după punctul de vedere Afară de reflexele inconştiente şi de instinctele conştiente. căci dânsa îl ignorează în mod categoric? In rezumat instinctele sunt. deliberări. contrar reflexelor.

Acesta este caracterul său distinctiv. chimistul va atribui tuturor foilor de hârtie compoziţia chimică a aceleia pe care a analizat-o 1. faţă de această foaie de hârtie. Singur omul posedă un limbaj. el descoperă necunoscutul. împreună cu reacţia care îi urmează. Dintre toate animalele superioare. tactilă. derivă noţiunea de hârtie. PAULESCU din care le priveşte. a le asocia în raţionamente pentru a se ridica. formează un tot pe care îl vom numi act voluntar. Aşa. astfel că l-am putea defini zicând: « omul este un animal ştiinţific ». —este subînţeles în toate raţionamentele ştiinţifice. Orice idee abstractă este în acelaşi timp şi generală". omul o generalizează. auditivă) şi de calităţile lor şi nu va reţine decât compoziţia chimică. un chimist va face abstracţie de diversele sensaţii (vizuală. este a face ştiinţă. N. sensaţiile şi ideile particulare. termică. 1 Generalizarea poate fi o cauză de eroare. pentru dânsul această foaie de hârtie nu este decât un compus de carbon. de exemplu. — ca şi impresiile. singur omul face ştiinţă. Or. * Omul reprezintă ideile abstracte şi generale prin semne convenţionale care sunt cuvintele vorbite sau scrise. ea trebuie să fie întotdeauna contro lată de experienţă. Un raţionament. Aflându-se în posesia unei idei abstracte. Astfel. a abstrage şi a generaliza ideile. combinate în anumite proporţii. Omul asociază între ele ideile abstracte şi generale şi construieşte deliberări şi raţionamente cu ajutorul cărora. de unde deduce consecinţe. oxigen şi hidrogen. * « Nimic nu se face fără o cauză proporţionată ». — bazat pe principiul de cauzalitate 3 — plecând de la cunoscut. de la fiinţe şi de la fapte la cauze şi legi. Acest principiu — baza ştiinţe^ omeneşti. care presupune facultatea de a abstrage şi de-a generaliza ideile. C. plecând de la fiinţe şi de la fenomene. . din ideea particulară de această foaie de hârtie. se înalţă la cauze şi legi. In exemplul nostru. care este o idee abstractă. — Ideile abstracte şi generale dispuse în deliberări şi raţionamente. provoacă reacţii. b) — Reacţii voluntare.88 DR.

o pasiune sau un raţionament defectuos. şi. 1 Dacă. omul face act de voinţă când. dar ele au o finalitate conştientă. pe când unirea sexuală a animalelor. mişcările respiratorii. împlinirea fina lităţii sale fiziologice (subsistenţa individului şi perpetuarea speciei) şi transformând acte instinctive în acte voluntare 1. — care se forţează. Astfel sunt oameni. — se îndeplinesc întotdeauna. până la un oarecare punct. . pe care îl execută din plăcere sau din trebuinţă. actele voluntare sunt în desacord cu scopul fiziologic al omului. decât pentru scurt timp. care după raţionament doreşte să-şi fundeze o familie. Dintre toate reacţiile. Omul poate încă. ea nu poate să oprească. — din nenorocire prea numeroşi. cauza este ignoranţa acestui scop superior. De asemenea. uneori. 1 Voinţa nu are acţiune asupra reflexelor inconştiente şi nu are decât o slabă acţiune asupra reflexelor conştiente. Dar. comandată de o trebuinţă. — care sunt apanajul exclusiv al omului. de pildă. — să împiedece realizarea scopului actelor generaţiei. este un act voluntar. ca hidrat de carbon. — pe care. Aşa.—ca şi instinctele. şi aceasta probează că singure ele sunt libere. — în vederea unui scop util. mişcările şi secreţiile stomacului. în virtutea unui raţionament. — ştiind că zahărul. Ea nu poate să modifice. uneori. ea are acţiune numai atât timp cât individul nu încearcă vre-un risc serios şi dispare îndată ce existenţa îi este ame ninţată. nu este voinţă care să reziste 2 . este un act instinctiv cu finalitate inconştientă. — în mod criminal chiar. este necesar nutriţiei celulelor sale. această putere inhibitoare este limitată . omul care le execută cunoaşte scopul lor. de exemplu. — plăcerea instinctivă fiind pentru dânşii ca şi pentru bestii. In aceste exemple se vede omul căutând. — îl introduce în regimul său alimentar. pe câtă vreme copilul caută instinctiv bucăţile de zahăr al cărora gust dulce îi este plăcut. el nu ştie că organismul său are trebuinţă de hidraţi de cărbune şi nu cunoaşte scopul fiziologic al actului. în faţa pericolului de a se îneca sau de a arde de viu. cu ştire. unicul mobil al acestor acte. singure actele voluntare pot fi în desacord cu scopul fi ziologic al fiinţei care le execută. căsătoria omului.FINALITATEA IN BIOLOGIE 89 Actele voluntare. impulsiilor instinctive. 1-a conceput el însuşi. să reziste. ea nu poate să împiedice apropierea spasmodică a pleoapelor. Nu se poate lupta multă vreme împotriva impulsiei de a mânca şi mai ales de a bea. — pe când el ignorează scopul instinctelor. când un corp străin a atins corneia.

la un moment dat. dacă voinţa inhibitoare are aşa de puţină influenţă asupra instinctelor în raport cu conservarea individului. PAULESCU Dar. ceea ce este inconştient este scopul lor. lăcomia.: beţia. în virtutea unei idei de ordin religios. Fabre [Souvenirs entomologiques. H. industriale. mai sunt şi acte voluntare independente de instincte şi în care omul. 2-eme serie. dar repetate de multe ori. 1 . sub influenţe diverse. — ceea ce este inadmisibil. mii de oameni şi de femei care. există într'adevăr.f 90 DR. distinsul naturalist J. fiinţele au avut o deplină conştiinţă de trebuinţele lor fiziologice. Delagrâve). repetate. Pe lângă actele voluntare. astăzi. în asemenea condiţii. de pildă. Se poate zice că toate operile ştiinţifice. Această putere inhibitoare a raţionamentelor are şi ea cauza sa finală. contrar celor spuse de aceşti autori. de care este vorba. Acest lucru se petrece. atât de multe şi de complicate. puterea inhibitoare a voinţii este slăbită. artistice. impulsiile devin predominante şi constituiesc ceea ce se chiamă pasiuni sau viţii (ex. — exemplu pe care îl împrumut de la un admirabil ob servator. în urma repetiţiei şi a obişnuinţii. Dacă. de a modera unele impulsii instinc tive care. desfrâul. Actele voluntare sunt conştiente. Autorii. şi că actele lor. păstrează în mod scrupulos castitatea. N. Dar. nu sunt decât efecte ale unor asemenea acte voluntare. în urma unui raţionament. atunci pline de o minunată înţelepciune au retro gradat şi au devenit automatice. Paris. — că. actele instinctive sunt conştiente. C. unii autori au conchis că instinctele nu sunt decât acte voluntare care. acţiunea sa este mai prielnică asupra instinctelor relative la perpetuarea speciei. uneori. au confundat deci conştiinţa actului cu aceea a scopului actului. Din faptul că actele voluntare. mai întâi. etc). Apoi. care completează sau care inhibă instinctele. pot deveni inconştiente. ele pot deveni inconştiente 1. Iată un exemplu remarcabil care demonstrează până la evidenţă inadmisibilitatea unei asemenea păreri. Scopul ei este de a regula. devin excesive şi deviază sau îşi depăşesc destinaţia lor naturală. urmăreşte un scop pe care l-a conceput el însuşi. ar trebui să se admită. cu mişcările scrierii. au devenit inconştiente şi sunt astfel transmise prin hereditate.

deci. Diversele acte (compuse dm impresii şi reacţii). şi cu modul său prea adeseaori defectuos de a raţiona — omul n'ar fi putut interveni în acte de o gingăşie şi de o finalitate atât de minunate. a fost. de artă. Finalitatea constituie deci. — care constituiesc fenomenele vitale de relaţie. în vederea unui scop comun: conservarea indivi dului şi perpetuarea speciei. pe care ea nu o vede niciodată. Dar ele diferă de acestea prin faptul că toate. nu numai anatomia şi topografia centrilor nervoşi ai omizii. Finalitatea instinctelor (subsistenţa individului şi perpetuarea speciei). la început Ammophiles a cunoscut. fără să producă desordinile cele mai grave. prezintă un caracter evident de finalitate şi se înlăntuiesc într'o ordine dată. în fond. pe linia mediană a feţii ventrale. impusă omului şi nu s'a lăsat voinţii sale decât facultatea de a modera unele impulsii instinctive deviate de la scopul lor. caracterul esenţial şi distinctiv al fenomenelor vitale de relaţie. actele voluntare sunt un fel de complemente ale actelor instinctive. cunoştinţa de tre buinţele viitoare ale larvei sale. fără s'o omoare. Or. Asemenea presupunere este însă absurdă. — opere. în nouă puncte diferite şi. nici mai mult. de fiecare dată. —cu ignoranţa sa. să nu aducă vreo vătămare larvei. ar trebui să se admită că. distruge unul din aceşti centri nervoşi. dar de o importanţă fiziologică cu totul secundară. — să suprime toţi centrii nervoşi multipli care prezida la mişcările omizii. De altfel. şi ini ţiativa câtorva acte din care au rezultat operile de ştiinţă. o vedem înfigând acul ei în corpul omizii. Ammophiles. precum şi efectele distrugerii lor. Această operaţie este deci condusă cu o îndemânare şi cu o precizie extraordinară. ar trebui să se mai admită că această insectă a avut. Larva unui himenopter. fără contestare. căci moare întot deauna pe când se află ascunsă în pământ. — nu sunt decât nişte mutări de energie şi de materie. de care cu greu îşi dă seama.FINALITATEA IN BIOLOGIE 91 In rezumat. prin mişcările ei. să o facă imobilă pentru ca. dar şi rolul fiziologic al acestor ganglioni. în acelaşi timp. ca să zicem aşa. trebuie să fie hrănită cu ţesuturile vii ale unei omizi mari. De aci urmează o îndoită necesitate pentru insectă: să păstreze omida vie şi. de industrie. Ammophiles trebuie deci să-şi paralizeze prada. cu cele ce constituiesc fenomenele naturii brute. conform părerii autorilor de care este vorba. pentru aceasta îi trebuie. fără excepţie. . identice. utile bunului trai al indivi dului. Şi într'adevăr. nici mai puţin. pe care o împărtăşesc actele voluntare.

atât organizaţia şi evoluţia. aceste fenomene prezintă uneori calitatea de a fi ştiente. electricitatea. — nu posedă alte atri bute decât pe acelea de massă şi de întindere. — caracter absolut ireductibil la proprietăţile conştient materiei şi e rcrifii *_ energiei Observaţia ştiinţifică arată că fiinţele vieţuitoare prezintă următoarele caractere esenţiale: 1° — un corp protoplasmic format din una sau mai multe celule. căldura. Or. rezultă în mod evident că. se deosibesc de actele şi de fenomenele naturii brute şi de acelea ale naturii moarte. C. având o organizaţie specială şi o evoluţie corelativă cu reproducţia . — element inert care este substratul energiei. — care nu era decât un singur atribut. numai prin faptul că se îndeplinesc în vederea unui scop comun: subsistenţa individului şi perpetuarea speciei. PAULESCU Dar. 2° — fenomene vitale de nutriţie şi de relaţie.92 DR. de exemplu. Or. ca şi cel de finalitate. caracterul de conştiinţă. — nu poate să perceapă ea însăşi (ar fi un non-sens să zicem. se percep ele înseşi) Materia. cât şi fenomenele vitale. din cele ce vă spusei până acum. Conştiinţa este perceperea energiei. energia. nu fac parte din domeniul naturii brute. 1 . că lumina. intensitatea. în plus. Prin urmare. N. Finalitatea morfologică şi fiziologică este deci marca distinctivă a fiinţelor vieţuitoare.

IPOTEZE ŞI VERIFICAŢII EXPERIMENTALE înainte de a vă expune ipotezele care răspund la întrebarea noastră. 1 Lecţie tăcută la facultatea de medicină din Bucureşti. b.r MATERIALISMUL Domnilor. — adică vom alege termeni de comparaţie convenabili pentru a putea. realitatea acestei cauze. — vom face ipoteze. la 16 Februarie 1905. întrebarea noastră. — vom verifica apoi. . să-mi daţi voie să vă aduc aminte regulele metodei experimentale. In lecţia precedentă v'am expus rezultatele observaţiei fiinţei vieţuitoare şi am constatat împreună că marca esenţială a vieţii. în mod experimental. — Care este cauza vieţii? —poate fi acum precizată şi formulată în modul următor: care este cauza finalităţii morfologice ce există la fiinţele vieţuitoare? Astăzi. — este finalitatea actelor morfologice şi a fenomenelor fiziologice. să descoperim o cauză plau zibilă caracterului distinctiv al fiinţelor vieţuitoare. de a căuta soluţia problemii vieţii: a. — ceea ce distinge fiinţa vieţuitoare de fiinţele nevieţuitoare (brute sau moarte). cu ajutorul căreia omul de ştiinţă poate să se ridice dela efecte la cauze. vom încerca să împlinim a doua parte a sarcinii ce ne-am luat. prin analogie.

N. singură ipoteza materialistă se bucură astăzi de favoarea marii majorităţi a oamenilor de ştiinţă. cauza unică şi exclusivă a activităţii lor nu poate fi decât energia. se apropie mai mult de A. ele sunt constituite din materie şi energie. ori. ori.94 DR. nu poate fi admisă în ştiinţă ». cauza lui A trebuie să fie analoagă cu cauza cunoscută a lui B. materia fiind prin definiţie. care. C. imediat. savantul procedează în modul următor: el alege printre fiinţele. actele şi fenomenele ale cărora cauze îi sunt cunoscute. Savantul este dator să supună ipoteza controlului experimental. Trebuie să vă atrag atenţia. A) — IPOTEZA MATERIALISTĂ Dintre ipotezele care au pretenţia să rezolve problema vieţii. redusă la liniile ei fundamentale. — ca şi corpurile brute. PAUlESCU Când este vorba să se afleYauza necunoscută a unei fiinţe. Concluzia unui asemenea raţionament prin analogie constituie o ipoteză. — dm materie şi energie. a unui act sau a unui fenomen A. Fiinţele vieţuitoare au şi ele o activitate proprie. Corpurile brute prezintă o oarecare activitate. Iată raţionamentul prin analogie care i-a dat naştere: Se compară fiinţele vieţuitoare cu corpurile brute. B. — cu alte cuvinte. energia fizică este cauza unică şi exclusivă a activităţii fiinţelor vieţuitoare. pe aceea. inertă. « Totuşi sunt ipoteze a cărora demonstraţie experimentală este imposibilă . energia fizică este cauza vieţii. că ipoteza materialistă nu răspunde la întrebarea noastră. neverificată de experienţă. şi conchide că. . Aceasta este ipoteza materialistă modernă. — că ea este chiar afară de chestiune. Ştiinţa tolerează astfel de ipoteze cu condiţia ca ele să nu fie în contradicţie cu niciun fapt bine stabilit ». . prin caracterele sale. deci. . investigaţia simţurilor nu descoperă la aceste fiinţe nici un alt agent afară de energie. iar corpurile lor sunt constituite. căci « o ipoteză.

decât prin finalitatea lor. — concepute în inteligenţă. dacă. Bailliere). adică. 1885. simţurile nu percep decât fenomenele şi modul lor de succesiune. — nu este o lege fiziologică. ea este metafizică. în mod arbitrar. Intr'adevăr. Actele morfologice şi fenomenele fiziologice nu sunt. Este evident că. nu poate tolera o asemenea procedare. în lecţiunea noastră anterioară. însă. — iar nu relaţiile de cauzalitate sau de finalitate. cu cauza eficientă. cu ajutorul căreia. Ştiinţa. care este în obiect » (Leţons sur Ies plienomenes de la vie. — atât una cât şi alta. Edit. — căci nu există un singur fenomen vital. 1 . nu şi din acel al ştiinţei. materialiştii resping a priori orice idee de finalitate: în natură — zic ei — nu există cauze finale. — zicea el. vezi Anexele) — că noţiunea de cauză nu este experimentală: ca şi aceea de scop. Contrar părerii acestui ilustru savant. Fiziologistul trebuie să se păzească de a confunda scopul cu cauza. ea este. celular sau individual. iden tice cu acelea ale naturii brute. etc. celular sau individual. o lege raţională a spiritului. — am demonstrat într'o lecţie anterioară [Definiton de la physiologie. 338. Această afirmaţie este contrazisă de rezultatele observaţiei ştiinţifice. — scopul. şi ambele au ace leaşi drepturi de a fi primite în ştiinţă. Ori. — la simple mutaţii de energie şi de materie.MATERIALISMUL 95 Intr'adevăr. dar artificial. — care nu este materialist. ceea ce noi căutăm să descoperim este cauza finalităţii morfologice şi fiziologice constatată la fiinţele vieţuitoare. dacă li se neagă caracterul de finalitate. — neţmându-se seamă de caracterele distinctive. mai cu seamă. — se pot identifica lucrurile cele mai disparate. Paris. p. conceput în inteligenţă. Aceste două noţiuni sunt. căci finalitatea este singurul caracter distinctiv al acestor fiinţe. în « Journal de Medecine interne ». 15 juillet 1901. Paris. care să nu fie construit în vederea unei funcţii. nu este o lege a naturii. se suprimă singura lor trăsătură distinctivă. căci nu există un singur organ. cum cred unii filozofi. ci numai cauze eficiente x .— fatal. — pretinde că ideea de finalitate face parte numai din domeniul filosof iei. actele şi fenomenele vitale sunt reduse. pe care o va exercita mai târziu. decât nişte mutaţii de energie şi de materie care nu se disting de acelea ale naturii brute. făcută fără parti pris. Claudc Bernard. în fond. care să nu se îndeplinească în vederea unui scop determinat. «Finalitatea.

luminoasă)—-vezi Paulescu: Definiţia fiziologiei. doctrina materialistă păcătuieşte grav în contra regulelor celor mai elementare ale logicii: 1° — Ea este bazată pe o observaţie făcută cu prejudecată. Intr'adevăr. — pentru trebuinţele pricinii. ele nu pot deci explica actele morfologice şi fenomenele fiziologice ale fiinţelor vieţuitoare. căci. — scapă acţiunii lor directe. — şi care. într'o identifi care. într'o confuzie a fiinţei vii cu cadavrul său sau cu un corp brut. — iar materia nu are decât pe cele de întindere şi de massă. aceste trei atribute permit interpretarea tuturor fenomenelor naturii brute. Ori. Astfel. faptele vitale de caracterul lor esenţial. după un Nu avem simţuri particulare nici pentru electricitate. nici materia nu implică atributul de finalitate. după cum am mai spus-o. nici energia. —nici mai mult nici mai puţin. —s'au despuiat în mod arbitrar. nici pentru magnetism. PAULESCU Dar. N. căci ea închide ochii în faţa caracterului de finalitate^ — caracter distinctiv al faptelor vitale. — el le dărâmă dogma. Ori. materialiştii nu au parvenit să răstoarne toate obstacolele care se opun stabilirii doctrinii lor.96 UR. intensitatea. la natura vieţuitoare. energia posedă un singur atribut. dar care nu convine materialiştilor pentru simplul motiv că. termică. Mai rămâne caracterul de conştiinţă al unor fapte vitale. In rezumat. 3° — Ea este rezultatul unui raţionament fals care presupune că în natură nu există nimic în afară de ceea ce cade direct sub simţurile noastre. — caracter pe care nu mai pot să-1 nege. ea nu poate da seama nici de formarea. 1 . este absolut ireductibil la proprietăţile energiei şi ale materiei. 2° — Ea consistă într'o generalizare. pe care nu le percepem decât atunci când sunt transformate în vreuna din formele sensibile ale energiei (mecanică. — cu alte cuvinte. se ştie că numai unele din formele energiei impresionează direct simţurile x şi chiar materia. chiar negând finalitatea biologică. ca şi cel de finalitate. — aşa cum o concep materialiştii. a celor ce se petrec în natura neînsufleţită. 4° — Ea este incapabilă să explice faptele vitale morfologice şi fiziologice. finalitatea. C. — şi încă şi mai puţin pe acel de conştiinţă. — generalizare nejustificată.

— a unor organe care nu vor funcţiona decât mai târziu. născut din necesitatea absolută. etc. Şi mai puţin ea este în stare să explice caracterul conştient al unor fenomene de relaţie şi faptele admirabile. al cărora termen ultim este subsistenţa individului şi perpetuarea speciei. cu cât examinând mai de aproape această doctrină. — protestează împotriva unei asemenea pretenţii. Dacă materialiştii propriu-zişi refuză să admită cauzele finale. — complement indispensabil. are pretenţia să oprească pe om de a se ridica deasupra investigaţiei simţurilor. — care nu este decât cunoştinţa prin cauze. Suntem cu atât mai mult autorizaţi a o face.MATERIALISMUL 97 plan prestabilit. cauzele fiinţelor şi ale fenomenelor ne sunt inaccesibile şi nici nu trebuie să le căutăm. — aşa cum este profesată astăzi. — în numele logicii ştiinţifice. să rezolve o mare dificultate. Pentru aceşti filozofi. pozitivismul. Bazaţi pe aceste motive. Pauicscu: Generaţia spontanee şi Darwinismul. doctrina materialistă. ea voieşte să limiteze ştiinţa la operaţia sa preliminară. pentru această doctrină. nici de înlănţuirea sau coordonarea fenomenelor vitale în vederea unei serii de scopuri. — din punctul de vedere al metodii experimentale 1. afară din ştiinţă. — constatăm că e bazată numai pe analogii forţate şi pe întrebuinţarea unor numiri echivoce care spun mai mult ca faptele pe care le reprezintă. — chiar de la începutul vieţii. — pozitiviştii merg mai departe şi resping chiar cauzele eficiente. — examenul critic al ipotezii « Generaţia spontanee ». . aceea de a explica originea fiinţelor vieţuitoare. nici de evoluţia care se efectuează în vederea reproducţiei. B) — IPOTEZA «GENERAŢIE SPONTANEE» Celebra ipoteză zisă « Generaţia spontanee» nu este decât un complement al doctrinii materialiste. întreaga ştiinţă. O şcoală filozofică. în legătură cu acest caracter. la observaţie. pe care l-am studiat sub numele de acte instictive şi de acte voluntare. —respingem. Am făcut — altă dată.

« Cuvântul generaţie spontanee nu mai are decât un interes istoric. a fost succesiv dată afară din toate cadrele clasificaţiei. din substanţa brută. — în condiţiile experimentale cele mai diverse pe care Ie putem imagina.. fondul acestei ipoteze şi concluziile la care ne-a condus discuţia ei critică. A. . Pasteur i-a dat ultima lovitură arătând că microorganismele cele mai simple se supun legii generale care voieşte ca fiinţa vieţuitoare să nu se formeze decât prin filiaţie. X.. — adică de a nu fi contrazicere cu niciun fapt stabilit.« Astăzi (1904) numai este un singur fiziologist care să îndrăznească să susţină ideea generaţiei spontanee ». 1 Iată ce zic. astăzi.. — ipoteza generaţiei spontanee trebue să fie res pinsă ca anti-ştiinţifică ». Doctrina Generaţiei spontanee pretinde că fiinţele vieţuitoare derivă din substanţa brută. — toţi savanţii s'au înclinat chiar şi cei materialişti 1.DR. adică fără altă intervenţie decât aceea a energiei pe care o posedă materia acestei substanţe. această doctrină condamnată. în mod spontaneu. Dictionnaire de physiologie. PAULESCU Nu voi mai reveni astăzi asupra celor spuse atunci. . E. EUhct (profesor de fiziologie la facultatea de medicină din Paris) . 242. . 73. « Nefiind probată şi neîmplinind nici măcar smgura condiţie graţie căreia ar fi putut să fie tolerată. VII. Mă voi mul ţumi numai să vă reamintesc. imposibilitatea de a face sinteza artificială a substanţei vieţui toare. Ori. membru al academiei de ştiinţe) în La vie et la mort. — ea nu se produce niciodată ». . nici fiin ţele vieţuitoare cele mai inferioare nu se nasc. . doi fiziologişti renumiţi: « Ipoteza generaţiei spontanee a fiinţei vieţuitoare. Unul singur totuşi. — Ch. adică prin intervenţia unui organism viu preexistent». Experienţe simple şi decisive au stabilit. în câteva cuvinte. — şi demonstraţia irefutabilă a lui Pasteur că. C. Dastre (profesor de fiziologie la facultatea de ştiinţe din Paris. care a expulzat « Generaţia spontanee » pentru totdeauna din ştiinţă. p. în această privinţă. în mod spontaneu. că această ipoteză nu este întemeiată. T.în articolul Generation spontanee. — probează. von Haeckel (profesor de zoologie la universitatea din lena) susţine încă şi astăzi. Istoria ştiinţelor este însăşi istoria pierderilor încer cate de această doctrină. 1904. că. clar ca ziua. Faţă de admirabila demonstraţie critică a lui Pasteur. — încheiam. 1905. p.

MATERIALISMUL

99

El afirmă că, din combinaţia fortuită a carbonului, cu azotul şi cu elementele apei, a rezultat o substanţă albuminoidă, amorfă, nediferenţiată în protoplasma şi nucleu. Pe această substanţă chimică, — ipotetică, — el o ridică — sans plus de fafons, —la rangul de fiinţă vieţuitoare şi îi dă numele de Moneră. Monerele sunt deci, după Haeckel, fiinţele vieţuitoare care iau naştere prin generaţia spontanee. Din nefericire, faptele experimentale, — care adesea-ori pricinuiesc încurcături supărătoare sistemelor filozofice, — veniră, şi încă în trei rânduri, să dea cele mai formale desminţiri fanteziei imaginative a lui Haeckel. 1° — Noţiunea de Moneră entuziasma pe savanţii materialişti care, în dorinţa de a-i da o existenţă reală, căutară s'o descopere în natură. In 1868, profesorul T. Huxley anunţă că a găsit în fundul mărilor, sub forma unui mucus amorf, monera ideală pe care o numi Bathybius şi o dedică lui Haeckel (Bathybius Haeckeli). Această descoperire făcu mare sgomot. Ipoteza generaţiei spon tanee păru confirmată; dar triumful fu de scurtă durată. Câţiva ani mai târziu (în 1879), Bathybius era renegat în public de către însuşi Huxleyx care-1 inventase, şi, în 1882, Milne Edwards i-a dat lovitura de graţie, demonstrând în faţa academiei de ştiinţe din Paris, că ceea ce fusese luat drept fiinţă vieţuitoare primordială, nu era decât nişte mucozităţi pe care le excretă bureţii şi alte zoofite când sunt atinse de instrumentele de pescuit. 2°—Pe de altă parte, Haeckel, la rândul său, descoperea şi el monerele 2, într'un grup de fiinţe unicelulare care păreau constituite numai de protoplasma, fără nucleu. Dar progresele tehnicii microscopice nu întârziară ca să demonstreze că aceste celule, — considerate de Haeckel ca lipsite de nucleu, —
Congresul Asociaţiei Britanice, ţinui la Sheffield. - E. Haeckel: Biologische Studien, I. fasc. Shidien ueber Moneren und andere Protislen, Leipzig, 1870.
1

100

UR. N. C. PAULESCU

posedă în realitate un nucleu şi că, în natură, nu există celulă fără nucleu 1.
1

Iată, în această privinţă, două mărturii autorizate şi irecuzabile: «Nucleul este oare un organ indispensabil oricării celule? Acum câţiva ani, asemenea chestiune nu încurca câtuşi de puţin. Insuficienţa vechilor metode de ob- serraţie, nepermiţând descoperirea prezenţii nucleului în toate organismele inferioare, se admitea că există două specii de celule, — unele simple, constituite numai dintr'o părticică de protoplasma, altele mai complexe, în care se formează un organ special, nucleul. Hacckel numia pe cele dintâi cytode, iar formele lor vii, Monere; pe celelalte el le dcnumia celule sau cyte. De la această epocă, starea chestiunii s'a modificat esenţialmente. Graţie perfecţionării instrumentelor de optică şi metodelor de coloraţie, existenţa organismelor fără nucleu este pusă în dis cuţie. La numeroase vegetale inferioare (alge, ciuperci, şi la protozoarele conside rate ca fiind lipsite de nucleu (vampirele, politalame, mixomicete), se poate demonstra fără greutate, prezenţa nucleului. Cum, pe de altă parte, s'a aprobat că oul matur posedă şi el un nucleu, putem zice că, în tot regnul animal, nu există niciun exemplu sigur de celulă fără nucleu ». — Oscar Hcrtwig (profesor şi director al Institutului de anatomie de la universitatea din Berlin) în La celulle et Ies tissus. Trad. Jnliin, Paris, 1894, p. 52. « Printre rizopodele unicelulare, libere, asupra cărora cercetările lui Max Schultze atrâsăseră atenţia, Haeckol descoperi o întreagă serie în care nu se vede nicio urmă de nucleu şi le dădu numele de Monere, pentrucă păreau constituite dintr'o simplă părticică de protoplasma şi reprezentau, astfel, organismele cele mai inferioare şi cele mai simple ce se puteau imagina. . . Totuşi, concepţia Monerelor cu celulele lipsite de nucleu, se modifică mult cu progresele tehnicei microscopice a colora ţilor, astăzi atât de perfecţionate. Graţie întrebuinţării noilor metode de coloraţie, un număr din ce în ce mai mare de organisme, — printre xele pe care Haeckel le descrisese sub numele de Monere,— fu recunoscut ca având caracterele de celule nucleate; la multe dintre ele se demonstra prezenţa unui mare număr de nuclee mici şi Gruber descoperi specimene în care substanţa nucleară se găseşte împrăştiată în toată protoplasma, sub forma de nenumărate granulaţii extrem de mici. Astfel, nu mărul monerelor primitive se reduse din ce în ce mai mult şi cei câţiva reprezen tanţi ai acestor organisme, care nu au putut fi supuşi la noi cercetări, sunt con sideraţi astăzi, de către cei mai mulţi observatori, ca fiind şi ei celule nucleate în care numai insuficienţa vechilor metode a fost cauza necunoaşterii nucleelor, — după cum s'a întâmplat şi cu cele ce se ştie acum că posedă nucleu. .. ». «Astfel, după starea actuală a cunoştinţelor, se pare că, printre organismele care trăiesc astăzi pe pământ, nu există nicio celulă care să nu prezinte o diferenţiere de două substanţe şi că orice celulă posedă, prin urmare, pe lângă protoplasma, şi un nucleu ». — Max Verworn (profesor de fiziologie la universitatea din lena, apoi la aceea din Goettingen) în Physiologie generale, Trad. Hedon, Paris, 1900, pp. 77—79.

MATERIALISMUL

101

Monera nu este deci decât o fiinţă fictivă, — o eroare datorită insuficienţii mijloacelor de observaţie de care s'a servit Haeckel. Cu dispariţia monerii se dărâmă întregul edificiu pe care Haeckel îl zidise pe dânsa. 3° — Cu toate acestea, Haeckel nu se dă învins; el găseşte cu cale să susţină încă monera şi generaţia spontanee. încearcă însă să ia chestiunea de pe tărâmul experimental pentru a o muta într'un trecut îndepărtat, adică în momentul apariţiei primii fiinţe vieţuitoare pe pământ, — manoperă foarte abilă, căci, făcând cu neputinţă orice control ştiinţific, el poate să-şi permită afirmaţiile cele mai arbitrare, fără teama de a fi desminţit. Şi într'adevăr, el afirmă, imperturbabil, că, dacă generaţia spontanee nu se mai produce astăzi, ea a avut loc în schimb, la început şi a dat naştere unei monere primordiale din care au derivat toate celelalte fiinţe vieţuitoare. Din nenorocire, — dacă histologia arată că monera nu există astăzi,—
fiziologia dovedeşte imposibilitatea existenţii ei la originea lumii vieţuitoare.

Este demonstrat ştiinţificeşte că orice fiinţă vieţuitoare se nutreşte cu trei feluri de substanţe: minerale, azotate şi hidrocarbonate. Este deasemeni demonstrat ştiinţificeşte că numai plantele verzi pot, — graţie clorofilii, — utilizând energia solară, — să descompună acidul carbonic din aer, să-i fixeze carbonul şi să-1 combine cu elementele apei, pentru a forma hidraţii de carbon. Prin urmare, numai plantele verzi, — sau, în general, fiinţele vieţuitoare care posedă o substanţă diferenţiată având proprietăţi analoage cu acelea ale clorofilei1, — pot subsista prin ele înseşi şi pot face faţă tuturor necesităţilor lor, fabricându-şi, cu substanţe anorganice, alimentele de care au trebuinţă pentru a trăi şi pentru a se reproduce. Se ştie, de altfel, că fiinţele cu protoplasma incoloră (microbi, ciuperci, animale) sunt absolut incapabile să subsiste prin ele înseşi şi că utilizează pentru hrana lor, hidraţii de carbon formaţi de vegetale verzi a.
1 Fermenţii nitrifianţi ai lui Winogradski intru, probabil, în această categorie de fiinţe vieţuitoare. 3 Dacă ar trebui să emitem o părere asupra primei fiinţe vieţuitoare apărută pe pământ, am zice, ţinând seamă de faptele bine stabilite de ştiinţa experimentala:

fiinţa vieţuitoare primordială a fost planta verde.

102

DR. N. C. PAULESCU

Este evident că, în asemenea condiţii, ipoteza Monerii lui Haeckel devine imposibil de susţinut. Cum a putut acea masşă de substanţă albuminoidă amorfă să subsiste prin ea însăşi? Cum a putut monera incoloră, — lipsită de clorofilă, — să-şi fabrice hidraţii de carbon şi, în general, substanţele organice absolut necesare nutriţiei sale? Este uşor să imaginezi o fiinţă fără organizaţie, o substanţă muciformă fără structură. Dar, când este vorba să faci din această massă amorfă, o fiinţă vieţuitoare, fiziologia protestează. Intradevăr, orice fiinţă vieţuitoare trebuie să prezinte, — pe lângă organizaţie, — fenomene de nutriţie şi de relaţie cu finalitate imanentă ; ea trebuie să aibe, încă, proprie tatea de a se reproduce. Oricât de simplă ar fi o fiinţă, — din punctul de vedere morfologic, — ea este, — din punct de vedere fiziologic, — tot aşa de complicată ca şi fiinţa superioară cea mai perfectă, căci fenomenele vitale sunt aceleaşi la toate fiinţele vieţuitoare (Vezi lecţia anterioară). Materialismul nu este deci decât un ţesut de erori. Şi, — ceva mai mult,—eroarea materialistă este departe de a fi inofensivă; ea este o doctrină răufăcătoare şi, printre relele pe care le pricinueşte, cel mai mic este că împiedecă progresul ştiinţii vieţii. Negând cauzele finale, — şi chiar cauzele eficiente, — şi afirmând a priori identitatea între corpurile brute şi fiinţele vieţuitoare, această doctrină scade orizontal cercetările ştiinţifice; ea astupă ochii cercetătorilor şi îi îndeamnă la trândăvie. Suntem datori, deci, să combatem din toate puterile materialismul. Sper, de altfel, că discuţia de faţă 1-a sdruncmat în deajuns ca să nu poată să se mai ridice vreodată în spiritul D-voastră.

APENDICE
Intr'o publicaţie recentă La vie et la mort (1904), un maestru al fiziologiei, A. Dastre din Paris (membru al academiei de ştiinţe, profesor la facultatea de ştiinţe, etc), a reunit, — expunându-le în mod admirabil, — niştte noi şi importante probe ale materialismului modern. A face examenul critic al argumentaţiei distinsului profesor dela Sorbona, este a urmări, până la capăt, această doctrină funestă ştiinţei. I. — Observaţia arată că corpul oricărei fiinţe vieţuitoare este constituit din protoplasma şi este format de una sau de mai multe celule Dastre recunoaşte că fenomenele vieţii nu se observă decât în protoplasma organizată având forma de celulă nucleată; totuşi el adaugă: « Dacă aceste legi ar fi absolute, dacă ar fi adevărat că viaţa nu este posibilă decât în şi prin protoplasma albuminoasă, decât în şi prin celulă, problema vieţii materiei ar fi rezolvată în mod negativ » (p. 248). Apoi, pentru a slăbi caracterul absolut al acestor legi, el invocă următoarea excepţie: «Experienţele de merotomie, adică de amputaţie, demonstrează necesitatea prezenţii corpului celular şi a nucleului, — cu alte cuvinte, întregimea celulei. Dar, ele mai arată că, în lipsa acestei întregimi, moartea nu vine imediat. O parte din actele vitale continuă să se producă în protoplasma anucleată, în celula mutilată, incompletă » (p. 249). Dacă examinăm cu atenţie faptele ce constituiesc această pretinsă excepţie, constatăm că fragmentul de celulă, lipsit de nucleu, nu mai posedă facultatea de a creşte şi de a se înmulţi şi, în general, nu mai prezintă nici unul din actele morfologice ce caracterizează viaţa ; iar fenomenele care se mai produc în el (mişcări corelative consumării

104 DR. Moartea. îşi incorporează particulele ei. PAULESCU rezervelor nutritive conţinute în acest fragment. — departe de a infirma legile unităţii chimice şi ale unităţii morfologice ale fiinţelor vieţuitoare. aşa că problema vieţii materiei este rezolvată în mod negativ. — le încorporează şi le creşte. O «analogie perfectă » există. Câtuşi de puţin. o formă specifică şi are facultatea de a-şi cicatriza rănile. C. In rezumat. ca în celula completă. 279). deci. El asimilează materia disolvată. dacă cineva nu se mulţumeşte cu rezultatele unei observaţii superficiale. transformă substanţele alimentare (hidrocarbonate. ea dobândeşte. realizând un tip sau o varietate a tipului specific (p. Există corpuri brute. în urmă ea le asimilează. — arată aceeaşi aptitudine (ca şi fiinţele vieţuitoare) să-şi repare mutilaţiile » (p. nici un act vital propriu-zis nu continuă să se producă in protoplasma anucleată. Observaţia arată că fiinţa vieţuitoare. adică în soluţia substanţii sale. este totuşi foarte repede şi este urmată de desagregarea fragmentului protoplasmic. Prin urmare. — faptele invocate de Dastre le confirmă în chip strălucit. * cristalele. —adică le face asemenea cu substanţele ce intră în constituţia corpului ei. în momentul segmentării. dar care nu se mai pot reînnoi) nu durează decât puţin timp şi nu întârzie să înceteze definitiv. azotate. astfel. şi anume cristalele. întotdeauna fatală. creşte conservându-şi forma.— să le zicem indivizii cristalini. Intradevăr. pus într'un mediu de cultură convenabil. decât în şi prin celulă. 282). între fiinţele vieţuitoare şi corpurile brute. — răspunde Dastre. constată imediat că analogia perfectă nu* este . Iată un anumit număr de caractere ce par a fi proprii fiinţelor vieţuitoare. pusă într'un mediu convenabil. deşi nu este imediată. acest germen (cristalin) se desvoltă. N. Ceva mai mult. care posedă toate aceste proprietăţi. din acest punct de vedere. împrumutând expresiile d-sale putem zice: Viaţa nu este posibilă decât în şi prin protoplasma. Cu toate acestea. grase) conţinute în acest mediu şi le face absorbabile. II.

o soluţie a acelui corp. — care se găsesc formate gata. desagregate şi amestecate cu moleculele lichidului disolvat. care este cu totul diferită de aceea a mediului. Prin urmare. o soluţie este constituită din moleculele corpului disolvat. — perfect explicată prin acţiunea exclusivă a forţelor fizicochimice. — şi creşterea fiinţelor vieţui- . Un cristal este compus din părticele cristaline.APENDICE 105 reală. în soluţia concentrată a substanţei chimice. moleculele lui se agregă din nou fără să-şi schimbe natura. deci. Când corpul disolvat cristalizează. la două lucruri cu totul diferite: 1° — Dastre numeşte mediu de cultură al unui corp brut. se formează în mod izolat. — Ce asemănare poate exista' între această juxtapunere mecanică de molecule şi de părticele cristaline. Ori. a substanţelor heterogene ale mediului de cultură? — Ce raport poate exista între augmentarea volumului unui cristal. Dimpotrivă. Aceste părticele cristaline. între o soluţie şi un mediu de cultură. ci constă numai în darea arbitrară a aceluiaş nume. la rândul lor ele se juxtapun. prin juxtapunerea moleculelor acestei substanţe. adică transformarea în protoplasma. 2° — Formarea cristalelor este. — prin juxtapunerea de părticele cristaline. decorată de Dastre cu numele de asimilaţie şi de creştere. nici o analogie între un cristal şi un microb. sub forma de cristal şi sub forma de soluţie avem aceeaşi substanţă ale căreia molecule sunt agregate şi desagregate. (Se ştie că Pasteur şi elevii săi au reuşit să facă anumiţi microbi să trăiască şi să se desvolte în medii formate numai din săruri mine rale cărora le-au adăogat o oarecare cantitate de hidraţi de carbon). Nu există. în soluţie. într'o onentaţie constantă. — şi asimilaţia fiinţelor vieţuitoare. el nu se mulţumeşte numai să adune la suprafaţa sa moleculele acestui mediu. când un microb este pus într'un mediu de cultură. homogene. el le supune la o elaboraţie foarte complexă şi le transformă în propria sa substanţă. — agregate de molecule ale unei aceleiaşi substanţe chimice. — şi din această juxtapunere rezultă cristalul. de asemenea.

o segmentaţie şi o mulţi- . 281). «Consecinţa este evidentă: creşterea trebuie să fie acolo preponderentă. — un travaliu activ are loc -la partea sfărâmată sau deformată şi.c. a studiat bine acest fenomen. decât ar fi fost în condiţiile obişnuite. în câteva ore. 280). — o vasodilataţie şi consecutiv. Examinând faptele cu puţină atenţie.PACLESCC toare care se face prin mărimea celulelor şi prin înmulţirea lor. asimilaţia materialelor nutritive şi transformaţia lor în protoplasma devin mai active. se vede câ. Nu este cu putinţă să se dea acelaşi nume unor fapte aşa de disparate. prin apoziţie.100 I)R . — pe când el se măreşte în toate sensurile printr'un depozit de părticele cristaline. acest travaliu a satisfăcut nu numai regularitatea travaliului general pe toată suprafaţa cristalului. La fiinţele pluricelulare. — la locul rănit. Lucrurile nu se petrec altfel într'o fiinţă vieţuitoare (p. adaugă : « Cu alte cuvinte travaliul de formaţie al cristalului este mult mai activ. — mai cu seamă când se Ştie că aceste celule nasc unele din altele. « Dacă un cristal sfărâmat într'o parte. vom vedea risipindu-se analogia iluzorie pe care materialiştii voiesc s'o stabilească între mecanismele reparaţiei formii la cristale şi la fiinţele vii. căruia » împrumut.N. în punctul sfărâmat. înainte de a fi pentru celelalte » (p. se constată. ci şi restabilirea regularităţii în partea mutilată ». pentrucă soluţia devine supra saturată pentru această parte. -— ci că nutriţia întregii celule devine mai intensă. Pasteur. — contrar părticelelor cristaline. de materiale conţinute în mediul ambiant. observaţia arată că nu se produce la locul rănit. numai un simplu depozit. cristalul este mai puţin solubil decât în altă parte. Reparaţia cristalelor mutilate este deci datorită unui fenomen pur fizic. această citaţie. Gernez a arătat că. este pus din nou în soluţia în care s'a format. o exagerare a nutriţiei. 3) — Să trecem acum la cicatrizaţia mutilaţiilor cristalelor. care apar în mod izolat în sânul soluţiei. la nivelul părţii mutilate. Se poate spune oare acelaşi lucru şi despre cicatrizarea rănilor fiinţelor vieţuitoare? La fiinţele unicelulare. între alţi savanţi. Dastre.

restul rămâne pe fundul vasului. — au avut drept rezultat să stabiliască o apropiere neaşteptată între procedeele cristalizaţiei şi acelea ale generaţiei la animale şi la plante ». nu este absolut nimic comun între reparaţia mutilaţiilor cristalelor şi cicatrizarea fiinţelor vieţuitoare. Să punem această soluţie într'o cameră a căreia temperatură este de 15 grade. Este demonstrat astăzi că orice fiinţă vieţuitoare se naşte dintr'o altă fiinţă vieţuitoare.) se topeşte şi dispare în sânul lichidului. de cele mai multe ori. Rezultatul acestor acte complexe este reconstituirea organelor distruse. « anumite cristale. 286).. menţinută la temperatura de 15 grade. lichidul abandonează sub forma de cristale. . din această sare. sau. Ori. Ba. Avem astfel o soluţie de Sulfat de Sodiu care este zisă saturată. — nasc dintr'un individ precedent. o parte din sarea disolvată şi când ajunge să aibe 15 grade. — zice Dastre. asemenea ei. un litru de apă nu poate disolva mai mult de 360 gr. se observă la aceste cristale fenomene analoage cu « generaţia spontanee » a fiinţelor vieţuitoare şi chiar cu însămânţarea şi cu pululaţia microbilor într'un mediu de cultură. « O întreagă serie de cercetări. într'un litru de apă distilată. ceva mai mult.122 de grame de SO4Na2. Răcindu-se. Materialiştii moderni pretind că sunt corpuri care posedă chiar o reproducţie analoagă cu aceea a fiinţelor vieţuitoare. ele pot fi considerate ca posteritatea unui cristal anterior » (p. III. o anumită cantitate din această sare (360 gr. formarea unei cicatrice fibroase. un litru apă distilată poate disolva 4. anterioară. constatăm că toată sarea se disolvă (la 34 grade. Toată lumea ştie ce este o soluţie saturată şi o soluţie suprasaturată. — despre care Leo Errera a dat în încercările sale de filozofie botanică. o aşa de luminoasă expunere. Dacă ridicăm temperatura lichidului până la 34 grade. cristalizat).APENDICE 107 plicaţie a celulelor care se dispun în anumită ordine. la temperatura de 15 grade. — imposibilă de explicat numai prin intervenţia forţelor fizico-chimice. el nu mai conţine decât 360 gr de sare. să introducem un kgr de Sulfat de Sodiu (SO 4Na2) şi să agităm. Prin urmare. — restul s'a depus pe fundul vasului. pentru că.

un minut sau două. Acest fenomen este însoţit de liberare de căldură. — s'a putut provoca formarea altor cristale. Iată acum analogiile pe care materialiştii caută să le stabiliască între aceste fapte ale naturii brute şi fenomenele vitale.108 DB. la 10 grade. într'un butoi trimis din Viena la Londra. Dacă se răceşte ea devine vâscoasă » (p. în jurul acestui prim miez. — ca şi cele introduse din afară. Glicerina prezintă. Soluţia se zice atunci suprasaturată. în tub închis şi menţineţi-1 într'o etuvă. 293). C. dimpotrivă. glicerina lichidă este în stare de supra-fuziune. cristalizaţia se produce şi se propagă repede. cu un cristal de sulfat de sodiu. cu ajutorul acestor cristale. — el va rămânea lichid. PAULESCU Totuşi.—întâmplător. este Insămânţarea analoagă cu aceea a unui microb într'un bulion de cultură. 292). dar nu s'a putut încă determina r ca pentru betol. . în mod spontaneu. — Introducerea unei părticele cristaline. un asemenea fenomen: «nu ştim în ce condiţii glicerina poate cristaliza spontaneu. 1°. mici cristale apar. condiţiile de apariţie a cristalelor. — punctul de plecare al solidificaţiei. până când tot excesul de sare se depune. temperatura şi lăsaţi-1. O soluţie supra-saturată poate să rămână indefinit lichidă. într'o soluţie suprasaturată. asemenea fenomen se petrece cu betolul (salicilat de naftil): «lichefiaţi-1 la 100 grade. şi ea. dacă îl punem într'o soluţie supra-saturată de această sare. germeni (cristalini) vor apărea în lichid (p. la o temperatură mai mare de 30 grade. putem obţine altele. Acelaşi lucru se poate zice şi despre supra-fuziune care este absolut analoagă cu suprasaturaţia. In anumite condiţii. dacă introducem în ea o părticică de sulfat de sodiu. se poate întâmpla ca răcirea să nu provoace cristalizaţia. S'au studiat ' aceste cristale şi s'a constatat că temperatura de fuziune a glicerinii solide este de 18 grade şi că dedesuptul acestei temperaturi. — după cum. Totuşi cristale au apărut spontaneu în glicerina. Şi întradevăr. Dar. în sânui soluţiei saturate şi devin. Insă. aproape indefinit. obţinute astfel. în timpul iernii ». N. Scădeţi-i.

nu se constată nici o diferenţă ». după ce vor creşte şi se vor segxnenta. creşte. apoi. Ştiinţiîiceşte vorbind. — după cum primul microb a născut pe al doilea. 289) între pululaţia unui rnicî ob într'un mediu de cultură şi cristahzaţia unei soluţii suprasaturate. împinsă la acest grad. din întâmplare. vor da naştere. acesta a născut un al treilea. « Dacă se compară acest fenomen cu acel al pululaţiei unei specii de microb însămânţat într'un bulion de cultură convenabil. « S'a împins şi mai departe încă. cu cele şase sisteme cristaline. prin simplul joc al forţelor moleculare. 293).APENDICE 109 2* — Cristalizaţia acestei soluţii supra-saturate este pululaţia. S'a comparat simetria internă şi externă a animalelor şi a plantelor cu aceea a cristalelor. cristal care dă naştere la alte cristale asemenea lui. singur alături de cel dintâi. 291). Prin urmare. 289). este generaţia spontanee a acestor cristale (p. într'o soluţie supra-saturată. este fals a zice că primul cristal a născut pe cel de al doilea. . a cristalelor de glicerina este « ceva comparabil cu creaţia ( ! ) unei specii vieţuitoare. — mărturiseşte Dastre el însuşi. « Primul cristal a dat naştere unui al doilea asemenea lui. la alţi doi microbi. . '— urmărirea analogiilor între formele cristaline şi formele vieţuitoare. —apariţia. o asemenea comparaţie este monstruoasă ! Un microb însămânţat într'un mediu de cultură convenabil. numai graţie întrebuinţării unor termeni. fiecare. Dar. este generaţia cristalului introdus în ea. a cărora semnificaţie este cu totul străină de faptele ce vrea să numiască. şi aşa mai departe » (p. — căci nu substanţa celui dintâi cristal a dat naştere substanţii celui de al doilea cristal. căci aceasta (specie cristalină) odată apărută. propriul său corp se divide în două părţi care vor constitui alţi doi microbi. 278 şi 279). noi. Cele spuse mai sus mă dispensează de a mai insista asupra analogiilor (?) următoare: —formarea spontanee a cristalelor. ajung materiaîiştii să afirme că analogia este completă (p. — zice Dastre. a putut fi perpetuată » (p. şi aproape până la abuz. iar aceştia la rândul lor. acesta s'a format. — teza ia un caracter copilăresc» (pp. . S'a mers până a se pune în paralelă şase dintre principalele tipuri de clasă ale regnului animal.

Când se toarnă. C. N. — între evoluţia lumânării mele. « Aceasta nu este adevărat ». ele au avut o perioadă de formaţie.. şi de culoarea ambrei. ea a avut o perioadă de formaţie. am crede că corpurile brute au chiar o evoluţie care are « ceva analog » cu aceea a fiinţelor vieţuitoare. « Nu trebuie să căutăm numai în spaţiile cereşti această mobilitate a materiei brute care imită pe aceea a materiei vieţuitoare. acest sulf moale pierde. — pe care Dastre le califică « copilăreşti ». transparent. La temperatura ordinară. 252). ele vor avea deasemeni o perioadă de declin. şi trece în stare de sulf octaedric. în apă rece. între aceste analogii. Acelaşi lucru pot zice şi eu despre lumânarea mea.HO DR. PAULESCU Dar. formă care este aceea a sulfului nativ. redevine opac. ea are deasemenea o perioadă de declin. 253). n'a existat întotdeauna. puţin câte puţin. sulf topit. . Dar. — « o analogie funciară a fenomenelor » (p. la temperatura obişnuită. elastic ca şi cauciucul. . — şi totuşi materialiştii au pretenţia să probeze. să privim în jurul nostru şi să întrebăm pe . şi pe care o conservă indefinit. Există oare vreo analogie între acest fenomen şi evoluţia unei fiinţe vieţuitoare? Desigur că nu. fără alteraţie. Dacă ne-am lua după materiahşti. a căruia temperatură este de vreo 230 grade. dur. de ce să luăm exemple atât de îndepărtate? Lumânarea care-mi luminează în acest moment. nu cred însă să se afle cineva care să găsească. Ne este de ajuns. prin exemple identice cu acesta. şi acelea pe care le adoptă. o frază a lui Faye: « Astrele nu au existat întotdeauna. că corpurile brute au o evoluţie analoagă cu aceea a fiinţelor vieţuitoare. « Cei vechi credeau că lumea siderală este neschimbătoare şi incoruptibilă ». — nu există oare decât numai o diferenţă de plus sau de minus? IV. elesticitatea sa. — zice Dastre. « Corpurile cereşti sunt eminamente evolutive ». care va fi urmată de o stingere finală. şi aceea a unei fiinţe vieţuitoare. — şi aduce ca probă. urmată de o stingere finală» (p. se obţine un sulf moale. — conchide Dastre. spre a o găsi.

au găsit la sfârşitul tuturor acestor schimbări. până ce ating o stare ultimă şi definitivă care este aceea a eternului repaos » (p. Dar Dastre vorbeşte încă şi de alte «fapte. — stabilesc că formele determinate ale materiei pot trăi şi muri. naturalist şi medic. In ceea ce priveşte pe geologi. pe fizicieni şi pe chimişti. despre unul dintrînşii care împărţia mineralele în stânci vii. Desigur că exprimându-se astfel giuvaergiii nu şi-au închipuit că spusele lor vor fi invocate ca probe ştiinţifice în favoarea unei doctrine filosofice. Ei bine. întradevăr se nasc. —acelea care sunt susceptibile să-şi schimbe structura. nu există la corpurile brute. care să semene cu aceasta. — şi în stânci moarte. pentru a deveni octaedric. « Aceste fapte. ca argila. repaosul definitiv. — atunci când condiţiile de mediu se modifică şi nu mai sunt în starea optimă (sa. 253). corelativă cu generaţia. sub influenţa cauzelor atmosferice. sulful moale trăieşte. întotdeauna în aceeaşi direcţie. — acelea care. Fiinţele vieţuitoare. în vederea reproducţiei care este funcţia lor primordială . Giuvaergiii de astăzi spun acelaşi lucru despre anumite pietre preţioase. sau când i se adaogă o condiţie anormală. « a atins o stare ultimă şi definitivă care este aceea a eternului repaos ». în aceeaşi direcţie ». devenite inutile. — şi moare când. când scopul lor a fost îndeplinit. încet şi continuu. V. numai forţând sensul cuvintelor poate găsi cineva analogii între aşa zisa evoluţie a corpurilor brute şi evoluţia fiinţelor vieţuitoare. recente. — adaogă savantul profesor. ele declină şi dispar. precise. în acelaşi timp matematician. susţinea nu numai că pietrele trăiesc. încet şi continuu. cresc.APENDICE IU geologi. în scopul de a eşi dm sfera condiţiilor defavorabile. care a fost un savant celebru în secolul al 16-lea.u cel puţin în starea pentru care fiinţa este adaptată). când « s e modifică. devenit octaedric. Aşa dar. dar că ele suferă chiar boale. în sensul că ele se modifică. constatate de cei mai abili experimentatori ». bătrâneţea şi moartea. Observaţia arată că. 254). Le Dantec vorbeşte într'iln loc. de a evolua. Nimic. bunăoară despre turcoaze » (p. se formează. apoi. . — fiinţa vieţuitoare execută reacţii dirijate în scop de apărare. Jer6me Cardan.

Pentru Dastre. dacă nu pentru toţi fiziologiştii. oxigenul. — condiţiile mediului în stare optimă. Numai deasupra şi dedesuptul optimului se produce. — şi de altfel pentru cei mai mulţi. De asemenea. constituiesc excitanţi propriu zişi * şi numai reacţia pe care o provoacă 1 O altă categorie de excitanţi este constituită de formele energiei sau de substanţele chimice care nu există în mediul optim. atât de simple şi atât de clare. lecţia î-a. o reacţie. Din acest fapt a rezultat o confuzie. modificate. — care domneşte şi astăzi în fiziologie. din nenorocire. 185). C. Aceste noţiuni. N. este superioară sau inferioară proporţiei optime (v. în realitate. căldura şi o anumită constituţie chimică a mediului » (p. 184). Dar. unde găseşte anumite condiţii favorabile. o tendinţă de a se apăra. taxii). — adică modificările condiţiilor mediului. Unii fiziologişti numesc excitanţi condiţiile mediului în stare optimă. ea însă devine un excitant deasupra sau dedesuptuj acestei temperaturi. — fiinţa elementară. au fost. oxigenul nu este un excitant decât atunci când proporţia sa. iar dacă modificaţia este împinsă mai departe. încurcate şi întunecate prin faptul că s'a dat o aceeaşi numire (excitanţi) unor lucruri cu totul deosebite. sau mai bine zis.112 DR. . Numai condiţiile de mediu codificate. PAULESCU Cauzele reacţiilor. sau condiţii extrinseci ale vitalităţii sale » (p. Astfel este electricitatea care con- . iar facultatea fiinţii vieţuitoare de a reacţiona sub influenţa excitaţiilor a fost numită excitabilitate sau iritabilitate. condiţiile mediului nu devin excitanţi decât atunci când. activitatea vitală se atenuează şi în cele din urmă se opreşte. are trebuinţă de lumea exterioară. . — au primit numele generic de excitanţi. — şi de care au ^profitat materialiştii spre a-şi făuri argumente în favoarea doctrinei lor. necesare manifestaţiilor vitale. « Pentru a manifesta fenomenele vitalităţii. care pot fi numite excitanţi. fiinţa protoplasmică. Astfel căldura nu constituie un excitant la temperatura optimă. sunt în număr de patru: umiditatea. la fiinţa vieţuitoare. « Condiţiile extrinseci sau fizico-chimice. aerul. ele nu se mai află în stare optimă. în mediul ambiant. constituiesc excitanţi. exagerate sau diminuate. o activitate exagerată. — zice Dastre.

astfel sunt diversele substanţe toxice care excită. spontaneitatea oricării fiinţe vieţuitoare. Mă întreb cum poate cineva să nege. este efectul excitaţiei. este manifestaţia unei activităţi independente de vreo influenţă exterioară. — cu alte cuvinte un mediu optim. zice Dastre. — pe când condiţiile de mediu în stare optimă nu produc niciodată oboseală. starea optimă este reprezentată prin absenţa lor.APENDICE 113 ei. nici oxigenul. reuşesc să dea această desmmţire. Pentru această categorie de excitanţi. — când se găsesc în mediu în proporţiile optime. nici alimentele. — funcţionarea celulelor ce formează diferitele ţesuturi. — nu obosesc fiinţele vieţuitoare. lipsa de spontaneitate a fiinţelor vieţuitoare şi identitatea lor. mai întâi o exagerare a intensităţii reac ţiei {fatiga sau oboseala). se produce. 1 Activitatea fiinţei vieţuitoare nu este decât realizarea actelor ei morfologice şi a fenomenelor ei fiziologice cu finalitate imanentă. desminţită de fiziologia întreagă » (p. Prin urmare s'au confundat condiţiile modificate sau anormale cu acelea ale stării optime. cu corpurile brute. fiziologia. 190). Spontaneitatea. — nu pot să se îndeplinească dacă nu se dă fiinţei materie şi energie în anumite proporţii. a cărora aparentă spontaneitate nu este decât o iluzie. în virtutea căreia s'a proclamat inerţia. pusă In condiţii de mediu optim x. Văzurăm graţie cărei confuzii nenorocite. este o eroare foarte gravă. — ea se aplică la corpurile vii. care se crede că este apanajul corpurilor brute. . — înainte de a suprima. sau mai bine zis. Principala consecinţă a acestei confuzii între lucruri aşa de diferite. Ori. intradevăr. în general. nici căldura. în fine paralizia şi moartea. spontaneitatea oului fecundat şi a embrionului care se desvoltă şi. «Legea inerţiei. stituie un adevărat excitant pentru nervi şi pentru muşchi. unii fiziologişti. nici umiditatea. — nefiind în fond decât nişte mutări de materie şi de energie. avem faptul că numai asemenea condiţii sunt capabile să producă oboseală (diminuarea intensităţii reacţiei. consecutivă activităţii prelungită şi isprăvirii rezervelor nutritive). aceste acte şi aceste fe nomene. Intradevăr. bună-oară. — şi numai deasupra acestui zero. nu există o stare optimă sau mai bine zis. din acest punct de vedere. ca şi în cazul precedent. Ca probă. nu le este specială.

— sunt lipsite de activitatea spontană cu finalitate imanentă. Să luăm unul din aceste corpuri. morfologică şi fiziologică. C. şi nu va manifesta nicio activitate independentă de influenţele exterioare. — exagerate sau atenuate. — ca şi fiinţele. pentru fiinţa a căreia rămăşiţă este. după moarte. Corpurile brute sunt cu adevărat lipsite de spontaneitate. de apărare. — pus în condiţiile de mediu optim. — de exemplu. nici colori.H4 DR. dar care. nici fenomene fiziologice. — fenomene având caracterul de finalitate imanentă. sunt excitanţii săi. etc. el va rămânea inert. fenomene adaptate unui scop de conservaţie. VI. — faţă de inactivitatea forţată a bietului pictor. Materialiştii mai afirmă că corpurile brute prezintă. . nici pensulă. — adică un mediu optim. nu trebuie să i se refuze condiţiile necesare manifestării activităţii sale. Dacă cineva ar zice unui pictor: « probează că ştii să pictezi >. pusă într'un mediu optim pentru dânsa. Reacţia nu este niciodată indiferentă. Dacă această inerţie a corpurilor brute nu există la fiinţele vii. — se produce o excitare a fiinţei care reacţionează cât timp este vie. — va fi absolut inert. rămâne inertă. pentru a exprima adevărul. Astfel stând lucrurile. culorile. căci în asemenea caz ea nu-şi va putea proba spontaneitatea. şi dacă în acelaşi timp. şi nu va manifesta nici acte morfologice. cu finalitate imanentă. — adică nicio activitate indepen dentă de condiţiile exterioare. mi se pare că. ea se regăseşte în mod evident la fiinţele moarte ale căror corpuri sau cadavre — devenite adevărate corpuri brute. o bucată de cărbune. — posedă o activitate spontanee. ea are drept scop să scape fiinţa de condiţiile defavorabile în care se află pentru moment pusă ». — şi să îl punem în orice mediu . nu ar consimţi să-i dea nici pânză. în mod concret şi exact. cu finalitate imanentă. PAULESCU Când se cere fiinţei vieţuitoare să-şi probeze spontaneitatea. Când condiţiile mediului sunt modificate. şi când intervin condiţii anormale. Ca şi corpurile brute — ca şi o bucată de cărbune din exemplul precedent — cadavrul. N. ar trebui zis: « Fiinţa vieţuitoare. ar fi absurd să conchidă că este supus legii «inerţiei » şi că pânza.

In acest punct. dar. Dar unde este aici vreo urmă de finalitate? Pentru ce să-i dăm acestui fenomen banal. ea se curbează şi. — pe care nimeni nu le contestă astăzi. se vede apărând. într'un punct al vergelii. Forţele atracţiei moleculare. — este destinată să scoboare finalitatea fiinţelor vii la nivelul aparenţii de finalitate pe care ei se chinuiesc s'o găsească la corpurile neînsufleţite. bară. I-a renit vreodată în minte cuiva să zică că acesta lamă se curbează în s* . este supusă la o tracţiune puternică. ea suferă o lungire adesea considerabilă ». starea sa în cutare sau în cutare punct. — violentate în acest punct mai mult decât în orice alt loc. el nu are alta proprie şi ia pe aceea care i se dă: lamă. — cusută cu aţă albă. manopera. vergeaua se va rupe ». finalitatea pe care o refuză fiinţelor vieţuitoare. «Dacă sforţarea continuă. Dar. . sferă.— ea revine la forma ei primitivă. dacă se suspendă. « metalul. . o dispoziţie nouă. lichide şi chiar solide. ei atribuie corpurilor brute. prezintă mişcări. — virtutea în elasticităţii sale. căreia îi corespunde o schimbare de aspect al metalului. După ce a arătat că moleculele corpurilor brute. 267) J Iată acum cele două exemple. etc. gazoase. este întrebuinţarea acestei facultăţi în anumite circumstanţe. care era moale în celelalte puncte. câtva timp.ea se rupe. afară de forma cristalină. Dar. — cele două fapte însemnate cu pecetia teleologiei. 268). dacă sforţarea continuă. când sforţarea a încetat.APENDICE 115 Printr'o ciudată paradoxă. Să luăm o lamă de oţel şi să încercăm s'o îndoim. el nu se mai întinde » (p. — Dastre încearcă să probeze că unele dintre aceste mişcări se îndeplinesc în scop de apărare.. fir. — au dat părticelelor metalice (când a încetat sfor ţarea care tindea să se separe). a luat aici aspectul metalului călit. numele de apărare eroică? Ce apără metalul? Forma sa? Dar. o strictură. la ocazie. «Această facultate de mişcare moleculară permite metalului să-şi modifice. vergea. Această întrebuinţare seamănă mult cu adaptarea unui animal la mediul ambiant sau cu procedeele de apărare cu ajutorul cărora el rezistă » (p. sforţarea tracţiunii. — descoperite în lumea brută: 1° — « Când o vergea cilindrică de metal. Ceea ce este foarte curios.

— Dastre aduce încă o mulţime de expresii întrebuinţate de unii geologi. C. « Iată o placă cenuşie de clorură sau de iodură de argint: O lumină roşie o izbeşte: ea devine repede roşie.— tot ca Ia animale. — după părerea sa. totuşi. Şi. — ca aceea a animalelor. ea devine verde » (p.J16 DR. — ar mai fi existând şi o oboseală a metalelor. si că această ripostă. 270). . exemplul meu este identic. etc. după cum nu se caută niciodată scopul reducţiei sărurilor de argint de către lumină. în timpul sforţării Ia care este supusă. ne mai aduc încă o altă probă. o oboseală a elasticităţii. pentru că este astfel. — este adaptată la apărarea şi la conservarea corpului brut» (p. n'ar avea mai bun mijloc. Ca să ne convingă pe deplin că o analogie completă există între corpurile brute şi fiinţele vieţuitoare. Dacă în urmă este expusă la o lumină verde. N. o dispoziţie nouă în scopul de a-i conserva forma si de a-i apăra existenţa ? sau. — ceeace nu împiedecă pe acest eminent savant să scrie: <( Acestea sunt exemple de activitatea intensă care domneşte în interiorul corpurilor brute. chimişti şi fizicieni. Dar. ar fi lipsită de această proprietate teleo logică? Şi. fără să reziste. că o lamă de plumb. . în fond. . Avem aici a face cu un fapt fizico-chimic. Dastre i-a găsit următoarea admirabilă explicaţie: « Dacă ar voi cineva să explice acest remarcabil fenomen. ceva mai mult. totuşi. PAULESCU scopul de a rezista îndoirii? sau că moleculele ei iau.— este « nu mai puţin remarcabil ». o oboseală a tactului electric. decât să zică că sarea de argint se apără contra luminii care ii ameninţă existenţa» (p. — care este astfel. Ele arată că această activitate este. aceste f a p t e . în fine. care se lasă să fie îndoită. — pe care le cunoaştem. nici scopul descompunerii unei raze de lumină albă în radiaţii colorate. după ce a trecut prin aspectele searbăd şi gălbui. de către o prismă de sticlă. . 269). Fără a mai aminti stâncile vii şi moarte şi rezistenţa eroică a unei bare de oţel cu nichel. 2°— Dastre aduce şi un alt exemplu care. — o ripostă la intervenţia străina. 270). — şi căruia nici nu trebuie să ne gândim să-i descoperim un scop. cu acelea ale lui Dastre.

. — profitând de confuzia ce a rezultat din acest abuz de limbaj. 2° — Ei se servesc de cuvinte cu două înţelesuri. de unde trag argumente în favoarea doctrrnii lor. nu voi insista mai mult asupra lor. generalizează în mod arbitrar. o memorie şi un suvenir al sârmii de fier. Să recapitulăm cele ce preced şi să punem în evidenţă procedeele materialiştilor: 1° — Ei întrebuinţează expresii a cărora însemnare întrece pe aceea a faptelor. — nu sunt ştiinţifice. etc. apoi. Şi cu toateacestea. adică în corpuri vieţuitoare şi corpuri brute)} (pag.APENDICE 117 o acomodare la torsiune. 257___258). o adaptare a sticlei. el adaugă: «Nu este mai puţin adevărat că aceste analogii sunt bune de semnalat. măcar pentru a sdruncina confienţa ce se acordă. apoi. împărţirii corpurilor naturii în psihia şi'apsihia. dela Aristotel. sau dau acelaşi nume la lucruri diferite. Dar este evident că asemenea procedee. — care duc la sofism. — şi că le aduce ca argumente serioase în sprijinul tezei materialiste pe care o susţine. Nu-mi închipuiesc că savantul profesor pune mult preţ pe asemenea produse ale unei imaginaţii. — ei afirmă analogia şi chiar identitatea fiinţelor vieţuitoare cu corpurile brute. De aceea. mai mult poetice decât ştiinţifice.

.

Ori finalitatea.SUFLET Domnilor. este cauza finalităţii morfologice şi fiziologice ce există la fiinţele vieţuitoare. — totul are o cauză. Bucureşti. ca şi com plementul său « Generaţia spontanee ». considerată în general. pe urmă. care nu au nimic comun cu ştiinţa. Nu este oare cu putinţă să simplificăm această problemă? Este evident că finalitatea vitală trebuie să aibă o cauză. — şi că acest caracter de finalitate imanentă constituie trăsătura distinctivă a vieţii. Ia Facultatea de Medicină din . — în natură. precum şi toate fenomenele sale fiziologice se împlinesc în vederea unui scop util. i * Dar. să încercăm să facem acest lucru împreună. trebuie să pui ceva în loc ». ŞI DUMNEZEU1 In lecţiile precedente. îmi veţi zice: « Nu este de ajuns să dărâmi. Am făcut. Ceeace noi căutăm să descoperim. nu sunt decât nişte sisteme greşite. căci. Ei bine. am expus rezultatele observaţiei fiinţei vieţuitoare şi am ajuns să constatăm că toate actele sale morfologice. examenul critic al principalelor ipoteze care au pretenţia să explice viaţa şi am arătat că « Materialismul ». recunoaşte două feluri de cauze: 1 Lecţie făcută în ziua de 18 Februarie 1905.

printre naturalişti. — adică al unor serii de circumstanţe a cărora întâlnire şi colaborare nu sunt voite. 1 Paulescu: Generaţia spontanee şi Darwinisniul.PAULESCU 1° — ea poate fi efectul unei voinţe. de selecţie. trebuia ca. pe care. am cri ticat-o cu deamănuntul. Nu voi face astăzi decât să vă aduc aminte fondul acestei ipoteze şi principalele concluzii ce au rezultat din discuţia critică la care am supus-o atunci. IPOTEZA DARWINISTĂ Negaţia brutală a cauzelor finale. — adică al unui agent care concepe scopul şi dispune mijloacele în vederea realizării acestui scop. întâlnesc mijloace coordonate şi adaptate la anume scopuri. la fiece pas. incompatibilă cu această dogmă. ereditatea şi lupta pentru existenţă. care rezultă din cauze pur mecanice. etc. — relativ uşoară pentru fizicieni şi pentru chimisti care au a face numai cu corpuri brute şi cu cadavre. Ipoteza darwinistă răspundea perfect acestui deziderat şi numai astfel se explică celebritatea şi favoarea nemeritată de care ea se bucură şi azi. care recunoaşte trei factori principali: variabilitatea.C. — să i se micşoreze cel puţin importanţa.N. fiinţele vii nu prezintă decât o aparenţă de finalitate. . acum doi ani. Totuşi pentru unii materialişti. adică cu lucruri lipsite de caracterul finalităţii. într'o lecţie. din punct de vedere al metodei experimentale 1. 2° — ea poate fi efectul întâmplării. — nu putea conveni naturaliştilor care. Doctrina darwinistă (transformistă.120 I)R . — să se arate că. evoluţionistă) pretinde că fiinţele vieţuitoare sunt supuse la un fel de alegere. trebuia ca. în realitate. să se salveze doctrina materialistă. înainte de toate. In care din aceste două categorii intră cauza finalităţii vitale? Această întrebare mă conduce să vă vorbesc despre o ipoteză celebră: « Darwinismul ». —în imposibilitatea de a nega finalitatea biologică. — care este efectul întâmplării.

SUFLET ŞI DUMNEZEU 121 a) —Variabilitatea produce modificări ale caracterelor vieţuitoarelor. 1904. Rezultatul colaborării acestor trei factori este formarea de fiinţe cu organizaţie din ce în ce mai complicată. Ceea ce dă teoriei selecţiei lui Darwin o aşa de mare valoare este. fiinţele vieţuitoare graţie modificărilor utile care se acumulează puţin câte puţin. După părerea lui Darwin. formarea de specii care se transformă unele de altele. prin variabilitate. ea nu lasă să subsiste şi să se perpetueze decât acele fiinţe ale cărora caractere s'au modificat în sens util. 2eme edit. ajung în cele din urmă să posede numai caractere folositoare. vezi şi L. au suferit modificări inutile sau vătămătoare ale caracterelor lor. — modi ficări produse de variabilitate transmise prin ereditate. Errera în Dar-winisme.. variabilitatea poate atinge orice caracter. ea se produce în direcţii nedeterminate şi este nelimitată. utile sau vătămătoare individului. — cu alte cuvinte. — după cum o recunoaşte toată lumea. fără ajutorul niciunei idei teleologice. în decursul timpului. ereditatea perpetuează indefinit orice modificare a oricărui caracter. T. 1 . Lamertin). 77. Bruxelles. — ci numai o aparenţă de finalitate datorită întâmplării. I. — fără să recurgă la intervenţia cauzelor finale. p. p. modificări indiferente. Dar ceva mai mult. căci ea salva sistemul lor de falimentul ce-1 ameninţa x. Finalitatea vitală nu este deci o finalitate propriu zisă. 1901. urcând progresiv scara biologică. Şi astfel toate actele şi fenomenele acestor fiinţe parcă se îndeplinesc în vederea unui scop imanent. După Darwin. — faptul că ea explică finalitatea în natura organică prin mijlocirea unor principii pur naturale. b) — Ereditatea face că fiinţele vieţuitoare transmit descendenţilor lor modificările de caracter dobândite prin variabilitate. capabilă să explice admirabila armonie ce domină lumea vieţuitoare. voită. — a fost primită de materialişti cu un entuziasm indescriptibil. 139. — adică concepută. Această ingenioasă ipoteză. alese şi fixate de lupta pentru existenţă (care elimină tot ce este inutil). c) — Lupta pentru existenţă are ca efect exterminarea fiinţelor care. Teoria descendenţii datoreşte acestui caracter favoarea de a fi astăzi acceptată pretu tindeni » (De Vries: Mutationstheorie.

Darwin pretinde că speciile nu sunt fixe. — că. ergo propter hoc. din embriologie Şi din anatomia comparată.122 DE . ca antiştiinţifică. cu probe palpabile. In cele din urmă ajung la concluzia că «trebuie să respingem. este o pură iluzie. nu poate efectua selecţia naturală. ci se transforma unele în altele. împotriva afirmaţiei acestui savant. întradevăr variabilitatea caracterelor şi ereditatea presupun existenţa prealabilă a unei organizaţii primordiale şi a reproducţiei. în loc de a fi aceea a transformării lor. constată că omul rămâne om. etc. — tot atât de defectuoase ca sofismul post hoc. cel de al treilea. Am stabilit deasemeni. ipoteza danvinistă pentrucă nu este probată Şi fiindcă este în contrazicere cu fapte bine stabilite ». câinele. făcând examenul critic al «Darwinismului». a crede că Darwinismul explică în mod mecanic finalitatea şi o suprimă astfel din interpretarea lumii vieţuitoare. pentru a admite transformarea speciilor. In această lecţie mai arăt că argumentele trase din paleontologie. Şi întradevăr. .PAULESCU Observaţia prelungită timp de mai multe mii de ani.—cu alte cuvinte. stejarul. că speciile sunt fixe. stejar. în natură nu se produce nicio variabilitate nedeterminată şi nelimitată a oricărui caracter. In realitate. 1 Vezi regulele metodei experimentale. să fie probată x. trebuie ca. că fără ajutorul acestor doi factori. câine. înainte de toate. Ori. — sunt fundate pe raţionamente defectuoase. 2 Vezi pentru detalii. observaţia serioasă a faptelor demonstrează că lupta pentru viaţă împiedecă alterarea şi degradarea tipului specific şi constituie principala cauză a fixităţii speciilor 2. am arătat că Darwin nu aduce niciun fapt care să demonstreze în mod evident transformarea măcar a unei specii actuale în o altă specie actuală. — argumente pe care transformiştii le invoacă în favoarea ipotezii lor. că motivele pe care se bazează Darwin. sunt iluzorii.N . lupta pentru existenţă. lecţia Generaţia spontanee şi Darwinismul faţă de metoda experimentală.c . Pentru ca o asemenea ipoteză să fie admisă în ştiinţă. a căror finalitate incontestabilă rămâne neexplicată. Am dovedit în fine. nici transmisie ereditară definitivă a tuturor modificărilor dobândite.

SUFLET ŞI DUMNEZEU 128 Selecţia naturală imaginată de Darwin. al cărora tărâm nu trebuie părăsit niciodată. Observaţia arată că finalitatea oricării fiinţe îi este imanentă l. neavând o existenţă reală. Din această discuţie rezultă. . Prin urmare. finalitatea vitală trebuie să fie voită. — care ne-a permis să izgonim din ştiinţă această doctrină. — cum o finalitate nu poate fi decât fortuită sau voită. iar nu şi pe aceea a altor fiinţe. — noţiune pe care o logică riguroasă o impune spiritului nostru. — şi mai ales pentru a nu ne rătăci pe căi extra-ştiinţifice. — agent căruia îi vom da numele de « suflet». un răspuns la chestiunea ce ne preocupă. — nefiind fortuită. — să luăm ca punct de plecare faptele de observaţie. fiecare fiinţă vie posedă într'însa agentul finalităţii sale vitale. Cu alte cuvinte. ea are în vedere utilitatea numai a acestei fiinţe. în mod clar şi lămurit. finalitatea vitală recunoaşte drept cauză un agent care a conceput scopul morfologic şi fiziologic al fiinţei vieţuitoare şi care coordonează mijloacele pentru a ajunge la acest scop. din in (în) şi mânere (a rămânea). Pentru ca să putem aduce puţină lumină într'o chestiune aşa de obscură. Discuţia critică a Darwinismului. — SUFLETUL i Dar să încercăm să precizăm noţiunea de agent dl finalităţii vitale. cu care poate să vină în conflict. Prin urmare. 1 imanent. că finalitatea vitală nu este efectul întâmplării. nume consacrat de un uzaj de mai multe mii de ani. — ne-a dat în acelaşi timp. explicaţia mecanică a finalităţii vitale are o valoare egală cu zero. nu poate explica nimic. I. — cu alte cuvinte finalitatea rămâne în această fiinţă. Ori.

raportând toate actele şi toate fenomenele vitale la un « eu » unic. Mărturia eonştiinţii omului sprijineşte această demonstraţie. N. materia şi energia fiind nepieritoare. Trebuie să adaog că existenţa sufletului poate fi demonstrată şi pe calea ipotezii. fiziologia demonstrează existenţa sufletului. energia şi sufletul sunt cele trei elemente constitutive ale naturii. substrat al energiei. Materia. PAULESCU Să căutăm acum a determina principalele atribute ale sufletului. Observaţia arată că actele vitale ale fiecărei fiinţe formează o orupare armonioasă. Acest fapt se exprimă zicând că Sufletul este nemuritor. în care totul concordă şi nimic nu se contrazice. Neputinţa « doctrinii materialiste » şi a complementelor ei: « Generaţia spontanee » şi « Darwinismul » de-a explica finalitatea vitală ne-a condus să admitem că în fiecare fiinţă vieţuitoare. care este inertă (nu este un agent) şi care. se zice că «sufletul este imate-terial » 2 . A fortiori el diferă de materia. am demonstrat în lecţia precedentă că agentul finalităţii vitale nu poate fi nici materia. — care e imaterial şi unic. prin natura sa. Agentul finalităţii vitale nu cade sub simţurile noastre. pentru fiecare fiinţă vieţuitoare. Prin urmare. Pentru a exprima aceste fapte. De altfel. nici energia (care constituiesc corpul fiinţii) pentrucă aceste elemente nu implică atributul de finalitate. de energia fizică. în virtutea legii «nimic nu se pierde»-— este probabil că nici sufletul nu face excepţie de la legea comună.124 DR. Să luăm ca model şi să imităm. Dar. Acest fapt ne conduce să admitem că finalitatea biologică este efectul unui agent unic pentru fiecare individ. 1 . — rezultă că acest agent diferă. există un suflet unic şi imaterial. o emite sub diversele ei forme 1. Ea pune de asemenea în evidenţă atributele sufletului. pentru ca concluziile unei asemenea ipoteze să fie inatacabile. — din faptul că simţurile nu sunt impresionate decât de energia fizică. Ori. C. — care este cauza finalităţii vitale. Un. să urmăm unicul procedeu pe care îl întrebuinţează savanţii când caută să se ridice de la efecte la cauze.

trece oblic. metoda pe care au întrebuinţat-o fizicienii. Cum era imposibd să fie verificată prin proba şi contra-proba experimentală.. o suprafaţă rezistentă. — în toate direcţiile şi în linie dreaptă. când a fost vorba să găsească cauza propagaţiei luminii. — proiectile ale cărora traiectorii formează razele luminoase. vibraţiile moleculelor acestui lichid. cu transportul unei ghiulele aruncate de un tun. — fizicienii au comparat mai întâi acest fenomen cu mişcarea. ca difracţia. de exemplu.SUFLET ŞI DUMNEZEU 125 de exemplu.—adică pentru a-i determina cauza eficientă. Ce vibrează în cazul propagaţiei luminii? Ştim că lumina traversează corpuri solide (sticla). părticele ale unui fluid subtil. care traversează medii de densitate diferită.— mici proectile. Ei au con chis că un focar luminos emite. lichide (apa) şi gazoase (aerul)..după teoria emisiunii. reflecţia nu ar fi decât saltul părticelelor luminoase care întâlnesc un obstacol. Dar propagaţia undelor la suprafaţa apei recunoaşte. savanţii s'au mulţumit să confrunte această ipoteză cu faptele de observaţie şi au admis-o în ştiinţă. fenomene cu care ea este chiar în contradicţie.— care. dar ea nu este propagată de vibraţiile moleculelor . dr'ept cauză.. depărtându-se din ce în ce mai mult de un centru repre zentat prin punctul unde piatra a atins lichidul. Astfel. Teoria emisiunii părea definitiv stabilită când se observă că ea nu poate să interpreteze unele fenomene ca franjele luminoase. în apă. Pentru a explica propagaţia luminii. Atâta fu deajuns pentru a face să fie părăsită. Aceasta este ipoteza cunoscută în fizică sub numele de teoria emisiunii. lumina. Ei conchiseră că propagaţia luminii este analoagă cu propagaţia acestor unde. Fizicienii căutară atunci un alt termen de comparaţie pe care să poată baza raţionamentul prin analogie şi îl găsiră în ceea ce se petrece când o piatră cade în apa liniştită a unui lac: unde concentrice parcurg suprafaţa apei. pentrucă ea explica toate aceste fapte în mod satisfăcător.. din aer. refracţia ar fi ceva analog cu schimbarea direcţiei unui proiectil. De asemenea.

umple spaţiile interstelare. ea nu Fizicienii au încercai chiar să definească proprietăţile sau atributele eterului şi iată cum au procedat: au comparat eterul cu apa şi — în urma unui control experimental al efectelor sensibile ale acestor agenţi. interplanetare şi vidul aerian. —ale cărui vibraţii ar fi cauza propagaţiei luminii 1 . principalele proprietăţi fizice ale apei. Aceasta este ipoteza zisă teoria ondulaţiei. mai bine zis.126 DR . cu fiinţa vieţuitoare. Totuşi. să alegem un termen de comparaţie convenabil. să urmăm pas cu pas procedeul acestor oameni de ştiinţă. ipoteza. au afirmat sau au negat. — ipoteză care explică toate faptele de observaţie şi nu este în contrazicere cu niciunul din ele. fizicienii au întrebuinţat raţionamentul prin analogie sau. lichide şi gazoase. că el este perfect elastic.. pentru eter.. că acest mediu este format de molecule capabile de a vibra. Pentru a descoperi cauza propagaţiei luminii şi pentru a defini eterul. Vom putea conchide de la această cauză la aceea a finalităţii vitale. analogii reale şi care să aibă o cauză cunoscută. . precum şi fiecare din moleculele lor şi care. un obiect care să prezinte.PAULESCU acestor corpuri. cu pietrele. Asemenea defect însă n'a împiedecat pe savanţii fizicieni s'o introducă în ştiinţă şi să bazeze pe ea. deasemenea. Astfel ei au fost conduşi să admită că eterul constituie un mediu continuu. molecule distincte de acelea ale corpurilor materiale. — eterul fizic. cu alte cuvinte că este lipsit de densitate. la modul de propagaţie al luminii. care înconjoară toate corpurile solide. în plus.c. căci ea traversează. că este imponderabil şi uniform răspândit în univers. de la modul de propagaţie al undelor apei. că nu opune nici o rezistenţă mişcărilor corpurilor cereşti. după cum fizicienii au conchis.N. Fizicienii fură deci obligaţi să imagineze un agent special. această ipoteză nu poate ţi verificată în mod direct prin proba şi contra-proba experimentală. interpretarea fenomenelor naturii. Dar piatra nu seamănă de loc cu fiinţa vieţuitoare. Materialiştii au comparat fiinţa vieţuitoare cu corpurile brute. Să aplicăm această metodă la demonstraţia existenţii sufletului. vidul experimental si acela al spaţiilor interplanetare şi interstelare.

— şi aceea a sufletului nu poate să facă excepţie. care a ales materialele. Ceva mai mult. dirijind-o spre un scop determinat. Era deci fatal ca. Intradevăr. Ori. — să fie greşită. — după un plan întocmit de un inginer. sunt construite şi îmbinate după un plan con ceput mai dinainte şi în vederea unei întrebuinţări ulterioare (finalitate morfologică). şi care îi dirijează mişcă rile în vederea unui scop. Să căutăm un alt termen de comparaţie care să prezinte cu fiinţa vieţuitoare analogii mai intime. o maşină prezintă ceva analog cu o finalitate morfologică şi fiziologică: Ea este formată de organe care. un agent constructor şi conducător. vom putea. şi dânsa. ca şi acelea ale fiinţelor vieţuitoare. în imposibilitatea unei asemenea . concluzia pe care ei au tras-o. — în urma unui raţionament prin analogie. — pentru a-i forma organele. o maşină presupune un lucrător. Acest lucrător este cauza imediată a finalităţii morfologice şi fiziologice a maşinii. — de la cauza uneia la cauza celeilalte. Acest agent este cauza imediată a finalităţii morfologice şi fiziologice a fiinţii vieţuitoare.SUFLET ŞI DUMNEZEU 127 prezintă nici urmă de finalitate morfologică sau fiziologică. constructor şi conducător. — şi care prezida la funcţionarea lor. — să fie confirmată prin proba şi contraproba experimentală. ea îndeplineşte fenomene analoage cu funcţiile de nutriţie (combustia cărbunelui) şi cu funcţiile de relaţie (mişcări) ale fiinţelor vieţuitoare. — şi aceste fenomene sunt dirijate în vederea unui scop determinat de mai înainte (finalitate fiziologică). cel puţin. — după un plan prestabilit. o maşină care funcţionează seamănă cu fiinţa vieţuitoare mai mult decât o piatră inertă. Prin analogie. care construieşte organele corpului. — care le-a dispus. noi conchidem că fiinţa vieţuitoare trebuie să aibă. Metoda experimentală cere ca orice ipoteză. Ori. El este ceea ce am numit «Suflet». — şi încă şi mai puţin conştiinţă. să ne suim până la cauza maşinii vieţui toare. graţie unui raţionament prin analogie. Cunoscând cauza unei asemenea maşini. — sau. Este deci evident că fiinţa vieţuitoare seamănă mai mult cu o maşină decât cu o piatră.

C. — a fost admisă în ştiinţă pentrucă îndeplineşte această din urmă condiţie. cărora.DH. în vederea formării unor organe cu funcţii speciale. — pro cedeu care consistă într'o comparaţie urmată de afirmaţie sau de negaţie. dispoziţia lor după un plan prestabilit. Tot sufletul coordonează fenomenele vitale de nutriţie şi de relaţie în vederea unui scop util. Sufletul este agentul care regulează divizia celulelor. . intră în domeniul naturii brute. imposibilitate demon- strată de faptele experimentale. de-aici înainte. El. ipoteza eterului. Acelaşi lucru se poate zice şi despre ipoteza sufletului. N. Numai această ipoteză ne permite să înţelegem imposibilitatea generaţiei spontanee şi a transformării speciilor. — după control experimental. în fine. Intradevăr. Se poate ca printre D-voastră să se afle spirite pozitive. să explice toate faptele şi să nu fie în contrazicere cu niciunul din ele. — organe. singură dintre toate ipotezele propuse. Ea este deci o teorie care poate fi admisă în ştiinţă x . ea explică în mod satisfăcător caracterul de finalitate al faptelor vitale morfologice şi fiziologice. Sufletul prezida la evoluţia fiinţii şi realizează reproducţia ei. are ca atribut conştiinţa şi este agentul minunilor ce am studiat sub numele de instincte şi acte voluntare. PAULESCU demonstraţii. adică oprirea definitivă a evoluţiei şi supri marea finalităţii vitale în corpul care îi servia drept substrat şi care. — ur mând procedeul întrebuinţat de fizicieni pentru a defini atributele eterului. îndeplineşte în mod satisfăcător condiţiile cerute de ştiinţa experimentală. diferenţierea lor. — deşi neputând fi demonstrată prin proba şi contra-proba experimentală. care nu vor funcţiona decât mai târziu. — explicând toate faptele vitale şi'nefiind în contradicţie cu niciunul din ele. — deşi neprobată în mod direct. obişnuite să nu privească decât lucruri concrete. Ipoteza sufletului. — să le fie greu să admită un «Suflet» imperceptibil Pe calea ipotezei se poate ajunge chiar a defini atributele sufletului. — cu toată demon straţia mea. Absenţa lui constituie moartea. Astfel.

Dastre: Les agents impoderables ei l'ether. 1 A. pentru a-i convinge pe deplin. Şi această siguranţă nu este o simplă credinţă. II. ci o convingere profundă dobândită în mod ştiinţific. care singură. spirite pozitive care să se mire că. Astfel este materia x. aceasta nu dovedeşte decât că el este altceva decât energia fizică. — DUMNEZEU Ştiinţa după cum văzurăţi. îmi va fi de ajuns să le aduc aminte că fizica. Eterul nu ne este revelat de niciun simţ.SUFLET ŞI DUMNEZEU 129 prin simţurţ. Sir William Thompson (Lord Kelvin): « De un lucru suntem siguri: de realitatea şi de materia litatea eterului luminos ». Cât despre relaţiile sufletului cu corpul. .. afirm sus şi tare că sunt tot aşa de sigur de existenţa sufletului cât şi de orice adevăr bine stabilit de ştiinţa experimentală. 1 . într'o ştiinţă expe rimentală ca fiziologia. căruia îi împrumut această citaţie. adaogă comentând-o: «Fundamentele logice ale acestei siguranţe sunt întradevăr. . el este. prin actele şi fenomenele al căror factor necesar el este. — admite mai multe elemente şi agenţi care. cel puţin tot atât de puternice ca şi mărturia simţurilor. Acelaşi lucru zicem şi noi despre suflet: el nu ne este revelat de niciun simţ. ale cărora limite de pătrundere. Iată ce zice despre eter. — nu sunt atinse de simţuri. ele sunt mai greu de definit decât cele ce leagă energia cu materia. 1901. Iar profesorul Dastre. In ceeace mă priveşte. îl cunoaştem însă. Dar ea nu poate să se oprească din Dacă sufletul scapă acţiunii simţurilor. — ştiinţă experimentală per excellentiam. Ipoteza eterului nu implică o abdicare din partea unui spirit ştiinţific şi critic 2. p. infirmităţi şi alteraţii sunt bine cunoscute. adică cu protoplasma. astfel este eterul fizic. îl cunoaştem numai prin fenomenele al cărora factor necesar. impresionează simţurile. se vorbeşte de agenţi cari nu cad sub simţiri. 670. după cum am demonstrat. Acestora. demonstrează existenţa sufletului şi îi defineşte principalele atribute. un mare fizician. în « Revue des Deux Mondes ». pentru o asemenea inteligenţă. — ca şi sufletul.

— şi cu atât mai mult cu cât ea dă seama de toate faptele de observaţie (care fără dânsa. ar rămânea neexplicate). în mod necesar la noţiunea existenţii unei cauze primare a sufletului. C. Vezi Generaţia spontanee şi Danvinismul. A şti că există o Cauză primară a sufletului nu poate satisface pe omul de ştiinţă. ea trebuie să se întrebe: Care este cauza sufletului? Este evident că sufletele fiinţelor vieţuitoare derivă din acelea ale părinţilor lor care sunt. — se impune inteligenţii noastre cu o forţă irezistibilă. ca să zic aşa. nu se găsiau pe pământ. Dar aceste cauze nu pot fi decât cauze secundare a căror serie nu este nelimitată. viaţa n'a existat întotdeauna pe pământ 1. căci ea nu este concluzia unui raţionament prin analogie. — care la început. — care este mai mult decât o ipoteză. — şi cum este absolut imposibil ca sufletul 2 să fie efectul acestor elemente ale naturii brute. pe calea ipotezii. — ne conduce. Raţiunea sprijinită pe principiul cauzalităţii. a fost incandescent. — şi nu este în contrazicere cu mciunul din ele 8.—-care se mai întreabă: ce este această Cauză primară? Care îi sunt atributele? Pentru a răspunde la această întrebare. cauzele lor imediate. Vezi lecţia II-a. principiul cauzalităţii fiind baza ştiinţii. Fiind cunoştinţe prin cauze.130 DR. Cauza primară e reprezentată prin Inginerul. 1° — Cauza primară nu cade sub simţurile noastre. decât materie şi energie. Intradevăr sufletul este de o esenţă cu totul diferită de aceea a materiei şi a energiei. — trebuie să conchidem că atunci. Ca şi sufletul. Ori. 1 1 . Prm urmare. a avut loc intervenţia directă a Cauzei primare. — « nimic nu se face fără cauză». sufletele au început să existe la un moment dat. N. Intradevăr. care a stabilit planul maşinii şi modul ei de funcţionare. —noţiune ştiinţifică. PAULESCU mersul ei înainte. să revenim la faptele de observaţie care nu trebuiesc pierdute niciodată din vedere. * In demonstraţia existenţii sufletului. — cum în acel moment. ea este deci imaterială. Şi notaţi că această noţiune.

reamintesc formele altor animale. Din această uniformitate de plan. Există deci o oarecare uniformitate a planului morfologic 1. prin raţionamente bazate pe premize absurde. sunt formate de protoplasma şi. ajungem la concluzia că în regnul vieţuitor există o unitate în varietatea nelimitată a formelor şi a fenomenelor. — ca următoarea: orice lucru. Totuşi. de relaţie şi de reproducţie. dela cele mai simple la cele mai complicate. de uniformitatea planului fiziologic. — considerat în evoluţia unui individ şi în seria fiinţelor vieţuitoare. ergo propter hoc.SUFLET ŞI DUMNEZEU -J^J 2° — Observaţia arată că. Dar uniformitatea este şi mai aparentă. ceea ce ne conduce să admitem că acest regn este efectul unei cauze primare unice. derivă din el. Toate aceste fiinţe. de exemplu. Ceva mai mult. ajunse la o stare de completă desvoltare. fără excepţie. tipurile diverselor specii prezintă între eleanalogii manifeste. de relaţie şi de reproduc ţie. formele succesive pe care le ia un animal superior. când e vorba de planul fiziologic . Dar şi-au dat seama că « dacă descendenţa implică asemănare >). invej-sul poate fi fals. o asemănare incontestabilă. prezintă aceleaşi fenomene vitale de nutriţie. corpul fiecărui fiinţe vieţuitoare este construit după « o serie de ordine regulate de mai înainte » (Claude Bernard). constituţia chimică şi fenomenele fiziologice sunt identice la toate fiinţele vieţuitoare. Ori. — premize analoage cu sofismul post hoc. — întradevăr. Dacă apropiem uniformitatea planului morfologic. tipul morfologic al unei specii diferă mai mult sau mai puţin. considerate la diverse vertebrate. în cursul vieţii sale embrionare. toate animalele vertebrate posedă cele trei feluri de organe: de nutriţie. după un plan prestabilit. există o homologie. care seamănă cu un altul. de acela al altor specii. — şi între aceleaşi organe. De aici rezultă un fel de transiţie gradată a formelor. — şi că acest plan este aproape acelaşi pentru toate fiinţele unei aceleiaşi specii. 1 . — transformiştii au încercat să tragă probe în favoarea doctrinii transformării speciilor. deşi distincte. toate fără excepţie. din această asemănare. de specii diferite. asemănarea neimplicând câtuşi de puţin descendenţa. Astfel.

care le execută. — există o întreagă serie de acte şi de fenomene care au drept scop perpetuarea speciei. Finalitatea multiplă se mai întâlneşte în societăţile naturale (familii. în care. părinţii. — organe care nu vor funcţiona decât mai târziu. In urmă. devenite mamă. — după expulsia uterină. de când rasa şi specia ei există. De asemenea. încă din starea embrionară. Alături de faptele vitale cu o finalitate imanentă. de sex diferit.-—adică. singurul aliment care îi poate întreţine viaţa.deci. Ea urmăreşte un plan prestabilit. servesc la nutriţia şi la desvoltarea embrionară a puiului. — ale unui alt individ. — sau veghiază la siguranţa semenilor lor. finalitatea nu rriai este imanentă şi limitată la un individ. Observaţia arată că organele genitale ale unui individ se adaptează la organele genitale. In plus. PAULESCU 3° — Observaţia mai arată că fiinţa vieţuitoare construieşte. pentru noul născut. de asemenea. — ordin căruia i s'au supus. — cum zice CI. cauza acestei finalităţi. moşii şi strămoşii ei. ca şi funcţionarea lor se îndeplinesc fără ştirea fiinţii vieţuitoare.132 DR . —care realizează finalitatea imanentă a fiinţei vieţuitoare pe care o animează. pe cari îi apără în caz de pericol. Bernard. naţii). laptele. după naştere. suverani) lucrează spre a asigura existenţa progeniturii. că sufletul. — prepară. cu o perfecţie minunată. — adică.—anumiţi indivizi (părinţi.—diferitele organe care îi constituiesc corpul. propriu vorbind. — altfel conformate. — căci îl ignorează în mod absolut. — graţie instinctelor sociale.N. — şi a cărora funcţionare este perfect adaptată unui scop util. C. — anume glandele mamare. — care realizează conservarea individului. Se pare. anumite organe ale unei femele. — această fiinţă pare a nu fi conceput ea însăşi scopul acestor acte morfologice şi fiziologice îndeplinite de dânsa. — nu este el însuşi. ea se supune orbeşte unui ordin primit «la origine ». triburi. şefi. Ori. al cărui autor nu este ea însăşi. In toate aceste cazuri. — ci se referă la doi indivizi. construcţia organelor. — alte organe ale mamei. .

— o simplifică. în general. — şi altruistă. de crematori. — ca şi acela al cremaţiei. cercetări recente au dovedit că anumite plante. Observaţia probează că pentru a-şi forma ţesuturile şi pentru a îndeplini fenomenele vitale.SUFLET ŞI DUMNEZEU 183 Se poate zice chiar că. după moartea fiinţelor vieţuitoare superioare (animale şi plante). ceea ce ar face imposibilă viaţa fiinţelor noi. Ori. importantul rol de gropari. — este reducerea substanţii organice în stare minerală 1. Observaţia arată deasemenea că. — căci rezultatul putrefacţiei. — o aduc în cele din urmă la starea de substanţă anorganică. — cu un cuvânt. Fără ele viaţa pe pământ ar fi imposibilă. plante incolore. în natură. Existenţa tuturor fiinţelor vieţuitoare depinde. animale) sunt incapabile să subsiste prin ele înseşi. pe ele. Dar în acelaşi timp. în special leguminoasele. Ei îndeplinesc deci. — după cum am amintit în lecţia precedentă. deci. graţie lor. — orice fiinţă vieţuitoare are trebuinţă absolută de substanţe organice şi mai ales de hidraţi de cărbune. sau. se închide un imens ciclu de energie şi de materie. viaţa e egoistă. Aşa de exemplu. trece prin lumea vieţui toare şi ajunge din nou în lumea anorganică. suprafaţa pământului ar fi acoperită de nenumărate cadavre de animale şi de vegetale. ca să zic aşa. nutresc întreg regnul vieţii.'—fermentaţiile putrefacţiei ce ei determină. — care. plecat dm lumea organică. ele fac aceasta prin acţiunea unor microbi care trăesc. . în a doua. Ori.—a fortiori' el nu este cauza unei finalităţi care se raportează la alţi indivizi. microbii intră în scenă şi. plecând de la substanţe anorganice. 1 Microbii nu produc numai distrugere. — numai plantele verzi pot forma hidraţi de cărbune. — dacă sufletul nu este cauza finalităţii imanente a fiinţii pe care o vivifică. ca paraziţi. — şi o redau lumii minerale din care ea derivă şi de unde este reluată de plante. — disolvă substanţa organică ce constituie corpurile acestor fiinţe superioare. căci celelalte fiinţe vieţuitoare (microbi. fixează azotul aerului şi-1 in troduc în combinaţii organice. de aceea a plantelor verzi. — care. pentru a trăi. în prima jumătate. Fără microbi. mai bine zis.

triburi. următorul răspuns care îndeplineşte toate condiţiile cerute de metoda ştiinţifică: « Viaţa este efectul a două cauze imateriale: una. — dacă apropii finalitatea morfologică şi fiziologica ce se observă la orice fiinţă vieţuitoare. — nu este desigur opera sufletelor lucrând în mod izolat. — unică. Acum putem da întrebării «care este cauza vieţii?». — adevăratul autor al finalităţii ce constatăm la fiinţele vieţuitoare. Ea nu poate fi decât opera cauzei lor primare. — prezintă. De aici rezultă că. « alta. — au pus în evidenţă uriaşa simbioză ce uneşte toate fiinţele vieţuitoare. pentru totalitatea fiinţelor vieţuitoare ». precum şi admirabila armonie ce domină lumea vieţuitoare.PAULESCU Aceste noţiuni. cauza primară. cauza secundară sau Suflet. sau Dumnezeu. naţii). — care constituesc una din cele mai frumoase descoperiri ale ştiinţii moderne. Această cauză primară este Dumnezeu. Şi această armonie. — de aceea ce se întâlneşte în societăţile naturale (familii. Demonstraţia existenţii unei cauze primare a vieţii imaterială unică. Prin urmare. — această minunată adaptare a mijloacelor la scopuri.C. considerate în particular şi în totalitate.-N'. atributul de înţelepciune.134 DIi . — şi de aceea ce există în întregul regn al vieţii. este termenul sublim la care ne conduce fiziologia. — ajungi la următoarea concluzie evidentă : Cauza primară. înţeleaptă. într'un grad suprem. . — unică pentru fiecare fiinţă vieţuitoare. omul de ştiinţă nu se poate mulţumi zicând: Cred în Dumnezeu. — ci trebuie să afirme: Ştiu că Dumnezeu este.

APENDICE IDEEA DE DUMNEZEU IN ŞTIINŢĂ Ideea de « Dumnezeu » este o noţiune fundamentală fără de care ştiinţa cade în absurd. aşa că. El s'a servit de prestigiul ştiinţei. incapabili să-i priceapă ipocrizia. a exploatat şi exploatează candoarea şi naivitatea copiilor şi a tinerilor neexperimentaţi care nu au nici cunoştinţe suficiente... căzusem în cursa unei perfide afirmaţii că oamenii de ştiinţă sunt toţi materialişti. noi cunoştinţe asupra naturii brute şi asupra fiinţelor vieţui toare. La şaptesprezece ani. care 1-a primit orbeşte pentru că el s'a dat drept expresia ştiinţei. eram materialist pentrucă nu aveam decât o sumă foarte restrânsă de cunoştinţe asupra naturii. pentrucă raţiunea mea nu era încă desvoltată. o victimă a acestei doctrine. printr'un studiu con tinuu. neavând spirit critic. nici spirit critic destul de desvoltat pentru a deosebi minciuna de adevăr. pentru că. . fie prin lipsă de inteligenţă. facultăţile mele intelectuale ar fi rămas copilăreşti. Materialismul ateu a năpădit societatea modernă. mai multe generaţii. cu doctrinele sale răufăcătoare. materialismul însemnează ignoranţă fie prin lipsă de cultură. — ca să impună mulţimii semi-savanţilor. fie prin pasiune. drept rezultatul sau sinteza descoperirilor ei celor mai recente. Prin ei s'a introdus în şcoli. — sau dacă din nenorocire. ca sistem. — şi a otrăvit astfel. este negaţia ştiinţei. ' Ei bine. — aş fi şi astăzi. unde. credeam tot ce auzeam şi citeam. — sau dacă nu aş fi constatat că adevăraţii savanţi resping sistemul materialist. cum erau la acea vârstă. în mod laş. — dacă de atunci nu aş fi dobândit. Ca orice eroare. — el care.

— Flourens. —Laplace.—putem cita ca teişti declaraţi: 1° — marii astronomi: Herschell. — Lancereaux. — De Lapparent. — Claude Bernard. — Barrande. chimie biologică şi microbiologie): Buffou. — Marconi___ 5° Iluştrii iniţiatori ai ştiinţelor naturale moderne (zoologie. marii savanţi. — Berthollet.. — Ampere.. — Hermite.. — Hirn. — Wiîliam Thompson (Lord Kelvin).336 DR. — Henri Gonthier. — Louis Agassiz. — Branly. — A. — Roux. — De Blainville. 3° — fundatorii chimiei moderne: Lavoisier. Toate acestea s'au făcut în numele ştiinţei. — J. — Isidore Geoîfroy Saint-Hilaire. 4° — fundatorii fizicii moderne: Reaumur. — Cuvier. de Verneuil.— Thenard. — Wilîrid Kilian. de Quatrefages. de Leibnitz. — Brogniard (fiul). sunt tocmai acelea pe care le-am expus mai sus: . — Elie de Beaumont. de Pascal.. au admis toţi. — Gratiolet. — Latreille.. Biot. — Hauy. anatomie. Iată de altfel. Milne-Edwards. creatorii şi gloriile ştiinţei. —Maxwell. — De Bonnard. C. — Ber-nard de Jussieu.— Chevreul şi Wiirtz . PAULESCU Adepţii materialismului au repetat de atâtea ori că ştiinţa modernă a izgonit definitiv din domeniul său ideea de « Dumnezeu ». medicină. care îi fac să admită existenţa lui Dumnezeu. geologie şi paleontologie. de Bacon. — Dupuytren. — că astăzi multora le este ruşine să pronunţe cuvântul « Dumnezeu » faţă de martori.. pasaje culese din operile câtorva din aceşti oameni mari de ştiinţă.. de Newton. — Faraday. — Homalius d'Halloy. — Etienne Geoîfroy Saint-Hilaire. Fără a mai vorbi de Copernic. de Galileu. Dumas. — Volta. — Berzelius.—Fresnel. — Pierre Termier. — ei au ştiut să manevreze aşa de bine. — A. pentrucă principalele motive.. — Antoine de Jussieu. de Kepler. botanică. fiziologie.— Liebig.. — Van Beneden. 2° — marii matematicieni: Euler. — ArmandGautier. — Brogniard (tatăl). de Descartes. Laennec. — Pasteur. Şi totuşi.— Cfay-Lussac. — Linne. — Jurien de la Graviere. — Gaiidry. N. — Ed. B. — Calmette.— J. — Cauchy. — Cruveilhier. — de preferinţă naturalişti. Faye. . — Robert Mayer (întemeetorul energeticii fiinţei vieţuitoare). — Haller. şi au proclamat existenţa lui Dumnezeu. B. — Le Verrier.

. p. Labe): . Cruveilhier. Paris. J. profesor de istorie naturală. necesse est ut unitatem illam progeniratricem Enti cuidam omnipotenţi et omniscio attribuamus. XXII. este necesar să atribuim uni tatea progeneratoare unei Fiinţe atotputernice. 12 (Ed. profesor la Universitatea din Cambridge) în De l'espece et de la classification en zoologie.) în Historie naturelle des regnes organises. 1 (apud Levrault) : « Cum unitatea presupune ordinea în orice specie. II.. 266): «Din câte spusei până acum. 1822. 1831. deduc această consecinţă: legile care domină societăţile insectelor. a cărui operă este Creaţia» (« Cum unitas in ornni specie ordinem ducit. Agassiz. Paris. omul religios singur rămâne. Parisiis. . membru al academiei de ştiinţe. — (fundatorul Entomologiei. Paris 1851 (Ed. p. etc. pentru a împărtăşi entuziasmul sfântului Profet şi pentru a striga cu dânsul: Cerurile spun gloria lui Dumnezeu. profesor la muzeul de istorie naturală. Latreille. Deo nempe cujus opus Creatio audit »). — (celebru naturalist.SUFLET ŞI DUMNEZEU 137 C. . — (membru al academiei de ştiinţe. 499: «Ajuns la această limită. trad. ». sistem stabilit la origine. L.. — Systema naturae. 252 (Ed. fizicianul dispare. T. — şi cugetarea mea se ridică cu un religios respect către acea Raţiune eternă care. — (celebru naturalist. T. 1869. 1850 —1860.. Etienne Geofîroy Saint-Hilaire. în Cours a"Entomologie.) în Philosophie anatomique. adică lui: Dumnezeu. etc. dând viaţă atâtor fiinţe diverse. 1830. T. formează un sistem combinat cu înţelepciunea cea mai profundă. ». p. II. p. ». — (profesor de anatomie la facultatea de medicină din Paris) în Trăite d''Anatomie descriptive. p. suntem obligaţi să considerăm orice legătură inteligentă şi inteligibilă între feno mene. ca o probă directă a existenţii unui Dumnezeu care cugetă ».. 3-eme e'dition. cu atât se pune mai bine în evidenţă diversitatea comorilor pe care Creatorul le-a pus în noi. Isidore Geoîfroy Saint-Hilaire. Masson): « Cu cât se descoperă mai multe asemănări organice între om şi animale. p. franciise par Vogeli. Paris. a voit să perpetueze generaţiile. M. Linnaci. Bailliere): «Cât timp nu se va putea proba că materia sau forţele fizice pot să raţioneze.. I. Paris.

1293: Botanica « este o ştiinţă care. Bailliere): .. a căruia structură atât de delicată. la muzeul de istorie naturală. conference faite â la Sorbonne et recueillie par Emile Alglave. N. în prezenţa unor fapte aşa de semnificative şi aşa de nu meroase. el merge de la materie la viaţă. coordonat. p. de la inteligenţă la suflet. Paris 1857. etc. se mai pot găsi oameni care să vină să ne spună că toate minunile naturii sunt nişte simple efecte ale întâmplării sau nişte simple consecinţe ale proprietăţilor generale ale materiei. T. Milne-Edwards. cu 0alion. Claude Beniard. Aceste zadarnice ipoteze sau. PAULESCU « Cât de mare trebuie să fie ardoarea noastră pentru studiul omului. — (membru al academiei de ştiinţe şi al academiei franceze. — (prezident al academiei de ştiinţe din Paris) în C. . care este anatomistul care să nu fie împins să strige.) în Eloge de B. 34. cu umilinţă. ne arată atâta armonie în întreg şi atâta perfecţiune în amănunt. p. Becue des cours scientifiques de France et de VEtranger. şi în acelaşi timp. Acad. Garnier): « Niciodată ştiinţa nu ne-a revelat lucruri aşa de mari. etc. Dumnezeu înaintează mereu. membru al academiei de ştiinţe şi al academiei franceze. cel mai mare spirit ştiinţific al veacului al XlX-lea) în Lecons sur Ies phe'nomenes de la vie. p. etc. naturaliştii nu le pot da crezământ şi azi. 347 (Ed. al lui Linneu. . 17 Decembre 1864: « Este de mirat că. .138 DR. I. profesor de zoologie la muzeul de istorie naturală. de la viaţă la inteligenţă. care uneori se ascund sub numele de ştiinţă pozitivă. că o carte de anatomie este cel mai frumos imn ce a fost dat omului să-l cânte în onoarea Creatorului ». al lui Cuvier şi al atâtor oameni de geniu. în care totul a fost prevăzut. etc. Flourens. ia oorbonna. membru al academiei de ştiinţe. — (fiziologist celebru. . această capodoperă a creaţiei. — ei nu pot să-şi dea seama de fenomenele ce se petrec în faţa lor decât atribuind operile creaţiei acţiunii unui Creator». . atât de rezistentă. C. des sciences. profesor la College de France. se'ance du 27 Decembre 1886. Jurien de la Graviere. 2-eme anne'e. mai bine zis. . cu o pricepere şi cu o înţelepciune infinite. aceste aberaţii ale minţii. p. — ca în timpul lui BeaumuT. ». cel mai ilustru dintre fundatorii fiziologiei şi ai medicinii experimentale. în planurile sale. Delessert. se mulţumeşte să admire pe Creator în operile sale ». — (naturalist renumit. B. sunt respinse de adevărata ştiinţă. . La vederea acestei minunate organizaţii. A. 331 (Ed.) în Instinct et intelligence des animaux.

fizicienii şi chimişti iluştri proclamă în mod solemn existenţa Cauzii primare şi vom termina cu magnifica mărturisire a nemuritorului Pasteur. aceasta e legea. Ele ne arată că toate lucrurile vii depind de un Creator şi de un stăpân etern». p.SUFLET ŞI DUMNEZEU 13Q « In realitate. Theories Cosmogoniques des anciens et des modernes. Gauthier Villars): In jurul nostru avem mulţime de probe strălucite de o acţiune inteligentă. trebue să existe o inteligenţă superioară din care derivă a noastră. 9 (Ed. noi nu asistăm la naşterea niciunei fiinţe. — (mare chimist. ed. făcător al cerului şi al pământului ». 631 şi următoarele: . «Pentru noi. de aceste idei.) în Sur VOrigine du monde. la 8 August 1894. etc. Paris. de M. Gauthier-Villars): « Şi cum inteligenţa noastră nu s'a făcut ea însăşi. im riscăm să ne înşelăm. pentru câtva timp. 336). în fine. membru al academiei de ştiinţe. Chevreul. cu atât ne vom apropia mai mult de adevăr. des sciences. etc. Nu putem rezista plăcerii de a aduce aci frazele. numai la început se poate invoca prevederea sa: la origine. membru al academiei de ştiinţe. trebuie s'o căutăm în Cauza primară ». Faye. tată atotţiitor. de Fonvielle. şi dacă vreodată îndoeli metafizice ne depărtează. «Natura reface ce a mai făcut. iată-ne preparaţi a înţelege şi a primi formula tradiţională. nu vedem decât o continuaţie periodică. Nu putem s'o găsim în cauzele secunde sau actuale. 14 Septembre. raportând la dânsa aceste splendori ale Cerurilor care au deşteptat cugetarea noastră şi. p. 1884. Paris. Sir William Thompson (Lord Kelvin). Şi cu cât ideea ce ne vom face despre această inteligenţă supremă va fi mai mare. — discurs prezidenţial pronunţat la Oxford. — (unul din cei mai mari fizicieni ai epocii actuale). de un plan binevoitor. Acad. R. 1874. profesor de chimie şi director la muzeul de istorie naturală. prin care astro nomii. ele revin cu o forţă irezistibilă. Trebue să ne înălţăm până la Cauza primară» (p. Ele ne arată natura supusă unei voinţe libere. la origine. ea est e în trecut. citat de Lord Salisbury în Limites actuelles de notre science. considerând-o ca autorul tuturor lucrurilor. înaintea lui British Association [Trad.) în C. Raţiunea acestei creaţii aparente nu este deci în prezent. Prin urmare. 337). 1895. legea prealabilă nu există decât la origine» (p. — (astronom ilustru. Dumnezeu. franc.

140 DR N c . — (membru al academiei de ştiinţe. etc. băgând de seamă. unică. n'am fost materialist la nicio epocă a vieţii mele. «A doua este convingerea mea despre existenţa unei Fiinţe Divine. etc. 27 Acrii 1882. Dumnezeu! >. de la 3-eme Session. C. acest nume îi scăpă din gură şi deodată se manifestă. 23: « In zadar ştiinţa a revelat structura lumii şi ordinea tuturor fenomenelor. ca şi cuge tarea omenească. Armând Gautier. deşi era profund religios. — în convingerea instinctivă. să fie efectele întâmplării». raportul lor. Deci. o mişcare de aprobare simpatică. în auditorii săi. nici materialist. 1897 (Ed. « Se spune că ilustrul fizician englez Faraday. — el este condus să le subordoneze unei Cauze primare.. că lucrurile nu au în ele înseşi raţiunea lor de-a fi. în lecţiile pe care le făcea la institutul regal din Londra nu pronunţa niciodată numele lui Dumnezeu. universală.) în Discours de re'ception a P Academie frangaise. R. n'am fost niciodată sceptic. Louis Pasteur. Faraday.) în La theorie des atomes dans la conception generale du monde.. — (membru al academiei de ştiinţe şi al academiei franceze. să protesteze contra unei opinii diametrial opuse cu a sa şi aceasta este cauza care mă face să expun motivele pentru care zic că n'am fost niciodată nici sceptic. « Prima opinie se referă la siguranţa ce am despre existenţa materiei în afară de mine-însumi. Deci. Carre et JVaud): « Este o ştiinţă pe dos aceea care îndrăsneşte să asigure că numai materia există şi că numai legile ei guvernează lumea ». el (spiritul omului) voieşte să se înalţe mai sus şi. vezi Association fran-caise pour V Avancernent des sciences. profesor de chimie la facultatea de medicină din Paris etc. spiritul meu neputând concepe ca această dublă armonie. originea lor. Creatoare a unei îndoite armonii: armonia care domină lumea neînsufleţită şi pe care o reve lează ştiinţa mecanicii cereşti şi ştiinţa fenomenelor moleculare.) în Les manifestations de la vie derivent-elles toutes des forces mate'rielles? Paris. profesor şi decan al facultăţii de medicină de la Paris. p. într'o zi prin excepţie. Lille. Wiirtz. căutând adevărul.PAULESCU « M'am întrebat dacă într'o epocă în care de multe ori s'a zis că ştiinţa modernă duce la materialism. — (chimist renumit. apoi armonia care domină lumea organizată vieţuitoare. 1874. creatorul chimiei biologice şi al microbiologiei. îşi întrerupse lecţia prin aceste cuvinte: « V'am uimit pronunţând numele . nu este o datorie pentru un om care şi-a petrecut viaţa în mijlocul cărţilor şi într'un laborator de chimie. membru al academiei de ştiinţe.

este el însuşi etern prin natura sa ». ieşind din grămada mediocrităţilor. în aceste lecţii. Ori. Fericit cel ce poartă în sine un Dumnezeu. . Creatorii transformismului. idealul patriei. Acestea sunt izvoarele vii ale marilor cugetări şi ale marilor acţiuni. dacă aceasta nu mi s'a întâmplat încă. — în Hislorie naturelle des animaux sans vertebres. — credeau în Dumnezeu. idealul virtuţilor Evangheliei. şi din care ele emană. Lamarck. T. calitate sine qua non a adevăratului om de ştiinţă. cine se află care să poată fi opus. iar fanatismul sectar. Haeckel: Enigmes de VUnivers. Toate sunt lu minate de reflexele Infinitului ». « Peste tot în lume văd inevitabila expresie a noţiunii de Infinit. printre cei ce neagă pe Dumnezeu. I. pentrucă misterul care învăluie Universul. Lamarck şi chiar Darwin. religia monistă. « Mărimea acţiunilor omeneşti se măsoară după inspiraţia care le-a dat naştere.SUFLET ŞI DUMNEZEU 141 lui Dumnezeu. el se crede fundatorul unei religii noi. pe vreunul din întemeetoni ştiinţei moderne. în zadar va căuta cineva să descopere printre dânşii. Ei bine. un reprezentant al ştiinţei experimentale. Ideea de Dumnezeu este o formă a ideii de infinit». cu care caută să o propage. de o violenţă rară x. 267. « Mă întreb în numele cărei noi descoperiri filosofice sau ştiinţifice. Bailliere): 1 Vezi E. Paris. ele mi se par de esenţă eternă. până acum. Paris. dar noţiunea şi respectul de Dumnezeu ajung în spiritul meu prin căi tot atât de sigure ca şi acelea care ne conduc la adevărurile ordinii fizice ». căci nu va găsi. T. In tabăra adversă. e pentrucă sunt. p. somităţilor ştiinţifice pe care le citarăm? Materialiştii pretind că ştiinţa modernă este opera doctrinii lor. îi întunecă judecata şi îi ridică calmul şi imparţialitatea. 1885 (edit. — decât pe faimosul zoologist Haeckel. 2-eme edition. — pe ale căror idei materialiştii moderni şi-au zidit sistemul. şi care i se supune: idealul artei. un ideal de frumuseţe. ca valoare. Haeckel este un spirit cu totul anti-ştiinţific. idealul ştiinţii. 1904. Prin ea supranaturalul este în fundul tuturor inimilor. — ca om remarcabil. se poate smulge din sufletul omului aceste înalte preocupaţii.

mă impresionează prin greutatea sa. opiniile iniţiatorilor doctrinii.. 1883. membru al Institutului Franţei) scria în «La Vocation du Savant».. — vezi La vie et la correspondance de Charles Darwin par De Varigny. <t Nu am mers niciodată până la ateism în adevăratul sens al cuvântului. I. — (membru al academiei de ştiinţe. lângă Dumnezeu. căci natura este o oglindă pură în care se reflectă Frumuseţea divină ».) în Les enchaînements du monde animal dans les temps geologiques. 363). 1888 [ed. Astăzi o mişcare de reacţie în contra încălcărilor Materialismului şi ale corolarului său Ateismul. Ea provine din extrema dificultate sau mai bine zis din imposibilitatea de a concepe Universul prodigios şi imens. Ea este produsul sublim al voinţii sale atotputernice. p. 353). analog până la un oarecare punct cu acel al omului. de exemplu: A. Mai mulţi transformişti. nefiind nici măcar o fiinţă. ci numai o ordine a lucrurilor. de altfel. — ca rezultatul unui destin şi al unei necesităţi oarbe. — începe sa se producă pretutindeni.C. este o plăcere şi chiar o datorie pentru noi. — cuprinzând omul şi facultatea sa de a privi în viitor. pe căi măreţe ». dar o paralizează şi îi împiedecă progresul. Gaudry. zic. Darwin. T. Reinwald): « O altă cauză a credinţei în existenţa lui Dumnezeu. pentrucă aceste legi vin de la Dânsul. Ch. . Astfel. puterea din care ea emană neavând limite ». Totuşi această voinţă nu poate fi limitată. adică până a nega existenţa lui Dumnezeu » (p. nu este însuşi Dumnezeu. 5: « Oricât de mici suntem. care ţine de raţiune iar. nu de sentimente. Pierre Termier. — natura. — (ilustru geolog. împărtăşesc. voinţa lui Dumnezeu este pretutindeni exprimată prin executarea legilor naturii. constituind o putere peste tot supusă la legi. în această privinţă. în Franţa şi mai ales în Germania. — asupra domeniului ştiinţei. Cugetând astfel. etc. Să sperăm deci că. PAULESCU « Natura nefiind o inteligenţă.it.J42 DR N. nu numai o compromite. peste puţin. Paris. mă simt condus să admit o Cauză primară cu un spirit inteligent. Paris. .. să scrutăm natura. ». ştiinţa va ajunge să scape de acest parazit care. în 1927: * Geologia ne conduce de mână. profesor de paleontologie la muzeul de istorie naturală. « Astfel. şi merit numirea de deist» (p.

—STILUL LUCRĂRILOR FIZIOLOGICE. 3°. răspunsurile Profesorului PAULESCU la criticele ce i s'au făcut. — TRAMSFORMISM ori PAULISM si FIZIOLOGIE SENTIMENTALĂ. 1901. 3°. — GENERAŢIA SPONTANEE şi DARWINISMUL. 2°. —METODA EXPERIMENTALĂ. care au precedat lecţiile despre „NOŢIUNILE de „SUFLET" şi „DUMNEZEU" în FIZIOLOGIE". . 4°.—„DOVEZI" NEVALABILE. 4°. 1902. — GENERAŢIA SPONTANEE ŞI DARWINISMUL IN FAŢA METODEI EXPERIMENTALE. Articolele : 1°. — DEFINIŢIA FIZIOLOGIEI. 1904. 1900. 1908.ANEXE Lecţiile: 1°. 2°. 1903. — GENERAŢIA SPONTANEE şi DARWINISMUL. 1905. 1907.

.

a maestrului venerat. înainte de a începe studiul fiziologiei. dragostea sa pentru ştiinţă şi nesdruncmabilă sa credinţă în principiile sale. Fiziologia. să-i delimităm teritoriul. Ingăduiţi-mi. care ni-i scumpă tuturor. Lancereaux. înainte de a începe acest curs. ca să trimit omagiul recunoştinţei mele Franţei care este a doua mea Patrie. Domnilor. 10 . să aduc viile mele mulţumiri domnilor Profesori ai Universităţii. în acelaşi timp.DEFINIŢIA FIZIOLOGIEI1 Domnilor. cu prietenia lor şi am avut fericirea să primesc acolo. O ţară. Am întâlnit acolo. e necesar să definim această ştiinţă. Ştiinţa şi Patria. 1 Lecţie făcută în ziua de 27 Octomvrie 1900. bărbaţi eminenţi care m'au onorat cu bunăvoinţa lor. care mi-au făcut deo sebita cinste de a-mi încredinţa această catedră şi mi-au dat astfel prilejul să servesc. cu simpatia lor. mi-a acordat timp de doisprezece ani. care are darul de a împărtăşi acelor care îl înconjoară. este ştiinţa fenomenelor ce se petrec în fiinţele vieţuitoare. zice Claude Bernard. toate mijloacele de care am avut nevoie ca să-mi completez educaţia ştiinţifică. la Facultatea de Medicină din Bucureşti. Voi profita de prilejul pe care mi-1 oferă deschiderea acestui curs. să-i precizam obiectul. învăţătura profesorului ilustru. cu ospitalitatea cea mai generoasă.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->